Page 1

22 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 5/2014 Dátum vydania: 20. 3. 2014

n a š e

Humenné

Odvádza Nové parkovacie Významná šľachetnú prácu miesta pamiatka

Chýbalo im šťastie

str. 2 Členovia Spoločnosti klinickej onkológie v Humennom sa koncom februára stretli na valnom zhromaždení v Mestskom kultúrnom stredisku.

str. 14 Hokejisti MHK Bemaco Humenné vyzvali víťaza skupiny Západ – MHK Dubnica nad Váhom, klub, ktorý v základnej časti zakolísal jediný raz.

str. 3 Občania bývajúci na Sídlisku pod Sokolejom sa zhodli na tom, že ihrisko, ktoré už neslúži na športové vyžitie, sa môže stať novým parkoviskom.

str. 4 Mesto Humenné sa môže pýšiť viacerými významnými historickými pamiatkami. Jednou z nich je aj vzácny gréckokatolícky chrám.

28 % 24 %

Andrej Kiska a Robert Fico sa stretnú v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 29. marca. Foto: TASR/Martin Baumann

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA

Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto podľa oficiálnych výsledkov Radoslav Procházka (21,24 percenta, 403 548 hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401 hlasov), Gyula Bárdos (5,1 per-

centa, 97 035 hlasov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov), Helena Mezenská (2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percenta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percen-

ta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta). Z 51 105 voličov zapísaných v zoznamoch prišlo k volebným urnám 20 633 (40,37 percenta). Prezidentským kandidátom odovzdali 20 454 platných hlasov. Na Zemplíne bola najväčšia volebná účasť práve v okrese Humenné. Jasným víťazom sa stal súčasný premiér Róbert Fico, ktorý získal 7 783 platných hlasov (38,05 percenta). Druhé miesto s poč-

tom hlasov 4 531 (22,15 percenta) obsadil Radoslav Prochádzka. A ako tretí skončil Andrej Kiska s 4 025 hlasmi (19,67 percenta). Ďalší kandidáti v okrese Humenné dopadli takto: Milan Kňažko 1 424, Pavol Hrušovský 1 377, Helena Mezenská 459, Ján Jurišta 179, Ján Čarnogurský 146, Jozef Behýl 128, Milan Melník 126, Viliam Fisher 91, Gyula Bárdos 82, Jozef Šimko 64 a Stanislav Martinčko 39 hlasov. (red)


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ ONKOLÓGIE ODVÁDZA ŠĽACHETNÚ PRÁCU Členovia Spoločnosti klinickej onkológie (SKO) v Humennom sa koncom februára stretli na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska. Súčasťou stretnutia bola aj voľba nového sedemčlenného výboru na dvojročné funkčné obdobie.

Spoločné stretnutie a vyhodnotenie činností

Súčasťou stretnutia bola aj voľba nového sedemčlenného výboru na dvojročné funkčné obdobie. podarilo vyzbierať 3 141,03 eur. Pri tejto príležitosti zorganizovalo Občianske združenie Podvihorlatská paleta spoločné maľovanie narcisov na plátno. Počas stretnutia sa uskutočnila aj voľba nového výboru. Valné zhromaždenie tým zvolilo do výboru SKO týchto sedem členov: Máriu Burganičovú,

Členovia Spoločnosti klinickej onkológie sa spoločne stretli na valnom zhromaždení v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska. Zišli sa v hojnom počte. (eh)

Annu Capovú, Melániu Gregorovičovú, Agátu Horaničovú, Ivetu Sadinskú, Danu Salanciovú a Annu Šimkuličovú. Valné zhromaždenie, ktoré organizujú členovia SKO, je príležitosťou na spoločné stretnutie a na vyhodnotenie činností, ktoré spoločnosť v posledných mesiacoch zorganizovala.

Jana Vaľová: Kvalitná práca s ľudským prístupom

Svojou návštevou na valnom zhromaždení všetkých zúčastnených poctila aj primátorka mesta Humenné Jana Vaľová. V príhovore vyzdvihla prácu SKO, ktorá podľa jej slov robí mimoriadne záslužnú činnosť v Humennom i v celom regióne. „Nespočetné aktivity a kus práce je vidno za vami v rôznych programoch v oblasti prevencie nádorových ochorení, pri osvete potre-

NHE 2196/14

„Život je šanca využiť ho, obdivovať ho, užívať si ho, ale aj prijať ho taký, aký sa nám naskytá,“ týmto citátom sa začalo februárové valné zhromaždenie. Za pomoci dotácie, ktorú im humenský magistrát poskytol, mohla tak SKO zorganizovať viaceré aktivity či kultúrne podujatia, ako aj terapeutické tréningy. Onkopacienti už tradične pomáhajú zbierať finančné prostriedky aj v rámci Dňa narcisov. V minulom roku sa im

by včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, ale i v starostlivosti o postihnutých touto zákernou chorobou, ako aj v oblasti podpory celých rodín, ktorým rakovina poznačila ich životy,“ uviedla v príhovore primátorka mesta. Taktiež sa poďakovala za dobrovoľníctvo v tak náročnej oblasti, akou problematika nádorových ochorení je, ako aj za užitočnú a kvalitnú prácu s ľudským prístupom, ktorí títo ľudia vynakladajú.

Štrnásť rokov vzájomnej pomoci

Spoločnosť klinickej onkológie (SKO) v Humennom vznikla v roku 2000 ako občianske

združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich príbuzným. „Jej cieľom je im pomáhať po ťažkej onkologickej liečbe, vrátiť sa opäť do bežného života, ako aj pomáhať rodinným príslušníkom,“ uviedla prezidentka SKO Dana Salanciová. Členom SKO môže byť nielen pacient, ale aj občan ako sympatizant, ktorý dovŕšil 18 rokov. „Naša spoločnosť funguje z dobrovoľných príspevkov, sponzorov, 2 percenta z odvodenej dane či z rozpočtu MsÚ za projekty,“ informovala prezidentka SKO. Pravidelne podľa financií pre nich pripravujú rôzne výlety do prírody, na kúpaliská, do divadiel či kín,

raz ročne pripravujú odborné prednášky zo zdravotnej oblasti či relaxačno-rekondičný pobyt v kúpeľných zariadeniach so stravou a procedúrami.

Galéria vyliečených pacientov sa stále rozširuje

Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom sa propaguje aj prostredníctvom Galérie vyliečených pacientov. Jedna takáto galéria je na ambulancii na poliklinike, druhá v budove LDCH. „Pred piatimi rokmi sme začali s Galériou vyliečených pacientov s tromi a dnes ich máme 15. Text a foto: (eh)

Predsednícky stôl počas valného zhromaždenia SKO. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Jana Vaľová. Foto: (eh)


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PRIBUDNÚ NA SÍDLISKU NOVÉ PARKOVACIE MIESTA?

Primátorka Jana Vaľová sa stretla s občanmi na Sídlisku pod Sokolejom ohľadom vybudovania nových parkovacích miest. Foto: MsÚ

žitie z dôvodu nefunkčnosti, si spoločne prezreli staré nePrimátorka mesta Humenné Jana Vaľová sa 6. marca stretla s občanmi na Sídlisku pod Sokolejom. Dôvodom bola petícia, ktorú spísali obyvatelia z ulice Partizánska 10 a 12 a z ulice Košická za vytvorenie väčšieho počtu parkovacích miest s využitím nefunkčného ihriska.

Miesto nevyužitej

plochy možno vzniknú nové parkovacie miesta

Občania bývajúci na Sídlisku pod Sokolejom sa zhodli na tom, že ihrisko, ktoré už dávno neslúži na športové vy-

sa môže využiť na nové parkovacie miesta. Primátorka Jana Vaľová v tomto prípade uprednostnila osobný kontakt a komunikáciu. Osobne sa tak stretla s občanmi, s ktorými

funkčné ihrisko a vypočula si od samotných občanov návrhy na jeho premenu. „Chcela som, aby mi občania osobne povedali svoje predstavy o vytvorení väčšieho počtu par-

kovacích miest a taktiež ukázali nedostatky na Sídlisku pod Sokolejom,“ vysvetlila primátorka. Zdôraznila tiež, žeby nerada celú plochu nefunkčného ihriska zrekonštruovala na parkovacie miesta, kvôli zeleni, ktorú treba pestovať aj na sídliskách. Ešte v minulom roku mesto Humenné za pomoci technických služieb mesta odstránilo nebezpečné oplotenie a vyčistilo celú spomínanú nevyužitú plochu. Magistrát na Sídlisku pod Sokolejom postavil v minulom roku aj nové detské ihriská a jedno multifunkčné ihrisko. V tom prípade by z nevyužitej plochy mohli vzniknúť potrebné parkovacie miesta.

Potrebujú súhlas od ďalších občanov

kovaním. „V súčasnosti majú v každej domácnosti jedno, poniektoré až dve autá. Situácia je zložitá, ale budeme sa ju snažiť postupne riešiť,“ povedala primátorka Humenného. Občania, ktorí prišli s nápadom, aby sa miesto nefunkčného ihriska vybudovali parkovacie miesta, si budú musieť vypýtať súhlas od ďalších spoločenstiev bytov. „Potrebujeme mať súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov, ktorých by sa vytvorenie nových parkovacích miest týkalo. Ak nám doručia súhlas od ďalších týchto občanov, môžeme začať s prácou,“ uzavrela primátorka mesta Jana Vaľová. Občania hneď 11. marca doručili na magistrát 72 percent podpisov so súhlasom o vytvorenie nových parkovacích miest od ďalších obyvateľov sídliska, ktorých sa to tiež týkalo.

Jana Vaľová si uvedomuje neúnosnú situáciu v meste s par-

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NHE 2198/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22

(eh)


4

naše novinky

SPEKTRUM

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM JE HISTORICKOU PAMIATKOU MESTA sa chrám staval na mieste „hrobov“ (v prvotných dobách kresťanstva na hroboch mučeníkov). „Najstarší náhrobok je tam z roku 1854 a posledný je z roku 1965, ktorý patrí bývalému riaditeľovi biskupskej kancelárie Kokinčákovi, ktorý sa po roku 1950 stal pravoslávnym kanonikom,“ uviedol tunajší farár. Texty na hroboch sú v slovenskom, cirkevnoslovanskom, rusínskom a tiež maďarskom jazyku.

Mesto Humenné sa môže pýšiť viacerými významnými historickými pamiatkami. Jednou z nich je aj vzácny gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Nájdeme ho v severovýchodnej časti mesta na miernom vŕšku, kde sa tento barokovo-klasicistický chrám vypína.

Chrám si prešiel viacerými renováciami

„Ide o jednoduchú stavbu, skromnejšiu než rímskokatolícke chrámy z tohto obdobia. Dala ho pravdepodobne postaviť Terézia, manželka posledného Drugetha, aspoň takto sa to uvádza. Taktiež súpis pamiatok uvádza rok výstavby 1767, Encyklopédia Slovenska však 1777 a dokonca schématizmus Prešovskej archieparchie 1717. Jasný je rok, keď bol chrám prestavený, a to 1875,“ povedal tunajší farár a protopresbyter farnosti Martin Zlacký. V roku 1875 sa pristavila sakristia, zádverie či schodište do veže a taktiež sa chrám vybavil novým zariadením. „Začiatkom 20. storočia tiež došlo ku komplexnej renovácii cirkvi. V roku 1904 bola za finančnej pomoci grófa Alexandra Andrássyho vymene-

ná strešná krytina a nanovo pokrytá veža. Štefan Kutka dal za peniaze vyzbierané od krajanov v Amerike postaviť nový oltár a ikonostas, ktorý je dielom umeleckého stolára Mikuláša Klimčáka,“ vraví farár. V roku 1996 boli odstránené niektoré prístavby, vybudovali sa nové kaplnky, postavila sa priestranná sakristia, vymenili sa okná a zaviedlo sa ústredné kúrenie. Upravil sa aj vonkajší terén a v roku 2002 bola položená zámková dlažba. Ostatnú posviacku chrámu vykonal 15. 9. 2006 terajší už prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Vedľa chrámu pristavená kalvária. Nachádza sa tam aj cintorín

Zvláštnosťou tohto chrámu v Humennom je pristavená kalvária, ktorá je jediná z po-

Liturgia aj v cirkevnoslovanskom jazyku

Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom nájdeme v severovýchodnej časti mesta na miernom vŕšku. Foto: www.grkathe.sk.

hľadu gréckokatolíckej tradície v ich arcibiskupstve. „Postavená bola 23. novembra 1941 otcami redemptoristami. Pamätná tabuľa na tento akt je

v kaplnke posledného zastavenia,“ povedal farár. Pri chráme sa nachádza aj starý cintorín, čo je starobylým veľkým zvykom, aby

Gréckokatolícke arcibiskupstvo eviduje 8 050 gréckokatolíkov v meste Humenné. Podľa slov tunajšieho farára Martina Zlackého, chrám navštevuje množstvo veriacich. „Počas týždňa slúžime dve sväté liturgie denne, a to ráno a večer. Naopak, v nedeľu si veriaci môžu vybrať až zo štyroch svätých liturgií, pričom jednu farskú slávime stále v cirkevnoslovanskom jazyku,“ dokončil farár. (eh)

NENECHAJTE INÝCH ROZHODNÚŤ ZA VÁS V sobotu 15. marca sa uskutočnilo prvé kolo prezidentských volieb. Tým, že ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, sa v sobotu 29. marca uskutoční druhé kolo prezidentských volieb. V ňom sa stretnú Robert Fico a Andrej Kiska, najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Ten bude skladať 15. júna 2014, keď sa končí funkčné obdobie súčasnej hlavy štátu Ivanovi Gašparovičovi.

Vo voľbách je každý hlas dôležitý

O post hlavy štátu zabojovali v prvom kole až 14 kandidáti, čo bolo doposiaľ najviac kandidátov v histórii Slovenska. Do druhého kola sa posunuli dvaja kandidáti, súčasný premiér Róbert Fico a podnikateľ Andrej Kiska, s najvyšším počtom platných hlasov. Prezident Slovenskej republiky disponuje s množstvom právomocí a kompetencií. Vymenúvanie, odvolanie, vetovanie zákonov a tiež je v pozícií ako veliteľ ozbrojených síl.

Reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Druhé kolo prezidentských volieb je dôležité pre celé Slovensko, lebo práve v ňom sa rozhodne o novom prezidentovi. Vo voľbách je dôležitý každý jeden platný hlas. A hlas v druhom kole volieb zvlášť.

Jana Vaľová: Budem voliť aj v druhom kole prezidentských volieb

Aj Primátorka mesta Humen-

AKÝ MÁ BYŤ PREZIDENT PODĽA HUMENČANOV? Marek B.

né a poslankyňa NR SR Jana Vaľová sa chystá 29.marca k urnám. „Chcem podporiť kandidáta Róberta Fica, ktorý je v prvom rade skúseným politikom a dobrým človekom. Je spoľahlivý, pracovitý a nikdy neodmietol podať pomocnú ruku aj nášmu mestu či kraju. Preto budem aj v druhom kole prezidentských volieb voliť človeka, ktorého veľmi dobré poznám,“ povedala Jana Vaľová. (eh)

Ľudský, humánny, korektný a transparentný. Musí vedieť hájiť a zastávať hlavne práva občanov. A v neposlednom rade si stáť za svojím slovom.

Denisa D. Mal by byť vzorom pre celý národ.

Tomáš R. Mal by to byť niekto mladší. Niekto, kto bude viac brať ohľad na mladých ľudí a dá im záruku, že sa Slovensko začne vyvíjať a bude to krajina, kde budeme chcieť všetci ostať, kde nám nič nebude chýbať. A hlavne nebudeme musieť cestovať za hranice.

Jana K. Mal by to byť skúsený politik, ktorý bude konať v záujme krajiny.


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

5

HUMENNÉ OBNOVUJE VOJENSKĂ? CINTORĂ?N Mesto HumennĂŠ zaÄ?alo ku dĹˆu 15. 11. 2013 realizovaĹĽ Ä?alĹĄĂ­ zo svojich ambiciĂłznych projektov. Projekt pod nĂĄzvom Obnova PamätnĂŠho cintorĂ­na a PamätnĂ­ka padlĂ˝ch sovietskej armĂĄdy v Humennom bude trvaĹĽ do 30. 11. 2014. FinanÄ?nĂŠ prostriedky na realizĂĄciu projektu bude maĹĽ mesto zo ťtĂĄtneho rozpoÄ?tu a prispelo aj veÄžvyslanectvo Ruskej federĂĄcie. Ide tak o Ä?alĹĄĂ­ ĂşspeĹĄnĂ˝ projekt pre mesto HumennĂŠ.

VojenskĂ˝ cintorĂ­n je v zlom stave a nepĂ´sobĂ­ ani Ăşctyhodne. Foto: MsĂš

CintorĂ­n si uĹž Ĺžiadal Ăşpravu

Pamätný cintorín padlých sovietskej armådy sa nachådza v areåli mestskÊho cin-

torína v Humennom. Areål tvorí 126 hrobových miest. V strede areålu sa nachådza pamätník padlým. „NeodbornÊ zåsahy v råmci opråv

a nevhodnĂĄ vĂ˝mena materiĂĄlov si vyĹžadujĂş kompletnĂş opravu NĂĄrodnej kultĂşrnej pamiatky,“ informovala z odboru ĂşzemnĂŠho plĂĄnovania a vĂ˝stavby KatarĂ­na JeĹžovĂĄ. V Obnove PamätnĂŠho cintorĂ­na a PamätnĂ­ka padlĂ˝ch sovietskej armĂĄdy sĂş zahrnutĂŠ tieto opravy: Oprava prĂ­stupovĂŠho schodiska Oprava nĂĄstupnej plochy Schodisko k pamätnĂ­ku SpevnenĂŠ plochy a schodiskĂĄ pri pamätnĂ­ku Oprava pamätnĂ­ka Oprava hrobovĂ˝ch miest MedzihrobovĂŠ miesta

VojenskĂ˝ cintorĂ­n sa nachĂĄdza SZ od centra mesta HumennĂŠ, na juĹžnom ĂşpätĂ­ mestskĂŠho cintorĂ­na v prostredĂ­ enklĂĄvy s vysokou a nĂ­zkou zeleĹˆou. Do areĂĄlu cintorĂ­na vedie z juĹžnej strany honosnĂŠ kamennĂŠ schodisko od blĂ­zkosti domu smĂştku na ulici Janka KrĂĄÄža. AreĂĄl vojenskĂŠho cintorĂ­na je aktĂ­vne zapojenĂ˝ do organizmu mestskĂŠho cintorĂ­na.

UĹž na konci tohto roka bude vojenskĂ˝ cintorĂ­n vyzeraĹĽ takto. Foto: MsĂš

HumennÊ úspeťnÊ v získaní financií

FinanÄ?nĂŠ prostriedky na Obnovu PamätnĂŠho cintorĂ­na a PamätnĂ­ka padlĂ˝ch sovietskej armĂĄdy v Humennom, zĂ­skalo mesto zo ĹĄtĂĄtneho rozpoÄ?tu, konkrĂŠtne z Ministerstva vnĂştra Slovenskej republiky a taktieĹž prispelo aj veÄžvyslanectvo Ruskej federĂĄcie. „Som veÄžmi rada, Ĺže takĂŠto pietne miesto sa nĂĄm podarĂ­

zrekonĹĄtruovaĹĽ a zanechaĹĽ ako pamiatku aj pre budĂşce generĂĄcie. TĂ­, ktorĂ­ leĹžia na tomto cintorĂ­ne, si to zaslúŞia, ale aj ich prĂ­buznĂ­ a vĹĄetky obete druhej svetovej vojny. PretoĹže za naĹĄu slobodu obetovali to najvzĂĄcnejĹĄie, Ä?o mali, a to je vlastnĂ˝ Ĺživot,“ uviedla primĂĄtorka mesta Jana VaÄžovĂĄ. (eh)

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂš EURĂ“PSKU ĂšNIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă„6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX ćDOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă„9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RćDOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


6

naše novinky

ZDRAVIE

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test. 7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

„ Gyula Bardos „ Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä–DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ăˆ&=9('Ă’ 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

„ Andrej Kiska „0LODQ.ĖDüNR

„ Radoslav Prochåzka † VojenskÊ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ„QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ’VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 – 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 – 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä–DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă’%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHćVDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹˆ pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? SROLWROyJ GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HćVDQDÄ–RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ– strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂš-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMćDOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDćDOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä–DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ–YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]ćDOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ–RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ– Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă„EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă’'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä–XM~0LODQ .Ä–DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH – Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ–YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ–XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


číslo 5/2014

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 NBB 2197/14

www.strana-tip.sk,

Strana TIP

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

11


12

naše novinky

SPEKTRUM

RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SNP BOL POD VPLYVOM ALKOHOLU Rodičia žiakov navštevujúcich Základnú školu SNP 1 v Humennom telefonovali do kancelárie primátorky mesta, zástupcu primátorky mesta a prednostu mestského úradu ohľadom podozrenia z požívania alkoholických nápojov u riaditeľa školy a žiadali, aby mesto prijalo príslušné opatrenia. Dychovú skúšku, ktorá bola vykonaná na prítomnosť alkoholu u riaditeľa školy SNP 28. februára, vykonali zodpovední zamestnanci zriaďo-

vateľa v zastúpení zástupcu primátorky mesta, prednostu mestského úradu, vedúceho odboru školstva a referenta pre BOZP. Výsledok

dychovej skúšky bol pozitívny, čo potvrdila aj opakovaná dychová skúška. V zmysle príslušných ustanovení Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve požiadalo mesto Humenné Radu školy pri Základnej škole SNP 1 v Humennom o jej vyjadrenie z dôvodu porušenia všeobecných právnych

predpisov riaditeľom školy. V súčasnosti rade školy plynie zákonná 15-dňová lehota na vyjadrenie. Ďalší postup mesta Humenné v zmysle platnej legislatívy bude nasledovať po obdŕžaní vyjadrenia rady školy, ktorá pozostáva z 11 členov. Z toho sú dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, jeden zástupca je z nepe-

dagogických zamestnancov školy, štyria zástupcovia sú z radov rodičov a štyria zástupcovia sú za zriaďovateľa mesto Humenné. Zástupcovia v rade školy sú traja poslanci mestského zastupiteľstva a jeden zamestnanec mesta Humenné. (eh)

HUMENNÉ VÁS POZÝVA NA PIVNÝ FESTIVAL Mesto Humenné pod záštitou primátorky mesta Jany Vaľovej Vás pozýva na Pivný festival pod názvom Švejkove pivné dni, ktorý sa uskutoční 30. 4 – 3. 5. 2014 na Námestí slobody pri fontáne. Budete môcť ochutnať z týchto pív: Šariš, Heineken, Zlatý Bažant, Krušovice, Primátor Náchod, Samson České Budejovice, Be room, Pivovar Svijany, Pivovar Rakovník, Ursa Maior.

Pripravený je pestrý program:

30. 4. 2014 – 16.00 h – otvorenie pivných stanov 17.00 h – stavanie mája ( MsKS ) 1. 5. 2014-10.00 h – otvorenie pivných stanov 13.00 h – folklórny súbor

Železiar (MsKS ) 16.00 h – slávnostné otvorenie Pivného festivalu – fontána 17.00 h – dychovka Chemlon , country skupiny 2.5.2014 – 10.00 h – otvorenie pivných stanov 15.00 h – country kapely a kapely v pivných stanoch

3. 5. 2014 – 10.00 h – otvorenie pivných stanov 18.00 h – skupina Vidiek ( divadelná sála MsKS ) + Špeciality k pivu (eh)


Ä?Ă­slo 5/2014

PROFIL

13

32/,7,.$ 2Ă˝$0,80(/&$ ZhovĂĄrali sme sa so znĂĄmou umelkyĹ&#x2C6;ou Ivett Axamitovou, vĂ˝raznou predstaviteÄžkou keramickej tvorby na Slovensku. V rozhovore nĂĄm porozprĂĄvala o svojej prĂĄci, postojoch, nĂĄzoroch a prezradila nĂĄm, preÄ?o podporuje snahy a vĂ­zie novovzniknutej strany TIP, ako aj jej zakladajĂşceho Ä?lena pĂĄna Michala BubĂĄna.

]Pojem umelec je pomerne ĹĄirokĂ˝, Ä?o je vaĹĄou domĂŠnou? Ĺ pecializujem sa na hlinu, teda na vĂ˝tvory z tohto maWHULiOX2NUHPWRKRYHÄ?PL UDGDPDÄ?XMHPREUD]\QRW~WR ĂžLQQRVĢYQtPDPVN{UDNRUHOD[DĂžQ~.HÄ&#x2021;VDSRWUHEXMHP RGUHDJRYDĢPDÄ?XMHP ]Mohli by ste nĂĄm v krĂĄtkosti prezradiĹĽ svoju umeleckĂş genĂŠzu? Odkedy tvorĂ­te, Ä?o ste ĹĄtudovali, akĂŠ boli vaĹĄe zaÄ?iatky? Umeniu sa venujem od roku SRVNRQĂžHQtĂŁW~GLDVRP pol roka pracovala v BratislaYHQDGUDPDWXUJLLDOHYHÄ?PL UĂŞFKORVRP]LVWLODĂĽHVRPVDPRVWDWQiMHGQRWNDQLHWtPRYĂŞKUiĂžDSUHWRVRPRGLĂŁOD 3{YRGQHVRPFKFHODĂŁWXGRYDĢPDÄ?EXDOHQHSULMDOLPD 7DNVRPWRVN~VLODY0RGUH NGHVRP]LVWLODĂĽHPL]PDteriĂĄlov najviac â&#x20AC;&#x17E;sadlaâ&#x20AC;&#x153; hliQDNWRUiPLGRVORYDXĂžDURYDOD6DPR]UHMPHVRPYĂŁW~GLX SRNUDĂžRYDODXĂĽYRGERUHNHramika na Ĺ UP-ke v Bratisla-

Ivett AxamitovĂĄ a Michal BubĂĄn.

YHDV~NURPQHVRPĂŁWXGRYDla u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Ă˝RVDWĂŞNDPRMLFK]DĂžLDWNRYERODWRYHÄ?PLKUERÄ?DWi FHVWDDOHVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžQiĂĽHVRPWRQHY]GDODDĂŁOD VRP]DVYRMtPVQRP

ELH-HWRQHY\KQXWQiV~ÞDVĢ SULWYRUEHXPHQLHSRWRPQLH je stereotypnÊ.

]Pri umelcoch sa zvykne hovoriĹĽ, Ĺže ich kopla mĂşza. Viete tento jav vo vaĹĄom prĂ­pade Ä?asovo ohraniÄ?iĹĽ? NaprĂ­klad, Ĺže mĂĄvate skvelĂŠ nĂĄpady medzi piatou a siedmou hodinou Tento rok by som rĂĄno, prĂ­padne v lete... chcela z rodnĂŠho 9PRMRPSUtSDGHMHWRYHÄ?mi individuĂĄlne. V lete je to domu v Ivanke VN{UY~WOPHQRYHÄ?PLGREUHVDPLWYRUtQDMDUDQDMHSUL'XQDMLY\WYRULĢ VHÄ&#x2013;$SRNLDÄ?LGHRWLHKRGLQ\ NWRUpVWHVSRPtQDOLSUHGWĂŞP svoju galĂŠriu. DNRVRPPDODGLHĢDPLQHURELORSUREOpPYVWDĢDMRSLDWHM UiQRDNSULĂŁLHOQiSDGĂžLLQ]MĂĄvate v rĂĄmci svojej ĂŁSLUiFLDDXURELĢPLQLPiOQH tvorby nejakĂŠ obdobia Ä?i skicu, resp. nejakĂ˝ zĂĄpis na pasĂĄĹže? SDSLHU7HUD]MHWRXĂĽWDNPHU Ă&#x2C6;QRPiPĂ˝RVDWĂŞNDGÄ&#x17D;ĂĽ- QHPRĂĽQpPXVtPVDSULVS{VRN\MHWRQHSUDYLGHOQpP{ĂĽX ELĢDMSRWUHEiPVYRMHMURGLQ\ WUYDĢPHVLDFSROURNDMHGQR URĂžQp REGRELH D SRG ]MĂĄte nejakĂŠ ciele v rĂĄm1DSUtNODG WHQWR URN PiP ci svojej prĂĄce? NYHWLQRYpREGRELHYPLQX- 6DPR]UHMPHDNE\VRPLFK ORPURNXWRERORYHVPtUQH QHPDODQHJDWtYQHE\VDWR SULDPDĂĽDEVWUDNWQpREGR- SUHMDYLORDMQDPRMHMWYRUEH

Ivett AxamitovĂĄ zĂ­skala v minulom roku ocenenie Slovenka roka v kategĂłrii umenie.

Ă˝RVDWĂŞNDWDNpKRQDMEOLĂĽĂŁLHKR WHQWRURNE\VRPFKFHOD]URGnĂŠho domu v Ivanke pri DuQDMLY\WYRULĢJDOpULXNGHEXG~ vystavenĂŠ len moje diela. ZĂĄURYHÄ&#x2013;MHMFKFHPSRQHFKDĢYLdiecky charakter, ide mi najPlRWRDE\VDQiYĂŁWHYQtFL FtWLOLSUtMHPQHDRGFKiG]DOL SOQtHQHUJLHDHOiQX

]Boli ste za svoju prĂĄcu aj formĂĄlne ocenenĂĄ? Ă no, v minulom roku som sa stala Slovenkou roka v kategĂłULLĂ&#x201E;XPHQLHÂł.DĂĽGiPLQFDPi YĂŁDNGYHVWUDQ\DWRWRRFHQHQLHPLSULQLHVOR]YĂŞĂŁHQĂŞ]iXMHP]RVWUDQ\YHUHMQRVWLDVQtP VSRMHQpY\VRNpQiURN\QDPÄ&#x2013;D DP{MĂžDV%ROLSRĂĽLDGDYN\QD U{]QHYĂŞVWDY\DSRG-DYWHG\ UHDJXMHPRSDĂžQHÂąQHXUREtP QLĂž=DWYRULODVRPVDGRDWHliĂŠru a tvorila som. ]Vystavujete niekde svoje diela? $NRVDWRYH]PH2ÂżFLiOQX vĂ˝stavu teraz nemĂĄm, nieĂžRYLGtPHWX LQWHUYLHZSUHELHKDORYURGLQQHMUHĂŁWDXUiFLL QLHĂžRPiPYRVYRMRP DWHOLpULDOHDNRVRPVSRPtQDODFKFHPXURELĢJDOpULX YURGQHMREFL0RMHXPHQLH dominuje v niektorĂ˝ch kosWRORFKQD6ORYHQVNXDYV~NURPQĂŞFK]ELHUNDFKSRFH-

ORPVYHWHDOHDMY]ELHUNDFK VatikĂĄnu.

]Teraz troĹĄku odboÄ?Ă­m od umenia. PreÄ?o ste sa rozhodli podporiĹĽ stranu TIP a konkrĂŠtne pĂĄna BubĂĄna? -HGQDNSUHWRĂĽHVDVQDĂĽLDE\Ģ LQtDNRYĂŁHWFLRVWDWQt7RPQH DNRXPHOFRYLYHÄ?PLLPSRQXMH=DXMDOPDXĂĽVDPRWQĂŞQizov, v ktorom je tĂĄto snaha jasne deklarovanĂĄ. Okrem toho PLMHV\PSDWLFNpĂĽHYVWUDQHV~SUHYDĂĽQHPODGtÄ?XGLD Ă˝RVDWĂŞND0LFKDOD%XEiQD o strane TIP som sa dozvedeODYÄ&#x2021;DNDQHPX3R]QiPKRRG ĂžLDVNHÄ&#x2021;EROHĂŁWHGLHĢD9ĂĽG\ EROYHÄ?PLSULHERMQĂŞDXVPLDW\DWRMHPL]iUXNRXĂĽHVDDM YWRPWR~VLOtRGRY]GiQDSOQR 2QPRKROSRNRMQHÄ&#x2021;DOHMSUDFRYDĢQDGREURPPLHVWHY]DKUDQLĂžtDOHQHSRGÄ?DKROSRKRGOLX DY\GDOVDQDERM]DOHSĂŁLXEXG~FQRVĢWHMWRNUDMLQ\ ]MyslĂ­te si, Ĺže to dokĂĄĹže? $NRVRPSRYHGDODSR]QiP nielen jeho, ale aj rodinnĂŠ zĂĄzemie, z ktorĂŠho vychĂĄdza, DYLHPDNREROY\FKRYiYDQĂŞĂžRVDWĂŞND]RGSRYHGQRVWL DSUtVWXSXNY\WĂŞĂžHQĂŞPFLHÄ?RP$SUHWRVRPSUHVYHGĂžHQiĂĽHWRGRNiĂĽH 7H[WDIRWR0DULiQÄ&#x2020;XUtN


14

naše novinky

ŠPORT

HUMENSKÝM HOKEJISTOM CHÝBALO VIAC ŠŤASTIA Hokejisti MHK Bemaco Humenné prešli základnou časťou skupiny Východ bez jediného zaváhania. Nestratili ani bod a podľa štatistiky ako najúspešnejší tím druhej hokejovej ligy vyzvali víťaza skupiny Západ – MHK Dubnica nad Váhom, klub, ktorý v základnej časti zakolísal jediný raz. lisa (podľa oficiálnych štatistík 2 175 divákov). Takéto hokejové nadšenie v Humennom už dávno nebolo.

Aj do krvi

Foto:(eh)

Hokejisti nezabudli na MDŽ Hoci chlapcov čakal jeden z veľmi ťažkých zápasov, nezabudli ani na medzinárodný sviatok žien. Pred zápasom ich prišla povzbudiť aj samotná prezidentka klubu Jana Vaľová, ktorej galantní hokejisti venovali kyticu kvetov. Nezabudli ani na ostatné ženy a dievčatá, ktoré sedeli v hľadisku zimného štadióna, ktorým odovzdali pozdrav a blahoželanie.

Enormný záujem Už v priebehu sezóny sa humenský zimný štadión slušne zapĺňal. Bodaj by nie, veď výsledky i hra „levov“ z MHK Bemaco Humenné lákali. Ešte väčší záujem sa očakával v play-off zápase boja o víťaza II. hokejovej ligy. Nielen hokejový fanúšik z mesta, ale aj z okolitých obcí si našiel v sobotu cestu na humenský zimný štadión. Atmosféra bola skvelá, humenských hokejistov hnala vpred viac ako dvojtisícová divácka ku-

Od úvodných sekúnd si súperi na ľade nič nedarovali, bol to boj o každý meter ľadovej plochy. Hokejisti z Považia sa zamerali viac na defenzívu, vyčkávali na brejky, snažili sa narúšať ofenzívnu humenskú snahu. Nie stále to však bolo v súlade s pravidlami. Medzi tými, ktorí okúsili tvrdosť dubnickej hokejky na vlastnej tvári, bol aj mladý útočník Peter Česelka. Po nešetrnom zákroku prišiel o tri zuby a dres mu zafarbila krv. Lekár stretnutia musel viackrát vybehnúť až na ľadovú plochu, pretože hokejisti sa iba ťažko zbierali na nohy. Emócie už ochladli, no rozhodca stretnutia v niektorých fázach tvrdú dubnickú hru toleroval, takže presadiť sa pred brankárom Hálom bolo pre humenských hokejistov o to ťažšie.

Strelecká prevaha Nie vždy sa obraz stretnutia prenesie aj do výsledku. Potvrdením tejto v športe už ošúchanej frázy, bol aj náš spomínaný zápas. Hokejisti MHK Bemaco Humenné boli počas celého stretnutia lepším, aktívnejším tímom. Pod dubnickým gólmanom Hálom sa neraz akoby až „topil“ ľad, ale humenskému tlaku povolil iba dvakrát. Pomer striel v súčte troch tretín bol 45:28 pre Humenné, aj z toho badať, kto mal pre-

Klub podporuje viaceré aktivity Klub v sezóne pripravil viacero podporných aktivít ako napríklad Korčuľuje celé Humenné, kde si mohli žiaci základných škôl vyskúšať aj nenáročné

Kapitán mužstva Pavol Segľa za celý hokejový tím venoval prezidentke klubu kyticu kvetov. Foto: (eh)

vahu. Konečný výsledok 2:3 však určil dubnickú radosť. Aj taký býva šport, nie vždy však spravodlivý.

Záujem o mládežnícky hokej opäť rastie

Práca s mládežou sa v Humennom opäť rozbehla. Foto: Čekan Michal.

jich trénerov aj priamo na zápasoch 2. ligy mužov MHK Bemaco Humenné. S touto posilou na tréningoch sú spokojní aj samotní chlapci a dokonca z hľadiska si tréningy pochvaľujú aj rodičia.

Práca s mládežou sa v MHK Bemaco Humenné opäť rozbehla plnou parou. Mládežnícke hokejové kategórie, ktoré dlhodobo pociťovali nedostatok trénerov sa túto sezónu doplnili. K trénerom Petrovi Mižákovi a Jozefovi Kardohelimu, ktorý je zároveň trénerom A mužstva sa na výpomoc pridali aj hráči z A-čka: Richard Ficko, Marek Mach, Milan Mach, Marek Náhlik, Martin Hopkovič a tréner brankárov Imrich Petrík. Chlapci tak mali možnosť vidieť svo-

hokejové cvičenia pred ZŠ. Pre starších bola pripravená ľadová plocha, na ktorej sa mohli korčuľovať. Od februára prebieha Kurz korčuľovania, kde MHK Bemaco Humenné spolu s MsÚ v Humennom pripravili pre detičky s MŠ v meste výuku korčuliarskej gramotnosti a zároveň je to pre nich aj zaujímavé spestrenie školských aktivít. Ďalšou výzvou je otvorenie športových tried zameraných aj na ľadový hokej. Na ZŠ Hrnčiarska sa v novom školskom roku otvorí športová trieda v 1. ročníku a zároveň aj v 5. ročníku. V týchto triedach už je dostatočný počet žiakov pre ich zriadenie. Pracuje sa aj na ďalších športových triedach. (eh)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Humenné, náklad 22 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 5/2014

ŠPORT

15

BOX A TAEKWONDO V HUMENNOM Medzi bojové umenie zaraďujeme aj taekwondo. Po príchode vietnamského majstra Le Quan Danga na Slovensko v roku 1996 vznikol aj Taekwondo Club v Humennom. Aj týchto športovcov sme navštívili počas tréningu a spýtali sme sa (Jakuba Rakitu a Tomáša Havrišáka) na to, kto alebo čo ich priviedlo k tomuto netradičnému športu. Chlapci sa zhodli na tom, že vďaka tomuto športu sa naučia dobrej sebaobrane. Dokážu sa dobre odreagovať či získať výbornú kondičku. Jabukovi sa najviac páčia samotné údery či jednotlivé pohy-

by a kopy, ktoré tento šport so sebou prináša. Tomáš je rád, že ho pri športe podporujú rodičia a známi, čo ho posúva v cvičení a disciplíne vpred. (eh)

Boxeristi počas tréningu. Foto: (eh)

Box club v Humennom pod vedením trénera Jaroslava Macka z CVČ Dúha získava ocenenia vďaka svojim cieľavedomým a vytrvalým športovcom. Založený bol v roku 1998 terajším trénerom. My sme navštívili chlapcov práve počas ich tréningu. Počas tréningu sme oslovili troch boxeristov: Tomáša Gaľa, Samuela Hrivňáka a Viktora Halagana. Mladí športovci sa boxu ve- čal kvôli schudnutiu, kde ako nujú nejaké tri roky, odkedy 12-ročný vážil 85 kg a odsa aktívne zúčastňujú na tré- kedy sa venuje práve boxu, ningoch. Samuel s boxom za- podarilo sa mu schudnúť na

66 kg. Chlapci by to chceli dotiahnuť do profesionálneho boxu, avšak Viktor sa nám priznal, že v tomto športe to chce dotiahnuť čo najďalej až na Majstrovstvá Európy či sveta. Tomáš si najviac praje, aby od tohto športu nikdy nepustil, pretože ho to bavilo už len pri sledovaní televízie.

Výkopy, ktoré majú taekwondisti najradšej. Foto: (eh)

J. KARDOHELI: ODKLONILO SA OD NÁS ŠŤASTIE zápas. Prílišná snaha však priniesla chyby. Dubničania sa síce v závere strachovali o výsledok, no vyrovnať sa nám nepodarilo.

Hokejistom Humenného sa nepodarilo uspieť v boji o celkového víťaza druhej ligy. S Dubnicou prehrali oba zápasy (2:3 a 3:4). Dubničania budú teraz bojovať v baráži o postup do prvej ligy s Topoľčanmi. Tréner Humenného Jozef Kardoheli neskrýval sklamanie.

Zavládlo po tomto neúspechu veľké sklamanie? Sklamanie určite cítiť, no na druhej strane chlapcom nemám čo vyčítať. Urobili všetko, čo bolo v ich silách. V rozhodujúcich okamihoch nás opustilo šťastie.

Čo rozhodlo o víťazstvách Dubnice? Podľa môjho názoru rozhodli presilovky, nepremieňanie šancí a výkony brankárov. Dubnický brankár Miroslav Hála mal v týchto zápasoch skvelú formu a výraznou mierou pomohol Dubnici. Nám chýbalo aj viac šťastia. V oboch zápasoch sa zrodilo najtesnejšie víťazstvo Dubnice, takže boli to vyrovnané zápasy? Stretli sa kvalitatívne približne rovnaké tímy, takže očakával sa vyrovnaný boj.

Je podľa vás tento model spravodlivý? Myslím si, že by sa malo hrať na tri víťazné zápasy. Aj za stavu 0:2 by sa ešte dalo s touto sériou niečo urobiť. Podľa mňa hrať na dva víťazné zápasy je málo. Myslím si, že funkcionári zväzu by to mali prehodnotiť. Hokejisti prehrali s Dubnicou oba zápasy. Foto: MHC Humenné

Dubnica však mala v bránke Hálu, ktorý v kritických momentoch svoj tím podržal. Veľa vyložených šancí, ktoré volali po góle dokázal zneškodniť.

Zmenili ste taktiku po prvom prehratom zápase? Keďže sa nám po prvom zápase zranili hráči, museli sme v Dubnici hrať na tri útoky. Roháčik má dve rebrá zlomené, Bara-

nok a Ficko hrali so sebazaprením. Česelka mal tiež problémy. Súper hral na štyri. Chlapci do poslednej sekundy bojovali a chceli veľmi v Dubnici vyhrať a vynútiť si rozhodujúci

Budete pokračovať vo funkcii trénera? V tejto chvíli neviem na túto otázku odpovedať. Múdrejší budeme po zasadnutí správnej rady. (jv)


NHE 2199/14

16

INZERCIA

naše novinky

Nhe 04 2014 web  
Nhe 04 2014 web  
Advertisement