Page 1

15 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: II. číslo 4/2014 Dátum vydania: 20. 2. 2014

Liptovský Mikuláš

Benzínová Nová separačná hala pumpa

Boj hokejistov o záchranu

Úspešná fitneska

str. 2 Takmer 2,5 milióna eur stálo vybudovanie novej mestskej separačnej haly. Od začiatku februára slúži naplno.

str. 14 Po slabom štarte do sezóny dlho bojovali mikulášski hokejisti o účasť v play-off prvej ligy. Nakoniec skončili na siedmom mieste.

str. 16 Rodáčka z Liptovského Mikuláša je držiteľkou titulov majsterky sveta žien aj juniorov vo fitnes. Oprávnene.

str. 3 Malá čerpacia stanica pred supermarketom Kaufland v Palúdzkej postavila do strehu obyvateľov piatich susediacich domov.

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE LIPTOVSKEJ MARY Liptovská Mara je obľúbená rybármi, turistami i plavcami. Foto: TASR/Milan Kapusta

Cech združení cestovného ruchu Liptova sa v úzkej spolupráci s liptovskomikulášskou radnicou a tamojším okresným úradom chystá 11. a 12. apríla na už štvrtý ročník jarného upratovania brehov a najbližšieho okolia Vodného diela Liptovská Mara. „Rozhodli sme sa pokračovať v začatej, nesmierne užitočnej tradícii. Nielen rozšírením z jedného na dva dni chceme, aby táto iniciatíva získala ešte väč-

šie rozmery. Privítali by sme oveľa väčší záujem tunajších škôl,“ skonštatoval Anton Považský zo Združenia aktívneho cestovného ruchu Liptovská Mara.

Očakávajú aktívnu účasť

Vedúci odboru starostlivosti o životného prostredia Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši M. Potančok ocenil iniciatívu. „Očakávame aktívnu účasť veľkých podnikateľských subjektov, ktorým nie je ľahostajná prírodná scenéria, v ktorej pôsobia a žijú,“ zdôraznil. Vlani vyzbieralo 280 dobrovoľníkov 623 vriec

odpadu. „Bolo ho menej ako predvlani, čo dokazuje, že začíname byť k životnému prostrediu zodpovednejší. Všetci veríme, že aj vďaka tomu sem zavíta ešte viac turistov,“ dodala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková. TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

FAŠIANGOVÝ PAPLES Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizuje už siedmy rok mimoriadne úspešný tradične netradičný ples pre priaznivcov folklóru a uvoľnenej zábavy s názvom Paples. Uskutoční sa 22. februára od 19:00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry v L. Mikuláši. Do tanca budú hrať liptovskí muzikanti.

KRÁTKE SPRÁVY

2

SPRIEVOD MASIEK ROZTANCUJE CELÉ MESTO Tradičná fašiangová pochôdzka mestom Liptovský Mikuláš sa uskutoční 27. februára od 15:00 hod. Sprievod masiek sa vydá do liptovskomikulášských ulíc od mestského úradu. Jeho trasa povedie okolo Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého a cez Námestie osloboditeľov. Veselá chasa zamieri na nádvorie Čierny orol, kde sa predstavia folklórne kolektívy. Vystúpia tam súbory z L. Mikuláša a poľského Zywca. Fašiangovú pochôdzku pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši.

ZNOVU OTVORENÁ OBRAZÁREŇ Brány pre návštevníkov znovu otvorilo 11. februára Centrum Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Tamojšie vedenie Liptovskej galéria P. M. Bohúňa (LG PMB) a radnica sa dohodli na ďalšej spolupráci. Centrum bolo zatvorené od polovice januára pre finančné dôvody. „V roku 2003 uzatvorili mesto a galéria, ktorá centrum prevádzkuje, dohodu o spolupráci. Jej myšlienkou bolo vzájomne participovať na prevádzkovaní centra. Väčšinu nákladov sme však hradili z vlastných prostriedkov,“ povedala Monika Sedliaková, riaditeľka LG PMB. Liptovskomikulášska radnica vyšla centru v ústrety a dohodli si nové podmienky spolupráce. „Roky sme kultúrnej inštitúcii bez problémov prispievali asi piatimi tisícami eur ročne, čo bola asi pätina nákladov. Preto vezmeme na seba prevádzkové náklady, ktoré tvoria asi päťdesiat percent všetkých výdavkov,“ uviedol Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. Mzdové náklady bude hradiť LG PMB.

RODINNÉ VIDEO 2014 Už XVII. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych fi lmov Rodinné video sa uskutoční 22. februára od 9:00 hod v estrádnej sále Domu kultúry Liptovskom Hrádku. V súťažnej projekcii sa predstaví 28 filmov od 16 autorov zo Slovenska, Nemecka a Českej republiky. Zastúpené sú tieto tematické kategórie: rodinný fi lm, medailón, slide show, rodinný videoklip. Návštevníci uvidia filmy z rodinného prostredia, prírody, športových podujatí – ako je Rallye Dakar, filmy s hudobnou tematikou, filmy na zamyslenie, veselé i smutnejšie, zobrazujúce všetko čo prináša život. Súťaž organizuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok. (šu)

Nová seperačná hala je v plnej prevádzke. Mikuláščania už môžu naplno separovať.

NOVÁ SEPARAČNÁ HALA ZAMESTNÁVA NOVÝCH ĽUDÍ Takmer 2,5 milióna eur stálo vybudovanie novej mestskej separačnej haly. Od začiatku februára slúži naplno. Jej úlohou je ešte viac odľahčiť skládku komunálneho odpadu dôslednejšou separáciou toho, čo občania vyhadzujú do kontajnerov. Nová separačná hala sa budovala z eurofondov, je umiestnená na sídlisku Podbreziny. O lokalite rozhodlo ešte v roku 2008 vtedajšie vedenie mesta. V roku 2011 projekt zobralo do rúk to súčasné, aby ho dotiahlo do úspešného konca. „Po zdĺhavom procese verejného obstarávania mohlo mesto začať samotnú výstavbu separačnej haly a nákup jednotlivých predmetov verejného obstarávania až v marci 2013,“ vysvetlil Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. Súčasťou projektu haly bolo za-

obstaranie triediacej linky, päť nových špeciálnych automobilov na zber separovaného odpadu, sto zberných nádob a päť veľkokapacitných kontajnerov.

Zníženie prevádzkových nákladov

Nové vozidlá majú znížiť prevádzkové náklady Verejnoprospešných služieb pri zvoze odpadu a vytvoriť priestor pre jeho častejšie vysýpanie z kontajnerov. Zakúpené zberné nádoby a kontajnery umožnia zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu v meste Liptov-

ský Mikuláš a v 21 spádových obciach. Odpad, ktorý sa v hale vyseparuje, poputuje na recykláciu. Samotná hala vytvorila pre občanov mesta niekoľko nových pracovných miest. Liptovský Mikuláš patrí historicky medzi najviac separujúce mestá na Slovensku. S myšlienkou triedenia odpadu prišlo jeho vedenie medzi prvými spomedzi samospráv. Za takmer dvadsať rokov realizácie separovania mesto získalo niekoľko ocenení. Nová separačná hala postavená z eurofondov by mala k udržaniu si popredného miesta medzi slovenskými samosprávami v tejto oblasti takisto prispievať. (der)

NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI Od apríla 2013 až do februára 2015 realizuje OZ TATRY v Liptovskom Mikuláši celoslovenský projekt Na skládky nie sme krátki! Jeho hlavným cieľom je zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadu. V rámci projektu boli vydané 3 druhy informačných a propagačných materiálov v súhrnom náklade 105 tisíc kusov. Do parlamentu bola predložená novela zákona o odpadoch, ktorá mala umožniť a zjednodušiť ohlasovanie nelegálnych skládok odpadu akýmikoľvek občanmi a zabezpečiť im aj postavenie účastníka konania. Novela zákona však neprešla do druhého čítania. Až 43 zák-

ladných a stredných škôl využilo možnosť zapojiť sa do dlhodobej súťaže Na skládky nie sme krátki! a po školách, od októbra 2013, putuje rovnomenná výstava. Na 85 školách bolo taktiež realizovaných 386 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 9 157 žiakov. Informoval o tom predseda OZ Tatry Rudolf Pado. „Súčasťou projektu je aj práca v teréne a doposiaľ bol reali-

zovaný monitoring v rozsahu 1 800 hodín. Všetky zistené lokality výskytu nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín boli nahlásené orgánom štátnej správy. Projekt Na skládky nie sme krátki! bol podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Nenávratný fi nančný príspevok predstavuje sumu 58 572 eur, OZ TATRY projekt spolufinancuje vo výške 6 508 eur,“ povedal R. Pado. (šu)


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

RADNICA ZATLAČILA, INVESTOR OBČANOM MIERNE USTÚPIL Malá čerpacia stanica pred supermarketom Kaufland v Palúdzkej postavila do strehu obyvateľov piatich susediacich domov na rohu ulíc Zádvorie a Demänovská. Začali sa obávať, že nová benzínka na súkromnom pozemku Kauflandu by mohla zvýšiť frekvenciu pohybu motoristov. Ešte vlani preto oslovili mesto, aby využilo všetky možnosti a do procesu účinne zasiahlo.Stretnutie medzi zástupcami občanov a investorom, koncom augusta priamo na tvári miesta ozrejmilo názory a postoje oboch zainteresovaných strán. Stretnutia sa zúčastnil aj primátor Alexander Slafkovský. Výsledkom rokovaní bolo, že investor svoj projekt pozmenil a čerpacia stanica bude vo väčšej vzdialenosti od cesty a rodinných domov, a je umiestnená bližšie ku Kauflandu ako bol pôvodný zámer. Toto riešenie zachová aj zeleň, o ktorú mali občania takisto obavy.

Vypočuli ich

„Pripomienky sme vzali do úvahy. Na rozdiel od pôvodného návrhu, ktorý zaberal 4,5 metra z existujúcej zelene v blízkosti Demänovskej ulice, nová verzia návrhu odkrojí len 45 centimetrov z tejto plochy,“ vysvetlil na februárovom stretnutí s občanmi a vedením mesta Andrej Drgoňa, zástupca investora. „Ani rušenie nočného pokoja dopĺňaním pohonných hmôt neprichádza do úvahy, nakoľko stanica bude v prevádzke len počas otváracích hodín Kauflandu,“ dodal A. Drgoňa. „Som rád, že investor vypočul naše ná-

Takto má vyzerať nová benzínka.

vrhy napriek tomu, že stavia na súkromnom pozemku a zákon aj územný plán mesta mu v danej lokalite umožňujú ten-

to druh výstavby,“ komentoval vývoj uplynulých mesiacov primátor mesta Alexander Slafkovský. Podľa aktuálneho

stavu projektu má nová pumpa disponovať jedným stojanom.

užite si domácu pohodu kdekoľkvek

Príďte si po program Orange pre rodinu s internetom zadarmo do predajne Orange v OC STOP SHOP, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Tel.č.: 0905 44 66 44

NLM 1853/14

Viac informácií na predajni

(der)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

STE SPOKOJNÍ S KULTÚROU V REGIÓNE?

ANKETA

4

Najmä mladých ľudí študujúcich v regióne Liptova sme sa pýtali na spokojnosť s množstvom kultúrnych akcií a s ich úrovňou v tomto regióne. Alica, študentka: Nie som spokojná. Vôbec nie, je ich tu stále málo. Ja, keby som mohla, tak by som chodila na koncerty každý deň. Som vďačná za podujatia, ktoré sa tu robia aj pre mladých ľudí.

Hračky v novej škôlke už netrpezlivo čakajú na deti.

DETÍ JE VIAC, MESTO OTVÁRA ĎALŠIU ŠKÔLKU

Adrian, študent: S kultúrnymi podujatiami na Liptove som celkom spokojný. Bol by som rád, keby bolo viacej vecí, ktoré sú tvorené pre mládežníkov. Chýbajú mi tvorivé dielne a podobne.

Kapacita deviatich mestských materských škôl je deťmi občanov mesta využívaná naplno. Radnica sa preto rozhodla otvoriť desiatu. Soňa, študentka: V niektorých podnikoch v Ružomberku aj v Liptovskom Mikuláši sa organizujú menšie koncerty. Mohlo by ich byť viacej, ale som rada, že sa niečo také deje. Mohlo by byť viacej divadiel, viacej kultúrnych podujatí. Je potrebné robiť podujatia, do ktorých by sa mohli zapojiť masy ľudí.

Návrh postaviť novú škôlku odobrili poslanci ostatného mestského zastupiteľstva a po ukončení administratívneho procesu zo strany ministerstva školstva bude môcť

otvoriť svoje brány v septembri budúceho roka. Dovtedy mesto priestory základnej školy v Okoličnom zrekonštruuje, peniaze na to vyčlenené už má.

Triedy sú plné

„Nová materská škola bude slúžiť predovšetkým deťom zo Stošíc, Okoličného a Podbrezín, jej dvojtriedna kapacita bude predstavovať štyridsať miest,“ povedal zástupca pri-

mátora Jozef Repaský. „Za posledných päť rokov nám počet detí v škôlkach stúpol z 849 na 893 a mierne nám rastie i počet narodených detí. Už dnes sú triedy obsadené naplno, preto sme našli toto konkrétne riešenie,“ doplnil ho Ján Jurkovič, vedúci oddelenia vzdelávania mestského úradu. (der)

PRIMÁTOR OBHAJUJE VÝSTAVBU NÍZKOŠTANDARDNÝCH BYTOV V RÓMSKEJ OSADE

Barbora, študentka: Ja som spokojná. Nazdávam sa, žeby mohlo byť viacej rôznych vernisáží a akcií pre širokú verejnosť.

Primátor Alexander Slafkovský počas pracovnej návštevy tamojšej rómskej osady Hlboké, ktorá má približne 600 obyvateľov, obhajoval pokračujúcu etapovitú výstavbu nízkoštandardných bytových domov predovšetkým ako náhradu za staré mestské nájomné domy určené na asanáciu. Adriana, stredoškolský pedagóg: Nazdávam sa, že v regióne je dostatočné množstvo podujatí. Mladí umelci sa majú, kde prezentovať.

Text a foto: (šu)

„Potrebujeme riešiť situáciu, ktorá sa tu naakumulovala. Ak chceme staré nevyhovujúce a kapacitne nepostačujúce dočasné stavby zvaliť, musíme najskôr postaviť niečo nové a trvácnejšie. Tento druh výstavby je z ekonomického hľadiska najvýhodnejší, lebo sa dá naň získať až 80 percent prostriedkov vo forme štátnej dotácie,“ uviedol primátor Slafkov-

ský. Predseda občianskeho združenia Jesko zaoberajúceho sa rómskou problematikou Dušan Plaček oponoval, že si to vyžaduje oveľa systémovejšie riešenie. „Nehovoriac o tom, že viacposchodové bytovky sa v prípade tohto etnika neosvedčili, štát by jednoducho nemal samosprávam, ktoré majú problém s neplatičmi, poskytovať dotácie na výstavbu takýchto

nových bytov, kde budú dlhy iba narastať,“ skonštatoval.

Komunitné problémy

„Aj vďaka tomuto riešeniu v podobe primeranej bytovej výstavby v našom meste nenarážame až na také problémy s rómskou komunitou ako inde. Životný štandard obyvateľov Hlbokého sa za ostatné dva desaťročia výrazne zlepšil. Hlboké tu stojí už dvesto rokov, ťažko ho niekto niekam prenesie, problémy jeho obyvateľstva treba riešiť práve tu a teraz,“ dodal primátor Liptovského Mikuláša. TASR


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

5

REPREZENTAČNÝ PLES PRIMÁTORA PRISPEL NA CHARITU Priestory hotela Jánošík sa v sobotu 18. januára zaplnili účastníkmi 23. Reprezentačného plesu primátora mesta, ktorý otvoril na strednom Liptove plesovú sezónu 2014. Hostí privítal úvodným valčíkom domáci orchester Art Septet Nicolaus, klasickými i latino tancami sa predstavila tanečná škola Maestro, najrôznejšie štýly tanca predviedla skupina Dancemania, nechýbali tradičné tóny v podaní ľudovej hudby Sláčik, ani triky kúzelníka Talostana. Hviezdou večera sa stala pražská kapela Brouci Band. Tá hrala hosťom plesu do tanca i na počúvanie, piesne legendárnej skupiny Beatles. Moderátorského žezla sa ujal v Liptove známy Marek Pavlík.

Plesová tombola

NLM 1970/14

Kúpou zlosovateľných lístkov účastníci plesu súťažili o príťažlivé ceny. „Za pár hodín sa vyzbieralo viac ako 500 eur.

Tento rok sme sa ich rozhodli venovať do dobrých rúk Spišskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie na Slovensku. Ďakujem všetkým, ktorí prijali moje pozvanie a prišli sa zabaviť,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský. Ples svojou účasťou podporili aj primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger s manželkou a zástupca primátora Ružomberka Stanislav Bella. Podľa ich slov sa bavili výborne. Medzi ďalších hostí plesu patrili aj slovenskí športoví reprezentanti, významní podnikatelia z mesta i regiónu, známy herec či hudobný skladateľ s manželkou. (msú)

Primátor Alexander Slafkovský s hosťami.


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

OPOZÍCIA NEUSPELA, PREMIÉR OSTÁVA VO FUNKCII MICHAL HORSKÝ PARLAMENTARIZMUS Korene európskeho parlamentarizmu siahajú až do čias Francúzskej revolúcie. Pravicová časť francúzskeho parlamentu – royalisti, držali líniu politickej tradície Francúzska ako kráľovstva. Proti ním stáli girondisti – republikáni, zástupcovia strednej vrstvy, ktorá sa predierala k hospodárskej politike v Európe. Naľavo stáli jakobíni (história ich poznala ako deti revolúcie), ktorí požierali sami seba a žiadali radikálne zmeny vo Francúzsku. A časť francúzskeho parlamentu tvorilo aj tzv. bahno. Boli to poslanci, ktorí sa nechceli zapojiť do žiadneho z profilovaných prúdov. V  našich reáliách môžeme za „bahno“ považovať tých stúpencov politických tradícii francúzskeho parlamentu, ktorí nepatria ani k ľavici, ani k pravici, ani ku stredu. Majú svoje osobitné pravidlá, subjektívne ciele, pre ktoré vstúpili do politiky a presadzujú tam svoj politický vplyv. Práve takíto poslanci veľmi často hádžu „blatom“ po iných parlamentných zoskupeniach, po lídroch ostatných politických strán. Keďže sami stoja po krk v bahne a nemajú čo stratiť, hádžu blato na svojich súperov. Dobre vedia, že keby sa tí od bahna chceli čistiť, len by sa ním zamazali. Niečo podobné mi napadlo, keď poslanci niektorých klubov zvolávajú počas prezidentskej volebnej kampane mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu. Nie preto, aby po rokoch otvárali kauzu predaja emisných kvót, ale preto, aby hodili blato a čakali, kto sa od neho bude čistiť. A kto sa zamaže.

Opozičným poslancom sa podľa očakávania nepodarilo premiérovi vysloviť nedôveru za emisnú kauzu. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 49 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 78 členov snemovne, jeden sa zdržal. Predsedu vlády Roberta Fica v hlasovaní podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD, za jeho odvolanie boli všetci prítomní opoziční poslanci. Jediný, kto sa zdržal, bol Štefan Kuffa (OĽaNO). Opozičné strany v návrhu na zvolanie mimo-

Robert Fico v parlamente.

riadnej schôdze pripomínali, že v novembri 2008 ministerstvo životného prostredia ovládané SNS a americká garážová firma Interblue Group podpísa-

li zmluvu o predaji emisných kvót za cenu 5,05 eura za tonu. Slovensko predalo 15 miliónov ton emisných limitov za približne 75 miliónov eur. Daňoví po-

platníci prišli podľa opozície o 47 miliónov eur. Opozičnú iniciatívu vláda označila za snahu poškodiť premiéra pred prezidentskými voľbami. Kabinet vo svojom stanovisku upozornil, že premiér v tomto prípade, ktorý sa týkal vtedajšieho koaličného partnera SNS, vyvodil politickú zodpovednosť, keď podal návrh na odvolanie dvoch ministrov za SNS. Na základe politického rozhodnutia bol rezort ministerstva životného prostredia odobratý z gescie tejto strany. Text a foto: TASR

SMK: PAVOL HRUŠOVSKÝ NEMÁ ŠANCU PORAZIŤ ROBERTA FICA Prezidentský kandidát strán Ľudovej platformy Pavol Hrušovský nemá šancu vo voľbách poraziť Roberta Fica. Na tlačovej konferencii po rokovaní republikovej rady strany to vyhlásil predseda SMK József Berényi.

József Berényi

„Vnímame, že kandidát Ľudovej platformy zaostáva za os-

tatnými kandidátmi, nie je najväčším vyzývateľom Roberta Fica, čo je nelichotivá vizitka pre Ľudovú platformu,“ povedal dnes Berényi. Hrušovský podľa neho nemá „schopnosti a predpoklady na to, aby sa dostal do druhého kola, respektíve porazil Roberta Fica“. „Pán József Berényi a strana SMK uprednostnili svoje stranícke záuj-

I. ŠTEFANEC LÍDROM SDKÚDS PRE MÁJOVÉ EUROVOĽBY SDKÚ-DS povedie do májových eurovolieb jej podpredseda Ivan Štefanec. Výsledky primáriek oznámil predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Oficiálne budú, keď ich na budúci týždeň schváli stranícke prezídium. O kandidátoch budú rozhodovať straníci v ďalších primárkach, ktoré by mali byť 8. marca. SDKÚ-DS podľa Freša dokáže priniesť kompetentných 13 kandidátov a nevie si predstaviť, že by Kukan nebol dvojka na eurokandidátke. Lídra eurokandidátky volilo vyše 2000 straníkov, teda asi

Text a foto: TASR

KANDIDÁTKU POVEDIE P. CSÁKY

a verí, že bude v májových eurovoľbách úspešný.

Lídrom kandidátky SMK pre májové voľby do Európskeho parlamentu bude Pál Csáky. Rozhodla o tom republiková rada strany. „Európsku politiku ovláda výborným spôsobom, je málo ľudí na Slovensku, ktorí takým spôsobom poznajú Európu ako on, keďže bol podpredsedom vlády za túto agendu osem rokov,“ povedal po rokovaní Republikovej rady predseda SMK József Berényi. SMK stavia 13 kandidátov, do volieb ide samostatne. Vsadila na mladých ľudí.

Text a foto: TASR

TASR

I.Štefanec, P.Frešo, E.Kukan

polovica. Štefanec získal 58,2 percenta, Kukan 41,7 percenta. Frešo považuje dvojicu Štefanec a Kukan za dobrý tím

my pred záujmom Slovenska,“ reagoval Hrušovského hovorca Martin Krajčovič. Dodal, že SMK svojím „kandidátom, ktorý je úplne bez šancí“, nepriamo podporila kandidatúru Roberta Fica a ďalších kandidátov, ktorí už v minulosti preukázateľne zneužili maďarskú kartu.


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

AKO ZNÍŽIŤ NEZAMESTNANOSŤ NA SLOVENSKU Slovensko potrebuje viacero zmien na trhu práce, ako aj v oblasti školstva. Zhodli sa na tom niekoľkí vystupujúci na seminári s názvom Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku. V Bratislave ho zorganizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spoločne so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. „Vysoká miera nezamestnanosti na Slovensku nie je ovplyvnená vysokou mierou čiernej práce. Podiel pracujúcich v čiernej ekonomike je na Slovensku dokonca pod priemerom EÚ,“ konštatoval riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Martin Filko. Za vysokú nezamestnanosť podľa neho môže najmä súčasné nastavenie

vzdelávacieho systému na Slovensku. INEKO zasa problém nárastu počtu ľudí bez práce vidí i v horšom podnikateľskom prostredí, nedostatočne pružnom trhu práce, ako aj nevhodných podmienkach pre ženy s deťmi, ktoré si ťažšie hľadajú zamestnanie. Podľa štatistík sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní

dlhšie ako 24 mesiacov. „Preto sa usilujeme hľadať také nástroje, aby sme ľudí zachytávali a vracali ich naspäť do pracovného procesu v období medzi 6. a 18. mesiacom nezamestnanosti. Druhým problémom je, že rastie aj dlhodobá nezamestnanosť z hľadiska veku,“ povedal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.

Branislav Ondruš

Problémoví sú tiež mladí ľudia, ktorí sa v evidencii úradov práce ocitnú hneď po skončení strednej školy. Nestihli tak získať pracovné návyky. Aj podľa Ondruša bude preto kľúčové zreformovať vzdelávací systém. „Potrebujeme sa

vrátiť najmä k regulácii stredného odborného školstva. Potrebujeme zmeniť vzdelávacie odbory tak, aby v nich väčšiu úlohu zohrávala praktická výchova,“ dodal. Text a foto: TASR

ŠTÁT VYBRAL NA DANIACH VIAC, AKO OČAKÁVAL Štát v minulom roku vybral na daniach aj odvodoch o 261 miliónov eur viac, ako očakával, z toho na dani z pridanej hodnoty (DPH) dokonca o 289 miliónov eur viac. Zlepšenie v tomto roku predstavuje dodatočných 189 miliónov eur. Na základe údajov z najnovšej daňovej prognózy to v sobotu (15. 2.) na tlačovej konferencii uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Miroslav Lajčák

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SK PRE UNESCO V Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 14. februára 2014 konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) za účasti expertov z oblasti školstva, kultúry, životného prostredia, informatiky, geológie, hydrológie, spoločenských a humanitných vied, bioetiky, ľudských práv a ekológie. Účastníkom zhromaždenia sa prihovoril podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ktorý ocenil kvalitnú a súčasne dobrovoľnú prácu slovenských expertov na medzinárodných fórach i doma, na Slovensku. Pripomenul, že za viac ako 20 rokov si Slovenská komisia pre UNESCO svojimi aktivitami vybudo-

Viac peňazí do rozpočtu prinesie nielen DPH, ale aj spotrebné dane či daň z príjmov právnických osôb. „Toto je tretia prognóza v rade, ktorá hovorí dobrú správu, že daňovo-odvodové príjmy rastú a budú rásť,“ podčiarkol Kažimír. Vyzdvihol predovšetkým postupné zlepšovanie výberu DPH, keď jej efektívna sadzba vzrástla z 12,5 percenta v 2. štvrťroku 2012 na 13,7 percenta v poslednom štvrťroku vlaňajška.

vala rešpekt a uznanie. Valné zhromaždenie vyhodnotilo prácu Komisie za rok 2013 a prerokovalo plán činnosti na rok 2014. Potvrdilo mandát členov Predsedníctva SK UNESCO na obdobie 20142018. Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO sa koná pravidelne raz do roka. Text a foto: TASR

Peter Kažimír

Ďalšie zlepšenie si sľubuje od novozavedeného elektronického kontrolného výkazu DPH, ktorý musia platitelia tejto dane prvýkrát odovzdať do 25. februára. „Tieto peniaze nie sú nasmerované na rozdávanie, ale umožňujú nám, aby sme nerobili opatrenia, ktoré by smerovali k znižovaniu životnej úrovne,“ zdôraznil minister financií. Nová vláda si od svojho nástupu ako jeden z hlavných

cieľov určila lepší výber daní, čo sa aj darí, pripomenul premiér Robert Fico. „Napĺňajú sa všetky podmienky, aby rok 2014 bol lepší ako ten predchádzajúci,“ avizoval. V tejto súvislosti poukázal na aktuálne štatistiky, podľa ktorých slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku vlaňajška dosiahla 4. najvyšší rast v eurozóne. Nadpriemerný rast predpovedá aj na tento rok, podporiť by ho mali vyššie investície napríklad v oblasti automobilového priemyslu či pri výstavbe diaľnic. Minimálny rast cien, ktorý sa v januári tohto roka dokonca zastavil, by mal podľa Fica prispieť k rastu miezd vo verejnom aj súkromnom sektore. Kandidovať na prezidenta z pozície predsedu vlády má podľa Fica predovšetkým nevýhody. „Stojíme si za tým, že sme vytvorili predpoklady, aby bol rok 2014 lepší. Ak som stál a stojím na čele kolektívu, ktorý to dosiahol, mám právo informovať takisto o negatívnych aj pozitívnych veciach. Neviďte za tým nič iné,“ doplnil. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a fi lantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský,

šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidá-

tov. V niektorých prípadoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

Ján ČARNOGURSKÝ

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  vek 70 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,ve-  advokát, bývalý predsenec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu da vlády a minister spravenskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 vodlivosti, bývalý dlhobí vo vedení SMK, až 2003 bol členom straročný predseda KDH,  žije v Senci, ny Smer-SD,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.  občiansky kandidát.

VOĽBY PREZIDENTA

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou.

Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody.

Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň?

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie.

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť.

Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 4/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo.

V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom?

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my,

Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

11

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy.

Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

KULTÚRA

ARGENTÍNSKE TANGO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Nie je tango, ako tango. Tango vzniklo v Argentíne a je to populárny tanec, ktorý sa oproti iným odlišuje v tom, že nevznikol na dedine, ale v meste Buenos Aires a Montevideo, obe na rieke Rio de La Plata. Vie o tom aj Mikuláščan Ondrej Buranský, ktorý sa argentínskemu tangu venuje už štyri roky.

Nie je tango, ako tango

Mnohí ľudia si mýlia klasické tango s argentínskym tangom. Ondrej rozdiel vysvetlil. „Argentínske Tango je samostatná kultúrna jednotka, tak by som to nazval. Tango, ktoré bežne poznáme je súčasťou štandardného tanca, jeden z desiatich tancov, ktoré sa učíme pred tým, ako ideme na venček. Venujeme tomu asi hodinu a dokážeme sa ho naučiť pomerne rýchlo. Argentínske Tango je skôr rečou tela ako tancom. Preniklo do viacerých sfér umenia, prejavuje sa v hudbe, čo je zaujímavé – tanec vznikol skôr ako hudba. Tiež v literatúre, v móde, vo filme, v divadelných predstaveniach. Keby som to mal ja charakterizovať, tak keď sa učím argentínske tango, neučím sa pohyby alebo kroky, ale spôsob akým sa tango tancuje. Ten je dominantný.“ Ondrej sa po prvýkrát s tangom stretol pred dvanástimi rokmi v Španielsku v meste Zaragoza. Na jednom malom námestí bola kaviareň a približne pätnásť pá-

rov tancovalo do kruhu takým spôsobom, aký nikdy nevidel. Začínal u lektorky Janky Tibenskej. „Zo začiatku mi nič nepripadalo ťažké. Motivácia bola natoľko veľká, že som nevidel žiadne prekážky a mal som veľkú chuť tancovať. Tá prišla potom ešte asi po troch mesiacoch, keď do tanečnej školy prišiel Miguel Sumaria, úžasný človek, tanečník a inštruktor z Buenos Aires. Je polovičný Indián a priniesol obrovskú charizmu. Ukazoval tanec spôsobom, ktorý všetkých fascinoval. Nie len dámy, ktoré s ním tancovali, ale aj pánov, ktorých viedol a učil." Miguel Sumaria

Argentínske Tango je skôr rečou tela ako tancom. Preniklo do viacerých sfér umenia. je inštruktorom v Buenos Aires v Estudio Dinzel, čo je štúdio páru majstrov Dinzelovcov. Sú legendami, vystupovali po celom svete a sú autormi systému, podľa ktorého sa tango učí. Systém Edinsel sa učí na univerzite tanga v Buenos Aires. Je to niečo ako odkaz dávnych predkov, ktorí už v súčasnos-

ti nežijú, keďže tango má 150 rokov. Zo začiatku sa tradovalo z rodiny na rodinu a oni zaviedli systém.

Chce to vyzretú osobnosť

Tento tanec vyhľadávajú ľudia trošku starší, od dvadsaťpäť rokov a viac. „Mal som otázku, či môžu rodičia dať na argentínske tango malé deti. Človek potrebuje byť trošku vyzretý vo vzťahoch, aj vo svojich postojoch. Predsa len v štandardnom tanci nie je to držanie také intenzívne, ako objatie v tangu. Malé deti k tomu môžu mať prirodzený odpor. Zo skúsenosti viem, že tango tancujú väčšinou starší ľudia ako ostatné tance.“ Tanec je veľmi intímny a kontaktný. Z toho môžu mať ľudia predsudky, prípadne mať pocit, že to chce partnera, blízku osobu. Ondrej má na to jasný názor: „Tango by som prirovnal k reči tela. Keby sme si mali predstaviť, že sa máme rozprávať s jedným človekom celý čas, ale my sa predsa vieme porozprávať s viacerými ľuďmi. Ak viem zatancovať určité prvky s viacerými partnermi, viem to zatancovať dokonalejšie. Tanec v páre môže skrývať chyby. Ak sa tancuje s viacerými ľuďmi, tie chyby sa musia odstrániť, lebo inak sa to zatancovať nedá.“

Čo na seba

Pre samotné tancovanie a trénovanie to nie je až také náročné. Dámy trénujú v legínach, suk-

Ondrej Buranský a slovenské tango.

niach. Sukne by nemali byť moc dlhé, lebo sa tu pracuje s nohami. Ide aj to, aby sa muž nezamotal, keď pôjde pomedzi ženské nohy. Zároveň sukňa pre ženu by nemala byť moc úzka, aby dáma mohla urobiť normálny krok. Pánom voľné oblečenie, niečo čo je pohodlné a nebráni pohybu. Dôležité sú topánky. Prvé lekcie dámy zvládnu v akýchkoľvek topánkach s malým opätkom. Pánom treba akékoľvek spoločenské topánky, ktoré nemajú veľký špic, lebo ten zavadzia. Človek, ktorý to myslí vážne by mal investovať do topánok. Je možnosť kúpiť topánky dovezené priamo z Argentíny. Dajú sa použiť aj topánky určené na spoločenské tance. Treba hľadať také, ktoré majú koženú podrážku.

Tri piliere učenia

Majstrovská sveta 2013 v Buenos Aires. Foto: TASR/Victor R. Caivano

V každom prípade je to individuálne. „Keby som zobral priemer, približne po ôsmej lekcii odporúčam párom, aby prišli na tango-tancovačku, my to voláme milonga, aby tam odskúšali to, čo sa už naučili. Filozofia učenia sa tanga má tri piliere. Prvý pilier sú lekcie, na ktorých sa ľudia prostredníctvom zraku a sluchu dozvedia to čo majú robiť od inštruktora. Prvýkrát to skúsia a prvýkrát to pocíti ich telo. Potom prichádza na rad tréning, praktika. To čo sme sa naučili trénovať, aby sme to dostali do krvi. Tretia fáza je asi najviac dôležitá. Prísť na milongu-tanečnú akciu, zatan-

covať si to a vytiahnuť to z tej krvi cez srdce von. Tento moment je veľmi dôležitý. Páry, ktoré chodia len na lekcie, nepraktikujú, sa nikdy nedostanú tam, kde tie, ktoré praktikujú.“

Terapia tancom

,,Každý si tam nájde niečo. Pomáha pri problémoch s rovnováhou, pri problémoch stredného ucha. Je to psychoterapia určitým spôsobom a tiež filozofia. Pomáha párom. V tangu musia ľudia pochopiť určité princípy, ktoré platia aj v plnohodnotnom partnerskom vzťahu." V Buenos Aires tango používajú už niekoľko rokov pri liečení psychických chorôb – parkinsonovej choroby, roztrúsenej sklerózy. Najmä v domove dôchodcov majú špeciálne programy, kde sa tancuje argentínske tango.

Fanúšikovská základňa

Najväčšia základňa na Slovensku je v Bratislave. Bolo tam šesť tanečných škôl, aktuálne sú štyri. Výhodou je, že je tam jeden klub, kde sa dá tancovať každý deň a tým je ojedinelý svojho druhu. ,,Argentínske Tango je na Slovensku staré štyri roky. Už vie chodiť, možno niečo rozpráva, ale určite ešte nevie písať. Je to také batoľa," hovorí Ondrej. Na Liptove je tento vášnivý tanec ešte ,,bábätko". Text a foto: Petra Buková


Mestský lesík

KRÍŽOVKA Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 4/2014

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k aktivitám kamarátov.

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU NBA 1965/14

13


14

naše novinky

ŠPORT

SKÚSENÝ OBRANCA S HOKEJOM SKONČIL Po slabom štarte do sezóny dlho bojovali mikulášski hokejisti o účasť v playoff prvej ligy. V základnej časti nakoniec skončili na siedmom mieste a ich štvrťfinálovým súperom sa stala Senica. Štvrťfinálová séria sa hrá na tri víťazné zápasy. Senica nazbierala v základnej časti o dvadsaťpäť bodov viac ako MHK32. K lídrom mužstva zo západu Slovenska patria útočník Ľubomír Vaškovič, ktorý v minulosti hrával aj za extraligový Liptovský Mikuláš či niekdajší ťahúň Skalice René Jarolín. Pred rokom sa Senica stala víťazom základnej časti, ale vypadla hneď v prvom kole play-off s ôsmou Detvou, ktorú vtedy viedol Marián Horváth.

Predtým vypadávali vo štvrťfinále

V základnej časti mal MHK32 takmer vyrovnanú bilanciu: 23 výhier a 21 prehier. V dlhodobej časti dosiahol klub svoj najhorší výsledok, odkedy je Liptovský Mikuláš súčasťou prvej ligy. Pred rokom boli hokejisti na šiestom mieste a vo štvrťfinále vypadli s Michalovcami. S rovnakým súperom neuspeli v play-off ani rok predtým. Klub vstupoval do sezóny s vyššími ambíciami, ako bolo minuloročné vypadnutie v štvrťfinále a celkové siedme miesto. Najmä štart do ročníka mužstvu vôbec nevyšiel, keď sa pohybovalo až na samom závere tabuľky. Preto vedenie po 14. kolách pristúpilo k zmene hlavného trénera. Milana Hovorku, ktorý na tento post abdikoval, nahradil Marián Horváth. Bývalý hráč Slovana Bratislava už pri mužstve v minulosti pôsobil. Najskôr ako asistent pri Ladislavovi Spišiakovi v poslednej

extraligovej sezóne a vzápätí ako hlavný tréner v ročníku 2010/2011, ktorý bol pre klub úvodom v prvej lige. V tejto sezóne sa mu postupne podarilo zlepšiť výkony mužstva a posunúť ho na pozície pre play-off. „Do konca januára sme predvádzali dobré výkony. Škoda však, že sme sa v závere základnej časti neposunuli vyššie ako na siedme miesto. Keď sa pozriem na posledné výsledky, zrejme sa to naštrbilo po domácom stretnutí s Detvou, ktoré sme prehrali 3:4. Tento zápas nás pred záve-

Klub vstupoval do sezóny s vyššími ambíciami, ako bolo minuloročné vypadnutie v štvrťfinále a celkové siedme miesto. rom základnej časti rozladil. Už vtedy však bolo jasné, že sme sa prebojovali do play-off a možno prišlo zo strany hráčov aj menšie uvoľnenie,“ podotkol k výkonom v dlhodobej časti Horváth. Mikulášsky tréner ťahá v prvej lige jedinečnú sériu. Pred rokom postúpil do play-off s Detvou, pred dvomi so Spišskou Novou Vsou, pred tromi s Liptovským Mikulášom.

Jednotkou Poliaček

So Senicou prehrali Liptáci v základnej časti všetky štyri zápasy: doma 2:3 a 2:3pp, vonku 1:6 a 3:4. Tréner Horváth vyzdvihol kvalitu súpera: „Seni-

ca má vo svojom kádri viaceré individuality. Káder je už dlhšie pokope a v posledných sezónach pravidelne hráva o prvé priečky tabuľky.“ V mužstve sú predovšetkým hráči zo Záhoria, či už priamo zo Senice, alebo aj z neďalekej Skalice. V kádri je aj niekoľko českých hokejistov z nižších súťaží. Klub navyše spolupracuje na výmene hráčov so Žilinou. Spomedzi hráčov Liptovského Mikuláša zas v základnej časti zrejme najviac vyčnieval útočník František Poliaček, ktorý strelil v 44 zápasoch 27 gólov. V poradí strelcov celej súťaže skončil na druhom mieste za Prešovčanom Igorom Halásom a zároveň sa stal aj najproduktívnejším hráčom MHK32. V klubovom bodovaní bol druhý Peter Bartík s 36 bodmi. Na play-off je trénerom k dispozícii taktiež dvojica Radoslav Macík a Tomáš Devečka, ktorí v sezóne pôsobili aj v extraligovej Banskej Bystrici. Obaja hráči sú mikulášskymi odchovancami a počas základnej časti nastupovali za MHK32 na základe striedavého štartu. Útočník Macík v základnej časti prvej ligy odohral 12 zápasov s bilanciou 12 gólov a 9 asistencií. Obaja hokejisti sú kmeňovými hráčmi Liptovského Mikuláša, klub bol s Banskou Bystricou dohodnutý na ich hosťovaní do konca základnej časti. Z tímu extraligistu prišiel aj gólman Juraj Hollý, ktorý sa vypracoval na brankársku jednotku.

Obranca Klepáč skončil

Do play-off však Liptáci vstúpili už bez obrancu Petra Klepáča, ktorý prednedávnom ukončil svoju vyše dvadsaťročnú kariéru. So seniorským hokejom začínal na Liptove, neskôr hrával aj v Košiciach, Poprade, Zvolene či Martine.

Peter Klepáč. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Kariéru musel ukončiť kvôli zdravotným problémom s chrbticou. Začiatok sezóny pritom z jeho pohľadu vyzeral celkom sľubne. Spolu s ďalším výrazným obrancom Jurajom Kledrowtzom sa rozhodli pomôcť svojmu materské-

Do konca januára sme predvádzali dobré výkony. Škoda však, že sme sa v závere základnej časti neposunuli vyššie. mu klubu a skúsiť minimálne na jednu sezónu predĺžiť aktívnu kariéru. V čase tohto rozhodnutia mal Kledrowetz 43 a Klepáč 38 rokov. Obaja sa v auguste zapojili do prípravy na ľade a v sezóne plá-

novali odohrať aspoň určitý počet zápasov. Ako prvý ohlásil koniec kariéry Kledrowetz kvôli dlhodobým problémom s kolenami. Vzápätí prijal ponuku od vedenia klubu a stal sa asistentom trénera Horvátha. Na starosti má predovšetkým prácu s obrancami. Určitú dobu tak dohliadal aj na Petra Klepáča. V drese MHK32 však nastupoval zväčša nepravidelne a v závislosti od zdravotného stavu. Posledný zápas kariéry odohral v januári proti Detve. Celkovo Klepáč nastúpil v sezóne na 19 zápasov, v ktorých nazbieral tri body za asistencie. K najväčším úspechom jeho kariéry patrí majstrovský titul v drese Zvolena zo sezóny 2000/2001, či víťazstvo v Kontinentálnom pohári 2009 s Martinom. Za slovenskú reprezentáciu odohral Klepáč 15 zápasov. V súčasnosti sa už prioritne venuje práci vo finančnom sektore. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Liptovský Mikuláš, náklad 15 700 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 4/2014

ŠPORT

15

JURČINA ZAMIERI DO ŠVAJČIARSKA Zmeniť klub počas olympiády je vskutku jedinečné. Hokejový obranca Milan Jurčina s prestupom už dlhšie počítal, jeho agentovi sa však odchod z fínskeho TPS Turku podarilo dotiahnuť práve počas olympijských hier. Zo Soči pocestuje Jurčina do Švajčiarska, jeho novým klubom je Gottéron.

NLM 1849/14

Odchovanec mikulášskeho hokeja tak bude hrať už za štvrtý klub v priebehu posledných dvoch sezón. V predchádzajúcom ročníku, ktorý bol v zámorskej NHL poznačený výlukou, pôsobil v českom Chomutove a fínskom klube Lukko Rauma. Počas leta potom opätovne bojoval o návrat do zámoria, v kontakte bol s viacerými klubmi. Po tom, ako Jurčinovi nevyšla žiadna konkrétna dohoda s tímom NHL, sústredil sa na európske ligy. Pozdávalo sa mu Švajčiarsko, ktoré nášmu obrancovi vyhovovalo z pohľa-

Foto TASR/AP

du kvality súťaže aj vzdialeností medzi mestami.

S prestupom rátal

„Áno, už vtedy som bol zameraný na Švajčiarsko. Došlo aj k niektorým kontaktom medzi mojím agentom a tamojšími klubmi. S konečnou dohodou však vyčkávali a keďže

som chcel hrať čo najskôr, tak som si radšej povedal, že zoberiem prvú vážnu ponuku, ktorá ma zaujme,“ povedal v predchádzajúcom rozhovore pre Novinky Jurčina. Spájaný bol vtedy najmä s dvomi klubmi – Ambri-Piotta a HC Davos. Nakoniec sa rozhodol uprednostniť ponuku z fínske-

ho TPS Turku, kam cestoval začiatkom novembra. Zmluvu podpísal do konca sezóny, fínske mužstvo však opúšťa po približne dvadsiatich odohraných zápasoch. Po skončení olympijských hier, na ktorých je súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie, zamieri do Gottéronu. Jurčina prestupuje z posledného tímu fínskej ligy do druhého tímu tabuľky švajčiarskej najvyššej súťaže. Boj o záchranu tak vymení za súboje o čelo tabuľky. „Aj v dobe, keď som s TPS podpisoval zmluvu, klub nebol na priečke, z ktorej by mohol postúpiť do play-off. Preto sme sa dohodli, že ak sa Turku nepodarí dostať do vyraďovačky, môžem prípadne zamieriť do iného tímu. Tak sa aj stalo,“ podotkol.

Dlhoročná tradícia klubu

Jurčina je po Zdenovi Chárovi druhým najrobustnejším hráčom olympijského turnaja (193 cm, 114 kg). Okrem

slovenského obrancu je novou posilou Gottéronu aj fínsky reprezentačný útočník Nicklas Hagman. Obaja hráči majú pomôcť naplniť vysoké ambície klubu, ktorý pred rokom neuspel vo finále play-off. Jurčina bude vo Švajčiarsku pôsobiť minimálne do konca sezóny. Gottéron je klub s tradíciou od roku 1937, sídli v štyridsaťtisícovom meste Fribourg na pomedzí frankofónnej a nemeckej časti krajiny. Jurčina bude druhým Liptákom, pôsobiacim v tejto sezóne vo švajčiarskej NLA. V momentálne poslednom tíme Rapperswil – Jona hráva útočník Peter Sejna. Bronzový medailista z MS 2003 je vo Švajčiarsku od roku 2007 a postupne vystriedal Zürich, Davos a v Rapperswile je už druhú sezónu. Hokejista, ktorý počas leta žije s rodinou v USA, patrí dlhodobo k lídrom tímu. (jk)


16

naše novinky

ŠPORT

MULTÁŇOVÁ: FITNES JE

MÔJ ŽIVOTNÝ ŠTÝL Dominika Multáňová je 21-ročná vysokoškoláčka z Liptova, ktorá dobyla celý svet. Rodáčka z Liptovského Mikuláša je držiteľkou titulov majsterky sveta žien aj juniorov vo fitnes. Oprávnene.

K fitnes cez športovú gymnastiku

Dominika Multáňová mala osem rokov, keď sa začala venovať športovej gymnastike. Už v tomto športe jej to išlo viac, ako dobre. „Na majstrovstvách Slovenska som skončila druhá a v celkovom hodnotení slovenského pohára som bola dvakrát na prvom mieste. Na reprezentáciu mi však chýbali lepšie podmienky. Tie sú len v Bratislave alebo Košiciach,“ vysvetľuje na úvod sympatická športovkyňa, ktorá priznáva, že sa dokonca pohrávala s myšlienkou odísť študo-

vať na strednú školu do Košíc. To sa napokon nepodarilo a aj gymnastika, i keď nie tak úplne, postupne odišla do zabudnutia. V tej chvíli to bola možno škoda, pretože viacerí slovenskí tréneri jej v prípade ideálnych podmienok na trénovanie predpovedali úspešnú kariéru.

Za pol roka na súťažné pódiá

Písal sa rok 2008 a 15-ročná gymnastka sa vďaka kamarátovi a spolužiačke dostala do posilňovne azda najúspešnejšieho slovenského trénera kulturistov a fitnesiek, Ľubomíra Heč-

ka. Spolupráca tejto mikulášskej dvojice nabrala neskutočné obrátky. „Ani nie po pol roku som stála na súťažných pódiách. Na majstrovstvách Slovenska juniorov som skončila druhá a hneď som sa nominovala na európsky šampionát, kde som sa dostala do finále a obsadila konečnú šiestu pozíciu,“ hovorí o svojom raketovom štarte spokojná Dominika.

Rok 2009 v znamení krízy

väčší vrchol však prišiel vlani, keď mladá dievčina vyhrala všetko, čo mohla. „Na konci roka 2012 sme si s trénerom sadli a zmenili prípravu od základov. Vynechali sme jarné súťaže z dôvodu, aby si telo oddýchlo, a zamerali sa na jeseň. V septembri som vyhrala majstrovstvá sveta žien v Kyjeve, v októbri svetový šampionát juniorov v Mongolsku a medzitým aj Arnold Classic v Španielsku. Chceli sme víťazstvá, ale toto bol doslova šok,“ dodáva s úsmevom v hlase svetová šampiónka, ktorá už teraz myslí na tohtoročné jesenné súťaže v Mexiku a Kanade.

Magický rok 2013

Popri „fitku“ len škola a varenie

I napriek tomu, že Dominika mala od začiatku nabehnuté na veľkú kariéru, bolo obdobie, keď so všetkým takmer "sekla". „Rok 2009 bol pre mňa dosť problematický. Tréner mi povedal, že ak ideme takto pokračovať, tak to radšej nemám ani cvičiť. Strašne zle som zvládala diétu a ani do tréningu som sa nevedela zažrať.“ Ľubomír Hečko tak poslal Dominiku domov a v kútiku duše zrejme dúfal, že mladá Liptáčka si všetko vo svojej hlave prehodnotí a vráti sa s novou motiváciou. Tak sa aj stalo. Pre Dominiku bol fitnes razom životným štýlom. V období rokov 2010 až 2012 Dominika zaznamenala množstvo kvalitných výsledkov doma i v zahraničí. Ten naj-

Za pár rokov získala túto zbierku medailí.

Dominika s trénerom Ľubomírom Hečkom.

Študentka popradského detašovaného pracoviska Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystri-

ci navštevuje tretí ročník v odbore Ekonomika a manažment podniku, má individuálny plán a píše bakalárku. Na otázku, či pociťuje výhody svojej slávy zo strany profesorov, so smiechom odpovedá: „Všetci ma poznajú a veľmi mi fandia, ale že by mi za dobré meno dávali kredity, tak to nie. Vychádzajú mi maximálne v ústrety, ale všetko si musím zaslúžiť.“ O Dominike Multáňovej je tiež známe, že jej nie je cudzia ani zástera a varecha. „Mám rada varenie a zdravú stravu. Veľa o tom čítam a je to moje hobby,“ dodáva na záver úspešná mladá žena, ktorá môže byť v dnešnej „lenivej“ dobe každému obrovským vzorom a hnacím motorom na prekonávanie samých seba. Text a foto: Pavol Tomčík

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NLM 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa môžete hlásiť do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

Nlm 04 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you