Page 1

16 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 3. 4. 2014

Humenné

Plaváreň má novú strechu

Ako sa slávi Veľká noc

Zvolili hlavnú kontrolórku

Vyhlásili Športovca roka

str. 2 Humenné dokončilo rekonštrukciu strechy plavárne. Obnova zahŕňala očistenie, inštaláciu bleskozvodu a opravu zatečených miest v interiéri.

str. 4-5 Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve veľmi dôležitým a významným sviatkom a každá z cirkví ho slávi trochu inak.

str. 12 Poslanci na mestskom zastupiteľstve volili tajnou voľbou nového hlavného kontrolóra mesta Humenné na obdobie 2014 – 2020.

str. 15 Poslanci volili po prvýkrát v histórii Športovca roka, Športový kolektív roka a tiež meno toho, kto dostane Cenu za rozvoj a podporu športu.

ANDREJ KISKA VÍŤAZOM PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia (ÚVK).

Voľby Slovensko Prešovský kraj okres Humenné Humenné

Účasť 50,48 % 48,21 % 45,58 % 42,82 %

A. Kiska 59,38 % 53,99 % 45,63 % 50,91 %

R. Fico 40,61 % 46,01 % 54,36 % 49,08 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

V absolútnych číslach volilo A. Kisku na Slovensku 1 307 065 a R. Fica 893 841 obyvateľov. Volebná účasť dosiahla 50,48 percenta. Voliči vhodili do

urny 2 223 812 hlasovacích lístkov. Platných bolo 98,96 percenta (2 200 906), neplatných bolo 23 806 hlasovacích líst-

kov. Vyššia volebná účasť bola v mestách, pričom najvyššia účasť bola vo volebnom obvode Senec, kde dosiahla

60,88 percenta. Naopak, najnižšia volebná účasť bola vo volebnom obvode Trebišov 38,78 percenta. „Z pohľadu ministerstva vnútra voľby prebehli pokojne a nerušene. Priebeh voľby nebol ničím narušený,“ uviedla zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. (red), TASR, foto: TASR


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

V OKRESE HUMENNÉ VYHRAL ROBERT FICO Vo volebnom obvode Humenné, do ktorého okrem humenského okresu patria aj okresy Snina a Medzilaborce, jednoznačne vyhral Robert Fico. Od voličov získal 59,91 percenta platných hlasov.

V Humennom vyhral Kiska

Andrej Kiska v tomto obvode získal 40,08 percenta všetkých hlasov. V okrese Humenné taktiež vyhral premiér Robert Fico, ktorý získal 54,36 percenta. Zvolený prezident v tomto okrese dostal 45,63 percenta hlasov. V samotnom meste Humenné však prekvapivo vyhral Andrej Kiska. Od Humenčanov získal 5 849 hlasov (50,91 percenta). Robert Fico dostal v Humen-

nom 5 639 hlasov (49,08 percenta), a tak v Humennom tesne prehral. V Prešovskom kraji predseda vlády Róbert Fico získal najviac hlasov v týchto okresoch: Humenné 54,36 percenta, Medzilaborce 71,26 percenta, Snina 66,25 percenta, Stará Ľubovňa 61,75 percenta, Svidník 65,96 percenta a vo Vranove nad Topľou 63,17 percenta.

V Humennom bol o voľby záujem

Vo volebnom obvode Humenné prišlo k volebným urnám 44,13 percenta oprávnených voličov. V samotnom okrese Humenné sa volieb zúčastnilo 45,58 percenta voličov. V meste Humenné prišlo voliť svojho prezidenta 42,82 percenta oprávnených voličov. V druhom kole prezident-

ských volieb mesto Humenné vydalo až 1 350 voličských preukazov, oproti prvému kolu je to o 398 voličských preukazov viac, pretože vtedy mesto Humenné vydalo 952 voličských preukazov. Svedčí o tom aj väčší záujem o druhé kolo prezidentských volieb.

Volila aj primátorka mesta

Primátorka mesta Jana Vaľová sa zúčastnila druhého kola prezidentských volieb s celou rodinou. Spoločne volili v okrsku číslo 6. na ZŠ Kudlovskej. „Podobne ako v prvom kole, podporím dobrého a skúseného politika Roberta Fica,“ uviedla pred voľbami primátorka mesta Humenné. (eh)

V okrese Humenné vyhral Robert Fico. Foto: TASR/Milan Krupčík

HUMENSKÁ PLAVÁREŇ MÁ NOVÚ STRECHU konštrukcie,“ povedala Katarína Ježová, vedúca odboru výstavby.

Kvalitný materiál so šesťdesiat mesačnou zárukou

Takto vyzerá nová strecha po rekonštrukcii.

Mesto Humenné už dokončilo rekonštrukciu starej a poškodenej strechy na plavárni. Očistila sa celá strecha, namontoval sa nový bleskozvod a taktiež prebehla aj oprava zatečených miest v interiéri. S prácami sa začalo začiatkom januára a skončili v priebehu marca. Občania a všetci návštevníci humenského kúpaliska sa môžu tešiť na novozrekonštruovanú krytú plaváreň bez plesní, špiny a pravidelného zatekania.

Strecha zatekala dlhé roky

Mestskí poslanci ešte v minulom roku schválili financie na rekonštrukciu strechy na mestskej plavárni, ktorá bola už vo veľmi kritickom stave. „Strecha zatekala dlhé roky, ale namiesto

toho, aby sa problém vyriešil, sa len odsúval. Problémové miesta sa zalepili lepenkou, ktorá vydržala iba dva a pol roka. Stále išlo len o čiastkové riešenia. Mesto si zadalo vypracovať statický posudok, ktorý preukázal havarijný stav nosnej strešnej

Mesto Humenné začalo s rekonštrukciou strechy hneď začiatkom januára, ako prebehla verejná súťaž na stavebného dodávateľa. Práve po diskusii s ním radnica zvolila kvalitnejší materiál fatrafol, na ktorý sa vzťahuje až šesťdesiatmesačná záruka. Počas prác sa očistila celá strecha a nový bleskozvod nahradil starý a nefunkčný. Rovnako prebehla aj oprava všetkých zatečených miest a taktiež aj vymaľovanie týchto miest v interiéri.

Spokojní občania

„Pred rekonštrukciou sme tam vôbec nechodili. Bolo to ozaj strašné. Ale odkedy sa vymenili sprchy a kachličky chodíme opäť pravidelne každú nedeľu. Keby sa ešte vymenili staré skrinky v šatniach, bolo by to veľmi dobré,“ povedal Milan Z. „Kúpalisko takúto rekonštrukciu už naozaj potrebovalo, pretože plaváreň bola už v dezolátnom stave. Dúfam, že mesto bude naďalej pokračovať v rekonštrukcii plavárne,“ povedal Peter H. „Som rád, že mesto začalo rekonštruovať staré budovy,

či už ide o plaváreň alebo základné školy, ale tiež aj to, že sa začali zveľaďovať detské ihriská a postupne prispievajú k modernizácii mesta,“ povedal Milan F. Text a foto: (eh)

Humenská plaváreň slúži verejnosti už od roku 1985. V priestoroch kúpaliska sa nachádzajú dva bazény, 25 a 10 metrový. Okrem nich je verejnosti k dispozícii aj sauna, infrakabína, soláriá či dokonca posilovňa.

Zrekonštruovaný je aj interiér

Mesto ešte v minulom roku zrekonštruoval interiér krytej plavárne. Tieto práce pozostávali hlavne z opravy mužskej a ženskej šatne. Vymenili sa sprchy, podlahy, dlaždice či sušiarne. Taktiež sa opravila spojovacia chodba medzi ženskými a mužskými šatňami.

V takomto dezolátnom stave bola strecha na humenskej plavárni pred rekonštrukciou.


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NIEKTORÝM HUMENSKÝM POSLANCOM NEJDE O OCHRANU OBČANOV Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 24. marca, sa schvaľovali Zmeny a doplnky územného plánu mesta. Niektorí mestskí poslanci však nesúhlasili s vyhlásením Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta, ktorým mala byť vyhlásená záväzná časť Zmien a doplnkov územného plánovania s dokumentáciou mesta Humenné. A práve táto časť sa týkala možnosti vybudovať v meste Humenné protipovodňové úpravy na vodnom toku Lieskovec.

Najlepším riešením je vybudovanie poldra

Obyvatelia na Gaštanovej ulici v Humennom už viac ako 20 rokov čakajú na protipovodňové opatrenia potoka Lieskovec. Ten pri silnejších zrážkach obyvateľom spôsobuje nemalé škody. Začne sa vylievať a občanom postupne zatápa pivnice, garáže či dokonca aj pozemky. Obyvateľom na spomínanej Gaštanovej ulici môže pomôcť aktualizácia územného plánu v podobe zámeru vybudovania suchého poldra. „Aby sme ochránili ľudí, ktorí vlastnia pozemky okolo toku Lieskovec a bolo zachované tiež využitie územia súkromných pozemkov, najlepším riešením je polder. Vybudovala by sa hrádza a prívodné potrubie od poldra, ktoré by prepúšťalo len také množstvo vody, aké by tok zniesol. Samotný vodný tok Lieskovec by nemusel byť upravovaný a rozširovaný, ale zostal by vo svojom prirodzenom koryte, to znamená, že z pohľadu ochrany životného prostredia sa neohrozí prostredie pre biotypy nachádzajúce vo vodnom toku Lieskovec,“ uviedla vedúca územného plánovania a výstavby Katarína Ježová.

Poslanci zrejme zablokovali výstavbu protipovodňových

Primátorka mesta Jana Vaľová spolu s vedúcou územného plánovania a výstavby Katarínou Ježovou počas jedného rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Foto: (MsÚ)

opatrení. Je za tým lobing súkromnej firmy?

Humenskí poslanci Michal Babin (KDH), Jozef Babják (SDKÚ-DS), Darina Barančíková (NEKA), Mária Cehelská (NEKA), Ivan Hopta (ÚSVIT), Monika Karaffová (SDKÚ-DS), Michal Kurťák (KDH), Ján Petro (SDKÚ-DS), Juraj Vaňo (NEKA) a Alena Źidová (NEKA) sa zdržali hlasovania za tento územný plán, teda nehlasovali ani za protipovodňovú ochranu občanov na Gaštanovej ulici. „Uvedené konanie týchto poslancov môže zablokovať alebo oddialiť na dlhé roky prípravu výstavby protipovodňových opatrení na vodných tokoch Lieskovec a Hlboký potok a výstavbu poldra na vodnom toku Lieskovec. Je to práve z toho dôvodu, že nebola vyhlásená záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, ktorá definuje uvedené stavby ako verejnoprospešné,“ zdôraznila vedúca územného plánovania a výstavby. Primátorka mesta Jana Vaľová si myslí, že je za tým zrejme lobing súkromnej firmy, kto-

rá má v pláne postaviť novú výstavbu domov v tejto lokalite. „Firma tvrdo presadzovala svoju požiadavku cez prokuratúru aj cez krajský stavebný úrad, kde ani jedna z týchto inštitúcií nedala tejto fi rme za pravdu. Preto si myslím, že práve táto

Obyvatelia na Gaštanovej ulici už viac ako 20 rokov čakajú na protipovodňové opatrenia. firma lobovala za to, aby poslanci neschválili aktualizáciu územného plánu,“ uviedla primátorka. Táto firma spôsobuje občanom na Gaštanovej ulici problémy a spísali proti tejto firme petíciu, aby tam nevybudovala ďalších 100 rodinných domov, kým nebude práve toto protipovodňové opatrenie. Pretože táto výstavba domov by

spôsobila ešte väčšie problémy s kanalizáciou a dopravou na Gaštanovej ulici.

Mesto a primátorka sa nevzdávajú

Mesto Humenné má v pláne na najbližšom mestskom zastupiteľstve opätovne predložiť návrh VZN mesta, ktorým sa vyhlasuje spomínaná záväzná časť. Na primátorku mesta súkromná firma podala trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa. „V živote som problémy so zákonom nemala. Bohužiaľ, ako primátorka musím čeliť aj tomu, že ak sa postavím za práva občanov, súkromný podnikateľ tak na mňa podá trestné oznámenie na políciu, ako to je v tomto prípade,“ uviedla Jana Vaľová. „Vodohospodársky podnik už začal riešiť projektovú dokumentáciu, ale čaká sa za stanoviskom a schválením VZN mesta. Tvorba protipovodňovej dokumentácie trvá aj pol roka. Čím neskôr sa schváli VZN mesta, tým sa oddiali aj výstavba vodného diela. Projektová dokumentácia tým pádom bude dokončená až koncom roka 2014 a v roku 2015

by mohol vodohospodársky podnik poskytnúť finančné prostriedky, o ktorých sme spoločne priebežne rokovali. Ak mi občania dajú dôveru aj v ďalšom volebnom období, sľubujem im, že danú prácu, ktorú sme začali v lokalite Dubník, dokončím,“ informovala primátorka Jana Vaľová. Je otázne, ktorí humenskí poslanci na ďalšom mestskom zastupiteľstve budú hlasovať aj za protipovodňovú ochranu obyvateľov, ktorí sa pravidelne trápia s problémami zatápania ich nehnuteľností. Ale rovnako je otázne, či títo dotknutí obyvatelia dajú dôveru poslancom v budúcich komunálnych voľbách, aby zastupovali ich záujmy. (eh)

Občania sa môžu so znením záväznej časti Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné oboznámiť na webovej stránke mesta v časti Mestské zastupiteľstvo, kde nájdu všetky materiály predkladané na mestskom zastupiteľstve.


4

naše novinky

TÉMA

AKO SLÁVIA VEĽKÚ NOC Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve najväčším, najdôležitejším a najvýznamnejším sviatkom cirkevného roka. Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na jednu z nedieľ medzi 22. marcom a 25. aprílom, skôr ani neskôr sa tento sviatok sláviť nemôže. Tento rok budeme Veľkonočnú nedeľu svätiť 20. apríla. Každá z cirkví prežíva Veľkú noc inak. My vám ponúkame pestrý prehľad prežívania a významu najväčšieho sviatku v jednotlivých cirkvách, konkrétne rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

V rímskokatolíckej cirkvi sa vo Veľkom týždni začínajú sláviť tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. „Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána. Posledné tri dni Veľkého týždňa – tzv. posvätné trojdnie alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku. Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v ich historickom poradí,“ vysvetlil dekan rímskokatolíckej farnosti v Humennom František Mariňák.

Počas Kvetnej nedele sa svätia bahniatka

Kvetná nedeľa v rímskokato-

líckej cirkvi pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Podľa dekana sa v tento deň svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka. Tie sa spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy v budúcom roku, na značenie popolom.

Každá z cirkví prežíva Veľkú noc inak. Na Zelený štvrtok sa posväcujú oleje

Spomínaný Veľký týždeň sa začína Zeleným štvrtkom, ktorý je spomienkou na ustanovenie sviatosti Oltárnej i svätosti kňazstva. „Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše, ktoré sa nazývajú Missa chrismatis so všetkými kňaz-

mi svojich diecéz. Pri týchto omšiach sa posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumanov a olej chorých,“ informuje dekan. V liturgii sa olej, ako znamenie sily, používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov.

Veľký piatok je dňom utrpenia

Tento deň je osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. „V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša a oltáre sú bez chrámového rúcha. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania,“ oboznámil dekan farnosti. V tento deň je u veriacich zvykom prísny pôst od mäsitých pokrmov a najesť sa môžu za deň len raz do sýtosti. V Humennom sa v tento deň koná aj Pašiový sprievod spolu s inými cirkvami mesta. Tradičná je aj krížová cesta veriacich na Kalvárii.

Biela sobota je oslavou Kristovho zmŕtvychvstania

Pravoslávny kostol v Humennom. Foto: (eh)

Oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. „Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Kristovho zmŕtvychvstania, noc bdenia, ktorá je zasvätená Pánovi. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia. Znova sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali,“ oboznámil Mariňák. Po veľkom týždni nasleduje Veľkonočné obdobie, ktoré trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého, na tzv. Turíce.

Rímskokatolícky kostol, farnosť Všetkých svätých v Humennom.

Zmŕtvychvstanie Krista je základnou pravdou kresťanskej viery

Na Veľkonočnú nedeľu si kresťania pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Podľa Františka Mariňáka ide o najväčší Kristov zázrak a zmŕtvychvstanie je základnou pravdou kresťanskej viery.

Veľkonočný pondelok alebo pondelok Baránka

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. „Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny,“ pripomína dekan.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

U gréckokatolíckej cirkvi sa slávi Pascha, teda Veľká noc.

Dekan gréckokatolíckej farnosti v Humennom Martin Zlacký nám vysvetlil, že celý rad nedieľ, sviatkov a posvätených časov, ktoré sú závislé od sviatku Paschy, tvoria okruh sviatkov, ktorý nazývame veľkonočný alebo paschálny. Paschálny okruh sviatkov v byzantskom obrade začína 10 týždňov pred Veľkou Nocou. Paschálny okruh sviatkov sa delí na predpôstné obdobie, v ktorom sú zahrnuté štyri nedele a na pôstne obdobie, v ktorom je zahrnutý Veľký pôst začínajúci pondelkom po Syropôstnej nedeli a trvá 40 dní.

Utiereň vzkrieseniaspoločná oficiálna ranná modlitba cirkvi

„Utierni vzkriesenia predchádza polnočná pobožnosť, počas ktorej sa prenáša plaščenica na oltár. Ak sa táto po-


číslo 6/2014

TÉMA

5

JEDNOTLIVÉ CIRKVI? Požehnanie veľkonočných jedál

Žehnanie pokrmov na Veľkú noc súvisí so starou prísnou pôstnou disciplínou. Podľa nej bolo v pôste zakázané požívanie nielen mäsa, ale aj vajec, syra a mliečnych produktov. Tieto dlho odriekané pokrmy boli na Veľkú noc požehnávané pre ich prvé domáce použitie. „Požehnanie pokrmov pripomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom stole má pokračovať doma hostinou lásky – agapé,“ priblížil dekan. Toto požehnanie sa najčastejšie uskutočňuje po utierni vzkriesenia alebo po slávnostnej liturgii, príp. ako samostatný obrad medzi bohoslužbami.

Svetlý týždeň

Foto: galéria farnosti

božnosť nekoná, pláščenica sa prenáša pred počiatkom utierne (pláščenica zostáva na oltári až do stredy večera pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána). Utiereň sa začína zvyčajne v skorých ranných hodinách, väčšinou o 5. hod. sprievodom okolo chrámu za spevu stichiry. Kňaz po ukončení sprievodu, pred zatvorenými chrámovými dverami, začína samotnú utiereň. „Po úvodnom zvolaní spieva kňaz (1x), a potom veriaci (2x) tropár vzkriesenia Kristus slávne vstal zmŕtvych... aj s príslušnými veršami. Po týchto spevoch kňaz svätým krížom otvára chrámové dvere a ako prvý vstupuje do vysvieteného chrámu,“ vysvetlil Zlacký, podľa ktorého otvorenie dverí symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a podsvetím, ale najmä skutočnosť, že svojím zmŕtvychvstaním

otvoril človeku dvere do raja.

Svätá božská liturgia

Aj svätá liturgia má u gréckokatolíkov v deň Paschy niekoľko zvláštností. „Po úvodnom zvolaní spieva kňaz (1x), a potom veriaci (2x) tropár vzkriesenia Kristus slávne vstal zmŕtvych... Evanjelium sa na liturgii číta v rozličných jazykoch. Je to symbol toho, že učenie Ježiša Krista je ohlasované v rozličných krajinách sveta a tiež rozličným národom,“ povedal Zlacký.

Cirkev ohlasuje radostnú zvesť

Po svätej božskej liturgii na Veľkonočný pondelok je zvykom robiť obchod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií o vzkriesení Pána na každú svetovú stranu – symbol putujúcej cirkvi, ktorá ohlasuje radostnú zvesť celému svetu.

„Svetlý týždeň je akoby jedna veľkonočná nedeľa. Okrem evanjelia a prokimenu sa všetko na svätej liturgii spieva tak, ako v deň Paschy. Utiereň sa počas celého Svetlého týždňa koná takisto ako v deň vzkriesenia. Cárske dvere (hlavné, kráľovské) ikonostasu sú otvorené počas celého Svetlého týždňa. Pohrebné obrady sa v tomto čase konajú vo svetlých bohoslužobných rúchach a s veľkonočným poriadkom. Všetky bohoslužby a sviatosti kňaz koná v úplnom bohoslužobnom rúchu,“ dokončil dekan Martin Zlacký.

Veriaci sa na Veľkonočnú nedeľu schádzajú už od tretej rána V deň vzkriesenia, teda na Veľkonočnú nedeľu sa pravoslávni veriaci v skorých ranných hodinách, väčšinou už od 3. hod. rána, schádzajú v chráme. Podľa dekana Humenika ide o podobné schádzanie, ako sa schádzali ženy myronosice, aby Vo skresnou utreňou

Tento rok budeme Veľkonočnú nedeľu svätiť 20. apríla. uvítali, ospevovali a radovali sa zo Vzkrieseného Isusa Christa. Na počiatku tejto utreni veriaci so sviečkami v rukách a za spevu „Voskresenije Tvoje...“ spolu s duchovenstvom obchádzajú chrám trikrát a rozozvučané zvony ohlasujú slávne Christovo Vzkriesenie. Počas tejto rannej bohoslužby bola Plaščenica (platno s vyobrazením položenia Isusa Christa do hrobu) prenesená z hrobu, ktorý sa nachádza uprostred chrámu na

prestol a kde zotrvá až do oddania sviatku.

Evanjelium sa tiež číta v rôznych jazykoch Slávnostnú svätú liturgiu pravoslávna cirkev slúži už v skorších ranných hodinách, po ktorej nasleduje aj posvätenie veľkonočných jedál v areáli chrámu väčšinou okolo 09.30 hod. Počas slávnostnej liturgii je Evanjelium čítané v rôznych jazykoch.

Poslaním kresťanstva je zvestovať radosť z Christovho Zmŕtvychvstania Pravoslávni veriaci nazývajú sviatok Vzkriesenia aj „Sviatok Sviatkov“, tým sa chce vyzdvihnúť, že sviatok Vzkriesenia je v pravoslávnej cirkvi najväčším sviatkom roka. „Všetko čo je v cirkvi vybudované, je na jednom fundamente, teda na Zmŕtvychvstaní Isusa Christa. Preto pravoslávna cirkev si je vedomá toho, že poslaním kresťanstva je to, aby radosť z Christovho Zmŕtvychvstania bola zvestovaná tomuto svetu. Lebo iba vtedy kresťanstvo splní svoje poslanie,“ dokončil dekan Peter Humenik. (eh)

PRAVOSLÁVNA CIRKEV

Pravoslávni veriaci sa na sviatky Vzkriesenia Pána Isusa Christa pripravujú počas obdobia, ktorý nazývajú Veľký pôst a ktorý trvá 40 dní (40-dňový pôst majú všetky cirkvi aj rímskokatolícka, pravoslávna a aj gréckokatolícka, pozn. red.). Posledný týždeň pred Vzkriesením nazývajú Strastný týždeň. „Veľký pôst nám slúži pre duchovnú obnovu nášho kresťanského života a v Strastnom týždni si pripomíname utrpenie Syna Božieho, jeho smrť na kríži a položenie do hrobu,“ vysvetlil dekan pravoslávnej cirkvi v Humennom Peter Humenik.

Gréckokatolícky kostol, farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Foto: (eh)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

675$1$7,30È0('26ġ 32/,7,&.(-35(79È5.< Strana TIP musí konštatovať, že sme na Slovensku zaregistrovali zasa jeden účelový zlepenec, veľkolepo prezentovaný ako „historické ústavodarné politické partnerstvo“. 9VNXWRþQRVWLVD.'+YUKORGRUR]WLDKQXWHMYROHEQHM QiUXþHYOiGQXFHKR6PHUX DMHRFKRWQpNRODERURYDĢQD þRPNRĐYHNOHQDE\]DEUiQLORFKURQLFNpPXNRODSVXVYRMLFKLGHRORJLFNRPRFHQVNêFK DPEtFLt7RYãHWNRVDGHMH YþDVHNHćPRGHUQêVYHW XåNUiþD~SOQHQLHNDPLQDP D]iVDGQHRGPLHWDDN~NRĐYHNGLVNULPLQiFLX=DUHJLVWURYDQtPWDNpKRWRLQWtPQHKR Ä~VWDYRGDUQpKR SDUWQHUVWYD³GRVDKXMHQD6ORYHQVNXSROLWLFNiSUHWYiUNDVYRM YUFKRO %XGHWUSNpSR]RURYDĢDNR WtWR Ä~VWDYRGDUQt SDUWQHUL³EXG~]DNDåG~FHQXSRNU\WHFN\SULSUDYRYDĢćDOãLX GLVNULPLQiFLXPHQãLQRYêFK VNXStQSRG]iYRMRP]GDQOLYR

~SULPQpKRSRYêãHQLD]iNRQDQDHãWHY\ããt]iNRQ -HSUHWRQDãRXSRYLQQRVĢRX SRXNi]DĢQDYãHWN\]iYDåQp VNXWRþQRVWLNWRUpWiWR~þHORYiGRKRGD6PHUXD.'+ SULQiãD $NVWULNWQêPPRGHORPURGLQ\SRGĐD~VWDYQpKR]iNRQDVDVWDQH]Yl]RNPXåD D åHQ\ NWR SRWRP RFKUiQLVORERGQpPDWN\YGRY\ DYGRYFRYUR]YHGHQpSiU\ SUtSDGQHSiU\NWRUpFKF~ VSROXåLĢDMEH]VYDGREQpKR ]Yl]NX"%XG~YãHWFLWtWRþOHQRYLDDNHMVLÄQHWUDGLþQHMURGLQ\³XåPHQHMSUiYQLSUHG ~VWDYQêP]iNRQRPDNR]RVREiãHQêPXåLåHQD"7HQWR ~VWDYQê]iNRQRURGLQHSRVWDYt]Yl]RNPXåDDåHQ\Y\VRNRQDSLHGHVWiOQDGYãHWN\ WLHWRPRåQRVWLNWRUpEHåQH åLYRWSULQiãDDGRJPDWLFN\ ]DWYiUDRþLQDGH[LVWHQFLRX DMPLQRULWQêFKY]ĢDKRYNWRUpPHG]LQDPLH[LVWXM~6WUNDĢKODYXGRSLHVNXDWYiULĢ VDGRQHNRQHþQDåHQD6ORYHQVNXQHH[LVWXM~DMKRPRVH[XiOQHSiU\DWDNWLHåGHWL

Y\UDVWDM~FHYWRPWRSURVWUHGtMHSUHMDYRPYUFKROQHMDURJDQFLHSROLWLFNHMPRFL 9WHMWRFKYtOLE\VPHVLYãHWFLPDOLSRORåLĢRWi]NXþLQD 6ORYHQVNXQDR]DMHãWHQHGR]UHOþDVQD]PHQ\YWHMWR REODVWLWDNDNRWRVREURYVNRXVHEDLVWRWRXSUH]HQWXM~ OtGULWDNPHUYãHWNêFKSROLWLFNêFKVWUiQ"7HQWRSUHP\VOHQêNRPSORWMHMDVQRXYê]YRX SUHþR]DþDĢNRQHþQHLQLFLRYDĢWDNpSUiYQH]PHQ\DE\ ~URYHĖ]iNRQRYDMSUHPLQRULWQpVNXSLQ\QD6ORYHQVNX GRVLDKODSULQDMPHQãRPGQR HXUySVNHKRSULHPHUX6WUDQD7,3XUþLWHQHKRGOiURELĢ]RGVWUiQHQLDGLVNULPLQiFLHWêFKWRVNXStQåLDGHQ PHJDERGVYRMKRSROLWLFNpKR SURJUDPXDOHMHGQR]QDþQH VDVWDYLD]DY\ULHãHQLHWRKWRSUREOpPXPLQLPiOQHQD OHJLVODWtYQHM~URYQLýHVNHM UHSXEOLN\ $QHWD%GL NDQGLGiWNDVWUDQ\7,3QD HXURSRVODQFDDYHG~FDRGERUQHM VNXSLQ\SUHRWi]N\PHQãtQD/*%7,

Aneta Büdi

KAŽDÝ PREZIDENT BY UKAZUJE SA, ŽE A. KISKA MAL BYŤ LEPŠÍ AKO NEBUDE LEN PODPISOVAČOM JEHO PREDCHODCA VLÁDNYCH NÁVRHOV 3R Y\NRQDQt YROHEQpKR DNWXYRYROHEQRPRNUVNX YSULHVWRURFK8QLYHU]LW\YHWHULQiUQHKROHNiUVWYDDIDUPiFLHWRXYLHGROEêYDOêSUH]LGHQW655XGROI6FKXVWHU Ä.DåGêSUH]LGHQWPiVYRMXHWDSXYNWRUHMQDVWXSXMH9åG\V~LQpSRGPLHQN\ 0\VPHERMRYDOLRYVWXSGR (XUySVNHM~QLHD1$72WHUD]MHLQiHNRQRPLFNiDPHG]LQiURGQiVLWXiFLD³GRGDO 6FKXVWHU3UH]LGHQWE\YãDN SRGĐDQHKRPDOE\ĢSULSUDYHQêQDYêNRQIXQNFLHDE\ VDQHPXVHOXþLĢDOHDE\PRKRORGSUYpKRGĖDQDSOQR]DþDĢSUDFRYDĢ 7H[WDIRWR7$65

Slušný a presvedčivý príbeh vie poraziť sociálnu demagógiu. To je odkaz, ktorý podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára priniesli výsledky prezidentských volieb a víťazstvo Andreja Kisku.

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster.

6OXãQêDSUHVYHGþLYêSUtEHK YLHSRUD]LĢVRFLiOQXGHPDJyJLX7RMHRGND]NWRUêSRGĐDSUHGVHGXVWUDQ\0RVW+tG %pOX%XJiUDSULQLHVOLYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHEDYtĢD]VWYR$QGUHMD.LVNX Ä'UXKêPRGND]RPYROLHE MH WR åH REþDQLD RGPLHWOL NRQFHQWUiFLXPRFLYUXNiFK MHGQHMVWUDQ\³XYLHGRO%XJiU QDGQHãQRPEUt¿QJXQDNWRURPVSRGSUHGVHGRPVWUDQ\ /iV]OyP6RO\PRVRPKRGQRWLOLGUXKpNRORSUH]LGHQWVNêFKYROLHE%XJiUY\]GYL-

KRODMY\ããLXYROHEQ~~þDVĢ Ä8Ni]DOR VD åH DN MH REþDQYFHQWUH]iXMPXSUHMDYt Y\ããLXDNWLYLWXSULYRĐEiFK³ VNRQãWDWRYDOSUHGVHGD0RVWX+tG9RVREH$QGUHMD.LVNXYLGt%XJiUþORYHNDNWRUêEXGHY\XåtYDĢVYRMPDQGiW YSURVSHFKSRVLOQHQLDGHPRNUDFLHÄ'{OHåLWpMHDMWRåHWR QHEXGHOHQSRGSLVRYDþYOiGQ\FKQiYUKRY³GRGDO %pOD%XJiUVDY\MDGULOWLHå NYê]YDPQDGHPLVLXSUHGVHGXYOiG\5REHUWD)LFDVNWRUêP SULãOD QHSDUODPHQWQi

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

129$%XJiUWRR]QDþLO]D SRPêOHQp³1HFKFHPH)LFRYX GHPLVLXY\YRODORE\WRQHLVWRWXNWRU~6ORYHQVNRQHSRWUHEXMH³SRYHGDO%XJiU 7H[WDIRWR7$65


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

7

129ĂŠ035(=,'(172065 6$67$1($1'5(-.,6.$ VĂ­ĹĽazom druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb sa stal Andrej Kiska, ktorĂŠho volilo 59,38 percenta ÄžudĂ­. Jeho protikandidĂĄt Robert Fico zĂ­skal podporu 40,61 percenta voliÄ?ov. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zloĹženĂ­m sÄžubu. SkladaĹĽ ho bude 15. jĂşna, keÄ? sa skonÄ?Ă­ funkÄ?nĂŠ obdobie sĂşÄ?asnej hlave ĹĄtĂĄtu Ivanovi GaĹĄparoviÄ?ovi.

Profil Andreja Kisku 9tĢD]SUH]LGHQWVNĂŞFKYROLHE VDQDURGLOIHEUXiUD Y3RSUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\WHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UDWLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDODNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWRSURMHNWY3RSUDGH 9URNXRGLĂŁLHOVN~ĂŁDĢ ãĢDVWLHGR86$VSOiQRPQDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNX DSROVDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRXFKXĢRXSRGQLNDĢ =DORĂĽLOVYRMXSUY~VSRORĂžQRVĢ NWRUiVD]DREHUDODGRYR]RP YHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRGRPVRĂŁSHUNDPLDSULĂŁLHO

RYĂŁHWN\VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL 7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{U DM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP9URNX N~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL 9Ă&#x2019;%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJNGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNXDNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWRVSRORĂžQRVWL 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNXVSULDWHÄ?RP &KDULWDWtYQDRUJDQL]iFLD'REUĂŞ$QMHOSRPiKDSUDYLGHOQĂŞPLPHVDĂžQĂŞPLÂżQDQĂžQĂŞPL SUtVSHYNDPLURGLQiPVGHĢ-

Â&#x201E; Robert Fico Â&#x201E; Andrej Kiska

KandidĂĄt, ktorĂ˝ zĂ­skal QDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

PLNWRUpVDYLQRX]iYDĂĽQpKR ĂĽLYRWRKUR]XM~FHKRRFKRUHQLD GRVWDOLGRĢDĂĽNHMÂżQDQĂžQHMVLWXiFLH3{VRELOYQHMDNRSUHGVHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD NHÄ&#x2021;VDIXQNFLHY]GDO 2GM~QDKRQDWRPWRSRV WHQDKUDGLODPDQĂĽHOND0DUWL-

QD.LVNRYi9URNX]DORüLORUJDQL]iFLX'REUê$QMHO DMYýHVNHMUHSXEOLNH .LVNDMHDXWRURPSXEOLNiFLt 9H]PLüLYRWGRVYRMLFKU~N D&HVWDPDQDüpUD]SHNODDOHER$NRURELĢFKDULWX~VSHãQH DVRVUGFRP

9URNX]tVNDORGSUHGSODWLWHÄ?RYWĂŞĂĽGHQQtND7UHQG RFHQHQLH0DQDĂĽpUURNDDMH GUĂĽLWHÄ?RPRFHQHQLD.ULĂŁWiÄ?RYpNUtGOR]DURNYNDWHJyULLÂżODQWURSLD 7$65 EE

BUDE STà Ť ZA KAĹ˝DĂ?M SLUĹ NĂ?M Ä&#x152;LOVEKOM Ako prezident vrĂĄtim dĂ´veru v prezidentskĂ˝ Ăşrad. Do tohto boja som vchĂĄdzal kvĂ´li ÄžuÄ?om naĹĄej krajiny a svoj sÄžub splnĂ­m. Budem stĂĄĹĽ za ÄžuÄ?mi, za kaĹždĂ˝m sluĹĄnĂ˝m Ä?lovekom naĹĄej krajiny. Na svojej prvej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil novozvolenĂ˝ prezident SR Andrej Kiska. Andrej Kiska v centre pozornosti mĂŠdiĂ­. Foto TASR

NAJVIAC HLASOV ZĂ?SKAL V JUĹ˝NĂ?CH OBVODOCH 6HQHF  %UDWLVODYD 1DRSDNQDMPHQHMÄ?XGtKRYROLORYRYROHEQĂŞFKREYRGRFKQD .\VXFLDFKDQDYĂŞFKRGH6ORYHQVND.RQNUpWQHLGHRREYRG\Ă˝DGFD 6YLGQtN 9UDQRYQDG 7RSÄ?RX D6WURS1DMYLDF YROLĂžRY KODVR- NRY  YDOR ]D .LVNX YR YROHE- Ă˝RVDWĂŞNDREFtQDMYLDFYROLQĂŞFK REYRGRFK 'XQDMVNi OL.LVNXRE\YDWHOLDREFH9U6WUHGD .RPiUQR ERYiQDG9iKRP  BudĂşci slovenskĂ˝ prezident Andrej Kiska zĂ­skal najviac hlasov v obvodoch juĹžnĂŠho Slovenska. VyplĂ˝va to z oficiĂĄlnych vĂ˝sledkov druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb, ktorĂŠ sa konalo v sobotu 29. marca.

YREYRGH.RPiUQRYREFL 3UĂŁD YREYRGH/XĂžHQHFDYREFL+RUQp0ĂŞWR YREYRGH'XQDMVNi 6WUHGD1DMPHQHMREĂžDQRY KODVRYDOR]D.LVNXYREFL 2QGDYND YREYRGH%DUGHMRYY1RYHM6HGOLFL YREYRGH+XPHQQpDYREFL3RSURĂž  YREYRGH5LPDYVNi6RERWD 7$65

Ă&#x201E;6Ä?XEXMHPĂĽHWRĂžRWDNYHÄ?PLSRWUHEXMHPHVDSRN~VLP QDSOQLĢ3RÄ?XGĂŁWLĢQDĂŁXSROLWLNXDSRN~VLPVDYUiWLĢG{YHUX YVOXĂŁQpVORYR$NRSUH]LGHQW VSUDYtPYĂŁHWNRSUHWRDE\VD SROLWLNDVWDODÄ?XGVNHMĂŁLDÂłDYL]RYDO.LVND]iURYHÄ&#x2013;SRÄ&#x2021;DNRYDOYĂŁHWNĂŞPYROLĂžRPĂĽHSULĂŁOL NXUQiPDGDOLPXDNRSUH]LGHQWRYLVLOQĂŞPDQGiWĂ&#x201E;9Ä&#x2021;DND QLPEXGHP]DFKYtÄ?XQRYĂŞP SUH]LGHQWRP6ORYHQVNDÂłY\KOiVLO]DE~UOLYpKRSRWOHVNX SULD]QLYFRY .LVNDGHNODURYDOĂĽHWRĂžR VÄ?~ELODMVSOQtĂ&#x201E;6Ä?~ELOVRP ĂĽHEXGHPSUH]LGHQWRPYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRYDĂĽHEXGHPÄ?XGt VSiMDĢDPRWLYRYDĢ6ORYHQVNR

MHNUDMLQD~ĂĽDVQĂŞFKÄ?XGtDMH OHQQDQiVDNRWRYĂŁHWNRĂžR WXPiPHY\XĂĽLMHPHSUHWR DE\VPHPRKOLE\ĢS\ĂŁQtQD QDĂŁXNUDMLQXDE\PODGtÄ?XGLD WXFKFHOLĂĽLĢDDE\VPHVDWX FtWLOLGREUHÂłSRYHGDO 9ĂŞVOHGRNVYRMKRV~SHUD5REHUWD)LFD 6PHU6' QHNRPHQWRYDO1DRWi]NXĂžLQHXYDĂĽXMHRVWLDKQXWtWUHVWQpKR R]QiPHQLDNWRUpQD)LFD]D MHKRYĂŞURN\SRGDORGYHWLOĂĽH WHUD]VDWĂŞPQH]DREHUi=iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOĂĽHMHKRSUYi ]DKUDQLĂžQiFHVWDDNRQRYHM KODY\ĂŁWiWXSRYHGLHGRĂ˝HVNHMUHSXEOLN\ 7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

35('92/(%1e6ď8%<=$ý1( Volebná kampaň bola miestami ostrá, no nevybočila zo štandardu doterajších volebných kampaní. Treba osobitne zdôrazniť, že voľby boli slobodné, férové a výsledok je spravodlivý. A, samozrejme, viac ako prekvapujúci. Odborníci i občania predpokladali tesný výsledok. Ukázalo sa však, že ani politické strany, ani politológovia neboli schopní presne predpovedať nálady občanov našej krajiny. Skutočným prekvapením bolo, že miliardár a politický nováčik zvíťazil s tak veľkým rozdielom nad politickým matadorom a skúseným politikom. Politológovia Michal Horský a Martin Slosiarik nám priblížili ich pohľad na výsledky prezidentských volieb aj možné povolebné scenáre.

MICHAL HORSKÝ politológ

]Čo rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku? M. Horský:8åGiYQHMãLH PLQLPiOQHRGVDPR]U~WHQLDYOiG\,YHW\5DGLþRYHMMH YãHREHFQH]QiPHåHSUDYi þDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDMH Y~SOQêFKUXLQiFK6WUDQ\VD ãWLHSLDSRVODQFLRGFKiG]DM~]SRVODQHFNêFKNOXERY 7HQWRVWDYY\YROiYDXREþDQRYQHJDWtYQHHPyFLHQLHOHQNWêPWRVWUDQiPDOHDM NSROLWLNHDNRWDNHM3UHWR MHIHQRPpQW]YDQWLSROLWLN\QD6ORYHQVNXPLPRULDGQHVLOQê'UXKRXSUtþLQRX NWRU~QLHNWRUtSROLWLFNtNR-

PHQWiWRUL]G{UD]ĖXM~MHåH LãORRDNpVLUHIHUHQGXPR5REHUWRYL)LFRYL$]YtĢD]LOE\ KRFLNWROHQPXVtE\ĢÄDQWL¿FR³.HćåH5REHUW)LFRGRVWDOYLDFKODVRYDNRYSRVOHGQêFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK SUHIHUHQþQêFKQHKRYRULDYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHE RWRPåHE\VWUDQD6PHU6' DMHMOtGHUVWUiFDOLG{YHUXĐXGt ĐDYLFRYpKRVWUHGXDOHSRGĐD PĖDKRYRULDRWRPåHĐXGLD SUHVWiYDM~YHULĢSROLWLNH-H PRåQpåHMHGHQ]NDQGLGiWRYVLPDOVN{UXYHGRPLĢåH NHćRQRVREQHYWHOHYt]Q\FK GHEDWiFKKRGtW]YÄYROHEQp EODWR³QDVYRMKRV~SHUDQHP{åHWDNXURELĢEH]WRKRåH E\ViPVHEHQH]DãSLQLOUXN\ 0RåQRYWHMNDPSDQLPRKOR E\ĢWURFKXPHQHMVFLHQWROyJLHWURFKXPHQHM~åHUQtFWYDKRFLGRGQHVQHYLHPH DNRWRMHQDR]DM$OHREþDQLDE\RFHQLOLYHĐNRU\VHMãt

DXPLHUQHQHMãtWyQQDVWUDQH 5REHUWD)LFD$QGUHM.LVND E\EROPRåQRHãWH~VSHãQHMãtDNE\QDSOQLOKHVORPHQHM EêYDYLDFYV~YLVORVWLVMHKR Y\VW~SHQLDPLYHOHNWURQLFNêFKPpGLiFK

QêFKYROLþRYNWRUtV~YHĐPL NULWLFN\QDODGHQtYRY]ĢDKXNWUDGLþQêPSROLWLFNêP VWUDQiP 9 V~þWH PX KODV\ WêFKWR GYRFKWiERURY]DEH]SHþLOL FHONRYpYtĢD]VWYR

MARTIN SLOSIARIK politológ agentúry FOCUS

Neúspešný prezidentský kandidát Robert Fico. Foto: TASR/Štefan Petráš

5REHUW)LFRVPDQåHONRXDVRV\QRP)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

M. Slosiarik:$NVDQDWRSR]ULHPH]KĐDGLVNDSRþWRY WDNWUHQGEROGRYê]QDPQHM PLHU\XUþHQêYêVOHGNDPL SUYpKRNROD9ĖRPVDXNi]DORåH]LVN5)LFDEROSUtOLãQt]N\ FFDWLVtFKODVRY DSRWHQFLiOQDRVORYHQLH ćDOãtFKYROLþRY]DSUHGSRNODGXåHFHONRYiYROHEQi ~þDVĢEXGHUiVĢEROREPHG]HQê KRYRULORVDRSRWHQFLiOLFFDPLOKODVRY 3UH$.LVNXERORG{OHåLWp XGUåDĢVLYROLþRY]SUYpKR NRODDVDPR]UHMPHRVORYLĢ þRQDMYLDFYROLþRYQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY9êVOHGN\ XND]XM~åHWRWRVDPXSRGDULOR'RNi]DOQDVYRMXVWUDQX]tVNDĢYlþãLQXHOHNWRUiWXQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY NWRUtVNRQþLOL]DQtP 3UHFHONRYpYtĢD]VWYR$.LVNXERORG{OHåLWpWRåHGRNi]DOKODV\þHUSDĢWDNRG YROLþRYV~þDVQêFKRSR]LþQêFKVWUiQDNRDMWRåH]tVNDO QDVYRMXVWUDQXW]YSURWHVW-

]Aký vývoj odhadujete vo vzťahoch prezident – premiér – parlament? M. Horský:KRGtQSRYRĐEiFKMHPLPRULDGQHDNWXiOQDRWi]NDDNêPVS{VRERP ]DUHDJXMH5REHUW)LFRDVWUDQD6PHU6'QDW~WRYROHEQ~ SRUiåNXDDNêPVPHURPSRYHGLHSUH]LGHQWVNê~UDGYtĢD]YROLHE$QGUHM.LVNDSUHWRåH]DWLDĐQHPiPHåLDGQH LQGtFLHQD]iNODGHNWRUêFK E\VPHWRGRNi]DOLSUHGSRYHGDĢRNUHPWRKRåHEXGH Ä]DVWiYDĢNDåGpKRþHVWQpKR REþDQD³3UL5REHUWRYL)LFRYLMHDNWXiOQDRWi]NDþL PiYOiGDSRNUDþRYDĢćDOHM YWRPWR]ORåHQt2]êYDM~VD DMKODV\þLQHY\XåLMHQDVOHGXM~FHREGRELHNWRPXDE\ VDSULSUDYLOQDSUHGþDVQpYRĐE\-HĢDåNpSUHGYtGDĢćDOãLHNURN\SUHPLpUDDOHWUHED VLXYHGRPLĢåHMHWRSROLWLN NWRUêQLHUD]XWUSHOSROLWLFN~SRUiåNXDYåG\GRNi]DO YVWDĢ]PRELOL]RYDĢVDD]tV-

NDĢYRYHUHMQRVWLQRY~SRGSRUXQRY~VLOXDQRYêFKYROLþRY3UHWRVLQHP\VOtPåH E\Y]GDOSR]tFLXMDVQHMYOiGQHMYlþãLQ\WêPVN{UåHMH LEDYSRORYLFLVYRMKRYOiGQXWLD.HćåH5REHUW)LFRQHPi YSDUODPHQWH~þLQQ~RSR]tFLXSUDYLFRYpVWUDQ\VDYLDF ãWLHSLDDNRVSiMDM~MHPRåQpSUHGSRNODGDĢåHY]ĢDK\ V3UH]LGHQWVNêPSDOiFRPQHSRYHG~YåG\OHQNXNRQVHQ]XDOHDMNLVWHMULYDOLWHNWRUiP{åHE\ĢSUHĖKRGREUêP YêFKRGLVNRPYEXG~FLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK M. Slosiarik:'QHVMHĢDåNp RGKDGRYDĢDNêY]ĢDKVLY\EXGXMHSUH]LGHQWDSUHPLpU WHMWRNUDMLQ\ýLWREXGHY]ĢDK SOQêY]iMRPQêFKNRQÀLNWRYDRVRþRYDQLDNWRUêQiV YUiWLGRPLQXORVWLSUHGURN DOHERVDEXGHWiWRUHOiFLDPHG]LGYRPDQDMY\ããtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLUR]YtMDĢNRQãWUXNWtYQH9ROLþL


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

9

3/1,ġ32/,7,&.é129Èý,. ]Bola účasť voličov v druhom kole prekvapením?

E\VLDNLVWHåHODOLWRGUXKp 9HćSUiYHSUHWRVLYlþãLQD ]QLFKY\EUDOD]DSUH]LGHQWD þORYHNDNWRUêQHPiåLDGQX SROLWLFN~PLQXORVĢ8URELOL WRSUiYHSUHWRåHRþDNiYDM~åHSROLWLFN\YHĐPLUR]GHOHQiNUDMLQDQiMGHYQHVWUDQtFNRPSUH]LGHQWRYL]iUXNX åHSUREOpP\VDEXG~ULHãLĢ YHFQHDQLHOHQSRGĐDWRKR NWRPiREOHþHQpDNpVWUDQtFNHWULþNRýLV~WLHWRQiGHMH YNODGDQpGRQRYpKRSUH]LGHQWDUHiOQHUHVSHNWtYHþL LFKGRNiåHQDSOQLĢVDXNiåHþRVNRURSRLQDXJXUiFLL

]Na riešenie akých problémov by sa mal podľa vás nový prezident prioritne zamerať?

M. Slosiarik:1LHSUHPĖD XUþLWHQLH9RYãHREHFQRVWL VDRþDNiYDORåH~þDVĢGRVLDKQH~URYHĖ2Wi]NRXERORþLGRNiåHW~WRKUDQLFXQHMDN]iVDGQHSUHNURþLĢ 'RYHĐNHMPLHU\VDYWêFKWR YRĐEiFK]RSDNRYDOD]KĐDGLVNDYROHEQHM~þDVWLVLWXiFLD]URNX0\VOtPåH WDNêWRY]RUHFVSUiYDQLDYROLþRYVDGiRþDNiYDĢYVLWXiFLiFKNHćVDYROLþLUR]KRGXM~PHG]LNDQGLGiWPLNWRUt Y]iVDGHUHSUH]HQWXM~GYD RGOLãQpSRKĐDG\þLSUtVWXS\ 9tĢD]Qê$QGUHM.LVND)RWR7$650LFKDO6YtWRN

]Boli tieto voľby aj M. Horský:%XG~FLSUH]L- o spokojnosti občanov GHQW$QGUHM.LVNDPXVtRG s vládou Roberta Fica? ]iNODGX SUHKRGQRWLĢ GYDQiVĢ ERGRY VYRMKR YROHEQpKRSURJUDPXSUH]LGHQWD ]NWRUêFKQDMPHQHMGHVDĢMH YRIXQNFLLSUH]LGHQWDQHSRXåLWHĐQêFK3ULURG]HQHPXVt VDXVLORYDĢE\ĢSUH]LGHQWRP YãHWNêFKREþDQRY]iURYHĖ DOHEXGHSUHQHKRYHĐPLĢDåNpVSiMDĢNRQVROLGRYDQpSROLWLFNpVLO\VRVLODPLNWRUpV~ Y~SOQRPUR]NODGHDOHEROHQ SUHGVWLHUDM~åHV~SROLWLFNRX VLORX$WêFKMHYQDãRPSDUODPHQWHVWiOHYLDF M. Slosiarik: $N E\ PDO $ .LVND NRQDĢ Y ]KRGH VWêPþRKRYRULOSRþDVSUH]LGHQWVNHMNDPSDQHWDNE\ WR PDO E\Ģ SUH]LGHQW SUH NWRUpKREXGHYHĐPLG{OHåLWiÄGUREQiSUiFDVĐXGRP³ 0DOE\SRGVWDWQHYLDFFHVWRYDĢSR6ORYHQVNXVWUHWiYDĢVDVEHåQêPLĐXćPL]DXMtPDĢVDRLFKNDåGRGHQQp SUREOpP\DRYSO\YĖRYDĢUR]KRGQXWLD]iNRQRGDUQHMDYêNRQQHM]ORåN\PRFLSUiYH FH]ãSHFL¿FN~RSWLNXEHåQêFKĐXGt0LQLVWHUVWYiYR VYRMLFKDQDOê]DFKþDVWRNUiW SUDFXM~VĐXćPLDNRVþtVODPLD]R]UHWHĐDVDVWUiFDM~ĐXGLDVLFKåLYRWQêPLSUtEHKPLDRVXGPL0RåQRSUiYH $.LVNDNWRUê DNRViPKRYRUt ]DåLO]O\KiYDQLHVRFLiOQHKRV\VWpPXEXGHFLWOLYHMãLH YQtPDĢU{]QHQH]DPêãĐDQpG{VOHGN\UR]KRGQXWtQD FHQWUiOQHM~URYQLULDGHQLD ãWiWX

M. Horský:3UHGRYãHWNêP RSR]LþQiþDVĢQDãHMSROLWLFNHMVFpQ\E\UDGDGHNODURYDODåHWULSlWLQ\]~þDVWQHQêFK YROLþRYQHV~KODVLOLVSROLWLNRXYOiG\DOHQ]Y\ãQpGYH SlWLQ\iQRSULþRPSRORYLFD REþDQRYVDQHY\MDGULODY{EHF-HWRSUtOLãMHGQRGXFKp DSO\WNpKRGQRWHQLHýDVĢ ĐXGtPRKODtVĢNXUQiPDNR SURWHVWQêYROLþSURWLYOiGH YHĐNiYlþãLQDWHMYLDFDNR PLOLyQRYHMPDV\YãDNGiYDODQDMDYRVYRMXQHVSRNRMQRVĢVSROLWLNRXDNRWDNRX -HP\OQpGRPQLHYDĢVDåH NHćMHMHGQDþDVĢSROLWLFNpKR VSHNWUD QDSUtNODGĐDYLFRYi NRQVROLGRYDQiWDNMHQiP MHGQRþRUREtþDVĢGUXKi 1DRSDN6ORYHQVNRSRWUHEXMHUHSUH]HQWDWtYQHSROLWLFNp VWUDQ\NWRUpEXG~DOWHUQDWtYRXVWUDQH5REHUWD)LFDDQLH QH]iYLVOpDPRUIQpRVREQRVWLRNWRUêFKXå]DKUDQLþQi WODþVWLKODQDStVDĢåHQD6ORYHQVNXDNRYMHGLQHMHXUySVNHMNUDMLQHVWRMtQDþHOHSROLWLFNêDPDWpUVPLOLDUGRYêP NRQWRPNWRUêQHPiWXãHQLH RþRPMHSROLWLFNiVFpQD

D]YlþãLĢVYRMHÄ]iVOXK\³ QDMHKRYtĢD]VWYH3UH]LGHQW QHPi]DVHERXåLDGQXSROLWLFN~VLOXþRERORYRYROHEQHMNDPSDQLMHKRYHĐNp SOXV$OHYEHåQRPSROLWLFNRPåLYRWHWREXGHVN{UPtQXVD~ORKDQHVPLHUQHQiURþQi3UHWRåHXåOHQQiMVĢ G{YHU\KRGQêFKSRUDGFRY Y\WYRULĢWtPSUH]LGHQWVNpKR~UDGXDPQRåVWYRćDOãtFK YHFtMHQDGVLO\MHGQRWOLYFD WêPYLDFQHN~VHQpKRSROLWLND3RWUHEXMHPDĢY]ĢDK\ VSROLWLFNêPLHOLWDPLYQDMãLUãRPVORYD]P\VOH0{åH YãDNGRLVWHMPLHU\SRGQLHWLĢPODGêFKĐXGtDE\RåLYLOLQDãHSROLWLFNpVSHNWUXP

3UHGRYãHWNêPWêPDE\DNWtYQHYVWXSRYDOLGRSROLWLFNpKRåLYRWDGRH[LVWXM~FLFK VWUiQDOHERY\WYiUDOLQRYp SROLWLFNpVXEMHNW\NWRUpQHEXG~SRWHPNLQRY\PLGHGLQDPLåLYRULDFLFKVWUiQDOH EXG~]DORåHQpQDVSRORþQHM ¿OR]R¿LLGHiFKDþOHQVNHM ]iNODGQL 1DVWDOþDVNHćE\VDPODGt ĐXGLDPDOLYêUD]QHMãLHSUHMDYLĢQLHOHQ~þDVĢRXYRYRĐEiFKDOHDMYREþLDQVN\FK ]GUXåHQLDFK þL Y SROLWLFNêFK VWUDQiFK DE\ SORG\ SROLWLFNHMSUiFHPRKOL]ELHUDĢYSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK DRYSO\YĖRYDĢWDNVPHURYDQLH6ORYHQVND

M. Horský:2EDMDSUHGRãOt SUH]LGHQWL5XGROI6FKXVWHU DM,YDQ*DãSDURYLþRGYLHGOLYHĐNêNXVGREUHMSUiFHSUL ]DKUDQLþQRSROLWLFNHMUHSHUH]HQWiFLLQDãHMNUDMLQ\9]DKUDQLþtY\WYRULOLSR]LWtYQ\ LPLGå6ORYHQVNDDYWRPWR RKĐDGH LP SDWUt DEVROXWyULXPýRVDWêNDYQ~WURSROLWLFNêFKLQLFLDWtYSUHGFKRGFRY$QGUHMD.LVNXQHEROL YåG\QDMãĢDVWQHMãLH7DPMH SUHQRYpKRSUH]LGHQWDYHĐNi ãDQFDåHLFKP{åHQLHOHQGRVWLKQ~ĢDOHDMSUHGVWLKQ~Ģ

]Robert Fico používal v súvislosti s Andrejom Kiskom často slovo EXPERIMENT. Znamená to, že slovenskí voliči sa zvolením A. Kisku za prezidenta rozhodli experimentovať? M. Slosiarik:6DPR]UHMPH WUHEDRGOLãRYDĢWRþRVDSRYLHYNDPSDQLSUHGSUH]LGHQWVNêPLYRĐEDPLNHćVD MHGQRWOLYtNDQGLGiWLSRWUHEXM~MHGQR]QDþQHYRþLVHEH Y\PHG]LĢ$OHGRLVWHMPLHU\MHWRSUH6ORYHQVNRH[SHULPHQW±H[SHULPHQWYWRP åHGRWHUD]VPHQHPDOLSUH]LGHQWDNWRUêE\QHPDOSROLWLFN~PLQXORVĢDQHS{VRELOGOKRURþQHYSROLWLNHQD DNHMNRĐYHN~URYQL7iWRVLWXiFLDMHSUH6ORYHQVNR~SOQpQyYXPDYãHWFLRþDNiYDPHDNRVDQRYêSUH]LGHQW ]KRVWtVYRMHM~ORK\

]Akým spôsobom môže prezident ovplyvniť stredopravú politickú scénu? M. Horský:%XGHWRPDĢQHVPLHUQHĢDåNpSUHWRåH]DYHGHQpSDUODPHQWQpRSR]LþQp SROLWLFNpVWUDQ\VDRGSUYpKRGĖDSRYRĐEiFKEXG~VQDåLĢÄY\EUDĢ³VLVYRMSRGLHO

]Bude Andrej Kiska lepším prezidentom ako bol doterajší?

Andrej Kiska s otcom a dcérou. Foto: TASR/Oliver Ondráš

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

R. FICO: PÁN KISKA, /Ë'5,(Ò*5$78/29$/, BLAHOŽELÁM .,6.29,.=92/(1,8

Premiér Robert Fico zablahoželal svojmu protikandidátovi v prezidentských voľbách Andrejovi Kiskovi k víťazstvu.

Lídri Európskej únie gratulovali Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v sobotňajších prezidentských voľbách na Slovensku.

Ä3iQ.LVNDEODKRåHOiP³RGNi]DO)LFRQDNUiWNRPEUt¿QJXEH]PRåQRVWLRWi]RN)LFR SRćDNRYDOYãHWNêPSRGSRURYDWHĐRPDDYL]RYDOåHVL Y\EHULHSiUGQtQDDQDOê]X Ä$SRWUHEXMHPVLGROLHþLĢ QRKX³SR]QDPHQDO 7$65

3UHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH -RVp0DQXHO%DUURVRDSUHGVHGD(XUySVNHMUDG\+HUPDQ 9DQ5RPSX\Y\MDGULOLYRY\KOiVHQLDFKYPHQH(ÒSUHVYHGþHQLHåHQRYêSUH]LGHQW SULVSHMHNULHãHQLXYê]LHYNWRUêPþHOt6ORYHQVNiUHSXEOLNDLNVSRORþQêPHXUySVN\P FLHĐRP Ä0QRKpYê]Y\SUHGNWRUêPLGQHVVWRMD6ORYHQVNRD(Ò PRåQRQDMOHSãLH]YOiGQXĢSR-

Robert Fico. Foto TASR

PROTIVÁHA VLÁDE?

PRFRXVSROXSUiFHPHG]LHXUySVN\PLSDUWQHUPL6SROLHKDPVDQDYDãXDNWtYQX~þDVĢ QDRER]QDPRYDQtYDãLFKREþDQRYVMHGLQHþQêPHXUySVN\PSURMHNWRPDSRVLOĖRYDQt~ORK\(XUySVNHM~QLHDNR VLOQpKRKUiþDQDVYHWRYHMVFpQHDSULRFKUDQHMHMREþDQRY³ XYLHGRO%DUURVR 9DQ 5RPSX\ Y\MDGULO WLHå YćDNXGRWHUDMãLHPXVORYHQVNpPXSUH]LGHQWRYL,YDQRYL *DãSDURYLþRYL]DMHKRGHVDĢURþQpS{VREHQLHYRIXQNFLL KODY\ãWiWXSRþDVNWRUpKRNUDMLQDYVW~SLODGR(ÒDSULMDOD]D VYRMXPHQXHXUR 3RĐVNêSUH]LGHQW%URQLVODZ .RPRURZVNLURYQDNR]DJUD-

WXORYDO.LVNRYLYWHOHIRQiWH YNWRURPKRYRULOLWLHåRXNUDMLQVNHMNUt]HXYLHGROYHG~FL SRĐVNHMSUH]LGHQWVNHMNDQFHOiULH-DURPLU6RNRORZVNLSUH WODþRY~DJHQW~UX3$3 .RPRURZVNLSR]YDO.LVNX QDQiYãWHYX3RĐVNDYQRYHM IXQNFLL6~þDVQHY\MDGULOQiGHMåHSUH]LGHQWLEXG~SRNUDþRYDĢYVSROXSUiFLQDELODWHUiOQHM~URYQLYR9\ãHKUDGVNHM ãWYRUNHY(ÒL1$722EDMD VDSRGĐD6RNRORZVNpKR]KRGOLåHYRVYHWOHXNUDMLQVNHMNUt]\PiVSROXSUiFD3RĐVNDD6ORYHQVNDDNRVXVHGRY8NUDMLQ\ PLPRULDGQ\Yê]QDP 7$65

Smer-SD čaká, ako sa víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska zachová a akým obsahom naplní pojem protiváha vláde. V RTVS to povedal podpredseda Smeru, minister kultúry a šéf predvolebnej kampane Roberta Fica (Smer-SD) Marek Maďarič. ÄýLVDVWDQHQDR]DMSUH]LGHQWRPYãHWNêFKĐXGtDþLEXGH SULVWXSRYDĢDMNSROLWLFNHMVFpQHREMHNWtYQHDOHERþLVDQiKRGRXQHVWDQHQHMDNêPRSR]LþQêPSUH]LGHQWRP³SRYHGDO 0DćDULþ'RGDOåH6PHUFKFH ÄãWDQGDUGQp³Y]ĢDK\PHG]L YOiGRXDSUH]LGHQWRP 1DRWi]NXDNpEROLFK\E\ YNDPSDQL)LFDXYLHGROåH UL]LNRPERODXåVDPRWQiNDQGLGDW~UD]SR]tFLHSUHPLpUD VþtPVDSRGĐD0DćDULþDQH-

YHGHOLPQRKtYROLþLY\URYQDĢÄ1DGUXKHMVWUDQHVPH þHOLOLVSRORþHQVNpPXIHQRPpQXNHG\VLYHĐNiþDVĢYHUHMQRVWLåHODODPDĢQDSR]tFLL SUH]LGHQWDQHSROLWLND³SRNUDþRYDO0DćDULþ7UHWtPIDNWRURPSRGĐDQHKRERORÄY\EDYRYDQLHVL~þWRY³V)LFRP]R VWUDQ\RSR]tFLHD.LVNDVDVWDO ÄDJUHJiWRPWRKWRRSR]LþQpKR QD]HUDQLD³XYLHGRO0DćDULþ 7$65

GAŠPAROVIČ BLAHOŽELAL KISKOVI Súčasný prezident SR Ivan Gašparovič zablahoželal svojmu nástupcovi Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v prezidentských voľbách.

$QGUHM.LVNDSULMDOSRVYRMRPYtĢD]VWYHPQRåVWYRJUDWXOiFLt)RWR7$65

ZAUJÍMAVOSTI Z PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Porovnanie v krajoch

Najnižšia účasť

5yEHUW)LFRY\KUDOGUXKp NRORSUH]LGHQVWNêFKYROLHE OHQYMHGQRPNUDML±Y7UHQþLDQVNRP9RVWDWQêFK]tVNDO YLDFKODVRY$QGUHM.LVND

9RĐE\QDMPHQHMY]UXFKXVS{V{ELOLQDNRãLFNRPVtGOLVNX /XQtN,;9ROLĢWXSULãOROHQ SHUFHQWD]RSUiYQHQêFK YROLþRY

Absolútny triumf

Výrazný posun

9%UDWLVODYVNRPD7UQDY- 9tĢD]YROLHE]tVNDOYSRURYVNRP NUDML Y\KUDO $QGUHM QDQtVSUYêPNRORPRWL.LVNDYRYãHWNêFKRNUHVRFK VtFKODVRYYLDF5yEHUW)LFR Vyrovnané voľby VLSROHSãLORWLVtFKODVRY Ä'~IDPåHQRYiKODYDãWi9WULQiVWLFKREFLDFKQD6OR- Neplatné lístky YHQVNXGRVWDOLREDMDNDQGL- $åYROLþRYRGRY]GDWXEXGHVYRMXIXQNFLXY\NRGiWLURYQDNêSRþHWKODVRY QiYDĢVSRFLWRP]RGSRYHG- ,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65 ORYGUXKRPNROHSUH]LGHQWQRVWL]DSRNRMQ~EXG~FQRVĢ Najvyššia účasť VNêFKYROLHEQHSODWQêKODVR6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DMHMRE- SRGĐDQHKRSRWUHEXMHVWDELOQ~ 1DMY\ããRXYROHEQRX~þDVĢRX YDFtOtVWRN þDQRYDåHSULVSHMHN]DFKRYD- SROLWLFN~NOtPXD]DFKRYDQLH VDP{åHSêãLĢREHFâDUERY Počet komisií YRNUHVH6YLGQtN.YROHE- a okrskov QLXNRQWLQXLW\Y]DKUDQLþQHM VRFLiOQHKR]PLHUX SROLWLNHãWiWX³XYLHGRO*DãSDQêPXUQiPSULãORSHU- 9RNUHVRFKERORRNUHVURYLþ6ORYHQVNRYV~þDVQRVWL 7$65 FHQWYROLþRY QêFK YROHEQêFK NRPLVLt

NWRUp RGRY]GDOL ]iSLVQLFHDFHONRYêSRþHWYROHEQêFKRNUVNRYERO3UH VSUDFRYDQLHYêVOHGNRYYROLHEERORSRXåLWêFKSRþtWDþRYWODþLDUQtDYVDPRWQ~YROHEQ~QRFSUDFRYDOR SULEOLåQHĐXGtQDVSUDFRYDQtYêVOHGNRY

Najvyššia podpora Fica 3RUD]HQpPX NDQGLGiWRYL QD SUH]LGHQWD GDOL QDMYLDF KODVRY YROLþL Y ýDGFL YR6YLGQtNX DYR9UDQRYHQDG 7RSĐRX 

EE


NBA 2587/14

číslo 6/2014

INZERCIA

11


12

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

PRIMÁTORKA BUDE MAŤ OPÄŤ MINIMÁLNY PLAT Stane sa tak už 4. rok za sebou. Ide o jej osobné rozhodnutie, ktoré zdôvodnila takto: „Vyšší ako minimálny plat si opätovne nepodpíšem ani v prípade, že by poslanci vzhľadom na dobré hospodárenie mesta navrhovali niečo iné. To, čo robím, robím z presvedčenia a sumu, ktorú mi za to určuje štát ako minimálny plat, považujem za postačujúcu.“

Primátorka ani raz nepodpísala zvýšenie svojho platu

Jana Vaľová ako primátorka mesta Humenné po nástupe do tejto funkcie v roku 2011

Primátorka Humenného Jana Vaľová.

po prvý raz nepodpísala zvýšenie svojho platu, ktorý schválili poslanci na mestskom zastupiteľstve. V tom čase argumentovala zlou ekonomickou situáciou mesta, ktorého riadenie prevzala.

Podobne sa zachovala aj nasledujúci rok, keď jej poslanci navrhli minimálny plat zvýšiť o 40 percent. Minimálny plat na základe vlastného rozhodnutia dostávala aj počas 3. roka vo funkcii. Po jej poslednom rozhodnutí je jasné, že tak bude aj v roku 2014. Jana Vaľová, primátorka mesta: „Zastupiteľstvo sa mojím platom bude zaoberať na najbližšom zasadnutí. No už teraz môžem povedať, že s inou ako minimálnou sadzbou nebudem súhlasiť.“

Výpočet platu určuje zákon

Plat primátorky Jany Vaľovej bude počas celého volebného obdobia minimálny, no

Plat primátorky Humenného Jany Vaľovej v rokoch 2011 – 2014: 2011 – 2 223 eur – Minimálna sadzba 2012 – 2 272 eur – Minimálna sadzba 2013 – 2 327 eur – Minimálna sadzba 2014 – 2 381 eur – Minimálna sadzba

Prehľad platov primátorov z okolitých miest: Michalovce – Viliam Záhorčák – 3 374 eur Medzilaborce – Ivan Solej – 3 203 eur Snina – Štefan Miľovčík – 3 025 eur suma sa napriek tomu každoročne trochu mení. Výpočet totiž určuje zákon ako násobok koeficientu podľa počtu obyvateľov (v prípade mesta Humenné je koeficient 2,89) a priemernej mzdy v národnom hospodárstve (ktorý sa každoročne mení). V roku 2013 bola priemerná mzda v národnom hospodárstve 824 eur. Hrubý plat primátorky Humenného na rok 2014 je teda podľa tohto vzorca 2 381 eur. Vzorec pre výpočet minimálneho platu primátora:

Koef. podľa počtu obyvateľov * priem. mzda v SR = Plat Primátora Podľa zákona plat primátorky či primátora nemôže byť nižší, mestské zastupiteľstvo ho môže rozhodnutím poslancov len zvýšiť, a to až o 70 percent. Túto možnosť však primátorka Jana Vaľová vždy odmietla, na rozdiel od jej predchodcu, ktorý v roku 2010 poberal plat 3 322,50 eura. (eh)

POSLANCI SCHVÁLILI FINANČNÉ DOTÁCIE PRE MLÁDEŽNÍCKE ŠPORTY Hlavného kontrolóra mesta Humenné volili mestskí poslanci. Foto: (eh)

HLAVNOU KONTROLÓRKOU MESTA HUMENNÉ OSTÁVA JANA ČANDOVÁ Poslanci na mestskom zastupiteľstve volili tajnou voľbou nového hlavného kontrolóra mesta Humenné na obdobie 2014 – 2020. O funkciu mali záujem až siedmi kandidáti: Miroslava Bilecová, Andrea Janíková, Michal Kurťák, Magdaléna Lukáčová, Štefan Tichý, Gabriela Želizňáková a súčasná Jana Čandová. Medzi najhorúcejších kandidátov patrili Jana Čandová a mestskí poslanec Michal Kurťák (KDH). Z celkového počtu 24 odovzdaných hlasov, získala 13 Jana Čandová. Na druhom mieste skončil poslanec Kurťák, ktorý získal od humenských poslancov 10 hlasov.

Jana Čandová 28. marca 2014 nastúpila na svoje ďalšie šesťročné funkčné obdobie. Mestskí poslanci jej navrhli a opätovne schválili plat vo výške 2 215,50 eur. (eh)

Na mestskom zastupiteľstve v Humennom poslanci okrem iného schvaľovali aj priame dotácie na podporu mládežníckeho športu pre športové kluby a CVČ Dúha v Humennom. V mestskom rozpočte na rok 2014 je na podporu športu poslancami schválených 82 000 eur, ktoré prerozdelili a následne schválili na jednotlivé kluby a zariadenia (pozri tabuľku). Popritom každý z týchto športových klubov dostáva ešte nepriame dotácie, ktorým mesto kryje energie a komplet služby a ktoré sa počítajú v niekoľkých 100-tisíc eur a, samozrejme, je to z daní občanov mesta Humenné. Pri schvaľovaní dotácií ešte stojí za zmienku fakt, že mest-

ský poslanec Michal Babin (KDH) navrhol vziať Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné 4 000 eur a dať ich pre futbalový klub, v ktorom mu hrá syn. Magistrát pôvodne navrhoval udeliť Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné dotáciu vo výške 24 000 eur. Pretože práve ho-

kej je finančne najnáročnejším športom. Výstroj hokejového hráča sa nemôže porovnávať s výstrojom futbalistu. Ale pri návrhu poslanca Babina zjavne nešlo o podporu športu, ale skôr o osobný záujem. (eh)

Volejbalový klub CHEMES Humenné – 24 000 eur CVČ Dúha v Humennom na podporu mládežníckeho futbalu – 24 000 eur Mládežnícky hokejový klub Humenné – 20 000 eur Športový klub ŠTICH Humenné na podporu ženského a dievčenského futbalu – 3 500 eur BASKET KLUB Humenné – 2 000 eur Tenisový klub Humenné – 2 000 eur Plavecký klub CEMES Humenné – 4 000 eur Atletický klub Humenné – 1 000 eur CVČ Dúha v Humennom pre záujmový útvar Box – 500 eur Taekwondo klub Humenné – 500 eur Šachy Rinter, n.o – 500 eur


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 6/2014

2 4

13

PRANOSTIKY

1

Nápoveď: ALIT, ATE, KYTA, OPOLE.

3

$NMHDSUtOSHNQêPiMEXGHUXåRYê $NMHYDSUtOLNUiVQHþLVWHEXGHPiMQHSUtMHPQêLVWH $NSUãtQD9HĐNRQRþQ~QHGHĐXEXGHPiORNUPX  DVXFKpOHWR $Ni.YHWQi QHGHĐD WDNi9HĐNi QRF $SUtOYGDåGLPiMYNYHWH $SUtO]LPQêGDåGLYê~URGDQiVQDYãWtYL $SUtORYiDPiMRYiYRGDY\SLMHYtQR $SUtORYpVXFKRDPiMRYRPRNURKRVSRGiUVêSNX  ]DV\SHDåSRRNQR $SUtORYêVQHKSROHKQRMtGiåćSRåHKQiYD %~UN\DPUD]\VDYDSUtOLVWULHGDM~ ýRVLGXEHQ]D]HOHQtNYHWHQPXWRVSiOLþRVL NYHWHQ]D]HOHQtþHUYHĖPXWRKiML 'REUêDSUtO]OêPiM 'XEHĖKRMQêYRGRXUXMHĖSLYRP -HOL]HOHQêþWYUWHNEtOêWDNMHOpWRWHSOp .HćMHYEUH]QXYHĐDYHWURYDYGXEQXYHĐDGDåćRY QDVOHGXMHSHNQêPiM .HćQD9HĐNêSLDWRNQLHMHPUi]EêYDPQRKRKUtERY 1D9HĐN~QRFQDMHPVDPRFQD'XFKDGRSROEUX FKDDQD7URMtþNXOHQWURãtþNX 7HSOêGiåćYDSUtOLY]iFQHMãtQDGPDQQXVĐXEXMH  åHĖGREU~MHVHĖSRåHKQDQ~ =DþLDWNRP DSUtOD RSLĐXM VXFKp NRQiUH EXG~ GREULHOHNYiUH


14

naše novinky

ŠPORT

DOMA IM TO ZATIAĽ GÓLOVO SYPE Futbaloví treťoligisti majú za sebou štyri jarné kolá. V prípade ŠK Futura Humenné je to rovnaký pomer, dva doma, dva vonku. Gólovo zaujali najmä domáce vystúpenia, veď celkové skóre je pekných 10:1, pozoruhodné sú taktiež dva humenské hetriky.

V derby poltucet

Humenskí futbalisti vybehli v jarnej odvete proti Trebišovu na trávnik v nových dresoch. Bolo treba ich správne „pokrstiť“ a napokon sa to tak aj stalo. Poltuctový výsledok hovoril za všetko. Nielen ten však dotvára dianie na trávniku. V zemplínskom derby bola prevaha jednoznačne na humenskej strane. Štatisticky to podčiarkujú aj údaje o strelách – 25:4 (z toho na bránu – 12:1) či rohových kopoch – 13:1. Gólovo sa domáci presadili šesťkrát, množstvo tutoviek (Mihok, Karnaj, Lovska, Voroňák...) ale ostalo nevyužitých. Kormidelník Slavoja Trebišov veľa chuti do hodnotenia takto skončeného derby nemal, ale bez problémov sa zachoval voči médiám ako profesionál... „Blahoželám domácim k zaslúženému víťazstvu. Pre nás je prehra 0:6 ešte lichotivým výsledkom. Ospravedlňujem sa našim divákom za takýto výkon,“ podotkol Vladimír Rusnák ml. Na humenskej strane sa hovorilo podstatne radostnejšie, i keď jedným dychom sa nabádalo

k pevným nohám na zemi. Jarná odveta je dlhá, odohralo sa iba jej prvé kolo. „Výsledkovo sa nám derby vydarilo nad očakávanie. Asi nik v šatni by takýto stav pred zápasom netipoval, ja sám by som bral tri body aj najtesnejším pomerom, lebo derby bývajú vždy ťažké. Úvod bol opatrný, nechceli sme sa bezhlavo a zbrklo hodiť do útoku, prvopolčasové góly vďaka dvojici Ljubarskij-Karnaj položili základ víťazstva. Po prestávke sme hrali síce proti vetru, ale štyri góly, žrď i ďalšie šance náš výkon ozdobili. Dnes sa tešíme, no súperovi chýbali opory Capko i Mižík, takže nesmieme mať hlavy v oblakoch,“ konštatoval Martin Tongeľ.

Aj štvorka potešila

Pre ŠK Futura Humenné je každý domáci zápas dôležitý, nakoľko hodnotu „nula“ v tabuľke pravdy chcú udržať. To im velí na svojom trávniku bodovať naplno... Domáci začali proti Kremničke dvoma žrďami, po ktorých prišli aj dva góly. To bol dobre položený prvopolčasový základ. „Ur-

Ilustračné foto: TASR

čite áno. Hrať proti vetru nie je jednoduché, ale my sme dokázali dvakrát skórovať. Tretí gól v sieti súpera nás však uspokojil až príliš, už sme na obranu nemysleli tak dôrazne, ako to bolo treba a prišiel trest. Celkový obraz zápasu však podčiarkol štvrtý gól. Pri takomto výsledku sa môže zdať, že to bolo ľahké víťazstvo, no body nám samé neprichádzajú. Musíme sa o ich zisk pričiniť svojou hrou, aktivitou, húževnatosťou. A v týchto ukazovateľoch sme boli lepší ako náš súper,“ konštatoval Martin Tongeľ. Rečou štatistiky mali viac z hry Humenčania: na strely vyhrali 14:6, z toho na bránu letela lopta v pomere 7:3. Rozhodujúce sa ukázali v zápase rohové kopy. Domáci ich zahrávali 11, hostia 4. Aj z tohto pohľadu badať, ako bola prevaha na trávniku gólovo zúročená. Výsledok je vzhľadom na priebeh stretnutia zaslúžený.

Dvaja hetrikoví Humenčanom sa na jar doma strelecky darí. Foto: Mirano sport

Proti Trebišovu sa tešil z troch gólov Stano Karnaj, proti Kremničke pridal jeden. Opäť sa

však objavil humenský hetrik. Jeho autorom je Pavol Šuľák. Pred dvoma týždňami skóroval jeho brat Peter „iba“ dvakrát. Pavol Šuľák hráva obrancu, preto je trojgólový úspech o to vzácnejší. „Trénovali sme štandardky, oplatilo sa. Paľo v minulosti hrával práve útočníka, teraz je z neho obranca, ale ak

V zemplínskom derby bola prevaha jednoznačne na humenskej strane. budeme mať stabilnú obrannú líniu, môže sa posunúť aj dopredu. Je to typ obrancu s ofenzívnymi chúťkami, čo náležite v zápase potvrdil. Každý takýto moment futbalistu či mužstvo povzbudí,“ dodal tréner ŠK Futura Humenné. V stretnutí Humenné – Kremnička zahrávali

humenskí futbalisti dovedna jedenásť rohových kopov. A práve tieto štandardky od zástavky v rohu hracej plochy mali pre Humenčanov výrazný vplyv na konečný výsledok. Až trikrát po zahratí rohových kopov skórovali, paradoxne trikrát sa presadil Pavol Šuľák. „Musím sa poďakovať Russlanovi Ljubarskemu, ktorý rohové kopy zahrával veľmi dobre. Viem, kde môže letieť lopta, tak som si vyberal tie miesta. Napokon z toho boli tri góly,“ pousmial sa humenský obranca. „Pri prvom góle som odrazenú loptu dobre trafil. Strela bola prudká, minula spleť obrancov súpera. Druhý gól sa mi páčil najviac, krížna hlavička skončila v opačnom rohu bránky súpera, presne tak, ako som aj chcel. Tretí gól v poslednej minúte bol viac o šťastí, dorážka skončila v sieti, ale aj to patrí k futbalu,“ opísal svoje gólové momenty hrdina stretnutia. (ps)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Humenné, náklad 16 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 6/2014

ŠPORT

15

POSLANCI PO PRVÝKRÁT V HISTÓRII VOLILI ŠPORTOVCOV ROKA Humenskí poslanci na mestskom zastupiteľstve volili po prvýkrát v histórii Športovca roka, Športový kolektív roka a tiež meno toho, kto dostane Cenu za rozvoj a podporu športu. Návrhy na udelenie ocenení mohli podávať primátorka mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta a taktiež aj samotní občania mesta. Hlasovanie sa uskutočnilo tajnou voľbou, kde bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.

Marián Čišovský sa stal najúspešnejším športovcom

V kategórii Športovec roka boli nominovaní títo športovci: Marián Čišovský (futbal),

kom poslancov Michal Babin svoj pozmeňovací návrh stiahol a ani sa o ňom nehlasovalo. Najviac hlasov dostal od poslancov práve futbalový obranca Marián Čišovský, ktorý momentálne pôsobí v českom futbalovom klube Viktória Plzeň. Humenský odchovanec sa prvýkrát objavil aj v elitnej desiatke futbalistov roka na Slovensku.

Marián Čišovský sa stal historicky prvým Športovcom roka mesta Humenné. Foto: www.fcviktoria.cz

Lea Diničová (plávanie), Tibor Hodbod (kickbox, plávanie), Milan Javorčík (volejbal), Marek Karch (kickbox), Dominika Karchová (kickbox), Mária Lacová (kulturistika), Lenka Melničáková (plávanie), Laura Roháčová (tenis) a Igor Štefan (beh na lyžiach so psom). Jediný poslanec Michal Babin (KDH) navrhoval, aby Marián Čišov-

ský nebol zaradený do hlasovania, pretože nehrá a nepôsobí v meste Humenné. Viacerí poslanci prízvukovali, že práve Marián Čišovský robí dobré meno mestu Humenné nielen doma, ale aj v zahraničí. A tiež to, že mesto Humenné sa aj vďaka Mariánovi Čišovskému dostáva do povedomia aj v zahraničí. Nakoniec pod tla-

Cenu za Športový kolektív roka získajú volejbalisti

Medzi návrhmi na ocenenie Športový kolektív roka boli nominovaní Kickboxerský klub Humenné, Plavecký klub Chemes Humenné, ŠK Chemes Humenné – volejbalové družstvo mužov a ŠK Štich Humenné – žiacke družstvo dievčat. Najviac hlasov získalo volejbalové družstvo mužov ŠK Chemes Humenné, ktoré sa radí medzi najúspešnejšie vo-

lejbalové kluby na Slovensku.

Cena za rozvoj a podporu športu nebola hneď jasná

Kým prvé ocenenia poslanci zvolili hneď v prvom kole, Cenu za rozvoj a podporu športu spoznali až po žrebe. Medzi nominovanými boli Juraj Biga, Juraj Mauritz a Marián Mihok. V prvom kole hlasovania poslancov dostali Juraj Biga a Juraj Mauritz rovnaký počet hlasov. V druhom kole mohli poslanci hlasovať už len za týchto dvoch nominovaných, avšak v tejto voľbe získali opäť rovnaký počet hlasov. Nasledoval tak žreb, kde rozhodol zástupca primátorky Andrej Semanco, ktorý napokon z urny vytiahol Juraja Bigu, ktorý bol v roku 1982 spoluzakladateľom nohejbalového klubu v Humennom. (eh)

„Zabuchla som sa. Do Asistenčných služieb SPP.“ Prejdite teraz na Dve Energie od SPP a pribalíme ich aj vám. Spojte si odber plynu s elektrinou. Pri zmluve na 2 roky získate: ∞ elektrinu so zľavou 8 % až na 12 mesiacov ∞ asistenčné služby s nonstop havarijnou linkou pre rôzne poistné udalosti v domácnosti – vždy až do 150 € – prvý rok zadarmo, druhý len za 0,30 € na mesiac Jednoducho kliknite na web alebo zavolajte. Zákaznícka linka SPP 0850 111 363

NHE 2293/14

www.spp.sk

07875 print sirka 206x136 katolicke.indd 1

27.3.2014 8:30


INZERCIA

naše novinky

NBB 2588/14

16

Nhe 06 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you