Page 1

9 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 2/2014 Dátum vydania: 27. 2. 2014

Rožňava

Trieda pre nadané deti

Seniori hrajú bocciu

Kauza Vstupné brány pre Slovenský raj Šatan

str. 2 Metóda integrovaného vyučovania cudzieho jazyka a odborných predmetov bude dostupná aj v Rožňave.

str. 3 DSS Subsidium poskytuje seniorom a zdravotne postihnutým možnosť hry boccia. Táto loptová hra pôsobí ako socializačný faktor.

str. 4 Slovenský raj sa sa môže v novej letnej sezóne popýšiť novými vstupnými bránami. Ich úlohou je ešte viac zvýšiť atraktivitu tejto oblasti.

str. 15 Kauza neúčasti Miroslava Šatana na Zimných olympijských hrách v Soči traumatizuje verejnosť. Stále je otázne, čo odznie po vyjadreniach šéfov reprezentácie.

Novinka v Rožňave: spoplatňovanie parkovísk cez SMS správy. Ilustračné foto: TASR/Štefan Puškáš

PARKOVANIE UHRADÍTE ESEMESKOU Rožňava sa dočkala novinky v podobe mobilného spoplatňovania parkovacích plôch. Dňom 15. 2. 2014 sa začalo spoplatňovanie parkovacích plôch vo vlastníctve mesta Rožňava formou SMS správ. Doba spoplatnenia závisí od danej zóny. Pre zóny s označením P1 až P4 sa spoplatnenie dotýka 8. až 18. hodiny počas pracovných dní a od 7.30 do 14. hodiny v sobotu. Zóna P6 je spoplatnená v čase od 6. do 14. hodiny. Za parkovanie na jednu hodinu za-

platíte zaslaním SMS na číslo 2200 RVP1 (medzera) RV123YX (medzera) 1. Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare RVP1 (medzera) RV123YX (medzera) 2 až 10 uhradíte parkovné na 2 až 10 hodín. Ak do 30 sekúnd nedostanete potvrdzujúcu správu (SMS

parkovací lístok) parkovné nebolo uhradené. 10 minút pred vypršaním doby parkovania vám bude zaslaná SMS správa, ktorá vás upozorní na túto skutočnosť. Cena parkovného na hodinu je 50 centov. Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS sú zahrnuté v cene parkovného. Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných operátorov na území SR. Je možné za-

kúpiť aj hodinové parkovacie karty v jednotlivých parkovacích zónach a to u predajcov, ktorí budú uvedení na informačných tabuliach. Ročné, polročné, štvrťročné a mesačné parkovacie karty sú v predaji v kancelárii Technických služieb mesta Rožňava / budova OKC – prízemie /. roznava.sk


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

POLÍCIA VYŠETRUJE SMRŤ LESNÉHO ROBOTNÍKA

KRÁTKE SPRÁVY

2

K usmrteniu 42-ročného lesného robotníka za doposiaľ presne nezistených príčin došlo v stredu (12. 2.) popoludní v lese v katastri obce Betliar. „Následkom pádu stromu utrpel poranenia hlavy, ktorým na mieste podľahol,“ uviedol košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Privolaná službukonajúca lekárka skonštatovala smrť, pričom cudzie zavinenie nezistila a nariadila zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Rožňavskí policajti začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

ĎALŠÍ PRÍPAD ÚTOKU NA DÔCHODCU Trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví začal michalovský policajný vyšetrovateľ v súvislosti s incidentom, ktorý sa odohral v týchto dňoch v obci Slavkovce. Neznámy páchateľ tam fyzicky napadol 78-ročnú dôchodkyňu, ktorej spôsobil ťažké zranenia. Spomínanú ženu napadol doposiaľ neznámy páchateľ v rodinnom dome v Slavkovciach ešte v utorok (11. 2.) popoludní. „Poškodená dôchodkyňa utrpela ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. Ide o ďalší útok na staršieho človeka, ktorý zaznamenala polícia v posledných dňoch na území Košického kraja. V pondelok (10. 2. ) večer vnikli páchatelia do rodinného domu v obci Smolník, okres Gelnica a pod hrozbou zabitia žiadali od 62-ročného majiteľa peniaze, pričom ho bili a spôsobili mu rozsiahle poranenia, z ktorých sa bude liečiť viac ako 42 dní. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil dvoch Smolníčanov Mária (20) a Lukáša (17) z obzvlášť závažného zločinu lúpeže a zločinu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva,“ ozrejmil Szabó. Dodal, že obvinených umiestnili do cely policajného zaistenia s návrhom na väzbu. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.

Žiaci si rozšíria vedomosti z rôznych predmetov. Ilustračné foto: TASR/Henrich Mišovič

OTVORIA TRIEDU PRE NADANÉ DETI CLIL je skratka pre Content and Languege Integrated Learning. Ide o integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. Všeobecnevzdelávacie predmety sú uplatňovaním tejto metódy uskutočňované v cudzom jazyku. Žiaci si prostredníctvom tejto metódy rozšíria vedomosti z rôznych predmetov a zlepšia svoje komunikačné schopnosti. CLIL ich taktiež pripraví na prácu v multikultúrnej

spoločnosti. Učitelia sa na jednotlivých hodinách venujú aktívnej komunikácii v anglickom jazyku a rozširovaniu slovnej zásoby. Spolu so žiakmi

zlepšujú čítanie a písanie anglických textov, pracujú taktiež na upevňovaní poznatkov z anglickej gramatiky. Metóda je významným prvkom v oblasti školstva. Posúva možnosti rozvoja žiakov ďalej a poskytuje priestor pre rozvoj používania cudzieho jazyka. Autor: (id)

NOMINÁCIE NA CENU MESTA ROŽŇAVA

POLICAJTI SPRÍSNIA KONTROLY CHODCOV V KRAJI Policajti na území Košického kraja ešte viac zvýšia kontroly najmä v okolí priechodov pre chodcov, kde sa zamerajú nielen na nemotorových účastníkov cestnej premávky, ale aj sprísnia kontroly dodržiavania základných povinností vodičov voči chodcom ako aj spôsobom pohybu chodcov po komunikáciách, dodržiavanie osobitných ustanovení o chodcoch ako aj dodržiavanie svetelných znamení cestných svetelných signalizácií nemotorovými účastníkmi. „Polícia bude riešiť priestupky nekompromisne v súlade so zákonom o priestupkoch. Chodcovi môže byť uložená pokuta vo výške 50 eur a v správnom konaní až 100 eur,“ uviedol krajský policajný hovorca Alexander Szabó. TASR

V súvislosti s konaním podujatia Dni mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september sa uskutoční odovzdávanie mestského ocenenia Čestný občan mesta Rožňava a Cena mesta Rožňava udeľované primátorom. Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Ocenenie Cena mesta Rožňava sa udeľuje za vynika-

júce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Udeľované je osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúry a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí; osobám, ktoré asistovali pri záchrane

ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Svoje písomné návrhy na Cenu mesta Rožňava s odôvodnením môžete predložiť do 31. mája 2014 poštou na adresu Mestský úrad, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Šafárikova 29 048 01 Rožňava alebo osobne v Kancelárii prvého kontaktu-do podateľne Mestského úradu v Rožňave či elektronickou poštou na e-mailovú adresu: helena.sujanska@roznava.sk. roznava.sk


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

3

SENIORI SI ZAHRALI BOCCIU Boccia je loptová hra, ktorej princíp je hádzanie lôpt na cieľ. Je vynikajúcim rehabilitačným a relaxačným športom. Nečudo, že je o ňu záujem medzi sociálnymi zariadeniami pre zdravotne postihnutých a seniorov. Po prvej návšteve Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb SUBSÍDIUM v Rožňave (ďalej len DSS Subsídium), počas ktorej prebehla prezentácia boccie ako športu pre ťažko zdravotne postihnutých v teoretickej ako aj praktickej rovine, vedenie SUBSÍDIA rozhodlo umožniť tréningové aktivity v bocci pre svojich klientov. Od začiatku februára tak starší seniori, ale aj ostatní klienti zariadenia, hrajú bocciu v spoločenskej miestnosti, ktorej rozmery a usporiadanie sú vynikajúcim priestorom na hru. Je zaujímavé a povzbudivé sledovať seniorov, z ktorých sú niektorí pripútaní na invalidný vozík, ako sa so zápalom púšťajú do hry. Ak aj niektorých treba presvied-

čať, aby si zahrali, po prvotnej ostýchavosti nemajú problém hádzať svoje farebné loptičky – červené a modré – do tesnej blízkosti bielej cieľovej loptičky, a ak sa im podarí vyhrať nad svojím susedom, človek na nich rozhodne neprehliadne pocit zadosťučinenia.

Boccia je socializačným faktorom

Prekvapivé je aj to, že mnohí z týchto hráčov hádžu až príliš silno, takže loptička vyletí do autu, aj keď by to na nich človek podľa ich krehkého výzoru nepovedal. Seniori, hoci by aj vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie spĺňali kritériá na klasifi kovanie sa do boccie na športovej úrovni, majú mnohí natoľko nalomené zdravie, že by neboli schopní

Seniori majú stále dosť sily. Foto: Mgr. Ondrej Baštak Ďuran

absolvovať súťaženie, napätie a výkon, ktoré je spojené s účasťou športovcov na turnajoch. Preto je pre nich vhodná boccia na rehabilitačnej úrovni, kde táto hra pôsobí pozitívne na fyzickú schránku, na mentálne prežívanie a ako socializačný faktor.

Dočkáme sa turnaja?

Zariadenie, ktoré podporuje aktivity v bocci, môže usporiadať súťaž medzi svojimi klientmi, poprípade sa zú-

častniť turnaja medzi viacerými sociálnymi zariadeniami z okolia. Prvou inštitúciou v Rožňave, ktorá si zaobstarala vlastnú sadu boccia loptičiek, je Psychiatrické oddelenie rožňavskej nemocnice, hlavne vďaka pani primárke MUDr. Janke Greškovej, ktorá sa rozhodla podporiť túto aktivitu medzi klientmi zariadenia ako vhodnú rehabilitačnú aktivitu pre psychicky chorých pacientov. Popri DSS Jasanima, pod ktorú spadá aj organi-

začná súčasť DSS Amália a popri DSS Subsídium, je to už tretia inštitúcia v Rožňave, ktorej klienti hrajú bocciu. Zoberú si potenciálni organizátori turnaja v bocci v Rožňave kladný príklad od organizátorov v Žilinskom samosprávnom kraji a zorganizujú alebo aspoň podporia pre sociálne zariadenia v Rožňavskom okrese turnaj v bocci? Verme, že áno. maticaslovenska.sk

ZASADALA OKRESNÁ RADA MATICE SLOVENSKEJ Prvé stretnutie matičiarov okresov Rožňava a Revúca v tomto roku sa uskutočnilo v priestoroch Domu Matice slovenskej. Na návštevu zavítal aj riaditeľ Členského ústredia MS PhDr. Martin Fejko a Mgr. Ján Seman. Okresná rada prerokovala základné body programu, ako aj aktuálne informácie z matičnej činnosti. Vzácnym hosťom bol Mgr. Ján Lipták, ktorý celý svoj život zasvätil folklóru, a to nielen

ako aktívny tanečník a spevák, ale hlavne človek s veľkým srdcom. Z rúk riaditeľa ČÚ MS prevzal za svoj celoživotný prínos pre mesto Rožňava Pamätný list predsedu Matice slovenskej ako aj na predchádzajúci návrh bývalej predsedníčky MO MS Oľgy Benediktyovej MO MS Rožňavy Medailu Cyrila a Metoda. maticaroznava.sk


4

naše novinky

SPEKTRUM

VSTUPNÉ BRÁNY PRE SLOVENSKÝ RAJ V Slovenskom raji pribudne do začiatku letnej turistickej sezóny sedem vstupných brán, ktoré budú slúžiť ako nástupištia do parku. Brány sa budú líšiť aj svojou veľkosťou. Najväčšia z nich bude stáť pri Turistickom informačnom centre Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Takéto brány dopomôžu k lepšej orientácii turistov v Slovenskom raji, a upozornia tak na jeho jednotlivé časti ponúkajúce vlastné prírodné krásy.

Ilustračné foto: TASR

CENTRALIZÁCIA OBSTARÁVANIA Po tom, ako kontrolóri v Košickom samosprávnom kraji (KSK) zistili nedostatky pri obstarávaniach vo viacerých zariadeniach, Úrad KSK zvažuje, že bude centralizovať niektoré druhy verejného obstarávania. „Keďže podľa správ hlavného kontrolóra najviac nedostatkov vzniká pri verejných obstarávaniach, uvažuje Úrad KSK o možnostiach centralizovať niektoré druhy verejného obstarávania. Zatiaľ je však takéto riešenie v štádiu analyzovania a zvažovania možností,“ povedala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková. Kontrolóri sa v KSK zamerali na viacero zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zamerali sa na ich hospodárenie v období od januá ra 2010 do konca októbra 2013. Porušenie finančnej disciplíny vo výške viac ako 97 000 eur zistili v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb SUBSIDIUM v Rožňave, porušenie finančnej disciplíny v sume 82 500 eur zas v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci a takmer 79 000 eur v košickej Obchodnej akadémii Polárna. Správou hlavného kontrolóra sa budú zaoberať poslanci

zastupiteľstva KSK na budúci týždeň. Úrad KSK podľa Bobríkovej na základe výsledkov kontroly vyvodí opatrenia, ktoré budú obdobné ako pri porušeniach porovnateľného rozsahu v iných prípadoch. „Štatutárom organizácií boli vždy doteraz na základe výsledkov kontrol uložené povinnosti prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Boli upozornení na nedodržiavanie právnych noriem, prípadne im bola uložená sankcia formou odobratia pohyblivej zložky mzdy,“ spresnila. Opatrenia podľa nej doposiaľ vždy priniesli očakávaný efekt. Hlavný kontrolór KSK Vojtech Farkaš v piatok (14. 2.) povedal, že pri porušení finančnej disciplíny má zákonnú povinnosť postúpiť oznámenie správe fi nančnej kontroly. Tá následne rozhodne, či škole a ďalším kontrolovaným subjektom budú uložené pokuty. Trestné oznámenie kontrolór neplánuje podávať. TASR

Každá obec bude mať svoju osobitnú bránu. Konkrétne pôjde o obce Podlesk pri Hrabušiciach, Stratená, Spišské Tomášovce, Smižany, Letanovce a Mlynky. Projekt vstupných brán má za cieľ zvýšiť turistickú atraktivitu daného miesta. Brány sa dočká tiež obec Spišské Tomašov-

Ilustračné foto: TASR/Dušan Hein

ce, umiestnená bude pri vstupe na salaš. Slovenský raj každoročné navštívia desaťtisíce turistov a je významnou chránenou prírodnou oblasťou Slovenskej republiky. Vstupné

brány označujúce jeho jednotlivé časti budú turistom užitočné rozčlenením tejto veľkej oblasti na pomyselné menšie časti. Autor: (id)

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI STRÁVILI VÍKEND V BETLIARI V Betliari pri Rožňave sa uplynulý víkend zišli takmer štyri desiatky študentov z deviatich krajín sveta, ktorí v rámci výmenného programu Rotary International trávia tento školský rok na Slovensku. „Prijal ich primátor Rožňavy, pozreli si kaštieľ v Betliari a ďalšie zaujímavé miesta Gemera. Ale hlavne strávili dni plné pohody, počas ktorých si mohli konfrontovať svoje zážitky a poznanie z doterajšieho pobytu na Slovensku, zo štúdia v školách i pobytu v slovenských rodinách,“ informovala Veronika Boráková z Rotary klubu. Zdôraznila, že výmenný program, vďaka ktorému môžu títo študenti spoznať Slovensko, ale aj Česko, kultúru oboch krajín, ich ľudí, rozšíriť si vzdelanie, znalosti

a získať skúsenosti, organizuje Rotary International na celom svete už 75 rokov, na Slovensku a v Česku funguje nepretržite od roku 1997.

Spoznávajú inú kultúru

Ide o výmenný pobyt, čo znamená, že slovenský alebo český študent býva rok v zahraničí a naopak, zahraničný študent zase rok u nás. Na programe sa môžu zúčastniť stredoškolskí študenti vo veku od 16 do 18,5, výnimočne 19 rokov. Študenti počas svojho pobytu spoznávajú inú kultúru, iné názory, iný školský systém, získavajú skúsenosti, rozširujú si obzory, významným spôsobom posilňujú svoju osobnosť a samostatnosť. Naučiť sa jazyk hostiteľskej krajiny je prostriedkom, nie hlavným cieľom pobytu. Študenti počas pobytu získajú priateľov na celý život nielen medzi svoji-

mi vrstovníkmi, ale aj v hostiteľských rodinách.

Mítingy v cudzom jazyku

Počas ročného pobytu sa študenti stretávajú na takzvaných mítingoch, ako bol aj ten počas uplynulého víkendu v Betliari. „Je to stretnutie študentov, ktorí prišli na Slovensko. Cieľom je, aby sa stretli, prehĺbili svoje kamarátske vzťahy. Zároveň si takto spríjemnia svoj pobyt. Na mítingoch testujeme ich slovenčinu a oni zase majú príležitosť porozprávať o svojich doterajších skúsenostiach v slovenských školách a hostiteľských rodinách aj o prípadných problémoch, aby sme ich mohli riešiť,“ vysvetlil prezident hostiteľského Rotary klubu Rožňava Juraj Pažitka. TASR


číslo 2/2014

ZAUJÍMAVOSTI

DETI SI VYTVORILI MASKY A UŽILI SI MAŠKARNÝ PLES Február je už tradične spojený s fašiangovou zábavou. Dospelí sa väčšinou zabávajú na plesoch, mládež na diskotéke, no a tým najmenším je tak trochu ľúto, že sú mimo hry. Matica slovenská pre tých najmenších vymyslela zaujímavý maškarný ples.

NRV 1970/14

Najprv tvorivá dielňa – deti si vlastnoručne pripravovali masky, pričom prekypovali radosťou a zaujímavými nápadmi. Farebné papiere a výkresy, nožnice, pastelky, lepidlo, šablóny na škrabošky či masky – to je materiál. Dôležitejšia je však dobrá vôľa a ochota zo strany detí i usporiadateľov. Tento piatok v sále kultúrneho domu nechýbalo ani jedno ani druhé, všetka činnosť bola okorenená šťastnými úsmevmi detí, ich nápady milo prekvapili. Nechýbal ovocný čaj, sladké drobné cukríky a čajové pečivo. Na záver si deti v takto vytvorených maskách aj zatancovali. Najmlad-

Nechýbal ovocný čaj, sladké drobné cukríky a čajové pečivo. ším účastníkom bol trojmesačný Andrej, deväťnásťmesačná Nela behala a zaujímali ju aj masky. O organizáciu sa postarali členky MO MS v Čiernej Lehote, priestory a pomoc poskytlo Obecné zastupiteľstvo a starostka obce Čierna Lehota Ing. Iveta Potočná. maticaroznava.sk

5


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KDH OSLÁVILO 24. NARODENINY Tak, ako s hnutím KDH vznikala alternatíva voči mečiarizmu, s kresťanskými demokratmi sa bude vytvárať alternatíva aj voči súčasnému stavu, ktorý nie je dobrý. Vo svojom príhovore počas osláv 24. narodenín KDH to vyhlásil líder hnutia Ján Figeľ.

MICHAL HORSKÝ

EUROVOĽBY Nie je jednoduché vybrať si v eurovoľbách, ktorý kandidát háji záujmy obyvateľov Slovenska . Iba dostatočná účasť vo voľbách zaručí, že do parlamentu sa dostanú osobnosti a tie politické zoskupenia, ktoré sú kompatibilné s európskou parlamentnou politikou. Nižšia účasť by dávala šancu všetkým krikľúňom či antisystémovým politickým stranám, aby ich krik bolo počuť aj v kreslách európskeho parlamentu. Preto treba oceniť osobnosti, ktoré prijímajú funkcie lídrov do eurovolieb. Za mimoriadne šťastné možno považovať rozhodnutia strán vyberať na kandidátky aj osobnosti mimo vlastnej strany. Takým lídrom je napríklad podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol nominovaný Smerom-SD. Je to nielen nezávislý kandidát, ale aj mimoriadne vážená osobnosť v štruktúrach európskej politiky. KDH nominovalo za líderku Annu Záborskú, ktorá sa do europarlamentu musela v minulosti prekrúžkovať. Na ich kandidátke je aj bývalý podpredseda vlády Ivan Šimko, aj keď na úplnom chvoste. Strana SDKÚ-DS riešila otázku lídra kandidátky v primárkach. Odpoveďou sú mená Ivana Štefanca a Eduarda Kukana. Uvidíme, či sa lídrom strany Most-Híd skutočne stane Zsolt Simon. Je dôležité, aby si občan hľadal svojich zástupcov v niektorom z podobných politických zoskupení a  nie v stranách, ktoré destabilizujú našu politickú scénu, ich stranícke lode sa potápajú a oni hľadajú záchranu – v Európe.

„KDH odmietalo a bude odmietať populizmus i extrémizmus. Toto nie sú odpovede, ale slepé cesty, do ktorých niektoré krajiny vstupujú a nevedia cestu späť,“ upozornil. Figeľ tvrdí, že KDH bolo vždy kooperatívne a nikdy sa neizolovalo a neoddeľovalo od tých, ktorí zmýšľajú podobne. Figeľ spolustraníkov pochvá-

lil, že KDH je jediným politickým subjektom, ktorý je v parlamente nepretržite 24 rokov. „To hovorí na jednej strane o vernosti a vytrvalosti a na druhej strane o istej nestabilite a trieštení, ktoré Slovensko, ale aj iné krajiny sprevádza,“ povedal. „Spájať tých, ktorí zmýšľajú a konajú v zhode, je nároč-

Ján Figeľ

né, ale rozhodujúce. Spolupracovali sme aj s ľavicou, keď bolo treba poraziť autokraciu a zneužívanie moci. Spolupracovali sme a aj budeme so stredopravými stranami v boji proti populizmu, zne-

užívaniu moci a korupcii. Aj naďalej budeme spolupracovať s tými, ktorí chcú budovať moderné a transparentné Slovensko,“ avizoval. Text a foto: TASR

LÍDROM KANDIDÁTKY MAROŠ ŠEFČOVIČ Súčasný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič bude lídrom kandidátky Smeru-SD pre májové voľby do Európskeho parlamentu. „Maroš Šefčovič bude číslo jeden na našej kandidátke do Európskeho parlamentu, súčasne zostáva naším kandidátom pri zostavovaní novej Európskej komisie,“ povedal Robert Fico. „Chceme, aby podobne, ako je to v zostavovaní vlád v európskych

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič

krajinách, politici najskôr prešli súbojom cez parlament, a potom po získaní takejto legitimity v Európskom par-

lamente, sa usilovali o pozície v exekutíve, v tomto prípade v Európskej komisii,“ vysvetlil.

HRANICA SR S UKRAJINOU JE POKOJNÁ

Burianovou, ako aj s miestnymi predstaviteľmi a aktivistami, ktorí bez násilia našli dohodu na upokojení situácie v tamojšom regióne.

Voliči, ktorí chcú rozhodnúť o novom prezidentovi, by si mali dostatočne skoro pred hlasovaním skontrolovať občiansky preukaz či cestovný pas. Ak totiž nemajú platný preukaz totožnosti, môžu mať problém odvoliť. Totožnosť bez preukazu možno dokázať aj svedectvom dvoch osôb. Ak to volič ale nestihne urobiť do skončenia hlasovania, svoj hlas neodovzdá.

Text a foto: TASR

TASR

Robert Kaliňák pri kontrole na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

re vývoja na Ukrajine vrátane prílevu utečencov. K dispozícii sú na to určené zariadenia v Humennom a Sečovciach. V Užhorode sa šéf rezortu vnútra stretol so slovenskou generálnou konzulkou Jankou

Text a foto: TASR

MÁTE PLATNÉ OSOBNÉ DOKLADY?

Situácia na slovenskoukrajinskej hranici je pokojná, Ministerstvo vnútra SR nezaznamenalo žiaden incident v súvislosti s nepokojmi na Ukrajine. „Z nášho pohľadu je na hraniciach pokoj, žiadny bezpečnostný incident sme nezaznamenali. Premávka na hranici je plynulá, veľmi mierna. V samotnom Užhorode beží štandardný život,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák pre novinárov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Slovensko je podľa neho pripravené aj na krízové scená-

Podľa Šefčoviča by mali kandidáti v eurovoľbách vopred predstaviť konkrétne témy, ktorým sa chcú venovať. Sám uviedol, že by sa chcel uchádzať o členstvo vo výbore Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. „V tomto výbore chcem presadzovať zjednodušenie pravidiel pre to, aby sme z Európskeho sociálneho fondu mohli čerpať viac peňazí na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí,“ načrtol.


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

7

JE NEDEMOKRATICKÉ ODMIETAŤ PRÁVO NA DEMOKRATICKÉ VÝSLEDKY INÝCH Demokracia na Slovensku je v európskom a celosvetovom meradle vnímaná ako demokracia na veľmi vysokej úrovni. „Ale aj to je demokracia, ak výsledok referenda nie je platný pre nízku účasť, či ak sa na voľbách do europarlamentu zúčastní len 15 percent voličov,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii (23.2.) v Košiciach prezidentský kandidát, predseda vlády SR Robert Fico.

Jednoznačný víťaz volieb

Dodal, že považuje za nebezpečnú tendenciu, ak niekto pod zámienkou akejsi ochrany demokracie odmieta právo na demokratické výsledky iných. „Smer-SD je obviňovaný z koncentrácie moci, že všetko ovláda, že to nie je demokratické,“ doplnil

s tým, že je potrebné si uvedomiť, že Smer-SD vyhral demokratické parlamentné voľby v roku 2012. „Vždy bola tradícia, že takýto jednoznačný víťaz volieb bude mať predsedu vlády aj predsedu parlamentu,“ podčiarkol Fico. Pripomenul tiež, že ponúkol opozícii účasť vo vládnej koalícii, pričom by Smer-SD obetoval aj funkciu šéfa parlamentu.

Koncentráciu moci odmietajú

Odmietol aj obvinenia z toho, že by bola stranícky ovládaná súdna moc, či existoval nejaký spôsob kontroly nad prezidentom. „Preto vyhlasujem, že je demokratické a legálne, ak sa Smer-SD so svojím kandidátom uchádza o post hlavy štátu, v tom nie je žiadna koncentrácia moci,“ zdôraznil Fico. Uviedol tiež, že je prirodzené, ak

Robert Fico

sa víťaz prezidentských volieb ujme svojej funkcie a vzdá sa straníckej príslušnosti. „Prezident musí byť nadstranícky, nestranný a nezávislý. Je to ústavný predpoklad výkonu

jeho funkcie,“ povedal. Zároveň vyzval ďalších prezidentských kandidátov, aby si naštudovali kompetencie prezidenta SR a nesľubovali voličom to, čo splniť nemôžu. „Prezident

nemá právomoci na znižovanie daní, vytváranie pracovných miest či zvyšovanie platov,“ doplnil. Text a foto: TASR

KRITIKA TÍM NA PREDSEDNÍCTVO VEĽVYSLANCA MR V EÚ JE VYTVORENÝ Predseda Maďarskej socialistickej strany a kandidát na post premiéra Attila Mesterházy ostro kritizoval veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha za jeho štvrtkovú schôdzku s predsedom BBSK Marianom Kotlebom.

Slovensko už má vytvorený základný tím, ktorý bude zapojený do výkonu predsedníctva v Európskej únii v druhej polovici roku 2016.

Predseda MSZP Attila Mesterházy

Podľa agentúry MTI Mesterházy povedal, že je neprijateľné, aby sa maďarský veľvyslanec stretol a rokoval s „politikom, ktorý je otvorene proti Maďarom, Rómom a je zástancom fašistických myšlienok“. Predseda MSZP vo vyhlásení uviedol, že maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi by mal dať jasnú odpoveď, či Balogh vopred konzultoval tento krok s rezortom diplomacie a či šéf diplomacie o schôdzke vedel. Mal by tiež povedať, aké dôsledky bude mať stretnutie, ktoré uráža po-

city a záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že veľvyslanec v SR rokuje so všetkými predsedami samosprávnych krajov, preto sa stretol aj s Kotlebom. S predsedom BBSK hovoril Balogh o problémoch susediacich regiónov Maďarska a Slovenska, o možnostiach vzájomnej cezhraničnej spolupráce, aj o otázkach integrácie Rómov do spoločnosti. Text a foto: TASR

Budú do neho zainteresované ministerstvá, Národná rada SR, Úrad priemyselného vlastníctva, Generálna prokuratúra SR, Úrad na ochranu osobných údajov, ako aj iné úrady. „Tento tím pozostáva z približne 700 ľudí s tým, že máme presne definované mená tých, ktorí budú predsedami jednotlivých pracovných skupín v Rade Európskej únie aj ich zástupcov,“ ozrejmil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík. Príde tiež k prvej vlne dočasného personálneho posilnenia všetkých rezortov, ako aj Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, ktoré bude centrálnym výkonným bodom predsedníctva.

Peter Javorčík

V lete chce ministerstvo zahraničných vecí predložiť na rokovanie vlády komplexný materiál s vyčíslenými nákladmi spojenými s predsedníctvom. Napríklad tento rok sú na tento účel vyčlenené tri milióny eur, z ktorých sa bude financovať personálne posilňovanie Stáleho zastúpenia a jednotlivých ministerstiev. Slovensko bude využívať na niektoré aktivity aj fondy Európskej únie.

Vzdelávací program zamestnancov zapojených do predsedníctva bude z veľkej časti financovaný z Európskeho sociálneho fondu. „Aj ďalšie aktivity sa budú dať zaplatiť zo štrukturálnych fondov, čím odľahčíme náš národný rozpočet, ktorý bude musieť prispieť na predsednícke náklady,“ pripomenul Javorčík. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf

klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidátov. V niektorých prí-

padoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 2/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,venec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu venskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 bí vo vedení SMK, až 2003 bol členom stra žije v Senci, ny Smer-SD,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Ján ČARNOGURSKÝ

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 70 r.,  advokát, bývalý predseda vlády a minister spravodlivosti, bývalý dlhoročný predseda KDH,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

VOĽBY PREZIDENTA

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou.

Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody.

Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň?

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie.

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť.

Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 2/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo.

V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom?

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my,

Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

11

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy.

Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

ä,7(='5$92-('=7(5$: Vitariánstvo, raw food, hnutie VXURYHMþLåLYHMVWUDY\WRYãHWNRV~R]QDþHQLDMHGQHMDWHMLVWHM¿OR]R¿HNWRUiKOiVDQiYUDW k jednoduchosti a prirodzenosWLDWRQLHOHQþRVDVWUDYRYDFtFKQiY\NRYWêNDDOHLåLYRWDDNRFHONX

Zabezpečte si dlhý a kvalitný život 3RGĐDSUtYUåHQFRYWRKWRåLYRWQpKRãWêOXVLNRQ]XPiFLRX YKRGQêFKSRWUDYtQNRQNUpWQH VXURYpKRDVXãHQpKRRYRFLD]HOHQLQ\VHPLHQDRUHFKRYP{åH-

7HSHOQi~SUDYD QLþtHQ]êP\ DYLWDPtQ\

9LWDULiQVWYRYiPP{åH]DUXþLĢGOKêDNYDOLWQêåLYRW,OXVWUDþQpIRWR7$65/êGLD9RMWDããiNRYi

Ak ste ešte nikdy nepočuli spojenie raw food, potom vedzte, že ide o životný štýl založený na konzumácii surovej, tepelne neupravovanej stravy rastlinného pôvodu. Hoci to pre mnohých z vás nemusí znieť dvakrát najlákavejšie, vitariánstvom si môžete vyliečiť viaceré zdravotné problémy!

PH]DEH]SHþLĢGOKêDNYDOLWQê åLYRWSOQêI\]LFNHMDGXãHYQHM VLO\3UHþRDOHNRQ]XPRYDĢSRWUDYLQ\LEDYVXURYRPVWDYH" $NiNRĐYHNWHSHOQi~SUDYDSRWUDYtQWHGDDMRE\þDMQpGXVHQLH QLþtG{OHåLWpHQ]êP\DYLWDPtQ\YQLFKREVLDKQXWpþtPWRWR MHGORVWUiFDYãHWNXVYRMXQXWULþQ~KRGQRWX-HGOiNWRUpGQHV

NRQ]XPXMHPHV~QLHOHQWHSHOQHXSUDYRYDQpDOHDMÄY\OHSãRYDQp³V\QWHWLFNêPLHPXOJiWRUPLNRQ]HUYDQWDPLIDUELYDPL DLQêPLSUtGDYQêPLOiWNDPL

Jedno jablko denne nestačí 0LOXMHPH Y\SUiåDQp MHGOi þDVWRQHYKRGQHNRPELQRYDQpDNRQ]XPRYDQpYRYHĐNêFK PQRåVWYiFK7DNêWRVS{VREåLYRWD]DĢDåXMHQiãRUJDQL]PXV D]GOKRGREpKRKĐDGLVNDVS{VREXMH]GUDYRWQpĢDåNRVWLDRFKRUHQLD9UDYtWHVLåHY\XUþLWH NRQ]XPXMHWHRYRFLDDM]HOHQLQ\GRVWDWRN"-HGQRMDEONR EDQiQþLSDUDGDMND]DGHĖDQL ]ćDOHNDQHVWDþLD$E\QDãHWHOR GRVWDORSRWUHEQpPLQHUiO\YLWDPtQ\DWLHåSULMDORGRVWDWRN YRG\PXVtGHQQiGiYNDVXURYpKRRYRFLDD]HOHQLQ\SUHGVWDYRYDĢPLQLPiOQHYãHWNp KRVNRQ]XPRYDQpKRMHGODäH VDWDNWRQHGiåLĢ"6SêWDMWHVD %LOOD&OLQWRQDþRKRSRQHSRGDUHQRPãWYRULWRPE\SDVVH]DFKUiQLORSUHGSUHGþDVQRXDEROHVWQRXVPUĢRX EP

PIVNÉ BRUCHO AKO SYMBOL MUŽNOSTI? UŽ DÁVNO NIE! Možno aj vy ste nedávno pristihli svojho manžela či priateľa pred zrkadlom, ako neveriacky pozerá na svoje vytŕčajúce brucho. Pravdepodobne sa netváril ani trochu šťastne. A to chlapom vraj nezáleží na vzhľade. Je pravda, že niektorí považujú pivné brucho za akýsi symbol mužnosti, ale stále je väčšina tých, ktorým brušný tuk prekáža. 7XNYREODVWLEUXFKDYãDNQLH MHOHQHVWHWLFNRX]iOHåLWRVĢRX6SiMDVDDMVYêVN\WRP QHEH]SHþQpKRYQ~WRUQpKR W]YYLVFHUiOQHKRWXNXNWRUê MHXORåHQêYRNROtåLYRWQHG{OHåLWêFKRUJiQRYDP{åHVS{VRELĢYiåQH]GUDYRWQpSUREOpP\ FXNURYNDY\VRNêNUYQê WODNVUGFRYRFLHYQHRFKRUHQLDDSRG 

Bez športu to nepôjde 2GSRYHćQDRWi]NXDNRVD UêFKORD~þLQQH]EDYLĢSLYQpKREUXFKDKĐDGDM~XåGOKp URN\ ¿WQHVV WUpQHUL OHNiUL LYHGFL7~WRGLOHPXVDSRN~ãDOLY\ULHãLĢDMRGERUQtFL ]'XNH8QLYHUVLW\0HGLFDO &HQWHU=YêVOHGNRYY\SOêYDåHQDMHIHNWtYQHMãtPD]i-

URYHĖQDM~þLQQHMãtPVS{VRERPDNRVD]EDYLĢSLYQpKR SXSNXDVSROXVQtPDMQHEH]SHþQpKRYLVFHUiOQHKRWXNXMH NDUGLRWUpQLQJ7RYãDNQLHMH YãHWNR=RãW~GLHY\SO\QXOR åHDHUyEQ\WUpQLQJ]QLåXMH YêVN\WDMUL]LNRYêFKIDNWRURY SUHVUGFRYpFKRURE\PĚWYLFX DFXNURYNX$NpNDUGLRDNRĐNR"Ä=R]DþLDWNXRGSRU~þDP DNêNRĐYHNSUDYLGHOQêSRK\E SRGĐDYODVWQpKRYêEHUXPLQLPiOQHDåNUiWWêåGHQQH3ULY\VRNHMKPRWQRVWLMH YKRGQpELF\NORYDQLHSUHWRåHQH]DĢDåXMHNĎE\DOH~þLQQpV~DMSOiYDQLHEHKQRUGLF ZDONLQJ0{åHWRE\ĢYãDNDM WHQLVIXWEDOEDVNHWEDOWXULVtika,“ hovorí zo skúseností SURIHVLRQiOQ\RVREQêWUpQHU

Pozor na to, čo jete! 3ULFKXGQXWtMHYHĐPLG{OHåLWp ]PHQLĢ]DXåtYDQpVWUDYRYDFLH QiY\N\$NRQDWR"Ä+RYRUt VDåHSLYiULPDM~YHĐNpEUXFKRSUHWROHERSLM~YHĐDSLYD 7RYãDNQLHMHFHONRPSUDYGD 0LORYQtFLSLYDPDM~]Y\þDMQH SLYQpEUXFKR]WRKRþRNSLYX MHGLD=Y\þDMQHLGHRFKXWQp DOHYHĐPLNDORULFNpMHGOiDNR NOREiVN\ãNYDUN\Y\SUiåDQp FKXĢRYN\SUDFOtN\SLNDQWQp QiWLHUN\DSRGREQH³KRYRUt RVREQêWUpQHU$þRREĐ~EHQp SLYNR"0XVtWHPXGDĢQDXUþLWê þDV]ERKRP"9HUXåHQLH7DNp QHDONRKROLFNpSLYiGLVSRQXM~ SRGREQêP]ORåHQtPDNRLRQWRYpQiSRMH$DMNHćVLREþDV GRSUDMHWHMHGQXFKODGHQ~ÄGHVLQNX³DNR]GURMHQHUJLHQD-

6DPRWQpSLYRQLHMHSUtþLQRXSLYQpKRSXSNX,OXVWUDþQpIRWR7$65$3

SUtNODGSRþDVQiURþQHMW~U\ WRKRVDVFKXGQ~ĢMHGQRGXFKR XUþLWHYiPQHXãNRGt QHGi-HWXYãDNHãWHQLHNRĐNR G{OHåLWHMãtFKYHFt0RWLYiFLD Vyhrá ten, kto sa 3HYQiY{ĐD6QDKDSRVXQ~Ģ nevzdá VDQLHNGHćDOHM$KODYQHVD =GUDYêMHGiOQ\OtVWRNSUDYL- QHY]GiYDĢ GHOQêSRK\EGRVWDWRþQêRGG\FKSR]LWtYQHP\VOHQLH%H] 0LURVODYD0LNRYi


Mestský lesík

KRÍŽOVKA Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 2/2014

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Ná Nápoveď: ď ATIKA, ATIKA IAN, IAN OHIO OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k akk tivitám kamarátov.

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU NBA 1965/14

13


14

naše novinky

ŠPORT

+25Ò&,0.$1','È720 1$)87%$/,67852.$-(â.57(/ Výsledky 21. ročníka tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2013 vyhlásia 3. marca v Trnave. Očakáva sa aj účasť väčšiny ocenených legionárov, pretože Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si prevezmú víťazi ankety dva dni pred prvým tohtoročným medzištátnym stretnutím slovenskej reprezentácie v Izraeli. Medzi desiatimi kandidátPLQDYtĢD]DYDQNHWH¿JXUXM~YêOXþQHOHJLRQiULQDMOHSãt ]FRUJRĖOLJLVWRY9LNWRU3HþRYVNê]0â.äLOLQDREVDGLOPLHVWR.DQGLGiWPLQD RFHQHQLHV~YDEHFHGQRPSRUDGt0DULiQýLãRYVNê-iQĆXULFD0DUHN+DPãtN7RPiã +XERþDQ0DW~ã.R]iþLN-XUDM.XFND3HWHU3HNDUtN0LURVODY6WRFK0DUWLQâNUWHO D9ODGLPtU:HLVVÒSOQiGRPLQDQFLDOHJLRQiURYYGHVLDWNHVD]URGLODYDQNHWHXåSLDW\NUiWQDSRVOHG\]DURN YNWRURP6ORYHQVNRVOiYQHGRVLDKORDåQDRVHP¿QiOH06 Y-$5

Horúcim kandidátom je Škrtel 0LQXOêURNREKiMLOWURIHM-3RSOXKiUDVORYHQVNpKRIXWEDOLVWXVWRURþLDUHSUH]HQWDþQêNDSLWiQâNUWHO]DQJOLFNpKR)& /LYHUSRRO'YDGVDĢGHYlĢURþQêIXWEDOLVWDVDWHãLOSRURNRFK DXå]UHNRUGQpKRãWYUWpKRWULXPIXNHć SUHNRQDOGRYWHGDMãLHKRUHNRUGpUD'XãDQD7LWWHOD$MWHUD]MH KRU~FLPIDYRULWRPYćDNDVYRMLPYêNRQRPY3UHPLHU/HDJXHKRFLYPLQXORPURNXPDO DM]GUDYRWQpSUREOpP\DLVWê þDVY\SDGRO]R]iNODGQHM]RVWDY\QiVREQpKRHXUySVNHKR ãDPSLyQD=UHMPHMHKRQDMYlþãtPV~SHURPRSlĢEXGH+DPãtN]66&1HDSRONWRUêMHXå GYRMQiVREQêPYtĢD]RPDQNHW\ D 1DSRVOHG\ LFKYRYêVOHGNRFKDQNHW\GHOL-

Horúcim favoritom je Martin Škrtel. Foto: TASR/AP

ORERGRYþREROOHQKLVWRULFN\GUXKêQDMQLåãtUR]GLHOPHG]LSUYêPDGUXKêPPLHVWRP 5HNRUGRPV~WULERG\RSlĢ YSURVSHFKâNUWHODQD~NRU +DPãtND]DURN 9QDMVOHGRYDQHMãHMNDWHJyULLMH YHOLWQHMGHVLDWNHSUYêNUiWýLãRYVNêREUDQFDþHVNHM9LNWRULH3O]HĖ3RURþQHMDEVHQFLL VDGRGHVLDWN\YUiWLOREUDQFD

Za rok 2013 sa EXGHY\KODVRYDĢ spolu 9 kategórií. Spolu hlasovalo 35 odborníkov, okrem médií aj UHSUH]HQWDþQt a kluboví tréneri. /RNRPRWLYX0RVNYD-iQĆXULFDFHONRYRYãDNXåMHPHG]L QDMOHSãtPLGHVLDWLPLSLDW\NUiW 9GHVLDWNHMHMHGLQêEUDQNiU 0DW~ã.R]iþLN]3O]QH2SURWLURNXV~YGHVLDWNHãW\ULQRYpPHQi3HWHU3HNDUtN

0DW~ã.R]iþLNDSUiYHĆXULFDVýLãRYVNêP9\SDGOL0DUHN6DSDUD0LFKDO%UH]QDQtN 0DUHN%DNRãD3HþRYVNêâNUWHOY\URYQDOUHNRUG0LURVODYD .DUKDQDNHćåHMHYGHVLDWNH XåGHYLDW\NUiW]DVHERX.DUKDQYãDNGUåtYLDFHURćDOãtFK UHNRUGRYSUHWRåHYGHVLDWNH EROVSROXNUiWDERGRYDO YDQNHWHDåNUiW

Pribudli futsalisti =DURNVDEXGHY\KODVRYDĢVSROXNDWHJyULtSULEXGOL IXWVDOLVWL6SROXKODVRYDOR RGERUQtNRYRNUHPPpGLtDM UHSUH]HQWDþQtDNOXERYtWUpQHULDNRDM]iVWXSFRYLD6)= 6~DMWDNtNWRUtWUD¿OLYãHWNêFKGHVDĢPLHQ=DXMtPDYp MHåHWHQWRURþQtNVDQDNRQHþQHMGHVLDWNH]KRGOLDNRWUpQHULWDNDMPpGLi &HQX 3HWUD 'XERYVNpKR SUHQDMOHSãLHKRIXWEDOLVWX6ORYHQVNDGRURNRYREKiMLO YPLQXOHMVH]yQH5yEHUW0DN ])&1RULPEHUJWHQXåDOH SUHYHNRYpREPHG]HQLHQHPi ãDQFX]RSDNRYDĢWULXPI9R¿-

QiORYHMWURMNHV~2QGUHM'XGD ]0)..RãLFH1RUEHUW*\|PEpU]&DWDQLH&DOFLRD%UDQLVODY1LĖDM]R6ORYDQD%UDWLVODYD9ćDOãtFKNDWHJyULiFK V~URYQDNRXå]QiPH¿QiOQH QRPLQiFLH1DMOHSãtPWUpQHURPVDVWDQHMHGHQ]WULD/DGLVODY+XGHF 6SDUWDN0\MDYD -iQ.R]iN UHSUH]HQWiFLD 65 D/DGLVODY3HFNR 65  9tĢD]QDWUyQHQDKUDGt$GULiQD*XĐXPRPHQWiOQHNRXþD 0â.äLOLQD.DQGLGiWNDPL QDKRQRUQDMOHSãHMIXWEDOLVWN\6ORYHQVNDV~'RPLQLND âNRUYiQNRYi 6ORYDQ%UDWLVODYD691HXOHQJEDFK 0RQLND0DW\VRYi $696SUDW]HQ  (YD.ROHQRYi $OWHQPDUN  D1LNROD5\EDQVNi )&8QLRQ 1RYp=iPN\ WLWXOREKDMXMH âNRUYiQNRYi1DMOHSãtPKUiþRP&RUJRĖOLJ\EXGH MHGHQ]WULD9LNWRU3HþRYVNê 0â.äLOLQD 7RPiãĆXEHN 0).5XåRPEHURN DOHER5yEHUW9LWWHN 6ORYDQ%UDWLVODYD SUHGURNRPFHQX]tVNDO 3HþRYVNê.DQGLGiWPLQDWLWXOQDMOHSãtUR]KRGFD65

V~-R]HI3DYOtN5LFKDUG7UXW],YDQ.UXåOLDND3HWHU.UiĐRYLþ1DMOHSãtDVLVWHQWUR]KRGFXEXGHMHGHQ]WULD0DUWLQ %DONR5RPDQ6O\ãNRD7RPiã6RPROiQL)XWVDOLVWRP 65VDVWDQHMHGHQ]NDQGLGiWRY3HWHU+DĐNR3HWHU.R]iU D*DEULHO5LFNYãHWFLV~KUiþLPDMVWURYVNpKR6ORY0DWLF )2)2%UDWLVODYD 9WUQDYVNRP'RPHNXOW~U\ MHWUDGLþQHSULSUDYHQêERKDWê VSULHYRGQêSURJUDP“9\FKiG]DPH]~VSHãQpKRNRQFHSWXSURJUDPXPLQXOpKRURND 0RGHURYDĢKREXG~RVYHGþHQê0DUFHO0HUþLDNNWRUpPXEXGHWHQWRUD]URELĢSDUWQHUD0DUFHO)RUJiþ1DåLYRKR RGY\VLHOD5796&HQ\YKODYQêFKNDWHJyULiFKRGRY]GDM~ WUDGLþQHRWHF3HWUD'XERYVNpKR9LOLDPD-iQ3RSOXKiU PODGãt3ULSRPHQLHPHVLDMMXELODQWRY]IXWEDORYpKRKQXWLD“ LQIRUPRYDOJHQHUiOQ\VHNUHWiU6)=-R]HI.OLPHQW

MY7$65


číslo 2/2014

ŠPORT

15

VŮJTEK A SÝKORA VYSVETĽOVALI KAUZU ŠATAN Kauza Miroslav Šatan traumatizuje slovenskú verejnosť. A to nielen hokejom. Nebolo väčšieho nominačného bremena pred olympijským turnajom. Príbeh odpísanej ikony slovenského hokeja však natvrdo rezonuje oveľa viac a je otázne, či doznie po štvrtkových vyjadreniach šéfov reprezentácie. V každom prípade sa však pokúsili situáciu akosi sumárne vysvetliť a tréner Vladimír Vůjtek na začiatku debaty na stretnutí s médiami v Boľšoj aréne zdôraznil: „My musíme ísť do otvorenej reči a nemôžeme to nechať na sebe.“ Je jasné, že v takejto situácii sa ťažko rodí „súrodý“ sumár. Najmä v obkolesení dvoch ďalších supertém, teda kauzy Višňovský a úvah o budúcnosti tohto realizačného tímu.

Nehovoria spolu 14 mesiacov

Tréner začal Amerikou: „Stretli sme sa tam aj s Mirom Šatanom, vtedy ešte nehral a nemal ani vyhliadnutý klub. Bavili sme sa aj o termíne nominácie, tá nakoniec mala uzávierku 7. januára. Medzitým odo-

hral deväť zápasov, ja som ich všetky videl. K tomuto dátumu nemal formu na olympijskú nomináciu. Nominovali sme 25 hráčov a kapitána, vodcu kabíny Zdena Cháru. Potom začal hrať Miro lepšie, začal dávať góly a čakali sme do konca na situáciu s Mariánom Gáboríkom. A vtedy sme sa dostali aj do situácie, že dvaja ľudia, dvaja lídri a velikáni slovenského hokeja nehovoria spolu 14 mesiacov. Prehodili si len jednu sms-ku a neúspešne. Počul som, že to by sa dalo v Soči vyriešiť za 5 minút. Ale čo keby nie? Mohlo sa stať, že by sa nedohodli a to by bolo pre kolektív zlé.“ Vůjtek zdôraznil, že celý čas v tíme dbali na to, aby bol dobrý kolektív, partia a disciplína. Usúdili, že menšie zlo bude pôvodná nominácia: „Stupňoval sa na nás tlak a ja sám cítim, že trpí celý slovenský hokej, keď sa nevedia dohodnúť dve jeho osobnosti. Doteraz si každý hovorí svoju pravdu.“ Generálny manažér reprezentácie Otto Sýkora pripomenul zásadný východiskový bod celej kauzy, ktorá neskôr nabrala aj iné podstatné rozmery: „Mirovi sme už počas našej novembrovej návštevy zámoria hovorili, že cesta na ZOH

„Stupňoval sa na nás tlak a ja sám cítim, že trpí celý slovenský hokej.“ Vladimir Vůjtek

Vladimír Vůjtek. Foto: TASR/Michal Svítok

vedie aj cez vyjasnenie si situácie medzi ním a Zdenom. Samozrejme, pri predpoklade, že Miro skoro začne hrať a dostane sa do zodpovedajúcej formy.“ Sýkora „rozmenil na drobné“ aj kľúčovú smsku, ale v jeho podaní išlo o dve: „Miro pred zápasom Bostonu v New Yorku kontaktoval Zdena, kde mu napoludnie napísal, že by si s ním rád dal stretnutie na desať minút. Zdeno mu odpove-

dal, že pred zápasom nie a pozval ho s rodinou na víkend do Bostonu, kde by si to mohli vyjasniť. Odvtedy už neprebehla žiadna komunikácia.“

Čakali na telefonát

Tréner konštatoval, že si nevedel predstaviť Šatana ako náhradníka, ktorý by čakal na to, že ho nominujú dodatočne. Neskôr však pripustil možnosť zaradiť ho do kádra namiesto zraneného Mariá-

na Gáboríka: „Čakali sme na telefonát, že jeden z nich zavolá a povie-dohodli sme sa. Keby sme mali súhlas oboch, že sa dohodli a urobia všetko pre pohodu v kabíne, myslím si, že v tom čase už nebol dôvod na to, aby nešiel.“ Sýkora si tiež povzdychol pri spomienke, aký mal tím lídrov v Chárovi a Šatanovi (plus Michalovi Handzušovi) pred dvoma rokmi pri senzačnom zisku striebra na MS: „A Zdeno s Mirom, to boli azda najväčší kamaráti, akí kedy mohli byť. Robiť mediátorov medzi nimi sa ale nedalo. Sú to dvaja inteligentní ľudia, ktorí si to musia sami vydiskutovať. Lenže jeden chce ospravedlnenie za faul a druhý sa v žiadnom prípade neospravedlní, lebo to podľa neho faul nebol. Musia sa zmieriť sami, škodí to nášmu hokeju.“

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NRV 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa môžete hlásiť do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

(TASR)


16

naše novinky

ŠPORT

IVAN LAZOR MIERI NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V tomto čísle Našich Noviniek si predstavíme zaujímavý šport, a ešte zaujímavejšieho športovca. Ivan Lazor je silový trojbojár, ktorý kvalitne reprezentuje náš okres. Čo všetko musí robiť preto, aby bol úspešný a mnoho ďalších informácií sa dozviete v rozhovore.

Ako prebieha váš tréningový proces? Trénujem štyrikrát do týždňa, systémom 2+1, 2+2. V prvý deň precvičím vrch tela, v druhý spodok a stred. Prvé dva dni sú ťažké a zamerané na silu, ďalšie dva dni ľahšie a zamerané na techniku a výbušnosť. Cvičím prevažne základné viac kĺbové cviky plus ďalšie na stred tela.

Kto je vaším trénerom a kto všetko vám pomáhal? Keď som začínal s týmto športom, môj prvý tréner bol Boris Žolna, zostavil mi tréningový plán, ale bol to plán kulturistický a nie trojbojársky, takže som cvičil, ale nenapredoval. Potom, ako Boris predal fitko, sa mojou trénerkou sa stala Katarína Garayová, úspešná pretekárka v silovom trojboji, majsterka Slovenska. S trojbojárskymi tréningami som začal pomaly napredovať, ale stále to nebolo to pravé orechové. Pomocnú ruku mi podal predseda

klubu Juraj Pástor – majster sveta, Európy a mnohonásobný majster Slovenska. Od roku 2009 sa mi už nemohol venovať kvôli zdravotným problémom, tak mi pomáhal Klement Fekete, dlhoročný úspešný pretekár a tréner. Po nástupe na vysokú školu v Košiciach som pokračoval s kamarátom Júliusom Bukovicsom, vďaka ktorému som si zostavil vlastný tréningový plán a momentálne vlastne nemám žiadneho trénera.

Čím by mal disponovať silový trojbojár? V prvom rade by mal disponovať pevnou vôľou pracovať tvrdo na sebe, nielen vtedy, keď sa dajú dvíhať veľké váhy, ale aj vtedy keď to nejde a všetko sa dvíha ťažko. Ďalej by mal byť ochotný učiť sa nové veci, hlavne techniku, a kedy ubrať či zase pridať. Dôležité sú aj genetické predpoklady, vedia pomôcť, ale ja som toho názoru, že tvrdá práca vie prekonať aj gény!

Povedzte nám viac o športe, ktorému sa venujete a o jeho pravidlách. Silový trojboj sa skladá z troch disciplín – drep, tlak na rovnej lavici v ľahu a mŕtvy ťah. Pri drepe pretekár prevezme činku na plecia, na pokyn rozhodcu vykoná drep a odloží činku. Pri tlaku pretekár prevezme činku zo stojanov, vo federácii GPC po novom musí počkať na pokyn rozhodcu, aby išiel dole a podrží činku na hrudníku kým rozhodca nepovie TLAK! a vytlačí činku do vzpriamených rúk. Pri mŕtvom ťahu je činka na zemi a pretekár ju dvíha tak, že sa postaví a činku drží v rukách pred telom. Súťaží sa buď s dresmi (EQ), kde dres zvyšuje výkon, alebo bez (RAW).

Aké sú vaše doterajšie úspechy? Mám všetky medaily z majstrovstiev Slovenska, väčšinou sa organizovali v Bardejove alebo v Rožňave. Ďalej zlato

Ivan Lazor je majstrom Slovenska i majiteľ Svetového pohára.

(2013) a bronz (2011) zo svetového pohára mládeže, ktorý sa organizoval v Giraltovciach. Potom som sa ešte zúčastnil majstrovstiev Slovenska v tlaku na lavici, kde som dosiahol 4. miesto v Košiciach a pohár Calisto v tlaku RAE v Dobšinej, 5. miesto. Tlak je moja najslabšia disciplína, aj preto umiestnenia boli slabšie, ale preteky v Košiciach a Dobšinej sú ako doma, tak som chcel potešiť fanúšikov, ktorí ma chceli vidieť a zúčastnil som sa. Moje najlepšie výkony v jednotlivých disciplínach sú: drep 190 kg, tlak 120 kg, mŕtvy ťah 190 kg, total 500 kg. Všetky výkony som dosiahol bez dresov, teda RAW, 16. 11. 2013 na Svetovom pohári mládeže v kategórii juniori do 100 kg.

Akú životosprávu musíte dodržiavať?

Silový trojboj sa skladá z troch disciplín – drep, tlak na rovnej lavici v ľahu a mŕtvy ťah.

Životospráva nie je taká prísna ako u kulturistov, ale aj ja si musím dávať pozor, čo jem a nejesť rôzne nezdravé veci. Dôležité je prijať minimálne 2 gramy bielkovín na kilogram

telesnej váhy. Najlepšie zdroje bielkovín sú mäso, mlieko, tvaroh a ďalšie podobné výrobky. Bielkoviny dopĺňam aj z proteínového nápoja.

Čomu sa okrem silového trojboja venujete? Venujem sa rodine, priateľom, domácim zvieratám, prírode a čítaniu. Som toho názoru, že keď rozvíjame telo, treba rozvíjať aj myseľ. A platí to aj naopak.

Aké sú vaše ambície do budúcna? Môj najbližší cieľ je splniť limit na majstrovstvách Slovenska federácie GPC 5. apríla, ktoré budú v Bardejove, aby som sa mohol zúčastniť majstrovstiev Európy, ktoré budú začiatkom júna v Trutnove v Českej republike. Zvažujem aj účasť na MSR federácie WPC, ktoré majú byť tu v Rožňave. Možno vyskúšam aj iný silový šport, ale to si zatiaľ nechám pre seba. Autor: Matej Brath

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Rožňava, náklad 9 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nrv 02 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you