Page 1

Dvojtýždenník

40 000 ks

Ročník: V. číslo. 04/2013 Dátum vydania: 14. 3. 2013

Prievidza

Začalo sa jarné čistenie

Rokovanie v Poľsku

Doplnenie zóny

Predstavia sa na Cypre

str. 2 Prievidzská mestská spoločnosť Správa majetku mesta, spoločnosť Tezas a Slovenská správa ciest začala so zametaním ciest a chodníkov.

str. 4 Prievidžania rokovali v Poľsku s predstaviteľmi partnerského mesta Jastrzębie Zdrój o možnej spolupráci v oblasti kultúry a športu.

str. 5 Centrálna mestská parkovacia zóna sa bude v Prievidzi pravdepodobne na podnet obyvateľov doplňovať o niekoľko častí ulíc.

str. 12 Študenti prievidzského gymnázia si vybojovali postup na majstrovstvá sveta v basketbale žiakov. Oporami tímu boli hráči BC Prievidza mládež.

MESTO PRIEVIDZA PLÁNUJE ZREKONŠTRUOVAŤ VIACERO CIEST Opravu a obnovu ciest na území mesta naplánovala samospráva v Prievidzi na časové rozmedzie troch rokov. Radnica má na opravu ciest v tomto roku vyčlenených 380 000 eur a na obnovu ciest v nasledujúcich dvoch rokoch 368 000 eur. Mesto už na rekonštrukciu vyhlásilo verejné obstarávanie. Spomínané práce chce financovať prostredníctvom úveru. „Samozrejme, tieto naše projekty a sumy, ktoré sme na ne vyčlenili, musia prejsť ďalším verejným obstarávaním. To, aká suma vyjde z tohto obstarávania, tú do projektu opravy a obnovy ciest investujeme,“ vysvetlil hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

Verejné obstarávania

Samospráva má v prípade opráv ciest vyobstarávanú projektovú dokumentáciu, momentálne sa koná verejné obstarávanie na realizátora prác. „Akonáhle sa uskutoční verejné obstarávanie a bude podpísaná zmluva, do štyroch mesiacov od spomínaného podpisu zmluvy musia byť tieto práce ukončené,“ doplnil Ďureje. Mesto už niektoré úseky, ako napríklad úsek pri ulici Falešníka, na Nábrežnej ulici a časť Ulice Vladimíra Clementisa opravovalo v minulom roku. Tento rok sa samospráva zamerala na opravy ciest v každom volebnom obvode. Pokračovanie na strane 2


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

STRETNUTIA OBYVATEĽOV S VEDENÍM MESTA A POSLANCAMI MSZ Aj v tomto polroku sú naplánované stretnutia obyvateľov s vedením mesta Prievvidza a poslancami MsZ. Stretnutia sa budú konať v každom volebnom obvode, podľa pripraveného harmonogramu. Okrem vedenia mesta a poslancov na nich budú aj zástupcovia spoločností UNIPA, spol s r. o., TEZAS, s. r. o., a SAD Prievidza, a. s.

Harmonogram stretnutí

18. marca o 17. hodine pre prímestskú časť Veľká Lehôtka v kultúrnom dome Veľká Lehôtka 19. marca o 16.30 h pre prímestskú časť Malá Lehôtka v Kultúrnom dome Malá Lehôtka 19. marca o 18.30 h pre prímestskú časť Hradec v kultúrnom dome Hradec 15. apríla o 17. hodine pre Staré Mesto, Dlhú ulica,

Piesky na ZŠ na Rastislavovej ulici 22. apríla o 17. hodine pre sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky v kultúrnom dome Necpaly 6. mája o 17. hodine pre sídlisko Píly, Staré Mesto v Hoteli Magura 13. mája o 18. hodine pre sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky na ZŠ na Ulici Pavla Dobšinského 20. mája o 18. hodine pre sídlisko Sever – Kopanice na ZŠ na Ulici energetikov

(bb)

ČASTÉ SŤAŽNOSTI PRI PRESTAVBE BYTOV Oddelenie stavebného poriadku mesta Prievidza zaznamenáva v prvých týždňoch nového roka viacero sťažností a oznámení, ktoré smerujú na opravy a rekonštrukcie bytových domov a bytov. „Denne zaznamenávame priemerne dve sťažnosti podobného druhu. Zväčša ide o anonymné sťažnosti, po prešetrení ktorých zistíme, že sú neopodstatnené. Majitelia bytov vykonávajú iba práce jednoduchého charakteru na ktoré nemusia mať žiadne povolenia od mestského úradu,“ vysvetľuje Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. Sťažovatelia často poukazujú na to, že vlastníci bytových domov nemajú potrebné povolenia k rekonštrukcii svojich bytov. Mesto Prievidza preto obyvateľom odporúča, aby si

už pred podaním takejto sťažnosti preverili, či dané stavebné práce vyžadujú stavebné povolenie, resp. ohlásenie na stavebnom úrade. Všetky potrebné dokumenty pre oblasť stavebného poriadku sú uverejnené na internetovej stránke mesta http:// www.prievidza.sk/obyvatel/ tlaciva-a-formulare/odbor-uzemneho-planovania-stavebneho-poriadku-vystavby-a-zivotneho-prostredia/. (bb)

MESTO PLÁNUJE ZREKONŠTRUOVAŤ VIACERO CIEST Dokončenie zo strany 1 „V každom zo siedmich volebných obvodov sme sa snažili spravodlivým systémom vybrať cestu v najhoršom stave,“ priblížil tohtoročné opravy ciest Ďureje. Ďureje pripomenul, že plánované opravy ciest na území mesta nemajú nič spoločné s opravami výtlkov, ktoré realizuje mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

Plán rekonštrukcie ciest

Samospráva predstavila trojročný plán obnovy a opravy ciest už v decembri minulého roka. V tomto termíne sa budú rekonštruovať hlavne úseky ciest, ktoré sú v havarijnom stave, a na ktorých sa nič nerobilo už niekoľ-

ko desiatok rokov. „Plán rekonštrukcie ciest je rozdelený na opravu a obnovu ciest. Obnova, na ktorej projektovú dokumentáciu už taktiež koná verejné obstarávanie, sa týka kompletného stiahnutia asfaltu, rozšírenia cest-

ných komunikácií a rozšírenia chodníkov. Oprava ciest tiež zahŕňa výmenu asfaltu, pri nej sa však nezasahuje do štruktúry komunikácie,“ vysvetlil na záver Ďureje. TASR, foto: (bb)

ZAČALO SA ČISTENIE CIEST A CHODNÍKOV Prievidzská mestská spoločnosť Správa majetku mesta (SMMP) začala so zametaním ciest a chodníkov. Zametanie ulíc bude taktiež realizovať aj súkromná spoločnosť TEZAS a Slovenská správa ciest (SCC). „Správa majetku mesta Prievidza bude na strojové zametanie chodníkov po zimných mesiacoch využívať svoju techniku ako aj techniku SSC, ktorú spoločnosť zapožičia aj na čistenie ciest v správe mesta,“ uviedol hovorca Prievidze Michal Ďureje. „Zametanie komunikácií v správe mesta sa vykonáva po zimných mesiacoch, kedy je na cestách veľké množstvo štrku a prachu zo zimnej údržby. V minulých rokoch sa

Prievidzské ulice čistia viaceré mechanizmy. Foto: archív mesta

tieto práce začali vykonávať až koncom apríla. V tomto roku sme spustili jarné zametanie ciest v časovom predstihu už v polovici mesiaca február, teda ihneď ako nám to dovolili poveternostné podmienky,“ dodal hovorca mesta. Prievidzská mestská spoločnosť SMMP túto činnosť

vykonáva intenzívne v dvoch pracovných zmenách 16 hodín denne. V minulom roku mesto Prievidza do strojového čistenia ciest a chodníkov investovalo sumu 55 832 eur.

(bb)


SPRAVODAJSTVO

číslo 04/2013

VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV V NECPALOCH Stavebný úrad oznámil ešte koncom januára začatie stavebného konania akcie Výstavba nájomných bytov na Gazdovskej ulici v Prievidzi. Ide o stavbu štvorposchodového domu s dvomi samostatnými vchodmi. Má v ňom byť šesť trojizbových, osem dvojizbových a desať jednoizbových bytov. Bytovku by mala postaviť súkromná fi rma, po kolaudácii ju plánuje mesto odkúpiť, pričom peniaze chce získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a využije aj dotáciu z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Súčasťou stavby budú prístupová komunikácia a parkovacie plochy. „Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom zóny Prievidza – Necpaly a spĺňa stanovené zásady a regula-

tívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov v časti Necpaly. S výstavbou bytového domu sa počítalo už pri schvaľovaní územného plánu zóny v roku 1998,“ informoval Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.

Na Gazdovskej ulici v Prievidzi by mala byť vybudovaná nová bytovka. Foto: archív

TRI OTÁZKY PRE PRIMÁTORKU PRIEVIDZE KATARÍNU MACHÁČKOVÚ Aký máte názor na výstavbu nového bytového domu s nájomnými bytmi v Necpaloch? Patrí výstavba nájomných bytov momentálne k jednej z priorít mesta? Som rada, že po desaťročí robíme systémové riešenie v oblasti bytovej politiky. Toto systémové riešenie zabezpečí opätovné zvýšenie počtu obyvateľov nášho mesta.

Problémom v nových bytovkách býva predražené nájomné, ktoré nedokážu bežní ľudia splácať. Môže to nastať aj v tomto prípade? V tomto projekte nehrozí predražené nájomné, pretože pri financovaní bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania je nájomné stanovené zákonom.

Nemáte teda obavy, že by byty zostali prázdne?

Evidujeme viacero požiadaviek občanov z okolitých obcí, tí požadujú možnosť bývania v Prievidzi. Som presvedčená, že tento projekt úspešný bude. Branislav Bucák

AGROPORADŇA: PREDPESTOVANIE RASTLÍN

NPD 020/13

Vážení čitatelia a záhradkári, sneh sa postupne roztápa a konáre stromov, ktoré držali bielu prikrývku, naberajú na sile, aby mohli opäť vyhnať púčiky. Jar nám už takpovediac klope na dvere. Ak sa v predjarí rozhodnete predpestovať úžitkové rastliny, zaistíte im tak výrazný náskok oproti priamemu výsevu do voľnej pôdy na začiatku jari. Kapustné, zelerové, pórové a šalátové planty si môžete predpestovať dosť skoro. Naopak rastliny zvyknuté na slnko, ako rajčiny, uhorky, cukety, papriky, treba najprv zasiať do skleníka alebo dať na okenný parapet. V izbových podmienkach máte do určitej miery možnosť regulovať teplotu a vlhkosť, zatiaľ čo vo vonkajšom prostredí sú rastlinky odkázané na rozmary počasia. V strede marca sú svetelné pomery natoľko dostatočné, aby zo semena vzišli pevné priesady. Na úspešný štart zvoľte optimálny substrát. Pôda zo záhrady často obsahuje spóry húb a zárod-

ky chorôb. Taktiež bežný záhradnícky substrát nie je príliš vhodný, nakoľko je doplnený o hnojivá, ktoré by bránili v klíčení semien. Vhodný je naopak kompost zmiešaný s pieskom, ktorý pred výsevom sparíte v rúre pri teplote 100 oC, alebo špeciálny výsevový substrát. V našej predajni Vám ponúkame výsevný substrát, ktorý zaistí priaznivé klíčenie semien, dobrý rast mladých priesad, udrží kyprosť a vzdušnosť výsevných plôch. Pri výseve do misky semenami rovnomerne posypte substrát. Mierne pritlačte, väčšie semená zasypte tenkou vrstvičkou pôdy a opatrne za-

vlažte rozprašovačom. Zakryte poklopom alebo tabuľkou skla. Nezabudnite zabezpečiť vetranie, napríklad podložením tenkého drievka. Keď rastlinky vytvoria prvé listy nad klíčnymi lístkami, je potrebné pikírovať. Tie najzdravšie a najsilnejšie opatrne malým drievkom vyberte z pôdy a presaďte do väčšej misky, aby získali dostatok priestoru na vytvorenie koreňového systému a listov. Z osobných skúseností vieme, že medzi zákazníkmi sú stále častejšie obľúbené minipareniská vhodné na domáce predpestovanie. Tieto produkty nájdete aj u nás. Miniparenisko + 24 ks tabliet – je praktické hobby parenisko vhodné na pestovanie priesad zeleniny a zakoreňovanie odrezkov kvetín a drevín. Manipulácia je veľmi jednoduchá, pričom rastliny sú vo vlastnej mikroklíme. Miniparenisko s ventiláciou – je určené na rýchlenie osív

s reguláciou vlhkosti pomocou dvoch otočných ventilov. Často nám, vážení zákazníci, kladiete otázku, ako používať rašelinové jiffy. Napíšeme si teda, čo vlastne jiffy sú a návod na ich použitie. Rašelinové jiffy sú lisované tablety vyrobené zo sterilnej spahagnovej rašeliny. Tá obsahuje minerály, ktoré upravujú kyslosť. Je veľmi vzdušná, čo pomôže odrezkom a semienkam rýchlo prekoreniť. Vďaka jej sterilnosti sa nemusíte báť škodcov ani chorôb. Kokosové vlákna a rašelina zabezpečujú výbornú drenáž. Tablety sú obalené tenkou biodegradovateľnou fóliou, čím sú šetrné k životnému prostrediu. Postup: tablety uložíte do ľubovoľnej plytkej nádoby, zalejete vodou a necháte nabobtnať asi 30 minút. Prebytočnú vodu vylejete, aby tablety nestáli vo vode. Do jamky v tablete vložíte semienko – nezatláčate ani nezakrývate. Celú nádobu aj s tab-

letami zabalíte do igelitu a asi tri dni necháte v pokoji. Potom rozprašovačom zavlažujete tak, aby tablety boli vlhké, nie však mokré. Po 5 – 6 dňoch rastlina vyklíči. Keď spozorujete na obvode alebo spodnej strane korienky, presadíte celú rastlinu aj s tabletou do črepníka, válovca, na stanovište. V našej ponuke nájdete aj AGROPERLIT. Je to nezávadný, prírodný materiál s nízkou objemovou hmotnosťou a veľkým množstvom pórov. Využijete ho pri zakoreňovaní mladých rastlín. Dobre prevzdušní pôdu a viaže na seba vodu a živiny. Vážení čitatelia a záhradkári, veríme, že Vám naše rady a ponuka širokého sortimentu tovaru, ktorú sa snažíme pre Vás v našej predajni zabezpečiť, prídu vhod. Tešíme sa na Vašu opätovnú návštevu a spoluprácu. S pozdravom kolektív predajne Agro

3


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ O VÝRUBE DANÍ Mesto Prievidza bude doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 priamo do domácnosti prostredníctvom zamestnancov mestského úradu v prvej polovici apríla. „Príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú dôležitým finančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh mesta. Mesto však eviduje vysoký počet občanov, ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu da-

ňových nedoplatkov,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. Najvyšší počet dlžníkov je evidovaný pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. „V prípade, že k dobrovoľnému plneniu nedochádza ani na základe zasielaných výziev, mesto u takýchto daňových dlžníkov vykonáva zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu mesta exekučným konaním. Daňoví dlžníci tak navyše znášajú aj náklady exekučného konania,“ dodal Ďureje. (bb)

MESTO ZVEREJNÍ ZOZNAM DLŽNÍKOV

PRIEVIDZA SA SNAŽÍ ROZVINÚŤ SPOLUPRÁCU S POLIAKMI Mesto Prievidza pracuje aj na budovaní vzťahov s partnerskými mestami. S poľským mestom Jastrzębie Zdrój má za cieľ rozvinúť spoluprácu najmä v oblasti kultúry, športu a školstva. Práve s týmto cieľom cestovala v druhej polovici februára výprava z Prievidze do Poľska.

Mesto Prievidza zverejní zoznamy daňových dlžníkov aj v roku 2013. Zoznamy neplatičov zverejnila samospráva aj minulý rok, vďaka tomu sa jej vrátili dlžné čiastky vo výške niekoľko desiatok tisíc eur. Ako informoval hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje, mesto postupuje v súlade so zákonom o správe daní. „Zverejnení budú daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru minulého roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnických osôb 1 600 eur, u podnikateľov 160 eur a rovnakú sumu u fyzických osôb,“ uviedol Ďureje. Samospráva sa rozhodla pre zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov už po druhýkrát. „Minulý rok sa nám vďaka zverejneniu zoznamu vrátilo od dlhodobých neplatičov viac ako 120 000 eur. Jedna firma nám dokonca vrátila nedoplatok vo výške 70 000 eur, po tom, čo sme len deklarovali, že plánuje-

Predstavitelia športových klubov rokovali v Poľsku o možnej spolupráci. Foto: (av)

me zverejniť tento zoznam. Dlžné sumy nám vďaka tomuto kroku vyplatilo niekoľko desiatok subjektov,“ doplnil Ďureje. Zverejnenie dlžných súm sa týka tých daní, ktoré patria pod správu mesta, teda dani z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a poplatkov za komunálny odpad. „Zoznam daňových dlžníkov plánujeme zverejniť na stránke mesta už v marci,“ uzavrel Ďureje.

TASR

„Čo sa týka kultúry, boli sme si pozrieť tamojšie kultúrne zariadenia a riešili sme účasť ľudových umelcov z Poľska na našich mestských dňoch a taktiež vystúpenie vybraných interpretov z poľského partnerského mesta v rámci mestských podujatí. Na mestských dňoch v Prievidzi bude tento rok umiestnený aj stánok propagujúci naše partnerské mesto z Poľska,“ informovala Petra Štefániková, riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.

V Poľsku aj športovci

Súčasťou prievidzskej výpravy v Poľsku boli aj piati funkcionári športových klubov, ktorí boli pozvaní na rokovanie s poľskými predstaviteľmi klubov zaoberajúcich sa rovnakým športovým odvetvím. Do mesta Jastrzębie Zdrój vycestovali Peter Černák z FC Baník Horná Nitra, Marcel Dobrovodský z Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, Martin Dobrotka zo Šachového klubu Prievidza, Ľudovít Škultéty z džudo klubu TJ So-

kol Prievidza a Mária Hausnerová z Mestského plaveckého klubu Prievidza. „Po spoločnom stretnutí s predstaviteľmi komisie kultúry a športu sme sa rozdelili a každému z nás sa venoval predstaviteľ rovnakého športu z Jastrzębie Zdrój. Ja som mal možnosť pozrieť si tamojší zimný štadión a debatovali sme o možnostiach vzájomnej spolupráce. Tá už tento mesiac naberie reálne kontúry, keď sa od 29. do 31. marca zúčastnia deviataci z Jastrzębie Zdrój na prievidzskom medzinárodnom hokejovom turnaji. V sobotu 13. apríla zasa naša predprípravka vycestuje na jednodňový turnaj do Poľska,“ prezradil Marcel Dobrovodský, tréner a funkcionár Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza.

Podpora podujatí

Nešlo pritom o prvé stretnutie s predstaviteľmi poľského partnerského mesta, na ktorom sa riešila spolupráca športových klubov z oboch miest.

„Toto stretnutie v Poľsku nadväzovalo na dohodu s Poliakmi o rozšírení spolupráce v oblasti športu. V blízkej dobe by mali nasledovať aj stretnutia funkcionárov ďalších klubov z oboch miest. Spolupráca by mala prebiehať na báze výmeny skúseností, na účasti detí a mládežníkov na turnajoch či sústredeniach v družobnom meste,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi. „Máme veľkú snahu podporiť medzinárodnú spoluprácu našich klubov s klubmi z družobných miest a dať tak možnosť vycestovať mladým Prievidžanom do zahraničia zbierať cenné skúsenosti. Aj tento rok už mesto finančne podporilo mládežnícky hokejový turnaj s medzinárodnou účasťou a vďaka vedeniu mesta pôjde 900 eur aj na výjazd prievidzských mládežníckych basketbalistov na turnaj do srbského Valjeva,“ dodal Bucák.

(al)


SPRAVODAJSTVO

číslo 04/2013

JARNÉ UPRATOVANIE PRIEVIDZE Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú a vyzývajú obyvateľov mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty a prevádzkovateľov podnikov a objektov na veľké Jarné upratovanie. To sa uskutoční v sobotu 23. marca od 8. do 12. hodiny. Odpad z vyhrabávania a zametania vo dvoroch medzi obytnými domami a na chodníkoch pred rodinnými domami bude odvážať spoločnosť TEZAS, s. r. o. Odvoz bude koordinovať Zelená linka (číslo telefónu 046/542 38 73), na ktorú treba hlásiť miesto uloženia odpadu. Jarné upratovanie sa nevzťahuje na veľkoobjemový a veľkorozmerný odpad, tie budú vykonávané v štandardnom režime.

Opité dievča Vodič autobusu MHD oznámil, že viezol opité mladé dievča, ktoré zvratkami znečistilo autobus aj lavičku na autobusovej stanici. Dievča z vozidla ušlo. Hliadka MsP Prievidza neďaleko stanice zaistila maloletú dievčinu z Prievidze (1998), ktorá javila známky požitia alkoholu, ktorá sa k znečisteniu autobusu priznala. Na miesto privolali jej matku a orientačná dychová skúška požitie alkoholu u menovanej potvrdila. Jarným upratovaním si môže ktokoľvek skrášliť svoje okolie. Foto: TASR/Mi-

NPD 021/13

Poliaci hľadali auto Obyvateľ mesta oznámil, že dvaja muži na aute s poľským evidenčným číslom poškodili uzatváranie vchodových dverí na bytovom dome. Privolanej hliadke mestskej polície Prievidza dvaja Poliaci najskôr tvrdili, že ničoho protiprávneho sa nedopustili. Po dokázaní manipulácie s dverami poškodené uzatváranie uviedli do pôvodného stavu, pričom chýbajúcu časť dverí museli vybrať zo smetného kontajnera, kam ju predtým zahodili. Obidvom bola na mieste uložená bloková pokuta. Až potom uviedli, že hľadajú obyvateľa mesta, ktorý si pred rokom požičal v Poľsku motorové vozidlo a doteraz ho nevrátil. Na základe miestnej znalosti príslušníci MsP vedeli, kde sa uvedené vozidlo s poľskými evidenčnými číslami nachádza a majitelia ho na mieste spoznali. Overenie potvrdilo, že auto bolo v Poľsku vedené ako odcudzené. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Prievidza a vec prevzal Policajný zbor SR. Chcel do väzenia Hliadka MsP Prievidza bola vyslaná na poplach k chránenému objektu, ktorý signalizoval narušenie. Pred prevádzkou sa nachádzala osoba, ktorá držala v ruke dlažobnú kocku a zrejme mala úmysel rozbiť sklenenú výplň vstupných dverí. Muž po výzve príslušníkov mestskej polície dlažobnú kocku položil na zem. Išlo o M. P. (1977) z okresu Prievidza, ktorý bol predvedený na MsP za účelom podania vysvetlenia, kde uviedol, že motívom jeho konania bola snaha dostať sa do väzenia z dôvodu jeho osobných a finančných problémov. Vďaka rýchlemu príjazdu hliadky na však objekte nevznikla žiadna škoda, preto sa „túžba“ menovaného v tomto prípade nesplnila.

„Veríme, že spoločne si urobíme Prievidzu krajšou. Primátorka mesta i poslanci mestského zastupiteľstva v Prievidzi vopred ďakujú všetkým, ktorí sa zapoja do upratovania,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza. (bb)

SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE

lan Kapusta

MsP v Prievidzi

5


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

POZOSTALÍ PO OBETIACH VÝBUCHU: NA MAREC 2007 SA NEDÁ ZABUDNÚŤ Hoci vinníci tragédie vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky z marca 2007 neboli ešte potrestaní, štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec verí, že zodpovednosť za stratu ľudí, ktorí zahynuli pri výbuchu, bude vyvodená. Povedal to 2. marca v Novákoch v príhovore na pietnej spomienke venovanej šiestemu výročiu výbuchu vo vojenskom podniku. „Našou snahou je maximálne napomáhať riešeniu situácie a jeho súčasťou je aj ekonomická záchrana Vojenského opravárenského podniku,“ dodal Koterec. Jedna z pozostalých po obetiach tragického výbuchu vo VOP Nováky Erika Vačková, ktorej pri výbuchu zahynula dcéra, pre médiá zdôraznila, že na udalosti z marca 2007 sa nedá zabudnúť. „Ako sa na to dá zabudnúť? To mám dennodenne pripomenuté, lebo mám deti, jej deti doma,“ povedala. Z prebiehajúceho súdneho pojednávania má zlé pocity.

„Veľmi zlé, lebo nič sa nerieši, stále sa to nejako naťahuje. Aj na jar, keď sme boli na súde, ešte nejaký zamestnanec či majster zmenil výpoveď. Ešte aj tí, ktorí neboli ranení a ostali nažive, rozprávajú, aký bol priebeh, tak to súd nerešpektuje. Je to taká doba, že nie a nie vyšetriť, ako to bolo,“ doplnila. Výbuch presne nezisteného množstva výbušnej látky vo VOP Nováky spôsobil 2. marca 2007 deštrukciu delaboračnej haly a usmrtil osem pracovníkov. Vedenie VOP Nováky následne prijalo viaceré zásadné opatre-

NAKÚPILI VIAC AKO DVE STOVKY KNÍH

nia, aby boli riziká pri práci eliminované na minimum a aby nedošlo k žiadnemu ďalšiemu pochybeniu. Ekonomická situácia podniku bola po tragédii dlhodobo nepriaznivá. Súčasné vedenie s cieľom zastabilizovať podnik a zachovať zamestnanosť v regióne VOP na 20 rokov prenajalo strategickému partnerovi, ktorého vybralo v rámci verejného ponukového konania. Koterec uviedol, že jednou z prvých podmienok, ktoré dávalo ministerstvo obrany pri preberaní VOP Nováky do rúk nového vlastníka, bolo

Pietna spomienka pri príležitosti 6. výročia tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch. Foto: TASR/Alexandra Moštková

to, aby medzi jeho prioritami bola bezpečnosť v podniku. Súdne pojednávanie s piatimi bývalými manažérmi VOP Nováky, ktorí sú obvinení z pre-

činu všeobecného ohrozenia, bolo vo februári prerušené, pokračovať má v apríli. TASR

DOPLNENIE PARKOVACEJ ZÓNY NA PODNET OBYVATEĽOV

Súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi je Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, ktorá spolu so svojimi tromi pobočkami zabezpečuje knižnično-informačné služby pre obyvateľov mesta Prievidza. Pretrvávajúcim problémom bola obnova knižného fondu, ktorá sa pre nedostatok finančných prostriedkov mohla realizovať len vo veľmi obmedzenej forme alebo vďaka darom od čitateľov a podporovateľov. „Keďže sme chceli prinášať našim čitateľom zaujímavé aktuálne knižné tituly, rozhodli sme sa riešiť túto situáciu prostredníctvom výpredajov vyradených kníh, z ktorých výťažok bude použitý práve na nákup novej literatúry,“ hovorí riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska Petra Štefániková. „Počas minuloročných štyroch výpredajov vyradených kníh z knižnice sme vďaka všetkým, ktorí si kúpili knižku, nazbierali spolu 632,60 eur. K tejto sume sme pridali ešte približne raz takú sumu získanú z rôznych projektov. Celkovo sme mohli touto cestou zakúpiť nových

230 publikácii do troch našich pobočiek,“ dodala. V tejto aktivite pokračuje Kultúrnej a spoločenské stredisko v Prievidzi aj tento rok. Zatiaľ posledný výpredaj vyradených kníh sa konal minulý štvrtok až sobotu v Dome kultúry v Prievidzi. (bb), foto: TASR/Radovan Stoklasa

Centrálna mestská parkovacia zóna sa bude v Prievidzi pravdepodobne na podnet obyvateľov doplňovať o niekoľko častí ulíc. „Doplnenie niektorých častí v existujúcej Centrálnej mestskej parkovacej zóne bolo predmetom rokovania mestského zastupiteľstva na konci januára, ktorému predchádzalo viacero podnetov zo strany zástupcov bytových spoločenstiev volebného obvodu číslo I. Momentálne je doplne-

nie projektu vo svojej prípravnej fáze,“ informoval hovorca Prievidze Michal Ďureje. „Doplnením zóny vznikne približne sto už existujúcich parkovacích miest, ktoré doposiaľ neboli začlenené do tejto zóny. Miesta vyčlenené pre motorové vozidlá budú doplnené na ulici Jesenské-

ho, Šumperskej, M. Mišíka, G. Švéniho, Dlhej ulici, Rastislavovej a na ulici Matice Slovenskej,“ dodal Ďureje. Začiatok prác na doplnení Centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi sa predpokladá v jarných mesiacoch. Text a foto: (bb)


SPRAVODAJSTVO

číslo 04/2013

7

ZBIERKA NA SOCHU DOBRÉHO PASTIERA V prievidzskej mestskej časti Necpaly pred kaplnkou je naplánované osadenie sochy Dobrého Pastiera – patróna Necpál. Na tento účel bola spustená zbierka. Štvrtá veľkonočná nedeľa je v katolíckom svete známa pod názvom nedeľa Dobrého Pastiera. Ježiš sa nám predstavuje ako Dobrý Pastier svojich oviec, ktorý každú jednu ovečku pozná po mene. Toto znázor-

nenie je symbolické a vystihuje skutočnosť, že aj každého z nás Boh veľmi dobré pozná. Obraz pastiera stáda oviec je známy už z čias pred narodením Krista. Aj v Prievidzi, v mestskej časti Necpaly, býva každoročne pri Kaplnke Dobrého Pastiera na štvrtú veľkonočnú nedeľu svätá omša. Táto dlhoročná tradícia, keď sa veriaci obyvatelia Necpál a pozvaní hostia schádzajú na vyzdobenom vonkajšom priestore pred kaplnkou, je pod ochranou Dobrého Pastiera, ktorý sa takto stal patrónom Necpál. „Drahí veriaci, vážení rodáci z Prievidze – Necpál, podnikatelia, sponzori, ľudia dobrej vôle, radi by sme vás informovali o zámere realizácie ume-

leckého diela – sochy Dobrého Pastiera pri kaplnke v Necpaloch. Som presvedčený, že aj s Vašou morálnou a finančnou podporou, o ktorú vás prosíme aj touto formou, sa podarí úspešne realizovať tento zámer,“ vyzýva k podpore Alojz Petráš, akademický maliar. „Úprimne vopred ďakujeme za prejavený záujem, vašu ochotu a pomoc. Aj malý finančný príspevok pomôže dotvoriť a skultúrniť okolie kaplnky v Necpaloch, ktorá sa spolu so sochou Dobrého Pastiera stane symbolom – centrom Necpál, duchovnou vzpruhou v dnešnej uponáhľanej dobe,“ dodáva. (ap, av)

Alojz Petráš

ZÁBAVNÝ PARK KRAJINA LEGIEND SA ZAČNE V BOJNICIACH STAVAŤ ASI AŽ BUDÚCI ROK Náučno-zábavný park s pracovným názvom Krajina legiend sa začne stavať pravdepodobne až budúci rok. Potvrdila to konateľka spoločnosti Kastor, s. r. o., Jarmila Grujbárová. Firma však začala s prípravnými prácami už minulý rok, realizáciou protipovodňových opatrení na území, kde má park stáť. „Projekt je v štádiu, kedy je vydané územné rozhodnutie a pripravuje sa dizajn parku a fázovanie projektu. Vzhľadom na stupeň prípravy projektu a pripravovaný počet pracovných miest sme požiadali o poskytnutie investičnej pomoci od štátu, konkrétne od Ministerstva hospodárstva SR a v rámci tejto žiadosti sme oslovili aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V tomto období teda čakáme na vyjadrenie ohľadom našej žiadosti,“ uviedla Grujbárová. Grujbárová na otázku, či firma bez štátnej pomoci park nezačne stavať odpovedala, že štátna dotácia nie je dôvodom odsúvania začiatku výstavby parku. „Investič-

ná pomoc by však výstavbu parku značne urýchlila,“ vysvetlila. Začiatok realizácie projektu v minulosti brzdilo aj vysporiadanie a výkup pozemkov, na ktorých má park stáť. „Všetky pozemky, ktoré sa nachádzajú na dotknutom území máme v súčasnosti už vysporiadané,“ doplnila Grujbárová. Park by mal vytvoriť zhruba 2 000 pracovných miest, z toho 800 už počas samotnej výstavby. Realizátori projektu, firmy Kastor, s. r. o., a Castor & Polux, a. s., predpokladajú, že investičné náklady na park sa budú pohybovať vo výške 240 miliónov eur. Rozlohu parku odhadujú investori na 31 hektárov. TASR


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

MESTO BY MALO PO ROKOCH ZÍSKAŤ GEOTERMÁLNY VRT Geotermálny vrt, ktorý sa nachádza na území mesta Handlová by mala po rokoch získať do vlastníctva handlovská samospráva. Vrt patrí štátu, Handlová ho plánuje po prevode využiť ako zdroj vody pre mestskú plaváreň a malý aquapark. „Dúfame, že v najbližšom čase príde k podpisu zmluvy s Ministerstvom životného prostredia SR. Zatiaľ sme dostali oznámenie o uzavretí zmluvy na prevod vrtu RH1 – Handlová. Žiadosť mesta Handlová bola ponukovou komisiou na prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu vyhodnotená ako opodstatnená, teda splnila podmienky prevodu,“ uviedla hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.

V pláne aquapark

Mesto plánuje zdroj termálnej vody napojiť na mestskú plaváreň a má vypracovanú aj štúdiu na vybudovanie malého aquaparku v mieste bývalého kúpaliska na Ulici 1. mája, kde sa nachádza aj plaváreň. „Náklady na vybudovanie aquaparku predpokladáme vo výške niekoľko miliónov eur, hrubý odhad nákladov v prípade na-

pojenia plavárne je 1,5 milióna eur,“ doplnila Paulínyová.

Finalizujú zmluvu

Hovorca Ministerstva životného prostredia SR Maroš Stano sa vyjadril, že ministerstvo v súčasnosti finalizuje zmluvu o prevode vlastníctva geotermálneho vrtu. „Zmluva by mala byť mestu Handlová odoslaná v najbližšom období. Podľa geologického zákona pôjde o bezodplatný prevod vlastníctva na účely zabezpečovania všeobecne prospešných služieb,“ uviedol. Vrt s geotermálnou vodou s teplotou 37,5 °C odovzdal do užívania mesta ešte v apríli 2010 vtedajší minister životného prostredia Jozef Medveď. Ako sa vtedy vyjadril, termálna voda z vrtu môže byť novou príležitosťou pre Handlovú po vyčerpaní uhoľných zásob. „Je to jedno z opatrení, ktoré vláda SR schválila v pro-

V Handlovej by mohol vyrásť nový aquapark. Foto: archív

spech riešenia útlmu ťažby uhlia v Bani Handlová,“ konštatoval Medveď.

Dostatok vody

Vrt je hlboký 1 201,3 metra a jeho výdatnosť je 15 litrov termálnej minerálnej vody za sekundu. Treba ju však z vrtu čerpať, pretože nevyviera sama.

„Je to voda, ktorú možno ihneď využívať na vykurovanie, pretože nevytvára usadeniny v potrubiach. Bude jej dostatok aj na vybudovanie vodného parku, ale aj na ozdravné účely. Svojím zložením sa totiž približuje termálnej liečivej vode v Kúpeľoch Turčianske Teplice. Voda je kalcio-magnézio-

-sulfáto-bikarbonátového typu a mineralizácia dosahuje 1,073 gramu na liter. Je to mimoriadne priaznivé zloženie na rôzne použitie,“ vysvetlil výhody termálnej vody pri odovzdávaní vrtu do užívania mestu Handlová geológ Anton Remšík. TASR

KRAJ VRAJ POMÁHA FIRMÁM HĽADAŤ ODBYT, TIE O TOM NIČ NEVEDIA Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) mal ešte nedávno podpísaných šesť bilaterálnych dohôd o spolupráci s partnerskými zahraničnými regiónmi. Siedmym je Černihivská oblastná štátna administratíva. Podpísanie dohody schválilo koncom februára zastupiteľstvo TSK. So štyrmi regiónmi však kraj v posledných rokoch prakticky vôbec nespolupracuje. Vyplýva to zo správy o spolupráci TSK s partnerskými regiónmi, ktorú poslancom predložila poverená vedúca Oddelenia medzinárodnej spolupráce TSK Sylvia Maliariková. Ako sa uvádza v správe, posledná komunikácia s predstaviteľmi Volgogradskej administratívnej oblasti bola v roku 2008, posledný kontakt so zástupcami Čuvašskej republiky

v Ruskej federácii bol ešte o rok skôr. Žiadny kontakt nemal TSK vlani ani s nórskym regiónom Sor-Trondelag. Kontakt s francúzskym regiónom Picardia spočíval vlani podľa Maliarikovej správy v snahe zaradiť článok o trenčianskom regióne do tamojšieho regionálneho mesačníka a v komunikácii o usporiadaní basketbalového a volejbalového turnaja v Považskej Bystrici. Intenzívnejšia spolupráca tak podľa správy existuje len so susedným

Zlínskym krajom a čiastočne s chorvátskou Istriou.

Našli vraj kontakty

Napriek faktom, ktoré uviedla do správy, Maliariková nesúhlasí, že spolupráca s niektorými oblasťami by bola doslova nulová. „Ako môžeme povedať, že s Čuvašskom nie je žiadna spolupráca? Keď sme začínali s Čuvašskom, vždy boli v delegácii podnikatelia, ktorým Trenčiansky samosprávny kraj otvoril dvere v podnikaní. Ako jeden prí-

klad za všetky uvediem firmu Fructop z Ostratíc. Majiteľ sa dostal do delegácie, našiel si tam kontakty a teraz už spolupráca ide autonómne. Potrebujeme, aby si naše malé firmy našli odbytištia. Toto je konkrétny prípad, podobne ako Banko Fashion. A takto by som mohla pokračovať ďalej,“ zdôraznila význam kontaktov Maliariková.

Prekvapení podnikatelia

Tvrdenia vedúcej odboru medzinárodnej spolupráce v spoločnosti Fructop z Ostratíc popreli. Podľa konateľa spoločnosti Miloša Šeba nevedia o žiadnych kontaktoch s ruskými partnermi a neexistuje

ani žiadna spolupráca medzi spoločnosťou Fructos a nejakou firmou v Ruskej federácii. Ešte viac bol z informácií Maliarikovej prekvapený generálny riaditeľ textilnej spoločnosti Zornica Banko Fashion v Bánovciach nad Bebravou Igor Maukš. „Rád by som spoznal človeka, ktorý toto povedal. Som tu 17 rokov a nikto z VÚC-ky, ani upratovačka, nám nikdy nepomohol. Oni ani nevedia, čo tu vyrábame a ja ani neviem, kam oni chodia. Ja som sem dotiahol nemeckú firmu a to je náš hlavný nosný program,“ reagoval riaditeľ spoločnosti. TASR


ZAUJĂ?MAVOSTI

Ä?Ă­slo 04/2013

9

SLOVENSKÉ NĂ RODNÉ MĂšZEUM ZAZNAMENALO REKORDNĂš NĂ VĹ TEVNOSŤ SlovenskĂŠ nĂĄrodnĂŠ mĂşzeum (SNM) je so svojimi 18 ĹĄpecializovanĂ˝mi mĂşzeami a stovkami expozĂ­ciĂ­ najväÄ?ĹĄou kultĂşrnou inĹĄtitĂşciou na Slovensku. V roku 2012 okrem stĂĄlych expozĂ­ciĂ­ a vĂ˝stav hostilo aj viacero podujatĂ­, koncertov Ä?i divadelnĂ˝ch predstavenĂ­. „ZatiaÄž Ä?o v roku 2011 bola nĂĄvĹĄtevnosĹĽ takmer 960 000 nĂĄvĹĄtevnĂ­kov, minulĂ˝ rok naĹĄe hrady, zĂĄmky, kĂşrie, kaĹĄtiele a ostatnĂŠ mĂşzejnĂŠ objekty navĹĄtĂ­vilo 1 137 243 ÄžudĂ­,“ TASR informoval Artur Sturmankin zo SNM. Ako Ä?alej uviedol, najnavĹĄtevovanejĹĄĂ­m mĂşzeom bolo v minulom roku SpiĹĄskĂŠ mĂşzeum v LevoÄ?i, pod ktorĂŠho sprĂĄvu spadĂĄ SpiĹĄskĂ˝ hrad, HistorickĂĄ radnica a Dom Majstra Pavla v LevoÄ?i. Ich expozĂ­cie navĹĄtĂ­vilo takmer 250 000 ÄžudĂ­. Medzi najnavĹĄtevovanejĹĄie patria Ä?alej MĂşzeum Bojnice, MĂşzeum ÄŒervenĂ˝ KameĹˆ a takmer 120 000 nĂĄvĹĄtevnĂ­kov si pozrelo aj zrekonĹĄtruovanĂŠ priestory BratislavskĂŠho hradu v Historickom mĂşzeu SNM. „ZĂĄleŞí nĂĄm na naĹĄich nĂĄvĹĄtevnĂ­koch, vĂĄĹžime si rodiny,

ĹĄtudentov, ĹĄkoly aj seniorov. SnaŞíme sa prezentovaĹĽ novĂŠ a zaujĂ­mavĂŠ vĂ˝stavy a prilĂĄkaĹĽ aj prednĂĄĹĄkami Ä?i najrĂ´znejĹĄĂ­mi podujatiami poÄ?as celĂŠho roka. Sme vÄ?aÄ?nĂ­ za kaĹždĂş jednu predanĂş vstupenku a budeme sa snaĹžiĹĽ naĹĄich nĂĄvĹĄtevnĂ­kov nesklamaĹĽ,“ uviedol Rastislav PĂşdelka, generĂĄlny riaditeÄž SNM, ktorĂŠ v tomto roku oslavuje 120. vĂ˝roÄ?ie. Vo svojej sĂ­delnej budove hostĂ­ od zaÄ?iatku februĂĄra vĂ˝stavu Ĺ tĂ˝l a mĂłda 60. rokov, ktorĂş za prvĂ˝ týŞdeĹˆ navĹĄtĂ­vilo viac ako 2 500 zĂĄ-

ujemcov. ZaÄ?iatkom aprĂ­la v SNM otvoria multimediĂĄlnu vĂ˝stavu LevoÄ?skĂĄ biela pani. „Okrem tĂ˝chto dvoch vĂ˝stav uvedieme aj vĂ˝stavu funkcionalistickej architektĂşry NovĂĄ doba – NovĂ˝ svet a k 120. vĂ˝roÄ?iu sme pripravili aj vĂ˝stavu tĂ˝ch najlepĹĄĂ­ch a najvzĂĄcnejĹĄĂ­ch predmetov zo zbierok SNM,“ dodal Sturmankin.

TASR foto: TASR/Alexandra MoĹĄtkovĂĄ

PRVĂ STAVEBNĂ SPORITEĽŇA UĹ˝ AJ V SMARTFĂ“NE ÄŒI TABLETE NPD 022/13

umoĹžĹˆuje v plnom rozsahu. (PR), ilustraÄ?nĂŠ foto TASR/AP

325$'Ä?$9/$6< MilĂĄ poradĹ&#x2C6;a, mĂĄm 30 rokov a od mojich 25-tich narodenĂ­n bojujem s nadmernĂ˝m vypadĂĄvanĂ­m vlasov. TaktieĹž sa mi zaÄ?Ă­najĂş vytvĂĄraĹĽ na Ä?ele kĂşty. Iste chĂĄpeĹĄ, Ĺže mĂĄm obavy, aby som za pĂĄr rokov nevyzeral ako pleĹĄatĂ˝ inĹĄpektor Kojak. Karol F. z Prievidze

NPD 023/13

uŞívateÄž sa s Ĺ&#x2C6;ou jednoducho a rĂ˝chlo zoznĂĄmi prostrednĂ­ctvom zrozumiteÄžnĂ˝ch a graficky zvĂ˝raznenĂ˝ch lĂ­ĹĄt. Vo verzii rzii pre mobily mĂĄ www.pss.sk ss.sk prĂ­stup ku kontaktom m zjednoduĹĄenĂ˝ na dvaa kliky. V hlavnom menu si vyberiete kontakt takt a nĂĄsledne sa zobrazĂ­ obrazĂ­ ponuka stĂ­. moĹžnostĂ­. â&#x20AC;&#x17E;Klienti ti Prvej stavebnej sporiteÄžne, a. s., upredjĂş rĂ˝chly nostĹ&#x2C6;ujĂş a efektĂ­vny Ă­vny spĂ´sob vyhÄžadĂĄvahÄžadĂĄvania informĂĄciĂ­ ormĂĄciĂ­ uktoch o produktoch Ä?i novinovinkĂĄchâ&#x20AC;&#x153;, dopÄşĹ&#x2C6;aIng.Erich Fei x. M o bilnĂĄ verzia w w w. pss.sk im to

MilĂ˝ Karol, problĂŠm z vypadĂĄvaQtPYODVRYP{ĂĽHPDĢYLDFSUtĂžLQ 97YRMRPSUtSDGHE\VRPYSUYHM Ii]H]YROLODQDMMHGQRGXFKĂŁLXFHVWX WMY\VN~ĂŁDĢNR]PHWLFNĂŞSUtSUDYRN 6$/217(;785(6NWRUĂŞMH YHÄ?PLNYDOLWQĂŞDKODYQH~ĂžLQQĂŞ 9HUtPĂĽHWLWLHĂĽSRP{ĂĽH$MVQiYRGRPVDFHQDSRK\EXMHRNROR Âź9ĢDĂĽĂŁtFKSUtSDGRFKXPXĂĽRY

DåLHQE\VRPRGSRU~þDODSRXåLĢ GYDSUtSUDYN\]DVHERX8YHGHQê YêURERNVLP{åHãN~SLĢþLREMHGQDĢ QDDGUHVH .9$752),1VUR âNDUQLFORYVNi 6NDOLFD 7HO ZZZYODVRYDNXUDVN

VĂ?HODNĂ&#x2030; PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KY NAJÄ˝AHĹ IA PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA DO 4 000 EUR MANĹ˝ELSKĂ PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA DO 10 000 EUR PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA NA BĂ?VANIE - HYPOMĂ?NUS DO 20 000 EUR

NPD 024/13

PoÄ?et pouŞívateÄžov internetu v mobilnom telefĂłne Ä?i tablete neustĂĄle rastie. Ä&#x152;oraz bliŞťie k svojim potenciĂĄlnym i sĂşÄ?asnĂ˝m klientom chce byĹĽ aj PrvĂĄ stavebnĂĄ sporiteÄžĹ&#x2C6;a. Pripravila pre nich webovĂş strĂĄnku www.pss.sk, ktorĂĄ funguje aj v reĹžime vhodnom pre vĹĄetky mobilnĂŠ zariadenia. InformĂĄcie o ponuke Prvej stavebnej sporiteÄžne si tak bez problĂŠmov zĂĄujemcovia otvoria v smartfĂłne Ä?i tablete. Oproti klasickej strĂĄnke sa tĂĄto verzia lĂ­ĹĄi obsahom i grafickĂ˝m dizajnom. Ä&#x152;len predstavenstva PSS, a. s., Ing. Erich Feix tvrdĂ­: â&#x20AC;&#x17E;RĂ˝chlosĹĽ a prehÄžadnosĹĽ sĂş hlavnĂ˝mi cieÄžmi tejto novinky. MobilnĂĄ verzia strĂĄnky www.pss.sk mĂĄ maximĂĄlne jednoduchĂş a funkÄ?nĂş grafiku. VĹĄetky texty sĂş prehÄžadnejĹĄie, struÄ?nejĹĄie a vĂ˝stiĹžnejĹĄie.â&#x20AC;&#x153; Rovnako ako v plnej verzii strĂĄnky, aj tĂĄto obsahuje najmä produktovĂş ponuku Prvej stavebnej sporiteÄžne, a. s. Po-

KancelĂĄria v Prievidzi: OD VTĂ Ä&#x152;NIK, tel.: 0905 935 646 v Handlovej: NĂĄm. BanĂ­kov 13 (oproti aut. stanici), tel.: 0917 389 139


novinky

POZVĂ NKA

1$-9býâ,$ *5,/29$Ă˝.$ 1$6/29(16.8 6$%/Ă&#x2039;ä, JedinĂ˝ gastrofestival na Slovensku, ktorĂ˝ je zameranĂ˝ na grilovanie je tu opäż! Po pozitĂ­vnych ohlasoch z predchĂĄdzajĂşcich dvoch roÄ?nĂ­kov s niekoÄžkonĂĄsobne prekroÄ?enou oÄ?akĂĄvanou nĂĄvĹĄtevnosĹĽou, gurmĂĄnskymi zĂĄĹžitkami, ĂşspeĹĄnom vytvorenĂ­ novĂ˝ch jedĂĄl a nĂĄpojov pokraÄ?ujeme v nastolenej tradĂ­cii. UĹž 18. â&#x20AC;&#x201C; 19. mĂĄja sa na NĂĄmestĂ­ slobody v Banskej Bystrici bude konaĹĽ druhĂ˝ roÄ?nĂ­k gastronomickĂŠho festivalu Grilliada. Tento termĂ­n nie je nĂĄhodnĂ˝. Je odĹĄtartovanĂ­m letnej sezĂłny â&#x20AC;&#x201C; úŞasnĂŠho obdobia v roku, kedy rodina a priatelia, trĂĄvia voÄžnĂ˝ Ä?as oddychom a zĂĄbavou pri grilovanĂ­. Tento rok sa pod holĂ˝m QHERP EXGH JULORYDĢ RG VRERW\GRQHGHOHD NDĂĽGĂŞ GHÄ&#x2013; SULQHVLH SUtĢDĂĽOLYĂŞ SURJUDPPQRĂĽVWYRV~ĢDĂĽt D ]DXMtPDYĂŞFKSUH]HQWDĂžQĂŞFK VKRZ 6RERWD SDWUt gastronĂłmii, grilovaniu D V~ĢDĂĽLDP WDN SUH ĂŁpINXFKiURY KRGQRWHQĂŞFK odbornou porotou) ako aj QiYĂŁWHYQtNRYIHVWLYDOX3R]ĂŞYDPH9iVQD,,,0(752

0DMVWURYVWYi65YRÂżOHWRYDQtĂžHUVWYpKRORVRVDNGH VDVWUHWQ~SURIHVLRQiOQLĂŁpINXFKiULDE\VL]PHUDOLVLO\ YRÂżOHWRYDQtORVRVDQDĂžDV 1HGHÄ?DSDWUtURGLQiP7DN ako minulĂ˝ rok, aj teraz sa EXGHVOiYLĢ'HÄ&#x2013;URGLQ\3UH YĂŁHWN\GHWLD LFKURGLĂžRY MH SULSUDYHQĂŞ ]DXMtPDYĂŞ SyGLRYĂŞSURJUDPD PQRĂĽVWYRVSULHYRGQĂŞFKDWUDNFLt WYRULYĂŞFKGLHOQtĂžL KLHU

YST RICA BANSKĂ B ja 2013 ĂĄ 18. - 19. m

$QLWHQWRUD]QH]DE~GDPH QDKODVÄ?XGX6~ĂžDVĢRXNDĂĽGpKRJULOORĂŁRYpKREDOtND MHGLQpIHVWLYDORYpSODWLGOR  NWRUĂŞREVDKXMHJULOORĂŁRY V~KODVRYDFLHOtVWN\.DĂĽGĂŞ QiYĂŁWHYQtNNWRUĂŞVLWRWRSODWLGOR]DN~SLP{ĂĽHVYRMKODV RGRY]GDĢMHGQHMUHĂŁWDXUiFLL5HĂŁWDXUiFLDV QDMYlÞãtP SRĂžWRPKODVRYEXGHY QHGHÄ?XY\KOiVHQi]DQDMREÄ?~EHQHMĂŁLXUHĂŁWDXUiFLX9ĂŁHWN\ KODVRYDFLHOtVWN\V~]ORVRYDWHÄ?QpD YĂŞKHUFRYLDYHFQĂŞFK FLHQVDEXG~ORVRYDĢNDĂĽGĂŞ GHÄ&#x2013;3UtÄ&#x2021;WHD Y\FKXWQDMWHVL NXOLQiUVNHĂŁSHFLDOLW\NWRUp

SUH9iVSULSUDYLDãpINXFKiUL ] QDMOHSãtFKUHãWDXUiFLt ýDNDM~QD9iVQLHOHQJDVWURQRPLFNpS{üLWN\DOHDM XüLWRÞQpUDG\D LQãSLUiFLH Y SRGREHFKXWQêFKUHFHSWRY DRVYHGÞHQêFK WULNRYSULJULORYDQt*DUDQWPLSRGXMDWLD V~ãSLÞNRYtãpINXFKiUL-DURVODYätGHND9RMWHFK$UW] NWRUtVLSUH9iVSULSUDYLOL ]DXMtPDYpNXFKiUVNHVKRZ

1HQHFKDMWHVLXMVĢQDMYlÞãLXJULORYDĂžNXSRGKROĂŞP QHERPQD6ORYHQVNX*ULOOLDGDMHLGHiOQDSUtOHĂĽLWRVĢ pre stretnutia s rodinou ĂžL SULDWHÄ?PL SUL GREURP MHGOHS~WDYRPSURJUDPH DYSUtMHPQHMDWPRVIpUH 7HĂŁtPHVDQD9iV

22&5Y%DQVNHM%\VWULFL

ZĂşÄ?astnite sa! JedinĂ˝ gastrofestival na Slovensku zameranĂ˝ na grilovanie oÄ?akĂĄvanĂĄ ĂşÄ?asĹĽ 20 000 nĂĄvĹĄtevnĂ­kov

Viac info a prihlĂĄĹĄka na: www.grilliada.sk Kontakt: ucastnik@grilliada.sk NPD 025/13

10


ŠPORT

číslo 04/2013

11

PRIEVIDZSKÉ KARATISTKY ZAŽIARILI NA SVETOVOM POHÁRI Mimoriadny úspech zaznamenali prievidzské karatistky z ŠŠK Prievidza pri Centre voľného času Spektrum, keď si zo svetového pohára v Poľsku odniesli kompletnú medailovú zbierku. Brázdová získala zlato, Bačíková striebro, Merašická bronz. V poľskej Lodži sa predminulý víkend konal Harasuto world cup zaradený do stredoeurópskej ligy karate. Dvojdňový turnaj začal v sobotu kategóriami od 14 rokov. V kata žien mala v prvom kole voľný postup Dušana Čierna. V druhom kole porazila nemeckú pretekárku jasne 5:0, no v treťom nestačila na Slovenku Hrušeckú, ktorá ju do repasáže po prehre 0:5 nepotiahla.

ne 5:0. V semifinále stratila jednu zástavku proti Gawel Elize z Poľska. Vo finále nedala šancu Ľudmile Bačíkovej. Tá postupovala na ceste do finále rovnako suverénne cez Poľku, Škótku a Ukrajinku. Menšia skúsenosť z takto významných turnajov sa prejavila vo finále proti Brázdovej, ktorej podľahla hladko 0:5,“ opísala úspešné vystúpenie svojich zverenkýň trénerka ŠŠK Prievidza Dušana Čierna.

Prievidzské finále

Tvrdý štýl

Na druhom tatami jasne dominovali prievidzské kadetky. „V prvom kole nastúpila Brázdová, Talent Novej Európy, proti Ukrajinke, v druhom proti Poľke. Obe porazila nekompromis-

V juniorskej kategórii kumite do 61 kg sa tvrdým štýlom boja pripravil o medailu Ján Hudec. Prehral za opakovaný príliš tvrdý kontakt na súpera hneď v úvodnom kole. Ja-

nov súper sa však prepracoval do finále a dal mu šancu bojovať o bronz. V ďalšom kole zvíťazil, no v boji o bronz opäť nepríjemne kontaktoval súpera a bol diskvalifikovaný.

Merašickej bronz

V nedeľu uzavrela medailovú zbierku Nikoleta Merašická ziskom bronzu v kata mladších kadetiek. V prvom kole porazila Ukrajinku 4:1, v druhom Poľku 5:0. V treťom narazila na víťazku kategórie Češku Jůzovú a prehrala 1:4. Po dobre zvolenej taktike v súboji o bronz porazila poľskú reprezentantku. „Som veľmi rada že sa dievčatám začalo mimoriadne dariť, Brázdová si k svojím štrnástym

Zľava: Ema Brázdová, Dušana Čierna, Ľudmila Bačíková.

narodeninám darovala cenný výsledok a môže sa uchádzať spolu s Bačíkovou o miestenku na majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v Španielsku. Bohužiaľ, miesto za krajinu do ka-

tegórie je len jedno. Dúfam, že bude patriť práve našej reprezentantke,“ uzavrela trénerka klubu Čierna. (dč, bb), foto: archív dč

KRAJNOVIČ OSLÁVIL VÍŤAZSTVO AŽ V TREŤOM DUELI BC Raúl Jiménez Martín po domácej prehre so Svitom skončil na lavičke BC Prievidza a po necelých štyroch mesiacoch opustil hornú Nitru. Aktuálny majster Slovenska namiesto neho angažoval v poradí už tretieho trénera v sezóne – chorvátskeho rodáka Krunoslava Krajnoviča. Ten si na výhru svojho tímu musel počkať tri kolá extraligy. Po prehrách v Leviciach a Handlovej slávil s BC triumf nad kvalitným Komárnom. Tridsaťsedemročný Krajnovič pozná prostredie na Slovensku veľmi dobre, pod Tatrami pôsobil šesť rokov. V roku 2006 získal s Lučencom majstrovský titul i slovenský pohár, v extralige viedol aj Spišskú Novú Ves, Žilinu a Komárno. Naposledy do decembra pracoval v chorvátskom tíme Djuro Djakovič Slavonski Brod. Jeho príchod do tímu BC sa zrodil veľmi rýchlo. „Prievidžania ma kontaktovali a do-

hodli sme sa v priebehu dvoch hodín. Už na druhý deň som bol v Prievidzi. Nebol veľmi čas na premýšľanie. Je veľmi ťažké pre trénera prísť do klubu, v ktorom ste tretí tréner v sezóne. Ja som však od prírody taký, že sa nebojím výzvy, a tak som to prijal. Navyše Prievidza je úradujúci majster. Je tú výborná atmosféra a očakávania sú vždy len tie najvyššie,“ prezradil pre basketportal.tv po svojom príchode do Prievidze Kruno-

slav Krajnovič. O tom, že ho nečakala v Prievidzi ľahká úloha, ukázali nevýrazné výkony BC v Leviciach i v Handlovej. Až následne prišlo prvé víťazstvo prievidzského tímu vedeného ambicióznym chorvátskym koučom.

Majú vraj na viac

O prievidzskom mužstve si Krajnovič myslí, že má na viac, ako doteraz ukazovalo. „Každý hráč bude zo seba ale musieť vydať maximum.

Krunoslav Krajnovič. Foto: Ivan Valko

Nesmú však predovšetkým chýbať emócie a srdce. Musíme hrať ako tím, lebo iba tak sa môžu dosiahnuť pozitívne výsledky,“ dodal Krajnovič, ktorý okrem iného pôsobil aj

ako asistent trénera chorvátskej reprezentácie na majstrovstvách Európy dievčat do 16 rokov v roku 2003. (bb)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 40 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností  Registračné číslo MK SR: EV 3725/09  Vedúci inzertného oddelenia: Lukáš Polčan  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

ŠPORT

MARTIŠ V ŽILINE S DVOMI VÍŤAZSTVAMI V Žiline sa začiatkom marca konal turnaj s názvom Karate samurai classic 2013. Úspešne si na ňom počínali aj reprezentanti KK Prievidza FKŠ. Lukáš Martiš obsadil dve prvé miesta – jedno v kategórii kata druhé v kobudo. Jeho oddielová kolegyňa Kristinka Huová získala dve druhé priečky – v kata i v kobude. V kategórii kata hneď za Huovou skon-

čila Lukrécia Lachká. Medzi ženami dominovala už stálica veľkých turnajov Dominika Šalamonová, ktorá získala prvé miesto v súborných cvičeniach kata. Po skončení turnaja sa konala autogramiáda majstrov sveta v karate, kde svoje podpisy rozdávala aj Dominika Šalamonová. (bb)

PRIEVIDZSKÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN BY SA MOHOL OPÄŤ MODERNIZOVAŤ Štát chce v najbližších desiatich rokoch opraviť a zmodernizovať 20 futbalových štadiónov a postaviť štadión v Košiciach. Zo štátnej kasy má ísť na tento účel každoročne 4,5 milióna eur. Rekonštruovať by sa mal aj štadión v Prievidzi. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda SR. Na financovaní zámeru sa budú podieľať futbalové kluby maximálne do výšky 10 až 15 percent rozpočtu na daný štadión. „Zvyšok finančných prostried-

Kristína Huová a Lukáš Martiš s trofejami. Foto: archív mš

kov bude poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu a samosprávy v pomere 60:40,“ uvádza sa v materiáli, ktorý schválila vláda. Zmodernizované štadióny budú slúžiť nielen na futbalové zápasy, ale aj na koncerty či ďalšie športové podujatia. V rámci tohto projektu by sa mali postupne zrekonštruovať areály v Prešove, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Leviciach, Prievidzi, Dolnom Kubíne, Topoľčanoch, Zvolene,

Zlatých Moravciach, Ružomberku, Senici, Myjave, Podbrezovej, Humennom a v Bardejove. S výstavbou by sa malo začať na budúci rok. Zrekonštruované ligové futbalové štadióny bude Slovenský futbalový zväz podľa ministerstva školstva bezodplatne využívať päť až 20 rokov na organizáciu zápasov reprezentačných družstiev Slovenska vo všetkých vekových kategóriách. TASR, (bb)

GYMNAZISTI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA

PÄŤ MEDAILÍ NA MAJSTROVSTVÁCH KRAJA Vo februári sa džudisti TJ Sokol Prievidza predstavili na troch podujatiach. V Rimavskej Sobote sa konalo prvé kolo Ligy dorastencov, na ktorom Matej Škultéty vybojoval druhé a Ján Matiaš piate miesto. Obaja prievidzskí džudisti nastúpili v tíme Martina, kde boli na hosťovaní. Ďalej mladí Prievidžania štartovali na Veľkej cene mesta Žilina určenej pre mladších žiakov a dorastencov. Tam si druhé miesta vybojovali: Alex Guláš, Adam Kiepeš, Ján Matiaš a Peter Volkov. Tretí boli: Denis Škultéty, Rebeka Bahulová

Prievidzský futbalový štadión je zaradený medzi športoviskami, ktoré vláda hodlá modernizovať. Foto: archív

a piaty skončil Matej Škultéty. Džudistom TJ Sokol Prievidza sa darilo aj na majstrovstvách kraja dorastencov, juniorov a mužov v Banskej Bystrici. Dosiahli na nich päť medailových umiestnení. Prvá skončila v kategórii dorastu Rebeka Bahulová, druhí boli: Matej Škultéty (dorast), Ján Matiaš (dorast i juniori), Peter Volkov (dorast) a medzi mužmi do 90 kg obsadil Juraj Svoboda piate miesto.

(bb)

Študenti prievidzského Gymnázia V. B. Nedožerského sa so svojím basketbalovým tímom prebojovali na majstrovstvá sveta v basketbale žiakov. Prievidzské Gymnázium V. B. Nedožerského sa môže pochváliť ďalším úspechom, tento raz v športovej oblasti. Mladí basketbalisti BC Prievidza mládež – Samuel Hupka, Marek Mäsiar, Peter Sumer a Jakub Pasovský sa spolu s ďalšími študentmi gymnázia zaslúžili o postup prievidzského gymnázia na Medzinárodné školské majstrovstvá sveta ISF v bas-

ketbale žiakov. Tohtoročný medzinárodný finálový turnaj sa koná na stredomorskom ostrove Cyprus od 28. marca do 5. apríla. V základnej skupine sa

prievidzskí gymnazisti popasujú s družstvami z Francúzska, Chorvátska a Luxemburska. (bb)

Npd 04 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you