Page 1

15 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Spišská Nová Ves

Medzinárodné priateľstvá

Nahláste problém

Opravená kolkáreň

Sezóna bola poučná

str. 2 ZŠ Nad Medzou sa zapojila do projektu Comenius, ktorého cieľom je posilniť medzinárodnú spoluprácu medzi školami prostredníctvom vzdelávacích aktivít.

str. 3 Obyvatelia mesta nahlasujú samospráve najčastejšie problémy týkajúce sa kvality ciest, chodníkov, dopravného značenia a verejného poriadku.

str. 12 Mesto Spišská Nová Ves sa môže pochváliť zrekonštruovanou kolkárňou, ktorá dnes spĺňa parametre najvyššej kolkárskej súťaže na Slovensku.

str. 16 Minuloročnú bronzovú sezónu vystriedala tohtoročná existenčná. O tom, ako to celé vnímal, sme sa porozprávali s lodivodom Spišiakov, Milanom Černickým.

Revitalizáciou prejde časť Zimnej ulice od Radnice po Redutu.

POSLEDNÁ ETAPA REGENERÁCIE NÁMESTIA Spišskonovoveské námestie čaká v poradí už siedma etapa rekonštrukcie. Revitalizáciou najväčšieho šošovkovitého námestia v Európe prejde časť Zimnej ulice od Radnice po Redutu. „Posledná etapa revitalizácie námestia od Radnice po Redutu je rozdelená do dvoch podetáp. Prvá etapa, ktorá sa týka chodníka, parkovacieho pásu a cesty, by mala byť dokončená do Spišských trhov“, povedal primátor mesta PhDr. Ján Volný,

PhD. Rozloha týchto rekonštruovaných plôch predstavuje zhruba 7 600 metrov štvorcových. Jedná sa o rekonštrukciu cesty, parkovacích miest a chodníka. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena vodovodného potrubia vrátane vodovodných prípo-

jok. Obnovou prejde taktiež kanalizácia dažďovej vody a jej prípojky. Bez povšimnutia neostane ani doplnenie prvkov drobnej architektúry, ako sú odpadkové koše a stojany na bicykle. Počet parkovacích miest by mal ostať nezmenený. Na revitalizáciu tejto časti námestia mesto vyčlenilo 1,2 mil. eur. „Keď sa nám podarí vysúťažiť dobrú cenu a ostanú nám ešte financie, tak na jeseň by sme po-

kračovali s úpravou parku pred Redutou“, dodal primátor mesta. Úprava parku by mala zahŕňať realizáciu nových chodníkov medzi Redutou a Radnicou a taktiež opravu Pamätníka osloboditeľov. Pokiaľ mesto získa ďalšie prostriedky z eurofondov, chcelo by pokračovať s opravou Reduty a starého autobusového nástupišťa. Text a foto: (bovi)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

LUPIČ ZO SPIŠA SKONČIL V BRATISLAVE

KRÁTKE SPRÁVY

2

Spišskonovoveskí policajti vypátrali a z prečinov krádeže a porušovania domovej slobody obvinili len 17-ročného Andreja zo Spišskej Novej Vsi, ktorý z 20. na 21. februára vošiel na riadne oplotený pozemok na Okružnej ulici v Smižanoch. Z neuzamknutej garáže odcudzil horský bicykel, ktorý následne predal. Majiteľovi tak spôsobil škodu 1000 eur. Spišskonovoveských policajtov pátranie doviedlo až do Bratislavy, kde bicykel zaistili a bude vrátený jeho majiteľovi. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí dvojročné väzenie.

LÚPEŽNÉ PREPADNUTIE DORUČOVATEĽKY V pondelok 24. 2. okolo 9.00 hod. vtedy ešte neznámy páchateľ prepadol 23-ročnú poštovú doručovateľku pred vchodom do činžiaku na sídlisku Mier. Páchateľ ženu bodol nožom do nohy a následne jej odcudzil brašňu s finančným obnosom približne 4 000 eur. Poštárka bola prevezená do nemocnice, podrobená nutnej operácii a jej zranenia si vyžadujú dobu liečenia minimálne 22 dní. Páchateľovi hrozí až 12-ročné väzenie. Kriminalisti boli ešte v ten večer na stope dvom podozrivým páchateľom. Polícia v utorok obvinila prvého z podozrivých, ktorý skutok vykonal, doposiaľ súdne netrestaného 25-ročného muža, bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Zadržaný bol aj druhý muž, viackrát súdne trestaný za majetkovú trestnú činnosť. 41-ročného Dušana zo Spišskej Novej Vsi vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže spáchaného formou návodu. Ten opakovane nahováral obvineného 25-ročného muža k prepadu akejkoľvek poštovej doručovateľky a k získaniu finančného obnosu. V prípade dokázania viny mu hrozí odňatie slobody na 7 až 12 rokov.

POLICAJTI ROZDÁVALI REFLEXNÉ PÁSKY Počas osobitnej kontroly na území Košického kraja sa policajti zamerali najmä na priechody pre chodcov. Akcie sa zúčastnili aj policajti – preventisti, ktorí na určených stanovištiach spolu s dopravnými policajtami upozorňovali nemotorových účastníkov cestnej premávky na dodržiavanie pravidiel a ich povinností. Zároveň im rozdali viac ako 600 kusov reflexných pásiek a letákov o pravidlách a povinnostiach chodca. Na týchto stanovištiach zistili policajti s preventistami celkom 13 priestupkov (z nich 3 priestupky u cyklistov a 10 u chodcov), ktorými previnilci hrubo porušili predpisy na úseku dopravy, za čo im policajti okrem poučenia udelili aj blokové pokuty. Celkovo sa akcie zúčastnilo 70 policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Počas štyroch hodín zistili celkom 150 priestupkov. Blokovo riešili 124, napomenutím vybavili 24 a 2 priestupky oznámili na príslušný dopravný inšpektorát. Počas kontroly zadržali 3 vodičské preukazy a jedno osvedčenie o evidencii vozidla. „V Spišskej Novej Vsi boli účastníkom cestnej premávky udelené štyri sankcie. Bolo rozdaných štrnásť reflexných pásiek, prevažne chodcom a cyklistom“, uviedol preventista Peter Lang.

MEDZINÁRODNÉ PRIATEĽSTVÁ ŽIAKOV Projekt Comenius – multilaterálne partnerstvá funguje na Slovensku už dva roky a jeho cieľom je posilniť medzinárodnú spoluprácu medzi školami prostredníctvom vzdelávacích aktivít. S podporou finančného grantu Európskej únie sa tento projekt môže realizovať aj u nás. Do tohto projektu sa zapojila aj ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi.

V rámci medzinárodného projektu Comenius, ktorý je určený učiteľom a žiakom základných škôl, navštívili naše mesto chlapci a dievčatá z Poľska, Talianska a Turecka. „V projekte s názvom Kultúrne interakcie a detské hry prezentujeme svoje vlastné miestne a národné hry, čo umožňuje vzájomné spoznanie

Do projektu sa zapojila aj ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi. Foto: archív školy

kultúr všetkých zúčastnených krajín. Žiaci sa tak učia tolerovať kultúrne rozdiely a podporovať dlhé a stále priateľstvá. Zapojením sa do projektu je umožnené žiakom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu na štúdium anglického jazyka“, uviedla koordinátorka projektu Katarína Špirková. Po výmenných pobytoch slovenských žiakov v Taliansku a Turecku sa na pár dní stali hosti-

teľmi aj žiaci ZŠ Nad Medzou. V rámci projektu, ktorý bol zameraný hlavne na spoločenské a športové hry, spoznali žiaci a učitelia zo zahraničia Vysoké Tatry, starobylú Levoču, ale aj Spišský hrad. Posledné stretnutie žiakov a učiteľov tohto projektu, ktorý vytvára dlhotrvajúce priateľstvá, bude v máji v poľskom Wladyslawowie. Text: (bovi)

KARNEVAL NA ĽADE Dve stovky rozžiarených detských tvárí s červenými lícami a nosmi, či už od zimy alebo za pomoci farieb, aby dotvorili výraz svojej masky. Taký bol pohľad na ľadovú plochu spišskonovoveského zimného štadióna, ktorú obsadili piráti, indiáni, hodiny, ale aj rôzne zvieratká. „Tento karneval má viac ako desaťročnú tradíciu. Karnevalu sa zúčastnilo vyše dvesto masiek od materských škôl až po deviatakov“, povedala Katarína Štrauchová, pracovníčka

Centra voľného času ADAM zo Spišskej Novej Vsi. Najsilnejšie obsadenou bola kategória žiakov prvého až štvrtého ročníka, v ktorej bojovalo o prvenstvo šesťdesiat súťažiacich. „V prvom rade sme hodnotili nápaditosť a fantáziu danej masky a taktiež jej kvalitu zhotovenia, pri ktorej určite nechýbali ani ruky rodičov. A práve to je účelom, aby sa aj rodičia zapojili do prípravy masky na takéto podujatie“, dodala K. Štrauchová. To, či sa daný zámer podarilo naplniť, som sa opýtal akvária s farebnými rybičkami, ktoré išlo práve okolo. „Ja som akvárium s rybičkami“,

povedala Adriana. „Ocko priniesol z práce krabicu. Potom sme spolu s ockom a mamkou robili masku päť dní“, dodala. Tak isto aj veveričke a pirátke pomáhali ich mamky. „Tento karneval ma prekvapil nielen nápaditosťou detí, ale aj veľkým počtom účastníkov. Dokonca, tento rok sme mali medzinárodnú účasť, keď karneval navštívili deti z Poľska, Talianska a Turecka, ktoré boli na výmennom pobyte v našom meste v rámci projektu Comenius“, povedal primátor mesta Ján Volný, z ktorého rúk si víťazi prevzali ceny. Určiť víťaza spomedzi takého množstva masiek nebolo ľahké, a tak ocenených bolo hneď niekoľko. Porotcov svojou kreativitou najviac zaujalo akvárium, hodiny, snehuliak, či rubiková kocka. Konečnými víťazmi karnevalu na ľade boli nielen všetci tí, ktorí sa ho zúčastnili a urobili tak niečo pre svoje zdravie, ale aj tí, ktorí pomáhali pri tvorbe masiek a venovali hodiny času svojím blízkym.

Text: (bovi), lp Karnevalu sa zúčastnilo vyše dvesto masiek.

Text a foto: (bovi)


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NAHLÁSTE PROBLÉM RÝCHLO A JEDNODUCHO Od novembra 2012 sa v meste podarilo vyriešiť viac ako päťdesiat problémov, na ktoré prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk (ďalej len portál) upozornili obyvatelia mesta Spišská Nová Ves. Nahlásené problémy sa najčastejšie týkali kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia a verejného poriadku. Portál bol po prvýkrát spustený v Bratislave vo februári 2010. Postupne sa stal dobre fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi aj v ďalších mestách a obciach, zlepšil ich činnosť a do dnešného dňa prispel k vyriešeniu už takmer 2 800 problémov, ktoré trápili ich obyvateľov. Obyvatelia môžu problém nahlásiť rýchlo a jednoducho – buď priamo na webovej stránke www. odkazprestarostu.sk alebo prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre operačné systémy iOS, Android aj Windows. „V Spišskej Novej Vsi funguje portál ako účinný nástroj na mapovanie aj riešenie problémov v meste,“ hodnotí spoluprácu Jakub Kmeť, manažér projektu Odkazprestarostu.sk. „Mestskí úradníci

na mnohé z podnetov reagovali rýchlo a ochotne. Pokiaľ išlo o problémy, ktorých riešenie nebolo finančne náročné, ako napríklad osadenie smetných košov, oprava mestského inventáru, mesto vykonalo nápravu v krátkom čase. Pozitívne hodnotíme tiež komunikáciu s obyvateľmi. Aj keď mesto nebolo schopné zabezpečiť vyriešenie problému, na ktorý obyvatelia prostredníctvom portálu poukázali, takmer vždy vysvetlilo prečo,“ dodáva Kmeť. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do rie-

Problém záplat na záplatách. Foto: www.odkazprestarostu.sk

šenia problémov vstupujú. Takto sa prehľadne a bez námahy môžu oboznámiť s fungovaním samosprávy. „Uvedomujeme si dôležitosť komunikácie s občanmi, i keď to v mnohým prípadoch znamená prácu navyše. Podnety, návrhy i otázky mali možnosť občania elektro-

nicky predkladať už od roku 2007, kedy sme spustili novú webstránku mesta. Pre nás je portál Odkazprestarostu. sk prínosom hlavne pri upozornení na drobné nedostatky, ktoré je možné takmer okamžite odstrániť. Inak je to v prípade požiadaviek, ktoré si vyžadujú vyšší ob-

jem finančných prostriedkov. Mesto každoročne v rámci svojho rozpočtu stanovuje priority, ktoré budú v danom kalendárnom roku financované. Nevyhnutnými pri ich stanovení sú i mestské výbory, ktorým v súčasnosti predkladáme aj podnety z portálu. Tie následne posúdia ich dôležitosť, prípadne ich zaradenie medzi prioritné požiadavky“, uviedol PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta. Okrem zlepšenia a zefektívnenia komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi sa portál venuje aj vzdelávaniu. V súčasnosti prebieha na ôsmich slovenských školách, vrátane Gymnázia na Školskej ul. v Spišskej Novej Vsi, projekt s názvom Samospráva sa neriadi sama. Jeho cieľom je lepšie zorientovať mladých ľudí v kompetenciách samosprávy, sprostredkovať im pozitívnu skúsenosť so samosprávou a povzbudiť ich k väčšej angažovanosti v jej živote. www.spisskanovaves.eu, lp

„ČIERNI“ POLICAJTI NEDÁVAJÚ LEN POKUTY merového parku polície sedem otočných digitálnych kamier a tri statické. Realizácia tohto projektu by mala začať koncom marca. Pri obnove kamerového zariadenia budú použité aj prostriedky z rozpočtu mesta. Predpokladané náklady na doplnenie a obnovu monitorovacieho systému sú 30 tis. eur. V Spišskej Novej Vsi je kamerový systém v prevádzke už od roku 2002. Prostredníctvom osemnástich kamier monitorujú mestskí policajti centrum mesta, a zároveň aj jednotlivé sídliská. Kamerovým systémom sa podarí ročne odhaliť až tisícka priestupkov.

Mestská polícia je poriadkový útvar mestského zastupiteľstva pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta. Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi úzko spolupracuje s Policajným zborom SR, štátnymi orgánmi, ako aj orgánmi samosprávy. Pracovníci polície v roku 2013 realizovali na území nášho mesta celkom 8 364 zákrokov. Z toho bolo 6 371 porušení právnych noriem, čiže priestupkov. Za minulý rok mestskí policajti riešili 3 297 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V 2 432 prípadoch museli zasahovať pri priestupkoch proti všeobecne záväzným nariadeniam mesta a 605 krát riešili priestupky podľa priestupkového zákona. „V roku 2013

sme podali projekt na Radu vlády pre prevenciu kriminality smerujúci k skvalitneniu, ale i rozšíreniu kamerového monitorovacieho systému, a to na 10 nových kamier. V zmysle koncepcie tohto systému plánujeme kamery umiestniť na miesta, kde je zvýšená frekvencia osôb, ale i predpoklad narušovania verejného poriadku“, povedal náčelník mestskej polície Michal Komara. V prípade úspešnosti projektu tak pribudne do ka-

Mestskí policajti zrealizovali v r. 2013 na území mesta celkom 8364 zákrokov.

Text a foto: (bovi)


naše novinky

SPEKTRUM

ČO HOVORÍTE NA TO, ŽE SA ZAČALO S POSLEDNOU ČASŤOU REKONŠTRUKCIE NÁMESTIA?

ANKETA

4

Marta, 63 r.: Ja som rada, že sa Spišská Nová Ves takto obnovuje. Myslím si, že tento chodník na Zimnej ulici to už nutne potreboval.

Ján, 46 r.: Spišiaci sa nemajú za čo hanbiť. Máme veľmi pekné námestie, krásnu kostolnú vežu. V jeseni si tu chcem priviesť priateľov zo zahraničia. Máme im čo ukázať. Som trochu prekvapený, že taký malý kúsok námestia ešte stále nie je dokončený.

Nárečie na javisku opäť ožíva. Foto: archív SD

NÁREČIA POSTUPNE VYMIERAJÚ

Vít, 68 r.: Je to pekné námestie. Je veľká škoda, že to nie je všetko dokončené. Pozrite sa, ako vyzerá tento chodník. Človek sa musí pozerať pod nohy, aby nespadol.

Karol, 75 r.: Počul som o tejto rekonštrukcii a som rád, že sa s ňou začne. Bude pekné, keď všetky chodníky budú rovnako dobré.

Jozef, 71 r.: Som rád, že sa to po čase opäť rozhýbalo. Dúfam, že sa to aj tohto roku skončí, aby to neostalo tak rozrobené, ako je tomu teraz.

Text a foto: (bovi)

Mnohí z nás majú ešte v pamäti hodiny literatúry, s nimi spojené čitateľské denníky a povinné čítanie diel slávnych autorov. Dnešná moderná doba umožňuje čitateľovi hneď niekoľko možností, ako získať tieto informácie. Nepochybne k ním patrí aj divadlo.

fliktu medzi ľuďmi v dnešnej dobe“, dodala. „Je to hra, ktorú pozná snáď každý, od stredoškolákov až po dôchodcov. Je výnimočná tým, že ju uvádzame v našom spišskom dialekte a to je práve akýmsi pútačom pre tunajších ľudí, aby si nás prišli pozrieť,“ vysvetľuje Matej Erby, predstaviteľ Miška.

Spišské divadlo (ďalej SD) sa rozhodlo v divadelnej sezóne 2013/14 uviesť všetky tituly v náväznosti k regiónu Spiša, v ktorom žijeme a k jeho hodnotám. „Jednou z týchto hodnôt je aj regionálny jazyk, čiže nárečie. Nárečia postupne vymierajú. Hoci sa dá nárečie zachovať aj v písanej forme, jeho podanie prostredníctvom hercov na javisku opäť ožíva“, povedal riaditeľ SD Emil Spišák. „Joj! A mamuša jaka ta su! Aj tak by mi varkoč naterhli, keby nas tu našli obidvoch murckac še,“ povedala Antónia Oľšavská, predstaviteľka Aničky. „Moja postava Aničky je trochu naivnejšia oproti dnešným tínedžerom. Myslím si, že v tých vzťahoch a v tej ženskej pajednosti a hrdosti sa to dokáže vyrovnať hociktorému kon-

Spišské nárečie nerobí problém ani stredoslovákom

To, že sa hercom podarilo divákov ozaj pritiahnuť, dokazujú aj beznádejne vypredané predstavenia. Od konca septembra minulého roku odohrali 26 repríz a ich predstavenia navštívilo vyše 5 700 divákov. „Hrať v spištine je

určite uvoľňujúcejšie, ale zároveň ťažšie. Keď mi vypadne text pri bežnej hre, viem zaimprovizovať a skôr sa dostanem späť, no pri tejto hre musíte dodržiavať hovorovú reč“, dodal „Miško“. Na toto divadelné predstavenie prichádzajú diváci nielen z celého Spiša, ale aj z Liptova a Gemera. „Ženský zákon sme hrali nedávno vo Zvolene, samozrejme po spišsky. Divadlo bolo beznádejne vypredané a zožali sme úspech. Takže je vidieť, že jazyková bariéra spišského nárečia nerobí problém ani na strednom Slovensku,“ dodal riaditeľ SD.

Hrať v spištine je uvoľňujúcejšie, ale ťažšie. Foto: archív SD

Text: (bovi)


číslo 3/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

ONLINE HLASOVANIE ZA KANDIDà TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOV� MANAŽÉR Z BRATISLAVY

/Ă&#x2039;'52035((85292Ä?%< -(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹ&#x2C6;a, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹ&#x2C6;ajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă&#x201E;6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă&#x2019;YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂ&#x161; pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂ&#x161; a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ&#x201E;Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ&#x201E;KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ&#x201E;&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă&#x2019;GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHÄ&#x2021; DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ&#x2013;DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK Ä&#x2021;DUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMĂžDVWHMĂŁLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDĂĽpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXĂžLWHOLD ĂŁWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNĂ&#x201E;'HÂżQLWtYQX NDQGLGDĂžQ~OLVWLQXDMVSULSRĂžtWDQĂŞPLKODVPLQDSRGSLVRYĂŞFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFDÂłXYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovanĂ­ viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDÄ&#x2021;DUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEÄ˝A VYSOKĂ?CH Ĺ KĂ&#x201D;L

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF â&#x20AC;&#x17E;Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ&#x2013;GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă&#x201E;9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ&#x201E;-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


Ä?Ă­slo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

9ĂŠ6/('.<5()(5(1'$1$.5<0( 1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹ&#x2C6;ajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. â&#x20AC;&#x17E;To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,â&#x20AC;&#x153; uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂ&#x161;, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ&#x201E;3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ&#x2013;RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă&#x2019;SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ&#x201E;%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou?

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ĺ pecializujem sa na hlinu, Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWteda na vĂ˝tvory z tohto ma- NRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi WHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžUDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR QiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUH- VRP]DVYRMtPVQRP OD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP

Tento rok by som

]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

chcela z rodnĂŠho

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou rĂĄno, prĂ­padne v lete...

9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som.

]Vystavujete niekde svoje diela?

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

$NRVDWRYH]PH2¿FLiOQX výstavu teraz nemåm, nieÞRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHãWDXUiFLL QLHÞRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorých kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQêFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\

]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


Ä?Ă­slo 3/2014

ZDRAVIE

9

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă&#x2039;1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄ&#x161;K ZADĂ K â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,â&#x20AC;&#x153; tvrdĂ­ profesor ZdenÄ&#x203A;k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom Ä&#x152;esku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YÄ&#x2021;DNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ&#x2013;QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHÄ&#x2021;E\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXÄ&#x2021;ĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompÂŽ Drink Plus âSHFLiOQDYĂŞĂĽLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ĂŁHWN\QiSRMH1XWULFRPSÂŽREVDKXM~ Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDÄ&#x2021;DOĂŁtFK ĂĽLYtQDPDM~Y\VRN~Y\ĂĽLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YĂŁW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDĂžRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz KĂşpiĹĽ ho mĂ´Ĺžete v reĹĽazci zdravotnĂ­ckych predajnĂ­ ZelenĂĄ hviezda za cenu od

1,70 eur.


10

INFO

naše novinky


číslo 3/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

TÉMA

SLÁVNOSTNE OTVORILI ZREKONŠTRUOVANÚ KOLKÁREŇ 8. marca 2014 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej kolkárne. Náklady na jednotlivé práce predstavujú celkovú sumu 23,9 tis. eur. Rekonštrukciu kolkárne si vyžiadali nevyhovujúce technické parametre na vykonávanie najvyššej súťaže, ktorá na Slovensku funguje. V mesiacoch november a december 2013 bola preto zrekonštruovaná. „Práce pozostávali z vybudovania štyroch nových kolkárskych dráh vrátane mantinelov, postranných žľabov, presunu a prestavby strojového vybavenia“, informoval v tejto súvislosti vedúci oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu Ing. Peter Susa. Rekonštruk-

cia bola financovaná zo združených prostriedkov Košického samosprávneho kraja a mesta Spišská Nová Ves, pričom 20-tisíc eur financoval Košický samosprávny kraj a 3,9-tisíc eur mesto uhradilo zo svojho rozpočtu. Celková investícia teda predstavovala 23,9-tisíc eur. „Všetky pridružené práce spojené s úpravou elektroinštalácie a úpravami interiéru boli vykonané v réžii STEZu a dobrovoľnej spolupráci členov kolárskeho klubu“, doplnil ďalej Ing. P. Susa. Novozrekonštru-

Mesto sa môže pochváliť zrekonštruovanou kolkárňou. Foto: Jozef Petruška

ovaná kolkáreň bola oficiálne uvedená do prevádzky 8. marca 2014 za účasti popredných kolkárov a extraligových hráčov. Slávnostné otvorenie následne pokračovalo zápasom 1. ligy TJ Tatran Spišská Nová Ves „B“ – NK Hesta Veľký Šariš.

Vynikajúce úspechy našich kolkárov

Dlhoročne úspešná spišskonovoveská reprezentantka Slovenska Gabriela Kuchárová. Foto: TASR/ František Iván

Mesto Spišská Nová Ves tak získa športovisko poskytujúce dôstojné podmienky pre ďalšie športové pôsobenie našich kolkárov, ktorí svojimi vynikajúcimi úspechmi šíria dobré meno nielen nášho mesta, ale i Slovenska. Dlhoročne úspešná spišskonovoveská repre-

zentantka Slovenska Gabriela Kuchárová je 2-násobnou striebornou a 5-násobnou bronzovou majsterkou sveta. Na Svetovom pohári získala striebro i bronz. Pod jej trénerským vedením získali jej zverenkyne na Majstrovstvách sveta dorastencov a dorasteniek (do 18 rokov) v Sarajeve v roku 2011 tri cenné kovy. V súťaži 4-členných družstiev sa dievčatá stali majsterkami sveta. Dve z nich Lenka Tranová a Dana Klubertová sú z nášho mesta. Dana Tranová navyše získala na týchto majstrovstvách striebornú medailu v tandemixe. Rovnako bola úspešná aj Lenka Tranová v kategórii šprint. V roku 2012 sa obe

juniorky s ďalšími štyrmi reprezentantkami stali vicemajsterkami sveta družstiev na Majstrovstvách sveta v kolkoch v nemeckom Bautzene. Na Svetovom pohári 2012 Lenka Tranová v kategórii mix s Borisom Dzurekom získala zlatú medailu. V kategórii jednotlivcov získala bronzovú medailu. Ďalej v roku 2013 na Majstrovstvách sveta dorastencov v poľskom Leszne získala 1. miesto v kategórii dvojíc. Spišskú Novú Ves na majstrovstvách sveta v roku 2012 reprezentoval i ďalší hráč Dávid Klubert. www.spisskanovaves.eu, lp


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 3/2014

13

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


14

y naĹĄe novinky

Ĺ PORT

1$75Ă?1(3275(7Ă&#x2039;5$= 0$5(.+$0âĂ&#x2039;. NajlepĹĄĂ­m futbalistom Slovenska za rok 2013 sa stal Marek HamĹĄĂ­k. Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to tretĂ­ triumf v prestĂ­Ĺžnej ankete. Na trĂłne pre najlepĹĄieho futbalistu SR vystriedal ĹĄtvornĂĄsobnĂŠho vĂ­ĹĽaza ankety Martina Ĺ krtela z FC Liverpool, ktorĂ˝ skonÄ?il so stratou 28 bodov na druhom mieste. Tretie miesto obsadil s väÄ?ĹĄĂ­m odstupom stredopoliar FC Janov Juraj Kucka.

9êVOHGN\URÞQtNDWUDGLÞQHMDQNHW\6ORYHQVNpKRIXWEDORYpKR]Yl]X 6)= DGHQQtND 3UDYGDRQDMOHSãLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\]DURN Y\KOiVLOLPDUFDY7UQDYH&HQX3HWUD'XERYVNpKR SUHQDMOHSãLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNDGRURNRY]tVNDOREUDQFD1RUEHUW*\|PEpU]WDOLDQVNHKRNOXEX&DWDQLD&DOFLR 'YDGVDĢGHYlĢURÞQêâNUWHORYOiGRO&HQXIDQ~ãLNDYWHMVLSRUDGLHV+DPãtNRPY\PHQLOL 2EKiMLOYQHMSUYHQVWYR]PLQXOpKRURND

HamĹĄĂ­k zĂ­skal 340 bodov 2YtĢD]RYLWRKWRURĂžQHMDQNHW\ UR]KRGORKODVRYDQLHIXWEDORYĂŞFKRGERUQtNRYRNUHPPpGLt KODV\GDOLDMUHSUH]HQWDĂžQtDNOXERYtWUpQHULDNRDM]iVWXSFRYLD 6)=+DPĂŁtNYÄ&#x2013;RP]tVNDO ERGRY3UHGURNRPY\KUDOâNUWHOSUHG+DPĂŁtNRPRERGRY ĂžREROKLVWRULFN\GUXKĂŞQDMQLĂĽĂŁt UR]GLHOPHG]LSUYĂŞPDGUXKĂŞP PLHVWRPNHÄ&#x2021;Y{EHFQDMPHQĂŁt UR]GLHOWURFKERGRYERO]DURN NHÄ&#x2021;VDWLHĂĽUR]KRGRYDOR YWHVQRPV~ERMLSUiYHPHG]L âNUWHORPD+DPĂŁtNRP 1DÄ&#x2021;DOĂŁtFKPLHVWDFKVDXPLHVWQLOLÂą-iQÄ&#x2020;XULFD /RNRPRWLY 0RVNYD ERGRY9ODGLPtU:HLVV 2O\PSLDNRV3LUHXV(VSDQ\RO%DUFHORQD 7RPiĂŁ+XERĂžDQ =HQLW3HWURKUDG 0LURVODY6WRFK 3$2.6ROXQ)HQHUEDKFH,VWDQEXO 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN 9LNWRULD3O]HÄ&#x2013; 3HWHU3HNDUtN +HUWKD%HUOtQ 

1DVQtPNHXSURVWUHG0DUHN+DPĂŁtNYSUDYR)XWEDOLVWNDURND'RPLQLNDâNRUYiQNRYiDYÄ?DYRGUXKĂŞ0DUWLQâNUWHO)RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

D0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞ 9LNWRULD3O]HÄ&#x2013; 9HOLWQHMGHVLDWNH ]DURNÂżJXURYDOLLEDOHJLRQiULQDMOHSĂŁt]FRUJRÄ&#x2013;OLJLVWRY 9LNWRU3HĂžRYVNĂŞ]0â.äLOLQD REVDGLOPLHVWRĂ&#x2019;SOQiGRPL-

â&#x20AC;&#x17E;Ocenenie si YHÄ?PLYiĂĽLPDWHĂŁt PDĂĽHVDVWiOH GRNiĂĽHPXGUĂĽDĢ PHG]LQDMOHSĂŁtPL 0DUHN+DPĂŁtN QDQFLDOHJLRQiURYYGHVLDWNHVD ]URGLODYDQNHWHXĂĽSLDW\NUiW SUHGURNRPQDSRVOHG\]D URNYNWRURP6ORYHQVNR VOiYQHGRVLDKORDĂĽQDRVHPÂżQiOH06Y-$5

TrÊneri a mÊdiå sa zhodli 'RWHUD]VD]WULXPIXYDQNHWH WHãLORKUiÞRY3UYêPDGRWHUD]QDMPODGãtPYtĢD]RPVD

YURNXVWDO3HWHU'XERYVNĂŞNWRUĂŞWUDJLFN\]DK\QXOQD GRYROHQNHY7KDMVNX  =DXMtPDYĂŞEROIDNWĂĽHWHQWR URĂžQtNVDQDNRQHĂžQHMGHVLDWNH ]KRGOLDNRWUpQHULWDNDMPpGLi 9QDMVOHGRYDQHMĂŁHMNDWHJyULLMH YHOLWQHMGHVLDWNHSUYĂŞNUiW0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞREUDQFDĂžHVNHM 9LNWRULH3O]HÄ&#x2013; 1DMOHSĂŁtPWUpQHURP]DURN VDVWDONRUPLGHOQtNUHSUH]HQWDĂžQpKR$WtPX-iQ.R]iNNWRUĂŞ QDWUyQHPHQt$GULiQD*XÄ?X 0â.äLOLQD +RQRUQDMOHSĂŁHMIXWEDOLVWN\REKiMLOD'RPLQLNDâNRUYiQNRYi]UDN~VNHKR691HXOHQJEDFK1DMOHSĂŁtP KUiĂžRP&RUJRÄ&#x2013;OLJ\MH ~WRĂžQtNPDMVWURYVNpKR6ORYDQD%UDWLVODYD5yEHUW9LWWHN 7LWXOSUHQDMOHSĂŁLHKRUR]KRGFX SRG7DWUDPL]tVNDOSRURNRFK DRSlĢ5LFKDUG7UXW]NWRUĂŞQDGUXKpPLHVWRRGVXQXOPLQXORURĂžQpKRYtĢD]D ,YDQD.UXĂĽOLDND=DURN Y\KODVRYDOLVSROXNDWHJyULt SULEXGOLIXWVDOLVWL1DMOHSĂŁtPVD VWDO*DEULHO5LFN

7$65

REAKCIE LAUREĂ TOV Marek HamĹĄĂ­k, vĂ­ĹĽaz ankety Futbalista roka: â&#x20AC;&#x17E;Bol to opäż takĂ˝ minisĂşboj s Martinom, tento rok sa mne poĹĄĹĽastilo, uvidĂ­me, Ä?o bude zase nabudĂşce. Ocenenie si veÄžmi vĂĄĹžim a teĹĄĂ­ ma, Ĺže sa stĂĄle dokĂĄĹžem udrĹžaĹĽ medzi najlepĹĄĂ­mi. SnĂĄÄ? pridĂĄm eĹĄte nejakĂş trofej. Je to mĂ´j prvĂ˝ hetrik na pĂłdiu, dĂşfam, Ĺže sa to prenesie aj na ihrisko. MusĂ­m vĹĄak povedaĹĽ, Ĺže Martin tieĹž neustĂĄle potvrdzuje, Ĺže je kvalitnĂ˝ hrĂĄÄ? svetovej Ăşrovne a predbehnúż ho v tejto ankete urÄ?ite nebude jednoduchĂŠ.â&#x20AC;? Martin Ĺ krtel, druhĂ˝ v ankete Futbalista roka: â&#x20AC;&#x17E;Za poslednĂŠ roky to vyzerĂĄ tak, Ĺže sa striedame na stupni pre vĂ­ĹĽaza iba my s Marekom, hoci viacerĂ­ chalani mali opäż dobrĂş sezĂłnu. Najviac hlasov sme vĹĄak dostali my dvaja a beriem to ako fakt. KeÄ? sa na to realisticky pozriem, tak som ani nemohol Ä?akaĹĽ, Ĺže vyhrĂĄm, veÄ? prvĂ˝ polrok 2013 som vypadol zo zostavy a to bolo asi zlomovĂŠ. Marek podĂĄval celĂ˝ rok skvelĂŠ vĂ˝kony, Ä?i v Neapole alebo v reprezentĂĄcii. Ťazko by sa ho prekonĂĄvalo, aj keby som nastupoval. Marek si urÄ?ite ocenenie zaslúŞil.â&#x20AC;&#x153; JĂĄn KozĂĄk, najlepĹĄĂ­ trĂŠner 2013: â&#x20AC;&#x17E;Mal som aj ĂşspeĹĄnejĹĄie roky ako bol ten minulĂ˝, Ä?o sa tĂ˝ka trĂŠnerskej prĂĄce. S FC KoĹĄice som zĂ­skal titul, postĂşpil do skupinovej fĂĄzy Ligy majstrov, mojimi rukami preĹĄlo veÄža kvalitnĂ˝ch hrĂĄÄ?ov. VĂĄĹžim si tĂşto cenu o to viac, Ĺže som ju neÄ?akal. Vo futbale treba tvrdo pracovaĹĽ a k mĂ´jmu oceneniu pomohlo najmä to, Ĺže reprezentĂĄcia odohrala minulĂş jeseĹ&#x2C6; tri-ĹĄtyri veÄžmi dobrĂŠ zĂĄpasy, ktorĂŠ sa ÄžuÄ?om pĂĄÄ?ili. VyvrcholenĂ­m mojej trĂŠnerskej prĂĄce pri futbale by bolo, keby sa nĂĄm s reprezentĂĄciou podarilo postĂşpiĹĽ na EURO 2016.â&#x20AC;&#x153;


číslo 3/2014

ŠPORT

15

P. KŘEMEN: DRAMATICKÁ SÉRIA Peter Křemen prevzal počas rozbehnutej 1. hokejovej ligy „A“ mužstvo Spišskej Novej Vsi. Dokázal ho vytiahnuť zo spodných priečok a udomácniť sa v strede tabuľky, zároveň sa s ním prebojoval do play-off. Prezradil nám, ako videl svoje účinkovanie na lavičke Novovešťanov.

K mužstvu ste prišli počas rozbehnutej sezóny-v novembri. V akom stave ste ho prevzali? Mužstvo bolo vyložene zložené zo Spišiakov. Úvod sezóny chlapci po hernej stránke zvládli, ale výsledkovo už nie. Bolo potrebné im predložiť novú motiváciu. Vybudovali sme systém hry, trénovali kondíciu, museli sme si na seba najskôr zvyknúť.

Čo bolo hlavným dôvodom vášho angažovania? V prvom rade som mal klub dostať do play-off, aj keď sme mali problémy s počtom hráčov. Veď ešte na začiatku septembra sa nevedelo, či sa bude hrať v Spišskej Novej Vsi hokej. Zachránilo ho až vedenie mesta, ktoré sa mu po ekonomickej stránke rozhodlo pomôcť. Aj napriek týmto počiatočným problémom sme sa dostali do vyraďovacej časti. Možno sme mali na viac, ale len s trinástimi seniormi (zvyšok mužstva tvorili juniori pozn.) sme dosiahli požadovaný cieľ a môžeme byť spokojní.

Štvrťfinále však nebolo jednoznačne v rukách Bardejova. Séria bola dramatická. Nakoniec sa tešil favorit výsledkom 3:2 na zápasy. S odstupom času je to určité sklamanie, ale musím si to najskôr ešte prejsť v hlave.

Bolo v reálnych silách mužstva postúpiť cez štvrťfinálového súpera? Pri reálnom pohľade na náš káder a na súpisku Bardejova neviem, či to bolo možné. Náš súper má vysoké ambície, chce sa prebojovať až do baráže o extraligu. Konkurovať sme im mohli najmä hernou disciplínou a bojovnosťou. To sa nám aj podarilo, žiadny zápas sme neodflákli. Počas poslednej tretiny piateho stretnutia sme boli rovnako ďaleko k postupu aj k vypadnutiu. Ak by sa nám podarilo postúpiť, bola by to bomba! Ale tak to malo napokon byť. Postúpil lepší tím.

Ktorý okamih môžete označiť za vrchol sezóny? Po mojom príchode na lavičku Spišiakov sme dokázali zvíťaziť v deviatich zápasoch v rade. Táto séria nás vytiahla z dol-

Spišská Nová Ves potrápila favorita z Bardejova. Foto: TASR/Michal Svítok

ných poschodí tabuľky do pokojného stredu. Potom to už šlo striedavo. Aj sme vyhrávali, aj prehrávali. Bolo to aj zapríčinené tým, že juniori, ktorí nám pomáhali, hrali aj tri stretnutia za týždeň. Chýbal im tréning a kondícia. Preto prišli logicky aj prehry.

Ihnaťo, Cútt, Koky, Smotrila, Škovira a iní. Títo chalani ťahali náš klub gólovo a dokázali vybojovať mnoho bodov v zápasoch.

Boli hráči, ktorí vás svojim herným prejavom potešili?

Mrzí ma to, že som musel mladých hráčov neustále nabádať k ich povinnostiam. Nie je mysliteľné, aby som napomínal devätnásťročných chlapcov k pohybu a nasadeniu. To by mali chcieť sami. Starší hráči udávali tón hry, bojovali na doraz a mladší mali robiť „čiernu robotu“ – zrážať sa... Dovolím si však povedať, že hrali na dvoch

V kabíne sa nachádzalo niekoľko šikovných hokejistov. Vo vyraďovacej časti dobre chytal Pavol Smik. Obranu držal nad vodou Pavol Gurčík s Petrom Rojkovičom a v ofenzíve nás ťahali seniorské útoky, v ktorých nastupovali hráči ako Findura,

Nachádzal sa v kabíne niekto, kto by vás či už športovo alebo ľudsky sklamal?

frontoch (juniorskú ligu a aj za „A“ tím pozn.) a mohli mať toho plné zuby.

Ako vidíte budúcnosť hokeja v Spišskej Novej Vsi? Podmienky pre hokej sú na Spiši vynikajúce. Môžu byť aj naďalej, pokiaľ ho mesto podrží ako doteraz. Obrovská výhoda Novovešťanov tkvie v širokej škále kvalitných juniorov a vo výborných odchovancoch, z čoho môže mužstvo aj naďalej čerpať. Ako tréner sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nás v minulej sezóne podporovali. Branislav Sarňák

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NBA 2035/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597


16

naše novinky

ŠPORT

M. ČERNICKÝ: DOBRÝ HRÁČ DO SYSTÉMU HRY ZAPADNE PO JEDNOM TRÉNINGU dých hráčov, ktorí by dostali šancu.

Po hodoch prichádza bruchabôľ. Toto staré porekadlo platí o spišskonovoveskom basketbalovom klube. Minuloročnú bronzovú sezónu vystriedala tohtoročná existenčná. Nakoniec sa extraligu na Spiši podarilo zachrániť aj pre nasledujúci ročník. O tom, ako to celé vnímal, sme sa porozprávali s lodivodom Spišiakov, Milanom Černickým.

Minulú sezónu si Spišiaci zavesili na krk bronzové medaily. Tohtoročná bola trpkým vytriezvením... Podobnú sezónu som ešte nezažil. Zároveň však bola poučná. Všetci, čo sme ostali v klube, môžem povedať, že sme to zvládli. Ustáli sme zlú ekonomickú situáciu a sezónu dohrali. Náročné bolo najmä motivovať hráčov, aby hrali basketbal v skromnejších podmienkach. Cesta dať šancu mladým hráčom mohla prísť aj skôr. Stále sme sa však snažili dvihnúť úroveň zahraničnými basketbalistami. Niekedy sa to podarilo, inokedy zas nie.

Boli počas sezóny situácie, ktoré vás dokázali vytočiť? Občas ma trápilo, že hráči nehrali pre radosť.

Káder tvorili najmä odchovanci klubu. Mužstvo ďalej doplnilo niekoľko slovenských a pár zahraničných basketbalistov. Aký cieľ ste si s takouto skladbou tímu dávali? Hlavný cieľ bol odohrať súťaž, čo znamená záchranu extraligy na Spiši. To sa nám našťastie podarilo. Všetci hráči hrali v skromných podmienkach. V prvom rade museli myslieť na basketbal a až potom na odmenu. Niektorí sa s tým stotožnili a iní si zas prišli urobiť len dobré štatistiky.

V šatni sa obmenilo viacero basketbalistov

Na čo budete z tohto ročníka rád spomínať? Bol to posledný domáci zápas, ktorý sme síce prehrali, ale diváci nás vytlieskali.

Tréner Spišskej Novej Vsi Milan Černický. Foto: TASR - Oliver Ondráš

spoza slovenských hraníc. Bolo náročné ich stále začleňovať do mužstva a hracieho systému? Dobrý hráč sa do systému hry zapracuje počas jedného tréningu. Takýchto basketbalistov sme bohužiaľ nemali. Prišli chalani, ktorí boli sebeckí a chceli hrať len na seba. Iní zas chceli reálne

pomôcť tímu. Podľa mňa nie je náročné zapracovať hráča do mužstva, ak je ochotný prispôsobiť sa.

Mal súčasný káder na postup do play-off? Myslím si, že áno. Pravdepodobne by sme vypadli v prvom kole, v ktorom by sme nastúpili proti Interu. Bolo by to super najmä pre mla-

Čo by pomohlo SNV, aby sa neopakovala súčasná sezóna? Príchod silného sponzora. Lenže Spiš je malý a skromný región, kde je veľa športov. Dúfam, že to však ostane aspoň tak, ako to bolo doteraz. Mesto výrazne podporuje basketbal a celkovo šport. Najdôležitejšie je, aby mladí športovali. Branislav Sarňák

FUTBALISTI NEPLÁNUJÚ ŽIADNE NÁKUPY Počas zimnej prípravy čakala na futbalistov Spišskej Novej Vsi poriadna fuška, aby načasovali formu čo najlepšie na jarnú odvetu v najvyššej regionálnej futbalovej súťaži-IV. lige. V jej polčase je ich postavenie nelichotivé a trinásta priečka je pre vedenie klubu aj hráčov poriadnym výkričníkom. Nečudo, že do prípravy sa pustili počas tretieho týždňa tohto roka. Svoj tréningový stan rozložili v domácom prostredí, kde majú vytvorené solídne podmienky a kormidelník Branislav Ondáš narátal na prvom zraze takmer 20 hráčov. Po jesennej časti vládla v kabíne áčka aj v klube pochmúrna nálada z výkonov aj umiestnenia, no v úvode prípravy je všetko inak. Mužstvu sa darí a počas prípravy ešte neokúsili trpkosť

prehry. Postupne zdolali Sp. Podhradie 2:0, Vysoké Tatry 6:0, Krompachy 2:0 a dvojicu treťoligistov Poprad 2:0 a Lokomotívu Košice 2:1. V dobrom svetle sa ukazuje Augustín, ktorý dal šesť gólov a verme, že strelecký apetít mu zostane aj na majstrovské stretnutia. „Pre nás bude oveľa dôležitejšia odvetná časť, aby sme sa v tabuľke dokázali vyšplhať

do jej stredu, aby sme si zabezpečili účasť v novej tretej lige. Nebude to ľahké a všetci v klube si to uvedomujeme. V príprave nechceme nič podceniť, v odvetnej časti očakávame náročné súboje. Dosiahnuté výsledky v príprave zvyšujú sebavedomie hráčov, čo sa pozitívne premieta aj do pohody v kabíne,“ hovorí manažér klubu Patrik Brezovaj.

Káder sa dáva dohromady

Spišiaci by radi vystužili svoj káder, v ktorom dostali v jesennej časti príležitosť mladší hráči, ktorým chýbali potrebné skúsenos-

ti. Zrejme aj to sa podpísalo pod kolísavé výkony a niektoré tesné prehry. „Potrebovali by sme vystužiť jedným dvomi hráčmi každý post, avšak na veľké nákupy hotových hráčov nemáme. Aj preto sa budeme spoliehať na odchovancov a hráčov, ktorým skončilo jesenné hosťovanie. Do prípravy sa zapojili Slejzák, Kriššak ako aj Gáborčík, ktorý sa vrátil zo zahraničia. Káder sa pomaličky dáva po každej stránke dohromady a tvoriť ho budú hlavne naši hráči. Pred nami je ešte dosť práce, aby sme sa dobre nachystali na prvý domáci majstrovský duel so Stropkovom,“ pove-

dal P. Brezovaj. Do začiatku odvetnej časti ešte plánujú Spišiaci odohrať desať prípravných stretnutí, v ktorých by sa mala vykryštalizovať základná jedenástka. „Čakajú nás ešte súperi z tretej ligy a nižších, aby preverili našu hernú silu. Pokiaľ chceme pomýšľať v jarnej odvete na lepšie umiestnenie v tabuľke, musíme v domácom prostredí naplno bodovať. Iste to nebude postačujúce a nejaké body musíme doviesť aj z trávnikov súperov,“ naznačuje z ambícií celku P. Brezovaj. (glo)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Spišská Nová Ves, náklad 15 700 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsn 01 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you