Page 1

od 1. 5. 2014 Ročník: IV. číslo 8/2014 Dátum vydania: 17. 4. 2014

01

2014/

Martin

Do práce na bicykli

Príloha

str. 12 Mesto Martin v spolupráci s ministerstvom dopravy vyhlásilo súťaž „Do práce na bicykli“. Do súťaže sa môžete zapojiť aj vy.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

Hádzanári medzi elitou

ZDRAVIE

Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 15 Martinskí hádzanári splnili svoj cieľ, s ktorým vstupovali do premiérovej sezóny medzi elitu. V závere sezóny vybojovali záchranu v extralige.

Ocenení športovci si ceny za vynikajúce športové úspechy prevzali vo veľkej zasadačke mestského úradu.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI ROKA NA PÔDE MESTSKÉHO ÚRADU V MARTINE Utorok 8. apríla 2014 sa niesol v slávnostnej atmosfére. Mesto Martin sa podieľalo na realizácii osláv druhého ročníka Medzinárodného dňa Rómov, ale tiež ocenilo aj svojich najlepších športovcov za rok 2013. Celkovo si z rúk vedenia mesta prevzalo ocenenia 24 športovcov a dva športové kolektívy. Okrem už tradičných kategórií Mesto Martin ocenilo aj troch členov slovenskej paralympijskej reprezentácie, ktorí dokázali, že martinskí športovci patria na stupne víťazov aj v zahraničí. Hostí, rodinných príslušníkov, vedenie mesta a športovcov na mestskom úrade večerom sprevádzala vedúca

odboru spoločenských služieb Katarína Tomášová, ktorá postupne predstavila nielen jednotlivé kategórie

ocenených, ale priblížila aj ich súkromie. Ceny a pamätné listy odovzdávali primátor mesta Martin Andrej

Hrnčiar a prednostka mestského úradu Katarína Katinová. „Byť športovcom nie je len o snahe byť slávnym a obdivovaným, je to o sile prekonať sám seba a pravidelne na sebe pracovať vo viere, že výsledky sa jedného dňa dostavia. Pokračovanie na strane 2


KRÁTKE SP

SO SAJFOM

MARTINSKÝ POLMARATÓN pod záštitou primátora mesta Martin a poslanca NR SR Andreja Hrnčiara sa uskutoční na Divadelnom námestí 24. mája 2014 od 9.00 hod. Tvárou podujatia je Matej Cifra alias Sajfa. Cieľom podujatia je nadviazať na tradíciu polmaratónu - Beh k srdcu SNP. „Chceli by sme mu vrátiť to, čo mu náležite patrí – popularitu a príťažlivosť. Naším zámerom je prihovoriť sa najmä ľuďom, ktorí nešportujú pravidelne, chceme ich motivovať k zdravému pohybu a tak zväčšiť bežeckú základňu. Snažíme sa osloviť občanov všetkých vekových kategórií, ktorých chceme aj touto cestou motivovať k zdravému životnému štýlu,“ priblížil zámer podujatia primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Vystúpi skupina Homosapiens či známe tanečné skupiny The Pastels a Shakers.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV Mesto Martin v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine a občianskym združením Detská misia zorganizovalo 8. apríla 2014 už druhé podujatie pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa Rómov. Podujatie otvorila zástupkyňa Múzea kultúry Rómov na Slovensku Hana Zelinová. V rámci tohto podujatia, ktoré sa konalo v Slovenskom národnom múzeu v Martine, vystúpil divadelný súbor Bakithan z Bardejova – Poštárky a amatérsky rómsky tanečný súbor Amaro Svitos. Súbežne s kultúrnym programom prebiehali na dvore SNM súťaže pre deti a tvorivé dielne, ktoré vyplnili voľný čas aj tých najmenších účastníkov. Súťaž uzatvorila úspešná súťaž v speve a v tanci. Víťazi si odniesli ceny od mesta Martin a občianskeho združenia Detská misia.

FARMÁRSKE TRHY Obyvatelia a návštevníci mesta Martin majú od stredy 9. apríla 2014 možnosť navštíviť Farmárske trhy na novom mieste – na Námestí Svetozára Hurbana Vajanského. Mesto Martin týmto spôsobom vyšlo v ústrety požiadavke a viacerým podnetom občanov priniesť trhy bližšie k centru mesta. Trhy sa budú konať každú stredu od 9.00 hod a zákazníci sa môžu tešiť na kvalitné produkty výrobcov, pestovateľov a poľnohospodárov z rôznych regiónov Slovenska. Takmer 20 rôznych stánkov ponúka množstvo výrobkov od syrových, údených a mäsových produktov až po umelecké výrobky. Na svoje si určite prídu aj celiatici a milovníci sladkých pochúťok.

Vďaku za reprezentáciu a prianie ďalších úspechov športovcom vyjadril i primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI ROKA NA PÔDE... Dokončenie zo strany 1

NMT 2085/14

(mm)

Tak ako bolo počas večera niekoľkokrát spomenuté, aj za úspechom jednotlivca stojí vždy viacero ľudí. Dnes večer mi bolo cťou poblahoželať tým, ktorí so športom začínajú, tým, pre ktorých je šport nenahraditeľnou súčasťou života už dlhé roky a tým, bez ktorých by sa šport v Martine nemohol rozvíjať tak ako dnes,“ vyslovil slová obdivu primátor mesta. V jednotlivých kategóriách boli ocenení Dávid

Babinský, Anet Nemlahová, Andrea Trylčová, Rastislav Turčan (kategória Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov), Adam Černek, Kristína Jesenská, Andrej Matušík, Miroslav Ruttkay (kategória Športový talent roka), Mestský hádzanársky klub Martin, kolektív Plaveckého klubu Martin (kategória Športový kolektív roka), Martin Ďurkovič, Barbora Filová, Miroslav Kopiš, Jaromír Mitterpach, Patrícia Mižúrová, Katarína Paulínyová, Peter Šmid, Ivan Svítek,

Jozef Višňovec a Lucia Záborská (kategória Športovec roka). Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport si z rúk primátora prevzali Jozef Ďuris, Alexander Lilge a Peter Rovnianek. Mimoriadne boli v tomto roku ocenení aj naši úspešní paralympionici navádzačka Natália Šubrtová, hlavný tréner reprezentácie Branislav Mažgút a lekár výpravy Juraj Panák. Text a foto: (mm)


MESTSKEJ POLÍCIE

ZÁCHRANÁROV

Preventívna policajná akcia

V dňoch od 1. 4. 2014 do 8. 4. 2014 bola vykonaná preventívna policajná akcia zameraná na dodržiavanie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v mestských častiach Priekopa, Záturčie, Podháj, Košúty, Sever. Počas akcie v MČ Priekopa skontrolovali 68 psov, z toho zistili 5 priestupkov, v MČ Záturčie 79 psov, z toho bolo 10 priestupkov, v MČ Podháj skontrolovli 39 psov, z toho bolo 5 priestupkov, v MČ Košúty to bolo 47 psov, pričom zistili 4 priestupky a v MČ Sever skontrolovali 56 psov a zistili 6 priestupkov. Počas tejto akcie policajti rozdávali púzdra s igelitovými vreckami na psie exkrementy majiteľom psov, ktorí mali pri kontrole všetko v poriadku. V dňoch 9. 4. a 10. 4. bude táto preventívna akcia pokračovať aj v MČ Stred, Jahodníky a Ľadoveň. Mladí záchranári: Mladých záchranárov na radnici ocenil viceprimátor mesta Martin Milan Malík.

Podanie alkoholu mladistvej osobe Už šiesty rok za sebou sa na pôde Mestského úradu v Martine konalo oceňovanie mladých záchranárov z martinských základných škôl. Osem študentov bolo ocenených v rámci projektu Mladý záchranár. Tento projekt, ktorý vychádza dvakrát ročne vo forme publikácie, na svojich stránkach pravidelne uverejňuje záchranárske súťaže. Zo všetkých účastníkov sú následne vyžrebovaní víťazi – nádejní mladí záchranári, ktorí úspešne preukázali svoje vedomosti. Tento rok sa šťastie usmialo na Vivianu Matejkovú zo ZŠ s MŠ Gorkého, Olivera Vronského

zo ZŠ Kronera, Dávida Jesenského z Evanjelickej ZŠ, Filipa Kakaleja zo ZŠ s MŠ Hurbanova, Teréziu Jančiovú zo ZŠ s MŠ Bernoláka, Mateja Kadučáka zo SZŠ Tomáša Zanovita, Andreja Trnku zo ZŠ Stodolu a Filipa Porubského zo ZŠ Mudroňa. Mladí záchranári si ceny prevzali v pondelok 7. apríla z rúk viceprimátora Milana Malíka, autora projektu a po-

slanca mestského zastupiteľstva Bruna Horeckého, náčelníka mestskej polície Igora Húsku a preventistky Jany Krchovej. Samozrejme, martinskí študenti sa najviac tešia na cenu, ktorú ešte len dostanú – dobrodružný deň strávený s mestskou políciou, kde budú vidieť záchranárske akcie v praxi. Text a foto: (mm)

BUĎTE FIT AJ VĎAKA NOVÝM ŠPORTOVISKÁM Zacvičiť v prírode si budete môcť už aj v ďalších mestských častiach. V Záturčí a na Severe totiž otvoríme dve športové ihriská s názvom Buď fit. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v piatok 25. apríla pri ZŠ A. Stodolu v mestskej časti Záturčie. Fitness trať Buď fit so športovo-rekreačnými zariadeniami nájdete v mestskej časti Sever na Ul. Východná pri SZŠ T. Zanovita a v blízkosti areálu školy A. Stodolu v Záturčí. Nové ihriská odovzdá do užívania vedenie mesta Martin, poslanci mestských častí a zástupcovia spoločnosti STEFE Martin, a. s., v mest-

skej časti Záturčie. Outdoorové športovisko zahŕňa 18 stanovíšť na posilňovanie rôznych svalových partií, vykonávanie statického či dynamického strečingu, ale aj na realizovanie funkčného tréningu pomocou závesného posilňovacieho zariadenia TRX. Obe ihriská obsahujú strečingové stĺpy, kladiny, hrazdy,

bradlá, zariadenia na rúčkovanie, šikmé i vodorovné lavičky. Každé stanovisko je doplnené grafickou ilustráciou s informáciou o používaní a podrobnou inštrukciou ku cvičeniu. Cvičebné prvky zo smrekového dreva a ocele sú určené pre všetkých od 15 rokov. Vďaka fi nančnej podpore spoločnosti STEFE Martin, a.s., tak budú v Martine vytvorené nové priestory pre podporu pohybovej aktivity u mladých. (mm)

Dňa 4. 4. 2014 zistila hliadka MsP v MČ Záturčie porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil A. V., z Martina tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvej K. Č., z Martina, u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,24 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku jej uložili pokutu v blokovom konaní. Zároveň mladistvú K. Č. odovzdali matke.

Fajčenie na detskom ihrisku

Dňa 6. 4. 2014 bolo prostredníctvom mestského kamerového systému (MKS) zistené, že v parku na Ul. J. V. Dolinského je na detskom ihrisku osoba, ktorá fajčí. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. F., z Martina, tým, že fajčil na detskom ihrisku. Za spáchanie priestupku mu uložili pokutu v blokovom konaní.

Pokus o poškodenie služobného vozidla

Dňa 7. 4. 2014 došlo na Ul. P. V. Rovnianka k pokusu o poškodenie služobného motorového vozidla MsP Martin tak, že J. Z., z Martina hodil zo 7. poschodia bytového domu jablko do okna pravých predných dverí. Menovaného hliadka MsP predviedla na OOPZ Martin – Západ na zistenie totožnosti. Za spáchanie priestupku menovanému uložili pokutu v blokovom konaní.

Poškodenie lavičky na detskom ihrisku

Dňa 7. 4. 2014 podvečer zistila hliadka MsP, že na detskom ihrisku na Ul. V. Šípoša je rozbitá betónová lavička. Šetrením bolo zistené, že lavičku rozbili T. K., J. S. a M. H., všetci traja z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.


ANK

NA VAŠOM STOLE POČAS SVIATKOV?

Pred Veľkou nocou sme sa v Dennom centre seniorov pýtali, čo u nich doma počas sviatkov nesmie chýbať na stole a rovnako na to, či je veľkonočné obdobie časom, keď sa všetci na chvíľu zastavíme a stretneme sa v kruhu rodiny, priateľov a známych. Gizela, dôchodkyňa: Na Veľkú noc u nás doma nemôže chýbať mäsová polievka, zemiakový šalát s rezňom a niečo pre kúpačov. Na stole je vždy pripravená obložená misa s údeným mäsom, vajíčkami, cviklou i uhorkami. A,  samozrejme, zákusky a niečo na zapitie. Okrem toho je pre mňa Veľká noc časom stretnutia s rodinou a na to sa človek najviac teší, pretože každý v rodine je počas roka rozbehaný, ale počas sviatkov sa naša rodina vždy stretne a práve to je veľmi milé.

Nový web: Za prvý deň bola nová webová stránka mesta zobrazená 9 000-krát.

WEB MESTA V NOVOM ŠATE Mesto Martin v pondelok 14. apríla predstavilo novú webovú stránku mesta, ktorá občanom a návštevníkom pomôže získať potrebné informácie rýchlo a ľahko. Nová webová stránka je súčasťou komunikačnej stratégie mesta, v rámci ktorej je dôraz kladený na potreby občanov. Novinkami sú, okrem iného, prepojenia na facebookovú skupinu a youtube kanál, či kalendár podujatí, kde môžu po registrácii prispievať všetky organizácie v meste.

Emília, dôchodkyňa: U mňa na stole počas Veľkonočných sviatkov nikdy nechýba veľkonočná plnka, ruské vajíčka, šunka a tradičné pochutiny, ktoré patria k Veľkej noci. Ja som nábožne založená, takže pre mňa Veľká noc znamená aj čosi viacej. Je to nielen čas stretnutia s rodinou, ale aj čas na duchovnú očistu a cítenie. Veľkú noc mám preto veľmi rada.

Helena, dôchodkyňa: Na veľkonočnom stole u mňa doma musí byť úplne všetko. To znamená zákusky, vajíčka, šunka, šalát, no proste všetko. Nikdy nechýba ani vyzdobený stôl. Vždy prídu vnučky, ktoré sa tešia na štrúdľu, to majú veľmi rady. A tak sa všetci spolu zídeme a pekne posedíme. Veľká noc je veľmi príjemný čas, na ktorý sa teším a čakám celý rok.

Oľga, dôchodkyňa: Na Veľkú noc mám doma vždy zákusky, mäsko, niekedy som robievala aj syrovú roládu. Mám doma pekne vyzdobený stôl a veľkonočné kraslice ozdobené cibuľovými šupkami. Chodieva ku mne vnuk a nevesta, takže z toho sa vždy teším. Je to čas, keď sa stretneme a posedíme, ale vnuk chodí pravidelne, takže s tým som takmer denne.

Text a foto: (mm)

Cieľom projektu novej webovej stránky mesta Martin bolo vytvoriť moderné, prehľadné a graficky pôsobivé webové sídlo, na ktorom nájdu občania mesta, ale aj návštevníci stránky informácie, ktoré potrebujú vedieť o meste a aktivitách, ktoré sa v ňom dejú. Informácie sú logicky rozčlenené do tematických skupín. Pri tvorení novej webovej stránky bol dôraz kladený na dizajn, intuitívnosť, prehľadnosť. Základ stránky tvorí Manuál vizuálnej identity mesta Martin.

Spektrum informácií

Nová stránka poskytuje široké spektrum informácií. Tematicky a graficky je celá stránka rozdelená na dve hlavné časti – Transparentné mesto a Život v meste. Časť Transparentné mesto obsahuje všetky informácie, ktoré nariaďuje aktuálna legislatíva pre webové sídla orgánov verejnej správy. Svojím obsahom je teda viac „úradnícka“. Naproti tomu časť Život v meste ponúka množstvo zaujímavého obsahu o každodennom dianí v meste. Zaujímavou novinkou je takisto ponuka informácií rozdelených do príslušných mestských častí, ktoré vlastne zodpovedajú

jednotlivým volebným obvodom v meste. Spájajúcim prvkom medzi obidvomi časťami stránky je kalendár akcií, ktorý poskytuje termínový prehľad všetkého zaujímavého, čo sa v meste deje. Do novej stránky sú integrované dostupné overené riešenia ako google vyhľadávač na rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie informácií a google translator na preklad stránok až do 80 jazykov. V procese prípravy stránky bol realizovaný import takmer všetkých informácií z pôvodnej stránky, ktoré zahŕňajú takmer 10-tisíc dokumentov. Importovaných bolo aj približne 5 500 fotografií a rôznych príloh ako sú texty, mapy a iné obrázky v celkovom počte viac ako 6-tisíc súborov. Takmer všetky ostatné texty z pôvodnej stránky prešli revíziou. Aktualizované boli rovnako aj všetky postupy a všetky úradné formuláre k nim prislúchajúce. K uvedeným dátam boli doplnené ďalšie, úplne nové informácie – texty, fotografie a iné dáta. K dnešnému dňu obsahuje stránka viac ako 14 200 dokumentov, takmer 6 200 fotografií a iných obrázkov, 470 tlačových správ a 290 položiek menu. Návštevníci novej stránky majú

možnosť zaregistrovať sa. Registrovaní návštevníci môžu využiť možnosť odoberania informácií o nových článkoch z vybratých sekcií e-mailom, komentovať vybraté články alebo zadávať pripomienky. Odber noviniek je, samozrejme, možný aj prostredníctvom RSS kanálov.

Viac verzií

Nová stránka ponúka paralelne viac verzií-verziu pre tlač www stránok, verziu pre slabozrakých a novinkou je verzia pre mobilné zariadenia-mobily a tablety (integrované prehliadače v systémoch Android a iOS). Nová stránka spĺňa Štandardy prístupnosti webových stránok podľa Výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, aj medzinárodné štandardy ako medzinárodný štandard konzorcia W3C (World Wide Web Consortium) XHTML 1.0, štandard WCAG 1.0, požiadavky pre Blind friendly web a všeobecné pravidlá pre kvalitné SEO – Search Engine Optimization – optimalizácia pre vyhľadávače. Text a foto: (mm)


MESTA MARTIN UPLYNULO 69 ROKOV

Oslobodenie: Pietneho aktu pri Pamätníku SNP na Severe sa zúčastnili desiatky obyvateľov mesta.

Pamätné listy a dary od mesta priamo na radnici slávnostne odovzdal 13 osobnostiam viceprimátor mesta Martin Alexander Lilge. Po udelení ocenení sa následne uskutočnil samotný pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP na Severe, ako aj na Cintoríne hrdinov SNP v Priekope. Najprv sa zhromaždenie desiatok účastníkov poklonilo a vzdalo úctu pri Pamätníku SNP na Severe. Úvodného slova sa ujala hovorkyňa Mesta Martin Zuzana Kalmanová, po ktorej slovách zaznel smútočný chorál v podaní Dychovej hudby Turčianka. Počas chorálu sa uskutočnil pietny akt položenia vencov. Bezprostredne po-

tom svoj príhovor predniesol Pavol Sečkár, predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V ďalšom programe vystúpili spevácke skupiny Severanka a Lúč, no a tematickú báseň predniesol Tomáš Polák zo Základnej školy Tomáša Zanovita. Následne sa prítomní presunuli na Cintorín hrdinov SNP v Priekope. „Som veľmi rád, že prišla aj najmladšia generácia. Po iné roky sme boli zvyknutí klásť vence a pripomínať si oslobodenie Martina alebo Slovenské národné povstanie len tie staršie generácie, ale ak chceme budovať národnú hrdosť a chceme byť naozajstní vlastenci,

tak musíme k tomu viesť predovšetkým mladú generáciu, ktorá musí poznať svoju históriu. Skutočne ma teší, že dnes prišla mladá generácia a budeme v tom pokračovať aj naďalej. V auguste si pripomenieme výročie vzniku Slovenského národného povstania, určite sa uskutočnia cyklistické preteky po ceste SNP, prídu športovci a mladí ľudia vzdať úctu všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, že najhoršia druhá svetová vojna skončila a my môžeme žiť v slobode,“ povedal Andrej Hrnčiar primátor mesta Martin. Text a foto: (mm)

NMT 2404/14

Dňa 11. apríla si Mesto Martin v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a posádkou Martin slávnostne pripomenulo 69. výročie oslobodenia Mesta Martin, ktorého sa zúčastnil i poslanec Národnej rady a primátor Mesta Martin Andrej Hrnčiar. Pri tejto príležitosti boli 13 osobnostiam slávnostne odovzdané i dary a pamätné listy za mimoriadnu spoločenskú angažovanosť a presadzovanie humanitných tradícií boja za národnú slobodu.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014


ŠANCA PRE MLADÝCH V posledných rokoch, presnejšie od takzvaného samozrútenia pravicovej vlády v našej krajine prevláda "blbá" nálada z nesplnených politických sľubov veľkej časti politického spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHĐVWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNêFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpãNDQGiO\ DYWRPKRUãRPSUtSDGHFHONRPQHSRNU\WHãtULDP\ãOLHQN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYãHREHFQRPSROLWLFNRPFKDRVHVPHSULVW~SLOLNRVWDWQêPGYRPYRĐEiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~þDVWLDNYRĐEHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ò&9SUH]LGHQWVNêFK YRĐEiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPåH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLþtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDþLOLDNRPLOLDUGiUDEH]SROLWLFNHMVN~VHQRVWL 9SRGVWDWHLGHRWRåHREþDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMĐDYHMþDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDåHSROLWLNDDNR MHYV~þDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSĎĖDMHKRRþDNiYDQLD7R YãHWNRY\WYiUDSRGPLHQN\ pre zásadnú rekonštrukciu ]DYHGHQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ PRåQRVĢY]QLNXSROLWLFNêFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNêPLWHQGHQFLDPLDOHDMSULHQLNPODGêFKĐXGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMãLDFKYtĐD SUHYVWXSPODGêFKGRSROLWLN\DNRMHYV~þDVQRVWL0{åH VDSUHMDYLĢ]YêãHQRXSRGSRURX]DYHGHQêFKVWUiQSUHPODG~JHQHUiFLXSROLWLNRYDOHER ]DNODGDQtPSROLWLFNêFKVWUiQ PODGêPLĐXćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHĐDKNi3ROLWLNDMH WRWLåSRVWDYHQiSUHGRYãHWNêPQDĐXGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGêFKĐXGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGêFK =DORåLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDþQRPSUtVWXSHRDNêVDQDSUtNODGVQDåtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav Procházka s konzervatívnou RULHQWiFLRXDOHER7RPiã+XGHFYVWUDQH7,3VREþLDQVNROLEHUiOQ\PLSRVWRMPLMHPLPRULDGQHQiURþQp 9QDãHMNUDMLQHREþDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRĐEiPHãWH GYDNUiW9RYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRþDNiYDPåLDGQHUDGLNiOQH]PHQ\DSRVODQHFNêFKPLHVW YHXURSDUDODPHQWHREVDGLD SUHGRYãHWNêP QRPLQDQWL VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientáciou. .RPSOLNRYDQHMãLHEXG~SROLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRĐEiFKGRPLHVWQ\FK VDPSRVSUiYSULPiWRURYDVWDURVWRY PLHVW D REFt 7DP SUHGSRNODGiPåHREþDQLD EXG~PDVRYêPVS{VRERP HãWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2þDNiYDP åHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQêSRþHWQH]iYLVOêFKNDQGLGiWRY.DåGê REþDQNWRUêVDSUHMDYRYDO VSRORþHQVN\YRYHUHMQRPåLYRWHDDNWtYQHPiYREFLãDQFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDPRVSUiY\PLHVWDREFt 3RWêFKWRYRĐEiFKMHPRåQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRþDNiYDĢYêUD]QpSRVXQ\QDQDãHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DþQ~SULSUDYRYDĢ QD]iVDGQêSROLWLFNê]iSDV DGHĐEXSROLWLFNHMPRFLYQDVWiYDM~FLFKSDUODPHQWQêFK YRĐEiFKYURNX9HUtP åHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpÄPODGp³ VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODPRYDQHMVOXãQRVWLDWROHUDQFLL YLFKSROLWLNHQHSRGĐDKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNêFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDãX politickú realitu. $NRYWêFKWRYRĐEiFKREVWRMtQDVWiYDM~FDPODGiJHQHUiFLDXNiåHþDV$NVDYãDN PODGtQHSUHVDGLDEXGHWRYêUD]QêQH~VSHFKGHPRNUDWLFNêFKWHQGHQFLtYQDãHMNUDMLQH (jah)

=ĐDYD.DWDUtQD0DFKiþNRYi5DGRVODY3URFKiG]NDD.DWDUtQD&VpIDOYD\RYi)RWR7$65'XãDQ+HLQ

PREDSTAVIL PRÍPRAVNÝ VÝBOR NOVEJ STRANY Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka SUHGVWDYLĢSUL]DþLDWNX]ELHUDQLDSRGSLVRYSRWUHEQêFKQDUH-

JLVWUiFLXVWUDQ\7RE\PDOLVOiYQRVWQHRGãWDUWRYDĢYWêåGQL SRYHĐNRQRþQêFKVYLDWNRFK v Prešove. 0DFKiþNRYi]G{UD]QLODåH]DWLDĐQHS{VRELODYåLDGQHMSRlitickej strane. V novej strane vidí šancu a novú nádej SUH6ORYHQVNRÄďXGLDV~DSDWLFNtVNODPDQtD]QHFKXWHQt 3UHMDYXMHVDQHG{YHUDYRþLSROLWLNRPQHFKXĢPHQLĢYHFL 3ULFKiG]DPHDE\VPHXNi]DOL åHVDWRGiURELĢDMLQDN³SRGRWNOD9VWUDQHFKFHY\XåLĢ QDMPlVYRMHVN~VHQRVWL]SRVWXSULPiWRUN\DOHDMSRVODQN\-

QH7UHQþLDQVNHKRVDPRVSUiYneho kraja. 3URFKi]ND SR]QDPHQDO åHSULHVWRUDãDQFXFKFHGDĢ QRYHMJHQHUiFLLĐXGtNWRUtVL VYRMXDXWRULWXDX]QDQLHY\EXdovali vlastnou prácou. MaFKiþNRYiSRGĐDQHKRUHSUH]HQWXMHVFKRSQRVĢQH]iYLVOpKR þORYHNDSUHVDGLĢVDYUHJLyQH poctivou a aktívnou prácou. Ä&VpIDOYD\RYiMH]DVHSURWRW\SRPWRKRDNRFKFHPHDE\Y\]HUDORQDãHRGERUQp]i]HPLH³ podotkol Procházka. TASR

ROZHODNUTIE O PREDSEDOVI PADNE PO VEĽKEJ NOCI Nový predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) by mal byť známy po jeho zasadnutí v termíne po Veľkej noci. Informoval o tom po zasadnutí Rady KDH v Bojniciach líder strany Ján Figeľ. .UHVĢDQVNtGHPRNUDWLSRGĐD )LJHĐDXURELOLQD]DVDGQXWt ERGNX]DSURFHVRPKRGQRWHQLDSUH]LGHQWVNêFKYROLHE DSRYDåXM~WR]DSUHMDYHWLN\ zodpovednosti a aj politickej NXOW~U\Ä6DPRWQêYêVOHGRN YROLHE]SRKĐDGX.UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKRKQXWLD nášho kandidáta Pavla HruãRYVNpKREROKRGQRWHQêDNR QH~VSHFK-HWRYêVOHGRNQHSULPHUDQêSRWHQFLiOXKQXWLD DSUHWRDMGLVNXVLDNWRUiEROD rozsiahla a konštruktívna, sa

]DPHULDYDQDYLDFHUpREODVWL NWRUpFKFHPH]OHSãLĢ]PHQLĢ SULEOtåLĢREþDQRP7DNDE\ HXURYRĐE\DOHERNRPXQiOQH YRĐE\þLćDOãLHUR]KRGQXWLD KQXWLDEROLSRGSRUHQpREþDQPLSUHWRåHLFKSRYDåXMHPH]DVSUiYQHR]GUDYQp SRWUHEQp³Y\KOiVLO -iQ)LJHĐ)RWR7$65 1RYêSUHGVHGDSRVODQHFNpKRNOXEX.'+E\PDOE\Ģ QiVWLþOHQRYLD3RVODQFLE\ ]QiP\ Då SR 9HĐNHM QRFL PDOLURNRYDĢDMRQDVOHGX]G{YRGXåHQD]DVDGQX- M~FHMVFK{G]LNOXEX Wt5DG\Y%RMQLFLDFKQHEROLSUtWRPQtYãHWFLMHKRWULTASR


KANDIDĂ TOV

-(9(Ä?0,9<62.Ă&#x2C6;

Do måjových eurovolieb kandiduje spolu 333 kandidåtov.

V sĂşvislosti so situĂĄciou na Ukrajine stojĂ­ pred Slovenskom niekoÄžko bezpeÄ?nostnĂ˝ch rizĂ­k, ktorĂ˝m musĂ­ maximĂĄlne efektĂ­vne Ä?eliĹĽ. Na tlaÄ?ovej konferencii to uviedol premiĂŠr Robert Fico. Ă&#x201E;,QIRUPiFLHNWRUpPiPHNGLVSR]tFLLSRWYUG]XM~ĂĽHKUR]ED YQ~WRUQpKRYRMHQVNpKRNRQĂ&#x20AC;LNWXYXUĂžLWHMĂžDVWL8NUDMLQ\ MHYHÄ?PLY\VRNi5RYQDNRV~ LQIRUPiFLHR~SOQHMSROLWLFNHM GHVWDELOL]iFLLWRKWRĂŁWiWXÂłY\PHQRYDOVWĂŞPĂĽHMHSRWUHEQĂŞQHXVWiO\PRQLWRULQJVLWXiFLH6ORYHQVNRPiV8NUDMLQRX WDNPHUNPVFKHQJHQVNĂŞFK KUDQtFWDNĂĽHFHOpPXVFKHQJHQVNpPXSULHVWRUXJDUDQWXMHXUĂžLW~PLHUXEH]SHĂžQRVWL 1DVSRORĂžQHMKUDQLFL]DWLDÄ?QLH MHUHJLVWURYDQĂŞĂĽLDGQ\]YOiĂŁWQ\SRK\ED6ORYHQVNRQHHYLGXMHDQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSROLWLFNĂŞD]\OĂžLREĂžLDQVWYR 3RGÄ?D)LFDVORYHQVNpVSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\SUDFXM~QDSOQp REUiWN\%H]SHĂžQRVWQiUDGD ĹĄtĂĄtu je v stave pohotovosWLSULĂžRPQHY\O~ĂžLOĂĽHE\MX YNUiWNRPĂžDVHPRKRO]YRODĢ $NRSRNUDĂžRYDO6ORYHQVNX YSUtSDGH]DYHGHQLDHNRQRPLFNĂŞFKVDQNFLtYRĂžL5XVNXKUR]LDYiĂĽQHKRVSRGiUVNHĂŁNRG\ (XUySVND~QLDXĂĽQLHNRÄ?NRNUiW GHNODURYDODĂĽHYSUtSDGHÄ&#x2021;DOĹĄieho poruĹĄenia teritoriĂĄlnej FHOLVWYRVWL8NUDMLQ\]RVWUD-

(XURYRÄ?E\VDQD6ORYHQVNX XVNXWRĂžQLDPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNĂŞFKVWUiQ9ROLĢVLEXGHPHHXURSRVODQFRY KandidujĂş: NOVA, KonzervaWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND2EĂžLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNp KQXWLH 6PHUÂą6' 6ORYHQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDĂŁDVWUDQD 0DJQLÂżFDW6ORYDNLD  'HPRNUDWLFNiREĂžLDQVNDVWUDQD VWDWRĂžQĂŞFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DÄ&#x2021;DUVNi NUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNiDOLDQFLD 6WUDQD7,3  Ä?XGRYiVWUDQD1DĂŁH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi

VWUDQD 1RYĂŞSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQskĂĄ slovenskĂĄ nĂĄrodnĂĄ strana 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR 6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQĂŞFK 9='25ÂąVWUDQDSUiFH 2E\ĂžDMQtÄ?XGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYRDVSUDYRGOLYRVĢ  6ORERGDD6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND  .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ă&#x2019;69,7 6WUDQD REĂžLDQVNHMÄ?DYLFH 6ORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi ~QLD'HPRNUDWLFNi VWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD.UHVĢDQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 6WUDQDPDÄ&#x2021;DUVNHMNRPXQLW\  TASR

5REHUW)LFR)RWR7$65

Q\0RVNY\EXGH~QLDQ~WHQi XYDOLĢQD5XVNRHNRQRPLFNpVDQNFLH Ă&#x201E;9HUtPHĂĽHNWDNHMWRVLWXiFLL neprĂ­de a uprednostnia sa dipORPDWLFNpULHĂŁHQLDQDWRDE\VD VLWXiFLDQD8NUDMLQHXSRNRMLODÂł SR]QDPHQDO)LFR =iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOSULSUDYHQRVĢYOiG\SRNLDÄ?VLWRVL-

WXiFLD Y\üLDGD SUHGORüLĢ QDPLPRULDGQXVFK{G]X1iURGQHMUDG\65EDOtÞHNEH]SHÞQRVWQêFKRSDWUHQt$NR príklad uviedol preruťenie GRGiYRN QiKUDGQêFK GLHlov pre slovenskú vojenskú techniku. TASR

SLOVENSKO LĂ KA TURISTOV PRIAMO V PEKINGU Slovensko mĂĄ zĂĄujem o Ä?Ă­nskych turistov. ZĂĄstupcovia Ministerstva dopravy, vĂ˝stavby a regionĂĄlneho rozvoja SR, ako aj Slovenskej agentĂşry pre cestovnĂ˝ ruch prezentovali krĂĄsy Slovenska na veÄžtrhu China Outbound Travel & Tourism Market, ktorĂ˝ je urÄ?enĂ˝ vĂ˝hradne pre zĂĄstupcov touroperĂĄtorov a odbornĂ˝ch mĂŠdiĂ­.

(Ă&#x2019;SDUODPHQW)RWR7$65

HOSPODĂ RILI S PREBYTKOM RozpoÄ?tovĂŠ hospodĂĄrenie samosprĂĄv skonÄ?ilo v roku 2013 s prebytkom 121,7 miliĂłna eur v metodike ESA 95, Ä?o takmer zodpovedĂĄ výťke plĂĄnovanĂŠho prebytku v sume 136,1 miliĂłna eur. Na rokovanĂ­ PredsednĂ­ctva a Rady ZMOS v Žiline o tom informoval predseda ZdruĹženia miest a obcĂ­ Slovenska (ZMOS) Jozef DvonÄ?.

3ULD]QLYĂŞYĂŞVOHGRNUR]SRĂžWRYpKRKRVSRGiUHQLDGRVLDKOL REFHSRGÄ?DKRYRUN\QH=026 0DUW\%XMÄ&#x2013;iNRYHMQDSULHN Ă&#x201E;,EDMHGQRSHUFHQWR]DKUDQLĂž- QĂŞFKĂŁWDWLVWtNURĂžQHY\FHVWXMH $ĂĽSHUFHQWĂ˝tÄ&#x2013;DQRYSUHIH- prepadu ich rozhodujĂşceho QĂŞFKQiYĂŁWHYQtNRYNQiPSULĂŁOR GR]DKUDQLĂžLDDĂĽPLOLyQRY UXMHWRWLĂĽGRYROHQN\YPHVWiFK SUtMPXÂąYĂŞQRVXGDQH]SUtM]Ă˝tQ\ĂžRXUĂžLWHFKFHPHYEX- Ă˝tÄ&#x2013;DQRY 23 percent zasa trĂĄvi svoje PRYI\]LFNĂŞFKRV{E6NXWRĂžG~FQRVWL]PHQLĢ6ORYHQVNRMH Ă˝tQVN\PQRYLQiURPDWRXUR- YRÄ?QRQDRNUXĂĽQĂŞFKFHVWiFK QĂŞYĂŞQRV]WRKWRSUtMPXERO NUiVQDNUDMLQDNWRUiPiĂžtQ- SHUiWRPVDSUH]HQWRYDOSUH- 9UiPFLSRE\WRYYPHVWiFKSUH- RSURWLVFKYiOHQpPXUR]SRĂžVN\PWXULVWRPĂžRSRQ~NQXĢÂł GRYĂŁHWNĂŞPUHJLyQKODYQpKR YDĂĽXMH]iEDYDKLVWyULDDXPH- WXQDURNQLĂĽĂŁtRPLSRYHGDOSULDPRY3HNLQJXĂŁWiW- PHVWD D PRĂĽQRVWL UHNUHiFLH nie, kultĂşrne akcie a nĂĄkupy. OLyQRYHXU Q\WDMRPQtNPLQLVWHUVWYD)UDQ- YR9\VRNĂŞFK7DWUiFK5HĂ&#x20AC;HN+RYRUN\Ä&#x2013;D=026GRSOQLWLĂŁHN3DONR3RGÄ?DPHG]LQiURG- WXMHWR]iXMP\ĂžtQVN\FKWXULVWRY PN ODĂĽHYGLVNXVLLVDĂžOHQR-

via Rady ZMOS vyjadrovaOLNSUREOpPRPÂżQDQFRYDQLD VDPRVSUiY Ă&#x201E;3RXND]RYDOL QDG{VOHGN\ĂŁHWUHQLDYSRGREHSR]DVWDYHQĂŞFKLQYHVWLĂžQĂŞFKDNFLtSRXND]RYDOLQDSUHSDGYĂŞQRVX]GDQH QDYUKRYDOLULHĂŁHQLDÂąQDMPl QiYUDWNSHUFHQWSRGLHOXQDGDQLDFKÂłGRGDODKRYRUN\Ä&#x2013;D=026 TASR


$72/(5$171Ă&#x2019;32/,7,.8 RGPQRKĂŞFKĂ&#x201E;]DVO~ĂĽLOĂŞFKÂł SROLWLNRYQLHMHP{MYVWXS do politiky, respektĂ­ve kandiGDW~UDGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXPRWLYRYDQiSHQLD]PL

ByĹĽ Ä?lenom nejakej politickej strany na Slovensku je dnes skĂ´r hendikep ako vĹĄeobecne uznĂĄvanĂĄ skutoÄ?nosĹĽ. A ak sa nieÄ?o takĂŠ tĂ˝ka mladĂŠho Ä?loveka, je to priam podozrivĂŠ. Ale poÄ?as rozhovoru s Michalom BubĂĄnom, 33-roÄ?nĂ˝m kandidĂĄtom na europoslanca, Ä?lenom novozaloĹženej strany, som niÄ? podozrivĂŠ nepostrehol. Iba ak to, Ĺže je podozrivo rozhÄžadenĂ˝, odhodlanĂ˝, energickĂ˝ a zanietenĂ˝. A Şe chce s partiou mladĂ˝ch ÄžudĂ­ zmeniĹĽ Slovensko!

]Ste mladĂ˝ Ä?lovek, preÄ?o ste sa rozhodli vstĂşpiĹĽ do politiky? 2GSRYHÄ&#x2021;MHMHGQRGXFKi1HPRKROVRPVDQHĂžLQQHSR]HUDĢNDPVDQDĂŁDNUDMLQDXEHUi1D6ORYHQVNXPL]iOHĂĽt MHNUiVQHPiPNQHPXYU~FQ\Y]ĢDK$OHPRPHQWiOQHWX QHYLGtPSUtOLĂŁYHÄ?DSR]LWtY SUHNYDOLWXĂĽLYRWD+ODYQH PODGtÄ?XGLDRS~ãĢDM~6ORYHQsko, nevidia tu perspektĂ­vu, nevidia tu uplatnenie. Na saPRWQRPIDNWHĂĽHPODGtÄ?XGLD FKF~tVĢGR]DKUDQLĂžLDQLHMH

G{VOHGNXSROLWLND.HÄ&#x2021;QiP SUHNiĂĽDĂžRVDGHMHQD6ORYHQVNXSRÄ&#x2021;PHWR]PHQLĢ =WRKWRG{YRGXVPH]DORĂĽLOLSROLWLFN~VWUDQX7,3DE\ VPH7925,/,,1Ă&#x2019;32/,7,.8&KFHPHQLHĂžR]PHQLĢ Y\XĂĽLĢVYRMHSR]QDWN\VN~VHQRVWLMD]\NRYpYHGRPRVWLVYRMXG\QDPLFNRVĢPODGRVĢHQHUJLX9ĂŁHWNRYORĂĽLĢ GRSR]LWtYQHM]PHQ\ &KFHP PODGĂŞP Ä?XÄ&#x2021;RP RGNi]DĢĂĽH]iOHĂĽtKODYQH QDQLFKOHERLGHRLFKEXG~FQRVĢ2LFK]RGSRYHGQRVĢ ]DVYRMLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFK Ă&#x201E;3ROLWLNMHWHQĂžR URGLĂžRY0XVtPHVDDNWtYQHMĂŁLH]DSiMDĢGRSROLWLN\DE\ ]DVWXSXMHREĂžDQRY VPHSULQLHVOLĂŁDQFXSUHEXG~FQRVĢ6ORYHQVNDSUHQDĂŁX QLHWHQĂžRYOiGQHÂł EXG~FQRVĢ&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGĂĽLĢQD6ORYHQVNXDDE\WX]RVWDOLPOD0LFKDO%XEiQ GtSHUVSHNWtYQLÄ?XGLDDE\ QLĂž]Op-HWRY\QLNDM~FDSUt- VPHW~WRNUDMLQXSRVXQXOL OHĂĽLWRVĢSUDFRYDĢYNWRURP- Ä&#x2021;DOHM9LHPĂĽHQDWRPiPH NRÄ?YHNĂŁWiWH(Ă&#x2019;]tVNDYDĢ VPHYHÄ?PLSUDFRYLWĂŞDĂŁLNRYQRYpSR]QDWN\VN~VHQRVWL QĂŞQiURGOHQVDPXVtPHSRY]GHODQLHQDXĂžLĢVDMD]\N\ VWDUDĢVDPLRVHED ]DURELĢVL äLDÄ?QHJDWtYQHQDWRPMH ĂĽHQHPDM~PRWLYiFLXYUiWLĢVD$NYĂŁHWFLPODGtÄ?XGLDRVWDQ~ĂĽLĢY]DKUDQLĂžt WDN SHUVSHNWtYD XĂĽ WHUD] QHUDGRVWQiEXGHHĂŁWHKRUĂŁLD(ĂŁWHYlÞãtRGOLYPR]JRYHNRQRPLFNĂŞ~SDGRN QHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞVRFLiOQ\V\VWpP7RWRPDPRWLYRYDORSUH vstup do politiky.

]Politika nie je prĂĄve to, Ä?o u nĂĄs obÄ?anov zaujĂ­ma, nehovoriac o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och. 0\VOtP VL ĂĽH SUiYH PODGĂŞPÄ?XÄ&#x2021;RPE\PDOR]iOHĂĽDĢQDEXG~FQRVWL2QLE\VD PDOL]DXMtPDĢRVYRMXEXG~FQRVĢDWR]QDPHQi]DXMtPDĢ VDRYHFLYHUHMQpVSUiYXYHFt YHUHMQĂŞFKĂžRMHYNRQHĂžQRP

0LFKDO%XEiQOtGHUNDQGLGiWN\VWUDQ\7,3GRHXURYROLHE

]AkĂŠ je vaĹĄe povolanie? 9\ĂŁWXGRYDOVRPPHG]LQiURGQĂŞSRGQLNRYĂŞPDQDĂĽPHQW Y5DN~VNXDS{VRELOVRP WDPĂŁW\ULURN\YREODVWLÂżQDQFLtDDXGLWX0RPHQWiOQHSUDFXMHPXĂĽVLHGP\URN SUHQDGQiURGQ~ÂżUPXVRVtG-

=Ä?DYD0DUWLQ6FKZDQW]HU-DQD9RORĂŁLQRYi0LFKDO%XEiQD7RPiĂŁ+XGHF

ORPYR9LHGQL-HWRYHÄ?Ni UHDOLWQiÂżUPDNWRUiYODVWQt PQRKRQHKQXWHÄ?QRVWtSRFHOHM (XUySH.RPSOH[QHULDGLP LQYHVWLĂžQpSURMHNW\YKRGQRWiFKVWRYLHNPLOLyQRYHXU 3RVOHGQĂŞURNDSROVRPSUDcoval v Moskve. Na rozdiel

]Kandidujete za europoslanca. Ä˝udia vo vĹĄeobecnosti nevedia, Ä?o europoslanci v parlamente robia a uĹž vĂ´bec nevedia, Ä?o robia pre Slovensko. Ako by ste to chceli zmeniĹĽ? Ä?XGLD X QiV PDM~ UHODWtYQHQt]NXYHGRPRVĢRGLDQtQLHOHQYHXURSDUODPHQWH DOHRYĂŁHWNĂŞFKLQĂŁWLW~FLiFK Y(Ă&#x2019;DY%UXVHOL6PHPODGĂŞPĂžOHQRP(Ă&#x2019;VPHWDPOHQ GHVDĢURNRYDWiLQIRUPRYDQRVĢGRVLDKODYUFKROSUiYH SUHGGHVLDWLPLURNPLNHÄ&#x2021; VPHGR(Ă&#x2019;YVWXSRYDOL-HGHQ ]ERGRYQiĂŁKRSURJUDPXMH SUiYH]YĂŞĂŁHQLHLQIRUPRYDQRVWLRGLDQtY%UXVHOLDE\ VLÄ?XGLDOHSĂŁLHXYHGRPRYDOL G{OHĂĽLWRVĢ(Ă&#x2019;DYSOĂŞYDQLH rozhodnutĂ­ a diania v BruseOLQDLFKNDĂĽGRGHQQĂŞĂĽLYRW 3DUDGR[QHGYDNUiWSRVHEH VPHPDOLQD6ORYHQVNXQDMQLĂĽĂŁLX~ĂžDVĢYHXURYRÄ?EiFK Y FHOHM (Ă&#x2019; SULĂžRP SRGÄ?D SULHVNXPRYYHUHMQHMPLHQky sĂş SlovĂĄci jeden z najSURHXUySVNHMĂŁtFKQiURGRY 3UtĂžLQRXMHLVWHDM QH LQIRUPRYDQRVĢĂžRFKFHPH]PHQLĢ$OHEXGHWRGOKĂŞSURFHV ]Nie je ambĂ­cia byĹĽ poslancom europarlamentu bliŞťia skĂ´r starĹĄĂ­m a skĂşsenejĹĄĂ­m politikom? 1HP\VOtPVLWR0QRKtVWDUĂŁt SROLWLFL]DĂžtQDOLVSROLWLNRXDM YPODGĂŁRPYHNXDSULWRPQHPDOLWRÄ?NRSUDFRYQĂŞFKVN~senostĂ­ ako ja, ani kontakW\VR]DKUDQLĂžtPQHYHGHOL plynulo ĹĄtyri cudzie jazyky, QHĂĽLOLYWHM(XUySHWDNQDSOno ako naĹĄa generĂĄcia. Ja sa QHERMtPWRKRĂĽHVRPQHVN~VHQĂŞSROLWLNQDRSDNP\VOtPVLĂĽHMHWRPRMDYĂŞKRGD DĂĽHMHWRYĂŞKRGDDMSUH6ORvensko. Nakoniec aj pre EuUySXNHÄ&#x2021;WDPS{MGXPODGt ĂŁLNRYQtÄ?XGLDNWRUtV~]SUD-


QpPXåLYRWXĐXGt

]Ste nováčik na politickej scéne. Ako dostávate svoje myšlienky k občanom? 0iPHYUiPFLQDãLFK¿QDQþQêFKPRåQRVWtELOERDUGRY~NDPSDĖDWDNWLHåURDG show, teda putovanie po sloYHQVNêFKPHVWiFK0DOVRP VYRMSUYêSROLWLFNêUR]KRYRU YUiGLXQDåLYRSUHGWLVtF SRVOXFKiþPLþRSUHPĖDQHERORY{EHFMHGQRGXFKp+RGLQXDSROVRPRGSRYHGDO QDåLYRQDRWi]N\SRVOXFKiþRYVQDåLOVDSUH]HQWRYDĢ P\ãOLHQN\VOXãQRVWLQDSULHN WRPXåHVRPGRVWDOU{]QH DQLHYåG\V\PSDWLFNpRWi]N\,EDDNRSHUOLþNXXYHGLHP åHSUHGRPQRXWDPEROLYODVWne všetci prezidentskí kandiGiWLYUiWDQHSiQD.ĖDåND .LVNX)LFDWDNåHWREROD SUHPĖDGRVĢYêUD]QiVN~ãND RKĖRP9HUtPåHQDãHPODGpP\ãOLHQN\XS~WDOLSRVOXFKiþRY]Y\NQXWêFKQDUHþL ÄVWDUêFK³SROLWLNRY

]Na čo by ste sa v prípade úspešnej kandidatúry v europarlamente zamerali? 0\VOtPVLåHPRMRXYêKRGRXMHåHVRPãWXGRYDOPHG]LQiURGQêSRGQLNRYêPDQDåPHQWPiP]DPHUDQLH QD¿QDQFLHDHQHUJHWLNXWDNåHWLHWRREODVWLV~PLEOt]NH 3RWRPVRPS{VRELOYREODVWLGDQt~þWRYQtFWYDDDXGLWX QHVN{UYREODVWLSURMHNWRYpKRPDQDåPHQWXDWRKODYQH YREODVWLUHWDLOXWHGDPDORREFKRGX&KFHOE\VRPSRGSRULĢPODGêFKĐXGt]YêãLĢ ¿QDQþQpSURVWULHGN\QDSRGSRUXY]GHOiYDQLDDYêPHQQêFKãWXGLMQêFKSRE\WRY7LH SRPiKDM~NEXGRYDQLXHXUySVNHMLGHQWLW\DNWRPX åHPiPHY(XUySHNVHEH EOt]NR3RGSRUtPSURJUDP\ ]DPHUDQpQD]DPHVWQDQRVĢ ]DPHUDOE\VRPVDQDSRGSRUXPDOêFKDVWUHGQêFKSRGQLNRY3UiYHWLHWRWLåY\WYiUDM~Y(ÒYlþãLQXSUDFRYQêFK PLHVWDV~SLOLHURPPQRKêFK HNRQRPtN%RORE\WUHEDSUHKRGQRWLĢVPHURYDQLH(XUySVNHM~QLHD]HIHNWtYQLĢMXDE\ VPHY\WYRULOLþRQDMMHGQRGXFKãLHSURVWUHGLHDE\VPH SULMtPDOLOHQWDNpVPHUQLFH

]Ste členom novej strany TIP. Nechceli ste radšej vstúpiť do nejakej už existujúcej? 8UþLWHQLH1DãDVWUDQDY]QLkala postupne z iniciatívy PODGêFKĐXGtNWRUtVD]DþDOLVWUHWiYDĢSUiYHYG{VOHGNX VNODPDQLD]SROLWLFNpKRYêvoja na Slovensku pred predþDVQêPLYRĐEDPL8YHGRPLOLVPHVLåHþDNDĢQLHþR RGV~þDVQêFKSROLWLNRYDNHMNRĐYHNVWUDQ\MHVWUDWDþDVX DDNFKFHPH]PHQ\PXVtPHWRVN~VLĢVDPL5R]KRGQXWLH]DORåLĢSROLWLFN~VWUDQX 7,3D7925,ġ,1Ò32/,7,.8SULãORYOHWHPLQXOpKR URNXDYHĐPLPRWLYXM~FLERO SUHQiVPRPHQWNHćVDQiP SRGDULORY\]ELHUDĢYSULHEHKXYHĐPLNUiWNHKRREGRELD (53 dní) vyše 13-tisíc podpiVRYSRWUHEQêFKQD]DORåHQLH VWUDQ\7RQiPXNi]DORåHMH WXãDQFDQD~VSHFKåHĐXGLD VLXYHGRPXM~SRWUHEX]PHQ\IDQGLDKODYQHPODGêPĐXćRPDE\RQLEROLWêPKODYQêPPRWRURP]PHQ\ 8VWDQRYXM~FL VQHP ERO 18. januára tohto roku v Banskej Bystrici. Sto ustanovuM~FLFK þOHQRY MH ] FHOpKR 6ORYHQVNDPiPHWDNNRQWDNWVRYãHWNêPLUHJLyQPL DUR]XPLHPHSRWUHEiPĐXGt YQLFK1LHDNRV~þDVQtSROL-

0LFKDO%XEiQYSOQRPQDVDGHQt

WLFLNWRUtY%UDWLVODYHþDVWRNUiW]DE~GDM~]NWRUpKRUHJLyQXSULãOLNRKRYODVWQH PDM~]DVWXSRYDĢ&KFHPH SUHEXGLĢ KODYQH PODGêFK ĐXGtþDVWRDSDWLFNêFKDQHG{YHUþLYêFKYRþLRNROLXSROLWLNHDNQDãHMNUDMLQH$E\VL XYHGRPLOLåHSUiYHRQLP{åX D PXVLD PHQLĢ D ]PHQLĢ 6ORYHQVNR

GRHXURSDUODPHQWXNDåGpPX åHGiPHNGLVSR]tFLLYãHWNêFKPLHVWQDQDãHMNDQGLGiWNH6SUDYLOLVPHSULPiUN\FH]RQOLQHV\VWpPQD]YDOL VPHKR(XURNDVWLQJDWDPVD PRKROSULKOiVLĢNDåGêNWRVD VWRWRåĖXMHVKRGQRWDPLVWUDQ\±NWRUpV~VOXãQRVĢWROHUDQFLDNRPSURPLVďXGLD PRKOLKODVRYDĢ]DVYRMLFK kandidátov. Trinásti „vyvo]Po vzniku strany prišiel OHQt³Y]LãOL]NDQGLGiWRY Eurokasting. 9þDVHX]DYUHWLDKODVRYD5R]KRGOLVPHVDåH SUYp QLDEROLOHQãW\ULDNDQGLGiWL YRĐE\ GR NWRUêFK S{MGH- þOHQPLVWUDQ\7,37R]QDPHEXG~HXURSDUODPHQWQp PHQiåHVPHGDOLGHYLDWLP DåHGiPHãDQFXNDQGLGRYDĢ QH]iYLVOêPĐXćRP]FHOpKR6ORYHQVND KODYQHPODGêP±V~WDPãWXGHQWLUDper, kúzelník, univerzitná SURIHVRUND SULHVWRUDWtWR V~WHUD]NDQGLGiWPLQDNDQdidátskej listine strany TIP, YlþãLQD]QLFKDNRREþLDQVNL nezávislí kandidáti.

]Priblížte nám váš obyčajný deň.

0LFKDO%XEiQ

3RYHGDOE\VRPåHRE\þDMQê GHĖDQLQHPiPNDåGêGHĖMH YQLHþRPLQê2GIHEUXiUDVRPVL]REUDOYSUiFLãW\UL PHVLDFHQHSODWHQpYRĐQRDE\ VRPVDPRKROYHQRYDĢNDPSDQLGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX 6RP]DWRVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLYHĐPLYćDþQê.RQFRPPLQXOpKRURNXVRPWRWLå~VSHãQHXNRQþLOSURMHNW YêVWDYE\REFKRGQpKRFHQWUD DYUiWLOVD]0RVNY\7êP]DþDOD]PHQDYPRMRPS{VREHQt 2GIHEUXiUDFKRGtPSRFHORP 6ORYHQVNXYUiPFLURDGVKRZ VWUDQ\7,3QDNWRUHMVDVQDåtPHNDåGêGHĖYLQRPPHVWH

QDKODYQRPQiPHVWtSULDPR VWUHWiYDĢVREþDQPL0iPH QiãVWDQVYêUD]QêPLIDUEDPLDE\VPHXS~WDOLY\MDGULOLåHVPHPODGtDG\QDPLFNt .RPELQiFLXWêFKWRIDULHE]DWLDĐQDSROLWLFNHMVFpQHQD6OR-

Ä&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢ QD6ORYHQVNX³ 0LFKDO%XEiQ YHQVNXQHPiQLNWR&KFHPH E\ĢQLHOHQSDSLHURYtELOERDUGRYtþLWHOHYt]QLSROLWLFLDOH FKFHPHE\ĢSUHGRYãHWNêP PHG]LĐXćPL'LVNXWXMHPH VREþDQPLDE\VPHLPSUHGVWDYLOLP\ãOLHQNXåHVDQDãOL WDNtPODGtRSWLPLVWLQDGãHQFLNWRUêP]iOHåtQDEXG~FQRVti tejto krajiny. Viacerí z nás åLOL Y ]DKUDQLþt DOH YUiWLOLVDVSlĢGRPRYQD6ORYHQVNRFKFHPHWXQLHþR]PHQLĢ NOHSãLHPXDtVĢLQêPPODGêP DPODGR]PêãĐDM~FLPĐXćRP SUtNODGRP 0iPHVLOQ~]iNODGĖXSRFHORP6ORYHQVNXDYNDåGRP NUDMLDPHVWHVDWêFKWRVWUHWQXWtVREþDQPL]~þDVWĖXM~QLHOHQ kandidáti na europoslancov, DOHDMQDãLPLHVWQLþOHQRYLD DSUHGVHGDDOHERSRGSUHGVHGRYLDVWUDQ\6PHPODGtDG\QDPLFNtDGiYDPHGRWRKRQDMPlVYRMþDVDHQHUJLX7DNWR SULDPRVĐXćPLYLFKUHJLyQH FKFHPH 7925,ġ ,1Ò 32/,7,.8 (jah)


-(-('12=1$ý1(9(85Ï36.(- ÚNII ]Ako ste sa stali európskym komisárom, bolo ťažké “dostať sa” k tejto práci?

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQãWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHĖPLERO SULGHOHQêSRVWYLFHSUH]LGHQ0RMD S{YRGQi NDULpUD MH WDþLåHSRGSUHGVHGX(XUySRGURNXVSlWiVGLSORPD- VNHMNRPLVLH FLRX=DþtQDOVRPDNRþHVNRVORYHQVNêGLSORPDWDSRUR]GHOH- ]Aké najdôležitejšie QtýHVNRVORYHQVNDVRP]DþDO úlohy plníte ako SUDFRYDĢQDYWHGDMãRP0LQLV- podpredseda EK WHUVWYH]DKUDQLþQêFKYHFt65 pre medziinštitucionálne .HćERORMDVQpåHQDãRXFLH- vzťahy a administratívu? ĐRYRXVWDQLFRXEXGH(ÒGRSO- 8å]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\QLOVRPVLY]GHODQLHDXURELO SOêYDåHPiPQDVWDURVWLY]ĢD3K']HXUySVNHKRSUiYDþR K\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWYWRPþDVHQD6ORYHQVNXãWX- QêPLHXUySVN\PLLQãWLW~FLDPL GRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ (XUySVN\SDUODPHQW5DGD VRPQiVOHGQHY\XåLOYUiP- (Ò VQiURGQêPLSDUODPHQWFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSR- PLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt VWRFKQD0=9D(=65þLXå DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYDNRSROLWLFNêULDGLWHĐDOHERJH- no-právne predpisy pracovQHUiOQ\ULDGLWHĐSUHHXUySVNH QtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt ]iOHåLWRVWL'OKãtþDVVRPS{- 2NUHPWRKRPLQLPiOQHUD] VRELODNR]iVWXSFDYHĐY\VODQFD PHVDþQH]DVWXSXMHP(XUySSUL(XUySVN\FKVSRORþHQVWYiFK VNXNRPLVLXQD5DGHSUHYãH3RQiYUDWH]SRVWXYHĐY\VODQ- REHFQp]iOHåLWRVWLQDNWRUHM FDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLþSR]QDWN\Y\XåLOYSR]tFLLVWi- QêFKYHFt(ÒSULSUDYXMHOHKRSUHGVWDYLWHĐD65SUL(Ò PHHXUySVNHVXPPLW\DURNX9URNXVRPSRRGFKR- MHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ GH-iQD)LJHĐDQD]Y\ãQ~þDVĢ NĐ~þRYêYê]QDPSUH6ORYHQPDQGiWXSUHY]DOSRVWNRPLViUD VNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHå UR]SRþWXNGHVDQiPSRGDULDãSRUW1HVN{UVRPEROQDSR- ORQDURN\±Y\QH]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUH- JRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ QRPLQRYDQêVORYHQVNRXYOiGRX HXUQDćDOãtUR]YRMVORYHQVNêFK QDćDOãLHIXQNþQpREGRELH(. UHJLyQRYDPLHVWFLHVWåHOH]3ULWêFKWR]PHQiFKGRFKiG]D QtFãN{OSRGSRUXYHG\DYêDMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi- VNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRĐ-

0DURãâHIþRYLþSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRĐE\V~QDMG{OHåLWHMãLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlþãRXYê]YRXSUHV~þDVQ~(.ERODRGSRYHćQDEH]precedentnú hospodársku NUt]XSRþDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORþQHMHXUySVNHMPHQ\HXUR2NUHPWRKR VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYćDNDNWRUêPPDM~ VORYHQVNtREþDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHĐNêFK]DKUDQLþQêFKIDEUtN]R6ORYHQVNDDWêPDM KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovníkov. 'QHVP{åHPHV~ĐDYRXVNRQãWDWRYDĢåHVXYHGHQêPLQiVWUDKDPLVPHVDY\VSRULDGDOL DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRYêFK]iNODGRFKSRVWXSQHSUHkonáva recesiu. +RVSRGiUVNDNUt]DERODVSRMHQiDMVWODNRPQDãHWUHQLH YDGPLQLVWUDWtYH1DUHãWULNtívne opatrenia na národnej ~URYQLVRPUHDJRYDOSULMDWtPUHIRUP\DGPLQLVWUDWtYQHKR UR]SRþWX D ~SUDYRX pracovno-právnych predpiVRYSUHYãHWNêFKSUDFRYQtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGĎåHQtPWêåGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YêãHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYêP ]QtåHQtP FHONRYpKRSRþWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLtR SHUFHQW7iWR]PHQDSULQHVLH GRURNX~VSRUXYRYêãNHPLOLDUG\HXU

9HĐPLGREUHYLHPDNRFLWOLYR ĐXGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYĆDOãRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyOLRPYXSO\QXOêFKURNRFKEROR ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKOHMãtUHJLVWHUORELVWRYYNWRURP MHYV~þDVQRVWL]DUHJLVWURYDQêFKYLDFQHåWLVtFSRGQLNDWHĐVNêFKPLPRYOiGQ\FK UHJLRQiOQ\FKD]iXMPRYêFK VXEMHNWRYD]GUXåHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHåWLVtFMHGQRWOLYFRY±ORELVWRY

]Čo by ste odkázali Slovákom v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNêPREþDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULãOLNYROHEQêPXUQiP7LHåE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRMtPUR]KRGQXWtPSULVSHOLNYtĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNêFKVWUiQDNR60(56' (ÒVDGQHVQDFKiG]DQDG{OHåLWHMNULåRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPþLYQDGFKiG]DM~FRPREGREtRVWDQHRWYRUHQiVORERGQi VROLGiUQDDWROHUDQWQiEH]KUDQLþQêFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRX±DOHERþL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRåQRVWLãW~GLDDSUiFHY]DKUDQLþt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREþDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDþQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lþãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySskej právnej úprave, 85 percent VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investícií na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDåRYDQp]DGUXK~QDMG{OHåLWHMãLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYćDNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorá na Slovensko pricháG]D XåGUXKêNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ±YRYêãNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRåQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodárskeho postaveQLDD]OHSãHQtåLYRWQHM~URYQH VORYHQVNêFKREþDQRY=DWLDĐ þRSRUHYRO~FLLVPHVD]KĐDGLVNDåLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{åHPH VNRQãWDWRYDĢåHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQêFKDMXåQêFKVXVHGRYGREHKOLýHVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMþDVWHMãLHSRURYQiYDPHV5DN~VNRP 1DWRDE\VPHYWRPWRWUHQGH~VSHãQHSRNUDþRYDOLMHWUHEDDE\QDãXNUDMLQXY(XUySVNRPSDUODPHQWHUHSUH]HQWRYDOL NRPSHWHQWQtDVSRĐDKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREþDQRY DVRVLOQêPGHPRNUDWLFNêP PDQGiWRP7tEXG~WRWLåERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM PLHVWRYJOREDOL]RYDQRPVYHWH (kj)


AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NZA 2828/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku


Do práce na bicykli: Zapojte sa s nami do súťaže a vyhrajte zaujímavé ceny.

DO PRÁCE NA BICYKLI Mesto Martin v spolupráci s ministerstvom dopravy vyhlásilo súťaž „Do práce na bicykli“. Do súťaže sa môžete zapojiť aj vy. Súťaž „Do práce na bicykli“ vyhlásilo ako celonárodnú súťaž Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Organizačným a odborným garantom na celoslovenskej úrovni je národný cyklokoordinátor. Súťaž má podporiť využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce a aj týmto spôsobom podporovať rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Súťaž bude prebiehať počas celého mesiaca máj 2014. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia a aj aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel. Mesto Martin sa s veľkým nadšením pripojilo k tejto výnimočnej iniciatíve.

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Termín registrácie je od 11. 4. 2014 do 27. 4. 2014, prostredníctvom online formulára zverejneného na www.martin.sk. Zaregistrovať sa môžu všetky firmy, organizácie, občianske združenia, inštitúcie na území mesta Martin, ktoré vytvoria 2 – 4 členné tímy. Z jednej spoločnosti sa môže zapojiť neobmedzený počet tímov. Každý týždeň bude jeden zástupca tímu zasielať týždenný výkaz najazdených kilometrov vždy do nedele do 24.00 hod. za príslušný týždeň. Týž-

denný výkaz bude zverejnený na www.martin.sk a treba ho zasielať miestnemu koordinátorovi na adresu: stanclova@ gmail.com. Bližšie informácie a podmienky súťaže nájdete na stránke Mesta Martin www.martin.sk. Vyhodnocovať budeme najväčší počet najazdených kilometrov do a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy, najväčší počet ciest uskutočnených do a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy. Účastníkov takisto vyhodnotíme aj v bonusovej kategórii – žrebovaním jedného účastníka spomedzi tímov, ktoré najazdili na bicykli do a z práce aspoň 2/3 ciest.

Kedy začíname?

Oficiálny „štart“ a rozdávanie účastníckych tričiek sa uskutoční 30. 4. 2014 (o čase a mieste budeme s predstihom informovať všetky prihlásené tímy).

A čo za to?

Pre všetkých Martinčanov sú pripravené atraktívne ceny, ale veríme, že nám pôjde hlavne o to, aby sme podporili bicyklovanie v meste a voľbou bicykla na presun po meste vytvorili vhodnú alternatívu k individuálnemu motorizmu. Takto i vďaka „usporeným“ emisiám prispeje každý z nás k zdravšiemu životnému prostrediu. Navyše, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravuje vyhodnotenie súťaže aj na národnej úrovni, takže majú účastníci možnosť získať ďalšie zaujímavé ceny. text a foto: (mm)

JARNÁ OČISTA LESOPARKU JEDĽOVINY pod záštitou primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara

26. apríla 2014 o 8.30 h

Konečná autobusová zastávka (autocamping Turiec) Vrecia na odpad, občerstvenie a pitný režim budú zabezpečené.


V KOĹ Ă&#x161;TOCH Do zanedbanĂŠho jazierka v KoĹĄĂştoch sa opäż vrĂĄti Ĺživot. Obyvatelia KoĹĄĂşt sa mĂ´Ĺžu teĹĄiĹĽ, Ĺže v blĂ­zkosti sĂ­dliska vznikne novĂĄ prĂ­rodnĂĄ oddychovĂĄ zĂłna. Projekt Mesta Martin zĂ­skal podporu 4 000 eur v grantovom programe ZelenĂŠ oĂĄzy 2014, ktorĂ˝ vyhlĂĄsila NadĂĄcia Ekopolis a spoloÄ?nosĹĽ Slofnaft. CelkovĂŠ nĂĄklady na projekt sĂş plĂĄnovanĂŠ na 8 200 eur. Na spolufinancovanĂ­ tĂ˝chto nĂĄkladov sa bude podieÄžaĹĽ mestskĂĄ Ä?asĹĽ KoĹĄĂşty a Mesto Martin. ProjektovĂŠ aktivity budĂş prebiehaĹĽ od aprĂ­la do septembra 2014. Asi kaĹždĂ˝ obyvateÄž mesta túŞi ĹžiĹĽ v prostredĂ­, ktorĂŠ nie je prĂ­liĹĄ izolovanĂŠ od prĂ­rody. Martin, ako mesto leĹžiace v kotline, mĂĄ tĂş vĂ˝hodu, Ĺže je obkolesenĂ˝ z kaĹždej strany vencom hĂ´r. OkolitĂŠ pohoria poskytujĂş veÄža

moĹžnostĂ­ na celodennĂŠ vĂ­kendovĂŠ vĂ˝lety. Na kaĹždodennĂŠ krĂĄtke prechĂĄdzky a relax v prĂ­rode vĹĄak Äžudia najradĹĄej vyuŞívajĂş blĂ­zke pĂĄsy zelene, okolitĂŠ lĂşky a lesĂ­ky. TakĂŠto miesta majĂş aj KoĹĄĂşty. PĂĄs lesa na zvyĹĄku rieÄ?nej terasy, Attilov hrob, PiesoÄ?nĂŠ, TepliÄ?ky â&#x20AC;&#x201C; ZĂĄluÄ?ia, KapustnĂŠ zĂĄhrady, BĂ´rovskĂ˝ potok a SklabinskĂ˝ potok, medzi ktorĂ˝mi je schovanĂŠ aj nenĂĄpadnĂŠ jazierko. A prĂĄve tomuto jazierku, ktorĂŠ za poslednĂŠ roky znaÄ?ne zarĂĄstlo a stratilo prĂ­tok vody, sa v tomto roku pokĂşsia aktivisti vrĂĄtiĹĽ Ĺživot.

Opäż úspeťne

Na sklonku minulÊho roka vznikol uŞťí pracovný tím, ktorý spracoval nåvrh projektu a prostredníctvom Mesta Martin bol podaný v Nadåcii Ekopolis do programu ZelenÊ oåzy. Spomedzi 312 projektov po-

BEZPEÄ&#x152;NĂ? DOMOV

OĂĄza: Zo zarastenej plochy v KoĹĄĂştoch sa onedlho stane lĂĄkavĂ˝ oddychovĂ˝ priestor.

stĂşpil do druhĂŠho kola, v ktorom sa vyhodnocovalo uĹž len najlepĹĄĂ­ch 69 zĂĄmerov. V tomto ĹĄtĂĄdiu sa projekt doplnil o jasnejĹĄĂ­ cieÄž, definovali sa konkrĂŠtne vĂ˝stupy a vyĹĄpecifikoval sa rozpoÄ?et. PoslednĂ˝ deĹ&#x2C6; marca priĹĄla dobrĂĄ sprĂĄva, Ĺže martinskĂ˝ projekt â&#x20AC;&#x17E;ZelenĂŠ jazierko â&#x20AC;&#x201C; revitalizĂĄcia ĹĄtrkoviska a vytvorenie oddychovej zĂłnyâ&#x20AC;&#x153; bol vyhodnotenĂ˝ a zĂ­skal aj finanÄ?nĂş podporu. HlavnĂ˝m cieÄžom projektu je znovuoĹživenie pomaly zanikajĂşceho jazierka, jeho odbah-

nenie a privedenie vody z blĂ­zkeho SklabinskĂŠho potoka. SamozrejmosĹĽou bude aj Ăşprava a vyÄ?istenie bezprostrednĂŠho okolia jazierka, odstrĂĄnenie nĂĄletovĂ˝ch drevĂ­n, postupnĂŠ zrezĂĄvanie vĹ&#x2022;b do tvaru hlavy, osadenie laviÄ?iek a informaÄ?nĂ˝ch tabúĞ. Projekt potrvĂĄ od aprĂ­la do septembra tohto roka. V priebehu 5 â&#x20AC;&#x201C; 6 mesiacov sa uskutoÄ?nĂ­ mnoĹžstvo brigĂĄd a aktivĂ­t vedĂşcich k naplneniu tohto odvĂĄĹžneho cieÄža. RevitalizĂĄciou jazierka, na kto-

rej sa budĂş podieÄžaĹĽ a spolupracovaĹĽ svojou fyzickou prĂĄcou, angaĹžovanosĹĽou Ä?i rĂ´znorodou podporou ĹĄirokĂŠ skupiny jednotlivcov a organizĂĄciĂ­, vytvorĂ­me prĂ­rodne a krajinĂĄrsky hodnotnĂş â&#x20AC;&#x17E;ZelenĂş oĂĄzu â&#x20AC;&#x201C; miesto pre ÄžudĂ­ a ĹživĂŠ tvoryâ&#x20AC;&#x153;. Prvou aktivitou v rĂĄmci projektu bolo vyÄ?istenie priestoru okolo jazierka od odpadkov, ktorĂĄ sa uskutoÄ?nila poÄ?as oÄ?isty mestskej Ä?asti KoĹĄĂşty. Text a foto: (mm)

NMT 2603/14

KRGQRWXWHSHOQpKRRGSRUX 5P2.:PXVHOLE\VWH SULV~ĂžLQLWHOLWHSHOQHMYRGLDo obnovy bytovĂŠho domu je vhodnĂŠ investovaĹĽ uĹž YRVWL : P. NWRteraz, pretoĹže pri neskorĹĄej rekonĹĄtrukcii sa mĂ´Ĺžu U~PiELHO\SHQRYĂŞSRO\VW\nĂĄklady navyĹĄovaĹĽ. UpQSRXĂĽLĢFPL]ROiFLH DQDRSDNSULL]RORYDQt,629(520HSV*5(<:$// PĂĄr informĂĄciĂ­ na Ăşvod. Te- OiFLt8GiYDDNRMHGQRWOLYp VOHSĂŁtPLWHSHOQRL]RODĂžQĂŞPL pelnĂ˝ odpor R: udĂĄva mie- PDWHULiO\YHG~WHSOR ru odporu proti prenikaniu YODVWQRVĢDPLDV~ĂžLQLWHÄ?RP WHSODĂ˝tPY\ĂŁĂŁtMHWHSHOQĂŞ ZaostrenĂŠ na kvalitu ISOVER eps GREYWALL. WHSHOQHMYRGLYRVWL: odpor materiĂĄlu alebo kon- 3ULYĂŞEHUHWHSHOQRL]RODĂžQp P. GRVLDKQHWHW~LVW~KRGĂŁWUXNFLHWĂŞPSRPDOĂŁLHWHS- KRPDWHULiOXQLHMHNÄ?~ĂžRYĂŞP Teplo domova SRO\VW\UpQQDSU,629(5 QRWXWHSHOQpKRRGSRUXXĂĽSUL ORSUHFKiG]D6~ĂžLQLWHÄ?WHSHO- SDUDPHWURPLEDMHKRKU~E- 0DWHULiORYĂŞFKPRĂĽQRVWt]D- HSV)DL]ROiFLD]NDPHQ- KU~ENHL]RODQWXFP QHMYRGLYRVWLÇ&#x2026;SUHGVWDYXMH NDDOHMHG{OHĂĽLWpYĂŁtPDĢVL WHSOHQLDIDViGMHQLHNRÄ?NR QHMYOQ\QDSU,629(57) G{OHĂĽLWpNULWpULXPSRURYQi- DMMHKRNYDOLWXDWHGDWHSHO- 1DMĂžDVWHMĂŁLH SRXĂĽtYDQĂŞPL 352),$NE\VWHQDSUtNODG YDQLDNYDOLW\WHSHOQĂŞFKL]R- QRL]RODĂžQpYODVWQRVWL PDWHULiOPLV~ELHO\SHQRYĂŞ FKFHOL GRVLDKQXĢ FLHÄ?RY~ ,629(5


SCHODY

4

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

1

6FKRG\V~YHÄ?PLG{OHĂĽLWRXV~ĂžDVĢRXPHVWVNHMĂžLREHFQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\1RNHÄ&#x2021;QHPDM~Ă&#x201E;VYRMKRVSUiYFXÂł NWRUĂŞE\LFKXGUĂĽLDYDOQLHOHQĂĽHĂŁSDWLDRNROLHDOHP{ĂĽX VDÄ?DKNRVWDĢQHEH]SHĂžQĂŞPL9QLHNWRUĂŞFKSUtSDGRFKVD WDNP{ĂĽHFKRGHQLHSRVFKRGRFKSUHPHQLĢQDQHEH]SHĂžQĂŞDGUHQDOtQRYĂŞĂŁSRUW 7H[WDIRWR VVD

OÄ&#x152;NĂ? PACIENT Parkovanie limuzĂ­ny na mieste pre invalidov, veÄžkĂ˝ dŞíp priamo na prechode, mesiace odstavenĂ˝ polovrak zaberajĂşci parkovacie miesto pred panelĂĄkom. NabudĂşce odfotografujte (priestupok, auto), napĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3RĂžHWiXWQHXVWiOHSULE~GD$VQLPLDMSUREOpP\VSDUNRYDQtP7DNWRSDUNXMHMHGHQQiGHMQĂŞĂ&#x201E;SDFLHQWÂłRĂžQHMDPEXODQFLH0DMLWHÄ?GRPXPi]QHKRXUĂžLWHUDGRVĢ 7H[WDIRWR PKD

NĂĄpoveÄ?: ALAMOS, BULA, DURAL, ILOVIK, OJAMA.

3


ukazovateli skončil napríklad lepšie ako slovenský reprezentant Radoslav Antl z Prešova.

Martinskí hádzanári splnili svoj cieľ, s ktorým vstupovali do premiérovej sezóny medzi slovenskú elitu. Mužstvo zložené prevažne z domácich odchovancov vybojovalo v závere sezóny záchranu v extralige a v najvyššej súťaži sa predstaví aj o rok. Na úkor Martina skončil na poslednom mieste Pezinok. Po základnej časti, ktorá trvala 18 kôl, sa desať hádzanárskych klubov rozdelilo do dvoch nadstavbových častí. Martinčania bojovali o záchranu v konkurencii Pezinka, Modry a Považskej Bystrice. MHáK skončil nakoniec na deviatom mieste, keď mal pred Pezinkom náskok jedného bodu. V šesťkolovej nadstavbe stačilo Martinu na potvrdenie záchrany nakoniec iba jedno víťazstvo proti Modre so skóre 27:23. Pre klub je zotrvanie v súťaži najväčším úspechom za ostatné roky. Posledné Agrokarpaty Pezinok by mali podľa pravidiel zostúpiť do prvej ligy. Avšak ak jej víťaz neprejaví záujem hrať v najvyššej súťa-

V sezóne traja tréneri

Ilustračné foto: TASR/ Radovan Stoklasa

ži, Pezinok chce byť aj naďalej súčasťou slovenskej extraligy.

Lepší ako reprezentant

Martinčania odohrali 26 zápasov, z ktorých štyri vyhrali a jeden remizovali. Klub fun-

guje na amatérskej úrovni. Hráči síce majú podpísané profesionálne zmluvy, ale ich plat je stanovený na 1 euro a hádzanej sa venujú vo voľnom čase popri zamestnaní či štúdiu. V konkurencii tímov ako

Tatran Prešov či Sporta Hlohovec bol každý dobrý výsledok pre mužstvo úspechom. Najlepším strelcom Martina v súťaži sa stal Ladislav Biro, ktorý nastrieľal 149 gólov, z toho 56 trestných hodov. V tomto

MHáK Martin vystriedal počas sezóny až troch hlavných trénerov. Nováčik vstúpil do najvyššej slovenskej súťaže pod vedením Dušana Barboríka, ktorého v septembri nahradil Jozef Horka. Za prípravu seniorského mužstva nedostával žiadnu odmenu, v klube mal však aj pozíciu trénera mládeže. Pri martinskom A-mužstve ho pred začiatkom nadstavbovej časti nahradil Martin Múdry. Štyridsaťdvaročný Múdry je martinským hádzanárskym odchovancom. V minulosti trénoval v Považskej Bystrici a naposledy pôsobil v Českej republike. V dôležitých momentoch sa opieral o kostru mužstva tvorenú domácimi hráčmi ako Martin Kamien, Vladimír Buvala, Ladislav Biro, Boris Saitz, Milan Štrbák či Ladislav Malík. Mužstvo hráva extraligu v športovej hale na Podháji, ktorá je jedinou halou v meste prispôsobenou na hádzanárske zápasy. (jk)

TABAČEK V PLAYOFF NEHRÁVA Martinský hokejový odchovanec Ján Tabaček zmenil pred koncom prestupového obdobia klub a z fínskeho Tappara Tampere zamieril do švajčiarskeho Zürichu. Počas play-off však zatiaľ Tabaček neodohral ani jeden zápas a v zostave ZSC chýba. V kádri mužstva je deväť obrancov, pričom do zápasu ich nanajvýš zasiahne sedem. Zároveň je však možné, že Tabaček bojuje s menším zranením. Švajčiarsky klub sa však počas play-off vyhýba akémukoľvek informovaniu o zdravotnom stave hráčov. Nechce totiž svojich súperov upozorňovať na problémové miesta jednotlivých hráčov.

Najprv skúška

Tabaček bol najskôr v klube iba na skúške a počas olympijskej prestávky s tímom absolvoval prípravný kemp. Až neskôr sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Klub z Zürichu je štvornásobným majstrom Švajčiarska, ale v uplynulej sezóne vypadol už v semifinále. Tento rok smerujú ambíciu klubu vyššie, Lions chcú hrať o titul. Hokejistu z Martina angažovali, aby vystužil zadné

rady a sústredil sa na poctivú defenzívu. Príležitosť dostal iba na konci základnej časti, keď nastúpil na tri zápasy. Zaznamenal jednu asistenciu a dva plusové body. Tabaček vtedy zväčša nastupoval v tretej obrannej dvojici spolu s domácim obrancom Severinom Blindenbacherom. V podobnej pozícii ako Tabaček je aj ďalší slovenský hokejista pôsobiaci vo Švajčiarsku. Reprezentačný obranca Milan Jurčina po príchode do Fribourgu taktiež do zápasov play-off nezasahuje. (jk)

Ján Tabaček. Foto: ZSC

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Martin, náklad 21 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


NZA 2830/14

Nmt 08 2014 web  
Nmt 08 2014 web  
Advertisement