Page 1

Dvojtýždenník

55 000 ks

Ročník: III. číslo. 06/2013 Dátum vydania: 11. 4. 2013

Nitra

Petícií bolo menej

Projekty fi lantropov

Mesto ocenilo pedagógov

Úspešní zápasníci

str. 3 Obyvatelia sa v roku 2012 sťažovali na činnosť mestských inštitúcií menej ako v roku 2011. Najviac sťažností bolo na postup mestskej polície (MsP).

str. 5 Mladí filantropi pri Nitrianskej komunitnej nadácii podporia projekty zamerané na športové aktivity.

str. 8 Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor Nitry ocenil 26 pedagógov materských a základných škôl i CVČ.

str. 10 Zápasníci AC Nitra si vybojovali štyri tituly majstrov Slovenska a ďalšie dva pridali na republikovom šampionáte v Šamoríne.

KRAJ VYUŽIJE HISTORICKÝ ŽUPNÝ DOM Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrejme svoje priestorové problémy nebude riešiť výstavbou novej budovy. Tá mala podľa pôvodných plánov stáť na nábreží rieky Nitra neďaleko Univerzity Konštantína Filozofa. Úrad NSK jej výstavbu plánoval niekoľko rokov. K stavbe nového sídla za približne desať miliónov eur však nakoniec možno vôbec nedôjde. Kraj plánuje využiť na umiestnenie svojich 200 úradníkov dve vlastné budovy, ktoré chce prestavať. V súčasnosti sa už uskutočňuje adaptácia podkrovných priestorov na Kupeckej ulici, kde by sa po dokončení stavebných prác presťahovalo k súčasným 50 úradníkom ďalších 50. Poslanci NSK 25. marca na svojom rokovaní odsúhlasili sumu 10 000 eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Župného domu. „Chceme, aby sa sem mohol potom zvyšok úradu v pohode presťahovať. Aby sme nemuseli také dlhé obdobie platiť nájomné v súkromnom objekte. Pokračovanie na strane 6

Vynovené priestory Župného domu slúžia na zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja i na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Celé krídlo Župného domu sa rekonštruovalo pod prísnym dohľadom Pamiatkového úradu. Foto: TASR/Henrich Mišovič


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

OPRAVA MOSTA SI VYŽIADALA DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

V PIVNICIACH HRADU VZNIKÁ ORIGINÁLNY ARCHÍV VÍN V pivniciach Nitrianskeho hradu vzniká originálny archív vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Fľašou svojho najkvalitnejšieho vína do neho prispeje každý vinár spod Zobora a z okolitých miest od Serede cez Topoľčany, Levice a Zlaté Moravce, ktorý sa zúčastní na Nitrianskom vínnom festivale. Každá fľaša bude označená logom festivalu a vzorky budú uskladnené v novom archíve. Nitriansky vínny festival sa začne v Nitre 18. mája tohto roka, o týždeň neskôr sa presunie do ponitrianskych mikroregiónov. Nadväzuje na vlaňajší prvý ročník jesenného vínneho festivalu, ktorý navštívilo 2 500 návštevníkov a prezentovalo sa takmer 200 vinárov. V tomto roku sa do festivalu zapojí 300 vinárov, päť hradných pivníc a 30 obcí, informoval hlavný organizátor festivalu Štefan Kóňa. Prvý deň festivalu, v sobotu 18. mája, sa vinári i milovníci vínneho moku stretnú na Pribinovom námestí v Nitre a v priľahlých uličkách v podhradí. Pri vstupe dostanú degustačný pohár, žetóny a informačnú brožúru, v ktorej nájdu profily vinárov spolu s históriou obce, oblasti a vinárskej tradície. Zhruba 300 najlepších vinárov Nitrianskej vinohradníckej oblasti ponúkne tradičné i moderné odrody bielych a červených vín domácich malovýrobcov, ročník 2012. „Máme tu dostatočný záujem i potenciál na to, aby sme sa posunuli od hrdlačenia vo vinohradoch v minulosti k modernému zúročeniu skúseností a súčasnému ume-

niu pri dorábaní domácich vín a mali z toho naozajstný osoh i potešenie,“ uviedol Kóňa. Bonusom pre návštevníkov budú ružové vína, jahody, čokoláda, rôzne druhy káv a vystúpenia Desmodu, Funny jazz Quartetu či Mario Belak Quintetu. Po stopách nitrianskych legiend na Zobor a do Dražoviec bude premávať zážitkový autobus, herci Starého divadla Karola Spišáka ponúknu scénické prehliadky Nitrianskeho hradu. O týždeň neskôr, 25. mája, sa festival prenesie z Nitry do mestečiek a dedín Nitrianskej vinohradníckej oblasti od Serede po Zlaté Moravce a Vráble. Vinári i vinohradníci spoločne oslávia svojho patróna, nebudú chýbať bohoslužby a procesie k sochám sv. Urbana. Priamo v rodinných pivničkách budú môcť návštevníci ochutnať tradičné i moderné odrody bielych a červených vín domácich malovýrobcov uskladnené v sudoch, ročník 2012. Súčasťou ochutnávok budú miestne špeciality a tradičné vidiecke dobroty typické pre región. TASR

Dopravu na severnom obchvate Nitry skomplikovala nevyhnutná oprava mosta vedúceho ponad železničnú trať v časti Mlynárce. Oprava sa začala počas prvého aprílového týždňa a potrvá až do 29. septembra tohto roka. Vyžiadala si čiastočnú uzávierku na úseku cesty R1A, ktorá potrvá až do skončenia rekonštrukčných prác. Práce na oprave mosta budú podľa informácie Národnej diaľničnej spoločnosti realizované v dvoch etapách. Počas celého trvania čiastočnej uzávierky bude premávka presmerovaná do voľného jazdného pruhu. Doprava bude usmernená dopravným značením. V prvej etape je doprava presmerovaná do vnútorných (ľavých) jazdných pruhov a stavebné práce sú realizované v uzatvo-

rených vonkajších (pravých) jazdných pruhoch. V druhej etape budú uzatvorené vnútorné jazdné pruhy pre výkon stavebných prác a doprava bude presmerovaná do vonkajších jazdných pruhov. Národná diaľničná spoločnosť žiada motoristickú verejnosť o dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky a rešpektovanie dopravného značenia. TASR, foto: TASR/Henrich Mišovič

SPU VYBUDUJE VÝSKUMNÉ CENTRUM AGROBIO TECH Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) vybuduje nové výskumné centrum AgroBio Tech. V centre sa bude rozvíjať aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, bioenergetiky, biotechnológií, technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve. Univerzita získala na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 24,994 milióna eur. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 26,309 milióna eur. Financovanie projektu

bolo schválené v rámci operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja. Realizácia projektu sa začne ešte počas tohto mesiaca, výstavba by mala byť ukončená v júni 2015. Partnermi SPU sú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. Centrum by malo napomôcť k interdisciplinarite a konkurencieschopnosti pracovísk,

produkcii nových poznatkov a ich difúzii do praxe. Tiež by malo prispieť k zvýšeniu atraktivity slovenského poľnohospodárskeho výskumu a vedeckovýskumnej spolupráce v regióne. „Bude úzko zamerané na prepojenie vzdelávania, vedy a výskumu s praxou a bude mať reálny vplyv na regionálnu zamestnanosť či lepšiu kvalitu života ľudí,“ konštatoval rektor SPU Peter Bielik. TASR


SPRAVODAJSTVO

číslo 06/2013

3

TANKODROM SA DOČKAL VÝSTAVBA REKONŠTRUKCIE PROTIHLUKOVEJ STENY Spoločnosť Cesty Nitra začali začiatkom tohto týždňa s opravou miestnej komunikácie od železničného priecestia na Štúrovej ulici v Nitre po Hlohoveckú cestu. Úsek pri Nitrianskych pekárňach, medzi vodičmi už roky známy ako tankodrom, by mal byť hotový koncom prvého májového týždňa.

Mesto Nitra zaplatí za rekonštrukciu cesty 324.000 eur. Súvislá oprava miestnej komunikácie si vyžiada dopravné obmedzenia. Počas zjednosmernenia premávky v dňoch 21., 27., 28. apríla a od 4. do 6. mája sa budú musieť vodiči pripraviť na obchádzkové trasy. V ďalších dňoch nebudú obchádzky potrebné, premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vyznačenom dopravným značením a zariadením. V prí-

Na rýchlostnej komunikácii R1 pri obci Lehota neďaleko Nitry pribudne nová protihluková stena. Výstavba si vyžiada dopravné obmedzenia, ktoré potrvajú do konca septembra tohto roka. Od xxx je uzatvorená cesta R1 pri Lehote v smere od Bratislavy do Nitry. Doprava je presmerovaná do protismeru na cestu vedúcu z Nitry do Bratislavy, kde je v súčasnosti obojsmerná premávka, informoval hlavný stavbyvedúci Ján Fris. pade potreby ju budú riadiť regulovčíci. Práce dočasne ovplyvnia aj premávku mestskej hromadnej dopravy. Autobusové linky 8, 18, 21 a 22 budú prechádzať opravovaným úsekom, preto je potrebné počítať s meškaním spojov, upozorňuje Veolia Nitra. Meškanie bude závisieť od aktuálnych okolností na stavbe, preto prepravca odporúča cestujúcim prestupujúcim z týchto liniek na ďalšie smery použiť skoršie spoje ako obvykle. Meš-

kať môžu aj prímestské linky smerom na Veľké Zálužie, Lužianky a Rišňovce. Keďže rekonštrukciou prejdú aj zastávky Nipek a Správa ciest, počas opravy budú zastávky presúvané do náhradnej polohy podľa postupu prác. Počas čiastočných uzávierok na ceste budú zastávky Nipek a Správa ciest vynechané, autobusy pôjdu obchádzkovou trasou.

NEPREMEŠKAJTE SVOJU ŠANCU Všetkým záujemcom o lepšie bývanie ponúka Prvá stavebná sporiteľňa až do 31. mája 2013 úvery s atraktívnou úrokovou sadzbou už od 1 % ročne. O podrobnostiach hovoríme s Ing. Editou Novákovou, okresnou riaditeľkou Prvej stavebnej sporiteľne. Akciové úvery mala PSS, a. s., poskytovať iba do konca marca. Prečo akcia pokračuje? Dôvodov bolo viac. Na jednej strane občania veľmi zodpovedne posudzujú svoje súčasné, ale aj budúce záväzky. Zvažujú, do akej miery sa môžu zadlžiť, aký veľký úver si môžu dovoliť, čím ho zabezpečia. A to nie sú jednoduché rozhodnutia. Na druhej strane chceme vyjsť v ústrety aj tým, ktorí zatiaľ váhajú a rozmýšľajú. Vieme, že mnohí klienti by privítali, ak by o úver mohli požiadať až neskôr. Čakajú na oživenie realitného trhu a so zlepšujúcim sa počasím naberú vyššie obrátky aj aktivity súvisiace s obnovou nehnuteľností. Preto akciové úvery v našej ponuke zostávajú. Zmenil sa okruh tých, ktorým sú tieto úvery určené? Nie, nezmenil. Sú určené pre stavebných sporiteľov, ktorí už sporia, ale aj tým, ktorí zatiaľ nie sú našimi klientmi. Ak ale uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení a začnú sporiť, môžu

prakticky okamžite požiadať o akciové úvery. Zvýhodnená úroková sadzba už od 1 % ročne bude platiť jeden, dva alebo tri roky – podľa rozhodnutia klienta. Potom sa zmení na úrokovú sadzbu platnú v čase podania žiadosti o úver. Oproti štandardnej úrokovej sadzbe je akciová ponuka nižšia až o 4,7 %. Nebudú mať vaši klienti problém s ručením za tieto úvery? Okrem znižovania úrokových sadzieb zjednodušujeme aj podmienky zábezpeky za úvery. Napríklad úver na bývanie do výšky 25 tisíc € stačí zabezpečiť iba ručiteľom. Úvery s vyššími sumami – na jednu zmluvu o stavebnom sporení ponúkame úver až do výšky 170 tisíc €, manželom alebo partnerom na jeden financovaný objekt poskytneme až 340 tisíc € – je treba zabezpečiť nehnuteľnosťou. Pri stavebných úveroch sú podmienky ešte výhodnejšie – stavebný úver až do výšky 40 tisíc € poskytujeme bez skúmania bonity klienta a bez zábezpeky nehnuteľnosťou.

Viac informácií v Nitre získate na týchto kontaktoch:  Ing. Edita Nováková, tel. 0915 890 125, mail: editanovakova@fopss.sk  František Varga, tel. 0915 740 123, mail: frantisekvarga@fopss.sk  Ing. Ivan Kajan, tel. 0915 740 125, mail: ivankajan@fopss.sk  Miroslav Mišík, tel. 0915 740,122, mail: miroslavmisik@fopss.sk

TASR

Protihluková stena bude fungovať ako rozhodujúce primárne opatrenie pre zníženie hluku a splnenie hlukových limitov pre obytnú zástavbu. Súčasná rýchlostná cesta v úseku pred Nitrou prechádza pozdĺž zástavby v obci Lehota. Najbližšie rodinné domy sa nachádzajú zhruba sto metrov od vozovky. Obyvatelia priľahlých nehnuteľností sú podľa súčasných meraní cez deň zaťažovaní hlukom 63,1 decibela. Národná diaľničná

spoločnosť sa rozhodla vybudovať protihlukovú stenu na základe žiadosti obce Lehota. Celková dĺžka steny dosiahne 1050,6 metra, z toho 547 metrov bude realizovaných na rímse mosta. Zhotoviteľom protihlukovej steny je na základe verejnej súťaže Chemkostav,a.s., celková hodnota zákazky je 1,236 milióna eur bez DPH.

Autor: Svítková Marta


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

MESTO HĽADÁ RIEŠENIA

KAPACITA MATERSKÝCH ŠKÔL NESTAČÍ Do nitrianskych materských škôl (MŠ) sa tento rok prihlásilo podstatne viac detí, ako je voľných miest. Mesto v súčasnosti eviduje desiatky detí, ktoré nemá kam umiestniť. Celkovo bolo do 15. marca podaných 887 žiadostí. Podľa slov vedúceho odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Nitre Vladimíra Ďugu je zatiaľ neumiestnených 193 detí. Medzi nimi sú aj také, ktoré nespĺňajú vekové kritérium. „Je tu tento problém, ale troška sa aj nafukuje. Situáciu riešime a pripravujeme tri nové triedy v existujúcich zariadeniach. Dve triedy otvoríme v MŠ Piaristická a jednu v MŠ Mostná. Okrem toho tu je ešte možnosť navýšenia počtu detí v ďalších triedach. Situácia teda nie je až taká kritická a postupne ju riešime. Verím, že sa nám deti podarí umiestniť,“ povedal Ďuga.

Podľa jeho slov sa mesto snaží nájsť voľné miesta hlavne pre deti s trvalým bydliskom v Nitre. Do materských škôl sa však hlásilo aj pomerne veľa predškolákov z okolitých obcí. „Usilujeme sa vyjsť v ústrety aj im. V prvom rade riešime deti, ktoré už majú v našich škôlkach súrodencov a ich rodičia pracujú v Nitre,“ vysvetlil Ďuga. Vlani bola kritická situácia na najväčšom nitrianskom

sídlisku Klokočina, kde sa museli vytvoriť dve nové triedy. V tomto roku radnica musí riešiť problém s nedostatkom voľných miest v Starom meste a na sídlisku Chrenová. „Ak bude tento trend pokračovať, čo by som si želal, budeme uvažovať nad sprevádzkovaním nového priestoru, ktorý by sa dal bez väčších nákladov adaptovať. Nerád by som

však teraz zverejňoval, kde by to malo byť,“ povedal Ďuga. Podľa jeho slov by do MŠ mali v najbližších troch rokoch nastupovať populačne silné ročníky detí. Magistrát s tým počíta a hľadá preto aj „záložné“ priestory. Takým by mohla byť aj budova bývalej MŠ na Javorovej ulici, ktorú mesto pred časom získalo do vlastníctva po záme-

nách nehnuteľností s Nitrianskym samosprávnym krajom. „Je tu aj táto možnosť, aj keď v súčasnosti sa s využitím týchto priestorov nepočíta. Je to síce účelovo postavená budova, ale jej rekonštrukcia by bola finančne náročná. Ale neopúšťame ani túto myšlienku,“ skonštatoval Ďuga. TASR

TRIEDA V PRÍRODE

KONCERT ROKA

Desiatky drevín, ozdobných kríkov, letničiek, kvetov a travín vysadili v piatok 19. apríla na svojom školskom dvore deti zo Základnej školy Nábrežie mládeže v Nitre. Vďaka sponzorskému daru od neďalekého obchodného centra dnes 60 žiakov šiestych ročníkov spolu so svojimi učiteľmi vyzdobili skalky a pomohli pri budovaní triedy v prírode, ktorá vznikla v doposiaľ nevyužívanej časti areálu ZŠ.

Deti z detských domovov a náhradných rodín predvedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji a dramatickej tvorby. V rámci podujatia Najmilší koncert roka sa v Nitre na Regionálnej prehliadke pre západné Slovensko predstavili deti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

„Vďaka práci našich žiakov a pedagógov sme získali pekný priestor, ktorý máme za budovou školy a doteraz nebol veľmi využitý. Chceli sme, aby slúžil hlavne na odpočinok detí. Zriadili sme si tu triedu v prírode, ktorá by mala slúžiť na výchovno-vzdelávací proces a v tom popoludňajšom čase by tu mali žiaci nájsť priestor pre relax. Pre školu je to veľkým prínosom. Deti majú kopu

zážitkov a ani si neuvedomujú, že pre svoju školu spravili kus dôležitej práce a skrášlili naše životné prostredie,“ povedala riaditeľka školy Katarína Vargová. Možnosť zúčastniť sa na vysádzaní okrasných rastlín dnes dostali žiaci šiestych ročníkov. „Sú to žiaci, ktorí sú šikovní a už sú na takúto prácu dostatočne zruční. Na druhej strane ešte nie sú tak „zasiahnutí“ pubertou, takže sú tvárni a dobre sa s nimi pracuje. Svedčí o tom, aj to, že nezničili žiadnu rastli-

nu, ale všetky úspešne zasadili,“ skonštatovala Vargová. Dnešné vysádzanie drevín a rastlín organizovala škola v rámci ekologického dňa, počas ktorého sa žiaci zúčastnili aj na rôznych kvízoch a skrášľovaní nie len areálu školy, ale aj jej okolia. „Dnes dopoludnia budú deti čistiť školský dvor, ale odpadkov zbavia aj neďaleký Brezový hájik,“ dodala Vargová. TASR

V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre 20. apríla ukázali, že aj napriek všetkým rozdielom sa od svojich vrstovníkov z rodín veľmi nelíšia a aj medzi nimi sa nájdu takí, ktorí majú talent a neboja sa ho prejaviť. Najlepšie individuálne a skupinové čísla zaradí odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční 6. júna v Divadle Aréna v Bratislave. Spevácky nadané deti získajú možnosť zúčastniť sa na letnom speváckom tábore, kde svoj talent budú ďalej rozvíjať pod odborným vedením. Na Najmilšom koncerte roka v Nitre vystúpilo približne 100 detí z desiatich detských domovov a náhradných rodín. Moderátorom prehliadky bol slovenský herec a moderátor Roman Pomajbo. Nádejných mladých

umelcov podporila aj herečka a speváčka Mirka Partlová. Spoločnosť Úsmev ako dar organizuje už 23. ročník prehliadky umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín s názvom Najmilší koncert roka. Úsmev ako dar dáva opusteným deťom priestor, aby prostredníctvom umenia vyjadrili to, čo cítia, čo si myslia a o čom snívajú. "Prostredníctvom umenia sa v deťoch snažíme rozvíjať ich cieľavedomosť a vôľu, ktorú môžu neskôr v živote využiť pri dosahovaní svojich ambícií. Pre ich zdravý psychosociálny vývoj je veľmi dôležitá skúsenosť ocenenia, povzbudenia a motivácie," povedala Adriana Sisiková zo spoločnosti Úsmev ako dar. TASR


ZAUJÍMAVOSTI

číslo 06/2013

5

ALKOHOL NA VEREJNOSTI MÔŽU OBCE ZAKÁZAŤ Obce na Slovensku budú môcť rozhodnúť, akým spôsobom si určia časové a priestorové obmedzenia podávania či požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Zároveň budú môcť určovať výnimky zo zákazov predaja, podávania či požívania alkoholu na verejnosti. Prezident SR Ivan Gašparovič totiž podpísal novelu zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov z dielne Smeru-SD. Poslanci Smeru-SD pri predkladaní novely upozornili, že podľa doterajšej právnej úpravy je obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste. Súčasný právny stav tiež neumožňuje obmedzenie na dobu neurčitú nepretržite počas celého roka a na miestach vymedzených obcou všeobecne záväzným nariadením (VZN). "Konkrétna samosprávna prax ukazuje, ako naprí-

ZÁBRANOVÉ FÓLIE OCHRÁNIA MIGRUJÚCE ŽABY Takmer dve desiatky ochrancov prírody 6. apríla neďaleko Nitry stavali zábrany, ktorých úlohou bude záchrana žiab migrujúcich do miest, kde budú klásť vajíčka. Približne 400 metrov odolnej fólie bude umiestnených na okraji cesty v lokalite Titváň, medzi obcami Jarok a Veľké Zálužie.

Ilustračné foto:

klad v podmienkach mesta Košice, kde VZN o čistote a verejnom poriadku hovorí, že zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to určených, neplatí v čase od tretej do piatej hodiny. Tu vzniká priestor v nočných hodinách na narúšanie verejného poriadku požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách," argumentovali poslanci. Takáto forma VZN vznikla na základe protestu prokurátora z roku 2006 proti predtým platnému zneniu VZN mesta Košice, v ktorom bol zakot-

vený úplný zákaz alkoholu na verejných priestranstvách. Zákon umožní obciam, aby pri zabezpečení verejného poriadku obmedzili alebo zakázali v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín. Obce budú mať tiež možnosť obmedziť alebo zakázať podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach bez časového obmedzenia. Autor: Svítková Marta

"Pri migrácii zahynú každý rok stovky žiab pod kolesami áut. Cieľom akcie je preto zabrániť im dostať sa na cestu. Kvôli fóliám nebudú môcť pokračovať vo svojej púti. Keď sa zhromaždia pri zábranách, pozbierame ich a prenesieme do bezpečia. Spoločenská hodnota ropuchy bradavičnatej je 165 eur. Záchranu každého jedného jedinca považujeme za úspech," povedal strážca prírody Ján Klimíček. Strážcovia prírody v spolupráci s Chránenou krajinnou oblasťou Ponitrie 6. apríla organizovali v poradí druhý ročník záchrany žiab. Vlani sa im

podarilo ochrániť tri stovky jedincov, približne rovnaký počet však zahynul pod kolesami áut. "Pred rokom sme nemali k dispozícii zábranovú fóliu. Vďaka pomoci od energetikov sa nám ju tento rok podarilo zabezpečiť a verím, že zachránime čo najviac žiab. Tie sa tento rok pohli k miestam, kde budú klásť vajíčka oveľa neskôr ako v roku 2012. Je to spôsobené chladným počasím. Migrácia sa však už začala a je preto najvyšší čas podniknúť potrebné opatrenia," vysvetlil Klimíček. TASR

SPOLUPRÁCA S JUHOKÓREJSKÝM MESTOM GYEONGJU Primátor Nitry Jozef Dvonč, jeho zástupcovia Štefan Štefek a Ján Vančo a prednosta úradu Igor Kršiak privítali začiatkom apríla v kongresovej sále mestského úradu delegáciu z juhokórejského mesta Gyeongju, vedenú primátorom Choi Yangom Sikom. Na prijatí sedemčlennej delegácie sa zúčastnili aj mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci oboch krajín, Dušan Bella a Sang-hoon Park, ako aj rektor SPU Peter Bielik a prorektor UKF Miroslav Tvrdoň. „Naše mestá majú viacero spoločných znakov. Patríme k najstarším na našich kontinentoch, máme bohatú históriu a spája nás aj podobné smerovanie,“ uviedol primátor Jozef Dvonč. Na jeho slová nadviazal primátor Choi Yang Sik keď povedal, že vidí obrovskú šancu na spoločné nazeranie na budúcnosť. Výsledkom návštevy bolo podpísanie Zmluvy o záme-

re nadviazať spoluprácu medzi mestami Gyeongju a Nitrou. Predstavitelia oboch miest deklarovali spoluprácu vo viacerých oblastiach. V zmluve je doslovne uvedené, že „obe strany budú zlepšovať vzájomné porozumenie a uskutočňovať priateľské výmeny založené na princípe dobrej vôle a rovnosti. Budú sa snažiť pozdvihnúť spoluprácu v každej oblas-

ti, vrátane ekonomiky, kultúry, cestovného ruchu a mestského manažmentu. Obe strany súhlasia s výmenou informácií a vzájomnou spoluprácou s cieľom dosiahnuť spoločné záujmy.“ Intenzívne rokovania o možnostiach spolupráce medzi našimi mestami prebiehali od 26. apríla 2012, keď Nitru navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kórejskej

republike Dušan Bella, ktorý bol iniciátorom nadviazania tejto spolupráce. Kórejča-

nia navštívili Nitru prvýkrát minulý rok v auguste. Text a foto: (sy)


6

novinky

SPEKTRUM

DIGITALIZOVANÉ ROZPRÁVKY SPRÍSTUPNILI VEREJNOSTI Slovenská národná knižnica zverejnila v apríli na svojej internetovej stránke v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív štyri vzácne rozprávkové diela predovšetkým pre najmladších čitateľov: Popoluška, O kocúrikovi s čižmičkama, Janko Palček a Konvalinky.

FESTIVAL ARS ORGANI SA ZAČÍNA Milovníci organového umenia sa môžu tešiť na medzinárodný organový festival Ars Organi Nitra 2013. Jeho šiesty ročník sa začne v nedeľu 28. apríla v piaristickom Kostole svätého Ladislava v Nitre. Pod Zobor pricestujú mladí organoví virtuózi z Japonska, Talianska, Kolumbie, Rakúska, Švédska a Slovenska, aby tu predniesli známe i menej známe organové skladby. Cyklus piatich organových koncertov odštartuje japonsko-talianske organové duo Ai Yoshida & Alex Gai, ktoré si pripravilo štvorručné skladby pre organ a sólové diela pre organ najmä talianskych autorov. V prvú májovú nedeľu sa nitrianskemu publiku zasa predstaví organistka Ana Maria Ospina z Kolumbie. V Evanjelickom kostole Svätého Ducha bude hrať prevažne diela starých nemeckých majstrov. Zaujímavosťou bude rytmická a temperamentná toccata žijúceho kolumbijského autora. "Trojmanuálový organ v piaristickom kostole 12. mája rozozvučí domáca nitrianska organistka Mária Plšeková, ktorá okrem iného prednesie neznámu a rozsiahlu organovú symfóniu z pera nemeckého skla-

dateľa Sigfrida Karg-Elerta, ale pripomenie aj cyrilometodskú tematiku v diele Ivana Paríka," informovala Ľudmila Synaková z Mestského úradu v Nitre. V poradí štvrtý koncert festivalu bude patriť rakúskej organistke Ines Schüttengruber, ktorá sa predstaví v Evanjelickom kostole Svätého Ducha nemecko-francúzskym repertoárom od baroka až po 20. storočie. Záver festivalu bude patriť Jörgenovi Lindströmovi zo Švédska, ktorý ponúkne poslucháčom prierez švédskou organovou tvorbou. Začiatok všetkých koncertov je vždy o 19. hodine a vstup na ne je voľný.

"Po fenomenálnom úspechu sprístupnenia starých vydaní diel Pavla Dobšinského, ktoré si za krátky čas stiahli tisícky čitateľov nielen zo Slovenska, teraz sprístupňujeme autentické vydania rozprávok z konca 19. storočia,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Krištofová. Digitalizáciu dávnych rozprávok považuje za prirodzenú cestu zvyšovania záujmu o čítanie klasickej literatúry medzi najmladšou generáciou. "Naša mládež sa tak môže prostredníctvom moderných informačných technológií úplne jednoducho dostať k príbehom, ktoré formovali celé generácie ich prarodičov," podotkla Krištofová. "Vo zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, budeme pravidelne pokračovať," dodala. Rozprávky Popoluška, O kocúrikovi s čižmičkama a Janko Palček vydal v rokoch 1885 až 1888 František Otto Matzenauer pod pseudonymom M. Beňovský. Zbierku Konvalinky z originálu Hansa Christiana Andersena preložil František Macvejd v roku 1888.

TASR

TASR

SLOVENSKÉ PAMIATKY V OSTRIHOMSKEJ BAZILIKE Vzácne sakrálne pamiatky z Nitrianskeho kraja budú prezentované v Maďarsku. Prostredníctvom reprezentatívnych veľkoplošných plagátov, mapy s ich lokalizáciou a publikáciou o počiatkoch kresťanstva na Nitriansku sa o našich pamätihodnostiach dozvedia aj v Maďarsku. „Začiatkom letnej sezóny očakávame otvorenie tejto výstavy v Pokladnici Ostrihomskej baziliky, čo je, dá sa povedať, ako partnerské múzeum Diecézneho múzea v Nitre. Sme naozaj veľmi radi, že tieto veľkoplošné plagáty a k tomu aj ďalšie sprie-

vodné prezentačné materiály našli takú dobrú odozvu u našich partnerov z Maďarska,“ uviedol Daniel Balko, riaditeľ Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ (RZ VDI), ktoré výstavu organizuje. Výstava bude v novootvorenej sále Ostrihomskej ba-

ziliky sprístupnená počas celého leta. Podľa Balka je prezentácia našich pamiatok v Ostrihome výhodná hneď z niekoľkých dôvodov. Ako pripomenul, zaujímavá je už návštevnosť baziliky, pretože si ju každý rok prídu pozrieť státisíce

ľudí. Ďalšou výhodou je to, že veľkú časť turistov tvoria návštevníci termálneho kúpaliska v Štúrove. „To znamená, že my vlastne návštevníkovi zo Slovenska, Čiech, Poľska či z inej krajiny, ktorý bude tráviť pobyt v Štúrove, dáme námet, čo má robiť, kam má ísť, keď sa bude nudiť alebo bude zlé počasie. A to považujem za veľmi významné, dávať takéto informácie práve tam, kde turista

naozaj je a kde mu to naozaj pomôže k tomu, aby sa mohol zorientovať, ísť niekam na výlet a spoznať tak nielen Štúrovo a Ostrihom, ale aj ďalšie zaujímavosti na území Nitrianskeho kraja. Sme radi, že sa tento projekt podaril a že náš maďarský partner ho takto ústretovo prijal,“ dodal Balko. TASR


SPRAVODAJSTVO

číslo 06/2013

7

KOCÚRKOVO V SEZÓNE SMIECHU

INTERAKTÍVNE STRETNUTIE EUROPOSLANCOV

Príbeh z typického slovenského mestečka zaplneného bizarnými postavami ponúka nová premiéra, ktorú v piatok 12. apríla uviedli vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Hra Rok v Kocúrkove je súčasťou divadelnej Sezóny smiechu, do ktorej prináša klasickú slovenskú komiku.

Zástupcovia médií Nitrianskeho kraja sa 12. apríla stretli s poslancami Európskeho parlamentu (EP) za SR, Monikou Flašíkovou Beňovou, Eduardom Kukanom, riaditeľom Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robertom Hajšelom, press ataché Informačnej kancelárie EP Soňou Mihálikovou a Zuzanou Tučekovou, novinárkou Euractiv.sk. Cieľom seminára, ktorý pripravila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku bolo priblížiť pracovníkom médií aktuálne témy – ako sa EP pripravuje na voľby v roku 2014, rozpočet Európskej únie a jeho prínos pre Slovensko, rozširova-

nie Európskej únie, ale aj prácu kolegov – novinárov v Bruseli, prácu poslancov a systém rokovaní EP, možnosti, ktoré majú v rámci EP. V neformálnej besede sa novinári zaujímali o ekonomické otázky, predovšetkým rozdiely medzi Slovenskom a štátmi

západnej Európy v mzdovej oblasti, zamestnanosti, poľnohospodárstve a jeho podpore v štátoch i formou dotácií z fondov EÚ. Informačná kancelária EP na Slovensku ponúkla novinárom možnosť zúčastniť sa pracovnej cesty do Bruselu, aby mohli osobne zažiť a vidieť nielen sídlo EP, atmosféru rokovaní a prácu kolegov z členských krajín EU pôsobiacich v Bruseli. (msa)

DIELA NAKRESLENÉ AJ POMOCOU BAGRA ČI MOTORKY Tvorbu dvojice mladých českých autorov Davida Böhma a Jiřího Frantu predstaví Nitrianska galéria prostredníctvom výstavy Kopie skutečnosti. Obaja výtvarníci sa vo svojej práci ťažiskovo venujú klasickému médiu kresby. Pri jej realizácii však využívajú nekonvenčné autorské stratégie, pri ktorých je miesto ruky umelca využité celé spektrum netradičných nástrojov. Umelci skúmajú hranice a možnosti kresby a pracujú na báze kombinácie hry a experimentu, s využitím princípu náhody. "Dôležitou súčasťou ich tvorby nie je len výsledné dielo, ale významnú úlohu zohráva samotný proces vzniku kresby, ktorý ma často podobu performancie. Ich tvorba sa pohybuje v rozpätí od kresby na papieri až po prácu s 3D priestorom, kde hrajú významnú úlohu site specific inštalácie, v ktorých autori využívajú plochu steny, podlahy či stropu," hovo-

rí kurátorka výstavy Barbora Geržová. Umelci pri svojej tvorbe využívajú niekoľko prístupov. Pri prvom je kresba spájaná s rukou umelca a ceruzka je chápaná ako jej predĺženie. Príkladom je cyklus Oxymorón, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci autorov bez dopredu určeného scenára, ako sa bude kresba vyvíjať. Východiskom je výmena kresieb medzi autormi, ktoré na striedačku dopĺňajú, čím vizualizujú vzájomný dialóg. "Iný charakteristický spôsob práce je

postavený na tom, že do procesu kreslenia umelci vnášajú mechanický prvok. V cykle performancií s názvom Skoro nic není úplně vzniká kresba pomocou prístroja, napríklad bagra, jazdou motorky, rozpohybovaným zvonom, loďou vo vlnách, pohybom sláčika pri hre na violončelo či tyčou, ktorú drží akrobat chodiaci po lane. Výsledným obrazom týchto procesuálnych kresieb je väčšinou abstraktná kompozícia vytvorená na princípe náhody, podmienená činnosťou zvolených kresliacich pomôcok," vysvetlila Geržová. Vernisáž spolu s neformálnou diskusiou s autormi a kurátorkou sa uskutočnila 18. apríla. V priestoroch Galérie mladých potrvá výstava do 9. júna. TASR

"Ak sa totiž povie Ján Chalupka a Kocúrkovo, tak kocúrkovské postavy sú doslova a do písmena už archetypálnymi predobrazmi toho, ako sa správame a často zisťujeme, že sa od nich veľakrát vôbec neodlišujeme," povedal pred časom o hre šéfdramaturg DAB Svetozár Sprušanský. Kocúrkovo je dejiskom viacerých Chalupkových hier, ktoré režisér Kamil Žiška spája do jedného celku. Spolu s obyvateľmi Kocúrkova prežijú diváci všetky ich trampoty, svadby, verbovačky, voľby i pohreby. Všetok chaos, rozvrat, lenivosť a zápecníctvo sa tu šíri ako choroba z rodiny do spoločnosti a politiky. "Spoločne s postavami, ktoré sú v týchto hrách akoby podobné až totožné, prežijeme spolu taký jeden ročný kolobeh. Verím, že táto inscenácia do nášho divadla zase pritiahne istý typ publika, o ktorý nám takisto ide,“ konštatoval Sprušanský.

Diváci sa v inscenácii stretnú s rôznymi ľudovými postavičkami. Je tu chvastavý vojakom Dunaparti, roztržitý notáriuš, aristokratická stará dievka Trasoritka, starý pijan Kostolník, prešpekulovaný advokát Zamotal, no najmä tesnošilovská família, ktorá patrí k najslávnejším kocúrkovským rodom. "A práve ona je uzlom všetkého diania a výdatným žriedlom komediálnych situácií, ktoré prináša každodenný život v slovenskej rodine. Našťastie, v tomto panoptiku karikatúr žijú aj dvaja nefalšovaní idealisti. Krásna Ľudmila a charakterný učiteľ Svoboda," hovorí o hre Dušan Nevín z propagačného oddelenia DAB. Režisérom inscenácie je Kamil Žiška. Predstaví sa v nej Eva Večerová, Ján Greššo, Daniela Kuffelová, Gabriela Marcinková, Renáta Ryníková, Juraj Hrčka, Martin Šalacha, Peter Oszlík a Daniel Ratimorský. TASR

HUDBA V GALÉRII Nitrianska galéria pokračuje v cykle komorných koncertov s názvom Galéria hudby, čím už 8. rok nadväzuje na úspešné predchádzajúce podujatia. "Aj tento rok chceme progresívnou dramaturgiou prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období. Naším zámerom je zaradiť do dramaturgie aj diela súčasnej vážnej hudby, ktorá je v nitrianskom regióne uvádzaná sporadicky," uviedla Lucia Vadelová z Nitrianskej galérie. Hlavným cieľom koncertného cyklu Galéria hudby je podpora kvalitného koncertného umenia. Tento rok sa už budú koncerty konať v novom priestore, v zrekonštruovanej koncertnej sále Župného domu s unikátnou akustikou. V marci tu už vystupovali poľskí umelci Wojciech Waleczek a Wojciech Proniewicz. Na 24. apríla je pripravený koncert huslistu Igora

Karška, ktorého bude na klavíri sprevádzať Dagmar Duždová. V koncertnej sále Župného domu sa 15. mája predstaví klavirista Marián Lapšanský a 29. mája zasa Faces Piano Trio v zložení Ivana Pristašová, Boris Bohó a Ladislav Fančovič. Prvú časť koncertného cyklu uzavrie 10. júla koncert Miloša Valenta a Jana Rokytu.


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

MOTORKY VS. AUTÁ

MAPY TRESTNÝCH ČINOV SLOVENSKA Polícia obohatila štatistiky kriminality o mapy trestných činov. Po prvý raz má verejnosť možnosť porovnať počet trestných činov pri pohľade na mapu územia Slovenska. Mapy znázorňujú počet trestných činov v územnej pôsobnosti okresných riaditeľstiev Policajného zboru. V Slovenskej republike je takýchto riaditeľstiev 53. Mapy trestných činov sú rozdelené do viacerých oblastí. Ponúkajú prehľad o počte násilnej, mravnostnej, majetkovej, ekonomickej a celkovej kriminalite na danom území. Aj takýmto spôsobom sa polícia snaží vyjsť občanom v ústrety, aby sa jednoduchšie, rýchlejšie a hlavne prehľadnejšie zorientovali v číslach. Je potrebné zdôrazniť, že mapy kriminality sú prehľadom počtu trestných činov a nie celkovým obrazom kriminality na Slovensku. Na definovanie kriminality na danom území je potrebné zohľadniť viacero faktorov. Predovšetkým je

potrebné vziať do úvahy počet obyvateľov na konkrétnom území. Ak by na dvoch rôznych územiach bol spáchaný rovnaký počet trestných činov, skutočný obraz kriminality by odhalil až ich pomer k počtu obyvateľov. Dva násilné trestné činy v oblasti s nižším počtom obyvateľov by preto predstavovali vyššiu kriminalitu, než rovnaké dva trestné činy v oblasti s niekoľko násobne vyšším počtom obyvateľov, kde by boli obrazom nižšej kriminality na tomto území. (minv)

Mapy trestných činov sú verejnosti dostupné na stránke polície v sekcii štatistík: http://www.minv. sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-kopia-1

ODHALILI A OBVINILI DÍLEROV DROG Novozámocký vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamnej a psychotropnej látky, jedu a prekurzora štyri osoby z okresu Nové Zámky. Štvorica obchodovala s drogami na území celého Nitrianskeho kraja. „Policajti postupne vykonali dve prehliadky osobných áut a dve prehliadky bytov. Našli pri nich zrezané plastové striekačky a kryštalickú látku bielej a žltej farby,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Policajti spolu zaistili 8671 miligramov drogy, čo by mohlo predstavovať až 102 jednotlivých dávok. Zaistené veci a látky putovali na expertízne skúmanie. Okresný súd v Nových Zámkoch rozhodol o väzobnom

Ilustračne foto: KRPZ

trestnom stíhaní obvineného 52- ročného Ľudovíta, 42-ročného Štefana, 32-ročného Petra a 40-ročnej Karly. Za drogovú trestnú činnosť hrozí v zmysle zákona členom organizovanej skupiny trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov, uviedla Čuháková. TASR

S pribúdajúcimi stupňami na teplomeroch pribúdajú na cestách ďalší účastníci, motorkári. Tento rok ešte nemali dosť príležitostí vyraziť na cesty, preto aj policajné štatistiky vykazujú čísla, ktoré sa nemusia zmeniť, ak sa pričinia všetci účastníci. Počet usmrtených motocyklistov je zatiaľ nula. Minulý rok to však tak nebolo. Pri 345 nehodách motorkárov zomrelo 27 z nich, čím sa na počte usmrtených podieľajú 9,1 percentami. Menej evidujeme už len usmrtených cyklistov, 25, čo je 8,5 percentuálny podiel. Najväčšie zastúpenie na cestách majú motorové vozidlá, o život prišlo minulý rok 178 vodičov a ich spolujazdcov, čo je takmer 60 percentný podiel zo všetkých usmrtených. Po nich najzraniteľnejší účastníci, chodci s 22,3 percentným podielom (66 usmrtených). Počet všetkých nehôd v minulom roku je 13 945 a usmrtených osôb 296. Sú to historicky najnižšie štatistické údaje. Keď si však čísla premietneme do osudov, mnohých sme poznali alebo boli naši príbuzní, stále je čo robiť, aby sme všetci prispeli k počtu nula usmrtených.

Motorky po niekoľkých mesiacoch opäť na cestách

Po niekoľkých mesiacoch parkovania v garáži je dôležité pred prvou jazdou v novej sezóne skontrolovať technický stav motorky. Najmä mladí, neskúsení vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne, kým si osvoja potrebné zručnosti a návyky. Hanbou nie je vyskúšať si jazdu na veľkom parkovisku alebo odľahlom mieste. Po investícii do drahých strojov, by investícia do ochranného oblečenia a prilby mala byť samozrejmosťou. Oproti vodičom v autách majú nevýhodu, sú zraniteľnejší, a pri páde im hrozia vážne zranenia či smrť. Netreba zbytočne riskovať, aj pomalšou (predpísanou) jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa. Pred akýmkoľvek manévrom, napríklad predbiehaním, treba byť obzvlášť predvídavý, všímať si, či Vás vodič auta registruje vo svojom spätnom zrkadle. Nehovoriac o križovatkách, nie každý vodič auta je tolerantný a uvoľní Vám časť svojho pruhu. Vodiči áut si zase musia uvedomiť, že na cestách už treba počítať aj s motorkármi. A tí sa zmestia aj tam, kde autá nie. Azda najdôležitejšie je preto sledovať

spätné zrkadlá a situáciu okolo auta, pretože motorkári jazdia často vyššou ako povolenou rýchlosťou a je ich ľahké prehliadnuť. Zhovievavosť je na nezaplatenie. Najmä v pomaly posúvajúcich sa kolónach áut, keď sa dvojkolesový stroj ľahko prešmykne povedľa áut a niekedy zľava i sprava. Len máloktorý vodič sa im stiahne a uľahčí presun. Pri ich predchádzaní treba dodržiavať bezpečný odstup. Každý manéver však treba robiť tak, aby nebol ohrozený nikto ďalší a nedošlo k dopravnej nehode.

Poučte sa z chýb iných

Každý vie, že k nešťastiu stačí zlomok sekundy. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď vodič po nehode povie, že si pri vchádzaní na hlavnú cestu alebo odbočovaní, motorkára nevšimol. Ako príklad môže slúžiť nehoda z minulého roka. V polovici septembra v katastri Kysuckého Nového Mesta došlo k dopravnej nehode medzi Octaviou so 42-ročnou vodičkou a motocyklom so 61-ročným vodičom. Vodička pri odbočovaní mimo cestu nedala prednosť motocyklu, došlo k zrážke, pri ktorej motorkár utrpel ťažké zranenia nezlučiteľné so životom. Motorkári, ktorí mali šťastie a nehodu prežili často

priznajú, že do zákruty vošli prirýchlo, preto prešli do protismeru a keby tam stretli auto, už by tu neboli. Podobný prípad sa stal koncom októbra v katastri Ladzian v okrese Krupina. Podvečer došlo k dopravnej nehode motocykla zn. Yamaha so 67-ročným vodičom. Motocyklista pri prejazde ľavotočivou zákrutou zišiel z cesty vpravo a narazil do dopravného značenia. Zraneniam podľahol na mieste. Asi každý si spomína na prípad z konca augusta v seneckom okrese, kde vyhasli životy dvoch mladých motorkárov. Snáď bude dostatočne odstrašujúcim príkladom. V katastri Kaplnej 26-ročný motorkár na Honde CBR nezvládol na mokrej ceste riadenie, zabalansoval a aj s 23-ročným spolujazdcom spadli a šmykli sa rovno pod protiidúci autobus. Nemali šancu prežiť. Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť sa stavu cesty, počasiu i ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať. Nech môžeme na konci roka konštatovať, že účastníci cestnej premávky majú za sebou veľa kilometrov bez nehôd. Prezídium PZ SR, ilustračné foto: archív red.


KULTÚRA

číslo 06/2013

9

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES: SVETOVÁ SÚŤAŽ VÍN NA SLOVENSKU Viete, ako naraz uskladniť 8 tisíc fliaš vína zo 138 krajín pri konštantnej teplote 10°C? V dvoch chladiacich lodných kontajneroch, každý s rozlohou 11 x 2,8 m. Kontajnery sú zapožičané z lodí, ktoré plávajú po Dunaji do Čierneho mora. Takto uskladnené vína budú pripravené pre 280 degustátorov jubilejného 20. ročníka súťaže vín Concours Mondial de Bruxelles 2013. Táto prestížna súťaž sa uskutoční v dňoch 10. až 12. mája, po prvýkrát v histórii na Slovensku, v bratislavskej Inchebe. Slovenskí vinári prihlásili do súťaže rekordný počet, až 214 vín. Súťaž vinárov Concours Mondial de Bruxelles je považovaná za jednu z najväčších podujatí medzinárodného vinárskeho kalendára. Každý rok sa koná v inom európskom štáte. Slovensko je prvou krajinou východného bloku (uchádzali sa aj Česko a Maďarsko), v ktorej sa súťaž uskutoční a Bratislava sa stane svetovým mestom vína po Lisabone, Mastrichte, Bordeaux, Valencii, Palerme, Luxemburgu a portugalskom Guinaraas. Pre Slovensko je to jedinečná príležitosť na prezentáciu krajiny ako atraktívnej turistickej destinácie. Bude sa môcť predstaviť aj kvalitnými vínami, vínnou kultúrou a vinárskymi destináciami. Začiatok Concours Mondial de Bruxelles bol v belgickom Bruseli v roku 1994, ktoré prakticky ani nie je producentom vína. Po šiestom roč-

níku sa organizátori rozhodli z výstavy urobiť prezentáciu vín a vinohradníckych destinácii celého sveta. Aby bola súťaž regulárna, musia byť dodržané veľmi striktné podmienky – víno musí byť uložené pri spomínanej stálej teplote 10°C, aby malo pri rozlievaní 12°C a pri degustácii nepresiahlo 14°C. Tzv. maskovanie fliaš zabezpečujú organizátori z CMB, ktorí pridelia každej vzorke kód. Prístup k dešifrovaniu týchto kódových označení má iba 15 ľudí. Medzi 280 degustátormi je 30 zo Slovenska. Väčšinu degustátorov tvoria novinári píšuci o víne, ale aj renomovaní enológovia a someliéri. Na degustovanie už spomínaných 8 tisíc vzoriek je pripravené úctyhodné množstvo pohárov – až 40 tisíc. Každý degustátor bude mať na stole stále 3 poháre. Vzorky vína prídu špeciálnymi chladiacimi kamiónmi z Belgicka, týždeň pred samotnou súťažou. Tu musia byť starostlivo uložené, aby sa usadili všetky triesloviny a víno sa tzv. upokojilo. Každých 5 minút bude 250 vybratých a náležite zaškolených študentov otvárať, nalievať a roznášať nové vzorky. Tento časový limit musí byť dodržaný aj kvôli zabezpečeniu požadovanej teploty vzoriek. Sledovať jeho dodržiavanie bude špeciálny „dirigent“, ktorý má presnú logistiku rozpísanú po sekundách. Priestor Incheby, kde je na výstavu využitých 12 tisíc m2, nebude nijako špeciálne osvetlený, keďže jedným z hodnotených kritérií

je aj farba vína. Práve preto bola zvolená hala A, kde je dostatočný prísun denného svetla.Hodnotiť sa budú odrody vína červené, biele a ružové, špeciálnou kategóriou sú vína sladké (dezertné) a odrody šumivého vína. Perličkou podujatia je, že podľa počtu vzoriek a degustátorov sa minie iba polovica každej fľaše hodnoteného vína, takže 4 tisíc litrov tých najlepších vín z celého sveta sa znehodnotí. Degustátorov a oficiálnych hostí budú na letisku vo Viedni čakať hostesky, ktoré privítajú hostí v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine. Vo vonkajšej časti Incheby bude pripravené špeciálne pódium s rozmermi 18 x 7 m pre tradičné fotenie organizátorov a degustátorov, zmestí sa naň spolu 300 osôb. Prestížnu vinársku súťaž na Slovensku organizuje Concours Mondial du Bruxelles a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Partnermi podujatia sú Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku, Turizmus regiónu Bratislava a Bratislavská organizácia cestovného ruchu. SACR


10

novinky

Ĺ PORT

DOMĂ CE ZAVĂ HANIE Nitrania stratili v semifinĂĄlovej sĂŠrii basketbalovej extraligy vĂ˝hodu domĂĄceho prostredia. Inter v treĹĽom zĂĄpase sĂŠrie uspel pod Zoborom pomerom 78:76. BK Edymax SPU Nitra v semifinĂĄle basketbalovej extraligy narazil na Inter Bratislava. MnohĂ­ tĂşto semifinĂĄlovĂş sĂŠriu povaĹžujĂş za predÄ?asnĂŠ finĂĄle. V prvĂ˝ch dvoch dueloch platilo znĂĄme: mĂ´j dom -mĂ´j hrad. V prvom stretnutĂ­ sĂŠrie vyhrala domĂĄca Nitra 78:67, v druhom Inter 76:73. NĂĄsledne sa sĂŠria, hranĂĄ na ĹĄtyri vĂ­ĹĽaznĂŠ zĂĄpasy, opäż sĹĽahovala pod Zobor. Nitrania chceli v domĂĄcom prostredĂ­ znovu nakloniĹĽ misky vĂĄh na svoju stranu, no dlho sa nedokĂĄzali dostaĹĽ do sprĂĄvneho rytmu, a tak v 27. min prehrĂĄvali uĹž o 20 bodov – 45:65. Vtedy by vsadil na zvrat v sĂşboji mĂĄlokto, no Nitra sa zĂĄzraÄ?ne prebudila. V tretej a poslednej Ä?asti dokonca zaznamenala Ăşsek hry, ktorĂ˝ vyhrala 28:2 a razom viedla v „stratenom“ zĂĄpase o ĹĄesĹĽ bodov. HosĹĽujĂşci hrĂĄÄ?i boli zrelĂ­ na uterĂĄk, no opäż sa ukĂĄzalo, Ĺže basketbal, je nevyspytateÄžnĂ˝m ĹĄportom. Inter sa prebral a otoÄ?il na

78:76 pre hostĂ­. HrĂĄÄ?i z hlavnĂŠho mesta sa v sĂŠrii ujali vedenia 2:1 na zĂĄpasy.

Neklesajú na duchu

Ä˝ubomĂ­r Urban, trĂŠner Nitry, napriek domĂĄcej prehre, nestrĂĄca nĂĄdej na finĂĄlovĂş ĂşÄ?asĹĽ svojho tĂ­mu. „NaĹĄe druĹžstvo po väÄ?ĹĄinu zĂĄpasu nebolo vo svojej koĹži, a preto sa Inter v druhom polÄ?ase ujal vedenia o dvadsaĹĽ bodov. Po prestriedanĂ­ a zmene hernĂŠho systĂŠmu sa nĂĄm podarilo podaĹĽ heroickĂ˝ vĂ˝kon, len ĹĄkoda, Ĺže sme duel nedotiahli do vĂ­ĹĽaznĂŠho konca. V kaĹždom prĂ­pade stav sĂŠrie je 2:1, nehrĂĄme na tri vĂ­ĹĽazstvĂĄ a nie je dĂ´vod klesaĹĽ na duchu,“ uviedol po zĂĄpase nitriansky kouÄ?. Jeho nĂĄprotivok Aramis NagliÄ? sa vyjadril, Ĺže jeho zverenci vyhrali zaslúŞene: „Hrali sme moĹžno najlepĹĄĂ­ zĂĄpas v sezĂłne, mali sme jasne navrch, ale zĂłnovĂĄ obrana Nitry nĂĄm Ăşplne zruĹĄila tempo hry a mali sme potom veÄžkĂ˝ problĂŠm dostaĹĽ sa späż do zĂĄpasu. MyslĂ­m si vĹĄak, Ĺže sme si Ăşplne jednoznaÄ?ne zaslúŞili zvĂ­ĹĽaziĹĽ, lebo sme boli lepĹĄĂ­m druĹžstvom.“

(bb)

VLASY ZNOVA RASTÚ Odkaz pre Zlatka z Myjavy, Katarínu z Martina a Petra z Trnavy, ktorých tråpi ubúdanie vlasov, nåm poslal Stano z Bratislavy. Påna Stana otravovalo rýchle ubúdanie vlasov s vytvåraním QHSUtMHPQêFKN~WRYQDÞHOHDüGR FKYtOHQHüVDVWUHWROVRãSHFLiOQ\PL prípravkami SALON TEXTURES ¹WHUDSHXWLFNêãDPSyQ]DŸ DNRQGLFLRQpUŸSRGRWêNDüHMH G{OHüLWpSRXütYDĢV~ÞDVQH3UtSUDYN\XütYDGYDPHVLDFHDQHP{üHVL LFKY\QDFKYiOLĢSUHWRüHXQHKRYUDM GRãORNUHNRQYDOHVFHQFLLYODVRYêFK

YiþNRYNREQRYHQLXLFKåLYRWQHM funkcie a k novému rastu vlasov WDPNGHVDXå]PLHULOVSOHãLQRX 3RVODOQiPLDGUHVXNGHMHPRåQp ~þLQQpYêUREN\REMHGQDĢLQDGRELHUNX-HWR .9$752),1VUR Škarniclovská 1 909 01 Skalica WHO ZZZYODVRYDNXUDVN

IVAN MOLNĂ R DOSIAHOL KVALITNĂ? VĂ?SLEDOK NA TURNAJI V RUSKU ZĂĄpasnĂ­ci AC Nitra mali v ostatnĂ˝ch týŞdĹˆoch bohatĂ˝ program, zĂşÄ?astnili sa na ťtyroch turnajoch, vrĂĄtane jednĂ˝ch majstrovstiev Slovenska. Na nich mladĂ­ zĂĄpasnĂ­ci spod Zobora zĂ­skali päż cennĂ˝ch kovov. VeÄžmi cennĂ˝ je aj vĂ˝sledok Ivana MolnĂĄra na turnaji v Kaliningrade. V Novom JiÄ?Ă­ne reprezentoval AC Nitra prĂ­pravkĂĄr Michal VereĹĄ, ktorĂ˝ zvĂ­ĹĽazil v kategĂłrii do 31 kg. Kadet Michal NovĂĄk sa s vĂ˝pravou Prievidze zĂşÄ?astnil na medzinĂĄrodnom turnaji v BudapeĹĄti. V kategĂłrii do 100 kg doplatil na chyby v rozhodujĂşcich fĂĄzach zĂĄpasov a skonÄ?il na piatom mieste.

MladĂ­ Nitrania si vĂ˝borne poÄ?Ă­nali na republikovom ĹĄampionĂĄte. Foto: PK

so svojĂ­m zverencom spokojnĂ˝: „Bol to jeden z jeho najlepĹĄĂ­ch vĂ˝konov, Ä?o dosiaÄž predviedol, Ä?omu zodpovedal aj vĂ˝sledok.“

Bronz v Rusku

VĂ˝raznejĹĄĂ­ Ăşspech v zahraniÄ?Ă­ dosiahol junior Ivan MolnĂĄr, ktorĂ˝ sa s reprezentĂĄciou zĂşÄ?astnil v ruskom Kaliningrade na vĂ˝borne obsadenom turnaji. Ĺ tartovalo na Ĺˆom 156 borcov z 11 ĹĄtĂĄtov. Ako asistent reprezentaÄ?nĂŠho trĂŠnera vycestoval aj Ivan MolnĂĄr st. Ĺ ikovnĂ˝ Nitran dosiahol jeden z najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch Ăşspechov zĂĄpasnĂ­ckeho oddielu AC v poslednom obdobĂ­. Po vĂ­ĹĽazstvĂĄch v prvĂ˝ch dvoch vyluÄ?ovacĂ­ch kolĂĄch postĂşpil do semifinĂĄle, kde tesne prehral so zĂĄpasnĂ­kom z Ruska, Ä?o ho posunulo do sĂşboja o tretie miesto. V Ĺˆom pokraÄ?oval vo vĂ˝bornom vĂ˝kone a tentoraz nedal ruskĂŠmu sĂşperovi ĹĄancu. Tretie miesto na tomto turnaji je vĂ˝bornĂ˝m vĂ˝sledkom. TrĂŠner Ivan MolnĂĄr bol

Päż medailí

V BĂĄnovciach sa konali majstrovstvĂĄ Slovenska mladĹĄĂ­ch Ĺžiakov v grĂŠcko-rĂ­mskom ĹĄtĂ˝le. AC Nitru reprezentovala osmiÄ?ka borcov, z ktorĂ˝ch aĹž piati zĂ­skali medailovĂŠ umiestnenie. Svoj veÄžkĂ˝ talent potvrdil Viktor Bojda, ktorĂ˝ s prehÄžadom vyhral najviac obsadenĂş kategĂłriu do 48 kg. Na druhom mieste skonÄ?ili Daniel PekaroviÄ? (v kategĂłrii do 57 kg) a Stanislav NovĂĄk (do 85 kg). Tretie miesta obsadili Juraj ZĂĄmoÄ?nĂ­k (do 27 kg) a TomĂĄĹĄ VĂ˝berÄ?Ă­ (do 62 kg). Tesne za medailovĂ˝m umiestnenĂ­m skonÄ?il LukĂĄĹĄ GrofÄ?Ă­k, ktorĂ˝ zĂ­skal ĹĄtvrtĂŠ miesto (do 52 kg).

Juraja ZĂĄmoÄ?nĂ­ka, ktorĂŠho delilo 15 sekĂşnd v semifinĂĄlovom zĂĄpase od fi nĂĄle, v ktorom by sa stretol s naĹĄim PekaroviÄ?om. Titul by tak poputoval do Nitry. DruhĂ˝ kandidĂĄt na majstrovskĂ˝ titul Stanislav NovĂĄk koneÄ?ne porazil svojho tradiÄ?nĂŠho sĂşpera Pechu z Bratislavy na lopatky, Ä?o zrejme ovplyvnilo jeho vĂ˝kon vo finĂĄle, keÄ? nastĂşpil na sĂşboj o zlato nekoncentrovanĂ˝, Ä?o sĂşper vyuĹžil. ZaskoÄ?il nĂĄĹĄho pretekĂĄra v Ăşvode zĂĄpasu a zvĂ­ĹĽazil na lopatky,“ uviedol Peter KmeĹĽ, tajomnĂ­k zĂĄpasnĂ­ckeho oddielu AC Nitra. DruĹžstvo Nitry nakoniec obsadilo zo 17 oddielov druhĂŠ miesto za Dunajplavbou Bratislava a pred tretĂ­m TrenÄ?Ă­nom. (bb)

„Aj keÄ? vĂ˝sledky boli peknĂŠ, ĹĄkoda zbabranĂ˝ch zĂĄpasov

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ ď‚Ąď€ VydavateÄž: 14 news, s. r. o.  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika  IÄŒO: 46 903 411  Ĺ ĂŠfredaktorka: Marta SvĂ­tkovĂĄ  ZĂĄstupca ĹĄĂŠfredaktorky: Branislav BucĂĄk  ObchodnĂ˝ riaditeÄž: Jozef ÄŒiÄ?manec  VĂ˝robnĂ˝ riaditeÄž: Matúť ÄŒaÄ?ik  Vzor e-mailu na Ä?lenov vedenia spoloÄ?nosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Nitra, spravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k  NĂĄklad: 55 000 ks  DistribĂşcia: zdarma do domĂĄcnostĂ­  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4463/11  Adresa redakcie: Ĺ tĂşrova 71/A, 949 01 Nitra SlovenskĂĄ republika, e-mail: novinky.nr@14news.eu  VedĂşci inzertnĂŠho oddelenia: Jozef Bielik  Vzor e-mailu na Ä?lenov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.


ŠPORT

číslo 06/2013

11

LÁKAJÚ MILA A ČAKAJÚ, ČO POVIE STÜMPEL V novej sezóne nebudú už v extraligovom hokejovom tíme HK Nitra pôsobiť fínsky legionár Jarmo Jokila a útočník Tomáš Hrnka. Informoval šéf klubu Ján Plandora s tým, že istých aj pre novú sezónu majú zatiaľ 16 hráčov. „V nej aj naďalej počítame s brankárom Marekom Lacom, v obrane s Bačom, Königom, Raisom, Nádašdim, Ordzovenským, Kuzmom a v útoku s Tománkom, Pupákom, Kováčikom, Hamrákom, Kmečom, Benem, Chrenkom, Segľom a Kadurom." Vedenie Nitry by do svojich radov chcelo zlá-

kať aj obrancu Dušana Mila, majstra sveta z roku 2002, ktorý skončil svoje účinkovanie v nemeckom Krefelde a čakať budú na rozhodnutie Jozefa Stümpela. „Radi by sme získali Filipa Bajteka z Třinca, z Čiech ešte možno niekto pribudne, keďže v novej sezóne už bude platiť pravidlo, na základe

JOZEF STÜMPEL: REPREZENTOVAŤ JE ČESŤ A RADOSŤ

„V prvom rade sa treba pokúsiť dostať do štvrťfinále a potom je to už o jednom zápase. Keď v ňom uspejeme, budeme môcť povedať, že sme dosiahli úspech," hovorí Jozef Stümpel o blížiacich sa majstrovstvách sveta. Po dvoch rokoch sa do národného mužstva vrátil skúsený hokejista Jozef Stümpel. Štyridsaťročný center, ktorý má vo vitríne zlatú medailu z MS 2002 v Göteborgu a bronz z Helsínk 2003, po vyradení Nitry v semifinále play-off ex-

traligy ochotne prijal pozvánku reprezentačného trénera Vladimíra Vůjteka a ešte pred dvojicou zápasov v Bielorusku sa zapojil do záverečnej prípravy. Stümpel nad reprezentačnou pozvánkou dlho nepremýšľal. „Keď ma tréneri oslovili s ponukou, ihneď som prikývol. Cítil som sa zdravý, tak prečo nie? Veď predsa reprezentovať je česť a radosť," vyhlásil ostrieľaný útočník, ktorý si naposledy obliekol dres s dvojkrížom na hrudi na svetovom šampionáte 2011 v Bratislave. „Verím, že môžem reprezentácii pomôcť. Dúfam, že utvoríme dobrú partiu, rýchlo sa zohráme a že nám to spolu pôjde."

Vyššia úroveň

Pravda, na reprezentačnom fóre sa hrá hokej na inej úrovni ako v domácej súťaži a aj Stümpel si uvedomuje, že bude musieť prepnúť na iné obrátky: „V Nitre mám za sebou úspeš-

Jarmo Jokila (vpravo) si môže hľadať nové pôsobisko. Foto TASR - Henrich Mišovič

ktorého môže mať mužstvo na súpiske iba šestnásť hráčov nad 22 rokov," uviedol Plandora. Dodal, že rokujú

aj o návrate odchovancov Daniela Štumpfa a Michala Krištofa. Letná príprava hokejistov Nitry na novú sezó-

nú sezónu, ale ťažko sa porovnáva liga s národným tímom. Úroveň reprezentačného hokeja je samozrejme oveľa vyššia ako v extralige, takže sa budem snažiť, aby som sa čo najrýchlejšie prispôsobil tempu."

EXTRALIGA ZATIAĽ BEZ POLIAKOV, ALE EŠTE TO NIE JE DEFINITÍVA

Vodca tímu

Ako najstarší hráč bude mať za úlohu viesť mladíkov a stmeľovať kolektív. „Mal by som byť určitým vodcom. Po vlaňajšom úspechu budú mať fanúšikovia vysoké očakávania, treba však ísť na šampionát skromne, ako minulý rok. V prvom rade sa treba pokúsiť dostať do štvrťfinále a potom je to už o jednom zápase. Keď v ňom uspejeme, budeme môcť povedať, že sme dosiahli úspech," vyslovil sa Stümpel, ktorý by si mal po MS 1997 a 2003 užiť už svoj tretí šampionát v Helsinkách.

Šanca pre mladých

V kabíne bude tútorom pre viacerých talentovaných hráčov. "Mladým treba dať každopádne šancu, veď znamenajú našu budúcnosť. Generačná obmena je nevyhnutná," tvrdí bývalý hráč Bostonu, Los Angeles či Floridy. (TASR, bb)

nu je naplánovaná na pondelok 6. mája. TASR

V novom ročníku hokejovej extraligy bude aj naďalej hrať desať tímov, ktoré znova doplní slovenská dvadsiatka. Isté je, že sa v nej nepredstaví žiadny poľský klub. O ich neúčasti sa rozhodlo na zasadnutí ProHokeja v Martine. „Je jasné, že v budúcom ročníku extraligy bude hrať desať našich mužstiev," povedal riaditeľ Pro-Hokeja Vladimír Paštinský a dodal: „Väčšinový záporný názor na štart poľských tímov v sezóne 2013/14 podľa písomných dokladov od účastníkov najvyššej súťaže, bol pri rozhodovaní kľúčový." Vladimír Paštinský zároveň konštatoval, že celou záležitosťou sa budú zaoberať až po skončení súčasného play off a ak by Poliaci u nás hrali, tak možno až v sezóne 2014/15. Podľa prezidenta SZĽH Igora Nemečka by poľská účasť

v slovenskej extralige mohla byť určitým oživením. „Nie však v nasledujúcom ročníku, ale až v ďalšom. Všetko bude záležať na tom, aké marketingové návrhy poľská strana predloží. Dopočul som sa, že záujem o spoločnú ligu s nami vraj majú aj Ukrajinci a tiež organizátori nadnárodnej ligy EBEL, v ktorej hrá väčšina tímov z Rakúska. Domnievam sa však, že tieto dve posledné možnosti sú nereálne," uviedol Igor Nemeček.

(TASR)


LÚŠTITE A VYHRAJTE KNIHU

Mestský lesík

Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Nadelenia

2

Len

3

Tooling Slovakia Automotive

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Vylúštenie krížovky posielajte e na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 3. 5. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

CENA DO KRÍŽOVKY Úspešný podnikateľ, výrobca nábytku, by mohol byť šťastný a spokojný so svojím životom, keby ho nepostihli typické problémy starnúceho chlapa. Náhodou spozná mladé dievča, ktoré si zarába prostitúciou pri ceste, a jeho morálne a etické hodnoty sa začnú postupne meniť. V snahe pomôcť Blanke sa pomaly vzďaľuje od svojej ženy Klaudie a zapletie sa do nerovného vzťahu s ľahkou ženou. Prekračuje hranice slušnosti a rozbíja svoje dlhoročné manželstvo, v ktorom prežil najkrajšie roky. Keď do ľúbostného trojuholníka vstúpi aj Blankina matka, začína sa jeho osobná dráma. Situácia mu prerastá cez hlavu, postupne sa prepadá do zvláštneho spolužitia s dvoma ženami a v ošiali nespútaného sexu opustí manželku. Žije s prostitútkou a snaží sa dostať Blanku z pazúrov pasáka. Neodsudzujú ho iba jeho psy vlčiaky... Vyhrabe sa Laco z tohto bahna? Ako si poradí jeho žena Klaudia?

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie Nadstavba nad rímsou

Čpavok

Revolver Peňažné sústavy štátov

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Znížený tón e

Patriaca Zorovi

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Savana, pampa

Divoko Vracali potravu

Jestvujeme

Znoj

Roztápala

Postávaj Overuj testom Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium

Predajná láska Ružena Scherhauferová

Zatajuj

Náboženská hlava Šiitov

Bežná cena:

6,90 €

Radón

Vodca kozákov

Výherca z Noviniek 5/2013:

krížovka

BB 07/2013

kupón

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

ŠPORT

Matilda Maruniaková, B. Bystrica

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

12

Novinky Nitra 07/2013  

Novinky Nitra 07/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you