Page 1

17 400 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 1. 5. 2014

Komárno

Jarný festival

Príloha

str. 2 Dve mestá na brehu Dunaja – Komárno a Komárom – vytvorili spoločný cezhraničný festival Komárňanské dni.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

ZDRAVIE

01

2014/

Kapitán je ťahúňom Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 15 Futbalista Csaba Szórád patrí k tým slávnejším postavám, ktorými sa môže pýšiť komárňanský futbal.

Sústredené tváre a pozorné počúvanie pokynov.

NOC S ANDERSENOM NA „ROZMARÍNKE“ V piatok 4. apríla 2014 sa uskutočnil už deviaty ročník podujatia Noc s Andersenom, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc vo všetkých regiónoch Slovenska takmer 9 000 slovenských detí.

Toto úspešné podujatie je vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2014, ktoré koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Noc s Andersenom bola prvýkrát zorganizovaná v roku 2000 a počas pätnástich rokov sa z pôvodne ma-

ličkého podujatia stalo úspešné medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku, v Poľsku, Slovinsku. Tento rok sa do akcie zapojili a strávili noc v knižniciach aj deti v Afrike, Austrálii, USA,

ale i v ďalších európskych mestách. Takmer osemdesiattisíc detí z rôznych kútov sveta trávili noc až na 1 385 „spiacich miestach“. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

NOVÉ KÚPALISKO Rozvoj mikroregiónu sľubuje výstavba nového termálneho kúpaliska v Nesvadoch. Obyvatelia obce sa rozhodli postaviť kúpalisko z vlastných zdrojov, aby tak umožnili sebe aj celému okoliu rekreovať sa. Realizácia projektu s nákladmi 2,5 milióna eur sa tak rozbehla na pozemku s výmerou 49 hektárov, na ktorom vyrastie komplex, pozostávajúci z troch vonkajších termálnych bazénov a ich príslušenstva.

KRÁTKE SPRÁVY

2

JAZDECKÉ DNI Počas Komárňanských dní 30. apríla a 1. mája čakajú organizátori každého návštevníka na dvojdňovej akcii Jazdeckých dní v Iži. Program bude bohatý: jazda na koni, lukostreľba na koni, jazdecká gymnastika, ukážka so šabľami. Návštevníci majú možnosť preplaviť sa cez Dunaj na motorovom člne a pozrieť si aj manifestačný sprievod automobilových veteránov. Výrobky remeselníkov vedia vždy prilákať pozornosť návštevníkov. Foto: TASR/Ladislav Vallach

MODERNIZÁCIA ČISTIARNE Primátor Komárna Anton Marek, viceprimátor zodpovedný za ekonomické záležitosti Béla Szabó a riaditeľ mestskej vodárenskej firmy KOMVaK Gábor Cséplő informovali verejnosť o podpísaní zmluvy, na základe ktorej bude modernizová komárňanská čistiareň odpadových vôd a zvýšená jej kapacita asi o jednu tretinu, čo je podmienkou ďalšieho urbanistického a hospodárskeho rozvoja mesta. Na projekt, financovaný zo zdrojov Európskej únie, bude treba najneskôr do dvoch mesiacov z mestského rozpočtu, resp. z vlastných zdrojov KOMVaK-u, zabezpečiť sumu vo výške 5 % spoluúčasti, čo predstavuje asi 260-tisíc eur.

OTVORENÉ ODDELENIE Všeobecná nemocnica v Komárne otvorila obnovené fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Rekonštrukcia oddelenia trvala takmer šesť mesiacov a nemocnicu stála viac ako 60 000 eur. Vymenili sa okná, dvere, obnovili sa sociálne zariadenia ako pre pacientov, tak pre personál. Rehabilitačné oddelenie úzko spolupracuje aj s ostatnými oddeleniami nemocnice, na ktorých poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pre hospitalizovaných pacientov.

VYHODNOTILI BANKÁRA ROKA

KOMÁRŇANSKÉ DNI BUDÚ UŽ PO 23. RAZ Komárno – Komárom. Dve mestá na brehoch Dunaja, ktoré sa v roku 1991 rozhodli vytvoriť spoločný cezhraničný festival, a tak tento rok spoločne zorganizujú už 23. tradičný jarný festival Komárňanské dni. Uskutoční sa v dňoch 26. apríla – 4. mája a do oboch miest prinesie množstvo kultúrnych, športových, gastronomických, vinárskych a spoločenských podujatí. Je veľmi ťažké povedať po uplynutí 22 rokov, ktoré športové, kultúrne podujatia alebo koncert boli najúspešnejšie. V oblasti športu je

(vel), www.komarno.sk, TASR

svoje prídu aj návštevníci v Komárome – uvidia koncerty tých najznámejších telies. Tohtoročné 23. Komárňanské dni sľubujú bohatý program, pre každého sa tu nájde niečo. Ak bude ešte aj počasie priať, nemožno si želať nič lepšie. (vel)

NOC S ANDERSENOM NA „ROZMARÍNKE“ Dokončenie zo strany 1

Ocenenie Bankár roka vyhlásil týždenník Trend v spolupráci s partnerom Fincentrum. V ankete vyhral Jozef Síkela zo Slovenskej sporiteľne pred Imrichom Bérešom, šéfom Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), ktorý sa o striebornú priečku delil s Igorom Vidom z Tatra banky. „Je pre mňa cťou, že som takéto vysoké umiestnenie získal hneď v prvom ročníku. Vnímam ho aj ako ocenenie mojej práce v súčasnosti najdlhšie slúžiaceho predsedu predstavenstva medzi mojimi kolegami v celom slovenskom bankovom sektore,“ povedal Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS.

možno najvýznamnejší tradičný beh Komárom – Komárno, vodné pólo, boxerské turnaje. V oblasti kultúrnych podujatí je azda najočakávanejšou časťou séria koncertov. V Komárne vystúpia viaceré populárne hudobné skupiny, ľudové súbory a známi speváci zo Slovenska i Maďarska. Podobne si na

Program, ktorý mali deti absolvovať, mal byť originálny, nezabudnuteľný, a jeho obsah zabezpečovali zapojené inštitúcie.

Hľadanie pokladu

Naše mesto reprezentovalo 49 detí zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici, ktoré sa bez váhania zapojili do tohto dobrodružstva. Noc s Andersenom nemohol zažiť každý, potvrdila nám to koordinátorka akcie Lívia Markovicsová. Uviedla, že táto akcia bola pre deti skutoč-

nou výzvou, veď kto sa chcel zúčastniť nočného dobrodružstva, musel priebežne pracovať a plniť stanovené úlohy počas dlhých týždňov. Noc s Andersenom bola odmenou a vyvrcholením mravenčej práce detí. Nosnou myšlienkou akcie bolo hľadanie školského pokladu, do ktorého sa žiaci pustili s veľkou chuťou. Postupne sa vo večerných hodinách presúvali do mesta na jednotlivé stanovištia, kde museli na základe indícií postupovať ďalej v riešení stanoveného problému. Dopracovali sa až na Európske nádvo-

rie a potom postupne späť do priestorov školy, absolvovali skúšku odvahy a boli úspešní i v objavení školského pokladu. Svoje detektívne schopnosti zavŕšili ešte pred polnocou púšťaním lampiónu šťastia, aby dali na vedomie svetu, že za rozsvietenými oknami „Rozmarínky“ je množstvo šikovných, kreatívnych detí a pedagógov, ktorí radi obetujú svoj čas čítaniu, vzdelávaniu a objavovaniu niečoho neznámeho. Text a foto: (klk)


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NOVÁ POLIKLINIKA SV. VALÉRIE FUNGUJE Po zániku polikliniky na Námestí gen. Klapku a neskoršie na Eötvösovej ulici nastali pre pacientov Komárna ťažké časy. Lekári ostali doslova rozlezení po celom meste. Takýto stav je zlý pre pacientov a ani pre lekárov nie je zďaleka ideálny. Preto keď sa začala rekonštrukcia budovy polikliniky sv. Valérie na Eötvösovej ulici, mnohí to privítali s nadšením. Aký je stav ku dnešnému dňu?

Pod jednou strechou

S rekonštrukciou budovy sa začalo asi pred dvomi rokmi. Jej cieľom bolo dostať opäť lekárov pod jednu strechu, teda do stavu, ktorý bol v meste kedysi normálny. V súčasnosti je poliklinika zväčša funkčná, plánované rekonštrukčné práce sú asi z osemdesiatich percent hotové. Momentálne má v budove ordináciu pätnásť lekárov, vrátane všeobecného, ortopéda, hematológa, chirurga, sonografičky, urológa, psychiatra, pneumonológa, gynekológov a detských lekárov, pričom k dispozícii sú ešte voľné ambulancie. Okrem ordinácií sa priamo v budove nachádza aj hematologické a biochemické laboratórium. Vďaka tomu sa výrazne skracuje čas čakania

Na budove sa ešte stále pracuje.

na výsledky a riziko znehodnotenia vzorky, čím sa predchádza možnému zhoršeniu stavu pacienta. K laboratóriám čoskoro pribudne aj nový

Momentálne má v budove ordináciu pätnásť lekárov. moderný digitálny röntgen, pri ktorom je dávka žiarenia nižšia ako pri klasickom prístroji. Lekári sú prepojení s laboratóriami, medzi sebou a röntgenom cez centrálny informačný systém, čo im zjednodušuje komunikáciu. Z pohľadu pacienta je budova kompletne bezbarié-

rová. K dispozícii bude aj bufet a automaty na občerstvenie, v niektorých čakárňach je na skrátenie čakania namontovaný informačný monitor s televíziou. V budove je aj lekáreň, kde si záujemcovia môžu bezplatne zmerať BMI, krvný tlak, výšku a váhu, kým im vydajú alebo namiešajú lieky. Výhodou novej polikliniky je aj jej prístupnosť, nakoľko blízko pri nej je zastávka autobusu a pred budovou je parkovisko, ktoré by sa v budúcnosti dalo rozšíriť o ďalšie, naokolo nevyužívané priestory. Text a foto: Milan Kováč

Komárno je prvým multietnickým mestom na Slovensku, v ktorom boli zavedené dvojjazyčné rozhodnutia o vyrúbení dane za nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Okolo polovice apríla boli rozhodnutia doručené občanom, čím mestský úrad urobil zadosť požiadavke Komárňanov, ktorí žiadali

dvojjazyčné úradné dokumenty a aj rozhodnutiu mestského zastupiteľstva, ktorým zavedenie dvojjazyčnosti žiadala aj väčšina mestských poslancov. Mestskému úradu sa podarilo pokročiť aj po technickej stránke, nakoľko okrem informatického zabezpečenia tlače dvojjazyčných rozhodnutí boli zavedené aj nové špeciálne papiere, ktoré sa po vytlačení textu dajú strojovo poskladať na formát

obálky so zalepenými okrajmi a slúžia ako doručená zásielka. Vedenie mesta týmto krokom, a už doteraz vykonanými opatreniami v rámci úradu, potvrdzuje podporu postupnému zavedeniu dvojjazyčnosti v úradnom styku, aby dvojjazyčnosť mohla byť v Komárne úplne bežnou a pre každého občana samozrejmou záležitosťou. www.komarno.sk

NKO 2451/14

SPRAVILI ĎALŠÍ KROK NA POLI DVOJJAZYČNOSTI

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


naše novinky

SPEKTRUM

PÔJDETE SA POZRIEŤ NA ATRAKCIE?

ANKETA

4

DEŇ ZEME V KOMÁRNE niť jej poklady pre budúce generácie. História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Francisku. Jeho cieľom bolo preniesť otázku ekológie do politických kruhov, zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi, ktorí sa toho chytili a dali sa do boja za čistejšiu Zem.

Komárňanské dni majú už dlhoročnú tradíciu, spájajú dve mestá a ich obyvateľov najmä spoločnými atrakciami, aktivitami. Položili sme preto niekoľkým z nich otázku: Čím na vás najviac zapôsobia Komárňanské dni? Oľga, predavačka: Ja sa najviac teším na ľudové umenie, chodím von s  vnúčencami a ukazujem im výrobky ľudových rezbárov, sklárov, výšivky a rôzne drobné predmety, ktoré sú výtvorom remeselníkov. Človek sa môže popri mnohom zaujímavom stretnúť i s ľuďmi z nášho mesta, s ktorými sa bežne nestretáva.

Lono života

Vladimíra, pedagóg: Prídem sem vždy z väčšej diaľky práve pre atmosféru, ktorá tu vládne, pre náladu, ktorú „urobia“ umelci – speváci, ľudové súbory, kapely. Z roka na rok je organizácia kvalitnejšia a na vyššej úrovni. Je to zážitok byť súčasťou toho celého, vidieť pevnostný systém. Vybehneme aj na jazdecké dni a užívame si to.

Prírodu treba chrániť aj pre budúce generácie. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Deň 22. apríl je Deň Zeme. Ani v Komárne k nemu nezostali ľahostajní. Študenti Slovenského gymnázia L. Šuleka a Strednej obchodnej školy obchodu a služieb sa mu venovali vo veľkej miere.

Marek, technik: Najviac sa teším na vínnu uličku, ochutnám dobré jedlo, vínko a zabavíme sa s rodinou. Pre deti je tu mnoho atrakcií, dospelí si tiež vyberú z bohatej ponuky programu. Chceli by sme navštíviť i pevnosť a určite sa zúčastním rybárskych pretekov, ktoré sa už tradične organizujú na Mŕtvom ramene Váhu.

Počas prednášok, besied, prezentácií a priemetaní videa svojim rovesníkom vysvetľovali, čo sa skrýva pod pojmom environmentalistika, prečo a ako chrániť Zem ak treba a ako jej pomáhať. Svojim spolužiakom ponúkali aj pohár čistej vody. Touto formou upozorňovali na dôležitosť prijímať tekutinu, nezabúdať na ňu v rámci pitného režimu. Mladí ľudia ale nezostali len pri prednášaní. Vyšli do ulíc a čistili priestranstvá mesta.

Prvýkrát v San Francisku

Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti od cenných darov, poskytovaných Zemou. Musíme si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia, chrá-

V starovekých mytologických predstavách tvorila zem ženský (pasívny) princíp (božstvo); oplodnená nebom, mužským (aktívnym) princípom (božstvom) sa stala lonom všetkého života a do zeme sa aj všetok život vracia. Je jedným zo štyroch základných živlov (zem, vzduch, oheň, voda), ktoré svojimi kombináciami tvoria makrokozmos sveta i mikrokozmos človeka. Zem je naozaj najvzácnejšou perlou medzi vesmírnymi telesami, často omnoho väčšími; je výnimočná darom života. Mali by sme preto prehodnotiť náš vzťah k nej. Kým nebude neskoro. Text a foto: (vel)

ŽITNOOSTROVSKÝ ČELLENDŽ

Erika, podnikateľka: Pre mňa sú Komárňanské dni späté v prvom rade s tradíciami. Mám rada ľudové umenie, zaujmú ma najmä tance, folklór a rezbárstvo. Fantáziu však vidím aj v rôznych aktivitách pre mládež, páčia sa mi možnosti prezentovania škôl. Mesto ožije, priam žiari, ľudia sú akísi inakší.

Lietať krížom-krážom Žitným ostrovom na bicykloch sa bude v nedeľu 11. mája 2014 od 9.30 hod. Dĺžka trate je nad 100 km.

Andrea, senior sales manager: Myslím si, že v prvom rade je to o  ľuďoch, o  spriatelených mestách, o kultúre prejavu, o športových aktivitách. Stierajú sa v týchto dňoch rozdiely medzi ľuďmi, všade je plno dobrej nálady, výborná hudba, program úplne vynikajúci. Veď sa príďte pozrieť, stojí to za to. (vel)

Raritou je, že trať nie je vopred zverejnená, až pri prevzatí štartovného čísla sa dozvie účastník miesto prvého kontrolného stanovišťa. Je teda na ňom, akú cestu k tomuto bodu si vyberie. Nezáleží na tom, či pôjde po ceste, či na hrádzi, alebo krížom cez polia, dôležité je len, aby sa na bicykli dostal na kontrolný bod. Tu ho okrem občerstvenia bude čakať mapka a informácia o ďalšom kontrolnom mieste, tam zas o nasledujúcom atď. až do cieľa. Nie je známy ani počet kontrolných

Lietať na bicykloch sa bude 11. mája.

stanovíšť. Jednotlivé kontrolné body o sebe tiež nevedia, takže je to naozaj dobrodružstvo ako vyšité. Miesto štartu je v Komárne, v Csárde pri Váhu, pri skatebordovej a BMX-ovej dráhe. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby nad 15 rokov a je

určená len ženská a mužská kategória. Registrovať sa možno on-line na challenge.piko-bike. sk do 4. 5. 2014, alebo priamo v deň pretekov na mieste štartu od 7.00 hod. do 9.00 hod. Text a foto: (vel)


číslo 6/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NSR 2827/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKĂ?: Ĺ ANCA PRE MLADĂ?CH V poslednĂ˝ch rokoch, presnejĹĄie od takzvanĂŠho samozrĂştenia pravicovej vlĂĄdy v naĹĄej krajine prevlĂĄda "blbĂĄ" nĂĄlada z nesplnenĂ˝ch politickĂ˝ch sÄžubov veÄžkej Ä?asti politickĂŠho spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHÄ?VWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNĂŞFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpĂŁNDQGiO\ a v tom horĹĄom prĂ­pade celkom nepokryte ĹĄĂ­ria myĹĄlienN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYĂŁHREHFQRPSROLtickom chaose sme pristĂşpiOLNRVWDWQĂŞPGYRPYRÄ?EiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~ĂžDVWLDNYRÄ?EHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ă’&9SUH]LGHQWVNĂŞFK YRÄ?EiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPĂĽH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLĂžtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDĂžLOLDNRPLOLDUGira bez politickej skĂşsenosti. 9SRGVWDWHLGHRWRĂĽHREĂžDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMÄ?DYHMĂžDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDĂĽHSROLWLNDDNR MHYV~ĂžDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSÄŽÄ–DMHKRRĂžDNiYDQLD7R vĹĄetko vytvĂĄra podmienky pre zĂĄsadnĂş rekonĹĄtrukciu zavedenĂ˝ch politickĂ˝ch strĂĄn, PRĂĽQRVĢY]QLNXSROLWLFNĂŞFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNĂŞPLWHQdenciami, ale aj prienik mlaGĂŞFKÄ?XGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMĂŁLDFKYtÄ?D pre vstup mladĂ˝ch do politiN\DNRMHYV~ĂžDVQRVWL0{ĂĽH VDSUHMDYLĢ]YĂŞĂŁHQRXSRGSRrou zavedenĂ˝ch strĂĄn pre mladĂş generĂĄciu politikov alebo zakladanĂ­m politickĂ˝ch strĂĄn PODGĂŞPLÄ?XćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHÄ?DKNi3ROLWLNDMH WRWLĂĽSRVWDYHQiSUHGRYĂŁHWNĂŞPQDÄ?XGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGĂŞFKÄ?XGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGĂŞFK =DORĂĽLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDĂžQRPSUtVWXSHRDNĂŞVDQDSUtNODGVQDĂĽtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav ProchĂĄzka s konzervatĂ­vnou orientĂĄciou alebo TomĂĄĹĄ HuGHFYVWUDQH7,3VREĂžLDQVNR-liberĂĄlnymi postojmi, je miPRULDGQHQiURĂžQp 9QDĂŁHMNUDMLQHREĂžDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRÄ?EiPHĂŁWH GYDNUiW9RYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRĂžDNiYDPĂĽLDGQHUDGLNiOQH]PHny a 12 poslaneckĂ˝ch miest v europaralamente obsadia predovĹĄetkĂ˝m nominanti VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientĂĄciou. KomplikovanejĹĄie budĂş poOLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRÄ?EiFKGRPLHVWQ\FK samposprĂĄv, primĂĄtorov a starostov miest a obcĂ­. Tam SUHGSRNODGiPĂĽHREĂžDQLD EXG~PDVRYĂŞPVS{VRERP HĂŁWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2ĂžDNiYDP ĂĽHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQĂŞSRĂžHWQH]iYLVOĂŞFKNDQGLGiWRY.DĂĽGĂŞ REĂžDQNWRUĂŞVDSUHMDYRYDO VSRORĂžHQVN\YRYHUHMQRPĂĽLvote a aktĂ­vne, mĂĄ v obci ĹĄanFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDmosprĂĄvy miest a obcĂ­. 3RWĂŞFKWRYRÄ?EiFKMHPRĂĽQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRĂžDNiYDĢYĂŞUD]QpSRVXQ\QDQDĂŁHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DĂžQ~SULSUDYRYDĢ na zĂĄsadnĂ˝ politickĂ˝ zĂĄpas DGHÄ?EXSROLWLFNHMPRFLYQDstĂĄvajĂşcich parlamentnĂ˝ch YRÄ?EiFKYURNX9HUtP ĂĽHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpĂ„PODGpÂł VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODmovanej sluĹĄnosti a tolerancii YLFKSROLWLNHQHSRGÄ?DKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNĂŞFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDĂŁX politickĂş realitu. $NRYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKREVWRjĂ­ nastĂĄvajĂşca mladĂĄ generĂĄFLDXNiĂĽHĂžDV$NVDYĂŁDN mladĂ­ nepresadia, bude to vĂ˝raznĂ˝ neĂşspech demokratickĂ˝ch tendenciĂ­ v naĹĄej krajine. (jah)

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

(852)21'<9<129,/, 012+e&(67< ĂĽHIRQG\(Ă&#x2019;VDSRXĂĽLOLDM na nĂĄkup novĂ˝ch vlakovĂ˝ch V~SUDYDREQRYXYR]Ä&#x2013;RYpKR parku. â&#x20AC;&#x17E;Z eurofondov mohOD65]DREVWDUDĢQRYĂŞFK vlakov,â&#x20AC;&#x153; spresnil. KrĂĄlik poukazuje na roz- SRGDULORSRVWDYLĢDOHER]PR- Celkovo bolo z fondov povoj cestnej siete i investĂ­- GHUQL]RYDĢY\ĂŁHNP OLWLN\V~GUĂĽQRVWLYURNRFK cie do prostriedkov verejnej ciest I., II. a III. triedy,â&#x20AC;&#x153; do- ÂąY\ĂžOHQHQĂŞFK dopravy. â&#x20AC;&#x17E;Od roku 2004 sa GDO3URJUHVYÄ&#x2021;DNDHXURIRQ-  PLOLDUG\ HXU 3URVz eurofondov postavilo vyĹĄe GRPSRFtWLODDMĂĽHOH]QLĂžQi WULHGN\]R]GURMRY(Ă&#x2019;SUHGNLORPHWURY NP GLDÄ?QtF doprava. KrĂĄlik v tejto sĂş- VWDYXM~WDNPHUYHUHMa rĂ˝chlostnĂ˝ch komunikĂĄciĂ­, vislosti poukĂĄzal na 100 km nĂ˝ch investĂ­ciĂ­ na Slovensku. Ä&#x2021;DOĂŁtFKNPMHYRYĂŞVWDY- ]PRGHUQL]RYDQĂŞFKĂĽHOH]QLĂžbe,â&#x20AC;&#x153; pripomenul. â&#x20AC;&#x17E;Takisto sa QĂŞFKWUDWt3ULSRPHQXOWLHĂĽ TASR V oblasti dopravnej infraĹĄtruktĂşry, ktorĂĄ mĂĄ kĞúÄ?ovĂ˝ vĂ˝znam pre rozvoj regiĂłnov Slovenska, je podÄža Andreja KrĂĄlika zo ZastĂşpenia EurĂłpskej komisie (EK) na Slovensku badaĹĽ vĂ˝razne pozitĂ­vny vplyv desaĹĽroÄ?nĂŠho Ä?lenstva SR v EurĂłpskej Ăşnii (EĂ&#x161;).

SLOVENSKO BUDE OSTRO SLEDOVANĂ?M MIESTOM Diskusia o dramatickom vĂ˝voji a napätej situĂĄcii na Ukrajine pritiahne do slovenskej metropoly svetovĂŠ mĂŠdiĂĄ, politikov a reĹĄpektovanĂ˝ch odbornĂ­kov. Slovensko sa vÄ?aka konferencii GLOBSEC stane ostro sledovanĂ˝m miestom. 1DEH]SHĂžQRVWQHMNRQIHUHQFLL*/2%6(&VDEXGHRG GRPiMDKRYRULĢDM REOtĂĽLDFLFKVDYRÄ?EiFKGR (XUySVNHKRSDUODPHQWX (3  a jesennom summite NATO.

Y(XUySHDNĂŞPLVPHEROL svedkami od konca studenej vojny. Z Bratislavy sa VWDQHPLHVWRNGHVDWĂŞĂĽGHÄ&#x2013; SUHGXNUDMLQVNĂŞPLYRÄ?EDPL EXG~YLHVĢ]iVDGQpGHEDW\ a rokovania, nielen o budĂşcZĂĄsadnĂŠ debaty nosti krajiny, ale aj dopadoch, Ă&#x201E;8ĂĽGQHVP{ĂĽHPDYL]RYDĢ NWRUpWiWRNUt]DPiQDPHG]LQDMYlÞãLXPHG]LQiURGQ~SR- QiURGQpVSRORĂžHQVWYRÂłSULOLWLFN~~ĂžDVĢDN~VPHGR- EOtĂĽLO5yEHUW9DVVYĂŞNRQQĂŞ teraz do Bratislavy dostali. YLFHSUH]LGHQW6WUHGRHXUyS.RQIHUHQFLDVDWRWLĂĽNRQiSR- skej strategickej rady, ktorĂĄ ĂžDVMHGQHM]QDMYlÞãtFKNUt] IyUXPRUJDQL]XMH

PozĂ­cia jednotky =DGHYlĢURNRYH[LVWHQFLHVL */2%6(&Y\EXGRYDOSR]tFLXMHGQHM]SLDWLFKQDMYlÞãtFK]DKUDQLĂžQRSROLWLFNĂŞFK DEH]SHĂžQRVWQĂŞFKNRQIHUHQFLtQDVYHWH9URNXVD QDÄ&#x2013;RP]~ĂžDVWQLORSULEOLĂĽQH KRVWt]Y\ĂŁHĂŁWiWRY Tento rok organizĂĄtori chystajĂş viac ako 15 diskusnĂ˝ch SDQHORYĂŁW\ULKODYQpSUHMDY\ hostĂ­, desiatky neformĂĄlnych GLVNXVLtDYLDFDNRU{]nych bilaterĂĄlnych a multilaterĂĄlnych stretnutĂ­. TASR


TĂ&#x2030;MA

INĂ POLITIKA? 'Ă?9(58-0( 0/$'ĂŠ0 BudĂşcnosĹĽ nĂĄroda je v rukĂĄch mladĂ˝ch. PrevlĂĄdajĂşcu skepsu nad (ne)Ä?innosĹĽou mnohĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;skĂşsenĂ˝châ&#x20AC;&#x153; politikov mĂ´Ĺžu a musia zmeniĹĽ prĂĄve mladĂ­ Äžudia. MladosĹĽ neznamenĂĄ vĹždy neskĂşsenosĹĽ, ale skĂ´r dravosĹĽ, nadĹĄenie a novĂ˝ prĂ­stup. Je tĂĄto Ăşloha zvlĂĄdnuteÄžnĂĄ pre nastupujĂşcu generĂĄciu politikov? UrÄ?ite ĂĄno!

FDWRKWRURNXMHSUHPLpURP (VWyQVND9(XUySVNHM~QLLMH YRVYRMLFKURNRFKQDMPODGĂŁtPSUHPLpURP

Mojca Kleva KekuĹĄ, Slovinsko (1976)

9RYHNXURNRYS{VRELOD YURNRFKÂąDNR REHFQiSRUDGN\Ä&#x2013;DYURGQHM REFL9URNXVDVWDODSRGSUHGVHGQtĂžNRX'HOHJiFLHSUL ParlamentnĂ˝ch vĂ˝boroch pre 8ĂĽYVWRURĂžtVDYNRQ]HU- VSROXSUiFX(Ă&#x2019;Âą$UPpQVNR vatĂ­vnej BritĂĄnii stal William $]HUEDMGĂĽDQD*UX]tQVNR-H 3LWWPOSUHPLpURPYRYHNX ]iURYHÄ&#x2013;ĂžOHQNRXYĂŞNRQQpKR 24 rokov a napriek pochyb- YĂŞERUX(XUySVNHMĂĽHQVNHMORE\ nostiam bol ĂşspeĹĄnĂ˝m politi- ĂžOHQNRX6NXSLQ\SURJUHVtYQHM kom. Pre prĂ­klady a inĹĄpirĂĄciu aliancie socialistov a demokraDOHQHWUHEDFKRGLĢWDNÄ&#x2021;DOHNR WRYY(XUySVNRPSDUODPHQWH GRPLQXORVWL9HXUySVNRP 9URNRFKDĂĽS{VRSULHVWRUHQiMGHPHDMYV~ĂžDV- bila ako stĂĄly zĂĄstupca NĂĄrodnosti mnoho politikov, ktorĂ­ QpKR]KURPDĂĽGHQLD6ORYLQYPODGRPYHNXQLHOHQS{VR- VNHMUHSXEOLN\Y(XUySVNRP bili v politike, ale ju na vyso- parlamente. NĂŞFKSRVWRFKDMRYSO\YÄ&#x2013;RYDOL DQDÄ&#x2021;DOHMRYSO\YÄ&#x2013;XM~ Matteo Renzi,

Sebastian Kurz, RakĂşsko (1986)

%OtĂĽLDFHVDHXURYRÄ?E\Ă&#x201E;Y\SODviliâ&#x20AC;&#x153; aj na Slovensku mnoho nĂĄdejnĂ˝ch politikov, ktorĂ­ sĂş YHNRPHĂŁWHQD]DĂžLDWNXDOH VYRMLPSUHKÄ?DGRPYt]LDPL a modernĂ˝mi nĂĄzormi budĂş WYUGRNRQNXURYDĢGOKRURĂžnĂ˝m politickĂ˝m stĂĄliciam. PriemernĂ˝ vek kandidĂĄtov do (XUySVNHKRSDUODPHQWXMHQLHĂžRY\ĂŁHURNRY1DMQLĂĽĂŁt SULHPHUQĂŞYHNPiNDQGLGDĂžnĂĄ listina strany TIP. Ich lĂ­der 0LFKDO%XEiQPiURNRY $MRÄ&#x2013;RPVLSUHĂžtWDWHYQDVOHTaavi Roivas, EstĂłnsko (1979) dujĂşcom vydanĂ­ NaĹĄich Novi%ROSlĢURNRYYSDUODPHQWH niek. A ak poznĂĄte aj vo vaYLHGROÂżQDQĂžQĂŞYĂŞERUQHVN{U ĂŁRPPHVWHQHMDNpKRPODGpKR YĂŞERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRV- SROLWLNDQDStĂŁWHQiPRÄ&#x2013;RP ti a v roku 2012 sa stal ministrom sociĂĄlnych vecĂ­. Od mar'XĂŁDQ.R]RYVNĂŞ 2GURNXS{VREtDNRĂžOHQka komisie pre nemeckĂş zeleQ~POiGHĂĽ9URNRFKDĂĽ VDVWDODKRYRUN\Ä&#x2013;RXDNRRUGLQiWRUNRXNDPSDQHSUH)HGHUiFLXPODGĂŞFKHXUySVN\FK ]HOHQĂŞFK )<(* D]DVWiYDOD DMÄ&#x2021;DOĂŁLHYĂŞ]QDPQpIXQNFLH 9RYHNXURNRYEROD]YROHQiGR(XUySVNHKRSDUODPHQtu, kam kandiduje aj v tĂ˝chto HXURYRÄ?EiFK

AktĂ­vne zapĂĄjanie mladĂ˝ch ÄžudĂ­ do politiky na Slovensku je stĂĄle nedostaÄ?ujĂşce. Prelomenie tejto bariĂŠry je v sĂşÄ?asnej dobe viac ako nevyhnutnĂŠ. KeÄ?Ĺže prĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och mĂĄme naĹĄu budĂşcnosĹĽ, nesmie nĂĄm byĹĽ tĂĄto otĂĄzka ÄžahostajnĂĄ. Ä˝udovĂ­t, 32 r. (DunajskĂĄ Streda): MlĂĄdeĹž by mala dostaĹĽ viac prĂ­leĹžitostĂ­ realizovaĹĽ sa aj v politike. MajĂş inĂŠ zmýťĞanie, sĂş progresĂ­vnejĹĄĂ­ a dravĹĄĂ­. Ich videnie budĂşcnosti je tieĹž inĂŠ ako zhrdzavenĂ˝ch starĂ˝ch politickĂ˝ch tvĂĄrĂ­, ktorĂŠ uĹž nie sĂş pre voliÄ?ov niÄ?Ă­m zaujĂ­mavĂŠ. MoĹžno i z toho dĂ´vodu mĂĄme stĂĄle väÄ?ĹĄĂ­ nezĂĄujem o voÄžby. SebastiĂĄn, 38 r. (TopoÄžÄ?any): U nĂĄs je vĹĄetko tak zabetĂłnovanĂŠ, Ĺže si nemyslĂ­m, Ĺže sa nieÄ?o dĂĄ zmeniĹĽ. Sme prĂ­liĹĄ malĂĄ krajina a vĹĄetci vĹĄetkĂ˝ch poznajĂş a majĂş podelenĂŠ polia pĂ´sobnosti. No vĹždy, keÄ? vidĂ­m v politike novĂş tvĂĄr, mĂĄm nĂĄdej, Ĺže sa nieÄ?o zmenĂ­. Rokmi sklamanĂ­ vĹĄak tĂĄ nĂĄdej poriadne vybledla.

RenĂĄta, 34 r. (TopoÄžÄ?any): Nie som si istĂĄ, Ä?i by som dala niekomu dĂ´veru na zĂĄklade veku. HovorĂ­ to o nieÄ?om? Na Slovensku mĂĄme za 20 rokov akoĹže demokracie skĂşsenosti, ktorĂŠ hovoria o tom, Ĺže kompetentnosĹĽ a sluĹĄnosĹĽ Ä?i ich opak, nie sĂş primĂĄrne zĂĄvislĂŠ od veku ich nositeÄža. JedinĂĄ nĂĄdej, ktorĂĄ z mladĂŠho veku ako-tak vykĂşka, je tĂĄ, Ĺže mladĂ˝ Ä?lovek mĂĄ potenciĂĄl nebyĹĽ tak skazenĂ˝ ako ten, ktorĂ˝ je v politike niekoÄžko desaĹĽroÄ?Ă­. Etela, 84 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MyslĂ­m si, Ĺže by mladĂ­ Äžudia mali vstupovaĹĽ do politiky, aby priniesli nieÄ?o novĂŠ. MoĹžno by robili tak, aby nemuseli cestovaĹĽ za prĂĄcou do zahraniÄ?ia a strĂĄcaĹĽ kontakt Ä?i uĹž s priateÄžmi alebo rodinou.

Taliansko (1975)

9URNRFKDĂĽNHÄ&#x2021; zĂ­skal 59 percent hlasov, za9WLFKURNRFKYVW~SLOGRSR- stĂĄval funkciu prezidenta prolitiky a v aprĂ­li 2011 bol ako YLQFLH)ORUHQFLDDYURNRFK URĂžQĂŞPHQRYDQĂŞGRY\- DĂĽERO]YROHQĂŞ]D sokej funkcie ĹĄtĂĄtneho sek- VWDURVWX)ORUHQFLH2GURNX retĂĄra pre integrĂĄciu minis- EROWDMRPQtNRP'HPRWHUVWYDYQ~WUD$NRURĂžQĂŞ kratickej strany a od februĂĄra sa stal najmladĹĄĂ­m ministrom 2014 je ministerskĂ˝m predse]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFtYGHMLQiFK GRP9QRYRGREHMKLVWyULL7DRakĂşska. lianska sa tak stal najmladĹĄĂ­m predsedom vlĂĄdy.

Franziska Maria Keller, Nemecko (1981)

MLADĂ? POLITICI MENIA EURĂ&#x201C;PU. DĂ ME TAKĂ&#x161;TO Ĺ ANCU MLADĂ?M Ä˝UÄ&#x17D;OM AJ NA SLOVENSKU?

7

ANKETA

Ä?Ă­slo 6/2014

Petra, 44 r. (Ĺ urany): Ă no, mladĂ­ Äžudia mĂ´Ĺžu vniesĹĽ nieÄ?o novĂŠ do politiky, svieĹži pohÄžad na problĂŠmy, ktorĂŠ nĂĄs trĂĄpia.

JĂĄn, 76 r. (NovĂŠ ZĂĄmky): PravdaĹže. VeÄ? ide najmä o ich budĂşcnosĹĽ. Najprv treba zmeniĹĽ spoloÄ?nosĹĽ konĹĄtruktĂ­vne, pozitĂ­vne, progresĂ­vne a morĂĄlne.

Juraj, 57 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MĂ´j nĂĄzor je, Ĺže by sa mali zapĂĄjaĹĽ do politiky, ale mali by to robiĹĽ inĂ˝m spĂ´sobom, ako to robĂ­ sĂşÄ?asnĂĄ garnitĂşra. Je potrebnĂŠ, aby mladĂ­ Äžudia Ĺžili na Slovensku a pracovali na Slovensku, aby sa nerozpadĂĄvali rodiny.

Veronika, 21 r. (KoĹĄice): UrÄ?ite ĂĄno. Mali by sme daĹĽ ĹĄancu mladĂ˝m Äžudom, pretoĹže je Ä?as na zmeny, ktorĂŠ uĹž dlho sÄžubujĂş terajĹĄĂ­ politici. DĂ´vera v existujĂşce politickĂŠ strany a politikov klesĂĄ a to je skvelĂĄ prĂ­leĹžitosĹĽ pre mladĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ by mohli nieÄ?o zmeniĹĽ.

Radoslav, 36 r. (Gelnica): UĹž som sklamanĂ˝ zo starej garnitĂşry, a tak chcem nejakĂş zmenu. KaĹždĂ˝ len sÄžubuje a po voÄžbĂĄch stĂĄle Ĺžiadna zmena. To sa deje kaĹždĂŠ voÄžby.

Radovan, 29 r. (Ĺ˝arnovica): V EurĂłpe sĂş dobrĂŠ platy a kto by nechcel maĹĽ takĂ˝ prĂ­jem? V parlamente EĂ&#x161; sa aj tak niÄ? od nĂĄs nepresadĂ­ a mali by dostaĹĽ priestor novĂŠ tvĂĄre a novĂŠ myĹĄlienky. 7H[WDIRWR VDP  DK  PÄ&#x2021;  YN  SS


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

35(%8'Ă&#x2019;&126ÄĄ(85Ă?3<-('Ă?/(ä,7e $%<-89<79Ă&#x2C6;5$/,0/$'Ă&#x2039;Ä?8',$ RakĂşska strana NEOS bola zaloĹženĂĄ v oktĂłbri 2012 a po necelom roku sa dostala do nĂĄrodnĂŠho parlamentu. Na Slovensku sa o nieÄ?o podobnĂŠ snaŞí mladĂĄ strana TIP. LiberĂĄlne hodnoty, sluĹĄnosĹĽ v politike, chuĹĽ a schopnosĹĽ byĹĽ pri zmenĂĄch doma i v EurĂłpe a, samozrejme, zmysluplnĂ˝ program. DosĹĽ spoloÄ?nĂŠho pre vznik inĹĄpiratĂ­vnej spoluprĂĄce. Nielen o tom nĂĄm porozprĂĄval kandidĂĄt na europoslanca za NEOS Stefan Gara.

]MajĂş mladĂ­ Äžudia KRGQ~ĢQLHOHQYUiPFLNUDMLQ\DOHDMFH]KUDQLĂžQH zĂĄujem vstupovaĹĽ do vaĹĄej strany? StĂĄle viac sa o politiku zaujĂ­Ă&#x201E;9VWXS0LFKDOD ma mladĂĄ generĂĄcia. NaĹĄimi %XEiQDGRSROLWLN\ ĂžOHQPLDOHERV\PSDWL]DQWPL sa stĂĄvajĂş bĂ˝valĂ­ podporovaMHGREUpUR]KRGQXWLH telia konzervatĂ­vnej strany DWLHĂĽ6WUDQ\]HOHQĂŞFK+OiSUHWRĂĽHY(XUySH VLVDNQiPDMYHÄ?DSUYRYROLĂžRYĂžRMHQH]DQHGEDWHÄ?Qp SRWUHEXMHPHDM PQRĂĽVWYRNHÄ&#x2021;ĂĽHY5DN~VNX VDGiYROLĢXĂĽRGWLFKURPODGĂŞFKSROLWLNRY NRY9QHSRVOHGQRPUDGHMH WRWLHĂĽYHÄ?DĂ&#x201E;QHYROLĂžRYÂłNWRUt QH]DĢDĂĽHQĂŞFK doteraz nevideli alternatĂ­vu, NRKRYROLĢDOHWHUD]MXYLGLD SROLWLFNRX YQDĂŁHMVWUDQH1(26 ]V komunĂĄlnych voÄžbĂĄch v Salzburgu ste zĂ­skali uĹž viac ako 12 percent hlasov, takĹže ide vĹĄetko podÄža plĂĄnu? %ROWRYHÄ?NĂŞ~VSHFK7HQWRURNQiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX NGHRĂžDNiYDPHGYDPDQGiW\DWLHĂĽGYRMFLIHUQĂŞYĂŞsledok. BudĂşci rok budĂş YRÄ?E\GRREHFQĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY1DMG{OHĂĽLWHMĂŁLHEXG~ WLH YR 9LHGQL NGH PiPH VLOQp ]DVW~SHQLH D YHÄ?Np RĂžDNiYDQLD

6WHIDQ*DUD

]Ste mladĂĄ strana, napriek tomu mĂĄte v nĂĄrodnom parlamente uĹž 9 kresiel. Kam siahajĂş vaĹĄe ambĂ­cie? 1DĂŁtPFLHÄ?RPMHREQRYLĢSROLWLFN~VFpQXREQRYLĢ5DN~VNR-HGQRX]QDĂŁLFKSULRUtW je vzdelanie, chceme krajinu perspektĂ­vnu, vhodnĂş aj pre EXG~FHJHQHUiFLH0iPHDPEtFLX]DWLDKQXĢGRSROLWLN\ YLDFÄ?XGtDE\PRKOLYĂžRQDMYlÞãHMPLHUHVDPLUR]KRGRYDĢVDPLVDSRGLHÄ?DĢQDVSUiYHYHFtYHUHMQĂŞFK=DYHÄ?PL G{OHĂĽLW~SRYDĂĽXMHPHWUDQVSDUHQWQRVĢ&KFHPHDE\Ä?XGLD YHGHOLQDĂžRVDSRXĂĽtYDM~SHQLD]HNWRUpGiYDM~ĂŁWiWXYR forme danĂ­. ]RakĂşsko je pomerne konzervatĂ­vna krajina. MyslĂ­te si, Ĺže vaĹĄa

krajina je uĹž pripravenĂĄ na takĂ˝to typ liberĂĄlnej strany, na novĂ˝ch a mladĂ˝ch ÄžudĂ­, na novĂş politiku? 0\VOtPĂĽHiQRÂąG{ND]RP VPHP\3UYĂŞNUiWYKLVWyULL RakĂşska po 2. svetovej vojQHVDVWDORĂĽH~SOQHQRYRvzniknutĂĄ strana sa dostala GRSDUODPHQWXÄ?XGLDSRFLĢXM~YHÄ?N~QHVSRNRMQRVĢVR ]DYHGHQĂŞPLVWUDQDPLĂžLXĂĽ sociĂĄlno-demokratickou aleERNRQ]HUYDWtYQRXSUHWRĂĽH VDQLĂžQHPHQt9LGtPHĂĽH WDNpWRSURVWUHGLHSUDMHQRvej strane, ktorĂĄ je otvorenĂĄ YĂŁHWNpPXQRYpPXDKODYQH Ä?XÄ&#x2021;RP'{ND]RPWRKRV~DM momentĂĄlne prieskumy veUHMQHMPLHQN\'RUDN~VNHho parlamentu by sme iĹĄli VGYRMQiVRENRPWRKRĂžRVPH zĂ­skali naposledy.

]AkĂĄ by mala byĹĽ podÄža vĂĄs EurĂłpa o pĂĄr rokov? 0iPHYt]LX6SRMHQĂŞFKĂŁWiWRYHXUySVN\FK1DMHGQHM VWUDQHSRVLOQLĢWRVSRORĂžQp QDHXUySVNHM~URYQLĂžLXĂĽ MHWRVSRORĂžQĂŞWUKDOHERVSRORĂžQi¿ãNiOQDSROLWLNDDOH QDGUXKHMVWUDQHSRVN\WQ~Ģ YHÄ?N~SRGSRUXORNiOQ\PUHJLyQRP$WRQLHOHQYUiPFL danej krajiny, ale aj v rĂĄmci YLDFHUĂŞFKNUDMtQSRGSRULĢ FH]KUDQLĂžQpUHJLyQ\ 'REUĂŞSUtNODGMHUHJLyQ%UDWLVODYDÂą9LHGHÄ&#x2013;NGHE\VPH VDPDOLVSRORĂžQH]DVDG]RYDĢRUR]YRMLQIUDĂŁWUXNW~U\ ĂžLXĂĽYODNRYHMOHWHFNHMDOHERFHVWQHM6SRORĂžQHMXY\XĂĽtYDPHVSRORĂžQHE\VPH MXPDOLDMSOiQRYDĢ-HQH]P\VHOĂĽHSRWUHEXMHPHtVĢ GR9LHGQHYODNRPYLDFDNR hodinu. Ale diskusiu o tom by sme z Bruselu mali preQLHVĢGRQiĂŁKRUHJLyQXDUR]-

PLQXORVĢRXÂł 6WHIDQ*DUDNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD1(26 ]Ä&#x152;o prvĂŠ by ste rieĹĄili ako poslanec v europarlamente? Nie sme v europarlamenWHVDPLVPHV~ĂžDVĢRXVNX-

SLQ\$/'(NWRUi]GUXĂĽXje liberĂĄlne strany. AktĂ­vne Y\NRQiYDPHĂžLQQRVĢYV~lade s jej programom. Pre PÄ&#x2013;DNRQNUpWQHE\SULRULWRX ERODHQHUJHWLFNiHXUySVND SROLWLNDOHEREH]VSRORĂžQHM HQHUJHWLFNHMSROLWLN\QHP{ĂĽHPHPDĢDQLGOKRGRERVSRORĂžQ~KRVSRGiUVNXSROLWLNX 1HKRYRUtPOHQRREQRYLWHÄ?nĂ˝ch zdrojoch, ale o novom HQHUJHWLFNRPNRPSOH[QRP V\VWpPH

]Ako ste sa dostali k spoluprĂĄci so stranou TIP? 0iPHWRKRYHÄ?DVSRORĂžQpKR v naĹĄich programoch. SpoPHQLHPLGHXSRVLOÄ&#x2013;RYDQLD malĂ˝ch i strednĂ˝ch podniNRYNWRUpV~]iNODGRPKRVpodĂĄrstva i vytvĂĄrajĂş najviac pracovnĂ˝ch miest a spoluprĂĄcu v oblasti duĂĄlneho vzdeOiYDQLD NWRUp Y 5DN~VNX YHÄ?PLGREUHIXQJXMH7HQWRV\VWpPP{ĂĽHE\ĢSUHYiV

3UHGVHGDVWUDQ\1(260DWWKLDV6WURO]OtGHUNDNDQGLGiWN\GRHXURSDUODPHQWX


Ä?Ă­slo 6/2014

ROZHOVOR

9

podnetom, aby ste ho viac rozvinuli aj u vĂĄs na SlovenVNXDSULVSHOLWDNN]QtĂĽHQLX nezamestnanosti mladĂ˝ch Ä?XGt&KFHPHKÄ?DGDĢNRQNUpWQHULHĂŁHQLDDNR]OHSĂŁLĢ spoluprĂĄcu medzi BratislaYRXD9LHGÄ&#x2013;RXYQDĂŁRPHXUySVNRPPLNURUHJLyQHQLHOHQYVSRPtQDQHMGRSUDYHĂžL PRELOLWHÄ?XGt

]Michal BubĂĄn vstupuje do politiky ako veÄžmi mladĂ˝, odhodlanĂ˝ Ä?lovek, nie je vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;diplomovanĂ˝â&#x20AC;&#x153; politik. AkĂ˝ mĂĄte na to nĂĄzor? -DWLHĂĽQLHVRPSRYRODQtP politik a pre vstup do poliWLN\VRPPDOSRGREQpG{YRG\DNR0LFKDO%XEiQ6RP XĂĽGYDGVDĢURNRYSRGQLNDWHÄ?DP\VOtPVLĂĽHMHG{OHĂĽLWpDE\Ä?XGLDNWRUtGRVLDKOL vo svojej profesii Ăşspechy, sa aktĂ­vne zapĂĄjali do politiky. 0DM~VN~VHQRVWL]SUDNWLFNpKRĂĽLYRWDDP{ĂĽXYĂŞ]QDPQH NRQNXURYDĢ Ă&#x201E;SURIHVLRnĂĄlnymâ&#x20AC;&#x153; politikom, ktorĂ˝m ĂžDVWRFKĂŞEDSUiYHWiVN~VHQRVĢVUHDOLWRXVRE\ĂžDMQĂŞP ĂĽLYRWRPÄ?XGt 5R]KRGQXWLH0LFKDOD%XEiQDMHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRĂĽHSRWUHEXMHPHY(X-

0LFKDO%XEiQVWUDQD7,3 YÄ?DYR D6WHIDQ*DUD1(26

UySHDMPODGĂŞFKSROLWLNRY 3UHGSDUODPHQWQĂŞPLYRÄ?EDQH]DĢDĂĽHQĂŞFK SROLWLFNRX mi sme ako novĂĄ strana boli GRVORYDXPOĂžDQt1HGRVWDOL PLQXORVĢRX VPHĂĽLDGQ\SULHVWRUYWHOHYt]MĂĄte spoloÄ?nĂş novosĹĽ, ]LLĂžLYUR]KODVHYSULQWRYĂŞFK mladosĹĽ, dĂ´raz na PpGLiFKOHQYHÄ?PLPiOR3UHto sme ako prvĂĄ strana v Rainternet. N~VNXY\XĂĽLOLQDSOQRSRWHQFLiOVRFLiOQ\FKPpGLt 9ĂŞVOHGNRP EROD Y\VRNi HIHNWLYLWD D YHÄ?NĂŞ SRĂžHW KODVRY $ PHG]L ]DVLDKQXWp FLHÄ?RYp VNXSLQ\ preto, prirodzene, patrili DMSUYRYROLĂžL

]Viete si predstaviĹĽ vaĹĄu spoluprĂĄcu, keÄ? sa strana TIP dostane do europarlamentu? 6WUDQ\ NWRUp VD GRVWDQ~ do europarlamentu a majĂş SRGREQp VPHURYDQLH DNR VNXSLQD$/'(V~YtWDQĂŞPLĂžOHQPL8UĂžLWHSRP{ĂĽH NHÄ&#x2021;VD]DQLFKQLHNWRSULhovorĂ­ formĂĄlne aj neforPiOQH 9VWXS VWUDQ\ 7,3 GR $/'( E\ VPH SRGSRrili, a potom v rĂĄmci tejto IUDNFLHE\VPHXĂĽDNWtYQH spolupracovali.

$QJHOLND0OLQDU GUXKĂŞDWUHWLD]Ä?DYD 6WHIDQ*DUD GUXKĂŞVSUDYD 

]AkĂŠ body programu strany TIP sĂş vĂĄm blĂ­zke, prĂ­padne totoĹžnĂŠ? ZefektĂ­vnenie fungovaQLD(XUySVNHM~QLHSRGSRra malĂ˝ch a strednĂ˝ch podnikov, v neposlednom rade G{UD] QD Y]GHOiYDQLH QD PODGĂŞFKÄ?XGtQDYĂŞPHQ-

Qp Y]GHOiYDFLH SURJUDP\ QHPRKOD.HÄ&#x2021;VL]REHULHDQDLQRYDWtYQHSULHP\VHOQp PHHXURRNWRURPVDWRÄ?NR odvetvia. diskutuje, napriek krĂ­ze je VWiOHYHÄ?PLVWDELOQRXPH]Spolupracujete nou. Pri menĂĄch jednotlis podobnĂ˝mi stranami YĂŞFKĂŁWiWRYE\VDĢDĂĽNRGDOR RGROiYDĢSRNXVRPU{]Q\FK v Ä&#x152;echĂĄch, PoÄžsku alebo v MaÄ?arsku? ĂŁSHNXODQWRY0iPHYRÄ?QRVĢ =DWLDÄ? QLH DNWtYQX VSRĂ&#x201E;6WUDQD7,3 luprĂĄcu rozvĂ­jame zaWLDÄ?OHQVRVWUDQRX7,3QD E\UDGD Slovensku.

]MomentĂĄlne sĂş v EurĂłpe na vzostupe extrĂŠmistickĂŠ strany, nielen na Slovensku Ä?i v RakĂşsku. NEOS chce tvoriĹĽ novĂŠ RakĂşsko, strana TIP zasa inĂş, sluĹĄnejĹĄiu politiku, je tu podobnosĹĽ programov. Ako presvedÄ?iĹĽ obÄ?anov, aby dali svoju podporu mladĂ˝m stranĂĄm a aby povedali NIE extrĂŠmizmu? 0XVtPHÄ?XÄ&#x2021;RPY\VYHWÄ?RYDĢDNRVDDNWtYQH]DSiMDĢGRHXUySVNHKRGLDQLD 3UHVYHGĂžLĢLFKĂĽH(XUySVND ~QLDMHVSRORĂžHQVWYRNWRUp poskytuje ĹĄance do budĂşcnosti, nielen rizikĂĄ. äLDÄ?PpGLDVDGRVĢNRQFHQtrujĂş prĂĄve na tie negatĂ­va, NWRUp(XUySVND~QLDVRVHERXSULQiĂŁD6SRORĂžQHDNR (XUySDP{ĂĽHPHE\ĢYKRVpodĂĄrstve vedĂşcou silou na VYHWRYRPIyUHĂžRE\ĂĽLDGQD]MHGQRWOLYĂŞFKNUDMtQE\Ģ

VSROXSUDFRYDOD V1(26QLHOHQ YHXURSDUODPHQWH DOHDMQD UHJLRQiOQHM~URYQLÂł 0LFKDO%XEiQNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD7,3 SRK\EXPRĂĽQRVWLĂŁWXGRYDĢ DSUDFRYDĢYFHORPHXUySskom priestore. ([WUpPLVWLFKF~RVODELĢ(XUySXDOHWĂŞPSiGRPRVODELDDMMHGQRWOLYpĂŁWiW\9(XUySVNHM~QLLQLHMHYĂŁHWNR SHUIHNWQpPQRKRYHFtWUHED]PHQLĢDOHYĂŞKRG\MHGQR]QDĂžQHSUHYDĂĽXM~Ă&#x2019;ORKRXQDĂŁLFKVWUiQE\PDORE\Ģ SUiYH]G{UD]Ä&#x2013;RYDQLHWĂŞFKto pozitĂ­v. (jah)


10

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

M. Ĺ EFÄ&#x152;OVIÄ&#x152;: %8'Ă&#x2019;&126ÄĄ6/29(16.$ -(-('12=1$Ă˝1(9(85Ă?36.(- Ă&#x2019;1,, ]Ako ste sa stali eurĂłpskym komisĂĄrom, bolo ĹĽaĹžkĂŠ â&#x20AC;&#x153;dostaĹĽ saâ&#x20AC;? k tejto prĂĄci? 0RMD S{YRGQi NDULpUD MH od roku 1990 spätĂĄ s diplomaFLRX=DĂžtQDOVRPDNRĂžHVNRVORvenskĂ˝ diplomat a po rozdeleQtĂ˝HVNRVORYHQVNDVRP]DĂžDO SUDFRYDĢQDYWHGDMĂŁRP0LQLVWHUVWYH]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt65 .HÄ&#x2021;ERORMDVQpĂĽHQDĂŁRXFLHÄ?RYRXVWDQLFRXEXGH(Ă&#x2019;GRSOnil som si vzdelanie a urobil 3K']HXUySVNHKRSUiYDĂžR YWRPĂžDVHQD6ORYHQVNXĂŁWXGRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ VRPQiVOHGQHY\XĂĽLOYUiPFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSRVWRFKQD0=9D(=65ĂžLXĂĽ DNRSROLWLFNĂŞULDGLWHÄ?DOHERJHQHUiOQ\ULDGLWHÄ?SUHHXUySVNH ]iOHĂĽLWRVWL'OKĂŁtĂžDVVRPS{VRELODNR]iVWXSFDYHÄ?Y\VODQFD SUL(XUySVN\FKVSRORĂžHQVWYiFK 3RQiYUDWH]SRVWXYHÄ?Y\VODQFDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR SR]QDWN\Y\XĂĽLOYSR]tFLLVWiOHKRSUHGVWDYLWHÄ?D65SUL(Ă&#x2019; 9URNXVRPSRRGFKRGH-iQD)LJHÄ?DQD]Y\ĂŁQ~ĂžDVĢ mandĂĄtu prevzal post komisĂĄra SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHĂĽ DĂŁSRUW1HVN{UVRPEROQDSR]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUHnominovanĂ˝ slovenskou vlĂĄdou QDÄ&#x2021;DOĂŁLHIXQNĂžQpREGRELH(. Pri tĂ˝chto zmenĂĄch dochĂĄdza DMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi-

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQĂŁWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHÄ&#x2013;PLERO pridelenĂ˝ post viceprezidenWDĂžLĂĽHSRGSUHGVHGX(XUySskej komisie.

]AkĂŠ najdĂ´leĹžitejĹĄie Ăşlohy plnĂ­te ako podpredseda EK pre medziinĹĄtitucionĂĄlne vzĹĽahy a administratĂ­vu? 8ĂĽ]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\SOĂŞYDĂĽHPiPQDVWDURVWLY]ĢDK\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWQĂŞPLHXUySVN\PLLQĂŁWLW~FLDPL (XUySVN\SDUODPHQW5DGD (Ă&#x2019; VQiURGQĂŞPLSDUODPHQWPLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYno-prĂĄvne predpisy pracovQtNRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt Okrem toho, minimĂĄlne raz PHVDĂžQH]DVWXSXMHP(XUySsku komisiu na Rade pre vĹĄeREHFQp]iOHĂĽLWRVWLQDNWRUHM VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt(Ă&#x2019;SULSUDYXMHPHHXUySVNHVXPPLW\DURNXMHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ NÄ?~ĂžRYĂŞYĂŞ]QDPSUH6ORYHQVNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR UR]SRĂžWXNGHVDQiPSRGDULlo na roky 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2020 vyneJRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ HXUQDÄ&#x2021;DOĂŁtUR]YRMVORYHQVNĂŞFK UHJLyQRYDPLHVWFLHVWĂĽHOH]QtFĂŁN{OSRGSRUXYHG\DYĂŞVNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRÄ?-

0DURãâHIÞRYLÞSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRÄ?E\V~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlÞãRXYĂŞ]YRXSUHV~ĂžDVQ~(.ERODRGSRYHÄ&#x2021;QDEH]precedentnĂş hospodĂĄrsku NUt]XSRĂžDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORĂžQHMHXUySskej meny euro. Okrem toho VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYÄ&#x2021;DNDNWRUĂŞPPDM~ VORYHQVNtREĂžDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHÄ?NĂŞFK]DKUDQLĂžQĂŞFKIDErĂ­k zo Slovenska, a tĂ˝m aj KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovnĂ­kov. 'QHVP{ĂĽHPHV~Ä?DYRXVNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVXYHGHQĂŞPLQistrahami sme sa vysporiadali DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRvĂ˝ch zĂĄkladoch postupne prekonĂĄva recesiu. HospodĂĄrska krĂ­za bola spojenĂĄ aj s tlakom na ĹĄetrenie v administratĂ­ve. Na reĹĄtriktĂ­vne opatrenia na nĂĄrodnej Ăşrovni som reagoval prijatĂ­m reformy administratĂ­vQHKR UR]SRĂžWX D ~SUDYRX pracovno-prĂĄvnych predpisov pre vĹĄetkĂ˝ch pracovnĂ­NRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQtPWĂŞĂĽGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YĂŞĂŁHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYĂŞP ]QtĂĽHQtP FHONRYpKRSRĂžWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLtR percent. TĂĄto zmena prinesie do roku 2020 Ăşsporu vo výťNHPLOLDUG\HXU

9HÄ?PLGREUHYLHPDNRFLWOLYR Ä?XGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYÄ&#x2020;DOĂŁRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyliom v uplynulĂ˝ch 4 rokoch bolo ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKlejĹĄĂ­ register lobistov, v ktorom MHYV~ĂžDVQRVWL]DUHJLVWURYDQĂŞFKYLDFQHĂĽWLVtFSRGQLNDWHÄ?VNĂŞFKPLPRYOiGQ\FK regionĂĄlnych a zĂĄujmovĂ˝ch VXEMHNWRYD]GUXĂĽHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHĂĽWLVtFMHGnotlivcov â&#x20AC;&#x201C; lobistov.

]Ä&#x152;o by ste odkĂĄzali SlovĂĄkom v sĂşvislosti s blĂ­Ĺžiacimi sa voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNĂŞPREĂžDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULĂŁOLNYROHEQĂŞPXUQiP7LHĂĽE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRjĂ­m rozhodnutĂ­m prispeli k víĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNĂŞFKVWUiQDNR60(56' (Ă&#x2019;VDGQHVQDFKiG]DQDG{OHĂĽLWHMNULĂĽRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPĂžLYQDGFKiG]DM~FRPREdobĂ­ ostane otvorenĂĄ, slobodnĂĄ, solidĂĄrna a tolerantnĂĄ, bez hraQLĂžQĂŞFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRXÂąDOHERĂžL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRĂĽQRVWLĂŁW~GLDDSUiFHY]DKUDQLĂžt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREĂžDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDĂžQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lÞãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySVNHMSUiYQHM~SUDYHSHUFHQW VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investĂ­ciĂ­ na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDĂĽRYDQp]DGUXK~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYÄ&#x2021;DNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorĂĄ na Slovensko prichĂĄG]D XĂĽGUXKĂŞNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ÂąYRYĂŞĂŁNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRĂĽQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodĂĄrskeho postaveQLDD]OHSĂŁHQtĂĽLYRWQHM~URYQH VORYHQVNĂŞFKREĂžDQRY=DWLDÄ? ĂžRSRUHYRO~FLLVPHVD]KÄ?DGLVNDĂĽLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{ĂĽHPH VNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQĂŞFKDMXĂĽQĂŞFKVXVHGRYGREHKOLĂ˝HVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMĂžDVWHMĂŁLHSRrovnĂĄvame s RakĂşskom. Na to, aby sme v tomto trenGH~VSHĂŁQHSRNUDĂžRYDOLMHWUHEDDE\QDĂŁXNUDMLQXY(XUySskom parlamente reprezentovali NRPSHWHQWQtDVSRÄ?DKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREĂžDQRY a so silnĂ˝m demokratickĂ˝m PDQGiWRP7tEXG~WRWLĂĽERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM miesto v globalizovanom svete. (kj)


číslo 6/2014

KULTÚRA

11

PÝCHA S TITULOM PRO URBE V spomienkach sa neraz vraciame do detstva. Do čias, keď nám mamy či staré mamy čítavali rozprávky. Nie vždy sme vtedy mali možnosť kúpiť si knihu, a tak sme vošli tam, kde je kníh neúrekom – do knižnice. Aj v Komárne máme knižnicu, ktorou sa pýšime, ktorú navštevujeme. Knižnica Józsefa Szinnyeiho je verejná, univerzálna knižnica. Je držiteľkou ceny PRO URBE mesta Komárno za rok 2002. Je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja, získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje svoj knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií. Poskytuje knižnično-informačné a bibliograficko-informačné služby, zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Je centrom metodickej a koordinačnej činnosti pre ostatné verejné knižnice v okrese Komárno. Zároveň organizuje kultúrno-spoločenské podujatia pre svojich čitateľov a pre verejnosť ako sú výstavy, besedy, vernisáže. Je inštitúciou, ktorá sa stará o náš kultúrny rast, neraz za veľmi ťažkých podmienok.

ce pozostával zo súkromných zbierok redaktora, spisovateľa, riaditeľa peštianskeho divadelného súboru a komárňanského rodáka Istvána Kultsára. Vo svojej záveti venoval župe 5 000 kníh. Knižnica obsahovala literatúru v gréčtine, latinčine, francúzštine, nemčine a maďarčine. Väčšina kníh pochádzala zo 16. a 17. storočia. Krásnu literatúru z 19. storočia tvorili preklady diel zahraničných autorov. Boli tu prvé vydania maďarskej dramatickej literatúry a vedecká literatúra 18. storočia.

Fond zo súkromných zbierok

Postupne sa do tejto knižnice včlenili fondy rôznych spolkov a združení, ďalšími historickými darcami boli bibliograf József Szinnyei st. a rodina Ghyczyovcov. Na

Predchodkyňa súčasnej knižnice – Knižnica Komárňanskej župy – bola založená v roku 1831. Fond knižni-

Podunajská knižnica v Komárne.

univerzálna

začiatku 20. storočia sa tento fond rozrástol na 40 000 zväzkov. Prvé zmienky o výpožičnom poriadku župnej verejnej knižnice sú z 1. januára 1905. Knižnica mala v tom čase 1 310 čitateľov, ktorí si vypožičali spolu 19 257 zväzkov.

knižnica.

Palác pre literatúru

Knižnica Józsefa Szinnyeiho je verejná,

V novembri roku 1913 bol postavený Kultúrny palác v novobarokovom slohu, v súčasnosti tam sídli Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska, kde našla svoje umiestnenie aj župná verejná knižnica,

ktorá poskytovala knižničné služby verejnosti. V roku 1951 bola vytvorená trojstupňová sieť miestnych okresných a krajských ľudových knižníc. V roku 1953 rada Okresného národného výboru schválila štatúty pre miestne ľudové knižnice a Okresnú knižnicu.

Župný dom – dom kníh

Knižničný fond z pobočiek v Dôstojníckom pavilóne a Dunajského nábrežia od začiatku roka 2007 slúži svojim čitateľom na Ul. Palatínovej 8

v historickom centre mesta v rekonštruovanej budove bývalého župného domu. V roku 1997 bola knižnica súčasťou Podunajského kultúrneho centra a premenovala sa na Podunajskú knižnicu. V roku 1999 sa zriaďovateľom Podunajskej knižnice so samostatnou právnou subjektivitou stáva Krajský úrad v Nitre. Od roku 2002 je zriaďovateľom Podunajskej knižnice Nitriansky samosprávny kraj. Text a foto: (vel)

K plynu aj k elektrine spoľahlivé zákaznícke služby Radi vám osobne poradíme v ZSE Centrách

NKO 2680/14

Žijeme s vami

ZSE_jar_NaseNovinky 206x90.indd 1

24/04/14 15:55


12

naĹĄe novinky

TĂ&#x2030;MA

NADĂ CIA RENĂ TY ZMAJKOVIÄ&#x152;OVEJ

320Ă&#x2C6;+$=265'&$

YHNGHEXGHSULSUDYHQĂŞGHÄ&#x2013; SOQĂŞĂŁSRUWX]iEDY\DSUH]HQWiFLD]GUDYĂŞFKSRWUDYtQ Ă˝RYiVĂžDNi"3UtÄ&#x2021;WHVLVNRPSRQRYDĢKXGEXSRPRFRXĂŁOLDSDQLDGRSHGiORYELF\NODĂžL QDPL[RYDĢVL]GUDYĂŞQiSRM vlastnou energiou. Okrem toho sa zabavĂ­te so znĂĄmyPLRVREQRVĢDPLĂŁSRUWXQD YHÄ?NRSORĂŁQHMREUD]RYNHXYLGtWHQDĂŁHVSRW\QDRFKUDQXĂĽLYRWDD]GUDYLDDQLHOHQWR%XGHWHQDQHMP{FĢYLGLHĢWĂŞFK ktorĂ­ naberĂş odvahu a odhodODM~VDXURELĢQLHĂžRSUHVYRMH]GUDYLH9HUtPHĂĽHPHG]L QLPLQHEXGHWHFKĂŞEDĢ

)RWR0DUWLQ)ULGQHU

OD  UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK SiVRN a prostrednĂ­ctvom interakWtYQHMSUHGQiĂŁN\SRXĂžLODGHWL o potrebe ich nosenia. PretoĂĽHQLHMHYVLOiFKQDGiFLHQDYĂŁWtYLĢYĂŁHWN\ĂŁNRO\Y\StVDODFHORĂŁWiWQXV~ĢDĂĽYNUHVOHQt QDWpPXĂ&#x201E;$NRVSUiYQHQRVtP UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\Âł%OLĂĽĂŁLHLQformĂĄcie o prebiehajĂşcej súĢDĂĽLQiMGHWHQDQDĂŁHMZHERvej strĂĄnke.

WRNSRK\EX]OiĂĽLYRWRVSUiva, konzumĂĄcia nevhodnĂ˝ch SRWUDYtQDOHDMSRGFHÄ&#x2013;RYDnie preventĂ­vnych lekĂĄrskych prehliadok.

7RYĂŁDN]Ä&#x2021;DOHNDQLHMHYĂŁHWNRĂžRSUHYiV1DGiFLD5HQiW\=PDMNRYLĂžRYHMSULSUDYLOD 9VSROXSUiFLVR6SUiYRXNXOtĂşrnych a ĹĄportovĂ˝ch zariadenĂ­ mesta Trnava poskytne 0pGLiDMLQWHUQHWV~SOQpYĂŞ- YĂŁHWNĂŞPRE\YDWHÄ?RPÂąDQLH]LHYDQiYRGRYDNR]OHSĂŁLĢ OHQ]7UQDY\ÂąPRĂĽQRVĢFYL]GUDYLH1RÄ?XGLDV~SUHVĂŞ- ĂžLĢDXURELĢWDNSUYĂŞNURNQD WHQtRGSRU~ĂžDQLDPLDQiYUK- ceste v starostlivosti o svoPLDWiWRP\ĂŁOLHQNDLFKVN{U je zdravie. ]DĢDĂĽXMHDY\YROiYDYQLFK DSDWLX2GPLHWDM~YĂŁHREHFQp 2GPiMDGRVHSWHPK tejto mimoriadne UDG\0RWLYRYDĢLFKGRNiĂĽH EUDEXGHNDĂĽG~VRERWX ~VSHĂŁQHM D QDMPl XĂĽL- prĂ­klad a vytvorenie inĹĄpiru- YĂžDVHRGGRKRG WRĂžQHM DNWLYLWH Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013; jĂşceho priestoru a prostredia Y\KUDGHQĂŞ$WOHWLFNĂŞĂŁWDVL VYRM ĂĽLYRW Âą ]YLGLWHÄ?- na takĂşto aktivitu â&#x20AC;&#x201C; a prĂĄ- GLyQQDXOLFL-iQD+DMGyFQLVDÂłQDGiFLDSULFKiG]D ve tĂş ponĂşka NadĂĄcia RenĂĄ- ]\KRY7UQDYH pre vĹĄetkĂ˝ch VÄ&#x2021;DOĂŁtPSURMHNWRP W\=PDMNRYLĂžRYHM$NWLYLWD FYLĂžHQLDFKWLYĂŞFKREĂžDQRY Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;]D]GUDYtPÂłRSlĢY\- K dispozĂ­cii vĂĄm budĂş proXĂĽLMHLQWHUDNWtYQHIRUP\YUi- IHVLRQiOQL FYLĂžLWHOLD NWRUt WDQHYĂŞUD]QpKRLQIRUPDĂžQpKR YiVEXG~VSUHYiG]DĢQDFHVVSRWXDEXGHVNXWRĂžQHKRGQRW- te k lepĹĄej kondĂ­cii i zdraviu. QRXXNiĂĽNRXWRKRDNRVDGi 6WDĂžtVLSULQLHVĢSRGORĂĽNXQD GRVSLHĢNOHSĂŁLHPX]GUDYLX FYLĂžHQLHFKXĢDGREU~QiODGX &YLĂžHQLHMHXUĂžHQpSUHYĂŁHW8ĂĽMHKRQi]RYQDSRYHGiĂĽH VDEXGH]DREHUDĢFLYLOL]DĂžQĂŞ- .DPSDÄ&#x2013;VDRÂżFLiOQH]DĂžtQD N\YHNRYpNDWHJyULHSUHWRVD PLSUREOpPDPLGQHĂŁQHMGRE\ PiMDRKRG WHĂŁtPHDMQDURGLQ\VGHĢPL PHG]LNWRUpSDWUtQHGRVWD- QD+ODYQHMXOLFLY7UQD- 9VWXSMHYRÄ?QĂŞ

Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;VL]DFYLĂžLĢV1DGiFLRX5=Âł

NTT 3129/14

nĂ­, ale aj o nutnosti zvyĹĄoYDĢSUiYQHYHGRPLHNWRUp je na nĂ­zkej Ăşrovni. Na prvĂ˝ SRKÄ?DGGUREQRVĢDOHPQRKt]QiVQHSRVWUHKOLĂĽHRG 1. januĂĄra tohto roku sĂş chodci pohybujĂşci sa na verejnĂ˝ch SULHVWUDQVWYiFKSRYLQQtQRVLĢ UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\7HMWRSUREOH0HG]LSULRULW\QDGiFLHSDWUt matike sa tĂ˝kal aj projekt â&#x20AC;&#x201C; ochrana prĂĄv detĂ­, podpora NDPSDÄ&#x2013;QDGiFLHVQi]YRP sociĂĄlnej pomoci, ochrana Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013;VLVYRMĂĽLYRWÂą]YLGLÄ?XGVNĂŞFKSUiY]GUDYLDĂĽL- WHÄ?QLVDÂł]DPHUDQiQD]YĂŞYRWQpKRSURVWUHGLDDOHLSRG- ĹĄenie informovanosti o poSRUDĂŁSRUWXWHORYĂŞFKRY\ĂžL WUHEH QRVHQLD UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK rozvoj vzdelĂĄvania a umelec- prvkov. NĂŞFKĂžLQQRVWt 9UiPFLWHMWRNDPSDQH1DGiNadĂĄcia tak zastreĹĄila vĹĄetky cia RZ vytvorila animovanĂ˝ tieto aktivity a pomocou nej VSRWQDWpPXRFKUDQDĂĽLYRWD VDP{ĂĽHSRVODQN\Ä&#x2013;D5HQiWD a iniciovala jeho premietanie =PDMNRYLĂžRYiYHQRYDĢWĂŞP v sieti kĂ­n po celom SlovenNWRUtSRPRFUDGXĂžLSRGSR- sku. Spot je verejne dostupru potrebujĂş. nĂ˝ na strĂĄnke nadĂĄcie www. nadacia-rz.sk. 3UHGVHGQtĂžNDQDGiFLHS{VREt priamo v zĂĄkonodarnom zbo- 3UHGVHGQtĂžND QDGiFLH QDUHPiSUHWRGRNRQDOĂŞSUHKÄ?DG YĂŁWtYLOD]iNODGQpĂŁNRO\Y7Uo legislatĂ­ve a jej fungova- navskom kraji, kde rozdaVznik NadĂĄcie RenĂĄty ZmajkoviÄ?ovej bol prirodzenĂ˝m vyĂşstenĂ­m Ăşsilia podpredsednĂ­Ä?ky NĂĄrodnej rady SR smerujĂşcej k podpore charitatĂ­vnych akciĂ­ a organizĂĄciĂ­.

Programom vås bude sprevåG]DĢSUHGVHGQtÞNDQDGiFLH 5HQiWD=PDMNRYLÞRYiNWRrú podporí mladå moderåtorVNiGYRMLFD6SRORÞQHY\VSRYHGDM~]DXMtPDYpRVREQRVWL z oblasti ťportu, ale i zdraYHMYêüLY\


číslo 6/2014

KULTÚRA

13

BEZ POÉZIE BY BOL SVET CHUDOBNEJŠÍ Literárny klub ŠáLKKA zoskupuje aktívne píšucich nádejných autorov nášho regiónu. Jeho zakladateľkami boli Dagmar Janišová a Renáta Filková. ŠáLKKA spája ľudí, ktorí v sebe cítia silu a odvahu vložiť svoje myšlienky na papier. Tých, ktorých jednoznačne oslovilo čaro umenia literatúry. Jedným z najmladších členov je len 19-ročný študent Ondrej Filko z Okoličnej na Ostrove.

Kto vám otvoril bránu k literatúre? Moje prvé stretnutia s literatúrou boli v škole. Neboli až také ružové, akoby sa zdalo. Zo začiatku som nebol ňou nadšený, nejavil som o ňu extrémny záujem. Potom neskôr to prišlo samo. Začal som čítať a očaril ma svet kníh. Určite veľký vplyv na mňa mala i moja mama, ktorá sa sama venuje písaniu. Kedy ste si uvedomili, že dokážete vyjadriť svoje myšlienky básňami? Bolo to až na strednej škole, asi ako 15-ročný. Akého charakteru sú vaše básne? Na začiatku to boli básne o láske, veď som nimi dokázal zapôsobiť na dievčatá. Vedel som niečo také, čo iní moji rovesníci nedokázali. Postupom času sa podtón mojich básní menil. Začal som vnímať svet ako celok, zamýšľal som sa nad rôznymi problémami ľudí, prehlboval sa môj vzťah k poézii a dnes by som zhodnotil svoje básne ako pesimistické, napriek tomu, že sa nepovažujem za pesimistu. Myslím si, že vo svete je viac zla ako dobra a básňou to dávam najavo.

Mladý poet Ondrej Filko z Okoličnej na Ostrove. Foto: (vel)

Čo vás motivuje, inšpiruje, podnecuje písať?

Určite každého básnika ovplyvňuje obdobie, v ktorom sa práve nachádza. Sú chvíle, keď ma inšpiruje niečo pekné na ulici, inokedy je moja báseň výsledkom môjho dumania nad ľudským svetom, alebo to len príde tak prirodzene. Zoberiem pero do ruky a píšem. Prednedávnom som napísal niekoľko básní, keď ma kruto zasiahla smrť môjho starého otca. Chcem tým len to povedať, že príčiny písania básní sú rôznorodé.

Komu sa prihovárate svojimi básňami a aké majú poslanie? Neadresujem ich širokej verejnosti, ja len píšem, vydávam zo seba, čo cítim, vidím a vnímam. Aké poslanie má moja báseň? Možno ňou chcem poukázať na skutočnosti našej doby a tohto sveta. Píšem o všetkom, možno i o veciach, o ktorých by bolo lepšie mlčať. Ale ja nechcem a dúfam, že bude vždy aspoň jeden človek, ktorého moja báseň osloví. Myslíte si, že má poézia opodstatnenie v dnešnom dynamickotechnickom svete? Jednoznačne áno. Každý, kto píše poéziu, chce niečo povedať, sprostredkovať. Je pravda, že v súčasnosti číta menej ľudí verše, ale bez nich

by bol tento svet chudobnejší. Viete, poézia potrebuje čas. Čas pre človeka, ktorý ju bude čítať i čas pre toho, kto ju bude písať. Človek musí na poéziu dozrieť. Uvedomujem si, že i sám potrebujem dozrieť ako poet, ale chcem zvečniť postupnosť môjho osobného vývinu.

Máte skúsenosť i s inými druhmi umenia? Okrem písania som už skúšal prednášať básne, i vlastné, na rôznych súťažiach určených pre mládež, a v súčasnosti som sa začal venovať amatérskemu herectvu. Stal som sa členom ochotníckeho divadla pôsobiaceho v Komárne. Hranie rolí je niečím podobné písaniu básní. Prostredníctvom postavy odovzdávam divákovi určité posolstvo. Odlišné je len v tom, že v tomto prípade interpretujem myšlienku iného. Ale rád to robím, je to pre mňa osobná výzva. Myslíte si, že toto vaše umelecké vzplanutie je len dočasné? Nie, nemyslím si to. Rád píšem a cítim, že mám čo povedať. Som presvedčený, že umenie, už v akejkoľvek podobe, ma bude sprevádzať celý život. (klk)

K plynu aj k elektrine starostlivosť pre ľahší život

NKO 2681/14

Uhradíme vám opravy a havárie do 150 EUR

www.zse.sk

ZSE_jar_NaseNovinky 206x90.indd 2

Žijeme s vami

24/04/14 15:56


naše novinky

INZERCIA

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

KOMÁRŇANIA, OSLÁVTE S NAMI OTVORENIE NOVEJ BANKY!

Otvárame 12. 5. KOMÁROMIAK, ÜNNEPELJÉK VELÜNK AZ ÚJ BANK MEGNYITÁSÁT! Május 12-én nyitunk

Infolinka: 0850 850 555 • www.raiffeisen.sk

127 ROKOV SKÚSENOSTÍ RAIFFEISEN NKO 3029/14

14

RB_otvorenie_pobocky_KN_print_SK_HU_Zitny_Ostrov_0414_eo.indd 1

28.4.2014 15:01


číslo 6/2014

ŠPORT

KAPITÁN „FIALOVÝCH“ JE ŤAHÚŇOM MUŽSTVA Futbalista KFC Komárno Csaba Szórád, ktorý o niekoľko dní oslávi 34. narodeniny, patrí určite k tým slávnejším postavám, ktorými sa môže pýšiť komárňanský futbal. Nazbieral niekoľko desiatok prvoligových štartov a dvakrát sa dostal aj do ligového výberu Slovenska. Ako správny odchovanec sa v zrelom futbalovom veku vrátil tam, kde kedysi začínal. Futbalovo vyrastal vo svojom rodnom meste až do chvíle, keď musel nastúpiť na zák-

ladnú vojenskú službu do Nitry. V meste pod Zoborom obliekal najprv dres vtedajšieho

Strojára a následne po vojenčine aj slávnejšieho FC Nitra, ktorý v tom čase hral druhú

Csaba Szórád je lídrom súčasného mužstva KFC Komárno. Foto: František Kecskés

15

CSABA SZÓRÁD Narodený: 9. mája 1980 v Komárne Výška: 184 cm Post: obranca/stredopoliar Hráčska kariéra: 2002 – 2007 Strojár Nitra, FC Nitra 2007 – 2008 MŠK Žilina 2008 – 2009 AS Trenčín Jeseň 2009 – ŠKF Sereď Jar 2010 – Honvéd Budapešť 2011 – súčasnosť – KFC Komárno ligu. Postup a debut v najvyššej súťaži prišiel v sezóne 2005/2006. Mužstvo si vybojovalo miestenku v letnej pohárovej súťaži Intertoto cup. V lete 2007 bol na lane Brna, ale napokon zakotvil v kádri majstrovskej Žiliny, kontrakt podpísal na 3 roky. V drese „Šošonov“ okúsil ako chutí Liga majstrov, keď nastúpil v 2. predkole proti pražskej Slavii. Sezónu 2008/2009 strávil odchovanec Komárna na hosťovaní v AS Trenčín, na ktoré však nemá najlepšie spomienky, nakoľko s ním Trenčania predčasne ukončili spoluprácu. V roku 2009 nasledovala krátka jesenná anabáza u nováčika 3. ligy západ ŠKF Sereď. Začiatkom roka 2010 podpísal profesionálnu zmluvu s Honvédom Budapešť, pričom nastupo-

val za rezervný tím hrajúci 2. maďarskú ligu. Po dlhých rokoch strávených vo vyššie menovaných kluboch sa v zimnom prípravnom období 2011 vrátil do svojho materského futbalového oddielu, aby mu výrazne pomohol k postupu zo 4. ligy do majstrovstiev regiónu západ, kde pôsobí dodnes. Minulý rok bol vyhlásený za najlepšieho futbalistu hrajúceho v súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom za sezónu 2012/2013. V aktuálnom ročníku je komárňanská „16“ oporou svojho tímu a ako správny kapitán ťahá svojimi bohatými skúsenosťami aj gólmi KFC Komárno za postupom do tretej ligy. Kristian Hamran

K plynu aj k elektrine výhody v ZSE Klube

NKO 2682/14

Využite zľavy až do 35 % na stovky produktov

www.zse.sk

Žijeme s vami

ZSE_jar_NaseNovinky 206x90.indd 4

24/04/14 15:54

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Komárno, náklad 17 400 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NSR 2976/14

16

Nko 06 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you