Page 1

9 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem v okrese

Ročník: I. číslo 4/2014 Dátum vydania: 25. 3. 2014

n a š e

Gelnica

Začína jarné upratovanie

Pozor na vznik Čo všetko požiarov opravia?

Najlepší športovci roka

str. 2 Mesto Gelnica vyzýva svojich občanov, aby sa zapojili do veľkého jarného upratovania súkromných i spoločných priestorov.

str. 2 Nakoľko sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí, mesto Gelnica vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti.

str. 14 Určiť najlepšieho športovca za rok 2013 v jednotlivých kategóriách bolo tento rok o niečo ľahšie ako po minulé roky.

str. 3 V našom okrese budú zrekonštruované úseky ciest II. a III. triedy. Mesto taktiež získalo granty na odstránenie škôd po povodniach.

28 % 24 % Kiska a Fico sa stretnú v druhom kole volieb, ktoré prebehne 29. marca. Foto: TASR/Martin Baumann

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto podľa oficiálnych výsledkov Radoslav Procházka (21,24 percenta,

403 548 hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401 hlasov), Gyula Bárdos (5,1 percenta, 97 035 hlasov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov), Hele-

na Mezenská (2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percenta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percenta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta). Víťazom prvého kola prezidentských volieb v okrese Gelnica

sa stal Robert Fico so ziskom 40,76 percenta voličských hlasov. Na druhej priečke sa umiestnil nezávislý kandidát Andrej Kiska, ktorý získal 21 percent. Tesne za ním bol Radoslav Procházka, ktorému dalo svoj hlas 19,43 percenta oprávnených voličov. (red)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

UKRADOL PÄŤ STRÁŽNYCH PSOV

KRÁTKE SPRÁVY

Polícia pátra po doposiaľ neznámom páchateľovi, ktorý z pondelka (10. 3.) na utorok ukradol z miestneho družstva v obci Hrišovce v okrese Gelnica strážnych psov. „Odcudzil ich päť po tom, čo odstrihol železné reťaze, o ktoré boli zvieratá priviazané. Išlo o dvoch čuvačov, bernardína, nemeckého ovčiaka a rotvajlera,“ informoval košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Psy boli zaočkované a začipované. Krádežou vznikla majiteľovi okrem citovej aj materiálna škoda vo výške viac ako 500 eur.

MATUROVALO TAKMER 7 000 ŽIAKOV

Ilustračné foto: TASR/Svätopluk Písecký

Na 64 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) maturovalo v aktuálnom školskom roku 6 885 žiakov. „Z celkového počtu tohtoročných maturantov je na gymnáziách 1 895, na stredných odborných školách 3 808 a na konzervatóriách a Škole úžitkového výtvarníctva 182 žiakov,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. „V uvedených číslach nie je zahrnutá maturitná skúška na SOŠ v pomaturitnej forme štúdia, nakoľko žiaci maturujú len z odbornej časti,“ dodala Bobriková. V rámci stredných odborných škôl v KSK maturuje 608 študentov stredných priemyselných škôl, 617 študentov hotelových a obchodných akadémií, 297 študentov zdravotníckych škôl a na ostatných stredných odborných školách maturuje 2 286 žiakov. Maturity na Slovensku štartovali písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry.

V MESTE ZAČÍNA JARNÉ UPRATOVANIE S príchodom jari sa prebúdza nielen príroda, ale ožívajú aj ulice mesta a sídliská. Práve v tomto čase je potrebné vyčistiť všetko staré a nepotrebné – aj čo sa týka priestranstiev mesta. Mesto Gelnica vyzýva svojich občanov, aby sa zapojili do veľkého jarného upratovania súkromných i spoločných priestorov. Výzva sa týka všetkých občanov, vlastníkov bytov, no rovnako aj fi riem a inštitúcií pôsobiacich na území mesta.

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA PATRILA DEŤOM Priestory Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) 15. marca ožili programom pre najmenších. Hudobno-tvorivé dopoludnie ponúklo deťom poznanie i zábavu. Širokú paletu nástrojov a dielo klasickej hudby spoznali cez pôsobivý Karneval zvierat Camille Saint-Saënsa. Po pozitívnych ohlasoch na predstavenie Sláčikovci pokročili detičky v spoznávaní klasickej hudby o krôčik ďalej. „Predstavili sme im širšiu paletu nástrojov vyskytujúcich sa v symfonickom orchestri – flautu, klarinet, klavír, kontrabas či xylofón. A to v diele, ktoré už patrí do sféry takzvanej vážnej hudby, Karneval zvierat romantického skladateľa Saint-Saënsa,“ uviedla dramaturgička ŠfK Mária Kornucíková. V partitúre diela defilujú hudobné profily leva, osla, korytnačky, slona či nádhernej labute. Životom zvieratiek previedla deti hudba – labuť na vlnkách jazera v podaní violončela, kontrabas sa hrá na slona, hudba korytnačiek je na prvé počutie nemotorná a úvodný kráľ zvierat si naozaj vykračuje s pocitom, že je najväčší.

Nebuďte ľahostajní

„V rukách každého jednotlivca je sila ovplyvňovať životné prostredie – pozitívne, ale aj deštruktívne. Životné prostredie a človek predstavujú jednotný systém aj keď mnohí z nás na to zabúdajú. Zapojte sa do celomest-

skej akcie a osobne prispejte k zlepšeniu prostredia tým, že odovzdáte odpad a vyčistíte svoje okolie,“ uvádza mestké zastupiteľstvo na webovej stránke.

Čoho sa zbaviť?

Každý Gelničan, ktorému záleží na tom, aby bol v meste poriadok, môže odovzdať nasledovný odpad. Veľkoobjemový odpad, kam je zaradený starý nábytok, zariaďovacie predmety, šatstvo, koberce či matrace. Stavebný odpad, pod čím sa rozumejú stavebné sute, odpad po prestavbách a stavebných úpravách. Obča-

nia sa môžu zbaviť aj nebezpečného odpadu, akými sú autobatérie, žiarivky, oleje, televízory, chladničky, práčky, monitory a podobne. Odstrániť treba i biologický odpad z verejných priestranstiev – zeleň, lístie, trávu a konáre stromov.

Kde odpad odovzdať?

Tieto druhy odpadu odovzdajte v zriadenom Zbernom dvore v areáli Technických služieb, Hnilecká 2, počas otváracích hodín v pondelok až nedeľu od 8.00 do 18.00 hod. Pre občanov v časti mesta Mária Huta bude kontajner na veľkoobjemový odpad umiestnený pri Klube dôchodcov na ulici Žakarovskej. (ov), www.gelnica.sk

POZOR NA ZVÝŠENÉ RIZIKO VZNIKU POŽIAROV

TASR

Nakoľko sa v posledných dňoch začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov, mesto Gelnica vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti.

NBA2195/14

2

„Vážení občania, vzhľadom na veľmi suché počasie a častý výskyt požiarov lesných porastov vás mesto Gelnica a Gelnické lesy, s.r.o., žiada-

jú, aby ste nezakladali a nemanipulovali s otvoreným ohňom v oblastiach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Zároveň vás upozorňujeme na zákaz

vypaľovania porastov, ktoré je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané!“ úvadza mestské zastupiteľstvo na webovej stránke. Občania by vo vlastnom záujme mali byť obozretní a dodržiavať nariadenie mesta. (ov), www.gelnica.sk


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

OPRAVIA ÚSEKY CIEST A ODSTRÁNIA ŠKODY PO POVODNIACH nú trať v obci Kysak či most pred vstupom do obce Veľký Folkmar. Obnovy sa dočká aj exponovaná časť cesty Sečovce – Zemplínska Teplica, ktorú poškodzuje ťažká kamiónová doprava pri vyhýbaní sa spoplatneným úsekom.

Na cestách druhej a tretej triedy v Košickom samosprávnom kraji sa čoskoro začne so súvislými rekonštrukciami vyše 154 kilometrov ciest a deviatich mostov, ktoré sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. „Košický samosprávny kraj (KSK) získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu vyše 23 miliónov eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent,“ uviedla hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková.

V Gelnici už rekonštruujú

Spresnila, že aj keď režim zimnej údržby ciest ešte nebol ukončený a oficiálne potrvá do konca marca, vďaka priaznivým poveternostným

podmienkam zhotoviteľ už 3. marca prevzal staveniská Spišská Nová Ves a Gelnica, Trebišov a Sečovce, Michalovce a Sobrance. Staveniská Rožňava prevezme zhotoviteľ neskôr, pretože ide o úseky v horských oblastiach, kde ešte pretrváva chladné počasie a zimná pohotovosť.

Odstránia škody po povodniach

Opravené budú cesty aj mosty

Uviedla tiež, že pri rekonštrukciách budú obnovené napríklad frekventované úseky ciest tretej triedy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami, v obci Markušovce, ale aj cesta zabezpečujúca prístup k unikátnemu drevenému kostolíku – pamiat-

Na cestách v KSK sa čoskoro začne so súvislými rekonštrukciami.

ke UNESCO, v obci Ruská Bystrá. Obnovy sa dočkajú aj cesty do obcí Vinné, Budkovce, Sliepkovce či Jenkovce. „Obyvatelia Hnileckej doliny, ako aj Mlynkov sa dočkajú obnovy

cesty spájajúcej obce Hnilec – Švedlár a Nálepkovo a Závadku a cesty spájajúcej obce Mlynky – Dedinky,“ pokračovala Bobriková. Opravený bude napríklad most ponad železnič-

Ďalšie finančné prostriedky získal KSK aj na obnovu povodňami poškodených úsekov ciest v okrese Gelnica, kde riadiaci orgán schválil nenávratný finančný príspevok vo výške 1,85 milióna eur na desaťkilometrový úsek cesty Švedlár – Stará Voda – Nálepkovo – Hnilčík. „Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa, práce sa budú realizovať ešte v tomto roku,“ uzavrela Bobriková. Text a foto: TASR

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2198/20

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


naše novinky

SPEKTRUM

AKÝ MÁTE VZŤAH K ČÍTANIU?

ANKETA

4

Keďže marec je mesiacom knihy, Gelničanov sme sa opýtali, či radi čítajú, ako často si na čítanie nájdu čas a aké knihy sa im páčia.

Alena, učiteľka v materskej škôlke: Čítam, odkedy viem čítať. Čítam skoro každý deň a výber sa mení vekom. Niekedy to boli verneovky, potom sa prešlo na lásky, potom na dobrodružné a teraz znovu také oddychovky. Takže skôr sa teraz venujem našim slovenským spisovateľom. Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo

Marcela, vedúca školskej jedálne: Rada čítam a často. Najradšej mám knihy od Pronskej a Keleovej-Vasilkovej.

Ľubomír, zamestanec ŽSR: Knihy čítam veľmi rád. Nemám obľúbeného autora, ale prečítam si všetko, čo ma nejako zaujme. Najradšej mám sci-fi, fantasy a dobrodružný román.

Simona, študentka: Šťastie sa nedá kúpiť, ale knihy áno – a to je skoro to isté. Teda aspoň pre knihomoľa od narodenia, akým som ja. Čítam veľa a rada. Od klasickej literatúry až po tú súčasnú. Podporujem slovenských autorov a zbožňujem historické romány, vojenské knihy, cestopisy a príbehy podľa skutočných udalostí. Mám rada knihy s dobrým koncom, ale s dobre napísaným koncom ešte radšej.

Martina, operátorka výroby: Áno, rada čítam, hlavne romantické knihy od Keleovej-Vasilkovej.

Text a foto: (bm)

VESELÁ PLANÉTA ZAUJALA DETI AJ RODIČOV Zábava i poučenie čakali na návštevníkov trojdňového podujatia Veselá planéta, ktoré sa 14. marca začalo v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Výstava spojená s bohatým sprievodným programom bola určená pre deti a ich rodičov. Podujatia sa zúčastnilo i mnoho Gelničanov. Vystavovatelia zo Slovenska a Česka prezentovali svoje produkty a služby v oblasti detských potrieb, zdravia a výživy, športu, voľnočasových aktivít, cestovanie či vzdelávania. „Tak ako každý rok aj teraz bol okrem bohatého pódiového programu s divadlami, tanečnými a hudobnými vystúpeniami pre všetky deti pripravený aj program mimo pódia ako alternatíva interaktívnej zábavy, pri ktorej môžu deti rozvíjať vlastnú fantáziu a kreativitu,“ uviedla Michala Lukáčová Koniarová z organizátorského tímu.

Expozícia Východoslovenskej galérie

Svoju expozíciu mala aj košická Východoslovenská galéria (VSG). Koncept tvorivých dielní s mladými umelcami a dizajnérmi sa tentoraz niesol v duchu Košickej moderny, jej najznámejších predstaviteľov a diel. Malí tvorcovia sa tu stretli s technikou lúpanej lepenky, s netradičnou žiarivou maľbou voskom, prácou s hlinou, maľbou na kartón či 3D obrazmi podľa predlohy.

Veselá planéta Mnoho možností

Pripravené boli tvorivé dielne, cvičenia, tanec a detské kútiky, kde si deti vyskúšali výrobu ľudových masiek, kreatívne varenie a zdobenie jedla, výrobu hudobných nástrojov, maľovanie na tvár či výrobu originálnych pečiatkových tričiek.

Po prvýkrát sa na výstave odprezentovala aj zóna Veselá planéta, kde sa deti mohli odfotiť s maskotom podujatia alebo oddýchnuť si pri rozprávkach či knižkách. Malé parádnice tu mali svoj salón krásy, profesionálny fotoateliér zabezpečil štúdiové fotenie.

Dôležitosť prevencie

V rámci zdravotnej prevencie bola v spolupráci s Úniou slabozrakých a nevidiacich a 1. Lion's Clubom Košice k dispozícii bezplatná diagnostika zraku detí už od veku šiestich mesiacov. Pripravené bolo aj poradenstvo k prevencii cukrovky s testom hladiny cukru v krvi.

Vzdelávanie rodičov

Odbor né pr ed ná š k y a workshopy pre rodičov boli tento rok na témy biopotraviny, detská cukrovka a plávanie s deťmi. Veselá planéta má už svoj štvrtý ročník, myšlienka organizácie výstavy pre deti a rodinu siaha do roku 2008. „Primárnym cieľom bolo pripraviť podujatie, ktoré ponúkne obyvateľom Košíc a širšieho okolia alternatívu, ako stráviť predĺžený víkend s deťmi v čase, keď už končí sezóna zimných radovánok, no počasie ešte nedovolí šport či hru v prírode,“ priblížila Lukáčová Koniarová. TASR


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

5

Ĺ TUDENTI SI UĹ˝ NEPODAJĂš PRIHLĂ Ĺ KY NA VIAC INTERNĂ TOV ktorĂ­ majĂş zĂĄujem o ubytovanie v ĹĄkolskom roku 2014/2015. Od Ä?alĹĄieho ĹĄkolskĂŠho roka zĂĄpisnĂŠ lĂ­stky potrebujĂş uĹž len nastupujĂşci Ĺžiaci do prvĂŠho roÄ?nĂ­ka.

NovĂŠ usmernenie pre ťkolskĂŠ internĂĄty v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti KoĹĄickĂŠho samosprĂĄvneho kraja (KSK) prinĂĄĹĄa viacerĂŠ zmeny v ubytovĂĄvanĂ­ Ĺžiakov. Ako uviedol Viktor Klik z úradu KSK, hlavnĂ˝m cieÄžom usmernenia je zamedziĹĽ Ĺžiakom podaĹĽ viac prihlĂĄĹĄok na rĂ´zne internĂĄty v danom ĹĄkolskom roku. „V novom ĹĄkolskom roku 2014/2015 sa preto zavĂĄdza pouĹžitie takzvanĂ˝ch zĂĄpisnĂ˝ch lĂ­stkov,“ povedal Klik. PodÄža novĂ˝ch zmien Ĺžiak prvĂŠho roÄ?nĂ­ka, ktorĂ˝ potrebuje ubytovanie na internĂĄte, aĹž po zĂĄpise do ĹĄkoly poĹžiada ĹĄkolu o potvrdenie jednĂŠho zĂĄpisnĂŠho lĂ­stka pre ubytovanie v ĹĄkolskom internĂĄte. „Žiaci vyĹĄĹĄĂ­ch roÄ?nĂ­kov predkladajĂş zĂĄpis-

Platí pre vťetkých Şiakov

IlustraÄ?nĂŠ foto: TASR/FrantiĹĄek IvĂĄn

nĂŠ lĂ­stky na potvrdenie ĹĄkole v termĂ­ne od 20. mĂĄja do 30. jĂşna. ZĂĄpisnĂŠ lĂ­stky nie je potrebnĂŠ obnovovaĹĽ, budĂş platiĹĽ po celĂş dobu ubytovania,“ doplnil.

Len jeden zĂĄpisnĂ˝ lĂ­stok

Ako Ä?alej doplnil, ĹĄkola Ĺžiakovi potvrdĂ­ iba jeden zĂĄpis-

nĂ˝ lĂ­stok. S takto potvrdenĂ˝m lĂ­stkom je moĹžnĂŠ poĹžiadaĹĽ ĹĄkolskĂ˝ internĂĄt o ubytovanie v termĂ­ne od 20. mĂĄja do 30. jĂşna. „Rozhodnutie o prijatĂ­ Ĺžiaka na ubytovanie je potvrdenĂŠ aj v zĂĄpisnom lĂ­stku, avĹĄak aĹž po fyzickom nastĂşpenĂ­ Ĺžiaka na internĂĄt,“ pokraÄ?oval Klik.

HromadnĂŠ potvrdenie

Ak je ĹĄkolskĂ˝ internĂĄt sĂşÄ?asĹĽou ĹĄkoly, v ktorom sĂş ubytovanĂ­ prevaĹžne Ĺžiaci danej ĹĄkoly, mĂ´Ĺže ĹĄkola potvrdiĹĽ takzvanĂ˝ hromadnĂ˝ zĂĄpisnĂ˝ lĂ­stok, teda jeden zĂĄpisnĂ˝ lĂ­stok so zoznamom Ĺžiakov. V sĂşvislosti so zmenou ĹĄkola potvrdzuje zĂĄpisnĂŠ lĂ­stky vĹĄetkĂ˝m Ĺžiakom,

Usmernenie sa vzĹĽahuje na vĹĄetkĂ˝ch Ĺžiakov, teda aj na Ĺžiakov neĹĄtĂĄtnych ĹĄkĂ´l, ktorĂ­ majĂş zĂĄujem o ubytovanie v internĂĄtoch v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti KSK. InternĂĄty prijĂ­majĂş prednostne Ĺžiakov prvĂ˝ch roÄ?nĂ­kov strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti KSK, Ä?alej Ĺžiakov, ktorĂ­ boli uĹž ubytovanĂ­ v internĂĄtoch, nĂĄsledne ostatnĂ˝ch Ĺžiakov strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l, Ĺžiakov strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l inĂ˝ch zriaÄ?ovateÄžov a tieĹž ĹĄtudentov pomaturitnĂŠho a vysokoĹĄkolskĂŠho ĹĄtĂşdia po umiestnenĂ­ vĹĄetkĂ˝ch zĂĄujemcov zo strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l. Text a foto: TASR

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂš EURĂ“PSKU ĂšNIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă„6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX ćDOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă„9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RćDOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


naše novinky

INZERCIA

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti.

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 www.strana-tip.sk,

Strana TIP

NBB 2197/14

6


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

„ Gyula Bardos „ Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä–DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ăˆ&=9('Ă’ 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

„ Andrej Kiska „0LODQ.ĖDüNR

„ Radoslav Prochåzka † VojenskÊ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ„QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ’VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 – 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 – 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä–DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă’%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHćVDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹˆ pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN SROLWROyJ NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HćVDQDÄ–RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ– strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂš-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMćDOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDćDOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä–DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ–YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]ćDOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ–RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ– Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă„EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă’'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä–XM~0LODQ .Ä–DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH – Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ–YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ–XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

32'Ä?$),&$.,6.29( ),50<9<8äĂ&#x2039;9$/, &+8'2%8 Firmy prezidentskĂŠho kandidĂĄta Andreja Kisku nerieĹĄili problĂŠm chudoby, ale vyuŞívali ho. SpoloÄ?nosti, ktorĂŠ vlastnil, alebo bol Ä?lenom ich sprĂĄvnych Ä?i dozornĂ˝ch rĂĄd, dostali v minulosti od Slovenskej obchodnej inĹĄpekcie (SOI) pokuty vo výťke 880 000 slovenskĂ˝ch korĂşn a neskĂ´r 150 000 eur za nekorektnĂ˝ prĂ­stup k zĂĄkaznĂ­kom. Na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Smeru-SD Robert Fico. Ă&#x201E;2QFKXGREHQHSRPRKRORQ MXY\XĂĽLO]QHXĂĽLOD]DURELO QDQHMÂłY\KOiVLO5REHUW)LFR .LVNDSRGÄ?DQHKRQDPDUJR VSRORĂžQRVWLNWRU~ViP]DORĂĽLOSRYHGDOĂĽHYQHMLGHRSRVN\WRYDQLHS{ĂĽLĂžLHNÄ?XÄ&#x2021;RP XNWRUĂŞFKVLVSRORĂžQRVĢQH]LVĢXMHĂžLV~VFKRSQtS{ĂĽLĂžN\ VSOiFDĢ$E\EROLWLHWRÂżUP\ QDSULHNWRPX]LVNRYpPDM~

FICO: KISKA MĂ BLĂ?ZKO K SCIENTOLĂ&#x201C;GII PrezidentskĂ˝ kandidĂĄt Smeru-SD, premiĂŠr Robert Fico trvĂĄ na svojich tvrdeniach, podÄža ktorĂ˝ch mĂĄ jeho konkurent v boji o prezidentskĂŠ kreslo Andrej Kiska blĂ­zko k sekte scientolĂłgov.

5REHUW)LFRQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)RWR7$65

SRGÄ?D)LFDY\WYRUHQĂŞ~ĂžLQQĂŞV\VWpPY\PiKDQLDSRKÄ?DGiYRNSURVWUHGQtFWYRP H[HN~WRURY2NUHPWRKREROL ]POXYQpSRGPLHQN\SRGÄ?D QHKRĂžDVWRIRUPXORYDQpWDN ĂĽHEROLMHGQRVWUDQQHYĂŞKRGQpSUHÂżUPXDQHYĂŞKRGQpSUH ]iND]QtND

HraniÄ?nĂŠ praktiky 6SRORĂžQRVWLSRGÄ?D5REHUta Fica vo viacerĂ˝ch prĂ­paGRFKQDSUtNODGQHLQIRUPRYDOL]iND]QtNDRFHONRYHM

SHUFHQWXiOQHMURĂžQHMYĂŞĂŁNH QiNODGRYQDS{ĂĽLĂžNXYMHGnom opisovanom prĂ­pade PDOLSUHVLDKQXĢDĂĽSHUcent. V tomto obdobĂ­ podÄ?DQHKR$QGUHM.LVNDVHGHO YGR]RUQHMUDGHVSRORĂžQRVWL 62,YWHG\SRGÄ?D)LFDNRQĂŁWDWRYDODĂĽHSUDNWLN\VSRORĂžQRVWLKUDQLĂžLDV~ĂĽHURX =iURYHÄ&#x2013;XSR]RUQLOĂĽH62, na tieto pochybenia priĹĄla SULQiKRGQĂŞFKNRQWUROiFK TASR

Ă&#x201E;3iQ .LVND P{ĂĽH SRGDĢ WUHVWQp R]QiPHQLH QHEXGHP PDĢ SUREOpP KR Y\YUiWLĢ 3iQ .LVND NODPDO celĂŠ Slovensko v priamom SUHQRVH Ä?XGt ] WHMWR VHNW\SR]QiVWUHWiYDVDVQLPL DVSROXSUDFXMHÂłY\KOiVLOQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)LFR 'RGDO ĂĽH VHNWD VFLHQWROyJRYQLHMHQD6ORYHQVNX UHJLVWURYDQi Ă&#x201E;0iSUHGRYĂŁHWNĂŞPPRFHQVNpDPEtFLHÂłSRYHGDO)LFR VWĂŞPĂĽHY]DKUDQLĂžtMHVFLHQWRORJLFNiFLUNHYNWRU~]DORĂĽLO5RQ+XEEDUGĂžDVWRSRYDĂĽRYDQi]DEH]SHĂžQRVWQp UL]LNRDDMQD6ORYHQVNXXĂĽ YLDFHURÂżULHPSULĂŁORREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\SUHWR ĂĽHVD]LVWLOLLFKNRQWDNW\QD W~WRVHNWXĂ&#x201E;.HÄ&#x2021;VRPSRYHGDOĂĽHSiQ.LVNDPiEOt]NR NVHNWHVFLHQWROyJRYRĂžDNiYDOVRPQHMDNpY\KOiVHQLH$OHRQYĂŁHWNRSRSUHOÂł XSR]RUQLO )LFR QD .LVNRYHY\MDGUHQLDSRGÄ?DNWR-

UĂŞFKRVREQHQLNG\ĂĽLDGQHKR VFLHQWROyJDQHVWUHWRO3ULWRP YĂŁDNSRGÄ?D)LFD.LVNDSUHXNi]DWHÄ?QHSR]QiÄ?XGtEOt]N\FKWHMWRVHNWHDYPLQXORVWLVQLPLVSROXSUDFRYDO =iURYHÄ&#x2013;GRGDOĂĽHDNREĂžDQ 6ORYHQVNHMUHSXEOLN\FKFH S{VRELĢYVHNWHPXVtSRĂžtWDĢVWĂŞPĂĽH]EH]SHĂžQRVWnĂ˝ch dĂ´vodov naprĂ­klad neEXGHPDĢSUtVWXSNWDMQĂŞP PDWHULiORP Ă&#x201E;$NMHQDSRMHQLHQDVHNWX VFLHQWROyJRYEH]SHĂžQRVWQĂŞP UL]LNRPYLQĂŞFKNUDMLQiFK DNQD6ORYHQVNXWDNLVWRQLHNWRUpÂżUP\DLQGLYLGXiOQH RVRE\SULĂŁOLREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\DNRP{ĂĽHE\Ģ niekto prezident, kto sa doVWiYDNQDMWDMQHMĂŁtPGRNXmentom, kto je vrchnĂ˝m veOLWHÄ?RPR]EURMHQĂŞFKVtODNWR PiWDNpWRSULDPHSUHSRMHQLDQDVHNWXVFLHQWROyJRYQD 6ORYHQVNX"ÂłRSĂŞWDOVD)LFR

ANDREJ KISKA PODAL KISKA: NIE SOM SCIENTOLĂ&#x201C;G TRESTNĂ&#x2030; OZNĂ MENIE NA ROBERTA FICA PrezidentskĂ˝ kandidĂĄt Andrej Kiska podal trestnĂŠ oznĂĄmenie na svojho sĂşpera v druhom kole volieb Roberta Fica za jeho niektorĂŠ vĂ˝roky, ktorĂŠ odzneli v televĂ­znych debatĂĄch pred prvĂ˝m kolom volieb. Ă&#x201E;%RORWRWUHVWQpR]QiPHQLH SUHSRGR]UHQLH]RVSiFKDQLDWUHVWQpKRĂžLQXRKRYiUDQLD DNULYpKRREYLQHQLDÂłXYLHGRO.LVNDQDWODĂžRYHMEHVHGHĂ&#x201E;1LHMHPRĂĽQpDE\SUHPLpUQDĂŁHMUHSXEOLN\OHQWDN XUiĂĽDOÄ?XGtWHMWRNUDMLQ\ÂłGRdal Kiska. Ă&#x201E;$QWLNDPSDÄ&#x2013;]DĂžDODRĂžDNiYDOVRPĂĽHWUDGLĂžQtSROLWLFL SRXĂĽLM~ĂŁSLQDYpKU\3RĂžtWDO som s tĂ˝m a som pripraveQĂŞERMRYDĢDYĂĽLDGQRPSUtSDGHPDWRY~VLOtSRP{FĢ ]PHQLĢ6ORYHQVNRQHRGUD-

GtÂł]G{UD]QLO.LVND9SUtSDGHĂĽHE\Y\KUDOFKFHYUiWLĢ G{YHUXYSUH]LGHQWVNĂŞ~UDG Ă&#x201E;%XGHPVWiĢQDVWUDQHÄ?XGt a chcem, aby bol prezident VNXWRĂžQHSURWLYiKRXWHMWRYOiGHÂłSRGĂžLDUNRO Ă&#x201E;.DĂĽGĂŞNDQGLGiWERMXMHVYRMLPL]EUDÄ&#x2013;DPLQHEXGHPWRNRPHQWRYDĢÂłUHDJRYDOQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLLQD.LVNRYH Y\MDGUHQLDRWUHVWQRPR]QimenĂ­ Robert Fico. TASR

11

TASR

YODVWQtNDĂŁNRO\PDQDĂĽPHQWX5RQD+XEEDUGD/DGLVODYD3DYOtNDSR]QiDNRRVREXRGPLHWDDOHSUHSRMHQLH QDVFLHQWROyJLXĂ&#x201E;1LNG\VRP VDRWRQH]DXMtPDO1HQHFKDMPHVDYWLDKQXĢGRSUHPLpURYĂŞFKKLHUÂł]RSDNRYDO.LVND 1DRWi]NXĂžLSRGÄ?DQHKRQLH V~VFLHQWROyJRYLDEH]SHĂžQRVWQpUL]LNRSRYHGDOĂĽHQHYLH ĂžRWRVFLHQWROyJLDMH 3RNLDÄ?LGHRMHKRSUHGQiĂŁNX YĂŁNROH]DNODGDWHÄ?DVFLHQWR$QGUHM.LVND)RWR7$65 OyJLH5RQD+XEEDUGDSRYHNie som scientolĂłg, bezpeÄ?nostnĂŠ riziko pre Slovensko GDOĂĽHĂ&#x201E;QDĂĽLDGQHMWDNHMWR predstavuje premiĂŠr a prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Robert Fico. ĂŁNROHQHSUHGQiĂŁDOÂł'RGDOĂĽH V reakcii na premiĂŠrove vyjadrenia to vyhlĂĄsil Andrej Kiska, NVWRYNiPVYRMLFKSUHGQiĂŁRN ktorĂ˝ sa necĂ­ti byĹĽ bezpeÄ?nostnĂ˝m rizikom pre Slovensko. VDXĂĽY\MDGURYDOÄ?XGtNWRUĂŞP SUHGQiĂŁDOVLQLNG\QHOXVWURĂ&#x201E;%H]SHĂžQRVWQp UL]LNR SUH ND'RGDOĂĽH]YiĂĽLÄ&#x2021;DOĂŁLH YDOĂ&#x201E;$SRSLHUDPWLHWREOXGQDĂŁXNUDMLQXMHSUHPLpUOHER WUHVWQpR]QiPHQLHQD)LFD nĂŠ obvinenia premiĂŠra zo spoQHYLHULHĂŁLĢSUREOpP\Ä?XGt MHQLDVDNRXNRÄ?YHNVHNWRXÂł Y\KOiVLO.LVND 1HVSRNRMQRVĢWXQDUDVWiDWR Popiera obvinenia MHUL]LNRÂłSRYHGDOQDWODĂžR- 3RSLHUDDNpNRÄ?YHN)LFRYHREYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YLQHQLDWYUGtĂĽHVFLHQWROyJLD SUH]LGHQWVNĂŞNDQGLGiW.LV- KRQH]DXMtPD3RWYUGLOĂĽH TASR


12

naše novinky

SPEKTRUM

PRIPRAVUJÚ VÝSTAVU O 1. SVETOVEJ VOJNE Východoslovenské múzeum (VSM) pripravuje k nadchádzajúcemu 100. výročiu vypuknutia svetového ozbrojeného konfliktu výstavu s názvom „Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne“. S pomocou širokej verejnosti tak chce priblížiť návštevníkom osudy našich predkov – vojakov, kto-

rí vo vojne bojovali. Múzeum sa už od minulého roka obracia na občanov s výzvou poskytnutia ale-

bo zapožičania fotografi í, prípadne aj iných osobných dokumentov ich predkov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. „Na výstave chceme použiť predovšetkým fotografie, rodné listy, denníky, vyznamenania alebo iné dokumenty obyvateľov viažuce sa k vojne. Do tejto chvíle sa nám podarilo zhromaždiť predmety od takmer 60 ľudí z celého Košického kraja,“ uviedol odborný pracovník VSM Dušan Béreš. Vernisáž výstavy by mala byť na konci júna, keď uplynie 100 rokov od sarajevského atentátu na rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda. Svetový konfl ikt, ktorý vypukol 28. júla 1914 a trval do 11. novembra 1918, veľkou mierou ovplyvnil po-

Výstava bude niesť názov: „Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne“.

litický, hospodársky, sociálny a kultúrny život. Výstava má aj prostredníctvom získaných materiálov priblížiť čo najviac životných

osudov obyvateľov v košickom regióne, ktorí bojovali v tejto vojne. Text a foto: TASR

TRADIČNÝ PÔST ALEBO MODERNÁ OČISTA? Do Veľkej noci zostáva ešte dostatok času a mnohí z nás sa počas tohto obdobia rozhodli pre pôst či očistu, ktorá je pre tento čas príznačná. Zatiaľ čo tradičný pôst bol v kresťanstve spájaný s odriekaním hlavne mäsových pokrmov, moderná očista má množstvo variácií a spôsobov, akými si telo omladiť, spevniť, či získať lepšiu kondíciu. Podstata obidvoch oblastí však nie je založená na rovnakom princípe. Pôst, ktorý je typický pred Veľkou nocou, má hlavne duchovný, často náboženský charakter s rozhodnutím zamerať svoju pozornosť na Boha. Nemusí sa výsostne týkať len jedla či inej konzumácie potravín, ale čohokoľvek, čoho sa človek vzdá preto, aby sa upriamil na Boha a po-

Úprimne, kto z nás by nechcel vyzerať dobre a mlado.

smrtný život. Biblia v Knihe skutkov tento spôsob opisuje ako dobrovoľný krok, ktorý nie je Bohom prikázaný. Spolu s modlitbou však vnáša na veci iný pohľad, ktorý hlavne pred dôležitými rozhodnutiami nevieme často sami nájsť. Miroslav Bartoš, ktorý je farárom gréckokatolíckej farnosti v Poprade, nabáda veriacich počas svätých omší, aby toto obdobie znášali v tichosti a nerozprávali blízkym ani známym o tom, čoho sa počas pôstneho obdobia zriekli. Veď ide o hlbšie spojenie človeka s Bohom, nie o vystatovanie, kto sa pôsti lepšie. Na druhej strane moderná veda tvrdí, že k duchovnej vyrovnanosti či spokojnosti so sebou sa dá dôjsť aj omnoho jednoduchšou i keď finančne náročnejšou cestou. Napriek tomu, že služby v salónoch krásy nie sú najlacnejšie, ich vyťaženosť je taká veľká, že je potrebné sa do-

predu objednať. V menšom alebo väčšom rozsahu ponúkajú rôzne spôsoby detoxikácie tela, omladenie pleti, zbavenie sa stvrdnutej kože, mastnej pokožky, pórov, celulitídy či prebytočného tuku. Vylúčením rizikových potravín, ktoré má každá kúra podľa oblasti pôsobenia a potrieb klienta, sľubujú už za pár dní lepší vzhľad, silnejšiu imunitu, omladenie. Pôstne detoxikácie zlepšujú trávenie, črevnú flóru, redukujú nadváhu. Úprimne, kto z nás by nechcel vyzerať dobre a mlado. Tieto metódy pôstenia sa sú však zamerané na človeka samotného, na jeho výzor, vzhľad, ako pôsobí na okolie a až pri pozitívnych výsledkoch povzbudzujú ducha a dvíhajú sebavedomie. Tradičná podstata pôstu tu ale absentuje. Je však na každom z nás, aby sa rozhodol, čo mu v živote chýba. Text a foto: Andrea Horňáková


číslo 4/2014

ZDRAVIE

13

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test.

PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


naše novinky

14 ŠPORT

MIROSLAV MACEJKO: ZBIERKU TITULOV CHCEM ROZŠÍRIŤ veľmi dobre bránil. Naša kvalita sa prejavila a zápasy sme doviedli do víťazného konca.

Miroslav Macejko je rodákom z Gelnice. Tomuto mestu robí dobré meno v Košiciach. S Košicami by chcel v tejto sezóne oslavovať majstrovský titul v hokeji.

Vašim súperom v semifinále budú pravdepodobne Piešťany. Čo očakávate od tohto súpera? Nám je jedno s kým sa stretneme v semifinále. My chceme vyhrávať a pozeráme sa v prvom rade na našu hru.

Prevláda s prebiehajúcou sezónou spokojnosť? Zatiaľ som spokojný, vyhrali sme základnú časť extraligy a vo štvrťfinále sme jasne prešli cez Martin. Bodovo sa mi darí viac ako v minulej sezóne. V obrannej dvojici ste najviac odohrali s Tomášom Kloučekom. Aká bola spolupráca? Je to veľmi skúsený hokejista, veď hrával aj v NHL. Spolupráca je dobrá. Hral som však aj s inými obrancami. Väčšinou sa snažím hrať jednoducho a plniť pokyny trénera.

Ste rodákom z Gelnice, kedy ste naposledy hrali v tomto klube? Naposledy som za Gelnicu hral v žiackej kategórii, keď som mal striedavý štart.

Pred play-off vás posilinl brankár Staňa. Bude vašim hlavným tromfom? Musím povedať, že na brankárskom poste máme kvalitu. Nejde len o Rastislava Staňu, ale aj o Alexandra Hyláka, ktorý nás držal nad vodou počas základnej časti. Do bránky sa dostal aj Dominik Riečický. Play-off je o chybách, kto ich urobí menej, uspeje. Akú úroveń má podľa vás slovenská extraliga? Po príchode viacerých hráčov z NHL sa úroveň slovenskej extraligy zvýšila. Myslím si, že je porovnateľná s viacerými európskymi ligami.

Miroslav Macejko (vpravo) chce vybojovať s Košicami titul. Foto: TASR/Dušan Hein

Košice sa stali víťazmi základnej časti. Prebehla podľa vašich predstáv? Skončili sme na prvom mieste a splnili sme jeden cieľ. Teraz je pred nami druhý.

Vo štvrťfinále ste si poradili s Martinom 4:0 na zápasy. Až tri stretnutia boli veľmi tesné... Vo štvrťfinále som vo všetkých zápasoch nemohol hrať, lebo som mal virózu. Martin však

V tejto sezóne ste sa strelecky presadili päťkrát. Kedy ste naposledy skórovali? Naposledy som dal gól v domácom zápase proti Trenčínu. Moja strela od modrej čiary si našla cestu do siete. Nad Trenčínom sme vyhrali 4:0.

S Košicami ste získali dorastenecký aj juniorský titul. Chýba vám iba seniorský... Verím, že si svoju zbierku titulov rozšírim o ten najcennejší. (jv)

VYHLÁSILI NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV ROKA Už po 41. krát sa konalo vyhlasovanie najlepších športovcov roka z okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Tento rok sa úlohy hostiteľa ujala historická Levoča. Určiť najlepšieho športovca za rok 2013 v kategórii jednotlivcov, kolektívov, talent roka a cenu fair play bolo tento rok o niečo ľahšie ako po minulé roky. Deväťčlenná porota tak nemusela rozhodovať medzi nominovanými športovcami a víťazmi sa stali všetci. „Myslím si, že myšlienka neurčovania poradia je veľmi šľachetná. Aj pre samotnú porotu je to neľahká úloha. Našou úlohou je touto formou urobiť propagáciu športu. Sú stanové kritéria, a tie sú zaslané športovým klubom aj starostom obcí a miest. Na základe ich podkladov komisia vyberá desiatku najlepších.

Jedine v kategórii Fair play nie je určený počet ocenených,“ povedal Ondrej Majerník, člen organizačného výboru. V tohtoročnom vyhlasovaní desiatky najlepších športovcov boli aj dve olympioničky. Jednou z nich bola aj Gelničanka Vierka Gbúrová, ktorá reprezentovala našu krajinu na olympiáde v Sochi. V kategórii najlepší jednotlivci do 15 rokov boli ocenení: Michal Čuja – šortrek, Klaudia Farkašovská – atletika, Dávid Filinský – futbal, Patrícia Garčárová atletika, Paulína Hudáková – florbal, Dávid Javorský – atletika, Ema Lorková – bežecké lyžovanie,Mária Mikolajová – futbal, Tamara Solárová – futbal, Samuel Slimák – plávanie V kategórii najlepší jednotlivci nad 15 rokov boli ocenení:

Tatiana Bodová – šortrek, Martin Bartalský – vodné lyžovanie, Branislav Brozman – lyžovanie, Vierka Gbúrová – sánkovanie, Vladimír Hovaňák – basketbal, Pavol Kičin – zjazd na horských bicykloch, Svetlana Kočíková – jazdectvo, Rastislav Kubovčík – cyklistika, Barbora Mišendová – plávanie, Peter Slivovský – parašutizmus Medzi ocenené kolektívy patria: FK Krompachy, HC Osy SNV, Lyžiarsky klub Levoča Cenu Fair play získali: Imrich Holečko – Krompachy, Michal Sabovčík – Sp. Nová Ves, Dušan Suchý – Levoča, Ľudovít Strache – Sp. Nová Ves Ocenenie športovcov za obec a mesto získali: Adam Hupka – šach Gelnica, Peter Popadič – stolný tenis Hrabušice, Michal Červin-

Slovenská sánkarka Viera Gbúrová. Foto: TASR/Jakub Súkup

ka – silový trojboj Jamník, Ján Čižmárik – futbal Kluknava, šachisti Margecany, Juraj Benčák – stolný tenis Spišská Nová Ves

Za talent roka bol vyhlásený: Michal Čuja – šortrek Bohuš Maceják


Ä?Ă­slo 4/2014

Ĺ PORT

15

1$â,3$5$/<03,21,&, %2/,9586.2062Ă˝,Ă&#x2019;63(â1Ă&#x2039; NĂĄdych nostalgie sprevĂĄdza kaĹždĂŠ lĂşÄ?enie. Aj s dejiskom XI. ZimnĂ˝ch paralympijskĂ˝ch hier. Na zĂĄvereÄ?nom ceremoniĂĄli ich prezident IPC Sir Phillip Craven oznaÄ?il za najlepĹĄie v histĂłrii zimnĂ˝ch paralympiĂĄd. Boli veÄžkorysĂŠ, ĹžiÄ?livĂŠ, dobre organizovanĂŠ, boli horĂşce aj zimnĂŠ a v duchu sloganu aj "yours", teda kaĹždĂŠho, kto ich preŞíval naplno... Pre Slovensko boli aj ĂşspeĹĄnĂŠ. 'R]DĂžLDWNX]iYHUHĂžQpKRFHUHPRQLiOXRVWiYDORHĂŁWHMHGHQiVĢPLQ~WNHÄ&#x2021;VDQiPVSROX VĂžDVĢRXIUDQF~]VNHMYĂŞSUDY\ SRGDULORUR]KĂŞEDĢPH[LFNĂŞPLYOQDPLFHOĂŞRO\PSLMVNĂŞ ĂŁWDGLyQ1HYtGDQHDĂĽGR]DĂžLDWNXRÂżFLiOQHKRSURJUDPX %RORQiVYLGLHĢSRĂžXĢDMQiV PDOLUDGL1DR]DM1DNDĂĽGRP NURNXVDGREURYRÄ?QtFLIDQ~ĂŁLNRYLDDOHDMĂŁSRUWRYFLFKFHOLVQDĂŁLPLSDUDO\PSLRQLNPL IRWRJUDIRYDĢĂ&#x2019;VSHFKYĂŞSUDY\VSRĂžtYDDMYPHGDLORYHMELODQFLLÂą]ODWpVWULHERUQp DEURQ]RYpDOHDMYVLOHVSRORĂžQpKRWtPXĂ&#x201E;3RĂžtWDOLVPH VWĂŞPĂĽHSULDPQHXYHULWHÄ?Qi ĂĽDWYDPHGDLORYĂŞFKXPLHVWQHQt]9DQFRXYHUXVDQHGi]RSDNRYDĢQRVRPUiGĂĽHYĂŁHWFL VDVQDĂĽLOLSRGiYDĢPD[LPiOQHYĂŞNRQ\DĂĽHQDĂŁDĂ&#x192;PLVLDÂľ EROD~VSHĂŁQiÂłQDĂžUWROSUYĂŞ UiPHFKRGQRWHQLDYHG~FLYĂŞ-

SUDY\6DPXHO5RãNRâLHVWH PLHVWR6ORYHQVNDY]iYHUHÞQHMPHGDLORYHMELODQFLLNUDMtQMH~üDVQp3ULÞRPYUiPFL ]MD]GRYpKRO\üRYDQLDVNRQÞLODQDãDYêSUDYDGRNRQFD ãWYUWi]D5XVNRP1HPHFNRPD)UDQF~]VNRP

FarkaĹĄovĂĄ najĂşspeĹĄnejĹĄia 'YH]ODWpDMHGHQEURQ]SRVXQXOL]UDNRYR]QHYĂŞKRGQHQ~ +HQULHWX )DUNDĂŁRY~ V QDYiG]DĂžNRX 1DWiOLRX âXEUWRYRX GRSR]tFLHQDM~VSHĂŁQHMĂŁHMĂžOHQN\YĂŞSUDY\ DV~ĂžDVQHDMQDSUY~SULHĂžNX YKLVWRULFNRPSUHKÄ?DGHQDM~VSHĂŁQHMĂŁtFKSDUDO\PSLRQLNRY6ORYHQVND'YHPHGDLO\ ]ODWRDVWULHEUR]tVNDO-DNXE .UDNR VQDYiG]DĂžRP0DUWLQRP0RW\NRP DRÄ&#x2021;DOĂŁLH GYDPHGDLORYp]iSLV\VDSULĂžLQLOL0DUWLQ+DUDXV VQDYiG]DĂžRP0DURĂŁRP+XGtNRP 

+HQULHWD)DUNDĂŁRYi YÄ?DYR VDVWDODQDM~VSHĂŁQHMĂŁRXĂžOHQNRXYĂŞSUDY\)RWR5RPDQ%HQLFNĂŞ

Âą]tVNDOLVWULHEURY]MD]GH D3HWUD6PDUĂĽRYiNWRUiY\bojovala bronz v slalome. 2VRELWQHVLYĂŁDN]DVO~ĂĽLD X]QDQLHDM0UDWLQ)UDQFH NWRUĂŞVNRQĂžLOĂŁWYUWĂŞYQDMSRĂžHWQHMĂŁLHREVDGHQHM]MD]GiUVNHMGLVFLSOtQHQD=3+ D0DUHN.XEDĂžNDNWRUĂŞDNR MHGLQĂŞ]FHONRPQHYLGLDFLFK

GRNi]DOGRNRQĂžLĢQLHNWRU~]R V~ĢDĂĽtDYREURYVNRPVODORPH REVDGLOQHXYHULWHÄ?Qp{VPH PLHVWR1DĂ&#x201E;VWDUpNROHQiÂł VDY\WLDKRODM5DGRPtU'XGiĂŁQDMPlĂŁWYUWĂŞPPLHVWRP YVXSHUNRPELQiFLL&HONRYR]D]QDPHQDODQDĂŁDYĂŞSUDYDWULĂŁWYUWpPLHVWD2NUHP )UDQFHKRD'XGiĂŁDDM.UDNRY]MD]GH

VydarenĂĄ premiĂŠra

5DGRVĢ-DNXED.UDND)RWR5RPDQ%HQLFNê

2VRELWQRXNDSLWRORXYUiPFLSR]LWtYMHGUXĂĽVWYRQDĂŁLFK FXUOHURYNWRUpY\KUDORQDSDUDO\PSLMVNRPWXUQDMLĂŁW\ULYtĢD]VWYiDVNRQĂžLORSULVYRMHM SUHPLpUHQD=3+QDQHĂžDNDQRPĂŁLHVWRPPLHVWHĂ&#x201E;3RSRVOHGQRPVWUHWQXWtV5XVNRP VPHPDOLYĂŁHWFLVO]\YRĂžLDFK DOHXĂĽWRSUHEROHORDVRGVWXSRPĂžDVXVLXYHGRPXMHPHĂžR VPHYODVWQHGRVLDKOLÂłSUL]QDO WUpQHUFXUOHURY)UDQWLĂŁHN3LWRÄ&#x2013;iN0DUHN+ODYLQDNWRUĂŞSUHĂĽtYDOSUHPLpUXYQRYHM V~ĢDĂĽLYVQRZERDUGFURVVHVL QLHVROQD]iYHUKLHUQDFKUEWH VORYHQVN~YODMNXVSRGSLVPL

YĂŁHWNĂŞFKVXVHGRY]SDQHOiND Y3ULHYLG]LNGHEĂŞYDÂąNUiVQ\ V\PEROKUGRVWLQDVYRMXNUDMLQXDOHDMVSROXSDWULĂžQRVWL Ä?XGtNWRUtYQtPDM~SDUDO\PSLMVNĂŞĂŁSRUWĂžRUD]VLOQHMĂŁLH 9ĂŞQLPRĂžQRVĢÄ?XGtNWRUtVD QHY]GiYDM~DQDRSDNGRNiĂĽX LQĂŁSLURYDĢDMRVWDWQĂŞFKQDGFKODDMGLYiNRYYHPRWtYQRP DS{VRELYRP]iYHUHKLHU3UL QiYUDWHGRKRUVNHMSDUDO\PSLMVNHMGHGLQ\KXVWRVQHĂĽLOR DYtWDODQiVERKDWiELHORVNY~FDSHULQD'UXKĂŞGLHO]LPQĂŞFKSDUDO\PSLMVNĂŞFKKLHU E\VDPRKRO]DĂžDĢRNDPĂĽLWH 1LHNWRUpPRPHQW\E\DMQDĂŁL ĂŁSRUWRYFLQHVSRUQHUDGLYUiWLOL VSlĢDOHSDWUtLPKOERNiSRNORQD]DYĂŞNRQ\NWRUpSUHGYLHGOLDYĂŞVOHGN\NWRUpGRVLDKOL%RGDME\ELODQFLDQDĂŁHM QHYHÄ?NHMSDUDO\PSLMVNHMYĂŞSUDY\ERODDMRĂŁW\ULURN\WDNi ~VSHĂŁQiDNRY6RĂžLĂ&#x201E;6SDVLEDÂł RUJDQL]iWRURPDYÄ&#x2021;DNDQDĂŁLP SDUDO\PSLRQLNRP

6WDQRâÞHSiQ

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ Mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky Gelnica, nĂĄklad 9 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu


NBA 2199/14

16

INZERCIA

naše novinky

Ngl 04 2014 web  
Ngl 04 2014 web  
Advertisement