Page 1

9 500 ks

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 14

a vyhrajte RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 4/2013 DĂĄtum vydania: 5. 12. 2013

Hlohovec

FarmĂĄrsky deĹˆ

Deväżsto rokov Hlohovca

MladĂŠ vĂ­na

FutbalovĂŠ sklamanie

str. 2 KoneÄ?ne sme aj my v meste Hlohovec zaĹžili pravĂŠ nefalĹĄovanĂŠ farmĂĄrske trhy s produktmi od farmĂĄrov, akĂŠ od veÄžkovĂ˝robnĂŠho poÄžnohospodĂĄrstva mĂĄrne oÄ?akĂĄvame.

str. 3 Rok oslĂĄv 900. vĂ˝roÄ?ia prvej pĂ­somnej zmienky o Hlohovci zavĹ•ĹĄi uvedenie novej knihy. PublikĂĄcie Hlohovec – naĹĄe mesto.

str. 5 TradiÄ?nĂŠ podujatie, PoĹžehnanie mladĂ˝ch vĂ­n, mĂĄ za cieÄž kaĹždoroÄ?ne otvoriĹĽ vinĂĄrsky rok. Okrem toho sa traduje, Ĺže poĹžehnanĂŠ vĂ­na sĂş eĹĄte lepĹĄie.

str. 16 Futbalisti Hlohovca zimujĂş v piatej lige na piatom mieste so ziskom 26 bodov. S tĂ˝mto umiestnenĂ­m v klube zavlĂĄdlo po jesennej Ä?asti sklamanie.

7,%250,.8â2%+Ăˆ-,/ 35('6('1Ă‹&.832=Ă‹&,8

StaronovĂ˝ predseda TrnavskĂŠho samosprĂĄvneho kraja Tibor MikuĹĄ. Foto: TASR/LukĂĄĹĄ Grinaj

ĂĽHMHVSRNRMQĂŞKRFLVSRNRMQHMĂŁtE\ERO NHE\ERO]YtĢD]LOXĂĽYNROH3RćDNRYDOYĂŁHWNĂŞPNWRUtSULĂŁOLYROLĢDĂŁSHFLiOQH WĂŞPNWRUtGDOLKODVMHPXĂ„9HUtPĂĽHLFK G{YHUXQHVNODPHPÂłSRYHGDOSUHGVHGD 776..RQĂŁWDWRYDOĂĽHYROLĂžLYMXĂĽQĂŞFK 9NROHNUDMVNĂŞFKYROLHE]YtĢD]LOQDG RNUHVRFKNUDMDYROLOLQDHWQLFNRPSULQSURWLNDQGLGiWRP-y]VHIRP%HUpQ\LP FtSHĂ„7RMHQHRGĂŁNULHSLWHÄ?QĂŞIDNW0\VSRPHURPKODVRYN0L- OtPVLĂĽHÄ?XGLDE\PDOLSRVXG]RYDĢNDQNXĂŁRYLRGRY]GDORVYRMKODVYR- GLGiWRYQLHSRGÄ?DQiURGQRVWLDOHSRGÄ?D OLĂžRYĂžRMHRYLDFDNRYNROH YĂŞVOHGNRYSUiFHÂłGRGDO0LNXĂŁ3RYH=QRYX]YROHQĂŞSUHGVHGD776.SR]YH- GDOĂĽHSRYRÄ?EiFKVDYMHKRSUiFLQLĂž UHMQHQtYĂŞVOHGNRYKODVRYDQLDSRYHGDO ]iVDGQpKRQH]PHQtSUHWRĂĽHYSUHGYRTibor MikuĹĄ bude vykonĂĄvaĹĽ funkciu predsedu TrnavskĂŠho samosprĂĄvneho kraja (TTSK) aj nasledujĂşce ĹĄtyri roky. Ide uĹž o jeho tretie volebnĂŠ obdobie.

OHEQHMNDPSDQLQHGiYDOREĂžDQRPQHUHiOQHVÄ?XE\DOHVÄ?~ELOĂĽHEXGHSRNUDĂžRYDĢY]DĂžDWHMSUiFL3R]LWtYQHKRGQRWLO NRUHNWQpY\VWXSRYDQLH-%HUpQ\LKR YNDPSDQLDG~IDĂĽHWDNpY]ĢDK\EXG~ LQDćDOHMQDNRÄ?NR%HUpQ\LVDVWDOĂžOHQRPNUDMVNpKRSDUODPHQWX9LDFVDGRĂžtWDWHYQDĂŁRPUR]KRYRUHQDVWUDQH +ODVRYDQLHYGUXKRPNROHYROLHEGRY\ĂŁĂŁtFK~]HPQĂŞFKFHONRY 9Ă’& SRWYUGLOR QDSR]tFLiFKGRWHUDMĂŁtFKĂŁW\URFKSUHGVHGRY=PHQDQDVWDODLEDY%DQVNRE\VWULFNRPNUDMLNGHYRYHG~FHMSR]tFLL

Y\VWULHGDGRWHUDMĂŁLHKRSUHGVHGX9ODGLPtUD0DÄ–NX 6PHU6'.'+60. 606Ä?6+='6WUDQD]HOHQĂŞFK 0DULDQ .RWOHED Ä?616 9%UDWLVODYVNRPNUDML EXGHćDOĂŁLHĂŁW\ULURN\SRNUDĂžRYDĢ3DYRO )UHĂŁR 6'.Ă’'6.'+0RVW+tG6D6 60.2.66WUDQD]HOHQĂŞFK Y1LWULDQVNRPNUDML0LODQ%HOLFD 6PHU6'616 D$69 DY.RĂŁLFNRPNUDMLEXGHQDćDOHMĂŁpIRYDĢ=GHQNR7UHEXÄ?D 6PHU6' 0RVW+tG60.  EE 7$65


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

FARMÁRSKY DEŇ V HLOHOVCI

VIANOČNÉ TRHY AJ S BOHATOU KULTÚRNOU PONUKOU

Ako informuje webová stránka mesta Hlohovec, ani v tomto roku nebudú v poslednom mesiaci roka chýbať stále populárnejšie vianočné trhy. Začnú sa v stredu 11. decembra a skončia sa v adventnú nedeľu 15. decembra. Konať sa budú v čase od 09.00 – 22.00 h na Námestí sv. Michala pri kostole a vianočnom stromčeku. Záujem o predajné miesta prejavilo 23 predajcov. Vianočné stánky ponúknu vianočnú kapustnicu, punč, varené víno, oblátky, cukrovinky, keramiku, perníky, trdelníky a vianoč-

né dekorácie. V deň otvorenia trhov bude tradičná zabíjačka s predajom špecialít. Počas trvania vianočných trhov bude na pódiu spríjemňovať atmosféru návštevníkom program, v ktorom vystúpia najmä deti z miestnych škôl a členovia občianskych združení a miestnych súborov. Začiatok trhov spríjemní aj kultúrne podujatie v Empírovom divadle 11. decembra. V spolupráci s RTVS sa tam v čase od 20. do 21.30 uskutoční verejná nahrávka s priamym prenosom Slovensko 2013 – Advent Lucia Šoralová. Vstupenky je možné získať cez Ticketportál. Ukončenie trhov bude sprevádzať vianočný koncert Vivat Verdi 2013, počas ktorého zaznejú piesne a romance Giuseppeho Verdiho, pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa. Koncert sa uskutoční 15. decembra o 17. hodine s finančnou podporou Ministerstva kultúry a v spolupráci s Občianskym združením Harmonia Seraphica z Bratislavy. Vstupné na koncert bude dobrovoľné.

Folklórny súbor Šulekovčan svojim vystúpením príjemne rozptýlil predávajúcich aj kupujúcich. Počas dňa dva krát vystúpila skupina Družina z Banskej Bystrice. Jej vystúpenie bolo atraktívne pre návštevníkov, lebo patria k najviac oceňovanej skupine v oblasti World Music na Slovensku. Hrajú slovenský folklór trochu inak, ale príjemne a citlivo spracovaný. Nechýbala klasická zabíjačka, vlastne iba rozoberanie vykŕmeného brava, spojená s predajom čerstvých výrobkov ako jaterníc, klobás, pečeného mäsa, oškvarkov, bravčovej masti. Hneď vedľa piekli pstruhov, ktorým málokto odo-

lal. Viacerí neodolali chladivej a riadne mäsovej huspenine, či rôznym domácim syrom a tvarohom.

Niečo pre každého

Pred slniečkom návštevníkov chránil veľkokapacitný stan s miestami na sedenie, aby si lepšie mohli vychutnať či už jedlo alebo zábavu počas dňa. Dalo sa nakúpiť rôznych sladkostí, múčnikov, perníkov, chleba, v mede nakladaného ovocia a korenín. Dokonca nechýbali ani domáce zaváraniny. Cenovo a kvalitou bola atraktívna ponuka jabĺk a hrušiek. Rôzni remeselníci ponúkali svoj tovar. Detí najviac lákali z tovaru vianočné stromčeky a ozdoby. Najviac asi išli na dračku mladé chladené morky a kurence.

Akciu moderoval a degustácie komentoval najznámejší mediálny farmár Martin Bagar (farmár z reality show FARMA na TV Markíza). Prišiel spolu so svojimi zvieratami-kozičkami, ktoré boli nesmierne obletované najmenšími návštevníkmi, ktorí ich neúnavne kŕmili a hladkali. Jazde na koni v okolí nákupného centra, alebo vyhliadkovej jazde na voze ťahanom koňmi po nábreží neodolali ani viacerí dospeli. Na farmárskom Dni sa dal príjemne stráviť deň, ale aj hospodárne nakúpiť to, čo treba do domácnosti. Na ten budúci sa nezabudnite prísť pozrieť, určite neobanujete. (JAS)

(r)

MUŽ OBVINENÝ Z VÝROBY OMAMNÝCH LÁTOK Príslušníci polície zadržali v Hlohovci na ceste pri športovej hale 54-ročného muža pre podozrenie, že má u seba drogy. Na základe následného príkazu na osobnú prehliadku vydal plastové vrecko so sušenou rastlinou. Expertízne skúmanie potvrdilo, že vo vrecku mal konopu, z ktorej by sa dalo vyrobiť tri až osem jednorazových dávok drogy. V utorok 26. novembra polícia obvinila Danie-

Konečne sme aj my v meste Hlohovec zažili pravé nefalšované farmárske trhy s produktmi od farmárov, aké od veľkovýrobného poľnohospodárstva márne očakávame. Farmársky deň bola pre obyvateľov Hlohovca príjemná novinka, ktorú v sobotu 16. novembra odštartovali pred obchodným centrom Viktória. Počas celého podujatia nechýbal kultúrny program.

la z Hlohovca z nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania z nimi. Za takúto formu drogovej trestnej činnosti je možné uložiť odňatie slobody až na tri roky, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová. KR PZ

HLOHOVČANIA PLATIA DOMA MENEJ Vďaka novej vernostnej karte môžu Hlohovčania vo svojom meste využívať zľavy desiatok obchodov a služieb. Karta Hlohovčana je založená na rovnakej logike ako turistické karty. Neslúži však návštevníkom, ale naopak obyvateľom mesta. Kartu si Hlohovčania môžu zakúpiť od 18. novembra v Knižnici na Nám. sv. Michala 2 a v Dome kultúry na Pribinovej ulici č. 28. Stojí 6,90 € a platí jeden rok. „Cieľom karty je v prvom rade zlacnenie

a skvalitnenie života obyvateľom mesta,“ povedala Miroslava Rumanová, obchodná zástupkyňa spoločnosti Spolefekt, ktorá podobné karty zaviedla už v Leviciach, Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom. Karta Hlohovca vznikla v spolupráci s mestom ako hlavným partnerom, ktoré sa postaralo o jej spropagovanie. Ako uviedla, hlohovecká karta sa od iných miest líši tým, že si ju môže zaobstarať aj občan bez trvalého pobytu v Hlohovci. Zľavu ktorú pocíti Hlohovčan na svojej peňaženke, pocíti aj ob-

chodník na tržbe. „Používanie karty určite povedie k oživeniu ekonomiky mesta a zvyšovaniu nákupnej sily. Hlohovčania veľmi často chodia nakupovať do väčších miest – Trnavy, Bratislavy a Nitry,“ hovorí. Zľavy sa týkajú stravovania, zábavy, kultúrnych a cestovných aktivít, ubytovania, vzdelávania, wellness, fitness a relaxu, bytového dizajnu, detského tovaru, zdravia, poistenia, gastronómie, jazykového vzdelávania, účtovníctva a ďalších služieb. Klaudia Lászlóová


Ä?Ă­slo 4/2013

SPRAVODAJSTVO

3

STOROÄŒNICA ANDREJA LIESKOVSKÉHO StarĹĄej generĂĄcii moĹžno eĹĄte stĂĄle znejĂş v uĹĄiach piesne ako sĂş Len malĂş chvĂ­Äžu, AĹž bude pokosenĂĄ trĂĄva, VĂĄm jedine len vĂĄm. Len mĂĄlokomu sa vĹĄak pri tĂ˝chto piesĹˆach vynorĂ­ meno Andreja LieskovskĂŠho. NeplatĂ­ to o HlohovÄ?anoch, ktorĂ­ si 22. novembra pripomenuli stĂŠ vĂ˝roÄ?ie narodenia tohto svojho rodĂĄka.

HLOHOVEC ďšş ďšş NAĹ E MESTO Rok oslĂĄv 900. vĂ˝roÄ?ia prvej pĂ­somnej zmienky o Hlohovci zavĹ•ĹĄi uvedenie novej knihy. PublikĂĄciu Hlohovec – naĹĄe mesto autorsky pripravil riaditeÄž VlastivednĂŠho mĂşzea v Hlohovci Jozef UrminskĂ˝, o obrazovĂş Ä?asĹĽ sa postaral kolektĂ­v hlohovskĂ˝ch fotografov. „Ide o reprezentaÄ?nĂş knihu, v ktorej domĂĄcim, ale najmä nĂĄvĹĄtevnĂ­kom Hlohovca v struÄ?nosti predstavujeme histĂłriu mesta, jeho kultĂşru, pamätihodnosti a prĂ­rodu. V druhej Ä?asti sĂş fotografie profesionĂĄlnych a neprofesionĂĄlnych fotografov, ktorĂ­ zachytili objektĂ­vom beĹžnĂ˝ Ĺživot, vĹĄetky zaujĂ­mavĂŠ zĂĄkutia, historickĂŠ a prĂ­rodnĂŠ zaujĂ­mavosti. Na tvorbe sa podieÄžalo pätnĂĄsĹĽ autorov, najviac z nich-nĂĄdejnĂ˝ mladĂ˝ fotograf Matúť LoĹĄonskĂ˝, Ä?alej Anna JanÄ?iovĂĄ, Matej Chrenko, VladimĂ­r KovaÄ?ik, VladimĂ­r Chrenko, MiloĹĄ Berec, Eva UhrĂĄkovĂĄ, Alexander Psica, Milan Ĺ ika, Ivan PestĂşn, Miroslav PetruĹĄka, Peter JuriĹĄka, Branislav Varga, Richard PotockĂ˝ i ja,“ informoval UrminskĂ˝. ZostavovateÄž verĂ­, Ĺže kniha zaujme, bude dĂ´stojnĂ˝m reprezentantom mesta a bude maĹĽ minimĂĄlne rovnakĂ˝ ohlas ako poslednĂĄ publikĂĄcia z roku 1998-Hlohovec vo fotografii Ladislava StruhĂĄra.

KeÄ? mesto oslavuje

SlĂĄvnostnĂŠ uvedenie bolo naplĂĄnovanĂŠ na 1. decembra vo frantiĹĄkĂĄnskom kostole, sĂş-

Ä?asĹĽou bol adventnĂ˝ koncert mieĹĄanĂŠho spevĂĄckeho zboru Technik Akademik pod nĂĄzvom Z Hlohovca do RĂ­ma. „Z toho dĂ´vodu, Ĺže bude generĂĄlkou pred premiĂŠrovĂ˝m vystĂşpenĂ­m zboru v RĂ­me, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nĂ­ nĂĄsledne po koncerte u nĂĄs,“ dodal UrminskĂ˝. Bonusom bude otvorenie vĂ˝stavy ÄŒaro betlehemskej hviezdy v budove VlastivednĂŠho mĂşzea v Hlohovci. Podujatie pripravila radnica spolu s obÄ?ianskym zdruĹženĂ­m Ex libris ad Personam Hlohovec. Mesto poÄ?as roka 2013 pripravilo viacerĂŠ pripomienky – – 900 rokov od prvej pĂ­somnej zmienky – okrem inĂ˝ch uvedenie jubilejnej poĹĄtovej znĂĄmky EmpĂ­rovĂŠ divadlo v Hlohovci a prĂ­leĹžitostnej peÄ?iatky, uvedenie knihy VÄ?aÄ?nĂĄ pamiatka fraĹĄtackĂŠmu richtĂĄrovi autora MĂĄria KamenÄ?Ă­ka, otvorenie nĂĄuÄ?nĂŠho chodnĂ­ka SedliskĂĄ, sprĂ­stupnenie novej archeologickej expozĂ­cie mĂşzea v budove klĂĄĹĄtora s nĂĄzvom Klenotnica dĂĄvnoveku i vĂ˝stavy HlaholskĂŠ hlohovskĂŠ listy. Odhalili aj dve pamätnĂŠ tabule k 1150. vĂ˝roÄ?iu prĂ­chodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko a k vĂ˝roÄ?iu mesta. HlavnĂŠ oslavy sa uskutoÄ?nili v septembri, keÄ? sa konal poÄ?as MichalskĂŠho jarmoku aj historickĂ˝ sprievod mestom a gastronomickĂŠ podujatie. K oslavĂĄm prispeli miestne ĹĄkoly vlastnĂ˝mi aktivitami. TASR

ObÄ?ianske zdruĹženie Exlibris Ad Personam Hlohovec pripravilo k storoÄ?nici zaujĂ­mavĂ˝ program. Jeho Ä?asĹĽou bolo odhalenie pamätnej tabule na budove ZĂĄkladnej umeleckej ĹĄkoly v Hlohovci. KultĂşrny program zabezpeÄ?ili „HlohovÄ?atĂĄâ€œ a besedu oĹživili piesne Z. Sychru. Na LieskovskĂŠho sa spomĂ­nalo aj na vlnĂĄch SlovenskĂŠho roz-

hlasu, kde hudobnĂ˝ skladateÄž pracoval takmer 25 rokov. SpomĂ­nala ne neho dcĂŠra AgĂĄta LieskovskĂĄ aj kolega z rozhlasu Ali BrezovskĂ˝ a z archĂ­vu zaznel aj hlas samotnĂŠho LieskovskĂŠho.

Viac ako tristo piesnĂ­

Andrej LieskovskĂ˝ zanechal po sebe viac neĹž tristo piesnĂ­, z ktorĂ˝ch sa väÄ?ĹĄina stala hi-

tom. Jeho piesne Ä?asto hrĂĄvali v rozhlase v 50. aĹž 70. rokoch minulĂŠho storoÄ?ia. Spievali ich MelĂĄnia OllĂĄryovĂĄ, Gabriela HermelyovĂĄ, Zuzka LonskĂĄ aj DuĹĄan GrĂşĹˆ. Piesne boli melodickĂŠ a Äžahko zapamätateÄžnĂŠ. Andrej LieskovskĂ˝ sa komponovaniu zaÄ?al venovaĹĽ po druhej svetovej vojne. Od roku 1950 bol redaktorom taneÄ?nej hudby v ÄŒeskoslovenskom rozhlase Bratislava a tĂşto prĂĄcu robil aĹž do odchodu do dĂ´chodku. V roku 1954 zaloĹžil TaneÄ?nĂ˝ orchester bratislavskĂŠho rozhlasu. Zomrel v roku 1995. Klaudia LĂĄszlĂłovĂĄ

95&+2/32'8-$7,$ '5$ä%$80(/(&.e+2',(/$ 9ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.<$/(;$1'5<+8'(&29(-$52Ä&#x2020;1(-1,1.< 676&â3(&,Ă&#x2C6;/1(1$0$ÄĽ29$1ĂŠ95Ă&#x2C6;0&,.2/(.&,(2%5$=29 6<0%2/,=8-Ă&#x2019;&,&+ä,9271Ă&#x2019;3Ă&#x2019;Ä˝672872',$*1Ă&#x17D;=28

Od 14:00 do 16:20 9Ă&#x2C6;6Ä&#x2020;$.Ă&#x2C6;80(/(&.2+8'2%1ĂŠ 352*5$03/1ĂŠ=Ă&#x2C6;ä,7.29 0$ÄĽ29$1,(1$79Ă&#x2C6;569ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.28 $/(;$1'528+8'(&2928 7925,9e',(/1(65,28%(1.296.28 ,17(5$.7Ă&#x160;91(%Ă&#x2C6;%.29e',9$'/2%$%(1$ $02ä1235Ă&#x160;'($-0,.8/Ă&#x2C6;â6'$5Ä&#x2020;(.0, $.7208$-0$/e35(.9$3(1,( O 16:20 .21&(5761,.2/$-201,.,7,120$ÄĽ8%2â20 â5Ă&#x2C6;0(.20021,.280$6$529,Ä&#x2020;2928 .$52/200$/ĂŠ0 '(76.ĂŠ063(9Ă&#x2C6;&.<0=%252035(66%85*6,1*(56 $729â(7.2602'(5Ă&#x2C6;725.28 ÄĽ8%,&28-$1Ă&#x160;.2928

&,(ÄĽ

AsociĂĄcia tuberĂłznej sklerĂłzy

ASTUS o.z.

9<%$9(1,( $ 635(9Ă&#x2C6;'=.29$1,(  ',$*1267,&.2   7(5$3(87,&.(- v spoluprĂĄci 0,(671267, 1$ 6/29(16.8 35( 3$&,(1729 6 76& 32' 9('(1Ă&#x160;0 /,(Ä&#x2020;(%1(- 3('$*2*,Ä&#x2020;.< 3$(''5 S KLINIKOU DETSKEJ (9< 85%$1(.29(- 35( '(76.ĂŠ&+ , '263(/ĂŠ&+ 3$&,(172962=5,('.$928&+252%2878%(5Ă&#x17D;=1$ NEUROLĂ&#x201C;GIE DFNsP 6./(5Ă&#x17D;=$ $ 35,'58ä(1ĂŠ0, ',$*1Ă&#x17D;=$0, Ä&#x2020;$6Ä˝ na KramĂĄroch =2 =$.Ă&#x2019;3(1ĂŠ&+ 320Ă?&2. %8'( 9(129$1Ă&#x2C6; 1$ ./,1,.8 '(76.(- 1(852/Ă&#x17D;*,( 9iVVUGHÄ&#x2021;QHSR]ĂŞYDM~ ')163 .5$0Ă&#x2C6;5( 32' 9('(1Ă&#x160;0 '2& 08'5 3$9/$ QDEHQHÂżÄ&#x2021;QpSRGXMDWLH 6ĂŠ.258&6&

9,$12Ä&#x2020;1Ă&#x2C6;+9,(='$ 69,(7,35(9â(7.ĂŠ&+ KEDY? 6.12.2013 Od 14.00hod do 18.00hod KDE? =,&+<+23$/Ă&#x2C6;& 9HQW~UVNDXOY%UDWLVODYH 3RGXMDWLHVDXVNXWRÄ&#x2021;Qt SRG]iĂŁWLWRXSRVODQN\QH1565-DQ\ä,7Ä­$16.(-


novinky

SPRAVODAJSTVO

MÁTE UŽ NAKÚPENÉ DARČEKY NA VIANOCE?

ANKETA

4

Šiestim ľudom sme položili otázku: Máte už nakúpené darčeky na Vianoce, resp. ešte sa len na to chystáte? Vladimír K., riaditeľ , 62 r. Darček máme vybratý. Bude tento rok spoločný a praktický. S manželkou si na Vianoce darujeme chladničku s mrazničkou a LED televízor v HD kvalite s obrazovkou so 117 cm uhlopriečkou.

Miroslav N., dôchodca, 78 r. S manželkou spoločne hospodárime, a ako viem už od septembra na to myslí a priebežne nakupuje darčeky k Vianociam. V tomto smere sa spolieham na ňu.

Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

Monika D., vychovávateľka, 49 r. Darčeky samozrejme patria k Vianociam a už ich plánujem.

Nenechajte si ujsť výstavu historických betlehemov zo súkromných zbierok a zo zbierok Vlastivedného múzea Hlohovec, v budove kláštora na Františkánskom námestí od 1. decembra až do 6. januára.

Lenka H., vysokoškoláčka, 23 r. Už mám rozmyslené čo kúpiť. Pre každého darček starostlivo vyberám, aby ho potešil. ĽubicaB., mzdová ekonómka, 67r. Darčeky kupujem priebežne od leta. Keď na niečo vhodné narazím neváham.

Text a foto: Benjamín Škreko

TVORIVÉ DIELNE Šiesty ročník Predvianočných tvorivých dielní s množstvom aktivít pre deti, ktorý pripravilo mesto Trnava v spolupráci s Mestskou radou mládeže, sa koná tento rok vo väčších priestoroch na Hlavnej ulici 8. Vždy v piatok, sobotu a nedeľu medzi 14. a 18. hodinou od 29. novembra do 21. decembra tu sú pre deti pripravené rozmanité tvorivé aktivity s vianočnou a zimnou tematikou obohatené zaujímavým kultúrnym programom. V priestore bývalého obchodu s odevmi je dostatok miesta nielen na obľúbe-

ČARO BETLEHEMSKEJ HVIEZDY

né divadielka pre deti, ktoré sú v programe počas víkendov vždy o 17. hodine, ale aj na tradičné ľudovoumelecké dielne trnavského združenia Hojdačka. Deti si s pomocou animátorov z trnavských detských a mládežníckych organizácií môžu z tradičných i netradičných materiálov vyrobiť rôzne vianočné pohľadnice, vianočné ozdoby na stromček alebo do okna, upiecť medovníky, prípadne si vyrobiť drobný darček. (aa)

Atmosféru Vianoc v meste Hlohovec umocní výstava historických betlehemov a repliky Oltára Narodenia z hlohoveckého zámku. K symbolom Vianoc na Slovensku, ale i v kresťanskom svete patril betlehem. Betlehemy sa na Slovensku vy-

rábali hlavne z lipového dreva. V súčasnosti sa dajú kúpiť z rôznych materiálov. Toto plastické zobrazenia biblického príbehu narodenia Ježiša Krista sa stalo neoddeliteľnou súčasťou slovenskej tradičnej ľudovej kultúry. Ako nás informovala miestna etnografka RNDr. Viera Holicová, zbierku betlehemov sa rozhodli znovu sprístupniť verejnosti po štyroch rokoch. K nádherným betlehemom patrí „starý kláštorný“ z Františkánskeho kláštora, ale zaujímavé bývajú aj zapožičané z hlohovských rodín.

Všetky betlehemy, ktoré nie sú priemyselne vyrobené sú zvyčajne jedinečné, nádherné a tie z novších čias aj elektrifikované. Tentokrát sa črtá výnimočná príležitosť si prezrieť betlehemy i nádherný oltár Narodenia z Hlohoveckého zámku. Pred štyrmi rokmi bola výstava limitovaná do 20. decembra, lebo betlehemy čakalo dotvorenie vianočnej atmosféry v príbytkoch majiteľov. Teraz je možnosť pozrieť si betlehemy až do sviatku Troch kráľov. Jana Šimurková

40 ROKOV FOLKLÓRU Dňa 23. novembra 2013 sa v Dome kultúry v Hlohovci konal slávnostný program pri príležitosti 40. výročia Folklórnej skupiny Šulekovo, pod vedením Mgr. Oľgy Mičkovej, ktorá už 40 rokov prezentuje zozbierané materiály v rôznych zvykoslovných pásmach a na mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach, folklórnych súťažiach či festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Slávnostný program bol zostavený z viacerých pásiem, v ktorých je priblížený ťažký ale i radostný život našich predkov, ako Žatva, Svadobné pásmo. Súčasťou slávnostného poobedia bolo aj vystúpenie členov Ľu-

dovej hudby Heskovci z Červeníka. Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran poďakoval všetkým členom za obetavú prácu a odovzdal ocenenia za dlhoročné pôsobenie vo FSk Šulekovo.

Pozdravný list a ocenenie zaslal aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. (aa)


číslo 4/2013

TÉMA

5

POŽEHNANIE MLADÉHO VÍNA Tradičné podujatie, Požehnanie mladých vín má za cieľ každoročne otvoriť vinársky rok. Okrem toho sa traduje, že požehnané vína sú ešte lepšie. Táto myšlienka minulý rok oslovila aj Hlohoveckých vinárov a vinohradníkov. Po úspešnom nultom ročníku sa rozhodli tento rok z Požehnania mladých vín spraviť tradíciu aj v Hlohovci. Prvého ročníka sa zúčastnilo tridsaťpäť vinárov a vinohradníkov ale aj záhradkárov ktorí 22. novembra 2013 priniesli spolu 80 vzoriek mladých bielych, červených a ružových vín na požehnanie a degustáciu do Viechy Jašter na Starej hore v Hlohovci. Ochutnávačov a degustátorov bolo tiež požehnane asi 150. Slávnosť požehnania tohtoročného mladého vína celebroval kaplán pôsobiaci vo farnosti Hlohovec Mgr. Peter Belý. Po modlitbe nasledovala vlastná degustácia mladých vín. Pre vinárov je to prvé verejné porovnanie vín. Je to čas kedy spoločne môžu zhodnotiť tento pestovateľský ročník a chute. Stretli sa tam osobnosti vinárstva, vinohradníctva, podnikatelia ale najmä podporovatelia vinárstva a vinohradníctva v Hlohovci.

Požehnanie vín celebroval kaplán Mgr. Peter Belý

Víno zbližuje

S členmi Európskeho rádu rytierov vína s pánmi Jánom Svíbom a Pavlom Tuturom sa dalo porozprávať nielen o tomto vinárskom ročníku ale aj o tom, ako víno a vinárstvo napomáha zbližovať a je katalyzátorom vzájomného porozumenia. Zaujímavé a poučné bolo počúvať diskusie našich popredných vinárov napríklad Ladislava Černého, ktorému sa medaily za

ocenenie jeho vín už dávno nezmestia na etikety fliaš s tiež veľmi úspešným Richardom Sojákom. Tí považujú tento vinársky ročník za mimoriadne dobrý, lebo bola priaznivá teplá jeseň. Odhadujú, že bude vína asi o 20 percent viac. Tento vinohradnícky rok zato považujú za agrotechnicky mimoriadne náročný. Čo ale tiež prinieslo svoje pozitívum. Ukázalo sa, že Hlohoveckí vinári sú síce v ob-

chodovaní konkurenti, ale ako pestovatelia sa vzájomné podporujú, konzultujú problémy a považujú sa za priateľov. Cieľom požehnania mladého vína je poukázať na to, že aj mladé víno je súčasťou našej kultúry a gastronómie. Trh s mladými vínami je v súčasnosti ale celosvetovo malý. Mladé vína sa preto javia skôr ako marketingový nástroj. Každý Hlohovecký vinár vám povie, že putovanie

za vínom, na rozdiel od požehnania vín je vzdelávací proces, na konci ktorého je nadšený zákazník. Preto vás pozývajú už na 8. ročník Fraštackého putovania za vínom 2014, ktoré sa uskutoční 3. mája 2014 a na Víno a chute Hlohovec 2014, kde si 30. a 31. mája vychutnáte to najlepšie z regiónu. Jana Šimurková


6

novinky

INZERCIA SPRAVODAJSTVO

35(0,e5),&29%,(/20'20( Predsedu vlády SR Roberta Fica prijal 21. novembra vo Washingtone americký prezident Barack Obama a viceprezident Joe Biden. Stretnutie v Bielom dome trvalo hodinu. Obama a Fico konštatovali, že partnerstvo USA so Slovenskom je založené na spoločných demokratických hodnotách a princípoch. Premiér pripomenul rozhodujúcu úlohu Spojených štátov v procese demokratických zmien v strednej Európe, ktoré sa začali pred vyše 20 rokmi. 'LVNXVLDV%LGHQRPVDWêNDOD RSHUiFLH,6$)Y$IJDQLVWDQH YUiWDQHDQJDåRYDQLDVD6ORYHQVNDYNUDMLQHDMSRURNX NHG\PiRGWLDĐRGtVĢ YlþãLQDPHG]LQiURGQêFKYRMHQVNêFKMHGQRWLHN

Naše dobré meno $NRSRVWUHWQXWt]G{UD]QLO )LFR~þDVĢ65YWHMWRYRMHQVNHMPLVLLUREtNUDMLQHGREUp PHQRÄ6PHSULSUDYHQtSRPiKDĢYWUpQLQJXDIJDQVNêP R]EURMHQêPVLOiPDVYRMXSUt-

YSURFHVHOLNYLGiFLHFKHPLFNêFK]EUDQt6êULHSULþRP SUHPLpU SRWYUGLO SULSUDYHQRVĢ6ORYHQVNDSRP{FĢ SULWRPWRSURFHVH )LFR]G{UD]QLOYê]QDPUHJLRQiOQHMNRRUGLQiFLHPHG]LNUDMLQDPL9\ãHKUDGVNHMãWYRUN\ NWRUHMSUtQRVYUiPFL(XUySVNHM~QLHQHXVWiOHUDVWLH 6YLFHSUH]LGHQWRPVD]KRGOLWLHåQDSRWUHEHY\WYiUDQLD QRYêFKSUDFRYQêFKSUtOHåLWRVWtDSRGSRU\HNRQRPLFNpKRUDVWXQDRERFKEUHKRFK $WODQWLNXSURVWUHGQtFWYRP SULSUDYRYDQHMREFKRGQHMGRKRG\PHG]L(ÒD6SRMHQêPLãWiWPL Ä=DXMtPDOLFKVWDYVORYHQVNHM HNRQRPLN\6~YãDNSUHVYHGþHQtåHWUHEDYLDFLQYHVWRYDĢ DNRLEDãNUWLĢ7iWRSROLWLND MHUR]GLHOQDY86$D(ÒþR WUHEDUHãSHNWRYDĢ³SR]QDPHQDO)LFR 9 UR]KRYRUH QHRELãOL DQL ãNDQGiOVRGSRþ~YDQtPDPHULFNHM1iURGQHMEH]SHþQRVWQHMDJHQW~U\ 16$ $NRGRGDOVORYHQVNêSUHPLpUWiWR 3RþDVVWUHWQXWLDY2YiOQHMSUDFRYQL WpPDVDRWYRULODSUHGRYãHWWRPQRVĢEXGHPHNRRUGLQR- QLVWDQHSUtWRPQp³DYL]RYDO NêPYRY]ĢDKXY]iMRPQHMG{YDĢVRYãHWNêPLRVWDWQêPL +RYRULORVDDMRSRNURNX YHU\PHG]L86$D(ÒÄ1DNUDMLQDPLNWRUpV~Y$IJD- NWRUêVDSRGDULORGRVLDKQXĢ YUKOLVPHDE\VDHOLPLQRYDOL

G{VOHGN\WRKWRãNDQGiOXDE\ VDþRQDMVN{UXVNXWRþQLOVXPPLWQD~URYQL6SRMHQêFKãWiWRYD~QLHDQDãLHOVDPRGHO DNRY\ULHãLĢRWi]NXY]iMRPQpKRRGSRþ~YDQLDVD³R]UHMPLOVWêPåHGHWDLOQHQHSUHEHUDOL NWRUi NUDMLQD EROD SUHGPHWRP RGSRþ~YDQLD DNWRUiQLH

Ponúkli sme skúsenosti 6ORYHQVNR E\ RNUHP WRKWRVXPPLWXSULYtWDORDMþR QDMUêFKOHMãLH SRGStVDQLH REFKRGQHMGRKRG\)LFRMX SRYDåXMH ]D QHXYHULWHĐQH YêKRGQ~SUHREHVWUDQ\DOH SUHGRYãHWNêPSUH6ORYHQVNR6SROXVSUHPLpURPVD VWUHWQXWLD]~þDVWQLOLDMPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiNDPLQLVWHU]DKUDQLþQêFK YHFt0LURVODY/DMþiNÄ3RQ~NOLVPHREURYVNpVN~VHQRVWL QiãKRGLSORPDWLFNpKR]ERUX ]SURVWUHGLD]iSDGQpKR%DONiQXD9êFKRGQpKRSDUWQHUVWYD6RPYHĐPLUiGåHSR]RUQHSRþ~YDOLQi]RU\NWRUp SUH]HQWRYDO0LURVODY/DMþiN³GRGDOSUHPLpU

7H[WDIRWR7$65

PRVÁ OFICIÁLNA NÁVŠTEVA ZO SINGAPURU Prezident Singapurskej republiky Tony Tan Keng Yama spolu s manželkou Mary Tan pricestoval v dňoch 14. až 18. novembra na oficiálnu návštevu Slovenska. Išlo o vôbec historicky prvú návštevu SR, ale aj o prvú návštevu reprezentantov tejto krajiny v Európskej únii. 3RVNRQþHQtURNRYDQtSUH]LGHQW,YDQ*DãSDURYLþNRQãWDWRYDOEH]SUREOpPRYpY]ĢDK\ PHG]LRERPDNUDMLQDPLÄ7Hãt PDåHQiYãWHYDMH~VSHãQêP QDGYLD]DQtPQDPRMXQiYãWHYX6LQJDSXUXYURNX NHG\VPHWLHåKRYRULOLRPRåQRVWLDFKVSROXSUiFHYREODVWL HNRQRPLN\DREFKRGXDNWRUi VDDMUR]YLQXOD³SRYHGDOSUH]LGHQW65

QRVWLY\WYiUDQDMSULD]QLYHMãLHSRGPLHQN\SUHSRGQLNDQLH QDVYHWH³GRGDO,YDQ*DãSDURYLþ3RGĐDMHKRVORYMH6ORYHQVNRSRGREQHDNR6LQJDSXU NUDMLQRXVRVWUDWHJLFNRXSRORKRXÄ6PHQDNULåRYDWNHFLHVW VGREUêPQDSRMHQtPQDWUK\ ]iSDGQHMDYêFKRGQHM(XUyS\³ SRNUDþRYDO9\MDGULOWLHåSUHVYHGþHQLHåH]POXYDRYRĐQRPREFKRGHPHG]L(ÒD6LQJDSXURPXPRåQtHãWHEOLåãLX Dve malé krajiny RERMVWUDQQHYêKRGQ~KRVSR6LQJDSXUFKDUDNWHUL]RYDODNR GiUVNXVSROXSUiFXPHG]LQDLQãSLUDWtYQXPDO~NUDMLQXNWR- ãLPL NUDMLQDPL 6ORYHQVNê UiP{åHPDĢ]QDþQêPHG]LQi- SUH]LGHQWXYLHGROåHMHGQRX URGQêSROLWLFNêDMHNRQRPLF- ]SULRUtW6ORYHQVNDMHWUDQVNêYSO\YQDGLDQLHYRVYHWH IRUPiFLDQiãKRKRVSRGiUVWYD Ä6LQJDSXUMHVYHWRYêPLRG- VPHURPN]QDORVWQHMHNRQRPLERUQêPLNUXKPLKRGQRWHQê NHVY\ããRXSULGDQRXKRGQRDNRNUDMLQDNWRUiYV~þDV- WRXDÄ6LQJDSXUSDWUtPHG]L

3UH]LGHQW6LQJDSXUVNHMUHSXEOLN\7RQ\7DQDSUH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþ Sy]XM~IRWRJUDIRPSRþDVVWUHWQXWLDY%UDWLVODYH)RWR7$659ODGLPtU%HQNR

6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DRFHQLO NYDOLWXY]iMRPQêFKY]ĢDKRY RERFKNUDMtQÄ6ORYHQVNRDM Dohoda odstraňuje 6LQJDSXUV~]iVWDQFDPLYRĐprekážky QpKRREFKRGXDMSUHWRFKFHP 6LQJDSXUVNêSUH]LGHQW7RQ\ SRćDNRYDĢ]DSRGSRUX6OR7DQ.HQJ<DPQiP]DEOD- YHQVNHMUHSXEOLN\SULSRGSLVH KRåHODONYêURþLXY]QLNX GRKRG\PHG]L(ÒD6LQJDSXVYHWRYêFKOtGURYYRYêVNXPHQLHNWRUêFKWHFKQROyJLt³

URPRYRĐQRPREFKRGH³7iWR GRKRGDRGVWUDĖXMHPQRKpSUHNiåN\SULY]iMRPQRPREFKRGRYDQtRERFKNUDMtQ 7RQ\7DQ.HQJ<DP]G{UD]QLOåHMHKRNUDMLQDE\UDGDSRGSRULODDMY]iMRPQpVSR]QiYDQLHVDREþDQRYDGRGDOåHYLGt SRWHQFLiODMYSUHKĎEHQtVSROXSUiFHYREODVWLFHVWRYQpKRUXFKX2VRELWQHRFHQLOQDGYLD]DQLHSRGQLNDWHĐVNêFKNRQWDNWRY PHG]LVORYHQVNêPLDVLQJDSXUVNêPL¿UPDPLDSULHVWRU QDVSROXSUiFXYREODVWLYHG\ DYêVNXPXÄ6ORYHQVNRP{åH Y\XåtYDĢ6LQJDSXUDNRYVWXSQ~ EUiQXGRMXKRYêFKRGQHMÈ]LH DWDNWLHåVLQJDSXUVNtSRGQLNDWHOLDP{åXY\XåLĢ6ORYHQVNRDNRYVWXSQêSULHVWRUQDHXUySVNHWUK\6ORYHQVNRMHYHĐPL NRQNXUHQFLHVFKRSQRXHNRQRPLNRXDSUHWRW~WRSUtOHåLWRVĢ UDGLY\XåLMHPH³GRGDODVLQJDSXUVNiKODYDãWiWX ZZZSUH]LGHQWVN


Ä?Ă­slo 4/2013

INZERCIA SPRAVODAJSTVO

7

952.86$=$9('Ă&#x2019; (/(.7521,&.e',$Ä?1,Ă˝1e=1Ă&#x2C6;0.< QĂŞFK]QiPRN=iURYHÄ&#x2013;E\VD XĂĽQHPDOLY\VN\WRYDĢWDNp obmedzenia pri kontrole nĂĄOHSLHNSROtFLRX1DSUtNODG NHÄ&#x2021;VDVSRPDÄ?RYDODGRSUDYD DWYRULOLVDNROyQ\Ă&#x201E;5RYQDNR QiYUK]iNRQDUiWDVR]HIHNWtY&LHÄ?RP]iNRQDMHSRVWXSQH =iURYHÄ&#x2013;YÄ&#x2013;RPH[LVWXMHDMQLH- QHQtPNRQWURO\DNRDM]DYHQDKUDGLĢSDSLHURYpQiOHSN\ NRÄ?NRSUREOpPRY1DSUtNODG denĂ­m objektĂ­vnej zodpovedHOHNWURQLFNĂŞPL9V~ĂžDVQRVWL umiestnenie nĂĄlepky na pred- QRVWLÂłGRSOQLOUH]RUWGRSUDY\ ich platia vĹĄetky autĂĄ s hmot- nom skle auta a s tĂ˝m spojeQRVĢRXGRWRQ\]DMD]GX QiNRQWURODGLDÄ?QLĂžQĂŞFK]Qi- Druhy znĂĄmok po spoplatnenĂ˝ch Ăşsekoch PRNSROtFLRXWLHĂĽREPHG]HQp 9RGLĂžL EXG~ PDĢ DM Y QRGLDÄ?QLFDUĂŞFKORVWQĂŞFKFLHVW PRĂĽQRVWLSUHGDMDQiOHSLHN YRP V\VWpPH N GLVSR]tFLL 6\VWpPSDSLHURYĂŞFKQiOH- QiNODG\VSRMHQpVLFKYĂŞUR- GHVDĢGÄ&#x2013;RYpPHVDĂžQpDURĂžSLHNQD6ORYHQVNXIXQJXMH ERXDGLVWULE~FLRXDOHERLFK QpQiOHSN\3ULN~SHHOHNRGURNX3RGÄ?DUH]RU- IDOĂŁRYDQLHDNUiGHĂĽH WURQLFNHMGLDÄ?QLĂžQHMQiOHSN\ tu dopravy je pri stĂşpajĂş- NavrhovanĂ˝ elektronickĂ˝ sys- EXG~ PXVLHĢ XYLHVĢ ~GDFRPSRĂžWHiXWDV~ĂžDVQĂŞFK WpPSUHGDMDPiSRGÄ?DPLQLV- MHRNUDMLQHUHJLVWUiFLHDXWD SRĂĽLDGDYNiFKXĂĽSUHNRQD- WHUVWYDSULQLHVĢY\ĂŁĂŁtNRPIRUW HYLGHQĂžQpĂžtVORĂžLW\SDXWD QĂŞDQHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞ DĂŁLUĂŁtVS{VREQiNXSXGLDÄ?QLĂž- D]DĂžLDWRNSODWQRVWL]QiP-

N\GRHOHNWURQLFNpKRV\VWpPX=DHOHNWURQLFN~QiOHSNX EXG~P{FĢ]DSODWLĢQDSUHdajných miestach v hotovosWLSODWREQRXNDUWRXÞLFH] LQWHUQHWRYêSRUWiO

EURĂ&#x201C;PSKY PARLAMENT SCHVĂ LIL DLHODOBĂ? ROZPOÄ&#x152;ET Ă&#x161;NIE

ROZPOÄ&#x152;TY BUDĂ&#x161; VIAC POD DROBNOHÄ˝ADOM

Po mesiacoch zloĹžitĂ˝ch rokovanĂ­ napokon podporil EurĂłpsky parlament dlhodobĂ˝ rozpoÄ?et EĂ&#x161; na obdobie 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2020. VĹĄetky podmienky stanovenĂŠ v jĂşlovom uznesenĂ­ Parlamentu, ktorĂŠ nasledovalo po politickej dohode na najvyĹĄĹĄej Ăşrovni medzi EP, Ă­rskym predsednĂ­ctvom a EK, boli splnenĂŠ.

Ministerstvo financiĂ­ (MF) SR bude maĹĽ lepĹĄĂ­ prehÄžad o hospodĂĄrenĂ­ obcĂ­ a vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov (VĂ&#x161;C). VyplĂ˝va to z novely zĂĄkona o rozpoÄ?tovĂ˝ch pravidlĂĄch Ăşzemnej samosprĂĄvy, ktorĂş dnes parlament definitĂ­vne schvĂĄlil. Obce a mestĂĄ budĂş rezortu financiĂ­ poskytovaĹĽ informĂĄcie o schvĂĄlenĂ˝ch rozpoÄ?toch prostrednĂ­ctvom rozpoÄ?tovĂŠho informaÄ?nĂŠho systĂŠmu (RIS). TaktieĹž samosprĂĄvam pribudne povinnosĹĽ informovaĹĽ ministerstvo financiĂ­ o nĂĄraste dlhu.

ElektronickĂŠ diaÄžniÄ?nĂŠ znĂĄmky sa na Slovensku zavedĂş do praxe v roku 2015. S takouto zmenou poÄ?Ă­ta nĂĄvrh zĂĄkona o diaÄžniÄ?nej znĂĄmke, ktorĂ˝ pripravilo ministerstvo dopravy pod vedenĂ­m JĂĄna PoÄ?iatka (Smer-SD). Poslanci NĂĄrodnej rady SR ho pri minulotýŞdĹ&#x2C6;ovom hlasovanĂ­ schvĂĄlili.

â&#x20AC;&#x17E;Platby na rok 2014 boli RSURWL S{YRGQHM SR]tFLt 5DG\QDYĂŞĂŁHQpRPLO HXUQDFHONRYĂŞFKPOG HXUĂ&#x2019;URYHÄ&#x2013;]iYl]NRYEROD VWDQRYHQiQDPOGHXU ĂžRMHYV~ODGHVQiYUKRPUR]SRĂžWXNWRUĂŞSUHGORĂĽLOD(XUySVNDNRPLVLDÂłStĂŁHYRY\KOiVHQt(XUySVN\SDUODPHQW 9PHG]LURĂžQRPSRURYQDQt VDUR]SRĂžHW]QtĂĽLORSHUFHQW &HONRYĂŞUR]SRĂžHWQDQDMEOLĂĽĹĄĂ­ch sedem rokov predstavuje PLOLiUGHXUY]iYl]NRFK DPLOLiUGHXUYSODWEiFK 5R]SRĂžHWERORGV~KODVHQĂŞ KODVPL]DERORSURWLDSRVODQFLVD]GUĂĽDOL

(XUySVN\SDUODPHQWVFKYiOLOUR]SRĂžHWQDREGRELHÂą)RWR7$65$3

Prispeje siedmimi miliardami 6ORYHQVNR EXGH PXVLHĢ GRUR]SRĂžWX(XUySVNHM~QLH YURNRFKDĂĽRGYLHVĢVSROXPOGHXU Na druhej strane vĹĄak z neho P{ĂĽHGRVWDĢDĂĽPOG HXUĂ&#x201E;=UR]SRĂžWXGRVWiYDPH RWDNPHUPOGHXUYLDF DNRGRQHKRSULVSLHYDPHÂł VNRQĂŁWDWRYDOQDWODĂžRYRPEUtÂżQJXSUHPLpU5REHUW)LFR %UXVHO]iURYHÄ&#x2013;6ORYHQVNX VSROXV5XPXQVNRPXGHOLO YĂŞQLPNXQDSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQLHĂžHU-

SDQLDHXURIRQGRY]DNWXiOQHKRUR]SRĂžWRYpKRREGRELD â&#x20AC;&#x17E;Keby tĂĄto vĂ˝nimka nebola VFKYiOHQiKUR]LORE\ĂĽHQiP SUHSDGQHDĂĽPLOLyQRYHXUÂłVNRQĂŁWDWRYDO)LFR 6ORYHQVNR E\ SRGÄ?D QHKR OHQĢDĂĽNRSUHĂĽLOREH]SHÄ&#x2013;D]t ]HXURIRQGRYĂ&#x201E;6HGHPGHVLDWĂŁHVĢSHUFHQWYĂŁHWNĂŞFKYHUHMQĂŞFKLQYHVWtFLtQD6ORYHQVNX MHÂżQDQFRYDQĂŞFK]R]GURMRY (XUySVNHM~QLHÂłGRGDO)LFR

EE 7$65

ZvýťenĂŠ prĂ­jmy 1iURGQiGLDÄ?QLĂžQiVSRORĂžQRVĢYPLQXORVWLRGKDGRYDla výťku zĂĄkazky na elekWURQLFNpGLDÄ?QLĂžQp]QiPN\ na Ăşrovni 15 miliĂłnov eur QDSlĢURNRY5H]RUWGRSUDY\YĂŁDNRĂžDNiYDQLHOHQYĂŞGDYN\DOHDM]YĂŞĂŁHQpSUtMP\ UR]SRĂžWXYV~YLVORVWLVHOHNWURQLFNĂŞPL]QiPNDPLĂ&#x201E;&HOkovo nĂĄvrh predpokladĂĄ po]LWtYQ\ YSO\Y QD UR]SRĂžHW verejnej sprĂĄvy v rokoch

â&#x20AC;&#x17E;Obec a vyĹĄĹĄĂ­ ĂşzemnĂ˝ celok V~SRYLQQtSRVN\WRYDĢPLQLVWHUVWYXÂżQDQFLtSRWUHEQp Ăşdaje o svojom hospodĂĄreQtQD~ĂžHO\]RVWDYHQLDQiYUKXUR]SRĂžWXYHUHMQHMVSUiY\ QiYUKXĂŁWiWQHKR]iYHUHĂžQpKR~ĂžWXDQiYUKXV~KUQQHM YĂŞURĂžQHMVSUiY\6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ÂłSULEOtĂĽLOR]PHQ\ 0)65YG{YRGRYHMVSUiYH 'RV\VWpPX5,6EXG~REFH ]DVLHODĢLQIRUPiFLHRUR]SRĂžtoch po schvĂĄlenĂ­ orgĂĄnom REFH7DNWLHĂĽEXG~PLQLVWHUVWYRLQIRUPRYDĢRSUtSDGQĂŞFK]PHQiFKYUR]SRĂžWHSRĂžDVURND 1RYHOD]iNRQDYQDGYl]QRVti na ĂşstavnĂ˝ zĂĄkon o rozSRĂžWRYHM ]RGSRYHGQRVWL VSUtVÄ&#x2013;XMHSRGPLHQN\SUL]Y\ĂŁRYDQt]DGOĂĽRYDQLDVDPR-

 DĂĽ Âł ]KRGQRWLORPLQLVWHUVWYR$WRYURNX YRYĂŞĂŁNHPLOLyQDHXUDYURNXYVXPH PLOLyQDHXU

Objektívna zodpovednosż =YêãHQpSUtMP\UR]SRÞWXãWiWX E\PDOLSO\Q~Ģ]Y\ããLHKRYêberu pokút v súvislosti so zavedením objektívnej zodpoYHGQRVWL9\ããLHQiNODG\]DVH prinesie posilnenie okresných úradov o 11 nových pracovQtNRYDSROLFDMQpKR]ERUX o 20 policajtov pre potreby rieťenia nových priestupkov DVSUiYQ\FKGHOLNWRY EE 7$65

VSUiY$NFHONRYiVXPDGOKX obce alebo VĂ&#x161;C dosiahne VNXWRĂžQĂŞFKEHĂĽQĂŞFK prĂ­jmov predchĂĄdzajĂşceho UR]SRĂžWRYpKRURNDVWDURVWDEXGHPXVLHĢSR]LVWHQt WĂŞFKWRVNXWRĂžQRVWtY\SUDFRYDĢDSUHGORĂĽLĢREHFQpPX]DVWXSLWHÄ?VWYXVSUiYX YNWRUHM]G{YRGQtFHONRY~ sumu dlhu spolu s nĂĄvrhom RSDWUHQtQDMHKR]QtĂĽHQLH =DVWXSLWHÄ?VWYRE\PDORW~WR VSUiYXQiVOHGQHSUHURNRYDĢ 2GSUHGORĂĽHQLDLQIRUPiFLH REHFQpPX]DVWXSLWHÄ?VWYXDOHER]DVWXSLWHÄ?VWYX9Ă&#x2019;&EXGH PXVLHĢVWDURVWDWLHWRVNXWRĂžQRVWLStVRPQHR]QiPLĢDMPLQLVWHUVWYXÂżQDQFLt

7$65


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

TIBOR MIKUŠ: 9<759$/2$ &+&(032.5$ý29$ġ9=$ Tibor Mikuš sa stal predsedom Trnavského samosprávneho kraja už tretíkrát. Funkciu vykonáva od roku 2006. Kandidoval ako nezávislý, s podporou Smeru-SD, SNS a KSS, má 60 rokov, býva v Suchej nad Parou pri Trnave. Tiborovi Mikušovi sme položili niekoľko otázok o jeho plánoch vo funkcii a názoroch na fungovanie jednotlivých odvetví, spadajúcich pod túto funkciu.

]Na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ste kandidovali už tretíkrát, pričom ste mali za  sebou dve po sebe idúce volebné obdobia v tejto funkcii. Prečo podľa vás voliči vsadili na kontinuitu namiesto zmeny? =NDåGêFKYROLHEE\PDOR Y]tVĢQD]iNODGHUR]KRGQXWLDYROLþRYWRQDMOHSãLHULHãHQLH1LHMHG{OHåLWpNRĐNRNUiWVDNDQGLGiWXFKiG]D RSULD]HĖYROLþRYDOHþtPLFK RVORYXMH0DOE\UR]KRGRYDĢ SUHGFKiG]DM~FLåLYRWDSUiFDNDQGLGiWDEXćQDPLHVWHRNWRUpVDXFKiG]D]QRYD DOHERYLQRP]DPHUDQt9ROLþE\VDQHPDOUR]KRGRYDĢ QD]iNODGHVĐXERYNDQGLGiWRYDNRNWRY\]HUiQDELOERUGRFKDNWRKRSRGSRUXMHDOH QD]iNODGHWRKRþRVD]PHQLĢ QHGi±WRMHRVREQiKLVWyULD YêVOHGN\SUiFH-DVDKOiVLP NYãHWNpPXþRVRPXURELO DSUHWRVRP]QRYXNDQGLGRYDO=DPQRXDWtPRPPRMLFKVSROXSUDFRYQtNRYVWRMD RSUDYHQpFHVW\YUR]VDKX DNê QHPi åLDGQ\ LQê VDPRVSUiYQ\ NUDM QDVWDYLOL VPHWUDQVSDUHQWQêV\VWpP QDNODGDQLDVQHSRWUHEQêP PDMHWNRP0\VOtPVLåHDM QDSULHNWRPXþRSUHGYRĐEDPL]D]QLHYDOR]SODWHQHM UHNODP\QDãHWULQHPRFQLFHGUåtPHYGREURPVWDYH =ULDGLOLVPH]DWLDĐDNRMHGLQt&HQWUiOQ\NUt]RYêIRQG

7LERU0LNXãVPDQåHONRXSRY\KOiVHQtQHR¿FLiOQ\FKYêVOHGNRY)RWR7$65/XNiã*ULQDM

QDSRPRFREHWLDPåLYHOQêFK NDWDVWURIQDGUiPHFSRYLQQRVWtVPHRWYRULOLNUt]RYp FHQWUXPSUHPDWN\VGHĢPLQDãD1DGiFLD'DUSRPiKDNDåGRURþQHURGLQiP VFKRUêPLGHĢPLPiPHGREUHUR]EHKQXW~VFKpPXSRGSRU\SUHVRFLiOQX]GUDYRWQ~ REODVĢSUHPOiGHåNXOW~UX LãSRUW776.]DWLDĐDNRMHGLQêQLHOHQ]R6ORYHQVNDDOH ]RYãHWNêFKUHJLyQRYQRYêFK þOHQRY(XUySVNHM~QLH]tVNDO RFHQHQLH9êERUX5HJLyQRY (ÒDNR3RGQLNDWHĐVNêUHJLyQURND1DãDSUHP\VOHQiVWUDWpJLDY\WYiUDQLDSDUWQHUVWLHYVRYãHWNêPL NWRSUHGVWDYXMHQHMDN~DGPLQLVWUDWtYQXRUJDQL]DþQ~LQWHOHNWXiOQXSRGQLNDWHĐVN~ VLOXVRYãHWNêPLNWRUtV~ GRPDYWRPWRNUDMLSULQiãDVYRMHRYRFLHDMDVD~SOQH SULURG]HQHYWHMWRFHVWHVQDåtPSRNUDþRYDĢ]RGSRYHGQHDY\WUYDOR

]Ako hodnotíte fungovanie zdravotníctva v TTSK? 6DPRVSUiYQHNUDMHGRVWDOL QHPRFQLFHGRYLHQNDVREURYVNêPLQYHVWLþQêPGOKRP DWLHåGOKRPSUHYiG]NRYêP 0\VPHQDãHWUL±Y6NDOLFL *DODQWHD'XQDMVNHM6WUHGH GRYLHGOLWDNPHUNY\URYQDQpPXKRVSRGiUHQLXQDSULHN WRPXåHNUDMVNpQHPRFQLFH URN\S{VRELOLYGLVNULPLQDþQRPSURVWUHGt'RNi]DOLVPH ]UHNRQãWUXRYDĢPQRKpRGGHOHQLD]DREVWDUDĢSUtVWURMRY~ WHFKQLNXDERORWRYćDND RSDWUHQLDPGRYQ~WUD±RSWLPDOL]iFLHSUHYiG]NRYêFK QiNODGRYLVWUDWpJLLQDNODGDQLDVSUHE\WRþQêPPDMHWNRP 1HGRNiåHPHVDYãDNY\URYQDĢVWêPåHSDUODPHQWSULMDO RSDWUHQLHQDYêãHQLHSODWRY ]DPHVWQDQFRYY]GUDYRWQtFWYHDOHQH]DEH]SHþLO]RGSRYHGDM~FH¿QDQþQpNU\WLH =iYl]N\Y'XQDMVNHM6WUHGHD*DODQWHWDNQDUDVWDM~

DUL]LNRH[HN~FLHVD]Y\ãXMH1DVNYDOLWQHQLHSUiFHMH SRWUHEQê¿QDQþQêLPSXO] NWRUêNUDMQHPiDãWiWKRQHGiYD3RWUHEXMHPHVWUDWHJLFNpKRSDUWQHUDNWRUêSULQHVLH SURVWULHGN\DWLHåNQRZKRZ DLQ~NYDOLWXY]ĢDKRYNWRU~ VDPRVSUiY\QHPDM~7DNVD WRVWDORY6NDOLFL

]Ako hodnotíte fungovanie školstva? 9776.MHVLWXiFLDWDNiDNR LQGHQD6ORYHQVNX±VWUHGQp ãNROVWYRNWRUpMHYS{VREQRVWLNUDMDMHSUHGLPHQ]RYDQp 9\ULHãLĢSUREOpPY\ããLHKR SRþWXãN{ODNRMHUHiOQHSRWUHEDLGHPHSRVWXSQHSURFHVRPRSWLPDOL]iFLHVLHWHãN{O DOHDMãHWUHQLDSUHYiG]NRYêFKQiNODGRY1HMDNpYêVOHGN\VDXåSUHXNi]DOLQDSUtNODGPiPHPHG]LURþQê SRNOHVYêGDYNRYQDN~UHQLH DåSHUFHQW9WHMWRREODVWLþDNiPHQDQRY~OHJLVODWt-

YXDOHVWiOHUREtPHYãHWNR SUHWRDE\DEVROYHQWLQDãLFK ãN{OY\ãOLGRSUD[HSULSUDYHQtDNRSOQRKRGQRWQtRGERUQtFL0iPHKHVOR9UiWLĢ~FWXUHPHVOX

]Vaše hodnotenie správy kraja v oblasti dopravy? 8åVRPVSRPtQDOPiPH]UHNRQãWUXRYDQêFKSHUFHQW FLHVWWRKRYRUtVDPR]DVHED 3RGDULORVDQiPXVNXWRþQLĢ WHQWRNURNYćDNDSUHP\VOHQHMLQYHVWLþQHMSROLWLNHYćDNDWRPXåHVPH~YHUQDWHQWR ~þHOY]DOLYGREHNHćVDGDO Y]LDĢUR]XPQHVPHKRY\XåLOLOHERUR]YRMNUDMDDEH]SHþQRVĢREþDQDQDFHVWiFK ]iYLVtRGI\]LFNpKRVWDYX NRPXQLNiFLt=YêãLODVDVDPR]UHMPHDWUDNWLYLWDUHJLyQXFHVW\KRHãWHYLDFRWYRULOL SUHSRWHQFLiOQ\FKLQYHVWRURY LSUHQiYãWHYQtNRY 1iãNUDMMHKOERNRSRGGOKRYRXEU]GRXYWRPWRURNX


číslo 4/2013

SPRAVODAJSTVO

=2'329('1( $ý$720 VPHQD~URYQLSHUFHQWD]DGOåHQRVWLQDEXG~FLWR EXGHRNRORSHUFHQWDSRWRPHãWHPHQHM-DVRPSUHVYHGþHQêåHVPHY\QLNDM~FRLQYHVWRYDOLOHERGQHVE\ VPHXå~YHUQHGRVWDOLDSURVWULHGNRYQDUHNRQãWUXNFLHE\ ERORSRWUHEQêFKRSHUFHQW YLDF$RNUHPWRKR±QHYLHP þLE\VDĐXćRPSiþLORYLDF NHE\VPHFHVW\QHURELOLDP\ E\VPHVDGUåDOLQD]DGOåHQRVWLRNRORSHUFHQW

]Aký je váš názor na realizáciu cezhraničných projektov a  využívania eurofondov? 9RYãHREHFQRVWLV~Qi]RU\ QDW~WRRWi]NXQHMHGQRWQp DMDVLP\VOtPåHV~UH]HUY\YWRPDNêPVS{VRERP IRQG\Y\XåtYDĢ=DDNWLYLW\ NUDMDYãDNP{åHPY\MDGULĢ VSRNRMQRVĢQRQHP{åHPE\Ģ VSRNRMQêVWêPDNRUH]RUW\ SURVWULHGN\DORNXM~9776. EXGHPHSRNUDþRYDĢYRSUDYHFLHVWSURVWUHGQtFWYRPHXURIRQGRYQDQDãLFKãNROiFK VDUR]YtMDVSROXSUiFDQDWRPWR]iNODGHGDUtVD]Y\ãRYDĢ NYDOLWDVOXåLHEYQHPRFQLFLDFKNWRUiVDRSLHUDRY\XåtYDQLHHXURIRQGRY0\VD ]RGSRYHGQHSULSUDYXMHPH

QDWRDE\VPHY\XåtYDOLHXURIRQG\776.XVWDQRYLOSRPRFQpLQãWLW~FLH±UHJLRQiOQHUR]YRMRYpDJHQW~U\DLFK H[SR]LW~U\SRFHORPNUDML QDSRPRF]iXMHPFRPQDSUtSUDYXSURMHNWRYþRSULVSLHYD N]YêãHQLX~VSHãQRVWL=DORåLOLVPHNODVWUHXPRåĖXM~FHSUHQRVLQRYiFLtDWHFKQROyJLtNWRUpWLHåKĐDGDM~ FHVW\QD]tVNDQLHSURVWULHGNRY]HXURIRQGRYDE\XPRåQLOLY\XåLWLHGRPiFHKRSRWHQFLiOX3UHWRVDVQiGHMRX SR]HUiPQDQRYpSOiQRYDFLH REGRELHURNRY± VPHY\EDYHQtSHUVRQiOQHLQãWLWXFLRQiOQHDPiPHDMV\VWpPPHG]LQiURGQêFKGRK{G RVSRORþQRPY\XåtYDQtSURVWULHGNRYVUDN~VN\PLþHVNêPLDPDćDUVNêPLSDUWQHUPL 9WRPYLGtP]iUXNXSUHEXG~FQRVĢPQRKêFKRGYHWYt

MDYLORVDWRYWRPåHQiYUK\ NWRUp~UDG776.SULSUDYLO PDOLYSULHPHUHSHUFHQWQ~SRGSRUXSUtWRPQêFKSRVODQFRYYSOpQH=DWêPV~GHVLDWN\KRGtQSUiFHGLVNXVLt KĐDGDQLDNRQVHQ]X7DNERO RGV~KODVHQê~YHUQDRSUDYXFLHVWYVWXSVWUDWHJLFNpKR SDUWQHUD GR QHPRFQtF NþRPXVPH]DVDGDOLYSDUODPHQWHYSULHEHKXURNRYDå GHYlWQiVĢNUiW9WRPWRREGREtE\VRPFKFHO]RGSRYHGQH DY\WUYDORSRNUDþRYDĢYQDþDWêFKDNWLYLWiFK0DODE\ SULEXGQ~ĢDJHQGDY\XåLWLD GXELy]QHKRPDMHWNXQRYêP VS{VRERPSUHWHQþRVDQHGDUtSUHGDĢEXGHPHKĐDGDĢ SDUWQHURYQDSRGQLNDWHĐVNp Y\XåLWLH1DSUtNODGQHSRWUHEQêFKREMHNWRYãN{OQDVRFLiOQH ]DULDGHQLD SDUWQHUD SUH/HWLVNR3LHãĢDQ\SRQ~NDPHRO\PSLRQLNRPNDãWLHĐ ]Ktoré kroky počas vášho YR9RGHUDGRFKDSRGREQH uplynulého štvorročného &KFHP]Y\ãRYDĢDWUDNWLYLWX pôsobenia hodnotíte ako NUDMDSURVWUHGQtFWYRPSURSDnajprínosnejšie pre oby- JiFLHSUtURGQêFKNUiVDKLVvateľov TTSK? Čo je pri- WRULFNêFKSDPLDWRNGiPH oritou vášho programu? SULHVWRUNXOW~UQ\P]DULDGH&HQtP VL åH NUDMVNê SDU- QLDPDE\YSULPHUDQHMPLHODPHQWSUDFRYDOYRY]GXãt UHSRVLOĖRYDOL]GUDYpQiURGRY]iMRPQHMG{YHU\D~FW\WR YHFWYRDORNiOSDWULRWL]PXV MHQDMOHSãtUHFHSWQDDNpNRĐYHNDMNUt]RYpVLWXiFLH3UHMN7$65

9

ŽUPNÉ VOĽBY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU BOLI POKOJNÉ Krajská volebná komisia v Trnave hodnotila priebeh 2. kola do orgánov Trnavského samosprávneho kraja ako pokojný, bez výkyvov. Podľa informácií, ktoré komisia získavala počas 23. novembra, bola celková účasť voličov, ako uviedol predseda Róbert Orihel, nižšia ako v 1. kole. &HONRYê YêVOHGRN SRGĐD MHKRVORYY\OHSãLOLRNUHV\ *DODQWDD'XQDMVNi6WUHGD NGHEROD~þDVĢY\ããLDDNR QD=iKRUtDYRNROt7UQDY\ 3LHãĢDQD+ORKRYFDÄ$OH QDSUtNODG 9UERYp VD SRFKODSLORPDORGREU~~þDVĢ³ SRYHGDO2ULKHO

Výjazdy do regiónu .RPLVLDSRGĐDSUHGVHGRYêFK LQIRUPiFLtDEVROYRYDODQLHNRĐNRYêMD]GRYGRUHJLyQX Y6HQLFLQDSRGQHWÒVWUHGQHM YROHEQHMNRPLVLHSUHYHURYDODSRGQHWQDSRUXãHQLHPRUDWyULDÄ1DVYHWHOQRPELOERDUGHERODPHG]LRVWDWQêPL UHNODPDPLDMUHNODPDMHGQpKR]NDQGLGiWRY3RVĢDåQRVWL]DULDGHQLHY\SOL³SRYHGDO 2ULKHO.UDMVNiYROHEQiNRPLVLDSUDFRYDODYRVHPþOHQQRP]ORåHQtGHYLDW\þOHQ SUHFKRUREXDEVHQWRYDO

9RNUHVH'XQDMVNi6WUHGDVD SUHGSRNODGDORåHS{MGHYROLĢYLDFREþDQRYDNRYSUYRP NROHÄ3URJQy]DVDQHSRWYUGLOD³NRQãWDWRYDOSUHGVHGD REYRGQHMYROHEQHMNRPLVLH 7LERU-XKRV

Menej ľudí 9RNUHVH*DODQWDVDWDNWLHå GRPQLHYDOLåH~þDVĢEXGH Y\ããLDÄ.XUQiPSULãORPHQHMĐXGtDNRSUHGGYRPDWêåGĖDPL³SRYHGDOSUHGVHGD RNUVNRYHMYROHEQHMNRPLVLH Y*DODQWH0LURVODYâLPHN VWêPåHYREFLDFKNGHåLMH YlþãLHSHUFHQWRĐXGtPDćDUVNHMQiURGQRVWLEROD~þDVĢ Y\ããLD2ELGYDMDSUHGVHGRYLDXYLHGOLåHYRĐE\YMXåQêFKRNUHVRFK776.EROL EH]SUREOpPRYp

7$65

VÝSLEDKY VOLIEB TRNAVSKÝ KRAJ Kandidát Tibor Mikuš József Berényi

Strana/koalícia NEKA OKS, SMK

Počet hlasov 48 358 31 884

Podiel hlasov podľa volebných obvodov (VO):

7LERU0LNXã)RWR7$65/XNiã*ULQDM

József Berényi

Tibor Mikuš

VO č. 1 VO č. 2 VO č. 3 VO č. 4 VO č. 5 VO č. 6 VO č. 7

91.88 % 52.56 % 3.92 % 7.54 % 6.60 % 5.23 % 5.78 %

8.11 % 47.43 % 96.07 % 92.45 % 93.39 % 94.76 % 94.21 %

Trnavský kraj

39.73 %

60.26 %


10

novinky

TÉMA

Šek na 35-tisíc eur odovzdala Gordana Turuk (druhá sprava) spolu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou podpredsedovi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Josefovi Zbranekovi.

VÝTVARNÍČKA GORDANA TURUK OVLÁDA UMENIE ROBIŤ DOBRO Daždivá bratislavská tma, upchaté ulice, hlavy v dáždnikoch. Okná hotela Double Tree na Trnavskej ceste maľujú na mokrý asfalt matné obrazce. Náhodný chodec však netuší, že dnes sa nasťahovalo umenie aj do spoločenských priestorov hotela. Umenie vyžarujúce zo sklených plastík anjelov. Ale predovšetkým umenie výtvarníčky Gordany Turuk a jej hostí ukázať na 5. Večere dobra pravú tvár filantropie, pojmu zloženého z gréckych slov philein – milovať, a anthropos – človek. Už po piaty raz zaletia anjeli z autorkinho lamačského ateliéru k novým majiteľom a získané prostriedky poputujú k ďalšej skupine detí na skvalitnenie ich života.

Tentoraz obohatia účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá ich použije na nákup prístroja Plusoptix na včasnú diagnostiku zrakových porúch detí v materských školách. Nad vlaňajším Večerom dobra, keď obdarovanou bola Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v SR, mala záštitu podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová. Teraz sa tejto čestnej úlohy ujala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

S Luckou a Stankou

Gordana Turuk vyštudovala textilné výtvarníctvo v Záhrebe, neskôr súkromne aj maľbu a módne návrhárstvo. Už pätnásť rokov sa však venuje práci so sklom. Učarovala jej technika líhaného skla, fusing, pri ktorej sa tabuľové sklo po zahriatí reliéfne tvaruje a farbí pigmentami a listrami. Významné miesto v jej portfóliu zaujímajú práve anje-

li, ktorí sú symbolom aj materiálnou základňou jej Večerov dobra. Pre ľudí z podnikateľských aj politických kruhov má ich kúpa viacnásobné čaro. Popri zaslúženom dobrom pocite z filantropie získajú skvelé dielo známej umelkyne aj s tvorivým vkladom samotných detí zo skupiny, pre ktorú je výnos z Večera určený, ba aj samotných zúčastnených osobností. Na tvorbe anjelov z podujatia v Double Tree by Hilton sa priamo v ateliéri Gordany Turuk v bratislavskom Lamači podieľali dievčatá so zrakovým postihnutím, Lucka a Stanka, spolu so svojimi vidiacimi kamarátkami. Umelkyňa diela vo finále napokon vyzdobila farbami z drahých kovov.

vrhárky Jitky Mikulovej-Klett, ktorej originálne modely sú známe na celom svete. Po dynamickej šou, nabitej eleganciou a šarmom, už prítomní s napätím čakali na vyčíslenie zisku z priameho predaja an-

jelov, ale aj zo skrytej dražby jedného z vystavených diel, ktorá mala pridať čerešničku na tortu celej akcie. Napokon v prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej a podpredsedu Únie nevidia-

Fluidum večera

Večer dobra akoby preniesol svoje fluidum aj na atmosféru celého podujatia v Double Tree. Príjemným osviežením bola aj módna prehliadka ná-

Gordana Turuk s partnermi projektu zo spoločnosti MEDICAL GROUP SK Erikou Bilou a Danielom Chovanom.


číslo 4/2013

cich a slabozrakých Slovenska Josefa Zbraneka vystúpila na pódium Gordana Turuk s maketou šeku, na ktorom bola jej rukou napísaná cifra 35 500 eur! Sálou sa rozľahol vďačný potlesk a ja som očami hľadal človeka, ktorý by mohol byť tým tajomným anonymným víťazom skrytej aukcie. Zvlášť jeden muž v mladšom strednom veku sa usmieval mimoriadne spokojne, ale hneď sa zasa stiahol do ulity. Vysvitlo, že je to úspešný slovenský manažér Michal Bubán, ktorý po štúdiu ekonómie vo Viedni so svojou dokonalou nemčinou, angličtinou, španielčinou a ruštinou, nehovoriac už o odborných predpokladoch, dosiahol významné posty v zahraničných firmách. V tomto čase zo svojej pracovne na 22. poschodí moskovského mrakodrapu zabezpečuje dokončenie a spustenie obrovského obchodného centra, na ktorom pracuje tritisíc ľudí. V kruhu jeho spoločníkov pri stole sedel aj Tomáš Hudec, bývalý vynikajúci slovenský lyžiar a dnes odborník v tejto oblasti športu a rekreácie doma aj v európskom meradle. Bolo to príjemné zistenie, že ľudia, ktorých život obdaril intelektom a zdravím, prišli podporiť deti so zrakovým hendikepom a uľahčiť im vstup do života.

Druhý domov v Lamači

Umelecké diela Gordany Turuk z pretaveného tabuľového skla dotvorené farbami, sú vyhľadávané medzi znalcami a slúžia aj ako vzácna odmena pri rozličných slávnostných príležitos-

Michal Bubán a Gordana Turuk

TÉMA

Michal Bubán (tretí zľava) v spoločnosti svojich priateľov. Zľava: Peter Packaň, Tomáš Hudec, Mikuláš Marcinko a Miloš Bubán.

tiach. Výtvarníčka tvorí svoje diela v ateliéri v mestskej časti Lamač. Ako sama hovorí, cíti tu závan domoviny svojich predkov, pretože v tomto regióne sa pred stáročiami usadili utečenci z Chorvátska.

Očarená Malými Karpatmi

Gordanu Turuk na Lamači okrem toho očarila aj prekrásna príroda, svahy Malých Karpát prekypujúce po väčšinu roka sýtou zeleňou alebo farbami jesene. Zalesnené vŕšky jej pripomínajú okolie Záhrebu. Jej ateliér sa nachádza priamo pod horami a v lamačských lesoch nachádza duševný pokoj, ale aj inšpiráciu. Príjemne jej padnú aj

stretnutia s obyvateľmi Lamača, ktorých hodnotí ako veľmi príjemných susedov so srdcom na dlani. Textilný dizajn a módne návrhárstvo, ktoré pôvodne vyštudovala, vymenila za sklo pre jeho tvárnosť a veľké možnosti využitia farieb i rozmerov diela. Fascinuje ju, ako sklo pod jej rukami ožíva a dostáva dušu. Umelkyňa sa zapája aj do činnosti občianskeho združenia Lamačania, víta ich aktivity, kultúrne podujatia či programy pre deti a rada k nim prispieva svojou tvorivosťou a energiou. Nezanedbáva však ani občianske združenie Arte Bene, ktorého je dušou, a riadi jeho činnosť v duchu motta Konať dobro prostredníctvom umenia.

Ďalším priestorom pre uplatnenie jej nevídanej vitality a kreativity je aj Maják nádeje, s ktorým niektoré činnosti koordinuje.

Päť dielov dobra

Projekt Gordany Turuk Večer dobra má za sebou už päť pokračovaní. Tak ako po minulé roky, aj vo štvrtok 21. novembra našla umelkyňa pochopenie pre svoje zámery u viacerých osobností a subjektov. Generálnym partnerom večera bol Novartis Slovakia, pobočka švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis AG, ktorá je jednou z najväčších a najuznávanejších farmaceutických spoločností na svete.

Program odštartovali deti z tanečnej skupiny Jumbo Chicks.

11

Sídlo má v Bazileji vo Švajčiarsku. Hlavným partnerom bol hotel Double Tree by Hilton, kde sa piaty Večer dobra konal. Projekt zastrešovala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a organizátormi boli spoločnosti Euboia Glass a Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska. Ducha prítomných povzniesol popri hlavnom, filantropickom motíve večera, aj vysoko hodnotný sprievodný program. Moderátori Andrea Pálffy – Belányiová a Roman Juraško uviedli najprv prehliadku špeciálnej kolekcie návrhárky Jitky Klett, ktorá zaujala neuveriteľnou symbiózou s umeleckým sklom Gordany Turuk maľovaným zlatom a platinou. Oživením bolo dynamické vystúpenie detskej tanečnej skupiny Jumbo Chicks. Silný umelecký zážitok v prítomných zanechalo klavírne a spevácke majstrovstvo Natalie Dongovej.

Slnko v očiach

Deti, ku ktorým suma za predaj anjelov poputuje, v tom čase, samozrejme, dávno spali. Ani najmenej netušili, že sa im, respektíve ich rodičom, práve splnil dôležitý sen. Občianske združenie Arte Bene, ktoré na šírenie dobra prostredníctvom umenia založila Gordana Turuk, umelkyňa s koreňmi v slnečnej Dalmácii, sa aj im práve postaralo o jasnejší svit v očiach. Text a foto: Benjamín Škreko


12

novinky

SPEKTRUM

DIAGNOSTICKÉ CENTRUM HLOHOVEC Región Hlohovec a jeho spádová oblasť pre zdravotnícku starostlivosť donedávna trpeli na neprítomnosť diagnostického centra s kvalitným pracoviskom počítačovej tomografie (CT). Všetci pacienti boli nútení dochádzať na computerové tomografické vyšetrenia do iných miest. Na všetky vyšetrovacie možnosti hlohoveckého Diagnostického centra Nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Hlohovec na ul. Andrea Hlinku 27, Hlohovec sme sa opýtali jeho primára MUDr. Róberta Koleniča.

Diagnostické centrum slúži na diagnostiku chorobných stavov pomocou zobrazovacích zariadení. V našom prípade sú to: - klasický röntgen (RTG), - mamografia (MMG), - počítačová tomografia (CT), - ultrazvuk (USG). Každá z týchto vyšetrovacích metód má svoje prednosti a svoje obmedzenia, preto je nutné zvážiť, ktorý prístroj v tom - ktorom prípade použiť. Prípadne vyšetrenia ktorých orgánov je vhodne skombinovať na viacerých prístrojoch.

Mohli by ste nám to priblížiť na príkladoch? Klasický röntgen (RTG) sa používa bežne pri zápalových ochoreniach dýchacích ciest, pri traumatických úrazových stavoch. S použitím kontrastných látok rôzneho druhu na detailnejšie vyšetrenie tráviaceho, močopohlavného, pohybového ústrojenstva. Mohli by sme pokračovať, kým by vás moje vyratúvanie neomrzelo. Mamografia (MMG) slúži špeciálne na vyšetrovanie prsníkov u žien, zriedkavejšie u mužov, ktorí, bohužiaľ takisto môžu mať rakovinu prsníka, či iné mamograficky diagnostikovateľné chorobné stavy. Mamografické vyšetrenie je veľmi dôležité. Posiela naň gynekológ, chirurg, onkológ, rádiológ, alebo obvodný lekár.Karcinóm prsníka je najčastejším zhubným (malígnym) nádorom

u žien. Na Slovensku sa preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov začína až v 40 roku ženy. Počítačová tomografia (CT) – je v podstate špeciálny röntgenový prístroj spojený s výkonným počítačom. Je schopný zobraziť každý orgán v tele a obrovské množstvo patologických (chorobných) stavov. Napočudovanie aj CT má svoje obmedzenia. Napríklad niektoré typy žlčových kameňov vôbec nezobrazí. Ultrazvuk (USG) na zobrazovanie telesných orgánov využíva zvukové vlny o vysokom kmitočte, nepočuteľné ľudským uchom. Podobné zvukové vlny, ale o iných kmitočtoch využívajú v prírode napríklad netopiere a delfíny. V niektorých odvetviach ľudskej činnosti slúži ultrazvuk na mapovanie morského dna, detekciu veľkých kŕdľov rýb, či ponoriek. V lekárskej diagnostike ultrazvukom možno vyšetrovať napríklad brušné orgány, svaly, šľachy, plod v maternici, takisto cievy, srdce, atď. Využíva sa aj v terapii. Pochopiteľne aj USG má svoje obmedzenia, napr. temer nezobrazí kosť, tiež plynom naplnené črevá značne obmedzujú vyšetrenie. Naproti tomu je v diagnostických prístrojoch oveľa šetrnejší k ľudskému organizmu. Pre zaujímavosť – ultrazvuk v iných frekvenciách dokáže rezať živé tkanivo (ultrazvukové skalpely). Z doteraz povedaného vyplýva, že je nutné vedieť, na čo najefektívnejšie využiť náš diagnostický potenciál.

Dlho sa čaká na vyšetrenie vo vašom zariadení? Máme modernú technológiu, ktorá je rýchla, a tak sa na vyšetrenie čaká len pár dni. Je to samozrejme rozdielne, záleží to na tom v ktorej zdravotnej poisťovni je pacient poistený. Urgentné prípady, čiže hospitalizovaní pacienti a pacienti privezení záchrankou majú prednosť.

Poskytuje Diagnostické centrum aj vyšetrenie na základ požiadavky, čiže bez odporúčania lekára? Naše Diagnostické centrum v prípade požiadavky poskytuje vyšetrenie aj pre samoplatcov, teda pre tých, čo si vyšetrenie hradia sami. Samozrejme po dohode s lekárom.

Čo sa vyžaduje od pacienta pred vyšetrením v Diagnostickom centre? Na mnohé vyšetrenia treba prísť pripravený, napríklad nalačno, eventuálne treba antialergická príprava. Za prípravu pred vyšetrením zodpovedá odosielajúci lekár. Na našom pracovisku v rámci personálnych, technických a časových možností vyšetria každého indikovaného pacienta. Samozrejme, prednosť majú akútne, život ohrozujúce stavy a stavy extrémne ohrozujúce zdravie. Primár MUDr. Róbert Ko-

lenič, z Diagnostického centra NsP Hlohovec, s. r. o. je uznávaný odborník v rádiodiagnostike, ale aj pracovitý, vľúdny a ústretový človek. Spolupracujúci lekári oceňujú jeho presnosť pri popisoch diagnóz a rýchlu informáciu z vyšetrenia. Jeho prístup a personálu pod jeho vedením k pacientom je mimoriadne ohľaduplný čo je mimoriadne dôležité z hľadiska psychickej podpory pacienta. Jana Šimurková

Za ako dlho sú k dispozícií výsledky vyšetrenia? Pri súčasných technológiách sa skrátila doba popísania a stanovenia diagnózy a dobadoručenie k odosielajúcemu lekárovi. Dnes vďaka softvéru môže mať pacient diagnózu k dispozícií takmer ihneď, čo je mimoriadne dôležité, pre rýchle poskytnutie ošetrenia pri úrazoch a akútnych ochoreniach. Znamená to aj významný prínos pri liečbe aktívnych onkologických ochorení, kde pre nástup liečby je dôležitý každý deň. Na vyžiadanie sa výsledky poskytujú okrem písomnej formy aj na ľubovoľnom nosiči, zvyčajne na CD.

NHC 1730/13

K čomu slúži Diagnostické centrum?


číslo 4/2013

SPEKTRUM

13

ZELENÁ ŠKOLA Na pôde Magistrátu mesta Košice bolo dňa 9. 10. 2013 ocenených titulom Zelená škola 84 škôl z celého Slovenska. Akcia sa uskutočnila pod záštitou Ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD. Program Zelená škola získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Medzi ocenenými školami bola aj Materská škola Hollého 3, Hlohovec, ktorá ako jediná v Trnavskom kraji získala už po druhýkrát medzinárodný certifikát Zelená škola. Ten, z rúk hlavných predstaviteľov Zelenej školy, osobne prevzali PaedDr. Alena Kováčiková zástupkyňa riaditeľky MŠ, Bc. Ivana Šulhinová, koordinátorka programu Zelenej školy, EvaChalányová, členka Kolégia Zelenej školy a Ing, Mária Janičková ako zástupca zriaďovateľa-Mesta Hlohovec. Viac ako 250 hostí sledovalo slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola obohateného krásnym kultúrnym programom detí košických škôl.

stredia a aktívnej spolupráce. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň cez 52 tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Logo Zelenej školy.

Čo je to Zelená škola?

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením detí, rodičov a okolitej komunity. Ich cieľom bolo ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby so zameraním na životné prostredie. Certifi kát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného pro-

Slávnosť

Slávnosť otvorenia Druhého certifikačného obdobia Zelenej školy sa konala na dvore materskej školy, na Hollého ulici, kde mali deti MŠ oblečené v krojoch, pripravený pekný program plný tanca a spevu. Pripnutý zelený lístok na kabát a podpisy v kronike spečatili spolupatričnosť všetkých účastníkov. Dvor sa pomaly zaplnil a zazneli ľúbezné

NAJLEPŠIA ZIMNÁ RODINNÁ DOVOLENKA Najlepšia zimná rodinná dovolenka jedine v hoteli Impozant**** v Snowlande vo Valčianskej doline v oáze malebnej kotliny Malej Fatry. Hotel Impozant**** pre vás pripravil zaujímavé pobytové balíčky v sprievode zábavných animá-

cií, súťaží a kvízov. Pri hoteli sa nachádza 6 zjazdoviek s celkovou dĺžkou 4 700 m, 4-sedačková lanovka s prepravnou kapacitou 2 000 os./hod., dĺžka 1 320 m, prevýšenie 330 m , 5 lyžiarskych vlekov s prepravnou kapacitou 3 200 os./hod., be-

NHC 1768/13

6 zjazdoviek

Deti zo Zelenej školy.

melódie slovenských piesní, čistý zvuk huslí a harmoniky, umocnené očarujúcim hlasom Janka Bielika. Nechýbali ani úprimné slová vďaky a uznania od pani riaditeľky PhDr. Lívii Klostermannovej, koordinátorky Zelenej školy Bc. Ivany Šulhinovej a zástupcu kolégia Zelenej školy Mgr. Jozefa Tvrdého. Pani zástupkyňa PaedDr. Alenka Kováčiková so svojou triedou za zvukov dôstojnej

hudby odniesli zástavu I. certifikačného obdobia. Zakývanie na rozlúčku a rozpačité pohľady vyprevadili zástavu, ktorá tam bola s nimi celé dva roky. Pani riaditeľka s deťmi a pánom primátorom Petrom Dvoranom priniesli novú zástavu. Všetci ju privítali vlastnou hymnou Zelenej MŠ. (MHc)

Hotel Impozant****

„Zahoďte starosti a nechajte sa uniesť oázou relaxu, harmónie, dotyku prírody v okolí hotela Impozant****. Len spokojní hostia rozširujú dobré meno hotela a to je pre nás hlavná priorita. Preto naším srdcom sú naši zamestnanci, ktorí sa budú starať o vaše pohodlie po celý váš pobyt. Veríme, že u nás prežijete nezabudnuteľné chvíle. Sme tu len pre vás. “

Novovybudovaný 4-hviezdičkový hotel v centre čarovnej prírody Malá Fatra vám ponúka oázu harmónie, pokoja a relaxu v objatí rodinnej atmosféry. Hotel je určený pre všetky vekové kategórie, keďže tu nájdete pokojnú atmosféru hôr,  zábavu v podobe športového vyžitia, animácií pre deti, ale aj dospelých a oddych vo wellness. Ochutnajte v našej reštaurácii kulinárske špeciality a vyberte si zo širokej ponuky slovenských alebo zahraničných vín. Nechajte starosti na nás a vy si zatiaľ oddýchnite v našom wellness, kde si môžete vybrať zo štyroch druhov sauny, osviežiť sa ľadopádom, ponoriť sa do ochladzovacieho kúpeľa, opáliť sa na našej Slnečnej lúke, či  vychutnať si pohár šampanského vo vírivkách. Zverte sa do rúk našich masérov, ktorí vám zaručene vrátia stratenú energiu a odbúrajú stres. Zrelaxujte sa a spravte niečo pre svoju pleť a telo – nechajte sa skrášliť našou profesionálnou kozmetičkou, ktorá vám zaručene uberie zopár rokov a dodá sebavedomie. Nasadnite na bicykel a spoznajte krásu Malej Fatry priamo z jej srdca. Po dni plnom zážitkov si môžete vychutnať pohárik kvalitného koňaku v bowlingovom bare so štyrmi profesionálnymi dráhami, kde sa môžete zabávať do skorých ranných hodín. Veríme, že u nás prežijete nezabudnuteľné chvíle. Sme tu len pre vás.

Team hotela Impozant****

Bližšie informácie a rezervácie: www.impozant.sk, recepcia@impozant.sk, +421 914 130 130.

žecké trate, večerné lyžovanie, prírodné klzisko. Ideálne miesto pre vašu dovolenku. Neváhajte a rezervujte si už teraz svoju lyžovačku či už s partnerom, rodinou, partiou.

Motto


novinky

SÚŤAŽ / KRÍŽOVKA

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

Ovos, po latinsky

10 €

V HODNOTE

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc, alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 € na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Prípravok MasseneOdhadzu- na České tova jem hnoj čistenie sídlo opera okien

Chuchvalec, chlp

Ľudský jedinec

Mužské meno (29.6.)

Typ ruských lietadiel

Pohrebná Beží hostina

Žolík

Hovor znova to isté

Trošku, máličko

Štát v Ázii

1 Nosná časť strechy

Raj

Hrdina (zastar.) Veľký oheň

Starší Naplavenina

Náš kraj

Milenec (zastar.)

Nádobka na atrament

EČV Košíc Mravnosť

3

Tohto roku

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

14

Rozdeľovala na časti

Dobytkárska farma

Zmenkový ručiteľ

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 19. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

Chybný výrobok

Vo, po česky Lepidlo

Jedovatá rastlina horkej chuti Prázdne slová

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Výzva

Plod Vyhynutí Udrel niektorých kočovníci nohou rastlín

Výherca z Noviniek 1/2013: Božena Gubalová, Hlohovec Výherca z Noviniek 2/2013: Gabriela Konopková, Hlohovec

Urobíme udanie

Plúž

Krátky mužský kabát

Umelý človek Ruténium

Trhovkyňa Skratka súhvezdia Virgo

Talianska metropola

Lebo (básn.)

HC 4/2013

Sídlo v Bahrajne

Ktorá

Lákam Selén

2

kupón

Rádium

Plošná miera

Komenského

Prezent

Rehoľa

krížovka

Univerzita

Predveď

Živá bytosť

Časť noža

Frekventant školy

Tisíc metrov

Domácke meno Olympie

Decht

Nápoveď: AVAL, AVARI, AVENA, MANON.

Teraz

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM

NHC 1745/13

• Nedeštruktívne skúšanie


Ä?Ă­slo 4/2013

Ĺ PORT

15

OSOBNOSŤ TRNAVSKĂ&#x2030;HO REGIĂ&#x201C;NU IGOR BALIĹ : 9$1*/,&.8-()87%$/ 1Ă&#x2C6;%2ä(167920 Igor BaliĹĄ patrĂ­ medzi slovenskĂ˝ch futbalistov, ktorĂ˝m sa podarilo hraĹĽ v anglickej Premier League. Odchovanec Spartaka Trnava odohral v Trnave 242 zĂĄpasov a dal 11 gĂłlov. Za reprezentĂĄciu Slovenska v rokoch 1995 aĹž 2001 odohral 44 zĂĄpasov a dal jeden gĂłl. Igor BaliĹĄ prestĂşpil v novembri 2000 za 150 000 libier do anglickĂŠho klubu West Bromwich Albion. V drese Albionu debutoval 23. decembra 2000 pri vĂ˝hre 3:0 nad Nottinghamom Forest. V dramatickom zĂĄpase premenil penaltu proti klubu Bradford City FC, ktorĂĄ znamenala postup klubu do Premier League. V roku 2008 ukonÄ?il aktĂ­vnu kariĂŠru. V lete 2009 sa stal spolu s Marekom Ujlakym a Jozefom Adamcom vyhÄžadĂĄvaÄ?om talentov pre klub Spartak Trnava. V sĂşÄ?asnosti je v Spartaku Trnava vedĂşcim muĹžstva.

]Kedy ste zaÄ?ali hrĂĄvaĹĽ futbal? )XWEDOVRP]DĂžDOKUiYDĢYGHVLDWLFKURNRFKYURGQĂŞFK.ULĂĽRYDQRFK+UiYDOVRPVRVWDUĂŁtPL ĂĽLDNPL9WHMGREHERORY.ULĂĽRYDQRFKYHÄ?DGREUĂŞFKIXWEDOLVWRY1DSUtNODG-XOR5DN~VĂžL 0DULiQ+ODYQD2GWĂŞFKWRDOH DMÄ&#x2021;DOĂŁtFKVRPVDYHÄ?DQDXĂžLO 3RURNXDOHERGYRFKXĂĽPRMH NURN\VPHURYDOLGR6SDUWDNDYHÄ?N~]iVOXKXQDWRPPi /DFR'yND

]V 30 rokoch ste sa doÄ?kali veÄžkĂŠho prestupu do West Bromwich Albion. Ako ste sa udomĂĄcnili v tomto klube?

]Debut ste mali deĹ&#x2C6; pred Vianocami, Ä?o je v naĹĄich konÄ?inĂĄch zriedkavĂŠ...

GLyQRFK.DĂĽGĂŞ]iSDVEROY\SUHGDQĂŞÄ?XGLDIXWEDOYWHMWR NUDMLQHPLOXM~0\QD6ORYHQVNXFKRGtPHGRNRVWRODDY$QJOLFNXVDFKRGtQDIXWEDO

9 $QJOLFNX VYLDWN\ QHSR]QDM~IXWEDOMHSUHQLFKQiERĂĽHQVWYRP.HÄ&#x2021;ĂĽHERODVRPQRX FHOiURGLQDQHPDOVRPWRDĂĽ ]HrĂĄvali ste aj v reprezenWDNpĢDĂĽNp'HWLFKRGLOLGRĂŁNR- tĂĄcii Slovenska. Ako hodnoO\EROLVPHYĂŁHWFLVSROX tĂ­te ĂşÄ?inkovanie v najcen-

nejĹĄom drese? ]Ako spomĂ­nate na zĂĄpas s Bradfordom City, keÄ? ste premenili penaltu, ktorĂĄ znamenala postup do Premier League?

3RVWXSVLNOXEYHÄ?PLFHQLO YHÄ&#x2021;QDÄ&#x2013;ĂžDNDOURNRY$M NHÄ&#x2021;VPHSRURNXY\SDGOLÄ?XGLDVDQHKQHYDOL&KRGLOLQiV 9WHMGREHNHÄ&#x2021;ĂĽHVPHQHEROL YKRMQRPSRĂžWHSRY]EXG]RYDĢ Y(XUySVNHM~QLLSODWLOLSUtV- DDMNHÄ&#x2021;VPHSUHKUDOLWDNQiP QHSUDYLGOi'R$QJOLFNDPR- SR]iSDVH]DWOLHVNDOL KROtVĢKUDĢLEDUHSUH]HQWDQW DWRPXVHOPDĢRGRKUDQĂŞXU- ]MajĂş to teraz hrĂĄÄ?i s odĂžLWĂŞSRĂžHW]iSDVRY$NE\WRWR chodom do Anglicka ÄžahĹĄie? SUDYLGORQHSODWLORPRKROVRP 3RGÄ?DPÄ&#x2013;DiQRDMNHÄ&#x2021;DQJOLFY$QJOLFNXKUDĢRYHÄ?DVN{U=D- NiOLJDMH]URNDQDURNNYDĂžLDWN\EROLYHÄ?PLĢDĂĽNpNHÄ&#x2021;- OLWQHMĂŁLD3ULVSHONWRPXSUtĂĽHVRPQHRYOiGDOUHĂž5HĂžRYi FKRGYLDFHUĂŞFKâSDQLHORYKUD EDULpUDPLSRULDGQHVWUSĂžRYD- VD]UĂŞFKOLOD+UiVDWYUGRDOH ODĂĽLYRW1DãĢDVWLHIXWEDOVRP QLH]iNHUQH7RMHQDMYlÞãtUR]YHGHOKUDĢDNHÄ&#x2021;VRPQLHĂžRPX GLHOYSRURYQDQtVQDĂŁRXOLJRX QHUR]XPHOWDNPLWRXNi]D- 8QiVUR]KRGFRYLDKUXYLDF OL3RPRKOLPLQDMPlFXG]LQ- N~VNXM~DSRWRPQDPHG]LQiFL7DOLDQ3RUWXJDOHFDâNyW URGQRPSROLVPHQH~VSHĂŁQt $MGRPiFLVDVQDĂĽLOLOHERYHGHOLYDNHMVLWXiFLLVDQDFKi- ]Boli tri roky v Anglicku G]DPâNRGDĂĽHYWtPHQHERO najkrajĹĄie v kariĂŠre? 3ROLDNDOHERĂ˝HFKPDOE\VRP 6RPUiGĂĽHVRPPRKRO]DĂĽLĢ DWPRVIpUXQDDQJOLFNĂŞFKĂŁWDWRÄ?DKĂŁLH

9ĂŁHWNĂŞPNWRUtEROLSULUHSUH]HQWiFLLVRPYHÄ?PLYÄ&#x2021;DĂžQĂŞ ĂĽHPLGDOLĂŁDQFX.HE\VRP QHUHSUH]HQWRYDOWDNE\VRP VDGR$QJOLFNDQHGRVWDO

]Ako hodnotĂ­te obdobie po nĂĄvrate na Slovensko? +QHÄ&#x2021;DNRVRPVDYUiWLOVD R]YDOLYPRMLFKURGQĂŞFK.ULĂĽRYDQRFKĂžLE\VRPQHĂŁLHO ]DQLFKKUDĢ=DGYDWĂŞĂĽGQHPL Y\EDYLOLUHJLVWUDĂžNX6DPR]UHMPHQHYiKDOVRPDQLFKYtÄ?X 3RSUtFKRGHGRPRYVRPKUiYDO DMY5DN~VNXDYâ~URYFLDFK

]KeÄ? ste zavesili kopaÄ?ky na klinec, zaÄ?ali ste v Spartaku vo funkcii vyhÄžadĂĄvaÄ?a talentov. MĂĄme na Slovensku dostatok talentov? 0\VOtPVLĂĽHQD6ORYHQVNXMH GRVWDWRNĂŁLNRYQĂŞFKPODGĂŞFK KUiĂžRY-HSRWUHEQpLPGDĢĂŁDQFXDWUSH]OLYRĂžDNDĢ+Ä?DGDĢ QRYĂŞFKDGHSWRYQDGUHV6SDUWDNDPXVtPHQHXVWiOH9LDFNUiWYiPQiKRGDSRP{ĂĽHQiMVĢ R]DMVWQĂŞWDOHQW

,JRU%DOLĂŁ YSUDYR REFKiG]DEUDQNiUD5HFEHUD5Â VWÂ DYNYDOLÂżNDĂžQRPIXWEDORYRP VWUHWQXWtRSRVWXSQD066ORYHQVNRÂą7XUHFNR)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

]Teraz pôsobíte pri prvom tíme Spartaka vo funkcii vedúceho muŞstva. Zvykli ste si?

]Ä&#x152;o by ste eĹĄte chceli zaĹžiĹĽ s futbalom?

5ĂŞFKORVRPVL]Y\NRO3UiFD RNRORWtPXPDEDYt9ĂŁHWNRMHWRRGREUHMSDUWLL$N VDY\WYRUtWDNVDGRVWDYLD DMYĂŞVOHGN\$NQLHYĂŁHWFL VPHYLQQt

9HÄ?PLE\VRPVDWHĂŁLONHE\ VRPVDGRĂĽLOWLWXOXY7UQDYH1DMPlSUHWRĂĽHPiPH QDMOHSĂŁtFK IDQ~ĂŁLNRY $M IXQNFLRQiUL VD VQDĂĽLD Y\WYRULĢĂžRQDMOHSĂŁLHSRGPLHQN\ĂžRYGQHĂŁQHMGREHQLHMH MHGQRGXFKp

]Je teraz Spartak nasmerovanĂ˝ sprĂĄvne?

]Idú vaťi synovia vo vaťich ťĞapajach?

0\VOtP VL üH SR SUtFKRGHQRYpKRWUpQHUD-XUDMD-DUiENDXüSRSROURNXYLGLHĢ NXVURERW\9HUtPüHVDQiP VSRORÞQHSRGDUt6SDUWDNGRVWDĢ Y\ããLH 3UHEXGRYDQLH PXüVWYD VL YãDN Y\üDGXMH XUÞLWêÞDVSUHWRWUSH]OLYR ÞDNDMPH

%RULVWUpQXMHViÞNRPDKUiYD]DMXQLRUNX'HQLVKUiYD Y1HGHGLVNWRUêPE\UiGSRVW~SLOGRY\ããHMV~ĢDüL2ERFK SRFWLYRVOHGXMHPDVQDütPVD LPSRP{FĢ (jv)

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Ĺ ĂŠfredaktorka: Marta SvĂ­tkovĂĄ ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  ZĂĄstupca ĹĄĂŠfredaktorky: Branislav BucĂĄk ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VĂ˝robnĂ˝ riaditeÄž: Matúť Ä&#x152;aÄ?ik ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov vedenia spoloÄ?nosti: meno.priezvisko@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NOVINKY Hlohovec, spravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NĂĄklad: 9 500 ks ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  DistribĂşcia: zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem, garant distribĂşcie SlovenskĂĄ poĹĄta, a. s. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4463/11 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  InzertnĂŠ oddelenie: Jozef Ä&#x152;iÄ?manec, t. Ä?. : 0917 77 50 09 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  E-mail redakcie: novinky.tt@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.


16

novinky

ŠPORT

FUTBALISTI HĽADAJÚ NOVÉHO TRÉNERA Futbalisti Hlohovca zimujú v piatej lige na piatom mieste so ziskom 26 bodov. Na druhý Boleráz strácajú tri body. S piatym miestom v klube zavládlo po jesennej časti sklamanie a vyústilo do odvolania trénera Martina Kunu. Momentálne funkcionári usilovne hľadajú nového trénera, ktorý bude známy do začiatku Vianoc. O jeseni sme sa porozprávali s prezidentom klubu Romanom Kucharíkom.

Ako ste spokojný s piatym miestom Hlohovca po jesennej časti? Pred začiatkom súťaže sme jasne deklarovali, že naším cieľom je skončiť na druhom mieste, takže s piatym miestom nie sme spokojní. Napriek tomu, že na druhý Boleráz strácame iba tri body, rozhodli sme sa ukončiť spoluprácu s doterajším trénerom Martinom Kunom. Momentálne prebiehajú rozhovory s kandidátmi na uvoľnený post trénera.

Ako prijal tréner Kuna svoje odvolanie? Aj on cítil, že to nebolo ono a zvažoval odchod. Rozišli sme sa v dobrom. Všetci veríme, že zmena na trénerskom poste mužstvu prospeje.

Strata na druhé miesto, ktoré by malo zaručovať postup do vyššej súťaže nie je veľká, takže na jar máte o čo bojovať. Áno, keďže po tejto sezóne bude reorganizácia, na jar máme o čo bojovať. Verím, že sa nám na-

koniec podarí postúpiť, veď najväčších súperov budeme hostiť v domácom prostredí.

Aké výkony ste podávali doma a aké vonku? S domácimi výkonmi sme spokojní. V žiadnom prípade však nemôžeme vyjadriť spokojnosť s výkonmi u súperov. Získali sme len päť bodov, čo je naozaj veľmi málo. Ak sa chceme dostať na druhé miesto, musíme na jar z vonku nosiť viac bodov. Dali ste síce 30 gólov, no doma proti Horným Orešanom deväť, čo skresľuje váš útok. Bohužiaľ, nemali sme v tíme strelca, takže s útokom nie sme spokojní. V prestupovom období budeme určite tento problém riešiť.

A čo obrana? Obrana si zaslúži pochvalu vrátane brankára.

Do záložnej formácie by ste určite tiež potrebovali dobrého hráča? V záložnej formácií nám citeľne chýbal Kakaščík, ktorý sa zranil. Nikomu sa ho ne-

podarilo nahradiť. Predsa len máme mladý tím. Nemali sme v ňom hráča, ktorý by zobral zodpovednosť na seba a dokázal by ostatných hráčov usmerniť. Aj touto otázkou sa budeme zaoberať.

V ktorom zápase podalo mužstvo najlepší výkon? Bolo to v zápase v Bolerázi, ktorý sme však gólom zo záveru prehrali. Oba tímy potvrdili svoje kvality.

Našli sa aj slabšie výkony? Mrzia nás straty, ktoré sme utrpeli s Mokrým Hájom, Radošinou a Zvončínom. Celú jeseň sa nám vôbec nedarilo proti súperom zo spodnej časti tabuľky.

Jar bude určite veľmi ťažká. Čo podľa vás rozhodne? Budeme mať menšiu výhodu, že potencionálnych súperov (Boleráz, Oreské, Zvončín) privítame v domácom prostredí. Ak nad týmito súpermi vyhráme, tak urobíme veľký krok k splneniu cieľa.

Roman Kucharík. Foto: archív RK

Hlohovec by si zaslúžil hrať vo vyššej súťaži. To určite. V piatej lige sme už siedmy rok. V začiatkoch sme sa pohybovali v spodných častiach tabuľky. Teraz mužstvo dozrelo a myslím si, že má na to, aby hralo v štvrtej lige. Musíme bojovať do posledného kola. Narážam na situácie z minulých rokov, keď sa stáva, že mužstvá z vyšších súťaží sa z finančných dôvodov odhlasujú a vznikajú voľné miesta. Tak tomu bolo aj v minulej sezóne, keď hrali Veľké Kostoľany baráž so Šimonovanmi.

Starší dorastenci obsadili v tretej lige po jeseni pekné druhé miesto. Sú tam talentovaní hráči, ktorí by mohli naskočiť medzi mužov? Situáciu v staršom doraste pozorne sledujeme. Už v minulosti sme z dorastu káder mužov doplnili. A je to vlastne filozofia klubu stavať na vlastných odchovancoch. Myslím si, že aj po tejto sezóne štyria dostanú šancu trénovať s mužmi. Je obdivuhodné, čo sa im podarilo, lebo majú veľmi úzky káder. K zlepšeniu situácie došlo aj medzi žiakmi, kde už nehrá-

vame o záchranu, mladší žiaci dokonca hrajú o špicu tabuľky.

Aký je záujem o futbal v Hlohovci? Bohužiaľ, mesto nám na prevádzku neprispieva. Údržbu si musíme platiť z vlastného, no verím, že keď postúpime, situácia sa zmení. V klubu máme 120 detí a keby nebolo rodičov a zanietených funkcionárov, bolo by to horšie. Naším divákom sme vyšli v ústrety a domáce zápasy sme začali hrať v nedeľu o 10.30 hod. Myslím si, že to bol dobrý ťah, ľudia si na štadión cestu nájdu. Ak sa budeme pohybovať v hornej polovici tabuľky a budeme mať šancu postúpiť, tak prídu aj ďalší.

Dokedy chcete vyriešiť otázku nového trénera a kedy začínate zimnú prípravu? Otázku nového trénera by sme chceli mať vyriešenú do Vianoc. Zimná príprava by sa mala začať 13. januára. V pláne máme krátke sústredenie a odohráme päť prípravných zápasov. (jv)

PROBLÉMOM PENIAZE A NEDOSTATOK HRÁČOV Na budúcoročných mládežníckych európskych šampionátoch v basketbale budú Slovensko zastupovať iba dva reprezentačné výbery - družstvo dievčat do 16 a do 20 rokov. Podľa generálneho sekretára Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Ľubomíra Ryšavého stojí za týmto rozhodnutím najmä zlá finančná situácia organizácie a nedostatok hráčov. „Nemáme povinnosť ani záujem prihlasovať reprezentačné družstvá do B-kategórií. Problémom v reprezentácii 18-ročných dievčat je zase to, že ich nevieme obsadiť hráčsky tak, aby sme hrali na takom podujatí dôstojnú úlohu. Preto sme

sa rozhodli potenciálne a zaujímavé hráčky preradiť medzi dvadsiatky‘,“ vysvetlil Ryšavý, podobná situácia je aj u chlapčenských mužstvách: „V prípade chlapcov investujeme peniaze a zameriame sa na kategórie do 12 a 14 rokov, ktoré spustí-

me v novom roku. Nechceme vyhadzovať financie do družstiev, ktoré už dnes nemajú perspektívu a navyše ani počtom nevieme vyplniť tímy.“ Ryšavý sa však neobáva, že by tento krok ohrozil existenciu niektorých mládežníckych celkov. „Zánik im nehrozí. Myslím, že to nebude ani demotivujúce. Určite sa to dotkne úzkej skupiny hráčov, ktorí môžu byť trochu frustrovaní alebo nahnevaní. Záujmy SBA sú však nad záujmami jednotlivcov alebo úzkych skupín.“ Aj napriek

neúčasti na vrcholnom európskom podujatí budú mať tímy náhradný program. „Budú fungovať, pôjdu na vytipované akcie, napríklad 14-roční na medzinárodný turnaj do Slovinska. Odohráme tiež turnaje, na ktoré nás pozvú, možno my niečo zorganizujeme. Jednoducho iba nepôjdeme na predražené FIBA podujatie.“ Riadiaci orgán slovenského basketbalu dlhodobo bojuje s finančnými ťažkosťami. Ryšavý priznal, že situácia stále nie je ideálna. „Nie je dobrá, preto sme uro-

bili určité kroky a rozhodnutia. Podali sme na súd návrh na reštrukturalizáciu asociácie a čakáme na rozhodnutie. Môžem však povedať, že sa nám podarilo finančne vyrovnať s reprezentačnými trénermi za rok 2013.“ Majstrovstvá Európy 16-ročných dievčat sa uskutočnia v Maďarsku od 31. júla do 10. augusta. Dvadsaťročné čaká kontinentálny šampionát od 3. do 13. júla v Taliansku. TASR

Nhc 04 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you