Page 1

5 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

str. 10

a vyhrajte Ročník: III. číslo 20/2013 Dátum vydania: 17. 10. 2013

Krupina

Právo veta pre obce

Jeseň na cestách

Ochorenia chrbtice

Nový tréner HKM Zvolen

str. 3 Posledné slovo, kto bude riaditeľom školy, by mohol dostať jej zriaďovateľ. Právo veta pri menovaní riaditeľa zakotvili do správy o stave školstva.

str. 5 Počas jesene často sťažuje vodičom podmienky na jazdu dážď a hmly, čo má za následok zníženú viditeľnosť, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dopravných kolízií.

str. 6 Svetový deň chrbtice si pripomíname od roku 2000. Občianske združenie Za zdravší život vyvíja množstvo aktivít pre deti i dospelých nielen v tento deň.

str. 12 Novým trénerom úradujúceho extraligového majstra HKM Zvolen sa stal Július Šupler. Bývalý reprezentačný kormidelník vo funkcii nahradil odvolaného Lubomíra Oslizla.

Snowboardisti sú odvážni, väčšinou mladí ľudia, ktorí milujú adrenalín.

Snowboardová šou uprostred mesta Pani Zima ešte len nakúka spoza vrcholkov hôr, aby zistila, kedy vystrieda pevnú vládu jesene, no Zvolenčania si už zakúsili kúsok pravej nefalšovanej zimnej nálady. A pekne ostrej! V rámci športových aktivít 11. ročníka Zvolenskej športovej jesene (ZŠJ),

ktorú organizátori z mesta Zvolen odštartovali v druhej polovici septembra, nechýbalo ani tohto roku originálne podujatie Čo-pele Snowboard Jib Session. Po dva dni sledovali občania i návštevníci mesta, ako na ploche Námestia SNP medzi hlavnou tribúnou a areálom katolíckeho chrámu svätej Alžbety vyrastá špe-

ciálna kovová konštrukcia. Napokon sa z nej vykľula síce menšia, ale postačujúca rampa vhodná pre snowboardistov a ich akrobatické kúsky. Pravda, chcelo to aj snehový podklad, ktorý sa takto nečakane už začiatkom jesene objavil priamo v centre mesta. Ale kto chce, cestu a spôsob si nájde.

Šou uprostred námestia

Posledná septembrová sobota bola teda v centre Zvolena dňom „D“ pre snowboardistov. Tí sa pustili do tréningových jázd už popoludní, aby si v kvalifikačných podvečerných jazdách vybojovali postup do večerného finále. Pokračovanie na strane 11


2

novinky

spravodajstvo

krátke správy

Zmena v dopravnom značení v meste

Upozorňujeme vodičov na zmenu dopravného značenia na miestnych komunikáciách Ulíc Ivana Krasku a Petra Jilemnického. Ide o zmenu prednosti v jazde, kde pôvodná hlavná cesta Ulica Ivana Krasku (súbežná s cestou č. I/66) je vedená ako vedľajšia a Ulica Petra Jilemnického s pokračovaním na Ulicu Ivana Krasku k materskej škole, ktorá je v pozdĺžnom sklone, je vedená ako hlavná cesta. Vodiči sú o tejto skutočnosti informovaní umiestnenými dopravnými značkami č. IP 30 Zmena miestnej úpravy na každej komunikácii pred križovatkou. Dôvodom zmeny tohto dopravného značenia je zabezpečenie plynulosti cestnej premávky (hlavne v blížiacom sa zimnom období) pri doprave detí do predškolského zariadenia na Ulici Ivana Krasku z hľadiska prudkého stúpania miestnej komunikácie.

Výzva pre občanov mesta krupina Mesto Krupina s ohľadom na blížiace sa zimné obdobie vyzýva obyvateľov lazníckych usadlostí, aby sa aj oni priebežne podieľali na úpravách štrkových prístupových ciest, ktoré vedú k ich rodinným domom, a to: odvodnením, dosypaním štrku do vzniknutých jám, rozširovaním krajníc ciest, orezaním stromov a kríkov, ktoré zasahujú do cesty. Požiadavku na údržbu ciest odôvodňujeme skutočnosťou, že každý je povinný spravovať a užívať svoj majetok tak, aby jeho stav nespôsobil škodu inému, čo v tomto prípade znamená škodu na používaných mechanizmoch zmluvných partnerov zabezpečujúcich odhŕňanie snehu pre mesto Krupina.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Krupina oznamuje občanom, že zber jesenného biologicky rozložiteľného odpadu bude zabezpečovaný v dňoch 21. októbra až 15. novembra. Žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad triedili na zložku konáre (vhodné by ich bolo zviazať pre lepšiu manipuláciu) a na ostatný zelený odpad (tráva, lístie, odpad zo záhrad – vňate), ktorý treba uložiť na kopu, resp. do vreca. Takto vyseparovaný biologicky rozložiteľný odpad vyložte pred svoje nehnuteľnosti na miesta, ktoré budú dostupné pre mechanizmus aj pre pracovníkov. Zároveň upozorňujeme občanov, že možnosť zbaviť sa biologicky rozložiteľného odpadu bola a bude poskytnutá aj po uvedenom termíne – po 15. novembri 2013 prostredníctvom donášky do zberného kontajnera umiestneného na Zbernom dvore, Krupinica 427, Krupina, ktorý prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s., počas prevádzkových dní – pondelok, streda a sobota. MsÚ v Krupine

Vojenské cvičenie 22. mechanizovanej práporovej skupiny pod názvom Spoločná výzva 2013, ktoré malo za účasti medzinárodného previerkového tímu NATO vyhodnotiť pripravenosť slovenskej práporovej skupiny na potenciálne nasadenie v roku 2014.

získali certifikát nasaditeľnej zálohy NATO Pripravená na bojové použitie. Tak znie verdikt medzinárodného previerkového tímu NATO, ktorý v dňoch 7. – 9. októbra v Lešti hodnotil pripravenosť slovenskej 22. práporovej skupiny určenej ako záloha nasaditeľných síl NATO. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Milan Vanga. „Certifikácia mechanizovanej práporovej skupiny je splnením dôležitého medzinárodného záväzku Slovenskej republiky voči Aliancii,“ uviedol minister obrany Martin Glváč. Podľa neho treba za výborným hodnotením jednotky vidieť tvrdú prácu vyše tisícky príslušníkov ozbrojených síl. „Naši obyvatelia môžu byť právom hrdí, že máme tak kvalitne vycvičených vojakov, preto-

že tak ako dokážu plniť úlohy v zahraničných operáciách, rovnako kvalitne dokážu pomáhať aj doma pri živelných pohromách a katastrofách,“ dodal Glváč. Mechanizovaná práporová skupina je medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky voči NATO a v rokoch 2014-2015 ju bude tvoriť jednotka, ktorej hlavnú časť tvorí 22. mechanizovaný prápor z Michaloviec. Zostavu prá-

porovej skupiny dopĺňa rota zásob a prepráv, ženijná čata, delostrelecká palebná batéria, raketometná čata, taktický PSYOPS tím (tím pre psychologické operácie), protilietadlová čata, národný podporný prvok a čata Vojenskej polície z ostatných zložiek OS SR a Ministerstva obrany SR. V  súlade s  požiadavkami hlavného veliteľa Spojeneckých síl v Európe budú OS SR počas najbližších dvoch rokov pripravené nasadiť, udržiavať a po splnení úloh operácie stiahnuť deklarované jednotky 22. mechanizovanej práporovej skupiny. TASR, foto: TASR/Dušan Hein

Ukončili výstavbu etapy vodovodu v Starom Háji Mesto Krupina ukončilo v uplynulých dňoch ďalšiu, v poradí II. etapu výstavby vodovodu v časti Starý Háj. Na realizáciu získalo finančné prostriedky z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 72 700 eur, čo tvorilo 95 % všetkých nákladov. Ako sa píše na stránke mesta, zvyšok ako spoluúčasť hradila samospráva z vlastných zdrojov. Vzhľadom na výšku poskytnutých finančných prostriedkov ale nebolo možné realizovať projekt v celom rozsahu, pre-

to sa z celkovej dĺžky vodovodného rádu približne 2 000 metrov, vybudovala vetva 1-2 v rozsahu 800 metrov. Projekt

neriešil vodovodné prípojky, tie si musia budúci užívatelia finančne aj technicky zabezpečiť na svoje náklady. Vybudovaním nového vodovodného rádu sa vytvorili podmienky pre pripojenie približne 12 domácností nachádzajúcich sa na trase vodovodu. TASR


číslo 20/2013

spravodajstvo

3

Obce možno dostanú právo veta pri menovaní riaditeľa škôl Posledné slovo, kto bude riaditeľom školy, by mohol dostať jej zriaďovateľ. Právo veta pri menovaní riaditeľa zakotvilo do správy o stave školstva ministerstvo pod vedením Dušana Čaploviča (Smer-SD). Učiteľom sa opatrenie nepáči, keďže by podľa nich môže viesť k politizácii školstva. Verejné základné školy zriaďujú mestá a obce, väčšinu stredných škôl vyššie územné celky. Riaditeľa v týchto školách navrhuje rada školy a zriaďovateľ je povinný ho vymenovať. V školskej rade sú zastúpení učitelia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia, nominanti zriaďovateľa a na stredných školách aj žiaci. „Veľmi často sa stáva, že radu školy ‚ovládnu‘ zamestnanci školy, ktorí následne rozhodujú o bytí a nebytí riaditeľa. Zriaďovatelia sa vyjadrili, že veľmi často sa rady školy zbavovali najmä riaditeľov, ktorí tvrdo vyžadovali disciplínu a plnenie pracovných povinností,“ napísalo ministerstvo v dokumente. Z pohľadu zamestnancov sa situácia podľa rezortu javí často opačne, zriaďovateľ a riaditeľ ovládnu radu školy a jej kontrolná funkcia sa stáva formálnou. V súkromných a cirkevných školách prebieha menovanie inak. „U neštátnych škôl riaditeľa tiež navrhuje rada

školy, ale zriaďovateľ môže jeho vymenovanie odmietnuť, teda vetovať návrh rady školy,“ píše sa v správe. Cestu k spolupráci vidí ministerstvo práve v tom, že menovanie riaditeľa bude aj u štátnych škôl upravené rovnako ako u neštátnych. „Právo veta pre zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa je negatívny posun smerom k politizácii školstva. Vnímame to ako obmedzenie rozhodovacej právomoci rady školy, ktorá je demokraticky zvoleným orgánom,“ oponujú učitelia, ktorí iniciovali vlani štafetový štrajk. Niektoré z ich pripomienok ministerstvo akceptovalo v rámci diskusie o správe o stave školstva. Tá prebiehala do konca júna.

Zniesla sa kritika

Opatrenie kritizuje aj opozičný poslanec Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS). „Zriaďovateľ má jednu tretinu členov rady školy, takže môže do jej chodu zasahovať primerane. Navrhované právo veta znamená

Ilustračné foto: TASR/Tomáš Doboš

reálne právo starostu určiť si riaditeľa, pretože do výberového konania sa tak v drvivej väčšine neprihlási nikto, kto to nebude mať so starostom vykomunikované,“ domnieva sa poslanec. Ak zriaďovateľ našiel v pôsobení riaditeľa porušenia finančnej disciplíny či všeobecne záväzných právnych predpisov, už podľa súčasnej legislatívy ho môže odvo-

Týždeň ČS vzájomnosti s výstavou Výstava s názvom Svetové výstavy – mosty do budúcnosti, otvorila 7. októbra v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene Týždeň Česko–Slovenskej vzájomnosti. Výstava poskytuje pohľad do histórie veľkolepých prezentácií toho najlepšieho, čo každá krajina vytvorila v 19. a 20. storočí. Prezentuje sa architektúra oboch krajín, technické novinky ktoré priniesli svetu, kultúra a umenie. Výstava zároveň upozorňuje na významnú účasť našich predchodcov na týchto výstavách. Od 20. do 90. rokov minulého storočia Česi

a Slováci spoločne pripravovali hodnotné expozície do československých pavilónov na svetových výstavách a prevažne i stavali vlastné pavilóny. Veľmi úspešná bola československá účasť na prvej povojnovej svetovej výstave v Bruseli v roku 1958. Na výstave sa hodnotilo a odmeňovalo a Československo získalo mnoho významných ocenení. Na bruselskú svetovú výsta-

lať a ten sa nemôže uchádzať o miesto, dodáva Beblavý. To podľa neho predstavuje dostatočnú poistku z hľadiska porušovania predpisov. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčáni zas hovorí, že za školu je zodpovedný zriaďovateľ, a tak by mal rozhodovať o tom, kto ju bude riadiť. „O tom, kto ju bude riadiť na základe odborných

postupov, by mal rozhodovať ten, kto za ňu zodpovedá, a to nie je rada školy, ale niekto iný,“ povedal. Odborné kritériá má podľa neho pripraviť rada školy, ale konečné rozhodnutie by podľa neho nemalo byť na rade. „Vyvoláva to riadiace problémy v systéme školstva na Slovensku,“ vyhlásil. TASR

o posolstvách Cyrila a Metoda

vu nadviazali neskoršie úspechy v Montreale a Osake. Posledný raz vystavovali Slováci spolu s Čechmi v španielskej Seville roku 1992. Veľa z toho, čo svetové výstavy prezentovali, upadlo do zabudnutia, mnohé má historický význam, alebo to používame dodnes. Výstavu po prvý raz predstavila Štátna vedecká knižnica v  Košiciach v  roku 2006. Zostavila ju a  graficky spracovala Daniela Slezáková. TASR

Dňa 26. októbra sa v Kňazskom seminári v  Badíne uskutoční vedecká konferencia s názvom Duchovné a kultúrne posolstvá misie sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Pripravili ju: Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Matica slovenská MO Zvolen, Katedra cirkevných dejín pri Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK Bratislava a skupina šíriteľov kultúrneho a duchovného dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Určená je pre záujemcov, členov spolkov, inštitúcií, učiteľov

i kňazov. Hlavným cieľom je spolupráca spolkov, vedeckej obce a historikov, odborných kruhov, cirkevných a verejných kruhov, spojenie osôb majúcich záujem o spoluprácu v oblasti cyrilometodskej tradície, výskumu, vzdelávania, poznania počiatkov slovenskej štátnosti, počiatkov evanjelizácie, šírenia duchovného a kultúrneho dedičstva našich otcov a prínos i uplatnenie pre dnešok. (nym)


4

zaujímavosti

Majster Kováč ovláda tri remeslá

novinky

Medzi Haličou a Dolnou Strehovou sa nachádza dedinka Ľuboreč. Práve v nej musíte dobre pohľadať, ak chcete nájsť majstra kováča Stanislava Krajčiho. Chcete „natiahnuť“ sekeru, nakovať lemeš na pluhu alebo vyrobiť niečo pre radosť? Ste na správnej adrese. Kedysi mala každá dedina svojho kováča. O meste ani nehovoriac. Ich hlavným živobytím bolo podkúvanie koní. S nástupom motorizmu ubudlo koníkov a zákonite tak aj kováčov. Kováčske remeslo je takmer na vymretie. Stanislav Krajči z Ľuboreči sa však nesťažuje. Keď niekto príde, ochotne mu pomôže. Do jeho vyhne plnej kladív, klieští a čierneho uhlia sme nazreli aj my.

Tri remeslá

Pán Krajči je pôvodne vyučený fúkač skla. Neskôr ho to však ťahalo k inému remeslu. Vyučil sa tiež za kováča a zvárača. „Neskôr som robil kováča na družstve. Nič však netrvá večne. Družstvo zavreli a tak som začal súkromníčiť,“ hovorí Stanislav Krajči. Doba je ťažká a nepriala ani jemu. Súkromné podnikanie musel zrušiť, dnes robí iba ako sám hovorí, „pre vlastnú potechu.“ Vždy sa však nájde

niekto, kto potrebuje jeho pomoc. „Najmä na jeseň si poľnohospodári spomenú, že nemajú v poriadku techniku. Vtedy prídu za mnou a ja na počkanie vystieram pluhy a kujem lemeše,“ hovorí kováč s úsmevom.

Ruža čo nikdy nezvädne

Nedávno ho oslovil dobrý kamarát, ktorý pozná jeho šikovné ruky. „Požiadal ma, aby som vyrobil niečo pre manželku. Páčia sa mu ručne kované výrobky. Dlho som nerozmýšľal. Veď čo pristane žene najlepšie? Kvietok. V tomto prípade ruža,“ spomína majster. Hneď sa aj pustil do práce. Postupne, po jednom prácne koval každý jeden lupeň a lístok kvetu. Napokon ich pospájal, pripojil k stonke a ruža „na večnosť“ bola hotová. „Zatiaľ ju mám doma, dúfam, že sa tomu, komu je určená, bude páčiť,“ rozmýšľa majster.

Podkovičky pre šťastie

Máloktorý kováč už dnes vyrába podkovy a podkúva kone. „Ručnú prácu nahradila strojová výroba aj pri podkovách. Dajú sa ľahko kúpiť polotovary. Tie sa už len upevnia na kopyto,“ vysvetľuje Krajči. Napriek tomu predsa len podkovy vyrába. „Sú to len malé podkovičky pre šťastie, viac-menej suveníry. Vyrábam ich nielen zo železa ale aj z medi a bronzu,“ prezrádza kováč. Ich výrobu bol nedávno predviesť aj v Novohradskom múzeu a galérii v rámci projektu My sme malí remeselníci. Spolu s obuvníkom, stolárom, krajčírom a hrnčiarom ukázali svoje umenie žiakom základných škôl v Lučenci.

Nie je železo ako železo

Sekery, sekáče, nože, ražne, pánty či okenné mreže. To všetko vychádza z vyhne pána Krajčiho. Všetko má

Kováč Stanislav Krajči s kovanou ružou.

však svoje pravidlá. „Železo, to je len bežný ľudový názov pre tmavý kov. Kováč nemôže použiť taký istý materiál na nôž ako na pánty okeníc. Všetko záleží na obsahu uhlíka v kove,“ vysvetľuje Krajči. Kedysi sa kov musel zušľachťovať pomerne ťažko, odtavovaním a zdĺhavým kovaním. Dnes je už možné kúpiť v špecializovaných predajniach materiál s presnými parametrami. „Skúsenosť však nič nenahradí. Ak materiál vo vyhni nahrejem a začnem kovať, jeho kvalita sa hneď odhalí. Hneď viem, či z toho niečo bude alebo nie,“ hovorí s úsmevom. Ďalšou kapitolou v práci kováča je takzvané „kalenie“. Ide o postupné cielené ochladzovanie ocele tak, aby tak dosiahla potrebné vlastnosti ako pružnosť a  tvrdosť. „Pri  tom, ako sa železo kuje, odpadávajú z neho malé čiastočky a kvalita ostáva. V minulos-

ti sa kvalita kovu dosahovala vykovaním a prekladaním. Bolo to dosť zdĺhavé,“ vysvetľuje postupy kováč. Každá jedna čepeľ, či už ide o nôž, sekáč alebo dláto musí byť dobre zakalená. Inak sa s náradím človek iba natrápi.

Každý kus je originál

„Všetky moje výrobky sú ručná práca. Preto aj každý kus je originál,“ hovorí majster držiac v ruke pár pántov na okenice. Podobné by sa určite dali kúpiť aj v železiarstve. No do týchto človek vložil čas, usilovnosť a remeselný fortieľ, preto sú iste aj drahšie. „Málokto si dnes niečo takéto váži, preto aj remeselníci ako ja sa musia poriadne obracať aby vyžili,“ s vráskou na čele dodáva pán Krajči.

Text a foto: (mha)


číslo 20/2013

spektrum

Radíme: jeseň na cestách je plná nástrah

Boj s násilím páchaným na ženách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ide bojovať s násilím páchaným na ženách. Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku.

Foto: TASR/Milan Kapusta

Každé ročné obdobie prináša so sebou riziká, ktoré sa odzrkadľujú aj na cestách, upozorňujú policajti. Počas jesene často sťažuje vodičom podmienky na jazdu dážď a hmly, čo má za následok zníženú viditeľnosť, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dopravných kolízií. Nebezpečný je aj čas, keď sa stmieva a rozvidnieva. „Je dôležité uvedomiť si, že  leto je už definitívne za nami a heslo vidieť a byť videný je ešte dôležitejšie ako obyčajne nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Vodiči musia ešte viac predvídať, prispôsobiť jazdu nielen svojim schopnostiam, ale aj poveternostným podmienkam. Tam, kde je veľká pravdepodobnosť, že na cestu vybehne chodec, treba radšej

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

spomaliť,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. V prípade cyklistov je dôležité myslieť na osvetlenie bicykla. Život často zachráni malý reflexný prvok – pásik alebo nálepka na taške či oblečení. Bezpečnosť zvyšuje prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, teda priechody a chodníky. „Pri prechode cez cestu sa

5

treba viackrát presvedčiť, či je možné vstúpiť na vozovku. A to tak, že sa pozrieme vľavo, potom vpravo, zasa vľavo a prejsť len vtedy, ak sa nepribližuje automobil,“ upozornila Baloghová. Medzi nástrahy jesene pre vodičov patrí aj lesná či poľná zver. Od vodičov sa v tomto období vyžaduje väčšia opatrnosť a predvídavosť na miestach, kde je pravdepodobné, že sa zver na ceste objaví. „Ak sa už zviera dostane na vozovku, neodporúčame vodičom, aby sa pokúšali zvieratám vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky šmyku môžu byť oveľa väčšie ako zrážka so zvieraťom. To platí najmä pri jazde po diaľnici,“ radí Baloghová. Pozor treba dávať aj na jesenné poľnohospodárske práce, kde možno očakávať znečistenie vozovky od blata. Problémy môže spôsobiť aj opadané lístie na ceste a s tým spojené nebezpečenstvo šmyku. TASR

Plán obsahuje konkrétne návrhy, ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra, ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti. Informovala Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce. Ministerstvo materiál predložilo preto, že na Slovensku napriek posunu v problematike násilia na ženách za ostatné roky stále chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie pomoci ženám zažívajúcim násilie a tiež systematická prevencia. „Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je behom na dlhé trate, veríme, že plnením predkladaného akčného plánu sa Slovensko posunie na úroveň iných krajín EÚ, ktoré už dokázali tento problém komplexne a účinne riešiť,“ uviedol rezort práce.

Pripomenul výskumy, podľa ktorých každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera, zažila z jeho strany násilné správanie. „Výskyt násilia na ženách od bývalých partnerov je ešte vyšší, násilné správanie z jeho strany zažilo 28 percent, z toho vo viac ako 12 percentách prípadov išlo o vyhranené násilie. Osobitne zraniteľné sú obete znásilnenia, ktoré sú často vystavené sekundárnej viktimizácii v procese vyšetrovania, a preto väčšina z nich prípad nehlási,“ upozorňuje ministerstvo. Dodáva, že násilie na ženách má mnohé formy. Medzi najrozšírenejšie patrí podľa rezortu domáce násilie, ktoré sa pácha za zatvorenými dverami a jeho rozsah a závažnosť sú preto často podceňované a spochybňované. TASR

Nové známky Slovenská pošta (SP) vydala v piatok 11. októbra dve poštové známky s motívom vzácnych minerálov. Obe známky majú nominálnu hodnotu 60 centov. „Prvá známka znázorňuje jeden z najznámejších i najvzácnejších opálov na Slovensku, a to drahý opál z lokality Dubník,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Stanislava Pondelová. Druhá známka zobrazuje tzv. žezlový alebo holubníkový kremeň z vrchu Šobov pri Banskej Štiavnici. V oboch prípadoch vyšla obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Ako povedala Pondelová, na pečiatke FDC v prípade známky s opálom je zobrazená kryštálová výplň dutiny v bazalte – aragonitu z lokality Bulhary pri Fiľako-

ve na južnom Slovensku. „Motívom FDC pečiatky v prípade kremeňa zo Šobova je kryštálový tvar euchroitu – sekundárneho arzenátu medi z Ľubietovej,“ uviedla Pondelová. Autorom výtvarného návrhu oboch známok je akademický maliar Karol Felix. Rytcom známok a FDC je František Horniak. Oficiálne predstavenie oboch známok sa uskutočnilo v sobotu 12. októbra rámci Dňa otvorených dverí Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v bratislavskej Mlynskej doline. TASR


6

novinky

spektrum

Čoraz viac mladých trpí ochoreniami chrbtice Svetový deň chrbtice sa v kalendári spája s dátumom 16. októbra. Pripomíname si ho od roku 2000 a to najmä vďaka Svetovej spoločnosti pre zdravú chrbticu (WSS). Hlavným cieľom tejto organizácie je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a tiež súvisiacim ochoreniam pohybovej sústavy, podporovať povedomie o štruktúre ľudského tela a preventívnymi prehliadkami odhaliť problémy s chrbticou skôr, ako sa prejavia zdravotné problémy. Vtedy už totiž býva mnohokrát neskoro... Hovoriť iba o Svetovej organizácii by bolo azda až príliš všeobecné. Nielen tie spomenuté, ale i mnohé ďalšie ciele si za svoje vzalo Občianske združenie Za zdravší život spolu so svojím predsedom, MUDr. Róbertom Rusnákom, PhD. primárom neurochirurgického oddelenia vojenskej nemocnice v Ružomberku. Na otázku: Prečo? má jednoduchú, ale o  to vážnejšiu odpoveď, zverejnenú aj na stránke www.zdravachrbtica.sk: „Pohnútky, ktoré ma viedli k založeniu občianskeho združenia majú dve roviny. Tá teoretická vyviera z mojej praxe neurochirurga, kde sa dennodenne stretávam s boľavým údelom čoraz väč-

šej skupiny ľudí. Tá praktická rovina pramení vo viere, že žiadny stav nie je konečný, a tak ako prevencia zabezpečí zdravému človeku plnohodnotný život, správny prístup k samému sebe vráti do bežného života i človeka s poškodeným zdravím… Na trhu s bolesťou chýbajú predovšetkým informácie, a preto praktické i odborné rady, názorné ukážky, prevenčné projekty, poradenstvo v oblasti ZŤP legislatívy, to je to, čo vám mienim ponúknuť. Aktívne preto spolu so svojím tímom ľudí vstupujeme na pôdu nemocničného prostredia, aktívne vstupujeme na pôdu školských tried, škôlok. Pomáhame každému,

kto našu pomoc potrebuje aj napriek tomu, že sme si vedomí dlhej cesty. Na jej konci však stoja výsledky, ktoré nás ženú vpred.“

Občianske združenie

Začnime Zdravým chrbátikom. Tým totiž spomenuté občianske združenie venuje veľkú časť svojich aktivít. Svoje o tom vie čoraz viac rodičov, riaditeľov základných škôl, ale aj materských škôl. Výsledkom činnosti OZ sú skriningové vyšetrenia priamo v školách, pri ktorých tím špecialistov zhodnocuje chrbátiky detí. Lekárom sa darí odhaľovať chrbátiky, ktoré majú rôzne problémy. Vyhraté nemajú ani zdravé chrbátiky detí. V nasledujúcich rokoch ich čakajú tisícky hodín presedených nielen v škole, ale i doma. OZ Za zdravší život kladie veľký dôraz na prevenciu. Svoju snahu pomáhať pretavilo do konkrétnej podoby: v základných školách rozdalo niekoľko stovák fit lôpt a niekoľko dynamických podložiek Dynasit.

Unikátne stoličky

Podaril sa im ďalší skvelý ťah. MUDR. Róbert Rusnák, PhD.: „Jednu triedu na základnej škole sme vybavili špeciálnymi spinálnymi stoličkami Spinalis. Dostali ich prváčikovia. Stoličky sú absolútnym unikátom nielen na Slovensku, ale i v Čechách. Testované boli v domovskej firme výrobcu v Slovinsku. Detičky, ktoré

na nich sedia budú pravidelne sledované a na základe zistení dokážeme rukolapne poukázať na to, aké mimoriadne dôležité je dbať na správne sedenie. Mnohí si totiž neuvedomujú, aký veľký problém predstavujú ochorenia chrbtice. Mnohí netušia, že na operačných stoloch končia čoraz častejšie 18-ročné decká, ktoré by mali byť v absolútnej kondícii a tešiť sa plnému zdraviu. Nehovorím o žiadnych raritách. Tých detí je z roka na rok viac a viac... Snažíme sa ako nám to naše možnosti dovoľujú. Školíme učiteľov, jednáme s čoraz väčším počtom miest, dostávame sa do čoraz väčšieho počtu škôl. Náš cieľ je jasný. Zdravie. Projekt má príznačný názov Zdravý chrbátik. Pilotne sme ho spustili v prostredí ružomberských škôl. Naším zámerom je neustále rozširovanie projektu avšak toto je priamo závislé na financiách a tie sa dnes nezháňajú ľahko. Aj napriek tomu sa nám však podarilo preinvestovať niekoľko tisíc eur, ktorými sme pomohli. Pomáhať mienime aj naďalej a týmto by som rád apeloval na organizácie či bežných ľudí so srdcom na správnom mieste. Uvítame každú pomoc.“ Nielen deti sa dostávajú do pozornosti OZ Za zdravší život. Rovnako i dospelí. Až 80 % ľudí trpí bolesťami chrbtice. Tisíce ľudí sa každý rok podrobujú operáciám chrbtice. Napriek tomu je stá-

le málo tých, ktorí vedia, aké dôležité je správne sedenie, aké dôležité sú správne návyky pri držaní tela. Ruku na srdce. Koľkí z vás venujú svojej chrbtici čo i len pár minút denne?

Niekoľko smutných zaujímavostí zo sveta chrbtíc...

Až 30 % z nás pravidelne, niekoľko hodín denne sedí za počítačom. Monotónnym držaním tela sa vystavujeme nebezpečenstvu problémov s krčnou, hrudnou i driekovou chrbticou. Nehovoriac navyše o pridružených bolestiach hlavy, bolesti vystreľujúcej do rúk, či do nôh. Vedeli ste, že stres je jednou z hlavných príčin bolestí chrbtice? Štatistickým faktom je, že až 54 % pracujúcich ľudí trpí stresom. Alarmujúca je skutočnosť, že viac ako desať percent detičiek nastupujúcich do prvých tried trpí rôznymi deformitami chrbtice a toto číslo sa vo veku osemnásť rokov zvyšuje až na hodnotu 40 %! S  našimi chrbticami žijeme 24 hodín denne. Urobiť pre ne niečo nezaberie veľa času, nestojí ani mnoho financií. Chce to len zodpovednosť voči samým sebe, zodpovednosť voči našim detičkám... Chcete sa dozvedieť viac? Navštívte webovú stránku Občianskeho združenia Za zdravší život: www.zdravachrbtica.sk (zha), foto: archív OZ


číslo 20/2013

spektrum

7

Spolu dokážeme viac v boji o čas a nádej... Čo je tuberózna skleróza

Asociácia Tuberóznej sklerózy oficiálne vznikla len v decembri 2012 a už napĺňa postupne svoje poslania. Tým prvým bolo sprevádzkovanie jedinej a oficiálnej stránky o tejto diagnóze na Slovensku. Druhým, nemenej významným, bolo oficiálne stretnutie rodín v spojení s odborníkmi počas rekondičného pobytu, ktorý sa konal v polovici augusta 2013. Tretím cieľom tejto mladej organizácie bolo postupné zabehnutie centrály v Bratislave, ktorú sa podarilo v mesiaci október otvoriť. Nemenej významným je aj posledný krok ASTUS-u a jeho predstaviteľov, a síce odovzdávanie prvých iPadov 1. kola projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy! Všetko sa uskutočnilo v zmienenej novej a  verejne prístupnej koordinačnej centrále ASTUS na Súbežnej ulici 3/A v Bratislave. Andrej Melicher, IT odborník ASTUS, o. z., a koordi-

nátor tohto projektu priniesol z Banskej Bystrice pekné darčeky pre členov asociácie, čím naplnil takmer celý zámer 1. kola projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy. Prvé kolo bolo vyhlásené pre dodávateľov neverejne, pričom v budúcnosti bude Asociácia TSC na Slovensku v rámci ďalších kôl tohto projektu oslovovať viacero spoločností, podnikateľov a nadácií, nakoľko Ipad-y sú významnou edukatívnou pomôckou pre deti s autizmom, hyperaktivitou či inými poruchami správania.

V prvom kole sa do projektu zapojilo dovedna 8 rodín s členmi s tuberóznou sklerózou, ktoré do uzávierky podania prihlášok (30. 9. 2013) odoslali na základe stanovených podmienok svoje prihlášky. V  priebehu dní 7. 10. – 11. 10. 2013 predstavitelia ASTUS, o. z., odovzdali prvých 6 Ipadov svojim pacientom na základe poradia, o ktorom rozhodlo predstavenstvo ASTUS-u. Do konca roka 2013 by tak mali byť postupne naplnené všetky žiadosti. „Na  jar 2014 vyhlásime druhé – verejné kolo projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy!, v ktorom by sme chceli

Život so zriedkavým ochorením, ktoré so sebou prináša mnohé ďalšie diagnózy a poruchy (autizmus, epilepsia, ADHD, mentálna retardácia či oneskorený vývin reči a pod.) zasiahne celú rodinu: jej chod, zvyky, možnosti a v neposladnom rade najmä zaťaží finančne. Ak sa vysloví slovné spojenie tuberózna skleróza (Tuberous sclerosis complex: TSC), mnohí (aj lekári) sa s týmto ochorením stretnú po prvýkrát. Táto diagnóza má rôzne prejavy. Ako prvé môžu byť napríklad viditeľné zmeny na koži už v prvých mesiacoch narodenia dieťaťa, či epileptické záchvaty. Avšak, TSC sa nemusí spočiatku prejaviť vôbec. Ak sa prejaví a udrie, je to beh na dlhé trate... Liek na ňu nie je zatiaľ pre každého, donedávna dokonca nebol žiadny, liečili sa len symptomatické príznaky ako epilepsia, kožné prejavy. V zásade však ide o diagnózu, pri ktorej dve slová jej oficiálneho názvu v sebe zapeklito skrývajú množstvo ďalších diagnóz. TSC je tu medzi nami a postihuje jedno zo 6 000 detí. Ich počet každým rokom rastie.

zasa pomôcť pacientom, ktorí podrástli do veku 3 rokov, keďže nám pribúdajú neustále noví malí členovia a minimálna hranica prihlásenia do projektu boli 3 roky, resp. 2. polovica druhého roku života. Horná hranica veku obmedzená nebola,“ uviedla zakla-

dateľka organizácie Barbora Zajačková, pričom netají spokojnosť s výsledkami prvého kola, nakoľko dotiahnuť tento projekt do úspešného konca bol jeden z cieľov organizácie pre rok 2013. ASTUS, o. z.


8

novinky

téma

Obezita patrí medzi choroby ohrozujúce svet! Výskyt obezity je na Slovensku – podobne ako vo svete – alarmujúci a má stúpajúci trend, pričom nadváhou alebo samotnou obezitou trpí viac ako miliarda dospelých osôb a 10 percent detí. Toto konštatovanie nenecháva chladných ani odborníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. „Zistenia poukazujú na nutnosť posilnenia intervencií v poradniach zdravia pre deti a rodiny na RÚVZ na celom Slovensku s cieľom ochrany a podpory ich zdravia. Náš úrad v rámci poradenskej činnosti na úseku prevencie ochorení začína s bezplatným kurzom na znižovanie nadváhy a obezity u dospelých, ako aj bezplatnou poradňou na znižovanie nadváhy a obezity u detí a dospelých . Kurz tvorí 12 sedení s klientami, začne sa 17. októbra tohto roku o 15.30 hod. na Odbore podpory zdravia nášho RÚVZ. Na bezplatnú poradňu na znižovanie nadváhy a obezity u detí a dospelých sa záujemcovia musia objednať. Bližšie informácie získajú na telefónnych číslach 048/4367 464, 048/4367 448, alebo na e-mailovej adrese: marketa.sinska@vzbb.sk,“ približuje konkrétne a aktuálne aktivity vedúca Odboru podpory zdravia MUDr. Silvia Kontrošová. Takmer 60 percent obyvateľstva má problém s obezitou, ktorá sa významne podpisuje pod rozvoj iných chronických chorôb – ischemickej choroby srdca, hypertenzie, diabetu a ďalších ochorení. Zberom dát a analýzou údajov napríklad z Národnej štúdie zdravotného stavu obyvateľstva sa zistilo, že riziko obezity a preobezity v študovanej populácii SR vzrastá. Prevencia nadváhy a obezity je nutná už od detského veku. V základnej poradni zdravia je potrebné klientom s nadváhou a obezitou venovať zvýšenú pozornosť a rozšíriť intervenciu o špecializovanú starostlivosť v nadstavbových poradniach pre zdravú výživu a optimalizáciu pohybovej aktivity. Je potrebné informovať klientov poradní zdravia o rizikách vedúcich k metabolickému syndrómu – upo-

zorniť ich na kombinácie zvýšených hodnôt sledovaných ukazovateľov. Pri poradenstve je vhodné povzbudiť rizikových klientov aj k zvýšeniu fyzickej aktivity.

Obezita vo svete a na Slovensku

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) konštatovala, že v roku 1995 bolo na svete 200 miliónov obéznych osôb, v roku 2000 tento počet stúpol na 300 miliónov a v roku 2015 sa predpokladá 700 miliónov obéznych ľudí nad 15 rokov. Obezita významne zvyšuje chorobnosť a úmrtnosť, zhoršuje kvalitu života a prináša závažné socioekonomické problémy. WHO zaraďuje obezitu na 6. miesto medzi choroby, ktoré najviac ohrozujú svet! V mnohých hospodársky rozvinutých krajinách už ide o pandémiu. Na Slovensku v rámci národnej štúdie EHES – skríning zdravotného stavu obyvateľstva, v roku 2011 malo optimálnu váhu 38,2 percenta populácie, nadváhu zaznamenali u 36,2 percent a ďalších 25,6 percent populácie malo obezitu. Osveta a výzva na zni-

Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Fitneska Zora Czoborová (na snímke vpravo) odštartovala v roku 2012 iniciatívu na podporu a propagáciu životného štýlu tínedžerov. Edukačný projekt s názvom Nebuď lenivý neziskovej organizácie Slniečko prináša nielen základné informácie o správnej životospráve, ale je aj názorným motivačným nástrojom pre aktívny pohyb mládeže. Foto: TASR/František Iván

žovanie hmotnosti by mala byť prednostne smerovaná na skupinu 34 až 44-ročných. S prevenciou je potrebné začať pred 18. rokom života. Vo vekovej skupine 18 až 24-ročných má totiž skoro 20 percent respondentov nadváhu.

Výzva pre 21. storočie

Obezita je jednou z najväčších výziev verejného zdravia pre 21.storočie. Ide o stúpajúci trend obzvlášť alarmujúci u detí a mládeže. Súčasná ročná miera nárastu výskytu detskej obezity v európskom regióne dosahuje 10-krát vyššie hodnoty ako v sedemdesiatych rokoch minulého sto-

ročia. Viac ako 60 percent detí s nadváhou pred pubertou bude trpieť nadváhou aj v skorej fáze dospelosti, čo spôsobuje zníženie priemerného veku v ktorom sa objavia ochorenia neinfekčnej povahy, ako sú kardiovaskulárne a metabolické ochorenia vrátane diabetes mellitus II. typu, nádorové ochorenia, niektoré gynekologické ochorenia, či choroby kĺbov, kostrového a svalového systému a psychosociálne poruchy. „Presun od podvýživy k nadvýžive sa odohral vo veľmi krátkom čase – v priebehu menej ako jednej generácie. Komerčné obezitogénne pro-

stredie, potravinárske technológie, vplyv stresu, polygénna dedičnosť (dedičnosť, na ktorej sa podieľa viac génov) a nezáujem o prevenciu či aktívny boj so začínajúcou nadváhou sú najčastejšími príčinami vzniku a pretrvávania obezity. Charakteristickými vlastnosťami novodobého stravovania sa stali vysoká energetická hodnota, vysoký glykemický index a vysoký obsah nenasýtených omega 6 mastných kyselín. Najvýznamnejšími faktormi, vplývajúcimi na rozvoj obezity u dospievajúcich, sú konzumácia sladkých nápojov, rýchleho občerstvenia, dlhé sledovanie televízie. U detí stúpa prevalencia (výskyt) obezity úmerne s počtom hodín strávených vysedávaním pred televízorom a u osobných počítačov,“ vymenúva v skratke príčiny súčasného stavu MUDr. Slotová. Dodáva, že k obezite ako rizikovému faktoru treba pristupovať systematicky už od útleho detstva a najmä v čase dospievania. Najviac pozornosti, úsilia a finančnej podpory by sa malo vynaložiť predovšetkým na vzdelávanie detí a mládeže, ako aj na kontinuálne šírenie cielene zameranej zdravotnej osvety u ľudí. Mária Tolnayová, RÚVZ Banská Bystrica


číslo 20/2013

zaujímavosti

9

Pri kúpe ojazdeného auta si treba všímať detaily aj zvuky Prvou vecou pri kúpe ojazdeného vozidla je vizuálna kontrola, či karoséria nie je prehrdzavená a dobré je zistiť aj to, či bola karoséria lakovaná. Laik to však neuvidí, preto sa odporúča zobrať so sebou odborníka, ktorý premeria celú karosériu prístrojom na meranie hrúbky laku. Ďalej treba skontrolovať dátumy výroby skiel na vozidle a pod prednou kapotou. Pokiaľ sú viditeľné predné nosníky karosérie, mali by byť viditeľné prípadné zásahy po ich rovnaní, čo svedčí o havárii vozidla. Uviedol to Miroslav Strelec zo spoločnosti IRIS IDENT, ktorá je poverená na kontrolu originality vozidiel. „Pri kúpe vozidla je dôležité nesústrediť sa len na stav najazdených kilometrov, ale v prvom rade na technický stav a stav opotrebenia vozidla, ktoré nemusia vždy korešpondovať s najazdenými kilometrami, a to dokonca ani v prípade, ak neboli stiahnuté,“ upozornil Strelec. V interiéri treba skontrolovať opotrebenie vodičovho sedadla, volantu a páky radenia, ich opotrebenie by malo korešpondovať s počtom najazdených kilometrov. Tiež treba skontrolovať funkčnosť všetkých tlačidiel a zariadení. „Najazdené kilometre však nie sú vôbec dôležitým prvkom pri kontrole stavu vozidla, nakoľko vozidlo, ktoré má najazdených 250 000 kilometrov

(km) môže byť v podstatne lepšom stave, pokiaľ bolo o auto patrične postarané, ako vozidlo s najazdenými 100 000 km, ak sa o toto vozidlo majiteľ poriadne nestaral,“ vysvetlil Strelec.

Kontrola je dôležitá

Pri obhliadke vozidla je nutná kontrola na zdviháku. „Je potrebné zamerať sa na únik kvapalín z  motora, prevodovky, chladiaceho systému. Skontrolujte stav tlmičov. Podstatná je tiež kontrola podlahy karosérie na prípadné zvary po havárii, kontrola stavu bŕzd a tesnosť všetkých brzdových súčastí, kontrola podvozku na vôle v čapoch, kĺboch, kontrola výfukového systému, kontrola manžiet a gumových

Ilustračné foto: archív redakcie

častí podvozku na vôle a netesnosti,“ vymenoval Strelec. Počas skúšobnej jazdy treba byť pozorný a počúvať zvuky, ktoré idú z vozidla. Napríklad pískanie z motora pri pridaní plynu môže znamenať chybu turba alebo poškodenie hadíc. Treba si všímať, či vozidlo pri prudkom brzdení neťahá do strany, alebo či počas jazdy nie sú citeľné nejaké vibrácie alebo trasenie. Najdôle-

žitejšie pri obhliadke auta je skontrolovať a porovnať VIN (identifikačné číslo vozidla) vo všetkých dokladoch od vozidla s VIN na samotnom vozidle a na štítku. „Pokiaľ nedokážete objektívne posúdiť stav ojazdeného vozidla, o ktoré máte záujem, obráťte sa na nezávislých odborníkov a autorizované servisy. V každom prípade 95 percent zo spomenutých vecí si

laik aj tak nemá šancu skontrolovať sám,“ upozornil Strelec. Dodal, že ak chce mať záujemca o auto istotu, že je v poriadku a nebol v ňom žiadny zásah do identifikátorov a do dokladov vozidla, ako aj to, že nie je nijako blokované, je nutné navštíviť pracovisko kontroly originality a dať vozidlo skontrolovať. TASR

Na ochranu proti krádeži dát zo smartfónu treba myslieť hneď na začiatku Majitelia smartfónov, ktorí nechcú prísť o osobné údaje či peniaze zo svojho účtu, by hneď na začiatku používania svojho mobilného telefónu mali pamätať na zabezpečenie proti stále viac a viac sa šíriacemu množstvu škodlivých kódov pod označením Android malware. Najúčinnejším prostriedkom ochrany je podľa odborníka spojenie aktualizácie systému, antivírovej ochrany a prevencie. „Prienik týchto ochranných prvkov vie zabezpečiť dostatočnú ochranu pred Android malwarom,“ uviedol analytik infiltrácií so zameraním na Android malware Gabriel Braniša zo spoločnosti ESET. Ako dodal, Android malware v súčasnosti používa rôzne formy, ako je trójsky kôň, downloader či dropper. Malvare možno deliť aj podľa typov. „Napríklad adware ako nevyžiadaná pošta, trojanSMS, ktorý posiela sms na spoplatnené

čísla až po ransomware, ktorý telefón uzamkne a užívateľ ho môže odomknúť iba zaplatením, prípadne poskytnutím údajov o svojej platobnej karte,“ ozrejmil Braniša. Malware sa môže do smartfónu infiltrovať podobným spôsobom ako pri klasických počítačoch. „Smartfón je vlastne taký malý počítač,“ uviedol Braniša a dodal, infiltrácia môže prísť prostredníctvom spamu, načítaním querkódov a najmä sťahovaním aplikácií a hier z ne-

Ilustračné foto: TASR/AP

oficiálnych android marketov. „Podstatou prevencie je sťahovanie aplikácie, hier z oficiálneho marketu, takisto odmietnutie podozrivých stránok,“

upozornil Braniša. Údaje z telefónu odporúča zabezpečiť prostredníctvom možností v nastaveniach Androidu. „Táto možnosť telefón citeľne ne-

obmedzuje,“ vysvetlil. Dôležité je podľa neho takisto neustále aktualizovať operačný systém, vhodné je taktiež mať v mobile aplikáciu antivírovej ochrany. „Človek nemusí byť vždy obozretný, vtedy práve antivírus zamedzí infiltrácii škodlivých kódov.“ Na ochranné a preventívne opatrenia by mal používateľ smartfónu myslieť hneď na začiatku. Dodatočné zabezpečenie nemusí byť stopercentne účinné. Malware je zväčša vsunutý do jedného z krokov celého procesu, napríklad pri platobnom príkaze. „Vie sa preto dobre maskovať, môže sa napríklad javiť ako legitímna aplikácia,“ dodal Braniša. TASR


novinky

lúťtite a vyhrajte PoukåŞku

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

súżaŞ/kríŞovka

2

10 â‚Ź

OchrannĂĄ zĂłna logotypu

v hodnote

verzia s modelovaným symbolom

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ radi lúťtia krĂ­Ĺžovky a Ä?Ă­tajĂş knihy sme pripravili novinku. Z koreĹĄpondenÄ?nĂ˝ch lĂ­stkov, pohÄžadnĂ­c, alebo listov so sprĂĄvnym znenĂ­m tajniÄ?ky budeme ĹžrebovaĹĽ vĂ˝hercu, ktorĂ˝ dostane poukĂĄĹžku v hodnote 10 eur na nĂĄkup knihy podÄža vlastnĂŠho vĂ˝beru z ponuky knĂ­hkupectva Martinus. PoteĹĄiĹĽ darÄ?ekom v podobe peknej knihy tak mĂ´Ĺžete nielen seba, ale aj svojich blĂ­zkych.

a 2 a

a 2

  

Logotyp s textom

1

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 31. 10. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

  

  

   

  

  

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

Výherca z Noviniek 18/2013:

  

Jano JonĂĄĹĄ, Krupina

KAÂ 20/2013

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu,0904 pri ktorej 804je552 Zvolen, Hviezdoslavova moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov repro- 42 Krupina, SvätotrojiÄ?nĂŠ nĂĄm. 5 dukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupectvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala byĹĽ menĹĄia ako eur 5 bodov. do 4500 0 0 1 d o

OchrannĂĄ zĂłna logotypu je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezpeÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu.

jete Potrebnues si d

www.pozicka.sk

NKA 416/13

? ĹĽ a Ä? i Ĺž po

VLASY NEPADAJĂš

inz_Potrebujete si pozicat-ORANZ2013_79x37_Balko.indd 1

28.12.2012 11:59:17

â‚Ź. OdporĂşÄ?a sa pouŞívaĹĽ ich sĂşÄ?asne. Pre VĂĄs aj pre Ä?alĹĄĂ­ch zĂĄujemcov je tu adresa a telefĂłn, kde si mĂ´Ĺžete vĂ˝robky objednaĹĽ, alebo priamo zakĂşpiĹĽ: KVATROFIN s.r.o. Ĺ karniclovskĂĄ 1 909 01 Skalica tel.: 034/664 74 35 www.vlasovakura.sk

NKA 483/13

Zo zahraniÄ?ia som si priviezol prĂ­pravky SALON TEXTURES proti vypadĂĄvaniu vlasov. S vĂ˝robkami som bol mimoriadne spokojnĂ˝, vlasy mi drĹžia ako pribitĂŠ, nevypadne ani vlĂĄsok. V rĂĄdiu som vĹĄak poÄ?ul uĹž konÄ?iaci rozhovor s vĂ˝hradnĂ˝m dovozcom pre Slovensko, a preto mĂĄm pocit, Ĺže sa predĂĄvajĂş aj v SR. RĂĄd by som vedel, kde mĂ´Ĺžem tĂşto kozmetiku u nĂĄs kĂşpiĹĽ. Mgr. Peter F. - Ä?itateÄž Zistili sme, Ĺže terapeutickĂ˝ vlasovĂ˝ ĹĄampĂłn SALON TEXTURES a kondicionĂŠr SALON TEXTURES predĂĄva na Slovensku firma Kvatrofin s.r.o. Ide o zrejme veÄžmi ĂşÄ?innĂŠ a kvalitnĂŠ vĂ˝robky, pretoĹže VĂĄĹĄ kladnĂ˝ ohlas nie je vĂ´bec ojedinelĂ˝! AvĹĄak kvalita tĂ˝chto vĂ˝robkov nie je zadarmo – terapeutickĂ˝ ĹĄampĂłn stojĂ­ 23 â‚Ź a kondicionĂŠr 16

   

CMYK – 0/0/0/45 Pantone – CoolGray 7 C RGB – 137/137/139



20mm

       

FarebnosĹĽ logotypu

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB – 195/0/0

krĂ­Ĺžovka

       

  

  

kupĂłn

pu

10

DoplnkovĂ˝ text k logotypu sa umiestĹˆuje pod logotyp a musĂ­ byĹĽ vysadzanĂ˝ fontom Ad Pro. UvedenĂŠ ukĂĄĹžky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umiestnenie textu. Medzi pĂ­smom v logotype a veÄžkosĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ byĹĽ dostatoÄ?nĂ˝ rozdiel, text by nemal konkurovaĹĽ veÄžkosĹĽou samotnĂŠmu logotypu, mal by pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ informĂĄcia.


číslo 20/2013

šport

11

Víťazne na Univerzitnom maratóne mieru Na nedávnom jubilejnom deväťdesiatom Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) v Košiciach dosiahli vynikajúci úspech amatérski bežci z Technickej univerzity (TU) vo Zvolene. Súčasťou oficiálneho programu podujatia bol aj Univerzitný maratón mieru, ktorý sa bežal v nedeľu 6. októbra 2013. Zvolenskí vysokoškoláci na ňom získali všetky tri hlavné ceny. Ako nás informoval tlačový tajomník TU vo Zvolene Peter Gašperan, trať Univerzitného maratónu merala 12 kilometrov a tím TU vo Zvolene na nej s výrazným náskokom získal 1. miesto v súťaži družstiev. Navyše Jana Martinská bola časom 49:13 min prvá v súťaži žien a Andrej

Víťazný tím Technickej univerzity vo Zvolene. Zľava: Andrej Segeč, Jana Martinská, Lukáš Olejár, Rudolf Michalovský a Marek Očenáš. Foto: archív TU ZV

Segeč časom 42:47 min obsadil prvé miesto v kategórii mužov. Dominanciu zvo-

lenských vysokoškolákov v tohoročnej súťaži mužov potvrdil druhým miestom

v kategórii mužov Lukáš Olejár s dosiahnutým časom 43:22 min.

Univerzitný maratón jeho organizátori – Maratónsky klub Košice, ktorý organizuje aj hlavné preteky a Technická univerzita v Košiciach – vypísali pre 5-členné družstvá slovenských vysokých škôl a pre ich partnerské univerzity zo zahraničia. Bežalo sa za vynikajúceho počasia, priamo v historickom centre mesta Košice. Tím Technickej univerzity vo Zvolene štartoval v zložení: Lukáš Olejár, Marek Očenáš, Rudolf Michalovský, Andrej Segeč (všetci Lesnícka fakulta) a Jana Martinská (Fakulta ekológie a environmentalistiky). Na 2. mieste v súťaži družstiev skončila Prešovská univerzita v Prešove a na 3. mieste tím Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (nym)

Snowboardová šou uprostred mesta Dokončenie zo strany 1 A  môžeme potvrdiť, že množstvo divákov malo čo obdivovať. Snowboardisti ukázali svoje majstrovské kúsky na jazde po spevnených kovových zábradliach štylizovaného schodišťa, pričom smelo pridávali aj akrobatické skoky. Tie najlepšie si vychutnávali vo finálových jazdách. „Snowboardová šou mala úspech počas Zvolenskej športovej jesene aj vlani, takže sme i tentoraz radi vyšli v  ústrety vyznávačom tohto atraktívneho a už nielen zimného športu,“ povedal nám hlavný organizátor ZŠJ Pavol Grznár, vedúci oddelenia kultúry a

športových aktivít mesta Zvolen. „A ako sa ukázalo, urobili sme dobre, o túto šou bol naozaj veľký záujem.“ Súčasťou podujatia boli i jazdy na skateboardovej U-rampe, ktorá stála neďaleko hlavnej konštrukcie. Na nej sa dosýta vyjazdili nielen skúsení jazdci, ale i mladučké talenty. Napokon skateboard a snowboard sú vlastne dve verzie – letná a zimná – takmer rovnakej aktivity, hoci každá z nich dáva svojim vyznávačom rôzne špecifické možnosti pohybu a akrobatických prvkov. V rámci Čo-pele Snowboard Jib Session, pridali organizátori aj spoločenskú session, after party a hudobný koncert.

Ďalšie podujatia

Zvolenská športová jeseň má v kalendári aj ďalšie podujatia – pohybovú aktivitu detí materských škôl Cvičme pre radosť, Kolobežkové dopoludnie pre deti materských škôl, bežeckú akciu Bež a vyhraj pre žiakov základných škôl a pripravená bola aj tradičná plavecká štafeta žiakov základných a stredných škôl. „Plávanie sme však museli z programu aktivít vypustiť,“ hovorí Pavol Grznár. „Dôvodom bolo zatvorenie mestskej plavárne, čo narušilo naše pôvodné zámery. Preto sme sa rozhodli, ako náhradný program, zorganizovať 1. ročník Grassroots turnaja žiakov základných škôl. Grassroots

Hlavné dejisko Čo-pele Snowboard Jib Session v centre Zvolena.

je špeciálnym programom FIFA na rozvoj mládežníckeho futbalu. Vychádzali sme z toho, že o futbal je medzi zvolenskou mládežou stále

veľký záujem, a tak dostali futbalové nádeje možnosť ešte raz si súťažne zahrať.“ Text a foto: (nym)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Krupina, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 5 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4468/11   Obchodný manažér: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu   E-mail: novinky.ka@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

šport

Zo Zvolena si odviezli body aj Martinčania, Oslizlo končí Oslizlov koniec

Zvolenčanom sa zatiaľ nedarí podľa predstáv. Obhajcovia titulu zbytočne strácajú body, čo sa ukázalo aj v ich domácom nedeľnom súboji s Martinom. Zápas pritom rozohrali vynikajúco, viedli v 14. sekunde po góle Kamila Brabenca. Neskôr vyhrávali 2:0 i 3:1, no napokon diváci odchádzali mierne rozčarovaní. V 56. min totižto vykresal iskierku nádeje hosťom Beran, keď znížil na 2:3. Martinčania v samom závere odvolali brankára a vyplatilo sa. Tridsaťštyri sekúnd pred tretím klaksónom po Markovičovom prieniku a prihrávke pred Šimka vyrovnal Ďatelinka. Hoci v predĺžení mali navrch domáci, gól nepadol. Definitíva padla až v samostatných nájazdoch, ten rozhodujúci premenil skúsený martinský útočník Beran.

Martin šťastnejší

Ľubomír Oslizlo, tréner Zvolena, samozrejme, s výsledku nadšený nebol: „U nás je

Martin vyhral vo Zvolene po samostatných nájazdoch. Foto: Branislav Šníder

to rovnaké. Dobre sme to rozohrali, viedli sme 2:0. Dostali sme však gól pri našej presilovke, no hneď sme zvýšili, no nepochopiteľné chyby a vylúčenia nás stáli veľa síl a súper v závere vyrovnal. Martin bol v nájazdoch šťastnejší.“

Daniel Babka, tréner MHC, mohol vyzdvihnúť fakt, že jeho zverenci sa nevzdali ani za nepriaznivého stavu. No pod víťazstvo Martina sa podpísali aj ďalšie faktory. „My sme dostali smolný gól už v 1. minúte a druhý z nepokrytého priestoru me-

dzi kruhmi. V druhej tretine sme zvýšili tlak a vyhrali sme ju. V tretej tretine sme sa zmobilizovali a dali sme dva góly. V predĺžení sme mali niekoľko prečíslení, ale neskórovali sme. Pri trestných strieľaniach sme boli šťastnejší,“ opísal duel Babka.

Prehra s Martinom bola vyvrcholením zlého vstupu Zvolena do sezóny a napokon aj „zlomila väz“ trénerovi HKM Lubomirovi Oslizlovi. Vedenie klubu, ktoré malo pred štartom extraligy vysoké ambície, ho zanedlho po súboji s Martinom odvolalo z funkcie. To už Zvolen klesol na posledné miesto v tabuľke. „Zlé výsledky boli hlavnou príčinou odvolania Lubomira Oslizla z pozície hlavného trénera. Poslednou kvapkou bola domáca prehra s Martinom po nájazdovom rozstrele. Už v 1. minúte sme sa ujali vedenia a mysleli sme si, že zápas dotiahneme do úspešného konca. Od stavu 2:0 však prišiel útlm, kopili sme chyby a napokon sme prehrali,“ povedal generálny manažér Zvolena Milan Čanky. Oslizlo nahradil pri kormidle Petra Mikulu, s ktorým napriek zisku titulu v klube nepredĺžili kontrakt. (bb), TASR

JÚLIUS Šupler: Ponuku zo Zvolena si veľmi vážim Novým trénerom úradujúceho extraligového majstra HKM Zvolen sa stal Július Šupler. Bývalý reprezentačný kormidelník, ktorý vo funkcii nahradil odvolaného Lubomíra Oslizla, už v pondelok ráno viedol mužstvo na prvom tréningu s výstižným mottom: „Neverím na zázraky, len na tvrdú prácu“. Júliusa Šuplera ľad po dlhých mesiacoch trénerskej nečinnosti magicky priťahoval. „Zvážil som okolnosti, predsa len viac ako pol roka nemám prácu, ťahalo ma to k ľadu, preto som sa rozhodol trénovať Zvolen. Ponuku si veľmi vážim, predsa len je to majster Slovenska. Vidím aj, že chalani sa ocitli v ťažkej situácii, vedenie sa rozhodlo trénerov zmeniť a ja som ponuku prijal. Minimálne celú sezónu budeme spolupracovať, do Zvolena som prišiel presne s touto výzvou.“

Neverí na zázraky

Július Šupler pozná hráčov

z dvoch zápasov, ktoré odsledoval. „Oproti vlaňajšku sa veľa v kádri nezmenilo, je to mužstvo, ktoré by mohlo hrať inak a ja im v tom chcem pomôcť. Neverím na zázraky, len na tvrdú prácu a dúfam, že chalani sa poberú týmto smerom. Dôležité bude, aby hrou a výsledkami prinášali divákom radosť a aby rovnakú radosť pociťovali aj samotní hráči. Čo zmeníme, ukážu najbližšie tréningy a zápasy, určite by sa mala zefektívniť streľba, zlepšiť účinnosť presiloviek, práca v obrane a súčinnosť obrany a útoku, v podstate celý hokej.“

Nezávideniahodná situácia

Úradujúci majster sa nachádza v nezávideniahodnom tabuľkovom postavení, po 12-tich kolách extraligy na poslednom 10. mieste. Július Šupler: „Po úspechoch sa zvykne dostaviť útlm, obhájiť pozície je vždy ťažké. V živote sú aj horšie etapy, môžete sa zmýliť, aj uspokojiť, pri veľkej snahy vám niečo nevyjde, no ak máte vôľu, odmeny sa dočkáte. Ja sa roboty nebojím, dúfam, že hráči rovnako, verím, že budeme mať podporu v realizačnom tíme. Mnohých hráčov poznám aj osobne, čaká na nás kopec tvrdej a nekompromisnej práce.“

Je to odborník

Generálny manažér HKM Zvolen Milan Čanky na Júliusa Šuplera adresoval viacero su-

perlatív: „Je to odborník, s hromadou skúseností, podpísali sme zmluvu do konca sezóny s ročnou opciou z obidvoch strán, dlhšia spolupráca sa nevylučuje. V našej situácii sme si zvolili človeka, ktorý nepochybne zodvihne mužstvo na také priečky, ktoré mu patria. Z predsezónneho cieľa hrať vo finále nič nemeníme. Rokovania boli korektné, podmienky Júliusa Šuplera neboli prehnané.“

Odviedol si svoju prácu

Porovnávať kvality s predchádzajúcimi trénermi sa podľa Milana Čanky môžu ťažko. „Aj Lubomír Oslizlo si odviedol svoju robotu, no situácia nebola dobrá, ani hráči mu jeho pozíciu neuľahčili. Prijal našu výzvu po mimoriadne úspešnom roku, zaslúži si poďakovanie. Po prehrách sme použi-

li metódu biča i cukru, siahli aj na financie, Záleží na hráčoch, či okresané peniaze získajú späť, 15 až 19 bodov v ďalšej šestine zápasov im túto návratnosť zaručí."

Asistentom Török

Mierny pohyb v kádri sa očakáva neskôr, zatiaľ sa menia len trénerské dvojice, asistentom Júliusa Šuplera bude Jaroslav Török. Milan Čanky: „Všetko sa upieklo v nedeľu večer, s Júliusom Šuplerom som v noci komunikoval. Ráno od 7.30 hod. sme už sedeli spolu, po prvých tréningoch a zápasoch si povie svoje aj o prípadnych zmenách. Určite však budeme pracovať na jednom kvalitnom obrancovi a možno aj posile do útoku.“ TASR

Nka 20 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you