Page 1

33 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 12

a vyhrajte Ročník: III. číslo. 24/2013 Dátum vydania: 19. 12. 2013

Martin

Návšteva z Vojvodiny

Lyžovačka na dlani

Zachráňme kalváriu

Enviromentálna výchova

str. 3 Traja bývalí primátori Báčskeho Petrovca sa prišli dohodnúť na spolupráci s mestom Martin a poradiť sa pri procese integrácie do Európskej únie.

str. 4 Krásna príroda Veľkej a Malej Fatry a Kremnických vrchov vyzýva k zimným športom. Širokú ponuku zimných stredísk prezentuje mesto Martin a OOCR Turiec-Kremnicko.

str. 5 Prvého decembra sa začala celoslovenská verejná zbierka na rekonštrukciu historickej Kalvárie v obci Kláštor pod Znievom pod záštitou poslanca NR SR Andreja Hrnčiara.

str. 6 Projekt enviromentálnej výchovy na školách bude od januára realizovaný pod vedením Základnej školy P. Mudroňa.

VEĽKOLEPÚ VIANOČNÚ VÝZDOBU OKORENÍ I SILVESTER Vianočné trhy, príchod sv. Mikuláša, rozsvietenie vynovenej vianočnej výzdoby i Silvester 2013. To všetko a oveľa viac pripravilo mesto Martin na spestrenie času medzi Vianocami a blížiacim sa koncom roka. Tradičnú vianočnú atmosféru vniesol do ulíc mesta 6. decembra Mikuláš, ktorý zázračným mávnutím palice rozsvietil nielen vianočný stromček na divadelnom námestí, ale i výzdobu mesta.

Šťastné a veselé Vianoce

želá čitateľom redakcia periodika Novinky

Svojimi výrobkami i voňavými produktmi na ľudovú nôtu lákali stánkari a najväčšiu radosť mali najmenší, ktorí si domov odniesli malé sladké odmeny. Program pokračoval v nových priestoroch Mestskej scény, kde bolo pripravené divadelné predstavenie O hlúpom Janovi z dielne divadla Portál.

3D vianočná výzdoba

Koncept vianočnej výzdoby mesta sa kreuje už niekoľko rokov. Ak to rozpočet dovolí, je vždy snahou mesta rozšíriť výzdobu o nové prvky.

Očarujúca 3D vianočná výzdoba v cente mesta zaujala dospelých, deti i zahraničie. Navyše každého podnecuje k tomu, aby si ju odfotil. Foto: Braňo Konečný

Tie sú inštalované prevažne v centre a blízkom okolí. Nezabúda sa však ani na mestské časti. Ako darček pre obča-

Chystáte sa na operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu?

nov i návštevníkov tento rok pribudol pri Miléniu gigantický 5-metrový snehuliak, vianočné brány, hviezdy, nová

NEBOJTE SA PÝTAJTE SA

je i výzdoba pri evanjelickom kostole. Pokračovanie na strane 2

OrthoPilot®

Navigačný systém pre presné umiestnenie kĺbnej protézy

NMT 1800/13

www.orthopilot.cz


novinky

SPRAVODAJSTVO

ZMENY PORIADKU MHD

KRÁTKE SPRÁVY

2

Dňom 15. 12. 2013 došlo k zmenám cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy v Martine, susedných Vrútkach a okolitých obciach. Nasledovné zmeny sa týkajú spojov č. 10, 11, 23, 27, 30, 31, 40 a aj 41. Na viacerých spojoch došlo k úprave jazdnej doby v niektorých úsekoch a z tohto dôvodu by si cestujúca verejnosť mala skontrolovať odchody spojov, ktoré využívajú. Odchody autobusových liniek sú posunuté len o pár minút skôr, či neskôr, ale i to pri nevedomosti o zmene môže spôsobiť problémy. Nové cestovné poriadky sú zobrazené na stránke mhdmartin.sk od 15. decembra.

DO RIEČIN PO NOVOM CHODNÍKU V mesiaci október bolo vybudované nové verejné osvetlenie popri Bažinovom potoku. Donedávna chýbajúce verejné osvetlenie v zmysle povolenia od Okresného úradu – Odboru starostlivosti o životné prostredie pozostáva z 5 ks osvetľovacích stožiarov. Rekonštrukciou prešiel aj tunajší chodník s dĺžkou 120 m a šírkou 1,5 m, ktorého povrch po novom tvorí zámková dlažba. Chodník pre peších spája ul. Gorkého a Riečiny a je pokračovaním existujúceho a ľuďmi využívaného chodníka od OC Tulip na ul. Gorkého. Investičná akcia sa zrealizovala na základe požiadavky výboru mestskej časti Záturčie.

VÝVOZ ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV Spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o., bude počas vianočných sviatkov vyvážať komunálny odpad v zmenených termínoch. Na Štedrý deň sa vývoz uskutoční. V Prvý sviatok vianočný, t. j. 25. decembra, sa odpad vyvážať nebude. Vývoz sa ale uskutoční v dňoch 26., 27. i 28. decembra. Vývoz 1. januára 2014 - na Nový rok bude realizovaný nasledujúci deň, t. j. 2. 1. 2014, 2. januára 2014 bude vývoz realizovaný nasledujúci deň, t. j. 3. 1. 2014 a 3. januára 2014 bude vývoz komunálneho odpadu realizovaný nasledujúci deň, t. j. 4. 1. 2014. V prípade záujmu vám bližšie informácie podajú na tel. čísle 037/4211333. Ako bude vyzerať mesto a najmä okolie stojísk na smetné nádoby počas Vianoc, bude však aj vizitka nás všetkých.

VEĽKOLEPÚ VIANOČNÚ VÝZDOBU OKORENÍ I SILVESTER Dokončenie zo strany 1 Rozprávkovým 3D kvetom ožilo Vajanského námestie. „Pán primátor a mesto Martin sa i takýmto spôsobom snaží spríjemniť čas Vianoc obyvateľom mesta. Vďaka tejto výzdobe sa mesto Martin preslávilo aj v zahraničí. A všade sa hovorí, že sme boli prvé mesto na Slovensku, ktoré poňalo vianočnú výzdobu trojrozmerne,“ uviedol Róbert Dúbravec, riaditeľ ÚHA mesta Martin.

Úradovanie vandalov

Len pár hodín po rozsvietení výzdoby, o 3.35 hod., hliadka Mestskej polície mesta Martin pri pravidelnej obchôdzke v intervale maximálne 1,5 h na Námestí S. H. Vajanského zistila poškodenie vianočnej výzdoby, tzv. svietiaceho lotosového kvetu. „Na predmetnej výzdobe boli zlomené tri lupene a ďalšie dva boli zohnuté. Hliadka zistila, že k poškodeniu muselo dôjsť v čase od 2.20 do 3.30 hod., pretože počas predchádzajúcej kontroly výzdoba poškodená nebola. Vzhľadom na to, že vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci, bola na miesto privo-

Obrovský lotosový kvet zdobil Námestie Vajanského len pár hodín.

laná hliadka PZ, ktorá vykonala predbežnú ohliadku. Na mieste sa nepodarilo zistiť skutočnosti, vedúce k odhaleniu páchateľa,“ uviedol náčelník MsP v Martine Igor Húska. „Je nám veľmi ľúto poškodenia vianočného kvetu hneď v prvý deň po jeho osadení. Naším zámerom bolo rozšíriť vianočnú výzdobu aj k evanjelickému kostolu a na Nám. S. H. Vajanského. Bohužiaľ, po oprave poškodeného prvku sme už vianočný lotos presunuli na námestie pod ochranu kamerového systému. Mrzí nás to o to viac, že okamžite po rozsvietení výzdoby sme dostávali pozitívne ohlasy nielen zo strany

JESENNÝ ZBER PAPIERA V termíne od 1. do 31. 10. 2013 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o., tradičnú súťaž v zbere papiera pre základné školy v regióne Turca. Cieľom súťaže bola predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. Z 21 oslovených základných škôl sa ich do súťaže prihlásilo 16. Približne 4 000 žiakov v rámci súťaže vyzbieralo takmer 50 000 kg papiera. ZŠ Jahodnícka s najväčším množstvom nazbieraného papiera vyhrala školské alebo športové potreby v hodnote 100 eur. Rovnakú sumu na školské alebo športové potreby získala ZŠ s MŠ Sklabiňa za najväčšie množstvo papiera v kg na jedného žiaka. Triedou s najväčším množstvom nazbieraného papiera je 5. A zo ZŠ Slovenské Pravno. Odtiaľ je i výherca Kristián Páleš, ktorý za 1 617 kg doneseného papiera vyhral mobilný telefón. Monumentálny 5-metrový snehuliak láka najmä deti. Foto: Braňo Konečný

Martinčanov, ale prakticky z celého sveta, kontaktovali nás napr. ľudia zo Srbska, Rakúska či vzdialenej Ameriky. Pevne veríme, že ostatné prvky ostanú neporušené a budú naďalej rozsvecovať radosť nielen v očiach tých najmenších,“ netajila sklamanie Katarína Katinová, prednostka MsÚ v Martine.

Výnimočný Silvester

Koniec roka 2013 budú môcť Martinčania, ale i široká verejnosť, opäť prežiť aj na Divadelnom námestí. O zábavu sa postarajú hosťujúce i domáce martinské skupiny a pripravená je i videodiskotéka, ktorá odštartuje pár minút po odbití polnoci. Práve posledné minúty roka budú prebiehať netradične. „Klasický ohňostroj za tisícky eur, sprevádzajúci prelom rokov, nahradíme niekoľkonásobne lacnejšou novinkou. Myslím si, že na Slovensku ako prví na Silvestra použijeme digitálny ohňostroj, tzv. videomapping. Je to čarovná a neskutočná technológia, ktorou sa budovy menia na transformery. Rozkladajú sa a skladajú, takto sa bude meniť a transformovať naša budova Milénia. Týmto spôsobom bude rozhýbaná a animovaná. Vznikne z toho zaujímavé umelecké dielo. Určite to bude silný zážitok,“ priblížil novinku Jakub Kováč, riaditeľ Centra kultúry Martin.


číslo 24/2013

SPRAVODAJSTVO

Mesto Martin a Turistická informaŸná kancelária mesta Martin spolu s detským rytierom Martinkom vyhlasuje VÝTVARNÚ RODINNÚ SÚmAŽ

OD ADVENTU DO TROCH KRÁDOV V TURCI

3

SLOVÁCI Z BÁČSKEHO PETROVCA SA PRIŠLI RADIŤ DO MARTINA

CieÚ súąaže: Prostredníctvom rôznych výtvarných techník zachytią tradície a náladu Vianoc oŸami detí. Trvanie súąaže: 9. 12. 2013 – 6. 1. 2014 ڟastníci: 1.kategória – deti MŠ s rodiŸmi 2.kategória – deti ZŠ s rodiŸmi Výtvarné formy: @ubovoűná technika (kresba, maűba, grafika, koláž alebo ich kombinácia – napríklad fotky alebo obrázky s kresbou, lepenie ...). Fantázii sa medze nekladú. Veűkosƛ formátu – minimálne A4, poēet strán – minimálne 3, typ väzby neobmedzený (hrebeŸová, lepenie, ruēná výroba)

Svoje diela môžete doniesƛ osobne do TIK-u alebo na Mestský úrad (Informácie - na prízemí) s oznaēením Súƛaž Turistickej informaēnej kancelárie. Nezabudnite pripísaƛ meno, priezvisko a telefonický kontakt. Posledný deŸ prihlásenia diel do súƛaže je 8. 1. 2014. Vyhodnotenie prác: do 15.1.2014

Všetky práce budú vystavené poēas mesiaca január – február vo vestibule Mestského úradu a traja najlepší z každej kategórie budú odmenení vecnými cenami.

Téma súąaže: „Ako trávila naša rodina v Turci Ÿas od Adventu do Troch kráÚov“ Predstavenie rytierovi Martinkovi oŸami detí toho najlepšieho, najzaujímavejšieho, Ÿo prežili a videli poŸas tohto nádherného Ÿasu formou leporela.

Delegácia z Vojvodiny na pracovnom stretnutí na radnici mesta Martin.

Do Martina zavítali vzácni hostia z Vojvodiny. Delegáciu tvorili traja bývalí primátori Pavel Zima, Vladimír Turan a Ondrej Benka. Prišli rokovať, ale aj priateľsky pozdraviť svojho staršieho brata, ako mesto Martin nazývajú. Na tri dni do Martina prišli traja bývalí primátori Báčskeho Petrovca Pavel Zima, Vladimír Turan a Ondrej Benka. Cieľom ich stretnutia bolo dohodnúť sa o budúcej spolupráci mesta Martin s mestom Báčsky Petrovec, ktorý práve prechádza predvstupovými rokovaniami a integráciou do Európskej únie. Delegácia absolvovala viaceré rokovania i exkurziu po Necpalských prameňoch. „Mesto Martin má viacero partnerských miest, ale keďže v Báčskom Petrovci žijú Slováci, ktorí tvoria národnostnú menšinu v Srbsku, je našou morálnou povinnosťou im pomáhať, a preto som veľmi rád, že môžeme práve tomuto mestu pomôcť s predvstupovými rokovaniami a prípravami Srbska na vstup do EÚ, keďže my sme už toto všetko absolvovali a čerpáme prostriedky z Európskej únie. Aj naši rodáci zo Srbska chcú byť pripravení a chcú mať inú štartovaciu pozíciu ako okolité obce, pretože iba tí, čo budú pripravení, budú čerpať finančné prostriedky a my im v tomto chceme pomôcť,“ vysvetlil pomoc primátor mesta Andrej Hrnčiar. „Budeme schvaľovať novú zmluvu o spolupráci, ktorá bude predložená na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, a potom budú vytvorené komisie pre určité oblasti. Budeme veľmi ochotní

im pomôcť s čímkoľvek budú potrebovať, nakoľko sme si veľmi blízki a nazývajú nás svojimi staršími bratmi,“ dodal primátor. „Ide o naše prvé kroky smerom k EÚ, a preto by sme chceli vedieť, či nás mesto Martin podporí v spoločných projektoch. Ak sa chceme uchádzať o vstup do EÚ, je podmienkou, aby sme mali partnera vo vnútri Európskej únie. Momentálne vedieme rokovania s EÚ, a jednou z najdôležitejších podmienok je budovanie infraštruktúry, a teda výstavba priemyselných parkov, kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu,“ vysvetlil Vladimír Turan, riaditeľ Komunálneho podniku JKP „Progres“ Báčsky Petrovec. „Naša spolupráca s mestom Martin je plánovaná na viacero rokov, a my by sme ju v budúcnosti chceli pozdvihnúť na ešte vyššiu úroveň, a to na úroveň okresu, aby sme mohli spolupracovať na europrojektoch. Pre našu republiku je veľmi dôležitý január, kedy začínajú rokovania o vstupe do EÚ, čiže sa bude upravovať aj zákonná legislatíva. Ale my sme už teraz pripravení čerpať eurofondy tak, aby to bolo prospešné pre občanov Báčskeho Petrovca i Martinčanov,“ uviedol Ondrej Benka, súčasný námestník primátora Báčskeho Petrovca. Dvojstranu pripravilo mesto Martin


4

novinky

TÉMA

ČAROVNÁ ZIMA V REGIÓNE TURIEC-KREMNICKO Zimná príroda v horách Veľkej a Malej Fatry a Kremnických vrchov vytvára prekrásne scenérie, návštevníkom sa ponúkajú nádherné výhľady, ktoré sú neopakovateľným zážitkom. Tieto dary a ich propagáciu si vzala za svoje Oblastná organizácia cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO, ktorej členmi sú mesto Martin, mesto Turčianske Teplice, KLASTER-TURIEC – združenie cestovného ruchu, Technické služby, s. r. o. Turčianske Teplice, mesto Kremnica a KREMNICA REGION – združenie turizmu. Iniciátorom založenia OOCR TURIEC–KREMNICKO bolo práve mesto Martin a zima ponúka jedinečný priestor a možnosť prezentovať širokú ponuku v nej združených stredísk. Aktuálne informácie o cenách skipasov a skibusov počas zimných prázdnin a iné aktuality nájdete na stránkach jednotlivých stredísk.

Bohatá a pestrá ponuka

TURIEC-KREMNICKO v zime ponúka predovšetkým vynikajúce možnosti zjazdového lyžovania v štyroch významných lyžiarskych strediskách: lyžiarske stredisko Jasenská dolina, Snowland Valčianska dolina, Ski Arena Skalka a Winter Park Martinky Martinské Hole. Turčianske strediská na-

tiku. Ich srdcom je Skalka. Tu sa zbiehajú všetky bežecké stopy z každej strany sveta v celkovej dĺžke 58,3 km. Najvýznamnejším medzinárodným podujatím je vytrvalostný beh na lyžiach – Biela stopa, 41. ročník ktorej sa uskutoční 24. – 26. januára 2014.

Jasenská dolina

Pod severnými svahmi vrchu Lysec si milovníci zimných športov v Jasenskej doline môžu vychutnať nielen lyžovanie a bežecké lyžovanie, ale aj turistiku, skialpinizmus, snowboarding či sánkovanie. Lyžiarske stredisko vhodné pre rodiny s deťmi, ležiace len 12 km od Martina, ponúka tri upravované a zasnežované trate v dĺžke 7 km. Dopravu zabez-

Prekrásna prírodná scenéria na Martinských holiach.

viac ponúkajú lyžovačku so spoločným skipasom Turiec. Spolu ponúkajú 29 km zjazdoviek rôznej náročnosti, prevažne zasnežovaných technickým snehom, 21 vlekov a 4 lanovky s celkovou prepravnou kapacitou takmer 22 000 osôb za hodinu. TURIEC-KREMNICKO je významným regiónom pre bežecké lyžovanie. Hlavne Kremnické vrchy sú rajom pre lyžiarsku turis-

pečuje štvorsedačková lanovka a vleky, v blízkosti ktorých sa nachádza snowtubing, lyžiarska škola aj škôlka, požičovne, bufety, reštaurácia, infocentrum, ako i bezplatné veľkokapacitné parkovisko. Tohtoročnou novinkou je spustenie obľúbenej prevádzky Lehota-Lysec.

Valčianska dolina

Lyžiarske stredisko Snowland na úpätí Lúčanskej časti Ma-

Vyhľadávané bežecké trate v stredisku Skalka.

lej Fatry je od Martina vzdialené 12 km. Jeho typickým znakom je celoročná prevádzka, zameraná na aktívny oddych. Stredisko s prevýšením 320 m ponúka návštevníkom okrem pestrej palety ubytovania 4,7 km upravovaných i umelo zasnežovaných zjazdoviek, obsluhovaných štvorsedačkovou lanovkou a štyrmi vlekmi. Na svoje si tu však prídu aj vyznávači bežeckého lyžovania či snowboardisti. Pri svahoch sú reštaurácie, bufety, požičovňa, servis lyží, ako aj škola lyžovania a snowboardingu.

Slovensku. Vďaka svojej polohe je známe dlhou jarnou lyžovačkou, bohatou snehovou nádielkou, upravenými traťami a nezabudnuteľnou prírodnou scenériou a výhľadmi. V stredisku je k dispozícii šesťsedačková lanovka a päť vlekov. Viac ako 9 km zjazdoviek dokáže uspokojiť viac i menej náročných lyžiarov. Kompletne vybavené stredisko ponúka ubytovanie, reštauráciu, niekoľko bufetov, ski servis, požičovňu či školu pre začiatočníkov a deti, pre ktoré sú svahy rovnako príťažlivé.

Ski Arena Skalka

Kultúra i relax

Stredisko Skalka Arena v blízkosti kráľovského banského mesta Kremnica s nadmorskou výškou 1 252 m láka lyžiarov ôsmimi zjazdovkami s dĺžkou tratí 5,5 km. Všetky trate sú pravidelne upravované, a preto spĺňajú podmienky i pre najnáročnejších lyžiarov. Celková prepravná kapacita strediska je 4 650 osôb za hodinu, o čo sa starajú štyri lyžiarske vleky a štvorsedačková lanovka. Stredisko navyše ponúka viac ako 60 km bežeckých tratí, upravovaných na voľnú i klasickú techniku.

Winter Park Martinky Martinské Hole

Lyžiarske stredisko na Martinských holiach v nadmorskej výške 1 150 – 1 456 m je jedným z najstarších a najvýznamnejších lyžiarskych stredísk na

Zimný pobyt v regióne TURIEC-KREMNICKO je možné vhodne doplniť návštevou kultúrno-historických pamätihodností – múzeí, galérií miest Martin, Turčianske Teplice a Kremnica. Aktívny oddych a relax ponúkajú rôzne relax a wellnes centrá. V regióne sú okrem výborných podmienok na horskú turistiku i možnosti korčuľovania, kúpania, prechádzok na snežniciach so sprievodcom, jazdy na koni či gastronomických zážitkov.

Jednoznačné poslanie

Poslaním OOCR TURIEC-KREMNICKO je podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Turiec a Kremnicko a koordinovať činnosť jej členov a partnerských organizácií tak, aby sa podnikanie v cestovnom ruchu i v tomto regióne stalo úspešným a efektívnym a táto turistická destinácia sa v rámci trhu cestovného ruchu stala rozpoznateľnou a jedinečnou. Potenciál regiónu je veľmi silný a rozmanitý. Región oplýva bohatými kultúrno-historickými tradíciami, prírodnými krásami, minerálnymi a termálnymi prameňmi, prežívajúcimi folklórnymi tradíciami, múzeami, pre cestovný ruch významnými baníckymi tradíciami a nemeckými osídlením s uchovanou typickou kultúrou, a k tomu vybudovanú infraštruktúru, hlavne v segmente zimného cestovného ruchu (lyžiarske strediská Jasenská dolina, Martinské hole, Valčianska dolina, Skalka), kúpeľníctva, vysokohorskej pešej turistiky, ale najmä cykloturistiky.

TOP ATRAKCIE REGIÓNU: geografický stred Európy lyžiarsky región Skalka – najväčšia sieť bežkárskych tratí na Slovensku unikátne národné parky Malá a Veľká Fatra Martin – kultúrne centrum Slovákov a centrum múzejníctva Turčianske Teplice – kúpeľné centrum Turca Zlatá Kremnica – centrum mincovníctva a baníctva


číslo 24/2013

SPRAVODAJSTVO

5

ZACHRÁŇME TURČIANSKU KALVÁRIU

Jedinečná Turčianska kalvária v Kláštore pod Znievom.

Na Divadelnom námestí v Martine bola oficiálne odprezentovaná celoslovenská verejná zbierka na rekonštrukciu Kalvárie v Kláštore pod Znievom pod záštitou poslanca NR SR Andreja Hrnčiara.

MULTIKULTÚRNY PROJEKT POKRAČOVAL ĽAHKOU TURISTIKOU Mesto Martin spolu s Martinským rodinným centrom zorganizovali v rámci Projektu viacgeneračnej a multikultúrnej spolupráce ďalšiu aktivitu. V sobotu 19. októbra zorganizovalo mesto Martin spolu s Martinským rodinným centrom v rámci Pilotného projektu viacgeneračnej a multikultúrnej spolupráce ľahkú turistiku na Kolóniu Hviezdu, ktorá bola spojená s opekačkou. Aktivita bola zamera-

Projekt viacgeneračnej a multikultúrnej spolupráce naplnil ďaľší zo svojich cieľov.

ná na mladé rodiny s deťmi a zmysluplné trávenie voľného času. Okrem nenáročnej turistiky sa deti navzájom spoznávali, pomáhali pri príprave

ohňa a každé si opieklo špekačku. Vďaka slnečnému počasiu a dobrej nálade sa mladé rodiny rozhodli predĺžiť si trasu ešte po ceste SNP.

„Zachráňme jedinú Turčiansku kalváriu“ je heslom celoslovenskej verejnej zbierky na rekonštrukciu historickej Kalvárie v obci Kláštor pod Znievom. Cieľom zbierky, ktorá bola oficiálne spustená 1. decembra, je aspoň čiastočne zrenovovať národnú kultúrnu pamiatku a významné pútnické miesto, ktoré je v súčasnosti v havarijnom stave. „Kalvária v Kláštore pod Znievom je jedinou historickou kalváriou v Turci a je súčasťou takmer 400-ročného pútnického miesta. Až doteraz sa ju podarilo zachovať takmer v pôvodnej podobe. V minulosti sa o jej zachovanie zasadili významné osobnosti. Teraz je rad na nás, aby sme sa nestali generáciou, ktorá vlastnou nečinnosťou o túto historickú pamiatku príde,“ hovorí Erika Cintulová zo združenia Priatelia Znieva, ktoré zbierku organizuje. Verejná zbierka sa koná pod záštitou poslanca Národnej rady Andreja Hrnčiara, ktorý sa pri príležitosti jej odštartovania vyjadril: „V názve mesta Martin je akoby skryté anglické slovo ‚art‘ – – umenie. Umeniu pomáhať nás učí i ten, ktorého meno zdobí

naše mesto, svätý Martin. Preto podporujem organizátorov národnej zbierky a pomáham pri záchrane Národnej kultúrnej pamiatky, Kalvárie v Kláštore pod Znievom. Hovorí sa, že kto nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť. Preto je našou povinnosťou zachovať pre budúcnosť ďalších generácií a národa vzácne artefakty našej histórie, medzi ktoré kláštorská kalvária určite patrí.“ Verejná zbierka bude prebiehať dvanásť mesiacov, počas ktorých, ako dúfajú organizátori, sa Kalvária začne priebežne opravovať. Verejnú zbierku podporujú aj niektoré známe osobnosti, ako napríklad banskobystrický diecezný biskup, Mons. ThDr. Marián Chovanec, PhD., hudobník Peter Lipa, akademický maliar Ladislav Záborský, ktorý žije v Martine, herečka Jana Oľhová či humorista Rasťo Piško. Na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky môžete prispieť dobrovoľným finančným príspevkom na číslo účtu 4300051115/3100 alebo odoslaním darcovskej sms v hodnote 2 eurá s heslom DMS ZNIEV na číslo 877. Zbierku podporili Fórum donorov, Tlačiarne P+M, Rádio Rebeca, Novinky, Vlmedia, Turčianske noviny MY, Rádio LUMEN, TV LUX a spoločnosť Neografia, a. s. Bližšie informácie o zbierke a fotodokumentáciu nájdete na www.priateliaznieva.sk. Dvojstranu pripravilo mesto Martin


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA PO NOVOM

MESTO MARTIN POZÝVA NA PODUJATIA

Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci rozhodli, že projekt enviromentálnej výchovy na školách bude od januára realizovaný pod vedením Základnej školy P. Mudroňa. Z rozpočtu mesta na rok 2014 na projekt pre deti vyčlenili 50 000 eur. Druhou alternatívou pri rozhodovaní bolo transformovanie enviromentálnej výchovy pod CVČ Kamarát.

DECEMBROVÉ PODUJATIA mesta Martin 19. 12.2013 štvrtok o 14.30 h VIANOČNÝ POCHÔDZKOVÝ KONCERT námestím v podaní Dychovej hudby Turčianka

21. 12.2013 sobota o 20.00 h Mestská scéna, M.R. Štefánika 54

VIANOČNÉ TOUR SZIDI TOBIAS & band

Vstupné: 15 €, držitelia Mestskej karty Martin 13 €

Cieľom environmentálnej výchovy žiakov základných a stredných škôl je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré im umožnia chrániť a zlepšovať životné prostredie. Organizačne sa táto prierezová téma začleňuje do viacerých predmetov. Aj preto sa mesto Martin i poslanecký zbor po mnohých rokovaniach priklonili k alternatíve transferu envirovzdelávania pod záštitu Základnej školy P. Mudroňa. Ministerstvo školstva SR schválilo dňa 15. apríla 1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1. 9. 1996 učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné školy a stredné školy, tzv. Environmentálne minimum.

Netajili nadšenie

„Som šťastný, že environmentálna výchova je v základných školách jednou z prierezových tém, ktoré sú obsahom vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Na Slovensku toto netradičné a praktické vzdelávanie detí dostalo práve v Martine zelenú. Projekt environmentálnej výchovy vedie deti k pozitívnemu vzťahu k prírode a životnému prostrediu prostredníctvom priameho kontaktu s prírodným pro-

stredím. Vo februári sme mu odsúhlasili záchranné koleso v podobe grantu 10 000 eur, čo však stačilo len do konca minulého školského roka. Po niekoľkomesačných rokovaniach na martinskej radnici, na mestskom zastupiteľstve a komisii kultúry, školstva a vzdelávania sa nám podarilo presvedčiť poslancov MsZ v Martine, že projekt environmentálnej výchovy má tradíciu, kvalitu a pedagogická verejnosť a hlavne deti ho chcú. Našťastie, vôľa a aj financie v rozpočte mesta (50 000 eur) sa našli a tak bude od 1. 1. 2014 environmentálna výchova realizovaná pod ZŠ Ul. P. Mudroňa na troch elokovaných pracoviskách krásnej prírody Turca v Turčianskej Štiavničke, Turčianskom Petre a Blatnici pre 3000 martinských detí. Poďakovanie za záchranu projektu environmentálnej výchovy patrí primátorovi mesta A. Hrnčiarovi, poslancom MsZ, členom komisie kultúry, školstva a vzdelávania a riaditeľovi ZŠ Ul. P. Mudroňa J. Krížovi. Som hrdý na to, že martinské deti budú mať na všetkých školách popri dopravnej aj environmentálnu výchovu, čo nám môžu závidieť deti aj učitelia na celom Slovensku,“ povedal Bruno Horecký, predseda Komisie kultúry, školstva a vzdelávania pri MsZ v Martine. Stranu pripravilo mesto Martin

19. 12.2013 štvrtok o 17.00 h Divadelné námestie

VIANOČNÝ KATALÓG

Adventný program Evanjelického gymnázia v Martine

20. 12.2013 piatok o 16.30 h Divadelné námestie

31. 12.2013 utorok o 21.00 h Divadelné námestie

SILVESTER 2013

RASŤO NOVOTNÝ S KAPELOU, GASTROJAZZ, VIDEODISKOTÉKA S JÁNOM HALIENOM, VIDEOMAPPING

ŽIVÝ BETLEHEM

Divadelné stvárnenie betlehemského príbehu narodenia Ježiša Krista ochotníkmi z farnosti Kláštor pod Znievom a zo Znievskeho rado(sť)dajného divadla a živými zvieratami

Viac na www.martin.sk

Zmena programu vyhradená.

Organizátori:

SMS-ky od mesta už dostáva 2 505 občanov Čo? informácie o meste a mestskom úrade, SMS Infokanál

Deti z Turca počas pútavých aktivít enviromentálnej výchovy. Foto: archív CVČ Turčianska Štiavnička

krízové a kalamitné situácie, uzávierky a opravy ciest, stretnutia poslancov s občanmi, kultúrne a spoločenské podujatia

Registrácia: na stránke www.martin.sk/sms zadať svoje telefónne číslo alebo poslať sms správu s textom:

IKmedzeraMARTINmedzeraREGmedzeraMARTINmedzeraULICA medzera na telefónne číslo 0902 020 707


číslo 24/2013

PORADŇA

7

S BOLESŤAMI KĹBOV SA DÁ BOJOVAŤ Naše kĺby sú dennodenne vystavované veľkej záťaži. Kolená nesú celú našu telesnú hmotnosť a spolu s bedrami patria medzi najviac namáhané kĺby v našom tele. Opotrebovanie kolenného kĺbu, takzvaná artróza, je najčastejším ochorením. Artróza môže byť dôsledkom opotrebovania kĺbovej chrupavky vekom, ktoré vedie k bolestiam a obmedzeniu pohybu. Ide o ochorenie, ktoré vzniká následkom úrazu, alebo sa vyvíja opotrebovaním či systémovým ochorením (reumatizmus, dna a podobne). Navyše sa netýka iba populácie nad 65 rokov, ale aj mladých ľudí a športovcov. Vo veku 70 rokov artróza postihuje až 90 percent ľudí. Príčiny opotrebovania môžu byť vrodené alebo ich pacienti získajú v priebehu života. Konkrétne ide o deformácie nôh (nohy do O alebo nohy do X), staré zranenia alebo zápaly v kolennom kĺbe. V prípade, že je artróza už v pokročilom štádiu, trpíte silnými bolesťami aj v noci a konzervatívna liečba nie je dostatočne účinná. Vtedy prichádza do úvahy implantácia umelého kĺbu, tzv. endoprotézy. Kĺbová náhrada zastupuje zničené časti kĺbu a je vnímaná podobne ako zdravý ľudský kĺb. Pre kvalitu života pacienta a životnosť umelého kĺbu je kľúčová presnosť operácie. Operácia, ktorá je riadená počítačom, patrí k najmodernejším operačným technikám. Zvyšuje presnosť operácie kolennej náhrady približne z 80-tich až na 95 percent, čím narastá aj životnosť a funkčnosť umelého kĺbu. Každý človek je iný. A to ešte vo väčšej miere platí o jeho kolenách! Počítačom riadená operácia počíta s každou veľkosťou a tvarom tela pacienta a umožňuje chirurgovi použiť niečo ako mini GPS systém. Počítač mapuje polohu kostí, ktoré tvoria kolenný kĺb každého pacienta, pomocou senzorov. Tie sú umiestnené na oboch stranách kolena a na obrazovke počítača

poskytujú detailný obraz vytvorený v reálnom čase. Dané informácie chirurgovi pomáhajú naviesť implantát presne na svoje miesto. Navigačné systémy ako je Orthopilot však operáciu nevykonávajú! Nenahradzujú kvalifikáciu a skúsenosť vášho operatéra, ale sú neoceniteľným nástrojom, ktorý zlepšuje výsledky operácií celkovej náhrady kolena. O tom, čo sa dá s nepríjemným ochorením ako je artróza robiť a aké ma moderná medicína riešenia pre pacientov, hovorí jeden z popredných špecialistov v odbore ortopédie Profesor Tomáš Trč z Fakultnej nemocnice Motol v Prahe.

Ako vlastne človek zistí, že jeho zdravotné problémy súvisia s artrózou kĺbov? Verte mi, že to zistí relatívne ľahko. Kĺby začnú po námahe bolieť alebo sa začnú meniť (napr. opúchať) – to je signálom, že niečo nie je v poriadku. Človek by vtedy mal vyhľadať odbornú pomoc, najlepšie ortopéda alebo reumatológa. Tí potom na základe klinického vyšetrenia a röntgenového snímku zistia závažnosť zmien, ktoré sa udiali na kĺbe a zaradia poškodenie kĺbu do jedného zo štyroch stupňov.

Ako prebieha samotné vyšetrenie? Čo všetko zahŕňa a ako dlho trvá? Prehliadka sa nijako nelíši od bežných klinických vyšetrení. Zisťuje sa, ako kĺb vyzerá, aká je jeho pohyblivosť, ako sa správa pri záťaži a na ktorých miestach je pre pacienta bolestivý. Potom ortopéd vykoná rádiologické vyšetrenie,

a ak potrebuje pre stanovenie diagnózy detailnejšie informácie, urobí naviac CT, ultrazvukové vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu. Artróza kĺbov sa totiž netýka iba kostí, ale aj mäkkých tkanív v ich okolí. Na všetky otázky, samozrejme, röntgenový snímok lekárovi neodpovie.

Keď budeme hovoriť konkrétne o endoprotézach kolien, prípadne o bedrových kĺboch, ako dlho umelé kĺby v tele vydržia a aký vplyv na ich životnosť majú schopnosti operatéra? Na to je veľmi ťažké odpovedať, pretože každý prípad je iný. Dalo by sa povedať, že tak ako s nimi pacienti zaobchádzajú, tak dlho im vydržia. Endoprotéza vydrží priemerne desať rokov a viac. Kolenné endoprotézy vydržia zvyčajne o niečo dlhšie než bedrové, ale je to naozaj individuálne. Výnimkou nie sú ani pacienti, ktorí majú endoprotézu dlhšie ako dvadsať rokov a stále im veľmi dobre slúži. Druhá časť otázky je zásadná. Najdôležitejšie je, ako je endoprotéza umiestnená a ako je pacientovi voperovaná. Závisí od toho životnosť náhrady. Pokiaľ je endoprotéza zle umiestnená, je úplne jedno, či je to vysoko kvalitný, alebo priemerný implantát. Samozrejme, že implantát môže zlyhať. Je to mechanická vec a môže sa zlomiť alebo môže dôjsť k inému mechanickému zlyhaniu. Je to však niečo, čo sa dá riešiť a stáva sa to skôr výnimočne.

Podľa čoho sa vlastne posudzuje kvalita implantátu? Implantát sa posudzuje podľa toho, z akého materiálu je vy-

robený, aký má dizajn, nakoľko presné je inštrumentárium využívané pri operácii a hlavne podľa toho, aký úspešný je vo vlastnom používaní, teda ako dlho funguje v ľudskom tele bez problémov. Drahý implantát neznamená automaticky kvalitnejší, ale celkom logicky sa to od neho očakáva. Existujú napríklad implantáty, ktoré sú veľmi jednoduché a nie príliš sofistikované a napriek tomu, ak sú v rukách skúseného operatéra, vydržia pacientovi veľa rokov. Na druhej strane, existujú veľmi drahé implantáty zo špeciálnych zliatin, ktoré sú predurčené k tomu, aby vydržali pacientovi desiatky rokov. Ak ich však implantuje niekto neskúsený, môže sa stať, že vydržia len pár rokov a pacient musí ísť na reoperáciu. Máme však k dispozícii registre, v ktorých sú evidované implantáty od rôznych výrobcov v mnohých krajinách a môžeme tak sledovať, nakoľko je určitý implantát spoľahlivý, či sa pri ňom vyskytujú komplikácie a ak áno, tak akého typu a podobne.

Môžete nám priblížiť, do akej miery sa ľuďom zmení život po úspešnej operácii (kolena, bedrového kĺbu, ramena)?

Majú títo ľudia nejaké obmedzenie, alebo môžu fungovať rovnako, ako keď boli zdraví? Život sa im zmení významne. Pacienti, ktorí sa rozhodnú podstúpiť úplnú endoprotézu alebo im to niekto odporučí, totiž mávajú veľké bolesti a obmedzený spoločenský život. Zle spia, trpia duševnými problémami a väčšinou majú celý rad sekundárnych zdravotných komplikácií, ktoré s problémom súvisia. Po správne vykonanej náhrade by nemali trpieť žiadnymi bolesťami a mali by žiť prakticky rovnaký život, aký žili pred tým, než sa u nich artróza kĺbov prejavila. Aj tak by mali na seba dávať väčší pozor a nepreháňať to so záťažou. Je to slobodné rozhodnutie každého pacienta. Buď bude opatrný a kĺb mu vydrží dlhšie, alebo bude žiť aktívne, čím bude dochádzať k väčšiemu opotrebeniu implantátu a na reoperáciu pôjde o pár rokov skôr. Je to len a len jeho slobodné rozhodnutie. Pokiaľ teda trpíte bolesťami kolien alebo bedier, nenechajte sa nimi obmedzovať a zbytočne neodkladajte návštevu lekára. Správna liečba, nech už vedie k operácii alebo nie, vám môže zmeniť život.

TIP REDAKCIE Viac informácií nájdete v brožúre pacienta, ktorá je volne prístupná na stránke: www.orthopilot.cz

(tmv)


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENT PRIJAL VEĽVYSLANKYŇU ČR LIVIU KLAUSOVÚ Nová česká veľvyslankyňa na Slovensku Livia Klausová 16. decembra odovzdala prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi poverovacie listiny.

Opustiť Irán mohli slovenskí paraglajdisti po náročných rokovaniach R. Fica a M. Lajčáka.

Ivan Gašparovič ju privítal v rodnej Bratislave a konštatoval, že s Českou republikou má Slovensko nadštandardné vzťahy vo všetkých oblastiach. Spolu s novou ambasádorkou sa zhodli na tom, že blízke vzťahy by sa mohli viac využiť na trhoch tretích krajín. Medzi perspektívne oblasti spolupráce patria aj projekty dopravnej a energetickej infraštruktúry a oblasť obrany. „Som rád, že popri tradične vynikajúcej politickej a ekono-

mickej spolupráci sa nám darí udržiavať aj kultúrnu a ľudskú blízkosť našich národov. Vítame každú iniciatívu na udržiavanie a posilňovanie slovensko-českej vzájomnosti,“ poznamenal prezident. Klausovú ešte v piatok 13. decembra prijal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorému odovzdala kópie poverovacích listín. TASR

TROJICA ODCHÁDZA Z SDKÚDS Predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ-DS Lucia Žitňanská a poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý a Magdaléna Vášáryová odchádzajú zo strany. Svoje rozhodnutie predniesli na rokovaní Prezídia SDKÚ-DS. „Nejasnosť postojov strany, strata obsahu politiky, neschopnosť prijímať rozhodnutia a riešiť situáciu pre mňa znamená, že som opakovane v rozpore s Pavlom Frešom a vedením strany. Ukázalo sa, že tento stav je neriešiteľný a dlhodobo neudržateľný. Lepšie je preto nezaťažovať stranu ani seba zbytočnými konfliktmi a zo strany odísť,“ uviedla na margo svojho odchodu Žitňanská. Či spojí svoju politickú budúcnosť s inou stranou, zatiaľ nevie. „Naozaj je to otázka, ktorou som sa zatiaľ nezaoberala. Nemám predstavu o tom, že by som chcela zaťažiť obča-

nov tým, že by som participovala na ďalšom päťpercentnom projekte. To určite nie,“ uistila. Beblavý podľa vlastných slov nevie ďalej zotrvávať v strane, ktorej najväčším cieľom aj výsledkom je udržanie postu predsedu samosprávneho kraja. K svojmu odchodu zo strany sa vyjadrila aj Vášáryová. Podľa vlastných slov už dlhšie necíti podporu vedenia strany, ale ani členskej základne. O Žitňanskej nespokojnosti sa hovorilo už od času, keď v súboji o predsednícky post prehrala práve s Frešom. TASR

PARAGLAJDISTI KONEČNE DOMA Aj zvyšní dvaja z osemčlennej skupiny slovenských paraglajdistov zadržiavaných v Iráne sú už na Slovensku. Po vyše 200 dňoch ich v piatok 13. decembra krátko po 1.30 hodine priviezol vládny špeciál na bratislavské letisko. Opustiť krajinu mohli po niekoľkohodinových rokovaniach, do ktorých boli zainteresovaní premiér Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Tí sa v Teheráne stretli s hlavným zástupcom iránskeho prezidenta a prvým viceprezidentom Eshákom Džahángírím. Rokovania potom pokračovali na expertnej úrovni. Ako po prílete priblížil premiér Fico, proces ich prepustenia bol veľmi komplikovaný. „Štvrtkový deň ukázal, že sme si tak trošku ťukali na nervy, pretože sme v rámci dohody absolvovali aj stretnutie s viceprezidentom. Potom trvalo ešte niekoľko neuveriteľne dlhých hodín, kým sa nám podarilo vybaviť potrebné povolenia,“ uviedol s tým, že oboch Slovákov síce prepustili, ale nemohli opustiť krajinu. Premiér je presvedčený o tom, že ak by sa SR v tomto neangažovala a nevyvinula maxi-

Miroslav Lajčák, Pavol Šeliga a Marek Stolarčík

málne politické, diplomatické a spravodajské úsilie, tak by určite neboli na slobode, ale čelili by vysokým trestom odňatia slobody. Lajčák doplnil, že situácia v Iráne bola ako šachová partia, pričom bola zložitejšia než sa vo štvrtok (12. 12. 2013), keď tam odlietali, zdala. „Faktom je, že sa tam za podobné záležitosti sedí mnoho rokov vo väzení. Dôležité je, že sa podarilo splniť to, pre čo sme do Iránu išli,“ dodal šéf slovenskej diplomacie. Stolarčík sa po návrate poďakoval za snahu a úsilie tak premiérovi, ministrovi, všetkým zainteresovaným, ako aj rodinám a priateľom. „Je to skvelý pocit, že sme konečne doma,“ povedal po vystúpení z lietadla.

Podmienky, v ktorých ich zadržiavali, opísal ako korektné a správanie k nim za ústretové. Po prepustení šiestich členov ich skupiny mali lepšie aj horšie chvíle, snažili sa však situáciu brať s nadhľadom a optimizmom a verili, že to aj pre nich jedného dňa skončí. Podľa Šeligu mali v posledných týždňoch takmer pravidelný kontakt s rodinou aj veľvyslanectvom SR v Teheráne. Ako poznamenal, pred zatknutím stretli všade priateľských a ústretových ľudí, preto by nechcel svojou skúsenosťou negatívne prispieť k predsudkom voči tejto krajine. TASR


číslo 24/2013

SPRAVODAJSTVO

9

POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET DEFICIT MÁ KLESNÚŤ Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 12. 12. 2013 definitívne schválili rozpočet verejnej správy na budúci rok s plánovaným deficitom na úrovni 2,64 % hrubého domáceho produktu. Za návrh hlasovalo 81 zo 145 prítomných zákonodarcov, proti bolo 62 poslancov. Rozpočet podporili všetci prítomní poslanci vládneho Smeru-SD, odmietli ho, naopak, skoro všetci zákonodarcovia opozičných strán. Hlasovania sa zdržal Štefan Kuffa (OĽaNO), nehlasoval Radoslav Procházka (nezaradený). Schválený štátny rozpočet počíta vďaka zlepšeným daňovým prognózam s hotovostným deficitom na úrovni 3,284 miliardy eur pri príjmoch 14,108 miliardy eur a výdavkoch 17,392 miliardy eur. Pôvodný vládny materiál predpokladal vyšší schodok

na úrovni 3,386 miliardy eur, nižšie príjmy 13,837 miliardy eur aj výdavky 17,223 miliardy eur. Parlament oproti pôvodnému návrhu dodatočne zvýšil napríklad výdavky v kapitole ministerstva školstva o 30 miliónov eur na plnenie nových kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Rezort zdravotníctva získa na poistné platené štátom viac o 52,4 milióna eur. Výdavky na sociálne služby v kapitole ministerstva práce sa zvyšujú o 10 miliónov eur, rezort dopravy zase získa ďalších

91,8 milióna eur na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Najviac z rozpočtu dostane ministerstvo dopravy, a to

2,257 miliardy eur. Výdavky rezortu práce sú plánované na úrovni 2,111 miliardy eur a ministerstva vnútra v

objeme 2,018 miliardy eur. Rezort školstva očakáva výdavky 1,482 miliardy eur, ministerstvo zdravotníctva 1,304 miliardy eur a agrorezort 1,108 miliardy eur. Šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD) vyzdvihol najmä fakt, že sa zlepšuje výber daní, čím sa otáča doterajší dlhoročný trend. V tomto roku sa zlepšil najmä výber dane z pridanej hodnoty. Práve vďaka tomu sa do štátnej kasy podarí vybrať toľko peňazí, ako keby vzrástla DPH o jedno percento. Ďalšie znižovanie deficitu podľa Kažimíra potvrdzuje, že konsolidácia verejných financií pokračuje. TASR

MIROSLAV LAJČÁK: JE POTREBNÉ NÁJSŤ SYSTÉMOVÉ EURÓPSKE RIEŠENIE Európska únia si uvedomuje riziká vyplývajúce z toho, že medzi tisícky migrantov sa môžu vmiešavať aj islamskí teroristi. Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák tak reagoval na varovanie svojej talianskej kolegyne Emmy Boninovej. Podľa nej sa medzi ženy a deti miešajú aj „menej priateľskí“ migranti, pričom môže ísť o bývalých džihádistov, členov al-Káidy či iných skupín. Boninová si myslí, že Únia si nie je plne vedomá bezpečnostného rizika. Podľa jej slov by bolo celkom nezodpovedné, aby EÚ ponechala riešenie problému len na Taliansku. To je totiž kľúčovou tranzitnou krajinou pre ľudí, ktorí utekajú zo severnej Afriky a iných častí sveta pred vojnou a chudobou.

Miroslav Lajčák

O bezpečnostných dôsledkoch ilegálnej imigrácie pre 28-členný blok rokovali v novembri ministri zahraničných vecí. „Bola o tom debata, zatiaľ bez nejakých záverov, aké má Európa nástroje, aby sa voči tomu postavila,“ poznamenal Lajčák

s tým, že ide o začiatočnú fázu diskusie, pričom k sformulovaniu praktickej politiky, ktorá bude mať príslušné nástroje a fi nančné zdroje, je ešte dosť dlhá cesta. Na otázku, či by Slovensko nemalo pomôcť, podobne ako iné štáty v tom, že prijme na svoje územie viac utečencov, reagoval, že SR je v podstate tranzitnou krajinou, pričom migrácia ide ďalej na západ. „Asi by nebolo seriózne, aby sme robili nejaké gestá, že budeme brať ľudí a pritom by nám bolo jasné, že po niekoľkých týždňoch pôjdu inam. Avšak to, že je potrebné nájsť európske riešenie a rozdeliť si ťarchu, to nikto nespochybňuje a Slovensko to podporuje. Ale chce to systémové riešenie,“ upozornil šéf slovenskej diplomacie. TASR

Americkí senátori - republikán John McCain (uprostred), demokrat Chris Murphy (druhý vľavo) a predseda opozičnej strany Sloboda Oleh Ťahnybok (vpravo)

DEMONŠTRÁCIE V KYJEVE POKRAČUJÚ Podľa oficiálnych údajov z ministerstva vnútra sa na provládnom mítingu pri budove parlamentu zúčastnilo asi 15 000 ľudí, na demonštrácii opozície na Námestí nezávislosti bolo približne 18 000 ľudí. Západné médiá však informujú, že na tzv. Majdane bolo do 200 000 prívržencov opozície. Účastníci opozičnej demonštrácie sa vyslovili proti vstupu Ukrajiny do colnej únie s Ruskom a ďalšími bývalými republikami Sovietskeho zväzu. Americký senátor John McCain pred protivládnymi demonštrantmi v Kyjeve vyhlásil, že osudom Ukrajiny je Európa, a dodal, že Ukrajina bude pre

Európu prínosom. „Ukrajina urobí Európu lepšou a Európa urobí Ukrajinu lepšou,“ vyhlásil McCain pred demonštrantmi. V Kyjeve sa počas víkendu konala aj protidemonštrácia prívržencov súčasnej ukrajinskej vlády. TASR


10

novinky

TÉMA

VIANOČNÁ HVIEZDA SVIETI PRE VŠETKÝCH, CHORÝCH I ZDRAVÝCH Deti s diagnózou tuberózna skleróza sa na Mikuláša tešia rovnako ako tie zdravé. So zatajeným dychom čakajú, kedy sa za zvuku zvončekov objaví mýtický deduško s bielou bradou a rozdelí im darčeky. Prekvapené, že existuje, v očiach už majú kopu otázok. Či prišiel zo severného pólu na saniach ťahaných sobmi a či naozaj stihne precestovať celý svet a obdarovať všetky deti. Magická atmosféra zavládla 6. decembra počas mikulášskeho benefičného popoludnia pre deti s tuberóznou sklerózou a inými zriedkavými diagnózami v bratislavskom Zichyho paláci. Program pre deti zabezpečili Alexandra Hudecová s Riou Benkovskou. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Cieľom podujatia v réžii Asociácie tuberóznej sklerózy (ASTUS) s podporou Kliniky detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP), Slovenskej asociácie zriedkavých chorôb (SZACH) a ďalších partnerov bolo upozorniť na situáciu pacientov s touto zriedkavou diagnózou a vyzbierať prostriedky na vybavenie a sprevádzkovanie prvej diagnosticko-terapeutickej miestnosti pre pacientov s tuberóznou sklerózou (TSC) a sprievodnými ochoreniami.

Bohatý program pre malých aj veľkých

Za dobrovoľné vstupné si každý návštevník okrem dobrého pocitu odniesol aj keramickú hviezdičku, symbol vianočného posolstva akcie. Z dobrovoľného vstupného sa podarilo vyzbierať 300 eur, ktoré však na realizáciu projektu 1. terapeutickej miestnosti pre pacientov s TSC nestačia. Deti si počas tvorivých dielní s Riou Benkovskou mohli vyskúšať prácu s papierom a nožničkami či maľovanie na tvár s výtvarníčkou Alexandrou Hudecovou. Tá do dražby okrem grafík a ďalších diel poskytla aj unikátnu kolekciu piatich obrazov, podmaľbu ktorých pripravila so 6-ročnou Ninou s TSC.

Ninka si podľa nej maľovanie užívala, fascinovali ju napríklad zvuky, ktoré pri nanášaní farby vydáva maliarske plátno. Projekt pokračuje a diela stále čakajú na nového majiteľa či majiteľov, ktorí kúpou obrazov podporia pacientov s TSC. Mikuláš pri rozdeľovaní darčekov výstižnými poznámkami pobavil aj rodičov. Vďaka interaktívnej rozprávke v podaní bábkového divadielka Babena sa deti spolu s psíčkom a mačičkou naučili, že pred Vianocami treba upratať, ako sa varí kapustnica a pečú medovníky a ako zabaliť darčeky a ozdobiť stromček. Prekvapením bola krásna poschodová torta, ktorú OZ ASTUS dostalo k 1. výročiu založenia. „Ako zástupca ‚nositeľov zlých správ‘, ktorí musia rodičom povedať, že ich dieťa trpí nevyliečiteľnou chorobou, som rád, že sa do kontaktu s deťmi dostanem aj mimo nemocničných priestorov,“ uviedol prednosta Kliniky detskej neurológie DFNsP, doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. Podľa zakladateľky Barbory Zajačkovej je hlavným cieľom Asociácie tuberóznej sklerózy spájať rodičov detí s TSC, stretávať sa s odborníkmi a poskytovať si navzájom psychickú podporu či vymieňať si skúse-

nosti. „Organizácie združujúce pacientov so zriedkavým ochorením by mali mať každoročnú benefíciu rovnako, ako ostatné diagnózy. Po roku fungovania je to pre nás veľká výzva,“ uviedla organizátorka, ktorú k založeniu OZ ASTUS viedlo práve diagnostikovanie TSC u jej dcéry, dnes 6-ročnej Ninky. Liečebná pedagogička PaeDr. Eva Urbaneková bude viesť prvú diagnosticko-terapeutickú miestnosť pre pacientov s TSC a sprievodnými ochoreniami na Slovensku, ktorá bude slúžiť na socializáciu a zvýšenie kvality života detí i dospelých. Okrem realizácie terapeutických programov ako tvorivé dielne, arteterapia, muzikotera-

pia či animoterapia by zariadenie malo fungovať ako styčný bod medzi primárnou lekárskou starostlivosťou a odborníkmi z oblasti sociálnej starostlivosti či školstva. Náklady na kvalitné vybavenie a prevádzkovanie miestnosti v centrále OZ ASTUS na Súbežnej ul. v Bratislave sa pohybujú v desiatkach tisíc eur a práve sem poputujú prostriedky, získané benefíciou.

z najvýraznejších slovenských saxofonistov, skladateľ Nikolaj Nikitin spolu s Gabrielom Jonášom odľahčili atmosféru jazzovými verziami niekoľkých známych vianočných skladieb. Svojím hlasom deti aj dospelých pohladila Monika Masarovičová z formácie Soulmates. Na záver zazneli vianočné skladby speváka, skladateľa a gitaristu Karola Malého. Všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár.

Hudba lieči

Príjemné popoludnie svojimi vystúpeniami obohatili a vianočne rozochveli známi operní speváci Lenka Máčíková a Ondrej Šeling s klavírnym sprievodom úžasného jazzového hudobníka Gabriela Jonáša. Jeden

Maľovanie na tvár sa deťom veľmi páčilo. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Nezvyčajná diagnóza

V starostlivosti Kliniky detskej neurológie DFNsP na Kramároch je podľa doc. Sýkoru v súčasnosti 33 pacientov s TSC do 18 rokov. Na ochorenie zatiaľ neexistuje komplexná liečba, jednotlivé prejavy a symptómy sa však dajú veľmi dobre manažovať. V dôsledku zriedkavosti ochorenia je prístup k špecifickým liekom v zdravotných poisťovniach možný len pre výnimky. Preto existuje tendencia k združovaniu pacientov a ich rodín do celoeurópskych asociácií. Nádej spočíva v objavení lieku, ktorý by dokázal zamedziť rozvoju ochorenia bez výrazných vedľajších účinkov na organizmus pacienta. (mi)


číslo 24/2013

INZERCIA

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí. Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení. Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy. Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v  jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

NZV 1771/13

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01 tel.: +421 44 434 26 22

11


VÝHODY E-KNÍH! Doba, keď boli elektronické knihy vnímané ako nezvyčajná forma čítania pre technologických nadšencov, je už nenávratne za nami. Na Slovensku sa tešia čoraz väčšiemu záujmu čitateľov a v ponuke najväčšieho internetového kníhkupectva Martinus.sk ich počet z pár desiatok titulov stúpol na tisíce e-kníh, ktoré je možné okamžite stiahnuť a čítať.

 e-kniha je digitálna forma knihy, na čítanie ktorej je možné využiť prakticky akékoľvek zariadenie od  čítačky, cez  počítač až po tablet či smartfón,  e-knihy sú lacnejšie, spravidla minimálne o  30 % v  porovnaní s  tlačenou verziou,  v e-knihe je možné zväčšovať či zmenšovať písmo pre maximálny komfort pri čítaní,  e-knihu je možné zakúpiť, stiahnuť a začať čítať okamžite,  v jednej čitačke alebo tablete môžete mať stovky či tisíce e-kníh stále so sebou,  špecializované čítačky e-kníh sú vybavené displejom podobným papieru s „elektronickým atramentom“, vďaka čomu šetria zrak aj batériu, ktorá na jedno nabitie vydrží až niekoľko týždňov.

Ktoré e-knihy zaujali najviac?

Do ponuky e-kníh prispieva čoraz väčší počet vydavateľov. Dominujú e-knihy v slovenskom a českom jazyku, ale raketovo stúpa aj podiel zahraničných autorov. Obľube sa teší najmä beletria, no fanúšik odbornej literatúry si taktiež príde na svoje.

Darček z 21. storočia

E-kniha je priam ideálny darček. Nikdy sa nevypredá, k dispozícii je okamžite, takže už naozaj neprekáža, že ste darček

nestihli kúpiť vopred. Kníhkupectvo Martinus.sk preto v decembri 2013 spustilo službu darovania e-kníh, ktorá zjednoduší nakupovanie darčekov, hoci aj na poslednú chvíľu. Navyše, Martinus.sk v spolupráci s vydavateľmi prináša rôzne akcie na obľúbené e-knihy za skvelé ceny, či už ide o tradičnú zľavu na „E-knihu týždňa“, alebo populárne tematické výbery.

Dozrel čas na e-knihu

Mnohí čitatelia si stále kupujú papierové knihy kvôli ich vôni či vystaveniu v polici, zároveň však už objavili aj výhody e-kníh. Ak si teda kladiete otázku, kedy je ten správny čas na e-knihu, odpoveď vám môžu poskytnúť už tieto Vianoce.

REBRÍČEK TOP 10 E-KNÍH V ROKU 2013 PODĽA POČTU PREDANÝCH KUSOV NA MARTINUS.SK Zlatokopka – Lucia Sasková Kráska a netvor – Dominik Dán 666 anjelov – Pavel Hirax Baričák Cudzie spálne – Katarína Gillerová Smrť džokejky – Felix Francis Nevera ako dôvod – Vita Jamborová Nehanebné neviniatko – Dominik Dán Netopýr – Jo Nesbo Odpúšťam a milujem – Renata Beňačková Švábi – Jo Nesbo

Postrčila

Veľa šťastia a pohody, nech pominú sa nezhody,...

Obsekaj

Preber sa k životu

Akože

Sedacia poloha

Úder v boxe

Domácke meno Elemíra

Konzervuje dymom

Usadenina Otravné látky

2

Tiež

Písomná skúška

Modla, vzor

Batoh

Letný mesiac

Temnota

Veslársky oddiel

Kúpaním očistí

Et alteri

Mrazený krém Nám patriaci

10 x 10

Rival, súper Označenie lietadiel Nového Zélandu

Takto

Trendom sú podsvietené čítačky

Svetu špecializovaných čítačiek, ktoré predstavujú ten najlepší spôsob čítania e-kníh, vládnu podsvietené čítačky. Jednou z nevýhod papierových kníh je potreba lampy pri večernom čítaní. To už pri najnovších čítačkách neplatí – napríklad aj špičkový PocketBook 623 Touch Lux obsahuje možnosť zapnúť nastaviteľné podsvietenie displeja, vďaka čomu je aj čítanie v šere či po tme hračkou. Čítačky e-kníh, hoci ide o modernú technológiu, sú cenovo dostupné. Najlacnejšie modely stoja rádovo niekoľko desiatok eur. Najlepšie modely majú zvyčajne cenovku už trojcifernú, no ich cena je, povedzme, v porovnaní so špičkovými tabletmi či telefónmi oveľa nižšia.

1

Cestovný doklad

Kto ladí hudobné nástroje

Mužské meno (5.12.)

Osamotená

Pohne

Trik kúzelníka

Naša rieka

Krmivo pre vtáky

Electus (skr.)

Rečník (kniž.)

3

Aleže

Uhradený účet za kurča Koniec letu

Žrď na voze

Sloní zub Prehra v šachu

Husitská zbraň Rímskych 101

Bene valete

Bojový plyn

Šúchalo Vytýčený smer

Načo Štikútal

Helemov syn

Hliník Určený poplatok

Naparuj

Črepina

Prikazuj

Leukocyt (skr.)

Rieka pri Omsku

Divadelný záves

Krájam

Vykurovacie teleso

Znoj

Obruba obrazu

Oblep

Vo, po česky

Titán

Acetón, po česky

Samica leva

Hodnota

Ohodnotil

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy, me pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 € na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

10 €

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

V HODNOTE

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 2. 1. 2014 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

kupón

Aké sú hlavné výhody a charakteristiky e-kníh?

Dozerajú na zvieratá na paši

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

KRÍŽOVKA / SÚŤAŽ

krížovka

MT 24/2013

12

Výherca z Noviniek 22/2013: Eva Líšková, Martin


číslo 24/2013

RELAX

13

REBRÍČEK NAJHORŠÍCH VIANOČNÝCH DARČEKOV Kupovanie darčekov na poslednú chvíľu pod vianočný stromček môže skončiť aj fiaskom a to, čo sa spočiatku javí ako skvelý nápad, vo finále ním byť nemusí.

NMT 1607/13

Darček má v prvom rade potešiť a nie pripomenúť negatívne udalosti života. 10. Kúpiť synátorovi knihu na doštudovanie nenávidenej matematiky sa dá aj kedykoľvek mimo Vianoc. Zlomky a mocniny na obálke knihy skazia radostné očakávanie. „Matematiku som vždy neznášal, nešla mi a rodičia mi kúpili zbierku úloh. Samozrejme, že som ju ani neotvoril,“ spomína už dospelý Peter na svoj najhorší darček všetkých čias. 9. Celý rok sa starať o domácnosť a ešte aj z tajomne vyzerajúcej škatule vytiahnuť sadu na čistenie je „naozaj“ snom každej ženy. 8. Sťahovacie nohavičky, tabletky na chudnutie, krém na celulitídu, šampón na rast vlasov. Treba to komentovať?

Foto: lazyboneuk.com

7. Vlastnoručne vyrobené darčeky sú síce od srdca, ale urči-

te by ste si neželali byť v koži istej Američanky. Otec jej da-

roval podprsenku, do ktorej prišil vrecká na zips. „Aby si sa prestala stále sťažovať, že tam nemáš vrecká!“ odôvodnil výber svojho darčeka otec pod stromčekom. Prečo sa mladá Američanka s týmto problémom otcovi zdôverovala, zdroj neuvádza. 6. Naši čitatelia sa nám zdôverili aj s pochybným výberom kníh od ich najbližších. „V osemnástich rokoch som dostala od rodičov knihu sexuálnej výchovy,“ sťažuje sa Nina. Iná čitateľka po pôrode štvrtého syna pod stromčekom objavila titul „Hľadám impotentného muža,“ ďalší nezadaný štyridsiatnik dostal od mamy publikáciu „Ako zbaliť ženu.“ 5. Nešťastnou voľbou je aj darovanie niečoho, čo ste dostali k inému nákupu zadarmo ako bonus. „Dlho som túžila po hodinkách a na Vianoce som ich nakoniec aj v darčekovej taške objavila. Problém bol však v tom, že vyzerali ako puma a otec ich dostal ako pozornosť k holiacemu strojče-

ku,“ spomína na udalosť spred niekoľkých rokov Andrea. 4. Na internete sa už dá kúpiť naozaj všeličo. Niektoré z výmyslov spočiatku môžu vyzerať vtipne, ale stojí za to mať doma nevyužiteľnú haraburdu? Príkladom môže byť osobná váha, ktorá vás však o vašej telesnej hmotnosti neinformuje číslom, ale prirovnaním k príslušnému zvieratku. Váhu môžete aktuálne kúpiť za približne 26 libier. 3. Pri obdarúvaní sa vyhnite aj využitiu vlastných firemných predmetov. 2. NIČ - asi najhoršie prekvapenie zo všetkých a špeciálne dobre vyznie aj s komentárom: „Dodatočne niečo dostaneš!“ 1. Víťazom nášho rebríčka absurdít sa stáva nafukovací slon v životnej veľkosti, ktorého môžete zadovážiť za tristo libier! Predajcovia ho označujú za skvelého spoločníka v prázdnej izbe a za ideálnu možnosť, ako mať doma zviera na pokraji vyhynutia. (tg)


14

novinky

ŠPORT

HOCI MAJÚ HÁDZANÁRI ŠTATÚT PROFESIONÁLOV, HRAJÚ ZADARMO A Z LÁSKY K ŠPORTU ľujú aj naši súperi. Na zápasy tiež chodia mnohí diváci, ktorí sa hádzanej v minulosti venovali a majú k tomuto športu vzťah. Zvýšiť by sme chceli počty „náhodných“ divákov, ktorí sa na zápas prídu pozrieť zo zvedavosti ako na spoločenskú akciu.

Mesto Martin býva z pohľadu kolektívnych športov spájané predovšetkým s hokejom. Tunajší MHC totiž patrí k stabilným členom slovenskej extraligy, v roku 2009 dokonca získal klubový Kontinentálny pohár. Výrazný úspech na medzinárodnom poli je však spätý aj s históriou martinskej hádzanej. V roku 1977 vyhrali muži Československý pohár a o rok neskôr to ako účastník druhej ligy prekvapivo dotiahli v európskom Pohári víťazov pohárov až do štvrťfinále. V súčasnosti sa hádzaná v Martine pomaly vracia na pozície medzi slovenskou elitou. Seniori MHáK sú nováčikmi najvyššej súťaže, v ktorej chcú získať stabilné miesto. O situácii v klube hovorí riaditeľ Róbert Klimo.

Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh sezóny z pohľadu seniorského mužstva? V predchádzajúcom ročníku sme postupom do slovenskej extraligy dosiahli veľký úspech. Už počas prípravy sme vedeli, že nás čaká náročná cesta, ktorej prvoradým cieľom je záchrana. Je to reálne odzrkadlenie našej situácie a podmienok, keďže hráči trénujú popri zamestnaní, respektíve štúdiu. Nie vždy sa tak môžu zúčastniť tréningového procesu alebo zápasu.

V seniorských súťažiach pôsobia dva martinské tímy. A-mužstvo hrá slovenskú extraligu, B-mužstvo je účastníkom druhej najvyššej

Aká je vízia klubu smerom do budúcnosti? Vybudovať stabilný a fungujúci klub. Základom je preto práca s mládežou. Našou túžbou je hrať o šesť či osem rokov v slovenskej extralige s kádrom, ktorý tvoria domáci odchovanci.

Róbert Klimo. Foto: archív rk

súťaže. S akým počtom hráčov pracujete? Dokopy môžeme hovoriť o troch desiatkach hráčov. Mužstvo, ktoré pôsobí v nižšej súťaži, vzniklo spojením mladšieho a staršieho dorastu a jeho prihlásením do seniorskej ligy. Sú to šestnásť- až osemnásťroční chlapci, ktorí tak v zápasoch nastupujú proti hráčom vo veku ich otcov.

Aké majú podmienky hráči, ktorí hrávajú najvyššiu slovenskú súťaž? Klub funguje na amatérskej báze, z lásky k športu. Aj keď všetci naši hráči majú podpísané profesionálne zmluvy, ako to vyžaduje reglement súťaže, na hádzanej nezarábajú. Podľa zmluvy majú totiž dohodnutú iba symbolickú odmenu vo výške jedného eura. V podstate sú to čistí amatéri, ktorí chodia do zamestnania a športu sa venujú na úkor voľného času.

Preplácať im môžeme len výstroj či lopty, v prípade hráčov z Bojníc a Prievidze ešte cestovné náklady.

Aká je z tohto pohľadu situácia trénera Jozefa Horku? Pán Horka je v našom klube zároveň aj trénerom mládeže, ale za prípravu seniorov nedostáva žiadnu odmenu. Robí to iba z lásky k hádzanej.

Ktorí hráči patria k lídrom tímu? Kostru mužstva tvoria domáci hráči ako Kamien, Buvala, Biro, Saitz, Štrbák a Malík.

Aký je divácky záujem o hádzanú? V priemere sa pohybuje na úrovni 200 až 300 ľudí. Naším veľkým plusom je účasť martinských ultras na každom domácom zápase. Sú to vyzretí fanúšikovia, ktorých si pochva-

Martinský hádzanársky klub funguje ako občian-ske združenie. Odkiaľ získava financie na svoju réžiu? Podstatnou časťou sa na finančnom zabezpečení klubu podieľa mesto Martin. Napríklad na rok 2014 to predstavuje objem vo výške 30 000 eur, ktoré poslúžia hlavne na rozvoj mládeže. Hádzaná sa nedávno stala samostatnou položkou v mestskom rozpočte, čo predstavuje pre klub výraznú pomoc.

Aký je rozpočet klubu? Pre minulú sezónu, ktorá trvala od septembra do júna, to bola sumu 40 000 eur. Pre súčasnú sa rozpočet zvýši na 50 až 60 000. Okrem mestských financií je tvorený príspevkami našich sponzorov, 2 percentá z daní a peniazmi, ktoré z vlastných zdrojov investujú zástupcovia klubu. Všetci funkcionári totiž svoju prácu v klube vykonávajú bez nároku na odmenu a často do hádzanej investujú svoje súkromné prostriedky.

Aké sú najväčšie výdavky klubu? V prvom rade sú to financie, potrebné na prenájom športovísk na tréningy a samotné zápasy. Mužstvo hráva extraligu v športovej hale na Podháji, ktorá je jedinou halou v meste, prispôsobenou na hádzanárske zápasy. Ďalším výrazným výdavkom klubu sú náklady na cestovanie. Počas niektorých víkendov sa napríklad môže stať, že potrebujeme zabezpečiť prepravu pre naše tímy do štyroch rôznych miest na Slovensku. Pre klub sú to pritom veľmi podstatné výdavky.

Čo by podľa vás mohlo pomôcť súčasnej slovenskej hádzanej? Je pravda, že terajší stav vôbec nie je lichotivý a ak sa situácia v najbližších rokoch nezmení, môže nielen hádzaná „zakapať“. Problémom je, pochopiteľne, finančná podpora. Po dobrý príklad však stačí zájsť iba neďaleko, do Česka. Hádzanej sa tam venujú v každom mestečku či dokonca dedine. Uvedomili si, že budúcnosť je vo výchove mládeže, ktorú štát podporuje pri športovaní. Na Slovensku je situácia odlišná, kluby sú financované z čisto privátnych zdrojov, poprípade z peňazí od mesta. Samozrejme, mesto môže zo svojho rozpočtu pomáhať iba určitou sumou. Problémom je, že štát a ani samosprávne kraje sa na činnosti športových klubov takmer vôbec nepodieľajú. Preto majú kluby prakticky len dve možnosti: buď si zoženú financie vlastnou cestou, alebo zaniknú. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Martin, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 33 000 ks Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11  E-mail: novinky.mt@14news.eu  Inzertné oddelenie: Alena Špirková, t. č. : 0917 77 50 06  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


číslo 24/2013

ŠPORT

15

ODOHRALI NAJLEPŠIU ČASŤ SEZÓNY Martinskí hokejisti pred začiatkom sezóny deklarovali, že ich základným cieľom je postup do play-off. Ak chcú do vyraďovacej časti postúpiť aspoň z ôsmeho miesta, potrebujú v tabuľke preskočiť dvoch súperov. Žilina na desiatej priečke má už výraznejšiu stratu, takže o postupovú pozíciu budú Martinčania bojovať s ďalšími kandidátmi na play-off ako Trenčín, Zvolen či Skalica. Po sérii nevýrazných výsledkov, keď MHC nedokázal stabilnejšie bodovať, prišla šnúra zápasov, ktorá mužstvu vyšla nad očakávania. Z posledných desiatich zápasov bodoval Martin v ôsmich. V tabuľke sa dokonca na chvíľku vyšvihol na šieste miesto, v súčasnosti je MHC po výhre nad Nitrou 3:1 ôsmy. Nedávne výsledky mužstvu výrazne pomohli priblížiť sa k hlavnému cieľu sezóny. Tréner Daniel Babka, ktorý zažíva na martinskej lavičke svoju premiérovú sezónu, je s výkonmi tímu spokojný, aj keď zároveň upozorňuje na slabšie využívanie presilových hier. V priemere využije mužstvo len každú desiatu početnú výhodu a z pohľadu úspešnosti v presilovkách je Martin na poslednom mieste.

„Pod našu slabšiu efektivitu sa podpísalo aj väčšie množstvo zranených hráčov a tiež to, že niektorí ďalší ešte nemajú úplne nacvičený náš systém presilovej hry. Trápime sa hlavne so streľbou. Nedokážeme si pripraviť takú pozíciu, ktorú by sme mohli zakončiť rýchlou a nečakanou strelou. Hráči sa častejšie spoliehajú na prihrávky a tým zvyšujú pravdepodobnosť, že sa súper dostane k puku a vymaní sa z nášho tlaku,“ pomenoval problém tréner Daniel Babka.

Výrazná postava

Výraznou postavou mužstva je brankár Jakub Čech, ktorý sa k mužstvu pripojil počas sezóny. Do Turca prišiel z českého Znojma, ktoré je účastníkom nadnárodnej EBEL

ligy. V Znojme veľa príležitostí v konkurencii Sasu Hoviho a Filipa Landsmana nedostával, preto uprednostnil presun do slovenskej extraligy. Na víťazstvách mužstva má rozhodujúci podiel, tréner Babka pravidelne vyzdvihuje jeho výkon. Keďže po jeho príchode boli v tíme až traja gólmani, mužstvo po zaradení Čecha na pozíciu brankárskej jednotky opustil Martin Šúrek. Pozíciu momentálnej dvojky v MHC zastáva Michal Dzubina.

Zranení hráči

Martinské mužstvo pritom počas úspešnej série bojovalo aj so zraneniami niektorých svojich opôr. Obranca Peter Smrek, ktorý sa k hokeju vrátil po dlhej prestávke, opätovne nastúpil až v poslednom kole proti Nitre. Smrek doposiaľ odohral 18 zápasov, v ktorých má bilanciu 2 góly a 2 asistencie. Mimo hry je niekdajší kapitán Michal Beran, ktorý má problémy s chrbticou. Obranca Lukáš Matejka začína po zranení kolena s ľahkým tréningom. Situá-

K oporám mužstva patrí brankár Jakub Čech. Foto: TASR/Pavel Ďurčo

ciu s obrancami vyriešilo vedenie klubu angažovaním dvojice mladých bekov. Z prvoligového Liptovského Mikuláša prišiel Erik Nitriansky a k tímu sa pripojil aj Michal Pástor. Dvad-

saťjedenročný odchovanec Košíc hral v tejto sezóne za americký tím Topeka Roadrunners v univerzitnej lige NCAA. (jk)

SENIOR MARTIN N.O. - TO PRAVÉ ORECHOVÉ PRE SENIOROV DENNÝ STACIONÁR  OTVÁRAME UŽ V JANUÁRI 2014! Paletu služieb nášho zariadenia od januára rozšírime o služby denného stacionára. Jedná sa sociálnu službu formou denného pobytu pre seniorov, žijúcich v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im preto nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú svojich blízkych umiestniť v zariadení pre seniorov. Denný stacionár je vhodný aj pre tých, ktorí čakajú na umiestnenie v Domove sociálnych služieb. Sú však aj prípady, kedy služby denného stacionára klienti využívajú len dočasne. Stáva sa to napríklad vtedy, ak si ostatní členovia domácnosti, kde žijú, potrebujú niečo zariadiť alebo vybaviť a nejakú dobu nemajú dostatok času na celodennú starostlivosť.

Sociálnu službu poskytujeme fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Kapacita denného stacionára je 30 miest. Poskytujeme dennú starostlivosť v dohodnutom čase počas pracovných dní. Starostlivosť je zameraná na individuálny prístup, stimulačné a preventívne programy, rešpektovanie a riešenie problémov a potrieb klienta. Vytvárame priestor na sebarealizáciu klientov, život v zariadení prispôsobujeme domácim podmienkam, spolupracujeme s klientovou rodinou, poskytujeme sociálne poradenstvo. Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kon-

takt so spoločenským prostredím, podpora sebestačnosti a samostatnosti a možnosť stravovania. Táto služba je mimoriadne vhodná aj pre seniorov, ktorí žijú sami a umožňuje im aj ďalej aktívne začlenenie do sociálneho života a spoločenských aktivít, krúžkov. V takomto prípade je denný stacionár ideálnym miestom na stretávanie sa s ľuďmi, vyplnenie voľného času rôznymi zaujímavými činnosťami, prípadne len tak na poklebetenie si pri kávičke alebo čaji, spoločenské hry či obľúbený spev. V prípade záujmu o službu denného stacionára odporúčame navštíviť Senior Martin n.o. na ulici Ambra Pietra 406/42 v Martine počas pracovných dní od 7.30 - 15.00 h, kde vám skúsený pracovník

Jednou z aktivít pre klientov denného stacionáru budú aj umelecké krúžky a diela vystavíme aj v našich priestoroch. Foto: archív Senior Martin n.o.

poskytne presné informácie a pomôže vybaviť formality. Informácie vám aj telefonicky ochotne poskytne vedúca zariadenia, Mgr. Ruttkayová, počas pracovnych dní od 8.00 do 16.00 h na telefónnom čísle 0911 661 291.

Pri uzavretí zmluvy v mesiaci december je cena v dennom stacionári 1 € na mesiac, táto cena vám bude garantovaná na dobu neurčitú!


NMT 1158/13

16

INZERCIA

novinky

Nmt 24 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you