Page 1

16 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 20. 2. 2014

Humenné

Schvaľovanie financovania

Adoptujte si kaplnku

Kopnite si do Fica

O víťazstve rozhodol Segľa

str. 2 Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Humenné, ktoré sa uskutočnilo 10. februára, schválili poslanci financie na investičné akcie.

str. 4 Rímskokatolícka farnosť v Humennom zorganizovala projekt pod názvom Adoptuj si kaplnku. Rodiny či jednotlivci tak môžu finančne pomôcť s rekonštrukciou kaplniek na Kalvárii.

str. 5 Je super, že si premiér vie vystreliť aj sám zo seba. Predseda vlády Robert Fico si svoju návštevu v meste Humenné spestril futbalovým zápasom.

str. 15 Hokejisti Humenného sú v druhej lige stále bez straty bodu. Naposledy doma zdolali Dolný Kubín 3:2. Dosiahli veľmi cenné víťazstvo, veď v tomto zápase dvakrát prehrávali.

Primátorka mesta a poslankyňa NR SR Jana Vaľovová s predsedom vlády Robertom Ficom. Foto: MsÚ – tlačový referát

ROBERT FICO A JANA VAĽOVÁ ROKOVALI S FIRMOU ANDRITZ Počas pracovnej návštevy Roberta Fica v Humennom sa uskutočnilo aj stretnutie s predstaviteľmi firmy ANDRITZ Slovakia, s. r. o. Spoločne s primátorkou mesta Humenné Janou Vaľovou rokovali o nových pracovných miestach, ktoré má táto firma v pláne vytvoriť v meste Humenné.

Predseda vlády Robert Fico hneď v úvode podotkol na situáciu v meste: „Tento región je skúšaný nezamestnanosťou, ak si zoberieme okolité mestá a Humenné dohromady, nezamestnanosť sa šplhá až do 20 %. Konkrétne v meste Humenné je to 14 %.“ Premiér podporuje firmy, ktoré práve v takýchto mestách, kde je vysoká nezamestnanosť, chcú zvý-

šiť svoju produkciu, a tým zvýšiť aj počet zamestnancov. „Firma Andritz momentálne rokuje s niektorými ministerstvami o tom, akú podporu by mohol dať štát tejto spoločnosti, keby sa uchádzalo o rozširovanie výroby a stiahnutím výroby z iných krajín na územie Slovenska, čo by mohlo priniesť vytvorenie ďalších 130 – 140 nových pracovných miest,“

skonštatoval premiér. Pozorne si vypočul všetky informácie o firme a jej plánoch. „Mojou úlohou bude požiadať ministrov financií a príslušných ministrov, aby sme si spoločne sadli a našli riešenie, ktoré bude atraktívne práve pre túto firmu,“ uzavrel Robert Fico. Pokračovanie na strane 3


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

SCHVAĽOVALO SA FINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Humenné, ktoré sa uskutočnilo 10. februára, schválili poslanci financie na investičné akcie. Taktiež prijali doplnenie zásad poskytovania príspevku na stravovanie so Senior kartou. Bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra mesta Humenné na funkčné obdobie 2014 – 2020. Mesto Humenné hospodárilo s najlepším výsledkom za posledných 10 rokov. Je najmenej zadlžené mesto z okolitých miest a svoje hospodárenie za rok 2013 ukončilo s prebytkom. Poslanci schválili financie na investičné akcie. Foto: MsÚ – tlačový referát

Nové byty

Mesto má tento rok k dispozícii na investičné akcie vyše 5 miliónov eur. Z týchto finančných zdrojov pôjde 2 020 000 na nové byty na ulici Komenského. V rámci I. etapy už bolo v bytovom

dome na Komenského ulici vybudovaných 43 nových bytov. K týmto bytom boli tiež vybudované aj parkovacie miesta. V rámci II. etapy pôjde o akýsi zrkadlový projekt. Tiež pôjde o vybudova-

nie 43 nových bytov. Mesto sa taktiež bude podieľať na prístupovej ceste, ktorú kupovalo práve pre túto II. etapu.

Rozsiahle investície

Najväčšou investičnou ak-

ciou pre mesto Humenné je rekonštrukcia futbalového štadióna. Vláda schválila pre mesto Humenné prostredníctvom futbalového zväzu na túto investíciu 750 000 eur. Na dofinan-

covanie schválili poslanci na Mestskom zastupiteľstve 500 000 eur z vlastných zdrojov. Poslanci taktiež schválili II. etapu projektu revitalizácie parku pred Hotelom Karpatia. Občanom na Sídlisku III by malo pribudnúť nové verejné osvetlenie či úprava medzigáražových priestorov, kde sa už občania 10 rokov sťažujú na veľkú prašnosť. Táto investícia sa bude tiahnuť až po objekt plynární k odbočke okresného súdu. V meste pribudnú nové detské ihriská a bude sa pokračovať s úpravou chodníkov. Mesto Humenné v roku 2010 nástupom novej primátorky schválilo investičný plán až na rok 2014. „Málokto však veril tomu, že toľko investičných akcií mesto zvládne. Sme na dobrej ceste splniť investičný plán, ktorý máme od roku 2010,“ povedala primátorka mesta Jana Vaľová. E. Horňáková

HUMENSKÍ POSLANCI CHCELI PO DVOCH HODINÁCH PRÁCE OBEDOVAŤ Situácia, ktorá nastala v mestskom zastupiteľstve v Humennom pripomínala skôr detské hašterenie. Sporným bodom, ktorý vyvolal kurióznu situáciu, bol samotný obed. Mestskí poslanci po dvoch hodinách rokovania chceli prestávku, pretože boli hladní. K slávnej trojici poslancov Ivanovi Hoptovi, Jozefovi Babjakovi a Jurajovi Vaňovi sa začali postupne pridávať ďalší, a tak primátorka Jana Vaľová musela riešiť takúto nemilú, priam až trápnu situáciu.

Poslanci, ktorí odišli zo sály naobedovať sa: Jozef Babjak, Ivan Hopta, Juraj Vaňo, Michal Babín, Alena Židová, Darina Barančíková, Mária Cehelská. Poslanci, ktorých si zvolili Humenčania, sa šli radšej najesť, namiesto toho, aby riešili vážne témy, ktorými bolo aj rozdeľovanie 5 miliónov eur na investičné akcie mesta.

Boli hladní

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 10. februára o 10. hodine. O 12. hodine sa Jozefovi Babjakovi, Ivanovi Hoptovi a Ju-

Foto: MsÚ – tlačový referát

rajovi Vaňovi nepáčilo, že nemajú už po dvoch hodinách prestávku na obed. Tri hlasy spojili do jedného a na celú sálu vykrikovali, že sú hladní a chcú prestávku. Ivan Hopta kričal, že naposledy jedol v noci o 2. hodine. Nezabudli na útoky a obviňovania primátorky, že porušuje rokovací poriadok. V rokovacom poriadku v článku 7, v bode 8 sa však jasne píše: „V prípade potreby zaujatia stanoviska v politickom

klube na požiadanie predsedu politického klubu predsedajúci vyhlási prestávku a určí dĺžku jej trvania. Nevzťahuje sa to však na obedňajšiu prestávku.“ O tom, či primátorka mesta porušila, alebo neporušila rokovací poriadok, nech si každý občan utvorí vlastný názor.

Nemajú sa zle

Mestskí poslanci v Humennom sa nemajú zle, pretože počas celého rokovania majú k dispozí-

cii kávu, čaj, minerálku a obložené rožky a stravné lístky v hodnote 3,30 eur, čo v iných mestách nie je zvykom. Plus za každé zasadnutie na mestskom zastupiteľstve dostávajú 47,50 eur z mestskej kasy. Kuriózne video si môžete pozrieť na youtube.com alebo na topky.sk pod názvom Cirkus na zastupiteľstve v Humennom. E. Horňáková


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ROBERT FICO A JANA VAĽOVÁ ROKOVALI S FIRMOU ANDRITZ Dokončenie zo strany 1

Výborné podmienky pre zamestnancov

Počas rokovania hovorili o zamestnaní 130 – 140 ľudí v strojárstve, čo by v tom regióne privítali všetci vrátane primátorky mesta Humenné Jany Vaľovej, ktorá vie, že v Humennom bolo stratených viac než 100 pracovných miest. „Teším sa, že práve táto firma Andritz, ktorá naozaj neberie najlacnejšiu pracovnú silu, ale, ako sme sa dozvedeli, priemerný plat je okolo 900 eur a títo ľudia, ktorých zamestnávajú, sú školení v Nemecku, Rakúsku, Dánsku a získavajú také skúsenosti, ktoré môžu uplatniť tu a taktiež rozvíjať na Slovensku,“ zdôraznila Jana Vaľová. Primátorka Humenného a poslankyňa NR SR sa aktívne podieľa na vytváraní nových pracovných miest v meste. „Budem naďalej robiť všetko to, čo bude

v mojich silách primátorky a poslankyne NR SR, aby som podporila zvýšenie zamestnanosti, aby ani jeden z rodičov z nášho mesta či regiónu, nebol nútený za prácou vycestovať do zahraničia,“ povedala Jana Vaľová.

Ide o aktívnu spoluprácu

Primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR Jana Vaľová aktívne spolupracuje s podnikateľskými subjektmi, aby mesto Humenné ostalo centrom Zemplína, ako to bolo počas Vianoc a Silvestra. „V rámci svojich kompetencií robím všetko preto, aby sa naše mesto dennodenne vyvíjalo a posúvalo vpred, aby sa každý Humenčan cítil v meste čo najlepšie a aby mu nič nechýbalo, ani možnosti a príležitosti na prácu,“ uviedla štatutárka mesta. Myslí si, že ak mesto chce napredovať, musí

Spoločnosť Andritz Slovakia pôsobí v Humennom od roku 2005 v Priemyselnom parku Chemes. Ide o strojársku firmu, ktorá vyrába mechanizmy a komponenty pre priemysel krmív a biopalív, vodné elektrárne, separácie a papierenský priemysel. V súčasnosti zamestnáva v Humennom 250 zamestnancov. Andritz Slovakia, s. r. o., je členom rakúskej Andritz Group, ktorá má globálne takmer 28-tisíc zamestnancov. V roku 2013 došlo k zlúčeniu spoločností Andritz Feed & Biofuel, s. r. o. Humenné, a Andritz, s. r. o. Spišská Nová Ves, a vznikla tak firma Andritz Slovakia, s. r. o.

Predseda vlády, primátorka mesta Humenné počas rokovania s firmou Andritz. Foto: MsÚ – tlačový referát

viesť aktívny dialóg so spoločnosťami či s podnikateľskými subjektmi. „Teším sa, že o takomto aktívnom dialógu môžeme hovoriť s firmou Andritz,“ povedala. O aktívnej spolupráci hovorí aj samotná spoločnosť Andritz Slovakia, s. r. o. Slovakia. „Veľmi si ceníme podporu primátorky mesta a ministrov, s ktorými sme, aj vďaka primátorke, mali stretnutia koncom minulého roka, pretože my skutočne hovoríme o vytvorení nových 130 – 140 pracovných miest v Humennom a o investícii zhruba 8 miliónov eur do nových technológií,“ podotkol konateľ firmy Ján Kočan. Predseda vlády taktiež vyzdvihol dobrú komunikáciu medzi mestom a firmou a ich aktívnu spoluprácu, ktorá je podľa neho veľmi dôležitá.

V Humennom by malo vzniknúť viac ako 130 nových pracovných miest. Starostlivosť na celý život

„Zameranie Andritz nie je len na dodávku jedného stroja alebo zariadenia. Naopak, naším cieľom je, aby zákazník v priebehu celej životnosti stroja mal zo svojej investície maximálny úžitok. Naša podpora začína stanovením optimálneho zariadenia pre príslušnú oblasť podľa

potrieb zákazníka, cez výrobu a montáž zariadenia až po celoživotnú starostlivosť. Firma ANDRITZ Slovakia, s. r. o., vo svojom závode vykonáva tiež generálne opravy odstrediviek. Naším komplexným produktovým portfóliom môžeme čo najlepšie uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov podľa systémového riešenia ako v mechanickej, tak aj v tepelnej oblasti spracovania kalu. Je zaistené dodržiavanie platných smerníc EÚ s ohľadom na antiexplóznu ochranu (ATEX) a s ohľadom na znečistenie vzduchu a sú dodržiavané špeciálne požiadavky pre tepelné spracovanie kalov,“ firma ANDRITZ Slovakia s. r. o. E. Horňáková

BOLO TO INAK, ALEBO AKO JE VRAJ UZNESENIE V ROZPORE S ENERGETICKOU POLITIKOU SLOVENSKA Týždenník Pod Vihorlatom (roč. XVI, č. 48, str. 2) 25. 11. 2013 priniesol v článku Anny Kornajovej informáciu, že poslanec Babják upozornil prokurátora na uznesenie zo dňa 31. 10. 2013 z hľadiska jeho nesúladu so zákonom o tepelnej energetike. „Babják podal podnet za účelom preskúmania zákonnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom. Upozornil v ňom na uznesenie poslancov z 31. októbra tohto roku. Ním schválili vypracovanie štúdie realizovateľnosti na nový zdroj energie s vysoko účinnou

kombinovanou výrobou tepla a energickej energie s účasťou mesta Humenné na báze spaľovania zemného plynu, optimalizáciu rekonštrukciu primárnej siete, ktorý bude primárne podliehať vývojovým rizikám.“ Vzhľadom na to, že toto periodikum už neinformuje

o výsledku prokuratúry, myvám ho prinášame. „Podľa §11 ods. 4 písm. a), c) zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení: obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu vyhradené: určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

schvaľovať územný plán obce, alebo jej častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že obecné (mestské) zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a medzi takú základnú otázku nepochybne treba považovať aj prípadnú alternatívu nového zdroja energie pre výrobu tepla elektrickej energie s účasťou mesta Humenné. Nepochybne až štúdia ukáže, či a za akých okolnos-

tí nový zdroj energie na báze spaľovania zemného plynu, či inej báze, rekonštrukcie primárnej siete bolo pre mesto výhodné. Nezistiac, aby Mestské zastupiteľstvo v Humennom prijatím uznesenia č.348/2013 porušilo zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmä s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 4 prekročením svojich kompetencii, Váš podnet bez ďalšieho opatrenia odkladám.“ E. Horňáková


4

naše novinky

SPEKTRUM

HUMENSKÉ PLESY S TRADÍCIOU V Humennom sa uskutočnil tradičný 16. reprezentačný ples mesta Humenné. Tohtoročný ples bol v znamení viacerých superlatív. Hostiteľkou už tradične bola primátorka mesta Humenné Jana Vaľová s manželom. Najvýznamnejším hosťom, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia plesu, bol Robert Fico v sprievode Erika Tomáša, rodáka z Humenného. O zábavu sa celý večer postaral moderátor plesu Michal Hudák. Vystúpila aj

speváčka Marcela Molnárová, ktorá sa s hosťami zabávala až do rána.

Vždy veľký záujem

V iných mestách sa mestské plesy rušili, naopak, o mestský ples v Humennom je každoročne veľký záujem. Všetky vstupenky boli vypredané. Do tanca

hrala hudobná skupina Gerock a vo foyer sa o zábavu starala ľudová hudba Prešovčan. Vystúpila aj tanečná skupina z Košíc.

Mladí Humenčania sa začali púšťať do aktivít, ktoré tu nikdy predtým neboli. Vydražili tortu za 1 000 eur

Už druhý rok sa na reprezentačnom plese mesta dražila torta. Tento rok slávnostnú tortu za celých 1 000 eur vydražil Erik Tomáš, rodák z Humenného. Výťažok z dražby poputoval na podporu talentovaných detí v Humennom. „Som rád, že sa mi podarilo tortu vydražiť a podporiť tým talentované deti. Mám z toho veľ-

Foto: MsÚ – tlačový referát

Zábava na plese bola výborná. Foto: MsÚ – tlačový referát

mi dobrý pocit,“ poznamenal Erik Tomáš.

Ples s novou tradíciou

Mladí Humenčania sa začali púšťať do aktivít, ktoré tu nikdy predtým neboli. Frederik Gergeľ a Martin Ruščanský zorganizovali prvý mimoškolský ples mladých v meste Humenné. Uskutočnil sa 15. februára v estrádnej sále

ADOPTUJTE SI KAPLNKU NA KALVÁRII rímskokatolíckej farnosti. Projekt sa od začiatku stretol s veľkým záujmom veriacich. „Hneď ako to bude vzhľadom na počasie možné, začneme z vyzbieraných finančných prostriedkov realizovať opravu samotných trinástich kaplniek,“ poznamenal dekan.

Kalvária pre Humenčanov

Kalvária je veľmi cenným miestom pre Humenčanov,

E. Horňáková

Kostol na Kalvárii bol postavený koncom 19. storočia na severných svahoch nad mestom. Architektonický súbor Kalvárie pochádza z  roku 1891 a  krížová cesta, tvorená štrnástimi kaplnkami, je lemovaná stromovou alejou. V murovaných kaplnkách sú umiestnené kovové reliéfy s výjavmi Krížovej cesty. Dominantou Kalvárie je kostol Panny Márie Sedembolestnej, postavený v klasickom slohu.

Rímskokatolícka farnosť v Humennom zorganizovala projekt pod názvom Adoptuj si kaplnku. Rodiny či jednotlivci tak môžu finančne pomôcť s rekonštrukciou kaplniek na Kalvárii. Adoptovať kaplnku si môžete ešte do konca februára. Kaplnky na Kalvárii sú vo veľmi zlom stave, čo priznáva aj dekan farnosti František Mariňák. „Finančných zdrojov na takéto opravy je stále málo, preto sme ponúkli ľuďom našej farnosti projekt s názvom Adoptuj si kaplnku. Prvotným úmyslom bolo, aby si buď jedna rodina, alebo viacero rodín spolu ‚adoptovali kaplnku‘ s tým, že ponúknu finančné prostriedky na opravu tejto kaplnky,“ uviedol dekan

Mestského kultúrneho strediska. Hosťom plesu bola aj primátorka mesta Jana Vaľová. O hudbu sa postaral DJ ONLY a v programe dali priestor talentom z Humenného. Počas plesu sa uskutočnila aj súťaž o kráľovnú a kráľa plesu, ktorými sa na rok 2014 stali Kristína Gajovská a Róbert Švec.

Vďaka projektu Adoptuj si kaplnku bude zrekonštruovaných 13 kaplniek na humenskej Kalvárii.

a to nielen pre veriacich. „Je to miesto, kde človek môže nerušene svoje bolesti, utrpenia a ťažkosti života konfrontovať vo svetle Ježišov-

ho utrpenia, a tak nachádzať pre seba posilu,“ poznamenal dekan farnosti František Mariňák. V minulom roku sa farnosti podarilo hlavne

z vlastných zdrojov a z dotácie VÚC urobiť generálnu opravu exteriéru aj interiéru kostola Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii. V prostredí Kalvárie plánujú inštalovať aj pamätnú dosku s menami všetkých donátorov, ktorí prispeli na jej opravu. Text a foto: E. Horňáková


číslo 3/2014

SPEKTRUM

5

V HUMENNOM SI MOHLI KOPNÚŤ DO FICA Predseda vlády Robert Fico si svoju návštevu v meste Humenné spestril futbalovým zápasom. V rámci série zápasov pod názvom Kopnite si do Fica! sa tím predsedu vlády posilnil o podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka či poslanca NR SR a bývalého trénera slovenskej reprezentácie Dušana Galisa, ktorí si zahrali proti študentom troch stredných škôl z Humenného. Vyrovnaný zápas sa predsa skončil výhrou pre tím Roberta Fica výsledkom 6:5. Kopnite si do Fica! je séria futbalových zápasov, ktoré premiér odohral a ešte odohrá v slovenských mestách so študentmi v športových halách či telocvičniach. Zápasy by chcel absolvovať každý víkend. Prvý zápas odohral 18. januára v Handlovej so študentmi gymnázia a strednej odbornej školy. Tiež si stihol zahrať v Topoľčanoch na pôde gymnázia, ktoré sám navštevoval. V poradí tretí zápas si zahral so študentmi z Humenného. „Som zvyknutý, že v rámci politických súbojov do mňa súperi verbálne kopú kaž-

dý deň. Ja si ale radšej zakopem do lopty a keď ma pri tom niekto kopne, vôbec sa nehnevám,“ s úsmevom uviedol predseda vlády.

Povzbudzovať prišli aj Humenčania

Sobotňajšie športové popoludnie Roberta Fica v Humennom si nenechali ujsť ani obyvatelia Sídliska pod Sokolejom, kde sa športový zápas uskutočnil. Povzbudzovali aj ostatní Humenča-

nia, ktorí boli milo prekvapení z Roberta Fica. „Prišiel som sa pozrieť hlavne na premiéra. Vidno, že má dobrú kondíciu, takú ako v politike,“ s úsmevom povedal pán Ján. „Je to milé, že si predseda vlády zahral futbal s našimi chlapcami,“ poznamenala pani Eva. „Kopnite si do Fica je super názov. Je super, že si premiér vie vystreliť aj sám zo seba,“ povedala pani Jana.

Kopnite si do Fica je super názov. Je super, že si premiér vie vystreliť aj sám zo seba. Róbert Fico bude tento rok sláviť 50-tku. Napriek tomu je vo veľmi dobrej kondícií, či už psychickej alebo kondičnej. „Za svoju kondičku vďačím nášmu psovi, ktorého netrápi, že som premiérom. Von s ním treba ísť každé ráno, či prší, sneží, alebo je teplo. Do posilňovne nechodím, na to už naozaj nemám čas,“ priznal sa Robert Fico. Robert Fico na záver venoval lopty a dresy humenským mládežníkom. Pričom jednu loptu podaroval Humenskej televízii a jednu loptu s podpismi hráčov venoval do tomboly na reprezentačný ples mesta.

o VII. ročník Laboreckého pohára v ženskom halovom futbale. V rámci turnaja sa bojovalo aj o Pohár primátorky mesta, ktorý im po zápase osobne odovzdala Jana Vaľová spolu s futbalovými loptami, ktoré pre Ženský futbalový klub nechal premiér. Naše hráčky hrali o 1. a 2. miesto, avšak víťazstvo im utieklo len o vlások. Napriek tomu sa dievčatám hralo veľmi dobre. Muži z mestského úradu si pre hráčky pripravili valentínske prekvapenie. Každá z nich dostala červenú ružu. Kapitánka družstva Veronika Rosoľanková prišla za primátorkou mesta, či by si nemohli Kopnúť s Janou Vaľovou, reagovala tým na projekt Kopnite si do Fica. Vyzvali ju na turnaj, na ktorý primátorka pozitívne a s úsmevom zareagovala. Turnaj si naplánovali na leto. Primátorka mesta musí dovtedy zohnať ženské družstvo, ktoré sa postaví proti Ženskému futbalovému klubu.

Ženský halový futbal Účastníci projektu Kopnite si do Fica! v Humennom. Foto: MsÚ – tlačový referát

V Humennom sa konal ďalší futbalový turnaj. Išlo už

E. Horňáková


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

OPOZÍCIA NEUSPELA, PREMIÉR OSTÁVA VO FUNKCII MICHAL HORSKÝ PARLAMENTARIZMUS Korene európskeho parlamentarizmu siahajú až do čias Francúzskej revolúcie. Pravicová časť francúzskeho parlamentu – royalisti, držali líniu politickej tradície Francúzska ako kráľovstva. Proti ním stáli girondisti – republikáni, zástupcovia strednej vrstvy, ktorá sa predierala k hospodárskej politike v Európe. Naľavo stáli jakobíni (história ich poznala ako deti revolúcie), ktorí požierali sami seba a žiadali radikálne zmeny vo Francúzsku. A časť francúzskeho parlamentu tvorilo aj tzv. bahno. Boli to poslanci, ktorí sa nechceli zapojiť do žiadneho z profilovaných prúdov. V  našich reáliách môžeme za „bahno“ považovať tých stúpencov politických tradícii francúzskeho parlamentu, ktorí nepatria ani k ľavici, ani k pravici, ani ku stredu. Majú svoje osobitné pravidlá, subjektívne ciele, pre ktoré vstúpili do politiky a presadzujú tam svoj politický vplyv. Práve takíto poslanci veľmi často hádžu „blatom“ po iných parlamentných zoskupeniach, po lídroch ostatných politických strán. Keďže sami stoja po krk v bahne a nemajú čo stratiť, hádžu blato na svojich súperov. Dobre vedia, že keby sa tí od bahna chceli čistiť, len by sa ním zamazali. Niečo podobné mi napadlo, keď poslanci niektorých klubov zvolávajú počas prezidentskej volebnej kampane mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu. Nie preto, aby po rokoch otvárali kauzu predaja emisných kvót, ale preto, aby hodili blato a čakali, kto sa od neho bude čistiť. A kto sa zamaže.

Opozičným poslancom sa podľa očakávania nepodarilo premiérovi vysloviť nedôveru za emisnú kauzu. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 49 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 78 členov snemovne, jeden sa zdržal. Predsedu vlády Roberta Fica v hlasovaní podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD, za jeho odvolanie boli všetci prítomní opoziční poslanci. Jediný, kto sa zdržal, bol Štefan Kuffa (OĽaNO). Opozičné strany v návrhu na zvolanie mimo-

Robert Fico v parlamente.

riadnej schôdze pripomínali, že v novembri 2008 ministerstvo životného prostredia ovládané SNS a americká garážová firma Interblue Group podpísa-

li zmluvu o predaji emisných kvót za cenu 5,05 eura za tonu. Slovensko predalo 15 miliónov ton emisných limitov za približne 75 miliónov eur. Daňoví po-

platníci prišli podľa opozície o 47 miliónov eur. Opozičnú iniciatívu vláda označila za snahu poškodiť premiéra pred prezidentskými voľbami. Kabinet vo svojom stanovisku upozornil, že premiér v tomto prípade, ktorý sa týkal vtedajšieho koaličného partnera SNS, vyvodil politickú zodpovednosť, keď podal návrh na odvolanie dvoch ministrov za SNS. Na základe politického rozhodnutia bol rezort ministerstva životného prostredia odobratý z gescie tejto strany. Text a foto: TASR

SMK: PAVOL HRUŠOVSKÝ NEMÁ ŠANCU PORAZIŤ ROBERTA FICA Prezidentský kandidát strán Ľudovej platformy Pavol Hrušovský nemá šancu vo voľbách poraziť Roberta Fica. Na tlačovej konferencii po rokovaní republikovej rady strany to vyhlásil predseda SMK József Berényi.

József Berényi

„Vnímame, že kandidát Ľudovej platformy zaostáva za os-

tatnými kandidátmi, nie je najväčším vyzývateľom Roberta Fica, čo je nelichotivá vizitka pre Ľudovú platformu,“ povedal dnes Berényi. Hrušovský podľa neho nemá „schopnosti a predpoklady na to, aby sa dostal do druhého kola, respektíve porazil Roberta Fica“. „Pán József Berényi a strana SMK uprednostnili svoje stranícke záuj-

I. ŠTEFANEC LÍDROM SDKÚDS PRE MÁJOVÉ EUROVOĽBY SDKÚ-DS povedie do májových eurovolieb jej podpredseda Ivan Štefanec. Výsledky primáriek oznámil predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Oficiálne budú, keď ich na budúci týždeň schváli stranícke prezídium. O kandidátoch budú rozhodovať straníci v ďalších primárkach, ktoré by mali byť 8. marca. SDKÚ-DS podľa Freša dokáže priniesť kompetentných 13 kandidátov a nevie si predstaviť, že by Kukan nebol dvojka na eurokandidátke. Lídra eurokandidátky volilo vyše 2000 straníkov, teda asi

Text a foto: TASR

KANDIDÁTKU POVEDIE P. CSÁKY

a verí, že bude v májových eurovoľbách úspešný.

Lídrom kandidátky SMK pre májové voľby do Európskeho parlamentu bude Pál Csáky. Rozhodla o tom republiková rada strany. „Európsku politiku ovláda výborným spôsobom, je málo ľudí na Slovensku, ktorí takým spôsobom poznajú Európu ako on, keďže bol podpredsedom vlády za túto agendu osem rokov,“ povedal po rokovaní Republikovej rady predseda SMK József Berényi. SMK stavia 13 kandidátov, do volieb ide samostatne. Vsadila na mladých ľudí.

Text a foto: TASR

TASR

I.Štefanec, P.Frešo, E.Kukan

polovica. Štefanec získal 58,2 percenta, Kukan 41,7 percenta. Frešo považuje dvojicu Štefanec a Kukan za dobrý tím

my pred záujmom Slovenska,“ reagoval Hrušovského hovorca Martin Krajčovič. Dodal, že SMK svojím „kandidátom, ktorý je úplne bez šancí“, nepriamo podporila kandidatúru Roberta Fica a ďalších kandidátov, ktorí už v minulosti preukázateľne zneužili maďarskú kartu.


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

AKO ZNÍŽIŤ NEZAMESTNANOSŤ NA SLOVENSKU Slovensko potrebuje viacero zmien na trhu práce, ako aj v oblasti školstva. Zhodli sa na tom niekoľkí vystupujúci na seminári s názvom Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku. V Bratislave ho zorganizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spoločne so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. „Vysoká miera nezamestnanosti na Slovensku nie je ovplyvnená vysokou mierou čiernej práce. Podiel pracujúcich v čiernej ekonomike je na Slovensku dokonca pod priemerom EÚ,“ konštatoval riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Martin Filko. Za vysokú nezamestnanosť podľa neho môže najmä súčasné nastavenie

vzdelávacieho systému na Slovensku. INEKO zasa problém nárastu počtu ľudí bez práce vidí i v horšom podnikateľskom prostredí, nedostatočne pružnom trhu práce, ako aj nevhodných podmienkach pre ženy s deťmi, ktoré si ťažšie hľadajú zamestnanie. Podľa štatistík sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní

dlhšie ako 24 mesiacov. „Preto sa usilujeme hľadať také nástroje, aby sme ľudí zachytávali a vracali ich naspäť do pracovného procesu v období medzi 6. a 18. mesiacom nezamestnanosti. Druhým problémom je, že rastie aj dlhodobá nezamestnanosť z hľadiska veku,“ povedal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.

Branislav Ondruš

Problémoví sú tiež mladí ľudia, ktorí sa v evidencii úradov práce ocitnú hneď po skončení strednej školy. Nestihli tak získať pracovné návyky. Aj podľa Ondruša bude preto kľúčové zreformovať vzdelávací systém. „Potrebujeme sa

vrátiť najmä k regulácii stredného odborného školstva. Potrebujeme zmeniť vzdelávacie odbory tak, aby v nich väčšiu úlohu zohrávala praktická výchova,“ dodal. Text a foto: TASR

ŠTÁT VYBRAL NA DANIACH VIAC, AKO OČAKÁVAL Štát v minulom roku vybral na daniach aj odvodoch o 261 miliónov eur viac, ako očakával, z toho na dani z pridanej hodnoty (DPH) dokonca o 289 miliónov eur viac. Zlepšenie v tomto roku predstavuje dodatočných 189 miliónov eur. Na základe údajov z najnovšej daňovej prognózy to v sobotu (15. 2.) na tlačovej konferencii uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Miroslav Lajčák

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SK PRE UNESCO V Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 14. februára 2014 konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) za účasti expertov z oblasti školstva, kultúry, životného prostredia, informatiky, geológie, hydrológie, spoločenských a humanitných vied, bioetiky, ľudských práv a ekológie. Účastníkom zhromaždenia sa prihovoril podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ktorý ocenil kvalitnú a súčasne dobrovoľnú prácu slovenských expertov na medzinárodných fórach i doma, na Slovensku. Pripomenul, že za viac ako 20 rokov si Slovenská komisia pre UNESCO svojimi aktivitami vybudo-

Viac peňazí do rozpočtu prinesie nielen DPH, ale aj spotrebné dane či daň z príjmov právnických osôb. „Toto je tretia prognóza v rade, ktorá hovorí dobrú správu, že daňovo-odvodové príjmy rastú a budú rásť,“ podčiarkol Kažimír. Vyzdvihol predovšetkým postupné zlepšovanie výberu DPH, keď jej efektívna sadzba vzrástla z 12,5 percenta v 2. štvrťroku 2012 na 13,7 percenta v poslednom štvrťroku vlaňajška.

vala rešpekt a uznanie. Valné zhromaždenie vyhodnotilo prácu Komisie za rok 2013 a prerokovalo plán činnosti na rok 2014. Potvrdilo mandát členov Predsedníctva SK UNESCO na obdobie 20142018. Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO sa koná pravidelne raz do roka. Text a foto: TASR

Peter Kažimír

Ďalšie zlepšenie si sľubuje od novozavedeného elektronického kontrolného výkazu DPH, ktorý musia platitelia tejto dane prvýkrát odovzdať do 25. februára. „Tieto peniaze nie sú nasmerované na rozdávanie, ale umožňujú nám, aby sme nerobili opatrenia, ktoré by smerovali k znižovaniu životnej úrovne,“ zdôraznil minister financií. Nová vláda si od svojho nástupu ako jeden z hlavných

cieľov určila lepší výber daní, čo sa aj darí, pripomenul premiér Robert Fico. „Napĺňajú sa všetky podmienky, aby rok 2014 bol lepší ako ten predchádzajúci,“ avizoval. V tejto súvislosti poukázal na aktuálne štatistiky, podľa ktorých slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku vlaňajška dosiahla 4. najvyšší rast v eurozóne. Nadpriemerný rast predpovedá aj na tento rok, podporiť by ho mali vyššie investície napríklad v oblasti automobilového priemyslu či pri výstavbe diaľnic. Minimálny rast cien, ktorý sa v januári tohto roka dokonca zastavil, by mal podľa Fica prispieť k rastu miezd vo verejnom aj súkromnom sektore. Kandidovať na prezidenta z pozície predsedu vlády má podľa Fica predovšetkým nevýhody. „Stojíme si za tým, že sme vytvorili predpoklady, aby bol rok 2014 lepší. Ak som stál a stojím na čele kolektívu, ktorý to dosiahol, mám právo informovať takisto o negatívnych aj pozitívnych veciach. Neviďte za tým nič iné,“ doplnil. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a fi lantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský,

šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidá-

tov. V niektorých prípadoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

Ján ČARNOGURSKÝ

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  vek 70 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,ve-  advokát, bývalý predsenec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu da vlády a minister spravenskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 vodlivosti, bývalý dlhobí vo vedení SMK, až 2003 bol členom straročný predseda KDH,  žije v Senci, ny Smer-SD,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.  občiansky kandidát.

VOĽBY PREZIDENTA

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

PROFIL

TOMÁŠ HUDEC: DOMA JE DOMA Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou. Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody. Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň? Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie. Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť. Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


číslo 3/2014

času a do športu. Svoj voľný čas trávia vonku. Životná úroveň je tu veľmi podobná našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

PROFIL

lesa, mimo lesa, dokonca aj na ľadovci, to všetko v rámci jednej oblasti. A ak má na to človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

Veľa ste toho videli, zažili a vyskúšali. Nemali ste nutkanie niekde v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo. V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom? Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

11

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy. Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my, tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

78.296$1(75(%$%Èġ 1,(.725e6Ò='5$9e

Poznáte to? Do nového roka vstupujete s novými predsavzatiami, že prestanete fajčiť, že začnete zdravšie žiť a že schudnete. V januári takmer všetky fitká praskajú vo švíkoch a naše chladničky, naopak, zívajú prázdnotou. Pár týždňov všetko ide podľa plánu, ale potom to na niečom stroskotá.

=YlþãD SUHWR OHER Y KRQEH ]DVXSHU¿J~URX]QiãKRMHGiOQLþNDY\O~þLPHYãHWN\WXN\ DþRVLEXGHPHQDKRYiUDĢQiã RUJDQL]PXVMHGQRGXFKRXWUiSLPHKODGRP$NDOHGRGUåLDYDPHVWULNWQ~GLpWXD]RVYRMHM VWUDY\QDGREURY\O~þLPHWXN\ ULVNXMHPHRKO~SQXWLHOHERQiP NOHVQH,4

Bez tukov niet nálady 1DWpPXWXN\YVWUDYHVDXå QDStVDORYãHOLþRDOHYãHREHFQê ]iYHU R LFK ãNRGOLYRVWL SUHQiãRUJDQL]PXVQDMQRYãLH Xå QHSODWt 3RGĐD RGERUQtNRYQD]GUDY~YêåLYX~SOQp Y\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX'{OHåLWHMãLHMHYHGLHĢVLXVWUiåLĢLFK PQRåVWYRDWLHåVSUiYQHWXN\ Y\EHUDĢ7XN\E\PDOLWYRULĢ DåSHUFHQWFHONRYpKR GHQQpKRHQHUJHWLFNpKRSUtMPX1DSR]RUHVDWUHEDPDĢ

ÒSOQpY\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX)RWRDUFKtYDXWRUD

SUHGVNU\WêPLWXNPLYPOLHþQ\FKRELOQLQRYêFKDPlVRYêFK YêURENRFK D VDPR]UHMPH SUHG VODGNRVĢDPL NWRUpVDQDSUtMPHSRGLHĐDM~ DåSHUFHQWDPL1DGPHUQiNRQ]XPiFLD]OêFKWXNRY ]Y\ãXMHKODGLQXFKROHVWHUROX YNUYLDWêPDMUL]LNRY]QLNX VUGFRYRFLHYQ\FKRFKRUHQt 'REUp WXN\ PDM~ RSDþQê HIHNW±FKUiQLDVUGFHSRGSR-

UXM~FHONRYp]GUDYLHVWDUDM~ VDRGREU~QiODGXSRPiKDM~ SURWL~QDYHDVQLPLGRNiåHPHVFKXGQ~Ģ 1DSUtNODGYODãVNêRUHFKREVDKXMHPDVWQpN\VHOLQ\NWRUpV~ ]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUH þLQQRVĢPR]JX3ULDPRYSOêYDM~QDYêNRQQRVĢPR]JRYêFK þLQQRVWtDWHGDDM,40RåQR DMSUHWRYODãVNêRUHFKQiSDGQHSULSRPtQDPR]RJ'RND-

WHJyULHÄGREUêFKWXNRY³SDWUt Q1DFKiG]DVDYUDVWOLQQêFK DMROLYRYêþLVH]DPRYêROHM ROHMRFKDNYDOLWQêFKUDVWOLQQêFK DYRNiGRROLY\þLWXþQHU\E\ PDUJDUtQRFK 7UHWLDWUHWLQDE\PDODSR]RStrážcovia cholesterolu VWiYDĢ]SRO\QHQDVêWHQêFKQ 8GUåDĢ]OpWXN\DFKROHVWHURO DQPDVWQêFKN\VHOtQNWRQDX]GHP{åHSRP{FĢPRGHU- UpV~SUH]GUDYLHPLPRULDGQH QiWHFKQLND1DSUtNODGVPDUW- Yê]QDPQp1iMGHPHLFKQLHIyQ\VRãSHFLiOQ\PLþtWDþNDPL OHQYUDVWOLQQêFKROHMRFKDOHDM XåYSULHEHKXPLQ~W\GRNiåX YWXNXPRUVNêFKUêEDåLYRþtGLDJQRVWLNRYDĢKODGLQXFKR- FKRY0DM~VFKRSQRVĢ]QLåRYDĢ OHVWHUROXYNUYL$NYiP]QH- KODGLQXÄ]OpKR³/'/FKROHVMDNpKRG{YRGXÄQHYRQLD³LQWH- WHUROXYNUYLDQDRSDN]Y\ãXM~ OLJHQWQiDSOLNiFLD]DSDPlWDMWH KODGLQXÄGREUpKR³+'/FKRVLMHGQRGXFK~DOHYHĐPLG{OH- OHVWHUROX'{OHåLWêPGRSOQNRP åLW~UDGX±ULDćWHVDWUHWLQR- ]GUDYêFKWXNRYV~VHPLHQND YêPSUDYLGORP,GHRWRåH DRULHãN\NWRUpGRNiåXPLHUMHGQRXWUHWLQRXE\VDQDWYRU- QH]QtåLĢKODGLQXFKROHVWHUROX EHHQHUJLHPDOLSRGLHĐDĢåLYR- $NVDWêPWRSUDYLGORPEXGHþtãQHWXN\DNRMHPDVĢPlVR PHULDGLĢFHOêURNQHPXVtPHVL VODQLQDPDVORPOLHNRDPOLHþ- GiYDĢåLDGQHQRYRURþQpSUHGQHYêUREN\'UXK~WUHWLQXE\ VDY]DWLDDY\KQHPHVD]E\WRþVPHPDOLSUHQHFKDĢPRQRQH- QHMIUXVWUiFLL]LFKQHGRGUåDQLD QDVêWHQêPPDVWQêPN\VHOLQiPNWRUêFKKODYQRXKUGLQNRXMHN\VHOLQDROHMRYi]UDGX \]

Košík „dobrých tukov“ Oleje: Orechy: Semienka: Ryby: Iné: 9ODãVNêRUHFKMH]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUHPR]RJ,OXVWUDþQpIRWR7$65âWHIDQ3XãNiã

olivový, repkový, slnečnicový, arašidový, sezamový, kukuričný, sójový mandle, arašidy, makadamské, lieskové, pekanové, kešu, vlašské slnečnice, sezamu, tekvicové, ľanové tuniak, losos, makrela avokádo, olivy, arašidové maslo


Mestský lesík

KRÍŽOVKA Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

Dom. meno Oľgy

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 3/2014

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k aktivitám kamarátov.

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU NBA 1965/14

13


14

naše novinky

ŠPORT

LJUBARSKIJ V KLUBE OLEGA BLOCHINA Russlan Ljubarskij, ukrajinský rodák z dedinky Bar vo Vinickej oblasti, zažil na zelenom trávniku ozaj veľa. S veľkým futbalom začínal na Slovensku, práve v Humennom, spoznal Česko, Izrael i domácu Ukrajinu. V spomínaných štátoch hrával v najvyšších súťažiach, ako košický „tiger“ okúsil aj Ligu majstrov. V súčasnosti pôsobí v ŠK Futura Humenné, kde s vekom štyridsiatnika patrí stále k ťahúňom mužstva. A mladí humenskí futbalisti majú to šťastie, že ho vidia priamo v akcii, tú česť, že s ním môžu hrať v jednom tíme, futbalovo sa učiť. Nedávno sa Russlan Ljubarskij slávnostne zaradil medzi historicky najlepších ukrajinských futbalových strelcov. „Z ničoho nič mi prišla pozvánka, aby som vycestoval do Kyjeva,“ začal rozprávanie Russlan Ljubarskij. Spojitosť rýchlo našiel s futbalom, že však bude v spoločnosti najlepších ukrajinských strelcov, ho prekvapilo. „Pressekretár futbalovej reprezentácie Ukrajiny Alexander Vitaljovič Hlivinskij mi zaslal pozvánku na vyhodnotenie najlepších strelcov Ukrajiny, futbalistov, ktorí v najvyšších súťažiach nastrieľali viac ako stovku gólov, čím sa dostali do klubu Olega Blochina. Že tam patrím aj ja, ma milo prekvapilo, no zároveň aj potešilo,“ poznamenal harcovník futbalového trávnika. Cena Olega Blochina „Goleador“ patrí iba tým futbalistom, ktorí pokorili stogólovú hranicu v najvyšších európskych súťažiach.

Strelec prvého slovenského gólu v Lige majstrov

„Bolo nás ocenených spolu tridsaťjeden futbalistov. Mne narátali 107 gólov a ja, pravdupovediac, ani neviem, či toto číslo je presné, lebo žiadnu streleckú štatistiku si nevediem. Ale isto bude presné, verím im,“ konštatoval s úsmevom futbalista, ktorý na sloven-

ských trávnikoch skóroval dovedna 52-krát, vo farbách FC Chemlon Humenné si zapísal osemnásť vtedy marssuperligových gólov. Mládežnícky odchovanec Sturm Bar, neskôr CSKA Kyjev prišiel na Slovensko ako osemnásťročný. A vtedy začal svoju futbalovú cestu. „Najvyššiu súťaž som začal hrávať v Chemlone Humen-

Cena Olega Blochina „Goleador“ patrí iba tým futbalistom, ktorí pokorili stogólovú hranicu v najvyšších európskych súťažiach. né, potom prišla na rad anabáza v Sparte Praha, neskôr 1. FC Košice, následne izraelský Maccabi Netanyia a rovnako štyri sezóny som odohral aj v ukrajinskom Metallurgu Záporo-

žie. Strelecky sa mi najviac darilo v 1. FC Košice,“ aspoň takto zaspomínal aj historicky prvý autor slovenského gólu v Lige majstrov. Na vtedajšom turínskom štadióne Delle Alpi dorážal za chrbát brankára Peruzziho strelcu Tótha. Košickí „tigri“ prehrali na štadióne Juventusu 2:3.

„Rusky“ dvadsiaty

Športovo-kultúrne podujatie s futbalovým leitmotívom sa konalo v Kyjeve. Do ukrajinskej metropoly sa sústredilo viacero tamojších futbalových hviezd. „Nominovaných nás bolo spolu tridsaťjeden, i keď všetci sa zúčastniť nemohli. Podľa počtu gólov mi patrilo dvadsiate miesto. Najlepším strelcom klubu Olega Blochina je Andrij Ševčenko, nastrieľal 387 gólov, na druhom mieste je Oleg Blochin,“ konštatoval Russlan Ljubarskij. A prečo táto futbalová spoločnosť nesie názov Klub Olega Blochina? Lebo práve on bol prvým ukrajinským futbalistom, ktorý prekonal hranicu sto gólov. Samozrejme, veľa ocenených futbalistov bolo zo slávnej éry Dinama Kyjev, keď tvorili aj základ kádra Sovietskeho zväzu, ktorý na majstrovstvách Európy v roku 1988 podľahol vo fi nále Ho-

Russlan Ljubarskij v drese Humenného.

landsku (0:2). „Oleg Protasov, Genadij Litovčenko, Leonid Burjak aj Oleg Salenko, ktorý je držiteľom Zlatej kopačky z majstrovstiev sveta (pozn. red.: rok 1994 v USA). Teda viacero veľkých hráčov,“ poznamenal „Rusky“, ako znie jeho humenská futbalová prezývka. „Musím sa priznať, že ma až prekvapilo, že na mňa pri tomto oceňovaní nezabudli. Predsa len už mám aj slovenské občianstvo, žijem už dlhšie v Humennom,“ dodal. „Ako malý chlapec som sedel pred televízorom a sledoval futbal, svoje vzory.

Ani by mi vo sne nenapadlo, že raz sa mi tento sen naplní a ja budem s týmito futbalistami stáť na jednom pódiu, preberať ocenenie. Niekedy som sa im chcel vyrovnať, teraz som bol medzi nimi. Veľká futbalová akcia Ukrajiny, záujem médií značný, takéto chvíle nebývajú časté,“ konštatoval Russlan Ljubarskij, s ktorým sa tešila v hľadisku jeho sestra, keďže manželka Monika ostala s dcérkou Alexandrou, ešte škôlkarkou, doma. Text a foto: (ps)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Humenné, náklad 16 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 3/2014

ŠPORT

15

P. SEGĽA ROZHODOL ZÁPAS PROTI DOLNÉMU KUBÍNU Hokejisti Humenného sú v druhej lige stále bez straty bodu. Naposledy doma zdolali Dolný Kubín 3:2. Dosiahli veľmi cenné víťazstvo, veď v tomto zápase dvakrát prehrávali. O víťazstve rozhodol v tretej časti Pavol Segľa.

Som veľmi spokojný, sezóna bez prehry, to som ešte vo svojej kariére nezažil. No to najpodstatnejšie na nás ešte len čaká.

O víťazstvo v II. lige budete bojovať s Dubnicou. Čo očakávate od týchto zápasov? Čo viete o súperovi? Súper má veľmi kvalitné mužstvo, veď mená ako Trokan, Lezo, Smerčiak a Hála a mnohé ďalšie hovoria samé za seba. Čo bude rozhodovať? Výkon brankárov, zodpovedná hra v obrane, celková herná disciplína a, samozrejme, premieňanie gólových šancí. Pavol Segľa (vpravo) ešte v drese HK ŠKP Poprad. Foto: TASR/Lukáš Furcoň

V šlágri 19. kola ste zdolali Dolný Kubín 3:2. Ako hodnotíte tento zápas? Bol to náročný zápas, náš súper mal kvalitný tím, som šťastný, že sa nám ho podarilo doviesť do víťazného konca.

Bol to rozhodne jeden z najťažších zápasov v tejto sezóne. Všetky proti tomuto súperovi mali vysokú úroveň.

Dvakrát ste prehrávali, takže bolo to náročné. Zaskočil vás niečím súper? Prekvapili dobrou obrannou hrou aj výkon brankára bol výborný.

Rozhodli ste desať minút pred koncom. Ako sa zrodil váš gól? Najprv som vystrelil spomedzi kruhov, avšak puk sa odrazil od súperovho obrancu ku Maťovi Hopkovičovi, jeho strela bol stečovaná a puk sa dostal ku mne, tak som vystrelil a trafi l som, čo ma veľmi teší.

Mali zápasy s Dolným Kubínom prvoligovú úroveň?

Ako ste spokojný s prebiehajúcou sezónou?

V čom je najväčšie sila Humenného? Veľkou oporou je výborný Imro Petrík v bránke, ale, samozrejme, tiež kvalita celého mužstva. Má Humenné na to, aby hralo v I. lige? Určite áno. Zostanete v Humennom aj v ďalšej sezóne? V Humennom som mimoriadne spokojný a veľmi by ma potešilo hrať tu aj budúcu sezónu, ale o tom je ešte predčasné hovoriť.

Ivan Droppa. Foto: TASR/František Iván

PRVÉ FINÁLE DRUHEJ LIGY SA ODOHRÁ NA HUMENSKOM ĽADE Prvý finálový zápas je na programe v sobotu 8. marca. Proti sebe sa stretnú dve najsilnejšie mužstvá východnej a západnej časti druhej ligy – MHK Humenné a MHK Dubnica. „Na finále sa veľmi tešíme. Začína ísť do tuhého a atmosféra hustne, ale my sme pripravení. Káder sme posilnili, tvrdo sme na sebe pracovali,“ poznamenal tréner Jozef Kardoheli. Začína sa na domácom ľade Humenčanov. Toto rozhodnutie je výsledkom vzájomnej dohody predstaviteľov oboch klubov. Finále sa hrá na dve víťazstvá a v hre je aj baráž o postup do prvej ligy. Víťaz si v nej zahrá s najslabším prvoligovým mužstvom. „Hráči Humenného majú dostatok skúseností, tvrdo sme pracovali. Poďme do finálne, hodnotiť bu-

deme až po prvých výsledkoch,“ poznamenal brankár Imrich Petrík. Za Humenné bude hrať aj bývalý slovenský reprezentant Ivan Droppa. „Oslovil ma tréner Kardoheli. Porozprávali sme sa, dohodli, potom nasledovalo stretnutie s pánom Kovalským. A tak som tu. Teším sa na spoluprácu s týmto klubom. Niektorých hráčov poznám a s novými sa zoznámim,“ povedal Ivan Droppa pre internetovú stránku klubu www.mhkhe.bemaco.sk. (jv)

PROGRAM FINÁLOVEJ SÉRIE II. HOKEJOVEJ LIGY: Sobota 8. marca 2014: MHK Humenné – MHK Dubnica (17.30) Utorok 11. marca 2014: MHK Dubnica – MHK Humenné (18.00) prípadné 3. finálové kolo: Sobota 15. marca 2014: na neutrálnom zimnom štadióne

(jv)

ČIŠOVSKÝ PREDĹŽIL ZMLUVU S VIKTORIOU PLZEŇ Slovenskí futbaloví reprezentanti Marián Čišovský a Matúš Kozáčik predĺžili zmluvy s ich českým zamestnávateľom Viktoriou Plzeň. Podľa informácie na oficiálnom webe „Viktorky“ obranca Čišovský podpísal do júna 2016, brankár Kozáčik bude v Štruncových sadoch ešte o rok dlhšie. Kontrakt s účastníkom skupinovej fázy Ligy majstrov 2013/2014 predĺžil aj Tomáš Wágner. „Je to pre nás vynikajúca správa, že opory mužstva

a poprední hráči Gambrinus ligy majú záujem s nami pokračovať v ceste, na ktorú sme nastúpili. Som presvedčený, že v nasledujúcich mesiacoch

budú stále patriť k oporám,“ povedal pre klubový web generálny manažér Adolf Šádek. Čišovský je hráčom „Viktorky“ od roku 2011. „V Plzni som

úplne spokojný. Dávame si len tie najvyššie ciele a dosahujeme dobré výsledky. Štadión je pravidelne vypredaný, ľudia futbalom žijú. Je tu spokojná aj rodina. Je tu skvelá atmosféra a celkovo sa tu cítim šťastný,“ povedal reprezentant SR. Pre Kozáčika bolo pri predĺžení dôležité aj to, že má v Plzni

stále veľkú motiváciu. „Som spokojný po všetkých stránkach. Jednoducho nevidím dôvod, aby som nepredĺžil. O inej možnosti som ani nepremýšľal,“ povedal slovenský reprezentačný brankár. TASR


16

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

.8=0,129(-9ĂŠ.21327(â,/ 6/29(16.eâ325729e262%1267, Hoci uĹž preĹĄlo viacero dnĂ­ od zisku zlatej medaily Anastasiou Kuzminovou na ZimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch hrĂĄch v SoÄ?i, dobrĂ˝ pocit stĂĄle hreje nejednĂŠho SlovĂĄka. RodĂĄÄ?ka z Ruska poteĹĄila aj mnohĂŠ slovenskĂŠ ĹĄportovĂŠ osobnosti, ktorĂŠ pozitĂ­vne zareagovali na jej medailovĂ˝ Ăşspech v biatlonovom ĹĄprinte Ĺžien na 7,5 kilometra. PrinĂĄĹĄame ich pocity a nĂĄzory. PodÄža plavca KlobuÄ?nĂ­ka uĹž mĂĄme dokonca istĂş vĂ­ĹĽazku ankety Ĺ portovec roka pre rok 2014. JĂĄn Filc, bĂ˝valĂ˝ hokejovĂ˝ trĂŠner: „Anastasia je vynikajĂşFRXĂŁSRUWRYN\Ä–RXDJUDWXOXMHPHMHMNYHÄ?NpPX~VSHFKX1HVWiYDVDĂžDVWRDE\ĂŁSRUWRYHFREKiMLOVYRMHSRVWDYHQLHSRĂŁW\URFKURNRFKYWDNHMWRĢDĂĽNHMGLVFLSOtQH-HWRSUHÄ–XDNRDMMHM WtPYHÄ?NpY\]QDPHQDQLHÂł Dominik HrbatĂ˝, bĂ˝valĂ˝ tenista:Ă„$QDVWDVLLYHÄ?PLJUDWXOXMHP9\KUDĢGYH]ODWpPHGDLO\QDRO\PSLiGH]DĂŁW\ULURN\MH QLHĂžR~ĂĽDVQp/HQYHÄ?NtĂŁDPSLyQLVDGRNiĂĽXNRQFHQWURYDĢQD WDNpWRĢDĂĽNpSUHWHN\DGYDNUiW]DVHERXLFKY\KUDĢ1DVYHWHMHOHQQLHNRÄ?NRWDNĂŞFKD$QDVWDVLDSDWUtPHG]LQLFK9LH ]DSQ~ĢYSUDYHMFKYtOLDNRQFHQWURYDĢVDQDQDMOHSĂŁtYĂŞNRQÂł Jozef Golonka, bĂ˝valĂ˝ hokejista:Ă„7RWRMH~ĂĽDVQĂŞKLVWRULFNĂŞYĂŞVOHGRNDM]RVYHWRYpKRKÄ?DGLVND9SULHEHKXĂŁW\URFKURNRY]tVNDODGYH]ODWpPHGDLO\QDGYRFKRO\PSLiGDFKĂžRVD PiORNRPXSRGDUt9ĂŞVOHGRNMHQDGĂŁWDQGDUGQĂŞYRMGHGRGHMtQ VYHWRYpKRELDWORQX*UDWXOXMHPMHMQDR]DMQLHĂžRQHVNXWRĂžQp 9ĂŁHWFLPXVtPHE\ĢKUGtĂĽHPiPHWDN~ĂŁSRUWRYN\Ä–XDUHSUH]HQWXMHSUiYHQDĂŁXNUDMLQXÂł TomĂĄĹĄ KlobuÄ?nĂ­k, plaveckĂ˝ olympionik:Ă„-HWRREURYVNĂŞ ~VSHFKVORYHQVNpKRĂŁSRUWX0\VOtPĂĽHKRFLMHMYLDFHUtQHG{YHURYDOLRSlĢGRNi]DODVYRMXYĂŞQLPRĂžQRVĢ$RVREQHVLP\VOtPĂĽHXĂĽWHUD]UR]KRGODRVYRMRPWULXPIHYDQNHWHâSRUWRYHFURND65Âł Jozef GĂśnci, bronzovĂ˝ medailista z OH v streÄžbe: „AnasWDVLDMHQDR]DMYHÄ?PLGREUHSULSUDYHQiDVSRÄ–VDWDNMDYLODSR EHĂĽHFNHMDMVWUHOHFNHMVWUiQNH'~IDPĂĽHWHQWR~VSHFKNRPSHWHQWQĂŞFKRVORYtDVORYHQVNĂŞĂŁSRUW]WRKRY\ĢDĂĽt1DVĢDYĂŁDNEROD QDMYlÞãtPIDYRULWRPQD~VSHFKDSRGDULORVDMHMWRSRWYUGLĢÂł EE 7$65

PRIHLĂ S SA A POMÔŽ NĂ M S KAMPAŇOU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOÄŒNIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa mĂ´Ĺžete hlĂĄsiĹĽ do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597 NHE 1952/14

telefĂłn

Nhe 03 2014 indd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you