Page 1

Dvojtýždenník

23 000 ks

Ročník: II. číslo. 07/2013 Dátum vydania: 25. 4. 2013

Ružomberok

Relikvie dona Bosca

Výročie Jozefa Hanulu

Mladí hasiči súťažili

MBK Ružomberok

str. 2 Niekoľko tisíc veriacich prišlo 19. apríla do farského kostola sv. Ondreja v Ružomberku, aby si uctili relikvie zakladateľa rehole saleziánov dona Boscu.

str. 6 V Liptovských Sliačoch pripravili pri príležitosti 150. výročia narodenia akademického maliara Jozefa Hanulu milú spomienkovú slávnosť.

str. 7 Na 11. ročníku zimného sústredenia mladých hasičov v Likavke si zmeralo sily 16 družstiev chlapcov a dievčat zo Slovenska a z poľskej obce Bystrá.

str. 11 Basketbalistky MBK Ružomberok sa dostali do finále play-off extraligy žien a doma sa postarali o úvodnú prehru Košíc.

TEMPLÁRI POD HRADOM LIKAVA Amfiteáter pod hradom v Likavke sa v nedeľu 22. apríla premenil na templársky tábor. Templárske cesty sem priviedli asi tritisíc návštevníkov, ktorí v prírodnom prostredí zatúžili nasať atmosféru čias dávnominulých, keď slabých ochraňovali statoční a odvážni bojovníci - templári. Príslušníci cirkevného rádu, ktorý v 12. až 14. storočí zabezpečoval ochranu pútnických ciest, sú totiž dodnes spájaní s predstavou hrdinskosti, chrabrosti a ochrany slabších. Diváci počas už jubilejnej 10. templárskej výpravy videli stredoveké súboje rytierov. Vyskúšali si streľbu z luku. Mohli sa aj započúvať do melódií o templároch. Pod likavským hradom bolo cítiť aj vône stredoveku, ktoré sa šírili od pece na ktorej sa piekli posúchy. Návštevníci ich mohli ochutnať napríklad s medom. Atmosféru dotváral jarmok ľudových remesiel. Nechýbalo ani rinčanie zbraní. Pokračovanie na strane 2

NRK 017/13

Streľba z luku bola lákadlom pre deti.


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

TEMPLÁRI POD HRADOM LIKAVA V Žilinskom kraji, ktorý leží pri hraniciach dvoch štátov, sa v minulosti križovali významné obchodné cesty. Ako v dobách minulých, rovnako aj dnes je predurčený na stretávanie sa rôznych národov. Po tomto kraji mohli kráčať aj nohy bojovníkov templárov, ako o tom hovoria stopy, ktorými sa zaoberá nielen Dr. Miloš Jesenský, s ktorým Žilinský samosprávny kraj pripravil aj likavské podujatie o templároch. „Na Liptove dodnes existuje pomenovanie vrchu Mních, na ktorom mal stáť kláštor a nachádza sa tu hrad Likava. Z vrchu Mních vraj viedla tajná podzemná chodba priamo do hradu Likava. Na Liptove je zmienok o templároch najviac. Legendy sa viažu ku kostolu v Martinčeku, ku kostolu Panny Márie

Dokončenie zo strany 1

pri Liptovskej Mare a najznámejšiemu Kostolu Všetkých svätých v Ludrovej, kde by mal byť v krypte pochovaný templársky majster Gottfried von Herberstein. Zomrel za záhadných okolností v roku 1230 počas návštevy Liptova. Zrúcanina likavského hradu sa nachádza kilometer od obce Likavka na osamelom skalnom kopci v Chočskom pohorí. Hrad patril v 14. storočí zvolenským županom, prvým známym držiteľom je krajinský sudca Imrich Bubek, v 15. storočí patril kráľovi Matejovi Korvínovi a ďalším šľachtickým rodom. Hrad pred svojím zánikom slúžil ako väzenie (trestnica),“ informoval historik Liptovského múzea v Ružomberku Karol Dzuriak. Tibor Šuľa, foto: autor

Nakuknutie do stredovekej kuchyne.

RELIKVIE DONA BOSCA, V RUŽOMBERKU Relikvie zakladateľa rehole saleziánov dona Boscu priviezli 19. apríla do farského kostola sv. Ondreja v Ružomberku. Ich príchod umocnili piesne v podaní spevokolu Andrejko z tunajšieho Gymnázia sv. Andreja.

SÚŤAŽ MLADÝCH DRAMATIKOV Študenti základných a stredných škôl, ktorí chcú vyskúšať svoj talent, porovnať svoje hry s ostatnými a získať zaujímavé ceny, sa môžu hlásiť do štvrtého ročníka súťaže o najlepší dramatický text pre autorov do 18 rokov s názvom Dramaticky mladí 2013. Vyhlasuje Divadelný ústav. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 17. mája. „Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru,“ uviedla koordinátorka súťaže Dária Fehérová-Fojtíková. Prihlásené texty posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Texty môžu mladí autori

posielať na mail daria.feherova@theatre.sk alebo na adresu Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“. Ako podpornú aktivitu súťaže organizuje Divadelný ústav dielne kreatívneho písania. V školskom roku 2012/2013 sa konajú v Štúdiu 12 a v SND v Bratislave, v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici a na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine. „Účastníci dielní pod vedením skúsených lektorov pracujú celý školský rok na tvorbe dramatického textu, na improvizačných literárnych aj hereckých cvičeniach,“ doplnila Dária Fehérová-Fojtíková. TASR, foto: TASR/Pavol Ďurčo

Podujatiu v ružomberskom farskom kostole predchádzala rozsiahla informačná kampaň v Ružomberku a v jeho okolitých obciach. Prišlo tam niekoľko tisíc veriacich, ktorí chceli zažiť neopakovateľnú atmosféru stretnutia s relikviami dona Bosca. Pred vchodom do kostola rozdávali členovia kresťanskej organizácie Domkár z Ružomberka informačné buletíny, ako aj medovníkové srdiečka s citátmi Dona Bosca. Pripravili ich Domkári z Liskovej, ktorých viedla Ludka Timková. Spevokol Andrejko spustil po príchode relikvie chytľavú melódiu "Eviva Don Bosco", ktorú nacvičoval asi dva týždne. Potom odzneli úvodné modlitby a čítania z evanjelia podľa sv. Matúša-blahoslavenstvá. Slova sa ujal salezián Karol Maník, ktorý oboznámil veriacich s púťou relikvií. V sakristii dekan ružomberskej farnosti Alojz Kostelanský komentoval prebiehajúcu poklonu. Veriaci môžu získať počas ich putovania úplné odpust-

ky, keď sa v duchu pokánia a po splnení obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) zúčastnia liturgických obradov. Relikvia po poludní 19. apríla pokračovala v púti po Slovensku, previezli ju na Oravu. Po štyroch rokoch putovania relikvií dona Bosca po Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Afrike, Ázií a viacerých krajinách Európy sa zakladateľ saleziánov-svätý Ján Bosco dostal aj na Slovensko. Relikvie

talianskeho svätca prevzala 11. apríla na slovensko-ukrajinskej hranici, na hraničnom priechode Vyšné Nemecké rodina saleziánov na Slovensku. Relikvie-vosková figurína v životnej veľkosti, v ktorej sú uložené ostatky svätého ako prvé v našej krajine privítalo mesto Michalovce. Táto významná udalosť je súčasťou príprav na 200. výročie narodenia tohto svätca (16. augusta 1815). Text a foto: Tibor Šuľa


SPRAVODAJSTVO

číslo 07/2013

3

OCENENIE VIA BONA SLOVAKIA AJ PRE MONDI SCP Ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie za rok 2012 odovzdala 11. apríla Nadácia Pontis. Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosti Embraco Slovakia a ABB. Počas slávnostného galavečera v bratislavskej Refinery Gallery si ceny prevzali firmy celkovo v siedmich kategóriách. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, štátnej sféry, zo školstva i z médií posudzovala 65 nominácií.

NRK 018/13

Hlavnú cenu Zodpovedná veľká firma roka 2012 získala za nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne spoločnosť Embraco Slovakia. Tá je na Slovensku 15 rokov a rovnako dlhý čas pomáha aj regiónu Spiša, kde pôsobí. Je najväčším zamestnávateľom v regióne a významným podporovateľom miestnej komunity. Spoločnosť ABB, ktorá sa intenzívne venuje etike v podnikaní, ochrane zdravia zamest-

nancov, životnému prostrediu a spolupracuje s miestnymi komunitami cez neziskové organizácie, si odniesla hlavnú cenu v kategórii Zodpovedná malá alebo stredná firma. V tejto kategórii udelili aj Čestné uznanie Agentúre Manna za inšpiratívny prístup k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí. Titul Zelená firma roka nebol v 13. ročníku súťaže udelený. Čestné uznanie však získala spoločnosť Kosit za komplexný a trvalo udržateľný prístup k zhodnocovaniu odpadu.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ uspela spoločnosť Mondi SCP za projekt Tri generácie, ktorý predstavuje ucelený systém výhod nielen pre zamestnancov a ich rodiny, ale aj pre bývalých zamestnancov a komunitu v Ružomberku. Čestné uznanie si v tejto kategórii odniesla aj spoločnosť T-Systems Slovakia za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov a work life coaching. Prozákazníckou firmou roka 2012 sa stala spoločnosť

Predseda predstavenstva spoločnosti Mondi SCP, a.s. Miloslav Čurilla s ocenením.

Tesco Stores SR za projekt Potraviny domov. Podporovateľom dobrovoľníctva je spoločnosť Embraco Slovakia, ktorá má svoj dobrovoľnícky tím z radov zamestnancov. Ocenenie Dobrý partner komunity si za projekt Veselý zúbky odniesla spoločnosť drogerie markt, ktorá v rámci sociálnej kampane učila deti a ich rodičov, ako si správne čistiť zuby. Nadácia Pontis počas galavečera vyhlásila aj spoločnosti, ktoré budú Slovensko reprezentovať na súťaži European CSR Award v Bruseli. V ka-

tegórii Partnerstvá veľkých fi riem postúpili Slovenské elektrárne za dlhoročnú podporu riešenia témy bezdomovectva na Slovensku. Firma SK-NIC postúpila v kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem s projektom Ľudia ľuďom, darcovským portálom, ktorý vytvorila spoločne s Centrom pre filantropiu. Celoeurópska prehliadka firiem nominovaných na European CSR Award sa uskutoční 25. júna v Bruseli. TASR, foto: TASR/Martin Baumann


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

FLORIÁNSKA KVAPKA KRVI Likavskí hasiči v spolupráci s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Ružomberku organizujú spoločné darovanie krvi Floriánska kvapka krvi. Uskutoční sa v pondelok 6. mája na hematologicko–transfúznom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Prvýkrát zorganizovali túto akciu vlani. Zapojilo sa do nej 20 darcov. Krv môže darovať zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, pri opakovanom darovaní do 65 rokov, ktorý váži vyše 50 kg.

ŠKOLA EKOLÓGIE Približne 380 žiakov zo 45 základných a stredných škôl z celého Slovenska sa zapojilo do 14. ročníka Korešpondenčnej školy ekológie (KŠE). Žiak v jej každom kole počas jedného mesiaca riešil po 20 – 25 úloh. Počet kôl v jednom školskom roku je 5 až 7. Účastníci, ktorí sa zúčastnili všetkých kôl KŠE a získali minimálne 50 percent z možných bodov dostali od organizátorov občianskeho združenia Tatry certifikát absolventa KŠE. „Do budúcoročného 15. ročníka sa môžu základné školy prihlásiť do 30. júna a stredné školy do 20. Septembra. Súťažné otázky venujú prírode Karpát. Prihlášku do súťaže si môžete vyžiadať na adrese:oztatry@slovanet.sk,“ informoval predseda OZ Tatry Rudolf Pado. Doplnil, že je škoda, že z dolného Liptova sa zapojila len jedna škola s deviatimi žiakmi z Liptovskej Teplej.

CELOSLOVENSKÝ ÚSPECH Podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym hodnotám a prispieť k poznaniu života a diela ľudí, ktorí sa svojím životom zaslúžili o všeobecné dobro je poslaním literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brüstleovej. Jej štvrtý ročník, ktorý sa uskutočnil v Podhorí, bol úspešný pre Moniku Buknovú, žiačku líterárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Získala v nej tretie miesto. Porota hodnotila 71 diel od autorov z celého Slovenska. „Chcela by som mať dosť odvahy a rozumu, aby som dokázala zmeniť veci, ktoré môžem,“ povedala M. Buknová. Na záver súťaže si prítomní mohli vypočuť ocenené ukážky z diel a autorské prednesy prác. Súťaž organizovala obec Podhorie v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Rímskokatolíckym farským úradom Lietava.

REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA Rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré má osvetľovať miestne verejné priestranstvá a komunikácie pripravuje obec Liptovská Teplá. Práce by mali stáť takmer 218 tisíc eur. Predpokladajú ich začať 1. júna tohto roku a ukončiť koncom septembra 2014. Verejné obstarávanie na uvedené služby vyhlásil Obecný úrad Liptovská Teplá.

(šu)

REKONŠTRUKCIA SYNAGÓGY Ružomberská samospráva pripravuje rekonštrukciu synagógy, ktorá sa nachádza v centre mesta. Poslanci mestského zastupiteľstva sa rozhodli, že investujú 800 tisíc eur do obnovy schátranej kultúrnej pamiatky. Uvedené peniaze chcú vynaložiť v nasledujúcich troch rokoch. Prvá zmienka o Židoch v Ružomberku pochádza z roku 1780. Od roku 1840 mohli v meste stavať domy a bývať v centre mesta. V roku 1848 tu žili len dve židovské rodiny, ale počas ďalších desaťročí sa komunita rozrástla. Najväčší nárast židovského obyvateľstva bol v rokoch 1860 až 1870 počas sťaho-

vania sa z okolitých dedín. V roku 1942 žilo v Ružomberku 747 Židov. Synagógu postavili v roku 1880 v novorománskom štýle. Budova prežila aj II. svetovú vojnu, no bola výrazne poškodená. Je takmer súčasťou historického jadra mesta. Tunajšia samospráva si prenajala modlitebňu za jedno

Synagóga

euro od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR na 50 rokov za symbolické euro za rok. Text a foto: (šu)

HVIEZDNE UMIESTNENIE Obvodné kolo v Ružomberskom okrese už 59. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie sa uskutočnilo 11. a 12. apríla v ružomberskom kine Kultúra. Približne 120 recitátorov si pripravilo interpretácie textov od najrozmanitejších autorov. V prednese bola zastúpená poézia a próza. Výkony súťažiacich boli na vysokej úrovni. Dokázali precítiť text, inovačne ho podať, ale aj správne vybrať. Do súťaže sa prihlásila aj bábkoherečka ružomberského divadla OFINA Anna Mišurová (na snímke), ktorá už po druhýkrát obhájila 1. miesto. K postupu nemalou mierou prispel vy-

braný text, tvorivosť a osobnostný pôsobivý prednes. Svojim umiestnením si zabezpečila priamu nomináciu na krajskú súťaž Vajanského Martin. Postúpila tam so svojimi žiačkami z literárno – dramatického odboru Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu Martinkou Chmelanovou v prednes poézie a s Monikou Buknovou

Anna Mišurová

s interpretáciou prózy, ktoré si tiež vo svojich kategóriách odniesli prvenstvo. (šu), foto: archív AM


SPRAVODAJSTVO

číslo 07/2013

5

NOVÝ ZÁKON OBCIAM UMOŽNÍ ZAKÁZAŤ ALKOHOL NA VEREJNOSTI Obce na Slovensku budú môcť rozhodnúť, akým spôsobom si určia časové a priestorové obmedzenia podávania či požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Zároveň budú môcť určovať výnimky zo zákazov predaja, podávania či požívania alkoholu na verejnosti. Prezident SR Ivan Gašparovič totiž podpísal novelu zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov z dielne Smeru-SD. Poslanci Smeru-SD pri predkladaní novely upozornili, že podľa doterajšej právnej úpravy je obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste. Súčasný právny stav tiež neumožňuje obmedzenie na dobu neurčitú nepretržite počas celého roka a na miestach vymedzených obcou všeobecne záväzným nariadením (VZN).

"Konkrétna samosprávna prax ukazuje, ako napríklad v podmienkach mesta Košice, kde VZN o čistote a verejnom poriadku hovorí, že zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to určených, neplatí v čase od 03.00 do 05.00 h. Tu vzniká priestor v nočných hodinách na narúšanie verejného poriadku požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách," argumentovali poslanci. Takáto forma VZN vznikla na základe protestu prokurátora z roku 2006 proti predtým platnému zneniu VZN mesta Košice, v kto-

rom bol zakotvený úplný zákaz alkoholu na verejných priestranstvách. Zákon umožní obciam, aby pri zabezpečení verejného poriadku obmedzili alebo zakázali v určitých ho-

NEPREMEŠKAJTE SVOJU ŠANCU Prioritou Prvej stavebnej sporiteľne je už viac ako 20 rokov financovanie bývania. Všetkým, ktorí majú záujem lepšie bývať, ponúka až do 31. mája 2013 úvery s mimoriadne atraktívnou úrokovou sadzbou už od 1 % ročne. O podrobnostiach hovoríme s Ing. Jánom Lincenim, regionálnym riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne. Akciové úvery mala PSS, a. s., poskytovať iba do konca marca. Prečo akcia pokračuje? Dôvodov bolo viac. Na jednej strane občania veľmi zodpovedne posudzujú svoje súčasné, ale aj budúce záväzky. Zvažujú, do akej miery sa môžu zadlžiť, aký veľký úver si môžu dovoliť, čím ho zabezpečia. A to nie sú jednoduché rozhodnutia. Na druhej strane chceme vyjsť v ústrety aj tým, ktorí zatiaľ váhajú a rozmýšľajú. Vieme, že mnohí klienti by privítali, ak by o úver mohli požiadať až neskôr. Čakajú na oživenie realitného trhu a so zlepšujúcim sa počasím naberú vyššie obrátky aj aktivity súvisiace s obnovou nehnuteľností. Preto akciové úvery v našej ponuke zostávajú.

NRK 019/13

Zmenil sa okruh tých, ktorým sú tieto úvery určené? Nie, nezmenil. Sú určené pre stavebných sporiteľov, ktorí už sporia, ale aj tým, ktorí

zatiaľ nie sú našimi klientmi. Ak ale uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení a začnú sporiť, môžu prakticky okamžite požiadať o akciové úvery. Zvýhodnená úroková sadzba už od 1 % ročne bude platiť jeden, dva alebo tri roky – podľa rozhodnutia klienta. Potom sa zmení na úrokovú sadzbu platnú v čase podania žiadosti o úver. Oproti štandardnej úrokovej sadzbe je akciová ponuka nižšia až o 4,7 %. Nebudú mať vaši klienti problém s ručením za tieto úvery? Okrem znižovania úrokových sadzieb zjednodušujeme aj podmienky zábezpeky za úvery. Napríklad úver na bývanie do výšky 25 tisíc € stačí zabezpečiť iba ručiteľom. Pri úveroch s vyššími sumami vyžadujeme zabezpečenie záložným objektom. Pri stavebných úveroch sú podmienky ešte výhodnejšie – stavebný úver do výšky 40 tisíc € poskytujeme bez skúmania bonity klienta a bez zábezpeky nehnuteľnosťou.

Viac informácií získate na týchto kontaktoch: Ružomberok,  Podhora 12, tel. 0915 740 225,  Mostová 16, tel. 044/432 57 32.  Mostová 10, tel. 0915 890 198, 0915 890 200

dinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín. Obce budú mať tiež možnosť obmedziť alebo za-

kázať podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach bez časového obmedzenia. Text a foto: TASR


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

VÝSTAVA PRÁC ZO SÚŤAŽE LIPTOV OČAMI DETÍ V Liptovskom múzeu v Ružomberku sprístupnili 19. apríla výstavu prác siedmeho ročníka výtvarnej súťaže detí a mládeže LIPTOV 2013. Jej témou boli Divy Liptova. Podujatie pripravila Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku. Cieľom tohto ročníka súťaže bolo poodhaliť taje a krásu regiónu Liptov. Zapojiť sa do nej mohli malí a mladí umelci vo veku 4 až 16 rokov. Deti siahli po najrozmanitejších výtvarných technikách. Porota hodnotila zvlášť práce žiakov zo základných škôl (ZŠ) a zo základných umeleckých škôl (ZUŠ). Predsedom poroty bol akademický maliar doc. Pavol Rusko. O priazeň poroty sa uchádzalo 332 prác. V súťažnej kategórii ZŠ udelila porota ocenenia: prvé miesto vo vekovej kategórii šesť až osem rokov získala Natália Valachová zo ZŠ Bystrická z Ružomberka. Druhá skončila jej spolužiačka Veronika Mišatová, tretia bola Mirka Devečková z Dúbravy. V kategórii deti vo veku 9 až 12 rokov obsadila 1. miesto Adriana Medzihradská, ZŠ Okoličianska Liptovský Mikuláš, druhé miesto udelili dvom dievčatám, Anne Gállyovej, ZŠ Bystrická Ružomberok a Kláre Košíkovej, ZŠ Mallého Skalica. Tretie miesto spoločne zaujali Paulína Vaštíková, ZŠ Stankovany a Michal Krupa, ZŠ Ľubochňa. V kategórii deti vo veku 9 až 16 rokov

1. miesto nebolo udelené, 2. miesto získala Skarlet Kanalašová, Patrícia Lakoštíková, Miroslava Supolíková, Alexandra Babulíková zo ZŠ pri zdravotníckom zariadení Ľubochňa, 3. miesto obsadil Thomas Hardoň, ZŠ Janka Kráľa L. Mikuláš. Žiaci zo ZUŠ vo vekovej kategórii 4 -7 rokov porota udelila dve prvé miesta: Nina Rumančíková, Súkromná ZUŠ Jánoš Dolný Kubín, Matej Vráblik, ZUŠ L. Hrádok, druhý skončil Martin Zvonár, Súkromná ZUŠ Jánoš D. Kubín, tretie miesto obsadil Matúš Struhár, Súkromná ZUŠ Jánoš Lisková. Vo vekovej kategórii 8 -12 rokov boli nasledovné umiestnenia: 1. Miriam Švandová, Súkromná ZUŠ Jánoš Lisková, 2. Sofia Gregorová, Súkromná ZUŠ Štiavnická cesta Ružomberok, 3. Samuel Vidan, Richard Cinkanič, Súkromná ZUŠ Jánoš Ružomberok. V kategórii 13 až 16 rokov porota neudelia prvé tri miesta. Cenu poroty získal deväťročný Matyaš Štrifler, zo Súkromnej ZUŠ Jánoš D. Kubín. Tibor Šuľa, foto: autor

Výstava diel J. Hanulu v kultúrnom dome v rodnej obci.

JEDNODUCHÝ ČLOVEK V PODANÍ HANULU Ľudové spevy a tance nechýbali v kultúrnom programe venovanom 150. výročiu narodenia akademického maliara Jozefa Hanulu (narodil sa 6. apríla 1863 a zomrel 22. augusta 1944 v Spišskej Novej Vsi), ktorý uviedli 14. apríla v kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch. Jeho tamojší rodáci mu uvili kyticu z melódií, ktoré sprevádzali jeho detstvo. Priniesli mu ich žiaci miestnej základnej školy, ktorá nesie jeho čestný názov. Pridali sa aj členovia detského folklórneho súboru Sliačanček, ale aj liptovskosliačskej organizácie dôchodcov. Súčasťou osláv narodenia Jozefa Hanulu bola taktiež svätá omša vo farskom kostole v L. Sliačoch, ktorý vyzdobil svojimi maľbami. Bližšie o jeho živote a diele vypovedá monografia, ktorú vydali mesto Spišská Nová Ves a obec Liptovské Sliače. Veľkú časť svojho života Jozef Hanula strávil v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil tam od roku 1919. Bližšie o tom sa môžu dozvedieť aj návštevníci výstavy, ktorá je inštalovaná v Galérii umelcov Spiša (GUS). Podľa jej riaditeľky Lucie Benickej galéria sa chystá na veľkú prezentácie jeho tvorby. Na svetlo sveta sa tak dostanú aj jeho diela, ktoré neboli zatiaľ verejnosti sprístupnené. „Podstatné je, že tvorba Jozefa Hanulu v 80-tych rokoch 19. storočia a na začiatku 20. storočia je veľmi hodnotná a významná, hlavne sa tam cení prínos

a zapojenie ľudovej kultúry do tvorby, tak isto ako sakrálnych motívov,“ povedala historička umenia GUS Kamila Tilová. Jozef Hanula študoval na výtvarných školách v Budapešti a v Mníchove. Vyučoval kreslenie v Žiline a v Spišskej Novej Vsi. Je považovaný za predstaviteľa slovenského realistického maliarstva. K jeho prvotinám patrí opona ružomberského divadla z roku 1878. V tom čase maľoval aj portréty mešťanov, podnikateľov či zemanov. V tomto období pôsobil aj ako maliarsky pomocník v Spišskej Kapitule. Portré-

toval viacerých slovenských národných dejateľov. V jeho tvorbe dominuje jednoduchý človek, roľník. Majster J. Hanula bol redaktorom týždenníka Tatry, prvých slovenských novín v regióne Spiša. Spoluzakladal Spolok slovenských umelcov a roky bol predsedom výtvarného odboru Matice slovenskej. Po významných slovenských výtvarníkoch Martinovi Benkovi a Ľudovítovi Fullovi bol Jozef Hanula iba tretím laureátom Štefánikovej ceny. Tibor Šuľa , foto: autor


SPRAVODAJSTVO

číslo 07/2013

MLADÍ HASIČI SÚŤAŽILI

NÁSILNÍK JE ZA MREŽAMI Vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) obvinil 50-ročného Ružomberčana Róberta zo zločinu lúpeže. Páchateľ v noci 11. apríla pred ružomberským bytovým domom fyzicky napadol o osem rokov mladšieho muža a žiadal od neho dve eurá. Viackrát ho udrel do chrbta a krku. Muž sa bránil a s násilníkom zápasil. Obvinený Róbert potom ušiel, ale nestačil mužovi nič zobrať. Napadnutý chlap sa bude liečiť zo zranení asi dva týždne. Informoval zástupca hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Radko Moravčík. Vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného muža do väzby. Sudca ho akceptoval a obvineného muža stíhajú väzobne. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Pravdepodobne za mrežami skončí aj 21-ročný Martin z Ružomberka, ktorý sa v noci začiatkom apríla vlámal do stánku s občerstvením v Ružomberku. Jeho majiteľovi spôsobil škodu za 85,59 eur. Obvinenému mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na dva roky, doplnil R. Moravčík.

Mladí hasiči si zmerali svoje sily na 11. ročníku zimného sústredenia, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla v telocvični Základnej školy s materskou školou v Likavke. Mohli zúročiť svoje trénovanie v zimných mesiacoch. Do halového zápolenia sa zapojilo 16 družstiev chlapcov a dievčat zo Slovenska a z poľskej obce Bystrá. Súťaž pozostávala z troch disciplín: požiarny útok – halový variant; štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Niektorí tam prišli prvýkrát a skôr sa chceli oboznámiť so súťažou. Pravidelne na podujatie prichádzajú napríklad kolektívy z Černovej, Liptovskej Lúžnej, Liptovských Sliačov. Samozrejme nechýbali ani zástupcovia domácich, ktorým sa veľmi dobre darilo. Informoval hlavný rozhodca podujatia Miroslav Brtko. I napriek jazykovej bariére, keď poľskí hasiči možno zaslaným propozíciám nerozumeli dokonale, za svoje predvedené výkony sa jednoznačne nemuseli „strażaci“ z Bystrej hanbiť. Veď konečné 6. miesto je toho jasným dôkazom.

Víťazné družstvo chlapcov – Likavka

Prvenstvo si na hasičskom zápolení vybojovali chlapci z Likavky a za nimi skončili Púchovčania. Tretí boli ich rovesníci z Trnového. Pre úplnosť uvedieme aj ďalšie poradia: 4. miesto Lip-

tovská Lúžná I., 5. miesto Liesek, 6. Bystrá, 7. Černová, 8. Liptovské Sliače, 9. miesto Liptovská Lúžná II., 10. Turany, 11. Vyšný Kubín, 12. miesto Lisková. Takisto sa darilo aj likavskému dievčenskému družstvu, ktoré bolo zlaté. Striebro prináleží Trnovčankám, černovské žiačky boli tretie. Na štvrtom mieste skončila L. Lužná. "Som rád, že k nám prišlo toľko súťažiacich. Veľmi ma teší, že sme tu videli aj veľa mladších hasičov. Je to dobrý predpoklad pre dobrovoľné hasičské zbory," povedal likavský starosta Marián Javorka.

Text a foto: T. Šuľa

Víťazné družstvo dievčat – Likavka

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy sa uskutočnilo 16. a 17. apríla v Spišskej Kapitule. Prvý deň súťažilo 12 trojčlenných družstiev základných škôl (ZŠ) a v druhý deň osem trojčlenných družstiev stredných škôl (SŠ). Súťaž pozostávala z päť postupových kôl: triedne, školské, dekanátne (okresné), diecézne (krajské) a národné kolo. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 91 základných a 30 stredných škôl Spišskej diecézy. Triedne kolá boli v 463 triedach základných a 157 trie-

7

dach stredných škôl. Na ZŠ súťažilo celkom 7300 školákov a na SŠ sa zapojilo 2090 žiakov. V diecéznom kole bolo šesť súťažných úloh, ktoré sa dotýkali napríklad biblického textu, práce s obrazom. Z dolného Liptova sa v kategórii ZŠ umiestnila najlepšie ZŠ

sv. Vincenta v Ružomberku, ktorá skončila ôsma. Ich starší bojovníci z toho istého mesta z Gymnázia sv. Andreja boli medzi stredoškolákmi prví. Títo budú diecézu reprezentovať v národnom kole v Nitre.

ZRANENIE NA ŽELEZNIČNOM PRIECESTÍ Vážne zranenia utrpel 24-ročný Ružomberčan, ktorého 16. apríla na nechránenom železničnom priecestí na železničnej zastávke Stankovany zachytil vlak. Jeho 42-ročný rušňovodič spozoroval muža na trati a použil rýchločinné brzdenie. Okrem toho na prichádzajúci vlak upozornil trúbením. Zranenú osobu previezli do ružomberskej nemocnice. Policajti nezistili u rušňovodiča požitie alkoholu. Prípad vyšetruje oddelenie železničnej polície Policajného zboru vo Vrútkach. Informoval zástupca hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Radko Moravčík.

HASIČI OTVORILI BYT A NAŠLI MŔTVEHO MAJITEĽA Ružomberskí hasiči mali od 12. do 18. apríla dva výjazdy k technickým zásahom. Dňa 17. apríla ich privolali policajti k otvoreniu bytu na druhom poschodí na Bystrickej ulici v Ružomberku. Po ich otvorení našli v byte mŕtveho majiteľa. Na druhý deň 18. apríla odstraňovali neznáme granuly na ružomberskej ulici Pod cintorínom. Neznámu látku, pri ktorej boli papieriky s nápisom „otrava pre obyvateľov“ pozbierali v ochranných odevoch za použitia dýchacích prístrojov do igelitového vrecka so zipsom a uložili do uzatvárateľnej nádoby. Previezli ju do skladu nebezpečných látok v Technických službách mesta Ružomberok. Odtiaľ pôjde na expertízu. Príchod jari na Liptov každoročne oznamujú požiare suchej trávy. Hasiči v polovici apríla likvidovali horiacu trávu pri železničnej trati v Likavke. Oheň zničil plochu asi 200 metrov štvorcových. Zapríčinil ho úlet žeravých častíc od bŕzd na vlakoch. Informoval technik Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku Ján Ondruška. (šu)

(šu)


LÚŠTITE A VYHRAJTE KNIHU

Mestský lesík

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

2

Len

3

Tooling Slovakia Automotive

Vyzdobuj Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Dýchame všetci a stále. Je to také jednoduché! A predsa tajomstvo života a uzdravovania, ktoré sa v dychu skrýva, si v každodennom živote takmer neuvedomujeme. Práve uvedomovanie si dýchania odjakživa tvorilo neoddeliteľnú súčasť autorovej liečiteľskej praxe. Zameriava sa naň aj vtedy, keď pracuje so skupinami. Ako terapeut vie, že vedomé dýchanie zlepšuje dostupnosť liečivej životnej sily iným ľuďom. Špeciálne techniky nachádzajúce sa v knihe umožňujú upevniť si prostredníctvom dychu spojenie so svätou životnou silou. Prirodzenými sprievodnými javmi budú uzdravenie na každej úrovni bytia, posilnenie zdravia, energetická rovnováha, nové sebauvedomenie, širšie vedomie a schopnosť pomáhať iným. Zistíte, že tajomstvom života a liečby je dych. Z anglického originálu The Self-healing Handbook (Piatkus, Londýn 2010) preložil Róbert Hrebíček. Ilustrácie Rodney Paull.

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie Nadstavba nad rímsou

Čpavok

Revolver Peňažné sústavy štátov

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Znížený tón e

Patriaca Zorovi

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Savana, pampa

Divoko Vracali potravu

Jestvujeme

Znoj

Roztápala

Postávaj Overuj testom Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Náboženská hlava Šiitov

Bežná cena: Radón

Vodca kozákov

krížovka

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

9,90 €

kupón

Nadelenia

Obyvatelia Ruska

4

CENA DO KRÍŽOVKY

RK 07/2013

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Poklepal

Vylúštenie krížovky posielajte e na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 10. 5. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

Samoliečenie Jack Angelo

Členský štát USA

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

KRÍŽOVKA

8


ZAUJÍMAVOSTI

číslo 07/2013

9

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES: SVETOVÁ SÚŤAŽ VÍN NA SLOVENSKU Viete, ako naraz uskladniť 8-tisíc fliaš vína zo 138 krajín pri konštantnej teplote 10 °C? V dvoch chladiacich lodných kontajneroch, každý s rozlohou 11 x 2,8 m. Kontajnery sú zapožičané z lodí, ktoré plávajú po Dunaji do Čierneho mora. Takto uskladnené vína budú pripravené pre 280 degustátorov jubilejného 20. ročníka súťaže vín Concours Mondial de Bruxelles 2013. Táto prestížna súťaž sa uskutoční v dňoch 10. až 12. mája, po prvýkrát v histórii na Slovensku, v bratislavskej Inchebe. Slovenskí vinári prihlásili do súťaže rekordný počet, až 214 vín. Súťaž vinárov Concours Mondial de Bruxelles je považovaná za jednu z najväčších podujatí medzinárodného vinárskeho kalendára. Každý rok sa koná v inom európskom štáte. Slovensko je prvou krajinou východného bloku (uchádzali sa aj Česko a Maďarsko), v ktorej sa súťaž uskutoční a Bratislava sa stane svetovým mestom vína po Lisabone, Mastrichte, Bordeaux, Valencii, Palerme, Luxemburgu a portugalskom Guinaraas. Pre Slovensko je to jedinečná príležitosť na prezentáciu krajiny ako atraktívnej turistickej destinácie. Bude sa môcť predstaviť aj kvalitnými vínami, vínnou kultúrou a vinárskymi destináciami. Začiatok Concours Mondial de Bruxelles bol v belgickom Bruseli v roku 1994, ktoré prakticky ani nie je produ-

centom vína. Po šiestom ročníku sa organizátori rozhodli z výstavy urobiť prezentáciu vín a vinohradníckych destinácii celého sveta. Aby bola súťaž regulárna, musia byť dodržané veľmi striktné podmienky – víno musí byť uložené pri spomínanej stálej teplote 10 °C, aby malo pri rozlievaní 12 °C a pri degustácii nepresiahlo 14 °C. Tzv. maskovanie fliaš zabezpečujú organizátori z CMB, ktorí pridelia každej vzorke kód. Prístup k dešifrovaniu týchto kódových označení má iba 15 ľudí. Medzi 280 degustátormi je 30 zo Slovenska. Väčšinu degustátorov tvoria novinári píšuci o víne, ale aj renomovaní enológovia a someliéri. Na degustovanie už spomínaných 8-tisíc vzoriek je pripravené úctyhodné množstvo pohárov – až 40-tisíc. Každý degustátor bude mať na stole stále 3 poháre. Vzorky vína prídu špeciálnymi chladiacimi kamiónmi z Belgicka, týždeň pred samotnou súťažou. Tu musia byť starostlivo uložené, aby sa usadili všetky triesloviny a víno sa tzv. upokojilo. Každých 5 minút bude 250 vybratých a náležite zaškolených študentov otvárať, nalievať a roznášať nové vzorky. Tento časový limit musí byť dodržaný aj kvôli zabezpečeniu požadovanej teploty vzoriek. Sledovať jeho dodržiavanie bude špeciálny „dirigent“, ktorý má presnú logistiku rozpísanú po sekundách. Priestor Incheby, kde je na výstavu využitých 12-tisíc m2, nebude nijako špeci-

álne osvetlený, keďže jedným z hodnotených kritérií je aj farba vína. Práve preto bola zvolená hala A, kde je dostatočný prísun denného svetla.Hodnotiť sa budú odrody vína červené, biele a ružové, špeciálnou kategóriou sú vína sladké (dezertné) a odrody šumivého vína. Perličkou podujatia je, že podľa počtu vzoriek a degustátorov sa minie iba polovica každej fľaše hodnoteného vína, takže 4-tisíc litrov tých najlepších vín z celého sveta sa znehodnotí. Degustátorov a oficiálnych hostí budú na letisku vo Viedni čakať hostesky, ktoré privítajú hostí v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine. Vo vonkajšej časti Incheby bude pripravené špeciálne pódium s rozmermi 18 x 7 m pre tradičné fotenie organizátorov a degustátorov, zmestí sa naň spolu 300 osôb. Prestížnu vinársku súťaž na Slovensku organizuje Concours Mondial du Bruxelles a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Partnermi podujatia sú Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku, Turizmus regiónu Bratislava a Bratislavská organizácia cestovného ruchu. SACR, foto: TASR


10

novinky

Ĺ PORT

PREHRA S PREĹ OVOM, REMĂ?ZA S KOĹ ICAMI Futbalisti MFK RuĹžomberok si skrĂ­Ĺžili zbrane s celkami z vĂ˝chodnĂŠho Slovenska. V PreĹĄove dostali neÄ?akanĂŠ tri gĂłly a odvĂĄĹžali si tak z vĂ˝chodu prehru. TĂş chceli nĂĄsledne doma odÄ?iniĹĽ, no s KoĹĄicami dokĂĄzali iba remizovaĹĽ. V 26. kole futbalovej CorgoĹˆ ligy vycestovali hrĂĄÄ?i MFK RuĹžomberok na ihrisko o zĂĄchranu bojujĂşceho Tatrana PreĹĄov. Fanúťikovia oÄ?akĂĄvali jednoznaÄ?nĂŠ tri body, no futbalisti na ihrisku predviedli nepresvedÄ?ivĂ˝ vĂ˝kon a prehrali 1:3. DomĂĄci moĹžno bojovali nielen o potrebnĂŠ body, ale aj za trĂŠnera TotkoviÄ?a, ktorĂŠho pozĂ­cia na laviÄ?ke 1. FC Tatran bola neistĂĄ, no to RuĹžu neospravedlĹˆuje. UĹž v prvom polÄ?ase predviedli oranĹžovĂ­ nepresvedÄ?ivĂş hru, v 13. minĂşte sa po prvĂ˝krĂĄt radovali domĂĄci. NovĂĄk pred Zichom sĂ­ce neuspel, ale presadil sa Jakovlev po dobrom centri od Kroba – 1:0. AĹž v 27. min sa k vĂĄĹžnejĹĄiemu zakonÄ?eniu dostali RuĹžomberÄ?ania. Ondrekov oblĂşÄ?ik vĹĄak neprekvapil DiviĹĄa. Onedlho hlaviÄ?koval ZreĞåk prudko a nebezpeÄ?ne k Ĺžrdi, no domĂĄci brankĂĄr musel Ä?aroval. Do ĹĄatnĂ­ sa tak ĹĄlo za stavu 1:0.

PreĹĄovu vyĹĄlo striedanie

Mierny dĂĄĹžÄ?, ktorĂ˝ sa spustil na zaÄ?iatku druhĂŠho polÄ?asu, akoby pokropil iba hrĂĄÄ?ov hostĂ­-ÄŽubek v 48. min vyrovnal na 1:1 a zaÄ?Ă­nalo sa odznova. PreĹĄovu vyĹĄlo striedanie, Ä?erstvĂ˝ HruĹĄka sa presadil v polovici 2. polÄ?asu – 2:1. HosĹĽom sa zranil ÄŽubek a inkasovali eĹĄte raz. V 79. minĂşte pochoval nĂĄdej na dobrĂ˝ vĂ˝sledok pre hostĂ­ NovĂĄk a stanovil tak koneÄ?nĂŠ skĂłre na 3:1. „Nepopieram, Ĺže sme v PreĹĄove chceli zĂ­skaĹĽ minimĂĄlne bod. Na druhej strane sme vedeli, Ĺže aj domĂĄci sĂşrne potrebujĂş koneÄ?ne vyhraĹĽ. Do 15. min sme vĹĄak boli pasĂ­vni a vedenie Tatrana bolo spravodlivĂŠ. Potom sme mohli vyrovnaĹĽ, ale dva sĂşboje nĂĄĹĄho ZreĞåka a domĂĄceho DiviĹĄa skonÄ?ili v prospech brankĂĄra sĂşpera. KeÄ? sme na zaÄ?iatku druhĂŠho polÄ?asu dokĂĄzali vyrovnaĹĽ, PreĹĄov dal aj za prispenia ĹĄĹĽasteny Ä?alĹĄĂ­ gĂłl. VĹĄetky

plĂĄny nĂĄm moĹžno definitĂ­vne pochoval vynĂştenĂ˝ odchod zranenĂŠho ÄŽubeka z ihriska krĂĄtko po treĹĽom striedanĂ­,“ povedal po zĂĄpase kormidelnĂ­k RuĹže Ladislav Ĺ imÄ?o.

Nedåť – dostaneť

V zĂĄpase s KoĹĄicami na domĂĄcom trĂĄvniku RuĹža zaÄ?ala aktĂ­vnejĹĄie, no platilo otrepanĂŠ nedĂĄĹĄ – dostaneĹĄ. Pred Tofioskim neuspel SereÄ?in a na druhej strane po teÄ?ovanej strele jeho zavĂĄhanie vytrestal MatiÄ? – 0:1. Po gĂłle nasledovala radosĹĽ spolu s fanúťikmi hostĂ­, ktorĂ­ mali na plote zavesenĂş aj zĂĄstavu srbskej republiky, odkiaÄž MatiÄ? pochĂĄdza. Hral sa peknĂ˝, kombinaÄ?nĂ˝ futbal, akĂ˝ na ligovĂ˝ch trĂĄvnikoch Ä?asto nevidieĹĽ.

UroĹĄ MatiÄ? z KoĹĄĂ­c v sĂşboji o loptu s Martinom Nagym. Foto: Branislav RaÄ?ko.

dou. V 55. minĂşte vyuĹžil kapitĂĄn domĂĄcich ÄŽubek chybu hosĹĽujĂşceho gĂłlmana a vyrovnal – 1:1. O pĂĄr minĂşt neskĂ´r mohla RuĹža nakloniĹĽ misky vĂĄh na svoju stranu, ZreĞåkovu strelu ale z brĂĄnkovej Ä?iary vytlaÄ?il Tofiloski. MuĹžstvĂĄ si body spravodlivo rozdelili. „Bol to dobrĂ˝ zĂĄpas. Chlapcom chcem poÄ?akovaĹĽ, Ĺže aj za nepriaznivĂŠho stavu dokĂĄzali vystupĹˆovaĹĽ tempo a od-

SpravodlivĂĄ remĂ­za

Do druhĂŠho polÄ?asu nastĂşpili aktĂ­vnejĹĄie opäż hosĹĽujĂşce KoĹĄice, no Zich bol pozornĂ˝ a drĹžal svoje muĹžstvo nad vo-

lĂĄĹĄ a ZĹ Matejovie LiptovskĂ˝ HrĂĄdok. Na trĂŠnovanie a dolaÄ?ovanie formy uĹž nebolo kedy, pretoĹže „regiĂłn“ sa hral vo ĹĄtvrtok 11. aprĂ­la – mladĹĄie ĹžiaÄ?ky a v piatok 12. aprĂ­la – starĹĄie ĹžiaÄ?ky. Za Ăşspechom likavskĂ˝ch mladĂ˝ch florbalistiek stoja ich trĂŠneri - uÄ?itelia Branislav LastiÄ? a Mariana PavelkovĂĄ. (ĹĄu)

Odkaz pre Zlatka z Myjavy, Katarínu z Martina a Petra z Trnavy, ktorých tråpi ubúdanie vlasov, nåm poslal Stano z Bratislavy.

NRK 020/13

ZahanbiĹĽ sa nedali ani starĹĄie dievÄ?atĂĄ, ktorĂŠ nastĂşpili veÄžmi sebavedomo na obvodnom kole florbalovej súżaĹže, kde zĂ­skali prvenstvo. K tomu dostali aj postup na krajskĂŠ kolo. Tento nebol eĹĄte istĂ˝

pre mladĹĄie dievÄ?atĂĄ. Tie si vybojovali v regionĂĄlnom kole Liptova, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nilo v ĹĄportovej hale T 18 v RuĹžomberku. Sily si tam zmerali ĹĄtyri druĹžstvĂĄ. Dve najĂşspeĹĄnejĹĄie z okresov RuĹžomberok a LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ. ZaujĂ­mavĂŠ je, Ĺže v oboch kategĂłriĂĄch boli tie istĂŠ ĹĄkoly. Okrem Likavky sa prebojovali do tohto kola aj ZĂĄkladnĂĄ ĹĄkola (ZĹ ) sv. Andreja a ZĹ  OkoliÄ?ianska L. Miku-

Branislav RaÄ?ko

VLASY ZNOVA RASTĂš

ĂšSPEĹ NÉ FLORBALISTKY Ĺ˝iaÄ?ky ZĂĄkladnej ĹĄkoly s materskou ĹĄkolou v Likavke dosiahli v aprĂ­li vo florbale viacero Ăşspechov. MladĹĄie ĹžiaÄ?ky vyhrali Orion Cup.

menou za to bol vyrovnĂĄvajĂşci gĂłl. Potom aĹž do konca zĂĄpasu sme sa snaĹžili strhnúż vĂ­ĹĽazstvo na naĹĄu stranu. Napokon sme sa z neho skoro aj radovali, ĹĽaĹžko povedaĹĽ, Ä?i ZreĞåkova strela bola alebo nebola za brĂĄnkovou Ä?iarou. Z celkovĂŠho pohÄžadu je vĂ˝sledok v poriadku,“ povedal Ĺ imÄ?o.

Påna Stana otravovalo rýchle ubúdanie vlasov s vytvåraním QHSUtMHPQêFKN~WRYQDÞHOHDüGR FKYtOHQHüVDVWUHWROVRãSHFLiOQ\PL prípravkami SALON TEXTURES ¹WHUDSHXWLFNêãDPSyQ]DŸ DNRQGLFLRQpUŸSRGRWêNDüHMH G{OHüLWpSRXütYDĢV~ÞDVQH3UtSUDYN\XütYDGYDPHVLDFHDQHP{üHVL LFKY\QDFKYiOLĢSUHWRüHXQHKRYUDM GRãORNUHNRQYDOHVFHQFLLYODVRYêFK

YiþNRYNREQRYHQLXLFKåLYRWQHM funkcie a k novému rastu vlasov WDPNGHVDXå]PLHULOVSOHãLQRX 3RVODOQiPLDGUHVXNGHMHPRåQp ~þLQQpYêUREN\REMHGQDĢLQDGRELHUNX-HWR .9$752),1VUR Škarniclovská 1 909 01 Skalica WHO ZZZYODVRYDNXUDVN

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ ď‚Ąď€ VydavateÄž: 14 news, s. r. o.  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika  IÄŒO: 46 903 411  Ĺ ĂŠfredaktorka: Marta SvĂ­tkovĂĄ  ZĂĄstupca ĹĄĂŠfredaktorky: Branislav BucĂĄk  ObchodnĂ˝ riaditeÄž: Jozef ÄŒiÄ?manec  VĂ˝robnĂ˝ riaditeÄž: Matúť ÄŒaÄ?ik  Vzor e-mailu na Ä?lenov vedenia spoloÄ?nosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY RuĹžomberok, spravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k  NĂĄklad: 23 000 ks  DistribĂşcia: zdarma do domĂĄcnostĂ­  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4740/13  Adresa redakcie: Ĺ tĂşrova 71/A, 949 01 Nitra SlovenskĂĄ republika, e-mail: novinky.rk@14news.eu  VedĂşci inzertnĂŠho oddelenia: Helena Ĺ iandorovĂĄ  Vzor e-mailu na Ä?lenov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.


ŠPORT

číslo 07/2013

11

PO DVOCH ZÁPASOCH JE STAV FINÁLE VYROVNANÝ Basketbalistky MBK Ružomberok sa dostali do finále play-off extraligy žien, kde nastúpili proti úradujúcemu majstrovi – tímu Good Angels Košice. V prvom zápase v Košiciach podľahli, no doma sa postarali o úvodnú prehru Košíc v prebiehajúcej sezóne a vyrovnali tak stav série na 1:1. Úvodný finálový zápas vyšiel lepšie domácim Košičankám, prvú štvrtinu vyhrali 19:4. Good Angels pokračovali v nastúpenom trende a Quigleyová v 16. minúte zvýšila na 31:11. S polčasovým klaksónom znížila trojkou Holmesová na 26:38 a iskrička nádeje zablikala. Košičanky však v druhom polčase náskok ďalej zveľaďovali. Po záverečnom klaksóne svietil na svetelnej tabuli stav 73:48. „Nezvládli sme nástupy do polčasov. V úvodnej štvrtine sme dali len štyri body, čo je žalostne málo. S takou bilanciou sa hrá ťažko,“ povedal po zápase tréner Ružomberka Štefan Svitek.

Domáca výhra

Zverenkyne Štefana Sviteka uspeli v sobotňajšom druhom stretnutí finále play-off v Koniarni 82:65 a vyrovnali stav série, hranej na tri víťazstvá, na 1:1. Víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Od úvodných chvíľ mali navrch domáce hráčky, prvá štvrtina im patrila, šla im streľba aj doskakovanie. Prvoštvrtinových 23:16 postupne ešte najmä vďaka trojkám Parkerovej a Holmesovej zveľadili a v polčasovej prestávke viedli 45:34. Vo vynikajúcej atmosfére pred 2 200 divákmi to bolo jedno z najlepších stretnutí v domácej súťaži. Liptáčky napokon doviedli

Košičanka Natasha Lacy bráni Sequoiu Holmes z Ružomberka. Foto: Branislav Račko

zápas do víťazného konca. Málokto v Koniarni zdramatizovanie série čakal, a tak je isté, že finále sa ešte raz pod Čebrať vráti. „V porov-

naní s prvým zápasom nám tentoraz vyšiel úvod. Vychádzala nám streľba a spoľahlivo sme hrali i v obrane. Séria je otvorená, na tretí duel

sa pripravíme čo najlepšie,“ povedal po zápase Svitek.

si výrazne sťažil, lebo spoločníka mu robil asi trojročný syn, ktorého tlačil v netradičnom kočíku. V tejto súvislosti povedal: „Na všet-

ky preteky chodím so synom, ktorý si zvykne počas môjho behu aj pospať.“

Branislav Račko

LIKAVSKÝ BEH OSLOBODENIA Až 288 pretekárov sa zúčastnilo 35. ročníka Behu oslobodenia o putovný pohár obce Likavka, ktorý sa uskutočnil v centre obce 14. apríla. Podujtie patrí medzi najvýznamnejšie športové amatérske akcie v regióne Liptova. Úvod spríjemnili svojím vystúpením mažoretky zo Základnej školy s materskou školou Likavka. Organizátori urobili všetko preto, aby akcia mala príjemný, hladký a bezproblémový priebeh, no i tak sa vyskytli drobné problémy pri identifikácii súťažiacich v cieli, ktoré sa ale podarilo dať okamžite do poriadku. Pre deti organizátori pripravili množstvo sprievodných podujatí: preteky na kolobežkách, hod granátom na presnosť, hádzanie kruhov na palicu a pod. V závere jubilejného ročníka ocenil starosta obce Marián Javroka troch členov or-

ganizačného výboru, ktorí stáli pri zrode tohto podujatia v obci a doposiaľ sa angažujú pri jeho príprave a organizovaní jeho priebehu. Cenu starostu obce udelil Silvestrovi Brtkovi, Ing. Štefanovi Páterovi a Ing. Jánovi Svrčekovi, všetkým za rozvoj športu v obci.Úprimné poďakovanie však patrí nielen im, ale všetkým, ktorí sa za 35 rokov existencie podujatia podieľali na jeho rozvoji a celej asi 40 člennej skupine dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na jeho tohtoročnom zorganizovaní.

Hlavnú kategóriu likavského bežeckého zápolenia, ktorú tvorili pretekári do 39 rokov vyhral Tomáš Kubej zo ŠK KU v Ružomberku, ktorý na trati 9500 m dosiahol čas 33:22,9. Druhé miesto poputovalo do Poľska, ktoré si tam odniesol Ján Wydra s časom 33:47,8. Bronz patril Ružomberčanovi Tomášovi Gazdaricovi z Malinô Ski Alp s časom 34:04,1, ktorý bol vlani na tejto trati prvý. Celkom v tejto kategórii bežalo 24 pretekárov. Medzi nimi bol Jozef Drahovský zo ŠBR Piešťany. Svoj beh

Text a foto: Tibor Šuľa


12

novinky

PORADNŇA

KVALITNÉ SADENICE PREZRADÍ UŽ PRVÝ DOJEM Základom pre výsadbu živého plota sú kvalitné sadenice rastlín a dobre pripravená pôda. Tí, ktorí chcú svoj živý plot vidieť rýchlo rásť, by mali siahnuť po listnatých drevinách, pričom najväčší "rýchlik"-vtáčí zob-je zároveň aj najlacnejším riešením.

NRK 021/13

Pre výsadbu živého plota možno okrem listnatých opadavých a stálozelených rastlín využiť aj ihličnaté dreviny. "Listnaté rastliny počas sezóny menia svoj vzhľad, ihličnany pôsobia fádnejšie a aj v rámci prvotnej investície sú nákladnejšou záležitosťou," uviedol odborník na tvorbu záhrad Peter Heško. Pripomenul, že samotný výber rastliny záleží aj od miesta, kde chceme živý plot nasadiť, či ide o slnečné alebo skôr tienisté miesto, a ako konkrétna rastlina znáša mráz. "Napríklad v severnejších okresoch by som neodporúčal na výsadbu použiť stálozelené rastliny, skôr opadavé listnaté dreviny alebo ihličnany". Aj keď Slováci pri živých plotoch najviac preferujú ihličnany a najmä tuje, Heško pripomína, že spektrum

možností je veľmi široké. Odporúča preto prekonzultovať výber rastlín so záhradnými architektmi alebo v profesionálnych záhradníctvach.

koreňový bal. "Rastlina musí byť dobre prekorenená," pripomenul Heško.

Všímajte si vzhľad rastliny

Pôdu je potrebné pred výsadbou živého plota pripraviť. "Nesmie byť udusená, zhutnená a jama pre sadenicu by mala byť približne vo veľkosti minimálne jedenapolnásobku veľkosti koreňového balu," uviedol Heško. Dôležité je tiež, aby sme nevytvorili tzv. kvetináčový efekt. "Voda nesmie v jame stáť, musí cez pôdu odtekať," dodal. Pokiaľ nemáme nekvalitnú zem na záhrade, nie je potrebné používať špeciálnu zeminu, odborník však odporúča pôvodnú zem zmiešať s kvalitným záhradníckym substrátom.

V záhradných centrách je podľa Heška najvhodnejšie aj kupovať sadenice na výsadbu živých plotov. "Vybrať kvalitné sadenice nám pomôže už prvý dojem," povedal Heško. Listnaté dreviny by nemali mať zvädnuté listy, naopak, mali by byť na nich viditeľné živé púčiky. "Pokiaľ sú tieto púčiky zaschnuté, treba byť opatrní," upozornil Heško. Pri ihličnatých rastlinách je potrebné všimnúť si, či majú peknú farbu, či nie sú začervenané. Dôležitým faktorom pri výbere je

Prípravu pôdy nepodceňujte

Dostatok vlahy a živín

V prvých dvoch rokoch rastliny nie je potrebné hnojiť. "Ak sme rastliny kupovali v záhradných centrách, sú dostatočne nahnojené. Na začiatku potrebujú najmä to, aby sa dobre zakorenili a aklimatizovali na mieste výsadby," uviedol Heško. Listnaté rastliny môžeme strihať dvakrát do roka, ihličnany raz

za rok. Dôležitý je aj dostatok vlahy. Heško upozorňuje na špecifikum ihličnatých rastlín počas zimy. "Ak v zime alebo na začiatku jari nie je dostatok zrážok, musíme ihličnaté rastliny polievať, nesmie to byť však vtedy, keď mrzne," upozornil Heško. TASR

nrk_07_2013_web  
nrk_07_2013_web  
Advertisement