Page 1

28 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 4/2014 Dátum vydania: 20. 3. 2014

n a š e

Senec

Nové centrum pomoci

O Veľkej Morave

Senecká synagóga

Najlepšia športovkyňa

str. 2 Začiatkom marca otvorila nezisková organizácia Lepšia cesta nové centrum psychologickej a sociálnej pomoci, ktoré rieši problémy so závislosťami.

str. 3 Prednášku archeológa Vladimíra Turčana pod názvom Veľká Morava a kresťanské misie si mohli vypočuť záujemcovia v Mestskom múzeu v Senci.

str. 12 V máji 2013 Bratislavský samosprávny kraj odkúpil seneckú synagógu a spolu s Mestským úradom v Senci sa ju rozhodol zachrániť.

str. 15 Mesto Senec v marci vyhlasovalo najlepších športovcov za rok 2013. Absolútnou víťazkou sa stala Lucia Debnárová, tak ako sa predpokladalo.

28 % 24 % Andrej Kiska a Robert Fico sa stretnú v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 29. marca. Foto: TASR/ Martin Baumann

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto podľa oficiálnych výsledkov Radoslav Procházka (21,24 percenta, 403 548

hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401 hlasov), Gyula Bárdos (5,1 percenta, 97 035 hlasov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov), Helena Mezenská

(2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percenta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percenta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta). V okrese Senec zahlasovalo za niektorého z kandidátov 31 274 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú

účasť 53,75 percent. Najviac hlasov v okrese získal Andrej Kiska, svoje sympatie mu prišlo vyjadriť 9 429 voličov. Na druhom mieste sa s počtom hlasov 6 939 umiestnil Radoslav Procházka a ako tretí v poradí skončil Milan Kňažko s 5 979 hlasmi. Súčasný premiér Robert Fico skončil na štvrtom mieste, volilo ho 4 749 obyvateľov. (red)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DETI POZNÁVAJÚ LES

KRÁTKE SPRÁVY

2

Na besedách sa žiaci dozvedeli, čo je to les, na čo slúži, aké druhy lesov poznáme a hlavne ako lesy chrániť. Medzi žiakov na ZŠ Tajovského prišli lesníci, ktorí spoluorganizujú a realizujú besedy na tému: ,,Lesy okolo nás“. Žiaci 2. – 4. ročníka sa zapojili do 9. ročníka environmentálnej súťaže pre žiakov základných škôl. Pútavým rozprávaním a zaujímavými ukážkami priblížili deťom veľa nových poznatkov a zážitkov, ktoré im pomôžu vytvoriť do súťaže plagát na propagáciu ochrany lesa v ich meste. Zároveň sa učia vnímať lesy a ich ochranu ako neoddeliteľnú súčasť života každého z nás.

SENEC ZAČAL RIEŠIŤ PROBLÉMY SO ZÁVISLOSŤAMI

DLHÝ TÝŽDEŇ Aj tento rok si môžu Senčania osobne prísť prevziať rozhodnutia za daň z nehnuteľností, za komunálny odpad a ostatné miestne dane, a to od 28. apríla až do 7. mája 2014. Zároveň bude k dispozícii pracovisko pokladne. Platby môžu občania realizovať v hotovosti aj prostredníctvom platobných kariet cez POS terminál priamo v pokladni. Počas tohto „dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického odboru - oddelenia príslušných daní a poplatku, ako aj pokladne k dispozícii denne od 7. do 18. hod. nepretržite, v sobotu 3. mája od 08. do 12. hod, t.j. aj počas obedových prestávok. Mesto týmto sleduje úsporné opatrenie na poštovnom a žiada občanov o ústretovosť, aby využili „dlhý týždeň“ a prišli si osobne vyzdvihnúť platobné výmery a v rámci možností si aj vysporiadať daňové povinnosti.

SENČANOV ČAKÁ JARNÉ UPRATOVANIE V Senci je už tradíciou, že na jar a na jeseň mesto spoločne s obyvateľmi upratuje. Zo záhrad, pivníc, bytov a domov sa dvakrát do roka odvezie mnoho ton odpadu. Jarné upratovanie bude v meste počas dvoch víkendov. V dňoch 28. až 30. marca budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené v západnej časti mesta a od 4. do 6. apríla vo východnej časti, v Malom Bieli a vo Svätom Martine. Biologický odpad a elektroodpad sa tradične ukladá vedľa kontajnerov, na mieste sa bude triediť a spracovávať. Ku kontajnerom tiež odporúčame dať aj plasty - debničky, vedrá, stoličky, ale aj autoplasty, ako napríklad nárazníky alebo palubovky. NoIlustračné foto: TASR vinkou upratovania je zber elektroodpadu. Po pozitívnej odozve z minulého roka bude aj teraz možné odovzdať aj nebezpečný odpad - farby, laky, riedidlá alebo pesticídy v uzavretých obaloch - na Kalinčiakovej 19 v Senci.

Text: Marianna Szabová, Janette Matúšová, (mo)

Budova Centra psychologickej a sociálnej pomoci v Senci.

Začiatkom mesiaca marec otvorila nezisková organizácia Lepšia cesta s pomocou a podporou prednostky mesta Senec Jarmily Répassiovej a riaditeľa MsKS Petra Szaba nové centrum psychologickej a sociálnej pomoci. Idea sa zrodila v hlave Jany Beňuškovej, ktorá vedie v Pezinku stacionár pre bývalých narkomanov, alkoholikov a gamblerov. Jej prvoradým cieľom bolo vytvoriť centrum, ktoré by sa sústredilo hlavne na prevenciu a poradenstvo ohľadom závislostí u školopovinných detí a rodičov. „Som veľmi rád, že tu konečne vzniklo pracovisko, ktoré nám a štátnej polícii pomôže riešiť problémy so závislosťami. Veľa Senčanov si to ani neuvedomuje, ale so závislosťami máme obrovský problém najmä s alkoholom. Aj u mladých a, bohužiaľ, už aj u maloletých,“ povedal náčelník Mestskej polície v Senci Ľuboš Hlaváč. Náčelník mestskej polície nás informoval, že za prvé dva mesiace v tomto roku riešili 34 prípadov dospelých ľudí pod silným vplyvom alkoholu, z toho trom museli poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchranku. Po-

kračoval, že počas víkendov pravidelne riešia výtržníctvo

„Veľa Senčanov si to ani neuvedomuje, ale so závislosťami máme obrovský problém.“ Ľuboš Hlaváč mladých spojené s alkoholom. A čo bude možno pre mnohých veľkým prekvapením, dievčatá sa vyrovnávajú chlapcom. Tolerancia voči alkoholu je u nás všeobecne veľmi vysoká. Podľa štatistík až 50 % školopovinných detí má s alkoholom skúsenosti. 20 % z nich zažilo stav opitosti. Alkohol sa často spája s cigaretami. Približne 18 %

16 – ročných chlapcov a 11 % rovnako mladých dievčat je už závislých od nikotínu. A, bohužiaľ, práve alkohol a cigarety na seba nabaľujú ďalšie závislosti, ako prvé najčastejšie tzv. diskotékové drogy. Reťazec pokračuje ďalej, až to väčšinou končí pri kriminalite. ,,Percentá sú príliš vysoké, aby to bolo z našej strany iba strašenie mladých a ich rodičov. Zníženie kriminality vidíme hlavne v zdolaní závislostí u mladých. A to sa dá len bojom na všetkých troch najdôležitejších frontoch. V prvom rade v rodine, v škole a v sociálnom prostredí,“ povedal Ľuboš Hlaváč. Senec je špecifický. Migrácia obyvateľstva za prácou v tomto okrese vysoko predbieha ostatné. Samozrejme, závislosti a s nimi spojená kriminalita sú veľmi komplikovaným problémom celej vyspelej civilizácie. No pokiaľ si to neuvedomíme a nezačneme niečo robiť, napríklad aj s prevenciami už u detí, počet závislých a kriminalita budú stále narastať. Text a foto: (ok)


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PREDNÁŠKA O VEĽKEJ MORAVE

Vladimír Turčan. Foto: Archív Mestského múzea v Senci

Prednášku archeológa Vladimíra Turčana pod názvom Veľká Morava a kresťanské misie si mohli vypočuť záujemcovia 26. februára v Mestskom múzeu v Senci.

Vladimír Turčan (1952) pôsobí v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave. Špecializuje sa na rímske a slovanské obdobie. Odborník svoju prednášku

začal myšlienkou: ,,čím viac poznáme, tým menej vieme.“ Napriek tomu sa čoraz jasnejšie rysuje, že tzv. kyjevská kultúra bola prvým výraznejším kultúrnym okruhom Slovanov, ktorých pravlasť

sa rozprestierala prevažne na území dnešného Bieloruska. Keď sa nimi obývané územie rozširovalo do stredoeurópskeho a balkánskeho priestoru, do značnej miery osídlili aj oblasti, kde pred nimi žili kresťania. Také bolo aj stredné Podunajsko ako pohraničná oblasť rímskeho impéria. Prednášajúci zdôrazňoval, že toto územie navštívili christianizačné misie (napr. írsko-škótske) už aj pred príchodom Konštantína (Cyrila) a Metoda, ale až pôsobenie týchto dvoch vierozvestcov bolo systematickejšie a vplyvnejšie. Pravda, aj ich veľmi dôležité a úctyhodné aktivity (šírenie kresťanstva, písma – hlaholiky, a vzdelania) sa týkali len malej časti vtedajšieho obyvateľstva. ,,Doba nebola zrelá na to, aby sa písmo rozšírilo,“ poznamenal archeológ, poukazujúc na to, že väčšina ľudí žila v skromných podmienkach a v priemere 35 – 40 rokov.

Avšak podľa Turčana fakt, že žiaci vierozvestcov ponechali po sebe aj písomné pramene, je „silnou kartou pri koncipovaní národných dejín.“ Vyzdvihol, že vďaka Cyrilovi a Metodovi sa za 20 rokov podarilo dosiahnuť zriadenie arcibiskupstva na území Veľkej Moravy. Odborník sa venoval aj sakrálnym stavbám veľkomoravského obdobia. Vladimír Turčan načrtol, ako sa vyvíjala Veľká Morava. Počas diskusie sa vynorila aj otázka, ktorá sa ako teoretická alternatíva objavila v minulosti aj v odbornej literatúre. „Bola Veľká Morava na našom území, alebo na Balkáne?“ Podľa odborníka písomné pramene, archeologické nálezy a všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že tento útvar sa vyvíjal v našom širšom priestore. Arpád Korpáš

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2198/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


naše novinky

SPEKTRUM

AKO DLHO UŽ NAVŠTEVUJETE JEDÁLEŇ?

KEĎ SA VARÍ S LÁSKOU

ANKETA

To, že jedlo z kuchyne Strediska sociálnych služieb v Senci (SSS Senec) je naozaj vychýrené širokoďaleko, dokazuje i dlhý poradovník čakateľov a odpovede dôchodcov, ktoré vám ponúkame v ankete. Stravníci dostali otázku, ako dlho navštevujú jedáleň a ako sú spokojní. Nestravníci odpovedali na otázku, kde obedujú a čo počuli o jedálni SSS Senec. Šéfkuchárka Ľudmila Rajtíková (druhá zľava) so svojim tímom.

FRANTIŠEK, 65 rokov Mňa sem dotiahli asi pred pol rokom kamaráti z inej jedálne a neoľutoval som. Varia tu naozaj dobre. Strava je chutná, dávajú veľké porcie. Naozaj som spokojný. A finančne sa to tiež oplatí. Za tie peniaze sa veru nikde tak nenajete.

Za svetový deň sociálnych služieb bol vyhlásený 18. marec. Variť pre dôchodcov je asi jedna z najťažších skúšok všetkých šéfkuchárov a kuchárov na Slovensku. Pri tejto skupine obyvateľstva ešte stále víťazí tradícia chutí domáceho jedla nad polotovarmi a stravou z fast foodov. Na druhej strane, práve tento fakt kuchárov zaväzuje. My sme navštívili kuchyňu Strediska sociálnych služieb mesta Senec. Zaujímalo nás, ako sa zamestnanci kuchyne zhostili neľahkej úlohy zhotovenia jedál pre seniorov.

KATARÍNA, 76 rokov Žijem s deťmi, varíme každý deň, takže sa stravujem doma. Avšak veľa mojich známych chodí jesť do jedálne a všetci si pochvaľujú. Keby som bola sama, určite tam chodím aj ja.

Helena Krajčovičová (vedúca jedálne SSS Senec)

Keď som sem nastupovala pred vyše dvomi rokmi, nebolo mi všetko jedno. Varíme pre 300 ľudí v rozpätí od 60 až do pomaly 100 rokov. Mnohí trpia rôznymi

MARTA, 78 rokov Pol roka som čakala v poradovníku, kým sa mi v jedálni ušlo voľné miesto. Kočky veľmi dobre varia. A čisto. Ako doma. Ja si na to potrpím. Keby to tak nebolo, nechodím sem. A za tie dva roky sme sa aj skamarátili. Sú to fajn baby a skvelé kuchárky.

chorobami. Samozrejme, tí mladší sú zvyknutí už aj na iné kuchyne, hlavne taliansku. Preto naraz jedným obedom uspokojiť všetkých si vyžaduje naozaj veľkú obratnosť a citlivé reflektovanie ich chuťových návykov. Mám však veľmi schopný a zohratý tím. Kuchárky varili podľa najlepších receptov klasickej domácej kuchyne. Jedálniček zostavujeme spolu s Evou Rončekovou, ktorá je mojou pravou rukou. Experimentujem doma na rodine. Snažím sa inovovať staré overené jedlá, aby boli ešte chutnejšie a prispôsobujem nové chute nových jedál starým návykom. Musím sa ale priznať, že ma to

baví. A stravníkom chutí. To je naše hlavné poslanie.

Ľudmila Rajtíková (hlavná kuchárka)

Je nás dokopy šesť. Takmer všetky tu pracujeme už viac ako dvadsať rokov. Ja konkrétne 26. Všetko robíme spolu. Každá musí vedieť všetko pre prípad, že by niektorá vypadla. Úplne všetko. Varíme pre náročných a skúsených gurmánov, nemôžeme si dovoliť meniť chuť jedlá ani len o trošku. Preto keď napríklad dochucujem ja, kontrolujú ma ostatné, či je to rovnaké ako inokedy. Toto je poctivá kuchyňa. Z jedla by mali mať pocit, akoby jedli doma alebo u svojich blízkych. O to nám vždy išlo. Text a foto: (ok)

TREBA PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE Zákonná lehota podania daňového priznania a úhrada sumy za rok 2013 je do 31. 3. 2014. Ďaňovník si však môže požiadať o predĺženie tejto lehoty o 3 kalendárne mesiace.

SLAVOMÍR, 82 rokov Chodím do inej jedálne. Ale len preto, že je neďaleko domu. Na tú druhú jedáleň som nikdy nič zlé nepočul a veľa známych sa tam stravuje. Keby niečo bolo, hneď sa to vie.

(ok)

NBA 2196/14

4

„Daňové priznanie musí podať každý daňovník, ktorého súčet zdaniteľných príjmov v minulom roku presiahol 1 867, 97 eur,“ vysvetľuje riaditeľka daňového úradu v Senci Gabriela Špureková. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú aj príjmy zo zahraničia, pokiaľ ide o daňovníka s trvalým bydliskom na Slovensku, alebo ktorý sa v republike zdržiava viac ako 183 kalendárnych dní v roku. Výnimku tvoria daňovníci, ktorých príjem bol v minulom roku len zo závislej činnosti a požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčto-

vania. Pokiaľ mal v zdaňovacom období preukázateľné príjmy zo zahraničia, môže požiadať až o 6 mesačný odklad. V oboch prípadoch musí daňovník odovzdať písomné oznámenie svojmu správcovi daní do 31. 3. 2014 s presným termínom novej lehoty podania daní za rok 2013. Tlačivá k dani z príjmu si môžu daňovníci vyzdvihnúť na daňovom úrade alebo stiahnuť na internetovej stránke finančnej správy. Daňové priznanie sa dá podať osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade kdekoľvek na Slovensku, poštou či elektronicky. Na portáli fi-

nančnej správy je dostupná nová verzia aplikácie eDane Java, pomocou ktorej je vyplnenie a kontrola tlačiva pomerne jednoduchá. „Najčastejšia chyba je, že sa daňovníci zabudnú podpísať. Preto radím, aby si pozorne preštudovali každú stranu formulárov aj príloh. Platiť sa dá buď bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Tu dávam do pozornosti skontrolovať si správnosť variabilného symbolu,“ uzavrela riaditeľka daňového úradu. Úradné hodiny v najbližších dňoch: 21. 3. 2014 08:00-16.00, 24.–25. 3. 2014 08:00 – 17:00, 26.–27. 3. 2014 08:00 – 18:00 a 31. 3. 2014 08:00 – 19:00. (ok)


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

5

PÔŽITOK Z TEPLĂ?CH LĂšÄŒOV SLNKA Jar na stupnici teplomera aj v ovzduĹĄĂ­, jarnĂŠ obleÄ?enie i nĂĄlada vyvolali v nedeÄžu 9. 3. 2014 davovĂ˝ syndrĂłm túŞby po prĂ­rode u stoviek obyvateÄžov podmalokarpatskĂ˝ch obcĂ­ a miest. Ale nielen u nich. Na parkovisku pred Zochovou chatou Ä?i skĂ´r ZochovĂ˝m hotelom, medzi desiatkami ĂĄut z okresu Pezinok postĂĄvali aj autĂĄ s oznaÄ?enĂ­m SC. DosĹĽ ich bolo z Malaciek, Senice a Bratislavy, no naĹĄli sa aj LeviÄ?ania, BanskobystriÄ?ania, ba dokonca aj nĂĄvĹĄtevnĂ­ci z Vranova nad TopÄžou. Okolie Zochovej chaty doslova zaplavili vĂ˝letnĂ­ci a turisti, chodnĂ­k popri hvezdĂĄrni smerom na rozhÄžadĹˆu na Homole a Ä?alej na Troch jazdcov nadobudol charak-

ter R1-ky. Rodiny s deĹĽmi koÄ?Ă­kovĂŠho veku, turistickĂ­ seniori, mlĂĄdeĹž so psami dobrej tridsiatky plemien, skalolezci aj opekaÄ?i slaniny a ĹĄpekĂĄÄ?kov svorne nasĂĄvali jarnĂş atmosfĂŠru vĹĄetkĂ˝mi zmyslami. A aj keÄ? vĂ˝hÄžady z rozhÄžadne do krajiny filtroval sivo-ruĹžovkastĂ˝ opar, nĂĄladu to nikomu neubralo.PĂ´Ĺžitok zo slneÄ?nĂ˝ch lĂşÄ?ov si vychutnĂĄvali vĹĄetci uĹž v prvej tretine marca. Text a foto: Juraj Bondora

Ä˝udia si uŞívali prĂ­jemnĂŠ slneÄ?nĂŠ lĂşÄ?e.

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂš EURĂ“PSKU ĂšNIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă„6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX ćDOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă„9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RćDOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


6

naše novinky

ZDRAVIE

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test. 7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

„ Gyula Bardos „ Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä–DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ăˆ&=9('Ă’ 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

„ Andrej Kiska „0LODQ.ĖDüNR

„ Radoslav Prochåzka † VojenskÊ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ„QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ’VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 – 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 – 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä–DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă’%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHćVDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹˆ pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN SROLWROyJ NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HćVDQDÄ–RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ– strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂš-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMćDOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDćDOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä–DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ–YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]ćDOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ–RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ– Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă„EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă’'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä–XM~0LODQ .Ä–DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH – Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ–YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ–XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


číslo 4/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2197/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

TÉMA

NEOLOGICKÁ SYNAGÓGA V SENCI V máji 2013 Bratislavský samosprávny kraj odkúpil seneckú synagógu od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR za symbolické 1 euro a spolu s Mestským úradom v Senci sa ju rozhodol zachrániť. Zrekonštruovaná budova by mala slúžiť kultúrnym a spoločenským podujatiam a prezentácii regiónu Podunajska. Okrem galérie by mala byť súčasťou synagógy stála expozícia židovskej kultúry. Za synagógou by mal slúžiť domácim návštevníkom aj turistom oddychový park a informačný pavilón. Okrem Podunajska bude obnovená národná kultúrna pamiatka prezentovať Senec i Bratislavský kraj. Hoci Bratislavská župa prevádzkuje na svojom území sedem kultúrnych zariadení, v Seneckom okrese nie je zatiaľ ani jediné.

Židovská obec v Senci

Prítomnosť židovskej komunity v Senci potvrdzujú viaceré archívne dokumenty už v 15., ale aj v nasledujúcich storočiach. V roku 1851 ich v meste žilo 69, v roku 1858 ich bolo 70, v roku 1919 už 423. Židia tvorili uzavretú sociálnu aj náboženskú spoločnosť. Striktne dodržiavali náboženské rituály, kto-

Neologická synagóga v Senci.

ré významne ovplyvňovali ich súkromný aj spoločenských život. Postupne vznikali židovské obce, ktoré si

postavili vlastné školy a zamestnávali učiteľov, budovali kamenné rituálne kúpele mikve, určené na očistu

od telesnej nečistoty, najmä žien po menštruácii a pôrode. Zriaďovali pohrebné spolky chevra kadiša – pohrebné bratstvá. Ich členovia sa bezplatne a dobrovoľne starali o všetky náležitosti súvisiace s umieraním a pohrebnými rituálmi. V nejednej komunite bol tento spolok starší ako samotná obec a členstvo v ňom sa považovalo za mimoriadnu česť.

Schizma židovskej viery

Pamätná tabuľa na synagóge v Senci.

Rok po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1866) sa uhorské židovstvo rozdelilo na tri frakcie: ortodoxnú, reformistickú (neologickú) a tzv. status quo ante bellum (stav ako pred konfliktom). Aj počas vládou organizovaného kongresu uhorských Židov v Budapešti (1868) viedli tradicionalisti boj proti rýchlo sa šíriacej religióznej reforme. V severnom Uhorsku síce

prevládali ortodoxné komunity, no viaceré významné neologické existovali napr. v Bratislave a Košiciach. Na južnom Slovensku ostali silné ortodoxné komunity najmä v Galante a Dunajskej Strede a v menších obciach ich okolia. Centrom uhorskej ortodoxie bola Bratislava. Po 1. svetovej vojne sa obce frakcie status quo postupne pridávali buď k ortodoxným, alebo neologickým obciam. V roku 1938 žilo v Senci 5 559 obyvateľov, z nich bolo 480 Židov; posledný senecký rabín Emanuel Bresnitz bol deportovaný do koncentračného tábora spoločne s takmer všetkými členmi obce. Po nemeckej okupácii Maďarska v marci 1944 prebiehali deportácie z územia anektovaného Maďarskom najmä v máji a júni 1944. Počas vojny zahynulo asi 105 000 slovenských Židov, čo bolo približne 77 % predvojnovej populácie! Slováci obviňovali židov z náklonnosti k Maďarom. Maďari im vyčítali, že podporujú Československo proti maďarským záujmom. Po 2. svetovej vojne sa do Senca vrátilo len veľmi málo Židov, takže v roku 1948 synagóga prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Komunisti nemali k sakrálnym, a tobôž židovským pamiatkam pozitívny vzťah. Senecká synagóga slúžila od roku 1953 ako sýpka, neskôr aj ako sklad chemikálií. A hoci ju neskôr štát vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku, chátrala ďalej.

Budúcnosť neologickej synagógy v Senci

V roku 2003 bol vypracovaný projekt rekonštrukcie seneckej synagógy. Neostáva iné, než veriť, že po 70-tich rokoch nezáujmu, nivočenia a pustnutia táto jedinečná mestská pamiatka znovu čoskoro ožije ako dôstojný stánok kultúrneho života obyvateľov mesta i jeho početných domácich aj zahraničných návštevníkov. Text a foto: Juraj Bondora


číslo 4/2014

RELAX

13

ZIMNÝ SPLAV MALÉHO DUNAJA

Zimný splav Malého Dunaja.

Malý Dunaj odteká od „veľkého“ Dunaja pri bratislavskom Slovnafte, oddeľuje niekdajšie samostatné obce Podunajské Biskupice a Vrakuňa od Bratislavy a ako typická nížinná rieka meandruje Podunajskou nížinou. Na jeho toku vznikli viaceré aj historicky zaujímavé obce: Malinovo, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Rieka vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, známy ako Žitný ostrov, jednu z najväčších zásobární pitnej vody. Okolo Malého Dunaja sa rozprestierajú polia a lúky s remízkami, ktoré od rieky oddeľujú niekoľko desiatok aj len niekoľko málo metrov ši-

roké pásy lužného lesa. Tohtoročná zima v regióne Senec trvala pár dní. Jeseň rafinovane prešla do jari a súčasné teploty a slnečné počasie vylákali včely z úľov a peších turistov do hôr aj cyklistov na ich obľúbené trasy. No ani vodáci nemusia čakať do mája – na kúpanie po tzv. cvaknutí to síce ešte nie je, ale dá sa. Na Malý Dunaj sa prví vodáci vybrali už na Troch kráľov a v súčasnosti sú podmienky totožné: teploty nad 12 ˚C, slnečno a decentný vánok. Na 128 km splavného toku si každý vodák, ktorý práve netúži po adrenalíne skutočne studených vodných prahov Hrona či Váhu, nájde ten svoj úsek. Ticho a pokojná atmosféra meandrov Malého Dunaja, pusté brehy s holými

stromami a kotviskami člnov, apatické labute a kačice dýchnu na romantikov melancholickou atmosférou. Ticho nad hladinou iba sporadicky preruší čľapnutie plachého bobra, šum krídel vodných vtákov či pozdrav nad udicami sediacich rybárov. Desiatky kilometrov ticha, vône vody a vlhkého lístia narúšajú len výhľady na zhluky plastových fliaš, mikroténových vreciek a igelitových tašiek, zachytených v konároch stromov a rákosí. Práve v tomto čase tečú rieky pre milovníkov samoty, pokoja a voľnej vodnej cesty, ale aj starobylej ľudovej architektúry a technických stavieb, akými sú vodné mlyny na Malom Dunaji v Jelke, Tomášikove a pri Dunajskom Klátove,

vodná píla a mlyn v Jahodnej a lodný vodný mlyn pri Kolárove. Tieto múzeá v prírode navštívia v letnej turistickej sezóne tisíce domácich i zahraničných návštevníkov na bicykloch, motorkách aj autách. Oboznamujú sa so spracovaním obilia v minulosti, získavajú predstavu o živote mlynárov a rybárov. V blízkosti mlynov objavíte táboriská aj bufety s občerstvením, ale aj reštaurácie so širším sortimentom ponuky. Najznámejšie a zrejme aj najviac navštevované vodácke táborisko s viacerými občerstvovacími zariadeniami nájdete pri kolovom vodnom mlyne v Jelke, ďalšie sú v Zálesí, Tomášove i Jahodnej.

Turizmus v okolí Malého Dunaja

mom i vzdialenejšom okolí záujemcovia o históriu nájdu obce, ktoré si za svoje sídla vybrali príslušníci významných uhorských šľachtických rodov. Takmer v každej dedine nájdete nejaký historický objekt – renesančné, no najmä barokové kostoly a kaštiele s historickými parkami (Malinovo, Tomášov), kúrie a industriálne stavby, alebo malé sakrálne stavby zväčša z 18. storočia. Lákadlom je aj termálne kúpalisko v Topoľníkoch. Príjemné jarné počasie bez úmorných horúčav, tisícov komárov, kliešťov a iného nepríjemného hmyzu určite čoskoro vyláka na vodu aj sviatočných vodákov, no v tomto období na Malom Dunaji ešte nevystrájajú opití a hluční príležitostní vodáci.

Takmer po celom toku lemujú Malý Dunaj poľné cesty, vhodné na nenáročnú rodinnú cykloturistiku. V jeho pria-

Príjemné počasie vylákalo do prírody aj vodákov.

Text a foto: Juraj Bondora


14

naše novinky

ŠPORT

VIKTOR MIKO: NAŠÍM CIEĽOM JE VYBOJOVAŤ POSTUP aj trénuje.Sám sa pýta aj na tréningy s U19, čo je veľké pozitívum a dôkaz toho, že na sebe chce pracovať. Vždy sa s trénerom Andrejom Štellárom dohodneme podľa danej situácie na pôsobení v kategórii U19. Dôležité je, aby mohol pravidelne hrávať.

Viktor Miko. Foto: archív Starší dorastenci chcú vybojovať postup. Foto: archív

Viktor Miko prebral do svojich rúk starší dorast SFM Senec U19, ktorého jednoznačným cieľom je postup do 1. dorasteneckej ligy. Zimná príprava celého mužstva bola preto nastavená práve na tento cieľ.

Hrať dobre je viac ako víťaziť – nebojíme sa prehier, tie nás musia podnecovať k ešte väčšiemu tréningovému úsiliu. Tí, ktorí majú trpezlivosť robiť jednoduché veci dokonale, osvojujú si umenie robiť ťažké veci ľahko. Tvrdá práca a talent prekonajú čokoľvek.

Čo vám ukázala zimná príprava? Nadviazali sme na predchádzajúce obdobie. Hráči v decembri absolvovali telovýchovno-lekárske vyšetrenie v Bratislave, kde sme nielen počas záťažových testov sledovali ich aktuálnu výkonnosť. Na základe týchto výsledkov dostali individuálne plány. Na začiatku prípravy ich čakalo kontrolné testovanie. Pokračujeme v cieľavedomom tréningovom procese, pretože to je efektívna cesta k dosiahnutiu vysokej úrovne výkonnosti mladého hráča. Aj keď futbalový zápas sa hrá o víťazstvo, dôležitejšie ako získanie bodov je systematické zlepšovanie kvality hry jednotlivcov a družstva. Zápasy nám ukázali naše pozitíva, ale aj negatíva. Herný štýl je dlhodobo nastavený, takže sa snažíme zvyšovať kvalitu jednotlivcov a hry družstva. Momentálna naša výkonnostná kapacita je len jedným zo stupienkov na dlhodobej ceste k profesionálnej kariére.

Počas prípravy odohralo vaše mužstvo viacero zápasov s mužstvami 1. ligy nielen zo Slovenska. V ktorom zápase vás vaši zverenci najviac potešili a v ktorom sklamali? Najviac spokojný som bol hlavne so zápasmi proti FC Vysočina Jihlava (ČR 1. liga) a MFK OKD Karviná (ČR 1. liga). Prezentovali sme sa veľmi kvalitnými individuálnymi hernými výkonmi jednotlivcov a výbornou hrou družstva. Svedčia o tom aj vyjadrenia trénerov hostí na svojich webových stránkach a aj v debate po zápase. Nespokojný som bol so zápasom proti SK Sigma Olomouc (ČR 1. liga), MŠK Kráľová pri Senci (muži) a FC Spartak Trnava. V týchto zápa-

soch sme doplatili na individuálne chyby a aj nižšiu kvalitu výkonov jednotlivcov a hry družstva.

Prišlo v kádri U19 k výraznejším hráčskym zmenám? Široká verejnosť vie o návrate reprezentanta Mária Tótha. Kto vás najviac prekvapil svojím herným prejavom a prístupom k zimnej príprave? Ťažko vyzdvihovať jednotlivcov. Káder je dostatočne vyrovnaný a viacero hráčov to potvrdilo svojimi výkonmi. K zmenám v kádri neprišlo. Mali sme na skúške pár hráčov, ale nepresvedčili nás. Káder opustil iba Horváth Nikolas, ktorý ukončil hosťovanie v našom klube. Pokiaľ budú všetci hráči zdraví, tak môžem povedať, že sa približujeme k našim predstavám. Návrat Mária Tótha ma potešil. Zvýšil konkurenciu na poste stredného obrancu a priniesol aj hernú kvalitu. Vyskytli sa nám následne ďalšie varianty smerom vyššie-k stredopoliarom. Je zaradený do kádra seniorov, kde

Starší dorast chce postúpiť do 1. dorasteneckej ligy, mužstvo a schopnosti na to určite má. Zmenilo sa na tomto cieli niečo počas posledných troch mesiacov, alebo pribudli aj nejaké iné ciele v dlhodobom horizonte? Naším cieľom je hrať o postup do 1. dorasteneckej ligy. Naďalej je však pre nás dôležité vychovať hráča po každej stránke pre naše áčko, prípadne reprezentanta SR alebo hráča, ktorý sa doká-

VÝSLEDKY 16. A 17. KOLA Senec – Dun. Streda 6:1 (2:0). Góly: 26., 43., 50., 60., 79. Winkler, 86. Kurinec – 71. Béres. Inter – Senec 1:2 (0:0). Góly: Köplinger (vlastný) – 76. Pastorek , 86. Köplinger. Viktor Miko. Foto: archív

že presadiť vo vrcholovom futbale u nás, alebo v zahraničí. Preto je dôležité dlhodobo a hlavne systematicky pracovať v tréningovom procese na zvyšovaní kvality individuálnych herných výkonov jednotlivcov a hry družstva.

Už po dvoch úvodných jarných kolách sú dorastenci na prvom mieste. Čo vám ukázali tieto zápasy? S DAC aj s Interom sme jasne herne dominovali. Naše víťazstvá boli zaslúžené. Keďže Zlaté Moravce zaváhali, dostali sme sa na prvé miesto. Nič to ešte neznamená, súťaž sa len rozbieha. Do hry však vstúpila aj Petržalka. Úvod sa nám vydaril, čo je dobrým odrazovým mostíkom do ďalších stretnutí. (jv), www.sfmsenec.eu


číslo 4/2014

ŠPORT

15

NAJLEPŠOU ŠPORTOVKYŇOU SENCA LUCIA DEBNÁROVÁ venskej asociácie v pretláčaní rukou. „Pre nás úspechy Lucie Debnárovej znamenajú veľmi veľa. Momentálne je našou najväčšou hviezdou. Každý rok nám nosí z vrcholných podujatí najcennejšie kovy. Čo sa týka seneckého klubu, tak patrí medzi najlepšie na Slovensku. Senec vychoval niekoľko majstrov sveta a Európy. Momentálne sme v štádiu hľadania nových talentov, keďže na Slovensku budú v roku 2017 ME a o rok neskôr MS.“

Na Seneckej ruke nebude chýbať

Lucia Debnárová v spoločnosti Stanislava Angeloviča a Vladimíra Bertoka. Foto: Jozef Baláž

Mesto Senec dňa 12. 3. 2014 vyhlasovalo najlepších športovcov za rok 2013. Podľa predpokladov sa absolútnou víťazkou stala Lucia Debnárová, ktorá na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou vybojovala zlatú medailu ľavou rukou a pravou striebro. Na ME zase zlato pravou rukou a striebro ľavou. Lucia dostala svoje prvé ocenenie v roku 2006 a odtvedy nechýbala na tejto slávnosti ani jeden raz. „Ocenenie zo Senca si vážim najviac, lebo mi je blízke. Predsa len, Senec je moje rodné mesto,“ povedala Lucia Debnárová. Jej prvou previerkou budú tradičné preteky v Senci, Senecká ruka (28. – 29. 3.). Potom príde prvý vrchol sezóny, májové Majstrovstvá Európy v Azerbajdžane a potom v septembri Majstrovstvá sveta v Litve.

Čaká ju obhajoba

„Na obe súťaže pôjdem obhajovať dobré výsledky z mi-

nulého roka. Verím, že sa mi to podarí,“ zdôraznila. Lucia nám prezradila, že má už dlhšiu dobu problémy s pravou rukou (bicepsový úpon). „Snažím sa ju menej zaťažovať, na ME však s ňou budem súťažiť. Moja kategória je do 60 kg a zbrane dopredu skladať nebudem. V tréningovom procese som od januára. Na Seneckej ruke má byť dobrá konkurencia, prídu pretekárky z Kazachstanu. Bude to určite dobrá príležitosť otestovať si svoju výkonnosť,“ dodala na záver. Na slávnosti seneckých športovcov nechýbal ani Marián Čapla, prezident Slo-

V Senci bude v dňoch 28. 3. – 29. 3. 21. ročník Seneckej ruky. „Momentálne sme dostali prihlášky z 12 krajín. Toto číslo sa však určite rozšíri. Očakávam, že do Senca príde 200 športovcov a po prvýkrát budú otvorené súťaže pre telesne postihnutých. Zo Slovákov príde kompletná špička, lebo pre nich je to posledná previerka pred ME. Samozrejme, nebude chýbať ani Lucia Debnáro-

vá. Medzi silné krajiny okrem Kazachstanu budú patriť Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a, samozrejme, Slovensko,“ dodal Marián Čapla. Ocenená bola aj v kategórii zaslúžilý tréner a funkcionár Silvia Mészarosová spolu so svojím manželom Karolom. „O rozvoj seneckého volejbalu sa zaslúžilo množstvo skvelých trénerov. Musím spomenúť pána Škovránka, ktorý viedol juniorky v prvej lige. Mužov trénoval Matej Szehér. V Senci vyrástla reprezentantka Lujza Medvecká, ktorá v Senci hrávala do 16 rokov. Potom odišla do Bratislavy. Pred dvoma rokmi hrala na majstrovstvách Európy junioriek v Ankare. Spomeniem aj ďalšie moje hráčky, Dominiku Čiernu, Veroniku Urbanovičovú. To sú dievčatá, ktoré hrali extraligu. Momentálne ma teší, že ženy Senca sú v druhej lige na prvom mieste. O senecký volejbal sa nemusíme strachovať, len keby sa konečne postavila nová hala,“ povedala Silvia Mészarosová.

Výsledky

Absolútny víťaz: Lucia Debnárová (pretláčanie rukou) Skokan roka: Svätoslav Bollo (plávanie), Vanda Vláčiková (sychronizované plávanie) Zaslúžilý tréner a funkcionár: Silvia Mészarosová, Karol Mészaros Jednotlivci – bez určenia poradia: Lukáš Hlavatovič (futbal), Dominik Špiriak (futbal), Dominika Kodajová (hádzaná), Nina Vrábelová (synchronizované plávanie), Michal Gonek (karate), Pavol Bitto (karate), Erik Zelman (bojové umenie), Peter Jankovič (lukostreľba), Alexandra Šebeňová (petang). Kolektívy – bez určenia poradia: AWK Senec (pretláčanie rukou), SFM Senec (starší dorast, futbal), mladší mini žiaci ŠSK GABB Senec (basketbal). Víťazka internetového hlasovania: Dominika Kodajová (hádzaná). (jv)

Najlepší v kategórii kolektívy. Foto: Jozef Baláž

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Senec, náklad 28 100 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NBA 2199/14

16

Nsc 04 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you