Page 1

14 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

str. 10 – 11

Daňové povinnosti

pre rok 2014 Ročník: II. číslo 1/2014 Dátum vydania: 16. 1. 2014

Lučenec

Parku chýbajú investori

Vianočný beh mal úspech

Vyliečte sa bez chémie

Historický úspech kickboxu

str. 3 Mesto sa snaží prilákať investorov do priemyselného parku Juh. Ak ho nenaplní, musí vrátiť trojmiliónovú dotáciu.

str. 5 Na 46. ročníku Vianočného behu sa zúčastnilo 380 súťažiacich všetkých vekových kategórií. Deti potešil Beh s Dedom Mrázom.

str. 13 Ak začnete kýchať, kašľať, alebo vás škriabe v hrdle, nemusíte hneď utekať do lekárne. Vírusy či baktérie možno poraziť aj bez chémie – pomôžu babské recepty.

str. 16 Lučenčanom sa na MS v kickboxe v tureckej Antalyi darilo. Dávid Zold si odniesol krásnu bronzovú medailu.

Rok 2014 NOVINKY, ktoré vám po celý rok prinášame, sú tu aj v novom roku 2014. Obec, mesto, okres - miesta, kde žijete, pracujete, zabávate sa. Zo všadiaľ vám ponúkame tie najaktuálnejšie informácie, dôležité spravodajstvo, kaleidoskop zaujímavostí, navštevujeme kultúrne a športové podujatia.

Ilustračné foto: TASR/Dušan Hein

TRAJA KRÁLI NEMUSELI BYŤ TRAJA V Biblii sa o troch kráľoch píše len veľmi málo. Ich počet sa neuvádza a odhaduje sa len od počtu darov, ktoré priniesli malému Ježišovi. Nič to ale nemení na skutočnosti, že západní kresťania slávia 6. januára sviatok Zjavenia Pána a východní kresťania Vianoce. K tomuto dňu sa viaže aj niekoľko zvykov a tradícií.

Strohé informácie

V posvätnej knihe kresťanov, Biblii, sa o návšteve mudrcov v Palestíne dozvedáme len veľmi málo. V Markovom evanjeliu sa píše, že do Jeruzalema prišli mudrci z východu, ktorých viedla hviezda. Prišli sa opýtať priamo do kráľovského paláca, kde majú hľadať novonarodeného židovského kráľa. Vtedajší panovník Galilei Herodes Veľký však o narode-

ní nového kráľa nič nevedel. Mudrci sa teda vydali hľadať malého Ježiša a mali oznámiť Herodesovi, kde sa nachádza. Herodes sa pochopiteľne bál o svoju ťažko vydobytú moc. Prikázal preto v Betleheme a okolí, kde sa mal podľa proroctiev Ježiš narodiť, zabiť všetky deti do dvoch rokov. Pokračovanie na strane 2

Regionálni redaktori, editori, spolupracovníci z celého Slovenska sa každé dva týždne tešia na stretnutie s vami. Na stránkach noviniek, pri mailovej komunikácii, pri žrebovaní výhercov súťaží, pri osobnom kontakte. S vďakou, že si nás prečítate, s ambíciou pomáhať dobrou radou, s predsavzatím priniesť vám novinky zadarmo až domov. Veríme, že rok 2014 bude pre vás plný pozitívnych noviniek. Radi k tomu aspoň malou mierou prispejeme. Preto nezabudnite - vaše novinky sú odteraz NAŠE NOVINKY! redakcia


naše novinky

SPEKTRUM

POČET CHORÝCH NA ARO A CHRÍPKU ZATIAĽ KLESÁ

KRÁTKE SPRÁVY

2

Podľa epidemiológov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, je za uplynulý kalendárny týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) približne na rovnakej úrovni, výskyt chrípky (CHPO) je nižší o 14 percent. Informovala o tom hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je o 11 percent menej chorých na rôzne respiračné ochorenia, výskyt chrípky je však vyšší až o 64 percent. Epidemiológovia nezaznamenali v tomto regióne zatiaľ ani jeden prípad ochorenia na novú chrípku AH1N1. Ochorenia na ARO v uplynulom týždni najviac postihovali v absolútnych číslach vekovú skupinu detí od novorodencov do piatich rokov (729), adolescentov (519) a seniorov (346). Najnižší počet chorých je na rozdiel od uplynulých týždňov medzi obyvateľmi v produktívnom veku, teda od 20 do 59 rokov a žiakmi základných škôl. Najmenej chorých na ARO v Banskobystrickom kraji je tentoraz medzi najmenšími deťmi. Choroby respiračného systému takmer zhodne postihli okresy Lučenec, Žarnovica, Revúca a Žiar nad Hronom (približne po 280 chorých). Chorobnosť na chrípku je najvyššia v okrese Lučenec, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom. Epidemiológovia v súvislosti so vstupom do nového roka radia, že z hľadiska ochrany pred infekciami šíriacimi sa vzdušnou cestou, má veľký význam častá a účinná výmena vzduchu vetraním, a to rovnako doma i v škole. Vetranie slúži na reguláciu teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti, ale aj na znižovanie koncentrácie nežiaducich mikroorganizmov a alergénov, a tým obmedzuje možnosť prenosu nákazy. Významný vplyv v ochrane dýchacích ciest proti oxidantom a radikálom v znečistenom ovzduší má v týchto dňoch zvýšený príjem rýb, ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov. Vo všeobecnosti sa pravidelný výživový režim a rovnomerné rozloženie jedál počas dňa považuje za optimálny stav pre správnu fyziologickú rovnováhu, ako aj psychickú výkonnosť.

VODOHOSPODÁRI ZAČALI ČISTIŤ IPEĽ, CHCÚ PREDÍSŤ POVODNIAM Priaznivé počasie využívajú vodohospodári zo Správy horného Ipľa Slovenského vodohospodárskeho podniku na prečistenie koryta rieky Ipeľ. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) so sídlom v Lučenci Ľuboš Krno, oblasť Poiplia v južnej časti stredného Slovenska sa v období jarného topenia snehov a intenzívnejších zrážok takmer pravidelne stáva zaplavovaným územím. Vodohospodári sa v období vegetačného pokoja snažia sprietočniť koryto rieky Ipeľ, ktoré každoročne zanáša nielen bahno a piesok, ale aj množstvo spadnutých a polámaných konárov z brehových porastov. Podľa Krna prebieha prerezávka brehových porastov, najmä vŕb, agátov, jelší a topoľov, ale aj množstva náletového, rýchlo rastúceho krovia na vyše päťkilometrovom úseku medzi obcami Veľká Čalomija a Koláre.

TRAJA KRÁLI NEMUSELI BYŤ TRAJA Dokončenie zo strany 1 Toľko v krátkosti hovorí Biblia o príchode mudrcov z východu.

Je to vec tradície

Počet kráľov sa odvodzuje od počtu darov, ktoré niesli. Išlo o zlato, kadidlo a myrhu. Dary majú symbolický význam-zlato znamená bohatstvo, kadidlo modlitbu a myrha (voňavá liečivá masť) utrpenie. Slávenie sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi) sa v rímskokatolíckej cirkvi ustálilo pomerne neskoro. „Ich počet a mená Biblia neuvádza, až v 14. storočí boli určení ako Gašpar, Melichar a Baltazár. V tradičnej kultúre sú trojkráľové motívy zobrazované v betlehemoch, vianočných hrách a obchôdzkach,“ hovorí etnologička Michaela Škodová. Práve v betleheme sú traja králi zobrazovaní ako muži rôznej pleti: čiernej, žltej a bielej. Podľa cirkevného výkladu ide o prejav univerzálnosti cirkvi ako spoločenstva pre všetkých.

Trojkráľové zvyky

Podľa slov etnologičky a kurátorky Novohradského múzea a galérie Michaely Škodovej sa k tomuto dňu viaže hneď niekoľko zvykov a tradícií. Jednou z najvýraznejších je požehnávanie domov. „V mnohých rímskokatolíckych lokalitách sa dodnes zachováva kňazská koleda, ktorú evanjelická cirkev zakazovala už v 16. storočí. Kňaz obchádza domy a žehná príbytky, kropí ich svätenou vodou, okiadza kadidlom, dvere označí iniciálami mien krá-

Počet kráľov sa odhaduje len na základe počtu darov, ktoré priniesli malému Ježišovi. Ilustračné foto: TASR/Michal Svítok

ľov G+M+B a príslušným letopočtom. Pôvodne sa uvádzali iniciály C+M+B. Skratka pochádza z latinského Christus mansionem benedicat. Čo znamená Kristus požehnávaj tento dom,“ vysvetľuje Škodová. S príchodom koledníkov sa spájali aj magické úkony. „Napríklad v Antole sa po odchode koledníkov zabalila dievka do obrusu, aby sa rýchlo vydala. V Heľpe ženy vzali niť a za svojím chrbtom viazali uzlíky. Potom tú niť položili pod

prah. Keď po koledovaní odišiel farár z domu, počítali, koľko majú uzlíkov. Toľko mali mať v ten rok húsat. Tesne pred príchodom koledníkov gazdiné rozsypali pod prah dverí zrno. Po odchode koledníkov zrno rýchlo pozmetali a hodili ho sliepkam, aby dobre niesli. Dievky po odchode koledníkov schytili obrus a trikrát s ním obišli stôl, aby sa chytro vydali,“ vymenúva zvyky etnologička. V tento deň sa varili šúľance, aby v nastávajúcom roku boli aj klasy na obilí také veľké ako šúľance. V Heľpe posýpali dvor ovsom, aby im nevošli zbojníci do dvora. V Kokave nad Rimavicou sa vozili na saniach – čím dlhšiu stopu urobili, tým dlhšie malo byť toho roku konope. Sviatkom Troch kráľov sa končí vianočné obdobie a začína sa obdobie zábav, Fašiangy. Potrvajú až do Popolcovej stredy, ktorá tohto roku pripadne na 5. marca.

TASR Gašpar, Melichar a Baltazár v modernej podobe.

Text a foto: (mha)


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PRIEMYSELNÉMU PARKU JUH CHÝBAJÚ INVESTORI Hnedý priemyselný park v Lučenci stále nemá dostatok investorov. Mestu sa ich už tri roky nedarí prilákať, no nevzdáva sa a skúša to rôznymi spôsobmi. Predstavitelia mesta teraz podpísali zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, aby mohli ponúknuť firmám v parku väčší pozemok. Ostáva im necelý rok, aby park naplnili, ak sa tak nestane, budú musieť vrátiť dotáciu vo výške troch miliónov eur. Od roku 2009 sa v Priemyselnom parku Juh etablovali iba dvaja investori - spracovateľ plastových odpadov a výrobca nábytku. Firmy zamestnali 46 ľudí, park je tak naplnený iba na 22 percent. Samospráva sa preto snaží prilákať nových investorov rôznymi spôsobmi. Na poslednom minuloročnom zasadnutí mestského zastupi-

Hnedý priemyselný park v Lučenci je obsadený iba na 22 percent.

teľstva odsúhlasili poslanci uznesenie o podpísaní zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na získanie pozemkov. Keď-

Ak nenájdu investorov, musia vrátiť dotáciu.

že v priemyselnom parku je voľná plocha 1,9 hektára, podľa hovorkyne Lučenca Márie Bérešovej je snahou mesta zabezpečiť v prípade požiadavky o väčší priestor pre potenciálnych investorov aj susedné pozemky s veľkosťou 30 hektárov. Samospráva však nebude na pozemky míňať financie z vlastného rozpočtu, ale na kúpu ich poskytne investor. Ak sa napriek tomu do konca roka 2014 nezamestná v parku 252 ľudí, mesto bude musieť trojmiliónovú dotáciu vrátiť. To by výrazne zasiahlo do chodu a výdavkov mesta a bolo by to najmä na úkor

služieb občanom, teda menej prostriedkov na rekonštrukciu ciest, kosenie, kultúru a šport. „V Lučenci investorov odrádza hlavne fakt, že je možný len prenájom, a nie kúpa pozemkov. Okrem toho zvyšná plocha je len 1,9 ha a navyše je slížovitého tvaru. V neposlednom rade je to stav cestných komunikácií smerom na Lučenec. Problémom je stále chýbajúce diaľničné napojenie Zvolen – Lučenec, prípadne Hatván – Lučenec, nakoľko mnohí investori prichádzajú na juh stredného Slovenska cez letisko v Budapešti. Takisto cez územie Maďarska

riešia aj kamiónovú dopravu ďalej do Európy,“ povedal hovorca SARIO Richard Dírer. Ako uviedol Darius Bosjak z komunikačného oddelenia Ministerstva hospodárstva SR, ministerstvo v spolupráci s mestom Lučenec a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyvíja maximálne úsilie, ktoré by malo viesť k úspešnému etablovaniu investorov v areáli hnedého priemyselného parku, ktorý bol vybudovaný s podporou finančných prostriedkov EÚ.

ce sa predajných akcií a zájazdov, spojených s prezentáciami výrobkov. Je tiež zameraný na prevenciu pred podvodmi, spojenými s týmto spôsobom predaja. Vzdelávanie v oblasti IT technológií bude zasa zamerané na používanie internetovej komunikácie a prácu s digitálnymi médiami. K dispozícií bude tiež výučba angličtiny a nemčiny od základov.

Všetky vzdelávacie kurzy budú prebiehať od začiatku roku 2014 v rozsahu štyridsať až päťdesiat hodín pod vedením odborného lektora. O kurzy zatiaľ prejavilo záujem tridsaťšesť seniorov. Projekt však ponúka priestor pre výučbu až stodeväťdesiatim osobám.

(cor), foto: autor

VZDELANEJŠÍ SENIORI Od začiatku tohto roka sa v Lučenci realizujú vzdelávacie kurzy pre seniorov. Sú určené ľuďom nad päťdesiat rokov, ktorí majú chuť načerpať nové vedomosti z oblasti práva, sveta IT technológií, jazykov či pohybovej kultúry. Od septembra minulého roka sa v Lučenci rozbieha projekt, podporený Európskym sociálnym fondom Vzdelávaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu. Financie z dotácií sa majú využiť na zlep-

šenie informovanosti seniorov, napríklad v oblasti práva alebo počítačov. Cieľovou skupinou vzdelávania sú ľudia nad päťdesiat rokov, u ktorých je predpoklad, že novonadobudnuté vedomosti využijú v bež-

nom živote. Vzdelávacie kurzy im majú pomôcť riešiť problémy, ktoré sú pre mladších často zanedbateľné. Záujemcovia si môžu vybrať zo štyroch kurzov-právne minimum seniora, pohybová kultúra v seniorskom veku, sprievodca počítačom pre seniorov a jazykové vzdelávanie. Prvý zo spomínaných kurzov ponúka rady a usmernenia, týkajú-

(mha)


naše novinky

SPEKTRUM

DÁVATE SI NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA?

ANKETA

4

Pri rozlúčke so starým rokom sa snažíme zabudnúť aj na to zlé, čo nám uplynulý čas priniesol. Prvé dni nového roka sú zas ako stvorené na nové začiatky. Preto si mnoho ľudí dáva novoročné predsavzatia. No priznajme si, komu sa jeho sľub skutočne podarí dodržať? Dávate si predsavzatia a darí sa vám ich dodržať?

Kristína, 21 rokov Nie. Vôbec si nič také nedávam. Aj tak to nakoniec nedopadne dobre, pretože to nedodržím.

Takto sa predviedli víťazi PaSA má talent - Floor Rockerz.

SÚŤAŽ TALENTOV

Janka, 34 rokov Áno, vždy začiatkom roku si dávam predsavzatie. To, či ho dodržím, možno závisí aj od podpory okolia. No snažiť sa musím predovšetkým sama.

Janči, 33 rokov Jasné, že si nedávam. Určite by som ho nedodržal. Ak by som si ho aj dal, rátal by som s tým, že ho poruším.

Evka, 57 rokov Tohto roku som si žiadne nedala. Po minulé roky som to skúšala, no nedarilo sa mi to. Teraz som to radšej nechala tak.

Veronika, 37 rokov Novoročné predsavzatie si nedávam. Myslím si, že by som ho nesplnila. Po celý rok sa snažím byť o niečo lepšia, nielen zo začiatku roka.

Ukázali, že majú veľký talent. Súťaž nadaných ľudí už nevysielajú iba v televízii, ale v Lučenci ju zorganizovali študenti. Pedagogická a sociálna akadémia hľadala talenty už po tretíkrát. Stredoškoláci v Lučenci zorganizovali súťaž PaSA má talent ozaj vo veľkom štýle. Do porotcovských kresiel zasadol známy herec Jaroslav Mottl, frontman skupiny Call me Steve Laco Rychtarik a hudobný producent a manažér Lukáš Pšenčík. Prekvapením, ktoré sa podarilo organizátorovi Marekovi Kamenskému dobre tajiť, bol predseda poroty-obľúbený raper Suvereno. Študenti sa predviedli so štrnástimi súťažnými číslami. Pred obrovským publikom, ktoré tvorili ich spolužiaci, tancovali, spievali, alebo hrali na hudobný nástroj. „Takáto súťaž

Jozef, 41 rokov Nič také si nedávam. Myslím si, že je to zbytočné.

Nechýbali ani ľudovky.

má určite zmysel. Aktivizuje mladých ľudí, aby niečo robili. Zdravá súťaživosť je správna a toto ich motivuje, aby na sebe pracovali a zoznámi ich s pódiovým svetom,“ povedal Suvereno. Podľa Kamenského je cieľom súťaže ukázať, aké talenty sa v ich škole skrývajú. Počas bežných dní sa to totiž nedá ukázať. Porota vybrala troch najlepších a spomedzi nich určila absolútneho víťaza.

Stala sa ním tanečná skupina Floor Rockerz. „Spojili tanec a dramaturgiu, zároveň mali veľmi dobrú výstavbu a nacvičenú každú sekundu. Priniesli obrovskú energiu a boli jednoznačne najlepší,“ potvrdil raper. Súhlasil s ním hudobný producent Pšenčík, podľa ktorého by tanečníci mali šancu uspieť aj v slovenskom šoubiznise. „Sme veľmi radi, že sa nám po troch rokoch od založenia tanečnej skupiny podarilo zvíťaziť. Cvičili sme toto číslo asi tri-štyri mesiace. Nemáme plán preraziť v šoubiznise. Chceli by sme založiť tanečnú školu a učiť tancovať deti,“ prezradil Radovan Kúdeľa z Floor Rockerz. Minuloročný víťaz PaSA má talent, klavirista Marek Danko už zaznamenal veľký úspech a vystupuje so známymi spevákmi Mirom Jarošom a Dominikou Mirgovou.

Text a foto: (mha) Víťazi Floor Rockerz s porotcami.

(cor), foto: autor


číslo 1/2014

TÉMA

5

Takto sa deti s rodičmi a Dedom Mrázom pripravovali na štart.

TRADIČNÉHO VIANOČNÉHO BEHU SA ZÚČASTNIL AJ DEDO MRÁZ Zabehli si deti aj dospelí. V Lučenci sa už tradičného 46. ročníka Vianočného behu 26. decembra, na Štefana, zúčastnilo až 380 súťažiacich. Novou disciplínou, ktorej sa potešili najmä deti, bol Beh s Dedom Mrázom. Napriek vianočnému prejedaniu si ratolesti zabehli s rodičmi či starkými. V centre Novohradu sa po Vianociach beží maratón už 46.-krát. Tentoraz však zaznamenal ozaj rekordnú účasť. Ulicami mesta sa 26. decembra, teda na Druhý sviatok vianočný, rozbehlo naraz až 380 pretekárov. Okrem klasických disciplín ako sú beh na 5, 10 a 20 kilometrov, sa pretekali aj korčuliari, chodci Nordic Walking a novinkou bolo zapojenie detí do behu. Tie šprintovali s Dedom Mrázom za asistencie rodičov a starých rodičov. Najmenšia pretekárka Sofinka Molnárová nemala ešte ani dva roky. Najrýchlejšou v tejto detskej kategórii bola 7-ročná Ninka Pochová. Okrem súťažiacich z celého Slovenska nechýbali

ani bežci zo susedného Maďarska, Čiech či Nemecka. V behu na 20 km žien bola najrýchlejšia Budapeštianka Csilla Nagy, ktorá dosiahla čas 1,31 hod. Medzi mužmi v tejto disciplíne kraľoval Imrich Magyár z klubu Lokotrans SK s časom 1,07 hod. Z veteránov si najlepšie počínal 40-ročný Ján Pockľan z ŠK Hrachovo, ktorý dobehol do cieľa za 1,16 hod. Desať kilometrov zvládla najlepšie zo žien Petra Fašungová z VŠC Dukla Banská Bystrica s časom 37,13 min. Z mužov bol prvý Gabriel Švajda z Running Team Bratislava s časom 33,03 minút. V kategórii Veteráni do 10 km najrýchlejšie, za 33,56 min., za-

behol Maďar Zoltán Kadlót. V ženskej kategórii v behu na 5 km zvíťazila Martina Matúšková z Lučenca s časom 21,21 min. Z mužov bol najrýchlejší Peter Kováč z STU

Bratislava s časom 16,04 min. Žiačky bežali 1500 metrov a najrýchlejšia bola Terézia Tršková, zo žiakov zvíťazil Dávid Alštock. Obaja bežali za MAC REDOX Lučenec.

V Nord Walking zvíťazila Beáta Hergelová z Outsiterz BA a z mužov Ján Kováčik z Novej Éry LC. (cor), foto autor


6

naše novinky

TÉMA

KEĎ SA V MÚZEU KONZERVUJE V depozitároch Novohradského múzea a galérie (NMG) je viac ako tridsaťtisíc exponátov. O ich dobrú kondíciu sa starajú dvaja reštaurátori a konzervátori Jaroslava Hatvaniová a Ladislav Kobliček. Pri práci na nich dýcha nielen história, ale aj prach, plesne a množstvo chémie. O práci konzervátorov a reštaurátorov sa bežný návštevník múzea veľa nedozvie. Zvyčajne sa ľudia, prichádzajúci za zaujímavosťami, stretnú so sprievodcom a kurátorom. Za prezentovanou výstavou však stoja aj ľudia v bielych plášťoch s respirátorom na tvári. Ich pracoviskom je dielňa so špecifickou atmosférou. Po miestnostiach sú porozkladané veci od výmyslu sveta. Hlavica plynového kandelábra čaká na svoju chvíľu spolu so secesnými lustrami-vedľa nich historické panvice, uložené na škatuliach s úlomkami keramiky. V susednej miestnosti zas čakajú na svoju chvíľu rozobraté nástenné hodiny.

Najradšej má kovy

Jaroslava Hatvaniová pracuje v NMG už takmer tridsať ro-

Ladislav Kobliček. Práca s drevom je jeho srdcovou záležitosťou.

kov. Na pracovnom stole má porozkladané panvice. Nie preto, že by sa chystala niečo piecť-práve dokončila ich konzerváciu. „Sú to predmety, ktoré som našla v depozitári a bolo potrebné ich znovu ošetriť. Časom začali opäť reagovať so vzduchom. Musela

som ich najskôr dekonzervovať od starých látok, vyčistiť a nanovo zakonzervovať,“ predstavuje svoju prácu Hatvaniová. Z materiálov má najradšej kov a keramiku. „Mojou úlohou ako konzervátorky nie je urobiť z predmetu nový, ale upraviť ho do takej podoby, aby boli jasné stopy používania,“ vysvetľuje. Medené panvice so zelenou patinou čistí reštaurátorka kyselinou citrónovou. Skorodované železné predmety zas ošetruje roztokmi na báze kyseliny fosforečnej. V minulosti sa kovové predmety ošetrovali takzvaným čiernením. Po zahriatí sa ponorili do oleja, a povrch tak získal čierny nádych. Na záver sa predmet natrel včelím voskom, donedávna všade dostupným. „Teraz sa na vytvorenie tohto efektu používa tanín. Tanínom konzervujem aj kovové predmety z archeologických nálezísk,“ hovorí Hatvaniová a zároveň vysýpa na stôl čierne kúsky kovu. Pôvodne to bol obojručný nôž. „Na záver sa povrch kovu pokryje buď špeciálnym voskom, alebo lakom,“ vysvetľuje Hatvaniová.

Šelak je drahý Jaroslava Hatvaniová konzervuje nielen panvice.

Ladislav Kobliček sa zas venuje drevu a dreveným pred-

metom. K práci s drevom ho viedol jeho otec, známy výrobca ľudových nástrojov, Tibor Kobliček. „V minulosti ľudia ošetrovali drevené predmety tým, čo mali bežne doma. Živočíšnym tukom, ľanovým olejom alebo včelím voskom. Neskôr to bol najmä šelak, používaný na nábytok,“ vysvetľuje reštaurátor. Nábytok natieraný šelakom si mohli dovoliť len bohatšie alebo šľachtické rodiny. V múzeách sa s ním stretávame bežne. „Šelakovanie je časovo veľmi náročné. Vytvoriť súvislú vrstvu môže trvať aj tri mesiace. Pri práci musí byť stála teplota okolo dvadsaťpäť stupňov a minimum prachu,“ vysvetľuje Kobliček. Naviac sa šelaková politúra musí odborne namiešať. Na to však nemá priestory ani čas. Starožitný nábytok sa tak musí posielať do špecializovaných dielní. Podobné je to aj s obrazmi. „V každom období maliari používali iné farby a materiály. V našich podmienkach napríklad nie je možné udržiavanie obrazov,“ hovorí Kobliček.

S ihlou na červíky

Drevené muzeálne predmety trápi najmä drevokazný hmyz a huby. „V lepšie vy-

bavených reštaurátorských dielňach majú na ošetrovanie dreva komory, kde sa predmety ponárajú buď do roztokov, alebo do plynov. Ja to robím ručne,“ vysvetľuje reštaurátor. Ručne v tomto prípade znamená, že pomocou ihly a striekačky nanáša moridlo do chodbičiek po škodcovi. Operácia nie je vždy úspešná. Nemusia zahynúť všetky červotoče a celá procedúra sa musí zopakovať. Ďalším problémom drevených exponátov je, že časom drevo stráca svoju hustotu a pevnosť. „Prejavuje sa to drobením. Najčastejšie je to vidieť na nohách stolov a stoličiek. Celý predmet sa preto musí natrieť špeciálnou látkou, ktorá do dreva vsiakne a po vyschnutí ho spevní,“ opisuje proces Kobliček. Na stole mu práve odpočíva niekoľko pondusových nástenných hodín, ktoré ešte musí zbaviť škodcov. Obaja reštaurátori v spolupráci s inými odbornými pracovníkmi už teraz začínajú pracovať na výstave svetiel a svietidiel. Jej otvorenie je naplánované na február 2014. Text a foto: Matej Holý


číslo 1/2014

SPEKTRUM

7

ANGLIČTINA ZADARMO V miestnosti približne tri krát tri metre sú tri stoličky, stôl a plynový ohrievač. Malé dievčatko spieva detskú anglickú pesničku. Hodina angličtiny sa práve začala. V jednej z miestností lučenskej Katolíckej charity to takto vyzerá niekoľkokrát do týždňa. Na hodinu cudzieho jazyka sem chodia deti zo sociálne slabších rodín. Vyučuje ich nenápadná žena, pani Mária Mistríková-Vasileva. A úplne zadarmo. Na otázku, prečo zadarmo, neexistuje jednoduchá odpoveď. Odpoveď je dlhá, miestami

boľavá, no nateraz so šťastným koncom.

Zachránili ju ľudia z charity

„Vždy som mala rada dve veci: deti a angličtinu,“ začína svoje rozprávanie pani Mária. Vyštudovala zahraničný obchod a popritom aj jazyky: angličtinu a nemčinu. Kedysi bola učiteľkou na základnej škole. Neskôr ťažko ochorela na chrbticu a opustil ju manžel. Pre zdravotné ťažkosti sa učenia v škole musela vzdať. Na dve deti bola sama a tak učila aspoň súkromne. Deti sú teraz rozídené po svete a ona ostala sama. Prišla

Mária Mistríková-Vasileva so svojimi žiačkami.

Mária Mistríková-Vasileva so svojimi žiačkami.

bývať do Lučenca, kde žila a učila už v minulosti. Zdravotné problémy sa však opäť vrátili. „Behom mesiaca som schudla pätnásť kíl. Bolo to pre mňa veľmi ťažké,“ spomína na nedávne časy Mária. „Bola som niekde medzi životom a smrťou. Nechcelo sa mi ani vyjsť z bytu medzi ľudí,“ hovorí. V tej chvíli jej najviac pomohli ľudia z charity. „Vtedy prišlo toto,“ hovorí, ukazujúc na obraz veľkých rúk, „pomocná ruka.“ Dobrovoľníci z charity jej každý deň nosili jedlo. Neskôr v ich sprievode nasledovali vyšetrenia u lekárov, hospitalizácia v nemocnici. „Keď som ako-tak zosilnela, sľúbila som Bohu, že to, čo viem, ponúknem tým, ktorí to potrebujú. Dostala som zadarmo druhú

šancu. Ľudia z charity mi ukázali, že stojím za to, aby mi pomáhali,“ hovorí s jemným úsmevom. „A pochopila som slová mystika Františka z Assisi: Len keď dávame, nadobúdame; len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,“ dodáva. Nezištná pomoc bola pre ňu novým impulzom do života.

Pre chudobné deti

So svojimi plánmi sa zverila vedúcej lučenskej Katolíckej charity, Daniele Nagyovej. Priestor, hoci skromný, sa našiel a s knihami pomohli dobrí ľudia. Od októbra 2012 tak Mária Mistríková-Vasileva začala po dlhom čase znovu vyučovať cudzí jazyk. Jej želaním bolo, aby sa mohla venovať deťom, ktorých rodičia

nemajú na doučovanie, či súkromné hodiny. Tak sa k nej dostali deti z mnohopočetných, chudobnejších rodín. „Najskôr som ich musela naučiť správne hovoriť po slovensky. Hoci zo začiatku to bolo ťažké, neskôr som bola prekvapená, aké sú deti šikovné,“ priznáva. Zatiaľ má šesť žiakov. Niežeby nebolo viac. „Ak chcem žiakov jazyk naozaj dobre naučiť, nemôže ich byť veľa,“ vysvetľuje. Vyučuje svojich žiakov po dvoch od pondelka do piatku. „Najväčšiu radosť mi robia dobré známky mojich žiakov,“ hovorí, ukazujúc kúsok papiera. Na ňom sú „odfajknuté“ anglické slovíčka odvrchu až dospodu. A v krúžku červená jednotka. Text a foto: (mha)

INTERNETOVÝ SPRIEVODCA TRHOM PRÁCE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prichádza s novinkou. Zamestnávatelia, ktorí hľadajú nových pracovníkov a občania, hľadajúci si prácu, to budú mať odteraz oveľa jednoduchšie vďaka novému internetovému portálu. Medzi pracovnými portálmi sa v týchto dňoch objavuje nový portál: ISTP-Internetový sprievodca trhom práce. Je bezplatný, z hľadiska používateľov širokospektrálny, ľahko dostupný, akceptuje národné a aj medzinárodné číselníky a klasifikácie, databázy voľných pracovných miest, v ktorých hrajú významnú úlohu zamestnávatelia. Punc dôveryhodnosti novému portálu dávajú požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie, vedomosti, zručnosti, prax, certifikáty, osobnost-

né a ďalšie atribúty a podrobný opis zamestnaní. Vzhľadom na napojenie na európske služby zamestnanosti (EURES) ide o výnimočný portál. Garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a koordinátorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Domovská stránka portálu umožňuje každému používateľovi nájsť odpoveď na svoje otázky. Pomáha tiež riešiť problémy pri hľadaní práce, zodpovedajúcej odbornej spôsobilosti používateľov, pri výbere školy, ďalšom

vzdelávaní a pod. Podľa slov riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci Martina Šebiana je portál určený v prvom rade nezamestnaným, a to jednak uchádzačom o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaným, ktorí si hľadajú prácu. Táto skupina používateľov môže v ISTP nájsť požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie, vedomosti, zručnosti, spôsobilosti súvisiace s vybraným pracovným miestom, ale aj databázu priebežne aktualizovaných voľných pracovných miest. Žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom sú určené informácie o tom, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých

zamestnaní, ktoré školy v regiónoch také vzdelanie poskytujú a tiež poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry. Zamestnávatelia získavajú informácie, potrebné pri výkone personálnej práce, zverejňovaní požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily a voľných pracovných miest, zoznamujú sa so sprístupnenými osobnými profilmi nezamestnaných, komunikujú s nimi, atď. Pre zamestnávateľov je portál výhodný aj preto, že môžu bezplatne inzerovať voľné pracovné miesta, online pracovať s osobnými profilmi uchádzačov o zamestnanie a majú k dispozícii databázu 30 000 disponibilných uchá-

dzačov o zamestnanie s krátkou dobou evidencie v databáze nezamestnaných osôb s vyššou perspektívou uplatniteľnosti na trhu práce. Môžu si tiež vyhľadať vhodných uchádzačov o prácu podľa svojich požiadaviek a na portáli je aj prehľad uchádzačov s najlepšími predpokladmi na výkon zamestnania podľa zadaných požiadaviek. Na domovskej stránke je potrebná registrácia a prihlásenie do systému. Pomocou hlavných nástrojov portál umožňuje vybrať si to, čo používateľa zaujíma a vytvoriť si svoje používateľské-osobné konto. (cor)


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: O VOĽBÁCH 2014

PREZIDENTSKÉ VOĽBY: 10,78 MILIÓNA EUR

Uplynulý rok väčšina politických komentátorov na Slovensku hodnotila ako rok politickej stability, spoločenského zmieru, ale aj rok premárnených hospodárskych reforiem.

Prezidentské voľby by mali daňových poplatníkov vyjsť na 10,78 milióna eur.

Tento rok nás čakajú troje voľby. V prezidentských voľbách sa očakáva jasný postup lídra ľavice do druhého kola, nejasný je však osud vlády a vládnej strany, ktoré budú zostavované akoby nanovo. S tým súvisí aj mobilizácia opozičných politických strán, ktoré v uplynulých dvoch rokoch upadli do nevídanej krízy. Tieto strany sa rozdelili na skupinu strán, ktoré sa trieštia a strácajú poslancov a na skupinu strán platforiem, kde sa grupujú politickí dezertéri, ktorí snívajú o návrate k percentám, ktoré by ich oprávnili v nasledujúcich parlamentných voľbách v roku 2016 opäť sa stať alternatívou vládnej moci. Ich doterajšie výsledky však neveštia nič dobré a nie sú žiadnou alternatívou. Je ťažké si predstaviť, čo by znamenala prípadná dezintegrácia vládneho Smeru-SD, ktorú si stúpenci spomínaných strán želajú. Určite však nie politickú a sociálnu stabilitu či lepšiu výkonnosť slovenskej ekonomiky. Tak ako prvé jarné voľby do Prezidentského paláca, osobitnú pozornosť si zasluhujú aj voľby do Európskeho parlamentu. Paradoxne je v nich volebná účasť na Slovensku najnižšia, hoci dôvera k EP patrí naopak k najvyšším medzi európskou dvadsaťosmičkou. Čaká sa, že v týchto voľbách sa objaví niekoľko zaujímavých kandidátov. Medzi nimi napríklad referendum v stra-

ne SDKÚ-DS môže otvoriť cestu k politickej revitalizácii dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý sa nepochybne pokúsi o volebný úspech do EP. Odchod tejto významnej osobnosti zo Slovenska by mohol umožniť nový pohyb medzi parlamentnými pravicovými stranami a platformami. Tretie, ale nie menej významné, budú voľby do miestnych samospráv, voľby starostov a primátorov. Tieto voľby sú dôležité nielen pre každodenný život občanov. Strana, ktorá pri nich bude dominovať, si otvorí cestu k volebnému úspechu aj vo „veľkých“ parlamentných voľbách v roku 2016. Vo voľbách do miestnej samosprávy bude zaujímavé sledovať aj osud relatívne vysokého počtu zastupiteľov HZDS, ktorých strana po 23 rokoch zanikla. Existuje len malý predpoklad, že prejdú do novozaloženej strany Mečiarových pohrobkov – Strany demokratického Slovenska. Skôr pribudne ďalšia vlna „nezávislých“ poslancov a starostov, pre ktorých už minulosť s HZDS nebude tým najlepším odporúčaním. Na Slovensku po 25 rokoch uplatňovania demokracie a trhovej ekonomiky začína prevládať nebezpečný názor, že nie politické osobnosti a ich skúsenosti, ale antipolitika, kandidáti, ktorí sa tvária, že sú nezávislí, strany, ktoré nie sú stranami, lebo nemajú žiadnych členov – že to sú tí praví zástupcovia ľudu. Treba veriť, že predovšetkým zavedené politické elity v troch volebných kampaniach túto falošnú domienku poopravia. Zároveň začnú vytvárať také sociálno-spoločenské podmienky, v ktorých občania znovu nájdu svoju nádej a stotožnia sa so skutočnou demokraciou v našej krajine.

Z celkovej sumy má 9,74 milióna eur hradiť rezort vnútra a 1,04 milióna eur Štatistický úrad SR. Ide o peniaze, ktoré pokryjú aj prípadné druhé kolo marcových prezidentských volieb. Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením voľby prezidenta SR, a to na zabezpečenie činnosti Ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií a na spracovanie výsledkov volieb.

Do boja o Prezidentský palác sa prihlásilo dovedna 15 kandidátov. Ak splnia všetky podmienky, bude mať Slovensko podľa hovorcu predsedu Národnej rady (NR) SR Pavla Chovanca rekordný počet prezidentských kandidátov. Oficiálnymi prezidentskými kandidátmi sú zatiaľ premiér Robert Fico (Smer-SD), filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), poslanec NR SR za SaS Peter Osuský, Jozef Behýl a expolitik Milan Kňažko. Kandidatúru s petičnými hárkami podali aj nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula

Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO. V čase uzávierky našich noviniek sa ešte overovali návrhy kandidatúry posledných troch menovaných. Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. TASR

PRIJATIE U PREZIDENTA SR

Sprava: Košický samosprávny kraj – Zdenko Trebuľa, Banskobystrický samosprávny kraj – Marian Kotleba, Prešovský samosprávny kraj – Peter Chudík, Bratislavský samosprávny kraj – Pavol Frešo, Žilinský samosprávny kraj – Juraj Blanár, Nitriansky samosprávny kraj – Milan Belica, Trenčiansky samosprávny kraj – Jaroslav Baška a Trnavský samosprávny kraj – Tibor Mikuš. foto TASR – Štefan Puškáš

Novoročné stretnutie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi vyšších

územných celkov (VÚC) sa konalo vo štvrtok 9. januára 2014 v Zelenom salóne Prezidentského palá-

ZOMREL ARIEL ŠARON Bývalý izraelský generál a premiér Ariel Šaron, ktorý po porážke prežil osem rokov v kóme, zomrel vo veku 85 rokov v sobotu 11. januára 2014. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák poslal šéfovi izraelskej diplomacie Avigdorovi Libermanovi sústrastný telegram. Text a foto: TASR

ca na Hodžovom námestí v Bratislave. TASR


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

9

R. FICO: PREZIDENTSKÉ KOMPETENCIE SÚ DOSTATOČNÉ Strana Smer-SD sa nikdy nepokúsi o posilňovanie právomocí prezidenta. Na sobotnej tlačovej konferencii to deklaroval kandidát na hlavu štátu Robert Fico (Smer-SD). „Ústava SR obsahuje dostatočný okruh právomocí prezidenta. Niekedy mám pocit, že kandidáti si nepozreli, čo všetko môže prezident podľa ústavy – dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, je vrchný veliteľ ozbrojených síl, menuje veľvyslancov, rektorov, profesorov, môže udeľovať amnestie, môže vrátiť zákony do NR SR,“ menoval Fico, ktorý definitívne vyhlásil, že strana Smer-SD nikdy nemala záujem ani úmysel zaoberať sa právomocami prezidenta a predkladať akékoľvek zmeny Ústavy SR. „Sme toho názoru, že kompetencie sú absolútne dostatočné,“ uistil. Fico zdôraznil, že Slovensko nepotrebuje prezidenta so silnými právomocami, ale so silnou prirodzenou autoritou, schopnosťou zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, so skúsenosťami z politiky. „Potrebujeme politického lídra,“ vyhlásil.

On sám sa chce ako vrchný veliteľ vojsk viac venovať armáde, viac spolupracovať s vládou a parlamentom. „Moja predstava je, aby sa právomoci prezidenta využívali dynamicky. Chcem tiež intenzívnejšie pôsobiť aj v zahranično-politických otázkach,“ podotkol. Voličov zároveň uistil, že o prezidentskú funkciu sa uchádza v najlepšej politickej kondícii. „Neutekám, ani nejdem završovať politickú kariéru,“ povedal s tým, že to nie je pozícia, kde sa čaká na dôchodok. Fico označil za nepochopiteľné, že tzv. demokrati obviňujú Smer-SD, že chce obsadiť všetky pozície v štáte. „Je to povrchné. Smer-SD má pozíciu predsedu vlády a NR SR na základe výsledkov demokratických volieb z roku 2012. Ak niekto chce spochybniť tieto voľby, nech to povie. Máme sa ospravedlňovať za to, že máme premiéra

a predsedu NR SR? Asi nie. Aj voľby prezidenta sú demokratický výber, nemôžeme diskriminovať kandidátov len preto, že je zo strany, ktorá bola úspešná v parlamentných voľbách,“ myslí si. Šéf Smeru-SD zároveň uistil, že ak bude zvolený za prezidenta, bude sa správať štan-

dardne európsky. „Ústava jasne hovorí, že prezident sa nemôže viazať na stranu. Ale áno, budem ľavicový prezident so silným sociálnym cítením,“ avizoval. Víkendový termín tlačovej konferencie vysvetlil tým, že sa chcel vyhnúť špekuláciám, či si vykonáva mandát

premiéra riadne. „Vykonávam ho na sto percent a budem až do okamihu rozhodnutia voličov,“ deklaroval. Počas kampane sa chce vyhnúť konfrontáciám. „Nenechám sa zatiahnuť do šarvátok a konfliktov,“ dodal. Text a foto: TASR

SLOVENSKÍ VOJACI V AFGANISTANE PRÁVA SENIOROV Problematikou postavenia seniorov v spoločnosti a dôsledkami starnutia populácie sa bude zaoberať samostatný poradný orgán vlády. Tá dnes schválila vznik rady pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík proce-

Začiatkom januára odišlo do operácie ISAF v Afganistane ďalších 57 slovenských vojakov. Na starosti budú mať najmä poradenské a mentorské úlohy. V súčasnosti pôsobí v operácií ISAF spolu 289 slovenských vojakov. V poradenskej skupine pre jednotky afganských špeciálnych síl (SOAG – Special Operation Advisory Group), ktorá plní úlohy poradenstva a podpory jednotkám afganských špeciálnych síl a ich veliacim štruktúram, bude pôsobiť 24 vojakov. Zvyšných 33 vojakov bude v poradenskom tíme pre Manévrový prápor rýchlej reakcie (MSF SFAT – Mobile Strike Force Security Forces Advi-

su starnutia populácie. Rada priamo nadviaže na činnosť doterajšieho výboru pre seniorov, ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády. TASR

„KALAMITNÉ” PENIAZE OD ŠTÁTU Ilustračné foto: TASR/Dušan Hein

sory Team). „V prípade potreby poskytuje podporu v operačnom plánovaní taktických nasadení v ofenzívnych, defenzívnych, bezpečnostných a stabilizačných operáciách,“

vysvetlila úlohy tímu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková. TASR

Obce a mestá, ktoré vlani potrápili zosuvy pôdy, snehová kalamita, víchrice či prívalové dažde, dostanú od štátu takmer 193 000 eur. Rozhodla o tom vláda SR. Štát im tak nahradí výdavky, ktoré minuli

na záchranné práce počas týchto mimoriadnych situácií. Najväčšia čiastka, asi 117 623 eur, pôjde do Košíc. TASR


10

naše novinky

TÉMA

DAŇOVÉ POVINNOSTI Nový rok so sebou už tradične prináša zmeny či úpravy záväzkov voči štátu a jednotlivým úradom. ZDRAVOTNÉ POISTENIE

SOCIÁLNE POISTENIE

do 8 dní od zaniknutia verejného zdravotného poistenia – oznámte zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (ak, napríklad, vykonávate činnosť zamestnanca SZČO v cudzine a ste tam aj zdravotne poistený, alebo sa tam dlhodobo zdržiavate a ste zdravotne poistený, pričom na Slovensku nevykonávate zárobkovú činnosť)

do 8 dní od vzniku či zániku poistenia – povinnosť SZČO prihlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne (po dosiahnutí stanovenej hranice hrubého príjmu v predchádzajúcom období) a v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť

do 8 dní odo dňa zmeny – ako zamestnávateľ alebo SZČO oznámte zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov a skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného; tiež zamestnanec musí oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 pracovných dní – ako zamestnávateľ alebo SZČO oznámte zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného kvôli vzniku či zániku podnikania (firma, ktorá má najmenej 3 zamestnancov, tak musí urobiť výlučne elektronicky); tiež treba písomne alebo elektronicky oznámiť na tlačive úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik alebo zmenu platiteľa poistného do výplatného termínu – odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac do 3 dní po výplatnom termíne – vykážte zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za kalendárny mesiac (podľa zamestnancov, za ktorých odvádzate poistné) do 8 pracovných dní odo dňa vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru – ak ste prijali do zamestnania zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch, písomne alebo elektronicky oznámte zdravotnej poisťovni, že ste neznížili počet zamestnancov kvôli nemu do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy – písomne alebo elektronicky vykážte zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend za účtovné obdobie, ktoré sa začalo najskôr 1. 1. 2013, a výšku preddavku na poistné z vyplatených dividend (ak vyplácate dividendy najmenej trom osobám, musíte výkaz doručiť výlučne elektronicky)

do 8 dní – ako SZČO oznámte Sociálnej poisťovni prerušenie nemocenského a dôchodkového poistenia, ďalej aj zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do 8. dňa kalendárneho mesiaca (nasledujúceho po skončení pracovného či štátno-zamestnaneckého pomeru, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu) – odveďte ako zamestnávateľ poistné za zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch, ak mu bol príjem vyplatený po skončení pracovného alebo štátno-zamestnaneckého pomeru a ktorému vzniklo povinné dôchodkové poistenie do 3 dní po 10. dni trvania PN – ako zamestnávateľ odstúpte Sociálnej poisťovni tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná práceneschopnosť zamestnanca do 8 dní – prihláste sa ako zamestnávateľ do registra zamestnávateľa, vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra odhláste – oznámte prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca – oznámte Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky – ako zamestnávateľ oznámte zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov; prípadne zmenu mena a priezviska zamestnanca – predkladajte Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania

ZÁKON O SPRÁVE DANÍ do 30 dní odo dňa, keď zmeny nastali – oznámte miestnemu správcovi dane zmenu skutočností uvedených pri registrácii (napríklad pri zrušení registrácie k niektorej z daní)

pred vznikom poistenia – najneskôr pred začatím práce zamestnanca prihláste elektronicky na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti (ak ide o pravidelný mesačný príjem) – tiež elektronicky prihláste zamestnanca na dôchodkové poistenie, ak tento má nepravidelný príjem – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov na úrazové a garančné poistenie – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov (s pravidelným mesačným príjmom) na dôchodkové poistenie za mesiac, v ktorom presiahol maximum mesačného príjmu – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov (s nepravidelným mesačným príjmom) na dôchodkové poistenie, ak presiahol maximálnu sumu mesačného príjmu – prihláste zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol maximálnu výšku deň nasledujúci po zániku poistenia – odhláste elektronicky zamestnanca z poistenia na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti – odhláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov, respektíve zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch z poistenia na úrazové a garančné poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného – odhláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov z dôchodkového postenia za kalendárny mesiac, v ktorom nepresiahne maximálnu sumu mesačného príjmu do výplatného termínu – odvod poistného plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac v lehote splatnosti – predložte pobočke Sociálnej poisťovne výkazy poistného a príspevkov


číslo 1/2014

TÉMA

11

A ODVODY V ROKU 2014 Prinášame vám prehľad termínov a povinností, ktoré si v kalendári poznačte červeným perom. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY pred nadobudnutím tovaru z iných členských štátov – požiadajte o registráciu na daň, ak ste nadobudli v tuzemsku tovar, v celkovej hodnote 14 000 eur bez dane, z iného členského štátu pred prijatím služby – podajte žiadosť o registráciu pre daň, ak nie ste platiteľom, ale ste príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu (dodanie služby je v tuzemsku) pred dodaním služby – podajte žiadosť o registráciu pre daň, ak nie ste platiteľom a máte v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko, alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiavate, dodávate službu s miestom dodania v inom členskom štáte (povinným platiť daň je príjemca služby) do 7 dní od nadobudnutia nového vozidla (z iného členského štátu) – máte povinnosť podať daňové priznanie k DPH pri nadobudnutí nového vozidla z iného členského štátu niekým, kto nie je registrovaný pre daň, a v rovnakej lehote máte povinnosť zaplatiť daň (do DPH priložte aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe)

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY v deň vzniku daňovej povinnosti –oznámte správcovi dane vznik daňovej povinnosti k  dani za  užívanie verejného priestranstva a k dani za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom do historickej časti mesta do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti – oznámte správcovi dane vznik daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia – uhraďte vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, uhraďte vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti – podajte priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ak vznikne či zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia)

do 30 dní od zániku daňovej povinnosti – oznámte správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva, k dani za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvanie v ňom a k dani za jadrové zariadenie do 30 dní od vzniku či zániku poplatkovej povinnosti – oznámte obci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DAŇ Z PRÍJMOV

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE

CESTNÁ DAŇ

do 5 dní po dni výplaty, preukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi - odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu

do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia – uložte riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok

do 30 dní od zániku daňovej povinnosti – oznámte zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (okrem zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovne náhrady zamestnancovi za použitie auta) daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla používaného na podnikanie, respektíve podľa sídla zamestnávateľa, sídla stálej prevádzkarne či inej organizačnej zložky zahraničnej osoby

do konca mesiaca po  podaní daňového priznania – vyrovnajte rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb (ak sú zaplatené preddavky nižšie ako preddavky podľa DP za rok 2013) do  konca mesiaca po  získaní povolenia na podnikanie – požiadajte správcu dane o registráciu daňového subjektu (cez jednotné kontaktné miesto) do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň – požiadajte správcu dane o registráciu platiteľa dane do 15 dní po uzatvorení zmluvy – oznámte správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia – uložte riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku do registra účtovných závierok do 5 dní od schválenia účtovnej závierky – uložte do  registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (ak ste do registra uložili neschválenú účtovnú závierku, ak boli účtovné knihy otvorené po uložení účtovnej závierky do registra) do 5 dní od schválenia účtovnej závierky – uložte účtovnú závierku do registra účtovných závierok (ak ste otvorili účtovné knihy po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra)

Dvojstranu pripravila Zuzana Michalíková, Foto: TASR


12

naše novinky

SPEKTRUM

1,(-(ý$-$.2ý$Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. V zimnom období je vhodným doplnkom pitného režimu a náhradou za minerálne vody. Kým donedávna bol výber čajov obmedzený na čierny čaj, v súčasnosti konzumenti od čaju očakávajú viac ako len tmavú tekutinu na zahriatie.

Kto si uvaril prvý hrnček? 'HMLQ\þDMXVD]DþDOLStVDĢSUHG YLDFDNRãW\ULDSROWLVtFURNPL =þtQVNHMP\WROyJLHVDGR]YHGiPHDNRLVWêY]GHODQêYOiGFD VHGHOSRGVWURPRPNêPMHKR VOXKDYDULOYRGX9WRPPXGR QHMSDGROOtVWRNQRQDPLHVWR WRKRDE\YêYDUY\OLDOVDYOiGFDUR]KRGROåHKRRFKXWQi 7êPVWURPRPEROGLYêþDMRYQtN9ćDNDWHMWRQiKRGHP{åHPHGQHVY\FKXWQiYDĢU{]QHGUXK\þDMX

Čajom proti chorobám 7HQWRQiSRMþLXåKRU~FLDOHERFKODGHQêMHQLHOHQYêERUQêQDRVYLHåHQLHDOH]iURYHĖ

GRGiYDWHOXPQRKRSRWUHEQêFK åLYtQDNRYiSQLN]LQRNN\VHOLQDOLVWRYiþLYLWDPtQ\%% D%3ULMHKRSLWt]RKUiYDLVW~ ~ORKXDMSRKRGOLHNWRUpYWRP þDVHSUHåtYDPH-HG{OHåLWp VLSULþDMLRGGêFKQXĢ7DNpWR SR]DVWDYHQLHSULãiONHKRU~FHKRQiSRMDYiPSRP{åH]DKQDĢNDåGRGHQQê]KRQDVWUHV DURYQDNRWêPSRP{åHWHVYRMPXWHOX9SRVOHGQêFKURNRFK VDVWiOHYLDFGRVWiYDGRSRSUHGLD]HOHQêþDM6~MHKR~þLQN\ QDR]DMWDNpY\QLNDM~FHDOHER MHWROHQPyGQ\WUHQG"ÄýDMQHSRGOLHKDWUHQGRPýDMQLHMH RWUHQGRFKDOHR]GUDYtDSUHYHQFLL=HOHQêþDMMH~åDVQê QiSRMQLHNRĐNRVWRURþtDMHKR

âiONDþDMXSRPiKD]DKQDĢNDåGRGHQQê]KRQDVWUHV

~þLQN\V~]QiPH9êFKRGQi YWRPWRVPHUHY\VSHOHMãLDNXOW~UDWRSRFKRSLODKQHćäLDĐ QDãDVSRORþQRVĢVDSUHE~G]D DåWHUD]³P\VOtVL5DGLP9LOKDQSUHYiG]NRYDWHĐþDMRYQH Y/XþHQFL

Rôznorodosť pre každého 7UHQGRP Y V~þDVQRVWL V~ RYRFQpþDMHD]HOHQêþDMVSUtFKXĢRX3RYDåXMHDMSUHGDMFD þDMRY]HOHQêþDMVSUtFKXĢRX]D YKRGQê"Ä9QDãLFKV\SDQêFK þDMRFKMH]iNODGYåG\URYQDNêQDSUtNODGY]HOHQRPþDML MHWRYlþãLQRX&H\ORQ6HQFKDDYãDNQLHYãHWFLĐXGLD PDM~UDGLWUSN~FKXĢ]HOHQpKRþDMX3UHWRH[LVWXM~U{]QH YDULiFLH]HOHQêFKþDMRYVSUtPHVRXRYRFLDDE\OtQ1HKRYRUtPHYãDNRFKHPLFNHM DUyPHDOHRUHiOQHME\OLQNH DUHiOQRPRYRFtNWRUpMHWDP DMYLGLHĢåHVDWDPQDFKiG]D 7êPGRVWDQHþLVWê]HOHQêþDM QRYêQiG\FKQRY~FKXĢDMH NRQ]XPRYDWHĐQHMãtSUHãLUãLX VNXSLQXPLORYQtNRYþDMRY³ Y\VYHWĐXMH9LOKDQ=iURYHĖ GRGiYDåH]DVNXWRþQêþDM SRYDåXMHOHQV\SDQêþDMNGH MHPRåQpUR]OtãLĢMHKR]ORåHQLH2GÄViþNRYpKR³þDMXVD GLãWDQFXMH

1DMNYDOLWQHMãtþDMMHV\SDQê

Obľúbené druhy (ãWHSUHGSlĢGHVLDWLPLURNPL EROQDYUFKROHVOiY\þLHUQ\ÄUXVNê³þDMGQHVĐXGLDåLDGDM~RG þDMXDMLQpYODVWQRVWLDNRFKXĢ ÄýR]iND]QtFLQDMYLDFåLDGDM~ MHUHODWtYQH=iOHåtWRRGURþQpKRREGRELDDRGSUREOpPXDNê FKFH]iND]QtNULHãLĢ3UHGOHWRP VDQDMYLDFSUHGiYDþDM3X(UK NWRUêPiQDMYêUD]QHMãLH~þLQN\SULRGE~UDYDQtWXNRY]QLåRYDQtFKROHVWHUROXDGHWR[LNi-

FLLRUJDQL]PX&HORURþQHV~WR YãDNRYRFQpþDMH]HOHQpþDMH D5RRLERV'RSRSUHGLDVDXå WODþt/DSDFKRD9LOFDFRUDSUH LFKVNXWRþQHVNYRVWQp~þLQN\ QDRUJDQL]PXVďXGLDVDSUHE~G]DM~D]DþtQDM~FKiSDĢåH FKRGLĢSROHNiUĖDFKDMHVĢSLOXONX]DSLOXONRXQLHMHYåG\ QDMVSUiYQHMãtPULHãHQtP³GRGiYD9LOKDQ 7H[WDIRWR PKD

NOVÝ PORTÁL FINANČNEJ SPRÁVY Finančná správa spustila 2. januára nový portál. Je vstupnou bránou pre komunikáciu s podnikateľmi či občanmi, a to nielen prostredníctvom live chatu, ale tiež na podávanie dokumentov. Len počas druhého dňa sa na portál prihlásilo viac ako 15 000 unikátnych návštevníkov, ktorí na stránke strávili v priemere takmer 9 minút. )LQDQþQi VSUiYD RSlWRYQH VSXVWLOD DM UHJLVWUiFLX DDXWRUL]iFLXVXEMHNWRYQD HOHNWURQLFN~ NRPXQLNiFLX5HJLVWUiFLXMHSRWUHEQp Y\NRQDĢQDQRYRPSRUWiOL ZZZILQDQFQDVSUDYDVN 1iVOHGQHVDWUHEDSUtVĢDXWRUL]RYDĢQDPLHVWQ\GDĖRYê DFROQê~UDGDNSRGQLNDWHĐ NRPXQLNXMHSRPRFRXGRKRG\RHOHNWURQLFNHMNRPXQLNiFLL$NEXGH¿UPDNRPXQLNRYDĢSRPRFRX]DUXþHQpKR

HOHNWURQLFNpKRSRGSLVXQLH MHSRWUHEQiQiYãWHYDGDĖRYpKRþLFROQpKR~UDGX

Elektronická komunikácia 2GMDQXiUDPXVLD HOHNWURQLFN\NRPXQLNRYDĢ SODWLWHOLDGDQH]SULGDQHM KRGQRW\GDĖRYtSRUDGFRYLD]DGDĖRYêVXEMHNWNWRUpKR]DVWXSXM~SULVSUiYHGDQt DGYRNiWL]DGDĖRYêVXEMHNWNWRUpKR]DVWXSXM~SUL

VSUiYHGDQt]iVWXSFRYLD QHXYHGHQtYERGRFKD ]DGDĖRYêVXEMHNWNWRUêMH SODWLWHĐRPGDQH]SULGDQHM KRGQRW\NWRUpKR]DVWXSXM~SULVSUiYHGDQt(OHNWURQLFNiNRPXQLNiFLDMHRGMDQXiUD SRYLQQi V NDåGêP VSUiYFRPGDQHWHGDVGDĖRYêPDMVFROQêP~UDGRP 3UHGDĖRYQtNRYSULSUDYLOD )LQDQþQiVSUiYD65DMQLHNRĐNRSRP{FRNNWRUpLP P{åX]MHGQRGXãLĢSOQHQLH GDĖRYêFKSRYLQQRVWt-HGQRX]QLFKMHDMGDĖRYêNDOHQGiUNWRUêMHNGLVSR]tFLL QDQRYRPSRUWiOL

¿QDQFQDVSUDYDVN

(OHNWURQLFNiNRPXQLNiFLDMHRGMDQXiUDSRYLQQiVNDåGêPVSUiYFRPGDQH ,OXVWUDþQpIRWR7$65'XãDQ+HLQ


číslo 1/2014

ZDRAVIE

13

ý21È06,*1$/,=8-(7(/2 jíme tento názor, odrazí sa to QDQDãRP]GUDYt.HćXåPXVtPHULHãLĢ]GUDYRWQêSUREOpP PDOLE\VPHVLSRORåLĢRWi]NXYþRPQiPRFKRUHQLHEUiQLDNpPiPHSULĖRPSRFLW\

Pravá alebo ľavá strana 3UL]GUDYRWQêFKSUREOpPRFK QDSUDYHMVWUDQHWHODNWRUi VLJQDOL]XMHPXåVN~HQHUJLX PiPHSUREOpPVPDQåHORP SDUWQHURPRWFRPDOHERVćDOãtPLYê]QDPQêPLPXåPL YQDãRPåLYRWH7UHEiUVDMVR ãpIRP%ROHVWLQDĐDYHMVWUDQH]DVDKRYRULDRNRQÀLNWRFK QHGRULHãHQêFK Y]ĢDKRFK  VRåHQDPL±VPDWNRXSULDWHĐNRXVHVWURXSDUWQHUNRX

Symbolika chorôb

,OXVWUDþQpIRWR7$65*/.RKXWK

Podľa celostnej medicíny existuje súvislosť medzi chorobami a našou psychikou. Upozornia nás na to niektoré základné signály, ktoré naznačia prečo a ako vznikol zdravotný problém. Alternatívna medicína zasa Y\FKiG]D]WHyULHåHYãHW-

NRYåLYRWHPiE\ĢYURYQR- ±DQLVYRMHW~åE\þLQ\DOHYiKHDQHPiPHQLþSUHKiĖDĢ ERSUHGVWDY\$NVLQHRVYR-

-HMHGQRGXFKiDĐDKNRVLMX ]DSDPlWiPH$NQDSUtNODG RGPLHWDPHYLGLHĢþRVDGHMH RNRORQiV]DþQHPHPDĢSUREOpP\VR]UDNRP3ULEROHVWLDFKSUDYpKRXFKDRGPLHWDPHSRþ~YDĢPXåDQHFKFHPH SRþXĢþRQiPKRYRUtMHQiP WRQHSUtMHPQp$NÄQHSRVO~FKD³WRĐDYpQH]DXMtPDQiV Qi]RUåHQ\RGPLHWDPHKR .ROHQiWLHåY\SRYHGDM~RQDãRPYQ~WRUQRPUR]SRORåHQt±

DNEROLDDEUiQLDQiPYSRK\EHXYLD]OLVPHYåLYRWH 6DPLVHEHEUiQLPHYSRK\EHGRSUHGXYUR]YRMLQHULHãLPHQHSUtMHPQp]iOHåLWRVWL VWDJQXMHPH1iYãWHYDJDVWURHQWHURORJLFNHMDPEXODQFLH ]QDPHQiåHWUiYHQLHQHIXQJXMHDNRE\PDOR'{YRGRP MHåHRGPLHWDPHYQ~WRUQH SULMDĢDVSUDFRYDĢWRþRQiP åLYRWSULQiãD3iURYpRUJiQ\QDSUtNODGREOLþN\Y\SRYHGDM~RQDãLFKY]ĢDKRYêFK SUREOpPRFK%ROHVWLFKUEWD VLJQDOL]XM~åHVPHVLQDSOHFLDQDEUDOLSUtOLãYHĐDþDVWR ]E\WRþQRVWLDQHYOiG]HPHWR XQLHVĢ$NVDQHVQDåtPHE\Ģ WêPNêPFKFHPHD]GiVD QiPåHQiP]RåLYRWDLGH SUDVNQ~ĢKODYDSUHQDVOHGXM~QiVPLJUpQ\2QNRORJLFNp RFKRUHQLHMHG{VOHGNRPYiåneho emocionálneho zranenia YGHWVWYHDOHERYGRVSHORVWL .UYiFDQLHQD]QDþXMHVWUDWX UDGRVWL]RåLYRWD$NVDþORYHN FtWLRKUR]HQêMHYQHXVWiORP VWUHVHDQHLVWRWHGRSODWtQD WR]YêãHQêPFKROHVWHURORP 3UHWRVQtPPiYV~þDVQRVWL SUREOpPWRĐNRĐXGt PLP

VYLIEČTE SA BEZ CHÉMIE Ak začnete kýchať, kašľať, alebo vás škriabe v hrdle, nemusíte hneď utekať do lekárne. Vírusy či baktérie možno poraziť aj bez chémie – pomôžu babské recepty.

Neveríte? Tu je zopár tipov: 3DPlWDMWHåHSULSUHFKODGQXWtVDWUHED]DKULDĢSUHGRYãHWNêP]YQ~WUD$NR"3RP{åH þDM]ćXPELHUDOHNiUVNHKR DOHER]i]YRUXDNRKRVREĐXERXQD]êYDPHDGRĖNDUDPHO ĆXPELHUVS{VREXMHW]YYD]RGLODWDþQêHIHNWYRUJDQL]PH þR]QDPHQiåHVDQiPSUHNUYLDUXN\LQRK\7HSORVDQiP UR]OHMHSRFHORPWHOHDPLQLPDOL]XMHVDPQRåHQLHYtUXVRYDEDNWpULt1H]DEXGQLWH YãDNåHćXPELHUWUHEDYDULĢ QDPLHUQRPRKQLDVSRĖPLQ~WQHVWDþtKROHQ]DOLDĢKRU~FRXYRGRX.HćKRRVODGtWH NDUDPHORPFXNRUQHEXGHRUJDQL]PXVSUHN\VĐRYDĢSUHWRåH

VDVSUiYDDNR]iVDGLWi]ORåND $NVDYiPåLDGDFLWUyQGDMWHVLKR$OHOHQWDNSUHFKXĢ SUHWRåHS{VREtVĢDKXM~FR3ULãOLVWHX]LPHQtDSRWUHEXMHWH VDUêFKOR]RKULDĢ"$NQHPiWHKRU~þNXSULSUDYWHVLKRU~FLN~SHĐVRVRĐRX6UGFHE\ YãDNSRQRUHQpYRYRGHQHPDORE\Ģ.HćVDN~SDĢQHFKFHte, dajte si do horúcej vody so VRĐRXDOHERãYpGVN\PLNYDSNDPLQRK\6WDþtãWYUĢKRGLQD DSUtMHPQpWHSORYiV]RKUHMH 6RĐYiPSRP{åHĐDKãLH]GRODĢQiGFKXDQHPXVtWHVLDKDĢ KQHćSRQRVQêFKNYDSNiFK 6WDþtDNVLVODQRXYRGRXEXGHWHSUHSODFKRYDĢQRV1DEHUWHVLMXGRGODQHDYGêFKQLWH WDNDE\VDYiPGRVWDODLGR

,OXVWUDþQpIRWR7$650LFKDO6YtWRN

~VW+OLHQ\XYRĐQtVXFKpWHSORDOHDMQDSDURYDQLHQDGKDUPDQþHNRP$þRQDERĐDYp KUGOR"3RP{åHWYDURK'DMWH ]QHKRQLHNRĐNRO\åtFGRSDSLHURYHMXWLHUN\UR]ORåWHKR WDNDE\VWHY\WYRULOLREGĎåQLNDVLSlĢNUiWSlWQiVĢFHQWLPHWURY=DEDĐWHKRSULORå-

WHQDKUGORQDMOHSãLHQDQRF DREYLDåWHãiORPþLãDWNRX $NVDYiPGRWYDURKXQHFKFHQDPRþWHYUHFNRYNXGRVWXGHQHMYRG\SRULDGQHY\åPêkajte, dajte na hrdlo a rovnako SUHYLDåWHãDWNRXDOHERãiORP $NYiVVWXGHQiYRGDVWUDVLH QHUH]LJQXMWH+UGORVDQDMSUY

RFKODGtDOHSRWRPVDSUHKUHMH SUHWRåHVDUR]ãtULDFLHY\DEROHVĢ]DþQHSRVWXSQHXVWXSRYDĢ0RåQRWHQWRVS{VRESR]QiWHDNR3ULHVVQLW]RYRENODG $MWDNVDPXKRYRUtDWUHEDKR YLDFNUiWRSDNRYDĢ PLP


naše novinky

KRÍŽOVKA

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

10 €

V HODNOTE

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc, alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v  hodnote 10 € na  nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych. Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 30. 1. 2014 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Výherca z Noviniek 22/2013:

krížovka

LC 01/2014

kupón

Ing. Katarína Magová, Lučenec

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

14


číslo 1/2014

ŠPORT

15

V LUČENCI ZAČALI S PRÍPRAVOU NA ODVETNÚ ČASŤ LIGY Futbalisti Lučenca už od utorka 7. januára začali s prípravou na jarnú časť sezóny 2013/2014. Hráči LAFC-u trénujú doma každý deň a na sobotu majú naplánované prípravné zápasy proti mužstvám z okolia. Tréner Štefan Dohnálek má počas prípravy k dispozícii 25 hráčov, z ktorých šiesti sú dorastenci. Trénuje sa v domácich podmienkach. „Máme tu umelú trávu, mestský park a aj členitý terén,“ povedal hlavný kormidelník Lučenca. Ten naplánoval do začiatku jarnej časti 10 prípravných zápasov. Prvý odohrajú hráči LAFC už v sobotu, kedy na domácom trávniku privítajú

o 12. hod. Zvolen. Následne 25. januára hrajú o 11. hod. s Kalinovom. Každú sobotu si Lučenčania budú merať sily s mužstvami z okolia, ale aj z Detvy, Poltára, Fiľakova či Hriňovej. Každý domáci zápas na umelej tráve odohrajú o 11. hod. „Som rád, že mužstvo ostalo pokope a pribudli nám dorastenci. Prišiel aj Peter Iskra a sme v kontakte s Rišom Skokanom,“ vy-

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 18. 1. 25. 1. 1. 2. 8. 2. 15. 2. 22. 2. 1. 3. 5. 3. 8. 3. 15. 3.

Lučenec - Zvolen Lučenec - Kalinovo Lučenec - mužstvo z okresu LC Lučenec - Detva Lučenec - Ružiná Lučenec - Láza Lučenec - Fiľakovo Zvolen - Lučenec Lučenec - Poltár Lučenec - Hriňová

o 12. hod. o 11. hod. o 11. hod. o 11. hod. o 11. hod. o 11. hod. o 11. hod. o 11. hod. o 11. hod.

Štefan Dohnálek. Foto: archív cor

svetlil Dohnálek s tým, že káder by už dopĺňať nemali. Vedenie LAFC Lučenec totiž praktizuje filozofiu zapracovať do A-mužstva čo najviac dorastencov. Vekový priemer nášho mužstva

je teda iba 21,2 roka. Cieľom trénera je skvalitniť hru a reprezentovať dobre mesto. „Našou športovou povinnosťou je vrátiť do Lučenca III. ligu. Výborné podmienky nám na to vytvára vedenie

LAFC-u, hlavne Ivan Janák a Ján Lavrík, ktorí sú zodpovední a môžu veľmi pomôcť lučenskému futbalu,“ dodal na záver kouč. (cor)

DO SOČI NEJDÚ ŠATAN ANI MIKÚŠ, DÔVERU MÁ MARCINKO Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek zaradil do záverečnej nominácie na zimnú olympiádu 2014 aj mladíkov Tomáša Jurča a Martina Marinčina. Verejnosť sa presne mesiac pred začiatkom hier v Soči dozvedela tiež to, že v užšom olympijskom kádri po prvý raz v ére samostatnosti chýba Miroslav Šatan. Kapitánom výberu bude Zdeno Chára, jeho asistentmi Michal Handzuš a Marián Hossa.

KONEČNÁ HOKEJOVÁ NOMINÁCIA SR NA ZOH 2014 V SOČI: Brankári: Peter Budaj (Montreal Canadiens, Kan./NHL), Jaroslav Halák (St. Louis Blues, USA/NHL), Ján Laco (Donbass Doneck, Ukr./KHL). Obrancovia: Ivan Baranka (Avangard Omsk, Rus./KHL), Dominik Graňák (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Zdeno Chára (Boston Bruins, USA/NHL), Martin Marinčin (Edmonton Oilers, Kan./NHL, Oklahoma City Barons, USA/AHL), Andrej Meszároš (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Andrej Sekera (Carolina Hurricanes, USA/NHL), Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL), Ľubomír Višňovský (New York Islanders, USA/NHL). Útočníci: Milan Bartovič (Slovan Bratislava, KHL), Marián Gáborík (Columbus Blue Jackets, USA/NHL), Michal Handzuš (Chicago Blackhawks, USA/NHL), Marcel Hossa (Dinamo Riga, Lot./KHL), Marián Hossa (Chicago Blackhawks, USA/NHL), Tomáš Jurčo (Detroit Red Wings, USA/NHL, Grand Rapids Griffins, USA/AHL), Tomáš Kopecký (Florida Panthers, USA/NHL), Tomáš Marcinko (HC Košice/extraliga), Michel Miklík (Slovan Bratislava, KHL), Peter Ölvecký (Slovan Bratislava, KHL), Richard Pánik (Tampa Bay Lightning, USA/NHL), Tomáš Surový (Dinamo Minsk, Biel./KHL), Tomáš Tatar (Detrot Red Wings, USA/NHL), Tomáš Záborský (Salavat Julajev Ufa, Rus/KHL).

V 25-člennom tíme (3 brankári, 8 obrancov, 14 útočníkov) je, naopak, trochu prekvapujúco Tomáš Marcinko, a to ako jediný zástupca domácej extraligy. Ináč menoslov obsahuje 14 hráčov z NHL a desiatku z KHL. Trojicu brankárov tvoria Jaroslav Halák, Peter Budaj a Ján Laco. Ďalšie zmeny v nominácii môžu nastať len v prípade vážnych zdravotných problémov niektorého hráča. K takým úpravám pravdepodobne aj dôjde, keďže Vůjtek zaradil na súpisku aktuálne zranených obrancov Ľubomíra Višňovského (otras mozgu), Michala Sersena (slabiny) i útočníka Mariána Gáboríka (po operácii kľúčovej kosti). V prípade zranení má Vůjtek

v hlave päť mien z radu náhradníkov. Ale ak by na poste útočníka vypadol Gáborík, jeho prvou voľbou by bol Branko Radivojevič.

Bez Šatana

Ako Vůjtek priznal, náročnú úlohu mal pri rozhodovaní o (ne)nominácii Šatana. „Bolo ťažké ho nevziať. Miro je hráč, ktorý pre Slovensko urobil veľmi veľa. Bohužiaľ, do sezóny naskočil neskoro, strelecky sa presadil len v jednom z deviatich zápasoch v drese bratislavského Slovana. Jeho hra sa nám nezdala byť na vyššej úrovni, než u ostatných nominovaných,“ vysvetlil hlavný tréner. TASR, (bb)


16

naše novinky

ŠPORT

HISTORICKÝ ÚSPECH LUČENSKÉHO KICKBOXU Lučenčanom sa dobre darilo aj v ďalekom Turecku. Nebyť chyby reprezentačného trénera, Dávid Zold mohol siahnuť na zlato. Napriek tomu si odniesol krásnu bronzovú medailu. Na sklonku uplynulého roka sa v tureckej Antalyi uskutočnili majstrovstvá sveta v kickboxe. V ich dejisku, v meste Belek v provincii Antalya, sa podľa oficiálnych informácií organizačného tímu na šampionáte odprezentovalo rekordných 1 060 štartujúcich zo 63 krajín sveta, čo potvrdzuje absolútnu a nedostižnú silu WAKO vo svete amatérskeho kickboxingu. Získať medailu na tomto šampionáte znamená patriť k najlepším. Svoje miestenky si v slovenskej výprave výkonmi v domácich súťažiach a na medzinárodných turnajoch vybojovali aj zástupcovia z Novohradu. Lučenský trojlístok tvorili Vladimíra Šmelková

v kategórii kick light do 55 kg, Sandra Slováková v kategórii light contact do 55 kg a Dávid Zold v ringovej disciplíne full contact do 60 kg. Ako prvá sa na tatami postavila Vladimíra Šmelková proti maďarskej reprezentantke Gabriele Busa. Stretnutie sa jej nevydarilo podľa jej predstáv. Odolnej a húževnatej Šmelkovej by podľa jej vlastných slov viac vyhovovala ringová disciplína, kde by mohla viac pritvrdiť. „Vlaďa bojovala hlavne srdcom, keďže zápas dobojovala do konca aj napriek vyskočenému ramenu. Stretnutie napokon na body prehrala,“ uviedol tréner Box Team Lučenec Dado Zold.

Za najlepšou štvorkou

Po Šmelkovej si svoje sily zmerala vekom ešte stále dorastenka Sandra Slováková, ktorá nastúpila proti súperke z Nemecka Kristin Avemarg. V tomto zápase mala naša reprezentantka od začiatku prevahu a stretnutie s prehľadom dotiahla až do ví-

Foto: archív klubu

ťazného konca, čím sa prebojovala do najlepšej osmičky sveta. V boji o medailu nastúpila proti domácej reprezentantke Ayse Ates. V tomto zápase sa už našej pretekárke až tak nedarilo. Stretnutie prehrala na

body. Osudným jej bolo prvé kolo, v ktorom proti skúsenej tureckej pretekárke ťahala za kratší koniec. Napriek snahe a lepšiemu druhému a tretiemu kolu sa už tento stav nepodarilo zvrátiť a Sandra ostala za najlepšou štvorkou sveta.

Na finále nenastúpil

Dávid Zold (vpravo) podáva kvalitné výkony nielen v kickboxe, ale aj v boxe. Foto: archív klubu

Ako posledný z lučenskej výpravy sa predviedol Dávid Zold, ktorý vo svojom úvodnom stretnutí proti Mongolovi Bayadaa Mendbayarovi ukázal, že neprišiel na šampionát len do počtu a svojho súpera porazil hlavne tvrdosťou a neustálym tlakom. Vo štvrťfinále sa stretol s Chorvátom Ante Opačakom, ktorému nedal ani najmenšiu šancu a po troch počítaniach súpera ukončil ringový rozhodca stretnutie RSC v druhom kole. David Zold si tak zabezpečil istú medailu a postúpil do semifinále, kde sa mal stretnúť s reprezentantom Ruska Vasilijom Zajtsevom. „K stretnutiu však nedošlo kvôli organizač-

nej chybe zo strany reprezentačného trénera, ktorý si nesplnil povinnosti, keď nedohliadol na termín, v ktorom mal David nastúpiť na stretnutie a náš pretekár tak obsadil tretie miesto. Je to obrovská športová krivda, ktorá sa dotkla klubu, ale aj samotného Dávida. Ten si proti Rusovi veril, ale nedostal príležitosť pokračovať za lepším umiestnením a ukázať výkony, na ktoré sa dlhodobo pripravoval. Aj napriek tomu je bronzová medaila z majstrovstiev sveta doposiaľ najväčším úspechom nášho oddielu,“ potvrdil Dado Zolt. Pre lučenských kickboxerov to bolo úspešné zavŕšenie sezóny v roku 2013. Slovensko si na šampionáte vybojovalo spolu šesť bronzových a jednu striebornú medailu, čo je historicky najväčší úspech pre našu krajinu. Na prvú zlatú medailu zo svetového šampionátu si však ešte stále musíme počkať. (cor)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Lučenec, náklad 14 700 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nlc 01 2014 web  
Nlc 01 2014 web  
Advertisement