Page 1

Lúštite krížovku Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 13. 3. 2014

Šaľa

Zásahy hliadok

Skrášľovanie centra

Vycvičte si psíka

Hamšík vyhral po tretíkrát

str. 2 Podľa štatistiky Mestskej polície bolo v januári riešených až 281 priestupkov, pri ktorých policajti dokopy uložili 78 pokút vo výške 1 612 eur.

str. 3 Aktivity na  skrášľovanie centrálnej mestskej zóny v  meste Šaľa budú aj naďalej pokračovať. Prvé zmeny nastali už koncom minulého roka a finančne ich podporili fondy EÚ.

str. 4 Neviete, čo so  svojím štvornohým miláčikom, neposlúcha, alebo sa len potrebuje vyblázniť s inými psíkmi? Výcvik psa nie je záležitosťou len šteniatok.

str. 14 Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2013 sa stal Marek Hamšík. Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to tretí triumf v prestížnej ankete.

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA AJ V ŠALI V meste Šaľa sa bude meniť verejné osvetlenie, čiže lampy, ktoré nám večer a v noci svietia na cestách. Verejné obstarávanie na dodávateľa už prebehlo. Začať by sa malo v najbližšom čase, no čas, kedy sa práce dokončia, závisí aj od doby, kedy sa podpíše zmluva s dodávateľom a kedy sa schvália výsledky verejného obstarávania. Ako nám povedal Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností: „Rekonštrukcia bude prebiehať hlavne na hlavných ťahoch cez mesto Šaľa a troch bočných uliciach – SNP, Štúrova, Kráľovská, Hlavná, Staničná, Vlčanská, Dolná, Nitrianska, Dlhoveská – na týchto uliciach budú osadené nové svietidlá s halogénovými výbojkami, čo znamená zmenu zo žltého svetla na biele. Ďalej bude na ulici Družstevná, Pionierska a v časti Štefánikovej vymenené osvetlenie za led-diódové svetlá.“ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 percent a 10 percentami zo štátneho rozpočtu.

Na konci životnosti

Ako sme sa dozvedeli z technickej správy, terajšia sústava verejného osvetlenia v Šali je tvorená hlavne zariadením z tzv. II. etapy výstavby, čo znamená, že zariadenie je prevádzkované od roku 1966 až dodnes. Svietidlá sú v súčasnosti na konci svojej životnosti alebo až viac ako 20 rokov po svojej technickej životnosti. Pokračovanie na strane 2


KRÁTKE SPR

WORKSHOP V ŠALI

Tanečný klub Jumping spolu s mestom pripravili v sobotu 8. marca jedinečnú tanečnú akciu v podobe tanečného workshopu. Lektorom bol Ján Šutka, mladý talentovaný tanečník z tanečnej skupiny The Pastels, ktorá je známa najmä svojím úspešným účinkovaním v prvej sérii šou Česko Slovensko má talent. Celú súťaž síce nevyhrali, ale odniesli si z nej niečo ešte väčšie – kariéru. Vystupovali v rôznych televíznych projektoch, hudobných videoklipoch a na iných akciách. Akcia sa začala o 13.30 a tancovalo sa s menšími pauzami do 17.30. Všetci účastníci boli z akcie nadšení a odnášali si nielen skvelý zážitok, ale aj telo plné endorfínov.

VODIČOV ČAKAJÚ POLICAJNÉ KONTROLY V priebehu týždňa bude na cestách Nitrianskeho kraja viacej policajných hliadok. Ako informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, v 11. kalendárnom týždni bude prebiehať kontrola zameraná na objektívnu zodpovednosť. „Bude vykonaná na území okresov Nitra, Šaľa, Topoľčany, Komárno, Nové Zámky a Levice a zameria sa na dokumentovanie správnych deliktov držiteľov vozidiel," uviedla Čuháková. Ako doplnila, policajti budú dokumentovať tie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sú na základe analýz dopravnej nehodovosti hlavnými príčinami dopravných nehôd. Ide predovšetkým o rýchlosť jazdy, porušenia základných povinností vodiča, nesprávne predchádzanie a nerešpektovanie prednosti v jazde. „Polícia i touto cestou opätovne upozorňuje vodičov motorových vozidiel, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, najmä rýchlosť jazdy a dbali na zvýšenú pozornosť, opatrnosť a  ohľaduplnosť voči chodcom a cyklistom, nakoľko v poslednom období evidujeme viacero dopravných nehôd, pri  ktorých došlo k ťažkej i ľahkej ujme na zdraví, dokonca aj k usmrteniu týchto účastníkov cestnej premávky," dodala Čuháková.

SÚŤAŽ „OBJEKTÍV FRANTIŠKA KOLLÁRA“ Závislosť alebo záľuba. Aj takto nejeden fotograf označuje lásku k fotografovaniu. Milovníci fotografovania, sa už po 7-krát môžu zapojiť do amatérskej súťaže pod názvom „Objektív Františka Kollára“. Fotografie treba odovzdať do 30. mája 2014. Maximálny počet fotografií je 5 kusov od jedného autora a všetky fotografie musia byť na zadnej strane označené názvom fotografie, menom, vekom, adresou bydliska, e-mailom a telefónnym číslom autora. Fotografie budú hodnotené odborníkmi z oblasti fotografie, výtvarného umenia a zástupcami mesta Šaľa.

MESTSKEJ POLÍCIE „Chránime naše mesto, domovy. Pre bezpečnejší život,“ tieto slová vás privítajú na internetovej stránke Mestskej polície v Šali. Nebolo tomu inak ani v mesiaci január a február tohto roku. Podľa štatistiky Mestskej polície v januári 2014 bolo riešených spolu až 281 priestupkov, pri ktorých dokopy bolo uložených 78 pokút vo výške 1 612 eur. Najčastejšími priestupkami, ktoré sa v mesiaci január riešili, boli priestupky zákona o cestnej premávke, konkrétne najčastejšie išlo o zákazové značenie – až 52-krát. Druhý, najčastejšie riešený priestupok boli výjazdy v rámci pultu centralizovanej ochrany – až 49-krát. PCO zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku, vďaka rýchlym výjazdom k objektom, ktoré sú na PCO pripojené operátorom. Taktiež sa až 46-krát riešili priestupky proti verejnému poriadku, keď šlo najmä o vzbudenie verejného pohoršenia, rušenie nočného kľudu alebo poškodenie

priestupkami v januári boli priestupky zákona o cestnej premávke. verejného priestranstva. Ďalej sa v januári riešili aj iné priestupky ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu – 9-krát, priestupok voči podmienkam držania psov – 9-krát. Mestská polícia zasahovala aj pri jednej dopravnej nehode a 4 trestných činoch.

Druhý mesiac nezaostával

Február 2014 z pohľadu štatistiky zásahov veľmi nezaostáva za januárom, aj keď v tomto mesiaci bolo spolu 244 priestupkov, čiže o 37 priestupkov menej ako v januári. Spolu bolo uložených 70 blokových pokút vo výške 675 eur. Tak ako v januári boli najčastej-

šie riešené priestupky zákona o cestnej premávke – zákazové značenie – 42-krát. Druhým priestupkom, ktorému sa MsP venovala, boli výjazdy v rámci PCO – 35-krát. Vo februári sa tiež riešili priestupky zákona o cestnej premávke ako státie na chodníku, tráve – až 23-krát. V mesiaci február na počudovanie MsP zasahovala opäť pri jednej dopravnej nehode, riešili sa 4 trestné činy a 51 zásahov bolo v štatistike označených ako iné prípady. Text a foto: Nina Kalabová

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA AJ V ŠALI Dokončenie zo strany 1 V rámci tohto projektu – prvej etapy modernizácie VO v meste Šaľa sa bude vymieňať až 318 ks, čo predstavuje 19,2 percent všetkých svietidiel v meste, ktoré sa vymenia za nové svietidlá v počte 301 ks. Môžeme povedať, že rekonštrukcia, modernizácia VO je nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu mnohých svietidiel a nízkej hospodárnosti sústavy.

Ľudia aktivitu privítali Nina Kalabová , TASR

Najčastejšími

Obyvatelia Šale prebiehajúcu výmenu verejného osvetlenia privítali. „Som rád, že aj v Šali

sa bude čoskoro realizovať projekt na modernizáciu verejného osvetlenia. Bude to veľká zmena. Verím však, že hlavne na niektorých uliciach nebudú nové lampy osvetľovať zaparkované autá, ktoré si zaslúžia vhodnejšie parkovacie miesta,“ myslí si Peter. Róbert taktiež vyjadruje spokojnosť nad nevyhnutnou modernizáciou zastaralých technológií, ktoré podľa prepočtov prinesú aj úspory. „Veľmi si ale treba dať záležať pri výbere dodávateľa. Nesmie to dopadnúť ako pri poslednom výbere dodávateľov v meste Šaľa,“ dodáva. Nové osvetlenie potešilo

aj psíčkarov, ktorí sa už vyhnú tmavým zákutiam. „Teším sa, že sa mesto dočkalo tohto projektu. V porovnaní s niekoľkými rokmi dozadu, od kedy sme sa do Šale nasťahovali, prešlo mesto niekoľkými zaujímavými premenami. Nedá mi ale spomenúť aj mestskú časť Veča, ktorá sa dostáva do úzadia. Každú aktivitu mesta na spríjemnenie života v ňom treba brať ako pozitívum,“ hovorí Viktória. S projektom sa skôr ako v mesiaci máj – jún nezačne, no rekonštrukcia by mala byť hotová do 4 mesiacov. Text a foto: (nk)


POKRAČOVAŤ NA JAR V Šali už v nasledujúcich dňoch budú pokračovať aktivity na skrášľovanie centrálnej mestskej zóny. Tie začali už koncom minulého roka v rámci projektu podporeného z fondov Európskej únie. V priebehu roka 2013 sa v centre mesta oživili priestory v okolí kostola, kaštieľa, amfiteátra, ulíc Školská a M.R. Štefánika, rekonštruovali a vybudovali sa chodníky a komunikácie, parkovacie miesta, verejné osvetlenie, autobusová zastávka a stojisko na kontajnery. V centre mesta okrem toho pribudol aj nový mestský mobiliár. Na viacerých miestach sa osadili lavičky, smetné koše a pribudla aj fontána. „Sme radi, že úsilie a podpora zo strany Občianskeho združenia Petra Bošňáka pri presadzovaní tohto projektu na mestskom zastu-

V centre mesta pribudol aj nový mestský mobiliár a na viacerých miestach sa osadili lavičky.

Foto: Nina Kalabová

piteľstve nebola zbytočná, pretože Šaľania už obnovené a skrášlené miesta radi navštevujú a obdivujú,“ uviedla Gabriela Lacková z OZ Petra Bošnáka.

Projekt pokračuje

Ako zároveň informovala, ďalšia časť projektu bude pokračovať v nasledujúcich dňoch. „Bude spočívať v rekultivácii Sadu novoro-

dencov a parku na Vlčanskej ulici smerom od kruhovej križovatky k Olympii. V rámci tejto úpravy zelene budú vyrúbané choré, suché a poškodené stromy

a kríky, ktoré budú nahradené kvalitnými drevinami a park bude doplnený aj novými exteriérovými prvkami,“ uviedla Lacková. Poslednou časťou projektu bude vybudovanie parkoviska na Hlavnej ulici v centre mesta. Na jeho vybudovanie je už vypísané výberové konanie, ktoré má byť ukončené v priebehu nasledujúcich týždňov. TASR

VO VEČI SA PLESALO AŽ DO RÁNA Plesová sezóna bola tento rok v plnom prúde a nezaostávala ani Veča. Krásne vyzdobená budova spoločenského domu vo Veči privítala v sobotu 22. februára približne 120 hostí. Konal sa totiž 1. Reprezentačný ples Zboru sv. Rodiny. K zorganizovaniu plesu viedlo organizátora, podľa jeho slov práve to, že chcel či už pre členov alebo nečlenov združenia, ktorí majú radi zábavu, radi sa stretnú či už s priateľmi alebo novými ľuďmi vo svojom rodnom meste, usporiadať práve takúto formu zábavy. Plesová sezóna je obdobie, ktoré sa tradične začína víkendom po Troch kráľoch (6.1.) a trvá do Popolcovej stredy. V tomto období sú typické rôzne plesy, zábavy či karnevaly, ktoré sú plné zabávajúcich sa ľudí a bohatých stolov, ktoré podľa tradície majú zabezpečiť hojnosť

a bohatstvo v novom roku, no zároveň sú vyjadrením protikladu k blížiacemu sa pôstu. Na Slovensku sa plesová sezóna každoročne otvára Plesom v opere, ktorý sa koná v Historickej budove Slovenského národného divadla.

Všadeprítomná elegancia

Na 1. Reprezentačnom plese vo Veči nechýbala dobrá nálada, dobrá hudba, tanec či spev, ale ani elegantní páni a krásne oblečené dámy. Pred vchodom vítal hostí plesu červený koberec, ktorý dodal plesu ten pravý šmrnc. Ples slávnostne otvorili ta-

Šalianci sa bavili až do skorých ranných hodín.

nečníci z tanečnej skupiny Jumping Šaľa krásnym tancom, po ktorom sa prvýkrát hosťom prihovorila moderátorka plesu Mária Šeboková. Oficiálne privítal hostí svojím príhovorom aj hlavný organizátor Marek Molnár, ktorý predniesol prípitok, otvoril ples a zábava sa mohla začať. Hostia sa zabávali a do tanca na plese hrala skupina D+D, ktorá vytvárala skvelú zába-

vu počas celého plesu. Aby si hostia a ich nohy mohli trochu oddýchnuť, organizátori si pre nich pripravili aj vystúpenie v podaní speváčky Katalin Vanko, ktorej robila klavírny sprievod Júlia Tégenová. Už od začiatku plesu bolo možné zakúpiť si tombolové lístky, ktoré sa ťahali tradične o polnoci. Tombola bola bohatá, preto bola rozdelená aj do dvoch kôl. Vďaka rôznym darcom

a sponzorom bolo v tombole až 67 cien. Parket na plese bol plný od začiatku až do konca, a veru ani ráno o piatej sa väčšine hostí nechcelo ísť domov. Organizátori aj hostia boli spokojní, odchádzali domov možno unavení, no v skvelej nálade, a už teraz sa tešia na 2. Reprezentačný ples tohto združenia. Text a foto: Nina Kalabová


PREZIDENTSKÝCH VOLIEB? V sobotu 15. marca 2014 sa budú konať Prezidentské voľby 2014. Opýtali sme sa preto, či sa ľudia plánujú zúčastniť na týchto voľbách. Peter, 30 rokov Áno, volieb sa plánujem zúčastniť, pretože by o budúcnosti Slovenska mohli rozhodnúť iní. Prezidentských volieb sa zúčastním aj aktívne ako predseda okrskovej volebnej komisie.

Martina, 34 rokov Áno, určite pôjdem voliť, Slovensko jednoznačne potrebuje zmenu k lepšiemu. Potrebuje prezidenta pre ľudí, ktorý bude hájiť ich záujmy a stáť na ich strane. Takého, ktorý nie je zaťažený politickou minulosťou. Už len ostáva dúfať, že si vyberieme správne.

Viktória Áno, zúčastním sa prezidentských volieb, pretože cítim, že je najvyšší čas na zmenu, a preto budem voliť novú tvár slovenskej politickej scény, ktorá by mohla priniesť oživenie.

Róbert, 36 rokov Áno, určite sa zúčastním prezidentských volieb 2014. Pôjdem voliť, aby som prispel k tomu, aby funkcia prezidenta nebola stranícka. Prezident tu má byť pre občanov a nielen pre svoju stranu alebo zoskupenie strán. Aby sa z funkcie prezidenta nestal len ďalší nástroj na ovládnutie moci v štáte. Ďalším dôvodom prečo pôjdem voliť je aj to, aby sme si zvolili za prezidenta človeka, ktorý aj navonok bude dobre prezentovať Slovensko.

Nina Kalabová

AJ STARŠIEHO PSÍKA Neviete čo so svojím veľmi živým štvornohým miláčikom a máte pocit, že sa potrebuje vyblázniť? Alebo váš pes jednoducho trucuje a nechce poslúchať? Alebo by ste chceli mať zo svojho psa nielen verného, ale aj naozaj poslušného najlepšieho priateľa? Alebo len vy neviete ako na to? Existuje jednoduchá odpoveď na tieto otázkykynologický klub Šaľa. Tento klub má už niekoľkoročnú tradíciu. Kynológovia klubu sa zaoberajú hromadným výcvikom psov všetkých plemien a pripravujú ich na bežné životné situácie. Každý, kto má záujem o športovú kynológiu, alebo ľudia, ktorí by chceli „iba“ socializovať svojho psa, naučiť ho základnej poslušnosti a nechať ho vyblázniť sa s inými psami, majú skvelú príležitosť urobiť tak práve tu. Členovia klubu sa zúčastňujú rôznych aktivít ako sú ukážky výcviku psov v spolupráci s Mestskou políciou pre rôzne organizácie či školy, výstavy psov, preteky, výcvikové stretnutia a tábory.

Ide o partiu kynológov, ktorí psom vynikajúco rozumejú a ukážu ako na to. Predvedú základné povely, ako sa k psovi správať, ako reagovať na niektoré jeho „nálady“, ako si vytvoriť autoritu. Každý pes je rovnaký, no svojím spôsobom iný. Žiadny pes sa nenarodil už vycvičený a ani sa tak nestane, keď zostarne. Treba len skúšať, byť láskavý, hlavne trpezlivý a výsledok sa určite dostaví.

Nedeľné tréningy

So svojím psom sa môžete do areálu kynologického klubu prísť pozrieť každú nedeľu, areál sa nachádza pri strelnici vo Veči. Najlepšie je začať s výcvikom už od 3-4 mesiaca

roku psa, no výchova staršieho psa určite nie je nemožná a kľudne môžete prísť aj so starším psíkom. Dôležité je, aby si psík zvykol na ostatných psov, na nové prostredie. Podmienkou je, aby bol pes zaočkovaný a majiteľ psíka musí zaplatiť ročný poplatok. Ako hovorí Karel Hartl: „Každý človek sa môže stať majiteľom psa, ale nie každý jeho dobrým psovodom. Túžba mať psa musí byť podložená vážnym záujmom o všetko to, čo s tým súvisí.“ Je veľmi dobré, že kynologický klub sa stal veľmi obľúbený a navštevuje ho čoraz viac zodpovedných psíčkarov. Text a foto: (nk)

POROTA UŽ ZVEREJNILA NOMINÁCIE NA CENU JÁNA JOHANIDESA Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hesensku sú vyhlasovateľmi Ceny Jána Johanidesa. Organizátori Ceny Jána Johanidesa už zverejnili mená spisovateľov, ktorí boli nominovaní na udelenie tohto literárneho ocenenia. Ako uviedol Marek Vadas z Literárneho informačného centra, cena sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu a esej vydanú v uplynulých dvoch rokoch a má dve kategórie. Prvou je ocenenie za najlepšie prozaické dielo s prihliadnutím na predchádzajúcu tvorbu navrhnuté-

ho autora a jej verejný ohlas. Druhou je Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v rovnakom období. Tohtoročná porota v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala v prvom kole v kategórii Najlepšie prozaické dielo knihy Etely Farkašovej Na rube plátna, Lajosa Grendela Láska na diaľku, Jany Juráňovej Nevybavená záležitosť, Ivana Koleniča Morálne pohodlie, Maroša Krajňaka Informácia, Petra Krištúfeka Dom hluchého, Petra Macsovszkého Želáte si novú kúpeľňu?, Pavla Rankova Na druhej strane, Veroniky Šikulovej Diera

do svet(r)a a knihu Milana Zelinku Frajlenka Hollóška.

Mladí autori

„V kategórii Najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy Václava Kostelanského Chuť zabiť, Jána Púčeka Kameň v kameni a Zuzany Šmatlákovej Exit,“ uviedol Vadas. Pripomenul, že cieľom Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku tohto spisovateľa európskeho formátu a podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. TASR


POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW


ZA KANDIDà TOV DO EP VYHRAL PROJEKTOV� MANAŽÉR Z BRATISLAVY

-(=62/76,021

LĂ­drom kandidaÄ?nej listiny Mostu-HĂ­d pre mĂĄjovĂŠ eurovoÄžby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je JĂłzsef Nagy, trojkou FrantiĹĄek Ĺ ebej. Kandiduje aj bĂ˝valĂ˝ NovĂĄ politickĂĄ strana TIP zĂĄpasnĂ­k Jozef LohyĹˆa, (TvorĂ­me inĂş politiku) ktorĂ˝ v minuloroÄ?nĂ˝ch uzavrela online hlasovanie regionĂĄlnych voÄžbĂĄch za kandidĂĄtov strany neuspel v boji o post do EurĂłpskeho predsedu TrenÄ?ianskeho parlamentu (EP). kraja. Rozhodla o tom =VROW6LPRQ%pOD%XJiU-y]VHI1DJ\ 2ÂżQiOQHMĂžOHQQHMNDQ- sobotĹˆajĹĄia (8. 3.) GLGDĂžQHMOLVWLQH7,3XUR]- RepublikovĂĄ rada strany. SUL]QDOĂĽHMHSUHQHKRĢDĂĽNpSRSUYĂŞNUiWVWiĢQDĂžHOH KRGQHFHONRYĂŞSRĂžHWKODVRY NWRUpNDQGLGiWLQDHXURSR- Ă„6FKYiOLOLVPHVLOQ~NDQ- NDQGLGiWN\9\]GYLKROSRVODQFRY]tVNDOLSURVWUHGQtF- GLGiWNXÂłY\KOiVLOSUHGVHGD ]LWtYD(Ă’YRY]ĢDKXN6ORWYRPLQWHUQHWXLSRGSLVRYĂŞFK VWUDQ\%pOD%XJiU6LPRQ YHQVNXĂ„6PHSUHVYHGĂžHQt KiUNRY9RQOLQHKODVRYDQtY\KUDOURĂžQĂŞSURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU]%UDWLVODY\ 9SUYHMWULQiVWNHMHPLHUQDSUHYDKDPXĂĽRY9lÞãLQD]~VSHĂŁQĂŞFKNDQGLGiWRY Ministri zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ krajĂ­n V4 listom vyzvali vysokĂş YKODVRYDQtFH]LQWHUQHWV~ predstaviteÄžku EĂš pre zahraniÄ?nĂş a bezpeÄ?nostnĂş Ä?XGLDPODGĂŁtDNRURNRY politiku Catherine AshtonovĂş a eurĂłpskeho komisĂĄra pre QDMVWDUĂŁt NDQGLGiW PHG]L rozĹĄirovanie a eurĂłpsku susedskĂş politiku Ĺ tefana FĹąleho na bezodkladnĂŠ zaÄ?atie prĂ­prav na podpĂ­sanie AsociaÄ?nej dohody a Dohody o prehÄşbenej a komplexnej zĂłne voÄžnĂŠho obchodu (AA/DCFTA) medzi EĂš a Ukrajinou.

6LPRQE\FKFHODE\VD~QLD SR]UHODQDWRNDPLĂŁOLSHQLD]H]DURNRYĂžOHQVWYDQRYĂŞFKNUDMtQĂ„Ă˝LWLHSHQLD]H QDR]DMSRPRKOL]QtĂĽLĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\ÂłSR]QDPHQDO 0LHQLVD]DVDG]RYDĢDM]D RGVWUiQHQLHĂ„KO~S\FKVPHUQtFÂłDNRQDSUtNODGĂžHUYHQRVĢSDUDGDMRNĂ„&KFHPHVD ]DPHULDYDĢDMQDPHQĂŁLQRYp SUiYDÂłGRSOQLO6LPRQ1DJ\ GRGDOĂĽHVWUDQDFKFHRNUHP ĂĽH(Ă’GDOD6ORYHQVNXYHÄ?D LQpKRSULSRMLĢMXĂĽQp6ORYHQ3ULVSHODNPQRKĂŞPSR]LWtY- VNRGR(XUyS\QDSUtNODGY\Q\PYHFLDPQD6ORYHQVNX EXGRYDQtP5 DGiYDWHMWRNUDMLQHYHÄ?N~ VWDELOLWXÂłSRYHGDO 7H[WDIRWR7$65

VĂ?ZVA NA DOHODU S UKRAJINOU

ERPtUD=DRUiONDY\FKiG]D ]UR]KRGQXWLDVXPPLWX9ĂŞFKRGQpKR SDUWQHUVWYD YR 9LOQLXVHXPRĂĽQLĢ8NUDMLQH SRGSLV$$'&)7$KQHć DNRQDWREXGHSULSUDYHQi D]Y\KOiVHQLDSUHGVHGXYOiG\8NUDMLQ\]RGÄ–DIHEUXList ministri zaslali na zĂĄ- YVWUHGXPDUFD9ĂŞ]YDĂŁpID iUDR]iXMPHMHKRYOiG\ klade iniciatĂ­vy Miroslava VORYHQVNpKRUH]RUWX]DKUD- SRGStVDĢSUHGPHWQ~GRKRGX /DMĂžiNDSRGSUHGVHGXYOi- QLĂžQĂŞFKYHFt/DMĂžiNDPD- ĂžRQDMVN{U G\DPLQLVWUD]DKUDQLĂžQĂŞFK ćDUVNpKR-iQRVD0DUWRQ\YHFtDHXUySVN\FK]iOHĂĽL- LKR SRÄ?VNpKR 5DGRVODZD WRVWt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\ 6LNRUVNpKRDĂžHVNpKR/X7H[WDIRWR7$65

)RWR)LOLS0DUĂžiN

SUYRXWULQiVWNRXPiURNRY1DMÞDVWHMãLHV~]DVW~SHQtSURMHNWRYtPDQDüpULVYRMHPLHVWRWXPDM~DMXÞLWHOLD ãWXGHQWLDMHGHQ]NDQGLGiWRYMHN~]HOQtNÄ'H¿QLWtYQX NDQGLGDÞQ~OLVWLQXDMVSULSRÞtWDQêPLKODVPLQDSRGSLVRYêFKKiUNRFKSUHGVWDYtPHQD WODÞRYHMNRQIHUHQFLLYXWRURN PDUFD³XYLHGOD3HWUD%DFLJDORYi]RVWUDQ\7,3=iXMHPE\Ģ]iVWXSFRPVWUDQ\ 7,3Y(3SUHMDYLORFHONRYR NDQGLGiWRYNWRUtGRVWDOL v online hlasovaní viac ako KODVRY 7$65

0LQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt9=Ä?DYD VORYHQVNĂŞ0LURVODY/DMĂžiNĂžHVNĂŞ/XERPtU=DRUiOHNPDćDUVNĂŞ-iQRV0DUWRQ\L$UFKtYQ\]iEHU].\MHYD

PREDSEDA NOVEJ SDS NA SLOVENSKU JE PRIVEĽA VYSOK�CH ŠKÔL

UstanovujĂşcou schĂ´dzou a voÄžbou predsednĂ­ctva strany v sobotu (8.3.) v KoĹĄiciach zaÄ?ala svoje pĂ´sobenie Strana demokratickĂŠho Slovenska (SDS).

=DSUHGVHGXVWUDQ\EROKODVRYDQtP ]YROHQĂŞ 6HUJHM .R]OtN3RGSUHGVHGDPLV~ $QGUHDâLPXUGRYiD6WDQLVODYĂ˝LĂĽPiULN7DMRPQtNRPVWUDQ\VDVWDO9ODGLPtU +XGHF „Strana je zameranĂĄ v streGRÄ?DYRPVSHNWUH&KFHPH E\ĢDOWHUQDWtYRXVWUDQH6PHU6'DQDUXĂŁLĢMHMGRPLQDQFLX YWRPWRSULHVWRUH1DMEOLĂĽĂŁLH QiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNGHE\ OtGUDPLPDOLE\Ģ,UHQD%HOR-

Na poÄ?et obyvateÄžov je na Slovensku priveÄža vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ neposkytujĂş dosĹĽ kvalitnĂŠ vzdelanie. Aj preto odchĂĄdzajĂş najlepĹĄĂ­ ĹĄtudenti do zahraniÄ?ia. 7DNiWR GOKRGREi VLWXiFLD P{ĂĽH PDĢ YiĂĽQH G{VOHGN\SUHEXG~FQRVĢ]QDORVWKRUVNiDMD1DMHVHÄ–GRNR- QHMHNRQRPLN\NXOW~U\ĂŁWiPXQiOQ\FKYROLHEVDQiP WXDYĂŞVNXPX$NUHGLWDĂžQi hlĂĄsia nezĂĄvislĂ­ starostovia NRPLVLDWRXYLHGODYVSUiYH DSRVODQFLDOHDMEĂŞYDOtVWD- RVYRMHMĂžLQQRVWL]DREGRURVWRYLD]DÄ?6+='6&LH- ELHRG]DĂžLDWNXURNDGR Ä?RPVWUDQ\MHGRVWDĢVDGR NRQFDPLQXOpKRURND VORYHQVNpKRSDUODPHQWXÂł Ă„9ĂŁHWN\SRURYQDQLDVORYHQXYLHGROSUHGVHGD6'66HU- VNĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{OVRVYHJHM.R]OtN WRP SRGÄ?D PHG]LQiURGQH DNFHSWRYDQĂŞFKLQGLNiWRURY 7H[WDIRWR7$65 QD]QDĂžXM~ĂĽHLFKNYDOLWDQLH Sergej KozlĂ­k

MHQDSRĂĽDGRYDQHM~URYQLÂł StĂŁHNRPLVLDYVSUiYHĂ„-HGQR ]KRGQRWHQtSRVN\WXMHQDSUDM 6&,0$*23RGÄ?DWHMWRGDWDEi]\QDYLD]DQHMQDGDWDEi]X 6&2386MHQDSUY]R]QDPH KRGQRWHQĂŞFKY\VRNĂŞFKĂŁN{O ]R6ORYHQVNDOHQSlĢXQLYHU]tW]Ă˝HVNHMUHSXEOLN\DĂĽÂł WYUGt$.NWRUiMHSRUDGQĂŞP RUJiQRPYOiG\DGRKOLDGDQD NYDOLWXY\VRNĂŞFKĂŁN{O 7$65


1(0Ă?ä(6/29(16.25(â3(.729$ÄĄ VĂ˝sledky nedeÄžĹˆajĹĄieho (16. marca) referenda na Kryme nemĂ´Ĺže Slovensko reĹĄpektovaĹĽ. Ako poÄ?as rokovania rozĹĄĂ­renĂŠho zahraniÄ?nĂŠho vĂ˝boru NR SR uviedol premiĂŠr Robert Fico, lĂ­dri EurĂłpskej Ăşnie sa na minulotýŞdĹˆovom summite v Bruseli zhodli na tom, Ĺže je v rozpore s Ăşstavou Ukrajiny. „To je oficiĂĄlne stanovisko EurĂłpskej rady,“ uviedol s tĂ˝m, Ĺže sa na tom zhodli vĹĄetky prĂ­tomnĂŠ ĹĄtĂĄty EĂš, medzi ktorĂ˝mi bolo aj Slovensko. âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH 0LURVODY/DMĂžiNGRGDOĂĽH XVNXWRĂžQHQLHSOHELVFLWX]iVDGQH]PHQtVLWXiFLXNKRUĂŁLHPXĂ„3UHELHKDYHÄ?PLLQWHQ]tYQHGLSORPDWLFNp~VLOLH QDWRDE\VDQDĂŁORULHĂŁHQLHÂł SR]QDPHQDOVWĂŞPĂĽHYSRQGHORNPDUFDVDVWUHWQ~ PLQLVWUL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt

$XWRQyPQ\NU\PVNĂŞSDUODPHQWPDUFDSULMDOUR]KRGQXWLHRY\StVDQtUHIHUHQGDQD PDUFD2EĂžDQLDVDEXG~ Y\MDGURYDĢNGYRPRWi]NDP ĂžLVD.U\PVNĂŞSRORVWURYNWRUĂŞMHYV~ĂžDVQRVWLLQWHJUiOQRXV~ĂžDVĢRX8NUDMLQ\Pi VWDĢV~ĂžDVĢRX5XVNDVSUiYDPLVXEMHNWX5XVNHMIHGHUiFLH DOHERĂžLVDPiREQRYLĢ~ĂžLQQRVĢ~VWDY\UHSXEOLN\.U\P ]URNXDĂŁWDW~W.U\PX DNRV~ĂžDVWL8NUDMLQ\ 'RĂžDVQĂŞXNUDMLQVNĂŞSUH]LGHQW 2OHNVDQGU 7XUĂž\QRY SRGStVDOPDUFDYĂŞQRVNWRUĂŞSR]DVWDYLO~ĂžLQQRVĢWRKWR X]QHVHQLD8YiG]DVDYÄ–RP ĂĽHUR]KRGQXWLHNU\PVNpKR =Ä?DYD33DĂŁND)âHEHM5)LFR0/DMĂžiN SDUODPHQWXSURWLUHĂžtYLDFHUĂŞPĂžOiQNRP~VWDY\8NUD(Ă’SULĂžRPQLHMHY\O~ĂžHQp G]RYDĢDM%HQiWVNDNRPLVLD KRULHĂŁHQLDĂ„%RODE\WRWDNi MLQVNHMUHSXEOLN\7iGHNODUXWRKWRWĂŞĂĽGÄ–RYpPLPRULDGQH /DMĂžiNXSR]RUQLOQDWRĂĽHÄ?X- ]iYDĂĽQi]PHQDIDNWLFNpKR MHĂĽHVXYHUHQLWD8NUDMLQ\VD VWUHWQXWLHYUFKROQĂŞFKSUHG- GRYpKODVRYDQLHRSULSRMHQt VWDYXĂĽHE\KÄ?DGDQLHYĂŞFKR- WĂŞNDFHOpKRMHM~]HPLDDYĂŁHWVWDYLWHÄ?RY~QLH5R]KRGQXWLH VDWRKWRSRORVWURYDN5XVNX GLVNDSURVWUHGQtFWYRPURNR- NĂŞFKMHMĂžDVWt NU\PVNpKRSDUODPHQWXRY\- E\QHVPLHUQHVNRPSOLNRYDOR YDQtERORQHVPLHUQHVNRPStVDQtUHIHUHQGDEXGHSRVX- VLWXiFLXDKÄ?DGDQLHSROLWLFNp- SOLNRYDQpÂł]G{UD]QLO 7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVue™ umoĹžĹˆuje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVue™ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹˆ mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

Diagnostický systÊm InnerVue™ må schopnosż zaznamenåvaż statickÊ obråzky, video vo vysokom rozlíťení ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹˆuje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹˆ, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou topoÄžÄ?ianskou umelkyĹˆou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou?

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ĺ pecializujem sa na hlinu, Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWteda na vĂ˝tvory z tohto ma- NRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi WHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYćDĂžUDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR QiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUH- VRP]DVYRMtPVQRP OD[DĂžQ~.HćVDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP

Tento rok by som

]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac „sadla“ hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

chcela z rodnĂŠho

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou rĂĄno, prĂ­padne v lete...

9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ–$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU ĂˆQRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄŽĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

ýRVDWêNDWDNpKRQDMEOLüãLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnÊho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenÊ len moje diela. ZåURYHĖMHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYãWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ„XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ–D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som.

]Vystavujete niekde svoje diela?

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

$NRVDWRYH]PH2¿FLiOQX výstavu teraz nemåm, nieÞRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHãWDXUiFLL QLHÞRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorých kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQêFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYćDNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHćEROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHćDOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\

]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQĆXUtN


/(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă‹1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄšK ZADĂ K „SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,“ tvrdĂ­ profesor ZdenÄ›k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom ÄŒesku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YćDNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ–QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHćE\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXćĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompŽ Drink Plus âSHFLiOQDYêüLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ãHWN\QiSRMH1XWULFRPSŽREVDKXM~ Y\YiüHQêSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDćDOãtFK üLYtQDPDM~Y\VRN~Y\üLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YãW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDÞRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informåcií nåjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiż ho môŞete v reżazci zdravotníckych predajní Zelenå hviezda za cenu od

1,70 eur.


MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2067/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.


1$ý21È0-(,081,7$ Netypické marcové počasie dáva zabrať nielen prírode, ale môže sa negatívne prejaviť aj na našom zdraví. Výkyvy teplôt, vietor a k tomu zlý životný štýl, nepravidelná strava, stres v práci. Toto všetko nepriaznivo vplýva na našu imunitu, ktorá je v dnešných časoch skúšaná viac ako dosť. O tom, čo je to imunita, na čo ju potrebujeme, ako ju chrániť a posilniť sme sa rozprávali s imunologičkou MUDr. Evou Babicovou.

YRWQêãWêOREH]LWDVWUHVåLYRW YRYHĐNêFKPHVWiFKVPQRåVWYRPYêIXNRYêFKVSORGtQ ,PXQLWDMHRVODEHQiDMYQt]NRPDOHERY\VRNRPYHNX± PDOpGHWLDĐXGLDQDGURNRY

]Kedy je problém imunity vážny? 9iåQ\SUREOpPQDVWDQHYWHG\NHćLPXQLWQêV\VWpPQHGRNiåHVSOQLĢVYRMX]iNODGQ~ IXQNFLXNHćQiVQHGRNiåH RFKUiQLĢSUHGLQIHNFLRXDOHERNHć]O\KiSULY]QLNXQHMDNpKRQiGRURYpKRRFKRUHQLD

]Ako sa liečia poruchy imunity? /LHþED]iYLVtRGW\SXSRUXFK\ 1LHNWRUp SULPiUQH LPXQRGH¿FLW\V~QHOLHþLWHĐQpDþORYHNQDQH]RPLHUD 1LHNWRUpVDOLHþLDWUDQVSODQWiFLRXNRVWQHMGUHQHLQpVD OLHþLDQiKUDGRXWR]QDPHQi YQ~WURåLORYêPDOHERSRGNRåQêPSRGiYDQtPSURWLOiWRN3UL]ULHGNDYêFKSULPiUQ\FKSRUXFKiFKLPXQLW\MH G{OHåLWi$7%OLHþEDNDåGHM LQIHNFLH6HNXQGiUQHLPXQRGH¿FLW\VDOLHþLDY]iYLVORVWLRGLFKSUtþLQ\MHYLDFHUR PRåQRVWtVWLPXOiFLHLPXQLW\

]Športom ku zdraviu – platí to stále? âSRUWMHGQR]QDþQHSRPiKD LPXQLWH-HSUHYHQFLRXREH ]LW\NWRUiMHYê]QDPQêPUL]LNRYêPIDNWRURPPQRåVWYD LQêFKRFKRUHQtâSRUWMHåLYRWQêPãWêORPþORYHNNWRUêãSRUWXMHREY\NOHQHIDMþt ]GUDYRVDVWUDYXMHMHKRåLYRWQêãWêOMHDNWtYQ\OHSãtDNR ãWêOWRKRNWRVHGtSUHGWHOHYt]RURPDOHERSRþtWDþRPSRStMDSULWRPVODGHQpQiSRMHDOHERDONRKROD]DMHGiKR

,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

]Čo je to imunita a na čo ju potrebujeme? Imunita znamená obranyVFKRSQRVĢ-HWRMHGHQ]ĐXGských orgánových systémov, NWRUêVDVNODGi]YHĐNpKR PQRåVWYDEXQLHNDLFKSURGXNWRY&HOêWHQWRV\VWpP YiåLVSROXSULEOLåQHNJ QDMYLDFLPXQLWQêFKEXQLHN MHXORåHQêFKYVWHQHWHQNpKRDKUXEpKRþUHYD

]Aké druhy imunity poznáme?

,PXQLWDVDGiUR]GHOLĢYLDFHUêPLVS{VREPLDOHQDM]iNODGQHMãLHUR]GHOHQLHMHQD LPXQLWXYURGHQ~DLPXQLWX ]tVNDQ~9URGHQiLPXQLWD MHSDPlĢRXFHOHMSRSXOiFLH VNWRURXVDNDåGê]QiVQDURGt=tVNDQ~LPXQLWXVLMHGQRWOLYHFY\WYiUDViPSRþDV åLYRWDQD]iNODGHNRQWDNWX VEDNWpULDPLYtUXVPLþLLQêPLYRQNDMãtPLYSO\YPLÒORKRXLPXQWpKRV\VWpPXþORYHNDMHRFKUDQDSUHGYRQNDMãtPL ~WRþQtNPL±EDNWpULDPLYt-

UXVPLSDUD]LWPLSOHVĖDPL DNRDMRFKUDQDSUHGYQ~WRUQêPQHSULDWHĐRPDNRV~QiGRURYpEXQN\YtUXVRPLQ¿kované vlastné bunky a ich RGVWUDĖRYDQLH

]Čo všetko dokáže zhoršiť imunitu? 2EUDQ\VFKRSQRVĢ þORYHND ]KRUãXM~QLHNWRUpLQIHNFLH QiGRURYpRFKRUHQLDRFKRUHQLDLQêFKV\VWpPRYDNRDM PQRåVWYRIDNWRURYYRQNDMãLHKRSURVWUHGLD±QHVSUiYQ\åL-

,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

]Ako sa dá imunita posilniť?

=iNODGRPMH]GUDYêåLYRWQêãWêOäLDGQHY\VHGiYDQLHSUHGWHOHYt]RURPþLSRþtWDþRPDNWtYQHãSRUWRYDQLH YUiPFLURGLQ\DOHERLQpKR kolektívu, prevencia obeziW\'RVWDWRNRYRFLD]HOHQLQ\ SRE\WQDþHUVWYRPY]GXFKX YSUtURGHY\O~þHQLHIDMþHQLD YUiPFLPRåQRVWLREPHG]HQLHVWUHVX 8PDOêFKGHWtSRQiVWXSHGR NROHNWtYXþLXåMDVLHODOHER ãN{ON\FKRUREQRVĢRE\þDMQH VW~SQH3RSRUDGHVRVYRMtP SHGLDWURPLPP{åXSRP{FĢ QLHNWRUpYRĐQRSUHGDMQpSUHSDUiW\QDSUNRORVWUiDOHER LPXQRJOXNiQ\ 7UHED GEDĢ QD SUHYHQFLX SUHGLQIHNFLDPL8GHWtDOH DMXVWDUãtFKĐXGtPiYHĐNêYê]QDPRþNRYDQLH-HWR PRåQRVĢRFKUDQ\SUHGåLYRWRKUR]XM~FLPLRFKRUHQLDPLQDNWRUpNHG\VLĐXGVWYR YRYHĐNRPXPLHUDOR2þNRYDQtPGLHĢDÄSUHNRQiLQIHNW³ EH]WRKRDE\RFKRUHOR=R]QiPLVDVS{YRGFRPRFKRUHQLDQDSUtNODGVEDNWpULRX DOHERYtUXVRP-HKRLPXnitný systém si vytvorí paPlĢRY~VWRSXQDRþNRYDQ~ EDNWpULXþLYtUXVDNHćVD s nimi stretne neskôr, imuQLWQiRGSRYHćVDUR]EHKQH UêFKORD~þLQQH]DEUiQLRFKRUHQLX2þNRYDQLHMHMHGHQ ]QDMYê]QDPQHMãtFK~VSHFKRYPHGLFtQ\NWRUêQiP GRWHUD]YRYHĐNRPSRPiKD =DRþNRYDQRVĢSURWLFKUtSNH MHYRY\VSHORPVYHWHMHGQêP ]NULWpULtNYDOLW\]GUDYRWQpKRV\VWpPXNUDMLQ\ (nutt)


.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVR

Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilonov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


0$5(.+$0âË. NajlepĹĄĂ­m futbalistom Slovenska za rok 2013 sa stal Marek HamĹĄĂ­k. Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to tretĂ­ triumf v prestĂ­Ĺžnej ankete. Na trĂłne pre najlepĹĄieho futbalistu SR vystriedal ĹĄtvornĂĄsobnĂŠho vĂ­ĹĽaza ankety Martina Ĺ krtela z FC Liverpool, ktorĂ˝ skonÄ?il so stratou 28 bodov na druhom mieste. Tretie miesto obsadil s väÄ?ĹĄĂ­m odstupom stredopoliar FC Janov Juraj Kucka.

9êVOHGN\URÞQtNDWUDGLÞQHMDQNHW\6ORYHQVNpKRIXWEDORYpKR]Yl]X 6)= DGHQQtND 3UDYGDRQDMOHSãLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\]DURN Y\KOiVLOLPDUFDY7UQDYH&HQX3HWUD'XERYVNpKR SUHQDMOHSãLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNDGRURNRY]tVNDOREUDQFD1RUEHUW*\|PEpU]WDOLDQVNHKRNOXEX&DWDQLD&DOFLR 'YDGVDĢGHYlĢURÞQêâNUWHORYOiGRO&HQXIDQ~ãLNDYWHMVLSRUDGLHV+DPãtNRPY\PHQLOL 2EKiMLOYQHMSUYHQVWYR]PLQXOpKRURND

HamĹĄĂ­k zĂ­skal 340 bodov 2YtĢD]RYLWRKWRURĂžQHMDQNHW\ UR]KRGORKODVRYDQLHIXWEDORYĂŞFKRGERUQtNRYRNUHPPpGLt KODV\GDOLDMUHSUH]HQWDĂžQtDNOXERYtWUpQHULDNRDM]iVWXSFRYLD 6)=+DPĂŁtNYÄ–RP]tVNDO ERGRY3UHGURNRPY\KUDOâNUWHOSUHG+DPĂŁtNRPRERGRY ĂžREROKLVWRULFN\GUXKĂŞQDMQLĂĽĂŁt UR]GLHOPHG]LSUYĂŞPDGUXKĂŞP PLHVWRPNHćY{EHFQDMPHQĂŁt UR]GLHOWURFKERGRYERO]DURN NHćVDWLHĂĽUR]KRGRYDOR YWHVQRPV~ERMLSUiYHPHG]L âNUWHORPD+DPĂŁtNRP 1DćDOĂŁtFKPLHVWDFKVDXPLHVWQLOLÂą-iQĆXULFD /RNRPRWLY 0RVNYD ERGRY9ODGLPtU:HLVV 2O\PSLDNRV3LUHXV(VSDQ\RO%DUFHORQD 7RPiĂŁ+XERĂžDQ =HQLW3HWURKUDG 0LURVODY6WRFK 3$2.6ROXQ)HQHUEDKFH,VWDQEXO 0DW~ĂŁ.R]iĂžLN 9LNWRULD3O]HÄ– 3HWHU3HNDUtN +HUWKD%HUOtQ 

1DVQtPNHXSURVWUHG0DUHN+DPĂŁtNYSUDYR)XWEDOLVWNDURND'RPLQLNDâNRUYiQNRYiDYÄ?DYRGUXKĂŞ0DUWLQâNUWHO)RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

D0DULiQýLãRYVNê 9LNWRULD3O]HĖ 9HOLWQHMGHVLDWNH ]DURN¿JXURYDOLLEDOHJLRQiULQDMOHSãt]FRUJRĖOLJLVWRY 9LNWRU3HÞRYVNê]0â.äLOLQD REVDGLOPLHVWRÒSOQiGRPL-

„Ocenenie si YHÄ?PLYiĂĽLPDWHĂŁt PDĂĽHVDVWiOH GRNiĂĽHPXGUĂĽDĢ PHG]LQDMOHSĂŁtPL 0DUHN+DPĂŁtN QDQFLDOHJLRQiURYYGHVLDWNHVD ]URGLODYDQNHWHXĂĽSLDW\NUiW SUHGURNRPQDSRVOHG\]D URNYNWRURP6ORYHQVNR VOiYQHGRVLDKORDĂĽQDRVHPÂżQiOH06Y-$5

TrÊneri a mÊdiå sa zhodli 'RWHUD]VD]WULXPIXYDQNHWH WHãLORKUiÞRY3UYêPDGRWHUD]QDMPODGãtPYtĢD]RPVD

YURNXVWDO3HWHU'XERYVNĂŞNWRUĂŞWUDJLFN\]DK\QXOQD GRYROHQNHY7KDMVNX  =DXMtPDYĂŞEROIDNWĂĽHWHQWR URĂžQtNVDQDNRQHĂžQHMGHVLDWNH ]KRGOLDNRWUpQHULWDNDMPpGLi 9QDMVOHGRYDQHMĂŁHMNDWHJyULLMH YHOLWQHMGHVLDWNHSUYĂŞNUiW0DULiQĂ˝LĂŁRYVNĂŞREUDQFDĂžHVNHM 9LNWRULH3O]HÄ– 1DMOHSĂŁtPWUpQHURP]DURN VDVWDONRUPLGHOQtNUHSUH]HQWDĂžQpKR$WtPX-iQ.R]iNNWRUĂŞ QDWUyQHPHQt$GULiQD*XÄ?X 0â.äLOLQD +RQRUQDMOHSĂŁHMIXWEDOLVWN\REKiMLOD'RPLQLNDâNRUYiQNRYi]UDN~VNHKR691HXOHQJEDFK1DMOHSĂŁtP KUiĂžRP&RUJRÄ–OLJ\MH ~WRĂžQtNPDMVWURYVNpKR6ORYDQD%UDWLVODYD5yEHUW9LWWHN 7LWXOSUHQDMOHSĂŁLHKRUR]KRGFX SRG7DWUDPL]tVNDOSRURNRFK DRSlĢ5LFKDUG7UXW]NWRUĂŞQDGUXKpPLHVWRRGVXQXOPLQXORURĂžQpKRYtĢD]D ,YDQD.UXĂĽOLDND=DURN Y\KODVRYDOLVSROXNDWHJyULt SULEXGOLIXWVDOLVWL1DMOHSĂŁtPVD VWDO*DEULHO5LFN

7$65

REAKCIE LAUREĂ TOV Marek HamĹĄĂ­k, vĂ­ĹĽaz ankety Futbalista roka: „Bol to opäż takĂ˝ minisĂşboj s Martinom, tento rok sa mne poĹĄĹĽastilo, uvidĂ­me, Ä?o bude zase nabudĂşce. Ocenenie si veÄžmi vĂĄĹžim a teĹĄĂ­ ma, Ĺže sa stĂĄle dokĂĄĹžem udrĹžaĹĽ medzi najlepĹĄĂ­mi. SnĂĄÄ? pridĂĄm eĹĄte nejakĂş trofej. Je to mĂ´j prvĂ˝ hetrik na pĂłdiu, dĂşfam, Ĺže sa to prenesie aj na ihrisko. MusĂ­m vĹĄak povedaĹĽ, Ĺže Martin tieĹž neustĂĄle potvrdzuje, Ĺže je kvalitnĂ˝ hrĂĄÄ? svetovej Ăşrovne a predbehnúż ho v tejto ankete urÄ?ite nebude jednoduchĂŠ.â€? Martin Ĺ krtel, druhĂ˝ v ankete Futbalista roka: „Za poslednĂŠ roky to vyzerĂĄ tak, Ĺže sa striedame na stupni pre vĂ­ĹĽaza iba my s Marekom, hoci viacerĂ­ chalani mali opäż dobrĂş sezĂłnu. Najviac hlasov sme vĹĄak dostali my dvaja a beriem to ako fakt. KeÄ? sa na to realisticky pozriem, tak som ani nemohol Ä?akaĹĽ, Ĺže vyhrĂĄm, veÄ? prvĂ˝ polrok 2013 som vypadol zo zostavy a to bolo asi zlomovĂŠ. Marek podĂĄval celĂ˝ rok skvelĂŠ vĂ˝kony, Ä?i v Neapole alebo v reprezentĂĄcii. Ťazko by sa ho prekonĂĄvalo, aj keby som nastupoval. Marek si urÄ?ite ocenenie zaslúŞil.“ JĂĄn KozĂĄk, najlepĹĄĂ­ trĂŠner 2013: „Mal som aj ĂşspeĹĄnejĹĄie roky ako bol ten minulĂ˝, Ä?o sa tĂ˝ka trĂŠnerskej prĂĄce. S FC KoĹĄice som zĂ­skal titul, postĂşpil do skupinovej fĂĄzy Ligy majstrov, mojimi rukami preĹĄlo veÄža kvalitnĂ˝ch hrĂĄÄ?ov. VĂĄĹžim si tĂşto cenu o to viac, Ĺže som ju neÄ?akal. Vo futbale treba tvrdo pracovaĹĽ a k mĂ´jmu oceneniu pomohlo najmä to, Ĺže reprezentĂĄcia odohrala minulĂş jeseĹˆ tri-ĹĄtyri veÄžmi dobrĂŠ zĂĄpasy, ktorĂŠ sa ÄžuÄ?om pĂĄÄ?ili. VyvrcholenĂ­m mojej trĂŠnerskej prĂĄce pri futbale by bolo, keby sa nĂĄm s reprezentĂĄciou podarilo postĂşpiĹĽ na EURO 2016.“


ĽADOVÉ MEDVEDE V ŠALI Zaplávali by ste si vo februári v studenom Váhu? Mnohým už len pri pomyslení na to naskočia zimomriavky po tele. Otužovanie je forma prevencie pred chorobami, no väčšina ľudí sa drží skôr teórie, ako praxe. Sú ale medzi nami aj takí, ktorí sa vedia prekonať, každoročne neváhajú a v zime vhupnú do ľadovej vody. Je nedeľa 23. februára, 13. hodina, teplota vzduchu 10 stupňov Celzia, voda má len 5 stupňov a na šalianskom brehu Váhu sa začínajú schádzať bratislavské Ľadové medvede, Kolárovské mrože, Dunajskostredskí tučniaci, trnavské Biele medvede,

individuálni plavci z Nitry a po prvýkrát aj Šalianske ľadové medvede. Všetci sa chystajú zaplávať si. Celé podujatie vzniklo pri príležitosti založenia združenia Šalianskych ľadových medveďov. Združenie sa rozhodli založiť otužilci, ktorí sa otužovaniu venujú už pár rokov a tento rok sa ich zozbieralo o čosi viac. Bola to teda dobrá príležitosť na založenie spolku. Dokopy sa do studenej vody rozhodlo vhupnúť okolo 50 plavcov. Pred vstupom do vody sa všetci účastníci a účastníčky zoradili, aby si mohli spoločne ešte pred vstupom do studenej vody zaspievať hymnu Ľadových medveďov a hor sa do vody! Počasie bolo krás-

ne, viacerí ho prirovnávali až k jarnému. Napriek tomu, že sa voda otužilcom zdala teplá, verejnosť, ktorá sa zišla, aby ich povzbudila, si to nemyslela. Neveriacky a s obdivom sledovala, ako otužilci vstupujú do vody. Otužilci všeobecne tvrdia, že ak chcete začať a pridať sa k nim, treba začať a trénovať otužovanie napríklad sprchovaním sa v studenej vode už na jar, aby ste sa na ďalšiu zimu mohli pridať. Ak by ste mali záujem, Šalianske ľadové medvede majú tréning každú nedeľu o 14. hodine, ale len dovtedy, kým voda nepresiahne teplotu 10 stupňov. Text a foto: Nina Kalabová

Otužilci majú svoj klub už aj v Šali.

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NSA 1894/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597


HRAŤ ŠPANIELSKU LIGU V dnešnom čísle sme pre vás pripravili rozhovor s futbalistom, ktorý roky pôsobil v mladších kategóriách v Trenčíne, aby sa vrátil späť do svojho materského klubu FK Slovan Duslo Šaľa. Jeho meno je Matúš Kochan a povie nám niečo viac o sebe, ako aj svojich ambíciách.

Priblížte nám, ako ste sa dostali k futbalu a aký je váš post na ihrisku? K futbalu ma priviedol otec, keďže aj on hrával od malička futbal a ja som sa chodieval pozerať na jeho zápasy. Momentálne pôsobím v A-tíme Duslo Šaľa a môj post je ľavý záložník.

Predstavte nám bližšie váš klub. Akú kvalitu má podľa vás šalianske družstvo? Čo sa týka klubu, tak si myslím, že celkovo je na dobrej úrovni. Máme k dispozícii tri ihriská- hlavné, vedľajšie a nechýba ani umelá tráva, takže všetky vekové kategórie majú dostatok miesta pre tréningovú činnosť. Z pohľadu nášho mužstva si myslím, že sme dobrá partia, rozumieme si v šatni aj na ihrisku. Tréneri nám zo všetkých síl pomáhajú

stať sa lepšími futbalistami. Naše mužstvo je na tom futbalovo dobre a v tíme máme viacero mladých hráčov, ale aj veľa tých starších s bohatými skúsenosťami z rôznych súťaží. Momentálne figurujeme na desiatej priečke v 2. lige, ale určite chceme smerovať k vyšším priečkam.

Ako prebieha váš tréningový proces? S mužstvom trénujem štyrikrát do týždňa, no momentálne som nútený kvôli škole vynechávať pondelňajšie tréningy. Keďže navštevujem vysokú školu s aprobáciou, ktorá obsahuje aj telesnú výchovu, tak mám dosť tréningov aj tam, práve v pondelok plávanie a atletiku. Okrem toho pracujem na sebe aj vo voľnom čase. Či už doma na posilňovacích zariadeniach, alebo si idem zaplávať do Dusla.

Matúš Kochan ešte vo farbách dorastencov Trenčína s trofejami. Foto: archív MK

Poviete nám viac o tom, kde všade ste pôsobili od začiatkov až po aktuálny tím? Už v šiestich rokoch som začal hrávať v Šali, kde som pôsobil od prípravky až do skončenia žiackej kategórie. Ku koncu žiackeho veku ma oslovil

Matúš Kochan v šalianskom drese (vľavo) v zápase proti Podbrezovej. Foto: Ľ.Šesták

tréner z Trenčína, či by som nechcel prísť na skúšku. Bol som v zime na pár zápasoch a po dohode som potom šiel ku nim na hosťovanie. Pôsobil som tam celú dorasteneckú kategóriu, čo sú vlastne štyri roky. Pri mojich začiatkoch v Trenčíne som nehrával stabilne, ale postupne som sa prepracoval do základu a v kategóriách U17-U19 som väčšinu zápasov nastupoval v základnej zostave. Na pár tréningoch som bol aj na skúške v A kategórii mužstva AS Trenčín, ale trénera som nepresvedčil, a tak som sa po ukončení kategórie U19 a športového gymnázia v Trenčíne vrátil späť do Šale. Tu som taktiež zo začiatku nedostával veľa príležitostí a do základnej zostavy som sa dostal až ku koncu jesennej časti v zápase vonku proti Liptovskému Mikulášu, kde som, myslím, nesklamal a vo zvyšných zápasoch som si získal trénerovu dôveru a nastupoval som pravidel-

ne. Či už od začiatku stretnutia, alebo v priebehu zápasu.

Aké sú vaše doterajšie úspechy? Môj najväčší úspech je, že sme minulý rok v kategórií U19 vyhrali prvú dorasteneckú ligu a zároveň sme vyhrali aj prestížny zápas o majstra Československa. Blízko k ligovému titulu sme boli aj v kategórii U17, kedy sme skončili o jediný bod na druhom mieste za Žilinou.

Ktoré krajiny ste vďaka futbalu navštívili? Futbalovo som toho po svete veľa nepochodil aj keď starší dorast Trenčína sa každoročne zúčastňuje turnaja v Holandsku. Dvakrát som mal možnosť ísť, lenže zo zdravotných dôvodov alebo školských povinností som sa ho nemohol zúčastniť. Často sme však hrávali prípravné zápasy s našimi rovesníkmi v susednom Česku. Matej Brath

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Šaľa, náklad 11 700 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nsa 03 2014 web