Page 1

5 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Tipy

str. 5 – 8

na leto! Ročník: III. číslo. 14/2013 Dátum vydania: 25. 7. 2013

Krupina

Eco kontajnery na textil

Monografia o J. Odkrývanie A. Rotaridesovi veže

Rozhovor s horolezcom

str. 2 Na území mesta sa objavili ECO kontajnery na textil, obnosené a nepotrebné šatstvo, textílie a topánky, triedený zber odpadu sa tak rozšíril.

str. 3 Historik Miroslav Lukáč spracoval monografiu o učiteľovi a  národnom dejateľovi J. A. Rotaridesovi, neznámom spoločníkovi štúrovského básnika Janka Kráľa.

str. 11 O nebezpečenstve v horách, vrátane Himalájí sme sa porozprávali s horolezcom Martinom Gablíkom zo Zvolena.

str. 9 Od 50 do  60 študentov a rovnaký počet dobrovoľníkov začalo pomáhať archeológom pri odkrývaní priestorov kráľovskej obytnej veže dolnej časti Pustého hradu.

Akadémia venovaná sv. Cyrilovi a Metodovi V Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Krupine sa 7. júla podvečer uskutočnil slávnostný podvečer nazvaný Chvála Cyrilovi a Metodovi – akadémia pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestcov na územie Veľkej Moravy.

Ako nás informoval Miroslav Lukáč z Kultúrneho centra a Múzea A. Sládkoviča (KCaMAS) v Krupine, podujatie otvoril príhovorom a privítaním dekan páter Emil Gallo. Z chóru zneli piesne Miešaného speváckeho zboru pri rím. kat. kostole Narodenia Panny Márie v Krupine pod vedením zbormajsterky Anny Ližbetinovej, ktoré sa striedali s vystúpeniami žiakov Základnej umeleckej školy v Krupine. Práve tomuto zboru, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie umelecké telesá, patrilo i samotné vyvrcholenie a záver akadémie. Prítomní sa dozvedeli chronológiu kultúrneho a historického významu príchodu sv. Cyrila a Metoda pre našich predkov v priereze od roku 863 do súčasnosti, kedy si pripomíname 1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu. Historik Miroslav Lukáč okrem toho zdôraznil, že odkaz solúnskych bratov si vážili aj krupinskí rodáci – Andrej Sládkovič (Lipa cyrilo-metodejská z r. 1864), ako aj Elena Maróthy-Šoltésová. Význam oboch bratov a ich diela ostáva aj pre dnešok, pre identitu Slovákov či pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Umeleckým slovom sa prítomným prihovoril herec Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvo-

Príchod slovanských vierozvestcov na územie Veľkej Moravy si pripomenuli vo viacerých mestách a obciach Banskobystrického kraja.

lene Štefan Šafárik, ktorý interpretoval aj Konštantínov Proglas (predslov k prekladu Evanjelia) v úprave Ľubomíra Feldeka. Na záver spomienky na sv. Cyrila a Metoda prečítal dekan Emil Gallo list kardinála a pápežské-

ho legáta Franca Rodého zo Slovinska k výročiu príchodu oboch svätých bratov, ktorý zaznel 5. júla 2013 na oslavách v Nitre. S účastníkmi akadémie sa za spoluorganizátorov rozlúčil riaditeľ Kultúrneho centra a Múzea An-

dreja Sládkoviča v Krupine Ján Alakša, ktorý poďakoval všetkým účinkujúcim a vyjadril vôľu pokračovať v podobných kultúrnych počinoch naďalej. (nym), foto: TASR/František Iván


2

novinky

spravodajstvo

tisovec z Krupiny Neobjavíme nič nového, keď povieme, že aj stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka, zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť i ochranu. Aj preto je cieľom ankety Strom roka, ktorej jedenásty ročník vyhlásila na Deň Zeme Nadácia Ekopolis, upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Ako nás informovala projektová manažérka Mesta Krupina Ing. Dajana Belláková, zo 65 prihlásených stromov sa do 12–členného finále dostal aj Tisovec dvojradý z Krupiny. Tento krásny a vzácny strom, pôvodom zo Severnej Ameriky, rastie v centre Krupiny a je dominantou malého parku s dopravným ihriskom. Svojou majestátnosťou víta deti mieriace do Centra voľného času, ktoré sa nachádza v jeho bezprostrednej blízkosti. Spolu s deťmi však musí znášať množstvo splodín z tisícov áut, ktoré každodenne prechádzajú po medzištátnej ceste vzdialenej iba 10 metrov od jeho kmeňa.

Jeho vek sa odhaduje na 105 rokov, obvod kmeňa dosahuje úctyhodných 360 cm a vysoký je 18 m. V  silnej konkurencii rôznorodých stromov z celého Slovenska sa teda o titul Strom roka a o postup do súťaže o Európsky strom roka uchádza aj tento majestátny krupinský krásavec. Tak čo, Krupinčania, podporíme svojimi hlasmi práve náš strom? Hlasuje sa do konca septembra na stránke www.ekopolis. sk alebo cez stránku www. krupina.sk. Prvé tri stromy získajú po 333 eur na svoje ošetrenie a úpravu svojho okolia. (nym)

kultúra v auguste Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine pripravilo na august pre obyvateľov i návštevníkov mesta viacero zaujímavých podujatí. Informovala nás o nich pracovníčka Informačného centra mesta Krupina Zdenka Sýkorová. V sobotu 10. augusta o 16. hodine sa v amfiteátri v Krupine uskutoční letné pokračovanie úspešnej Krupinskej heligónky, obľúbené podujatie milovníkov heligónky a ľudovej hudby vôbec. Dňa 25. augusta o 18.hodine sa v priestoroch krupinských podzemných chodieb koná už II. tohtoročná prehliadka pivníc s odborným výkladom pod názvom Za tajomstvami podzemných chodieb. Prvá

jete u b e r t o P si dnes

? ť a č i ž o p

sa konala v apríli a svojou početnou návštevou záujemcov o prehliadku z celého Slovenska, potvrdila záujem turistov o históriu nášho mesta a o priestory, ktoré nie sú bežne sprístupnené. V stredu 28. augusta pripravuje Mesto Krupina o 14.hodine pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 69. výročia SNP a vo večerných hodinách o 18. hodine. Vatru zvrchovanosti na Vartovke, na kopci Tanistravár. V piatok 30. augusta príde do krupinského amfiteátra potešiť a zabaviť svojich fanúšikov populárny Majk Spirit.

ECO kontajnery na textil v meste Na území mesta Krupina sa objavili nové kontajnery ECO textil, určené na obnosené a nepotrebné šatstvo, textílie ale aj topánky. Triedený zber komunálnych odpadov v meste sa tak rozšíril o ďalšiu zbernú komoditu. „Podľa štatistiky tvorí textil asi štyri percentá komunálneho odpadu,“ informovala nás projektová manažérka Mesta Krupina Ing. Dajana Belláková. „Mesto Krupina očakáva, že občania v plnej miere využijú možnosť uložiť nepotrebné šatstvo a obuv do rozmiestnených kontajnerov. Zníži sa tak množstvo odpadu, ktoré sa ukladá na skládke tuhého komunálneho odpadu a zároveň sa obmedzí znečistenie v okolí stanovíšť kontajnerov na komunálny odpad.“ Mesto, na základe zmluvy s oprávnenou osobou, poskytlo len priestor pre umiestnenie kontajnerov, inak je táto služba

pre občanov mesta poskytovaná bezplatne. Jeden kontajner je určený pre 700 – 1 000 obyvateľov. Kontajnery sa budú vyprázdňovať raz za dva týždne. Presný zoznam stanovíšť po  definitívnom rozmiestnení kontajnerov bude zverejnený na oficiálnej stránke mesta. V prvej etape boli na území mesta rozmiestnené tieto kontajnery v nasledovných mestských častiach: Ul. Malinovského – 2 ks (bytový dom č. 5 a č.13), Majerský rad – 2 ks (bytový dom č. 78-79 a č. 53), Ul. Jesenského – 1 ks (bytový dom č. 3), Ul. Železničná – 1 ks (bytový dom č. 11-13), Ul. Hviezdoslavova –

1 ks (nájomný bytový dom č. 2651/61) a Ul. Špitzerova – 1 ks. Občanov upozorňujeme, že rozmiestnených zberných nádob je možné hádzať aj zničené oblečenie a obuv, ako aj kusy starých a nepotrebných textílií. Obsah kontajnera je určený na ďalšiu recykláciu a výrobu recyklovaných materiálov. Návod k manipulácii: Najprv vložte vhodný druh odpadu, podľa možnosti zabalený v igelitových taškách alebo vreciach, do priestoru nad rukoväťou. Potom potiahnite rukoväť smerom hore. Odpad sa vysype do vnútra kontajnera. (nym)

(nym)

Vychádzka do rokliny

0904 804 552

Zvolen, Hviezdoslavova 42 Krupina, Svätotrojičné nám. 5

www.pozicka.sk

inz_Potrebujete si pozicat-ORANZ2013_79x37_Balko.indd 1

NKA 422/13

500 eur

do 4 od 100

Krupinčanom už slúžia nové ECO kontajnery na textil.

Klub slovenských turistov (KST) v Krupine a OZ Mikroregión Krupinská planina pripravila na sobotu 27. júla turisticko-poznávaciu vychádzku do okolia Hontianskych Tesár, spojenú

28.12.2012 11:59:17

s návštevou vínnych pivníc. Odchod autobusu je o 8. hodine spred budovy Mestského úradu v Krupine, plánovaný návrat do Krupiny je o 17. hodine. Účastnícky poplatok je 3 eurá pre dospelých, 2 eurá

pre deti do 15 rokov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a bližšie informácie dostanú na tel. čísle: 0908 288 668, kontaktná osoba: Ing. Jozef Capuliak. (nym)


číslo 14/2013

spravodajstvo

3

Chrípkové ochorenia ustupujú, no nepodceňujte ich V porovnaní s 27. kalendárnym týždňom možno podľa analýzy hlásení 51 percent lekárov pre deti a dorast a 44 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji konštatovať, že rovnako akútne respiračné ochorenia (ARO), tak aj chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) ubúdajú. Výskyt ARO sa síce udržuje približnej na vlaňajšej úrovni, výskyt CHPO klesol o vyše 37 percent. Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na etiológii (pôvode) ochorení sa aj naďalej podieľajú predovšetkým adenovírusy a respiračné syncy-

tiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. V 28. kalendárnom týždni sa v banskobystrickom kraji vyskytlo v absolútnych číslach 1729 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 560 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli len v 46 prípadoch, čo je chorobnosť 15 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Brezno, Lučenec a Žarnovica. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Poltár, Žarnovica a Banská Bystrica. Počet komplikácii v 28. týždni sa udržiava na úrovni jedného percenta, pričom najviac postihujú ekonomicky

činné obbyvateľstvo. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (10 prípadov), zápalmi stredného ucha (4) a v 4 prípadoch zápalmi pľúc. V absolútnych číslach je najvyšší počet chorých na ARO vo vekovej skupine produktívneho obyvateľstva, nasledujú prázdninujúce deti základných škôl a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Chrípka najviac postihuje deti základných škôl a najmenších. Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu

vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal

pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky. Znepokojujúco však pôsobí aj skutočnosť, že až pri 96 percent smrteľných prípadov v SR bola zistená absencia zaočkovania dostupnou očkovacou vakcínou. Text a foto: TASR

Monografia o Jánovi Alexandrovi Rotaridesovi Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine pre obec Drienovo pripravilo projekt na vydanie monografie o osobnosti – učiteľovi a národnom dejateľovi Jánovi Alexandrovi Rotaridesovi. Projekt bol vypracovaný a zároveň podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky sumou 1 000 eur i ďalšími sponzormi. Rukopis publikácie Ján Alexander Rotarides (1822  – 1900) život a dielo spracoval historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč. Kniha bola vydaná pri príležitosti 190. výro-

čia narodenia J. A. Rotaridesa a pojednáva o takmer neznámom spoločníkovi štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý bol s ním väznený počas revolúcie 1848 – 1849, tzv. jari národov. Mladý Rotari-

des študoval v Banskej Štiavnici na ev. a. v. lýceu. Neskôr pôsobil ako učiteľ a organista v Príbelciach. Tu spolu s Jankom Kráľom vyvolali vzburu (v Príbelciach i ďalších obciach Hontu), kvôli čomu skončili vo väzení. Rotarides neskôr pôsobil v Lentvore, fílii ľuborečskej farnosti, v ktorej pôsobil štúrovský spisovateľ Daniel Maróthy, kam prešiel z Krupiny. Napokon bol Rotarides zvole-

ný za učiteľa a kantora Ev. a. v. cirkvi drienovsko – čabradsko-vrbovskej. V Drienove sa oženil, narodilo sa mu šesť detí a v roku 1900 zomrel. Je autorom viacerých diel – publikovaných (Súdny pán, Kováčska strega, Veštec) a stratených diel (napríklad Dejepis Čabradského zámku), ako aj rukopisov (Verše pohrebné, Básne ...). „Historickým výskumom sa dokázalo, že Rotaridesovci – predkovia

Jána Alexandra – pochádzali zo starobylej Krupiny,“ uvádza autor publikácie Miroslav Lukáč. „Jeho starý otec Ján sa narodil v Krupine, rovnako ako prastarý otec Ján Samuel s manželkou Katarínou rodenou Sixajovou.“ Monografiu v obmedzenom množstve je možné zakúpiť si v Informačnom centre mesta Krupina. (nym)

Detská univerziáda v mestskej knižnici Krupinská mestská knižnica v mesiaci júl prichystala pre svojich čitateľov, ale aj návštevníkov knižnice, podnetné podujatie pre deti do 12 rokov. Priblížila nám ho pracovníčka knižnice K. Almášyová. Ide o zábavno-výchovnú aktivitu, ktorá sa koná v dvoch týždňových turnusoch. Prvý bol od 15. do 19. júla, druhý sa začal 22. a končí 26. júla. Časovo je to nenáročná aktivita, ktorá trvá 2 až 3 hodiny predpoludním. Je zameraná na rozvíjanie slovnej zásoby a precvičovanie rozhovoru na danú tematiku. Zároveň učí deti samostatne orientovať sa vo fonde detskej

literatúry v mestskej knižnici. No a napríklad mamičky na materskej dovolenke môžu takto mať aspoň v predpoludňajších hodinách o svoje staršie ratolesti vhodne postarané. A ako vyzerá taký týždeň „detskej univerziády“? Prvý deň je na programe téma Najkrajšia kniha, spojená so zaujímavosťami o autorovi, ukážkami z knihy a besedou. Druhý deň

sa deti venujú zaujímavostiam o zvieratách, tretí zasa o stromoch a rastlinách (hádanky, pexeso, liečime s bylinkami). Čo sa patrí a čo nie – to je téma na štvrtý deň, kde sa deti zaoberajú správaním sa na spoločenských stretnutiach. Záverečný deň je na programe História nášho mesta – jedinečnosť Krupiny. V prípade, že „študenti“ univerzity sa chcú zoznámiť

Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

alebo diskutovať o inej tematike, organizátori sa prispôsobujú ich požiadavkám. Na záver turnusu každé dieťa získava

diplom ako správny absolvent univerzity. (nym)


4

novinky

kultúra

Zvolenská fujara pre bystrickú Mladosť Trojdňový kolotoč hudby, spevu a tanca vo folklórnom duchu, ktorý v meste pod Pustým hradom rozkrútil XXI. ročník medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2013, je za nami. Ľudové tradície slovenského národa v najrôznejších podobách na festivale naplno rozvinuli folklórne súbory pôsobiace pri vysokých školách Slovenskej republiky. Organizátori júlového zvolenského festivalu museli kvôli nižšiemu rozpočtu znížiť počet účastníkov, čo najviac zasiahlo medzinárodnú časť podujatia. Na festival napokon neprišiel ani ohlasovaný juhoamerický súbor Combinaciones Folclóricas de Colombia z kolumbijskej Univerzity Franciska Jose de Caldasa v Bogote. Ako nás informoval zástupca organizátorov Peter Gašperan z Technickej univerzity (TU) vo Zvolene, náš sprievodca festivalovým dianím, zredukovaný bol aj pôvodne plánovaný program a niekto-

Krása ľudových krojov aj ich nositeliek.

ré ďalšie paralelné a sprievodné aktivity. „Ale aj vďaka významnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa v troch júlových dňoch podarilo uskutočniť podujatie, ktoré možno zaradiť k vrcholom slovenského folklórneho leta, k aktivitám významne prispievajúcim k uchovávaniu, rozvíjaniu a propagácii hodnôt národnej kultúry Slovenska,“ potvrdil Peter Gašperan. „Festival bol poctou slovenskému ľudu a jeho tradíciám, a to aj v tom, že i keď nechtiac, naplnil to známe porekadlo, ktoré stáročia zdobí Slovákov:

Zvolenskú fujaru získal súbor Mladosť z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Za málo peňazí veľa muziky! Zároveň bol ďalším dôstojným príspevkom Technickej univerzity vo Zvolene k oslavám jubilea mesta Zvolen.“

Ocenenia najlepších

Akademického Zvolena 2013 sa napokon zúčastnilo 10 domácich folklórnych súborov, čo predstavuje viac ako 300 priamo účinkujúcich spievajúcich, tancujúcich, či hrajúcich mladých ľudí. Ich vystúpenia sa stretli s veľkým diváckym záujmom, ktorý kulminoval počas krojovaného sprievodu centrom Zvolena, vystúpení na Námestí SNP a tiež na záverečnom galakoncerte, keď Dom kultúry Zvolen na sídlisku Podborová praskal vo švíkoch a burácal potleskom. Laureátom festivalu a víťazom hlavnej ceny – Zvolenskej fujary – sa stal folklórny súbor Mladosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý získal túto cenu po prvý raz v svojej histórii. Porotu zaujal najmä hudobno-tanečnou a speváckou kompozíciou Hore Hronom, ktorou presvedčivo a pútavo zmapovala folklórne tradície nášho ľudu. Domáca Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene priniesla do súťaže dramaturgicky kompaktný projekt Pliešovskie podobenke. Jeho obsahová línia hudobnými, tanečnými a piesňovými obrázkami spodobovala život, radosti, starosti, osudy prostých ľudí takzvanej Podjavorskej oblasti, čo Poľane na-

pokon prinieslo cenu a diplom za tanečnú interpretáciu a výtvarnú stránku programového bloku. Ďalšími cenami, ktoré odborná porota na Akademickom Zvolene 2013 udelila boli: Cena a diplom za objavnosť a interpretáciu piesňového materiálu v programe Na Jána súboru Ponitran Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, Cena a diplom za scénické spracovanie a hudobnú interpretáciu programového bloku Idú verbovníci súboru Ekonóm Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Cena a diplom za hudobné spracovanie a hudobno-spevnú interpretáciu programového bloku Keď nás tabak živil... súboru Zobor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ďalšia Cena a diplom bola za vynikajúce scénické a choreografické spracovanie programového bloku Z tej Šuňavskej krčmičky folklórneho súboru Váh Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Cena a diplom za tanečnú a hudobnú interpretáciu programového bloku V Boščici pod orechom... súboru Hornád Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Cena a diplom za programový blok Na Telgárte hrajú súboru Stavbár Žilinskej univerzity v Žiline, Cena a diplom za námet a dramaturgiu programového bloku V haju zeleneňkim... súboru Torysa Prešovskej Univerzity v Prešove a Cena a diplom za hudobnú a tanečnú interpretáciu programového bloku Obrázky

z Branova folklórnemu súboru Technik Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Štafetu preberá Nitra

Odborná komisia, hodnotiaca súťažné programy, ktorej členmi boli: doc. Mgr. Ján Blaho, prof. Ing. Milan Križo, DrSc., PhDr. Igor Danihel, Mgr. Rudolf Veselovský a Mgr. art. Marián Čupka, vyzdvihla vysokú úroveň originality vo všetkých predvedených programových blokoch, tvorivosti pri spracovaní autentických zdrojov pri súčasnom zachovaní ich pôvodných prvkov a špecifík a skonštatovala vysokú umeleckú vyzretosť kolektívov podporenú vynikajúcim individuálnym interpretačným majstrovstvom spevákov, tanečníkov a hudobníkov. Na záver festivalu odovzdal rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., štafetu organizovania medzinárodných akademických folklórnych festivalov prorektorke Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPÚ) v Nitre prof. Dr. Ing. Elene Horskej. Práve nitrianska SPÚ bude totiž na budúci rok organizátorkou festivalu Akademická Nitra 2014. Festival sa totiž v párnych rokoch koná v Nitre, v nepárnych vo Zvolene. Slávnostný galakoncert a tým aj celý Akademický Zvolen 2013 ukončila „študentská hymna“ Gaudeamus igitur. Text a foto: (nym)


číslo 14/2013

tipy na leto

5

Pripravte deťom program na prázdniny Letné prázdniny sú pre školákov príliš krátke, pre pracujúcich rodičov zúfalo dlhé. Veď zabezpečiť deťom program a dozor na dva mesiace je „herkulovská“ úloha. Spoločná dovolenka, letný detský tábor, starí rodičia. Málokomu sa podarí ideálne skombinovať tieto tri možnosti. Ale ak deťom nenájdete zábavu vy, nájdu si ju samé. Asi by sa mnohí rodičia čudovali, keby vedeli, ako ich deti trávia prázdninové dni bez dozoru.

Vymyslite ubytovanie

Aj na Slovensku môžete s deťmi prežiť krásnu dovolenku. Ak nevyužijete služby cestovných kancelárií, môžete si pripraviť program sami s ohľadom na záujmy členov rodiny. Dôležité je nájsť si vhodné ubytovanie na strategicky výhodnom mieste. Hotel s bazénom a vlastnými športovými zariadeniami oceníte v prípade zhoršeného počasia. Nájdete v ňom dostatok príležitostí ako príjemne a aktívne prežiť spoločné chvíle. Horská chata, romantická drevenica, alebo malý penzión? Aj takáto forma ubytovania

má svoje výhody. Sami si môžete určiť dĺžku pobytu, spôsob stavovania, vybrať si lokalitu. Na internete možno nájsť nielen informácie, ale neraz aj recenzie a skúsenosti hostí. Chce to trošku práce. Zahrúžiť sa do mapy a vyhľadať miesta, ktoré nepoznáte. Ak nemáte čas a chuť hľadať sami, obrátiť sa môžete na cestovné kancelárie, ktoré sprostredkujú ubytovanie na súkromí-na chatách a chalupách.

Pestrý program

Vypátrajte, či je v primeranom okruhu od vášho ubytovania dostatok možností na pes-

trý program. S autom môžete každý deň podnikať výlety do okolia. Keď nebude počasie vhodné na kúpanie pod holým nebom, ani na turistiku, urobíte si výlet do blízkeho mesta, pozriete si múzeum, zájdete do kina, alebo sa pôjdete pozrieť na trh remesiel, navštívite zoologickú záhradu, zahráte si bowling, biliard, stolný tenis... Zájdete na salaš alebo na ranč a pozriete si zvieratká. Možností je vždy viac, len sa správne rozhodnúť. Menšie deti sotva ocenia skvosty galérie, zbierky na zámku alebo krásne výhľady na hory. Potrebujú sa hrať. Všetky bez rozdielu však milujú vodu a atrakcie vodného sveta si určite užijú naplno. Zážitkom pre školákov bude splav Váhu alebo Dunajca, jazda historickým vláčikom, návšteva jaskyne, hradu plného historických zbraní. Detské letné tábory sú pre ro-

dičov i školákov „požehnaním“. Organizujú ich s pobytom nielen na Slovensku, ale často aj v prímorských letoviskách. Program je zameraný na určitú činnosť (výuka jazyka, ozdravný pobyt pre alergikov, umenie), alebo je namiešaný tak, aby zaujal deti najčastejšie vo veku od 6 do 15 rokov. Pobyt v tábore je pre deti dôležitou skúsenosťou. Musia tu rešpektovať záujmy kolektívu, s ktorým prežijú niekoľko dní v odlúčení od rodičov, samostatne sa rozhodovať a zodpovedať za seba. Denné tábory organizujú väčšinou vo väčších mestách. Deti majú program pod dohľadom skúsených pedagógov od rána do popoludňajších hodín tak, aby si ich rodičia po práci mohli zobrať domov.

viť s nimi časť prázdnin väčšinou radi využijú. Ak deti z mesta odcestujú na vidiek za babkou a dedkom, zmenia vzduch, spoznajú iný spôsob života, nových priateľov. Žiaľ, nie každý má túto možnosť. V rámci rodiny, ale aj dobrých priateľov sa osvedčila vzájomná výpomoc s deťmi. Jedna rodina „opatruje“ spoločne deti z obidvoch rodín a na ďalší týždeň, sa vymenia. Viete, že deti sú pod dohľadom, majú priateľov primeraného veku a vy si oddýchnete tiež. Keď vám nezostáva čas na to, aby ste cez týždeň mohli zostať s deťmi, urobte si aspoň pekné predĺžené víkendy. Namiešajte pestrý prázdninový kokteil zážitkov. Myslite na to, aby vaša ratolesť mala o čom písať v slohu o prázdninách.

Čaro vidieka a rodiny

Starí rodičia milujú svoje vnúčatá a príležitosť strá-

(msa), foto: TASR


6

novinky

tipy na leto

Tip na výlet pre milovníkov vody a pamiatok

Plávajúci vodný mlyn a drevený most Hneď dvomi atrakciami sa môže pochváliť Kolárovo v okrese Komárno. Jednou z nich je na Slovensku posledný plávajúci vodný mlyn. K národnej kultúrnej pamiatke vedie najdlhší drevený riečny most v strednej Európe. Obidve atrakcie sú výsledkom práce Ivana Šáliho z Ochranárskeho spolku Vodný mlyn Kolárovo. Práve on koncom 90. rokov minulého storočia oživil chátrajúci mlyn a neskôr k nemu vybudoval most ako prístupovú cestu cez Malý Dunaj. Postupne v areáli mlyna pribúdali ďalšie objekty, ktoré každoročne navštívi 20 až 30 000 ľudí. Ďalšie plány, medzi ktoré patrilo i vybudovanie veterného mlyna v areáli, už Šáli nestihol zrealizovať. Dlhoročný predseda ochranárskeho spolku zomrel začiatkom tohto roka. Plávajúci vodný mlyn je funkčnou replikou radvanského mlyna. Ten existoval od roku 1920 do roku 1945, keď za záhadných okolností vyhorel. Lodiari a tesári z komárňanských lodeníc v roku 1982 vyrobili repliku podľa dvojmetrovej makety, ktorú vlastnil bývalý zamestnanec mlyna v Radvani nad Dunajom. Projekt na základe makety vypracovala Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave. Po dokončení však mlyn zostal zakotvený v prístave v Komár-

ne, kde pomaly niekoľko rokov chátral. V roku 1990 ho ochranári dotiahli vlečným remorkérom do pôvodného koryta Malého Dunaja, ktorý sa chystali prehradiť pri sútoku s Váhom. Mlyn zakotvil na mieste, kde sa vznáša na vodnej hladine doteraz.

Viaceré skvosty

Pri vstupe do areálu vodného mlyna je umiestnené malé technické múzeum. Skvostom medzi exponátmi je stroj na pohon transmisie s prevodom na pletacie stroje na výrobu sietí. Stroj bol do kolárovskej Kohnovej výrobne sietí privezený okolo roku 1913. Výrobňa existovala s ručnou prevádzkou už od 19. storočia. Spustením strojovej výroby sa zaradila medzi prvé vo svete. Rybárske siete sa za-

Plávajúci vodný mlyn. Foto: TASR/Ladislav Vallach

čiatkom 20. storočia vyvážali z Kolárova do takmer 30 krajín sveta vrátane Kanady či Japonska. Pozornosti návštevníkov neunikne ani klasická pec, postavená v roku 2004. V blízkosti pece je postavený sedliacky dom z roku 1856, ktorý pochádza z Čalovca, obce neďaleko Kolárova. Je najvýraznejším reprezentantom staviteľstva na južnom Slovensku.

K vodnému mlynu postupne prichádzalo stále viac návštevníkov, preto bolo potrebné vybudovať k nemu prístupovú cestu cez rieku. V roku 1992 vznikol drevený 86 metrov dlhý most, ktorý je najdlhším v strednej Európe. Celodrevená konštrukcia bola postavená na základe výpovedí pamätníkov podľa pôvodného mosta, zničeného v polovici

20. storočia tiahnucimi ľadovými kryhami. Piliere pôvodného mosta sú v letnom období, pri nízkej hladine ramena, viditeľné dodnes. Nový most bol v rokoch 1997 a 2000 dvakrát prestavaný a zastrešený kvôli ochrane proti negatívnym dopadom súčasných klimatických zmien. TASR

deň vo Vlkolínci Osadu Vlkolínec vyhlásila slovenská vláda v roku 1977 za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Jej cieľom je trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality ako neporušeného sídelného celku. Pred 20 rokmi zapísali Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Stalo sa tak 11. decembra 1993 v Kolumbijskom meste Cartagene. Zapísanie do zoznamu potvrdzuje výnimočnosť a univerzálnu hodnotu kultúrnych alebo prírodných lokalít, ktoré vyžadujú ochranu v prospech celého ľudstva. Celý tento rok sa vo Vlkolínci nesie v znamení 20. výročia zápisu Vlkolínca do zoznamu UNESCO. Najbližšie podujatie, ktoré sa tam uskutoční pri tejto príležitosti, bude národopisný deň nazvaný Nedeľa vo Vlkolínci, ktorý bude 28. júla. Otvoria ho o 8:15 hod. slávnostnou svätou omšou v tamojšom kostolíku. Zvyky a obyčaje počas roka v dolnom Liptove predstavia folklórny súbor Liptov, folklórna skupina z Likavky. Ako sólisti vystúpia v programe Anna Hulejová a Vojtech Littva. Program uvedú od 10. do 12. 30 h. Po nich je pripravené divadelné predstavenie pre deti o perníkovej chalúp-

ke. Ponúkne ho divadelný súbor Ofina pod vedením Anny Mišurovej. Po prvý raz v amfiteátri pod Vlkolíncom zaznejú strhujúce rytmy a spevy západnej Afriky. O dobrú náladu návštevníkov Vlkolínca sa postará slovenská country skupina Veslári, ktorá je nositeľom ceny European Country Music Association-najprestížnejšieho európskeho ocenenia v oblasti country hudby. Hudobnú bodku urobí folková skupina Ploštín Punk. Organizátori Kultúrny dom A. Hlinku a.s., mesto Ružomberok a občianske združenie (OZ) Vlkolínec pripravili ukážky práce ľudových remeselníkov

a jarmok. Nedeľa vo Vlkolínci je jedinečnou možnosťou stráviť zaujímavý deň v prírode, s ukážkami ľudovej tvorivosti a bohatým kultúrnym programom. Počas nej vyvrcholí dvojdňové sympózium umeleckých rezbárov. Jeho účastníci odovzdajú svoje diela zástupcom osady Vlkolínec. Rezbári budú pracovať na sochách a lavičkách z topoľového dreva. Ich diela budú slúžiť na oddych pre návštevníkov Vlkolínca, ktorí môžu majstrov sledovať aj pri ich práci-pod dedinou. Informovala Erika Bradiaková z OZ Vlkolínec. Tohtoročnú letnú turistickú sezónu ukončia vo Vlkolínci 31.

Foto: TASR/J. Vohnout

augusta kultúrnym programom. Jeho súčasťou budú aj oslavy Slovenského národného povstania. Začiatok jesene, 29. september bude patriť podujatiu Poďakovanie za úrodu. Pripravuje ho Liptovské múzeum v Ružomberku. Pochutnať na zabíjačkových špecialitách si budú môcť návštevníci Vlkolín-

ca 7. decembra. Na koniec tohto roka pripravujú mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku a oblastná organizácia cestovného ruchu oslavy pri príležitosti 20. výročia zápisu Vlkolínca do Zoznamu UNESCO. (šu)


číslo 14/2013

tipy na leto

7

Rafting a splavovanie Slovensko má vďaka členitému terénu prekrásne panoramatické výhľady, ktoré sú z paluby člna ojedinelé a nepoznané. Na dlhšie, viacdňové, splavovanie sú vhodnejšie väčšie rieky, Váh, Nitra, Hron, Ipeľ, Ondava. Milovníci adrenalínového vypätia si vyberú kaskádové vody na Belej, Orave, Čiernom Váhu, Dunajci a Hornáde. Pokojnými vodami vyhovujúcimi rodinami s menšími deťmi sa vyznačujú Malý Dunaj a Morava. Adrenalínový rafting zapustil korene aj na umelých kanáloch v Liptovskom Mikuláši a v Čunove na Dunaji. Rafting je splavovanie divokých perejovitých riek. Je to vhodná zábava a odreagovanie sa pre rodiny s deťmi, jednotlivcov i skupiny. Splavuje sa v gumených nafukovacích člnoch. Avšak rafting,

ak je praktizovaný neskúsenými vodákmi, môže byť veľmi nebezpečný, a preto sa odporúča sprievod kvalifikovaných inštruktorov, ktorí pred vyplávaním vykonajú aspoň základnú in-

štruktáž. Raftové člny sú zaujímavé hlavne pre vodákov, ktorí splavujú toky s vyššou obtiažnosťou, pre ich veľkú stabilitu a taktiež sú zaujímavé pre vodákov začiatočníkov na splavovanie menej náročných riek z dôvodu väčšej obsaditeľnosti a možnosti splavovania so skúseným inštruktorom, ktorý sedí s nimi priamo v člne. Väčšina skúsených vodákov však jazdí na kajakoch, prípadne na dvojmiestnych kanoe.

Tipy na rafting

Najdravšou prírodnou riekou na Slovensku je Belá, jedna z  najkrajších a  najnavštevovanejších slovenských riek. Splavná je od 15. apríla do 30.septembra. Jej horná časť s úzkym korytom a s množstvom perejí a  prírodných prekážok

(od Podbanského) je vhodná len pre pokročilejších vodákov. Menej náročnejšie je splavovanie romantickým prielomom Váhu cez Veľkú Fatru pod zrúcaninami hradu Strečna. Začiatočníci či rodiny s deťmi si vychutnajú nenáročný splav prekrásnou prírodou po rieke Orava (od Párnice v Žaškovom Brode po Kraľovany). Nezabudnuteľný zážitok ponúka aj splav Dunajca v Národnom parku Pieniny alebo horné úseky rieky Hron, kde sa striedajú pokojné úseky s divokejšími.

Umelá slalomová trať

Areál vodných športov v Čunove, 20 km od Bratislavy. Areál svojou koncepciou a vybavením spĺňa kritériá športových štadiónov svetovej úrovne. Poskytuje tréningové možnosti pre výkonnostných vodných slalomárov a rafterov, ale aj pre výcvik amatérskych športovcov. Po krátkom tréningu a úvodnej inštruktáži môžu splavovať divokú vodu i začiatočníci. Túto možnosť ponúka Zväz vodáctva a raftingu. (msa), foto: TASR

Zoberte fotoaparát na dovolenku Odcestovať na dovolenku a nechať doma fotoaparát? To by sa nemalo stať! Spoliehať sa, že niekto bude fotografovať, sa nevypláca. Úsilie a čas, ktorý fotografovaniu budete venovať sa vám vráti v podobe radosti z „vlastnoručne“ vyrobenej pamiatky (dielka). Zbytočným starostiam s fototechnikou na dovolenke sa vyhnete, ak ju na cestu dobre pripravíte.

Nezabudnite si vziať príslušenstvo

Skontrolovať funkčnosť fotoaparátu treba už niekoľko týždňov pred odchodom na dovolenku. Ak nemáte vhodné puzdro na fotoaparát, ešte si ho stihnete dokúpiť. Treba tiež myslieť na kapacity záznamových médií – zobrať so sebou niekoľko pamäťových kariet, alebo fotobanku. Vo výbave by nemala chýbať nabíjačka, náhradný akumulátor alebo súprava batérií, podľa potrieb vášho prístroja. Motoristi ocenia kombinovanú nabíjačku, ktorú môžu použiť aj v automobile. Pred cestou si zistite, aké elektrické zásuvky sa používajú v krajine, do ktorej cestujete. Môže sa stať, že konektory zásuvky sú iné ako u nás a budete potrebovať re-

dukciu. Lepšie je kúpiť si ju doma, ako strácať čas a míňať peniaze v zahraničí. Keď si k nej pribalíte rozvodku, roztrojku, môžete súčasne napájať viac zariadení (mobil, notebook a pod.). Niektoré krajiny (aj USA a Veľká Británia) používajú v elektrickej sieti napätie 110 voltov. Skontrolujte si nabíjačky, či dokážu s týmto napätím pracovať.

Fotoaparát vyskúšajte doma

S novým alebo požičaným fotoaparátom sa zoznámte už doma. Vyskúšajte všetky funkcie, urobte čo najviac záberov, naučte sa stiahnuť snímky z karty do počítača, nahrať ich na CD. Ak sa na dovolenke chcete učiť fotografovať, zoberte so  sebou aj návod

na obsluhu fotoaparátu. Myslite na to, koľko dovolenkárov prišlo o vzácne snímky zlou (nevedomou) manipuláciou s fotoaparátom, alebo pri sťahovaní dát.

Patrí do príručnej batožiny

Fotoaparát alebo kameru si zabaľte do príručnej batožiny, ktorú budete mať vždy pri sebe. Vyhnete sa tak poškodeniu alebo krádeži pri manipulácii s batožinou na letisku a pri preprave. Špeciálne puzdrá a obaly chránia fotoaparáty a kamery pred nárazmi, prachom a vlhkosťou. Umožnia vám pohodlne nosiť techniku na výlety. Pri prechode bezpečnostnou kontrolou sa fotoaparáty a ostatná elektronika vykladá mimo skenovacie zariadenie príručnej

batožiny, ale ani prechod týmto zariadením technike neublíži.

Pozor na zlodejov

Do poisťovania foto a video techniky sa poisťovne nehrnú, preto musíte rátať s tým, že si na svoje veci budete musieť dávať riadny pozor, brať ich so sebou a nenechávať ich v aute, v autobuse, ani v izbe, pokiaľ nemáte veľmi seriózny hotel. Odporúčame používať hotelové trezory. Šanca, že vám poisťovne uhradia škodu je len v prípadoch, že vám fotoaparáty odcudzili z uzamknutých priestorov! To nie je pláž, ani reštaurácia, ani iný verejný priestor. Pri uzatváraní poistnej zmluvy na cesty a pobyt, si presne zistite, na čo všetko sa poistenie vzťahuje, čo treba pripoistiť a aké sú podmienky na to, aby ste si mohli uplatniť náhradu škody (zápis z polície v zahraničí o škode, krádeži, atď.). Zoznam elektroniky s výrobnými číslami môže byť užitočný.

Chráňte techniku pred slnkom a vodou

Nikdy nenechávajte techniku na slnku – za oknom automobilu, ani na pláži. Nadmerné prehriatie môže poškodiť elektroniku, tak ako aj vlhkosť. Zarosený objektív neutierajte, nechajte ho uschnúť. V prašnom prostredí budete potrebovať súpravu na čistenie optiky. Pri fotografovaní pomôže aj miniatúrny statív. Rešpektujte zákazy fotografovania, dávajte pozor, aby sa vám do záberu nedostali vojenské a iné zakázané objekty. Mohlo by vás to vyjsť príliš draho, napríklad rozbitý fotoaparát alebo obvinenie zo špionáže. Nefotografujte ľudí proti ich vôli. Aspoň gestom, úsmevom sa snažte získať „povolenie“ fotografovať. V niektorých krajinách je zvykom dávať bakšiš za možnosť fotografovať ľudí a ich obydlia. (msa)


8

novinky

tipy na leto

Tip na výlet pre milovníkov veľkých mačiek

OÁZA SIBÍRSKEHO TIGRA v Kostolnej

Prečo sa útla, dlhovlasá blondínka rozhodla chovať na Slovensku ussurijské tigre, je príbeh plný nesmiernej obetavosti a lásky k týmto krásnym šelmám, ktoré sú na zozname najohrozenejších druhov zvierat planéty. Celosvetový význam jej úsilia si u nás v súčasnosti neuvedomuje takmer nikto.

Rita bola prvá

Prvého tigríka si Yvona Irchová kúpila za 14 000 korún. Bolo to v roku 1990. Chovala ho v Kostolišti. Keď sa presťahovala do Petržalky, krásnu tigriu samicu Ritu chodili ľudia obdivovať a stala sa obľúbenou súčasťou ich prechádzok. Úrady však

hu "tiger pásavý ussurijský" (Panthera tigris altaica) a tri levy. Hlavným cieľom projektu je zachrániť' aspoň jednu populáciu tigra ussurijskeho pred vyhubením, aby ich potomkovia prispeli k udržaniu genetickej rovnováhy celosvetového chovu týchto vzácnych a chránených

Na snímke Ivona Irchová s mláďatami.

boli výnimočne neúprosné. Hoci pani Irchová nazbierala 12 000 podpisov od obyvateľov, ktorí jej vyjadrili podporu a „chceli tigre na sídlisku“, musela sa z Petržalky odsťahovať. Útočisko našla v obci Kostolná pri Dunaji.

zvierat. Oáza tigra ussurijského na Slovensku je jediná a najväčšia chovná stanica na svete. Druhá oáza je v Las Vegas v Amerike, kde chovajú indické a biele tigre, tretia patrí budhistic-

Oáza sibírskeho tigra

je jedným z projektov vytvorených na záchranu tigra ussurijského. Zariadenie pre tigre chované v zajatí začali budovať v roku 1999 neďaleko mesta Senec, necelé tri kilometre od obce Kostolná pri Dunaji. Na výstavbe sa zúčastnili viacerí dobrovoľníci, najmä študenti. Pod ochranou Občianskeho združenia je v súčasnosti už 24 krásnych, zdravých a mimoriadne vzácnych tigrov, patriacich do poddru-

Na snímke chovateľky v oáze.

kým mníchom, ktorí chovajú indické tigre. Vďaka Oáze sibírskeho tigra sa obec Kostolná pri Dunaji zviditeľnila na mape Slovenska. Na tigre sa chodia pozrieť nielen deti zo škôl, ale aj dospelí ľudia, rodiny s deťmi. Prednáškami a besedami sa občianske združenie usiluje oboznámiť deti a mládež s problematikou vymierajúcich druhov zvierat a získavať ďalších nadšencov, ktorí budú pokračovať v ich práci. Milovníci veľkých mačiek tu majú príležitosť z tesnej blízkosti pozorovať a obdivovať tieto majestátne šelmy. V lete, od júna do septembra môžu prísť cez víkendy od 12. do 17. hodiny. Najlepšie je informovať sa vopred. (msa), foto: TASR/Michal Svítok

Tiger ussurijský (sibírsky)

Tiger ussurijský je zapísaný v zozname najohrozenejších druhov zvierat na zemi. V zajatí žije po celom svete už viac týchto šeliem (odhaduje sa približne 1000 jedincov), ako v prírode, kde ich registrovali len okolo 200-300 kusov. Udržal sa len v niektorých oblastiach pri strednom toku Amuru a v pohorí Sichote Alin v Rusku. Panthera tigris altaica – tiger ussurijský je najväčšia mačkovitá šelma žijúca na zemi. Dĺžka tela s chvostom dosahuje od 1,9 do 3 metrov, výška do 1,25 m. Samce vážia neraz aj vyše 300 kg, samice viac ako 200 kg. Typické tmavé, až čierne pruhy na hnedoplavom podklade sú ideálnym maskovaním v teréne, ktoré tigre výborne využívajú pri love. Napriek mohutnej stavbe tela sa pohybuje s ľahkosťou a eleganciou typickou pre mačkovité šelmy. Tiger ako jediný z „veľkých mačiek“ miluje vodu a je výborným plavcom. Tiger má výborný zrak a vďaka veľmi pohyblivým ušniciam zachytí aj to najjemnejšie šuchnutie a dokonale určí smer, odkiaľ zvuk prichádza.


číslo 14/2013

zaujímavosti

9

Na odkrývaní veže Pustého hradu pracujú naši aj zahraniční študenti Od 50 do 60 študentov z rôznych krajín Európy a rovnaký počet dobrovoľníkov z radov našej stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, začalo v uplynulých dňoch pomáhať archeológom pri odkrývaní priestorov kráľovskej obytnej veže, tzv. donjonu v dolnej časti Pustého hradu nad Zvolenom. Pri prácach pomáha tiež osem nezamestnaných, ktorí sa zapojili do projektu Nezamestnaní na hradoch.

NKA 1282/13

Všetci odstraňujú nánosy sutiny, pri čom do konca prázdnin by sa chceli dostať až na dno interiéru. Ako uviedol vedúci výskumu, arecheológ Ján Beljak, kráľovská obytná veža aj dnes udivuje svojimi rozmermi. Jej základ v exteriérovej časti disponuje rozmermi 19,8 x 19,9 metra a interiér zaberá plochu 13,3 x 13,3 metra (takmer 180 m2). Táto stavba z prvých desaťročí 13. storočia má múry hrubé 3,3 – 3,4 metra a vysoká bola približne 25 metrov.

Vzácny objekt

Svojou architektúrou upozorňuje na výstavbu pod vedením architekta zo západnej Európy, ktorý bol v službách uhorského kráľa Ondreja II., resp. Bela IV. Po výskume v roku 2012 je jej pôdorys kompletne odkrytý a pripravený na nevyhnutnú následnú konzerváciu-tak aby tento vzácny objekt mohli v blízkej budúcnosti plnohodnotne využívať návštevníci Pustého hradu. Archeológovia by tento rok mali teda doskúmať

Členky archeologického tímu pri odhaľovaní histórie.

zvyšnú plochu v interiérovej časti veže a pôvodný vstup do jej prvého podlažia.

Podporili projekt

Výskum a konzervovanie odkrytej architektúry

na Pustom hrade už 22 rokov financuje Mesto Zvolen. Tento rok projekt Letnej školy archeológie opäť podporil Vyšehradsky fond a aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Poda-

rilo sa tiež zabezpečiť podporu archeologického výskumu aj z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. TASR, foto: (nym)


novinky

kríŞovka/súżaŞ

lúťtite a vyhrajte verzia s modelovaným symbolom PoukåŞku

10 â‚Ź

v hodnote

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ radi lúťtia krĂ­Ĺžovky a Ä?Ă­tajĂş knihy sme pripravili novinku. Z koreĹĄpondenÄ?nĂ˝ch lĂ­stkov, pohÄžadnĂ­c, alebo listov so sprĂĄvnym znenĂ­m tajniÄ?ky budeme ĹžrebovaĹĽ vĂ˝hercu, ktorĂ˝ dostane poukĂĄĹžku v hodnote 10 eur na nĂĄkup knihy podÄža vlastnĂŠho vĂ˝beru z ponuky knĂ­hkupectva Martinus. PoteĹĄiĹĽ darÄ?ekom v podobe peknej knihy tak mĂ´Ĺžete nielen seba, ale aj svojich blĂ­zkych.

Logotyp s textom

  

  

Výherca z Noviniek

   12/2013: Anna HruĹĄkovĂĄ, Krupina

      

FarebnosĹĽ logotypu

   

CMYK – 3/93/84/12 Pantone – 180 C RGB – 195/0/0

CMYK – 0/0/0/ Pantone – CoolG RGB – 137/137



20mm

kupĂłn

   

  

  

PoukĂĄĹžky venovalo KnĂ­hkupectvo martinus.sk

KAÂ 14/2013

   

  

  

MinimĂĄlna veÄžkosĹĽ logotypu je takĂĄ veÄžkosĹĽ logotypu, pri ktorej je moĹžnĂŠ logotyp bez problĂŠmov reprodukovaĹĽ. Ak je k logotypu priradenĂ˝ text (slogan, internetovĂŠ knĂ­hkupectvo), veÄžkosĹĽ jeho pĂ­sma by nemala byĹĽ menĹĄia ako 5 bodov.

a 2 a

a 2

 

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 9. 8. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – StarĂŠ mesto

krĂ­Ĺžovka

OchrannĂĄ zĂłna logotypu

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

10

OchrannĂĄ zĂłna logotypu je priestor okolo logotypu, do ktorĂŠho nesmie zasahovaĹĽ Ĺžiadny inĂ˝ grafickĂ˝ prvok alebo text, ktorĂ˝ nie je definovanĂ˝ manuĂĄlom. Jeho Ăşlohou je zabezpeÄ?iĹĽ vizuĂĄlnu suverenitu logotypu.

DoplnkovĂ˝ text k logotyp sa umiestĹˆuje pod logotyp a sadzanĂ˝ fontom Ad Pro. Uv ky sĂş orientaÄ?nĂŠ, ako aj umie tu. Medzi pĂ­smom v logoty ĹĽou pĂ­sma v texte musĂ­ byĹĽ rozdiel, text by nemal kon kosĹĽou samotnĂŠmu logoty pĂ´sobiĹĽ ako doplnkovĂĄ info


číslo 14/2013

rozhovor

11

S Martinom Gablíkom o Nanga Parbate, horolezectve a smrti O tom, že horolezectvo a najmä výškové, je nebezpečným športovým odvetvím, nemusíme polemizovať. Každý, kto sa vydá na túto náročnú cestu objavovania krás a tajomstiev prírody medzi oblakmi, si musí byť vedomý všetkého, čo ho čaká. Musí poznať hory, počasie, ich zákonitosti, ale najmä svoje schopnosti a silu. Napriek tomu sa každoročne objavujú nepríjemné správy o horolezeckých tragédiách. Verejnosťou otriasla najmä správa z konca júna tohto roka, kedy sa medzi horolezeckými obeťami Himalájí objavili aj mená Petra Šperku a Antona Dobeša. O život ich však nepripravila hora Nanga Parbat (8 125 m), ktorú plánovali zdolať, ale vraždiaci teroristi na jej úpätí. Nanga Parbat znamená v preklade Holý vrch, pre veľký počet smrteľných nešťastí však dostala aj ďalšiu prezývku – Hora smrti. Zhodou okolností bola táto hora prvou osemtisícovkou, na ktorú úspešne vystúpili slovenskí (československí) horolezci – v roku 1971 Ivan Fiala a Michal Orolin. A v roku 2007 to zopakovali aj Peter Hámor, Jozef Kopold, Martin Gablík a Anton Suchý. Žiaľ, Peter Šperka a Anton Dobeš v júni 2013 toľko šťastia už nemali... O nebezpečenstve v horách, vrátane Himalájí, sme sa po tragédii pod Nanga Parbatom porozprávali s horolezcom Martinom Gablíkom zo Zvolena, ktorý má na svojom konte okrem Nanga Parbatu aj ďalšie dve osemtisícovky a desiatky ďalších náročných výstupov.

]Martin, ty si bol na Nanga Parbate v 2007. Na výstup sa vaša expedícia pripravovala v tom istom tábore, kde sa teraz stala tá tragédia?

Áno, v 2007 som sa zúčastnil expedície do Pakistanu na Nanga Parbat. Po prílete do Islamabádu sme sa presunuli minibusom do Gilas a odtiaľ džípmi do Diamírskeho údolia. Týmto údolím sme pešo šliapali do základného tábora, ktorý sme volali Rozprávková lúka, pre neskutočne krásnu zelenú farbu s úžasnou kvetenou a v pozadí s nádhernou panorámou Diamírskej steny Nanga Parbatu. Počas pochodu a aj v základnom tábore sa o plný servis staral styčný dôstojník s kuchárom a jedným pomocníkom. Počas celej doby sme nemali žiadne pripomienky alebo sťaž-

nosti na kvalitu ich poskytovaného servisu. V základnom tábore bolo viacero expedícií, ktoré boli so servisom rovnako spokojné. Medziľudské vzťahy boli v harmónii a bez konfliktov. Len ťažko by si človek mohol predstaviť, že na tomto čarokrásnom mieste sa o niekoľko rokov odohrá neskutočná tragédia.

]Ale nespomínali sa tam aspoň slovom, nejaké ozbrojené skupiny – či už vládne, alebo inakšie?

Nuž, čo ma prekvapilo, to bola skutočnosť, že neskôr mi kuchár prezradil, že počas pochodu do základného tábora boli medzi nosičmi aj členovia Talibanu. Všetci však boli nekonfliktní a celý transport tam aj späť bol bez problémov. Po návrate z vrcholu sa však v základnom tábore zrazu objavil samopal, z ktorého na našu počesť vystrelili salvy a neskôr si členovia bieloruskej expedície zastrieľali na cieľ. Priznávam, že prítomnosť zbrane v základnom tábore ma znepokojila a cítil som, že táto vecička sem nepatrí, bol som z toho znepokojený. Kto tento samopal sem priniesol a hlavne na čo? Boli sme v čistom vysokohorskom prostredí a zbraň sem vôbec nepatrila! Ale ku konfliktom, alebo nejakým hrozbám nedochádzalo.

]Cítili ste sa tam teda bezpečne. Ale nevaroval vás niekto aspoň pred možným terorizmom?

Rieka Indus i Nanga Parbat sú pomerne blízko afganských hraníc. Takže dostali sa k nám rôzne informácie o niekdaj-

Privítanie úspešných horolezcov v základnom tábore pod Nanga Parbatom v roku 2007. Martin Gablík tretí zľava. O šesť rokov sa tu odohrala nezmyselná vražda...

šom pôsobení ozbrojených skupín aj v tejto časti Pakistanu. Bolo nám to však tlmočené tak, že tieto skupiny tam pôsobili dávnejšie a teraz je tam pokoj. Počas transportu sme si napríklad urobili výšľap nad hotel do susednej dediny, kde sa okolo nás zhŕkol kopec detí a zašli sme aj k domácim. Správali sa ku nám priateľsky. S dospelými sme si pokojne podebatili a všetko bolo v poriadku. Nenamietali, že ich fotíme. Po návrate do hotela a ani neskôr nás pred možným terorizmom nikto nevaroval, nikto ho vtedy nespomínal.

]Spomínal niekto z horolezcov, že niečoho podobného sa obávali napríklad v iných horolezecky frekventovaných častiach Himalájí?

Počas himalájskej expedície v roku 2002 na Makalu, sme sa po prílete vrtuľníkom do základného tábora dozvedeli, že Anku Červinskú s jej skupinou prepadla skupina maoistov a zo začiatku to vraj vypadalo životu nebezpečne. Nakoniec im nechali aj náklad, akurát od každého zinkasovali po desaťtisíc rupií. A odkázali, že prídu aj do základného tábora. Na druhý deň sme preto všetci radšej prešli do predsunutého tábora pod západnú stenu do výšky 5600 m. n. m. Tam už za nami nevyšli. Istotu sme však nemali. V roku 2005 sme sa zasa počas pocho-

du do základného tábora pod južnú stenu Annapurny dozvedeli, že v susednom údolí minulý týždeň maoisti postrieľali niekoľko ľudí. Ostatných odvliekli a nikto nevedel kam a či ešte žijú. To bolo už vážne! Pri návrate sme sa preto vracali do Pokhary rýchlymi dlhotrvajúcimi dennými pochodmi a museli sme meniť trasu, aby sme sa vyhli maoistickým skupinám. Bolo to dosť nebezpečné, aj keď sme dúfali, že by sme z toho vyviazli živí.

]Takže aj tam, pod „Strechou sveta“ sú miesta, ktorým sa je lepšie vyhnúť. Spomínal si však, že pod Nanga Parbatom to vyzeralo bezpečne. Ako teda na teba zapôsobila čerstvá správa o vražde horolezcov, medzi ktorými boli aj Peter Šperka a Anton Dobeš?

Prvú správu o tejto tragédii mi oznámil Vlado Štrba mladší, ktorý sa to dozvedel od nášho priateľa, poľského horolezca Piotra Pustelnika. To bol šok! Nebol som schopný Vladovi súvisle odpovedať a nechcel som si pripustiť, že by to bola pravda. Hneď som volal aj ďalším himalájistom. Niektorí o tragédii tiež ešte nevedeli. Celý deň som nebol schopný sa na nič sústrediť a stále som myslel na to, čo som sa dozvedel. Dúfal som však, že to nebude pravda a že Peter Šperka s Tónom Dobešom žijú.

]Ty si sa dobre poznal najmä s Petrom Šperkom. Viem, že si mu zachraňoval život pri zdravotných problémoch, keď si ho pomáhal zniesť dolu z Broad Peaku...

Áno, stále sa vraciam mysľou k expedícii na Broad Peak (8 047m) v roku 1998, kde Peťo dostal edém pľúc. Spomínam na tú ťažkú noc v treťom tábore vo výške 7300 m, kde ho ten edém ohrozoval na živote a potom aj na mimoriadne náročný zostup do základného tábora. Stali sa z nás ozajstní kamaráti. S Antonom Dobešom som sa poznal len z filmového festivalu v Žiline, ale spolu sme v horách neliezli.

]Myslíš, že takýto krutý a nepochopiteľný čin ovplyvní na dlhšiu dobu aktivity horolezcov v Himalájach?

Podľa mňa táto vražda horolezcov pod Nanga Parbatom na dlhú dobu zastaví horolezecké aktivity v tých miestach a obmedzí počet horolezeckých expedícií v Pakistane. Po vyriešení a zaistení akej–takej bezpečnosti v Pakistane sa však výškoví horolezci pod osemtisícovky opäť vrátia. Určite to však už nikdy nebude také, ako pred 23. júnom 2013, kedy tak kruto prišli o život nevinní horolezci a medzi nimi aj Peter Šperka s Antonom Dobešom. (nym), foto a reprofo: autor


12

novinky

šport

Na mimoriadnej Konferencii SFZ pohli ľadmi, zveľadia sa štadióny Pozoruhodná jednota spájala delegátov na mimoriadnej Konferencii SFZ, ktorá v banskobystrickom hoteli Lux riešila hlavný bod programu-schválenie návrhu rozdelenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu štadiónov. Z 83 delegátov za projekt hlasovalo 82 a proti bol len jeden. V praxi schválenie návrhu znamená, že počas desiatich rokov do výstavby vybraných štadiónov v 21 mestách štát počas desaťročnej periódy 20132022 investuje 4,5 milióna eur ročne, dovedna 45 miliónov.

Dôležitý krok

Prezident SFZ Ján Kováčik po hlasovaní skonštatoval, že hnutie urobilo mimoriadne dôležitý krok. „Som veľmi rád, rok a pol sme na tomto projekte pracovali, presviedčali. Ďakujem vláde, že najväčšie športové hnutie nezostalo na okraji spoločnosti, predovšetkým premiérovi Róbertovi Ficovi za prístup a pochopenie. Toto rozhodnutie bolo nevyhnutné, pretože 20 rokov sa do futbalovej infraštruktúry neinvestovalo. Tento rok považujem za absolútne kľúčový, na konci dotiahnutého projektu budeme mať tri národné štadióny v Bratislave, Trnave a Žiline, za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť a budeme môcť byť hrdí. Zrekonštruované štadióny diváka pritiahnu, vytvoria mu primeraný komfort, s pohodlným sedením, strechou nad hlavou, sociálnym zariadením, bezproblémovým občerstvením.“

Zlý stav štadiónov

Štadióny na Slovensku chátrajú. Video pre  delegátov s názvom Futbalové štadióny očami fanúšikov ponúkalo expresívne zábery, s detailami na pleseň, hrdzu, dolámané, či vytrhané sedačky, narušené múry, popraskanú omietku. Ján Kováčik: „Väčšina je v hroz-

nom stave, preto sme pustili delegátom aj zábery na zákutia schátraných štadiónov. Uznám, nikdy nebudú všetci spokojní, som si toho vedomý, každý by sa rád videl na zozname, kde sa bude investovať. Aj preto som rád, že futbalová rodina sa s rešpektom, toleranciou a slušnosťou prejavila počas hlasovania jednotne, druhýkrát v krátkom čase, pri schvaľovaní nového znenia stanov a teraz.“

Rokovania so samosprávami

Veľa bude záležať na mestách, kluboch, majiteľoch, či bremeno 40-percentného záväzku na spolufinancovanie so štátom zvládnu. „Teraz budeme až do konca septembra komunikovať s jednotlivými samosprávami, ktoré musia odsúhlasiť 40-percentný podiel,“ konkretizoval Ján Kováčik. „Ak niektoré mesto povie nie, nahradíme ho z toho istého regiónu, čakatelia pod čiarou sa ponúkajú.“

Partner vyšiel v ústrety

Slovenská sporiteľňa, platinový partner SFZ, a Československá obchodná banka vyjdú podľa slov Jána Kováčika v ústrety. „Pripravujeme s nimi úverový projekt, v ktorom by poskytli financie jednotlivým mestám. Začneme hneď s komunikáciou, do 30. novembra chceme mať v každom meste úplne jasno, najmä v tom, či ho nenahradíme čakateľom pod čiarou. Najväčšie riziká spočívajú samozrejme vo financi-

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (uprostred), viceprezident za štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karol Belaník (vľavo) a vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ Jaroslav Rybánsky. Foto: TASR/Dušan Hein

ách, vieme, ako sú mestá zadĺžené, aká situácia je v kluboch, tam vidím najväčšie riziko. Aj špecifiká zohľadňujeme, napríklad v Banskej Bystrici, kde je štadión vo vlastníctve ministerstva obrany. Mesto by malo začať s ním rokovať a usilovať sa, aby sa stalo vlastníkom štadióna. A bez obáv o tartanovú dráhu, žiadne jej rušenie a likvidovanie atlétov nebude, máme zmluvu, podľa ktorej sa dráha rešpektuje.“

Začnú Trnavou

Kam prvé peniaze poputujú, záleží od pripravenosti jednotlivých miest. Ako povedal Ján Kováčik, určite na prvú splátku do  Trnavy, kde by mali kompletnú City Arénu odovzdať už v prvom polroku 2015. „A potom tomu, kto bude pripravený, čo asi nebude v tomto roku, pretože verejné obstarávanie potrvá štyri až šesť mesiacov. Do roku 2016, maximálne do roku 2017 sa budú vybrané štadióny skrášľovať s pevným časovým a finančným harmonogram. Nitra, Bardejov, Poprad, Podbrezová sú mestá, ktoré už teraz avizujú, že sa môže začať. Naj-

horšie dva štadióny, je to však môj subjektívny názor, sa nachádzajú v Dunajskej Strede a Trenčíne, aj preto Trenčania musia hrať v Dubnici. Bol by som veľmi rád, keby tieto tradičné futbalové mestá taktiež rýchlo zareagovali.“

Kontrolný mechanizmus

Zoznam sa zostavoval podľa jasných kritérií-s uprednostnením štadiónov na účely reprezentácie, z toho dôvodu Trnava a Žilina, ďalšie kritérium vychádzalo z významu krajských miest, potom z účasti

klubov v Corgoň lige. „Osem zostávajúcich miest, kde má futbal nejakú tradíciu, sme vybrali spoločne so zástupcami vlády,“ upresnil Ján Kováčik. Kontrolný mechanizmus špekulácie vraj nepripustí. „Komisia na SFZ bude rozhodovať o účastníkoch verejného obstarávania,“ dodal Ján Kováčik. „Veľký kontrolný mechanizmus vychádza zo zmluvy s ministerstvom školstva, je tak prísna, tak striktne zadefinovaná, že nevytvára priestor na nejaké pochybnosti.“ TASR

Zámer projektu spočíva vo vybudovaní

UEFA štadiónov 4. kategórie – Trnava (štátna dotácia prostredníctvom MŠVV a športu 13 miliónov), Žilina (4,5) UEFA štadiónov 3. kategórie – Košice (4), Prešov, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Dunajská Streda (všetci 2,4) UEFA štadiónov 2., alebo 3. kategórie – Zlaté Moravce, Senica, Myjava, Ružomberok (všetci 1 milión), Poprad (Národné tréningové centrum SFZ 3. kateg. - 1,5 milióna) UEFA štadiónov 2. kategórie – Levice, Prievidza, Dolný Kubín, Topoľčany, Podbrezová, Bardejov, Humenné, Zvolen (všetci 750-tisíc) Aj štadióny najnižšej 2. kategórie musia spĺňať základné kritériá: zastrešenie všetkých miest hľadiska, umelé osvetlenie, sociálne zariadenia, sektor hostí, zázemie štadióna.

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec   Grafické spracovanie: Dana Kellichová   Vedúci vydania: Janka Kršiaková   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Krupina, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 5 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4468/11   Adresa redakcie: Robotnícka ul. 102/6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: novinky.ka@14news.eu   Vedúci inzertného oddelenia: Gabriela Moravčíková, t. č.: 0917 77 50 12   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nka 14 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you