Page 1

55 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Príloha

zdravie Ročník: III. číslo. 09/2013 Dátum vydania: 23. 5. 2013

Nitra

Karel Šafařík

V mestskom parku

Autobusy MHD ušetrili

Nehrali o bronz

str. 2 Svetový fyzik pôvodom zo Slovenska prednášal pedagógom a študentom o svojej práci na najdrahšom projekte ľudstva, v stredisku CERN v Ženeve.

str. 3 Podnikateľský zámer vybudovať reštauráciu v mestskom parku na Sihoti sa u časti poslancov stretol s odporom.

str. 4 Spoločnosť Veolia po niekoľkých mesiacoch vyhodnotila nový režim zastavovania autobusov MHD a konštatovala jeho pozitívny prínos.

str. 15 Basketbalisti Nitry nenastúpili na prvý zápas série o bronz, to znamenalo nielen kontumačnú prehru hráčov SPU, ale aj prehru v celej sérii.

HUDBA, VÍNO A NOC V MÚZEÁCH OTVORILI LETNÚ SEZÓNU Stovky návštevníkov v Nitrianskom kraji využili uplynulý víkend možnosť nočných prehliadok múzeí a galérií počas Noci múzeí. V samotnom krajskom meste Nitra si mohli pozrieť expozície Nitrianskej galérie umiestnené v reprezentačnej sále, salóne, Galérii mladých i Bunkri Nitrianskej galérie. Na jej nádvorí sa mohli zapojiť do interaktívnej akcie s výtvarníkom Jánom Kostolanským. Otvorené boli i brány Ponitrianskeho múzea, Galérie Trafačka či Synagógy. Tribečské múzeum v Topoľčanoch pripravilo Rozprávky v múzeu. Návštevníci sa mohli stretnúť so vznešeným kráľom Bohuslavom I. a jeho krásnou manželkou Stanislavou I., veštkyňou a radkyňou Avalon, krutým katom Máriusom a veselým kráľovským šašom. Najnovšími nálezmi, ktoré doposiaľ neboli prezentované verejnosti, prekvapilo návštevníkov

Vystúpenie hudobníkov. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej. Celodenný program pripravilo v areáli Levického hradu Tekovské múzeum v Leviciach. Okrem prehliadok stálej expozície a výstav zabávali návštevníkov múzea folklórne súbo-

JARNÁ AKCIA NNR 234/13

na externé HDD značky Toshiba

ry i Divadlo Theater Komika Andrej Ohrádka a Roman Mihálka. Na Hradnom nádvorí sa konala výstava vojenskej techniky, výstroja a výzbroje, ktorú pripravili kluby vojenskej histórie z Levíc a Tekova spolu s Military Historical múzeom z Pohron-

Toshiba STOR.E ALU 2S 1T

79,€ pôvodná cena 82,- €

Toshiba STOR.E Basic 750 GB

66,€ pôvodná cena 66,- €

ského Ruskova. Večerné prehliadky prilákali hostí aj do skanzenu v Brhlovciach, kde si mohli prehliadnuť interiér jedinečných domčekov vytesaných do tufových skál.

Toshiba STOR.E Basic 1,5 TB

95,€ pôvodná cena 105,- €

ITerum, s. r. o., Farská 46, 949 01 Nitra ∙ mobil: +421 (0)902 220 301 ∙ e-mail: iterum@iterum.sk ∙ www.iterum.sk

TASR


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

SVETOVÝ FYZIK KAREL ŠAFAŘÍK PREDNÁŠAL O HĽADANÍ BOŽSKEJ ČASTICE Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre 7. mája vystúpil popredný svetový fyzik Karel Šafařík. Vedúci fyzikálneho úseku projektu ALICE na veľkom urýchľovači častíc (LHC) v stredisku CERN prednášal na Fakulte prírodných vied UKF. Hovoril o vzniku vesmíru, o vývoji veľkého urýchľovača častíc a o „stvorení vesmíru v laboratóriu“.

Karel Šafařík pedagógom a študentom porozprával o svojej práci na najdrahšom vedeckom projekte v histórii ľudstva, ktorý sa okrem iného zaoberá aj skúmaním takzvanej bož-

skej častice či bádaním o počiatkoch vesmíru po veľkom tresku. Ako pripomenula Jana Krajčovičová z UKF, Šafařík patrí medzi niekoľko mimoriadne úspešných vedcov pôvodom zo Slovenska. Zúčastňuje sa už desiatky rokov na riešení významných projektov z oblasti fyziky. Narodil sa v roku 1953 v Bratislave. Absolvoval štúdium fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia odišiel pracovať do Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, kde bolo centrum jadrového výskumu ZSSR a krajín východnej Európy. V Dubne pracoval 12 rokov, po ukončení pobytu, krátko pokračoval ako vedecký pracovník

Profesor Šafařík prednáša o vzniku vesmíru. Foto: TASR/Henrich Mišovič

na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Neskôr pracoval Šafařík tri roky v College de France v Paríži, kde navrhol projekt prijatý v ústave CERN v Ženeve. To mu otvorilo priestor pre vedeckú činnosť v ústave jadrového výskumu v CERNe, kde

SLNIEČKO ZRIADILO CENTRUM KRÍZOVEJ INTERVENCIE Centrum Slniečko, n. o., začalo v Nitre realizovať projekt Centra krízovej intervencie. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie chýbajúcich článkov v systéme starostlivosti a pomoci obetiam domáceho násilia, matkám s deťmi a deťom v krízových životných situáciách. Od marca tohto roka pracuje v centre tím odborníkov pozostávajúci zo psychológa, sociálneho poradcu a dvoch sociálnych terénnych pracovníkov. K dnešnému dňu majú v starostlivosti 14 klientov, z toho tri rodiny a dve matky. V rámci poradenského centra majú v starostlivosti 27 klientov. Cieľom neziskovej organizácie je vytvoriť intervenčné centrum, špecializované multidisciplinárne poradenské pracovisko prepojené so všetkými zainteresovanými subjektami. Multidisciplinárne centrum by sa stalo koordinátorom pre problematiku týraných, zneužívaných

detí a obetí domáceho násilia. Vzorom pre takéto centrum je Česká republika, ktorá už má na rozdiel od Slovenska pre jeho činnosť potrebnú legislatívu a metodiku. Podľa slov Mariany Kováčovej z Centra Slniečko prieskum realizovaný Inštitútom pre výskum práce a rodiny v decembri minulého roka potvrdil, že násilie páchané na deťoch je rozšírený fenomén. Takmer každý piaty respondent uviedol, že pozná vo svojom okolí dieťa, ktoré bolo vystavené niektorej forme násilného správania inej osoby. „Tieto údaje korešpondujú s údajmi Rady Eu-

rópy, podľa ktorých je každé piate dieťa vystavené týraniu i s výsledkami staršieho prieskumu z roku 1998,“ konštatovala Kováčová. „Máme detskú populáciu 1 200 000 detí. Obeťami týrania či sexuálneho zneužívania je najmenej 240 000 detí. Starostlivosti sa dostáva len pár stovkám detí v rôznych zariadeniach, krízových centrách, detských domovoch, to už je špička ľadovca. Kde sú tieto deti, ktoré potrebujú pomoc?“ Prioritou štátu by malo byť podľa Kováčovej práve vytvorenie multidisciplinárnych tímov, ktorých činnosť bude podporená legislatívou.

TASR

pracuje už 20 rokov na rôznych témach. Podieľa sa na výskume takzvanej kvark–gluónovej plazmy i experimentoch, súvisiacich s generáciou hmotnosti v kvantovej chromodynamike. „Má vedúcu pozíciu v projekte ALICE, ktorý je kľúčovým programom veľkého urýchľo-

vača LHC. Profesor Šafařík vedie fyzikálnu časť projektu, na ktorom sa zúčastňuje okolo tisíc tristo vedcov z tridsiatich krajín sveta,“ uviedla Krajčovičová. TASR

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UKF OSLÁVI 20. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oslávila v polovici mája 20. výročie svojho vzniku. Históriu fakulty približuje výstava fotografií v budove univerzity Fakulta v premenách času, ktorej vernisáž sa uskutočnilav stredu 15. mája. V ten istý deň bola prednáška jednej z najvýznamnejších osobností kozmického výskumu Ladislava Emanuela Rotha. Rodák z Košíc, odborník na radarové systémy, sa vo veľkej miere podieľal na planetárnom výskume našej Slnečnej sústavy ako vedúci JET Propulsion Laboratory NASA s názvom Radarový prieskum planét. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa konštituovala v marci 1993 a ako samostatná vedecko-výskumná

a vzdelávacia fakulta začala realizovať svoju činnosť v máji 1993. Predchádzala jej vyše 40-ročná tradícia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v Nitre vrátane učiteľov pre národnostné školy. Nadväzuje na trojročné pôsobenie Pedagogického inštitútu, ktorý sa v roku 1964 transformoval na Pedagogickú fakultu. K premene Pedagogickej fakulty na Vysokú školu pedagogickú s novou organizačnou štruktúrou s troma fakultami, Fakultou humanitných vied, Pedagogickou fakultou a Fakultou prírodných vied, došlo v roku 1992. Vysoká škola pedagogická bola v roku 1996 premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. TASR


SPRAVODAJSTVO

číslo 09/2013

V PARKU NECHCÚ KOMERČNÉ PREVÁDZKY

VÝTLKY BY MALI ČOSKORO ZMIZNÚŤ Väčšina výtlkov na mestských komunikáciách v Nitre by mala byť opravená v priebehu niekoľkých týždňov. Uviedol to riaditeľ podniku Mestské služby Nitra Jozef Chrenko. Ako pripomenul, cesty zničené po dlhej zime sa opravujú už od marca a väčšinu hlavných komunikácií sa už podarilo opraviť. „Ľudia sa teraz pýtajú na bočné ulice. Situácia je skutočne dosť vážna, ale ja som dal záväzné slovo, že do konca mája, prípadne do polovice júna, by sme mali skončiť s opravou výtlkov. Myslím si, že oproti iným mestám sme na tom ešte dosť dobre,“ skonštatoval. Opravu ciest v Nitre urýchli aj štátna dotácia vo výške 69 900 eur, ktorú mesto na opravu výtlkov získalo. Chrenko však dodal, že očakával vyššiu sumu. „Nebude to stačiť. My sme požadovali skoro 200 000 eur a schválili nám vyše 69 000. To znamená, že budeme musieť v rámci rozpočtu Mestských služieb Nitra robiť úsporu v iných činnostiach a presúvať to na opravu výtlkov, pretože tie sú teraz prioritné,“ vysvetlil.

3

Podnik už vo svojom rozpočte našiel na opravy a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev po zimnom období takmer 30 000 eur. Mesto Nitra okrem toho vyčlenilo peniaze aj na súvislé opravy ulíc Štúrova, Chalúpkova, Strmá, Svätourbanská a ďalších komunikácií.

TASR

Podnikateľský zámer na vybudovanie reštaurácie v Mestskom parku na Sihoti sa u časti mestských poslancov stretol s odporom. Nesúhlasili s prebudovaním starej a nevyužívanej maštale pre hospodárske zvieratá, v ktorej mala vzniknúť prevádzka s rýchlym občerstvením, grilovanými jedlami a zákuskami. Budovu si chceli za viac ako 6 000 eur ročne prenajať podnikatelia. So zriadením prevádzky však nesúhlasil Výbor mestskej časti Staré mesto i viacerí členovia poslaneckého zboru. Podľa nich komercia do parku nepatrí. Podľa poslankyne Marty Rácovej je park pod Nitrianskym hradom perlou mesta a pri povoľovaní komerčných prevádzok na tomto území treba byť opatrní. „Odkiaľ vieme, že sa tu nedá spraviť niečo lepšie? Prečo si tu ide mesto prenájmom na päť rokov viazať ruky? “ zdôraznila. Viacerí poslanci pripomenuli, že v parku už bufety na občerstvenie sú. „Ľudia tam sedia, pijú pivo a fajčia. Po parku sú 25-metrové rady ľudí, ktorí čakajú na kofolu. Výbor mestskej časti bol proti tomu, aby sa tu vytvorila ďal-

šia prevádzka. Nepodliehajme fixnej myšlienke, že sa v parku komercii nevyhneme,“ zdôraznil viceprimátor Ján Vančo. Opačný názor má primátor Nitry Jozef Dvonč, podľa ktorého treba návštevníkom parku ponúknuť služby. „Inak doň prestanú chodiť a zostane prázdny ako naša pešia zóna. Ja som ten zámer podpísal, pretože som presvedčený o tom, že treba konkurenciu do parku tým, ktorí už tam dnes sú. Vzhľadom na návštevnosť treba tam dodať aj ďalšie služby a možno jednu časť parku skutočne využiť na to, aby tam bola možnosť zábavy pre deti a dospelých a druhú časť nechať ako oddychovú zónu,“ myslí si Dvonč. Podľa jeho slov by

na zábavu mohla slúžiť časť parku pri hokejovom a futbalovom štadióne, kde sú už dnes bufety, ihriská pre deti či výbeh so zvieratami. Ako oddychová zóna bez komerčných prevádzok by sa zachovala časť s jazerom Hangócka. Poslanci napokon ani po dvoch hlasovaniach nerozhodli o tom, či zriadenie reštaurácie v parku povolia, alebo nie. Napokon odhlasovali, že celý zámer treba do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva doplniť o urbanisticko-architektonickú štúdiu. „Vrátime sa k tomu o mesiac a určite sa s tým vysporiadame,“ skonštatoval Dvonč. TASR

1200 € v hotovosti a na ruku z 3000 áut za najlepšie ceny v SR.

Tablet

z Preverené autá po 1.–2. majiteľovi.

Pri kúpe auta nad 4000 €, či už v hotovosti, alebo na splátky

z Rýchle a jednoduché schválenie úveru do 10 min.

z 24 mesiacov garancie na mechanický stav auta!

ako bonus!

VW Golf v ponuke 60x

Škoda Octavia v ponuke 260x mesačne od 62 €

mesačne od 76 €

Vykúpime vaše auto!

Peniaze ihneď

a v hotovosti. DIESEL

4999 €

rok 2006

VW GOLF V, 72 143 km, 1.4i 16V, 59 kW, 1. majiteľ, servisná knižka, klimatizácia a viac.

6499 €

ŠKODA OCTAVIA COMBI, 68 652 km, 1.9TDi, 77 kW, nové v SR, 1. majitel‘, servisná knižka, klíma a viac.

ZĽAVA 500–2000 € NNR 537/13

Zavolajte si pre svoju zľavu!

0800 100 100 7 dní v týždni 7:00–22:00

rok 2008

NITRA, Piesková 9 PO–NE 9:00–21:00

Volajte zadarmo pre ocenenie vášho auta Ocenenie on-line na www.aaaauto.sk

Prezentované ceny vozidiel platia pri kúpe vozidla na úver. Reprezentatívny príklad: Škoda Fabia, rok 2012, 1.2TSI. Cena 10 000 €. Akontácia 30 %, tj. 3500 €. Doba trvania úveru 60 mesiacov. RPMN 11,6 %. Mesačná splátka 141,50 €. Celková výška spotrebiteľského úveru (obstarávacia cena mínus podiel zákazníka na obstarávacej cene) 6500 €. Celková výška splatná spotrebiteľom (splátka x počet splátok mínus akontácia) 8490 €. Úroková sadzba 11,6 %. Podmienkou získania úveru je dohodnutie poistenia. Podmienky spotrebiteľského úveru u konkrétneho vozidla sa môžu líšiť.

z 0% akontácia. Nepotrebujete hotovosť!

Nedá sa kombinovať s inými akčnými ponukami.

11 pobočiek v SR


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

AUTOBUSY MHD UŠETRILI POHONNÉ HMOTY A MENEJ MEŠKAJÚ • Kupecká 2 • OC Galéria Mlyny

Naša zmrzlina:

Spoločnosť Veolia Transport, a.s. od 16. februára 2013 zaviedla nový režim zastavovania autobusov na zastávkach MHD v Nitre. Po niekoľkých mesiacoch od zavedenia tejto zmeny sme chceli vedieť, či priniesla očakávané zmeny. Požiadali sme o stanovisko Vladimíra Šimka, obchodného zástupcu MAD Nitra. „Od 16. februára 2013 bolo zavedené zastavovanie na všetkých zastávkach MHD v Nitre len na znamenie. Autobusy na zastávkach zastavujú len ak na zastávke niekto čaká alebo ak niekto z cestujúcich v autobuse požiada o zastavenie stlačením príslušného tlačidla. Hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa spoločnosť rozhodla zmenu zaviesť, bola snaha o úsporu pohonných hmôt, ako aj o zníženie meškania na linkách s výhľadovou možnosťou skrátiť vy-

brané jazdné časy na linkách v budúcnosti. Po štvrťročnej prevádzke v tomto režime môžeme konštatovať, že aktuálna priemerná spotreba pohonných hmôt je v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka o 1,1 litra na 100 km nižšia,“ konštatuje Vladimír Šimko. Na zníženie spotreby však nemali vplyv len zastávky na znamenie, nakoľko ich zavedenie nebolo jediným opatrením s cieľom pohonné hmoty ušetriť.

NA OPRAVY V ŠKOLÁCH VYČLENILI STOTISÍC

NNR 772/13

Mesto Nitra začne odstraňovať havarijné stavy v základných školách. Momentálne sa posudzujú všetky poruchy a poškodenia, ku ktorým na budovách školských zariadení došlo. Podľa toho, do akej miery je ich stav kritický, budú zaradené do poradia opráv. „Asi najvážnejšie poruchy sú na strechách, hlavne na tých rovných. Závažné havarijné stavy máme aj na kanalizáciách. Takže toto riešime v prvom rade,“ uviedol nitriansky primátor Jozef Dvonč. Mesto už zo svojho rozpočtu vyčlenilo na opravy havarijných stavov v školách sumu 100 000 eur. Ako zdôraznil Dvonč, radnica okrem toho hľadá aj ďalšie zdroje, vďaka ktorým by bolo možné opraviť viac školských budov. „Budeme robiť všetko preto, aby sme čo najviac takýchto porúch počas roka 2013 odstránili. Opravy riešime podľa vážnosti situácie. Ťažko hovoriť o nejakom presnom poradovníku, pretože jedna búrka, po ktorej začne pretekať strecha,

môže zmeniť celé poradie,“ povedal Dvonč. Okrem opráv havarijných stavov v základných školách chce mesto opraviť aj budovy štyroch materských škôl. Zatepľovať sa budú škôlky Nábrežie mládeže, Za humnami, Benkova a Párovská. Peniaze na znižovanie energetickej náročnosti budov plánuje mesto získať z programu Slovenskej sporiteľne, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Radnica si chce z programu vziať úver vo výške dvoch miliónov eur. Ten môže čerpať v prípade, že podiel usporenej energie bude vyšší ako 30 percent. TASR

Dvojpodlažný autobus Sirius v štýle retro slávneho anglického double-deckera v uliciach mesta. Foto: TASR/Henrich Mišovič

„Pokiaľ ide o dodržiavanie cestovného poriadku, aj tu evidujeme zlepšenie v porovnávanom období o približne 1 percento. Zastávky na znamenie pomáhajú eliminovať najmä kratšie meškanie spô-

sobované bežnou premávkou na cestách. Nové opatrenia prispievajú tiež k zmierňovaniu závažnejšieho meškania spojov,“ doplnil V. Šimko. (msa)

MESTO HĽADÁ PARTNEROV NA VEĽKÉ INVESTIČNÉ AKCIE Mesto Nitra hľadá partnerov, s ktorými by mohlo zrealizovať viaceré investičné projekty formou verejnosúkromného partnerstva (PPP). Ide napríklad o dostavbu areálu letného kúpaliska na Sihoti, výstavbu lanovky na Zobor či multifunkčnej športovej a kultúrnej haly na sídlisku Klokočina. Mestské zastupiteľstvo na májovom rokovaní preto odsúhlasilo vyhlásenie výzvy, v ktorej radnica vyjadruje záujem o verejno-súkromné partnerstvo pri realizácii rozvojových a investičných programov Nitry. „Predkladal som návrh výzvy na tieto partnerstvá. Pôjde von tá výzva a okrem toho budeme zrejme robiť stretnutie s podnikateľmi, kde by sme chceli niektoré veci urýchliť,“ povedal nitriansky primátor Jozef Dvonč. Najväčšou pripravovanou investíciou, ktorú by radnica chcela robiť formou PPP projektov, je vybudovanie takzvaného malého obchvatu Nitry, teda prepojenie ulíc Novozámocká a Dlhá. „Samozrejme, že máme záujem aj o výstavbu bytov, sú tam rekonštrukcie niektorých našich objektov, ktoré mesto nehodlá predať. To znamená, že musí ich

opravu ponúknuť do spolupráce s niekým iným. Pretože tri milióny eur, to sú celé investície, ktoré si môžeme tento rok dovoliť. A to je na takéto mesto, ako je Nitra, strašne málo,“ povedal Dvonč. Ako sa uvádza vo výzve nitrianskej radnice, záujemca, ktorý má záujem spolupracovať s mestom na veľkých projektoch, musí preukázať referencie o zrealizovaných investičných akciách, dostatočné vlastné personálne a technické zabezpečenie a finančné predpoklady na realizáciu konkrétnych aktivít. Okrem súkromných zdrojov chce magistrát pomôcť rozvoju Nitry aj úspešným čerpaním financií z fondov Európskej únie (EÚ) v nasledujúcom programovom období v rokoch 2014 až 2020. TASR


ZAUJÍMAVOSTI

číslo 09/2013

5

REŠTAURÁTORI ZAČALI SO SŤAHOVANÍM VZÁCNEHO OLTÁRU V Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade začal 16. mája tím reštaurátorov so sťahovaním vzácneho rannobarokového oltára s reliéfom Snímanie z kríža. Oltár bol pôvodne na východnej stene dolnej lode chrámu.

NNR 775/13

Reštaurátori pod ním pred časom objavili renesančnú a neskôr gotickú fresku. „Práve sme v procese inštalácie oltára na nové miesto. Dnes máme v programe to najdôležitejšie, presunúť a zodvihnúť na svoje miesto práve ten reliéf Snímanie z kríža,“ vysvetľuje šéf reštaurátorov Vladimír Plekanec. Ako pripomenul, celý oltár je kamenný a preto je jeho pre-

sun veľmi zložitý. „So sťahovaním drevených oltárov máme skúsenosti, ale sťahovanie kamenného nie je bežné. Situáciu komplikuje už to, že všetky jeho časti sú ťažké a ich presun a dvíhanie nie sú jednoduché,“ hovorí. Oltár bude po presťahovaní stáť na náprotivnej, teda západnej stene dolnej lode chrámu. Pretože bude prekrývať iný, neskorobarokový oltár, nebolo možné ukotviť ho pria-

mo na stenu. „Vzhľadom na to, že ho presúvame pred existujúci oltár, museli sme vybudovať špeciálnu konštrukciu z nerezovej ocele a na ňu tie jednotlivé diely budeme fixovať.“ Reštaurátori už teraz pracujú na projekte prezentácie fresiek a ďalších umeleckých pamiatok, ktoré boli v bazilike na Nitrianskom hrade objavené vlani na jeseň. „Tam nejde len o fresku, ale aj o staršie relikty.

Odkryli sa tam sedílie a ďalšie fragmenty renesančné a ešte staršie gotické. Vychádzame z toho, aby bolo analytickým spôsobom prezentovaných čo najviac z týchto starších prvkov, či už stredovekých, alebo renesančných. Čiže, keď tam príde nejaký návštevník, bude si môcť na základe prezentovaných častí prečítať kus histórie,“ dodal Plekanec. Na prezentovanej mladšej renesančnej

freske je znázornený mariánsky cyklus. Ten je podľa reštaurátorov zobrazený spôsobom, ktorý je pre našu oblasť výnimočný. Jednotlivé vyobrazenia nie sú oddelené, ale celá trojscéna je v jednom obraze. Freska znázorňuje život Panny Márie na zemi i po jej vzatí do neba. TASR, foto: TASR/Henrich Mišovič


novinky

UDALOSTI

NNR 792/13

6

VIAC

ZLIAV 0#24'&#,0+

EUKANUBA superprÊmiovÊ krmivå - novå chutnejťia receptúra s vyťťím podielom mäsa Puppy and Junior Large breed 15kg + 3kg zdarma

na celý sortiment veĞkých balení!

K 15 KG BALENIU

' Euk Puppy & Junior ' Adult Large Lamb 15kg 15kg

NNR 764/13

SUPER CENA

#-%+#RNCVĂ?FQCNGDQFQX[RTGFCPKC\Ă UQD 8KCEKPHQPCRTGFCLPKCNGDQYYYUWRGT\QQUM

' Adult Large Lamb and Rice 12kg

' Euk Adult Salmon All Breeds 12kg

' Mature and Senior ' Labrador retriever Large 15kg 12kg

1%)CNÉTKC6GUEQ$TCVKUNCXUMà 0KVTC

' Daily Care Sensitive Skin 12kg

YYYUWRGT\QQUM


Ä?Ă­slo 08/2013 09/2013

UDALOSTI

zdravie

71

TÉMA

RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 01/2013 DĂĄtum vydania: 23. 5. 2013

6  Č— eh6 Č—  

 Č– Č—  Č—Č— Ä?Ä•ÄŻA6 Č—Č—Č—EČ—Č–[Č— V prĂ­lohe Noviniek Zdravie budeme prinĂĄĹĄaĹĽ prehÄžadnĂş anatĂłmiu, vysvetlĂ­me vĂĄm z Ä?oho sa vaĹĄe telo skladĂĄ, ako funguje a to vĹĄetko aspoĹˆ trochu laickĂ˝m spĂ´sobom. OpĂ­ĹĄeme akĂŠ rĂ´zne ochorenia v tom Ä?i onom systĂŠme mĂ´Ĺžu vzniknúż, ako sa prejavujĂş a lieÄ?ia. Nezabudneme na rady, ako sa dĂĄ vĹĄetkĂ˝m tĂ˝m ochoreniam predchĂĄdzaĹĽ. KeÄ?Ĺže viac ako 80 percent ÄžudĂ­ trĂĄpi chrbtica, zaÄ?Ă­name prĂĄve Ĺˆou. TĂ˝m, Ĺže je vzadu a nevidĂ­me ju, Ä?asto naÂ Ĺˆu zabĂşdame, no ona nosĂ­ celĂŠ telo, tak jej doprajme trochu naĹĄej pozornosti.

Chrbtica a platniÄ?ky Chrbtica mĂĄ pre nĂĄĹĄ Ĺživot neodmysliteÄžnĂş Ăşlohu. SpĂĄja lebku s hornĂ˝mi a dolnĂ˝mi konÄ?atinami, spolu s hrudnĂ˝m koĹĄom a bruĹĄnou dutinou nesie vĹĄetky orgĂĄny. ZĂĄkladnou stavebnou jednotkou je stavec. Stavec sa skladĂĄ z tela, oblĂşku stavca a vĂ˝beĹžkov. Stavce sĂş navzĂĄjom spojenĂŠ medzistavcovĂ˝mi platniÄ?kami. (obr. Ä?. 1 ) MedzistavcovĂĄ platniÄ?ka je pruĹžnĂĄ chrupavka, ktorĂĄ plnĂ­ tlmiacu funkciu medzi stavcami. Ak by sme to chceli vysvetliĹĽ laickĂ˝m spĂ´sobom,

platniÄ?ka je ako vankúť naplnenĂ˝ tekutinou, ktorĂ˝ je vsunutĂ˝ medzi dva stavce. TĂĄto tekutina sa pohybom tela premiestĹˆuje z jednej strany na druhĂş a tlmĂ­ nĂĄrazy, slúŞi ako „tlmiÄ?“. Okrem stavcov a platniÄ?iek chrbticu tvorĂ­ mnoĹžstvo väzov, svalov a kÄşbikov ktorĂ˝mi sĂş stavce navzĂĄjom pospĂĄjanĂŠ. Chrbtica plnĂ­ viacerĂŠ vĂ˝znamnĂŠ funkcie – statickĂş, dynamickĂş a ochrannĂş. To, Ĺže dokĂĄĹžeme stĂĄĹĽ na jednej nohe nĂĄm zabezpeÄ?Ă­ statickĂĄ funkcia chrbtice, naĹĄe otĂĄÄ?anie sa do bokov a predklony a zĂĄklony umoĹžĹˆuje dynamickĂĄ funkcia chrbtice. OchrannĂĄ funkcia chrbtice je zabezpeÄ?enĂĄ stavbou stavcov, ktorĂ˝mi prechĂĄdza miecha. UloĹženĂ­m stavcov na sebe je urobenĂĄ tzv. ochrannĂĄ klietka pre miechu.

ObrĂĄzok Ä?. 1

Chrbtica sa skladĂĄ z 33 -34 stavcov, z toho je 7 krÄ?nĂ˝ch stavcov (C1 –C7), 12 hrudnĂ­kovĂ˝ch stavcov (Th1 – Th12), 5 driekovĂ˝ch stavcov (L1 – L5), 5 krĂ­ĹžovĂ˝ch stavcov (S1 – S5), ktorĂŠ sĂş vrastenĂŠ do jednej krĂ­Ĺžovej kosti (os sacrum), 4 – 5 kostrÄ?ovĂ˝ch stavcov spojenĂ˝ch do kostrÄ?e ( os coccygis). Obr. Ä?. 2.

PreÄ?o mĂĄ chrbtica tvar pĂ­smena S? Chrbtica mĂĄ typickĂ˝ tvar v oblasti krÄ?nej a driekovej oblasti je ohnutĂĄ dopredu (odborne nazĂ˝vanĂĄ lordĂłza, lordosis), v hrudnej a krĂ­Ĺžovej oblasti je prehnutie dozadu (odborne nazĂ˝vanĂĄ kyfĂłza, kyfosis). PrĂĄve tento tvar a esovitĂŠ zakrivenie chrbtice umoĹžĹˆuje pruĹžnĂ˝ a perovacĂ­ pohyb pri chĂ´dzi a doskoku. (Obr. Ä?.1)

MUDr. Róbert Rusnåk, PhD.,

Foto: Branislav RaÄ?ko

Pohyblivosż samostatných úsekov chrbtice je spôsobenå drobným posunom v kĺboch

medzi stavcami a mierou stlaÄ?iteÄžnosti medzistavcovĂ˝ch platniÄ?iek. Chrbtica mĂ´Ĺže vykonĂĄvaĹĽ ĹĄtyri zĂĄkladnĂŠ typy pohybu: predklony a zĂĄklony, Ăşklony do strĂĄn, otĂĄÄ?anie a pĂŠrovacie pohyby. Predklony a zĂĄklony sĂş najväÄ?ĹĄie v krÄ?nej chrbtici, aĹž 90 stupĹˆov. V bedrovej Ä?asti je zĂĄklon skoro rovnakĂ˝ ako v krÄ?nom Ăşseku a predklon je omnoho menĹĄĂ­, iba 25 – 30 stupĹˆov. V hrudnej Ä?asti chrbtice je predklon a zĂĄklon veÄžmi obmedzenĂ˝ rebrami. MĂ´Ĺžeme povedaĹĽ, Ĺže hrudnĂĄ chrbtica sa pohybuje najmenej. Ăšklony do strĂĄn sĂş v krÄ?nej a bedrovej oblasti chrbtice takmer rovnakĂŠ 25 – 30 stupĹˆov do kaĹždej strany. RotĂĄcie sĂş najviac umoĹžnenĂŠ v krÄ?nej chrbtici, aĹž okolo 65 stupĹˆov, v hrudnej chrbtici pribliĹžne 30 stupĹˆov a v driekovej chrbtici skoro nemoĹžnĂŠ, maximĂĄlne 10 stupĹˆov. CelkovĂĄ rotĂĄcia hlavy oproti panve je 90 aĹž 120 stupĹˆov.

ObrĂĄzok Ä?. 2

1 - 7 krÄ?nĂ˝ch stavcov 2 - 12 hrudnĂ­kovĂ˝ch stavcov 3 - 5 driekovĂ˝ch stavcov 4 - 5 krĂ­ĹžovĂ˝ch stavcov vzrastenĂ˝ch do krĂ­Ĺžovej kosti 5 - 4 - 5 kostrÄ?ovĂ˝ch stavcov spojenĂ˝ch do kostrÄ?e Pri pohybe sa menia tlaky v medzistavcovej platniÄ?ke a v kÄşbe. Ak dĂ´jde k nesprĂĄvnemu pohybu, vznikĂĄ v tĂ˝chto ĹĄtruktĂşrach nadmernĂ˝ tlak a dochĂĄdza k ich poĹĄkodeniu. V nasledujĂşcej prĂ­lohe nĂĄjdete: akĂŠ ochorenia chrbtice mĂ´Ĺžu vzniknúż a ako sa prejavujĂş.


8 II

novinky novinky

PR�LOHA KR�ŽOVKAZDRAVIE 01/2013

Č—WČ—h  6 Č– [Č—U MaĹĽ nĂĄlepku „zdravotne ĹĽaĹžko postihnutĂ˝â€œ znamenĂĄ v praxi kaĹždodennĂ˝ boj so zaÄ?leĹˆovanĂ­m sa do spoloÄ?nosti. Niekto bojuje viac, inĂ˝ menej. LegislatĂ­va je akoby z kameĹˆa a o pruĹžnosti pri vybavovanĂ­ povedzme kompenzaÄ?nĂ˝ch prĂ­spevkov nemĂ´Ĺže byĹĽ ani reÄ?i... 1DĂžRPiPQiURNDNPiP SUREOpPVFKUEWLFRX"0iP SUiYRQDNRPSHQ]DĂžQĂŞSUtVSHYRNDNPiPSUREOpP\ VUXNDPL"$N~]GUDYRWQtFNXSRP{FNXPLP{ĂĽHSUHGStVDĢRGERUQĂŞOHNiUSULPRMLFK ĢDĂĽNRVWLDFK" 2Wi]RN NWRUpY=ÄĄ3SRUDGQLQDVWUiQNHZZZ]GUDYDFKUEWLFDVN NODGLHWHMHPQRKRDP\VD

YiPLQDćDOHMEXGHPHVQDüLĢ RGSRYHGDĢIXQGRYDQHQLHOHQ ]OHJLVODWtYQHMDOHLOHNiUVNHM VWUiQN\

Azda najÄ?astejĹĄie vĹĄak prichĂĄdzajĂş otĂĄzky: MĂĄm pri mojej diagnĂłze nĂĄrok ĹžiadaĹĽ o vydanie preukazu ZŤP? AkĂŠ kompenzaÄ?nĂŠ prĂ­spevky vlastne existujĂş a akĂŠ podmienky musĂ­m splniĹĽ pre ich Ä?erpanie? 5R]KRGOLVPHVDWHGDY\MVĢ Y~VWUHW\ĂŁLURNHMYHUHMQRVWLDYVSROXSUiFLV1RYLQNDPLYQRYHMUXEULNHVQi]YRP =ÄĄ3SRUDGÄ–DSRVWXSQHXYHUHMQtPHNRPSOHWQĂŞ]R]QDP REODVWt Y NWRUĂŞFK MH PRĂĽQp]tVNDĢNRPSHQ]DĂžQĂŞSUtVSHYRNDNpV~SRGPLHQN\ SUHMHKRĂžHUSDQLH]iNRQQpOHKRW\VNUiWNDSRGDĢYiPNRPSOH[Q~LQIRUPiFLX

9HGHOLVWHĂĽHRNUHPSRPHUQH]QiP\FKSUtVSHYNRYDNR V~SUtVSHYN\QDN~SXDXWD QDRĂŁDWHQLHĂžLK\JLHQXSRQ~ND QiĂŁ VRFLiOQ\ V\VWpP SUHVNYDOLWQHQLHĂĽLYRWD]GUDYRWQH ĢDĂĽNR SRVWLKQXWĂŞFK REĂžDQRYLNRPSHQ]DĂžQpSUtVSHYN\QDEHQ]tQQDN~SX ]GUDYRWQHMSRP{FN\QDSUHUREHQLH N~SHÄ?QH GRPX ĂžL E\WXQDRSUDYXDOHER~SUDYX ]GUDYRWQHM SRP{FN\ QDN~SXDYĂŞFYLNYRGLDFHKRSVDQDGLpWQHVWUDYRYDQLH DWć"2EODVWtMHFHONRPWULQiVĢ 8ĂĽYEXG~FRPĂžtVOHRGĂŁWDUWXMHPHVpULXĂžOiQNRY=ÄĄ3SRUDGÄ–D Y NWRUĂŞFK SRVWXSQH XYHUHMQtPHQLHFLWiW\]R]iNRQRYDOHÄ?XGVNRXUHĂžRXSRGDQpUDG\NWRUpYiPSRP{ĂĽX ]RULHQWRYDĢVD1iĂŁVHULiOQDĂžQHPHSUtVSHYNRPQDSRKRQQpKPRW\$NiMHMHKRYĂŞĂŁND"

EmailovĂĄ poradĹˆa ztp@zdravachrbtica.sk je tu pre vĂĄs 24 hodĂ­n. .WRPiQDÄ–QiURN"1DDNp KRGQXWLD"7RYĂŁHWNRXĂĽYQDMDNWLYLW\=ÄĄ3REĂžDQDMHXUĂžH- EOLĂĽĂŁRPĂžtVOH QĂŞ"$NĂŞPVS{VRERPĂĽLDGRVĢ RSUtVSHYRNSRGDĢDDNpV~]iNRQQpOHKRW\QDY\GDQLHUR]- ZZZ]GUDYDFKUELWLFDVNIRWR7$65


novinky Ä?Ă­slo 09/2013

PR�LOHA ZDRAVIE 01/2013 PORADŇA

Č—Č—U6h  PrvĂĄ prĂ­loha Zdravie v NovinkĂĄch vznikla na zĂĄklade iniciatĂ­vy ObÄ?ianskeho zdruĹženia Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot a spoloÄ?nĂŠho zĂĄujmu prinĂĄĹĄaĹĽ Ä?itateÄžom uĹžitoÄ?nĂŠ informĂĄcie a poradiĹĽ im, ako sa staraĹĽ o svoje telo, predchĂĄdzaĹĽ chorobĂĄm, alebo aspoĹˆ zmierniĹĽ bolesti a urĂ˝chliĹĽ vylieÄ?enie. O Ğudskom tele, ale aj neduhoch a chorobĂĄch, ktorĂŠ prinĂĄĹĄa nezdravĂ˝ ĹživotnĂ˝ ĹĄtĂ˝l 21. storoÄ?ia by sa dalo pĂ­saĹĽ donekoneÄ?na. Novinky sa rozhodli spolupracovaĹĽ s odbornĂ­kmi, ĹĄpecialistami, ktorĂ­ sa podelia o svoje skĂşsenosti z lekĂĄrskej praxe a ktorĂ­ sa rozhodli okrem lieÄ?enia chorĂ˝ch venovaĹĽ osvetovej prĂĄci, prevencii ochorenĂ­ u detĂ­, ale aj dospelĂ˝ch. PrĂ­loha Zdravie, ktorĂş budĂş Novinky v priebehu roka prinĂĄĹĄaĹĽ vznikla v spoluprĂĄci s MUDr. RĂłbertom RusnĂĄkom, PhD.OdbornĂ˝m garantom projektu a predsedu OZ Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot.

ObÄ?ianske zdruĹženie a ZdravĂ˝ chrbĂĄtik PoslanĂ­m obÄ?ianskeho zdruĹženia Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot je poskytnúż laickej verejnosti informĂĄcie o ochoreniach chrbtice, vysvetliĹĽ odbornĂŠ vĂ˝razy a pomeno-

vania, s ktorĂ˝mi sa stretĂĄvajĂş pacienti pri nĂĄvĹĄteve lekĂĄra, poradiĹĽ Äžudom pri ich zdravotnĂ˝ch problĂŠmoch aj v otĂĄzkach sĂşvisiacich s prĂĄvami a sociĂĄlnym zabezpeÄ?enĂ­m zdravotne ĹĽaĹžko postihnutĂ˝ch. Jednou z Ä?alĹĄĂ­ch vĂ­ziĂ­ OZ je projekt ZdravĂ˝ chrbĂĄtik, ktorĂ˝m chce deti nauÄ?iĹĽ sprĂĄvne sa staraĹĽ o svoj chrbĂĄt, ako sprĂĄvne sedieĹĽ i cviÄ?iĹĽ a tĂ˝m predĂ­sĹĽ ochoreniam chrbtice v neskorĹĄom veku. PrvĂ˝m krokom v „Zdravom chrbĂĄtiku“ je zhodnotenie stavu detĂ­ v zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. V rĂĄmci svojich moĹžnostĂ­ tento projekt zaÄ?ali realizovaĹĽ zatiaÄž iba v okrese RuĹžomberok. PrvĂŠ vyĹĄetrenia detĂ­ uĹž prebiehajĂş a vĂ˝sledky sĂş dosĹĽ postaÄ?ujĂşce na to, aby urobili Ä?al-

Mgr. Zuzana HrÄ?kovĂĄ, manaŞÊrkĂĄ projektu

ĹĄie kroky. Zistili totiĹž, Ĺže aĹž 2/3 detĂ­ potrebujĂş Ä?alĹĄiu odbornĂş pomoc. Preto v Ä?alĹĄĂ­ch mesiacoch chce ObÄ?ianske zdruĹženie Za zdravĹĄĂ­ Ĺživot rodiÄ?om tĂ˝chto detĂ­ ponĂşknuĹĽ ĹĄpecializovanĂŠ odbornĂŠ vyĹĄetrenie a odbornĂŠ cviÄ?enie pod dohÄžadom odbornĂŠho garanta v oblasti lieÄ?ebno-kondiÄ?nej rehabilitĂĄcie. OZZZĹ˝

O Ä?alĹĄĂ­ch Ä?innostiach projektu ZdravĂ˝ chrbĂĄtik sa mĂ´Ĺžete doÄ?Ă­taĹĽ na strĂĄnkach www.zdravachrbtica.sk a pravidelne budeme Ä?itateÄžov informovaĹĽ aj zdravotnĂ­ckej prĂ­lohe Noviniek.

OdbornĂ˝ garant pre lieÄ?ebnokondiÄ?nĂş rehabilitĂĄciu Mgr. MarĂ­na SrpoĹˆovĂĄ.

III 9

Odborný garant projektu a predseda OZ Za zdravťí Şivot MUDr. Róbert Rusnåk, PhD.


IV 10

novinky novinky

PRĂ?LOHA Ĺ PORT ZDRAVIE 01/2013

 'Č—

V prvej Ä?asti prĂ­lohy sa venujeme tomu, Ä?o najviac zaĹĽaĹžuje nĂĄĹĄ chrbĂĄt. Premýťlate Ä?o to je? PodÄža zistenĂ­ je pre chrbticu najviac zaĹĽaĹžujĂşce prĂĄve sedenie. ÄŒasto sa domnievame, Ĺže chrbtici ubliĹžujeme najmä fyzickou prĂĄcou, ale nie to Ăşplne pravda. Najviac Ä?asu strĂĄvime sedenĂ­m pri poÄ?Ă­taÄ?i. Pri tom dochĂĄdza k nadmernej lordĂłze driekovej chrbtice (ohnutiu chrbtice dopredu), trpĂ­ aj hrudnĂĄ chrbtica, lebo mĂĄlokto mĂĄ pri sedenĂ­ sprĂĄvne drĹžanie tela a preto nesedĂ­ sprĂĄvne. Tak isto trpĂ­ krÄ?nĂĄ chrbtica. NiekoÄžko hodinovĂ˝m zohnutĂ­m rĂşk v lakti dochĂĄdza k tlaku na perifĂŠrne nervy hornej konÄ?atiny.

Ako sprĂĄvne sedieĹĽ ? SedieĹĽ treba na nastaviteÄžnej stoliÄ?ke, lepĹĄie vyĹĄĹĄej ako niŞťej. Uhol medzi bedrom a kolenom by mal byĹĽ okolo 90 °, sedĂ­me vystretĂ­, nohy by mali byĹĽ mierne od seba, neprekriĹžovaĹĽ ich (obr. Ä?. 3).

ObrĂĄzok Ä?. 3

Ako mĂ´Ĺžem Ä?o najdlhĹĄie udrĹžaĹĽ svoju chrbticu v kondĂ­ciĂ­ a Ä?o robiĹĽ pri obÄ?asnej bolesti chrbtice? - ZĂĄkladom udrĹžania chrbtice v kondĂ­ciĂ­ je cviÄ?enie, striedanie prĂĄce s pohybom, hlavne pri sedavom zamestnanĂ­. ŤaĹžkĂĄ prĂĄca nie je pohyb. Na zaÄ?iatku bolesĹĽ spĂ´sobuje hlavne stuhnutĂŠ svalstvo, svaly treba pravidelne uvoÄžĹˆovaĹĽ aj posilĹˆovaĹĽ.

Zuzana, 36 rokov:

ObrĂĄzok Ä?. 4

ObrĂĄzok Ä?. 5

Cvik 2

Aj pri sedenĂ­ sa dĂĄ cviÄ?iĹĽ. UrÄ?ite nesedĂ­te nepretrĹžite 8 hodĂ­n bez pohnutia, ale telefonujete, pijete tekutiny a pod.. PoÄ?as tĂ˝chto Ăşkonov si mĂ´Ĺžete trochu rozcviÄ?iĹĽ hrudnĂş chrbticu. S vystretĂ˝m chrbtom a s vĂ˝dychom sa snaĹžte pritlaÄ?iĹĽ lopatky smerom k sebe, 5 sekĂşnd podrĹžte a s nĂĄdychom uvoÄžnite. Toto zopakujte 5 – 7 krĂĄt. (obr. Ä?. 6).

ObrĂĄzok Ä?. 6

Cvik 3

Nezabudnite ani na ramenĂĄ. PosaÄ?te sa sprĂĄvne stoliÄ?ku, ruky spustite vedÄža seba a krúŞte ramenami 5 krĂĄt smerom dopredu a dozadu. Predstavte si, Ĺže ramenami kreslĂ­te kruhy, obidvoma naraz. Pri cviÄ?enĂ­ nezabudnite na sprĂĄvne dĂ˝chanie. Tento cvik zopakujte aspoĹˆ 4 – 5 krĂĄt.(obr. Ä?. 7, 8, 9).

ObrĂĄzok Ä?. 9

ObrĂĄzok Ä?. 7

V tejto Ä?asti budeme prinĂĄĹĄaĹĽ najÄ?astejĹĄie otĂĄzky pacientov, resp. Ä?itateÄžov a odpovede a odbornĂŠ rady lekĂĄrov. MoĹžno prĂĄve hÄžadĂĄte odpoveÄ? na vaĹĄu otĂĄzku, alebo problĂŠm Ä?o vĂĄs trĂĄpi. Aj pre vĂĄs mĂ´Ĺžu byĹĽ zaujĂ­mavĂŠ nasledujĂşce riadky.

Anna, 21 rokov:

Cvik 1

Ak je to moĹžnĂŠ, treba vyuĹžiĹĽ kaĹždĂş chvĂ­Äžu na chĂ´dzu alebo sa aspoĹˆ postavte. V stoji si mĂ´Ĺžete zacviÄ?iĹĽ. Postavte sa na ťpiÄ?ky chodidla, podsaÄ?te zadok a 5 sekĂşnd vydrĹžte. Potom to urobte na pätĂĄch. Takto to zopakujte 5 -7 krĂĄt, staÄ?Ă­ 2-3 krĂĄt denne. Ani si neuvedomĂ­te ako svojej chrbtici pomĂ´Ĺžete (obr. Ä?. 4 a 5).

ZDRAVOTNĂ Č—EČ—

ObrĂĄzok Ä?. 8

NabudĂşce pokraÄ?ujeme

Som 2 roky po operĂĄcii chrbtice L5/S1( flavectomia), koÄžko kĂ­l maximĂĄlne je vhodnĂŠ nosiĹĽ, alebo dvĂ­haĹĽ. Ak by som si do dvoch rĂşk rozloĹžila po 2 aĹž 2,5 kg a na chrbĂĄt do ruksaka 3,5 aĹž 4 kg, je to veÄža? Lebo vĹĄade sa uvĂĄdza, Ĺže sa nesmie nosiĹĽ ĹĽaĹžkĂŠ, ale nikde nie je napĂ­sanĂŠ koÄžko kilogramov uĹž znamenĂĄ ĹĽaĹžkĂŠ. A ak by som raz takto niesla nĂĄkup, je to veÄžmi nebezpeÄ?nĂŠ pre chrbticu? - KeÄ?Ĺže ste uĹž po operĂĄcii chrbtice, mali by ste nosiĹĽ zĂĄĹĽaĹž do 5 kg. NĂĄkup si mĂ´Ĺžete rozloĹžiĹĽ buÄ? do oboch rĂşk (2,5 a 2,5 kg) alebo ho odniesĹĽ v ruksaku. To je najÄ?astejĹĄie odporuÄ?enie. Menej trpĂ­ krÄ?nĂĄ chrbtica. Ak ste to niesli raz, nevadĂ­, ale snaĹžte sa nosiĹĽ v rukĂĄch menej. Pri nosenĂ­ nĂĄkupu skĂ´r pouŞívajte ruksak. Ale ak by ste niekedy potrebovali odniesĹĽ alebo preloĹžiĹĽ nieÄ?o ĹĽaŞťie, nedvĂ­hajte to z predklonu ale si k tomu kÄžaknite a tak to zdvihnite. Ak chcete vedieĹĽ viac o sprĂĄvnom zaĹĽaĹžovanĂ­ chrbtice pohÄžadajte na internete Ĺ kolu chrbta.

Monika 45 rokov: MĂĄvam obÄ?asnĂŠ mravÄ?enie palcov na nohĂĄch. UŞívam na zmiernenie iba voÄžne v lekĂĄrni kĂşpenĂŠ tabletky na zastavenie kĹ•Ä?ov. TroĹĄku mi to pomĂĄha. MĂ´Ĺže toto mravÄ?enie sĂşvisieĹĽ iba s nedostatkom magnĂŠzia, alebo aj s vysunutou platniÄ?kou v krÄ?nej chrbtici. - MravÄ?enie v nohĂĄch mĂĄ viacero prĂ­Ä?in. MĂ´Ĺžeme k nim zaradiĹĽ cievne ochorenie, nedostatok vitamĂ­nov a minerĂĄlov, ale dosĹĽ Ä?astĂĄ a asi najÄ?astejĹĄia prĂ­Ä?ina je neurologickĂŠ ochorenie. PoĹĄkodenie platniÄ?ky v krÄ?nej oblasti chrbtice nespĂ´sobuje iba problĂŠmy v hornĂ˝ch konÄ?atinĂĄch, ale na poÄ?udovanie mnohĂ˝ch pacientov aj bolesti a mravenÄ?enie v nohĂĄch, dokonca aj poruchu chĂ´dze. ÄŒiĹže jedna z vaĹĄich prĂ­Ä?in mĂ´Ĺže byĹĽ aj vysunutĂĄ platniÄ?ka v krÄ?nej chrbtici. Tabletky, ktorĂŠ ste si v lekĂĄrni kĂşpili sĂş na doplnenie horÄ?Ă­ka, Ä?iĹže magnĂŠzia, ale ak tieto vaĹĄe pocity pretrvĂĄvajĂş dlhĹĄie, odporĂşÄ?ame vĂĄm, isĹĽ na ťpeciĂĄlne vyĹĄetrenie k neurolĂłgovi. Ten vĂĄs vyĹĄetrĂ­ a doplĹˆujĂşcim vyĹĄetrenĂ­m ako je naprĂ­klad EMG mĂ´Ĺže urÄ?iĹĽ presnĂş prĂ­Ä?inu, mravenÄ?enia v nohĂĄch. Ak tie pocity pretrvĂĄvajĂş nenechĂĄvajte ich bez povĹĄimnutia.

)Č— U '6 PRĂ?LOHY Č—  NĂ JDETE V NOVINKĂ CH'Ă•Ä–Ä•


ŠPORT

číslo 09/2013

11

DEŇ MATIEK V MRS. SPORTY

V KRAJI NIE JE PRÍRODNÉ KÚPALISKO VHODNÉ NA KÚPANIE Nitriansky kraj ako jediný na Slovensku nemá ani v tomto roku prírodné kúpalisko vhodné na kúpanie a vodné športy. Dlhodobo to potvrdzujú výsledky rozborov vody, ktoré počas uplynulých letných sezón vykonávali hygienici. Žiadna vodná plocha v kraji nemá prevádzkovateľa a lokality vykazujú okrem nedostatkov v kvalite vody najmä nedostatky vo vybavenosti, upozorňujú hygienici. kej sezóny osadené informačné tabule o zákaze kúpania a nevhodnosti vody na kúpanie. Nevyhovujúce fyzikálno-chemické ukazovatele a na začiatku sezóny aj mikrobiologické ukazovatele boli dôvodom umiestnenia informačných tabúľ aj v lokalite Lipovina – Bátovce. Na štrkovisku Tona – Šurany boli tabule umiestnené pred začiatkom sezóny na základe nevyhovujúcich výsledkov kvality vody v predošlom roku. Kvalita vody na kúpanie sa zhoršila hlavne v mikrobiologických ukazovateľoch. Hygienici zistili prekročenie medznej hodnoty črevných enterokokov a E. coli, problémové sú tiež farba a nasýtenie vody O2. V okrese Komárno

bola kvalita vody nevyhovujúca v lokalitách Komárno – Apáli a Hurbanovo – Bohatá pre prekročenie medznej hodnoty pre E. coli, koliformné baktérie a črevné enterokoky. Štrkovisko Kava malo vyhovujúcu mikrobiologickú a biologickú kvalitu vody. Všetky tieto lokality trvale vykazujú nízku priehľadnosť a nevyhovujúcu farbu vody, v lokalite Kava aj mierne prekročenie pH. V lokalitách Komárno – Apáli a Hurbanovo – Bohatá bol vyznačený zákaz kúpania. Celoročne sú vodné plochy využívané na športový rybolov, Mesto Komárno však zabezpečuje údržby plážových plôch a čistotu v lokalite.

Matky s dcérami si mali možnosť pri tejto príležitosti vyskúšať ako chutí tréning vo dvojici. Individuálny a profesionálny prístup ku každej žene zvlášť, evidentne zaujal staršiu aj mladšiu generáciu. Svedčí o tom fakt, že po odskúšaní efektívneho kruhového tréningu v príjemnej atmosfére, sa rozhodlo uzatvoriť členstvo namieste hneď niekoľko matiek s dcérami. Vzhľadom k tomu, že akcia ku Dňu matiek ponúkla štartovací balík pri uzatvorení členstva v klube pre jednu z dvojice zadarmo, mamina alebo dcéra tak mohli ušetriť až 79 €! Po zdravom pohybe, vyplavení endorfínov a nabraní novej energie, čakalo matky s dcérami ďalšie milé prekvapenie vo forme zdravého občerstvenia. Pred odchodom sa ešte mali možnosť skrášliť v stánku ORIFLAME, kde im okrem líčenia boli poskytnuté cenné odborné rady z oblasti pleťovej kozmetiky. Pani Milena vyzdvihla jedinečnosť tejto akcie, vysokú profesionalitu personálu klubu, individuálny prístup a celkovú spokojnosť, ktorú obidve pre-

Text a foto: TASR

mietnu do odporúčaní svojim známym. Akcia tak splnila svoj účel a už dnes sa majiteľka klubu p. Mgr. Ballová vyjadrila o ďalšej blížiacom sa výnimočnom dni. Ku Dňu detí klub pripravuje špeciálnu AKCIU pre maminy s detičkami, kde si budú môcť vyskúšať cvičenie spolu s maminami aj ich ratolesti. Bude to určite pre obe strany nezabudnuteľný zážitok. Presné informácie o termíne a čase konania akcie nájdete koncom mája na facebooku: mrsportynitra. Pridajte sa aj vy k spokojným žienkam, členkám klubu, ktoré sa už za 4 týždne tréningu môžu pochváliť takýmito výsledkami: 7% úbytkom tuku, 4 kg úbytkom hmotnosti, 4 cm úbytkom z obvodu pása, 4 cm úbytkom z obvodu bokov, ako aj úpravou vysokého krvného tlaku, aplikáciou zdravého stravovania do svojho životného štýlu, celkovou pohodou a prílivom novej energie a chuti do života. Odskúšajte si kombinovaný koncept cvičenia a správneho stravovania bez jojo efektu! Text a foto: red

Mrs.Sporty je tu! Dosiahnite svoj cieľ len za 30 minút! * V prípade uzatvorenia členstva do 30.6.13 získate možnosť v priebehu 4 týždňov písomne odstúpiť od zmluvy. Následne Vám vrátime plnú Vami zaplatenú sumu. Nie je možná kombinácia s inými zvýhodneniami. PONUKA VEĽKÁ OTVÁRACIA

NNR 774/13

Chýbajú hygienické zariadenia, upravené plochy na slnenie, likvidácia odpadu, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie, zabezpečené nie je ani čistenie vodných plôch a poskytovanie prvej pomoci. Prírodné kúpaliská v kraji sú na kúpanie využívané najmä miestnym obyvateľstvom, monitoring vody hygienikmi je orientačný. Minuloročné rozbory vody potvrdili, že problematickými ukazovateľmi na Duchonke boli počas celej sezóny najmä farba a priehľadnosť vody. Koncom sezóny už pribudlo prekročenie medznej hodnoty črevných enterokokov a cyanobaktérií. V blízkosti nádrže boli počas celej letnej turistic-

V sobotu 18. mája 2013 sa v športovom klube pre ženy Mrs. Sporty, na Štúrovej ulici č. 12 konala od 13,00 do 16,00 hodiny mimoriadna AKCIA KU DŇU MATIEK.

Otváracie hodiny Po a Str 8.00- 12.00 15.00- 20.00 Ut, Štv, Pia 9.00- 12.00 15.00- 19.00 So 9.00- 12.00 Mrs.Sporty Nitra-Centrum, Štúrova 12 · Nitra Tel.: 00421 918 451 519 www.mrssporty.sk

Začnite ihneď s garanciou vrátenia peňazí do 4 týždňov!* Platí len do 8.4.13


novinky

SPRAVODAJSTVO

12

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

LÚŠTITE A VYHRAJTE KNIHU Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným epeným kupónom do 7. 6. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

CENA DO KRÍŽOVKY Manželka a milenka. Manželka je presvedčená, že ich manželstvu nič nechýba, jediným tieňom spoločného života je, že Róbert býva v práci príliš dlho a na rodinu mu zostávajú len omrvinky času. Daniela verí, že Róbert sa čoskoro rozvedie, a v snoch si s ním spriada spoločnú budúcnosť. Každá z nich je tá druhá. Ktorá bude prvou?

Tá druhá Táňa Keleová-Vasilková Bežná cena:

10,90 €

Výherca z Noviniek 7/2013:

krížovka

NR 09/2013

kupón

Viera Martinčová, Nitra

DIVADELNÍCI KRAJÍN V4 V STAROM DIVADLE Divadelníci z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa po roku opäť stretnú v nitrianskom Starom divadle Karola Spišáka. Jubilejný 15. ročník prehliadky divadiel a divadelných škôl krajín V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás sa uskutoční v dňoch od 29. mája do 1. júna tohto roka. Tematicky bude zameraný na spriatelené divadlá, divadelné skupiny a vysoké umelecké školy z krajín V4, uviedla dramaturgička Starého divadla Veronika Gabčíková. Jednotlivé predstavenia budú rozdelené do troch kategórií. Sekcia Nádeje bude platformou pre poslucháčov katedier

bábkarskej tvorby vysokých umeleckých škôl a akadémií zo Slovenska, Čiech a Poľska. Kategória Možnosti vytvorí priestor pre prezentáciu alternatívnych predstavení a netradičných zoskupení a v sekcii Istoty sa predstavia najlepšie produkcie etablovaných kamenných divadiel krajín V4.

Medzinárodný festival Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás pôvodne vznikol ako aktívna komunikačná platforma na vytváranie a prehlbovanie umelecko-ľudských priateľstiev, väzieb a dlhodobých partnerstiev v oblasti divadelného umenia pre detského a mladého diváka. Prvý ročník sa v nitrianskom Starom divadle uskutočnil v roku 1999. Autorom myšlienky realizovať takýto festival bol dlhoročný riaditeľ Starého divadla, už zosnulý Karol Spišák.

Prví študenti vysokých škôl a akadémií so zameraním na bábkoherectvo sa na festivale zúčastnili v roku 2003. Odvtedy poskytuje festival priestor nielen na nadväzovanie medzinárodných kon-

taktov, ale aj na inšpiratívnu konfrontáciu medzi profesionálnymi divadlami a umeleckými školami. TASR


SPEKTRUM

Ä?Ă­slo 09/2013

BESEDA

AKO NAÂ TO?

DOROTA NVOTOVĂ V sobotu 18. mĂĄja 2013 ste sa mohli v nitrianskom cinemax-e vo veÄ?ernĂ˝ch hodinĂĄch od 19:30 do 21:30 hod. osobne stretnúż a  "podebatiĹĽ " so znĂĄmou slovenskou muzikantkou a hereÄ?kou Dorotou Nvotovou. Po zhliadnutĂ­ jej novĂŠho dokumentu "Fulmaya, dievÄ?atko s tenkĂ˝mi nohami", v ktorom stvĂĄrnila hlavnĂş Ăşlohu, sa priamo v premietacej sĂĄle konala beseda s Dorotou a reĹžisĂŠrkou filmovĂŠho dokumentu Vendulou BradĂĄÄ?ovou.

13

ZMRZLINOVà TORTA      

Dorota NvotovĂĄ a reĹžisĂŠrka dokumentu Vendula BradĂĄÄ?ovĂĄ.

V dokumente sa hlavnĂĄ protagonistka Dorota NvotovĂĄ vydĂĄva napriek svojej pohodlnej a pomerne ĂşspeĹĄnej existencii v EurĂłpe na dlhĂş púż s cieÄžom nĂĄjsĹĽ samu seba. TĂĄ ju zavedie aĹž do podhoria HimalĂĄjĂ­. V jednom z najbiednejĹĄich a od naĹĄej kultĂşry najodliĹĄnejĹĄĂ­ch kĂştov sveta nachĂĄdza pokoj a kÄžud. Pomocou jej nepĂĄlskĂŠho alter ega - Fulmayi - vstupujeme observaÄ?nou metĂłdou do sveta

detĂ­ na ulici a taktieĹž do Ĺživota sirotÄ?inca, o ktorĂ˝ sa Dorota starĂĄ. Zoznamujeme sa tu s Ä?alĹĄou dĂ´leĹžitou postavou prĂ­behu, trojroÄ?nĂ˝m dievÄ?atkom nĂĄjdenĂ˝m na ulici a pomenovanĂ˝m po svojej zĂĄchrankyni - Fulmaya. TĂĄ nĂĄm umoĹžnĂ­ sledovaĹĽ zaujĂ­mavĂş paralelu dvoch dievÄ?at s rovnakĂ˝m menom, no z celkom odliĹĄnĂŠho sveta.

2 balĂ­Ä?ky piĹĄkĂłt 2 kyslĂŠ smotany 1 ĹĄÄžahaÄ?kovĂş smotanu Ä?erstvè ovocie 50 ml ovocnej ĹĄĹĽavy 1 balĂ­Ä?ek vanilkovĂŠho cukru, Granko

Postup: Na dno hlbĹĄieho plechu poukladĂĄme tesne vedÄža seba piĹĄkĂłty a pokvapkĂĄme ich ovocnou ĹĄĹĽavou. Ĺ ÄžahaÄ?kovĂş smotanu vyĹĄÄžahĂĄme s vanilkovĂ˝m cukrom a vmieĹĄame do nej obidve kyslĂŠ smotany. Polovicu krĂŠmu rozotrieme na piĹĄkĂłty a naĹˆ rovnomerne poukladĂĄme ovocie. Na ovocie rozotrieme druhĂş polovicu krĂŠmu a vrch posypeme Grankom. DĂĄme na hodinu do mrazniÄ?ky.

Text a foto: as

VLASOVĂ KĂšRA POMĂ HA

NNR 769/13

NNR 767/13

NNR 645/13

NNR 552/13

DopoÄ?uli sme sa o firme KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ vraj ako jedinĂĄ v naĹĄej republike predĂĄva vĂ˝robky, ktorĂŠ skutoÄ?ne odstrĂĄnia problĂŠmy s vypadĂĄvanĂ­m vlasov a obnovia ich rast. KoÄžko to stojĂ­ a kde firmu nĂĄjdeme? Laco a Jana z Bratislavy 0iWHSUDYGXRÂżUPH.9$752),1 VURVDYSRVOHGQRPĂžDVHYHÄ?DKRYRUt YVSRMHQtVSUREOHPDWLNRXY\SDGiYDQLDYODVRYDWRYNODGQRPVORYD ]P\VOH-HGHQSUtSUDYRN6$/21 7(;785(6VWRMtÂź7HQWRSRGÄ?D RKODVXYHÄ?PL~ĂžLQQĂŞDRGVN~ĂŁDQĂŞ YĂŞURERNNWRUĂŞYUDMREQRYtUDVWYODVRY LQDPLHVWDFKNGHVPHVDXĂĽ]PLHULOL VSOHĂŁLQRXVLP{ĂĽHWHEXćN~SLĢDOHER

REMHGQDĢLVSUHVQĂŞPQiYRGRPQD GRELHUNX3ULYlÞãtFKĢDĂĽNRVWLDFK VYODVPLVDRGSRU~ĂžDSRXĂĽLĢDVSRÄ– GYDWLHWRSUtSUDYN\]DVHERX $GUHVD.9$752),1VUR âNDUQLFORYVNi 6NDOLFD WHO ZZZYODVRYDNXUDVN


14

novinky

ŠPORT

PRE NAJSKÚSENEJŠIEHO HRÁČA NEBOLO V ZOSTAVE MIESTO Čo sa týka majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, diskutovanou témou boli nielen výsledky a výkony našich hráčov, ale aj Vůjtekovo posadenie Jozefa Stümpela, opory nitrianskeho klubu v skončenej sezóne, na tribúnu. Najstarší hráč slovenského tímu na majstrovstvách sveta vo Švédsku a Fínsku ostal sedieť len na tribúne v zápasoch Slovákov s Rakúskom, Ruskom, USA i Fínskom. Zo zostavy Vladimíra Vůjteka sa však hráč so skúsenos-

ťami z NHL i KHL vytratil už skôr, po druhej tretine súboja proti Lotyšsku.

sa tým zaoberať,“ uviedol odchovanec nitrianskeho hokeja.

Veril spoluhráčom Prediskutovali to „Keď sa nedarí, treba očakávať, že príde k zmenám. Mne to bodovo na turnaji nešlo, a preto som sa nezmestil do zostavy,“ zhodnotil rozhodnutie trénera skúsený slovenský center, ktorému Vůjtek pred zápasom s Rakúskom oznámil, že bude len na tribúne. „Prediskutovali sme to spolu. Neberiem to nijako tragicky, život ide ďalej. Stane sa to každému hráčovi. Nebolo to prvý a asi ani posledný raz. Nemá význam viac

Aj pre Jozefa Stümpela bolo náročné pozerať duely slovenskej reprezentácie len z tribúny: „Každý by chcel pomôcť, ale veril som, že chalani na ľade odovzdajú všetko a zabojujú o dobrý výsledok. Nie vždy však dosiahnete to, po čom túžite.“ Niektorí skúsení hráči by sa mohli pri takomto kroku trénera uraziť. Neplatí to však v prípade Jozefa Stümpela, ktorý neľutuje, že prijal pozvánku na šampionát: „Určite to neľu-

Jozef Stümpel (vpravo) počas tréningu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách. Foto: TASR/Martin Baumann

tujem, treba brať aj klady, aj zápory. To všetko prináša šport.“

Rozhodnutie mu nevyšlo Nie každý však hodnotil rozhodnutie trénera slovenskej reprezentácie posadiť Jozefa Stümpela na tribúnu, ako šťastný krok. Bývalého slovenského hokejového reprezentanta a majstra sveta

z roku 2002 Miroslava Hlinku to zarazilo. „Neviem, či to, že Jozef Stümpel bol iba na tribúne, bolo najlepšie riešenie. Jožko je silný v presilovkách, mohol nám tam pomôcť. Podľa mňa toto rozhodnutie nevyšlo,“ uviedol Hlinka. (bb)

HOKEJISTI ODŠTARTOVALI LETNÚ PRÍPRAVU Medzi prvými extraligovými tímami, ktoré odštartovali letnú prípravu na novú sezónu, boli hokejisti HK Nitra. Trénerovi bronzového tímu z uplynulej sezóny Antonínovi Stavjaňovi sa v prvý deň prípravy, predminulý pondelok, hlásilo desať hráčov, no následne sa tento stav navŕšil o ďalšiu desiatku. „Začali sme síce iba desiati, no postupne sa to celé bude kompletizovať,“ uviedol český kormidelník. „Z hráčov, ktorí boli v kádri v uplynulej sezóne, už v mužstve nie sú Fín Jokila, odišli Vosátko, Trefný, Vantroba, Hrnka, nedohodli sa tiež Mašlonka a Podstavek. Ďalší by mali zostať, otázny je zatiaľ Jozef Stümpel. Čo sa týka nových hráčov,

to je skôr otázka na vedenie, ale momentálne sa na tom intenzívne pracuje.“

Program príravy Celá letná príprava potrvá do 5. júla s tým, že v nej bude jeden voľný týždeň. „Rozplánovanú ju máme na dva štvortýždňové bloky. Prvý potrvá do piatka 31. mája, potom bude nasledovať týždeň voľ-

Hlavný tréner Nitry Antonín Stavjaňa (vľavo) so svojimi zverencami počas letnej prípravy. Foto: TASR/Henrich Mišovič

na a po ňom ďalšie štyri týždne až do 5. júla. Prvý blok bude miernejší, trénovať budeme len jednofázovo, v druhom už dvojfázovo. Po suchej príprave budú nasledovať dva týždne dovolenky a to, kedy vykorčuľujeme na ľad, závisí od začiatku novej sezóny.“

Letnú zaberačku absolvujú Nitrana už tradične v domácich podmienkach. „Máme tu zázemie so všetkým, čo k takejto príprave patrí. Máme k dispozícii vybavenú posilňovňu, možnosť trénovať na umelej tráve, aj na vedľajšej ploche, na ktorej je po-

vrch pre inline-hokej a hokejbal. Toto zázemie nám plne vyhovuje, máme to odskúšané a nie je žiadny dôvod, aby sme cestovali niekde mimo,“ uzavrel Stavjaňa. TASR, (bb)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu Náklad: 55 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4463/11  NOVINKY Nitra, spravodajský dvojtýždenník   Adresa redakcie: Štúrova 71/A, 949 01 Nitra Slovenská republika, e-mail: novinky.nr@14news.eu  Vedúca inzertného oddelenia: Bc. Alena Štefekova  Obchodný zástupca: Ľuboš Uher  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


ŠPORT

číslo 09/2013

15

BASKETBALISTI NENASTÚPILI NA SÉRIU O BRONZ Nie je to tak dávno, čo nitrianskym športom otriasla futbalová kauza, ktorej vyvrcholením bol odchod dvoch majiteľov zo štruktúr klubu a už sa objavila ďalšia, ktorá tentoraz zasiahla nitriansky basketbal. Jej podstata pramenila v tom, že za Inter Bratislava nastúpil v semifinále v Nitre hráč, ktorý mal pre tri technické chyby stáť. No Bratislavčania našli dieru v platnej basketbalovej legislatíve a uspeli ňou aj na Slovenskej basketbalovej asociácii. Rančík v danom zápase nemalou mierou prispel k výhre Interu, a tým aj k postupu bratislavského celku do finále extraligy. Pre Nitranov, ktorí poškuľovali po najvyšších métach, tak zostala len séria o bronz. Tú však na protest odmietli a nenastúpili na prvý domáci súboj série o bronz.

Jediné riešenie Generálny manažér Edymax SPU Nitra Juraj Polák to jasne vysvetlil slovami: „Chcem sa ospravedlniť fanúšikom Nitry a Spišskej Novej Vsi. Ale toto riešenie je jediné možné.

Prekonzultovali sme ho s trénermi, sponzormi. Nedali sme si už sr.ť na hlavu. Keby som mal preberať medaily od niekoho zo Slovenskej basketbalovej asociácie, tak by som ho musel doslova opľuť. A to by bolo možnože ešte horšie. Celý slovenský basketbal je chorý, samé intrigy a nič pre basketbal, len všetko okolo neho.“

Hrozí koniec? Celá kauza sa neuskutočnenou sériou o bronz nemusí končiť. Čo bude ďalej s nitrianskym basketbalom je ešte otázne, v krajnom prípade hrozí aj jeho koniec. „My sa ešte stretneme s vedením a sponzormi a rozhodneme sa, čo ďalej urobíme. Jedným z riešení je aj to, že sa na to vykašleme. No my basketbal robíme, pretože ho ľúbime a pre divákov a nie pre svoje pupky,“ uviedol generálny manažér Nitry.

Bežci v parku.

Basketbalisti Nitry nenastúpili na svoj prvý zápas play-off o 3. miesto. Dôvodom bol protest proti neoprávnenému štartu Martina Rančíka v drese BK Inter Incheba Bratislava v piatom semifinálovom zápase. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Smutný záver Nenastúpenie Nitranov na prvý zápas série o bronz znamenalo nielen kontumačnú prehru hráčov SPU, ale aj prehru v celej sérii. Delegát prvého stretnutia o bronz Jozef Jančovič bol z diania resp. nediania na palubovke prekvapený. „Ja som sa s ničím podobným zatiaľ nestretol. Je to smutný záver extraligy, ktorá tento rok mala dobrú úroveň a chodilo na ňu veľa divákov. Škoda, že sa končí takýmto fiaskom.“

Bronz ich neteší Veľkú radosť z takto získaného bronzu nemali ani Spišiaci. „Komunikovali sme s predstaviteľmi nitrianskeho klubu,

mali sme informácie, že sa hrať nebude, no pripravovali sme sa normálne na zápas. Síce sme získali tretie miesto, ale vôbec nás neteší. Chceli sme hrať basketbal, no rešpektujeme rozhodnutie Nitry. Chápeme ich dôvod. Zrejme cítili veľkú krivdu, a preto sa tak rozhodli,“ poznamenal Milan Černický, tréner Spišskej Novej Vsi. (bb)

Znevážil prácu Reakcia zo Slovenskej basketbalovej asociácie nenechala na seba dlho čakať. „Chápem, že Polákove vyjadrenie bolo podfarbené emóciami a padlo na základe roz-

horčenia. To však ešte nikoho neoprávňuje, aby sa takýmto hrubým a dehonestujúcim spôsobom vyjadroval k súčasnej neľahkej situácii,“ uviedol Jaroslav Janáč, prezident Slovenskej basketbalovej asociácie. „Domnievam sa, že týmto výrokom znevážil prácu a úsilie všetkých členov Slovenskej basketbalovej asociácie a nielen vedenia SBA,“ dodal najvyšší predstaviteľ slovenského basketbalu, ktorý zvažuje, či podnikne aj následné právne kroky na ochranu dobrého mena SBA.

Branislav Bucák

NITRIANSKI RYTIERI OBHÁJILI MAJSTROVSKÝ TITUL Hokejbalisti HBK Nitrianski rytieri Nitra obhájili titul majstrov Slovenska, keď vo štvrtom finálovom zápase playoff hokejbalovej extraligy zdolali LG AZhokej Bratislava 3:1 za zápasy. Pre Nitranov to bol tretí titul v rade. Nitrianski hokejbalisti v dvoch domácich zápasoch nezaváhali a o svojom titule chceli v sérii hranej na tri víťazné súboje rozhodnúť už v Bratislave. V treťom finálovom dueli sa im to ešte nepodarilo, keď LG AZhokej Bratislava vyhral dvojgólovým rozdielom. V nasledujúcom zápase v hlavnom meste už bola nitrianska obrana nepriepustná a po víťazstve 2:0 vypukli v tíme Nitrianskych rytierov oslavy titulu.

Povedali po zápase Vďaka hokejbalovému portálu tophbl.sk prinášame aj bezprostredné reakcie nitrianskych hráčov a trénera k náročnej sérii. Richard Mráz, tréner Nitry: „Vo finále nás podržal Stano Petrík, ktorý má pred majstrovstvami sveta vynikajúcu formu, čomu sa veľmi teším. Vychytať vo finále dva zápasy s čistým kontom s takýmto súperom, je výkon hodný obdivu.“

Martin Haring, obranca Nitry: „Séria bola vyrovnaná, i keď najmä naše domáce výhry tomu z pohľadu výsledkov nenasvedčujú. LG bol kvalitným a ťažkým súperom, tento tretí titul bol z môjho pohľadu asi najťažší.“ Róbert Kašša, útočník Nitry: „V poslednom zápase sme mali aj šťastie, no to praje pripravenému. Som rád, že sme dokázali vyhrať v Bratislave, pretože ísť za stavu 2:2 do Nitry by nebolo ideálne. LG by boli psychicky nabudení a my naopak. Dopadlo to, našťastie, dobre pre nás, náš súper sa nemá za čo hanbiť.“ Stanislav Petrík, brankár Nitry: „V domácich zápasoch sme

Finále v číslach: 1. zápas: HBK Nitrianski rytieri Nitra – LG AZhokej Bratislava 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Góly: Mach 2, Kučerka, Thron. 2. zápas: HBK Nitrianski rytieri Nitra – LG AZhokej Bratislava 6:2 (3:1, 0:1, 3:0) Góly: Slovák 3, Cebo, R. Kašša, Kučerka – Sedláček, Velčický. 3. zápas: LG AZhokej Bratislava – HBK Nitrianski rytieri Nitra 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) Góly: Velčický, Zemeš, Kanich, Minárik – Slovák 2. 4. zápas: LG AZhokej Bratislava – HBK Nitrianski rytieri Nitra 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Góly: Ladiver, Maděra. mali navrch, v Bratislave nám trošku robil problém prechod na betón. Domáci sú na tomto povrchu veľmi dobrí. Hlavné je, že titul je v našich rukách.“ Branislav Thron, útočník Nitry: „Stano Petrík nás podr-

žal v kritických chvíľach. Pre mňa je to tretí titul v drese Nitry, no rodil sa najťažšie. LG je špičkové mužstvo, ktoré opäť potvrdilo svoju kvalitu.“ (bb)


16

novinky

SPRAVODAJSTVO

1F UOGRTGOKGVNK \ąCX[FQEKGP

ZĽAVA 0,02 €/l*

ZĽAVA 0,03 €/l*

,'&0160©%'0;24'8k'6-½%* PGOWUÍVGD[ėPCzKOTGIKUVTQXCPÝO\ÁMC\PÍMQO CD[UVGWPÁUOQJNKPCVCPMQXCė EGP[RTGXÁURTCXKFGNPGMQPVTQNWLGOG

-8#.+6#0#2481//+'56'

CLDG\ METRO MCTV[ 8KCEKPHQTOÁEKÍCCMVWÁNPGEGP[PÁLFGVGPC YYYOGVTQUMVCPMQXCPKG

BRATISLAVA – Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881, 900 28 Bratislava BRATISLAVA – Devínska Nová Ves 7081, 841 07 Bratislava KOŠICE, Americká trieda 1/A, 040 13 Košice NITRA, Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra NNR 770/13

ZVOLEN, Stráž 17, 960 01 Zvolen – RETAIL PARK ŽILINA, Solinky – Prielohy č. 1, 010 07 Žilina

PCzGïGTRCEKGUVCPKEGUÚUÚïCUėQW RTQITCOW2GïCėMXCNKV[ RCNKXQQFQDGTÁOGKDCQFTGPQOQXCPÉJQ XÝTQDEWïQ\CTWïWLGLGJQX[UQMÚMXCNKVW MXCNKVCRCNKXCLGRTCXKFGNPG QXGTQXCPÁEGTVKHKMÁVQOMXCNKV[5)5

ZĽAVA 0,04 €/l*

nnr_09_2013_web  

nnr_09_2013_web