Page 1

11 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: I. číslo 7/2014 Dátum vydania: 1. 5. 2014

Rimavská Sobota

Chcú postaviť väznicu

Príloha

str. 5 V Rimavskej Sobote chcú stavbu zrealizovať v areáli súčasnej väznice–otvoreného oddelenia v časti Sabová. V minulosti obyvatelia väznicu v meste odmietli.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

Príloha

01

2014/

Víťazstvo na Považí

ZDRAVIE

Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 15 Futbalisti MŠK Rimavská Sobota zaznamenali v troch dueloch druhej ligy rôzne výsledky. Najskôr pocítili prehru v Šamoríne, následne remizovali so Šaľou.

Budova bývalej polikliniky je v dezolátnom stave, onedlho ju čaká rekonštrukcia.

Z BÝVALEJ POLIKLINIKY BUDE SÚD Bývalá poliklinika na Námestí Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote sa už v auguste začne premieňať na zrekonštruovanú budovu Okresného súdu. Už niekoľko rokov na Námestí Mihálya Tompu chátra budova bývalej polikliniky. Budova bola postavená v rokoch 1885 až 1887 v neore-

nesančnom slohu pre účely Kráľovskej súdnej stolice, sídlil v nej župný súd. Na dvore budovy sa súbežne stavala aj väznica pre 160 až 180 väzňov, neskôr bola väznica prebudovaná na Psychiatrické oddelenie v Rimavskej Sobote. Na základe zápisu v pozemkovej knihe z roku 1956 bolo zistené, že objekt bol odovzdaný bezodplatným prevodom správy majet-

ku štátu do správy Okresného ústavu národného zdravia v Rimavskej Sobote. Budova bola teda užívaná poliklinikou v období rokov 1960 až do roku 2002. V roku 2002 bola budova prevedená do správy Okresného súdu Rimavská Sobota. „Stavba v sebe komponuje strohý rád neorenesančnej budovy palácového typu prispôsobeného miestnym podmien-

kam. V komparácii s renesančnými budovami ju možno prirovnať k pallazo Pandolfini vo Florencii. Zachováva v sebe všetky typické prvky renesančných stavieb ako rímsko-antickú korunnú rímsu, kvádrovú bosáž, trojuholníkový frontón nad oknom, rustikový vyľahčovací oblúk, rustiku. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

V MESTE CHYSTAJÚ OSLAVY

KRÁTKE SPRÁVY

2

Dni mesta Rimavská Sobota sa uskutočnia 2. a 3. mája. Občania si v rámci nich pripomenú 680. výročie udelenia výsadných mestských práv a slobôd. Ako povedal primátor mesta Jozef Šimko, trom ľuďom zároveň udelia Cenu mesta a piatim Cenu primátora. Hlavný program osláv je naplánovaný na piatok 2. mája, pokračovať však bude aj v sobotu. Ako prví vystúpia v piatok ráno na Hlavnom námestí škôlkari a školáci. O 10-tej hodine Dni mesta a jarmok slávnostne otvorí primátor. „Myslím, že v programe bude pútať pozornosť skupina historického šermu, ale vystúpia aj Cigánski diabli. Na 15-tu hodinu je naplánované slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v divadelnej sále Domu kultúry, kde odovzdáme Ceny mesta a Ceny primátora,“ uzavrel primátor mesta.

VÝROČIE ZALOŽENIA PRVEJ OBECNEJ PÁLENICE Súťažnú výstavu a ochutnávku domácich destilátov organizujú v obci Lukovištia v okrese Rimavská Sobota pri príležitosti 80. výročia založenia prvej obecnej pálenice. Podmienkou je poslať súťažnú vzorku pálenky do 30. apríla. Podmienkou účasti na prvom ročníku súťaže Lukovišťský kalíščok je, aby súťažné destiláty boli vyrobené v pestovateľských páleniciach. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách – slivka, hruška, jablko, čerešňa a záhradná zmes. Ovocinári odovzdávajú na obecnom úrade do súťaže pol litra alkoholu.

VEĽKONOČNÉ ZÁBAVY NAHRADILI DISKOTÉKY Vo viacerých obciach južného Slovenska sa konali v nedeľu (20. 4. ) veľkonočné diskotéky. Podľa etnologičky Margity Méryovej dnešné diskotéky nahrádzajú tradičné zábavy, ktoré sa konali počas veľkonočných sviatkov na dedinách. Podľa nej, na Gemeri mala oblievačka svoje pravidlá. „Nesmel sa vynechať ani jeden dom, chlapci zavítali do každého dvora. Všade boli pohostení, dostali do koša vajíčko, slaninu, klobásu, víno i pálenku,“ prezradila Méryová. Tento zvyk sa zachoval vo Večelkove v okrese Rimavská Sobota.

VYHODNOTILI BANKÁRA ROKA Ocenenie Bankár roka vyhlásil týždenník Trend v spolupráci s partnerom Fincentrum. V ankete vyhral Jozef Síkela zo Slovenskej sporiteľne pred Imrichom Bérešom, šéfom Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), ktorý sa o striebornú priečku delil s Igorom Vidom z Tatra banky. „Je pre mňa cťou, že som takéto vysoké umiestnenie získal hneď v prvom ročníku. Vnímam ho aj ako ocenenie mojej práce v súčasnosti najdlhšie slúžiaceho predsedu predstavenstva medzi mojimi kolegami v celom slovenskom bankovom sektore,“ povedal Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS. TASR, (ts)

POSLANCI SCHVÁLILI CENU MESTA

Poslanci rozhodli o laureátoch Ceny mesta v tajnom hlasovaní.

Cenu mesta Rimavská Sobota získajú učiteľ tanca Ľudovít Ádám, učiteľ telesnej výchovy, tréner a rozhodca v ľahkej atletike Vladimír Kobelovský a učiteľka a bývalá riaditeľka ZŠ P. K. Hostinského Viera Szűcsová. Uzniesli sa na tom tajným hlasovaním poslanci mestského parlamentu. Na toto ocenenie bolo komisiami, inštitúciami a občanmi navrhnutých jedenásť nominantov. Ocenenie bude odovzdané v rámci Dní mesta na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 2. mája. Poslanci zároveň schválili, že na septembrové zasadnutie bude pripravené nové Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude riešiť do budúcnosti udeľovanie Ceny mesta pre troch jednotlivcov a jeden kolektív. Poslanci prelomili veto primátora a potvrdili marcové uznesenie o kontro-

le výstavby IBV Sobôtka, kde namietali zvýšené náklady o cca 230-tisíc eur oproti pôvodným. Ďalšie veto týkajúce sa uznesenia o kontrole výstavby mestského bazéna na Kurinci sa im prelomiť nepodarilo. Napriek tomu primátor mesta požiadal hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly. V súvislosti s výstavbou bazéna uviedol, že poslaneckým zborom schválená suma 350-tisíc eur na tento účel, bude prekročená o 40-tisíc až 55-tisíc eur, čo bude čiastočne hradené zo zisku rekreačného strediska. Dôvodom vyšších nákladov je umiest-

nenie masážnych trysiek do bazéna, predelenie bazéna na dve časti a vybudovanie odtokových kanálov. Bazén na Kurinci plánuje samospráva sprevádzkovať pre verejnosť v polovici júna. Poslanecký zbor prerokoval aj petíciu obyvateľov miestnej časti Vinice, obce Zacharovce a mesta Rimavská Sobota proti prevádzke na zhodnocovanie odpadových plastov, ktorá by mala byť zriadená v Zacharovciach. Občania, ktorí podpísali petíciu, nesúhlasia s predloženým investičným zámerom, nakoľko sa obávajú následkov na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva. Poslanci vzali petíciu na vedomie a nesúhlasili s realizáciou tohto investičného zámeru. Text a foto: Marta Kanalová

Z BÝVALEJ POLIKLINIKY BUDE SÚD Dokončenie zo strany 1 Monumentálnosť dotvára aj schodisková hala so schodiskom, dve vnútorné átriá a pojednávacia sieň na poschodí,“ uviedla pre Naše Novinky hovorkyňa krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná. Ak nebudú vznesené námietky voči výzve, súťažným podkladom alebo k vyhodno-

teniu ponúk, už v auguste by sa mohlo začať s kompletnou rekonštrukciou vrátane stavebných prác, kúrenárskych prác, slaboprúdu, silnoprúdu, vzduchotechniky, reštaurátorských prác, okien, dverí a mnoho ďalších prác, tak, aby bola budova spôsobilá pre výkon súdnictva. Cena zákazky je vyše 4,1 milióna eur a financované to

bude zo štátneho rozpočtu. Po zrekonštruovaní budovy by sa sem mal presťahovať celý Okresný súd v Rimavskej Sobote. V súčasnosti sídli súd v troch budovách. Jedna z nich je na ulici Jesenského a dve budovy na ul. Daxnerovej,“ dodala hovorkyňa Nina Spurná. Text a foto: Ivan Sálaši


Ä?Ă­slo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

3

=$6783,7(Ä?6792%%6. 35(/20,/2.27/(%2929(72 AprĂ­lovĂŠ mimoriadne zastupiteÄžstvo BBSK, ktorĂŠ sa konalo v zasadaÄ?ke krajskĂŠho Ăşradu na NĂĄmestĂ­ SNP, bez obÄ?anov a s novinĂĄrmi sediacimi na chodbe pred televĂ­znou obrazovkou za asistencie ĹĄtyroch Ä?lenov ochranky z ĽSNS, skonÄ?ilo opätovnĂ˝m schvĂĄlenĂ­m tohoroÄ?nĂŠho rozpoÄ?tu poslancami naprieÄ? politickĂ˝m spektrom. Poslanci po dohode predsedov poslaneckĂ˝ch klubov preloPLOL.RWOHERYRYHWRNHćQHSRGStVDOX]QHVHQLH]DVWXSLWHÄ?stva prijatĂŠ eĹĄte 28. februĂĄra. 6NRQĂžLORVDWDNYLDFDNRWURMPHVDĂžQpUR]SRĂžWRYpSURYL]yULXP7HUD]SODWtUR]SRĂžHW %%6.SRGÄ?DSRVODQFRYNWRrĂ­ presunuli zhruba miliĂłn eur ]EHĂĽQĂŞFKYĂŞGDYNRYGRNDSLtĂĄlovĂ˝ch na rozvojovĂŠ investĂ­cie. NavyĹĄe predseda BBSK QHP{ĂĽHURELĢĂĽLDGQHSUHVXQ\ ÂżQDQFLtPHG]LMHGQRWOLYĂŞPL SRORĂĽNDPL NĂĄvrh na potvrdenie uznesenia ].UHPQLĂžN\SUHGQLHVROMHKR S{YRGQĂŞSUHGNODGDWHÄ?-DURslav Demian (SMER-SD): „Po dohode poslaneckĂ˝ch klubov VPHWUYDOLQDSUHVXQHÂżQDQFLt z administratĂ­vy na rozvojovĂŠ projekty, ako je cyklotrasa 5RGLQQiFHVWLĂžNDQDNRÂżQDQ-

covanie eurofondov pre doPRY\VRFLiOQ\FKVOXĂĽLHEDPRGHUQpVWUHGQpĂŁNRO\ÂżQDQFLH QDSRPRFREFLDPDREĂžLDQVN\P]GUXĂĽHQLDP=iURYHÄ– VPH]UXĂŁLOLY\GiYDQLHPHVDĂžnĂ­ka NĂĄĹĄ kraj za 150 000 eur na tento rok.“ $MNHćY.UHPQLĂžNHQHKODVRYDOL]D]PHQ\YSUHGORĂĽHQRP

Ă„7RWRMHPHVDĂžQtN 1iĂŁNUDMDQLH YiĂŁNUDMSiQ

3RVODQFLSRGRKRGHSUHGVHGRYSRVODQHFNĂŞFKNOXERYSUHORPLOL.RWOHERYRYHWR)RWR7$65'XĂŁDQ+HLQ

P{FĢQD]iNODGHVSRORÞQHMGRKRG\URELĢQHVN{U]PHQ\DNR ćDOHM]RWUYiYDĢYUR]SRÞWR-DURVODY'HPLDQ vom provizóriu bez investícií. K zastaveniu vydåvania meUR]SRÞWHYãHWFLQH]DUDGHQtSR- VDÞQtND%%6.SRVODQHF'Hslanci vråtane klubu SMK, te- mian predsedovi Kotlebovi poUD]VD]KRGOLüHOHSãLHMHPDĢ YHGDOÄ7RWRMHPHVDÞQtN1iã UR]SRÞHWYNWRURPVDEXG~ kraj a nie våť kraj, pån predse-

SUHGVHGDÂł

GD-HKRSRVOHGQpĂžtVORQiVOHQ XWYUGLORYWRPĂĽHYWHMWRSRGREHDVWĂŞPWRREVDKRPQHP{ĂĽH Y\FKiG]DĢ3URSDJiFLDMHGQHM osoby a jednej strany, propaJRYDQLHDĂŁtUHQLHYDĂŁLFK]YUitenĂ˝ch nĂĄzorov na SlovenskĂ˝ ĹĄtĂĄt, holokaust a SNP je nepriMDWHÄ?Qp1DWRWRPHVDĂžQtNQiĂŁ-

KRNUDMDVO~ĂĽLĢQHVPLHÂł =DVWXSLWHÄ?VWYR%%6.SUHORPLlo Kotlebovo veto aj v druhom prĂ­pade nepodpĂ­sanĂŠho uznesenia z 28. februĂĄra o RokovaFRPSRULDGNX]DVWXSLWHÄ?VWYD NWRUĂŞWDNQDGREXGROSODWQRVĢ (tom)

CENY PARKOVNÉHO O POLOVICU NIŽŠIE Od 14. aprĂ­la sa parkovnĂŠ v centre Rimavskej Soboty znĂ­Ĺžilo. Za 1 hodinu parkovnĂŠho zaplatia vodiÄ?i na Hlavnom nĂĄmestĂ­ a mimo neho, namiesto 1 eura len polovicu, teda 0,50 eur. Cena parkovnĂŠho na 1 deĹˆ (3,30 eur), ako aj ĹĄtvrĹĽroÄ?nĂĄ cena parkovacej karty 49,80 eur, sa nemenĂ­. ZnĂ­Ĺženie cien parkovnĂŠho odsĂşhlasili Ä?lenovia mestskej rady. Za parkovanie moĹžno platiĹĽ niekoÄžkĂ˝mi spĂ´sobmi. VodiÄ?i si mĂ´Ĺžu kĂşpiĹĽ parkovaciu kartu, zaplatiĹĽ pracovnĂ­kovi alebo poslaĹĽ krĂĄtku sprĂĄvu cez telefĂłn. ParkovnĂŠ vyberĂĄ samosprĂĄva prostrednĂ­ctvom MestskĂŠho ĹĄportovĂŠho klubu. „MestskĂĄ rada na zĂĄklade poĹžiadavky MestskĂŠho ĹĄportovĂŠho klubu zvýťila parkovnĂŠ z 0,50 eur

Ceny parkovania na hlavnom nĂĄmestĂ­ klesli o polovicu.

na 1 euro za hodinu. Zvýťenie cien vĹĄak neprispelo k markantnĂŠmu navýťeniu ziskov, nakoÄžko mnohĂ­ vodiÄ?i neparkovali na platenĂ˝ch parkoviskĂĄch, ale na nevyznaÄ?enĂ˝ch miestach v centre mesta. To

vĹĄak uĹž nebude moĹžnĂŠ, nakoÄžko parkovanie je uĹž vĹĄade spoplatnenĂŠ a vĹĄetky parkovacie miesta budĂş vyznaÄ?enĂŠ. NĂĄvrh na znĂ­Ĺženie ceny vziĹĄiel aj na zĂĄklade poĹžiadavky obÄ?anov, ktorĂ˝m sa parkovanie v centre zdalo pridrahĂŠ.

Na vysokĂŠ ceny sa sĹĽaĹžovali najmä pacienti, navĹĄtevujĂşci onkologickĂş ambulanciu,“ uviedol rimavskosobotskĂ˝ primĂĄtor Jozef Ĺ imko. SamosprĂĄva sprĂ­snila aj podmienku vĂ˝beru parkovnĂŠho. MestskĂĄ polĂ­cia bude venovaĹĽ zvýťenĂş pozor-

nosĹĽ vozidlĂĄm, parkujĂşcim na platenĂ˝ch parkoviskĂĄch bez parkovacieho lĂ­stka. TakĂ˝to vodiÄ?i budĂş trestanĂ­ vysokou pokutou, neminie ich ani „papuÄ?a“. Text a foto: Marta KanalovĂĄ


naše novinky

SPEKTRUM

ZAPÁJATE SA DO JARNÉHO UPRATOVANIA?

ANKETA

4

SAMOSPRÁVA EŠTE STÁLE NEMÁ ROZPOČET

Príroda sa prebúdza zo zimného spánku a nastáva čas upratovania v domácnostiach i na záhradách. Zaujímalo nás, či aj vo vašich domácnostiach prebieha jarné upratovanie.

Róbert, 35 Ani nie. Mám malý byt, ktorý priebežne upratujem. Takže jarné upratovanie nie je nutné. Záhradu nevlastním, ale môjmu známemu pomôžem pri starostlivosť o záhradu, ak ma o to poprosí.

Silvia, 37 Samozrejme, zvyknem. Už dva roky bývame na dedine, vo veľkom rodinnom dome. Najmä v jarných mesiacoch máme preto veľa práce. Počas jarného upratovania umyjem okná či povysávam celý dom. Niekedy aj vymaľujeme najšpinavšie miesta, napr. kuchyňu.

Rimavská Sobota je stále v rozpočtovom provizóriu.

Mesto Rimavská Sobota naďalej zostáva v rozpočtovom provizóriu. Poslanci sa na rozpočte na tento rok nedohodli ani na tretí pokus. Jeho obsahom sa zaoberali na aprílovom zasadnutí. Rozpočet upravovali priamo na rokovaní.

Csaba, 29 Áno, naša rodina robí každý rok jarné upratovanie. Upratujeme v celom dome i na dvore. Čistíme aj odvodňovací kanál. Okrem samotného upratovania robievame na dome aj drobné rekonštrukčné práce.

Počas vyše dvojhodinovej diskusie zástupcovia občanov schválili zaradenie 70-tisíc eur do rozpočtu na asfaltovanie cyklistickej dráhy až po ich získaní z predaja po-

zemkov na Kurinci, 60-tisíc eur na rekonštrukciu kolkárne, zníženie dotácie technickým službám o 140-tisíc eur a presun týchto financií na kapitálové výdavky pre ma-

terské školy. Po zapracovaní všetkých týchto schválených návrhov bol však rozpočet schodkový približne 22-tisíc eur, čo by bolo protizákonné. Preto bol napokon z rokovania stiahnutý. Poslanecký zbor sa ním bude zaoberať až v júni. Text a foto: Marta Kanalová

ANONYM NAHLÁSIL BOMBU Marta, 50 Počas jarného upratovania umývam okná a upratujem celý byt. Zvyknem si urobiť aj poriadok v šatníku. Cez víkend robievam jarné upratovanie v záhradke, ktorú čistím.

Mimoriadne rušno mali policajti na celom Slovensku. Prehľadávali totiž všetky pobočky známej banky, v ktorej anonym nahlásil bombu. Našťastie sa oznámenie nepotvrdilo.

Ján, 78 Jarné upratovanie je u nás roky zaužívané. Prácu máme podelenú. Manželka umýva okná, upratuje dom a ja jej pomáham umývať poháre z vitríny v kredenci, no a syn povysáva. Robíme si poriadok aj v záhradke.

Marta Kanalová

Policajti na celom Slovensku museli byť v stredu 23. apríla v strehu. Anonym totiž oznámil, že v známej banke sa nachádza bomba. Miesto a ani pobočku však nespresnil. Muži zákona teda museli prehľadať všetky pobočky banky v každom meste. Policajti so psami vycvičenými na vyhľadávanie výbušnín obsadili pobočky bánk. „V Banskobystrickom kraji sme prijali anonymné oznámenie o tom, že v pobočke fi-

nančnej inštitúcie je umiestnená ostrá nástražná bomba. Ide o konkrétnu, jednu sieť finančných inštitúcii, ktorá má v Banskobystrickom kraji 15 pobočiek. Keďže v oznámení nebolo konkrétne uvedené, o ktorú z pobočiek ide, bolo potrebné zo strany polície vykonať opatrenia vo všetkých jej pobočkách. Pracovníci pobočiek boli evakuovaní, na všetkých objektoch predmetnej fi nančnej inštitúcie sa vykonali potrebné opatrenia. Na mieste boli pyrotechnici, špeciálne vycvičené služobné psy na vyhľadávanie výbušnín a iné zúčastnené zložky. Vykonávali sa prehliadky týchto objektov, a teda preverovalo sa, či sa anonymné oznámenie za-

kladá na pravde,“ ozrejmila hovorkyňa banskobystrickej polície Petra Vašková. Podľa Andrey Dobiášovej, hovorkyne policajného prezídia, polícia prijala opatrenia v rámci všetkých krajských riaditeľstiev polície. „Polícia vykonávala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré jej ukladá zákon, zatiaľ s negatívnym výsledkom,“ doplnila hovorkyňa. Bratislavský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin šírenia poplašnej správy. Za tento trestný čin môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Banka sa k policajnému vyšetrovaniu nemôže vyjadrovať. (cor)


číslo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

5

PLÁNUJÚ POSTAVIŤ NOVÚ VÄZNICU V Rimavskej Sobote ju chce Ministerstvo spravodlivosti SR zrealizovať v areáli súčasnej väznice – otvoreného oddelenia v časti Sabová. V minulosti obyvatelia väznicu v meste odmietli.

Väznica v Sabinove. Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta

„Po dopracovaní podmienok a komplexného posúdenia výstavby zainteresovanými odbornými útvarmi Generálneho riaditeľstva zboru bude spracovaný lokalitný program – interný investičný zámer ako podklad pre spracovanie projektovej štúdie.

Predpokladaná kapacita väznice je 800 ľudí. Z uvedeného dôvodu aktuálne prebieha príprava východiskových podkladov a lokalitného programu ako základných dokumentov na zadanie spracovania projektovej štúdie a následnej štúdie uskutočniteľnosti stavby,“ vysvetlila Donevová. Podľa predbežných

úvah by mal byť nový ústav profilovaný ako ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody s predpokladanou kapacitou do 800 väznených osôb. Vzhľadom na aktuálnu naplnenosť väzenských zariadení sa v súčasnom období nepredpokladá zatvorenie žiadneho ústavu, či už na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody. Hovorkyňa uviedla, že termín začatia výstavby závisí od zabezpečenia uvedeného postupu prípravy výstavby, ktorý je podmienený rozhodnutím vlády SR. Už v minulosti mala vzniknúť v Rimavskej Sobote nová väznica. Začiatkom roku 1998 odkúpil štát bývalú tabakovú továreň za takmer 30 miliónov slovenských korún. No proti zriadeniu väznice boli obyvatelia mesta. Štát potom v roku 2007 budovu predal súkromnej spoločnosti. Podľa novej Koncepcie väzenstva na roky 2012 až 2020 sa má v najbližších rokoch počet väznených ľudí na Slovensku zvyšovať a predpokladá sa, že do konca roka 2016 vzrastie počet väzňov o 1 400. Momentálne sa nachádza v 18 slovenských väzniciach, vrátane väzenskej nemocnice v Trenčíne, 1 497 obvinených a 8 666 odsúdených ľudí. (cor)

Justičný palác. Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász

NRS 2444/14

Slovensko trápia preplnené väznice. Výstavbou nových sa snaží ministerstvo spravodlivosti tento problém vyriešiť. Jedna väznica by mala pribudnúť práve v Rimavskej Sobote. „V súlade s uznesením vlády SR č. 722 zo dňa 18. decembra 2013 sa začala príprava na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti stavby. Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote formou verejno-súkromného partnerstva,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová. Zdôraznila však, že zo strany ministerstva ide zatiaľ len o zámer. Podľa jej slov by sa stavba mala realizovať v areáli súčasnej väznice – otvoreného oddelenia v časti Rimavskej Soboty – Sabová. V roku 2013 bola zaslaná žiadosť o územnoplánovaciu informáciu na Mestský úrad mesta Rimavská Sobota. Mestský úrad – odbor rozvoja mesta zaslal požadované informácie so záverom, že výstavba nového objektu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody nie je v rozpore s funkciou využitia územia.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKĂ?: Ĺ ANCA PRE MLADĂ?CH V poslednĂ˝ch rokoch, presnejĹĄie od takzvanĂŠho samozrĂştenia pravicovej vlĂĄdy v naĹĄej krajine prevlĂĄda "blbĂĄ" nĂĄlada z nesplnenĂ˝ch politickĂ˝ch sÄžubov veÄžkej Ä?asti politickĂŠho spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHÄ?VWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNĂŞFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpĂŁNDQGiO\ a v tom horĹĄom prĂ­pade celkom nepokryte ĹĄĂ­ria myĹĄlienN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYĂŁHREHFQRPSROLtickom chaose sme pristĂşpiOLNRVWDWQĂŞPGYRPYRÄ?EiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~ĂžDVWLDNYRÄ?EHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ă’&9SUH]LGHQWVNĂŞFK YRÄ?EiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPĂĽH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLĂžtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDĂžLOLDNRPLOLDUGira bez politickej skĂşsenosti. 9SRGVWDWHLGHRWRĂĽHREĂžDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMÄ?DYHMĂžDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDĂĽHSROLWLNDDNR MHYV~ĂžDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSÄŽÄ–DMHKRRĂžDNiYDQLD7R vĹĄetko vytvĂĄra podmienky pre zĂĄsadnĂş rekonĹĄtrukciu zavedenĂ˝ch politickĂ˝ch strĂĄn, PRĂĽQRVĢY]QLNXSROLWLFNĂŞFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNĂŞPLWHQdenciami, ale aj prienik mlaGĂŞFKÄ?XGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMĂŁLDFKYtÄ?D pre vstup mladĂ˝ch do politiN\DNRMHYV~ĂžDVQRVWL0{ĂĽH VDSUHMDYLĢ]YĂŞĂŁHQRXSRGSRrou zavedenĂ˝ch strĂĄn pre mladĂş generĂĄciu politikov alebo zakladanĂ­m politickĂ˝ch strĂĄn PODGĂŞPLÄ?XćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHÄ?DKNi3ROLWLNDMH WRWLĂĽSRVWDYHQiSUHGRYĂŁHWNĂŞPQDÄ?XGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGĂŞFKÄ?XGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGĂŞFK =DORĂĽLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDĂžQRPSUtVWXSHRDNĂŞVDQDSUtNODGVQDĂĽtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav ProchĂĄzka s konzervatĂ­vnou orientĂĄciou alebo TomĂĄĹĄ HuGHFYVWUDQH7,3VREĂžLDQVNR-liberĂĄlnymi postojmi, je miPRULDGQHQiURĂžQp 9QDĂŁHMNUDMLQHREĂžDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRÄ?EiPHĂŁWH GYDNUiW9RYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRĂžDNiYDPĂĽLDGQHUDGLNiOQH]PHny a 12 poslaneckĂ˝ch miest v europaralamente obsadia predovĹĄetkĂ˝m nominanti VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientĂĄciou. KomplikovanejĹĄie budĂş poOLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRÄ?EiFKGRPLHVWQ\FK samposprĂĄv, primĂĄtorov a starostov miest a obcĂ­. Tam SUHGSRNODGiPĂĽHREĂžDQLD EXG~PDVRYĂŞPVS{VRERP HĂŁWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2ĂžDNiYDP ĂĽHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQĂŞSRĂžHWQH]iYLVOĂŞFKNDQGLGiWRY.DĂĽGĂŞ REĂžDQNWRUĂŞVDSUHMDYRYDO VSRORĂžHQVN\YRYHUHMQRPĂĽLvote a aktĂ­vne, mĂĄ v obci ĹĄanFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDmosprĂĄvy miest a obcĂ­. 3RWĂŞFKWRYRÄ?EiFKMHPRĂĽQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRĂžDNiYDĢYĂŞUD]QpSRVXQ\QDQDĂŁHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DĂžQ~SULSUDYRYDĢ na zĂĄsadnĂ˝ politickĂ˝ zĂĄpas DGHÄ?EXSROLWLFNHMPRFLYQDstĂĄvajĂşcich parlamentnĂ˝ch YRÄ?EiFKYURNX9HUtP ĂĽHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpĂ„PODGpÂł VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODmovanej sluĹĄnosti a tolerancii YLFKSROLWLNHQHSRGÄ?DKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNĂŞFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDĂŁX politickĂş realitu. $NRYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKREVWRjĂ­ nastĂĄvajĂşca mladĂĄ generĂĄFLDXNiĂĽHĂžDV$NVDYĂŁDN mladĂ­ nepresadia, bude to vĂ˝raznĂ˝ neĂşspech demokratickĂ˝ch tendenciĂ­ v naĹĄej krajine. (jah)

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

(852)21'<9<129,/, 012+e&(67< ĂĽHIRQG\(Ă&#x2019;VDSRXĂĽLOLDM na nĂĄkup novĂ˝ch vlakovĂ˝ch V~SUDYDREQRYXYR]Ä&#x2013;RYpKR parku. â&#x20AC;&#x17E;Z eurofondov mohOD65]DREVWDUDĢQRYĂŞFK vlakov,â&#x20AC;&#x153; spresnil. KrĂĄlik poukazuje na roz- SRGDULORSRVWDYLĢDOHER]PR- Celkovo bolo z fondov povoj cestnej siete i investĂ­- GHUQL]RYDĢY\ĂŁHNP OLWLN\V~GUĂĽQRVWLYURNRFK cie do prostriedkov verejnej ciest I., II. a III. triedy,â&#x20AC;&#x153; do- ÂąY\ĂžOHQHQĂŞFK dopravy. â&#x20AC;&#x17E;Od roku 2004 sa GDO3URJUHVYÄ&#x2021;DNDHXURIRQ-  PLOLDUG\ HXU 3URVz eurofondov postavilo vyĹĄe GRPSRFtWLODDMĂĽHOH]QLĂžQi WULHGN\]R]GURMRY(Ă&#x2019;SUHGNLORPHWURY NP GLDÄ?QtF doprava. KrĂĄlik v tejto sĂş- VWDYXM~WDNPHUYHUHMa rĂ˝chlostnĂ˝ch komunikĂĄciĂ­, vislosti poukĂĄzal na 100 km nĂ˝ch investĂ­ciĂ­ na Slovensku. Ä&#x2021;DOĂŁtFKNPMHYRYĂŞVWDY- ]PRGHUQL]RYDQĂŞFKĂĽHOH]QLĂžbe,â&#x20AC;&#x153; pripomenul. â&#x20AC;&#x17E;Takisto sa QĂŞFKWUDWt3ULSRPHQXOWLHĂĽ TASR

V oblasti dopravnej infraĹĄtruktĂşry, ktorĂĄ mĂĄ kĞúÄ?ovĂ˝ vĂ˝znam pre rozvoj regiĂłnov Slovenska, je podÄža Andreja KrĂĄlika zo ZastĂşpenia EurĂłpskej komisie (EK) na Slovensku badaĹĽ vĂ˝razne pozitĂ­vny vplyv desaĹĽroÄ?nĂŠho Ä?lenstva SR v EurĂłpskej Ăşnii (EĂ&#x161;).

SLOVENSKO BUDE OSTRO SLEDOVANĂ?M MIESTOM Diskusia o dramatickom vĂ˝voji a napätej situĂĄcii na Ukrajine pritiahne do slovenskej metropoly svetovĂŠ mĂŠdiĂĄ, politikov a reĹĄpektovanĂ˝ch odbornĂ­kov. Slovensko sa vÄ?aka konferencii GLOBSEC stane ostro sledovanĂ˝m miestom. 1DEH]SHĂžQRVWQHMNRQIHUHQFLL*/2%6(&VDEXGHRG GRPiMDKRYRULĢDM REOtĂĽLDFLFKVDYRÄ?EiFKGR (XUySVNHKRSDUODPHQWX (3  a jesennom summite NATO.

Y(XUySHDNĂŞPLVPHEROL svedkami od konca studenej vojny. Z Bratislavy sa VWDQHPLHVWRNGHVDWĂŞĂĽGHÄ&#x2013; SUHGXNUDMLQVNĂŞPLYRÄ?EDPL EXG~YLHVĢ]iVDGQpGHEDW\ a rokovania, nielen o budĂşcZĂĄsadnĂŠ debaty nosti krajiny, ale aj dopadoch, Ă&#x201E;8ĂĽGQHVP{ĂĽHPDYL]RYDĢ NWRUpWiWRNUt]DPiQDPHG]LQDMYlÞãLXPHG]LQiURGQ~SR- QiURGQpVSRORĂžHQVWYRÂłSULOLWLFN~~ĂžDVĢDN~VPHGR- EOtĂĽLO5yEHUW9DVVYĂŞNRQQĂŞ teraz do Bratislavy dostali. YLFHSUH]LGHQW6WUHGRHXUyS.RQIHUHQFLDVDWRWLĂĽNRQiSR- skej strategickej rady, ktorĂĄ ĂžDVMHGQHM]QDMYlÞãtFKNUt] IyUXPRUJDQL]XMH

PozĂ­cia jednotky =DGHYlĢURNRYH[LVWHQFLHVL */2%6(&Y\EXGRYDOSR]tFLXMHGQHM]SLDWLFKQDMYlÞãtFK]DKUDQLĂžQRSROLWLFNĂŞFK DEH]SHĂžQRVWQĂŞFKNRQIHUHQFLtQDVYHWH9URNXVD QDÄ&#x2013;RP]~ĂžDVWQLORSULEOLĂĽQH KRVWt]Y\ĂŁHĂŁWiWRY Tento rok organizĂĄtori chystajĂş viac ako 15 diskusnĂ˝ch SDQHORYĂŁW\ULKODYQpSUHMDY\ hostĂ­, desiatky neformĂĄlnych GLVNXVLtDYLDFDNRU{]nych bilaterĂĄlnych a multilaterĂĄlnych stretnutĂ­. TASR


TĂ&#x2030;MA

INĂ POLITIKA? 'Ă?9(58-0( 0/$'ĂŠ0 BudĂşcnosĹĽ nĂĄroda je v rukĂĄch mladĂ˝ch. PrevlĂĄdajĂşcu skepsu nad (ne)Ä?innosĹĽou mnohĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;skĂşsenĂ˝châ&#x20AC;&#x153; politikov mĂ´Ĺžu a musia zmeniĹĽ prĂĄve mladĂ­ Äžudia. MladosĹĽ neznamenĂĄ vĹždy neskĂşsenosĹĽ, ale skĂ´r dravosĹĽ, nadĹĄenie a novĂ˝ prĂ­stup. Je tĂĄto Ăşloha zvlĂĄdnuteÄžnĂĄ pre nastupujĂşcu generĂĄciu politikov? UrÄ?ite ĂĄno!

FDWRKWRURNXMHSUHPLpURP (VWyQVND9(XUySVNHM~QLLMH YRVYRMLFKURNRFKQDMPODGĂŁtPSUHPLpURP

Mojca Kleva KekuĹĄ, Slovinsko (1976)

9RYHNXURNRYS{VRELOD YURNRFKÂąDNR REHFQiSRUDGN\Ä&#x2013;DYURGQHM REFL9URNXVDVWDODSRGSUHGVHGQtĂžNRX'HOHJiFLHSUL ParlamentnĂ˝ch vĂ˝boroch pre 8ĂĽYVWRURĂžtVDYNRQ]HU- VSROXSUiFX(Ă&#x2019;Âą$UPpQVNR vatĂ­vnej BritĂĄnii stal William $]HUEDMGĂĽDQD*UX]tQVNR-H 3LWWPOSUHPLpURPYRYHNX ]iURYHÄ&#x2013;ĂžOHQNRXYĂŞNRQQpKR 24 rokov a napriek pochyb- YĂŞERUX(XUySVNHMĂĽHQVNHMORE\ nostiam bol ĂşspeĹĄnĂ˝m politi- ĂžOHQNRX6NXSLQ\SURJUHVtYQHM kom. Pre prĂ­klady a inĹĄpirĂĄciu aliancie socialistov a demokraDOHQHWUHEDFKRGLĢWDNÄ&#x2021;DOHNR WRYY(XUySVNRPSDUODPHQWH GRPLQXORVWL9HXUySVNRP 9URNRFKDĂĽS{VRSULHVWRUHQiMGHPHDMYV~ĂžDV- bila ako stĂĄly zĂĄstupca NĂĄrodnosti mnoho politikov, ktorĂ­ QpKR]KURPDĂĽGHQLD6ORYLQYPODGRPYHNXQLHOHQS{VR- VNHMUHSXEOLN\Y(XUySVNRP bili v politike, ale ju na vyso- parlamente. NĂŞFKSRVWRFKDMRYSO\YÄ&#x2013;RYDOL DQDÄ&#x2021;DOHMRYSO\YÄ&#x2013;XM~ Matteo Renzi,

MLADĂ? POLITICI MENIA EURĂ&#x201C;PU. DĂ ME TAKĂ&#x161;TO Ĺ ANCU MLADĂ?M Ä˝UÄ&#x17D;OM AJ NA SLOVENSKU?

7

ANKETA

Ä?Ă­slo 7/2014

AktĂ­vne zapĂĄjanie mladĂ˝ch ÄžudĂ­ do politiky na Slovensku je stĂĄle nedostaÄ?ujĂşce. Prelomenie tejto bariĂŠry je v sĂşÄ?asnej dobe viac ako nevyhnutnĂŠ. KeÄ?Ĺže prĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och mĂĄme naĹĄu budĂşcnosĹĽ, nesmie nĂĄm byĹĽ tĂĄto otĂĄzka ÄžahostajnĂĄ. Ä˝udovĂ­t, 32 r. (DunajskĂĄ Streda): MlĂĄdeĹž by mala dostaĹĽ viac prĂ­leĹžitostĂ­ realizovaĹĽ sa aj v politike. MajĂş inĂŠ zmýťĞanie, sĂş progresĂ­vnejĹĄĂ­ a dravĹĄĂ­. Ich videnie budĂşcnosti je tieĹž inĂŠ ako zhrdzavenĂ˝ch starĂ˝ch politickĂ˝ch tvĂĄrĂ­, ktorĂŠ uĹž nie sĂş pre voliÄ?ov niÄ?Ă­m zaujĂ­mavĂŠ. MoĹžno i z toho dĂ´vodu mĂĄme stĂĄle väÄ?ĹĄĂ­ nezĂĄujem o voÄžby. SebastiĂĄn, 38 r. (TopoÄžÄ?any): U nĂĄs je vĹĄetko tak zabetĂłnovanĂŠ, Ĺže si nemyslĂ­m, Ĺže sa nieÄ?o dĂĄ zmeniĹĽ. Sme prĂ­liĹĄ malĂĄ krajina a vĹĄetci vĹĄetkĂ˝ch poznajĂş a majĂş podelenĂŠ polia pĂ´sobnosti. No vĹždy, keÄ? vidĂ­m v politike novĂş tvĂĄr, mĂĄm nĂĄdej, Ĺže sa nieÄ?o zmenĂ­. Rokmi sklamanĂ­ vĹĄak tĂĄ nĂĄdej poriadne vybledla.

RenĂĄta, 34 r. (TopoÄžÄ?any): Nie som si istĂĄ, Ä?i by som dala niekomu dĂ´veru na zĂĄklade veku. HovorĂ­ to o nieÄ?om? Na Slovensku mĂĄme za 20 rokov akoĹže demokracie skĂşsenosti, ktorĂŠ hovoria o tom, Ĺže kompetentnosĹĽ a sluĹĄnosĹĽ Ä?i ich opak, nie sĂş primĂĄrne zĂĄvislĂŠ od veku ich nositeÄža. JedinĂĄ nĂĄdej, ktorĂĄ z mladĂŠho veku ako-tak vykĂşka, je tĂĄ, Ĺže mladĂ˝ Ä?lovek mĂĄ potenciĂĄl nebyĹĽ tak skazenĂ˝ ako ten, ktorĂ˝ je v politike niekoÄžko desaĹĽroÄ?Ă­. Etela, 84 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MyslĂ­m si, Ĺže by mladĂ­ Äžudia mali vstupovaĹĽ do politiky, aby priniesli nieÄ?o novĂŠ. MoĹžno by robili tak, aby nemuseli cestovaĹĽ za prĂĄcou do zahraniÄ?ia a strĂĄcaĹĽ kontakt Ä?i uĹž s priateÄžmi alebo rodinou.

Taliansko (1975) Sebastian Kurz, RakĂşsko (1986)

9URNRFKDĂĽNHÄ&#x2021; zĂ­skal 59 percent hlasov, za9WLFKURNRFKYVW~SLOGRSR- stĂĄval funkciu prezidenta prolitiky a v aprĂ­li 2011 bol ako YLQFLH)ORUHQFLDDYURNRFK URĂžQĂŞPHQRYDQĂŞGRY\- DĂĽERO]YROHQĂŞ]D sokej funkcie ĹĄtĂĄtneho sek- VWDURVWX)ORUHQFLH2GURNX retĂĄra pre integrĂĄciu minis- EROWDMRPQtNRP'HPRWHUVWYDYQ~WUD$NRURĂžQĂŞ kratickej strany a od februĂĄra sa stal najmladĹĄĂ­m ministrom 2014 je ministerskĂ˝m predse]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFtYGHMLQiFK GRP9QRYRGREHMKLVWyULL7DRakĂşska. lianska sa tak stal najmladĹĄĂ­m predsedom vlĂĄdy.

Franziska Maria Keller, Nemecko (1981)

%OtĂĽLDFHVDHXURYRÄ?E\Ă&#x201E;Y\SODviliâ&#x20AC;&#x153; aj na Slovensku mnoho nĂĄdejnĂ˝ch politikov, ktorĂ­ sĂş YHNRPHĂŁWHQD]DĂžLDWNXDOH VYRMLPSUHKÄ?DGRPYt]LDPL a modernĂ˝mi nĂĄzormi budĂş WYUGRNRQNXURYDĢGOKRURĂžnĂ˝m politickĂ˝m stĂĄliciam. PriemernĂ˝ vek kandidĂĄtov do (XUySVNHKRSDUODPHQWXMHQLHĂžRY\ĂŁHURNRY1DMQLĂĽĂŁt SULHPHUQĂŞYHNPiNDQGLGDĂžnĂĄ listina strany TIP. Ich lĂ­der 0LFKDO%XEiQPiURNRY $MRÄ&#x2013;RPVLSUHĂžtWDWHYQDVOHTaavi Roivas, EstĂłnsko (1979) dujĂşcom vydanĂ­ NaĹĄich Novi%ROSlĢURNRYYSDUODPHQWH niek. A ak poznĂĄte aj vo vaYLHGROÂżQDQĂžQĂŞYĂŞERUQHVN{U ĂŁRPPHVWHQHMDNpKRPODGpKR YĂŞERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRV- SROLWLNDQDStĂŁWHQiPRÄ&#x2013;RP ti a v roku 2012 sa stal ministrom sociĂĄlnych vecĂ­. Od mar'XĂŁDQ.R]RYVNĂŞ 2GURNXS{VREtDNRĂžOHQka komisie pre nemeckĂş zeleQ~POiGHĂĽ9URNRFKDĂĽ VDVWDODKRYRUN\Ä&#x2013;RXDNRRUGLQiWRUNRXNDPSDQHSUH)HGHUiFLXPODGĂŞFKHXUySVN\FK ]HOHQĂŞFK )<(* D]DVWiYDOD DMÄ&#x2021;DOĂŁLHYĂŞ]QDPQpIXQNFLH 9RYHNXURNRYEROD]YROHQiGR(XUySVNHKRSDUODPHQtu, kam kandiduje aj v tĂ˝chto HXURYRÄ?EiFK

Petra, 44 r. (Ĺ urany): Ă no, mladĂ­ Äžudia mĂ´Ĺžu vniesĹĽ nieÄ?o novĂŠ do politiky, svieĹži pohÄžad na problĂŠmy, ktorĂŠ nĂĄs trĂĄpia.

JĂĄn, 76 r. (NovĂŠ ZĂĄmky): PravdaĹže. VeÄ? ide najmä o ich budĂşcnosĹĽ. Najprv treba zmeniĹĽ spoloÄ?nosĹĽ konĹĄtruktĂ­vne, pozitĂ­vne, progresĂ­vne a morĂĄlne.

Juraj, 57 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MĂ´j nĂĄzor je, Ĺže by sa mali zapĂĄjaĹĽ do politiky, ale mali by to robiĹĽ inĂ˝m spĂ´sobom, ako to robĂ­ sĂşÄ?asnĂĄ garnitĂşra. Je potrebnĂŠ, aby mladĂ­ Äžudia Ĺžili na Slovensku a pracovali na Slovensku, aby sa nerozpadĂĄvali rodiny.

Veronika, 21 r. (KoĹĄice): UrÄ?ite ĂĄno. Mali by sme daĹĽ ĹĄancu mladĂ˝m Äžudom, pretoĹže je Ä?as na zmeny, ktorĂŠ uĹž dlho sÄžubujĂş terajĹĄĂ­ politici. DĂ´vera v existujĂşce politickĂŠ strany a politikov klesĂĄ a to je skvelĂĄ prĂ­leĹžitosĹĽ pre mladĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ by mohli nieÄ?o zmeniĹĽ.

Radoslav, 36 r. (Gelnica): UĹž som sklamanĂ˝ zo starej garnitĂşry, a tak chcem nejakĂş zmenu. KaĹždĂ˝ len sÄžubuje a po voÄžbĂĄch stĂĄle Ĺžiadna zmena. To sa deje kaĹždĂŠ voÄžby.

Radovan, 29 r. (Ĺ˝arnovica): V EurĂłpe sĂş dobrĂŠ platy a kto by nechcel maĹĽ takĂ˝ prĂ­jem? V parlamente EĂ&#x161; sa aj tak niÄ? od nĂĄs nepresadĂ­ a mali by dostaĹĽ priestor novĂŠ tvĂĄre a novĂŠ myĹĄlienky. 7H[WDIRWR VDP  DK  PÄ&#x2021;  YN  SS


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

35(%8'Ă&#x2019;&126ÄĄ(85Ă?3<-('Ă?/(ä,7e $%<-89<79Ă&#x2C6;5$/,0/$'Ă&#x2039;Ä?8',$ RakĂşska strana NEOS bola zaloĹženĂĄ v oktĂłbri 2012 a po necelom roku sa dostala do nĂĄrodnĂŠho parlamentu. Na Slovensku sa o nieÄ?o podobnĂŠ snaŞí mladĂĄ strana TIP. LiberĂĄlne hodnoty, sluĹĄnosĹĽ v politike, chuĹĽ a schopnosĹĽ byĹĽ pri zmenĂĄch doma i v EurĂłpe a, samozrejme, zmysluplnĂ˝ program. DosĹĽ spoloÄ?nĂŠho pre vznik inĹĄpiratĂ­vnej spoluprĂĄce. Nielen o tom nĂĄm porozprĂĄval kandidĂĄt na europoslanca za NEOS Stefan Gara.

]MajĂş mladĂ­ Äžudia zĂĄujem vstupovaĹĽ do vaĹĄej strany? StĂĄle viac sa o politiku zaujĂ­ma mladĂĄ generĂĄcia. NaĹĄimi ĂžOHQPLDOHERV\PSDWL]DQWPL sa stĂĄvajĂş bĂ˝valĂ­ podporovatelia konzervatĂ­vnej strany DWLHĂĽ6WUDQ\]HOHQĂŞFK+OiVLVDNQiPDMYHÄ?DSUYRYROLĂžRYĂžRMHQH]DQHGEDWHÄ?Qp PQRĂĽVWYRNHÄ&#x2021;ĂĽHY5DN~VNX VDGiYROLĢXĂĽRGWLFKURNRY9QHSRVOHGQRPUDGHMH WRWLHĂĽYHÄ?DĂ&#x201E;QHYROLĂžRYÂłNWRUt doteraz nevideli alternatĂ­vu, NRKRYROLĢDOHWHUD]MXYLGLD YQDĂŁHMVWUDQH1(26

Ă&#x201E;9VWXS0LFKDOD

]V komunålnych voĞbåch v Salzburgu ste získali uŞ viac ako 12 percent hlasov, takŞe ide vťetko podĞa plånu?

PLQXORVĢRX³

%ROWRYHÄ?NĂŞ~VSHFK7HQWRURNQiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX NGHRĂžDNiYDPHGYDPDQGiW\DWLHĂĽGYRMFLIHUQĂŞYĂŞsledok. BudĂşci rok budĂş YRÄ?E\GRREHFQĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY1DMG{OHĂĽLWHMĂŁLHEXG~ WLH YR 9LHGQL NGH PiPH VLOQp ]DVW~SHQLH D YHÄ?Np RĂžDNiYDQLD

%XEiQDGRSROLWLN\ MHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRĂĽHY(XUySH SRWUHEXMHPHDM PODGĂŞFKSROLWLNRY QH]DĢDĂĽHQĂŞFK SROLWLFNRX 6WHIDQ*DUDNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD1(26 ]Ä&#x152;o prvĂŠ by ste rieĹĄili ako poslanec v europarlamente? Nie sme v europarlamenWHVDPLVPHV~ĂžDVĢRXVNX-

SLQ\$/'(NWRUi]GUXĂĽXje liberĂĄlne strany. AktĂ­vne Y\NRQiYDPHĂžLQQRVĢYV~lade s jej programom. Pre PÄ&#x2013;DNRQNUpWQHE\SULRULWRX ERODHQHUJHWLFNiHXUySVND SROLWLNDOHEREH]VSRORĂžQHM HQHUJHWLFNHMSROLWLN\QHP{ĂĽHPHPDĢDQLGOKRGRERVSRORĂžQ~KRVSRGiUVNXSROLWLNX 1HKRYRUtPOHQRREQRYLWHÄ?nĂ˝ch zdrojoch, ale o novom HQHUJHWLFNRPNRPSOH[QRP V\VWpPH

]Ako ste sa dostali k spoluprĂĄci so stranou TIP? 0iPHWRKRYHÄ?DVSRORĂžQpKR v naĹĄich programoch. SpoPHQLHPLGHXSRVLOÄ&#x2013;RYDQLD malĂ˝ch i strednĂ˝ch podniNRYNWRUpV~]iNODGRPKRVpodĂĄrstva i vytvĂĄrajĂş najviac pracovnĂ˝ch miest a spoluprĂĄcu v oblasti duĂĄlneho vzdeOiYDQLD NWRUp Y 5DN~VNX YHÄ?PLGREUHIXQJXMH7HQWRV\VWpPP{ĂĽHE\ĢSUHYiV

]Akå by mala byż podĞa vås Európa o pår rokov?

6WHIDQ*DUD

]Ste mladå strana, napriek tomu måte v nårodnom parlamente uŞ 9 kresiel. Kam siahajú vaťe ambície?

krajina je uŞ pripravenå na takýto typ liberålnej strany, na nových a mladých Ğudí, na novú politiku?

1DĂŁtPFLHÄ?RPMHREQRYLĢSROLWLFN~VFpQXREQRYLĢ5DN~VNR-HGQRX]QDĂŁLFKSULRUtW je vzdelanie, chceme krajinu perspektĂ­vnu, vhodnĂş aj pre EXG~FHJHQHUiFLH0iPHDPEtFLX]DWLDKQXĢGRSROLWLN\ YLDFÄ?XGtDE\PRKOLYĂžRQDMYlÞãHMPLHUHVDPLUR]KRGRYDĢVDPLVDSRGLHÄ?DĢQDVSUiYHYHFtYHUHMQĂŞFK=DYHÄ?PL G{OHĂĽLW~SRYDĂĽXMHPHWUDQVSDUHQWQRVĢ&KFHPHDE\Ä?XGLD YHGHOLQDĂžRVDSRXĂĽtYDM~SHQLD]HNWRUpGiYDM~ĂŁWiWXYR forme danĂ­.

0\VOtPĂĽHiQRÂąG{ND]RP VPHP\3UYĂŞNUiWYKLVWyULL RakĂşska po 2. svetovej vojQHVDVWDORĂĽH~SOQHQRYRvzniknutĂĄ strana sa dostala GRSDUODPHQWXÄ?XGLDSRFLĢXM~YHÄ?N~QHVSRNRMQRVĢVR ]DYHGHQĂŞPLVWUDQDPLĂžLXĂĽ sociĂĄlno-demokratickou aleERNRQ]HUYDWtYQRXSUHWRĂĽH VDQLĂžQHPHQt9LGtPHĂĽH WDNpWRSURVWUHGLHSUDMHQRvej strane, ktorĂĄ je otvorenĂĄ YĂŁHWNpPXQRYpPXDKODYQH Ä?XÄ&#x2021;RP'{ND]RPWRKRV~DM momentĂĄlne prieskumy veUHMQHMPLHQN\'RUDN~VNHho parlamentu by sme iĹĄli VGYRMQiVRENRPWRKRĂžRVPH zĂ­skali naposledy.

]RakĂşsko je pomerne konzervatĂ­vna krajina. MyslĂ­te si, Ĺže vaĹĄa

KRGQ~ĢQLHOHQYUiPFLNUDMLQ\DOHDMFH]KUDQLÞQH

0iPHYt]LX6SRMHQĂŞFKĂŁWiWRYHXUySVN\FK1DMHGQHM VWUDQHSRVLOQLĢWRVSRORĂžQp QDHXUySVNHM~URYQLĂžLXĂĽ MHWRVSRORĂžQĂŞWUKDOHERVSRORĂžQi¿ãNiOQDSROLWLNDDOH QDGUXKHMVWUDQHSRVN\WQ~Ģ YHÄ?N~SRGSRUXORNiOQ\PUHJLyQRP$WRQLHOHQYUiPFL danej krajiny, ale aj v rĂĄmci YLDFHUĂŞFKNUDMtQSRGSRULĢ FH]KUDQLĂžQpUHJLyQ\ 'REUĂŞSUtNODGMHUHJLyQ%UDWLVODYDÂą9LHGHÄ&#x2013;NGHE\VPH VDPDOLVSRORĂžQH]DVDG]RYDĢRUR]YRMLQIUDĂŁWUXNW~U\ ĂžLXĂĽYODNRYHMOHWHFNHMDOHERFHVWQHM6SRORĂžQHMXY\XĂĽtYDPHVSRORĂžQHE\VPH MXPDOLDMSOiQRYDĢ-HQH]P\VHOĂĽHSRWUHEXMHPHtVĢ GR9LHGQHYODNRPYLDFDNR hodinu. Ale diskusiu o tom by sme z Bruselu mali preQLHVĢGRQiĂŁKRUHJLyQXDUR]-

3UHGVHGDVWUDQ\1(260DWWKLDV6WURO]OtGHUNDNDQGLGiWN\GRHXURSDUODPHQWX


Ä?Ă­slo 7/2014

ROZHOVOR

9

podnetom, aby ste ho viac rozvinuli aj u vĂĄs na SlovenVNXDSULVSHOLWDNN]QtĂĽHQLX nezamestnanosti mladĂ˝ch Ä?XGt&KFHPHKÄ?DGDĢNRQNUpWQHULHĂŁHQLDDNR]OHSĂŁLĢ spoluprĂĄcu medzi BratislaYRXD9LHGÄ&#x2013;RXYQDĂŁRPHXUySVNRPPLNURUHJLyQHQLHOHQYVSRPtQDQHMGRSUDYHĂžL PRELOLWHÄ?XGt

]Michal BubĂĄn vstupuje do politiky ako veÄžmi mladĂ˝, odhodlanĂ˝ Ä?lovek, nie je vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;diplomovanĂ˝â&#x20AC;&#x153; politik. AkĂ˝ mĂĄte na to nĂĄzor? -DWLHĂĽQLHVRPSRYRODQtP politik a pre vstup do poliWLN\VRPPDOSRGREQpG{YRG\DNR0LFKDO%XEiQ6RP XĂĽGYDGVDĢURNRYSRGQLNDWHÄ?DP\VOtPVLĂĽHMHG{OHĂĽLWpDE\Ä?XGLDNWRUtGRVLDKOL vo svojej profesii Ăşspechy, sa aktĂ­vne zapĂĄjali do politiky. 0DM~VN~VHQRVWL]SUDNWLFNpKRĂĽLYRWDDP{ĂĽXYĂŞ]QDPQH NRQNXURYDĢ Ă&#x201E;SURIHVLRnĂĄlnymâ&#x20AC;&#x153; politikom, ktorĂ˝m ĂžDVWRFKĂŞEDSUiYHWiVN~VHQRVĢVUHDOLWRXVRE\ĂžDMQĂŞP ĂĽLYRWRPÄ?XGt 5R]KRGQXWLH0LFKDOD%XEiQDMHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRĂĽHSRWUHEXMHPHY(X-

0LFKDO%XEiQVWUDQD7,3 YÄ?DYR D6WHIDQ*DUD1(26

UySHDMPODGĂŞFKSROLWLNRY 3UHGSDUODPHQWQĂŞPLYRÄ?EDQH]DĢDĂĽHQĂŞFK SROLWLFNRX mi sme ako novĂĄ strana boli GRVORYDXPOĂžDQt1HGRVWDOL PLQXORVĢRX VPHĂĽLDGQ\SULHVWRUYWHOHYt]MĂĄte spoloÄ?nĂş novosĹĽ, ]LLĂžLYUR]KODVHYSULQWRYĂŞFK mladosĹĽ, dĂ´raz na PpGLiFKOHQYHÄ?PLPiOR3UHinternet. to sme ako prvĂĄ strana v RaN~VNXY\XĂĽLOLQDSOQRSRWHQFLiOVRFLiOQ\FKPpGLt 9ĂŞVOHGNRP EROD Y\VRNi HIHNWLYLWD D YHÄ?NĂŞ SRĂžHW KODVRY $ PHG]L ]DVLDKQXWp FLHÄ?RYp VNXSLQ\ preto, prirodzene, patrili DMSUYRYROLĂžL

Qp Y]GHOiYDFLH SURJUDP\ QHPRKOD.HÄ&#x2021;VL]REHULHDQDLQRYDWtYQHSULHP\VHOQp PHHXURRNWRURPVDWRÄ?NR odvetvia. diskutuje, napriek krĂ­ze je VWiOHYHÄ?PLVWDELOQRXPH]Spolupracujete nou. Pri menĂĄch jednotlis podobnĂ˝mi stranami YĂŞFKĂŁWiWRYE\VDĢDĂĽNRGDOR v Ä&#x152;echĂĄch, PoÄžsku alebo RGROiYDĢSRNXVRPU{]Q\FK v MaÄ?arsku? ĂŁSHNXODQWRY0iPHYRÄ?QRVĢ =DWLDÄ? QLH DNWtYQX VSRĂ&#x201E;6WUDQD7,3 luprĂĄcu rozvĂ­jame zaWLDÄ?OHQVRVWUDQRX7,3QD E\UDGD Slovensku.

]MomentĂĄlne sĂş v EurĂłpe na vzostupe extrĂŠmistickĂŠ strany, ]Viete si predstaviĹĽ nielen na Slovensku Ä?i vaĹĄu spoluprĂĄcu, keÄ? sa v RakĂşsku. NEOS chce strana TIP dostane do tvoriĹĽ novĂŠ RakĂşsko, europarlamentu? strana TIP zasa inĂş, 6WUDQ\ NWRUp VD GRVWDQ~ sluĹĄnejĹĄiu politiku, je tu do europarlamentu a majĂş podobnosĹĽ programov. SRGREQp VPHURYDQLH DNR Ako presvedÄ?iĹĽ obÄ?anov, VNXSLQD$/'(V~YtWDQĂŞ- aby dali svoju podporu PLĂžOHQPL8UĂžLWHSRP{ĂĽH mladĂ˝m stranĂĄm NHÄ&#x2021;VD]DQLFKQLHNWRSUL- a aby povedali NIE hovorĂ­ formĂĄlne aj nefor- extrĂŠmizmu? 0XVtPHÄ?XÄ&#x2021;RPY\VYHWÄ?RYDĢDNRVDDNWtYQH]DSiMDĢGRHXUySVNHKRGLDQLD 3UHVYHGĂžLĢLFKĂĽH(XUySVND ~QLDMHVSRORĂžHQVWYRNWRUp poskytuje ĹĄance do budĂşcnosti, nielen rizikĂĄ. ]AkĂŠ body programu strany TIP sĂş vĂĄm blĂ­zke, äLDÄ?PpGLDVDGRVĢNRQFHQprĂ­padne totoĹžnĂŠ? trujĂş prĂĄve na tie negatĂ­va, ZefektĂ­vnenie fungova- NWRUp(XUySVND~QLDVRVHQLD(XUySVNHM~QLHSRGSR- ERXSULQiĂŁD6SRORĂžQHDNR ra malĂ˝ch a strednĂ˝ch pod- (XUySDP{ĂĽHPHE\ĢYKRVnikov, v neposlednom rade podĂĄrstve vedĂşcou silou na G{UD] QD Y]GHOiYDQLH QD VYHWRYRPIyUHĂžRE\ĂĽLDGPODGĂŞFKÄ?XGtQDYĂŞPHQ- QD]MHGQRWOLYĂŞFKNUDMtQE\Ģ PiOQH 9VWXS VWUDQ\ 7,3 GR $/'( E\ VPH SRGSRrili, a potom v rĂĄmci tejto IUDNFLHE\VPHXĂĽDNWtYQH spolupracovali.

$QJHOLND0OLQDU GUXKĂŞDWUHWLD]Ä?DYD 6WHIDQ*DUD GUXKĂŞVSUDYD 

VSROXSUDFRYDOD V1(26QLHOHQ YHXURSDUODPHQWH DOHDMQD UHJLRQiOQHM~URYQLÂł 0LFKDO%XEiQNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD7,3 SRK\EXPRĂĽQRVWLĂŁWXGRYDĢ DSUDFRYDĢYFHORPHXUySskom priestore. ([WUpPLVWLFKF~RVODELĢ(XUySXDOHWĂŞPSiGRPRVODELDDMMHGQRWOLYpĂŁWiW\9(XUySVNHM~QLLQLHMHYĂŁHWNR SHUIHNWQpPQRKRYHFtWUHED]PHQLĢDOHYĂŞKRG\MHGQR]QDĂžQHSUHYDĂĽXM~Ă&#x2019;ORKRXQDĂŁLFKVWUiQE\PDORE\Ģ SUiYH]G{UD]Ä&#x2013;RYDQLHWĂŞFKto pozitĂ­v. (jah)


10

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

M. Ĺ EFÄ&#x152;OVIÄ&#x152;: %8'Ă&#x2019;&126ÄĄ6/29(16.$ -(-('12=1$Ă˝1(9(85Ă?36.(- Ă&#x2019;1,, ]Ako ste sa stali eurĂłpskym komisĂĄrom, bolo ĹĽaĹžkĂŠ â&#x20AC;&#x153;dostaĹĽ saâ&#x20AC;? k tejto prĂĄci?

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQĂŁWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHÄ&#x2013;PLERO pridelenĂ˝ post vicepreziden0RMD S{YRGQi NDULpUD MH WDĂžLĂĽHSRGSUHGVHGX(XUySod roku 1990 spätĂĄ s diploma- skej komisie. FLRX=DĂžtQDOVRPDNRĂžHVNRVORvenskĂ˝ diplomat a po rozdele- ]AkĂŠ najdĂ´leĹžitejĹĄie QtĂ˝HVNRVORYHQVNDVRP]DĂžDO Ăşlohy plnĂ­te ako SUDFRYDĢQDYWHGDMĂŁRP0LQLV- podpredseda EK WHUVWYH]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt65 pre medziinĹĄtitucionĂĄlne .HÄ&#x2021;ERORMDVQpĂĽHQDĂŁRXFLH- vzĹĽahy a administratĂ­vu? Ä?RYRXVWDQLFRXEXGH(Ă&#x2019;GRSO- 8ĂĽ]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\nil som si vzdelanie a urobil SOĂŞYDĂĽHPiPQDVWDURVWLY]ĢD3K']HXUySVNHKRSUiYDĂžR K\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWYWRPĂžDVHQD6ORYHQVNXĂŁWX- QĂŞPLHXUySVN\PLLQĂŁWLW~FLDPL GRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ (XUySVN\SDUODPHQW5DGD VRPQiVOHGQHY\XĂĽLOYUiP- (Ă&#x2019; VQiURGQĂŞPLSDUODPHQWFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSR- PLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt VWRFKQD0=9D(=65ĂžLXĂĽ DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYDNRSROLWLFNĂŞULDGLWHÄ?DOHERJH- no-prĂĄvne predpisy pracovQHUiOQ\ULDGLWHÄ?SUHHXUySVNH QtNRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt ]iOHĂĽLWRVWL'OKĂŁtĂžDVVRPS{- Okrem toho, minimĂĄlne raz VRELODNR]iVWXSFDYHÄ?Y\VODQFD PHVDĂžQH]DVWXSXMHP(XUySSUL(XUySVN\FKVSRORĂžHQVWYiFK sku komisiu na Rade pre vĹĄe3RQiYUDWH]SRVWXYHÄ?Y\VODQ- REHFQp]iOHĂĽLWRVWLQDNWRUHM FDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLĂžSR]QDWN\Y\XĂĽLOYSR]tFLLVWi- QĂŞFKYHFt(Ă&#x2019;SULSUDYXMHOHKRSUHGVWDYLWHÄ?D65SUL(Ă&#x2019; PHHXUySVNHVXPPLW\DURNX9URNXVRPSRRGFKR- MHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ GH-iQD)LJHÄ?DQD]Y\ĂŁQ~ĂžDVĢ NÄ?~ĂžRYĂŞYĂŞ]QDPSUH6ORYHQmandĂĄtu prevzal post komisĂĄra VNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHĂĽ UR]SRĂžWXNGHVDQiPSRGDULDĂŁSRUW1HVN{UVRPEROQDSR- lo na roky 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2020 vyne]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUH- JRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ nominovanĂ˝ slovenskou vlĂĄdou HXUQDÄ&#x2021;DOĂŁtUR]YRMVORYHQVNĂŞFK QDÄ&#x2021;DOĂŁLHIXQNĂžQpREGRELH(. UHJLyQRYDPLHVWFLHVWĂĽHOH]Pri tĂ˝chto zmenĂĄch dochĂĄdza QtFĂŁN{OSRGSRUXYHG\DYĂŞDMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi- VNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRÄ?-

0DURãâHIÞRYLÞSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRÄ?E\V~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlÞãRXYĂŞ]YRXSUHV~ĂžDVQ~(.ERODRGSRYHÄ&#x2021;QDEH]precedentnĂş hospodĂĄrsku NUt]XSRĂžDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORĂžQHMHXUySskej meny euro. Okrem toho VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYÄ&#x2021;DNDNWRUĂŞPPDM~ VORYHQVNtREĂžDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHÄ?NĂŞFK]DKUDQLĂžQĂŞFKIDErĂ­k zo Slovenska, a tĂ˝m aj KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovnĂ­kov. 'QHVP{ĂĽHPHV~Ä?DYRXVNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVXYHGHQĂŞPLQistrahami sme sa vysporiadali DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRvĂ˝ch zĂĄkladoch postupne prekonĂĄva recesiu. HospodĂĄrska krĂ­za bola spojenĂĄ aj s tlakom na ĹĄetrenie v administratĂ­ve. Na reĹĄtriktĂ­vne opatrenia na nĂĄrodnej Ăşrovni som reagoval prijatĂ­m reformy administratĂ­vQHKR UR]SRĂžWX D ~SUDYRX pracovno-prĂĄvnych predpisov pre vĹĄetkĂ˝ch pracovnĂ­NRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQtPWĂŞĂĽGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YĂŞĂŁHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYĂŞP ]QtĂĽHQtP FHONRYpKRSRĂžWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLtR percent. TĂĄto zmena prinesie do roku 2020 Ăşsporu vo výťNHPLOLDUG\HXU

9HÄ?PLGREUHYLHPDNRFLWOLYR Ä?XGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYÄ&#x2020;DOĂŁRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyliom v uplynulĂ˝ch 4 rokoch bolo ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKlejĹĄĂ­ register lobistov, v ktorom MHYV~ĂžDVQRVWL]DUHJLVWURYDQĂŞFKYLDFQHĂĽWLVtFSRGQLNDWHÄ?VNĂŞFKPLPRYOiGQ\FK regionĂĄlnych a zĂĄujmovĂ˝ch VXEMHNWRYD]GUXĂĽHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHĂĽWLVtFMHGnotlivcov â&#x20AC;&#x201C; lobistov.

]Ä&#x152;o by ste odkĂĄzali SlovĂĄkom v sĂşvislosti s blĂ­Ĺžiacimi sa voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNĂŞPREĂžDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULĂŁOLNYROHEQĂŞPXUQiP7LHĂĽE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRjĂ­m rozhodnutĂ­m prispeli k víĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNĂŞFKVWUiQDNR60(56' (Ă&#x2019;VDGQHVQDFKiG]DQDG{OHĂĽLWHMNULĂĽRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPĂžLYQDGFKiG]DM~FRPREdobĂ­ ostane otvorenĂĄ, slobodnĂĄ, solidĂĄrna a tolerantnĂĄ, bez hraQLĂžQĂŞFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRXÂąDOHERĂžL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRĂĽQRVWLĂŁW~GLDDSUiFHY]DKUDQLĂžt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREĂžDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDĂžQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lÞãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySVNHMSUiYQHM~SUDYHSHUFHQW VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investĂ­ciĂ­ na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDĂĽRYDQp]DGUXK~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYÄ&#x2021;DNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorĂĄ na Slovensko prichĂĄG]D XĂĽGUXKĂŞNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ÂąYRYĂŞĂŁNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRĂĽQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodĂĄrskeho postaveQLDD]OHSĂŁHQtĂĽLYRWQHM~URYQH VORYHQVNĂŞFKREĂžDQRY=DWLDÄ? ĂžRSRUHYRO~FLLVPHVD]KÄ?DGLVNDĂĽLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{ĂĽHPH VNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQĂŞFKDMXĂĽQĂŞFKVXVHGRYGREHKOLĂ˝HVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMĂžDVWHMĂŁLHSRrovnĂĄvame s RakĂşskom. Na to, aby sme v tomto trenGH~VSHĂŁQHSRNUDĂžRYDOLMHWUHEDDE\QDĂŁXNUDMLQXY(XUySskom parlamente reprezentovali NRPSHWHQWQtDVSRÄ?DKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREĂžDQRY a so silnĂ˝m demokratickĂ˝m PDQGiWRP7tEXG~WRWLĂĽERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM miesto v globalizovanom svete. (kj)


číslo 7/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NSR 2827/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


12

naĹĄe novinky

TĂ&#x2030;MA

NADĂ CIA RENĂ TY ZMAJKOVIÄ&#x152;OVEJ

320Ă&#x2C6;+$=265'&$

YHNGHEXGHSULSUDYHQĂŞGHÄ&#x2013; SOQĂŞĂŁSRUWX]iEDY\DSUH]HQWiFLD]GUDYĂŞFKSRWUDYtQ Ă˝RYiVĂžDNi"3UtÄ&#x2021;WHVLVNRPSRQRYDĢKXGEXSRPRFRXĂŁOLDSDQLDGRSHGiORYELF\NODĂžL QDPL[RYDĢVL]GUDYĂŞQiSRM vlastnou energiou. Okrem toho sa zabavĂ­te so znĂĄmyPLRVREQRVĢDPLĂŁSRUWXQD YHÄ?NRSORĂŁQHMREUD]RYNHXYLGtWHQDĂŁHVSRW\QDRFKUDQXĂĽLYRWDD]GUDYLDDQLHOHQWR%XGHWHQDQHMP{FĢYLGLHĢWĂŞFK ktorĂ­ naberĂş odvahu a odhodODM~VDXURELĢQLHĂžRSUHVYRMH]GUDYLH9HUtPHĂĽHPHG]L QLPLQHEXGHWHFKĂŞEDĢ

)RWR0DUWLQ)ULGQHU

OD  UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK SiVRN a prostrednĂ­ctvom interakWtYQHMSUHGQiĂŁN\SRXĂžLODGHWL o potrebe ich nosenia. PretoĂĽHQLHMHYVLOiFKQDGiFLHQDYĂŁWtYLĢYĂŁHWN\ĂŁNRO\Y\StVDODFHORĂŁWiWQXV~ĢDĂĽYNUHVOHQt QDWpPXĂ&#x201E;$NRVSUiYQHQRVtP UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\Âł%OLĂĽĂŁLHLQformĂĄcie o prebiehajĂşcej súĢDĂĽLQiMGHWHQDQDĂŁHMZHERvej strĂĄnke.

WRNSRK\EX]OiĂĽLYRWRVSUiva, konzumĂĄcia nevhodnĂ˝ch SRWUDYtQDOHDMSRGFHÄ&#x2013;RYDnie preventĂ­vnych lekĂĄrskych prehliadok.

7RYĂŁDN]Ä&#x2021;DOHNDQLHMHYĂŁHWNRĂžRSUHYiV1DGiFLD5HQiW\=PDMNRYLĂžRYHMSULSUDYLOD 9VSROXSUiFLVR6SUiYRXNXOtĂşrnych a ĹĄportovĂ˝ch zariadenĂ­ mesta Trnava poskytne 0pGLiDMLQWHUQHWV~SOQpYĂŞ- YĂŁHWNĂŞPRE\YDWHÄ?RPÂąDQLH]LHYDQiYRGRYDNR]OHSĂŁLĢ OHQ]7UQDY\ÂąPRĂĽQRVĢFYL]GUDYLH1RÄ?XGLDV~SUHVĂŞ- ĂžLĢDXURELĢWDNSUYĂŞNURNQD WHQtRGSRU~ĂžDQLDPLDQiYUK- ceste v starostlivosti o svoPLDWiWRP\ĂŁOLHQNDLFKVN{U je zdravie. ]DĢDĂĽXMHDY\YROiYDYQLFK DSDWLX2GPLHWDM~YĂŁHREHFQp 2GPiMDGRVHSWHPK tejto mimoriadne UDG\0RWLYRYDĢLFKGRNiĂĽH EUDEXGHNDĂĽG~VRERWX ~VSHĂŁQHM D QDMPl XĂĽL- prĂ­klad a vytvorenie inĹĄpiru- YĂžDVHRGGRKRG WRĂžQHM DNWLYLWH Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013; jĂşceho priestoru a prostredia Y\KUDGHQĂŞ$WOHWLFNĂŞĂŁWDVL VYRM ĂĽLYRW Âą ]YLGLWHÄ?- na takĂşto aktivitu â&#x20AC;&#x201C; a prĂĄ- GLyQQDXOLFL-iQD+DMGyFQLVDÂłQDGiFLDSULFKiG]D ve tĂş ponĂşka NadĂĄcia RenĂĄ- ]\KRY7UQDYH pre vĹĄetkĂ˝ch VÄ&#x2021;DOĂŁtPSURMHNWRP W\=PDMNRYLĂžRYHM$NWLYLWD FYLĂžHQLDFKWLYĂŞFKREĂžDQRY Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;]D]GUDYtPÂłRSlĢY\- K dispozĂ­cii vĂĄm budĂş proXĂĽLMHLQWHUDNWtYQHIRUP\YUi- IHVLRQiOQL FYLĂžLWHOLD NWRUt WDQHYĂŞUD]QpKRLQIRUPDĂžQpKR YiVEXG~VSUHYiG]DĢQDFHVVSRWXDEXGHVNXWRĂžQHKRGQRW- te k lepĹĄej kondĂ­cii i zdraviu. QRXXNiĂĽNRXWRKRDNRVDGi 6WDĂžtVLSULQLHVĢSRGORĂĽNXQD GRVSLHĢNOHSĂŁLHPX]GUDYLX FYLĂžHQLHFKXĢDGREU~QiODGX &YLĂžHQLHMHXUĂžHQpSUHYĂŁHW8ĂĽMHKRQi]RYQDSRYHGiĂĽH VDEXGH]DREHUDĢFLYLOL]DĂžQĂŞ- .DPSDÄ&#x2013;VDRÂżFLiOQH]DĂžtQD N\YHNRYpNDWHJyULHSUHWRVD PLSUREOpPDPLGQHĂŁQHMGRE\ PiMDRKRG WHĂŁtPHDMQDURGLQ\VGHĢPL PHG]LNWRUpSDWUtQHGRVWD- QD+ODYQHMXOLFLY7UQD- 9VWXSMHYRÄ?QĂŞ

Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;VL]DFYLĂžLĢV1DGiFLRX5=Âł

NTT 3129/14

nĂ­, ale aj o nutnosti zvyĹĄoYDĢSUiYQHYHGRPLHNWRUp je na nĂ­zkej Ăşrovni. Na prvĂ˝ SRKÄ?DGGUREQRVĢDOHPQRKt]QiVQHSRVWUHKOLĂĽHRG 1. januĂĄra tohto roku sĂş chodci pohybujĂşci sa na verejnĂ˝ch SULHVWUDQVWYiFKSRYLQQtQRVLĢ UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\7HMWRSUREOH0HG]LSULRULW\QDGiFLHSDWUt matike sa tĂ˝kal aj projekt â&#x20AC;&#x201C; ochrana prĂĄv detĂ­, podpora NDPSDÄ&#x2013;QDGiFLHVQi]YRP sociĂĄlnej pomoci, ochrana Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013;VLVYRMĂĽLYRWÂą]YLGLÄ?XGVNĂŞFKSUiY]GUDYLDĂĽL- WHÄ?QLVDÂł]DPHUDQiQD]YĂŞYRWQpKRSURVWUHGLDDOHLSRG- ĹĄenie informovanosti o poSRUDĂŁSRUWXWHORYĂŞFKRY\ĂžL WUHEH QRVHQLD UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK rozvoj vzdelĂĄvania a umelec- prvkov. NĂŞFKĂžLQQRVWt 9UiPFLWHMWRNDPSDQH1DGiNadĂĄcia tak zastreĹĄila vĹĄetky cia RZ vytvorila animovanĂ˝ tieto aktivity a pomocou nej VSRWQDWpPXRFKUDQDĂĽLYRWD VDP{ĂĽHSRVODQN\Ä&#x2013;D5HQiWD a iniciovala jeho premietanie =PDMNRYLĂžRYiYHQRYDĢWĂŞP v sieti kĂ­n po celom SlovenNWRUtSRPRFUDGXĂžLSRGSR- sku. Spot je verejne dostupru potrebujĂş. nĂ˝ na strĂĄnke nadĂĄcie www. nadacia-rz.sk. 3UHGVHGQtĂžNDQDGiFLHS{VREt priamo v zĂĄkonodarnom zbo- 3UHGVHGQtĂžND QDGiFLH QDUHPiSUHWRGRNRQDOĂŞSUHKÄ?DG YĂŁWtYLOD]iNODGQpĂŁNRO\Y7Uo legislatĂ­ve a jej fungova- navskom kraji, kde rozdaVznik NadĂĄcie RenĂĄty ZmajkoviÄ?ovej bol prirodzenĂ˝m vyĂşstenĂ­m Ăşsilia podpredsednĂ­Ä?ky NĂĄrodnej rady SR smerujĂşcej k podpore charitatĂ­vnych akciĂ­ a organizĂĄciĂ­.

Programom vås bude sprevåG]DĢSUHGVHGQtÞNDQDGiFLH 5HQiWD=PDMNRYLÞRYiNWRrú podporí mladå moderåtorVNiGYRMLFD6SRORÞQHY\VSRYHGDM~]DXMtPDYpRVREQRVWL z oblasti ťportu, ale i zdraYHMYêüLY\


Ä?Ă­slo 7/2014

KR�ŽOVKA

13

ADRENALĂ?NOVĂ&#x2030; SCHODY

2 4

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

1

NĂĄpoveÄ?: ALAMOS, BULA, DURAL, ILOVIK, OJAMA.

3

6FKRG\V~YHÄ?PLG{OHĂĽLWRXV~ĂžDVĢRXPHVWVNHMĂžLREHFQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\1RNHÄ&#x2021;QHPDM~Ă&#x201E;VYRMKRVSUiYFXÂł NWRUĂŞE\LFKXGUĂĽLDYDOQLHOHQĂĽHĂŁSDWLDRNROLHDOHP{ĂĽX VDÄ?DKNRVWDĢQHEH]SHĂžQĂŞPL9QLHNWRUĂŞFKSUtSDGRFKVD WDNP{ĂĽHFKRGHQLHSRVFKRGRFKSUHPHQLĢQDQHEH]SHĂžQĂŞDGUHQDOtQRYĂŞĂŁSRUW 7H[WDIRWR VVD

OÄ&#x152;NĂ? PACIENT Parkovanie limuzĂ­ny na mieste pre invalidov, veÄžkĂ˝ dŞíp priamo na priechode, mesiace odstavenĂ˝ polovrak zaberajĂşci parkovacie miesto pred panelĂĄkom. NabudĂşce odfotografujte (priestupok, auto), napĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3RĂžHWiXWQHXVWiOHSULE~GD$VQLPLDMSUREOpP\VSDUNRYDQtP7DNWRSDUNXMHMHGHQQiGHMQĂŞĂ&#x201E;SDFLHQWÂłRĂžQHMDPEXODQFLH0DMLWHÄ?GRPXPi]QHKRXUĂžLWHUDGRVĢ 7H[WDIRWR PKD


14

naše novinky

ŠPORT

KOUČ MRÁZ MÁ AMBÍCIE PÔSOBIŤ V PRVEJ LIGE STABILNE V najvyššej slovenskej súťaži odohral Branislav Mráz bezmála 130 zápasov. Bol spoľahlivým krajným obrancom. Hráčsku kariéru zavŕšil v Rimavskej Sobote, kde následne aj odštartoval svoju trénerskú kariéru. Z druhej ligy sa medzičasom posunul o poschodie vyššie. Je šéfom realizačného tímu FC ViOn Zlaté Moravce. Bývalý futbalista i lodivod MŠK Rimavská Sobota Branislav Mráz prežíva premiérovú sezónu v Corgoň lige. V lete minulého roka prevzal trénerské opraty v zlatomoraveckom klube.

,,Mám rád hráčov, ktorí sa vedia oddať hre.“ B. Mráz Z druholigovej súťaže prešiel do prvej ligy. Naďalej však býva s rodinou na juhu Ban-

skobystrického kraja. Najvyššiu súťaž hrával v Dubnici nad Váhom a Rimavskej Sobote. „Pokračoval som tu v ligovej hráčskej kariére a začal som hlavne aj tú trénerskú. Naďalej žijem v Rimavskej Sobote. Bola to výborná škola, získal som skúsenosti. Myslím si však, že som stále iba na začiatku trénerskej kariéry,“ hovorí štyridsaťročný Mráz. Priaznivci futbalu na Gemeri si ho pamätajú ako hráča, ktorý stelesňoval profesionalizmus. Podľa neho je každopádne výhoda, ak kouč hrával futbal aktívne. „Vie, ako rozmýš-

ľajú hráči a tiež čo to všetko obnáša.“ Rimavskosobotský mančaft prevzal ako kormidelník pred jarnou časťou sezóny 2010/2011. Vlaňajší záujem predstaviteľov Zlatých Moraviec ho potešil. „Keď som hrával tretiu ligu v Senici, mal som cieľ dostať sa na prvoligové trávniky. Ako tréner som mal rovnako cieľ posadiť sa na corgoňligovú lavičku. Toto sa mi podarilo. Zatiaľ tam však pôsobím veľmi krátko. Teraz je len na mne, ako sa tej šance chopím. Prvá liga má vyššiu futbalovú úroveň z hľadiska kvality než druhá. Servis okolo mužstiev je v nej tiež lepší. Ale zase nejde o nejaké obrovské rozdiely.“

Dohodnuté platí

Branislav Mráz poukázal na to, že rozpočet FC ViOn Zlaté Moravce je skromný. „Ale všetko platí. Zástupcovia klubu sľubujú iba to, na čo majú. Hráči sú s tým stotožnení. Vedia, do akých podmienok idú.

Priaznivci futbalu na Gemeri si Branislava Mráza pamätajú ako hráča, ktorý stelesňoval profesionalizmus.

Branislav Mráz na lavičke svojho súčasného klubu. Foto: TASR/ Milan Kapusta

Vo ViOne to však aj z pohľadu finančného zabezpečenia funguje naozaj na slušnej úrovni." Svoju trénerskú fi lozofiu sa snaží aplikovať na corgoňligovej scéne. „Čo sa týka herného prejavu, sú tam rezervy. Máme určite na viac,

Branislav Mráz. Foto: Július Geľo

než ukazujeme.“ Zlaté Moravce sa pohybujú v strede tabuľky. „Chceme skončiť v jej prvej polovici, pracujeme na tom, aby sa tak stalo.“ Jeho zverencami sú vo ViOne aj bývalí hráči Rimavskej Soboty. Kým v jesennej časti boli traja – Martin Kuciak, Martin Pribula a Michal Obročník, v jarnej časti už Obročník zarezáva v českom Liberci. Z tohto trojlístka priviedol len Pribulu.

Hrať aktívne

„Mám rád hráčov, ktorí sa vedia oddať hre, vedia hrať so srdcom, keď je cítiť, že hra má energiu,“ konštatuje Mráz, ktorý vyznáva aktívnu hru v obrane i v útoku. „Teda

nečakať na to, čo urobí súper, nereagovať iba na neho, ale hrať svojím štýlom a presadiť sa ním.“ Uvedomuje si, že v trénerskej profesii je veľká konkurencia. „Rád by som odkoučoval čo najviac zápasov v prvej lige. Mám ambície účinkovať v nej stabilne“. Chcel by vyskúšať aj legionársky chlebík? „S tým sa až tak veľmi nezaoberám,“ odvetil bývalý lodivod Soboťanov. „Prvá liga je prvá liga, ale kouča môže napĺňať aj práca v druhej a možno aj v tretej lige, pokiaľ ide o fungujúci klub, v ktorom sa pracuje koncepčne.“ Mráz si pred začiatkom jari dokončil štúdium Euro Pro licencie. Július Geľo

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Rimavská Sobota, náklad 11 600 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 7/2014

ŠPORT

15

GERIHO ZVERENCI SA DOČKALI PRVEJ VÝHRY NA POVAŽÍ Futbalisti MŠK Rimavská Sobota zaznamenali v troch dueloch druhej ligy rôznorodé výsledky. Najskôr pocítili trpkú príchuť prehry v Šamoríne, následne doma remizovali so Šaľou, s čím však nemohli byť spokojní. No potom sa predsa len tešili v Dubnici z troch bodov. Na siedmy pokus v jarnej časti.

polčase sme hrali veľmi dobre, tlačili sme hostí. Stratili sme dva body. Doma treba nad takýmto súperom vyhrávať. Aj keď hostia nezahrali zle a mali aj šance. Hlavnú príčinu toho, že sme nezabodovali naplno, vidím v tom, že sme nepremenili šance, ktoré sme si vypracovali,“ povedal rimavskosobotský brankár Marek Prošovský.

Víťazstvo na Považí bolo prvé pod taktovkou Geriho. Futbalisti MŠK Rimavská Sobota zaznamenali v troch dueloch druhej ligy rôznorodé výsledky. Najskôr pocítili trpkú príchuť prehry v Šamoríne, následne doma remizovali so Šaľou, s čím však nemohli byť spokojní. No potom sa predsa len tešili v Dubnici z troch bodov. Na siedmy pokus v jarnej časti. V 25. kole sa predstavili futbalisti MŠK Rimavská Sobota na trávniku FC ŠTK 1914 Šamorín. V zostave Gemerčanov absolvoval druholigový debut Michal Michálek. Dvadsaťročný brankár sa pár dní pred stretnutím vrátil z hosťovania v piatoligovom FK Jesenské. Bohužiaľ, mladému gólmanovi premiéra nevyšla. Stredoslováci na juhu západného Slovenska nepochodili a domácim podľahli v pomere 2:0. Šamorínčanov poslal do vedenia

Trojbodový úlovok

V 27. kole sa hráči z Gemera konečne dočkali prvej jarnej výhry. Dosiahli ju v Dubnici, keď domáci MFK pokorili pomerom 2:1. K trom bodom zavelil v 29. min svojim presným zásahom Kostúrik. Na 0:2 zvýšil v 70. min z penalty Migaľa, ktorý sa z bieleho bodu nemýlil ani v predchádzajúcom zápase.

Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta

v 18. min africký útočník Tubonemi, práve po zaváhaní debutujúceho strážcu svätyne hostí. Autorom druhého presného zásahu šamorínskeho celku bol v 90. min Vilkovský. To už hrali Soboťania len desiati. Po hodine hry sa totiž nechal hlúpo vylúčiť záložník Válovčan, keď po úmyselnom kopnutí do kapitána domácich Pončáka videl za odplácanie priamo červenú kartu. Hosťujúci lodivod Gergely Geri bol po zápase rozladený a najmä výkon

v prvom dejstve absolútne nespĺňal druholigové parametre. Geri vyčítal hráčom predovšetkým chuť pobiť sa o úspešný výsledok. „Máme za sebou nevydarený zápas. Vstúpili sme do neho veľmi zle. Hra nebola v prvom polčase podľa našich predstáv, urobili sme veľa chýb. Úvodný gól sme inkasovali po individuálnom zaváhaní. V prestávke sme si niečo povedali. V druhom polčase bolo vidieť naše veľké zlepšenie, išli sme do neho s odhodlaním, že duel otočíme. Začali sme vyhrá-

Rozhodcovská lopta v zápase R. Sobota vs. Šaľa. S číslom 5 na drese hral v zostave domácich Lukáš Lupták. Hlavným arbitrom bol Richard Sedlár. Foto: Július Geľo

vať súboje, získali sme prevahu nad súperom. Ale po ďalšej individuálnej chybe sa nechal v 61. min vylúčiť Válovčan. Napriek tomu sme mali prevahu, dostali sme sa aj do šancí, ktoré sme však nepremenili. Keď sme už v závere hrali vabank, dostali sme druhý gól,“ uviedol tréner MŠK Rimavská Sobota Gergely Geri.

Deľba bodov so Šaľou

Naši hráči následne hostili na domácom trávniku FK Slovan Duslo Šaľa. Soboťania boli síce pred zápasom v pozícii mierneho favorita, no nakoniec remizovali so Šaľanmi 1:1. Aj vzhľadom k priebehu zápasu možno hovoriť o strate dvoch bodov. Na úvodný zásah pritom Geriho zverenci nemuseli dlho čakať. Do vedenia poslal náš tím už v 7. min Lukáš Migaľa, ktorý premenil pokutový kop. Odpoveď hostí na seba nenechala dlho čakať a v 16. min sa z priameho kopu parádne trafil Fehervári. Hráči MŠK dosiahli už jedenásty nerozhodný výsledok v prebiehajúcej sezóne, čo je jednoznačne najviac spomedzi všetkých účastníkov. „Škoda, že sme nevyhrali. Túžili sme po víťazstve. V druhom

„Rozhodlo to, že chalani nechali na ihrisku srdce.“ G.Geri Posledné slovo mal rovnako z penalty v 74. min Dubničan Čiernik. Viac gólov však už na Považí nepadlo, a tak si Gemerčania pripísali deviate ligové víťazstvo v prebiehajúcom ročníku. Trénera Geriho potešil tímový výkon jeho hráčov. Negatívom je, že Soboťania znova nedohrali v kompletnom zložení. „V prvom rade gratulujem chlapcom. Podali bojovný, statočný výkon. V 45. min bol po dvoch žltých kartách vylúčený Kutlík. S desiatimi hráčmi sme dokázali streliť druhý gól a mali sme aj ďalšie šance. Domáci však znížili. Rozhodlo to, že chalani nechali na ihrisku srdce. Vyhrali sme, takže sme spokojní,“ uviedol kouč MŠK Geri, ktorý prevzal mančaft v zime. Rimavskosobotské mužstvo sa nachádzalo aj po stretnutí na Považí na siedmej priečke. Július Geľo


INZERCIA

naše novinky

NSR 2976/14

16

Nrs 07 2014 web  
Nrs 07 2014 web  
Advertisement