Page 1

5 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

40 rád, ako |r~ÑrÀun}xÚ str. 8-9 Ročník: II. číslo 12/2014 Dátum vydania: 19. 6. 2014

Svidník

Rekonštrukcia sa začala

Svidníčania v Chrudime

Cyklistický Primátor a Z. Svobodová Everest

str. 2 Obnova svidníckého Domu kultúry úspešne napreduje. Firma, ktorá rekonštrukciu vykonáva chce splniť jesenný termín ukončenia prác.

str. 3 Predstavitelia mesta sa stretli na medzinárodnom družobnom stretnutí viacerých krajín spolu s naším folklórnym súborom Makovica.

str. 4 Ján Holodňák navštívil v Prahe dcéru arm. gen. L. Svobodu, aby ju pozval na oslavy 70. výročia Karpatsko - Duklianskej operácie.

str. 15 Dvojica Svidníčanov sa chystá na skoro trojmesačnú cyklistickú túru na sever Európy, pričom by mali prejsť 6 až 8-tisíc km.

Výmena zmlúv medzi J. Holodňákom (vľavo) a J. Duminom.

SVOJE PRIATEĽSTVO POTVRDILI DODATKOVOU ZMLUVOU Slovenské mesto Svidník s 11-tisíc obyvateľmi s ukrajinským mestom Rachov, ktoré ma okolo 15-tisíc obyvateľov spájajú priateľské vzťahy už niekoľko desaťročí. Ich korene siahajú niekde do konca šesťdesiatych rokov minulého storočia a oficiálne boli otvorené v roku 1971. Pred niekoľkými dňami zavítala delegácia Rachova vedená jeho primátorom Jaroslavom Duminom do Svidníka. Členovia delegácie sa stretli s jeho primátorom Jánom Holodňákom a v priateľskej atmosfére hovorili o budúcnosti družby medzi oboma mestami. Dohodli sa, že podpíšu novú dodatkovú zmluvu o spoluprá-

ci, ktorá bude reagovať na súčasné zmenené podmienky. Pred podpisom zmluvy sme oslovili primátora Rachova Jaroslava Dumina a spýtali sme sa ho v čom vidí prínos novej dodatkovej zmluvy, ktorú

s mestom Svidník podpisujú. Okrem iného nám povedal: „Počas priateľských vzťahov oboch našich miest, ktoré trvajú od konca šesťdesiatych rokov minulého storočia navštívilo Rachov mnoho Svidníčanov a naše priateľstvo je veľmi

silné. Spolupracujeme v mnohých oblastiach. Ako príklad môžem uviesť rôzne spoločné akcie našej rachovskej školy a Gymnázia DH vo Svidníku. Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VYHODNOTILI BURZU ODPADOV

KRÁTKE SPRÁVY

2

Vo Svidníku počas spoločenskej akcie pre rodiny vyhodnotili Burzu odpadov – súťaž rodín a jednotlivcov v zbere a separovaní komunálneho odpadu. Počas trvania Burzy odpadov sa vytriedilo a vyzbieralo viac ako 1 747 kg skla, viac ako 2 313 kg papiera a 765 kusov elektrospotrebičov. Tí obyvatelia, ktorí vyzbierali a vytriedili najviac komunálneho odpadu si mohli podľa vyzbieraného množstva vybrať za odmenu niektorú z vecných odmien. Takto sa rozdelilo medzi najúspešnejších účastníkov Burzy odpadov 95 kusov kvetov (32 kusov balkónových kvetov, 50 kusov ihličnatých kríkov a 13 kusov dlhodobých kvetov), 70 kusov trojdielnych košov a 142 kompostárni.

DETI OSLÁVILI SVOJ SVIATOK

NOVÝ PREDSEDA ROS Snem Rusínskej obrody Slovenska (ROS), ktorá je najmasovejším rusínskym združením, sa uskutočnil v minulom mesiaci v Medzilaborciach. Okrem iných otázok, ktoré riešili účastníci snemu, sa uskutočnila zmena na čele ROS. Za nového predsedu bol zvolený Ing. Milan Mňahončák. Milan Mňahončák sa venuje podpore projektov v prospech Rusínov, preto dostal dôveru delegátov z troch kandidátov. Ďalšími kandidátmi na predsedu ROS boli Miroslav Kerekanič a Martin Karaš. (fdf)

MIESTO AKO STVORENÉ PRE PIKNIK Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu j j

Radosť detí počas osláv MDD nemala konca - kraja.

Ako každý rok zorganizovalo mesto Svidník oslavy Medzinárodného dňa detí. Samotnú dramaturgiu, réžiu a prevedenie osláv si zobrali na svoje bedrá pracovníci Centra voľného času. A pripravili pre deti naozaj veľkolepý program. Na pešej zóne v centre Svidníka sa zišlo vyše 1 500 detí zo všetkých materských a základných škôl v meste. Všade znel veselý džavot a smiech detí a vládla dobrá nálada. Pracovníkom CVČ pomohol aj animačný tím M21. Prítomné deti maľovali, zabávali sa pri súťažiach na rôznych stanovištiach, poskákali si v nafukovacom hrade a priam ohromujúci bol ich dupot pri spoločnom tanci. Medzi deti prišiel aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý ocenil deti,

ktoré úspešne reprezentovali mesto Svidník na celorepublikových a krajských súťažiach. Odovzdal im ďakovné listy a pamätné plakety. Okrem akcií, ktoré boli na pešej zóne, prebiehali aj sprievodné športové akcie, ktoré organizovali partneri CVČ a to volejbalový klub Slávia Svidník a futbalový klub Drustav Svidník. Na volejbalovom ihrisku sa najviac darilo žiakom zo ZŠ Karpatská a na futbalovom turnaji si pohár primátora mesta Svidník odnieslo

družstvo ZŠ Komenského. Ako už býva zvykom, oslavu MDD ukončila autogramiáda vicemajstrov Slovenska „A“, mužstva VK Slávia Svidník. Poďakovanie za oslavy tohoročného MDD a ich dobre zvládnutú organizáciu patrí pracovníkom CVČ a ich partnerom, ktorí pripravili svidníckym deťom príjemne strávený deň. Už dnes sa tešia na oslavy MDD 2015. Text a foto: (cvč), (fdf)

REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY SSA ZAČALA T ako sme vás v minulom Tak vvydaní Našich Noviniek S Svidník informovali, bola u uzavretá a podpísaná d dohoda medzi mestom S Svidník a prešovskou firmou PKB invest, s. r. o., n na základe ktorej bude zzrekonštruovaná budova D Domu kultúry vo Svidníku. Pohľad na rekonštruovaný Dom kultúry.

Obľúbené miesto pre prímestských turistov. Evidentne veľmi smädných... Text a foto: (at)

A sa môžu v týchto dňoch Ako obyvatelia nášho mesta preo svedčiť, rekonštrukcia Domu kultúry sa úspešne rozbehla a každým dňom napreduje. Pracovníci dokazujú, že avi-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

zovaný termín realizácie tejto stavebnej akcie, ktorý je v jeseni tohto roku, chcú stihnúť. Sleduje sa tým aj cieľ, aby obyvatelia mesta Svidník čo naj-

skôr mohli využívať toto novozrekonštruované centrum pre kultúru. Text a foto: (fdf)


SPRAVODAJSTVO

PREČO PRIESKUM?

Svidníčania na čele s primátorom Jánom Holodňákom (uprostred) počas jedného z mnohých stretnutí v Chrudimi.

SVIDNÍČANIA NAVŠTÍVILI DRUŽOBNÉ MESTO CHRUDIM Na pozvanie primátora východočeského mesta Chrudim Petra Řezníčka sa uskutočnila návšteva delegácie Svidníka na čele s primátorom Jánom Holodňákom. V Chrudimi sa uskutočnil slávnostný program pri príležitosti podpísania zmluvy o partnerstve medzi mestom Chrudim a chorvátskym mestom Motovun. Hlavný program slávnosti sa niesol pod názvom Na České Svatbě. Podujatie bolo zároveň medzinárodným družobným stretnutím Českej republiky, Slovenska, Holandska, Poľska a Palestíny. Okrem podpisu už spomenutej zmluvy s mestom Motovun sa účastníci stretnutia zúčastnili tradičnej českej svad-

by. Každá zo zúčastnených delegácií prispela svojou troškou. Aj Svidníčania sa prezentovali niektorými ľudovými zvykmi v prevedení členov speváckej skupiny folklórneho súboru Makovica. Členovia delegácie zo Svidníka, spolu s ostatnými

účastníkmi, mali možnosť zažiť pravú českú svadbu, počas ktorej uzavrel skutočné manželstvo pár z Holandska. V scenári slávnosti bolo tradičné lúčenie sa so slobodou pred sobášom, samotný sobáš a svadobný pochod mestom. Všetko to vyvrcholilo svadobným obedom. Prehlbovanie družobných priateľských vzťahov medzi mestami Svidník a Chrudim sa utužuje takýmito stretnutiami. Dokladá to i návšteva delegácie z Chrudimi spred niekoľkých mesiacov vo Svidníku. Aj počas tejto návštevy Svidníčanov v Chrudimi sa hovorilo o pripravovanom stretnutí včelárov v jeseni tohto roku.

To, že sa zvolebnieva už všetci pociťujeme, znakom toho je aj množstvo otázok, ktoré si kladieme. Ja, ako úradujúci primátor a zároveň kandidát na ďalšie funkčné obdobie, si tiež niekoľko kladiem. Dve najdôležitejšie otázky, ktoré som si v poslednom období sám pre seba zodpovedal boli: Prvá. Vidia ľudia vo Svidníku úsilie, ktoré som doteraz vyvinul? A druhá. Čo by som mohol ešte pre obyvateľov Svidníka spraviť? Ako každý, kto sa pohybuje vo verejnom živote, som denno-denne so svojím konaním a svojimi rozhodnutiami konfrontovaný a ak chcem, aby prinášali osoh, musím čo najlepšie poznať priania a potreby občanov. Práve z tohto dôvodu trávim toľko času stretávaním sa s vami, a práve preto som sa podujal na profesionálny monitoring verejnej mienky. Verím tomu, že táto cesta bola správna a ten kto tvrdí, že nepoznám ľudí, ak si musím robiť prieskum, sa mýli. Práve naopak, prieskumy sa na celom svete robia, aby sa človek priblížil iným a vypočul ich. Moje rozhodnutie ísť do takejto formy komunikácie, bolo snahou o čo najzodpovednejší prístup k potrebám Svidníčanov. Vďaka prieskumu sa mi potvrdilo, že si rovnako ako ja prajete, aby sa Svidník rozvíjal, aby sme mali bývanie pre mladých a dobré cesty. Aj vašou prioritou je rýchlostná cesta R4 a spoločne chceme, aby sme mali nižšiu nezamestnanosť a zrekonštruované školské zariadenia. Záujem o občana ma posúval vpred. Viem, že úspešná digitalizácia kina Dukla, jeho súčasná rekonštrukcia, opravené významné úseky ciest, ako ulica 8. mája, výstavba nových bytoviek, či príprava plôch na domovú výstavbu, sú dobrou cestou. Prieskum a aj môj osobný prehľad mi potvrdili, že naďalej budem pracovať na budovaní ihrísk a športovísk a budem presadzovať ďalšiu výstavbu v meste, čím sa podporí zamestnanosť. Ak som rozvíril hladinu tým, že som si zvolil profesionálnu cestu získavania verejnej mienky, tak to bolo preto, lebo sa snažím byť inovatívny a priblížiť sa čo najviac Svidníčanom. A znamená to toľko, že sa snažím kráčať s dobou a priniesť do nášho mesta pokrok a rozvoj. Ing. Ján Holodňák

Text a foto: (fdf), (kt)

Z prezentácie spevákov z FS Makovica.

NÁŠ POSTREH Z MESTA V nedeľu 8. júna odovzdával primátor mesta Ján Holodňák na svidníckej pešej zóne kvety, ihličnaté kríky, trojdielne koše a kompostárne tým občanom mesta, ktorí sa podieľali na realizácii projektu Burza odpadu. A možno práve v tom čase vznikla v areáli Vojenského múzea pri studničke pod gréckokatolíckou cerkvou skládka odpadu. Vo vysokej tráve sa nachádzali tašky a najmä zvy-

šky odevov a obuvi vo veľkostiach pre dospelých i pre deti. Apropo, aj okolie studničky, hoci voda z nej nie je vhodná na pitné účely, bolo zanedbané. Minimálne pokosenie

polmetrovej trávy by nemalo byť pre správcu či majiteľa tohto pozemku až tak finančne náročné. Ing. Ján Holodňák

(pp)

3

STĹPČEK PRE PRIMÁTORA

číslo 12/2014


naše novinky

SPEKTRUM

AKÉ MAJÚ UPLATNENIE ABSOLVENTI?

ANKETA

4

Je čas kedy mnoho mladých ľudí po skončení školy hľadá svoje uplatnenie v reálnom živote. Opýtali sme sa niektorých obyvateľov, čo si myslia o tom, aké majú uplatnenie absolventi stredných a vysokých škôl v praxi a ako by sa dala situácia v tejto oblasti riešiť. Mária, 66 rokov Teória a prax by mala byť u študentov stredných a vysokých škôl prepojená. Aby sa situácia vylepšovala mali by sa záujemcovia o štúdium hlásiť na študijné odbory, ktoré sú potrebné na trhu práce.

J. HOLODŇÁK S DCÉROU Pani Zoe Klusákovu – Svobodovú netreba Svidníčanom zvlášť predstavovať. Je živým spojením s človekom, ktorého si obyvatelia mesta Svidník veľmi vážia, pretože im priniesol slobodu a aj v rokoch po vojne mestu výrazne pomohol. Máme na mysli arm. gen. Ludvika Svobodu. Aj jeho dcéra Zoe má k nášmu mestu veľmi dobrý vzťah a veľmi často do Svidníka prichádza. Preto svidnícky primátor Ján Holodňák využil svoju nedávnu návštevu v družobnom východočeskom meste Chrudím a v Prahe navštívil pani Zoe Klusákovu – Svobodovú.

Ján, 35 rokov Uplatnenie absolventov je v dnešnej dobe veľmi ťažké. Ak niekto nemá za sebou správnych ľudí na správnom mieste, nemá šancu. Navrhoval by som limitovať počet študentov na školách podľa potrieb praxe.

Ľudmila, 46 rokov Uplatnenie takýchto ľudí na súčasnom trhu práce je veľmi slabé. Veľmi ťažko si nachádzajú prácu. Riešenie by malo byť cez projekty pre absolventov a nové investície, ktorými by sa vytvárali podmienky pre prácu aj absolventov, ale aj ostatných uchádzačov.

Darom pre pani Zoe Klusákovu - Svobodovu bol aj obraz od Andreja Urama.

Požiadali sme primátora Jána Holodňáka, aby nám priblížil svoje bezprostredné dojmy z tohto stretnutia. Ako

Peter, 27 rokov V svidníckom regióne je možnosť uplatnenia absolventov veľmi nízka, preto by si mali rozmyslieť, čo študovať a čo a kde chcú po skončení školy robiť. Treba využiť fondy. Naše cesty sú v katastrofálnom stave a to je priestor pre kompetentných aby sa aj náš región rozvíjal, čím by pribúdala práca aj pre absolventov.

nám prezradil, ešte ako malý chlapec sa spoznal osobne s L. Svobodom a potom neskôr aj s jeho dcérou Zoe, jej dcérou

Ľudkou a s jej vnukom Miroslavom. Tieto vzťahy sa počas rokov utužovali a zvlášť v poslednom období, ako primátor sa veľmi často s pani Zoe Klusákovou – Svobodovou stretával, hlavne počas jej návštev vo Svidníku. Preto sa rozhodol využiť svoju návštevu v partnerskom meste Chrudim na to, aby navštívil pani Zoe a osobne ju pozval na blížiace sa oslavy 70. výročia Karpatsko – Duklianskej operácie. Pani Zoe sa pozvaniu na oslavy veľmi potešila a ubezpečila pána primátora Holodňáka, že ak sa nevyskytnú prekážky, určite do Svidníka príde a zároveň ho poprosila, aby pozdravil obyvateľov Svidníka. Ako povedala, veľmi si váži úctu, ktorú Svidníčania vzdávajú jej otcovi. Primátor J. Holodňák ju ubezpečil, že pamiatka arm. gen. L. Svobodu bude vo Svidníku vždy v úcte a napriek mnohým sna-

SVOJE PRIATEĽSTVO POTVRDILI... Dokončenie zo strany 1

Natália, 34 rokov Problémom prečo si absolventi nevedia nájsť prácu je okrem iného aj to, že mnohí zamestnávatelia vyžadujú prax a tá im chýba. Stále nám pracuje aj mnoho dôchodcov a pracovné miesta takto uvoľnené by mohli byť poskytnuté mladým ľuďom, absolventom stredných a vysokých škôl. Text a foto: (pk)

Život priniesol mnoho nového a to si žiada dohodnúť sa aj na nových podmienkach. Veríme, že mesto Svidník nás podporí v súčasnej neľahkej situácii, ktorá je na Ukrajine a pomôže nám, aby sme sa čo najskôr stretli ako partneri aj v Európskej únií, kde predpokladám sa Ukrajina dostane.“ S podobnou otázkou sme sa obrátili aj na primátora Svidníka Jána Holodňáka. Aj on nám potvrdil veľmi úprimné a priateľské vzťahy s Rachovom a ďalej nám povedal: „Túto zmluvu

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

považujem za veľkú morálnu podporu našich priateľov na Ukrajine, ktorí teraz prežívajú neľahké časy, aby cítili, že my Svidníčania si ich veľmi vážime, stojíme o nich a sme tak ako doteraz pripravení na akúkoľvek formu spolupráce. Tým, že sa zmenili podmienky, Slovensko je v Európskej únii a to vytvára mnoho nových možností na obojstrannú spoluprácu. A táto zmluva je postavená tak, aby nám umožnila kedykoľvek sa zapojiť do akéhokoľvek nového projektu.“ Slávnostného aktu podpisu zmluvy sa zúčastnili

predstavitelia mesta a rôznych spoločenských organizácií. No stretli sme tu aj vzácnych hostí z Prešova, predstaviteľov Zväzu Ukrajincov – Rusínov na Slovensku. Slávnostnú atmosféru podpisu umocnil kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ vo Svidníku, príhovory oboch primátorov a vystúpenie akademika Mušinku. Veríme, že uzavretá zmluva sa stane novým impulzom pre ďalšiu etapu dlhoročných dobrých priateľských vzťahov na osi Svidník – Rachov. Text a foto: (mdž)


číslo 12/2014

SPEKTRUM

5

SA V PRAHE STRETOL GENERÁLA L. SVOBODU hám nedá toto mesto na ňu dopustiť a bude si ju vždy vážiť.

Primátor potešil pani Zoe darmi

NSK 2213/14

Primátor Ján Holodňák s vďakou prijal pozdrav pani Zoe a ubezpečil ju, že pri každej príležitosti jej želanie bude tlmočiť obyvateľom Svidníka. Ako pamiatku na toto neformálne stretnutie jej doniesol okrem iného pozornosti z nášho regiónu, a to naše prekrásne kraslice, obraz od maliara pána Andreja Urama a bábiku v ľudovom kroji z nášho kraja nazvanú „Svidníčanka“. Takéto bábiky vyrába pani Grešová z Gerlachova. Ako sa nám zdôveril pán primátor, pohovorili si s pani Zoe, jej dcérou a vnu-

kom takmer tri hodiny a prebrali mnohé témy. Porozprával jej o vlastných skúsenostiach s novinármi a mnohými inými ľuďmi, hlavne v porevolučnom období po roku 1989, ktorí sa ho opytovali na to, či mesto Svidník neprehodnotí osobu gen. Svobodu. Odpovedal im, že osobnosť tohto človeka je vo Svidníku nedotknuteľná. Pripomenul im, že nielen ako jeden z najvýraznejších osloboditeľov sa zapísal do pamäte našich obyvateľov, ale veľmi si vážia jeho úlohu pri budovaní tohto kraja zničeného vojnou. Svidníčania si veľmi dobre pamätajú jeho podiel na vybudovaní barakovej nemocnice a iných veciach, ktorými pomáhal. Vždy keď sa na

neho obrátili, snažil sa im podľa svojich možnosti maximálne vyjsť v ústrety a v mnohých veciach aj pomohol.

Svidníčania sa na jej návštevu vždy tešia

A takisto si Svidníčania vážia aj osobu pani Zoe Klusákovej – Svobodovej. Pri každých oslavách KDO sa spytovali: „A čo pani Klusákova – Svobodová, príde?“ A vždy sa tešia na jej návštevu. A tak bude tomu aj pri oslavách 70. výročia KDO. Počas stretnutia hovorili ešte o mnohých zaujímavých veciach. K nim sa vrátime v ďalšom vydaní nášho periodika. Text a foto: (mdž), (kt)

Primátor Ján Holodňák odovzdáva pani Zoe Klusákovej - Svobodovej bábiku Svidníčanka.


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

PREZIDENTSKÉÝ SĽUBY

1D6ORYHQVNXVDpUDÄP\VOtPQiURGQHFtWLPVRFLiOQH³ PHQtQDÄSRGSRUXMHPHNRQRPLNXVRFLiOQXVSUDYRGOLYRVĢPRUiONXDVOXãQRVĢ³ ,YDQD*DãSDURYLþDY3UH]LGHQWVNRPSDOiFLY\VWULHGDO $QGUHM.LVND,QDXJXUDþQê SUHMDYSUH]LGHQWDREVDKRYDO WULGRPLQDQWQpSUtVĐXE\REþDQRP9SUYRPUDGHYNRQWLQXLWH N VYRMHM NDPSDQL ]G{UD]QLOåHQHERO]YROHQê åLDGQ\PSROLWLFNêP]RVNXSHQtPDåLDGQRXSROLWLFNRX VWUDQRXDSUHWRP{åHGRGUåDĢVYRMHVORYRDE\ĢSUH]LGHQWRPYãHWNêFKREþDQRY EH]UR]GLHOX9ćDOãHMþDVWL VYRMKRSUHMDYXSULSRPHQXO åH6ORYHQVNRVDRGYDURN\ VWDQHSUHGVHGQtFNRXNUDMLQRX (XUySVNHM~QLHþRYKLVWyULL QiãKRQiURGDQHPiREGREX =iURYHĖY\]YDONV~VWUHGHQHMDYHFQHMSUtSUDYHWRKWR Yê]QDPQpKRSROLWLFNpKRSRVODQLDNUDMLQ\9WUHWHMþDVWL$QGUHM.LVNDXSR]RUQLO QDWRQDþRSROLWLFNpHOLW\ QD6ORYHQVNXþDVWRUHDJXM~ POþDQtP±YRMHQVNpQDSlWLH QDQDãLFKKUDQLFLDFKGRVDKXMHVWXSĖDRNWRURPVDQiP YSRVOHGQêFKURNRFKDQLQHVQtYDOR3ULSRPHQXOSUHGVWDYLWHĐRPãWiWXåHQDãHVSRMHQHFNp]iYl]N\WUHEDSOQLĢ YFHORPUR]VDKXYUiWDQHPDWHULiOQHKRSUtVSHYNXSUHWRåHMHQHG{VWRMQpOHQSDVtYQH Y\XåtYDĢRFKUDQXHXURDWODQWLFNêFKREUDQQêFKãWUXNW~U 1D]iYHUVWRMt]D]PLHQNX åHSRXNi]DODMQDWLHVSRORþHQVNpYUVWY\YQDãHMNUDMLQHNWRUpVDSUiYRPFtWLDRGVXQXWpþLPDUJLQDOL]RYDQp DRþDNiYDM~RGQRYpKRSUH]LGHQWD]PHQX1DWRåHVPH SRþ~YDOLPXåDNWRUêVSROLWLNRXQHPDOQLþVSRORþQpDNWRUê]YtĢD]LOYROHEQRXNDPSDĖRX]DORåHQRXSUHGRYãHWNêP QD]G{UD]ĖRYDQtDSROLWLFNRVWLSRþXOLVPHSUHMDY]UHOpKR SROLWLNDãWiWQLND

,9$1*$â3$529,ý6$/Òý,/ Vláda, ako aj predseda parlamentu Pavol Paška, prišli 11. júna do paláca poďakovať sa odchádzajúcej hlave štátu za 10 rokov jeho činnosti na najvyššom ústavnom poste. 3UHPLpU5REHUW)LFRYHUtåH DMSRRGFKRGHSUH]LGHQWD,YDQD*DãSDURYLþD]~UDGX]RVWDQ~PHG]LQtPDYOiGRXQDćDOHM YHĐPLGREUpRVREQpSULDWHĐVNp Y]ĢDK\9\VORYLOSUHVYHGþHQLHåHSRWRPDNRVKUGRVĢRX DVKODYRXKRUHRSXVWt3UH]LGHQWVNêSDOiFEXGHYãHWN\VYRMHåLYRWQpVN~VHQRVWLSRQ~NDĢ65 Ä3UHWRåHWDNêFKWRVN~VHQêFK SROLWLNRYQHERORQD6ORYHQVNX 3UH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþVDO~þLVYOiGRX)RWR7$650LFKDO6YtWRN DåWDNYHĐD³XYLHGROSRþDVUR]O~þN\Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFL PLMDVQpD]iVDGQpSRVWRMHNQi- N1iURGQHMUDGH65YåG\S{URGQRãWiWQ\P]iXMPRPDMHKR VRELO DNR SROLWLFNê SDUWQHU Nadštandardné vzťahy VRFLiOQHFtWHQLH3UH]LGHQWERO Ä1LNG\VRPVDQHFKFHOþLXå Ä1LHMHåLDGQ\PWDMRPVWYRP UiGåHSRþDVGYRFKYOiG)LFD SULYDãHMDOHERSUHGFKiG]DM~QDRSDNERODWRYHĐNiSUHGQRVĢ VSROXSUDFRYDOLYĢDåNêFKþD- FLFKYOiGDFKVWDYDĢGRSR]tåHY]ĢDK\PHG]LWURPLQDMY\ã- VRFKKRVSRGiUVNHMDVRFLiOQHM FLHQHMDNpKRSROLWLNDNWRUêPi ãtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLEROL NUt]\WDNåH6ORYHQVNRQHSUH- LQêQi]RUDSRWUHEXMHQLHNRQDGãWDQGDUGQpDSUHGVWDYRYDOL åtYDORQHMDN~YHĐN~WUDXPXÄ-H KRVHNtURYDĢ9åG\VRPKĐDXUþLW~PLHUXVWDELOLW\6~þDVQH WR]iVOXKDĐXGtDOHDMYHGHQLD GDONRQVHQ]XVOHERVLP\VEROLDMSUHGSRNODGRPSRNRMQpKR ãWiWX³GRGDO OtPåHSUH]LGHQWDYOiGDPDM~ ULHãHQLDþDVWRYHĐPLQiURþQêFK E\ĢSROLWLFNtSDUWQHUL³SUt]YX~ORKDYê]LHY³SRGRWNRO)LFR Prezident partnerom NRYDOVWêPåHSUH]LGHQWPXVt 8*DãSDURYLþDRFHQLOGYDUR]- 8SR]RUQLOåHYRY]ĢDKXNSUH- SRPiKDĢYOiGHSOQLĢSROLWLFNê PHU\MHKRS{VREHQLDDWRYHĐ- PLpURYLYOiGHDþLDVWRþQHDM SURJUDPDQLHE\ĢMHKRRSR]t-

FLRXÄ$MNHćVPHQHEROLYåG\ Y]KRGHYHGHOLVPHQiMVĢNRPSURPLV³SRGRWNRO*DãSDURYLþ 7HãtVDQDWRåHEXGHPDĢYLDF YRĐQpKRþDVXDYãDN]iURYHĖ Y\MDGULOSUHVYHGþHQLHåHPX V~þDVQtþOHQRYLDNDELQHWXEXG~ WURFKXFKêEDĢ+ODYQHVSRPHQXOVWUHWQXWLDQDNWRUêFKULHãLOLSUREOpP\NWRUp6ORYHQVNR DĐXGtWUiSLOL

7$65

POTEŠIL I SKLAMAL BEZDOMOVCOV Andrej Kiska po zložení prezidentského sľubu prekvapil. Namiesto obeda so štátnikmi či predstaviteľmi cirkví pozval na slávnostný obed do záhrady Grasalkovičovho paláca seniorov, deti z detských domovov a bezdomovcov. 1DREHGWDNSULãORDMSULEOLåQH SlWQiVĢĐXGtEH]GRPRYD=YlþãDLãORRQDMY]RUQHMãtFKSUHGDMFRYþDVRSLVX1RWD%HQH

Prvý a posledný raz -HGHQ]QLFKSUH]UDGLOåHKR RREHGHLQIRUPRYDODVRFLiOQDSUDFRYQtþND$NRXYLHGRO ].LVNXPiVXSHUSRFLWÄ-HWR SUYêSUH]LGHQWNWRUêVD]REHUi DMWDNêPLWRĐXćPLDNRV~SUHGDMFRYLD1RWDEHQH³NRQãWDWRYDO1HRþDNiYDYãDNåHE\ WDNpWRVWUHWQXWLDSRNUDþRYDOL DMYEXG~FQRVWL3RGĐDQHKRWR ERORSUYêDSRVOHGQêUD]Ä6NODGDOSUtVDKXWDNDVLNY{OLWRPX VSUDYLOWDN~WRVOiYQRVĢ³P\VOHOVL³-HWRRGSUH]LGHQWDSHNQp JHVWRRFHĖXMHPHåHP\VOtDMQD

WDNêFKĐXGtDNRVPHP\³]KRGOL VDćDOãtEH]GRPRYFL1LHYãHWFLYãDNEROLVSRNRMQt1DMPlQLH WtNWRUt]RVWDOLVWiĢKODGQtSUHG 3UH]LGHQVWNêPSDOiFRPÄ6RP WURFKXQDSiOHQê3RþXOVRPåH VDWXEXGHUR]GiYDĢQDSRþHVĢ SUH]LGHQWDREHGSUHEH]GRPRYFRYQRQDWHQVDQDSRNRQGRVWDOROHQSiUY\YROHQêFK.WRYLHSRGĐDþRKRLFKY\EHUDOLWLHå QHPiPþRMHVĢ³XYLHGROMHGHQ ]EH]GRPRYFRYþDNDM~FLFKSUHG 3UH]LGHQWVNêPSDOiFRP

Nemusí sa báť 3UL]HUDM~FLVDĐXGLDRNROR3UH]LGHQWVNpKRSDOiFDPDOL]QRYpKRQDMY\ããLHKRSUHGVWDYLWHĐD ãWiWXGREUpSRFLW\3RFKYDĐRYDOL VLMHKRQDGVWUDQtFNRVĢSULþRP

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

6OiYQRVWQêREHGSUH]LGHQWDDMHKRKRVWt)RWR7$65

YHULDåHWRþRSRYHGDOYRVYRMRPSUtKRYRUHDMVSOQt-HGQpPXPXåRYLVD]DVHQHSiþLORåH PiSUH]LGHQWRNRORVHEDPQRåVWYRRFKUDQNiURY3RGĐDMHKR Y\MDGUHQLDE\PDOE\ĢNRE-

þDQRPEOLåãLHÄ.HćFKFHE\Ģ GREUêSUH]LGHQWWDNE\VDWRKWRĐXGXQHPDOEiĢWHQPXQHXEOtåL³NRQãWDWRYDO 7$65 GG


číslo 12/2014

SPRAVODAJSTVO

7

$1'5(-.,6.$=/2ä,/6ď8%8-Ë0$6$ )81.&,(35(=,'(17$ Andrej Kiska zložil do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenského prezidenta. Urobil tak na nedeľnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.

NSR 3631/2A

Ä6ĐXEXMHP QD VYRMX þHVĢ DVYHGRPLHYHUQRVĢ6ORYHQVNHMUHSXEOLNH%XGHPGEDĢ REODKRVORYHQVNpKRQiURGD QiURGQRVWQêFKPHQãtQDHWQLFNêFKVNXStQåLM~FLFKY6ORYHQVNHMUHSXEOLNH6YRMHSRYLQQRVWLEXGHPY\NRQiYDĢ Y]iXMPHREþDQRYD]DFKRYiYDĢLREKDMRYDĢ~VWDYXDRVWDWQp]iNRQ\6ĐXEXMHP³FLWRYDO .LVNDÒVWDYX65$NE\VĐXE RGPLHWRODOHERE\KR]ORåLO

VYêKUDGRXQHPRKROE\VWiĢ QDþHOHãWiWX3UHGVHGQtþND ÒVWDYQpKRV~GX65,0DFHMNRYiSRWYUGLODåH.LVND ]ORåLOVĐXEYV~ODGHV~VWDYRXDXMDOVDWDNSUH]LGHQWVNHMIXQNFLH

Prevzatie úradu 3UH]LGHQWD.LVNXNWRUêMHDM KODYQêPYHOLWHĐRP2]EURMHQêFKVtO65 2665 þDNDODSR VOiYQRVWQRPVĐXEHSUHKOLDGND MHGQRWLHN2665DHNXPHQLFNiSRERåQRVĢ7H'HXPY.DWHGUiOHVY0DUWLQD1iVOHGQH Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFLSUHY]DO~UDGRGVYRMKRSUHGFKRGFX,YDQD*DãSDURYLþD 93UH]LGHQWVNHM]iKUDGH.LVNDSRGiYDOVOiYQRVWQêREHG SUHĐXGtEH]GRPRYDVHQLRURYY\XåtYDM~FLFKRSDWURYDWHĐVNpVOXåE\DPODGêFKĐXGt NWRUtY\UDVWDOLYGHWVNêFKGR-

PRYRFK1iVOHGQHSRORåLOYHQLHFNSDPlWQtNX%UiQDVORERG\DN\WLFXNSDPlWQtNX REHWLDPäHOH]QHMRSRQ\QD 'HYtQH

Slávnostná recepcia 2¿FLiOQ\GHĖXNRQþLOSUH]LGHQWVOiYQRVWQRXUHFHSFLRX QD%UDWLVODYVNRPKUDGH.LVND QDĖXSR]YDORNUHPSUHGVWDYLWHĐRYãWiWQ\FKRUJiQRYY\VRNêFKãN{OGLSORPDWLFNpKR ]ERUXþLFLUNYtDMKRVWtNWRUt UHSUH]HQWXM~~VSHãQpVORYHQVNp¿UP\VWDUWXSNRPXQLWX ¿ODQWURSLFNpDPLPRYOiGQHRUJDQL]iFLHþLNXOW~UQHLQãWLW~FLH3R]YDODMWêFKNWRUtGRVWDOLRFHQHQLH%LHODYUDQDURGLQ\ ]'REUpKRDQMHODD]GUDYRWQtNRYþLFHORVYHWRYR~VSHãQêFK ãWXGHQWRY 7$65

$QGUHM.LVNDVNODGiSUH]LGHQWVNêVĐXE)RWR7$65


8

naše novinky

LETO

10 VECÍ, KTORÉ MUSÍTE CEZ LETO URČITE STIHNÚŤ

þLQLHPHSRþDVWHSOêFKOHWQêFKYHþHURY7DNSUHþRMHGHQ]QLFKQHVWUiYLĢYSUtURGH" 6WDQRYDQLHRSHNDþNDWRMH LEDSiUWLSRYDNRY\XåLĢOHWQ~QRF3HNQêPVSHVWUHQtPMH SR]RURYDQLHDXJXVWRYHMQRþQHMREORK\PHWHRULFNpKRURMD 3HU]HtG $NVLFKFHWHY\FKXWQDĢ

$NVDYiPQHFKFHWUiYLĢþDV RVDPRWH]REHUWHVYRMXSRORYLþNXDOHERSVtNDNWRUêWRXUþLWHRFHQt$NSVtNDQHPiWH GOKãHMSUHFKiG]NHVDEXGHWHãLĢDMSVtN]~WXONX &KêEDM~YiPVWDUtSULDWHOLD]RãNRO\DLFKQiYãWHYX VWHVtFHSOiQRYDOLDOHQHXVWiOHRGNODGDOL"'OKRVWHQHYLGHOLVYRMXURGLQXQDRSDþQRPN~WHUHSXEOLN\"8UREWH WRFH]OHWR6ORYHQVNRXNUêYD PQRKRNUiVNWRUpVWHPRåQR HãWHDQLQHREMDYLOL3URVWUHGQtFWYRPWDNHMWRQiYãWHY\WDN PRåQRRSUiãLWHVWDUpSULDWHĐVWYiD]iURYHĖREMDYtWH QRYpPLHVWD  3RG YSO\YRP KRU~þDYREþDVUREtPH ]YOiãWQH UR]KRGQXWLD 1DYãWtYLPH ĐDGRY~ MDVN\ĖXSUHWRåHFH]]LPX MH SUtOLã ]LPD7DN-

WLHåP{åHWHSUHNRQDĢRVREQêUHNRUGYMHGHQt]PU]OLQ\þLSUHþtWDĢPQRåVWYRNQtK RU\EiUVWYH$NVDSêWDWHSUHþRP\VDSêWDPHSUHþRQLH" .RPELQiFLDERGRY -HGQRWOLYpERG\P{åHWHNRPELQRYDĢ-HOHQQDYiVDNRVL VYRMYRĐQêþDV]RUJDQL]XMHWH 6N~VWHVLXURELĢYODVWQê]R]QDPPRåQRWURãNXLQãSLURYDQêDMWêPQDãtP DY\XåLWHOHWR QDSOQR

'RYROHQNRYDĢFH]FHVWRYQ~NDQFHOiULXMHXUþLWHSRhodlné, avšak skúste v sebe REMDYLĢGREURGUXåQpKRGXFKDDVSUDYWHVLSURJUDPVDPL 6DPR]UHMPHWDNWRVLY\SOQLĢ þDVMHQDPiKDYpVWRMtWRYãDN ]DWRDWDNêWRYêOHWEXGHPRåQRSDWULĢPHG]LWLHQDMNUDMãLH 2GVOQNDVLUDGLRGSR-

SOiYDQLHYVUGFLSUtURG\QDPLHVWRSUHSOQHQêFKN~SDOtVN 6ORYHQVNRSRQ~NDPQRåVWYR MD]LHUYNUiVQRPSURVWUHGt NWRUpYiã]iåLWRN]SOiYDQLD ]LQWHQ]tYQLD /HWQpNLQRVDWHãtYHĐNHM REĐXEH3R]ULHĢVLVNYHOê¿OP QDQHYãHGQRPPLHVWHOiND QLHOHQ¿OPRYêFKQDGãHQFRY &HOêURNVLYUDYtWHåHNRQHþQHQDSHþLHWHFKXWQêDãĢDYQDWêRYRFQêNROiþDOHQHQDãOLVWHVLþDV"=iMGLWHQDWUK DXSHþWHEXEODQLQXSRNWRUHMVLYDãDURGLQDEXGHHãWH GOKRREOL]RYDĢSUVW\ 0iWH]iĐXE\QDNWRUp VLQHYLHWHSRþDVURNDQiMVĢ þDV"3RþDVGRYROHQN\WRP{åHWHGREHKQ~ĢýRWDNMHGQRGĖRYêPDUDWyQþtWDQLDNQtK SR]HUDQLD¿OPRYELF\NORYDQLDDOHERWXULVWLN\"$OHERVL MHGQRGXFKRĐDKQLWHQDSRVWHĐ DRGG\FKXMWH $NYiPSRþDVURNDFKêED SRK\EP{åHWHWRGRKQDĢGOKêPLSUHFKiG]NDPLYRNROt

d

o k ,a

40

Leto býva zvyčajne najočakávanejším ročným obdobím. Nielen pre slnečné dni, ktoré ho sprevádzajú, ale i pre možnosť vychutnať si počas dovolenky to, čo sme si odopierali počas celého roka. Tu je pár tipov na letné aktivity, ktoré by ste určite nemali vynechať.

10 TIPOV NA CHALUPU Niektoré veci alebo osoby si so sebou na chalupu môžeme, musíme, alebo nesmieme zobrať. Kombináciu týchto vecí sme zhrnuli v desiatich tipoch. Tipy nie sú radené podľa dôležitosti a je možné ich čítať aj zdola nahor. 3U~WHQêN{ãVPDþLDWNDPLDOHERVPDþNRXNWRUiSRURGt3RGREQêN{ãPDOD %DELþND%RåHQ\1ČPFRYHM %DELþND %RåHQ\ 1ČPFRYHMDNRYãHWFLYLHPHYLHGODSUtNODGQêLG\OLFNêåLYRW na vidieku. 1LHþRVNOHQHQp$NR VDKRYRUtQHH[LVWXMHåLDGQH SUDYLGORåHYFKDOXSHPXVt E\ĢYãHWNR]GUHYD =DSHNQ~]iFORQNXVD GDM~XNU\ĢU{]QHQHGRVWDWN\NWRUpP{åHPDĢFKDOXSD=iFORQN\GRFKDO~SSDWULDDRGSDGN\V~NUDMãLHNHć LFKQHYLGLHĢ =iSLVQtNDE\VPHVL ]DStVDOL]iåLWN\]FKDOXS\ 3tVDĢ VL GR QRWHVX DOHER YLHVĢVLGHQQtNPiSR]LWtYQ\YSO\YQDSV\FKLNX-HOHQ PiOR]iĐXENWRUpQLþQHVWRMD3tVDQLHMHMHGQêP]QDMHNRQRPLFNHMãtFKNRQtþNRY

$NEXGHWHVWH[WRPVSRNRMQtDGRWNQHWHVDUHJLRQiOQHMSUREOHPDWLN\SRNRMQH QiPWH[W]DãOLWHGR1DãLFK Noviniek.  -HGOR Y NRQ]HUYH 6RYHUHQêPGiWXPRPVSRWUHE\$E\VPHVDY\KOLQi-

NXSRPYGHGLQVNêFKSRWUDYLQiFKNWRUêFKRWYiUDFLH KRGLQ\V~YlþãLQRXRSRORYLFXNUDWãLHDNRWLHYPHVWiFK 'HWL$NPiPHYODVWQpGHWLMHGREUpQDQHQH]DEXGQ~ĢDE\QiVSRQiYUDWH GRPRYQHþDNDORQHPLOpSUHNYDSHQLH$OHERGHĢRPQHFKDĢGRPDGRVWDWRþQ~]iVREXY\ããLHVSRPtQDQêFK NRQ]HUY 7. Milovanú osobu. V noYRPSURVWUHGtVDĐXGLDþDVWRNUiWVSUiYDM~LQDN1DPLHVWHNWRUpMHL]RORYDQpPiPH ãDQFXVSR]QDĢþORYHNDDM ]GUXKHMDWUHWHMVWUDQ\0LORYDQ~RVREXP{åHPHY\VWDYLĢU{]Q\PVN~ãNDPNWRUpSR]QiPH]URPDQWLFNêFK ¿OPRYDDNRYLHPHURPDQWLFNp¿OP\VDNRQþLDãĢDVWQHDOHERVYDGERX=DXMtPDYêP]GURMRPLQãSLUiFLHMHDM UR]SUiYNDR3HUQtNRYHMFKD-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

O~SNH2GRKUiYDVDYKOERNRP OHVHDSRQ~NDQHNRQYHQþQêQiKĐDG DNRVLSRUDGLĢVSUHE\WRþQêPLRVREDPLDOH RSlĢYãHWNRVNRQþtãĢDVWQH D]ORMHSRWUHVWDQp 9tQRDOHERQLHþRRVWUHMãLH1DGOKpOHWQpYHþHU\ DOHERNĐDKãLHPXQDGYLD]DQLX]QiPRVWt7DNWRP{åHPH]tVNDĢQRYêFKSULDWHĐRYNWRUtQiPFH]]LPX FKDOXSXSRVWUiåLD9SUtSDGHåHVDDONRKROLFNêPQiSRMRPY\KêEDPHGHVWLOiW\ VDGDM~Y\XåLĢDNRGH]LQIHNFLD.DåGiURGLQDPiYODVWQpWLS\DVN~VHQRVWL 9OQXDLKOLFH3OHWHQLHMHXSRNRMXM~FHDYþDVRFK]LP\QiVEXGHãiOXSOHWHQêQDFKDOXSHKULDĢDNR VSRPLHQNDQDOHWR3HNQp ãiO\VLP{åHN~SLĢNDåGê

9\U R E L Ģ si šál vlastQRUXþQHMHVNXWRþQRXYê]YRXSUHY\WUYDOêFK 1DãH1RYLQN\$OH MHSUDYGHSRGREQpåH1DãH 1RYLQN\QRVtQDFKDOXSX SRãWiUNDDXåWDPQDYiVþDNDM~$NQDFKDOXSXSUHGVDOHQ1RYLQN\QHFKRGLD R]QiPWH WR UHGDNFLL $N YiP1RYLQN\QDFKDOXSX QRVt SRãWiUND D SULQHVLHWHVLDMYODVWQp]GRPRYD P{åHWHSRURYQiYDĢGLDQLH YRNUHVRFK


číslo 12/2014

LETO

9

10 RÁD PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA Ak sa chystáte v lete na zahraničnú dovolenku, ponúkame vám 10 dôležitých rád, na čo nezabudnúť pred odchodom, či už pôjdete autom do Chorvátska, letecky do Španielska alebo vláčikom do Nemecka. 9ãHWN\GRNODG\SUHGRGFKRGRPGYDNUiWVNRStURYDĢ± MHGQXNySLXVL]REHUWHVRVHERXGUXK~QHFKDMWHURGLQH 9SUtSDGHVWUDW\GRNODGRYþL RGFXG]HQLDXĐDKþtWHY\EDYRYDQLHVHEHDMSROtFLt 3UHGNRStURYDQtP sa

si u å

le t

YãDNXLVWLWHåHYãHWN\GRNODG\V~SODWQp1LHNWRUpNUDMLQ\Y\åDGXM~PLQLPiOQXSODWQRVĢ FHVWRYQêFK GRNODGRY ±PHVLDFRYDMSRQiYUDWH ]GRYROHQN\ 1LHYãHWFLVDFK\VWiPH GRYROHQNRYDĢYOX[XVQêFKKRWHORFKVSULSRMHQtPQDLQWHUQHW SUHWRVLQH]DEXGQLWHYãHWN\G{OHåLWpNRQWDNW\QDVORYHQVN~ DPEDViGXDVLVWHQþQpVOXåE\ þL]iFKUDQQp]ORåN\]LVWLĢ HãWHYSRKRGOtGRPRYD  3UL FHVWH GRþOHQVNêFKNUDMtQ(ÒMHSRWUHEQpPDĢVRVHERX SUHXND] SRLVWHQFD 'R LQêFK NUDMtQ VL však ne]DEXGQLWH

o!

SUHGY\FHVWRYDQtPX]DYULHĢ FHVWRYQpSRLVWHQLH2NUHP]iNODGQêFKVOXåLHEDNRMHSRLVWHQLHOLHþHEQêFKYêORKþLSRLVWHQLHSULVWUDWHEDWRåLQ\VD P{åHWHSULSRLVWLĢDMQDH[WUpPQHãSRUW\þLDNFKFHWHPDĢQiURNQDQiKUDGXãNRG\SULPHãNDQtOHWHFNHMGRSUDY\ =EDĐWHVLVRVHERXFHVWRYQ~OHNiUQLþNXVR]iNODGQêPL SRWUHEDPL1HPDOLE\YQHM FKêEDĢSDUDOHQUHK\GUDWDþQê UR]WRNSUL~SDORFKVSUHMVREVDKRPSDQWKHQROXSULVSiOHQLQiFKSULRGUHQLQiFKVD]tGH OHXNRSODWþLREYl]DOHDMGH]LQIHNþQêSURVWULHGRNþLSLQ]HWDQHEXGHQD]DKRGHQLH 'DMWHURGLQHDOHER]QiP\PYHGLHĢNHG\DNDPFHVWXMHWH1HFKDMWHLPLQIRUPiFLHYDNRPKRWHOLVDEXGHWH SRþDVGRYROHQN\QDFKiG]DĢ DGRKRGQLWHVLVQLPLSUDYLGHOQêNRQWDNW  =iNODGQp LQIRUPiFLH R NDåGHM NUDMLQH QiMGHWH QDVWUiQNH0LQLVWHUVWYD]DKUD-

QLþQêFKYHFL65DOHERQDVWUiQNDFKMHGQRWOLYêFKYHĐY\VODQHFWLHYDNUHGLWRYDQêFKY65 1DMG{OHåLWHMãLHV~QDMPlLQIRUPiFLHREH]SHþQRVWQHMVLWXiFLL YNUDMLQHSRYLQQRPRþNRYDQt þLPLHVWQ\FK]Y\NRFK 3UHGRGFKRGRPQH]DEXGQLWH]DYULHĢRNQi]DWLDKQXĢ åDO~]LHDUROHW\Y\SQLWHYRGX SO\QDYãHWN\HOHNWURVSRWUHELþH1HFKDMWHQiKUDGQpNĐ~þH VYRMLPVXVHGRPDE\GRPiFQRVĢDVSRĖGYDNUiWGRWêåGĖD VNRQWURORYDOL9HćþRDNYiV Y\WRSLDVXVHGLD"1D]R]QDPVL ]DStãWHDMY\SUi]GQHQLHFKODGQLþN\DY\V\SDQLHVPHWtLQDN E\VWHWRSRQiYUDWH]GRYROHQN\PRKOLĐXWRYDĢ 1DMYKRGQHMãLDQDVWUiåHQLHPD]QiþLNDMHQHMDNiEOt]ND RVREDNWRUi]YLHUDWNRSR]Qi 2SDWURYQtNRYLQHFKDMWHSRGUREQpLQãWUXNFLHRYDãRPPLOiþLNRYLDDMVXPXQDSUtSDGQpYêGDYN\ âWDQGDUGQHKRWHO\XE\WRYiYDM~ NOLHQWRY Då SR

KRGLQHSUHWRLVWHRFHQtWHDNVLEXGHP{FĢVSUtMHPQLĢ þDNDQLHQDSOiåLDOHERSULKRWHORYRPED]pQHDQHEXGHPXVLHĢ KĐDGDĢSODYN\QDGQHNXIUD 3ULEH]SHþQRVWQHMNRQWUROHQDOHWLVNXQDMþDVWHMãLH ]SUtUXþQHMEDWRåLQ\Y\KDG]XM~PDQLN~URY~V~SUDYXYUHFNRYêQRåtNåLOHWN\DGRNRQFDDMWHNXWLQ\NWRUpPDM~YLDF DNRPO1DþLHUQXOLVWLQX SDWULDDMPHþHPtQ\JUDQiW\UR]EXãN\DOHDMOXN\ãtS\ DRãWHS\

10 RÁD, AKO SA UDRŽAŤ FIT Prichádza čas, keď každý z nás premýšľa o tom, ako sa dostať pred letom do formy. Namiesto rád, ako by ste mohli schudnúť do plaviek, vám ponúkame cenné ponaučenia overené rokmi. Pretože udržať sa fit nezávisí len od cvičenia a diétneho mučenia.

 &KRćte na turistiku ±þtPY\ããLHWêPOHSãLH ýR QD WRP åH MH YRQNX  ƒ& 9iã SRFLW EXGH QDÄQHY\SRWHQLH³ %HUWHQDY\FKiG]N\ DMYDãLFKãWYRUQRKêFKPLOiþLNRYWUiYWHVQLPLYHĐD þDVX9iãUR]PD]QDQêGêFKDYLþQêDOHQLYêIUDQF~]VN\EXOGRþHNYiP]DWRLVWR SRćDNXMH $MYQDGFKiG]DM~FLFK WHSOHMãtFKGĖRFKMHSRWUHEQpXGUåLDYDĢPR]JRYp]i-

YLW\YÄNXU]H³ 8þWHVDVRVYRMLPLGHĢPL±QDMOHSãLHPDWHPDWLNX ±GHWLYiV]DWREXG~ PLORYDĢ  -HG]WH GDU\ PRUD 1H]DE~GDMWHYãDNåHQDSU YHĐUêEMHQDVYHWHPiORDKRPiUHVDWHSHOQHSULSUDYXM~ ]DåLYD7LHSUHWR]MHGiOQLþNDY\ãNUWQLWHäUDORNRYQHORYWHVDPLDNQDWRQHPiWH SRWUHEQ~SUD[ 9\YDĐRYDĢVDQDOHKiWNXXEDEN\QDFKDOXSHWLHå QLHMHQDMOHSãLH=REHUWHPRW\NXDRNRSWHMDKRGRYp]iKRQ\âĐDKDþNRYpSRKiUHWDN EXG~FKXWLĢHãWHOHSãLH$Yiã VSiOHQêFKUEiWþDVRPWURFKXVWPDYQHGRSULMDWHĐQHM SRGRE\ 1HQDGiYDMWHQDQDãXVORYHQVN~GRPRYLQX6SR]QiYDMWHNUiV\URGQHM]HPH±þL

WHRþDPLQDGPyGQ\PLþDVRSLVPLäHQ\EXG~ãĢDVWQpDPRåQRYiVSXVWLDQDWUL GQL QD ÄR]GUDYQ~³ FKDWX VNDPRãPL 0HGLWXMWH.HG\NRĐYHN DNGHNRĐYHN1LHMHQLþOHSãLH DNRSRþ~YDĢ]YXN\SUtURG\ ãXPPRUDDOHERGêFKDĢþHUVWYêKRUVNêY]GXFK3R]QiPND±Y\VN~ãDMWHPHGLWRYDĢ YNDQFHOiULLDOHERYRIDEULNH +ODV\YDãLFKQDGULDGHQêFK P{åX]QLHĢDNRSR]HPVNêUDM 6WUiYWHYHĐDþDVXVĐXćPLNWRUêFKQHPiWHUDGL1Lþ WDN QHSRVLOQt RUJDQL]PXV DYiãKRYQ~WRUQpKRGXFKD XåYDXWHDOHER]NRQVNpKR PDUiWRY&KODSLEXG~ãĢDVWQt DNRNHćVDEXGHWHXVPLHYDĢ FKUEWD1D6ORYHQVNXMHYåG\ DPRåQRYiPSRåLþDM~VYRMX QDVYRMKRQDMYlþãLHKRQHSULDYHĐDPLHVWNGHVDĐXGLDPDM~ NUHGLWNXQDUêFKORPDUDWyQ WHĐD%XGHWHVDFtWLĢDNRE\VWH RYHĐDKRUãLHDNRY\ SRREFKRGRFK SUiYH]GRODOL0RXQW(YHUHVW âSHFLiOQDUDGDSUHåHQ\ âSHFLiOQDUDGDSUHPX±EXćWHPLOpQDVYRMLFKSDUW- åRY±EXćWHPLOtQDVYRMHSDUWQHURY3R]HUDMWHVQLPLKR- QHUN\3RFKYiĐWHLPREHG 'YRMVWUDQXSULSUDYLODUHGDNFLD )RWRGUHDPVWLPHFRP NHMIXWEDOQHLJQRUXMWHLFKND- QRYêNRVWêPQHSUHYUDFDM-


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

CHCĂš REGULOVAŤ OSĂ DZANIE BILBORDOV PodpredsednĂ­Ä?ka NĂĄrodnej rady SR RenĂĄta ZmajkoviÄ?ovĂĄ (Smer-SD) chce opätovne regulovaĹĽ osĂĄdzanie bilbordov. Po neĂşspechu s poslednĂ˝m nĂĄvrhom zakĂĄzaĹĽ vĂ˝skyt tejto reklamy v blĂ­zkosti ciest prichĂĄdza s inou prĂĄvnou Ăşpravou, tentoraz spolu so stranĂ­ckym kolegom Igorom Chomom. NĂĄvrhom ich novely stavebnĂŠho zĂĄkona sa bude parlament zaoberaĹĽ uĹž na letnej schĂ´dzi. =PDMNRYLĂžRYiFKFHELOERUG\ SUHNYDOLÂżNRYDĢ]UHNODPQpKR ]DULDGHQLDQDUHNODPQ~VWDYEXVSDGDM~FXSRGVWDYHEQĂŞ]iNRQ5HNODP\VDPDM~GHOLĢQD WULW\S\SRGÄ?DYHÄ?NRVWLÂąVWDYE\NGHMHQDMYlÞãLDUHNODPQi SORFKDGRWURFKPHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFKQDVOHGXMHRGWURFKGR PHWURYĂŁWRUFRYĂŞFKDVWDYE\VQDMYlÞãRXSORFKRXQDG PHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFK2G YHÄ?NRVWLSORFK\EXG~]iYLVLHĢ SRSODWN\ 'RWHUDMĂŁLHUHNODPQp]DULDGHQLD NWRUpQHVSDGDOLSRGVWDYHEQĂŞ ]iNRQOHERQHEROLSHYQHVSRMH-

QpVR]HPRXDOHERWRWRVSRMHQLH ERORVSRUQpVDVWDQ~UHNODPQĂŞPLVWDYEDPLĂ„7ĂŞPVDRGVWUiQL GLVNULPLQiFLDSRGPLHQRNSUH SRGQLNDWHÄ?RYDMLFKQDGPHUQĂŞ SRĂžHWDWĂŞPDMQHUHJXORYDQi ,OXVWUDĂžQpIRWR7$65 ]iĢDĂĽĂĽLYRWQpKRSURVWUHGLDÂł WYUGt=PDMNRYLĂžRYiNWRUiFKFH UHNODPQpVWDYE\RGVXQ~ĢćDOHMRGFLHVW%H]SHĂžQRVWQpVWRPHWURYpSiVPRVDPiY\WYRULĢ PLPRREFtDPLHVWSULGLDÄ?QLFLDFKFHVWiFKSUHPRWRURYp YR]LGOiDFHVWiFK,WULHG\NWRUpV~PHG]LQiURGQĂŞPĢDKRP Obnova zrĂşcanĂ­n slovenskĂ˝ch hradov s pomocou nezamestnanĂ˝ch sa zaÄ?ne  uĹž tento mesiac. Po zasadnutĂ­ vlĂĄdy to vyhlĂĄsil minister prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ 7$65 a rodiny JĂĄn Richter. ZdrĹžanie podÄža neho spĂ´sobilo rokovanie s EurĂłpskou komisiou ohÄžadom chĂ˝bajĂşcej udrĹžateÄžnosti projektov.

1(=$0(671$1Ă&#x2039;=$Ă˝1Ă&#x2019; 2%12929$ÄĄ+5$'< 3URMHNWREQRY\KUDGRYDWRU]iOQHMDUFKLWHNW~U\VSRPRFRX QH]DPHVWQDQĂŞFKVSROXUHDOL]XM~PLQLVWHUVWYRSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\DPLQLVWHUVWYRNXOW~U\Ă&#x201E;=POXY\ V~VSHĂŁQĂŞPLXFKiG]DĂžPLV~ XĂĽGOKĂŁLHSRGStVDQpSHQLD]H EXG~XYRÄ?QHQpRNDPĂĽLWHSR WRPDNRWtWRXFKiG]DĂžLGR-

5HNODPDPi]D~ÞHOXS~WDĢSR]RUQRVĢÞRMHYãDNYSURWLNODGHNSRYLQQRVWLDP ãRIpURY)RWR7$65

UH]RUWNXOW~U\Y\ÞOHQLOYLDF DNRHXU3ODW\QH]DPHVWQDQêFKDLFKSUDFRYQp SRP{FN\GRWXMHPLQLVWHUVWYR SUiFHWHQWRURNVXPRXPLOLyQDHXU'RWRKWRURÞQHMREQRY\E\VDPDOR]DSRMLĢFHONRP QH]DPHVWQDQêFK 7$65

BICYKLOVAL ZA CHORĂ&#x2030; DETI TohtoroÄ?nĂş charitatĂ­vnu cyklojazdu Na bicykli deĹĽom absolvoval aj minister hospodĂĄrstva TomĂĄĹĄ MalatinskĂ˝. V zĂĄvereÄ?nej 9. etape bol na Ăşseku medzi TrenÄ?Ă­nom a PieĹĄĹĽanmi jednĂ˝m zo stovky cyklistov, ktorĂ­ podporili charitatĂ­vny projekt, prostrednĂ­ctvom ktorĂŠho zbiera obÄ?ianske zdruĹženie DeĹĽom pre Ĺživot peniaze na lieÄ?bu detĂ­ s onkologickĂ˝m ochorenĂ­m.

O STĂ Ĺ˝ JE ZĂ UJEM Aj tento rok umoĹžnĂ­ KancelĂĄria NĂĄrodnej rady SR (K NR SR) vysokoĹĄkolĂĄkom stĂĄĹžovaĹĽ osem mesiacov v slovenskom parlamente. O stĂĄĹž prejavilo zĂĄujem 76 uchĂĄdzaÄ?ov, kancelĂĄria z nich vyberie asi tridsaĹĽ. 6WiĂĽLVWLSUDFXM~QDMHGQRWOLYĂŞFKRGERURFK.DQFHOiULH2GERU]DKUDQLĂžQĂŞFKY]ĢDKRY DSURWRNROX2GERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRVWL2GERUNRPXQLNiFLHVPpGLDPLDYHUHMQRVĢRXD3DUODPHQWQĂŞLQĂŁWLW~WDQD VHNUHWDULiWRFKQLHNWRUĂŞFKYĂŞERURY1565 0DOLE\RGSUDFRYDĢSULEOLĂĽQH KRGtQGRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;D1DVWiĂĽVD PRKOLKOiVLĢXFKiG]DĂžLNWRUt

VWDQ~ÂżQDQĂžQpSURVWULHGN\QD ]DSRMHQLHQH]DPHVWQDQĂŞFKGR SURMHNWX]Ă&#x2019;VWUHGLDSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\ÂłUHDJRYDOKRYRUFDPLQLVWHUVWYDNXOW~U\-R]HI%HGQiU %HGQiUWLHĂĽVSUHVQLOĂĽHSURMHNW EROWHQWRURNUR]ĂŁtUHQĂŞD]DKÄ&#x161;Ä&#x2013;DDMREQRYX]iPRFNĂŞFKSDUNRY&H]GRWDĂžQĂŞSURJUDPQDÄ&#x2013;

EXG~YĂžDVHVWiĂĽRYDQLDXĂĽDVSRÄ&#x2013;YURĂžQtNXY\VRNRĂŁNROVNpKRGHQQpKRĂŁW~GLDĂ&#x201E;0XVLD PDĢGREUpĂŁWXGLMQpYĂŞVOHGN\ RYOiGDĢQDGREUHMNRPXQLNDĂžQHM~URYQLDVSRÄ&#x2013;MHGHQVYHWRYĂŞMD]\NDPDOLE\PDĢDMXUĂžLWĂŞYĂŁHREHFQĂŞUR]KÄ?DGDE\Ģ DNWtYQLÂłGRSOQLODNDQFHOiULD 1iURGQHMUDG\65 7$65

7RPiĂŁ0DODWLQVNĂŞ)RWR7$65

aktuĂĄlne sprĂĄvy z vĂĄĹĄho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

0DODWLQVNĂŞMHF\NOLVWLFNĂŞ QDGĂŁHQHFDDNRViPKRYRUt Ă&#x201E;&\NOLVWLNDV~P\VORPSRPiKDĢGiYDGYRMDNĂŞSRFLW XVSRNRMHQLDÂł3UHWRRFHÄ&#x2013;XMH DMP\ĂŁOLHQNXSURMHNWX1DELF\NOLGHĢRPĂ&#x201E;$MWĂŞPWRVS{VRERPVRPY\]YDOYĂŁHWNĂŞFK VSRORĂžQRVWLDÂżUP\DE\SRGSRULOLWHQWRSURMHNW9ĂŁHWFL ĂžRVPHDEVROYRYDOLMD]GX VPHSRXNi]DOLQDWRĂĽHQiP ]iOHĂĽtQDSRPRFLYSUtSDGH ĂĽHLGHR]GUDYLHGHWtÂłSRYHGDO0DODWLQVNĂŞSRSUtFKRGHF\NOLVWLFNpKRSHORWyQX GR3LHãĢDQ

9Ä&#x2021;DNDSDUWQHURPSURMHNWX DY\]ELHUDQĂŞPÂżQDQĂžQĂŞP SURVWULHGNRPSRĂžDVWRKWRURĂžQpKRURĂžQtNDPRKRO2= 'HĢRPSUHĂĽLYRWXĂĽRGSRQGHONDVSXVWLĢSURMHNWLQGLYLGXiOQHMGRSUDY\NWRUiEXGH URGLĂžRPDGHWVNĂŞPSDFLHQWRP NGLVSR]tFLLKRGtQGHQQH &KDULWDWtYQ\SURMHNW1DELF\NOLGHĢRPY]QLNROYURNX 9WRPWRURNXF\NOLVWLQDWUDVHF\NORMD]G\SUHĂŁOL NPQDWUDVHPHG]L1RYRX6HGOLFRXD%UDWLVODYRX 7$65


číslo 12/2014

INZERCIA

11

&+<67È7(6$1$23(5È&,8 %('529e+2ý,.2/(11e+2.č%8" PACIENTSKE PRÍRUČKY VÁM PORADIA, NA ČO SA PRIPRAVIŤ PRED OPERÁCIOU I PO NEJ Pacientov, ktorí sa chystajú na operáciu umelého bedrového alebo kolenného kĺbu, už nemusí trápiť neistota a strach z neznámeho. B. Braun pre nich totiž pripravil dve nové pacientske brožúry, ktoré im odpovedia na množstvo otázok. Zadarmo na stiahnutie sú na portáli www.staramsa.sk. Na týchto stránkach je aj poradňa s lekármi, články, rozhovory a príbehy pacientov po operácii. ďXGLDVDþDVWRREiYDM~VOHNiUPLRWYRUHQHKRYRULĢRVYRMLFK ]GUDYRWQêFKSUREOpPRFKDSUHWRVDPQRKRNUiWDQLRQRYêFK WHFKQROyJLiFKQHGR]YHGLD$M SUHWRY]QLNROSRUWiO/HSãLDVWDURVWOLYRVĢNGHV~LQIRUPiFLH RU{]Q\FKRFKRUHQLDFKDDMSRUDGĖDYNWRUHMRGSRYHGDM~OHNiUL±ãSHFLDOLVWLQDGDQ~SUREOHPDWLNXÄ9êPHQDEHGURYpKR DNROHQQpKRNĎEXSDWUtPHG]L QDMþDVWHMãLHRSHUiFLHYRUWRSpGLL3RþDVMHGQpKRURNDVD YþHVNêFKDPRUDYVNêFKQHPRFQLFLDFKY\NRQiSULEOLåQHWLVtFRSHUiFLtEHGURYpKR NĎEXDWLVtFYêPHQNROHQQpKRNĎEX.DåGpPXFKLUXUJLFNpPXYêNRQXYãDNSUHGFKiG]D XUþLWiKLVWyULDRFKRUHQLDVSRMHQiþDVWRVEROHVĢRXREDYDPL DREPHG]HQLDPLYNDåGRGHQQRPåLYRWH1DFHVWHNX]GUDYHQLXSDFLHQWRPSRPiKDM~QLHOHQ OHNiULD]GUDYRWQtFN\SHUVRQiO DOHQDMQRYãLHDMQDãHEURå~U\ NWRUpLFKSRYHG~SUHGRSHUDþQRXSUtSUDYRXLSRRSHUDþQêP VWDYRPDSRVN\WQ~LPRGSRYHGHQDRWi]N\NWRUpYV~YLVORVWLVRSHUiFLRXY]QLNQ~³KR-

YRUt08'U/XERPtU.OHSiþ 0%$þOHQYHGHQLD6NXSLQ\ %%UDXQ

Príručky poradia, ako s umelým kĺbom rehabilitovať či prejsť letiskovou kontrolou .DåGiEURå~UDSR]RVWiYD]R]iNODGQêFKLQIRUPiFLtRãWUXNW~UHDPRåQêFKGHIHNWRFKNĎEX ]R]QDPXMHSDFLHQWRYVPRåQRVĢDPLLPSODQWiWRYDLFKKLVWRULFNêPYêYRMRPDQiVOHGQH

6WLDKQLWHVL ]DGDUPRQD ZZZVWDUDPVDVN SUHGVWDYXMHDMVDPRWQ~RSHUiFLXYUiWDQHSUiFHPRGHUQpKRSRþtWDþRYRQDYLJRYDQpKR V\VWpPX2UWKR3LORWŠ=iYHUHþQpGYHNDSLWRO\SDFLHQWRP SULQiãDM~UDG\DNR]YOiGQXĢ SUYpNURN\SRRSHUiFLLDUHKDELOLWiFLLDSRVN\WXM~DMXåLWRþQpLQIRUPiFLHGREXG~FQRVWL 3DFLHQWLVDWXQDSUtNODGGR]YHGLDåHMHPRåQpSRåLDGDĢ

R3UHXND]QRVLWHĐDLPSODQWiWXþRRFHQLDSUHGRYãHWNêP SULRVREQêFKNRQWUROiFKQDOHWLVNXþLY]DEH]SHþHQêFKEXGRYiFKNHćP{åHEH]SHþQRVWQê UiPUHDJRYDĢQDNRYRYpNRPSRQHQW\XPHOpKRNĎEXDNRDM WLS\QDYKRGQpãSRUWRYpDSRK\ERYpDNWLYLW\ Ä7LHWREURå~U\QDMYlþãPLRFHQLDSDFLHQWLNWRUtPDM~]RSHUiFLHXPHOpKRNĎEXREDY\1D QLHNRĐNêFKPiORVWUiQNDFKWRWLåQiMGX]KUQXWpYãHWN\]iNODGQpG{OHåLWpLQIRUPiFLHDUDG\ NWRUpE\SUHGRSHUiFLRXPDOL SR]QDĢ%URå~U\V~LGHiOQ\P

SRPRFQtNRPSUHYãHWNêFKNWRUtVDSUHRSHUiFLXUR]KRGXM~þL VDQDĖXXåSULSUDYXM~6~SUHKĐDGQpVWUXþQpD]UR]XPLWHĐQpYãHWNêPYHNRYêPNDWHJyULiP³GRSĎĖD/XERPtU.OHSiþ

Presne a efektívne, to je navigačný systém 3RþtWDþRYêQDYLJDþQêV\VWpP 2UWKR3LORWŠMHFHORVYHWRYR QDMUR]ãtUHQHMãLH]DULDGHQLHQD SUHVQ~LPSODQWiFLXXPHOêFK NĎERY6\VWpPSRPiKDRSHUDWpURYLVSUiYQHSRORKRYDĢNRPSRQHQWLPSODQWiWXDQDVWDYLĢ VWDELOLWXNĎEXSULþRPSULKOLDGDQDLQGLYLGXDOLWXNDåGpKRSDFLHQWD9\ããLDSUHVQRVĢXPLHVWQHQLDVRVHERXSULQiãDYêUD]QH Y\ããLXåLYRWQRVĢDIXQNþQRVĢ XPHOpKRNĎEX1DUR]GLHORG

PQRKêFKLQêFKV\VWpPRYVD 2UWKR3LORWŠ~SOQH]DREtGHEH] ćDOãtFKSUHGY\ãHWUHQtþtP]QLåXMHUDGLDþQ~]iĢDåSUL]KRWRYRYDQtU|QWJHQRYêFKVQtPRN DOHERSRþtWDþRYHMWRPRJUD¿H

Zoznam pracovísk, kde sa využíva navigácia v ortopédii:  Univerzitná nemocnica, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda (Bratislava-Petržalka)  Fakultná nemocnica J. A. Reimana (Prešov) NSR 3625/2A

 Univerzitná nemocnica L. Pasteura (Košice)  Nemocnica Košice-Šaca (Košice-Šaca)

EE


12

naše novinky

KRÍŽOVKA

1

2

Nápoveď: ALÁN, ALOV, ARAP, AZA, EPI, LENORA, TARA.

3

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o


číslo 12/2014

ŠPORT

13

STROPKOVSKÁ DVADSIATKA SA ZMENILA NA POLMARATÓN S umiestnením som spokojná, s časom už menej, chcela som to zabehnúť okolo 1:24 hod., čo sa nepodarilo. Bolo trochu chladno, osobne mi viac vyhovuje teplejšie počasie. Momentálne som na začiatku prípravy a pripravujem sa na augustový štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Tradičným vrcholom sezóny je u mňa vždy košický maratón. Čo sa týka organizácie pozitívne hodnotím predĺženie trate na polmaratón.“

Cestný beh Stropkovská dvadsiatka na trati Tokajík – Stropkov mal na programe už 34. ročník. Hoci názov týchto pretekov ostal pôvodný po prvýkrát sa bežal polmaratón v dĺžke 21 097 metrov. Po tretíkrát pripravili organizátori aj 10-kilometrové preteky ulicami mesta a premiérový 600-metrový detský beh. Ešte pred tromi rokmi hrozil najstaršiemu športovému podujatiu v stropkovskom okrese zánik – do cieľa na futbalovom štadióne vte-

Zo Svidníka 12 bežcov

Zo Svidníčanov skončili najlepšie Ján Polončák a zo žien Jana Burjaková dy dobehlo bez akéhokoľvek záujmu verejnosti 29 pretekárov a budúcnosť behu bola otázna. V roku 2012 sa organizácie chytila dvojica miestnych bežeckých nadšencov Štefan Kmiť a Peter Novák.

Stropkovskej dvadsiatky sa zúčastnilo viac ako 60 bežcov. Foto: (mb)

Prvým krokom k zatraktívneniu podujatia bol presun cieľa i celého zázemia pretekov na Námestie SNP, tohtoročnou novinkou bola zmena trate z tradičných 20 kilometrov na polmaratón. Rozhodnutie prinieslo svoje ovocie, počet štartujúcich pretekárov postupne narástol a v tomto roku sa na trati hlavnej súťaže predstavilo najviac bežcov od roku 1988.

Na štart premiérového polmaratónu sa postavilo 67 bežcov. Najrýchlejší bol Ukrajinec Eduard Hapak pretekajúci vo farbách JM Demolex Bardejov. Utvoril základný víťazný čas stropkovského polmaratónu – 1 hodina desať minút a 43 sekúnd. Z okresu Svidník sa pretekov zúčastnilo deväť bežcov. Celkovo ôsmy skončil Radoslav Poláček (STEMI CLUB Svidník) časom 1:20:36.

Na štart sa postavilo aj deväť žien, časom 1:25:13 bola najrýchlejšia Ingrid Petnuchová, rodáčka zo Stročína reprezentujúca Partizán Bardejov, ktorá v celkovom poradí obsadila 17. miesto časom 1:25:13. Po skončení pretekov povedala: „Bežalo sa mi celkom dobre, až na posledný kilometer, kde som sa hore kopcom vytrápila. Samu ma to prekvapilo, pretože sa mi to nezvykne stávať.

Dve kolá ulicami Stropkova v rámci 3. ročníka Stropkovskej desiatky absolvovalo 46 bežcov, z toho bolo desať žien. Víťazom sa stal Mateusz Golonka z Poľska časom 35 minút 32 sekúnd. Medzi ženami najlepší čas 41:46 zaznamenala Ivana Butoracová z klubu TJ Obal Servis Košice. Okres Svidník na tejto trati reprezentovalo 12 bežcov, z toho boli štyri ženy. V celkovom umiestnení bol najlepším Ján Polončák (Svidník), celkovo jedenástym časom 43:21. Zo žien bola najrýchlejšia Jana Burjaková (Svet zdravia NsP Svidník), ktorá časom 51:50 obsadila celkovo 25. miesto. (pp)

CHÝBALO KORENIE FUTBALU  GÓLY Aj v posledných dvoch kolách sezóny sa štvrtoligoví futbalisti Svidníka strelecky trápili a so svojimi priaznivcami sa rozlúčili prehrou. Góly sú korením futbalu a práve táto ingrediencia najviac chýbala vo futbalovom prejave Svidníka počas celej sezóny. V predposlednom zápase sezóny Svidníčania inkasovali

gól už v úvode zápasu. Ešte do prestávky mohli minimál-

VÝSLEDKY TJ FK V. Opátske – FK Drustav Svidník 3:0 (1:0) Zostava Svidníka: Sejkanič – Harakaľ, Mikita, Horochonič, Mikulichinskyi – Vaľany, Paňko, Karala, Puchír – Frančák (82. J. Matkobiš), Lazarchuk. FK Drustav Svidník – TJ V. Revištia 1:3 (0:2) Zostava Svidníka: Sejkanič – Pavelčák, Horochonič, Harakaľ, Macko – Karala, Paňko, Mikulichinskyi, Puchír – Frančák, Lazarchuk.

ne vyrovnať po šanci Frančáka, ktorý z piatich metrov mieril vedľa a lopta z hlavy Paňka v páde skončila na domácom brankárovi. Aktivitu hostí pribrzdil druhý gól v úvode druhej časti hry, keď inkasovali po rohovom kope. Hostia v poli nehrali zle, no ich ofenzíva končila pred pokutovým územím. Tretí gól zápasu padol v závere z pozície zaváňajúcej ofsajdom. Už v úvodnej štvrťhodine inkasovali domáci dva rýchle góly. Hoci počas celého zápasu si vypracovali nespočetné množstvo gó-

Mladý Patrik Mikita (v popredí) bol nielen kapitánom dorastencov, ale aj oporou áčka.

lových príležitosti, do siete súpera im to padlo iba raz, a to za stavu 0:3. Ich čestný úspech zaznamenal pek-

nou strelou z asi 25 metrov Harakaľ. Text a foto: (pp)


14

naše novinky

ŠPORT

PRETEKY SVIDNÍK TOUR 2014 Už 22. júna odštartuje primátor Ján Holodňák cyklistické preteky SVIDNÍK TOUR v rámci 5. kola Východ TOP ROAD LIGA.

Erik Jaškanič (uprostred) na stupni víťazov.

ŠPORTOVCOM SVIDNÍKA JAŠKANIČ

Slávnostný letmý štart 73-kilometrovej trasy bude v areáli svidníckeho amfiteátra o 10. hodine, prezentácia pretekárov bude od 8.30 do 9.30 hod. Ostrý štart preteku bude za druhým kruhovým objazdom smerom z mesta na Stropkov. Ocenení budú najlepší pretekári v kategóriách do 29 rokov, od 30 do 39 rokov, od

Posledný májový deň bol termínom, dokedy mohli občania mesta Svidník zasielať svoje návrhy na Športovca mesta za rok 2013. Na Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo Svidníku bol doručený jeden návrh, ktorý spĺňal podmienky na udelenie tejto ceny. Ocenenia z rúk primátora Jána Holodňáka si prevezme Erik Jaškanič, ktorý dosiahol nejeden pozoruhodný úspech v silovom trojbo-

ji. Okrem slovenských a medzinárodných titulov si určite najviac váži druhé miesto z majstrovstiev sveta juniorov v Čechách a titul majstra sveta do 110 kg v Nemecku. Obe tieto najcennejšie medaily získal v minulom roku. Text a foto: (pp)

STRETNUTIE PRIMÁTORA S VK SLÁVIA Riešenie situácie okolo Volejbalového klubu Slávia Svidník nie je ľahostajná vedeniu mesta Svidník. Preto zvolalo stretnutie s doterajším vedením klubu. (Stretnutie sa uskutočnilo po uzávierke nášho periodika.) Mesto Svidník podporuje šport a rovnako veľmi rado ho bude podporovať naďalej. Spolupráca je pre vedenie mesta dôležitá, a preto bude tento šport naďalej dostupnými finančnými prostriedkami dotovať. Pri každom stretnutí a rozhovoroch mesto prikladalo veľkú váhu vývoju športu pre deti a dorast. Vieme, že viesť tím na

vrcholovej úrovni je náročne, úsilím mesta Svidník je vedeniu klubu podať pomocnú ruku a podporiť ho nielen po finančnej stránke. Veríme, že stretnutie bolo úspešné a o jeho výsledkoch vás budeme v najbližšom vydaní podrobne informovať. (mdž)

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

40 do 49 rokov, od 50 do 59 rokov, nad 60 rokov a v kategórii ženy. Trasa preteku: amfiteáter, Stročín, Duplín, Tisinec, Stropkov, Sitniky, Breznica, Miňovce, Kručov, Fijaš, Matovce, Soboš, Okrúhle, Radoma, Šarišský Štiavnik, Beňadikovce, Mlynárovce, Rovné, Hrabovčík, Mestisko, Stročín, amfiteáter Svidník. Na tejto trase môžu cyklistov – pretekárov povzbudzovať záujemcovia v uvedený deň v čase po 10. hod. Prihlášky na SVIDNÍK TOUR je možné zaslať do 21. júna na e-mail: martinzdinak@gmail.com.

Prihlásiť sa možno aj v deň pretekov do 9.30 hod. na ich štarte. V tomto roku sa uskutočňuje 10 kôl týchto pretekov a okrem Svidníka sa konajú v Gemerskej Polhore, Sabinove, Bardejove, Muránskej Dlhej Lúke, Kežmarku, Banskom - Mláčkach a v Starej Ľubovni. Pozývame všetkých: cyklistov – amatérov a veteránov, aby si prišli zmerať svoje sily so súpermi a divákov – milovníkov cyklistiky, aby ich prišli povzbudiť. (pp)


číslo 12/2014

ŠPORT

15

J. BRUDŇÁK A I. KOSTÍK CHCÚ ZDOLAŤ CYKLISTICKÝ „EVEREST“ Poslednú júnovú nedeľu sa na skoro trojmesačnú cyklistickú túru na sever Európy do Nórska a späť vydá dvojica Svidníčanov – Ján Brudňák a Ivan Kostík. Na svojich dvojkolesových tátošoch by mali absolvovať asi šesť až osem tisíc kilometrov. Majster turistiky, držiteľ Ceny mesta Svidník a dlhoročný člen Klubu slovenských turistov Beskyd Ján Brudňák nebol na informácie o pripravovanom presune na bicykloch skúpy. „Myšlienka na absolvovanie tejto cyklojazdy na najsevernejšie miesto Európy v mojom vedomí tlela už pár rokov. Táto „túra“ by mala byť pravdepodobne vyvrcholením mojej doterajšej turistickej kariéry.“ „Garde“ za potulkami po vlastnej osi zväčša severom Európy mu bude robiť mladší priateľ Ivan Kostík. Táto dvojica postupne prejde na bicykloch cez Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko. Nasledovať by mal prevoz trajektom do Fínska a z Helsínk cez Laponsko až do Nórska. Naspäť na rodné Slovensko by sa chceli vracať cez Švédsko, Dánsko, Nemecko a Česko. „Denne plánujeme v sedle svojich bicyklov odšliapať okolo sto kilometrov. Naše plány a predstavy, budú samozrejme, vychádzať z každodenných poveternostných a iných podmienok“, približuje každodennú stratégiu presunu J. Brudňák. Všetko čo sa týka výstroja a výzbroja, asi okolo 25 kíl na každého, budú viezť na bicykloch, zhruba každú tretiu alebo štvrtú noc by chceli prespať niekde vo

Ivan Kostík (vľavo) a Ján Brudňák.

finančne nenáročnom kempe. Určite nebudú chýbať ani voľné dni na väčší oddych.

Sneh, komáre, vietor, terén

Niežeby sme pochybovali o kondícii obidvoch Svidníčanov, ale predsa len pán Brudňák je už v rokoch, hoci to na jeho postave i entuziazme nie je vôbec vidieť: „Nord Cup je pre nás turistov tzv. cyklistickým „Everestom“. Rátame s neľahkými podmienkami. Čakajú nás náročné aj odľahlé terény, ich drsnosť, pri fínskych jazerách komáre, vyskytnúť sa môže aj sneh, počítame aj s nepríjemným vetrom. A ozaj nevieme, aké nás počas celej tejto trasy čakajú teploty.“ Na cyklistický „Everest“ by mali „vystúpiť“

niekedy v polovici augusta. Hoci trasu naspäť majú zhruba premyslenú, bude jej konečná verzia závisieť aj od toho, v akej fyzickej a psychickej pohode sa budú cítiť po dosiahnutí svojho cieľa. Predsa len: „Extrémy poča-

Denne chceme na bicykli prejsť aspoň 100 km. sia budú určite nevyspytateľné. Rovnako aj pocit našej sedacej časti tela. Počítame so všetkým. Či už s vážnejšou poruchou bicykla, nedajbože, zdravotnými problémami alebo možnými nepríjemnými stretmi s autami,“ dodáva Brudňák.

Na cestu prispelo aj mesto

S takýmto typom turistiky už má Ján Brudňák skúsenosti. „Pred šiestimi rokmi som na bicykli absolvoval trasu okolo republiky. Takže určité skúsenosti už mám. Čo sa týka konečného dosiahnutia nášho cieľa na severe Európy určite nám pomôže aj značená cyklotrasa, ktorá je z Helsínk až na miesto nášho cieľa. Kolega Ivan perfektne ovláda anglický jazyk, takže ani v tomto by sme sa nemali stratiť.“ Severské krajiny sú na tom po ekonomickej stránke oveľa lepšie ako naše Slovensko. Životná úroveň je tam vyššia a tomu zodpovedajú aj ceny. A tak finančne bude tento projekt

dosť náročný. Aj preto obidvoch Svidníčanov teší, že medzi prvými, ktorí im finančne prispeli, boli aj poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, ktorí z rozpočtu mesta svojím hlasovaním rozhodli o uvoľnení jednej tisícky eur. Určite sa pridajú aj ďalší priatelia či sympatizanti takéhoto druhu turistiky a rôznymi čiastkami prispejú aj oni. Deň D pre J. Brudňáka a I. Kostíka sa blíži. Kto im chce popriať veľa šťastia na ich cyklotúre na sever Európy môže tak urobiť aj osobne. Na cestu sa vydajú v nedeľu 29. júna o 10. hodine od sochy gen. Svobodu. Text a foto: (pp)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Svidník, náklad 5 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

INFO

naše novinky

Nsk 12 2014 web