Page 1

140 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem v okrese

Ročník: I. číslo 4/2014 Dátum vydania: 25. 3. 2014

n a š e

Košice

Jarné práce v meste

Košičania sú spokojnejší

Veselá planéta

Good Angels v Eurolige

str. 3 Jar je už tu. Pracovníci mestského podniku Správa mestskej zelene už začali s každoročnou jarnou údržbou. Nový šat dostane aj Steel Aréna.

str. 4 Z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer vyplynulo, že Košičania sú so svojím životom spokojnejší ako Bratislavčania

str. 13 Od 14. do 16. marca do Košíc opäť zavítala Veselá planéta. Počas troch dní bol pripravený zábavný a bohatý program pre deti a rodinu.

str. 15 Basketbalistky Good Angels Košice v prvej polovici marca po rozpačitom začiatku roka pripravili svojim fanúšikom skvelé basketbalové predstavenia.

28 % 24 % Do druhého kola prezidentských volieb postupujú kandidáti Andrej Kiska a Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto podľa oficiálnych výsledkov Radoslav Procházka (21,24 percenta,

403 548 hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401 hlasov), Gyula Bárdos (5,1 percenta, 97 035 hlasov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov),

Helena Mezenská (2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percenta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percenta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta). V prvom kole prezidentských volieb bolo za volebný obvod Košice

napočítaných 85 057 platných hlasov. Na prvom mieste skončil Andrej Kiska s počtom 23 642 hlasov (27,79 percenta). Druhé miesto obsadil Radoslav Procházka s počtom 19 235 platných hlasov (22,61 percenta). Tretie miesto patrí Milanovi Knažkovi s počtom 17 418 hlasov (20,47 percenta). (red)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

UŠETRILI NA ZIME

KRÁTKE SPRÁVY

V Košiciach ušetrili na zimnej údržbe pol milióna eur. Tie budú použité na opravu mosta na Hlinkovej a na práce na podchode pri poliklinike na sídlisku Dargovských hrdinov. „Na zimnú údržbu bolo plánovaných 1,6 milióna eur a ušetrili sme 500-tisíc eur,“ informovala nás hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová. Ušetrených pol milióna eur mesto použije na komplexnú stabilizáciu mostu na Hlinkovej a na začatie prác na oprave podchodu Tr. L. Svobodu pri poliklinike. „Výmena štyroch nosníkov nad rámec plánovaných opráv na moste Hlinková, bude stáť 300-tisíc eur. Túto čiastku mesto zaplatí z ušetrených prostriedkov na zimnú údržbu. Oprava mosta naďalej pokračuje podľa pôvodného harmonogramu Postup naplánovaných prác môže byť ovplyvnený počasím a klimatickými podmienkami. Podľa aktuálneho vyjadrenia zhotoviteľa stavebných prác – Inžinierskych stavieb, a. s. Košice, bude pôvodný termín, stanovený na apríl 2014, dodržaný,“ dodáva M. U. Viktorínová. Oprava mosta začala v októbri 2013. Most bol v havarijnom stave a kvôli bezpečnosti musí prejsť opravou. Po zabezpečení dočasných opatrení Mesto Košice, vďaka dotácii 1,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu, pristúpilo k trvalému riešeniu narušenej statiky mosta.“

Košičania už opravujú výtlky na cestách. Foto: TASR/František Iván

ZAČALI OPRAVOVAŤ VÝTLKY NA CESTÁCH Teplé počasie pomohlo a tak v Košiciach začali s opravami výtlkov o niekoľko týždňov skôr. Pôvodne bolo plánované, že veľké opravy začnú až začiatkom apríla. V rozpočte je na opravy výtlkov vyčlenených milión eur.

MALINOVSKÉHO KASÁRNE SÚ NA PREDAJ

„S opravami sa už začalo takmer na celom území mesta na hlavných ťahoch,“ hovorí hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová. Výtlky opravovali aj v zime, ale len keď išlo o havarijné prípady. Pri týchto opravách boli použité len náhradné technológie.“ Momentálne totiž ešte stále nie je vhodné počasie na to, aby boli spustené do prevádzky zariadenia na výrobu asfaltom obaľo-

Mesto Košice vyhlásilo súťaž o najvhodnejší návrh na predaj bývalých Malinovského kasární. „Predmetom súťaže sú pozemky, stavby a drobné stavby nachádzajúce sa medzi ulicami Moyzesova, Poštová, Kuzmányho a Pri jazdiarni v severozápadnom dotyku s Mestskou pamiatkovou rezerváciou (na území ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach). Všeobecná hodnota nehnuteľností v areáli Malinovského kasární bola na základe znaleckého posudku zo septembra 2013 stanovená vo výške 7 900 000 eur,“ informovala hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová. Záujemcovia môžu súťažné návrhy predkladať v termíne do 7. 4. do 14.30 hodiny. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vymenuje komisiu, ktorá bude súťažné návrhy hodnotiť podľa stanovených kritérií. Hlavným kritériom s váhovým koeficientom 90 % je výška ponúknutej kúpnej ceny. Druhou podmienkou je vypracovanie zámeru využitia územia podľa predloženej urbanistickej štúdie s váhovým koeficientom 10 %.

vaných zmesí,“ vysvetľuje vedúci referátu dopravy Juraj Cichanský.

Pomôže oprava mosta

V tomto prípade pomôže odborníkom pri likvidácii časti výtlkov oprava mosta na Hlinkovej ulici. „Keďže tam robia dokončovacie práce a treba spraviť povrchové úpravy s asfalto-betónom, využijeme spustenie zariadenia a časť zmesi použijeme na

opravu výtlkov. S opravami sme už začali, výtlky opravujeme na hlavných ťahoch v celom meste.“ Na stavebnú údržbu komunikácií je v rozpočte mesta vyčlenených 1,5 milióna eur, z toho na opravy výtlkov milión eur. Ide o rovnakú sumu, akú mal referát dopravy k dispozícii aj minulý rok. Našťastie, tohtoročná zima bola oveľa miernejšia ako tá predchádzajúca, preto ani nedošlo k tak výrazným poškodeniam povrchu vozoviek. (vam)

ZBÚRAJÚ ĎALŠIE DOMY vysťahovali poslední obyvatelia a búrať sa má už o niekoľko týždňov. Asanácia stojí mesto okolo 110-tisíc eur.

Obyvatelia na sídlisku Lunik IX. si doslova rozoberajú svoje domy a neuvedomujú si, že týmto spôsobom narušujú statiku a paneláky sa tak stávajú životu nebezpečné.

(vam)

NKE 2252/14

2

Podľa posudku, ktorý si dalo vypracovať mesto, majú 3 bloky na Hrebendovej ulici narušenú statiku. „Hrozí, že by si v nich niekto mohol ublížiť. Máme teraz len dve možnosti – buď budovy opraviť, alebo zbúrať,“ povedal technický riaditeľ Bytového podniku mesta Košice Martin Paška. Na Hrebendovej ulici, stálo pôvodne 9 panelákov a štyri z nich sú už zbúrané a pia-

Nové byty

Na sídlisku už začali s búraním. Foto: TASR/František Iván

ty je na búranie pripravený. Obyvatelia sa z ohrozených blokov budú musieť vysťahovať. Z Hrebendovej 34 a 36 sa koncom januára

V ďalších troch blokoch, ktoré sa tiež začnú búrať, žije vyše 500 ľudí v 90 bytoch. Len dve rodiny však majú platné nájomné zmluvy a tie dostanú náhradné ubytovanie v rámci sídliska. Na budúci rok by mesto z eurofondov malo na Luníku IX. postaviť nájomný dom s 12 bytmi. Byty v ňom dostanú len tí, ktorí platia nájomné a ich deti pravidelne chodia do školy. (vam)


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

JARNÉ SKRÁŠĽOVANIE MESTA Pracovníci mestského podniku Správa mestskej zelene (SMZ) už začali s jarnou údržbou. Nový šat dostane aj záhon oproti Steel Aréne, kde bol minulého roku vysadený nápis EHMK 2013. Opäť bude i Košická stromová adopcia (KESA), ktorá vznikla z podnetu primátora mesta v roku 2012. „Podnetom na vytvorenie rubriky boli časté dopyty a pripomienky občanov, ktorí sa na nás obracajú z jednotlivých mestských častí počas celého roka,“ informovala námestníčka Správy mestskej zelene Marta Popríková. Zamestnanci SMZ vykonávali orezy okrasných drevín. Častokrát sa občania pozastavujú nad radikálnym zásahom do starších listnatých krov netušiac, že zmladzovacím rezom sa môže dosiahnuť omladenie týchto drevín. Ihličnaté a vždyzelené kríky by sa nemali orezávať vôbec, s výnimkou tisov a cyprusovitých ihličnanov. Rezom sa dreviny ošetrujú, ak ním odstraňujeme staré a poškodené vetvy, tvarujú sa do žiadanej formy, ale aj podnecujú do ďalšieho kvitnutia. V tomto období vy-

sadia 280 stromov, 8 690 kríkov. Na výsadbu kvetinových záhonov, vrátane závesných košov a pyramíd sa použije cca 100 000 ks rôznych kvetín.

„Bol by som veľmi rád, ak by Košičania prispeli k zazeleneniu Košíc.“ Richard Raši

Orezávajú kríky

Podľa Marty Popríkovej sú však výnimočné situácie, keď na základe podnetu od občanov musí SZM pristúpiť k radikálnemu orezaniu aj ihličnatých krov. „Dôvodom je, že

Mesto sa opäť zazelená.

záhony a kry miestami slúžia ako úkryt asociálov, ktorí za sebou zanechávajú rôzny odpad od matracov cez fľaše až po kartóny. Takýto neporiadok vytvára ideálne zázemie pre hlodavce, ktorých výskyt je nepríjemný a z hygienického hľadiska pre ľudí nebezpečný,“

informuje námestníčka Správy mestskej zelene M. Popríková. Podnety dostávajú od občanov a riešia ich v spolupráci s Mestskou políciou.

Stromová adopcia

Adoptuj si svoj strom je mottom Stromovej adopcie. Hlav-

ným zámerom projektu je plné využitie základnej myšlienky skrášlenia Košíc a zapojenie verejnosti do zveľaďovania si vlastného okolia. Občan si na základe návrhov v interaktívnej mape na webovej stránke môže po zaplatení poplatku adoptovať strom. Sú to stromy nad rámec plánovanej výsadby. Výsadba bude navrhovaná do malých parčíkov – súvislých zelených plôch v jednotlivých mestských častiach. Medzi prvými, ktorí si strom adoptovali, bol primátor Raši a jeho námestníci Ján Jakubov a Renáta Lenártová. „Bol by som veľmi rád, ak by Košičania prispeli k zazeleneniu Košíc, aby sa nám spoločne v zdravšom meste lepšie dýchalo a cítili sme sa tu všetci príjemnejšie. Košická stromová adopcia je jedinečnou príležitosťou urobiť malým konkrétnym príspevkom každého jednotlivca niečo veľké pre celé mesto,“ povedal Raši. Text a foto: (vam)

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2198/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


naše novinky

SPEKTRUM

KAM S DEŤMI ? V dňoch 14. až 16. marca sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnila obľúbená výstava pre deti a rodinu Veselá planéta. Opýtali sme sa, či sú rodičia spokojní s akciami pre deti, ktoré sa robia v Košiciach a čo im chýba.

ANKETA

Anna Keďže môj syn má ešte len dva roky na túto akciu som prišla prvýkrát. S akciou sme veľmi spokojní. Vyhovujú mi akcie, ktoré sa robia vo vnútorných priestoroch. Skôr by som privítala športové akcie zamerané na basketbal, futbal. A môjho syna teraz v tomto veku začal zaujímať tenis. Katka S akciami pre deti, ktoré sa organizujú v Košiciach, som veľmi spokojná. Je ich dostatok. Rada ich navštevujem pretože mám dve malé deti. Snáď by mohlo byť viac športových akcií. Čo mi chýba je to, že občerstvenie by mohlo byť zadarmo, keďže už vstupné na akcie pre štvorčlennú rodinu je dosť drahé.

Kunsthalle je tiež projektom EHMK 2013. Foto: Miro Vacula

KOŠIČANIA SÚ SPOKOJNEJŠÍ AKO BRATISLAVČANIA

Jozef Nechodím na akcie pre deti, preto lebo o nich neviem. Chýba mi väčšia informovanosť.

My Košičania to vieme dávno, že naše mesto je skvelé pre život. A potvrdil to i jeden z posledných prieskumov verejnej mienky Eurobarometer, ktorý dala vypracovať európska komisia. Z neho vyplýva, že Košičania sú spokojnejší so svojím životom ako Bratislavčania. Pochvaľujú si nielen celkový život vo svojom meste, ale veľmi vysoko ohodnotili i verejnú dopravu, školstvo, školy či zelené priestranstvá ako parky či záhrady.

Patrícia S akciami, ktoré sa konajú v meste, nie som spokojná. Malo by byť viac akcií v mestských častiach. Čo mi najviac chýba je informovanosť. Organizátori by mali informovať základné a materské školy. Okrem toho by plagáty mohli byť aj v nákupných centrách, a to tak, aby si to ľudia všimli. Marek Na Veselej planéte sme boli tretíkrát a s manželkou sme sa zhodli, že tento posledný ročník bol najslabší. Aj keď bolo dobre, chýbalo mi tam okrem divadla a diskotéky viac programov pre deti. S akciami pre deti, ktoré sa konajú po celý rok v meste sme spokojní. Pravidelne ich navštevujeme celá rodina a mohlo by ich byť aj viac. Text a foto: Marián Levkanič

NBA 2195/14

4

S celkovým životom v meste vyjadrilo spokojnosť až 92% opýtaných Košičanov, s verejnou dopravou 57%, kultúrnymi zariadeniami 79%, školstvom 70% zelenými priestranstvami 55%. V rámci projektov EHMK 2013 sa v meste začali revitalizovať a rekonštruovať štyri parky. Práce začali už v auguste 2012 a boli obnovené parky Komenského východ a západ, park na Moyzesovej ulici a Mestský park. Kvôli zlému stavu zelene, poškodenému verejnému osvetleniu, zničeným lavičkám či smetných košov, už neboli parky schopné plniť svoje pôvodné estetické, kultúrne alebo oddychové funkcie. Vďaka investíciám vo výške takmer 10 miliónov eur majú teraz Košičania bezpečné priestory s upravenou zeleňou ponúkajúce široké spektrum možností nielen pre obyvateľov metropoly východu, ale i pre jej návštevníkov.

Školstvo má vysokú úroveň

Košičania sú spokojní aj so školstvom a kultúrou. V minulom roku sme v meste otvorili Kunsthalle a Kulturpark, ktoré boli dôležitými projektmi EHMK 2013. Významný projekt bol i SPOTs. Išlo o budovanie siete ko-

Obyvatelia sú spokojní aj s dostupnosťou služieb. munitných centier, ktoré sa stali kultúrnymi bodmi mimo centra mesta tzv. výmenníkov, ale mnohé aktivity SPOTs sa odohrávali aj mimo nich. SPOTs sa napríklad zapojil do prípravy festivalu USE THE CITY, ktorého hlavným motívom je umenie vo verejnom priestore. Mesto je v súčas-

nosti druhým najvýznamnejším centrom vysokého školstva na Slovensku. Čo sa týka základných škôl, viaceré sa môžu pochváliť napríklad získaním medzinárodného titulu Zelená škola v rámci najväčšieho environmentálneho projektu na svete, zameraného na ochranu životného prostredia. Obyvatelia sú spokojní aj s dostupnosťou služieb a obchodnými možnosťami.

Primátor je rád, že zostarne v krásnom meste

Primátor Košíc Richard Raši je z výsledkov prieskumu nadšený: „Veľmi ma teší, že aj objektívny prieskum povedal to, čo verím, že všetci cítime, a teda že Košice sú nielen najkrajšie mesto, ale i najlepšie na život na Slovensku. Verím, že aj tieto výsledky Eurobarometra, čo je naozaj nespochybniteľná organizácia, posilní v nás všetkých tú hrdosť, ktorú v sebe na svoje mesto nosíme a som naozaj šťastný, že tu žijem, že tu žijú moje deti, že tu budem môcť zostarnúť, a že si tu moje deti budú môcť založiť svoje rodiny.“ (vam)


Ä?Ă­slo 4/2014

SPEKTRUM

5

V�MENA ŽIAROVIEK V HISTORICKOM LUSTRI

APLIKĂ CIA CITY MONITOR ĂšSPEĹ NĂ

SkvelĂ˝m „divadelnĂ˝m“ predstavenĂ­m je aj vĂ˝mena Ĺžiaroviek na historickom lustri. TĂĄto unikĂĄtna akcia sa konala pred pĂĄr týŞdĹˆami v koĹĄickom ĹĄtĂĄtnom divadle premyslene a strategicky – v hlavnej Ăşlohe 260 kĂ­l vĂĄĹžiaci kryĹĄtĂĄlovĂ˝ staroĹžitnĂ˝ luster.

Zaznamenali ste v svojom okolĂ­ nejakĂ˝ problĂŠm, ktorĂ˝ by malo mesto rieĹĄiĹĽ? VÄ?aka novej mobilnej aplikĂĄciĂ­ City Monitor, sa podnety obÄ?anov okamĹžite dostanĂş ku kompetentnĂ˝m.

ProblĂŠmy s elektrickĂ˝mi rozvodmi spĂ´sobili, Ĺže z troch radov Ĺžiaroviek svietil uĹž len jedinĂ˝. Oprava svietidla, ktorĂŠ navrhol hlavnĂ˝ architekt divadelnej budovy Adolf Lang eĹĄte na konci 19. storoÄ?ia, vĂ´bec nie jednoduchĂĄ. Luster opatrne spustili zo 16 metrovej výťky pomocou ĹĄpeciĂĄlnej kladky. Len spustenie trvalo pol hodinu. Luster nebolo moĹžnĂŠ Ăşplne zvesiĹĽ, pretoĹže je vyrobenĂ˝ zo ĹĄpeciĂĄlnej zliatiny, ktorĂĄ je sĂ­ce tvrdĂĄ, ale zĂĄroveĹˆ aj krehkĂĄ a pri kaĹždom nĂĄraze hrozĂ­ poĹĄkodenie. A tak sa luster opravuje visiac nad sedadlami v hÄžadisku.

Historický luster v Štåtnom divadle je umeleckým dielom. Foto: Miro Vacula

PoĹĄkodenĂŠ rozvody

„SĂĄlu osvetÄžuje 60 stowattovĂ˝ch Ĺžiaroviek. Tie vyrĂĄbajĂş aj pomerne vysokĂş teplotu, ktorĂĄ poĹĄkodila dva z troch rozvodov, a tak svietila len jedna tretina,“ vysvetÄžuje dĂ´vody mimoriadnej operĂĄcie tlaÄ?ovĂ˝ tajomnĂ­k divadla Svjatoslav DohoviÄ?. ĂšdrĹžba lustra sa beĹžne vykonĂĄva raz

za 24 mesiacov. Naposledy ho „zvesili“ v lete minulĂŠho roka, kedy sa umĂ˝val a Ä?istil. VzhÄžadom na mimoriadnu situĂĄciu bude vĹĄak pravdepodobne nevyhnutnĂĄ komplexnĂĄ vĂ˝mena vĹĄetkĂ˝ch rozvodov za novĂŠ, ktorĂŠ budĂş odolnejĹĄie voÄ?i teplu. (vam)

AplikĂĄciu City monitor uĹž vyuŞívajĂş na komunikĂĄciu. „Napriek tomu, Ĺže mobilnĂĄ aplikĂĄcia City monitor funguje v KoĹĄiciach len niekoÄžko dnĂ­, zaevidovali sme uĹž niekoÄžko podnetov obÄ?anov. PrevaĹžnĂĄ väÄ?ĹĄina sa tĂ˝ka nereĹĄpektovania dopravnĂŠho znaÄ?enia, zlĂŠho parkovania, chĂ˝bajĂşcich poklopov na komunikĂĄciĂĄch Ä?i sklĂĄdok odpadu. VĹĄetky podnety sĂş uĹž v ĹĄtĂĄdiu rieĹĄenia,“ hovorĂ­ hovorkyĹˆa mesta M. U. ViktorĂ­novĂĄ. AplikĂĄcia umoĹžĹˆuje upozorniĹĽ samosprĂĄvu na havarijnĂŠ stavy, poruchy, Ä?i inĂŠ udalosti, vyĹžadujĂşce si nĂĄpravu. HlĂĄsenie obÄ?ana, s podrobnou kategorizĂĄciou problĂŠmu,

sa po zosynchronizovaní údajov dostane priamo k prísluťným odborným oddeleniam. Aplikåcia bude neuståle aktualizovanå a uŞ dnes prichådza s novinkami.

ZåleŞí im na meste

V pripravovanej aktualizĂĄcii bude aj moĹžnosĹĽ poslaĹĽ hlĂĄsenie na e-mail a manuĂĄlne zoskupovanie podobnĂ˝ch hlĂĄsenĂ­. Po zoskupenĂ­ bude moĹžnĂŠ vĹĄetkĂ˝m hlĂĄseniam zmeniĹĽ stav naraz, prĂ­padne pridaĹĽ komentĂĄr. „Reakcie obÄ?anov na aplikĂĄciu dokazujĂş, Ĺže KoĹĄiÄ?anom nie je ich mesto ÄžahostajnĂŠ. Aj vÄ?aka ich podnetom dokĂĄĹžeme flexibilnejĹĄie reagovaĹĽ na vzniknutĂŠ situĂĄcie. Okrem urĂ˝chlenia procesu nĂĄpravy nĂĄm aplikĂĄcia umoĹžĹˆuje rozĹĄirovaĹĽ moĹžnosti naĹĄej vzĂĄjomnej komunikĂĄcie, Ä?o ma teĹĄĂ­,“ zhodnotil podnety obÄ?anov primĂĄtor RaĹĄi. (vam)

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂš EURĂ“PSKU ĂšNIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă„6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX ćDOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă„9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RćDOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


naše novinky

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti.

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 www.strana-tip.sk,

Strana TIP

NBB 2197/14

6


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

„ Gyula Bardos „ Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä–DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ăˆ&=9('Ă’ 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

„ Andrej Kiska „0LODQ.ĖDüNR

„ Radoslav Prochåzka † VojenskÊ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ„QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ’VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 – 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 – 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä–DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă’%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHćVDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹˆ pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? SROLWROyJ GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HćVDQDÄ–RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ– strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂš-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMćDOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDćDOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä–DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ–YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]ćDOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ–RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ– Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă„EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă’'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä–XM~0LODQ .Ä–DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH – Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ–YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ–XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

FICO: KISKA MĂ BLĂ?ZKO K SCIENTOLĂ&#x201C;GII

32'Ä?$),&$.,6.29( ),50<9<8äĂ&#x2039;9$/, &+8'2%8 Firmy prezidentskĂŠho kandidĂĄta Andreja Kisku nerieĹĄili problĂŠm chudoby, ale vyuŞívali ho. SpoloÄ?nosti, ktorĂŠ vlastnil, alebo bol Ä?lenom ich sprĂĄvnych Ä?i dozornĂ˝ch rĂĄd, dostali v minulosti od Slovenskej obchodnej inĹĄpekcie (SOI) pokuty vo výťke 880 000 slovenskĂ˝ch korĂşn a neskĂ´r 150 000 eur za nekorektnĂ˝ prĂ­stup k zĂĄkaznĂ­kom. Na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Smeru-SD Robert Fico. Ă&#x201E;2QFKXGREHQHSRPRKRORQ MXY\XĂĽLO]QHXĂĽLOD]DURELO QDQHMÂłY\KOiVLO5REHUW)LFR .LVNDSRGÄ?DQHKRQDPDUJR VSRORĂžQRVWLNWRU~ViP]DORĂĽLOSRYHGDOĂĽHYQHMLGHRSRVN\WRYDQLHS{ĂĽLĂžLHNÄ?XÄ&#x2021;RP XNWRUĂŞFKVLVSRORĂžQRVĢQH]LVĢXMHĂžLV~VFKRSQtS{ĂĽLĂžN\ VSOiFDĢ$E\EROLWLHWRÂżUP\ QDSULHNWRPX]LVNRYpPDM~

Prezidentský kandidåt Smeru-SD, premiÊr Robert Fico trvå na svojich tvrdeniach, podĞa ktorých må jeho konkurent v boji o prezidentskÊ kreslo Andrej Kiska blízko k sekte scientológov.

5REHUW)LFRQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)RWR7$65

SRGÄ?D)LFDY\WYRUHQĂŞ~ĂžLQQĂŞV\VWpPY\PiKDQLDSRKÄ?DGiYRNSURVWUHGQtFWYRP H[HN~WRURY2NUHPWRKREROL ]POXYQpSRGPLHQN\SRGÄ?D QHKRĂžDVWRIRUPXORYDQpWDN ĂĽHEROLMHGQRVWUDQQHYĂŞKRGQpSUHÂżUPXDQHYĂŞKRGQpSUH ]iND]QtND

HraniÄ?nĂŠ praktiky 6SRORĂžQRVWLSRGÄ?D5REHUta Fica vo viacerĂ˝ch prĂ­paGRFKQDSUtNODGQHLQIRUPRYDOL]iND]QtNDRFHONRYHM

SHUFHQWXiOQHMURĂžQHMYĂŞĂŁNH QiNODGRYQDS{ĂĽLĂžNXYMHGnom opisovanom prĂ­pade PDOLSUHVLDKQXĢDĂĽSHUcent. V tomto obdobĂ­ podÄ?DQHKR$QGUHM.LVNDVHGHO YGR]RUQHMUDGHVSRORĂžQRVWL 62,YWHG\SRGÄ?D)LFDNRQĂŁWDWRYDODĂĽHSUDNWLN\VSRORĂžQRVWLKUDQLĂžLDV~ĂĽHURX =iURYHÄ&#x2013;XSR]RUQLOĂĽH62, na tieto pochybenia priĹĄla SULQiKRGQĂŞFKNRQWUROiFK TASR

Ă&#x201E;3iQ .LVND P{ĂĽH SRGDĢ WUHVWQp R]QiPHQLH QHEXGHP PDĢ SUREOpP KR Y\YUiWLĢ 3iQ .LVND NODPDO celĂŠ Slovensko v priamom SUHQRVH Ä?XGt ] WHMWR VHNW\SR]QiVWUHWiYDVDVQLPL DVSROXSUDFXMHÂłY\KOiVLOQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)LFR 'RGDO ĂĽH VHNWD VFLHQWROyJRYQLHMHQD6ORYHQVNX UHJLVWURYDQi Ă&#x201E;0iSUHGRYĂŁHWNĂŞPPRFHQVNpDPEtFLHÂłSRYHGDO)LFR VWĂŞPĂĽHY]DKUDQLĂžtMHVFLHQWRORJLFNiFLUNHYNWRU~]DORĂĽLO5RQ+XEEDUGĂžDVWRSRYDĂĽRYDQi]DEH]SHĂžQRVWQp UL]LNRDDMQD6ORYHQVNXXĂĽ YLDFHURÂżULHPSULĂŁORREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\SUHWR ĂĽHVD]LVWLOLLFKNRQWDNW\QD W~WRVHNWXĂ&#x201E;.HÄ&#x2021;VRPSRYHGDOĂĽHSiQ.LVNDPiEOt]NR NVHNWHVFLHQWROyJRYRĂžDNiYDOVRPQHMDNpY\KOiVHQLH$OHRQYĂŁHWNRSRSUHOÂł XSR]RUQLO )LFR QD .LVNRYHY\MDGUHQLDSRGÄ?DNWR-

UĂŞFKRVREQHQLNG\ĂĽLDGQHKR VFLHQWROyJDQHVWUHWRO3ULWRP YĂŁDNSRGÄ?D)LFD.LVNDSUHXNi]DWHÄ?QHSR]QiÄ?XGtEOt]N\FKWHMWRVHNWHDYPLQXORVWLVQLPLVSROXSUDFRYDO =iURYHÄ&#x2013;GRGDOĂĽHDNREĂžDQ 6ORYHQVNHMUHSXEOLN\FKFH S{VRELĢYVHNWHPXVtSRĂžtWDĢVWĂŞPĂĽH]EH]SHĂžQRVWnĂ˝ch dĂ´vodov naprĂ­klad neEXGHPDĢSUtVWXSNWDMQĂŞP PDWHULiORP Ă&#x201E;$NMHQDSRMHQLHQDVHNWX VFLHQWROyJRYEH]SHĂžQRVWQĂŞP UL]LNRPYLQĂŞFKNUDMLQiFK DNQD6ORYHQVNXWDNLVWRQLHNWRUpÂżUP\DLQGLYLGXiOQH RVRE\SULĂŁOLREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\DNRP{ĂĽHE\Ģ niekto prezident, kto sa doVWiYDNQDMWDMQHMĂŁtPGRNXmentom, kto je vrchnĂ˝m veOLWHÄ?RPR]EURMHQĂŞFKVtODNWR PiWDNpWRSULDPHSUHSRMHQLDQDVHNWXVFLHQWROyJRYQD 6ORYHQVNX"ÂłRSĂŞWDOVD)LFR

ANDREJ KISKA PODAL KISKA: NIE SOM SCIENTOLĂ&#x201C;G TRESTNĂ&#x2030; OZNĂ MENIE NA ROBERTA FICA PrezidentskĂ˝ kandidĂĄt Andrej Kiska podal trestnĂŠ oznĂĄmenie na svojho sĂşpera v druhom kole volieb Roberta Fica za jeho niektorĂŠ vĂ˝roky, ktorĂŠ odzneli v televĂ­znych debatĂĄch pred prvĂ˝m kolom volieb. Ă&#x201E;%RORWRWUHVWQpR]QiPHQLH SUHSRGR]UHQLH]RVSiFKDQLDWUHVWQpKRĂžLQXRKRYiUDQLD DNULYpKRREYLQHQLDÂłXYLHGRO.LVNDQDWODĂžRYHMEHVHGHĂ&#x201E;1LHMHPRĂĽQpDE\SUHPLpUQDĂŁHMUHSXEOLN\OHQWDN XUiĂĽDOÄ?XGtWHMWRNUDMLQ\ÂłGRdal Kiska. Ă&#x201E;$QWLNDPSDÄ&#x2013;]DĂžDODRĂžDNiYDOVRPĂĽHWUDGLĂžQtSROLWLFL SRXĂĽLM~ĂŁSLQDYpKU\3RĂžtWDO som s tĂ˝m a som pripraveQĂŞERMRYDĢDYĂĽLDGQRPSUtSDGHPDWRY~VLOtSRP{FĢ ]PHQLĢ6ORYHQVNRQHRGUD-

GtÂł]G{UD]QLO.LVND9SUtSDGHĂĽHE\Y\KUDOFKFHYUiWLĢ G{YHUXYSUH]LGHQWVNĂŞ~UDG Ă&#x201E;%XGHPVWiĢQDVWUDQHÄ?XGt a chcem, aby bol prezident VNXWRĂžQHSURWLYiKRXWHMWRYOiGHÂłSRGĂžLDUNRO Ă&#x201E;.DĂĽGĂŞNDQGLGiWERMXMHVYRMLPL]EUDÄ&#x2013;DPLQHEXGHPWRNRPHQWRYDĢÂłUHDJRYDOQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLLQD.LVNRYH Y\MDGUHQLDRWUHVWQRPR]QimenĂ­ Robert Fico. TASR

11

TASR

YODVWQtNDĂŁNRO\PDQDĂĽPHQWX5RQD+XEEDUGD/DGLVODYD3DYOtNDSR]QiDNRRVREXRGPLHWDDOHSUHSRMHQLH QDVFLHQWROyJLXĂ&#x201E;1LNG\VRP VDRWRQH]DXMtPDO1HQHFKDMPHVDYWLDKQXĢGRSUHPLpURYĂŞFKKLHUÂł]RSDNRYDO.LVND 1DRWi]NXĂžLSRGÄ?DQHKRQLH V~VFLHQWROyJRYLDEH]SHĂžQRVWQpUL]LNRSRYHGDOĂĽHQHYLH ĂžRWRVFLHQWROyJLDMH 3RNLDÄ?LGHRMHKRSUHGQiĂŁNX YĂŁNROH]DNODGDWHÄ?DVFLHQWR$QGUHM.LVND)RWR7$65 OyJLH5RQD+XEEDUGDSRYHNie som scientolĂłg, bezpeÄ?nostnĂŠ riziko pre Slovensko GDOĂĽHĂ&#x201E;QDĂĽLDGQHMWDNHMWR predstavuje premiĂŠr a prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Robert Fico. ĂŁNROHQHSUHGQiĂŁDOÂł'RGDOĂĽH V reakcii na premiĂŠrove vyjadrenia to vyhlĂĄsil Andrej Kiska, NVWRYNiPVYRMLFKSUHGQiĂŁRN ktorĂ˝ sa necĂ­ti byĹĽ bezpeÄ?nostnĂ˝m rizikom pre Slovensko. VDXĂĽY\MDGURYDOÄ?XGtNWRUĂŞP SUHGQiĂŁDOVLQLNG\QHOXVWURĂ&#x201E;%H]SHĂžQRVWQp UL]LNR SUH ND'RGDOĂĽH]YiĂĽLÄ&#x2021;DOĂŁLH YDOĂ&#x201E;$SRSLHUDPWLHWREOXGQDĂŁXNUDMLQXMHSUHPLpUOHER WUHVWQpR]QiPHQLHQD)LFD nĂŠ obvinenia premiĂŠra zo spoQHYLHULHĂŁLĢSUREOpP\Ä?XGt MHQLDVDNRXNRÄ?YHNVHNWRXÂł Y\KOiVLO.LVND 1HVSRNRMQRVĢWXQDUDVWiDWR Popiera obvinenia MHUL]LNRÂłSRYHGDOQDWODĂžR- 3RSLHUDDNpNRÄ?YHN)LFRYHREYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YLQHQLDWYUGtĂĽHVFLHQWROyJLD SUH]LGHQWVNĂŞNDQGLGiW.LV- KRQH]DXMtPD3RWYUGLOĂĽH TASR


12

naše novinky

ZDRAVIE

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test. 7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


číslo 4/2014

SPEKTRUM

13

VESELÁ PLANÉTA Pre mamičky pripravili sladkú súťaž s časopisom Torty od mamy, v ktorej sa mohli dozvedieť o zaujímavostiach zo sveta pečenia a zdobenia tort či zákuskov. Veľký záujem bol aj o bezplatnú diagnostiku detského zraku, ktorú zabezpečila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a 1. Lion’s Club Košice.

Nechýbalo maľovanie

Nechýbalo ani medzi deťmi tak obľúbené maľovanie na tvár.

Od piatku 14. do nedele 16. marca do Spoločenského pavilónu opäť zavítala Veselá planéta. Počas troch dní bol pripravený zábavný a bohatý program pre deti a rodinu. Okrem bohatej ponuky produktov a služieb vystavovateľov z oblasti detských potrieb, zdravia a výživy, športu, voľnočasových aktivít, vzdelávania a kultúry, to bol detský pódiový program, kreatívne dielne, cvičenie, tanec ako aj prednášky pre rodičov. Po prvýkrát organizátor zasvätili každý deň inej téme. Piatok bol tradične netradičným dňom. Veselú planétu otvoril edukatívny projekt „Modrý kruh“ pre deti základných škôl o zdravej výžive a prevencii cukrovky. Za tým už nasledovalo ľudové divadlo, školička tanca, výroba ľudových masiek. Sobota bola na Veselej planéte maškrtným dňom, ktorý sa začal Jedlom z papiera a látok. V rámci tejto aktivity deti počas workshopov vytvárali jedlo z látky aj papiera. Deti sa učili ako sa majú sprá-

vať pri stole a dokonca si vyrobili aj masky z jedla podľa majstra Arcimbolda.

Mali aj živý Jukebox

Tretí deň Veselej planéty bol Deň plný hudby. Deti sa mohli zoznámiť s netradičnými hudobnými nástrojmi, mohli si vyrobiť hudobné nástroje, zaspievať si so živou kapelou. Čo doteraz nebolo, na Veselej planéte bol k dispozícií aj živý Jukebox. Deti si mohli vybrať zo zoznamu piesní a živá kapela im to zahrala. Posledný deň skončil maškarným plesom. Okrem oficiálneho programu malí aj veľkí návštevníci si mohli vychutnať aj sprievodné celodenné akcie, akými boli dielničky s maskotom, detské portréty, kreatívne písanie príbehov na starých písacích strojoch, salón krásy.

Samozrejme, že nemohlo chýbať medzi deťmi tak obľúbené maľovanie na tvár. Športovo zdatných veľmi potešila možnosť zahádzať si na basketbalový kôš či zahrať si florbal. Pre úplne najmenšie deti bol k dispozícii aj nafukovací skákací hrad. Nešportovcov určite potešila tradičná možnosť ponamáhať svoje mozgové závity pri logických hrách. A tých, čo majú radi prírodu, určite potešil pohľad na veľkého Výra, či možnosť dotknúť sa pytóna. Tí odvážni si mohli vyskúšať za pomoci remeselníckeho náradia aj prácu s drevom. A čo povedať na záver? Určite to, že aj štvrté pokračovanie Veselej planéty cieľom akého je pripraviť podujatie, ktoré ponúkne obyvateľom Košíc a širšieho okolia alternatívu ako stráviť predlžený víkend s deťmi v čase, keď už končí zima, no počasie ešte nedovolí šport, či hru v prírode, splnilo svoj cieľ. Aj počas týchto troch dní prišlo na Veselú planétu niekoľko tisíc návštevníkov, ktorí sa môžu už teraz tešiť na ďalšie budúcoročné marcové pokračovanie.

Lekáreň Sv. Terezky

NKE 2270/14

Ponúkame Vám široký výber: + liekov + doplnkového sortimentu + liečebnej kozmetiky + zdravotníckych pomôcok + veterinárnych prípravkov Mäsiarska 450/30, 040 01 Košice e-mail: leksvterezky@gmail.com Telefón: 055 / 729 00 55

Text a foto: Marián Levkanič

ARIADNINA NIŤ Divadlo sa pri príležitosti premiéry opery Richarda Straussa „oblieklo“ do Ariadninej nite, ktorá mala podobne ako v starovekej gréckej báji priviesť divákov na predstavenie. Študenti prvého a tretieho ročníka tanečného odboru Konzervatória na Timonovej ulici pár dní pred premiérou vytvorili z niekoľkých stoviek metrov špagátu zaujímavú spleť nielen okolo hlavného vchodu do divadla, ale aj medzi stĺpmi verejného osvetlenia. Konzervatoristi sa pri práci dobre zabávali a aj sami prichádzali s nápadmi, kde „niť“ potiahnuť. „Také niečo sme ešte nikdy nerobili a možno ani nikdy viac robiť nebudeme. O to viac nás to baví,“ priznali sa budúci tanečníci.

Strauss po prvýkrát

Ariadna na Naxe sa v košickej opere hrá prvýkrát. „Pre uvedenie tejto opery sme sa rozhodli z troch dôvodov. Táto opera sa ešte v Košiciach nehrala a chceme v každej sezóne priniesť takýto, často veľmi náročný titul. Druhým dôvodom je to, že v repertoári nám chýbala opera v nemčine a tretím, určite jedným z najdôležitejších je to, že nehrať Ariadnu, ak máte v súbore Zerbinettu, by bolo hriechom. A my ju v sú-

bore máme v osobe Michaely Várady,“ vysvetlila dôvody uvedenia opery dramaturgička súboru Linda Keprtová.

Najťažšie predstavenie

Predstavenie dalo domácim aj hosťujúcim sólistom poriadne zabrať. Potvrdila to aj sólistka Michaela Várady, ktorá po premiére zožala „standing ovations“ za postavu Zerbinetty. „So Straussom som sa stretla ešte počas štúdií, keď som veľmi obľubovala jeho piesne. Keď sa rozhodlo, že budeme hrať Ariadnu, tak som sa veľmi tešila, aj keď som vôbec netušila, že táto opera je taká náročná. Určite je to to najťažšie, čo som doteraz na javisku spievala,“ povedala Várady. Zaujímavosťou predstavenia je účinkovanie hercov košického Bábkového divadla a aj hosťovanie austrálskej sopranistky Louise Hudson v postave Ariadny. Pre speváčku boli práve Košice miestom, kde pred desiatimi rokmi zažila svoj európsky debut. Text: (sd), foto: M. Vacula


14

naše novinky

ŠPORT

BEDMINTONOVÝ TITUL TRETÍKRÁT V RADE DO KOŠÍC Košickí bedmintonisti sa tretíkrát v rade tešia z majstrovského titulu v extralige miešaných družstiev. V záverečnom turnaji ligy ho na horúcej pôde bratislavských Spojov vybojovalo družstvo Betpresu Košice. Pred cestou na záverečné boje vzhľadom na dvojbodovú stratu v tabuľke práve na domáci tím veľmi v obhajobu neverili. Cesta za tretím titulom bola v tomto roku podľa slov predsedu klubu Vladimíra Turlíka najťažšia. „V základnej časti sme prehrali s bratislavskými Spojmi po skrečovaných zápasoch. Bratislavčania tak ako líder tabuľky organizovali záverečný turnaj a boli favoritom, keďže sme na nich mali dvojbodovú stratu,“ povedal Turlík o situácii pred vyvrcholením extraligy.

Betpressu pomohla Lokomotíva

Dvierka k obhajobe napokon Betpressu prekvapujúco otvorilo „béčko“ klubu hrajúce pod názvom Lokomotíva Košice, ktoré dokázalo

remizovať s favorizovanými hostiteľmi. „Tento výsledok rozhodil domácich hráčov najmä psychicky. Pre nás to navyše znamenalo, že všetko máme vo vlastných rukách a víťazstvo nad Spojmi bude znamenať titul,“ priblížil situáciu počas turnaja Turlík. Rozhodujúci zápas napokon zvládli a po víťazstve 5:3 mohli Košičania oslavovať tretí titul v rade. Podľa Turlíka, v Bratislave nastalo veľké sklamanie. „Spoje Bratislava čakajú na titul už viac ako desať rokov a tým, že ako líder organizovali záverečný turnaj, mali jedinečnú šancu ho získať,“ dodal predseda košického klubu.

Miešané družstvo Betpres Košice získalo tretí bedmintonový titul v rade pre Košice. Foto: Miro Vacula

Bola to tímová práca

Rozhodujúcim faktorom pre zisk titulu bola podľa Turlíka predovšetkým skvelá tímová práca. „Mohli sme sa opierať o výkony stabilných hráčov, dôležité bolo aj to, že výrazne k titulu prispela aj nežnejšia polovica tímu. V situácii, v akej sme boli, bol každý bod, bez ohľadu na to, kto si ho pripísal, veľmi cenný,“ hodnotil Turlík.

Košičanom, tak ako pred rokom, pomohlo aj angažovanie zahraničnej posily, mladého poľského reprezentanta Mateusza Dubowskeho. Hoci svoju dvojhru v rozhodujúcom súboji so svojim skúsenejším krajanom Adrianom Dziólko v drese bratislavských Spojov prehral, do konečného skóre priniesol víťazný bod so štvorhry, ktorú hral s Martinom Kožá-

rom. Betpress chce na majstrovskej vlne pokračovať aj v budúcej sezóne, kedy by do kádra tímu mali pribudnúť talentovaní mladí hráči z vlastnej liahne. Určite dobrou správou do budúcnosti je aj to, že „béčko“ teda Lokomotíva Košice si z Bratislavy do Košíc prinieslo bronzové medaily za tretiu priečku. Svjatoslav Dohovič

LOKOMOTÍVA NA ZAČIATKU CESTY NA VRCHOL Do jarnej časti futbalovej tretej ligy vstúpili v prvej polovici marca dvoma zápasmi na ihriskách súperov aj hráči treťoligovej Lokomotívy Košice. Po prehre na ihrisku zachraňujúcich sa Lipian dokázali v druhom jarnom kole naplno bodovať na ihrisku Trebišova. Vzhľadom na reorganizáciu súťaží, ktorá čaká slovenský futbal od sezóny 2014/2015, má Lokomotíva veľkú šancu hrať v budúcej sezóne druhú najvyššiu súťaž. O tom, čo všetko sa v klube so slávnou históriou v zime zmenilo, aké sú ciele pre jarnú časť sme hovorili s trénerom Ladislavom Šimčom.

Aká bola zimná príprava a aké zmeny v mužstve priniesla? Podmienky na prípravu sme mali v tomto roku veľmi dobré. Jednak nám prialo počasie

Ladislav Šimčo sa cez viaceré prvoligové kluby vrátil na lavičku materskej Lokomotívy Košice. Foto: Miro Vacula

a majiteľ nám umožnil tréningy na umelej tráve v Moldave nad Bodvou a mali sme aj týždňové sústredenie vo Vysokých Tatrách. Jediné, čo ma mrzí, že sme nedokázali posily pre jarnú časť dotiahnuť do mužstva skôr, aby sa s ním dokázali viac zžiť a absolvovali s nami väčšiu časť prípravy. Prišli až v jej závere.

Ako sa zmenil káder mužstva? Už pri príchode k tímu ste na jeseň hovorili, že chcete mužstvo posilniť? Už na jeseň odišli niektorí hráči, ktorí boli viac menej iba do počtu. Oslabili sme sa o Horvátha, ktorý bol dôležitým článkom hry. Dlhodobo je zranený bran-

kár Jakub Giertl, takže sme museli riešiť aj túto otázku. Zo štvrtej ligy, z Barce k nám prišiel brankár Ľubomír Pangrác a v závere prípravy sa podarilo dotiahnuť prestupy mladých zahraničných hráčov, troch srbských futbalistov Vladu Radovanoviča, Dejan Uzelaca, Nikola Radojičiča, bieloruského hráča Alexandra Mrýnskeho a aj talentovaného Daura Proščuka z Ruska, ktorý je vekovo ešte dorastencom.

sa druhej ligy. My sme samozrejme tiež medzi nimi a chceme sa pobiť o to postupové umiestnenie.

Lokomotíva Košice má za sebou slávnu minulosť. Ako odchovanec ste ako aktívny futbalista tie slávnejšie časy zažili na vlastnej koži. Je možno aj pre vás dlhodobým cieľom návrat Lokomotívy medzi slovenskú elitu?

Jesennú časť ste ukončili na piatom mieste tabuľky, čo by pri avizovanej reorganizácii súťaží znamenalo postup do druhej ligy východ. Ostáva postup cieľom aj pre jar?

Uvedomujem si, že sme iba na začiatku nejakej cesty. Klub má ambiciózneho majiteľa, ktorý by rád videl Lokomotívu niekde vyššie. Musíme najskôr sprofesionalizovať tréningový proces, samotný chod klubu a postupnými krokmi dospieť k úvahám o najvyšších cieľoch.

Reorganizáciu bude chcieť určite využiť veľa mužstiev a postúpiť do novotvoriacej

(sd)


číslo 4/2014

ŠPORT

15

BASKETBALISTKY GOOD ANGELS PRIPRAVILI SKVELÉ VEČERY Basketbalistky Good Angels Košice v prvej polovici marca po rozpačitom začiatku roka pripravili svojim fanúšikom skvelé basketbalové predstavenia. Podarilo sa im odkliať Steel Arénu a v zápasoch finále Stredoeurópskej ligy, ale aj v odvete play off Euroligy proti francúzskemu Bourges pripomenuli skvelé výkony z úspešnej predchádzajúcej sezóny. Dobrú náladu pred rozhodujúcimi zápasmi euroligovej sezóny si basketbalistky urobili počas finále Stredoeurópskej ligy (MEL). Vo finále záverečného turnaja štyroch najlepších tímov si po výbornom výkone poradili s maďarským Sopronom, ktorý ich ako jediný dvakrát v MEL porazil. „Turnaj to bol veľmi kvalitný. Trochu sme to podcenili v semifinále so Záhrebom, keď sme si mysleli vzhľadom na súpisku súpera, že to pôjde samo. Napokon sme sa už v druhom polčase semifinále vrátili do hry a v dobrom výkone pokračovali aj dnes. Určite nám to pomôže pred zápasmi play off euroligy,“ povedala po finále skúsená Zuzana Žirková, ktorá sa len niekoľko týždňov po návrate z materskej dovolenky stala jednou z najväčších opôr tímu.

V hodine dvanástej prišla Osipova

Zmeny v kádri anjelok neustali ani pred vrcholom sezóny. Doslova v hodine dvanástej skúsená ruská pivotka Jelena Osipova, trojnásobná majsterka Európy a držiteľka dvoch bronzových olympijských medailí. K tímu sa pripojila len pár dní pred prvým zápasom play off euroligy vo

Jelena Osipova (v strede) pri jednom z úspešných blokov vo víťaznom zápase s Bourges. Foto: Miro Vacula

francúzskom Bourges. „Basketbal je basketbal. Verím, že pomôžem, aj keď v Bourges sa nevyhráva ľahko,“ odpovedala Osipova na otázku, či sa nebojí nezohratosti s tímom. Jej predpovede sa naplnili a Košičanky v prvom zápase ťahali za kratší koniec, hoci viaceré hráčky vrátane Osipovej aj Žirkovej predviedli aj vynikajúce momenty.

Po Steel Aréne odkliali aj Bourges

Odvetný zápas, ktorý bol posledným domácim euroligovým vystúpením v Steel Aréne, bol pre basketba-

listky zápasom o euroligové prežitie. „Anjelky“ neponechali nič na náhodu a od začiatku zápasu dali hosťujúcemu Bourges pocítiť, kto bude pánom na palubovke. „Stále je lepšie, keď začnete zápas dobre. Mali sme vynikajúci prvý polčas. A veľmi nám pomáhali aj diváci, ktorí boli naozaj našim šiestym hráčom,“ komentovala zápas krídelníčka Magdalena Zietara. O tom, či sa Košičankám podarilo zopakovať minuloročný úspech v podobe účasti na turnaji najlepších ôsmich tímov Euroligy sa tak rozhodovalo v treťom zápase na palubovke Bourges.

Basketbalistky Good Angels Košice podľahli v treťom rozhodujúcom zápase Európskej

„Veľmi nám pomáhali aj diváci, ktorí boli naozaj našim šiestym hráčom.“ Magdalena Zietara ligy 2013/2014 francúzskemu Tango Bourges Basket 57:67. V sérii hranej na dve víťazstvá prehrali 1:2 a nebu-

dú figurovať medzi účastníkmi záverečného turnaja Final Eight v ruskom Jekaterinburgu (7. – 13. apríla). Zverenky Maroša Kováčika tak neobhája 4. miesto z minulého ročníka a euroligová sezóna sa pre nich skončila. Spoločne s francúzskym klubom sa medzi osmičkou najlepších predstavia i český ZVVZ USK Praha, tri turecké tímy Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul, Kayseri Kaski spor a tri ruské Nadežda Orenburg, Spartak Moskva a UMMC Jekaterinburg ako usporiadateľ záverečného turnaja. (sd)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Košice, náklad 140 800 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NBA 2199/14

16

Nke 04 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you