Page 1

3 100 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

a vyhrajte Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 3. 4. 2014

Medzilaborce

Obnovili činnosť klubu

Oslavy Dňa žien

Z histórie školstva

Ocenenia pre učiteľov

str. 2 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola a spoločnosť Andyho Warhola v Medzilaborciach sa podujala vo svojich priestoroch znovu obnoviť klubovú činnosť.

str. 3 Pod záštitou mestského zastupiteľstva a primátora mesta Ing Soleja sa dňa 14. marca 2014 konalo v Medzilaborciach zábavno-športové popoludnie ku MDŽ.

str. 4 Pripravili sme pre vás pohľad do histórie vyučovania, pravidlelnej školskej dochádzky a jednotlivých škôl v regióne Medzilaboriec od prvej polovice 17. storočia.

str. 5 Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. marca 2014 v Dome kultúry konala slávnostná akadémia, na ktorej primátor mesta Medzilaborce udelil vybraným pedagógom ocenenia.

ANDREJ KISKA VÍŤAZOM PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia (ÚVK).

Zdroj: Štatistický úrad SR

V absolútnych číslach volilo A. Kisku na Slovensku 1 307 065 a R. Fica 893 841 obyvateľov. Volebná účasť dosiahla 50,48 percenta. Voliči vho-

dili do urny 2 223 812 hlasovacích lístkov. Platných bolo 98,96 percenta (2 200 906), neplatných bolo 23 806 hlasovacích lístkov. Vyššia

Voľby Slovensko Prešovský kraj Okres Medzilaborce Medzilaborce

Účasť 50,48 % 48,21 % 45,58 % 37,35 %

A. Kiska 59,38 % 53,99 % 28,7 % 32,61 %

R. Fico 40,61 % 46,01 % 71,3 % 67,38 %

volebná účasť bola v mestách, pričom najvyššia účasť bola vo volebnom obvode Senec, kde dosiahla 60,88 percenta. Naopak, najnižšia volebná účasť

bola vo volebnom obvode Trebišov 38,78 percenta. „Z pohľadu ministerstva vnútra voľby prebehli pokojne a nerušene. Priebeh voľby nebol ničím narušený,“ uviedla zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. (red), TASR, foto: TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA

KRÁTKE SPRÁVY

2

Mesto Medzilaborce na základe oznamu o výberovom konaní zverejneného dňa 24. 2. 2014 a v súlade so súhlasným stanoviskom Fondu sociálneho rozvoja zrealizovalo výberové konanie na dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka v meste Medzilaborce dňa 19. 3. 2014. Do výberového konania bolo prijatých 20 žiadostí na pozíciu ATSP. Na základe splnenia kritérií Mesto Medzilaborce pozvalo na výberové konanie všetkých uchádzačov, pričom dvaja z nich mali predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní. Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP splnilo 18 uchádzačov. Výberového konania sa zúčastnilo 15 uchádzačov. Komisia zložená zo zástupcov Fondu sociálneho rozvoja, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity osobným pohovorom s každým uchádzačom vybrala za vhodného kandidáta – p. Janu Benákovú a Mgr. Martina Onufráka. Zástupca MsÚ Medzilaborce zabezpečujúci administratívnu agendu sa daného výberového konania zúčastnil ako pozorovateľ, bez hlasovacieho práva.

NAJVIAC ĽUDÍ VOLÁ NA LINKU 155 NA VÝCHODE Operátori záchrannej zdravotnej služby (ZZS) prijali v minulom roku na tiesňovej linke 155 vyše 1,3 milióna hovorov. Najviac telefonátov bolo na východnom Slovensku. Rekord drží Košický kraj, v ktorom volalo vyše 222 000 ľudí, nasleduje Prešovský kraj s viac ako 211 000 volaniami. Najmenej hovorov – 119 000 bolo v Trenčianskom kraji. „Na našom území máme nepretržite v pohotovosti 273 pozemných a sedem vrtuľníkových ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Pozemné ambulancie ZZS zasahovali vlani vyše 503 000-krát, čo je o viac 3 000 prípadov viac ako v roku 2012. Je to približne 1 380 zásahov denne. Priemerný celoslovenský dojazdový čas posádok ZZS na miesto udalosti bol 11 minút a 30 sekúnd,“ uviedol Boris Chmel zo ZZS. Dodal, že nie všetky stavy si vyžadujú zásah záchranky. „Čo sa týka zneužitia linky v tom zmysle, že na mieste nahlásenej udalosti nikto nebol, takýchto prípadov sme mali vlani takmer 6 000. Za zneužitie tiesňovej linky 155 však nie je žiadna pokuta. Boli aj prípady, keď jeden človek zavolal vyše 100-krát za deň,“ uzavrel Chmel.

RACIONALIZÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL Prešovský samosprávny kraj pripravuje racionalizáciu humenských stredných škôl, ktoré spadajú pod jeho zriaďovateľskú pôsobnosť. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska (SPŠCHaP) by mala zaniknúť. SPŠCHaP v Humennom má dlhodobé problémy s počtom žiakov a s financovaním. V roku 2003 mala škola 430 študentov, v súčasnosti presne 107, pričom 50 z nich bude o niekoľko mesiacov maturovať a školu opustí,“ informovala TASR hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková. Dodala, že škola s takým počtom žiakov nemá zmysel, nie je udržateľná z ekonomického hľadiska. Preto museli hľadať riešenie ako situáciu vyriešiť, aby to bolo výhodné pre žiakov.

Mesto Medzilaborce, TASR

OBNOVILI ČINNOSŤ KLUBU Múzeum moderného umenia Andyho Warhola a spoločnosť Andyho Warhola v Medzilaborciach sa podujala vo svojich priestoroch znovu obnoviť klubovú činnosť.

Propagácia umelcov

Cieľom komorných klubových stretnutí je dostať do povedomia širokej verejnosti známych i neznámych umelcov okresu Medzilaborce. Šikovnosť insitných maliarov, spevákov či spisovateľov je veľmi málo známa. Cestou pozvánok a letákov sa na tieto stretnutia pozývajú „priatelia klubových stretnutí“ rôznych vekových kategórií.

Prvé februárové stretnutie

V mesiaci február sa uskutočnilo prvé takéto stretnutie. Svoju účasť potvrdil MUDr. Štefan Soták, ktorý sa vo voľnom čase venuje písaniu rusínskych

Cieľom stretnutí je dostať do povedomia verejnosti umelcov okresu Medzilaborce.

básní. Žiaľ, pracovné povinnosti mu nedovolili dostaviť sa v stanovenom termíne. Neprítomnosť MUDr. Sotáka využili na prezentáciu svojich zbierok poviedok a básni v rusínskom jazyku menej známi umelci – pani Gicová a pán Smolej.

Pútavé rozprávanie

Keďže generácia týchto ľudí je už vo vysokom dôchodkovom veku, pre mladších bolo ich rozprávanie veľmi zaujímavé a pútavé o to viac. Pán Smolej na konci stretnutia prítomných

obdaril vlastnoručne podpísanou svojou zbierkou bájok, ktorá je napísaná v rusínskom jazyku.

Zachovanie kultúry

Každá menšina na Slovensku sa snaží nejakou formou prezentovať a zviditeľňovať širokej verejnosti svoju kultúru, ktorá je v každom regióne iná a o to krajšia, tak sa snažia aj títo ľudia o zachovanie rusínskeho jazyka, tradícií a kultúry vo všetkých oblastiach. Text a foto: Jana Čvirková

DIAĽNICA NA VÝCHOD JE ZASE O NIEČO BLIŽŠIE 21. marca sa podarilo preraziť tunelovú rúru v tuneli Šibenik na diaľničnom úseku D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek. Aj vďaka tomuto míľniku je východ Slovenska znovu o čosi bližšie k dobudovaniu diaľničného spojenia so stredným a západným Slovenskom. Po dobudovaní oboch úsekov medzi Jánovcami a Jablonovom sa skráti čas, ktorý dnes vodiči musia na tejto trase absolvovať, o vyše tri štvrtiny. Už v lete budúceho roku tak túto trasu absolvujete za menej ako 9 minút. „Ľudia na východe dlhé roky volajú po tom, aby sa aj k nim dostavali rýchle a kvalitné cesty. Som rád, že dnes už nielen symbolicky, ale aj v skutočnosti je vidno svetlo na konci tunela,“ povedal na slávnostnom prerazení tunela štátny

Slávnostné zahájenie výstavby úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úseku sa konalo 25. júna 2012. Foto: TASR/Milan Kapusta

tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR F. Palko. Takmer 600 metrov dlhým tunelom Šibenik bude prechádzať diaľnica D1 juhovýchodne od mesta Levoča. Tunel je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel s maximálnou rýchlosťou 100 km/h. Ako prvý tunel na Slovensku bude vybavený zariadením na rozpoznanie ADR kódu na vo-

zidlách prepravujúcich nebezpečný náklad. Podľa predpokladov bude tento tunel využívať približne 11-tisíc vozidiel za 24 hodín, pričom celá pätina z nich by mali byť nákladné vozidlá. To okrem iného, samozrejme, zlepší aj život ľudí v regióne, ktorí budú oslobodení od tranzitnej dopravy. (mk)


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN OSLÁVILI ZÁBAVOU A ŠPORTOM Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb a život na Zemi by bol bez nej bezcenný. Žena, ako nositeľka života má byť uctievaná po celý rok. Aj keď tento sviatok pomaly vytláča Deň matiek, stále je zachovávaná táto krásna dlhoročná tradícia. Veľká vďaka nás žien patrí predovšetkým mužom, ktorí zachovávajú, či už v rodinách, školách, úradoch aj iných inštitúciach túto úctu voči nám. Krásnym príkladom je aj naše mesto Medzilaborce. Pod záštitou mestského zastupiteľstva a primátora mesta Ing. Ivana Soleja sa dňa

14. marca 2014 konalo zábavno-športové popoludnie. Zamestnanci Centra voľného času zorganizovali ku Dňu

žien volejbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo osem súťažných družstiev, súperiacich v rôznych športoch.

Volejbalový turnaj pri príležitosti Dňa žien.

Dôležité bolo zúčastniť sa

Tvorili ich prevažne ženy zo škôl, úradov, detských domovov a ďalších organizácií. Mottom tohto stretnutia nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Po jeho skončení a vyhlásení výsledkov nasledovalo malé pohostenie, kde primátor mesta Ing. Ivan Solej osobne odovzdal každej z prítomných žien krásny kvet. Za všetky ženy, ďakujeme. Text a foto: Jana Čvirková

Turnaja sa zúčastnili ženy z rôznych organizácií v meste.

„Zabuchla som sa. Do Asistenčných služieb SPP.“ Prejdite teraz na Dve Energie od SPP a pribalíme ich aj vám. Spojte si odber plynu s elektrinou. Pri zmluve na 2 roky získate: ∞ elektrinu so zľavou 8 % až na 12 mesiacov ∞ asistenčné služby s nonstop havarijnou linkou pre rôzne poistné udalosti v domácnosti – vždy až do 150 € – prvý rok zadarmo, druhý len za 0,30 € na mesiac Jednoducho kliknite na web alebo zavolajte. Zákaznícka linka SPP 0850 111 363

NML 2296/14

www.spp.sk

07875 print sirka 206x136 katolicke.indd 1

27.3.2014 8:30


4

naše novinky

SPEKTRUM

NAŠI ŽIACI NIE SÚ DOSŤ VYTRVALÍ Slovenskí žiaci nie sú dosť vytrvalí pri riešení zložitých problémov a málo veria vo svoje schopnosti. To sa môže negatívne premietať aj do ich výsledkov v matematike. Oproti roku 2003 sa mnohé postoje slovenských žiakov ku vzdelávaniu výraznejšie zhoršili. tine škôl si riaditelia myslia, že učitelia sú na žiakov príliš prísni. „Riaditelia vnímajú ako častejší jav, že učitelia sú príliš prísni, nemotivujú žiakov dosiahnuť ich plný potenciál a sú rezistentní voči zmenám,“ zhodnotili analytici. V rámci merania štúdie PISA 2012, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo 16.-27. apríla 2012, bolo otestovaných 5 737 15-ročných žiakov. Do medzinárodnej štúdie PISA, ktorú OECD robí raz tri roky, sa zapojilo vyše celkovo 512 000 žiakov zo 65 krajín sveta. TASR

ŽIVOTNÉ JUBILEUM V MEDZILABORCIACH TENTO MESIAC OSLAVUJÚ 50 rokov Tibor GRUNDZA Viera SALAKOVÁ Dáša SMETANOVÁ 60 rokov Ľubov PROTIVŇAKOVÁ Nadežda VOČKOVÁ Ľuboš ILENČÍK Libuša ŠPANOVÁ Vlasta BAJAJOVÁ Ján ADAM Viera BOCÁKOVÁ

JUBILANTI

Uvádza to Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) v štúdii s názvom PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke, kde analytici zhrnuli výsledky medzinárodného testovania štúdie PISA z pohľadu Slovenska. Žiakom chýba aj otvorenosť riešiť úlohy, za priemerom OECD zaostávajú aj vo vnímaní vlastných schopností. „Pozitívom je, že vnímanie vzťahu žiakmi sa od roku 2003 na Slovensku zlepšilo,“ píšu analytici. Riaditelia vnímajú, že viac žiakov sa u nás správa spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje klímu školy, čo sa negatívne premieta do výsledkov. V takmer štvr-

70 rokov Mária DEMBICKÁ Anna CHALACHANOVÁ Helena LOPATOVÁ Jozef FECURA Marta PIVČUKOVÁ

Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA NÁŠHO REGIÓNU Zatiaľ nie je zdokumentované, kedy sa začala v Medzilaborciach pravidelná školská dochádzka a vyučovanie, ale je známe, že napríklad v neďalekom Sukove bola farská škola už v roku 1600. V obci Repejov bola škola už v polovici 17. storočia. V tom čase v Monastyri v Krásnom Brode bola bohoslovecká, filozofická a ikonomaliarska škola. Do roku 1945 región Medzilaboriec patril medzi najzaostalejšie v bývalom Československu nielen po stránke ekonomicko-sociálnej, ale aj po stránke kultúrnej. Aj keď základná škola bola podľa zákona povinná pre všetky deti, sociálne podmienky, v ktorých tunajší ľud žil, nedovoľovali veľkej časti školopovinných detí školu pravidelne navštevovať. Rodičia boli nútení deti nechávať doma. Tie vykonávali rôzne druhy práce na hospodárstve, a tak časť detí nenadobudla ani základné vzdelanie. Bola tu značná negramotnosť (v roku 1930 na 1 000 obyvateľov pripadlo viac ako 300 negramotných).

Záslužnú prácu v kultúrnej činnosti vykonal aj Michal Michajlovič Vaclavskij, prvý vpravo. Foto: www.medzilaborce-urad.sk

júce v sídle školy a v obvode do vzdialenosti do 5 km. Deti predškolského veku ostávali do roku 1945 väčšinou doma, lebo v tom čase existovala v Medzilaborciach jediná materská škola. V roku 1945 bola v Medzilaborciach zriadená meštianska škola s vyučovacím jazykom ruským a v roku 1948 bol vyučovací jazyk zmenený na vyučovací jazyk ukrajinský. Boli tu školy štátne i cirkevné a po druhej svetovej vojne bola väčšina školských budov zničená a prevládal nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tam, kde neboli vhodné priestory na vyučovanie zabezpečovali učite-

80 rokov Helena JURCÁKOVÁ Mária POPÍKOVÁ Mária PIRNIKOVÁ

ky pre chod gymnázia, preto od 1. septembra 1945 sa gymnázium presťahovalo do Humenného a zaniklo v roku 1953. V roku 1946 dochádza k poštátneniu obecných i cirkevných škôl. V roku 1950 bolo v Medzilaborciach zriadené Pedagogické gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským. Táto škola sa v súlade so zákonom z roku 1953 pretvorila na pedagogickú školu pre vzdelávanie učiteliek materských a národných škôl a neskôr sa presťahovala do Prešova. V školskom roku 1952/1953 vznikla poľnohospodárska škola. Školský zákon z roku 1953 zaviedol spoločnú výchovu vo všetkých ôsmich postupných ročníkov ako jednotne organizovanú povinnú všeobecnovzdelávaciu školu. Bola ňou osemročná stredná škola, ktorá tvorila základ jedenásťročnej strednej školy. Nedostatky tohto zákona odstránil zákon z roku 1960.

Začiatky hudobnej školy

ZŠ Komenského v Medzilaborciach dnes. Foto: Archív školy

Vyučovanie v slovenčine

(Spektrum, www.medzilaborce-urad.sk)

V školskom roku 1931/32 bola v Medzilaborciach zriadená štátna meštianska škola s vyučovacím jazykom slovenským. Záslužnú prácu v kultúrnej činnosti vykonal aj Michal Michajlovič Vaclavskij. Zákon o povinnej školskej dochádzke a dochádzke do obvodných meštianskych škôl z roku 1935 sa vzťahoval iba na deti býva-

lia vyučovanie tým spôsobom, že individuálne navštevovali žiakov v rodinách, dávali im úlohy.

Poštátnenie cirkevných škôl

Vo februári 1945 vzniklo v Medzilaborciach Štátne ruské gymnázium. V sídle školy však v tom čase neboli vyhovujúce priestorové podmien-

Zaviedla sa základná deväťročná škola (ZDŠ). V roku 1957 v Medzilaborciach vznikla hudobná škola, ktorá bola v roku 1960 premenovaná na ľudovú školu umenia a v súčasnosti je to Základná umelecká škola Alexandra Ľubimova. Osobitná škola internátna (teraz špeciálna základná škola internátna) v Medzilaborciach začala písať svoju históriu od roku 1963. Stredné odborné učilište vzniklo v roku 1972. www.medzilaborce-urad.sk


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

5

OSLAVY DŇA UČITEĽOV Práca učiteľa, vychovávateľa či majstra odbornej výchovy je náročná a súčasne aj príťažlivá. Výkon tohto povolania si vyžaduje celého človeka, odborne pripraveného, so zmyslom pre zodpovednosť za vykonanú prácu, mravne uvedomelého a ľudsky prístupného. Dobrý pedagóg musí žiaka poznať, nachádzať cesty k jeho vnútru, pomôcť mu

Aktívna práca v škole

Na návrh riaditeľov škôl primátor mesta Ing. Ivan Solej udelil pri príležitosti Dňa učiteľov Ďakovný list Mgr. Ľubov Vasiľkovejza dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov života, Mgr. Mikulášovi Pačutovi tza dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života, Mgr. Anne Meľuchovej za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti

Ocenení jubilanti

Za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov života udelil primátor mesta ďakovný list Mgr. Márii Murdzikovej, Marte Čobirkovej za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve, Mgr. Michalovi Brecíkovi za aktívnu prácu s deťmi v detskom domove a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života, Ľubici Begovej za dlhoročnú aktívnu prácu s deťmi v detskom domove a pri prí-

domove, Mgr. Ivete Uličnej za aktívnu prácu s deťmi v detskom domove, Mgr. Danke Šakovej za aktívnu prácu v oblasti výchovy, RNDr. Janke Jacečkovej za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve, Ing. Slávke Fufaľovejza dlhoročnú aktívnu prácu v školstve, Ing. Jaroslavovi Mazancovi za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života, Mgr. Miroslave Gičovej za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve, Bc. Daniele Škurkovej za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve.

Počas slávnostnej akadémie sa predstavil súbor Irských tancov Merlin.

v problematických chvíľach. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. marca 2014 v Dome kultúry konala slávnostná akadémia, na ktorej primátor mesta Ing. Ivan Solej udelil vybraným pedagógom ocenenia.

Ocenenia za celoživotnú prácu

Plaketu Jana Amosa Komenského za celoživotnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania udelil: Mgr. Nadežde Jalčovej, Mgr. Dušanovi Klecovi, Mgr. Anne Mihaličovej, Vlaste Bajajovej za celoživotnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života, Ing. Michalovi Repčíkovi za celoživotnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života.

životného jubilea 50 rokov života, Mgr. Andrejovi Savikovi za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov života.

Primátor mesta udelil oceneným pedagógom ocenenia.

ležitosti životného jubilea 50 rokov života, Mgr. Alene Polákovej za dlhoročnú aktívnu prácu s deťmi v detskom

Cena pre choreografa FS Kamjana

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Ing. Ivan

Ďakovné listy

Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve primátor mesta udelil Mgr. Tatiane Varcholovej, Anne Harasimovej, Mgr. Fedorovi Silaničovi, Mgr. Anne Jakubíkovej, Mgr. Vladimírovi Cepkovi, Márii Kučmovej, Oľge Kapraľovej, Mariane Hriseňkovej za aktívnu prácu v prospech materskej školy Jurajovi Belejovi za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života, Mgr. Jaroslavovi Hulajovi za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života.

V Medzilaborciach ocenili prácu učiteľov.

Solej udeľuje ďakovný list PhDr. Vladimírovi Tarčovi, umeleckému vedúcemu a choreografovi FS Kamjana. Za dlhoročnú tvorivú prácu s mládežou v oblasti folklóru, zachovávanie a šírenie ľudových tradícií a reprezentovanie mesta Medzilaborce doma i v zahraničí. Kultúrnym programom slávnostnú chvíľu všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom spríjemnili gitarové trio Vokal a súbor Irských tancov Merlin. Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne, Veľa šťastia, lebo je krásne, Veľa lásky, lebo jej je málo, A všetko naj... aby žiť za to stálo. Andrea Lutášová


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

675$1$7,30È0('26ġ 32/,7,&.(-35(79È5.< Strana TIP musí konštatovať, že sme na Slovensku zaregistrovali zasa jeden účelový zlepenec, veľkolepo prezentovaný ako „historické ústavodarné politické partnerstvo“. 9VNXWRþQRVWLVD.'+YUKORGRUR]WLDKQXWHMYROHEQHM QiUXþHYOiGQXFHKR6PHUX DMHRFKRWQpNRODERURYDĢQD þRPNRĐYHNOHQDE\]DEUiQLORFKURQLFNpPXNRODSVXVYRMLFKLGHRORJLFNRPRFHQVNêFK DPEtFLt7RYãHWNRVDGHMH YþDVHNHćPRGHUQêVYHW XåNUiþD~SOQHQLHNDPLQDP D]iVDGQHRGPLHWDDN~NRĐYHNGLVNULPLQiFLX=DUHJLVWURYDQtPWDNpKRWRLQWtPQHKR Ä~VWDYRGDUQpKR SDUWQHUVWYD³GRVDKXMHQD6ORYHQVNXSROLWLFNiSUHWYiUNDVYRM YUFKRO %XGHWUSNpSR]RURYDĢDNR WtWR Ä~VWDYRGDUQt SDUWQHUL³EXG~]DNDåG~FHQXSRNU\WHFN\SULSUDYRYDĢćDOãLX GLVNULPLQiFLXPHQãLQRYêFK VNXStQSRG]iYRMRP]GDQOLYR

~SULPQpKRSRYêãHQLD]iNRQDQDHãWHY\ããt]iNRQ -HSUHWRQDãRXSRYLQQRVĢRX SRXNi]DĢQDYãHWN\]iYDåQp VNXWRþQRVWLNWRUpWiWR~þHORYiGRKRGD6PHUXD.'+ SULQiãD $NVWULNWQêPPRGHORPURGLQ\SRGĐD~VWDYQpKR]iNRQDVDVWDQH]Yl]RNPXåD D åHQ\ NWR SRWRP RFKUiQLVORERGQpPDWN\YGRY\ DYGRYFRYUR]YHGHQpSiU\ SUtSDGQHSiU\NWRUpFKF~ VSROXåLĢDMEH]VYDGREQpKR ]Yl]NX"%XG~YãHWFLWtWRþOHQRYLDDNHMVLÄQHWUDGLþQHMURGLQ\³XåPHQHMSUiYQLSUHG ~VWDYQêP]iNRQRPDNR]RVREiãHQêPXåLåHQD"7HQWR ~VWDYQê]iNRQRURGLQHSRVWDYt]Yl]RNPXåDDåHQ\Y\VRNRQDSLHGHVWiOQDGYãHWN\ WLHWRPRåQRVWLNWRUpEHåQH åLYRWSULQiãDDGRJPDWLFN\ ]DWYiUDRþLQDGH[LVWHQFLRX DMPLQRULWQêFKY]ĢDKRYNWRUpPHG]LQDPLH[LVWXM~6WUNDĢKODYXGRSLHVNXDWYiULĢ VDGRQHNRQHþQDåHQD6ORYHQVNXQHH[LVWXM~DMKRPRVH[XiOQHSiU\DWDNWLHåGHWL

Y\UDVWDM~FHYWRPWRSURVWUHGtMHSUHMDYRPYUFKROQHMDURJDQFLHSROLWLFNHMPRFL 9WHMWRFKYtOLE\VPHVLYãHWFLPDOLSRORåLĢRWi]NXþLQD 6ORYHQVNXQDR]DMHãWHQHGR]UHOþDVQD]PHQ\YWHMWR REODVWLWDNDNRWRVREURYVNRXVHEDLVWRWRXSUH]HQWXM~ OtGULWDNPHUYãHWNêFKSROLWLFNêFKVWUiQ"7HQWRSUHP\VOHQêNRPSORWMHMDVQRXYê]YRX SUHþR]DþDĢNRQHþQHLQLFLRYDĢWDNpSUiYQH]PHQ\DE\ ~URYHĖ]iNRQRYDMSUHPLQRULWQpVNXSLQ\QD6ORYHQVNX GRVLDKODSULQDMPHQãRPGQR HXUySVNHKRSULHPHUX6WUDQD7,3XUþLWHQHKRGOiURELĢ]RGVWUiQHQLDGLVNULPLQiFLHWêFKWRVNXStQåLDGHQ PHJDERGVYRMKRSROLWLFNpKR SURJUDPXDOHMHGQR]QDþQH VDVWDYLD]DY\ULHãHQLHWRKWRSUREOpPXPLQLPiOQHQD OHJLVODWtYQHM~URYQLýHVNHM UHSXEOLN\ $QHWD%GL NDQGLGiWNDVWUDQ\7,3QD HXURSRVODQFDDYHG~FDRGERUQHM VNXSLQ\SUHRWi]N\PHQãtQD/*%7,

Aneta Büdi

KAŽDÝ PREZIDENT BY UKAZUJE SA, ŽE A. KISKA MAL BYŤ LEPŠÍ AKO NEBUDE LEN PODPISOVAČOM JEHO PREDCHODCA VLÁDNYCH NÁVRHOV 3R Y\NRQDQt YROHEQpKR DNWXYRYROHEQRPRNUVNX YSULHVWRURFK8QLYHU]LW\YHWHULQiUQHKROHNiUVWYDDIDUPiFLHWRXYLHGROEêYDOêSUH]LGHQW655XGROI6FKXVWHU Ä.DåGêSUH]LGHQWPiVYRMXHWDSXYNWRUHMQDVWXSXMH9åG\V~LQpSRGPLHQN\ 0\VPHERMRYDOLRYVWXSGR (XUySVNHM~QLHD1$72WHUD]MHLQiHNRQRPLFNiDPHG]LQiURGQiVLWXiFLD³GRGDO 6FKXVWHU3UH]LGHQWE\YãDN SRGĐDQHKRPDOE\ĢSULSUDYHQêQDYêNRQIXQNFLHDE\ VDQHPXVHOXþLĢDOHDE\PRKRORGSUYpKRGĖDQDSOQR]DþDĢSUDFRYDĢ 7H[WDIRWR7$65

Slušný a presvedčivý príbeh vie poraziť sociálnu demagógiu. To je odkaz, ktorý podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára priniesli výsledky prezidentských volieb a víťazstvo Andreja Kisku.

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster.

6OXãQêDSUHVYHGþLYêSUtEHK YLHSRUD]LĢVRFLiOQXGHPDJyJLX7RMHRGND]NWRUêSRGĐDSUHGVHGXVWUDQ\0RVW+tG %pOX%XJiUDSULQLHVOLYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHEDYtĢD]VWYR$QGUHMD.LVNX Ä'UXKêPRGND]RPYROLHE MH WR åH REþDQLD RGPLHWOL NRQFHQWUiFLXPRFLYUXNiFK MHGQHMVWUDQ\³XYLHGRO%XJiU QDGQHãQRPEUt¿QJXQDNWRURPVSRGSUHGVHGRPVWUDQ\ /iV]OyP6RO\PRVRPKRGQRWLOLGUXKpNRORSUH]LGHQWVNêFKYROLHE%XJiUY\]GYL-

KRODMY\ããLXYROHEQ~~þDVĢ Ä8Ni]DOR VD åH DN MH REþDQYFHQWUH]iXMPXSUHMDYt Y\ããLXDNWLYLWXSULYRĐEiFK³ VNRQãWDWRYDOSUHGVHGD0RVWX+tG9RVREH$QGUHMD.LVNXYLGt%XJiUþORYHNDNWRUêEXGHY\XåtYDĢVYRMPDQGiW YSURVSHFKSRVLOQHQLDGHPRNUDFLHÄ'{OHåLWpMHDMWRåHWR QHEXGHOHQSRGSLVRYDþYOiGQ\FKQiYUKRY³GRGDO %pOD%XJiUVDY\MDGULOWLHå NYê]YDPQDGHPLVLXSUHGVHGXYOiG\5REHUWD)LFDVNWRUêP SULãOD QHSDUODPHQWQi

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

129$%XJiUWRR]QDþLO]D SRPêOHQp³1HFKFHPH)LFRYX GHPLVLXY\YRODORE\WRQHLVWRWXNWRU~6ORYHQVNRQHSRWUHEXMH³SRYHGDO%XJiU 7H[WDIRWR7$65


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

7

129ĂŠ035(=,'(172065 6$67$1($1'5(-.,6.$ VĂ­ĹĽazom druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb sa stal Andrej Kiska, ktorĂŠho volilo 59,38 percenta ÄžudĂ­. Jeho protikandidĂĄt Robert Fico zĂ­skal podporu 40,61 percenta voliÄ?ov. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zloĹženĂ­m sÄžubu. SkladaĹĽ ho bude 15. jĂşna, keÄ? sa skonÄ?Ă­ funkÄ?nĂŠ obdobie sĂşÄ?asnej hlave ĹĄtĂĄtu Ivanovi GaĹĄparoviÄ?ovi.

Profil Andreja Kisku 9tĢD]SUH]LGHQWVNĂŞFKYROLHE VDQDURGLOIHEUXiUD Y3RSUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\WHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UDWLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDODNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWRSURMHNWY3RSUDGH 9URNXRGLĂŁLHOVN~ĂŁDĢ ãĢDVWLHGR86$VSOiQRPQDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNX DSROVDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRXFKXĢRXSRGQLNDĢ =DORĂĽLOVYRMXSUY~VSRORĂžQRVĢ NWRUiVD]DREHUDODGRYR]RP YHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRGRPVRĂŁSHUNDPLDSULĂŁLHO

RYĂŁHWN\VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL 7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{U DM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP9URNX N~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL 9Ă&#x2019;%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJNGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNXDNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWRVSRORĂžQRVWL 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNXVSULDWHÄ?RP &KDULWDWtYQDRUJDQL]iFLD'REUĂŞ$QMHOSRPiKDSUDYLGHOQĂŞPLPHVDĂžQĂŞPLÂżQDQĂžQĂŞPL SUtVSHYNDPLURGLQiPVGHĢ-

Â&#x201E; Robert Fico Â&#x201E; Andrej Kiska

KandidĂĄt, ktorĂ˝ zĂ­skal QDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

PLNWRUpVDYLQRX]iYDĂĽQpKR ĂĽLYRWRKUR]XM~FHKRRFKRUHQLD GRVWDOLGRĢDĂĽNHMÂżQDQĂžQHMVLWXiFLH3{VRELOYQHMDNRSUHGVHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD NHÄ&#x2021;VDIXQNFLHY]GDO 2GM~QDKRQDWRPWRSRV WHQDKUDGLODPDQĂĽHOND0DUWL-

QD.LVNRYi9URNX]DORüLORUJDQL]iFLX'REUê$QMHO DMYýHVNHMUHSXEOLNH .LVNDMHDXWRURPSXEOLNiFLt 9H]PLüLYRWGRVYRMLFKU~N D&HVWDPDQDüpUD]SHNODDOHER$NRURELĢFKDULWX~VSHãQH DVRVUGFRP

9URNX]tVNDORGSUHGSODWLWHÄ?RYWĂŞĂĽGHQQtND7UHQG RFHQHQLH0DQDĂĽpUURNDDMH GUĂĽLWHÄ?RPRFHQHQLD.ULĂŁWiÄ?RYpNUtGOR]DURNYNDWHJyULLÂżODQWURSLD 7$65 EE

BUDE STà Ť ZA KAĹ˝DĂ?M SLUĹ NĂ?M Ä&#x152;LOVEKOM Ako prezident vrĂĄtim dĂ´veru v prezidentskĂ˝ Ăşrad. Do tohto boja som vchĂĄdzal kvĂ´li ÄžuÄ?om naĹĄej krajiny a svoj sÄžub splnĂ­m. Budem stĂĄĹĽ za ÄžuÄ?mi, za kaĹždĂ˝m sluĹĄnĂ˝m Ä?lovekom naĹĄej krajiny. Na svojej prvej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil novozvolenĂ˝ prezident SR Andrej Kiska. Andrej Kiska v centre pozornosti mĂŠdiĂ­. Foto TASR

NAJVIAC HLASOV ZĂ?SKAL V JUĹ˝NĂ?CH OBVODOCH 6HQHF  %UDWLVODYD 1DRSDNQDMPHQHMÄ?XGtKRYROLORYRYROHEQĂŞFKREYRGRFKQD .\VXFLDFKDQDYĂŞFKRGH6ORYHQVND.RQNUpWQHLGHRREYRG\Ă˝DGFD 6YLGQtN 9UDQRYQDG 7RSÄ?RX D6WURS1DMYLDF YROLĂžRY KODVR- NRY  YDOR ]D .LVNX YR YROHE- Ă˝RVDWĂŞNDREFtQDMYLDFYROLQĂŞFK REYRGRFK 'XQDMVNi OL.LVNXRE\YDWHOLDREFH9U6WUHGD .RPiUQR ERYiQDG9iKRP  BudĂşci slovenskĂ˝ prezident Andrej Kiska zĂ­skal najviac hlasov v obvodoch juĹžnĂŠho Slovenska. VyplĂ˝va to z oficiĂĄlnych vĂ˝sledkov druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb, ktorĂŠ sa konalo v sobotu 29. marca.

YREYRGH.RPiUQRYREFL 3UĂŁD YREYRGH/XĂžHQHFDYREFL+RUQp0ĂŞWR YREYRGH'XQDMVNi 6WUHGD1DMPHQHMREĂžDQRY KODVRYDOR]D.LVNXYREFL 2QGDYND YREYRGH%DUGHMRYY1RYHM6HGOLFL YREYRGH+XPHQQpDYREFL3RSURĂž  YREYRGH5LPDYVNi6RERWD 7$65

Ă&#x201E;6Ä?XEXMHPĂĽHWRĂžRWDNYHÄ?PLSRWUHEXMHPHVDSRN~VLP QDSOQLĢ3RÄ?XGĂŁWLĢQDĂŁXSROLWLNXDSRN~VLPVDYUiWLĢG{YHUX YVOXĂŁQpVORYR$NRSUH]LGHQW VSUDYtPYĂŁHWNRSUHWRDE\VD SROLWLNDVWDODÄ?XGVNHMĂŁLDÂłDYL]RYDO.LVND]iURYHÄ&#x2013;SRÄ&#x2021;DNRYDOYĂŁHWNĂŞPYROLĂžRPĂĽHSULĂŁOL NXUQiPDGDOLPXDNRSUH]LGHQWRYLVLOQĂŞPDQGiWĂ&#x201E;9Ä&#x2021;DND QLPEXGHP]DFKYtÄ?XQRYĂŞP SUH]LGHQWRP6ORYHQVNDÂłY\KOiVLO]DE~UOLYpKRSRWOHVNX SULD]QLYFRY .LVNDGHNODURYDOĂĽHWRĂžR VÄ?~ELODMVSOQtĂ&#x201E;6Ä?~ELOVRP ĂĽHEXGHPSUH]LGHQWRPYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRYDĂĽHEXGHPÄ?XGt VSiMDĢDPRWLYRYDĢ6ORYHQVNR

MHNUDMLQD~ĂĽDVQĂŞFKÄ?XGtDMH OHQQDQiVDNRWRYĂŁHWNRĂžR WXPiPHY\XĂĽLMHPHSUHWR DE\VPHPRKOLE\ĢS\ĂŁQtQD QDĂŁXNUDMLQXDE\PODGtÄ?XGLD WXFKFHOLĂĽLĢDDE\VPHVDWX FtWLOLGREUHÂłSRYHGDO 9ĂŞVOHGRNVYRMKRV~SHUD5REHUWD)LFD 6PHU6' QHNRPHQWRYDO1DRWi]NXĂžLQHXYDĂĽXMHRVWLDKQXWtWUHVWQpKR R]QiPHQLDNWRUpQD)LFD]D MHKRYĂŞURN\SRGDORGYHWLOĂĽH WHUD]VDWĂŞPQH]DREHUi=iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOĂĽHMHKRSUYi ]DKUDQLĂžQiFHVWDDNRQRYHM KODY\ĂŁWiWXSRYHGLHGRĂ˝HVNHMUHSXEOLN\ 7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

35('92/(%1e6ď8%<=$ý1( Volebná kampaň bola miestami ostrá, no nevybočila zo štandardu doterajších volebných kampaní. Treba osobitne zdôrazniť, že voľby boli slobodné, férové a výsledok je spravodlivý. A, samozrejme, viac ako prekvapujúci. Odborníci i občania predpokladali tesný výsledok. Ukázalo sa však, že ani politické strany, ani politológovia neboli schopní presne predpovedať nálady občanov našej krajiny. Skutočným prekvapením bolo, že miliardár a politický nováčik zvíťazil s tak veľkým rozdielom nad politickým matadorom a skúseným politikom. Politológovia Michal Horský a Martin Slosiarik nám priblížili ich pohľad na výsledky prezidentských volieb aj možné povolebné scenáre.

MICHAL HORSKÝ politológ

]Čo rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku? M. Horský:8åGiYQHMãLH PLQLPiOQHRGVDPR]U~WHQLDYOiG\,YHW\5DGLþRYHMMH YãHREHFQH]QiPHåHSUDYi þDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDMH Y~SOQêFKUXLQiFK6WUDQ\VD ãWLHSLDSRVODQFLRGFKiG]DM~]SRVODQHFNêFKNOXERY 7HQWRVWDYY\YROiYDXREþDQRYQHJDWtYQHHPyFLHQLHOHQNWêPWRVWUDQiPDOHDM NSROLWLNHDNRWDNHM3UHWR MHIHQRPpQW]YDQWLSROLWLN\QD6ORYHQVNXPLPRULDGQHVLOQê'UXKRXSUtþLQRX NWRU~QLHNWRUtSROLWLFNtNR-

PHQWiWRUL]G{UD]ĖXM~MHåH LãORRDNpVLUHIHUHQGXPR5REHUWRYL)LFRYL$]YtĢD]LOE\ KRFLNWROHQPXVtE\ĢÄDQWL¿FR³.HćåH5REHUW)LFRGRVWDOYLDFKODVRYDNRYSRVOHGQêFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK SUHIHUHQþQêFKQHKRYRULDYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHE RWRPåHE\VWUDQD6PHU6' DMHMOtGHUVWUiFDOLG{YHUXĐXGt ĐDYLFRYpKRVWUHGXDOHSRGĐD PĖDKRYRULDRWRPåHĐXGLD SUHVWiYDM~YHULĢSROLWLNH-H PRåQpåHMHGHQ]NDQGLGiWRYVLPDOVN{UXYHGRPLĢåH NHćRQRVREQHYWHOHYt]Q\FK GHEDWiFKKRGtW]YÄYROHEQp EODWR³QDVYRMKRV~SHUDQHP{åHWDNXURELĢEH]WRKRåH E\ViPVHEHQH]DãSLQLOUXN\ 0RåQRYWHMNDPSDQLPRKOR E\ĢWURFKXPHQHMVFLHQWROyJLHWURFKXPHQHM~åHUQtFWYDKRFLGRGQHVQHYLHPH DNRWRMHQDR]DM$OHREþDQLDE\RFHQLOLYHĐNRU\VHMãt

DXPLHUQHQHMãtWyQQDVWUDQH 5REHUWD)LFD$QGUHM.LVND E\EROPRåQRHãWH~VSHãQHMãtDNE\QDSOQLOKHVORPHQHM EêYDYLDFYV~YLVORVWLVMHKR Y\VW~SHQLDPLYHOHNWURQLFNêFKPpGLiFK

QêFKYROLþRYNWRUtV~YHĐPL NULWLFN\QDODGHQtYRY]ĢDKXNWUDGLþQêPSROLWLFNêP VWUDQiP 9 V~þWH PX KODV\ WêFKWR GYRFKWiERURY]DEH]SHþLOL FHONRYpYtĢD]VWYR

MARTIN SLOSIARIK politológ agentúry FOCUS

Neúspešný prezidentský kandidát Robert Fico. Foto: TASR/Štefan Petráš

5REHUW)LFRVPDQåHONRXDVRV\QRP)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

M. Slosiarik:$NVDQDWRSR]ULHPH]KĐDGLVNDSRþWRY WDNWUHQGEROGRYê]QDPQHM PLHU\XUþHQêYêVOHGNDPL SUYpKRNROD9ĖRPVDXNi]DORåH]LVN5)LFDEROSUtOLãQt]N\ FFDWLVtFKODVRY DSRWHQFLiOQDRVORYHQLH ćDOãtFKYROLþRY]DSUHGSRNODGXåHFHONRYiYROHEQi ~þDVĢEXGHUiVĢEROREPHG]HQê KRYRULORVDRSRWHQFLiOLFFDPLOKODVRY 3UH$.LVNXERORG{OHåLWp XGUåDĢVLYROLþRY]SUYpKR NRODDVDPR]UHMPHRVORYLĢ þRQDMYLDFYROLþRYQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY9êVOHGN\ XND]XM~åHWRWRVDPXSRGDULOR'RNi]DOQDVYRMXVWUDQX]tVNDĢYlþãLQXHOHNWRUiWXQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY NWRUtVNRQþLOL]DQtP 3UHFHONRYpYtĢD]VWYR$.LVNXERORG{OHåLWpWRåHGRNi]DOKODV\þHUSDĢWDNRG YROLþRYV~þDVQêFKRSR]LþQêFKVWUiQDNRDMWRåH]tVNDO QDVYRMXVWUDQXW]YSURWHVW-

]Aký vývoj odhadujete vo vzťahoch prezident – premiér – parlament? M. Horský:KRGtQSRYRĐEiFKMHPLPRULDGQHDNWXiOQDRWi]NDDNêPVS{VRERP ]DUHDJXMH5REHUW)LFRDVWUDQD6PHU6'QDW~WRYROHEQ~ SRUiåNXDDNêPVPHURPSRYHGLHSUH]LGHQWVNê~UDGYtĢD]YROLHE$QGUHM.LVNDSUHWRåH]DWLDĐQHPiPHåLDGQH LQGtFLHQD]iNODGHNWRUêFK E\VPHWRGRNi]DOLSUHGSRYHGDĢRNUHPWRKRåHEXGH Ä]DVWiYDĢNDåGpKRþHVWQpKR REþDQD³3UL5REHUWRYL)LFRYLMHDNWXiOQDRWi]NDþL PiYOiGDSRNUDþRYDĢćDOHM YWRPWR]ORåHQt2]êYDM~VD DMKODV\þLQHY\XåLMHQDVOHGXM~FHREGRELHNWRPXDE\ VDSULSUDYLOQDSUHGþDVQpYRĐE\-HĢDåNpSUHGYtGDĢćDOãLHNURN\SUHPLpUDDOHWUHED VLXYHGRPLĢåHMHWRSROLWLN NWRUêQLHUD]XWUSHOSROLWLFN~SRUiåNXDYåG\GRNi]DO YVWDĢ]PRELOL]RYDĢVDD]tV-

NDĢYRYHUHMQRVWLQRY~SRGSRUXQRY~VLOXDQRYêFKYROLþRY3UHWRVLQHP\VOtPåH E\Y]GDOSR]tFLXMDVQHMYOiGQHMYlþãLQ\WêPVN{UåHMH LEDYSRORYLFLVYRMKRYOiGQXWLD.HćåH5REHUW)LFRQHPi YSDUODPHQWH~þLQQ~RSR]tFLXSUDYLFRYpVWUDQ\VDYLDF ãWLHSLDDNRVSiMDM~MHPRåQpSUHGSRNODGDĢåHY]ĢDK\ V3UH]LGHQWVNêPSDOiFRPQHSRYHG~YåG\OHQNXNRQVHQ]XDOHDMNLVWHMULYDOLWHNWRUiP{åHE\ĢSUHĖKRGREUêP YêFKRGLVNRPYEXG~FLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK M. Slosiarik:'QHVMHĢDåNp RGKDGRYDĢDNêY]ĢDKVLY\EXGXMHSUH]LGHQWDSUHPLpU WHMWRNUDMLQ\ýLWREXGHY]ĢDK SOQêY]iMRPQêFKNRQÀLNWRYDRVRþRYDQLDNWRUêQiV YUiWLGRPLQXORVWLSUHGURN DOHERVDEXGHWiWRUHOiFLDPHG]LGYRPDQDMY\ããtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLUR]YtMDĢNRQãWUXNWtYQH9ROLþL


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

9

3/1,ġ32/,7,&.é129Èý,. ]Bola účasť voličov v druhom kole prekvapením? M. Slosiarik:1LHSUHPĖD XUþLWHQLH9RYãHREHFQRVWL VDRþDNiYDORåH~þDVĢGRVLDKQH~URYHĖ2Wi]NRXERORþLGRNiåHW~WRKUDQLFXQHMDN]iVDGQHSUHNURþLĢ 'RYHĐNHMPLHU\VDYWêFKWR YRĐEiFK]RSDNRYDOD]KĐDGLVNDYROHEQHM~þDVWLVLWXiFLD]URNX0\VOtPåH WDNêWRY]RUHFVSUiYDQLDYROLþRYVDGiRþDNiYDĢYVLWXiFLiFKNHćVDYROLþLUR]KRGXM~PHG]LNDQGLGiWPLNWRUt Y]iVDGHUHSUH]HQWXM~GYD RGOLãQpSRKĐDG\þLSUtVWXS\

E\VLDNLVWHåHODOLWRGUXKp 9HćSUiYHSUHWRVLYlþãLQD ]QLFKY\EUDOD]DSUH]LGHQWD þORYHNDNWRUêQHPiåLDGQX SROLWLFN~PLQXORVĢ8URELOL WRSUiYHSUHWRåHRþDNiYDM~åHSROLWLFN\YHĐPLUR]GHOHQiNUDMLQDQiMGHYQHVWUDQtFNRPSUH]LGHQWRYL]iUXNX åHSUREOpP\VDEXG~ULHãLĢ YHFQHDQLHOHQSRGĐDWRKR NWRPiREOHþHQpDNpVWUDQtFNHWULþNRýLV~WLHWRQiGHMH YNODGDQpGRQRYpKRSUH]LGHQWDUHiOQHUHVSHNWtYHþL LFKGRNiåHQDSOQLĢVDXNiåHþRVNRURSRLQDXJXUiFLL

]Na riešenie akých problémov by sa mal podľa vás nový prezident prioritne zamerať? M. Horský:%XG~FLSUH]LGHQW$QGUHM.LVNDPXVtRG ]iNODGX SUHKRGQRWLĢ GYDQiVĢ ERGRY VYRMKR YROHEQpKRSURJUDPXSUH]LGHQWD ]NWRUêFKQDMPHQHMGHVDĢMH YRIXQNFLLSUH]LGHQWDQHSRXåLWHĐQêFK3ULURG]HQHPXVt VDXVLORYDĢE\ĢSUH]LGHQWRP YãHWNêFKREþDQRY]iURYHĖ DOHEXGHSUHQHKRYHĐPLĢDåNpVSiMDĢNRQVROLGRYDQpSROLWLFNpVLO\VRVLODPLNWRUpV~ Y~SOQRPUR]NODGHDOHEROHQ SUHGVWLHUDM~åHV~SROLWLFNRX VLORX$WêFKMHYQDãRPSDUODPHQWHVWiOHYLDF M. Slosiarik: $N E\ PDO $ .LVND NRQDĢ Y ]KRGH VWêPþRKRYRULOSRþDVSUH]LGHQWVNHMNDPSDQHWDNE\ WR PDO E\Ģ SUH]LGHQW SUH NWRUpKREXGHYHĐPLG{OHåLWiÄGUREQiSUiFDVĐXGRP³ 0DOE\SRGVWDWQHYLDFFHVWRYDĢSR6ORYHQVNXVWUHWiYDĢVDVEHåQêPLĐXćPL]DXMtPDĢVDRLFKNDåGRGHQQp SUREOpP\DRYSO\YĖRYDĢUR]KRGQXWLD]iNRQRGDUQHMDYêNRQQHM]ORåN\PRFLSUiYH FH]ãSHFL¿FN~RSWLNXEHåQêFKĐXGt0LQLVWHUVWYiYR VYRMLFKDQDOê]DFKþDVWRNUiW SUDFXM~VĐXćPLDNRVþtVODPLD]R]UHWHĐDVDVWUiFDM~ĐXGLDVLFKåLYRWQêPLSUtEHKPLDRVXGPL0RåQRSUiYH $.LVNDNWRUê DNRViPKRYRUt ]DåLO]O\KiYDQLHVRFLiOQHKRV\VWpPXEXGHFLWOLYHMãLH YQtPDĢU{]QHQH]DPêãĐDQpG{VOHGN\UR]KRGQXWtQD FHQWUiOQHM~URYQLULDGHQLD ãWiWX

9tĢD]Qê$QGUHM.LVND)RWR7$650LFKDO6YtWRN

]Boli tieto voľby aj o spokojnosti občanov s vládou Roberta Fica? M. Horský:3UHGRYãHWNêP RSR]LþQiþDVĢQDãHMSROLWLFNHMVFpQ\E\UDGDGHNODURYDODåHWULSlWLQ\]~þDVWQHQêFK YROLþRYQHV~KODVLOLVSROLWLNRXYOiG\DOHQ]Y\ãQpGYH SlWLQ\iQRSULþRPSRORYLFD REþDQRYVDQHY\MDGULODY{EHF-HWRSUtOLãMHGQRGXFKp DSO\WNpKRGQRWHQLHýDVĢ ĐXGtPRKODtVĢNXUQiPDNR SURWHVWQêYROLþSURWLYOiGH YHĐNiYlþãLQDWHMYLDFDNR PLOLyQRYHMPDV\YãDNGiYDODQDMDYRVYRMXQHVSRNRMQRVĢVSROLWLNRXDNRWDNRX -HP\OQpGRPQLHYDĢVDåH NHćMHMHGQDþDVĢSROLWLFNpKR VSHNWUD QDSUtNODGĐDYLFRYi NRQVROLGRYDQiWDNMHQiP MHGQRþRUREtþDVĢGUXKi 1DRSDN6ORYHQVNRSRWUHEXMHUHSUH]HQWDWtYQHSROLWLFNp VWUDQ\NWRUpEXG~DOWHUQDWtYRXVWUDQH5REHUWD)LFDDQLH QH]iYLVOpDPRUIQpRVREQRVWLRNWRUêFKXå]DKUDQLþQi WODþVWLKODQDStVDĢåHQD6ORYHQVNXDNRYMHGLQHMHXUySVNHMNUDMLQHVWRMtQDþHOHSROLWLFNêDPDWpUVPLOLDUGRYêP NRQWRPNWRUêQHPiWXãHQLH RþRPMHSROLWLFNiVFpQD ]Akým spôsobom môže prezident ovplyvniť stredopravú politickú scénu? M. Horský:%XGHWRPDĢQHVPLHUQHĢDåNpSUHWRåH]DYHGHQpSDUODPHQWQpRSR]LþQp SROLWLFNpVWUDQ\VDRGSUYpKRGĖDSRYRĐEiFKEXG~VQDåLĢÄY\EUDĢ³VLVYRMSRGLHO

D]YlþãLĢVYRMHÄ]iVOXK\³ QDMHKRYtĢD]VWYH3UH]LGHQW QHPi]DVHERXåLDGQXSROLWLFN~VLOXþRERORYRYROHEQHMNDPSDQLMHKRYHĐNp SOXV$OHYEHåQRPSROLWLFNRPåLYRWHWREXGHVN{UPtQXVD~ORKDQHVPLHUQHQiURþQi3UHWRåHXåOHQQiMVĢ G{YHU\KRGQêFKSRUDGFRY Y\WYRULĢWtPSUH]LGHQWVNpKR~UDGXDPQRåVWYRćDOãtFK YHFtMHQDGVLO\MHGQRWOLYFD WêPYLDFQHN~VHQpKRSROLWLND3RWUHEXMHPDĢY]ĢDK\ VSROLWLFNêPLHOLWDPLYQDMãLUãRPVORYD]P\VOH0{åH YãDNGRLVWHMPLHU\SRGQLHWLĢPODGêFKĐXGtDE\RåLYLOLQDãHSROLWLFNpVSHNWUXP

3UHGRYãHWNêPWêPDE\DNWtYQHYVWXSRYDOLGRSROLWLFNpKRåLYRWDGRH[LVWXM~FLFK VWUiQDOHERY\WYiUDOLQRYp SROLWLFNpVXEMHNW\NWRUpQHEXG~SRWHPNLQRY\PLGHGLQDPLåLYRULDFLFKVWUiQDOH EXG~]DORåHQpQDVSRORþQHM ¿OR]R¿LLGHiFKDþOHQVNHM ]iNODGQL 1DVWDOþDVNHćE\VDPODGt ĐXGLDPDOLYêUD]QHMãLHSUHMDYLĢQLHOHQ~þDVĢRXYRYRĐEiFKDOHDMYREþLDQVN\FK ]GUXåHQLDFK þL Y SROLWLFNêFK VWUDQiFK DE\ SORG\ SROLWLFNHMSUiFHPRKOL]ELHUDĢYSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK DRYSO\YĖRYDĢWDNVPHURYDQLH6ORYHQVND

Andrej Kiska s otcom a dcérou. Foto: TASR/Oliver Ondráš

]Bude Andrej Kiska lepším prezidentom ako bol doterajší? M. Horský:2EDMDSUHGRãOt SUH]LGHQWL5XGROI6FKXVWHU DM,YDQ*DãSDURYLþRGYLHGOLYHĐNêNXVGREUHMSUiFHSUL ]DKUDQLþQRSROLWLFNHMUHSHUH]HQWiFLLQDãHMNUDMLQ\9]DKUDQLþtY\WYRULOLSR]LWtYQ\ LPLGå6ORYHQVNDDYWRPWR RKĐDGH LP SDWUt DEVROXWyULXPýRVDWêNDYQ~WURSROLWLFNêFKLQLFLDWtYSUHGFKRGFRY$QGUHMD.LVNXQHEROL YåG\QDMãĢDVWQHMãLH7DPMH SUHQRYpKRSUH]LGHQWDYHĐNi ãDQFDåHLFKP{åHQLHOHQGRVWLKQ~ĢDOHDMSUHGVWLKQ~Ģ ]Robert Fico používal v súvislosti s Andrejom Kiskom často slovo EXPERIMENT. Znamená to, že slovenskí voliči sa zvolením A. Kisku za prezidenta rozhodli experimentovať? M. Slosiarik:6DPR]UHMPH WUHEDRGOLãRYDĢWRþRVDSRYLHYNDPSDQLSUHGSUH]LGHQWVNêPLYRĐEDPLNHćVD MHGQRWOLYtNDQGLGiWLSRWUHEXM~MHGQR]QDþQHYRþLVHEH Y\PHG]LĢ$OHGRLVWHMPLHU\MHWRSUH6ORYHQVNRH[SHULPHQW±H[SHULPHQWYWRP åHGRWHUD]VPHQHPDOLSUH]LGHQWDNWRUêE\QHPDOSROLWLFN~PLQXORVĢDQHS{VRELOGOKRURþQHYSROLWLNHQD DNHMNRĐYHN~URYQL7iWRVLWXiFLDMHSUH6ORYHQVNR~SOQpQyYXPDYãHWFLRþDNiYDPHDNRVDQRYêSUH]LGHQW ]KRVWtVYRMHM~ORK\ 'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

R. FICO: PÁN KISKA, /Ë'5,(Ò*5$78/29$/, BLAHOŽELÁM .,6.29,.=92/(1,8

Premiér Robert Fico zablahoželal svojmu protikandidátovi v prezidentských voľbách Andrejovi Kiskovi k víťazstvu.

Lídri Európskej únie gratulovali Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v sobotňajších prezidentských voľbách na Slovensku.

Ä3iQ.LVNDEODKRåHOiP³RGNi]DO)LFRQDNUiWNRPEUt¿QJXEH]PRåQRVWLRWi]RN)LFR SRćDNRYDOYãHWNêPSRGSRURYDWHĐRPDDYL]RYDOåHVL Y\EHULHSiUGQtQDDQDOê]X Ä$SRWUHEXMHPVLGROLHþLĢ QRKX³SR]QDPHQDO 7$65

3UHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH -RVp0DQXHO%DUURVRDSUHGVHGD(XUySVNHMUDG\+HUPDQ 9DQ5RPSX\Y\MDGULOLYRY\KOiVHQLDFKYPHQH(ÒSUHVYHGþHQLHåHQRYêSUH]LGHQW SULVSHMHNULHãHQLXYê]LHYNWRUêPþHOt6ORYHQVNiUHSXEOLNDLNVSRORþQêPHXUySVN\P FLHĐRP Ä0QRKpYê]Y\SUHGNWRUêPLGQHVVWRMD6ORYHQVNRD(Ò PRåQRQDMOHSãLH]YOiGQXĢSR-

Robert Fico. Foto TASR

PROTIVÁHA VLÁDE?

PRFRXVSROXSUiFHPHG]LHXUySVN\PLSDUWQHUPL6SROLHKDPVDQDYDãXDNWtYQX~þDVĢ QDRER]QDPRYDQtYDãLFKREþDQRYVMHGLQHþQêPHXUySVN\PSURMHNWRPDSRVLOĖRYDQt~ORK\(XUySVNHM~QLHDNR VLOQpKRKUiþDQDVYHWRYHMVFpQHDSULRFKUDQHMHMREþDQRY³ XYLHGRO%DUURVR 9DQ 5RPSX\ Y\MDGULO WLHå YćDNXGRWHUDMãLHPXVORYHQVNpPXSUH]LGHQWRYL,YDQRYL *DãSDURYLþRYL]DMHKRGHVDĢURþQpS{VREHQLHYRIXQNFLL KODY\ãWiWXSRþDVNWRUpKRNUDMLQDYVW~SLODGR(ÒDSULMDOD]D VYRMXPHQXHXUR 3RĐVNêSUH]LGHQW%URQLVODZ .RPRURZVNLURYQDNR]DJUD-

WXORYDO.LVNRYLYWHOHIRQiWH YNWRURPKRYRULOLWLHåRXNUDMLQVNHMNUt]HXYLHGROYHG~FL SRĐVNHMSUH]LGHQWVNHMNDQFHOiULH-DURPLU6RNRORZVNLSUH WODþRY~DJHQW~UX3$3 .RPRURZVNLSR]YDO.LVNX QDQiYãWHYX3RĐVNDYQRYHM IXQNFLL6~þDVQHY\MDGULOQiGHMåHSUH]LGHQWLEXG~SRNUDþRYDĢYVSROXSUiFLQDELODWHUiOQHM~URYQLYR9\ãHKUDGVNHM ãWYRUNHY(ÒL1$722EDMD VDSRGĐD6RNRORZVNpKR]KRGOLåHYRVYHWOHXNUDMLQVNHMNUt]\PiVSROXSUiFD3RĐVNDD6ORYHQVNDDNRVXVHGRY8NUDMLQ\ PLPRULDGQ\Yê]QDP 7$65

Smer-SD čaká, ako sa víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska zachová a akým obsahom naplní pojem protiváha vláde. V RTVS to povedal podpredseda Smeru, minister kultúry a šéf predvolebnej kampane Roberta Fica (Smer-SD) Marek Maďarič. ÄýLVDVWDQHQDR]DMSUH]LGHQWRPYãHWNêFKĐXGtDþLEXGH SULVWXSRYDĢDMNSROLWLFNHMVFpQHREMHNWtYQHDOHERþLVDQiKRGRXQHVWDQHQHMDNêPRSR]LþQêPSUH]LGHQWRP³SRYHGDO 0DćDULþ'RGDOåH6PHUFKFH ÄãWDQGDUGQp³Y]ĢDK\PHG]L YOiGRXDSUH]LGHQWRP 1DRWi]NXDNpEROLFK\E\ YNDPSDQL)LFDXYLHGROåH UL]LNRPERODXåVDPRWQiNDQGLGDW~UD]SR]tFLHSUHPLpUD VþtPVDSRGĐD0DćDULþDQH-

YHGHOLPQRKtYROLþLY\URYQDĢÄ1DGUXKHMVWUDQHVPH þHOLOLVSRORþHQVNpPXIHQRPpQXNHG\VLYHĐNiþDVĢYHUHMQRVWLåHODODPDĢQDSR]tFLL SUH]LGHQWDQHSROLWLND³SRNUDþRYDO0DćDULþ7UHWtPIDNWRURPSRGĐDQHKRERORÄY\EDYRYDQLHVL~þWRY³V)LFRP]R VWUDQ\RSR]tFLHD.LVNDVDVWDO ÄDJUHJiWRPWRKWRRSR]LþQpKR QD]HUDQLD³XYLHGRO0DćDULþ 7$65

GAŠPAROVIČ BLAHOŽELAL KISKOVI Súčasný prezident SR Ivan Gašparovič zablahoželal svojmu nástupcovi Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v prezidentských voľbách.

$QGUHM.LVNDSULMDOSRVYRMRPYtĢD]VWYHPQRåVWYRJUDWXOiFLt)RWR7$65

ZAUJÍMAVOSTI Z PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Porovnanie v krajoch

Najnižšia účasť

5yEHUW)LFRY\KUDOGUXKp NRORSUH]LGHQVWNêFKYROLHE OHQYMHGQRPNUDML±Y7UHQþLDQVNRP9RVWDWQêFK]tVNDO YLDFKODVRY$QGUHM.LVND

9RĐE\QDMPHQHMY]UXFKXVS{V{ELOLQDNRãLFNRPVtGOLVNX /XQtN,;9ROLĢWXSULãOROHQ SHUFHQWD]RSUiYQHQêFK YROLþRY

Absolútny triumf

Výrazný posun

9%UDWLVODYVNRPD7UQDY- 9tĢD]YROLHE]tVNDOYSRURYVNRP NUDML Y\KUDO $QGUHM QDQtVSUYêPNRORPRWL.LVNDYRYãHWNêFKRNUHVRFK VtFKODVRYYLDF5yEHUW)LFR Vyrovnané voľby VLSROHSãLORWLVtFKODVRY Ä'~IDPåHQRYiKODYDãWi9WULQiVWLFKREFLDFKQD6OR- Neplatné lístky YHQVNXGRVWDOLREDMDNDQGL- $åYROLþRYRGRY]GDWXEXGHVYRMXIXQNFLXY\NRGiWLURYQDNêSRþHWKODVRY QiYDĢVSRFLWRP]RGSRYHG- ,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65 ORYGUXKRPNROHSUH]LGHQWQRVWL]DSRNRMQ~EXG~FQRVĢ Najvyššia účasť VNêFKYROLHEQHSODWQêKODVR6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DMHMRE- SRGĐDQHKRSRWUHEXMHVWDELOQ~ 1DMY\ããRXYROHEQRX~þDVĢRX YDFtOtVWRN þDQRYDåHSULVSHMHN]DFKRYD- SROLWLFN~NOtPXD]DFKRYDQLH VDP{åHSêãLĢREHFâDUERY Počet komisií YRNUHVH6YLGQtN.YROHE- a okrskov QLXNRQWLQXLW\Y]DKUDQLþQHM VRFLiOQHKR]PLHUX SROLWLNHãWiWX³XYLHGRO*DãSDQêPXUQiPSULãORSHU- 9RNUHVRFKERORRNUHVURYLþ6ORYHQVNRYV~þDVQRVWL 7$65 FHQWYROLþRY QêFK YROHEQêFK NRPLVLt

NWRUp RGRY]GDOL ]iSLVQLFHDFHONRYêSRþHWYROHEQêFKRNUVNRYERO3UH VSUDFRYDQLHYêVOHGNRYYROLHEERORSRXåLWêFKSRþtWDþRYWODþLDUQtDYVDPRWQ~YROHEQ~QRFSUDFRYDOR SULEOLåQHĐXGtQDVSUDFRYDQtYêVOHGNRY

Najvyššia podpora Fica 3RUD]HQpPX NDQGLGiWRYL QD SUH]LGHQWD GDOL QDMYLDF KODVRY YROLþL Y ýDGFL YR6YLGQtNX DYR9UDQRYHQDG 7RSĐRX 

EE


NBA 2587/14

číslo 6/2014

INZERCIA

11


12

naše novinky

KULTÚRA

MARCINKOVÁ OBDIVUJE RUSÍNSKY JAZYK Svetovú premiéru tragikomédie Nescudzoložíš uviedlo v rusínskom jazyku 14. marca Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove. Ide o dramatizáciu Tolstého kultových noviel Rodinné šťastie, Diabol a Kreutzerova sonáta spojených do jedného príbehu.

Rusíčinu si pamätá z Medzilaboriec

Spoločným menovateľom príbehov je manželstvo. Hlavnú úlohu v hre Nescudzoložíš stvárňuje známa slovenská herečka, Prešovčanka Gabriela Marcinková, jej alternantkou je Miriama Gajdošová. Ako uviedla Marcinková, rusínskym jazykom nikdy nehovorila, ale jej babka bývala v Palote v okrese Medzilaborce, takže tento jazyk vždy obdivovala. Teraz sa ho učí, aby mohla v hre účinkovať. Hovorí, že DAD si pamätá ešte zo skorších rokov a nie je pre ňu neznámym divadlom.

Hlavnú úlohu v hre Nescudzoložíš stvárňuje známa slovenská herečka Gabriela Marcinková. Foto: TASR/Milan Kapusta

Načase vrátiť sa k autorovi

Dokonca, niektoré hry, ktoré tu videla, ju inšpirovali stať sa herečkou. Podľa riaditeľa DAD Mariána Marka uvádzali Tolstého diela nie-

kedy okolo roku 1971 a bolo už načase sa k tomu autorovi vrátiť. Hra Nescudzoložíš nie je o cudzoložstve, ale o vzťahoch a je skôr filozofickou otázkou o úlohe manželstva v dnešnej dobe. Dej sa

odohráva v cukrovare, ktorý má byť akousi fabrikou na rodinné šťastie, no nie vždy to tak aj funguje. Režisérka Júlia Rázusová povedala, že hlavnou myšlienkou hry je snaha mladých ľudí

žiť po novom, ale nevedia ako, preto začnú žiť po starom a inšpirujú sa často chybami rodičov v manželstve.

Dominujú pštrosie kraslice

Tejgiovej zo Strážskeho,“ vysvetlila Fuchsová. Návštevníkov výstavy podľa jej slov určite zaujme aj madeirová kraslica z holubieho vajíčka od Rakovčanky Aleny Pelechovej.

TASR

V ZEMPLÍNSKOM MÚZEU VYSTAVUJÚ 860 KRASLÍC V Zemplínskom múzeu otvorili počas uplynulého víkendu pre verejnosť 5. ročník výstavy s názvom Krása veľkonočnej škrupinky. Prezentujú sa na nej 26 vystavovatelia s 860 kraslicami zdobenými rôznymi technikami.

Netradičné techniky

„Na výstave, ktorá potrvá do 17. apríla tohto roka, sú zastúpené rôzne tradičné i netradičné techniky. Reliéfne zdobenie voskom, slamou, vyškrabávanie, drôtovanie, dopĺňajú obnitkovanie, patchwork či dokresľovaná batika,“ informovala TASR múzejná pedagogička múzea Mária Fuchsová.

Autormi aj muži

Autormi vystavovaných vajíčok sú nielen ženy, ale aj viacerí muži. Ide napríklad o Jo-

Svojou veľkosťou výstave dominujú pštrosie kraslice zdobené technikou drôtovania. zefa Hvozdíka zo Sečoviec, Jána Hlaváča z Jastrabieho pri Michalovciach či Michala Šelepeca zo Sniny, ktorý sa tejto záľube venuje spoločne so svojou manželkou.

Ilustračné foto: TASR/Dušan Hein

Okrem nich sa na výstave prezentujú so svojou prácou aj ďalší vystavovatelia zo Zemplína, a to konkrétne zo Stakčína, Humenného, Vojčíc, Trebišova, Dvorianok, Slovenskej Kajne, Rakovca nad Ondavou, Strážskeho, Michaloviec či obce Bajany.

„Svojou veľkosťou výstave dominujú pštrosie kraslice zdobené napríklad decentnou technikou drôtovania od Vladislavy Puškárovej z Humenného. Za zmienku stoja aj veselé maľované kraslice Marty

TASR


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 6/2014

2 4

13

PRANOSTIKY

1

Nápoveď: ALIT, ATE, KYTA, OPOLE.

3

$NMHDSUtOSHNQêPiMEXGHUXåRYê $NMHYDSUtOLNUiVQHþLVWHEXGHPiMQHSUtMHPQêLVWH $NSUãtQD9HĐNRQRþQ~QHGHĐXEXGHPiORNUPX  DVXFKpOHWR $Ni.YHWQi QHGHĐD WDNi9HĐNi QRF $SUtOYGDåGLPiMYNYHWH $SUtO]LPQêGDåGLYê~URGDQiVQDYãWtYL $SUtORYiDPiMRYiYRGDY\SLMHYtQR $SUtORYpVXFKRDPiMRYRPRNURKRVSRGiUVêSNX  ]DV\SHDåSRRNQR $SUtORYêVQHKSROHKQRMtGiåćSRåHKQiYD %~UN\DPUD]\VDYDSUtOLVWULHGDM~ ýRVLGXEHQ]D]HOHQtNYHWHQPXWRVSiOLþRVL NYHWHQ]D]HOHQtþHUYHĖPXWRKiML 'REUêDSUtO]OêPiM 'XEHĖKRMQêYRGRXUXMHĖSLYRP -HOL]HOHQêþWYUWHNEtOêWDNMHOpWRWHSOp .HćMHYEUH]QXYHĐDYHWURYDYGXEQXYHĐDGDåćRY QDVOHGXMHSHNQêPiM .HćQD9HĐNêSLDWRNQLHMHPUi]EêYDPQRKRKUtERY 1D9HĐN~QRFQDMHPVDPRFQD'XFKDGRSROEUX FKDDQD7URMtþNXOHQWURãtþNX 7HSOêGiåćYDSUtOLY]iFQHMãtQDGPDQQXVĐXEXMH  åHĖGREU~MHVHĖSRåHKQDQ~ =DþLDWNRP DSUtOD RSLĐXM VXFKp NRQiUH EXG~ GREULHOHNYiUH


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

35(0,e52&(1,/3$5$/<03,21,.29

Predseda vlådy SR Robert Fico s medailovou výpravou paralympionikov. Foto: TASR/Pavel Neubauer

PremiĂŠr Robert Fico v Zrkadlovej sĂĄle Ă&#x161;radu vlĂĄdy SR ocenil Ä?lenov paralympijskej vĂ˝pravy, ktorĂĄ v SoÄ?i zĂ­skala sedem medailĂ­. Ĺ ĂŠf vlĂĄdneho kabinetu tieĹž osobne zablahoĹželal biatlonistke Anastasii Kuzminovej, ktorĂĄ na ZOH 2014 v Ä?iernomorskom stredisku vybojovala pre Slovensko najcennejĹĄĂ­ kov v ĹĄprinte na 7,5 km a naposledy dvakrĂĄt triumfovala v zĂĄvereÄ?nĂ˝ch pretekoch SvetovĂŠho pohĂĄra v nĂłrskom Holmenkollene. 1DVOiYQRVWLVD]~ĂžDVWQLODMUHSUH]HQWDQWYDOSVNRPO\ĂĽRYDQt$GDPäDPSDNWRUĂŞY6RĂžL REVDGLOSLDWHPLHVWRYVXSHUNRPELQiFLLDĂŁLHVWHYVODORPH 3UHPLpUVDSUtWRPQĂŞPĂŁSRUWRYFRPSRÄ&#x2021;DNRYDOYSUtKRYRUH]D Y]RUQ~UHSUH]HQWiFLX6ORYHQVNDĂ&#x201E;=DWLHURN\VD]QiVVWD-

=Ä?

5 )L

+ ) N ĂŁ i

OLXĂĽG{YHUQtSULDWHOLD9\VWH SUHPÄ&#x2013;DSUtNODGRPWRKRDNR ĂžORYHNGRNiĂĽHSUHNRQiYDĢViP VHEDQDSULHNWRPXĂĽHVDYiP YĂĽLYRWHVWDOLĢDĂĽNpXGDORVWL 3UHYĂŁHWNĂŞFK6ORYiNRYVWHSUtNODGRPĂžtUHKRYODVWHQHFWYD DRGGDQRVWLQDĂŁHMNUDMLQH7LHĂĽ E\VRPVDFKFHO~SULPQHSRÄ&#x2021;D-

iG ÞN 1 â E

i )

7$653 1 E

NRYDĢ]DUHSUH]HQWiFLX6ORYHQVNDMHGQHMĂĽHQHNWRUiVYRMRX VNURPQRVĢRXDOiVNRXXĂžtDM LQĂŞFK6ORYiNRYNSDWULRWL]PX ÂąWiĂĽHQDVDYROi1DVĢD.X]PLQRYiÂłSRYHGDO)LFR.X]PLQRYiY6RĂžLREKiMLOD]ODW~PHGDLOX]9DQFRXYHUXYĂŁSULQWH QDNPDY]iYHUHVH]yQ\ FK\WLODIDQWDVWLFN~IRUPX Ă&#x201E;7RWRVWUHWQXWLHMHSUHPÄ&#x2013;DPLOĂŞPSUHNYDSHQtPSUHWRĂĽHOHQ WHUD]VPHSULFHVWRYDOL]2VOD -HYHÄ?PLY]iFQHGRVWDĢRFHQHQLHRGSUHGVHGXYOiG\DE\ĢWX PHG]LYĂŞQLPRĂžQĂŞPLSDUDO\PSLMVNĂŞPLĂŁSRUWRYFDPLXYLHGOD.X]PLQRYiNWRUiUR]GHOLOD VH]yQXQDGYHSRORYLFHĂ&#x201E;=DĂžLDWRNQHEROGREUĂŞGRVDKRYDODVRPNROtVDYpYĂŞVOHGN\DOH WiGUXKiĂžDVĢVH]yQ\DQDMPl MHMY\YUFKROHQLHPLY\ĂŁORSHUIHNWQH96RĂžLVRPKQHÄ&#x2021;YSUYĂŞFKSUHWHNRFKVSUDYLODUDGRVĢ VHEHDMFHOpPX6ORYHQVNX]LVNRP]ODWHMPHGDLO\3RWRPVRP RFKRUHODSULĂŁOLĢDĂĽĂŁLHFKYtÄ?N\DOHVRPUDGDĂĽHVRPVD HĂŁWHGRNi]DODYUiWLĢNGREUHM IRUPHD]DYÄ&#x161;ĂŁLODVRP6YHWRYĂŞSRKiUGYRPDSUYHQVWYDPL 7HUD]VDXĂĽWHĂŁtPQDDNWtYQ\ RGG\FKEXGHPVDSUHGRYĂŁHWNĂŞP YHQRYDĢ URGLQH GRGDOD

.X]PLQRYi5HSUH]HQWDQWL-DNXE.UDNRD+HQULHWD)DUNDãRYiSRGÞLDUNOLQD;,]LPQêFKSDUDO\PSLMVNêFKKUiFK KUXERX ÞLDURX GRPLQDQFLX 6ORYHQVNDY]MD]GRYRPO\üRYDQt1DVYDKXY6RÞLY\ERMRYDOD~VSHãQiGYRMLFDGRNRS\SlĢ]RVLHGPLFK]tVNDQêFK PHGDLOt)DUNDãRYiVDQDY\ãH ]DStVDODGRKLVWyULHDNRQDM~VSHãQHMãLD6ORYHQNDQDYUFKROQRPSRGXMDWt]GUDYRWQH SRVWLKQXWêFK

EĹĄte neoslavovala Ă&#x201E;6RPYHÄ?PLUDGDĂĽHDMQDMY\ĂŁĂŁtSUHGVWDYLWHOLDĂŁWiWXQiV SULMDOLWHĂŁLDVDVSROXVQDPL D YHGLD RFHQLĢ QDĂŁX VQDKX DYĂŞNRQ\ÂłSRYHGDODSRFHUHPRQLiOL)DUNDĂŁRYi3UiYH ]UDNRYRSRVWLKQXWiO\ĂĽLDUND VDVWDODY6RĂžLQDM~VSHĂŁQHMĂŁRX VORYHQVNRXSDUDO\PSLRQLĂžNRX VR]LVNRPGYRFK]ODWĂŞFKDMHGQpKREURQ]RYpKRNRYX9HÄ?Np RVODY\~VSHĂŁQĂŞFKYĂŞVOHGNRY VDYĂŁDNHĂŁWHQHNRQDOLSRQiYUDWHQD6ORYHQVNRLFKXWOPLODSUHYOiGDM~FD~QDYDĂ&#x201E;=DWLDÄ? VPHRVODYRYDOLOHQYNUXKXQDMEOLĂĽĂŁtFK3ULOHWHODVRPGRPRY YFHONXY\ĂžHUSDQiĂžDVRPYĂŁDN RSDGRO ]R PÄ&#x2013;D VWUHV D WHUD] VD

XüFtWLPRGGêFKQXWi2VODY\HãWHXUÞLWHSUtGX³]KRGOD VD)DUNDãRYiVRVYRMRXQDYiG]DÞNRX1DWiOLRXâXEUWRYRX

NajlepĹĄĂ­ mesiac v Şivote âWYRUQiVREQĂŞSDUDO\PSLMVNĂŞ YtĢD]QD]MD]GRYNH-DNXE.UDNRVDPiWDNWLHĂĽĂžtPSRFKYiOLĢ3ULSUHEHUDQtRFHQHQLDKR ]GRELOQDNUNXYLVLDFL]ODWĂŞ NRYWHQVWULHERUQĂŞVDRSLHUDO RKUXÄ&#x2021;MHKRQDYiG]DĂžD0DUWLQD0RW\NXĂ&#x201E;-HWRYHÄ?NiSRFWDDSUtMHPQiSRYLQQRVĢ7HQWR PHVLDFEROMHGHQ]QDMOHSĂŁtFK DQDM~VSHĂŁQHMĂŁtFKYPRMRPĂĽLYRWHĂ˝ORYHNWRPXVt]DĂĽLĢQD YODVWQHMNRĂĽLSUHWRĂĽHĢDĂĽNR VDRWRPUR]SUiYDNHÄ&#x2021;YRYiV SUHYOiGDPQRĂĽVWYRHPyFLtÂł SRYHGDOURĂžQĂŞUHSUH]HQWDQW 9ODMNRQRVLĂž SDUDO\PSLMVNpKRGUXĂĽVWYD65Y6RĂžL ]tVNDOQD=3+YR9DQFRXYHULĂŁW\ULFHQQpNRY\]WRKRDĂĽ WULRGUiĂĽDOLQDMMDJDYHMĂŁtOHVN 95XVNXVDPXVHOXVSRNRMLĢVMHGQĂŞP]ODWRPDMVWULHEURPQDSULHNWRPX]DĂĽLONUDMĂŁLHFKYtOHSUiYHSRĂžDVSRE\WX SULEUHKRFKĂžLHUQRPRUVNpKR PHVWD 7$65 M

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ Mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky Medzilaborce, nĂĄklad 3 100 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu


číslo 6/2014

ŠPORT

15

V JARNEJ PREMIÉRE NESPOKOJNOSŤ S HROU I VÝSLEDKOM Medzilaborce vstúpili do odvetnej časti sezóny iba remízou v domácom prostredí. Hrajúci tréner Lukačik chváli nové tváre v kádri, so „svojimi“ však spokojný nebol. Jarná odveta už začala aj v piatej lige (skupina Sever). Trojica našich (Medzilaborce, Pakostov, Radvaň nad Laborcom) sa predstavila zhodne doma, avšak nebolo to podľa predstáv. Len Radvančania vyhrali, Pakostov i Medzilaborce pred svojimi fanúšikmi iba remizovali.

Minúta ticha

Pred stretnutím si oba celky, ako aj všetci prítomní minútou ticha spomenuli na zosnulého Pavla Suška. Bývalý medzilaborský futbalista, ostatných viac ako štyridsať rokov však známy ako hlásateľ domácich stretnutí Spartaka vo veku 73 rokov zomrel. Česť jeho pamiatke!

Výsledok do prestávky

Ako prvý dal o sebe vedieť v ofenzíve navrátilec Gavula, avšak tentokrát si s koncovkou nepotykal. Najskôr mu jeho gól kvôli postaveniu mimo hry rozhodca neuznal, v druhom prípade spálil tutovku. Blízko ku gólovej radosti mala aj akcia Gubu, no Gavula na loptu nedočiahol. Na druhej strane pohrozil súper, v poslednej chvíli zasiahol obranca Chalupka. Až v 39. minúte to padlo, keď center V. Lukačika zužitkoval hlavičkou Potoma. Z vedenia sa však Spartakovci tešili iba tri minúty. Súper využil hrúbku medzilaborskej defenzívy. Po obrátke mali viac loptu na kopačkách domáci, prišli aj šance, ale v 80. minúte spálili tutovku aj hostia. A tak uzrela svetlo sveta remíza, ktorá bola gólmi stanovená už do prestávky.

Pochvala iba posilám

Hrajúci tréner Viťo Lukačik po stretnutí veľa chuti do hodnotenia stretnutia nemal. „Zápas sa nám absolútne nevydaril, herne i výsledkovo. S remízou som

Ilustračné foto: Jaroslav Glovičko

maximálne nespokojný. Na uváženie je taktiež prístup niektorých hráčov, tak k zápasu, ako aj ich účinkovaním v klube. Celkovo sme boli lepším mužstvom, spálili sme dve tutovky, treba však povedať, že v závere stretnutia mal čistú šancu aj súper, takže sme mohli prísť aj o bod. Aby to nebolo iba o kritike, chcem vyzdvihnúť našu dvojicu posíl – futbalistov z mimo Medzilaboriec – Chalupku a Potomu. Hrali s elá-

nom, nasadením, zodpovedne. Prístup našich hráčov bol v porovnaní so spomínanou dvojicou s veľkým rozdielom,“ po-

dotkol sklamaný hrajúci kouč MŠK Spartak Medzilaborce. (ps)

Výsledok zápasu: Medzilaborce – Fintice 1:1 (1:1). Góly: 39. Potoma – 42. Lupták. Žlté karty: Pelech, V. Lukačik – Kaminský, Gmitro, Bujnovský, Harčar. Pred 200 divákmi rozhodoval Lipták. MŠK Spartak Medzilaborce: Svepeš – Pelech (86. Sopko), Chalupka, Kaprál (75. Cigánik), Lučko, Chripák, Guba, Gavula, Višňovský (60: Kuruc), V. Lukačik, Potoma.

SMUTNÁ FUTBALOVÁ ZVESŤ:

ZBOHOM, PAVEL SUŠKO Dlhoročný futbalový hlásateľ MŠK Spartak Medzilaborce, v ostatných sezónach i TJ Borov, priateľ futbalu, už nie je medzi nami. „Vážení priaznivci futbalu, vítam Vás na štadióne Spartaka...“ Týmito slovami sa nám od roku 1971 prihováral hlásateľ, bývalý futbalista Spartaka, veľký srdcom i dušou. Človek, ktorý bol stále pripravený pomôcť, človek, ktorého slovný doprovod na štadióne, či príspevky v týždenníkoch boli vždy výstižné a spravodlivé. V pondelok 17. marca nás však vo veku 73 rokov navždy opustil. Zbohom, Pavel Suško! Svetlo sveta uzrel vo Vydrani, malej dedinke na severový-

chod od Medzilaboriec, ktorú všetci spod Kamjanej poznáme. Na tamojších lúkach v neľahkých povojnových časoch naháňal najčastejšie gumovú loptu, až sa dostal k ozajstnému futbalu. Prvý zápas odohral v roku 1956 v družstve dorastencov Vydrane. Vtedy v Udavskom skončil zápas remízou 2:2. Muži Vydrane potom nastúpili iba s deviatimi hráčmi a podľahli 2:4. V jeseni roku 1956 odišiel Pavel Suško študovať do Považskej Bystrice, kde sa presadil aj po futbalovej stránke. Najskôr hrával za rezervu tamojšieho dorastu v krajskej súťaži, pričom dorastenecké „áčko“ malo svoje miesto v prvej lige, po pár sezónach sa dostal aj medzi dospelých. Opäť však

do tímu rezervy v krajskej súťaži, pričom „áčko“ hrávalo v II. celoštátnej lige. Po návrate na rodný východ si odkrútil v Košiciach vojenskú službu a dva roky hájil farby tamojšej Dukly. Doma, pod Kamjanou, však futbalové vody nenamútil. I keď s prvým mužstvom v Medzilaborciach absolvoval viackrát zimnú alebo letnú prípravu, miesto v kádri sa mu zvyčajne neušlo. Hrával preto za „béčko“ Spartaka, ktoré keď zrušili, prešiel do Čertižného a Radvane nad Laborcom. Kopačky definitívne na klinec zavesil v roku 1971, no od futbalu neodišiel. Možno povedať, že až potom si pri ňom našiel trvalé miesto. Pri zelenom trávniku, za hlásateľským mikro-

Pavel Suško, dlhoročný futbalový hlásateľ.

fónom, pri písaní komentárov o priebehu stretnutia do regionálnych týždenníkov. Z príspevkov, ktoré boli ukončené skratkou „suš“ by sa dala určite napísať aj kniha. Už

ju však nenapíšeme, už nikdy nebudeme počuť pri lúčení to typické „Buď zdrav!“ Text a foto: (ps)


INZERCIA

naše novinky

NBB 2588/14

16

Nml 06 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you