Page 1

11 200 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 5/2014 Dátum vydania: 3. 4. 2014

Pezinok

Nechcú „spaľovňu“

Mesto jednosmeriek

PAFF oslavoval

Plavci sa stretli v Pezinku

str. 2 Výstavba splyňovacej elektrárne dala opäť do pozoru obyvateľov Pezinka. V meste sa preto koncom marca spustila podpisová akcia.

str. 4 V Pezinku začínajú prevládať jednosmerné ulice. Kým niektorým ľuďom život zjednodušujú, iným ho, naopak, strpčujú.

str. 5 Pezinský amatérsky filmový festival oslávil svoje 10. výročie. Pre návštevníkov bolo preto pripravených niekoľko špecialít.

str. 15 V Pezinku sa konal už 9. ročník Pezinského plaveckého maratónu. Tento rok sa ho zúčastnilo o deväť ľudí viac ako minulý rok.

ANDREJ KISKA VÍŤAZOM PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia (ÚVK).

Voľby Slovensko Bratislavský kraj okres Pezinok Pezinok

Účasť 50,48 % 58,80 % 58,60 % 58,06 %

A. Kiska 59,38 % 73 % 66,33 % 69,59 %

R. Fico 40,61 % 27 % 33,66 % 30,40 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

V absolútnych číslach volilo A. Kisku na Slovensku 1 307 065 a R. Fica 893 841 obyvateľov. Volebná účasť dosiahla 50,48 percenta. Voliči vhodili do urny

2 223 812 hlasovacích lístkov. Platných bolo 98,96 percenta (2 200 906), neplatných bolo 23 806 hlasovacích lístkov.

Vyššia volebná účasť bola v mestách, pričom najvyššia účasť bola vo volebnom obvode Senec, kde dosiahla

60,88 percenta. Naopak, najnižšia volebná účasť bola vo volebnom obvode Trebišov 38,78 percenta. „Z pohľadu ministerstva vnútra voľby prebehli pokojne a nerušene. Priebeh voľby nebol ničím narušený,“ uviedla zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. (red), TASR, foto: TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

POLICAJTI Z PEZINKA OBJASNILI LÚPEŽ

KRÁTKE SPRÁVY

2

Len pár dní stačilo policajtom Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku na to, aby obvinili z bankovej lúpeže 28-ročného štátneho občana Českej republiky. Lúpež sa stala 26. februára tohto roku. Podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený vojsť do pobočky banky na Dukelskej ulici v Modre, kde mal pod hrozbou použitia zbrane prikázať jednému zo zamestnancov, aby mu vložil do tašky všetky peniaze z pokladne. Obvinený mal takto pobočku banky obrať o takmer 1 300 eur. Následne z miesta činu ušiel na neznáme miesto. Za uvedené konanie hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

VODIČ ČELÍ OBVINENIU Z PREČINU Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinil poverený príslušník policajného zboru 37-ročného Romana z okresu Pezinok. Obvinený bol dňa 17. 3. 2014 kontrolovaný hliadkou policajného zboru ako vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia na ulici Na Pántoch, v smere od križovatky ulíc Rybničná – Na Pántoch. Počas kontroly bolo následne hliadkou policajného zboru zistené, že menovaný má rozhodnutím Okresného Dopravného inšpektorátu Policajného zboru uloženú sankciu na zákaz činnosti viesť motorové vozidlo po dobu 24 mesiacov, tzn. vykonával činnosť, ktorou sa dopúšťal marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na dva roky.

POLICAJTI OPÄŤ KONTROLOVALI Policajti si počas minulýždňovej osobitnej kontroly posvietili na dodržiavanie pravidiel u vodičov v Bratislavskom kraji. Počas kontroly sa zamerali najmä na dodržiavanie zákona o cestnej premávke motoristami. „Dôraz budú klásť na dodržiavanie povinností držiteľov vozidiel, ktorých porušenie policajti dokumentujú a riešia s využitím objektívnej zodpovednosti,“ povedala pred kontrolou bratislavská krajská policajná hovorkyňa Tatiana Kurucová. Pripomenula, že v rámci objektívnej zodpovednosti polícia nemusí vodičov pri porušení zákona o cestnej premávke zastaviť a vyriešiť priamo na ceste, ale rozhodnutie o uložení pošle majiteľovi auta poštou. „Zároveň vodičov upozorňujeme, že v obdobných kontrolách budeme na území Bratislavského kraja naďalej pokračovať,“ dodala hovorkyňa.

ZA VYDIERANIE VÄZENIE Trest odňatia slobody v trvaní 10 až 20 rokov hrozí 40-ročnému Jurajovi B. z Bratislavy, prechodne z okresu Pezinok, ktorý sa dlohodobo vyhrážal dvom mužom, jednému z okresu Pezinok a druhému z okresu Senec. Vyšetrovateľ Okesného riaditeľstva PZ v Pezinku obvinil 40-ročného Bratislavčana z obzvlášť závažného zločinu vydierania. Pre prokurátora už vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. Obvinený sa v súčasnosti nachádza v cele policajného zaistenia. TASR, (KR PZ PK, KR PZ BA)

PETÍCIA POKRAČUJE Výstavba splyňovacej elektrárne na okraji Pezinka v časti Panholec smerom na Šenkvice po rokoch rozbúrila pezinskú verejnosť, pretože ju mnohí považujú skôr za spaľovňu dovezeného odpadu mimo mesta, ako elektráreň. Pred štyrmi rokmi bola v pozornosti pezinskej verejnosti nová skládka odpadu v blízkosti Pezinských tehelní. K environmentálnej záťaži mesta Pezinok však rôzni investori chcú pridružiť ďalšie objekty na spracovanie odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) doručilo Mestskému úradu v Pezinku koncom marca dva dokumenty. Jednak ide o Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov – sodifikáciu Pezinok“, ktorú predkladá súkromná spoločnosť. Investor chce na Šenkvickej ulici spracovať ročne sodifikáciou 20 000 ton odpadu, dovezeného mimo mesta Pezinok. Ministerstvo životného prostredia odporučili jeho výstavbu. Prerokovanie zámeru činnosti sa uskutoční za prítomnosti verejnosti 9. apríla na mestskom úrade. Ďalším dokumentom MŽP SR je hodnotenie zriadenia splyňovacej elektrárne, v ktorej sa má elektrická energia vyrábat' pyrolytickým splyriovaním ko-

Petíciu proti spaľovni začali podpisovať v centre Pezinka.

munálneho odpadu v časti Panholec, ktorej navrhovatel'om je ďalšia súkromná spoločnosť. Tu zase chcú spaľovaním likvidovať ročne 17 300 ton do Pezinka dovezeného odpadu.

Ide najmä o zdravie občanov

K výstavbe tohto zariadenia prebehlo 18. marca rokovanie na MŽP SR aj za účasti zástupcov mesta Pezinok. Postoj predstaviteľov mesta je jednoznačne odmietavý a odvolávajú sa na to, že povoľovanie akejkoľvek činnosti v oblasti životného prostredia či podnikania je v kompetencii štátu. Proti výstavbe splyňovacej elektrárne – spaľovne sa spustila podpisová akcia, ktorú odovzdali ministerstvu. Keďže celkový stav životného prostredia sa stále viac zhoršuje, občania spusti-

li v centre Pezinka 22. marca ďalšiu petíciu za zdravé životné prostredie a proti spaľovni. Ako uviedol pre Naše Novinky jeden zo zástupcov petičného výboru Vladimír Neumann, petíciu spustili preto, aby nedošlo k porušeniu práv občanov mesta Pezinok i okolia na zdravé životné prostredie, a okrem iného aj preto, že dovozom do Pezinka a likvidáciou tisícov ton odpadu môžu ziskuchtiví investori negatívne zasiahnuť do trhovej hodnoty obytných nehnuteľností. Čo zarobia investori, to zaplatia občania Pezinka svojím zdravím a znehodnotením svojich nehnuteľností. Preto je potrebné vyvíjať dlhodobý tlak, dodal Neumann. Text a foto: Rastislav Blaško

ZÁHADA SEMAFORA Na základe podnetu sa Naše Novinky pozreli na fungovanie semafora pri poliklinike. Podľa nášho čitateľa semafor nie je efektívne nastavený. Uvádza, že pri ceste od Modry je príliš dlhý medzičas medzi ľavým odbočovacím pruhom k poliklinike a pravým pruhom smerom na Bratislavu. Na základe tohto podnetu sme oslovili mestský úrad. Dostali sme stanovisko, že svetelnú križovatku spravuje a nastavuje konkrétna spoločnosť zameraná na riadenie križovatiek a semaforov. Podľa samo-

správy zatiaľ neevidovali žiaden podnet občanov, ktorý by sa týkal tohto problému. Predstaviteľ prevádzkujúcej spoločnosti križovatky pri poliklinike Alfonz Lančarič uviedol pre Naše Novinky, že nastavenie križovatky funguje už 10 rokov. Je vypočítané na základe istých zásad a vplyvov, rozmerov križovatky a pod. K tomu sa musia započítať jazdné dráhy a kolízne body. Pravý pruh je skutočne oneskorený o 2 sekundy. Ak ľavý pruh spustí zelenú pre autá smerujúce k poliklinike, medzitým už odišli autá od polikliniky alebo zo smeru od Brati-

slavy. Medzičas 2 sekundy pre pravý pruh, ako veličina, je nastavená preto, aby z kolíznych bodov opustili križovatku ostatní účastníci cestnej premávky z kolíznych bodov. Ešte treba dodať, že semafory na poliklinike sú spojené koordinačným káblom s križovatkou pred železničnou stanicou a centrom mesta, ktorú zase spravuje iná spoločnosť. Po skolaudovaní polyfunkčnej stavby Panoráma bude do systému semaforov zapojený semafor pre chodcov. Rastislav Blaško


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PEZINČANIA BY PRIVÍTALI KLIENTSKE CENTRUM V snahe zjednodušiť prístup občanov k službám štátu sa na Slovensku postupne otvárajú klientske centrá, ktoré sú určené na poskytovanie informácií, vydávanie formulárov a dokumentov zo štátnych databáz a sú nápomocné občanom pri riešení praktických problémov a vybavovaní niektorých žiadostí. Takéto centrum by malo vzniknúť už aj v Pezinku. Doposiaľ bolo na Slovensku uvedených do plnej prevádzky päť klientskych centier štátnej správy a o Pezinku sa uvažuje ako o jednom z ďalších miest, kde chce vláda zriadením klientskeho centra realizovať svoj vládny program, ktorý nazvala ESO.

Efktívne, Spoľahlivé, Otvorené

Už koncom minulého roka o tom hovoril minister vnútra Róbert Kaliňák pri svojej novembrovej návšteve Pezinka. Na tento prvý krok nadväzovala ďalšia návšte-

va zástupcov ministerstva vnútra začiatkom februára 2013, aby si prezreli priestory, ktoré prichádzajú do úvahy ako budúce klientske centrum. Priestory označili za vyhovujúce, termín otvorenia zatiaľ nespresnili. Popri štandardnej agende miestnej štátnej správy (živnosti, matriky, overovanie podpisov a listín a pod.) by klientske centrum malo obsiahnuť aj odbory životného prostredia, katastrálny odbor, ako aj lesný úrad ako súčasť pozemkového úradu. To všetko pod jednou stre-

Klientske centrum má v Pezinku vzniknúť v týchto priestoroch.

chou. Podľa doterajších skúseností s klientskymi centrami občania majú záujem o vybavovanie agendy na

jednom mieste, šetrí im to čas a náklady na cestovanie, resp. presúvanie sa z úradu na úrad. Služby poskytujú

vyškolení zamestnanci počas úradných hodín. Text a foto: (av)

„Zabuchla som sa. Do Asistenčných služieb SPP.“ Prejdite teraz na Dve Energie od SPP a pribalíme ich aj vám. Spojte si odber plynu s elektrinou. Pri zmluve na 2 roky získate: ∞ elektrinu so zľavou 8 % až na 12 mesiacov ∞ asistenčné služby s nonstop havarijnou linkou pre rôzne poistné udalosti v domácnosti – vždy až do 150 € – prvý rok zadarmo, druhý len za 0,30 € na mesiac Jednoducho kliknite na web alebo zavolajte. Zákaznícka linka SPP 0850 111 363

NPK 2322/14

www.spp.sk

07875 print sirka 206x136 katolicke.indd 1

27.3.2014 8:30


naše novinky

SPEKTRUM

POMÁHAJÚ ALEBO BLOKUJÚ JEDNOSMERNÉ ULICE V PEZINKU?

ANKETA

4

Čoraz viac jednosmerných ulíc v niektorých častiach Pezinka mení dopravnú situáciu. Pre jedných je to dobré, pre iných menej vyhovujúce. V uliciach mesta sme opýtali na názory Pezinčanov. Emília, 42 Po 13 rokoch som sa vrátila žiť do Pezinka, tu som si kedysi robila vodičák. Zrazu je tu veľa ulíc jednosmerných, komplikujú mi prepravu smerom od Okružnej ulice, kde je jediná prejazdná ulica. Problémom je aj Hrnčiarska ulica, pretože priamo sa nedá dostať k oblasti za hradbami. Jednosmerky spôsobujú problémy aj pri doručovaní tovaru zákazníkom.

Simona, 36 Jednosmerky zjednodušujú život ľuďom na tých uliciach, na ktorých tam žijú. Na druhej strane, vodičom spôsobujú komplikácie. Som ochotná akceptovať, ak je jednosmerka logická, som však proti nezmyselným a nelogickým. Napriek tomu, že tam bývam, mohol by byť Za hradbami upravený prikázaný smer jazdy na parkovisku, lebo ten je pre mňa nelogický a komplikuje život pri parkovaní a vychádzaní z parkoviska.

Michal, 39 Jednosmerky sú pozitívom. Schvaľujem to. Bývam na ulici na rohu, kde obojsmerne prechádzalo veľa áut a vďaka jednosmerke sa znížila premávka. Keď vám prejde pod oknami ráno, keď spíte, minimálne trikrát týždenne po 400 áut, tak je to neúnosné.

Oľga, 52 Na ulici, kde bývam je jednosmerná ulica opodstatnená pri potravinách. Znížila sa tam nehodovosť, pri obojsmernej premávke tam bola zlá viditeľnosť. Samozrejme, keď idem autom domov, tak mi to komplikuje prejazd. Myslím si však, ulica SNP by mohla byť obojsmerná.

Text a foto: Rastislav Blaško

Najväčší problém predstavuje Hrnčiarska ulica.

Z ČASTI PEZINKA SA STÁVA JEDNOSMERKA Nárast automobilovej dopravy a nepripravenosť cestnej infraštruktúry priviedol mestskú samosprávu k vytvoreniu jednosmerných ulíc. Ešte pred desiatimi rokmi boli jednosmerné ulice v Pezinku skôr výnimkou, v súčasnosti sa začínajú stávať pravidlom. Centrum mesta až na Holubyho ulicu, ktorá je hlavným ťahom aj pre autobusy, je zorganizované na jedmosmerných uliciach. V centre sa vďaka tomu získali parkovacie miesta, avšak poslanci ich na ulici M. R. Štefánika spoplatnili. Keď už sme pri parkovacích miestach v centre, tak automaty na parkovacie lístky vám vydajú za minimálnu sumu 50 centov lístok na 1,5 hodiny. Ak však vhodíte dvojeurovku, nečakajte, že vám automat vydá. Najkurióznejšia situácia vzniká v piatok popoludní, okolo 16-tej hodiny, kedy do plateného parkovania zostáva jedna hodina. Lístok platí potom ešte na tri hodiny dopoludnia v pondelok. Nejeden z nás bol svedkom, že návštevníci Pezinka si aj v sobotu išli kupovať parkovacie lístky do automatu a náramne sa čudovali, keď im vyhodilo prvé parkovacie hodiny v pondelok ráno. Ďalším problémovým bodom je aj to, že nemá kto rozmieňať euromince na centovky a akosi niet toho zodpovedného, kto by chcel túto vec riešiť. Potom na to doplácajú najmä obchodníci, ku ktorými si chodia návštevníci zamieňať mince a tí zase majú z toho straty pri prevážaní do bánk. Na zjednosmernenie ulíc Majakovského, ktorá spojí najmä sídlisko Sever s Okružnou ulicou

smerom na Svätý Jur a ulice SNP od Okružnej na Kupeckého ulicu si už občania zvykli od konca roku 2009.

Možno očakávať ďalšie problémy

Najväčším problémom však zostáva Hrnčiarska ulica. K jej zjednosmerneniu prišlo na podnet obyvateľa tejto ulice. Hrnčiarska sa pri presunutí od Zámockého parku k sídlisku Juh

Jedmosmerné ulice sú len sanovaním dlhodobých problémov. stala neprejazdnou a možno sa dostať po nej len v opačnom smere. Hrnčiarska ulica je najväčším problémom v ranných hodinách, keď do najväčšej základnej školy na Fándlyho ulici s viac ako 800 žiakmi odvážajú rodičia svoje ratolesti. Musia buď obísť celé centrum spodom až na Jesenského a Bratislavskú ulicu, alebo hore na

Malokarpatskú ulicu. K jednosmerným uliciam sa vyjadril mestský úrad. „Jednosmerné cesty iniciovali občania formou petícii a kontaktom poslancov s občanmi a vedením mesta. Bolo aj veľké zhromaždenie občanov na úrade. Mesto dalo urobiť projektovú dokumentáciu a projekt značenia a túto schválil dopravný inžinier.“ Jednosmerky sa už rozrástli aj na sídlisku Muškát, kde prvou lastovičkou je časť Muškátovej ulice. Keďže na Silvánovej ulici prebieha dokončovanie bytových domov, čoskoro môžeme čakať problémy s nárastom prejazdnosti a nespokojnosti obyvateľov novopostavených bytoviek. Zodpovednosť však padá na kompetentné orgány. Jedmosmerné ulice sú len sanovaním dlhodobých problémov predchádzajúcich desaťročí, ako aj novodobej výstavby, ktoré ak sa na to neprihliadne v koncepcii rozvoja mesta a vnútornej dopravy, môžu mať dlhosiahle dopady. Text a foto: Rastislav Blaško


číslo 5/2014

KULTÚRA

5

PAFF OSLAVOVAL DESAŤROČNICU Pezinský amatérsky filmový festival (PAFF) je pomerne mladým podujatím, no z pohľadu jeho verných fanúšikov už predsa len možno hovoriť o istej tradícii. PAFF-ko tento rok totiž oslávilo svoje 10. výročie, čo ani z pohľadu skúsených organizátorov nie je málo. Aj preto sa skupinka nadšencov, stojaca za týmto projektom, rozhodla takúto výnimočnú udalosť osláviť a návštevníkov festivalu prekvapiť hneď niekoľkými špecialitami. Zatiaľ, čo predchádzajúce ročníky trvali vždy len jeden deň a odohrávali sa výlučne v Malej sále Kultúrneho centra, tento rok sa organizátori rozhodli festival natiahnuť časovo aj priestorovo. Pezinský PAFF sa tak po prvý raz vo svojej histórii dočkal svojho dvojdňového formátu a aj zaujímavého využitia priestoru foajé, kde vznikla príjemná oddychová chill-out zóna.

Za všetkým hľadajte dobrovoľníkov

Myšlienka zorganizovať festival, na ktorom by si diváci

Tento rok bol do premietania zaradený historicky najvyšší počet slovenských filmov. mohli pozrieť bežne nedostupnú filmovú tvorbu amatérov, skrsla v hlavách piatich Pezinčanov ešte v roku 2003. Keďže sa v tom čase venovali tvorbe

vlastných amatérskych filmov, usporiadanie festivalu bolo už len logickým vyústením ich dovtedajších aktivít. Postupne sa do tvorby ďalších ročníkov zapájali noví nadšenci, až sa napokon celá organizácia festivalu presunula na nich. PAFF sa tak už siedmym rokom organizuje pod taktovkou skupiny dobrovoľníkov združených v dvoch pezinských občianskych združeniach.

Filmy, súťaže a cibuľové chleby

Jubilejný ročník PAFF-ka sa začal v piatok 14. marca pre-

Súčasťou festivalu bola aj oddychová chill-out zóna.

Kinosála bola pripravená pre návštevníkov festivalu.

hliadkou divácky najúspešnejších filmov z minulého roka. Po oficiálnom otvorení festivalu a príhovore primátora Pezinka bola divákom predstavená prvá várka celkom nových amatérskych filmov. Piatkový program pokračoval koncertom. Druhý festivalový deň bol programovo bohatší a filmovým nadšencom ponúkol hneď dve filmové sekcie za sebou. V rámci PAFF-u sa tak predstavilo celkom 46 nových filmov, z toho až pätnásť čisto pezinskej produkcie. Podľa slov jedného z organizátorov festivalu, bolo tento rok do premietania zaradený historicky najvyšší počet slovenských filmov. Podobne ako po minulé roky, aj teraz si mohli návštevníci festivalu zvoliť svoj najobľúbenejší film a udeliť mu divácku cenu. Tú vďaka najväčšiemu počtu hlasov získal

videoklip od Martina Schulteho s názvom „Chyť ma, ak to dokážeš“. Organizátori PAFF-u si však pripravili ešte jedno špeciálne súťažné kolo s názvom Film Battle (Filmový boj), v ktorom si svoje sily zmerali tri dvojice filmárov. Víťazom tejto súťažnej sekcie sa po dlhom a nerozhodnom hlasovaní napokon stal Pezinčan Martin Zvonár so snímkou „Bez názvu“. Programovou čerešničkou večera bola prednáška filmového kritika. Po ukončení oficiálnej programovej časti festivalu bola pre zábavychtivých návštevníkov pripravená ešte after párty. Filmy, koncerty, prednášky, výstavy fotografií a umeleckých prác či neodmysliteľné cibuľové chleby – aj taký bol PAFF 2014. Text a foto: (bm)

POČET DETSKÝCH ČITATEĽOV V REGIÓNE NARASTÁ Malokarpatská knižnica v Pezinku, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), hlási nárast detských čitateľov o takmer 40 percent. Tento pozitívny trend naštartovalo aj množstvo podujatí pre deti a školy či besedy so spisovateľmi. „Bratislavská župa už tretí rok realizovala projekt Vráťme knihy do škôl a je veľmi potešujúce, že deti sa ku knihám vracajú aj vďaka rodičom. Vyzerá to tak, že deti odchádzajú od televízorov a počítačov naspäť

k poličkám s knihami,“ konštatoval predseda BSK Pavol Frešo.

Stúpol počet čitateľov

Malokarpatská knižnica v Pezinku si v minulom roku pri-

pomenula 60. výročie svojho založenia početnými podujatiami a takisto vydaním publikácie Z histórie obcí a knižníc Bratislavského samosprávneho kraja. K 31. decembru minulého roka mala knižnica vo svojom depozitári 97 720 knižničných jednotiek. Na nákup knižničného fondu vynaložila knižnica v minulom roku 34 560 eur, čo je o takmer 1 000 eur viac ako v roku 2012. Aj keď celko-

vý počet návštevníkov knižnice klesol, počet čitateľov do 15 rokoch stúpol o 37 percent. Knižnica začala v minulom roku s projektmi, ktoré oslovovali i nečitateľov a zintenzívnila komunikáciu s čitateľmi a návštevníkmi aj prostredníctvom elektronických médií. S podujatiami pre študentov a verejnosť Malokarpatská knižnica ráta aj v tomto roku. Pripravujú najpríklad čítanie alebo burzu kníh. „Podporiť záujem

mladých ľudí o čítanie chce Bratislavský kraj aj projektom Vráťme knihy do škôl. V rámci projektu bude opäť udelená cena Knižný Anjel 2014. Školského knihovníka, učiteľa slovenského jazyka alebo inú dospelú osobu, ktorá u študentov podporuje záujem o čítanie, navrhujú priamo žiaci,“ doplnila informácie tlačová tajomníčka BSK Veronika Bauchová. TASR


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

675$1$7,30È0('26ġ 32/,7,&.(-35(79È5.< Strana TIP musí konštatovať, že sme na Slovensku zaregistrovali zasa jeden účelový zlepenec, veľkolepo prezentovaný ako „historické ústavodarné politické partnerstvo“. 9VNXWRþQRVWLVD.'+YUKORGRUR]WLDKQXWHMYROHEQHM QiUXþHYOiGQXFHKR6PHUX DMHRFKRWQpNRODERURYDĢQD þRPNRĐYHNOHQDE\]DEUiQLORFKURQLFNpPXNRODSVXVYRMLFKLGHRORJLFNRPRFHQVNêFK DPEtFLt7RYãHWNRVDGHMH YþDVHNHćPRGHUQêVYHW XåNUiþD~SOQHQLHNDPLQDP D]iVDGQHRGPLHWDDN~NRĐYHNGLVNULPLQiFLX=DUHJLVWURYDQtPWDNpKRWRLQWtPQHKR Ä~VWDYRGDUQpKR SDUWQHUVWYD³GRVDKXMHQD6ORYHQVNXSROLWLFNiSUHWYiUNDVYRM YUFKRO %XGHWUSNpSR]RURYDĢDNR WtWR Ä~VWDYRGDUQt SDUWQHUL³EXG~]DNDåG~FHQXSRNU\WHFN\SULSUDYRYDĢćDOãLX GLVNULPLQiFLXPHQãLQRYêFK VNXStQSRG]iYRMRP]GDQOLYR

~SULPQpKRSRYêãHQLD]iNRQDQDHãWHY\ããt]iNRQ -HSUHWRQDãRXSRYLQQRVĢRX SRXNi]DĢQDYãHWN\]iYDåQp VNXWRþQRVWLNWRUpWiWR~þHORYiGRKRGD6PHUXD.'+ SULQiãD $NVWULNWQêPPRGHORPURGLQ\SRGĐD~VWDYQpKR]iNRQDVDVWDQH]Yl]RNPXåD D åHQ\ NWR SRWRP RFKUiQLVORERGQpPDWN\YGRY\ DYGRYFRYUR]YHGHQpSiU\ SUtSDGQHSiU\NWRUpFKF~ VSROXåLĢDMEH]VYDGREQpKR ]Yl]NX"%XG~YãHWFLWtWRþOHQRYLDDNHMVLÄQHWUDGLþQHMURGLQ\³XåPHQHMSUiYQLSUHG ~VWDYQêP]iNRQRPDNR]RVREiãHQêPXåLåHQD"7HQWR ~VWDYQê]iNRQRURGLQHSRVWDYt]Yl]RNPXåDDåHQ\Y\VRNRQDSLHGHVWiOQDGYãHWN\ WLHWRPRåQRVWLNWRUpEHåQH åLYRWSULQiãDDGRJPDWLFN\ ]DWYiUDRþLQDGH[LVWHQFLRX DMPLQRULWQêFKY]ĢDKRYNWRUpPHG]LQDPLH[LVWXM~6WUNDĢKODYXGRSLHVNXDWYiULĢ VDGRQHNRQHþQDåHQD6ORYHQVNXQHH[LVWXM~DMKRPRVH[XiOQHSiU\DWDNWLHåGHWL

Y\UDVWDM~FHYWRPWRSURVWUHGtMHSUHMDYRPYUFKROQHMDURJDQFLHSROLWLFNHMPRFL 9WHMWRFKYtOLE\VPHVLYãHWFLPDOLSRORåLĢRWi]NXþLQD 6ORYHQVNXQDR]DMHãWHQHGR]UHOþDVQD]PHQ\YWHMWR REODVWLWDNDNRWRVREURYVNRXVHEDLVWRWRXSUH]HQWXM~ OtGULWDNPHUYãHWNêFKSROLWLFNêFKVWUiQ"7HQWRSUHP\VOHQêNRPSORWMHMDVQRXYê]YRX SUHþR]DþDĢNRQHþQHLQLFLRYDĢWDNpSUiYQH]PHQ\DE\ ~URYHĖ]iNRQRYDMSUHPLQRULWQpVNXSLQ\QD6ORYHQVNX GRVLDKODSULQDMPHQãRPGQR HXUySVNHKRSULHPHUX6WUDQD7,3XUþLWHQHKRGOiURELĢ]RGVWUiQHQLDGLVNULPLQiFLHWêFKWRVNXStQåLDGHQ PHJDERGVYRMKRSROLWLFNpKR SURJUDPXDOHMHGQR]QDþQH VDVWDYLD]DY\ULHãHQLHWRKWRSUREOpPXPLQLPiOQHQD OHJLVODWtYQHM~URYQLýHVNHM UHSXEOLN\ $QHWD%GL NDQGLGiWNDVWUDQ\7,3QD HXURSRVODQFDDYHG~FDRGERUQHM VNXSLQ\SUHRWi]N\PHQãtQD/*%7,

Aneta Büdi

KAŽDÝ PREZIDENT BY UKAZUJE SA, ŽE A. KISKA MAL BYŤ LEPŠÍ AKO NEBUDE LEN PODPISOVAČOM JEHO PREDCHODCA VLÁDNYCH NÁVRHOV 3R Y\NRQDQt YROHEQpKR DNWXYRYROHEQRPRNUVNX YSULHVWRURFK8QLYHU]LW\YHWHULQiUQHKROHNiUVWYDDIDUPiFLHWRXYLHGROEêYDOêSUH]LGHQW655XGROI6FKXVWHU Ä.DåGêSUH]LGHQWPiVYRMXHWDSXYNWRUHMQDVWXSXMH9åG\V~LQpSRGPLHQN\ 0\VPHERMRYDOLRYVWXSGR (XUySVNHM~QLHD1$72WHUD]MHLQiHNRQRPLFNiDPHG]LQiURGQiVLWXiFLD³GRGDO 6FKXVWHU3UH]LGHQWE\YãDN SRGĐDQHKRPDOE\ĢSULSUDYHQêQDYêNRQIXQNFLHDE\ VDQHPXVHOXþLĢDOHDE\PRKRORGSUYpKRGĖDQDSOQR]DþDĢSUDFRYDĢ 7H[WDIRWR7$65

Slušný a presvedčivý príbeh vie poraziť sociálnu demagógiu. To je odkaz, ktorý podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára priniesli výsledky prezidentských volieb a víťazstvo Andreja Kisku.

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster.

6OXãQêDSUHVYHGþLYêSUtEHK YLHSRUD]LĢVRFLiOQXGHPDJyJLX7RMHRGND]NWRUêSRGĐDSUHGVHGXVWUDQ\0RVW+tG %pOX%XJiUDSULQLHVOLYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHEDYtĢD]VWYR$QGUHMD.LVNX Ä'UXKêPRGND]RPYROLHE MH WR åH REþDQLD RGPLHWOL NRQFHQWUiFLXPRFLYUXNiFK MHGQHMVWUDQ\³XYLHGRO%XJiU QDGQHãQRPEUt¿QJXQDNWRURPVSRGSUHGVHGRPVWUDQ\ /iV]OyP6RO\PRVRPKRGQRWLOLGUXKpNRORSUH]LGHQWVNêFKYROLHE%XJiUY\]GYL-

KRODMY\ããLXYROHEQ~~þDVĢ Ä8Ni]DOR VD åH DN MH REþDQYFHQWUH]iXMPXSUHMDYt Y\ããLXDNWLYLWXSULYRĐEiFK³ VNRQãWDWRYDOSUHGVHGD0RVWX+tG9RVREH$QGUHMD.LVNXYLGt%XJiUþORYHNDNWRUêEXGHY\XåtYDĢVYRMPDQGiW YSURVSHFKSRVLOQHQLDGHPRNUDFLHÄ'{OHåLWpMHDMWRåHWR QHEXGHOHQSRGSLVRYDþYOiGQ\FKQiYUKRY³GRGDO %pOD%XJiUVDY\MDGULOWLHå NYê]YDPQDGHPLVLXSUHGVHGXYOiG\5REHUWD)LFDVNWRUêP SULãOD QHSDUODPHQWQi

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

129$%XJiUWRR]QDþLO]D SRPêOHQp³1HFKFHPH)LFRYX GHPLVLXY\YRODORE\WRQHLVWRWXNWRU~6ORYHQVNRQHSRWUHEXMH³SRYHGDO%XJiU 7H[WDIRWR7$65


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

129ĂŠ035(=,'(172065 6$67$1($1'5(-.,6.$ VĂ­ĹĽazom druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb sa stal Andrej Kiska, ktorĂŠho volilo 59,38 percenta ÄžudĂ­. Jeho protikandidĂĄt Robert Fico zĂ­skal podporu 40,61 percenta voliÄ?ov. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zloĹženĂ­m sÄžubu. SkladaĹĽ ho bude 15. jĂşna, keÄ? sa skonÄ?Ă­ funkÄ?nĂŠ obdobie sĂşÄ?asnej hlave ĹĄtĂĄtu Ivanovi GaĹĄparoviÄ?ovi.

Profil Andreja Kisku 9tĢD]SUH]LGHQWVNĂŞFKYROLHE VDQDURGLOIHEUXiUD Y3RSUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\WHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UDWLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDODNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWRSURMHNWY3RSUDGH 9URNXRGLĂŁLHOVN~ĂŁDĢ ãĢDVWLHGR86$VSOiQRPQDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNX DSROVDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRXFKXĢRXSRGQLNDĢ =DORĂĽLOVYRMXSUY~VSRORĂžQRVĢ NWRUiVD]DREHUDODGRYR]RP YHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRGRPVRĂŁSHUNDPLDSULĂŁLHO

RYĂŁHWN\VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL 7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{U DM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP9URNX N~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL 9Ă&#x2019;%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJNGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNXDNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWRVSRORĂžQRVWL 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNXVSULDWHÄ?RP &KDULWDWtYQDRUJDQL]iFLD'REUĂŞ$QMHOSRPiKDSUDYLGHOQĂŞPLPHVDĂžQĂŞPLÂżQDQĂžQĂŞPL SUtVSHYNDPLURGLQiPVGHĢ-

Â&#x201E; Robert Fico Â&#x201E; Andrej Kiska

KandidĂĄt, ktorĂ˝ zĂ­skal QDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

PLNWRUpVDYLQRX]iYDĂĽQpKR ĂĽLYRWRKUR]XM~FHKRRFKRUHQLD GRVWDOLGRĢDĂĽNHMÂżQDQĂžQHMVLWXiFLH3{VRELOYQHMDNRSUHGVHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD NHÄ&#x2021;VDIXQNFLHY]GDO 2GM~QDKRQDWRPWRSRV WHQDKUDGLODPDQĂĽHOND0DUWL-

QD.LVNRYi9URNX]DORüLORUJDQL]iFLX'REUê$QMHO DMYýHVNHMUHSXEOLNH .LVNDMHDXWRURPSXEOLNiFLt 9H]PLüLYRWGRVYRMLFKU~N D&HVWDPDQDüpUD]SHNODDOHER$NRURELĢFKDULWX~VSHãQH DVRVUGFRP

9URNX]tVNDORGSUHGSODWLWHÄ?RYWĂŞĂĽGHQQtND7UHQG RFHQHQLH0DQDĂĽpUURNDDMH GUĂĽLWHÄ?RPRFHQHQLD.ULĂŁWiÄ?RYpNUtGOR]DURNYNDWHJyULLÂżODQWURSLD 7$65 EE

BUDE STà Ť ZA KAĹ˝DĂ?M SLUĹ NĂ?M Ä&#x152;LOVEKOM Ako prezident vrĂĄtim dĂ´veru v prezidentskĂ˝ Ăşrad. Do tohto boja som vchĂĄdzal kvĂ´li ÄžuÄ?om naĹĄej krajiny a svoj sÄžub splnĂ­m. Budem stĂĄĹĽ za ÄžuÄ?mi, za kaĹždĂ˝m sluĹĄnĂ˝m Ä?lovekom naĹĄej krajiny. Na svojej prvej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil novozvolenĂ˝ prezident SR Andrej Kiska. Andrej Kiska v centre pozornosti mĂŠdiĂ­. Foto TASR

NAJVIAC HLASOV ZĂ?SKAL V JUĹ˝NĂ?CH OBVODOCH 6HQHF  %UDWLVODYD 1DRSDNQDMPHQHMÄ?XGtKRYROLORYRYROHEQĂŞFKREYRGRFKQD .\VXFLDFKDQDYĂŞFKRGH6ORYHQVND.RQNUpWQHLGHRREYRG\Ă˝DGFD 6YLGQtN 9UDQRYQDG 7RSÄ?RX D6WURS1DMYLDF YROLĂžRY KODVR- NRY  YDOR ]D .LVNX YR YROHE- Ă˝RVDWĂŞNDREFtQDMYLDFYROLQĂŞFK REYRGRFK 'XQDMVNi OL.LVNXRE\YDWHOLDREFH9U6WUHGD .RPiUQR ERYiQDG9iKRP  BudĂşci slovenskĂ˝ prezident Andrej Kiska zĂ­skal najviac hlasov v obvodoch juĹžnĂŠho Slovenska. VyplĂ˝va to z oficiĂĄlnych vĂ˝sledkov druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb, ktorĂŠ sa konalo v sobotu 29. marca.

YREYRGH.RPiUQRYREFL 3UĂŁD YREYRGH/XĂžHQHFDYREFL+RUQp0ĂŞWR YREYRGH'XQDMVNi 6WUHGD1DMPHQHMREĂžDQRY KODVRYDOR]D.LVNXYREFL 2QGDYND YREYRGH%DUGHMRYY1RYHM6HGOLFL YREYRGH+XPHQQpDYREFL3RSURĂž  YREYRGH5LPDYVNi6RERWD 7$65

Ă&#x201E;6Ä?XEXMHPĂĽHWRĂžRWDNYHÄ?PLSRWUHEXMHPHVDSRN~VLP QDSOQLĢ3RÄ?XGĂŁWLĢQDĂŁXSROLWLNXDSRN~VLPVDYUiWLĢG{YHUX YVOXĂŁQpVORYR$NRSUH]LGHQW VSUDYtPYĂŁHWNRSUHWRDE\VD SROLWLNDVWDODÄ?XGVNHMĂŁLDÂłDYL]RYDO.LVND]iURYHÄ&#x2013;SRÄ&#x2021;DNRYDOYĂŁHWNĂŞPYROLĂžRPĂĽHSULĂŁOL NXUQiPDGDOLPXDNRSUH]LGHQWRYLVLOQĂŞPDQGiWĂ&#x201E;9Ä&#x2021;DND QLPEXGHP]DFKYtÄ?XQRYĂŞP SUH]LGHQWRP6ORYHQVNDÂłY\KOiVLO]DE~UOLYpKRSRWOHVNX SULD]QLYFRY .LVNDGHNODURYDOĂĽHWRĂžR VÄ?~ELODMVSOQtĂ&#x201E;6Ä?~ELOVRP ĂĽHEXGHPSUH]LGHQWRPYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRYDĂĽHEXGHPÄ?XGt VSiMDĢDPRWLYRYDĢ6ORYHQVNR

MHNUDMLQD~ĂĽDVQĂŞFKÄ?XGtDMH OHQQDQiVDNRWRYĂŁHWNRĂžR WXPiPHY\XĂĽLMHPHSUHWR DE\VPHPRKOLE\ĢS\ĂŁQtQD QDĂŁXNUDMLQXDE\PODGtÄ?XGLD WXFKFHOLĂĽLĢDDE\VPHVDWX FtWLOLGREUHÂłSRYHGDO 9ĂŞVOHGRNVYRMKRV~SHUD5REHUWD)LFD 6PHU6' QHNRPHQWRYDO1DRWi]NXĂžLQHXYDĂĽXMHRVWLDKQXWtWUHVWQpKR R]QiPHQLDNWRUpQD)LFD]D MHKRYĂŞURN\SRGDORGYHWLOĂĽH WHUD]VDWĂŞPQH]DREHUi=iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOĂĽHMHKRSUYi ]DKUDQLĂžQiFHVWDDNRQRYHM KODY\ĂŁWiWXSRYHGLHGRĂ˝HVNHMUHSXEOLN\ 7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

35('92/(%1e6ď8%<=$ý1( Volebná kampaň bola miestami ostrá, no nevybočila zo štandardu doterajších volebných kampaní. Treba osobitne zdôrazniť, že voľby boli slobodné, férové a výsledok je spravodlivý. A, samozrejme, viac ako prekvapujúci. Odborníci i občania predpokladali tesný výsledok. Ukázalo sa však, že ani politické strany, ani politológovia neboli schopní presne predpovedať nálady občanov našej krajiny. Skutočným prekvapením bolo, že miliardár a politický nováčik zvíťazil s tak veľkým rozdielom nad politickým matadorom a skúseným politikom. Politológovia Michal Horský a Martin Slosiarik nám priblížili ich pohľad na výsledky prezidentských volieb aj možné povolebné scenáre.

MICHAL HORSKÝ politológ

]Čo rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku? M. Horský:8åGiYQHMãLH PLQLPiOQHRGVDPR]U~WHQLDYOiG\,YHW\5DGLþRYHMMH YãHREHFQH]QiPHåHSUDYi þDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDMH Y~SOQêFKUXLQiFK6WUDQ\VD ãWLHSLDSRVODQFLRGFKiG]DM~]SRVODQHFNêFKNOXERY 7HQWRVWDYY\YROiYDXREþDQRYQHJDWtYQHHPyFLHQLHOHQNWêPWRVWUDQiPDOHDM NSROLWLNHDNRWDNHM3UHWR MHIHQRPpQW]YDQWLSROLWLN\QD6ORYHQVNXPLPRULDGQHVLOQê'UXKRXSUtþLQRX NWRU~QLHNWRUtSROLWLFNtNR-

PHQWiWRUL]G{UD]ĖXM~MHåH LãORRDNpVLUHIHUHQGXPR5REHUWRYL)LFRYL$]YtĢD]LOE\ KRFLNWROHQPXVtE\ĢÄDQWL¿FR³.HćåH5REHUW)LFRGRVWDOYLDFKODVRYDNRYSRVOHGQêFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK SUHIHUHQþQêFKQHKRYRULDYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHE RWRPåHE\VWUDQD6PHU6' DMHMOtGHUVWUiFDOLG{YHUXĐXGt ĐDYLFRYpKRVWUHGXDOHSRGĐD PĖDKRYRULDRWRPåHĐXGLD SUHVWiYDM~YHULĢSROLWLNH-H PRåQpåHMHGHQ]NDQGLGiWRYVLPDOVN{UXYHGRPLĢåH NHćRQRVREQHYWHOHYt]Q\FK GHEDWiFKKRGtW]YÄYROHEQp EODWR³QDVYRMKRV~SHUDQHP{åHWDNXURELĢEH]WRKRåH E\ViPVHEHQH]DãSLQLOUXN\ 0RåQRYWHMNDPSDQLPRKOR E\ĢWURFKXPHQHMVFLHQWROyJLHWURFKXPHQHM~åHUQtFWYDKRFLGRGQHVQHYLHPH DNRWRMHQDR]DM$OHREþDQLDE\RFHQLOLYHĐNRU\VHMãt

DXPLHUQHQHMãtWyQQDVWUDQH 5REHUWD)LFD$QGUHM.LVND E\EROPRåQRHãWH~VSHãQHMãtDNE\QDSOQLOKHVORPHQHM EêYDYLDFYV~YLVORVWLVMHKR Y\VW~SHQLDPLYHOHNWURQLFNêFKPpGLiFK

QêFKYROLþRYNWRUtV~YHĐPL NULWLFN\QDODGHQtYRY]ĢDKXNWUDGLþQêPSROLWLFNêP VWUDQiP 9 V~þWH PX KODV\ WêFKWR GYRFKWiERURY]DEH]SHþLOL FHONRYpYtĢD]VWYR

MARTIN SLOSIARIK politológ agentúry FOCUS

Neúspešný prezidentský kandidát Robert Fico. Foto: TASR/Štefan Petráš

5REHUW)LFRVPDQåHONRXDVRV\QRP)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

M. Slosiarik:$NVDQDWRSR]ULHPH]KĐDGLVNDSRþWRY WDNWUHQGEROGRYê]QDPQHM PLHU\XUþHQêYêVOHGNDPL SUYpKRNROD9ĖRPVDXNi]DORåH]LVN5)LFDEROSUtOLãQt]N\ FFDWLVtFKODVRY DSRWHQFLiOQDRVORYHQLH ćDOãtFKYROLþRY]DSUHGSRNODGXåHFHONRYiYROHEQi ~þDVĢEXGHUiVĢEROREPHG]HQê KRYRULORVDRSRWHQFLiOLFFDPLOKODVRY 3UH$.LVNXERORG{OHåLWp XGUåDĢVLYROLþRY]SUYpKR NRODDVDPR]UHMPHRVORYLĢ þRQDMYLDFYROLþRYQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY9êVOHGN\ XND]XM~åHWRWRVDPXSRGDULOR'RNi]DOQDVYRMXVWUDQX]tVNDĢYlþãLQXHOHNWRUiWXQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY NWRUtVNRQþLOL]DQtP 3UHFHONRYpYtĢD]VWYR$.LVNXERORG{OHåLWpWRåHGRNi]DOKODV\þHUSDĢWDNRG YROLþRYV~þDVQêFKRSR]LþQêFKVWUiQDNRDMWRåH]tVNDO QDVYRMXVWUDQXW]YSURWHVW-

]Aký vývoj odhadujete vo vzťahoch prezident – premiér – parlament? M. Horský:KRGtQSRYRĐEiFKMHPLPRULDGQHDNWXiOQDRWi]NDDNêPVS{VRERP ]DUHDJXMH5REHUW)LFRDVWUDQD6PHU6'QDW~WRYROHEQ~ SRUiåNXDDNêPVPHURPSRYHGLHSUH]LGHQWVNê~UDGYtĢD]YROLHE$QGUHM.LVNDSUHWRåH]DWLDĐQHPiPHåLDGQH LQGtFLHQD]iNODGHNWRUêFK E\VPHWRGRNi]DOLSUHGSRYHGDĢRNUHPWRKRåHEXGH Ä]DVWiYDĢNDåGpKRþHVWQpKR REþDQD³3UL5REHUWRYL)LFRYLMHDNWXiOQDRWi]NDþL PiYOiGDSRNUDþRYDĢćDOHM YWRPWR]ORåHQt2]êYDM~VD DMKODV\þLQHY\XåLMHQDVOHGXM~FHREGRELHNWRPXDE\ VDSULSUDYLOQDSUHGþDVQpYRĐE\-HĢDåNpSUHGYtGDĢćDOãLHNURN\SUHPLpUDDOHWUHED VLXYHGRPLĢåHMHWRSROLWLN NWRUêQLHUD]XWUSHOSROLWLFN~SRUiåNXDYåG\GRNi]DO YVWDĢ]PRELOL]RYDĢVDD]tV-

NDĢYRYHUHMQRVWLQRY~SRGSRUXQRY~VLOXDQRYêFKYROLþRY3UHWRVLQHP\VOtPåH E\Y]GDOSR]tFLXMDVQHMYOiGQHMYlþãLQ\WêPVN{UåHMH LEDYSRORYLFLVYRMKRYOiGQXWLD.HćåH5REHUW)LFRQHPi YSDUODPHQWH~þLQQ~RSR]tFLXSUDYLFRYpVWUDQ\VDYLDF ãWLHSLDDNRVSiMDM~MHPRåQpSUHGSRNODGDĢåHY]ĢDK\ V3UH]LGHQWVNêPSDOiFRPQHSRYHG~YåG\OHQNXNRQVHQ]XDOHDMNLVWHMULYDOLWHNWRUiP{åHE\ĢSUHĖKRGREUêP YêFKRGLVNRPYEXG~FLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK M. Slosiarik:'QHVMHĢDåNp RGKDGRYDĢDNêY]ĢDKVLY\EXGXMHSUH]LGHQWDSUHPLpU WHMWRNUDMLQ\ýLWREXGHY]ĢDK SOQêY]iMRPQêFKNRQÀLNWRYDRVRþRYDQLDNWRUêQiV YUiWLGRPLQXORVWLSUHGURN DOHERVDEXGHWiWRUHOiFLDPHG]LGYRPDQDMY\ããtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLUR]YtMDĢNRQãWUXNWtYQH9ROLþL


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

9

3/1,ġ32/,7,&.é129Èý,. ]Bola účasť voličov v druhom kole prekvapením?

E\VLDNLVWHåHODOLWRGUXKp 9HćSUiYHSUHWRVLYlþãLQD ]QLFKY\EUDOD]DSUH]LGHQWD þORYHNDNWRUêQHPiåLDGQX SROLWLFN~PLQXORVĢ8URELOL WRSUiYHSUHWRåHRþDNiYDM~åHSROLWLFN\YHĐPLUR]GHOHQiNUDMLQDQiMGHYQHVWUDQtFNRPSUH]LGHQWRYL]iUXNX åHSUREOpP\VDEXG~ULHãLĢ YHFQHDQLHOHQSRGĐDWRKR NWRPiREOHþHQpDNpVWUDQtFNHWULþNRýLV~WLHWRQiGHMH YNODGDQpGRQRYpKRSUH]LGHQWDUHiOQHUHVSHNWtYHþL LFKGRNiåHQDSOQLĢVDXNiåHþRVNRURSRLQDXJXUiFLL

]Na riešenie akých problémov by sa mal podľa vás nový prezident prioritne zamerať?

M. Slosiarik:1LHSUHPĖD XUþLWHQLH9RYãHREHFQRVWL VDRþDNiYDORåH~þDVĢGRVLDKQH~URYHĖ2Wi]NRXERORþLGRNiåHW~WRKUDQLFXQHMDN]iVDGQHSUHNURþLĢ 'RYHĐNHMPLHU\VDYWêFKWR YRĐEiFK]RSDNRYDOD]KĐDGLVNDYROHEQHM~þDVWLVLWXiFLD]URNX0\VOtPåH WDNêWRY]RUHFVSUiYDQLDYROLþRYVDGiRþDNiYDĢYVLWXiFLiFKNHćVDYROLþLUR]KRGXM~PHG]LNDQGLGiWPLNWRUt Y]iVDGHUHSUH]HQWXM~GYD RGOLãQpSRKĐDG\þLSUtVWXS\ 9tĢD]Qê$QGUHM.LVND)RWR7$650LFKDO6YtWRN

]Boli tieto voľby aj M. Horský:%XG~FLSUH]L- o spokojnosti občanov GHQW$QGUHM.LVNDPXVtRG s vládou Roberta Fica? ]iNODGX SUHKRGQRWLĢ GYDQiVĢ ERGRY VYRMKR YROHEQpKRSURJUDPXSUH]LGHQWD ]NWRUêFKQDMPHQHMGHVDĢMH YRIXQNFLLSUH]LGHQWDQHSRXåLWHĐQêFK3ULURG]HQHPXVt VDXVLORYDĢE\ĢSUH]LGHQWRP YãHWNêFKREþDQRY]iURYHĖ DOHEXGHSUHQHKRYHĐPLĢDåNpVSiMDĢNRQVROLGRYDQpSROLWLFNpVLO\VRVLODPLNWRUpV~ Y~SOQRPUR]NODGHDOHEROHQ SUHGVWLHUDM~åHV~SROLWLFNRX VLORX$WêFKMHYQDãRPSDUODPHQWHVWiOHYLDF M. Slosiarik: $N E\ PDO $ .LVND NRQDĢ Y ]KRGH VWêPþRKRYRULOSRþDVSUH]LGHQWVNHMNDPSDQHWDNE\ WR PDO E\Ģ SUH]LGHQW SUH NWRUpKREXGHYHĐPLG{OHåLWiÄGUREQiSUiFDVĐXGRP³ 0DOE\SRGVWDWQHYLDFFHVWRYDĢSR6ORYHQVNXVWUHWiYDĢVDVEHåQêPLĐXćPL]DXMtPDĢVDRLFKNDåGRGHQQp SUREOpP\DRYSO\YĖRYDĢUR]KRGQXWLD]iNRQRGDUQHMDYêNRQQHM]ORåN\PRFLSUiYH FH]ãSHFL¿FN~RSWLNXEHåQêFKĐXGt0LQLVWHUVWYiYR VYRMLFKDQDOê]DFKþDVWRNUiW SUDFXM~VĐXćPLDNRVþtVODPLD]R]UHWHĐDVDVWUiFDM~ĐXGLDVLFKåLYRWQêPLSUtEHKPLDRVXGPL0RåQRSUiYH $.LVNDNWRUê DNRViPKRYRUt ]DåLO]O\KiYDQLHVRFLiOQHKRV\VWpPXEXGHFLWOLYHMãLH YQtPDĢU{]QHQH]DPêãĐDQpG{VOHGN\UR]KRGQXWtQD FHQWUiOQHM~URYQLULDGHQLD ãWiWX

M. Horský:3UHGRYãHWNêP RSR]LþQiþDVĢQDãHMSROLWLFNHMVFpQ\E\UDGDGHNODURYDODåHWULSlWLQ\]~þDVWQHQêFK YROLþRYQHV~KODVLOLVSROLWLNRXYOiG\DOHQ]Y\ãQpGYH SlWLQ\iQRSULþRPSRORYLFD REþDQRYVDQHY\MDGULODY{EHF-HWRSUtOLãMHGQRGXFKp DSO\WNpKRGQRWHQLHýDVĢ ĐXGtPRKODtVĢNXUQiPDNR SURWHVWQêYROLþSURWLYOiGH YHĐNiYlþãLQDWHMYLDFDNR PLOLyQRYHMPDV\YãDNGiYDODQDMDYRVYRMXQHVSRNRMQRVĢVSROLWLNRXDNRWDNRX -HP\OQpGRPQLHYDĢVDåH NHćMHMHGQDþDVĢSROLWLFNpKR VSHNWUD QDSUtNODGĐDYLFRYi NRQVROLGRYDQiWDNMHQiP MHGQRþRUREtþDVĢGUXKi 1DRSDN6ORYHQVNRSRWUHEXMHUHSUH]HQWDWtYQHSROLWLFNp VWUDQ\NWRUpEXG~DOWHUQDWtYRXVWUDQH5REHUWD)LFDDQLH QH]iYLVOpDPRUIQpRVREQRVWLRNWRUêFKXå]DKUDQLþQi WODþVWLKODQDStVDĢåHQD6ORYHQVNXDNRYMHGLQHMHXUySVNHMNUDMLQHVWRMtQDþHOHSROLWLFNêDPDWpUVPLOLDUGRYêP NRQWRPNWRUêQHPiWXãHQLH RþRPMHSROLWLFNiVFpQD

D]YlþãLĢVYRMHÄ]iVOXK\³ QDMHKRYtĢD]VWYH3UH]LGHQW QHPi]DVHERXåLDGQXSROLWLFN~VLOXþRERORYRYROHEQHMNDPSDQLMHKRYHĐNp SOXV$OHYEHåQRPSROLWLFNRPåLYRWHWREXGHVN{UPtQXVD~ORKDQHVPLHUQHQiURþQi3UHWRåHXåOHQQiMVĢ G{YHU\KRGQêFKSRUDGFRY Y\WYRULĢWtPSUH]LGHQWVNpKR~UDGXDPQRåVWYRćDOãtFK YHFtMHQDGVLO\MHGQRWOLYFD WêPYLDFQHN~VHQpKRSROLWLND3RWUHEXMHPDĢY]ĢDK\ VSROLWLFNêPLHOLWDPLYQDMãLUãRPVORYD]P\VOH0{åH YãDNGRLVWHMPLHU\SRGQLHWLĢPODGêFKĐXGtDE\RåLYLOLQDãHSROLWLFNpVSHNWUXP

3UHGRYãHWNêPWêPDE\DNWtYQHYVWXSRYDOLGRSROLWLFNpKRåLYRWDGRH[LVWXM~FLFK VWUiQDOHERY\WYiUDOLQRYp SROLWLFNpVXEMHNW\NWRUpQHEXG~SRWHPNLQRY\PLGHGLQDPLåLYRULDFLFKVWUiQDOH EXG~]DORåHQpQDVSRORþQHM ¿OR]R¿LLGHiFKDþOHQVNHM ]iNODGQL 1DVWDOþDVNHćE\VDPODGt ĐXGLDPDOLYêUD]QHMãLHSUHMDYLĢQLHOHQ~þDVĢRXYRYRĐEiFKDOHDMYREþLDQVN\FK ]GUXåHQLDFK þL Y SROLWLFNêFK VWUDQiFK DE\ SORG\ SROLWLFNHMSUiFHPRKOL]ELHUDĢYSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK DRYSO\YĖRYDĢWDNVPHURYDQLH6ORYHQVND

M. Horský:2EDMDSUHGRãOt SUH]LGHQWL5XGROI6FKXVWHU DM,YDQ*DãSDURYLþRGYLHGOLYHĐNêNXVGREUHMSUiFHSUL ]DKUDQLþQRSROLWLFNHMUHSHUH]HQWiFLLQDãHMNUDMLQ\9]DKUDQLþtY\WYRULOLSR]LWtYQ\ LPLGå6ORYHQVNDDYWRPWR RKĐDGH LP SDWUt DEVROXWyULXPýRVDWêNDYQ~WURSROLWLFNêFKLQLFLDWtYSUHGFKRGFRY$QGUHMD.LVNXQHEROL YåG\QDMãĢDVWQHMãLH7DPMH SUHQRYpKRSUH]LGHQWDYHĐNi ãDQFDåHLFKP{åHQLHOHQGRVWLKQ~ĢDOHDMSUHGVWLKQ~Ģ

]Robert Fico používal v súvislosti s Andrejom Kiskom často slovo EXPERIMENT. Znamená to, že slovenskí voliči sa zvolením A. Kisku za prezidenta rozhodli experimentovať? M. Slosiarik:6DPR]UHMPH WUHEDRGOLãRYDĢWRþRVDSRYLHYNDPSDQLSUHGSUH]LGHQWVNêPLYRĐEDPLNHćVD MHGQRWOLYtNDQGLGiWLSRWUHEXM~MHGQR]QDþQHYRþLVHEH Y\PHG]LĢ$OHGRLVWHMPLHU\MHWRSUH6ORYHQVNRH[SHULPHQW±H[SHULPHQWYWRP åHGRWHUD]VPHQHPDOLSUH]LGHQWDNWRUêE\QHPDOSROLWLFN~PLQXORVĢDQHS{VRELOGOKRURþQHYSROLWLNHQD DNHMNRĐYHN~URYQL7iWRVLWXiFLDMHSUH6ORYHQVNR~SOQpQyYXPDYãHWFLRþDNiYDPHDNRVDQRYêSUH]LGHQW ]KRVWtVYRMHM~ORK\

]Akým spôsobom môže prezident ovplyvniť stredopravú politickú scénu? M. Horský:%XGHWRPDĢQHVPLHUQHĢDåNpSUHWRåH]DYHGHQpSDUODPHQWQpRSR]LþQp SROLWLFNpVWUDQ\VDRGSUYpKRGĖDSRYRĐEiFKEXG~VQDåLĢÄY\EUDĢ³VLVYRMSRGLHO

]Bude Andrej Kiska lepším prezidentom ako bol doterajší?

Andrej Kiska s otcom a dcérou. Foto: TASR/Oliver Ondráš

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

R. FICO: PÁN KISKA, /Ë'5,(Ò*5$78/29$/, BLAHOŽELÁM .,6.29,.=92/(1,8

Premiér Robert Fico zablahoželal svojmu protikandidátovi v prezidentských voľbách Andrejovi Kiskovi k víťazstvu.

Lídri Európskej únie gratulovali Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v sobotňajších prezidentských voľbách na Slovensku.

Ä3iQ.LVNDEODKRåHOiP³RGNi]DO)LFRQDNUiWNRPEUt¿QJXEH]PRåQRVWLRWi]RN)LFR SRćDNRYDOYãHWNêPSRGSRURYDWHĐRPDDYL]RYDOåHVL Y\EHULHSiUGQtQDDQDOê]X Ä$SRWUHEXMHPVLGROLHþLĢ QRKX³SR]QDPHQDO 7$65

3UHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH -RVp0DQXHO%DUURVRDSUHGVHGD(XUySVNHMUDG\+HUPDQ 9DQ5RPSX\Y\MDGULOLYRY\KOiVHQLDFKYPHQH(ÒSUHVYHGþHQLHåHQRYêSUH]LGHQW SULVSHMHNULHãHQLXYê]LHYNWRUêPþHOt6ORYHQVNiUHSXEOLNDLNVSRORþQêPHXUySVN\P FLHĐRP Ä0QRKpYê]Y\SUHGNWRUêPLGQHVVWRMD6ORYHQVNRD(Ò PRåQRQDMOHSãLH]YOiGQXĢSR-

Robert Fico. Foto TASR

PROTIVÁHA VLÁDE?

PRFRXVSROXSUiFHPHG]LHXUySVN\PLSDUWQHUPL6SROLHKDPVDQDYDãXDNWtYQX~þDVĢ QDRER]QDPRYDQtYDãLFKREþDQRYVMHGLQHþQêPHXUySVN\PSURMHNWRPDSRVLOĖRYDQt~ORK\(XUySVNHM~QLHDNR VLOQpKRKUiþDQDVYHWRYHMVFpQHDSULRFKUDQHMHMREþDQRY³ XYLHGRO%DUURVR 9DQ 5RPSX\ Y\MDGULO WLHå YćDNXGRWHUDMãLHPXVORYHQVNpPXSUH]LGHQWRYL,YDQRYL *DãSDURYLþRYL]DMHKRGHVDĢURþQpS{VREHQLHYRIXQNFLL KODY\ãWiWXSRþDVNWRUpKRNUDMLQDYVW~SLODGR(ÒDSULMDOD]D VYRMXPHQXHXUR 3RĐVNêSUH]LGHQW%URQLVODZ .RPRURZVNLURYQDNR]DJUD-

WXORYDO.LVNRYLYWHOHIRQiWH YNWRURPKRYRULOLWLHåRXNUDMLQVNHMNUt]HXYLHGROYHG~FL SRĐVNHMSUH]LGHQWVNHMNDQFHOiULH-DURPLU6RNRORZVNLSUH WODþRY~DJHQW~UX3$3 .RPRURZVNLSR]YDO.LVNX QDQiYãWHYX3RĐVNDYQRYHM IXQNFLL6~þDVQHY\MDGULOQiGHMåHSUH]LGHQWLEXG~SRNUDþRYDĢYVSROXSUiFLQDELODWHUiOQHM~URYQLYR9\ãHKUDGVNHM ãWYRUNHY(ÒL1$722EDMD VDSRGĐD6RNRORZVNpKR]KRGOLåHYRVYHWOHXNUDMLQVNHMNUt]\PiVSROXSUiFD3RĐVNDD6ORYHQVNDDNRVXVHGRY8NUDMLQ\ PLPRULDGQ\Yê]QDP 7$65

Smer-SD čaká, ako sa víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska zachová a akým obsahom naplní pojem protiváha vláde. V RTVS to povedal podpredseda Smeru, minister kultúry a šéf predvolebnej kampane Roberta Fica (Smer-SD) Marek Maďarič. ÄýLVDVWDQHQDR]DMSUH]LGHQWRPYãHWNêFKĐXGtDþLEXGH SULVWXSRYDĢDMNSROLWLFNHMVFpQHREMHNWtYQHDOHERþLVDQiKRGRXQHVWDQHQHMDNêPRSR]LþQêPSUH]LGHQWRP³SRYHGDO 0DćDULþ'RGDOåH6PHUFKFH ÄãWDQGDUGQp³Y]ĢDK\PHG]L YOiGRXDSUH]LGHQWRP 1DRWi]NXDNpEROLFK\E\ YNDPSDQL)LFDXYLHGROåH UL]LNRPERODXåVDPRWQiNDQGLGDW~UD]SR]tFLHSUHPLpUD VþtPVDSRGĐD0DćDULþDQH-

YHGHOLPQRKtYROLþLY\URYQDĢÄ1DGUXKHMVWUDQHVPH þHOLOLVSRORþHQVNpPXIHQRPpQXNHG\VLYHĐNiþDVĢYHUHMQRVWLåHODODPDĢQDSR]tFLL SUH]LGHQWDQHSROLWLND³SRNUDþRYDO0DćDULþ7UHWtPIDNWRURPSRGĐDQHKRERORÄY\EDYRYDQLHVL~þWRY³V)LFRP]R VWUDQ\RSR]tFLHD.LVNDVDVWDO ÄDJUHJiWRPWRKWRRSR]LþQpKR QD]HUDQLD³XYLHGRO0DćDULþ 7$65

GAŠPAROVIČ BLAHOŽELAL KISKOVI Súčasný prezident SR Ivan Gašparovič zablahoželal svojmu nástupcovi Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v prezidentských voľbách.

$QGUHM.LVNDSULMDOSRVYRMRPYtĢD]VWYHPQRåVWYRJUDWXOiFLt)RWR7$65

ZAUJÍMAVOSTI Z PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Porovnanie v krajoch

Najnižšia účasť

5yEHUW)LFRY\KUDOGUXKp NRORSUH]LGHQVWNêFKYROLHE OHQYMHGQRPNUDML±Y7UHQþLDQVNRP9RVWDWQêFK]tVNDO YLDFKODVRY$QGUHM.LVND

9RĐE\QDMPHQHMY]UXFKXVS{V{ELOLQDNRãLFNRPVtGOLVNX /XQtN,;9ROLĢWXSULãOROHQ SHUFHQWD]RSUiYQHQêFK YROLþRY

Absolútny triumf

Výrazný posun

9%UDWLVODYVNRPD7UQDY- 9tĢD]YROLHE]tVNDOYSRURYVNRP NUDML Y\KUDO $QGUHM QDQtVSUYêPNRORPRWL.LVNDYRYãHWNêFKRNUHVRFK VtFKODVRYYLDF5yEHUW)LFR Vyrovnané voľby VLSROHSãLORWLVtFKODVRY Ä'~IDPåHQRYiKODYDãWi9WULQiVWLFKREFLDFKQD6OR- Neplatné lístky YHQVNXGRVWDOLREDMDNDQGL- $åYROLþRYRGRY]GDWXEXGHVYRMXIXQNFLXY\NRGiWLURYQDNêSRþHWKODVRY QiYDĢVSRFLWRP]RGSRYHG- ,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65 ORYGUXKRPNROHSUH]LGHQWQRVWL]DSRNRMQ~EXG~FQRVĢ Najvyššia účasť VNêFKYROLHEQHSODWQêKODVR6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DMHMRE- SRGĐDQHKRSRWUHEXMHVWDELOQ~ 1DMY\ããRXYROHEQRX~þDVĢRX YDFtOtVWRN þDQRYDåHSULVSHMHN]DFKRYD- SROLWLFN~NOtPXD]DFKRYDQLH VDP{åHSêãLĢREHFâDUERY Počet komisií YRNUHVH6YLGQtN.YROHE- a okrskov QLXNRQWLQXLW\Y]DKUDQLþQHM VRFLiOQHKR]PLHUX SROLWLNHãWiWX³XYLHGRO*DãSDQêPXUQiPSULãORSHU- 9RNUHVRFKERORRNUHVURYLþ6ORYHQVNRYV~þDVQRVWL 7$65 FHQWYROLþRY QêFK YROHEQêFK NRPLVLt

NWRUp RGRY]GDOL ]iSLVQLFHDFHONRYêSRþHWYROHEQêFKRNUVNRYERO3UH VSUDFRYDQLHYêVOHGNRYYROLHEERORSRXåLWêFKSRþtWDþRYWODþLDUQtDYVDPRWQ~YROHEQ~QRFSUDFRYDOR SULEOLåQHĐXGtQDVSUDFRYDQtYêVOHGNRY

Najvyššia podpora Fica 3RUD]HQpPX NDQGLGiWRYL QD SUH]LGHQWD GDOL QDMYLDF KODVRY YROLþL Y ýDGFL YR6YLGQtNX DYR9UDQRYHQDG 7RSĐRX 

EE


NBA 2587/14

číslo 5/2014

INZERCIA

11


12

naše novinky

TÉMA

632-(1,(0Ï'<$80(1,$ 9=1$0(1Ë'2%5(-9(&, Otvorenie predajne módnej značky Napapijri v bratislavskom obchodnom centre bolo v znamení dobrej veci. Výtvarníčka Gordana Turuk pri tejto príležitosti usporiadala spolu s majiteľom predajne Tomášom Sebökom dražbu svojich originálnych výtvorov, ktorej výťažok poputoval na konto 1. gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Kramároch. &HOêãWYUWNRYêYHþHUDSUtODVDQLHVROY]QDPHQtGREUHM QiODG\DSULDWHĐVNêFKVWUHWQXWtQREROQDMPlRVSiMDQt± VSiMDQtĐXGtNWRUtFKFHOLSRP{FĢGREUHMYHFL1DSRNRQDM QHYãHGQpVSRMHQLHGYRFKQDMKODYQHMãtFKHOHPHQWRYYHþHUD ±YêWYDUQtþN\*RUGDQ\7XUXNNWRUiVDQDURGLODY1HPHFNXPiFKRUYiWVNHNRUHQH DDWHOLpUY%UDWLVODYHDPyGQHM]QDþN\1DSDSLMULNWRUiPi YRVYRMRPORJXQyUVNX]iVWDYXMHMVDPRWQêQi]RY]QDPHQiYSUHNODGH]ItQþLQ\ÄVHYHUQêSROiUQ\NUXK³DSULWRP LGHYVNXWRþQRVWLR]QDþNXWDOLDQVNHMSURYHQLHQFLH±SRWYUG]RYDOåHKODYQêPPRWWRP YHþHUDERORVSRMLĢVDSUHSRPRFGUXKêP7RPiã6HERN PDMLWHĐSUHGDMQHQiPSUH]UDGLODNRY]QLNODP\ãOLHQNDWHMWRVSROXSUiFHÄ%UDWRYL VDQDURGLOV\Q'DYLG-XQLRU

DSUHQiVMHWRYHĐNpãĢDVWLH 7RQiVLQLFLRYDORXVSRULDGDĢ SRGXMDWLHVFKDULWDWtYQ\PUi]RPSUiYHQD0HG]LQiURGQê GHĖãĢDVWLDDFKFHOLVPHXURELĢ ãĢDVWQêFKDMRVWDWQêFK2VORYLOVRPQDVSROXSUiFX*RUGDQX7XUXNNWRUiKQHćSULVĐ~ELOD~þDVĢDSRGSRUXDNFLH³

Cena za krehkosť 7iWR SRPRF VD UHDOL]RYDOD QDMPl SURVWUHGQtFWYRP GUDåE\XPHOHFNêFKGLHO*RUGDQ\7XUXNNWRUiMH]QiPD VYRMLPLFKDULWDWtYQ\PLþLQQRVĢDPLD¿ODQWURSLFNêPL DNWLYLWDPL&HOêYHþHUUR]GiYDODGREU~QiODGXDSR]LWtYQXHQHUJLXDMSURVWUHGQtFWYRP VYRMLFK NUiVQ\FK XPHOHFNêFKN~VNRY6NORVD SUHYêWYDUQtþNXVWDORWYRULYêPPpGLRPDNUHKNRVĢ WRKWRPDWHULiOXDNRE\NRUHãSRQGRYDODDMVNUHKNRVĢRX

6\PEROLFNêãHNVLSUHEUDOSUHGQRVWD*\QHNRORJLFNRS{URGQtFNHMNOLQLN\,JRU5XVĖiN

]GUDYLDDĐXGVNHME\WRVWLQDMPlWêFKQDMPHQãtFKNWRUêP ERODWiWRGREURþLQQiDNFLD]DVYlWHQiÄ6QDåtPVDSULVYRMHMWYRUEHP\VOLHĢYåG\DMQD GUXKêFKDMNHćWRQLHMHSRWUHEQp0DOLE\VPHSRPiKDĢ NDåGRGHQQH0DODE\WRE\Ģ V~þDVĢQiãKRåLYRWD³SUH]UDGLODYêWYDUQtþND

Červený koberec i rýdze zlato

3R]OiWHQiPLVDâĢDVWLHRG*7XUXNVDY\GUDåLOD]DSHNQêFKHXU

6~þDVĢRXFKDULWDWtYQHKRYHþHUDERODDMLPSURYL]RYDQi PyGQDSUHKOLDGNDNGHVDQD þHUYHQRPNREHUFLSUHGVWDYLOLQDMQRYãLHPRGHO\]MDUQHMDOHWQHMNROHNFLHPyGQHM ]QDþN\1DSDSLMULÄ9V~þDVQRVWLMH1DSDSLMULVNXWRþQRX JOREiOQRX]QDþNRXNWRUiPi VYRMH]DVW~SHQLHYRYLDFHUêFKPHVWiFKQDVYHWHYUiWDQH%UDWLVODY\³LQIRUPRYDO 7RPiã6HE|N 9UFKRORPYHþHUDYãDNEROD QHSRFK\EQHGUDåEDQDMY]iFQHMãLHKRN~VND]RULJLQiOQ\FK XPHOHFNêFKGLHO*RUGDQ\7XUXN±YHĐNHMVNOHQHQHMSR]OiWHQHMPLV\VQi]YRPâĢDVWLH 7~VLQDNRQLHFGUDåLWHĐ]REUDO GRPRY]DHXUÄ0iP]D WRåHVXPDSRWHãtDSRP{åH RGGHOHQLXNWRUpPXERODXUþHQi³SRYHGDO7RPiã6HE|N

&HOiWiWRþLDVWNDSRSXWRYDOD SULDPRQDFKDULWDWtYQH~þHO\ 6\PEROLFNêãHNVL]U~N*RUGDQ\7XUXND7RPiãD6HE|NDSUHEUDOSUHGQRVWD*\QHNRORJLFNRS{URGQtFNHMNOLQLN\

Ä1DãXVSRNRMQRVĢ EXGHPHKRGQRWLĢ QDNRQFLURND OHERWRWRV~OHQ NYDSN\NWRUpVD PXVLDSRVNODGDĢ³ *RUGDQD7XUXN ,JRU5XVĖiNÄ9\GUDåHQp¿QDQþQpSURVWULHGN\FKFHPH SRXåLĢQD]DULDGHQLHSUHL]E\ DQDMPlQDPRGHUQpHOHNWURQLFNpSUtVWURMHQDPRQLWRURYDQLHG\FKRYHMIUHNYHQFLHQRYRURGHQFDSUtVWURMQD QHLQYD]tYQHNRQWDNWQpWUDQVNXWiQQHPHUDQLHKODGLQ\ ELOLUXEtQX åOWDþN\ XQRYRURGHQFDDSUtVWURMQDUêFKOXGLDJQRVWLNX]iSDOX&53 DQDO\]iWRU³SRYHGDOSUHGQRVWDNOLQLN\

Spolupráca pokračuje 9HþHURP DM GUDåERX VSUHYiG]DOLPRGHUiWRUL5RPDQ -XUDãNR D /HQND âyRãRYi DRNXOW~UQXYORåNXVDKXGREQêPSURJUDPRPSRVWDUDODVSHYiþND$QLWD6RXONWRUi VYRMtP]DPDWRYêPSRGPDQLYêPKODVRPDSUtMHPQêPL VNODGEDPLSRGþLDUNODþDUR FKYtOH6SRNRMQRVĢVDNFLRX QHVNUêYDODDQL*RUGDQD7XUXNKRFLDNRSR]QDPHQDODEROWROHQ]DþLDWRNÄ1DãX VSRNRMQRVĢEXGHPHKRGQRWLĢ QDNRQFLURNDOHERWRWRWHUD] V~OHQNYDSN\NWRUpVDPXVLD SRVNODGDĢ=NDåGpKRSURMHNWXNWRUêEXGHPHURELĢVSROX±(XERLD*ODVVD1DSDSLMULVDEXGHPHVDVQDåLĢXURELĢ QHMDNpGLHORNWRUpEXGHYLGLWHĐQpEXćYQHPRFQLþQêFK SULHVWRURFKDOHERDNRSRP{FN\DOHERDNRQLHþRþR E\PRKORVNUiãOLĢGHĢRPSRE\WYQHPRFQLFL³6SRNRMQê ERODMSUHGQRVWDNOLQLN\,JRU 5XVĖiNÄ6RPUiGåHPODGt ]GUDYtĐXGLDDMSULWDNêFKWRRG]GUDYRWQtFWYDY]GLDOHQêFKDNFLiFKGRNiåXP\VOLHĢQDWRNGH]DþtQDåLYRW åH]iNODGRPUDGRVWLþORYHND MHMHKR]GUDYLH³ 7H[WDIRWR PP


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 5/2014

2 4

13

PRANOSTIKY

1

Nápoveď: ALIT, ATE, KYTA, OPOLE.

3

$NMHDSUtOSHNQêPiMEXGHUXåRYê $NMHYDSUtOLNUiVQHþLVWHEXGHPiMQHSUtMHPQêLVWH $NSUãtQD9HĐNRQRþQ~QHGHĐXEXGHPiORNUPX  DVXFKpOHWR $Ni.YHWQi QHGHĐD WDNi9HĐNi QRF $SUtOYGDåGLPiMYNYHWH $SUtO]LPQêGDåGLYê~URGDQiVQDYãWtYL $SUtORYiDPiMRYiYRGDY\SLMHYtQR $SUtORYpVXFKRDPiMRYRPRNURKRVSRGiUVêSNX  ]DV\SHDåSRRNQR $SUtORYêVQHKSROHKQRMtGiåćSRåHKQiYD %~UN\DPUD]\VDYDSUtOLVWULHGDM~ ýRVLGXEHQ]D]HOHQtNYHWHQPXWRVSiOLþRVL NYHWHQ]D]HOHQtþHUYHĖPXWRKiML 'REUêDSUtO]OêPiM 'XEHĖKRMQêYRGRXUXMHĖSLYRP -HOL]HOHQêþWYUWHNEtOêWDNMHOpWRWHSOp .HćMHYEUH]QXYHĐDYHWURYDYGXEQXYHĐDGDåćRY QDVOHGXMHSHNQêPiM .HćQD9HĐNêSLDWRNQLHMHPUi]EêYDPQRKRKUtERY 1D9HĐN~QRFQDMHPVDPRFQD'XFKDGRSROEUX FKDDQD7URMtþNXOHQWURãtþNX 7HSOêGiåćYDSUtOLY]iFQHMãtQDGPDQQXVĐXEXMH  åHĖGREU~MHVHĖSRåHKQDQ~ =DþLDWNRP DSUtOD RSLĐXM VXFKp NRQiUH EXG~ GREULHOHNYiUH


14

naše novinky

ŠPORT

DVE PREHRY STOLNÝCH TENISTOV Stolnotenisová extraliga mužov mala na programe 11. kolo. STK Pezinok sa predstavil v Bratislave. Najskôr hral proti Rači a potom proti Feromaxu. Oba zápasy Pezinčania prehrali 3:6. Napriek tomu sú pred posledným kolom na druhom mieste. V posledných dvoch zápasoch sa bodovo najviac darilo Zoltánovi Lelkešovi, ktorý proti Rači vybojoval všetky tri body a proti Feromaxu dva. „S Račou sa nám nevydaril úvod zápasu. Prehrali sme štvorhu a potom aj ďalšie dve dvojhry. Náskok súpera sa nám už nepodarilo zmazať. Ježo mal zdravotné problémy a možno aj to sa podpísalo pod konečný výsledok," hodnotil Zoltán Lelkeš.

Čudný zápas

Pezinčania potom hrali proti Feromaxu a boli favoritmi, túto úlohu však nepotvrdili. „Proti Feromaxu to bol veľmi čudný zápas. Mne osobne prostredie v ktorom sa hralo vôbec nevyhovuje. Vedeli sme, že ak chceme ísť do play off z druhého miesta, musíme vybojovať remízu. Mrzí ma naj-

VÝSLEDKY 11. KOLA Mostex Rača – STK Pezinok 6:3 body: T. Šereda 2,5, Novota 2,5, Turček 1 – Lelkeš 3, Feromax Bratislava – STK Pezinok 6:3 body: Mucha 3,5, Baláž 1,5, Palček 1 – Lelkeš 2, Ježo 1 Galanta – Čadca 1:6 body: Slováčik 0,5, Wiltschka 0,5 – Blažek 2, Maják 2, Petráš 2, Feromax – Holíč 3:6 body: Mucha 1,5, Palček 1, Baláž 0,5 – Pavlica 3, Zajíc 2, Hanák 1 Rača – Holíč 1:6 body: Novota 1 – Truksa 2,5, Hanák 2,5, Pavlica 1

PROGRAM 12. KOLA 4. 4.: Holíč – Pezinok, Čadca – Rača, Galanta – Feromax, 5. 4.: Galanta – Rača, Čadca – Feromax.

Zoltán Lelkeš. Foto: archív

mä prehra s Muchom,“ dodal Zoltán Lelkeš. O konečnom poradí sa rozhodne až v poslednom kole. Pezinok hrá v Holíči, kde veľkú nádej nemá. Musí sa spoliehať na to, že Rača nevyhrá v Čadci. Pezinčanom by vyhovovala remíza. „Napriek tomu, že sa naša situácia trochu zamotala, verím že obsadíme druhé miesto. Pred sezónou sme si dali cieľ – vybojovať medailu.“ Zoltánovi Lelkešovi sa základná časť extraligy vydarila, keď zaknihoval 28 víťazstiev, desať kôl po sebe nenašiel premožiteľa. Štartoval aj na majstrovstvách Sloven-

ska v dvojhre, kde ho v prvom kole vyradil Illáš. „Na domáci šampionát som išiel po dlhodobom výpadku spôsobenému problémom s členkom. Napriek tomu, že som vyhrával 3:1, som nakoniec prehral 3:4. V priebehu zápasu som rozmýšľal nad tým, že zápas skrečujem. Nakoniec som ho však dohral, no z ostatných štartov som odstúpil,“ vysvetlil Zoltán Lelkeš. Minulý rok na domácom šampionáte vybojoval bronz a vo svojej zbierke ma dva juniorské tituly. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta v roku 2007 v Záhrebe. Potom

TABUĽKA SKUPINY O 1. – 6. MIESTO 1. Holíč 2. Pezinok 3. Rača 4. Čadca 5. Feromax 6. Galanta

20 20 19 19 19 19

20 13 11 11 8 6

0 2 3 2 2 2

0 5 5 6 9 11

na ME v Sankt Peterburgu, kde sa prebojoval do druhého kola. Štartoval aj na dvoch majstrovstvách Európy juniorov. Či bude pôsobiť v Pezinku aj v nasledujúcej sezóne ešte nevie. „Uvi-

125:28 102:70 95:69 86:68 83:83 70:89

80 61 55 54 45 39

díme ako sa vyvinie situácia. Určité ponuky som dostal, definitívne sa rozhodnem až po sezóne,“ uzavrel Zoltán Lelkeš. (jv)

HÁDZANÁRI V ROZLÚČKE ZDOLALI MODRU V hádzanárskej extralige mužov bolo v skupine o 7. – 10. miesto na programe posledné 6. kolo. Pezinčania v ňom v derby privítali Modru. Domáci napriek víťazstvu obsadili posledné miesto. O tom, či vypadnú do prvej ligy, však ešte nie je rozhodnuté. Pezinok od začiatku vyhrával. Modra potom znížila na rozdiel jedného gólu, no domáci si v polčase vypracovali trojgólové vedenie. V druhej časti sa hralo v réžii Pezinčanov a zápas zaslúžene doviedli do víťazného konca. „Aj keď bolo pred zápasom jasné, že skončíme na poslednom mieste, v derby sme chceli uspieť. Podarilo sa nám eliminovať hosťujúceho

Tschura, čo bolo základnom nášho víťazstva. Dobre ho ubránil Jaššo s Baloghom. Neskôr prešiel na ľavú stranu, kde sa mu tiež nedarilo,“ povedal tréner Pezinka Dušan Baďura st. Pezinčanom ušlo deviate miesto zaručujúce záchranu o jeden bod. „Veľmi nás to mrzí. V domácom zápase s Martinom sme nešťastne prehrali, keď sme dostali gól

ŠKH Agrokarpaty Pezinok – Slovan Modra 29:23 (15:12). Najviac bodov: Baďura 8/2, Balogh 7, Fekete 6, Lipovský 5, Jaššo 2, Mišenčík 1 – Tschur 6/2, Kuliška 6, Kintler 4. Rozhodovali: Richvalský – Cibere, vylúčení: 2 – 4, ČK: 60. Fekete (Pezinok), 7 m hody: 2/2 – 2/2, 180 divákov.

TABUĽKA O 7. – 10. MIESTO 7. P. Bystrica 8. Modra 9. Martin 10. Pezinok

26 26 26 26

13 6 4 4

v poslednej sekunde. Bodovať sme mohli aj s Považskom Bystricou. V priebehu sezóny nás však prenasle-

3 2 1 0

10 18 21 22

788:721 637:794 600:813 677:898

29 14 9 8

dovali zranenia. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Malú nádej ešte máme. Ak by sa Šaľa nakoniec neprihlásila

do extraligy,“ dodal Dušan Baďura st. (jv)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Pezinok, náklad 11 200 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 5/2014

ŠPORT

15

NA PEZINSKÝ PLAVECKÝ MARATÓN PRIŠLI AJ VÝCHODNIARI Tretí marcový víkend prebehol na pezinskej plavárni tradičný a dlho očakávaný 9. ročník Pezinského plaveckého maratónu. Začal v piatok 21. marca napoludnie a posledný plavec finišoval o 12-tej hodine na druhý deň v sobotu. Vedúca plavárne Erika Jauschová informovala Naše Novinky, že 24-hodinového plaveckého maratónu sa zúčastnilo 482 plavcov, čo považuje za úspech, pretože ich bolo o deväť viac ako minulý rok. Minulý rok v čase plaveckého maratónu bolo veľmi zlé počasie, sychravo, fúkalo, takže vtedy zostali plavci väčšinou doma. Tento rok nastal pravý opak, príjemné jarné počasie, ako stvorené na prechádzku na plaváreň. A práve to možno považovať za sklamanie, že účastníkov bolo viac len o deväť. Tri týždne pred konaním podujatia zasielali usporiadatelia – Mesto Pezinok, Mestský podnik služieb – Mestská plaváreň a Plavecký klub Pezinok pozvánky školám a rôznym spoločenským a športovým organizáciám. Jauschová potvrdila, že vývoj účastníkov sa v piatok vyvíjal vcelku sľubne, do polnoci prišlo až 350 účastníkov. Usporiadatelia sa nádejali, že maratón pokorí hranicu 600 účastníkov. Sobota však akoby uťala, prišla len polovica počtu z piatku.

Začarovaná atmosféra

Podľa priebehu maratónu, bolo zjavné, že niektoré športové a spoločenské organizácie, ktoré boli uvedené v harmonograme, a mali tam uvedený svoj čas i akúsi spoločenskú reklamu, pozabudli na toto jedinečné plavecké podujatie. Celé to potom naznačuje akúsi začarovanú atmosféru, čo možno považovať z pohľadu verejnosti za sklamanie a nad čím je potrebné zamyslieť sa, pretože o rok bude plavecký maratón sláviť

Pezinský plavecký maratón sa stáva jedinečným aj dvojplavcami.

O rok bude

fety, zatiaľ čo iné dráhy v tom čase mohli byť voľné.

plavecký maratón

Prišli aj východniari

sláviť jubileum. jubileum. Takže za zábudlivcov zaskakovali mladé talenty z plaveckého klubu, ktoré museli krúžiť v jednej dráhe, aby splnili podmienku 24-hodinovej NON-STOP plaveckej šta-

Napriek tomu je pozitívom, že maratónu sa zúčastnili nielen Pezinčania, ale aj obyvatelia obcí a miest z okresov Pezinok a Senec či z Bratislavy, Šamorína alebo dokonca aj z Rožňavy na východe Slovenska. Na tomto ročníku padol jeden z rekordov posledných roční-

kov, najmladšia plavkyňa Terézia z Tomášova mala len 16 mesiacov a pomaly tradičným najstarším plavcom bol 85-ročný Pavel Balážik z Modry. Na maratóne udeľovali aj ďalšie ceny: najpočetnejšia 7-členná rodina boli Lošonskí a najrýchlejší do 15 rokov Ema Podhorná a Jaroslav Fleischhacker (obaja Plavecký klub Pezinok). V kategórii 15 – 18 rokov boli prvými

Ingrid Kováčová zo susednej obce Vinosady a Juraj Polák (Pezinok). V kategórii 19 – 50 rokov sa presadila devätnásťročná Modranka Gabriela Lalinská a štyridsaťročný Pezinčan Karol Jurák. V najstaršej kategórii ukázali svoje rýchlostné kvality Alena Gusejnová a Viliam Kalčok. Text a foto: Rastislav Blaško

PEZINČANKY BUDÚ HRAŤ O BRONZ O titul v extralige žien sa v štvrtej sezóne po sebe a piatykrát za posledných šesť ročníkov stretnú volejbalistky Doprastavu Bratislava a Slávia EU Bratislava. Doprastav v sobotu vyhral nad VISTAreal Pezinok 3:1 a v sérii triumfoval 3:0 na zápasy. S rovnakým skóre vyhrala aj Slávia nad Volley project UKF Nitra a takisto zvládla sériu v najkratšom možnom čase. Slávia v histórii slovenskej extraligy nechýbala od sezóny 1992/1993 vo finále ani raz, o titul bude bojovať už dvadsiatydruhý raz. Na konte má Slávia zatiaľ

Doprastav v súboji s Pezinkom potvrdil úlohu favorita. Foto: TASR/Michal Svítok

14 titulov. O bronz sa stretnú UKF Nitra a Pezinok. Rozhodlo sa aj v bojoch o umiestnenie. O 5. miesto nastúpia proti sebe Kežmarok a Spiš-

ská Nová Ves, o 7. miesto sa stretnú Paneurópa a COP Nitra. V treťom zápase medzi Doprastavom a Pezinkom sa hral najvyrovnanejší vo-

lejbal. Pezinčanky hrali nebojácne a veľa riskovali. V prvých dvoch setoch sa Doprastavu darilo udržiavať náskok. Tretí set patril Pezinku. Vo štvrtom sa už dráma nekonala a Doprastav bez problémov doviedol zápas do víťazného konca. Pavel Bernáth, tréner Pezinka: „Odohrali sme dobrý zápas podobne ako v prvom stretnutí v sérii tu v Bratislave. Som rád, že sme sa takýmto spôsobom rozlúčili so semifi nále, bojovali sme až do konca. Dievčatám sa chcem za tento výkon poďakovať, musíme si vyvetrať hlavy a pripraviť sa na boj o tretie miesto, čo sme principiálne aj očakávali.“

Extraliga žien – semifinále – 3. zápas (hrá sa na 3 víťazstvá):

VK Doprastav Bratislava – VISTAreal Pezinok 3:1 (24, 23, -22, 16). Zápas trval 105 minút, rozhodovali: Juráček a Pivarček, 300 divákov. Doprastav: Koseková 2, Stankovianska 17, Hatinová 9, Drobňáková 17, Potocká 6, Mesková 16, libero Nikmonová (Skálová 0, Ovečková 0). Tréner: T. Varga. Pezinok: Patschová 5, Fábryová 9, Grolmusová 10, Šmitalová 14, Cagáňová 11, Blanco 13, libero Paveleková (Kostelanská 1, Glóriková 0). Tréner: P. Bernáth. Konečný stav série 3:0. Doprastav postúpil do finále. (jv), SVF


INZERCIA

naše novinky

NBB 2588/14

16

Npk 05 2014 web  
Npk 05 2014 web  
Advertisement