Page 1

16 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem Ročník: I. číslo. 13/2013 Dátum vydania: 5. 12. 2013

Liptovský Mikuláš

To najlepšie z pantomímy

Hala bude Spomienky na Večer plný nežnú revolúciu dobra a nádeje stáť do leta

str. 3 Do Liptovského Mikuláša prišli tí najlepší! Bolek Polívka, Milan Sládek ukázali, že nie vždy treba na to, aby sme veľa povedali, aj veľa slov.

str. 5 Na budove, kde sa stretávali v roku 1989 organizátori revolúcie, je umiestnená pamätná tabuľa. Pripomenuli sme si 20. výročie udalostí, ktoré zmenili chod našej krajiny.

str. 6-7 Peniaze z predaja anjelov umelkyne Gordany Turuk poputujú na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, aby pomohli najmä deťom v predškolskom veku.

str. 11 Koncom novembra sa prvé stroje pustili do práce, aby o niekoľko mesiacov stála nová tréningová hala. Mala by k hokeju pritiahnuť najmä mládežníkov.

JARMOK A TRHY OŽIVIA PREDVIANOČNÉ CENTRUM Mikulášsky jarmok, ktorý sa začína už vo štvrtok 5. decembra, otvorí predvianočnú sezónu v meste. Po prvýkrát bude pokračovať až do 23. decembra. V centre mesta sa uskutočnia historicky prvé vianočné trhy. Sľubujú vianočné lahôdky, suveníry a neopakovateľnú atmosféru. Námestie osloboditeľov privíta návštevníkov Mikulášskeho jarmoku už v tieto dni. Jarmočníci rozložia svoje stánky v centre mesta už vo štvrtok 5. decembra. Piatok a sobota budú sprevádzané aj bohatým kultúrnym programom. „Mikulášsky jarmok oficiálne otvoríme v piatok popoludní rozsvietením vianočného stromčeka na námestí pred Župným domom. S vianočným plamienkom z Nízkych Tatier príde Mikuláš,“ povedal primátor Alexander Slafkovský. Vianočný plamienok putuje z Chopku do jednotlivých miest, obcí a stredísk cestovného ruchu v regióne v rámci otvorenia zimnej turistickej sezóny.

Priestor pre domácich umelcov

Program Mikulášskeho jarmoku je už tradične pestrý a bohatý. Priestor v ňom dostanú opäť rovnako domáci umelci i mediálne známi účinkujúci. Ploštín Punk má byť vrcholom piatkovej zábavy na námestí, sobotným lákadlom bude mikulášsky darček v podobe vystúpenia skupiny Iné

Kafe. Jedným zo sprievodných podujatí jarmoku bude aj predstavenie poštovej známky slovenského umelca a rodáka z Demänovej Igora Rumanského v Galérii Rumanský Art Centre. „Program a sprievodné podujatia sme stavali tak, aby si každý našiel to svoje,“ uviedol riaditeľ Domu kultúry René Devečka. Návštevníci jarmoku si tak budú môcť vychutnať aj neodmysliteľný folklór, slovenské tangá, rock i punk.

Na jarmok nadviažu vianočné trhy

Týždeň po Mikulášskom jarmoku ožije centrum Liptovského Mikuláša opäť. Súkromná agentúra ponúkla mestu, že zorganizuje vianočné trhy. Uskutočnia sa vôbec po prvýkrát a potrvajú od 13. do 23. decembra. Veľkým lákadlom má byť syntetická ľadová plocha. Organizované skupiny zo školských zariadení majú vďaka mestu korčuľovanie zadarmo.

„Ponúkli sme mestu možnosť zorganizovať vianočné trhy. Veríme, že oživia centrum a spestria predvianočnú atmosféru v meste. Viedeň či Bratislava majú už v tomto dlhoročnú tradíciu, veríme, že trhy budú pre domácich i návštevníkov zaujímavé,“ uviedla Martina Kaliská z agentúry Event Pro. (hr), foto: MsÚ


novinky

SPRAVODAJSTVO

MATEMATICI SPOMÍNALI

KRÁTKE SPRÁVY

2

Už 40 rokov existencie vysokoškolskej matematiky na Liptove a 30. výročie vzniku samostatnej katedry matematiky si pripomenuli v uplynulých dňoch na Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši. Spomienkové podujatie sa uskutočnilo 21. novembra a prišli súčasní i bývalí učitelia matematiky, ktorí pôsobili vo vysokom vojenskom školstve. Jeho začiatky sú spojené s prvou vysokoškolskou inštitúciou – Vysokou vojenskou technickou školou (VVTŠ) zriadenou v Liptovskom Mikuláši (1973). „Prvou vedecko-vzdelávacou inštitúciou na Liptove zaoberajúcou sa profesionálnou matematikou bola Katedra matematiky a fyziky VVTŠ. Od nej sa v roku 1983 odčlenila samostatná katedra matematiky,“ informoval Ferdinand Chovanec, vysokoškolský učiteľ na AOS. Ďalšia časť spomienkového podujatia bola venovaná pamiatke Františka Kôpku († 2008), ktorý vyše dvoch desaťročí pôsobil vo vysokom vojenskom školstve.

VZDELÁVANIE SENIOROV Projekt celoživotného vzdelávania, ktorý podporí aktívne starnutie a dlhší pracovný život obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, pripravuje liptovskomikulášska radnica. Bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR vo výške 102 430 eur v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 107 812 eur. Mesto zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne päť percent z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Projekt vzdelávania seniorov v okrese Liptovský Mikuláš potrvá do mája budúceho roka. Ľudia vo veku nad 50 rokov si môžu rozšíriť svoje vedomosti napríklad vo finančnej gramotnosti, v oblasti verejnej správy. Okrem toho si môžu zlepšiť svoje znalosti v anglickom, v nemeckom a ruskom jazyku.

SÚŤAŽ O OLYMPIONIZME Univerzita Konštantína filozofa v Nitre a jej fakulty stredoeurópskych štúdii a pedagogická fakulta, zorganizovali finále vedomostnej súťaže o olympizme vysokoškolákov pre rok 2013. Prvenstvo si odniesli študenti z Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, za nimi skončilo družstvo z Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Bronz si vybojovali zástupcovia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice. Súťažilo deväť družstiev z univerzít a fakúlt SR. Súťaž sa uskutočnila v piatich kolách, kde študenti v prvej časti vyplnili písomný test, ústne odpovedali na otázky, pracovali s fotografickým materiálom, prezentovali sa s powerpointovou ukážkou, ktorú si doma pripravili. Nakoniec ich čakala súťaž v halovom veslovaní na trenažéroch. Ako hosť prišiel medzi študentov na besedu atlét, úspešný olympionik a účastník londýnskej olympiády chodec Matej Tóth. (šu)

NA PLAVÁRNI PLÁNUJÚ VEĽKÉ OPRAVY Prostriedky získané z prenájmu Liptov arény chce mesto investovať do iného svojho športového zariadenia. Podľa slov primátora Alexandra Slafkovského plaváreň potrebuje zásadnejšiu rekonštrukciu. „Prioritne musíme opraviť strechu a vzduchotechniku,“ povedal. Vymeniť je potrebné aj ústredné kúrenie, ktoré je rovnako ako vzduchotechnika pôvodné. Má teda viac ako 25 rokov. V pláne je aj výmena okien. O tom, čo všetko sa podarí zrealizovať, rozhodne blízka budúcnosť. Mesto plánuje v budúcom roku do rekonštrukcie plavárne investovať okolo 250-tisíc eur. Najkritickejší je podľa vedúceho mestskej plavárne Ľubomíra Droppu stav strechy nad šatňami a telocvičňou. Poslednú väčšiu rekonštrukciu plaváreň absolvovala v roku 2003. Vtedy sa prelomil jeden nosník priamo nad bazénom a bola potrebná

Foto: mikulas.sk

oprava strechy. „Ak sa teraz pustíme do opráv, dostatočne predĺžime životnosť plavárne,“ povedal vedúci plavárne. „Bude to stáť určite za to, pretože nás naplno využívajú školy, škôlky, športovci, dô-

chodcovia, chorí ľudia s najrôznejšími diagnózami, ako aj jednotlivci nielen z mesta, ale aj z celého okresu,“ povedal. (hr)

NOVÝ GRAFIKON SPOJOV Autobusové spoje mestskej dopravy prejdú v polovici decembra tohto roka zmenami. Rušenia spojov sa cestujúci obávať nemusia. V novom grafikone pribudnú linky na Kamenné pole. Nový poriadok začne platiť od 15. decembra. „Pri tvorbe grafikonu vychádzame z požiadaviek, ktoré dostaneme od ob-

čianskych klubov, poprípade firiem či samospráv. Najväčší dôraz pri tom kladieme na prispôsobenie sa hromadnej dopravy k odchodom, resp. príchodom vlakov najmä rýchlikov, samozrejme, v závislosti od kapacitných možností vozového parku,“ vysvetľuje Jozef Sivák, vedúci prevádzky dopravy SAD Liorbus. Do nového grafikonu boli zapracované aj požiadavky liptovskomikulášskej radnice, ktorá

na základe podnetov od obyvateľov mesta potrebovala rozšíriť autobusové linky na Kamenné pole. „Okrem existujúcich spojov vedených na linkách do Bodíc a z Podbrezín do Tesca, budú presmerované dva spoje, ktoré budú zabezpečovať dovoz cestujúcich do práce a z práce,“ približuje Ľubomír Hán, vedúci oddelenia dopravy. MsÚ

NA VANDALOV VYPÍSALI ODMENU Neznámi vandali zdevastovali prírodný areál základnej školy uprostred liptovskomikulášskeho sídliska Podbreziny. Za obeť im padli okrasné pergoly, dreviny či záhradné jazierko, do ktorého zavliekli ťažký valec na úpravu ihriska. „Nemôžeme sa ubrániť slzám, lebo

niekto doslova necitlivo barbarsky a trestuhodne poškodil výsledok nášho viacročného úsilia o zveľadenie školského areálu, na ktorom sa ochotne dlhodobo podieľali aj mnohí naši žiaci,“ uviedol riaditeľ Základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Július Lichardus. Finančnú odmenu za poskytnutie informácií vedúcich k dolapeniu

páchateľov vypísalo občianske združenie (OZ) Tatry, ktoré sa podieľalo na rozvojových projektoch. „Celkové škody určite prekročili hranicu trestného činu, ale niekoľkokrát väčšia nenahraditeľná škoda je v morálnej rovine,“ skonštatoval predseda OZ Tatry Rudolf Pado. TASR


číslo 13/2013

SPRAVODAJSTVO

3

POLÍVKA SO SLÁDEKOM AKO DARČEK NA FESTIVALE PANTOMÍMY PAN 2013 Jubilejný dvadsiaty ročník celoslovenského festivalu pantomímy a pohybových divadiel PAN privítal okrem asi tristo účastníkov tvorivých dielní aj niekoľko prestížnych účinkujúcich. Zakladateľovi a duši festivalu, poprednému slovenskému mímovi Mirovi Kasprzykovi, sa podarilo do mesta pritiahnuť minulý týždeň Milana Sládka i Bolka Polívku. „Mali sme vyše tristo účastníkov v pätnástich tvorivých dielňach. Účastníci sa prostredníctvom lektorov zdokonaľovali v jednotlivých technikách pohybu,“ prezradil M. Kasprzyk. Okrem dielní sa konali pre účastníkov festivalu i divákov z mesta a regiónu rôzne predstavenia. „Stovka účinkujúcich v priebehu štyroch dní nielen zo Slovenska,

ale aj Nemecka, Poľska, Čiech či Francúzska takisto prispela k tomu, že Liptovský Mikuláš bol už dvadsiatykrát hlavným mestom slovenskej pantomíny,“ zhrnul M. Kasprzyk. Festival spolu s ním organizuje už tradične mesto a jeho dom kultúry. PAN začínal v roku 1994 práve z podnetu v súčasnosti popredného slovenského míma a vyprofiloval sa až do dnešnej podoby. Podľa slov M. Kasprzyka má PAN napriek európskej úrovni, na ktorú sa rokmi vypracoval, stále svoje detské choroby. „Každý ročník sme v strese kvôli pokrytiu nákladov. Účinkujúci a lektori sem chodia radi, z ich strany to väčšinou nie je o peniazoch ale o ľuďoch a rodinnej atmosfére, ktorá tu panuje. Privítali by sme však väčšiu ekonomickú pohodu,“ povedal. Vďaka kontaktom sa podarilo na dvadsiaty ročník festivalu PAN Kasprzykovi pritiah-

Bolek Polívka v predstavení s názvom Pro dámu na balkoně. Foto: TASR

nuť tri svetové mená. Už vlani tu účinkoval francúzsky mím Vahram Zaryan. Svetoznámy Slovák Milan Sládek žijúci desaťročia v Nemecku zavítal na festival takisto po druhý raz. Jeho predstavenie postavené na etudách malo obrovský úspech. Diváci si pochvaľovali jeho

spracovanie biblických tém. Príbehy boha Samsona a Dalily, kráľa Herodesa či princeznej Salome divákov zaujali a vďaka Sládekovmu spracovaniu pobavili. Hlavným lákadlom festivalu bol český herec Bolek Polívka. Jeho predstavenie s názvom Pro dámu na

balkoně sa stretlo s veľkým ohlasom. Do predstavenia zapájal aj publikum, jednu diváčku jeho kolegovia vytiahli na pódium a spolu s Bolkom účinkovala. Diváci jej výkon ocenili aplauzom.

níci, Vážení zákaz jdete á n s á n i š lá u Mik v Liptovskom HOP, S P O T S e r t n ce v obchodnom ja 41. na Ulici 1. má

NLM 1333/13

áme m s á V e r p é 0:00 hod. n 2 o d . d Otvore o h 0 ase od 9:0 č v i n d ž ý t v í 7 dn

(kul)


4

novinky

SPEKTRUM

PARKOVISKO PRI STANICI O HISTĂ“RII PALĂšDZKY HOVORĂ? MESTO ROZĹ IRUJE NOVĂ KNIHA KrĂĄtkodobĂŠ parkovanie pri ĹželezniÄ?nej stanici mesto rieĹĄi. Koncom novembra zaÄ?alo budovaĹĽ novĂ˝ch 18 parkovacĂ­ch miest, aby zlepĹĄilo situĂĄciu, ktorĂĄ cestujĂşcich trĂĄpi. NovĂŠ miesta tak rozĹĄĂ­ria sĂşÄ?asnĂş kapacitu, ktorĂĄ predstavuje odstavnĂŠ plochy pre dvadsaĹĽĹĄtyri vozidiel.

NovĂ˝ch jeden a pol tucta parkovacĂ­ch miest bude stĂĄĹĽ mesto asi 16-tisĂ­c eur. Parkovanie bude aj po dokonÄ?enĂ­ rozĹĄĂ­renia parkovacĂ­ch kapacĂ­t bez regulĂĄcie Ä?i poplatku. Parkovisko pri stanici mĂĄ slúŞiĹĽ vyslovene

Na osemdesiatich stranĂĄch pribliĹžuje dejiny PalĂşdzky novĂĄ publikĂĄcia. Obec, ktorĂĄ sa sĂşÄ?asĹĽou LiptovskĂŠho MikulĂĄĹĄa stala v roku 1960, zaloĹžil rod Palugyayovcov pred 740. rokmi.

PribudnĂş miesta na parkovanie pre cestujĂşcich. Foto: MsĂš

pre cestujúcu verejnosż, hoci existujú poznatky aj o jeho dlhodobejťom vyuŞívaní ne-

disciplinovanĂ˝mi vodiÄ?mi. (er)

95&+2/32'8-$7,$ '5$ä%$80(/(&.e+2',(/$ 9ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.<$/(;$1'5<+8'(&29(-$52Ä&#x2020;1(-1,1.< 676&â3(&,Ă&#x2C6;/1(1$0$ÄĽ29$1ĂŠ95Ă&#x2C6;0&,.2/(.&,(2%5$=29 6<0%2/,=8-Ă&#x2019;&,&+ä,9271Ă&#x2019;3Ă&#x2019;Ä˝672872',$*1Ă&#x17D;=28

â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;itateÄž sa v knihe dozvie viac o najstarĹĄej histĂłrii, cirkevnĂ˝ch dejinĂĄch, ĹĄkolstve, hospodĂĄrskom Ĺživote v obci, ĹĄporte, kultĂşrnych pamiatkach alebo histĂłrii nemocnice,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ spoluautorka Iveta BlaĹžekovĂĄ z MĂşzea Janka KrĂĄÄža, ktorĂĄ spolupracovala na diele s historikmi Pavlom VĂ­tekom a OldĹ&#x2122;ichom VanÄ&#x203A;kom a Annou Ĺ melkovou. VeÄžkĂĄ Ä?asĹĽ novej publikĂĄcie je venovanĂĄ slĂĄvnym rodĂĄkom z PalĂşdzky. â&#x20AC;&#x17E;K jednĂ˝m z najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch patril Jakub Michal PaluÄ?ai,â&#x20AC;&#x153; prezradila I. BlaĹžekovĂĄ. Bol zaklada-

ObĂĄlka knihy.

teÄžom rodinnej firmy na vĂ˝robu a obchodovanie s vĂ­nom. Od roku 1844 vlastnil hostinec v Bratislave U zelenĂŠho stromu, ktorĂ˝ dnes poznĂĄme ako hotel Carlton. Do konca storoÄ?ia sa firma stala najväÄ?ĹĄĂ­m veÄžkoobchodnĂ˝m podnikom s vĂ­nom v celom Uhorsku. (hr)

Od 14:00 do 16:20 9Ă&#x2C6;6Ä&#x2020;$.Ă&#x2C6;80(/(&.2+8'2%1ĂŠ 352*5$03/1ĂŠ=Ă&#x2C6;ä,7.29 0$ÄĽ29$1,(1$79Ă&#x2C6;569ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.28 $/(;$1'528+8'(&2928 7925,9e',(/1(65,28%(1.296.28 ,17(5$.7Ă&#x160;91(%Ă&#x2C6;%.29e',9$'/2%$%(1$ $02ä1235Ă&#x160;'($-0,.8/Ă&#x2C6;â6'$5Ä&#x2020;(.0, $.7208$-0$/e35(.9$3(1,( O 16:20 .21&(5761,.2/$-201,.,7,120$ÄĽ8%2â20 â5Ă&#x2C6;0(.20021,.280$6$529,Ä&#x2020;2928 .$52/200$/ĂŠ0 '(76.ĂŠ063(9Ă&#x2C6;&.<0=%252035(66%85*6,1*(56 $729â(7.2602'(5Ă&#x2C6;725.28 ÄĽ8%,&28-$1Ă&#x160;.2928

&,(ÄĽ

AsociĂĄcia tuberĂłznej sklerĂłzy

ASTUS o.z.

9<%$9(1,( $ 635(9Ă&#x2C6;'=.29$1,(  ',$*1267,&.2   7(5$3(87,&.(- v spoluprĂĄci 0,(671267, 1$ 6/29(16.8 35( 3$&,(1729 6 76& 32' 9('(1Ă&#x160;0 /,(Ä&#x2020;(%1(- 3('$*2*,Ä&#x2020;.< 3$(''5 S KLINIKOU DETSKEJ (9< 85%$1(.29(- 35( '(76.ĂŠ&+ , '263(/ĂŠ&+ 3$&,(172962=5,('.$928&+252%2878%(5Ă&#x17D;=1$ NEUROLĂ&#x201C;GIE DFNsP 6./(5Ă&#x17D;=$ $ 35,'58ä(1ĂŠ0, ',$*1Ă&#x17D;=$0, Ä&#x2020;$6Ä˝ na KramĂĄroch =2 =$.Ă&#x2019;3(1ĂŠ&+ 320Ă?&2. %8'( 9(129$1Ă&#x2C6; 1$ ./,1,.8 '(76.(- 1(852/Ă&#x17D;*,( 9iVVUGHÄ&#x2021;QHSR]ĂŞYDM~ ')163 .5$0Ă&#x2C6;5( 32' 9('(1Ă&#x160;0 '2& 08'5 3$9/$ QDEHQHÂżÄ&#x2021;QpSRGXMDWLH 6ĂŠ.258&6&

9,$12Ä&#x2020;1Ă&#x2C6;+9,(='$ 69,(7,35(9â(7.ĂŠ&+ KEDY? 6.12.2013 Od 14.00hod do 18.00hod KDE? =,&+<+23$/Ă&#x2C6;& 9HQW~UVNDXOY%UDWLVODYH

NLM 1741/13

3RGXMDWLHVDXVNXWRÄ&#x2021;Qt SRG]iĂŁWLWRXSRVODQN\QH1565-DQ\ä,7Ä­$16.(-


číslo 13/2013

ZAUJÍMAVOSTI

5

SPOMIENKA NA NEŽNÚ ULICA STODOLOVCOV REVOLÚCIU SPOJILA ĽUDÍ MÁ OPRAVENÝ Kytice k pamätným tabuliam, ekumenické služby božie, sviečky, dobové pesničky, krátke príhovory a spomínanie – aj také boli oslavy štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu. Na Národní třídě v Prahe sa 17. novembra 1989 začali udalosti, ktoré otočili koleso dejín.

Zástupca primátora Jozef Repaský pri zapaľovaní sviečky.

NLM 1729/13

Začiatok osláv štátneho sviatku a spomienky na Nežnú revolúciu patril v nedeľu 17. novembra ekumenickým službám božím v evanjelickom kostole na Tranovského ulici. Potom sa pri pamätnej tabuli Mikulášskych demokratov na Námestí osloboditeľov stretli desiatky občanov

mesta. Primátor Alexander Slafkovský a jeho zástupca Jozef Repaský tam zavesili kyticu na budovu, v ktorej sa v roku 1989 stretávali organizátori revolúcie v meste. Na tej istej budove visí aj spomínaná pamätná tabuľa. Umiestnili ju tu pri príležitosti dvadsiateho výročia revolúcie. Na budove Župného domu je o niekoľko rokov dlhšie umiestnená vôbec prvá pamätná tabuľa svojho druhu na Slovensku. Venovaná je obetiam táborov nútených prác a členom pomocných technických práporov. Po roku 1948 posielal komunistický režim nepohodlných občanov za trest do uránových baní a na iné podradné práce. Medzi takto postihnutých patrili

aj tí, ktorí odmietli dobrovoľne vydať svoje poľnohospodárske majetky komunistickým funkcionárom. Tí takto získané polia, strojné zariadenia aj dobytok zlučovali do organizácií známych ako jednotné roľnícke družstvá. K tabuli obetí táborov nútených prác a pomocných technických práporov spolu s primátorom zavesil kyticu zborový farár evanjelickej cirkvi Vladimír Ferenčík. Následne sa zhromaždenie presunulo k neďalekej soche Janka Kráľa. Tu jeho účastníci zapálili už tradične sviečky, ktoré sa spolu s kvetmi v novembri 1989 stali symbolom pádu komunistického režimu. Text a foto: (er)

CHODNÍK

Chodník je už opravený, občania sú spokojní. Foto: MsÚ

Kvalitnejší chodník z betónových dosiek začal slúžiť obyvateľom ulice Stodolovcov. Vyše stometrový úsek medzi panelákmi pri Rachmaninovom námestí prešiel rekonštrukciou koncom novem-

bra. Verejnoprospešné služby plánujú v tejto časti mesta do konca roka opraviť aj ďalších niekoľkosto metrov chodníkov. Podľa zdrojov z mestského úradu na nich obnovia asfaltový povrch. (dm)


6

novinky

TÉMA

Šek na 35-tisíc eur odovzdala Gordana Turuk (druhá sprava) spolu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou podpredsedovi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Josefovi Zbranekovi.

VÝTVARNÍČKA GORDANA TURUK OVLÁDA UMENIE ROBIŤ DOBRO Daždivá bratislavská tma, upchaté ulice, hlavy v dáždnikoch. Okná hotela Double Tree na Trnavskej ceste maľujú na mokrý asfalt matné obrazce. Náhodný chodec však netuší, že dnes sa nasťahovalo umenie aj do spoločenských priestorov hotela. Umenie vyžarujúce zo sklených plastík anjelov. Ale predovšetkým umenie výtvarníčky Gordany Turuk a jej hostí ukázať na 5. Večere dobra pravú tvár filantropie, pojmu zloženého z gréckych slov philein – milovať, a anthropos – človek. Už po piaty raz zaletia anjeli z autorkinho lamačského ateliéru k novým majiteľom a získané prostriedky poputujú k ďalšej skupine detí na skvalitnenie ich života.

Tentoraz obohatia účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá ich použije na nákup prístroja Plusoptix na včasnú diagnostiku zrakových porúch detí v materských školách. Nad vlaňajším Večerom dobra, keď obdarovanou bola Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v SR, mala záštitu podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová. Teraz sa tejto čestnej úlohy ujala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

S Luckou a Stankou

Gordana Turuk vyštudovala textilné výtvarníctvo v Záhrebe, neskôr súkromne aj maľbu a módne návrhárstvo. Už pätnásť rokov sa však venuje práci so sklom. Učarovala jej technika líhaného skla, fusing, pri ktorej sa tabuľové sklo po zahriatí reliéfne tvaruje a farbí pigmentami a listrami. Významné miesto v jej portfóliu zaujímajú práve anje-

li, ktorí sú symbolom aj materiálnou základňou jej Večerov dobra. Pre ľudí z podnikateľských aj politických kruhov má ich kúpa viacnásobné čaro. Popri zaslúženom dobrom pocite z filantropie získajú skvelé dielo známej umelkyne aj s tvorivým vkladom samotných detí zo skupiny, pre ktorú je výnos z Večera určený, ba aj samotných zúčastnených osobností. Na tvorbe anjelov z podujatia v Double Tree by Hilton sa priamo v ateliéri Gordany Turuk v bratislavskom Lamači podieľali dievčatá so zrakovým postihnutím, Lucka a Stanka, spolu so svojimi vidiacimi kamarátkami. Umelkyňa diela vo finále napokon vyzdobila farbami z drahých kovov.

vrhárky Jitky Mikulovej-Klett, ktorej originálne modely sú známe na celom svete. Po dynamickej šou, nabitej eleganciou a šarmom, už prítomní s napätím čakali na vyčíslenie zisku z priameho predaja an-

jelov, ale aj zo skrytej dražby jedného z vystavených diel, ktorá mala pridať čerešničku na tortu celej akcie. Napokon v prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej a podpredsedu Únie nevidia-

Fluidum večera

Večer dobra akoby preniesol svoje fluidum aj na atmosféru celého podujatia v Double Tree. Príjemným osviežením bola aj módna prehliadka ná-

Gordana Turuk s partnermi projektu zo spoločnosti MEDICAL GROUP SK Erikou Bilou a Danielom Chovanom.


číslo 13/2013

cich a slabozrakých Slovenska Josefa Zbraneka vystúpila na pódium Gordana Turuk s maketou šeku, na ktorom bola jej rukou napísaná cifra 35 500 eur! Sálou sa rozľahol vďačný potlesk a ja som očami hľadal človeka, ktorý by mohol byť tým tajomným anonymným víťazom skrytej aukcie. Zvlášť jeden muž v mladšom strednom veku sa usmieval mimoriadne spokojne, ale hneď sa zasa stiahol do ulity. Vysvitlo, že je to úspešný slovenský manažér Michal Bubán, ktorý po štúdiu ekonómie vo Viedni so svojou dokonalou nemčinou, angličtinou, španielčinou a ruštinou, nehovoriac už o odborných predpokladoch, dosiahol významné posty v zahraničných firmách. V tomto čase zo svojej pracovne na 22. poschodí moskovského mrakodrapu zabezpečuje dokončenie a spustenie obrovského obchodného centra, na ktorom pracuje tritisíc ľudí. V kruhu jeho spoločníkov pri stole sedel aj Tomáš Hudec, bývalý vynikajúci slovenský lyžiar a dnes odborník v tejto oblasti športu a rekreácie doma aj v európskom meradle. Bolo to príjemné zistenie, že ľudia, ktorých život obdaril intelektom a zdravím, prišli podporiť deti so zrakovým hendikepom a uľahčiť im vstup do života.

Druhý domov v Lamači

Umelecké diela Gordany Turuk z pretaveného tabuľového skla dotvorené farbami, sú vyhľadávané medzi znalcami a slúžia aj ako vzácna odmena pri rozličných slávnostných príležitos-

Michal Bubán a Gordana Turuk

TÉMA

Michal Bubán (tretí zľava) v spoločnosti svojich priateľov. Zľava: Peter Packaň, Tomáš Hudec, Mikuláš Marcinko a Miloš Bubán.

tiach. Výtvarníčka tvorí svoje diela v ateliéri v mestskej časti Lamač. Ako sama hovorí, cíti tu závan domoviny svojich predkov, pretože v tomto regióne sa pred stáročiami usadili utečenci z Chorvátska.

Očarená Malými Karpatmi

Gordanu Turuk na Lamači okrem toho očarila aj prekrásna príroda, svahy Malých Karpát prekypujúce po väčšinu roka sýtou zeleňou alebo farbami jesene. Zalesnené vŕšky jej pripomínajú okolie Záhrebu. Jej ateliér sa nachádza priamo pod horami a v lamačských lesoch nachádza duševný pokoj, ale aj inšpiráciu. Príjemne jej padnú aj

stretnutia s obyvateľmi Lamača, ktorých hodnotí ako veľmi príjemných susedov so srdcom na dlani. Textilný dizajn a módne návrhárstvo, ktoré pôvodne vyštudovala, vymenila za sklo pre jeho tvárnosť a veľké možnosti využitia farieb i rozmerov diela. Fascinuje ju, ako sklo pod jej rukami ožíva a dostáva dušu. Umelkyňa sa zapája aj do činnosti občianskeho združenia Lamačania, víta ich aktivity, kultúrne podujatia či programy pre deti a rada k nim prispieva svojou tvorivosťou a energiou. Nezanedbáva však ani občianske združenie Arte Bene, ktorého je dušou, a riadi jeho činnosť v duchu motta Konať dobro prostredníctvom umenia.

Ďalším priestorom pre uplatnenie jej nevídanej vitality a kreativity je aj Maják nádeje, s ktorým niektoré činnosti koordinuje.

Päť dielov dobra

Projekt Gordany Turuk Večer dobra má za sebou už päť pokračovaní. Tak ako po minulé roky, aj vo štvrtok 21. novembra našla umelkyňa pochopenie pre svoje zámery u viacerých osobností a subjektov. Generálnym partnerom večera bol Novartis Slovakia, pobočka švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis AG, ktorá je jednou z najväčších a najuznávanejších farmaceutických spoločností na svete.

Program odštartovali deti z tanečnej skupiny Jumbo Chicks.

7

Sídlo má v Bazileji vo Švajčiarsku. Hlavným partnerom bol hotel Double Tree by Hilton, kde sa piaty Večer dobra konal. Projekt zastrešovala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a organizátormi boli spoločnosti Euboia Glass a Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska. Ducha prítomných povzniesol popri hlavnom, filantropickom motíve večera, aj vysoko hodnotný sprievodný program. Moderátori Andrea Pálffy – Belányiová a Roman Juraško uviedli najprv prehliadku špeciálnej kolekcie návrhárky Jitky Klett, ktorá zaujala neuveriteľnou symbiózou s umeleckým sklom Gordany Turuk maľovaným zlatom a platinou. Oživením bolo dynamické vystúpenie detskej tanečnej skupiny Jumbo Chicks. Silný umelecký zážitok v prítomných zanechalo klavírne a spevácke majstrovstvo Natalie Dongovej.

Slnko v očiach

Deti, ku ktorým suma za predaj anjelov poputuje, v tom čase, samozrejme, dávno spali. Ani najmenej netušili, že sa im, respektíve ich rodičom, práve splnil dôležitý sen. Občianske združenie Arte Bene, ktoré na šírenie dobra prostredníctvom umenia založila Gordana Turuk, umelkyňa s koreňmi v slnečnej Dalmácii, sa aj im práve postaralo o jasnejší svit v očiach. Text a foto: Benjamín Škreko


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

35(0,e5),&29%,(/20'20( Predsedu vlády SR Roberta Fica prijal 21. novembra vo Washingtone americký prezident Barack Obama a viceprezident Joe Biden. Stretnutie v Bielom dome trvalo hodinu. Obama a Fico konštatovali, že partnerstvo USA so Slovenskom je založené na spoločných demokratických hodnotách a princípoch. Premiér pripomenul rozhodujúcu úlohu Spojených štátov v procese demokratických zmien v strednej Európe, ktoré sa začali pred vyše 20 rokmi. 'LVNXVLDV%LGHQRPVDWêNDOD RSHUiFLH,6$)Y$IJDQLVWDQH YUiWDQHDQJDåRYDQLDVD6ORYHQVNDYNUDMLQHDMSRURNX NHG\PiRGWLDĐRGtVĢ YlþãLQDPHG]LQiURGQêFKYRMHQVNêFKMHGQRWLHN

Naše dobré meno $NRSRVWUHWQXWt]G{UD]QLO )LFR~þDVĢ65YWHMWRYRMHQVNHMPLVLLUREtNUDMLQHGREUp PHQRÄ6PHSULSUDYHQtSRPiKDĢYWUpQLQJXDIJDQVNêP R]EURMHQêPVLOiPDVYRMXSUt-

YSURFHVHOLNYLGiFLHFKHPLFNêFK]EUDQt6êULHSULþRP SUHPLpU SRWYUGLO SULSUDYHQRVĢ6ORYHQVNDSRP{FĢ SULWRPWRSURFHVH )LFR]G{UD]QLOYê]QDPUHJLRQiOQHMNRRUGLQiFLHPHG]LNUDMLQDPL9\ãHKUDGVNHMãWYRUN\ NWRUHMSUtQRVYUiPFL(XUySVNHM~QLHQHXVWiOHUDVWLH 6YLFHSUH]LGHQWRPVD]KRGOLWLHåQDSRWUHEHY\WYiUDQLD QRYêFKSUDFRYQêFKSUtOHåLWRVWtDSRGSRU\HNRQRPLFNpKRUDVWXQDRERFKEUHKRFK $WODQWLNXSURVWUHGQtFWYRP SULSUDYRYDQHMREFKRGQHMGRKRG\PHG]L(ÒD6SRMHQêPLãWiWPL Ä=DXMtPDOLFKVWDYVORYHQVNHM HNRQRPLN\6~YãDNSUHVYHGþHQtåHWUHEDYLDFLQYHVWRYDĢ DNRLEDãNUWLĢ7iWRSROLWLND MHUR]GLHOQDY86$D(ÒþR WUHEDUHãSHNWRYDĢ³SR]QDPHQDO)LFR 9 UR]KRYRUH QHRELãOL DQL ãNDQGiOVRGSRþ~YDQtPDPHULFNHM1iURGQHMEH]SHþQRVWQHMDJHQW~U\ 16$ $NRGRGDOVORYHQVNêSUHPLpUWiWR 3RþDVVWUHWQXWLDY2YiOQHMSUDFRYQL WpPDVDRWYRULODSUHGRYãHWWRPQRVĢEXGHPHNRRUGLQR- QLVWDQHSUtWRPQp³DYL]RYDO NêPYRY]ĢDKXY]iMRPQHMG{YDĢVRYãHWNêPLRVWDWQêPL +RYRULORVDDMRSRNURNX YHU\PHG]L86$D(ÒÄ1DNUDMLQDPLNWRUpV~Y$IJD- NWRUêVDSRGDULORGRVLDKQXĢ YUKOLVPHDE\VDHOLPLQRYDOL

G{VOHGN\WRKWRãNDQGiOXDE\ VDþRQDMVN{UXVNXWRþQLOVXPPLWQD~URYQL6SRMHQêFKãWiWRYD~QLHDQDãLHOVDPRGHO DNRY\ULHãLĢRWi]NXY]iMRPQpKRRGSRþ~YDQLDVD³R]UHMPLOVWêPåHGHWDLOQHQHSUHEHUDOL NWRUi NUDMLQD EROD SUHGPHWRP RGSRþ~YDQLD DNWRUiQLH

Ponúkli sme skúsenosti 6ORYHQVNR E\ RNUHP WRKWRVXPPLWXSULYtWDORDMþR QDMUêFKOHMãLH SRGStVDQLH REFKRGQHMGRKRG\)LFRMX SRYDåXMH ]D QHXYHULWHĐQH YêKRGQ~SUHREHVWUDQ\DOH SUHGRYãHWNêPSUH6ORYHQVNR6SROXVSUHPLpURPVD VWUHWQXWLD]~þDVWQLOLDMPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiNDPLQLVWHU]DKUDQLþQêFK YHFt0LURVODY/DMþiNÄ3RQ~NOLVPHREURYVNpVN~VHQRVWL QiãKRGLSORPDWLFNpKR]ERUX ]SURVWUHGLD]iSDGQpKR%DONiQXD9êFKRGQpKRSDUWQHUVWYD6RPYHĐPLUiGåHSR]RUQHSRþ~YDOLQi]RU\NWRUp SUH]HQWRYDO0LURVODY/DMþiN³GRGDOSUHPLpU

7H[WDIRWR7$65

PRVÁ OFICIÁLNA NÁVŠTEVA ZO SINGAPURU Prezident Singapurskej republiky Tony Tan Keng Yama spolu s manželkou Mary Tan pricestoval v dňoch 14. až 18. novembra na oficiálnu návštevu Slovenska. Išlo o vôbec historicky prvú návštevu SR, ale aj o prvú návštevu reprezentantov tejto krajiny v Európskej únii. 3RVNRQþHQtURNRYDQtSUH]LGHQW,YDQ*DãSDURYLþNRQãWDWRYDOEH]SUREOpPRYpY]ĢDK\ PHG]LRERPDNUDMLQDPLÄ7Hãt PDåHQiYãWHYDMH~VSHãQêP QDGYLD]DQtPQDPRMXQiYãWHYX6LQJDSXUXYURNX NHG\VPHWLHåKRYRULOLRPRåQRVWLDFKVSROXSUiFHYREODVWL HNRQRPLN\DREFKRGXDNWRUi VDDMUR]YLQXOD³SRYHGDOSUH]LGHQW65

QRVWLY\WYiUDQDMSULD]QLYHMãLHSRGPLHQN\SUHSRGQLNDQLH QDVYHWH³GRGDO,YDQ*DãSDURYLþ3RGĐDMHKRVORYMH6ORYHQVNRSRGREQHDNR6LQJDSXU NUDMLQRXVRVWUDWHJLFNRXSRORKRXÄ6PHQDNULåRYDWNHFLHVW VGREUêPQDSRMHQtPQDWUK\ ]iSDGQHMDYêFKRGQHM(XUyS\³ SRNUDþRYDO9\MDGULOWLHåSUHVYHGþHQLHåH]POXYDRYRĐQRPREFKRGHPHG]L(ÒD6LQJDSXURPXPRåQtHãWHEOLåãLX Dve malé krajiny RERMVWUDQQHYêKRGQ~KRVSR6LQJDSXUFKDUDNWHUL]RYDODNR GiUVNXVSROXSUiFXPHG]LQDLQãSLUDWtYQXPDO~NUDMLQXNWR- ãLPL NUDMLQDPL 6ORYHQVNê UiP{åHPDĢ]QDþQêPHG]LQi- SUH]LGHQWXYLHGROåHMHGQRX URGQêSROLWLFNêDMHNRQRPLF- ]SULRUtW6ORYHQVNDMHWUDQVNêYSO\YQDGLDQLHYRVYHWH IRUPiFLDQiãKRKRVSRGiUVWYD Ä6LQJDSXUMHVYHWRYêPLRG- VPHURPN]QDORVWQHMHNRQRPLERUQêPLNUXKPLKRGQRWHQê NHVY\ããRXSULGDQRXKRGQRDNRNUDMLQDNWRUiYV~þDV- WRXDÄ6LQJDSXUSDWUtPHG]L

3UH]LGHQW6LQJDSXUVNHMUHSXEOLN\7RQ\7DQDSUH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþ Sy]XM~IRWRJUDIRPSRþDVVWUHWQXWLDY%UDWLVODYH)RWR7$659ODGLPtU%HQNR

6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DRFHQLO NYDOLWXY]iMRPQêFKY]ĢDKRY RERFKNUDMtQÄ6ORYHQVNRDM Dohoda odstraňuje 6LQJDSXUV~]iVWDQFDPLYRĐprekážky QpKRREFKRGXDMSUHWRFKFHP 6LQJDSXUVNêSUH]LGHQW7RQ\ SRćDNRYDĢ]DSRGSRUX6OR7DQ.HQJ<DPQiP]DEOD- YHQVNHMUHSXEOLN\SULSRGSLVH KRåHODONYêURþLXY]QLNX GRKRG\PHG]L(ÒD6LQJDSXVYHWRYêFKOtGURYYRYêVNXPHQLHNWRUêFKWHFKQROyJLt³

URPRYRĐQRPREFKRGH³7iWR GRKRGDRGVWUDĖXMHPQRKpSUHNiåN\SULY]iMRPQRPREFKRGRYDQtRERFKNUDMtQ 7RQ\7DQ.HQJ<DP]G{UD]QLOåHMHKRNUDMLQDE\UDGDSRGSRULODDMY]iMRPQpVSR]QiYDQLHVDREþDQRYDGRGDOåHYLGt SRWHQFLiODMYSUHKĎEHQtVSROXSUiFHYREODVWLFHVWRYQpKRUXFKX2VRELWQHRFHQLOQDGYLD]DQLHSRGQLNDWHĐVNêFKNRQWDNWRY PHG]LVORYHQVNêPLDVLQJDSXUVNêPL¿UPDPLDSULHVWRU QDVSROXSUiFXYREODVWLYHG\ DYêVNXPXÄ6ORYHQVNRP{åH Y\XåtYDĢ6LQJDSXUDNRYVWXSQ~ EUiQXGRMXKRYêFKRGQHMÈ]LH DWDNWLHåVLQJDSXUVNtSRGQLNDWHOLDP{åXY\XåLĢ6ORYHQVNRDNRYVWXSQêSULHVWRUQDHXUySVNHWUK\6ORYHQVNRMHYHĐPL NRQNXUHQFLHVFKRSQRXHNRQRPLNRXDSUHWRW~WRSUtOHåLWRVĢ UDGLY\XåLMHPH³GRGDODVLQJDSXUVNiKODYDãWiWX ZZZSUH]LGHQWVN


Ä?Ă­slo 13/2013

SPRAVODAJSTVO

9

952.86$=$9('Ă&#x2019; (/(.7521,&.e',$Ä?1,Ă˝1e=1Ă&#x2C6;0.< QĂŞFK]QiPRN=iURYHÄ&#x2013;E\VD XĂĽQHPDOLY\VN\WRYDĢWDNp obmedzenia pri kontrole nĂĄOHSLHNSROtFLRX1DSUtNODG NHÄ&#x2021;VDVSRPDÄ?RYDODGRSUDYD DWYRULOLVDNROyQ\Ă&#x201E;5RYQDNR QiYUK]iNRQDUiWDVR]HIHNWtY&LHÄ?RP]iNRQDMHSRVWXSQH =iURYHÄ&#x2013;YÄ&#x2013;RPH[LVWXMHDMQLH- QHQtPNRQWURO\DNRDM]DYHQDKUDGLĢSDSLHURYpQiOHSN\ NRÄ?NRSUREOpPRY1DSUtNODG denĂ­m objektĂ­vnej zodpovedHOHNWURQLFNĂŞPL9V~ĂžDVQRVWL umiestnenie nĂĄlepky na pred- QRVWLÂłGRSOQLOUH]RUWGRSUDY\ ich platia vĹĄetky autĂĄ s hmot- nom skle auta a s tĂ˝m spojeQRVĢRXGRWRQ\]DMD]GX QiNRQWURODGLDÄ?QLĂžQĂŞFK]Qi- Druhy znĂĄmok po spoplatnenĂ˝ch Ăşsekoch PRNSROtFLRXWLHĂĽREPHG]HQp 9RGLĂžL EXG~ PDĢ DM Y QRGLDÄ?QLFDUĂŞFKORVWQĂŞFKFLHVW PRĂĽQRVWLSUHGDMDQiOHSLHN YRP V\VWpPH N GLVSR]tFLL 6\VWpPSDSLHURYĂŞFKQiOH- QiNODG\VSRMHQpVLFKYĂŞUR- GHVDĢGÄ&#x2013;RYpPHVDĂžQpDURĂžSLHNQD6ORYHQVNXIXQJXMH ERXDGLVWULE~FLRXDOHERLFK QpQiOHSN\3ULN~SHHOHNRGURNX3RGÄ?DUH]RU- IDOĂŁRYDQLHDNUiGHĂĽH WURQLFNHMGLDÄ?QLĂžQHMQiOHSN\ tu dopravy je pri stĂşpajĂş- NavrhovanĂ˝ elektronickĂ˝ sys- EXG~ PXVLHĢ XYLHVĢ ~GDFRPSRĂžWHiXWDV~ĂžDVQĂŞFK WpPSUHGDMDPiSRGÄ?DPLQLV- MHRNUDMLQHUHJLVWUiFLHDXWD SRĂĽLDGDYNiFKXĂĽSUHNRQD- WHUVWYDSULQLHVĢY\ĂŁĂŁtNRPIRUW HYLGHQĂžQpĂžtVORĂžLW\SDXWD QĂŞDQHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞ DĂŁLUĂŁtVS{VREQiNXSXGLDÄ?QLĂž- D]DĂžLDWRNSODWQRVWL]QiPElektronickĂŠ diaÄžniÄ?nĂŠ znĂĄmky sa na Slovensku zavedĂş do praxe v roku 2015. S takouto zmenou poÄ?Ă­ta nĂĄvrh zĂĄkona o diaÄžniÄ?nej znĂĄmke, ktorĂ˝ pripravilo ministerstvo dopravy pod vedenĂ­m JĂĄna PoÄ?iatka (Smer-SD). Poslanci NĂĄrodnej rady SR ho pri minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom hlasovanĂ­ schvĂĄlili.

EURĂ&#x201C;PSKY PARLAMENT SCHVĂ LIL DLHODOBĂ? ROZPOÄ&#x152;ET Ă&#x161;NIE

ZvýťenĂŠ prĂ­jmy 1iURGQiGLDÄ?QLĂžQiVSRORĂžQRVĢYPLQXORVWLRGKDGRYDla výťku zĂĄkazky na elekWURQLFNpGLDÄ?QLĂžQp]QiPN\ na Ăşrovni 15 miliĂłnov eur QDSlĢURNRY5H]RUWGRSUDY\YĂŁDNRĂžDNiYDQLHOHQYĂŞGDYN\DOHDM]YĂŞĂŁHQpSUtMP\ UR]SRĂžWXYV~YLVORVWLVHOHNWURQLFNĂŞPL]QiPNDPLĂ&#x201E;&HOkovo nĂĄvrh predpokladĂĄ po]LWtYQ\ YSO\Y QD UR]SRĂžHW verejnej sprĂĄvy v rokoch

 DĂĽ Âł ]KRGQRWLORPLQLVWHUVWYR$WRYURNX YRYĂŞĂŁNHPLOLyQDHXUDYURNXYVXPH PLOLyQDHXU

Objektívna zodpovednosż =YêãHQpSUtMP\UR]SRÞWXãWiWX E\PDOLSO\Q~Ģ]Y\ããLHKRYêberu pokút v súvislosti so zavedením objektívnej zodpoYHGQRVWL9\ããLHQiNODG\]DVH prinesie posilnenie okresných úradov o 11 nových pracovQtNRYDSROLFDMQpKR]ERUX o 20 policajtov pre potreby rieťenia nových priestupkov DVSUiYQ\FKGHOLNWRY EE 7$65

ROZPOÄ&#x152;TY BUDĂ&#x161; VIAC POD DROBNOHÄ˝ADOM

Po mesiacoch zloĹžitĂ˝ch rokovanĂ­ napokon podporil EurĂłpsky parlament dlhodobĂ˝ rozpoÄ?et EĂ&#x161; na obdobie 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2020. VĹĄetky podmienky stanovenĂŠ v jĂşlovom uznesenĂ­ Parlamentu, ktorĂŠ nasledovalo po politickej dohode na najvyĹĄĹĄej Ăşrovni medzi EP, Ă­rskym predsednĂ­ctvom a EK, boli splnenĂŠ. â&#x20AC;&#x17E;Platby na rok 2014 boli RSURWL S{YRGQHM SR]tFLt 5DG\QDYĂŞĂŁHQpRPLO HXUQDFHONRYĂŞFKPOG HXUĂ&#x2019;URYHÄ&#x2013;]iYl]NRYEROD VWDQRYHQiQDPOGHXU ĂžRMHYV~ODGHVQiYUKRPUR]SRĂžWXNWRUĂŞSUHGORĂĽLOD(XUySVNDNRPLVLDÂłStĂŁHYRY\KOiVHQt(XUySVN\SDUODPHQW 9PHG]LURĂžQRPSRURYQDQt VDUR]SRĂžHW]QtĂĽLORSHUFHQW &HONRYĂŞUR]SRĂžHWQDQDMEOLĂĽĹĄĂ­ch sedem rokov predstavuje PLOLiUGHXUY]iYl]NRFK DPLOLiUGHXUYSODWEiFK 5R]SRĂžHWERORGV~KODVHQĂŞ KODVPL]DERORSURWLDSRVODQFLVD]GUĂĽDOL

N\GRHOHNWURQLFNpKRV\VWpPX=DHOHNWURQLFN~QiOHSNX EXG~P{FĢ]DSODWLĢQDSUHdajných miestach v hotovosWLSODWREQRXNDUWRXÞLFH] LQWHUQHWRYêSRUWiO

Ministerstvo financiĂ­ (MF) SR bude maĹĽ lepĹĄĂ­ prehÄžad o hospodĂĄrenĂ­ obcĂ­ a vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov (VĂ&#x161;C). VyplĂ˝va to z novely zĂĄkona o rozpoÄ?tovĂ˝ch pravidlĂĄch Ăşzemnej samosprĂĄvy, ktorĂş dnes parlament definitĂ­vne schvĂĄlil. Obce a mestĂĄ budĂş rezortu financiĂ­ poskytovaĹĽ informĂĄcie o schvĂĄlenĂ˝ch rozpoÄ?toch prostrednĂ­ctvom rozpoÄ?tovĂŠho informaÄ?nĂŠho systĂŠmu (RIS). TaktieĹž samosprĂĄvam pribudne povinnosĹĽ informovaĹĽ ministerstvo financiĂ­ o nĂĄraste dlhu.

(XUySVN\SDUODPHQWVFKYiOLOUR]SRĂžHWQDREGRELHÂą)RWR7$65$3

Prispeje siedmimi miliardami 6ORYHQVNR EXGH PXVLHĢ GRUR]SRĂžWX(XUySVNHM~QLH YURNRFKDĂĽRGYLHVĢVSROXPOGHXU Na druhej strane vĹĄak z neho P{ĂĽHGRVWDĢDĂĽPOG HXUĂ&#x201E;=UR]SRĂžWXGRVWiYDPH RWDNPHUPOGHXUYLDF DNRGRQHKRSULVSLHYDPHÂł VNRQĂŁWDWRYDOQDWODĂžRYRPEUtÂżQJXSUHPLpU5REHUW)LFR %UXVHO]iURYHÄ&#x2013;6ORYHQVNX VSROXV5XPXQVNRPXGHOLO YĂŞQLPNXQDSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQLHĂžHU-

SDQLDHXURIRQGRY]DNWXiOQHKRUR]SRĂžWRYpKRREGRELD â&#x20AC;&#x17E;Keby tĂĄto vĂ˝nimka nebola VFKYiOHQiKUR]LORE\ĂĽHQiP SUHSDGQHDĂĽPLOLyQRYHXUÂłVNRQĂŁWDWRYDO)LFR 6ORYHQVNR E\ SRGÄ?D QHKR OHQĢDĂĽNRSUHĂĽLOREH]SHÄ&#x2013;D]t ]HXURIRQGRYĂ&#x201E;6HGHPGHVLDWĂŁHVĢSHUFHQWYĂŁHWNĂŞFKYHUHMQĂŞFKLQYHVWtFLtQD6ORYHQVNX MHÂżQDQFRYDQĂŞFK]R]GURMRY (XUySVNHM~QLHÂłGRGDO)LFR

EE 7$65

â&#x20AC;&#x17E;Obec a vyĹĄĹĄĂ­ ĂşzemnĂ˝ celok V~SRYLQQtSRVN\WRYDĢPLQLVWHUVWYXÂżQDQFLtSRWUHEQp Ăşdaje o svojom hospodĂĄreQtQD~ĂžHO\]RVWDYHQLDQiYUKXUR]SRĂžWXYHUHMQHMVSUiY\ QiYUKXĂŁWiWQHKR]iYHUHĂžQpKR~ĂžWXDQiYUKXV~KUQQHM YĂŞURĂžQHMVSUiY\6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ÂłSULEOtĂĽLOR]PHQ\ 0)65YG{YRGRYHMVSUiYH 'RV\VWpPX5,6EXG~REFH ]DVLHODĢLQIRUPiFLHRUR]SRĂžtoch po schvĂĄlenĂ­ orgĂĄnom REFH7DNWLHĂĽEXG~PLQLVWHUVWYRLQIRUPRYDĢRSUtSDGQĂŞFK]PHQiFKYUR]SRĂžWHSRĂžDVURND 1RYHOD]iNRQDYQDGYl]QRVti na ĂşstavnĂ˝ zĂĄkon o rozSRĂžWRYHM ]RGSRYHGQRVWL VSUtVÄ&#x2013;XMHSRGPLHQN\SUL]Y\ĂŁRYDQt]DGOĂĽRYDQLDVDPR-

VSUiY$NFHONRYiVXPDGOKX obce alebo VĂ&#x161;C dosiahne VNXWRĂžQĂŞFKEHĂĽQĂŞFK prĂ­jmov predchĂĄdzajĂşceho UR]SRĂžWRYpKRURNDVWDURVWDEXGHPXVLHĢSR]LVWHQt WĂŞFKWRVNXWRĂžQRVWtY\SUDFRYDĢDSUHGORĂĽLĢREHFQpPX]DVWXSLWHÄ?VWYXVSUiYX YNWRUHM]G{YRGQtFHONRY~ sumu dlhu spolu s nĂĄvrhom RSDWUHQtQDMHKR]QtĂĽHQLH =DVWXSLWHÄ?VWYRE\PDORW~WR VSUiYXQiVOHGQHSUHURNRYDĢ 2GSUHGORĂĽHQLDLQIRUPiFLH REHFQpPX]DVWXSLWHÄ?VWYXDOHER]DVWXSLWHÄ?VWYX9Ă&#x2019;&EXGH PXVLHĢVWDURVWDWLHWRVNXWRĂžQRVWLStVRPQHR]QiPLĢDMPLQLVWHUVWYXÂżQDQFLt

7$65


10

novinky

INZERCIA

325$'Ă&#x2039;0(9Ă&#x2C6;0Ă˝252%,ÄĄ935Ă&#x2039;3$'( 32,671(-8'$/267,

Ä&#x152;o robiĹĽ v prĂ­pade ĹĄkody spĂ´sobenej na ĂşzemĂ­ Slovenska 9\SOÄ&#x2013;WHVYLQQtNRP6SUiYXRQHKRGH9LQQtNQHKRG\MHSRYLQQĂŞStVRPQHQDKOiVLĢY]QLNGRSUDYQHMQHKRG\ GR  GQt VYRMHM SRLVĢRYQLYNWRUHMPiX]DWYRUHQp 3RYLQQp ]POXYQp SRLVWHQLH92]QiPHQtRĂŁNRGRYHMXGDORVWLMHSRWUHEQpGRSOQLĢÄ&#x2021;DOĂŁLH~GDMHNWRUpVD Y6SUiYHRQHKRGHQHQDFKiG]DM~QDSUQiKUDGDĂŁNRG\ DNXĂĽYLQQtNĂžLDVWRĂžQHĂŁNRGX

FLDOL]RYDQiÂżUPDNWRUi]DVWXSXMH]DKUDQLĂžQ~SRLVĢRYÄ&#x2013;X QD6ORYHQVNX/LNYLGDĂžQpKR ]iVWXSFXVLP{ĂĽHWHY\KÄ?DGDĢ QDLQWHUQHWRYHMVWUiQNH6ORYHQVNHMNDQFHOiULHSRLVĢRYDWHÄ?RYZZZVNSVN$NMH VORYHQVNĂŞREĂžDQYLQQtNRP GRSUDYQHMQHKRG\Y]DKUDQLĂžtPDOE\MXĂžRQDMVN{UStVRPQHRKOiVLĢYRVYRMHMSRLVĢRYQLWDNWLHĂĽDMYSUtSDGH DNSROtFLDQDPLHVWHQHUR]KRGODRYLQH9SUtSDGHĂĽH VDQHKRGDVWDODY]DKUDQLĂžt NOLHQWMHSRYLQQĂŞQDKOiVLĢ SRLVWQ~XGDORVĢGRGQt RGY]QLNX

Viac informåcii nåjdete na www.union.sk alebo na zvýhodnenej Zåkazníckej linke 0850 111 211.

NLM 1656/13

IRUPXOiULP{ĂĽXE\ĢXYHGHQpDMSURWLFKRGQpWYUGHQLD 9SUtSDGHĂĽHQHUR]XPLHWH WH[WXQHV~KODVtWHVREVDKRP 6SUiY\RQHKRGHSROLFDMQpKR]i]QDPXDOHERLQpKRStVRPQpKRGRNXPHQWXNWRUĂŞ MHYiPSUHGORĂĽHQĂŞQDSRGSLVY\]QDĂžWHW~WRVNXWRĂžQRVĢYVORYHQVNRPMD]\NX 5RYQDNRP{ĂĽHWHYVORYHQVNRPMD]\NX]DStVDĢYDĂŁX XKUDGLOQDPLHVWHĂŁNRGDQD YLHRGKDGQ~ĢYĂŞĂŁNXĂŁNRG\ YHU]LXSULHEHKXQHKRG\DOHLQRPPDMHWNX ]YRGLGOiVWÄ&#x17D;S QDPLHVWH KODYQHSULGUDK- ERLQpG{OHĂĽLWpIDNW\ DSRG 9\VLP{ĂĽHWHXSODW- ĂŁtFKYR]LGOiFK  QLĢVYRMHQiURN\QDQiKUDGX Ako si uplatniĹĽ nĂĄhraY]QLNQXWHMĂŁNRG\EXÄ&#x2021;SULDPR Ä&#x152;o robiĹĽ v prĂ­pade ĹĄkody du ĹĄkody ]YiĂŁKRKDYDULMQpKRSRLVWH- spĂ´sobenej v zahraniÄ?Ă­ $NGRĂŁORNQHKRGHVQiVOHGQLDDOHERVDP{ĂĽHWHREUiWLĢ )RUPXOiU6SUiYDRQHKRGHMH NRPĂŁNRG\QD~]HPtNWRUpQDSRLVĢRYÄ&#x2013;XYLQQtNDSR- SOQHWRWRĂĽQĂŞVPHG]LQiURG- KRNRÄ?YHNĂŁWiWXXYHGHQpKR NLDÄ?QHPiWHX]DWYRUHQpKD- QĂŞPIRUPXOiURP0{ĂĽHWHKR Y=HOHQHMNDUWHP{ĂĽHWHVL YDULMQpSRLVWHQLH8QLRQSR- SRXĂĽLĢSULYĂŁHWNĂŞFKGRSUDY- XSODWQLĢVYRMHQiURN\QDQiLVĢRYÄ&#x2013;DRGSRU~ĂžDNOLHQWRP QĂŞFKQHKRGiFKDVO~ĂĽLDNR KUDGXY]QLNQXWHMĂŁNRG\SURDE\QDPLHVWRQHKRG\YRODOL ]i]QDPVNXWNRYpKRVWDYX VWUHGQtFWYRPOLNYLGDĂžQpKR SROtFLXYSUtSDGHĂĽHVDQHYH- 1DY\SOQHQLHWRKWRGRNX- ]iVWXSFXSRLVĢRYQHYLQQtGLDGRKRGQ~ĢNWRĂŁNRGXVS{- PHQWXQLHMHSRWUHEQiGRKR- ND/LNYLGDĂžQĂŞP]iVWXSFRP VRELO3ROtFLDMHSRWUHEQiDM GD~ĂžDVWQtNRYGRSUDYQHMQH- MHVSUDYLGODQHMDNiNRQNUpWYSUtSDGHDNSRĂŁNRGHQĂŞQH- KRG\RPLHUH]DYLQHQLDDYR QDSRLVĢRYÄ&#x2013;DSUtSDGQHĂŁSH-

V prĂ­pade akejkoÄžvek poistnej udalosti odporĂşÄ?ame vĹždy s druhĂ˝m ĂşÄ?astnĂ­kom poistnej udalosti spĂ­saĹĽ medzinĂĄrodnĂ˝ formulĂĄr SprĂĄva o nehode. Je to urÄ?itĂĄ zĂĄbezpeka voÄ?i tomu, aby druhĂ˝ ĂşÄ?astnĂ­k nezaÄ?al dodatoÄ?ne meniĹĽ okolnosti dopravnej nehody. OdporĂşÄ?ame urobiĹĽ fotografie miesta nehody aj detailov poĹĄkodenia, napr. mobilnĂ˝m telefĂłnom. Do SprĂĄvy uveÄ?te prĂ­padnĂ˝ch svedkov nehody, najmä ak neexistuje zhoda medzi vodiÄ?mi, kto zavinil dopravnĂş nehodu. FormulĂĄr je aj v anglickom a nemeckom jazyku a je totoĹžnĂ˝ s formulĂĄrmi inĂ˝ch poisĹĽovnĂ­ aj s medzinĂĄrodnĂ˝m formulĂĄrom. Je moĹžnĂŠ ho pouĹžiĹĽ pri vĹĄetkĂ˝ch dopravnĂ˝ch nehodĂĄch aj v zahraniÄ?Ă­. Jedna podpĂ­sanĂĄ kĂłpia je pre vĂĄs, druhĂĄ pre vinnĂ­ka nehody. VyplnenĂş a podpĂ­sanĂş SprĂĄvu o nehode nemoĹžno dodatoÄ?ne meniĹĽ a dopÄşĹ&#x2C6;aĹĽ.


číslo 13/2013

ŠPORT

11

NOVÝ ĽAD REALITOU V JÚLI Staručký mikulášsky zimný štadión dostane nového suseda. Pri jeho východnej strane vyrastie JL aréna, tréningová hala pomenovaná po slovenskom reprezentantovi Jánovi Lacovi. Brankár Donbassu Doneck patrí do skupiny investorov, ktorá halu stavia. Termín dokončenia stavby je naplánovaný na júl 2014, zemné práce na objekte sa začali koncom novembra. JL aréna by mala slúžiť predovšetkým mládežníckym hokejistom, respektíve amatérskym nadšencom. Ján Laco sa pri projekte nechal inšpirovať arénou Mariána Gáboríka, ktorá vznikla v Trenčíne. Ďalším impulzom bol nedostatok ľadových plôch v Liptovskom Mikulá-

ši a taktiež snaha o zlepšenie tréningových časov pre najmladších hokejistoch. Keďže pôjde len o tréningovú halu, tá nebude vybavená hľadiskom pre divákov. Záujemcovia však budú mať možnosť sledovať dianie na ľade cez presklený panel medzi klziskom a útrobami haly. JL aréna bude disponovať aj štyrmi šatňami a príslušným zázemím.

Miliónová investícia

Celkové investície projektu sa pohybujú v horizonte 1,4 milióna eur. Keďže hala stojí na pozemkoch, ktoré pôvodne patrili mestu Liptovský Mikuláš, investor potreboval na projekt súhlas mestského zastupiteľstva. Ako protihodnotu za pozemky ponúkol rekonštrukciu chladiaceho systému, ktorý bude spoločný pre tréningo-

vú halu aj pre mestský zimný štadión a taktiež sa zaviazal poskytnúť zadarmo asi tisíc hodín ročne ľadovej plochy pre mládež. „Samotná tréningová hala bude hotová v júli 2014, ale celý projekt spojený s dôkladnou rekonštrukciou strojovne a výmenou starých technológií chladenia za nové bude ukončený o mesiac neskôr. S prácami na strojovni totiž môžeme začať až po skončení hokejovej sezóny, teda niekedy v apríli,“ podotkol Branislav Duboš, konateľ spoločnosti JL aréna.

Hokejové talenty

Hrdina slovenského tímu z majstrovstiev sveta v Helsinkách 2012 Ján Laco podporuje rozvoj hokeja v Liptovskom Mikuláši aj prostredníctvom neziskovej organizácie Hokejové talenty

NAJLEPŠIA ZIMNÁ RODINNÁ DOVOLENKA Najlepšia zimná rodinná dovolenka jedine v hoteli Impozant**** v Snowlande vo Valčianskej doline v oáze malebnej kotliny Malej Fatry. Hotel Impozant**** pre vás pripravil zaujímavé pobytové balíčky v sprievode zábavných animá-

cií, súťaží a kvízov. Pri hoteli sa nachádza 6 zjazdoviek s celkovou dĺžkou 4 700 m, 4-sedačková lanovka s prepravnou kapacitou 2 000 os./hod., dĺžka 1 320 m, prevýšenie 330 m , 5 lyžiarskych vlekov s prepravnou kapacitou 3 200 os./hod., be-

NLM 1761/13

6 zjazdoviek

S výstavbou tréningovej haly sa začalo. Foto: MsÚ

Liptova. V roku 2011 sa na jej zakladaní podieľalo viacero súčasných či bývalých hokejistov, ktorí sú odchovancami mikulášskeho hokeja. Medzi nimi aj Martin Cibák, Milan Jurčina či bratia Hunovci. Ich prioritou je finančná pomoc začínajúcim hokejistom prostredníctvom

nákupu hokejovej výstroje, tréningových pomôcok či organizácie prípravných kempov. Hokejové talenty Liptova podporili doteraz dvanásť projektov v celkovej výške viac ako 11-tisíc eur. (jk)

Hotel Impozant****

„Zahoďte starosti a nechajte sa uniesť oázou relaxu, harmónie, dotyku prírody v okolí hotela Impozant****. Len spokojní hostia rozširujú dobré meno hotela a to je pre nás hlavná priorita. Preto naším srdcom sú naši zamestnanci, ktorí sa budú starať o vaše pohodlie po celý váš pobyt. Veríme, že u nás prežijete nezabudnuteľné chvíle. Sme tu len pre vás. “

Novovybudovaný 4-hviezdičkový hotel v centre čarovnej prírody Malá Fatra vám ponúka oázu harmónie, pokoja a relaxu v objatí rodinnej atmosféry. Hotel je určený pre všetky vekové kategórie, keďže tu nájdete pokojnú atmosféru hôr,  zábavu v podobe športového vyžitia, animácií pre deti, ale aj dospelých a oddych vo wellness. Ochutnajte v našej reštaurácii kulinárske špeciality a vyberte si zo širokej ponuky slovenských alebo zahraničných vín. Nechajte starosti na nás a vy si zatiaľ oddýchnite v našom wellness, kde si môžete vybrať zo štyroch druhov sauny, osviežiť sa ľadopádom, ponoriť sa do ochladzovacieho kúpeľa, opáliť sa na našej Slnečnej lúke, či  vychutnať si pohár šampanského vo vírivkách. Zverte sa do rúk našich masérov, ktorí vám zaručene vrátia stratenú energiu a odbúrajú stres. Zrelaxujte sa a spravte niečo pre svoju pleť a telo – nechajte sa skrášliť našou profesionálnou kozmetičkou, ktorá vám zaručene uberie zopár rokov a dodá sebavedomie. Nasadnite na bicykel a spoznajte krásu Malej Fatry priamo z jej srdca. Po dni plnom zážitkov si môžete vychutnať pohárik kvalitného koňaku v bowlingovom bare so štyrmi profesionálnymi dráhami, kde sa môžete zabávať do skorých ranných hodín. Veríme, že u nás prežijete nezabudnuteľné chvíle. Sme tu len pre vás.

Team hotela Impozant****

Bližšie informácie a rezervácie: www.impozant.sk, recepcia@impozant.sk, +421 914 130 130.

žecké trate, večerné lyžovanie, prírodné klzisko. Ideálne miesto pre vašu dovolenku. Neváhajte a rezervujte si už teraz svoju lyžovačku či už s partnerom, rodinou, partiou.

Motto


12

novinky

ŠPORT

POLROK V ZNAMENÍ KONTAKTOV S NHL, KHL A FÍNSKOM Posledný súťažný zápas odohral hokejový obranca Milan Jurčina ešte počas májových majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinále prehrali naši 3:4, čím sa pre slovenských reprezentantov skončila hokejová sezóna. Jurčina bol voľným hráčom a tak si počas leta hľadal nový angažmán. Hoci viackrát mal na spadnutie dohodu s novým tímom, pôsobisko si našiel až v novembri, teda približne po polroku, ako odohral svoj posledný zápas. Jeho prvým cieľom, na ktorý sa zameriaval najmä v letných mesiacoch, bola zámorská NHL. Jurčina v najlepšej hokejovej lige na svete predtým odohral sedem sezón a túžil po návrate medzi svetovú elitu. Dohoda s klubom NHL mu stroskotala už rok predtým, keď bola zámorská súťaž prerušená kvôli lockoutu (výluka z dôvodu nepodpísania novej kolektívnej zmluvy medzi vedením súťaže a hráčskou asociáciou). Dočasné pôsobisko si našiel v Európe, hrával za český Chomutov a neskôr za fínsku Raumu. Po roku jeho americký agent Allan Walsh opäť zacielil na NHL. Niektoré z klubov prejavili záujem, ale keďže na trhu vznikla špecifická situácia s voľnými hráčmi, k podpisu zmluvy dlhý čas neprichádzalo. Zámorské kluby si chceli počas prípravných kempov vyskúšať najmä hráčov, ktorí nedostali šancu rok predtým v sezóne poznačenej lockoutom.

Pretlak hráčov

V Amerike nastal pretlak hráčov. Kluby sa tak prioritne zameriavali na hráčov z vlastných zdrojov, hokejisti z Európy zostávali v zálohe. S blížiacim sa začiatkom novej sezóny sa európski hráči začali sústreďovať na domáci trh, podobne postupoval aj Jurčina. „Pôvodne som bol zameraný na Švajčiarsko. Došlo

aj k niektorým kontaktom medzi mojím agentom a švajčiarskymi klubmi. Hoci prejavili určitý záujem, s konečnou dohodou vyčkávali. Ja som však chcel hrať čo najskôr, od začiatku novej sezóny totiž prešiel dosť dlhý čas a pomaly som začal byť nervózny. A tak som si radšej povedal, že zoberiem prvú vážnu ponuku, ktorá ma zaujme,“ povedal Jurčina.

Z Ameriky do Fínska

Spájaný bol najmä s dvomi klubmi – Ambri-Piotta a HC Davos. Oslovil ich svojimi fyzickými parametrami (193 centimetrov a 114 kilogramov) a taktiež hokejovou minulosťou. V Jurčinovom prípade do úvahy ešte pripadalo aj pôsobenie v nadnárodnej KHL, mikulášskeho odchovanca však odrádzali obrovské vzdialenosti medzi mestami a s tým spojené náročné cestovanie. Nakoniec sa rozhodol pre fínsku cestu. „Ozvali sa z TPS Turku a najviac zavážil fakt, že vedenie klubu malo o mňa obrovský záujem. Navyše som bol v kontakte aj s kanadským obrancom Shaonem Morrisonnom, ktorý hráva za TPS Turku od začiatku tejto sezóny a s ktorým som sa bližšie spoznal počas pôsobenia v NHL. Aj on mal presviedčal, aby som prišiel do Fínska. Veľkým pozitívom je, že viem, čo môžem od fínskej ligy očakávať a aký štýl hokeja tréneri od hráčov vyžadujú. Te-

Milan Jurčina (vľavo) spolu s Jánom Lacom. Foto: TASR/Milan Kapusta

ším sa na kvalitný hokej, dobrú ligu. Do podpisu zmluvy som iba trénoval. Pripravoval som sa doma v Liptovskom Mikuláši. Trénoval som najmä s áčkom a predtým istý čas aj s mikulášskou juniorkou,“ podotkol Jurčina, ktorý si bude musieť vo Fínsku zvyknúť na rýchly hokej. Ďalší slovenský obranca Ján Tabaček, ktorý hráva za Tapparu Tampere, v nedávnom rozhovore pre Novinky uviedol, že fínsky hokej je založený najmä na rýchlom korčuľovaní a vysokom forčekingu. Mužstvá zvyknú súpera po strate puku napádať až s tromi útočníkmi, ktorých si musí obranca za každých okolností postrážiť.

Jedenásťnásobný šampión

Jurčina prichádza do klubu, ktorý je jedenásťnásobným fínskym šampiónom. Naposledy sa TPS Turku z titulu tešilo

v sezóne 2009/2010. Domácim stánkom je HK Areena s kapacitou 11 820 divákov, hlavným trénerom Kai Suikkanen, ktorý v minulosti trénoval aj Lokomotiv Jaroslavľ. V tomto ročníku sa však TPS príliš nedarí. „Momentálne klub nie je na priečke, z ktorej by mohol postúpiť do play-off. Preto sme sa dohodli, že ak sa Turku nepodarí dostať do vyraďovačky, môžem prípadne zamieriť do iného tímu,“ uviedol Jurčina.

Rátajú s ním na olympiádu

Bývalý hráč Bostonu, Washingtonu, Columbusu a New York Islanders je v širšej nominácii slovenskej reprezentácie na olympijské hry do Soči, ktoré sa budú konať vo februári 2014. Tréner Vladimír Vůjtek zverejnil predbežný menoslov hráčov začiatkom októbra, keď Jurčina ešte nemal žiadny klub.

Vůjtek sa v tom čase vyjadril, že s mikulášskym odchovancom reálne počíta do olympijskej zostavy a preto mu želá, aby si čím skôr našiel nový klub. Podobná bola aj situácia Miroslava Šatana.

Potrebná pohoda

Najbližšou reprezentačnou akciou je decembrový Arosa Challenge vo Švajčiarsku. Zúčastniť by sa ho mohol už aj Jurčina, pre ktorého to bude prvá skúška v olympijskej sezóne. Jurčina však uviedol, že hoci je olympiáda jeho veľkou túžbou, uvedomuje si, že najskôr sa potrebuje dostať do správneho herného tempa. Ak získa potrebnú pohodu, je potom dosť pravdepodobné, že sa prebojuje do nominácie na olympiádu. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Nitra, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 16 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4853/13  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  Inzertné oddelenie: Helena Šiandorová, t. č. : 0917 77 50 22  E-mail redakcie: novinky.lm@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nlm 13 2013 web