Page 1

13 200 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: II. číslo 8/2014 Dátum vydania: 1. 5. 2014

Dunajská Streda

Zaistili ,,fejky“

Príloha

str. 2 Colníci v Dunajskej Strede zaistili viac ako 20-tisíc falzifikátov, pričom odhadovaná škoda sa vyčíslila na takmer 200-tisíc eur.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

01

2014/

Úspešní zápasníci

ZDRAVIE

Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 15 Majstrovský titul do 59 kg si vybojoval Balázs Hakszer, no zahanbiť sa nedali ani ostatní zápasníci z Dunajskej Stredy.

Zľava: Renáta Zmajkovičová, primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, riaditeľ ZŠ ul. Jilemnického Peter Gajdoš.

NADÁCIA R. ZMAJKOVIČOVEJ POKRAČOVALA V KAMPANI Začiatkom mesiaca marec spustila nadácia Renáty Zmajkovičovej kampaň „Chráň si svoj život – Zviditeľni sa.“ V rámci tejto kampane podpredsedníčka parlamentu a predsedníčka nadácie zavítala aj do okresu Dunajská Streda a dňa 10. apríla prišla medzi žiakov ZŠ na ul. Jilemnického v Dunajskej Strede a do ZŠ v Gabčíkove.

V oboch školách okrem zaujímavých prednášok, prezentácie spotov dostali prítomní žiaci užitočné darčeky v podobe reflexných pások. Okrem toho, že ich ochránia, pripomenú im príjemné chvíle a množstvo užitočných informácií, ktoré sa vďaka Nadácii Renáty Zmajkovičovej dozvedeli. „Kampaň, ktorú naša nadácia začala vyvíjať, je zameraná hlavne na zvyšovanie informovanosti o potrebe no-

senia reflexných prvkov. Určili sme si za jeden z prioritných cieľov ochranu zdravia a života. Ak vezmeme do úvahy, že úrazy detí pri dopravných nehodách sú na druhom mieste z celkového počtu detských úrazov, tak je táto aktivita úplne prirodzená,“ povedala Renáta Zmajkovičová. „Som veľmi rád, že pani podpredsedníčka neobišla ani našu školu. Myslím si, že jej prezentácia a prednáška mala medzi

deťmi úspech a som nesmierne rád, že naše deti nielen so záujmom sledovali jej vystúpenie, ale sa aj aktívne zapájali do diskusie,“ skonštatoval riaditeľ ZŠ na ul. Jilemnického Dunajská Streda Peter Gajdoš. Na konci programu deti spoločne prečítali nahlas sľub, že budú nosiť reflexné prvky, aby si chránili život. Text a foto: (vk)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

POŽIAR DOMU

KRÁTKE SPRÁVY

2

Pri požiari rodinného domu v obci Štvrtok na Ostrove, okres Dunajská Streda, zasahovali v nedeľu (13. 4.) o 18.30 h šiesti príslušníci Hasičského a záchranného zboru zo Šamorína. Likvidáciu požiaru komplikovalo silné zadymenie priestorov. Požiar postihol drevené schodisko a časť podkrovia. Hasiči na zdolanie ohňa nasadili dva vysokotlakové prúdy a jeden prúd „C“. Z dôvodu likvidácie skrytých ohnísk museli rozobrať časť podlahy a drevených stien v podkroví. Škodu na majetku predbežne vyčíslili na 30 000 eur. Požiar pravdepodobne spôsobila technická porucha na elektrickom zariadení.

NAJVIAC NEHÔD V KRAJI, KVÔLI RÝCHLOSTI V prvom štvrťroku zaevidovali policajti Trnavského kraja (TK) 259 dopravných nehôd, pričom najviac zaznamenali v okrese Trnava, potom v okresoch Galanta a Dunajská Streda. Pri dopravných nehodách prišlo o život osem osôb. V okrese Dunajská Streda došlo k trom tragickým nehodám, pri ktorých boli usmrtené tri osoby, v Senici policajti zadokumentovali dve nehody s tromi mŕtvymi. Aj napriek viacerým akciám polícia zistila pri nehodách alkohol. Pri celkovom počte nehôd tak policajti namerali alkohol pri každej siedmej nehode. Počet vodičov, ktorí „nafúkali“, sa oproti roku 2013 zvýšil. Najviac nehôd s alkoholom bolo v okrese Trnava, Galanta a Dunajská Streda.

VODIČ ZAÚTOČIL NA POLICAJTA Polícia vyšetruje útok na verejného činiteľa, ku ktorému došlo medzi obcami Okoč a Topoľníky v okrese Dunajská Streda. Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Veľký Meder chcela v nedeľu (20. 4.) o 15.40 h zastaviť a skontrolovať vodiča. Policajti auto poznali a predpokladali, že 36-ročný vodič šoféruje napriek tomu, že má uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Muž naznačil zastavenie, no keď k nemu prišiel policajt, auto na neho nasmeroval a zrazil ho. Spôsobil tak 32-ročnému policajtovi ťažké zranenie, z ktorého sa bude liečiť vyše šesť týždňov. Policajti za obcou Topoľníky našli odstavené auto a v obci, u rodičov, aj vodiča. V pondelok (21. 4.) vyšetrovateľ obvinil vodiča VW Passat a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.

VYHODNOTILI BANKÁRA ROKA Ocenenie Bankár roka vyhlásil týždenník Trend v spolupráci s partnerom Fincentrum. V ankete vyhral Jozef Síkela zo Slovenskej sporiteľne pred Imrichom Bérešom, šéfom Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), ktorý sa o striebornú priečku delil s Igorom Vidom z Tatra banky. „Je pre mňa cťou, že som takéto vysoké umiestnenie získal hneď v prvom ročníku. Vnímam ho aj ako ocenenie mojej práce v súčasnosti najdlhšie slúžiaceho predsedu predstavenstva medzi mojimi kolegami v celom slovenskom bankovom sektore,“ povedal Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS. (ts), TASR

ZAISTILI FALZIFIKÁTY jadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru, alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

Tovar môže byť použitý

Colníci zaistili falzifikáty z Číny v hodnote 200-tisíc eur.

Colníci v Dunajskej Strede pri kontrole dovezeného tovaru odhalili 21 048 napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda falzifikátov sa vyčíslila na takmer 200 000 eur. „Colníci kontrolovali tri zásielky z Číny. Boli určené pre slovenský, český a maďarský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochran-

ných známok TOUS, CROCS, CARS a SONY. Colníci preto zaistili 10 560 kusov pánskej spodnej bielizne, 10 008 párov záhradnej obuvi z plastu a 480 hračiek, a to autíčka a hracie konzoly,“ uviedla hovorkyňa Švárna. Podľa jej ďalších slov svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vy-

„Pred zničením tovaru môže colný úrad rozhodnúť o bezodplatnom poskytnutí na humanitárne účely, a to po splnení zákonom stanovených podmienok. V každom prípade sa bude prihliadať na ochranu spotrebiteľa trhu, ako aj na prísne zdravotné kritériá, ktoré musí tovar spĺňať,“ zdôraznila. Ak colný úrad zhodnotí, že tento tovar je vhodný na humanitárne účely, jeho ponuka bude zverejnená na stránke www.financnasprava.sk formou tlačovej správy. Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 50 do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur. Text a foto: Colný úrad Trnava

DVADSIATY ROČNÍK SA VYDARIL Netradične a to v areáli termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede sa dňa 16. apríla 2014 uskutočnil už 20. ročník okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Organizátorom súťaže bol Okresný úrad Dunajská Streda prostredníctvom odboru krízového riadenia v spolupráci s Okresným úradom Trnava, jeho odboru školstva, Územným spolkom SČK a Okresným výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany v Dunajskej Strede. Cieľom súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany bolo v nadväznosti na učivo „Ochrana života a zdravia” hlavne pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof či teroristických útokov. „Samozrejme, úlohou tejto súťaže bolo i overovanie a precvičenie vedomostí žiakov s dôrazom na civilnú ob-

Prebiehala aj súťaž v nasadení si plynovej masky.

ranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov, vybudovanie a upevnenie návykov poskytovania pomoci iným v prípade mimoriadnych udalostí. Cieľom tejto súťaže bolo aj motivovať žiakov na záujmovú činnost, na pozitívnu skladbu voľnočasových aktivít a na mimoškolské vzdelávanie,” dozvedeli sme sa od prednostu okresného úradu Richarda Kmeťa. Od vedúceho odboru krízového riadenia Okresného úradu Róberta Bokrosa

sme sa ďalej dozvedeli, že sa jubilejného ročníka zúčastnilo až 13 škôl okresu. Najlepšie pripravené prišlo družstvo ŽŠ Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda. Za nimi na druhom mieste skončilo družstvo z Gymnázia M. R. Štefánika zo Šamorína a na treťom mieste ZŠ Lászlóa Battyána-Strattmanna s vyučovacím jazykom maďarským Horný Bar. Vladislav Kmeť, foto: archív KR Okresného úradu


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PROJEKT „ZA ČISTEJŠIU DS“ Poriadok v meste patrí medzi najdôležitejšie úlohy Mestského úradu (MsÚ) Dunajská Streda. „Potvrdili to aj domoví dôverníci, s ktorými som prednedávnom rokoval,“ uviedol primátor Zoltán Hájos. Podotkol, že obyvatelia priebežne prinášajú na MsÚ niekoľko užitočných návrhov. „Ako sa ukázalo, nejde len o problémy zabezpečenia čistoty a poriadku v klietkach pre smetné kontajnery. Upratovanie na verejných priestranstvách od minulého roku vykonáva mestská spoločnosť,“ konštatoval. Dodal, že vedenie mesta považovalo za nevyhnutné naštartovať projekt s názvom Za čistejšiu Dunajskú Stredu!

Snaha o poriadok v smetných klietkach

tok na smetné kontajnery. „Nikomu sa totiž nechce prejsť ku kontajnerom po rozhádzaných odpadkoch. Najúčinnejším riešením je zamykanie klietok, k tomu je však potrebná sú-

činnosť domových dôverníkov, ako aj obyvateľov. V meste sa podarilo už na 28 miestach vyriešiť túto otázku. Smetné klietky sa zamykajú a sú označené samolepkami,“ zdôraznil.

Systém sa už overil

Pripomenul, že tento systém sa osvedčil na sídlisku Sever II, na Neratovickom námestí, ako aj v Ružovom háji. „Výsledkom je príklad-

TASR

NDS 2369/14

Podľa vedúceho technického oddelenia MsÚ Ernőa Lelkesa základom čistoty je zabezpečenie poriadku vo vnútri klie-

Primátor Z. Hájos sa stretol s domovými dôverníkmi. Foto: dunajskastreda.sk

ný poriadok,“ podčiarkol Lelkes. Podľa jeho názoru je však neefektívne, ak klietky zamykajú len obyvatelia jedného schodišťa. „Viditeľný výsledok sa dostaví len vtedy, ak sa dohodnú obyvatelia viacerých schodíšť,“ podčiarkol. Spoločenstvá, ktoré sa chcú pripojiť k projektu, môžu podať žiadosť na radnicu. Mestský úrad zabezpečí zámok a jeden kľúč. Obyvatelia si môžu urobiť kópiu, následne sa smetné klietky označia nálepkou. Hájos poukázal na výhody triedenia odpadu. Selektovaný odpad totiž pôjde na ďalšie spracovanie a netreba ho ukladať na skládke. „V tomto prípade mesto nemusí platiť za uloženie odpadu na skládke. V skutočnosti uloženie neseparovaného odpadu na skládkach stojí veľa peňazí a nie odvoz odpadu,“ uviedol primátor.

08105 Ferova linka PR clanok 206x136.indd 1

15.4.2014 16:01


naše novinky

SPEKTRUM

ČO OSLAVUJEME 1. MÁJA?

ANKETA

4

Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 prvý máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. Anikó – Dunajská Streda Prvomájové oslavy majú svoju bohatú tradíciu, ktorá im dáva zmysel. Myslím si to i napriek tomu, že počas obdobia socializmu sa tento sviatok zväčša zneužíval na demonštráciu úspechov jednej politickej strany. Podstata je však oslava práce, ktorá si takýto sviatok zaslúži.

Szilveszter – Holice na Ostrove Oslavujeme lásku a zrod nového života. Preto sa k 1. máju stavajú v obciach a mestách máje. Práve toto stavanie mája je symbolom lásky, keď ho obyčajne stavia mládenec dievčaťu, o ktoré má záujem. Dnes sa už tieto máje takto hromadne nestavajú, sú zväčša postavené na námestiach.

Priska – Lúč na Ostrove Prvý máj je mixom mnohých sviatkov. Sviatok práce, deň sv. Jozefa Robotníka, vstup Slovenska do Európskej únie, v predvečer sa dokonca stavia pohanský symbol v podobe mája na námestiach či dedinských záhradách. Je si teda z čoho vyberať.

MESTO MÁ NAJVIAC UBYTOVANIA V KRAJI Počet návštevníkov Trnavského kraja, ktorí v uplynulom roku využili miestne ubytovacie zariadenia mierne poklesol. Poklesol aj počet lôžok, ktoré kraj turistom ponúka. V uplynulom roku bolo v Trnavskom kraji 276 ubytovacích zariadení – 72 hotelov, 66 penziónov, 6 turistických ubytovní, 8 chát, 5 apartmanových domov a 53 kempingov. Na základe údajov štatistického úradu päť z nich minulý rok zaniklo a počet 13 826 lôžok v celkovom počte 5 861 izieb sa znížil o 115. Zaujímavé je, že najviac ubytovacích zariadení má Dunajskostredský okres, celkom 94, čo je o 37 viac ako turistami najnavštevovanejší okres v kraji – Piešťany. Tieto však spolu ponúkajú o polovicu menej lôžok ako piešťanské, no je to stále ešte asi o percento viac, než počet lôžok v Trnave. Čo do využitia ubytovacích zariadení však Dunajská Streda nezaostáva len za Piešťanmi a Trnavou, ale dokonca aj za Senicou a Hlohovcom.

Štyridsať percent všetkých 263 709 návštevníkov Trnavského kraja (o 2 507 menej ako v predchádzajúcom roku) smerovalo minulý rok do Piešťan. Z nich 116 987 bolo zo zahraničia, ktorí strávili v kraji v priemere štyri noci – o jednu viac ako domáci návštevníci. Vyu-

NÁVŠTEVNOSŤ KRAJA V ROKU 2013 Počet Mesto zariadení Dunajská Streda 94 Trnava 49 Piešťany 57

Csilla - Kráľovičové Kračany V súčasnosti by pripadlo naozaj „blbé“ oslavovať sviatok práce pri myšlienke na počet nezamestnaných. Za „socíku” mohli oslavovať Sviatok práce, pretože každý mal prácu a kto nepracoval, bol stíhaný ako príživník. Práve nedávno sme sa na túto tému bavili s mamou.

Počet turistov v kraji mierne klesol. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Podiel lôžok 20,8 19,9 35,7

Percento v kraji (%) návštevníkov 24,3 18,2 40,0

žitie ubytovacích zariadení v Piešťanoch bolo štyridsaťpercentné, pričom v Dunajskej Strede iba 13,8 percenta. Dunajská Streda jej teda hlboko pod priemerom kraja, kde boli ubytovacie kapacity využité na 23,6 percenta. Návštevníci Trnavského kraja minuli minulý rok na ubytovanie 25,7 millióna eur, o stotisíc menej ako predchádzajúci rok. Priemerná cena ubytovania bola 23,83 eur, pričom domáci turista zaplatil v priemere iba 19,9 eur. (kl)

KNIHU O VIKINGOCH KRSTILI PIVOM

Tibor – Vojka nad Dunajom Mal by sa oslavovať akýsi Sviatok práce, ale dnešní nezamestnaní nemajú čo oslavovať. Myslím si, že nie za tento súčasný stav tisíce ľudí štrngalo v sychravom novembri na námestiach. No, ale máme slobodu pohybu, podnikania a náboženstva.

(vk)

Dunajskostredský autor historických a kriminálnych románov predstavil vo Vermesovej vile svoju novú knihu. Szabolcs Bíró, ktorého čitatelia poznajú najmä vďaka kriminálkam a dobrodružným románom o templároch z maďarského stredoveku, tentoraz prišiel na trh s niečím iným. Mystické historické fantasy Ragnarök je krvavá sága rodu Vikingov z 9. storočia, infor-

muje internetový portál parameter.sk. „Spisovateľ je taký druh zvieraťa, ktoré oddychuje písaním. Preto som sa rozhodol, že sa z uplynulých štyroch namáhavých rokov zotavím fantáziami o Vikingoch a testosterónom ovplývajúcim románom,“ cituje parameter.sk

autora. Na vernisáži knihy vo Vermesovej vile mohli návštevníci 11. apríla vidieť aj skutočný zápas Vikingov. Skutočný preto, že súboj dvoch znalcov vikingského bojového umenia nebol komponovaný, išlo o skutočný zápas. Knihu potom pokrstili pivom – z picích rohov, starodávnych rituálnych čaší. (kl)


číslo 8/2014

KULTÚRA

5

ZJEDNOTENIE DUNAJSKEJ STREDY

Spevácky zbor Szent György.

V divadelnej sále nášho kultúrneho strediska sme sa mohli zúčastniť na ceste k roku 1854, keď sa Dunajská Streda zjednotila. Mesto prešlo dlhú cestu históriou, kým si oblieklo svoju dnešnú podobu. Prvé spisy, kde „Svridahel”, naše dnešné mesto, bolo spomenuté pochádzali z roku 1256. Kým sa Szerdahely, Nemesszeg, Újfalu a Ollétejed spojili, prešlo viac ako 600

Mátyás Dráfi predniesol niekoľko básní.

rokov. Kronika mesta je preto plná spomienok vtedajších obyvateľov, dobrých ale i trpkých. Večerným podujatím nás sprevádzal riaditeľ galérie súčasného maďarského umenia Iván Péter. Program spestrilo vystúpenie speváckeho zboru Szent György pod rukou dirigentky a opernej speváčky Katalin Kollár a dirigenta Érseka Erzsiho. Na doskách kultúrneho strediska

sme sa mohli stretnúť i s Mátyásom Dráfim. Mátyás Dráfi je slovensko-maďarský herec a režisér, ktorý sa môže pýšiť s ocenením Jászai Mari. Predniesol vlastivedecké básničky a piesne, s ktorými mohol vstúpiť do duší hostí. Jeho skúsenosti a silný hlas na divákov zapôsobili.

Kultúrny program bol bohatý

Na slávnostnom spomienkovom večery vládla dobrá nálada, avšak musíme podotknúť, že občania Dunajskej Stredy nenaplnili sálu mestského kultúrneho strediska pri tejto dôležitej udalosti mesta. Organizátori, ale aj vystupujúci by určite ocenili väčšie publikum. Veríme, že menšia návštevnosť bola spôsobená bohatým programom počas Dní Svätého Juraja, kedy návštevníci dali prednosť iným podujatiam. Avšak, byť pyšným na minulosť a históriu nášho mesta je vlastne priorita každého človeka. Dunajská Streda sa neustále mení a strácame poznatky o našich koreňoch, ktoré by sme mali chrániť a odovzdávať ďalším generáciám. Text a foto: (siki)

NDS 2431/14

V piatok 25. apríla 2014 sa v dunajskostredskom mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil slávnostný spomienkový večer k 160. výročiu zjednotenia Dunajskej Stredy. Podujatie sa uskutočnilo počas Dní Svätého Juraja, ktoré sa konali v dňoch od 23. do 27. apríla.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKĂ?: Ĺ ANCA PRE MLADĂ?CH V poslednĂ˝ch rokoch, presnejĹĄie od takzvanĂŠho samozrĂştenia pravicovej vlĂĄdy v naĹĄej krajine prevlĂĄda "blbĂĄ" nĂĄlada z nesplnenĂ˝ch politickĂ˝ch sÄžubov veÄžkej Ä?asti politickĂŠho spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHÄ?VWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNĂŞFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpĂŁNDQGiO\ a v tom horĹĄom prĂ­pade celkom nepokryte ĹĄĂ­ria myĹĄlienN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYĂŁHREHFQRPSROLtickom chaose sme pristĂşpiOLNRVWDWQĂŞPGYRPYRÄ?EiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~ĂžDVWLDNYRÄ?EHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ă’&9SUH]LGHQWVNĂŞFK YRÄ?EiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPĂĽH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLĂžtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDĂžLOLDNRPLOLDUGira bez politickej skĂşsenosti. 9SRGVWDWHLGHRWRĂĽHREĂžDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMÄ?DYHMĂžDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDĂĽHSROLWLNDDNR MHYV~ĂžDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSÄŽÄ–DMHKRRĂžDNiYDQLD7R vĹĄetko vytvĂĄra podmienky pre zĂĄsadnĂş rekonĹĄtrukciu zavedenĂ˝ch politickĂ˝ch strĂĄn, PRĂĽQRVĢY]QLNXSROLWLFNĂŞFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNĂŞPLWHQdenciami, ale aj prienik mlaGĂŞFKÄ?XGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMĂŁLDFKYtÄ?D pre vstup mladĂ˝ch do politiN\DNRMHYV~ĂžDVQRVWL0{ĂĽH VDSUHMDYLĢ]YĂŞĂŁHQRXSRGSRrou zavedenĂ˝ch strĂĄn pre mladĂş generĂĄciu politikov alebo zakladanĂ­m politickĂ˝ch strĂĄn PODGĂŞPLÄ?XćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHÄ?DKNi3ROLWLNDMH WRWLĂĽSRVWDYHQiSUHGRYĂŁHWNĂŞPQDÄ?XGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGĂŞFKÄ?XGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGĂŞFK =DORĂĽLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDĂžQRPSUtVWXSHRDNĂŞVDQDSUtNODGVQDĂĽtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav ProchĂĄzka s konzervatĂ­vnou orientĂĄciou alebo TomĂĄĹĄ HuGHFYVWUDQH7,3VREĂžLDQVNR-liberĂĄlnymi postojmi, je miPRULDGQHQiURĂžQp 9QDĂŁHMNUDMLQHREĂžDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRÄ?EiPHĂŁWH GYDNUiW9RYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRĂžDNiYDPĂĽLDGQHUDGLNiOQH]PHny a 12 poslaneckĂ˝ch miest v europaralamente obsadia predovĹĄetkĂ˝m nominanti VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientĂĄciou. KomplikovanejĹĄie budĂş poOLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRÄ?EiFKGRPLHVWQ\FK samposprĂĄv, primĂĄtorov a starostov miest a obcĂ­. Tam SUHGSRNODGiPĂĽHREĂžDQLD EXG~PDVRYĂŞPVS{VRERP HĂŁWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2ĂžDNiYDP ĂĽHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQĂŞSRĂžHWQH]iYLVOĂŞFKNDQGLGiWRY.DĂĽGĂŞ REĂžDQNWRUĂŞVDSUHMDYRYDO VSRORĂžHQVN\YRYHUHMQRPĂĽLvote a aktĂ­vne, mĂĄ v obci ĹĄanFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDmosprĂĄvy miest a obcĂ­. 3RWĂŞFKWRYRÄ?EiFKMHPRĂĽQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRĂžDNiYDĢYĂŞUD]QpSRVXQ\QDQDĂŁHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DĂžQ~SULSUDYRYDĢ na zĂĄsadnĂ˝ politickĂ˝ zĂĄpas DGHÄ?EXSROLWLFNHMPRFLYQDstĂĄvajĂşcich parlamentnĂ˝ch YRÄ?EiFKYURNX9HUtP ĂĽHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpĂ„PODGpÂł VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODmovanej sluĹĄnosti a tolerancii YLFKSROLWLNHQHSRGÄ?DKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNĂŞFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDĂŁX politickĂş realitu. $NRYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKREVWRjĂ­ nastĂĄvajĂşca mladĂĄ generĂĄFLDXNiĂĽHĂžDV$NVDYĂŁDN mladĂ­ nepresadia, bude to vĂ˝raznĂ˝ neĂşspech demokratickĂ˝ch tendenciĂ­ v naĹĄej krajine. (jah)

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

(852)21'<9<129,/, 012+e&(67< ĂĽHIRQG\(Ă&#x2019;VDSRXĂĽLOLDM na nĂĄkup novĂ˝ch vlakovĂ˝ch V~SUDYDREQRYXYR]Ä&#x2013;RYpKR parku. â&#x20AC;&#x17E;Z eurofondov mohOD65]DREVWDUDĢQRYĂŞFK vlakov,â&#x20AC;&#x153; spresnil. KrĂĄlik poukazuje na roz- SRGDULORSRVWDYLĢDOHER]PR- Celkovo bolo z fondov povoj cestnej siete i investĂ­- GHUQL]RYDĢY\ĂŁHNP OLWLN\V~GUĂĽQRVWLYURNRFK cie do prostriedkov verejnej ciest I., II. a III. triedy,â&#x20AC;&#x153; do- ÂąY\ĂžOHQHQĂŞFK dopravy. â&#x20AC;&#x17E;Od roku 2004 sa GDO3URJUHVYÄ&#x2021;DNDHXURIRQ-  PLOLDUG\ HXU 3URVz eurofondov postavilo vyĹĄe GRPSRFtWLODDMĂĽHOH]QLĂžQi WULHGN\]R]GURMRY(Ă&#x2019;SUHGNLORPHWURY NP GLDÄ?QtF doprava. KrĂĄlik v tejto sĂş- VWDYXM~WDNPHUYHUHMa rĂ˝chlostnĂ˝ch komunikĂĄciĂ­, vislosti poukĂĄzal na 100 km nĂ˝ch investĂ­ciĂ­ na Slovensku. Ä&#x2021;DOĂŁtFKNPMHYRYĂŞVWDY- ]PRGHUQL]RYDQĂŞFKĂĽHOH]QLĂžbe,â&#x20AC;&#x153; pripomenul. â&#x20AC;&#x17E;Takisto sa QĂŞFKWUDWt3ULSRPHQXOWLHĂĽ TASR V oblasti dopravnej infraĹĄtruktĂşry, ktorĂĄ mĂĄ kĞúÄ?ovĂ˝ vĂ˝znam pre rozvoj regiĂłnov Slovenska, je podÄža Andreja KrĂĄlika zo ZastĂşpenia EurĂłpskej komisie (EK) na Slovensku badaĹĽ vĂ˝razne pozitĂ­vny vplyv desaĹĽroÄ?nĂŠho Ä?lenstva SR v EurĂłpskej Ăşnii (EĂ&#x161;).

SLOVENSKO BUDE OSTRO SLEDOVANĂ?M MIESTOM Diskusia o dramatickom vĂ˝voji a napätej situĂĄcii na Ukrajine pritiahne do slovenskej metropoly svetovĂŠ mĂŠdiĂĄ, politikov a reĹĄpektovanĂ˝ch odbornĂ­kov. Slovensko sa vÄ?aka konferencii GLOBSEC stane ostro sledovanĂ˝m miestom. 1DEH]SHĂžQRVWQHMNRQIHUHQFLL*/2%6(&VDEXGHRG GRPiMDKRYRULĢDM REOtĂĽLDFLFKVDYRÄ?EiFKGR (XUySVNHKRSDUODPHQWX (3  a jesennom summite NATO.

Y(XUySHDNĂŞPLVPHEROL svedkami od konca studenej vojny. Z Bratislavy sa VWDQHPLHVWRNGHVDWĂŞĂĽGHÄ&#x2013; SUHGXNUDMLQVNĂŞPLYRÄ?EDPL EXG~YLHVĢ]iVDGQpGHEDW\ a rokovania, nielen o budĂşcZĂĄsadnĂŠ debaty nosti krajiny, ale aj dopadoch, Ă&#x201E;8ĂĽGQHVP{ĂĽHPDYL]RYDĢ NWRUpWiWRNUt]DPiQDPHG]LQDMYlÞãLXPHG]LQiURGQ~SR- QiURGQpVSRORĂžHQVWYRÂłSULOLWLFN~~ĂžDVĢDN~VPHGR- EOtĂĽLO5yEHUW9DVVYĂŞNRQQĂŞ teraz do Bratislavy dostali. YLFHSUH]LGHQW6WUHGRHXUyS.RQIHUHQFLDVDWRWLĂĽNRQiSR- skej strategickej rady, ktorĂĄ ĂžDVMHGQHM]QDMYlÞãtFKNUt] IyUXPRUJDQL]XMH

PozĂ­cia jednotky =DGHYlĢURNRYH[LVWHQFLHVL */2%6(&Y\EXGRYDOSR]tFLXMHGQHM]SLDWLFKQDMYlÞãtFK]DKUDQLĂžQRSROLWLFNĂŞFK DEH]SHĂžQRVWQĂŞFKNRQIHUHQFLtQDVYHWH9URNXVD QDÄ&#x2013;RP]~ĂžDVWQLORSULEOLĂĽQH KRVWt]Y\ĂŁHĂŁWiWRY Tento rok organizĂĄtori chystajĂş viac ako 15 diskusnĂ˝ch SDQHORYĂŁW\ULKODYQpSUHMDY\ hostĂ­, desiatky neformĂĄlnych GLVNXVLtDYLDFDNRU{]nych bilaterĂĄlnych a multilaterĂĄlnych stretnutĂ­. TASR


TĂ&#x2030;MA

INĂ POLITIKA? 'Ă?9(58-0( 0/$'ĂŠ0 BudĂşcnosĹĽ nĂĄroda je v rukĂĄch mladĂ˝ch. PrevlĂĄdajĂşcu skepsu nad (ne)Ä?innosĹĽou mnohĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;skĂşsenĂ˝châ&#x20AC;&#x153; politikov mĂ´Ĺžu a musia zmeniĹĽ prĂĄve mladĂ­ Äžudia. MladosĹĽ neznamenĂĄ vĹždy neskĂşsenosĹĽ, ale skĂ´r dravosĹĽ, nadĹĄenie a novĂ˝ prĂ­stup. Je tĂĄto Ăşloha zvlĂĄdnuteÄžnĂĄ pre nastupujĂşcu generĂĄciu politikov? UrÄ?ite ĂĄno!

FDWRKWRURNXMHSUHPLpURP (VWyQVND9(XUySVNHM~QLLMH YRVYRMLFKURNRFKQDMPODGĂŁtPSUHPLpURP

Mojca Kleva KekuĹĄ, Slovinsko (1976)

9RYHNXURNRYS{VRELOD YURNRFKÂąDNR REHFQiSRUDGN\Ä&#x2013;DYURGQHM REFL9URNXVDVWDODSRGSUHGVHGQtĂžNRX'HOHJiFLHSUL ParlamentnĂ˝ch vĂ˝boroch pre 8ĂĽYVWRURĂžtVDYNRQ]HU- VSROXSUiFX(Ă&#x2019;Âą$UPpQVNR vatĂ­vnej BritĂĄnii stal William $]HUEDMGĂĽDQD*UX]tQVNR-H 3LWWPOSUHPLpURPYRYHNX ]iURYHÄ&#x2013;ĂžOHQNRXYĂŞNRQQpKR 24 rokov a napriek pochyb- YĂŞERUX(XUySVNHMĂĽHQVNHMORE\ nostiam bol ĂşspeĹĄnĂ˝m politi- ĂžOHQNRX6NXSLQ\SURJUHVtYQHM kom. Pre prĂ­klady a inĹĄpirĂĄciu aliancie socialistov a demokraDOHQHWUHEDFKRGLĢWDNÄ&#x2021;DOHNR WRYY(XUySVNRPSDUODPHQWH GRPLQXORVWL9HXUySVNRP 9URNRFKDĂĽS{VRSULHVWRUHQiMGHPHDMYV~ĂžDV- bila ako stĂĄly zĂĄstupca NĂĄrodnosti mnoho politikov, ktorĂ­ QpKR]KURPDĂĽGHQLD6ORYLQYPODGRPYHNXQLHOHQS{VR- VNHMUHSXEOLN\Y(XUySVNRP bili v politike, ale ju na vyso- parlamente. NĂŞFKSRVWRFKDMRYSO\YÄ&#x2013;RYDOL DQDÄ&#x2021;DOHMRYSO\YÄ&#x2013;XM~ Matteo Renzi,

MLADĂ? POLITICI MENIA EURĂ&#x201C;PU. DĂ ME TAKĂ&#x161;TO Ĺ ANCU MLADĂ?M Ä˝UÄ&#x17D;OM AJ NA SLOVENSKU?

7

ANKETA

Ä?Ă­slo 8/2014

AktĂ­vne zapĂĄjanie mladĂ˝ch ÄžudĂ­ do politiky na Slovensku je stĂĄle nedostaÄ?ujĂşce. Prelomenie tejto bariĂŠry je v sĂşÄ?asnej dobe viac ako nevyhnutnĂŠ. KeÄ?Ĺže prĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och mĂĄme naĹĄu budĂşcnosĹĽ, nesmie nĂĄm byĹĽ tĂĄto otĂĄzka ÄžahostajnĂĄ. Ä˝udovĂ­t, 32 r. (DunajskĂĄ Streda): MlĂĄdeĹž by mala dostaĹĽ viac prĂ­leĹžitostĂ­ realizovaĹĽ sa aj v politike. MajĂş inĂŠ zmýťĞanie, sĂş progresĂ­vnejĹĄĂ­ a dravĹĄĂ­. Ich videnie budĂşcnosti je tieĹž inĂŠ ako zhrdzavenĂ˝ch starĂ˝ch politickĂ˝ch tvĂĄrĂ­, ktorĂŠ uĹž nie sĂş pre voliÄ?ov niÄ?Ă­m zaujĂ­mavĂŠ. MoĹžno i z toho dĂ´vodu mĂĄme stĂĄle väÄ?ĹĄĂ­ nezĂĄujem o voÄžby. SebastiĂĄn, 38 r. (TopoÄžÄ?any): U nĂĄs je vĹĄetko tak zabetĂłnovanĂŠ, Ĺže si nemyslĂ­m, Ĺže sa nieÄ?o dĂĄ zmeniĹĽ. Sme prĂ­liĹĄ malĂĄ krajina a vĹĄetci vĹĄetkĂ˝ch poznajĂş a majĂş podelenĂŠ polia pĂ´sobnosti. No vĹždy, keÄ? vidĂ­m v politike novĂş tvĂĄr, mĂĄm nĂĄdej, Ĺže sa nieÄ?o zmenĂ­. Rokmi sklamanĂ­ vĹĄak tĂĄ nĂĄdej poriadne vybledla.

RenĂĄta, 34 r. (TopoÄžÄ?any): Nie som si istĂĄ, Ä?i by som dala niekomu dĂ´veru na zĂĄklade veku. HovorĂ­ to o nieÄ?om? Na Slovensku mĂĄme za 20 rokov akoĹže demokracie skĂşsenosti, ktorĂŠ hovoria o tom, Ĺže kompetentnosĹĽ a sluĹĄnosĹĽ Ä?i ich opak, nie sĂş primĂĄrne zĂĄvislĂŠ od veku ich nositeÄža. JedinĂĄ nĂĄdej, ktorĂĄ z mladĂŠho veku ako-tak vykĂşka, je tĂĄ, Ĺže mladĂ˝ Ä?lovek mĂĄ potenciĂĄl nebyĹĽ tak skazenĂ˝ ako ten, ktorĂ˝ je v politike niekoÄžko desaĹĽroÄ?Ă­. Etela, 84 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MyslĂ­m si, Ĺže by mladĂ­ Äžudia mali vstupovaĹĽ do politiky, aby priniesli nieÄ?o novĂŠ. MoĹžno by robili tak, aby nemuseli cestovaĹĽ za prĂĄcou do zahraniÄ?ia a strĂĄcaĹĽ kontakt Ä?i uĹž s priateÄžmi alebo rodinou.

Taliansko (1975) Sebastian Kurz, RakĂşsko (1986)

9URNRFKDĂĽNHÄ&#x2021; zĂ­skal 59 percent hlasov, za9WLFKURNRFKYVW~SLOGRSR- stĂĄval funkciu prezidenta prolitiky a v aprĂ­li 2011 bol ako YLQFLH)ORUHQFLDDYURNRFK URĂžQĂŞPHQRYDQĂŞGRY\- DĂĽERO]YROHQĂŞ]D sokej funkcie ĹĄtĂĄtneho sek- VWDURVWX)ORUHQFLH2GURNX retĂĄra pre integrĂĄciu minis- EROWDMRPQtNRP'HPRWHUVWYDYQ~WUD$NRURĂžQĂŞ kratickej strany a od februĂĄra sa stal najmladĹĄĂ­m ministrom 2014 je ministerskĂ˝m predse]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFtYGHMLQiFK GRP9QRYRGREHMKLVWyULL7DRakĂşska. lianska sa tak stal najmladĹĄĂ­m predsedom vlĂĄdy.

Franziska Maria Keller, Nemecko (1981)

%OtĂĽLDFHVDHXURYRÄ?E\Ă&#x201E;Y\SODviliâ&#x20AC;&#x153; aj na Slovensku mnoho nĂĄdejnĂ˝ch politikov, ktorĂ­ sĂş YHNRPHĂŁWHQD]DĂžLDWNXDOH VYRMLPSUHKÄ?DGRPYt]LDPL a modernĂ˝mi nĂĄzormi budĂş WYUGRNRQNXURYDĢGOKRURĂžnĂ˝m politickĂ˝m stĂĄliciam. PriemernĂ˝ vek kandidĂĄtov do (XUySVNHKRSDUODPHQWXMHQLHĂžRY\ĂŁHURNRY1DMQLĂĽĂŁt SULHPHUQĂŞYHNPiNDQGLGDĂžnĂĄ listina strany TIP. Ich lĂ­der 0LFKDO%XEiQPiURNRY $MRÄ&#x2013;RPVLSUHĂžtWDWHYQDVOHTaavi Roivas, EstĂłnsko (1979) dujĂşcom vydanĂ­ NaĹĄich Novi%ROSlĢURNRYYSDUODPHQWH niek. A ak poznĂĄte aj vo vaYLHGROÂżQDQĂžQĂŞYĂŞERUQHVN{U ĂŁRPPHVWHQHMDNpKRPODGpKR YĂŞERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRV- SROLWLNDQDStĂŁWHQiPRÄ&#x2013;RP ti a v roku 2012 sa stal ministrom sociĂĄlnych vecĂ­. Od mar'XĂŁDQ.R]RYVNĂŞ 2GURNXS{VREtDNRĂžOHQka komisie pre nemeckĂş zeleQ~POiGHĂĽ9URNRFKDĂĽ VDVWDODKRYRUN\Ä&#x2013;RXDNRRUGLQiWRUNRXNDPSDQHSUH)HGHUiFLXPODGĂŞFKHXUySVN\FK ]HOHQĂŞFK )<(* D]DVWiYDOD DMÄ&#x2021;DOĂŁLHYĂŞ]QDPQpIXQNFLH 9RYHNXURNRYEROD]YROHQiGR(XUySVNHKRSDUODPHQtu, kam kandiduje aj v tĂ˝chto HXURYRÄ?EiFK

Petra, 44 r. (Ĺ urany): Ă no, mladĂ­ Äžudia mĂ´Ĺžu vniesĹĽ nieÄ?o novĂŠ do politiky, svieĹži pohÄžad na problĂŠmy, ktorĂŠ nĂĄs trĂĄpia.

JĂĄn, 76 r. (NovĂŠ ZĂĄmky): PravdaĹže. VeÄ? ide najmä o ich budĂşcnosĹĽ. Najprv treba zmeniĹĽ spoloÄ?nosĹĽ konĹĄtruktĂ­vne, pozitĂ­vne, progresĂ­vne a morĂĄlne.

Juraj, 57 r. (SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves): MĂ´j nĂĄzor je, Ĺže by sa mali zapĂĄjaĹĽ do politiky, ale mali by to robiĹĽ inĂ˝m spĂ´sobom, ako to robĂ­ sĂşÄ?asnĂĄ garnitĂşra. Je potrebnĂŠ, aby mladĂ­ Äžudia Ĺžili na Slovensku a pracovali na Slovensku, aby sa nerozpadĂĄvali rodiny.

Veronika, 21 r. (KoĹĄice): UrÄ?ite ĂĄno. Mali by sme daĹĽ ĹĄancu mladĂ˝m Äžudom, pretoĹže je Ä?as na zmeny, ktorĂŠ uĹž dlho sÄžubujĂş terajĹĄĂ­ politici. DĂ´vera v existujĂşce politickĂŠ strany a politikov klesĂĄ a to je skvelĂĄ prĂ­leĹžitosĹĽ pre mladĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ by mohli nieÄ?o zmeniĹĽ.

Radoslav, 36 r. (Gelnica): UĹž som sklamanĂ˝ zo starej garnitĂşry, a tak chcem nejakĂş zmenu. KaĹždĂ˝ len sÄžubuje a po voÄžbĂĄch stĂĄle Ĺžiadna zmena. To sa deje kaĹždĂŠ voÄžby.

Radovan, 29 r. (Ĺ˝arnovica): V EurĂłpe sĂş dobrĂŠ platy a kto by nechcel maĹĽ takĂ˝ prĂ­jem? V parlamente EĂ&#x161; sa aj tak niÄ? od nĂĄs nepresadĂ­ a mali by dostaĹĽ priestor novĂŠ tvĂĄre a novĂŠ myĹĄlienky. 7H[WDIRWR VDP  DK  PÄ&#x2021;  YN  SS


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

35(%8'Ă&#x2019;&126ÄĄ(85Ă?3<-('Ă?/(ä,7e $%<-89<79Ă&#x2C6;5$/,0/$'Ă&#x2039;Ä?8',$ RakĂşska strana NEOS bola zaloĹženĂĄ v oktĂłbri 2012 a po necelom roku sa dostala do nĂĄrodnĂŠho parlamentu. Na Slovensku sa o nieÄ?o podobnĂŠ snaŞí mladĂĄ strana TIP. LiberĂĄlne hodnoty, sluĹĄnosĹĽ v politike, chuĹĽ a schopnosĹĽ byĹĽ pri zmenĂĄch doma i v EurĂłpe a, samozrejme, zmysluplnĂ˝ program. DosĹĽ spoloÄ?nĂŠho pre vznik inĹĄpiratĂ­vnej spoluprĂĄce. Nielen o tom nĂĄm porozprĂĄval kandidĂĄt na europoslanca za NEOS Stefan Gara.

]MajĂş mladĂ­ Äžudia KRGQ~ĢQLHOHQYUiPFLNUDMLQ\DOHDMFH]KUDQLĂžQH zĂĄujem vstupovaĹĽ do vaĹĄej strany? StĂĄle viac sa o politiku zaujĂ­Ă&#x201E;9VWXS0LFKDOD ma mladĂĄ generĂĄcia. NaĹĄimi %XEiQDGRSROLWLN\ ĂžOHQPLDOHERV\PSDWL]DQWPL sa stĂĄvajĂş bĂ˝valĂ­ podporovaMHGREUpUR]KRGQXWLH telia konzervatĂ­vnej strany DWLHĂĽ6WUDQ\]HOHQĂŞFK+OiSUHWRĂĽHY(XUySH VLVDNQiPDMYHÄ?DSUYRYROLĂžRYĂžRMHQH]DQHGEDWHÄ?Qp SRWUHEXMHPHDM PQRĂĽVWYRNHÄ&#x2021;ĂĽHY5DN~VNX VDGiYROLĢXĂĽRGWLFKURPODGĂŞFKSROLWLNRY NRY9QHSRVOHGQRPUDGHMH WRWLHĂĽYHÄ?DĂ&#x201E;QHYROLĂžRYÂłNWRUt QH]DĢDĂĽHQĂŞFK doteraz nevideli alternatĂ­vu, NRKRYROLĢDOHWHUD]MXYLGLD SROLWLFNRX YQDĂŁHMVWUDQH1(26 ]V komunĂĄlnych voÄžbĂĄch v Salzburgu ste zĂ­skali uĹž viac ako 12 percent hlasov, takĹže ide vĹĄetko podÄža plĂĄnu? %ROWRYHÄ?NĂŞ~VSHFK7HQWRURNQiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX NGHRĂžDNiYDPHGYDPDQGiW\DWLHĂĽGYRMFLIHUQĂŞYĂŞsledok. BudĂşci rok budĂş YRÄ?E\GRREHFQĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY1DMG{OHĂĽLWHMĂŁLHEXG~ WLH YR 9LHGQL NGH PiPH VLOQp ]DVW~SHQLH D YHÄ?Np RĂžDNiYDQLD

6WHIDQ*DUD

]Ste mladĂĄ strana, napriek tomu mĂĄte v nĂĄrodnom parlamente uĹž 9 kresiel. Kam siahajĂş vaĹĄe ambĂ­cie? 1DĂŁtPFLHÄ?RPMHREQRYLĢSROLWLFN~VFpQXREQRYLĢ5DN~VNR-HGQRX]QDĂŁLFKSULRUtW je vzdelanie, chceme krajinu perspektĂ­vnu, vhodnĂş aj pre EXG~FHJHQHUiFLH0iPHDPEtFLX]DWLDKQXĢGRSROLWLN\ YLDFÄ?XGtDE\PRKOLYĂžRQDMYlÞãHMPLHUHVDPLUR]KRGRYDĢVDPLVDSRGLHÄ?DĢQDVSUiYHYHFtYHUHMQĂŞFK=DYHÄ?PL G{OHĂĽLW~SRYDĂĽXMHPHWUDQVSDUHQWQRVĢ&KFHPHDE\Ä?XGLD YHGHOLQDĂžRVDSRXĂĽtYDM~SHQLD]HNWRUpGiYDM~ĂŁWiWXYR forme danĂ­. ]RakĂşsko je pomerne konzervatĂ­vna krajina. MyslĂ­te si, Ĺže vaĹĄa

krajina je uĹž pripravenĂĄ na takĂ˝to typ liberĂĄlnej strany, na novĂ˝ch a mladĂ˝ch ÄžudĂ­, na novĂş politiku? 0\VOtPĂĽHiQRÂąG{ND]RP VPHP\3UYĂŞNUiWYKLVWyULL RakĂşska po 2. svetovej vojQHVDVWDORĂĽH~SOQHQRYRvzniknutĂĄ strana sa dostala GRSDUODPHQWXÄ?XGLDSRFLĢXM~YHÄ?N~QHVSRNRMQRVĢVR ]DYHGHQĂŞPLVWUDQDPLĂžLXĂĽ sociĂĄlno-demokratickou aleERNRQ]HUYDWtYQRXSUHWRĂĽH VDQLĂžQHPHQt9LGtPHĂĽH WDNpWRSURVWUHGLHSUDMHQRvej strane, ktorĂĄ je otvorenĂĄ YĂŁHWNpPXQRYpPXDKODYQH Ä?XÄ&#x2021;RP'{ND]RPWRKRV~DM momentĂĄlne prieskumy veUHMQHMPLHQN\'RUDN~VNHho parlamentu by sme iĹĄli VGYRMQiVRENRPWRKRĂžRVPH zĂ­skali naposledy.

]AkĂĄ by mala byĹĽ podÄža vĂĄs EurĂłpa o pĂĄr rokov? 0iPHYt]LX6SRMHQĂŞFKĂŁWiWRYHXUySVN\FK1DMHGQHM VWUDQHSRVLOQLĢWRVSRORĂžQp QDHXUySVNHM~URYQLĂžLXĂĽ MHWRVSRORĂžQĂŞWUKDOHERVSRORĂžQi¿ãNiOQDSROLWLNDDOH QDGUXKHMVWUDQHSRVN\WQ~Ģ YHÄ?N~SRGSRUXORNiOQ\PUHJLyQRP$WRQLHOHQYUiPFL danej krajiny, ale aj v rĂĄmci YLDFHUĂŞFKNUDMtQSRGSRULĢ FH]KUDQLĂžQpUHJLyQ\ 'REUĂŞSUtNODGMHUHJLyQ%UDWLVODYDÂą9LHGHÄ&#x2013;NGHE\VPH VDPDOLVSRORĂžQH]DVDG]RYDĢRUR]YRMLQIUDĂŁWUXNW~U\ ĂžLXĂĽYODNRYHMOHWHFNHMDOHERFHVWQHM6SRORĂžQHMXY\XĂĽtYDPHVSRORĂžQHE\VPH MXPDOLDMSOiQRYDĢ-HQH]P\VHOĂĽHSRWUHEXMHPHtVĢ GR9LHGQHYODNRPYLDFDNR hodinu. Ale diskusiu o tom by sme z Bruselu mali preQLHVĢGRQiĂŁKRUHJLyQXDUR]-

PLQXORVĢRXÂł 6WHIDQ*DUDNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD1(26 ]Ä&#x152;o prvĂŠ by ste rieĹĄili ako poslanec v europarlamente? Nie sme v europarlamenWHVDPLVPHV~ĂžDVĢRXVNX-

SLQ\$/'(NWRUi]GUXĂĽXje liberĂĄlne strany. AktĂ­vne Y\NRQiYDPHĂžLQQRVĢYV~lade s jej programom. Pre PÄ&#x2013;DNRQNUpWQHE\SULRULWRX ERODHQHUJHWLFNiHXUySVND SROLWLNDOHEREH]VSRORĂžQHM HQHUJHWLFNHMSROLWLN\QHP{ĂĽHPHPDĢDQLGOKRGRERVSRORĂžQ~KRVSRGiUVNXSROLWLNX 1HKRYRUtPOHQRREQRYLWHÄ?nĂ˝ch zdrojoch, ale o novom HQHUJHWLFNRPNRPSOH[QRP V\VWpPH

]Ako ste sa dostali k spoluprĂĄci so stranou TIP? 0iPHWRKRYHÄ?DVSRORĂžQpKR v naĹĄich programoch. SpoPHQLHPLGHXSRVLOÄ&#x2013;RYDQLD malĂ˝ch i strednĂ˝ch podniNRYNWRUpV~]iNODGRPKRVpodĂĄrstva i vytvĂĄrajĂş najviac pracovnĂ˝ch miest a spoluprĂĄcu v oblasti duĂĄlneho vzdeOiYDQLD NWRUp Y 5DN~VNX YHÄ?PLGREUHIXQJXMH7HQWRV\VWpPP{ĂĽHE\ĢSUHYiV

3UHGVHGDVWUDQ\1(260DWWKLDV6WURO]OtGHUNDNDQGLGiWN\GRHXURSDUODPHQWX


Ä?Ă­slo 8/2014

ROZHOVOR

9

podnetom, aby ste ho viac rozvinuli aj u vĂĄs na SlovenVNXDSULVSHOLWDNN]QtĂĽHQLX nezamestnanosti mladĂ˝ch Ä?XGt&KFHPHKÄ?DGDĢNRQNUpWQHULHĂŁHQLDDNR]OHSĂŁLĢ spoluprĂĄcu medzi BratislaYRXD9LHGÄ&#x2013;RXYQDĂŁRPHXUySVNRPPLNURUHJLyQHQLHOHQYVSRPtQDQHMGRSUDYHĂžL PRELOLWHÄ?XGt

]Michal BubĂĄn vstupuje do politiky ako veÄžmi mladĂ˝, odhodlanĂ˝ Ä?lovek, nie je vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;diplomovanĂ˝â&#x20AC;&#x153; politik. AkĂ˝ mĂĄte na to nĂĄzor? -DWLHĂĽQLHVRPSRYRODQtP politik a pre vstup do poliWLN\VRPPDOSRGREQpG{YRG\DNR0LFKDO%XEiQ6RP XĂĽGYDGVDĢURNRYSRGQLNDWHÄ?DP\VOtPVLĂĽHMHG{OHĂĽLWpDE\Ä?XGLDNWRUtGRVLDKOL vo svojej profesii Ăşspechy, sa aktĂ­vne zapĂĄjali do politiky. 0DM~VN~VHQRVWL]SUDNWLFNpKRĂĽLYRWDDP{ĂĽXYĂŞ]QDPQH NRQNXURYDĢ Ă&#x201E;SURIHVLRnĂĄlnymâ&#x20AC;&#x153; politikom, ktorĂ˝m ĂžDVWRFKĂŞEDSUiYHWiVN~VHQRVĢVUHDOLWRXVRE\ĂžDMQĂŞP ĂĽLYRWRPÄ?XGt 5R]KRGQXWLH0LFKDOD%XEiQDMHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRĂĽHSRWUHEXMHPHY(X-

0LFKDO%XEiQVWUDQD7,3 YÄ?DYR D6WHIDQ*DUD1(26

UySHDMPODGĂŞFKSROLWLNRY 3UHGSDUODPHQWQĂŞPLYRÄ?EDQH]DĢDĂĽHQĂŞFK SROLWLFNRX mi sme ako novĂĄ strana boli GRVORYDXPOĂžDQt1HGRVWDOL PLQXORVĢRX VPHĂĽLDGQ\SULHVWRUYWHOHYt]MĂĄte spoloÄ?nĂş novosĹĽ, ]LLĂžLYUR]KODVHYSULQWRYĂŞFK mladosĹĽ, dĂ´raz na PpGLiFKOHQYHÄ?PLPiOR3UHinternet. to sme ako prvĂĄ strana v RaN~VNXY\XĂĽLOLQDSOQRSRWHQFLiOVRFLiOQ\FKPpGLt 9ĂŞVOHGNRP EROD Y\VRNi HIHNWLYLWD D YHÄ?NĂŞ SRĂžHW KODVRY $ PHG]L ]DVLDKQXWp FLHÄ?RYp VNXSLQ\ preto, prirodzene, patrili DMSUYRYROLĂžL

]Viete si predstaviĹĽ vaĹĄu spoluprĂĄcu, keÄ? sa strana TIP dostane do europarlamentu? 6WUDQ\ NWRUp VD GRVWDQ~ do europarlamentu a majĂş SRGREQp VPHURYDQLH DNR VNXSLQD$/'(V~YtWDQĂŞPLĂžOHQPL8UĂžLWHSRP{ĂĽH NHÄ&#x2021;VD]DQLFKQLHNWRSULhovorĂ­ formĂĄlne aj neforPiOQH 9VWXS VWUDQ\ 7,3 GR $/'( E\ VPH SRGSRrili, a potom v rĂĄmci tejto IUDNFLHE\VPHXĂĽDNWtYQH spolupracovali.

$QJHOLND0OLQDU GUXKĂŞDWUHWLD]Ä?DYD 6WHIDQ*DUD GUXKĂŞVSUDYD 

]AkĂŠ body programu strany TIP sĂş vĂĄm blĂ­zke, prĂ­padne totoĹžnĂŠ? ZefektĂ­vnenie fungovaQLD(XUySVNHM~QLHSRGSRra malĂ˝ch a strednĂ˝ch podnikov, v neposlednom rade G{UD] QD Y]GHOiYDQLH QD PODGĂŞFKÄ?XGtQDYĂŞPHQ-

Qp Y]GHOiYDFLH SURJUDP\ QHPRKOD.HÄ&#x2021;VL]REHULHDQDLQRYDWtYQHSULHP\VHOQp PHHXURRNWRURPVDWRÄ?NR odvetvia. diskutuje, napriek krĂ­ze je VWiOHYHÄ?PLVWDELOQRXPH]Spolupracujete nou. Pri menĂĄch jednotlis podobnĂ˝mi stranami YĂŞFKĂŁWiWRYE\VDĢDĂĽNRGDOR v Ä&#x152;echĂĄch, PoÄžsku alebo RGROiYDĢSRNXVRPU{]Q\FK v MaÄ?arsku? ĂŁSHNXODQWRY0iPHYRÄ?QRVĢ =DWLDÄ? QLH DNWtYQX VSRĂ&#x201E;6WUDQD7,3 luprĂĄcu rozvĂ­jame zaWLDÄ?OHQVRVWUDQRX7,3QD E\UDGD Slovensku.

]MomentĂĄlne sĂş v EurĂłpe na vzostupe extrĂŠmistickĂŠ strany, nielen na Slovensku Ä?i v RakĂşsku. NEOS chce tvoriĹĽ novĂŠ RakĂşsko, strana TIP zasa inĂş, sluĹĄnejĹĄiu politiku, je tu podobnosĹĽ programov. Ako presvedÄ?iĹĽ obÄ?anov, aby dali svoju podporu mladĂ˝m stranĂĄm a aby povedali NIE extrĂŠmizmu? 0XVtPHÄ?XÄ&#x2021;RPY\VYHWÄ?RYDĢDNRVDDNWtYQH]DSiMDĢGRHXUySVNHKRGLDQLD 3UHVYHGĂžLĢLFKĂĽH(XUySVND ~QLDMHVSRORĂžHQVWYRNWRUp poskytuje ĹĄance do budĂşcnosti, nielen rizikĂĄ. äLDÄ?PpGLDVDGRVĢNRQFHQtrujĂş prĂĄve na tie negatĂ­va, NWRUp(XUySVND~QLDVRVHERXSULQiĂŁD6SRORĂžQHDNR (XUySDP{ĂĽHPHE\ĢYKRVpodĂĄrstve vedĂşcou silou na VYHWRYRPIyUHĂžRE\ĂĽLDGQD]MHGQRWOLYĂŞFKNUDMtQE\Ģ

VSROXSUDFRYDOD V1(26QLHOHQ YHXURSDUODPHQWH DOHDMQD UHJLRQiOQHM~URYQLÂł 0LFKDO%XEiQNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD7,3 SRK\EXPRĂĽQRVWLĂŁWXGRYDĢ DSUDFRYDĢYFHORPHXUySskom priestore. ([WUpPLVWLFKF~RVODELĢ(XUySXDOHWĂŞPSiGRPRVODELDDMMHGQRWOLYpĂŁWiW\9(XUySVNHM~QLLQLHMHYĂŁHWNR SHUIHNWQpPQRKRYHFtWUHED]PHQLĢDOHYĂŞKRG\MHGQR]QDĂžQHSUHYDĂĽXM~Ă&#x2019;ORKRXQDĂŁLFKVWUiQE\PDORE\Ģ SUiYH]G{UD]Ä&#x2013;RYDQLHWĂŞFKto pozitĂ­v. (jah)


10

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

M. Ĺ EFÄ&#x152;OVIÄ&#x152;: %8'Ă&#x2019;&126ÄĄ6/29(16.$ -(-('12=1$Ă˝1(9(85Ă?36.(- Ă&#x2019;1,, ]Ako ste sa stali eurĂłpskym komisĂĄrom, bolo ĹĽaĹžkĂŠ â&#x20AC;&#x153;dostaĹĽ saâ&#x20AC;? k tejto prĂĄci? 0RMD S{YRGQi NDULpUD MH od roku 1990 spätĂĄ s diplomaFLRX=DĂžtQDOVRPDNRĂžHVNRVORvenskĂ˝ diplomat a po rozdeleQtĂ˝HVNRVORYHQVNDVRP]DĂžDO SUDFRYDĢQDYWHGDMĂŁRP0LQLVWHUVWYH]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt65 .HÄ&#x2021;ERORMDVQpĂĽHQDĂŁRXFLHÄ?RYRXVWDQLFRXEXGH(Ă&#x2019;GRSOnil som si vzdelanie a urobil 3K']HXUySVNHKRSUiYDĂžR YWRPĂžDVHQD6ORYHQVNXĂŁWXGRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ VRPQiVOHGQHY\XĂĽLOYUiPFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSRVWRFKQD0=9D(=65ĂžLXĂĽ DNRSROLWLFNĂŞULDGLWHÄ?DOHERJHQHUiOQ\ULDGLWHÄ?SUHHXUySVNH ]iOHĂĽLWRVWL'OKĂŁtĂžDVVRPS{VRELODNR]iVWXSFDYHÄ?Y\VODQFD SUL(XUySVN\FKVSRORĂžHQVWYiFK 3RQiYUDWH]SRVWXYHÄ?Y\VODQFDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR SR]QDWN\Y\XĂĽLOYSR]tFLLVWiOHKRSUHGVWDYLWHÄ?D65SUL(Ă&#x2019; 9URNXVRPSRRGFKRGH-iQD)LJHÄ?DQD]Y\ĂŁQ~ĂžDVĢ mandĂĄtu prevzal post komisĂĄra SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHĂĽ DĂŁSRUW1HVN{UVRPEROQDSR]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUHnominovanĂ˝ slovenskou vlĂĄdou QDÄ&#x2021;DOĂŁLHIXQNĂžQpREGRELH(. Pri tĂ˝chto zmenĂĄch dochĂĄdza DMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi-

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQĂŁWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHÄ&#x2013;PLERO pridelenĂ˝ post viceprezidenWDĂžLĂĽHSRGSUHGVHGX(XUySskej komisie.

]AkĂŠ najdĂ´leĹžitejĹĄie Ăşlohy plnĂ­te ako podpredseda EK pre medziinĹĄtitucionĂĄlne vzĹĽahy a administratĂ­vu? 8ĂĽ]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\SOĂŞYDĂĽHPiPQDVWDURVWLY]ĢDK\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWQĂŞPLHXUySVN\PLLQĂŁWLW~FLDPL (XUySVN\SDUODPHQW5DGD (Ă&#x2019; VQiURGQĂŞPLSDUODPHQWPLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYno-prĂĄvne predpisy pracovQtNRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt Okrem toho, minimĂĄlne raz PHVDĂžQH]DVWXSXMHP(XUySsku komisiu na Rade pre vĹĄeREHFQp]iOHĂĽLWRVWLQDNWRUHM VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFt(Ă&#x2019;SULSUDYXMHPHHXUySVNHVXPPLW\DURNXMHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ NÄ?~ĂžRYĂŞYĂŞ]QDPSUH6ORYHQVNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR UR]SRĂžWXNGHVDQiPSRGDULlo na roky 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2020 vyneJRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ HXUQDÄ&#x2021;DOĂŁtUR]YRMVORYHQVNĂŞFK UHJLyQRYDPLHVWFLHVWĂĽHOH]QtFĂŁN{OSRGSRUXYHG\DYĂŞVNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRÄ?-

0DURãâHIÞRYLÞSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRÄ?E\V~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlÞãRXYĂŞ]YRXSUHV~ĂžDVQ~(.ERODRGSRYHÄ&#x2021;QDEH]precedentnĂş hospodĂĄrsku NUt]XSRĂžDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORĂžQHMHXUySskej meny euro. Okrem toho VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYÄ&#x2021;DNDNWRUĂŞPPDM~ VORYHQVNtREĂžDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHÄ?NĂŞFK]DKUDQLĂžQĂŞFKIDErĂ­k zo Slovenska, a tĂ˝m aj KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovnĂ­kov. 'QHVP{ĂĽHPHV~Ä?DYRXVNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVXYHGHQĂŞPLQistrahami sme sa vysporiadali DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRvĂ˝ch zĂĄkladoch postupne prekonĂĄva recesiu. HospodĂĄrska krĂ­za bola spojenĂĄ aj s tlakom na ĹĄetrenie v administratĂ­ve. Na reĹĄtriktĂ­vne opatrenia na nĂĄrodnej Ăşrovni som reagoval prijatĂ­m reformy administratĂ­vQHKR UR]SRĂžWX D ~SUDYRX pracovno-prĂĄvnych predpisov pre vĹĄetkĂ˝ch pracovnĂ­NRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQtPWĂŞĂĽGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YĂŞĂŁHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYĂŞP ]QtĂĽHQtP FHONRYpKRSRĂžWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQĂŁWLW~FLtR percent. TĂĄto zmena prinesie do roku 2020 Ăşsporu vo výťNHPLOLDUG\HXU

9HÄ?PLGREUHYLHPDNRFLWOLYR Ä?XGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYÄ&#x2020;DOĂŁRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyliom v uplynulĂ˝ch 4 rokoch bolo ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKlejĹĄĂ­ register lobistov, v ktorom MHYV~ĂžDVQRVWL]DUHJLVWURYDQĂŞFKYLDFQHĂĽWLVtFSRGQLNDWHÄ?VNĂŞFKPLPRYOiGQ\FK regionĂĄlnych a zĂĄujmovĂ˝ch VXEMHNWRYD]GUXĂĽHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHĂĽWLVtFMHGnotlivcov â&#x20AC;&#x201C; lobistov.

]Ä&#x152;o by ste odkĂĄzali SlovĂĄkom v sĂşvislosti s blĂ­Ĺžiacimi sa voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNĂŞPREĂžDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULĂŁOLNYROHEQĂŞPXUQiP7LHĂĽE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRjĂ­m rozhodnutĂ­m prispeli k víĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNĂŞFKVWUiQDNR60(56' (Ă&#x2019;VDGQHVQDFKiG]DQDG{OHĂĽLWHMNULĂĽRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPĂžLYQDGFKiG]DM~FRPREdobĂ­ ostane otvorenĂĄ, slobodnĂĄ, solidĂĄrna a tolerantnĂĄ, bez hraQLĂžQĂŞFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRXÂąDOHERĂžL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRĂĽQRVWLĂŁW~GLDDSUiFHY]DKUDQLĂžt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREĂžDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDĂžQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lÞãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySVNHMSUiYQHM~SUDYHSHUFHQW VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investĂ­ciĂ­ na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDĂĽRYDQp]DGUXK~QDMG{OHĂĽLWHMĂŁLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYÄ&#x2021;DNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorĂĄ na Slovensko prichĂĄG]D XĂĽGUXKĂŞNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ÂąYRYĂŞĂŁNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRĂĽQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodĂĄrskeho postaveQLDD]OHSĂŁHQtĂĽLYRWQHM~URYQH VORYHQVNĂŞFKREĂžDQRY=DWLDÄ? ĂžRSRUHYRO~FLLVPHVD]KÄ?DGLVNDĂĽLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{ĂĽHPH VNRQĂŁWDWRYDĢĂĽHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQĂŞFKDMXĂĽQĂŞFKVXVHGRYGREHKOLĂ˝HVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMĂžDVWHMĂŁLHSRrovnĂĄvame s RakĂşskom. Na to, aby sme v tomto trenGH~VSHĂŁQHSRNUDĂžRYDOLMHWUHEDDE\QDĂŁXNUDMLQXY(XUySskom parlamente reprezentovali NRPSHWHQWQtDVSRÄ?DKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREĂžDQRY a so silnĂ˝m demokratickĂ˝m PDQGiWRP7tEXG~WRWLĂĽERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM miesto v globalizovanom svete. (kj)


číslo 8/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NSR 2827/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


INZERCIA

naše novinky

NTT 3129/14

12


Ä?Ă­slo 8/2014

TĂ&#x2030;MA

13

NADĂ CIA RENĂ TY ZMAJKOVIÄ&#x152;OVEJ

320Ă&#x2C6;+$=265'&$

YHNGHEXGHSULSUDYHQĂŞGHÄ&#x2013; SOQĂŞĂŁSRUWX]iEDY\DSUH]HQWiFLD]GUDYĂŞFKSRWUDYtQ Ă˝RYiVĂžDNi"3UtÄ&#x2021;WHVLVNRPSRQRYDĢKXGEXSRPRFRXĂŁOLDSDQLDGRSHGiORYELF\NODĂžL QDPL[RYDĢVL]GUDYĂŞQiSRM vlastnou energiou. Okrem toho sa zabavĂ­te so znĂĄmyPLRVREQRVĢDPLĂŁSRUWXQD YHÄ?NRSORĂŁQHMREUD]RYNHXYLGtWHQDĂŁHVSRW\QDRFKUDQXĂĽLYRWDD]GUDYLDDQLHOHQWR%XGHWHQDQHMP{FĢYLGLHĢWĂŞFK ktorĂ­ naberĂş odvahu a odhodODM~VDXURELĢQLHĂžRSUHVYRMH]GUDYLH9HUtPHĂĽHPHG]L QLPLQHEXGHWHFKĂŞEDĢ

)RWR0DUWLQ)ULGQHU

nĂ­, ale aj o nutnosti zvyĹĄoYDĢSUiYQHYHGRPLHNWRUp je na nĂ­zkej Ăşrovni. Na prvĂ˝ SRKÄ?DGGUREQRVĢDOHPQRKt]QiVQHSRVWUHKOLĂĽHRG 1. januĂĄra tohto roku sĂş chodci pohybujĂşci sa na verejnĂ˝ch SULHVWUDQVWYiFKSRYLQQtQRVLĢ UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\7HMWRSUREOH0HG]LSULRULW\QDGiFLHSDWUt matike sa tĂ˝kal aj projekt â&#x20AC;&#x201C; ochrana prĂĄv detĂ­, podpora NDPSDÄ&#x2013;QDGiFLHVQi]YRP sociĂĄlnej pomoci, ochrana Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013;VLVYRMĂĽLYRWÂą]YLGLÄ?XGVNĂŞFKSUiY]GUDYLDĂĽL- WHÄ?QLVDÂł]DPHUDQiQD]YĂŞYRWQpKRSURVWUHGLDDOHLSRG- ĹĄenie informovanosti o poSRUDĂŁSRUWXWHORYĂŞFKRY\ĂžL WUHEH QRVHQLD UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK rozvoj vzdelĂĄvania a umelec- prvkov. NĂŞFKĂžLQQRVWt 9UiPFLWHMWRNDPSDQH1DGiNadĂĄcia tak zastreĹĄila vĹĄetky cia RZ vytvorila animovanĂ˝ tieto aktivity a pomocou nej VSRWQDWpPXRFKUDQDĂĽLYRWD VDP{ĂĽHSRVODQN\Ä&#x2013;D5HQiWD a iniciovala jeho premietanie =PDMNRYLĂžRYiYHQRYDĢWĂŞP v sieti kĂ­n po celom SlovenNWRUtSRPRFUDGXĂžLSRGSR- sku. Spot je verejne dostupru potrebujĂş. nĂ˝ na strĂĄnke nadĂĄcie www. nadacia-rz.sk. 3UHGVHGQtĂžNDQDGiFLHS{VREt priamo v zĂĄkonodarnom zbo- 3UHGVHGQtĂžND QDGiFLH QDUHPiSUHWRGRNRQDOĂŞSUHKÄ?DG YĂŁWtYLOD]iNODGQpĂŁNRO\Y7Uo legislatĂ­ve a jej fungova- navskom kraji, kde rozdaVznik NadĂĄcie RenĂĄty ZmajkoviÄ?ovej bol prirodzenĂ˝m vyĂşstenĂ­m Ăşsilia podpredsednĂ­Ä?ky NĂĄrodnej rady SR smerujĂşcej k podpore charitatĂ­vnych akciĂ­ a organizĂĄciĂ­.

OD  UHĂ&#x20AC;H[QĂŞFK SiVRN a prostrednĂ­ctvom interakWtYQHMSUHGQiĂŁN\SRXĂžLODGHWL o potrebe ich nosenia. PretoĂĽHQLHMHYVLOiFKQDGiFLHQDYĂŁWtYLĢYĂŁHWN\ĂŁNRO\Y\StVDODFHORĂŁWiWQXV~ĢDĂĽYNUHVOHQt QDWpPXĂ&#x201E;$NRVSUiYQHQRVtP UHĂ&#x20AC;H[QpSUYN\Âł%OLĂĽĂŁLHLQformĂĄcie o prebiehajĂşcej súĢDĂĽLQiMGHWHQDQDĂŁHMZHERvej strĂĄnke.

WRNSRK\EX]OiĂĽLYRWRVSUiva, konzumĂĄcia nevhodnĂ˝ch SRWUDYtQDOHDMSRGFHÄ&#x2013;RYDnie preventĂ­vnych lekĂĄrskych prehliadok.

Programom vås bude sprevåG]DĢSUHGVHGQtÞNDQDGiFLH 5HQiWD=PDMNRYLÞRYiNWRrú podporí mladå moderåtorVNiGYRMLFD6SRORÞQHY\VSRYHGDM~]DXMtPDYpRVREQRVWL z oblasti ťportu, ale i zdraYHMYêüLY\

7RYĂŁDN]Ä&#x2021;DOHNDQLHMHYĂŁHWNRĂžRSUHYiV1DGiFLD5HQiW\=PDMNRYLĂžRYHMSULSUDYLOD 9VSROXSUiFLVR6SUiYRXNXOtĂşrnych a ĹĄportovĂ˝ch zariadenĂ­ mesta Trnava poskytne 0pGLiDMLQWHUQHWV~SOQpYĂŞ- YĂŁHWNĂŞPRE\YDWHÄ?RPÂąDQLH]LHYDQiYRGRYDNR]OHSĂŁLĢ OHQ]7UQDY\ÂąPRĂĽQRVĢFYL]GUDYLH1RÄ?XGLDV~SUHVĂŞ- ĂžLĢDXURELĢWDNSUYĂŞNURNQD WHQtRGSRU~ĂžDQLDPLDQiYUK- ceste v starostlivosti o svoPLDWiWRP\ĂŁOLHQNDLFKVN{U je zdravie. ]DĢDĂĽXMHDY\YROiYDYQLFK DSDWLX2GPLHWDM~YĂŁHREHFQp 2GPiMDGRVHSWHPK tejto mimoriadne UDG\0RWLYRYDĢLFKGRNiĂĽH EUDEXGHNDĂĽG~VRERWX ~VSHĂŁQHM D QDMPl XĂĽL- prĂ­klad a vytvorenie inĹĄpiru- YĂžDVHRGGRKRG WRĂžQHM DNWLYLWH Ă&#x201E;&KUiÄ&#x2013; jĂşceho priestoru a prostredia Y\KUDGHQĂŞ$WOHWLFNĂŞĂŁWDVL VYRM ĂĽLYRW Âą ]YLGLWHÄ?- na takĂşto aktivitu â&#x20AC;&#x201C; a prĂĄ- GLyQQDXOLFL-iQD+DMGyFQLVDÂłQDGiFLDSULFKiG]D ve tĂş ponĂşka NadĂĄcia RenĂĄ- ]\KRY7UQDYH pre vĹĄetkĂ˝ch VÄ&#x2021;DOĂŁtPSURMHNWRP W\=PDMNRYLĂžRYHM$NWLYLWD FYLĂžHQLDFKWLYĂŞFKREĂžDQRY Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;]D]GUDYtPÂłRSlĢY\- K dispozĂ­cii vĂĄm budĂş proXĂĽLMHLQWHUDNWtYQHIRUP\YUi- IHVLRQiOQL FYLĂžLWHOLD NWRUt WDQHYĂŞUD]QpKRLQIRUPDĂžQpKR YiVEXG~VSUHYiG]DĢQDFHVVSRWXDEXGHVNXWRĂžQHKRGQRW- te k lepĹĄej kondĂ­cii i zdraviu. QRXXNiĂĽNRXWRKRDNRVDGi 6WDĂžtVLSULQLHVĢSRGORĂĽNXQD GRVSLHĢNOHSĂŁLHPX]GUDYLX FYLĂžHQLHFKXĢDGREU~QiODGX &YLĂžHQLHMHXUĂžHQpSUHYĂŁHW8ĂĽMHKRQi]RYQDSRYHGiĂĽH VDEXGH]DREHUDĢFLYLOL]DĂžQĂŞ- .DPSDÄ&#x2013;VDRÂżFLiOQH]DĂžtQD N\YHNRYpNDWHJyULHSUHWRVD PLSUREOpPDPLGQHĂŁQHMGRE\ PiMDRKRG WHĂŁtPHDMQDURGLQ\VGHĢPL PHG]LNWRUpSDWUtQHGRVWD- QD+ODYQHMXOLFLY7UQD- 9VWXSMHYRÄ?QĂŞ

Ă&#x201E;3RÄ&#x2021;VL]DFYLĂžLĢV1DGiFLRX5=Âł


14

naše novinky

ŠPORT

HISTORICKÉ PRVENSTVO ŠACHISTOV Možno ani najlepší scenárista sveta by nevedel napísať taký napínavý záver šachovej extraligy, aký v skutočnosti vytvoril samotný priebeh tejto súťaže. Samozrejme, na začiatku celej súťaže veľmi málo ľudí predpokladalo, že o titule majstra Slovenska sa rozhodne v poslednom trojkole, a to dokonca až v poslednom kole. Okrem samotných šachistov sa týchto záverečných bojov zúčastnili i členovia vedenia šachového klubu a medzi nimi nemohol chýbať nestor Dunajskostredského šachu, zakladateľ, dlhoročný tréner a v jednej osobe i manažér klubu Jozef Ráchela.

Začnime od konca. Aký bol samotný záver majstrovských súťaží? Šachisti Dunajskej Stredy začali toto záverečné trojkolo proti družstvu Doprastavu Bratislava. Práve toto stretnutie malo byť podľa papierovej formy jedno z najľahších. Mimoriadnosť tomuto stretnutiu dodala

Juraj Petényi a Jozef Ráchela s trofejou.

i tá skutočnosť, že za Doprastav nastúpil i náš odchovanec a bývalý hráč Zsolt Rigó. Náš vstup do posledného trojkola sa začal dobre i keď len s tesným víťazstvom 4,5:3,5.

Všetko sme vsadili na posledné tri šachovnice a vyšlo to. V druhom stretnutí v sobotu sme nastupovali proti ŠK Caissa Čadca, ktorý sa pred 3 rokmi stal majstrom Slovenska. Teda súper veľkých kvalít. Po hlad-

kom a možno i prekvapujúcom víťazstve 6:2 sme sa mohli začať pripravovať na ten najdôležitejší zápas s TJ INBEST Dunajovom. Súper mohol nastupovať na stretnutie uvoľnenejšie, veď mu stačila remíza, naši potrebovali vyhrať. Druhé miesto sme mali už isté, i toto umiestnenie by bolo pre nás úspech, no s jedlom rastie chuť, a tak sme od začiatku hrali na víťazstvo. Napriek tomu, že v radoch Dunajova hrajú traja mladí Poliaci a medzi nimi najväčší poľský šachový talent veľmajster Kamil Miton. Našou výhodou však boli zadné šachovnice, na ktorých sme mali pravých mladých dravcov, medzinárodných majstrov Michala Mészárosa, Dominika Csibu a Attilu Csonku. To, že sme vsadili hlavne na tri posledné šachovnice, nám dokonale vyšlo a celé stretnutie sme prekvapujúco, ale zaslúžene hladko vyhrali 5:3, čo znamenalo náš historický prvý titul v slovenskej šachovej extralige.

Po oslavách víťazstva vás čaká príprava na obhajobu titulu. Máte už určité predstavy o zložení mužstva na nasledujúcu sezónu? Tým, že sme sa stali majstrami Slovenskej republiky, získali sme možnosť zúčastniť sa Európskeho klubového pohára,

Jednotka Tamás Petényi sa teší zo zisku titulu.

ktorý v tomto roku bude v septembri v španielskom Bilbau. Zúčastnia sa ho všetky kluby, ktoré sa stali majstrami svojich krajín. Nakoľko v nich hrajú tí najlepší šachisti sveta, zíde sa tu teda to najlepšie, čo súčasný šachový svet má. Ťažkú hlavu nám však robia financie. Účasť na takomto turnaji, ktorý potrvá 8 dní, je finančne veľmi náročná, a preto sa v týchto dňoch musíme sústrediť na získanie financií. I touto cestou by som rád poprosil všetkých nadšencov, podporovateľov a našich priateľov

o pomoc. Myslím si, že takúto príležitosť nemôžeme vynechať už len pre to, že i účasťou na tomto veľkolepom turnaji spropagujeme našu Dunajskú Stredu. Samozrejme, nezabúdame ani na prípravu ďalšieho ročníka extraligovej súťaže. Môžeme do nášho klubu zaregistrovať ďalšieho licenčného hráča. Samozrejme, vynasnažíme sa takéhoto získať, no musí súhlasiť s našimi skromnými podmienkami, ktoré mu vieme ponúknuť. Vladislav Kmeť

SMER SD Trnava a Nadácia Renáty Zmajkovičovej si Vás, drahé mamy, dovoľujú pozvať spoločne osláviť

DEŇ MATIEK dňa 6.mája 2014 o 17.00 hod. Dom Kultúry Trnava, Trojičné námestie 10, TRNAVA PROGRAM koncert slovenskej hudobnej legendy

Pavla Hammela Sancho

www.nadacia-rz.sk

NTT 3130/14

VSTUP VOĽNÝ www.strana-smer.sk


číslo 8/2014

ŠPORT

15

BALÁZS HAKSZER VYBOJOVAL ZLATO V apríli boli na programe dva šampionáty v zápasení. Najskôr sa konali vo voľnom štýle v Bratislave a potom v grécko – rímskom v Gabčíkove. Na oboch šampionátoch sa darilo aj zápasníkom Dunajskej Stredy. V kategórii do 59 kg si majstrovský titul vybojoval Balázs Hakszer. Striebro získal Áron Pocs v kategórii do 85 kg. Medailovú zbierku skompletizoval Kristián Farkas, ktorý v kategórii do 47 kg skončil na treťom mieste. „Finálovým súperom Balázsa Hakszera bol Christofer Bednárik z Dunajplavby Bratislava. Náš pretekár síce prehrával 0:4, no potom sa mu podarilo zápas otočiť. Dvakrát sa mu vydaril útok na nohy a potom dvakrát súpera pretočil cez seba. Nakoniec jeho súper vystúpil zo žinenky, začo získal ďalší bod. Nakoniec vyhral jasne 13:4. Balázs je momentálne vo veľmi dobrej forme a je ašpirantom na reprezentačný dres,“ hodnotil prezident klubu Roland Hakszer. Na zlatú medailu útočil aj Áron Pocs. „Áron mal v stretnutí proti Dominikovi Pecho-

vi poriadnu smolu. Ešte 20 sekúnd pred koncom zápasu vyhrával 9:0. Potom urobil menšiu chybičku a Pecha ho dal na lopatky.“ Dôvod k spokojnosti mal Kristán Farkas. Zápaseniu sa venuje rok a pol a hneď získal bronz. V Gabčíkove na šampionáte kadetov v grécko – rímskom spôsobe vybojovali Dunajskostredčania dve medaily. Balázs Hakszer získal striebro a Attila Gaál bronz. „Naši zápasníci sa špecializujú na voľný štýl a susedia z Gabčíkova na grécko – rímsky. Gábor Szelle potvrdil úlohu favorita. Pre Balázsa je však druhé miesto veľmi cenné. V kategórii do 63 kg bol o bronz súboj dvoch oddielových kolegov. Attila Gaál zápasil proti Gergelymu Bürsölymu. Z bronzu sa nakoniec tešil Gaál vďaka technickej prevahe,“ dodal Roland Hakszer. Zápasníkov

Zľava Attila Gaál tréner, András Károlyi 4.miesto, Attila Gaál ml. 3. miesto, Balázs Hakszer 2.miesto, Július Sárközi 5.miesto, Ladislav Szerencsés asistent trénera, Roland Hakszer predseda. Foto: ZK Dunajská Streda

Dunajskej Stredy čaká tento rok množstvo zahraničných turnajov. V júli sa budú konať majstrovstvá sveta kadetov

v Snine, kde bude štartovať aj Attila Gaál z Dunajskej Stredy. Cieľom zápasníkov Dunajskej Stredy je vyhrať

žiacku ligu. Po dvoch kolách sú zatiaľ na čele. (jv)

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie

NDS 2061/14

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste

5/30/11 11:11 AM

 Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Dunajská Streda, náklad 13 200 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NSR 2976/14

16

Nds 08 2014 web