Page 1

23 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: II. číslo. 18/2013 Dátum vydania: 26. 9. 2013

Ružomberok

Plaváreň čaká rekonštrukcia

Úspešní výtvarníci

Ružový festival

Krutá prehra futbalistov

str. 2 Ružomberská plaváreň sa nachádza v budove, ktorá má takmer päťdesiat rokov a vyžaduje si generálnu rekonštrukciu. Priestory boli do vlaňajška vo vlastníctve ŽSK.

str. 3 Do celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 2013 postúpilo 433 prác od 222 autorov. Počtom ocenených a vystavujúcich prác boli najúspešnejší výtvarníci z regiónu Liptova.

str. 5 S cieľom vrátiť ľudí do ulíc a ponúknuť im kultivovanú zábavu zorganizovali v meste druhý ročník Ružového festivalu.

str. 12 Prehrať pred vlastnými priaznivcami trojgólovým rozdielom, to urobí vrásky na čele každému futbalovému trénerovi, aj Jozefovi Vukušičovi.

Detský súbor Ďumbier

Vierozvestcovia v múzeu Pri príležitosti Roka sv. Cyrila a Metoda v Žilinskom kraji pripravilo Liptovské múzeum (LM) v Ružomberku kultúrno-výchovné podujatie a scénické pásmo Vierozvestcovia. Uviedli ho 12. septembra v jeho priestoroch. Predovšetkým deti z ružomberských škôl sa preniesli do dávnych čias príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda do Veľkej Moravy. V múzeu zazneli stredoveké piesne v podaní Duo Plachtinskí z Liptovského Hrádka. Život a dielo Cyrila a Medota priblížili prostredníctvom pásma členovia Divadelného súboru Miestnej organizácie

Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a pracovníci LM. Deti z folklórneho súboru Ďumbier v Liptovskom Mikuláši a Liptáčika v Ružomberku načreli do bohatej ľudovej klenotnice predkov žijúcich v regióne Liptova. Atmosféru dotvorilo svojou hudbou teleso Art septet Nicolaus z Liptovského Mikuláša.

Historik LM Karol Dzuriak v úvodnom slove priblížil príchod vierozvestcov na Veľkú Moravu pred 1150 rokmi. Hovoril o ich veľkom prínose pre náš ľud. O programe povedal: „Boli tam chvíle vážne aj veselšie, história dávnoveká. Bolo tam aj pásmo, ktoré bolo venované Cyrilovi a Metodovi. Priblížili sme aj jednu z najcennejších pamiatok Liptova, kostol pri Liptovskej Mare, ktorého kópia sa nachádza v našom skanzene v Pribyline.“ Pôvodne mali uviesť program o vierozvestcoch v areáli gotického kosto-

la Panny Márie pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Počasie organizátorom prekazilo plány. Program Vierozvestcovia v Liptovskom múzeu bol súčasťou rovnomenného cyklu, ktorý pozostával zo šiestich samostatných blokov. Uviedli ich od jari do jesene na rôznych miestach v regióne Liptova ako napríklad v Ludrovej, v Pribyline. Uvedený projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Žilnský samosprávny kraj. Text a foto: Tibor Šuľa


2

novinky

spravodajstvo

operátorku ocenili za zácHranu života Podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák 16. septembra odovzdal ceny za výnimočné záchranárske a vzdelávacie aktivity súvisiace s číslom tiesňového volania 112. Odmenil víťazov národného kola súťaže 112 Awards v dvoch kategóriách: Výnimočný operátor tiesňovej linky a Výnimočná aktivita v oblasti osvety a vzdelávania o čísle tiesňového volania 112.

Plaváreň čaká rekonštrukcia Ružomberskú plaváreň čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia. V súčasnosti pripravuje Mestský úrad v Ružomberku projektovú dokumentáciu. Pre časopis Novinky to potvrdil zástupca ružomberského primátora Stanislav Bella. Priestory plavárne v budove bývalej Strednej odbornej školy polytechnickej (SOŠP) boli do vlaňajška vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Jeho zastupiteľstvo odsúhlasilo, že plaváreň, ale aj telocvičňa a škola prejdú do vlastníctva mesta Ružomberok. ŽSK naďalej obhospodaruje internát, ktorý je súčasťou celého komplexu. Ružomberská plaváreň nachádza sa v budove, ktorá má takmer päťdesiat rokov a vyžaduje si generálnu rekonštrukciu. Tej sa pravdepodobne teraz nedočká. Mali by sa v nej ale uskutočniť potrebné opravy. Bližšie o zámere ružomberskej radnice povedal S. Bella: „Plaváreň prevádzkuje na základe zmluvy plavecký oddiel. Mesto pripravuje projektovú dokumentáciu, aby sa v nasledujúcom období riešila plaváreň. Rekonštrukcia by mala stáť asi 50-tisíc eur. Výsled-

ná suma bude závisieť podľa návrhu projektu. Snahou mesta je zrekonštruovať plaváreň tak, aby minimálne bola na prijateľnej úrovni. Uvažuje sa, že tam pribudnú sauny, možno malý detský bazén. Nechceme to rozširovať vonku, bude zrekonštruovaný interiér plavárne, aby spĺňal všetky moderné parametre.“ O ďalšom osude vyučovacích priestorov v SOŠP nie je rozhodnuté. Mesto Ružomberok vypísalo súťaž na ich predaj a nájom. V tejto súvislosti S. Bella uviedol: „Momentálne sa ukazuje jeden záujemca, s ktorým prebiehajú rokovania. Keď budú známe výsledky, tak budeme o tom informovať. Mohlo by tam byť vytvorené jedno veľmi pekné detské alebo mládežnícke centrum.“ Text a foto: Tibor Šuľa

V kategórii Výnimočný operátor tiesňovej linky zvíťazila operátorka Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Žiline Božena Michaláková. Operátorka poskytla pomoc 11-ročnému chlapcovi Filipovi Orelovi, ktorý sa pri hre v opustenej továrni v bývalých závodoch Texicom v Ružomberku vážne zranil pádom z výšky. Operátorka preukázala výnimočnú profesionalitu a duchaprítomnosť pri zvládaní náročného volania v tiesni, poskytovala chlapcovi nepretržite psychologickú pomoc a motivovala ho

k spolupráci, čo bolo kľúčové pre jeho nájdenie a rýchle poskytnutie pomoci. Zarážajúce na tejto udalosti bolo, že kamaráti, ktorí sa s Filipom hrali v opustenej továrni, spanikárili a z miesta nehody ušli. Veľkým šťastím v nešťastí bol pre chlapca funkčný mobilný telefón, ktorý pri páde nerozbil a chlapec aj napriek veľkému utrpeniu zavolal na číslo tiesňového volania 112 a hrdinsky v spolupráci s operátorkou bojoval o svoj život. Za jeho hrdinskosť sa ministerstvo vnútra rozhodlo udeliť cenu aj samotnému Filipovi Orelovi.

Cieľom celoeurópskej súťaže 112 Awards pre profesionálov aj verejnosť je popularizovať číslo tiesňového volania 112 v celej Európskej únii a podporovať jeho správne používanie. V spolupráci s Európskou asociáciou linky tiesňového volania (EENA) vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR v tomto roku 4. ročník národného kola súťaže. Jeho víťazi postupujú do európskeho kola, ktorého výsledky vyhlásia 2. apríla 2014 vo Varšave. (šu)

Minister vnútra SR Robert Kaliňák odovzdal ceny za výnimočné záchranárske a vzdelávacie aktivity súvisiace s číslom tiesňového volania 112, v Bratislave 16. septembra 2013. Na snímke zľava minister vnútra SR Robert Kaliňák, Slavomír Denis (ZŠ Družicová, Košice), Nikola Špenerová (ZŠ Komenského, Smižany), Božena Michaláková (Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v Žiline) a prednosta Obvodného úradu v Košiciach Martin Petruško (vpravo). Foto: TASR/Martin Baumann

Mesiac úcty k starším Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnia sa v rôznych obciach Ružomberského okresu posedenia s dôchodcami. Pripravujú ich tamojšie samosprávy v spolupráci s miestnymi organizáciami Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). „V  okrese Ružomberok je 13 základných organizácií JDS. Ružomberok bude mať ústredné oslavy v kultúrnom dome. V Ružomberskom okrese máme takmer 800 členov,“ povedal predseda OV JDS v Ružomberku Jozef Bukna. Doplnil, že uvedené organizácie sú veľmi aktívne. Vyvíjajú rôznu činnosť. Spoločne cho-

dia na výlety, pripravujú fašiangové karnevaly a podobne. „Každoročne prichystáme v rámci okresu varenie gulášu, ktorého sa zúčastňujú členovia zo všetkých našich organizácií. Naše organizácie nachádzajú aj podporu u samospráv, kde pôsobia. Dostávajú financie na činnosť, obce im bezplatne prepožičajú sály

kultúrneho domu pre akcie. Za najaktívnejšie naše organizácie považujeme Liptovské Sliače, Liptovskú Štiavnicu a Ružomberok. V posledne menovanom meste máme aj klub, je tam najväčšia organizácia v Ružomberskom okrese,“ podotkol J. Bukna. (šu)


číslo 18/2013

KULTÚRA

3

liptovskí výtvarníci boli Úspešní na Výtvarnom spektre 2013 Takmer dve tisícky neprofesionálnych výtvarníkov z celého Slovenska prezentovali svoje diela pred odbornými porotami postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2013. Po odborných a regionálnych súťažiach nasledovali konfrontácie v krajoch. Do celoštátneho kola postúpilo 433 prác od 222 autorov.

Členky speváckej skupiny Salatín.

Lýra láka dôchodcov Predstaviť seniorské spevácke, tanečné a recitačné talenty je poslaním nesúťažnej prehliadky Ružomberská lýra, ktorá sa uskutočnila 18. septembra v kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch. Prišlo sem 13 súborov z rôznych kútov stredného Slovenska so 180 účinkujúcimi. K nim je potrebné prirátať asi rovnaký počet divákov. „Z najďalej prišla na naše podujatie tanečná skupina Cantry z Mojmíroviec z Nitrianskeho kraja, ktorá chodí každoročne. Tohto roku sme mali rekordnú účasť. Zavítali medzi nás aj kolegovia z Martina. Veď vlani v Hubovej sme mali desať kolektívov a okolo 130 účinkujúcich. Na budúci rok by sme ju chceli usporiadať v Ružomberku s podporou tamojšej radnice,“ uviedol predseda Okresného výboru Jednoty

dôchodcov v Ružomberku Jozef Bukna. Doplnil, že usporiadanie Ružomberskej lýry financujú čisto zo sponzorských príspevkov. Neraz ide o veľmi malé sumy, ale aj to poteší. Vďaka nim sme mohli dať účinkujúcim občerstvenie zadarmo. Ružomberskú lýru založil v roku 2001 OV JDS. Pri jej zrode stál J. Bukna, ktorý je od začiatku jej organizátorom. Na dolný Liptov koncom septembra prichádzajú

dôchodcovia zabaviť sa, naučiť sa aj menej známe piesne. Predovšetkým sa tu chcú stretnúť so svojimi priateľmi. S organizáciou Ružomberskej lýry boli príjemne prekvapení aj návštevníci. K nim patril aj Miroslav Čerňan z Lietavskej Lúčky, ktorý povedal: „Je tu veľmi dobrá organizácia, pekné prostredie. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí.“ Text a foto: Tibor Šuľa

Medzinárodný salón fotografie Fotoforum Medzinárodný salón umeleckej fotografie 46. ročník Fotofora sprístupnia verejnosti 28. septembra v Liptovskom múzeu (LM) v Ružomberku. Vernisáž sa uskutoční o 10. hodine. Návštevníci si výstavu fotografií

budú môcť pozrieť do konca októbra. Počas slávnostného otvorenia výstavy ocenia autorov za najlepšie fotografie. Podujatie pripravuje občianske združenie Fotoforum v  Ružomberku v spolupráci s LM a mestom Ru-

žomberok. Podujatie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mestské lesy Ružomberok a Zväz slovenských fotografov. Na výstavu zaslalo svoje práce 112 autorov z 28 krajín sveta. (šu)

„Poroty oceňujú najmä tie výtvarné práce, ktoré obsahujú určité posolstvo, myšlienku a výtvarnými prostriedkami vypovedajú o svete a živote v celom jeho spektre. Tak to je aj na jubilejnom 50. ročníku celoštátnej súťaže v Trenčíne,“ konštatovala pracovníčka Národného osvetového centra v Bratislave Markéta Ježíková. Odborná porota napokon vybrala na celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum 2013 v trenčianskej Art centre synagóge 250 výtvarných diel od 141 autorov. Verejnosť si ich môže pozrieť do 29. septembra. „Podľa počtu v Trenčíne ocenených a vystavujúcich autorov boli najúspešnejší výtvarníci z regiónu Liptova. V kategórii autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania bolo prihlásených 205 diel od 106 autorov. Odborná porota na výstavu vybrala 93 diel od 69 autorov. Spomedzi nich odborná porota udelila cenu Ľubomírovi Hajdučíkovi z Hybe za diela Trh I, II, vytvorené technikou akrylu. V tej istej kategórii Štefan Packa z Liptovského Mikuláša získal čestné uznanie za koláže Zvedavý pohľad a Pocta M. Martinčekovi,“ povedala metodička Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši Beata Kuviková.

Víťaz aj z Ružomberka

Do kategórie insita prihlásilo sa 30 autorov so 64 výtvarnými prácami. Porota z nich na výstavu vybrala

18 autorov a 28 diel. V tejto kategórii získal cenu ďalší reprezentant Liptova Rastislav Frič z Ružomberka. Trojicu ocenených výtvarníkov dopĺňa pätica vystavujúcich autorov: Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku (Jarná púť – kombinovaná technika), Irena Polóniová z  Ružomberka (Labyrint, Z útrob zeme – akryl), Denis Brnoliak z Liptovských Sliačov (Včerajšok – olej), Ľubica Honcová z Pribyliny (Bezmocnosť – kombinovaná technika) a Lucia Kudličková zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (Mucha nezbedníčka – leporelo, kolorovaná kresba). Predseda odbornej poroty Jaroslav Uhel uviedol:

Najstaršia súťaž

„Výtvarné spektrum je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne. Všetky vystavené súťažné práce dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu. Vystavujúci autori chápu význam estetických faktorov vo svojej tvorbe, v estetickej činnosti v každodennom živote, chápu význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti.“ Celoštátna výstava Výtvarné spektrum 2013 sa uskutočnila pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. (šu)


4

zaujímavosti

Hviezdičky pre turistické zariadenia symbolom kvality

novinky

Zlepšiť úroveň služieb, odstrániť slabšie stránky v starostlivosti o zákazníka je poslaním projektu Liptovská hviezda, ktorý sa zameria na kvalitu ubytovacích zariadení v regióne Liptova. Symbolom kvality bude zlatá hviezda, ktorá zasvieti iba na prevádzkach s najvyšším kreditom. Uchádzať sa o hviezdy kvality môžu všetci prevádzkovatelia ubytovacích zariadení v regióne. „Týmto projektom chceme dokázať, že služby v cestovnom ruchu sa v Nízkych Tatrách neustále zlepšujú. Prevádzkam, ktoré majú rezervy, by sme zároveň radi ukázali správnu cestu. Naším cieľom je tiež poskytnúť verejnosti lepší prehľad o zariadeniach, ktoré si zakladajú na kvalite a spokojnosti zákazníkov,“ povedala Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV. Kým lepší dostanú známku kvality, na  horších zostane úloha popasovať sa s nedostatkami a  cieľ urobiť pre hostí ešte viac. Liptovská hviezda nadväzuje na minuloročný projekt Kvalita a inovácia, ktorý sa zameriaval

nielen na posúdenie úrovne ubytovacích zariadení, ale aj na hodnotenie prevádzok, ktorých cieľom je športové vyžitie dovolenkárov. Nové hodnotenie sa začalo distribúciou dotazníkov medzi ubytovateľov 20. septembra a o mesiac neskôr kvalitu ich služieb preverí odborná komisia. Na základe jej odporúčaní koncom novembra zverejnia najlepšie zariadenia v regióne, ktoré získajú certifikát a prislúchajúci počet hviezd. „Samotná komisia bude mať troch členov – špičkového šéfkuchára, ktorý varil pre michelinovské reštaurácie, skúseného hoteliera a známu osobnosť slovenského šoubiznisu,“ uviedla manažérka projektu Andrea Urbanová. Doplnila, že hodnotiť budú ubytovacie zariadenia v regióne v kategóriách

Turisti oddychujú na kameni neďaleko Téryho chaty v nadmorskej výške 2015 metrov v Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/ Oliver Ondráš

hotely, penzióny, ubytovanie v súkromí, chaty, chalupy a apartmány, podľa jednotlivých tried. V prvom kole budú musieť prejsť prísnymi technickými kritériami a zároveň splniť všetky povinné položky. O konečnom počte hviezd (budú sa udeľovať najviac tri)

rozhodne až komisia po osobnej návšteve zariadenia. Certifikát bude platiť dva roky, po ktorých bude nutné hodnotenie zopakovať. „Pre každého hoteliera by mala byť spokojnosť zákazníka na prvom mieste. Ak v hodnotení uspeje, získa kredit kvalitného a certifikovaného posky-

tovateľa služieb, ku ktorému sa budú klienti vždy radi vracať. Návštevníkom Nízkych Tatier zároveň uľahčíme výber tých najlepších zariadení pod Chopkom,“ podčiarkla D. Bartková.

tisíc návštevníkov. D. Bartková v tejto súvislosti uviedla: „Je to nový produkt, ktorý sa postupne dostáva do povedomia Liptákov a návštevníkov. Cyklo & aqua bus bol jednou z aktivít projektu Cykloregion Liptov, ktorý sme začali v tomto roku realizovať.

Z ohlasov vieme, že spustením projektu, ktorý prezentuje Liptov ako cykloregión, k nám prišlo oveľa viac cyklistov ako po minulé roky. Verím, že v budúcom roku si tento trend zachováme.“

(šu)

Cykloautobus sa osvedčil Cyklo a aqua bus, ktorý počas uplynulého leta premiérovo počas víkendov križoval cesty Liptova, sa osvedčil. Do regiónu sa mu podarilo prilákať množstvo cyklistov. Pôvodne mal cyklo a aqua bus ukončiť sezónu v nedeľu 15. septembra. Koniec prázdnin a počasie počas prvých dvoch septembrových víkendov sa však podpísalo pod nízky počet cestujúcich. „Posledný víkend z piatka na sobotu 7. septembra bol autobusbus veľmi

Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta

málo obsadený. O niečo viac cestujúcich previezli autobusy v nedeľu,“ informovala Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV. Autobus pre milovníkov cyklistiky a kúpania premával medzi najväčšími turistický-

mi atrakciami Liptova. Spájal na dolnom Liptove osadu Vlkolínec s kúpeľmi v Lúčkach a turistickým strediskom pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Z neho vychádzala druhá trasa, ktorá viedla cez Jasnú až do skanzenu v Pribyline. Zviezlo sa ním takmer

Text a foto: T. Šuľa


číslo 18/2013

spektrum

5

Deti nesedeli doma, ale súťažili Športovo-branné podujatie pre deti nazvané Neseď doma, ukáž čo vieš, uskutočnilo sa v nedeľu 15. septembra v Liptovských Sliačoch. Na športovisko v prírode sa premenili lúky a polia v okolí kostola v miestnej časti Vyšný Sliač. Prišlo sem okolo 50 detí napríklad z obce Lisková, ružomberskej mestskej časti Černová, nechýbali ani domáci malí pretekári. Trať merala približne dva kilometre. Súťažiaci si na nej vyskúšali svoje zručnosti napríklad pri spájaní požiarnych hadíc na striekaciu mašinu, s hadicami zhadzovali kužele. K najnáročnejšej

Skupina Kasteldox počas vystúpenia na Ružovom festivale.

Ružomberské ulice ožili

disciplíne patrilo zhodenie terčov prúdom vody z ručnej striekačky. Do nevšedného zápolenia sa zapojili deti od päť do pätnásť rokov. Terajší piaty ročník akcie pripravilo občianske združenie Dráčik z L. Sliačov. „Cieľom podujatia je vytiahnuť deti od počítačov do prírody. Môžu si vyskúšať aj disciplíny, ktoré sú na detských hasičských súťažiach. Hlavne sa môžu zabaviť a zašportovať,“ povedal hlavný organizátor pretekov Miroslav Caban. Text a foto: Tibor Šuľa

Vrátiť ľudí do ulíc a ponúknuť im kultivovanú zábavu. S týmto cieľom v Ružomberku zorganizovali už druhý ročník Ružového festivalu, ktorý sa uskutočnil 13. a 14. septembra. Počas neho centrum mesta patrilo hudbe, tancu a množstvu súťaží pre malých aj veľkých návštevníkov Liptova. Ruža je symbolom Ružomberka, podobne ako Jánošík symbolom Nízkych Tatier. Jedno bez druhého si dnes už sotva možno predstaviť. Práve to bol jeden z motívov prečo sa v Ružomberku rozhodli zorganizovať netradičný festival. „Naším cieľom bolo a stále aj je dostať do centra ľudí, ponúknuť im program, ktorý by ich zaujal a pomohol tak zaplniť vyprázdňujúce sa centrum mesta, ktoré v podvečerných i večerných hodinách neraz zíva prázdnotou,“ priblížil hlavnú myšlienku akcie jej organizátor Ivan Šenšel, riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Mesto Ružomberok pripravilo počas obidvoch dní Ružového festivalu bohatý program. „Predpoludnie prvého dňa sme venovali de-

ťom z materských a základných škôl, ktoré sa mohli zabaviť s finalistkou súťaže Česko-Slovensko má talent Monikou Olšovskou s fenkou Arsinkou, na skvelej klauniáde Pika a Nika z divadelného centra Martin, či maľovaním na tvár,“ povedal I. Šenšel. V popoludňajšom programe Ružového festivalu „pokrstili“ záhon ruží 2013. Návštevníkom zaspievala finalistka Česko-Slovenskej superstar Kristína Debnárová, nasledovali vystúpenia vynikajúceho súboru Všetečníci a hudobnej skupiny Team Revival. Pokračovaním Ružového festivalu bola sobotná Street Night Musíc Show. Vo večerných hodinách sa od 20. hodiny okrem DJ Rica predstavili kapely The Weather, Kasteldox, Kristína Debná-

rová a tanečná skupina Galaxy. Na spoločnom programe spolupracovali aj niektoré kaviarne a puby v centre mesta, kde hrali počas večera iný typ hudby. Počas druhého dňa sa pre nepriazeň počasia nemohli predstaviť bikeri a  skateri. Veľa zábavy ponúkli divácke súťaže v pití kofoly a piva, v jedení čokolády. „Toto podujatie je dôkazom toho, že na Liptove to žije nielen počas hlavnej turistickej sezóny, ale aj mimo nej. Boli by sme radi, aby si do Nízkych Tatier našlo cestu stále viac ľudí a začali ich vnímať ako celoročnú destináciu,“ uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková. Tibor Šuľa

Spievali vierozvestcom Program venovaný 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko uviedli v polovici septembra vo farskom kostole v Liptovských Sliačoch. Vystúpili tam dievčenská spevácka skupina Veselička pri detskom folklórnom súbore

(DFS) Sliačanček a farský chrámový spevokol. Piesňami si pripomenuli význam a poslanie vierozvestcov a ich účinkovanie na Veľkej Morave, ale aj ich duchový odkaz pre súčasného človeka. (šu)


6

novinky

poradňa

Hygienik radí:

Ako sa postarať o školákov Nástup detí do školy znamená pre rodičov opäť roztočený kolotoč každodenných povinností. Aby školský rok ubiehal bez zbytočných problémov a školáci zvládali svoje povinnosti v dobrom zdraví, pripravili sme niekoľko rád a odporúčaní odborníkov.

Desiata

Výživová hodnota desiatej závisí od jej zloženia. U detí preferujeme také zloženie desiatej, aby bola pestrá, výživovo hodnotná a zdravá. Kvalitná desiata by mala pozostávať z celozrnného pečiva, nátierky, alebo syra, porcie zeleniny a ovocia a hodnotného nesladeného nápoja. To všetko predstavuje zložky potravy, ktoré dodajú organizmu optimálne množstvo výživných látok (bielkoviny, tuky, cukry), ale aj vitamínov a minerálnych látok. Z minerálnych látok je pre vyvíjajúci sa organizmus najvýznamnejší vápnik, ktorého zdrojom je najmä mlieko, mliečne výrobky, syry a jogurty, preto v rámci pestrosti stravy by mali rodičia zaradiť na desiatu aj mlieko a mliečne výrobky. Z mliečnych výrobkov sú veľmi hodnotné probiotické a acidofilné výrobky. Pri príprave desiat majú aj cukry svoje nezastupiteľné miesto, nakoľko pre detský vek je charakteristická potreba tzv. rýchlych kalórií, preto nie je potrebné ich úplne zakazovať. Denná porcia by nemala byť väčšia ako 50 g a uprednostniť treba sladké pečivo, príp. sušienky, sušené ovocie a cereálne sladké tyčinky pred tučnými múčnikmi a cukrovinkami.

najzdravšie sú bylinkové čaje, pitná voda, príp. riedené ovocné šťavy. Nevhodné sú sladké limonády a sýtené sladené nápoje, ktoré obsahujú priveľa jednoduchých cukrov a zbytočne zvyšujú príjem energie, čo vedie ku vzniku nadhmotnosti a obezity.

Správna obuv

Detská noha je extrémne citlivá na škodlivé vonkajšie vplyvy. V dôsledku nesprávneho výberu obuvi môže dôjsť k irreverzibilnému (nevratnému) poškodeniu kostry chodidla, jeho deformitám a následne zafixovaniu chybného držania tela (skolióza) so všetkými zdravotnými a sociálnymi dôsledkami. Je nevyhnutné vyberať obuv vyrobenú z prírodných materiálov, ako napr. prírodné usne a textil. Sú mäkké, priedušné, absorbujú zvýšenú fyziologickú vlhkosť detskej nohy a zároveň sa vďaka svojmu zloženiu vhodne prispôsobia anatomickému tvaru chodidla. Tieto materiály vyho-

Prváci na Základnej škole Hodžova v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

vujú náročným hygienickým požiadavkám aj z hľadiska nežiaduceho kožného dráždenia. Za nevhodné materiály považujeme rôzne plasty, poroméry a koženky. Nakoľko sú tvrdé, ťažko sa prispôsobujú tvaru chodidla a sú nepriedušné. Pre malú schopnosť odvádzať vlhkosť z povrchu kože môžu byť príčinou nepríjemných plesňových ochorení. Vo všeobecnosti platí zásada-čím ľahšie, tým lepšie. V najmenších vekových skupinách detí je vhodné preferovať nízku členkovú obuv, šnurovaciu alebo uzatvárateľnú textilným pásikom, resp. na zips, z čo najľahších materiálov. Strih by mal zodpovedať tvaru chodidla tak, aby dieťa pri chôdzi neobmedzoval. Podpätky by mali byť u  detskej obuvi čo najnižšie, s veľkou plochou pre  udržanie stability. Zásadne sa neodporúčajú topánky s vysokými štíhlymi podpätkami.

Pre pobyt v interiéri (škola, škôlka a pod.) je vhodná ľahká vzdušná obuv, u menších detí zabezpečená proti vyzutiu remienkom resp. šnúrkami (prezúvky). Na aktívny odpočinok je určená športová obuv, ktorá svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám príslušného druhu športu. Deti majú často tendenciu zamieňať si športovú obuv s prezúvkami, čo je z hygienického hľadiska nevhodné (športová obuv je nepriedušnejšia a tvrdšia). Vychádzková celoročná alebo zimná obuv je vyrobená tak, aby vyhovovala noseniu po vonku, na bežnú pešiu chôdzu. Vyznačuje sa mohutnejšou a trvanlivejšou konštrukciou s pevnou podošvou. Rekreačná obuv by sa mala používať najmä pri rekreačno-vychádzkových príležitostiach, na dlhšie vzdialenosti i v menej upravenom prírodnom prostredí tak, aby chodidlo malo stále správnu polohu. Je charakterizovaná pevnou konštrukciou zvršku a robustnou podošvou (protišmykový dezén).

Vši – ako sa ich čo najúčinnejšie zbaviť?

Pitný režim

Neoddeliteľnou súčasťou desiatej je aj správny nápoj. Pitný režim je veľmi dôležitý, nakoľko nedostatok tekutín v tomto veku sa môže prejaviť bolesťami hlavy, únavou, a ťažkosťami s ľadvinami. Potrebné je piť dostatočné množstvo tekutín, z ktorých

Platí zásada: vyberajte obuv podľa účelu jej používania

Mladí umelci ponúkali svoje výrobky na Urban Markete v rámci Dňa architektúry a dizajnu 1. júna 2013 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Časté umývanie vlasov síce čiastočne bráni rozmnožovaniu parazitov vo vlasoch, ale toto opatrenie nemožno považovať za dostatočné. Samotné umytie vši z vlasov neodstráni. Je potrebné ošetriť vlasy prípravkom proti všiam dostupným na trhu (v súčasnos-

ti je na trhu šampón, dezinsekčný spray, vlasový gél, kondicionér). Túto kúru je nutné vykonať u všetkých členov kolektívu v rovnakom čase. Ak sa kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. Zároveň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz. Matrace, žinenky používané v škole je tiež potrebné postriekať prípravkom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru. Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. prof. MUDr. Ivan Rovný, PHD., MPH, hlavný hygienik SR - zastupujúci


číslo 18/2013

poradňa

7

Deti majú zlé stravovacie návyky Viac ako tretina slovenských detí vo veku 7 až 10 rokov pravidelne neraňajkuje a nemá dostatočný denný príjem ovocia a zeleniny. Deti zároveň konzumujú v jedle veľa soli a málo sa hýbu. Zlé stravovacie návyky, nesprávna skladba stravy a málo pohybu má za následok zvýšenie počtu detí s civilizačnými ochoreniami. Problémy s nadmernou hmotnosťou má takmer 10 percent detí vo veku 7 až 10 rokov. Na vidieku je viac obéznych detí ako v meste. Vyplýva to z  analýzy stravovacích zvyklostí slovenských detí mladšieho školského veku. Monitoring realizoval a výsledky spracoval Úrad verejného zdravotníctva SR a podieľali sa na ňom aj členovia Združenia pre zdravie a výživu. Zistil aj to, že iba o niečo viac ako polovica z vyšetrených detí denne konzumuje mlieko. Zeleninu a ovocie jedia deti málo, zároveň sa aj málo hýbu. Monitoring ukázal, že na vidieku je viac obéznych detí ako v meste. Môže za to aj tradičná kuchyňa s vyšším zastúpením menej vhodných živočíšnych tukov.

Zdravé raňajky sú dôležité

Tvorcov analýzy znepokojuje aj fakt, že 37,5 percenta detí neraňajkuje pravidelne. „Je zistené, že deti, ktoré pravidelne jedávajú raňajky, majú vyváženejší príjem živín v porovnaní s deťmi, ktoré raňajky vynechávajú. U detí, ktoré pravidelne raňajkujú, je aj nižšia pravdepodobnosť vzniku obezity,“ upozornila Katarína Babinská zo Združenia pre zdravie a výživu. Z monitoringu ďalej vyplýva, že zloženie raňajok a desiatej je zamerané na nie najsprávnejšie kombinácie pečiva, šunky, salámy, sladkostí a sladkého pečiva. Vhodnou desiatou pre dieťa školského veku je napríklad chlieb či pečivo, natreté kvalitným

Foto: TASR/Štefan Puškáš

rastlinným margarínom, ktorý obsahuje esenciálne mastné kyseliny omega 3 a omega 6. Vhodným doplnkom je plátok šunky alebo syra a nemala by chýbať zelenina. Namiesto sladkosti by mali ro-

dičia baliť deťom na desiatu či olovrant ovocie.

Málo pohybu a veľa soli

Výrazne negatívne zistenie monitoringu je, že obsah kuchynskej soli v prijímanej strave u detí je viac ako 3,5-násobne prekročený oproti súčasných odporúčaniam. Nedobré je aj zistenie, že sa deti menej hýbu a významne podľa monitoringu narastá čas trávený pred televíziou alebo počítačovou obrazovkou. „Podľa odporúčaní by sa dieťa školského veku malo každý deň aspoň hodinu venovať stredne intenzívnej až intenzívnej pohybovej aktivite,“ uviedla Babinská.

Výsledky tiež poukazujú na fakt, že takmer polovica detí neolovrantuje, takže medzi obedom a večerou nastáva dlhá prestávka bez pokrmu, čo spôsobuje väčší hlad a riziko večerného prejedania sa. Za pozitívne zistenie monitoringu možno považovať vysoké percento detí (97 percent), ktoré konzumujú pravidelne denne obed, mnohé však vynechávajú polievku. „Ak dieťa nezje polievku, oberá sa o plnohodnotný pokrm, z obeda odchádza nedostatočne nasýtené a hlad často zaháňa sladkosťami alebo výživovo menej hodnotnými potravinami,“ vysvetlila Babinská. TASR

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

V jedálňach sa stravuje viac študentov Kým v roku 2000 chodilo v základných školách na obedy vyše 50 percent školákov, v súčasnosti sa v jedálňach stravuje takmer 70 percent žiakov. Na stredných školách v tomto období došlo k nárastu o viac ako 20 percent. „Z našich štatistík je možné konštatovať, že v materských školách sa stravuje 99,5 percenta detí. V prípade školských jedální v základných školách ide o 67 percent žiakov a na stredných školách je to na úrovni 37 percent,“ uviedol hovorca ministra školstva Michal Kaliňák. Silvia Tokárová z ministerstva považuje nárast strav-

níkov za výsledok opatrení, ktoré rezort prijal. „A to napríklad v oblasti aktualizácií materiálno-spotrebných noriem, kde do jedálnička boli zaradené jedlá medzinárodných kuchýň. Pripravujeme ďalšie opatrenia, ako napríklad jedlá na výber pre stredoškolákov,“ povedala Tokárová. Rezort podľa Kaliňáka momentálne rieši aj otázku

školských bufetov, ktorých sortiment často nie je v súlade s výživovými trendami pre deti. V priebehu augusta ministerstvo organizovalo v regiónoch stretnutia so zamestnancami školských jedální, ktorí boli informovaní a usmernení k verejným obstarávaniam a  novým receptúram. TASR, foto: TASR/Michal Svítok


8

novinky

spektrum

Podľa sčítania bolo 48,3 % ekonomicky aktívnych ľudí V Žilinskom kraji bolo podľa výsledkov posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 21. máju 2011 ekonomicky aktívnych 332 502 obyvateľov (48,3 percenta) a u 26 414 obyvateľov (3,8 percenta) nezistili žiadnu aktivitu. Informovala o tom Katarína Holienčíková z Odboru informatiky, registrov a informačných služieb Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Žiline. K okamihu sčítania mal podľa nej Žilinský kraj 688 851 trvalých obyvateľov. „V skupine ekonomicky aktívnych je najviac zastúpená skupina pracujúcich (okrem dôchodcov) s podielom 39,4 percenta z celkového počtu trvalých obyvateľov Žilinského kraja. Nezamestnaných bolo 45 321, čo predstavuje 6,6 percenta. Podiel pracujúcich dôchodcov v kraji dosiahol 1,7 percenta. Najvyšší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov mal podľa sčítania okres Žilina (49,9 percenta). Viac ako 49-percentný podiel ekonomicky aktív-

nych bol aj v okresoch Kysucké Nové Mesto a Liptovský Mikuláš,“ uviedla Holienčíková.

Štatistiky o pracujúcich

Doplnila, že pracujúci (okrem dôchodcov) predstavovali medzi ekonomicky aktívnymi najpočetnejšiu podskupinu z trvalo bývajúcich obyvateľov. „Najvyšší podiel pracujúcich (okrem dôchodcov) bol v okrese Žilina (41,5 percenta) a Kysucké Nové Mesto (41,2 percenta). Najnižší podiel dosiahol okres Námestovo (36 percenta). Nezamestnaní tvorili druhú najpočetnejšiu podskupinu eko-

nomicky aktívnych obyvateľov. Najvyšší podiel nezamestnaných bol v okresoch Bytča (7,8 percenta) a Ružomberok (7,7 percenta). Viac ako 7-percentný podiel bol aj v okresoch Čadca, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice. Najmenší podiel nezamestnaných mal okres Martin (5,4 percenta) zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v tomto okrese,“ dodala Holienčíková. Pracujúci dôchodcovia tvorili tretiu najpočetnejšou podskupinou ekonomicky aktívnych obyvateľov. „Najvyšší podiel pracujúcich dôchodcov mal

Ilustračné foto: archív redakcie

okres Martin (2,4 percenta). Na druhom mieste boli okresy Liptovský Mikuláš a Žilina (1,9 percenta). Osoby na materskej dovolenke predstavovali početne najmenšiu podskupinu ekonomicky aktívnych obyvateľov. V okresoch Žilinského kraja sa podiel osôb

na materskej dovolenke pohyboval od 0,4 percenta (Turčianske Teplice) po 0,9 percenta (Námestovo) zo všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v jednotlivých okresoch,“ uzatvorila Holienčíková. TASR

Odhalili symbolický Jánošíkov hrob

Najviac turistov sa v prvom štvrťroku ubytovalo v Žilinskom kraji

V dolnooravskej obci Zázrivá 14. septembra slávnostne odhalili priamo medzi drevenicami Jánošíkovho dvora symbolický hrob legendami opradeného zbojníckeho kapitána. Pod Rozsutcom neďaleko rodnej Terchovej ho bude pripomínať dielo akademického sochára Jaroslava Gaňu.

Oficiálne údaje Štatistického úradu SR za prvý štvrťrok radia Žilinský kraj na čelo rebríčka podľa počtu ubytovaných turistov. Na severozápadnom Slovensku zaregistrovali počas prvých troch mesiacov tohto kalendárneho roka 219 401 prenocovaní turistických návštevníkov. Znamená to medziročný nárast o 17 percent.

„Usiloval som sa vystihnúť pre nás Slovákov inšpiratívny životný príbeh Juraja Jánošíka. K zemi naklonený kríž spútaný reťazou predstavuje porobený slovenský národ. Pretrhnuté okovy sú symbolom vzdoru a nádeje našich prastarých otcov na oslobodenie spod feudálneho jarma,“ uviedol autor originálneho pamätníka. Jánošík je podľa majiteľa štýlového rekreačného zariadenia Juraja Málika vyhľadávanou témou domácich i zahraničných turistických návštevníkov. „Často sa pýtajú na jeho hrob. Preto sme

„Dostali sme sa aj pred Bratislavu. Dúfame, že nás nesklamú ani výsledky končiacej sa letnej i začiatku blížiacej sa zimnej sezóny a udržíme sa na prvej priečke aj v celoročnom zúčtovaní. Predbežné letné štatistiky nás napĺňajú oprávneným optimizmom,“ skonštatoval predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický raj (KOCR) Jozef Štrba. V Žilinskom kraji sa ubytovala viac ako štvrtina turistov v rámci celého Slovenska. „Takmer dve tretiny tvorila domáca klientela. Spomedzi zahraničných návštevníkov bolo

sa rozhodli vybudovať aspoň symbolické pietne miesto, ktoré by ho v sebe zosobňovalo,“ vysvetlil. „Obrovský zľudovený fenomén našej histórie a kultúry, ktorý spolutvorili sny a túžby generácií našich predkov, si bezpochyby zaslúži takýto dôstojný pamätník. Verím, že legenda o nebojácnom ľudovom hrdinovi bude priťahovať do jeho rodného kraja čoraz viac turistov,“ dodal Málik s tým, že v Jánošíkovom dvore pribudla aj symbolická šibenica. TASR

tradične najviac Čechov a Poliakov, ktorých počet medziročne vzrástol veľmi výrazne. Každý ubytovaný turista strávil u nás v priemere tri noci,“ spresnila riaditeľka KOCR Iveta Chabadová.

Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

Približne polovica návštevníkov Žilinského kraja sa ubytovala v okrese Liptovský Mikuláš. „Pod veľmi pozitívne štatistické ukazovatele sa určite podpísala zlepšujúca sa spolupráca našich regionálnych organizácií cestovného ruchu, cielený spoločný marketing a adresné využívanie viaczdrojového financovania,“ dodal Štrba. TASR


číslo 18/2013

spektrum

Radíme: jeseň na cestách je plná nástrah

pomáhali turistke Pomoc príslušníkov jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Ružomberku potrebovali ľudia od 13. do 19. septembra šesť ráz.

Foto: TASR/Milan Kapusta

Každé ročné obdobie prináša so sebou riziká, ktoré sa odzrkadľujú aj na cestách, upozorňujú policajti. Počas jesene často sťažuje vodičom podmienky na jazdu dážď a hmly, čo má za následok zníženú viditeľnosť, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dopravných kolízií. Nebezpečný je aj čas, keď sa stmieva a rozvidnieva. „Je dôležité uvedomiť si, že  leto je už definitívne za nami a heslo vidieť a byť videný je ešte dôležitejšie ako obyčajne nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Vodiči musia ešte viac predvídať, prispôsobiť jazdu nielen svojim schopnostiam, ale aj poveternostným podmienkam. Tam, kde je veľká pravdepodobnosť, že na cestu vybehne chodec, treba radšej

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

spomaliť,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. V prípade cyklistov je dôležité myslieť na osvetlenie bicykla. Život často zachráni malý reflexný prvok – pásik alebo nálepka na taške či oblečení. Bezpečnosť zvyšuje prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, teda priechody a chodníky. „Pri prechode cez cestu sa

9

treba viackrát presvedčiť, či je možné vstúpiť na vozovku. A to tak, že sa pozrieme vľavo, potom vpravo, zasa vľavo a prejsť len vtedy, ak sa nepribližuje automobil,“ upozornila Baloghová. Medzi nástrahy jesene pre vodičov patrí aj lesná či poľná zver. Od vodičov sa v tomto období vyžaduje väčšia opatrnosť a predvídavosť na miestach, kde je pravdepodobné, že sa zver na ceste objaví. „Ak sa už zviera dostane na vozovku, neodporúčame vodičom, aby sa pokúšali zvieratám vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky šmyku môžu byť oveľa väčšie ako zrážka so zvieraťom. To platí najmä pri jazde po diaľnici,“ radí Baloghová. Pozor treba dávať aj na jesenné poľnohospodárske práce, kde možno očakávať znečistenie vozovky od blata. Problémy môže spôsobiť aj opadané lístie na ceste a s tým spojené nebezpečenstvo šmyku. TASR

Na pomoc pri znesení zranenej turistky z lesa nad Hrabovom ich privolali 16. septembra. Hasiči žene na poranenú nohu založili vákuovú dlahu a naložili ju na nosidlá, v ktorých ju zniesli dole strmým terénom až k autu. Na druhý deň hasiči zachraňovali ženu, ktorá sa nachádzala v rieke Váh. Hasiči sa ku žene dostali pomocou ručného výsuvného rebríka, po ktorom žena za asistencie vyšla sama na  breh. Hasiči ju odovzdali posádke sanitky RZP, ktorá ju odviezla na vyšetrenie. O pol hodiny neskoršie pomáhali odčerpať dažďovú vodu z pivničných priestorov na Tatranskej ulici v Ružomberku. Záchranári ešte v ten istý deň zasahovali pri dopravnej nehode nákladného auta s návesom, ktoré ostalo visieť nad riekou Váh pri Ľubochni. Pomocou ručného rebríka dostali sa k ľahko zranenému vodičovi v kabíne

auta. Hasiči roztrhnutú palivovú nádrž utesnili pomocou tesniaceho tmelu a uniknutú naftu posypali vapexom a pozbierali do zbernej nádoby. „Dňa 19. septembra sme pomáhali pri otvorení bytu na ružomberskej ulici Plavisko, v ktorom bola nemobilná osoba. O niekoľko hodín neskoršie hasiči zasahovali pri dopravnej nehode osobného auta, ktoré sa prevrátilo na strechu v priekope cesty 3. triedy pri Liskovej. Hasiči k zranenému vodičovi privolali sanitku, ktorá ho odviezla do nemocnice na ošetrenie. Po zdokumentovaní nehody príslušníkmi polície hasiči za pomoci navijaku prevrátili auto na kolesá a vytiahli na krajnicu. Uniknuté kvapaliny posypali vapexom a pozbierali do zbernej nádoby,“ informoval technik OR HaZZ Ján Ondruška. (šu)

Kamión na zvodidlách Nákladné vozidlo Renault, ktoré riadil 50-ročný český občan, skončilo ráno 17. septembra na zvodidlách na ceste I/18 pri obci Ľubochňa. Kamión s návesom išiel z Ružomberka do Martina. Jeho šofér nezvládol jazdu na mokrej komunikácii. „V  dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky dostal šmyk a poškodil zvodidlá po pravej strane cesty. Na vozidle vznikla škoda za asi 18 tisíc eur. Požitie alkoholu u vodiča nezistili. Pri nehode sa nikto nezranil,“ informoval hovorca Krajského

riaditeľstva policajného zboru v Žiline Radko Moravčík. Doplnil, že z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody museli asi na polhodinu úplne uzatvoriť uvedený úsek cesty. Premávku tam riadili a usmerňovali policajti. (šu)


10

kríŞovka/súżaŞ

OchrannĂĄ zĂłna logotypu

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

10 â‚Ź

a 2 a

v hodnote

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ radi lúťtia krĂ­Ĺžovky a Ä?Ă­tajĂş knihy sme pripravili novinku. Z koreĹĄpondenÄ?nĂ˝ch lĂ­stkov, pohÄžadnĂ­c, alebo listov so sprĂĄvnym znenĂ­m tajniÄ?ky budeme ĹžrebovaĹĽ vĂ˝hercu, ktorĂ˝ dostane poukĂĄĹžku v hodnote 10 eur na nĂĄkup knihy podÄža vlastnĂŠho vĂ˝beru z ponuky knĂ­hkupectva Martinus. PoteĹĄiĹĽ darÄ?ekom v podobe peknej knihy tak mĂ´Ĺžete nielen seba, ale aj svojich blĂ­zkych.

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

verzia s modelovaným symbolom a 2

 

Logotyp s textom

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 17. 10. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

  

  

  

   



rk 18/2013

20mm

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov reprodukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupectvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala byĹĽ menĹĄia ako 5 bodov.

NRK 1423/13

kupĂłn

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

  

   

  

  

  

krĂ­Ĺžovka

novinky

      

FarebnosĹĽ logotypu

   

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB – 195/0/0

OchrannĂĄ zĂłna logotypu je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezpeÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu.

CMYK – 0/0/0/ Pantone – Coo RGB – 137/13

DoplnkovĂ˝ text k logotyp sa umiestĹˆuje pod logotyp a sadzanĂ˝ fontom Ad Pro. Uv ky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umi tu. Medzi pĂ­smom v logoty ĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ by rozdiel, text by nemal kon kosĹĽou samotnĂŠmu logot pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ inf


číslo 18/2013

šport

11

Slafkovský so striebrom, s medailami aj hliadky Vo finálovom bloku sa na majstrovstvách sveta na divokej vode o zisk cenných kovov zaslúžili aj pretekári Dukly Liptovský Mikuláš. Dve získal Alexander Slafkovský, po jednej jeho oddieloví kolegovia Michal Martikán, Tomáš Kučera a Ján Bátik.

Zmazané trestné sekundy

V semifinále Slafkovský presvedčivo nevyzeral, do finále postúpil z 9. miesta. „Lepšie sa mi šlo finále, naskočili mi síce dve trestné sekundy na poslednej protivodke, no nebol som si ich vedomý. Šiel som stredom bránky, našťastie penalizáciu potom zmazali, to však už nič nemenilo na tom, že som skončil strieborný. V cieli som vo chvíľach čakania prežíval niečo strašné, takisto ako deň predtým v semifinále. Rodičia Florenceho mi povedali, že trestné sekundy z môjho času zmazali, o to viac som si bol istejší, už s presvedčením, že by mi medaila nemala ujsť.“

Dotraz najlepšie piaty

Vývrtky radosti Slafkovského vo vode boli dokonalé. „Dva eskimáky som si doprial symbolicky preto, že som skončil druhý, od radosti som si musel schladiť aj rozhorúčenú hlavu. Štvrtých miest už bolo u mňa počas kariéry strašne veľa, ani som ich nerátal a keby som skončil teraz rovnako, tak by som sa poriadne naštval. Na ME nemám zatiaľ titul, zbieram len druhé a tretie miesta, no na MS som bol doteraz najvyššie piaty v Tacene 2010. Od roku 1999 som urobil kus cesty a dospel som až do striebornej Troje.“

Víťazná hliadka

Druhá medaila, o ktorú sa zaslúžili aj borci Dukly Liptovský Mikuláš, bola ešte cennejšia. Po finálovej jazde hliadok singlistov sa pohlo výrazným spôsobom štatistikou. Do historickej slovenskej bilancie pribudlo 20. zlato, 10-te získal Michal Martikán s nepretržitým medailovým reťazením od MS'95 v Nottinghame a singlisti sa na MS na najvyššom stupni ocitli v nezmenenej zostave štvrtýkrát za sebou. Ich zlaté šampionáty so  šiestimi piedestálmi obsiahli roky Tres Coroas'97, Augsburg'03, Seu d'Ur-

Slovenská mužská hliadka v kategórii C1 v zložení Michal Martikán (v strede), Alexander Slafkovský (vľavo) a Matej Beňuš získali na MS vo vodnom slalome zlaté medaily. Foto: TASR/Henrich Mišovič

gell'09, Tacen'10, Čunovo'11 a Troju'13. Napriek tomu, že si trikrát ťukli do bránok a nazbierali šesť trestných sekúnd, plusové body medzi 15 štartujúcimi tímami zbierali v rýchlych prejazdoch a v kolektívnej súhre, čo im pomohlo zdolať druhých Nemcov o 0,79 sekundy a tretích Francúzov o 3,86 s.

Spokojní medialisti

Michal Martikán si hojil ranu z neúspechu v semifinále pretekov jednotlivcov a podarilo sa mu to dokonale. „Je to super, úplne inak som vnímal teraz jazdu, v teple, v krátkych rukávoch, so slnkom, teda v úplne iných podmienkach ako deň predtým v semifinále. Jazdilo sa mi bez akýchkoľvek problémov, s tými najjednoduchšími prejazdami napriamo, ktoré šetria čas. Som šťastný, že sa nám podarilo vyhrať a je mi cťou byť v takomto tíme. Naše reťazenie zlatých je pozoruhodné a nemienime si ho pretrhnúť.“ Najspokojnejším z trojice (tretím členom hliadky bol Matej Beňuš) bol Alexander Slafkovský, ktorý si k individuálnemu striebru pripísal kolektívne zlato. „Rébusy na vode sme riešili priebežne, rôzne situá-

cie zvládli za pochodu, v tom bola naša sila. Okolo 12. a 16. bránky sme mali problémy, no naskákali sme dobre do dôležitej poslednej protivodky a už sme vedeli, že je to super. Boli sme našťastie dosť rýchli, o ťukoch som vedel, ja som sa postaral o dva. Ak by som jazdu pokazil, sypal by som si popol na hlavu. Hliadky sú o tímovej disciplíne, žiadna medaila nie je zadarmo, ani táto, aj keď sa viac doceňujú individuálne.“

Ďalšie striebro

O zisk strebornej medaily sa zaslúžia aj hladka 3xC2 v zložení Pavol a Peter Hochschor-

nerovci, Ladislav a Peter Škantárovci a Tomáš Kučera – Ján Bátik Tomáš Kučera, člen Dukly, sa nad striebrom zaradoval: „Každá medaila poteší, no nás veľmi mrzí, že sme v individuálnom finále chýbali.“ Ján Bátik dodal: „Máme na čom pracovať, aby sme takto aj individuálne vynikli. Neboli sme príliš zohratí, aj preto sa objavovali v súhre chyby. Zopakovali sme si striebro na MS v Čunove spred dvoch rokov, už dlho jazdíme v nezmenenej zostave a občas aj takto vynikneme.“ TASR, (bb)

ŠPECIÁLNE O VLASOCH

NRK 945/13

Alexander Slafkovský vo finále C1 nezaváhal, s čistou jazdou sa v cieli spontánne radoval a mal na to pádny dôvod. Získal premiérový vzácny kov v individuálnych pretekoch vo svojej kariére na MS, dosiaľ mal na konte štyri zlaté výlučne v pretekoch tímov. Na trati mu po každej z 25 bránok vzrastala nádej na životný úspech. „Fyzicky to bolo náročnejšie ako technicky, no dalo sa všeličo pokaziť, v cieli som si odsledoval ako niektorí pohoreli, každá bránka rozhodovala o výsledku.“

Môj lekár mi odporučil používať prípravky SALON TEXTURES, ktoré by mali vyriešiť môj veľký problém s vypadávaním a rastom nových vlasov. Pretože neviem, kde by som tieto veľmi účinné výrobky zohnal, obraciam sa na Vašu redakciu, aby ste mi poskytli bližšie informácie. pán Pavol V. Výhradným dovozcom týchto veľ- zmierili s plešinou. Môžete si ich aj mi kvalitných zahraničných výrob- s presným návodom kúpiť, prípadne kov, ktoré sa vyrábajú na prírodnom objednať na adrese: základe, je firma KVATROFIN s.r.o., Skalica. Tieto prípravky stoja KVATROFIN s.r.o. 23 € a 16 €, a odporúča sa používať Škarniclovská 1 ich súčasne. Hovorí sa, že v mno- 909 01 Skalica hých prípadoch dochádza k novému tel.: 034/664 74 35 rastu vlasov tam, kde sme sa už www.vlasovakura.sk

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Martin, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 23 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4740/13   E-mail: novinky.rk@14news.eu   Inzertné oddelenie: Helena Šiandorová, t. č.: 0917 77 50 22   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

šport

Krutá domáca prehra Ružomberku Prehrať pred vlastnými priaznivcami trojgólovým rozdielom, to urobí vrásky na čele každému futbalovému trénerovi. S týmto faktom sa musel vyrovnať aj ružomberský tréner Jozef Vukušič v 9. kole futbalovej Corgoň ligy, keď jeho tím podľahol Myjave až nečakane vysoko 0:3. Hostia mali výborný vstup do zápasu, v 6. minúte po peknej kombinácii otvorili skóre Pelegrínim, ktorý zvnútra šestnástky poslal loptu presne k žrdi. Ružomberčania potom polhodinu búšili do  svojho súpera, ale bez efektu. Najväčšiu príležitosť do prestávky na vyrovnanie mal Zreľák, keď v 43. minúte po Ďubekovom rohovom kope hlavou zblízka poslal loptu nad bránu. Nedáš-dostaneš sa potvrdilo hneď po zmene strán. Daniel zbe-

hol po pravej strane, pred ružomberskou bránou našiel Kosíka a bolo 0:2. Liptáci sa aj po druhom údere snažili niečo spraviť s nepriaznivým stavom, ale k zakončeniu sa nedostávali. V 81. minúte bolo úplne vymaľované, po hrúbke Tawambu pridal tretí úspech hostí Kosík. V 89. minúte mohol Ferenčík ešte zvýšiť, no v poslednej chvíli Ružu na čiare ratoval Greššák.

Vyjadrenia po zápase

Jozef Vukušič, tréner Ružomberka, nebol s výsledkom vôbec spokojný. Vývoj zápasu si predstavoval úplne inak: „Výsledok je pre nás krutý, prehrať doma 0:3 nie je jed-

Ružomberčania v zápase s Myjavou svojich fanúšikov nepotešili. Foto: TASR/Dušan Hein

noduché. Chlapci bojovali, avšak ťažko sa hrá proti Myjave, ktorá je veľmi kompaktná. Prvý polčas náš brankár sa prakticky nedotkol ani lopty a prehrávali sme 0:1. S odhodlaním sme išli do druhej polovice, v jej úvode sme dostali druhý gól a potom sa už hralo ťažko. Keď Myjava po našej chybe dala ešte jeden gól, bolo po zápase. Ešte

sme sa snažili, ale súper už bol na koni a s prehľadom si uhral zápas.“ Ladislavovi Hudcovi, trénerovi Myjavy, sa naopak hodnotil súboj veľmi dobre: „Celý týždeň sme sa veľmi zodpovedne na Ružomberok pripravovali, vedeli sme o jeho sile. Zo začiatku sme mali problém zachytiť rotovanie hráčov súpera. Nechceli sme

otvárať stred obrany, aby nám do prázdnych dier nezbiehali. Dali sme prvý gól z jednej vydarenej akcie. Celkove sme hrali koncentrovane, dobre takticky, bolo to hlavne o dobrom zdvojovaní zvlášť pri štandardných situáciách. Parádne sme zvládli brejkové situácie.“ (bb), TASR

Zápasenie zostalo olympijským športom Našich zápasníkov potešil nedávny verdikt Medzinárodného olympijského výboru. Na Slovensku populárne zápasenie, ktoré má solídnu mládežnícku základňu, zostáva olympijským športom. Naše nádeje tak môžu nadviazať na skvelé výsledky Jozefa Lohyňu či ďalších výborných zápasníkov, ktorí sa dokázali výraznejšie presadiť na medzinárodnej scéne.

Zápasenie vyhralo svoj vlastný boj. Foto: TASR/AP

Zápasenie pribudne ako posledný 28. šport do programu olympijských hier 2020 v Tokiu. Rozhodli o tom čle-

novia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) počas hlasovania v argentínskej metropole Buenos Aires.

Na zúženom zozname troch športov boli okrem zápasenia ešte squash a softbal/bejzbal. Zápasenie získalo 49 hlasov, softbal/bejzbal 24 a squash 22. Zápasenie 12. februára po zasadnutí exekutívy MOV vypadlo zo zoznamu olympijských športov, čo vyvolalo búrku nevôle najmä v krajinách patriacich medzi zápasnícke veľmoci na  čele s Ruskom a USA. V máji zápaseniu svitla šanca, že zostane v programe aj po OH 2016 v Riu de Janeiro. Exekutíva MOV v Petrohrade ho totiž spolu so squashom a softbalom/bejzbalom zaradila medzi trojicu kandidátov, z ktorých vyberie 28. šport pre OH 2020.

Najdôležitejší deň

„Dnes je najdôležitejší deň v 3000-ročnej histórii nášho športu, ktorý v poslednom období prešiel viacerými refor-

mami. Zotrvanie v olympijskom programe je nevyhnutné pre naše prežitie. Zobrali sme si k srdcu kritiku MOV a FILA je dnes modernou a efektívnou súčasťou olympijskej rodiny,“ citovala slová Nenada Laloviča, prezidenta Medzinárodnej zápasníckej federácie (FILA), ktoré odzneli počas záverečnej prezentácie, agentúra dpa.

Pozitívna správa

Prezident Slovenského zápasníckeho zväzu František Lengyel neskrýval radosť z rozhodnutia MOV. „Je to veľmi pozitívna správa. Očakávali sme, že to takto dopadne. Určite zavážila veľká tradícia zápasenia, ktoré bolo už súčasťou antických olympijských hier i dobrá diplomacia. Dokopy sa dali aj USA s Iránom, len aby zápasenie nevypadlo z olympijského programu. Pre náš zväz je to významné rozhod-

nutie v tom, že štát sa k olympijským športom nestavia macošsky. Verím, že v najbližších rokoch zápasenie na Slovensku získa na popularite. Snom každého mladého zápasníka je raz štartovať na olympiáde,“ povedal Lengyel. Softbalu/bejzbalu nepomohol k návratu do olympijského programu ani emotívny prejav syna bývalého kubánskeho vodcu Fidela Castra. „Sme najobľúbenejším športom na  svete, ktorý nemá prívlastok olympijský,“ citovala agentúra dpa slová Antonia Castra, ktoré odzneli počas záverečnej prezentácie. Kubánski bejzbalisti získali na OH 1992 v Barcelone, OH 1996 v Atlante i OH 2004 v Aténach zlato, v Sydney 2000 vybojovali striebro. (bb), TASR

Nrk 18 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you