Page 1

33 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Vyžrebovanie

súťaže

str. 10

Ročník: III. číslo. 13/2013 Dátum vydania: 18. 7. 2013

Martin

Nové miesta na parkovanie

Mestská časť Sever

Ako je to s MFPIC?

Nové výstroje

str. 2 V mestskej časti Priekopa pribudlo 19 nových parkovacích plôch z peňazí vyzbieraných na ročných poplatkoch za prenájom parkovacieho miesta.

str. 3 Čo sa v poslednom období udialo v  mestskej časti Sever, čím žije teraz a čo ju najbližšie čaká, nám v rozhovore prezradil predseda výboru mestskej časti Ján Zuberec.

str. 4 Odpovede na otázky ohľadom histórie MFPIC, ale aj súčasných krokov mesta sme hľadali u primátora mesta Andreja Hrnčiara.

str. 11 V druhej polovici júna dostal hokejový klub MHC Martin 25 nových, kompletných setov hokejového výstroja pre hokejovú predprípravku.

ROKOVANIE S MOUNTFIELDOM PRINIESLO DÔVOD NA RADOSŤ Martinčania a prívrženci ľadového hokeja majú dôvod na radosť. S pozitívnou správou prišli z dôležitého rokovania v Prahe primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar a generálny manažér MHC Mountfield Martin Kalnický. Pred začiatkom posledného ročníka extraligy spoločnosť Mountfield zvažovala svoje ďalšie pôsobenie v martinskom hokeji, najnovšie správy však hovoria o tom, že spoluprácu zatiaľ neplánuje ukončiť. „Urobili sme prvý krok, ktorý môže pomôcť záchrane martinského hokeja, nakoľko sme mali informácie, že spoločnosť Mountfield uvažuje o tom, že už nebude ďalej pokračovať v spolupráci. Po úspešnej ceste do Prahy, kde som sa stretol s majiteľom spoločnosti Mountfield a po tom, čo sme spoločne s generálnym manažérom MHC Mountfield Martinom Kalnickým predložili víziu ďalšieho fungovania hokeja, sa teda rozhodol, že bude ďalej pokračovať v spolupráci, čo je základná vec na to, aby martinský hokej mohol pokračovať. Na ťahu je mesto, aby schválilo finančné prostriedky. Uvidíme, ako sa k tomu postaví mestské zastupiteľstvo, a až vtedy sa ukáže, či martinský hokej bude pokračovať alebo nie,“ reagoval na súčasnú situáciu primátor mesta Andrej Hrnčiar. Spokojnosť vyjadril aj generálny manažér MHC Mountfield Martin Kalnický: „Aktívnym vstupom mesta Martin do hokeja a odvážnymi krokmi v manažovaní, ktoré vied-

Foto: Igor Pĺž

li k ozdraveniu klubu, sa nám podarilo presvedčiť nášho kľúčového partnera o tom, že ostane generálnym sponzorom. Som rád, že sa môžeme oprieť o dvoch silných partnerov, akými sú spoločnosť Mountfield a mesto Martin.“

Klub prešiel neľahkou cestou

Na začiatku predchádzajúcej sezóny sa klub ocitol v zlej situácii a hoci o osude ľadového hokeja v Martine nerozhodovalo mesto, ako to niektorí

ľudia podsúvali, mesto sa rozhodlo podať hokeju pomocnú ruku. Dotáciu 150-tisíc eur, ktorú mu schválilo mestské zastupiteľstvo, však limitovalo viacerými podmienkami. Jednou z nich bol vstup mesta do riadiacich orgánov hokejového klubu. Na základe požiadavky mestského zastupiteľstva Valné zhromaždenie MHC Martin, a. s., dosadilo do predstavenstva Martina Kalnického a do dozornej rady Petra Matejku. Ich úlohou bolo dohliadať na riadenie

klubu, sprehľadniť financovanie klubu, zefektívniť jeho riadenie a ozdraviť celkový pohľad občanov mesta Martin a potenciálnych sponzorov tohto športu na fungovanie v klube. Krátko po nástupe do funkcie člena predstavenstva sa Martin Kalnický stal na návrh predsedu predstavenstva generálnym manažérom MHC Martin, a. s. Pokračovanie na strane 2


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

V PARKU STRIEKA FONTÁNA Počas teplých dní v meste poteší návštevníkov Hviezdoslavovho parku fontána. Mesto Martin ju spustilo koncom júna. Medzi obľúbené miesta, kde Martinčania i návštevníci mesta trávia voľný čas, patrí aj Hviezdoslavov park. Od 24. júna tu mesto Martin spustilo fontánu. Náklady na prevádzku hradí mesto Martin zo svojho rozpočtu. V meste sú pustené tri fontány a pitné fontánky sú aj na Divadelnom námestí a na Námestí na Severe. Z finančných dôvodov mesto neprevádzkuje všetky fontány v meste, lebo niektoré by si vyžadovali nákladnú opravu. Pred niekoľkými rokmi neboli pustené žiadne fontány, čo bolo dôsledkom protikrízových opatrení. To však vyvolalo negatívne reakcie nielen u obyvateľov, ale pripomienkovala to aj sociálno-zdravotná komisia, ktorá tvrdila, že mikroklíma sa v meste najmä počas horúcich dní zhoršila. Posledne našla využitie aj fontána pred mestským úradom, keď v nej žiaci Evanjelickej školy vysadili bylinkový záhon.

NÁJOMNÉ ZA PARKOVNÉ POKRYLO NÁKLADY NA NOVÉ PARKOVISKO V mestskej časti Priekopa pribudlo 19 nových parkovacích plôch z peňazí vyzbieraných na ročných poplatkoch za prenájom parkovacieho miesta. To znamená, že peniaze od občanov mesto použilo na to, na čo ich od občanov vyzbieralo.

ODPOČÍTAVACIE SEMAFORY NA OBCHVATE Semafory na obchvate budú do septembra riadené dynamicky. Najnovšie tu pribudli odpočítavacie semafory pre chodcov i vodičov. Keďže na obchvate dochádzalo k vytváraniu kolón, hlavne v smere od Banskej Bystrice, bolo riadenie križovatky Ul. Mládeže – I/65 nastavené na kamerový systém zabezpečujúci dynamické riadenie dopravy. O zmenu požiadali poslanci výboru mestskej časti Podháj – Stráne a úprava bola vykonaná v spolupráci s Dopravným inšpektorátom PZ Martin. V súčasnosti je už možné konštatovať, že premávka sa spružnila a kolóny sa vytvárajú len ojedinele. Avšak nastavenie križovatky Ul. Mládeže – I/65 na kamerový systém malo za následok zrušenie synchronizácie ostatných nasledujúcich troch križovatiek riadených Cestnou svetelnou signalizáciou (CSS) od Tesca až po Ul. Záturčiansku. Synchronizácia bude znovu nastavená do 1. septembra 2013 firmou, ktorá zabezpečuje údržbu a opravy CSS v meste Martin. Najnovšie tu boli na dvoch miestach umiestnené odpočítavacie semafory – pre chodcov pri Tulipe a pre vozidlá pri Tescu. Je to skúšobná prevádzka zariadení, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť chodcov i vodičov, keďže na odpočítavacom semafore vidia, ako dlho bude ešte červená, prípadne zelená farba svietiť. Po mesiaci mesto vyhodnotí prevádzku zariadení.

CHODNÍK ZDRAVIA POVEDIE DO KOŠÚT Mesto Martin uspelo v súťaži SPP s projektom za predĺženie Chodníka zdravia z mestskej časti Sever do Košút až k Atillovmu hrobu. Verejné hlasovanie v súťaži SPP sa konalo od 30. mája do 23. júna a do súťaže sa zapojilo aj mesto Martin s projektom predĺženia Chodníka zdravia a vybudovaním športového areálu, na ktorý žiadalo 8 000 eur. Už druhý ročník súťaže SPPoločne vyhlásilo SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom. Šancu uspieť malo 36 projektov a peniaze mohli získať len projekty, ktoré sa umiestnili na prvých šiestich miestach. Mestský projekt získal 3 726 SMS hlasov, čo však nestačilo na umiestnenie v rebríčku ocenených projektov. Hoci od 6. miesta delil mesto Martin len jeden hlas, projekt nakoniec získal od SPP podporu vo výške 4 500 eur. Po podpísaní zmluvy dôjde k realizácii projektu s termínom ukončenia do októbra 2013. Bude sa na ňom podieľať aj Mládežnícky parlament, ZŠ Hurbanova a Výbor mestskej časti Košúty.

Radosť z nových parkovacích miest mal aj Ján Topoli, predseda SVB, ktoré iniciovalo ich výstavbu.

Výstavba parkoviska v Čajkovského štvrti v Priekope trvala mesiac, začala 7. júna a skončila 8. júla. „Výstavbu nových parkovacích miest iniciovali občania Čajkovského štvrte a spoločenstvo vlastníkov bytov na Čajkovského ulici, ktorí ma kontaktovali,

preto sme sa snažili vyriešiť túto situáciu,“ povedal predseda mestskej časti Peter Kašuba. Výstavba celého parkoviska stála takmer 24-tisíc eur a bola hradená výhradne z výberu za parkovné. Nájom za parkovacie miesta v roku 2009 spustilo mesto s tým,

že vybrané financie budú využívané len na budovanie nových parkovacích miest. Aj keď za ostatných päť rokov mesto vybudovalo takmer štyristo parkovacích miest, s pribúdajúcimi autami ich nikdy nie je dostatok. Vďaka tomuto kroku je mesto schopné vybudovať viac parkovacích miest, ako keby sa spoliehalo len na možnosti krízou okresaného rozpočtu. Ročne občania za prenájom jedného parkovacieho miesta zaplatia 180 eur. Mesto takto plní sľub, že tieto peniaze sa vrátia občanom späť do parkovania. Parkovisko je navrhnuté z asfaltového betónu, stojiská zo zámkovej dlažby, parkovacia plocha je lemovaná betónovými obrubníkmi.

ROKOVANIE S MOUNTFIELDOM PRINIESLO DÔVOD NA RADOSŤ Dokončenie zo strany 1

Ozdravné kroky udržali klub v extralige, dokonca ho dostali do plusu

Všetky zmeny v klube boli zamerané predovšetkým na ekonomickú stránku a pri zlej finančnej situácii bolo rozhodnuté klub ďalej nezadlžovať a hľadať možnosti u mladých hráčov, väčšinou reprezentantov SR do 20 rokov, ktorí svoje pôsobenie v klube nezaťažovali finančnými nárokmi. Rovnako bola snaha znižovať náklady klubu, ale taktiež hľadať potrebné financie u potenciálnych sponzorov. Ozdravné kroky však priniesli ovocie a výsledkom bola záchrana A mužstva v najvyššej

kategórii a dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v sezóne 2012/2013, a to vo výške 250 000 eur. Podarilo sa to aj napriek slabšej finančnej kondícii jednotlivých akcionárov, ktorí spoločne prispeli na činnosť klubu v tomto ročníku čiastkou približne 10 000 eur.

Vzniklo občianske združenie MHA MARTIN

Keďže akcionári klubu z rôznych dôvodov neprejavili v najbližšej budúcnosti záujem výrazne finančne prispievať na činnosť klubu a zo strany širokej verejnosti sa očakával tlak na mesto, aby hokejovému klubu opäť pomohlo, bolo zorganizované valné zhro-

maždenie klubu, ktoré okrem každoročného uzavretia sezóny riešilo aj preskupenie akcií v MHC Martin, a. s. Tu, po dohode a splnomocnení od akcionárov, ktorí sa rozhodli ďalej v hokejovom klube aktívne nepôsobiť, sa podarilo bezodplatne presunúť akcie MHC Martin, a. s., od týchto akcionárov v prospech MHA MARTIN, ktoré bolo zaregistrované ako občianske združenie na ministerstve vnútra 8. marca 2013. V súčasnosti, po schválení výkonným výborom SZĽH za riadneho člena SZĽH, je toto občianske združenie aj hokejovým klubom, do ktorého by mala byť preregistrovaná mládež od prípravky až po 9. triedu.


číslo 13/2013

SPRAVODAJSTVO

3

JÁN ZUBEREC: INVESTÍCIE, REALIZOVANÉ NA SEVERE, NAŠA MESTSKÁ ČASŤ NEZAŽILA UŽ OD 90. ROKOV

Kontakty na poslancov MČ Sever:

Ako život prináša ľuďom rôzne nové veci a situácie, tak aj mesto z času na čas priamo či nepriamo vplýva na svojich obyvateľov. Čo sa v poslednom období udialo v mestskej časti Sever, čím žije teraz a čo ju najbližšie čaká, nám v rozhovore prezradil predseda výboru mestskej časti Ján Zuberec.

Juraj Mikula: mikula@martin.sk

Zita Sekerková: sekerkova@martin.sk

Námestie Francúzskych partizánov na Severe sa po slávnostnom otvorení v máji, stalo prirodzeným a vyhľadávaným centrom obyvateľov. Obľúbeným sa hneď stal aj areál hier s množstvom preliezok.

Čo si občania mohli všimnúť za posledný rok vo vašej mestskej časti?

V mestskej časti Sever boli v uplynulom roku realizované investície, ktoré naša mestská časť nezažila od roku 1990 a ja sa z toho úprimne aj za obyvateľov teším. Prejdem rovno k nim. Som veľmi rád, že napriek petícii, ktorú podpísalo asi tisíc občanov proti výstavbe atletickej dráhy, sme ju napokon zrealizovali a dnes ju môžu využívať nielen športovci, ale aj občania mestskej časti a návštevníci mesta. Výstavba Námestia Francúzskych partizánov a cyklotrasa síce dlho trápila pri realizácii občanov hlukom, no o to viac sa z nej teraz tešíme. Aj keď sme nesúhlasili s veľkosťou betónovej plochy a umiestnením detského ihriska, napokon dielo slúži občanom a myslím si, že podľa návštevnosti má svoj úspech. V neposlednom rade sme veľmi radi, že roky pustnúce detské jasle na Ulici Východnej sa premenili na súkromné sanatórium, starajúce sa o ob-

čanov, ktorí pomoc tohto zariadenia potrebujú.

Ktoré zmeny si občania možno na prvý pohľad nevšimli?

Prvýkrát sme zrealizovali postreky proti burine, ktorú občania kritizovali, hlavne v inkriminovaných a najviac viditeľnejších častiach obrubníkov a chodníkoch. Dúfam, že budeme v tom môcť pokračovať. Novinkou je aj dôsledné vyhrabávanie lístia zo živých plotov, ktoré vždy boli akýmsi smetiskom pre nafúkané a odhádzané papieriky a ďalší odpad.

Aké zmeny čakajú mestskú časť v najbližšom čase?

Občania si už možno všimli, že cyklotrasa bude pokračovať pri Kocke smerom na Košúty po hranicu našej mestskej časti. Bude predĺžený chodník zdravia pri školách na Ulici Východnej až po hranicu s Košútmi, pričom k realizácii by malo dôjsť do konca roka. Taktiež stojíme pred rozhodnutím na re-

alizáciu dlho očakávaného chodníka na Ulici Východnej, ktorý zvýši bezpečnosť chodcov a hlavne detí, ktoré dochádzajú do blízkych škôl. Tu však musíme vyriešiť nedostatok financií a rozhodnúť sa, či budeme pokračovať v budovaní parkovacích plôch alebo nám značnú časť financií pre tento rok pohltí práve spomínaný chodník.

S akými problémami sa boria poslanci vo vašej mestskej časti?

Okrem toho, že zásadným problémom je nedostatok financií, nás trápi aj neskoré verejné obstarávanie, a preto sme prvý rok po dlhom čase zatiaľ nemohli zrealizovať investičné akcie v našej mestskej časti. Verím, že výber dodávateľov pre hlavné parkovacie miesta, na ktoré máme poradovník podľa žiadostí, bude môcť byť zrealizovaný a do konca tohto roku úspešne ukončený. Veľmi nás mrzí sústavné poškodzovanie dráhy. Tento problém však zrejme vyrieši až plánovaná investícia do bez-

pečnostných kamier, ktoré by mali chrániť a dohliadať na bezpečnosť pri atletickej dráhe, ale aj na zrekonštruovanom námestí na Severe. V tejto súvislosti musím konštatovať, že stále dochádza k vandalizmu. Terčom je najmä mobiliár, pričom sa dá predpokladať, že na svedomí to nemajú tí občania, ktorí sa starajú o svoje okolie, ale pravdepodobne tí, ktorí sa vracajú v neskorých nočných hodinách domov. Popritom, ruka v ruke, pretrváva aj rušenie nočného pokoja, čo je však otázka, ktorú musí riešiť mestská polícia. Je to ale aj o kultúrnosti občanov, keďže nemôžeme mať sto policajtov na Severe. Zároveň by som rád opäť pripomenul možnosť účasti poslancov z našej mestskej časti na domových schôdzach pri riešení problémov, ktoré súvisia s okolím domu. Takto využitá príležitosť by určite viedla k odstráneniu hlavných nedorozumení a vyjasneniu si postupov, ktoré by mali byť pri požiadavkách občanov dodržané.

Martin Sukup: sukup@martin.sk

Ján Zuberec: zuberec@martin.sk

Občania majú mnoho očakávaní, ale je naopak niečo, čo by očakávali od občanov poslanci?

Na očakávania sú skôr občania. Ja len dúfam, že väčšina je takých, ktorí sa o svoje okolie starajú a neznečisťujú ho. Bolo by ideálne, keby k takýmto občanom pribudli aj najmladší obyvatelia Severu. Dvojstranu pripravilo mesto Martin


4

novinky

ROZHOVOR

ANDREJ HRNČIAR: AK TO KRITICI MYSLIA VÁŽNE, ČAKÁM, ŽE PREVEZMÚ ZODPOVEDNOSŤ Na tému predaja majetku Martinsko-flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra (MFPIC) sa v médiách objavilo v ostatných dňoch mnoho pohľadov. Odpovede na otázky ohľadom histórie centra, ale aj súčasných krokov mesta sme hľadali u primátora mesta Andreja Hrnčiara.

Začnime od začiatku. Prečo bolo MFPIC vlastne založené?

Spoločníkmi po založení MFPIC boli mesto Martin a Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC). V čase, keď bolo MFPIC založené malo slúžiť ako skutočný inkubátor, ktorý vytvára priestor pre začínajúcich podnikateľov v podobe zvýhodneného nájmu a ďalších služieb. Po naštartovaní podnikania, teda zhruba po troch rokoch, mali podnikatelia opustitť jeho ochranné krídla a pokračovať v podnikaní komerčným spôsobom. Žiaľ, tento zámer sa nikdy nepodarilo naplniť a od začiatku sa stávali zvláštne veci.

Prezradíte, aké?

Boli tu spoločnosti, ktoré využívali výhody inkubátora niekoľkonásobne dlhšie tak, že menili len obchodný názov. Spôsob, akým bol inkubátor vedený pritom každoročne vyrábal stratu, ktorá už prekročila sumu pol milióna eur. Mesto pred voľbami v roku 2006 vyťahovalo MFPIC z ekonomických problémov dotáciou vo výške 300-tisíc korún. Je jednoducho nemysliteľné, aby mesto naďalej takto doplácalo na spoločnosť, ktorá neplní svoj účel.

Existuje spôsob, ako by tento projekt vedel byť prínosom aj dnes?

V súčasnosti je situácia diametrálne iná, ako vtedy keď sa MFPIC zakladalo. Je kríza a je problém s vytváraním pracovných miest. Na trhu je prebytok voľných hál, kancelárií a výrobných priestorov s lepšou dostupnosťou a lepšou infraštruktúrou. Architektonické riešenie hlavnej budovy MFPIC je v dnešnej

dobe absolútne nevyhovujúce, je tam plno chodieb, schodísk a mŕtvych priestorov, ktoré sú z komerčného hľadiska nevyužiteľné. Problematické sú aj dôsledky dlhoročných sporov medzi vtedajším konateľom Jozefom Bernátom a spoločníkom MFPIC.

To boli zrejme dôvody, ktoré naštartovali dnešné zmeny.

Presne tak, prišli sme do štádia, kedy je nutné túto situáciu riešiť. Prišlo nám vhod, že do Martina prišiel záujemca, ktorý chcel kúpiť výrobnú halu plus časť pozemku na to, aby zachoval výrobu, ktorá tam teraz funguje. Navyše chcel výrobu rozšíriť, investovať vlastné finančné prostriedky, vytvoriť nové pracovné miesta. Táto ponuka sa nám zdala pre mesto veľmi výhodná. A nielen nám. Aj mestské zastupiteľstvo po predstavení tohto plánu v decembri 2012 súhlasilo, aby mesto ako spoločník v MFPIC hlasovalo za predaj výrobnej haly a časti pozemku.

Predaj tohto majetku sa dostal do mimoriadneho zastupiteľstva. Bolo nutné, aby o tom rokovali poslanci?

Podľa zákonov nie. Ale podľa našich transparentných princípov áno. Predovšetkým treba otvorene povedať, že keďže ide o podiel mesta v obchodnej spoločnosti podľa zákona som mohol postupovať v zmysle obchodného zákonníka a ďalší súhlas mestského zastupiteľstva nie je potrebný. V praxi to znamená, že ako zástupca mesta som mal v obchodnej spoločnosti ako jediný akcionár na valnom zhromažde-

ní odsúhlasiť predaj. Vzhľadom na to, že v našom meste pri odpredaji majetku postupujeme vysoko nad rámec zákona a zverejňujeme aj to, čo nám zákon neukladá, rozhodol som sa, že o výsledkoch súťaže budeme informovať mestské zastupiteľstvo ešte pred tým, ako sa predaj uskutoční.

Medzitým sa však udiali závažné udalosti, ktoré mohli spôsobiť, že by mesto prišlo o majetok.

Áno a spád udalostí nabral na obrátkach. Medzitým, ako sme so spoločnosťou Proteam rokovali o tom, že tam zachová a rozšíri výrobu, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania uplatnila predbežné opatrenie vzhľadom na to, že nastali finančné nezrovnalosti medzi RPIC, ktoré je spoločníkom MFPIC, a národnou agentúrou. Problémom bol tiež zostatok pôžičky vo výške cca 30-tisíc eur, ktoré RPIC v minulosti požičal MFPIC a ktoré istil záložným právom na celý areál. Tento spoločník RPIC si zároveň uplatnil pohľadávku voči mestu Martin vo výške cca 400-tisíc eur. RPIC oznámilo realizáciu záložného práva verejnou dražbou a hrozilo reálne nebezpečenstvo, že výnos z takejto dražby by síce získalo MFPIC, ale bol by použitý na splatenie spomínanej pohľadávky. V praxi by to znamenalo, že ak by sa realizoval predaj nehnuteľného majetku, finančné prostriedky za tento predaj by síce prišli na účet spoločnosti MFPIC, ale bola vysoká pravdepodobnosť, že by mohol vtedajší spoločník RPIC tieto fi nančné prostriedky previesť na svoj účet ako za-

Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin.

počítanie podľa nás spornej pohľadávky. Toto sme nemohli riskovať, lebo by sme nemali ani časť majetku a ani finančné prostriedky. Aj keď to znie možno zložito jednoduchými krokmi by tak mesto prišlo o takmer 400-tisíc eur. Preto snahou mesta bolo získať 100 % podiel v MFPIC, a tak zaručiť, že výnos z predaja časti majetku vráti peniaze do rozpočtu mesta.

Ako mohlo mesto riešiť túto situáciu?

Využil som svoju pôsobnosť v NR SR a dohodol som sa s riaditeľom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania na spoločnom postupe, aby sme zachránili majetok spoločnosti, kde má mesto spoluúčasť a tiež pomohli ochrániť verejné zdroje národnej agentúry. Jediným spôsobom bolo odkúpenie podielu bývalého spoločníka RPIC. Na odkúpenie tohto podielu odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo finančné prostriedky vo výše 360-tisíc eur s tým, že peniaze sa vrátia do mestského rozpočtu z výnosu z predaja časti areálu.

Viaceré otázky poslancov smerovali k vypísaniu súťaže. Vysvetlite prečo bola

vypísaná až tak neskoro a prečo inzeráty avizovali podávanie ponúk v skrátenej lehote?

Práve pre vyššie spomínané dôvody a riziko, že by po predaji peniaze išli úplne mimo mestského rozpočtu, sme s vypísaním súťaže museli čakať až kým právne neprebehlo odkúpenie podielu RPIC a spoločnosť MFPIC tak úplne ovládlo mesto. Tým sme chceli zabezpečiť, že peniaze sa vrátia naspäť do rozpočtu. Trvalo to však dlhšie, ako sme predpokladali. Zároveň nás zástupca spoločnosti Proteam oboznámil s tým, že začal jednania na odkúpenie podobných priestorov a pozemkov v iných lokalitách Turca. Čiže reálne hrozilo, že prídeme o seriózneho kupca, ktorý reálny záujem dokázal tým, že zložil kauciu vo výške 50-tisíc eur na budúcu kúpu. Pre tieto dôvody obchodná súťaž, ktorá bola vypísaná a inzerát, ktorý bol zverejnený v celoslovenských novinách obsahovali skrátenú lehotu na podávanie ponúk.

Prejavil niekto záujem?

Do súťaže sa neprihlásil nikto, ani žiadny záujemca, ktorý by sa čo i len telefonicky informoval, čo sú


číslo 13/2013

to za priestory. Mohol som ako 100-percentný akcionár na Valnom zhromaždení hlasovať, resp. dať pokyn konateľovi Jánovi Zubercovi podpísať zmluvu o predaji. Tým pádom by sa do mestského rozpočtu vrátila väčšia časť výnosu z predaja, spoločnosť Proteam by ostala v Martine, investovala by a zvýšil by sa počet pracovných miest, čo by malo ďalší ekonomický význam pre naše mesto. Aj napriek tomuto som sa rozhodol, že budeme informovať o postupe a priebehu súťaže a otvorím na mestskom zastupiteľstve diskusiu ešte pred tým, ako dám pokyn k realizácií predaja.

Ako ste prijali reakcie poslancov na mestskom zastupiteľstve?

Stalo sa presne to, čo som očakával. Aj napriek tomu, že sme išli nad rámec zákona, že som zvolal mestské zastupiteľstvo, ktoré vôbec nemuselo byť, a že sme zverejňovali veci, ktoré sme vôbec nemuseli zverejniť, boli sme obvinení z účelového konania a netransparentnosti. V podstate sa opakovala situácia, ktorá nastala pri pokuse predaja časti areálu bývalých vojenských skladov SIM.

V čom bola podobnosť?

Mesto sa snažilo tieto sklady prenajať alebo predať sedem rokov. Aj keď sme to opakovane skúšali pomocou zahraničných realitných kancelárií, ktoré sa špecializujú na tento typ nehnuteľností, nenašiel sa ani jeden záujemca. Pred rokom prišla jedna spoločnosť, ktorá podobne ako teraz chcela kúpiť jednu halu a časť pozemku za 500-tisíc eur, investovať vlastné finančné prostriedky, vytvoriť pracovné miesta, platiť odvody a dane. Predložili sme túto ponuku na mestskom zastupiteľstve a boli sme obvinení, že to je predaj za lacný peniaz, že je to netransparentné, že je to lukratívny majetok, že to dávame niekomu takmer zadarmo. Po negatívnych reakciach poslancov a po prieťahoch, sa stalo to, že spoločnosť podniká v inom regióne, kde buduje svoju prevádzku, čiže opäť sme prišli nielen o 500-tisíc

SPRAVODAJSTVO

eur, ktoré sme mohli investovať v mestských častiach, ale hlavne o prácu pre ľudí z Martina. Vtedy som si povedal, že ak by mala takáto situácia nastať opäť, už to nenechám len tak. Pretože ľudia majú v pamäti možno len tie negatívne veci, ktoré zazneli o netransparentnom predaji areálu SIM, ale o tom, čo už bolo ďalej, že investor odišiel do iného regiónu, kde mu vyšli v ústrety, niekde, kde mu nehádzali polená pod nohy, o tom už nič nevedia. Preto som sa rozhodol zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a vedel som, že niektorí poslanci budú apriori proti, chcel som, aby mali možnosť sa vyjadriť a svoje argumenty povedať.

na to, aby to dobre fungovalo, konkrétne Imrichovi Žigovi a Jozefovi Bernátovi, Petrovi Vonsovi a Martinovi Sukupovi, aby prevzali zodpovednosť nielen za financie mesta, ale aj za osudy rodín a zamestnancov, ktorí v týchto halách teraz robia a aby sa stali konateľmi tejto spoločnosti. Očakávam, že aspoň jeden z nich túto ponuku prijme, a v praxi dokáže to, čo v teoretickej rovine tvrdil na mestskom zastupiteľstve. V tejto chvíli preberajú zodpovednosť za ďalší osud spoločnosti MFPIC poslanci, ktorí obviňovali vedenie mesta z netransparentného konania a kvôli ktorým bol predaj tohto majetku zastavený.

Aké závery ste si teda z toho vyvodili? Aký bude ďalší postup v prípade MFPIC?

Aká je finančná situácia v MFPIC teraz?

Vzhľadom na diskusiu ktorá prebehla, aj keď som nemusel, vyhovel som námietkam niektorých poslancov. Hneď po ukončení zastupiteľstva som zvolal valné zhromaždenie a zastavil som podpis kúpnej zmluvy. Dal som vypísať novú súťaž s oveľa dlhšími lehotami. Nevieme však, čo urobí spoločnosť Proteam. V praxi to znamená, že máme dlžobu voči agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania, čiže môže byť uplatnené záložné právo a môžeme prísť o tento majetok a navyše spoločnosť MFPIC dlží mestu Martin do rozpočtu 360-tisíc eur, ktoré sa musia vrátiť, nakoľko by to vážne zasiahlo mestský rozpočet.

Doterajší konateľ spoločnosti Ján Zuberec sa vzdal funkcie, kto povedie MFPIC teraz?

Hneď po zastupiteľstve, na ktorom prehlásil, že odstúpi z funkcie konateľa, potvrdil toto stanovisko písomne a požiadal o určenie čo možno najskoršieho termínu odovzdania funkcie, ktorú vykonáva zdarma, nakoľko nie sú fi nančné prostriedky na vyplácanie odmien. Na zastupiteľstve odznela veľká kritika, že to nevieme robiť, že projekt inkubátora je dobrý projekt a môže fungovať. Preto som ponúkol tým, ktorí tvrdili, že majú recept

Spoločnosť MFPIC je v kritickom stave. Spoločnosť nemá prostriedky na uhrádzanie základných potrieb na chod a prevádzku. Situáciu komplikuje i to, že boli podpísané zmluvy, ktoré v súčasnosti analyzujeme, medzi vtedajšou konateľkou MFPIC pani Kurucovou a Seco Consulting zastúpenou pánom Kurucom a ich uplatnenie tak isto vážne ohrozuje chod spoločnosti. Aj naďalej tak hrozí situácia, že spoločnosť i tak príde o majetok vo vlastníctve mesta. Môje názory vyslovené v tomto rozhovore uzavriem smutným konštatovaním, že celá situácia by možno nemusela nastať, keby sa neblížili voľby do vyššieho územného celku. Niektorí ľudia, ktorí budú do nich kandidovať, sa chytajú každej príležitosti, aby si robili predvolebnú kampaň. Predvolebná kampaň je však jedna vec a zodpovednosť politika je druhá. Som presvedčený, že v tomto prípade snaha o medializáciu vlastnej osoby je im ďaleko prednejšia ako zodpovednosť voči mestu a jeho občanom. Najbližšie týždne ukážu, kto mal pravdu. Musím sa priznať, že by som bol veľmi rád, keby sa nenaplnili tie scenáre, o ktorých som hovoril, a budem robiť všetko pre to, aby z nášho mesta neodchádzali firmy a aby som ochránil mestský majetok.

5

Severanka pred vystúpením.

AKTÍVNI SENIORI PO POTULKÁCH V PRÍRODE SI VŽDY UROBIA BYLINKOVÝ ČAJ V Martine pri Dennom centre seniorov pôsobí hneď niekoľko seniorských klubov pod rôznymi názvami a s mnohostrannými záujmami, no všetky majú spoločného menovateľa – aktívny život. Nie je žiadnym tajomstvom, že klub Denné centrum Martin Sever sa spája so speváckym súborom Severanka. Keď práve niekde nevystupujú, radi sa prechádzajú a spoznávajú Turiec. Klub Denné centrum Martin Sever má v súčasnosti 74 členov a bol založený 19. januára 2004 vtedajším predsedom Emilom Kunertom. Ku koncu roka vznikol aj spevácky súbor Severanka a v súčasnosti je v súbore 14 členov. Severanka je medzi ľuďmi obľúbená a zameriava sa hlavne na ľudové piesne, jej členovia vystupujú na rôznych podujatiach v rámci mesta, ako napríklad oslobodenie mesta, Deň víťazstva, SNP a podobne. Neodmietnu však ani pozvanie na rôzne oslavy od okolitých obcí. Tohto roku sa zúčastnili aj nesúťažnej krajskej prehliadky v Žili-

ne, pred nedávnom boli zase v Žabokrekoch, kde bola prehliadka speváckych spevokolov zo zahraničia (z Juhoslávie, Maďarska i Čiech). Medzi ich záujmy patrí aj oslava Dňa matiek, fašiangov, zúčastňujú sa Senior bálu, organizujú oslavy pre jubilantov alebo posedenie pri opekačke. Ak práve nespievajú, chodievajú na túry po okolí. Nevynechávajú ani im najbližší Chodník zdravia vedúci cez Sever. „Tohto roku sme zaviedli, že štvrtok máme turistický deň. Kto je zdatnejší, ide každý týždeň. Už sme prešli Kolóniu Hviezd – Stráne, Bystričku – Stráne, Turany – Šútovo, zajtra ideme do Sklabinského Podzámku. Niekedy ideme vo väčšej skupine, inokedy traja. Vždy, keď sme na prechádzke, zbierame aj liečivé rastlinky, členom klubu sa páči, že takto majú zároveň pohyb aj úžitok z byliniek, z ktorých si potom robia čaj,“ povedala predsedníčka klubu Valéria Hurtová. Dvojstranu pripravilo mesto Martin

Posedenie pri opekačke. Seniori zo Severu radi trávia čas v prírode.


novinky

SPRAVODAJSTVO

KULTÚRNE LETO mesta Martin 2013

júl

august

7.7.2013 nedeľa o 17:00 h.

1.8.2013 štvrtok o 21:00 h.

Nám. Francúzskych partizánov na Severe

Divadelné námestie

Letný Bažant Kinematograf - SAMOTÁRI

Big Band

2.8.2013 piatok o 21:00 h.

12.7.2013 piatok o 17:00 h.

Letný Bažant Kinematograf - POLSKI FILM

Sám sebou

Divadelné námestie

záhrada pri Turčianskej galérii v Martine

3.8.2013 sobota o 19:00 h.

DH Bojnická kapela

MUSICA D´ORGENO Stanislav Šurin (organ) Rímskokatolícky kostol sv. Martina

19.7.2013 piatok o 17:00 h.

Spirit Band

14.7.2013 nedeľa o 17:00 h. Nám. Francúzskych partizánov na Severe

9.8.2013 piatok o 17:00 h.

Nám. Francúzskych partizánov na Severe

Divadlo Babscénus Martin Budkáčik a Dubkáčik

10.8.2013 sobota o 19:00 h. MUSICA D´ORGENO Bogdan Narloch/PL (organ) Rímskokatolícky kostol sv. Martina

Nám. Francúzskych partizánov na Severe 21.7.2013 nedeľa o 17:00 h.

11.8.2013 nedeľa o 16:00 h.

DH Dubovčianka

Divadlo Babscénus Martin - Psíček a Mačička

Nám. Francúzskych partizánov na Severe

záhrada pri Turčianskej galérii v Martine

26.7.2013 piatok o 17:00 h.

16.8.2013 piatok o 19:00 h.

Retro

SUMMER FEST

podporme mladé začínajúce talentované kapely záhrada pri Turčianskej galérii v Martine

záhrada pri Turčianskej galérii v Martine 28.7.2013 nedeľa o 17:00 h.

17.8.2013 sobota o 19:00 h.

DH Bojnická kapela

MUSICA D´ORGENO David di Fiore/USA (organ)

Nám. Francúzskych partizánov na Severe

Rímskokatolícky kostol sv. Martina

30.7.2013 utorok o 21:30 h.

23.8.2013 piatok o 19:00 h.

Letný Bažant Kinematograf LÓVE

SUMMER FEST

31.7.2013 streda o 21:30 h.

Majstrovstvá sveta leteckých modelárov

podporme mladé začínajúce talentované kapely záhrada pri Turčianskej galérii v Martine

Divadelné námestie

26. - 30.8.2013 pondelok - piatok o 17:00 h.

Letný Bažant Kinematograf VIDITEĽNÝ SVET

v kategórii F1E Kamenné námestie/Valčianska dolina 31.8.2013 sobota

Divadelné námestie

Cyklomaratón po ceste SNP koncert Team Revival Martin

Partneri:

Divadelné námestie

Organizátori:

6

Zmena programu vyhradená.

SUMMER FEST je organizovaný v spolupráci s Martinským parlamentom mladých.


číslo 13/2013

SPRAVODAJSTVO

7

Chlapci z 5. ročníka MHC Martin s plagátom, ktorý vyrobili na sústredení v Kľačne.

DESAŤROČNÍ HOKEJISTI VYFÚKALI MESTU MARTIN LOGO Ochota pomáhať, vďačnosť a jednoduchý nápad spojili mesto Martin s mladými hokejistami z MHC Martin. Primátor podporil svojou dotáciou ich šesťdňové sústredenie v Kľačne. Plagát s vlastnoručne nakresleným logom mesta Martin sa aj s poďakovaním objavil v Turčianskych novinách.

Autormi sú desaťroční hokejisti z MHC Martin, ktorí ho vyrábali asi štyri hodiny počas sústredenia v Kľačne.

Modré logo fúkali fúkacou fi xou a pri tom sa striedali. Vďaka stoeurovej dotácii tu strávili šesť dní od 24. júna

do 29. júna, v rámci ktorých mali pestrý program. Trénovali, jazdili na koňoch, okrem toho však absolvovali aj testy na výkonnosť a zručnosť, absolvovali orientačný beh a ďalšie aktivity. Chlapcov tento rok čaká náročné obdo-

bie, pretože začínajú od septembra navštevovať 5. ročník Športovej hokejovej triedy na Podháji a okrem toho začínajú hrať na „veľkom“ ihrisku. Doteraz hrali len na malom, resp. na tretine veľkého ihriska.

NOVÉ KONTAJNERY NA ŠATSTVO UŽ V KAŽDEJ MESTSKEJ ČASTI Martinčania už môžu separovať aj oblečenie, obuv a hračky. Od júna je v meste rozmiestnených 56 kontajnerov.

Kontajner na šatstvo už nájdete aj vo svojej mestskej časti.

Pravdepodobne ste si už všimli, že v meste pribudli nové kontajnery, ktoré sú určené na zber šatstva, obuvi a hračiek. Rozmiestnila ich spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o., ktorá má v meste na starosti komunálny odpad. Kontajnery budú vyprázdňované každé dva týždne a vyzbierané veci sa budú následne triediť. Použiteľné veci budú využité na humanitárnu pomoc, ostatné budú priemy-

selne spracované. Do špeciálnych kontajnerov by mali ľudia vyhadzovať len nepoškodené šatstvo, obuv a hračky. Nepotrebné, no použiteľné oblečenie treba zabaliť do vreca alebo igelitových tašiek a uchrániť ho tak od znečistenia. Do kontajnerov je zakázané dávať komunálny odpad. Dvojstranu pripravilo mesto Martin

DNI MILANA HODŽU V sobotu 29. júna o 13.30 h sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pomníku Milana Hodžu na Národnom cintoríne v Martine. V rámci

aktu odznela nábožná pieseň M. M. Hodžu Sláva buď Tebe, Bože náš, ukážka z Hodžovej eseje či pieseň o rodnej zemi Najkrajší kút v šírom svete.


8

novinky

TÉMA

PRIPRAVTE DEŤOM PROGRAM NA PRÁZDNINY Letné prázdniny sú pre školákov príliš krátke, pre pracujúcich rodičov zúfalo dlhé. Veď zabezpečiť deťom program a dozor na dva mesiace je „herkulovská“ úloha. Spoločná dovolenka, letný detský tábor, starí rodičia. Málokomu sa podarí ideálne skombinovať tieto tri možnosti. Ale ak deťom nenájdete zábavu vy, nájdu si ju samé. Asi by sa mnohí rodičia čudovali, keby vedeli, ako ich deti trávia prázdninové dni bez dozoru.

Vymyslite ubytovanie

Aj na Slovensku môžete s deťmi prežiť krásnu dovolenku. Ak nevyužijete služby cestovných kancelárií, môžete si pripraviť program sami s ohľadom na záujmy členov rodiny. Dôležité je nájsť si vhodné ubytovanie na strategicky výhodnom mieste. Hotel s bazénom a vlastnými športovými zariadeniami oceníte v prípade zhoršeného počasia. Nájdete v ňom dostatok príležitostí ako príjemne a aktívne prežiť spoločné chvíle. Horská chata alebo romantická drevenica alebo malý penzión? Aj takáto forma ubytovania má svoje výhody. Sami si môžete určiť dĺžku pobytu, spôsob stavovania, vybrať si lokalitu. Na internete možno nájsť nielen informácie, ale neraz aj recenzie a skúsenosti hostí. Chce to trošku práce. Zahrúžiť sa do mapy a vyhľadať miesta, ktoré nepoznáte. Ak nemáte čas a chuť hľadať sami, obrátiť sa môžete na cestovné kancelárie,

ktoré sprostredkujú ubytovanie na súkromí-na chatách a chalupách.

Pestrý program

Vypátrajte, či je v primeranom okruhu od vášho ubytovania dostatok možností na pestrý program. S autom môžete každý deň podnikať výlety do okolia. Keď nebude počasie vhodné na kúpanie pod holým nebom, ani na turistiku, urobíte si výlet do blízkeho mesta, pozriete si múzeum, zájdete do kina, alebo sa pôjdete pozrieť na trh remesiel, navštívite zoologickú záhradu, zahráte si bowling, biliard, stolný tenis... Zájdete na salaš alebo na ranč a pozriete si zvieratká. Možností je vždy viac, len sa správne rozhodnúť. Menšie deti sotva ocenia skvosty galérie, zbierky na zámku alebo krásne výhľady na hory. Potrebujú sa hrať. Všetky bez rozdielu však milujú vodu a atrakcie vodného sveta si určite užijú naplno.

Zážitkom pre školákov bude splav Váhu alebo Dunajca, jazda historickým vláčikom, návšteva jaskyne, hradu plného historických zbraní. Detské letné tábory sú pre rodičov i školákov „požehnaním“. Organizujú ich s pobytom nielen na Slovensku, ale často aj v prímorských letoviskách. Program je zameraný na určitú činnosť (výuka jazyka, ozdravný pobyt pre alergikov, umenie), alebo je namiešaný tak, aby zaujal deti najčastejšie vo veku od 6 do 15 rokov. Pobyt v tábore je pre deti dôležitou skúsenosťou. Musia tu rešpektovať záujmy kolektívu, s ktorým prežijú niekoľko dní v odlú-

čení od rodičov, samostatne sa rozhodovať a zodpovedať za seba. Denné tábory organizujú väčšinou vo väčších mestách. Deti majú program pod dohľadom skúsených pedagógov od rána do popoludňajších hodín tak, aby si ich rodičia po práci mohli zobrať domov.

Čaro vidieka a rodiny

Starí rodičia milujú svoje vnúčatá a príležitosť stráviť s nimi časť prázdnin väčšinou radi využijú. Ak deti z mesta odcestujú na vidiek za babkou a dedkom, zmenia vzduch, spoznajú iný spôsob života, nových priateľov. Žiaľ, nie každý má túto možnosť.

Letné PRÁZDNINY

NMT 1260/13

novootvorený Fun Park s vonkajším bazénom (10 x 4 m), plný športových, zábavných a nafukovacích atrakcií (možnosť samostatného vstupu) víkendové animačné programy v podobe súťaži, hier a zábavy s novým maskotom kvapkou Gabkou Po – Pia Balíky rodina 1 hodiny grátis každú stredu AquaAerobic (19:00 hod.) akcie pre všetky vekové kategórie Viac info na w w w.aquakubin.eu

V rámci rodiny, ale aj dobrých priateľov sa osvedčila vzájomná výpomoc s deťmi. Jedna rodina „opatruje“ spoločne deti z obidvoch rodín a na ďalší týždeň, sa vymenia. Viete, že deti sú pod dohľadom, majú priateľov primeraného veku a vy si oddýchnete tiež. Keď vám nezostáva čas na to, aby ste cez týždeň mohli zostať s deťmi, urobte si aspoň pekné predĺžené víkendy. Namiešajte pestrý prázdninový kokteil zážitkov. Myslite na to, aby vaša ratolesť mala o čom písať v slohu o prázdninách.

AQUARELAX dolný kubín

(msa)


číslo 13/2013

TÉMA

+,*ºÿÏ25

áj mu 041 / 59 66 421

Osadu Vlkolínec vyhlásila slovenskou vláda v roku 1977 za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Jej cieľom je trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality ako neporušeného sídelného celku. Pred 20 rokmi zapísali Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Stalo sa tak 11. decembra 1993 v Kolumbijskom meste Cartagene. Zapísanie do zoznamu potvrdzuje výnimočnosť a univerzálnu hodnotu kultúrnych alebo prírodných lokalít, ktoré vyžadujú ochranu v prospech celého ľudstva.

NMT 1244/13

NMT 1269/13

3€

Foto: TASR/J. Vohnout

nec pripravili ukážky práce ľudových remeselníkov a jarmok. Nedeľa vo Vlkolínci je jedinečnou možnosťou stráviť zaujímavý deň v prírode, s ukážkami ľudovej tvorivosti a bohatým kultúrnym programom. Počas nej vyvrcholí dvojdňové sympózium umeleckých rezbárov. Jeho účastníci odovzdajú svoje diela zástupcom osady Vlkolínec. Rezbári budú pracovať na sochách a lavičkách z topoľového dreva. Ich diela budú slúžiť na oddych pre návštevníkov Vlkolínca, ktorí môžu majstrov sledovať aj pri ich práci-pod dedinou. Informovala Erika Bradiaková z OZ Vlkolínec. Tohtoročnú letnú turistickú sezó-

nu ukončia vo Vlkolínci 31. augusta kultúrnym programom. Jeho súčasťou budú aj oslavy Slovenského národného povstania. Začiatok jesene, 29. september bude patriť podujatiu Poďakovanie za úrodu. Pripravuje ho Liptovské múzeum v Ružomberku. Pochutnať na zabíjačkových špecialitách si budú môcť návštevníci Vlkolínca 7. decembra. Na koniec tohto roka pripravujú mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku a oblastná organizácia cestovného ruchu oslavy pri príležitosti 20. výročia zápisu Vlkolínca do Zoznamu UNESCO. (šu), foto: Tibor Šuľa

NMT 1276/13

Celý tento rok sa vo Vlkolínci nesie v znamení 20. výročia zápisu Vlkolínca do zoznamu UNESCO. Najbližšie podujatie, ktoré sa tam uskutoční pri tejto príležitosti, bude národopisný deň nazvaný Nedeľa vo Vlkolínci, ktorý bude 28. júla. Otvoria ho o 8:15 hod. slávnostnou svätou omšou v tamojšom kostolíku. Zvyky a obyčaje počas roka v dolnom Liptove predstavia folklórny súbor Liptov, folklórna skupina z Likavky. Ako sólisti vystúpia v programe Anna Hulejová a Vojtech Littva. Program uvedú od 10. do 12. 30 h. Po nich je pripravené divadelné predstavenie pre deti o perníkovej chalúpke. Ponúkne ho divadelný súbor Ofina pod vedením Anny Mišurovej. Po prvý raz v amfiteátri pod Vlkolíncom zaznejú strhujúce rytmy a spevy západnej Afriky. O dobrú náladu návštevníkov Vlkolínca sa postará slovenská country skupina Veslári, ktorá je nositeľom ceny European Country Music Association-najprestížnejšieho európskeho ocenenia v oblasti country hudby. Hudobnú bodku urobí folková skupina Ploštín Punk. Organizátori Kultúrny dom A. Hlinku a.s., mesto Ružomberok a občianske združenie (OZ) Vlkolí-

n pre možnosť

TIP NA VÝLET DEŇ VO VLKOLÍNCI

Term

ý vstup celodenn 900 hod. 900 - do 1 d o k é n re o uaeden.s alisko otv www.aq álne kúp

9


novinky

SÚŤAŽ/KRÍŽOVKA

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

10 €

V HODNOTE

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 2. 8. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK Výherca z Noviniek 10/2013:

krížovka

MT 13/2013

kupón

Michaela Krajčovičová, Martin

Súťaž o víkendový pobyt Kryštál v Kúpeľoch Lúčky

NMT 1267/13

Súťaž, ktorú pre čitateľov Noviniek pripravila redakcia a kúpele Lúčky pozná víťaza. Správna odpoveď znela: Od roku 1950 sa Kúpele Lúčky špecializovali len na liečbu ženských a onkologických ochorení, ale v roku 2005 sa znovu vrátili k liečbe ochorení pohybového ústrojenstva. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali čitateľku Mgr. Máriu Melicherčíkovú zo Žiliny. Získava víkendový pobyt Kryštál pre dve osoby v Dependance, ktorý si môže uplatniť do 23. 12. 2013. Výherkyni blahoželáme, ostatní naši čitatelia, ktorí si Novinky odložili, si môžu uplatniť zľavu vo výške 20 percent na 3-hodinové vstupné do vonkajších bazénov. Zľava platí do 20. 12. 2013 iba pri preukázaní sa kupónom. Redakcia

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

10


číslo 13/2013

ŠPORT

11

ÔSMI STATOČNÍ UKONČILI ŠKOLSKÝ ROK V polovici júna sa v priestoroch DO Strojár uskutočnil záverečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej, ktorý vzhľadom na ôsmy ročník niesol symbolický názov Osem statočných.

Foto: archív MHC

MARTINSKÉ TALENTY DOSTALI 25 SETOV VÝSTROJA OD NHLPA V druhej polovici júna dostal hokejový klub MHC Martin 25 nových, kompletných setov hokejového výstroja pre hokejovú predprípravku. Výstroj sa podarilo získať na základe projektu od hráčskej asociácie NHLPA z programu Goals and Dreams. Program fungujúci po celom svete od roku 1999 podporil už viac ako 60 000 detí z viac ako 25 krajín sveta, dopomohol postaviť alebo renovovať stovky štadiónov. Je to jeden z najrozsiahlejších programov na svete určených na rozvoj hokeja. čianskom regióne aj touto cestou. V neľahkej ekonomickej situácii nielen hokeja, ale aj športu na Slovensku, je to krok vpred, ktorý pomôže aj menej solventnejším rodinám s deťmi aktívne zapojiť ich ratolesti do športu, akým je hokej. Výstroj je určený pre začínajúcich hokejistov vo veku 6 – 9 rokov. V minulosti v Martine vyrástli hokejisti a hokejové osobnosti ako sú Oto Haščák, Zdeno Cíger, Róbert Švehla, Jaroslav Török, Daniel Babka, Peter Smrek, Rastislav Rovnianek alebo Andrej Novotný. Momentálne stále pôsobia v najkvalitnejších zahraničných ligách hráči ako Radovan Somík, František Skladaný, Rastislav Špirko,

rezka, DíDíSí) a detskej skupiny (Bojo, Derý, Bojo). Druhú polovicu programu vyplnili žiaci zo ZŠ Valča, ZŠ a MŠ Dražkovce. Priestor v programe dostal okrem tradičných moderných tancov aj folklór. Krásu spoločenských tancov predviedli tanečníci z klubu TK Team. Oživením programu bolo hudobné vystúpenie mladých spevákov z novozaloženého spevokolu Deep Vocalis. Program koncertu ukončila tanečná street choreografia detskej vekovej kategórie nesúca názov Afrocircus. (ga), foto: archív autora

Richard Pánik, ale aj veľa ďalších. Viacerí z týchto hráčov pôsobili aj v zámorskej NHL a boli súčasťou organizácie NHLPA. Martin je mesto s veľkou hokejovou tradíciou a snahou klubu je pokračovať v dobrej práci s mládežou, hľadaní a príprave nových talentov pre hokej. Týmto spôsobom sa snaží klub zlepšiť materiálne podmienky v práci a zvýšiť záujem detí o hokej v Martine a na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie výstroja mladým hráčom je naplánované na začiatok augusta, počas konania hokejového kempu HMI Slovakia v Martine. (mhc)

NMT 1241/13

Predseda nadácie Goals and Dreams Devin Smith: „Za posledných 13 rokov hráči NHL darovali viac ako 21 miliónov dolárov na financovanie a rozvoj hokeja po celom svete. Výstroj posielame na všetky kontinenty do Austrálie, do Južnej Afriky, Európy, Malajzie, Severnej Ameriky a ďalších. Najväčšou prekážkou pre hranie hokeja pre deti a ich rodičov je cena hokejového výstroja. Naším cieľom je priniesť možnosť športovania a hrania hokeja aj pre deti z ekonomicky slabších rodín.“ Vďaka snahe a iniciatíve mládežníckeho trénera Tomáša Pšenku a Christy Liesemer z HMI, v spolupráci s organizáciou HMI Slovakia sa podarilo podporiť hokej v Tur-

Na koncerte sa predstavili takmer všetky zložky súkromnej základnej umeleckej školy. Koncert zahájila tanečná street choreografia Deep boutique, ktorá na tohtoročných majstrovstvách Slovenska získala prvé miesto. Hneď za ňou sa predstavili žiaci z Detského domova v Necpaloch, ktorí navštevujú tanečný odbor. Svoj talent ukázali aj deti troch ročníkov prípravného štúdia, ktoré vedie pedagogička Oľga Demikátová a deti z Materskej školy Nábrežná s choreografiou Indiáni, ktorú pripravila pedagogička Lýdia Cibuľová. V celej kráse sa ukázali tanečníčky z juniorskej (Trója, Te-

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec  Grafické spracovanie: Dana Kellichová  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Martin, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 33 000 ks Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4464/11  E-mail: novinky.mt@14news.eu  Vedúci inzertného oddelenia: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09  Inzertné oddelenie: Alena Špirková, t. č.: 0917 77 50 06  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


NMT 1169/13

12

INZERCIA

novinky

Nmt 13 2013 web  
Nmt 13 2013 web  
Advertisement