Page 1

7 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: II. číslo 8/2014 Dátum vydania: 1. 5. 2014

Galanta

Nová kultúrna pamiatka

Príloha

str. 2 Pamiatkový úrad vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku park, ktorý je dôležitou súčasťou pôvodného areálu národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Tomášikove.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

ZDRAVIE

01

2014/

Tradície stále žijú Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 4 Ľudovú tradíciu stavania mája usporadúva pravidelne mesto Galanta už od roku 1983. Mesto pripravilo pre svojich obyvateľov a návštevníkov dvojdňové oslavy.

Víťazom Behu Galantou sa stal reprezentant z Maďarska.

BEH GALANTOU – BEH OSLOBODENIA V apríli sa už tradične uskutočnil Beh Galantou – Beh oslobodenia. Počasie bežcom prialo a slnko príjemne hrialo. Tento rok išlo už o 32. ročník. Okrem toho, že bola pre bežcov pripravená nová trať, bol pretek aj plný rekordov. Nová trať viedla cez centrum mesta, od námestia, po Hlavnej ulici, cez mestský park a po Ulici Zoltána Kodálya späť na námestie. Mala dĺžku 2 172 m. Názov pretekov Beh

Galantou – Beh oslobodenia vychádza z tradície a histórie mesta Galanty, ktorá bola v apríli 1945 oslobodená. Beh Galantou začal o 9 hodine ráno detskými kategóriami, ktoré

boli rozdelené podľa veku, pohlavia a dĺžky trate. V behu na 100 m súťažili dievčatá a chlapci predškolského veku. Pre žiakov a žiačky boli pripravené preteky na 400 m, 600 m, 1 000 m a 1 300 m. „Pretekov sa zúčastnilo 273 detí, čo je doteraz najvyššie číslo. Následne po skončení detských kategórií pokračoval Beh zdravia s počtom 185 rekordných

štartujúcich. Nakoniec hlavný beh na 8 686 m, ktorého sa zúčastnilo opäť rekordných 213 bežcov. Keď to spočítame v Galante bežalo celkovo 671 bežcov a bežkýň. Neuveriteľné číslo,“ hovorí Peter Tomič, moderátor a spoluorganizátor Behu Galantou. Pokračovanie na strane 3


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ORGANIZÁCIA DOPRAVY

KRÁTKE SPRÁVY

2

Mestský úrad v Galante oznamuje, že od 23. apríla 2014 od 7. hod. do dňa 6. mája 2014 do 20. hod. bude uzatvorené železničné priecestie smerom na Dunajskú Stredu (trať Štúrovo-Bratislava) z dôvodu jeho komplexnej opravy. Obchádzková trasa pre autobusy a osobnú dopravu do 3,5 t bude vedená po ceste II/507 (smer Čierny Brod – Galanta) s odbočením na III/5612 (do Javorinky) s vyústením na II/561 (Matúškovo-Galanta) a späť. Obchádzková trasa pre nákladnú dopravu nad 3,5 t bude vedená smerom na Sládkovičovo po ceste III/0627, III/0622 a III/0624 po križovatku s cestou I/62 smerom na Galantu po ceste I/75 a späť. Obchádzkové trasy budú značené prenosným dopravným značením v oboch smeroch.

POLICAJTI NAŠLI DROGY V SOCIÁLNYCH BYTOCH So súhlasom sudcu vykonali policajti v utorok 8. apríla dve domové prehliadky v mestských sociálnych bytoch v Seredi. V oboch prípadoch išlo o podozrenie, že sa tam prechovávajú a ďalej predávajú omamné a psychotropné látky. Pri akcii zadržali policajti päť osôb – troch mužov a dve ženy. Na parapete okna v byte našli a zaistili aj rozsypanú bielu kryštalickú látku a plastovú striekačku so zvyškami bielej látky. Látky s podozrením na drogy polícia zaistila a muža zadržala. Z drogovej trestnej činnosti sú podozrivé aj dve ženy, 33-ročná zo Sládkovičova a 52-ročná zo Serede. Kovovú lyžicu s bielym práškom a triinzulínové striekačky polícia zaistila od 32-ročného muža z okresu Galanta. Galantská polícia na prípadoch naďalej intenzívne pracuje.

NOVÁ NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA

najmä o ochranu historických, architektonických a kultúrno-historických a iných hodnôt areálu kaštieľa keďže v parku sa nachádza množstvo vzácnych drevín, krovín a rastlín. Z historického hľadiska má význam dub letný, ktorý je výraznou dominantou parku, má viac ako 200 rokov a patrí k najstarším stromov nie len v parku, ale aj v obci.

Ochrana a obnova Dominantou parku je viac ako 200-ročný dub. Foto: Martin Miklánek

Verejnou vyhláškou vyhlásil pamiatkový úrad za národnú kultúrnu pamiatku park v Tomášikove. „Park je dôležitou súčasťou pôvodného areálu národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Tomášikove, ktorý je významným dielom barokovo klasicistickej architektúry, postavený v prvej tretine 18. storočia na základoch staršieho, renesančného kaštieľa zo 17. storočia“, píše sa vo vyhlásení. Kaštieľ dal postaviť gróf František Esterházy, zaujímavosťou je, že slúžil ako sirotinec pre potomkov šľachticov, ktorí padli vo vojne v službách Márie Terézie.

200-ročný dub

Je v spoločenskom záujme, aby

sa táto historická oblasť zachovala. Prakticky to znamená, že sa park bude udržiavať tak, aby bola zachovaná jeho hodnota. Ide najmä o „súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozenia, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky.“ Ide

Takýchto a podobných stromov sa v parku nachádza viac. I preto je dôležitá jeho ochrana a zaradenie medzi národné kultúrne pamiatky. Ministerstvo kultúry tiež prostredníctvom grantového programu Obnovme si svoj dom poskytne finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok a je tiež možné, na základe predloženého projektu, získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a fondov miestnej a regionálnej samosprávy na jeho obnovu a ochranu. Nina Chybíková

DIGITÁLNA TLAČIAREŇ PRE NEVIDIACICH V sociálnych bytoch predávali drogy. Foto: TASR

VYHODNOTILI BANKÁRA ROKA Ocenenie Bankár roka vyhlásil týždenník Trend v spolupráci s partnerom Fincentrum. V ankete vyhral Jozef Síkela zo Slovenskej sporiteľne pred Imrichom Bérešom, šéfom Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), ktorý sa o striebornú priečku delil s Igorom Vidom z Tatra banky. „Je pre mňa cťou, že som takéto vysoké umiestnenie získal hneď v prvom ročníku. Vnímam ho aj ako ocenenie mojej práce v súčasnosti najdlhšie slúžiaceho predsedu predstavenstva medzi mojimi kolegami v celom slovenskom bankovom sektore,“ povedal Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS. www.galanta.sk, TASR, (ts), (vj)

Tlačiareň vo Vozokanoch v okrese Galanta spustila novú prevádzku tlače pre nevidiacich technológiou, aká v okolitých štátoch ešte nebola inštalovaná. Odborne sa to nazýva reliéfna digitálna tlač Braillovho písma a na pohľad je to niečo, kde sú texty a obrázky zakódované rôznymi vrstvami lakovania. „Doteraz sme tlačili najmä kreatívne návrhy, pozvánky alebo logomanuály. Takáto tlač obsahuje aj motívy a grafiky, niektoré motívy sú vyvýšené a dosahuje sa to rôzne hrubou polymérovou vrstvou,“ povedal Novinkám Kristián Zsille, riaditeľ digitálnej divízie tlačiarne Navi Graf. Zariadenie, do ktorého spoločnosť inves-

Zariadenie umožňuje okrem Brailloveho písma aj ďalšie typy tlače. Foto: TASR/Oliver Ondráš

tovala 2,7 milióna eur, okrem Braillovho písma umožňuje aj ďalšie typy tlače. Digitálnym reliéfnym lakovacím strojom je možné napríklad simulovať povrchy tlačených motívov. „Počítame aj so zákazkami

zo zahraničia, keďže takáto technológia nebola inštalovaná ani v Rakúsku, ani v Poľsku ani v Čechách,“ hovorí Kristián Zsille. Klaudia Lászlóová


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

3

BEH GALANTOU – BEH OSLOBODENIA Dokončenie zo strany 1

Amatéri aj profesionáli

Víťazom Behu zdravia na 2 172 metrov, jeden mestský bežecký okruh, sa medzi mužmi stal Filip Mora-

vec s celkovým časom 6:52 z Myjavy. Zo žien sa stala víťazkou Jana Styková s časom 7:48 z Nových Zámkov. Najmladší účastník pretekov mal 6 rokov, a naopak, najstaršia bežkyňa v rekreačnom behu

mala 71 rokov. Hlavný pretek mal dĺžku trate 8 686 m, čo znamená, že sa bežali 4 okruhy pripravenej bežeckej trate. Pretekov sa mohli zúčastniť ako amatéri tak aj profesionáli. Beh bol roz-

delení podľa veku a pohlavia. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo to, že všetkým pretekárom bol meraný čas pomocou čipového systému, ktorý bol použitý aj na maratóne v Amsterdame a bol zabudovaný v štartovacích číslach.

77-ročný bežec

Najstarší bežec mal 77 rokov.

litu pretekov opäť posunúť smerom hore.“ Text a foto: Martina Trepáková

NGA 2371/14

Tohtoročný pretek bol plný rekordov.

S časom 27 minút a 28 sekúnd sa stal víťazom Behu Galantou reprezentant z Maďarska Áron Kiss. Víťazkou medzi bežkyňami sa stala Zsóha Badis tiež z Maďarska, S časom 32:02. Najstarší bežec mal 77 rokov a bežkyňa 73 rokov. Peter Tomič ďalej informuje, že: „Celá príprava Behu Galantou trvala 6 mesiacov a priamo na akcii pomáhalo 60 dobrovoľníkov. Organizovať takúto akciu nie je vôbec jednoduché. Ku koncu nám už dochádzali sily, ale keď sme videli toľko ľudí v Galante, tak nám to opäť dodalo silu do budúcnosti. V roku 2015 chceme kva-

08105 Ferova linka PR clanok 206x136.indd 1

15.4.2014 16:01


4

naše novinky

SPEKTRUM

TRADÍCIE ŽIJÚ Ľudovú tradíciu stavania mája usporadúva pravidelne mesto Galanta už od roku 1983. Mesto pripravilo pre svojich obyvateľov a návštevníkov dvojdňové oslavy, ktoré sa odohrajú v stredu 30. apríla a vo štvrtok 1. mája. Tradícia stavania Mája sa zachovala až do dnešného dňa, aj keď v Galante už len vo forme spoločnej akcie. Máj je reprezentovaný vysokým, mladým a štíhlym stromčekom, často ide o smrek, jedľu či brezu. Zbavený je nepotrebnej kôry a konárov. Ostáva len vrcholec stromu, ktorý je bohato zdobený rôznymi farebnými stužkami, mašľami či papierikmi. Slobodní mládenci stavali tieto stromčeky v predvečer prvého mája pred domy svojich vyvolených ako znak ich náklonnosti. V stredu 30. apríla sa uskutočnilo o 18-tej hodine stavanie Mája, ktorý je aj symbolom príchodu jari a konca zimy. Mladý stromček bude opäť aj tento rok zdobiť Mierové námestie mesta, a tak pripomínať naše slovanské tradície. Pred samotným aktom stavania sa ešte odohrá vystúpenie žiakov základnej školy. Na prvého mája bude

veselo a predvedú sa detské hudobné a folklórne súbory z okresu. Po nich bude nasledovať prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti, predstavia sa skupiny pôsobiace v meste. Nasledovať bude vystúpenie hudobnej skupiny a oslavy vyvrcholia ľudovou veselicou. Súbežne s programom sa bude v areáli kaštieľa oba dni nachádzať regionálna výstava vín spojená s ochutnávkou. Katolícky kňaz RNDr. Vladimír Jukl. Foto: TASR/Vladimír Benko

Martina Trepáková

NÁMESTIE POMENUJÚ PO „GENERÁLOCH“ Svoje námestie pomenuje obec Šintava v okrese Galanta po „generáloch“ tajnej cirkvi na Slovensku – Silvestrovi Krčmérym a Vladimírovi Juklovi. Rozhodlo o tom obecné zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí.

Ilustračné foto: TASR/Pavol Remiaš

Slávnostné odhalenie tabule by sa malo konať 10. septembra, na ten deň pripravuje v Šintave Ústav pamäti národe kolokvium o týchto osobnostiach. Krčméry a Jukl boli v 50. rokoch od-

súdení na vyše desaťročné tresty za organizovanie náboženských krúžkov. Po návrate z väzenia sa opätovne tajne zapojili do organizovania náboženského života na Slovensku.

Zapísali sa do histórie

Počas normalizácie stáli pri zakladaní samizdatových časopisov, podpisových akciách za náboženskú slobodu, organizovaní Sviečkovej manifestácie v roku 1988 a veľkých pútí 80. rokov v Šaštíne, Velehrade

a Nitre. Obaja spolu s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom sa nezmazateľným spôsobom zapísali do histórie vzniku a pôsobenia podzemnej rímskokatolíckej cirkvi a masového hnutia nenásilného odporu veriacich proti komunistickej diktatúre na Slovensku. Informoval o tom autor návrhu na pomenovanie námestia v Šintave aktivista Ján Šimulčík. TASR

SMER SD Trnava a Nadácia Renáty Zmajkovičovej si Vás, drahé mamy, dovoľujú pozvať spoločne osláviť

DEŇ MATIEK dňa 6.mája 2014 o 17.00 hod. Dom Kultúry Trnava, Trojičné námestie 10, TRNAVA PROGRAM koncert slovenskej hudobnej legendy

Pavla Hammela Sancho

www.nadacia-rz.sk

NTT3130/14

VSTUP VOĽNÝ www.strana-smer.sk


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

5

ROBOCUP JUNIOR 2014

Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Záujem spolu 182 účastníkov prekonal tohtoročné očakávania organizátorov, víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať Slovensko na celosvetovej súťaži v Brazílii. RoboCup Junior tradične organizuje Slovenská spoločnosť elektronikov, podporilo ju Ministerstvo školstva SR, minister Dušan Čaplovič podujatie 10. apríla aj otvoril. Cieľom súťaže je rozvoj tvorivosti, vedomostí a zručností mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.

Roboty – futbalisti

Najväčší záujem je podľa riaditeľa súťaže a zároveň riaditeľa školy v Pustých Úľanoch Ondreja Boreka o súťaž

robotov – futbalistov. V dueloch sa stretávajú tímy, hrajú dvakrát po 10 minút. „Myšlienka vzniku svetovej súťaže RoboCup bola totiž taká, že do roku 2050 dokážu konštruktéri postaviť robotov – humanoidov, ktorí sa postavia proti víťazovi majstrovstiev sveta,“ povedal Borek. Postupne sa súťaž rozšírila aj o ďalšie kategórie. „Záchranár musí reagovať na prekážky a správať sa podľa stanovených pravidiel,“ uviedol Borek.

Cieľom súťaže je rozvoj tvorivosti mládeže v oblasti konštrukcie kybernetických systémov. Tancujúce roboty

Tancujúce roboty museli mať pre súťaž pripravenú choreografiu. Podľa Boreka žiaci každý rok prichádzajú s kvalitnejšími a premyslenejšími robotmi a dokážu prekvapiť originálnymi postupmi. Škola v Pustých Úľanoch počas súťaže žila veľmi čulým životom, súťažné tímy i ich pedagógovia si pochvaľovali

dobrú atmosféru a organizáciu. V tomto roku prišli tímy z Topoľčian, Banskej Štiavnice, Pezinka, Nových Zámkov, Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy, Liptovského Hrádku, Trnavy, Starej Turej, Košíc, Sabinova, Prešova, Trenčína, Vígľaša a aj domáci mali zastúpenie.

Vylepšovanie počas súťaže

Družstvo Samuela Synaka z Pustých Úľan sa zúčastnilo vo futbalových dueloch. „Robota sme stavali asi tri dni a jeho naprogramovanie počas súťaže vylepšujeme. Dokáže dávať góly zo všetkých pozícií, náš druhý stroj má obmedzenejšie možnosti. Postavili sme ich z lega,“ povedal Samuel. Na záver súťaže vyhlásili organizátori výsledky. Do Joao Pessoa v Brazílii v júli pocestujú víťazi kategórií – vo futbale tím s názvom Úľany zo ZŠ Pusté Úľany (mladší žiaci) a tím XLC z Topoľčian (starší žiaci), v tancovaní tím ZŠ Sabinov a Považská Bystrica. Z kategórie záchranár postúpili na celosvetové finále tri tímy – ZŠ a Gymnázium v Liptovskom Hrádku a tím Talentum z ZŠ cirkevnej z Košíc. TASR

NGA 2432/14

Robot hrajúci futbal, robot záchranár i tancujúci robot súťažili v Pustých Úľanoch na už 19. ročníku celoslovenskej súťaže RoboCup Junior 2014. Do miesta konania – základnej školy v obci v okrese Galanta – sa zišlo 60 družstiev žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska, Chorvátska a Slovinska, aby si zmerali zručnosti v stavbe a programovaní robotov.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKĂ?: Ĺ ANCA PRE MLADĂ?CH V poslednĂ˝ch rokoch, presnejĹĄie od takzvanĂŠho samozrĂştenia pravicovej vlĂĄdy v naĹĄej krajine prevlĂĄda "blbĂĄ" nĂĄlada z nesplnenĂ˝ch politickĂ˝ch sÄžubov veÄžkej Ä?asti politickĂŠho spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHÄ?VWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNĂŞFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpĂŁNDQGiO\ a v tom horĹĄom prĂ­pade celkom nepokryte ĹĄĂ­ria myĹĄlienN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYĂŁHREHFQRPSROLtickom chaose sme pristĂşpiOLNRVWDWQĂŞPGYRPYRÄ?EiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~ĂžDVWLDNYRÄ?EHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ă’&9SUH]LGHQWVNĂŞFK YRÄ?EiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPĂĽH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLĂžtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDĂžLOLDNRPLOLDUGira bez politickej skĂşsenosti. 9SRGVWDWHLGHRWRĂĽHREĂžDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMÄ?DYHMĂžDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDĂĽHSROLWLNDDNR MHYV~ĂžDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSÄŽÄ–DMHKRRĂžDNiYDQLD7R vĹĄetko vytvĂĄra podmienky pre zĂĄsadnĂş rekonĹĄtrukciu zavedenĂ˝ch politickĂ˝ch strĂĄn, PRĂĽQRVĢY]QLNXSROLWLFNĂŞFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNĂŞPLWHQdenciami, ale aj prienik mlaGĂŞFKÄ?XGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMĂŁLDFKYtÄ?D pre vstup mladĂ˝ch do politiN\DNRMHYV~ĂžDVQRVWL0{ĂĽH VDSUHMDYLĢ]YĂŞĂŁHQRXSRGSRrou zavedenĂ˝ch strĂĄn pre mladĂş generĂĄciu politikov alebo zakladanĂ­m politickĂ˝ch strĂĄn PODGĂŞPLÄ?XćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHÄ?DKNi3ROLWLNDMH WRWLĂĽSRVWDYHQiSUHGRYĂŁHWNĂŞPQDÄ?XGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGĂŞFKÄ?XGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGĂŞFK =DORĂĽLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDĂžQRPSUtVWXSHRDNĂŞVDQDSUtNODGVQDĂĽtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav ProchĂĄzka s konzervatĂ­vnou orientĂĄciou alebo TomĂĄĹĄ HuGHFYVWUDQH7,3VREĂžLDQVNR-liberĂĄlnymi postojmi, je miPRULDGQHQiURĂžQp 9QDĂŁHMNUDMLQHREĂžDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRÄ?EiPHĂŁWH GYDNUiW9RYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRĂžDNiYDPĂĽLDGQHUDGLNiOQH]PHny a 12 poslaneckĂ˝ch miest v europaralamente obsadia predovĹĄetkĂ˝m nominanti VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientĂĄciou. KomplikovanejĹĄie budĂş poOLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRÄ?EiFKGRPLHVWQ\FK samposprĂĄv, primĂĄtorov a starostov miest a obcĂ­. Tam SUHGSRNODGiPĂĽHREĂžDQLD EXG~PDVRYĂŞPVS{VRERP HĂŁWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2ĂžDNiYDP ĂĽHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQĂŞSRĂžHWQH]iYLVOĂŞFKNDQGLGiWRY.DĂĽGĂŞ REĂžDQNWRUĂŞVDSUHMDYRYDO VSRORĂžHQVN\YRYHUHMQRPĂĽLvote a aktĂ­vne, mĂĄ v obci ĹĄanFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDmosprĂĄvy miest a obcĂ­. 3RWĂŞFKWRYRÄ?EiFKMHPRĂĽQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRĂžDNiYDĢYĂŞUD]QpSRVXQ\QDQDĂŁHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DĂžQ~SULSUDYRYDĢ na zĂĄsadnĂ˝ politickĂ˝ zĂĄpas DGHÄ?EXSROLWLFNHMPRFLYQDstĂĄvajĂşcich parlamentnĂ˝ch YRÄ?EiFKYURNX9HUtP ĂĽHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpĂ„PODGpÂł VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODmovanej sluĹĄnosti a tolerancii YLFKSROLWLNHQHSRGÄ?DKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNĂŞFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDĂŁX politickĂş realitu. $NRYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKREVWRjĂ­ nastĂĄvajĂşca mladĂĄ generĂĄFLDXNiĂĽHĂžDV$NVDYĂŁDN mladĂ­ nepresadia, bude to vĂ˝raznĂ˝ neĂşspech demokratickĂ˝ch tendenciĂ­ v naĹĄej krajine. (jah)

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

(852)21'<9<129,/, 012+e&(67< ĂĽHIRQG\(Ă&#x2019;VDSRXĂĽLOLDM na nĂĄkup novĂ˝ch vlakovĂ˝ch V~SUDYDREQRYXYR]Ä&#x2013;RYpKR parku. â&#x20AC;&#x17E;Z eurofondov mohOD65]DREVWDUDĢQRYĂŞFK vlakov,â&#x20AC;&#x153; spresnil. KrĂĄlik poukazuje na roz- SRGDULORSRVWDYLĢDOHER]PR- Celkovo bolo z fondov povoj cestnej siete i investĂ­- GHUQL]RYDĢY\ĂŁHNP OLWLN\V~GUĂĽQRVWLYURNRFK cie do prostriedkov verejnej ciest I., II. a III. triedy,â&#x20AC;&#x153; do- ÂąY\ĂžOHQHQĂŞFK dopravy. â&#x20AC;&#x17E;Od roku 2004 sa GDO3URJUHVYÄ&#x2021;DNDHXURIRQ-  PLOLDUG\ HXU 3URVz eurofondov postavilo vyĹĄe GRPSRFtWLODDMĂĽHOH]QLĂžQi WULHGN\]R]GURMRY(Ă&#x2019;SUHGNLORPHWURY NP GLDÄ?QtF doprava. KrĂĄlik v tejto sĂş- VWDYXM~WDNPHUYHUHMa rĂ˝chlostnĂ˝ch komunikĂĄciĂ­, vislosti poukĂĄzal na 100 km nĂ˝ch investĂ­ciĂ­ na Slovensku. Ä&#x2021;DOĂŁtFKNPMHYRYĂŞVWDY- ]PRGHUQL]RYDQĂŞFKĂĽHOH]QLĂžbe,â&#x20AC;&#x153; pripomenul. â&#x20AC;&#x17E;Takisto sa QĂŞFKWUDWt3ULSRPHQXOWLHĂĽ TASR V oblasti dopravnej infraĹĄtruktĂşry, ktorĂĄ mĂĄ kĞúÄ?ovĂ˝ vĂ˝znam pre rozvoj regiĂłnov Slovenska, je podÄža Andreja KrĂĄlika zo ZastĂşpenia EurĂłpskej komisie (EK) na Slovensku badaĹĽ vĂ˝razne pozitĂ­vny vplyv desaĹĽroÄ?nĂŠho Ä?lenstva SR v EurĂłpskej Ăşnii (EĂ&#x161;).

SLOVENSKO BUDE OSTRO SLEDOVANĂ?M MIESTOM Diskusia o dramatickom vĂ˝voji a napätej situĂĄcii na Ukrajine pritiahne do slovenskej metropoly svetovĂŠ mĂŠdiĂĄ, politikov a reĹĄpektovanĂ˝ch odbornĂ­kov. Slovensko sa vÄ?aka konferencii GLOBSEC stane ostro sledovanĂ˝m miestom. 1DEH]SHĂžQRVWQHMNRQIHUHQFLL*/2%6(&VDEXGHRG GRPiMDKRYRULĢDM REOtĂĽLDFLFKVDYRÄ?EiFKGR (XUySVNHKRSDUODPHQWX (3  a jesennom summite NATO.

Y(XUySHDNĂŞPLVPHEROL svedkami od konca studenej vojny. Z Bratislavy sa VWDQHPLHVWRNGHVDWĂŞĂĽGHÄ&#x2013; SUHGXNUDMLQVNĂŞPLYRÄ?EDPL EXG~YLHVĢ]iVDGQpGHEDW\ a rokovania, nielen o budĂşcZĂĄsadnĂŠ debaty nosti krajiny, ale aj dopadoch, Ă&#x201E;8ĂĽGQHVP{ĂĽHPDYL]RYDĢ NWRUpWiWRNUt]DPiQDPHG]LQDMYlÞãLXPHG]LQiURGQ~SR- QiURGQpVSRORĂžHQVWYRÂłSULOLWLFN~~ĂžDVĢDN~VPHGR- EOtĂĽLO5yEHUW9DVVYĂŞNRQQĂŞ teraz do Bratislavy dostali. YLFHSUH]LGHQW6WUHGRHXUyS.RQIHUHQFLDVDWRWLĂĽNRQiSR- skej strategickej rady, ktorĂĄ ĂžDVMHGQHM]QDMYlÞãtFKNUt] IyUXPRUJDQL]XMH

PozĂ­cia jednotky =DGHYlĢURNRYH[LVWHQFLHVL */2%6(&Y\EXGRYDOSR]tFLXMHGQHM]SLDWLFKQDMYlÞãtFK]DKUDQLĂžQRSROLWLFNĂŞFK DEH]SHĂžQRVWQĂŞFKNRQIHUHQFLtQDVYHWH9URNXVD QDÄ&#x2013;RP]~ĂžDVWQLORSULEOLĂĽQH KRVWt]Y\ĂŁHĂŁWiWRY Tento rok organizĂĄtori chystajĂş viac ako 15 diskusnĂ˝ch SDQHORYĂŁW\ULKODYQpSUHMDY\ hostĂ­, desiatky neformĂĄlnych GLVNXVLtDYLDFDNRU{]nych bilaterĂĄlnych a multilaterĂĄlnych stretnutĂ­. TASR


TĂ&#x2030;MA

INĂ POLITIKA? 'Ă?9(58-0( 0/$'ĂŠ0 BudĂşcnosĹĽ nĂĄroda je v rukĂĄch mladĂ˝ch. PrevlĂĄdajĂşcu skepsu nad (ne)Ä?innosĹĽou mnohĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;skĂşsenĂ˝châ&#x20AC;&#x153; politikov mĂ´Ĺžu a musia zmeniĹĽ prĂĄve mladĂ­ Äžudia. MladosĹĽ neznamenĂĄ vĹždy neskĂşsenosĹĽ, ale skĂ´r dravosĹĽ, nadĹĄenie a novĂ˝ prĂ­stup. Je tĂĄto Ăşloha zvlĂĄdnuteÄžnĂĄ pre nastupujĂşcu generĂĄciu politikov? UrÄ?ite ĂĄno!

FDWRKWRURNXMHSUHPLpURP (VWyQVND9(XUySVNHM~QLLMH YRVYRMLFKURNRFKQDMPODGĂŁtPSUHPLpURP

Mojca Kleva KekuĹĄ, Slovinsko (1976)

9RYHNXURNRYS{VRELOD YURNRFKÂąDNR REHFQiSRUDGN\Ä&#x2013;DYURGQHM REFL9URNXVDVWDODSRGSUHGVHGQtĂžNRX'HOHJiFLHSUL ParlamentnĂ˝ch vĂ˝boroch pre 8ĂĽYVWRURĂžtVDYNRQ]HU- VSROXSUiFX(Ă&#x2019;Âą$UPpQVNR vatĂ­vnej BritĂĄnii stal William $]HUEDMGĂĽDQD*UX]tQVNR-H 3LWWPOSUHPLpURPYRYHNX ]iURYHÄ&#x2013;ĂžOHQNRXYĂŞNRQQpKR 24 rokov a napriek pochyb- YĂŞERUX(XUySVNHMĂĽHQVNHMORE\ nostiam bol ĂşspeĹĄnĂ˝m politi- ĂžOHQNRX6NXSLQ\SURJUHVtYQHM kom. Pre prĂ­klady a inĹĄpirĂĄciu aliancie socialistov a demokraDOHQHWUHEDFKRGLĢWDNÄ&#x2021;DOHNR WRYY(XUySVNRPSDUODPHQWH GRPLQXORVWL9HXUySVNRP 9URNRFKDĂĽS{VRSULHVWRUHQiMGHPHDMYV~ĂžDV- bila ako stĂĄly zĂĄstupca NĂĄrodnosti mnoho politikov, ktorĂ­ QpKR]KURPDĂĽGHQLD6ORYLQYPODGRPYHNXQLHOHQS{VR- VNHMUHSXEOLN\Y(XUySVNRP bili v politike, ale ju na vyso- parlamente. NĂŞFKSRVWRFKDMRYSO\YÄ&#x2013;RYDOL DQDÄ&#x2021;DOHMRYSO\YÄ&#x2013;XM~ Matteo Renzi,

MLADĂ? POLITICI MENIA EURĂ&#x201C;PU. DĂ ME TAKĂ&#x161;TO Ĺ ANCU MLADĂ?M Ä˝UÄ&#x17D;OM AJ NA SLOVENSKU?

7

ANKETA

Ä?Ă­slo 8/2014

AktĂ­vne zapĂĄjanie mladĂ˝ch ÄžudĂ­ do politiky na Slovensku je stĂĄle nedostaÄ?ujĂşce. Prelomenie tejto bariĂŠry je v sĂşÄ?asnej dobe viac ako nevyhnutnĂŠ. KeÄ?Ĺže prĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och mĂĄme naĹĄu budĂşcnosĹĽ, nesmie nĂĄm byĹĽ tĂĄto otĂĄzka ÄžahostajnĂĄ. Ä˝udovĂ­t, 32 r. (DunajskĂĄ Streda): MlĂĄdeĹž by mala dostaĹĽ viac prĂ­leĹžitostĂ­ realizovaĹĽ sa aj v politike. MajĂş inĂŠ zmýťĞanie, sĂş progresĂ­vnejĹĄĂ­ a dravĹĄĂ­. Ich videnie budĂşcnosti je tieĹž inĂŠ ako zhrdzavenĂ˝ch starĂ˝ch politickĂ˝ch tvĂĄrĂ­, ktorĂŠ uĹž nie sĂş pre voliÄ?ov niÄ?Ă­m zaujĂ­mavĂŠ. MoĹžno i z toho dĂ´vodu mĂĄme stĂĄle väÄ?ĹĄĂ­ nezĂĄujem o voÄžby. SebastiĂĄn, 38 r. (TopoÄžÄ?any): U nĂĄs je vĹĄetko tak zabetĂłnovanĂŠ, Ĺže si nemyslĂ­m, Ĺže sa nieÄ?o dĂĄ zmeniĹĽ. Sme prĂ­liĹĄ malĂĄ krajina a vĹĄetci vĹĄetkĂ˝ch poznajĂş a majĂş podelenĂŠ polia pĂ´sobnosti. No vĹždy, keÄ? vidĂ­m v politike novĂş tvĂĄr, mĂĄm nĂĄdej, Ĺže sa nieÄ?o zmenĂ­. Rokmi sklamanĂ­ vĹĄak tĂĄ nĂĄdej poriadne vybledla.

RenĂĄta, 34 r. (TopoÄžÄ?any): Nie som si istĂĄ, Ä?i by som dala niekomu dĂ´veru na zĂĄklade veku. HovorĂ­ to o nieÄ?om? Na Slovensku mĂĄme za 20 rokov akoĹže demokracie skĂşsenosti, ktorĂŠ hovoria o tom, Ĺže kompetentnosĹĽ a sluĹĄnosĹĽ Ä?i ich opak, nie sĂş primĂĄrne zĂĄvislĂŠ od veku ich nositeÄža. JedinĂĄ nĂĄdej, ktorĂĄ z mladĂŠho veku ako-tak vykĂşka, je tĂĄ, Ĺže mladĂ˝ Ä?lovek mĂĄ potenciĂĄl nebyĹĽ tak skazenĂ˝ ako ten, ktorĂ˝ je v politike niekoÄžko desaĹĽroÄ?Ă­. Etela, 84 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MyslĂ­m si, Ĺže by mladĂ­ Äžudia mali vstupovaĹĽ do politiky, aby priniesli nieÄ?o novĂŠ. MoĹžno by robili tak, aby nemuseli cestovaĹĽ za prĂĄcou do zahraniÄ?ia a strĂĄcaĹĽ kontakt Ä?i uĹž s priateÄžmi alebo rodinou.

Taliansko (1975) Sebastian Kurz, RakĂşsko (1986)

9URNRFKDĂĽNHÄ&#x2021; zĂ­skal 59 percent hlasov, za9WLFKURNRFKYVW~SLOGRSR- stĂĄval funkciu prezidenta prolitiky a v aprĂ­li 2011 bol ako YLQFLH)ORUHQFLDDYURNRFK URĂžQĂŞPHQRYDQĂŞGRY\- DĂĽERO]YROHQĂŞ]D sokej funkcie ĹĄtĂĄtneho sek- VWDURVWX)ORUHQFLH2GURNX retĂĄra pre integrĂĄciu minis- EROWDMRPQtNRP'HPRWHUVWYDYQ~WUD$NRURĂžQĂŞ kratickej strany a od februĂĄra sa stal najmladĹĄĂ­m ministrom 2014 je ministerskĂ˝m predse]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFtYGHMLQiFK GRP9QRYRGREHMKLVWyULL7DRakĂşska. lianska sa tak stal najmladĹĄĂ­m predsedom vlĂĄdy.

Franziska Maria Keller, Nemecko (1981)

%OtĂĽLDFHVDHXURYRÄ?E\Ă&#x201E;Y\SODviliâ&#x20AC;&#x153; aj na Slovensku mnoho nĂĄdejnĂ˝ch politikov, ktorĂ­ sĂş YHNRPHĂŁWHQD]DĂžLDWNXDOH VYRMLPSUHKÄ?DGRPYt]LDPL a modernĂ˝mi nĂĄzormi budĂş WYUGRNRQNXURYDĢGOKRURĂžnĂ˝m politickĂ˝m stĂĄliciam. PriemernĂ˝ vek kandidĂĄtov do (XUySVNHKRSDUODPHQWXMHQLHĂžRY\ĂŁHURNRY1DMQLĂĽĂŁt SULHPHUQĂŞYHNPiNDQGLGDĂžnĂĄ listina strany TIP. Ich lĂ­der 0LFKDO%XEiQPiURNRY $MRÄ&#x2013;RPVLSUHĂžtWDWHYQDVOHTaavi Roivas, EstĂłnsko (1979) dujĂşcom vydanĂ­ NaĹĄich Novi%ROSlĢURNRYYSDUODPHQWH niek. A ak poznĂĄte aj vo vaYLHGROÂżQDQĂžQĂŞYĂŞERUQHVN{U ĂŁRPPHVWHQHMDNpKRPODGpKR YĂŞERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRV- SROLWLNDQDStĂŁWHQiPRÄ&#x2013;RP ti a v roku 2012 sa stal ministrom sociĂĄlnych vecĂ­. Od mar'XĂŁDQ.R]RYVNĂŞ 2GURNXS{VREtDNRĂžOHQka komisie pre nemeckĂş zeleQ~POiGHĂĽ9URNRFKDĂĽ VDVWDODKRYRUN\Ä&#x2013;RXDNRRUGLQiWRUNRXNDPSDQHSUH)HGHUiFLXPODGĂŞFKHXUySVN\FK ]HOHQĂŞFK )<(* D]DVWiYDOD DMÄ&#x2021;DOĂŁLHYĂŞ]QDPQpIXQNFLH 9RYHNXURNRYEROD]YROHQiGR(XUySVNHKRSDUODPHQtu, kam kandiduje aj v tĂ˝chto HXURYRÄ?EiFK

Petra, 44 r. (Ĺ urany): Ă no, mladĂ­ Äžudia mĂ´Ĺžu vniesĹĽ nieÄ?o novĂŠ do politiky, svieĹži pohÄžad na problĂŠmy, ktorĂŠ nĂĄs trĂĄpia.

JĂĄn, 76 r. (NovĂŠ ZĂĄmky): PravdaĹže. VeÄ? ide najmä o ich budĂşcnosĹĽ. Najprv treba zmeniĹĽ spoloÄ?nosĹĽ konĹĄtruktĂ­vne, pozitĂ­vne, progresĂ­vne a morĂĄlne.

Juraj, 57 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MĂ´j nĂĄzor je, Ĺže by sa mali zapĂĄjaĹĽ do politiky, ale mali by to robiĹĽ inĂ˝m spĂ´sobom, ako to robĂ­ sĂşÄ?asnĂĄ garnitĂşra. Je potrebnĂŠ, aby mladĂ­ Äžudia Ĺžili na Slovensku a pracovali na Slovensku, aby sa nerozpadĂĄvali rodiny.

Veronika, 21 r. (KoĹĄice): UrÄ?ite ĂĄno. Mali by sme daĹĽ ĹĄancu mladĂ˝m Äžudom, pretoĹže je Ä?as na zmeny, ktorĂŠ uĹž dlho sÄžubujĂş terajĹĄĂ­ politici. DĂ´vera v existujĂşce politickĂŠ strany a politikov klesĂĄ a to je skvelĂĄ prĂ­leĹžitosĹĽ pre mladĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ by mohli nieÄ?o zmeniĹĽ.

Radoslav, 36 r. (Gelnica): UĹž som sklamanĂ˝ zo starej garnitĂşry, a tak chcem nejakĂş zmenu. KaĹždĂ˝ len sÄžubuje a po voÄžbĂĄch stĂĄle Ĺžiadna zmena. To sa deje kaĹždĂŠ voÄžby.

Radovan, 29 r. (Ĺ˝arnovica): V EurĂłpe sĂş dobrĂŠ platy a kto by nechcel maĹĽ takĂ˝ prĂ­jem? V parlamente EĂ&#x161; sa aj tak niÄ? od nĂĄs nepresadĂ­ a mali by dostaĹĽ priestor novĂŠ tvĂĄre a novĂŠ myĹĄlienky. 7H[WDIRWR VDP  DK  PÄ&#x2021;  YN  SS


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

35(%8'Ă&#x2019;&126ÄĄ(85Ă?3<-('Ă?/(ä,7e $%<-89<79Ă&#x2C6;5$/,0/$'Ă&#x2039;Ä?8',$ RakĂşska strana NEOS bola zaloĹženĂĄ v oktĂłbri 2012 a po necelom roku sa dostala do nĂĄrodnĂŠho parlamentu. Na Slovensku sa o nieÄ?o podobnĂŠ snaŞí mladĂĄ strana TIP. LiberĂĄlne hodnoty, sluĹĄnosĹĽ v politike, chuĹĽ a schopnosĹĽ byĹĽ pri zmenĂĄch doma i v EurĂłpe a, samozrejme, zmysluplnĂ˝ program. DosĹĽ spoloÄ?nĂŠho pre vznik inĹĄpiratĂ­vnej spoluprĂĄce. Nielen o tom nĂĄm porozprĂĄval kandidĂĄt na europoslanca za NEOS Stefan Gara.

]MajĂş mladĂ­ Äžudia KRGQ~ĢQLHOHQYUiPFLNUDMLQ\DOHDMFH]KUDQLĂžQH zĂĄujem vstupovaĹĽ do vaĹĄej strany? StĂĄle viac sa o politiku zaujĂ­Ă&#x201E;9VWXS0LFKDOD ma mladĂĄ generĂĄcia. NaĹĄimi %XEiQDGRSROLWLN\ ĂžOHQPLDOHERV\PSDWL]DQWPL sa stĂĄvajĂş bĂ˝valĂ­ podporovaMHGREUpUR]KRGQXWLH telia konzervatĂ­vnej strany DWLHĂĽ6WUDQ\]HOHQĂŞFK+OiSUHWRĂĽHY(XUySH VLVDNQiPDMYHÄ?DSUYRYROLĂžRYĂžRMHQH]DQHGEDWHÄ?Qp SRWUHEXMHPHDM PQRĂĽVWYRNHÄ&#x2021;ĂĽHY5DN~VNX VDGiYROLĢXĂĽRGWLFKURPODGĂŞFKSROLWLNRY NRY9QHSRVOHGQRPUDGHMH WRWLHĂĽYHÄ?DĂ&#x201E;QHYROLĂžRYÂłNWRUt QH]DĢDĂĽHQĂŞFK doteraz nevideli alternatĂ­vu, NRKRYROLĢDOHWHUD]MXYLGLD SROLWLFNRX YQDĂŁHMVWUDQH1(26 ]V komunĂĄlnych voÄžbĂĄch v Salzburgu ste zĂ­skali uĹž viac ako 12 percent hlasov, takĹže ide vĹĄetko podÄža plĂĄnu? %ROWRYHÄ?NĂŞ~VSHFK7HQWRURNQiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX NGHRĂžDNiYDPHGYDPDQGiW\DWLHĂĽGYRMFLIHUQĂŞYĂŞsledok. BudĂşci rok budĂş YRÄ?E\GRREHFQĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY1DMG{OHĂĽLWHMĂŁLHEXG~ WLH YR 9LHGQL NGH PiPH VLOQp ]DVW~SHQLH D YHÄ?Np RĂžDNiYDQLD

6WHIDQ*DUD

]Ste mladĂĄ strana, napriek tomu mĂĄte v nĂĄrodnom parlamente uĹž 9 kresiel. Kam siahajĂş vaĹĄe ambĂ­cie? 1DĂŁtPFLHÄ?RPMHREQRYLĢSROLWLFN~VFpQXREQRYLĢ5DN~VNR-HGQRX]QDĂŁLFKSULRUtW je vzdelanie, chceme krajinu perspektĂ­vnu, vhodnĂş aj pre EXG~FHJHQHUiFLH0iPHDPEtFLX]DWLDKQXĢGRSROLWLN\ YLDFÄ?XGtDE\PRKOLYĂžRQDMYlÞãHMPLHUHVDPLUR]KRGRYDĢVDPLVDSRGLHÄ?DĢQDVSUiYHYHFtYHUHMQĂŞFK=DYHÄ?PL G{OHĂĽLW~SRYDĂĽXMHPHWUDQVSDUHQWQRVĢ&KFHPHDE\Ä?XGLD YHGHOLQDĂžRVDSRXĂĽtYDM~SHQLD]HNWRUpGiYDM~ĂŁWiWXYR forme danĂ­. ]RakĂşsko je pomerne konzervatĂ­vna krajina. MyslĂ­te si, Ĺže vaĹĄa

krajina je uĹž pripravenĂĄ na takĂ˝to typ liberĂĄlnej strany, na novĂ˝ch a mladĂ˝ch ÄžudĂ­, na novĂş politiku? 0\VOtPĂĽHiQRÂąG{ND]RP VPHP\3UYĂŞNUiWYKLVWyULL RakĂşska po 2. svetovej vojQHVDVWDORĂĽH~SOQHQRYRvzniknutĂĄ strana sa dostala GRSDUODPHQWXÄ?XGLDSRFLĢXM~YHÄ?N~QHVSRNRMQRVĢVR ]DYHGHQĂŞPLVWUDQDPLĂžLXĂĽ sociĂĄlno-demokratickou aleERNRQ]HUYDWtYQRXSUHWRĂĽH VDQLĂžQHPHQt9LGtPHĂĽH WDNpWRSURVWUHGLHSUDMHQRvej strane, ktorĂĄ je otvorenĂĄ YĂŁHWNpPXQRYpPXDKODYQH Ä?XÄ&#x2021;RP'{ND]RPWRKRV~DM momentĂĄlne prieskumy veUHMQHMPLHQN\'RUDN~VNHho parlamentu by sme iĹĄli VGYRMQiVRENRPWRKRĂžRVPH zĂ­skali naposledy.

]AkĂĄ by mala byĹĽ podÄža vĂĄs EurĂłpa o pĂĄr rokov? 0iPHYt]LX6SRMHQĂŞFKĂŁWiWRYHXUySVN\FK1DMHGQHM VWUDQHSRVLOQLĢWRVSRORĂžQp QDHXUySVNHM~URYQLĂžLXĂĽ MHWRVSRORĂžQĂŞWUKDOHERVSRORĂžQi¿ãNiOQDSROLWLNDDOH QDGUXKHMVWUDQHSRVN\WQ~Ģ YHÄ?N~SRGSRUXORNiOQ\PUHJLyQRP$WRQLHOHQYUiPFL danej krajiny, ale aj v rĂĄmci YLDFHUĂŞFKNUDMtQSRGSRULĢ FH]KUDQLĂžQpUHJLyQ\ 'REUĂŞSUtNODGMHUHJLyQ%UDWLVODYDÂą9LHGHÄ&#x2013;NGHE\VPH VDPDOLVSRORĂžQH]DVDG]RYDĢRUR]YRMLQIUDĂŁWUXNW~U\ ĂžLXĂĽYODNRYHMOHWHFNHMDOHERFHVWQHM6SRORĂžQHMXY\XĂĽtYDPHVSRORĂžQHE\VPH MXPDOLDMSOiQRYDĢ-HQH]P\VHOĂĽHSRWUHEXMHPHtVĢ GR9LHGQHYODNRPYLDFDNR hodinu. Ale diskusiu o tom by sme z Bruselu mali preQLHVĢGRQiĂŁKRUHJLyQXDUR]-

PLQXORVĢRXÂł 6WHIDQ*DUDNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD1(26 ]Ä&#x152;o prvĂŠ by ste rieĹĄili ako poslanec v europarlamente? Nie sme v europarlamenWHVDPLVPHV~ĂžDVĢRXVNX-

SLQ\$/'(NWRUi]GUXĂĽXje liberĂĄlne strany. AktĂ­vne Y\NRQiYDPHĂžLQQRVĢYV~lade s jej programom. Pre PÄ&#x2013;DNRQNUpWQHE\SULRULWRX ERODHQHUJHWLFNiHXUySVND SROLWLNDOHEREH]VSRORĂžQHM HQHUJHWLFNHMSROLWLN\QHP{ĂĽHPHPDĢDQLGOKRGRERVSRORĂžQ~KRVSRGiUVNXSROLWLNX 1HKRYRUtPOHQRREQRYLWHÄ?nĂ˝ch zdrojoch, ale o novom HQHUJHWLFNRPNRPSOH[QRP V\VWpPH

]Ako ste sa dostali k spoluprĂĄci so stranou TIP? 0iPHWRKRYHÄ?DVSRORĂžQpKR v naĹĄich programoch. SpoPHQLHPLGHXSRVLOÄ&#x2013;RYDQLD malĂ˝ch i strednĂ˝ch podniNRYNWRUpV~]iNODGRPKRVpodĂĄrstva i vytvĂĄrajĂş najviac pracovnĂ˝ch miest a spoluprĂĄcu v oblasti duĂĄlneho vzdeOiYDQLD NWRUp Y 5DN~VNX YHÄ?PLGREUHIXQJXMH7HQWRV\VWpPP{ĂĽHE\ĢSUHYiV

3UHGVHGDVWUDQ\1(260DWWKLDV6WURO]OtGHUNDNDQGLGiWN\GRHXURSDUODPHQWX


Ä?Ă­slo 8/2014

ROZHOVOR

9

podnetom, aby ste ho viac rozvinuli aj u vĂĄs na SlovenVNXDSULVSHOLWDNN]QtĂĽHQLX nezamestnanosti mladĂ˝ch Ä?XGt&KFHPHKÄ?DGDĢNRQNUpWQHULHĂŁHQLDDNR]OHSĂŁLĢ spoluprĂĄcu medzi BratislaYRXD9LHGÄ&#x2013;RXYQDĂŁRPHXUySVNRPPLNURUHJLyQHQLHOHQYVSRPtQDQHMGRSUDYHĂžL PRELOLWHÄ?XGt

]Michal BubĂĄn vstupuje do politiky ako veÄžmi mladĂ˝, odhodlanĂ˝ Ä?lovek, nie je vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;diplomovanĂ˝â&#x20AC;&#x153; politik. AkĂ˝ mĂĄte na to nĂĄzor? -DWLHĂĽQLHVRPSRYRODQtP politik a pre vstup do poliWLN\VRPPDOSRGREQpG{YRG\DNR0LFKDO%XEiQ6RP XĂĽGYDGVDĢURNRYSRGQLNDWHÄ?DP\VOtPVLĂĽHMHG{OHĂĽLWpDE\Ä?XGLDNWRUtGRVLDKOL vo svojej profesii Ăşspechy, sa aktĂ­vne zapĂĄjali do politiky. 0DM~VN~VHQRVWL]SUDNWLFNpKRĂĽLYRWDDP{ĂĽXYĂŞ]QDPQH NRQNXURYDĢ Ă&#x201E;SURIHVLRnĂĄlnymâ&#x20AC;&#x153; politikom, ktorĂ˝m ĂžDVWRFKĂŞEDSUiYHWiVN~VHQRVĢVUHDOLWRXVRE\ĂžDMQĂŞP ĂĽLYRWRPÄ?XGt 5R]KRGQXWLH0LFKDOD%XEiQDMHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRĂĽHSRWUHEXMHPHY(X-

0LFKDO%XEiQVWUDQD7,3 YÄ?DYR D6WHIDQ*DUD1(26

UySHDMPODGĂŞFKSROLWLNRY 3UHGSDUODPHQWQĂŞPLYRÄ?EDQH]DĢDĂĽHQĂŞFK SROLWLFNRX mi sme ako novĂĄ strana boli GRVORYDXPOĂžDQt1HGRVWDOL PLQXORVĢRX VPHĂĽLDGQ\SULHVWRUYWHOHYt]MĂĄte spoloÄ?nĂş novosĹĽ, ]LLĂžLYUR]KODVHYSULQWRYĂŞFK mladosĹĽ, dĂ´raz na PpGLiFKOHQYHÄ?PLPiOR3UHinternet. to sme ako prvĂĄ strana v RaN~VNXY\XĂĽLOLQDSOQRSRWHQFLiOVRFLiOQ\FKPpGLt 9ĂŞVOHGNRP EROD Y\VRNi HIHNWLYLWD D YHÄ?NĂŞ SRĂžHW KODVRY $ PHG]L ]DVLDKQXWp FLHÄ?RYp VNXSLQ\ preto, prirodzene, patrili DMSUYRYROLĂžL

]Viete si predstaviĹĽ vaĹĄu spoluprĂĄcu, keÄ? sa strana TIP dostane do europarlamentu? 6WUDQ\ NWRUp VD GRVWDQ~ do europarlamentu a majĂş SRGREQp VPHURYDQLH DNR VNXSLQD$/'(V~YtWDQĂŞPLĂžOHQPL8UĂžLWHSRP{ĂĽH NHÄ&#x2021;VD]DQLFKQLHNWRSULhovorĂ­ formĂĄlne aj neforPiOQH 9VWXS VWUDQ\ 7,3 GR $/'( E\ VPH SRGSRrili, a potom v rĂĄmci tejto IUDNFLHE\VPHXĂĽDNWtYQH spolupracovali.

$QJHOLND0OLQDU GUXKĂŞDWUHWLD]Ä?DYD 6WHIDQ*DUD GUXKĂŞVSUDYD 

]AkĂŠ body programu strany TIP sĂş vĂĄm blĂ­zke, prĂ­padne totoĹžnĂŠ? ZefektĂ­vnenie fungovaQLD(XUySVNHM~QLHSRGSRra malĂ˝ch a strednĂ˝ch podnikov, v neposlednom rade G{UD] QD Y]GHOiYDQLH QD PODGĂŞFKÄ?XGtQDYĂŞPHQ-

Qp Y]GHOiYDFLH SURJUDP\ QHPRKOD.HÄ&#x2021;VL]REHULHDQDLQRYDWtYQHSULHP\VHOQp PHHXURRNWRURPVDWRÄ?NR odvetvia. diskutuje, napriek krĂ­ze je VWiOHYHÄ?PLVWDELOQRXPH]Spolupracujete nou. Pri menĂĄch jednotlis podobnĂ˝mi stranami YĂŞFKĂŁWiWRYE\VDĢDĂĽNRGDOR v Ä&#x152;echĂĄch, PoÄžsku alebo RGROiYDĢSRNXVRPU{]Q\FK v MaÄ?arsku? ĂŁSHNXODQWRY0iPHYRÄ?QRVĢ =DWLDÄ? QLH DNWtYQX VSRĂ&#x201E;6WUDQD7,3 luprĂĄcu rozvĂ­jame zaWLDÄ?OHQVRVWUDQRX7,3QD E\UDGD Slovensku.

]MomentĂĄlne sĂş v EurĂłpe na vzostupe extrĂŠmistickĂŠ strany, nielen na Slovensku Ä?i v RakĂşsku. NEOS chce tvoriĹĽ novĂŠ RakĂşsko, strana TIP zasa inĂş, sluĹĄnejĹĄiu politiku, je tu podobnosĹĽ programov. Ako presvedÄ?iĹĽ obÄ?anov, aby dali svoju podporu mladĂ˝m stranĂĄm a aby povedali NIE extrĂŠmizmu? 0XVtPHÄ?XÄ&#x2021;RPY\VYHWÄ?RYDĢDNRVDDNWtYQH]DSiMDĢGRHXUySVNHKRGLDQLD 3UHVYHGĂžLĢLFKĂĽH(XUySVND ~QLDMHVSRORĂžHQVWYRNWRUp poskytuje ĹĄance do budĂşcnosti, nielen rizikĂĄ. äLDÄ?PpGLDVDGRVĢNRQFHQtrujĂş prĂĄve na tie negatĂ­va, NWRUp(XUySVND~QLDVRVHERXSULQiĂŁD6SRORĂžQHDNR (XUySDP{ĂĽHPHE\ĢYKRVpodĂĄrstve vedĂşcou silou na VYHWRYRPIyUHĂžRE\ĂĽLDGQD]MHGQRWOLYĂŞFKNUDMtQE\Ģ

VSROXSUDFRYDOD V1(26QLHOHQ YHXURSDUODPHQWH DOHDMQD UHJLRQiOQHM~URYQLÂł 0LFKDO%XEiQNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD7,3 SRK\EXPRĂĽQRVWLĂŁWXGRYDĢ DSUDFRYDĢYFHORPHXUySskom priestore. ([WUpPLVWLFKF~RVODELĢ(XUySXDOHWĂŞPSiGRPRVODELDDMMHGQRWOLYpĂŁWiW\9(XUySVNHM~QLLQLHMHYĂŁHWNR SHUIHNWQpPQRKRYHFtWUHED]PHQLĢDOHYĂŞKRG\MHGQR]QDĂžQHSUHYDĂĽXM~Ă&#x2019;ORKRXQDĂŁLFKVWUiQE\PDORE\Ģ SUiYH]G{UD]Ä&#x2013;RYDQLHWĂŞFKto pozitĂ­v. (jah)


10

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

M. Ĺ EFÄ&#x152;OVIÄ&#x152;: %8'Ă&#x2019;&126ÄĄ6/29(16.$ -(-('12=1$Ă˝1(9(85Ă?36.(- Ă&#x2019;1,, ]Ako ste sa stali eurĂłpskym komisĂĄrom, bolo ĹĽaĹžkĂŠ â&#x20AC;&#x153;dostaĹĽ saâ&#x20AC;? k tejto prĂĄci? 0RMD S{YRGQi NDULpUD MH od roku 1990 spätĂĄ s diplomaFLRX=DĂžtQDOVRPDNRĂžHVNRVORvenskĂ˝ diplomat a po rozdeleQtĂ˝HVNRVORYHQVNDVRP]DĂžDO SUDFRYDĢQDYWHGDMĂŁRP0LQLVWHUVWYH]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt65 .HÄ&#x2021;ERORMDVQpĂĽHQDĂŁRXFLHÄ?RYRXVWDQLFRXEXGH(Ă&#x2019;GRSOnil som si vzdelanie a urobil 3K']HXUySVNHKRSUiYDĂžR YWRPĂžDVHQD6ORYHQVNXĂŁWXGRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ VRPQiVOHGQHY\XĂĽLOYUiPFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSRVWRFKQD0=9D(=65ĂžLXĂĽ DNRSROLWLFNĂŞULDGLWHÄ?DOHERJHQHUiOQ\ULDGLWHÄ?SUHHXUySVNH ]iOHĂĽLWRVWL'OKĂŁtĂžDVVRPS{VRELODNR]iVWXSFDYHÄ?Y\VODQFD SUL(XUySVN\FKVSRORĂžHQVWYiFK 3RQiYUDWH]SRVWXYHÄ?Y\VODQFDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR SR]QDWN\Y\XĂĽLOYSR]tFLLVWiOHKRSUHGVWDYLWHÄ?D65SUL(Ă&#x2019; 9URNXVRPSRRGFKRGH-iQD)LJHÄ?DQD]Y\ĂŁQ~ĂžDVĢ mandĂĄtu prevzal post komisĂĄra SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHĂĽ DĂŁSRUW1HVN{UVRPEROQDSR]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUHnominovanĂ˝ slovenskou vlĂĄdou QDÄ&#x2021;DOĂŁLHIXQNĂžQpREGRELH(. Pri tĂ˝chto zmenĂĄch dochĂĄdza DMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi-

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQĂŁWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHÄ&#x2013;PLERO pridelenĂ˝ post viceprezidenWDĂžLĂĽHSRGSUHGVHGX(XUySskej komisie.

]AkĂŠ najdĂ´leĹžitejĹĄie Ăşlohy plnĂ­te ako podpredseda EK pre medziinĹĄtitucionĂĄlne vzĹĽahy a administratĂ­vu? 8ĂĽ]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\SOĂŞYDĂĽHPiPQDVWDURVWLY]ĢDK\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWQĂŞPLHXUySVN\PLLQĂŁWLW~FLDPL (XUySVN\SDUODPHQW5DGD (Ă&#x2019; VQiURGQĂŞPLSDUODPHQWPLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYno-prĂĄvne predpisy pracovQtNRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt Okrem toho, minimĂĄlne raz PHVDĂžQH]DVWXSXMHP(XUySsku komisiu na Rade pre vĹĄeREHFQp]iOHĂĽLWRVWLQDNWRUHM VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt(Ă&#x2019;SULSUDYXMHPHHXUySVNHVXPPLW\DURNXMHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ NÄ?~ĂžRYĂŞYĂŞ]QDPSUH6ORYHQVNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR UR]SRĂžWXNGHVDQiPSRGDULlo na roky 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2020 vyneJRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ HXUQDÄ&#x2021;DOĂŁtUR]YRMVORYHQVNĂŞFK UHJLyQRYDPLHVWFLHVWĂĽHOH]QtFĂŁN{OSRGSRUXYHG\DYĂŞVNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRÄ?-

0DURãâHIÞRYLÞSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRÄ?E\V~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlÞãRXYĂŞ]YRXSUHV~ĂžDVQ~(.ERODRGSRYHÄ&#x2021;QDEH]precedentnĂş hospodĂĄrsku NUt]XSRĂžDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORĂžQHMHXUySskej meny euro. Okrem toho VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYÄ&#x2021;DNDNWRUĂŞPPDM~ VORYHQVNtREĂžDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHÄ?NĂŞFK]DKUDQLĂžQĂŞFKIDErĂ­k zo Slovenska, a tĂ˝m aj KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovnĂ­kov. 'QHVP{ĂĽHPHV~Ä?DYRXVNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVXYHGHQĂŞPLQistrahami sme sa vysporiadali DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRvĂ˝ch zĂĄkladoch postupne prekonĂĄva recesiu. HospodĂĄrska krĂ­za bola spojenĂĄ aj s tlakom na ĹĄetrenie v administratĂ­ve. Na reĹĄtriktĂ­vne opatrenia na nĂĄrodnej Ăşrovni som reagoval prijatĂ­m reformy administratĂ­vQHKR UR]SRĂžWX D ~SUDYRX pracovno-prĂĄvnych predpisov pre vĹĄetkĂ˝ch pracovnĂ­NRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQtPWĂŞĂĽGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YĂŞĂŁHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYĂŞP ]QtĂĽHQtP FHONRYpKRSRĂžWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLtR percent. TĂĄto zmena prinesie do roku 2020 Ăşsporu vo výťNHPLOLDUG\HXU

9HÄ?PLGREUHYLHPDNRFLWOLYR Ä?XGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYÄ&#x2020;DOĂŁRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyliom v uplynulĂ˝ch 4 rokoch bolo ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKlejĹĄĂ­ register lobistov, v ktorom MHYV~ĂžDVQRVWL]DUHJLVWURYDQĂŞFKYLDFQHĂĽWLVtFSRGQLNDWHÄ?VNĂŞFKPLPRYOiGQ\FK regionĂĄlnych a zĂĄujmovĂ˝ch VXEMHNWRYD]GUXĂĽHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHĂĽWLVtFMHGnotlivcov â&#x20AC;&#x201C; lobistov.

]Ä&#x152;o by ste odkĂĄzali SlovĂĄkom v sĂşvislosti s blĂ­Ĺžiacimi sa voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNĂŞPREĂžDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULĂŁOLNYROHEQĂŞPXUQiP7LHĂĽE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRjĂ­m rozhodnutĂ­m prispeli k víĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNĂŞFKVWUiQDNR60(56' (Ă&#x2019;VDGQHVQDFKiG]DQDG{OHĂĽLWHMNULĂĽRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPĂžLYQDGFKiG]DM~FRPREdobĂ­ ostane otvorenĂĄ, slobodnĂĄ, solidĂĄrna a tolerantnĂĄ, bez hraQLĂžQĂŞFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRXÂąDOHERĂžL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRĂĽQRVWLĂŁW~GLDDSUiFHY]DKUDQLĂžt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREĂžDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDĂžQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lÞãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySVNHMSUiYQHM~SUDYHSHUFHQW VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investĂ­ciĂ­ na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDĂĽRYDQp]DGUXK~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYÄ&#x2021;DNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorĂĄ na Slovensko prichĂĄG]D XĂĽGUXKĂŞNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ÂąYRYĂŞĂŁNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRĂĽQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodĂĄrskeho postaveQLDD]OHSĂŁHQtĂĽLYRWQHM~URYQH VORYHQVNĂŞFKREĂžDQRY=DWLDÄ? ĂžRSRUHYRO~FLLVPHVD]KÄ?DGLVNDĂĽLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{ĂĽHPH VNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQĂŞFKDMXĂĽQĂŞFKVXVHGRYGREHKOLĂ˝HVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMĂžDVWHMĂŁLHSRrovnĂĄvame s RakĂşskom. Na to, aby sme v tomto trenGH~VSHĂŁQHSRNUDĂžRYDOLMHWUHEDDE\QDĂŁXNUDMLQXY(XUySskom parlamente reprezentovali NRPSHWHQWQtDVSRÄ?DKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREĂžDQRY a so silnĂ˝m demokratickĂ˝m PDQGiWRP7tEXG~WRWLĂĽERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM miesto v globalizovanom svete. (kj)


číslo 8/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NSR 2827/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


INZERCIA

naše novinky

NTT 3129/14

12


Ä?Ă­slo 8/2014

TĂ&#x2030;MA

13

NADĂ CIA RENĂ TY ZMAJKOVIÄ&#x152;OVEJ

320Ă&#x2C6;+$=265'&$

YHNGHEXGHSULSUDYHQĂŞGHÄ&#x2013; SOQĂŞĂŁSRUWX]iEDY\DSUH]HQWiFLD]GUDYĂŞFKSRWUDYtQ Ă˝RYiVĂžDNi"3UtÄ&#x2021;WHVLVNRPSRQRYDĢKXGEXSRPRFRXĂŁOLDSDQLDGRSHGiORYELF\NODĂžL QDPL[RYDĢVL]GUDYĂŞQiSRM vlastnou energiou. Okrem toho sa zabavĂ­te so znĂĄmyPLRVREQRVĢDPLĂŁSRUWXQD YHÄ?NRSORĂŁQHMREUD]RYNHXYLGtWHQDĂŁHVSRW\QDRFKUDQXĂĽLYRWDD]GUDYLDDQLHOHQWR%XGHWHQDQHMP{FĢYLGLHĢWĂŞFK ktorĂ­ naberĂş odvahu a odhodODM~VDXURELĢQLHĂžRSUHVYRMH]GUDYLH9HUtPHĂĽHPHG]L QLPLQHEXGHWHFKĂŞEDĢ

)RWR0DUWLQ)ULGQHU

nĂ­, ale aj o nutnosti zvyĹĄoYDĢSUiYQHYHGRPLHNWRUp je na nĂ­zkej Ăşrovni. Na prvĂ˝ SRKÄ?DGGUREQRVĢDOHPQRKt]QiVQHSRVWUHKOLĂĽHRG 1. januĂĄra tohto roku sĂş chodci pohybujĂşci sa na verejnĂ˝ch SULHVWUDQVWYiFKSRYLQQtQRVLĢ UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\7HMWRSUREOH0HG]LSULRULW\QDGiFLHSDWUt matike sa tĂ˝kal aj projekt â&#x20AC;&#x201C; ochrana prĂĄv detĂ­, podpora NDPSDÄ&#x2013;QDGiFLHVQi]YRP sociĂĄlnej pomoci, ochrana Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013;VLVYRMĂĽLYRWÂą]YLGLÄ?XGVNĂŞFKSUiY]GUDYLDĂĽL- WHÄ?QLVDÂł]DPHUDQiQD]YĂŞYRWQpKRSURVWUHGLDDOHLSRG- ĹĄenie informovanosti o poSRUDĂŁSRUWXWHORYĂŞFKRY\ĂžL WUHEH QRVHQLD UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK rozvoj vzdelĂĄvania a umelec- prvkov. NĂŞFKĂžLQQRVWt 9UiPFLWHMWRNDPSDQH1DGiNadĂĄcia tak zastreĹĄila vĹĄetky cia RZ vytvorila animovanĂ˝ tieto aktivity a pomocou nej VSRWQDWpPXRFKUDQDĂĽLYRWD VDP{ĂĽHSRVODQN\Ä&#x2013;D5HQiWD a iniciovala jeho premietanie =PDMNRYLĂžRYiYHQRYDĢWĂŞP v sieti kĂ­n po celom SlovenNWRUtSRPRFUDGXĂžLSRGSR- sku. Spot je verejne dostupru potrebujĂş. nĂ˝ na strĂĄnke nadĂĄcie www. nadacia-rz.sk. 3UHGVHGQtĂžNDQDGiFLHS{VREt priamo v zĂĄkonodarnom zbo- 3UHGVHGQtĂžND QDGiFLH QDUHPiSUHWRGRNRQDOĂŞSUHKÄ?DG YĂŁWtYLOD]iNODGQpĂŁNRO\Y7Uo legislatĂ­ve a jej fungova- navskom kraji, kde rozdaVznik NadĂĄcie RenĂĄty ZmajkoviÄ?ovej bol prirodzenĂ˝m vyĂşstenĂ­m Ăşsilia podpredsednĂ­Ä?ky NĂĄrodnej rady SR smerujĂşcej k podpore charitatĂ­vnych akciĂ­ a organizĂĄciĂ­.

OD  UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK SiVRN a prostrednĂ­ctvom interakWtYQHMSUHGQiĂŁN\SRXĂžLODGHWL o potrebe ich nosenia. PretoĂĽHQLHMHYVLOiFKQDGiFLHQDYĂŁWtYLĢYĂŁHWN\ĂŁNRO\Y\StVDODFHORĂŁWiWQXV~ĢDĂĽYNUHVOHQt QDWpPXĂ&#x201E;$NRVSUiYQHQRVtP UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\Âł%OLĂĽĂŁLHLQformĂĄcie o prebiehajĂşcej súĢDĂĽLQiMGHWHQDQDĂŁHMZHERvej strĂĄnke.

WRNSRK\EX]OiĂĽLYRWRVSUiva, konzumĂĄcia nevhodnĂ˝ch SRWUDYtQDOHDMSRGFHÄ&#x2013;RYDnie preventĂ­vnych lekĂĄrskych prehliadok.

Programom vås bude sprevåG]DĢSUHGVHGQtÞNDQDGiFLH 5HQiWD=PDMNRYLÞRYiNWRrú podporí mladå moderåtorVNiGYRMLFD6SRORÞQHY\VSRYHGDM~]DXMtPDYpRVREQRVWL z oblasti ťportu, ale i zdraYHMYêüLY\

7RYĂŁDN]Ä&#x2021;DOHNDQLHMHYĂŁHWNRĂžRSUHYiV1DGiFLD5HQiW\=PDMNRYLĂžRYHMSULSUDYLOD 9VSROXSUiFLVR6SUiYRXNXOtĂşrnych a ĹĄportovĂ˝ch zariadenĂ­ mesta Trnava poskytne 0pGLiDMLQWHUQHWV~SOQpYĂŞ- YĂŁHWNĂŞPRE\YDWHÄ?RPÂąDQLH]LHYDQiYRGRYDNR]OHSĂŁLĢ OHQ]7UQDY\ÂąPRĂĽQRVĢFYL]GUDYLH1RÄ?XGLDV~SUHVĂŞ- ĂžLĢDXURELĢWDNSUYĂŞNURNQD WHQtRGSRU~ĂžDQLDPLDQiYUK- ceste v starostlivosti o svoPLDWiWRP\ĂŁOLHQNDLFKVN{U je zdravie. ]DĢDĂĽXMHDY\YROiYDYQLFK DSDWLX2GPLHWDM~YĂŁHREHFQp 2GPiMDGRVHSWHPK tejto mimoriadne UDG\0RWLYRYDĢLFKGRNiĂĽH EUDEXGHNDĂĽG~VRERWX ~VSHĂŁQHM D QDMPl XĂĽL- prĂ­klad a vytvorenie inĹĄpiru- YĂžDVHRGGRKRG WRĂžQHM DNWLYLWH Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013; jĂşceho priestoru a prostredia Y\KUDGHQĂŞ$WOHWLFNĂŞĂŁWDVL VYRM ĂĽLYRW Âą ]YLGLWHÄ?- na takĂşto aktivitu â&#x20AC;&#x201C; a prĂĄ- GLyQQDXOLFL-iQD+DMGyFQLVDÂłQDGiFLDSULFKiG]D ve tĂş ponĂşka NadĂĄcia RenĂĄ- ]\KRY7UQDYH pre vĹĄetkĂ˝ch VÄ&#x2021;DOĂŁtPSURMHNWRP W\=PDMNRYLĂžRYHM$NWLYLWD FYLĂžHQLDFKWLYĂŞFKREĂžDQRY Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;]D]GUDYtPÂłRSlĢY\- K dispozĂ­cii vĂĄm budĂş proXĂĽLMHLQWHUDNWtYQHIRUP\YUi- IHVLRQiOQL FYLĂžLWHOLD NWRUt WDQHYĂŞUD]QpKRLQIRUPDĂžQpKR YiVEXG~VSUHYiG]DĢQDFHVVSRWXDEXGHVNXWRĂžQHKRGQRW- te k lepĹĄej kondĂ­cii i zdraviu. QRXXNiĂĽNRXWRKRDNRVDGi 6WDĂžtVLSULQLHVĢSRGORĂĽNXQD GRVSLHĢNOHSĂŁLHPX]GUDYLX FYLĂžHQLHFKXĢDGREU~QiODGX &YLĂžHQLHMHXUĂžHQpSUHYĂŁHW8ĂĽMHKRQi]RYQDSRYHGiĂĽH VDEXGH]DREHUDĢFLYLOL]DĂžQĂŞ- .DPSDÄ&#x2013;VDRÂżFLiOQH]DĂžtQD N\YHNRYpNDWHJyULHSUHWRVD PLSUREOpPDPLGQHĂŁQHMGRE\ PiMDRKRG WHĂŁtPHDMQDURGLQ\VGHĢPL PHG]LNWRUpSDWUtQHGRVWD- QD+ODYQHMXOLFLY7UQD- 9VWXSMHYRÄ?QĂŞ

Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;VL]DFYLĂžLĢV1DGiFLRX5=Âł


14

naše novinky

ŠPORT

SOV ODOVZDAL OLYMPIONIKOM SYMBOLICKÉ ŠEKY Slovenský olympijský výbor ocenil najúspešnejších reprezentantov z februárových zimných olympijských hier v ruskom Soči, ako aj zástupcov ich realizačných tímov. Počas večera olympionikov v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave si prevzali symbolické šeky na odmeny za popredné umiestenia na hrách v čiernomorskom stredisku. „Olympionikom sa určite patrí poďakovať, všetkým, ktorí sa zaslúžili o pekné úspechy, dobre reprezentovali... A tento večer tu je práve na to. Myslím si, že sme sa stretli pri veľmi príjemnej príležitosti,“ skonštatoval Chmelár. Slovenskí olympionici získali v Soči päť umiestení v prvej šestke. Podelili sa o ne piati športovci z dvoch odvetví, pričom štyri popredné výsledky sa zrodili v individuálnych súťažiach a jeden v tímovej. Najvyššie stojí zlato biatlo-

nistky Anastasie Kuzminovej v pretekoch na 7,5 km, ktorým ako prvá žena v biatlonovej histórii obhájila olympijský triumf. Pridala k nemu ešte 6. miesto v stíhacích pretekoch na 10 km a spoločne s Janou Gerekovou, Pavlom Hurajtom a Matejom Kazárom sa podieľala aj na piatom mieste slovenskej miešanej štafety. O ďalšie dve popredné umiestenia sa zaslúžil zjazdár Adam Žampa, piaty v superkombinácii a šiesty v slalome. Za tieto výsledky si olympionici aj ich realizačné tímy vyslúžili finančné odmeny v celkovej výške 130 230 eur, pričom 50 percent z tejto sumy bude vyplatených z marketingových zdrojov Slovenského olympijského výboru a 50 percent z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Najvyššie odmeny získala pochopiteľne Anastasia Kuzminová, ktorá si sama prevzala dva symbolické šeky – za olympijské víťazstvo v pretekoch na 7,5 km na sumu 45 000 eur a za šieste

miesto v stíhacích pretekoch na 10 km na sumu 8 000 eur. Členom jej realizačného tímu prislúcha za tieto úspechy odmena vo výške 14 850 eur, resp. 2 640 eur. „Som rada, že sme dostali takéto ocenenie a vďačná za to, že som dosiahla pekné výsledky pre krajinu. Myslím si, že sú naozaj výborné a každé jedno ocenenie poteší, nezáleží akú má hodnotu,“ uviedla Kuzminová. Zjazdár Adam Žampa si za piate miesto v superkombinácii prevzal symbolický šek na 10 000 eur a za šieste miesto v slalome na 8 000 eur. Jeho realizačnému tímu prislúcha odmena vo výške vo výške 3300 eur, resp. 2 640 eur.

Štyria dostali ocenenie

Štyria slovenskí úspešní olympionici zo Soči – Adam Žampa, Jana Gereková, Pavol Hurajt, Matej Kazár - si na večere olympionikov prevzali z rúk Františka Chmelára aj Medailu SOV za účinkovanie na ZOH v Soči, v prípade trojice biatlonistov s prihliadnutím aj na

A. Kuzminová s prezidentom SOV F. Chmelárom. Foto: TASR/Michal Svítok

ich už tretiu olympijskú účasť. Gereková počas slávnostného večera priznala, že emócie zo ZOH už vyprchali a teraz si dopriala voľnejší režim. „Emócie z olympiády už opadli, pozerám sa ďalej. Momentálne skôr oddychujem, iba pred dvoma týždňami nám skončil Svetový pohár. Po olympiáde a posledných štyroch rokoch som totiž zmenila stratégiu. Určite ma však poteší každý dobrý výsledok a dobre odvedená robota,“ povedala Gereková. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič v slávnostnej časti akcie odo-

vzdal viacerým členom našej výpravy na ZOH vyznamenania ministra - Medailu profesora Vladimíra Černušáka. Udelil ju biatlonistom Anastasii Kuzminovej, Jane Gerekovej, Pavlovi Hurajtovi, Matejovi Kazárovi a zjazdárovi Adamovi Žampovi, ako aj trénerom uvedených špičkových športovcov - Danielovi Kuzminovi a Jurajovi Sanitrovi (Kuzminová), Milanovi Gašperčíkovi (Gereková), Manfredovi Geyerovi (Hurajt), Pavlovi Kobelovi (Kazár) a Tomášovi Žampovi (Žampa). (TASR)

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste

5/30/11 11:11 AM

 Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Galanta, náklad 7 500 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

NTT 2061/14

• Nedeštruktívne skúšanie


číslo 8/2014

ŠPORT

15

VYCHOVÁVA SVOJICH NÁSTUPCOV aj s úrokmi. „Hovoril som si, že každý zápas je iný, no veril som si. Norbert je kvalitný bitkár, ako súper mi však sedí. Dosť času trávim v posilňovni, takže sila mi nechýba. Zdolal som ho jednoznačne, výhru mi pripísali všetci traja rozhodcovia.“

Slovenský boxer a kickboxer Filip Barák je rodákom z Galanty, no momentálne pôsobí v Ružomberku. Dlhoročné skúsenosti nadobudnuté z ťažkých zápasov v ringoch po celom svete sa Filip nedávno rozhodol zúžitkovať, a to do podoby súkromných hodín boxu. Mladí ružomberskí boxeri sa tak môžu učiť priamo od juniorského i seniorského majstra Slovenska. „Mám už štyroch borcov, s ktorými poctivo a najmä pravidelne trénujem. Okrem toho sa aktivizujem aj v jednom miestnom fitnescentre, kde na tréningy chodí niekedy aj desať ľudí,“ hovorí Filip. Kvôli súťažným povinnostiam v dubnickom boxerskom klube má na svojich zverencov čas len každý druhý týždeň. „Sedem dní som v Dubnici, ďalších sedem v Ružomberku a takto dookola,“ smeje sa úspešný boxer.

Slovenská a česká extraliga

NGA 2247/14

Filip Barák je síce kmeňovým boxerom Galanty, no klub ho poslal na hosťovanie do, pre neho dobre známej, Dubnice nad Váhom. V dre-

se tohto oddielu mladý Lipták boxuje tak slovenskú ako i českú extraligu. Najvyššia boxerská súťaž u našich západných susedov, má podobne, ako tá naša len štyroch účastníkov. Okrem Dubnice je to Praha, Plzeň a Prostějov. Zo štyroch stretnutí v tejto sezóne Filip absolvoval tri. „Jedno kolo proti Prahe som musel vynechať kvôli zraneniu obočia. To som utŕžil vo finále ostatných majstrovstiev Slovenska. Stalo sa to len pár sekúnd pred gongom, so súperom z Nitry sme sa zrazili hlavami a lekár mi nedovolil pokračovať. Škoda, titul by bol inak môj,“ smúti Filip, ktorý si na pamiatku z tohto duelu odniesol štyri štichy.

Veľká výhra i čudná prehra

Späť k českej najvyššej súťa-

Veľké kickboxové podujatie v Maďarsku

Filip Barák so svojimi zverencami.

ži. Za Prostějov boxuje i dvojnásobný účastník olympiády, Maďar Norbert Kalucza. Držiteľ bronzu z majstrovstiev Európy bol pre Filipa Baráka veľkou výzvou, vzájomný súboj však Filip za záhadných okolností prehral na body. „Aj samotní tréneri Prostějova sa pre médiá vyjadrili, že som mal vyhrať ja. Dve kolá boli jednoznačne moje, v tom treťom to bolo vyrovnané. Jeden

český rozhodca pripísal výhru mne, druhý uprednostnil Maďara. Rozhodoval tak výsledok rozhodcu zo Slovenska a ten si vybral Norberta. Keď som za ním neskôr prišiel a opýtal sa ho prečo dal vyhrať súperovi, povedal mi, že si pomýlil papieriky,“ krúti neveriacky hlavou Filip. Ružomberčan však všetko hodil za hlavu a v odvete v Dubnici to maďarskému borcovi vrátil

V maďarskom Szegede sa v polovici mája uskutoční jeden z najsilnejších turnajov v kickboxe. Pôjde o federáciu WAKO. V drese Slovenska sa predstaví aj držiteľ titulu vicemajstra Európy v tejto federácii Filip Barák. „Je to pavúkový systém turnaja a v ringu sa objavia najlepší kickboxeri sveta, napríklad z Ruska, či Bieloruska. Idem tam s cieľom vyhrať, pevne dúfam, že sa mi to podarí,“ usmieva sa popod fúz lišiak Filip. Nám neostáva nič iné, len tomuto úspešnému športovcovi zaželať veľa šťastia. Text a foto: Pavol Tomčík


INZERCIA

naše novinky

NSR 2976/14

16

Nga 08 2014 web  
Nga 08 2014 web  
Advertisement