Page 1

6 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 27. 2. 2014

Detva

Valentínska kvapka krvi

Zatiaľ ťažiť nebudú

Podpoľanec pred sezónou

Kauza Šatan

str. 2 Celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža opäť rozprúdila krv v žilách po celom Slovensku. Svoju krv dobrovoľne darovali aj obyvatelia Detvy.

str. 3 Detvanci si aspoň na chvíľu môžu vydýchnuť. Ťažba zlata na Podpoľaní je dočasne odložená. Obvodný banský úrad načas prerušil konanie.

str. 4 Folklórny súbor Podpoľanec sa pripravuje na ďalšiu dôležitú sezónu, počas ktorej okrem domácich vystúpení zažijú aj zájazdy do Srbska či Ruska.

str. 15 Kauza neúčasti Miroslava Šatana na Zimných olympijských hrách v Soči traumatizuje verejnosť. Stále je otázne, čo odznie po vyjadreniach šéfov reprezentácie.

DETVIANSKY KROJ PRIRÁSTOL K SRDCIAM Kroj je tradíciou každej obce či regiónu. Jeho špecifickosť spočíva v zdobení, výšivke a tiež v spôsobe vyšívania. Každému správnemu Detvancovi je určite dobre známe, ako vyzerá taký detviansky kroj. Čo však vieme o jeho vzniku? Detviansky kroj mal základ v dlhej košeli a dlhých nohaviciach z ľanu alebo konope rôznej šírky. Valašská kolonizácia však priniesla nové prvky – opasok, krpce, kožuchy z ovčej vlny a ďalšie. Turci zase priniesli rôzne výšivky a nové farby. Každým novým vplyvom sa odev menil. Povesť hovorí, že krátka detvianska košeľa vznikla počas jednej hostiny na Vígľašskom zámku. Panstvo si pravidelne na zámok pozývalo svojich priateľov a samozrejme sa chcelo pochváliť svojimi šikovnými tanečníkmi, poddanými. Zavolali si Detvancov, ktorí boli v tancovaní odjakživa dobrí. Pripravili pre nich stoly plné jedla a pitia, avšak jedlo zo stola mizlo neobyčajne rýchlo. Jeden hosť si pri ich odchode želal, aby mu ešte raz zatancovali a to sa im vypomstilo. Pri tanci im všetko jedlo vypadlo spoza košele, preto sa hradný pán rozhodol, že dlhé košele im odstrihne popod prsia a odvtedy je súčasťou nášho kroja krátka košeľa. Kedy sa tak udialo a či je na tejto povere niečo pravdy, nám nikto s presnosťou nevie potvrdiť. Jedno je však isté a síce, že náš kroj všetkým prirástol k srdcu a detvianskych folklóristov si už bez neho nevieme ani len predstaviť. Jozef Pavlov

Foto: archív TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

POČASIE V DETVE

KRÁTKE SPRÁVY

2

Najnižšia nameraná teplota bola zaznamenaná v poslednom zimnom mesiaci 11. februára 1929, kedy teplota v Pstruši pri Detve klesla na rekordných -41,0°C. Extrémne podmienky pred 84 rokmi panovali naprieč celou Euráziou – mimoriadne vyvinutá Sibírska tlaková výš zasahovala od západnej Číny, Tibetu, Mongolska, severnej Indie, ponad Sibír a strednú Áziu až do východnej Európy, pričom na jej južnom okraji sme sa na konci prvej februárovej dekády ocitli práve v bazéne mimoriadne chladného vzduchu. Extrémne podmienky vládli nielen v európskej časti Ruska (Moskva hlásila 8.2. o 13.00 -38°C), ale postupne aj v strednej, západnej Európe, na Balkáne či v Stredomorí, studený sibírsky vzduchu sa dostal až nad severnú Afriku. Za zmienku stojí aj teplota v najteplejšom kúte Slovenska - v Hurbanove, kde dosiahla teplota 11.2. ráno historických -35°C, či v Devínskej Novej Vsi (-36,0°C).

NEHODA NA KRIVÁNI Dňa 12. februára 2014 krátko po trinástej hodine bola ohlásená dopravná nehoda motorového vozidla Škoda Felicia a dodávkového vozidla Peugeot Boxera ceste I. triedy č. 50 v katastri obce Kriváň, okres Detva. Na miesto udalosti boli vyslaní traja príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Detve, ktorí po príchode na miesto udalosti vyslobodili zranenú vodičku z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia, poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel Zdravotnej záchrannej služby. „V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu dvoch osôb (z toho jedno dieťa). Následne príslušníci HaZZ zabezpečili havarované automobily proti vzniku požiaru, asistovali pri nakladaní havarovaných automobilov na vozidlá odťahovej služby. Cesta bola kvôli dopravnej nehode neprejazdná z dôvodu, že havarované vozidlá tvorili prekážku cez celú šírku vozovky," povedal kpt. Erik Piater.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI JE V PLNOM PRÚDE Celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža – „Valentínska kvapka krvi“ opäť rozprúdila krv v žilách a to na celom území Slovenska. Kampaň začala 10. februára a bude pokračovať až do 14. marca. Výnimkou teda nie je ani mesto Zvolen a Detva, ktoré sa do darovania krvi aktívne zapojili. Túto kampaň odštartovalo darovanie krvi vo Zvolenskej Európe, ktoré sa konalo 18. 2. v dopoludňajších hodinách. Samotného odberu sa zúčastnilo vyše 40 darcov, ktorí si so sebou odniesli odznak kvapky krvi ako symbol odberu a darcovstva krvi. Pred odberom každý darca vyplnil dotazník a mohol pristúpiť k odberu krvi, ktorý trval v priemere 10 – 15 minút. Darcovia mali k dispozícii i občerstvenie vo forme minerálnej vody, čaju a kávy.

Snaha pomôcť

Už samotný počet darcov hovorí za všetko, že ľudia aj v dnešnej dobe majú snahu pomôcť aspoň takýmto spôsobom. Mnohí z nich totiž prekonali svoj vlastný strach.

Valentínska kvapka krvi.

Nechýbalo im ani odhodlanie a odchádzali s úsmevom na perách s ďalšou skúsenosťou do života. Veríme, že podobná účasť bude aj na ďalších odberoch, ktoré budú prebiehať až do 14. marca. Či sa už pôjde o darovanie

krvi vo Zvolene alebo Detve, dúfame, že aspoň takýmto spôsobom pomôžete. Bližšie informácie k jednotlivým odberom krvi nájdete na stránke Slovenského Červeného kríža. Text a foto: Lucia Valovčanová

PRIBUDOL DETSKÝ KÚTIK

OKOLIE DOMU KULTÚRY

Po zrekonštruovaní budovy Domu kultúry za 1,46 milióna eur je na rade rekonštrukcia okolia Domu kultúry. Projekt, ktorý sa mesto chystá zrealizovať v tomto roku, sa volá „Spevnené plochy a chodníky pri DK A.S. Detva – rekonštrukcia a modernizácia". Predmetom stavebného projektu je oprava spevnených plôch na súčasnej pešej zóne pred samotným Domom kultúry. Predpokladané náklady sú vyše 440-tisíc eur. Hlavnými rysmi projektu bude vybudovanie parkovacích plôch, ktorých je v súčasnosti nedostatok. Nové parkovacie plochy vzniknú po obvode areálu pešej zóny a Domu kultúry (Štúrova ulica, Obrancov mieru). Parkovisko bude vybudované aj za budovou Domu kultúry (bývalá letná terasa reštaurácie). Toto bude slúžiť hlavne pre parkovanie autobusov pre vystupujúce súbory a umelecké celky. Pred samotným Domom kultúry bude vybudovaná plocha na vystupovanie počas akcií, akou je napr. stavanie májov. Ostatok pešej zóny sa vydláždi, fontána sa vyčistí a opraví. Plánuje sa aj oprava lavičiek na amfiteátri.

Jozef Pavlov

Novootvorený detský kútik pomáha rodinám v starostlivosti o dieťa. Deti sa zabavia v milom prostredí bohatom na podnety pod odborným vedením a rodičia zatiaľ môžu spokojne pracovať, nakupovať, sedieť u lekára alebo len tak na kávičke s vedomím, že o deti je náležite postarané. Ako reakcia na pomoc rodinám s malými deťmi pri návrate do zamestnania, či pomoc matkám v prípade potreby so starostlivosťou o dieťa, vznikol detský kútik. Ponúka široké spektrum služieb spojených so starostlivosťou o dieťa. V príjemnom prostredí sa deťom dostáva láskavý prístup a odborná starostlivosť. Deti tak získavajú nielen základné sociálne návyky a zručnosti, ktoré neskôr zúročia pri nástupe do materskej školy, ale taktiež využívaním rôznych edukačných hračiek a pomôcok pre sebarealizáciu sa podporuje zdra-

vý vývoj zmyslov, motoriky, emócií. Deti majú k dispozícii okem iného aj Montessori hračky. Všetky hračky sú zo zdravotne nezávadného materiálu a pre určenú vekovú kategóru. Detský kútik je rozdelený na jedálenskú časť, oddychovú zónu a hraciu zónu. Sociálne zariadenia spĺňajú potreby maloletých detí a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Zvolen.

Doplnkové aktivity

Detský kútik okrem celodennej, poldennej a hodinovej starostlivosti o deti vo

veku od 1,5 do 3 rokov, organizuje pre deti aj rôzne aktivity. Vo Fašiangovom období to bol karneval, ale aj detská narodeninová párty. Detský kútik plánuje usporadúvať aj detské vystúpenia pre túto vekovú kategóriu. Financovanie poskytovanej starostlivosti o deti do 3 rokov veku pomáha riešiť aj príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako pomoc matkám pri predčasnom nástupe do zamestnania, štát poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 230 € preukázaných výdavkov. Doklady výdavkov detského kútika sú akceptované Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Lucia Barborášová


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ZLATO SA ZATIAĽ ŤAŽIŤ NEBUDE Detvanci si aspoň na chvíľu môžu vydýchnuť. Ťažba zlata na Podpoľaní je dočasne odložená. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici dočasne prerušil konanie o návrhu na určenie dobývacieho priestoru. Konanie je prerušené do 31. 12. 2016. Do tejto doby musí ťažobná spoločnosť Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s. r. o. (EMED) doplniť o záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., taktiež o záväzné stanoviská od stavebného úradu mesta Detva a obce Dúbravy. Po doplnení týchto podkladov a po uplynutí danej lehoty bude banský úrad znovu rozhodovať o určení dobývacie priestoru na Podpoľaní.

Občania toto rozhodnutie vítajú

Občanov celého Podpoľania toto rozhodnutie Banského úradu veľmi potešilo, no majú stále obavy, pretože nič nie je definitívne. Svoj nesúhlas už vyjadrili na niekoľkých protestoch, ktoré sa konali buď priamo v meste Detva alebo aj pred priestormi Banského úradu v Banskej Bystrici. Je ne-

Spodné vody po ťažbe.

pochybné, že snaha občanov nezišla navnivoč, a kompetentné úrady boli aspoň z časti ovplyvnené tlakom ľudu, ktorí majú oprávnený strach z ťažby. Občania sa boja hneď niekoľkých vecí. V prvom rade sa boja znečistenia celkového životného prostredia. Hlavný strach však spočíva v znečistení povrchových a v strate podzemných vôd. Množstvo oby-

vateľov regiónu je aj v dnešnej dobe závislých od vlastných rezervoárov a studní a prípadná strata vôd by bola pre nich likvidačná. Ďalšie obavy spôsobuje aj samotná lokalita ťažby, nakoľko v tesnej blízkosti Zlatého vŕšku sa nachádza areál PPS, v ktorom pracujú stovky ľudí. Keďže spôsob ťažby bude nebezpečnou kyanidovou metódou, zamestnanci majú obavy,

že v prípade nehody bude reálne ohrozené ich zdravie a život.

Pomôcť by mala aj župa

Počas tejto doby sa konali aj voľby do VÚC. Na základe týchto volieb si niektorí kandidáti, či už na poslancov, alebo aj na samotného župana, postavili kampaň, ktorá viedla proti ťažbe zlata. Veľké predvolebné sľuby sme počuli naj-

mä od Mariána Kotlebu, ktorý verejne prezentoval svoje pohoršenie z plánovanej ťažby zlata, a taktiež sľuboval, že spraví všetko, čo sa bude dať, aby ťažbe predišiel. Podpoľanci spolu s celým krajom mu nakoniec aj vyjadrili dôveru a teraz čakajú, či dostanú podporu v boji proti ťažbe. Tomáš Paučo

TEPLOTNÝ REKORD PADOL PRED 85. ROKMI Pred 85. rokmi padol vo Vígľaši teplotný rekord. Dňa 11. februára 1929 tu namerali najnižšiu teplotu v celej histórii krajiny a to až 41 stupňov pod nulou. Teplotný rekord vo Vígľaši zaznamenal pred 85. rokmi miestny učiteľ Ján Porsch, ktorý pracoval osem rokov na hydrologickej stanici. Tá fungovala od čias Rakúsko-Uhorska v miestnej časti Pstruša. Ako spomienka na rekordný mráz teraz stojí v dedine aj pamätník. Dnes už žije iba hŕstka ľudí, ktorí si na obrovskú zimu pamätajú. Starenka Emília Kajanová, ktorá má 94 rokov, bola vtedy iba 9-ročná. Doteraz si však spomína, ako musela ísť v snehových závejoch a treskúcej

Babička Emília Kajanová dodnes spomína na obrovské mrazy.

zime do školy v Stožku pešo dlhých päť kilometrov. Trikrát sa po ceste musela ísť zohriať k ľuďom, ktorí bývali

poblíž, inak by zamrzla. „Keď som prišla do školy, chlebík a mliečko, čo som si priniesla na desiatu, boli úplne zamrz-

nuté. Fľašku som dala k piecke a praskla, z mliečka mi ostal iba nanuk,“ spomína na zimu stará pani. Dodáva, že

v treskúcom mraze zamrzla voda v studniach a aj dobytku vo válovoch. „Koníky, kravy a svine sme museli obložiť slamou, taká bola veľká zima. V záhrade sme mali krásny sad plný ovocných stromov, aj tým vydulo kôru od kmeňa,“ opisuje Emília. Vitálna starenka je rada, že túto zimu také obrovské mrazy nie sú, no hovorí, že sneh jej chýba. „Bolo by lepšie, keby napadol. Aj pôda by si v zime lepšie odpočinula,“ vysvetľuje babička. Starosta Vígľaša Róbert Záchenský je rád, že ich obec sa dostala vďaka teplotnému rekordu do povedomia všetkým Slovákom, no -41 °C by na vlastnej koži zažiť nechcel. Text a foto: Denisa Horváthová


naše novinky

KULTÚRA

AKO SA DETVANCOM PÁČI ZREKONŠTRUOVANÉ KINO?

ANKETA

4

Dňa 21. februára malo Kino Marína dlho očakávanú premiéru po rekonštrukcii priestorov a digitalizácii, preto nás zaujímal názor divákov, ako sa im páčia zmeny, ktoré tu nastali.

FS PODPOĽANEC SA PRIPRAVUJE NA NOVÚ SEZÓNU

Soňa: Bola som na prvom predstavení a som veľmi rada, že sa v Detve kino po rokoch zmohlo. Páčil sa mi zvuk, obraz a samozrejme sedačky. Sú stupňovité, keďže pred tým boli v rovine, nedá sa to ani porovnať. Určite prídem aj na ďalšie filmy. Som rada, že prišli aj ostatní moji kamaráti podporiť detvianske kino a dúfam, že to pôjde takto aj ďalej a ľudia sem budú chodiť. Marcel: Mne sa tu páčilo. Páči sa mi ako to opravili. Máme najlepší „kulturák” v širokom okolí.

Mariana: Veľmi sa mi páčilo kino, je dobre urobené. Akurát číslovanie schodíkov by som ešte vyriešila. Detva je menšie mesto, tak som veľmi spokojná a som strašne rada, že teraz nemusím chodiť do Zvolena alebo do Banskej Bystrice. Je to tu lacnejšie. Ušetríme aj na cestu.

Tomáš: Veľmi sa mi páčilo dnes v kine. Je dobré, že je niečo takéto v Detve. Je to blízko a netreba chodiť niekde ďalej do Zvolena, alebo do Banskej Bystrice. Je to dobrá vec, že to tu existuje. Igor: Ja som sa tu veľmi nezdržal, ale rekonštrukcia sa mi páči, najmä vyvýšené sedenie. S pôvodným stavom sa to nedá ani porovnať. Konečne je niečo na úrovni aj v Detve.

Lucia Barborášová

FS Podpoľanec

Posledný februárový víkend na Detvianskej Hute bude patriť folklórnemu súboru Podpoľanec, ktorý sa pripravuje na novú, zaujímavú no aj veľmi dôležitú sezónu. Od 28.2 do 2.3 2014 sa v priestoroch školy v prírode na Detvianskej Hute uskutoční sústredenie FS Podpoľanec, na ktorom sa členovia súboru budú pripravovať na vyťaženú sezónu, ktorá okrem domácich zájazdov prinesie aj zájazd do Ruska, Česka a Srbska. Účelom sústredenia je v prvom rade učiť a zdokonaľovať sa v choreografiách.

Príprava súboristov

Tohtoročná sezóna sa pre súbor začína o niečo skôr a prináša možnosti ukázať svoje schopnosti na prestížnych miestach doma a v zahraničí. Už v polovici marca sa ženská spevácka skupina súboru zúčastní natáčania relácie RTVS Kapura. Hlavnú úlohu budú hrať ženy a dievčatá aj počas veľkonočných sviatkov. Na Veľkonočný pondelok ich v rámci uchovania starých tradícií prídu chlapci oblečení v krojoch vykúpať studenou vodou, aby boli aj naďalej také krásne a zdravé. Hneď na začiatku mája súboristi navštívia Moravskú Novú Ves v Česku, kde zatancujú na dni remesiel. Po

príchode domov budú spolu s inými detvianskymi kolektívmi stavať máje v starej časti mesta, ale aj pri kultúrnom centre Andreja Sládkoviča. V polovici marca sa súboristi predstavia na významnom vystúpení v Zrkadlovom háji v Bratislave a na záver mesiaca vystúpia v obci Stožok na akcii Guľášmajster. V júni sa

aj novinky,

tuje súbor ešte raz do Česka, kde sa so svojím programom predvedie na akcii pod názvom Pálavské vinobrání v známej českej vinárskej oblasti v meste Mikulov. Na všetkých týchto vystúpeniach súbor predvedie svoje spevácke a tanečné umenie sprevádzané vynikajúcou hudbou. Súbor predstaví aj novinky, na ktorých sa už momentálne pracuje, a ktoré tvoria mladí, šikovní choreografi Roman Malatinec, Ján Matúška a Ján Michálik.

na ktorých sa

Minimálna podpora

Súbor predstaví

už pracuje. členovia tešia na trojdňový zájazd na východ Slovenska do Raslavíc na Šarišské slávnosti piesní a tancov. Júl už tradične prinesie veľkolepé Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, kde členov súboru čaká trojdňový maratón vystúpení. Zvyšok mesiaca bude pre súbor regeneračný a zároveň plný príprav na august, kedy sa budú konať obidva zájazdy do zahraničia. Hneď začiatkom budú súboristi cestovať do srbskej Vojvodiny. Potom ich čaká jeden z najväčších festivalov v Rusku. Zájazd bude trvať sedem dní a pocestuje sa do mesta Voronež, kde medzi inými krajinami bude Podpoľanec reprezentovať Slovensko. Na posledný zájazd vyces-

Napriek očividnému úspechu súboru a jeho výbornému reprezentovaniu mesta a aj celého Slovenska, má súbor problémy zohnať dostatok finančných prostriedkov na obnovu krojov, či na celkové uhradenie sústredení, alebo aj zájazdov. Nakoľko mesto Detva súboru prispieva len minimálne, je súbor odkázaný len na sponzorov, či na dve percentá z daní. Tieto príjmy sú pre súbor životne dôležité a samotní členovia sa snažia vyzbierať čo najviac prispievateľov. Peniaze nepomôžu len súboru, ale aj samotným členom, ktorí vďaka nim majú nielen vynovené kroje, ale aj lacnejšie zahraničné zájazdy, a tak môže každý, kto ma chuť, aj naďalej šíriť lásku k folklóru. Text a foto: Tomáš Paučo


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

OBEC KRIVÁŇ ČAKÁ DYNAMICKÝ ROZVOJ Obec Kriváň v okrese Detva bude v blízkej budúcnosti čakať dynamický rozvoj. Rozprávali sme sa so starostom Imrichom Paľkom.

V obci Kriváň je naplánovaná rozsiahla výstavba. Môžete nám priblížiť tento stavebný projekt? Ide o výstavbu bytov a domov. Konkrétne to budú štyri bytovky so 16 bytovými jednotkami, budú to nájomné byty a štyri bytovky pre odpredaj do súkromného vlastníctva. Dokopy by to malo byť 90 bytov. Okrem toho je pripravená stavebná časť, kde prebieha výstavba rodinných domov. Veľkosť pozemku je 8-10 árov.

NDT 1970/14

Ako dlho bude trvať realizácia projektu?

Všetko by malo byť dokončené za štyri roky.

vací pruh a to brzdí príchod investorov.

O koľko sa odhadom zvýši počet obyvateľov v obci Kriváň? Odhadom v novej štvrti bude bývať 400-500 ľudí. Ale polovica zo žiadateľov sú domáci, zvyšok z blízkeho okolia.

Neplánuje sa zdvojenie koľajovej trate Kriváň-Detva? Dnes je zdvojenie až po priemyselný park, o ďalšom budovaní trate neviem, nie je to v mojej kompetencii. Naším cieľom by bolo vybudovať pred budovou ŽSR po cestu malé námestie, avšak železnice nám tento pozemok nechcú dať k dispozícii.

Ako je na tom Kriváň s nezamestnanosťou? Máme evidovanú nezamestnanosť okolo 8 percent. V priemyselnom parku máte niekoľko firiem, neplánuje sa jeho rozšírenie? V územnom pláne máme vymedzenú plochu takmer po rieku Slatina pre priemyselný park. Aj záujemcovia-investori by boli, avšak chýba odbočo-

Plánujete ešte nejaké investičné akcie? Na jar chceme v parčíku blízko obecného úradu vybudovať obecné ihrisko pre deti a rodičov. Jozef Pavlov

Starosta obce Kriváň Imrich Paľko (vľavo). Foto: www.dtonline.sk

5


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KDH OSLÁVILO 24. NARODENINY Tak, ako s hnutím KDH vznikala alternatíva voči mečiarizmu, s kresťanskými demokratmi sa bude vytvárať alternatíva aj voči súčasnému stavu, ktorý nie je dobrý. Vo svojom príhovore počas osláv 24. narodenín KDH to vyhlásil líder hnutia Ján Figeľ.

MICHAL HORSKÝ

EUROVOĽBY Nie je jednoduché vybrať si v eurovoľbách, ktorý kandidát háji záujmy obyvateľov Slovenska . Iba dostatočná účasť vo voľbách zaručí, že do parlamentu sa dostanú osobnosti a tie politické zoskupenia, ktoré sú kompatibilné s európskou parlamentnou politikou. Nižšia účasť by dávala šancu všetkým krikľúňom či antisystémovým politickým stranám, aby ich krik bolo počuť aj v kreslách európskeho parlamentu. Preto treba oceniť osobnosti, ktoré prijímajú funkcie lídrov do eurovolieb. Za mimoriadne šťastné možno považovať rozhodnutia strán vyberať na kandidátky aj osobnosti mimo vlastnej strany. Takým lídrom je napríklad podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol nominovaný Smerom-SD. Je to nielen nezávislý kandidát, ale aj mimoriadne vážená osobnosť v štruktúrach európskej politiky. KDH nominovalo za líderku Annu Záborskú, ktorá sa do europarlamentu musela v minulosti prekrúžkovať. Na ich kandidátke je aj bývalý podpredseda vlády Ivan Šimko, aj keď na úplnom chvoste. Strana SDKÚ-DS riešila otázku lídra kandidátky v primárkach. Odpoveďou sú mená Ivana Štefanca a Eduarda Kukana. Uvidíme, či sa lídrom strany Most-Híd skutočne stane Zsolt Simon. Je dôležité, aby si občan hľadal svojich zástupcov v niektorom z podobných politických zoskupení a  nie v stranách, ktoré destabilizujú našu politickú scénu, ich stranícke lode sa potápajú a oni hľadajú záchranu – v Európe.

„KDH odmietalo a bude odmietať populizmus i extrémizmus. Toto nie sú odpovede, ale slepé cesty, do ktorých niektoré krajiny vstupujú a nevedia cestu späť,“ upozornil. Figeľ tvrdí, že KDH bolo vždy kooperatívne a nikdy sa neizolovalo a neoddeľovalo od tých, ktorí zmýšľajú podobne. Figeľ spolustraníkov pochvá-

lil, že KDH je jediným politickým subjektom, ktorý je v parlamente nepretržite 24 rokov. „To hovorí na jednej strane o vernosti a vytrvalosti a na druhej strane o istej nestabilite a trieštení, ktoré Slovensko, ale aj iné krajiny sprevádza,“ povedal. „Spájať tých, ktorí zmýšľajú a konajú v zhode, je nároč-

Ján Figeľ

né, ale rozhodujúce. Spolupracovali sme aj s ľavicou, keď bolo treba poraziť autokraciu a zneužívanie moci. Spolupracovali sme a aj budeme so stredopravými stranami v boji proti populizmu, zne-

užívaniu moci a korupcii. Aj naďalej budeme spolupracovať s tými, ktorí chcú budovať moderné a transparentné Slovensko,“ avizoval. Text a foto: TASR

LÍDROM KANDIDÁTKY MAROŠ ŠEFČOVIČ Súčasný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič bude lídrom kandidátky Smeru-SD pre májové voľby do Európskeho parlamentu. „Maroš Šefčovič bude číslo jeden na našej kandidátke do Európskeho parlamentu, súčasne zostáva naším kandidátom pri zostavovaní novej Európskej komisie,“ povedal Robert Fico. „Chceme, aby podobne, ako je to v zostavovaní vlád v európskych

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič

krajinách, politici najskôr prešli súbojom cez parlament, a potom po získaní takejto legitimity v Európskom par-

lamente, sa usilovali o pozície v exekutíve, v tomto prípade v Európskej komisii,“ vysvetlil.

HRANICA SR S UKRAJINOU JE POKOJNÁ

Burianovou, ako aj s miestnymi predstaviteľmi a aktivistami, ktorí bez násilia našli dohodu na upokojení situácie v tamojšom regióne.

Voliči, ktorí chcú rozhodnúť o novom prezidentovi, by si mali dostatočne skoro pred hlasovaním skontrolovať občiansky preukaz či cestovný pas. Ak totiž nemajú platný preukaz totožnosti, môžu mať problém odvoliť. Totožnosť bez preukazu možno dokázať aj svedectvom dvoch osôb. Ak to volič ale nestihne urobiť do skončenia hlasovania, svoj hlas neodovzdá.

Text a foto: TASR

TASR

Robert Kaliňák pri kontrole na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

re vývoja na Ukrajine vrátane prílevu utečencov. K dispozícii sú na to určené zariadenia v Humennom a Sečovciach. V Užhorode sa šéf rezortu vnútra stretol so slovenskou generálnou konzulkou Jankou

Text a foto: TASR

MÁTE PLATNÉ OSOBNÉ DOKLADY?

Situácia na slovenskoukrajinskej hranici je pokojná, Ministerstvo vnútra SR nezaznamenalo žiaden incident v súvislosti s nepokojmi na Ukrajine. „Z nášho pohľadu je na hraniciach pokoj, žiadny bezpečnostný incident sme nezaznamenali. Premávka na hranici je plynulá, veľmi mierna. V samotnom Užhorode beží štandardný život,“ povedal minister vnútra Robert Kaliňák pre novinárov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Slovensko je podľa neho pripravené aj na krízové scená-

Podľa Šefčoviča by mali kandidáti v eurovoľbách vopred predstaviť konkrétne témy, ktorým sa chcú venovať. Sám uviedol, že by sa chcel uchádzať o členstvo vo výbore Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. „V tomto výbore chcem presadzovať zjednodušenie pravidiel pre to, aby sme z Európskeho sociálneho fondu mohli čerpať viac peňazí na podporu tvorby pracovných miest pre mladých ľudí,“ načrtol.


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

7

JE NEDEMOKRATICKÉ ODMIETAŤ PRÁVO NA DEMOKRATICKÉ VÝSLEDKY INÝCH Demokracia na Slovensku je v európskom a celosvetovom meradle vnímaná ako demokracia na veľmi vysokej úrovni. „Ale aj to je demokracia, ak výsledok referenda nie je platný pre nízku účasť, či ak sa na voľbách do europarlamentu zúčastní len 15 percent voličov,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii (23.2.) v Košiciach prezidentský kandidát, predseda vlády SR Robert Fico.

Jednoznačný víťaz volieb

Dodal, že považuje za nebezpečnú tendenciu, ak niekto pod zámienkou akejsi ochrany demokracie odmieta právo na demokratické výsledky iných. „Smer-SD je obviňovaný z koncentrácie moci, že všetko ovláda, že to nie je demokratické,“ doplnil

s tým, že je potrebné si uvedomiť, že Smer-SD vyhral demokratické parlamentné voľby v roku 2012. „Vždy bola tradícia, že takýto jednoznačný víťaz volieb bude mať predsedu vlády aj predsedu parlamentu,“ podčiarkol Fico. Pripomenul tiež, že ponúkol opozícii účasť vo vládnej koalícii, pričom by Smer-SD obetoval aj funkciu šéfa parlamentu.

Koncentráciu moci odmietajú

Odmietol aj obvinenia z toho, že by bola stranícky ovládaná súdna moc, či existoval nejaký spôsob kontroly nad prezidentom. „Preto vyhlasujem, že je demokratické a legálne, ak sa Smer-SD so svojím kandidátom uchádza o post hlavy štátu, v tom nie je žiadna koncentrácia moci,“ zdôraznil Fico. Uviedol tiež, že je prirodzené, ak

Robert Fico

sa víťaz prezidentských volieb ujme svojej funkcie a vzdá sa straníckej príslušnosti. „Prezident musí byť nadstranícky, nestranný a nezávislý. Je to ústavný predpoklad výkonu

jeho funkcie,“ povedal. Zároveň vyzval ďalších prezidentských kandidátov, aby si naštudovali kompetencie prezidenta SR a nesľubovali voličom to, čo splniť nemôžu. „Prezident

nemá právomoci na znižovanie daní, vytváranie pracovných miest či zvyšovanie platov,“ doplnil. Text a foto: TASR

KRITIKA TÍM NA PREDSEDNÍCTVO VEĽVYSLANCA MR V EÚ JE VYTVORENÝ Predseda Maďarskej socialistickej strany a kandidát na post premiéra Attila Mesterházy ostro kritizoval veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha za jeho štvrtkovú schôdzku s predsedom BBSK Marianom Kotlebom.

Slovensko už má vytvorený základný tím, ktorý bude zapojený do výkonu predsedníctva v Európskej únii v druhej polovici roku 2016.

Predseda MSZP Attila Mesterházy

Podľa agentúry MTI Mesterházy povedal, že je neprijateľné, aby sa maďarský veľvyslanec stretol a rokoval s „politikom, ktorý je otvorene proti Maďarom, Rómom a je zástancom fašistických myšlienok“. Predseda MSZP vo vyhlásení uviedol, že maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi by mal dať jasnú odpoveď, či Balogh vopred konzultoval tento krok s rezortom diplomacie a či šéf diplomacie o schôdzke vedel. Mal by tiež povedať, aké dôsledky bude mať stretnutie, ktoré uráža po-

city a záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že veľvyslanec v SR rokuje so všetkými predsedami samosprávnych krajov, preto sa stretol aj s Kotlebom. S predsedom BBSK hovoril Balogh o problémoch susediacich regiónov Maďarska a Slovenska, o možnostiach vzájomnej cezhraničnej spolupráce, aj o otázkach integrácie Rómov do spoločnosti. Text a foto: TASR

Budú do neho zainteresované ministerstvá, Národná rada SR, Úrad priemyselného vlastníctva, Generálna prokuratúra SR, Úrad na ochranu osobných údajov, ako aj iné úrady. „Tento tím pozostáva z približne 700 ľudí s tým, že máme presne definované mená tých, ktorí budú predsedami jednotlivých pracovných skupín v Rade Európskej únie aj ich zástupcov,“ ozrejmil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík. Príde tiež k prvej vlne dočasného personálneho posilnenia všetkých rezortov, ako aj Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, ktoré bude centrálnym výkonným bodom predsedníctva.

Peter Javorčík

V lete chce ministerstvo zahraničných vecí predložiť na rokovanie vlády komplexný materiál s vyčíslenými nákladmi spojenými s predsedníctvom. Napríklad tento rok sú na tento účel vyčlenené tri milióny eur, z ktorých sa bude financovať personálne posilňovanie Stáleho zastúpenia a jednotlivých ministerstiev. Slovensko bude využívať na niektoré aktivity aj fondy Európskej únie.

Vzdelávací program zamestnancov zapojených do predsedníctva bude z veľkej časti financovaný z Európskeho sociálneho fondu. „Aj ďalšie aktivity sa budú dať zaplatiť zo štrukturálnych fondov, čím odľahčíme náš národný rozpočet, ktorý bude musieť prispieť na predsednícke náklady,“ pripomenul Javorčík. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf

klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidátov. V niektorých prí-

padoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


číslo 3/2014

SPRAVODAJSTVO

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,venec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu venskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 bí vo vedení SMK, až 2003 bol členom stra žije v Senci, ny Smer-SD,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Ján ČARNOGURSKÝ

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 70 r.,  advokát, bývalý predseda vlády a minister spravodlivosti, bývalý dlhoročný predseda KDH,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

VOĽBY PREZIDENTA

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.

9


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

REZORT ŠKOLSTVA PRIPRAVIL NOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE STREDOŠKOLÁKOV S novelou vyhlášky o stredných školách prichádzajú nové, atraktívne odbory. Rezort školstva tak reaguje na výsledky experimentálneho overovania a požiadavky zamestnávateľov. Do zoznamu odborov sa tak zaraďujú napríklad študijné odbory „ochrana osôb a majetku pred požiarom“, „klientsky manažér pošty“ či „lesníctvo a lesnícky manažment“. Na meniace sa podmienky pracovného aj poštového trhu Slovenskej republiky reaguje rezort školstva zaradením nového študijného odboru „klientsky manažér pošty”. Na základe požiadavky Slo-

álna grafika. Výsledky experimentálneho overovania tiež priniesli ďalší nový odbor, ktorým je produktová tvorba.

Bez niektorých ustanovení

Do zoznamu odborov sa zaraďujú nové študijné odbory. Foto: TASR

venskej lesníckej komory sa zavádza taktiež študijný odbor „lesníctvo a lesnícky manažment“. Do zoznamu odborov sa zaraďuje nový študijný odbor “ochrana osôb a majetku pred požiarom”. Rovnako sa rozširuje sústava odborov o študijný odbor „scénické výtvarníctvo“ a jeho päť zamera-

„Občania sa väčšinou zaujímajú o to, aké majú v exekúcii možnosti právnej ochrany. Chcú však vedieť aj to, ako majú komunikovať s exekútorom, vyjasňujú si, či v ich prípade exekútor postupuje zákonne. Zaujíma ich napríklad, či majú správne vypočítané zrážky zo mzdy,“ uviedol viceprezident komory Branislav Plško, ktorý sa osobne s občanmi stretáva. SKE v tejto súvislosti upozorňuje, že v mnohých prípadoch občania nevyužívajú všetky svoje právne možnosti, aby sa exekúcii vyhli, čo znamená, že po začatí exekúcie je už neskoro. Ľudia

Nadobudnutie účinnosti

Novela vyhlášky by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2014 s výnimkou ustanovení o zaradení nových študijných odborov na základe výsledkov experimentálneho overovania s termínom účinnosti od 1. septembra 2014 a niektorých ustanovení, ktorými sa zosúlaďuje znenie vyhlášky o stredných školách s novelizovaným zákonom o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od 1. septembra 2015. TASR

OCENILI OSOBNOSTI

BEZPLATNÉ PORADENSTVO Slovenská komora exekútorov (SKE) pred pol rokom oznámila, že v rámci svojho programu Bližšie k ľudom bude poskytovať bezplatné poradenstvo pre občanov s exekúciami. Odvtedy sa prišlo do jej sídla informovať 35 záujemcov. Ďalších 204 žiadostí dostala komora e-mailom.

ní. Konkrétne ide o kostýmovú tvorbu, maľbu a dekoračnú tvorbu, štukatérsku tvorbu, maskérsku tvorbu, a napokon tvarovanie dreva ale aj študijný odbor „obrazová a zvuková tvorba“ a jeho tri zamerania. V tomto prípade sa to týka zamerania kamera, zvuk, strih, umelecká produkcia a virtu-

Novela zároveň umožňuje absolventovi učebného odboru „autoopravár – elektrikár“ možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore „strojárstvo – podnikanie a služby”. Ide o úpravu vykonanú na základe požiadavky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Návrh vyhlášky vypúšťa ustanovenia o minimálnom a maximálnom počte žiakov dennej formy štúdia a minimálnom počet žiakov externej formy štúdia, keďže túto oblasť upravuje už novelizovaný zákon

o výchove a vzdelávaní. Návrh zároveň ustanovuje, že pri vyučovaní povinných a voliteľných predmetov sa triedy delia na skupiny v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov.

sa potom na komoru podľa Plška obracajú so žiadosťami, ktoré nie je možné splniť. „Veľa z nich chce exekúciu proste zastaviť. Zákon však presne vymedzuje, v ktorých prípadoch to je možné,“ dodal. Bezplatné poradenstvo pre ľudí v exekúcii je jednou zo služieb, ktoré SKE zaviedla v auguste minulého roka v rámci programu Bližšie k ľuďom. V rámci tohto programu napríklad na webovú stránku komory pribudla nová sekcia s názvom Nebuďte naším klientom, kde nájdu občania konkrétne upozornenia, ako sa nedostať do exekúcie, informovala SKE. Podľa komory si praktické rady v osobitnej sekcii môžu vyhľadať aj ľudia, ktorí sa už v exekúcii ocitli, a informácie na stránke nájdu aj tí, ktorí potrebujú prostredníctvom súdneho exekútora vymôcť požičané peniaze. TASR

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udelila osobnostiam ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2013. Za účasti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života odovzdali cenu 12 osobnostiam, z toho trom in memoriam. V oblasti hudobného umenia si cenu prevzal operný spevák Miroslav Dvorský, klaviristka a pedagogička Mária Dravecká. V kategórii slovesného umenia cenu Fra Angelico dostal spisovateľ Anton Hykisch. A za celoživotné dielo in memoriam boli ocenení spisovatelia Janko Silan (vl. menom Ján Ďurka) a Eugen Vesnin (vl. menom Ignác Zelenka). V oblasti výtvarného umenia sa laureátmi stali akademický maliar Juraj Oravec, expert v oblasti stavebníctva Vladimír Kohút a akademickí maliari Iva

Mária Dravecká si preberá cenu za hudobné umenie, vpravo ocenenie odovzdáva Mons. František Rábek. FOTO TASR/Martin Turanovič.

Jarošová – Štrbová a Pavol Rehák. Okrem týchto kategórií Rada KBS udelila mimoriadne ocenenia. Konkrétne historikovi Richardovi Marsinovi, publicistovi a historikovi Imrichovi Kružliakovi a in memoriam pápežskému prelátovi Antonovi Botekovi. Jeho životným dielom sa stal preklad Svätého písma z originálnych textov, ktorému zasvätil dvadsať rokov svojho života. „Cirkev to nie sú len kňazi a biskupi, to sú všetci pokrs-

tení veriaci, ktorí majú rozličné schopnosti a rozličné dary a týmto oceňovaním chceme povzbudiť aj sa poďakovať všetkým tým, ktorí dostali dar umenia a kultúrnej tvorby, za to ako touto tvorbou napomáhajú dobru vo svojom okolí. Tiež ako rozvíjajú a zviditeľňujú svoju kresťanskú vieru a šíria ju do svojho prostredia,“ uviedol vojenský ordinár biskup František Rábek. TASR


číslo 3/2014

TÉMA

11

JE FENOMÉN NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV NAOZAJ POZITÍVNY? V poslednom období sa akoby synonymom niečoho pozitívneho v politike stáva spojenie typu nezávislý kandidát, nezávislé osobnosti a podobne. Proste spájanie sa s istou politickou stranou, s istým politickým názorom je považované za niečo zlé, nevhodné, jednoducho skôr ako príťaž. A poslaneckých ľaviciach sa veľa štandardných politických strán minimálne v rámci svojej početnosti oslabilo a zrazu sa po chodbách parlamentu poneviera už celkom slušný počet poslancov, ktorí sa hrdia tým, že sú nezávislými. Tento fenomén u nás už nie je spájaný výhradne s pravidelne sa opakujúcimi situáciami po voľbách, keď si „zrazu“ niektorí, ktorým pomohla práve tá či oná strana sa dostať k poslaneckému mandátu, „uvedomia“, že im je stranícka príslušnosť cudzia. V parlamente už máme dokonca stranu, ktorá prešla cez volebné sito práve preto, že zdôrazňuje, že ju okrem túžby dostať sa do poslaneckých lavíc nič iné nespája. Je to teda fenomén naozaj pozitívny? Predstavme si takú situáciu, že skutočne po najbližších parlamentných voľbách sa ujme svojho mandátu 150 poslancov, ktorí nie sú viazaní na žiadnu politickú stranu a presadzujú len to, čo oni považujú za správne. Aj takáto predstava je v očiach mnohých, najmä mladých ľudí, označovaná často priam až za istý ideál. Keďže žijeme v krajine, ktorá si nielen ctí, ale aj potrebuje dodržiavať pravidlá demokratickej spoločnosti, potrebujeme nutne

krátko po voľbách mať vládu, ktorá dokáže viesť krajinu tak, aby prosperovala a z tohto stavu mali aj jej občania prospech vo forme dobre zaplatenej pracovnej pozície, kvalitného systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia a podobne. Či sa nám to páči alebo nie, náš systém parlamentnej demokracie stojí a padá na tom, že po voľbách vznikne funkčná parlamentná väčšina, z ktorej sa vygeneruje akcieschopný a odborne spôsobilý vládny kabinet. Spolu tak budú tvoriť tandem, ktorý nielen dokáže prijať dobré zákony, ale ich bude vedieť použiť a zrealizovať.

Alfou a omegou je teda vytvorenie skupiny minimálne 76 poslancov, ktorí sa dokážu spojiť na základe istého spoločného programu. Tu prichádzame k zásadnému bodu celej našej úvahy. Alfou a omegou je teda vytvorenie skupiny minimálne 76 poslancov, ktorí sa dokážu spojiť na základe istého spoločného programu. A nielen to – dôležité je potom tento spoločný program aj dokázať presadzovať po celé funkčné obdobie. Doteraz všetkým vládam a vládnym koalíci-

Renáta Zmajkovičová. Foto: archív RZ

ám, ktoré sa síce na začiatku na tomto cieli dokázali zjednotiť, ich snaha padla práve na tom, že postupne z ich radov odchádzali jednotlivci, ktorí sa v niektorých prípadoch aj hlásili k pôvodnému zámeru, ale svojou praktickou činnosťou sledovali iné ciele, predovšetkým svoje osobné. Netreba tiež zabúdať na to, že pre presadzovanie istých cieľov a postupov v politike je dôležité aj to, aby sa vytvárali aj dlhodobejšie väzby a zabezpečila sa kontinuita názorov a postojov. Dnes je zrejmé, že pokiaľ som zástancom toho, aby štát garantoval občanom aspoň základné sociálne istoty, mám možnosť voliť stranu SMER-SD. Naopak, ak chcem úlohu štátu minimalizovať, volím strany s pravicovou rétorikou. Vždy však mám na výber a istotu, že jednotlivé politické subjekty sú vo svojich názoroch dlhodobejšie konzistentné.

Čo si však počať v prípade, že skutočne sa do poslaneckých ľavíc dostane 150 poslancov, ktorých nič nespája a nie sú viazaní nejakým konkrétnym programom ? Ako vznikne vláda a hlavne, ako sa môže pri presadzovaní svojich cieľov a programových priorít spoľahnúť na podporu v zákonodarnom zbore? Jednoducho nemôže! Akokoľvek nám môže byť nesympatický stranícky charakter politiky, platí aj tu známa churchillovská parafráza – nie je to ideálne, ale nič lepšieho sme doteraz nevymysleli. Nie je predsa možné, aby predseda subjektu takých nezávislých osôb ešte aj s potešením hovoril, že nevie zagarantovať postoj tejto skupiny poslancov k akejkoľvek významnejšej udalosti či problému. Nevyspytateľnosť totiž vedie práve k opaku – k chaosu, dezintegrácii a teda k stavu, ktorí vyhovuje radikálnym skupi-

nám a silám, ktoré sa skryte alebo i otvorene hlásia k inému nastaveniu demokratického politického systému. Je preto v záujme udržania elementárnych pravidiel parlamentnej demokracie, aby relevantnými hráčmi zostali práve politické strany a ich reprezentanti, ktorí dokážu garantovať kontinuitu i pozitívny vývoj. Je už potom na občanoch, aby si vybrali z ponúkaných možností tú pre seba najlepšiu. Aj v strane SMER-SD – resp. túto stranu reprezentujú na rôznych stupňoch riadenia – sú viaceré osobnosti, ktoré nie sú členmi strany a teda sú nezávislými osobnosťami, ale svoju činnosť vykonávajú na základe programu, ktorý si osvojili a za ich činy v dobrom i zlom nesie zodpovednosť práve táto strana. Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR


12

naše novinky

KULTÚRA

LAURA LONGAUEROVÁ – FINALISTKA SÚŤAŽE MISS Z DETVY V súťaži Miss Slovensko 2014 bude mať svoje zastúpenie aj Detva, a to vďaka mladej 18-ročnej Laure, ktorej sa podarilo prejsť cez kasting a postúpiť medzi 12 najkrajších finalistiek. Táto mladá dievčina navštevuje Obchodnú akadémiu v Banskej Bystrici a so svojimi životnými plánmi to ešte určite ďaleko dotiahne.

Laura Longauerová. Foto: archív L.L.

Supermodel of the world – Slovakia, kde som skončila druhá.

Túžila si už odmala po podobnej ceste životom? Nemôžem povedať, že to bol od malička môj sen. Sústredila som sa najmä na školu, ktorá bola pre mňa vždy dôležitá, bola mojou prioritou. Kvôli

Škola bola pre mňa vždy

Čo ťa motivovalo prihlásiť sa do súťaže? Zatúžila som spoznať nových ľudí, mať nové zážitky. Miss Slovensko pre mňa nepredstavuje iba súťaž krásy, a keďže sa venujem folklórnemu tancu v súbore Hriňovčan, bolo by mi cťou, ak by som mohla reprezentovať Slovensko s jeho pravými hodnotami, tradíciami a ukázať svetu, čo je pre nás typické.

nej som necestovala ani do zahraničia, no teraz som v maturitnom ročníku a myslím si, že pokiaľ sa človek učí na strednej škole celé štyri roky, nebude mi robiť problém skĺbiť maturitu s Miss Slovensko 2014.

Zúčastnila si sa už v minulosti podobnej súťaži? Ak áno, o akú súťaž išlo a ako to dopadlo? Zúčastnila som sa niekoľkých súťaží, ale úspech som dosiahla v súťaži MISS Princess of the World 2011, kde sa mi podarilo vyhrať tretie miesto a ďalej to bola súťaž

Ako vidíš svoju budúcnosť? Chcela by si sa venovať podobným aktivitám aj v budúcnosti? Doteraz som si predstavovala svoju budúcnosť na pozícii ekonómky, účtovníčky a ísť po stopách mojej mamy. No ak by sa mi podarilo uspieť v súťaži Miss Slovensko 2014, prispô-

dôležitá, bola mojou prioritou.

sobila by som tomu moje plány a snažila by som sa využiť príležitosť naplno. Takže pokiaľ som mladá a mala by som tú možnosť, venovala by som sa podobným aktivitám aj v budúcnosti.

Čomu si sa vždy túžila venovať? Na akom pracovnom mieste by si sa chcela v budúcnosti ocitnúť? Vždy som sa túžila venovať ekonomike a účtovníctvu. Už na základnej škole som naisto vedela, že moje ďalšie kroky povedú na obchodnú akadémiu a svoje rozhodnutie by som dodnes nezmenila. V poslednej dobe mi však zamiešala karty súťaž mladých moderátorov – amatérov Sárova Bystrica 2013, kde sa mi podarilo vyhrať celoštátne kolo a začala som uvažovať aj nad budúcnosťou moderátorky. Zároveň som sa prebojovala do finálovej dvanástky v súťaži Miss Slovensko 2014, kde sa mi možno podarí uspieť. Takže momentálne neviem presne odhadnúť, čo by som chcela v budúcnosti robiť, nechám to na život, uvidím kam ma zaveje. Lucia Valovčanová

PLESOVÁ SEZÓNA JE V PLNOM PRÚDE AJ NA PODPOĽANÍ, PLESALI I ŠTUDENTI Mesiac február býva každoročne plný plesov. Výnimkou preto nie je ani Podpoľanie. Plesy však už dávno nie sú vyhľadávané len staršou generáciou, no čoraz väčší záujem o ne prejavuje aj mladá generácia. Ide totiž o spoločenskú príležitosť, ktorá sa výrazne odlišuje od ich bežných a obvyklých foriem zábavy, ktoré sú typické pre mladých ľudí. Preto sa i samotní študenti rozhodli zorganizovať vlastné študentské plesy, pros-

tredníctvom ktorých sa mali možnosť navzájom bližšie spoznať. Či už ide o Študentský ples Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene alebo Gymnaziálny ples v Detve, oba majú spoločné jedno – príležitosť zabaviť sa. Tieto dva plesy sa však od tých bežných odlišujú iniciatívou samotných študentov, keďže ich naplánovanie mali pevne v rukách. Dalo im dosť zabrať zorganizovať udalosť tohto typu, no o to viac si užili celý večer až do rána bieleho. Súčasťou plesu bola i tombo-

la, ktorá samozrejme nesmela chýbať. Na šťastných výhercov čakali zaujímavé ceny a mnohé z nich dokonca pobavili svojho nového majiteľa. Aj tie sú spomienkou na tento jedinečný večer, ktorý mnohým z nich utkvel v pamäti na ešte veľmi dlhý čas. Veríme, že podobné udalosti, či už tohto typu alebo iného sa im podarí zorganizovať i nabudúce a budeme mať príležitosť podeliť sa s vami o ne. Text a foto: Lucia Valovčanová

Študenti plesali na Podpoľaní.


Mestský lesík

KRÍŽOVKA Členský štát USA

Zaujíma polohu na kolenách

Popevok

Otago Daily Times

Skupenstvo vody

Ženské meno (27. 3.)

Rekreačné zariadenie

Lipový porast

Nadelenia

2

Len

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

Dom. meno Oľgy

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 3/2014

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Postávaj Overuj testom

Roztápala

Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

KAM S DEŤMI POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k aktivitám kamarátov.

TVOJA PRÍLEŽITOSŤ NA PRÁCU NBA 1965/14

13


14

naše novinky

ŠPORT

JAROSLAV KUCEJ: V DETVE SÚPERI NEVYHRÁVAJÚ

Odkiaľ si a ako si sa dostal k tomuto športu? Pochádzam z Detvy, ale už dlhšiu dobu pôsobím vo Zvolene. Odmalička ma bavilo športovať, v lete som hrával futbal a v zime som sa chodieval korčuľovať na klzisko za dom. Aj keď mi to zo začiatku dobre nešlo, pomaly som sa do toho dostával. Rodičia mi povedali, že si mám vybrať šport, ktorému sa budem venovať. Tak som si vybral hokej a oni ma v tom plne podporovali.

Kto je vaším trénerom a ako si podľa teba počína? Náš tréner sa volá Ján Podkonický. Bol veľmi dobrý hokejista a počas svojej kariéry nazbieral bohaté skúsenosti, ktoré teraz využíva pri našom trénovaní. Ako vyzerá váš tréningový proces? Tréningy mávame štyrikrát do týždňa. Utorok máme skôr taký korčuliarsky, tak isto aj v stredu. V stredu po tréningu máme regeneráciu (sauna, vírivka, bazén), vo štvrtok a piatok sa nám tréningy skôr sústreďujú na kombinácie a prípravu na zápas. V sobotu a v nedeľu mávame zápasy a pondelok máme voľný na oddych po zápasoch. Je cítiť vo vašom klube podporu mesta a máte aj sponzorov? Zvolen je mestský klub, tak-

Jaroslav Kucej. Foto: archív

že mesto musí podporovať a financovať hokej vo svojom meste. Sponzorov je tu veľa, čo je pre nás len dobré.

Kde všade si pôsobil a aké sú tvoje úspechy? Začínal som s hokejom v piatej triede a rok som hrával v Detve. Potom som odišiel hrávať do Zvolena, kde som doteraz. Medzi moje najväčšie úspechy patrí bronzová medaila v extralige dorastu, strieborná medaila v extralige juniorov a zlatá medaila na turnaji v Amerike. Aký je váš štadión a podpora fanúšikov? Štadión vo Zvolene je veľmi dobrý v porovnaní s inými štadiónmi. Diváci skôr chodievajú na mužský hokej, ako na juniorský, ale zopár desiatok ľudí si nájde cestu aj na naše zápasy.

NDT 1951/14

Prinášame vám rozhovor s naším rodákom z Detvy Jaroslavom Kucejom, ktorý oblieka dres susedného Zvolena. Ako vníma svoj odchod a čo si myslí o detvianskom hokeji? To sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Ako je na tom Detva čo, sa týka štadiónu a podpory fanúšikov? Štadión v Detve je na prvoligové pomery dobrý, ale je tam veľká zima. Fanúšikovia v Detve sú fakt úžasní, fandia za každého stavu, či Detva vyhráva, alebo prehráva. Vedia vytvoriť výbornú atmosféru, pri ktorej posúvajú mužstvo psychicky dopredu. A preto sa aj v Detve nevyhráva.

Dá sa vo vašom klube hokejom aj živiť? Ako junior určite nie. Aké má ambície váš klub a aké ich máš naopak ty? Každý máme tie najvyššie ambície, či je to klub, alebo som to ja. Naším cieľom je napredovať a byť stále lepším a v tomto sa stotožňujem s klubom na sto percent. Chcem byť stále lepší a chcem v hokeji niečo dokázať. Aký je život hokejistu v porovnaní so životom ostatných ľudí? Život hokejistu je od iných ľudí úplne odlišný. Hokejisti nemajú veľa času na také veci ako väčšina. Nechodia sa flákať po krčmách a behať po zábavách, lebo na druhý deň ich čaká zápas alebo tréning. Musia byť na zápas fit, preto si to nemôžu dovoliť. Čo sa týka životosprávy, tak pred zápasom by sa nemalo veľa jesť a už vôbec nie nič ťažké. Tri hodiny pred zápasom si dať niečo ľahké a na samotnom zápase zjesť dáku tú čokoládu alebo nejaké ovocie, čím sa dopĺňa energia. Čo sa týka kvalít, ako je na tom vaša juniorka? Hráčov v juniorke máme celkom kvalitných, sú tu aj reprezentanti. Ja si však myslím, že nejaké veľké talenty nemáme,

síce sú to dobrí hráči, ale aby niekto že vyslovene vynikal, tak takého tu nemáme. A tak isto je to asi aj v Detve.

Je ťažké dostať sa do zostavy vášho tímu? Ja som taký problém ešte nemal, takže neviem povedať, či je to ťažké. Kto je tvojím hokejovým vzorom? Môj hokejový vzor je Marián Gáborík a Marián Hossa. Kto každý sa zúčastňuje na chode vášho klubu? Je to množstvo ľudí, ktorí svojou prácou prispievajú k správnemu chodu nášho klubu. Od funkcionárov, trénerov, samotných hráčov, je to určite aj športový riaditeľ, generálny manažér a riaditeľ. Samozrejme sponzori a množstvo ďalších ľudí, bez ktorých by to tu nefungovalo. Aký je tvoj názor na slovenský hokej? So slovenským hokejom to ide dole vodou, nie sú peniaze a rozpadá sa tu pomaly ale isto všetko. Už odchodom Slovana do KHL stratila slovenská extraliga na úrovni. Niektoré kluby nemajú peniaze, preto si myslím, že v budúcnosti s tým budú veľké problémy. Matej Brath


číslo 3/2014

ŠPORT

15

VŮJTEK A SÝKORA VYSVETĽOVALI KAUZU ŠATAN Keby nešlo o šport, tak kauza Miroslav Šatan traumatizuje slovenskú verejnosť až strach. A to nielen hokejovú. Nebolo väčšieho nominačného bremena pred olympijským turnajom. Príbeh odpísanej ikony slovenského hokeja však natvrdo rezonuje oveľa viac a je otázne, či doznie po štvrtkových vyjadreniach šéfov reprezentácie. V každom prípade sa však pokúsili situáciu akosi sumárne vysvetliť a tréner Vladimír Vůjtek na začiatku debaty na stretnutí s médiami v Boľšoj aréne zdôraznil: „My musíme ísť do otvorenej reči a nemôžeme to nechať na sebe." Je jasné, že v takejto situácii sa ťažko rodí „súrodý" sumár. Najmä v obkolesení dvoch ďalších supertém, teda kauzy Višňovský a úvah o budúcnosti tohto realizačného tímu.

Nehovoria spolu 14 mesiacov

Tréner začal Amerikou: „Stretli sme sa tam aj s Mirom Šatanom, vtedy ešte nehral a nemal ani vyhliadnutý klub. Bavili sme sa aj o termíne nominácie, tá nakoniec mala uzávier-

ku 7. januára. Medzitým odohral deväť zápasov, ja som ich všetky videl. K tomuto dátumu nemal formu na olympijskú nomináciu. Nominovali sme 25 hráčov a kapitána, vodcu kabíny Zdena Cháru. Potom začal hrať Miro lepšie, začal dávať góly a čakali sme do konca na situáciu s Mariánom Gáboríkom. A vtedy sme sa dostali aj do situácie, že dvaja ľudia, dvaja lídri a velikáni slovenského hokeja nehovoria spolu 14 mesiacov. Prehodili si len jednu sms-ku a neúspešne. Počul som, že to by sa dalo v Soči vyriešiť za 5 minút. Ale čo keby nie? Mohlo sa stať, že by sa nedohodli a to by bolo pre kolektív zlé." Vůjtek zdôraznil, že celý čas v tíme dbali na to, aby bol dobrý kolektív, partia a disciplína. Usúdili, že menšie zlo bude pôvodná nominácia: „Stupňoval sa na nás tlak a ja sám cítim, že trpí celý slovenský hokej, keď sa nevedia dohodnúť dve jeho osobnosti. Doteraz si každý hovorí svoju pravdu."Generálny manažér reprezentácie Otto Sýkora pripomenul zásadný východiskový bod celej kauzy, ktorá neskôr nabrala aj iné podstatné rozmery: „Mirovi sme už počas našej novembrovej návšte-

„Stupňoval sa na nás tlak a ja sám cítim, že trpí celý slovenský hokej.“ Vladimír Vůjtek

Vladimír Vůjtek. Foto: TASR/Michal Svítok

vy zámoria hovorili, že cesta na ZOH vedie aj cez vyjasnenie si situácie medzi ním a Zdenom. Samozrejme, pri predpoklade, že Miro skoro začne hrať a dostane sa do zodpovedajúcej formy." Sýkora „rozmenil na drobné" aj kľúčovú smsku, ale v jeho podaní išlo o dve: „Miro pred zápasom Bostonu v New Yorku kontaktoval Zdena, kde mu napoludnie napísal, že by si s ním rád dal stretnutie na de-

sať minút. Zdeno mu odpovedal, že pred zápasom nie a pozval ho s rodinou na víkend do Bostonu, kde by si to mohli vyjasniť. Odvtedy už neprebehla žiadna komunikácia."

Čakali na telefonát

Tréner konštatoval, že si nevedel predstaviť Šatana ako náhradníka, ktorý by čakal na to, že ho nominujú dodatočne. Neskôr však pripustil možnosť zaradiť ho do kádra

namiesto zraneného Mariána Gáboríka: „Čakali sme na telefonát, že jeden z nich zavolá a povie – dohodli sme sa. Keby sme mali súhlas oboch, že sa dohodli a urobia všetko pre pohodu v kabíne, myslím si, že v tom čase už nebol dôvod na to, aby nešiel." Sýkora si tiež povzdychol pri spomienke, aký mal tím lídrov v Chárovi a Šatanovi (plus Michalovi Handzušovi) pred dvoma rokmi pri senzačnom zisku striebra na MS: „A Zdeno s Mirom, to boli azda najväčší kamaráti, akí kedy mohli byť. Robiť mediátorov medzi nimi sa ale nedalo. Sú to dvaja inteligentní ľudia, ktorí si to musia sami vydiskutovať. Lenže jeden chce ospravedlnenie za faul a druhý sa v žiadnom prípade neospravedlní, lebo to podľa neho faul nebol. Musia sa zmieriť sami, škodí to nášmu hokeju."

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NDT 1952/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

(TASR)


16

naše novinky

ŠPORT

PRVÝ ROČNÍK POĽANA CUPU V KRASOKORČUĽOVANÍ Podujatie je súčasťou seriálu pretekov Slovenského pohára a pre usporiadateľov z Detvy to bola zároveň ich organizátorská premiéra. Ako nám povedala predsedníčka Kraso klubu Detva Ing. Katarína Liptáková, organizácia pretekov im vyšla podľa predstáv a podujatie prebehlo bez problémov. Zúčastnilo sa na ňom cez 130 štartujúcich chlapcov a dievčat vrátane domácich pretekárov. V rámci pretekov Slovenského pohára sú na programe ešte dve podujatia. Vo februári sa zišli pretekári v Ružomberku a v polovici marca ich čakajú dva súťažné dni v Ružomberku.

Víťazi jednotlivých kategórií a umiestnenie domácich pretekárov

Vyhodnotenie kategórie Nádeje dievčatá. Foto: Miriam Ďuricová

V dňoch 15.-16. februára 2014 sa na zimnom štadióne v Detve zišli krasokorčuliarske nádeje z celého Slovenska na 1. ročníku Poľana cupu v krasokorčuľovaní.

Juniorky: Sabina Drábová (KK Nové Mesto nad Váhom) Staršie žiačky: Nina Lete-

nayová (KrO ŠKP Bratislava) Mladšie žiačky:Bianca Srbecká (FSC Žilina) Nádeje starší chlapci: Kristián Kozma (KK Kraso Prešov), 8. Marko Piliar (Kraso klub Detva) Nádeje dievčatá 10: Marína Pastieriková (KK Kraso Prešov), 13. Veronika Jacková,19. Natália Lepiešová (obidve Kraso klub Detva) Nádeje dievčatá 9: Rebecca Kavecká (FSC Žilina), 18. Kristína Jančíková, 19. Adela Liptáková (obidve Kraso klub Detva) Nádeje mladší chlapci: 1. Jozef Čurma (KK Trnava) Nádeje dievčatá 8: Erika Balážová (Kraso Trenčín) Nádeje dievčatá 7: Margaréta Mušková (Skate Žilina), 15. Alexandra Ďuricová, 17. Lucia Jacková (obidve Kraso klub Detva). Ľubo Homolka

POD POĽANOU SA HRAL PLAYOFF ZÁPAS AKO REMEŇ Prvý zápas vyraďovacej fázy medzi HC 07 Detva a Duklou Michalovce priniesol vynikajúci hokej. Pred zápasom sa fanúšikom rozdalo tristo šálov s logom klubu, sponzorov a mesta. Úvod zápasu sa niesol v podaní hymny, ktorú zaspievali fanúšikovia v krojovaných košeliach. Samotný zápas priniesol najskôr tlak domácich, no po dvoch nevyužitých presilovkách prišiel trest v podobe gólu Žembu z 11. minúty v početnej výhode. Domáci sa však nevzdávali a v 18. minúte po osi Styk, Petro, Srnka vyrovnával posledne menovaný. Druhá tre-

tina góly nepriniesla, no viac z hry mali hostia, a tak rozhodnutie padlo až v 3. tretine, keď sa presadil americký legionár David Graham po prihrávke Budu a Fekiača. Domácim sa podarilo tento stav udržať až do konca zápasu, a tak v sérii vyhrávajú 1:0. Veľkú pochvalu si zaslúži domáci brankár Kosaristan a takisto skvelé detvianske publikum. „Ďakujeme všetkým fanúšikom a takisto kamarátom z Banskej Bystrice, že boli naším siedmym hráčom na ľade.“

Sobotný duel

ný hokej, a tak gól nepadol. Druhú tretinu začali lepšie domáci hráči, keď po prihrávke Mačkoviča skóroval v 27. minúte Filip Jánošík. Michalovčanom sa podarilo vyrovnať zásluhou kapitána Richarda Šechného, ktorý sa presadil vo vlastnom oslabení. V 33. minúte v tretej tretine rozhodol o víťazstve Hindoš, keď brankár domácich chytal na chvíľku bez hokejky. Stav série sa tak vyrovnal na 1:1. Nakoniec Detva nepostúpila do semifinále. Rozhudujúci zápas doma prehrala 1:2 a celú sériu 2:3 na zápasy.

Druhý zápas sa hral v sobotu. V prvej tretine sa hral opatr-

Jozef Pavlov

Foto: Tomáš Belko

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Detva, náklad 6 500 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Ndt 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you