Page 1

33 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: III. číslo. 17/2013 Dátum vydania: 12. 9. 2013

Martin

Martinský Jednotka za hospodárenie bicyklový deň

Mestská časť Martin – Stred

Náučný chodník Turiec

str. 2 Z prieskumu nezávislej organizácie INEKO vyplýva, že mesto Martin patrí medzi najmenej zadlžené a finančne stabilné mestá.

str. 5 Prečítajte si čo sa udialo, ale aj čo sa ešte len udeje v mestskej časti Martin – Stred v rozhovore s predsedom MČ Petrom Haščíkom.

str. 6 V nedeľu 15. septembra o 14. hodine sa uskutoční otvorenie náučného chodníka Nábrežie rieky Turiec – po stopách česko-slovenskej vzájomnosti.

str. 4 Už 15. ročník cyklistického podujatia Martinský bicyklový deň sa uskutoční v nedeľu 22. septembra so štartom o 10. hodine z Divadelného námestia.

Cyklistické preteky po ceste SNP zaznamenali viacero úspechov MERIDA Cyklomaratón po ceste SNP sa v Martine konal už po piatykrát a vďaka 186 pretekárom, ktorí sa ho zúčastnili, zaznamenal svoju druhú najväčšiu účasť od svojho vzniku. Primátor Andrej Hrnčiar, ktorý v roku 2009 prišiel s myšlienkou organizovať na počesť osláv SNP každoročne cyklistické preteky po ceste SNP, zhodnotil piaty ročník tohto podujatia slovami: „Som spokojný, že náš cieľ – vtiahnuť do osláv SNP rôzne vrstvy obyvateľstva a šíriť jeho dedičstvo aj medzi športovou verejnosťou a mládežou – plníme. Tí, ktorých odkaz a pamiatku si každoročne na konci augusta pripomíname, si to zaslúžia. A generácie, ktoré vyrastajú bez vojen a ozbrojených konfliktov, si možno budú vážiť túto skutočnosť o niečo viac.“

Niekoľko zaujímavostí

Cyklisti mali opäť na výber dve trasy – dlhá trasa merala 100 kilometrov a krátka 65 kilometrov. Piaty ročník MERIDA Cyklomaratónu po ceste SNP, ktorý sa konal v sobotu 31. augusta, sa do memoárov zapísal hneď viacerými zaujímavosťami. „Na štart sa postavilo 186 pretekárov, čím preteky dosiahli druhú najväčšiu účasť od svojho vzniku. Vďaka maďarskému pretekárovi, ktorý svoj prvý štart oslávil aj celkovým víťazstvom, môžeme povedať, že MERIDA Cyklomaratón sa konal aj s medzinárodnou účasťou. Tento rok boli cyklistické preteky zároveň prvýkrát zaradené do kategórie Slovenský pohár Merida

Piaty ročník MERIDA Cyklomaratónu po ceste SNP prilákal tohto roku takmer 200 pretekárov. Foto: Martin Kotrha

Road Cup 2013 cyklistika pre všetkých pre kategórie Masters. Martinčania mohli mať radosť z martinských cyklistov z oddielu R.C.T. Martin, keď Tomáš Kojtal v hlavnej kategórii obsadil druhé a Michal Mišík tretie miesto. Tak ako minulý rok, aj tento ročník sme pokračovali so súťažou pre deti, čiže pre naše budúce cyklistické nádeje. Detskú súťaž zastre-

šila aj spoločnosť Galimex, ktorá venovala hodnotné ceny. Veľmi sme sa potešili väčšej účasti deti, pretože je to pre nás výzva, aby sme v detskej súťaži pokračovali. Už dnes máme pripravené nové nápady do  ďalšieho ročníka, aby sme cyklomaratón posunuli opäť o stupeň vyššie,“ zhodnotil organizátor pretekov Rastislav Belák.

Cyklisti vo viacerých kategóriách najazdili dokopy 14 570 kilometrov, pričom 95 z nich si vybralo 100-kilometrovú trasu a 78 cyklistov prešlo 65-kilometrovú trasu. Kompletné výsledky, zoradené podľa kategórií, sú aj na stránke Racing Cycle Team www.rctmartin.sk. Mesto Martin


2

novinky

spravodajstvo

Otvorenie Medokýša Mesto Martin, poslanci mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany a Občianske združenie Jahodnícke Háje pozývajú všetkých občanov na otvorenie zrekonštruovanej oddychovej zóny pri prameni Medokýš, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29. septembra o 14. hodine. Vďaka dreveným mólam, ohniskám so sedením, lavičkám okolo stromov a stojanom na bicykle sa vstupný priestor pred Múzeom slovenskej dediny stane o niečo krajším. Mesto Martin získalo na tento projekt 5 600 eur vďaka Nadácii Ekopolis a spoločnosti Heineken Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom. Výbor mestskej časti prispel na tento projekt z vlastných prostriedkov sumou 5 200 eur. Program akcie sa začne o 14. hodine príhovormi zástupcov programu Pohoda za mestom a zástupcov mesta. Potom bude nasledovať sladké prekvapenie. Pre deti sú pripravené hry, pre rodiny s deťmi aj kvízy.

krajšie stĺpy osvetlenia Stĺpy verejného osvetlenia na pešej zóne a zábradlia popri chodníkoch, lávkach a mostíkoch na území mesta Martin dostali nový náter. „Aj keď boli stĺpy verejného osvetlenia osadené v tomto roku, mesto ich kúpilo ešte pred 15 rokmi a počas ich dlhého skladovania klimatické podmienky spôsobili, že sa začali šúpať, preto bolo potrebné ich znovu natrieť,“ uviedol hovorca mesta Jozef Petráš. Na desiatich stĺpoch verejného osvetlenia na pešej zóne v časti od Slovenského národného literárneho múzea po Tatra banku bol pôvodný náter odstránený až po základ, na ktorý boli nanesené podkladové krycie vrstvy a vrchný náter. Nový vzhľad má aj 21 stĺpov verejného osvetlenia na pešej zóne v časti od VÚB Banky po budovu Millénia. Na týchto však nebolo odstránenie podkladových vrstiev náteru potrebné a nanášal sa iba vrchný náter. Aktivační pracovníci natreli podľa požiadaviek poslancov z prostriedkov výboru mestskej časti nefunkčnú fontánu v parku na Severe, ako aj zábradlia pri chodníkoch na križovatke ulíc A. Pietra a Škultétyho a na UliciJilemnického. Pracovníci, ktorých mesto Martin zamestnáva v rámci protipovodňových opatrení a činností, natierajú protikoróznymi a bezpečnostnými farbami aj zábradlia mostíkov a lávok nad tokmi na území mesta.

Otvorenie školského roku Prázdniny sa skončili a v Martine si takmer päťtisíc žiakov zasadlo opäť do školských lavíc. Slávnostného otvorenia školského roku sa v pondelok 2. septembra na ZŠ na Gorkého ulici zúčastnil aj primátor mesta Andrej Hrnčiar. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin je deväť základných škôl, do ktorých nastúpilo 3 653 žiakov, z toho 440 je prváčikov. Okrem mestských škôl pôsobia v Martine aj tri súkromné základné školy, dve cirkevné a dve špeciálne základné školy. Do desiatich materských škôl nastúpilo 1 228 detí, pričom 413 z nich sú prváčikovia. V Materskej škole na Ulici J. Lettricha bude otvorená nová trieda pre najmladšie deti, keďže po zápise na školský rok 2013/2014 tu bol vysoký počet neprijatých. Počas letných mesiacov sa tu priestory budovy aj stavebne upravovali. Celkový počet detí v materských školách by sa mal oproti predchádzajúcemu školskému roku zvýšiť o 39 žiakov. Okrem mestských škôlok pôsobí v meste aj sedem súkromných a dve cirkevné.

Martin je finančne stabilné a zdravé mesto Mesto Martin patrí medzi najmenej zadlžené mestá na Slovensku. Vyplýva to aj z prieskumu nezávislej mimovládnej organizácie INEKO, ktorá sa zaoberá hodnotením finančného zdravia miest a vyšších územných celkov. Mesto Martin má podľa neho dobré finančné zdravie. „Patríme medzi najmenej zadlžené mestá, čo je prejavom toho, že sa správame zodpovedne. V čase, keď je všade kríza a mnohé iné mestá sú zadlžené, sme my svoj dlh znížili. Všetci sme očakávali, či sa kríza, ako sa hovorí, neodrazí od dna a či sa ekonomika pomaly nezačne zlepšovať. To by aj nám umožnilo zvýšiť výdavky na investície do nášho mesta. Ale donekonečna sa takýmto spôsobom pracovať nedá, mesto a miestna ekonomika potrebuje aj rozvojové programy. Sme v dobrej finančnej kondícií, preto si môžeme zobrať úver. Hľadali sme investíciu, ktorá by bola impulzom pre mesto a región. Preto chceme postaviť 8-kabínkovú lanovku na Martinské hole,“ zhodnotil finančnú situáciu primátor mesta An-

drej Hrnčiar a načrtol veľkú investíciu, ktorá by rozprúdila cestovný ruch v regióne, a tým prilákala viac turistov.

Dobré finančné zdravie

Nezávislá mimovládna organizácia INEKO na svojom portáli obce.ineko.sk len nedávno zverejnila aktualizované údaje, ktoré zohľadňujú už aj rok 2012. V porovnaní s obcami s podobným počtom obyvateľov – napríklad s Trenčínom, kde majú dlh na jedného obyvateľa 155 eur, s Prievidzou (dlh na jedného obyvateľa 101 eur), s Trnavou (dlh na jedného obyvateľa 196 eur) či so Zvolenom (dlh na jedného obyvateľa 140 eur) – má mesto Martin dlh na jedného obyvateľa 77 eur. Pozitívne o meste hovoria aj výsledky hospodárenia za ostatné dva

roky. Kým rok 2011 uzavrelo mesto Martin s prebytkom 1,5 mil. eur, v roku 2012 bol prebytok ešte vyšší, a to až 2,6 mil. eur. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý organizácia INEKO vypracovala, má mesto Martin dobré finančné zdravie ohodnotené číslom +1,5, čím sa tak radí do skupiny 20 miest, ktoré dosiahli skóre medzi +1 a +2, teda do skupiny relatívne finančne stabilných miest. Výsledné číslo sa skladá z piatich parciálnych skóre za rôzne oblasti, ako napríklad celkový dlh, dlhová služba, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, okamžitá likvidita či základná bilancia, pričom skombinovaním týchto ukazovateľov finančnej stability vzniká výsledná celková známka finančného zdravia. Samosprávy môžu dosahovať skóre v intervale -3 až +3, kde kladné hodnoty naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre.

Mesto si pripomenulo 69. výročie SNP

Martinčania si pri príležitosti 69. výročia SNP uctili pamiatku všetkých tých, ktorí v povstaní obetovali to najcennejšie – svoj život.

Pietneho aktu kladenia vencov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 28. augusta, sa zúčastnili poslanec NR SR a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, poslanec NR SR a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar, prednosta Obvodného úradu v Martine Marian Ličko, príslušníci Ozbrojených síl SR Posádka Martin, zástupcovia Policajného zboru SR, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia štátnej správy a občania.

Uctili si pamiatku

Na území mesta Martin sa na pamiatku SNP viažu tri pietne miesta: Pomník hrdi-

Pietny akt kladenia vencov sa tradične koná pri pamätníkoch SNP. Tentoraz sa uskutočnil aj pri Pomníku hrdinov SNP na Bukovinách.

nov SNP na Bukovinách, Pamätník SNP na Severe a Cintorín padlých v  Priekope. Účastníci si položením vencov uctili pamiatku a odkaz SNP na všetkých týchto lokalitách. Súčasťou programu boli aj vystúpenia regionálnych telies dychová hudba Turčianka, spevácka skupina Lúč, ľudová hudba Skupinka, spevácka skupina Severanka a spevácka skupina Priekopčanka. Hudobné súbory obohatili akt prejavovania úcty smútočným

chorálom, hymnickými piesňami či skladbami Partizánka, Na Kráľovej holi a V diaľke pod Tatrami. Aby malo vzdávanie holdu patričnú vážnosť a slávnostný charakter, mesto Martin na všetkých miestach ešte predtým zabezpečilo očistu či nápravu škôd po vyčíňajúcich vandaloch.Súčasťou osláv bol tiež už tradičný MERIDA Cyklomaratón po ceste SNP, ktorý sa pod záštitou primátora mesta Andreja Hrnčiara konal už po piaty raz.


číslo 17/2013

spravodajstvo

3

Priekopské deti sa tešia z nového ihriska Záver prázdnin bol pre deti z Priekopy o niečo veselší. Koncom augusta bola v Čajkovského štvrti za Čínskym múrom dokončená rekonštrukcia detského ihriska. Nový mobiliár, preliezačky, lavičky, šmýkačky, hojdačky i nový chodník oživili priestor pri panelákoch v Čajkovského

štvrti. Vynoviť ihrisko sa podarilo vďaka peniazom dvoch sponzorov: STEFE Martin, a. s., ktorý investoval 7 300 eur

Z vynoveného ihriska sa ozýval detský smiech a radosť.

V utorok 27. augusta symbolicky prestrihli pásku Ján Letko zo STEFE Martin, a. s., primátor mesta Andrej Hrnčiar a poslanec za mestskú časť Priekopa Peter Kašuba.

do nového mobiliáru a Brantner Fatra, a. s., ktorý zaplatil 3 200 eur za chodník. „Myslím si, že mesto Martin nie je len centrum mesta, ale sú to aj mestské časti, a preto som veľmi rád, keď sa niečo otvára práve v mestských častiach. Dnes opäť zažívame milú chvíľu, aj keď to nie je také veľkolepé, ako to bolo na Severe, keďže to bola väčšia investícia. Vidíme, že deti

si ihrisko cenia a musím povedať, že niektorí ľudia sa už aj poďakovali. Pamätám si, keď sme tu boli pred rokom a ľudia museli chodiť naokolo, inak by boli po členky zablatení, takže chodník, na ktorý sme použili dlažbu z pešej zóny, určite uvítali,“ zhodnotil po oficiálnom otvorení ihriska primátor mesta Andrej Hrnčiar. Spokojnosť vyjadril aj predseda Výboru

mestskej časti Priekopa Peter Kašuba: „Je dobré, ak sú peniaze investované deťom a mladým ľuďom a dnešný deň je dôkazom toho, že sme ich venovali správnym smerom. Teší ma, že sa to podarilo zrealizovať v pomerne krátkom čase, verím, že si to ľudia budú chrániť aj vážiť tak, aby sme to mohli využívať nielen my, ale aj generácie po nás.“

Pripájací pruh v Záturčí uľahčil vodičom život Obyvatelia Záturčia, ale aj všetci vodiči prechádzajúci po hlavnom ťahu, si mohli všimnúť, že na výjazde zo Záturčia pribudol pripájací pruh, vďaka ktorému je prejazd a výjazd zo sídliska plynulejší a bezpečnejší. Problém s výjazdom zo sídliska Záturčie trápi jeho osemtisíc obyvateľov už od začiatku. Problémovým miestom je severný výjazd na cestu prvej triedy I/18, a to pre vodičov i chodcov. Keďže je to hlavná slovenská tepna spájajúca západ a východ krajiny, problém s výjazdom komplikuje z roka na rok narastajúca premávka. Tento problém sa, samozrejme, dotýka aj autobusov MHD, ktoré v špičke často čakajú aj niekoľko minút. Keďže vlastníkom a správcom komunikácie I/18, na ktorú sa výjazd zo Záturčia napája, je Slovenská správa ciest (SSC), mesto nesmelo a nesmie investovať a zasahovať do tejto komunikácie, to je plne v kompetencii vlastníka – štátu. Mesto od začiatku opakovane roko-

valo so správcom komunikácie a tieto rokovania sa diali na najvyšších úrovniach na ministerstve dopravy. Výsledkom boli viaceré projektové návrhy a štúdie, ako napríklad mimoúrovňová križovatka, ktorá by zabezpečila bezproblémové prepojenie Záturčia a Priekopy. Definitívnym koncom nádejí, že štát vyrieši a zafinancuje riešenie tohto problému boli v rokoch 2009 a 2010 informácie, že v blízkej dobe dôjde k výstavbe úseku D1 Dubná skala – Turany, čím sa objem premávky prechádzajúcej po komunikácii I/18 výrazným spôsobom zníži a vyrieši sa tým aj problém s výjazdom zo Záturčia. Počas prebiehajúcej rekonštrukcie povrchu vozovky štátnej cesty I/18 poslanci mestskej

Pripájací pruh na výjazde zo Záturčia.

časti Záturčie, ktorí celé roky neustále tlačili na hľadanie realizovateľného riešenia, požiadali mesto, aby sa pokúsilo vyrokovať so SSC vyznačenie pripájacieho pruhu pre vozidlá odbočujúce zo sídliska vľavo smerom do Priekopy. Stalo sa tak na základe podobného riešenia vo Vrútkach, kde boli podobné pripájacie pruhy vybudované pred niekoľkými

rokmi. „Musíme naozaj poďakovať za mimoriadnu ústretovosť a ochotu všetkých dotknutých a zainteresovaných strán, menovite Investičnej výstavbe a správe ciest Žilina Slovenská správa ciest, Obvodnému úradu pre cestnú dopravu a komunikácie Žilina, spoločnosti Hakom a Krajskému dopravnému inšpektorátu PZ SR Žilina, ktorých predstavitelia boli

ochotní zasiahnuť do už pripravených projektov dopravného značenia a pružne reagovali na požiadavku mesta, čo výrazne zľahčí život občanov,“ vyjadril stanovisko poslancov za mestskú časť Záturčie predseda VMČ Tomáš Zanovit. Dvojstranu pripravilo mesto Martin


4

novinky

Spravodajstvo

Premiéra MESTO ZVÝŠilo Summer festu 2013 bezpečnosť školákov zožala úspech Mládežnícky parlament Martin nelenil ani počas letných prázdnin a v rámci Kultúrneho leta sa po prvýkrát predstavil so Summer festom 2013. Summer fest 2013 bol prvou väčšou akciou Mládežníckeho parlamentu Martin (MPM), ktorá si vyžiadala ozajstné organizačné schopnosti. V  záhrade pri Turčianskej galérii vystúpili štyri kapely – Veci, Jean Venom & Leyoph, The Fly a Hogo Fogo Jazz Quartet.

Spokojní účinkujúci aj diváci

Už po prvom vystúpení bolo jasné, že to bude príjemný večer s dobrou hudbou a výbornou atmosférou. Diváci sa zabávali po celý čas. „Všetky kapely dokázali pub-

likum nadchnúť a vyslúžili si obrovský potlesk, ba dokonca aj žiadosti o prídavok. Spokojní však boli aj účinkujúci, ktorí sa už teraz tešia na budúci ročník. Ich prianím by bolo organizovať Summer fest 2014 vo väčšom rozmere. Všetky kapely sú preto vítané a už teraz čakáme na prihlášky,“ povedala predsedníčka MPM Júlia Zacharidesová. Podujatie Summer fest 2013 bolo organizované v rámci Kultúrneho leta, ktoré každoročne organizuje mesto Martin v spolupráci s Centrom kultúry počas letných mesiacov.

Mesto Martin dbá na bezpečnosť školopovinných detí, preto pred začiatkom školského roku zvýraznilo prechody, kde sa najčastejšie pohybujú, vodorovným značením POZOR, DETI.

Značky sú namaľované priamo na povrchu vozoviek pred  vytipovanými prechodmi. Mesto tak urobilo nielen na vlastných cestách, ale aj na štátnych cestách na jeho území. Po určitom čase vyhodnotí, či vďaka tomuto opatreniu vodiči jazdia úsekmi v okolí zvýraznených prechodov pomalšie a ohľaduplnejšie. „Týmto krokom sme chceli zvýšiť bezpečnosť našich detí, a preto sme vytipovali práve prechody, po ktorých sa najviac pohybujú

Značka POZOR, DETI.

školáci a v niektorých prípadoch už aj tie, kde v minulosti k stretom chodcov s premávkou už došlo. Ak sa ukáže, že vodiči reagujú a na-

ozaj to zvyšuje bezpečnosť detí, zvýraznenie priechodov urobíme vo väčšom rozsahu,“ povedal primátor mesta Andrej Hrnčiar.


číslo 17/2013

rozhovor

5

Peter Haščík: Stred mesta je pod drobnohľadom nielen Martinčanov Ako život prináša ľuďom rôzne nové veci a situácie, tak aj mesto z času na čas priamo či nepriamo vplýva na svojich obyvateľov. Čo sa v poslednom období udialo v mestskej časti Martin – Stred, čím žije teraz a čo ju najbližšie čaká, nám v rozhovore prezradil predseda výboru mestskej časti Peter Haščík.

]Čo si občania mohli všimnúť za posledný rok vo vašej mestskej časti?

Mestská časť Martin – Stred má špecifické postavenie oproti ostatným mestským častiam v našom meste. Je nielen pod drobnohľadom obyvateľov mesta, ktorív nej žijú, ale aj ostatných Martinčanov či návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za kultúrou, nákupmi, vybavovaním úradných záležitostí alebo len tak na prechádzku či stretnutie s priateľmi. Všetci Martinčania si určite všimli, že za posledný rok bola zrealizovaná ďalšia etaparekonštrukciepešej zóny v okolí prvej budovy Matice Slovenskej.Z eurofondov bola vybudovaná cyklotrasa od Námestia S. H. Vajanského, ktorá spája centrum mesta s mestskou časťou Sever. Z prostriedkov mestskej časti sme prispeli na opravu chodníkov popri cyklotrase na Ulici M. R. Štefánika. Ďalšia investičná akcia, ktorá slúži všetkým Martinčanom, je nový chodník k hlavnému vchodu do Národného cintorína na Sklabinskej ulici, od hotela Turiec. Taktiež bola len nedávno dokončená kanalizačná vpusť a bezbariérový prechod na križovatke ulíc A. Kmeťa a Novákovej, kde sa tvorila veľká kaluž, ktorá znepríjemňovala prístup do sídliska a tiež na autobusové nástupište a železničnú stanicu. Jedinej základnej škole v našej mestskej časti – Základnej škole na Ul. P. Mudroňa – sme prispeli na vybudovanie viacúčelového ihriska a bežeckej tra-

Kontakty na poslancov MČ Martin – Stred:

Peter Haščík: hascik@martin.sk

Igor Homola: homola@martin.sk

Bruno Horecký: horecky@martin.sk

Alexander Lilge: lilge@martin.sk Turiec, a. s. chceme ďalej ešte tento rok zrenovovať plochu pred CVČ Kamarát na Ulici P. Mudroňa, upraviť parkovanie a rozšíriť plochy pre zeleň tak, aby vznikla malá oddychová zóna.

]S akými problémami sa boria poslanci vo vašej mestskej časti?

Medzi najväčšie investície mestskej časti Martin Stred patrí viacúčelové ihrisko pri Základnej škole P. Mudroňa.

te. Z ostatných investičných akcií možno ešte spomenúť rekonštrukciu odstavných plôch a cesty na Ulici Sokolíka, realizáciu chodníkov na Holubyho ulici či vybudovanie parkovísk pri obytnom dome na Thurzovej ulici. Poslednou investičnou akciou boli parkovacie miesta a stojiská pod kontajnery na Ulici J. G. Tajovského. Samozrejme, každoročne v mestskej časti zabezpečujeme údržbu zelene a opravu i obnovu mobiliáru podľa požiadaviek občanov.

]Ktoré zmeny si občania možno na prvý pohľad nevšimli? To, čo si občania určite nevšimli, je, že výbor mestskej časti si nechal vypracovať dendrologické posúdenie a inventarizáciu drevín v priestore Štúrovej štvrte z  dôvodu, že  značná časť drevín je prerastená

a v zlom zdravotnom stave, keďže ich výsadba prebiehala často chaoticky. Na základe výsledkov dendrologickej štúdie a po konzultáciách s jednotlivými spoločenstvami vlastníkov bytov chceme pristúpiť k úprave a obnove zelene v tejto lokalite, aby spĺňala estetické a úžitkové kritéria. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta a so spoločnosťou Turiec, a. s. postupne pripravujeme grafické návrhy riešenia parkovacích miest v celej mestskej časti Martin – Stred, ktoré sú podkladom pre  ich postupnú realizáciu.

]Aké zmeny čakajú mestskú časť v najbližšom čase?

Určite nás veľmi teší, že začala radikálna oprava dlažby na pešej zóne. Verím, že v budúcom roku už budeme mať, konečne po dlhých rokoch,

pešiu zónu riadne opravenú, aby mohla plnohodnotne slúžiť svojmu účelu. Značným zásahom do života v centre bude aj rozšírenie Obchodného centra Prior, ktoré sa má začať začiatkom budúceho roka. Bezpochybne najväčšou investičnou akciou, ktorá spotrebuje väčšinu nášho tohoročného rozpočtu, je z pohľadu výboru mestskej časti Martin – Stred vybudovanie 36 parkovacích miest pred obytnými domami na Holubyho a Záborského ulici. Táto časť mesta prešla v poslednom čase veľkou obnovou. Obyvatelia si zateplili svoje domy a dobudovali balkóny. Tak sa zo starých domov z prvej polovice minulého storočia stalo pekné a moderné sídlisko. Preto aj v budúcom roku chceme pokračovať a dobudovať parkoviská aj pred zvyšnými domami v tejto lokalite. V spolupráci so spoločnosťou

Chcel by som hlavne upozorniť, že nie všetky riešenia požiadaviek, s ktorými sa na nás ľudia obracajú, sú v kompetencii mesta a mestských poslancov. Napríklad o výrube stromov (ktorý občania požadujú z rôznych dôvodov), o oprave štátnych komunikácií, dopravnom značení a podobne rozhodujú v konečnom dôsledku iné štátne inštitúcie a orgány.

]Občania majú mnoho očakávaní, ale je, naopak, niečo, čo by očakávali od občanov poslanci?

Snáď iba to, aby boli viac iniciatívni a aby sa na to, čo je v meste zlé a čo by sa malo urobiť, nesťažovali len „pri pive“. Ideálne by bolo, keby sa so svojimi požiadavkami obracali priamo na nás, poslancov, či už cez e-mail alebo telefonicky. Nie je totiž možné, aby sme vedeli o každom probléme a nedostatku v mestskej časti, kde žije viac ako 6,5-tisíc obyvateľov. Aj po osobnom stretnutí a obhliadke na mieste je našou snahou čo najviac vecí vyriešiť k spokojnosti obyvateľov. Dvojstranu pripravilo mesto Martin


6

novinky

spravodajstvo

Stanovisko ZMOS

k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a aktívne sa k tejto úlohe hlási. Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v rozsahu svojich zákonných kompetencií. Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41 %, výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5,9 %. Markantný je aj rozdiel vo vynakladaní administratívnych výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9 %, ale v obciach len o 3,8 %. Tento údaj jasne dokumentuje, kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné zmeny. ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam, počnúc rokom 2012, každoročne znižuje príjem z výnosu daní zo 70,3 % na 65,4 %, čo je ročné zníženie o takmer 100 mil. eur. Tieto financie zostávajú k dispozícii štátnemu rozpočtu! Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády o nedostatočnom konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele na schodku verejného rozpočtu. Ministerstvo financií, používajúc metodiku ESA 95, poukazuje na to, že obce a mestá neplnia memorandum a schodok v ich schválených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá sa v Memorande na základe skúseností z minulosti a v dobrej viere pomôcť národnému hospodárstvu dočasne zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na mzdových nákladoch. Hospodárili a hospodária zodpovedne, realita je lepšia ako plánovaný rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k 30. júnu 2013 bol vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur ako za rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok dosiahli mestá

a obce aj napriek prepadu rozpočtovaného výnosu dane z  príjmov fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich financovia. Je predpoklad, že sa v závere roka priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony, ktoré majú finančné dopady na hospodárenie samospráv, a odsúhlasila navýšenie mzdových nákladov na školských zamestnancov. Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách, aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hranici kvality servisu občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce a mestá z implementácie europrojektov a už rozbehnutých investičných aktivít, ktoré sú pre občanov, ale môžu ovplyvniť hospodárske výsledky obce a ohroziť plnenie Memoranda. Samosprávy preto odmietajú tzv. selektívny postih nekonsolidujúcich obcí a miest ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný. Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre obce a mestá prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu regiónu a rapídne zníženie kvality života jeho obyvateľov. Výrazný pokles kapitálových výdavkov a celkové očakávané hospodárske výsledky v  ďalších rokoch môžu priniesť paralyzáciu samosprávy a ochromenie plnenia jej zákonných povinností. Členovia ZMOS-u odporúčajú, aby vláda hľadala rezervy vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou riadených organizácií a obchodných spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy. Žiadajú, aby sa vrátila k skutočne partnerskému dialógu so samosprávami a hľadala riešenia v prospech obyvateľov miest a obcí.

Zbavte sa elektroodpadu Počas septembrových piatkov sa mesto Martin bude čistiť od elektroodpadu. Zbieranie elektroodpadu je určené harmonogramom a  na  rad sa dostane každá mestská časť. Občania, ktorí sa chcú zbaviť nepotrebného elektroodpadu, ho vo štvrtok jednoducho vyložia pred  svoje domy a  zberné vozidlo ich vždy v  piatok ráno po  8. hodinenaloží.

Zber v plnom prúde

Zber začal už 6. septembra v mestskej časti Ľadoveň  – Jahodníky  – Tomčany a  pokračovať bude 13. septembra v  mest-

skej časti Martin – Stred. V piatok 20. septembra príde zberné vozidlo na Sever a do Košút, 27. septembra príde na rad Podháj a Záturčie

a 4. októbra sa zber zakončí v Priekope. Stranu pripravilo mesto Martin


číslo 17/2013

spektrum

7

Niektorí bývalí členovia prišli aj zo zahraničia. Foto: archív M. Frola

Deep oslávil už 23 odtancovaných rokov Snáď máloktorý tanečný klub na Slovensku sa môže pochváliť vyše dvadsaťročnou existenciou. Martinský tanečný klub Deep tak urobiť môže. A smelo. Na európskej a slovenskej tanečnej scéne totiž pôsobí už dlhých dvadsaťtri rokov.

100 95 75

25 5 0

HODINOVKA_2013_A4_tlac 4. septembra 2013 14:10:32

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 16. – 22. septembra 2013 v Martine

CESTUJTE V MHD ZADARMO s vodičským preukazom

Ak sa v týždni od 16. do 22.9. preukážete vodičovi autobusu MHD vodičským preukazom, cestujete zadarmo.

16. – 20.9. Bezpečne v doprave

výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti MŠ a deti 1. stupňa ZŠ na Dopravnom ihrisku na Severe organizované v spolupráci s Mestskou políciou Martin

16. – 17.9. Deň otvorených dverí v SAD–ke v Martine 18.9. Beh zdravia MARTINSKÁ HODINOVKA

o 16:00 hod. na Atletickom areáli, Ul. Východná, Martin – Sever, prezentácia od 15:00 hod., podujatie je organizované v spolupráci s Atletickým klubom ZŤS Martin

22.9. Deň bez áut

uzávierka Ul. V.P. Tótha v Mestskej časti Martin – Stred (od bývalej zdravotnej školy po križovatku)

22.9. Martinský bicyklový deň

NMT 1278/13

cyklistický pelotón absolvuje 40 km trať so zastávkami pri nových turčianskych rozhľadniach (Necpaly, Bytrička) a oddychovej zóne pre cyklistov, nejde o pretek

V polovici augusta sa v Jasenskej doline v chate Nezábudka uskutočnilo tradičné stretnutie bývalých tanečníkov martinského tanečného klubu Deep. Stretávka starej dobrej partie tanečníkov pri dobrom guláši tradične završuje mnohé aktivity tanečného klubu za celé leto. Početná skupina asi päťdesiatich ľudí si pochutnala na guláši a v príjemnej atmosfére zaspomínali aj na staré časy. Už od rána sa začali zhromažďovať prví účastníci. Mnohí z nich merali dlhú cestu z Anglicka alebo dokonca z Talianska.

Hodnotili minulosť

Na roky strávené v Deepe si rada zaspomína aj Eva Čatlošová, ktorá v Deepe pôsobí dodnes, už na poste riaditeľky: „Vzájomne sme sa všetci zhodli, že roky mladosti strávené v Deepe patrili k tým najkrajším. Tanečníci sa stali

parťákmi nielen na tanečnom parkete, ale aj v súkromí. Napríklad môjho manžela som stretla práve v Deepe. A naša malá dcéra tu už tancuje tiež. S manželom nie sme jediní, ktorých spojil Deep aj v súkromí – na stretávke bolo päť partnerských párov.“ Úlohy šéfkuchára sa ujal tradične zakladateľ Miroslav Frolo. „Každoročná stretávka bývalých členov Deepu patrí k mojim srdcovým záležitostiam. Stretávam tu ľudí, ktorí tvorili skvelú partiu tanečníkov. Ja som im vždy vymyslel choreografiu a oni ju na tanečnom parkete podali tak, že si odnášali prvenstvá zo súťaží. Bola to neuveriteľná vzájomná symbióza. Cítim, že takto to už začína fungovať aj u detí, ktoré máme v Deepe v súčasnosti,“ uzatvára Frolo. (ga)


novinky

Téma

Ako zvládnuť na základnej

Chcete vedieť anglicky?

Naučte sa angličtinu prirodzene, ako keď sa malé dieťa učí svoj rodný jazyk. Priamou metódou Direct Method for English® sa učíte presne týmto spôsobom, žiadne bifľovanie, ani domáce úlohy a predsa najrýchlejší spôsob učenia sa jazyka. Malé dieťa sa nedriluje gramatiku, ale opakuje po rodičoch,  pomenúva predmety okolo seba a odpovedá na rozličné otázky.

Študenti na stredných a základných školách sa väčšinou bifľujú slovíčka na písomky. Môžu mať síce dobré známky, no do života je to nepoužiteľné. Zrazu zistia, že nevedia rozprávať, len sem tam ovládajú nejaké slovíčko. Práve preto môžu mať problém na vysokej škole, nájsť si prácu, či uplatniť sa v zahraničí. Rodičia, ktorí chcú dať deťom to najlepšie vedia, že potrebujú vedieť komunikovať v cudzom jazyku, nie sa len učiť na písomky.

Väčšinou sa ľudia, ktorí majú 40 až 60 rokov obávajú pretože v škole angličtinu nemali, je učenie touto metódou vhodné aj pre nich? Skvelé výsledky majú práve takýto študenti, pretože vidia vý-

sledky a sú motivovaní vlastným úspechom. Okrem iného, ľudia po 40tke už väčšinou netrénujú mozog, čo je veľká škoda, pretože, ak ho nebudeme trénovať, ochabne a môže to mať veľký vplyv na náš život v staršom veku. Nezáleží či máte 30, 40, 50 alebo 60 rokov, týmto spôsobom sa cudzí jazyk naučí každý. Ak chodíte na dovolenky, surfujete po internete, alebo by ste si chceli zohnať lepšiu prácu, angličtinu určite potrebujete. Že učenie môže byť aj zábava, nie len dril a nuda, zistíte po ukážkovom týždni, ktorý si môžete vyskúšať ZDARMA. Zápis do 15. Septembra na tel. čísle: 0903 511 581, alebo emailom: rychloanglicky@ rychloanglicky.sk, www.rychloanglicky.sk

Prvákom začínajú povinnosti

„Vstupom dieťaťa do základnej školy nastáva celkom nová situácia. Kým v materskej škole sa mohlo hrať, rozhodovať o svojich záľubách a využití voľného času, s nástupom do školy ho čakajú najmä povinnosti. Preto je od začiatku veľmi dôležité zvykať prváka na pravidelnosť. Mal by sa do školy pripravovať vždy v tú istú hodinu, aby si osvojil presne stanovený čas na plnenie svojich úloh. Rodičia by sa nemali príliš angažovať do jeho príprav na vyučovanie, pokiaľ si to dieťa nevyžiada. Je to však individuálne, niektorí prváci sú samostatnejší od začiatku a rodič to má len podporovať, niektoré deti sú neisté, úzkostné, tam rodič musí dohliadať na prípravu viac, prípadne len tak nenápadne kontrolovať,“ hovorí psychologička PhDr. Daniela Schranzová, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy.

Vyzbrojte sa trpezlivosťou NMT 1285/13

Prečo študenti aj napriek tomu, že sa učia cudzí jazyk, dlhé roky nerozumejú a nevedia komunikovať?

Opäť je tu september, brány škôl sa otvorili dokorán. Pre najmladších žiakov – prváčikov je príchod do „veľkej“ školy úplne novým zážitkom. Aj pre stredoškoláka – prváka o pár rokov staršieho, je to výrazná zmena, ktorá môže byť pre mnohých stresujúca. Ako zvládnuť prvý ročník, na čo sa pripraviť od prvých chvíľ, či už z pohľadu žiakov, ale aj rodičov, o tom sme sa zhovárali s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Banskej Bystrici.

Vstup do školy je často stresujúci nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov. Keďže rodič je

Ilustračné foto: archív redakcie

pre dieťa prvou autoritou, veľmi dôležité je ako to vníma a prežíva. „Keď má z toho paniku rodič, tak aj dieťa. Ak rodič svojmu dieťaťu verí a nepochybuje o jeho schopnostiach, dieťa to vycíti a z toho odvíja svoje sebavedomie,“ upozorňuje psychologička a dodáva, „rodič musí veľmi dobre rozumieť svojmu dieťaťu a mal by vedieť, čo môže do neho očakávať. Prehnané zvýšené nároky zo strany rodičov, resp. porovnávanie so súrodencami alebo spolužiakmi môže

Čistiarne odpadových vôd • domové ČOV TOPAS • obecné ČOV Zákazková a atypická výroba z plastu • nádoby a nádrže • vodomerné šachty • septiky • zákazková výroba

ECOCONSULT SK, s.r.o. 1. Československej armády 3/10223 036 01 Martin prevádzka: Sučianska cesta 29 036 08 Martin GPS: 49.099343999,18.93663168

byť pre dieťa stresujúce. Treba myslieť na to, že každé dieťa je iné a rodič by ho mal prijať také aké je. Niektoré je možno manuálne zručné alebo umelecky nadané, ale nebude tak intelektuálne vyspelé.“ Rodičia prváčikov by sa podľa odborníčky mali vyzbrojiť v prvom rade trpezlivosťou, mali by svoje dieťa podporovať a chváliť, nie byť veľmi kritickí. Ako dieťa v škole začne, aký kontakt si so školou vytvorí, to ho bude sprevádzať možno celé študijné obdobie. Treba tiež od-

Bazény • plastové bazény • zastrešenia a prekrytia bazénov • bazénové príslušenstvo Zákazková kovovýroba a výroba • brány, ploty, mreže • manipulačná technika • regály, kovové skrine • konštrukcie firma tel./fax: mobil: servis: e-mail: web:

043/42 86 399 0903 556 384 0905 550 623 0911 550 623 info@ecoconsultsk.sk www.ecoconsultsk.sk

zámočnícka

NMT 1242/13

8


číslo 17/2013

Téma

9

prvý rok či strednej škole? hadnúť a zvážiť, koľko času je potrebné venovať sa príprave do školy. Domáca úloha je na to, aby sa dieťa precvičilo. Ak rodič chce, aby tvrdo pracovalo na svojom vývine, môže docieliť často iba to, že bude školu nenávidieť a možno si pokazí aj vzťahy s dieťaťom.

Predchádzajte problémom

Dr. Schranzová upozorňuje, že mnohým problémom, s ktorými sa stretávajú u žiakov prvých ročníkov, sa dá predísť včasnou návštevou poradenského zariadenia. „Posúdenie školskej spôsobilosti je kľúčové už pred štartom do 1. ročníka. Na základe psychologického vyšetrenia sa snažíme rodičov objektívne informovať aké to dieťa je, pretože oni často nemajú od svojich detí potrebný odstup. Mnohé problémy sa dajú riešiť vopred, preto ak majú rodičia nejaké pochybnosti v súvislosti s nástupom do školy, mali by vyhľadať pomoc odborníkov. S problémami k nám prichádzajú už aj po nástupe do školy, v prvom ročníku, najčastejšie sú to ťažkosti s osvojovaním si písania a čítania. Väčšinou stačí rodiča usmerniť, dať mu návod ako s dieťaťom pracovať.“ S návštevou odborníkov by ste teda nemali váhať, aby ste v prvej triede nemuseli niečo doháňať.

Výber strednej školy je dôležitý

Prechod na strednú školu je veľakrát stresujúci aj pre stredoškolákov. Ako to vidí psychológ Mgr. Anton Kalina? „V živote študenta sú rôzne etapy, ktoré sú špecifické práve tým, že dochádza k mnohým zmenám v prežívaní, správaní a tiež v prijímaní informácií a v spracovaní zážitkov. Je to zlom, na ktorý sa treba pripraviť. Veľmi dôležitý je už výber strednej školy. Často sa stretávame i s tým, že si žiaci 8 . a 9. ročníka vyberajú školy, ktoré sú pre nich príliš náročné. Veľký vplyv na profesijný a kariérny vývin detí majú rodičia, treba však brať do úva-

hy najmä záujmy dieťaťa a jeho predpoklady. V našom Centre ponúkame program, ktorý sa zaoberá diagnostikou profesionálnej orientácie žiakov, zisťujeme, aké sú motivačné, intelektové a osobnostné predpoklady pre výber alebo voľbu ďalšieho štúdia. Snažíme sa im pomôcť vybrať si študijný odbor, na ktorý sa hodia, ktorý ich bude baviť a bude spĺňať ich nároky aj pokiaľ ide o nejaké špecifické schopnosti a zameranie. Robíme to vždy začiatkom školského roka, v septembri – októbri a výsledky vyšetrenia sa konzultujú so žiakmi a ich rodičmi. Ide o bezplatné psychologické vyšetrenie, kde pomocou psychologických testov zistíme, aké má dieťa schopnosti a či sa viac hodí na odbory matematické, technické alebo je to talent na jazyky, prípadne má

Ilustračné foto: TASR/Oliver Ondráš

umelecké sklony.“ Ak to teda zhrnieme, na výber strednej školy by mal deviatak myslieť už teraz, nie až o pár mesiacov, keď vyplní prihlášku. Dôležité je tiež, aby sa rodičia s deťmi rozprávali o tejto téme, sledovali, čo ho baví, ako je motivovaný, čo sa rád učí. Práve toto však rodičia často zanedbávajú.

Nároky sa zvyšujú

Príchod na strednú školu vytvára v živote mladého človeka úplne novú situáciu, psychológ ju prirovnáva k zmene zamestnania u dospelých. „Dochádza k výrazným zmenám, napríklad nový spôsob dochádzania do školy, iní učitelia, noví kamaráti, vzťahy sa vyvíjajú nanovo. Výhoda je v tom, že títo žiaci sú už trošku zrelší a väčšinou sa vedia prispôsobiť. Treba si uvedomiť, že aj štýl učenia sa líši od základ-

nej školy, kde sa učitelia snažia viac žiaka naučiť na hodine, na strednej škole sa kladie dôraz už aj na samoštúdium, na čo mnohí nie sú zvyknutí. Kým si stredoškolák nájde vlastný štýl učenia, môže to trvať dlhšie a je dôležité, aby nepodliehal stresu a panike.“ Čo by teda psychológ poradil stredoškolákom – prvákom, aby zvýšené nároky zvládli v pohode? „Jednotné pravidlá neexistujú, ale dôležitá je príprava, už vopred si treba pozrieť, čo škola bude od neho očakávať. Ako som už spomínal, je to niečo podobné ako v novom zamestnaní. Aj tam sa človek musí pripraviť na to, čo sa bude od neho vyžadovať.“

Dôležitá je komunikácia

U stredoškolákov je dôležité aj včlenenie sa do kolektívu a adaptácia, pretože v novom prostredí sa vzťahy vytvárajú nanovo. „Veľa záleží od osobnostných dispozícií žiaka, od jeho schopnosti nadväzovať sociálne vzťahy, byť otvorený novým kamarátskym vzťahom, komunikovať. Do akej miery sa vie včleniť do kolektívu, to závisí od jeho charakteru a temperamentu. Sú deti, ktoré ťažko nadväzujú vzťahy a často sú potom aj terčom nejakého výsmechu. Vedieť komunikovať je veľmi dôležité. Chybou je, že výchova sa u nás zameriava skôr na vedomosti ako na nadväzovanie sociálnych kontaktov a bežných praktických zručností. Tu je dôležitá úloha najmä triednych učite-

ľov, ktorí by mali identifikovať žiakov a zistiť, ktorí potrebujú v tomto smere nejakú pomoc.“ Na strednej škole sa často stáva, že jednotkári sa zhoršia. „Nemusí to byť pravidlo, súvisí to s už spomínanými zvýšenými nárokmi na štúdium a adaptáciou, so zabehnutím v novom systéme. Niekedy to rodičov prekvapí a ich nesprávny prístup k dosahovaným výsledkom môže zvýšiť frustráciu dieťaťa. Rodičia by preto mali mať reálne nároky a vedieť odhadnúť svoje deti. Keďže predmety sú veľmi špecifické, na mnohé neboli žiaci v ZŠ zvyknutí, môže to byť ťažšie. Stredoškolák už musí vedieť pospájať súvislosti. Netreba však podliehať stresu, všetko chce svoj čas a postupne si dozaista stredoškolák nový štýl vzdelávania osvojí,“ hovorí A. Kalina. Na otázku, či by mali rodičia stredoškoláka kontrolovať odpovedá? „Určite by mali byť všímaví a komunikovať so svojím dieťaťom o tom ako zvláda svoje nové úlohy. Dôležité je priebežne kontrolovať študijné výsledky, všímať si, čo dieťa skutočne robí v čase, keď sa učí. Pokiaľ dôjde náhle k zmene výkonnosti, rodič sa musí zaujímať, čo sa deje. Mal by to prežívať aktívne, ale nie úzkostlivo. Dôležité je pravidelne sa informovať o svojom dieťati v škole a spolupracovať s učiteľom.“ (vap)


2 a

novinky

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

-PEZ-

10 â‚Ź

Chladili

ManĹželov otec

v hodnote

2

OtĂĄzka 6. pĂĄdu

DomĂĄcke ZakaÄžujeĹĄ meno Olympie

Logotyp s textom

ChrobĂĄk

ÄŒmudĂ­

Opica

ImunitnĂ˝ test

UsaÄ?

SuĹžuj

Chytia RybiÄ?ka

   NĂĄĹĄ prvĂ˝

   prezident

PobĂĄdal, sĂşril

ŽenskÊ meno

Cvikla

Ĺ itĂ­m vsadil

ChumĂĄÄ? vÄ?iel

MaÄžujĂşci

Plachetnica

umeleclogotypu FarebnosĹĽ

KĹ•mime sa    Trma-vrma NoÄ?nĂ˝ KrĂĄjaj motýĞ ZmetĂĄk CMYK – 3/93/84/12 ZĂĄkusky Pantone – 180 C OchabnuRGB tienizmu –orga195/0/0

Pomoc (hovor.) Stena



VÄ?aÄ?Ă­

SpojovacĂ­ uzol

KrĂĄÄ?ala

Indium

TenkĂĄ doĹĄtiÄ?ka

Prikazuje

CM Pa RG

PokĂşpiĹĽ

Neroztåpaj Pociżuje túŞbu

EpidĂŠmia

Rieka pri Omsku

BolestnĂ˝ vzdych

1000 kilogramov

Dobre (slang.)

ZvieracĂ­ brloh

Stavba ponad rieku

NMT 1374/13

1

  

Polovica

Pevne chyĹĽ

NMT 1430/13

MlieÄ?ny vĂ˝robok

   

Dom. meno MĂĄrie

Výherca z Noviniek 15/2013: Duťan Škrovina, Martin

   Rozrýval

kupĂłn

AkĹže

JedlĂŠ huby

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov reprodukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupectvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala byĹĽ menĹĄia ako 5 bodov.

Dozeral na zviera- PlúŞil tå na paťi

RemĂ­za v ĹĄachu

nerast

20mm

  

   – ŠÊf mi prikåzal, ... Tým smerom

Satan

   Ă?lovitĂ˝

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

Kde

DuĹĄevnĂ˝ otras

SĂşlad (kniĹž.)

MTÂ 17/2013

KĂ´rovec s klepetami

DĂ´verne oslovovala

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 27. 9. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

krĂ­Ĺžovka

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

súżaŞ/kríŞovka

TkĂĄÄ?sky stroj

GaråŞ Žen. meno (22. 12.)

Strana RĂłmskej Ăşnie

Choroba OchrannĂĄ zĂłna logotypu kÄşbov 10 x 10 OdieranĂĄ Ĺ liapni je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho OsobnĂŠ ObyvateÄž zĂĄmeno Ă?rska nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo 3 text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezRobiĹĽ peÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu. operĂĄciu

DoplnkovĂ˝ tex sa umiestĹˆuje p sadzanĂ˝ fontom ky sĂş orientaÄ?nĂŠ tu. Medzi pĂ­smo ĹĽou pĂ­sma v tex rozdiel, text by kosĹĽou samotn pĂ´sobiĹĽ ako dop NĂĄpoveÄ?: ILIT, OM.

10


číslo 17/2013

šport

11

Domáci hráči so striebornými kovmi

si museli vysvetliť určité nejasnosti, ktoré sa však podarilo odstrániť, a tak sme popri Martinu a Trenčínu navrhli na vydanie súťažnej licencie aj Poprad. Výkonnému výboru sme dali návrh na ich vydanie a konečný verdikt už mal v rukách len on.“

nili všetky podmienky pre udelenie súťažnej extraligovej licencie. Na základe toho vydala komisia Výkonnému výboru SZĽH odporúčacie stanovisko pre udelenie súťažnej extraligovej licencie pre sezónu 2013/2014 pre kluby MHC Martin, a. s., HK Poprad s. r. o., a HK Dukla Trenčín, a. s.,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku SZĽH predseda Komisie pre prevod súťažných licencií SZĽH Vladimír Palečka.

Odporúčacie stanovisko

Padla definitíva

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom minulotýždňovom zasadnutí v osobitnom konaní schválil vydanie súťažných licencií aj pre MHC Martin, Duklu Trenčín a HK Poprad. Tieto kluby pre nesplnenie si licenčných podmienok do 22. augusta, dostali odklad do 1. septembra, dokedy mali uhradiť záväzky voči svojim hráčom a trénerom. Po tom, čo k pôvodnému termínu si svoje záväzky splnili a licenciu dostali HC Košice, HK 36 Skalica, ŠHK 37 Piešťany, HC 05 Banská Bystrica, HK Nitra, HKM Zvolen a MsHK Žilina, tak nový ročník extraligy odštartuje v kompletnom 10-člennom zložení. „Som rád, že aj nový ročník odštartujeme v kompletnom zložení,“ vyjadril sa riaditeľ Pro-Hokeja Vladimír Paštinský. „Spomínané tri kluby neboli schopné do 22. augusta splniť stanovené podmienky na vydanie súťažnej licencie, preto dostali odklad do 1. septembra. Už pred týmto termínom sa ich podarilo splniť Martinu aj Trenčínu, najdlhšie sme čakali na Poprad. lehota vypršala presne o polnoci z nedele na pondelok. S Popradom sme

Najdlhšie visel otáznik nad Popradom, no napokon vďaka sponzorskej 200-tisícovej pomoci sa klub spod Tatier udržal medzi elitou. „Komisia pre prevod súťažných licencií SZĽH sa zaoberala podkladmi riadiaceho orgánu Tipsport extraligy spoločnosti Pro Hokej, a. s., vo veci vydania súťažnej licencie pre súťažný ročník 2013/2014 pre extraligové kluby MHC Martin, a. s., HK Poprad, s. r. o., a HK Dukla Trenčín, a. s. Komisia konštatovala, že uvedené kluby na základe podkladov riadiaceho orgánu súťaže Pro Hokej, a. s. dodatočne spl-

Súťažné extraligové licencie pre spomínané tri kluby na sezónu 2013/2014 minulý pondelok definitívne potvrdil Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. Účastníkom Tipsport extraligy v sezóne 2013/2014 bude opäť aj reprezentačné družstvo SR do 20 rokov, ktoré bude v najvyššej súťaži hrať pod hlavičkou HK Orange 20 a svoje domáce stretnutia (podobne ako vlani) odohrá na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove. TASR, (bb), foto: TASR/Pavol Ďurčo

Turnaj v oboch dňoch otvoril poslanec mestského zastupiteľstva Martin Martin Kalnický, ktorý pripomenul význam SNP a podporil hráčov v ich aktívnej hráčskej činnosti i vo vyššom veku. Zároveň zdôraznil pomoc mesta ako jedného zo sponzorov tohto podujatia a poprial účastníkom veľa športových úspechov. Prvý deň na turnaji štartovalo 46 hráčov, druhý deň vo vyšších vekových kategóriách 63 stolných tenistov. Najstaršou kategóriou boli hráči nad 80 rokov. V nej si sily zmeralo trio stolných tenistov. Najstarším bol 81-ročný Alojz Novák z Trenčína. Nežné pohlavie zastupovala jediná hráčka – Zuzana Muthová z Považskej Bystrice v kategórii 60 – 64-ročných.

Úspešní aj Turčania

V širokom medzinárodnom zastúpení nechýbali ani hráči

z Turca. Spomedzi nich sa najlepšie darilo Danielovi Cvečkovi, ktorý si vybojoval druhé miesto vo vekovej kategórii 50 – 59 rokov. Na turnaji sa predstavilo mnoho výborných hráčov, bývalých extraligistov, či prvoligistov práve v tejto kategórii. Pekné umiestnenie dosiahol na podujatí aj Štefan Mády, ktorý obsadil v kategórii 80 a viac rokov druhú priečku či Vrútočan Ján Kubinda. Ten skončil v kategórii 65 – 69 rokov tretí. „Turnaj prebiehal v príjemnej atmosfére a za dobrej organizácie členov oddielu STO Medokýš Martin – Ľadoveň, rozhodcov, bufetárov a majstrov guľášu. Treba poďakovať aj sponzorom, ktorí pomohli toto športové podujatie zorganizovať,“ povedal Jaroslav Žilla, riaditeľ turnaja. (jž, bb)

PROBLÉMY S VLASMI Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej kúry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk

NMT 808/13

licencie dostali aj Martin, Trenčín a Poprad

Medzinárodný turnaj veteránov na počesť 69. výročia SNP sa konal koncom augusta na Gymnáziu J. Lettricha v dvoch telocvičniach na desiatich stoloch. Na turnaji sa zúčastnilo 109 hráčov zo Slovenska a Českej republiky v siedmich kategóriách. Tí si pochvaľovali výbornú organizáciu a najmä príjemnú atmosféru.

Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o problematike  vypadávania vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES, ktoré táto firma  veľmi úspešne uviedla na tuzemský trh.  Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré  vyvinuli podľa najnovšej technológie  špičkoví odborníci z USA. Kompletná  vlasová kúra sa skladá z terapeutického  vlasového šampóna za 23 € a kondicio-

néra za 16 €. Podľa obrovského ohlasu  spokojných zákazníkov sa konečne  osvedčil preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov a obnoví ich nový  rast. Zároveň nás zástupcovia firmy  ubezpečili, že tieto prípravky je možné  získať nielen v mieste firmy, ale veľmi  rýchlo vybavujú písomné aj telefonické  objednávky, a to zaslaním tovaru na  dobierku.

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Martin, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 33 000 ks Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4464/11   E-mail: novinky.mt@14news.eu   Inzertné oddelenie: Alena Špirková, t. č.: 0917 77 50 06   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


inzercia

novinky

NMT 1165/13

12

Nmt 17 2013 web  
Nmt 17 2013 web  
Advertisement