Page 1

21 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

40 rád, ako |r~ÑrÀun}xÚ str. 8-9 Ročník: VI. číslo 12/2014 Dátum vydania: 19. 6. 2014

Prievidza

Spustenie Modernizácia vodných prvkov osvetlenia

Cintorín opäť v prevádzke

Športovci v Taliansku

str. 2 Mesto spustilo do prevádzky vodné prvky. Fontána, potôčik či fontánka s pitnou vodou sú opäť funkčné.

str. 4 V poslednom období mesto čoraz intenzívnejšie vnímalo záujem o opätovné pochovávanie v Necpaloch.

str. 16 Na podujatí v Taliansku sa naša mlaď zúčastnila už po dvadsiaty druhýkrát a opäť zanechala výborný dojem.

str. 3 Modernizácia verejného osvetlenia už za necelých päť mesiacov prevádzky priniesla výrazné úspory elektrickej energie.

Opravená dlažba pred obchodnými prevádzkami pri ABC Markete na sídlisku Kopanice v hodnote 2 763 eur.

MESTO POKRAČUJE V OPRAVÁCH Spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) na základe požiadaviek obyvateľov mesta v týchto dňoch dokončila opravy ďalších poškodených chodníkov. Opráv sa dočkali chodníky na Ul. J. Murgaša a na Ul. Kolomana Novackého pri ABC Markete. Mestská spoločnosť SMMP vykonala v jarných mesiacoch opravu prepadnutej dlažby pred obchodnými prevádzkami pri ABC Markete na sídlisku Kopanice v hodnote 2 763 eur.

Na tomto chodníku bola opravená dlažba v úseku 90 m2. Ďalšiu realizáciu predstavuje oprava prepadnutého chodníka na Ul. J. Murgaša v hodnote 1 420,64 eur.

Od začiatku tohto roka sa s ohľadom na poveternostné vplyvy a finančné možnosti rozpočtu zrealizovali viaceré opravy chodníkov. Mestská spoločnosť SMMP opravila vstupy na Vnútornej ulici a chodníky v ďalších lokalitách mesta, napr. chodník na Šumperskej ulici. Mesto Prievidza vedie podrobnú databázu požiadaviek, ktoré sumarizuje počas stretnutí vedenia mesta s obyva-

teľmi, počas stretnutí jednotlivých výborov volebných obvodov, prostredníctvom projektu Odkaz pre starostu alebo obhliadkou chodníkov prostredníctvom odborných zamestnancov MsÚ a SMMP. Podľa finančných možností mesta tak postupne dochádza k opravám chodníkov pre chodcov. Text a foto: (mp)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM

KRÁTKE SPRÁVY

2

Ako vyslobodiť princeznú alebo Najväčšia rozprávková svadba. Pozývame verejnosť na celodenné podujatie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29. júna v Lesoparku Prievidza. Podujatie sa začne o 14.00 hod. kedy bude otvorenie a o 17.00 hod. je naplánovaná Najväčšia rozprávková svadba, pokus o rekord s najväčším počtom princezien a rytierov na svadbe. Všetkých zúčastnených čakajú rôzne atrakcie, kultúrny program či šermiari a sokoliari. Za splnenie úlohy si deti odnesú zlatý dukát a za ne môžu nakupovať sladkosti a hračky v Maškrtnom dome. Stretnú sa tam malí i veľkí umelci nášho mesta. Bonusový dukát dostanú deti za jednotkárske vysvedčenie a za rozprávkový kostým. Na záver je pripravená rozprávková diskotéka.

Fontána na sídlisku Kopanice.

LETNÝ TÁBOR PRE DETI Aj toto leto sa uskutoční letný tábor pre deti z rodín, ktoré na podobné aktivity nemajú finančné prostriedky. V roku 2013 sa 7 detí z Prievidze zúčastnilo troch letných táborov. V Ľubietovej bol organizátorom tábora OZ Štvorlístok, na Duchonke organizovalo detský tábor Ministerstvo vnútra a na Remate letný rozvojový pobyt organizovalo OZ Červení králi. Aj teraz oslovilo mesto Prievidza OZ Štvorlístok pod vedením Patrika Hermana. Tábor sa uskutoční vo Zvolene – Podborovej v termíne od 29. júna do 9. júla. Na tomto letnom tábore sa budú môcť zúčastniť tri deti z nášho mesta. (mp)

MIESTO AKO STVORENÉ PRE PIKNIK Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: j j ajtaktosituzijeme@14news.eu

VODNÉ PRVKY SÚ UŽ SPUSTENÉ Mesto spustilo do prevádzky vodné prvky. Fontána, potôčik či fontánka s pitnou vodou sú opäť funkčné. Do prevádzky bol 10. júna opäť spustený potôčik, ktorý je situovaný na Námestí slobody priamo v centre mesta. Tento vodný prvok,

ktorý je súčasťou centrálneho námestia, bol nefunkčný niekoľko rokov. Po oprave vodného prvku, ktorú vykonala mestská spoločnosť Správa majetku mesta (ďalej len SMMP) bude v prevádzke počas leta denne od 10.00 hod. do 18.00 hod. Potôčik bude v prípade nepriaznivého počasia mimo pre-

vádzky. V ten istý deň bola spustená aj fontána na sídlisku Kopanice na námestí na Ul. energetikov. Tá bude v prevádzke v rovnakom čase, teda počas leta denne od 10.00 hod. do 18.00 hod. Oba vodné prvky spravuje mestská spoločnosť SMMP. Text a foto: (mp)

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY PRE SENIOROV M Mesto Prievidza sa zapojilo do Národného projektu – Podpora opatrovateľskej sslužby (NP POS). V súlade s cieľmi Európskeho sociálneho fondu sa NP POS rrealizuje na celom území Slovenskej republiky, s výnimkou územia Bratislavského ssamosprávneho kraja. Pomocou projektu sa tak v Prievidzi vytvoria dve pracovné m miesta pre opatrovateľky.

Obľúbené miesto pre prímestských turistov. Evidentne veľmi smädných... Text a foto: (at)

S Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zap m mestnanosť a sociálna inklúzzia uzatvorilo mesto Prievidza Z Zmluvu o spolupráci, kde jednnou z podmienok bolo vytvorrenie dvoch pracovných miest nna plný pracovný úväzok pre prácu opatrovateľky. Na výp kkon opatrovateľskej služby bude mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie, pro-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

stredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky, zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a nie v špecializovaných zariadeniach. V prípade záujmu zo strany obyvateľov mesta sa môže táto zmluva rozšíriť o ďalšie novovytvorené pracovné miesta. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je z dôvodu svojho veku alebo nepriaz-

nivého zdravotného stavu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri každodenných aktivitách. Obzvlášť seniori tak môžu dostať adekvátnu starostlivosť priamo vo svojom domove a nemusia byť umiestňovaní v špecializovaných zariadeniach, ktoré často odmietajú. Opatrovateľky tak vykonávajú potrebné úkony priamo v domovoch takýchto klientov. (mp)


číslo 12/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PRIBUDOL ĎALŠÍ BEZBARIÉROVÝ PRIECHOD V Prievidzi pri Okresnom súde na Ulici G. Švéniho pribudol bezbariérový priechod pre chodcov. Jeden z najfrekventovanejších priechodov tak budú môcť bez problémov využívať aj občania, odkázaní na pohyb na vozíku či ľudia s oporami. Oprava priechodu pre chodcov pri Okresnom súde na bezbariérový priechod bola zrealizovaná mestskou spoločnosťou Správa majetku mesta Prievidza. Na uvedený projekt boli investované finančné prostriedky v sume 2 277,78 eur. „Už začiatkom tohto roka sme deklarovali, že podľa našich finančných možností

vybudujeme na tomto chodníku bezbariérový priechod ešte v roku 2014. Požiadaviek zo strany obyvateľov na toto riešenie bolo naozaj nespočetne veľa. Neprichádzali len zo strany ľudí na vozíku, mamičiek s kočiarmi, ale aj zo strany seniorov,“ opísala potreby vybudovania priechodu primátorka mesta Katarína Macháčková.

Zrenovovaný bezbariérový priechod.

Uvedená lokalita na Ulici G. Švéniho sa nachádza v blízkosti dvoch inštitúcií – Okresného súdu a Úradu

SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA JE ZREKONŠTRUOVANÁ Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza prebrala od dodávateľa dielo rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie križovatky cesty I/64 medzi Ul. Matice slovenskej, Nábrežím sv. Cyrila a Nábrežím sv. Metoda. „Pôvodná svetelná signalizácia bola do užívania odovzdaná ešte v 70. rokoch. Po opakovaných požiadavkách obyvateľov i Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi sme sa rozhodli modernizovať poslednú križovatku s analógovým riadením v meste na digitálne riadenie. Okrem iného sa tak výrazne zlepší plynulosť premávky z niektorých v súčasnosti problematických

Nová svetelná signalizácia.

smerov, napríklad pri odbočovaní z Nábrežia sv. Cyrila do centra mesta,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. Cena realizácie rekonštrukcie bola 46 tisíc eur. Tento projekt bol realizovaný z výnosov Centrálnej mestskej parkovacej zóny ako dôležitý prvok dopravnej infraštruktúry. Súčasťou prác bola výmena stožiarov, návesti-

diel, káblových vedení, radiča a rozvádzača, vrátane inštalácie nového softvéru a oživenia cestnej svetelnej signalizácie križovatky a zaškolenia obsluhy. Cieľom realizácie bolo najmä zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy a spoľahlivosti jej riadenia svetelnou signalizáciou. Text a foto: (mp)

práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho je v bezprostrednej blízkosti úplného centra a tým sa uvedený prie-

chod pre chodcov radí medzi najfrekventovanejšie v meste. Text a foto: (mp)

MODERNIZÁCIA OSVETLENIA PRINIESLA VÝRAZNÉ ÚSPORY Modernizácia verejného osvetlenia cez projekt EPC (Energy performance contracting) „rekonštrukcia energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia mesta Prievidza“ už za necelých päť mesiacov prevádzky priniesla výrazné úspory elektrickej energie. V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia EPC projektu, ktorý predstavoval v meste Prievidza najrozsiahlejšiu investíciu do modernizácie verejného osvetlenia za posledných 20 rokov. Po jeho ukončení bola zabezpečená 100-percentná svietivosť v meste, teda svietili všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Výsledkom tohto projektu je za 5 mesiacov pokles nákladov za spotrebovanú el. energiu približne o 105 tisíc eur. Z dosiahnutých úspor sa tak môže splácať EPC projekt – samotná modernizácia osvetlenia. Ako uviedol konateľ mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza Miroslav Procháska, „EPC projekt vychádzal z toho, že ročná úspora na energii by mohla dosahovať hodnotu 160 000 eur pri nákla-

doch 320 000 eur. V prevádzke je projekt od augusta 2013 a za necelých päť mesiacov dosiahol úsporu 105 000 eur, čo je viac ako boli prvotné plány. Je preto dôvodný predpoklad, že projekt bude splatený výrazne rýchlejšie.“ Technické služby mesta Prievidza v roku 2013 okrem bežnej údržby verejného osvetlenia, rozšírili osvetlenie v zmysle požiadaviek obyvateľov na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul. Rázusa o 3 svetelné body a v kvetinovom záhone na Námestí slobody o 7 svetelných bodov. Odstránili staré a nefunkčné stožiare z minulosti, závady zistené revíziami verejného osvetlenia a vymenili tienidlá na Námestí slobody. (mp)


4

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Z denníka primátorky

2. 6. 2014 – 13. 6.2014 2. júna  Uvedenie do funkcie novozvolenej riaditeľky KaSS v Prievidzi  Účasť na 30. ročníku súťaže vo výzdobe kvetov, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor v Centre voľného času  Účasť na verejnom stretnutí obyvateľov s primátorkou mesta, poslancami a s vedením mesta Prievidza vo VVO č. 4 v ZŠ Energetikov 3. júna  Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom SAD, a. s. Prievidza k príprave nového grafikonu  Pracovné rokovanie s konateľom SMMP, s. r. o. Prievidza k údržbe komunikácií  Účasť na valnom zhromaždení spol. PTH, a. s. 4. júna  Účasť na odovzdávaní do prevádzky novej svetelnej signalizácie na križovatke Ul. M. slovenskej  Stránkový a poradenský deň primátorky mesta, počas ktorého prijala 7 obyvateľov 5. júna  Pracovné stretnutie u riaditeľa NsP v Bojniciach k situácii zariadenia  Pracovné rokovanie so zástupcami Taxi služieb v Prievidzi  Účasť na podujatí ZŠ Rastislavovej pri príležitosti Dňa rodiny 6. júna  Účasť na podujatí ZŠ Energetikov pri príležitosti Dňa rodiny spojená s tancom aerobiku 7. júna  Návšteva u záhradkárov v Sade 600-ročnice  Účasť na podujatí ZŠ Mariánskej pri príležitosti Dňa rodiny  Účasť na festivale dychových hudieb a súťaž vo varení tradičnej sebedražskej špeciality v Sebedraží  Účasť v súťaži vo varení halušiek v prímestskej časti Veľká Lehôtka  Účasť na futbalovom zápase v Prievidzi spojená s oceňovaním víťazov v trojboji 8. júna  Účasť na kultúrnom podujatí „Kto si rád zaspieva“ v Agátovom háji prímestskej časti Malá Lehôtka 9. júna  Slávnostné prijatie talentovaných žiakov základných škôl spojené s oceňovaním za vzornú reprezentáciu nášho mesta  Stretnutie so študentkou Obchodnej akadémie v Prievidzi k projektu o cestovnom ruchu  Účasť na verejnom stretnutí obyvateľov s primátorkou mesta, poslancami a s vedením mesta Prievidza vo VVO č. 6 Malá Lehôtka a VVO č. 7 Hradec 10. júna  Účasť na spustení do prevádzky potôčika na Námestí slobody v Prievidzi  Pracovné stretnutie s architektom mesta Prievidza k problémom stánkov na Námestí slobody pred Priorom  Účasť na verejnom stretnutí obyvateľov s primátorkou mesta, poslancami a s vedením mesta Prievidza vo VVO č. 5 Veľká Lehôtka 11. júna  Pracovné rokovanie s poslancom VVO č. 5 Veľká Lehôtka k požiadavkám volebného obvodu  Pracovné rokovanie s poslancom VVO č. 7 Hradec k požiadavkám volebného obvodu 12. júna  Pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva k ukončeniu školského roka 2013-2014  Návšteva podujatia DC Necpaly v Lesoparku 13. júna  Pracovné stretnutie s poslancom MsZ za VVO č. 1 k požiadavkám volebného obvodu  Účasť na brigáde v parku Skotňa  Pracovné stretnutie s hovorcom mesta Prievidza k požiadavkám otázok pre starostu

Maxina na Necpalskom cintoríne.

NECPALSKÝ CINTORÍN OPÄŤ V PREVÁDZKE „Urobíme všetko preto, aby bol Necpalský cintorín opäť dôstojným miestom pre pochovávanie,“ hovorí Ľuboš Maxina, viceprimátor Prievidze. V 70. – 80. rokoch minulého storočia sa vzhľadom na stavebné zámery v lokalite Necpál skončilo pochovávanie na Necpalskom cintoríne. Doklady, respektíve rozhodnutie o ukončení činnosti pohrebiska nemá mesto ani správca k dispozícii. Z nápisov na náhrobkoch je však zrejmé, že ešte v roku 1978 tu boli zomrelí pochovávaní. Nedávno sa situácia zmenila, na tomto cintoríne sa opäť smie pochovávať.

Podnet obyvateľov

„V poslednom období sme čoraz intenzívnejšie vnímali záujem o opätovné pochovávanie v Necpaloch. Ide o najmä o záujem pozostalých, ktorí majú hrobové miesta a udržiavajú ich. Tieto snahy tu už podľa správcu cintorína boli aj po roku 1990. Za celé tie roky si však veľa rodín muselo dať pochovať svojich blízkych na inom cintoríne, najčastejšie na Mariánskej ulici, hoci mali už časť rodinných príslušníkov alebo niekoho z rodi-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

ny pochovaného v Necpaloch. Vyvolávalo to osobné traumy a podľa vyjadrenia

„V poslednom období sme čoraz intenzívnejšie vnímali záujem o opätovné pochovávanie v Necpaloch.“ Ľuboš Maxina starších zamestnancov cintorína vznikali mnohokrát nepríjemné situácie,“ uviedol Ľuboš Maxina, viceprimátor Prievidze.

Obnovená činnosť

Mesto sa tak rozhodlo konať prostredníctvom svojej spoločnosti Technické služby mesta Previdza, ktorá spravavuje cintoríny. Výsledkom bolo povolenie z Regionál-

neho úradu verejného zdravotníctva Prievidza na pochovávanie zomrelých na tomto cintoríne. „Činnosť pohrebiska sa môže obnoviť s tým, že sa cintorín síce nemôže rozširovať, ale môžu sa využiť existujúce hrobové miesta, resp. vytvoriť podľa možností nové urnové miesta,“ vysvetlil viceprimátor Prievidze.

Skrášlenie cintorína

Na Necpalskom cintoríne sa prejavil zub času, mesto má záujem ho obnoviť a skrášliť. „Cintorín je pokosený, v súčasnosti prebiehajú práce na jeho vyčistení. Poslanci riešia aj možnosť úpravy nájazdu do areálu z prístupovej komunikácie. Pri vstupe na cintorín bude umiestnený kontajner na komunálny odpad. V blízkej dobe chceme natrieť aj oplotenie a vstupnú bránu. Urobíme všetko preto, aby bol Necpalský cintorín opäť dôstojným miestom pre pochovávanie,“ dodal Ľuboš Maxina. Text a foto: (bb)


Ä?Ă­slo 12/2014

INZERCIA

Lekår na telefóne 24 hodín, úhrada ZSE Asistuje doteraz uťetrila nadťtandardných sluŞieb do 200 EUR zåkazníkom uŞ 55 000 EUR 9LDFVWDURVWOLYRVWLDSRG VWDWQHPHQHMVWDURVWt6OX� ED=6(=GUDYLHSRVN\WXMH WHOHIRQLFNpSRUDGHQVWYRYÅH REHFQÚFKOHNiURYLQWHUQLVWRY mLRGERUQtNRY]DQHVWH]LR OyJLHDLQWHQ]tYQHMPHGL FtQ\VSUD[RXD�URNRY QDGÅWDQGDUGQpXE\WRYDQLH YQHPRFQLFLmL]DEH]SHmHQLH GRQiÅN\OLHNRYGRPRY

OTVORENĂ? ZMENĂ M K LEPĹ IEMU

=DEXFKQXWpGYHUHUR]ELWp 6NYDOLWÂŹRYDQLHVOXĂ?LHEDVQDKDRYlmĂ…LX~VWUHWRYRVĂŠYRmL]iND]QtNRPSRGQLHWLOD]PHQ\ RNQR mL SRND]HQĂš NRWRO" 9Ă…HWNRY\ULHĂ…LWH]SRKRGOLD QDNRQWDNWQĂšFKPLHVWDFKNWRUpV~SRQRYRP=6(&HQWUi GRPRYDQDQRQVWRSOLQNH 5DGLVLVYRMH]iOHĂ?LWRVWLY\ EDYXMHWHRVREQH"5R]XPLH PHYiP5R]Ă…tUHQpRWYiUDFLH KRGLQ\DSRQXNXQRYĂšFKVOX 2SURWL PLQXOpPX URNX MH Ă?LHEVR]DXMtPDYĂšPL]žDYD FHQD]DGRGiYNXHOHNWULQ\ PLP{Ă?HWHWHUD]RmDNiYDĂŠYR QLĂ?Ă…LDDĂ?R=iND]QtFL Y\QRYHQĂšFK=6(&HQWUiFK YĂ…DNXUmLWHRFHQLDDMuDOĂ…LH =DVWDYWHVDYWHG\NHuYiP YĂšKRG\6H[WUDGRGDWRmQRX WREXGHQDMYLDFY\KRYRYDĂŠ ]žDYRXP{Ă?HSRmtWDĂŠNDĂ? 6PHWXSUHYiVYSRQGHORN GĂš]iND]QtNDNSRmDVURND DYVWUHGXÂąK RGREHULHYLDFDNR0:K YXWRURNYRĂ…WYUWRNDYSLD HOHNWULQ\6WDmtQDVWUiQNH WRNÂąK ZZZ]VHVNY\SOQLĂŠNUiWN\

=DRSUDY\ SULKDYiULLDOHERSUL]DEOR NRYDQtGYHUtSULWRPGR (85QHSODWtWH

Elektrina eĹĄte lacnejĹĄie

IRUPXOiUĂ„&KFHPODFQHMĂ…LX HOHNWULQXÂł

Hrajte o 5x iPhone 5 ZSE odmeĹˆuje svojich vernĂ˝ch zĂĄkaznĂ­kov. Hrajte o 5x ĹĄpiÄ?kovĂ˝ Apple iPhone 5! StaÄ?Ă­, ak si do 22. jĂşna 2014 aktivujete na www.zse.sk aspoĹˆ jednu z niŞťie uvedenĂ˝ch sluĹžieb:

Chcem vyhraĹĽ!

NPD 2759/14

5x Viac informĂĄciĂ­ na www.zse.sk

zÄžava na elektrinu (Ponuka E.ZÄžava)

elektronickĂĄ faktĂşra (e-FAKTĂšRA)

Ak na to? Ako kkliknite na www.zse.sk o objednajte si sluĹžby, o ktorĂŠ mĂĄte zĂĄujem m ((zÄžava na elektrinu, e-FAKTĂšRA, iinkaso) a hrĂĄte o 5x Apple iPhone 5

inkasnĂĄ platba faktĂşr za energie

Tip pre vĂĄs ÄŒĂ­m viac sluĹžieb si aktivujete, tĂ˝m vyĹĄĹĄiu ĹĄancu mĂĄte na vĂ˝hru cien. Ak si aktivujete naprĂ­klad dve sluĹžby z troch, zaradĂ­me vĂĄs 2x do Ĺžrebovania (mĂĄte 2 hlasy).

5


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

PREZIDENTSKÉÝ SĽUBY

1D6ORYHQVNXVDpUDÄP\VOtPQiURGQHFtWLPVRFLiOQH³ PHQtQDÄSRGSRUXMHPHNRQRPLNXVRFLiOQXVSUDYRGOLYRVĢPRUiONXDVOXãQRVĢ³ ,YDQD*DãSDURYLþDY3UH]LGHQWVNRPSDOiFLY\VWULHGDO $QGUHM.LVND,QDXJXUDþQê SUHMDYSUH]LGHQWDREVDKRYDO WULGRPLQDQWQpSUtVĐXE\REþDQRP9SUYRPUDGHYNRQWLQXLWH N VYRMHM NDPSDQL ]G{UD]QLOåHQHERO]YROHQê åLDGQ\PSROLWLFNêP]RVNXSHQtPDåLDGQRXSROLWLFNRX VWUDQRXDSUHWRP{åHGRGUåDĢVYRMHVORYRDE\ĢSUH]LGHQWRPYãHWNêFKREþDQRY EH]UR]GLHOX9ćDOãHMþDVWL VYRMKRSUHMDYXSULSRPHQXO åH6ORYHQVNRVDRGYDURN\ VWDQHSUHGVHGQtFNRXNUDMLQRX (XUySVNHM~QLHþRYKLVWyULL QiãKRQiURGDQHPiREGREX =iURYHĖY\]YDONV~VWUHGHQHMDYHFQHMSUtSUDYHWRKWR Yê]QDPQpKRSROLWLFNpKRSRVODQLDNUDMLQ\9WUHWHMþDVWL$QGUHM.LVNDXSR]RUQLO QDWRQDþRSROLWLFNpHOLW\ QD6ORYHQVNXþDVWRUHDJXM~ POþDQtP±YRMHQVNpQDSlWLH QDQDãLFKKUDQLFLDFKGRVDKXMHVWXSĖDRNWRURPVDQiP YSRVOHGQêFKURNRFKDQLQHVQtYDOR3ULSRPHQXOSUHGVWDYLWHĐRPãWiWXåHQDãHVSRMHQHFNp]iYl]N\WUHEDSOQLĢ YFHORPUR]VDKXYUiWDQHPDWHULiOQHKRSUtVSHYNXSUHWRåHMHQHG{VWRMQpOHQSDVtYQH Y\XåtYDĢRFKUDQXHXURDWODQWLFNêFKREUDQQêFKãWUXNW~U 1D]iYHUVWRMt]D]PLHQNX åHSRXNi]DODMQDWLHVSRORþHQVNpYUVWY\YQDãHMNUDMLQHNWRUpVDSUiYRPFtWLDRGVXQXWpþLPDUJLQDOL]RYDQp DRþDNiYDM~RGQRYpKRSUH]LGHQWD]PHQX1DWRåHVPH SRþ~YDOLPXåDNWRUêVSROLWLNRXQHPDOQLþVSRORþQpDNWRUê]YtĢD]LOYROHEQRXNDPSDĖRX]DORåHQRXSUHGRYãHWNêP QD]G{UD]ĖRYDQtDSROLWLFNRVWLSRþXOLVPHSUHMDY]UHOpKR SROLWLNDãWiWQLND

,9$1*$â3$529,ý6$/Òý,/ Vláda, ako aj predseda parlamentu Pavol Paška, prišli 11. júna do paláca poďakovať sa odchádzajúcej hlave štátu za 10 rokov jeho činnosti na najvyššom ústavnom poste. 3UHPLpU5REHUW)LFRYHUtåH DMSRRGFKRGHSUH]LGHQWD,YDQD*DãSDURYLþD]~UDGX]RVWDQ~PHG]LQtPDYOiGRXQDćDOHM YHĐPLGREUpRVREQpSULDWHĐVNp Y]ĢDK\9\VORYLOSUHVYHGþHQLHåHSRWRPDNRVKUGRVĢRX DVKODYRXKRUHRSXVWt3UH]LGHQWVNêSDOiFEXGHYãHWN\VYRMHåLYRWQpVN~VHQRVWLSRQ~NDĢ65 Ä3UHWRåHWDNêFKWRVN~VHQêFK SROLWLNRYQHERORQD6ORYHQVNX 3UH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþVDO~þLVYOiGRX)RWR7$650LFKDO6YtWRN DåWDNYHĐD³XYLHGROSRþDVUR]O~þN\Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFL PLMDVQpD]iVDGQpSRVWRMHNQi- N1iURGQHMUDGH65YåG\S{URGQRãWiWQ\P]iXMPRPDMHKR VRELO DNR SROLWLFNê SDUWQHU Nadštandardné vzťahy VRFLiOQHFtWHQLH3UH]LGHQWERO Ä1LNG\VRPVDQHFKFHOþLXå Ä1LHMHåLDGQ\PWDMRPVWYRP UiGåHSRþDVGYRFKYOiG)LFD SULYDãHMDOHERSUHGFKiG]DM~QDRSDNERODWRYHĐNiSUHGQRVĢ VSROXSUDFRYDOLYĢDåNêFKþD- FLFKYOiGDFKVWDYDĢGRSR]tåHY]ĢDK\PHG]LWURPLQDMY\ã- VRFKKRVSRGiUVNHMDVRFLiOQHM FLHQHMDNpKRSROLWLNDNWRUêPi ãtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLEROL NUt]\WDNåH6ORYHQVNRQHSUH- LQêQi]RUDSRWUHEXMHQLHNRQDGãWDQGDUGQpDSUHGVWDYRYDOL åtYDORQHMDN~YHĐN~WUDXPXÄ-H KRVHNtURYDĢ9åG\VRPKĐDXUþLW~PLHUXVWDELOLW\6~þDVQH WR]iVOXKDĐXGtDOHDMYHGHQLD GDONRQVHQ]XVOHERVLP\VEROLDMSUHGSRNODGRPSRNRMQpKR ãWiWX³GRGDO OtPåHSUH]LGHQWDYOiGDPDM~ ULHãHQLDþDVWRYHĐPLQiURþQêFK E\ĢSROLWLFNtSDUWQHUL³SUt]YX~ORKDYê]LHY³SRGRWNRO)LFR Prezident partnerom NRYDOVWêPåHSUH]LGHQWPXVt 8*DãSDURYLþDRFHQLOGYDUR]- 8SR]RUQLOåHYRY]ĢDKXNSUH- SRPiKDĢYOiGHSOQLĢSROLWLFNê PHU\MHKRS{VREHQLDDWRYHĐ- PLpURYLYOiGHDþLDVWRþQHDM SURJUDPDQLHE\ĢMHKRRSR]t-

FLRXÄ$MNHćVPHQHEROLYåG\ Y]KRGHYHGHOLVPHQiMVĢNRPSURPLV³SRGRWNRO*DãSDURYLþ 7HãtVDQDWRåHEXGHPDĢYLDF YRĐQpKRþDVXDYãDN]iURYHĖ Y\MDGULOSUHVYHGþHQLHåHPX V~þDVQtþOHQRYLDNDELQHWXEXG~ WURFKXFKêEDĢ+ODYQHVSRPHQXOVWUHWQXWLDQDNWRUêFKULHãLOLSUREOpP\NWRUp6ORYHQVNR DĐXGtWUiSLOL

7$65

POTEŠIL I SKLAMAL BEZDOMOVCOV Andrej Kiska po zložení prezidentského sľubu prekvapil. Namiesto obeda so štátnikmi či predstaviteľmi cirkví pozval na slávnostný obed do záhrady Grasalkovičovho paláca seniorov, deti z detských domovov a bezdomovcov. 1DREHGWDNSULãORDMSULEOLåQH SlWQiVĢĐXGtEH]GRPRYD=YlþãDLãORRQDMY]RUQHMãtFKSUHGDMFRYþDVRSLVX1RWD%HQH

Prvý a posledný raz -HGHQ]QLFKSUH]UDGLOåHKR RREHGHLQIRUPRYDODVRFLiOQDSUDFRYQtþND$NRXYLHGRO ].LVNXPiVXSHUSRFLWÄ-HWR SUYêSUH]LGHQWNWRUêVD]REHUi DMWDNêPLWRĐXćPLDNRV~SUHGDMFRYLD1RWDEHQH³NRQãWDWRYDO1HRþDNiYDYãDNåHE\ WDNpWRVWUHWQXWLDSRNUDþRYDOL DMYEXG~FQRVWL3RGĐDQHKRWR ERORSUYêDSRVOHGQêUD]Ä6NODGDOSUtVDKXWDNDVLNY{OLWRPX VSUDYLOWDN~WRVOiYQRVĢ³P\VOHOVL³-HWRRGSUH]LGHQWDSHNQp JHVWRRFHĖXMHPHåHP\VOtDMQD

WDNêFKĐXGtDNRVPHP\³]KRGOL VDćDOãtEH]GRPRYFL1LHYãHWFLYãDNEROLVSRNRMQt1DMPlQLH WtNWRUt]RVWDOLVWiĢKODGQtSUHG 3UH]LGHQVWNêPSDOiFRPÄ6RP WURFKXQDSiOHQê3RþXOVRPåH VDWXEXGHUR]GiYDĢQDSRþHVĢ SUH]LGHQWDREHGSUHEH]GRPRYFRYQRQDWHQVDQDSRNRQGRVWDOROHQSiUY\YROHQêFK.WRYLHSRGĐDþRKRLFKY\EHUDOLWLHå QHPiPþRMHVĢ³XYLHGROMHGHQ ]EH]GRPRYFRYþDNDM~FLFKSUHG 3UH]LGHQWVNêPSDOiFRP

Nemusí sa báť 3UL]HUDM~FLVDĐXGLDRNROR3UH]LGHQWVNpKRSDOiFDPDOL]QRYpKRQDMY\ããLHKRSUHGVWDYLWHĐD ãWiWXGREUpSRFLW\3RFKYDĐRYDOL VLMHKRQDGVWUDQtFNRVĢSULþRP

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

6OiYQRVWQêREHGSUH]LGHQWDDMHKRKRVWt)RWR7$65

YHULDåHWRþRSRYHGDOYRVYRMRPSUtKRYRUHDMVSOQt-HGQpPXPXåRYLVD]DVHQHSiþLORåH PiSUH]LGHQWRNRORVHEDPQRåVWYRRFKUDQNiURY3RGĐDMHKR Y\MDGUHQLDE\PDOE\ĢNRE-

þDQRPEOLåãLHÄ.HćFKFHE\Ģ GREUêSUH]LGHQWWDNE\VDWRKWRĐXGXQHPDOEiĢWHQPXQHXEOtåL³NRQãWDWRYDO 7$65 GG


číslo 12/2014

SPRAVODAJSTVO

7

$1'5(-.,6.$=/2ä,/6ď8%8-Ë0$6$ )81.&,(35(=,'(17$ Andrej Kiska zložil do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenského prezidenta. Urobil tak na nedeľnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.

NSR 3631/2A

Ä6ĐXEXMHP QD VYRMX þHVĢ DVYHGRPLHYHUQRVĢ6ORYHQVNHMUHSXEOLNH%XGHPGEDĢ REODKRVORYHQVNpKRQiURGD QiURGQRVWQêFKPHQãtQDHWQLFNêFKVNXStQåLM~FLFKY6ORYHQVNHMUHSXEOLNH6YRMHSRYLQQRVWLEXGHPY\NRQiYDĢ Y]iXMPHREþDQRYD]DFKRYiYDĢLREKDMRYDĢ~VWDYXDRVWDWQp]iNRQ\6ĐXEXMHP³FLWRYDO .LVNDÒVWDYX65$NE\VĐXE RGPLHWRODOHERE\KR]ORåLO

VYêKUDGRXQHPRKROE\VWiĢ QDþHOHãWiWX3UHGVHGQtþND ÒVWDYQpKRV~GX65,0DFHMNRYiSRWYUGLODåH.LVND ]ORåLOVĐXEYV~ODGHV~VWDYRXDXMDOVDWDNSUH]LGHQWVNHMIXQNFLH

Prevzatie úradu 3UH]LGHQWD.LVNXNWRUêMHDM KODYQêPYHOLWHĐRP2]EURMHQêFKVtO65 2665 þDNDODSR VOiYQRVWQRPVĐXEHSUHKOLDGND MHGQRWLHN2665DHNXPHQLFNiSRERåQRVĢ7H'HXPY.DWHGUiOHVY0DUWLQD1iVOHGQH Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFLSUHY]DO~UDGRGVYRMKRSUHGFKRGFX,YDQD*DãSDURYLþD 93UH]LGHQWVNHM]iKUDGH.LVNDSRGiYDOVOiYQRVWQêREHG SUHĐXGtEH]GRPRYDVHQLRURYY\XåtYDM~FLFKRSDWURYDWHĐVNpVOXåE\DPODGêFKĐXGt NWRUtY\UDVWDOLYGHWVNêFKGR-

PRYRFK1iVOHGQHSRORåLOYHQLHFNSDPlWQtNX%UiQDVORERG\DN\WLFXNSDPlWQtNX REHWLDPäHOH]QHMRSRQ\QD 'HYtQH

Slávnostná recepcia 2¿FLiOQ\GHĖXNRQþLOSUH]LGHQWVOiYQRVWQRXUHFHSFLRX QD%UDWLVODYVNRPKUDGH.LVND QDĖXSR]YDORNUHPSUHGVWDYLWHĐRYãWiWQ\FKRUJiQRYY\VRNêFKãN{OGLSORPDWLFNpKR ]ERUXþLFLUNYtDMKRVWtNWRUt UHSUH]HQWXM~~VSHãQpVORYHQVNp¿UP\VWDUWXSNRPXQLWX ¿ODQWURSLFNpDPLPRYOiGQHRUJDQL]iFLHþLNXOW~UQHLQãWLW~FLH3R]YDODMWêFKNWRUtGRVWDOLRFHQHQLH%LHODYUDQDURGLQ\ ]'REUpKRDQMHODD]GUDYRWQtNRYþLFHORVYHWRYR~VSHãQêFK ãWXGHQWRY 7$65

$QGUHM.LVNDVNODGiSUH]LGHQWVNêVĐXE)RWR7$65


8

naše novinky

LETO

10 VECÍ, KTORÉ MUSÍTE CEZ LETO URČITE STIHNÚŤ

þLQLHPHSRþDVWHSOêFKOHWQêFKYHþHURY7DNSUHþRMHGHQ]QLFKQHVWUiYLĢYSUtURGH" 6WDQRYDQLHRSHNDþNDWRMH LEDSiUWLSRYDNRY\XåLĢOHWQ~QRF3HNQêPVSHVWUHQtPMH SR]RURYDQLHDXJXVWRYHMQRþQHMREORK\PHWHRULFNpKRURMD 3HU]HtG $NVLFKFHWHY\FKXWQDĢ

$NVDYiPQHFKFHWUiYLĢþDV RVDPRWH]REHUWHVYRMXSRORYLþNXDOHERSVtNDNWRUêWRXUþLWHRFHQt$NSVtNDQHPiWH GOKãHMSUHFKiG]NHVDEXGHWHãLĢDMSVtN]~WXONX &KêEDM~YiPVWDUtSULDWHOLD]RãNRO\DLFKQiYãWHYX VWHVtFHSOiQRYDOLDOHQHXVWiOHRGNODGDOL"'OKRVWHQHYLGHOLVYRMXURGLQXQDRSDþQRPN~WHUHSXEOLN\"8UREWH WRFH]OHWR6ORYHQVNRXNUêYD PQRKRNUiVNWRUpVWHPRåQR HãWHDQLQHREMDYLOL3URVWUHGQtFWYRPWDNHMWRQiYãWHY\WDN PRåQRRSUiãLWHVWDUpSULDWHĐVWYiD]iURYHĖREMDYtWH QRYpPLHVWD 3RG YSO\YRP KRU~þDYREþDVUREtPH ]YOiãWQH UR]KRGQXWLD 1DYãWtYLPH ĐDGRY~ MDVN\ĖXSUHWRåHFH]]LPX MH SUtOLã ]LPD7DN-

WLHåP{åHWHSUHNRQDĢRVREQêUHNRUGYMHGHQt]PU]OLQ\þLSUHþtWDĢPQRåVWYRNQtK RU\EiUVWYH$NVDSêWDWHSUHþRP\VDSêWDPHSUHþRQLH" .RPELQiFLDERGRY -HGQRWOLYpERG\P{åHWHNRPELQRYDĢ-HOHQQDYiVDNRVL VYRMYRĐQêþDV]RUJDQL]XMHWH 6N~VWHVLXURELĢYODVWQê]R]QDPPRåQRWURãNXLQãSLURYDQêDMWêPQDãtP DY\XåLWHOHWR QDSOQR

'RYROHQNRYDĢFH]FHVWRYQ~NDQFHOiULXMHXUþLWHSRhodlné, avšak skúste v sebe REMDYLĢGREURGUXåQpKRGXFKDDVSUDYWHVLSURJUDPVDPL 6DPR]UHMPHWDNWRVLY\SOQLĢ þDVMHQDPiKDYpVWRMtWRYãDN ]DWRDWDNêWRYêOHWEXGHPRåQRSDWULĢPHG]LWLHQDMNUDMãLH 2GVOQNDVLUDGLRGSR-

SOiYDQLHYVUGFLSUtURG\QDPLHVWRSUHSOQHQêFKN~SDOtVN 6ORYHQVNRSRQ~NDPQRåVWYR MD]LHUYNUiVQRPSURVWUHGt NWRUpYiã]iåLWRN]SOiYDQLD ]LQWHQ]tYQLD /HWQpNLQRVDWHãtYHĐNHM REĐXEH3R]ULHĢVLVNYHOê¿OP QDQHYãHGQRPPLHVWHOiND QLHOHQ¿OPRYêFKQDGãHQFRY &HOêURNVLYUDYtWHåHNRQHþQHQDSHþLHWHFKXWQêDãĢDYQDWêRYRFQêNROiþDOHQHQDãOLVWHVLþDV"=iMGLWHQDWUK DXSHþWHEXEODQLQXSRNWRUHMVLYDãDURGLQDEXGHHãWH GOKRREOL]RYDĢSUVW\ 0iWH]iĐXE\QDNWRUp VLQHYLHWHSRþDVURNDQiMVĢ þDV"3RþDVGRYROHQN\WRP{åHWHGREHKQ~ĢýRWDNMHGQRGĖRYêPDUDWyQþtWDQLDNQtK SR]HUDQLD¿OPRYELF\NORYDQLDDOHERWXULVWLN\"$OHERVL MHGQRGXFKRĐDKQLWHQDSRVWHĐ DRGG\FKXMWH $NYiPSRþDVURNDFKêED SRK\EP{åHWHWRGRKQDĢGOKêPLSUHFKiG]NDPLYRNROt

d

o k a ,

40

Leto býva zvyčajne najočakávanejším ročným obdobím. Nielen pre slnečné dni, ktoré ho sprevádzajú, ale i pre možnosť vychutnať si počas dovolenky to, čo sme si odopierali počas celého roka. Tu je pár tipov na letné aktivity, ktoré by ste určite nemali vynechať.

10 TIPOV NA CHALUPU Niektoré veci alebo osoby si so sebou na chalupu môžeme, musíme, alebo nesmieme zobrať. Kombináciu týchto vecí sme zhrnuli v desiatich tipoch. Tipy nie sú radené podľa dôležitosti a je možné ich čítať aj zdola nahor. 3U~WHQêN{ãVPDþLDWNDPLDOHERVPDþNRXNWRUiSRURGt3RGREQêN{ãPDOD %DELþND%RåHQ\1ČPFRYHM %DELþND %RåHQ\ 1ČPFRYHMDNRYãHWFLYLHPHYLHGODSUtNODGQêLG\OLFNêåLYRW na vidieku. 1LHþRVNOHQHQp$NR VDKRYRUtQHH[LVWXMHåLDGQH SUDYLGORåHYFKDOXSHPXVt E\ĢYãHWNR]GUHYD =DSHNQ~]iFORQNXVD GDM~XNU\ĢU{]QHQHGRVWDWN\NWRUpP{åHPDĢFKDOXSD=iFORQN\GRFKDO~SSDWULDDRGSDGN\V~NUDMãLHNHć LFKQHYLGLHĢ =iSLVQtNDE\VPHVL ]DStVDOL]iåLWN\]FKDOXS\ 3tVDĢ VL GR QRWHVX DOHER YLHVĢVLGHQQtNPiSR]LWtYQ\YSO\YQDSV\FKLNX-HOHQ PiOR]iĐXENWRUpQLþQHVWRMD3tVDQLHMHMHGQêP]QDMHNRQRPLFNHMãtFKNRQtþNRY

$NEXGHWHVWH[WRPVSRNRMQtDGRWNQHWHVDUHJLRQiOQHMSUREOHPDWLN\SRNRMQH QiPWH[W]DãOLWHGR1DãLFK Noviniek. -HGOR Y NRQ]HUYH 6RYHUHQêPGiWXPRPVSRWUHE\$E\VPHVDY\KOLQi-

NXSRPYGHGLQVNêFKSRWUDYLQiFKNWRUêFKRWYiUDFLH KRGLQ\V~YlþãLQRXRSRORYLFXNUDWãLHDNRWLHYPHVWiFK 'HWL$NPiPHYODVWQpGHWLMHGREUpQDQHQH]DEXGQ~ĢDE\QiVSRQiYUDWH GRPRYQHþDNDORQHPLOpSUHNYDSHQLH$OHERGHĢRPQHFKDĢGRPDGRVWDWRþQ~]iVREXY\ããLHVSRPtQDQêFK NRQ]HUY 7. Milovanú osobu. V noYRPSURVWUHGtVDĐXGLDþDVWRNUiWVSUiYDM~LQDN1DPLHVWHNWRUpMHL]RORYDQpPiPH ãDQFXVSR]QDĢþORYHNDDM ]GUXKHMDWUHWHMVWUDQ\0LORYDQ~RVREXP{åHPHY\VWDYLĢU{]Q\PVN~ãNDPNWRUpSR]QiPH]URPDQWLFNêFK ¿OPRYDDNRYLHPHURPDQWLFNp¿OP\VDNRQþLDãĢDVWQHDOHERVYDGERX=DXMtPDYêP]GURMRPLQãSLUiFLHMHDM UR]SUiYNDR3HUQtNRYHMFKD-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

O~SNH2GRKUiYDVDYKOERNRP OHVHDSRQ~NDQHNRQYHQþQêQiKĐDG DNRVLSRUDGLĢVSUHE\WRþQêPLRVREDPLDOH RSlĢYãHWNRVNRQþtãĢDVWQH D]ORMHSRWUHVWDQp 9tQRDOHERQLHþRRVWUHMãLH1DGOKpOHWQpYHþHU\ DOHERNĐDKãLHPXQDGYLD]DQLX]QiPRVWt7DNWRP{åHPH]tVNDĢQRYêFKSULDWHĐRYNWRUtQiPFH]]LPX FKDOXSXSRVWUiåLD9SUtSDGHåHVDDONRKROLFNêPQiSRMRPY\KêEDPHGHVWLOiW\ VDGDM~Y\XåLĢDNRGH]LQIHNFLD.DåGiURGLQDPiYODVWQpWLS\DVN~VHQRVWL 9OQXDLKOLFH3OHWHQLHMHXSRNRMXM~FHDYþDVRFK]LP\QiVEXGHãiOXSOHWHQêQDFKDOXSHKULDĢDNR VSRPLHQNDQDOHWR3HNQp ãiO\VLP{åHN~SLĢNDåGê

9\U R E L Ģ si šál vlastQRUXþQHMHVNXWRþQRXYê]YRXSUHY\WUYDOêFK 1DãH1RYLQN\$OH MHSUDYGHSRGREQpåH1DãH 1RYLQN\QRVtQDFKDOXSX SRãWiUNDDXåWDPQDYiVþDNDM~$NQDFKDOXSXSUHGVDOHQ1RYLQN\QHFKRGLD R]QiPWH WR UHGDNFLL $N YiP1RYLQN\QDFKDOXSX QRVt SRãWiUND D SULQHVLHWHVLDMYODVWQp]GRPRYD P{åHWHSRURYQiYDĢGLDQLH YRNUHVRFK


číslo 12/2014

LETO

9

10 RÁD PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA Ak sa chystáte v lete na zahraničnú dovolenku, ponúkame vám 10 dôležitých rád, na čo nezabudnúť pred odchodom, či už pôjdete autom do Chorvátska, letecky do Španielska alebo vláčikom do Nemecka. 9ãHWN\GRNODG\SUHGRGFKRGRPGYDNUiWVNRStURYDĢ± MHGQXNySLXVL]REHUWHVRVHERXGUXK~QHFKDMWHURGLQH 9SUtSDGHVWUDW\GRNODGRYþL RGFXG]HQLDXĐDKþtWHY\EDYRYDQLHVHEHDMSROtFLt 3UHGNRStURYDQtP sa

si u å

le t

YãDNXLVWLWHåHYãHWN\GRNODG\V~SODWQp1LHNWRUpNUDMLQ\Y\åDGXM~PLQLPiOQXSODWQRVĢ FHVWRYQêFK GRNODGRY ±PHVLDFRYDMSRQiYUDWH ]GRYROHQN\ 1LHYãHWFLVDFK\VWiPH GRYROHQNRYDĢYOX[XVQêFKKRWHORFKVSULSRMHQtPQDLQWHUQHW SUHWRVLQH]DEXGQLWHYãHWN\G{OHåLWpNRQWDNW\QDVORYHQVN~ DPEDViGXDVLVWHQþQpVOXåE\ þL]iFKUDQQp]ORåN\]LVWLĢ HãWHYSRKRGOtGRPRYD 3UL FHVWH GRþOHQVNêFKNUDMtQ(ÒMHSRWUHEQpPDĢVRVHERX SUHXND] SRLVWHQFD 'R LQêFK NUDMtQ VL však ne]DEXGQLWH

o!

SUHGY\FHVWRYDQtPX]DYULHĢ FHVWRYQpSRLVWHQLH2NUHP]iNODGQêFKVOXåLHEDNRMHSRLVWHQLHOLHþHEQêFKYêORKþLSRLVWHQLHSULVWUDWHEDWRåLQ\VD P{åHWHSULSRLVWLĢDMQDH[WUpPQHãSRUW\þLDNFKFHWHPDĢQiURNQDQiKUDGXãNRG\SULPHãNDQtOHWHFNHMGRSUDY\ =EDĐWHVLVRVHERXFHVWRYQ~OHNiUQLþNXVR]iNODGQêPL SRWUHEDPL1HPDOLE\YQHM FKêEDĢSDUDOHQUHK\GUDWDþQê UR]WRNSUL~SDORFKVSUHMVREVDKRPSDQWKHQROXSULVSiOHQLQiFKSULRGUHQLQiFKVD]tGH OHXNRSODWþLREYl]DOHDMGH]LQIHNþQêSURVWULHGRNþLSLQ]HWDQHEXGHQD]DKRGHQLH 'DMWHURGLQHDOHER]QiP\PYHGLHĢNHG\DNDPFHVWXMHWH1HFKDMWHLPLQIRUPiFLHYDNRPKRWHOLVDEXGHWH SRþDVGRYROHQN\QDFKiG]DĢ DGRKRGQLWHVLVQLPLSUDYLGHOQêNRQWDNW =iNODGQp LQIRUPiFLH R NDåGHM NUDMLQH QiMGHWH QDVWUiQNH0LQLVWHUVWYD]DKUD-

QLþQêFKYHFL65DOHERQDVWUiQNDFKMHGQRWOLYêFKYHĐY\VODQHFWLHYDNUHGLWRYDQêFKY65 1DMG{OHåLWHMãLHV~QDMPlLQIRUPiFLHREH]SHþQRVWQHMVLWXiFLL YNUDMLQHSRYLQQRPRþNRYDQt þLPLHVWQ\FK]Y\NRFK 3UHGRGFKRGRPQH]DEXGQLWH]DYULHĢRNQi]DWLDKQXĢ åDO~]LHDUROHW\Y\SQLWHYRGX SO\QDYãHWN\HOHNWURVSRWUHELþH1HFKDMWHQiKUDGQpNĐ~þH VYRMLPVXVHGRPDE\GRPiFQRVĢDVSRĖGYDNUiWGRWêåGĖD VNRQWURORYDOL9HćþRDNYiV Y\WRSLDVXVHGLD"1D]R]QDPVL ]DStãWHDMY\SUi]GQHQLHFKODGQLþN\DY\V\SDQLHVPHWtLQDN E\VWHWRSRQiYUDWH]GRYROHQN\PRKOLĐXWRYDĢ 1DMYKRGQHMãLDQDVWUiåHQLHPD]QiþLNDMHQHMDNiEOt]ND RVREDNWRUi]YLHUDWNRSR]Qi 2SDWURYQtNRYLQHFKDMWHSRGUREQpLQãWUXNFLHRYDãRPPLOiþLNRYLDDMVXPXQDSUtSDGQpYêGDYN\ âWDQGDUGQHKRWHO\XE\WRYiYDM~ NOLHQWRY Då SR

KRGLQHSUHWRLVWHRFHQtWHDNVLEXGHP{FĢVSUtMHPQLĢ þDNDQLHQDSOiåLDOHERSULKRWHORYRPED]pQHDQHEXGHPXVLHĢ KĐDGDĢSODYN\QDGQHNXIUD 3ULEH]SHþQRVWQHMNRQWUROHQDOHWLVNXQDMþDVWHMãLH ]SUtUXþQHMEDWRåLQ\Y\KDG]XM~PDQLN~URY~V~SUDYXYUHFNRYêQRåtNåLOHWN\DGRNRQFDDMWHNXWLQ\NWRUpPDM~YLDF DNRPO1DþLHUQXOLVWLQX SDWULDDMPHþHPtQ\JUDQiW\UR]EXãN\DOHDMOXN\ãtS\ DRãWHS\

10 RÁD, AKO SA UDRŽAŤ FIT Prichádza čas, keď každý z nás premýšľa o tom, ako sa dostať pred letom do formy. Namiesto rád, ako by ste mohli schudnúť do plaviek, vám ponúkame cenné ponaučenia overené rokmi. Pretože udržať sa fit nezávisí len od cvičenia a diétneho mučenia.

 &KRćte na turistiku ±þtPY\ããLHWêPOHSãLH ýR QD WRP åH MH YRQNX ƒ& 9iã SRFLW EXGH QDÄQHY\SRWHQLH³ %HUWHQDY\FKiG]N\ DMYDãLFKãWYRUQRKêFKPLOiþLNRYWUiYWHVQLPLYHĐD þDVX9iãUR]PD]QDQêGêFKDYLþQêDOHQLYêIUDQF~]VN\EXOGRþHNYiP]DWRLVWR SRćDNXMH $MYQDGFKiG]DM~FLFK WHSOHMãtFKGĖRFKMHSRWUHEQpXGUåLDYDĢPR]JRYp]i-

YLW\YÄNXU]H³ 8þWHVDVRVYRMLPLGHĢPL±QDMOHSãLHPDWHPDWLNX ±GHWLYiV]DWREXG~ PLORYDĢ -HG]WH GDU\ PRUD 1H]DE~GDMWHYãDNåHQDSU YHĐUêEMHQDVYHWHPiORDKRPiUHVDWHSHOQHSULSUDYXM~ ]DåLYD7LHSUHWR]MHGiOQLþNDY\ãNUWQLWHäUDORNRYQHORYWHVDPLDNQDWRQHPiWH SRWUHEQ~SUD[ 9\YDĐRYDĢVDQDOHKiWNXXEDEN\QDFKDOXSHWLHå QLHMHQDMOHSãLH=REHUWHPRW\NXDRNRSWHMDKRGRYp]iKRQ\âĐDKDþNRYpSRKiUHWDN EXG~FKXWLĢHãWHOHSãLH$Yiã VSiOHQêFKUEiWþDVRPWURFKXVWPDYQHGRSULMDWHĐQHM SRGRE\ 1HQDGiYDMWHQDQDãXVORYHQVN~GRPRYLQX6SR]QiYDMWHNUiV\URGQHM]HPH±þL

WHRþDPLQDGPyGQ\PLþDVRSLVPLäHQ\EXG~ãĢDVWQpDPRåQRYiVSXVWLDQDWUL GQL QD ÄR]GUDYQ~³ FKDWX VNDPRãPL 0HGLWXMWH.HG\NRĐYHN DNGHNRĐYHN1LHMHQLþOHSãLH DNRSRþ~YDĢ]YXN\SUtURG\ ãXPPRUDDOHERGêFKDĢþHUVWYêKRUVNêY]GXFK3R]QiPND±Y\VN~ãDMWHPHGLWRYDĢ YNDQFHOiULLDOHERYRIDEULNH +ODV\YDãLFKQDGULDGHQêFK P{åX]QLHĢDNRSR]HPVNêUDM 6WUiYWHYHĐDþDVXVĐXćPLNWRUêFKQHPiWHUDGL1Lþ WDN QHSRVLOQt RUJDQL]PXV DYiãKRYQ~WRUQpKRGXFKD XåYDXWHDOHER]NRQVNpKR PDUiWRY&KODSLEXG~ãĢDVWQt DNRNHćVDEXGHWHXVPLHYDĢ FKUEWD1D6ORYHQVNXMHYåG\ DPRåQRYiPSRåLþDM~VYRMX QDVYRMKRQDMYlþãLHKRQHSULDYHĐDPLHVWNGHVDĐXGLDPDM~ NUHGLWNXQDUêFKORPDUDWyQ WHĐD%XGHWHVDFtWLĢDNRE\VWH RYHĐDKRUãLHDNRY\ SRREFKRGRFK SUiYH]GRODOL0RXQW(YHUHVW âSHFLiOQDUDGDSUHåHQ\ âSHFLiOQDUDGDSUHPX±EXćWHPLOpQDVYRMLFKSDUW- åRY±EXćWHPLOtQDVYRMHSDUWQHURY3R]HUDMWHVQLPLKR- QHUN\3RFKYiĐWHLPREHG 'YRMVWUDQXSULSUDYLODUHGDNFLD )RWRGUHDPVWLPHFRP NHMIXWEDOQHLJQRUXMWHLFKND- QRYêNRVWêPQHSUHYUDFDM-


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

CHCÚ REGULOVAŤ OSÁDZANIE BILBORDOV Podpredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová (Smer-SD) chce opätovne regulovať osádzanie bilbordov. Po neúspechu s posledným návrhom zakázať výskyt tejto reklamy v blízkosti ciest prichádza s inou právnou úpravou, tentoraz spolu so straníckym kolegom Igorom Chomom. Návrhom ich novely stavebného zákona sa bude parlament zaoberať už na letnej schôdzi. Zmajkovičová chce bilbordy prekvalifikovať z reklamného zariadenia na reklamnú stavbu spadajúcu pod stavebný zákon. Reklamy sa majú deliť na tri typy podľa veľkosti stavby, kde je najväčšia reklamná plocha do troch metrov štvorcových, nasleduje od troch do 20 metrov štvorcových a stavby s najväčšou plochou nad 20 metrov štvorcových. Od veľkosti plochy budú závisieť poplatky. Doterajšie reklamné zariadenia, ktoré nespadali pod

stavebný zákon, lebo neboli pevne spojené so zemou alebo toto spojenie bolo sporné, sa stanú reklamnými stavbami. „Tým sa odstráni diskriminácia podmienok pre podnikateľov aj ich nadmerný počet, a tým aj neregulovaná záťaž životného prostredia,“ tvrdí Zmajkovičová,ktorá chce reklamné stavby odsunúť ďalej od ciest. Bezpečnostné stometrové pásmo sa má vytvoriť mimo obcí a miest pri diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách

Reklama má za účel upútať pozornosť, čo je však v protiklade k povinnostiam šoférov. Foto TASR

I. triedy, ktoré sú medzinárodným ťahom. Súčasné reklamné stavby nachádzajúce sa v tomto pásme budú musieť zmiznúť do dvoch rokov od

účinnosti zákona, ktorá je navrhovaná na november 2014. Za čierne stavby sa majú ukladať pokuty pevnými sumami, čím chce Zmajkovičová

odstrániť viaceré prieťahy vo vymáhaní pokút v odvolacom konaní. TASR

–25 % na dezodoranty, antiperspiranty a deo natural spreje len za 35 bodov! Od 01. 06. do 30. 06. 2014.

Takto výhodne šetrím najradšej!

–20 %

miss sporty

dm značka Balea

dm značka Balea

dm značka Balea

dm značka Balea

Pump Up Booster maskara

7-dňová energetická kúra v ampulkách

dezodorant s kokosom

dezodorant na nohy

telové mlieko do sprchy

dm bežná cena 3,49

7 ks

200 ml

279

200 ml, viac druhov

400 ml

4

1

1

3

lacnejšie od júna 2014

49 €

0,64 € za 1 ks

49 €

0,75 € za 100 ml

99 €

1 € za 100 ml

19

0,80 € za 100 ml

NPD 2023/14

 www.dm-drogeriemarkt.sk www.facebook.com/dm.Slovensko

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o


číslo 12/2014

INZERCIA

11

&+<67È7(6$1$23(5È&,8 %('529e+2ý,.2/(11e+2.č%8" PACIENTSKE PRÍRUČKY VÁM PORADIA, NA ČO SA PRIPRAVIŤ PRED OPERÁCIOU I PO NEJ Pacientov, ktorí sa chystajú na operáciu umelého bedrového alebo kolenného kĺbu, už nemusí trápiť neistota a strach z neznámeho. B. Braun pre nich totiž pripravil dve nové pacientske brožúry, ktoré im odpovedia na množstvo otázok. Zadarmo na stiahnutie sú na portáli www.staramsa.sk. Na týchto stránkach je aj poradňa s lekármi, články, rozhovory a príbehy pacientov po operácii. ďXGLDVDþDVWRREiYDM~VOHNiUPLRWYRUHQHKRYRULĢRVYRMLFK ]GUDYRWQêFKSUREOpPRFKDSUHWRVDPQRKRNUiWDQLRQRYêFK WHFKQROyJLiFKQHGR]YHGLD$M SUHWRY]QLNROSRUWiO/HSãLDVWDURVWOLYRVĢNGHV~LQIRUPiFLH RU{]Q\FKRFKRUHQLDFKDDMSRUDGĖDYNWRUHMRGSRYHGDM~OHNiUL±ãSHFLDOLVWLQDGDQ~SUREOHPDWLNXÄ9êPHQDEHGURYpKR DNROHQQpKRNĎEXSDWUtPHG]L QDMþDVWHMãLHRSHUiFLHYRUWRSpGLL3RþDVMHGQpKRURNDVD YþHVNêFKDPRUDYVNêFKQHPRFQLFLDFKY\NRQiSULEOLåQHWLVtFRSHUiFLtEHGURYpKR NĎEXDWLVtFYêPHQNROHQQpKRNĎEX.DåGpPXFKLUXUJLFNpPXYêNRQXYãDNSUHGFKiG]D XUþLWiKLVWyULDRFKRUHQLDVSRMHQiþDVWRVEROHVĢRXREDYDPL DREPHG]HQLDPLYNDåGRGHQQRPåLYRWH1DFHVWHNX]GUDYHQLXSDFLHQWRPSRPiKDM~QLHOHQ OHNiULD]GUDYRWQtFN\SHUVRQiO DOHQDMQRYãLHDMQDãHEURå~U\ NWRUpLFKSRYHG~SUHGRSHUDþQRXSUtSUDYRXLSRRSHUDþQêP VWDYRPDSRVN\WQ~LPRGSRYHGHQDRWi]N\NWRUpYV~YLVORVWLVRSHUiFLRXY]QLNQ~³KR-

YRUt08'U/XERPtU.OHSiþ 0%$þOHQYHGHQLD6NXSLQ\ %%UDXQ

Príručky poradia, ako s umelým kĺbom rehabilitovať či prejsť letiskovou kontrolou .DåGiEURå~UDSR]RVWiYD]R]iNODGQêFKLQIRUPiFLtRãWUXNW~UHDPRåQêFKGHIHNWRFKNĎEX ]R]QDPXMHSDFLHQWRYVPRåQRVĢDPLLPSODQWiWRYDLFKKLVWRULFNêPYêYRMRPDQiVOHGQH

6WLDKQLWHVL ]DGDUPRQD ZZZVWDUDPVDVN SUHGVWDYXMHDMVDPRWQ~RSHUiFLXYUiWDQHSUiFHPRGHUQpKRSRþtWDþRYRQDYLJRYDQpKR V\VWpPX2UWKR3LORWŠ=iYHUHþQpGYHNDSLWRO\SDFLHQWRP SULQiãDM~UDG\DNR]YOiGQXĢ SUYpNURN\SRRSHUiFLLDUHKDELOLWiFLLDSRVN\WXM~DMXåLWRþQpLQIRUPiFLHGREXG~FQRVWL 3DFLHQWLVDWXQDSUtNODGGR]YHGLDåHMHPRåQpSRåLDGDĢ

R3UHXND]QRVLWHĐDLPSODQWiWXþRRFHQLDSUHGRYãHWNêP SULRVREQêFKNRQWUROiFKQDOHWLVNXþLY]DEH]SHþHQêFKEXGRYiFKNHćP{åHEH]SHþQRVWQê UiPUHDJRYDĢQDNRYRYpNRPSRQHQW\XPHOpKRNĎEXDNRDM WLS\QDYKRGQpãSRUWRYpDSRK\ERYpDNWLYLW\ Ä7LHWREURå~U\QDMYlþãPLRFHQLDSDFLHQWLNWRUtPDM~]RSHUiFLHXPHOpKRNĎEXREDY\1D QLHNRĐNêFKPiORVWUiQNDFKWRWLåQiMGX]KUQXWpYãHWN\]iNODGQpG{OHåLWpLQIRUPiFLHDUDG\ NWRUpE\SUHGRSHUiFLRXPDOL SR]QDĢ%URå~U\V~LGHiOQ\P

SRPRFQtNRPSUHYãHWNêFKNWRUtVDSUHRSHUiFLXUR]KRGXM~þL VDQDĖXXåSULSUDYXM~6~SUHKĐDGQpVWUXþQpD]UR]XPLWHĐQpYãHWNêPYHNRYêPNDWHJyULiP³GRSĎĖD/XERPtU.OHSiþ

Presne a efektívne, to je navigačný systém 3RþtWDþRYêQDYLJDþQêV\VWpP 2UWKR3LORWŠMHFHORVYHWRYR QDMUR]ãtUHQHMãLH]DULDGHQLHQD SUHVQ~LPSODQWiFLXXPHOêFK NĎERY6\VWpPSRPiKDRSHUDWpURYLVSUiYQHSRORKRYDĢNRPSRQHQWLPSODQWiWXDQDVWDYLĢ VWDELOLWXNĎEXSULþRPSULKOLDGDQDLQGLYLGXDOLWXNDåGpKRSDFLHQWD9\ããLDSUHVQRVĢXPLHVWQHQLDVRVHERXSULQiãDYêUD]QH Y\ããLXåLYRWQRVĢDIXQNþQRVĢ XPHOpKRNĎEX1DUR]GLHORG

PQRKêFKLQêFKV\VWpPRYVD 2UWKR3LORWŠ~SOQH]DREtGHEH] ćDOãtFKSUHGY\ãHWUHQtþtP]QLåXMHUDGLDþQ~]iĢDåSUL]KRWRYRYDQtU|QWJHQRYêFKVQtPRN DOHERSRþtWDþRYHMWRPRJUD¿H

Zoznam pracovísk, kde sa využíva navigácia v ortopédii: Univerzitná nemocnica, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda (Bratislava-Petržalka) Fakultná nemocnica J. A. Reimana (Prešov) NSR 3625/2A

 Univerzitná nemocnica L. Pasteura (Košice) Nemocnica Košice-Šaca (Košice-Šaca)

EE


12

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Žiaci si prevzali ocenenia z rúk primátorky mesta.

OCENILI TALENTOVANÝCH ŽIAKOV V priestoroch obradnej siene Mestského domu v Prievidzi sa konalo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov prievidzských škôl. Žiaci svojou šikovnosťou reprezentovali školy na rôznych vedomostných, speváckych, výtvarných, recitačných či športových súťažiach.

Základná škola, Ul. Pavla Dobšinského

Lea Mátychová – 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole – škola v Európe. Gabriela Ficová – 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii C. V prírodovednej súťaži Poznaj a chráň obsadila 2. miesto.

Základná škola, Ulica energetikov

Alena Štorcelová – úspešná riešiteľka krajského kola geografickej olympiády a v súťaži Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec získala Cenu starostky obce Uhrovec. Stanislav Kračmer – víťaz krajského kola súťaže v prednese poézie a prózy „A slovo bolo u Boha“. Simona Barcíková – 1. miesto v matematickej súťaži Klokan a dosiahla 100-percentnú úspešnosť.

Základná škola, Malonecpalská ulica

Jakub Krajč – 3. miesto v slovenskom finálovom kole celoeurópskej Matematickej olympiády Pangea.

Základná škola, Mariánska ulica

Matej Mazúr, Jakub Mazúr – 2. miesto v medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov a 4. miesto v medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov Istrobot 2014 Dario Mikuš – víťaz celoslovenského kola Medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie v kategórii B. Ján Šimo – 3. miesto v celoslovenskom kole Medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie v kategórii B. Juraj Šuňal – 2. miesto v celoslovenskom kole prednesu pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

Lenka Baranovičová – 2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, 4. miesto v celoslovenskom kole olympiády v slovenskom jazyku, 3. miesto v celoslovenskej súťaži v tvorbe literárnych prác Medziriadky, 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Literárna Senica Pavol Beňadik – 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, 4. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády a 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže v programovaní Baltie 2014.

kole v Bratislave obsadil siedme miesto. Igor Hoppan – 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády a 3. miesto v krajskom kole šachového turnaja v Trenčíne.

Základná škola, Rastislavova ulica

Nicolas Heredia – spoluautor víťazných kolektívnych prác v rámci celoslovenského kola súťaže Európa v škole – škola v Európe a 1. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži s ekologickými námetmi. Karin Čičáková – spoluautorka víťazných kolektívnych prác v rámci celoslovenského kola súťaže Európa v škole – škola v Európe a 2. miesto celoslovenskej výtvarnej súťaži Dúha. Ella Ťapajnová – 2. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Patrik Prístupný – 3. miesto v krajskom kole technickej olympiády v kategórii B. Damián Jalakša a Roman Lenčeš – víťazi celoslovenského kola technickej olympiády, reprezentovali školu a mesto v dvoch celoštátnych kolách. Damián Jalakša sa umiestnil na 2. mieste a Roman Lenčeš na 4. mieste. Michal Mjartan – 1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády a v celoštátnom

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Základná škola, Ulica Sama Chalupku

Sofia Olšovská – 3. miesto v krajskom kole olympiády francúzskeho jazyka. Patrícia Záhumenská – 3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku.

Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

Daniel Jergič – 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole – škola v Európe v kategórii multimediálne práce. Valentína Harcegová – 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Desať rokov môjho života v EÚ. Dária Zubovská – 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Desať rokov môjho života v EÚ. Adrián Kočiš – čestné uznanie v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Európa v škole – škola v Európe. Tomáš Vlčko – získal v krajskom kole dejepisnej olympiády výborné 3. miesto.

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

Viktória Granecová – víťazka celoslovenskej vokálnej súťažnej prehliadky Stančekova Prievidza, festivalu detských spevákov populárnej piesne Studnička a detskej speváckej súťaže Jesienka. Anna Bártová – 1. miesto na Krištáľovej váze, pýši sa titulom Malokarpatský slávik. Text a foto: (mp)


číslo 12/2014

TÉMA

13

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ A UŠETRIŤ Za posledné obdobie zaznamenala samospráva niekoľko sťažností na preplnené zberné nádoby na plasty a to z viacerých informačných kanálov. Preplnené nádoby v drvivej väčšine prípadov nie sú dôsledkom nedostatku týchto nádob alebo ich nízkej kapacity, ale nesprávnym triedením odpadu alebo jeho nespracovaním pred odhodením do zbernej nádoby. Na Slovensku sa na osobu vyprodukuje vyše 280 kg plastov na ročne. Správnym separovaním sa dokáže zmenšiť množstvo komunálneho odpadu, čím sa znížia náklady spojené s jeho uložením na skládke. Platí teda pravidlo, že čím menej odpadu je na skládkach uloženého, tým viac fi nančných prostriedkov sa ušetrí. V prospech separovania hovoria aj ďalšie čísla. Podľa viacerých odborných štúdií sa separovaním odpadu len od roku 1994 dodnes ušetrilo 10 miliónov ton ropy. V krajinách, kde sa táto činnosť aplikuje v praxi, bolo

Ilustračné foto: TASR/Štefan Puškáš

do ovzdušia vypustených o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej. Pri separovanom zbere sa šetrí množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie. Neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. V Prievidzi

Preplnené zberné nádoby. Foto: odkazprestarostu.sk

došlo už niekoľkokrát k požiaru skládky, ktorý bol zapríčinený práve neseparovaným odpadom.

Ako správne separovať?

Plasty zbierame do označených žltých nádob alebo žltých plastových vriec, do ktorých patria prázdne plastové obaly z nápojov všetkých objemov (PET fľaše), prázdne plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a potravín, plastové fólie. Nepatria sem plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami), škatule od mlieka či džúsov nazývané aj „tetrapaky“. Sklo zbierame do označených zelených nádob alebo zelených plastových vriec. Sem patrí rozbité okenné sklo, prázdne poháre od zaváranín, fľaše od nápojov a liehovín bez zátok a uzáverov. Nepatria sem silne znečistené fľaše, plné ani čiastočne naplnené, porcelán, keramika, maľované sklo, obrazovky televízorov, zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo, krištáľové sklo, lepené autosklá, oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice. Papier zbierame do označených modrých nádob alebo

modrých plastových vriec. Patria sem noviny, časopisy, kartóny a lepenky, papierové obaly, katalógy, telefónne zoznamy, knihy bez tvrdých obalov. Nepatrí sem papier znečistený potravinami, olejom, jednorazové plienky, použité papierové vreckovky, vrstvené papierové obaly (z mlieka, džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými súčasťami, tvrdé obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier.

Pri separovanom zbere sa šetrí množstvo prírodných zdrojov. Kovové obaly zbierame do označených bielych nádob alebo bielych plastových vriec. Sem patria plechovky od nápojov, kovové uzávery z nápojov, konzervy, hrnce, riad, hliníkové fólie z potravinárskych obalov, nádoby z kozmetických sprejov. Nepatria sem veľmi znečistené obaly od potravín, nádoby od sprejov, nádoby od farieb. VKM Obaly (viacvrstvové kombinované materiá-

ly, „tetrapaky“) zbierame do označených červených nádob alebo červených plastových vriec, do ktorých patria škatule od nápojov, mlieka, mliečnych výrobkov a džúsov. Nepatria sem plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami). Bioodpad zbierame do označených hnedých nádob alebo priamo na domácich kompostoviskách. Patrí sem odpad z domácnosti (ovocie, zelenina) a zo záhrad (lístie, vetvy, tráva), odpad z prípravy jedál. Nepatria sem potraviny v obaloch, mäso, kosti, tekuté zvyšky, vajcia. Zmesový komunálny odpad zbierame do čiernych nádob, do ktorých patrí všetko to, čo sme nevyzbierali a nevytriedili predchádzajúcimi spôsobmi. Nepatria sem nebezpečné odpady, elektroodpad (napr. domáce spotrebiče, mobilné telefóny a nabíjačky) autobatérie, tužkové batérie, ortuťové teplomery, nábytok, drevo, pneumatiky, obaly od farieb. Ostatné komunálne odpady ako drobné stavebné odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady, elektro odpady a orezy drevín zberáme donáškovým spôsobom v rámci prevádzky zberného dvora. (mp)


14

naĹĄe novinky

KR�ŽOVKA

SPRĂ VY MESTSKEJ POLĂ?CIE

1

ZĂĄzraÄ?ne oĹžil

Na chodnĂ­ku v strede sĂ­dliska naĹĄla obyvateÄžka mesta leĹžaĹĽ mladĂŠho muĹža, ktorĂ˝ mal podÄža nej slabĂ˝ pulz a zrejme umieral. Hliadka zistila, Ĺže muĹž je bez viditeÄžnĂ˝ch zranenĂ­, na podnety nereagoval. Na miesto bola privolanĂĄ sanitka RLP. NĂĄhle sa mladĂ­k prebral a doslova skoÄ?il na nohy, kedy bolo jasnĂŠ, Ĺže je pod vplyvom alkoholu. Po vytriezvenĂ­ ho Ä?akĂĄ postih za priestupok na Ăşseku verejnĂŠho poriadku.

3

2

NelegĂĄlna zbierka

ObyvateÄž mesta oznĂĄmil pohyb dvoch Rumunov, ktorĂ­ vykonĂĄvajĂş nepovolenĂş finanÄ?nĂş zbierku. Osoby boli monitorovanĂŠ kamerou MsP a hliadka zistila ich totoĹžnosĹĽ. IĹĄlo o dvoch cudzĂ­ch ĹĄtĂĄtnych prĂ­sluĹĄnĂ­kov (1986, 1986), ktorĂ­ neoprĂĄvnene vyberali od okoloidĂşcich peniaze na ĂşdajnĂŠ humanitĂĄrne ĂşÄ?ely. Vec bola prejednanĂĄ uloĹženĂ­m blokovej pokuty. RozruĹĄenĂ˝ mladĂ­k oznĂĄmil, Ĺže na MariĂĄnskom vĹ&#x2022;ĹĄku sa pohybuje medveÄ?. Hliadka preverila uvedenĂş lokalitu okolo rozhÄžadne, no bezvĂ˝sledne. MladĂ­k s priateÄžkou tvrdil, Ĺže z krĂ­kov vybehlo zviera, o ktorom si pĂ´vodne mysleli, Ĺže je to väÄ?ĹĄĂ­ pes.

   

MestskĂĄ polĂ­cia Prievidza  !"# $ % #& #' $ ( $)"* + )" , $-./

NPD 3623/14

     

NPD 3545/14

  

  !    "# $ % &"    % '  $  $ #

NĂĄpoveÄ?: ALĂ N, ALOV, ARAP, AZA, EPI, LENORA, TARA.

Pes alebo medveÄ??

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ Mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky Prievidza, nĂĄklad 21 800 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu


číslo 12/2014

INFO

15


16

naše novinky

ŠPORT

ŠPORTOVCI ZANECHALI V TALIANSKU VÝBORNÝ DOJEM Autobus mladých športovcov nedávno vycestoval z hornej Nitry do partnerského mesta Prievidze – talianskej Luserny San Giovanni, kde sa odohrával 33. ročník miestnych Dní športu. Našu výpravu tvorili volejbalistky, gymnastky, bojnickí hádzanári a volejbalistky zo Zvolena. Na podujatí v Taliansku sa naša mlaď zúčastnila už po dvadsiaty druhýkrát a opäť zanechala výborný dojem. „Už si ani nepamätám, kedy sme boli naposledy takí úspešní. Všetky kategórie, kde štartovali športovci zo Slovenska, sme vyhrali. Naše volejbalistky vyhrali kategóriu žien, bojnickí hádzanári triumfovali medzi staršími žiakmi. Zvo-

Úspešná výprava z hornej Nitry v Luserne San Giovanni.

lenské volejbalistky, ktoré sú posledné roky súčasťou našej výpravy, zvíťazili v kategórii starších žiačok. Výborne sa prezentovali aj naše gymnastky, ktoré mali dve exhi-

bičné vystúpenia, jedno priamo v Luserne San Giovanni a druhé v Pinerole. Do partnerského mesta Prievidze vycestovali aj seniori Volejbalového klubu Prievidza, ktorí si

DOPRAVA ZADARMO

v priateľskom zápase poradili v piatich setoch s miestnym klubom Pinerolo,“ uviedol vedúci slovenskej výpravy Richard Fodor, ktorý v minulosti v Luserne San Giovanni

trénoval miestnych volejbalistov i volejbalistky. „Opäť tu vládla vynikajúca atmosféra, v partnerskom meste sme stretli množstvo priateľských ľudí. Naši športovci bývali v talianskych rodinách, ktoré im vytvorili príjemné zázemie. Získali tak nielen cenné skúsenosti, ale aj priateľstvá a spoznali inú kultúru. Momentálne už recipročne riešime príchod športovcov z Talianska do nášho mesta, kde už neboli z rôznych príčin niekoľko rokov. Budeme radi, keď ich budeme môcť v septembri privítať a oplatiť im aspoň čiastočne ich každoročnú pohostinnosť a starostlivosť o naše športové nádeje,“ dodal Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi. Text a foto: (lb)

20. - 26. 6. 2014

NAVYŠE ZĽAVA

*

21. - 22. 6. 50 km Vzťahuje sa na kúpne zmluvy uzatvorené od 21. 6. do 22. 6. 2014 na všetkých predajniach Asko nábytok, pri ktorých bude uhradená aspoň polovica z celkovej kúpnej sumy do 5-tich pracovných dní. Minimálna hodnota nákupu 400 EUR, závoz do vzdialenosti 50 km. Neplatí pre akciový a už zlacnený tovar. Ponuka platí aj pre E-shop. Podmienky na:

www.asko.sk aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

plnky Na všetky kuchynské do čítaná na pokladni Zľava Vám bude odpo lkovej sumy z ce

Ponuka platí od 20. 6. do 26. 6. 2014 alebo do vypredania zásob na všetkých predajniach v SR vrátane ponuky z E-shopu www.asko.sk. *Nevzťahuje sa na akciový a už zlacnený tovar. Zľavy sa odpočítajú z predajných cien priamo na pokladni a nie je možné ich kombinovať ani sčítať. Platí len na novo uzatvorené zákazky.

NPD 3484/14

Do vzdialenosti

Npd 12 2014 web  
Npd 12 2014 web  
Advertisement