Page 1

40 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: I. číslo 7/2014 Dátum vydania: 17. 4. 2014

Prešov

Začala sezóna trhovísk

Príloha

str. 2 Prvý aprílový deň začala v Prešove sezóna trhovísk, ktorá tento rok so sebou prinesie aj plánovanú novinku Farmárskych trhov.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

ZDRAVIE

01

2014/

Finálové boje Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 14 Naši zástupcovia vo futsalovej extralige urobili zásadný krok k postupu do semifinále play-off víťazstvom 9:2 v Nových Zámkoch.

Kameňolom a Vysoké Tatry z Braniska.

KAMEŇOLOM NIČÍ DIVOKÚ PRÍRODU BRANISKA Slovensko prichádza o jedinečný biotop s jaskyňami, skalnými oknami, rezerváciami a desiatkami druhov živočíchov a rastlín európskeho významu. Veľký kameňolom osadili v biotope stálej vlčej svorky, rysov, medveďa, orlov, tetrova a ďalších vzácnych druhov fauny a flóry. Kontrola Inšpekcie ŽP v lome prebieha údajne pre zaneprázdnenosť inšpektorov šiesty mesiac. Firma spôsobila zamorenie pstruhového potoka Svinka ropnými látkami, ktoré natiekli do jaskyne Diablova diera. Na problém

upozornia aktivisti v Prešove sériou výstav a sprievodných podujatí. Proti výstavbe lomu zozbieral lesník S. Valenčin v podhorí 2 000 podpisov. Efekt – žiadny. Kľúčové pre schválenie bolo kladné stanovisko Správy

NP Slovenský raj pod vedením vtedajšieho riaditeľa Bedřicha Hájeka. Prečo Štátna ochrana povolila kameňolom v takom unikátnom prostredí, neodpovedal. Keď sa redaktor Našich Noviniek pokúsil získať vyjadrenie firmy Lom DPP, s. r. o., ktorá na Branisku ťaží, spoločník konateľa Petra Klinku mu nadiktoval neexistujúce telefónne číslo a ukázal mu dvere.

Odborník sa hrozí

„Z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny bolo opomenuté hľadisko ochrany krajiny,“ upozornil dlhoročný zamestnanec Štátnej ochrany, ktorý má s posudzovaním podobných projektov bohaté skúsenosti.

Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MLÁDEŽNÍCKE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

KRÁTKE SPRÁVY

2

Mládežnícky parlament Prešova (MP2) chce reštartovať svoju činnosť. V rámci projektu Misia Prešov, ktorý finančne podporila Európska komisia, plánujú zvýšiť záujem mladých o verejné dianie, zriadiť Mládežnícke mestské zastupiteľstvo a byť súčasťou niektorých mestských orgánov. „Hlavným cieľom projektu Misia Prešov je zvýšiť záujem a vzbudiť lokálpatriotizmus mladých ľudí v meste. Súčasťou sú aj stretnutia so zástupcami zodpovedných orgánov na tému prípravy dokumentov súvisiacich s mládežou v meste. Diskutovať chcú aj na tému zastúpenia mladých ľudí v komisiách a podobných štruktúrach, kde je potrebný názor mladého človeka,“ uviedla koordinátorka projektu Lucia Kažimírová.

NADANÉ DETI Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity (PU) testovali logické schopnosti nadaných detí. V školských kolách sa na tejto olympiáde zúčastnilo 2 254 detí, vo finále 100 detí. „Sú rozdelené do kategórií A a B. Žiaci riešia úlohy, ktoré sú zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logické myslenie a verbálne myslenie. Pravidlá sú veľmi jednoduché. Ide o počet bodov. V prípade rovnosti bodov sa rozlišuje na základe počtu vyriešených problematickejších dvojbodových úloh. Tretie kritérium je čas,“ uviedol organizátor Ľ. Lukáč. Test bol v dvoch kolách po 30 minút. Použiť mohli iba svoje hlavy. Výsledky sa dozvedeli tesne popoludní.

Deti počas testov. Foto: TASR/Milan Kapusta

REKONŠTRUKCIA PKO Prešov chce znova rekonštruovať historickú budovu Parku kultúry a oddychu (PKO) Čierny orol v centre. Na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského stánku žiadajú prostriedky z eurofondov. Spolu 2,24 milióna eur plánuje použiť mesto na obnovu budovy. Financie na opravu by mali pochádzať z regionálneho operačného programu z výzvy na Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu. Mesto má participovať piatimi percentami, teda takmer 112 000 eur.

NAPADLI MUŽA V obci Hermanovce, okres Prešov, napadli v pondelok 7. 4. štyria útočníci 26-ročného muža, ktorý čakal pri autobusovej zastávke. Polícia už vypátrala páchateľov a boli umiestnení v cele policajného zaistenia. TASR

Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer

SEZÓNA TRHOVÍSK S NOVINKAMI Prvý aprílový deň začala v Prešove sezóna trhovísk, ktorá tento rok so sebou prinesie aj plánovanú novinku Farmárskych trhov. Tri najväčšie trhoviská na území mesta – trhovisko Centrum, Weberova a trhovisko Šváby prevádzkujú Technické služby mesta Prešov (TSmP), a. s., ktoré sú zodpovedné nielen za chod, prevádzku, ale aj dodržiavanie trhového poriadku, hygienu či samotnú čistotu trhoviska. Ako uviedla zastupujúca hovorkyňa mesta Anna Polačková, za každé trhovisko je zodpovedný mýtnik, ktorý vyberá poplatky, riadi a kontroluje prevádzku trhoviska. Každé trhovisko je vybavené sociálnym zariadením, prívodom vody a nádobami na komunálny odpad s pravidelným odvozom.

Hodiny predaja zmenili

Najnavštevovanejšie trhovisko v Prešove, trhovisko Centrum ako aj trhovisko Šváby, sú síce v prevádzke celoročne, no od 1. apríla sa predĺžila ich doba predaja a to počas pracovných dní až do 18. hodiny. Okrem predaja ovocia a zeleniny sú na trhovisku k dispozícii aj uzamykateľné stánky s trvalým

stanovišťom na predaj textilu a drobného tovaru. Hovorkyňa tiež uviedla, že na trhovisku je zakázaný predaj

Cieľom je predstaviť výrobcov, ktorí vyrábajú niečo originálne. tabaku a tabakových výrobkov, liehu, omamných látok, mäsa a mäsových výrobkov.

Tohtoročné zmeny

Tento rok sa spoločnosť TSmP, a. s. rozhodla skvalitniť poskytované služby. Konkrétne ide o obnovu trhových stolov s vyznačením prena-

jímanej plochy, nové nátery stánkov, opravu oplotenia na trhovisku Weberova, vyspravenie výtlkov plochy areálu trhoviska. Tieto zmeny nielen trhovníci, ale aj záujemcovia a návštevníci isto privítajú. Novinkou tento rok je hlavne plánované realizovanie Farmárskych trhov, ktoré sa budú konať minimálne raz týždenne. Cieľom je predstaviť občanom tých výrobcov, ktorí v prešovskom regióne vyrábajú niečo originálne, no hlavným kritériom je, aby to bolo chutné a zároveň zdravé. Vítaní budú aj trhovníci, ktorí majú v ponuke niečo originálne. Technické služby mesta Prešov, ako správca jednotlivých trhovísk, pripravil viaceré zmeny, ktoré skvalitnia poskytované služby. Nina Pavlovová

PREVÁDZKOVÝ ČAS A DOBA PREDAJA OD 1. 4. 2014 – 15. 10. 2014 Trhovisko Centrum: pondelok – piatok od 6. do 18. hodiny, sobota od od 5. do 13. hodiny Trhovisko Šváby: pondelok – piatok od 6. do 18. hodiny, sobota od 5. do 13. hodiny Trhovisko Weberova: pondelok – piatok od 6. do 15. hodiny, sobota od 05. do 13. hodiny


Ä?Ă­slo 7/2014

SPEKTRUM

3

PREĹ OVĹ KÉ VELKONOÄŒNÉ TRADĂ?CIE NajdĂ´leĹžitejĹĄie pre pĂ´st je „dovoliĹĽ, aby Ťa Boh vyviedol na púťż – symbolicky povedanĂŠ – a aby sa prĂĄve tam prihovoril Tvojmu srdcu. Len v Ä?ase púťtnej osamelosti, v naozajstnom tichu si ochotnĂ˝ a schopnĂ˝ poÄ?ĂşvaĹĽ,“ povedal frantiĹĄkĂĄnsky kĹˆaz Filip ÄŒierny.

FrantiĹĄkĂĄnske nĂĄmestie s Kostolom sv. Jozefa. Veriaci pred VeÄžkou nocou Ä?astejĹĄie vyuŞívajĂş moĹžnosĹĽ svätej spovede.

BEZPEÄŒNĂ? DOMOV

ÄŒas pred VeÄžkou nocou sa nesie v znamenĂ­ radov pred spovednicami. „Úprimne sa z toho teĹĄĂ­m. NiektorĂŠ spovede ma dokĂĄĹžu tak povzbudiĹĽ, Ĺže sĂĄm túŞim Ă­sĹĽ zaraz na svätĂş spoveÄ?,“ priznal duchovnĂ˝. „Z toho, Ä?o som doposiaÄž pochopil a spoznal, myslĂ­m, Ĺže to, Ä?o ÄžuÄ?om naozaj brĂĄni preĹžiĹĽ duchovne pĂ´st a zmieriĹĽ sa s Bohom, je slabosĹĽ Ä?loveka v oblasti ĹĄiesteho BoĹžieho prikĂĄzania. A vĹĄetkĂ˝ch hriechov neÄ?istoty, ktorĂŠ z toho vyplĂ˝vajĂş. AkĂŠsi presvedÄ?enie, Ĺže Boh je hlavnĂŠ opozitum Äžudskej sexuality. Akoby Ä?lovek chcel celĂş krĂĄsu a hÄşbku du-

chovnĂŠho preŞívania sveta zredukovaĹĽ vĹždy iba na toto jedinĂŠ,“ myslĂ­ si F. ÄŒierny.

PĂ´st PreĹĄovÄ?anov

„PĂ´st je Ä?asom vnĂştornej obnovy, teda obrĂĄtenia, ktorĂŠ nĂĄs pripravĂ­ na slĂĄvenie najväÄ?ĹĄej udalosti kresĹĽanstva. ZdĂĄ sa, akoby nĂĄs Boh chcel pripraviĹĽ na dĂ´leĹžitĂŠ, krĂĄsne a veÄžkĂŠ veci stĂ­ĹĄenĂ­m sa a modlitbou s nĂ­m,“ vysvetlil Stanislav (27). „Modlitba, zrieknutie sa pokrmov, almuĹžna, aktĂ­vna pomoc chudobnĂ˝m, alebo inĂŠ formy pomoci blĂ­Ĺžnemu, Ä?i ĹĄtĂşdium svätĂŠho PĂ­sma – tieto formy pĂ´stu sĂş u mĹˆa teraz intenzĂ­vnejĹĄie ako inokedy. Ich cieÄžom mĂĄ byĹĽ pozitĂ­vna zmena vo vzĹĽahu k Bohu a ÄžuÄ?om, precĂ­znejĹĄia schopnosĹĽ naÄ?ĂşvaĹĽ im.“ „Toto obdobie by malo byĹĽ Ä?asom stĂ­ĹĄenia sa a poÄ?Ăşvania BoŞích slov. ÄŒasom prĂ­pravy na NovĂ˝ Ĺživot – vzkriesenie,“ pridal nĂĄzor Peter (51). „V tomto obdobĂ­ sa snaŞím viac stĂ­ĹĄiĹĽ v srdci.“

Duťa i príroda

VeÄžkonoÄ?nĂŠ sviatky preŞívame v Ä?ase zaÄ?Ă­najĂşcej jari. Okrem kostolov teda kroky mnohĂ˝ch veriacich budĂş smerovaĹĽ i do prĂ­rody. „Pre mĹˆa je veÄžmi dĂ´leĹžitĂ˝ Ä?as strĂĄvenĂ˝ v chrĂĄme, poÄ?nĂşc veÄžkĂ˝m ĹĄtvrtkom. Najviac sa ale teĹĄĂ­m na rannĂş modlitbu (utiereĹˆ) v nedeÄžu vzkriesenia. Potom je to Ä?as strĂĄvenĂ˝ v kruhu najbliŞťích spojenĂ˝ so slĂĄvenĂ­m sviatkov. A k tomu nejakĂĄ vychĂĄdzka alebo prechĂĄdzka v prĂ­rode,“ uviedol Peter. Pre Stanislava je rovnako dominantnĂŠ liturgickĂŠ slĂĄvenie. „PoÄ?as sviatkov mĂĄme viac Ä?asu a prĂ­leĹžitostĂ­ byĹĽ s rodinou a znĂĄmymi. Osobitne mĂĄm rĂĄd tradĂ­ciu „veÄžkonoÄ?nĂ˝ch vĂ˝letov“ do prĂ­rody, keÄ?Ĺže sviatky spadajĂş do obdobia prebĂşdzania sa prĂ­rody. TĂĄ je pre mĹˆa v tomto ĹĄtĂĄdiu takisto viditeÄžnou a zmyslami citeÄžnou analĂłgiou hlbĹĄĂ­ch tajomstiev VeÄžkej noci, evanjeliovej metanoie,“ uzavrel. Text a foto: DuĹĄan Guman

NPO 2602/14

KRGQRWXWHSHOQpKRRGSRUX 5P2.:PXVHOLE\VWH SULV~ĂžLQLWHOLWHSHOQHMYRGLDo obnovy bytovĂŠho domu je vhodnĂŠ investovaĹĽ uĹž YRVWL : P. NWRteraz, pretoĹže pri neskorĹĄej rekonĹĄtrukcii sa mĂ´Ĺžu U~PiELHO\SHQRYĂŞSRO\VW\nĂĄklady navyĹĄovaĹĽ. UpQSRXĂĽLĢFPL]ROiFLH DQDRSDNSULL]RORYDQt,629(520HSV*5(<:$// PĂĄr informĂĄciĂ­ na Ăşvod. Te- OiFLt8GiYDDNRMHGQRWOLYp VOHSĂŁtPLWHSHOQRL]RODĂžQĂŞPL pelnĂ˝ odpor R: udĂĄva mie- PDWHULiO\YHG~WHSOR ru odporu proti prenikaniu YODVWQRVĢDPLDV~ĂžLQLWHÄ?RP WHSODĂ˝tPY\ĂŁĂŁtMHWHSHOQĂŞ ZaostrenĂŠ na kvalitu ISOVER eps GREYWALL. WHSHOQHMYRGLYRVWL: odpor materiĂĄlu alebo kon- 3ULYĂŞEHUHWHSHOQRL]RODĂžQp P. GRVLDKQHWHW~LVW~KRGĂŁWUXNFLHWĂŞPSRPDOĂŁLHWHS- KRPDWHULiOXQLHMHNÄ?~ĂžRYĂŞP Teplo domova SRO\VW\UpQQDSU,629(5 QRWXWHSHOQpKRRGSRUXXĂĽSUL ORSUHFKiG]D6~ĂžLQLWHÄ?WHSHO- SDUDPHWURPLEDMHKRKU~E- 0DWHULiORYĂŞFKPRĂĽQRVWt]D- HSV)DL]ROiFLD]NDPHQ- KU~ENHL]RODQWXFP QHMYRGLYRVWLÇ&#x2026;SUHGVWDYXMH NDDOHMHG{OHĂĽLWpYĂŁtPDĢVL WHSOHQLDIDViGMHQLHNRÄ?NR QHMYOQ\QDSU,629(57) G{OHĂĽLWpNULWpULXPSRURYQi- DMMHKRNYDOLWXDWHGDWHSHO- 1DMĂžDVWHMĂŁLH SRXĂĽtYDQĂŞPL 352),$NE\VWHQDSUtNODG YDQLDNYDOLW\WHSHOQĂŞFKL]R- QRL]RODĂžQpYODVWQRVWL PDWHULiOPLV~ELHO\SHQRYĂŞ FKFHOL GRVLDKQXĢ FLHÄ?RY~ ,629(5


naše novinky

SPEKTRUM

AKÁ JE DOPRAVNÁ SITUÁCIA V PREŠOVE?

ANKETA

4

Národná diaľničná spoločnosť realizuje prieskum o dopravnej situácii v Prešove, po ktorom sa rozhodne, či EÚ bude financovať diaľnicu D1 Prešov západ, Prešov juh. Aký je názor občanov na dopravnú situáciu v meste? Michal Diaľnicu medzi Košicami a Bratislavou využívam od roku 2010, prechádzajúc cez parádny obchvat Prešova. A parkovanie v meste je jedna poézia a zadarmo. Skvostné sú aj čiary namaľované na chodníku, tváriace sa ako cyklochodník.

Peter Je dobré, že teraz robia prieskum, či Prešov potrebuje diaľničný obchvat, asi sa ukáže, že nepotrebuje a ušetrí sa kopa peňazí na nejakú inú, fantastickú stavbu. Ale bez diaľničného obchvatu nebude vlastne nikdy spojená Bratislava a Košice diaľnicou, takže iba Prešov ostane jediným mestom na Slovensku, spojeným s Košicami a Bratislavou diaľnicou. Furt musíme byť niečo extra.

KAMEŇOLOM NIČÍ DIVOKÚ PRÍRODU BRANISKA Dokončenie zo strany 1 „Otvára sa výhľad na úplne novú jazvu, ktorá nebude skrytá, ale dominantná. Krajina utŕži veľkú facku. Kameň ťažiť treba, ale podľa môjho názoru v starých a skrytých dobývacích priestoroch. Ak by bolo územie lomu v našej pôsobnosti, moje stanovisko by bolo jednoznačne negatívne,“ vyhlásil. „Som presvedčený, že v takej krásnej prírode nemá kameňolom čo robiť. A už vôbec nie v strede pohoria pod jeho najvyšším vr-

chom,“ upozornil fotograf Tomáš Pavlič. Problém priblíži v rámci osobitných výstav v Prešove a Košiciach. „Okrem krásnych záberov Braniska pôjde i o kritické snímky. Podujatie spojíme s prednáškou a videami divočiny a trhacích prác,“ prezradil.

Tunel Branisko

Podľa projektu firmy trhacie práce veľkého rozsahu zasahujú seizmicitou širšie okolie lomu. Ten je iba kilometer od tunela Branisko. Či to pre jeho bezpečnosť ne-

Vlado Zbytočne sa namáhajú, aj tak to ešte skôr zablokuje Prešovčanom dobre známy pán Jarkovský.

Branisko ponúka mnoho podobných výhľadov. Tu Spišský hrad s Kráľovou hoľou v pozadí.

Tomáš Prešov je mesto s veľmi zlou dopravnou situáciou. Chýba tu roky sľubovaný obchvat a unikátom sú prešovské križovatky. Zelená svieti z viacerých smerov, ale povestné sú prešovské červené vlny.

Martin Ak Prešov nepotrebuje diaľničný obchvat, tak potom s určitosťou Bratislava nepotrebuje Národný futbalový štadión.

Text a foto: Jozef Muránsky

bude problém a či boli vykonané kontrolné merania, sa nám nepodarilo zistiť ani na Banskom úrade, ani od Národnej diaľničnej spoločnosti. Kameňolom z hlavnej cesty nemá byť vidieť. Pohľad z nej však okoloidúcim vyráža dych. V prvý aprílový víkend fi rma spôsobila zamorenie horského potoka Svinka, keď doňho natiekli ropné látky.

Kameňolom číslo 2

Firmu, ktorá ťaží pri priesmyku, predtým odmietli v Šindliari. „O ďalšom lome vôbec neviem a rozhodne by som bol tomu veľmi nerád,“ reagoval starosta Lipoviec P. Miženko na informáciu, že prieskumné vrty povolila prešovská Štátna ochrana aj hlboko v nádhernej doline Kanné. „Naša obec je v rekreačnej zóne a občania by s tým určite nesúhlasili,“ uviedol. Spokojný s lomom nie je ani starosta Širokého S. Bartoš. Nákladné autá prechádzajú priamo cez obec, na čele ktorej stojí. A to aj v sobotu, kedy si chcú Širočania odpočinúť. Zdá sa, že okrem krajiny dostalo kameňolomom facku aj niekoľko tisíc obyvateľov a milovníkov prírody. Text a foto: Dušan Guman

NOVÁ VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA Mesto Prešov koncom mesiaca marec podpísalo Zmluvu o vzájomnej spolupráci s dekanom Fakulty športu (Prešovská univerzita) Pavlom Ružbarským. Cieľom zmluvy je podporiť a hlavne realizovať nové aktivity pre občanov mesta. Mesto a univerzita chcú dosiahnuť rýchly proces socialného, miestneho a regionálneho rozvoja. Obe strany vychádzali pri definovaní činnosti v zmluve z potreby spoločenského, kultúrneho a športového života, ktorú by spoločnými silami chceli v meste oživiť a viac priblížiť občanom. Prešov sa mnoho-

krát označoval za prosociálne mesto, keďže základným princípom riadenia mesta je jeho sociálna politika, podpora záujmov a požiadaviek občanov bez ohľadu na vek. V meste si svoje aktivity nájdu všetci. Spolupráca medzi mestom a Prešovskou univerzitou trvá niekoľko rokov, v marci sa pripojila aj Fakulta športu. „Daná spolupráca bude prospešná nielen pre seniorov, deti predškolského a školského veku, ale aj pre športujúcu a nešportujúcu skupinu obyvateľov,“ povedal Ružbarský. Dekan uviedol, že podpis tejto zmluvy je len oficiálnym potvrdením už existujúcej kooperácie, ktorá je vzájom-

ne hodnotená veľmi pozitívne. Cieľom spolupráce je na prvom mieste hľadanie možností na rozšírenie, ako aj podpora voľnočasových aktivít všetkých skupín obyvateľov mesta. Fakulta športu má už s mestom rozbehnutých miekoľko projektov. Napríklad projekt zameraný na výber potenciálnych talentov z radov športujúcej mládeže. Primátor potvrdil všetky pozitíva, ktoré uviedol dekan a doplnil, že „v prípade športu nejde len o šport vrcholový, ale najmä o aktivity, pri ktorých dôjde k zapojeniu čo najširšej verejnosti.“ Nina Pavlovová


číslo 7/2014

SPEKTRUM

5

OCEŇOVANIE NAJLEPŠÍCH UČITEĽOV mestnancom, ktorí pracujú v materských školách, základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.“

Cena primátora mesta

Mesto ocenilo najlepších pedagógov. Foto: Mesto

Najlepší pracovníci školstva a vedy mesta Prešov boli ocenení primátorom Pavlom Hagyarim pri príležitosti Dňa učiteľov – rezortného dňa pracovníkov školstva a vedy. základných umeleckých škôl. Symfonický orchester zo ZUŠ M. Moyzesa a brušné tanečnice zo ZUŠ J. Pöchla. Anna Polačková uviedla, že: „ocenenia sa dostalo aj nepedagogickým za-

Nina Pavlovová

PREHĽAD OCENENÝCH Mgr. Miriam Čížová – MŠ Čergovská Silvia Gobanová – MŠ Zemplínska Blažena Šarišská – MŠ Fraňa Kráľa PeadDr. Renáta Gumanová – MŠ Bajkalská Jozefína Bartošiová – MŠ Československej armády Agáta Christensen – MŠ Bratislavská Katarína Mihálová – MŠ Budovateľská Mgr. Mária Tkáčová – ZŠ Kúpeľná PaedDr. Marta Turóciová – ZŠ Májové námestie Mgr. Jana Maťufková – ZŠ Matice Slovenskej Mgr. Emília Bubancová – ZŠ Mukačevská Mgr. Viera Vaľková – ZŠ Šmeralová Mgr. Eva Filipovičová – ZŠ Bajerová Ing. Marta Ichniovská – ZŠ Lesnícka Valéria Hricová – ZUŠ Mikuláša Moyzesa

OCENENÍ NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI Helena Novotná – ekonómka ZŠ Mirka Nešpora Valentína Sabolová – profesionálka v oblasti výživy detí a mládeže Viera Janovčíková – vedúca školskej jedálne MŠ Bernoláková

NPO 2409/14

Mesto Prešov si pripomenulo a oslávilo tých, na ktorých stojí naše školstvo. Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ v Prešove oslovil zriaďovateľov škôl a školy na území mesta, a na základe ich návrhov odborná komisia po posúdení vybrala 18 kandidátov na ocenenie za prínos v oblasti školstva a vzdelávania. Výber bol o to náročnejší, že každý z navrhnutých učiteľov spĺňa kritérium, že práca so zverenými deťmi i žiakmi je pre neho poslaním. Troch navrhol samotný primátor mesta Pavol Hagyari, ktorý sa na úvod podujatia prihovoril všetkým prítomným v sále Parku, kultúry a oddychu v Prešove. Ako uviedla zastupujúca hovorkyňa mesta Anna Polačková, zároveň všetkým zamestnancom školstva a vedy vyjadril slová vďaky, úcty a uznania, a zaželal im veľa šťastia a úspechov v práci, ktorá je zároveň aj poslaním. K slávnostnej atmosfére prispeli účinkujúci z dvoch

Primátor mesta Prešov Pavel Hagyari udelil Cenu primátora pani Ľudmile Kravčákovej, odbornej referentke oddelenia školstva pre materské školy, za jej významný prínos pre pedagogickú a odbornú prax v oblasti predprimárneho vzdelávania. Okrem tejto ceny pani Kravčákova získala najvyššie rezortné ocenenie v oblasti výchovy a vzdelania, a to Veľkú medailu sv. Gorazda udelenú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Druhú Cenu primátora udelili riaditeľovi ZŠ Kúpeľná, pánovi Mariánovi Džačarovi za jeho celoživotnú prácu v prospech toho najcennejšieho, čo naša spoločnosť má – mladej generácie. Tretia Cena primátora putovala na ZŠ Šrobárovú pani riaditeľke Valérií Stankovenovej za jej profesionálny prístup k výchove a vzdelávaniu žiakov.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: ŠANCA PRE MLADÝCH V posledných rokoch, presnejšie od takzvaného samozrútenia pravicovej vlády v našej krajine prevláda "blbá" nálada z nesplnených politických sľubov veľkej časti politického spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHĐVWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNêFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpãNDQGiO\ DYWRPKRUãRPSUtSDGHFHONRPQHSRNU\WHãtULDP\ãOLHQN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYãHREHFQRPSROLWLFNRPFKDRVHVPHSULVW~SLOLNRVWDWQêPGYRPYRĐEiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~þDVWLDNYRĐEHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ò&9SUH]LGHQWVNêFK YRĐEiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPåH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLþtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDþLOLDNRPLOLDUGiUDEH]SROLWLFNHMVN~VHQRVWL 9SRGVWDWHLGHRWRåHREþDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMĐDYHMþDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDåHSROLWLNDDNR MHYV~þDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSĎĖDMHKRRþDNiYDQLD7R YãHWNRY\WYiUDSRGPLHQN\ pre zásadnú rekonštrukciu ]DYHGHQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ PRåQRVĢY]QLNXSROLWLFNêFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNêPLWHQGHQFLDPLDOHDMSULHQLNPODGêFKĐXGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMãLDFKYtĐD SUHYVWXSPODGêFKGRSROLWLN\DNRMHYV~þDVQRVWL0{åH VDSUHMDYLĢ]YêãHQRXSRGSRURX]DYHGHQêFKVWUiQSUHPODG~JHQHUiFLXSROLWLNRYDOHER ]DNODGDQtPSROLWLFNêFKVWUiQ PODGêPLĐXćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHĐDKNi3ROLWLNDMH WRWLåSRVWDYHQiSUHGRYãHWNêPQDĐXGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGêFKĐXGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGêFK =DORåLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDþQRPSUtVWXSHRDNêVDQDSUtNODGVQDåtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav Procházka s konzervatívnou RULHQWiFLRXDOHER7RPiã+XGHFYVWUDQH7,3VREþLDQVNROLEHUiOQ\PLSRVWRMPLMHPLPRULDGQHQiURþQp 9QDãHMNUDMLQHREþDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRĐEiPHãWH GYDNUiW9RYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRþDNiYDPåLDGQHUDGLNiOQH]PHQ\DSRVODQHFNêFKPLHVW YHXURSDUDODPHQWHREVDGLD SUHGRYãHWNêP QRPLQDQWL VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientáciou. .RPSOLNRYDQHMãLHEXG~SROLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRĐEiFKGRPLHVWQ\FK VDPSRVSUiYSULPiWRURYDVWDURVWRY PLHVW D REFt 7DP SUHGSRNODGiPåHREþDQLD EXG~PDVRYêPVS{VRERP HãWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2þDNiYDP åHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQêSRþHWQH]iYLVOêFKNDQGLGiWRY.DåGê REþDQNWRUêVDSUHMDYRYDO VSRORþHQVN\YRYHUHMQRPåLYRWHDDNWtYQHPiYREFLãDQFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDPRVSUiY\PLHVWDREFt 3RWêFKWRYRĐEiFKMHPRåQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRþDNiYDĢYêUD]QpSRVXQ\QDQDãHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DþQ~SULSUDYRYDĢ QD]iVDGQêSROLWLFNê]iSDV DGHĐEXSROLWLFNHMPRFLYQDVWiYDM~FLFKSDUODPHQWQêFK YRĐEiFKYURNX9HUtP åHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpÄPODGp³ VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODPRYDQHMVOXãQRVWLDWROHUDQFLL YLFKSROLWLNHQHSRGĐDKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNêFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDãX politickú realitu. $NRYWêFKWRYRĐEiFKREVWRMtQDVWiYDM~FDPODGiJHQHUiFLDXNiåHþDV$NVDYãDN PODGtQHSUHVDGLDEXGHWRYêUD]QêQH~VSHFKGHPRNUDWLFNêFKWHQGHQFLtYQDãHMNUDMLQH (jah)

=ĐDYD.DWDUtQD0DFKiþNRYi5DGRVODY3URFKiG]NDD.DWDUtQD&VpIDOYD\RYi)RWR7$65'XãDQ+HLQ

PREDSTAVIL PRÍPRAVNÝ VÝBOR NOVEJ STRANY Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka SUHGVWDYLĢSUL]DþLDWNX]ELHUDQLDSRGSLVRYSRWUHEQêFKQDUH-

JLVWUiFLXVWUDQ\7RE\PDOLVOiYQRVWQHRGãWDUWRYDĢYWêåGQL SRYHĐNRQRþQêFKVYLDWNRFK v Prešove. 0DFKiþNRYi]G{UD]QLODåH]DWLDĐQHS{VRELODYåLDGQHMSRlitickej strane. V novej strane vidí šancu a novú nádej SUH6ORYHQVNRÄďXGLDV~DSDWLFNtVNODPDQtD]QHFKXWHQt 3UHMDYXMHVDQHG{YHUDYRþLSROLWLNRPQHFKXĢPHQLĢYHFL 3ULFKiG]DPHDE\VPHXNi]DOL åHVDWRGiURELĢDMLQDN³SRGRWNOD9VWUDQHFKFHY\XåLĢ QDMPlVYRMHVN~VHQRVWL]SRVWXSULPiWRUN\DOHDMSRVODQN\-

QH7UHQþLDQVNHKRVDPRVSUiYneho kraja. 3URFKi]ND SR]QDPHQDO åHSULHVWRUDãDQFXFKFHGDĢ QRYHMJHQHUiFLLĐXGtNWRUtVL VYRMXDXWRULWXDX]QDQLHY\EXdovali vlastnou prácou. MaFKiþNRYiSRGĐDQHKRUHSUH]HQWXMHVFKRSQRVĢQH]iYLVOpKR þORYHNDSUHVDGLĢVDYUHJLyQH poctivou a aktívnou prácou. Ä&VpIDOYD\RYiMH]DVHSURWRW\SRPWRKRDNRFKFHPHDE\Y\]HUDORQDãHRGERUQp]i]HPLH³ podotkol Procházka. TASR

ROZHODNUTIE O PREDSEDOVI PADNE PO VEĽKEJ NOCI Nový predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) by mal byť známy po jeho zasadnutí v termíne po Veľkej noci. Informoval o tom po zasadnutí Rady KDH v Bojniciach líder strany Ján Figeľ. .UHVĢDQVNtGHPRNUDWLSRGĐD )LJHĐDXURELOLQD]DVDGQXWt ERGNX]DSURFHVRPKRGQRWHQLDSUH]LGHQWVNêFKYROLHE DSRYDåXM~WR]DSUHMDYHWLN\ zodpovednosti a aj politickej NXOW~U\Ä6DPRWQêYêVOHGRN YROLHE]SRKĐDGX.UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKRKQXWLD nášho kandidáta Pavla HruãRYVNpKREROKRGQRWHQêDNR QH~VSHFK-HWRYêVOHGRNQHSULPHUDQêSRWHQFLiOXKQXWLD DSUHWRDMGLVNXVLDNWRUiEROD rozsiahla a konštruktívna, sa

]DPHULDYDQDYLDFHUpREODVWL NWRUpFKFHPH]OHSãLĢ]PHQLĢ SULEOtåLĢREþDQRP7DNDE\ HXURYRĐE\DOHERNRPXQiOQH YRĐE\þLćDOãLHUR]KRGQXWLD KQXWLDEROLSRGSRUHQpREþDQPLSUHWRåHLFKSRYDåXMHPH]DVSUiYQHR]GUDYQp SRWUHEQp³Y\KOiVLO -iQ)LJHĐ)RWR7$65 1RYêSUHGVHGDSRVODQHFNpKRNOXEX.'+E\PDOE\Ģ QiVWLþOHQRYLD3RVODQFLE\ ]QiP\ Då SR 9HĐNHM QRFL PDOLURNRYDĢDMRQDVOHGX]G{YRGXåHQD]DVDGQX- M~FHMVFK{G]LNOXEX Wt5DG\Y%RMQLFLDFKQHEROLSUtWRPQtYãHWFLMHKRWULTASR


Ä?Ă­slo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

ROBERT FICO: HROZBA -(9(Ä?0,9<62.Ă&#x2C6;

VIAC AKO TRI STOVKY KANDIDà TOV Do måjových eurovolieb kandiduje spolu 333 kandidåtov.

V sĂşvislosti so situĂĄciou na Ukrajine stojĂ­ pred Slovenskom niekoÄžko bezpeÄ?nostnĂ˝ch rizĂ­k, ktorĂ˝m musĂ­ maximĂĄlne efektĂ­vne Ä?eliĹĽ. Na tlaÄ?ovej konferencii to uviedol premiĂŠr Robert Fico. Ă&#x201E;,QIRUPiFLHNWRUpPiPHNGLVSR]tFLLSRWYUG]XM~ĂĽHKUR]ED YQ~WRUQpKRYRMHQVNpKRNRQĂ&#x20AC;LNWXYXUĂžLWHMĂžDVWL8NUDMLQ\ MHYHÄ?PLY\VRNi5RYQDNRV~ LQIRUPiFLHR~SOQHMSROLWLFNHM GHVWDELOL]iFLLWRKWRĂŁWiWXÂłY\PHQRYDOVWĂŞPĂĽHMHSRWUHEQĂŞQHXVWiO\PRQLWRULQJVLWXiFLH6ORYHQVNRPiV8NUDMLQRX WDNPHUNPVFKHQJHQVNĂŞFK KUDQtFWDNĂĽHFHOpPXVFKHQJHQVNpPXSULHVWRUXJDUDQWXMHXUĂžLW~PLHUXEH]SHĂžQRVWL 1DVSRORĂžQHMKUDQLFL]DWLDÄ?QLH MHUHJLVWURYDQĂŞĂĽLDGQ\]YOiĂŁWQ\SRK\ED6ORYHQVNRQHHYLGXMHDQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSROLWLFNĂŞD]\OĂžLREĂžLDQVWYR 3RGÄ?D)LFDVORYHQVNpVSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\SUDFXM~QDSOQp REUiWN\%H]SHĂžQRVWQiUDGD ĹĄtĂĄtu je v stave pohotovosWLSULĂžRPQHY\O~ĂžLOĂĽHE\MX YNUiWNRPĂžDVHPRKRO]YRODĢ $NRSRNUDĂžRYDO6ORYHQVNX YSUtSDGH]DYHGHQLDHNRQRPLFNĂŞFKVDQNFLtYRĂžL5XVNXKUR]LDYiĂĽQHKRVSRGiUVNHĂŁNRG\ (XUySVND~QLDXĂĽQLHNRÄ?NRNUiW GHNODURYDODĂĽHYSUtSDGHÄ&#x2021;DOĹĄieho poruĹĄenia teritoriĂĄlnej FHOLVWYRVWL8NUDMLQ\]RVWUD-

7

(XURYRÄ?E\VDQD6ORYHQVNX XVNXWRĂžQLDPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNĂŞFKVWUiQ9ROLĢVLEXGHPHHXURSRVODQFRY KandidujĂş: NOVA, KonzervaWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND2EĂžLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNp KQXWLH 6PHUÂą6' 6ORYHQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDĂŁDVWUDQD 0DJQLÂżFDW6ORYDNLD  'HPRNUDWLFNiREĂžLDQVNDVWUDQD VWDWRĂžQĂŞFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DÄ&#x2021;DUVNi NUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNiDOLDQFLD 6WUDQD7,3  Ä?XGRYiVWUDQD1DĂŁH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi

VWUDQD 1RYĂŞSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQskĂĄ slovenskĂĄ nĂĄrodnĂĄ strana 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR 6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQĂŞFK 9='25ÂąVWUDQDSUiFH 2E\ĂžDMQtÄ?XGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYRDVSUDYRGOLYRVĢ  6ORERGDD6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND  .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ă&#x2019;69,7 6WUDQD REĂžLDQVNHMÄ?DYLFH 6ORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi ~QLD'HPRNUDWLFNi VWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD.UHVĢDQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 6WUDQDPDÄ&#x2021;DUVNHMNRPXQLW\  TASR

5REHUW)LFR)RWR7$65

Q\0RVNY\EXGH~QLDQ~WHQi XYDOLĢQD5XVNRHNRQRPLFNpVDQNFLH Ă&#x201E;9HUtPHĂĽHNWDNHMWRVLWXiFLL neprĂ­de a uprednostnia sa dipORPDWLFNpULHĂŁHQLDQDWRDE\VD VLWXiFLDQD8NUDMLQHXSRNRMLODÂł SR]QDPHQDO)LFR =iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOSULSUDYHQRVĢYOiG\SRNLDÄ?VLWRVL-

WXiFLD Y\üLDGD SUHGORüLĢ QDPLPRULDGQXVFK{G]X1iURGQHMUDG\65EDOtÞHNEH]SHÞQRVWQêFKRSDWUHQt$NR príklad uviedol preruťenie GRGiYRN QiKUDGQêFK GLHlov pre slovenskú vojenskú techniku. TASR

SLOVENSKO LĂ KA TURISTOV PRIAMO V PEKINGU Slovensko mĂĄ zĂĄujem o Ä?Ă­nskych turistov. ZĂĄstupcovia Ministerstva dopravy, vĂ˝stavby a regionĂĄlneho rozvoja SR, ako aj Slovenskej agentĂşry pre cestovnĂ˝ ruch prezentovali krĂĄsy Slovenska na veÄžtrhu China Outbound Travel & Tourism Market, ktorĂ˝ je urÄ?enĂ˝ vĂ˝hradne pre zĂĄstupcov touroperĂĄtorov a odbornĂ˝ch mĂŠdiĂ­.

(Ă&#x2019;SDUODPHQW)RWR7$65

HOSPODĂ RILI S PREBYTKOM RozpoÄ?tovĂŠ hospodĂĄrenie samosprĂĄv skonÄ?ilo v roku 2013 s prebytkom 121,7 miliĂłna eur v metodike ESA 95, Ä?o takmer zodpovedĂĄ výťke plĂĄnovanĂŠho prebytku v sume 136,1 miliĂłna eur. Na rokovanĂ­ PredsednĂ­ctva a Rady ZMOS v Žiline o tom informoval predseda ZdruĹženia miest a obcĂ­ Slovenska (ZMOS) Jozef DvonÄ?.

3ULD]QLYĂŞYĂŞVOHGRNUR]SRĂžWRYpKRKRVSRGiUHQLDGRVLDKOL REFHSRGÄ?DKRYRUN\QH=026 0DUW\%XMÄ&#x2013;iNRYHMQDSULHN Ă&#x201E;,EDMHGQRSHUFHQWR]DKUDQLĂž- QĂŞFKĂŁWDWLVWtNURĂžQHY\FHVWXMH $ĂĽSHUFHQWĂ˝tÄ&#x2013;DQRYSUHIH- prepadu ich rozhodujĂşceho QĂŞFKQiYĂŁWHYQtNRYNQiPSULĂŁOR GR]DKUDQLĂžLDDĂĽPLOLyQRY UXMHWRWLĂĽGRYROHQN\YPHVWiFK SUtMPXÂąYĂŞQRVXGDQH]SUtM]Ă˝tQ\ĂžRXUĂžLWHFKFHPHYEX- Ă˝tÄ&#x2013;DQRY 23 percent zasa trĂĄvi svoje PRYI\]LFNĂŞFKRV{E6NXWRĂžG~FQRVWL]PHQLĢ6ORYHQVNRMH Ă˝tQVN\PQRYLQiURPDWRXUR- YRÄ?QRQDRNUXĂĽQĂŞFKFHVWiFK QĂŞYĂŞQRV]WRKWRSUtMPXERO NUiVQDNUDMLQDNWRUiPiĂžtQ- SHUiWRPVDSUH]HQWRYDOSUH- 9UiPFLSRE\WRYYPHVWiFKSUH- RSURWLVFKYiOHQpPXUR]SRĂžVN\PWXULVWRPĂžRSRQ~NQXĢÂł GRYĂŁHWNĂŞPUHJLyQKODYQpKR YDĂĽXMH]iEDYDKLVWyULDDXPH- WXQDURNQLĂĽĂŁtRPLSRYHGDOSULDPRY3HNLQJXĂŁWiW- PHVWD D PRĂĽQRVWL UHNUHiFLH nie, kultĂşrne akcie a nĂĄkupy. OLyQRYHXU Q\WDMRPQtNPLQLVWHUVWYD)UDQ- YR9\VRNĂŞFK7DWUiFK5HĂ&#x20AC;HN+RYRUN\Ä&#x2013;D=026GRSOQLWLĂŁHN3DONR3RGÄ?DPHG]LQiURG- WXMHWR]iXMP\ĂžtQVN\FKWXULVWRY PN ODĂĽHYGLVNXVLLVDĂžOHQR-

via Rady ZMOS vyjadrovaOLNSUREOpPRPÂżQDQFRYDQLD VDPRVSUiY Ă&#x201E;3RXND]RYDOL QDG{VOHGN\ĂŁHWUHQLDYSRGREHSR]DVWDYHQĂŞFKLQYHVWLĂžQĂŞFKDNFLtSRXND]RYDOLQDSUHSDGYĂŞQRVX]GDQH QDYUKRYDOLULHĂŁHQLDÂąQDMPl QiYUDWNSHUFHQWSRGLHOXQDGDQLDFKÂłGRGDODKRYRUN\Ä&#x2013;D=026 TASR


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N:7925Ă&#x2039;0(6/8â1Ă&#x2019; $72/(5$171Ă&#x2019;32/,7,.8 RGPQRKĂŞFKĂ&#x201E;]DVO~ĂĽLOĂŞFKÂł SROLWLNRYQLHMHP{MYVWXS do politiky, respektĂ­ve kandiGDW~UDGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXPRWLYRYDQiSHQLD]PL

ByĹĽ Ä?lenom nejakej politickej strany na Slovensku je dnes skĂ´r hendikep ako vĹĄeobecne uznĂĄvanĂĄ skutoÄ?nosĹĽ. A ak sa nieÄ?o takĂŠ tĂ˝ka mladĂŠho Ä?loveka, je to priam podozrivĂŠ. Ale poÄ?as rozhovoru s Michalom BubĂĄnom, 33-roÄ?nĂ˝m kandidĂĄtom na europoslanca, Ä?lenom novozaloĹženej strany, som niÄ? podozrivĂŠ nepostrehol. Iba ak to, Ĺže je podozrivo rozhÄžadenĂ˝, odhodlanĂ˝, energickĂ˝ a zanietenĂ˝. A Şe chce s partiou mladĂ˝ch ÄžudĂ­ zmeniĹĽ Slovensko!

]Ste mladĂ˝ Ä?lovek, preÄ?o ste sa rozhodli vstĂşpiĹĽ do politiky? 2GSRYHÄ&#x2021;MHMHGQRGXFKi1HPRKROVRPVDQHĂžLQQHSR]HUDĢNDPVDQDĂŁDNUDMLQDXEHUi1D6ORYHQVNXPL]iOHĂĽt MHNUiVQHPiPNQHPXYU~FQ\Y]ĢDK$OHPRPHQWiOQHWX QHYLGtPSUtOLĂŁYHÄ?DSR]LWtY SUHNYDOLWXĂĽLYRWD+ODYQH PODGtÄ?XGLDRS~ãĢDM~6ORYHQsko, nevidia tu perspektĂ­vu, nevidia tu uplatnenie. Na saPRWQRPIDNWHĂĽHPODGtÄ?XGLD FKF~tVĢGR]DKUDQLĂžLDQLHMH

Ă&#x201E;3ROLWLNMHWHQĂžR ]DVWXSXMHREĂžDQRY QLHWHQĂžRYOiGQHÂł 0LFKDO%XEiQ QLĂž]Op-HWRY\QLNDM~FDSUtOHĂĽLWRVĢSUDFRYDĢYNWRURPNRÄ?YHNĂŁWiWH(Ă&#x2019;]tVNDYDĢ QRYpSR]QDWN\VN~VHQRVWL Y]GHODQLHQDXĂžLĢVDMD]\N\ ]DURELĢVL äLDÄ?QHJDWtYQHQDWRPMH ĂĽHQHPDM~PRWLYiFLXYUiWLĢVD$NYĂŁHWFLPODGtÄ?XGLDRVWDQ~ĂĽLĢY]DKUDQLĂžt WDN SHUVSHNWtYD XĂĽ WHUD] QHUDGRVWQiEXGHHĂŁWHKRUĂŁLD(ĂŁWHYlÞãtRGOLYPR]JRYHNRQRPLFNĂŞ~SDGRN QHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞVRFLiOQ\V\VWpP7RWRPDPRWLYRYDORSUH vstup do politiky.

G{VOHGNXSROLWLND.HÄ&#x2021;QiP SUHNiĂĽDĂžRVDGHMHQD6ORYHQVNXSRÄ&#x2021;PHWR]PHQLĢ =WRKWRG{YRGXVPH]DORĂĽLOLSROLWLFN~VWUDQX7,3DE\ VPH7925,/,,1Ă&#x2019;32/,7,.8&KFHPHQLHĂžR]PHQLĢ Y\XĂĽLĢVYRMHSR]QDWN\VN~VHQRVWLMD]\NRYpYHGRPRVWLVYRMXG\QDPLFNRVĢPODGRVĢHQHUJLX9ĂŁHWNRYORĂĽLĢ GRSR]LWtYQHM]PHQ\ &KFHP PODGĂŞP Ä?XÄ&#x2021;RP RGNi]DĢĂĽH]iOHĂĽtKODYQH QDQLFKOHERLGHRLFKEXG~FQRVĢ2LFK]RGSRYHGQRVĢ ]DVYRMLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFK URGLĂžRY0XVtPHVDDNWtYQHMĂŁLH]DSiMDĢGRSROLWLN\DE\ VPHSULQLHVOLĂŁDQFXSUHEXG~FQRVĢ6ORYHQVNDSUHQDĂŁX EXG~FQRVĢ&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGĂĽLĢQD6ORYHQVNXDDE\WX]RVWDOLPODGtSHUVSHNWtYQLÄ?XGLDDE\ VPHW~WRNUDMLQXSRVXQXOL Ä&#x2021;DOHM9LHPĂĽHQDWRPiPH VPHYHÄ?PLSUDFRYLWĂŞDĂŁLNRYQĂŞQiURGOHQVDPXVtPHSRVWDUDĢVDPLRVHED

]Kandidujete za europoslanca. Ä˝udia vo vĹĄeobecnosti nevedia, Ä?o europoslanci v parlamente robia a uĹž vĂ´bec nevedia, Ä?o robia pre Slovensko. Ako by ste to chceli zmeniĹĽ?

0LFKDO%XEiQOtGHUNDQGLGiWN\VWUDQ\7,3GRHXURYROLHE

]AkĂŠ je vaĹĄe povolanie? 9\ĂŁWXGRYDOVRPPHG]LQiURGQĂŞSRGQLNRYĂŞPDQDĂĽPHQW Y5DN~VNXDS{VRELOVRP WDPĂŁW\ULURN\YREODVWLÂżQDQFLtDDXGLWX0RPHQWiOQHSUDFXMHPXĂĽVLHGP\URN SUHQDGQiURGQ~ÂżUPXVRVtG-

]Nie je ambícia byż poslancom europarlamentu bliŞťia skôr starťím a skúsenejťím politikom?

]Politika nie je prĂĄve to, Ä?o u nĂĄs obÄ?anov zaujĂ­ma, nehovoriac o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och. 0\VOtP VL ĂĽH SUiYH PODGĂŞPÄ?XÄ&#x2021;RPE\PDOR]iOHĂĽDĢQDEXG~FQRVWL2QLE\VD PDOL]DXMtPDĢRVYRMXEXG~FQRVĢDWR]QDPHQi]DXMtPDĢ VDRYHFLYHUHMQpVSUiYXYHFt YHUHMQĂŞFKĂžRMHYNRQHĂžQRP

ORPYR9LHGQL-HWRYHÄ?Ni UHDOLWQiÂżUPDNWRUiYODVWQt PQRKRQHKQXWHÄ?QRVWtSRFHOHM (XUySH.RPSOH[QHULDGLP LQYHVWLĂžQpSURMHNW\YKRGQRWiFKVWRYLHNPLOLyQRYHXU 3RVOHGQĂŞURNDSROVRPSUDcoval v Moskve. Na rozdiel

Ä?XGLD X QiV PDM~ UHODWtYQHQt]NXYHGRPRVĢRGLDQtQLHOHQYHXURSDUODPHQWH DOHRYĂŁHWNĂŞFKLQĂŁWLW~FLiFK Y(Ă&#x2019;DY%UXVHOL6PHPODGĂŞPĂžOHQRP(Ă&#x2019;VPHWDPOHQ GHVDĢURNRYDWiLQIRUPRYDQRVĢGRVLDKODYUFKROSUiYH SUHGGHVLDWLPLURNPLNHÄ&#x2021; VPHGR(Ă&#x2019;YVWXSRYDOL-HGHQ ]ERGRYQiĂŁKRSURJUDPXMH SUiYH]YĂŞĂŁHQLHLQIRUPRYDQRVWLRGLDQtY%UXVHOLDE\ VLÄ?XGLDOHSĂŁLHXYHGRPRYDOL G{OHĂĽLWRVĢ(Ă&#x2019;DYSOĂŞYDQLH rozhodnutĂ­ a diania v BruseOLQDLFKNDĂĽGRGHQQĂŞĂĽLYRW 3DUDGR[QHGYDNUiWSRVHEH VPHPDOLQD6ORYHQVNXQDMQLĂĽĂŁLX~ĂžDVĢYHXURYRÄ?EiFK Y FHOHM (Ă&#x2019; SULĂžRP SRGÄ?D SULHVNXPRYYHUHMQHMPLHQky sĂş SlovĂĄci jeden z najSURHXUySVNHMĂŁtFKQiURGRY 3UtĂžLQRXMHLVWHDM QH LQIRUPRYDQRVĢĂžRFKFHPH]PHQLĢ$OHEXGHWRGOKĂŞSURFHV

=Ä?DYD0DUWLQ6FKZDQW]HU-DQD9RORĂŁLQRYi0LFKDO%XEiQD7RPiĂŁ+XGHF

1HP\VOtPVLWR0QRKtVWDUĂŁt SROLWLFL]DĂžtQDOLVSROLWLNRXDM YPODGĂŁRPYHNXDSULWRPQHPDOLWRÄ?NRSUDFRYQĂŞFKVN~senostĂ­ ako ja, ani kontakW\VR]DKUDQLĂžtPQHYHGHOL plynulo ĹĄtyri cudzie jazyky, QHĂĽLOLYWHM(XUySHWDNQDSOno ako naĹĄa generĂĄcia. Ja sa QHERMtPWRKRĂĽHVRPQHVN~VHQĂŞSROLWLNQDRSDNP\VOtPVLĂĽHMHWRPRMDYĂŞKRGD DĂĽHMHWRYĂŞKRGDDMSUH6ORvensko. Nakoniec aj pre EuUySXNHÄ&#x2021;WDPS{MGXPODGt ĂŁLNRYQtÄ?XGLDNWRUtV~]SUD-


číslo 7/2014

ROZHOVOR

9

[HQHåLYLOLVDYPLQXORVWL NWRUpV~]P\VOXSOQpDNYDlen politikou, ale inou prá- OLWQp7UHEDRGVWUiQLĢSUtFRXDUR]XPHM~NDåGRGHQ- OLãQ~UHJXOiFLXDE\URNUDFLX QpPXåLYRWXĐXGt

]Ste nováčik na politickej scéne. Ako dostávate svoje myšlienky k občanom? 0iPHYUiPFLQDãLFK¿QDQþQêFKPRåQRVWtELOERDUGRY~NDPSDĖDWDNWLHåURDG show, teda putovanie po sloYHQVNêFKPHVWiFK0DOVRP VYRMSUYêSROLWLFNêUR]KRYRU YUiGLXQDåLYRSUHGWLVtF SRVOXFKiþPLþRSUHPĖDQHERORY{EHFMHGQRGXFKp+RGLQXDSROVRPRGSRYHGDO QDåLYRQDRWi]N\SRVOXFKiþRYVQDåLOVDSUH]HQWRYDĢ P\ãOLHQN\VOXãQRVWLQDSULHN WRPXåHVRPGRVWDOU{]QH DQLHYåG\V\PSDWLFNpRWi]N\,EDDNRSHUOLþNXXYHGLHP åHSUHGRPQRXWDPEROLYODVWne všetci prezidentskí kandiGiWLYUiWDQHSiQD.ĖDåND .LVNX)LFDWDNåHWREROD SUHPĖDGRVĢYêUD]QiVN~ãND RKĖRP9HUtPåHQDãHPODGpP\ãOLHQN\XS~WDOLSRVOXFKiþRY]Y\NQXWêFKQDUHþL ÄVWDUêFK³SROLWLNRY

]Na čo by ste sa v prípade úspešnej kandidatúry v europarlamente zamerali? 0\VOtPVLåHPRMRXYêKRGRXMHåHVRPãWXGRYDOPHG]LQiURGQêSRGQLNRYêPDQDåPHQWPiP]DPHUDQLH QD¿QDQFLHDHQHUJHWLNXWDNåHWLHWRREODVWLV~PLEOt]NH 3RWRPVRPS{VRELOYREODVWLGDQt~þWRYQtFWYDDDXGLWX QHVN{UYREODVWLSURMHNWRYpKRPDQDåPHQWXDWRKODYQH YREODVWLUHWDLOXWHGDPDORREFKRGX&KFHOE\VRPSRGSRULĢPODGêFKĐXGt]YêãLĢ ¿QDQþQpSURVWULHGN\QDSRGSRUXY]GHOiYDQLDDYêPHQQêFKãWXGLMQêFKSRE\WRY7LH SRPiKDM~NEXGRYDQLXHXUySVNHMLGHQWLW\DNWRPX åHPiPHY(XUySHNVHEH EOt]NR3RGSRUtPSURJUDP\ ]DPHUDQpQD]DPHVWQDQRVĢ ]DPHUDOE\VRPVDQDSRGSRUXPDOêFKDVWUHGQêFKSRGQLNRY3UiYHWLHWRWLåY\WYiUDM~Y(ÒYlþãLQXSUDFRYQêFK PLHVWDV~SLOLHURPPQRKêFK HNRQRPtN%RORE\WUHEDSUHKRGQRWLĢVPHURYDQLH(XUySVNHM~QLHD]HIHNWtYQLĢMXDE\ VPHY\WYRULOLþRQDMMHGQRGXFKãLHSURVWUHGLHDE\VPH SULMtPDOLOHQWDNpVPHUQLFH

]Ste členom novej strany TIP. Nechceli ste radšej vstúpiť do nejakej už existujúcej? 8UþLWHQLH1DãDVWUDQDY]QLkala postupne z iniciatívy PODGêFKĐXGtNWRUtVD]DþDOLVWUHWiYDĢSUiYHYG{VOHGNX VNODPDQLD]SROLWLFNpKRYêvoja na Slovensku pred predþDVQêPLYRĐEDPL8YHGRPLOLVPHVLåHþDNDĢQLHþR RGV~þDVQêFKSROLWLNRYDNHMNRĐYHNVWUDQ\MHVWUDWDþDVX DDNFKFHPH]PHQ\PXVtPHWRVN~VLĢVDPL5R]KRGQXWLH]DORåLĢSROLWLFN~VWUDQX 7,3D7925,ġ,1Ò32/,7,.8SULãORYOHWHPLQXOpKR URNXDYHĐPLPRWLYXM~FLERO SUHQiVPRPHQWNHćVDQiP SRGDULORY\]ELHUDĢYSULHEHKXYHĐPLNUiWNHKRREGRELD (53 dní) vyše 13-tisíc podpiVRYSRWUHEQêFKQD]DORåHQLH VWUDQ\7RQiPXNi]DORåHMH WXãDQFDQD~VSHFKåHĐXGLD VLXYHGRPXM~SRWUHEX]PHQ\IDQGLDKODYQHPODGêPĐXćRPDE\RQLEROLWêPKODYQêPPRWRURP]PHQ\ 8VWDQRYXM~FL VQHP ERO 18. januára tohto roku v Banskej Bystrici. Sto ustanovuM~FLFK þOHQRY MH ] FHOpKR 6ORYHQVNDPiPHWDNNRQWDNWVRYãHWNêPLUHJLyQPL DUR]XPLHPHSRWUHEiPĐXGt YQLFK1LHDNRV~þDVQtSROL-

0LFKDO%XEiQYSOQRPQDVDGHQt

WLFLNWRUtY%UDWLVODYHþDVWRNUiW]DE~GDM~]NWRUpKRUHJLyQXSULãOLNRKRYODVWQH PDM~]DVWXSRYDĢ&KFHPH SUHEXGLĢ KODYQH PODGêFK ĐXGtþDVWRDSDWLFNêFKDQHG{YHUþLYêFKYRþLRNROLXSROLWLNHDNQDãHMNUDMLQH$E\VL XYHGRPLOLåHSUiYHRQLP{åX D PXVLD PHQLĢ D ]PHQLĢ 6ORYHQVNR

GRHXURSDUODPHQWXNDåGpPX åHGiPHNGLVSR]tFLLYãHWNêFKPLHVWQDQDãHMNDQGLGiWNH6SUDYLOLVPHSULPiUN\FH]RQOLQHV\VWpPQD]YDOL VPHKR(XURNDVWLQJDWDPVD PRKROSULKOiVLĢNDåGêNWRVD VWRWRåĖXMHVKRGQRWDPLVWUDQ\±NWRUpV~VOXãQRVĢWROHUDQFLDNRPSURPLVďXGLD PRKOLKODVRYDĢ]DVYRMLFK kandidátov. Trinásti „vyvo]Po vzniku strany prišiel OHQt³Y]LãOL]NDQGLGiWRY Eurokasting. 9þDVHX]DYUHWLDKODVRYD5R]KRGOLVPHVDåH SUYp QLDEROLOHQãW\ULDNDQGLGiWL YRĐE\ GR NWRUêFK S{MGH- þOHQPLVWUDQ\7,37R]QDPHEXG~HXURSDUODPHQWQp PHQiåHVPHGDOLGHYLDWLP DåHGiPHãDQFXNDQGLGRYDĢ QH]iYLVOêPĐXćRP]FHOpKR6ORYHQVND KODYQHPODGêP±V~WDPãWXGHQWLUDper, kúzelník, univerzitná SURIHVRUND SULHVWRUDWtWR V~WHUD]NDQGLGiWPLQDNDQdidátskej listine strany TIP, YlþãLQD]QLFKDNRREþLDQVNL nezávislí kandidáti.

]Priblížte nám váš obyčajný deň.

0LFKDO%XEiQ

3RYHGDOE\VRPåHRE\þDMQê GHĖDQLQHPiPNDåGêGHĖMH YQLHþRPLQê2GIHEUXiUDVRPVL]REUDOYSUiFLãW\UL PHVLDFHQHSODWHQpYRĐQRDE\ VRPVDPRKROYHQRYDĢNDPSDQLGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX 6RP]DWRVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLYHĐPLYćDþQê.RQFRPPLQXOpKRURNXVRPWRWLå~VSHãQHXNRQþLOSURMHNW YêVWDYE\REFKRGQpKRFHQWUD DYUiWLOVD]0RVNY\7êP]DþDOD]PHQDYPRMRPS{VREHQt 2GIHEUXiUDFKRGtPSRFHORP 6ORYHQVNXYUiPFLURDGVKRZ VWUDQ\7,3QDNWRUHMVDVQDåtPHNDåGêGHĖYLQRPPHVWH

QDKODYQRPQiPHVWtSULDPR VWUHWiYDĢVREþDQPL0iPH QiãVWDQVYêUD]QêPLIDUEDPLDE\VPHXS~WDOLY\MDGULOLåHVPHPODGtDG\QDPLFNt .RPELQiFLXWêFKWRIDULHE]DWLDĐQDSROLWLFNHMVFpQHQD6OR-

Ä&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢ QD6ORYHQVNX³ 0LFKDO%XEiQ YHQVNXQHPiQLNWR&KFHPH E\ĢQLHOHQSDSLHURYtELOERDUGRYtþLWHOHYt]QLSROLWLFLDOH FKFHPHE\ĢSUHGRYãHWNêP PHG]LĐXćPL'LVNXWXMHPH VREþDQPLDE\VPHLPSUHGVWDYLOLP\ãOLHQNXåHVDQDãOL WDNtPODGtRSWLPLVWLQDGãHQFLNWRUêP]iOHåtQDEXG~FQRVti tejto krajiny. Viacerí z nás åLOL Y ]DKUDQLþt DOH YUiWLOLVDVSlĢGRPRYQD6ORYHQVNRFKFHPHWXQLHþR]PHQLĢ NOHSãLHPXDtVĢLQêPPODGêP DPODGR]PêãĐDM~FLPĐXćRP SUtNODGRP 0iPHVLOQ~]iNODGĖXSRFHORP6ORYHQVNXDYNDåGRP NUDMLDPHVWHVDWêFKWRVWUHWQXWtVREþDQPL]~þDVWĖXM~QLHOHQ kandidáti na europoslancov, DOHDMQDãLPLHVWQLþOHQRYLD DSUHGVHGDDOHERSRGSUHGVHGRYLDVWUDQ\6PHPODGtDG\QDPLFNtDGiYDPHGRWRKRQDMPlVYRMþDVDHQHUJLX7DNWR SULDPRVĐXćPLYLFKUHJLyQH FKFHPH 7925,ġ ,1Ò 32/,7,.8 (jah)


10

naše novinky

ROZHOVOR

M. ŠEFČOVIČ: %8'Ò&126ġ6/29(16.$ -(-('12=1$ý1(9(85Ï36.(- ÚNII ]Ako ste sa stali európskym komisárom, bolo ťažké “dostať sa” k tejto práci?

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQãWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHĖPLERO SULGHOHQêSRVWYLFHSUH]LGHQ0RMD S{YRGQi NDULpUD MH WDþLåHSRGSUHGVHGX(XUySRGURNXVSlWiVGLSORPD- VNHMNRPLVLH FLRX=DþtQDOVRPDNRþHVNRVORYHQVNêGLSORPDWDSRUR]GHOH- ]Aké najdôležitejšie QtýHVNRVORYHQVNDVRP]DþDO úlohy plníte ako SUDFRYDĢQDYWHGDMãRP0LQLV- podpredseda EK WHUVWYH]DKUDQLþQêFKYHFt65 pre medziinštitucionálne .HćERORMDVQpåHQDãRXFLH- vzťahy a administratívu? ĐRYRXVWDQLFRXEXGH(ÒGRSO- 8å]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\QLOVRPVLY]GHODQLHDXURELO SOêYDåHPiPQDVWDURVWLY]ĢD3K']HXUySVNHKRSUiYDþR K\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWYWRPþDVHQD6ORYHQVNXãWX- QêPLHXUySVN\PLLQãWLW~FLDPL GRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ (XUySVN\SDUODPHQW5DGD VRPQiVOHGQHY\XåLOYUiP- (Ò VQiURGQêPLSDUODPHQWFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSR- PLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt VWRFKQD0=9D(=65þLXå DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYDNRSROLWLFNêULDGLWHĐDOHERJH- no-právne predpisy pracovQHUiOQ\ULDGLWHĐSUHHXUySVNH QtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt ]iOHåLWRVWL'OKãtþDVVRPS{- 2NUHPWRKRPLQLPiOQHUD] VRELODNR]iVWXSFDYHĐY\VODQFD PHVDþQH]DVWXSXMHP(XUySSUL(XUySVN\FKVSRORþHQVWYiFK VNXNRPLVLXQD5DGHSUHYãH3RQiYUDWH]SRVWXYHĐY\VODQ- REHFQp]iOHåLWRVWLQDNWRUHM FDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLþSR]QDWN\Y\XåLOYSR]tFLLVWi- QêFKYHFt(ÒSULSUDYXMHOHKRSUHGVWDYLWHĐD65SUL(Ò PHHXUySVNHVXPPLW\DURNX9URNXVRPSRRGFKR- MHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ GH-iQD)LJHĐDQD]Y\ãQ~þDVĢ NĐ~þRYêYê]QDPSUH6ORYHQPDQGiWXSUHY]DOSRVWNRPLViUD VNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHå UR]SRþWXNGHVDQiPSRGDULDãSRUW1HVN{UVRPEROQDSR- ORQDURN\±Y\QH]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUH- JRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ QRPLQRYDQêVORYHQVNRXYOiGRX HXUQDćDOãtUR]YRMVORYHQVNêFK QDćDOãLHIXQNþQpREGRELH(. UHJLyQRYDPLHVWFLHVWåHOH]3ULWêFKWR]PHQiFKGRFKiG]D QtFãN{OSRGSRUXYHG\DYêDMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi- VNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRĐ-

0DURãâHIþRYLþSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRĐE\V~QDMG{OHåLWHMãLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlþãRXYê]YRXSUHV~þDVQ~(.ERODRGSRYHćQDEH]precedentnú hospodársku NUt]XSRþDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORþQHMHXUySVNHMPHQ\HXUR2NUHPWRKR VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYćDNDNWRUêPPDM~ VORYHQVNtREþDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHĐNêFK]DKUDQLþQêFKIDEUtN]R6ORYHQVNDDWêPDM KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovníkov. 'QHVP{åHPHV~ĐDYRXVNRQãWDWRYDĢåHVXYHGHQêPLQiVWUDKDPLVPHVDY\VSRULDGDOL DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRYêFK]iNODGRFKSRVWXSQHSUHkonáva recesiu. +RVSRGiUVNDNUt]DERODVSRMHQiDMVWODNRPQDãHWUHQLH YDGPLQLVWUDWtYH1DUHãWULNtívne opatrenia na národnej ~URYQLVRPUHDJRYDOSULMDWtPUHIRUP\DGPLQLVWUDWtYQHKR UR]SRþWX D ~SUDYRX pracovno-právnych predpiVRYSUHYãHWNêFKSUDFRYQtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGĎåHQtPWêåGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YêãHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYêP ]QtåHQtP FHONRYpKRSRþWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLtR SHUFHQW7iWR]PHQDSULQHVLH GRURNX~VSRUXYRYêãNHPLOLDUG\HXU

9HĐPLGREUHYLHPDNRFLWOLYR ĐXGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYĆDOãRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyOLRPYXSO\QXOêFKURNRFKEROR ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKOHMãtUHJLVWHUORELVWRYYNWRURP MHYV~þDVQRVWL]DUHJLVWURYDQêFKYLDFQHåWLVtFSRGQLNDWHĐVNêFKPLPRYOiGQ\FK UHJLRQiOQ\FKD]iXMPRYêFK VXEMHNWRYD]GUXåHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHåWLVtFMHGQRWOLYFRY±ORELVWRY

]Čo by ste odkázali Slovákom v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNêPREþDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULãOLNYROHEQêPXUQiP7LHåE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRMtPUR]KRGQXWtPSULVSHOLNYtĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNêFKVWUiQDNR60(56' (ÒVDGQHVQDFKiG]DQDG{OHåLWHMNULåRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPþLYQDGFKiG]DM~FRPREGREtRVWDQHRWYRUHQiVORERGQi VROLGiUQDDWROHUDQWQiEH]KUDQLþQêFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRX±DOHERþL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRåQRVWLãW~GLDDSUiFHY]DKUDQLþt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREþDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDþQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lþãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySskej právnej úprave, 85 percent VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investícií na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDåRYDQp]DGUXK~QDMG{OHåLWHMãLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYćDNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorá na Slovensko pricháG]D XåGUXKêNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ±YRYêãNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRåQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodárskeho postaveQLDD]OHSãHQtåLYRWQHM~URYQH VORYHQVNêFKREþDQRY=DWLDĐ þRSRUHYRO~FLLVPHVD]KĐDGLVNDåLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{åHPH VNRQãWDWRYDĢåHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQêFKDMXåQêFKVXVHGRYGREHKOLýHVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMþDVWHMãLHSRURYQiYDPHV5DN~VNRP 1DWRDE\VPHYWRPWRWUHQGH~VSHãQHSRNUDþRYDOLMHWUHEDDE\QDãXNUDMLQXY(XUySVNRPSDUODPHQWHUHSUH]HQWRYDOL NRPSHWHQWQtDVSRĐDKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREþDQRY DVRVLOQêPGHPRNUDWLFNêP PDQGiWRP7tEXG~WRWLåERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM PLHVWRYJOREDOL]RYDQRPVYHWH (kj)


číslo 7/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NZA 2828/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


12

naše novinky

SPEKTRUM

PREŠOVČANKY VO FINÁLE Fotografovanie, turistika a história, to sú fenomény, ktoré dali dohromady tri mladé dievčatá a učiteľa anglického jazyka. Že sa vám to zdá trocha veľa rôznorodých aktivít naraz? Možno, ale iba na prvý pohľad. Nakoniec to totiž dotiahli do celoslovenského finále Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Stredná odborná škola na Košickej 20 v Prešove sa venuje mládeži systematicky a výsledkom sú početné umiestnenia na súťažiach, prehliadkach, vystúpeniach a v neposlednom rade aj v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Tohto roku vyhlásilo Ministerstvo školstva už 36. ročník tejto súťažnej prehliadky. Jej finálovej časti, ktorá sa uskutoční v Starej Ľubovni, sa zúčastní zo všetkých krajov SR 272 súťažiacich v sedemnástich odboroch a hodnotiť ich bude 70 členov odborných komisií. Vo finále nebudú chýbať ani Monika Vargová, Gabriela Birošová a Zuzana Kováčová, študentky tretieho ročníka fotografického designu, ktoré postúpili

Autorky projektu Monika Vargová, Gabriela Birošová a Zuzana Kováčová.

z krajského kola do celoslovenského finále z druhého miesta.

Príbeh ako z romantického filmu

Napriek tomu, že všetky tri dievčatá pochádzajú z rôznych obcí nášho kraja, spojila ich vášeň pre fotografovanie a turistiku. Teda najprv. Potom do hry vstúpil učiteľ anglického jazyka na škole a vedúci turistického krúžku Patrik Petričko a na spoločných potulkách prírodou vznikol nápad

spropagovať zákutia Prešovského kraja po dokumentačnej, technickej a historickej stránke. „Spojil nás záujem o turistiku, ale chceli sme niečo viac, niečo originálne. Preto sme spojili príjemné s užitočným a pustili sa do bádania historicko-technických stavieb.“ Gabriela Birošová dodala: „Chceli sme dosiahnuť, aby naše túry neboli len relaxom pre nás, ale mohli poslúžiť aj iným.“ Pochodené majú takmer všetky zaujímavé lokality východu a k dispozí-

cii množstvo materiálu, ale aj osobných stretnutí s ľuďmi v jednotlivých regiónoch.

Históriu spojili s technikou

Petričko sa ujal úlohy odborného garanta, čiže školiteľa práce, ktorá má názov: Unikátne historicko-technické pamiatky východného Slovenska (známe i neznáme). Dievčatá pracovali na tomto projekte viac ako rok, ale ako samy povedali, absolútne ich to nezaťažovalo. „Naj-

väčším problémom boli papierovačky okolo registrácie práce na samotnú SOČ, to, čo tomu predchádzalo bolo naopak veľmi príjemné,“ skonštatovala Gabriela Birošová, akási „hovorkyňa“ tria autoriek. Cieľom ich aktivít bolo zmapovať a popísať známe i neznáme historicko-technické pamiatky na východe Slovenska a poukázať na ich výnimočnosť. Výsledkom ich snaženia je nielen popis týchto stavieb v samotnej práci, ale aj zhotovenie obojstrannej mapy, kde sú pamiatky lokalizované a odfotografované. Vznikla aj ich vlastná web stránka www.his-tech-pam.wz.sk, kde je projekt zachytený predovšetkým na fotografiách, ktoré majú za cieľ propagovať regionálny turizmus. Za cieľ si SOČ kladie prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov. Obe dievčatá to dokázali naplniť. „Toto nie je určite koniec. Máme veľmi veľa ďalšieho materiálu a chceme pokračovať bez ohľadu na výsledok vo finále. Určite sa teraz nezastavíme,“ dodali dievčatá. Text a foto: Jozef Muránsky

STRIGA ČARUJE AJ PO 25ROČNEJ ODMLKE V socialistických osemdesiatych rokoch to na oficiálnom hudobnom poli vyzeralo všelijako, ale v každom prípade prevládala nuda. V kultúre sa veľmi netolerovali nové trendy, bola to doba odrhávačiek a overených laureátov všetkých cien. Napriek tomu už vtedy existovali okrem polooficiálnej, či podzemnej kultúry aj partie mladých muzikantov, ktorí prekročili hranice, napriek ostnatému drôtu. V Prešove na sklonku tejto éry vznikla kapela Striga. Jej repertoár bol jasne heavy-metalový a okamžite si získala takmer kultové postavenie. Milan „Laiche“ Vašut, Ľuboš Potočňák, Tomáš Kačala, Juraj Roman a František Železník dali v roku 1986 dohromady formáciu, ktorá vzbudila rešpekt. Nikto v Prešove, ktorý čo i len trocha privoňal k muzike, nemohol povedať, že Strigu nepozná. Napriek personálnym zmenám, ktorými kapela prešla, sa pôvodná zostava stala legendou. Prispel k tomu

aj „ilegálny“ film Rock Show Music, ktorý za priam detektívnych okolností nakrútil Marián Jacko. Pracovník osvety dokázal prepašovať videokameru a koncert zdokumentovať. Súčasťou videa bol aj marcový koncert v Pionierskom dome z roku 1989, ktorý nakoniec skončil zásahom policajných zložiek.

Zo Strigy vzniklo niekoľko kapiel

Striga v pôvodnej zostave nefungovala pridlho. Z rôznych príčin sa v nej okrem Laicheho vystriedali ešte dvaja speváci, a aj ďalší muzikanti. Samotný Laiche založil neskôr Laicheband a na základoch Strigy vznikol Frown, ktorý

Striga v plnom nasadení.

prebral štafetu pôvodnej kapely, hoci v inom hudobnom ponímaní. Návrat legendy trval neuveriteľných 25 rokov, keď predtým stroskotali snahy o comeback. Kapela sa zišla okrem bubeníka Františka Železníka v plnej zostave a zrejme neostane iba pri spomienkovom koncerte na legendárny „pionierák“. Po 25 rokoch sa predstavili muzikanti v plnej

forme. Laiche, odchovanec tvrdého metalu, k repertoáru súčasnej Strigy dodal: „Niektoré texty sú pôvodné, iné nové, hudobne je to úplne nanovo.“ Striga sa v minulosti objavila napríklad v Encyclopaedia Metallum, v českej Encyklopédii československých amatérskych kapiel, či neskôr na Marlboro Rock In, kde prešla do členného finále. V súčas-

nosti kapela bavila početné publikum novým spracovaním svojej „klasiky“ a nezabudnuteľným charizmatickým prejavom Laicheho. „Pýtate sa, prečo som bol nazvučený najhlasnejšie? To nie je tak, lebo ja nespievam, ja kričím,“ ukončil Laiche svoje vystúpenie so Strigou po 25 rokoch. Text a foto: Jozef Muránsky


Ä?Ă­slo 7/2014

KR�ŽOVKA

13

ADRENALĂ?NOVĂ&#x2030; SCHODY

2 4

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

1

NĂĄpoveÄ?: ALAMOS, BULA, DURAL, ILOVIK, OJAMA.

3

6FKRG\V~YHÄ?PLG{OHĂĽLWRXV~ĂžDVĢRXPHVWVNHMĂžLREHFQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\1RNHÄ&#x2021;QHPDM~Ă&#x201E;VYRMKRVSUiYFXÂł NWRUĂŞE\LFKXGUĂĽLDYDOQLHOHQĂĽHĂŁSDWLDRNROLHDOHP{ĂĽX VDÄ?DKNRVWDĢQHEH]SHĂžQĂŞPL9QLHNWRUĂŞFKSUtSDGRFKVD WDNP{ĂĽHFKRGHQLHSRVFKRGRFKSUHPHQLĢQDQHEH]SHĂžQĂŞDGUHQDOtQRYĂŞĂŁSRUW 7H[WDIRWR VVD

OÄ&#x152;NĂ? PACIENT Parkovanie limuzĂ­ny na mieste pre invalidov, veÄžkĂ˝ dŞíp priamo na prechode, mesiace odstavenĂ˝ polovrak zaberajĂşci parkovacie miesto pred panelĂĄkom. NabudĂşce odfotografujte (priestupok, auto), napĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3RĂžHWiXWQHXVWiOHSULE~GD$VQLPLDMSUREOpP\VSDUNRYDQtP7DNWRSDUNXMHMHGHQQiGHMQĂŞĂ&#x201E;SDFLHQWÂłRĂžQHMDPEXODQFLH0DMLWHÄ?GRPXPi]QHKRXUĂžLWHUDGRVĢ 7H[WDIRWR PKD


14

naše novinky

ŠPORT

PENALTY ROZHODLI O UMIESTNENIACH sennej dohrávke práve proti Jedálni Mirka uspel a posunul sa na prvé miesto 3b ligy. Ale v pohárovom meraní síl už tomu istému súperovi nestačil a bojoval „iba“ o tretiu priečku. Po roku narazil opäť na Gasko, ktorému mal čo vracať, pretože v rovnakom čase v lanskej sezóne ich súper predčil. Stretnutie bolo vyrovnané, po polčase sa skončilo 3:3.

Záverečné súboje ligového pohára 3b Cup vo futsale boli viac ako dramatické. Rozhodlo sa až v penaltových rozstreloch, a to tak v súboji o zlato, i o bronz. Prešovčania majú futsal radi a ponuka záverečných bojov ich nenechala chladnými. Paradoxne sa v bojoch o cenné kovy stretli tie isté mužstvá ako vlani, ale nie s tými istými výsledkami. Obhajca prvenstva TO-DAY, predeti.sk to v pohári vie na výbornú. V hlavnej súťaži je po jeseni tretím najúspešnejším tímom, ale po druhýkrát po sebe vyhral 3b Cup. Opätovne, hoci po ťažkom boji, nachytal na hruškách rovnakého súpera, Jedáleň Mirka. Tá už roky patrí medzi špičkové tímy súťaží, ktoré organizuje Prešovská asociácia klubov malého futbalu (futsalu). Napriek tomu, že je vystužená aj hráčmi s extraligovými skúsenosťami, ešte nikdy neochutnala pocit ví-

Mali pevnejšie nervy

TO-DAY, predeti.sk obhájili prvenstvo.

ťazstva v najvyššej súťaži, či v ligovom pohári. Zápas, ktorý spĺňal všetky kvalitatívne kritériá, sa skončil v riadnom hracom čase 4:4. Na rad prišli pokutové kopy, ktoré v prvej

sérii neznamenali pre žiadne z mužstiev triumf. V nadstavbovom rozstrele pevnejšie nervy ukázali borci TO-DAY, predeti.sk a obhájili minuloročné prvenstvo.

Pokutové kopy rozhodli aj o bronze

Vôbec najúspešnejší celok v histórii prešovského futsalu TwinStav, mal určite v pláne vybojovať double. Po je-

V druhej časti hry bolo cítiť, že žiaden zo súperov nechce spraviť chybu, ale lopta je guľatá a TwinStav sa ujal vedenia 4:3. Keď sa schyľovalo k jeho víťazstvu, Gasko nakoniec gólom z power-play vyrovnalo na 4:4 a rozhodovali pokutové kopy. TwinStav mal pevnejšie nervy, dokázal vybojovať po dvoch premenených penaltách bronzovú priečku a dosiahol prvú métu v tohtoročnej sezóne. Text a foto: Jozef Muránsky

FK SLOVANET PREŠOV SI ODVETU NEZAHRAL Naši zástupcovia vo futsalovej extralige urobili zásadný krok k postupu do semifinále play-off suverénnym víťazstvom 9:2 v Nových Zámkoch. Prešovská futsalová verejnosť sa tak tešila na odvetu, v ktorej Prešovčania chceli predviesť divákom to najlepšie, čo v nich je. Prispieť k tomu mal fakt, že náskok z Nových Zámkov bol dostatočný a hrať sa malo už iba „pre potešenie diváka.“ Nič také sa však nekonalo, pretože Tupperware Nové Zámky do Prešova vôbec nepricestovali. Ako otvorenú facku slovenskému futsalu to ohodnotila aj oficiálna stránka slovenského futsalového zväzu. „Prešovčania budú len veľmi ťažko vysvetľovať svojej početnej diváckej obci, prečo sa piatkový štvrťfinálový zápas neuskutočnil. O niečom svedčí aj pokus Novozámčanov využiť článok

B.3. písm. h) Rozpisu súťaže o odložení zápasu na základe predloženia PN-iek nadpolovičnej väčšiny hráčov.“

Choré pred zápasom

Ďalej sa na stránke Slovenský Futsal (SF) uvádza, že „MFK Tupperware Nové Zámky na odvetný zápas do Prešova nevycestujú.“ Táto strohá informácia bola oficiálne doručená Exekutíve SF iba 4 hodiny pred začiatkom zápasu. V situácii, keď extraliga bojuje o záujem silného sponzora, bola narušená dôvera v túto súťaž, čo môže mať nebla-

Prešovčania sa súpera nedočkali.

hé následky pre jej budúcnosť. Prešovčania prišli nielen o možnosť predstaviť sa pred svojím verným publikom v odvete, ale aj rozohrať sa pred semifinále s najväč-

ším adeptom na majstrovský titul, Slov-Matic FOFO Bratislava. „Toto sa nerobí, my sme vypadli zo zápasového rytmu, nehrali sme prakticky 3 týždne. S domácim zá-

pasom sú spojené aj nemalé finančné náklady, ale hlavne nás mrzí, že fanúšikov sme museli poslať domov tesne pred plánovanou odvetou,“ netajil sklamanie manažér nášho celku Dušan Michalčík. FK Slovanet Prešov, ktorý obsadil v základnej časti extraligy šieste miesto, však nemusí byť smutný ani po vysokej prehre v prvom bratislavskom semifinále 2:15. Pre jeho vďačné publikum pripravili počas celej sezóny skvelé stretnutia a vyvrcholením bude aj odveta proti slovenskému šampiónovi a účastníkovi ligy majstrov Slov-maticu Bratislava. A to je ešte na rade jedno stretnutie v Bratislave. Text a foto: Jozef Muránsky

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Prešov, náklad 40 600 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 7/2014

ŠPORT

15

ŠARIŠSKÝ POHÁR V TANEČNÝCH ŠPORTOCH Spoločenské tance boli v dávnej minulosti výsadou predovšetkým vyšších kruhov a prehliadkou smotánky. Minulosť, sa dobehnúť nedá, ale ani dnes nestratili nič zo svojej noblesy, krásy a pôvabu. Zmenou je však to, že sa posunuli medzi moderné športové disciplíny, ktoré pútajú pozornosť širokého publika. Prešovské PKO je domovským stánkom Šarišského pohára v tanečných športoch už 42 rokov. Je to tradičné podujatie, ktoré oslovilo celé generácie Prešovčanov. Klasické „tanečné popoludnia“ pod vedením Jána Ščasného, či iných zanietencov spoločenského tanca, mali a majú v Prešove svoj cveng. Zo súčasníkov si už možno málokto spomenie, že tomuto športu sa venoval naplno Milan „Starec“ Sopoliga, autor nesmrteľných hitov kapely Mloci, ako „Marja Kovaľova“, či kontrabasista tejto kapely Jozef „Žojco“ Havadej.

Vášeň k spoločenskému tancu patrí.

NPO 2822/14

www.parkettstore.sk

Ani dnes táto športová disciplína nezapadla prachom, a v PKO sa bolo na čo dívať.

Pohár mal medzinárodný charakter

René Lempeľ z tanečnej školy Soul pôsobil v tejto súťaži ako hlavný organizátor, aj ako porotca. „Šarišský pohár je súťažou v klasických aj latinsko-amerických tancoch v kategóriách detí, juniorov a dospelých. Nechýba ani medzinárodná trieda dospelých, v tomto ročníku sa u nás predstavia okrem domácich, aj tanečné

páry z Maďarska aj Poľska, nielen v najvyššej vekovej kategórii.“ Publikum v PKO bolo naozaj prajné a jednotlivé páry súťažili v skvelej atmosfére. O niečo prísnejší boli porotcovia, ktorým neušiel žiaden detail, ale ako to k podobným súťažiam patrí, aj prehry sa niesli v duchu noblesy. Jozef Kačala, projektový manažér PKO, ocenil, že aj toto tradičné podujatie má stále čo povedať širokej verejnosti, a to napriek neveľkému záujmu médií. Ocenil fakt, že tento šport má stále veľkú základňu a pri pohľade na súťažiacich dodal, že na rozdiel od iných športov, tu sa je vždy na čo pozerať. Text a foto: Jozef Muránsky


INZERCIA

naše novinky

NZA 2830/14

16

Npo 07 2014 web