Page 1

23 400 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem v okrese

Ročník: Il. číslo 6/2014 Dátum vydania: 25. 3. 2014

n a š e

Senica

Rozvojové zámery mesta

Senické zrkadielko

Spolupráca so Švajčiarmi

Úspešná premiéra

str. 2 Primátor Senice Ľ. Parízek predstaví zámery v rôznych oblastiach života mesta. Ide o ďalšie stretnutie s občanmi, na ktorom samospráva informuje o svojich aktivitách a plánoch.

str. 4 Osemhodinový divadelný maratón prežil senický Dom kultúry 18. marca počas regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica.

str. 13 Vytrvalosť a usilovnosť by Petrovi Horváthovi, poradcovi senického primátora, mohol závidieť hociktorý mladý človek. Ani trochu vyšší vek mu nebráni v každodennej práci.

str. 15 Nový tréner Pavel Hapal absolvoval úspešnú premiéru na lavičke Senice a práve proti Nitre, kde v minulosti pôsobil. Pod jeho taktovkou Senica zdolala Nitru 2:1.

28 % 24 % O tom, kto sa presťahuje do Prezidentského paláca, rozhodnú voliči 29. marca. Foto: TASR/Martin Baumann

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto podľa oficiálnych výsledkov Ra-

doslav Procházka (21,24 percenta, 403 548 hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401 hlasov), Gyula Bárdos (5,1 percenta, 97 035 hla-

sov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov), Helena Mezenská (2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percenta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percenta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta).

V okrese Senica vyhral Robert Fico so ziskom 29,93 percenta (6 063 hlasov), s tesným odstupom skončil ako druhý Andrej Kiska s 26,79 percentami (5 428 hlasov) a trojicu uzatvára kandidát Radoslav Procházka, ktorý získal 22,60 percenta (4 579 hlasov) . (red)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

STRETNUTIE STAROSTOV

ROZVOJOVÉ ZÁMERY MESTA SENICA

KRÁTKE SPRÁVY

Technické služby Senica, a.s. (TS) vykonávajú služby pre mesto Senica a obce: Jablonica, Hlboké, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Podbranč, Sobotište, Prietrž, Bukovec, Rohov, Rybky, Rovensko, Častkov, Smrdáky, Koválov, Dojč, Šajdíkove Humence. Najhlavnejšie činnosti pre Senicu sú nakladanie s odpadmi, údržba zelene, zimná údržba, oprava a čistenie komunikácií, údržba dopravného značenia, údržba verejného osvetlenia, a to všetko v objeme asi 1,5 mil. eur. Pre obce 90 percent činností tvorí nakladanie s odpadmi, a ďalej údržba osvetlenia a iné drobné služby. Vo finančnom objeme je to 340 až 360-tisíc eur. TS začiatkom roka informovali primátora a starostov o momentálnom stave v odpadovom hospodárstve v SR, pripravovaných aktivitách a plánoch pre tento rok. Účastníci stretnutia v diskusii zhodnotili poskytované služby a činnosti TS a prerokovali aj návrhy pre ich zlepšenie a skvalitnenie.

MOŽNOSŤ DOTÁCIE

Workshop 2013. Ilustračné foto: archív MsÚ Senica

Senica vo svojom rozpočte aj pre rok 2014 počíta s podporou organizácií 3. sektora formou dotácií z rozpočtu. Žiadosti o podporu z fondu Pro Senica je treba doručiť na MsÚ Senica do 31. marca 2014. Následne budú o nich rokovať komisie pri mestskom zastupiteľstve, ktoré o ich schválení rozhodnú do 31. mája. Mesto môže dotáciu z fondu poskytovať právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je mesto a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta. Žiadosti sa musia týkať finančnej podpory na všeobecne - prospešné služby alebo verejno – prospešné účely: tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva, krajinotvorba, protipovodňové opatrenia, likvidácia čiernych skládok, environmentálnych záťaží a na podporu podnikania a zamestnanosti v poľnohospodárstve, ochrana práv detí a mládeže, projekty na sociálne účely.

V Dome kultúry sa uskutoční 9. apríla o 16.00 hod. workshop, na ktorom primátor Senice Ľubomír Parízek predstaví zámery v rôznych oblastiach života mesta. Ide o ďalšie stretnutie s občanmi, na ktorom samospráva informuje o svojich aktivitách a plánoch, ale priestor na prezentáciu cieľov dáva i významným investorom. Na tom najbližšom dostane priestor zástupca Slovenského hodvábu Plus, ktorý odprezentuje zámery spoločnosti na 11-ha území, ktoré vzniklo po asanácii komplexu budov výroby viskózového hodvábu a dvoch komínov. To znamená, že mesto má novú príle-

žitosť rozšíriť svoje centrum. Premena priestoru s chemickou výrobou na občiansku vybavenosť s obchodmi, službami a bývaním sa začne už v závere tohto roka, vyžiada si úpravy aj v okolí a zmeny v doprave. Primátor mesta a odborní pracovníci z jednotlivých oddele-

ní MsÚ budú hovoriť aj o vznikajúcich obslužných plochách pri základných školách, rozsiahlych parkových úpravách, starostlivosti o zeleň, výmene svietidiel verejného osvetlenia a realizácii zámeru Sotinský dvor na inom priestranstve. Účastníci workshopu sa dozvedia aj najnovšie informácie o priemyselnej zóne a výstavbe novej fabriky na úpravu pieskov Najpi, či fungovaní kompostárne bioodpadov. (vbs)

PARK ROZKVITNE

PSOV PRIBUDLO

Mesto Senica sa chce tento rok oveľa intenzívnejšie venovať starostlivosti o verejnú zeleň. Za týmto jednoduchým vyjadrením sa skrývajú úpravy v jednotlivých parkoch, opatrenia na ochranu zelene, vytvorenie oddychových zón, výsadba kvetinových záhonov, dotvorenie priestranstiev solitérmi, atď.

V roku 2014 má mesto Senica vo svojej evidencii 1399 daňovníkov, ktorí prihlásili psa. Z tohto počtu 507 daňovníkov chová psov v rodinných domoch, 530 v bytových domoch. Ďalších 324 daňovníkov vlastní psa v domoch v mestských častiach Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, Horné a Dolné Suroviny. V objektoch právnických osôb eviduje mesto 32 daňovníkov a kombináciou viacerých daní má 6 daňovníkov. V porovnaní s rokom 2013 mierne stúpol počet o 12 daňovníkov. Podľa informácií oddelenia správy majetku MsÚ Senica za rok 2013 eviduje mesto 103 neplatičov, ktorých nedoplatok je vo výške 3173,96 eur a k 31. decembru 2013 eviduje na dani za psa nedoplatok vo výške 12 951,99 eur za roky 2004 – 2013. (vbs)

NBA 2195/14

2

Prvým krokom je vytvorenie oddychového miesta v parčíku medzi Domovom sociálnych služieb a Zariadením sociálnych služieb pri bývalej poliklinike. Na priestranstve pod stromami vznikne nenáročná odpočinková plocha so štyrmi lavičkami, ku ktorej budú viesť dve cestičky. Tie budú urobené zo zámkovej dlažby, čo by malo byť hotové

do konca marca. Stredový kruh bude vysadený krušpánom. Do parčíka pribudne v apríli aj okrasný záhon, v ktorom budú vysadené dráč, tavoľník, šalvia, krušpán, funkia, heuchera, pakost, okrasný cesnak, perovec, kavyľ chvostíkový. Odpočinkový priestor si iste obľúbia klienti oboch zariadení

a využijú ho tiež mamy s deťmi, či iní okoloidúci. Ďalšie úpravy sa budú realizovať na tzv. starom sídlisku i v Sotine. O podrobnostiach v rámci starostlivosti o zeleň sa bude hovoriť aj na pripravovanom workshope. Text a foto: (vbs)

Priestranstvo pripravené na uloženie zámkovej dlažby a vysadenie krušpánu.


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

VALENTÍNSKA HUMANITA KAM V SENICI V deň Gregora, 12. marca, keď pranostika vraví, že „Gregor ešte bradou trasie“ alebo „na Gregora idú ľady do mora,“ darovalo krv v Senici 36 darcov, traja z nich po prvý raz. V dennom stacionári mobilný odber organizovali Územný spolok Slovenského Červeného kríža zo Senice s Národnou transfúznou službou z Trnavy.

Kevin preberá otcovu štafetu

Odvážni darcovia krvi.

Ochrancovia zelene

Najväčšiu skupinu na akcii, ktorá bola súčasťou Valentínskej kvapky krvi, tvorili členovia občianskeho združenia Klub ochrancov zelene zo Senice (9 darcov, z nich 3 prvodarcovia). Spomedzi nich prvýkrát najvzácnejšiu tekutinu darovali Barbora Hlavičková a Vladimír Vacula (zo Senice) i Borskomikulášan Štefan Müller.

Rekordérka zo syrárne

Viliam Kadlečík z Poľnohospodárskeho družstva Senica svoju dávku humanity zvládol po šesťdesiatykrát. Viacnásobná darkyňa Viera Jánošíková zo senickej syrárne patrila medzi rekordérky toho dňa – krv darovala už osemdesiatkrát. Od roku 1987 je za ňou pekná dávka ľudskosti na záchranu života.

Pri Valentínskej kvapke sme našli aj sympatickú dvojicu darcov – otca so synom. Dušan Koníček z Mestskej polície v Senici sa o krv podelil už po 84-krát. „Po prvýkrát to bolo pred 20 rokmi. Prišiel som z vojenskej služby a pracoval v Slovenskom hodvábe, kde bola darcovská tradícia. Odvtedy sa snažím darovať pravidelne 3-4 razy do roka,“ ozrejmil D. Koníček. Jeho 18-ročný syn Kevin od decembra 2013 krv daroval už druhýkrát. „Chcem chodiť darovať krv pravidelne, aby som pomohol niekomu, kto stratí krv pri autonehode alebo, keď krv potrebuje,“ vysvetlil. Ako synovo odhodlanie vníma pyšný otec? „Som rád, že bude pokračovať v tejto tradícii,“ povedal.

8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty - vernisáž je 27. 3. o 17.00 hod., miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha, organizátor: Záhorská galéria Jána Mudrocha. 1. 4. o 8.30 hod. - Rozprávkové vretienko - okresné kolo súťaže v prednese slovenských rozprávok pre žiakov ZŠ, miesto: DAV, organizátor: CVČ. 1. 4. o 16.30 hod. - Mystika Záhoria - literárno-hudobný večer venovaný prezentácii nových kníh Evy Fordinálovej, miesto: Farské centrum pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, organizátor: Záhorská knižnica Senica. 2. 4. od 9.00 do 16.00 hod. - PORTÁL - prezentačná výstava pedagogického vydavateľstva Portál, miesto: Záhorská knižnica Senica, organizátor: Záhorská knižnica Senica. 3. 4. od 9.30 do 16.00 hod. - Tajomstvá skalického archívu - ukážky vzácnych dokumentov, prezentácia činnosti archívu v Senici pri príležitosti 60. výročia jeho založenia, miesto: Záhorské osvetové stredisko Senica, organizátor: Štátny archív v Bratislave – pobočka Skalica, ZK, ZOS. 3. 4. o 16.30 hod. - Čriepky z dejín Senice - miesto: Záhorské osvetové stredisko Senica, organizátor: Záhorské múzeum Skalica, ZOS, ZK, Štátny archív Bratislava - pobočka Skalica.

Text a foto: Milan Soukup

Infosen

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA2198/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22

3


naše novinky

SPEKTRUM

AKO SA PO MIERNEJ ZIME DARÍ V POĽOVNÍCKYCH ZDRUŽENIACH PZ?

ANKETA

4

Keďže uplynulá zima sa zimou nazvať ani nedá, zaujímalo nás, ako poľovníci hodnotia jej odraz na stave zveri. Emil – PZ Borský Mikuláš: Zima bola zvláštna, ale pre zver veľmi dobrá v prístupe k potrave. Ak sa nezopakuje krutý apríl minulého roku, je predpoklad pre úspešný nárast novej generácie zveri. Okrem diviačej sme v love splnili všetky druhy raticovej zveri aj drobnej zveri na sto percent. Problém u diviačej spájame s osevom poľnodospodárskych plodín pre diviaky neatraktívnych. U nás vypadla kukurica na zrno, slnečnica sa tiež nepestuje, nuž sa nám poľovnícka sezóna po zbere silážnej kukurice hlavne u diviakov skrátila na osem mesiacov. Ivan – PZ Senica Bažantnica: Po víkendovom sčitovaní zveri náš hospodár stanoví, ako pokračovať v ošetrovaní a v chove. Orientujeme sa na srnčiu zver, no máme aj bažanty a zajace. Máme aj špecifiká. Oblasť smerom na Jablonicu vedľa cesty prvej triedy je nebezpečná. Pestuje sa tam hojne kukurica, v ktorej sa zver zdržiava. Pri rýchlej jazde šoféri nestačia brzdiť a desiatky kusov zveri podľahnú. Sú to straty, lebo zrazenú zver treba likvidovať, zakopať, nedá sa predať na trhu, alebo do Zverexu. Pavol – PZ Turá Lúka: Klimatické pomery zimy sa pozitívne odrazia na počte zajačej zveri, ktorá už má prvé vrhy. Miernou zimou sa aj zver správala neštandardne. Nebola sústredená pri kŕmidlách v takých počtoch ako vlani počas dlhej a chladnej zimy. Poľovníci musia dodržiavať pri výstrele aj nejakú disciplínu - vyhýbať sa lovu chovných jedincov. Odstrel sme mierne nesplnili. No už sme ako každý rok pripravení vyčistiť prikrmovacie zariadenia, krmoviská, pripraviť ich na ďalšiu sezónu. Vydezinfikovať, odstrániť staré zverou nespotrebované alebo klimatickými podmienkami znehodnotené krmivo.

Marián Hološka – PZ Cerová: Zveri sa darí dobre. Mali sme dosť vysoký odstrel, ktorý sme, až na pár kusov, splnili. Boli za tým aj negatívne vplyvy. Napríklad nepriaznivé počasie v období splnu...Neminuté zásoby jadrového krmiva musíme dobre uskladniť, aby do budúceho roku vydržalo. Text a foto: Milan Soukup

ZRKADIELKO 2014 MÁ SVOJICH VÍŤAZOV Osemhodinový divadelný maratón prežil senický dom kultúry 18. marca počas regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica – Senické zrkadielko Anky Gamanovej 2014. Z 8 predstavení by pokojne 6 znieslo krajskú súťaž. Videli sme tu skvostné veci. Zaznela tu neskonale pekná slovenčina. Zo žiadneho predstavenia nevanula depresia. Skôr radosť z hrania. Blahoželáme. Takéto „zrkadlo“ kvality súťažiacim (hercom i režisérom) nastavili v porote docentka Mirka Čibenková, dramaturgička Divadla Jána Palárika z Trnavy, a s ňou herec a režisér Vladimír Sadílek a divadelný režisér a redaktor RTVS Martin Peterich. Na seminári aj poradili, čo by mohlo byť nabudúce inak a lepšie. Najlepšie tri predstavenia vybrali na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja – Senickú divadelnú jar, ktorá bude 15. apríla. Víťazom z okresu Skalica je Detský divadelný súbor (DDS) DRAK (režisérka Jana Kutalová), pôsobiaci pri Obecnom

úrade Radošovce a Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Skalici, za predstavenie podľa Lewisa Carrolla – Alica. Z okresu Senica si postup za víťazstvo vybojovala Poštárska rozprávka podľa Karla Čapka (réžia Ľuboslava Pavesková) s Detským divadelným súborom Zádrapky pri ZUŠ v Senici. I senická „zádrapkárka“

Pavlínka Praskačová (réžia Štefánia Jánošová) za scénickú miniatúru „Božka alebo ako to možno ani nebolo“ získala 1. miesto a postup. Porota udelila i tri druhé, dve tretie miesta a cenu za kostýmy v inscenácii Cibuľkove dobrodružstvá učiteľke senickej ZUŠ Ľudmile Pilnej Hološkovej. Oceneným blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskej súťaži Senickej divadelnej jari 2014. Text a foto: Milan Soukup

Z okresu Senica si postup za víťazstvo vybojoval DDS Zádrapky.

NÁHLIKOVA SENICA 2014 Až do 7. apríla je v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici prístupných 95 fotografií od 26 autorov z 54. Náhlikovej Senice 2014 – súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica. Seničanka Lucia Kuklišová zvíťazila v kategórii čiernobielej fotografie autorov nad 21 rokov cyklom Kambodža 1-5. Podľa slov predsedu poroty umeleckého fotografa Rudolfa Lendela, Lucia Kuklišová veľmi oslovila reportážou, ktorá sa prekrýva s dokumentom. „Dieťa s cukrovou trstinou sme použili na titulku katalógu i plagát k výstave. Zaujal nás pohľad očí, kompozícia i poltóny šedej na čiernobielej fotografii. Človek má z tej vyzretej kolekcie veľmi dobrý pocit,“ podotkol. Luciu víťazstvo potešilo. „Som

šťastná, veľmi ma to prekvapilo,“ povedala. A čomu sa chce venovať perspektívne? „Viac aj neprofesionálnemu, ale ateliérovému foteniu. Tu mi ocenili skôr momentky,“ poznamenala. Seničan Tomáš Tóbik bol prvý v kategórii farebnej fotografie autorov nad 21 rokov (Len trochu svetla, Neistota, Spomienka na starú tetu). Fotí popri štúdiu za kuchára a na rozborovom seminári mu potvrdili, že práca na sebe sa vypláca. „Všetko mi pochválili, kritika nebola žiadna,“ podotkol T. Tóbik. Jednu cenu (2. miesto vo farbe) a dve čestné uznania (v čiernobielej a v tematickej kategórii „Voda“) prevzal Jaroslav Kűhtreiber zo Záhoria za nezvyčajné triptychy so zvieratami, z Veľkého Draždiaku v Bratislave – s makrosnímkami i momentkami jašteríc a labutí. „Dával som zatiaľ prednosť zaujímavostiam zo Slo-

venska,“ ozrejmil ocenený. Rád však cestuje a nedávno tri týždne fotil v Afrike na Kapverdských ostrovoch, 400 kilometrov od Dakaru. Čím ho tamojšie obyvateľstvo zaujalo ako fotografa? „Najmä tým, v akých skromných podmienkach dokážu žiť a pracovať. Využívajú svoju zručnosť, vyrábajú sošky, dekoratívne predmety a venujú sa rybolovu,“ doplnil J. Kűhtreiber. Trikrát ocenili aj Ivetu Tóthovú z Častkova (čestné uznania za farbu i čiernobielu fotografiu a cena v kategórii Voda). Momentálne je nezamestnaná, hľadá si prácu, fotí rada skoro všetko. Čo robí už dnes pre budúci úspech? „Ocenenia sú pre mňa povzbudením, aby som sa ďalej učila. Trebárs lepšie nastavovať fotoaparát, aby som bola ešte úspešnejšia,“ vysvetlila I. Tóthová. Milan Soukup


Ä?Ă­slo 6/2014

SPEKTRUM

5

ROZDALI SENICKÉ ZLATÉ JABĚČKA 2014 V piatok 14. marca v ZĂĄkladnej umeleckej ĹĄkole (ZUĹ ) v Senici odovzdali ceny v rĂĄmci 7. roÄ?nĂ­ka vĂ˝tvarnej a spevĂĄckej súżaĹžnej prehliadky Ĺžiakov senickĂ˝ch ĹĄkĂ´l – SenickĂŠ zlatĂŠ jabÄşÄ?ko 2014. VĂ˝tvarnĂ­ci stvĂĄrnili tĂŠmu Divadlo a film. „Šírka i moĹžnosti filmu, televĂ­zie a inĂ˝ch

audiovizuĂĄlnych mĂŠdiĂ­ majĂş mimoriadny vplyv na vnĂştornĂ˝ svet detĂ­, ich fantĂĄziu

Výstava výtvarných pråc v ZUŠSenica.

a obrazotvornosĹĽ,“ uviedla akademickĂĄ maliarka LĂ˝dia Ĺ tolcovĂĄ, predsednĂ­Ä?ka poroty, ktorĂĄ spolu s Danou JanĂĄÄ?kovou a Hanou Ĺ evÄ?Ă­kovou, hodnotila vĂ˝tvarnĂŠ prĂĄce. Z deviatich ĹĄkĂ´l súżaĹžilo 397 prĂĄc. HlavnĂŠ ceny – ZlatĂŠ jabÄşÄ?ka zĂ­skalo 24 a diplomy spolu 51 ocenenĂ˝ch prĂĄc. CieÄžom projektu je podÄža riaditeÄža ZUĹ  Milana GĂĄla vĂ˝chova umenĂ­m k umeniu a obdiv detskej imaginĂĄcie a vĂ˝tvarnej spontĂĄnnosti. „SpevĂĄcka Ä?asĹĽ ĂşspeĹĄne zapÄşĹˆa narastajĂşci priestor ochudobnenĂ˝ o ÄžudovĂş pieseĹˆ, ktorĂĄ je veÄžmi dĂ´leĹžitou sĂşÄ?asĹĽou dediÄ?stva naĹĄej kultĂşry,“ doplnil. VĂ­ĹĽazov spevĂĄckej súżaĹže urÄ?ila porota za predsednĂ­ctva OÄžgy Plhalovej s Ä?lenkami Henrietou PalkoviÄ?ovou a Veronikou Ĺ ebestovou. LaureĂĄtmi – drĹžiteÄžmi ZlatĂŠho jabÄşÄ?ka v speve sa stali: Lucia HluchĂĄ z Materskej ĹĄkoly J. KrĂĄÄža (predĹĄkolskĂ˝

MladĂŠ talenty s diplomami a cenami zo SenickĂŠho zlatĂŠho jabÄşÄ?ka 2014.

vek), Timea VĂĄvrovĂĄ (do 9 rokov), NatĂĄlia FilovĂĄ (do 12 rokov) – obe ZUĹ Senica, Martin JanĹĄĂĄk (do 15 rokov) a Martina Ĺ tuberovĂĄ (nad 15 rokov) – obaja ZUĹ  Senica. Popri piatich zlatĂ˝ch jabÄşÄ?kach odovzdanĂ˝ch laureĂĄtom porota zaradila spevĂĄkov podÄža kvality do zlatĂŠho (7), striebornĂŠho (7) a bronzovĂŠho pĂĄsma (6). Deti z Materskej ĹĄkoly z ÄŒĂĄÄ?ova zĂ­skali Cenu riaditeÄž-

ky materskĂ˝ch ĹĄkĂ´l, Terezka TuranskĂĄ Cenu primĂĄtora Senice a Linda RavasovĂĄ Cenu riaditeÄža ZUĹ Senica. S finanÄ?nĂ˝m prĂ­spevkom obÄ?ianskeho zdruĹženia VĂ˝chova umenĂ­m pri ZUĹ  Senica organizĂĄtori k projektu vydali katalĂłg. VĂ˝tvarnĂŠ prĂĄce talentov zo 7. roÄ?nĂ­ka SenickĂŠho zlatĂŠho jabÄşÄ?ka 2014 sĂş nainĹĄtalovanĂŠ na vĂ˝stave. Text a foto: Milan Soukup

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂš EURĂ“PSKU ĂšNIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă„6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX ćDOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă„9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RćDOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


6

naše novinky

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2197/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

„ Gyula Bardos „ Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä–DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ăˆ&=9('Ă’ 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

„ Andrej Kiska „0LODQ.ĖDüNR

„ Radoslav Prochåzka † VojenskÊ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ„QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ’VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 – 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 – 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä–DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă’%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHćVDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹˆ pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? SROLWROyJ GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HćVDQDÄ–RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ– strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂš-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMćDOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDćDOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä–DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ–YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]ćDOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ–RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ– Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă„EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă’'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä–XM~0LODQ .Ä–DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH – Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ–YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ–XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

32'Ä?$),&$.,6.29( ),50<9<8äĂ&#x2039;9$/, &+8'2%8 Firmy prezidentskĂŠho kandidĂĄta Andreja Kisku nerieĹĄili problĂŠm chudoby, ale vyuŞívali ho. SpoloÄ?nosti, ktorĂŠ vlastnil, alebo bol Ä?lenom ich sprĂĄvnych Ä?i dozornĂ˝ch rĂĄd, dostali v minulosti od Slovenskej obchodnej inĹĄpekcie (SOI) pokuty vo výťke 880 000 slovenskĂ˝ch korĂşn a neskĂ´r 150 000 eur za nekorektnĂ˝ prĂ­stup k zĂĄkaznĂ­kom. Na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Smeru-SD Robert Fico. Ă&#x201E;2QFKXGREHQHSRPRKRORQ MXY\XĂĽLO]QHXĂĽLOD]DURELO QDQHMÂłY\KOiVLO5REHUW)LFR .LVNDSRGÄ?DQHKRQDPDUJR VSRORĂžQRVWLNWRU~ViP]DORĂĽLOSRYHGDOĂĽHYQHMLGHRSRVN\WRYDQLHS{ĂĽLĂžLHNÄ?XÄ&#x2021;RP XNWRUĂŞFKVLVSRORĂžQRVĢQH]LVĢXMHĂžLV~VFKRSQtS{ĂĽLĂžN\ VSOiFDĢ$E\EROLWLHWRÂżUP\ QDSULHNWRPX]LVNRYpPDM~

FICO: KISKA MĂ BLĂ?ZKO K SCIENTOLĂ&#x201C;GII PrezidentskĂ˝ kandidĂĄt Smeru-SD, premiĂŠr Robert Fico trvĂĄ na svojich tvrdeniach, podÄža ktorĂ˝ch mĂĄ jeho konkurent v boji o prezidentskĂŠ kreslo Andrej Kiska blĂ­zko k sekte scientolĂłgov.

5REHUW)LFRQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)RWR7$65

SRGÄ?D)LFDY\WYRUHQĂŞ~ĂžLQQĂŞV\VWpPY\PiKDQLDSRKÄ?DGiYRNSURVWUHGQtFWYRP H[HN~WRURY2NUHPWRKREROL ]POXYQpSRGPLHQN\SRGÄ?D QHKRĂžDVWRIRUPXORYDQpWDN ĂĽHEROLMHGQRVWUDQQHYĂŞKRGQpSUHÂżUPXDQHYĂŞKRGQpSUH ]iND]QtND

HraniÄ?nĂŠ praktiky 6SRORĂžQRVWLSRGÄ?D5REHUta Fica vo viacerĂ˝ch prĂ­paGRFKQDSUtNODGQHLQIRUPRYDOL]iND]QtNDRFHONRYHM

SHUFHQWXiOQHMURĂžQHMYĂŞĂŁNH QiNODGRYQDS{ĂĽLĂžNXYMHGnom opisovanom prĂ­pade PDOLSUHVLDKQXĢDĂĽSHUcent. V tomto obdobĂ­ podÄ?DQHKR$QGUHM.LVNDVHGHO YGR]RUQHMUDGHVSRORĂžQRVWL 62,YWHG\SRGÄ?D)LFDNRQĂŁWDWRYDODĂĽHSUDNWLN\VSRORĂžQRVWLKUDQLĂžLDV~ĂĽHURX =iURYHÄ&#x2013;XSR]RUQLOĂĽH62, na tieto pochybenia priĹĄla SULQiKRGQĂŞFKNRQWUROiFK TASR

Ă&#x201E;3iQ .LVND P{ĂĽH SRGDĢ WUHVWQp R]QiPHQLH QHEXGHP PDĢ SUREOpP KR Y\YUiWLĢ 3iQ .LVND NODPDO celĂŠ Slovensko v priamom SUHQRVH Ä?XGt ] WHMWR VHNW\SR]QiVWUHWiYDVDVQLPL DVSROXSUDFXMHÂłY\KOiVLOQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)LFR 'RGDO ĂĽH VHNWD VFLHQWROyJRYQLHMHQD6ORYHQVNX UHJLVWURYDQi Ă&#x201E;0iSUHGRYĂŁHWNĂŞPPRFHQVNpDPEtFLHÂłSRYHGDO)LFR VWĂŞPĂĽHY]DKUDQLĂžtMHVFLHQWRORJLFNiFLUNHYNWRU~]DORĂĽLO5RQ+XEEDUGĂžDVWRSRYDĂĽRYDQi]DEH]SHĂžQRVWQp UL]LNRDDMQD6ORYHQVNXXĂĽ YLDFHURÂżULHPSULĂŁORREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\SUHWR ĂĽHVD]LVWLOLLFKNRQWDNW\QD W~WRVHNWXĂ&#x201E;.HÄ&#x2021;VRPSRYHGDOĂĽHSiQ.LVNDPiEOt]NR NVHNWHVFLHQWROyJRYRĂžDNiYDOVRPQHMDNpY\KOiVHQLH$OHRQYĂŁHWNRSRSUHOÂł XSR]RUQLO )LFR QD .LVNRYHY\MDGUHQLDSRGÄ?DNWR-

UĂŞFKRVREQHQLNG\ĂĽLDGQHKR VFLHQWROyJDQHVWUHWRO3ULWRP YĂŁDNSRGÄ?D)LFD.LVNDSUHXNi]DWHÄ?QHSR]QiÄ?XGtEOt]N\FKWHMWRVHNWHDYPLQXORVWLVQLPLVSROXSUDFRYDO =iURYHÄ&#x2013;GRGDOĂĽHDNREĂžDQ 6ORYHQVNHMUHSXEOLN\FKFH S{VRELĢYVHNWHPXVtSRĂžtWDĢVWĂŞPĂĽH]EH]SHĂžQRVWnĂ˝ch dĂ´vodov naprĂ­klad neEXGHPDĢSUtVWXSNWDMQĂŞP PDWHULiORP Ă&#x201E;$NMHQDSRMHQLHQDVHNWX VFLHQWROyJRYEH]SHĂžQRVWQĂŞP UL]LNRPYLQĂŞFKNUDMLQiFK DNQD6ORYHQVNXWDNLVWRQLHNWRUpÂżUP\DLQGLYLGXiOQH RVRE\SULĂŁOLREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\DNRP{ĂĽHE\Ģ niekto prezident, kto sa doVWiYDNQDMWDMQHMĂŁtPGRNXmentom, kto je vrchnĂ˝m veOLWHÄ?RPR]EURMHQĂŞFKVtODNWR PiWDNpWRSULDPHSUHSRMHQLDQDVHNWXVFLHQWROyJRYQD 6ORYHQVNX"ÂłRSĂŞWDOVD)LFR

ANDREJ KISKA PODAL KISKA: NIE SOM SCIENTOLĂ&#x201C;G TRESTNĂ&#x2030; OZNĂ MENIE NA ROBERTA FICA PrezidentskĂ˝ kandidĂĄt Andrej Kiska podal trestnĂŠ oznĂĄmenie na svojho sĂşpera v druhom kole volieb Roberta Fica za jeho niektorĂŠ vĂ˝roky, ktorĂŠ odzneli v televĂ­znych debatĂĄch pred prvĂ˝m kolom volieb.

NBB 2067/14

Ă&#x201E;%RORWRWUHVWQpR]QiPHQLH SUHSRGR]UHQLH]RVSiFKDQLDWUHVWQpKRĂžLQXRKRYiUDQLD DNULYpKRREYLQHQLDÂłXYLHGRO.LVNDQDWODĂžRYHMEHVHGHĂ&#x201E;1LHMHPRĂĽQpDE\SUHPLpUQDĂŁHMUHSXEOLN\OHQWDN XUiĂĽDOÄ?XGtWHMWRNUDMLQ\ÂłGRdal Kiska. Ă&#x201E;$QWLNDPSDÄ&#x2013;]DĂžDODRĂžDNiYDOVRPĂĽHWUDGLĂžQtSROLWLFL SRXĂĽLM~ĂŁSLQDYpKU\3RĂžtWDO som s tĂ˝m a som pripraveQĂŞERMRYDĢDYĂĽLDGQRPSUtSDGHPDWRY~VLOtSRP{FĢ ]PHQLĢ6ORYHQVNRQHRGUD-

GtÂł]G{UD]QLO.LVND9SUtSDGHĂĽHE\Y\KUDOFKFHYUiWLĢ G{YHUXYSUH]LGHQWVNĂŞ~UDG Ă&#x201E;%XGHPVWiĢQDVWUDQHÄ?XGt a chcem, aby bol prezident VNXWRĂžQHSURWLYiKRXWHMWRYOiGHÂłSRGĂžLDUNRO Ă&#x201E;.DĂĽGĂŞNDQGLGiWERMXMHVYRMLPL]EUDÄ&#x2013;DPLQHEXGHPWRNRPHQWRYDĢÂłUHDJRYDOQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLLQD.LVNRYH Y\MDGUHQLDRWUHVWQRPR]QimenĂ­ Robert Fico. TASR

11

TASR

YODVWQtNDĂŁNRO\PDQDĂĽPHQWX5RQD+XEEDUGD/DGLVODYD3DYOtNDSR]QiDNRRVREXRGPLHWDDOHSUHSRMHQLH QDVFLHQWROyJLXĂ&#x201E;1LNG\VRP VDRWRQH]DXMtPDO1HQHFKDMPHVDYWLDKQXĢGRSUHPLpURYĂŞFKKLHUÂł]RSDNRYDO.LVND 1DRWi]NXĂžLSRGÄ?DQHKRQLH V~VFLHQWROyJRYLDEH]SHĂžQRVWQpUL]LNRSRYHGDOĂĽHQHYLH ĂžRWRVFLHQWROyJLDMH 3RNLDÄ?LGHRMHKRSUHGQiĂŁNX YĂŁNROH]DNODGDWHÄ?DVFLHQWR$QGUHM.LVND)RWR7$65 OyJLH5RQD+XEEDUGDSRYHNie som scientolĂłg, bezpeÄ?nostnĂŠ riziko pre Slovensko GDOĂĽHĂ&#x201E;QDĂĽLDGQHMWDNHMWR predstavuje premiĂŠr a prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Robert Fico. ĂŁNROHQHSUHGQiĂŁDOÂł'RGDOĂĽH V reakcii na premiĂŠrove vyjadrenia to vyhlĂĄsil Andrej Kiska, NVWRYNiPVYRMLFKSUHGQiĂŁRN ktorĂ˝ sa necĂ­ti byĹĽ bezpeÄ?nostnĂ˝m rizikom pre Slovensko. VDXĂĽY\MDGURYDOÄ?XGtNWRUĂŞP SUHGQiĂŁDOVLQLNG\QHOXVWURĂ&#x201E;%H]SHĂžQRVWQp UL]LNR SUH ND'RGDOĂĽH]YiĂĽLÄ&#x2021;DOĂŁLH YDOĂ&#x201E;$SRSLHUDPWLHWREOXGQDĂŁXNUDMLQXMHSUHPLpUOHER WUHVWQpR]QiPHQLHQD)LFD nĂŠ obvinenia premiĂŠra zo spoQHYLHULHĂŁLĢSUREOpP\Ä?XGt MHQLDVDNRXNRÄ?YHNVHNWRXÂł Y\KOiVLO.LVND 1HVSRNRMQRVĢWXQDUDVWiDWR Popiera obvinenia MHUL]LNRÂłSRYHGDOQDWODĂžR- 3RSLHUDDNpNRÄ?YHN)LFRYHREYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YLQHQLDWYUGtĂĽHVFLHQWROyJLD SUH]LGHQWVNĂŞNDQGLGiW.LV- KRQH]DXMtPD3RWYUGLOĂĽH TASR


12

naše novinky

ZDRAVIE

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test. 7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


číslo 6/2014

SPEKTRUM

13

SPOLUPRÁCA SO ŠVAJČIARMI Vytrvalosť a usilovnosť by Petrovi Horváthovi, poradcovi senického primátora Ľubomíra Parízka, mohol závidieť hociktorý mladý človek. Ani trochu vyšší vek mu nebráni v každodennej práci v kancelárii na Mestskom úrade v Senici, stretnutiach s významnými ľuďmi, organizovaní podujatí na medzinárodnej úrovni. Svoju činnosť v Senici orientuje na oblasť spolupráce so Švajčiarskou konfederáciou a jej predstaviteľmi. Peter Horváth sa narodil v v predvojnovej Československej republike. Jeho matka pracovala v povojnovom období v diplomatickej službe ako charge d´affair vo Švajčiarsku, kde až do marca 1949 pôsobila na konzuláte. Komunistický prevrat v roku 1948 zamiešal všetkými kartami, nielen diplomatickými, matka bola spolu s ostatnými kolegami – diplomatmi odvolaná v roku 1949. Odmietla sa do poprevratovej vlasti vrátiť a spoločne s dvanásťročnými dvojčatami Petrom a Pavlom zostala v Zűrichu, rozvedená a sama. Podľa všetkého však urobila dobre. Kolegovia, ktorí sa vrátili do Československa, boli v krátkom čase uväznení a popravení, takže svojim deťom i sebe, pravdepodobne, zachránila život. Ocitla sa takmer bez prostriedkov, a tak začala pracovať v sklade, aby si udržala byt a živobytie pre chlapcov. Zanedbateľné nebolo ani úsilie udržať sa s rodinou v cudzej krajine, ktorá nebola práve najpriateľskejšie naklonená emigrantom. Neskôr sa uplatnila v holandskej, a potom vo švajčiarskej leteckej spoločnosti. Ťažký život ju podlomil, zomrela v 55 rokoch, nie však zabudnutá. V pamäti synov žije dodnes. Peter Horváth absolvoval vo Švajčiarsku základnú školu, gymnázium a obchodnú ško-

lu. Vzhľadom na svoje vzdelanie získal príležitosť ako vedúci pracovník vo firme zameranej na automobilový priemysel v oblasti dispečingu a logistiky. Svoje vedomosti a schopnosti si tri roky vyskúšal aj v USA v štáte Missouri, no vrátil sa späť do Švajčiarska. Vďaka znalosti cudzích jazykov (nemčiny, francúzštiny, taliančiny, angličtiny a španielčiny) získal miesto vedúceho veľkej cestovnej kancelárie v Zűrichu.

Zaujímavou predstavou je založenie Klubu priateľov francúzskeho jazyka v Senici. Ako sa stal poradcom

Cestovná kancelária v Zűrichu končila v roku 1999 svoju činnosť a P. Horváth sa vrátil na Slovensko, aby tu pracoval pre istú nadáciu. Počas svojej činnosti pre nadáciu spoznal Ľubomíra Parízka, vtedy mladého ambiciózneho riaditeľa školy, ktorý sa neskôr stal primátorom Senice, a zrodila sa spolupráca. Cieľom Petra Horvátha bolo, aby Slováci mali možnosti spoznať Švajčiarsko

nielen z fotografií v časopisoch a cestovateľských relácií v televízii, ale na vlastné oči. Stal sa prezidentom Švajčiarskej spoločnosti na Slovensku s kanceláriou v Senici a je tiež členom Švajčiarskej obchodnej komory.

Veľvyslanci, školy aj detské tábory

Jedným z výsledkov jeho práce je, že každý novovymenovaný veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku absolvuje svoju prvú zoznamovaciu cestu v Senici a jej okolí. V tomto roku to po Veľkej noci absolvuje veľvyslanec Alex Wittwer. Táto tradícia je už povestná, zatiaľ bola spokojnosť na oboch stranách, ako s úsmevom hovorí Peter Horváth. Deti zo senického regiónu už mali možnosť spoznať krásy Švajčiarska prostredníctvom mládežníckych táborov. Plánovaný je ďalší výmenný pobyt detí vo veku 13 – 16 rokov. Švajčiarske reálie pracovne spoznávajú aj mestskí policajti zo Senice vďaka partnerstvu s bernskou políciou – švajčiarski policajti už taktiež navštívili Senicu. Spolupráca s Rytiermi Maltézskeho kríža priniesla Zariadeniu sociálnych služieb v Senici a v Smrdákoch zásielku postelí a rôzneho zdravotníckeho materiálu. V súčasnosti P. Horváth rokuje o ďalšej zásielke. Neúnavný senický diplomat

Neúnavný senický diplomat Peter Horváth.

nadviazal tiež spoluprácu medzi Strednou odbornou školou v Senici s odbornou školou vo švajčiarskom Aarau. Už v novembri 2013 navštívili Seničania zahraničnú školu a v apríli 2014 švajčiarski kolegovia navštívia senickú, pričom cieľom projektu je výmena žiakov. Možno budú nasledovať aj ďalšie školy, rokovania stále prebiehajú. Aktuálna je tiež snaha o získanie finančných prostriedkov zo švajčiarskych fondov na rekonštrukciu tzv. Kľučárne v Habánskom dvore v Sobotišti. P. Horváth verí, že sa mu ich podarí získať, aby bolo možné zachrániť historickú pamiatku. Zaujímavou predstavou švajčiarskeho Slováka je založenie Klubu priateľov

francúzskeho jazyka v Senici. Podstatou by bolo združiť Seničanov, ktorí ovládajú francúzštinu a radi by v tomto jazyku komunikovali s inými nadšencami, vo viac – menej neformálnom krúžku. Primátor Senice, prednostka Mestského úradu v Senici Katarína Vrlová, viceprimátor Peter Hutta spoločne s poradcom Petrom Horváthom sa v druhej polovici mája chystajú navštíviť nového starostu a mestské zastupiteľstvo švajčiarskeho Herzonenbuchsee, aby sa oživilo a prehĺbilo partnerstvo našich miest. Text a foto: (ar)

HLAVNE MUŽI CHCÚ SPIEVAŤ Spevácky zbor Cantilena má za sebou vyše 40-ročnú históriu, vznikol v roku 1971. V utorok 8. apríla o 18.00 hod. v Dome kultúry v Senici kompetentní radi privítajú všetkých, ktorí by svoj spevácky talent chceli spojiť so speváckym zborom mesta Senica – Cantilena. Ako dirigenti sa na jeho čele vystriedali najprv dva roky Andrej Švoňava, potom 25 rokov Jozef Potočár, pod ktorého vedením sa zbor zaradil medzi popredné amatérske telesá na Slovensku a od roku 1998 viedla zbor Viera Gáliková. Od februára t.r. začal pôsobiť ako zbormajster Jozef

Chabroň, ktorého ambíciou je pritiahnuť do Cantileny, ktorú považuje za zbor s veľkým potenciálom, nových mladých i starších ľudí so záujmom a nadšením pre spev. „Mojou ambíciou je dostať Cantilenu na vyššiu úroveň, a to čo najlepším zúžitkovaním mojich 10-ročných skúseností z prá-

Senický zbormajster Jozef Chabroň. Foto: archív J. Chabroňa

ce v Slovenskom fi lharmonickom zbore, kde pôsobím. Uvedomujem si, že je to beh na dlhú trať a podchytenie nových spevákov je začiatkom tejto cesty,“ povedal o svojich dlhodobých cieľoch 31-ročný zbormajster. Krátkodobé ciele charakterizoval naštudovaním nového programu na októbrový festival zborového spevu, ktorý býva v Senici aj v bazilike v Šaštíne-Strážach a zostavením programu na tradičný vianočný koncert. Cantilena oslovila verejnosť

i umelecké školy s pozvánkou na prácu v speváckom zbore, teraz čakajú, aká bude odozva. „Som milo prekvapený, že ešte pred avizovaným termínom prišli na naše utorňajšie skúšky viacerí, najmä muži, ktorí prejavili záujem o spievanie v zbore. Je to dobrý signál a dúfam, že 8. apríla prídu ďalší, s ktorými budeme môcť počítať v našej činnosti,“ dodal J. Chabroň. (vbs)


14

naše novinky

ŠPORT

M. GAVORNÍKOVÁ: TÚŽIM PO MEDAILE Z MAJSTROVSTIEV SVETA Čo musíte vylepšiť? Najmä techniku, chce to trpezlivosť v tréningoch. Trénujem štyrikrát do týždňa, stredy a víkendy mám voľno.

Monika Gavorníková patrí medzi stabilné reprezentantky v silovom trojboji. Spolupráca s trénerom Mariánom Beerom jej prináša zaslúžené ovocie. Stala sa dvojnásobnou majsterkou Európy v tlaku. Túži získať medailu z majstrovstiev sveta.

Ako ste sa dostali k silovému trojboju? Pred silovým trojbojom som sa venovala karate, lenže pre zranenie kolena som musela skončiť. K tomuto športu som sa dostala náhodne, keď sesternica prišla s nápadom ísť si zacvičiť do fitka. Tento návrh som privítala. Po pol roku si ma všimol tréner a začala som sa venovať silovému trojboju. Aké boli začiatky? Boli bezproblémové, veď už po roku som sa prebojovala do reprezentácie. Kedy ste absolvovali premiéru? Bolo to v októbri 2002, keď bolo na programe 2. kolo prvej ligy. V trojboji som dosiahla výkon 235 kg. Potom som štartovala na majstrovstvách Slovenska, kde som sa zlepšila na 280 kg.

Čo musíte obetovať tomuto športu? Takmer celý voľný čas trávim v posilňovni. Tréningový program mám naplánovaný tak, že víkendy mám voľné a môžem sa venovať synovi. Koľko rokov by ste sa tomu chceli venovať? Čo najdlhšie. Aj tento rok bude útočiť na medailové pozície. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Aké výsledky ste dosiahli na medzinárodnom poli? V roku 2003 som sa predstavila na majstrovstvách Európy, ktoré boli v Trenčíne a obsadila som siedme miesto. Cením si víťazstvo na Dunajskom pohári, ktorý sa uskutočnil na Ukrajine. O rok som si na tom istom mieste zopakovala siedme miesto, ale okorenila som ho slovenským rekordom, ktorý mal hodnotu 330 kg. Som držiteľkou rekordu aj v tlaku, podarilo sa mi vytlačiť 83 kg. V súčasnosti už má hodnotu v trojboji 400 kg a v tlaku 102,5 kg.

Prvá väčšia medaila prišla v roku 2006... Bolo to na ME vo francúzskom Bordeaux. V tlaku som sa stala majsterkou Európy výkonom 92,5 kg. Bol to nečakaný triumf, lebo jasnou favoritkou bola Balogová. Druhý titul v tejto disciplíne som vybojovala pred dvomi rokmi na Ukrajine. Z majstrovstiev Európy som potom ešte získala päť bronzových medailí. Darilo sa mi aj na Dunajskom pohári, v rokoch 2004 a 2009 som na ňom zvíťazila a v roku 2005 som bola druhá.

Ako prijalo vaše okolie, že ste sa dali na silový trojboj? Najskôr sa čudovali, postupne to však pochopili a podporujú ma . A konkurencia? Na Slovensku sa tomuto športu venuje veľmi málo žien, čo je škoda. Na medzinárodnom poli je to iné, najmä reprezentantky z krajín bývalého Sovietskeho zväzu tvrdia muziku. Vaša najobľúbenejšia disciplína? Tlak na lavičke, v ktorom sa mi najviac darí.

Aké plány máte na túto sezónu? Keďže ešte nemám medailu z majstrovstiev sveta, chcela by som uspieť na tohtoročnom šampionáte masters, ktorý sa bude konať v septembri v Plzni. Najbližšie budem štartovať na majstrovstvách Slovenska, ktoré budú v apríli v Častej. V máji na mňa čakajú majstrovstvá Európy v silovom trojboji v bulharskej Sofi i. Potom ešte ME v tlaku v Plzni. (jv)

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM

NTT 2063/14

• Nedeštruktívne skúšanie


číslo 6/2014

ŠPORT

15

ÚSPEŠNÁ PREMIÉRA PAVLA HAPALA Pre nového kormidelníka Záhorákov Pavla Hapala bol zápas s Nitrou špecifický hneď z niekoľkých hľadísk. Nielenže to bol jeho prvý zápas na lavičke Senice, no premiéru si odkrútil práve proti Nitre, kde v minulosti pôsobil a práve Nitra bola pre neho vstupnou bránou do slovenského futbalu. „Zaspomínal som si na časy, keď som pôsobil v Nitre. Veľmi rád na to obdobie spomínam. Dnes som ale bol na strane Senice a som takisto nesmierne šťastný, že sme zápas zvlád-

li,“ hovorí nový tréner FK Senica Pavel Hapal. V médiách sa už pred zápasom písalo, že zápas proti Nitre bude pre Hapala stý v Corgoň lige. Sám ale na pozápasovej tlačovke trocha štatistiky upravuje. „Pre mňa to bol môj 98. zápas v Corgoň lige. Dva duely som totiž strávil v Žiline na tribúne. Na stý si tak musím ešte počkať,“ dodáva.

Mužstvo ukázalo charakter

Na lavičke sa nestihol nový kormidelník ani zabývať a už

sa pozeral, ako jeho mužstvo prehrávalo, keď v 3. min poslal Nitru do vedenia Kostelný. „Niekedy to tak býva. Mali sme však pred sebou stále 87 minút. Bolo to ťažké. Dokázali sme si vytvoriť šance. Niektoré boli stopercentné, jedna, hádam, aj tisícpercentná. Myslím si, že takáto skúsenosť nám môže pomôcť do ďalších bojov. Mužstvo ale ukázalo charakter a podarilo sa nám zvíťaziť,“ hovorí Hapal. Víťazná premiéra je pre novozložený realizačný tím dobrá vzpruha. Šéf lavičky ale svoju mieru zásluhy nezveličuje,

Pavel Hapal. Foto: TASR/Martin Palkovič

práve naopak. „Víťazstvo nie je moja zásluha. Hráčom som hovoril, je to o vás, nie o mne. Myslím si, že toto mužstvo ukázalo charakter. Moja úloha v tom bola malá. Samozrejme, boli tam niektoré zmeny, ale

v prvom rade je dnešný výkon a výsledok zásluha chalanov. Mne sa to herne dnes páčilo,“ chváli svojich nových zverencov 44-ročný český tréner. www.fksenica.eu, (lp)

J. PIROSKA: BOJOVALI SME AKO TÍM Už v 3. min domáci Šulla kapituloval a Nitra šla do vedenia. Celý zápas husto pršalo a fúkal nepríjemný vietor, ktorý sťažoval kombináciu. Napriek tomu to bol najlepší zápas Záhorákov v jarnej časti. Senica kombinovala, tvorila, vytvorila si celý rad dobrých príležitostí a bránu Corgoňov dvoma gólmi i odkliala. Ústredných postáv v senickom drese bolo niekoľko. Chlapci bojovali a dreli ako tím. Dobrých výkonov sme zaznamenali niekoľko. Pri všetkom dôležitom bol opäť senický vodca Juraj Piroska. „Chceli sme na súpera vybehnúť. Hrať agresívne. Od tretej minúty sme ale prehrávali. Musím priznať, bola to

„Veril som nášmu mužstvu, veril som v našu silu.“ J. Piroska pre nás rana. Od začiatku som ale veril, že to otočíme. V prvom polčase sme zahodili nezahoditeľné. My sme končili v sieti, no lopta vždy letela mimo. Taký je ale niekedy futbal. Som rád, že našu snahu bolo vidieť

a že sme dali i góly,“ hodnotí duel 22. kola Corgoň ligy najlepší strelec Senice s deviatimi gólmi Juraj Piroska. Po zmene strán domáca aktivita neutíchala, Nitra len bránila. Seničania prikladali pod kotol a hustý dážď kompaktnú hru domácich nezmaril. V 69. min potom prišla prvá odmena za aktivitu, keď po prihrávke Pirosku vyrovnával Lukáš Opiela a deväť minút pred koncom strhol víťazstvo na stranu Senice sám kapitán. „Nitre viac vyhovovalo rozmočené ihrisko. Veril som nášmu mužstvu, veril som v našu silu. Hovorí sa, že futbal nemá logiku. Ak by sme dnes nevyhrali, toto pravidlo by sa muselo podtrhnúť červeným. Som rád, že sme to zvládli. Myslím, že sme sa dnes ukázali ako tím,“ dodáva vodca senickej kabíny.

Radosť po zápase

Víťazný moment priniesla 81. min. Tisícku fanúšikov rozjasal, kto iný, ako najlepší strelec Záhorákov Juraj Piroska. „Lukáš Opiela mi prihrával. Nahrávka bola tvrdšia do nohy. Loptu som si prvým dotykom

prebral. Rozmýšľal som, čo spraviť. Puťo (pozn. red. Matúš Putnocký) je strašne veľký, má asi dva metre. Roztiahol sa na mňa a nebolo ľahké situáciu vyhodnotiť. Najskôr mi napadlo dať mu to pomedzi nohy. Potom som si povedal, ne-

špekuluj. Loptu som mu poslal okolo hlavy. Som rád, že prešla do siete a, že sme sa mohli po zápase radovať,“ uzatvára Piroska, ktorý bude na Trnavu pre päť žltých kariet chýbať. www.fksenica.eu, (lp)

Juraj Piroska rozhodol o víťazstve Senice nad Nitrou. Foto: www.fksenica.eu

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Senica, náklad 23 400 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


NBA 2199/14

16

INZERCIA

naše novinky

Nse 06 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you