Page 1

31 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: II. číslo 22/2013 Dátum vydania: 14. 11. 2013

Lučenec

Kroje Škola oslávila osemdesiatpäťku z Novohradu

Sporiť na komíne?

Jubilejné stretnutie

str. 2 Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci otvorila svoje brány prvýkrát pred 85 rokmi. Zamestnanci i žiaci to patrične oslávili.

str. 8 Určite nie! Aj malé zanedbanie starostlivosti o komín pred vykurovacou sezónou i počas nej môže viesť k veľkému požiaru.

str. 12 Lučenský tréner Štefan Dohnálek nedávno odkoučoval svoj tisíci majstrovský zápas kariéry. Zrodila sa v ňom remíza.

str. 5 V priestoroch Novohradského múzea a galérie si môžete prehliadnuť výstavu pod názvom Tradičný ľudový odev Novohradu.

49,5%

21,3%

Banskobystrický kraj dvakrát prekvapil Voľby do vyšších územných celkov máme za sebou. Poznáme menoslov zastupiteľstiev vo všetkých ôsmich krajoch a troch predsedov, o ďalších piatich sa rozhodne v druhom kole 23. novembra. Dvakrát prekvapil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Raz najväčšou účasťou, až 24,59 percenta zaregistrovaných voličov pri celoštátnom priemere 20,11 percenta, druhýkrát tým, že za favoritom volieb Vladimírom Maňkom (Smer-SD, KDH, SMK, SMS, ĽS, HZD, Strana zelených) skončil nie očakávaný Ľu-

dovít Kaník (SDKÚ, SaS, Most-Híd), ale Marián Kotleba (ĽSNS). V nízkej účasti na voľbách do druhého stupňa samosprávy už politické špičky vidia signál na reformu územnosprávneho usporiadania. Nad celoslovenský priemer sa okrem Banskej

Bystrice dostal ešte druhý v poradí Prešovský (22,13 perc.), tretí Bratislavský (21,65 perc.), konečne, Žilinský kraj (1,57 perc). Najnižšiu volebnú účasť mal Trenčiansky samosprávny kraj, kde volilo 17,37 percenta občanov. Dovedna sa volilo 408 poslancov zastupiteľstiev VÚC. Najviac ich získal Smer-SD (118). Nasledujú nezávislí kandidáti (73), koalícia KDH, Smer-SD získala 57 poslancov, po 34 členov krajských zastu-

piteľstiev má strana SMK, koalícia KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS a aj široká pravicová koalícia KDH, Most-Híd, OKS, SaS, SDKÚ-DS, SMK a  SZ. Šestnásť poslancov získala koalícia KDH, Most-Híd, SaS a SDKÚ-DS. Ostatné strany a koalície získali od jedného do osem poslancov. (bš, foto: TASR)


2

novinky

spektrum

Základná škola M. R. Štefánika oslávila 85. narodeniny V pondelok, 7. októbra 2013, uplynulo presne osemdesiatpäť rokov od otvorenia Základnej školy M. R. Štefánika v Lučenci. Terajší zamestnanci a žiaci sa to rozhodli patrične osláviť. Prvýkrát otvorila škola svoje brány 7. októbra 1928 pre množstvo malých školákov, z ktorých vychovala cieľavedomých, rozumných a životaschopných mladých ľudí. Aj tí tento rok oslavujú jej 85. narodeniny. Žiaci, pedagógovia, zamestnanci školy, či už súčasní alebo bývalí, všetci

sa stretli 18. októbra na oslave školských narodenín. K 85. výročiu otvorenia školy bola pripravená akadémia s bohatým programom. Niesla sa v duchu osláv výročia Slovenského národa. Jej programom pod názvom Napĺňame odkaz predkov si všetci zúčastnení uctili 1150. výročie príchodu

slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a 95. výročie vzniku Československa. Moderátori v úlohách Ľudovíta Štúra a Milana Rastislava Štefánika sprevádzali hostí bohatým programom, ktorý reflektoval históriu národa, a v nej históriu školy, a zrkadlil súčasnosť ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. Po príhovore riaditeľky Evy Markovej nasledovali vystúpenia, v ktorých žiaci načreli do bohatej studne slovenskej ľudovej sloves-

nosti. Spomienky na históriu Slovákov a súčasne aj premenu a vývoj školy diváci počúvali v kvalitnom prednese žiakov, sledovali v divadelných scénkach a na videoprojekcii v pozadí. Program vrcholil dynamickými tanečnými a športovými vystúpeniami. Spievalo sa anglicky, francúzsky a španielsky. „Tešíme sa na ďalšie narodeniny našej oslávenkyne, ktorá je studnicou múdrosti, tolerancie, porozumenia a želáme

jej, aby naďalej ostala modernou školou, ktorá bude spĺňať vysoké nároky vzdelávania,“ uviedla Eva Marková, riaditeľka školy. V závere akadémie riaditeľka školy ocenila najúspešnejších žiakov, ktorí školu reprezentovali v rôznych súťažiach. Ocenenie potešilo aj niektorých pedagógov a zamestnancov školy za ich svedomitú a dlhoročnú prácu. (mha), foto: archív ZŠ

Murgašove dni v Lučenci Celoslovenské stretnutie učiteľov fyziky sa už tradične usporadúva v Lučenci. Štvrtý ročník Murgašových dní sa uskutočnil v priestoroch Základnej školy na Vajanského ulici. Tridsaťdva fyzikárov z celého Slovenska sa prišlo inšpirovať novými nápadmi z oblasti vedy a techniky. „Pred štyrmi rokmi vyšla iniciatíva od našej fyzikárky, Ľubici Morkovej a docentky Viery Lapitkovej, ktoré už pred tým organizovali podobné podujatie pre stredné školy. Rozhodli sa, že by bolo vhodné uctiť si aj významného slo-

venského vedca Milana Murgaša. Na jeho počesť za začali organizovať Murgašove dni v roku 2010,“ rozpráva o histórii podujatia Ľudmila Lacová, riaditeľka ZŠ na Vajanského ulici. Podujatie má celoslovenský dosah, pretože pozvánku na Murgašove dni dostala každá základná škola na Slovensku. „Vďaka veľmi dobrej spolupráci s Metodickým centrom v Bratislave sa nám darí osloviť veľa škôl. Dnes tu mám zastúpených tridsať dva fyzikárov z rôznych kútov Slovenska. Účasť vyučujúcich by moh-

la byť aj väčšia,“ myslí si Lacová. Predchádzajúce ročníky Murgašových dní sa odohrali v Dome vedy a techniky v Lučenci, kde boli na podobné konferencie oveľa lepšie podmienky. Prednedávnom však mesto Lučenec rozhodlo o jeho odpredaji. Tak ako po iné roky boli súčasťou odborné prednášky pre vyučujúcich. Účastníci si mohli taktiež prezrieť prezentácie pokusov a fyzikálnych prác žiakov ZŠ na Vajanského ulici pod názvom Fyzika hrou. Text a foto: (mha)

Fyzikálne zákonitosti predviedli žiaci na názorných pokusoch.


číslo 22/2013

spravodajstvo

3

Strašidlá a plno Ekumenické magľajzu na námestí stretnutie za zosnulých Centrum voľného času Magnet v Lučenci pre deti pripravilo Večer tekvicových hláv, duchov a strašidiel. Deti v strašidelných maskách absolvovali množstvo súťaží a na záver ich čakal ohňostroj.

NLC 1591/13

Halloweenskej akcie sa tohto roku zúčastnilo približne dvesto detí väčšinou spolu s rodičmi. Na Námestí republiky ich v utorok, 29. októbra, čakalo množstvo strašidelných disciplín. „Veľký úspech mala súťaž ‚magľajz‘, kde deti museli vo vnútri tekvíc hľadať gaštany. Jednou z ďalších úloh bolo vytvorenie múmie z toaletného papiera alebo maľovanie makety draka,“ prezrádza Jana Murgašová, riaditeľka CVČ Magnet. Po absolvovaní súťaží sa deti lampiónovým sprievodom presunuli do mestského parku, kde

Počas prvých novembrových dní si už tradične spomíname na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. V tomto období sa stretli predstavitelia všetkých cirkví, ktoré pôsobia na území Lučenca, aby sa spoločne modlili za duše zomrelých.

na nich čakalo ďalšie strašenie. Podarilo sa im vyvolať ducha parku, ktorý mal pre nich pripravené neľahké úlohy. Pred záverom podujatia boli vyhodnotené aj strašidelné masky. Na záver, v nočných hodinách, bol odpálený veľkolepý ohňostroj. „Prvýkrát sme

usporiadali večer strašidiel na námestí, predtým býval v areáli CVČ. Deti aj rodičia si akciu veľmi pochvaľovali. Do týchto priestorov sa určite vrátime aj o rok,“ dodáva Murgašová. Text a foto: (mha)

Ekumenické stretnutie organizuje už po tretí raz mesto Lučenec a Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku v spolupráci s miestnymi cirkvami. Viaceré pietne stretnutia pod názvom Zlomené krídla prebiehali najmä na lučeneckom cintoríne. Vo štvrtok 31. októbra sa zišli predstavitelia cirkví k spoločnej modlitbe pri veľkom kríži cintorína, spolu

s niekoľkými desiatkami veriacich. „Spoločné ekumenické modlitby hodnotím veľmi kladne a v budúcnosti podobné stretnutia veľmi rád podporím svojou účasťou,“ uviedol Rastislav Polák, rímskokatolícky kňaz a správca farnosti Lučenec. Modlitby ďalej pokračovali aj 1. novembra pred budovou Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci, kde sa veriaci modlili za nenarodené deti. V sobotu 2. novembra bola odslúžená zádušná svätá omša v lučeneckom Dome smútku a v poobedňajších hodinách sa uskutočnila pobožnosť za zosnulých pri veľkom kríži na lučeneckom cintoríne. (mha)


téma

Aký máte názor na viacgeneračné bývanie?

Anketa

4

Spoločné bývanie s rodičmi, či dokonca starými rodičmi prináša so sebou mnoho kompromisov. Pre začínajúcich mladých ľudí poskytuje takáto forma bývania nepopierateľnú pomoc hlavne z finančnej stránky. Na druhej strane zas musia „nájomníci“ oželieť trochu súkromia a vypočuť si aj iný názor na život. Aké máte skúsenosti, prípadne názor na viacgeneračné bývanie vy?

Viacgeneračné spolužitie alebo krutá realita

novinky

Anna Mária, 20 rokov Na jednej strane je to dobré, na druhej zlé. Po dlhšom spoločnom bývaní sa mladí ľudia nevedia tak rýchlo osamostatniť. Výhodou môže byť finančná podpora. Monika, 19 rokov Myslím si, že to má viac negatív ako pozitív. Síce je dobré, ak mamina sem-tam navarí, no nevýhody u mňa prevažujú. Vadia mi hlavne zásahy do súkromia.

Starí rodičia s deťmi radi vypomôžu. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Jozef, 29 rokov Pri spoločnom bývaní s rodičmi sa dá jednoznačne ušetriť na nájme a výdavkoch spojených s bývaním. Cenou za to je menej súkromia. Všetko má svoje výhody a nevýhody. Martina, 30 rokov Spoločné bývanie s rodičmi sa mi nepáči. Ak aj rodina spolu dobre vychádza, po čase sa určite vyskytnú nezhody. Potom je to nepríjemné. Dana, 49 rokov Myslím si, že pre každého je najlepšie samostatné bývanie. V prípade, ak je potrebné mladým ľuďom pomôcť, tak to je dobré riešenie. Ale len dočasne. Tibor, 22 rokov Pri spoločnom bývaní rodičia určite pomôžu. Napríklad aj mne financujú štúdium a ostatné aktivity. Mám však menej súkromia a niekedy sa stane, že nemáme na veci rovnaký názor. Vierka, 23 rokov Momentálne prechádzam obdobím spoločného bývania s rodičmi a hľadám si vlastné bývanie. Rodičia síce pomáhajú pri mnohých problémoch, ale mladí ľudia by mali mať svoje súkromie. Text a foto: (mha)

Ak by sme žili kdesi v západnej Európe, či v USA a povedali by sme, že po dvadsaťpäťke bývame u rodičov, ľudia z nášho okolia by sa na nás pozerali s úškrnmi a mysleli by si, že sme buď príliš leniví odísť od rodičov, alebo nie sme schopní nájsť si dobré zamestnanie. Na Slovensku je však čoraz väčším trendom, že nielen mladí ľudia, ale dokonca novovzniknuté rodiny bývajú u rodičov. Prečo to tak je? Tradičná rodina na Slovensku v rôznych obdobiach našej minulosti predstavovala väčšinou ľudí z roľníckeho prostredia. Rodičia s viacerými deťmi bývali v jednom domci, často len v jednej izbe. V rodičovskom dome ostávali aj v dospelosti či po svadbe bývať väčšinou synovia. Dcéry odchádzali za manželom do jeho rodného domu. Až do polovice 19. storočia boli dcéry z dedenia majetku vylúčené a napokon aj v neskorších časoch sa dedičstva väčšinou vzdávali v prospech bratov. Rodina sa rozširovala po meči, nie po praslici. Otcovia si držali synov pri sebe hlavne vtedy, ak bolo nejaké hospodárstvo, na ktorom bolo potrebných viac mužských rúk. Dôležitým zlomom vo viacgeneračnom bývaní bolo obdobie vlády Mateja Korvína. Zaviedol totiž takzvanú daň z komína. Vyrubovala sa od kúreniska a jej výška bola 20 strieborných denárov od každej rodiny. Pre chudobných roľníkov bolo nevýhodné vytvárať nové kúreniská, a to nielen z finančného dôvodu. Bolo jednoduchšie rozdeliť úlohy členom jednej domácnosti, ako sa domáhať pomoci v novej domácnosti u svojich detí.

Nová doba, rovnaký problém

V súčasnosti tiež nachádzame mnoho rodín, ktoré žijú s rodičmi. Väčšinou je to pre nedostatok finančných prostriedkov. Slabý zárobok manželov nedovoľuje, aby si našetrili na vlastné bývanie. Rovnako pre slabý zárobok a neistotu na trhu práce si nemôže mnoho mladých rodín dovoliť ani hypotekárny úver, a preto sú nútené ostať bývať doma. Takéto spolužitie viacerých generácií pod jednou strechou má mnoho výhod, ale rovnako aj nevýhod. Nevýhodou môže byť prílišná aktivita rodičov pomáhať deťom, aj keď o to nežiadajú. Na druhej strane veľkou výhodou takéhoto bývania je starostlivosť o deti. Ak sú rodičia plne zamestnaní, nemusia mať strach, kde a s kým sú ich deti. Starí rodičia ich radi zabavia. Starí rodičia sú aj veľkou výhodou vtedy, ak jeden z rodičov chýba. Deti môžu vidieť správny model manželstva práve u starých rodičov.

Nepísané pravidlá

Bývať aj po založení rodiny v jednom dome či byte s rodičmi alebo svokrovcami je vo väčšine prípadov pre mno-

hé páry núdzové riešenie. Takéto spolužitie nemusí dopadnúť najlepšie. Existujú isté nepísané pravidlá, ktoré by mali rodičia a mladomanželia navzájom rešpektovať a dodržiavať. Hneď na začiatku je dôležité stanoviť hranice a držať sa ich. Mnohé ženy hovoria, že ľahšie sa stanovujú hranice, keď ide bývať muž k manželkiným rodičom, ako naopak. Väčšinou svokry, ktoré sú naviazané na svojich synov, priveľmi kritizujú nevesty a nechcú dodržiavať hranice, ktoré určila „votrelkyňa“ nevesta. Rodičia by mali sledovať ťažkosti páru s porozumením a podľa možnosti nezasahovať do ich problémov. Pokiaľ si mladí radu nepýtajú, netreba im ju vnucovať. Ak hádku vidia aj malé deti, je nevyhnutné, aby videli aj uzmierenie. Systém viacgeneračného bývania môže zdravo fungovať len vtedy, ak osoby, ktoré spolu bývajú sú skutočne zrelé osobnosti, schopné značného porozumenia, empatie, tolerancie a v neposlednom rade veľkého rešpektu jedných k druhým. (mha)


číslo 22/2013

zaujímavosti

Bohato zdobené kroje sa nosili len na veľké sviatky

5

V priestoroch Novohradského múzea a galérie (NMG) si od začiatku októbra môžete pozrieť výstavu pod názvom Tradičný ľudový odev Novohradu. Počas prvých desiatich dní si ju pozrelo skoro šesťsto návštevníkov. Za úspechom výstavy sa skrýva nielen zvedavosť ľudí, ale aj poctivá práca múzejníkov. Väčšinu exponátov výstavy tvoria kroje z obcí Ábelová a Lešť. Druhá z obcí už dnes neexistuje, pretože obyvatelia sa museli vysťahovať kvôli budovaniu vojenského výcvikového strediska. Väčšina oblečenia pochádza zo začiatku 19. storočia a je veľmi vzácne. Časť vystavených exponátov bola do zbierok múzea získaná v prvých rokoch fungovania Novohradského múzea a galérie, t. j. už v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Druhú časť sa podarilo získať za posledné tri roky, kedy múzeum získalo peniaze cez grantový systém Ministerstva kultúry. Zakúpili tak do zbierok jedinečné kusy z Ábelovej a už zaniknutej Lešti. „Obyčajne sa nám ľudia ohlasujú, keď predávajú domy po rodičoch a je im ľúto oblečenie po nich len tak vyhodiť. Myš-

lienka vytvoriť takúto výstavu vznikla vďaka množstvu kusov ľudového odevu v zbierkach NMG. Preto sme nepotrebovali vyhlasovať špeciálnu výzvu na dopĺňanie fondu,“ vysvetľuje Michaela Škodová, etnologička a kurátorka výstavy. Na príprave výstavy sa okrem nej podieľali aj ďalší pracovníci NMG vrátane konzervátorky Jaroslavy Hartvaniovej. „Vo výstavných priestoroch môžu ľudia nájsť okrem krojov aj dobové fotografie tiež z nášho zbierkového fondu. Sú na nich ľudia, ktorí skutočne žili v dedinkách Novohradu,“ hovorí riaditeľka NMG Iveta Kaczarová. Podľa slov riaditeľky majú neoceniteľnú hodnotu, pretože z fotografií a múzejných exponátov vychádzajú dnes výrobcovia krojov pre folklórne súbory.

Vojna prerušila tradíciu

Tradičný ľudový odev si ľudia obliekali najmä do I. svetovej vojny. Po nej sa celá spoločnosť začala meniť. Už pred vojnou s nástupom industrializácie začali dovtedy tradične obliekajúci sa ľudia využívať nové materiály. Na jednej strane to znamenalo postupný zánik tradičných odevov, na druhej strane sa výzdoba krojov stala rozmanitejšou. „Až do polovice 18. storočia bol podľa dochovaných prameňov odev sedliakov jednoduchý. Neobsahoval v podstate žiadne cenné materiály. Väčšina látok sa vyrábala doma na krosnách,“ vysvetľuje Michaela Škodová. Posledným klincom do rakvy nosenia krojov bola II. svetová vojna. Po nej sa už nosenie tradičného ľudového odevu vyskytuje len sporadicky a v 60. rokoch 20. storočia mizne úplne.

Na všedný deň jednoducho

Ak ste niekedy mali pocit pod vplyvom filmu, či folklórnych súborov, že ľudia v minulosti chodili každý deň povyšívaní od hlavy po päty, mýlite sa. „Medzi pracovným a sviatočným odevom sa začína rozlišovať až koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Dovtedy sa pracovný od sviatočného odlišoval len tým, že na sviatok si roľníci obliekali nové, nepoužité súčiastky,“ prezrádza Škodová. Krásne kroje, ktoré môžeme obdivovať aj dnes väčšinou v múzeách sa obliekali len na veľké sviatky. Väčšina z nich sú svadobné kroje. Nádherné čipky, výšivky a ostatná výzdoba sa rozvíjala aj vďaka čipkárom, ktorí s týmto tovarom obchodovali. Čipky boli drahé a ich

výroba trvala dlho, preto sa ľudia snažili ušetriť. „V časti výstavy venovanej Lešti môžeme vidieť aj tzv. zlepšováky – vyšívané náprsenky, ktoré sa pripínali na obyčajnú bielu košeľu. Keď sa košeľa obnosila, náprsenku jednoducho odopli a pripli na inú,“ ukazuje na leštiansku košeľu kurátorka.

Kto má maslo na hlave?

Pri prehliadke tradičného oblečenia sa návštevníci môžu dozvedieť aj čo-to o úprave vlasov mužov a žien v minulosti. „Muži až do I. svetovej vojny nosili dlhé vlasy po plecia, v prostriedku hlavy rozdelené na pútec. Niekde si ich zapletali do uzlov nad ušami, aby nepadali do tváre, niekde do vrkočov. Mastili si ich slaninou, maslom, aby sa leskli a držali účes. Chodili vyholení nahladko, fúzy nosili len starší muži ako pozostatok z vojenskej služby,“ vysvetľuje kurátorka. Nikoho asi neprekvapí, že ženy nosili dlhé vlasy tiež. No česali sa len raz do týždňa, v nedeľu. „Účesy vydatých žien boli veľmi zložité a vyžadovali si veľa času na úpravu. Pramene vlasov si zvykli obkrúcať okolo pripravených podložiek a vplietať do nich konopné vlákna alebo tkanice,“ hovorí etnologička.

Čepiec mal chrániť pred zlými silami

Kedysi ste vydatú ženu spoznali podľa toho, že nosila čepiec. Bol to určitý znak, že žena je už zadaná. „Po svadbe už nemohla žena chodiť prostovlasá. Zákaz umocňovali aj predstavy o negatívnom pôsobení magických síl. Žena bez čepca mohla nepriaznivo pôsobiť na svoje okolie, alebo bola viac vystavená pôsobeniu zlých síl. Všeobecne sa to považovalo za veľkú hanbu, ak ju bez pokrývky hlavy videli cudzí ľudia,“ prezrádza etnologička. Symbolika farieb v tradičnom oblečení tiež hrala významnú úlohu. Napríklad červená farba bola jednou z najpoužívanejších. Mala za úlohu chrániť človeka pred nepriaznivými silami. Práve túto farbu hojne využívali pri zdobení čepcov a detského oblečenia.

Ešte oveľa viac

Pri prehliadke výstavy sa návštevníci môžu dozvedieť aj to, aké spodné prádlo nosili naši predkovia alebo to, prečo chlapské pracovné gate „hrýzli“ a ako sa voči tomu chlapi bránili. Odpoveď dostanete aj na otázku prečo sa bohato zdobené kroje nemohli prať a dozviete sa aj niečo o modrotlači. Výstava potrvá do 4. decembra. Text a foto: (mha)


6 8

novinky

spravodajstvo

Voľby do banskobystrickéh PRE MAňKu jE šOKOM, žE KOTlEBA  POSTÚPil DO 2. KOlA Pre víťaza prvého kola volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vladimíra Maňku (SmerSD, KDH, SMK, SMS, ĽS, HZD, Strana zelených) je šokom, že na druhom mieste sa v 1. kole krajských volieb v BBSK umiestnil Marian Kotleba (ĽSNS). Maňka a Kotleba sa stretnú v 2. kole volieb predsedu BBSK. „Naozaj  musíme  bojovať  proti tomu, aby na Slovensku prekvital extrémizmus.  Vieme, že dnes je kríza, že je  ťažká situácia, že je vysoká  nezamestnanosť všade v Európe. Extrémizmus ide dopredu a musíme robiť všetko  preto, aby sme tomu zabránili,“  zdôraznil  Vladimír  Maňka.  Najlepšia cesta je podľa neho  bojovať proti tomu lepšou  ekonomickou situáciou a už  aj Európa ide touto cestou:  „Všade tie indikátory hovo-

ria, že bude lepšie, že už nezamestnanosť nebude viac  stúpať. Nechcem to teraz  dávať do paralely, ale vieme dobre, že keď v minulosti vznikla jedna strana  v Nemecku pred mnohými  rokmi a založilo ju sedem  ľudí, ten siedmy bol Adolf  Hitler, všetci sa z toho smiali. A bola z toho taká vážna vec, že potom si to každý  uvedomil a bolo už neskoro,“  upozornil Vladimír Maňka.  Podotkol, že až takú paralelu v tomto prípade nevidí. 

že sa s ňou nič nerobí. „Aj  keď, samozrejme, veci sa  robia, Európska únia teraz  dá omnoho viacej financií aj  na túto otázku. Ale musíme  sa nad tým zamyslieť a budeme sa musieť tejto rómskej otázke veľmi vážne venovať,“ upozornil. S výsledkom prvého kola  by  bol  Maňka  spokojný,  keby nebol Kotleba na druhom mieste. „Samozrejme,  že ideme ďalej, ideme bojovať, verím, že to všetko  úspešne zvládneme. Ale neKandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňmyslel som, že budem mať  ka (vľavo) vo svojej volebnej centrále v sídle strany Smer-SD po zverejnení predsúpera s toľkými percenbežných výsledkov 1. kola volieb do BBSK. Foto: TASR tami, ktorý sa bude volať  pán Kotleba,“ dodal Maň„To určite nie, ale musíme si  cie je podľa Maňku problé- ka. Druhého kola sa podľa  na takéto veci dávať pozor.“  mom aj rómska otázka, lebo  vlastných slov neobáva, ale  Okrem ekonomickej situá- mnohí ľudia to vnímajú tak,  ide do neho smutný.

kotleba si trúfa na VíťazstVo je s výsledkami volieb do samosprávnych krajov mimoriadne spokojný.  „Chcel by som sa týmto poďakovať naozaj všetkým voličom. Pred druhým kolom  nebudem opätovať invektívy  pánovi Vladimírovi Maňkovi,  ani premiérovi Robertovi FiAko vyhlásil na tlačovej be- covi. Môžem len skonštatovať,  sede v Banskej Bystrici, keby  že do volebnej kampane sme  na to neboli predpoklady, ne- investovali 5000 eur, nemali  šiel by do toho. Marián Kotleba  sme žiadne bilbordy, napriek  Na víťazstvo v druhom kole volieb o post predsedu banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) si trúfa aj líder Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽS NS) Marián Kotleba.

tomu som vo voľbách na post  poslanca BBSK získal viac  hlasov, ako ktorýkoľvek kandidát strany Smer-SD na celom  Slovensku. V prípade, že by  som zostal na poste poslanca  BBSK sa budem usilovať o čo  najefektívnejšie využívanie  prostriedkov a o maximálnu  informovanosť obyvateľov,“  vyhlásil Kotleba. Pred druhým kolom volieb  o post predsedu BBSK Mari-

án Kotleba o prípadných spojenectvách z inými stranami politického spektra zatiaľ hovoriť  nechcel. „Boli strany, ktoré sa  od nás dištancovali a my sa  dištancujeme od nich. V prípade, že by som sa stal predsedom BBSK, verím, že by  sme našli spôsoby, ako spolupracovať aj so zastupiteľstvom v tomto zložení,“ dodal líder Ľudovej strany Naše  Slovensko.

podľa kaníka je Víťazom Volieb kotleba klad aj extrémnu alternatívu,“ konštatoval. „Víťazstvo“  Kotlebu označil ako výstrahu pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí. „Toto  je pre neho (Kotlebu) signál,  aby sa to takto udialo na celom  Za jednoznačného víťaza vo- ta v kraji. „Ak výsledky bu- Slovensku,“ uviedol. „Myslím  lieb v kraji označil Kaník Ma- deme hodnotiť z akéhokoľvek  si, že dnešné rozhodnutie ľudí  riána Kotlebu. Výsledky podľa  pohľadu, ak sú ľudia nespokoj- znamená pre pána Kotlebu  neho odrážajú veľkú nespo- ní so svojím životom, vtedy  otvorenie brán do parlamenkojnosť ľudí s úrovňou živo- volia na znak protestu. Naprí- tu. Či sa nám to páči, alebo  Ľudovít Kaník, ktorý bol považovaný za jedného z kandidátov pre možné druhé kolo volieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), nakoniec skončil až tretí. Aj keď jednoznačné sklamanie tesne pred spočítaním všetkých hlasov nedával najavo, v jeho štábe boli ľudia značne rozčarovaní.

nie,“ zdôraznil. Výsledky volieb však akceptuje. Ako ďalej uviedol, napriek  tomu má veľmi dobrý pocit  z celej predvolebnej kampane, kedy sa v mestách a obciach kraja stretával s množstvom pozitívne naladených  ľudí. „Odnášam si z týchto  volieb silný súzvuk s ľuďmi  tohto kraja,“ pripomenul Ľudovít Kaník.


číslo 22/2013

spravodajstvo

ho samospráVneho kraja dominoVať budú Zvolení poslanci do bbsk volebný obvod meno strana/koalícia primátori a starostoVia B.č. 1Bystrica Marian Kotleba ĽSNS č. 1 č. 1 č. 1 č. 1 č. 1 č. 1 č. 1

Ľubica Laššáková Ján Šulaj Karol Konárik Ľubomír Motyčka Peter Gogola Ladislav Topoľský Jakub Gajdošík

Smer, KDH Smer, KDH SNS nezávislý kandidát nezávislý kandidát Smer, KDH Smer, KDH

8678 5571 5528 5067 5024 4993 4961 4657

č. 2

Nadežda Babiaková

Smer, KDH

1817

č. 3 č. 3 č. 3 č. 3 č. 3

Eva Wolframová Jaroslav Demian Jozef Tokár Ján Račák Slavomír Pôbiš

nezávislý kandidát Smer, KDH Smer, KDH Smer, KDH SDKÚ, SaS, Nova

3233 2766 2288 2075 2071

č. 4 č. 4 č. 4

Miroslav Suja Ján Šufliarský Stanislav Horník

SZ nezávislý kandidát nezávislý kandidát

2496 2475 2300

č. 5 č. 5

Radoslav Vazan Štefan Matejkin

Smer, KDH nezávislý kandidát

1536 1318

č. 6 č. 6 č. 6 č. 6 č. 6

Branislav Hámorník Péter Csúsz Pavol Baculík Juraj Pelč Milan Spodniak

Smer, KDH SMK SDKÚ, SaS, Nova nezávislý kandidát HZDS, Hnutie za demokraciu

4145 3192 2797 2534 2473

č. 7 č. 7

Ján Chromek Andrea Baníková

Smer, KDH Smer, KDH

2378 1994

č. 8 č. 8 č. 8

Ján Šeševička Eva Cireňová Július Laššan

nezávislý kandidát Smer, KDH Smer, KDH

2256 2205 2152

č. 9 č. 9 č. 9 č. 9 č. 9 č. 9

Peter Juhász Peter Mináč Ladislav Rigó František Auxt Michal Bagačka Jozef Šimko

SMK Smer, KDH SMK SMK Smer, KDH nezávislý kandidát

4792 3455 3352 3182 3166 2927

č. 10 č. 10 č. 10

Mirko Trojčák Ondrej Kollár László Jámbor

Smer, KDH Smer, KDH SMK

3352 2114 1973

č. 11 č. 11 č. 11 č. 11 č. 11

Jozef Ježík Lenka Balkovičová Milan Čarnoký Miroslav Kusein Juraj Družbacký

Smer, KDH nezávislý kandidát Smer, KDH Smer, KDH Smer, KDH

5357 5118 4880 4847 4187

č. 12 č. 12

Kamil Danko Ján Tomáš

Smer, KDH nezávislý kandidát

2482 1363

č. 13 č. 13 č. 13 č. 13

Ladislav Kukolík Vladimír Flimer Daniel Gelien Božena Kováčová

nezávislý kandidát Smer, KDH nezávislý kandidát Smer, KDH

3861 2822 2592 2576

B. Štiavnica Brezno

Detva

Banskobystrický samosprávny kraj bol rozdelený na 13 volebných obvodov. Obyvatelia si zvolili svojich poslancov podľa celkového počtu obyvateľov v danom obvode. Vo všeobecnosti sa dá povedať,  že sa darilo zástupcom samospráv. V poslaneckých kreslách bude sedieť 19 primátorov a starostov a jeden zástupca  primátora. Najviac mandátov v poslaneckom zbore Banskobystrického  samosprávneho kraja získala  koalícia Smer-SD a KDH, keď  dostanú 26 kresiel. Ďalších 13 

mandátov získali nezávislí kandidáti. Strana maďarskej komunity obsadí 5 kresiel. Dvoch poslancov bude mať SDKÚ-DS,  SaS a Nová väčšina a po jednom mandáte dostali Strana  Zelených, Ľudová strana Naše  Slovensko, SNS, a koalícia ĽS-HZDS, Hnutie za demokraciu. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

POSLANCi PODĽA STRANíCKEJ PRíSLuŠNOSTi

Krupina Lučenec

Poltár Revúca

Rimavská Sobota

Veľký Krtíš

Zvolen

Žarnovica

Žiar nad Hronom

SMER (24), NEKA (13), SMK (5), KDH (1), HZDS (1), SNS (1), SZ (1), ĽSNS (1), NOVA (1), SAS (1)

hlasov

97


8

téma

Slováci sú Šporovliví, lenže na nesprávnom mieste

novinky

Začiatok vykurovacej sezóny sa tohto roku výrazne oneskoril hlavne pre teplú jeseň. Kachle, pece, sporáky a komíny by mali byť na svoju službu prichystané. Čistenie komína alebo jeho oprava však niečo stojí a len málokto je ochotný investovať čo i len euro navyše. Môže to byť chyba. Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. Podľa slov pplk. Ing. Pavla Kuklu, vedúceho oddelenia požiarnej prevencie Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, ustanovenia vyhlášky dodržiavajú najmä podnikatelia. „U právnických osôb je majetok zväčša poistený, preto dbajú aj na predpisy a ich dodržiavanie. U bežných občanov je to už horšie,“ priznáva. Sám vykonával niekoľko rokov zisťovateľa príčin požiaru a zo svojich skúseností môže potvrdiť, že ľudia sú nepoučiteľní. „Žiaľ, musím povedať, že príčiny vzniku požiaru sa stále chronicky opakujú. Opatrnosti nikdy nie je dosť,“ zdôrazňuje.

Nový spotrebič potrebuje nový komín

V posledných rokoch sa ľudia najmä na vidieku opäť vrátili k vykurovaniu pevnými palivami. Do komínov, ktoré viac rokov oddychovali zapojili rôzne kachle, piecky, sporáky a krby. Tam sa môže skrývať nebezpečenstvo. „Staršie domy majú komíny murované buď z jednoduchých tehál, alebo tehál šamotových. Je to jednovrstvový komín, ktorý už dnešným normám nevyhovuje. Kým predtým mali palivové spotrebiče oveľa menší výkon aj účinnosť, dnes majú bežné kachle výkon päť kilowattov a viac, pričom spaliny odchádzajú do komína chladnejšie. To už starší komín vydržať nemusí,“ vysvetľuje Pavol Kukla. Komín je preto potrebné nechať vy-

Zanedbať údržbu komína je nebezpečné.

frézovať a vyvložkovať. Touto činnosťou sa dnes zaoberá viacero firiem. Ďalším riešením je postaviť komín nový, čo však nie je lacná záležitosť. Majiteľa vysokého domu to môže vyjsť na viac ako tisíc eur. Súčasné predpisy určujú, že nový komín má byť trojvrstvový. „Ľudia sa snažia čo najviac ušetriť. Stáva sa to hlavne pri krboch a krbových vložkách. Pri nevhodnom zapojení kominár nevydá príslušné osvedčenie a krb sa musí prerobiť. Investícia sa potom zdvojnásobí,“ dopĺňa revízny technik komínov Jozef Hlaváčik.

Deravé dymovody vyhodiť

Medzi podmienky bezpečného používania palivových spotrebičov patrí aj ich správne umiestnenie. Podlaha pod vykurovacími telesami má byť chránená nehorľavou podložkou. Môže to byť plech, sklo alebo dlaždice. Osobitný dôraz by mali majitelia kachlí a sporákov venovať dymovodom. „Rúry dymovodu by mali byť do seba zasunuté v smere ťahu spalín. V stene by mali byť upevnené tak, aby vplyvom teplotnej rozťažnosti nevypadli

zo steny. Vtedy hrozí nielen požiar, ale aj udusenie,“ upozorňuje hasič. Výmena deravých dymovodných rúr vyjde na pár eur, takže v tomto prípade skutočne nie je dôvod šetriť.

Do kotolne drevo nepatrí

Bežnou praxou v rodinných domoch je, že palivové drevo sa ukladá do blízkosti pece, aby sa dosušilo a bolo takpovediac „po ruke“. Podľa odborníka na protipožiarnu ochranu to nie je správne. „Väčšina palivových spotrebičov má v návode na použitie uvedené vzdialenosti, do ktorých je možné uložiť horľavé látky, ako je drevo a papier. Toho by sa mali ľudia držať. Pokiaľ to v návode uvedené nie je, z vlastných skúseností odporúčam odkladať do kotolne len toľko palivového dreva, koľko vystačí na jeden deň. V prípade požiaru sa tak zníži požiarne zaťaženie miestnosti,“ vysvetľuje Kukla. Ďalšou bežnou neresťou je sušenie oblečenia a mokrých topánok v blízkosti pecí a radiátorov. „Všetko sú to horľavé látky, ktoré tam nemajú čo hľadať,“ pokračuje hasič.

Požiar v komíne? Je to možné

Podľa vyhlášky by mal byť komín pod strechou omietnutý a nad strechou vyškárovaný nehorľavým materiálom. „Čistenie sa prevádza trikrát do roka,“ hovorí kominár Jozef Hlaváčik. „V letných mesiacoch sa vplyvom atmosférickej vlhkosti uvoľnia sadze v komíne a komín je vyčistený najkvalitnejšie. Ak si chce komín vyčistiť majiteľ sám, musí mať vyučenie v odbore kominár,“ upozorňuje odborník. Podľa vyhlášky je teda povinnosťou občanov dať si komín skontrolovať odborne, teda kominárom. „Doklad o revízií v prípade požiaru bude poisťovňa určite vyžadovať,“ pokračuje ďalej kominár. Okrem komínového prieduchu kominár kontroluje aj bezprostredné okolie komína. V jeho blízkosti určite nemôžu byť drevené nosné konštrukcie. Pri niektorých domoch sa stáva, že hrady sú do komína zamurované. Pri dlhodobom kúrení mokrým drevom, alebo pri zanedbanom čistení zas hrozí požiar komína. Z mokrého dreva sa v komíne vytvára decht podobný smole. Ten sa usádza na stenách komínového

prieduchu. „Pokiaľ sa decht alebo sadze vznietia, hovoríme o požiari komína. Vtedy môže dôjsť aj k úplnému zničeniu komína,“ opisuje kominár. Horiaci decht zväčšuje svoj objem, komínový prieduch sa môže upchať a následná detonácia komín často vážne poškodí. Pri vyletujúcich zvyškoch horenia zase ľahko zapáli aj strechu. Odborníci preto jednoznačne neodporúčajú kúrenie mokrým drevom. Aj keď kúria suchým, čistiť komín treba pravidelne.

Kontrolovať môže samospráva

Vykonávať protipožiarne kontroly ako aj kontroly komínov je v kompetencii samosprávy, teda obce alebo mesta. Je možné vytvoriť kontrolnú skupinu a preveriť dodržiavanie protipožiarnej ochrany priamo v domácnostiach občanov. „Táto možnosť sa využíva len okrajovo. No pokiaľ má občan doklad od kominára o čistení, žiadna kontrola ho neprekvapí,“ dodáva Hlaváčik. Obaja oslovení odborníci sa ale zhodli na jednom: ľudia sa snažia ušetriť, no za privysokú cenu. (mha)


číslo 22/2013

spektrum

9

Nedeľa módy pomôže deťom V nedeľu 10. novembra prezentovali lučenecké butiky a obchody zamerané na konfekciu najnovšiu módu. Hovorkyňa mesta Mária Bérešová informovala, že Nedeľa módy má charitatívny charakter. Peniaze, ktoré sa počas nej vyzbierali, budú venované na podporu talentovaných detí zo sociálne slabého prostredia. Podujatie zorganizovala primátorka mesta Alexandra Pivková v spolupráci s občianskym združením Klub Astra a tanečnou školou Dance Attack. Tanečníci z tejto školy vymenli tanečný parket za predvádzacie mólo v lučeneckej Redute o 17.00 h. "Týmto spôsobom sa snažíme

Po doskách tiekla Gazdova krv Scenár divadelnej hry napísal Ondrej Šulaj na motívy próz Krv, Jeseň a všeličo iné, ktorých autorom je Rudo Sloboda. Prvýkrát naštudovalo predstavenie divadlo Astorka Korzo ´90 a získalo s ním mnoho divadelných ocenení. „Je to výborný text, ktorý sa jednoducho oplatí inscenovať. Ondrejovi Šulajovi sa podarilo dať dokopy výborný scenár. Astorka ho hrala tri a pol hodiny. My sme scenár museli zredukovať na dve hodiny čistého času. Na ochotnícke predstavenie je to dosť, preto aj reakcie na hru sa rôznia,“ hovorí Árpád Szabó, režisér. Sám priznáva, že pre ochotníkov môže byť hra veľkým sústom, napriek tomu je s výsledkom spokojný.

Náročné témy

V Gazdovej krvi sa totiž stvárňujú témy ako alkoho-

lizmus, samovražda, rodinné konflikty, udavačstvo a aby toho nebolo málo, na povrch sa dostáva aj intimita medzi mužom a ženou, či duševná choroba. Všetky témy sa zlučujú v živote autora predlôh, spisovateľa Ruda Slobodu. Hra je sčasti jeho vlastnou autobiografiou. Sloboda sa niekoľkokrát liečil z alkoholizmu a viacnásobne sa pokúsil spáchať samovraždu, čo sa mu nakoniec aj podarilo. Všetkým týmto prechádza aj hlavná postava hry Gazda, ktorú dobre zvládol Paľo Pokorádi. „Hrať Gazdu je dosť obtiažne, pretože som skoro celý čas na scéne. Človek sa musí nad postavou dobre zamyslieť. Predsa len mám ženu schizofreničku, matku alkoholičku, dcéra má problémy so zaťom alkoholikom a ja sám som bol niekoľkokrát

TASR

Brožúrky na obranu

Aj amatérski herci vedia zo seba na javisku vydať maximum.

V rámci série divadelných predstavení Divadelná jeseň 2013 v Lučenci, odohral Divadelný súbor Timrava tragikomédiu pod názvom Gazdova krv. Úspešný titul má na svojom konte mnoho ocenení. Pod režijnou taktovkou Árpáda Szabóa podali ochotnícki herci skvelé výkony.

získať peniaze, ktoré podobne ako v minulosti použijeme na podporu detí zo sociálne slabších rodín. Vlani sa nám počas Nedele módy podarilo vyzbierať vyše 300 eur. Zbierka je zo vstupného," informovala Bérešová.

liečený. Musel som sa veľmi dobre zamyslieť ako postavu uchopiť,“ priznáva Pokorádi. Podobne to vníma aj jeho divadelná partnerka Lýdia Poláková. „Vcítiť sa do úlohy schizofreničky bolo veľmi náročné, ale pod dobrým vedením sa to myslím podarilo,“ rozpráva so spokojnosťou herečka. Vážne scény sa primerane striedajú s komickými. Jedným z vrcholov hry je výsluch Gazdu eštébákmi, alebo repliky Gazdovej matky Kláry. Tú si zahrala vynikajúca, služobne najstaršia členka súboru, Marta Krepčárová. Napriek závažnosti stvárnených tém a dĺžke predstavenia (hrá sa bez prestávky) sa Gazdovu krv oplatí vidieť. Na divadlo tohto druhu sa určite nechodí oddychovať s plným žalúdkom. Ďalšie predstavenie Gazdovej krvi si môžete pozrieť ešte 30. novembra v Lupoči na prehliadke ochotníckych divadelných súborov. Text a foto: (mha)

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo sedembodový program na ochranu spotrebiteľa. V tejto súvislosti distribuuje brožúrky s radami, ako sa brániť voči nekalým praktikám agresívnych podomových predajcov, tzv. šmejdov, ako aj nebankových subjektov a následným exekúciám. Brožúrky distribuuje prostredníctvom Jednoty dôchodcov. „Cieľom je chrániť najslabšiu skupinu obyvateľstva-dôchodcov, ale aj tých, ktorí majú nízke právne vedomie a nevedia sa brániť,“ uviedla dnes štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská. V tejto súvislosti konštatovala, že na Slovensku je vyše 27.500 exekučných konaní voči dôchodcom. Proti tzv. šmejdom je namierená pripravená poslanecká novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Právna norma má byť nástrojom boja proti ľuďom, ktorí často nekalými praktikami alebo agresívnym spôsobom ponúkajú spotrebiteľom na predaj tovar, pričom ich obeťami sa stávajú práve dôchodcovia. Novela posilňuje kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Po novom by mal ten, kto chce organizovať predajnú akciu, oznámiť inšpekcii, kde sa akcia koná a kto na nej predáva tovar. Okrem toho musí predložiť návrhy zmlúv, ktoré sa budú uzatvárať a tiež ceny,

za aké bude výrobky predávať. SOI bude môcť akciu prekontrolovať a pri nedodržaní podmienok ju zakázať. Základnou radou pre  ľudí postihnutých nevýhodnou zmluvou je podľa štátnej tajomníčky nerezignovať na obranu. „Ľudia sa boja obrátiť na  súd, zažalovať niekoho s tým, že ich podanie nebude kvalifikované. Chyby podania sa odstránia, to nie je problém,“ uviedla Jankovská. Podľa nej sa dá obrátiť na rôzne občianske združenia na ochranu spotrebiteľov, ako aj na ministerstvo spravodlivosti. Ľudia tak môžu získať rady ako odstúpiť od nevýhodnej zmluvy či podať námietku voči exekúcii. Ďalšími legislatívnymi krokmi na ochranu spotrebiteľov sú podľa Jankovskej zmena zákona o rozhodcovskom konaní, novela občianskeho zákonníka či novela exekučného zákona. Dôležitá je tiež prevencia a informovanosť ľudí o možnostiach sa brániť. TASR


a 2 a

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

10 â‚Ź

zia na ĹĄĂ­rku

Prenikol

StarĹĄĂ­ (skr.)

AkosĹĽ, po Ä?esky

2 AtletickĂ˝ klub

Lek. pos. komisia ÄŒĂ­slovka

Interhotel

Poklopkaj

  

  

Smerom zvnĂştra

  Citosl. poskoÄ?enia

Len

KujnĂ˝ nerast

PredloĹžka

ÄŒasĹĽ kozej Ăšmrtie NepokrĂ˝-

valo rosou    VojenskĂ˝ odvod (zastar.)

VlastnĂ­

  

  

Letzten Endes

PozĂ˝va (bĂĄsn.) EÄŒV Zvolena

     

ZÄžahka udrela

RuskĂŠ sĂ­dlo

ObyvateÄž

FarebnosĹĽ logotypu Oravy

  

    BielizeĹˆ

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB Bodavý – 195/0/0 hmyz



20mm

EÄŒV Ĺ˝iliny Zhotov

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je VLASOVĂ KĂšRA POMĂ HA StrednĂ˝ moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov reprostupeĹˆ kambria dukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ DopoÄ?uli sme sa o firme KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ vraj ako jedinĂĄ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupecPolovica v naĹĄej republike predĂĄva vĂ˝robky, ktorĂŠ skutoÄ?ne odstrĂĄnia tvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala problĂŠmy s vypadĂĄvanĂ­m vlasov a obnovia ich rast. KoÄžko to stojĂ­ a kde firmu nĂĄjdeme?byĹĽ menĹĄia ako 5 bodov. KrĂ­dlo (odb.)

Laco a Jana z Bratislavy

objednaĹĽ i s presnĂ˝m nĂĄvodom na dobierku. Pri väÄ?ĹĄĂ­ch ĹĽaĹžkostiach s vlasmi sa odporĂşÄ?a pouĹžiĹĽ aspoĹˆ dva tieto prĂ­pravky za sebou.

Patriaci ApaÄ?ovi

PrĂ­bytok baÄ?u

Mezzopiano NevadskĂŠ sĂ­dlo

OrientĂĄlny Ă no, rozprĂĄvkopo rusky vĂ˝ hrdina

KrĂĄÄ?ajĂş

OchrannĂĄ zĂłna logotypu Zavesil je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho OĹĄatenie nesmieMPZ zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ dĂĄnskych lietadiel prvok alebo text, ktorĂ˝Drevina nie je definoVrch, po vanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou Ăšnik je zabezÄ?esky Ăšrokuj DomĂĄcke peÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu. meno

NeplúŞia

Hromad. diaÄž-kovĂŠ ovlĂĄdanie

AnglickĂŠ muĹžskĂŠ meno

Konzervu-

DoplnkovĂ˝ text k logot sa umiestĹˆuje pod logotyp sadzanĂ˝ fontom VeÄžkĂĄ loÄ? Ad Pro. U (zastar.) ky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj um tu. Medzi pĂ­smom v logo ĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ b rozdiel, text by nemal ko kosĹĽou samotnĂŠmu logo pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ in ArgĂłn IrĂ­dium

ZafarbĂ­ na bielo

MajĂşca vodivĂŠ schopnosti

BezohÄžadnĂ˝ niÄ?iteÄž

OrgĂĄny zraku vodnĂ˝ch ĹživoÄ?Ă­chov

CMYK – 0/0/0 Pantone – Co RGB – 137/1

RĂ­mskych 549

Ĺ plhĂĄ sa smerom hore

3

NLC 517/13

Adresa: KVATROFIN s.r.o. Ĺ karniclovskĂĄ 1 909 01 Skalica tel.: 034/664 74 35 www.vlasovakura.sk

 

   

MeÄ?, po latinsky

HrubĂ˝ povraz

LCÂ 22/2013

Futbal, po Ä?esky

LeteckĂŠ opravovne

Výherca z Noviniek 20/2013:

MĂĄte pravdu, o firme KVATROFIN s.r.o. sa v poslednom Ä?ase veÄža hovorĂ­ v spojenĂ­ s problematikou vypadĂĄvania vlasov, a to v kladnom slova zmysle. Jeden prĂ­pravok SALON TEXTURES stojĂ­ 23 â‚Ź. Tento podÄža ohlasu veÄžmi ĂşÄ?innĂ˝ a odskúťanĂ˝ vĂ˝robok, ktorĂ˝ vraj obnovĂ­ rast vlasov i na miestach, kde sme sa uĹž zmierili s pleĹĄinou, si mĂ´Ĺžete buÄ? kĂşpiĹĽ alebo

ÚŞitok

nĂ˝ kopytnĂ­k

Otov prejav

krĂ­Ĺžovka

Pulz

Logotyp s textom Pruhova-

  

Viera Ĺ voĹˆavskĂĄ, LuÄ?enec

kupĂłn

PochĂĄdza -jĂşca z ĹĽavy

1

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

artinus

Hnev

Domovina

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 28. 11. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava-StarĂŠ Mesto zia na výťku

25mm

Zlato

NekrĂĄÄ?aj

v hodnote

eÄžkosĹĽ logotypu

StanovenĂĄ doba

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

novinky

súżaŞ/kríŞovka

NĂĄpoveÄ?: AES, NED.

10


číslo 22/2013

ŠPORT

Dohnálek odtrénoval svoj tisíci zápas

11

Ako kouč začínal 1. júna 1975. Uplynulo 38 rokov a Štefan Dohnálek stále vedie svojich zverencov. Teraz má znova na starosti A-mužstvo dospelých LAFC, ktoré účinkuje v majstrovstvách regiónu Stred. V sobotu 29. októbra odkoučoval Dohnálek svoj tisíci majstrovský zápas. Jeho tím nastúpil proti lídrovi z Makova. Až do samého záveru duelu to vyzeralo tak, že toto magické číslo oslávi dlhoročný kormidelník víťazstvom. Napokon sa tak ale nestalo. LAFC si dvojgólový náskok neudržal, a tak sa musel uspokojiť iba s jedným bodom. Dohnálek neskrýval sklamanie. No potvrdil, že futbalový chlebíček je už raz taký. „Z víťazstiev sa radujeme, no musíme vedieť prijať aj prehru. Je to škoda, lebo sme mali na to, aby sme si zaknihovali plný bodový zisk,“ okomentoval tréner zápas, za kto-

rým sa ukrýva magické číslo tisíc. Štefan Dohnálek začal s futbalom ako žiak na trávniku v Modrom Kameni. Počas svojej aktívnej hráčskej kariéry hral za bývalý bratislavský klub Vinohrady, banskobystrickú Duklu a Zvolen. Zranil sa, a to stoplo jeho boje na trávniku.

Začiatky trénovania

Od roku 1975 začal s koučovaním. Jeho prvým klubom bola mládež veľkokrtíšskeho Baníka. V roku 1978 mal pod palcom tamojšie áčko a zaznamenal najväčšie úspechy vo svojej trénerskej kariére.

Jeho zverenci trikrát po sebe postúpili až do II. ligy. Vtedy Veľkokrtíšania účinkovali vo vyššej súťaži, ako Lučenec či Rimavská Sobota. Dohnálek svoje trénerské skúsenosti využil aj v Želovciach, Neninciach, Dolnej Strehovej či Fiľakove. Potom sa ocitol znova pri deťoch, keď viedol ligovú Radvaň. Jeho účinkovanie v tomto klube vyvrcholilo poverením Slovenského futbalového zväzu, aby viedol výber našej krajiny na mládežníckom turnaji krajín Vyšehradskej štvorky. Jeho mužstvo zvíťazilo, keď vo finále zdolali súpera z Čiech 3:2.

Príchod do Lučenca

Na začiatku roka 2012 dostal ponuku z LAFC Lučenec. Asistoval Miroslavovi Kovaničovi a neskôr Lacovi Molnárovi. Od septembra 2012 sa stal hlavným trénerom A-mužstva. Na sklonku marca tohto roka rady LAFC opustil a jeho miesto zaujal Ladislav Bernáth. V júli oslovilo nové vedenie LAFC Dohnáleka, a tak sa opäť vrátil do Lučenca. Odkoučoval tu doteraz 50 zápasov. Krátku prestávku predtým využil na zaujímavú futbalovú stáž v Taliansku. Lučenský tréner je známy ako precízny štatista. Každú tréningovú jednot-

Štefan Dohnálek. Foto: (cor)

ku, zápas, zaujímavé postrehy a štatistiky zvečnil v mnohých brožúrach a knihách. Ak by sa ho ktokoľvek spýtal na zápas, ktorý trénoval aj pred 10 rokmi, dostal by detailnú odpoveď. (cor)

Jesenné vystúpenie hodnotí manažér Janák kladne Lučenské A-mužstvo dospelých zaznamenalo v pätnástich majstrovských dueloch v jesennej časti súťaže päť výhier, päťkrát remizovalo a päťkrát okúsilo trpkosť prehry. Futbalovú jeseň LAFC-u zhodnotil manažér klubu Ivan Janák.

]LAFC zimuje na 8. priečke. Ako hodnotíte prvú polovicu aktuálneho ročníka?

Myslím si, že hodnotiť ju môžem jednoznačne kladne. Keď vypadnete z vyššej súťaže, tak to určite zanechá stopy. Psychika hráčov a atmosféra v klube bola nedefinovateľná. Hráčsky káder tvorili šiesti hráči. Boli sme bez trénera. V priebehu pár dní sme oslovili kluby a tiež hráčov, ktorí vôbec prejavili záujem hrať v LAFC. V úvode sezóny sme odohrali aj smolné zápasy, v ktorých sme neboli horší od súperov. No a keď zoberiem do úvahy fakt, že v poslednom

dueli sme remizovali s jasným lídrom súťaže, tak je zrejmé, že v jesennej časti sme sa postupne zlepšovali. Hráči dokázali, že tvoria dobrý kolektív a ich kvalitatívny rast je perspektívny.

]LAFC má za sebou dve nevydarené sezóny, keď najprv zostúpil z II. do III. ligy Východ a nakoniec skončil v regionálnej súťaži. V tom čase ste neboli funkcionárom klubu, no v minulosti ste tu pôsobili ako prezident, nepociťujete sklamanie, že Lučenec prišiel o II. ligu?

Každý, komu futbal prirástol k srdcu a navštevuje zápasy LAFC, musí mať pocit sklamania. No myslím si, že ak sa nám podarí zlepšiť podmienky v našom klube, tak postupne budeme môcť pomýšľať na návrat do vyšších súťaží. Treba však byť trpezliví a spraviť veľmi veľa malých, no významných krokov smerom dopredu.

]LAFC bol známy aj vysokou migráciou hráčov. Teraz ste vsadili na vlastných odchovancov a hráčov z blízkeho okolia. Snažíte sa zapracúvať vlastných odchovancov do A-mužstva. Osvedčilo sa to?

Jednoznačne áno. Musíme vytvoriť oveľa lepšie podmienky pre mládež, aby sme

mohli pomýšľať o dopĺňaní družstva vlastnými hráčmi. Tiež musíme zlepšiť komunikáciu s rodičmi a so školami.

]Množstvo športových klubov na Slovensku trápi nezáujem sponzorov a nelichotivá ekonomická situácia. Aká je aktuálna situácia klubu v tomto smere?

FK LAFC ťažia staré dlhy. Niektoré sme museli riešiť doslova za pochodu, aby nebola ohrozená športová činnosť klubu. Aktuálne sme na tom tak, že za uplynulú jesennú časť sme si plnili záväzky voči hráčom, Stredoslovenskému futbalovému zväzu, realizačnému tímu, usporiadateľom i dodávateľom vždy v stanovenom, respektíve dohodnutom termíne.

]Čo vás ako manažéra LAFC v jesennej časti sezóny najviac potešilo a najviac sklamalo?

Potešilo ma, že výkonnosť a kvalita družstva dospelých mala stúpajúcu úroveň. Mládežnícke kádre sa stabilizovali a naši tréneri v skromných podmienkach dokázali pripraviť svojich zverencov tak, aby dôstojne reprezentovali LAFC i mesto Lučenec. Teší ma, že naši diváci na nás nezanevreli. Sklamaný nie som. Sú však veci, ktoré si z hľadiska ďalšieho fungovania klubu musíme ujasniť. Musíme mať jasné ciele a musíme si povedať, kto a za čo bude zodpovedný, aby sme tie ciele dosiahli. (cor)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Lučenec, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 31 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4741/13   Obchodný manažér: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu   E-mail: novinky.lc@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

šport

Mladí džudisti zbierajú samé medaily Hoci sa mladí športovci z džudo klubu Katsudo venujú tréningu len niečo vyše dvoch rokov, za posledný rok z dvanástich turnajov priniesli takmer dvesto medailových umiestnení. Kvalitná príprava a chuť bojovať sa odzrkadlila aj na poslednom turnaji v Rimavskej Sobote. V sobotu 26. októbra tam prebehol regionálny Pohár olympijských nádejí. „Na turnaji sa nám mimoriadne darilo, dokopy sme domov priniesli dvadsaťšesť medailí,“ hovorí o výsledkoch turnaja tréner Róbert Rác. Tridsaťjeden mladých džudistov z Katsuda sa v konkurencii ostatných borcov jednoznačne nestratilo. Športovci z Lučenca štartovali na turnaji v troch kategóri-

ách: mini, mladší žiaci a starší žiaci.

Úspechy z Pezinka

V kategórii mini je veľkým talentom klubu Samuel Deme, ktorý sa blysol tiež na medzinárodnom turnaji Veľká cena Pezinka a vybojoval striebornú medailu. Michal Varšo medzi mladšími žiakmi na tom istom turnaji dosiahol na bronzovú priečku. Beata Pustayová v Pezinku súťažila medzi mladšími aj staršími žiačkami a vybojovala tretie miesto. „Hoci sú naše deti v športovej

príprave len dva roky, už sme získali aj medailové umiestnenia na majstrovstvách Slovenska, tri medaily z krajských súťaží a jedenásť medailí z medzinárodných turnajov,“ netají radosť tréner.

Medaily z medzinárodného turnaja

Koncom októbra v Považskej Bystrici na  Medzinárodnej veľkej cene mesta zasa získal prvé miesto Bruno Majoroš v kategórii do 46 kilogramov medzi mladšími žiakmi. Alex Šuľan získal druhé miesto v kategórii do 24 kilogramov a Andrej Meša sa umiestnil ako tretí medzi borcami s hmotnosťou do 27 kilogramov. V naj-

bližšom období čaká borcov z Katsuda turnaj na domácej pôde. „Už po druhýkrát v tomto roku sa nám podarilo zorganizovať Pohár olympijských nádejí v Lučenci, čo je pre nás výnimočné. Vďaka výhode domáceho prostredia by sme opäť chceli siahnuť na najvyššie miesta,“ plánuje tréner Rác. Ďalší významný turnaj na ktorom sa judisti určite zúčastnia bude Veľká cena Martina, ktorý sa uskutoční 16. novembra.

„Dobré výsledky očakávam v Martine od Samka Demeho v kategórii mini, od Alexa Šuľana a tiež Andreja Meša. Perspektívnym judistom sa ukazuje byť aj Tomáš Dovičič. Veľmi dobrými výkonmi zatiaľ prekvapuje Dalibor Strmeň. Zatiaľ vyhráva deväťdesiat percent zápasov,“ dodáva na záver Rác. (mha), foto: archív klubu

Stolní tenisti z Novohradu zatiaľ bez výhry V novej extraligovej sezóne hráči STK Lučenec – Kalinovo veľa úspechu zatiaľ nezakúsili. Vo všetkých doterajších stretnutiach nedokázali prelomiť odpor súpera.

Ingemar Péter si zlepšuje formu. Foto: M. Holý

Ešte koncom septembra sa extraligisti stretli s hráčmi Geológa Rožňava. V  ťažkom zápase podľahli Lučenčania s výsledkom 4:6. V druhom kole odohrali stolnotenisti z Lučenca zápas s bratislavským Mostexom Rača. Výhru si pripísali na konto súperi s výsledkom 6:2. Ďalší zápas druhého kola sa odohral na pôde bratislavského Feromaxu. Výsledok 6:3 hovorí opäť v neprospech STK Lučenec – Kalinovo. Čierne ťaženie pokračovalo aj duelom so Stavoimpexom Holíč, ktorý zdolal našich hráčov vysoko 6:1. Zatiaľ posledný zápas s STK Pezinok opäť nedokázali stolní tenisti z Novohradu otočiť vo svoj prospech (6:2). „Doterajší súperi boli veľmi kvalitní a bolo veľmi ťažké ich zdolať. Aj keď sa nám momentálne nedarí, neberiem to ako tragédiu. Všetky odohrané zápasy sú pre hráčov cennou skúsenosťou,“ skomentoval doterajší priebeh extraligy tré-

ner STK Lučenec – Kalinovo Jaroslav Adámek. Ako ďalej uviedol, veľmi kladne hodnotí doterajšie výkony Ingemara Pétera, ktorý sa po technickej aj kondičnej stránke veľmi zlepšil. „Medzery v tréningovom programe má, žiaľ, Tomáš Bezúr. Nastúpil do zamestnania a na šport má menej času,“ pokračuje ďalej tréner. Stolní tenisti tak majú niekedy problém zostaviť zápasovú trojku. Štart Michala Adámeka bol ešte na začiatku sezóny otázny. Nakoniec do tímu nastúpil. „Zápasy, ktoré by sme mohli vyhrať, ešte len prídu. Pätnásteho novembra nás čaká zápas s Galantou a o deň neskôr s Vydranmi. To sú súperi, ktorí by sa dali poraziť,“ plánuje Adámek. Nasledujúce súboje budú už hrať stolní tenisti na domácej palubovke. Podľa slov hlavného trénera by sa v extralige chceli udržať. Text: (mha)

Lučenskí bočisti. Foto Ilustračné/M. Holý

Bočisti idú na majstrovstvá sveta Bočisti z Lučenca sa začínajú pripravovať na svetový šampionát v športe Lyonnaise/volo. Vďaka dobrým pozíciám z majstrovstiev Slovenska a Maďarska teraz mieria do Argentíny. Dobré výsledky slovenských bočistov na  šampionátoch v Maďarsku a Slovensku zaručili slovenskej výprave postup na majstrovstvá sveta. Tohtoročný svetový šampionát sa uskutoční v argentínskom meste Bahia Blanca v dňoch 8. až 17. novembra. Do zápolenia

o svetové tituly sa do Južnej Ameriky vydá výprava v zložení Richard Sacher, Vojtech Sopko, Ján Török a Marcel Sarvaš. Športovci budú čeliť konkurencii bočistov z tridsiatich piatich krajín sveta. (mha)

Nlc 22 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you