Page 1

8 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

40 rád, ako |r~ÑrÀun}xÚ str. 8-9 Ročník: I. číslo 11/2014 Dátum vydania: 19. 6. 2014

Kysucké Nové Mesto

Strašidelná ulička

Nenapĺňajú predstavy

Pokorili Kysucké Cyklotrial plný adrenalínu Himaláje

str. 2 Z pešej zóny je možné dostať sa na Komenského a Nábrežnú ulicu úzkou uličkou. Tá na mnohých pôsobí nevľúdnym až strašidelným dojmom.

str. 3 V Kysuckom Novom Meste sa v posledných rokoch vystavalo viacero detských ihrísk, ktoré však neprinášajú len radosť, ale aj nepríjemnosti.

str. 5 Začiatkom júna sa uskutočnil dvojdňový diaľkový prechod cez „Kysucké Himaláje“. Akcie sa zúčastnil slušný počet priaznivcov turistiky.

str. 14 Počas prvej júnovej soboty sa uskutočnil Slovenský pohár v cyklotriale. Podujatie prilákalo množstvo fanúšikov tohto adrenalínového športu.

Cesta do rozprávky sprostredkovala deťom množstvo zážitkov.

ROZPRÁVKOVÁ CESTA MESTOM Už viac ako 20 rokov organizuje Centrum voľného času (CVČ) v Kysuckom Novom Meste pre všetky deti podujatie pod názvom Cesta do rozprávky. Táto milá akcia sa už tradične viaže k sviatku všetkých našich ratolestí, k Medzinárodnému dňu detí. Nebolo to inak ani tento rok. V minulosti sa toto podujatie zvyklo konať v lesíku pri rieke Kysuca, pred pár rokmi sa presťahovalo do frekventovanejšej lokality uprostred Kysuckého Nového Mes-

ta. Aj tento rok sa Cesta do rozprávky uskutočnila v centre mesta. Školáci, menšie i väčšie deti, mnohé v sprievode svojich rodičov alebo aj starých rodičov, putovali k jednotlivým sta-

novištiam rozmiestneným po celej pešej zóne. Tam ich čakali rozprávkové bytosti a zábavné úlohy. Keď ich deti splnili, získali sladké odmeny a, hlavne, veľa nových zážitkov. Od stanovíšť sa ozýval veselý smiech a rušná vrava. Pracovníčky CVČ a ich pomocníci prezlečení za rôzne rozprávkové bytosti si dali záležať na tom, aby malých oslávencov

pobavili a možno aj niečo naučili. Na Ceste do rozprávky nie je ničím výnimočným stretnúť s ratolesťami aj ich rodičov, ktorí sami vo svojom detskom veku absolvovali toto obľúbené podujatie. Zostali im naň pekné spomienky, a tak chcú teraz dopriať podobný zážitok aj vlastným deťom. Text a foto: (strk)


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KRÁTKE SPRÁVY

JAZDIL NAPRIEK ZÁKAZU

Poverený príslušník Policajného zboru Kysucké Nové Mesto obvinil 16-ročného mladíka z Nesluše z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Tento v dňoch 28. a 29. mája riadil osobné motorové vozidlo značky Ford Escort aj napriek tomu, že 7. apríla mu bol uložený zákaz viesť motorové vozidlo na 12 mesiacov. V prípade dokázania viny mu teraz hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. Nakoľko ide o mladistvého obvineného, uložený trest bol znížený o polovicu oproti dospelým previnilcom. Obidva múry, ktoré uličku lemujú, sú poškodené.

REVÍZIA KNIŽNIČNÉHO FONDU Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja oznámila všetkým čitateľom, návštevníkom a širokej verejnosti, že v období od 7. do 27. júla bude centrálny objekt knižnice uzatvorený. Dôvodom je mimoriadna revízia knižničného fondu. Čitáreň dennej tlače a aktuálnych periodík bude naďalej prístupná verejnosti, a to v priestoroch vestibulu v čase od 9. do 14. hod. Čitateľom s platným čitateľským preukazom bude služby v tomto období poskytovať Krajská knižnica v Žiline. Knižnično-informačné služby budú opätovne sprístupnené verejnosti 28. júla. (sta)

MIESTO AKO STVORENÉ PRE PIKNIK Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: j j ajtaktosituzijeme@14news.eu

STRAŠIDELNOU ULIČKOU PRECHÁDZAME DENNE Z pešej zóny na Komenského a Nábrežnú ulicu je možné dostať sa úzkou uličkou popri kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Na mnohých obyvateľov mesta táto cesta pôsobí nevľúdnym až strašidelným dojmom. Veľké množstvo ľudí prechádza uličkou aj niekoľkokrát denne, či už cestou z práce, z nákupu, či s deťmi zo školy. Ulička je ako stvorená na nočné prepadnutie alebo úraz. Obidva múry, ktoré ju lemu-

Ministerstvo školstva a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnili výsledky tohtoročného Testovania 9. Naši žiaci boli v rámci Žilinského kkraja najlepší v riešení m matematických úloh.

Najlepší a najhorší N

Text a foto: (at)

Text a foto: (strk)

NAŠI ŽIACI ZABODOVALI

P Priemerne dosiahli deviataci na Slovensku z testu z matematiky S 554,67 % a zo slovenčiny 62 %. Najlepšie výsledky v Žilinskom N kkraji mala ZŠ Nábrežná v Kyssuckom Novom Meste. Test z matematiky tu žiaci napísalli na 82,3 % a zo slovenčiny na 774,5 %. Aj keď výsledky medzi kkrajmi sú na podobnej úrovni, medzi jednotlivými okresmi m ssú v slovenčine aj v matemattike veľmi výrazné rozdiely.

Obľúbené miesto pre prímestských turistov. Evidentne veľmi smädných...

jú, sú poškodené a rokmi už poriadne poznačené. Jeden z múrov dokonca vyzerá tak, že už-už každú chvíľu spadne. Nehovoriac o nedostatočnom osvetlení a o tom, že chodník je samá jama.

Odhliadnuc od množstva ľudí, ktorí uličkou denne merajú cestu, by sme mohli myslieť aspoň na deti, ktoré túto trasu denne využívajú pri ceste z umeleckej školy alebo do centra voľného času. Bolo by načase stav uličky dať trochu do poriadku.

V matematike dosiahli tento rok najlepšie výsledky žiaci z okresu Kysucké Nové Mesto, najhoršie z okresu Veľký Krtíš. Rozdiel medzi nimi bol až 26 %.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Monitorovanie žiakov prebieha v 9. ročníku ZŠ. Ilustračné foto: TASR/František Iván

Regionálne rozdiely sa ukázali aj v slovenčine. Najlepšie napísali test z tohto predmetu deviataci v okrese Bratislava I (71,45 %), na chvoste rebríčka je Gelnica (50,97 %). Rozdiel v úspešnosti je takmer 20,5 %. V úspešnosti výraznejšie vedú veľké školy, kde je deviatakov viac ako 82 a školy v mestách nad 15 000 obyvateľov. Prehlbujúce sa výsledky medzi jednotlivými regiónmi v deviatackom monitore ukazujú,

že sa treba viac venovať deťom z chudobných rodín. Tvrdí to Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý testovania na Slovensku zastrešuje. Pomôcť by podľa nej mohli asistenti učiteľov, terénni pracovníci, ktorí by pomohli dieťaťu vytvoriť lepšie podmienky na učenie. TASR


číslo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

3

IHRISKÁ NENAPĹŇAJÚ PREDSTAVY RODIČOV V Kysuckom Novom Meste sa v posledných rokoch vystavalo viacero detských ihrísk, ktoré však obyvateľom neprinášajú len radosť, ale aj nepríjemnosti. Azda najdiskutovanejšie je detské ihrisko na Ulici ČSA. Najväčšie ihrisko v meste je od vybudovania a uvedenia do prevádzky veľmi horúcou témou medzi obyvateľmi blízkych panelákov, nazývaných aj „Čínsky múr“. Preliezačky sú neustále terčom starších tínedžerov, ktorí sa tu pod rúškom tmy nevhodne zabávajú. Ich hlučné vykrikovanie plné vulgarizmov a nemiestnych zvukov narúša večerný oddych majiteľov bytov, ktorí si nemôžu vychutnať pokojné sledovanie televízora či čítanie knihy, alebo len obyčajné leňošenie. Najmä víkendy sú pre preliezačky zaťažkáva-

cou skúškou a rána sú ukážkou toho, čo sa v noci na preliezačkach odohráva.

Mnohé preliezačky sú vo veľmi zlom stave

Obyvatelia, respektíve mamičky či otcovia, sa sťažujú aj na nevhodné alebo nedokončené práce pri osádzaní preliezačok. Najviac rodičia

V dnešnej spoločnosti nikto na nikoho neberie ohľad. riešia nevyhovujúce riešenie dopadu na zem zo šmykľaviek, ktoré sú príliš vysoko alebo nemajú vhodné podložie. „U nás pri paneláku dieťa zo šmýkačky dopadne rovno na zem, kde je len hlina a celé sa zašpiní,“ sťažu-

je sa jedna z mamičiek. Preliezačky sú zároveň vo veľmi zlom technickom stave. Bilancia ihriska na Ulici ČSA je: počmáraný domček s dolámanými otáčacími kockami, na viacerých miestach predratá hojdacia sieť a aj hlavná atrakcia so spúšťaním na lane je nefunkčná. Ani výsadba kríkov okolo ihriska sa už niekoľkokrát nepodarila, pretože kríky nedokážu odolať náporu detských nôh, ktoré po nich v zápale hry behajú.

Nikto na nikoho neberie ohľad

Výstavba ihrísk stála nemálo financií, a preto by mala byť vyriešená otázka ich zabezpečia proti vandalizmu. Malo by byť dohliadnuté na to, aby nedochádzalo k ich neustálemu znehodnocovaniu a ničeniu. Je naozaj smutné, že žijeme v dobe, v ktorej

Detské preliezačky sú často terčom starších tínedžerov.

sa všetko robí rýchlo a lacno. A ešte smutnejšie je to, že v dnešnej spoločnosti nikto na nikoho neberie ohľad a každému je jedno, čo svo-

jím nevhodným správaním spôsobí iným. Text a foto: Petronela Hercová

VO FRANCÚZSKU SA UKÁZALI KOVÁČI Z KYSÚC slovenskú špecialitu nevedeli vynachváliť.

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, už po piatykrát vyslala svojich žiakov a pedagógov za hranice Slovenska reprezentovať školu, mesto, kraj i krajinu. Svoje umenie a zručnosť predviedli v máji 2014 Martin Krupík, Matej Šmída, Patrik Grešák, Lukáš Vorek, Tomáš Mrázek a Jakub Šulc pod vedením pedagógov Pavla Koptáka a Jozefa Hodasa na Kováčskych slávnostiach v družobnom meste Rive de Gier.

Prezentovali kováčske umenie

Počas hlavného programu, ktorý sa konal v dňoch 17. a 18. mája 2014, naši žiaci spoločne so žiakmi z Třebíča z ČR tvorili vývesný štít, ktorý bol následne umiestne-

Písali o nás aj vo francúzskych novinách

Pedagógovia Pavol Kopták a Jozef Hodas (v krojoch) v spoločnosti slovenského ambasádora vo Francúzsku Mareka Eštoka a poslanca NR SR a predsedu výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Viliama Novotného.

ný v miestnom múzeu. Počas prezentovania kováčskeho umenia poctili slovenskú výpravu návštevou slovenský ambasádor vo Francúzsku Marek Eštok a poslanec NR SR a predseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Viliam Novotný, ktorí vy-

jadrili študentom veľký obdiv a uznanie. Žiaci spolu s pedagógmi navštívili počas pobytu vo Francúzsku vo voľnom čase rôzne kultúrne pamiatky v Lyone a v blízkom okolí. V priestoroch lýcea v Rive de Gier zas ochutnávali špeciality francúz-

skej kuchyne. Slovenská výprava absolvovala aj spoločenské stretnutie kováčov v miestnych vinohradoch, kde naši študenti dokázali svoju šikovnosť i zručnosť vo vyväzovaní viniča a pedagógovia vo varení slovenského gulášu. Jeho vôňa prilákala miestnych obyvateľov, ktorí si

Kysucká výprava reprezentovala náš región na vysokej odbornej i kultúrno-spoločenskej úrovni, čo dokazujú aj správy zverejnené v novinách La Tribune, Le Progres. Až dvakrát publikovali informácie o práci i pôsobení žiakov a pedagógov Strednej odbornej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto vo Francúzsku. Touto cestou sa chcú žiaci i pedagógovia poďakovať riaditeľovi SOŠ strojníckej Ondrejovi Holienčíkovi za schválenie, umožnenie a za organizačnú prípravu zahraničnej cesty. Poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Kysucké Nové Mesto za prenájom motorového vozidla a Združeniu rodičov a priateľov školy za finančnú výpomoc. Text a foto: (strk)


naše novinky

SPEKTRUM

KTORÉ MIESTA BY STE ODPORUČILI NAVŠTÍVIŤ TURISTOM?

ANKETA

4

Blíži sa leto a s ním prichádza aj čas na výlety a oddych. Žilinský kraj ponúka nespočetné množstvo príležitostí. Neviete kam sa vybrať za slnečného počasia? Možno vám poradia naši respondenti, nechajte sa inšpirovať. Katarína Na Kysuciach máme krásne kopce, stačí vybehnúť na nejaký z nich a hneď máte pekný deň. Za pozretie určite tiež stojí skanzen vo Vychylovke.

Janka Turistom by som odporučila navštíviť rodný dom Jozefa Kronera na Staškove. A po jednej ceste stojí za to zájsť si na turistiku po novootvorenom turistickom chodníku Jozefa Kronera, ktorý spája obec Staškov a českú obec Horní Lomná. Taktiež súsošie Jána Pavla II. a Matky Terezy, ktoré je pri Staškovskom kostolíku. Dávid Odporučil by som im pozrieť si Žilinu. Námestie, historické centrum, prejsť sa po námestí v pekný letný večer so zmrzlinou v ruke...nie je nič lepšie.

Veselý deň v Základnej umeleckej škole.

MALÍ UMELCI SI VYSLÚŽILI POTLESK Prvý júnový pondelok sa v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Kysuckom Novom Meste niesol v znamení detí. Počas dopoludnia sa z priestorov koncertnej sály ozývali hudba, spev aj recitácia, ktoré boli súčasťou rozmanitého predstavenia venovaného najmä deťom. Krátko pred 10. hodinou dopoludnia sa koncertná sála ZUŠ naplnila radostným smiechom a vravou detí z miestnych materských a základných škôl. Na začiatok všetkých privítal veselý šašo, ktorý dominoval celému predstaveniu a ktorý svojimi žartíkmi neustále rozosmieval najmenších divákov. Deťom a ich učiteľkám,

ale aj niektorým rodičom, sa pod vedením skúsených pedagógov z umeleckých odborov postupne predstavili dievčatá a chlapci z tanečného, literárno-dramatického, hudobného aj speváckeho odboru. Vystúpili nielen žiaci zo ZUŠ, ale aj z Materskej školy na Litovelskej, ZŠ v Snežnici či v Radoli. Deti deťom zaspieva-

li, zatancovali, zarecitovali, predviedli divadielko, zahrali na hudobnom nástroji. Každá z krátkej ukážky, ktorú účinkujúci predviedli na pódiu, sa malým divákom páčila, čo potvrdil aj hlasný potlesk, ktorým deti odmenili začínajúcich umelcov. Text a foto: Petronela Hercová

HORSKÁ SLUŽBA DEŤOM Ľubomír V týchto teplých dňoch je najlepšie ísť niekam k vode. Kľudne aj na plaváreň. Kto má rád turistiku, je dobré prejsť sa na Husárik. V zime sa tam dá aj lyžovať, v lete tam je pekná príroda. Taktiež Veľká Rača, ktorá je atraktívna ako v zime, tak aj v lete. Tibor Som skôr človek na kultúru a turistika ma veľmi neláka. Určite by som odporučil v lete navštíviť kultúrne akcie, ako napríklad Kubánska noc na Kysuciach, alebo Jánošíkové dni v Terchovej. Hudobné festivaly tiež stoja za zmienku, napríklad Drotária v Turzovke alebo Rock Beskyd.

7H[WDIRWR6WDQLVODYD/DX¿NRYi

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí navštívil Školský klub pri Základnej škole Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste záchranár z oblastného strediska Horskej služby (HS) Kysuce. Počas takmer trojhodinového programu priblížil deťom zo základnej školy viaceré postupy bezpečného pobytu v horách, ktoré demonštroval spoločne s aktívnymi figurantmi z radov detí. Školáci si mali možnosť odskúšať vyhľadávanie pomocou lavínového prístroja, nácvik obväzových techník, ako aj transport postihnutého pomocou horolezeckej techniky. Azda najviac sa deťom páčila improvizovaná lanovka v priestore exteriéru školy. Celý sprievodný program bol spre-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Fixácia zlomeniny. Foto: archiv HS Kysuce

vádzaný viacerými videosekvenciami z leteckej záchrany, lavínovej problematiky, alebo aj z pozemnej záchrany. Zúčastnené deti z nižších ročníkov sa ukázali ako veľmi aktívne a vďačné publikum, za

čo im patrí – a rovnako tak ich pedagogičkám zo školského klubu – úprimná vďaka. V budúcnosti si to určite radi zopakujú ako deti, tak i záchranári. Martin Priečko


číslo 11/2014

SPEKTRUM

5

OPÄŤ ZDOLALI „KYSUCKÉ HIMALÁJE“ Začiatkom júna sa pod vedením Turistického klubu z Kysuckého Nového Mesta uskutočnil už XII.  ročník dvojdňového diaľkového prechodu cez „Kysucké Himaláje“. Štartovalo sa z radolskej križovatky, na ktorej sa prívrženci kysuckej turistiky stretli už o 5. hodine ráno, aby zahájili tento ročník. Odtiaľ smerovali na Vreteň, Poľanu, Skríželné – Obelec, sedlo Meriadov, cez traverz Černatína – Kykula, sedlo Korcháň – Bartkov kopec – sedlo Rovné na Klubinu. Tam si vyčerpaní turisti oddýchli a občerstvili sa.

Dvojdňová túra

Blížila sa búrka, ale ani to ich neodradilo od ďalšej trasy, ktorá viedla na Blažejovec cez Kalinový vrch až do Oščadnice. V miestnom pohostin-

Prívrženci kysuckej turistiky si oddýchli na Obelci.

stve uzavreli pri dobrom guláši prvý výstupový deň. Na druhý deň pokračovala skupina turistov výstupom na Lieskovú, Javorské, smerom do Čadce na Briavu, cez Vojtov vrch, tra-

verz Chotárneho kopca na Petránky, Vrchrieku, smerom na Jurdovcov, na Jakubovský vrch, cez Žiar do Nesluše a odtiaľ absolvovali záverečný výstup na Jastrabie. Cez Tábor a Majtán-

ky sa postupne trúsili do cieľa, ktorý bol na Suľkove. V miestnej pivárni ich čakali organizátori, ktorí úspešným turistom slávnostne odovzdali diplomy.

V cieli ich vítali búrlivým potleskom

Výstup trval takmer deväť hodín a spolu s dospelými a skúsenými účastníkmi ho absolvoval aj najmladší člen výpravy, štrnásťročný Patrik Hyll. Vynikajúce výkony podali aj ďalší, ktorí absolvovali výstupy počas obidvoch dní. V cieli ich čakali priatelia a priaznivci turistiky, ktorí tento ročník z rôznych dôvodov nemohli absolvovať. Nezabudli však prísť, aby svojich úspešných kolegov podporili a v cieli ich postupne vítali búrlivým potleskom.

Pohľad na Malú Fatru.

STREDOVEKÍ RYTIERI BOJOVALI AJ NAPRIEK BÚRKE Trochu iné predstavenie čakalo na Deň detí všetkých nadšencov histórie v záhrade kaštieľa Radoľa. Malým aj veľkým svoje umenie prišli predviesť predstavitelia rytierskych rádov. Podujatie malo u divákov aj napriek nepriaznivému počasiu veľký úspech. Časť programu organizátori pre intenzívny dážď presunuli do priestorov kaštieľa, ktorého kapacitné možnosti však nepostačova-

li pre divadelné predstavenie a boje stredovekých rytierov. Ale ani počasie nezabránilo rytierskym rádom, aby zúčastneným predviedli ukážky svojho umenia. A tak priaznivci histórie a dobovej kultúry, hoci s dáždnikmi nad hlavami, ale s úsmevom na tvári, mohli obdivovať účinkujúcich na pódiu. Tí aj napriek búrke predstavenie v skrátenej podobe predviedli a dokončili. Okrem divadelného predstavenia na deti čakala rytierska

akadémia a množstvo iných aktivít, ktorých priebeh, žiaľ, taktiež narušil silný dážď. Pre obdivovateľov remeselnej výroby boli pripravené ukážky zručných majstrov, ktorí predviedli proces svojej výroby priamo na mieste. Chlapcom sa páčila najmä práca s ohňom a železom, dievčatám zasa výroba rôznych šperkov. Text a foto: Petronela Hercová

Templári v Radoli.

Zdolali 14 vrchov

Pri organizácii XII. ročníka „Kysuckých Himaláji“ turistom výrazne pomohli aj takzvaní prieskumníci na horských bicykloch, ktorí preznačovali trasu a všetkým vytrvalým turistom odovzdávali svoju morálnu podporu. Celkovo sa tohtoročnej akcie zúčastnilo 57 turistov nielen z Kysuckého Nového Mesta, ale aj z jeho okolia. Počas minulých jedenástich ročníkov sa výstupov zúčastnilo celkom 265 zdatných turistov, z ktorých niektorí absolvovali každý ročník. Zdolať všetkých 14 kysuckých vrcholov dokázalo už 66 turistov, z toho niektorí aj viackrát. Text a foto: (strk)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

PREZIDENTSKÉÝ SĽUBY

1D6ORYHQVNXVDpUDÄP\VOtPQiURGQHFtWLPVRFLiOQH³ PHQtQDÄSRGSRUXMHPHNRQRPLNXVRFLiOQXVSUDYRGOLYRVĢPRUiONXDVOXãQRVĢ³ ,YDQD*DãSDURYLþDY3UH]LGHQWVNRPSDOiFLY\VWULHGDO $QGUHM.LVND,QDXJXUDþQê SUHMDYSUH]LGHQWDREVDKRYDO WULGRPLQDQWQpSUtVĐXE\REþDQRP9SUYRPUDGHYNRQWLQXLWH N VYRMHM NDPSDQL ]G{UD]QLOåHQHERO]YROHQê åLDGQ\PSROLWLFNêP]RVNXSHQtPDåLDGQRXSROLWLFNRX VWUDQRXDSUHWRP{åHGRGUåDĢVYRMHVORYRDE\ĢSUH]LGHQWRPYãHWNêFKREþDQRY EH]UR]GLHOX9ćDOãHMþDVWL VYRMKRSUHMDYXSULSRPHQXO åH6ORYHQVNRVDRGYDURN\ VWDQHSUHGVHGQtFNRXNUDMLQRX (XUySVNHM~QLHþRYKLVWyULL QiãKRQiURGDQHPiREGREX =iURYHĖY\]YDONV~VWUHGHQHMDYHFQHMSUtSUDYHWRKWR Yê]QDPQpKRSROLWLFNpKRSRVODQLDNUDMLQ\9WUHWHMþDVWL$QGUHM.LVNDXSR]RUQLO QDWRQDþRSROLWLFNpHOLW\ QD6ORYHQVNXþDVWRUHDJXM~ POþDQtP±YRMHQVNpQDSlWLH QDQDãLFKKUDQLFLDFKGRVDKXMHVWXSĖDRNWRURPVDQiP YSRVOHGQêFKURNRFKDQLQHVQtYDOR3ULSRPHQXOSUHGVWDYLWHĐRPãWiWXåHQDãHVSRMHQHFNp]iYl]N\WUHEDSOQLĢ YFHORPUR]VDKXYUiWDQHPDWHULiOQHKRSUtVSHYNXSUHWRåHMHQHG{VWRMQpOHQSDVtYQH Y\XåtYDĢRFKUDQXHXURDWODQWLFNêFKREUDQQêFKãWUXNW~U 1D]iYHUVWRMt]D]PLHQNX åHSRXNi]DODMQDWLHVSRORþHQVNpYUVWY\YQDãHMNUDMLQHNWRUpVDSUiYRPFtWLDRGVXQXWpþLPDUJLQDOL]RYDQp DRþDNiYDM~RGQRYpKRSUH]LGHQWD]PHQX1DWRåHVPH SRþ~YDOLPXåDNWRUêVSROLWLNRXQHPDOQLþVSRORþQpDNWRUê]YtĢD]LOYROHEQRXNDPSDĖRX]DORåHQRXSUHGRYãHWNêP QD]G{UD]ĖRYDQtDSROLWLFNRVWLSRþXOLVPHSUHMDY]UHOpKR SROLWLNDãWiWQLND

,9$1*$â3$529,ý6$/Òý,/ Vláda, ako aj predseda parlamentu Pavol Paška, prišli 11. júna do paláca poďakovať sa odchádzajúcej hlave štátu za 10 rokov jeho činnosti na najvyššom ústavnom poste. 3UHPLpU5REHUW)LFRYHUtåH DMSRRGFKRGHSUH]LGHQWD,YDQD*DãSDURYLþD]~UDGX]RVWDQ~PHG]LQtPDYOiGRXQDćDOHM YHĐPLGREUpRVREQpSULDWHĐVNp Y]ĢDK\9\VORYLOSUHVYHGþHQLHåHSRWRPDNRVKUGRVĢRX DVKODYRXKRUHRSXVWt3UH]LGHQWVNêSDOiFEXGHYãHWN\VYRMHåLYRWQpVN~VHQRVWLSRQ~NDĢ65 Ä3UHWRåHWDNêFKWRVN~VHQêFK SROLWLNRYQHERORQD6ORYHQVNX 3UH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþVDO~þLVYOiGRX)RWR7$650LFKDO6YtWRN DåWDNYHĐD³XYLHGROSRþDVUR]O~þN\Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFL PLMDVQpD]iVDGQpSRVWRMHNQi- N1iURGQHMUDGH65YåG\S{URGQRãWiWQ\P]iXMPRPDMHKR VRELO DNR SROLWLFNê SDUWQHU Nadštandardné vzťahy VRFLiOQHFtWHQLH3UH]LGHQWERO Ä1LNG\VRPVDQHFKFHOþLXå Ä1LHMHåLDGQ\PWDMRPVWYRP UiGåHSRþDVGYRFKYOiG)LFD SULYDãHMDOHERSUHGFKiG]DM~QDRSDNERODWRYHĐNiSUHGQRVĢ VSROXSUDFRYDOLYĢDåNêFKþD- FLFKYOiGDFKVWDYDĢGRSR]tåHY]ĢDK\PHG]LWURPLQDMY\ã- VRFKKRVSRGiUVNHMDVRFLiOQHM FLHQHMDNpKRSROLWLNDNWRUêPi ãtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLEROL NUt]\WDNåH6ORYHQVNRQHSUH- LQêQi]RUDSRWUHEXMHQLHNRQDGãWDQGDUGQpDSUHGVWDYRYDOL åtYDORQHMDN~YHĐN~WUDXPXÄ-H KRVHNtURYDĢ9åG\VRPKĐDXUþLW~PLHUXVWDELOLW\6~þDVQH WR]iVOXKDĐXGtDOHDMYHGHQLD GDONRQVHQ]XVOHERVLP\VEROLDMSUHGSRNODGRPSRNRMQpKR ãWiWX³GRGDO OtPåHSUH]LGHQWDYOiGDPDM~ ULHãHQLDþDVWRYHĐPLQiURþQêFK E\ĢSROLWLFNtSDUWQHUL³SUt]YX~ORKDYê]LHY³SRGRWNRO)LFR Prezident partnerom NRYDOVWêPåHSUH]LGHQWPXVt 8*DãSDURYLþDRFHQLOGYDUR]- 8SR]RUQLOåHYRY]ĢDKXNSUH- SRPiKDĢYOiGHSOQLĢSROLWLFNê PHU\MHKRS{VREHQLDDWRYHĐ- PLpURYLYOiGHDþLDVWRþQHDM SURJUDPDQLHE\ĢMHKRRSR]t-

FLRXÄ$MNHćVPHQHEROLYåG\ Y]KRGHYHGHOLVPHQiMVĢNRPSURPLV³SRGRWNRO*DãSDURYLþ 7HãtVDQDWRåHEXGHPDĢYLDF YRĐQpKRþDVXDYãDN]iURYHĖ Y\MDGULOSUHVYHGþHQLHåHPX V~þDVQtþOHQRYLDNDELQHWXEXG~ WURFKXFKêEDĢ+ODYQHVSRPHQXOVWUHWQXWLDQDNWRUêFKULHãLOLSUREOpP\NWRUp6ORYHQVNR DĐXGtWUiSLOL

7$65

POTEŠIL I SKLAMAL BEZDOMOVCOV Andrej Kiska po zložení prezidentského sľubu prekvapil. Namiesto obeda so štátnikmi či predstaviteľmi cirkví pozval na slávnostný obed do záhrady Grasalkovičovho paláca seniorov, deti z detských domovov a bezdomovcov. 1DREHGWDNSULãORDMSULEOLåQH SlWQiVĢĐXGtEH]GRPRYD=YlþãDLãORRQDMY]RUQHMãtFKSUHGDMFRYþDVRSLVX1RWD%HQH

Prvý a posledný raz -HGHQ]QLFKSUH]UDGLOåHKR RREHGHLQIRUPRYDODVRFLiOQDSUDFRYQtþND$NRXYLHGRO ].LVNXPiVXSHUSRFLWÄ-HWR SUYêSUH]LGHQWNWRUêVD]REHUi DMWDNêPLWRĐXćPLDNRV~SUHGDMFRYLD1RWDEHQH³NRQãWDWRYDO1HRþDNiYDYãDNåHE\ WDNpWRVWUHWQXWLDSRNUDþRYDOL DMYEXG~FQRVWL3RGĐDQHKRWR ERORSUYêDSRVOHGQêUD]Ä6NODGDOSUtVDKXWDNDVLNY{OLWRPX VSUDYLOWDN~WRVOiYQRVĢ³P\VOHOVL³-HWRRGSUH]LGHQWDSHNQp JHVWRRFHĖXMHPHåHP\VOtDMQD

WDNêFKĐXGtDNRVPHP\³]KRGOL VDćDOãtEH]GRPRYFL1LHYãHWFLYãDNEROLVSRNRMQt1DMPlQLH WtNWRUt]RVWDOLVWiĢKODGQtSUHG 3UH]LGHQVWNêPSDOiFRPÄ6RP WURFKXQDSiOHQê3RþXOVRPåH VDWXEXGHUR]GiYDĢQDSRþHVĢ SUH]LGHQWDREHGSUHEH]GRPRYFRYQRQDWHQVDQDSRNRQGRVWDOROHQSiUY\YROHQêFK.WRYLHSRGĐDþRKRLFKY\EHUDOLWLHå QHPiPþRMHVĢ³XYLHGROMHGHQ ]EH]GRPRYFRYþDNDM~FLFKSUHG 3UH]LGHQWVNêPSDOiFRP

Nemusí sa báť 3UL]HUDM~FLVDĐXGLDRNROR3UH]LGHQWVNpKRSDOiFDPDOL]QRYpKRQDMY\ããLHKRSUHGVWDYLWHĐD ãWiWXGREUpSRFLW\3RFKYDĐRYDOL VLMHKRQDGVWUDQtFNRVĢSULþRP

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

6OiYQRVWQêREHGSUH]LGHQWDDMHKRKRVWt)RWR7$65

YHULDåHWRþRSRYHGDOYRVYRMRPSUtKRYRUHDMVSOQt-HGQpPXPXåRYLVD]DVHQHSiþLORåH PiSUH]LGHQWRNRORVHEDPQRåVWYRRFKUDQNiURY3RGĐDMHKR Y\MDGUHQLDE\PDOE\ĢNRE-

þDQRPEOLåãLHÄ.HćFKFHE\Ģ GREUêSUH]LGHQWWDNE\VDWRKWRĐXGXQHPDOEiĢWHQPXQHXEOtåL³NRQãWDWRYDO 7$65 GG


číslo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

7

$1'5(-.,6.$=/2ä,/6ď8%8-Ë0$6$ )81.&,(35(=,'(17$ Andrej Kiska zložil do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenského prezidenta. Urobil tak na nedeľnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.

NSR 3631/2A

Ä6ĐXEXMHP QD VYRMX þHVĢ DVYHGRPLHYHUQRVĢ6ORYHQVNHMUHSXEOLNH%XGHPGEDĢ REODKRVORYHQVNpKRQiURGD QiURGQRVWQêFKPHQãtQDHWQLFNêFKVNXStQåLM~FLFKY6ORYHQVNHMUHSXEOLNH6YRMHSRYLQQRVWLEXGHPY\NRQiYDĢ Y]iXMPHREþDQRYD]DFKRYiYDĢLREKDMRYDĢ~VWDYXDRVWDWQp]iNRQ\6ĐXEXMHP³FLWRYDO .LVNDÒVWDYX65$NE\VĐXE RGPLHWRODOHERE\KR]ORåLO

VYêKUDGRXQHPRKROE\VWiĢ QDþHOHãWiWX3UHGVHGQtþND ÒVWDYQpKRV~GX65,0DFHMNRYiSRWYUGLODåH.LVND ]ORåLOVĐXEYV~ODGHV~VWDYRXDXMDOVDWDNSUH]LGHQWVNHMIXQNFLH

Prevzatie úradu 3UH]LGHQWD.LVNXNWRUêMHDM KODYQêPYHOLWHĐRP2]EURMHQêFKVtO65 2665 þDNDODSR VOiYQRVWQRPVĐXEHSUHKOLDGND MHGQRWLHN2665DHNXPHQLFNiSRERåQRVĢ7H'HXPY.DWHGUiOHVY0DUWLQD1iVOHGQH Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFLSUHY]DO~UDGRGVYRMKRSUHGFKRGFX,YDQD*DãSDURYLþD 93UH]LGHQWVNHM]iKUDGH.LVNDSRGiYDOVOiYQRVWQêREHG SUHĐXGtEH]GRPRYDVHQLRURYY\XåtYDM~FLFKRSDWURYDWHĐVNpVOXåE\DPODGêFKĐXGt NWRUtY\UDVWDOLYGHWVNêFKGR-

PRYRFK1iVOHGQHSRORåLOYHQLHFNSDPlWQtNX%UiQDVORERG\DN\WLFXNSDPlWQtNX REHWLDPäHOH]QHMRSRQ\QD 'HYtQH

Slávnostná recepcia 2¿FLiOQ\GHĖXNRQþLOSUH]LGHQWVOiYQRVWQRXUHFHSFLRX QD%UDWLVODYVNRPKUDGH.LVND QDĖXSR]YDORNUHPSUHGVWDYLWHĐRYãWiWQ\FKRUJiQRYY\VRNêFKãN{OGLSORPDWLFNpKR ]ERUXþLFLUNYtDMKRVWtNWRUt UHSUH]HQWXM~~VSHãQpVORYHQVNp¿UP\VWDUWXSNRPXQLWX ¿ODQWURSLFNpDPLPRYOiGQHRUJDQL]iFLHþLNXOW~UQHLQãWLW~FLH3R]YDODMWêFKNWRUtGRVWDOLRFHQHQLH%LHODYUDQDURGLQ\ ]'REUpKRDQMHODD]GUDYRWQtNRYþLFHORVYHWRYR~VSHãQêFK ãWXGHQWRY 7$65

$QGUHM.LVNDVNODGiSUH]LGHQWVNêVĐXE)RWR7$65


8

naše novinky

LETO

10 VECÍ, KTORÉ MUSÍTE CEZ LETO URČITE STIHNÚŤ

þLQLHPHSRþDVWHSOêFKOHWQêFKYHþHURY7DNSUHþRMHGHQ]QLFKQHVWUiYLĢYSUtURGH" 6WDQRYDQLHRSHNDþNDWRMH LEDSiUWLSRYDNRY\XåLĢOHWQ~QRF3HNQêPVSHVWUHQtPMH SR]RURYDQLHDXJXVWRYHMQRþQHMREORK\PHWHRULFNpKRURMD 3HU]HtG $NVLFKFHWHY\FKXWQDĢ

$NVDYiPQHFKFHWUiYLĢþDV RVDPRWH]REHUWHVYRMXSRORYLþNXDOHERSVtNDNWRUêWRXUþLWHRFHQt$NSVtNDQHPiWH GOKãHMSUHFKiG]NHVDEXGHWHãLĢDMSVtN]~WXONX &KêEDM~YiPVWDUtSULDWHOLD]RãNRO\DLFKQiYãWHYX VWHVtFHSOiQRYDOLDOHQHXVWiOHRGNODGDOL"'OKRVWHQHYLGHOLVYRMXURGLQXQDRSDþQRPN~WHUHSXEOLN\"8UREWH WRFH]OHWR6ORYHQVNRXNUêYD PQRKRNUiVNWRUpVWHPRåQR HãWHDQLQHREMDYLOL3URVWUHGQtFWYRPWDNHMWRQiYãWHY\WDN PRåQRRSUiãLWHVWDUpSULDWHĐVWYiD]iURYHĖREMDYtWH QRYpPLHVWD  3RG YSO\YRP KRU~þDYREþDVUREtPH ]YOiãWQH UR]KRGQXWLD 1DYãWtYLPH ĐDGRY~ MDVN\ĖXSUHWRåHFH]]LPX MH SUtOLã ]LPD7DN-

WLHåP{åHWHSUHNRQDĢRVREQêUHNRUGYMHGHQt]PU]OLQ\þLSUHþtWDĢPQRåVWYRNQtK RU\EiUVWYH$NVDSêWDWHSUHþRP\VDSêWDPHSUHþRQLH" .RPELQiFLDERGRY -HGQRWOLYpERG\P{åHWHNRPELQRYDĢ-HOHQQDYiVDNRVL VYRMYRĐQêþDV]RUJDQL]XMHWH 6N~VWHVLXURELĢYODVWQê]R]QDPPRåQRWURãNXLQãSLURYDQêDMWêPQDãtP DY\XåLWHOHWR QDSOQR

'RYROHQNRYDĢFH]FHVWRYQ~NDQFHOiULXMHXUþLWHSRhodlné, avšak skúste v sebe REMDYLĢGREURGUXåQpKRGXFKDDVSUDYWHVLSURJUDPVDPL 6DPR]UHMPHWDNWRVLY\SOQLĢ þDVMHQDPiKDYpVWRMtWRYãDN ]DWRDWDNêWRYêOHWEXGHPRåQRSDWULĢPHG]LWLHQDMNUDMãLH 2GVOQNDVLUDGLRGSR-

SOiYDQLHYVUGFLSUtURG\QDPLHVWRSUHSOQHQêFKN~SDOtVN 6ORYHQVNRSRQ~NDPQRåVWYR MD]LHUYNUiVQRPSURVWUHGt NWRUpYiã]iåLWRN]SOiYDQLD ]LQWHQ]tYQLD /HWQpNLQRVDWHãtYHĐNHM REĐXEH3R]ULHĢVLVNYHOê¿OP QDQHYãHGQRPPLHVWHOiND QLHOHQ¿OPRYêFKQDGãHQFRY &HOêURNVLYUDYtWHåHNRQHþQHQDSHþLHWHFKXWQêDãĢDYQDWêRYRFQêNROiþDOHQHQDãOLVWHVLþDV"=iMGLWHQDWUK DXSHþWHEXEODQLQXSRNWRUHMVLYDãDURGLQDEXGHHãWH GOKRREOL]RYDĢSUVW\ 0iWH]iĐXE\QDNWRUp VLQHYLHWHSRþDVURNDQiMVĢ þDV"3RþDVGRYROHQN\WRP{åHWHGREHKQ~ĢýRWDNMHGQRGĖRYêPDUDWyQþtWDQLDNQtK SR]HUDQLD¿OPRYELF\NORYDQLDDOHERWXULVWLN\"$OHERVL MHGQRGXFKRĐDKQLWHQDSRVWHĐ DRGG\FKXMWH $NYiPSRþDVURNDFKêED SRK\EP{åHWHWRGRKQDĢGOKêPLSUHFKiG]NDPLYRNROt

d

o k a ,

40

Leto býva zvyčajne najočakávanejším ročným obdobím. Nielen pre slnečné dni, ktoré ho sprevádzajú, ale i pre možnosť vychutnať si počas dovolenky to, čo sme si odopierali počas celého roka. Tu je pár tipov na letné aktivity, ktoré by ste určite nemali vynechať.

10 TIPOV NA CHALUPU Niektoré veci alebo osoby si so sebou na chalupu môžeme, musíme, alebo nesmieme zobrať. Kombináciu týchto vecí sme zhrnuli v desiatich tipoch. Tipy nie sú radené podľa dôležitosti a je možné ich čítať aj zdola nahor. 3U~WHQêN{ãVPDþLDWNDPLDOHERVPDþNRXNWRUiSRURGt3RGREQêN{ãPDOD %DELþND%RåHQ\1ČPFRYHM %DELþND %RåHQ\ 1ČPFRYHMDNRYãHWFLYLHPHYLHGODSUtNODGQêLG\OLFNêåLYRW na vidieku. 1LHþRVNOHQHQp$NR VDKRYRUtQHH[LVWXMHåLDGQH SUDYLGORåHYFKDOXSHPXVt E\ĢYãHWNR]GUHYD =DSHNQ~]iFORQNXVD GDM~XNU\ĢU{]QHQHGRVWDWN\NWRUpP{åHPDĢFKDOXSD=iFORQN\GRFKDO~SSDWULDDRGSDGN\V~NUDMãLHNHć LFKQHYLGLHĢ =iSLVQtNDE\VPHVL ]DStVDOL]iåLWN\]FKDOXS\ 3tVDĢ VL GR QRWHVX DOHER YLHVĢVLGHQQtNPiSR]LWtYQ\YSO\YQDSV\FKLNX-HOHQ PiOR]iĐXENWRUpQLþQHVWRMD3tVDQLHMHMHGQêP]QDMHNRQRPLFNHMãtFKNRQtþNRY

$NEXGHWHVWH[WRPVSRNRMQtDGRWNQHWHVDUHJLRQiOQHMSUREOHPDWLN\SRNRMQH QiPWH[W]DãOLWHGR1DãLFK Noviniek.  -HGOR Y NRQ]HUYH 6RYHUHQêPGiWXPRPVSRWUHE\$E\VPHVDY\KOLQi-

NXSRPYGHGLQVNêFKSRWUDYLQiFKNWRUêFKRWYiUDFLH KRGLQ\V~YlþãLQRXRSRORYLFXNUDWãLHDNRWLHYPHVWiFK 'HWL$NPiPHYODVWQpGHWLMHGREUpQDQHQH]DEXGQ~ĢDE\QiVSRQiYUDWH GRPRYQHþDNDORQHPLOpSUHNYDSHQLH$OHERGHĢRPQHFKDĢGRPDGRVWDWRþQ~]iVREXY\ããLHVSRPtQDQêFK NRQ]HUY 7. Milovanú osobu. V noYRPSURVWUHGtVDĐXGLDþDVWRNUiWVSUiYDM~LQDN1DPLHVWHNWRUpMHL]RORYDQpPiPH ãDQFXVSR]QDĢþORYHNDDM ]GUXKHMDWUHWHMVWUDQ\0LORYDQ~RVREXP{åHPHY\VWDYLĢU{]Q\PVN~ãNDPNWRUpSR]QiPH]URPDQWLFNêFK ¿OPRYDDNRYLHPHURPDQWLFNp¿OP\VDNRQþLDãĢDVWQHDOHERVYDGERX=DXMtPDYêP]GURMRPLQãSLUiFLHMHDM UR]SUiYNDR3HUQtNRYHMFKD-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

O~SNH2GRKUiYDVDYKOERNRP OHVHDSRQ~NDQHNRQYHQþQêQiKĐDG DNRVLSRUDGLĢVSUHE\WRþQêPLRVREDPLDOH RSlĢYãHWNRVNRQþtãĢDVWQH D]ORMHSRWUHVWDQp 9tQRDOHERQLHþRRVWUHMãLH1DGOKpOHWQpYHþHU\ DOHERNĐDKãLHPXQDGYLD]DQLX]QiPRVWt7DNWRP{åHPH]tVNDĢQRYêFKSULDWHĐRYNWRUtQiPFH]]LPX FKDOXSXSRVWUiåLD9SUtSDGHåHVDDONRKROLFNêPQiSRMRPY\KêEDPHGHVWLOiW\ VDGDM~Y\XåLĢDNRGH]LQIHNFLD.DåGiURGLQDPiYODVWQpWLS\DVN~VHQRVWL 9OQXDLKOLFH3OHWHQLHMHXSRNRMXM~FHDYþDVRFK]LP\QiVEXGHãiOXSOHWHQêQDFKDOXSHKULDĢDNR VSRPLHQNDQDOHWR3HNQp ãiO\VLP{åHN~SLĢNDåGê

9\U R E L Ģ si šál vlastQRUXþQHMHVNXWRþQRXYê]YRXSUHY\WUYDOêFK 1DãH1RYLQN\$OH MHSUDYGHSRGREQpåH1DãH 1RYLQN\QRVtQDFKDOXSX SRãWiUNDDXåWDPQDYiVþDNDM~$NQDFKDOXSXSUHGVDOHQ1RYLQN\QHFKRGLD R]QiPWH WR UHGDNFLL $N YiP1RYLQN\QDFKDOXSX QRVt SRãWiUND D SULQHVLHWHVLDMYODVWQp]GRPRYD P{åHWHSRURYQiYDĢGLDQLH YRNUHVRFK


číslo 11/2014

LETO

9

10 RÁD PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA Ak sa chystáte v lete na zahraničnú dovolenku, ponúkame vám 10 dôležitých rád, na čo nezabudnúť pred odchodom, či už pôjdete autom do Chorvátska, letecky do Španielska alebo vláčikom do Nemecka. 9ãHWN\GRNODG\SUHGRGFKRGRPGYDNUiWVNRStURYDĢ± MHGQXNySLXVL]REHUWHVRVHERXGUXK~QHFKDMWHURGLQH 9SUtSDGHVWUDW\GRNODGRYþL RGFXG]HQLDXĐDKþtWHY\EDYRYDQLHVHEHDMSROtFLt 3UHGNRStURYDQtP sa

si u å

le t

YãDNXLVWLWHåHYãHWN\GRNODG\V~SODWQp1LHNWRUpNUDMLQ\Y\åDGXM~PLQLPiOQXSODWQRVĢ FHVWRYQêFK GRNODGRY ±PHVLDFRYDMSRQiYUDWH ]GRYROHQN\ 1LHYãHWFLVDFK\VWiPH GRYROHQNRYDĢYOX[XVQêFKKRWHORFKVSULSRMHQtPQDLQWHUQHW SUHWRVLQH]DEXGQLWHYãHWN\G{OHåLWpNRQWDNW\QDVORYHQVN~ DPEDViGXDVLVWHQþQpVOXåE\ þL]iFKUDQQp]ORåN\]LVWLĢ HãWHYSRKRGOtGRPRYD  3UL FHVWH GRþOHQVNêFKNUDMtQ(ÒMHSRWUHEQpPDĢVRVHERX SUHXND] SRLVWHQFD 'R LQêFK NUDMtQ VL však ne]DEXGQLWH

o!

SUHGY\FHVWRYDQtPX]DYULHĢ FHVWRYQpSRLVWHQLH2NUHP]iNODGQêFKVOXåLHEDNRMHSRLVWHQLHOLHþHEQêFKYêORKþLSRLVWHQLHSULVWUDWHEDWRåLQ\VD P{åHWHSULSRLVWLĢDMQDH[WUpPQHãSRUW\þLDNFKFHWHPDĢQiURNQDQiKUDGXãNRG\SULPHãNDQtOHWHFNHMGRSUDY\ =EDĐWHVLVRVHERXFHVWRYQ~OHNiUQLþNXVR]iNODGQêPL SRWUHEDPL1HPDOLE\YQHM FKêEDĢSDUDOHQUHK\GUDWDþQê UR]WRNSUL~SDORFKVSUHMVREVDKRPSDQWKHQROXSULVSiOHQLQiFKSULRGUHQLQiFKVD]tGH OHXNRSODWþLREYl]DOHDMGH]LQIHNþQêSURVWULHGRNþLSLQ]HWDQHEXGHQD]DKRGHQLH 'DMWHURGLQHDOHER]QiP\PYHGLHĢNHG\DNDPFHVWXMHWH1HFKDMWHLPLQIRUPiFLHYDNRPKRWHOLVDEXGHWH SRþDVGRYROHQN\QDFKiG]DĢ DGRKRGQLWHVLVQLPLSUDYLGHOQêNRQWDNW  =iNODGQp LQIRUPiFLH R NDåGHM NUDMLQH QiMGHWH QDVWUiQNH0LQLVWHUVWYD]DKUD-

QLþQêFKYHFL65DOHERQDVWUiQNDFKMHGQRWOLYêFKYHĐY\VODQHFWLHYDNUHGLWRYDQêFKY65 1DMG{OHåLWHMãLHV~QDMPlLQIRUPiFLHREH]SHþQRVWQHMVLWXiFLL YNUDMLQHSRYLQQRPRþNRYDQt þLPLHVWQ\FK]Y\NRFK 3UHGRGFKRGRPQH]DEXGQLWH]DYULHĢRNQi]DWLDKQXĢ åDO~]LHDUROHW\Y\SQLWHYRGX SO\QDYãHWN\HOHNWURVSRWUHELþH1HFKDMWHQiKUDGQpNĐ~þH VYRMLPVXVHGRPDE\GRPiFQRVĢDVSRĖGYDNUiWGRWêåGĖD VNRQWURORYDOL9HćþRDNYiV Y\WRSLDVXVHGLD"1D]R]QDPVL ]DStãWHDMY\SUi]GQHQLHFKODGQLþN\DY\V\SDQLHVPHWtLQDN E\VWHWRSRQiYUDWH]GRYROHQN\PRKOLĐXWRYDĢ 1DMYKRGQHMãLDQDVWUiåHQLHPD]QiþLNDMHQHMDNiEOt]ND RVREDNWRUi]YLHUDWNRSR]Qi 2SDWURYQtNRYLQHFKDMWHSRGUREQpLQãWUXNFLHRYDãRPPLOiþLNRYLDDMVXPXQDSUtSDGQpYêGDYN\ âWDQGDUGQHKRWHO\XE\WRYiYDM~ NOLHQWRY Då SR

KRGLQHSUHWRLVWHRFHQtWHDNVLEXGHP{FĢVSUtMHPQLĢ þDNDQLHQDSOiåLDOHERSULKRWHORYRPED]pQHDQHEXGHPXVLHĢ KĐDGDĢSODYN\QDGQHNXIUD 3ULEH]SHþQRVWQHMNRQWUROHQDOHWLVNXQDMþDVWHMãLH ]SUtUXþQHMEDWRåLQ\Y\KDG]XM~PDQLN~URY~V~SUDYXYUHFNRYêQRåtNåLOHWN\DGRNRQFDDMWHNXWLQ\NWRUpPDM~YLDF DNRPO1DþLHUQXOLVWLQX SDWULDDMPHþHPtQ\JUDQiW\UR]EXãN\DOHDMOXN\ãtS\ DRãWHS\

10 RÁD, AKO SA UDRŽAŤ FIT Prichádza čas, keď každý z nás premýšľa o tom, ako sa dostať pred letom do formy. Namiesto rád, ako by ste mohli schudnúť do plaviek, vám ponúkame cenné ponaučenia overené rokmi. Pretože udržať sa fit nezávisí len od cvičenia a diétneho mučenia.

 &KRćte na turistiku ±þtPY\ããLHWêPOHSãLH ýR QD WRP åH MH YRQNX  ƒ& 9iã SRFLW EXGH QDÄQHY\SRWHQLH³ %HUWHQDY\FKiG]N\ DMYDãLFKãWYRUQRKêFKPLOiþLNRYWUiYWHVQLPLYHĐD þDVX9iãUR]PD]QDQêGêFKDYLþQêDOHQLYêIUDQF~]VN\EXOGRþHNYiP]DWRLVWR SRćDNXMH $MYQDGFKiG]DM~FLFK WHSOHMãtFKGĖRFKMHSRWUHEQpXGUåLDYDĢPR]JRYp]i-

YLW\YÄNXU]H³ 8þWHVDVRVYRMLPLGHĢPL±QDMOHSãLHPDWHPDWLNX ±GHWLYiV]DWREXG~ PLORYDĢ  -HG]WH GDU\ PRUD 1H]DE~GDMWHYãDNåHQDSU YHĐUêEMHQDVYHWHPiORDKRPiUHVDWHSHOQHSULSUDYXM~ ]DåLYD7LHSUHWR]MHGiOQLþNDY\ãNUWQLWHäUDORNRYQHORYWHVDPLDNQDWRQHPiWH SRWUHEQ~SUD[ 9\YDĐRYDĢVDQDOHKiWNXXEDEN\QDFKDOXSHWLHå QLHMHQDMOHSãLH=REHUWHPRW\NXDRNRSWHMDKRGRYp]iKRQ\âĐDKDþNRYpSRKiUHWDN EXG~FKXWLĢHãWHOHSãLH$Yiã VSiOHQêFKUEiWþDVRPWURFKXVWPDYQHGRSULMDWHĐQHM SRGRE\ 1HQDGiYDMWHQDQDãXVORYHQVN~GRPRYLQX6SR]QiYDMWHNUiV\URGQHM]HPH±þL

WHRþDPLQDGPyGQ\PLþDVRSLVPLäHQ\EXG~ãĢDVWQpDPRåQRYiVSXVWLDQDWUL GQL QD ÄR]GUDYQ~³ FKDWX VNDPRãPL 0HGLWXMWH.HG\NRĐYHN DNGHNRĐYHN1LHMHQLþOHSãLH DNRSRþ~YDĢ]YXN\SUtURG\ ãXPPRUDDOHERGêFKDĢþHUVWYêKRUVNêY]GXFK3R]QiPND±Y\VN~ãDMWHPHGLWRYDĢ YNDQFHOiULLDOHERYRIDEULNH +ODV\YDãLFKQDGULDGHQêFK P{åX]QLHĢDNRSR]HPVNêUDM 6WUiYWHYHĐDþDVXVĐXćPLNWRUêFKQHPiWHUDGL1Lþ WDN QHSRVLOQt RUJDQL]PXV DYiãKRYQ~WRUQpKRGXFKD XåYDXWHDOHER]NRQVNpKR PDUiWRY&KODSLEXG~ãĢDVWQt DNRNHćVDEXGHWHXVPLHYDĢ FKUEWD1D6ORYHQVNXMHYåG\ DPRåQRYiPSRåLþDM~VYRMX QDVYRMKRQDMYlþãLHKRQHSULDYHĐDPLHVWNGHVDĐXGLDPDM~ NUHGLWNXQDUêFKORPDUDWyQ WHĐD%XGHWHVDFtWLĢDNRE\VWH RYHĐDKRUãLHDNRY\ SRREFKRGRFK SUiYH]GRODOL0RXQW(YHUHVW âSHFLiOQDUDGDSUHåHQ\ âSHFLiOQDUDGDSUHPX±EXćWHPLOpQDVYRMLFKSDUW- åRY±EXćWHPLOtQDVYRMHSDUWQHURY3R]HUDMWHVQLPLKR- QHUN\3RFKYiĐWHLPREHG 'YRMVWUDQXSULSUDYLODUHGDNFLD )RWRGUHDPVWLPHFRP NHMIXWEDOQHLJQRUXMWHLFKND- QRYêNRVWêPQHSUHYUDFDM-


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

CHCĂš REGULOVAŤ OSĂ DZANIE BILBORDOV PodpredsednĂ­Ä?ka NĂĄrodnej rady SR RenĂĄta ZmajkoviÄ?ovĂĄ (Smer-SD) chce opätovne regulovaĹĽ osĂĄdzanie bilbordov. Po neĂşspechu s poslednĂ˝m nĂĄvrhom zakĂĄzaĹĽ vĂ˝skyt tejto reklamy v blĂ­zkosti ciest prichĂĄdza s inou prĂĄvnou Ăşpravou, tentoraz spolu so stranĂ­ckym kolegom Igorom Chomom. NĂĄvrhom ich novely stavebnĂŠho zĂĄkona sa bude parlament zaoberaĹĽ uĹž na letnej schĂ´dzi. =PDMNRYLĂžRYiFKFHELOERUG\ SUHNYDOLÂżNRYDĢ]UHNODPQpKR ]DULDGHQLDQDUHNODPQ~VWDYEXVSDGDM~FXSRGVWDYHEQĂŞ]iNRQ5HNODP\VDPDM~GHOLĢQD WULW\S\SRGÄ?DYHÄ?NRVWLÂąVWDYE\NGHMHQDMYlÞãLDUHNODPQi SORFKDGRWURFKPHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFKQDVOHGXMHRGWURFKGR PHWURYĂŁWRUFRYĂŞFKDVWDYE\VQDMYlÞãRXSORFKRXQDG PHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFK2G YHÄ?NRVWLSORFK\EXG~]iYLVLHĢ SRSODWN\ 'RWHUDMĂŁLHUHNODPQp]DULDGHQLD NWRUpQHVSDGDOLSRGVWDYHEQĂŞ ]iNRQOHERQHEROLSHYQHVSRMH-

QpVR]HPRXDOHERWRWRVSRMHQLH ERORVSRUQpVDVWDQ~UHNODPQĂŞPLVWDYEDPLĂ„7ĂŞPVDRGVWUiQL GLVNULPLQiFLDSRGPLHQRNSUH SRGQLNDWHÄ?RYDMLFKQDGPHUQĂŞ SRĂžHWDWĂŞPDMQHUHJXORYDQi ,OXVWUDĂžQpIRWR7$65 ]iĢDĂĽĂĽLYRWQpKRSURVWUHGLDÂł WYUGt=PDMNRYLĂžRYiNWRUiFKFH UHNODPQpVWDYE\RGVXQ~ĢćDOHMRGFLHVW%H]SHĂžQRVWQpVWRPHWURYpSiVPRVDPiY\WYRULĢ PLPRREFtDPLHVWSULGLDÄ?QLFLDFKFHVWiFKSUHPRWRURYp YR]LGOiDFHVWiFK,WULHG\NWRUpV~PHG]LQiURGQĂŞPĢDKRP Obnova zrĂşcanĂ­n slovenskĂ˝ch hradov s pomocou nezamestnanĂ˝ch sa zaÄ?ne uĹž tento mesiac. Po zasadnutĂ­ vlĂĄdy to vyhlĂĄsil minister prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ 7$65 a rodiny JĂĄn Richter. ZdrĹžanie podÄža neho spĂ´sobilo rokovanie s EurĂłpskou komisiou ohÄžadom chĂ˝bajĂşcej udrĹžateÄžnosti projektov.

1(=$0(671$1Ă&#x2039;=$Ă˝1Ă&#x2019; 2%12929$ÄĄ+5$'< 3URMHNWREQRY\KUDGRYDWRU]iOQHMDUFKLWHNW~U\VSRPRFRX QH]DPHVWQDQĂŞFKVSROXUHDOL]XM~PLQLVWHUVWYRSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\DPLQLVWHUVWYRNXOW~U\Ă&#x201E;=POXY\ V~VSHĂŁQĂŞPLXFKiG]DĂžPLV~ XĂĽGOKĂŁLHSRGStVDQpSHQLD]H EXG~XYRÄ?QHQpRNDPĂĽLWHSR WRPDNRWtWRXFKiG]DĂžLGR-

5HNODPDPi]D~ÞHOXS~WDĢSR]RUQRVĢÞRMHYãDNYSURWLNODGHNSRYLQQRVWLDP ãRIpURY)RWR7$65

UH]RUWNXOW~U\Y\ÞOHQLOYLDF DNRHXU3ODW\QH]DPHVWQDQêFKDLFKSUDFRYQp SRP{FN\GRWXMHPLQLVWHUVWYR SUiFHWHQWRURNVXPRXPLOLyQDHXU'RWRKWRURÞQHMREQRY\E\VDPDOR]DSRMLĢFHONRP QH]DPHVWQDQêFK 7$65

BICYKLOVAL ZA CHORĂ&#x2030; DETI TohtoroÄ?nĂş charitatĂ­vnu cyklojazdu Na bicykli deĹĽom absolvoval aj minister hospodĂĄrstva TomĂĄĹĄ MalatinskĂ˝. V zĂĄvereÄ?nej 9. etape bol na Ăşseku medzi TrenÄ?Ă­nom a PieĹĄĹĽanmi jednĂ˝m zo stovky cyklistov, ktorĂ­ podporili charitatĂ­vny projekt, prostrednĂ­ctvom ktorĂŠho zbiera obÄ?ianske zdruĹženie DeĹĽom pre Ĺživot peniaze na lieÄ?bu detĂ­ s onkologickĂ˝m ochorenĂ­m.

O STĂ Ĺ˝ JE ZĂ UJEM Aj tento rok umoĹžnĂ­ KancelĂĄria NĂĄrodnej rady SR (K NR SR) vysokoĹĄkolĂĄkom stĂĄĹžovaĹĽ osem mesiacov v slovenskom parlamente. O stĂĄĹž prejavilo zĂĄujem 76 uchĂĄdzaÄ?ov, kancelĂĄria z nich vyberie asi tridsaĹĽ. 6WiĂĽLVWLSUDFXM~QDMHGQRWOLYĂŞFKRGERURFK.DQFHOiULH2GERU]DKUDQLĂžQĂŞFKY]ĢDKRY DSURWRNROX2GERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRVWL2GERUNRPXQLNiFLHVPpGLDPLDYHUHMQRVĢRXD3DUODPHQWQĂŞLQĂŁWLW~WDQD VHNUHWDULiWRFKQLHNWRUĂŞFKYĂŞERURY1565 0DOLE\RGSUDFRYDĢSULEOLĂĽQH KRGtQGRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;D1DVWiĂĽVD PRKOLKOiVLĢXFKiG]DĂžLNWRUt

VWDQ~ÂżQDQĂžQpSURVWULHGN\QD ]DSRMHQLHQH]DPHVWQDQĂŞFKGR SURMHNWX]Ă&#x2019;VWUHGLDSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\ÂłUHDJRYDOKRYRUFDPLQLVWHUVWYDNXOW~U\-R]HI%HGQiU %HGQiUWLHĂĽVSUHVQLOĂĽHSURMHNW EROWHQWRURNUR]ĂŁtUHQĂŞD]DKÄ&#x161;Ä&#x2013;DDMREQRYX]iPRFNĂŞFKSDUNRY&H]GRWDĂžQĂŞSURJUDPQDÄ&#x2013;

EXG~YĂžDVHVWiĂĽRYDQLDXĂĽDVSRÄ&#x2013;YURĂžQtNXY\VRNRĂŁNROVNpKRGHQQpKRĂŁW~GLDĂ&#x201E;0XVLD PDĢGREUpĂŁWXGLMQpYĂŞVOHGN\ RYOiGDĢQDGREUHMNRPXQLNDĂžQHM~URYQLDVSRÄ&#x2013;MHGHQVYHWRYĂŞMD]\NDPDOLE\PDĢDMXUĂžLWĂŞYĂŁHREHFQĂŞUR]KÄ?DGDE\Ģ DNWtYQLÂłGRSOQLODNDQFHOiULD 1iURGQHMUDG\65 7$65

7RPiĂŁ0DODWLQVNĂŞ)RWR7$65

aktuĂĄlne sprĂĄvy z vĂĄĹĄho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

0DODWLQVNĂŞMHF\NOLVWLFNĂŞ QDGĂŁHQHFDDNRViPKRYRUt Ă&#x201E;&\NOLVWLNDV~P\VORPSRPiKDĢGiYDGYRMDNĂŞSRFLW XVSRNRMHQLDÂł3UHWRRFHÄ&#x2013;XMH DMP\ĂŁOLHQNXSURMHNWX1DELF\NOLGHĢRPĂ&#x201E;$MWĂŞPWRVS{VRERPVRPY\]YDOYĂŁHWNĂŞFK VSRORĂžQRVWLDÂżUP\DE\SRGSRULOLWHQWRSURMHNW9ĂŁHWFL ĂžRVPHDEVROYRYDOLMD]GX VPHSRXNi]DOLQDWRĂĽHQiP ]iOHĂĽtQDSRPRFLYSUtSDGH ĂĽHLGHR]GUDYLHGHWtÂłSRYHGDO0DODWLQVNĂŞSRSUtFKRGHF\NOLVWLFNpKRSHORWyQX GR3LHãĢDQ

9Ä&#x2021;DNDSDUWQHURPSURMHNWX DY\]ELHUDQĂŞPÂżQDQĂžQĂŞP SURVWULHGNRPSRĂžDVWRKWRURĂžQpKRURĂžQtNDPRKRO2= 'HĢRPSUHĂĽLYRWXĂĽRGSRQGHONDVSXVWLĢSURMHNWLQGLYLGXiOQHMGRSUDY\NWRUiEXGH URGLĂžRPDGHWVNĂŞPSDFLHQWRP NGLVSR]tFLLKRGtQGHQQH &KDULWDWtYQ\SURMHNW1DELF\NOLGHĢRPY]QLNROYURNX 9WRPWRURNXF\NOLVWLQDWUDVHF\NORMD]G\SUHĂŁOL NPQDWUDVHPHG]L1RYRX6HGOLFRXD%UDWLVODYRX 7$65


číslo 11/2014

INZERCIA

11

&+<67È7(6$1$23(5È&,8 %('529e+2ý,.2/(11e+2.č%8" PACIENTSKE PRÍRUČKY VÁM PORADIA, NA ČO SA PRIPRAVIŤ PRED OPERÁCIOU I PO NEJ Pacientov, ktorí sa chystajú na operáciu umelého bedrového alebo kolenného kĺbu, už nemusí trápiť neistota a strach z neznámeho. B. Braun pre nich totiž pripravil dve nové pacientske brožúry, ktoré im odpovedia na množstvo otázok. Zadarmo na stiahnutie sú na portáli www.staramsa.sk. Na týchto stránkach je aj poradňa s lekármi, články, rozhovory a príbehy pacientov po operácii. ďXGLDVDþDVWRREiYDM~VOHNiUPLRWYRUHQHKRYRULĢRVYRMLFK ]GUDYRWQêFKSUREOpPRFKDSUHWRVDPQRKRNUiWDQLRQRYêFK WHFKQROyJLiFKQHGR]YHGLD$M SUHWRY]QLNROSRUWiO/HSãLDVWDURVWOLYRVĢNGHV~LQIRUPiFLH RU{]Q\FKRFKRUHQLDFKDDMSRUDGĖDYNWRUHMRGSRYHGDM~OHNiUL±ãSHFLDOLVWLQDGDQ~SUREOHPDWLNXÄ9êPHQDEHGURYpKR DNROHQQpKRNĎEXSDWUtPHG]L QDMþDVWHMãLHRSHUiFLHYRUWRSpGLL3RþDVMHGQpKRURNDVD YþHVNêFKDPRUDYVNêFKQHPRFQLFLDFKY\NRQiSULEOLåQHWLVtFRSHUiFLtEHGURYpKR NĎEXDWLVtFYêPHQNROHQQpKRNĎEX.DåGpPXFKLUXUJLFNpPXYêNRQXYãDNSUHGFKiG]D XUþLWiKLVWyULDRFKRUHQLDVSRMHQiþDVWRVEROHVĢRXREDYDPL DREPHG]HQLDPLYNDåGRGHQQRPåLYRWH1DFHVWHNX]GUDYHQLXSDFLHQWRPSRPiKDM~QLHOHQ OHNiULD]GUDYRWQtFN\SHUVRQiO DOHQDMQRYãLHDMQDãHEURå~U\ NWRUpLFKSRYHG~SUHGRSHUDþQRXSUtSUDYRXLSRRSHUDþQêP VWDYRPDSRVN\WQ~LPRGSRYHGHQDRWi]N\NWRUpYV~YLVORVWLVRSHUiFLRXY]QLNQ~³KR-

YRUt08'U/XERPtU.OHSiþ 0%$þOHQYHGHQLD6NXSLQ\ %%UDXQ

Príručky poradia, ako s umelým kĺbom rehabilitovať či prejsť letiskovou kontrolou .DåGiEURå~UDSR]RVWiYD]R]iNODGQêFKLQIRUPiFLtRãWUXNW~UHDPRåQêFKGHIHNWRFKNĎEX ]R]QDPXMHSDFLHQWRYVPRåQRVĢDPLLPSODQWiWRYDLFKKLVWRULFNêPYêYRMRPDQiVOHGQH

6WLDKQLWHVL ]DGDUPRQD ZZZVWDUDPVDVN SUHGVWDYXMHDMVDPRWQ~RSHUiFLXYUiWDQHSUiFHPRGHUQpKRSRþtWDþRYRQDYLJRYDQpKR V\VWpPX2UWKR3LORWŠ=iYHUHþQpGYHNDSLWRO\SDFLHQWRP SULQiãDM~UDG\DNR]YOiGQXĢ SUYpNURN\SRRSHUiFLLDUHKDELOLWiFLLDSRVN\WXM~DMXåLWRþQpLQIRUPiFLHGREXG~FQRVWL 3DFLHQWLVDWXQDSUtNODGGR]YHGLDåHMHPRåQpSRåLDGDĢ

R3UHXND]QRVLWHĐDLPSODQWiWXþRRFHQLDSUHGRYãHWNêP SULRVREQêFKNRQWUROiFKQDOHWLVNXþLY]DEH]SHþHQêFKEXGRYiFKNHćP{åHEH]SHþQRVWQê UiPUHDJRYDĢQDNRYRYpNRPSRQHQW\XPHOpKRNĎEXDNRDM WLS\QDYKRGQpãSRUWRYpDSRK\ERYpDNWLYLW\ Ä7LHWREURå~U\QDMYlþãPLRFHQLDSDFLHQWLNWRUtPDM~]RSHUiFLHXPHOpKRNĎEXREDY\1D QLHNRĐNêFKPiORVWUiQNDFKWRWLåQiMGX]KUQXWpYãHWN\]iNODGQpG{OHåLWpLQIRUPiFLHDUDG\ NWRUpE\SUHGRSHUiFLRXPDOL SR]QDĢ%URå~U\V~LGHiOQ\P

SRPRFQtNRPSUHYãHWNêFKNWRUtVDSUHRSHUiFLXUR]KRGXM~þL VDQDĖXXåSULSUDYXM~6~SUHKĐDGQpVWUXþQpD]UR]XPLWHĐQpYãHWNêPYHNRYêPNDWHJyULiP³GRSĎĖD/XERPtU.OHSiþ

Presne a efektívne, to je navigačný systém 3RþtWDþRYêQDYLJDþQêV\VWpP 2UWKR3LORWŠMHFHORVYHWRYR QDMUR]ãtUHQHMãLH]DULDGHQLHQD SUHVQ~LPSODQWiFLXXPHOêFK NĎERY6\VWpPSRPiKDRSHUDWpURYLVSUiYQHSRORKRYDĢNRPSRQHQWLPSODQWiWXDQDVWDYLĢ VWDELOLWXNĎEXSULþRPSULKOLDGDQDLQGLYLGXDOLWXNDåGpKRSDFLHQWD9\ããLDSUHVQRVĢXPLHVWQHQLDVRVHERXSULQiãDYêUD]QH Y\ããLXåLYRWQRVĢDIXQNþQRVĢ XPHOpKRNĎEX1DUR]GLHORG

PQRKêFKLQêFKV\VWpPRYVD 2UWKR3LORWŠ~SOQH]DREtGHEH] ćDOãtFKSUHGY\ãHWUHQtþtP]QLåXMHUDGLDþQ~]iĢDåSUL]KRWRYRYDQtU|QWJHQRYêFKVQtPRN DOHERSRþtWDþRYHMWRPRJUD¿H

Zoznam pracovísk, kde sa využíva navigácia v ortopédii:  Univerzitná nemocnica, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda (Bratislava-Petržalka)  Fakultná nemocnica J. A. Reimana (Prešov) NSR 3625/2A

 Univerzitná nemocnica L. Pasteura (Košice)  Nemocnica Košice-Šaca (Košice-Šaca)

EE


12

naše novinky

ROZHOVOR

ŽIACI ZO ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY CHCÚ POMÁHAŤ PRÍRODE V Kysuckom Novom Meste bola v roku 1989 zriadená Špeciálna základná škola. Riaditeľkou školy je už šiesty rok Oľga Antecká, s ktorou sme sa porozprávali o činnosti tohto špeciálneho výchovno-vzdelávacieho zariadenia podrobnejšie.

Pre akých žiakov je určená vaša škola? Naša škola poskytuje vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím vo variante A, B, C podľa stupňa postihnutia a žiakov s autizmom, čo vystihuje aj logo našej školy. Tento školský rok navštevuje školu 51 žiakov. Pracuje u nás 18 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov.

Je tomuto zámeru prispôsobené aj prostredie školy? Naša škola sa nachádza na Lipovej ulici v tichom príjemnom prostredí. Budova školy je bezbariérová, zabezpečená vonkajšou prístupovou rampou a vnútornou šikmou plošinou. Pre žiakov máme zriadené aj počítačové učebne, keramickú dielňu, školské dielne (stolárska a zámočnícka) a cvičnú kuchynku. Na elokovanom pracovisku v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste sa vyuču-

jú žiaci s ťažkým postihnutím v dvoch triedach. Máme zriadené dve oddelenia školského klubu detí. Mimoškolskú činnosť v súčasnosti zabezpečujeme podľa záujmov žiakov a rodičov – máme keramický, počítačový i tanečný krúžok, krúžky Ruka, palček, Z každého rožka troška a Šikovníček.

Podarilo sa vám v poslednom období zlepšiť úroveň školy alebo škola skôr stagnuje? Sme veľmi radi, že za posledných päť rokov sa nám podarilo zlepšiť materiálno-technické podmienky a celkový stav budovy školy. Pomocou zriaďovateľa sa nám podarilo vymeniť plastové okná a dvere, zriadiť novú odovzdávaciu stanicu, vymeniť radiátory, zabezpečiť opravu elektroinštalácie v celej budove školy, ako aj opravu strechy pre havarijný stav. Pre častú poruchovosť vonkajšej zvislej plošiny sme zabezpečili príjazdovú rampu pre bezbariérový vstup do budovy školy.

Riaditeľka školy Oľga Antecká.

Do akých projektov sa zapájate? Od roku 2009 sa aktívne zúčastňujeme podujatí v environmentálnom projekte Zelená škola, kde sme držiteľmi Zelenej vlajky, na čo sme obzvlášť pyšní, lebo nie je jednoduché získať ju. Vedieme žiakov k separovaniu odpadu a k ochrane prírody, pravidelne sa staráme o čistotu studničky na Hornej Skotni a navštevujeme aj ďalšie miesta v prírode. Dvakrát sme boli úspešní v projektoch ministerstva školstva „Vzdeláva-

nie pre všetkých“, kde sa nám zo získaných finančných prostriedkov podarilo vybudovať keramickú dielňu a novú počítačovú miestnosť s interaktívnou tabuľou, nootebokmi a špeciálnymi trackballmi. Tento školský rok sme vypracovali projekt na zriadenie miestnosti „snoezelen“, ktorá by slúžila ako podporná edukačná metóda u žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím, pre žiakov s poruchou autistického spektra i žiakov s poruchami správania. Cieľom projektu je zároveň zabezpečiť bezbariérový prístup do suterénu školy.

Aké aktivity pripravujete pre svojich žiakov?

Deti majú voľno.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Ako som už hovorila, naša škola je environmentálne zameraná, preto pre žiakov pripravujeme veľa environmentálnych akcií a tvorivé dielne – Environmentálna jeseň, Environmentálne leto,... Ďalej sú to besiedky – Stretnutie s Mikulášom, Deň matiek, Karneval, Superstar, Miss školy... O všetkých našich aktivitách sa každý dočíta v školskom časopise Štvorlístok, ktorý vydávame od decembra 2008. Veľkou pýchou našej školy je regionálne podujatie Kysucký jarmok hier (tento rok sa bude konať už jeho

8. ročník), ktorý organizujeme pre žiakov špeciálnych základných škôl Žilinského kraja.

Práca s postihnutými deťmi musí byť psychicky dosť náročná... Určite áno, pretože každý žiak potrebuje individuálny prístup. Od učiteľa vyžaduje dôkladnú prípravu na každú vyučovaciu hodinu, výrobu mnohých učebných pomôcok a najmä veľa trpezlivosti. Kompenzáciou nám je však každý malý úspech jednotlivých žiakov. Najviac to vidíme pri príchode nového žiaka, ktorý k nám nastupuje s mnohými obavami. Postupne však zisťuje, že s učením už nemá problémy. Častejšie zažíva pocit úspešnosti, ktorý je pre dieťa nesmierne dôležitý. Stúpa mu sebavedomie, čo ho motivuje pracovať na svojom ďalšom rozvoji.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Pri našej škole plánujeme zriadiť špeciálnu materskú školu, momentálne čakáme na schválenie zaradenia do siete škôl. Do materskej školy budeme prijímať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a oneskoreným vývinom. Text a foto: (strk)


3

Nápoveď: ALÁN, ALOV, ARAP, AZA, EPI, LENORA, TARA.

číslo 11/2014 KRÍŽOVKA

1

2 13


14

naše novinky

ŠPORT

SLOVENSKÉ HÁDZANÁRKY POSTÚPILI NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY Slovenské hádzanárky sa po dlhých devätnástich rokoch predstavia opäť na vrcholnom podujatí. V predposlednom stretnutí kvalifikácie ME 2014 remizovali v Šali s Francúzskom 24:24 a vybojovali si miestenku na decembrový kontinentálny šampionát v Maďarsku a Chorvátsku. Zverenkyne trénera Dušana Poloza už nemôžu skončiť v tabuľke 2. kvalifikačnej skupiny horšie ako na druhom mieste, záverečný duel v Reykjavíku bol už iba formalitou. Naposledy sa naše hádzanárky predstavili na vrcholnom podujatí na MS v roku 1995. Na postup na ME čakali ešte o rok dlhšie. Slovenky potrebovali na istotu postupu získať s lídrom

skupiny aspoň bod. Do duelu s vysokým favoritom vstúpili v zaplnenej Mestskej športovej hale v Šali impozantne a už po štvrťhodine hry si vypracovali šesťgólový náskok 10:4. Francúzky v ďalšom priebehu manko doťahovali. V polovici druhého polčasu nepremenili Beňušková a Rajnohová dva sedemmetrové hody za sebou, napriek tomu ich tím viedol v 47. mi-

2. KVALIFIKAČNÁ SKUPINA ME 2014 - 5. KOLO: Slovensko - Francúzsko 24:24 (15:12) Zostava a góly SR: Gubiková, Súlovská, Tóthová Súkenníková 2, Dubajová 4, Horňáková 3, Školková 2, Beňušková 5/3, Trehubová 3, Michnová, Bíziková, Szarková 4, Czaniková 1, Kertészová, Blažeková, Rajnohová Najviac gólov Francúzska: Zaadiová 4, Deroinová 4, Pineauová 3 Rozhodovali: Jurinovič, Mrvica (obaja Chorv.) Vylúčenia: 1:2, 7m hody: 5/3: 2/1, 1 800 divákov

Slovenky postúpili na vrcholné podujatie po dlhých 19 rokoch. Foto: TASR/ Michal Svítok

núte 19:16. „Galský kohút“ ale zodvihol hlavu a koncovku poslal do dramatického rozuzlenia, keď Deroinová dvomi gólmi za sebou vyrovnala desať minút pred koncom na 20:20. O štyri minúty ne-

skôr už Francúzky prvýkrát viedli 22:21. Czaniková štyri minúty pred koncom ale vyrovnala na 23:23 a v infarktovom závere išlo o každý gól. Postup Sloveniek napokon zariadila Dubajová 103 se-

kúnd pred klaksónom vyrovnávajúcim gólom na 24:24. A v šalianskej hale tak mohli prepuknúť bujaré postupové oslavy. TASR

CYKLOTRIAL PRILÁKAL FANÚŠIKOV ADRENALÍNU Počas prvej júnovej soboty sa v trialparku v Rudine konal Slovenský pohár v cyklotriale, ktorý ako tradične prilákal mnoho návštevníkov tohto adrenalínového športu. Preteky sa za veľmi priaznivého počasia začali skoro ráno kontrolou technického stavu bicyklov a licencií pretekárov. Po kontrole nasledovalo súťaženie vo viacerých disciplínach, ktoré trvalo až do neskorého popoludnia.

Preteky majú už viacročnú tradíciu

Na pretekoch, ktoré sa organizujú už niekoľko rokov, nezabúdajú ani na nelicenčných pretekárov, teda žiakov zo ZŠ Rudina, ale aj zo širokého okolia. Tí si môžu zasúťažiť v dvoch cyklotrialo-

Cyklopreteky v Rudine.

vých kategóriách. Súčasťou podujatia je aj voľný závod v bikrose, ktorý sa jazdí na špeciálne upravenej trati. Takáto trať je pomerne krátka a je na nej umiestnený dlhý

rad skokov. Pretekári súťažili vo viacerých kategóriách a na rad prišiel aj rozstrel, ktorý je potrebný, ak pretekári v súťaži dosiahnu rovnaký počet bodov.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Trialpark v Rudine sa neustále rozrastá

Okrem hudby pripravili organizátori pre pretekárov, ale aj pre návštevníkov stánok s občerstvením, kde sa

podával chutný guláš, niečo od smädu či káva. Ku koncu pretekov sa na cyklotriale predviedli aj psovodi so svojimi cvičenými štvornohými priateľmi. Úspechy z predchádzajúcej sezóny potvrdil aj na tomto preteku Samuel Hlavatý z Cykloklubu Rudina v kategórii minime, keď získal titul majstra Slovenska, čím úspešne pokračuje vo svojej športovej kariére. Trialpark v Rudine sa od svojho vzniku neustále vyvíja a každým rokom v ňom pribúdajú nové prekážky. Trialpark sa nachádza pod horou na konci obce a je voľne prístupný pre všetkých, ktorých tento šport zaujíma a chcú si ho vyskúšať. Text a foto: Petronela Hercová


číslo 11/2014

ŠPORT

15

MIRO JANÍK: CHCEM ZBIERAŤ SKÚSENOSTI Každý, kto sa venuje hokeju či hokejbalu, určite zaregistroval veľkú hokejbalovú udalosť, ktorá sa konala vo Zvolene. Svoje brány opäť otvoril najväčší turnaj v Európe, ktorý už päť rokov nesie meno majstra sveta z Göteborgu Vladimíra Országha – Országh cup 2014. Na akciu zavítali tímy zo všetkých kútov Slovenska, aby si v silnej konkurencii zmerali sily. Z Kysúc vycestoval výber tvorený z hráčov Kysuckej hokejbalovej ligy. Ich cieľom bolo otestovať úroveň turnaja, ako aj svoju vlastnú. Medzi štrnásť vybraných hráčov patril aj talentovaný mladík z Kysuckého Nového Mesta, hráč Khk Suché dresy – Miroslav Janík. Na súpiske patril k najmladším, no pohybom na ihrisku zamotával hlavy aj skúseným borcom.

Miro, čo hovoríte na turnaj? Turnaj mohol pre nás dopadnúť aj lepšie, no robili sme čo bolo v našich silách. Hrali sme vyrovnané partie, ale bolo cítiť, že nám chýbal na poslednú chvíľu odhlásený jeden hráč tretej formácie. Na turnaji sme boli dosť mladý tím, čo sa pre-

javovalo najmä ku koncu turnaja. Bolo vidno, že niektorí to už vzdávali počas nepriaznivého stavu.

Ako sa hralo vám osobne? Hralo sa mi celkom fajn. Zažil som opäť niečo nové. Hrali sme na troch rôznych povrchoch, proti rôznym a novým hráčom.

Na svoj vek máte rôznorodé skúsenosti. Hrávali ste extraligu, absolvovali rôzne turnaje a nastupujete aj v mestských ligách. S čím sa dá Országh cup porovnať?

Výber Kysuckej hokejbalovej ligy na najväčšom turnaji v Európe – Országh cup 2014. Foto: (lemi)

Turnaj nemôžem porovnávať s mestskými ligami v Čadci ani v Žiline. Skôr by som ho prirovnal k extralige. Každý tím bol veľmi silný. Nemohli sme si dovoliť podceniť súpera, čo predpokladám, že bolo aj z druhej strany. V tejto sezóne hrávam v Žiline druhú ligu za Hbk Kysucké Nové Mesto

Predators a v Čadci za Khk Suché dresy.

V Čadci vás čaká play-off, ako sa pripravujete? Momentálne je moja príprava obmedzená. Túto sezónu som veľa netrénoval, nakoľko bolo veľa učenia do školy a práca popri tom. Neviem, či to už túto sezónu stihnem dotrénovať, ale skôr sa sústredím na nasledujúcu. Budem sa venovať aj príprave v posilňovni a budem veľa behať.

Vráťme sa k Országh cupu. Čo sa vám tam páčilo a, naopak, s čím ste neboli spokojný?

Striedačka v plnom prúde! Miro naskakuje na hraciu plochu. Foto: (lemi)

Najviac sa mi páčila hracia plocha a možnosť vyskúšať si tri rôzne povrchy. Takmer každý náš zápas bol na inom povrchu. Niekomu to išlo lepšie na plastovej ploche, niekomu na brúsenom betóne. Jediná vec ma mrzí, že som nehral tak, ako som si predstavoval. Nebol som v tempe. Niekoľko sekúnd na hracej ploche som dokonca bojoval sám so sebou. Bol som stuh-

nutý a nastupoval v menších dávkach, na aké som normálne zvyknutý.

Čo si z turnaja odnášate? Určite sú to nové a veľké skúsenosti, ktoré si chcem pravidelne dopĺňať.

Čo vás na hokejbale baví najviac? Bojovnosť a rozmanitosť rôznych herných štýlov. Každý zápas je iný. Človek sa učí aj keď mužstvo prehráva, či keď sa jemu samotnému nedarí.

Viete hrať v obrane aj v útoku. Vo Zvolene ste hrali na pravom krídle a dali ste aj víťazný gól proti Žiaru nad Hronom. Ako si spomínate na tento moment? Nespomínam si naň až tak podrobne, len viem, že Tomáš Urbaník vyhral buly na Mira Mika, ktorý vystrelil a loptička sa dostala ku mne. Po neúspešnej dorážke som si položil brankára na zem a dal gól. (tour)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Kysucké Nové Mesto, náklad 8 600 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

INFO

naše novinky

Nkm 11 2014 web