Page 3

číslo 14/2013

spravodajstvo

3

Chrípkové ochorenia ustupujú, no nepodceňujte ich V porovnaní s 27. kalendárnym týždňom možno podľa analýzy hlásení 51 percent lekárov pre deti a dorast a 44 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji konštatovať, že rovnako akútne respiračné ochorenia (ARO), tak aj chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) ubúdajú. Výskyt ARO sa síce udržuje približnej na vlaňajšej úrovni, výskyt CHPO klesol o vyše 37 percent. Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na etiológii (pôvode) ochorení sa aj naďalej podieľajú predovšetkým adenovírusy a respiračné syncy-

tiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. V 28. kalendárnom týždni sa v banskobystrickom kraji vyskytlo v absolútnych číslach 1729 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 560 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli len v 46 prípadoch, čo je chorobnosť 15 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Brezno, Lučenec a Žarnovica. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Poltár, Žarnovica a Banská Bystrica. Počet komplikácii v 28. týždni sa udržiava na úrovni jedného percenta, pričom najviac postihujú ekonomicky

činné obbyvateľstvo. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (10 prípadov), zápalmi stredného ucha (4) a v 4 prípadoch zápalmi pľúc. V absolútnych číslach je najvyšší počet chorých na ARO vo vekovej skupine produktívneho obyvateľstva, nasledujú prázdninujúce deti základných škôl a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Chrípka najviac postihuje deti základných škôl a najmenších. Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu

vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal

pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky. Znepokojujúco však pôsobí aj skutočnosť, že až pri 96 percent smrteľných prípadov v SR bola zistená absencia zaočkovania dostupnou očkovacou vakcínou. Text a foto: TASR

Monografia o Jánovi Alexandrovi Rotaridesovi Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine pre obec Drienovo pripravilo projekt na vydanie monografie o osobnosti – učiteľovi a národnom dejateľovi Jánovi Alexandrovi Rotaridesovi. Projekt bol vypracovaný a zároveň podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky sumou 1 000 eur i ďalšími sponzormi. Rukopis publikácie Ján Alexander Rotarides (1822  – 1900) život a dielo spracoval historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč. Kniha bola vydaná pri príležitosti 190. výro-

čia narodenia J. A. Rotaridesa a pojednáva o takmer neznámom spoločníkovi štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý bol s ním väznený počas revolúcie 1848 – 1849, tzv. jari národov. Mladý Rotari-

des študoval v Banskej Štiavnici na ev. a. v. lýceu. Neskôr pôsobil ako učiteľ a organista v Príbelciach. Tu spolu s Jankom Kráľom vyvolali vzburu (v Príbelciach i ďalších obciach Hontu), kvôli čomu skončili vo väzení. Rotarides neskôr pôsobil v Lentvore, fílii ľuborečskej farnosti, v ktorej pôsobil štúrovský spisovateľ Daniel Maróthy, kam prešiel z Krupiny. Napokon bol Rotarides zvole-

ný za učiteľa a kantora Ev. a. v. cirkvi drienovsko – čabradsko-vrbovskej. V Drienove sa oženil, narodilo sa mu šesť detí a v roku 1900 zomrel. Je autorom viacerých diel – publikovaných (Súdny pán, Kováčska strega, Veštec) a stratených diel (napríklad Dejepis Čabradského zámku), ako aj rukopisov (Verše pohrebné, Básne ...). „Historickým výskumom sa dokázalo, že Rotaridesovci – predkovia

Jána Alexandra – pochádzali zo starobylej Krupiny,“ uvádza autor publikácie Miroslav Lukáč. „Jeho starý otec Ján sa narodil v Krupine, rovnako ako prastarý otec Ján Samuel s manželkou Katarínou rodenou Sixajovou.“ Monografiu v obmedzenom množstve je možné zakúpiť si v Informačnom centre mesta Krupina. (nym)

Detská univerziáda v mestskej knižnici Krupinská mestská knižnica v mesiaci júl prichystala pre svojich čitateľov, ale aj návštevníkov knižnice, podnetné podujatie pre deti do 12 rokov. Priblížila nám ho pracovníčka knižnice K. Almášyová. Ide o zábavno-výchovnú aktivitu, ktorá sa koná v dvoch týždňových turnusoch. Prvý bol od 15. do 19. júla, druhý sa začal 22. a končí 26. júla. Časovo je to nenáročná aktivita, ktorá trvá 2 až 3 hodiny predpoludním. Je zameraná na rozvíjanie slovnej zásoby a precvičovanie rozhovoru na danú tematiku. Zároveň učí deti samostatne orientovať sa vo fonde detskej

literatúry v mestskej knižnici. No a napríklad mamičky na materskej dovolenke môžu takto mať aspoň v predpoludňajších hodinách o svoje staršie ratolesti vhodne postarané. A ako vyzerá taký týždeň „detskej univerziády“? Prvý deň je na programe téma Najkrajšia kniha, spojená so zaujímavosťami o autorovi, ukážkami z knihy a besedou. Druhý deň

sa deti venujú zaujímavostiam o zvieratách, tretí zasa o stromoch a rastlinách (hádanky, pexeso, liečime s bylinkami). Čo sa patrí a čo nie – to je téma na štvrtý deň, kde sa deti zaoberajú správaním sa na spoločenských stretnutiach. Záverečný deň je na programe História nášho mesta – jedinečnosť Krupiny. V prípade, že „študenti“ univerzity sa chcú zoznámiť

Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

alebo diskutovať o inej tematike, organizátori sa prispôsobujú ich požiadavkám. Na záver turnusu každé dieťa získava

diplom ako správny absolvent univerzity. (nym)

Nka 14 2013 web  
Nka 14 2013 web  
Advertisement