Issuu on Google+

6 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 10/2014 Dátum vydania: 5. 6. 2014

Kežmarok

Ničivé záplavy

Turistické novinky

Rodák z kraja

Tenistom sa darilo

str. 2 Klimatické zmeny posledných desaťročí prinášajú extrémne prejavy počasia. Aj malé potôčiky sa počas takýchto dní menia na dravé potoky.

str. 3 Kežmarok je mestom, do ktorého každoročne zavítajú tisíce návštevníkov, ktorí môžu počas sezóny využiť pri prehliadke mesta dve novinky.

str. 12 Jozef Maximilián Petzval, rodák zo Spišskej Belej, matematik, fyzik a zakladateľ modernej optiky skrátil čas výroby fotografie na 4 sekundy.

str. 15 Po  skončení súťažného obdobia sa naši stolní tenisti zúčastnili viacerých turnajov. Kežmarčania v nich získali viacero medailových umiestnení.

Výstava v Barónke.

DETI A MLÁDEŽ MAJÚ ZÁUJEM O UMENIE Kežmarské deti a mládež majú stále záujem o výtvarné umenie. Umelecká škola je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v meste Kežmarok. Práce žiakov výtvarného odboru sa dostali na súťaže po celom

svete. Vernisáž výstavy 'Výtvarná tvorba žiakov a absolventov výtvarného odboru' sa uskutočnila 21. mája 2014. Výtvory talentovaných detí z kežmarského regiónu môžu vidieť záujemcovia do 13. júna 2014 vo výstavnej sieni Barónka.

Práce, ktoré majú návštevníci možnosť na výstave vidieť, vyberajú triedne učiteľky z posledných vytvorených žiackych diel. „Mám vystavené dva obrázky. Som veľmi rád, lebo rodičia aj starí rodičia uvidia, čo som namaľoval,“ povedal študent

šiesteho ročníka výtvarného odboru Matej. V školskom roku 2013/2014 má Základná umelecká škola Antona Cígera vo výtvarnom odbore 20 absolventov. Pokračovanie na strane 4


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

CELOKRAJSKÁ DOPRAVNÁ KONTROLA

KRÁTKE SPRÁVY

2

26.05 2014 ráno v čase od 06.00 hod. do 09.00 hod. vykonali policajti celokrajskú kontrolu zameranú na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi. Počas troch hodín policajti celkovo zistili 154 priestupkov, z toho 124 vyriešili v blokovom konaní, 27 napomenutím s 3 priestupky boli oznámené na správne konanie. Zadržaných bolo 9 vodičských preukazov z toho 2 pre alkohol a 7 pre insolventnosť. Alkohol bol zistený u 2 vodičov motorových vozidiel a u 3 nemotorových. Zadržané boli aj 3 osvedčenia o evidencii vozidla. U nemotorových účastníkov cestnej premávky bolo zistených 5 priestupkov.

NEŠŤASTIE NA STAVBE V ranných hodinách dňa 28.05.2014 došlo k pádu 20 ročného muža z výšky 7 metrov. Za doposiaľ nezistených okolností jeden zo zamestnancov počas pracovnej doby na stavbe objektu v obci Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok, na ul. SNP pri zhadzovaní stavebného materiálu spadol z okenného otvoru na druhom poschodí. Pri dopade na podlahové debnenie lešenia došlo k zraneniam mladého muža s doposiaľ presne nezistenou diagnózou a predbežne neurčenou dobou liečenia. Privolaný lekár zranenú osobu stabilizoval a následne bol vykonaný transport muža do popradskej nemocnice. Na základe uvedených skutočností poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Stará Ves začal v prípade trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

AKCIA ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE V rámci Prešovského kraja bola vykonaná 24-hodinová policajná akcia pod názvom „Majetok”, zameraná na ochranu majetku v obvode železničných dráh.Počas uvedenej akcie bolo v rámci nášho kraja zapojených 26 zo policajtov – 20 zo služby železničnej polície a 6 služby poriadkovej polície. Celkovo bolo skontrolovaných 31 vlakov, 46 železničných staníc, 43 zberných surovín. Zistené boli nedostatky v súvislosti s vykúpeným elektronickým odpadom, ktoré boli riešené pracovníkmi Odboru starostlivosti o životné prostredie Obvodného úradu Vranov nad Topľou. Počas kontroly bolo zistených 9 priestupkov, z ktorých bolo 7 vyriešených na mieste v blokovom konaní a 2 priestupky boli oznámené na správne konanie. Policajná akcia prebehla bez akýchkoľvek závad.

POVODŇOVÉ VÝSTRAHY V deviatich obciach v okrese Kežmarok bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to obcí na Zamagurí, v oblasti Levočských vrchov a tiež obce Vrbov. Problémy robili menšie toky, ktorých hladina sa pri výdatných zrážkach rýchlo zvyšuje. Prednosta Okresného úradu v Kežmarku Ján Ferenčák informoval, že v ďalších ôsmich obciach je vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Voda z Ľubického potoka v Kežmarku sa už na niektorých miestach aj vyliala. TASR

DO KEŽMARKU Klimatické zmeny posledných desaťročí prinášajú extrémne prejavy počasia. Najväčšmi sú obyvateľstvom vnímané počas intenzívnych dažďov, ktoré spôsobujú povodne. Aj malé potôčiky sa počas takýchto dní menia na dravé potoky pripomínajúce tie tatranské v čase topenia snehov. Najobávanejším tokom pre Kežmarčanov je Ľubický potok, ktorého názov pripomína skôr niečo pekné, ľúbivé. No v posledných rokoch sa už neraz zmenil na nespútaný živel. Opätovne dal o sebe vedieť v polovici mája, keď sa po intenzívnych dažďoch vylial na niektorých úsekoch zo svojich brehov. Už v dopoludňajších hodinách 15. mája silný vietor spojený s prud-

Voda zničila most.

kým lejakom spôsobil Kežmarčanom nemálo starostí. Vietor bol natoľko prudký,

že mnohí obyvatelia pohybujúci sa v tom čase po uliciach museli úplne zničené dážd-

AJ V KEŽMARKU BOLI VOĽBY POKOJNÉ, ÚČASŤ BOLA NÍZKA

Ilustračné foto: TASR

Priebeh volieb do Európskeho parlamentu na Spiši bol počas celého dňa bezproblémový, voličov však prišlo dosť málo. „Mali sme pokoj, nič závažné hlásené nebolo,“ zhodnotil priebeh volieb zapisovateľ Obvodnej volebnej komisie (ObVK) Ladislav Maličký. Volebná účasť sa podľa neho ani nedala porovnať s prezidentskými voľbami z marca tohto roku a pohybovala sa len na úrovni cez 10 %. V okresoch Poprad a Levoča mohlo voliť dohromady asi 117 000 voličov. Podobná situácia bola aj v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, kde taktiež nedostali žiadne podnety na priebeh volieb. „U nás bolo všetko v poriadku, nič zvláštne sa ne-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

stalo, avšak voličská účasť bola dosť nízka,” konštatoval predseda ObVK v Spišskej Novej Vsi Vladimír Krak. Voliť v spomínaných dvoch okresoch mohlo okolo 92 000 občanov. Pokojné boli eurovoľby aj v okrese Kežmarok, členovia jednotlivých okrskových komisií žiadne narušenie nenahlásili. Informovala o tom zapisovateľka ObVK v Kežmarku Gabriela Petrušková.

„Prvá okrsková komisia nakoniec prišla z Kremnej, tam odvolilo len niekoľko voličov. V rámci okresu prebehlo všetko bez problémov,” zhodnotil situáciu v okrese Stará Ľubovňa zapisovateľ ObVK Mikuláš Mayer s tým, že právo voliť tu malo v 36 okrskoch 39 000 občanov, aj tu však bola volebná účasť pravdepodobne dosť nízka. TASR


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

SA VRÁTILI ZÁPLAVY

niky dávať rovno do košov. Už na poludnie ich bolo plné mesto. Výstražná siréna upo-

zornila, že výčiny počasia treba brať vážne. Na základe skúseností z minulých rokov sa mnohí obyvatelia bývajúci v blízkosti Ľubického potoka (Nový Juh, sídlisko Sever) rozhodli preparkovať svoje autá do vyšších polôh v meste. Vo večerných hodinách sa zaplnili parkoviská na Starom Juhu. Najkritickejšie úseky Ľubického potoka sa stali predmetom pravidelného monitorovania. Patril k nim aj most pri pekárni, kde sa podvečer o vývoji situácie prišli osobne presvedčiť desiatky Kežmarčanov. Večer sa voda dotýkala spodnej časti mosta a o pár hodín sa Ľubický potok vybrežil na viacerých miestach, okrem iného pri pekárni, na sídlisku Sever a na uliciach Strelnica a Trhovište. Komunikácie naj-

viac zasiahnutých častí mesta boli uzavreté. Našťastie, dažde na druhý deň ustali a májová povodeň nemala taký dramatický priebeh ako júnová spred štyroch rokov. Obyvatelia zaplavených ulíc využili najbližší víkend po povodni na upratovanie

pivníc a dvorov zanesených bahnom a pieskom. Globálne otepľovanie, ktoré nemá v dejinách obdobu, bude prinášať stále častejšie obdobné extrémne prejavy počasia aj v našich zemepisných šírkach. V prípade Kežmarku je potrebné dlhodobo a systema-

ticky venovať pozornosť úprave brehov Ľubického potoka, aby sa v budúcnosti minimalizovali prípadné škody. Pojmy typu storočná či tisícročná voda pomaly strácajú svoje opodstatnenie. Text a foto: Miroslav Števík

Spevňovanie brehu.

TURISTOV V KEŽMARKU ČAKAJÚ NOVINKY števníci Kežmarku okrem dreveného kostola a hradu vo väčšej miere spoznali ďalšie pozoruhodnosti mesta. Po predložení karty sa dá získať zľava pri využití vybraných gastronomických služieb, ako aj nákupe kníh a máp. Druhou novinkou je možnosť využitia audiosprievodcu po miestnych pamiatkach. Aplikácia sa dá stiahnuť do mobilného telefónu v slovenskom, poľskom alebo anglickom jazyku. V tomto čase prichádzajú do mesta najmä návštevníci z Českej republiky, Poľska a Nemecka. Ako ďalej poznamenal Marek Kollár, najväčším magnetom leta bude tradičné podujatie Európske ľudové remeslo, ktoré sa pravidelne koná v druhý júlový víkend. Vplyv na priebeh tohtoročnej hlavnej turistickej sezóny bude mať počasie. Zostáva veriť, že teplú zimu bez snehu nebude kompenzovať chladné a daždivé leto.

Kežmarok je najvýznamnejším historickým mestom horného Spiša, do ktorého každoročne zavítajú tisíce domácich a zahraničných návštevníkov. Podľa slov Mareka Kollára z Kežmarskej informačnej agentúry môžu počas tohtoročnej sezóny využiť pri prehliadke mesta dve novinky. Prvou je Kežmarská turistická karta, ktorá im za zvýhodnených podmienok umožní absolvovať prehliadku siedmich najvýznamnejších pamiatok a objektov mesta. Tri z nich – dva evanjelické kostoly a lýceum – sa nachádzajú v juhozápadnej časti Kežmarku. Zatiaľ čo drevený evanjelický kostol si dlhodobo udržiava prvenstvo v návštevnosti, blízke lýceum s unikátnou knižnicou zostáva pre mnohých turistov nepoznaným miestom. Po ceste od spomínaných kostolov ku hradu je v dvoch meštianskych domoch v centre mesta umiestnená výstavná sieň a múze-

Kežmarská informačná agentúra sídli za radnicou.

um bytovej kultúry. Tretím priestorom, kde možno využiť Kežmarskú turistickú

kartu je mestský hrad, v časti ktorého sa nachádza expozícia historických vozi-

diel. Iniciátorom zavedenia karty vo forme pohľadnice ide najmä o to, aby náv-

Text a foto: Miroslav Števík


naše novinky

SPEKTRUM

KDE PLÁNUJETE TENTO ROK DOVOLENKOVAŤ?

ANKETA

4

Leto sa blíži, a preto sme zisťovali, aké sú plány obyvateľov a kam sa pravdepodobne v tomto období časť z nich rozptýli. Možno vás niektorí svojimi plánmi na dovolenku inšpirujú. Anna, 63 rokov Tento rok sa chystáme na dovolenku do Grécka, pretože už sme tam boli opakovane niekoľkokrát. Ideme tam kvôli zdravotnému stavu. Už máme pokročilý vek, bolia nás kĺby, a tak sa trošku preliečime v morskej vode a na slniečku.

Pavol, 22 rokov Rozhodol som sa pre Tatry, keďže sú také krásne a vždy ma to tam lákalo. Často som cez ne prechádzal len vlakom, ale ani raz som nemal čas ich navštíviť. Milujem prírodu, prechádzky a dlhé túry. Tatry sú pýchou Slovenska, a preto ich chcem spoznať bližšie a osobnejšie. Miška, 24 rokov S priateľom sme sa rozhodli, že toto leto sa vyberieme do Talianska. Bude to taká netradičná dovolenka. Nie pri mori, ale v horách a na motorke.

Martin, 23 rokov Tento rok by som sa rád dostal na dovolenku do Francúzska – konkrétne najmä do Paríža. Láka ma, samozrejme okrem Eiffelovej veže aj Louvre, nakoľko som študoval dejiny umenia.

Tommy, 28 rokov Škandinávia. Kvôli prírode a kultúre, s ktorou sa stotožňujem, a sú tam úchvatní ľudia.

7H[WDIRWR/XFLD3UDQþtNRYi

OTVORILI NOVÉ MODULOVÉ ŠKOLY V obciach Stráne pod Tatrami a Krížová Ves v Kežmarskom okrese otvorili ďalšie dve modulové základné školy pre rómske deti. Ide už o druhú a tretiu takúto školu, ktorú vybudovali v tomto okrese zo štátnych peňazí v okrese Kežmarok, prvú otvorili minulý rok v Podhoranoch. „V tomto roku plánujeme výstavbu ďalších štyroch modulových, teda kontajnerových škôl, ďalšie dve vyrastú v Stráňach pod Tatrami, jedna ešte v Podhoranoch a posledná, realizovaná v tomto roku, bude v obci Jurské. Vo všetkých bude po osem tried. Tak celý problém presunu žiakov a nezabezpečenia školskej dochádzky bude v našom okrese vyriešený na minimálne desať rokov,“ uviedol prednosta Okresného úradu v Kežmarku Ján Ferenčák. Ostáva ešte obec Rakúsy, kde sa problém nedostatku školských kapacít momentálne rieši. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka sa však už nebude pokračovať vo výstavbe modulových základných škôl priamo v marginalizo-

Ilustračné foto

vaných rómskych osadách. „Táto v Stráňach pod Tatrami sa ešte postavila priamo v osade, keďže bol problém s pozemkami. Nebudeme v takejto výstavbe však pokračovať do budúcna, pretože to považujeme za segregáciu a určité znevýhodnenie rómskych detí,“ upozornil Pollák. Paradoxom však je, že samotní Rómovia vítajú fakt, že školu majú v blízkosti svojich obydlí. Škola však podľa Polláka musí byť mostom medzi marginalizovanými skupinami a majoritnou spoločnosťou.

„Vzdelanie je len prvým krokom, tak ako aj výstavba modulových škôl. Treba sa však pri rómskej problematike zamýšľať aj nad tým, čo ďalej, aká je uplatniteľnosť týchto detí na trhu práce. Chceme zároveň otvoriť tému rodiny a zodpovedného rodičovstva, či už z pohľadu štátu, ale aj cirkvi. Rodina neznamená len mám, ale viem sa aj postarať a dať možnosti ďalšieho rozvoja. Bez toho sa stratí zmysel výstavby škôl,“uzavrel Ferenčák. Text a foto: TASR

DETI A MLÁDEŽ MAJÚ... Dokončenie zo strany 1 Študenti končiaceho ročníka musia zvládnuť všetky výtvarné techniky. Pre prvý stupeň sú špecifickými linoryt, suchá ihla, kombinované techniky, textilné techniky, batikovanie, maľba na hodváb, textilné aplikácie. V rámci záverečných skúšok si absolventi výtvarného odboru vyberú tému na začiatku končiaceho ročníka a prostredníctvom rôznych techník ju stvárňujú. „Okrem témy sa venujú aj kresbe podľa skutočnosti,“ povedal riaditeľ školy Ján Levocký. Za odmenu idú absolventi

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

na absolventský výlet. „Tento rok boli v Divadle Jonáša Záborského v Prešove,“ dodal Levocký. Okrem divadla navštívili aj galériu. Hudobný sprievod na vernisáži výstavy robili žiačky hudobného odboru. Daniela a Viktória Cehuľové otvorili expozíciu za zvuku huslí a gitary. „O štúdium je veľký záujem. Aj tento rok v závere júna v dňoch 23. až 25. júna na zápise vyberieme v rámci talentových pohovorov žiakov na ďalšie štúdium,“ poznamenal riaditeľ školy Levocký. ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku je pokračo-

vateľkou Deutsche musikschule, ktorá vznikla v roku 1931 a po Košiciach a Prešove je jednou z troch najstarších vo východoslovenskom regióne. Neskôr z nej bola Mestská hudobná škola a potom Ľudová škola umenia, v ktorej vznikol výtvarný odbor v roku 1973. Z podnetu akademickej maliarky Evy Končekovej sa neskôr zmenil názov na Základnú umeleckú školu a k 50. výročiu bol škole prepožičaný čestný názov ZUŠ Antona Cígera. Text a foto: Andrea Bašistová


číslo 10/2014

SPEKTRUM

5

NEZVYČAJNÉ MIESTO PRE TRIBÚNU Malé mestečko pod Tatrami – Kežmarok má len niečo viac ako 17-tisíc obyvateľov, a predsa sa zapísalo do povedomia nielen Slovákov. Kedysi renesančné kráľovské mesto má za sebou bohatú kultúrnu históriu a pred sebou určite mnoho a mnoho úspešných rokov. Prekrásne budovy, historické pamiatky sa dajú rátať na desiatky, nehovoriac o ich hodnote. Ročne toto mestečko navštívi mnoho turistov, každoročne sa tu konajú podujatia slovenského, ale aj celosvetového významu, prichádzajú sem umelci zvučných mien.

Kam s novou tribunou

Hlavné námestie malo vybudovanú tribúnu na rôzne vystúpenie, len bola trochu bokom od radnice a nie v strede námestia, skrátka tam, kde bolo miesto. Vedeniu mesta sa však poloha tribúny zdala nevyhovujúca, a tak sa rozhodli pre novú. To by bolo fajn, veď nech je viditeľná z ktorejkoľvek časti vidlicového námestia, lenže... Týči sa nad verejnými WC, ktoré

sú priamo pred radnicou. Darmo, aj takéto zariadenia treba, keď chceme rozvíjať turistický ruch.

Názory občanov

Tridsaťročná rodáčka z Kežmarku Mária nám povedala: „Vidí sa mi to nevhodné miesto pre tribúnu, chýba mi tam priestor pre divákov a neviem, či bude dobrý výhľad na javisko. Tiež si neviem predstaviť, že ľudia budú

V popredí nová tribúna, v pozadí tá pôvodná

chodiť na toalety a hore budú vystupovať umelci. Ale možno je to tak dobre vymyslené, že nás napokon tribúna milo prekvapí.“ Aj pani Helena (63 rokov) pridala svoj názor: „Je to nedôstojné miesto pre umelcov. Radšej mohli byť fi nančné prostriedky využité na modernizáciu a rozšírenie WC, kde chýba prístup pre imobilných návštevníkov. Ak chceme prilákať turistov do nášho mesta, mali by sa kompetentní zamyslieť nad ponukami služieb a nad prioritami.“ Tridsaťpäťročná pani Iveta si myslela, že tribúnu stavajú len na Európske ľ udové remeslo. Opticky jej na tom mieste námestia zavadzia. Rozmýšľali aj s priateľom, že by zrejme bolo lepším riešením, radšej zbúrať a obnoviť pôvodnú tribúnu. Aj pani Jarmila pridala polienko do ohňa: „Zdá sa mi poriadna hlúposť stavať tribúnu pre účinkujúcich nad verejným WC. Myslím si, že z toaliet bude cítiť zápach, tak ako tomu bolo doteraz, lebo otvorená tribúna zápachu nezabráni. Dúfajme, že zodpovední na to mysleli a vymysleli ako zabrániť nevhodnej aróme, aby k nám umelci prišli aj druhýkrát a nie iba raz a dosť.“

Nová tribúna.

Čas všetko preverí

Čas ukáže, ako si Kežmarčania na novú tribúnu zvyknú, či pribudnú sedadlá pre divákov (mimochodom, tie neboli ani pri pôvodnej tribúne a aj tak fungovala) a či sa k nám umelci budú radi vracať. Previerkou tribúna prejde už čoskoro – letná turistická sezóna už začala. V polovičke júna sú

to Európske ľudové remeslá, začiatkom júla zas stretnutie Karpatských Nemcov nielen z Európy. Nám ostáva len dúfať, že autori tohto riešenia mysleli na všetky riziká ktoré, môže umiestnenie tribúny nad verejnými podzemným WC priniesť. Text a foto: Emília Sedláčiková

TATRY  SPIŠ  PIENINY SÚ PRIPRAVENÉ NA LETNÚ SEZÓNU Pre nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Tatry –Spiš – Pieniny viacero atraktívnych noviniek, ktoré sa budú dotýkať aj nášho regiónu. „Nosným motívom destinácie je cykloturistika, kľúčovou témou aktívna dovolenka, rodinná dovolenka a turistika,” konštatovala výkonná riaditeľka organizácie Gabriela Bodnárová. Dodala, že rok 2013 bol pre OOCR Tatry – Spiš – Pieniny významný z hľadiska cyklotu-

ristiky. „Označených bolo 54 cyklistických trás v dĺžke 886 kilometrov,” doplnila. Pribudli prístrešky, osadili sa informačné tabule s mapami i tipmi na výlety, zároveň bola vydaná regionálna mapa cyklistických trás. TASR

Ilustračné foto: TASR


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu?

Predminulú sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia.

MICHAL HORSKÝ:

2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQD YV~þDVQRVWL.'+PiSHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\ 2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW6WUDQ\ 129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD 

D0RVW+tG SHUFHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPXYêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWHÒþDVĢ ERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD.'+ ,YDQâWHIDQHF (GXDUG.XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG6XOtN 6D6 3iO&Vi-

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

N\ 60. D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'62.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSULVþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLDSUHEHKOD SRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDN DNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQH PLPRULDGQHRNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³SRWYUGLOD ãpINDâWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD%HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk www.nasenovinky.sk noovi

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSãtYêVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEãt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLþRY 7$65 0DURãâHIþRYLþ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n svojich strĂĄn. 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHUX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRYiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PRONRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

Z KUPOVANIA HLASOV WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKR Y\MDGUHQLD ĂžLQLOD RNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞ PiMDVQiYUKRPQDGRKRGX RYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW$NRGRGDO 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO YWURFKSUtSDGRFKSUHELHKDGRNWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?- ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX SOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLDDYMHGQRP NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH SUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞ LQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKRGÄ&#x2013;D SROtFLDQH]D]QDPHQDODYV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3ĂĽLDGQ\ WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO3ROtFLD YWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDNQHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQDKODVRYDQLH V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel.

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MINISTRI SI VYMIEŇALI 086Ë0(=02'(51,=29$ġ SKÚSENOSTI $=0(1,ġ1$â8$50È'8 Skúsenosti s aplikáciou nového českého občianskeho zákonníka, s prípravou zákona o štátnom zastupiteľstve, elektronizácia justície či skúsenosti Slovenska ohľadne elektronického monitorovania odsúdených osôb boli v Prahe témou rokovaní českej ministerky spravodlivosti Heleny Válkovej so slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom.

Napriek tomu, že NATO vysoko hodnotí príspevok Slovenska v jeho misiách, SR musí podľa prezidenta Ivana Gašparoviča do budúcna zmeniť a zmodernizovať svoju armádu.

7pPRXUR]KRYRURYEROLDMVN~VHQRVWL6ORYHQVNDVUHNRGL¿NiFLRXSURFHVQpKRSUiYDÄ6RP UiGåHVLP{åHPHVUH]RUWQêPLNROHJDPLY]iMRPQHY\PHQLĢVN~VHQRVWL]QDãHMVWUDQ\ RGRY]GiPHVN~VHQRVWL]SURFHVXUHNRGL¿NiFLHREþLDQVNHKRV~GQHKRSRULDGNXD]þHVNHM VWUDQ\P{åHPHþHUSDĢVN~VHQRVWLQDSUtNODG]Xå~þLQQpKR QRYpKRREþLDQVNHKR]iNRQQtND³SRYHGDOPLQLVWHU%RUHF 3RGĐDQHKRMHHOHNWURQLFNiMXVWtFLDYPRGHUQHMGREHQHY\KQXWQRXSRWUHERXÄ6ORYHQVNRFKFH GRFLHOLĢDE\RNUHPSDSLHURYHM ]ELHUN\]iNRQRYERODSODWQêP ]GURMRPLQIRUPiFLtDMHOHNWUR-

Ä8NUDMLQVNiNUt]DMHGQR]QDþQH XND]XMHåHDMNHćVPHþOHQPLDOLDQFLHNGHPiPH]DEH]SHþHQ~NROHNWtYQXRFKUDQX QHP{åHPHVHGLHĢDþDNDĢåH QiPQLHNWRSRP{åH0XVtPHPDĢWDNY\EXGRYDQpVYRMHR]EURMHQpVLO\VDPR]UHMPHDNRV~þDVĢDOLDQFLHNWRUp EXG~VFKRSQp6ORYHQVNRVDPp XEUiQLĢ³]G{UD]QLOYQDãRP UR]KRYRUH 6ORYHQVNRVLGOKRGRERQHSOQt VYRM]iYl]RNDNRþOHQVNêãWiW 1$72NWRUêPiY\GiYDĢQD REUDQXGYHSHUFHQWi+'37HQWRIDNWNULWL]RYDOSRþDVQHGiYQHKRUR]KRYRUXVSUH]LGHQWRP

QLFNi]ELHUND0XVtPHDOHQDSUtNODGY\ULHãLĢDNR]DEH]SHþLĢHOHNWURQLFNpGRNXPHQW\ DE\QHGRãORNXMPH(OHNWURQLFNêV~GQ\VSLVXPRåQtåH YãHWFL~þDVWQtFLV~GQHKRNRQDQLDEXG~PDĢSUtVWXSNXVSLVXKRGtQGHQQHVHGHPGQt YWêåGQLVSLV\QHEXG~PXVLHĢ SXWRYDĢI\]LFN\]RV~GXQDV~G DFHOpNRQDQLHVDWDNXUêFKOL³ NRQãWDWRYDO%RUHF =URNRYDQLDPLQLVWURYY\SO\QXOD SRWUHEDYêPHQ\VN~VHQRVWt]SUtSUDY\YHĐNêFKSUiYQ\FKNyGH[RYDMYREODVWL]QLåRYDQLDUL]LNDRSDNRYDQLDWUHVWQHMþLQQRVWL

3UH]LGHQW6ORYHQVND,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65

DMãpIDOLDQFLH$QGHUV)RJK5DV PXVVHQ*DãSDURYLþY\VYHWOLO5DVPXVVHQRYLåH6ORYHQVNRPXVHOR]DSUHGFKiG]DM~FH REGRELHGRY\EDYLĢVYRMHSROLFDMQpD]iFKUDQiUVNH]ORåN\ Ä0LQLVWHUVWYRYQ~WUDMH]WRKWRSRKĐDGXXVSRNRMHQpDWHUD] VDP{åHPHV~VWUHGLĢQDREUDQX³GHNODURYDOSUH]LGHQWSRGĐDNWRUpKRWR5DVPXVVHQSULMDOVSRFKRSHQtP

1DMY\ããt~VWDYQêþLQLWHĐFHONRP QHV~KODVtVWYUGHQtPåH6ORYHQVNRREUDQX]DQHGEDORVN{U VDQDWRSR]HUiWDNåHPRKOR YWHMWRREODVWLXURELĢYLDF3ULSRPHQXOåHY]KĐDGRPQDHNRQRPLFN~NUt]XVD65VSUiYDOD UDFLRQiOQHWDNDE\~SOQHQH]QtåLODVRFLiOQHSRVWDYHQLHVYRMLFKREþDQRY 7$65 NUiWHQp

7$65

KANDIDÁTI NA POST ŠÉFA OSN

0LQLVWHUVSUDYRGOLYRVWL7RPiã%RUHF)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

-iQ.XELã YĐDYR D0LURVODY/DMþiN

Medzi vážnymi uchádzačmi o post nového generálneho tajomníka OSN sú aj dvaja slovenskí diplomati, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a niekdajší šéf rezortu Ján Kubiš. Informoval o tom britský týždenník Economist.

0DQGiWV~þDVQpKRãpIDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH-XKRNyUHMþDQD3DQ.LPXQDY\SUãt YURNX3RGĐDQRYtQ(FR=iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR QRPLVWYlþãLQDSR]RURYDWHQêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ ĐRYRþDNiYDåH3DQ.LPXVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR QRYQiVWXSFDY]tGH]QLHNWRUHM PiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD ]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQ ãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- 2NUHP.XELãDD/DMþiNDVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLVWL- PHG]LSRWHQFLiOQ\PLNDQGLYHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- Q\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPtQX GiWPLQDQRYpKRJHQHUiOQHKR PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- GQtSUHGYRĐEDPL WDMRPQtNDVSRPtQDM~DMEêYDWDQRYHPEUD'R~YDK\ OêVORYLQVNêSUH]LGHQW'DQLSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND 7$65 OR7UNDãpIND81(6&2

www.nasenovinky.sk aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

EXOKDUVNiSROLWLþND,ULQD%RNRYRYi-iQ.XELãV~þDVQê RVRELWQêSUHGVWDYLWHĐJHQHUiOQHKRWDMRPQtND261SUH $IJDQLVWDQDãpI$VLVWHQþQHMPLVLH6SRMHQêFKQiURGRY Y$IJDQLVWDQH 81$0$ SUL]QDOåHSUtSDGQ~NDQGLGDW~UXQDIXQNFLXãpID261]YDåXMHÄ5R]PêãĐDPRWDNHMWR PRåQRVWLDNE\VDPLSRGDULOR]DLVWLĢVLSRGSRUXYOiG\ UiGE\VRPDE\VDRPQHXYDåRYDOR DNRRNDQGLGiWRYL QD

WHQWRSRVW³FLWRYDO(FRQRPLVW ~U\YRN].XELãRYKRHPDLOX âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH0LURVODY/DMþiNSRGĐDEULWVNêFK QRYtQVYRM]iXMHPRW~WRSUHVWtåQXSR]tFLXQHSRWYUGLODOH DQLQHSRSUHO*HQHUiOQHKRWDMRPQtNDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH Y\PHQ~YDQDSlĢURNRY9DOQp]KURPDåGHQLH261'HMH VDWDNSRSUHGFKiG]DM~FRPRGSRU~þDQt%H]SHþQRVWQHMUDG\ 261WDNåHSlĢVWiO\FKþOHQRY UDG\PiYWHMWRRWi]NHSUDNWLFN\SUiYRYHWD9V~ODGHVQHStVDQêPLSUDYLGODPLJHQHUiOQ\ WDMRPQtNQHSRFKiG]D]RåLDGQHM]WêFKWRSLDWLFKPRFQRVWt 'RGUåLDYDVDWLHåWUDGtFLDURWiFLHSRVWXPHG]LMHGQRWOLYêPL NRQWLQHQWPL3RVOHGQtãW\ULD JHQHUiOQLWDMRPQtFLSRFKiG]DOL]3HUX(J\SWD*KDQ\ D-XåQHM.yUH\3R]RURYDWHOLD SUHGSRNODGDM~åHWHQWRUD]E\ SRVWãpID261PRKRORSlĢREVDGLĢXFKiG]Dþ](XUyS\DWR ]iVWXSFDQLHNWRUHM]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQXYLHGRO WêåGHQQtN(FRQRPLVW

7$65


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

9

2%&($0(67ÈÒ63(â1( 1$3/1,/,0(025$1'80 Mestá a obce vykázali za rok 2013 prebytok hospodárenia v sume 121,8 milióna eur, čo pri zohľadnení určitého výpadku plánovaných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb znamená úspešné naplnenie cieľov Memoranda o spolupráci medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

5REHUW)LFR)RWR7$65

9~YRGHVQHPX=026WR Y\KOiVLOSUHPLpU5REHUW)LFR 6PHU6' VWêPåHGREUpYêVOHGN\NRQVROLGiFLHYQDMEOLåãRPþDVHXPRåQLDYOiGHSULSUDYLĢSUHREþDQRYEDOtþHN SR]LWtYQ\FKRSDWUHQtÄ$NWtYQ\PVS{VRERPVWHVD]~þDVWQLOL QDGREUêFKYêVOHGNRFKNWRUp 6ORYHQVNiUHSXEOLNDGRVLDKOD³NRQãWDWRYDO5REHUW)LFR VWêPåHNRQãWUXNWtYQ\GLDOyJPHG]LYOiGRXD=026VL PLPRULDGQHYiåL3ULSRPHQXO åH6ORYHQVNRGRVLDKOR]DURN ]QtåHQLHGH¿FLWXãWiWQHKRUR]SRþWXQDSHUFHQWD +'3DERORY\UDGHQp]SURFHG~U\QDGPHUQpKRGH¿FLWX $NWXiOQHVLSUHWRQD¿QDQþQêFKWUKRFKSRåLþLDYD]DKLVWRULFN\QDMQLåãLH~URN\ Ä+RVSRGiUVN\UDVWYURNX PiSUHGVWDYRYDĢSHUFHQWD DQDEXG~FLURNE\WRPDOE\Ģ ãWYUWêQDMYlþãtUDVWY(Ò³SR-

YHGDOSUHPLpU7LHWRþtVODVD SRGĐDQHKRSRGDUtGRVLDKQXĢ OHQYSUtSDGHåH(ÒQHSULVW~SLNQDMSUtVQHMãLHPXYDULDQWX VDQNFLtYRþL5XVNXNWRUpE\ VORYHQVN~HNRQRPLNXYêUD]QHSRãNRGLOL

Nezamestnanosť sa znižuje =DYHĐNêSUREOpPSRYDåXMH SUHGVHGDYOiG\QH]DPHVWQDQRVĢ NWRU~VDYãDNSRGĐDMHKRVORY GDUtSRPDO\]QLåRYDĢÄ'QHV MHQDMQLåãLDPLHUDQH]DPHVWQDQRVWLRGMDQXiUD³SR]QDPHQDO5REHUW)LFR =G{UD]QLO åH NRQVROLGDþQê ~VSHFKQHPiSULQLHVĢSR]LWtYD OHQPHG]LQiURGQêP¿QDQþQêP WUKRPDOHDMPHVWiPDREFLDP DNRDMREþDQRPSUHNWRUêFK YWRPWR]P\VOHYOiGDSULSUDYXMHSR]LWtYQ\EDOtþHNRSDWUHQt Ä1HERODWRPRMDYOiGDNWRUi ]QtåLODSRGLHOPLHVWDREFtQDGD-

QLDFKI\]LFNêFKRV{E³SRYHGDO SUHPLpUVWêPåHMHKRNDELQHW XåWHQWRSRGLHOþLDVWRþQH]YêãLOÄ6PHSULSUDYHQtSULMDĢUR]KRGQXWLDNWRUp]DEH]SHþLDDE\ NMDQXiUXERO]QRYX SHUFHQWD³GRGDO3RGĐDSUHGVHGXYOiG\MHSULSUDYHQiDMQRYHOD]iNRQDRPLHVWQ\FKGDQLDFK

Proti korupcii 3UHPLpUY\]YDOVWDURVWRYDSULPiWRURYDE\QHPOþDOLDNVD VWUHWQ~VSUtSDGPLSRGR]UHQt]QHHWLFNpKRNRQDQLDDOHER NOLHQWHOL]PXDNRUXSFLH'RGDO åHYWDNRPWRSUtSDGHVDP{åX REUiWLĢDMQDMHKR~UDGÄ$NVD QLHNWR]YiVVWUHWQHVDNWLYLWRX NWRU~EXGHSRYDåRYDĢ]DQHHWLFN~QHPRUiOQXQHEXćWHWLFKR 3RNLDĐQH]DþQHPHVSROXSUDFRYDĢVWiOHWREXGHOHQQD~URYQL FKêURYDNOHELHW³GRGDO 7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- ,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHU- YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 YHUJD]HWDSO KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK UR]KRGQH– M~ODY/DX.UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD V hre už len štyria RO\PSLiGXYURNXVSROX GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX kandidáti VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL M~OD QD ]DVDGQXWt YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP 029Y.XDOD/XPSXU GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SHNODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$ONpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA

Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKR NWRUê Y\NRQiYD WUHVW RGĖDWLD VORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLD P{åHV~GSUHUDGLĢGRYêNRQX WUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQD GREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQURN³XYiG]D VDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQêRGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWX GRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtPUHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢ Počty odsúdených QDNRQWUROXWRKRþLRGV~GHQê QDGRPiFHYl]HQLHGRGUåLDa obvinených 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- YDXUþHQpSUDYLGOi6\VWpP YHQVNêFK Yl]QLFLDFK YLDF GRNWRUpKREXGHPRåQp]DSRDNR  RGV~GHQêFK MLĢRV{EE\PDOIXQJRDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU YDĢRGMDQXiUD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ  HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP?

ovplyvnilo våť volebný výsledok?

6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK -HWRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHM JHQHUDĂžQHM YĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROL WLFNHMVFpQH

6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je?

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK ]Ako strana ste VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- boli prvou medzi NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;.

Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRNYHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKSRYDĂĽXMHPH]D~VSHFK SUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiV WRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali zo svojej premiĂŠrovej ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNRPXQLNiFLDVREĂžDQPLSUiFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]iXMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžDQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUtGXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDNWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL DMQDÄ&#x2021;DOHM

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

]PokraÄ?ujete v snahe o zmenu v politike na Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

1DĂŁRX KODYQRX VQDKRX MH GRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\YVORYHQVNHMSROLWLNH DXVSLHĢYRYRÄ?EiFKGR15 65YURNX6PHHĂŁWHOHQ QD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGH QiURĂžQi7HQWRURNQDMHVHÄ&#x2013; QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FKREHFQĂŞFK DPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY NWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PLG{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWR FKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁtYĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD ]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFK Ä?XGt]DSULPiWRURYVWDURVWRY SRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK]DVWXSLWHÄ?VWLHY

]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ plĂĄny pre najbliŞťie obdobie? 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢ VGHĢPLS{MGHPHVSROXQD SiUGQtQDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLXGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH MDK


12

naše novinky

SPEKTRUM

RODÁK Z NÁŠHO KRAJA Predstavte si, že potrebujete svoju fotografiu. Horko-ťažko nájdete fotografa, ktorých bolo ako šafranu, ten vás posadí na slnko, poriadne vám upevní hlavu a dlhých 30 minút bez jediného slovíčka, bez mihnutia oka sedíte ako prikovaný. A vidíte, presne takto vznikala fotografia až kým, Jozef Maximilián Petzval, rodák zo Spišskej Belej, matematik, fyzik a zakladateľ modernej optiky, neskrátil tento čas na 4 sekundy.

Múzeum v rodnom dome

Od tej doby sa fotografovanie stalo masovejším, začali vznikať fotoateliéry, mať vlastnú fotografiu si mohli dovoliť širšie vrstvy. Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej má dokonale zmapovanú dlhú cestu až po dnešné fotoaparáty. Vidieť tu môžete napr. fotometer, predchodcu expozimetra, BEBE fotoaparát fy Zeiss z Drážďan na citlivé dosky s filtrom na odstraňovanie chýb krá-

Maximilián Petzval

sy bez použitia chémie, detektívnu skrytú kameru v knihe, prvý dámsky fotoaparát Conessa Nettel určený na fotografovanie v interiéri aj exteriéri, ktorý sa dal zložiť do kabelky, a množstvo ďalších exponátov až po tie dnešné. O všetkých nás podrobne informovala zanietená turistická sprievodkyňa Lenka Timočková. Ale vráťme sa späť.

Druhé narodenie

Množstvo náčrtov a výpočtov, brúsenie šošoviek doslova na kolene predchádzalo objavu objektívu, ktorý bol vynájdený a patentovaný v roku 1840. V roku 2013 sa tento objektív, pravda trochu zmodernizovaný, znovu narodil za podpory nadšencov z celého sveta. Vďaka Friedrichovi Neuhausovi, rodákovi z Nemecka, ktorý žije v Štrbe, sa na internetové stránky, kde technici moderných technológií predstavujú svoje nápady a ľudia, väčšinou

investori prispievajú na ich realizáciu, dostal aj Petzvalov objektív určený predovšetkým umeleckým fotografom, vďaka F. Neuhausovi bola nadviazaná spolupráca s fou Lomografy. Dobrý nápad sa ujal, fa Lomografy z Rakúska a jej predstaviteľ Andreas Bischoff vyrobili prototyp, odskúšať ho v praxi. Boli nadšení. Efekt, ktorý dokáže vytvoriť na fotografi, nemá obdoby, nič podobné nik iný nevyrába. A. Bischoffovi sa cestou internetu podarilo nájsť investorov v desiatich krajinách sveta a vyzbierať 1,5 milióna dolárov na sériovú výrobu, ktorú zabezpečuje fa Zenit z Ruska.

Národy sa spojili

V utorok 20. mája najväčší investori navštívili Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v jeho rodnom dome v Spišskej Belej, aby tu slávnostne umiestnili nový-starý Petzvalov objektív. A veru tu

Pôvodný Petzvalov objektív.

boli zástupcovia rôznych štátov: Rakúsko, USA, Singapur, Japonsko, Island, Švajčiarsko, Španielsko, Švédsko... Národy spojila skvelá myšlienka, oživiť objav, ktorý si to zaslúži. A my sme právom hrdí, že vynálezcom objavu celosvetového významu je rodák z nášho

kraja. Jeho meno je vygravírované na každom objektíve, ktorý môžete stretnúť doslova na celom svete. Všade tam, kde fotografi budú chcieť využiť výrazný bokehefekt. Lebo ten sa dá dosiahnuť len týmto jediným objektívom. Text a foto: Emília Sedláčiková

KEŽMARSKÍ STREDOŠKOLÁCI ZLOŽILI SKÚŠKU DOSPELOSTI V máji čaká stredoškolákov skúška dospelosti. Musia úspešne zvládnuť internú časť maturitnej skúšky. Pred predmetovou komisiou si ťahajú jedno zo schválených maturitných zadaní. Zelená stužka na odeve študenta signalizuje posledný maturitný ročník. Absolventi stredných škôl musia preukázať komisii na ústnych maturitných skúškach všetky nadobudnuté vedomosti, ktoré získali od prvého ročníka. V Kežmarku je šesť stredných škôl, ktoré sa venujú príprave študentov na ďalšie štúdium či uplatnenie v praxi. Mnohí študenti si nechávajú všetko učenie na akademický týždeň. Počas neho veľa z nich nevládze. „Myslel som si, že to všetko za týž-

Kežmarské gymnázium.

deň voľna zvládnem, no nebolo tomu tak. Veľa tém som si ani nestihol pozrieť,“ prezra-

dil maturant Jakub. Učitelia počas celého štúdia naliehajú na žiakov, aby sa na matu-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

ritu poctivo učili. „Stále nám to profesori dookola omieľali. Som rada, že som ich po-

čúvla a mala vytvorený efektívny plán na učenie. Naučila som sa správne si zapamätávať veci, vytvárala som si pamäťové asociácie či pamäťové mapky, pomocou ktorých sa mi ľahšie chápali jednotlivé súvislosti. Cez akademický týždeň som si všetko prečítala a opaľovala som sa na záhrade, lebo som to už vedela,“ vyjadrila sa študentka Ivana. Mnohí študenti v Kežmarku majú už ústnu časť maturitnej skúšky za sebou. Tešia sa, že to zvládli. „Bolo to strašne stresujúce. Nikdy som nezažil také stresy. Som šťastný, že to už mám za sebou,“ zhodnotil maturant Marko. Pre študentov teraz nasleduje ďalší krok – úspešne urobiť prijímacie konanie na vysnívanú vysokú školu. Text a foto: Andrea Bašistová


číslo 10/2014

KRÍŽOVKA

13

AKO OBOHATIŤ SVOJ ŠATNÍK?

1

2

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

Nákup oblečenia mnohým z nás odčerpá nemálo peňazí z mesačného rozpočtu. Niektorí vynachádzavejší občania však prišli na spôsob, ako ušetriť. Svoj šatník si „obohatia“ výberom oblečenia z kontajnerov na šatstvo.

3

Nápoveď: ATA, NEA, NEM, OSAKA, TANA.

4

Text a foto: (šev)

RISKUJÚ POKUTU Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Niektorí vodiči radšej riskujú pokutu a zaparkujú auto na zelenej ploche. Často si neuvedomujú, že môžu trávnik úplne zničiť. Text a foto: (and)


14

naše novinky

ŠPORT

Kežmarskí juniori

BASKETBALISTI ZBIERAJU SKÚSENOSTI Odohraním posledných zápasov sezóny 2013/2014 čaká mladých kežmarských basketbalistov najprv oddych, potom príprava na ďalší ročník súťaže. V jej rámci sa zúčastnia viacerých turnajov, kde si budú môcť zmerať sily nielen so slovenskými, ale aj zahraničnými družstvami. O zhodnotenie záverečných stretnutí súťaže i celej uplynulej sezóny sme požiadali trénera žiackeho a juniorského družstva Basketbalového klubu MŠK Kežmarok Jozefa Juhásza.

Ako hodnotíte výkon svojich žiackych zverencov v dvoch stretnutiach s rožňavskými súpermi? Vzhľadom na oslabenie nášho celku o štyroch hráčov sme odohrali vcelku dobré duely.

 Výkon ktorých hráčov zo žiackeho družstva si zaslúži pochvalu? Pochvalu si zaslúži každý z nich, kedže som vlastne točil iba osem hráčov, ktorí boli zdravotne v poriadku, takže sa snažili všetci. Nebudem vyzdvihovať jednotlivcov, pretože basketbal je tímová hra. Niekto dáva body, ale ďalší spoluhráč zase bráni, alebo dá dobrú prihrávku.

 V čom sa musia zlepšiť? Hlavne v čítaní hry. Pokiaľ ide o obranu, veľké problémy nám robí odstavovanie hráčov pod vlastným košom.

 Ako hodnotíte výkon súpera z Gemera? Družstvo Rožňavy hralo jednoduchý basketbal, založený na využívaní vysokých hráčov, čo im proti nám vychádzalo.

 Vyrovnanejším zápasom v porovnaní so stretnutím žiakov bol súboj kežmarských juniorov s Rožňavčanmi. Čo hovoríte na výkon domáceho družstva? Juniori mali posledný zápas sezóny, ktorý zobrali poctivo a veľmi sústredene. U súpera sme prehrali rozdielom 35 bodov, čiže doma sme chceli odčiniť túto prehru akýmkoľvek víťazstvom, keďže sme už nemohli hostí preskočiť v tabuľke.

 Výkon ktorých kežmarských juniorov si zaslúži uznanie? Zabojovalo celé družstvo, prím

si však zaslúžia Dean Laputka, ktorý zápas odohral so zdravotnými problémami, a pod košom Matej Baňas. Veľmi dobre hral Peter Kozma a do zápasu výborne naskočil Tomáš Šimšaj, ktorý odviedol veľké penzum práce v obrane. Na rozohrávke si svoje miesto zastal Silvester Marek, ale zápasom žila celá lavička, čo bolo pozitívne.

 Ako by ste zhodnotili doterajšie účinkovanie kežmarských basketbalistov v 1. lige mužov, v Lige juniorov a v žiackej súťaži?

 Čo by pomohlo kežmarskému basketbalu posunúť sa na vyššiu úroveň? Chceme rozšíriť členskú základňu, priviesť mládež do telocviční, na čom už pracujeme. Veľmi dôležité je mať pevnú vôľu a odhodlanosť zabojovať hlavne u mládeže, kde sa oproti minulosti úplne zmenila škála hodnôt. Samozrejme, od toho sa od-

Muži príjemne prekvapili, keď ako nováčik v prvej lige súťaž udržali aj pre ďalšiu sezónu. Juniori z hľadiska skladby kolektívu uhrali to, na čo mali a u žiakov sú pozitíva hlavne v zlepšovaní v práci s loptou.

 Aké postavenie má basketbal v porovnaní s inými športmi v Kežmarku? Patríme pod Mestský športový klub, takže podmienky sú dobré v rámci základných možností. Medzi kolektívnymi športmi máme po volejbale a futbale tretie postavenie v meste.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Tréner Juhász rozdáva posledné pokyny.

víjajú aj ďalšie veci. Chcenie rodičov, aby deti nesedeli pri elektronických hračkách (PC, tablety, konzoly a pod.) a TV, ale aby ich nabádali žiť aktívnym pohybom. Aj to je jedna z možností, ako posunúť basketbal na vyššiu úroveň. Ďakujem za rozhovor a želám veľa športových úspechov. Text a foto: Miroslav Števík


číslo 10/2014

ŠPORT

15

TENISTOM MŠK SA DARILO VO ŠTVORHRE Po skončení súťažného obdobia sa naši stolní tenisti zúčastnili viacerých turnajov. Kežmarčania v nich získali viacero medailových umiestnení. Naši dorastenci 15. júna nastúpia v Martine na kvalifikáciu o účasť v extralige dorastencov pre ročník 2014/2015. Kvalitne obsadený turnaj organizoval Spišský Štvrtok, ktorý nesie názov TEXTENET CUP. Finálovú účasť a konečné druhé miesto vo štvorhre si vybojovala dvojica Kežmarčanov Kovalčík, Ištok. Do finále sa prebojovali bez väčších problémov, no v ňom proti dvojici Gumáň, Babušík ťahali za kratší koniec. Finálový súboj proti hráčom slovenskej špičky bol pre našich stolných tenistov cennou skúsenosťou. Martin Gumáň je hráčom prvej desiatky slovenského rebríčka a zároveň členom širšieho reprezentačného výberu SR.

Majstrovstvá regiónu

NSR 3427/14

Ďalším turnajom, ktorého sa Kežmarčania zúčastnili, boli majstrovstvá Podtatranského regiónu. Majstrovstvá, na kto-

ré majú právo účasti zástupcovia popradského, kežmarského a staroľubovnianskeho okresu, mali veľmi nízku účasť. Turnaja sa zúčastnilo iba 30 hráčov. Pri počte registrovaných hráčov v spomínaných okresoch bola účasť sklamaním. Veď iba štvrtú, piatu a šiestu ligu hrá vyše dvesto aktívnych stolných tenistov. Pri účasti najlepších hráčov Starej Ľubovne a MŠK Kežmarok sa tak súboje o medaily zúžili práve na tieto dva kluby. V súťaži jednotlivcov excelovali domáci hráči s extraligovými skúsenosťami Haky a Horváth. Kežmarčania Harabin a Ištok po semifinálových prehrách získali zhodne tretie miesto. Treba vyzdvihnúť výkon Mateja Harabina, ktorý bol v semifinálovom súboji domáce-

Úspešní stolnotenisti.

mu Horváthovi rovnocenným súperom. Majstrom podtatranského regiónu v súťaži jednotlivcov sa pre rok 2014 stal hráč Starej Ľubovne Marek Haky. Súboje vo štvorhre vyvrcholili dramatickým finále. Dvojica Haky, Ištok (St. Lubovňa, MŠK Kežmarok) v jeho priebehu zvrátila nepriaznivý stav 0:2 na sety vo svoj pro-

spech. Zohratá domáca dvojica Pavlík, Horváth tak nečakane stratila takmer vyhratý zápas a titul majster Podtatranského regiónu. Kežmarčan Ištok využil možnosť štartovať po boku najlepšieho hráča turnaja a spolu s Hakym získali titul majster Podtatranského regiónu vo štvorhre pre rok 2014.

Boje v extralige

Po úspešnej kvalifikácií Východoslovenského kraja sa predstavia v boji o najvyššiu dorasteneckú súťaž v Martine. Súťaž sa hrá skupinovým systémom, keď vzájomné stretnutia odohrajú všetky tímy. P.I.


16

naše novinky

ŠPORT

MATEJ BELONČÁK MAJSTROM SLOVENSKA Dňa 17. mája sa stalo mesto Partizánske opäť hlavným mestom karate. Po druhýkrát sa v ňom konali majstrovstvá Slovenskej republiky karate detí, žiakov a mladších dorastencov. Súťaž organizoval v spolupráci so Slovenským zväzom karate KK Drap Partizánske. Celkovo sa v 32 kategóriách predstavilo 468 detí zo 60 klubov Slovenska. Z Karate klubu Kežmarok si postup na toto vrcholové podujatie vybojovalo v sérii súťaží Slovenského pohára, alebo umiestnením na majstrovstvách Tatranskej únie karate až osem pretekárov. Zverenci Jaroslava Božoňa dosahujú veľmi dobré výsledky. V každom roku získavajú umiestnenia na po-

hárových súťažiach, majstrovstvách Slovenska, ba aj na majstrovstvách Európy a sveta. Niektorí z nich sú aj reprezentantmi Slovenska. Príkladom môže byť čerstvý majster Slovenska v kumite starších žiakov nad 40 kg Matej Belončák. V početnej konkurencii 24 pretekárov sa prebojoval až do finále, kde zdolal súpera z Karate klubu Vranov nad Topľou Petra Hupceja.

12 Text a foto: dč

Matej Belončák vybojoval zlatú medailu.

za

K O T Y B Á N NA

Ponuka platí od 6. do 8. 6. 2014 alebo do vypredania zásob na všetkých predajniach v SR vrátane E - shopu www.asko.sk, pri nákupe nad 1 200 €. Zľavy sa odpočítajú z doporučenej predajnej ceny druhého alebo lacnejšieho produktu. Ponuka sa nevzťahuje na produkty z letákovej ponuky 406O1 alebo na výpredajové modely. Zľavy nie je možné sčítať ani kombinovať.

www.asko.sk

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Kežmarok, náklad 6 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

info@14news.eu

NKK 3484/14

druhý produkt

6. – 8. 6. 2014


Nkk 10 2014 web