Page 1

36 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 5/2014 Dátum vydania: 20. 3. 2014

n a š e

Poprad

Začali stavať nové byty

Bezdomovci Majstrovstvá v meste pracujú SR v tancoch

Obrazovku zaplatí mesto

str. 2 Dňa 10. 3. 2014 začala výstavba sociálnych bytov v areáli Zariadenia sociálnych služieb na Levočskej ulici v Poprade.

str. 12 Denne stretávame tých, ktorí prosia o finančnú pomoc. Aká je vlastne realita žobrajúcich ľudí v Poprade?

str. 15 Od  konca februára bola na zimnom štadióne vypnutá veľkoplošná obrazovka. Do konca extraligovej sezóny bude výdavky hradiť mesto.

str. 13 V Poprade sa konali Majstrovstvá Slovenska štandardných tancoch a veľké zastúpenie mali aj domáci tanečníci, ktorí pozbierali množstvo ocenení.

28 %

Foto: TASR

24 %

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto podľa oficiálnych výsledkov Radoslav Procházka (21,24 percenta,

403 548 hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401 hlasov), Gyula Bárdos (5,1 percenta, 97 035 hlasov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov), Hele-

na Mezenská (2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percenta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percenta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta). V Poprade sa suverénnym víťazom prvého kola prezidentských vo-

lieb stal Andrej Kiska, ktorý získal 43,28 percent voličských hlasov. Druhú priečku s výrazným rozdielom obsadil Robert Fico so ziskom 22,05 percenta. Na treťom mieste sa umiestnil Radoslav Procházka, ktorý získal 17,43 percent voličských hlasov. (red)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

TEPLÁ ZIMA UŠETRILA FINANCIE

KRÁTKE SPRÁVY

2

V Poprade vďaka teplej zime ušetrili od novembra 2013 do januára 2014 zhruba 46 000 eur. „Tohtoročná zima sa pri finančnom vyhodnotení odzrkadlí hlavne na úspore posypového materiálu a pohonných látok,“ uviedol šéf Správy mestských komunikácií (SpMK) v meste Poprad Peter Fabian. Pracovníci, ktorí sú zaradení do zimnej údržby, vykonávajú náhradné práce na opravách mestských komunikácií a dopravného značenia. Aj tu však eviduje samospráva mierne šetrenie. „Takúto teplú zimu sme od vzniku našej organizácie neevidovali, ale podobná, z pohľadu výkonov, bola zima na prelome rokov 2006 a 2007,“ dodal Fabian. Naopak, pracovne aj fi nančne najnáročnejšia zima z pohľadu údržby bola pre SpMK práve minulá. Od novembra do januára počas predchádzajúcej zimnej sezóny muselo mesto Poprad vynaložiť na údržbu viac ako 163 500 eur. Túto sezónu boli náklady do konca januára na úrovni 117 000 eur. „Všetky finančné prostriedky, ktoré takto samospráva ušetrí, sa použijú v rámci letnej údržby na opravy miestnych komunikácií a chodníkov,“ uzavrel hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

DOPĹŇANIE TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA Správa mestských komunikácií (SpMK) v Poprade využila priaznivé počasie a namiesto odpratávania snehu sa jej pracovníci pustili do dopĺňania trvalého dopravného značenia. V mestských častiach Stráže a Spišská Sobota tak pribudlo 64 nových stĺpikov a na nich spolu 88 dopravných značiek. „Pracujeme podľa projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Účelom inštalácie dopravných značiek je sprehľadnenie križovatiek a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ SpMK Peter Fabian. Nové dopravné značky, označujúce predovšetkým hlavnú cestu a prednosť v jazde, pribudli na miestach, v ktorých domáci jazdili už podľa zvyku, avšak pre vodičov neznalých miestnych pomerov mohli vzniknúť neraz aj kolízne situácie. Dopravné značky v uvedených mestských častiach stáli SpMK necelých 4 100 eur. Ďalšie sa priebežne dopĺňajú v mestskej časti Veľká. Okrem aktuálnej inštalácie nových dopravných značiek sa oprave dopravného značenia venuje SpMK priebežne počas celého roka.

MATURITY VO SVITE Aj v Strednej odbornej škole vo Svite je horúco. Externá časť a písomná forma internej časti maturít tu prebieha ešte dnes, 20. marca, keď je na programe matematika. 90 žiakov školy sa ešte podrobí ústnej maturitnej skúške v čase od 19. do 26. mája. Po úspešnom absolvovaní skúšky dospelosti pribudnú odborníci v biotechnológii a farmakológii, stylingu a marketingu, komerčný pracovník v doprave, grafik tlačových médií, ale aj absolventi školy podnikania a podnikania v remeslách a službách. TASR, (es)

Areál Zariadenia sociálnych služieb na Levočskej ulici.

MESTO ZAČALO S VÝSTAVBOU SOCIÁLNYCH BYTOV Mesto Poprad aktívne rieši sociálnu situáciu občanov. V pondelok 10. 3. 2014 začala výstavba sociálnych bytov v areáli Zariadenia sociálnych služieb na Levočskej ulici v Poprade. Samospráva už v piatok 7. 3. 2014 odovzdala stavenisko zhotoviteľovi – víťazovi verejnej súťaže. „Stala sa ním spoločnosť CHEMOSTAV, a.s., Poprad, ktorej úlohou bude v termíne do 180 dní postaviť pavlačový dvojpodlažný objekt s plochou strechou bez podpivničenia s 30-timi bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť pre sociálne slabšie a neprispôsobivé rodiny,“ informovala Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade.

Rozpočet projektu

Zhotoviteľ využil priaznivé počasie a ihneď po odovzdaní staveniska začal s prvými prípravnými prácami. V rozpočte na rok 2014 bolo na stavbu sociálnych bytov

na Levočskej ulici vyčlenených spolu 1 023 000 eur, víťazná najnižšia ponuka predložená vo verejnej súťaži bola 635 584,96 eur.

Spolupráca s futbalovým zväzom

„Po dokončení stavby budú sociálne byty určené pre obyvateľov azylového domu v Spišskej Sobote, ktorý bude následne asanovaný, pretože tento priestor bude súčasťou priestoru tréningovej plochy Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu,“ uviedol Emil Kostelničák z organizačného odboru MsÚ. Mesto Poprad a SFZ svoj spoločný postup koordinujú tak, aby nebola nijakým spôsobom ohrozená realizácia tréningovej plochy ani bý-

Zhotoviteľ využil priaznivé počasie a ihneď po odovzdaní staveniska začal s prvými prípravnými prácami. vania pre obyvateľov azylových domov. Mesto Poprad má pripravenú projektovú dokumentáciu na výstavbu ďalších 30 bytov v mestskej časti Matejovce. V tomto prípade pôjde o nájomné bývanie určené predovšetkým pre mladé rodiny s deťmi. Text a foto: MsÚ


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ULICE POD BRÁNOU A SLAVKOVSKÁ PREJDÚ OBNOVOU V popradskej mestskej časti Spišská Sobota sa v priebehu tohto roka začnú stavebné úpravy. Mesto chce vymeniť miestne komunikácie, vybudovať nové chodníky, parkovacie miesta a riešiť odvádzanie dažďovej vody. Na všetky úkony bude potrebný archeologický prieskum. Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Poprad na viacero renovačných aktivít. Plánované zmeny v Spišskej Sobote sa týkajú ulíc Pod bránou a Slavkovskej. Pôjde o obnovu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta, ktoré udržiava Správa mestských komunikácií.

Rekonštrukcia za 120 dní

Realizácia jednotlivých rekonštrukcií by sa podľa ko-

munikačného manažéra mesta Poprad Mariána Galajdu mala uskutočniť v priebehu 120 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. „Dôjde k výmene celej skladby komunikácií, k vytvoreniu chodníkov a parkovacích miest s rešpektovaním vjazdov k existujúcim nehnuteľnostiam. Súčasťou úprav bude riešenie odvedenia dažďových vôd,“ uviedol. Peniaze vyčlenené z rezervného fondu vo výške viac než 408-tisíc eur budú použité na renováciu ulice Pod bránou. Na obnovu Slavkovskej ulice

je určených viac ako 121-tisíc eur.

Pred cintorínom bude parkovisko

Mesto Poprad má tiež v úmysle zrealizovať parkovisko oproti bráne miestneho cintorína. „Parkovisko bude riešené pri vstupe smerom od Sobotského námestia,“ priblížil Marián Galajda. Vyčlenená suma na uskutočnenie prác predstavuje 61-tisíc eur.

Archeologický výskum

Spišská Sobota je od roku 1950 mestskou pamiatkovou rezer-

Ulica Pod bránou.

váciou pre svoj zachovaný stredoveký ráz. Pred začiatkom samotných úprav musí preto mesto splniť isté požiadavky. „K realizácii stavby vydal Krajský pamiatkový úrad rozhodnutie, v ktorom stanovil podmienky pre rekonštrukciu. Okrem iného je mesto povinné zabezpečiť vykonanie archeologic-

kého výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať túto činnosť. Zároveň boli stanovené podmienky vykonávania výskumu. Náklady na výskum v zmysle zákona hradí stavebník, čiže mesto,“ uzavrel komunikačný manažér Marián Galajda. Text a foto: Ľudmila Gromadová

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NPP 2198/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


naše novinky

SPEKTRUM

ČO PRE VÁS KNIHA ZNAMENÁ?

ANKETA

Čo práve čítate a čo pre Vás kniha znamená, to boli otázky, na ktoré sme sa pýtali v uliciach mesta Poprad. Marika, 65 rokov: Kniha pre mňa veľmi veľa znamená. Sprevádza ma celý život, už od malička a neviem si ani jeden deň bez nej predstaviť. Vždy mám rozčítaných viac kníh a podľa svojej nálady a potreby si prečítam úryvok z niektorej.

Žiaci III. B triedy zo ZŠ na Dostojevského ulici so záujmom sledujú predstavenie knihy.

KEĎ JE PRÁCA SRDCOVOU ZÁLEŽITOSŤOU

Helena, 58 rokov: Teraz čítam iba pozitívne knihy, ako napr. od Hayovej Miluj svoj život. Knihy čítam celý život. Aj potajme pod perinou pri baterke, keď mama kričala, že treba ráno vstávať do školy a je čas spať. Knihy sú môj život a predovšetkým relax.

Jana, 56 rokov: Čítam knihy skôr duchovného charakteru, ktoré mi pomáhajú v mojom živote, dodávajú mi silu. V ostatnom čase je to napríklad kniha Dohoda s chorobou, Liečenie čakier a Štyri dohody, všetko sú to tituly, ktoré vyšli len nedávno. Ale bolo aj obdobie, keď som dávala prednosť románom.

Podtatranská knižnica v Poprade, to sú vlastne štyri pobočky. V pobočke na sídlisku Západ sú koncentrované zväzky z náučnej literatúry a beletrie, v Spišskej Sobote je oddelenie umenia a existujú aj pobočky na sídlisku Juh III a Juh I. A práve do tej posledne menovanej sme sa vybrali, aby sme zistili, čo pre pracovníčky knižnice znamená mesiac marec.

Ľubica, 57 rokov: V poslednej dobe čítam hlavne knihy o zdravom stravovaní a o možnosti ovplyvniť vlastné zdravie. Teraz je to kniha Victorie Boutenko 12 krokov k surovej strave, lebo je pôstne obdobie. Knihy sú pre mňa žriedlom múdra, môžem sa z nich veľa dozvedieť, sú pre mňa relaxom a jednou z viacerých možností trávenia voľného času.

Krásny, dokonale využitý priestor dýcha priateľskou atmosférou a pokojom. Za pultom dve milé pracovníčky, ktoré ochotne a s úsmevom vybavujú klientov. Presne tak, ako to má v knižnici vyzerať.

Nabitý kalendár Text a foto: Andrea Horňáková

NBA 2196/14

4

„Na nedostatok práce sa tu nemôžme sťažovať po celý rok, ale marec, ten je najnáročnejší. Doobeda k nám chodia dôchodcovia, okolo 15. hodiny zamestnaní čitatelia a deti, tie tu máme po 13. hodine. Večery opäť patria zamestnaným a mamičkám. Okrem výpožičnej služby robíme rôzne ak-

cie pre 5 základných škôl a 12 škôlok, ktoré sú v okolí,“ povedala nám jedna z dvoch pracovníčok knižnice Elena Šimkaninová.

Pobočka Západ veľmi chýba

Popoludní je v knižnici veľa práce so samotnou výpožičnou službou, veď ročne ide až o 90-tisíc výpožičiek. Živý ruch ruší deti. Sú tu len dve pracovníčky a večer už veru bývajú dosť unavené. Teraz, keď sa prerába knižnica na sídlisku Západ, majú otvorené každý deň, aby čitatelia neprišli o zdroj svojej literatúry. „Chodia k nám staršie dámy, ktoré v noci nemôžu spávať. Prídu s vozíčkom, naberú si knihy – najviac 10 a o dva týždne sú tu zas. Knižnica na Západe veľmi chýba, nešťastní sú aj študenti. V stredu k nám prichádza pani z Medziknižničnej výpožičnej služby a študenti si z iných knižníc môžu objednať 5 titulov, to je aspoň taká malá služba,“ hovorí Jaroslava Sanitríková.

nú čitateľmi pobočky, dostanú záložku do knihy, ktorú vyrábajú škôlkari. „Teraz máme nachystaných 6 tried a ďalších šesť príde na rad,“ hovorí Jaroslava Sanitríková. Raz mesačne sa venujú deťom zo slabších rodín zo ZŠ na Tajovského ulici. Aj pre nich pripravujú program šitý na mieru.

Ocenenia najlepším

Keď sme si vyberali knižnicu, do ktorej ísť na návštevu, robili sme to intuitívne. A voľba bola šťastná. Tieto dve mladé ženy dokázali vykúzliť úžasné množstvo krásnych akcií pre najmladších čitateľov doslova „na kolene“, vytvorili na týchto pár metroch štvorcových úplný raj pre čitateľa každého veku. Ešte dlho by sme mohli vyratúvať, čo všetko stihnú popri svojej práci pripraviť pre svojich čitateľov. Nechýbajú im ani ocenenia za prácu. Vlani obsadili prvé miesto v celoslovenskej súťaži v podujatiach pre deti. A veru je to ocenenie v správnych rukách.

Pre každého niečo

Marcu patria aj slávnostné zápisy prvákov. Keď sa sta-

Text a foto: Emília Sedláčiková


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

5

KOMU PATRĂ? NĂ MESTIE? PrvĂŠ tohtoroÄ?nĂŠ zasadanie mestskĂŠho zastupiteÄžstva v Poprade, ktorĂŠ sa konalo 12. februĂĄra, prinieslo niekoÄžko zmien. SchvĂĄlili sa zvýťenĂŠ vĂ˝davky pre sluĹžby obÄ?anom, na osvetlenie vybranĂ˝ch priechodov pre chodcov, na sociĂĄlnu pomoc a na podporu vzdelĂĄvania a ĹĄportu, a to hlavne vo VeÄžkej, kde sa plĂĄnuje prestavba areĂĄlu futbalovĂŠho ĹĄtadiĂłna. Objekty v tomto areĂĄli boli schvĂĄlenĂŠ do prenĂĄjmu FutbalovĂŠmu klubu Poprad za 1 euro, a to na dobu neurÄ?itĂş. Jednoducho je ĹĄport v Poprade stĂĄle srdcovou zĂĄleĹžitosĹĽou.

RevitalizĂĄcia centra

NajdĂ´leĹžitejĹĄou Ä?asĹĽou zasadania sa vĹĄak stala oblasĹĽ rekonĹĄtrukcie a revitalizĂĄcie centra mesta, a to konkrĂŠtne vĂ˝meny hlavnej fontĂĄny na nĂĄmestĂ­, obnovy dlaĹžby v medziokolĂ­, revitalizĂĄcia

zelene a vĂ˝mena predajnĂ˝ch drevenĂ˝ch stĂĄnkov. Na tento zĂĄmer mesto schvĂĄlilo z rezervnĂŠho fondu takmer 2 miliĂłny eur. Momentom prekvapenia vĹĄak bola interpelĂĄcia niekoÄžkĂ˝ch poslancov, ktorĂ˝m nevedel nik zo zastupiteÄžstva riadne a objektĂ­vne odpovedaĹĽ na otĂĄzky tĂ˝kajĂşce sa plĂĄnovanej rekonĹĄtrukcie nĂĄmestia. AkĂŠ sĂş konkrĂŠtne plĂĄny rekonĹĄtrukcie? Bolo uskutoÄ?nenĂŠ vĂ˝berovĂŠ konanie? KĂ˝m bola vypracovanĂĄ projektovĂĄ ĹĄtĂşdia a koÄžko projekt stĂĄl? Na poskytnutie odpovedĂ­ poslancom plynie stanovenĂĄ lehota. Bol zĂĄmer mesta konzultovanĂ˝ aj s verejnosĹĽou, prĂ­padne s jej odbornĂ­kmi, keÄ?Ĺže ide o verejnĂ˝ priestor, ku ktorĂŠmu by

NĂĄmestie sv. EgĂ­dia. Foto: Alexander VojÄ?ek

sa mali vyjadriĹĽ aj mestskĂ­ obyvatelia?

Majitelia sa musia vysĹĽahovaĹĽ

Napriek tomu, Ĺže verejne neprebehla Ĺžiadna diskusia na tĂşto tĂŠmu, v plĂĄnovanej rekonĹĄtrukcii nĂĄmestia, o ktorej nikto niÄ? nevie, sa zaÄ?alo. Majitelia a nĂĄjomcovia sĂşÄ?asnĂ˝ch drevenĂ˝ch stĂĄnkov

na Nåmestí sv. Egídia dostali pokyn do konca marca 2014 vyprataż priestory, kde stånky stoja, a to aj napriek tomu, Şe mnohým z nich ide o kaŞdodenný chlieb. Dôvod je jasný.

Mohli sa odvolaĹĽ

Svoje nĂĄmietky a stanoviskĂĄ ale mohol kaĹždĂ˝ vyjadriĹĽ do 7 pracovnĂ˝ch dnĂ­ odo dĹˆa 20. 2. 2014, keÄ? sa na elek-

tronickej tabuli mesta Poprad objavilo oznĂĄmenie „o zaÄ?atĂ­ stavebnĂŠho konania s upustenĂ­m od miestneho zisĹĽovania a Ăşstneho pojednĂĄvania“. No väÄ?ĹĄina PopradÄ?anov netuĹĄila, akĂŠ verejnĂŠ vyhlĂĄĹĄky vlĂĄdnu mestu Poprad a Ĺže je moĹžnĂŠ sa aj na takĂşto vetu odvolaĹĽ. Andrea HorĹˆĂĄkovĂĄ

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂš EURĂ“PSKU ĂšNIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă„6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX ćDOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă„9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RćDOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


6

naše novinky

ZDRAVIE

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test.

PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

„ Gyula Bardos „ Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä–DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ăˆ&=9('Ă’ 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

„ Andrej Kiska „0LODQ.ĖDüNR

„ Radoslav Prochåzka † VojenskÊ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ„QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ’VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 – 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 – 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä–DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă’%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHćVDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹˆ pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? SROLWROyJ GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HćVDQDÄ–RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ– strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂš-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMćDOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDćDOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä–DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ–YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]ćDOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ–RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ– Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă„EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă’'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä–XM~0LODQ .Ä–DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH – Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ–YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ–XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


číslo 5/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2197/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


naše novinky

12 SPRAVODAJSTVO

POPRADSKÍ BEZDOMOVCI: AJ MY CHODÍME DO PRÁCE Stretávame ich každý deň. Cestou domov, do obchodu, do práce. Nevinné pohľady a úpenlivé prosby o pomoc napokon mnohých z nás premôžu a z pocitu viny či súcitu dáme prosiacim ľuďom v núdzi nejaký ten cent. Veď nik z nás nevie, ako sám skončí. Aká je vlastne realita žobrajúcich ľudí v Poprade? Denne stretávam tých, ktorí prosia o finančnú pomoc. Či už vážne alebo s hereckým výkonom oslovujú každého, kto v danej chvíli prejde okolo nich. Pani sediaca pri kostole ochotne vyrozpráva svoj srdcervúci príbeh o tom, ako ju opustil manžel a ona teraz nemá na živobytie pre svoje dve školopovinné deti. „Ďakujem vám, to je pre deti, syn je teraz chorý, má zápal pľúc a ja nemám na lieky, potrebujem 8 eur,“ dodá zakaždým, keď jej niekto hodí do malého košíka mincu. Na otázku, či o jej situácii smiem napísať, sa hneď stiahne a prosí, aby som o tom nikde nepísala, lebo jej pre zlú finančnú situáciu vezmú deti do detského domova. „Žiadne fotky a žiad-

Sme však ľudia a pomáhať si musíme bez ohľadu na životný osud. ne mená. Nechcem mať nijaké problémy so sociálnym úradom. Koncom týždňa mi majú prísť peniaze za prídavky na deti so spätnou platnosťou po pol roku. Toto je výnimočná situácia, keď žobrem pre syna na lieky.“ Keď som jej povedala, že ju tu stretávam už pár mesiacov, prestala sa so mnou rozprávať a dookola spomínala lieky pre syna. O pár metrov

Bezdomovci na popradskej železničnej stanici.

ďalej stojí mladý muž s vypísaným lístkom: „Mám 22 rokov a hrb, potrebujem lieky na operáciu.“ Na otázku, či skúšal osloviť charity alebo nadácie, ktoré by mu mohli pomôcť v jeho neľahkej situácii, pomedzi zuby odpo-

vie: „Ďakujem za radu, skúsim to.“ A viac sa mi nevenuje. Len o kúsok ďalej stojí človek a s úsmevom na tvári ponúka časopis Nota Bene. „Ďakujem a prajem vám pekný deň,“ dodá pri kúpe časopisu a na otázku, ako sa mu dnes darí, vy-

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM PRILÁKAL NA HREBIENOK 100TISÍC ĽUDÍ Najväčšou atrakciou tohtoročnej zimy vo Vysokých Tatrách bol Tatranský ľadový dóm. Od pondelka 10. marca je ľadový palác pre verejnosť neprístupný, pretože je mimo prevádzky. Od otvorenia v decembri minulého roku ho navštívilo viac ako 100-tisíc návštevníkov. Na stavbu a rekonštrukciu ľadovej baziliky sa použilo viac ako 30 ton ľadu. Autorom ľadového kostola s prvkami tatranskej prírody bol český sochár František Bálek. Spolu s dvanástimi sochármi postavili na Hrebienku chrám, ktorý je v strednej Európe jedineč-

ný. Doteraz sa v centre Európy nič podobné nepostavilo. „Tento projekt považujem za jeden z najkrajších, ktorý sa mi podarilo v poslednom čase vytvoriť. Som rád, že si našiel medzi turistami zo Slovenska, ale aj širšieho okolia veľkú popularitu. Verím, že vydrží čo najdlhšie,“ povedal autor František Bálek.

Atrakcia počas majstrovstiev

Tatranský ľadový dóm pútal pozornosť návštevníkov Hrebienka najmä počas trojdňových Majstrovstiev sveta v tesaní ľadových sôch Tatry Ice Master na prelome januára a februára. Počas predĺženého víkendu na Hrebienok

zavítalo viac ako 28 000 návštevníkov. Ľadový chrám sa stal miestom rôznych koncertov, ale aj svadby autora celého ľadového kráľovstva Františka Báleka.

Ľadový dóm aj o rok

Milovníci ľadovej krásy nemusia smútiť. Tatranský ľadový dóm plánujú v Tatrách postaviť aj budúcu zimu. Atrakcia tohtoročnej zimy prilákala na Hrebienok viac ako 100 000 ľudí. Okrem Slovákov si ľadové kráľovstvo pozreli aj turisti z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Pobaltia, ale aj zo vzdialenejších krajín ako je Veľká Británia či Írsko. Text a foto: Simona Ivančáková

Tatranský ľadový dóm.

rozpráva svoj životný príbeh. „Ešteže mám mamku, u ktorej bývam, lebo zamestnať sa neviem, je to dnes ťažké a aspoň pár eur mi z predaja časopisu príde vhod,“ dodáva Roman, ktorý na námestí stojí niekoľko dní, aby mohol predať časopis v počte, ktorý si na daný mesiac vzal. „Trochu si prilepším, ale musím dodržiavať eticky kódex. Inak by som o prácu prišiel,“ dodáva znovu s úsmevom. Poobede sa celá partia stretáva na vlakovej stanici a rozprávajú si zážitky, ktoré počas dňa prežili. „Aj my chodíme do práce, keď nie je iná, predávame časopis. Snažíme sa vyžiť, ako sa dá, ale žobrať nesmieme,“ povie Roman a ďalej sa venuje svojim kamarátom, s ktorými sa život, rovnako ako s ním, nemaznal. Sme však ľudia a pomáhať si musíme bez ohľadu na životný osud. Lebo len v nezištnosti má láska svoj význam. Text a foto: Andrea Horňáková


číslo 5/2014

KULTÚRA

13

POPRADSKÁ ARÉNA SA ROZTANCOVALA Športová hala Aréna v Poprade sa počas uplynulej soboty stala dejiskom, v ktorom sa nachádzali stovky tanečníkov z celého Slovenska. V Poprade sa konali Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch a veľké zastúpenie mali aj domáci tanečníci, ktorí pozbierali množstvo ocenení. Na parkete popradskej haly sa v rytme štandardných tancov zvíjalo viac ako 140 tanečných párov a tri formácie. Najviac tanečných dvojíc bolo prihlásených v kategórií dospelých, kde ich bolo až 32. Okrem nasadenej sedmičky, ktorá sa prebojovala automaticky do 2. kola sa o finálovú účasť snažilo ďalších 25 párov. V tejto kategórií malo bohaté zastúpenie aj mesto Poprad.

Úspešné finále

Do finále sa však prebojovala len dvojica Ľubomír Mick s partnerkou Adriánou Dindofferovou z TC Fortuna Poprad. Tí v silnej konkurencii obsadili druhé miesto. Druhou najsilnejšie obsadenou kategóriou bola skupina mládeže. Tu sa o titul majstra Slovenska pobilo až 28 párov. Popradské páry sa v tejto kategórií taktiež nestratili, keď sa vo finálovej šestke objavili až dva podtatranské

páry. Víťazstvo tentokrát poputovalo do rúk dvojice Branislav Šoltýs a Emília Scherfelová z TC Fortuna Poprad. „Spolu s partnerom sme vyhrali, je to tak. Obaja sme z Kežmarku, ale tancujeme za Fortunu. Konkurencia bola veľká, no vyhrali sme suverénne, a tak sme s výsledkom obaja veľmi spokojní. Hodnotenie bolo veľmi motivujúce a tešíme sa na reprezentáciu Slovenska na Majstrovstvách sveta a Európy,“ povedala krátko po víťazstve tanečníčka Emília Scherfelová.

Výborné umiestnenia

Z 27 párov v kategórií do 21 rokov zvíťazila dvojica z TC Fortuna Poprad – Dušan Gruľa a Nikoleta Csandová. Anglický a viedenský valčík, slowfox, quickstep, ale aj tango predviedli tanečníci v kategórii juniori II, teda vo veku 14 – 15 rokov. Popradský pár Daniel Václav a Eva Modlová skončili na treťom mieste. Juniori vo veku

Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch v Poprade

12 – 13 rokov, teda Marko Gulák a Karolína Kubošiová z TŠ Super Poprad skončili druhí. V seniorských kategóriách do 54 rokov popradské kluby nezískali žiadne medailové ocenenia. V seniorskej súťaži nad 55 rokov na druhom mieste skončila dvojica Igor Frtús s partnerkou Beátou Frtúsovou z TŠ Super Poprad. V súťaži formácií Poprad nemal zastúpenie, vyhral útvar z Interklubu Bratislava. Text a foto: Simona Ivančáková

VÝSTAVA KAMENNÝ HERBÁR LÁKA NÁVŠTEVNÍKOV Podtatranské múzeum v Poprade ponúka návštevníkom prechádzku treťohorným pralesom. Zvedavci, ale aj milovníci histórie či botaniky si môžu zaujímavú výstavu pozrieť až do 27. apríla. „Túžba odhaľovať neodhalené a poznávať nepoznané je stará ako ľudstvo samo. Jedinečnú možnosť spoznávať mladotreťohorné rastlinstvo, ktoré bujnelo v močiaroch, na brehoch riek a jazier, či v lesoch na území Slovenska pred 13 až 14 miliónmi rokov, poskytuje svojím

charakterom táto výstava,“ povedala riaditeľka Podtatranského múzea Magdaléna Bekessová. Exponáty na výstave sú zapožičané z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Desiatky vzácnych exponátov

Návštevníci sa môžu tešiť na takmer 150 exponátov nahosemenných, krytosemenných, ale i výtrusných rastlín, ktoré sú zalisované priamo v kameni v podobe listov, vetvičiek či plodov. „Medzi najvýznamnejšie skameneliny patrí určite tro-

pická flóra, napríklad škoricovník, hruškovec, lotos, ambrovník, ale aj ebenovník,“ uviedla Bekessová.

Záujem širokej verejnosti

Výstava s názvom Kamenný herbár púta pozornosť v rámci celého okresu, ale aj regiónu. „Expozícia ma zaujala, pretože ma zaujíma história, ale aj botanika. Prepojenie týchto dvoch vecí je niečo skvelé a som rada, že som mohla vidieť naživo rastliny, ktoré boli zalisované v kameni. Je to naozaj niečo jedinečné,“ povedala návštevníčka Podtatranské-

Exponát v Podtatranskom múzeu.

ho múzea Mária zo Spišskej Novej Vsi. Návštevníci Podtatranského múzea sa okrem porovnania neogénnych rastlín s ich dnešnými príbuznými druhmi stretnú aj s informáciami prostredníctvom textov. Panelová časť okrem textov

obsahuje aj obrazové rekonštrukcie treťohornej krajiny. Výstava je určená širokej verejnosti, ale aj odborníkom z oblasti botaniky, klimatológie či paleobotaniky. Text a foto: Simona Ivančáková


14

naše novinky

ŠPORT

V PODTATRANSKEJ FUTSALOVEJ LIGE IDE DO TUHÉHO če s popradským Slovanetom. Levočania napokon zvíťazili tesne 5:4. V skupine o záchranu mladíci z FK Poprad dlho viedli, napokon však družstvo Do počtu! stretnutie otočilo a zvíťazilo 6:5. Ani druhý zápas nevyšiel mužstvu Veľkého Slavkova, ktoré zahanbujúco prehralo 1:11 s Orságh Veľká Teamom.

Prvý ročník Podtatranskej futsalovej ligy v Poprade má za sebou stretnutia deviatich kôl základnej časti a tri kolá nadstavby. To posledné sa zatiaľ odohralo 14. marca.

PROGRAM 4. KOLA NADSTAVBY (21.3.) 18:00 Do Počtu! - Veľký Slavkov 19:00 OV SZM 1983 - FK Poprad U19 20:00 Neo Poprad - Slovanet Poprad 21:00 Stará škola - Union Poprad „Až v samotnom závere základnej časti sme spoznali meno posledného postupujúceho do vrchnej päťky, ktorým sa stal Slovanet Poprad. Pridal sa tak ku kvartetu najlepších celkov, ktorými sú Union Poprad, Stará škola, Neo Poprad a FK Levoča,“ vysvetľuje jeden z organizátorov ligy Miroslav Kalnaši. Spodnú päticu, ktorá bojuje v skupine o záchranu tvoria tímy FK Poprad U19, OV SZM 1983, Do Počtu!, Orságh Veľká team a Veľký Slavkov. „Pre zachovanie dramatickosti sa získané body zo základnej časti do nadstavby nezapočítavali, ale najlepší celok si pripísal

5 bodov, druhý 3, tretí 2, štvrtý 1 a piaty 0 bodov s tým, že skóre sa vynulovalo,“ vysvetľuje ligový kľúč Kalnaši.

Sme v druhom polčase

V prvom kole aj poriadny debakel

Prvé kolo nadstavby sa odohralo v deň sviatku všetkých zamilovaných, v piatok 14. februára. Ako prvá prišla na rad skupina o záchranu. V nej družstvo Do počtu zdolalo Orságh Veľká team 7:5 a OV SZM 1983 Veľký Slavkov presvedčivo 10:5. Väčšiu pozornosť pútali súboje v skupine o titul, kde Stará škola doslova „rozdrvila“ Slovanet

Prvý ročník Podtatranskej futsalovej ligy v Poprade.

Poprad 13:0 a Neo Poprad si poradil s Levočou 5:2.

V „konštrukčnom“ kole sa červenalo

Druhé kolo nadstavby sa odohralo v posledný februárový deň a podľa Miroslava Kalnašiho prinieslo aj: „Vypäté emócie, ktoré museli krotiť červe-

né karty. Toto kolo by sa dalo nazvať konštrukčné, keďže v každom zápase strelci neustále triafali do konštrukcie bránky.“ Prvý zápas v nadstavbe odohral už aj favorit na celkové prvenstvo – Union Poprad, ktorý si poradil s tímom Neo Poprad 8:3 po polčase 2:1. Víťaza dlho nemal súboj Levo-

Nadstavbová časť Podtatranskej futsalovej ligy v Poprade sa tretím kolom dostala do druhého polčasu. „Každý z tímov bude chcieť uloviť dôležité body v boji o titul či udržanie sa v súťaži. Na konci môže byť len jeden víťaz, no jeho meno zatiaľ nepoznáme,“ dodal ešte pred súbojmi tretieho kola na záver spoluorganizátor Miroslav Kalnaši. V Poprade tak pomaly, ale isto ide do tuhého! Text a foto: Pavol Tomčík

19. ROČNÍK WESSTON CUPU DOPADOL NA VÝBORNÚ naltovom rozstrele. „Bolo to celé uvoľnené, jednoducho sme išli od zápasu k zápasu, od víťazstva k víťazstvu. Dôležitejšie ako výhra je to, že sme sa bavili,“ povedal na margo triumfu člen víťazného tímu Miloš Lengyel. Bronz vďaka Primátor Teamu Poprad ostal doma pod Tatrami.

Vo viacúčelovej modernej športovej Aréne mesta Poprad sa v prvú marcovú sobotu konalo pod záštitou primátora mesta Antona Danka a prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika tradičné športové podujatie, turnaj osobností v halovom futbale – Wesston Cup 2014. Ten pod Tatrami napísal už svoju 19. kapitolu. V Poprade sa opäť zišla zaujímavá spoločnosť. Nechýbali športovci, ale ani známe a obľúbené osobnosti z umeleckej brandže. Na turnaji sa už tradične predstavuje aj MUFUZA, mužstvo futbalových zázrakov na čele s ta-

KONEČNÁ TABUĽKA WESTTON CUPU 2014: 1. TEKO Košice 2. Nexis Humenné 3. Primátor Team Poprad 4. Dannax Košice 5.-10. Interhouse Košice, SFZ Team, Stars Banská Bystrica, Mufuza, 3B Tatran Prešov, Edymax Bardejov

nečným choreografom a režisérom Jánom Ďurovčíkom. „My sme tu na zábavu a tak to aj vyzerá. Musím poďakovať súperom, že sú korektní a nedostávame dvadsať, ale len šesť gólov. Podporujeme dobrú vec, takže sa zabávame,“ vysvetlil s úsmevom futbalový nadšenec, ktorý podľa vlastných slov loptu naháňa tri až štyrikrát týždenne a futbal je jeho najlepším odreagovaním.

Nechýbali individuálne ocenenia

O víťazovi rozhodli až penalty

Víťazom 19. ročníka Wesston Cupu sa stal celok TEKO Košice, ktorý vo finále zdolal NEXIS Humenné až v nervydrásajúcom pe-

Choreograf Ján Ďurovčík v úlohe futbalového hráča. Foto: TASR/Dušan Hein

Ako to už na podujatiach tohto typu býva, udeľovali sa i viaceré individuálne ocenenia. Najrýchlejší gól dosiahol Peter Grutka (TEKO Košice), najlepším spievajúcim futbalistom sa stal „superstárista“ Samuel Tomeček (Mufuza), naj píšucim futbalistom Miroslav Hašan (SFZ Team), najlepším brankárom Roman Trudňák (DANNAX Košice), najlepším strelcom Adrián Tropp (Primátor Team Poprad) a najlepším sólistom

Braňo Kostka. „Ctíme olympijské heslo – podstatné je zúčastniť sa. Naše výsledky sú občas demotivujúce, ale to nie je podstatné. Držím palce organizátorom, pretože je to úžasné, keď sa aspoň raz za rok podarí niečo takéto zorganizovať,“ hovorí známy umelec, ktorý si na Westton Cupe odbil svoju premiéru. Mufuzáci získali ešte jedno ocenenie. Cenu fair-play si odniesol bývalý známy futbalista Róbert Semeník. „Veľmi rád som sem opäť prišiel. Naším cieľom bolo zabávať ľudí, no vyzerá to tak, že sme sa bavili len my. Všetky družstvá mali v tíme samých futbalistov, bolo ťažké proti nim hrať,“ povedal na margo turnaja bývalý ligový bombardér a v súčasnosti dozorca vo väznici Semeník. Pavol Tomčík


číslo 5/2014

ŠPORT

15

PRENÁJOM VEĽKOPLOŠNEJ OBRAZOVKY ZAPLATÍ MESTO Poslanci mesta Poprad na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva rokovali predovšetkým o situácií na hokejovom štadióne. Od konca februára bola v zimnom stánku vypnutá veľkoplošná obrazovka. Zastupiteľstvo rozhodlo, že do konca aktuálnej extraligovej sezóny bude samospráva hradiť z mestskej pokladnice 1 920 eur s daňou za prenájom obrazovky počas jedného stretnutia hokejistov Popradu. Na programe mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo viacero bodov, ale najhlavnejším z nich sa týkal vypnutej veľkoplošnej obrazovky. V konkurze na majetok po bývalom účastníkovi nadnárodnej hokejovej súťaže HC Lev Poprad ju získala bratislavská firma Trik. Tá sa rozhodla, že obrazovku vypne, čím znemožnila jej používanie počas hokejových zápasov Popradu. Za dočasné využívanie na jeden zápas žiadala nájomné 2 000 eur bez dane. Obrazovka ostala nefunkčná v utorok 25. februára počas základnej časti extraligy, keď hral Poprad proti Piešťanom. Uplynulú nedeľu ju majiteľ opäť zapol v zápase popradských „kamzíkov“ proti Zvolenu, keď sa dohodol s miestnou samosprávou.

Budúcu sezónu pribudne na štadióne časomiera

Popradský primátor Anton Danko počas mestského zastupiteľstva pripomenul, že mesto bolo postavené pred hotovú vec. „Ak chceme dohrať sezónu, musíme sa dohodnúť,“ uviedol primátor mesta Poprad Anton Danko. Súčasťou multimediálneho systému je nielen veľkoplošná obrazovka, ale aj zariadenie, ktoré využíva na posúdenie sporných momentov v hre videorozhodca. Bez funkčnosti tohto systému by sa zápasy v Poprade nemohli uskutočniť. „Na budúcu sezónu už pripravujeme vlastné riešenie. Nebude to veľkoplošná obrazovka, ale najlacnejšia časomiera, ktorá bude spĺňať požiadavky na extraligové zápasy,“ dodal Danko.

Veľkoplošná obrazovka na hokejovom štadióne v Poprade

Poslanci odsúhlasili prenájom obrazovky

Pred príchodom KHL pod Tatry bol na štadióne kamerový systém, ktorý sa dnes považuje už za zastaraný. Jeho prípadná inštalácia neprichádzala do úvahy. Pre krátkosť času by sa však nestihol nainštalovať ani nový systém. Poslanci napokon odsúhlasili

prenájom veľkoplošnej obrazovky za 1600 eur bez dane (1 920 eur s daňou) na jeden hokejový zápas. Spoločnosť Trik z pôvodnej ceny spustila 400 eur. Niektorí poslanci však s prenájmom „kocky“ a bránkových kamier nesúhlasili a označili to zo strany majiteľa za vydieranie. Hokejisti HK Poprad odohrajú v prebie-

hajúcej sezóne ešte minimálne dva domáce zápasy. Obrazovka bude zapnutá aj koncom apríla, kedy sa pod Tatrami odohrá medzištátne stretnutie Slovenska s Fínskom, ale aj na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov. Text a foto: Simona Ivančáková

POPRADSKÉ HOKEJISTKY SÚ VO FINÁLE Ženský hokej v Poprade zažíva veľký úspech. Už štvrtý rok po sebe sa Popradčanky prebojovali do finále 1. ligy hokejistiek. V play-off systéme sa o titul pobijú so svojimi rivalkami zo Spišskej Novej Vsi.

Novej Vsi v sezónach 2010/11 a 2012/13. Zatiaľ majú bližšie k víťazstvo Osy zo Spišskej Novej Vsi, keď vedú v regionálnej bitke o majstrovský titul 2:0 na zápasy. Víťazom sa stane ten, kto ako prvý dosiahne tri víťazstva.

Zloženie finálovej dvojice sa už štvrtý rok po sebe nemení. Popradské „kamzíčky“ získali titul v sezóne 2011/12, zatiaľ čo ich súperky zo Spišskej

Spišská porazila všetkých

Spišská Nová Ves si v semifinále rozdala sily s Prešovom, kde vyhrali hladko 2:0 v sé-

rií a mohli sa tešiť na svojho súpera, ktorý vzišiel z dvojice Poprad-Petržalka. Tu bola séria už vyrovnanejšia, pretože húževnatý nováčik vyhral na domácom ľade 2:3 po nájazdoch. Popradčanky však svoj postup do finále potvrdili doma pod Tatrami, keď vyhrali 4:1 a 5:1. V boji o tretie miesto sa tak stretnú hokejistky z Prešova a Petržalky. Prvý finálový zápas vyšiel lepšie hokejistkám zo Spišskej No-

vej Vsi. Osy zo Spišskej Novej Vsi naplno využili domáce prostredie a vyhrali 6:2. Hneď v 1. tretine strelili „kamzíčkam“ tri góly, hru upokojili a mali ju celý čas pod kontrolou. Hetrikom sa v zápase prezentovala Lenka Sroková.

Zatiaľ sú na tom lepšie Osy

Druhý zápas sa hral opäť na Spiši. Domáce hokejistky zdolali Popradčanky už tes-

nejším výsledkom, v pomere 3:2. V sérií vedú Spišiačky už 2:0, teda sú len jedno víťazstvo od zisku titulu. Aj v druhom zápase hviezdila Lenka Sroková, ktorá Popradu strelila dva góly. Finálová séria bude pokračovať pod Tatrami, kde sa budú Popradčanky snažiť využiť domáce prostredie a vyhrať, aby sa zdramatizovala séria. Simona Ivančáková

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Poprad, náklad 36 600 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NKK 2199/14

16

Npp 05 2014 web  
Npp 05 2014 web  
Advertisement