Page 1

9 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 17. 4. 2014

Nové Mesto nad Váhom

Oprava chodníkov

Príloha

str. 2 Už niekoľko týždňov v meste prebiehajú rekonštrukčné a stavebné práce týkajúce sa chodníkov pri materských školách.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

ZDRAVIE

Súboje v klietke

01

2014/

Prečo musíme trpieť

str. 15 V sobotu 21. marca sa Cerberos Gym zúčastnil večera GFC v Prahe. V desiatich zápasoch sa predstavilo 20 bojovníkov.

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

Zber odpadu organizovalo Občianske združenie Karpaty.

JARNÉ UPRATOVANIE PRÍRODY Neďaleko Nového Mesta nad Váhom sa 5. 4. 2014 konala dobročinná akcia Čistenie a zber odpadu vo Višňovskej doline. Zber odpadu organizovalo Občianske združenie Karpaty. Táto akcia sa koná každoročne vždy na jar. Na podujatí sa zúčastnili prevažne deti a mládež spolu s rodinami. Odchod bol o 9.30 hod. ráno z čachtického námestia smerom na Višňové. Zúčastnili sa i členovia rybárskeho zväzu,

ktorí čistili okolie potoka a zbierali odpad. Na konci dňa nechýbal ani guláš a prednáška poľovníkov. Vyzbieralo sa množstvo odpadu, ako napríklad gumy z auta, starý kočík, veľa plasto-

vých fliaš a iného neporiadku, ktorý nepatrí do prírody. Je to veľmi krásny kraj, preto učme deti a mládež, ale i všetkých ľudí žiť v čistote a poriadku. Neničme sami seba a vážme si to, čo máme. Naozaj žijeme v prekrásnom malebnom kraji Bielych Karpát, kde je veľa trás a ciest vhodných na turistiku i cykloturistiku. Každý návštevník

prírody si váži čistotu našich lesov. Aj v tejto situácii platí heslo, aby sme sa správali aj k prírode tak, ako by sa iní mali správať k nám. Každému účastníkovi, organizátorom podujatia, ale i ostatným zúčastneným patrí veľká vďaka za dobre vykonanú a úslužnú prácu. Text a foto: (ld)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

HOLOKAUST PRIBLÍŽI NOVÁ UČEBNICA

KRÁTKE SPRÁVY

2

V Novom Meste nad Váhom uviedli do života knihu Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Nová publikácia o holokauste bude slúžiť ako doplnkový učebný text na hodinách dejepisu pre základné a stredné školy. Texty sú písané formou, ktorá je vhodná pre študentov. O holokauste sa napísalo veľa kníh, ale väčšinou sú to odborné knihy, ktoré nie sú priamo určené študentom, a ktoré laická verejnosť nemusí pochopiť. Publikácia je doplnená výpoveďami ľudí, ktorých sa zlomové doby našej histórie priamo dotýkali,“ priblížil Korčok.

CHODNÍKY SI VYŽIADALI OPRAVU

SPOJENIE NOVOMESTSKÝCH ŠKÔL V rámci optimalizácie prevádzky stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa presťahujú niektoré školy do iných priestorov. Dôjde k spojeniu dvoch stredných škôl v Novom Meste nad Váhom, v ostatných troch prípadoch pôjde o sťahovanie škôl do priestorov, kde TSK už svoje školy má. „Myslím, že je to dobrá filozofia, aby sme finančné prostriedky nedávali na kúrenie, na prevádzku, ale ušetrené finančné prostriedky môžu ísť buď na mzdy učiteľov, prípadne na nákup techniky pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu,“ konštatoval Baška.

DLH NEMOCNÍC RASTIE Dlhy nemocníc v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) presiahli ku koncu minulého roka sumu 34 miliónov eur. Zadlžovanie nemocníc je podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku jedným z najväčších problémov kraja. Najrýchlejšie sa zadlžuje Nemocnica s poliklinikou v Bojniciach. Podľa Bašku je to najmä zvýšenými platmi, na ktoré nie je dostatočné množstvo finančných prostriedkov. „Aj zamestnanci si musia uvedomiť, že buď to bude naďalej takto pokračovať a nemocnica pôjde do exekúcie, alebo sa nájde spôsob, ako nemocnicu zastabilizovať,“ zdôraznil Baška. Doplnil, že ak sa riaditeľom nepodarí zastabilizovať nemocnice, pôjdu preč.

DÍLEROVI HROZÍ VÄZENIE Až desaťročné väzenie hrozí 24-ročnému mužovi z okresu Ilava za drogovú trestnú činnosť. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, za ich držanie a obchodovanie s nimi. Obvinený od začiatku minulého roka kupoval a prechovával v obci Ladce pervitín. Drogu následne predával. „Dňa 3. apríla 24-ročný muž v Ladcoch pri služobnom zákroku nerešpektoval výzvy policajtov a pri úteku odhodil do trávy 19 zatavených injekčných striekačiek, ktoré boli zabalené v gumených rukaviciach. Podľa predbežného znaleckého posudku zadržané množstvo metamfetamínu zodpovedá minimálne 480 zvyčajne jednorazovým dávkam drogy,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

(TASR)

Chodníky budú urobené zo zámkovej dlažby.

Už niekoľko týždňov v našom meste prebieha viacero rekonštrukčných a stavebných prác týkajúcich sa už i materských škôl. Okolie niektorých materských škôl v Novom Meste nad Váhom si vyžiadalo rozsiahlu opravu priľahlých chodníkov, ktoré boli po zimných mesiacoch v katastrofálnom stave. S prekonávaním prekážok mali problémy najmä rodičia s deťmi, ktorí dennodenne navštevujú materskú

školu. Rekonštrukcia sa týka troch elokovaných pracovísk. V súčasnosti bola opravená celá predná časť chodníkov v Materskej škole Hurbanova. Oprava pokračuje v Materskej škole na ulici Dibrovovej, v týchto dňoch sa rekonštrukcia týka i Materskej školy na ulici Hollého, kde bola značná časť chodníkov vo veľmi zlom stave.

Výzor chodníkov

Chodníky budú urobené zo zámkovej dlažby, čím sa okolie materských škôl priblíži k vizáži mesta, keďže veľkú

časť krášlia práve chodníky zhotovené z týchto materiálov. Materské školy tak zapadnú do mestského koloritu. Oprava prebieha postupne, podľa množstva financií z rozpočtu Nového Mesta nad Váhom. Rekonštrukcia chodníkov by mala trvať približne do polovice mája. Riaditeľka materských škôl Dana Chmelová plánuje v budúcnosti opravu priľahlých chodníkov aj ďalších elokovaných pracovísk. Záleží to hlavne od finančných prostriedkov. Text a foto: (sm)

KVET PRE HEREČKU Už XVII. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej, celoslovenskej prehliadky neprofesionálnych divadelných súborov s tematikou ženy, sa uskutočnil od 6. do 9. apríla 2014 v novomestskom MsKS. Súčasťou festivalu je tradičné položenie vencov k pamätnej tabuli na rodnom dome jednej z prvých slovenských divadelných herečiek, Aničky Jurkovičovej, ktorej 190. výročie narodenia si práve pripomíname. Ďalším sprievodným podujatím je výstava, ktorá ponúka výtvarné diela 11 autoriek, ktorých tvorbu spája fenomén vody. Najdôležitejšou udalosťou pred samotným otvorením festi-

Eva Kristínová preberá cenu.

valu je však odovzdávanie kvetu Tálie významnej slovenskej herečke. Ocenenie si v tomto ročníku prevzala dlhoročná členka činohry SND Eva Kristínová. Jej meno zároveň pribudlo k autogramom na tabuľ-

kách vo vestibule MsKS. Eva Kristínová má blízko k podjavorinskému kraju, keďže počas SNP ako dievča bývala istý čas v Starej Turej a jej rodina našla v kraji pod Javorinou svoj domov v ťažkom vojnovom období. Po udelení ceny v divadelnej sále otvorili trojdňový maratón divadelných predstavení, ktorý začal divadelný súbor zo srbskej Kurpiny hrou Ivana Holuba Pohreb. V ďalších dňoch sa predstavilo ešte sedem neprofesionálnych divadelných súborov. Titul získalo Hriňovské divadlo za inscenáciu hry Metamorfózy ženy, ktorej autorkou bola zároveň jej hlavná predstaviteľka Maja Zdurna Fabriková. Text a foto: (fl)


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

AKTĂ?VNA ANGLIÄŒTINA SO ZAHRANIÄŒNĂ?MI LEKTORMI TýŞdeĹˆ aktĂ­vnej angliÄ?tiny bol urÄ?enĂ˝ pre Ĺžiakov 6. – 8. roÄ?nĂ­ka. Kurzy viedli vyĹĄkolenĂ­ lektori zo zahraniÄ?ia. Podujatie prebiehalo aj v predchĂĄdzajĂşcich rokoch vÄ?aka vĂ˝bornej odozve a preto sa riaditeÄžka ZĂĄkladnej ĹĄkoly na Ulici kpt. NĂĄlepku Marta VitekovĂĄ rozhodla ich zaradiĹĽ aj do tohtoroÄ?nej vĂ˝uÄ?by. Lektori boli so slovenskĂ˝mi Ĺžiakmi spokojnĂ­, no kvĂ´li jazykovej bariĂŠre museli mnoho vecĂ­ vysvetÄžovaĹĽ jednoduchĹĄou formou. ĂšÄ?astnĂ­ci kurzu mali spoÄ?iatku obavy, keÄ?Ĺže na kurzoch nemali Ĺžiadneho tlmoÄ?nĂ­ka, ktorĂ˝ by im pomohol poÄ?as komunikĂĄcie s lektorom. TakĂŠto obavy sa po prvĂ˝ch ho-

dinĂĄch vytratili. S lektormi usilovne spolupracovali, snaĹžili sa im porozumieĹĽ, a tak na kurzoch vlĂĄdla radosĹĽ, pohoda a uvoÄžnenĂĄ atmosfĂŠra. V predchĂĄdzajĂşcich rokoch bola vĂ˝uÄ?ba orientovanĂĄ na Ĺžiakov 9. roÄ?nĂ­ka, no tento rok pre veÄžkĂ˝ zĂĄujem zaradili do kurzu aj ĹĄiestakov a siedmakov, pretoĹže sĂş to Ĺžiaci, ktorĂ­ sa venujĂş anglickĂŠmu jazyku uĹž od prvej triedy. OÄ?akĂĄvala sa urÄ?itĂĄ jazykovĂĄ zdatnosĹĽ a komunikatĂ­vnosĹĽ.

Lektori

UÄ?iteÄžmi boli skĂşsenĂ­, osobitne vybranĂ­ lektori, ktorĂ­ pochĂĄdzajĂş zo SpojenĂ˝ch ĹĄtĂĄtov americkĂ˝ch (Ali Anwar) a Ĺ kĂłtska (Daniel Ferguson). IniciĂĄtorkou bola MĂĄria AdamÄ?Ă­kovĂĄ, ktorĂĄ mĂĄ kontakty s uÄ?iteÄžmi anglickĂŠho jazyka i na ostatnĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. Tieto kur-

BEZPEÄŒNĂ? DOMOV

Deti sa uÄ?ia komunikovaĹĽ v cudzom jazyku hravou formou.

zy zorganizovala cez agentĂşru. Deti sa uÄ?ia komunikovaĹĽ v cudzom jazyku hravou zĂĄbavnou formou. Hodiny Ä?asovo nadväzujĂş na kmeĹˆovĂş vĂ˝uÄ?bu Ĺžiakov v jednotlivĂ˝ch roÄ?nĂ­koch. VĂ˝uÄ?ba je prispĂ´sobenĂĄ jazykovĂ˝m znalostiam Ĺžiakov.

VzĹĽahy

Ĺ˝iaci reagovali na kurzy s lektormi veÄžmi pozitĂ­vne, ich pravidelnĂĄ komunikĂĄcia v cudzom jazyku sa zlepĹĄuje, a tak naberajĂş novĂŠ praktickĂŠ skĂşsenosti do Ĺživota. Kurz je na ĹĄkole rozdelenĂ˝ do troch týŞdĹˆov, poÄ?as

ktorĂ˝ch bol upravenĂ˝ aj ĹĄtandardnĂ˝ rozvrh odliĹĄujĂşci sa od inĂ˝ch klasickĂ˝ch rozvrhov. Na konci týŞdĹˆa boli Ĺžiakom odovzdanĂŠ certifikĂĄty o absolvovanĂ­ kurzu. Text a foto: (sm)

NNM 2597/14

KRGQRWXWHSHOQpKRRGSRUX 5P2.:PXVHOLE\VWH SULV~ĂžLQLWHOLWHSHOQHMYRGLDo obnovy bytovĂŠho domu je vhodnĂŠ investovaĹĽ uĹž YRVWL : P. NWRteraz, pretoĹže pri neskorĹĄej rekonĹĄtrukcii sa mĂ´Ĺžu U~PiELHO\SHQRYĂŞSRO\VW\nĂĄklady navyĹĄovaĹĽ. UpQSRXĂĽLĢFPL]ROiFLH DQDRSDNSULL]RORYDQt,629(520HSV*5(<:$// PĂĄr informĂĄciĂ­ na Ăşvod. Te- OiFLt8GiYDDNRMHGQRWOLYp VOHSĂŁtPLWHSHOQRL]RODĂžQĂŞPL pelnĂ˝ odpor R: udĂĄva mie- PDWHULiO\YHG~WHSOR ru odporu proti prenikaniu YODVWQRVĢDPLDV~ĂžLQLWHÄ?RP WHSODĂ˝tPY\ĂŁĂŁtMHWHSHOQĂŞ ZaostrenĂŠ na kvalitu ISOVER eps GREYWALL. WHSHOQHMYRGLYRVWL: odpor materiĂĄlu alebo kon- 3ULYĂŞEHUHWHSHOQRL]RODĂžQp P. GRVLDKQHWHW~LVW~KRGĂŁWUXNFLHWĂŞPSRPDOĂŁLHWHS- KRPDWHULiOXQLHMHNÄ?~ĂžRYĂŞP Teplo domova SRO\VW\UpQQDSU,629(5 QRWXWHSHOQpKRRGSRUXXĂĽSUL ORSUHFKiG]D6~ĂžLQLWHÄ?WHSHO- SDUDPHWURPLEDMHKRKU~E- 0DWHULiORYĂŞFKPRĂĽQRVWt]D- HSV)DL]ROiFLD]NDPHQ- KU~ENHL]RODQWXFP QHMYRGLYRVWLÇ&#x2026;SUHGVWDYXMH NDDOHMHG{OHĂĽLWpYĂŁtPDĢVL WHSOHQLDIDViGMHQLHNRÄ?NR QHMYOQ\QDSU,629(57) G{OHĂĽLWpNULWpULXPSRURYQi- DMMHKRNYDOLWXDWHGDWHSHO- 1DMĂžDVWHMĂŁLH SRXĂĽtYDQĂŞPL 352),$NE\VWHQDSUtNODG YDQLDNYDOLW\WHSHOQĂŞFKL]R- QRL]RODĂžQpYODVWQRVWL PDWHULiOPLV~ELHO\SHQRYĂŞ FKFHOL GRVLDKQXĢ FLHÄ?RY~ ,629(5


naše novinky

SPEKTRUM

AKÉ TRADÍCIE DODRŽIAVATE?

ANKETA

4

Veľká noc je druhým najväčším komerčným sviatkom hneď po Vianociach a zároveň najväčším sviatkom kresťanov, kedy Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Na mnohé tradície a zvyky, ktoré sú späté s Veľkou nocou sa už pomaly zabúda. Ako ich budú prežívať Novomešťania? Veronika K. Keď som bola mladšia, udržiavali sme viacero tradícií, ako je šibačka a oblievačka počas Veľkej noci. Teraz pre mňa Veľká noc spočíva predovšetkým v upratovaní. Takmer každú Veľkú noc trávim buď v Rakúsku, alebo niekde na Slovensku s priateľmi. Dušan Z. Veľkonočné sviatky budem tráviť v kruhu svojej rodiny. V nedeľu bude spoločný obed. Chystám sa na ne upratovaním v  rámci mojich možností a v pondelok návštevou príbuzných (hlavne dievčat a žien). Korbáč si upletiem ako každý rok, buď v Tescu alebo v Kauflande.

Michaela V. Cez veľkonočné sviatky by som rada išla na nejakú menšiu turistiku, ako každý rok. To je naša rodinná tradícia. Samozrejme, ani zákusky a koláče nemôžu chýbať, tak ako aj údené mäso na našom stole. Šibačov už neočakávam, keďže bratranci nie sú malí chlapci. Vajíčka už tiež nemaľujem, radšej som, keď je cez sviatky pekné počasie a môžem ísť niekam do prírody.

Mária F. Veľkú noc budem tráviť tak ako každý rok, v kruhu svojej rodiny. Pečieme kysnuté koláče, zdobíme veľkonočné vajíčka. Keďže je mama z východu, pečie pasku. V nedeľu ideme spoločne do kostola, po príchode jeme všetko, čo sa nachystalo do košíka. V pondelok je šibačka.

O rozdelení a použití výnosu rozhoduje Generálna rada LPR. Foto: TASR

18. ROČNÍK ZBIERKY DEŇ NARCISOV V piatok 11. apríla sa uskutočnil v našom meste 18. ročník zbierky „Deň narcisov“. Táto udalosť sa koná každoročne v apríli. Symbolom je žltý narcis, ktorý je kvetom jari a nádeje. Slúži na vyjadrenie solidarity s osobami postihnutými rakovinou. Kvet narcisu sa nepredával, pripínal sa prispievajúcim za dobrovoľný príspevok. Jedným z hlavných organizátorov v Lige proti rakovine (LPR) v Novom Meste nad Váhom je Blažena Barančinová, ktorej aktivita pretrváva už od roku 1990, kedy bola LPR založená. V doobedňajších a skorých poobedňajších hodinách ste mohli stretnúť dobrovoľní-

kov na námestí, či v iných prevádzkach, v ktorých bola dohodnutá spolupráca medzi centrálou LPR a centrálou jednotlivých subjektov.

Dobrovoľníci sa do zbierky zapájali nezištne. Do zbierky sa dobrovoľníci zapájali nezištne a informovali prispievajúcich o účeloch fi nančných dobrovoľných príspevkov.

Označenie dobrovoľníka LPR

Skutočný dobrovoľník mal na viditeľnom mieste identifikátor. Tento rok mali dobrovoľníci oblečenú oranžovú vestu s nápisom „Deň narcisov“

a s vlastným číslom. V každej skupinke s pokladničkou bola minimálne jedna osoba vo veku 18 rokov a viac, zodpovedná za pokladničku, ktorá disponovala vyplneným dokladom „Poverenie na výkon zbierky“. Kvet narcisu bol základom. Po ňom nasledovali ostatné zasielané materiály LPR, ako modrá pokladnička s potlačeným číslom povolenia zbierky MVSR, nálepky na pokladničku, aby nebolo možné počas zbierky pokladničku otvoriť, a letáčiky ku DN s ostatnými informatívnymi materiálmi pripravené pre verejnosť. O rozdelení a použití výnosu rozhoduje Generálna rada LPR. Suma vyzbieraná za minulý rok bola 2 101,56 eur. (sm)

POHYBOM PROTI DROGÁM

Ján K. Myslím si, že zvyky by sa mali zachovávať a nielen na Veľkú Noc. Čo sa týka polievačky, tak určite dievčatá so mnou súhlasiť nebudú, ale Veľká Noc bez toho by nebolo to pravé orechové.

(mz)

Dňa 5. 4. 2014 sa konalo turistické a cykloturistické podujatie pod názvom Novomestská päťdesiatka s podtitulom „Aktívnym pohybom v prírode proti drogám“. Turisti mali na výber rôzne tra- Hodulovov Vrch, Blatnicu, sy: 20 km, 35 km, alebo 55 km. Krajné a cez Čachtice späť do Cyklisti 65 km. Začínalo sa Nového Mesta. Turisti z Novéna štadióne, kde sa do 9. hod. ho Mesta išli po novom upravezapísali všetci účastníci. Pri- nom chodníku cez les do Hruhlásení na cyklistiku boli tri- šového, potom do Lubiny, cez násti. Na turistiku 20 km štr- Javorinu na Starú Turú, Vanásti, 35 km tridsiati deviati ďovce, Višňové a Holé vrchy a na 55 km osemnásti. Poča- na Drapliak a nakoniec opäť, sie vyšlo k úplnej spokojnosti. Nové Mesto. Po ceste z JavoCyklisti mali trasu z Nového riny mohli turisti navštíviť Mesta cez Bzince, Starú Turú, i mini farmu, ktorá na nachá-

dza medzi Lubinou u Frantov a Cetunou. Krásny deň strávený v prírode a na bicykli bol neuveriteľným zážitkom. Organizátorom bol Peter Srdoš spolu s Klubom slovenských turistov Podjavorina. Neplatil sa žiadny poplatok. Veľká vďaka za pekne zorganizovaný deň, dobre vyznačenú trasu a vyčistený chodník z Nového Mesta do Hrušového. Tešíme sa aj na ďalšie nápady a turistiku v našom regióne. (ld)


číslo 6/2014

SPRAVOAJSTVO

5

UNIKÁTNA ZBIERKA DEFEKTOV

Pred siedmimi rokmi Jaroslava Miklánka napadlo, že si „trofeje“ z pneumatík bude odkladať na nástenku.

Jedna z najväčších rarít je prepáraná pneumatika.

V Novom Meste nad Váhom môžeme obdivovať unikátnu zbierkou predmetov, ktoré spôsobili defekt na kolesách áut. Pred siedmimi rokmi vedúcemu miestneho pneservisu Jaroslavovi Miklánkovi napadlo, že si „trofeje“ z pneumatík bude odkladať na nástenku, aby zákazníci videli, čo všetko sa môže v pneumatikách nachádzať. Výskyt je rôzny a veľmi bohatý. Na nástenke môžete vidieť veľa klincov, šróbov i plechov. Pre ženy môže byť prekvapujúce, ak nájdu medzi „trofejami“ aj podpätok, ktorý taktiež môže spôsobiť defekt. Pneuservis ozdobujú aj „trojklince“ pochádzajúce z bankomatovej lúpeže z obchodného priestoru, ktoré hádzali lupiči na cestu, aby prederavili pneumati-

ky policajtom a tak im mohli uniknúť. Vynaliezavosť niektorých ľudí je skutočne obdivuhodná. Aby dosiahli svoj cieľ, dokážu vymyslieť skutočne unikátne kúsky. Nachádzajú sa tu aj špeciálne ostré predmety, ktoré vyrobili pytliaci proti poľovníkom, zahrabali

ich do koľaje, prikryli lístím a počas kontroly poľovníkmi tak získali čas na únik. Jednou z najväčších rarít je pneumatika prepáraná „tŕňovým plechom“, ktorý dokázal prepichnúť aj disk do stavu nepoužiteľnosti. Netreba podceňovať akúkoľvek maličkosť ako malý klinček, či ihlu, pretože aj tie dokážu spôsobiť defekt. Systém opravy je rovnaký, ako i pri ostatných väčšej veľkosti. Môže sa stať aj to, že pneumatika vyfučí, vodič ide na prázdnej, čo vedie ku kompletnému zničeniu pneumatiky. Do pneuservisu prichádzajú zákazníci s opravou defektu veľmi často, minimálne päťkrát za týždeň. Za mnohé roky pneuservis získal približne až 5 000 kúskov rôznych predmetov. Text a foto: (sm)

Pneuservis ozdobujú aj „trojklince“ pochádzajúce z bankomatovej lúpeže.

NNM 2392/14

Mnohí zberatelia sa venujú zbieraniu tradičných vecí, ako sú kamene, známky alebo staré mince. Ďalší s potešením zbierajú bábiky, vypchaté zvieratá, lyžice, medaily, pohľadnice, starožitnosti, hudobné nahrávky alebo suveníry z dovoleniek. Možnosti sú nekonečné.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: ŠANCA PRE MLADÝCH V posledných rokoch, presnejšie od takzvaného samozrútenia pravicovej vlády v našej krajine prevláda "blbá" nálada z nesplnených politických sľubov veľkej časti politického spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHĐVWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNêFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpãNDQGiO\ DYWRPKRUãRPSUtSDGHFHONRPQHSRNU\WHãtULDP\ãOLHQN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYãHREHFQRPSROLWLFNRPFKDRVHVPHSULVW~SLOLNRVWDWQêPGYRPYRĐEiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~þDVWLDNYRĐEHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ò&9SUH]LGHQWVNêFK YRĐEiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPåH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLþtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDþLOLDNRPLOLDUGiUDEH]SROLWLFNHMVN~VHQRVWL 9SRGVWDWHLGHRWRåHREþDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMĐDYHMþDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDåHSROLWLNDDNR MHYV~þDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSĎĖDMHKRRþDNiYDQLD7R YãHWNRY\WYiUDSRGPLHQN\ pre zásadnú rekonštrukciu ]DYHGHQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ PRåQRVĢY]QLNXSROLWLFNêFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNêPLWHQGHQFLDPLDOHDMSULHQLNPODGêFKĐXGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMãLDFKYtĐD SUHYVWXSPODGêFKGRSROLWLN\DNRMHYV~þDVQRVWL0{åH VDSUHMDYLĢ]YêãHQRXSRGSRURX]DYHGHQêFKVWUiQSUHPODG~JHQHUiFLXSROLWLNRYDOHER ]DNODGDQtPSROLWLFNêFKVWUiQ PODGêPLĐXćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHĐDKNi3ROLWLNDMH WRWLåSRVWDYHQiSUHGRYãHWNêPQDĐXGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGêFKĐXGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGêFK =DORåLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDþQRPSUtVWXSHRDNêVDQDSUtNODGVQDåtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav Procházka s konzervatívnou RULHQWiFLRXDOHER7RPiã+XGHFYVWUDQH7,3VREþLDQVNROLEHUiOQ\PLSRVWRMPLMHPLPRULDGQHQiURþQp 9QDãHMNUDMLQHREþDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRĐEiPHãWH GYDNUiW9RYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRþDNiYDPåLDGQHUDGLNiOQH]PHQ\DSRVODQHFNêFKPLHVW YHXURSDUDODPHQWHREVDGLD SUHGRYãHWNêP QRPLQDQWL VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientáciou. .RPSOLNRYDQHMãLHEXG~SROLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRĐEiFKGRPLHVWQ\FK VDPSRVSUiYSULPiWRURYDVWDURVWRY PLHVW D REFt 7DP SUHGSRNODGiPåHREþDQLD EXG~PDVRYêPVS{VRERP HãWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2þDNiYDP åHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQêSRþHWQH]iYLVOêFKNDQGLGiWRY.DåGê REþDQNWRUêVDSUHMDYRYDO VSRORþHQVN\YRYHUHMQRPåLYRWHDDNWtYQHPiYREFLãDQFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDPRVSUiY\PLHVWDREFt 3RWêFKWRYRĐEiFKMHPRåQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRþDNiYDĢYêUD]QpSRVXQ\QDQDãHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DþQ~SULSUDYRYDĢ QD]iVDGQêSROLWLFNê]iSDV DGHĐEXSROLWLFNHMPRFLYQDVWiYDM~FLFKSDUODPHQWQêFK YRĐEiFKYURNX9HUtP åHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpÄPODGp³ VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODPRYDQHMVOXãQRVWLDWROHUDQFLL YLFKSROLWLNHQHSRGĐDKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNêFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDãX politickú realitu. $NRYWêFKWRYRĐEiFKREVWRMtQDVWiYDM~FDPODGiJHQHUiFLDXNiåHþDV$NVDYãDN PODGtQHSUHVDGLDEXGHWRYêUD]QêQH~VSHFKGHPRNUDWLFNêFKWHQGHQFLtYQDãHMNUDMLQH (jah)

=ĐDYD.DWDUtQD0DFKiþNRYi5DGRVODY3URFKiG]NDD.DWDUtQD&VpIDOYD\RYi)RWR7$65'XãDQ+HLQ

PREDSTAVIL PRÍPRAVNÝ VÝBOR NOVEJ STRANY Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka SUHGVWDYLĢSUL]DþLDWNX]ELHUDQLDSRGSLVRYSRWUHEQêFKQDUH-

JLVWUiFLXVWUDQ\7RE\PDOLVOiYQRVWQHRGãWDUWRYDĢYWêåGQL SRYHĐNRQRþQêFKVYLDWNRFK v Prešove. 0DFKiþNRYi]G{UD]QLODåH]DWLDĐQHS{VRELODYåLDGQHMSRlitickej strane. V novej strane vidí šancu a novú nádej SUH6ORYHQVNRÄďXGLDV~DSDWLFNtVNODPDQtD]QHFKXWHQt 3UHMDYXMHVDQHG{YHUDYRþLSROLWLNRPQHFKXĢPHQLĢYHFL 3ULFKiG]DPHDE\VPHXNi]DOL åHVDWRGiURELĢDMLQDN³SRGRWNOD9VWUDQHFKFHY\XåLĢ QDMPlVYRMHVN~VHQRVWL]SRVWXSULPiWRUN\DOHDMSRVODQN\-

QH7UHQþLDQVNHKRVDPRVSUiYneho kraja. 3URFKi]ND SR]QDPHQDO åHSULHVWRUDãDQFXFKFHGDĢ QRYHMJHQHUiFLLĐXGtNWRUtVL VYRMXDXWRULWXDX]QDQLHY\EXdovali vlastnou prácou. MaFKiþNRYiSRGĐDQHKRUHSUH]HQWXMHVFKRSQRVĢQH]iYLVOpKR þORYHNDSUHVDGLĢVDYUHJLyQH poctivou a aktívnou prácou. Ä&VpIDOYD\RYiMH]DVHSURWRW\SRPWRKRDNRFKFHPHDE\Y\]HUDORQDãHRGERUQp]i]HPLH³ podotkol Procházka. TASR

ROZHODNUTIE O PREDSEDOVI PADNE PO VEĽKEJ NOCI Nový predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) by mal byť známy po jeho zasadnutí v termíne po Veľkej noci. Informoval o tom po zasadnutí Rady KDH v Bojniciach líder strany Ján Figeľ. .UHVĢDQVNtGHPRNUDWLSRGĐD )LJHĐDXURELOLQD]DVDGQXWt ERGNX]DSURFHVRPKRGQRWHQLDSUH]LGHQWVNêFKYROLHE DSRYDåXM~WR]DSUHMDYHWLN\ zodpovednosti a aj politickej NXOW~U\Ä6DPRWQêYêVOHGRN YROLHE]SRKĐDGX.UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKRKQXWLD nášho kandidáta Pavla HruãRYVNpKREROKRGQRWHQêDNR QH~VSHFK-HWRYêVOHGRNQHSULPHUDQêSRWHQFLiOXKQXWLD DSUHWRDMGLVNXVLDNWRUiEROD rozsiahla a konštruktívna, sa

]DPHULDYDQDYLDFHUpREODVWL NWRUpFKFHPH]OHSãLĢ]PHQLĢ SULEOtåLĢREþDQRP7DNDE\ HXURYRĐE\DOHERNRPXQiOQH YRĐE\þLćDOãLHUR]KRGQXWLD KQXWLDEROLSRGSRUHQpREþDQPLSUHWRåHLFKSRYDåXMHPH]DVSUiYQHR]GUDYQp SRWUHEQp³Y\KOiVLO -iQ)LJHĐ)RWR7$65 1RYêSUHGVHGDSRVODQHFNpKRNOXEX.'+E\PDOE\Ģ QiVWLþOHQRYLD3RVODQFLE\ ]QiP\ Då SR 9HĐNHM QRFL PDOLURNRYDĢDMRQDVOHGX]G{YRGXåHQD]DVDGQX- M~FHMVFK{G]LNOXEX Wt5DG\Y%RMQLFLDFKQHEROLSUtWRPQtYãHWFLMHKRWULTASR


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

ROBERT FICO: HROZBA -(9(Ä?0,9<62.Ă&#x2C6;

VIAC AKO TRI STOVKY KANDIDà TOV Do måjových eurovolieb kandiduje spolu 333 kandidåtov.

V sĂşvislosti so situĂĄciou na Ukrajine stojĂ­ pred Slovenskom niekoÄžko bezpeÄ?nostnĂ˝ch rizĂ­k, ktorĂ˝m musĂ­ maximĂĄlne efektĂ­vne Ä?eliĹĽ. Na tlaÄ?ovej konferencii to uviedol premiĂŠr Robert Fico. Ă&#x201E;,QIRUPiFLHNWRUpPiPHNGLVSR]tFLLSRWYUG]XM~ĂĽHKUR]ED YQ~WRUQpKRYRMHQVNpKRNRQĂ&#x20AC;LNWXYXUĂžLWHMĂžDVWL8NUDMLQ\ MHYHÄ?PLY\VRNi5RYQDNRV~ LQIRUPiFLHR~SOQHMSROLWLFNHM GHVWDELOL]iFLLWRKWRĂŁWiWXÂłY\PHQRYDOVWĂŞPĂĽHMHSRWUHEQĂŞQHXVWiO\PRQLWRULQJVLWXiFLH6ORYHQVNRPiV8NUDMLQRX WDNPHUNPVFKHQJHQVNĂŞFK KUDQtFWDNĂĽHFHOpPXVFKHQJHQVNpPXSULHVWRUXJDUDQWXMHXUĂžLW~PLHUXEH]SHĂžQRVWL 1DVSRORĂžQHMKUDQLFL]DWLDÄ?QLH MHUHJLVWURYDQĂŞĂĽLDGQ\]YOiĂŁWQ\SRK\ED6ORYHQVNRQHHYLGXMHDQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSROLWLFNĂŞD]\OĂžLREĂžLDQVWYR 3RGÄ?D)LFDVORYHQVNpVSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\SUDFXM~QDSOQp REUiWN\%H]SHĂžQRVWQiUDGD ĹĄtĂĄtu je v stave pohotovosWLSULĂžRPQHY\O~ĂžLOĂĽHE\MX YNUiWNRPĂžDVHPRKRO]YRODĢ $NRSRNUDĂžRYDO6ORYHQVNX YSUtSDGH]DYHGHQLDHNRQRPLFNĂŞFKVDQNFLtYRĂžL5XVNXKUR]LDYiĂĽQHKRVSRGiUVNHĂŁNRG\ (XUySVND~QLDXĂĽQLHNRÄ?NRNUiW GHNODURYDODĂĽHYSUtSDGHÄ&#x2021;DOĹĄieho poruĹĄenia teritoriĂĄlnej FHOLVWYRVWL8NUDMLQ\]RVWUD-

7

(XURYRÄ?E\VDQD6ORYHQVNX XVNXWRĂžQLDPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNĂŞFKVWUiQ9ROLĢVLEXGHPHHXURSRVODQFRY KandidujĂş: NOVA, KonzervaWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND2EĂžLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNp KQXWLH 6PHUÂą6' 6ORYHQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDĂŁDVWUDQD 0DJQLÂżFDW6ORYDNLD  'HPRNUDWLFNiREĂžLDQVNDVWUDQD VWDWRĂžQĂŞFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DÄ&#x2021;DUVNi NUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNiDOLDQFLD 6WUDQD7,3  Ä?XGRYiVWUDQD1DĂŁH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi

VWUDQD 1RYĂŞSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQskĂĄ slovenskĂĄ nĂĄrodnĂĄ strana 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR 6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQĂŞFK 9='25ÂąVWUDQDSUiFH 2E\ĂžDMQtÄ?XGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYRDVSUDYRGOLYRVĢ  6ORERGDD6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND  .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ă&#x2019;69,7 6WUDQD REĂžLDQVNHMÄ?DYLFH 6ORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi ~QLD'HPRNUDWLFNi VWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD.UHVĢDQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 6WUDQDPDÄ&#x2021;DUVNHMNRPXQLW\  TASR

5REHUW)LFR)RWR7$65

Q\0RVNY\EXGH~QLDQ~WHQi XYDOLĢQD5XVNRHNRQRPLFNpVDQNFLH Ă&#x201E;9HUtPHĂĽHNWDNHMWRVLWXiFLL neprĂ­de a uprednostnia sa dipORPDWLFNpULHĂŁHQLDQDWRDE\VD VLWXiFLDQD8NUDMLQHXSRNRMLODÂł SR]QDPHQDO)LFR =iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOSULSUDYHQRVĢYOiG\SRNLDÄ?VLWRVL-

WXiFLD Y\üLDGD SUHGORüLĢ QDPLPRULDGQXVFK{G]X1iURGQHMUDG\65EDOtÞHNEH]SHÞQRVWQêFKRSDWUHQt$NR príklad uviedol preruťenie GRGiYRN QiKUDGQêFK GLHlov pre slovenskú vojenskú techniku. TASR

SLOVENSKO LĂ KA TURISTOV PRIAMO V PEKINGU Slovensko mĂĄ zĂĄujem o Ä?Ă­nskych turistov. ZĂĄstupcovia Ministerstva dopravy, vĂ˝stavby a regionĂĄlneho rozvoja SR, ako aj Slovenskej agentĂşry pre cestovnĂ˝ ruch prezentovali krĂĄsy Slovenska na veÄžtrhu China Outbound Travel & Tourism Market, ktorĂ˝ je urÄ?enĂ˝ vĂ˝hradne pre zĂĄstupcov touroperĂĄtorov a odbornĂ˝ch mĂŠdiĂ­.

(Ă&#x2019;SDUODPHQW)RWR7$65

HOSPODĂ RILI S PREBYTKOM RozpoÄ?tovĂŠ hospodĂĄrenie samosprĂĄv skonÄ?ilo v roku 2013 s prebytkom 121,7 miliĂłna eur v metodike ESA 95, Ä?o takmer zodpovedĂĄ výťke plĂĄnovanĂŠho prebytku v sume 136,1 miliĂłna eur. Na rokovanĂ­ PredsednĂ­ctva a Rady ZMOS v Žiline o tom informoval predseda ZdruĹženia miest a obcĂ­ Slovenska (ZMOS) Jozef DvonÄ?.

3ULD]QLYĂŞYĂŞVOHGRNUR]SRĂžWRYpKRKRVSRGiUHQLDGRVLDKOL REFHSRGÄ?DKRYRUN\QH=026 0DUW\%XMÄ&#x2013;iNRYHMQDSULHN Ă&#x201E;,EDMHGQRSHUFHQWR]DKUDQLĂž- QĂŞFKĂŁWDWLVWtNURĂžQHY\FHVWXMH $ĂĽSHUFHQWĂ˝tÄ&#x2013;DQRYSUHIH- prepadu ich rozhodujĂşceho QĂŞFKQiYĂŁWHYQtNRYNQiPSULĂŁOR GR]DKUDQLĂžLDDĂĽPLOLyQRY UXMHWRWLĂĽGRYROHQN\YPHVWiFK SUtMPXÂąYĂŞQRVXGDQH]SUtM]Ă˝tQ\ĂžRXUĂžLWHFKFHPHYEX- Ă˝tÄ&#x2013;DQRY 23 percent zasa trĂĄvi svoje PRYI\]LFNĂŞFKRV{E6NXWRĂžG~FQRVWL]PHQLĢ6ORYHQVNRMH Ă˝tQVN\PQRYLQiURPDWRXUR- YRÄ?QRQDRNUXĂĽQĂŞFKFHVWiFK QĂŞYĂŞQRV]WRKWRSUtMPXERO NUiVQDNUDMLQDNWRUiPiĂžtQ- SHUiWRPVDSUH]HQWRYDOSUH- 9UiPFLSRE\WRYYPHVWiFKSUH- RSURWLVFKYiOHQpPXUR]SRĂžVN\PWXULVWRPĂžRSRQ~NQXĢÂł GRYĂŁHWNĂŞPUHJLyQKODYQpKR YDĂĽXMH]iEDYDKLVWyULDDXPH- WXQDURNQLĂĽĂŁtRPLSRYHGDOSULDPRY3HNLQJXĂŁWiW- PHVWD D PRĂĽQRVWL UHNUHiFLH nie, kultĂşrne akcie a nĂĄkupy. OLyQRYHXU Q\WDMRPQtNPLQLVWHUVWYD)UDQ- YR9\VRNĂŞFK7DWUiFK5HĂ&#x20AC;HN+RYRUN\Ä&#x2013;D=026GRSOQLWLĂŁHN3DONR3RGÄ?DPHG]LQiURG- WXMHWR]iXMP\ĂžtQVN\FKWXULVWRY PN ODĂĽHYGLVNXVLLVDĂžOHQR-

via Rady ZMOS vyjadrovaOLNSUREOpPRPÂżQDQFRYDQLD VDPRVSUiY Ă&#x201E;3RXND]RYDOL QDG{VOHGN\ĂŁHWUHQLDYSRGREHSR]DVWDYHQĂŞFKLQYHVWLĂžQĂŞFKDNFLtSRXND]RYDOLQDSUHSDGYĂŞQRVX]GDQH QDYUKRYDOLULHĂŁHQLDÂąQDMPl QiYUDWNSHUFHQWSRGLHOXQDGDQLDFKÂłGRGDODKRYRUN\Ä&#x2013;D=026 TASR


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N:7925Ă&#x2039;0(6/8â1Ă&#x2019; $72/(5$171Ă&#x2019;32/,7,.8 RGPQRKĂŞFKĂ&#x201E;]DVO~ĂĽLOĂŞFKÂł SROLWLNRYQLHMHP{MYVWXS do politiky, respektĂ­ve kandiGDW~UDGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXPRWLYRYDQiSHQLD]PL

ByĹĽ Ä?lenom nejakej politickej strany na Slovensku je dnes skĂ´r hendikep ako vĹĄeobecne uznĂĄvanĂĄ skutoÄ?nosĹĽ. A ak sa nieÄ?o takĂŠ tĂ˝ka mladĂŠho Ä?loveka, je to priam podozrivĂŠ. Ale poÄ?as rozhovoru s Michalom BubĂĄnom, 33-roÄ?nĂ˝m kandidĂĄtom na europoslanca, Ä?lenom novozaloĹženej strany, som niÄ? podozrivĂŠ nepostrehol. Iba ak to, Ĺže je podozrivo rozhÄžadenĂ˝, odhodlanĂ˝, energickĂ˝ a zanietenĂ˝. A Şe chce s partiou mladĂ˝ch ÄžudĂ­ zmeniĹĽ Slovensko!

]Ste mladĂ˝ Ä?lovek, preÄ?o ste sa rozhodli vstĂşpiĹĽ do politiky? 2GSRYHÄ&#x2021;MHMHGQRGXFKi1HPRKROVRPVDQHĂžLQQHSR]HUDĢNDPVDQDĂŁDNUDMLQDXEHUi1D6ORYHQVNXPL]iOHĂĽt MHNUiVQHPiPNQHPXYU~FQ\Y]ĢDK$OHPRPHQWiOQHWX QHYLGtPSUtOLĂŁYHÄ?DSR]LWtY SUHNYDOLWXĂĽLYRWD+ODYQH PODGtÄ?XGLDRS~ãĢDM~6ORYHQsko, nevidia tu perspektĂ­vu, nevidia tu uplatnenie. Na saPRWQRPIDNWHĂĽHPODGtÄ?XGLD FKF~tVĢGR]DKUDQLĂžLDQLHMH

G{VOHGNXSROLWLND.HÄ&#x2021;QiP SUHNiĂĽDĂžRVDGHMHQD6ORYHQVNXSRÄ&#x2021;PHWR]PHQLĢ =WRKWRG{YRGXVPH]DORĂĽLOLSROLWLFN~VWUDQX7,3DE\ VPH7925,/,,1Ă&#x2019;32/,7,.8&KFHPHQLHĂžR]PHQLĢ Y\XĂĽLĢVYRMHSR]QDWN\VN~VHQRVWLMD]\NRYpYHGRPRVWLVYRMXG\QDPLFNRVĢPODGRVĢHQHUJLX9ĂŁHWNRYORĂĽLĢ GRSR]LWtYQHM]PHQ\ &KFHP PODGĂŞP Ä?XÄ&#x2021;RP RGNi]DĢĂĽH]iOHĂĽtKODYQH QDQLFKOHERLGHRLFKEXG~FQRVĢ2LFK]RGSRYHGQRVĢ ]DVYRMLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFK Ă&#x201E;3ROLWLNMHWHQĂžR URGLĂžRY0XVtPHVDDNWtYQHMĂŁLH]DSiMDĢGRSROLWLN\DE\ ]DVWXSXMHREĂžDQRY VPHSULQLHVOLĂŁDQFXSUHEXG~FQRVĢ6ORYHQVNDSUHQDĂŁX QLHWHQĂžRYOiGQHÂł EXG~FQRVĢ&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGĂĽLĢQD6ORYHQVNXDDE\WX]RVWDOLPOD0LFKDO%XEiQ GtSHUVSHNWtYQLÄ?XGLDDE\ QLĂž]Op-HWRY\QLNDM~FDSUt- VPHW~WRNUDMLQXSRVXQXOL OHĂĽLWRVĢSUDFRYDĢYNWRURP- Ä&#x2021;DOHM9LHPĂĽHQDWRPiPH NRÄ?YHNĂŁWiWH(Ă&#x2019;]tVNDYDĢ VPHYHÄ?PLSUDFRYLWĂŞDĂŁLNRYQRYpSR]QDWN\VN~VHQRVWL QĂŞQiURGOHQVDPXVtPHSRY]GHODQLHQDXĂžLĢVDMD]\N\ VWDUDĢVDPLRVHED ]DURELĢVL äLDÄ?QHJDWtYQHQDWRPMH ĂĽHQHPDM~PRWLYiFLXYUiWLĢVD$NYĂŁHWFLPODGtÄ?XGLDRVWDQ~ĂĽLĢY]DKUDQLĂžt WDN SHUVSHNWtYD XĂĽ WHUD] QHUDGRVWQiEXGHHĂŁWHKRUĂŁLD(ĂŁWHYlÞãtRGOLYPR]JRYHNRQRPLFNĂŞ~SDGRN QHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞVRFLiOQ\V\VWpP7RWRPDPRWLYRYDORSUH vstup do politiky.

]Politika nie je prĂĄve to, Ä?o u nĂĄs obÄ?anov zaujĂ­ma, nehovoriac o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och. 0\VOtP VL ĂĽH SUiYH PODGĂŞPÄ?XÄ&#x2021;RPE\PDOR]iOHĂĽDĢQDEXG~FQRVWL2QLE\VD PDOL]DXMtPDĢRVYRMXEXG~FQRVĢDWR]QDPHQi]DXMtPDĢ VDRYHFLYHUHMQpVSUiYXYHFt YHUHMQĂŞFKĂžRMHYNRQHĂžQRP

0LFKDO%XEiQOtGHUNDQGLGiWN\VWUDQ\7,3GRHXURYROLHE

]AkĂŠ je vaĹĄe povolanie? 9\ĂŁWXGRYDOVRPPHG]LQiURGQĂŞSRGQLNRYĂŞPDQDĂĽPHQW Y5DN~VNXDS{VRELOVRP WDPĂŁW\ULURN\YREODVWLÂżQDQFLtDDXGLWX0RPHQWiOQHSUDFXMHPXĂĽVLHGP\URN SUHQDGQiURGQ~ÂżUPXVRVtG-

=Ä?DYD0DUWLQ6FKZDQW]HU-DQD9RORĂŁLQRYi0LFKDO%XEiQD7RPiĂŁ+XGHF

ORPYR9LHGQL-HWRYHÄ?Ni UHDOLWQiÂżUPDNWRUiYODVWQt PQRKRQHKQXWHÄ?QRVWtSRFHOHM (XUySH.RPSOH[QHULDGLP LQYHVWLĂžQpSURMHNW\YKRGQRWiFKVWRYLHNPLOLyQRYHXU 3RVOHGQĂŞURNDSROVRPSUDcoval v Moskve. Na rozdiel

]Kandidujete za europoslanca. Ä˝udia vo vĹĄeobecnosti nevedia, Ä?o europoslanci v parlamente robia a uĹž vĂ´bec nevedia, Ä?o robia pre Slovensko. Ako by ste to chceli zmeniĹĽ? Ä?XGLD X QiV PDM~ UHODWtYQHQt]NXYHGRPRVĢRGLDQtQLHOHQYHXURSDUODPHQWH DOHRYĂŁHWNĂŞFKLQĂŁWLW~FLiFK Y(Ă&#x2019;DY%UXVHOL6PHPODGĂŞPĂžOHQRP(Ă&#x2019;VPHWDPOHQ GHVDĢURNRYDWiLQIRUPRYDQRVĢGRVLDKODYUFKROSUiYH SUHGGHVLDWLPLURNPLNHÄ&#x2021; VPHGR(Ă&#x2019;YVWXSRYDOL-HGHQ ]ERGRYQiĂŁKRSURJUDPXMH SUiYH]YĂŞĂŁHQLHLQIRUPRYDQRVWLRGLDQtY%UXVHOLDE\ VLÄ?XGLDOHSĂŁLHXYHGRPRYDOL G{OHĂĽLWRVĢ(Ă&#x2019;DYSOĂŞYDQLH rozhodnutĂ­ a diania v BruseOLQDLFKNDĂĽGRGHQQĂŞĂĽLYRW 3DUDGR[QHGYDNUiWSRVHEH VPHPDOLQD6ORYHQVNXQDMQLĂĽĂŁLX~ĂžDVĢYHXURYRÄ?EiFK Y FHOHM (Ă&#x2019; SULĂžRP SRGÄ?D SULHVNXPRYYHUHMQHMPLHQky sĂş SlovĂĄci jeden z najSURHXUySVNHMĂŁtFKQiURGRY 3UtĂžLQRXMHLVWHDM QH LQIRUPRYDQRVĢĂžRFKFHPH]PHQLĢ$OHEXGHWRGOKĂŞSURFHV ]Nie je ambĂ­cia byĹĽ poslancom europarlamentu bliŞťia skĂ´r starĹĄĂ­m a skĂşsenejĹĄĂ­m politikom? 1HP\VOtPVLWR0QRKtVWDUĂŁt SROLWLFL]DĂžtQDOLVSROLWLNRXDM YPODGĂŁRPYHNXDSULWRPQHPDOLWRÄ?NRSUDFRYQĂŞFKVN~senostĂ­ ako ja, ani kontakW\VR]DKUDQLĂžtPQHYHGHOL plynulo ĹĄtyri cudzie jazyky, QHĂĽLOLYWHM(XUySHWDNQDSOno ako naĹĄa generĂĄcia. Ja sa QHERMtPWRKRĂĽHVRPQHVN~VHQĂŞSROLWLNQDRSDNP\VOtPVLĂĽHMHWRPRMDYĂŞKRGD DĂĽHMHWRYĂŞKRGDDMSUH6ORvensko. Nakoniec aj pre EuUySXNHÄ&#x2021;WDPS{MGXPODGt ĂŁLNRYQtÄ?XGLDNWRUtV~]SUD-


číslo 6/2014

ROZHOVOR

9

[HQHåLYLOLVDYPLQXORVWL NWRUpV~]P\VOXSOQpDNYDlen politikou, ale inou prá- OLWQp7UHEDRGVWUiQLĢSUtFRXDUR]XPHM~NDåGRGHQ- OLãQ~UHJXOiFLXDE\URNUDFLX QpPXåLYRWXĐXGt

]Ste nováčik na politickej scéne. Ako dostávate svoje myšlienky k občanom? 0iPHYUiPFLQDãLFK¿QDQþQêFKPRåQRVWtELOERDUGRY~NDPSDĖDWDNWLHåURDG show, teda putovanie po sloYHQVNêFKPHVWiFK0DOVRP VYRMSUYêSROLWLFNêUR]KRYRU YUiGLXQDåLYRSUHGWLVtF SRVOXFKiþPLþRSUHPĖDQHERORY{EHFMHGQRGXFKp+RGLQXDSROVRPRGSRYHGDO QDåLYRQDRWi]N\SRVOXFKiþRYVQDåLOVDSUH]HQWRYDĢ P\ãOLHQN\VOXãQRVWLQDSULHN WRPXåHVRPGRVWDOU{]QH DQLHYåG\V\PSDWLFNpRWi]N\,EDDNRSHUOLþNXXYHGLHP åHSUHGRPQRXWDPEROLYODVWne všetci prezidentskí kandiGiWLYUiWDQHSiQD.ĖDåND .LVNX)LFDWDNåHWREROD SUHPĖDGRVĢYêUD]QiVN~ãND RKĖRP9HUtPåHQDãHPODGpP\ãOLHQN\XS~WDOLSRVOXFKiþRY]Y\NQXWêFKQDUHþL ÄVWDUêFK³SROLWLNRY ]Na čo by ste sa v prípade úspešnej kandidatúry v europarlamente zamerali? 0\VOtPVLåHPRMRXYêKRGRXMHåHVRPãWXGRYDOPHG]LQiURGQêSRGQLNRYêPDQDåPHQWPiP]DPHUDQLH QD¿QDQFLHDHQHUJHWLNXWDNåHWLHWRREODVWLV~PLEOt]NH 3RWRPVRPS{VRELOYREODVWLGDQt~þWRYQtFWYDDDXGLWX QHVN{UYREODVWLSURMHNWRYpKRPDQDåPHQWXDWRKODYQH YREODVWLUHWDLOXWHGDPDORREFKRGX&KFHOE\VRPSRGSRULĢPODGêFKĐXGt]YêãLĢ ¿QDQþQpSURVWULHGN\QDSRGSRUXY]GHOiYDQLDDYêPHQQêFKãWXGLMQêFKSRE\WRY7LH SRPiKDM~NEXGRYDQLXHXUySVNHMLGHQWLW\DNWRPX åHPiPHY(XUySHNVHEH EOt]NR3RGSRUtPSURJUDP\ ]DPHUDQpQD]DPHVWQDQRVĢ ]DPHUDOE\VRPVDQDSRGSRUXPDOêFKDVWUHGQêFKSRGQLNRY3UiYHWLHWRWLåY\WYiUDM~Y(ÒYlþãLQXSUDFRYQêFK PLHVWDV~SLOLHURPPQRKêFK HNRQRPtN%RORE\WUHEDSUHKRGQRWLĢVPHURYDQLH(XUySVNHM~QLHD]HIHNWtYQLĢMXDE\ VPHY\WYRULOLþRQDMMHGQRGXFKãLHSURVWUHGLHDE\VPH SULMtPDOLOHQWDNpVPHUQLFH

]Ste členom novej strany TIP. Nechceli ste radšej vstúpiť do nejakej už existujúcej? 8UþLWHQLH1DãDVWUDQDY]QLkala postupne z iniciatívy PODGêFKĐXGtNWRUtVD]DþDOLVWUHWiYDĢSUiYHYG{VOHGNX VNODPDQLD]SROLWLFNpKRYêvoja na Slovensku pred predþDVQêPLYRĐEDPL8YHGRPLOLVPHVLåHþDNDĢQLHþR RGV~þDVQêFKSROLWLNRYDNHMNRĐYHNVWUDQ\MHVWUDWDþDVX DDNFKFHPH]PHQ\PXVtPHWRVN~VLĢVDPL5R]KRGQXWLH]DORåLĢSROLWLFN~VWUDQX 7,3D7925,ġ,1Ò32/,7,.8SULãORYOHWHPLQXOpKR URNXDYHĐPLPRWLYXM~FLERO SUHQiVPRPHQWNHćVDQiP SRGDULORY\]ELHUDĢYSULHEHKXYHĐPLNUiWNHKRREGRELD (53 dní) vyše 13-tisíc podpiVRYSRWUHEQêFKQD]DORåHQLH VWUDQ\7RQiPXNi]DORåHMH WXãDQFDQD~VSHFKåHĐXGLD VLXYHGRPXM~SRWUHEX]PHQ\IDQGLDKODYQHPODGêPĐXćRPDE\RQLEROLWêPKODYQêPPRWRURP]PHQ\ 8VWDQRYXM~FL VQHP ERO 18. januára tohto roku v Banskej Bystrici. Sto ustanovuM~FLFK þOHQRY MH ] FHOpKR 6ORYHQVNDPiPHWDNNRQWDNWVRYãHWNêPLUHJLyQPL DUR]XPLHPHSRWUHEiPĐXGt YQLFK1LHDNRV~þDVQtSROL-

0LFKDO%XEiQ

0LFKDO%XEiQYSOQRPQDVDGHQt

WLFLNWRUtY%UDWLVODYHþDVWRNUiW]DE~GDM~]NWRUpKRUHJLyQXSULãOLNRKRYODVWQH PDM~]DVWXSRYDĢ&KFHPH SUHEXGLĢ KODYQH PODGêFK ĐXGtþDVWRDSDWLFNêFKDQHG{YHUþLYêFKYRþLRNROLXSROLWLNHDNQDãHMNUDMLQH$E\VL XYHGRPLOLåHSUiYHRQLP{åX D PXVLD PHQLĢ D ]PHQLĢ 6ORYHQVNR

GRHXURSDUODPHQWXNDåGpPX åHGiPHNGLVSR]tFLLYãHWNêFKPLHVWQDQDãHMNDQGLGiWNH6SUDYLOLVPHSULPiUN\FH]RQOLQHV\VWpPQD]YDOL VPHKR(XURNDVWLQJDWDPVD PRKROSULKOiVLĢNDåGêNWRVD VWRWRåĖXMHVKRGQRWDPLVWUDQ\±NWRUpV~VOXãQRVĢWROHUDQFLDNRPSURPLVďXGLD PRKOLKODVRYDĢ]DVYRMLFK kandidátov. Trinásti „vyvo]Po vzniku strany prišiel OHQt³Y]LãOL]NDQGLGiWRY Eurokasting. 9þDVHX]DYUHWLDKODVRYD5R]KRGOLVPHVDåH SUYp QLDEROLOHQãW\ULDNDQGLGiWL YRĐE\ GR NWRUêFK S{MGH- þOHQPLVWUDQ\7,37R]QDPHEXG~HXURSDUODPHQWQp PHQiåHVPHGDOLGHYLDWLP DåHGiPHãDQFXNDQGLGRYDĢ QH]iYLVOêPĐXćRP]FHOpKR6ORYHQVND KODYQHPODGêP±V~WDPãWXGHQWLUDper, kúzelník, univerzitná SURIHVRUND SULHVWRUDWtWR V~WHUD]NDQGLGiWPLQDNDQdidátskej listine strany TIP, YlþãLQD]QLFKDNRREþLDQVNL nezávislí kandidáti.

]Priblížte nám váš obyčajný deň. 3RYHGDOE\VRPåHRE\þDMQê GHĖDQLQHPiPNDåGêGHĖMH YQLHþRPLQê2GIHEUXiUDVRPVL]REUDOYSUiFLãW\UL PHVLDFHQHSODWHQpYRĐQRDE\ VRPVDPRKROYHQRYDĢNDPSDQLGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX 6RP]DWRVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLYHĐPLYćDþQê.RQFRPPLQXOpKRURNXVRPWRWLå~VSHãQHXNRQþLOSURMHNW YêVWDYE\REFKRGQpKRFHQWUD DYUiWLOVD]0RVNY\7êP]DþDOD]PHQDYPRMRPS{VREHQt 2GIHEUXiUDFKRGtPSRFHORP 6ORYHQVNXYUiPFLURDGVKRZ VWUDQ\7,3QDNWRUHMVDVQDåtPHNDåGêGHĖYLQRPPHVWH

QDKODYQRPQiPHVWtSULDPR VWUHWiYDĢVREþDQPL0iPH QiãVWDQVYêUD]QêPLIDUEDPLDE\VPHXS~WDOLY\MDGULOLåHVPHPODGtDG\QDPLFNt .RPELQiFLXWêFKWRIDULHE]DWLDĐQDSROLWLFNHMVFpQHQD6OR-

Ä&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢ QD6ORYHQVNX³ 0LFKDO%XEiQ YHQVNXQHPiQLNWR&KFHPH E\ĢQLHOHQSDSLHURYtELOERDUGRYtþLWHOHYt]QLSROLWLFLDOH FKFHPHE\ĢSUHGRYãHWNêP PHG]LĐXćPL'LVNXWXMHPH VREþDQPLDE\VPHLPSUHGVWDYLOLP\ãOLHQNXåHVDQDãOL WDNtPODGtRSWLPLVWLQDGãHQFLNWRUêP]iOHåtQDEXG~FQRVti tejto krajiny. Viacerí z nás åLOL Y ]DKUDQLþt DOH YUiWLOLVDVSlĢGRPRYQD6ORYHQVNRFKFHPHWXQLHþR]PHQLĢ NOHSãLHPXDtVĢLQêPPODGêP DPODGR]PêãĐDM~FLPĐXćRP SUtNODGRP 0iPHVLOQ~]iNODGĖXSRFHORP6ORYHQVNXDYNDåGRP NUDMLDPHVWHVDWêFKWRVWUHWQXWtVREþDQPL]~þDVWĖXM~QLHOHQ kandidáti na europoslancov, DOHDMQDãLPLHVWQLþOHQRYLD DSUHGVHGDDOHERSRGSUHGVHGRYLDVWUDQ\6PHPODGtDG\QDPLFNtDGiYDPHGRWRKRQDMPlVYRMþDVDHQHUJLX7DNWR SULDPRVĐXćPLYLFKUHJLyQH FKFHPH 7925,ġ ,1Ò 32/,7,.8 (jah)


10

naše novinky

ROZHOVOR

M. ŠEFČOVIČ: %8'Ò&126ġ6/29(16.$ -(-('12=1$ý1(9(85Ï36.(- ÚNII ]Ako ste sa stali európskym komisárom, bolo ťažké “dostať sa” k tejto práci? 0RMD S{YRGQi NDULpUD MH RGURNXVSlWiVGLSORPDFLRX=DþtQDOVRPDNRþHVNRVORYHQVNêGLSORPDWDSRUR]GHOHQtýHVNRVORYHQVNDVRP]DþDO SUDFRYDĢQDYWHGDMãRP0LQLVWHUVWYH]DKUDQLþQêFKYHFt65 .HćERORMDVQpåHQDãRXFLHĐRYRXVWDQLFRXEXGH(ÒGRSOQLOVRPVLY]GHODQLHDXURELO 3K']HXUySVNHKRSUiYDþR YWRPþDVHQD6ORYHQVNXãWXGRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ VRPQiVOHGQHY\XåLOYUiPFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSRVWRFKQD0=9D(=65þLXå DNRSROLWLFNêULDGLWHĐDOHERJHQHUiOQ\ULDGLWHĐSUHHXUySVNH ]iOHåLWRVWL'OKãtþDVVRPS{VRELODNR]iVWXSFDYHĐY\VODQFD SUL(XUySVN\FKVSRORþHQVWYiFK 3RQiYUDWH]SRVWXYHĐY\VODQFDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR SR]QDWN\Y\XåLOYSR]tFLLVWiOHKRSUHGVWDYLWHĐD65SUL(Ò 9URNXVRPSRRGFKRGH-iQD)LJHĐDQD]Y\ãQ~þDVĢ PDQGiWXSUHY]DOSRVWNRPLViUD SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHå DãSRUW1HVN{UVRPEROQDSR]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUHQRPLQRYDQêVORYHQVNRXYOiGRX QDćDOãLHIXQNþQpREGRELH(. 3ULWêFKWR]PHQiFKGRFKiG]D DMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi-

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQãWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHĖPLERO SULGHOHQêSRVWYLFHSUH]LGHQWDþLåHSRGSUHGVHGX(XUySVNHMNRPLVLH

]Aké najdôležitejšie úlohy plníte ako podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu? 8å]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\SOêYDåHPiPQDVWDURVWLY]ĢDK\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWQêPLHXUySVN\PLLQãWLW~FLDPL (XUySVN\SDUODPHQW5DGD (Ò VQiURGQêPLSDUODPHQWPLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYno-právne predpisy pracovQtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt 2NUHPWRKRPLQLPiOQHUD] PHVDþQH]DVWXSXMHP(XUySVNXNRPLVLXQD5DGHSUHYãHREHFQp]iOHåLWRVWLQDNWRUHM VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLþQêFKYHFt(ÒSULSUDYXMHPHHXUySVNHVXPPLW\DURNXMHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ NĐ~þRYêYê]QDPSUH6ORYHQVNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR UR]SRþWXNGHVDQiPSRGDULORQDURN\±Y\QHJRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ HXUQDćDOãtUR]YRMVORYHQVNêFK UHJLyQRYDPLHVWFLHVWåHOH]QtFãN{OSRGSRUXYHG\DYêVNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRĐ-

0DURãâHIþRYLþSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRĐE\V~QDMG{OHåLWHMãLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlþãRXYê]YRXSUHV~þDVQ~(.ERODRGSRYHćQDEH]precedentnú hospodársku NUt]XSRþDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORþQHMHXUySVNHMPHQ\HXUR2NUHPWRKR VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYćDNDNWRUêPPDM~ VORYHQVNtREþDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHĐNêFK]DKUDQLþQêFKIDEUtN]R6ORYHQVNDDWêPDM KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovníkov. 'QHVP{åHPHV~ĐDYRXVNRQãWDWRYDĢåHVXYHGHQêPLQiVWUDKDPLVPHVDY\VSRULDGDOL DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRYêFK]iNODGRFKSRVWXSQHSUHkonáva recesiu. +RVSRGiUVNDNUt]DERODVSRMHQiDMVWODNRPQDãHWUHQLH YDGPLQLVWUDWtYH1DUHãWULNtívne opatrenia na národnej ~URYQLVRPUHDJRYDOSULMDWtPUHIRUP\DGPLQLVWUDWtYQHKR UR]SRþWX D ~SUDYRX pracovno-právnych predpiVRYSUHYãHWNêFKSUDFRYQtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGĎåHQtPWêåGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YêãHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYêP ]QtåHQtP FHONRYpKRSRþWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLtR SHUFHQW7iWR]PHQDSULQHVLH GRURNX~VSRUXYRYêãNHPLOLDUG\HXU

9HĐPLGREUHYLHPDNRFLWOLYR ĐXGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYĆDOãRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyOLRPYXSO\QXOêFKURNRFKEROR ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKOHMãtUHJLVWHUORELVWRYYNWRURP MHYV~þDVQRVWL]DUHJLVWURYDQêFKYLDFQHåWLVtFSRGQLNDWHĐVNêFKPLPRYOiGQ\FK UHJLRQiOQ\FKD]iXMPRYêFK VXEMHNWRYD]GUXåHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHåWLVtFMHGQRWOLYFRY±ORELVWRY

]Čo by ste odkázali Slovákom v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNêPREþDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULãOLNYROHEQêPXUQiP7LHåE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRMtPUR]KRGQXWtPSULVSHOLNYtĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNêFKVWUiQDNR60(56' (ÒVDGQHVQDFKiG]DQDG{OHåLWHMNULåRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPþLYQDGFKiG]DM~FRPREGREtRVWDQHRWYRUHQiVORERGQi VROLGiUQDDWROHUDQWQiEH]KUDQLþQêFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRX±DOHERþL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRåQRVWLãW~GLDDSUiFHY]DKUDQLþt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREþDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDþQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lþãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySskej právnej úprave, 85 percent VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investícií na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDåRYDQp]DGUXK~QDMG{OHåLWHMãLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYćDNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorá na Slovensko pricháG]D XåGUXKêNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ±YRYêãNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRåQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodárskeho postaveQLDD]OHSãHQtåLYRWQHM~URYQH VORYHQVNêFKREþDQRY=DWLDĐ þRSRUHYRO~FLLVPHVD]KĐDGLVNDåLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{åHPH VNRQãWDWRYDĢåHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQêFKDMXåQêFKVXVHGRYGREHKOLýHVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMþDVWHMãLHSRURYQiYDPHV5DN~VNRP 1DWRDE\VPHYWRPWRWUHQGH~VSHãQHSRNUDþRYDOLMHWUHEDDE\QDãXNUDMLQXY(XUySVNRPSDUODPHQWHUHSUH]HQWRYDOL NRPSHWHQWQtDVSRĐDKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREþDQRY DVRVLOQêPGHPRNUDWLFNêP PDQGiWRP7tEXG~WRWLåERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM PLHVWRYJOREDOL]RYDQRPVYHWH (kj)


číslo 6/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NZA 2828/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


INZERCIA

naše novinky

NNM 2586/14

12

RB_otvorenie_pobocky_NMnV_print_Nase_Novinky_0414_eo.indd 1

3.4.2014 16:48


Ä?Ă­slo 6/2014

KR�ŽOVKA

13

ADRENALĂ?NOVĂ&#x2030; SCHODY

2 4

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

1

NĂĄpoveÄ?: ALAMOS, BULA, DURAL, ILOVIK, OJAMA.

3

6FKRG\V~YHÄ?PLG{OHĂĽLWRXV~ĂžDVĢRXPHVWVNHMĂžLREHFQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\1RNHÄ&#x2021;QHPDM~Ă&#x201E;VYRMKRVSUiYFXÂł NWRUĂŞE\LFKXGUĂĽLDYDOQLHOHQĂĽHĂŁSDWLDRNROLHDOHP{ĂĽX VDÄ?DKNRVWDĢQHEH]SHĂžQĂŞPL9QLHNWRUĂŞFKSUtSDGRFKVD WDNP{ĂĽHFKRGHQLHSRVFKRGRFKSUHPHQLĢQDQHEH]SHĂžQĂŞDGUHQDOtQRYĂŞĂŁSRUW 7H[WDIRWR VVD

OÄ&#x152;NĂ? PACIENT Parkovanie limuzĂ­ny na mieste pre invalidov, veÄžkĂ˝ dŞíp priamo na prechode, mesiace odstavenĂ˝ polovrak zaberajĂşci parkovacie miesto pred panelĂĄkom. NabudĂşce odfotografujte (priestupok, auto), napĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3RĂžHWiXWQHXVWiOHSULE~GD$VQLPLDMSUREOpP\VSDUNRYDQtP7DNWRSDUNXMHMHGHQQiGHMQĂŞĂ&#x201E;SDFLHQWÂłRĂžQHMDPEXODQFLH0DMLWHÄ?GRPXPi]QHKRXUĂžLWHUDGRVĢ 7H[WDIRWR PKD


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

A. KUZMINOVĂ :6205$'$ä( 62002+/$%<ÄĄ9*5Ă?16.8 Anastasia KuzminovĂĄ sa po týŞdni vrĂĄtila z GrĂłnska. Absolvovala ĂşspeĹĄnĂş premiĂŠru na najnĂĄroÄ?nejĹĄom lyĹžiarskom beĹžeckom maratĂłne na svete. Na trojdĹ&#x2C6;ovĂ˝ch pretekoch Arctic Circle Race na 160 km dlhej trati dobehla v Ĺženskej kategĂłrii do cieÄža na skvelom druhom mieste.

]PreÄ?o ste sa rozhodli na zĂĄver sezĂłny vyskúťaĹĽ takĂ˝to nĂĄroÄ?nĂ˝ maratĂłn? V poslednĂ˝ch ĹĄiestich rokoch sme v tomto termĂ­ne chodili QD.DPĂžDWNXNGHYĂŁDNQHEROLWUDWHXSUDYHQp3ULĂŁODSRQXND]~ĂžDVWQLĢVDQDPDUDWyQH 9HÄ?DVRPRWRPWRSRGXMDWt SRĂžXODWDNĂĽHVRPVLWRFKFHODY\VN~ĂŁDĢ9GQHĂŁQHMGREH ĂĽLMHPHSRKRGOQĂŞĂĽLYRWDMD VRPVLFKFHODY\VN~ĂŁDĢĢDĂĽNpSRGPLHQN\9UiWLODVRPVD YODVWQHGRVYRMLFKGHWVNĂŞFK ĂžLDVNHÄ&#x2021;VPHVURGLĂžPLYHÄ?D FHVWRYDOLDVSiYDOLYVWDQRFK ]Ä&#x152;o bolo najĹĽaŞťie a Ä?o najkrajĹĄie? Ä?XGLDY*UyQVNXVDQLNDP QHSRQiKÄ?DM~QHPDM~ĂĽLDGQ\VWUHV9ĂŞQLPRĂžQpQDWRPWRSRGXMDWtERORĂĽHWUDĢEROD GOKiNPDP{ĂĽHQDÄ&#x2013;X QDVW~SLĢLEDĂŁSRUWRYFRY 1DMĢDĂĽĂŁLHERORSULVS{VRELĢ VDH[WUpPQHM]LPH9(XUySHERORPD[LPiOQHPtQXVVHGHPDY*UyQVNXPtQXVWULGVDĢ ]SkonÄ?ili ste na druhom mieste. IĹĄli by ste aj o rok, aby ste si toto umiestnenie vylepĹĄili?

1HYLHPĂžLVDHĂŁWHGRVWDQHP GR*UyQVND$NE\VDPLWR SRGDULORXUĂžLWHE\VRPQLHNWRUpYHFLXURELODLQDN

&KĂŞEDODSUHGVDOHQQDVWUHOQLFLVRPVLYĂĽG\PRKODQD FKYtÄ?XY\GĂŞFKQXĢ1HPDOD VRPDQLSXĂŁNX1DFKUEiWH VRPPDODUXNVDNNWRUĂŞPDO SULEOLĂĽQHWDN~KPRWQRVĢDNR ]EUDÄ&#x2013;0DOLVPHYĂŁDNNGLVSR]tFLLREĂžHUVWYRYDFLHVWDQLFH

]Museli ste siahnuĹĽ na dno svojich sĂ­l? 3UL]QiPVDĂĽHVRPSUHGSUHWHNPLPDODREDY\ĂžLY\GUĂĽtP3UYĂŞGHÄ&#x2013;VRPSRFLĢR- ]Boli tieto preteky YDOD NUt]X SR WULGVWLDWLFK ideĂĄlne pre uvoÄžnenie? NLORPHWURFK'UXKĂŞDMWUHWt 'RWHUD]VPHVD]DPHULDYDOLOHQQDELDWORQäLYRWLĂŁLHO YWĂŞFKLVWĂŞFKNRÄ?DMDFK5R]KRGOLVPHVDSUH]PHQXDEROR WRVSUiYQHUR]KRGQXWLH

GHÄ&#x2013;VDWR]OHSĂŁRYDORD~QDYDVDREMDYLODQHVN{U.HÄ&#x2021;ĂĽH GUXKĂŞDWUHWtGHÄ&#x2013;ERORQiGKHUQpVOQHĂžQpSRĂžDVLHQHP\VOHODVRPQDEROHVĢ3UHWHN\ VRPVLY\FKXWQiYDOD

]Nechýbala våm strelnica?

.UVWQtURGLÞLD$QDVWDVLD.X]PLQRYiD$GDPäDPSD)RWR7$650LFKDO6YtWRN

]Nemali domĂĄci obavy, Ĺže by ste zdolali ich ĹĄportovkyĹ&#x2C6;u? 2GQRYLQiURYVRPGRVWDOD RWi]NXĂĽHNHÄ&#x2021;ĂĽHVRPRO\PSLMVNiYtĢD]NDĂžLVRPVLSULĂŁODSRYtĢD]VWYR3RYHGDOD VRPLPĂĽHYtĢD]VWYRQHERORQDSUYRPPLHVWH,ĂŁORPL QDMPlRWRĂžLVDPLSRGDUt WLHWRQiURĂžQpSUHWHN\]YOiGQXĢ%RODWRSUHPÄ&#x2013;DVN~ĂŁND ]Aj ste si nieÄ?o kĂşpili na pamiatku? %ROD VRP PLOR SUHNYDSHQi OHER Y\EDYHQRVĢ EROD QDY\VRNHM~URYQL2EFKRG\UHĂŁWDXUiFLHSRĂŁWDDSRG 7HUD]NHÄ&#x2021;VRPVDYUiWLODGRPRYYLGtPDNRUĂŞFKOREHĂĽt XQiVĂĽLYRWÄ?XGLDY*UyQVNX V~YLDFVSlWtVSUtURGRX-H WDPPLPRULDGQHĂžLVWRDÄ?XGLDVLSUtURGXFKUiQLD

$QDVWDVLD.X]PLQRYi)RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

2URGLQQĂŞFK]iOHĂĽLWRVWLDFK ,QpĂŁSRUW\YHÄ?PLQHVOHGXMHP MHGQRGXFKRQHPiPĂžDV2EĂžDVVDGRVWDQHPQDLQWHUQHW tak si pozriem vĂ˝sledky SveWRYpKRSRKiUD

]Ä&#x152;o vĂĄm robĂ­ najväÄ?ĹĄiu radosĹĽ v Şivote? 7DNDNRSUHNDĂĽG~PDPX GHWL-DPiPV\QĂžHND-HOLVHMDNWRUĂŞMHSUHPÄ&#x2013;DQDMYlÞãRXUDGRVĢRX

]Na akom mieste mĂĄte vyloĹženĂŠ medaily? 9REĂŞYDĂžNHPiPHVNOHQHQ~VNULÄ&#x2013;XWDNĂĽHNHÄ&#x2021;SUtGH ]Splnil sa vĂĄm sen? QiYĂŁWHYDKQHÄ&#x2021;LFKPiQD 6RPUDGDĂĽHVRPPRKODE\Ģ RĂžLDFK Y*UyQVNX7iWRNUDMLQDPL GRĂĽLYRWDGDODYHÄ?PLYHÄ?D ]Ako sa vĂĄm pĂĄÄ?i v Banskej Bystrici? ]AkĂ˝ je vĂĄĹĄ najbliŞťí 0LOXMHP%DQVN~%\VWULFX program? 9WRPWRPHVLDFLDEVROYXMHP ]Kam najradĹĄej PQRĂĽVWYRVSRORĂžHQVNĂŞFKDNFLt chodievate 6DPR]UHMPHEXGHPP\VOLHĢ vo voÄžnom Ä?ase? DMQDÄ&#x2021;DOĂŁLXVH]yQXEXGHPVL 3RĂžDV]LP\VDFKRGLHYDPH SULSUDYRYDĢWUpQLQJRYpSOiQ\ O\ĂĽRYDĢDYOHWHVDYHQXMHPHWXULVWLNH1D6ORYHQVNX ]O Ä?om sa doma bavĂ­te MHYHÄ?DSHNQĂŞFKPLHVWNGH okrem biatlonu? VRPHĂŁWHQHEROD8UĂžLWHS{M-

GHPGR6ORYHQVNpKRUDMD 0iPYĂŞKRGXYWRPĂĽHPRML VYRNURYFLFKRGLHYDM~SR6ORYHQVNXDSRWRPQiVLQIRUPXM~RVYRMLFK]iĂĽLWNRFK

]Kto doma upratuje? 8SUDWRYDQLHPiQDVWDURVWL YlÞãLQRXVYRNUD9ĂĽG\SUtGHXSUDWDĢSRQDĂŁRPRGFKRGHDMSUtFKRGH6DPR]UHMPH ĂĽHNHÄ&#x2021;VRPGOKĂŁLHGRPDWDN XSUDWXMHPMD ]Zo slovenskĂ˝ch jedĂĄl ste skúťali pripraviĹĽ haluĹĄky. NauÄ?ili ste sa variĹĽ aj Ä?alĹĄie slovenskĂŠ jedlĂĄ? 6N~ĂŁDODVRPNDSXVWQLFX1DMOHSĂŁLHPLYĂŁDNLGHERUĂŁĂž ]Pokrstili ste oficiĂĄlnu pamätnicu XXII. zimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch hier. Ä&#x152;o ĹželĂĄte tejto knihe? .QLKHĂĽHOiPDE\NDĂĽGĂŞNWR MXEXGHGUĂĽDĢYUXNiFKPDO UDGRVĢDSUtMHPQHVLVSRPtQDOQD=2+ MY


číslo 6/2014

ŠPORT

15

DOBRÉ VÝKONY POKRAČUJÚ Stop rozbehntému súperovi

Naši futbalisti v posledných dvoch kolách 3. ligy Západ potešili. Najprv vyhrali na pôde Piešťan, aby toto víťazstvo potvrdili aj domácim triumfom nad rozbehnutými Topoľčanmi. Príjemným bonusom je okrem plného bodového zásahu tiež čisté konto v oboch dueloch. V kádri Novomešťanov už druhýkrát absentoval zranený kapitán Juraj Vlado. Zelenobieli boli proti beznádejne posledným Piešťancom jasným favoritom. Od prvej minúty boli zverenci Vladimíra Hyžu nútení tvoriť hru a diktovať jej tempo proti zhustenej obrane súpera. Považanci sa k vážnejšej príležitosti cez zhustenú obranu domácich preštrikovali až po 26 minúteach, Šebek však mieril tesne nad. Do konca polčasu piešťanský gólman Székely este vytesnil štandardku Straku a po ňom aj projektil z kopačky Balockého. Po zmene strán sa na favorita usmialo šťastie a v 57. min sme sa konečne ujali vedenia. Presadil

Po zmene strán sa na favorita usmialo šťastie. Ilustračné foto: TASR

sa Juraj Klačman. V nasledujúcich minútach sa Piešťanci este snažili zápas skorigovať no proti boli bezchybní zadáci na čele s Chovanom v bránke. V samom závere derby zaujala skôr vzájomná potýčka hráčov. Po strkanici Šebeka so Zelenayom sa začervenanalo pred očami domáceho hráča. Novomešťania však

početnú výhodu gólovo nezužitkovali, a tak si po výhre 0:1 pripísali dôležité 3 body. Podľa trénera Hyžu sa domov nemohli vrátiť inak, ako s plným bodovým ziskom. „Očakávalo sa jednoznačné víťazstvo z našej strany. Ale veľmi ťažko sa hrá proti deštruktívnemu mužstvu, ktoré sa zameralo čisto na bráne-

nie. Postavili sa s desiatimi hráčmi pred šestnástku a bránili, doslova, od prvej minúty výsledok 0:0. Takže ja si tie 3 body cením. Mali sme nejaké šance, ale z toho úvodného tlaku sme nevyťažili žiadny gól. To nám zväzovalo nohy, bola tam trošku aj nervozita. Bola len otázkou času, kedy strelíme gól.“

Po povinnom, no ťažko vybojovanom víťazstve v Piešťanoch sa hráčom AFC Považan postavil do cesty náročnejší súper. Hostia z Topoľčian prišli vo výbornej forme, keď z piatich jarných duelov ani raz neprehrali (3-2-0). Avšak ani naši futbalisti posledné štyri duely neprehrali. Skóre zápasu otvoril už v 13. minúte na radosť domácich priaznivcov uzdravený kapitán Juraj Vlado. Do polčasu sa už skóre nezmenilo. V zápase sa dosť iskrilo a rozhodca rozdal celkovo až 8 žltých kariet, pričom domáci Straka uvidel v 62. minúte už svoj druhý kartový trest a domáci tak hrali v desiatich. Hostia však ponúknutú výhodu nevyužili. Naopak, v 71. minúte pridal druhý gól AFC Lukáš Šebek. Vďaka výhre sa naši futbalisti aktuálne nachádzajú so ziskom 38 bodov na 6. priečke tabuľky. V nasledujúcom 20. kole cestujú „hyžovci" na trávnik piatej Dunajskej Lužnej, pričom oba tímy delí skóre. (nutt)

KUBÁŇ A ČAJKA NESTAČILI NA SÚPEROV Počas predposledného marcového víkendu členovia Cerberos gymu opäť rozdávali tvrdé údery. V Prahe sa pod zelenobielou vlajkou predstavil Miroslav Kubáň v atraktívnom Súboji v klietke. Ďalší, kto hájil naše farby bol, Ján Čajka, ktorý sa predstavil na turnaji Young Blood v Trenčíne. V sobotu 21. marca sa Cerberos Gym zúčastnil galavečera GFC v Prahe. Diváci videli 10 zápasov, kde sa predstavilo 20 borcov zo Slovenska, ČR, Poľska, Nemecka, Rakúska a Ruska. Farby Nového Mesta nad Váhom reprezento-

Ilustračné foto: Lukáš Mano

val Miroslav Kubáň. V súboji podľa pravidiel MMA sa mu postavil český súper Filip Ma-

cek z Pentagym Praha. „Miro s ním už raz remízoval. Tento borec je v Čechách jednotkou

vo svojej váhe. Išli sa 3 zápasy po 5 minút,“ priblížil tréner Rastislav Fraňo. Prvé kolo prebiehalo pod taktovkou Kubáňa. Karta sa však obrátila v 16. sekunde druhého kola. Ako povedal Čajka, prišlo to nečakane: „Naskočené koleno, Miro dostal na bradu a ešte na zemi ho súper dorazil. Takže Miro tento zápas prehral K.O. Na zápas sa dobre pripravoval, ale o tom je tento šport, príde jedna rana a bohužiaľ.“ Dvadsiaty druhý marec patril galavečeru Young Blood v meste pod hradom Matúša Čáka, kde prebiehali zápasy v thajskom boxe a K1. Pod vlajkou nášho mesta sa pred-

stavil Ján Čajka proti Marekovi Tarabusovi z domáceho Elite Gym Trenčín. „Janči išiel tento zápas bez lakťov, nakoľko súper nechcel ísť podľa plných thajských pravidiel,“ dodal tréner. Čajka po ťažkom zápase podľahol svojmu protivníkovi 3:0 na body. „Janči sa snažil, ale nevyhovovalo mu opačné garde, ktoré mal súper,“ zhodnotil Fraňo. Ján Čajka takto zhrnul svoj výkon proti Trenčanovi: „Súper bol lepší tým, že mal opačné garde, ktoré ja ešte dobre neovládam. Jednoducho mi úplne nevyhovoval jeho štýl. Opačné garde musím trénovať viac.“ (nutt)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Nové Mesto nad Váhom, náklad 9 100 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NZA 2830/14

16

Nnm 06 2014 web  
Advertisement