Page 1

5 900 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 1/2014 Dátum vydania: 30 1. 2014

Revúca

Kotleba zastavil Kardinál výstavbu oslavoval

Liečba bez chémie

Šampión vo forme

str. 3 Minulý rok začala plánovaná cyklotrasa „Rodinná cestička“ Banská Bystrica–Sliač– Zvolen naberať reálne kontúry. Nový župan výstavbu zastavil.

str. 13 Ak začnete kýchať, kašľať, alebo vás škriabe v hrdle, nemusíte hneď utekať do lekárne. Vírusy a baktérie možno poraziť aj babskými receptami.

str. 16 Jána Germánusa, rodáka z Revúcej, 14-násobného majstra sveta v pretláčaní rukou bližšie predstavíme všetkých jeho fanúšikom.

str. 5 Kardinál Ján Chryzostom Korec oslávil 90. narodeniny. Zagratulovať mu prišiel aj prezident SR Ivan Gašparovič a premiér Robert Fico.

Zimná Revúca. Foto: TASR/Ján Siman

MODERNÉ NOVINY PRE MODERNÉ MESTO Milí čitatelia! Informácie vládnu svetom, aj tým slovenským. Televízia, rozhlas, noviny, internet – médiá všetkých druhov chrlia jednu správu za druhou. Nie je jednoduché sa v nich orientovať, vybrať si tie skutočne hodnotné. Správy v médiách majú krátky život. Sú ich tisíce, nemôžeme všetky počuť, vidieť, prečítať. Preto sa z nich musí-

me naučiť vyberať tie, ktoré nás obohatia, potešia. Žiaľ, často nám médiá podsúvajú informácie bez hodnoty, nedozvieme sa nič o tom, čo sa deje v našom meste, v našom vlastnom regióne. Rozhodli sme sa preto aj vo Vašom okrese ponúknuť alternatívu ku všetkým spomínaným nosičom správ. Do rúk sa Vám dostávajú Naše Novinky Revúca, prvé číslo dvojtýždenníka, ktorý je určený obyvateľom

mesta. Práve v januári k tridsiatim ôsmim členom našej rodiny regionálnych periodík pribudlo ďalších osem! A medzi nimi je aj Vaše okresné mesto. Každý druhý týždeň budeme prinášať správy z diania vo Vašom okolí, z kultúrnych udalostí i zo športu, predstavíme čitateľom významné osobnosti mesta a regiónu, podnikateľské aktivity. Spektrum správ a zaujímavostí prinesie rady, nápady či užitočné in-

formácie týkajúce sa všetkých občanov. Samozrejme, nebude chýbať niečo na pobavenie, krížovka či súťaž. Naše Novinky budú predovšetkým Vašimi novinkami, pretože Vy ste tí, pre ktorých noviny tvoríme, Vy ste tí, o kom noviny budú. Naše Novinky Revúca do Vašich schránok bezplatne doručí Slovenská pošta. Príjemné čítanie želá redakcia


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

STRETLI SA ŽUPNÍ POSLANCI

KRÁTKE SPRÁVY

2

V piatok 17. januára sa župní poslanci stretli v Jelšave. Problémy okresu Revúca sa však nedostali na mimoriadnom výjazdovom rokovaní Banskobystrického samosprávneho kraja na rad. Šéf kraja Marian Kotleba však výjazd za zbytočný nepovažuje. „Stretol som sa predtým s mnohými starostami a primátormi, takže už len z tohto pohľadu to nie je zbytočné,“ uviedol Kotleba. "Nie je to zbytočné aj z toho dôvodu, že poslanci sa zodpovedajú svojim voličom a takisto aj v Jelšave a okrese Revúca sú voliči tých ľudí,“ pokračoval Kotleba a ako ďalej dodal, podobné výjazdy plánuje počas funkčného obdobia absolvovať v každom okrese banskobystrickej župy.

MALÍ ANGLIČTINÁRI BOLI ODMENENÍ

KOLAUDÁCIA PO 25 ROKOCH Hotel Hunter pri Revúcej plánujú tento rok uviesť do prevádzky po 25 rokoch od začatia výstavby. V okrese Revúca využívajú turisti prevažne ubytovacie kapacity v penziónoch. Hotelom sa v regióne nedarí najmä pre slabú kúpyschopnosť obyvateľstva. Hotel Hunter začali stavať v roku 1989 na mieste, kde stál v minulosti pioniersky tábor. Termín kolaudácie hotela je naplánovaný na záver januára. Hostí by tak mohli oficiálne prijať už v jarnej sezóne, kedy je príroda na Gemeri najpestrejšia. Pochvala vždy poteší.

KULTÚRNE STREDISKO REKONŠTRUUJÚ Mestské kultúrne stredisko v Revúcej je príspevkovou organizáciou mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Revúca. Sídli v Mestskom dome kultúry v Revúcej, ktorý bol otvorený 28. februára 1964. Podieľa sa na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru. Napomáha pri rozvíjaní miestnych tradícii a zvykov, organizuje a koordinuje kultúrno-spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov. Z dôvodu rekonštrukcie budovy je od 28. októbra 2013 pozastavená činnosť Mestského domu kultúry v Revúcej a miestnosti v budove sa ani neprenajímajú. Predpokladaná doba rekonštrukcie je 6 mesiacov. Predmetom rekonštrukčných prác je výmena okien a vonkajších vstupných dverí, kompletná rekonštrukcia sociálnych priestorov objektu, výmena vykurovacích rozvodov a inštalácia nových radiátorov, oprava a nátery strešnej konštrukcie, nový vonkajší náter objektu.

TASR, Nikoleta Janečková

Koniec januára sa už tradične spája s odovzdávaním polročných vysvedčení. Ale na takéto hodnotenia sme zvyknutí skôr u detí navštevujúcich školskú dochádzku. Vo štvrtok 23. januára 2014 dostali svoje prvé vysvedčenie aj predškoláci z MŠ na Clementisovej ulici. A neboli to len také obyčajné vysvedčenia. Po polroku snaženia sa na mini hodinách anglického jazyka získali svoj 1. English Certifi kate. Malí, zvedaví, šikovní žiačikovia hravou formou odkrývajú tajomstvá anglického jazyka. Panie učiteľky Anka Joachí-

mová a Evka Molentová majú každý týždeň pripravené pre malých zvedavcov zaujímavé anglické hry, pesničky a tvorivé aktivity. Pomocníkmi sú im nielen maňušky, ale aj interaktívna tabuľa ponúkajúca široké a zaujímavé

možnosti výučby anglického jazyka. Takto sa príprava do veľkých školských lavíc pre každého z nich určite zjednoduší. Malí angličtinári úspešne rozlúskli prvé anglické slovíčka a ich veľká snaha bola ocenená krásnym vysvedčením a sladkou odmenou. Veríme, že rovnakú snahu a šikovnosť preukážu aj v druhom polroku. Text a foto: www.revuca.sk

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY V týždni od 27. januára 2014 bude v ZŠ I. B. Zocha prebiehať Týždeň zdravej výživy. Žiaci budú pripravovať zdravé jedlá našich predkov, hľadať informácie o plodinách, liečivých rastlinách a ich účinkoch na ľudský organizmus. V rámci tohto týždňa bude škola niektoré aktivity smerovať aj na verejnosť. Brány školy sa otvoria v stredu 29. januára, kedy sa budete môcť zúčastniť hneď dvoch stretnutí. O 14. hodine a 30. minúte to bude stretnutie určené najmä

ľuďom so špeciálnymi stravovacími návykmi a diétami. Toto stretnutie organizuje škola v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny už po štvrtýkrát pod názvom Bez lepku, bez mlieka. Na stretnutí bude burza receptov, skúseností a rád spojená s ochutnávkou dietetických jedál. O 15. hodine a 30. minúte zavíta do školy MUDr. Jarmila Kapustová. Pani doktorka predstaví Magnetspace diagnostiku. Ide o unikátny diagnostický prístroj, ktorý vám za minútu neinvazívneho vyšetrenia poskytne komplexný opis celkového

zdravotného stavu organizmu, činnosti jednotlivých orgánov a nutričnej vyváženosti vášho organizmu. Magnetspace využíva najmodernejšie elektromagnetické technológie. Je natoľko citlivý, že dokáže detekovať aj najmenšie odchýlky od normálu, dáva možnosť napraviť potenciálne ťažkosti skôr, než sa naplno prejavia. Srdečne pozývame rodičov aj širokú verejnosť a všetkých, ktorí si svoje zdravie v tejto uponáhľanej dobe cenia a zaujímajú sa o zdravý životný štýl. www.revuca.sk


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

3

KOTLEBA ZASTAVIL VÝSTAVBU CYKLOTRASY DO ZVOLENA Minulý rok začala plánovaná cyklotrasa „Rodinná cestička“ Banská Bystrica – Sliač – Zvolen naberať reálne kontúry. Nový župan Marian Kotleba výstavbu nečakane zastavil. Bývalé vedenie BBSK uzatvorilo s dotknutými obcami zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní budúcej cyklotrasy a hľadalo ďalšie zdroje na pokračovanie úseku Sliač – Banská Bystrica, kde množstvo vlastníkov na trase spôsobuje zložité vysporiadanie majetkových vzťahov. V decembri podpísalo vedenie BBSK zmluvu s víťazom verejnej súťaže na výstavbu päťkilometrového úseku a stavať sa malo začať hneď po novom roku. Primátor mesta Sliač potvrdil, že stavebné povolenie je vydané na mesto Sliač a všetky zmluvy sú už podpísané. Na stretnutí s predsedom BBSK, kde sa čakalo, či bude schválený rozpočet VÚC, z ktorého sa má trasa financovať, Marian Kotleba vyhlásil, že má na to iný názor. „Z vedenia

VÚC mi už medzitým predložili dohodu o skončení spolupráce, ktorú však nemôžem podpísať, lebo nebude žiadna cyklotrasa. To by ma občania na Sliači aj všetci ľudia v okolí odsúdili,“ povedal sliačsky primátor. Pritom v návrhu rozpočtu kraja na rok 2014, ktorý pripravil ešte bývalý župan Vladimír Maňka a stále je uverejnený na webovej stránke BBSK, je zahrnutá aj položka na cyklotrasu „Rodinná cestička“ v časti „A“ Zvolen – Sliač, ako aj prostriedky na dokončenie prípravy úseku „B“ Sliač – Banská Bystrica. Tento návrh rozpočtu však župan Kotleba odmieta predložiť poslancom na schválenie, vraj vo februári predloží svoj vlastný. A to sa vlani na Úrade BBSK pripravoval aj zaujímavý cykloprojekt v dĺžke 30 km, vedúci po

Zápisy prváčikov sa blížia Jedným z významných období v živote dieťaťa je jeho nástup na povinnú školskú dochádzku. V mesiaci február sa v základných a materských školách po celom Slovensku koná zápis detí do prvého ročníka. Prinášame vám čo vás na zápise čaká. Ako zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy?  zákonný zástupca musí vykonať zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt  do prvého ročníka sa prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2014 dovŕšia šiesty rok veku a dosiahnu školskú spôsobilosť  zápisu sa musí zúčastniť dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov  na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa  zákonný zástupca môže svoje dieťa zapísať len na jednu základnú školu  o začatí plnenia povinnej školskej dochádzky musí riaditeľ základnej školy rozhodnúť do 31. mája 2014 Ako zapísať dieťa do materských škôl?  rodič musí odovzdať písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy, ktorej tlačivo mu poskytne riaditeľ materskej školy  rodič je povinný predložiť občiansky preukaz  rodič je taktiež povinný predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom riaditeľstvá materských škôl. Nikoleta Janečková

Cyklisti. Foto: OCI BB

nevyužívanej železničnej trati z Rimavskej Soboty do Poltára. Tú regionálna samospráva za euro odkúpila od Železníc

SR a chce ju prerobiť na súvislú cyklotrasu s využitím eurofondov. Zdá sa však, že nový župan nie je veľkým fanúši-

kom financovania z EÚ, ale ani cyklotrás… Bystricoviny.sk

CHRÍPKA I ŽLTAČKA ÚTOČIA V 4. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 60 percent lekárov pre deti a dorast a 52 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 5 457 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO), čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1 514 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 614 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 170 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Respiračné a chrípkové ochorenia sú teda na rovnakej úrovni ako pred týždňom. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto ty-

pov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja nižší v prípade ARO o 33 percent a v prípade CHPO až o polovicu. Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), ani prípad ochorenia na chrípku typu AH1N1. Najvyšší počet chorých na ARO bol v 4. kalendárnom týždni v absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 830 prípadov, v okrese Revúca so 625 chorými a Veľký Krtíš s 549 prípadmi. Zvýšený počet chorých vykazujú aj okresy Žarnovica, Banská Bystrica a Žiar nad Hronom. Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov opäť v okrese Lučenec. Nasledujú okresy Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Z hľadiska veku, ochorenia na ARO najviac postihujú v absolútnych číslach ve-

kovú skupinu adolescentov (15 – 19 ročných), najmenšie deti, ale aj žiakov základných škôl. V sledovanom týždni boli s chorobnosťou na tom lepšie ako po ostatné týždne seniori a ekonomicky aktívni obyvatelia. V rámci hygienicko-epidemiologickej situácie však v 4. kalendárnom týždni hlásili epidemiológovia už 15. prípad ochorenia na vírusovú hepatitídu. Ide o epidémiu u rómskych detí, ktorá začala koncom novembra uplynulého roka. Spoločným menovateľom je bydlisko v lokalite pod Kortinou v Žiari nad Hronom. Prvé príznaky ochorenia u 15-ročnej žiačky základnej školy začali pred dvomi týždňami. Na základe pozitívnych laboratórnych výsledkov ju cez víkend hospitalizovali na infekčnom oddelení v Banskej Bystrici. Mária Tolnayová , hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica


4

naše novinky

SPEKTRUM

MUZIKÁLOVÝ PROJEKT UMELECKEJ ŠKOLY Základná umelecká škola v Revúcej bola založená v roku 1952 a postupne sa rozširovala o jednotlivé odbory až do roku 1981, odkedy sú súčasťou školy všetky štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Škola je v súčasnosti plne organizovaná a poskytuje umelecké vzdelanie. Filozofia školy smeruje ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, kultúre vzťahov a vytváraniu priestoru pre tvorivosť. O plánoch do budúcnosti sme sa porozprávali s učiteľkou Luciou Chrapánovou.

Čo plánuje základná umelecká škola v školskom roku 2013/2014?

V školskom roku 2013/2014 plánuje škola realizovať muzikál pod názvom Chains. Muzikálový projekt Chains má výchovný charakter, ako z dejovej línie, tak i hudobnej. Tvoria ho štyri zložky: divadelná, hudobná, tanečná a výtvarná.

Bude to prvý muzikálový projekt umeleckej školy v Revúcej?

V minulom školskom roku 2012/2013 škola zo svojej dielne úspešne predstavila výchovný muzikálový pro-

Autorka projektu Lucia Chrapánová.

Predpokladaný počet účinkujúcich je až 54.

jekt Putá. Projekt bol mimoriadne pozitívne prijatý širokou verejnosťou, nielen občanmi mesta Revúca, ale aj žiakmi všetkých základných škôl z Revúcej, Muráňa, Lubeníka a Jelšavy.

Koľko ľudí pripravuje tento muzikál?

Predpokladaný počet účinkujúcich je 54. Muzikálový projekt Chains realizujú režisér, dramaturg, choreograf, scénograf, kostymér, herci, tanečníci, ale aj speváci. Na tvorbe scenára, choreografiách a scéne sa podieľajú učiteľky z literárno-dramatické-

ho, tanečného a výtvarného odboru a celý projekt Chains je výlučne z dielne Základnej umeleckej školy v Revúcej. Piesne Beat it, Bad, Earth song, Thriller, I can´t stop lovin you a Wanna be startin´ somethin´ budú naspievané žiakmi základnej umeleckej školy z literárno-dramatického a hudobného odboru. Jednotlivé piesne budú doplnené o tanečnú zložku. V podaní menších i starších žiakov, vrátane učiteľky tanečného odboru sa predstavia pôsobivé choreografie vyššie spomínaných hitov z videoklipov

M. Jacksona. Výtvarná zložka pripravuje vhodné kulisy a pôsobivú scénu prevažne z prírodných materiálov, na ktorých sa budú podieľať žiaci výtvarného odboru školy s učiteľkou.

O čom je muzikál Chains?

Keďže sa množstvo projektov (napr. hudobných, divadelných, výtvarných, literárnych) často venuje protidrogovej tematike a kriminalite, projekt Chains sa zameriava na tému a problematiku ešte málo prezentovanú na Slovensku. Ide o

obchodovanie s bielym mäsom. Projekt Chains vychádza z reálnych svetových štatistík obchodu s bielym mäsom, ktoré sú alarmujúce. Najvýnosnejším nelegálnym podnikaním vo svete je obchod s ľuďmi. Každoročne je vysoké percento detí a žien zneužívaných na nútenú prácu. Hlavným motívom, prečo nejaká mladá žena, často neplnoletá, príjme ponuku od obchodníka, sú lepšie fi nančné možnosti pre ňu a pre jej rodinu. Deti sú v mnohých prípadoch zneužívané na prácu vo fabrikách, na žobranie, šport či pre ich talent. Základná umelecká škola by rada uviedla tento muzikál už v apríli. Preto im určite budeme držať palce a na premiéru sa tešíme.

DEŇ KOMPLIMENTOV V ZŠ I. B. ZOCHA Medzinárodný deň komplimentov sa traduje od roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

V dnešnom anonymnom svete, kde sa veľa ľudí spoznáva len na sociálnych sieťach, sa žiaci ZŠ Ivana Branislava Zocha rozhodli, že si tento deň pripomenú. Veď najkrajšie medzi ľuďmi by malo byť, aby si vedeli vyjadriť úctu k sebe, ale aj k tým, s ktorými žijú, pracujú a trávia svoj čas. Pripravili si nástenku, na ktorú v tento deň dali množstvo komplimentov. Ocenili na svojich spolužiakoch,

učiteľoch, rodičoch to, čo si najviac cenia. Objavili dobrý pocit z toho, že ten, kto dostal kompliment, im zaň poďakoval. My im prajeme, aby deň komplimentov netrval len jeden deň, ale aby si ho mohli užívať celý rok. Veď človek, ktorému veria, že je výnimočný sa takým určite aj stane. Text a foto: www.revuca.sk

Nástenka na ZŠ I. B. Zocha.

Text a foto: Nikoleta Janečková


Ä?Ă­slo 1/2014

OSOBNOSŤ

5

.$5',1Ă&#x2C6;/-Ă&#x2C6;1&+5<=26720 .25(&26/Ă&#x2C6;9,/52.29 FKRGLODNRH[WHUQĂŞĂŁWXGHQW 2GURNXĂŁWXGRYDOQD)LOR]RÂżFNRPLQĂŁWLW~WH6SRORĂžQRVWL-HĂĽLĂŁRYHMY%UQH3RWRP odiĹĄiel do Trnavy, kde pomĂĄhal v redakcii Posla a ĹĄtuGRYDOĂŁWYRUURĂžQ~WHROyJLX Po likvidĂĄcii reholĂ­ a klĂĄĹĄWRURYYURNXEROVSROX VUHKRÄ?QĂŞPLVSROXEUDWPLLQWHUQRYDQĂŞRGDSUtOD v Jasove, potom v PodolĂ­nci DRGVHSWHPEUDY3H]LQNX2GWLDÄ?EROGRQ~WHQĂŞ RGtVĢGRFLYLOQpKRĂĽLYRWD V tom istom roku bol tajne Y\VYlWHQĂŞY5RĂĽÄ&#x2013;DYH]DNÄ&#x2013;D]DDSRXYl]QHQtDLQWHUQRYDQt WDNPHUYĂŁHWNĂŞFKRÂżFLiOQ\FK ELVNXSRYERODXJXVWD WDMQHY\VYlWHQĂŞ]DELVNXSD biskupom Pavlom Hnilicom.

Roky vo väzení

.DUGLQiO-iQ&KU\]RVWRP.RUHF)RWR7$65+HQULFK0LĂŁRYLĂž

KardinĂĄl JĂĄn Chryzostom Korec oslĂĄvil 22. januĂĄra svoje 90. narodeniny. K vĂ˝znamnĂŠmu ĹživotnĂŠmu jubileu mu priĹĄli okrem predstaviteÄžov cirkvi zablahoĹželaĹĽ i najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ zĂĄstupcovia politickĂŠho a spoloÄ?enskĂŠho Ĺživota v regiĂłne, ale aj prezident SR Ivan GaĹĄparoviÄ? a premiĂŠr Robert Fico. â&#x20AC;&#x17E;Priniesol som mu list v mene vlĂĄdy Slovenskej republiky. 1HFKVLPRMHVORYiNDĂĽGĂŞY\kladĂĄ ako chce, otec kardinĂĄl MHVORYHQVNiOHJHQGD9HÄ?PL citlivo vnĂ­ma dianie v naĹĄej VSRORĂžQRVWLPiYHÄ?PLY\VRNRQDVWDYHQĂŞFLWSUHVSUDYRGOLYRVĢMHWRĂžORYHNNWRUĂŞ YLHYHÄ?PLVSUiYQHSRPHQRYDĢYHFLÂłNRQĂŁWDWRYDOSUHmiĂŠr Fico. â&#x20AC;&#x17E;Je to ojedinelĂŠ MXELOHXPNHÄ&#x2021;ĂžORYHNNWRUĂŞ SUHĂŁLHOWRÄ?NĂŞPXWUSHQtPMH DNWtYQ\ĂžRVDWĂŞNDMHKRP\VOHQLDUR]KÄ?DGX9ĂŁHWFLPX

prajeme, aby ho PĂĄn eĹĄte udrĂĽDOYSULPHUDQRP]GUDYtDE\ bol pre nĂĄs morĂĄlnou autoriWRXÂł]DĂĽHODOMXELODQWRYLQLWriansky biskup Viliam JudĂĄk.

KardinĂĄl je slovenskĂĄ legenda, NWRUiYHÄ?PL citlivo vnĂ­ma dianie v naĹĄej VSRORĂžQRVWL ObdivuhodnĂĄ osobnosĹĽ 3RGÄ?D-XGiNDMHQDRVREQRVti kardinĂĄla Korca obdivuKRGQpĂĽHDNRPODGĂŞMH]XLWDĂ&#x201E;SRFKRSLOXUĂžLWpKRGQRW\ NWRUĂŞP]RVWDOYHUQĂŞYNDĂĽGHM VLWXiFLL³ýLXĂĽWRERODOLNYLdĂĄcia klĂĄĹĄtorov v komunisticNRPĂ˝HVNRVORYHQVNX$NFLD K, znĂĄma ako barbarskĂĄ noc, DOHERNHÄ&#x2021;XĂĽDNRWDMQHY\VYl-

WHQĂŞELVNXSSUDFRYDODNRURbotnĂ­k (biskup v montĂŠrkach, DNRKRQD]ĂŞYDOD]DKUDQLĂžQi WODĂž ĂžLNHÄ&#x2021;ERORGV~GHQĂŞ QDURNRYYl]HQLD]NWRUĂŞFKYRYl]HQtVWUiYLORVHP Ă&#x201E;9ĂĽG\EROĂžORYHNRPNWRUĂŞ VDNXNUHVĢDQVNĂŞPKRGQRWiPKOiVLONWRUĂŞPLĂĽLODNWRUp VDXVLORYDOYORĂĽLĢGRVYRMLFK takmer 80 knĂ­h. Je svedkom SUDYG\GRNi]DOĂĽHDQLYRQNDMĂŁLDQHVORERGDQHGRNiĂĽH REUDĢĂžORYHNDRMHKRYQ~WRUQ~VORERGXÂł]KRGQRWLOĂĽLYRW kardinĂĄla Korca JudĂĄk.

%LVNXSVN~VOXĂĽEXYĂŁDNQHPRKROY\NRQiYDĢYHUHMQH 3RFHOĂŞĂžDVSUDFRYDODNRURERWQtN3UHQiERĂĽHQVN~ĂžLQQRVĢPHG]LĂŁWXGHQWDPLERO PDUFD ]DLVWHQĂŞ D PiMD RGV~GHQĂŞ DNR YODVWL]UDGFDQDURNRYYl]HQLD = Yl]HQLD VD YUiWLO 24. februĂĄra 1968 s podlomeQĂŞP]GUDYtP1DSULHNWRPX VDRSlĢ]DSRMLOGRREQRY\ QiERĂĽHQVNpKRĂĽLYRWD'Ä&#x2013;D M~ODKRSULMDOQDRVRELWQHMDXGLHQFLLSiSHĂĽ3DYRO 9,NWRUĂŞRGRY]GDOELVNXSRYL

Korcovi svoje biskupskÊ insígnie. Po nåvrate do vlasti YãDNQHGRVWDOV~KODV]RVWUDny ťtåtu k pastoråcii, preto poNUDÞRYDOYSUiFLDNRURERWQtN QDSRVOHG\DNRRSUDYiUYêĢDKRYY3HWUüDONH

NajstarĹĄĂ­ biskup =PHQDVSRORĂžHQVNpKRV\VtĂŠmu po roku 1989 zasiahOD DM GR MHKR ĂĽLYRWD 'Ä&#x2013;D 7. januĂĄra 1990 sa stal rekWRURP.Ä&#x2013;D]VNpKRVHPLQiUD

Svojim hodnotĂĄm ]RVWDOYHUQĂŞ YNDĂĽGHMVLWXiFLL sv. Cyrila a Metoda v BratiVODYH1DYĂŞVORYQ~ĂĽLDGRVĢ 6YlWpKR2WFD-iQD3DYOD,, bol 6. februĂĄra 1990 menovaQĂŞ]DQLWULDQVNHKRGLHFp]QHKR biskupa. DiecĂŠzu spravoval GRM~OD9V~ĂžDVQRVWLĂĽLMHDNRHPHULWQĂŞELVNXS Y1LWUH'Ä&#x2013;DM~QD KRYNRQ]LVWyULXXVWDQRYLO SiSHĂĽ-iQ3DYRO,,]DNDUGLQiOD.DUGLQiO.RUHFMHYV~ĂžDVQRVWL VSRPHG]L WDNPHU ELVNXSRYQDFHORPVYHWH VOXĂĽREQHQDMVWDUĂŁtPKRFLXĂĽ HPHULWQĂŞPELVNXSRP 7$65

Tajne vysvätený za biskupa

KardinĂĄl JĂĄn Chryzostom Korec sa narodil 22. januĂĄra 1924 v BoĹĄanoch v okreVH7RSRÄ?ĂžDQ\=iNODGQ~ĂŁNROX vychodil v rodnej obci, meĹĄWLDQNXYQHÄ&#x2021;DOHNĂŞFK&K\QRUDQRFK'Ä&#x2013;DVHSWHPEUD YVW~SLOY5XĂĽRPEHUNX do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na GymnĂĄziu Y.OiĂŁWRUHSRG=QLHYRPNDP

.DUGLQiO.RUHFQDRVODYiFKNUHVĢDQVNĂŞFKYHÄ?NRQRĂžQĂŞFKVYLDWNRYY1LWUH )RWR7$65'DQLHO9HVHOVNĂŞ


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ROKOVANIE VLÁDY V ŠENKVICIACH MICHAL HORSKÝ:

ŠANCE KANDIDÁTOV Volebná kampaň kandidátov sa začína posúvať mierne pozitívnym smerom. Nielen médiá, ale už aj občan začína rozlišovať. Najvážnejší kandidáti sú tí, ktorí sa pohybujú v našej politike už niekoľko rokov a občania poznajú ich prácu vo vysokých funkciách. V tejto súvislosti stále viac stúpa záujem a tým aj preferencie pre predsedu vlády Roberta Fica. Zdanlivý outsider, bývalý predseda jednej z prvých ponovembrových vlád Ján Čarnogurský, má ohlas najmä u časti kresťansko-demokraticky zmýšľajúcich voličov. A bývalý niekoľkonásobný predseda parlamentu Jozef Hrušovský získava podobným spôsobom čoraz väčšiu pozornosť širokej verejnosti. Do tohto okruhu kandidátov je možné zaradiť aj bývalého podpredsedu vlády a tribúna revolúcie Milana Kňažka. Za nimi nasleduje skupina tzv. antipolitických kandidátov, ktorí nemali žiadnu zásadnejšiu skúsenosť s vrcholovou politikou a občan zatiaľ netuší, ako by sa správali v Prezidentskom paláci. Sem patrí Andrej Kiska či Radoslav Procházka. Niektorí z kandidátov pristupujú ku kampani s jasným cieľom získať toľko hlasov, aby ich to oprávnilo k ďalšej prípadnej existencii vo vrcholovej politike či k založeniu novej strany. No a za nimi je najpočetnejšia skupina kandidátov, u ktorých treba oceniť odvahu a  chuť vystupovať na verejnosti, ale ich šance sú minimálne.

Vláda v stredu (22. 1.) rokovala netradične v obci Šenkvice v okrese Pezinok. Pracovný výjazd bol zameraný hlavne na problematiku rozvoja miestneho regiónu orientovaného prioritne na poľnohospodársku produkciu a pestovanie viniča.

Radikálne rozhodnutia v justícii

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje radikálne rozhodnutia, ktoré budú smerovať do vnútra justície. Ešte predtým ako sa odprezentujú verejne, budú o nich diskutovať odborníci. „Ale nebude to trvať dlho. Myslím si však, že musíme začať robiť určité rozhodnutia, ktoré sa budú dotýkať dôveryhodnosti slovenskej justície,“ zdôraznil premér s tým, že až po tomto kroku možno hovoriť o zlepšovaní materiálno-technických podmienok pre sudcov a ich

Rokovanie vlády v Šenkviciach.

odmeňovaní. Vyzval na strpenie pri ich konečnom predstavovaní, pričom upozornil, že tempo v reformách justície musí udávať minister spravodlivosti a nie jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská.

Výzva Ukrajine

Premiér Robert Fico, ako aj celá vláda, sú šokovaní vý-

vojom situácie na Ukrajine. „Je to naša susedná krajina, s ktorou máme veľmi veľa spoločného a považujeme za absolútne neprijateľnú smrť troch demonštrantov po zásahu ozbrojených zložiek,“ uviedol premiér po výjazdovom rokovaní kabinetu v Šenkviciach. Zároveň apeloval na všetkých akté-

rov protestov, aby sa zdržali akéhokoľvek násilia. „Rovnako vyzývame ukrajinské orgány a všetkých zainteresovaných, aby rešpektovali právo občanov na zhromaždenie,“ adresoval Fico vrcholným predstaviteľom krajiny. Text a foto: TASR

HRANICA S UKRAJINOU POKOJNÁ

neho Smeru-SD v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti predložili novelu, ktorá má sprísniť podmienky pre podnikanie nebankových inštitúcií a obmedziť úžerné praktiky.

Riziko, ktoré by smerovalo k posilneniu hraníc s Ukrajinou, zatiaľ nenastalo. Táto štátna hranica spĺňa najprísnejšie kritériá SR je schopná rýchlo a operatívne reagovať. Novinárom to povedal minister vnútra Robert Kaliňák na margo nepokojov v Kyjeve. O pripravenosti Slovenska na možný vážnejší konflikt u nášho východného suseda hovoril Kaliňák s poslancami na pôde Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Kaliňák upozornil, že sme štátom, ktorý má s Ukrajinou najkratšiu hranicu. „Ak by mal nastať exodus, bude sa to riešiť celoeurópsky. To by sa ale musela začať občianska vojna, čo verím, že aj pod tlakom medzinárodného spoločenstva, nenastane. Ukrajina je súčasťou civilizovanej časti sveta a nerád by som veril, že by mohla takáto situácia nastať,“ podotkol.

Text a foto: TASR

TASR

Predseda parlamentu Pavol Paška.

POSLANCI PARLAMENTU OPÄŤ ZASADAJÚ Prvýkrát v roku 2014 sa v utorok (28. 1.) zišlo plénum Národnej rady SR. Na programe je 67 bodov. Hneď v úvode schôdze sa malo hovoriť o rozšírení okruhu osôb, ktoré budú môcť v prípade narušenia vzdušného priestoru rozhodnúť

o zostrelení lietadla alebo iného vzdušného objektu. Rezort kultúry chce zvýšiť počet divadelných a hudobných umelcov, ktorí budú mať nárok na osobitný príspevok. Rezort hospodárstva chce zase viac chrániť spotrebiteľov. Poslanci vlád-


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

7

MIROSLAV LAJČÁK: JANUKOVYČ KLAMAL

Predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády Srbskej republiky Ivica Dačič.

OFICIÁLNA NÁVŠTEVA SRBSKA A ALBÁNSKA Premiér Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák v sobotu (24. 1.) oficiálne navštívili Srbsko a Albánsko. V prípade predsedu vlády išlo vôbec o prvú návštevu najvyššieho ústavného činiteľa SR v ére jej samostatnosti v Tirane.

po začatí prístupového procesu s Belehradom. Ďakujem za všetko, čo ste pre Srbsko urobili a buďte si istí, že vás nezahanbíme, budeme aktívnym členom EÚ a svojou prácou si zaslúžime členstvo v EÚ,“ uviedol na tlačovej konferencii Dačič.

Albánsko Srbsko

Prácu Slovenska v prospech Srbska po stretnutí vyzdvihol srbský predseda vlády Ivica Dačič. Fico s Lajčákom sú prvými predstaviteľmi členského štátu EÚ, ktorí prišli na oficiálnu návštevu Srbska

Slovensko zatiaľ nevidí dôvod, prečo by malo meniť svoje politické stanovisko ku Kosovu. Po stretnutí s albánskym partnerom Edi Ramom to vyhlásil premiér Robert Fico. Vyzdvihol však význam dialógu, ktorý

momentálne prebieha medzi Srbskom a Albánskom, a ktorý SR podporuje. „Vítame ho a boli by sme veľmi radi, keby tento dialóg došiel ku konkrétnemu pozitívnemu záveru. Dohodu budeme, samozrejme, rešpektovať,“ avizoval Fico. „Neurobíme žiadne kroky, ktoré by sťažovali každodenný život tamojších ľudí a už sme urobili niektoré oparenia v súvislosti s pasmi. Sme veľmi pružní a sledujeme situáciu,“ deklaroval. osobitná spravodajkyňa TASR Erika Rusnáková

Dôveryhodnosť ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča výrazne utrpela. Tvrdil totiž, že chce podpísať asociačnú dohodu s EÚ a zrazu to prehodnotil. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. „Každá krajina zatiaľ z dohody o voľnom obchode s EÚ profitovala. Janukovyč oklamal vlastných občanov a celý rad lídrov, ktorí s ním v dobrej viere komunikovali,“ upozornil Lajčák. Zároveň uznal, že Janukovyč nereprezentuje celú Ukrajinu, ale rovnako tak ju nereprezentuje ani opozícia. „Prezident môže len veľmi málo ponúknuť Kyje-

vu a západnej Ukrajine, opozícia nemá čo ponúknuť východnej Ukrajine. My potrebuje komunikovať s tými, ktorí predstavujú politickú realitu, a to je prezident Janukovyč a lídri opozície,“ vysvetlil. Text a foto: TASR

PRE BEZPEČNOSŤ UROBÍME MAXIMUM Rusko nie je rozvojová krajina, ktorá by sa nedokázala postarať o svoju bezpečnosť a je na tom postavený aj jej kredit. Po rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť to vyhlásil minister vnútra R. Kaliňák. Reagoval tak na e-mail upozorňujúci na hrozbu teroristických útokov v Soči, ktorý dostal aj Slovenský olympijský výbor. „Nemyslím si, že by to ruské bezpečnostné zložky podcenili. Som presvedčený, že na to nasa-

dzujú všetky sily a prostriedky, ktoré na to majú k dispozícii,“ poznamenal Kaliňák. Slovensko však spomínaný e-mail neignoruje. „Na tejto veci pracujú všetky bezpečnostné zložky, pripravujeme určité opatrenia. Je to ale na území cudzieho štátu, naša možnosť je obmedzená, ale v rámci tých, ktoré máme, sa snažíme urobiť maximum,“ uistil. TASR

PREDSEDOM NOVEJ STRANY TIP SA STAL TOMÁŠ HUDEC Nová politická strana TIP – Tvoríme inú politiku si 18. januára na ustanovujúcom sneme v Banskej Bystrici zvolila vedúcich predstaviteľov a rozhodla o svojom ďalšom smerovaní. Účastníci snemu schválili stredopravé liberálne programové smerovanie strany a vyjadrili sa k voľbám, ktoré sa budú tento rok konať na Slovensku. Stovka zakladajúcich členov strany na sneme volila predsedu, troch podpredsedov, členov Republikovej rady, členov poradného a rozhodcovského orgánu. Predsedom strany sa stal Tomáš Hudec (35), za podpredsedov boli zvolení Ivana Augustinská (26), Martin Schwantzer (36) a Jana Vološinová (41). „Sme mladí ľudia, náš vekový priemer je do 40 rokov a hlavne nikoho z nás neťaží žiadna aktívna predchádzajúca dlho-

dobá politická minulosť. Dá sa povedať, že sme generácia, ktorá práve dorastá, ktorá tu bude naďalej žiť a mala by sa angažovať a mať záujem o veci verejné,“ uviedol novozvolený predseda strany Tomáš Hudec. Účastníci snemu schválili aj základné programové tézy strany. Ich súčasťou je aj návrh na zriadenie inštitútu registrovaných partnerstiev po vzore mnohých štátov Európskej únie a vo svete. Strana tento bod vníma ako

Sprava predseda strany Tomáš Hudec a podpredsedovia Jana Vološinová, Ivana Augustinská a Martin Schwantzer. Foto: TASR/Dušan Hein

odstránenie diskriminácie ľudí s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Pred marcovými prezidentskými voľbami strana nepodporí žiadneho z aktuálnych kandi-

dátov. Túto voľbu však nechajú na slobodnom rozhodnutí každého člena a sympatizanta strany. Pre voľby do Európskeho parlamentu sa strana TIP rozhodla

otvoriť svoju kandidátku všetkým mladým a mlado zmýšľajúcim ľuďom. „Rozhodli sme sa postaviť kandidátku inak ako štandardné strany. Chceme zorganizovať online ‚primárky‘, nazvali sme ich eurokasting, na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto súhlasí s hodnotami a programovým smerovaním strany. Kandidátka bude pozostávať z 13 členov, ktorí získajú najviac hlasov,“ povedala podpredsedníčka strany Ivana Augustinská. Strana sa zúčastní na komunálnych voľbách. Jej prioritou je však účasť na voľbách do Národnej rady SR v roku 2016. TASR, (mi)


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

NAPRIEK INTEGRÁCII NIE SÚ KRAJINY V4 EŠTE STÁLE SPOJENÉ DIAĽNICAMI Po desiatich rokoch od vstupu Slovenska do Európskej únie má krajina stále nedostatky v dopravnej infraštruktúre. Podľa správy „Stredná Európa pripravená na budúcnosť“ od think-tankov demosEuropa a Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI) sa však tento problém týka všetkých krajín Vyšehradskej štvorky (V4). „V prepravnom odvetví nám napríklad stále chýba priama diaľnica medzi Slovenskom a Poľskom,“ povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Peter Javorčík, ktorý sa na príprave správy podieľal. Ako dodal, nemenej potrebné je aj priame diaľničné napojenie na Maďarsko, ktoré takisto ešte nebolo vybudované. Jedným z pretrvávajúcich nedostatkov ekonomík stred-

nej Európy je aj fakt, že rast národných hospodárstiev je len v malej miere založený na inováciách a vedomostiach. Podľa Javorčíka je preto potrebné zvýšiť investície predovšetkým do vzdelávania, a to nielen do vysokých škôl. „Musíme začať od základov, ktorými sú základné školy,“ upozornil. Správa sa však zaoberá aj pozitívnymi javmi v stredoeurópskom regióne, pričom krajiny V4 označuje za motor rastu pre širšiu ekonomiku EÚ. Hospodárstva krajín V4 tak majú aj v nasledujúcich rokoch rásť rýchlejšie, než ekonomiky v západnej časti únie. K tomu ale budú potrebné nové plány a ambície. TASR

Ilustračné foto: TASR

VÝPISY POISTENCOV O NOVÚ STRÁNKU SIS ODHAĽUJÚ JE ENORMNÝ ZÁUJEM FIKTÍVNE VÝKONY Vďaka výpisom z účtu poistencov sa zdravotným poisťovniam darí odhaľovať aj vykazovanie fiktívnych výkonov či preskripcie. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) napríklad zaznamenala aj prípad, keď si poistenec vo svojom osobnom účte našiel, že bol hospitalizovaný, pritom sa v tom čase nachádzal v zahraničí. „Vo všeobecnosti platí, že ak poistenec zistí nezrovnalosti vo výpise z účtu, môže sa obrátiť na pobočku našej poisťovne. Revízni lekári na základe takéhoto podnetu môžu urobiť kontrolu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak sa potvrdí, že išlo o fiktívne, respektíve neoprávnene vykázanú zdravotnú starostlivosť, následne ju vymáhame od poskytovateľa,“ priblížila hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková.

Poisťovňa Dôvera riešila napríklad aj podnet dospelej ženy, ktorá reklamovala hospitalizáciu v detskej fakultnej nemocnici, ktorú vraj mala absolvovať pred 11 rokmi. Podľa PR špecialistky poisťovne Moniky Šimunovej sa často opakujú reklamácie rôznych poplatkov, napríklad za aplikovanie infúzií. Pacienti upozornia na to, že lekárovi zaplatili za výkon infúzie, no vidia, že to isté platila aj poisťovňa. Union zdravotná poisťovňa v minulom roku preverovala 8 podaní od poistencov smerujúcich na nesprávne alebo neoprávnené vykazovanie zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Po prešetrení jednotlivých podaní sa podľa hovorkyne Judity Smatanovej potvrdilo, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti neoprávnene vykázali zdravotnú starostlivosť v celkovej výške 71 875 eur. TASR

O novú verziu internetovej stránky Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú spustili pred  vianočnými a novoročnými sviatkami, je veľký záujem.

„Počet návštevníkov a kliknutí na niekoľko minút priviedol servery doslova do varu. Nasledujúce dni, napriek ich sviatočnému charakteru, ale aj januárové dni potvrdili tento záujem, keď sa návštevnosť stránky oproti minulosti niekoľkonásobne

zvýšila,“ uviedol hovorca SIS Branislav Zvara. Hlavným dôvodom vzniku novej webovej stránky bola snaha SIS poskytnúť verejnosti o činnosti a úlohách spravodajskej služby všetky informácie, ktoré umožňujú zverejniť príslušné zákony tak, aby neboli ohrozené utajované skutočnosti. Súčasťou novej internetovej stránky je už po druhý raz aj odtajnená časť Správy o činnosti SIS za rok 2012, ktorú riaditeľ SIS Ján Valko predniesol na sklonku roka 2013 v NR SR.

„Internetová stránka obsahuje tiež viaceré nové zaujímavé informácie a odkazy, pokúšame sa na nej poskytnúť i prierez spravodajským svetom a zodpovedať na najčastejšie otázky, ktoré SIS dostáva prakticky denne,“ dodal Zvara. Zaujímavosťou novej internetovej stránky SIS je fakt, že bola vytvorená výlučne zo zdrojov a kapacít SIS, pričom náklady na jej vytvorenie boli vo výške len 350 eur. TASR

ZAZNAMENALI SME ARKTICKÝ DEŇ Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu ešte v utorok 21. januára teplota na Slovensku vystúpila na +6 až +10 stupňov Celzia a pršalo.

Ilustračné foto: TASR

V priebehu 22. januára začal po okraji tlakovej výše so stredom nad Bieloruskom a severozápadným Ruskom do našej oblasti prúdiť veľmi chladný, pôvodom arktický vzduch. Postupne sa začalo ochladzovať a v sobotu 25. januára už bol takmer

na celom území celodenný mráz, pričom na niektorých miestach, predovšetkým na severnom Slovensku, zaregistrovali arktický deň, teda deň, keď teplota nevystúpi nad -10 stupňov Celzia. TASR


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

9

PSYCHOLOGIČKA TVRDÍ: ZA ZLÉ VYSVEDČENIE DIEŤA NETRESTAJTE Za zlé vysvedčenie by rodičia nemali dieťa trestať. Podľa psychologičky sa tým aj tak nič nevyrieši. Navyše, zlé známky na vysvedčení nemusia byť len výsledkom snahy dieťaťa, ale aj odrazom toho, ako sa o jeho školský prospech zaujímali v predchádzajúcom období rodičia. „V prvom rade je dôležité, aby sa dieťa nestrachovalo prísť domov so zlým vysvedčením, lebo sa bojí reakcie rodičov,“ uviedla psychologička Denisa Maderová. Dieťa musí mať podľa nej pocit, že aj keď rodičov nepoteší, budú mu ochotní dať druhú šancu. „Rodič preto môže pri pohľade na zlé vysvedčenie prejaviť sklamanie alebo aj hnev, no zároveň by mal vyjadriť aj podporu a ochotu pomôcť dieťaťu si školský prospech zlepšiť,“ zdôraznila. Môžu mu na-

príklad navrhnúť, že sa budú učiť spolu, alebo mu zabezpečia doučovanie. Podľa psychologičky by sa rodičia mali v takýchto chvíľach aj zamyslieť nad tým, či svojmu dieťaťu v priebehu školského roka venovali dosť času. Či s ním preberali to, ako sa mu v škole darí, ktoré predmety nemá rád alebo mu robia problém. Dôležité je podľa nej aj to, aby rodičia akceptovali reálne možnosti a schopnosti svojho dieťaťa a aby prijali fakt, že všetci nemôžu byť

Ilustračné foto: TASR

čistí jednotkári a že sú predmety, v ktorých ich dieťa nebude vynikať. Na druhej strane by však rodičia nemali situáciu zľahčovať

vyhláseniami o tom, že známky nie sú dôležité, prípadne, že aj oni sami nosili domov zlé vysvedčenie. Inak si to môže školák vysvetliť tak, že sa

vlastne nič nedeje, a že sa ani v budúcnosti nemusí usilovať mať dobré výsledky. TASR

ZAUJÍMAME SA O OCHRANU VOJACI SA MÔŽU OSOBNÝCH ÚDAJOV TEŠIŤ NA NOVÉ DYMOVNICE

Na Úrad na ochranu osobných údajov SR prišlo v minulom roku o 200 % viac otázok týkajúcich sa osobných údajov ako v minulosti.

Kým v rokoch 2011 a 2012 bolo priemerne vybavených 750 žiadostí, v roku 2013 to bolo vyše 2000, uvied-

jú. „Ľudia, najmä tí mladší sa začínajú zaujímať o svoje osobné údaje. To znamená, sociálne siete, alebo keď niekde poskytujú údaje, tak sa už začínajú zaujímať, ako s nimi bude naložené,“ uviedla. Druhým dôvodom nárastu otázok je minuloročné prijatie zákona o ochrane osobných údajov. Ľudia si podľa

Ilustračné foto: TASR

la Lucia Kopná z tohto úradu s tým, že Slováci sa začínajú viac zaujímať o to, ako sa ich osobné údaje používa-

nej nie sú vždy vedomí, či to, čo si prečítajú v zákone, si vykladajú správne. Úrad zároveň vykonáva aj kon-

trolu a v minulom roku uložil v súvislosti s porušením zákona aj niekoľko sankcií. Rada EÚ v súčasnosti pracuje na návrhu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorého hlavným cieľom je zosúladenie národných legislatív a podmienok spracovania osobných údajov na európskej úrovni. Dôvodom je taktiež posilnenie práv jednotlivcov. Podľa Elaine Miller z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť má EÚ v platnosti smernicu z roku 1995, ktorá je už v dnešnej digitálnej dobe nedostatočná. „Narastá miera elektronického obchodu. Vidíme zvyšovanie počtu narušenia bezpečnosti a krádeže identity. Toto sú motivácie na zmenu súčasnej legislatívy,“ uviedla Miller. Navrhované zmeny majú priniesť viac kontroly nad osobnými údajmi, ich lepšiu prístupnosť a zlepšenie kvality informácií o tom, čo sa s údajmi deje. TASR

Ilustračné foto, TASR

Rezort obrany nakúpil 4 000 kusov dymovníc, pričom celková cena tovaru je 186 960 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Dymovnice sú určené na výcvikové účely k dennej signalizácii, imitácii požiaru či maskovaniu menej rozmernej techniky. Okrem toho rezort obrany daroval šiestim obciam na Slovensku prebytočnú techniku, ktorú by

už v budúcnosti nevyužíval. Jej obstarávacia cena je vyše 36 000 eur. Vyplýva to z darovacích zmlúv, ktoré sú rovnako zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Obec Košariská získala od rezortu obrany terénny automobil UAZ 469, ktorý je určený na prepravu osôb a nákladu po komunikáciách a v teréne. Do obce pôjde aj stredný nákladný automobil PV3S. Obec Likavka dostala muničné vozidlo vz. 70. Ministerstvo darovalo do obce Oravský Biely Potok dielňu z vozidla PV3S, k tomu aj dve prívesné kuchyne PK 26H, ktoré slúžia na prípravu jedla v teréne. Do obce Štiavnik pôjdu dve prevozné bunky. Obec Vernár rovnako získa terénne vozidlo UAZ 469 a muničné vozidlo vz 70. Obec Beluša dostane od ministerstva dve poľné kuchyne PK 26H. TASR


10

naše novinky

PROFIL

Najlepšie miesto na relax je v slovenských horách.

MICHAL BUBÁN: RODINA JE NAJDÔLEŽITEJŠIA Usilovnosťou sa vo svojom mladom veku prepracoval na vrcholovú pozíciu v nadnárodnej spoločnosti. Zamestnávateľ mu platí komfortný hotel v Moskve. Viac si však vychutná chalupu na Spiši bez tečúcej vody a krásnu slovenskú prírodu. Miluje svoju rodinu a považuje ju za základ, ktorý mu dodáva v živote silu. Rozprávali sme sa s Michalom Bubánom (33) o jeho pestrom a aktívnom živote.

Prečo je rodina pre Vás taká dôležitá?

Puto k rodine sa u nás dedí alebo skôr odovzdáva z generácie na generáciu. Od malička som vyrastal v prostredí, kde rodina z otcovej aj z maminej strany držala veľmi silno spolu. Toto puto sa následne prenieslo aj na mňa so sestrou – hoci nás delia tisíce kilometrov, sme neustále v kontakte a navštevujeme sa tak často ako sa len dá. Vedomie, že za mnou stojí rodina čokoľvek by sa stalo, mi dodáva silu napredovať. Rodina je to najcennejšie, oveľa cennejšie ako úspech, kariéra alebo peniaze.

si potom pribral ako voliteľný predmet ruštinu.

Vyštudovali ste odbor medzinárodný podnikový manažment vo Viedni. Kde ste zbierali prvé pracovné skúsenosti?

Začal som pracovať už popri škole. Aby som si zarobil na internát a na školu, pracoval som aj ako predavač suvenírov v hoteli alebo doučoval rakúske deti matematiku. V treťom ročníku sa mi podarilo prejsť trojkolovým vý-

berom do známej a prestížnej firmy zaoberajúcej sa auditom a finančným a daňovým poradenstvom. Následne som pracoval v novovzniknutej konzultantskej spoločnosti. To bol jediný rok, kedy som pracoval na Slovensku a dochádzal do školy do Viedne. V ďalšom roku sa mi podarilo získať trvalé povolenie na prácu v Rakúsku a začal som pracovať vo Viedni ako audítor v medzinárodnej spoločnosti, pričom som neskôr prestúpil do od-

delenia poskytujúceho poradenstvo pri transakciách. Zameriaval som sa pritom najmä na klientov z oblasti nehnuteľností.

Dnes ste vo významnej pozícii v nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v realitách. Nie je jednoduché dostať sa na taký post v takej veľkej spoločnosti.

V júli 2007 som nastúpil do developerského oddelenia vo fi rme Immofi nanz, pričom som sa mal venovať

Ovládate vynikajúco viacero jazykov. Kedy ste sa ich stihli naučiť?

Rodičia nás vždy viedli k jazykom. Ešte pred revolúciou som chodil na základnú jazykovú nemeckú školu. Strednú školu som absolvoval na nemeckom bilingválnom gymnáziu a maturoval som z nemčiny aj angličtiny. Na vysokej škole sme si už v prvom ročníku museli zvoliť ďalší jazyk a ja som si vybral španielčinu. Od druhého ročníka som

hlavne Slovensku a Českej republike. Nakoniec som ale skončil v Bulharsku, kde som tri roky pracoval na obrovskom office projekte. Neskôr som dostal na starosť riadenie projektu výstavby nákupného centra v rumunskej Konstanci. Po dvoch rokoch sa centrum úspešne a načas otvorilo, pričom na jeho realizácii sa v mojom tíme podieľali ľudia z celej Európy. Projekt dokonca získal cenu za Najlepší projekt roka 2011 spomedzi nákupných centier v Rumunsku. Po ukončení práce v Rumunsku som mal našetrenej toľko dovolenky, že som si zobral viacmesačné voľno na oddych a načerpanie nových síl. Hneď po návrate som sa však dostal k projektu v Moskve, kde riadim výstavbu nákupného centra.

Ako vyzerá Váš pracovný život?

So starostom mesta Konstanca a CEO Immofinanz pri otváraní nákupného strediska.

V pondelok väčšinou idem do Viedne, kde je sídlo našej spoločnosti a nočným letom sa potom presúvam do Moskvy. Do piatka som plne vyťažený, venujem sa práci priemerne 12 – 14 hodín


číslo 1/2014

denne. V piatok sa posledným letom vraciam na víkend domov na Slovensko, ale aj cez víkend musím často aspoň jeden deň pracovať. Po ukončení predošlého projektu v Rumunsku som si myslel, že nič ťažšieho ma už nečaká, no mýlil som sa. Aktuálny projekt v Rusku je ešte náročnejší. Vo firme som takpovediac „troubleshooter“, to je ten, kto dostáva tie najnáročnejšie projekty.

Ako vnímate Moskvu?

Moskva je obrovská metropola a Rusi sú hrdý a silný národ. Je to energické a fascinujúce mesto, v ktorom je poriadok, minimálna nezamestnanosť a zároveň koncentrácia bohatstva, moci a vplyvných ľudí. Moskva je bohaté a drahé mesto, v ktorom v dnešnej dobe vidíte viac áut značky Porsche ako Lada. Moskovčania radi utrácajú peniaze a je tam veľmi veľa milionárov. Potrpia si na to, aby bolo vidieť, že sú majetní, čo majú oblečené, v čom sa vozia. Samozrejme, nákupné centrá z tohto životného štýlu profitujú, je to pre ne veľká obchodná príležitosť. Pre cudzincov je ťažké sa v Moskve presadiť, beriem to ako výzvu.

Na čo si neviete v Moskve zvyknúť?

Na šero a zimu. Nemám rád zimné obdobie v Moskve.

PROFIL

11

Ráno do deviatej je ešte tma. Potom je často len také šero a od pol štvrtej popoludní je znova tma. Veľmi často je tam v zime nízka oblačnosť a slnko vidno len výnimočne. Pre mňa je to o to náročnejšie, že sa musím každý týždeň vyrovnať s časovým posunom, ktorý je v zimnom období až tri hodiny. Zato leto v Moskve vie byť veľmi pekné, sú tam krásne dlhé a často slnečné dni, takže sa to kompenzuje.

Pri tomto pracovnom nasadení stíhate aj súkromný život?

Minulý rok som sa stihol oženiť, no nebyť manželky, nezvládol by som to. Som jej vďačný, že všetko zorganizovala a že stále stojí za mnou a je mi oporou. Momentálne som taký víkendový manžel. Žiaľ, na Slovensku to nie je nič výnimočné, keďže veľa slovenských mužov chodí za prácou mimo svojho bydliska, aby uživili rodinu. Snažím sa aspoň cez víkend venovať rodine a kamarátom, ale žiaľ, nevychádza mi na to toľko času, koľko by som chcel. Keď sa dá, idem si zašportovať. Veľmi ma vie nabiť energiou čas strávený v slovenských horách, kam v lete s manželkou často chodíme na výlety. Keď sa dá, chodíme tiež navštevovať naše sestry, ktoré žijú v zahraničí.

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

Takže máte takpovediac „európsku“ rodinu?

Dá sa to tak povedať. Moja sestra Katarína žije vo Švajčiarsku, rodičia sú na Slovensku a ja cez týždeň v Rusku alebo v Rakúsku. Manželkina sestra zasa žije dlhodobo v Londýne. Žiaľ, všetci spolu sa vídame počas roka len veľmi málo, väčšinou len na Vianoce alebo na Veľkú noc. Okrem toho máme ale pekný rodinný zvyk – raz za rok spoločne na víkend navštíviť nejaké

Michal Bubán s manželkou a so strýkom na jednej z početných rodinných osláv a stretnutí.

európske mesto. Naposledy to bola Praha.

Nechýba Vám Slovensko?

Slovensko mám veľmi rád a je to môj domov. Ja mám to šťastie, že aspoň cez víkendy môžem byť tu, doma na Slovensku. No zdá sa mi, že medzičasom je na Slovensku už každá druhá rodina „európska“. Mnohí, najmä mladí ľudia, odchádzajú zo Slovenska za štúdiom alebo za prácou do zahraničia. Je skvelé, že vďaka

Európskej únii máme možnosť žiť a pracovať v zahraničí, naučiť sa cudzie jazyky a získať nové poznatky a skúsenosti. No zároveň je smutné, že len malá časť z týchto mladých, šikovných ľudí sa vracia naspäť na Slovensko, pretože tu nemajú také uplatnenie a kvalitu života, ako inde v Európe. Myslím si, že je potrebné začať meniť spoločnosť, či skôr spôsob fungovania štátu, aby sa Slovensko konečne vyrovnalo modernej Európe. (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

BOMBA PRE ZDRAVIE V zimnom období nás pred ochoreniami môže zachrániť aj kyslá kapusta. Od nepamäti bola považovaná za všeliek a v surovom stave obsahuje dvakrát viac vitamínu C než citrón.

Viete však aj to, že je prevenciou pred Alzheimerovou chorobou, chráni pľúca i pečeň?

A to nie je všetko. Priaznivo pôsobí i na tráviaci trakt a lieči choroby dvanástorníka, hrubého čreva, ale aj žalúdočné vredy a hemoroidy. Zmierňuje zápaly, dezinfikuje a šťava z jej listov odvádza škodlivé látky aj cez kožu. Podľa starých Rimanov vraj tlmí aj príznaky opitosti. Zbavuje organizmus

toxínov a detoxikuje. Priaznivou správou je, že spomaľuje starnutie a podporuje chudnutie. Ak sa chystáte po vianočných sviatkoch schudnúť, nemusíte sa „dopovať“ rôznymi umelými prípravkami. Stačí si dať každý deň trochu kyslej kapusty. Rovnako pomáha pri pocite plnosti, pálení záhy a grganí. Mali by ste ju jesť pravidelne a surovú. Ak ju však upravíte tepelne, aj tak má priaznivé účinky na vaše zdravie.

Vďaka vitamínom C, E, B a K podporuje obranyschopnosť a imunitu. Okrem toho je najlepšie prírodné probiotikum, pretože obsahuje laktobacily, čím prirodzene prečistí steny žalúdka a doslova nanovo naštartuje našu mikroflóru. Dlhoročné vedecké výskumy potvrdili, že kyslá kapusta pozitívne bojuje aj proti ra-

kovinotvorným bunkám či samotným nádorovým ochoreniam. Podporuje aj náš mozog, nervy, tvorbu červených krviniek, rast buniek, funkciu svalov, bojuje proti infekciám a vírusom, má protizápalové a antibiotické účinky, znižuje vysoký krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Jedným slovom – malý zázrak. Stačí, ak denne zjete 200- až

300-gramovú porciu kyslej kapusty alebo jej čerstvej šťavy a pokryjete si tak potrebné množstvo všetkých bioaktívnych látok. A biela či červená? Je to jedno, ich účinky sú rovnaké, len v červenej kapuste je navyše pigment anthokyan, ktorý chráni mozgové bunky. (mim), ilustračné foto: TASR/Štefan Puškáš

NIE JE ČAJ AKO ČAJ Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. V zimnom období je vhodným doplnkom pitného režimu a náhradou za minerálne vody. Kým donedávna bol výber čajov obmedzený na čierny čaj, v súčasnosti konzumenti od čaju očakávajú viac ako len tmavú tekutinu na zahriatie.

Kto si uvaril prvý hrnček?

Dejiny čaju sa začali písať pred viac ako štyri a pol tisíc rokmi. Z čínskej mytológie sa dozvedáme, ako istý vzdelaný vládca sedel pod stromom, kým jeho sluha varil vodu. Vtom mu do nej padol lístok, no namiesto toho, aby vývar vylial, sa vládca rozhodol, že ho ochutná. Tým stromom bol divý čajovník. Vďaka tejto náhode môžeme dnes vychutnávať rôzne druhy čaju.

Čajom proti chorobám

Tento nápoj, či už horúci, alebo chladený, je nielen výborný na osvieženie, ale zároveň do-

dáva telu mnoho potrebných živín ako vápnik, zinok, kyselina listová či vitamíny B1, B2 a B6. Pri jeho pití zohráva istú úlohu aj pohodlie, ktoré v tom čase prežívame. Je dôležité si pri čaji oddýchnuť. Takéto pozastavenie pri šálke horúceho nápoja vám pomôže zahnať každodenný zhon a stres, a rovnako tým pomôžete svojmu telu. „Čaj nie je o trendoch, ale o zdraví a prevencii. Zelený čaj je úžasný nápoj niekoľko storočí a jeho účinky sú známe. Východná, v tomto smere vyspelejšia kultúra, to pochopila hneď. Žiaľ, naša spoločnosť sa prebúdza až teraz,“ myslí si Radim Vilhan, prevádzkovateľ čajovne v Lučenci.

Rôznorodosť pre každého

Trendom v súčasnosti sú ovocné čaje a zelený čaj s príchuťou. Považuje aj predajca čajov zelený čaj s príchuťou za vhodný? „V našich sypaných čajoch je základ vždy rovnaký, napríklad v zelenom čaji je to väčšinou Cey-

je možné rozlíšiť jeho zloženie. Od „sáčkového“ čaju sa dištancuje.

Obľúbené druhy

Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete.

lon Sencha, avšak nie všetci ľudia majú radi trpkú chuť zeleného čaju. Preto existujú rôzne variácie zelených čajov s prímesou ovocia a bylín. Nehovoríme však o chemickej aróme, ale o reálnej bylinke a reálnom ovocí, ktoré je tam

aj vidieť, že sa tam nachádza. Tým dostane čistý zelený čaj nový nádych, novú chuť a je konzumovateľnejší pre širšiu skupinu milovníkov čajov,“ vysvetľuje Vilhan. Zároveň dodáva, že za skutočný čaj považuje len sypaný čaj, kde

Ešte pred päťdesiatimi rokmi bol na vrchole slávy čierny „ruský“ čaj, dnes ľudia žiadajú od čaju aj iné vlastnosti ako chuť. „Čo zákazníci najviac žiadajú je relatívne. Záleží na ročnom období a na probléme, aký chce zákazník riešiť. Pred letom sa najviac predáva čaj PuErh, ktorý má najvýraznejšie účinky pri odbúravaní tukov, znižovaní cholesterolu a detoxikácii organizmu. Celoročne sú to však ovocné čaje, zelené čaje a Rooibos. Do popredia sa už tlačí Lapacho a Vilcacora pre ich skutočne skvostné účinky na organizmus. Ľudia sa prebúdzajú a začínajú chápať, že chodiť po lekárňach a jesť pilulku za pilulkou nie je vždy najsprávnejšie riešenie,“ dodáva Vilhan. (mha), Ilustračné foto: TASR/ Henrich Mišovič


číslo 1/2014

ZDRAVIE

13

ČO NÁM SIGNALIZUJE VYLIEČTE SA BEZ CHÉMIE TELO Podľa celostnej medicíny existuje súvislosť medzi chorobami a našou psychikou. Upozornia nás na to niektoré základné signály, ktoré naznačia prečo a ako vznikol zdravotný problém. Alternatívna medicína zasa vychádza z teórie, že všetko v živote má byť v rovnováhe a nemáme nič preháňať – ani svoje túžby, činy alebo predstavy. Ak si neosvojíme tento názor, odrazí sa to na našom zdraví. Keď už musíme riešiť zdravotný problém, mali by sme si položiť otázku, v čom nám ochorenie bráni, aké máme pri ňom pocity.

Pravá alebo ľavá strana

Pri zdravotných problémoch na pravej strane tela, ktorá signalizuje mužskú energiu, máme problém s manželom, partnerom, otcom alebo s ďalšími významnými mužmi v našom živote. Trebárs aj so šéfom. Bolesti na ľavej strane zasa hovoria o konfl iktoch (nedoriešených vzťahoch) so ženami – s matkou, priateľkou, sestrou, partnerkou.

Ak začnete kýchať, kašľať, alebo vás škriabe v hrdle, nemusíte hneď utekať do lekárne. Vírusy či baktérie možno poraziť aj bez chémie – pomôžu babské recepty.

Neveríte? Tu je zopár tipov:

Ilustračné foto: TASR/G. L. Kohuth

Symbolika chorôb

Je jednoduchá a ľahko si ju zapamätáme. Ak napríklad odmietame vidieť, čo sa deje okolo nás, začneme mať problémy so zrakom. Pri bolestiach pravého ucha odmietame počúvať muža, nechceme počuť, čo nám hovorí, je nám to nepríjemné. Ak „neposlúcha“ to ľavé, nezaujíma nás názor ženy, odmietame ho. Kolená tiež vypovedajú o našom vnútornom rozpoložení – ak bolia a bránia nám v pohybe, uviazli sme v živote. Sami sebe bránime v pohybe dopredu, v rozvoji, neriešime nepríjemné záležitosti, stagnujeme. Návšteva gastroenterologickej ambulancie znamená, že trávenie nefunguje ako by malo. Dôvodom je, že odmietame vnútorne prijať a spracovať to,

čo nám život prináša. Párové orgány, napríklad obličky, vypovedajú o našich vzťahových problémoch. Bolesti chrbta signalizujú, že sme si na plecia nabrali príliš veľa, často zbytočnosti a nevládzeme to uniesť. Ak sa nesnažíme byť tým, kým chceme a zdá sa nám, že nám zo života ide prasknúť hlava, prenasledujú nás migrény. Onkologické ochorenie je dôsledkom vážneho emocionálneho zranenia v detstve alebo v dospelosti. Krvácanie naznačuje stratu radosti zo života. Ak sa človek cíti ohrozený, je v neustálom strese a neistote, doplatí na to zvýšeným cholesterolom. Preto s ním má v súčasnosti problém toľko ľudí. (mim)

Pamätajte, že pri prechladnutí sa treba zahriať predovšetkým zvnútra. Ako? Pomôže čaj z ďumbiera lekárskeho, alebo zázvoru, ako ho s obľubou nazývame, a doň karamel. Ďumbier spôsobuje tzv. vazodilatačný efekt v organizme, čo znamená, že sa nám prekrvia ruky i nohy. Teplo sa nám rozleje po celom tele a minimalizuje sa množenie vírusov a baktérií. Nezabudnite však, že ďumbier treba variť na miernom ohni aspoň 15 minút, nestačí ho len zaliať horúcou vodou. Keď ho osladíte karamelom, cukor nebude organizmus prekysľovať, pretože sa správa ako zásaditá zložka. Ak sa vám žiada citrón, dajte si ho. Ale len tak pre chuť, pretože pôsobí sťahujúco. Prišli ste uzimení a potrebujete sa rýchlo zohriať? Ak nemáte horúčku, pripravte si horúci kúpeľ so soľou. Srdce by však ponorené vo vode nemalo byť.

Keď sa kúpať nechcete, dajte si do horúcej vody so soľou alebo švédskymi kvapkami nohy. Stačí štvrťhodina a príjemné teplo vás zohreje. Soľ vám pomôže ľahšie zdolať nádchu a nemusíte siahať hneď po nosných kvapkách. Stačí, ak si slanou vodou budete preplachovať nos. Naberte si ju do dlane a vdýchnite tak, aby sa vám dostala i do úst. Hlieny uvoľní suché teplo, ale aj naparovanie nad harmančekom. A čo na boľavé hrdlo? Pomôže tvaroh. Dajte z neho niekoľko lyžíc do papierovej utierky, rozložte ho tak, aby ste vytvorili obdĺžnik asi päť krát pätnásť centimetrov. Zabaľte ho, priložte na hrdlo, najlepšie na noc, a obviažte šálom či šatkou. Ak sa vám do tvarohu nechce, namočte vreckovku do studenej vody, poriadne vyžmýkajte, dajte na hrdlo a rovnako previažte šatkou alebo šálom. Ak vás studená voda strasie, nerezignujte. Hrdlo sa najprv ochladí, ale potom sa prehreje, pretože sa rozšíria cievy a bolesť začne postupne ustupovať. Možno tento spôsob poznáte ako Priessnitzov obklad. Aj tak sa mu hovorí a treba ho viackrát opakovať. (mim)


naše novinky

KRÍŽOVKA KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS

Náš operný spevák

Rybie vajíčko

Bod, po anglicky

Vlialo sa

Spojka

Plytká nádoba

Domácke meno Petra

PRE POUČENIE A ZÁBAVU

Démonicky zvodná žena

Pipette (skr.)

Horí bez plameňa

Akým spôsobom

Nie je

3 Autonómna oblasť

Ženy

Obuvnícky Liehovina klinček z ryže Vánok (básn.)

- A že vraj sa doktorom nedávajú úplatky...

Pracie prostriedk

V džude Dámsky porážka klobúk na plný bez okraja bod

Horúčava

4

Označenie vozidiel diaľkovej dopravy

FEBRUÁROVÉ PRANOSTIKY

Starogermáni

Zvieracia papuľa

Abvolt

- Aké úplatky?...

2

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

14

Zahučí, zaduní Opojil alkoholom

Vážnejšie poranenie, trauma

Slovko úcty v Ázii

Himaláj. medvedík

Ruská rieka

Bil, šibal (expr.)

Arbiter (hist.) Unavím

Opätok, po česky Ťažký, namáhavý návrat

Liehový nápoj

Poodmetaj Tamtí

Druh a radca Mohameda

Etán, po česky

Zenový budhizmus Post scriptum

Kujný nerast

Jazdenie

Zakrývali

Divý osol

Zmluva Budova

Odošlem

1

Cestovný doklad Nezvalil na zem

Sníva

Papagáj Lovkyňa ustríc

Arabské mužské meno

Ľudové zhromaždenie v st. Grécku Bľačalo (nár.)

Kypri pluhom!

Dom. meno Kornélie

Ťahanie

Alebo (poet.)

Borovica, sosna Severský kopytník

Výbežok, predhorie

Obchodný dom

Ruský súhlas

Pridáva

!

499 v Ríme

Biblický vrch

Mesto na Lapať, Považí po česky

Nápoveď: AGORA, ANABÁZA, ANAS, KAP, OBERMAN, POINT, TEKS.

Arab News Agency

 Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více. Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne. Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz. Svätá Veronika ľady seká u rybníka. Svätá Agáta na sneh býva bohatá. Na svatého Valentína zamrzne i kolo mlyna. Na Mateja mráz, potom štyridsať ráz. Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci. Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú. Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima. Aké fašiangy, taká Veľká noc. Čo veľký zameškal (január), to malý (február) doháňa.

,OXVWUDþQpIRWR7$650LFKDO6YtWRN


Ä?Ă­slo 1/2014

Ĺ PORT

ZO SLOVENSKĂ&#x2030;HO TĂ BORA PRED OLYMPIĂ DOU

15

VIĹ Ĺ&#x2021;OVSKĂ? SA VRĂ TIL NA Ä˝AD SlovenskĂ˝ hokejista Ä˝ubomĂ­r ViĹĄĹ&#x2C6;ovskĂ˝ sa eĹĄte stĂĄle nevzdĂĄva ĹĄance ĹĄtartovaĹĽ na blĂ­Ĺžiacom sa olympijskom turnaji, aj keÄ? jeho zĂĄmorskĂ˝ zamestnĂĄvateÄž New York Islanders je opaÄ?nĂŠho nĂĄzoru.

7ULGVDĢVHGHPURĂžQĂŞRIHQ]tYny bek utrpel v oktĂłbri otras mozgu po zĂĄkroku Rileyho 1DVKD]&DUROLQ\DRGYWHdy do hry nezasiahol. V ne1DMYlÞãLXSR]RUQRVĢEXGHY6RĂžLX6ORYiNRYSUDYGHSRGREQHY]EXG]RYDĢRSlĢKRNHMRYĂŞWXUQDM)RWR7$65 GHÄ?XVDSRSUYĂŞUD]]DSRjil do trĂŠningovĂŠho procesu VR VSROXKUiĂžPL Ă&#x201E;7RWR MH SUYĂŞNUiWYĂĽLYRWHĂžRXĂĽWUL PHVLDFHQLĂžQHUREtP-HWR SUHPÄ&#x2013;DĢDĂĽNp6QDĂĽtPVD P\VOLHĢQDQiYUDWQDWRDE\ VRPEROÂżWDSRWRPEXGHP UR]PĂŞĂŁÄ?DĢDMRRO\PSLiGHÂł XYLHGROGOKRURĂžQĂŞVORYHQPrĂ­prava a úÄ?asĹĽ ĹĄportovcov na ZimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch SlovenskĂ˝ olympijskĂ˝ a para- skĂ˝ reprezentant pre zĂĄmorhrĂĄch (ZOH) v SoÄ?i sĂş finanÄ?ne zabezpeÄ?enĂŠ. K 10. januĂĄru lympijskĂ˝ vĂ˝bor majĂş na svo- skĂŠ mĂŠdiĂĄ. tohto roka mali SlovenskĂ˝ olympijskĂ˝ vĂ˝bor (SOV), je Ăşlohy, predovĹĄetkĂ˝m na za- 9LĂŁÄ&#x2013;RYVNĂŞVDVtFHREMDYLO EH]SHĂžHQLH~ĂžDVWLVORYHQVNHM v nominĂĄcii trĂŠnera slovenSlovenskĂ˝ paralympijskĂ˝ vĂ˝bor (SPV) a ťportovĂŠ zväzy UHSUH]HQWDĂžQHMYĂŞSUDY\QD]LP- skej reprezentĂĄcie VladimĂ­zimnĂ˝ch ĹĄportov na svojich ĂşÄ?toch potrebnĂŠ peniaze od ministerstva ĹĄkolstva, vedy, vĂ˝skumu a ťportu (MĹ VVĹ ). nej olympiĂĄde a paralympiĂĄde, UD9ĤMWHNDĂ&#x201E;RVWURYDQLDÂłDOH SRGÄ?DPLQLVWUDVFKYiOHQĂŞFKSUL- MHKRĂŁWDUWQHFKF~SRYROLĢ Informoval o tom hovorca ministra ĹĄkolstva Michal Ă&#x201E;9LHPHĂĽHÄ?XERE\UiGUHSUHEOLĂĽQHPLOLyQDHXU KaliĹ&#x2C6;ĂĄk. =LPQpRO\PSLMVNpKU\ =2+ zentoval svoju krajinu a zĂşâ&#x20AC;&#x17E;VybranĂ­ slovenskĂ­ reprezen- tantov schvĂĄlenĂĄ v celkovej VDXVNXWRĂžQLDY6RĂžLRGÂą ĂžDVWQLOVDQDRO\PSLiGHDOH WDQWLDNRDM629D639XĂĽ výťke viac ako 3,2 miliĂłna IHEUXiUD=LPQpSDUDO\P- MDDQLOHNiULQLHVPHVWRWRĂĽdostali viac ako 80 percent HXUÂłSRYHGDO'XĂŁDQĂ˝DSOR- SLMVNpKU\ =3+ ĂŁWDUWXM~PDU- QHQtVWĂŞPĂĽHE\KUDOÂłSRzo schvĂĄlenej dotĂĄcie na tento YLĂž 6PHU6' PLQLVWHUĂŁNRO- FDDSRWUYDM~GRPDUFD vedal Snow. rok. TĂĄ bola v prĂ­pade podpory stva, ktorĂ˝ mĂĄ na starosti aj Majster sveta z GĂśteborprĂ­pravy vybranĂ˝ch reprezen- REODVĢĂŁSRUWX TASR JX SDWULO DĂĽ GR ]UD-

Ă&#x2019;Ă˝$6ÄĄ-(),1$1Ă˝1( =$%(=3(Ă˝(1Ă&#x2C6;

Ä?XERPtU9LĂŁÄ&#x2013;RYVNĂŞ)RWR7$65

QHQLDPHG]LQDMY\ĢDĂĽRYDQHMĂŁtFKREUDQFRY,VODQGHUV v prebiehajĂşcej sezĂłne stihol RGRKUDĢY1+/RVHP]iSDsov, v ktorĂ˝ch dal gĂłl a pridal dve asistencie. â&#x20AC;&#x17E;V mojej krajine znamenĂĄ olympiĂĄda YHÄ?D9SUYRPUDGHYĂŁDNPXVtPE\ĢÂżW1HFKFHPWDPtVĢ DPRMRXKURXWtPXXĂŁNRGLĢÂł dodal. Po dlhej prestĂĄvke sa vrĂĄtil do ]RVWDY\1<,VODQGHUVĂžRMH pozitĂ­vna sprĂĄva pre slovenVNĂŞFKIDQ~ĂŁLNRY,VODQGHUV SUHKUDOLV%RVWRQRP9LĂŁÄ&#x2013;RYVNĂŞVWUiYLOQDÄ?DGHPLQ~W7UpQHU-RKQ&DSXDQRGDO VN~VHQpPX6ORYiNRYLKQHÄ&#x2021; SRQiYUDWHYHÄ?N~G{YHUX

PRIHLĂ S SA A POMĂ&#x201D;Ĺ˝ NĂ M S KAMPAĹ&#x2021;OU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORĂ&#x2030; SA USKUTOÄ&#x152;NIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia telefĂłn

NGA 1868/14

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa mĂ´Ĺžete hlĂĄsiĹĽ do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

MY 7$65


16

naše novinky

ŠPORT

ŠAMPIÓN SA UDRŽIAVA VO FORME Ján je verný svojmu rodnému športovému klubu AWK Magnezit Revúca a aj svojmu trénerovi Pavlovi Senkovi. „Trénujem jeden a pol hodiny každý deň, mojím sparingpartnerom je môj priateľ Igor Bendo. Môj tréningový systém je založený na silovom tréningu s precvičením celého tela, kde váhy sa v mojom tréningu pridávajú až do maxima,“ opisuje svoj tréning Germánus a pokračuje: „Napríklad po rozcvičení tlakujem veľkou činkou (bench press) s hmotnosťou 150 kg. Popritom používam špeciálne cviky na páku ruky, ako sú rôzne kladky. No zvláštnu pozornosť venujem lanu, šplhaniu na lane, ktoré mi dalo veľa.“

Jána Germánusa fanúšikom športu nie je treba zvlášť predstavovať. Je to 14-násobný majster sveta v pretláčaní rukou a juniorský majster sveta v silovom trojboji. V roku 2001 sa v Liptovskom Mikuláši zapísal do Guinessovej knihy rekordov. Vytvoril svetový rekord v tlaku na lavičke, keď pri váhe 90,5 kg vytlačil 285 kg. V súčasnosti má 39 rokov. Úspešný borec o sebe prezradil: „Žijem v Revúcej, vo svojom rodnom meste so svojou priateľkou Martinou. Máme spolu syna Mateja, ktorý má dva roky.“

Pribrzdili ho zranenia

Ján Germánus, ako každý športovec zažil lepšie i slabšie obdobia. K tým slabším iste patrili časy, kedy musel

Ján Germánus. Foto: TASR

pauzovať pre rôzne zranenia. „Absolvoval som operáciu pravého lakťa, mal som roztrhnutý ľavý prsný sval. Napriek tomu, že tieto bývalé

zranenia moje telo stále cíti a už si nemôžem dovoliť to, čo predtým, nevzdávam sa a stále aktívne súťažím,“ uviedol rodák z Revúcej.

Neoficiálny rekord

Oficiálny rekord Jána Germánusa v tlaku na lavičke predstavuje 285 kg, no nie je

to jeho maximum. Svoj neoficiálny rekord má 300 kg. Posledné úspechy zaznamenal v roku 2013, keď sa stal víťazom Slovenského pohára mužov do 95 kg v pretláčaní rukou. Jeho aktuálna súťažná váha na Slovensku je 90 kg a medzinárodná 85 kg. Základom jeho úspechov nie je len tréning, motivácia, pevná voľa, ale aj vhodná strava. „Čo sa týka výživy uprednostňujem biele mäso. Mám vlastný chov hydiny, aby som aj môjmu synčekovi dal to najlepšie. Z výživových doplnkov momentálne uprednostňujem hlavne kĺbové komplexy.“ Viacnásobný majster sveta prezradil aj to, ako relaxuje. „Mojím najobľúbenejším spôsobom relaxu je sauna a jazda na horskom bicykli,“ dodal Ján Germánus. Ľuboslav Bodor

BREZŇANSKÁ KARATISTKA KOVAČIKOVÁ ZÍSKALA STRIEBRO NA PARIS OPEN Vicemajsterka Európy spred dvoch rokov, 25-ročná Brezňanka Lucia Kovačiková zaznamenala ďalší výnimočný úspech. Druhý januárový víkend získala striebornú medailu na jednom z najprestížnejších turnajov svetovej série turnajov Karate 1 – Paris Open. Zverenkyňa Jozefa Poliaka z Karate klubu CMK Banská Bystrica mala v najľahšej ženskej hmotnostnej kategórii do päťdesiat kilogramov prvé kolo voľné. Žreb jej však doprial ťažké súperky. V druhom kole sa proti nej postavila Američanka Wolfe. Súboj v riadnom časovom limite skončil nerozhodne, preto na rad prišli vlajky rozhodcov. Technickou prevahou a aktivitou Lucia presvedčila štyroch rozhodcov a s bilanciou 4:1 postúpila do ďalšieho kola. V treťom kole sa opakoval rovnaký scenár, rozdiel bol len v sú-

perke. Pomerom 4:1 na vlajky zvíťazila nad talianskou pretekárkou Scialanga. Vo štvrtom kole bol stav opäť nerozhodný, no Lucia aj tak zvíťazila, opäť 3:2 na vlajky nad španielkou Benita. V 5. kole, v ktorom sa bojovalo o postup do finále, vyhrala nad švédskou reprezentantkou Akdag s jasným výsledkom 4:0. Akdag bola bronzová na posledných majstrovstvách Európy.

Finále s majsterkou sveta

Vo finále na Luciu čakala majsterka sveta z roku 2012, do-

Lucia Kovačiková – strečing pred zápasom. Foto: archív L.K.

máca reprezentantka Recchia. Lucia Kovačiková nám priblížila svoj finálový zápas, v ktorom prehrala 0:10. „V tomto

zápase sa mi na súperku nedarilo vyvíjať tlak, tak ako to u mňa býva zvykom. Navonok to potom vyzeralo, že

je lepšia, hlavne bojovnejšia. Ako domáca pretekárka mala jasne navrch aj čo sa týka povzbudzujúceho publika. Rozhodcovia jej bodovali všetko, čo na mňa urobila aj keď noha nedopadla na bodovanú časť môjho tela. Tiež som spravila niekoľko techník, ktoré však neboli bodované. Prehra s takým bodovým rozdielom ma mrzí, ale myslím si, že toto striebro bolo výborným štartom do novej sezóny. Súťaže série K1 sú totiž niekedy ťažšie ako samotné majstrovstvá sveta, kde môže štartovať len jedna pretekárka za krajinu. Na týchto turnajoch sa teda môžem stretnúť s ešte väčším a silnejším štartovým poľom.“ (dč)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Revúca, náklad 5 900 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nra 01 2014 web  
Nra 01 2014 web  
Advertisement