Page 1

9 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

40 rád, ako |r~ÑrÀun}xÚ str. 8-9 Ročník: I. číslo 10/2014 Dátum vydania: 19. 6. 2014

Nové Mesto nad Váhom

Pribudne ihrisko

Verejné osvetlenie

Prvý ročník výstavy psov

Karatisti opäť nesklamali

str. 2 V tomto roku sa mesto rozhodlo zrekonštruovať povrchy viacúčelových ihrísk na sídliskách Klčové, Hájovky a Lúka. Práce sa začali začiatkom júna, a to na sídlisku Klčové.

str. 3 Mesto začiatkom roka 2014 vybudovalo časť verejného osvetlenia na Športovej ulici, kde bolo postarané aj o vybudovanie nového chodníka.

str. 5 V nedeľu 1. júna sa konal prvý ročník výstavy psov v rekreačnom areáli na Zelenej vode, ktorej hlavným organizátorom bol Kynologický klub Nové Mesto nad Váhom – „Smile of Dog“.

str. 15 V poslednú májovú sobotu sa v Novom Meste nad Váhom konalo tretie kolo regionálnej súťaže majstrovstiev Západnej únie karate, ktorá bola určená pre nováčikov tohto športu.

Návštevníci podujatia si mohli zašportovať či stretnúť sa s medailistami z paralympijských hier. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

PARANORMÁLNI HRDINOVIA V nedeľu 8. júna sa na Zelenej vode od doobedňajších hodín do skorých večerných hodín konal piaty ročník „Parády“, ktorej organizátormi sú Slovenský paralympijský výbor a Nové Mesto nad Váhom.

Neformálne priateľské stretnutie

Počas akcie sa neformálne stretávali zdraví ľudia so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a spolupracovali. „Som rada, že táto akcia sa uskutočnila na Zelenej vode. Sú tu vytvorené

podmienky na rôzne udalosti. Keď to zjednoduším a zhrniem, sme ako jedna rodina. Sú tu zdraví a hendikepovaní ľudia spolu a tešia sa z tohto dňa. Ja začínam mať pocit, že nám chýba obyčajná radosť z maličkostí. Ľudia väčšinou čakajú, kedy sa niečo veľ-

ké udeje, ale niekedy je menej viac. Prehrali tí, ktorí na podujatie neprišli a všetci zúčastnení vyhrali,“ vyjadrila sa zástupkyňa primátora mesta Viera Vienerová. Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

OCENÉ OSOBNOSTI

KRÁTKE SPRÁVY

2

Šesť osobností z Nového Mesta nad Váhom odmenili v piatok (13. 6. ) v rámci tradičného Dňa mesta. Titul osobnosť mesta si prevezali ľudia, ktorí významným spôsobom prispeli k prezentácii Nového Mesta nad Váhom. Ako informovala Eva Grznárová z tamojšieho Mestského kultúrneho strediska, v piatok si ocenenie prevezali za oblasť medicíny Michal Klimo, v kategórii školstva Zita Mastráková, za kultúru Štefan Psotný, za hospodárstvo František Antal, za oblasť športu Anna Majtánová-Kňažková a za celospoločenskú angažovanosť Ján Kincel.

ZACHOVANIE ŠKOLY Obyvatelia Novej Bošáce v okrese NMnV sa v sobotňajšom (7. 6. ) miestnom referende vyslovili za zachovanie 2. stupňa výučby na tamojšej ZŠ a za odvolanie starostu obce Jána Juriku z funkcie. Ako informoval predseda tamojšej komisie pre hlasovanie v referende Pavol Kostelan, miestneho referenda sa zúčastnilo 481 z 920 oprávnených voličov v obci, ktorí odovzdali 474 platných hlasovacích lístkov, referendum je preto platné. Na referendovú otázku „Ste za zachovanie výučby na 2. stupni ZŠ s MŠ v Novej Bošáci aj s dofinancovaním z obecného rozpočtu“ sa kladne vyslovilo 455 oprávnených voličov. Na druhú otázku „Ste za odvolanie Jána Juriku z funkcie starostu obce Nová Bošáca“ odpovedalo kladne 421 oprávnených voličov. TASR

MIESTO AKO STVORENÉ PRE PIKNIK Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu j j

Oplotenia mnohých ihrísk sa opravia, doplnia, alebo vymenia za kvalitnejšie.

PRIBUDNE IHRISKO S LANOVÝM SYSTÉMOM V tomto roku sa mesto rozhodlo, že zrekonštruuje povrchy viacúčelových ihrísk na sídliskách Klčové, Hájovky a Lúka. Práce sa začali približne na začiatku júna, a to na sídlisku Klčové. Po dokončení bude nasledovať sídlisko Lúka a následne Hájovky.

Odolnejšie povrchy ihrísk

Ihriská budú vylepšené novými, odolnejšími povrchmi, ktoré by mali potom lepšie slúžiť svojmu účelu, keďže terajšie povrchy sa mestu po rokoch neosvedčili. Kvalita nebola dostačujúca a vandalizmus tomu len dopomohhol. Ľudia na ihriská chodia s bicyklom, časti povrchov ssú vytrhané. Oplotenia mnohhých ihrísk sa opravia, doplnnia alebo vymenia za kvalitnnejšie. Mesto dúfa, že takáto ččinnosť bude ľudí motivovať

k tomu, aby sa vhodne prispôsobili podmienkám vytvorených pre zábavu.

Dĺžka priebehu prác a investícia

Všetky tieto práce budú prebiehať nielen v júni, ale i v nasledujúcich letných mesiacoch. V rozpočte mesta je na kompletnú rekonštrukciu vyhradená finančná čiastka 200 000 eur.

Nové detské ihrisko s lanovým systémom

Deti sa môžu čoskoro tešiť aj na Park Dominika Štubňu-Zá-

motského, kde v niektorých častiach bude vybudované nové detské ihrisko obohatené lanovým systémom, tak ako aj v Parku Jozefa Miloslava Hurbana. Výstavba bude stáť približne 20 000 eur a mala by byť dokončená do konca júna, najneskôr však do 15. júla 2014. Detské ihrisko bude slúžiť počas letnej turistickej sezóny deťom. „Predpokladám, že bude o to záujem, keďže mnohé časti budú prispôsobené deťom a mladým rodinám, čo je veľmi pozitívne. Ľudia si môžu vybrať, kde budú tráviť voľný čas s deťmi,“ vyjadril sa vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta Dušan Macúch.

Lepší výzor parku

V Parku Jozefa Miloslava Hurbana budú doplnené aj lavičky a smetné koše, čím sa skultúrni výzor parku a zlepší životné prostredie. Obnova a rekonštrukcia je chvályhodná a môže Novomešťanov motivovať k tomu, aby správne a vhodne využívali verejné miesta pre zábavu a odpočinok.

Obľúbené miesto pre prímestských turistov. Evidentne veľmi smädných... Text a foto: (at) Kvalita nebola dostačujúca a vandalizmus tomu len dopomohol.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Text a foto: (sm)


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NOVÝ POLYFUNKČNÝ DOM V CENTRE MESTA Rozostavaná chátrajúca budova na Komenského ulici čoskoro nadobudne nový vzhľad. Centrum mesta bude obohatené o polyfunkčný dom. Pred niekoľkými rokmi pôvodný majiteľ pochádzajúci z Trenčína vypracoval projekt, na ktorý dostal stavebné povolenie od mesta a začal budovať malé zdravotné centrum s bytom v podkroví. Stavebná firma vo svojej úlohe pokračovala, no nie dlho. Majiteľ z dôvodu nedostat-

ku finančných nákladov sa rozhodol prenechať im stavbu, aby splatil dlh. Stavba sa stala vlastníctvom stavebnej firmy, ktorá dočasne nemala žiadne plány so stavbou v centre mesta. Nedokončená chátrajúca budova nedodávala mestu vhodný imidž, stala sa kritikou na zastupi-

teľstvách. Preto stavebná firma urobila zmenu k lepšiemu. „Sme radi, že sa stavebná firma rozhodla vylepšiť nepríjemný vzhľad budovy,“ vyjadril sa vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta Dušan Macúch. V týchto mesiacoch sa práce naplno a energicky vykonávajú.

Nový polyfunkčný dom a jeho obsah

Prízemie bude obsahovať mnohé obchodné priestory, je možné, že zadnú časť budú tvoriť kancelárie. Vrchné tri poschodia budú obsahovať šesť navrhovaných bytov určených do súkromného vlastníctva. Stavba je úzka a nie je možné presvetliť bočné strany. Preto bude presvetlená najmä predná a zadná časť budovy. „Myslím si, že projektant to celkom dobre navrhol. Šesť nových bytov bude čakať na svojich nových majiteľov a dúfame, že s predajom nebude problém,“ dodal Dušan Macúch.

Aby to v časti mesta žilo

Pre mesto je podstatné a prospešné, že sa stavba po dl-

Presvetlená bude predná časť budovy.

V týchto mesiacoch sa práce naplno a energicky vykonávajú.

hých rokoch dokončí a časť bude predaná ľuďom na bývanie. „My nechceme, aby námestie vzývalo prázdnotou, keď sa zavrú obchody a kancelárie. Chceme, aby aj v tejto časti mesta ľudia žili, predsa len, je to centrum nášho mesta a malá bytová časť

to veľmi obohatí,“ vysvetlil vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta Dušan Macúch. Výstavba polyfunkčného domu bude pravdepodobne dokončená do konca roka 2014. Text a foto: (sm)

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA Mnohé časti nášho mesta sa skladajú z tmavých uličiek, ktoré môžu byť nebezpečné nielen pre šoférov dopravných prostriedkov, ale aj pre chodcov. Mesto sa rozhodlo, že zrekonštruuje a vybuduje nové verejné osvetlenie. Už na začiatku roka 2014 bola vybudovaná časť verejného osvetlenia na Športovej ulici, kde bolo postarané aj o vybudovanie nového chodníka.

Osvetlenie aj na ďalších uliciach

Rozširovanie verejného osvetlenia bude pokračovať na ulici Dubčekovej, Trenčianskej, Fraňa Kráľa a Kočovskej. „V tomto roku by sme chceli tieto ulice upraviť a zrekonštruovať a ak sa nám to podarí, verejné osvetlenie bude všade doplnené a spraví sa nový povrch na ulici Fraňa Kráľa,“ prezradil vedúci oddelenia

výstavby a rozvoja mesta Dušan Macúch.

Bezpečnejšie prechody

Mnohým prechodom pre chodcov v Novom Meste nad Váhom chýba osvetlenie. Preto sa mesto rozhodlo kvôli zákonným predpisom a bezpečnostným dôvodom výrazne zviditeľniť prechody pre chodcov. Osem prechodov pre chodcov prešlo touto

rekonštrukciou a sú zviditeľnené. V tomto roku by mesto chcelo takýmto spôsobom zviditeľniť minimálne šesť ďalších prechodov. „Uvidíme, ako nám to tento rok vyjde. Všetko máme pripravené, už len vyberáme zhotoviteľa na zasvietenie prechodov. Čo sa týka techniky, tak technické služby mesta sú k dispozícii,“ vyjadril sa vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta Dušan Macúch.

Ukončenie prác

Rekonštrukcie a budovanie budú trvať aj počas nasledujúcich mesiacov. Mesto by chcelo stihnúť dokončiť práce do konca roka 2014. Vďaka takýmto bezpečnostným opatreniam, kvalitnejšej a výraznejšej viditeľnosti na uliciach a prechodoch, sa po ukončení budú šoféri, cyklisti aj chodci cítiť istejšie a bezpečnejšie aj napriek nepriaznivým podmienkam počasia vo večerných, nočných a skorých ranných hodinách. Text a foto: (sm)

Rozširovanie nového verejného osvetlenia pokračuje.


naše novinky

SPEKTRUM

JE ŠPORT SÚČASŤOU VÁŠHO ŽIVOTA?

ANKETA

4

Čoraz viac ľudí trávi svoj voľný čas aktívne a venuje sa športu. Súvisí to aj s trendom, ktorý propaguje zdravý životný štýl a starostlivosť o seba. Ako ste na tom vy? Miloš, manažér Vďaka športu sa cítim zdravšie aj po fyzickej, aj po psychickej stránke. Vo voľnom čase sa venujem aj crossfitu, ktorý kombinujem s behom a posilňovaním.

Renáta, podnikateľka Pri športovaní sa lepšie cítim. Keď si ráno aj s kamarátkou zacvičíme, deň je hneď krajší. Cvičíme 3-krát do týždňa, zvyčajne ráno, už asi trištvrte roka. Pochvaľujeme si to.

Ivana, manažérka Pravidelným cvičením odbúravam stres, mám viac pozitívnej energie, lepšie sa pre mňa začína pracovný deň a po tréningu mám veľmi dobré pocity. Okrem cvičenia sa venujem aj iným športovým aktivitám, hlavne joge.

Lenka, kaderníčka-vizážistka Cvičím 4- až 5-krát do týždňa, aby som dobre vyzerala. Po každej športovej aktivite sa cítim veľmi dobre. Silové tréningy mi spevňujú postavu a dobíjajú životnú energiu. Okrem toho sa cítim sebavedomejšie.

PARANORMÁLNI... Dokončenie zo strany 1

Paranormálni hrdinovia

Hlavnou myšlienkou akcie je, aby sa ľuďom ukázali motívy všetkých zdravotne postihnutých športovcov. Zdraví ľudia mali možnosť si vyskúšať, aké je to športovať so zdravotným znevýhodnením a vďaka tomu dochádzalo k symbióze zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí, najmä detí. Tento rok je motív viazaný na celú kampaň, ktorá bola prezentovaná počas príprav paralympionikov na paralympiádu v Soči. Nesú názov „Paranormálni hrdinovia“. Pre deti to môže asociovať spoločný motív s kreslenými komixami, kde sa objavujú rôzni hrdinovia. V tomto prípade je to pretransformované do myšlienky hrdinov, ktorí majú znevýhodnenie a aj napriek tomu dokážu bojovať.

Deti absolvovali letné paralympijské športy

Deti mali možnosť absolvovať takmer všetky letné paralympijské športy, ktoré sa dali zrealizovať v areáli Zelenej vody. Za zúčastnenie sa v stolnom tenise, bocci a handbiku sa dostávali víťazné ceny. Tohtoročné podu-

Stovky náštevníkov si vyskúšali mnohé športové disciplíny. Foto: TASR /Radovan Stoklasa

jatie sa líšilo najmä motívom zahŕňajúcim aj slovenských paralympijských športovcov, ktorí sú najúspešnejší v histórii všetkých športov v Slovenskej republike. Odniesli si pravidelne niekoľko medailí z olympiád a stali sa priekopníkmi a hrdinami. Ukázali, že pevnou vôľou a výkonmi môžu dokázať veľa významných vecí.

Program a zábava

O prvú časť programu sa postarala Združená umelecká škola v Novom Meste nad Váhom spolu so svojimi zverencami a deťmi. Do druhej časti sa tradične angažova-

li umelci podporujúci toto podujatie. Tento rok naspieval Robo Opatovský hymnu pre paralympionikov v Soči, ktorí sa zúčastnil akcie „Paráda“. Peter Cmorík je taktiež veľkým fanúšikom a podporovateľom Paralympijského výboru a výborne zabavil celé publikum. V porovnaní s minulým rokom, kedy sa so sprievodom zúčastnilo 4 000 ľudí, návštevnosť akcie rapídne stúpla, čo je pre organizátorov veľmi potešujúce a motivujúce do nasledujúceho roka. (sm)

STAROTURIANSKY JARMOK Každoročne sa v mesiaci jún koná v Starej Turej tradičné podujatie s názvom Staroturiansky jarmok. V dňoch 13. a 14. júna sa uskutočnil 23. ročník tohto podujatia.

Ján, počítačový technik Posilňujem pre dobrý pocit, zdravie a vitalitu. Silovými tréningami si posilňujem telo a hlavne nohy, keďže sa venujem aj futbalu. Blíži sa leto a verím, že aj tam to bude potom vidieť. Aktívny šport je u mňa súčasťou životného štýlu. Stanislav Vavro

Pripravené boli rôznorodé stánky s tovarom od predajcov z celého Slovenska. Každý si mohol nájsť niečo pre seba. Predajné stánky boli na Ulici SNP od kruhového objazdu smerom k budove základnej umeleckej školy a na druhej strane potoka od bývalej pergoly k činžiaku „zetko“. Vždy v tieto dni je táto časť mesta, kde sú stánky, uzavretá pre všetky motorové vozidlá.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Mestská tržnica bola ako zvyčajne vyhradená pre predajcov s občerstvením. Najmenší sa tešili, ale aj si vychutnali kolotoče a atrakcie jarmoku, ako napríklad vozenie sa na koníkoch. Pre deti boli zdarma vodné bubliny, elektrické autíčka, trampolína a skákací hrad na Námestí slobody.

Program pre všetky vekové kategórie

Nechýbal ani kultúrny program. Na Námestí slobody vystúpilo počas oboch dní hneď niekoľko hudobných skupín, folklórnych a dychových súborov a iných hudobných zoskupení. Svoje vystúpenie ponúkli divákom aj

deti zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej. Program bol venovaný a zostavený tak, aby uspokojili všetky vekové kategórie. Kultúrny program Staroturianskeho jarmoku pozostával z piatkového vystúpenia súborov ZUŠ Stará Turá, Wushu centrum Stará Turá, Divadlo ZkuFraVon s predstavením Ako išlo vajce na vandrovku, Dychová hudba Váhovanka, Duo Sonet a Michal David Revival. V sobotu sa predstavili Folklórny súbor Poľun a Krakovienka, country kapela, Folklórny súbor Družba, Folk blues Rasťo Samek a Heligonkári z Myjavy. Lenka Drgoncová


číslo 10/2014

SPEKTRUM

5

PRVÝ ROČNÍK VÝSTAVY PSOV V nedeľu 1. júna sa konal prvý ročník výstavy psov v rekreačnom areáli na Zelenej vode, ktorej hlavným organizátorom bol Kynologický klub Nové Mesto nad Váhom – „Smile of Dog“. Program začal prihlasovaním psov v dopoludňajších hodinách, potom nastalo zahájenie akcie. Do súťaže sa mohol prihlásiť každý psík, kríženec alebo čistokrvný bez PP. Každý pes musel mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze, a to minimálne 21 dní staré. Samozrejmosťou bol dobrý zdravotný stav, hygiena a psík bez parazitov.

Kategórie PUPPY, OPEN A SENIOR

Psi boli rozdelené do troch kategórii. Prvú tvorila kategória PUPPY, kam patrili šteniatka do 6 mesiacov. Druhou bola otvorená trieda OPEN, kde boli zaradené

malé, stredné a veľké psy od 6 mesiacov do 7 rokov. Posledná kategória niesla názov SENIOR, kam patrili psíky staršie ako 7 rokov.

Účasť a súťaže

Účastníkov súťaže bolo približne 100. Okrem krížencov sa ukázalo aj mnoho zástupcov plemien ako labrador, zlatý retriever, čivava a yorkshire. Majitelia psov pochádzali najmä z Nového Mesta nad Váhom a okolia, no objavili sa psíky i z Bratislavy či Banskej Bystrice. Po krátkej prestávke a ukážkach sa konali súťaže o najšikovnejšieho psa, najveselšieho psa a „junior handling“, ktorý znamená „dieťa a pes“ a týka sa vzťahu detí

Do súťaže sa mohol prihlásiť každý psík, kríženec alebo čistokrvný bez PP.

ku psíkom a ich vzájomnej spolupráce.

Očami organizátorov

Prvé miesto každej kategórie ponúkalo kvalitné 15 kg granule, druhé malo nachystané 12 kg vrecká a tretie 3 kg granúl. V závere podujatia

víťazi, ktorí obsadili prvé miesto v každej kategórii, súťažili o šampióna Nového Mesta nad Váhom. Hlavnou myšlienkou bolo vzájomné stretnutie majiteľov psíkov a psíkov medzi sebou a o to, aby sa Kynologický klub v Novom Meste nad

Váhom zviditeľnil a aby ľudia vedeli, že sú aktívni. Organizátori sú s priebehom prvého ročníka spokojní a vďaka vysokej účasti plánujú v tejto činnosti pokračovať aj budúci rok. Text a foto: (sm)

UČŇOVSKÁ TVORIVOSŤ MLADEJ GENERÁCIE Študenti s majstrom odborného výcviku na Strednej odbornej škole na Piešťanskej ulici vytvorili unikátnu repliku závodného motorového vozidla z 80. rokov.

rokov celé auto Škoda 130 zmodernizovali.

Nápad dostal Milan Pullmann, majster odborného výcviku autoopravár-mechanik, no podnety prichádzali od ria-

Kvalitná forma vozidla

Projekt motivoval najmä študentov.

diteľa školy Jána Hargaša. Študenti v rámci svojho odborného výcviku nerobili len cvičné práce, ale sa aj podie-

ľali na konštrukcii motocyklu či automobilu. Milan Pullmann získal starý vrak a spolu so študentmi počas dvoch

Majster so svojimi učencami všetko rozobrali z nabúraných vozov a Škoda 130 sa prerábala do kvalitnej formy. Projekt motivoval najmä samotných študentov, ktorí sa začali venovať svojmu odboru s radosťou a pozitívnou energiou. Na projekte sa podieľali študenti z druhého a tretieho ročníka učebného odboru autoopravár-mechanik. Z vozidla sa vypracovalo 44 KW auto po prerobení a zabrúsení hlavy, výmene závodnej vačky, ktorá bola zmenená na 380 stupňov a štvorkomorovými karburátormi z Hondy Civik sa vozidlo kompletne dokončilo. Karoséria pochádza z vozidiel Škoda 125 a Škoda 120. Konečná farba výtvoru je červená, ktorú doplňujú reklamy na dotvorenie presnej repliky vozidla jazdiaceho na cestných rýchlostných okruhoch.

Vozidlo sa zúčastnilo aj na Veterán Rally

Ľudia mali možnosť prezrieť si závodné cestné okruhové vozidlo v tomto roku aj na ôsmom ročníku Veterán Rally v Novom Meste nad Váhom, no tento vzácny automobil sa zúčastnil aj iných súťaží, ako Mladý tvorca 2014 v Nitre, kde získalo obrovský úspech. Budúcnosť však prinesie aj mnohé iné rôznorodé akcie, ako tuningové akcie či učňovské výstavy.

Kus práce, srdca, ale i peňazí

Vo výrobe auta bol kus práce, srdca, ale i peňazí a preto sa s autom zaobchádza tak, aby čo najdlhšie slúžilo na účely školy ako ukážka učňovskej tvorivosti mladej generácie, ktorá môže motivovať budúce generácie k tvorivosti a fantázii. Text a foto: (sm)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

PREZIDENTSKÉÝ SĽUBY

1D6ORYHQVNXVDpUDÄP\VOtPQiURGQHFtWLPVRFLiOQH³ PHQtQDÄSRGSRUXMHPHNRQRPLNXVRFLiOQXVSUDYRGOLYRVĢPRUiONXDVOXãQRVĢ³ ,YDQD*DãSDURYLþDY3UH]LGHQWVNRPSDOiFLY\VWULHGDO $QGUHM.LVND,QDXJXUDþQê SUHMDYSUH]LGHQWDREVDKRYDO WULGRPLQDQWQpSUtVĐXE\REþDQRP9SUYRPUDGHYNRQWLQXLWH N VYRMHM NDPSDQL ]G{UD]QLOåHQHERO]YROHQê åLDGQ\PSROLWLFNêP]RVNXSHQtPDåLDGQRXSROLWLFNRX VWUDQRXDSUHWRP{åHGRGUåDĢVYRMHVORYRDE\ĢSUH]LGHQWRPYãHWNêFKREþDQRY EH]UR]GLHOX9ćDOãHMþDVWL VYRMKRSUHMDYXSULSRPHQXO åH6ORYHQVNRVDRGYDURN\ VWDQHSUHGVHGQtFNRXNUDMLQRX (XUySVNHM~QLHþRYKLVWyULL QiãKRQiURGDQHPiREGREX =iURYHĖY\]YDONV~VWUHGHQHMDYHFQHMSUtSUDYHWRKWR Yê]QDPQpKRSROLWLFNpKRSRVODQLDNUDMLQ\9WUHWHMþDVWL$QGUHM.LVNDXSR]RUQLO QDWRQDþRSROLWLFNpHOLW\ QD6ORYHQVNXþDVWRUHDJXM~ POþDQtP±YRMHQVNpQDSlWLH QDQDãLFKKUDQLFLDFKGRVDKXMHVWXSĖDRNWRURPVDQiP YSRVOHGQêFKURNRFKDQLQHVQtYDOR3ULSRPHQXOSUHGVWDYLWHĐRPãWiWXåHQDãHVSRMHQHFNp]iYl]N\WUHEDSOQLĢ YFHORPUR]VDKXYUiWDQHPDWHULiOQHKRSUtVSHYNXSUHWRåHMHQHG{VWRMQpOHQSDVtYQH Y\XåtYDĢRFKUDQXHXURDWODQWLFNêFKREUDQQêFKãWUXNW~U 1D]iYHUVWRMt]D]PLHQNX åHSRXNi]DODMQDWLHVSRORþHQVNpYUVWY\YQDãHMNUDMLQHNWRUpVDSUiYRPFtWLDRGVXQXWpþLPDUJLQDOL]RYDQp DRþDNiYDM~RGQRYpKRSUH]LGHQWD]PHQX1DWRåHVPH SRþ~YDOLPXåDNWRUêVSROLWLNRXQHPDOQLþVSRORþQpDNWRUê]YtĢD]LOYROHEQRXNDPSDĖRX]DORåHQRXSUHGRYãHWNêP QD]G{UD]ĖRYDQtDSROLWLFNRVWLSRþXOLVPHSUHMDY]UHOpKR SROLWLNDãWiWQLND

,9$1*$â3$529,ý6$/Òý,/ Vláda, ako aj predseda parlamentu Pavol Paška, prišli 11. júna do paláca poďakovať sa odchádzajúcej hlave štátu za 10 rokov jeho činnosti na najvyššom ústavnom poste. 3UHPLpU5REHUW)LFRYHUtåH DMSRRGFKRGHSUH]LGHQWD,YDQD*DãSDURYLþD]~UDGX]RVWDQ~PHG]LQtPDYOiGRXQDćDOHM YHĐPLGREUpRVREQpSULDWHĐVNp Y]ĢDK\9\VORYLOSUHVYHGþHQLHåHSRWRPDNRVKUGRVĢRX DVKODYRXKRUHRSXVWt3UH]LGHQWVNêSDOiFEXGHYãHWN\VYRMHåLYRWQpVN~VHQRVWLSRQ~NDĢ65 Ä3UHWRåHWDNêFKWRVN~VHQêFK SROLWLNRYQHERORQD6ORYHQVNX 3UH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþVDO~þLVYOiGRX)RWR7$650LFKDO6YtWRN DåWDNYHĐD³XYLHGROSRþDVUR]O~þN\Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFL PLMDVQpD]iVDGQpSRVWRMHNQi- N1iURGQHMUDGH65YåG\S{URGQRãWiWQ\P]iXMPRPDMHKR VRELO DNR SROLWLFNê SDUWQHU Nadštandardné vzťahy VRFLiOQHFtWHQLH3UH]LGHQWERO Ä1LNG\VRPVDQHFKFHOþLXå Ä1LHMHåLDGQ\PWDMRPVWYRP UiGåHSRþDVGYRFKYOiG)LFD SULYDãHMDOHERSUHGFKiG]DM~QDRSDNERODWRYHĐNiSUHGQRVĢ VSROXSUDFRYDOLYĢDåNêFKþD- FLFKYOiGDFKVWDYDĢGRSR]tåHY]ĢDK\PHG]LWURPLQDMY\ã- VRFKKRVSRGiUVNHMDVRFLiOQHM FLHQHMDNpKRSROLWLNDNWRUêPi ãtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLEROL NUt]\WDNåH6ORYHQVNRQHSUH- LQêQi]RUDSRWUHEXMHQLHNRQDGãWDQGDUGQpDSUHGVWDYRYDOL åtYDORQHMDN~YHĐN~WUDXPXÄ-H KRVHNtURYDĢ9åG\VRPKĐDXUþLW~PLHUXVWDELOLW\6~þDVQH WR]iVOXKDĐXGtDOHDMYHGHQLD GDONRQVHQ]XVOHERVLP\VEROLDMSUHGSRNODGRPSRNRMQpKR ãWiWX³GRGDO OtPåHSUH]LGHQWDYOiGDPDM~ ULHãHQLDþDVWRYHĐPLQiURþQêFK E\ĢSROLWLFNtSDUWQHUL³SUt]YX~ORKDYê]LHY³SRGRWNRO)LFR Prezident partnerom NRYDOVWêPåHSUH]LGHQWPXVt 8*DãSDURYLþDRFHQLOGYDUR]- 8SR]RUQLOåHYRY]ĢDKXNSUH- SRPiKDĢYOiGHSOQLĢSROLWLFNê PHU\MHKRS{VREHQLDDWRYHĐ- PLpURYLYOiGHDþLDVWRþQHDM SURJUDPDQLHE\ĢMHKRRSR]t-

FLRXÄ$MNHćVPHQHEROLYåG\ Y]KRGHYHGHOLVPHQiMVĢNRPSURPLV³SRGRWNRO*DãSDURYLþ 7HãtVDQDWRåHEXGHPDĢYLDF YRĐQpKRþDVXDYãDN]iURYHĖ Y\MDGULOSUHVYHGþHQLHåHPX V~þDVQtþOHQRYLDNDELQHWXEXG~ WURFKXFKêEDĢ+ODYQHVSRPHQXOVWUHWQXWLDQDNWRUêFKULHãLOLSUREOpP\NWRUp6ORYHQVNR DĐXGtWUiSLOL

7$65

POTEŠIL I SKLAMAL BEZDOMOVCOV Andrej Kiska po zložení prezidentského sľubu prekvapil. Namiesto obeda so štátnikmi či predstaviteľmi cirkví pozval na slávnostný obed do záhrady Grasalkovičovho paláca seniorov, deti z detských domovov a bezdomovcov. 1DREHGWDNSULãORDMSULEOLåQH SlWQiVĢĐXGtEH]GRPRYD=YlþãDLãORRQDMY]RUQHMãtFKSUHGDMFRYþDVRSLVX1RWD%HQH

Prvý a posledný raz -HGHQ]QLFKSUH]UDGLOåHKR RREHGHLQIRUPRYDODVRFLiOQDSUDFRYQtþND$NRXYLHGRO ].LVNXPiVXSHUSRFLWÄ-HWR SUYêSUH]LGHQWNWRUêVD]REHUi DMWDNêPLWRĐXćPLDNRV~SUHGDMFRYLD1RWDEHQH³NRQãWDWRYDO1HRþDNiYDYãDNåHE\ WDNpWRVWUHWQXWLDSRNUDþRYDOL DMYEXG~FQRVWL3RGĐDQHKRWR ERORSUYêDSRVOHGQêUD]Ä6NODGDOSUtVDKXWDNDVLNY{OLWRPX VSUDYLOWDN~WRVOiYQRVĢ³P\VOHOVL³-HWRRGSUH]LGHQWDSHNQp JHVWRRFHĖXMHPHåHP\VOtDMQD

WDNêFKĐXGtDNRVPHP\³]KRGOL VDćDOãtEH]GRPRYFL1LHYãHWFLYãDNEROLVSRNRMQt1DMPlQLH WtNWRUt]RVWDOLVWiĢKODGQtSUHG 3UH]LGHQVWNêPSDOiFRPÄ6RP WURFKXQDSiOHQê3RþXOVRPåH VDWXEXGHUR]GiYDĢQDSRþHVĢ SUH]LGHQWDREHGSUHEH]GRPRYFRYQRQDWHQVDQDSRNRQGRVWDOROHQSiUY\YROHQêFK.WRYLHSRGĐDþRKRLFKY\EHUDOLWLHå QHPiPþRMHVĢ³XYLHGROMHGHQ ]EH]GRPRYFRYþDNDM~FLFKSUHG 3UH]LGHQWVNêPSDOiFRP

Nemusí sa báť 3UL]HUDM~FLVDĐXGLDRNROR3UH]LGHQWVNpKRSDOiFDPDOL]QRYpKRQDMY\ããLHKRSUHGVWDYLWHĐD ãWiWXGREUpSRFLW\3RFKYDĐRYDOL VLMHKRQDGVWUDQtFNRVĢSULþRP

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk www.nasenovinky.sk novi

6OiYQRVWQêREHGSUH]LGHQWDDMHKRKRVWt)RWR7$65

YHULDåHWRþRSRYHGDOYRVYRMRPSUtKRYRUHDMVSOQt-HGQpPXPXåRYLVD]DVHQHSiþLORåH PiSUH]LGHQWRNRORVHEDPQRåVWYRRFKUDQNiURY3RGĐDMHKR Y\MDGUHQLDE\PDOE\ĢNRE-

þDQRPEOLåãLHÄ.HćFKFHE\Ģ GREUêSUH]LGHQWWDNE\VDWRKWRĐXGXQHPDOEiĢWHQPXQHXEOtåL³NRQãWDWRYDO 7$65 GG


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

7

$1'5(-.,6.$=/2ä,/6ď8%8-Ë0$6$ )81.&,(35(=,'(17$ Andrej Kiska zložil do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenského prezidenta. Urobil tak na nedeľnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.

NSR 3631/2A

Ä6ĐXEXMHP QD VYRMX þHVĢ DVYHGRPLHYHUQRVĢ6ORYHQVNHMUHSXEOLNH%XGHPGEDĢ REODKRVORYHQVNpKRQiURGD QiURGQRVWQêFKPHQãtQDHWQLFNêFKVNXStQåLM~FLFKY6ORYHQVNHMUHSXEOLNH6YRMHSRYLQQRVWLEXGHPY\NRQiYDĢ Y]iXMPHREþDQRYD]DFKRYiYDĢLREKDMRYDĢ~VWDYXDRVWDWQp]iNRQ\6ĐXEXMHP³FLWRYDO .LVNDÒVWDYX65$NE\VĐXE RGPLHWRODOHERE\KR]ORåLO

VYêKUDGRXQHPRKROE\VWiĢ QDþHOHãWiWX3UHGVHGQtþND ÒVWDYQpKRV~GX65,0DFHMNRYiSRWYUGLODåH.LVND ]ORåLOVĐXEYV~ODGHV~VWDYRXDXMDOVDWDNSUH]LGHQWVNHMIXQNFLH

Prevzatie úradu 3UH]LGHQWD.LVNXNWRUêMHDM KODYQêPYHOLWHĐRP2]EURMHQêFKVtO65 2665 þDNDODSR VOiYQRVWQRPVĐXEHSUHKOLDGND MHGQRWLHN2665DHNXPHQLFNiSRERåQRVĢ7H'HXPY.DWHGUiOHVY0DUWLQD1iVOHGQH Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFLSUHY]DO~UDGRGVYRMKRSUHGFKRGFX,YDQD*DãSDURYLþD 93UH]LGHQWVNHM]iKUDGH.LVNDSRGiYDOVOiYQRVWQêREHG SUHĐXGtEH]GRPRYDVHQLRURYY\XåtYDM~FLFKRSDWURYDWHĐVNpVOXåE\DPODGêFKĐXGt NWRUtY\UDVWDOLYGHWVNêFKGR-

PRYRFK1iVOHGQHSRORåLOYHQLHFNSDPlWQtNX%UiQDVORERG\DN\WLFXNSDPlWQtNX REHWLDPäHOH]QHMRSRQ\QD 'HYtQH

Slávnostná recepcia 2¿FLiOQ\GHĖXNRQþLOSUH]LGHQWVOiYQRVWQRXUHFHSFLRX QD%UDWLVODYVNRPKUDGH.LVND QDĖXSR]YDORNUHPSUHGVWDYLWHĐRYãWiWQ\FKRUJiQRYY\VRNêFKãN{OGLSORPDWLFNpKR ]ERUXþLFLUNYtDMKRVWtNWRUt UHSUH]HQWXM~~VSHãQpVORYHQVNp¿UP\VWDUWXSNRPXQLWX ¿ODQWURSLFNpDPLPRYOiGQHRUJDQL]iFLHþLNXOW~UQHLQãWLW~FLH3R]YDODMWêFKNWRUtGRVWDOLRFHQHQLH%LHODYUDQDURGLQ\ ]'REUpKRDQMHODD]GUDYRWQtNRYþLFHORVYHWRYR~VSHãQêFK ãWXGHQWRY 7$65

$QGUHM.LVNDVNODGiSUH]LGHQWVNêVĐXE)RWR7$65


8

naše novinky

LETO

10 VECÍ, KTORÉ MUSÍTE CEZ LETO URČITE STIHNÚŤ

þLQLHPHSRþDVWHSOêFKOHWQêFKYHþHURY7DNSUHþRMHGHQ]QLFKQHVWUiYLĢYSUtURGH" 6WDQRYDQLHRSHNDþNDWRMH LEDSiUWLSRYDNRY\XåLĢOHWQ~QRF3HNQêPVSHVWUHQtPMH SR]RURYDQLHDXJXVWRYHMQRþQHMREORK\PHWHRULFNpKRURMD 3HU]HtG $NVLFKFHWHY\FKXWQDĢ

$NVDYiPQHFKFHWUiYLĢþDV RVDPRWH]REHUWHVYRMXSRORYLþNXDOHERSVtNDNWRUêWRXUþLWHRFHQt$NSVtNDQHPiWH GOKãHMSUHFKiG]NHVDEXGHWHãLĢDMSVtN]~WXONX &KêEDM~YiPVWDUtSULDWHOLD]RãNRO\DLFKQiYãWHYX VWHVtFHSOiQRYDOLDOHQHXVWiOHRGNODGDOL"'OKRVWHQHYLGHOLVYRMXURGLQXQDRSDþQRPN~WHUHSXEOLN\"8UREWH WRFH]OHWR6ORYHQVNRXNUêYD PQRKRNUiVNWRUpVWHPRåQR HãWHDQLQHREMDYLOL3URVWUHGQtFWYRPWDNHMWRQiYãWHY\WDN PRåQRRSUiãLWHVWDUpSULDWHĐVWYiD]iURYHĖREMDYtWH QRYpPLHVWD  3RG YSO\YRP KRU~þDYREþDVUREtPH ]YOiãWQH UR]KRGQXWLD 1DYãWtYLPH ĐDGRY~ MDVN\ĖXSUHWRåHFH]]LPX MH SUtOLã ]LPD7DN-

WLHåP{åHWHSUHNRQDĢRVREQêUHNRUGYMHGHQt]PU]OLQ\þLSUHþtWDĢPQRåVWYRNQtK RU\EiUVWYH$NVDSêWDWHSUHþRP\VDSêWDPHSUHþRQLH" .RPELQiFLDERGRY -HGQRWOLYpERG\P{åHWHNRPELQRYDĢ-HOHQQDYiVDNRVL VYRMYRĐQêþDV]RUJDQL]XMHWH 6N~VWHVLXURELĢYODVWQê]R]QDPPRåQRWURãNXLQãSLURYDQêDMWêPQDãtP DY\XåLWHOHWR QDSOQR

'RYROHQNRYDĢFH]FHVWRYQ~NDQFHOiULXMHXUþLWHSRhodlné, avšak skúste v sebe REMDYLĢGREURGUXåQpKRGXFKDDVSUDYWHVLSURJUDPVDPL 6DPR]UHMPHWDNWRVLY\SOQLĢ þDVMHQDPiKDYpVWRMtWRYãDN ]DWRDWDNêWRYêOHWEXGHPRåQRSDWULĢPHG]LWLHQDMNUDMãLH 2GVOQNDVLUDGLRGSR-

SOiYDQLHYVUGFLSUtURG\QDPLHVWRSUHSOQHQêFKN~SDOtVN 6ORYHQVNRSRQ~NDPQRåVWYR MD]LHUYNUiVQRPSURVWUHGt NWRUpYiã]iåLWRN]SOiYDQLD ]LQWHQ]tYQLD /HWQpNLQRVDWHãtYHĐNHM REĐXEH3R]ULHĢVLVNYHOê¿OP QDQHYãHGQRPPLHVWHOiND QLHOHQ¿OPRYêFKQDGãHQFRY &HOêURNVLYUDYtWHåHNRQHþQHQDSHþLHWHFKXWQêDãĢDYQDWêRYRFQêNROiþDOHQHQDãOLVWHVLþDV"=iMGLWHQDWUK DXSHþWHEXEODQLQXSRNWRUHMVLYDãDURGLQDEXGHHãWH GOKRREOL]RYDĢSUVW\ 0iWH]iĐXE\QDNWRUp VLQHYLHWHSRþDVURNDQiMVĢ þDV"3RþDVGRYROHQN\WRP{åHWHGREHKQ~ĢýRWDNMHGQRGĖRYêPDUDWyQþtWDQLDNQtK SR]HUDQLD¿OPRYELF\NORYDQLDDOHERWXULVWLN\"$OHERVL MHGQRGXFKRĐDKQLWHQDSRVWHĐ DRGG\FKXMWH $NYiPSRþDVURNDFKêED SRK\EP{åHWHWRGRKQDĢGOKêPLSUHFKiG]NDPLYRNROt

d

o k a ,

40

Leto býva zvyčajne najočakávanejším ročným obdobím. Nielen pre slnečné dni, ktoré ho sprevádzajú, ale i pre možnosť vychutnať si počas dovolenky to, čo sme si odopierali počas celého roka. Tu je pár tipov na letné aktivity, ktoré by ste určite nemali vynechať.

10 TIPOV NA CHALUPU Niektoré veci alebo osoby si so sebou na chalupu môžeme, musíme, alebo nesmieme zobrať. Kombináciu týchto vecí sme zhrnuli v desiatich tipoch. Tipy nie sú radené podľa dôležitosti a je možné ich čítať aj zdola nahor. 3U~WHQêN{ãVPDþLDWNDPLDOHERVPDþNRXNWRUiSRURGt3RGREQêN{ãPDOD %DELþND%RåHQ\1ČPFRYHM %DELþND %RåHQ\ 1ČPFRYHMDNRYãHWFLYLHPHYLHGODSUtNODGQêLG\OLFNêåLYRW na vidieku. 1LHþRVNOHQHQp$NR VDKRYRUtQHH[LVWXMHåLDGQH SUDYLGORåHYFKDOXSHPXVt E\ĢYãHWNR]GUHYD =DSHNQ~]iFORQNXVD GDM~XNU\ĢU{]QHQHGRVWDWN\NWRUpP{åHPDĢFKDOXSD=iFORQN\GRFKDO~SSDWULDDRGSDGN\V~NUDMãLHNHć LFKQHYLGLHĢ =iSLVQtNDE\VPHVL ]DStVDOL]iåLWN\]FKDOXS\ 3tVDĢ VL GR QRWHVX DOHER YLHVĢVLGHQQtNPiSR]LWtYQ\YSO\YQDSV\FKLNX-HOHQ PiOR]iĐXENWRUpQLþQHVWRMD3tVDQLHMHMHGQêP]QDMHNRQRPLFNHMãtFKNRQtþNRY

$NEXGHWHVWH[WRPVSRNRMQtDGRWNQHWHVDUHJLRQiOQHMSUREOHPDWLN\SRNRMQH QiPWH[W]DãOLWHGR1DãLFK Noviniek.  -HGOR Y NRQ]HUYH 6RYHUHQêPGiWXPRPVSRWUHE\$E\VPHVDY\KOLQi-

NXSRPYGHGLQVNêFKSRWUDYLQiFKNWRUêFKRWYiUDFLH KRGLQ\V~YlþãLQRXRSRORYLFXNUDWãLHDNRWLHYPHVWiFK 'HWL$NPiPHYODVWQpGHWLMHGREUpQDQHQH]DEXGQ~ĢDE\QiVSRQiYUDWH GRPRYQHþDNDORQHPLOpSUHNYDSHQLH$OHERGHĢRPQHFKDĢGRPDGRVWDWRþQ~]iVREXY\ããLHVSRPtQDQêFK NRQ]HUY 7. Milovanú osobu. V noYRPSURVWUHGtVDĐXGLDþDVWRNUiWVSUiYDM~LQDN1DPLHVWHNWRUpMHL]RORYDQpPiPH ãDQFXVSR]QDĢþORYHNDDM ]GUXKHMDWUHWHMVWUDQ\0LORYDQ~RVREXP{åHPHY\VWDYLĢU{]Q\PVN~ãNDPNWRUpSR]QiPH]URPDQWLFNêFK ¿OPRYDDNRYLHPHURPDQWLFNp¿OP\VDNRQþLDãĢDVWQHDOHERVYDGERX=DXMtPDYêP]GURMRPLQãSLUiFLHMHDM UR]SUiYNDR3HUQtNRYHMFKD-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

O~SNH2GRKUiYDVDYKOERNRP OHVHDSRQ~NDQHNRQYHQþQêQiKĐDG DNRVLSRUDGLĢVSUHE\WRþQêPLRVREDPLDOH RSlĢYãHWNRVNRQþtãĢDVWQH D]ORMHSRWUHVWDQp 9tQRDOHERQLHþRRVWUHMãLH1DGOKpOHWQpYHþHU\ DOHERNĐDKãLHPXQDGYLD]DQLX]QiPRVWt7DNWRP{åHPH]tVNDĢQRYêFKSULDWHĐRYNWRUtQiPFH]]LPX FKDOXSXSRVWUiåLD9SUtSDGHåHVDDONRKROLFNêPQiSRMRPY\KêEDPHGHVWLOiW\ VDGDM~Y\XåLĢDNRGH]LQIHNFLD.DåGiURGLQDPiYODVWQpWLS\DVN~VHQRVWL 9OQXDLKOLFH3OHWHQLHMHXSRNRMXM~FHDYþDVRFK]LP\QiVEXGHãiOXSOHWHQêQDFKDOXSHKULDĢDNR VSRPLHQNDQDOHWR3HNQp ãiO\VLP{åHN~SLĢNDåGê

9\U R E L Ģ si šál vlastQRUXþQHMHVNXWRþQRXYê]YRXSUHY\WUYDOêFK 1DãH1RYLQN\$OH MHSUDYGHSRGREQpåH1DãH 1RYLQN\QRVtQDFKDOXSX SRãWiUNDDXåWDPQDYiVþDNDM~$NQDFKDOXSXSUHGVDOHQ1RYLQN\QHFKRGLD R]QiPWH WR UHGDNFLL $N YiP1RYLQN\QDFKDOXSX QRVt SRãWiUND D SULQHVLHWHVLDMYODVWQp]GRPRYD P{åHWHSRURYQiYDĢGLDQLH YRNUHVRFK


číslo 10/2014

LETO

9

10 RÁD PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA Ak sa chystáte v lete na zahraničnú dovolenku, ponúkame vám 10 dôležitých rád, na čo nezabudnúť pred odchodom, či už pôjdete autom do Chorvátska, letecky do Španielska alebo vláčikom do Nemecka. 9ãHWN\GRNODG\SUHGRGFKRGRPGYDNUiWVNRStURYDĢ± MHGQXNySLXVL]REHUWHVRVHERXGUXK~QHFKDMWHURGLQH 9SUtSDGHVWUDW\GRNODGRYþL RGFXG]HQLDXĐDKþtWHY\EDYRYDQLHVHEHDMSROtFLt 3UHGNRStURYDQtP sa

si u å

le t

YãDNXLVWLWHåHYãHWN\GRNODG\V~SODWQp1LHNWRUpNUDMLQ\Y\åDGXM~PLQLPiOQXSODWQRVĢ FHVWRYQêFK GRNODGRY ±PHVLDFRYDMSRQiYUDWH ]GRYROHQN\ 1LHYãHWFLVDFK\VWiPH GRYROHQNRYDĢYOX[XVQêFKKRWHORFKVSULSRMHQtPQDLQWHUQHW SUHWRVLQH]DEXGQLWHYãHWN\G{OHåLWpNRQWDNW\QDVORYHQVN~ DPEDViGXDVLVWHQþQpVOXåE\ þL]iFKUDQQp]ORåN\]LVWLĢ HãWHYSRKRGOtGRPRYD  3UL FHVWH GRþOHQVNêFKNUDMtQ(ÒMHSRWUHEQpPDĢVRVHERX SUHXND] SRLVWHQFD 'R LQêFK NUDMtQ VL však ne]DEXGQLWH

o!

SUHGY\FHVWRYDQtPX]DYULHĢ FHVWRYQpSRLVWHQLH2NUHP]iNODGQêFKVOXåLHEDNRMHSRLVWHQLHOLHþHEQêFKYêORKþLSRLVWHQLHSULVWUDWHEDWRåLQ\VD P{åHWHSULSRLVWLĢDMQDH[WUpPQHãSRUW\þLDNFKFHWHPDĢQiURNQDQiKUDGXãNRG\SULPHãNDQtOHWHFNHMGRSUDY\ =EDĐWHVLVRVHERXFHVWRYQ~OHNiUQLþNXVR]iNODGQêPL SRWUHEDPL1HPDOLE\YQHM FKêEDĢSDUDOHQUHK\GUDWDþQê UR]WRNSUL~SDORFKVSUHMVREVDKRPSDQWKHQROXSULVSiOHQLQiFKSULRGUHQLQiFKVD]tGH OHXNRSODWþLREYl]DOHDMGH]LQIHNþQêSURVWULHGRNþLSLQ]HWDQHEXGHQD]DKRGHQLH 'DMWHURGLQHDOHER]QiP\PYHGLHĢNHG\DNDPFHVWXMHWH1HFKDMWHLPLQIRUPiFLHYDNRPKRWHOLVDEXGHWH SRþDVGRYROHQN\QDFKiG]DĢ DGRKRGQLWHVLVQLPLSUDYLGHOQêNRQWDNW  =iNODGQp LQIRUPiFLH R NDåGHM NUDMLQH QiMGHWH QDVWUiQNH0LQLVWHUVWYD]DKUD-

QLþQêFKYHFL65DOHERQDVWUiQNDFKMHGQRWOLYêFKYHĐY\VODQHFWLHYDNUHGLWRYDQêFKY65 1DMG{OHåLWHMãLHV~QDMPlLQIRUPiFLHREH]SHþQRVWQHMVLWXiFLL YNUDMLQHSRYLQQRPRþNRYDQt þLPLHVWQ\FK]Y\NRFK 3UHGRGFKRGRPQH]DEXGQLWH]DYULHĢRNQi]DWLDKQXĢ åDO~]LHDUROHW\Y\SQLWHYRGX SO\QDYãHWN\HOHNWURVSRWUHELþH1HFKDMWHQiKUDGQpNĐ~þH VYRMLPVXVHGRPDE\GRPiFQRVĢDVSRĖGYDNUiWGRWêåGĖD VNRQWURORYDOL9HćþRDNYiV Y\WRSLDVXVHGLD"1D]R]QDPVL ]DStãWHDMY\SUi]GQHQLHFKODGQLþN\DY\V\SDQLHVPHWtLQDN E\VWHWRSRQiYUDWH]GRYROHQN\PRKOLĐXWRYDĢ 1DMYKRGQHMãLDQDVWUiåHQLHPD]QiþLNDMHQHMDNiEOt]ND RVREDNWRUi]YLHUDWNRSR]Qi 2SDWURYQtNRYLQHFKDMWHSRGUREQpLQãWUXNFLHRYDãRPPLOiþLNRYLDDMVXPXQDSUtSDGQpYêGDYN\ âWDQGDUGQHKRWHO\XE\WRYiYDM~ NOLHQWRY Då SR

KRGLQHSUHWRLVWHRFHQtWHDNVLEXGHP{FĢVSUtMHPQLĢ þDNDQLHQDSOiåLDOHERSULKRWHORYRPED]pQHDQHEXGHPXVLHĢ KĐDGDĢSODYN\QDGQHNXIUD 3ULEH]SHþQRVWQHMNRQWUROHQDOHWLVNXQDMþDVWHMãLH ]SUtUXþQHMEDWRåLQ\Y\KDG]XM~PDQLN~URY~V~SUDYXYUHFNRYêQRåtNåLOHWN\DGRNRQFDDMWHNXWLQ\NWRUpPDM~YLDF DNRPO1DþLHUQXOLVWLQX SDWULDDMPHþHPtQ\JUDQiW\UR]EXãN\DOHDMOXN\ãtS\ DRãWHS\

10 RÁD, AKO SA UDRŽAŤ FIT Prichádza čas, keď každý z nás premýšľa o tom, ako sa dostať pred letom do formy. Namiesto rád, ako by ste mohli schudnúť do plaviek, vám ponúkame cenné ponaučenia overené rokmi. Pretože udržať sa fit nezávisí len od cvičenia a diétneho mučenia.

 &KRćte na turistiku ±þtPY\ããLHWêPOHSãLH ýR QD WRP åH MH YRQNX  ƒ& 9iã SRFLW EXGH QDÄQHY\SRWHQLH³ %HUWHQDY\FKiG]N\ DMYDãLFKãWYRUQRKêFKPLOiþLNRYWUiYWHVQLPLYHĐD þDVX9iãUR]PD]QDQêGêFKDYLþQêDOHQLYêIUDQF~]VN\EXOGRþHNYiP]DWRLVWR SRćDNXMH $MYQDGFKiG]DM~FLFK WHSOHMãtFKGĖRFKMHSRWUHEQpXGUåLDYDĢPR]JRYp]i-

YLW\YÄNXU]H³ 8þWHVDVRVYRMLPLGHĢPL±QDMOHSãLHPDWHPDWLNX ±GHWLYiV]DWREXG~ PLORYDĢ  -HG]WH GDU\ PRUD 1H]DE~GDMWHYãDNåHQDSU YHĐUêEMHQDVYHWHPiORDKRPiUHVDWHSHOQHSULSUDYXM~ ]DåLYD7LHSUHWR]MHGiOQLþNDY\ãNUWQLWHäUDORNRYQHORYWHVDPLDNQDWRQHPiWH SRWUHEQ~SUD[ 9\YDĐRYDĢVDQDOHKiWNXXEDEN\QDFKDOXSHWLHå QLHMHQDMOHSãLH=REHUWHPRW\NXDRNRSWHMDKRGRYp]iKRQ\âĐDKDþNRYpSRKiUHWDN EXG~FKXWLĢHãWHOHSãLH$Yiã VSiOHQêFKUEiWþDVRPWURFKXVWPDYQHGRSULMDWHĐQHM SRGRE\ 1HQDGiYDMWHQDQDãXVORYHQVN~GRPRYLQX6SR]QiYDMWHNUiV\URGQHM]HPH±þL

WHRþDPLQDGPyGQ\PLþDVRSLVPLäHQ\EXG~ãĢDVWQpDPRåQRYiVSXVWLDQDWUL GQL QD ÄR]GUDYQ~³ FKDWX VNDPRãPL 0HGLWXMWH.HG\NRĐYHN DNGHNRĐYHN1LHMHQLþOHSãLH DNRSRþ~YDĢ]YXN\SUtURG\ ãXPPRUDDOHERGêFKDĢþHUVWYêKRUVNêY]GXFK3R]QiPND±Y\VN~ãDMWHPHGLWRYDĢ YNDQFHOiULLDOHERYRIDEULNH +ODV\YDãLFKQDGULDGHQêFK P{åX]QLHĢDNRSR]HPVNêUDM 6WUiYWHYHĐDþDVXVĐXćPLNWRUêFKQHPiWHUDGL1Lþ WDN QHSRVLOQt RUJDQL]PXV DYiãKRYQ~WRUQpKRGXFKD XåYDXWHDOHER]NRQVNpKR PDUiWRY&KODSLEXG~ãĢDVWQt DNRNHćVDEXGHWHXVPLHYDĢ FKUEWD1D6ORYHQVNXMHYåG\ DPRåQRYiPSRåLþDM~VYRMX QDVYRMKRQDMYlþãLHKRQHSULDYHĐDPLHVWNGHVDĐXGLDPDM~ NUHGLWNXQDUêFKORPDUDWyQ WHĐD%XGHWHVDFtWLĢDNRE\VWH RYHĐDKRUãLHDNRY\ SRREFKRGRFK SUiYH]GRODOL0RXQW(YHUHVW âSHFLiOQDUDGDSUHåHQ\ âSHFLiOQDUDGDSUHPX±EXćWHPLOpQDVYRMLFKSDUW- åRY±EXćWHPLOtQDVYRMHSDUWQHURY3R]HUDMWHVQLPLKR- QHUN\3RFKYiĐWHLPREHG 'YRMVWUDQXSULSUDYLODUHGDNFLD )RWRGUHDPVWLPHFRP NHMIXWEDOQHLJQRUXMWHLFKND- QRYêNRVWêPQHSUHYUDFDM-


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

CHCĂš REGULOVAŤ OSĂ DZANIE BILBORDOV PodpredsednĂ­Ä?ka NĂĄrodnej rady SR RenĂĄta ZmajkoviÄ?ovĂĄ (Smer-SD) chce opätovne regulovaĹĽ osĂĄdzanie bilbordov. Po neĂşspechu s poslednĂ˝m nĂĄvrhom zakĂĄzaĹĽ vĂ˝skyt tejto reklamy v blĂ­zkosti ciest prichĂĄdza s inou prĂĄvnou Ăşpravou, tentoraz spolu so stranĂ­ckym kolegom Igorom Chomom. NĂĄvrhom ich novely stavebnĂŠho zĂĄkona sa bude parlament zaoberaĹĽ uĹž na letnej schĂ´dzi. =PDMNRYLĂžRYiFKFHELOERUG\ SUHNYDOLÂżNRYDĢ]UHNODPQpKR ]DULDGHQLDQDUHNODPQ~VWDYEXVSDGDM~FXSRGVWDYHEQĂŞ]iNRQ5HNODP\VDPDM~GHOLĢQD WULW\S\SRGÄ?DYHÄ?NRVWLÂąVWDYE\NGHMHQDMYlÞãLDUHNODPQi SORFKDGRWURFKPHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFKQDVOHGXMHRGWURFKGR PHWURYĂŁWRUFRYĂŞFKDVWDYE\VQDMYlÞãRXSORFKRXQDG PHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFK2G YHÄ?NRVWLSORFK\EXG~]iYLVLHĢ SRSODWN\ 'RWHUDMĂŁLHUHNODPQp]DULDGHQLD NWRUpQHVSDGDOLSRGVWDYHEQĂŞ ]iNRQOHERQHEROLSHYQHVSRMH-

QpVR]HPRXDOHERWRWRVSRMHQLH ERORVSRUQpVDVWDQ~UHNODPQĂŞPLVWDYEDPLĂ„7ĂŞPVDRGVWUiQL GLVNULPLQiFLDSRGPLHQRNSUH SRGQLNDWHÄ?RYDMLFKQDGPHUQĂŞ SRĂžHWDWĂŞPDMQHUHJXORYDQi ,OXVWUDĂžQpIRWR7$65 ]iĢDĂĽĂĽLYRWQpKRSURVWUHGLDÂł WYUGt=PDMNRYLĂžRYiNWRUiFKFH UHNODPQpVWDYE\RGVXQ~ĢćDOHMRGFLHVW%H]SHĂžQRVWQpVWRPHWURYpSiVPRVDPiY\WYRULĢ PLPRREFtDPLHVWSULGLDÄ?QLFLDFKFHVWiFKSUHPRWRURYp YR]LGOiDFHVWiFK,WULHG\NWRUpV~PHG]LQiURGQĂŞPĢDKRP Obnova zrĂşcanĂ­n slovenskĂ˝ch hradov s pomocou nezamestnanĂ˝ch sa zaÄ?ne  uĹž tento mesiac. Po zasadnutĂ­ vlĂĄdy to vyhlĂĄsil minister prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ 7$65 a rodiny JĂĄn Richter. ZdrĹžanie podÄža neho spĂ´sobilo rokovanie s EurĂłpskou komisiou ohÄžadom chĂ˝bajĂşcej udrĹžateÄžnosti projektov.

1(=$0(671$1Ă&#x2039;=$Ă˝1Ă&#x2019; 2%12929$ÄĄ+5$'< 3URMHNWREQRY\KUDGRYDWRU]iOQHMDUFKLWHNW~U\VSRPRFRX QH]DPHVWQDQĂŞFKVSROXUHDOL]XM~PLQLVWHUVWYRSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\DPLQLVWHUVWYRNXOW~U\Ă&#x201E;=POXY\ V~VSHĂŁQĂŞPLXFKiG]DĂžPLV~ XĂĽGOKĂŁLHSRGStVDQpSHQLD]H EXG~XYRÄ?QHQpRNDPĂĽLWHSR WRPDNRWtWRXFKiG]DĂžLGR-

5HNODPDPi]D~ÞHOXS~WDĢSR]RUQRVĢÞRMHYãDNYSURWLNODGHNSRYLQQRVWLDP ãRIpURY)RWR7$65

UH]RUWNXOW~U\Y\ÞOHQLOYLDF DNRHXU3ODW\QH]DPHVWQDQêFKDLFKSUDFRYQp SRP{FN\GRWXMHPLQLVWHUVWYR SUiFHWHQWRURNVXPRXPLOLyQDHXU'RWRKWRURÞQHMREQRY\E\VDPDOR]DSRMLĢFHONRP QH]DPHVWQDQêFK 7$65

BICYKLOVAL ZA CHORĂ&#x2030; DETI TohtoroÄ?nĂş charitatĂ­vnu cyklojazdu Na bicykli deĹĽom absolvoval aj minister hospodĂĄrstva TomĂĄĹĄ MalatinskĂ˝. V zĂĄvereÄ?nej 9. etape bol na Ăşseku medzi TrenÄ?Ă­nom a PieĹĄĹĽanmi jednĂ˝m zo stovky cyklistov, ktorĂ­ podporili charitatĂ­vny projekt, prostrednĂ­ctvom ktorĂŠho zbiera obÄ?ianske zdruĹženie DeĹĽom pre Ĺživot peniaze na lieÄ?bu detĂ­ s onkologickĂ˝m ochorenĂ­m.

O STĂ Ĺ˝ JE ZĂ UJEM Aj tento rok umoĹžnĂ­ KancelĂĄria NĂĄrodnej rady SR (K NR SR) vysokoĹĄkolĂĄkom stĂĄĹžovaĹĽ osem mesiacov v slovenskom parlamente. O stĂĄĹž prejavilo zĂĄujem 76 uchĂĄdzaÄ?ov, kancelĂĄria z nich vyberie asi tridsaĹĽ. 6WiĂĽLVWLSUDFXM~QDMHGQRWOLYĂŞFKRGERURFK.DQFHOiULH2GERU]DKUDQLĂžQĂŞFKY]ĢDKRY DSURWRNROX2GERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRVWL2GERUNRPXQLNiFLHVPpGLDPLDYHUHMQRVĢRXD3DUODPHQWQĂŞLQĂŁWLW~WDQD VHNUHWDULiWRFKQLHNWRUĂŞFKYĂŞERURY1565 0DOLE\RGSUDFRYDĢSULEOLĂĽQH KRGtQGRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;D1DVWiĂĽVD PRKOLKOiVLĢXFKiG]DĂžLNWRUt

VWDQ~ÂżQDQĂžQpSURVWULHGN\QD ]DSRMHQLHQH]DPHVWQDQĂŞFKGR SURMHNWX]Ă&#x2019;VWUHGLDSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\ÂłUHDJRYDOKRYRUFDPLQLVWHUVWYDNXOW~U\-R]HI%HGQiU %HGQiUWLHĂĽVSUHVQLOĂĽHSURMHNW EROWHQWRURNUR]ĂŁtUHQĂŞD]DKÄ&#x161;Ä&#x2013;DDMREQRYX]iPRFNĂŞFKSDUNRY&H]GRWDĂžQĂŞSURJUDPQDÄ&#x2013;

EXG~YĂžDVHVWiĂĽRYDQLDXĂĽDVSRÄ&#x2013;YURĂžQtNXY\VRNRĂŁNROVNpKRGHQQpKRĂŁW~GLDĂ&#x201E;0XVLD PDĢGREUpĂŁWXGLMQpYĂŞVOHGN\ RYOiGDĢQDGREUHMNRPXQLNDĂžQHM~URYQLDVSRÄ&#x2013;MHGHQVYHWRYĂŞMD]\NDPDOLE\PDĢDMXUĂžLWĂŞYĂŁHREHFQĂŞUR]KÄ?DGDE\Ģ DNWtYQLÂłGRSOQLODNDQFHOiULD 1iURGQHMUDG\65 7$65

7RPiĂŁ0DODWLQVNĂŞ)RWR7$65

aktuĂĄlne sprĂĄvy z vĂĄĹĄho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

0DODWLQVNĂŞMHF\NOLVWLFNĂŞ QDGĂŁHQHFDDNRViPKRYRUt Ă&#x201E;&\NOLVWLNDV~P\VORPSRPiKDĢGiYDGYRMDNĂŞSRFLW XVSRNRMHQLDÂł3UHWRRFHÄ&#x2013;XMH DMP\ĂŁOLHQNXSURMHNWX1DELF\NOLGHĢRPĂ&#x201E;$MWĂŞPWRVS{VRERPVRPY\]YDOYĂŁHWNĂŞFK VSRORĂžQRVWLDÂżUP\DE\SRGSRULOLWHQWRSURMHNW9ĂŁHWFL ĂžRVPHDEVROYRYDOLMD]GX VPHSRXNi]DOLQDWRĂĽHQiP ]iOHĂĽtQDSRPRFLYSUtSDGH ĂĽHLGHR]GUDYLHGHWtÂłSRYHGDO0DODWLQVNĂŞSRSUtFKRGHF\NOLVWLFNpKRSHORWyQX GR3LHãĢDQ

9Ä&#x2021;DNDSDUWQHURPSURMHNWX DY\]ELHUDQĂŞPÂżQDQĂžQĂŞP SURVWULHGNRPSRĂžDVWRKWRURĂžQpKRURĂžQtNDPRKRO2= 'HĢRPSUHĂĽLYRWXĂĽRGSRQGHONDVSXVWLĢSURMHNWLQGLYLGXiOQHMGRSUDY\NWRUiEXGH URGLĂžRPDGHWVNĂŞPSDFLHQWRP NGLVSR]tFLLKRGtQGHQQH &KDULWDWtYQ\SURMHNW1DELF\NOLGHĢRPY]QLNROYURNX 9WRPWRURNXF\NOLVWLQDWUDVHF\NORMD]G\SUHĂŁOL NPQDWUDVHPHG]L1RYRX6HGOLFRXD%UDWLVODYRX 7$65


číslo 10/2014

INZERCIA

11

&+<67È7(6$1$23(5È&,8 %('529e+2ý,.2/(11e+2.č%8" PACIENTSKE PRÍRUČKY VÁM PORADIA, NA ČO SA PRIPRAVIŤ PRED OPERÁCIOU I PO NEJ

Pacientov, ktorí sa chystajú na operáciu umelého bedrového alebo kolenného kĺbu, už nemusí trápiť neistota a strach z neznámeho. B. Braun pre nich totiž pripravil dve nové pacientske brožúry, ktoré im odpovedia na množstvo otázok. Zadarmo na stiahnutie sú na portáli www.staramsa.sk. Na týchto stránkach je aj poradňa s lekármi, články, rozhovory a príbehy pacientov po operácii. ďXGLDVDþDVWRREiYDM~VOHNiUPLRWYRUHQHKRYRULĢRVYRMLFK ]GUDYRWQêFKSUREOpPRFKDSUHWRVDPQRKRNUiWDQLRQRYêFK WHFKQROyJLiFKQHGR]YHGLD$M SUHWRY]QLNROSRUWiO/HSãLDVWDURVWOLYRVĢNGHV~LQIRUPiFLH RU{]Q\FKRFKRUHQLDFKDDMSRUDGĖDYNWRUHMRGSRYHGDM~OHNiUL±ãSHFLDOLVWLQDGDQ~SUREOHPDWLNXÄ9êPHQDEHGURYpKR DNROHQQpKRNĎEXSDWUtPHG]L QDMþDVWHMãLHRSHUiFLHYRUWRSpGLL3RþDVMHGQpKRURNDVD YþHVNêFKDPRUDYVNêFKQHPRFQLFLDFKY\NRQiSULEOLåQHWLVtFRSHUiFLtEHGURYpKR NĎEXDWLVtFYêPHQNROHQQpKRNĎEX.DåGpPXFKLUXUJLFNpPXYêNRQXYãDNSUHGFKiG]D XUþLWiKLVWyULDRFKRUHQLDVSRMHQiþDVWRVEROHVĢRXREDYDPL DREPHG]HQLDPLYNDåGRGHQQRPåLYRWH1DFHVWHNX]GUDYHQLXSDFLHQWRPSRPiKDM~QLHOHQ OHNiULD]GUDYRWQtFN\SHUVRQiO DOHQDMQRYãLHDMQDãHEURå~U\ NWRUpLFKSRYHG~SUHGRSHUDþQRXSUtSUDYRXLSRRSHUDþQêP VWDYRPDSRVN\WQ~LPRGSRYHGHQDRWi]N\NWRUpYV~YLVORVWLVRSHUiFLRXY]QLNQ~³KR-

YRUt08'U/XERPtU.OHSiþ 0%$þOHQYHGHQLD6NXSLQ\ %%UDXQ

Príručky poradia, ako s umelým kĺbom rehabilitovať či prejsť letiskovou kontrolou .DåGiEURå~UDSR]RVWiYD]R]iNODGQêFKLQIRUPiFLtRãWUXNW~UHDPRåQêFKGHIHNWRFKNĎEX ]R]QDPXMHSDFLHQWRYVPRåQRVĢDPLLPSODQWiWRYDLFKKLVWRULFNêPYêYRMRPDQiVOHGQH

6WLDKQLWHVL ]DGDUPRQD ZZZVWDUDPVDVN SUHGVWDYXMHDMVDPRWQ~RSHUiFLXYUiWDQHSUiFHPRGHUQpKRSRþtWDþRYRQDYLJRYDQpKR V\VWpPX2UWKR3LORWŠ=iYHUHþQpGYHNDSLWRO\SDFLHQWRP SULQiãDM~UDG\DNR]YOiGQXĢ SUYpNURN\SRRSHUiFLLDUHKDELOLWiFLLDSRVN\WXM~DMXåLWRþQpLQIRUPiFLHGREXG~FQRVWL 3DFLHQWLVDWXQDSUtNODGGR]YHGLDåHMHPRåQpSRåLDGDĢ

R3UHXND]QRVLWHĐDLPSODQWiWXþRRFHQLDSUHGRYãHWNêP SULRVREQêFKNRQWUROiFKQDOHWLVNXþLY]DEH]SHþHQêFKEXGRYiFKNHćP{åHEH]SHþQRVWQê UiPUHDJRYDĢQDNRYRYpNRPSRQHQW\XPHOpKRNĎEXDNRDM WLS\QDYKRGQpãSRUWRYpDSRK\ERYpDNWLYLW\ Ä7LHWREURå~U\QDMYlþãPLRFHQLDSDFLHQWLNWRUtPDM~]RSHUiFLHXPHOpKRNĎEXREDY\1D QLHNRĐNêFKPiORVWUiQNDFKWRWLåQiMGX]KUQXWpYãHWN\]iNODGQpG{OHåLWpLQIRUPiFLHDUDG\ NWRUpE\SUHGRSHUiFLRXPDOL SR]QDĢ%URå~U\V~LGHiOQ\P

SRPRFQtNRPSUHYãHWNêFKNWRUtVDSUHRSHUiFLXUR]KRGXM~þL VDQDĖXXåSULSUDYXM~6~SUHKĐDGQpVWUXþQpD]UR]XPLWHĐQpYãHWNêPYHNRYêPNDWHJyULiP³GRSĎĖD/XERPtU.OHSiþ

Presne a efektívne, to je navigačný systém 3RþtWDþRYêQDYLJDþQêV\VWpP 2UWKR3LORWŠMHFHORVYHWRYR QDMUR]ãtUHQHMãLH]DULDGHQLHQD SUHVQ~LPSODQWiFLXXPHOêFK NĎERY6\VWpPSRPiKDRSHUDWpURYLVSUiYQHSRORKRYDĢNRPSRQHQWLPSODQWiWXDQDVWDYLĢ VWDELOLWXNĎEXSULþRPSULKOLDGDQDLQGLYLGXDOLWXNDåGpKRSDFLHQWD9\ããLDSUHVQRVĢXPLHVWQHQLDVRVHERXSULQiãDYêUD]QH Y\ããLXåLYRWQRVĢDIXQNþQRVĢ XPHOpKRNĎEX1DUR]GLHORG

PQRKêFKLQêFKV\VWpPRYVD 2UWKR3LORWŠ~SOQH]DREtGHEH] ćDOãtFKSUHGY\ãHWUHQtþtP]QLåXMHUDGLDþQ~]iĢDåSUL]KRWRYRYDQtU|QWJHQRYêFKVQtPRN DOHERSRþtWDþRYHMWRPRJUD¿H

Zoznam pracovísk, kde sa využíva navigácia v ortopédii:  Univerzitná nemocnica, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda (Bratislava-Petržalka)  Fakultná nemocnica J. A. Reimana (Prešov) NSR 3625/2A

 Univerzitná nemocnica L. Pasteura (Košice)  Nemocnica Košice-Šaca (Košice-Šaca)

EE


12

naše novinky

SPEKTRUM

UMELECKÝ PREDNES SLOVA A HUDBY V nedeľu 1. júna sa v poobedňajších hodinách v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom konalo podujatie Umelecký prednes slova a hudby, ktoré nesie názov Novomestské prvosienky. O réžiu sa postarali Mária Kubovicová a Štefan Psotný. V programe účinkovali deti, ktoré vedia kvalitne pracovať so slovami a majú skúsenosti so súťažami, na ktorých získali niekoľko ocenení. Okrem slova bol program doplnený a začínal aj hudbou, o klavír a spev sa postarala začínajúca hudobná dvojica Duo Trend. Tomáš Baňár a Andrej Burián zahrali a zaspievali ľudovú pieseň „Horela lipka, horela“.

Klavírna verzia Red Hot Chili Peppers

Po úvode nasledovali slová v podaní recitátorky Oľgy Nápokyovej s ľudovou rozprávkou „Ako sa ježibaba vydávala“. O pokračovanie sa postarali žiačky Nina Šípková s prednesom „Škola“ od spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Martina Pastorková si vybrala úryvok od autora Juliana Tuwima „V lietadle“, Adela vystú-

pila s úryvkom „Môj mafík“ od Márie Rázusovej Martákovej a Martina Bardyová zarecitovala ukážku od spisovateľa Edgara Allana Poea pod názvom „Havran“. Katarína Ganobčíková skultúrnila program hrou na klavíri od Red Hot Chili Peppers „Snow (Hey Oh)“. Od hudby k prednesu prešla Patrícia Beličková s textom, ktorý niesol názov „Portugalské sonety“ od Elizabeth Barrett-Browningovej. V skultúrňovaní programu pokračovala Miroslava Ochodnická, ktorá si vybrala autorku Osoldu Haineovú a jej „Miliónové dedičstvo“. Emma Zemanovičová precítene podala slová tvorby „Moja mama“ od Nadi Mitanovej.

Mnoho talentov

Záver programu zahŕňal aj Duo Trend, ktorí úspešne

V programe účinkovali deti, ktoré vedia kvalitne pracovať so slovami a majú skúsenosti so súťažami.

zahrali a zaspievali ľudovú pieseň z Chorvátska „Nikto nemá dva životy“. Katarína Ganobčíková to ukončila improvizujúcim klavírnym číslom. Čísla boli veľmi rôznorodé, mnohí účinkujúci boli oslovení a ochotne

súhlasili s účasťou na podujatí. Vystupujúci sú zároveň aj členmi rôznych divadelných súborov, napríklad Detského a mládežníckeho súboru. Cieľom akcie bolo ukázať novomestskému obecenstvu a verejnos-

ti, že i v našom meste máme mnoho mladých talentovaných ľudí, ktorým patrí obdiv za to, ako skvelo obohatili a skultúrnili program. Text a foto: (sm)

ČACHTICKÝ HRAD SPRÍSTUPNIA UŽ V JÚNI Celkové náklady sa znížili

Rozsiahla rekonštrukcia Čachtického hradu za viacej ako milión eur je už dokončená. Čachtický hrad, ktorý obývala legendárna grófka Alžbeta Báthoryová bol uzavretý pred dvoma rokmi a v súčasnom období by pre návštevníkov mal byť sprístupnený už v júni tohto roku.

Pribudne výhliadková terasa

Primárnym cieľom obnovy Čachtického hradu bolo upevniť rozpadajúce sa časti hradieb a múrov a taktiež zabezpečenie objektu. Rekonštrukcia bola zameraná na vytvorenie obrazu hradu z minulých čias, a tak priblížiť návštevníkom históriu zrúcaniny. Pútavou novinkou pre turistov by mala byť novovybudovaná hospodárska budova

Primárnym cieľom obnovy Čachtického hradu bolo upevniť rozpadajúce sa časti hradieb a múrov.

zložená z dvoch častí a vyhliadková terasa.

Archeologický výskum

Medzi ďalšie výrazne zmeny sa zaradila rekonštrukcia druhej vstupnej brány, kde je zrekonštruované podlažie východného paláca a upra-

vený terén. Od roku 2012 na Čachtickom hrade prebiehal súčasne s rekonštrukciou aj archeologický výskum. Vedcom sa podarilo zistiť, že objekt bol veľakrát prestavovaný, pričom následne dochádzalo k rozsiahlemu poškodeniu samotného

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

muriva a aj stien. Medzi významné nálezy, ktoré sa na hrade našli patria dýky z doby bronzovej, mince, hlinené nádoby, železné predmety, ktoré sa využívali najmä na obranu pred nepriateľmi, ale aj na hospodárske účely.

Celková cena rekonštrukcie bola 2 milióny eur. Peniaze obec získala z eurofondov a následná verejná súťaž znížila celkovú cenu rekonštrukcie na približne 1,1 milióna eur. Vstup na Čachtický hrad bol v minulosti bezplatný, avšak v súčasnej dobe o cene vstupného rozhodne obecné zastupiteľstvo. Napriek tomu, že z hradu ostali len ruiny, bol neustále vyhľadávaným miestom turistov. Novozrekonštruovanému Čachtickému hradu sa tešia aj obyvatelia okolitých miest. „Som naozaj veľmi rád, že Čachtický hrad bude opäť pre verejnosť sprístupnený, veľmi rád tam chodievam s deťmi. Teším sa aj na novú vyhliadkovú terasu, odkiaľ budeme môcť spoločne pozorovať krásy nášho kraja,“ s úsmevom dodáva Dušan z Myjavy. Text a foto: (zk)


Ä?Ă­slo 10/2014

INZERCIA

LekĂĄr na telefĂłne 24 hodĂ­n, Ăşhrada ZSE Asistuje doteraz uĹĄetrila nadĹĄtandardnĂ˝ch sluĹžieb do 200 EUR zĂĄkaznĂ­kom uĹž 55 000 EUR 9LDFVWDURVWOLYRVWLDSRG VWDWQHPHQHMVWDURVWt6OXĂ? ED=6(=GUDYLHSRVN\WXMH WHOHIRQLFNpSRUDGHQVWYRYĂ&#x2026;H REHFQĂ&#x161;FKOHNiURYLQWHUQLVWRY mLRGERUQtNRY]DQHVWH]LR OyJLHDLQWHQ]tYQHMPHGL FtQ\VSUD[RXDĂ?URNRY QDGĂ&#x2026;WDQGDUGQpXE\WRYDQLH YQHPRFQLFLmL]DEH]SHmHQLH GRQiĂ&#x2026;N\OLHNRYGRPRY

OTVORENĂ? ZMENĂ M K LEPĹ IEMU

=DEXFKQXWpGYHUHUR]ELWp 6NYDOLWÂŹRYDQLHVOXĂ?LHEDVQDKDRYlmĂ&#x2026;LX~VWUHWRYRVĂ&#x160;YRmL]iND]QtNRPSRGQLHWLOD]PHQ\ RNQR mL SRND]HQĂ&#x161; NRWRO" 9Ă&#x2026;HWNRY\ULHĂ&#x2026;LWH]SRKRGOLD QDNRQWDNWQĂ&#x161;FKPLHVWDFKNWRUpV~SRQRYRP=6(&HQWUi GRPRYDQDQRQVWRSOLQNH 5DGLVLVYRMH]iOHĂ?LWRVWLY\ EDYXMHWHRVREQH"5R]XPLH PHYiP5R]Ă&#x2026;tUHQpRWYiUDFLH KRGLQ\DSRQXNXQRYĂ&#x161;FKVOX 2SURWL PLQXOpPX URNX MH Ă?LHEVR]DXMtPDYĂ&#x161;PL]Â&#x17E;DYD FHQD]DGRGiYNXHOHNWULQ\ PLP{Ă?HWHWHUD]RmDNiYDĂ&#x160;YR QLĂ?Ă&#x2026;LDDĂ?R=iND]QtFL Y\QRYHQĂ&#x161;FK=6(&HQWUiFK YĂ&#x2026;DNXUmLWHRFHQLDDMuDOĂ&#x2026;LH =DVWDYWHVDYWHG\NHuYiP YĂ&#x161;KRG\6H[WUDGRGDWRmQRX WREXGHQDMYLDFY\KRYRYDĂ&#x160; ]Â&#x17E;DYRXP{Ă?HSRmtWDĂ&#x160;NDĂ? 6PHWXSUHYiVYSRQGHORN GĂ&#x161;]iND]QtNDNSRmDVURND DYVWUHGXÂąK RGREHULHYLDFDNR0:K YXWRURNYRĂ&#x2026;WYUWRNDYSLD HOHNWULQ\6WDmtQDVWUiQNH WRNÂąK ZZZ]VHVNY\SOQLĂ&#x160;NUiWN\

=DRSUDY\ SULKDYiULLDOHERSUL]DEOR NRYDQtGYHUtSULWRPGR (85QHSODWtWH

Elektrina eĹĄte lacnejĹĄie

IRUPXOiUĂ&#x201E;&KFHPODFQHMĂ&#x2026;LX HOHNWULQXÂł

Hrajte o 5x iPhone 5 ZSE odmeĹ&#x2C6;uje svojich vernĂ˝ch zĂĄkaznĂ­kov. Hrajte o 5x ĹĄpiÄ?kovĂ˝ Apple iPhone 5! StaÄ?Ă­, ak si do 22. jĂşna 2014 aktivujete na www.zse.sk aspoĹ&#x2C6; jednu z niŞťie uvedenĂ˝ch sluĹžieb:

Chcem vyhraĹĽ!

NNM 2756/14

5x Viac informĂĄciĂ­ na www.zse.sk

zÄžava na elektrinu (Ponuka E.ZÄžava)

elektronickĂĄ faktĂşra (e-FAKTĂ&#x161;RA)

Ak na to? Ako kkliknite na www.zse.sk o objednajte si sluĹžby, o ktorĂŠ m mĂĄte zĂĄujem ((zÄžava na elektrinu, e-FAKTĂ&#x161;RA, iinkaso) a hrĂĄte o 5x Apple iPhone 5

inkasnĂĄ platba faktĂşr za energie

Tip pre vĂĄs Ä&#x152;Ă­m viac sluĹžieb si aktivujete, tĂ˝m vyĹĄĹĄiu ĹĄancu mĂĄte na vĂ˝hru cien. Ak si aktivujete naprĂ­klad dve sluĹžby z troch, zaradĂ­me vĂĄs 2x do Ĺžrebovania (mĂĄte 2 hlasy).

13


14

naše novinky

KRÍŽOVKA

1

2

Nápoveď: ALÁN, ALOV, ARAP, AZA, EPI, LENORA, TARA.

3

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi


číslo 10/2014

ŠPORT

15

ZAVŔŠENIE HRACEJ SEZÓNY Posledné priateľské i majstrovské zápasy našich Čiernych panterov boli ladením formy hráčok na posledný májový víkend, kedy sa v Spišskej Novej Vsi, na majstrovstvách Slovenska v minibasketbale, malo zavŕšiť snaženie hráčok, trénerov a rodičov, počas celej hracej sezóny 2013/14. Víťazná cesta, sa začala po prehratých majstrovských zápasoch doma 8. februára s Klokanmi z Ivanky pri Dunaji. Od tej doby novomestské dievčatá vo svojej vekovej kategórii nenašli premožiteľa. Nestalo sa tak ani na medzinárodnom, silne obsadenom turnaji v Brne, kam sa 25. apríla vydal náš basketbalový klub skúsiť šťastie. Ako sa ďalej ukázalo, za pokus to stálo. Cestou si Čierny panter dobre nabrúsil zuby a od počiatočného hvizdu rozhodcov začal „trhať“ všetko, čo sa mu na ceste do finále postavilo do cesty, aby po poslednom hvizde rozhodcov mohli dievčatá z Nového Mesta nad Váhom prevziať pohár pre víťa-

Okrem titulu majster Slovenska, aj všetky ocenenia jednotlivcov putovali do rúk novomestských hviezd.

za turnaja. Na turnaji postupne porazili Tábor pomerom 67:33, Hradec Králové 72:20, Brno 113:6, Husovice 61:42 a vo finále opäť Tábor 68:39. Okrem toho, tri naše dievčatá boli nominované do najlepšej päťky turnaja.Tam naše mini nielenže okusili turnajovú atmosféru, ale vzorne reprezentovali naše mesto a prezentovali silu nášho

minibasketbalu aj na druhom brehu rieky Moravy.

Víťazné ťaženie

Takto pripravené a naladené, odcestovali dievčatá z basketbalového klubu Čierni panteri 22. mája na záverečný turnaj šiestich najlepších družstiev z celého Slovenska. Západ reprezentovali

Klokani z Ivanky pri Dunaji a Čierni panteri z Nového Mesta nad Váhom, stred Žilina-Závodie a MBK Ružomberok a východ ŠKBD Spišská Nová Ves a CBK Košice. Naše dievčatá začali víťazné ťaženie za zlatom v piatok ráno s domácou Spišskou Novou Vsou a svoje úsilie zvíťaziť potvrdili vý-

hrou 39:20 (18:10). Priebeh zápasu bol svedectvom toho, že tréneri správne načasovali formu a že Čierni panteri budú chcieť z toho vyťažiť čo najviac. To sa aj stalo. Ešte v piatok večer porazili Žilinu 72:32 (38:12) a zrazu bolo jasné, že ich zo stupňa víťazov už nik nevytlačí. Víkend bol už len otázkou, ako vysoko sa na tom stupni dostanú. A stalo sa, nad čím mnohí basketbaloví experti, len kývali hlavou, že už ich na ceste za zlatom nik nezastavil. V sobotu na poludne porazili obávanú Ivanku pri Dunaji 45:27 (20:11) a večer Ružomberok 91:6 (57:2). Nedeľňajšie poludnie už bolo len svedectvom vo forme víťazstva nad Košicami 61:27 (30:12) toho, že zlaté medaily sa na krky našich dievčat nedostali náhodou. Okrem titulu majster Slovenska, aj všetky ocenenia jednotlivcov – skokan roka, najlepší strelec a najkomplexnejšia hráčka, putovali rovnako do rúk novomestských hviezd. Text a foto: Rudolf Pardubický

KARATISTI OPÄŤ NESKLAMALI V poslednú májovú sobotu sa v Novom Meste nad Váhom (NMnV) konalo tretie kolo regionálnej súťaže majstrovstiev Západnej únie karate, ktorá bola určená pre nováčikov tohto športu. Novomestskí karatisti opäť nesklamali, dokonca obhájili svoje medailové pozície.

Desať nováčikov

Organizátorom súťaže bol Karate klub Goju-ryu NMnV. Na súťaž dorazilo 5 družstiev – Senica, Piešťany, Šaštín-Stráže, Uherské Hradiště a NMnV. Podujatia sa zúčastnilo približne

50 pretekárov. Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach „kata“ a „kumite“. Novomestský karate klub reprezentovalo 10 nováčikov – začiatočníkov, ktorí doteraz mali minimálne skúsenosti so súťažami. Súťaž bola koncipovaná tak, aby si neskúsení karatisti všetko odskúšali a naučili sa reagovať na gestá a povely rozhodcov. Cvičenci musia ovládať základné techniky karate, ktoré sú vyžadované pri nižších stupňoch. Rozhodcovia hodnotili všetky dôležité detaily. Pretekári musia ovládať základné cviky, teda „kata“ znamená súbor cvičení, dynamiku, nasadenie a techniku.

Chvályhodné umiestnenia

V predchádzajúcich dvoch kolách, ktoré prebiehali na Myjave a v Senici, novomestskí karatisti ukážkovo reprezentovali Karate klub Goju-ryu. V treťom kole nastalo vyvrcholenie. Dominik Ochodnícky obsadil prvé miesto v obidvoch kategóriách „kihon ido“ a „kata“. Viktórii Janegovej sa šikovne podarilo obsadiť druhú priečku v kategórii „kihon ido“ a tretie miesto v kategórii „kata“. Nemožno zabudnúť ani na ďalšieho člena novomestského karate klubu Tomáša Zenka, ktorý sa posta-

Cvičenci musia ovládať základné techniky karate.

ral o to, aby získal tretie miesto v kategórii „kihon ido“ a štvrté miesto v kategórii „kata“. Víťazi si so sebou hrdo odniesli hodnotné ceny, konkrétne diplom, medailu a pohár. Mnohí mali možnosť postúpiť do vyššieho stupňa karate, vďaka

čomu sa ich schopnosti a talent môžu rýchlejšie a intenzívnejšie rozvíjať. Novomestskí karatisti sa už v týchto dňoch pripravujú na záverečné skúšky, ktoré ich čakajú koncom júna. Text a foto: (sm)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Nové Mesto nad Váhom, náklad 9 100 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

INFO

naše novinky

Nnm 10 2014 web