Page 1

5 000 ks

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 10

a vyhrajte RoÄ?nĂ­k: III. Ä?Ă­slo. 23/2013 DĂĄtum vydania: 28. 11. 2013

Krupina

ChrĂĄmovĂŠ piesne

ZimnĂĄ prĂ­prava Kam vedie VeÄ?er plnĂ˝ nĂĄuÄ?nĂ˝ chodnĂ­k? dobra a nĂĄdeje StrojĂĄra

str. 2 Zimomriavky, Ăşcta, reĹĄpekt. NĂĄdhera! TakĂŠ pocity mĂĄ posluchĂĄÄ? chrĂĄmovĂ˝ch piesnĂ­. MusĂ­te si ich vypoÄ?uĹĽ na vlastnĂŠ uĹĄi a zaĹžiĹĽ na vlastnej koĹži.

str. 3 ÄŒasto nevieme, Ä?o mĂĄme za humnami. Alebo vieme, ale nedokĂĄĹžeme si to chrĂĄniĹĽ. V Krupine novĂ˝ nĂĄuÄ?nĂ˝ chodnĂ­k pouÄ?Ă­ nielen turistov, ale aj domĂĄcich.

str. 8-9 Peniaze z predaja anjelov umelkyne Gordany Turuk poputujĂş na ĂşÄ?et Ăšnie nevidiacich a slabozrakĂ˝ch Slovenska, aby pomohli najmä deĹĽom v predĹĄkolskom veku.

str. 12 Päż výhier, päż prehier a trikråt remíza. To je bilancia mestskÊho klubu Strojår Krupina. Je dobrå, zlå? No uŞ teraz futbalisti myslia na jar, ktorå sa iste opýta, ako sa chystali na sezónu v zime.

%$16.2%<675,&.ĂŠ.5$- 0Ă&#x2C6;129e+2ä83$1$

Hlasovanie v druhom kole volieb Ĺžupanov vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov potvrdilo na dovtedajĹĄĂ­ch pozĂ­ciĂĄch ĹĄtyroch predsedov. Zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde sa novĂ˝m Ĺžupanom stal Marian Kotleba. 2SDNRYDQpGUXKpNRORERORSR]QDĂžHQpHĂŁWHPHQĂŁtP]iXMPRPYROLĂžRYDNR WRERORQRYHPEUDNHÄ&#x2021;~ĂžDVĢGRVLDKODSHUFHQWD9]R]QDPHEROR]DStVDQĂŞFKRSUiYQHQĂŞFKYROLĂžRY]QLFKNXUQiPSULĂŁORLED ĂžRSUHGVWDYXMHSHUFHQWQ~~ĂžDVĢ

,QIRUPRYDORWRPSUHGVHGDĂ&#x2019;VWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLHâWHIDQâNUDEiN 1DFKYRVWHVNRQĂžLO.RĂŁLFNĂŞNUDMV SHUFHQWDY%UDWLVODYVNRPD7UQDYVNRP SUHNURĂžLO]iXMHPYROLĂžRYSHUFHQW 1LWULDQVN\GRVLDKRO~ĂžDVĢSHUFHQWD1DRSDNQDMYLDFYROLĂžRY]D]QD-

PHQDO%DQVNRE\VWULFNĂŞNUDMÂąDWR SHUFHQWD1RYĂŞPSUHGVHGRP%DQVNRE\VWULFNpKRVDPRVSUiYQHKRNUDMDVD VWDO0DULiQ.RWOHED9GUXKRPNROH YROLHEĂĽXSDQDGRVWDORGYROLĂžRY SHUFHQWD KODVRY 'RWHUDMĂŁtĂŁpI NUDMD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;NDVNRQĂžLOVR]LVNRPSHUFHQWD9%UDWLVODYVNRP NUDMLEXGHÄ&#x2021;DOĂŁLHĂŁW\ULURN\SRNUDĂžRYDĢ 3DYRO)UHĂŁRY7UQDYVNRP7LERU0LNXĂŁ Y1LWULDQVNRPNUDMLERO~VSHĂŁQĂŞ0LODQ

%HOLFD.RĂŁLFNpPXNUDMXEXGHQDÄ&#x2021;DOHM ĂŁpIRYDĢ=GHQNR7UHEXÄ?D 3UHGVHGQtĂžNDâWDWLVWLFNpKR~UDGX65 Ä?XGPLOD%HQNRYLĂžRYiSRWYUGLODKODGNp DEH]SUREOpPRYpVSUDFRYDQLHYĂŞVOHGNRY3UY~SRWYUGHQ~RNUVNRY~]iSLVQLFX GRVWDOâWDWLVWLFNĂŞ~UDGYVRERWXR K]*DODQW\SRVOHGQiSULĂŁOD]R=iKRUVNHM%\VWULFHÂąPLQ~WSRSROQRFL 7H[WDIRWR7$65


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

TMA ZAVLÁDLA NAD BYSTRICOU Asi stovka ľudí prišla v nedeľu 24. novembra večer na hlavné schodisko pod Pamätník SNP v Banskej Bystrici, aby tam zapálili sviečky a vyjadrili tak svoj odmietavý postoj k volebnému výsledku v Banskobystrickom kraji. Podujatie zorganizovali niekoľkí občianski aktivisti. uvedomuje,“ uviedla jedna z účastníčok protestu Ingrid Kosová. Tiché zhromaždenie pod pamätníkom bolo prvou z akcií, ktorými chcú aktivisti upozorniť na dôsledky prekvapujúceho volebného výsledku v kraji. „Chceme takto upozorniť na to, že bol zvolený človek, ktorý rozdeľuje ľudí na základe farby pleti a rozličných iných rozdielov,“ pripomenul. Okolo šesťdesiat ľudí prišlo v nedeľu večer vyjadriť nesúhlas so zvolením Mariana Kotlebu aj na bratislavské Námestie SNP, kde počas tichého zhromaždenia zapálili sviečky. TASR

HELIGÓNKA 2013

Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine v sobotu 9. novembra zorganizovalo Krupinskú heligónku. Podľa informácií Zdenky Sýkorovej z Informačného centra Mesta Krupina, účasť a záujem o toto obľúbené stretnutie heligónkarov z celého Slovenska nesklamal ani tohto roku. Kinosála, kde 32 nadšencov hry na heligónku predviedlo svoje umenie, doslova praskala vo švíkoch.

KRÁTKE SPRÁVY

„Keďže voľby prebehli demokraticky, tak aj my chceme demokraticky, pokojným spôsobom, vyjadriť protest proti tomu, že bol zvolený človek, ktorý reprezentuje hodnoty, ktoré nepatria do demokracie, hodnoty, ktoré sú v rozpore so Slovenským národným povstaním, ktoré začalo práve tu, v Banskej Bystrici,“ povedal jeden z iniciátorov akcie Rado Sloboda. „Dali sme, žiaľ, človeku, ktorý presadzuje fašistické myšlienky, moc a peniaze. Z človeka, ktorý doposiaľ len štekal, sme urobili niekoho, kto môže v budúcnosti aj pohrýzť a to si na Slovensku dnes málokto

0904 804 552

™™’ˆ‘ ˆ ± o™™Œˆ ˆ‡’ ‡’––„„™’™„ ¤¢ r••˜“ “Œ‘ ‘„± z™44—’——•’ ’Œ: :‘> >ê‘ ‘5­ê¥

NKA 413/13

¥ªª ˆ˜• www.pozic z cka.sk

Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 33 percent, päť- a viacizbové byty 23 percent, trojizbové byty tvorili 15 percent, dvojizbové byty 15 percent a jednoizbové byty a garsónky 13 percent. Priemerná úžitková plocha jedného bytu dosiahla 121,6 m2 a priemerná obytná plocha 75,7 m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom sektore (88 percent), konkrétne v súkromnom domácom vlastníctve, a vo vlastníctve územnej samosprávy (12 percent). Z územného hľadiska bolo najviac dokončených bytov

Ilustračné foto: TASR

v okresoch Banská Bystrica a Zvolen (zhodne 68 bytov) a Veľký Krtíš (44 bytov). V ostatných okresoch kraja bol počet dokončených bytov nižší. V sledovanom období sa v kraji začalo stavať 391 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 142, t.j. o 27 %. Z územného hľadiska sa byty začali stavať prevažne v okresoch Banská Bystrica (91 bytov),

Žarnovica (69 bytov) a Detva (54 bytov). Ku koncu sledovaného obdobia bolo v kraji rozostavaných 4 711 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím vlani sa počet rozostavaných bytov zvýšil o 123 bytov. Z územného hľadiska bolo najviac rozostavaných bytov v okrese Banská Bystrica (1 616 bytov). Zdroj: ŠÚ SR

Chrámové spevácke zbory z celého Slovenska sa 16. novembra predstavili vo Zvolene na XII. Gorazdových dňoch chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby. Podujatie sa konalo v Rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety.

(nym)

’뤤 ’‡ ¡ªªë‡

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za 1. polrok 2013 v kraji dokončilo 297 bytov. Oproti polroku 2012 sa znížil počet dokončených bytov o 80, t.j. o 21 percent.

KRUPINČANIA ZASPIEVALI NA GORAZDOVÝCH DŇOCH CHRÁMOVEJ PIESNE

DECEMBROVÉ PODUJATIA

Dňa 6. decembra je pre všetky deti v meste pripravený Mikuláš, ktorý poteší detičky v Centre voľného času. Odtiaľ sa v sprievode Mikuláša na koči premiestnia pred budovu Mestského úradu, kde sa slávnostne rozsvieti stromček o 17. hodine. V kine Kultúra v Krupine bude na Mikuláša o 13. hodine premietaná rozprávočka Zvonilka: Tajomstvá krídiel. Dňa 15. decembra bude v Kostole Narodenia Panny Márie v Krupine Adventný koncert. V dňoch 20. až 21. decembra bude na Svätotrojičnom námestí Vianočný radničný rínok a 25. decembra vystúpenie Folklórnej skupiny. Na posledný deň roka je pripravená aj Silvestrovská jazda cyklistov po okolí Krupiny.

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡

VÝSTAVBA BYTOV V NAŠOM KRAJI V PRVOM POLROKU

Ako informoval Miroslav Holečko z Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave, zvolenskému publiku sa predstavilo šesť speváckych zborov (jeden ako hosť). Svoj repertoár predviedol Spevácky zbor (SZ) Cantus Monte Regis z Novej Bane, SZ Rímskokatolíckeho kostola v Krupine, SZ Bona fide z Rimavskej Soboty, SZ Súkromného konzervatória Pink Harmony Academy zo Zvolena a Zvolenský spevác-

ky zbor. Milovníci výtvarného umenia mali možnosť v rámci salónu dospelých zhliadnuť v priestoroch Podpolianskeho osvetového strediska výstavu kresieb so sakrálnou tematikou autora Milana Hraška zo Zvolena. XII. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby sú súčasťou XXIV. ročníka Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015,

nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Organizátormi podujatia sú Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, mesto Zvolen, Národné osvetové centrum Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Cyrilometodská spoločnosť Bratislava a Rímskokatolícky farský úrad Zvolen. TASR


SPRAVODAJSTVO

KOĽKO PLÁNUJETE MINÚŤ NA VIANOČNÉ DARČEKY?

3

ANKETA

číslo 23/2013

Či chceme, alebo nie, Vianoce sa blížia. A čoraz rýchlejšie. S najkrajšími sviatkami roka je spojené aj obdarovanie svojich najbližších vianočnými darčekmi. Čo komu vybrať? Na koľko a akých darčekov vám stačí peňaženka? Koľko eur teda plánujete minúť na vianočné darčeky? Na trase nového náučného chodníka sú osadené aj prehľadné informačné panely.

OTVÁRANIE NÁUČNÉHO CHODNÍKA V týchto dňoch pribudol v Krupine náučný chodník, ktorý turistov prevedie po zaujímavých a jedinečných lokalitách nášho regiónu. Informovala nás o ňom Stanislava Alakšová, samostatná odborná referentka oddelenia projektového manažmentu MsÚ Krupina. Nástupný bod trasy chodníka sa nachádza v lokalite Nad mestom, kde je umiestený informačný panel s mapkou trasy chodníka. Celý okruh je dlhý približne šesť kilometrov a na šiestich informačných paneloch predstavuje turistom biotopy východnej časti katastrálneho územia Krupiny. Projekt s názvom Spoznávajme svoj kraj a spoznáme samých seba mal za cieľ zoznámiť ľudí s lokalitami, ktoré sú zaujímavé z hľadiska prírodného, kultúrneho, historického a predstaviť im jedinečné miesta v okolí Krupiny. Z informačných panelov sa návštevníci dozvedia o význame krajinných prvkov v danej lokalite a o význame miesta z hľadiska pestovania

pôvodných tradičných druhov. Na pomerne malej vzdialenosti je možné nájsť rôzne krajinné prvky ako napríklad jazierko, mokraď, polia, lúky, dreviny, vidiecke osídlenie. Trasa chodníka vedie v blízkosti mesta a preto vytvára ideálny priestor pre organizovanie prechádzok, školských výletov a vychádzok pre miestnych obyvateľov a taktiež pre turistov. „Náučný chodník bolo možné vybudovať vďaka príspevku od Nadácie Orange, ktorý bol poskytnutý Občianskemu združeniu Mikroregión Krupinská planina. Vďaka patrí i Mestu Krupina, ktoré pomohlo pri spolufinancovaní a tiež pri samotnej realizácií projektu, napríklad pri od-

straňovaní odpadu či osadení jednotlivých prvkov na trase chodníka,“ hovorí S. Alakšová. „Veľká vďaka však patrí aj dobrovoľníkom a to predovšetkým Jozefovi Capuliakovi, ZŠ E. M. Šoltésovej, pánovi Štefanovi Ďuricovi a iným, ktorí veľkou mierou prispeli k realizácii projektu. Dúfame, že spoznávanie nášho kraja bude pre mnohých nielen príjemným zážitkom, ale aj možnosťou niečo nové sa naučiť, pretože poznanie nás posúva ďalej a len uvedomelý človek vníma dôsledky svojich činov na svoju krajinu.“ Náučný chodník pre turistickú verejnosť oficiálne otvoria 1. decembra o 13.30 hod. (nym), foto: archív MsÚ Krupina

CENY BBSK ZA ROK 2013 Bývalý riaditeľ významného závodu, archeológ, hokejista, evanjelický duchovný, podnikateľ, športovecsenior a tiež družstvo leteckých akrobatov – to je sumár ocenených, ktorým v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene odovzdali Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za rok 2013. Bývalý riaditeľ spoločnosti Continental Teves Zvolen Gerhard Baucke získal ocenenie za významný prínos pri

rozvoji podnikateľského prostredia v Banskobystrickom kraji. Ján Beljak za významné výsledky vo vedeckej činnosti v rámci archeologického výskumu najstaršieho osídlenia a stredovekých hradov v kraji a za angažovanie sa pri praktickom vzdelávaní študentov. Cenu udelili aj hokejistovi Michalovi Handzušovi a to za vynikajúcu reprezentáciu kraja v hokeji a za charitatívnu činnosť a angažovanie sa pri športovej výchove detí a mládeže. Miloš Klátik dostal cenu za duchovnú službu v prospech obyvateľov kraja a za rozvoj vzťa-

hov so zahraničnými Slovákmi a Ján Lunter za rozvoj podnikania v oblasti racionálnej výživy a uplatňovanie nových trendov v potravinárskom priemysle. Za vzornú reprezentáciu Banskobystrického kraja v atletike a za výnimočné úspechy v seniorských športových kategóriách udelili cenu aj Vladimírovi Výbošťokovi. Ocenený bol aj kolektív leteckých akrobatov Očovskí Bačovia a to za letecké majstrovstvo a úspešnú reprezentáciu kraja na Slovensku i v zahraničí.

Ján, 46 rokov Na vianočné darčeky si zo svojho rozpočtu zvyknem vyčleňovať sumu medzi dvesto až tristo eurami. Kupujem väčšinou praktické darčeky a nikdy nezabudnem na niečo vhodné pre manželku. Ďalším obdarovaným je tradične môj syn, teraz už dospelý, a taktiež najbližšie príbuzenstvo. Katarína, 50+ rokov Na darčeky pod stromček si zvyknem pripraviť takých sto euro. Najčastejšie kupujem knihy. Medzi príbuznými a v blízkom okolí mám ľudí, ktorí takéto darčeky ocenia. Knihy majú aj tú výhodu, že sa dajú vybrať presne podľa záľub mojich blízkych. A keď sa nad tým teraz zamýšľam, tak tých sto eur asi aj mierne prekročím. Uvidíme! Jozef, 63 rokov Tohto roku to nebude veľa, možno dvadsať, tridsať eur. Ide vždy o praktické veci do domácnosti, do kuchyne, komponenty k počítaču a podobne. Ale napríklad vlani sme s manželkou minuli omnoho viac, keď sme synovi zafinancovali kúpu počítača.

Martina, 41 rokov Ťažko presne povedať, koľko eur budú stáť všetky darčeky pre mojich blízkych. Ja ich kupujem priebežne už od septembra. Ale bude to dohromady okolo stovky. Keď boli dcéry malé, tak som im kupovala napríklad knižky, hračky, teraz je to už kozmetika a odevy. A podobne je to aj s darčekmi pre ďalších členov rodiny. Ľubomír, 53 rokov Nemám veľkú rodinu, počítam však s tým, že na darčeky dám približne 50 eur. Snažím sa kupovať milé veci, deťom hračky, jednoducho to, o čom si myslím, že prinesie obdarovaným radosť. Časť sumy však vyčlením aj na lieky, tie sú v súčasnosti u mnohých tiež hodnotným darom. Text a foto: (nym)

BBSK


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

OCENILI ŠTUDENTOV DIZAJNÉROV Ešte do 28. novembra je vo výstavných priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku inštalovaná výstava ocenených diel súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. Podujatie už tradične pripravili organizátori z Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Výsledky súťaže 9. ročníka tejto významnej medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne potešili aj Zvolenčanov. Hlavné ceny v jednotlivých kategó-

riách získali: Gabriela Jarkovská (Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko), Viktória Bandžáková (Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko), Barbora Přibylová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Česká republika), Soňa Otiepková (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko), Ivana Moravcová (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko). Okrem toho boli udelené aj ďalšie ceny a uznania poroty i firiem. (nym)

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ So zaujímavou novinkou sa mohli stretnúť návštevníci Jesenného jarmoku, ktorý sa konal v Krupine. Jeho súčasťou bola aj tzv. Zóna bez peňazí. Ako nás informovala Zdenka Sýkorová, odborná referentka Informačného centra Mesta Krupina, v tejto zóne si mohli návštevníci navzájom vymeniť predmety a veci, ktoré už pre nich neboli potrebné, za čosi iné, potrebnejšie. Išlo teda o princíp bartrového výmenného obchodu. Zónu bez peňazí organizovali aj v iných mestách Slovenska, ako naprí-

Robert Môc počas prezentácie svojich zbraní vo Zvolene.

klad v Banskej Bystrici, Bratislave, Martine. Už o niekoľko dní, 30. novembra, by mala Zóna bez peňazí vo vyše štyridsiatke miest ukázať, aký zmysel pre podporu výmeny vecí, pre recykláciu, má Slovensko. Pod záštitou komunitného Projektu život vysielajú organizátori odkaz, že ak ľudia prestanú riešiť peňažnú hodnotu vecí, začnú si viac pomáhať. Kto navštívi Zónu bez peňazí, urobí si radosť a zároveň urobí radosť aj niekomu inému! (nym)

ZA BUDOVY A STAVBY SA ZVÝŠI DAŇ O 20 PERCENT O mieru inflácie, čo je 3,6 percenta plus o ďalších 20 percent pri najnižších sadzbách u budov a stavieb, sa na budúci rok zdvihnú dane za nehnuteľnosti v meste Krupina. „Rešpektovali sme nariadenie ministerstva financií o znižovaní rozdielov medzi najvyššou a najnižšou sadzbou,“ povedal primátor mesta Radoslav Vazan. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, nejde o zvlášť veľké zvyšovanie platieb.

MAJSTER MÔC A JEHO MEČE

V čitárni a študovni Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra sa 5. novembra konalo stretnutie s umeleckým kováčom žijúcim a pôsobiacim v našom regióne, Robertom Môcom. Prezentácia jeho výrobkov a beseda na tému Historické nože a meče zaujala všetky vekové kategórie návštevníkov od malých školákov po dôchodcov. Umelecký kováč Robert Môc sa narodil v roku 1977 v Žiari nad Hronom. Po

základnej škole študoval umelecko-remeselnícke spracovanie kovu na odbornej škole v Hodruši-Hámroch. Neskôr pracoval ako majster odborného výcviku na tejto škole, odbor zlatník-klenotník, čo mu umožnilo zdokonaliť sa v nie-

ktorých náročných historických zlatníckych technológiách. Zároveň sa zdokonaľoval v ryteckom a kováčskom odbore. V roku 1998 sa mu podarilo vyrobiť prvý damaskový meč. Päť rokov pracoval aj v dielni Ladislava „Laskyho“ Šántu v Banskej Bystrici, kde sa podieľal na výrobe a výzdobe viacerých výnimočných nožov a mečov. Jeden z nožov dostal do daru počas svojej návštevy Slovenska aj britský princ Charles. Od roku 2005 pracuje Robert Môc vo vlastnej dielni a hlavnou náplňou jeho práce sú najmä kvalitné rekonštrukcie historických chladných zbraní s použitím pôvodných technológií. Viacero so svojich výrobkov priniesol aj na svoju zvolenskú prezentáciu, pričom okrem samotnej výroby zbraní, zoznámil prítomných aj s históriou spracovania kovov, ktoré sa využívali v zbrojárskom remesle. (nym)

ZAUJÍMAVÉ STRETNUTIE S MARTINOU SOLČANSKOU Pracovníčky Kultúrneho centra a Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine – oddelenia Mestskej knižnice v Krupine, v spolupráci so Strednou odbornou školou na Ulici Janka Jesenského v Krupine a Klubom dôchodcov učiteľov Krupine pripravili 29. októbra 7. literárnu cukráreň. Konala sa v priestoroch Cukrárne Študentský sen a hosťom bola spisovateľka Martina Solčanská, rodáčka z Hlohovca.

„Napríklad obyvateľ, ktorý platil za dom daň 15 eur, zaplatí po novom 18 eur,“ priblížil dopad na peňaženku občana primátor. Poslanci sa na ostatnom zastupiteľstve zaoberali aj poplatkami za odvoz odpadu. V meste nedošlo k navyšovaniu poplatkov za jeho odvoz od roku 2006. Poplatok zostane nezmenený aj v roku 2014, bude vo výške 20 eur za osobu a rok. TASR

Ako nás informovala pracovníčka Mestskej knižnice Katarína Almášyová, spisovateľka nadobudla prvé skúsenosti s písaním na gymnáziu v Trnave. Po absolvovaní štúdia histórie a žurnalistiky na UKF v Nitre pôsobila v médiách. V súčasnosti žije v Mníchove. Jej debut Aprílové dievča (2007) sa stretol s nevšedným čitateľským záujmom, novela Očistec bláznov je jeho voľným pokračovaním.

Milá puberta

Zaujala aj jej ďalšia kniha Počkám tu na teba. „Pu-

berta je také milé, bláznivé a bezprostredné obdobie života človeka, ku ktorému sa rada vraciam,“ hovorí Martina Solčanská. „Napoly dieťa, napoly takmer dospelý. Zvláštna zmes výzoru, osobitného vzdoru, ale aj pocitov, postojov, hľadania seba samého, výsledkom ktorého je niekedy z pohľadu dospelého človek na zabitie. Ja však mám k tínedžerom veľké sympatie. Asi preto, že aj ja sama som bola pubertiak na zjedenie. Hrdinovia mojej knižky sú teda opäť mne osobitne milí ľudkovia tejto vekovej kategórie.“

Ostatný román Martiny Solčanskej, Hazard, je zasa určený dospelým čitateľom.

Diskusia v cukrárni

Diskusiu otvorila učiteľka Zuzana Páleníková, ktorá román Hazard do detailov rozobrala po obsahovej stránke. Celá literárna cukráreň živo diskutovala nielen o literárnej tvorbe spisovateľky, ale aj o jej životnej dráhe žurnalistky, o jej živote v Mníchove i jej ďalších literárnych plánoch. (nym)


číslo 23/2013

SPRAVODAJSTVO

5

35(0,e5),&29%,(/20'20( Predsedu vlády SR Roberta Fica prijal 21. novembra vo Washingtone americký prezident Barack Obama a viceprezident Joe Biden. Stretnutie v Bielom dome trvalo hodinu. Obama a Fico konštatovali, že partnerstvo USA so Slovenskom je založené na spoločných demokratických hodnotách a princípoch. Premiér pripomenul rozhodujúcu úlohu Spojených štátov v procese demokratických zmien v strednej Európe, ktoré sa začali pred vyše 20 rokmi. 'LVNXVLDV%LGHQRPVDWêNDOD RSHUiFLH,6$)Y$IJDQLVWDQH YUiWDQHDQJDåRYDQLDVD6ORYHQVNDYNUDMLQHDMSRURNX NHG\PiRGWLDĐRGtVĢ YlþãLQDPHG]LQiURGQêFKYRMHQVNêFKMHGQRWLHN

Naše dobré meno $NRSRVWUHWQXWt]G{UD]QLO )LFR~þDVĢ65YWHMWRYRMHQVNHMPLVLLUREtNUDMLQHGREUp PHQRÄ6PHSULSUDYHQtSRPiKDĢYWUpQLQJXDIJDQVNêP R]EURMHQêPVLOiPDVYRMXSUt-

YSURFHVHOLNYLGiFLHFKHPLFNêFK]EUDQt6êULHSULþRP SUHPLpU SRWYUGLO SULSUDYHQRVĢ6ORYHQVNDSRP{FĢ SULWRPWRSURFHVH )LFR]G{UD]QLOYê]QDPUHJLRQiOQHMNRRUGLQiFLHPHG]LNUDMLQDPL9\ãHKUDGVNHMãWYRUN\ NWRUHMSUtQRVYUiPFL(XUySVNHM~QLHQHXVWiOHUDVWLH 6YLFHSUH]LGHQWRPVD]KRGOLWLHåQDSRWUHEHY\WYiUDQLD QRYêFKSUDFRYQêFKSUtOHåLWRVWtDSRGSRU\HNRQRPLFNpKRUDVWXQDRERFKEUHKRFK $WODQWLNXSURVWUHGQtFWYRP SULSUDYRYDQHMREFKRGQHMGRKRG\PHG]L(ÒD6SRMHQêPLãWiWPL Ä=DXMtPDOLFKVWDYVORYHQVNHM HNRQRPLN\6~YãDNSUHVYHGþHQtåHWUHEDYLDFLQYHVWRYDĢ DNRLEDãNUWLĢ7iWRSROLWLND MHUR]GLHOQDY86$D(ÒþR WUHEDUHãSHNWRYDĢ³SR]QDPHQDO)LFR 9 UR]KRYRUH QHRELãOL DQL ãNDQGiOVRGSRþ~YDQtPDPHULFNHM1iURGQHMEH]SHþQRVWQHMDJHQW~U\ 16$ $NRGRGDOVORYHQVNêSUHPLpUWiWR 3RþDVVWUHWQXWLDY2YiOQHMSUDFRYQL WpPDVDRWYRULODSUHGRYãHWWRPQRVĢEXGHPHNRRUGLQR- QLVWDQHSUtWRPQp³DYL]RYDO NêPYRY]ĢDKXY]iMRPQHMG{YDĢVRYãHWNêPLRVWDWQêPL +RYRULORVDDMRSRNURNX YHU\PHG]L86$D(ÒÄ1DNUDMLQDPLNWRUpV~Y$IJD- NWRUêVDSRGDULORGRVLDKQXĢ YUKOLVPHDE\VDHOLPLQRYDOL

G{VOHGN\WRKWRãNDQGiOXDE\ VDþRQDMVN{UXVNXWRþQLOVXPPLWQD~URYQL6SRMHQêFKãWiWRYD~QLHDQDãLHOVDPRGHO DNRY\ULHãLĢRWi]NXY]iMRPQpKRRGSRþ~YDQLDVD³R]UHMPLOVWêPåHGHWDLOQHQHSUHEHUDOL NWRUi NUDMLQD EROD SUHGPHWRP RGSRþ~YDQLD DNWRUiQLH

Ponúkli sme skúsenosti 6ORYHQVNR E\ RNUHP WRKWRVXPPLWXSULYtWDORDMþR QDMUêFKOHMãLH SRGStVDQLH REFKRGQHMGRKRG\)LFRMX SRYDåXMH ]D QHXYHULWHĐQH YêKRGQ~SUHREHVWUDQ\DOH SUHGRYãHWNêPSUH6ORYHQVNR6SROXVSUHPLpURPVD VWUHWQXWLD]~þDVWQLOLDMPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiNDPLQLVWHU]DKUDQLþQêFK YHFt0LURVODY/DMþiNÄ3RQ~NOLVPHREURYVNpVN~VHQRVWL QiãKRGLSORPDWLFNpKR]ERUX ]SURVWUHGLD]iSDGQpKR%DONiQXD9êFKRGQpKRSDUWQHUVWYD6RPYHĐPLUiGåHSR]RUQHSRþ~YDOLQi]RU\NWRUp SUH]HQWRYDO0LURVODY/DMþiN³GRGDOSUHPLpU

7H[WDIRWR7$65

PRVÁ OFICIÁLNA NÁVŠTEVA ZO SINGAPURU Prezident Singapurskej republiky Tony Tan Keng Yama spolu s manželkou Mary Tan pricestoval v dňoch 14. až 18. novembra na oficiálnu návštevu Slovenska. Išlo o vôbec historicky prvú návštevu SR, ale aj o prvú návštevu reprezentantov tejto krajiny v Európskej únii. 3RVNRQþHQtURNRYDQtSUH]LGHQW,YDQ*DãSDURYLþNRQãWDWRYDOEH]SUREOpPRYpY]ĢDK\ PHG]LRERPDNUDMLQDPLÄ7Hãt PDåHQiYãWHYDMH~VSHãQêP QDGYLD]DQtPQDPRMXQiYãWHYX6LQJDSXUXYURNX NHG\VPHWLHåKRYRULOLRPRåQRVWLDFKVSROXSUiFHYREODVWL HNRQRPLN\DREFKRGXDNWRUi VDDMUR]YLQXOD³SRYHGDOSUH]LGHQW65

QRVWLY\WYiUDQDMSULD]QLYHMãLHSRGPLHQN\SUHSRGQLNDQLH QDVYHWH³GRGDO,YDQ*DãSDURYLþ3RGĐDMHKRVORYMH6ORYHQVNRSRGREQHDNR6LQJDSXU NUDMLQRXVRVWUDWHJLFNRXSRORKRXÄ6PHQDNULåRYDWNHFLHVW VGREUêPQDSRMHQtPQDWUK\ ]iSDGQHMDYêFKRGQHM(XUyS\³ SRNUDþRYDO9\MDGULOWLHåSUHVYHGþHQLHåH]POXYDRYRĐQRPREFKRGHPHG]L(ÒD6LQJDSXURPXPRåQtHãWHEOLåãLX Dve malé krajiny RERMVWUDQQHYêKRGQ~KRVSR6LQJDSXUFKDUDNWHUL]RYDODNR GiUVNXVSROXSUiFXPHG]LQDLQãSLUDWtYQXPDO~NUDMLQXNWR- ãLPL NUDMLQDPL 6ORYHQVNê UiP{åHPDĢ]QDþQêPHG]LQi- SUH]LGHQWXYLHGROåHMHGQRX URGQêSROLWLFNêDMHNRQRPLF- ]SULRUtW6ORYHQVNDMHWUDQVNêYSO\YQDGLDQLHYRVYHWH IRUPiFLDQiãKRKRVSRGiUVWYD Ä6LQJDSXUMHVYHWRYêPLRG- VPHURPN]QDORVWQHMHNRQRPLERUQêPLNUXKPLKRGQRWHQê NHVY\ããRXSULGDQRXKRGQRDNRNUDMLQDNWRUiYV~þDV- WRXDÄ6LQJDSXUSDWUtPHG]L

3UH]LGHQW6LQJDSXUVNHMUHSXEOLN\7RQ\7DQDSUH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþ Sy]XM~IRWRJUDIRPSRþDVVWUHWQXWLDY%UDWLVODYH)RWR7$659ODGLPtU%HQNR

6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DRFHQLO NYDOLWXY]iMRPQêFKY]ĢDKRY RERFKNUDMtQÄ6ORYHQVNRDM Dohoda odstraňuje 6LQJDSXUV~]iVWDQFDPLYRĐprekážky QpKRREFKRGXDMSUHWRFKFHP 6LQJDSXUVNêSUH]LGHQW7RQ\ SRćDNRYDĢ]DSRGSRUX6OR7DQ.HQJ<DPQiP]DEOD- YHQVNHMUHSXEOLN\SULSRGSLVH KRåHODONYêURþLXY]QLNX GRKRG\PHG]L(ÒD6LQJDSXVYHWRYêFKOtGURYYRYêVNXPHQLHNWRUêFKWHFKQROyJLt³

URPRYRĐQRPREFKRGH³7iWR GRKRGDRGVWUDĖXMHPQRKpSUHNiåN\SULY]iMRPQRPREFKRGRYDQtRERFKNUDMtQ 7RQ\7DQ.HQJ<DP]G{UD]QLOåHMHKRNUDMLQDE\UDGDSRGSRULODDMY]iMRPQpVSR]QiYDQLHVDREþDQRYDGRGDOåHYLGt SRWHQFLiODMYSUHKĎEHQtVSROXSUiFHYREODVWLFHVWRYQpKRUXFKX2VRELWQHRFHQLOQDGYLD]DQLHSRGQLNDWHĐVNêFKNRQWDNWRY PHG]LVORYHQVNêPLDVLQJDSXUVNêPL¿UPDPLDSULHVWRU QDVSROXSUiFXYREODVWLYHG\ DYêVNXPXÄ6ORYHQVNRP{åH Y\XåtYDĢ6LQJDSXUDNRYVWXSQ~ EUiQXGRMXKRYêFKRGQHMÈ]LH DWDNWLHåVLQJDSXUVNtSRGQLNDWHOLDP{åXY\XåLĢ6ORYHQVNRDNRYVWXSQêSULHVWRUQDHXUySVNHWUK\6ORYHQVNRMHYHĐPL NRQNXUHQFLHVFKRSQRXHNRQRPLNRXDSUHWRW~WRSUtOHåLWRVĢ UDGLY\XåLMHPH³GRGDODVLQJDSXUVNiKODYDãWiWX ZZZSUH]LGHQWVN


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

KOTLEBOVO PREKVAPUJÚCE VÍŤAZSTVO Novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa stal Marian Kotleba (ĽSNS). V druhom kole krajských volieb dostal od voličov 55,53 percenta (71 397 hlasov). Doterajší šéf kraja Vladimír Maňka (Smer-SD, KDH, SMK, SMS, ĽS, HZD, Strana zelených) skončil so ziskom 44,46 percenta (57 164 hlasov). 2 SHUVRQiOQ\FK RWi]NDFK QD ~UDGH %DQVNRE\VWULFNpKRVDPRVSUiYQHKRNUDMD %%6.  ]DWLDĐ MHKR QRYR]YROHQêSUHGVHGD]DďXGRY~VWUDQX1DãH6ORYHQVNR ď616 0DULDQ.RWOHEDKRYRULĢRGPLHWD1DWODþRYHM EHVHGHVDSRćDNRYDOYROLþRP]DSUHMDYHQ~G{YHUX Ä7iWRG{YHUDMHSUHPĖDREURYVNêP]iYl]NRPDVRPRGKRGODQêVSUDYLĢYãHWNRSUHWR DE\PRKOLYROLþLDMSRãW\URFK URNRFKSRYHGDĢåHYROLĢPD ERORVSUiYQ\PUR]KRGQXWtP³ SRYHGDO.RWOHED 1RYR]YROHQêSUHGVHGD%%6. VDQHREiYDåHVQtP]DVWXSLWHĐVWYRQHEXGHVSROXSUDFRYDĢÄ0\VOtPVLåHSRVODQFL GREUpQiSDG\SRGSRULD$N VDUR]KRGQ~PDERMNRWRYDĢ VDPLVDEXG~]RGSRYHGDĢ VYRMLPYROLþRP]DWDNpWRUR]KRGQXWLH³GRGDOOtGHUď616

Zlepšenie sociálnej situácie =DKODYQpSULRULW\VYRMKR S{VREHQLDY~UDGHSRYDåXMH0DULDQ.RWOHED]OHSãHQLHVRFLiOQHMDEH]SHþQRVWQHMVLWXiFLHDMYRGĐDKOHMãtFK UHJLyQRFKÄ8UþLWHY\FHVWXMHPDMGRPLNURUHJLyQRY QRWHQWRWêåGHĖWRSUDYGHSRGREQHHãWHQHEXGH³GRSOQLOQRYR]YROHQêSUHGVHGD%%6. 'RWHUDMãLHSROLWLFNpSRVWRMH QLHV~SRGĐDOtGUDď616SUHNiåNRXNWRUiE\SRãNRG]RYDOD]iXMP\UHJLyQX

Zahraniční investori

$NRSUREOpPYQtPDLQIRUPRYDQLHPpGLtRMHKRRVREHDMHSULSUDYHQêEUiQLĢ VD SUiYQRX FHVWRX Ä3UtSDGQêFK]DKUDQLþQêFKLQYHVWRURYRVREDSUHGVHGXVDPRVSUiYQHKRNUDMDXUþLWH QHEXGH]DXMtPDĢ3UHQLFKV~ Odmieta spoluprácu G{OHåLWtVWDURVWRYLDDSULPi6SROXSUiFX VR V~þDVQêPL WRULVNWRUêPLURNXM~=DSDUODPHQWQêPL SROLWLFNê- XMtPDLFKSUiYQDDVRFLiOQD PLVWUDQDPLď616RGPLH- VLWXiFLD0{åHPWRSRYHGDĢ WD Ä1HYLGtP G{YRG DE\ SUHWRåHViPVRPVHPGRVRPRGYOiG\åLDGDOSHQLD- WLDKROPLQLPiOQHWURFKLQ]H6XPDNWRU~%%6.GR- YHVWRURY³GRSOQLOþOHQSUHGVWiYDQDVYRMFKRGMHGRVWD- VHGQtFWYDď6160LURVODY WRþQiQDWRDE\VPH]DWLHWR %HOLþND SHQLD]HQLHþRGRNi]DOL³SRYHGDO.RWOHED EE 7$65

ROBERT FICO: =$9Ëġ$=6792 0$5,$1$.27/(%80Ðä8 6'.Ò'66$6$0e',È Kampaň v týždňoch pred voľbami 3UHPLpUREYLQLODMPpGLi NWRUpSRGĐDMHKRVORYXURELOLYSUHGFKiG]DM~FLFKGYRFK WêåGĖRFK0DULDQRYL.RWOHERYLREURYVN~NDPSDĖ6WUDQDDDQLVDPRWQê9ODGLPtU 0DĖNDQHQHV~QDYêVOHGNX Y%%6.åLDGQX]RGSRYHGQRVĢ0DĖNDPiQDćDOHMMHKR SRGSRUXÄ1HYLGtPåLDGQ\G{YRGQDMHKRULHãHQLH YUiPFLVWUDQ\6PHU6'³ SRYHGDO)LFR1DRWi]NX DNi EXGH VSROXSUiFD SRVODQFRY6PHUXY]DVWXSLWHĐVWYH%%6.V0DULDQRP .RWOHERP)LFRRGSRYHGDO Ä3RVODQFLVDEXG~VSUiYDĢ ãWDQGDUGQHRGPLHWQXYãHWN\YHFLNWRUpVPHUXM~NH[5)LFRÄ6PHU6'YRĐE\FHONRYRY\KUDO³)RWR7$65 WUpPL]PX³R]QiPLO)LFR ĆDOHM]G{UD]QLOåHYNDå9êþLWN\VPHURYDODMRVREQH GRPSUtSDGHUHãSHNWXMHYêPod víťazstvo Mariana Kotlebu sa výrazne NSUHGVHGRYL6'.Ò'63DY- VOHGRNYROLHEÄ5HãSHNWXpodpísal postoj ORYL)UHãRYLÄ9\KRYiUDĢVD MHPHY{ĐXYROLþRYNWRUtVD pravice a hlasy jej QDWRåHMHWRYLQDYãHWNêFK UR]KRGOLSUHSiQD.RWOHEX³ voličov, ktorí hlasovali VWUiQMHVPLHãQHNHćMHKR za neho preto, aby VWUDQDQHSRGSRULOD9ODGLPtUD Víťazstvo SMER-u vyhral nad Smerom. 0DĖNX³SRYHGDO)LFRÄ$N +RFLVWUDQD6PHU6'YRYRĐV reakcii na zverejnené QLHNWRQHGRNi]DOSRGSRULĢ EiFKåXSDQD%DQVNRE\VWULFvýsledky druhého kola SiQD0DĖNXQHVLHSULDPX NpKRNUDMDQHXVSHOD)LFR]Rvolieb do VÚC to ]RGSRYHGQRVĢ³]G{UD]QLO SDNRYDOåH6PHU6'YRĐE\ uviedol premiér 3RGĐDMHKRVORYSRGVWDWQi FHONRYRY\KUDOÄ0iPHãHVĢ a predseda strany þDVĢKODVRYSUH.RWOHEXEROL åXSDQRY]{VPLFKDRSRSmer-SD Robert Fico. KODV\SUDYLFRYêFKYROLþRY VODQFRYY]DVWXSLWHĐVWYiFKNUDNWRUt WDN KODVRYDOL QDMPl MRYYLDFDNRYSUHGFKiG]DM~9êVOHGRNY%DQVNRE\VWULF- SURWL6PHUXÄ%ROLWRVOR- FRPREGREt³VNRQãWDWRYDO NRP VDPRVSUiYQRP NUDML YiSUDYLFHNWRUiVLSRYHGD- %UDWLVODYDMHSRGĐDQHKRRVRSULStVDOQDMPlWRPXåH6'- ODåH$QFLNULVW6DWDQ+LW- ELWQi]iOHåLWRVĢÄ7XVDYãHWFL .Ò'6D6D6QHSRGSRULOL OHU0XVVROLQLNWRNRĐYHNMH VSRMLOLSURWL6PHUX³SRYHGDO NDQGLGiWD6PHUX9ODGLPt- OHSãtDNR6PHUWDNWRWRMH³ ]G{UD]QLO)LFR UD0DĖNX EE 7$65

IVAN GAŠPAROVIČ: VAROVANIE, KTORÉ PRIŠLO VČAS SUHGVWDYXM~]ORPYVORYHQVNHMSROLWLNH.êPWRWLåGRWHUD]IUXVWURYDQêYROLþSROLWLNXLJQRURYDODQHãLHOYROLĢ WHUD]VDSRGĐDSROLWROyJD]PHQLOQDW]YSURWHVWQpKRYROLþD „Je to výzva, aby politici pre- PL]PXDSRSXOL]PX³XYLHGRO Ä2GYROHEQpKRYtNHQGXQDVWDVWDOLE\ĢQHYãtPDYtDĐDKRVWDMQt *DãSDURYLþ ODLQiVLWXiFLDNWRUiEXGHPDĢ NYHFLDPNWRUpGOKRGRERWUiSLD ćDOãLHYHĐNpSUHVDK\)UXVWURREþDQRY6NODPDQtYROLþLV~WDN Protestný volič YDQêYROLþNYRĐEiPSULãLHO Q~WHQtKĐDGDĢSRPRFYRVREiFK 3RGREQêQi]RUPDM~DMYLDFH- DYROLO.RWOHEX³Y\KOiVLO0DUDVWUDQiFKEH]SURJUDPXNWRUp UtSROLWROyJLRYLD3DYRO0DU- FKHYVNê9tĢD]GUXKpKRNROD ]tVNDYDM~KODV\ãtUHQtPH[WUp- FKHYVNWYUGtåHWLHWRYRĐE\ YROLHEY%DQVNRE\VWULFNRP Aj prezident SR Ivan Gašparovič bole prekvapený z výsledku 2. kola volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vníma ho ako varovanie, ktoré prišlo včas. Reakciu prezidenta na víťazstvo Mariana Kotlebu poskytol Gašparovičov hovorca Marek Trubač.

NUDML0DULDQ.RWOHEDSRGĐD QHKRQHSULãLHOVQRYêPSURJUDPRPDNXUiW]PLHUQLOUpWRULNXD]PHQLOLPLGåÄ1HSULãLHOVR]iVDGQêPSROLWLFNêP PDUNHWLQJRPNWRUêPE\VD GDOY\VYHWOLĢMHKRQHXYHULWHĐQê~VSHFK9%DQVNHM%\VWULFLGDOKODVSURWHVWQêYROLþ³ SRGþLDUNROSROLWROyJ]DJHQW~U\3ULHVNXP\ EE 7$65

3UH]LGHQW65,*DãSDURYLþ)RWR7$65


Ä?Ă­slo 23/2013

SPRAVODAJSTVO

7

â7<5,52.< 1(%5$/3/$7 DoterajĹĄĂ­ predseda BanskobystrickĂŠho kraja VladimĂ­r MaĹ&#x2C6;ka sa v druhom kole volieb na Şupana stretol s Marianom Kotlebom. VĂ˝sledok bol neoÄ?akĂĄvanĂ˝ pre celĂŠ Slovensko. VladimĂ­r MaĹ&#x2C6;ka nĂĄm na druhĂ˝ deĹ&#x2C6; po voÄžbĂĄch poskytol rozhovor.

]Opakovane ste kandidovali na funkciu predsedu BanskobystrickĂŠho samosprĂĄvneho kraja. V prĂ­pade druhĂŠho kola sa vĹĄeobecne oÄ?akĂĄval vĂĄĹĄ sĂşboj s ĽudovĂ­tom KanĂ­kom, ten vĹĄak prekvapujĂşco skonÄ?il aŞ tretĂ­ za Marianom Kotlebom. Pripúťżali ste takĂ˝to vĂ˝voj? 3ULHVNXP\SUHGSUYĂŞPNRORP KRYRULOLĂĽH0DULDQ.RWOHED EXGHPDĢRNRORGHYlĢSHUFHQWÄ?XGRYtW.DQtNRNROR SHUFHQW0XVHOVRPVDEUiQLĢ DJUHVtYQHMNDPSDQLÄ?XGRYtWD .DQtND7HQWRV~ERMDOHVDPR]UHMPHDMÄ&#x2021;DOĂŁLHIDNWRU\ VS{VRELOLĂĽH0DULDQ.RWOHED VNRQĂžLOGUXKĂŞ

]PovaĹžovali ste svoj nĂĄskok pred Kotlebom z prvĂŠho kola za dostatoÄ?nĂ˝ prejav podpory voliÄ?ov pre vaĹĄe znovuzvolenie? Ä&#x2020;DNXMHPYĂŁHWNĂŞPNWRUtPL GDOLVYRMKODV9QDĂŁRPNUDML NDQGLGRYDORDĂĽMHGHQiVĢNDQGLGiWRY3UHWR]LVNSHUFHQWDYSUYRPNROHDQiVNRN SHUFHQWDOHERWLVtFKODVRYSUHGGUXKĂŞP0DULDQRP .RWOHERPSRYDĂĽRYDOLRGERUQtFLDMSROLWLFNpVWUDQ\]DGRVWDWRĂžQĂŞ$NNWRPXSULGiPH YĂŞERUQpYĂŞVOHGN\ĂŁWYRUURĂžQHM GULQ\FHOpKRWtPXNHÄ&#x2021;VDQiP SRGDULOR]DFKUiQLĢNUDMP\VOHOLVPHĂĽHĂžRXĂĽYLDFP{ĂĽH Ä?XGtSUHVYHGĂžLĢ"

QH]DĂžQHWHVRSUDYRXQLHNWRUp MHGHQYR=YROHQH PRĂĽQR VSDGQ~$NQHXUREtWHQLHĂžR VRĂŁNRODPLRURNXĂĽQHSUHĂĽLM~9GRPRYRFKVRFLiOQ\FKVOXĂĽLHEFKĂŞEDM~PLOLyQ\HXUDE\ Ä?XGLDYQLFKPRKOLQRUPiOQH ĂĽLĢ1HPRFQLFDYR=YROHQHY\WYiUDYHÄ?NpVWUDW\D]GUDYRWQi VWDURVWOLYRVĢMHRKUR]HQi.UDM MHWDNĂŞ]DGOĂĽHQĂŞĂĽHDNVLSRĂĽLĂžLDWHSRUXĂŁtWH]iNRQ.HÄ&#x2021;WR YĂŁHWNRYLGtWHYH]PHWHYODVWQpSHQLD]HN~SLWH]QLFKSRORKRYDWHÄ?QpSRVWHOHVRĂŁSHFLiOQ\PLPDWUDFPLQHEHULHWH ĂŁW\ULURN\SODW]DĂĽXSXSODWtWHEHQ]tQDXWRDÄ&#x2021;DOĂŁLHQiNODG\1DV~GRFKRWYiUDWHXĂĽUD] SUHKUDWpV~GQHVSRU\2KUR]tWH VHEDDVYRMLFKEOt]N\FKDE\VWH ĂžRQDMYLDF]DFKUiQLOL%HULHWH WRDNRVYRMXURGLQXNWRUHMWUHEDSRP{FĢ]DNDĂĽG~FHQX3RYHGDOLE\VWHĂĽHH[LVWXMHHĂŁWH QLHĂžRVLOQHMĂŁLH"Ă˝XGXMVDVYHWH H[LVWXMH6WDĂžtDNSUtGHQLHNWR SUHVYHGĂžLYĂŞDVÄ?~ELĂĽHY\ULHĂŁL SUREOpP\NWRUpWUiSLDVWUHGQ~ DYĂŞFKRGQ~(XUySXURNRY 3ULWRPVDPRVSUiYQ\NUDMWDN~WRDJHQGXDQLQHPiY]RGSRYHGQRVWL7HQĂžRWRVÄ?~ELO WRXURELOOHQSUHWROHERÄ?XGtWR GOKpURN\WUiSLDLPSRQXMHLP ĂĽHQLHNWRWHQWRSUREOpPDVSRÄ&#x2013; SRPHQXMH

KRGRXWHGDE\PDOPDĢGRMHP ĂĽHVDFKFHXFKiG]DĢRSUDYLFRYpKODV\WDNSURVtPQHFK SUtGHQHFKSRYLHĂžRMHRFKRWQĂŞSUHWRXURELĢ-DE\VRP VDKRQDSUtNODGRSĂŞWDOĂĽHĂžL WHGDVLORXPRFRXPXVtVHGLHĢ QDGYRFKVWROLĂžNiFKĂžLPXVt E\ĢHXURSRVODQHFD]iURYHÄ&#x2013; ĂžLPXVtE\ĢÂł B. ZĂ VODSKĂ?: Ă&#x201E;%\VWHKR SRGSRULOLSRWDNRPWRGLDOyJX ]Smer-SD zĂ­skal v tĂ˝chto voÄžbĂĄch o jeden QHMDNRP"Âł R. SULĂ?K:Ă&#x201E;1LHÂł post Ĺžupana viac ako

v minulom obdobĂ­. StaronovĂ­ Ĺžupani povaĹžujĂş za vĂ˝hodu kontinuitu prĂĄce krajskĂ˝ch samosprĂĄv, kde, navyĹĄe, zĂ­skali väÄ?ĹĄiu oporu v nĂĄraste poslancov za Smer. V Banskej Bystrici sa o takejto kontinuite zrejme nedĂĄ uvaĹžovaĹĽ. AkĂ˝ predpokladĂĄte vĂ˝voj v kraji na Ä?ele s predsedom, ktorĂ˝ je, 7DNpWR VWUDQ\ H[LVWXM~ DM ako sa hovorĂ­, stranou YLQĂŞFKNUDMLQiFK(XUyS\äLY- jednĂŠho Ä?loveka Q~S{GX]tVNDYDM~KODYQHYĂžD- bez akĂŠhokoÄžvek VRFKNUt]\NHÄ&#x2021;VDSUHKOEXMHUL- poslanca ]LNRFKXGRE\ v zastupiteÄžskĂ˝ch zboroch vĹĄetkĂ˝ch stupĹ&#x2C6;ov, Ä?iĹže ]Dokonca aj predseda bez politickĂŠho krytia? -HKRSURJUDPVUR]YRMRPDQL SDKĂ&#x161; Pavol FreĹĄo, V~ORKDPLNUDMDQHPiQLĂžVSRvĂ­ĹĽaz ĹžupnĂ˝ch volieb ORĂžQp0iPYiĂĽQHREDY\RRVXG v Bratislave, oznaÄ?il QiĂŁKRNUDMD1HWXĂŁtPDNRGRNiKotlebov Ăşspech za takĂş ]PremiĂŠr Robert Fico vĂĄĹžnu vĂ˝zvu do boja proti ĂĽH]DEH]EHĂžLĢÂżQDQFLHQDMHKR FKRG2ĂžDNiYDPĂĽHXĂĽRNUiWobvinil pravicu, Ĺže radĹĄej extrĂŠmizmu, akĂş sme tu N\ĂžDVSUtGXSUYpYĂŞKRYRUN\ riskovala vĂ­ĹĽazstvo eĹĄte nemali. ZdĂ´raznil, extrĂŠmistu, neĹž aby Ĺže ťtandardnĂŠ strany ]UvedomujĂş si voliÄ?i verejne prezentovala v RakĂşsku, Nemecku, vĹĄeobecne Ăşlohu podporu kandidĂĄtovi FrancĂşzsku a v inĂ˝ch a vĂĄĹžnosĹĽ vyĹĄĹĄĂ­ch Smeru. Na druhej strane vyspelĂ˝ch krajinĂĄch ĂşzemnĂ˝ch celkov? NĂ­zka predseda SaS Richard sa uĹž vedia zhodnúż volebnĂĄ ĂşÄ?asĹĽ potvrdzuje SulĂ­k vyhlĂĄsil, Ĺže vy naprieÄ? celĂ˝m spektrom sĂĄm ste si boli prĂ­liĹĄ istĂ˝ a extrĂŠmistov eliminovaĹĽ. skĂ´r ich ÄžahostajnosĹĽ. Nie je to dĂ´vod na seriĂłzne vĂ­ĹĽazstvom a opozĂ­ciu Potrebovali sme Kotlebu, Ăşvahy o reorganizĂĄcii ste osobne o podporu aby to doĹĄlo aj nĂĄm? 1HVWDĂžtNHÄ&#x2021;SUHGVHGD6'.Ă&#x2019; ĂşzemnosprĂĄvneho vĂ´bec nepoĹžiadali. Kto urobil väÄ?ĹĄiu chybu? QLHĂžRSRYLHDDNRRGSRYHÄ&#x2021; Ä?lenenia republiky? 3iQ6XOtNSRYHGDOQRYHP- MHKRNUDMVNiRUJDQL]iFLDKR- Ku ktorĂŠmu z moĹžnĂ˝ch EUDY5iGLX([SUHV YRUtDNRQiRSDĂžQH0DOQDWR variantov by ste R. SULĂ?K:Ă&#x201E;1RWDNWRP\ GRVĢĂžDVXDE\SUHPHQLOVYR- sa priklonili? ]SĂĄm ste po prvom kole na margo vĂ˝sledku Mariana Kotlebu konĹĄtatovali, Ĺža podobnĂŠ strany ako jeho Ä˝SNS zĂ­skavajĂş v EurĂłpe hlasy hlavne tam, kde obÄ?ania majĂş pocit, Ĺže ich problĂŠmy nikto nerieĹĄi. NevrhĂĄ to zlĂŠ svetlo na celĂş slovenskĂş politickĂş scĂŠnu?

]Ste poslancom EurĂłpskeho parlamentu a je o vĂĄs znĂĄme, Ĺže ste v tĂ˝chto ĹĄtruktĂşrach vĂ˝razne prispeli k úspore miliĂłnov eur zniĹžovanĂ­m nĂĄkladov na byrokraciu. Ako prenĂĄĹĄate svoje skĂşsenosti z Bruselu na domĂĄcu pĂ´du? 9WĂŞFKWRGÄ&#x2013;RFKVFKYDÄ?XMHPHY%UXVHOLQRYpSUDYLGOi SUH ĂžHUSDQLH HXUySVN\FK IRQGRY QD Ä&#x2021;DOĂŁtFK VHGHP URNRY0RMHSUDNWLFNpVN~VHQRVWLSUHQiĂŁDPGRWYRUE\ DRYSO\YÄ&#x2013;RYDQLDWĂŞFKWRSUDYLGLHODE\EROLSUH6ORYHQVNRĂžRQDMYĂŞKRGQHMĂŁLH

]Mohli by ste zhrnúż pocity, s ktorĂ˝mi opúťżate post banskobystrickĂŠho Ĺžupana? KtorĂŠ vĂ˝sledky krajskej samosprĂĄvy povaĹžujete za svoje najväÄ?ĹĄie Ăşspechy?

9SUtSDGH~VSHFKXYRYRÄ?EiFKVRPFKFHOYWRPWRQRYRPREGREtGRNRQĂžLĢĂžRVRP ]DĂžDO3RWRPRGRY]GDĢĂŁWDIHWXLQĂŞP5RYQDNRDNRNHÄ&#x2021; VRPEROSULPiWRURP.UDM VPHVWDELOL]RYDOLD]DĂžDOLKR ]Je pre vĂĄs neĂşspech UR]YtMDĢ-HWRHĂŁWHNUHKNp vo voÄžbĂĄch sklamanĂ­m? YtĢD]VWYRNWRUpVPHVFHUĹž ste osobne analyzovali OĂŞPWtPRPGRVLDKOL'UĂĽtP jeho prĂ­Ä?iny? YĂŁHWNĂŞPRE\YDWHÄ?RPSDOFH 3UHGVWDYWHVLĂĽHVDVWDQHWHĂĽX%XGHPVDVQDĂĽLĢ]RYĂŁHWNĂŞFK SDQRP6SUHNYDSHQtP]LVWtVtO]%UXVHOXSRPiKDĢĂ˝LVD WHĂĽHNUDMMHSUHGNUDFKRP WRSUHMDYtDMYQDĂŁRPNUDML ]DGOĂĽHQĂŞDĂĽSRXĂŁL9RGLĂžLĂŁDOHM~]GLHUQDFHVWiFKGRNWRYĂŁDN]iOHĂĽtDMQDVFKRSQRVWL UĂŞFK QLNWR QHLQYHVWRYDO  QHSRGSRUXMHPH 0DULiQD MHVORYiQDVNXWN\DVYRMLFK 9OiGD DQDO\]XMH WHQWR VWDY QRYpKRYHGHQLDNUDMD DYLDFURNRY1DLFKRSUDYX .RWOHEXWRE\VRPFKFHOMDV- ĂžOHQRYSUHVYHGĂžLORWRPĂžR 9QDMEOLĂĽĂŁtFKPHVLDFRFKRĂžDWUHEDRNDPĂĽLWHPLOLyQRY QHSRYHGDĢ3iQ0DÄ&#x2013;NDQDĂŁX MHLQGHY(XUySHKODYQRX]i- NiYDPRGERUQ~GLVNXVLXQDW~WR WpPX %HQMDPtQâNUHNRIRWR7$65 HXU&KiWUDM~PRVW\DDNQDMDU SRGSRUXQHSRWUHEXMH.HÄ&#x2021;Qi- VDGRXGHPRNUDFLH


8

novinky

TĂ&#x2030;MA

Ĺ ek na 35-tisĂ­c eur odovzdala Gordana Turuk (druhĂĄ sprava) spolu s ministerkou zdravotnĂ­ctva Zuzanou Zvolenskou podpredsedovi Ă&#x161;nie nevidiacich a slabozrakĂ˝ch Slovenska Josefovi Zbranekovi.

9ĂŠ79$51Ă&#x2039;Ă˝.$*25'$1$7858. 29/Ă&#x2C6;'$80(1,(52%,ÄĄ'2%52 DaĹždivĂĄ bratislavskĂĄ tma, upchatĂŠ ulice, hlavy v dĂĄĹždnikoch. OknĂĄ hotela Double Tree na Trnavskej ceste maÄžujĂş na mokrĂ˝ asfalt matnĂŠ obrazce. NĂĄhodnĂ˝ chodec vĹĄak netuĹĄĂ­, Ĺže dnes sa nasĹĽahovalo umenie aj do spoloÄ?enskĂ˝ch priestorov hotela. Umenie, vyĹžarujĂşce zo sklenĂ˝ch plastĂ­k anjelov. Ale predovĹĄetkĂ˝m umenie vĂ˝tvarnĂ­Ä?ky Gordany Turuk a jej hostĂ­ ukĂĄzaĹĽ na 5. VeÄ?ere dobra pravĂş tvĂĄr filantropie, pojmu zloĹženĂŠho z grĂŠckych slov philein, milovaĹĽ, a anthropos, Ä?lovek. UĹž piaty raz zaletia anjeli z autorkinho lamaÄ?skĂŠho ateliĂŠru k novĂ˝m majiteÄžom a zĂ­skanĂŠ prostriedky poputujĂş k Ä?alĹĄej skupine detĂ­ na skvalitnenie ich Ĺživota.

7HQWRUD]RERKDWLD~ĂžHWĂ&#x2019;QLH QHYLGLDFLFKDVODER]UDNĂŞFK 6ORYHQVNDNWRUiLFKSRXĂĽLMH QDQiNXSSUtVWURMD3OXVRSWL[ QDYĂžDVQ~GLDJQRVWLNX]UDNRYĂŞFKSRU~FKGHWtYPDWHUVNĂŞFK ĂŁNROiFK1DGYODÄ&#x2013;DMĂŁtP9HĂžHURPGREUDNHÄ&#x2021;REGDURYDQĂŞP EROD$VRFLiFLDRUJDQL]iFLtVOXFKRYRSRVWLKQXWĂŞFKY65PDOD ]iĂŁWLWXSRGSUHGVHGQtĂžND1iURGQHMUDG\6ORYHQVNHMUHSXEOLN\5HQiWD=PDMNRYLĂžRYi7HUD]VDWHMWRĂžHVWQHM~ORK\XMDOD PLQLVWHUND]GUDYRWQtFWYD=X]DQD=YROHQVNi

OLNWRUtV~V\PERORPDMPDWHULiOQRX]iNODGÄ&#x2013;RXMHM9HĂžHURY GREUD3UHÄ?XGt]SRGQLNDWHÄ?VNĂŞFKDMSROLWLFNĂŞFKNUXKRYPi LFKN~SDYLDFQiVREQpĂžDUR3RSUL]DVO~ĂĽHQRPGREURPSRFLWH]ÂżODQWURSLH]tVNDM~VNYHOp GLHOR]QiPHMXPHON\QHOHQĂĽH DMVWYRULYĂŞPYNODGRPVDPRWQĂŞFKGHWt]RVNXSLQ\SUHNWRU~MHYĂŞQRV]9HĂžHUDXUĂžHQĂŞ ED DM VDPRWQĂŞFK ]~ĂžDVWQHQĂŞFK RVREQRVWt 1D WYRUEH DQMHORY]SRGXMDWLDY'RXEOH 7UHHE\+LOWRQVDSULDPRYDWHOLpUL*RUGDQ\7XUXNYEUDWLVODYVNRP/DPDĂžLSRGLHÄ?DOL S Luckou a Stankou GLHYĂžDWiVR]UDNRYĂŞPSRVWL *RUGDQD7XUXNY\ĂŁWXGRYDOD KQXWtP/XFNDD6WDQNDVSROX WH[WLOQpYĂŞWYDUQtFWYRY=iKUH- VRVYRMLPLYLGLDFLPLNDPDUiWEHQHVN{UV~NURPQHDMPDÄ?- NDPLXPHON\Ä&#x2013;DGLHODYRÂżQiEXDPyGQHQiYUKiUVWYR8ĂĽ OHQDSRNRQY\]GRELODIDUEDPL SlWQiVĢURNRYVDYĂŁDNYHQX- ]GUDKĂŞFKNRYRY MHSUiFLVRVNORP8ĂžDURYDODMHMWHFKQLNDOtKDQpKRVNOD Fluidum veÄ?era IXVLQJSULNWRUHMVDWDEXÄ?RYp 9HĂžHUGREUDDNRE\SUHQLHVRO VNORSUL]DKULDWtUHOLpIQHWYD- VYRMHĂ&#x20AC;XLGXPDMQDDWPRVIpUXMHDIDUEtSLJPHQWDPLDOLV- UXFHOpKRSRGXMDWLDY'RXEOH WUDPL9ĂŞ]QDPQpPLHVWRYMHM 7UHH3UMHPQĂŞPRVYLHĂĽHQtP SRUWIyOLX]DXMtPDM~SUiYHDQMH- ERODDMPyGQDSUHKOLDGNDQi-

YUKiUN\-LWN\0LNXORYHM.OHWW NWRUHMRULJLQiOQHPRGHO\V~ ]QiPHQDFHORPVYHWH3RG\QDPLFNHMĂŁRXQDELWHMHOHJDQFLRXDĂŁDUPRPXĂĽSUtWRPQt VQDSlWtPĂžDNDOLQDY\ĂžtVOHQLH ]LVNX]SULDPHKRSUHGDMDDQ-

MHORYDOHDM]RVNU\WHMGUDĂĽE\ MHGQpKR]Y\VWDYHQĂŞFKGLHO NWRUiPDODSULGDĢĂžHUHĂŁQLĂžNX QDWRUWXFHOHMDNFLH1DSRNRQ YSUtWRPQRVWLPLQLVWHUN\]GUDYRWQtFWYD=X]DQ\=YROHQVNHM DSRGSUHGVHGXĂ&#x2019;QLHQHYLGLD-

*RUGDQD7XUXNVSDUWQHUPLSURMHNWX]RVSRORĂžQRVWL0(',&$/ *52836.(ULNRX%LORXD'DQLHORP&KRYDQRP


číslo 23/2013

TÉMA

FLFKDVODER]UDNêFK6ORYHQVND-RVHID=EUDQHNDY\VW~SLODQDSyGLXP*RUGDQD7XUXN VPDNHWRXãHNXQDNWRURPEROD MHMUXNRXQDStVDQiFLIUD HXU6iORXVDUR]ĐDKROYćDþQê SRWOHVNDMDVRPRþDPLKĐDGDO þORYHNDNWRUêE\PRKROE\Ģ WêPWDMRPQêPDQRQ\PQêP YtĢD]RPVNU\WHMDXNFLH=YOiãĢ MHGHQPXåYPODGãRPVWUHGQRPYHNXVDXVPLHYDOPLPRULDGQHVSRNRMQHDOHKQHćVD ]DVDVWLDKROGRXOLW\9\VYLWORåHMHWR~VSHãQêVORYHQVNê PDQDåpU0LFKDO%XEiQNWRUê SRãW~GLiFKHNRQyPLHYR9LHGQLVRVYRMRXGRNRQDORXQHPþLQRXDQJOLþWLQRXãSDQLHOþLQRXDUXãWLQRXQHKRYRULDFXå RGRGERUQêFKSUHGSRNODGRFK GRVLDKROYê]QDPQpSRVW\Y]DKUDQLþQêFK¿UPiFK9WRPWR þDVH]RVYRMHMSUDFRYQHQD SRVFKRGtPRVNRYVNpKRPUDNRGUDSX]DEH]SHþXMHGRNRQþHQLHDVSXVWHQLHREURYVNpKR REFKRGQpKRFHQWUDQDNWRURP SUDFXMHWULWLVtFĐXGt9NUXKX MHKRVSRORþQtNRYSULVWROHVHGHODM7RPiã+XGHFEêYDOê Y\QLNDM~FLVORYHQVNêO\åLDU DGQHVRGERUQtNYWHMWRREODVWLãSRUWXDUHNUHiFLHGRPDDM YHXUySVN\FKPHUDGOiFK%ROR WRSUtMHPQp]LVWHQLHåHĐXGLD NWRUêFKåLYRWREGDULOLQWHOHNWRPD]GUDYtPSULãOLSRGSRULĢ GHWLVR]UDNRYêPKHQGLNHSRP DXĐDKþLĢLPYVWXSGRåLYRWD

9

6tGORPiY%D]LOHMLYRâYDMþLDUVNX+ODYQêPSDUWQHURP EROKRWHO'RXEOH7UHHE\+LOWRQNGHVDSLDW\9HþHUGREUD NRQDO3URMHNW]DVWUHãRYDOD PLQLVWHUND]GUDYRWQtFWYD65 =X]DQD=YROHQVNiDRUJDQL]iWRUPLEROLVSRORþQRVWL(XERLD*ODVVDÒQLDQHYLGLDFK DVODER]UDNêFK6ORYHQVND 'XFKDSUtWRPQêFKSRY]QLHVROSRSULKODYQRP¿ODQWURSLFNRPPRWtYHYHþHUDDMY\VRNRKRGQRWQêVSULHYRGQê SURJUDP0RGHUiWRUL$QGUHD 3iOII\%HOiQ\LRYiD5RPDQ -XUDãNRXYLHGOLQDMSUYSUHKOLDGNXãSHFLiOQHMNROHNFLH QiYUKiUN\-LWN\.OHWWNWRUi ]DXMDODQHXYHULWHĐQRXV\PELy]RXVXPHOHFNêPVNORP *RUGDQ\7XUXNPDĐRYDQêP ]ODWRPDSODWLQRX2åLYHQtP ERORG\QDPLFNpY\VW~SHQLH GHWVNHM WDQHþQHM VNXSLQ\ 0LFKDO%XEiQ WUHWt]ĐDYD YVSRORþQRVWLVYRMLFKSULDWHĐRY=ĐDYD3HWHU3DFNDĖ7RPiã+XGHF0LNXOiã0DUFLQNRD0LORã%XEiQ -XPER&KLFNH6LOQêXPHOHFNê]iåLWRNYSUtWRPQêFK WYDUQtþND WYRUt VYRMH GLHOD VWUHWQXWLDVRE\YDWHĐPL/DPD- XPHQLDĆDOãtPSULHVWRURP ]DQHFKDORNODYtUQHDVSHYDWHOLpULYPHVWVNHMþDVWL/D- þDNWRUêFKKRGQRWtDNRYHĐ- SUHXSODWQHQLHMHMQHYtGDQHM YiFNHPDMVWURYVWYR1DWDOLH PDþ$NRVDPDKRYRUtFtWLWX PLSUtMHPQêFKVXVHGRYVRVUG- YLWDOLW\DNUHDWLYLW\MHDM0D- 'RQJRYHM ]iYDQGRPRYLQ\VYRMLFKSUHG- FRPQDGODQL7H[WLOQêGL]DMQ MiNQiGHMHVNWRUêPQLHNWRUp NRYSUHWRåHYWRPWRUHJLyQHVD DPyGQHQiYUKiUVWYRNWRUp þLQQRVWLNRRUGLQXMH Slnko v očiach SUHGVWiURþLDPLXVDGLOLXWHþHQ- S{YRGQHY\ãWXGRYDODY\PH'HWLNXNWRUêPVXPD]DSUHFL]&KRUYiWVND QLOD]DVNORSUHMHKRWYiUQRVĢ Päť dielov dobra GDMDQMHORYSRSXWXMHYWRP DYHĐNpPRåQRVWLY\XåLWLDID- 3URMHNW*RUGDQ\7XUXN9H- þDVH VDPR]UHMPH GiYQR Očarená Malými ULHELUR]PHURYGLHOD)DVFL- þHUGREUDPi]DVHERXXåSlĢ VSDOL$QLQDMPHQHMQHWXãLKarpatmi QXMHMXDNRVNORSRGMHMUX- SRNUDþRYDQt7DNDNRSRPL- OLåHVDLPUHVSHNWtYHLFK *RUGDQX 7XUXN QD /DPD- NDPLRåtYDDGRVWiYDGXãX QXOpURN\DMYRãWYUWRN URGLþRPSUiYHVSOQLOG{OHåLþLRNUHPWRKRRþDULODDMSUH- 8PHON\ĖDVD]DSiMDDMGRþLQ- QRYHPEUDQDãODXPHON\ĖD WêVHQ2EþLDQVNH]GUXåHQLH NUiVQDSUtURGDVYDK\0DOêFK QRVWLREþLDQVNHKR]GUXåHQLD SRFKRSHQLHSUHVYRMH]iPHU\ $UWH%HQHNWRUpQDãtUHQLH .DUSiWSUHN\SXM~FHSRYlþ- /DPDþDQLDYtWDLFKDNWLYLW\ XYLDFHUêFKRVREQRVWtDVXE- GREUDSURVWUHGQtFWYRPXPHãLQXURNDVêWRX]HOHĖRXDOH- NXOW~UQHSRGXMDWLDþLSURJUD- MHNWRY*HQHUiOQ\PSDUWQH- QLD]DORåLOD*RUGDQD7XUXN Druhý domov v Lamači 8PHOHFNpGLHOD*RUGDQ\7X- ERIDUEDPLMHVHQH=DOHVQHQp P\SUHGHWLDUDGDNQLPSUL- URPYHþHUDERO1RYDUWLV6OR- XPHON\ĖDVNRUHĖPLYVOQHþUXN]SUHWDYHQpKRWDEXĐRYp- YĚãN\MHMSULSRPtQDM~RNROLH VSLHYDVYSRMRXWYRULYRVĢRX YDNLDSRERþNDãYDMþLDUVNHM QHM'DOPiFLLVDDMLPSUiKRVNODDGRWYRUHQpIDUEDPL =iKUHEX-HMDWHOLpUVDQDFKi- DHQHUJLRX1H]DQHGEiYDYãDN IDUPDFHXWLFNHMVSRORþQRVWL YHSRVWDUDORRMDVQHMãtVYLW V~Y\KĐDGiYDQpPHG]L]QDO- G]DSULDPRSRGKRUDPLDYOD- DQLREþLDQVNH]GUXåHQLH$UWH 1RYDUWLV$*1RYDUWLV$* YRþLDFK FDPLDVO~åLDDMDNRY]iFQD PDþVNêFKOHVRFKQDFKiG]D %HQHNWRUpKRMHGXãRXDULD- MHMHGQRX]QDMYlþãtFKDQDMRGPHQDSULUR]OLþQêFKVOiY- GXãHYQêSRNRMDOHDMLQãSL- GLMHKRþLQQRVĢYGXFKXPRWWD X]QiYDQHMãtFKIDUPDFHXWLFQRVWQêFKSUtOHåLWRVWLDFK9ê- UiFLX3UtMHPQHMHMSDGQ~DM .RQDĢGREURSURVWUHGQtFWYRP NêFKVSRORþQRVWtQDVYHWH 7H[WDIRWR%HQMDPtQâNUHN

Michal Bubán a Gordana Turuk

3URJUDPRGãWDUWRYDOLGHWL]WDQHþQHMVNXSLQ\-XPER&KLFNV


novinky

SĂ&#x161;ŤAĹ˝ / KRĂ?Ĺ˝OVKA

LĂ&#x161;Ĺ TITE A VYHRAJTE POUKĂ Ĺ˝KU

Ovos, po latinsky

10 â&#x201A;Ź

PrĂ­pravok MasseneOdhadzu- na Ä&#x152;eskĂŠ tova jem hnoj Ä?istenie sĂ­dlo opera okien

Chuchvalec, chlp

Ľudský jedinec

MuĹžskĂŠ meno (29.6.)

Typ ruských lietadiel

Pohrebnå BeŞí hostina

Žolík

Hovor znova to istĂŠ

TroĹĄku, mĂĄliÄ?ko

Ĺ tĂĄt v Ă zii

VÂ HODNOTE

1 NosnĂĄ Ä?asĹĽ strechy

Raj

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 12. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto

Hrdina (zastar.) VeÄžkĂ˝ oheĹ&#x2C6;

StarĹĄĂ­

POUKà ŽKY VENOVALO KN�HKUPECTVO MARTINUS.SK

Naplavenina

NĂĄĹĄ kraj

Milenec (zastar.)

NĂĄdobka na atrament

EÄ&#x152;V KoĹĄĂ­c MravnosĹĽ

3

Tohto roku

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

10

RozdeÄžovala na Ä?asti

DobytkĂĄrska farma

Výherca z Noviniek 21/2013:

ZmenkovĂ˝ ruÄ?iteÄž

krĂ­Ĺžovka

KAÂ 23/2013

Chybný výrobok

Vo, po Ä?esky Lepidlo

JedovatĂĄ rastlina horkej chuti

ď&#x20AC;Ś

kupĂłn

Lenka PupavovĂĄ, Krupina

PrĂĄzdne slovĂĄ

Výzva

PROBLĂ&#x2030;MY S VLASMI

Plod VyhynutĂ­ Udrel niektorĂ˝ch koÄ?ovnĂ­ci nohou rastlĂ­n KrĂĄtky muĹžskĂ˝ kabĂĄt

KvĂ´li mnohĂ˝m otĂĄzkam Ä?itateÄžov znovu zverejĹ&#x2C6;ujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ sa ĂşspeĹĄne zaoberĂĄ predajom vlasovej kĂşry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk QpUD]DÂź3RGÄ?DREURYVNpKRRKODVX VSRNRMQĂŞFK]iND]QtNRYVDNRQHĂžQH RVYHGĂžLOSUHSDUiWNWRUĂŞVNXWRĂžQH]DVWDYtSDGDQLHYODVRYDREQRYtLFKQRYĂŞ UDVW=iURYHÄ&#x2013;QiV]iVWXSFRYLDÂżUP\ XEH]SHĂžLOLĂĽHWLHWRSUtSUDYN\MHPRĂĽQp ]tVNDĢQLHOHQYPLHVWHÂżUP\DOHYHÄ?PL UĂŞFKORY\EDYXM~StVRPQpDMWHOHIRQLFNp REMHGQiYN\DWR]DVODQtPWRYDUXQD GRELHUNX

2 TisĂ­c metrov

Univerzita

RĂĄdium

PloĹĄnĂĄ miera

UmelĂ˝ Ä?lovek

KomenskĂŠho

RutĂŠnium KtorĂĄ TrhovkyĹ&#x2C6;a

Prezent

Skratka sĂşhvezdia Virgo

Talianska metropola RehoÄža

Ä&#x152;asĹĽ noĹža

Frekventant ĹĄkoly

PredveÄ?

Živå bytosż

NKA 480/13

PrednedĂĄvnom sme priniesli rozhovor VYHGHQtPWHMWRÂżUP\RSUREOHPDWLNH Y\SDGiYDQLDYODVRYDRYĂŞURENRFK6$/217(;785(6NWRUpWiWRÂżUPD YHÄ?PL~VSHĂŁQHXYLHGODQDWX]HPVNĂŞWUK 'R]YHGHOLVPHVDRSUtSUDYNRFKNWRUp Y\YLQXOLSRGÄ?DQDMQRYĂŁHMWHFKQROyJLH ĂŁSLĂžNRYtRGERUQtFL]86$.RPSOHWQi YODVRYiN~UDVDVNODGi]WHUDSHXWLFNpKR YODVRYpKRĂŁDPSyQD]DÂźDNRQGLFLR-

UrobĂ­me udanie

PlúŞ

Lebo (bĂĄsn.)

LĂĄkam SelĂŠn

DomĂĄcke meno Olympie

Decht

SĂ­dlo v Bahrajne

NĂĄpoveÄ?: AVAL, AVARI, AVENA, MANON.

Teraz


číslo 23/2013

INZERCIA

11

NÍZKA CENA VÁS PRI POVINNEJ POISTKE AUTA MÔŽE VYJSŤ VEĽMI DRAHO Aj keď sa z povinného zmluvného poistenia auta (PZP) platí škoda na cudzom aute, ktoré ste poškodili pri nehode, podceniť jej výber sa vôbec neoplatí. Dôvod? Ak si vyberiete zle, môžete napríklad zostať s nepojazdným autom stáť bezradne a bez pomoci na ceste (pretože nemáte asistenčné služby alebo tieto nepokrývajú práve vašu aktuálnu situáciu). V tom horšom prípade sa môže stať, že budete musieť majiteľovi auta, ktoré ste pri nehode poškodili, doplácať stovky či tisíce eur (pretože mu vaša poistka nepokryje všetky náklady na opravu). Cena je pri poistení auta síce dôležitým, ale určite nie jediným kritériom.

splácať spôsobené škody celý život. Preto je výhodné zvoliť radšej vyššiu ochranu a práve Union poisťovňa má jeden z najvyšších rozsahov poistného krytia.

najbližšieho servisu. Union poisťovňa vám rovnako zorganizuje pomoc pri strate kľúčov či ich zabuchnutí v aute a tiež v prípade, keď potrebujete doplniť palivo alebo ste omylom natankovali benzín namiesto nafty. Dokonca v prípade krádeže auta v zahraničí vám uhradí prenocovanie v hoteli a zaplatí návrat na Slovensko. To sú služby, ktoré bežne bývajú súčasťou drahšieho, havarijného poistenia, avšak v Union poisťovni ich dostanete v povinnej poistke.

Ak chcete získať výhodnú cenu, treba si všímať na základe akých kritérií poisťovňa nastavuje cenu PZP. Union poisťovňa ako prvá poisťovňa okrem výkonu vozidla a veku vodiča zohľadňuje pri výpočte ceny aj hmotnosť vozidla a okres registrácie. Ak máte ľahšie auto s nižším výkonom motora, platíte menej, pretože vaše auto pri nehode logicky spôsobí menšiu škodu. Ďalšou výhodou v Union poisťovni je okres registrácie: autá, registrované mimo krajských miest majú jasnú cenovú výhodu. Na výslednú cenu samozrejme vplývajú aj zľavy a výhody. Union

Čo si treba pri výbere PZP všímať

NKA 1669/13

Asistenčné služby sú v rôznych poisťovniach výrazne odlišné. Štandardne sa týkajú len situácií, keď spôsobíte nehodu. Vtedy je dôležité, aby poistenie krylo opravu vášho auta na mieste (ak ide o drobnosť, ktorá vám bráni v jazde), respektíve odtiahnutie do servisu. Problém väčšinou nastane pri poruche, ktoré kryje len málo poisťovní. Výnimkou je Union poisťovňa, ktorá vám aj v prípade akejkoľvek poruchy vášho auta, defektu alebo vybitej baterky pošle a zaplatí opravára alebo zariadi odtiahnutie do

Union poisťovňa má jeden z najvyšších

rozsahov poistného krytia

Druhou dôležitou vecou pri výbere povinného poistenia je likvidácia poistnej udalosti a finančné limity na úhradu spôsobených škôd nehodou. V Union poisťovni máte možnosť nahlásiť likvidáciu telefonicky a vyberáte si z dvoch úrovní limitov. Ten vyšší PZP Excellent - by mali zvážiť všetci, ktorí cestujú aj na dlhšie vzdialenosti na Slovensku alebo v zahraničí. Aj keď sa limit 5 mil. eur zdá byť vysoký, ak spôsobíte reťazovú nehodu na diaľnici, môžete pri nedostatočnej poistnej ochrane

Ako nájsť najlepšiu cenu pre seba

poisťovňa poskytuje 50%-ný vstupný bonus za bezškodovosť, ktorý sa v ďalších rokoch nemení. To je rozdiel voči ostatným poisťovniam, kde sa vstupný bonus väčšinou po roku stráca a poisťovňa vám ponúkne cenníkovú (čiže vyššiu) cenu. Zľavu na poistnom môžu získať aj existujúci klienti, ktorí v Union poisťovni už nejaké poistenie majú a tiež klienti Union zdravotnej poisťovne.

Ako si uzatvoriť PZP? Pobočka alebo internet? V Union poisťovni sa môžete prísť poradiť do 40 kontaktných miest v rámci Slovenska, zatelefonovať na zvýhodnenú Zákaznícku linku 0850 111 211 alebo poistiť sa cez www.union.sk jednoducho a rýchlo z pohodlia vášho domova.


12

novinky

Ĺ PORT

STROJĂ R SA CHYSTĂ NA ZIMU

UCHĂ DZAJĂ&#x161; SA O ZOH 2022 PoÄžsko sa bude spolu so Slovenskom oficiĂĄlne uchĂĄdzaĹĽ o usporiadanie zimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch i paralympijskĂ˝ch hier v roku 2022 s centrom v Krakove. ZĂĄstupcovia oboch krajĂ­n podpĂ­sali vo VarĹĄave dokumenty potrebnĂŠ k podaniu prihlĂĄĹĄky.

S bilanciou 5 vĂ˝hier, rovnako 5 prehier a troch remĂ­z, mĂĄ za sebou jesennĂş Ä?asĹĽ MestskĂ˝ futbalovĂ˝ klub StrojĂĄr Krupina. Po trinĂĄstich kolĂĄch prezimuje na 8. mieste v piatoligovej tabuÄžke. TrĂŠner JĂĄn VaĹĄkor okrem inĂŠho NovinkĂĄm prezradil, ako je s prvou Ä?asĹĽou sezĂłny spokojnĂ˝, Ä?i sĂş plĂĄnovanĂŠ nejakĂŠ zmeny a ako bude prebiehaĹĽ zimnĂĄ prĂ­prava.

ď şPo trinĂĄstich zĂĄpasoch panuje s umiestnenĂ­m v klube spokojnosĹĽ?

S jesennĂ˝m umiestnenĂ­m nie sme aĹž tak spokojnĂ­. V prvom rade treba povedaĹĽ, Ĺže nĂĄm sa pred jesennou Ä?asĹĽou veÄžmi nevydarila prĂ­prava. VeÄža chlapcov poodchĂĄdzalo na rĂ´zne brigĂĄdy. Aj napriek tomu sme do súżaĹže vkroÄ?ili dobre, vyhrali sme s Medzibrodom, spomeniem aj vĂ˝hru v Jakube. Potom vĹĄak priĹĄli znovu zranenia, neĹĄĹĽastnĂ˝ zĂĄpas v RepiĹĄti. Mrzia ma najmä takĂŠ stretnutia, ako naprĂ­klad v Priechode. MĂĄme 8-10 ĹĄancĂ­, dĂĄme jeden gĂłl a prehrĂĄme 1:2. Smerujem tĂ˝m k tomu, Ĺže herne sme na tom neboli zle, len nĂĄm chĂ˝bal strelec. Vytvorili sme si dosĹĽ ĹĄancĂ­, no chĂ˝ba nĂĄm zakonÄ?ovateÄž. Niekto takĂ˝, ako bol niekedy BohuĹĄ. Na zĂĄver sme dokĂĄzali remizovaĹĽ v Hrochoti, doma sme porazili Jupie BanskĂĄ Bystrica. Chlapci hrali uvoÄžnenejĹĄie, v Balogu sme hrali uĹž dobrĂ˝ futbal. DosĹĽ hrĂĄÄ?ov nĂĄm

PoÄžsko-slovenskĂ˝ projekt poÄ?Ă­ta s tĂ˝m, Ĺže na Slovensku sa budĂş konaĹĽ súżaĹže v alpskom lyĹžovanĂ­ s centrom v Jasnej. HokejovĂ˝ turnaj privĂ­tajĂş Katovice, OsvienÄ?im i Krakov. V centre ZOH Krakove bude aj otvĂĄracĂ­ a zĂĄvereÄ?nĂ˝ ceremoniĂĄl i vĹĄetky korÄ?uliarske disciplĂ­ny, pre ktorĂŠ mĂĄ vo ĹĄtvrti Czyzyny vyrĂĄsĹĽ najväÄ?-

ĹĄia krytĂĄ hala v PoÄžsku. V Zakopanom sa uskutoÄ?nia súżaĹže v severskom lyĹžovanĂ­, biatlone a snoubordingu. V MyĹĄlenicach, na ceste medzi Krakovom a ZakopanĂ˝m, mĂĄ vyrĂĄsĹĽ sĂĄnkarskĂĄ a bobovĂĄ drĂĄha s predpokladanĂ˝mi vĂ˝davkami 24 aĹž 48 miliĂłnov eur. (bb)

95&+2/32'8-$7,$ '5$ä%$80(/(&.e+2',(/$ 9ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.<$/(;$1'5<+8'(&29(-$52Ä&#x2020;1(-1,1.< 676&â3(&,Ă&#x2C6;/1(1$0$ÄĽ29$1ĂŠ95Ă&#x2C6;0&,.2/(.&,(2%5$=29 6<0%2/,=8-Ă&#x2019;&,&+ä,9271Ă&#x2019;3Ă&#x2019;Ä˝672872',$*1Ă&#x17D;=28

aj chĂ˝balo, predsa len nemĂĄme kĂĄder aĹž takĂ˝ ĹĄirokĂ˝. MusĂ­me sa teraz pripraviĹĽ Ä?o najlepĹĄie do jarnej Ä?asti.

ď şVÂ Ĺ ĂĄlkovej, ktorĂĄ prezimuje na Ä?ele tabuÄžky, ste prehrali 0:6. PovaĹžujete ju za najkvalitnejĹĄie muĹžstvo?

Ĺ ĂĄlkovĂĄ je dobrĂ˝ seriĂłzny sĂşper, ale ten vĂ˝sledok bol pre nĂĄs prĂ­liĹĄ krutĂ˝. Hrali sme oklieĹĄtenĂ­, nastĂşpilo veÄža dorastencov. PolÄ?as sme uhrali 0:0, nĂĄsledne niektorĂ­ chlapci nedodrĹžali to, Ä?o mali a vĂ˝sledok bol takĂ˝, akĂ˝ bol. NeÄ?akali sme, Ĺže ten zĂĄpas vyhrĂĄme, no bolo to dosĹĽ krutĂŠ. TakĂ˝ je futbal.

Od 14:00 do 16:20 9Ă&#x2C6;6Ä&#x2020;$.Ă&#x2C6;80(/(&.2+8'2%1ĂŠ 352*5$03/1ĂŠ=Ă&#x2C6;ä,7.29 0$ÄĽ29$1,(1$79Ă&#x2C6;569ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.28 $/(;$1'528+8'(&2928 7925,9e',(/1(65,28%(1.296.28 ,17(5$.7Ă&#x160;91(%Ă&#x2C6;%.29e',9$'/2%$%(1$ $02ä1235Ă&#x160;'($-0,.8/Ă&#x2C6;â6'$5Ä&#x2020;(.0, $.7208$-0$/e35(.9$3(1,( O 16:20 .21&(5761,.2/$-201,.,7,120$ÄĽ8%2â20 â5Ă&#x2C6;0(.20021,.280$6$529,Ä&#x2020;2928 .$52/200$/ĂŠ0 '(76.ĂŠ063(9Ă&#x2C6;&.<0=%252035(66%85*6,1*(56 $729â(7.2602'(5Ă&#x2C6;725.28 ÄĽ8%,&28-$1Ă&#x160;.2928

&,(ÄĽ

ASTUS o.z.

9<%$9(1,( $ 635(9Ă&#x2C6;'=.29$1,(  ',$*1267,&.2   7(5$3(87,&.(- v spoluprĂĄci 0,(671267, 1$ 6/29(16.8 35( 3$&,(1729 6 76& 32' 9('(1Ă&#x160;0 /,(Ä&#x2020;(%1(- 3('$*2*,Ä&#x2020;.< 3$(''5 S KLINIKOU DETSKEJ (9< 85%$1(.29(- 35( '(76.ĂŠ&+ , '263(/ĂŠ&+ 3$&,(172962=5,('.$928&+252%2878%(5Ă&#x17D;=1$ NEUROLĂ&#x201C;GIE DFNsP 6./(5Ă&#x17D;=$ $ 35,'58ä(1ĂŠ0, ',$*1Ă&#x17D;=$0, Ä&#x2020;$6Ä˝ na KramĂĄroch =2 =$.Ă&#x2019;3(1ĂŠ&+ 320Ă?&2. %8'( 9(129$1Ă&#x2C6; 1$ ./,1,.8 '(76.(- 1(852/Ă&#x17D;*,( 9iVVUGHÄ&#x2021;QHSR]ĂŞYDM~ ')163 .5$0Ă&#x2C6;5( 32' 9('(1Ă&#x160;0 '2& 08'5 3$9/$ QDEHQHÂżÄ&#x2021;QpSRGXMDWLH 6ĂŠ.258&6&

9,$12Ä&#x2020;1Ă&#x2C6;+9,(='$ 69,(7,35(9â(7.ĂŠ&+ KEDY? 6.12.2013 Od 14.00hod do 18.00hod

ď şAkĂŠ mĂĄ klub ciele do druhej Ä?asti?

PripraviĹĽ sa na jar Ä?o najsvedomitejĹĄie a skonÄ?iĹĽ Ä?o najvyĹĄĹĄie. RozprĂĄva sa aj o reorganizĂĄcii súżaŞí, no nevieme s urÄ?itosĹĽou, kto kde pĂ´jde, ako sa Ä?o prerozdelĂ­. V kaĹždom prĂ­pade sa vĹĄak chceme v tabuÄžke ĹĽahaĹĽ smerom hore.

AsociĂĄcia tuberĂłznej sklerĂłzy

KDE? =,&+<+23$/Ă&#x2C6;& 9HQW~UVNDXOY%UDWLVODYH 3RGXMDWLHVDXVNXWRÄ&#x2021;Qt SRG]iĂŁWLWRXSRVODQN\QH1565-DQ\ä,7Ä­$16.(-

Jozef NaĹ&#x2C6;o

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Ĺ ĂŠfredaktorka: Marta SvĂ­tkovĂĄ ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  ZĂĄstupca ĹĄĂŠfredaktorky: Branislav BucĂĄk ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VedĂşca vydania: Janka KrĹĄiakovĂĄ ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VĂ˝robnĂ˝ riaditeÄž: Matúť Ä&#x152;aÄ?ik ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov vedenia spoloÄ?nosti: meno.priezvisko@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NOVINKY Krupina, spravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NĂĄklad: 5 000 ks ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  DistribĂşcia: zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem, garant distribĂşcie SlovenskĂĄ poĹĄta, a. s. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4468/11 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  ObchodnĂ˝ manaŞÊr: Jozef Ä&#x152;iÄ?manec, t. Ä?. : 0917 77 50 09 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  E-mail: novinky.ka@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

Nka 23 2013 web