Page 1

9 900 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: I. číslo 7/2014 Dátum vydania: 17. 4. 2014

Dolný Kubín

Plány nemocnice

Príloha

str. 2 Nemocnica v Dolnom Kubíne chce skvalitniť vybavenie. Jednou z najväčších investícií má byť vybavenie mamografického centra.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

ZDRAVIE

01

2014/

Vodný slalom v Gäceli Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

str. 15 Najlepšie sa z domácich pretekárov umiestnil Ľubomír Janček. Zo žien patrilo prvé miesto Bratislavčanke Viktórií Orokockovej.

Trhy sú každoročne očakávané a medzi obyvateľmi oblúbené.

KUBÍNSKE VEĽKONOČNÉ TRHY Približne 80 predajcov sa predstavilo na Veľkonočných trhoch, ktoré sa uskutočnili v Dolnom Kubíne 31. marca a 1. apríla. Pred Mestským kultúrnym strediskom (MKS) sa zišli najmä predajcovia, ktorí predávali rôzny priemyselný tovar a hračky. Nechýbali stánky s občerstvením. Vo vestibule MKS vládla tradičná trhovnícka nálada. Svoje výrobky a zručnosť tam predvádzali nielen remeselníci z regiónu Oravy. Zišli sa výrobcovia textilných hračiek, rezbári, ale aj šper-

kári, ktorých mohli Kubínčania sledovať priamo pri práci. Remeselníci ponúkali aj veľkonočné ozdoby. Trhy sú každú jar očakávané a medzi obyvateľmi obľúbené: „Som veľmi rada, že

sa u nás koná tradičný veľkonočný jarmok. Zatiaľ neviem, že čo si tu kúpim. Je tu však pekná atmosféra,“ povedala pani Anna. Trhy sú nielen záležitosťou nákupov, ale aj peknou príležitosťou pre sviatočné výlety s deťmi. Ďalší návštevník tohto podujatia, Jozef, bol na trhoch aj s vnúčikom. Aj on bol spokojný s pestrosťou ponúkaného tovaru. Trhy majú v Dolnom Kubíne sil-

nú tradíciu. O možnosti uskutočňovať dva jarmoky v meste Dolný Kubín sa hovorí v privilégiu z roku 1632. O rok neskôr sa v Kubíne mohli uskutočňovať aj ďalšie dva slobodné výročné jarmoky. V druhej polovici 17. storočia bývali v meste aj týždenné trhy, a to každú nedeľu po skončení bohoslužieb. Text a foto: (šu)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

INFORMAČNÝ PORTÁL

KRÁTKE SPRÁVY

2

Mesto Vsetín v spolupráci s mestom Dolný Kubín a Turistickým centrom Vsetín pri Masarykovej verejnej knižnici vytvorilo v týchto dňoch úplne nový turisticko-informačný portál. Jeho návštevníkom ponúka predovšetkým základné informácie o meste, tipy na výlety, či na kultúrne akcie, prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení a samozrejme aj športových a relaxačných centier, ako informoval dolnokubínsky primátor Roman Matejov. Nový informačný portál bude mať pre návštevníkov mesta a občanov o to väčší prínos, čím viac kompletnejších údajov bude obsahovať. Preto mesto umožňuje subjektom prezentovať svoju činnosť zadarmo.

ZDRAVOTNÁ OSVETA NA NÁMESTÍ

SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV Už 11. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl vyhlásil Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. O titul najlepší školský časopis sa môžu uchádzať časopisy 1. a 2. stupňa základných škôl. Porota bude hodnotiť samostatne elektronicky vydávané časopisy, ktoré sú publikované na internete. Na posúdenie je nutné zaslať minimálne dve čísla časopisov, ktorý vydala základná škola v školskom roku 2013/2014. Uzávierka súťaže je 15. mája. Súťažné exempláre časopisov je nutné poslať Oravskej knižnici. V prípade, že ide o e-časopis je potrebné zaslať jeho webovú adresu. Výsledky súťaže vyhlásia v júni.

SPOMIENKA NA M. HAMULJAKA Spomienkové podujatie pri príležitosti 155. výročia úmrtia významného slovenského kultúrneho pracovníka Martina Hamuljaka sa uskutoční 24. apríla v jeho rodnej obci v Oravskej Jasenici. M. Hamuljak sa narodil 19. apríla 1789 a zomrel 31. marca 1889 v Námestove. Vyštudoval právo. V roku 1826 založil spolu s Jánom Kollárom Spolok milovníkov slovenskej reči a literatúry na Gymnáziu v Banskej Bystrici. Daroval mu svoju osobnú knižnicu s vyše 3 000 zväzkami, okolo 100 obrazov a máp. Spomienku na M. Hamuljaka pripravuje Oravské kultúrneho stredisko v Dolnom Kubíne a obec O. Jasenica.

ZATVORENÁ ORAVSKÁ KNIŽNICA Kubínski čitatelia si už určite všimli, že Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne je z dôvodu stavebných prác a revízie knižničného fondu zatvorená od 7. apríla. Znovu ju otvoria za približne dva týždne. Bude to závisieť od ukončenia potrebných rekonštrukčných prác na objekte. Počas tohto času nebude zasielať čitateľom upomienky za nevrátenie vypožičaných kníh.

(šu)

Svetový deň zdravia bol venovaný zvýšenému tlaku krvi.

Poskytnúť základné informácie o zdravotnej starostlivosti bolo cieľom preventívnej akcie, ktorá sa uskutočnila 7. apríla pred Mestským kultúrnym strediskom (MKS) v Dolnom Kubíne. Základné informácie o zdravotnom životnom štýle poskytovali pracovníci tamojšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RUVZ). Ľudia si mohli dať zmerať krvný tlak, či hladinu cukru v krvi. Túto možnosť využilo počas piatich hodín niekoľko desiatok ľudí. Akciu si

pochvaľovala aj pani Anna: „Idem z nákupov a pristavila som sa pri týchto stánkoch. Bez čakania mi zmerali krvný tlak.“ Podobný názor na toto podujatie mal aj mladý pár, ktorý bol s dieťaťom v kočíku na prechádzke. Svetový deň zdravia bol opäť venovaný zvýšenému tlaku krvi, hypertenzii. Hypertenzia je závažným rizikovým faktorom vážnych srdcovocievnych ochorení, najmä srdcového infarktu, cievnych mozgových príhod, srdcového zlyhávania. Tieto ochorenia zapríčiňujú aj v Slovenskej republike veľké percento úmrtí a invaliditu.

Každoročne sa 7. apríl oslavuje ako Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou, ako pripomenutie jej vzniku v roku 1948. Zdravie je podľa nej stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Preventívnu zdravotnícku akciu v D. Kubíne pripravili RUVZ s tamojším MKS. Jeho zvláštnosťou bolo, že do akcie sa zapojili aj niektoré reštauračné zariadenia v meste, ktoré ponúkali jedálniček racionálnej výživy. Text a foto: (ts)

INVESTÍCIE PRE NEMOCNICU Nemocnica v Dolnom Kubíne chce v tomto roku skvalitniť najmä svoje vybavenie. Jednou z najväčších investícií má byť vybavenie mamografického centra na diagnostiku mamologických nádorových ochorení digitálnym mamografom a špeciálnym stolom na stereotaxiu a biopsiu. V nasledujúcich týždňoch sa pripravuje verejné obstarávanie aj na nový CT prístroj. V pláne je aj skvalitnenie operačných zariadení, pretože najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku už rok finančne motivuje nemocnie, ktoré ope-

V pláne je aj skvalitnenie operačných zariadení.

rujú jej klientov. „Počet operácií u nás je jeden z najvyšších medzi nemocnicami okresného typu,“ dodal riaditeľ Dolno-

oravskej nemocnice v Dolnom Kubíne Jozef Mintál. Text a foto: jogr


číslo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

3

VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA Pietna spomienka pri príležitosti 69. výročia oslobodenia Dolného Kubína sa uskutočnila 4. apríla na tamojšom Hviezdoslavovom námestí pri Pamätníku oslobodenia. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta a členovia Zväzu protifašistických bojovníkov. K pamätníku položili vence a kytice kvetov, aby tak vzdali úctu a vďaku osloboditeľom. Najstaršiu generáciu zosobnili priami účastníci bojov. Menovite Jaroslav Prokop, Ján Katrenčiak a Pavol Janiga. Dolnokubínsky primátor Roman Matejov v príhovore vyzdvihol obetavosť vojakov a partizánov, z ktorých mnohí položili životy aj v bojoch proti nemeckým fašistom aj v regióne Oravy. Podotkol, že do osláv sa snažili tento rok zapojiť čo najviac mladých ľudí. V tomto roku sa mládež po prvýkrát stala súčasťou slávnostného sprievodu. Primátor poďakoval aj pedagógom, ktorí prišli spolu so svojimi žiakmi na oslavy. Podčiarkol, že nikdy nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny. Do

boja proti fašistom sa zapojili aj partizánske oddiely pôsobiace v regióne Oravy. Nemeckí fašisti podnikli proti nim viaceré trestné výpravy. Na pokoji nenechali ani obyvateľov D. Kubína. V decembri 1944, v januári a v marci 1945 došlo k ich hromadnému zatýkania. Odvliekli ich do Ružomberka a odtiaľ niektorých do Nemecka.

K najrozsiahlejším bojovým operáciám na Orave došlo od 7. marca 1945. Oslobodzovacia armáda vstúpila na územie Oravy 29. januára 1945. Tvorili ju jednotky 18. sovietskej armády. V horskom a zalesnenom teréne viedli ťažké boje. K naj-

Primátor vyzdvihol obetavosť vojakov a partizánov z ktorých mnohí položili životy aj v bojoch proti nemeckým fašistom.

rozsiahlejším bojovým operáciám na Orave dochádzalo od 7. marca 1945, keď v rámci Ostravskej operácie začalo postupné oslobodzovanie Oravy. V noci zo 4. na 5. apríla vtiahli vojaci 17. gardového streleckého zboru do D. Kubína.

Za oslobodenie Oravy bolo obetovaných veľa životov, predovšetkým z radov sovietskych vojakov. Smutný pohľad bol aj na oravské obce. Z 35 obcí bývalého Dolnokubínskeho okresu bolo v 13 obciach úplne zničených

88 domov, 14 značne poškodených a 105 čiastočne poškodených. Veľmi vážne bola poškodená železničná a cestná sieť. Zničené boli oba mosty do D. Kubína od Bysterca. Text a foto: (šu)

CHOROBNOSŤ STÚPLA OCENENIE PRE Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) predstavovala v 15. týždni 1 657 chorých na 100 000 obyvateľov, ako informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

V uplynulom týždni 925 hlásení týkajúich sa chrípky. Foto: TASR

Vzostup chorobnosti zaznamenali vo vekových skupinách do 5 rokov (+5,4 percenta), od 15 do 19 rokov (+4 percentá), nad 60 rokov (+21,6 percenta) a v okrese Bytča (+29,4 percenta). Naj-

vyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do 5 rokov (5046,2 na 100.000 obyvateľov). „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,8 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal

prínosových dutín,” uviedla Košecká. O chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ v uplynulom týždni 925 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 217 chorých na 100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 9,66 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 6 do 14 rokov (-16,69 percenta) a v okresoch Dolný Kubín (-22,6 percenta) a Martin (-28,8 percenta). Vo vekovej skupine nad 60 rokov stúpla chorobnosť o 8,58 percenta. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do 5 rokov (730,34 na 100.000 obyvateľov). Výchovno-vzdelávací proces prerušili z dôvodu chorobnosti v dvoch materských školách v Žilinskom kraji, dodala Košecká. TASR

NAŠICH UČITEĽOV

Slávnostné prijatie učiteľov a učiteľov dôchodcov pôsobiacich v meste Dolný Kubín sa uskutočnilo 27. marca pri príležitosti Dňa učiteľov na miestnej radnici. Tamojšia samospráva ocenila 28 pedagógov za úspechy vo výchove a vzdelávaní a za celoživotnú prácu v školstve. Medzi ocenenými

bol aj učiteľ na Základnej umeleckej škole Petra Michala Bohúňa, Stanislav Štrba. Vyučuje hru na zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinete, lesnom rohu, saxofóne a na ďalšie dychové nástroje. Na snímke (zľava) preberá plaketu z rúk R. Matejova.

Na snímke (zľava) preberá plaketu z rúk R. Matejova.

Text a foto: (šu)


naše novinky

SPEKTRUM

ZACHOVÁVATE VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE?

ANKETA

4

BOCIANY SÚ SPÄŤ

Veľká noc je druhým najväčším komerčným sviatkom hneď po Vianociach a zároveň najväčším sviatkom kresťanov, kedy Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Na mnohé tradície a zvyky, ktoré sú späté s Veľkou nocou sa už pomaly zabúda. Tomáš, 31 rokov Myslím si, že zvyky by sa mali zachovávať a nielen na Veľkú Noc. Čo sa týka polievačky, tak určite dievčatá so mnou súhlasiť nebudú, ale Veľká Noc bez toho by nebolo to pravé orechové. Bociany vo Veličnej sa už pripravujú na hniezdenie.

Pár bociana bieleho sa vrátil zo svojho zimoviska do hniezda vo Veličnej. Ich prílet zaregistrovali 27. marca. Do hniezda, ktoré je postavené na komíne v blízkosti cesty, priletel najprv samec a o niečo neskôr aj samička.

Beátka, 33 rokov Zachovávanie tradície veľkonočných sviatkov považujem za dôležité, aj keď sú zmesou toho slovanského a aj kresťanského. Aspoň v takýchto chvíľach je celá rodina pokope.

Ivana, 23 rokov Je dobre zachovať tieto zvyky, pretože v dnešnej uponáhľanej dobe sa zvykne zabúdať aj na to pekné, čo nám tu zanechali naši predkovia.

Obaja sa začali venovať úprave svojho obydlia a príprave na hniezdenie. V tomto období ich ľudia mohli často vidieť na poliach medzi Dolným Kubínom a Veličnou, kde nasledovali pri jarných prácach poľnohospodárske stroje a hľadali si potravu. Naspäť prileteli aj bociany z Párnice. Ešte skôr migrovali vzácne bociany čierne, ktoré v oravskom regióne dominujú. Podľa ornitológa Dušana Karasku bola na začiatku apríla obsadená už približne polovica hniezd bocianov na Orave. Niektoré budú

až koncom tohto mesiaca. „V takom prípade ide väčšinou o nové, doteraz nehniezdiace jedince. Tie obvykle prilietajú neskôr,“ spresnil Karaska. Návrat bocianov nemusí byť až taký jednoduchý. Ohrozené sú najmä elektrickými stĺpmi a ľudskou aktivitou v oblasti poľnohospodárstva, ktorá je spojená s úbytkom potravy. Ide hlavne o pestovanie monokultúrnych rastlín na veľkých plochách a na druhej strane ich zarastanie inváznymi rastlinami a drevinami. Bociany sú pre náš ekosys-

tém dôležité. Živia sa predovšetkým hlodavcami, obojživelníkmi a drobnými plazmi. Aj pre svoju vzácnosť a obľúbenosť medzi ľuďmi sa stal tento druh Vtákom roka 2014. V rámci toho sa pripravuje monitoring vo všetkých krajinách, kde hniezdi. Aktualizuje sa tak jeho celkový počet. Zapojená je aj ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko, ktorá bude pozorovať jarné prílety, hniezdenie a výchovu mláďat u nás. Prvé výsledky sledovania a sčítavania budú známe na jeseň tohto roka, keď už bude väčšina bocianov bielych migrovať späť na svoje zimoviská. Text a foto: (jogr)

ČO PÁLI, TO UHASÍME

Jana, 25 rokov Tak ako vianočné, aj tieto veľkonočné tradície by mali byť samozrejmosťou každého z nás. A dokonca si myslím, že veriaci ľudia v našom regióne prikladajú Veľkej noci ešte väčšiu dôležitosť. Stretnutie celej rodiny pri tejto príležitosti považujem za to najkrajšie.

Michaela, 25 rokov Podľa mňa veľkonočné sviatky už nie sú to, čo bývali. Tradície sa zachovávajú skôr na dedinách a ľudia bývajúci v mestách by si mali z nich brať príklad. Každá tradícia má svoje čaro a Veľká Noc zvlášť.

Text a foto: (ms)

Už 12. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov sa uskutočnil v Likavke. Hasičské deti z rôznych kútov Slovenska zavŕšili podujatím svoju zimnú prípravu. Až 20 družstiev a asi 200 detí sa zišlo, aby si zmerali svoje sily v troch súťažných disciplínach halovej súťaže: v štafete dvojíc, hasičskom útoku a uzlovej štafete. Okrem súťažiacich družstiev predviedli nesúťažne svoje zručnosti aj úplne maličkí hasiči z Likavky a z Lieseku na Orave. Z oravských družstiev si v Likavke najlepšie počínali dievčatá z Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) vo Vasiľo-

Na sústredení sa zišlo až 20 družstiev hasičov.

ve, ktoré získali tretie miesto. Do Likavky prišlo z Oravy aj chlapčenské družstvo DHZ z Lieseku, ktorí si vybojovali 12. miesto. Zápolenie mladých hasičov v Likavke

pripravili tamojší DHZ Základná škola s materskou školou a obecný úrad. Text a foto: (šu)


číslo 7/2014

KULTÚRA

5

PRIZNANIE FARBY Tvorbu slovenského výtvarníka Andreja Augustína (1964) prezentuje výstava nazvaná Priznávam farbu. V Oravskej galérii v Dolnom Kubíne sprístupnili výstavu 4. apríla. Verejnosť si ju môže pozrieť do 15. júna. Výtvarník absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe v roku 1989. V dolnokubínskej obrazárni predstavuje všetky svoje výtvarné aktivity: od maľby, cez pastel, ilustráciu, grafiku až po textilné umenie. Ide o autorovu najväčšiu samostatnú výstavu, na ktorej sú prezentované diela z posledných dvadsiatich rokov. Podľa slov kurátora výstavy Ľudovíta Petranského Andrejove výtvarné diela rozprávajú príbehy o veciach nepoznaných. Príťažlivo komunikujú so širším publikom, no v druhom pláne spúšťajú hlbšie sondy. Sú výtvarným záznamom o psychických stavoch autora. Metaforicky znázorňujú meditáciu, melanchóliu, baladu, ale aj nádej. Inými slovami, témou obrazov A. Augustína je často vnútorný život maliara.

Obrazy ,,o veciach nepoznaných“.

Čarovná realita sa v dielach pretavuje do osobných príbehov. Na otázku, aký obraz je dobrý obraz, odpovedá Augustín jednoznačne: „Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu,

zostane vo mne a myslím naňho aj vtedy, keď ho už nevidím. Snažím sa takéto obrazy vytvárať.“ Slávnostné otvorenie výstavy sprevádzalo predstavenie reprezentatívnej monografie o umelcovi. Text a foto: (šu)

ČAROVNÝ LIPTOV Vyše 370 prác prišlo do 8. ročníka výtvarnej súťaže Liptov 2014, ktorej výsledky vyhlásili 2. apríla v Liptovskom múzeu v Ružomberku. V týchto priestoroch sú umelecké diela aj vystavené. Tohtoročnou témou bol Čarovný Liptov. Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

z regiónu Oravy. Medzi žiakmi zo základných umeleckých škôl získal 1. miesto vo vekovej kategórii štyri až sedem rokov Tomáš Paško. Druhé miesto obsadila Soňa Kuklová z Lokce. Na treťom mieste skončila Kristína Kopilcová z Hruštína. Z uvedenej obce sa darilo aj osemročnej Adriáne Boguckej, ktorá vo vekovej kategórii 8 – 11 roční autori obsadila bronzové miesto. Do Hruští-

na putovalo aj zlato, a to pre 15-ročnú Dianu Teťákovú, ktorá ho získala v kategórii dvanásť až šestnásťroční tvorcovia. Podľa slov predsedu poroty docenta Pavla Rusku z Katolíckej univerzity v Ružomberku, deti využili na vytvorenie svojich diel nielen maľbu a pastely, ale aj grafiku. Dokonca použili aj počítačovú grafiku. Text a foto: (šu)

NDK 2401/14

Súťaž organizuje umelecká škola Jánoš, Liptovské múzeum, mesto Ružomberok a Žilinský samosprávy kraj. Cieľom súťaže je rozvíjať nadanie, cit, tvorivosť a invenciu umeleckej tvorby detí a mládeže predškolského a školského veku. Súťaž umožňuje zároveň prehlbovať a rozvíjať ich vzťah k regiónu Liptov. Mladí autori najskôr spoznávajú netradičné zaujímavosti regiónu Liptov, ktoré potom stvárnia výtvarne. Do súťaže Čarovný Liptov sa zapojili aj deti

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: ŠANCA PRE MLADÝCH V posledných rokoch, presnejšie od takzvaného samozrútenia pravicovej vlády v našej krajine prevláda "blbá" nálada z nesplnených politických sľubov veľkej časti politického spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHĐVWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNêFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpãNDQGiO\ DYWRPKRUãRPSUtSDGHFHONRPQHSRNU\WHãtULDP\ãOLHQN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYãHREHFQRPSROLWLFNRPFKDRVHVPHSULVW~SLOLNRVWDWQêPGYRPYRĐEiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~þDVWLDNYRĐEHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ò&9SUH]LGHQWVNêFK YRĐEiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPåH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLþtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDþLOLDNRPLOLDUGiUDEH]SROLWLFNHMVN~VHQRVWL 9SRGVWDWHLGHRWRåHREþDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMĐDYHMþDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDåHSROLWLNDDNR MHYV~þDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSĎĖDMHKRRþDNiYDQLD7R YãHWNRY\WYiUDSRGPLHQN\ pre zásadnú rekonštrukciu ]DYHGHQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ PRåQRVĢY]QLNXSROLWLFNêFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNêPLWHQGHQFLDPLDOHDMSULHQLNPODGêFKĐXGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMãLDFKYtĐD SUHYVWXSPODGêFKGRSROLWLN\DNRMHYV~þDVQRVWL0{åH VDSUHMDYLĢ]YêãHQRXSRGSRURX]DYHGHQêFKVWUiQSUHPODG~JHQHUiFLXSROLWLNRYDOHER ]DNODGDQtPSROLWLFNêFKVWUiQ PODGêPLĐXćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHĐDKNi3ROLWLNDMH WRWLåSRVWDYHQiSUHGRYãHWNêPQDĐXGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGêFKĐXGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGêFK =DORåLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDþQRPSUtVWXSHRDNêVDQDSUtNODGVQDåtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav Procházka s konzervatívnou RULHQWiFLRXDOHER7RPiã+XGHFYVWUDQH7,3VREþLDQVNROLEHUiOQ\PLSRVWRMPLMHPLPRULDGQHQiURþQp 9QDãHMNUDMLQHREþDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRĐEiPHãWH GYDNUiW9RYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRþDNiYDPåLDGQHUDGLNiOQH]PHQ\DSRVODQHFNêFKPLHVW YHXURSDUDODPHQWHREVDGLD SUHGRYãHWNêP QRPLQDQWL VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientáciou. .RPSOLNRYDQHMãLHEXG~SROLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRĐEiFKGRPLHVWQ\FK VDPSRVSUiYSULPiWRURYDVWDURVWRY PLHVW D REFt 7DP SUHGSRNODGiPåHREþDQLD EXG~PDVRYêPVS{VRERP HãWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2þDNiYDP åHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQêSRþHWQH]iYLVOêFKNDQGLGiWRY.DåGê REþDQNWRUêVDSUHMDYRYDO VSRORþHQVN\YRYHUHMQRPåLYRWHDDNWtYQHPiYREFLãDQFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDPRVSUiY\PLHVWDREFt 3RWêFKWRYRĐEiFKMHPRåQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRþDNiYDĢYêUD]QpSRVXQ\QDQDãHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DþQ~SULSUDYRYDĢ QD]iVDGQêSROLWLFNê]iSDV DGHĐEXSROLWLFNHMPRFLYQDVWiYDM~FLFKSDUODPHQWQêFK YRĐEiFKYURNX9HUtP åHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpÄPODGp³ VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODPRYDQHMVOXãQRVWLDWROHUDQFLL YLFKSROLWLNHQHSRGĐDKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNêFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDãX politickú realitu. $NRYWêFKWRYRĐEiFKREVWRMtQDVWiYDM~FDPODGiJHQHUiFLDXNiåHþDV$NVDYãDN PODGtQHSUHVDGLDEXGHWRYêUD]QêQH~VSHFKGHPRNUDWLFNêFKWHQGHQFLtYQDãHMNUDMLQH (jah)

=ĐDYD.DWDUtQD0DFKiþNRYi5DGRVODY3URFKiG]NDD.DWDUtQD&VpIDOYD\RYi)RWR7$65'XãDQ+HLQ

PREDSTAVIL PRÍPRAVNÝ VÝBOR NOVEJ STRANY Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka SUHGVWDYLĢSUL]DþLDWNX]ELHUDQLDSRGSLVRYSRWUHEQêFKQDUH-

JLVWUiFLXVWUDQ\7RE\PDOLVOiYQRVWQHRGãWDUWRYDĢYWêåGQL SRYHĐNRQRþQêFKVYLDWNRFK v Prešove. 0DFKiþNRYi]G{UD]QLODåH]DWLDĐQHS{VRELODYåLDGQHMSRlitickej strane. V novej strane vidí šancu a novú nádej SUH6ORYHQVNRÄďXGLDV~DSDWLFNtVNODPDQtD]QHFKXWHQt 3UHMDYXMHVDQHG{YHUDYRþLSROLWLNRPQHFKXĢPHQLĢYHFL 3ULFKiG]DPHDE\VPHXNi]DOL åHVDWRGiURELĢDMLQDN³SRGRWNOD9VWUDQHFKFHY\XåLĢ QDMPlVYRMHVN~VHQRVWL]SRVWXSULPiWRUN\DOHDMSRVODQN\-

QH7UHQþLDQVNHKRVDPRVSUiYneho kraja. 3URFKi]ND SR]QDPHQDO åHSULHVWRUDãDQFXFKFHGDĢ QRYHMJHQHUiFLLĐXGtNWRUtVL VYRMXDXWRULWXDX]QDQLHY\EXdovali vlastnou prácou. MaFKiþNRYiSRGĐDQHKRUHSUH]HQWXMHVFKRSQRVĢQH]iYLVOpKR þORYHNDSUHVDGLĢVDYUHJLyQH poctivou a aktívnou prácou. Ä&VpIDOYD\RYiMH]DVHSURWRW\SRPWRKRDNRFKFHPHDE\Y\]HUDORQDãHRGERUQp]i]HPLH³ podotkol Procházka. TASR

ROZHODNUTIE O PREDSEDOVI PADNE PO VEĽKEJ NOCI Nový predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) by mal byť známy po jeho zasadnutí v termíne po Veľkej noci. Informoval o tom po zasadnutí Rady KDH v Bojniciach líder strany Ján Figeľ. .UHVĢDQVNtGHPRNUDWLSRGĐD )LJHĐDXURELOLQD]DVDGQXWt ERGNX]DSURFHVRPKRGQRWHQLDSUH]LGHQWVNêFKYROLHE DSRYDåXM~WR]DSUHMDYHWLN\ zodpovednosti a aj politickej NXOW~U\Ä6DPRWQêYêVOHGRN YROLHE]SRKĐDGX.UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKRKQXWLD nášho kandidáta Pavla HruãRYVNpKREROKRGQRWHQêDNR QH~VSHFK-HWRYêVOHGRNQHSULPHUDQêSRWHQFLiOXKQXWLD DSUHWRDMGLVNXVLDNWRUiEROD rozsiahla a konštruktívna, sa

]DPHULDYDQDYLDFHUpREODVWL NWRUpFKFHPH]OHSãLĢ]PHQLĢ SULEOtåLĢREþDQRP7DNDE\ HXURYRĐE\DOHERNRPXQiOQH YRĐE\þLćDOãLHUR]KRGQXWLD KQXWLDEROLSRGSRUHQpREþDQPLSUHWRåHLFKSRYDåXMHPH]DVSUiYQHR]GUDYQp SRWUHEQp³Y\KOiVLO -iQ)LJHĐ)RWR7$65 1RYêSUHGVHGDSRVODQHFNpKRNOXEX.'+E\PDOE\Ģ QiVWLþOHQRYLD3RVODQFLE\ ]QiP\ Då SR 9HĐNHM QRFL PDOLURNRYDĢDMRQDVOHGX]G{YRGXåHQD]DVDGQX- M~FHMVFK{G]LNOXEX Wt5DG\Y%RMQLFLDFKQHEROLSUtWRPQtYãHWFLMHKRWULTASR


Ä?Ă­slo 7/2014

SPRAVODAJSTVO

ROBERT FICO: HROZBA -(9(Ä?0,9<62.Ă&#x2C6;

VIAC AKO TRI STOVKY KANDIDà TOV Do måjových eurovolieb kandiduje spolu 333 kandidåtov.

V sĂşvislosti so situĂĄciou na Ukrajine stojĂ­ pred Slovenskom niekoÄžko bezpeÄ?nostnĂ˝ch rizĂ­k, ktorĂ˝m musĂ­ maximĂĄlne efektĂ­vne Ä?eliĹĽ. Na tlaÄ?ovej konferencii to uviedol premiĂŠr Robert Fico. Ă&#x201E;,QIRUPiFLHNWRUpPiPHNGLVSR]tFLLSRWYUG]XM~ĂĽHKUR]ED YQ~WRUQpKRYRMHQVNpKRNRQĂ&#x20AC;LNWXYXUĂžLWHMĂžDVWL8NUDMLQ\ MHYHÄ?PLY\VRNi5RYQDNRV~ LQIRUPiFLHR~SOQHMSROLWLFNHM GHVWDELOL]iFLLWRKWRĂŁWiWXÂłY\PHQRYDOVWĂŞPĂĽHMHSRWUHEQĂŞQHXVWiO\PRQLWRULQJVLWXiFLH6ORYHQVNRPiV8NUDMLQRX WDNPHUNPVFKHQJHQVNĂŞFK KUDQtFWDNĂĽHFHOpPXVFKHQJHQVNpPXSULHVWRUXJDUDQWXMHXUĂžLW~PLHUXEH]SHĂžQRVWL 1DVSRORĂžQHMKUDQLFL]DWLDÄ?QLH MHUHJLVWURYDQĂŞĂĽLDGQ\]YOiĂŁWQ\SRK\ED6ORYHQVNRQHHYLGXMHDQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSROLWLFNĂŞD]\OĂžLREĂžLDQVWYR 3RGÄ?D)LFDVORYHQVNpVSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\SUDFXM~QDSOQp REUiWN\%H]SHĂžQRVWQiUDGD ĹĄtĂĄtu je v stave pohotovosWLSULĂžRPQHY\O~ĂžLOĂĽHE\MX YNUiWNRPĂžDVHPRKRO]YRODĢ $NRSRNUDĂžRYDO6ORYHQVNX YSUtSDGH]DYHGHQLDHNRQRPLFNĂŞFKVDQNFLtYRĂžL5XVNXKUR]LDYiĂĽQHKRVSRGiUVNHĂŁNRG\ (XUySVND~QLDXĂĽQLHNRÄ?NRNUiW GHNODURYDODĂĽHYSUtSDGHÄ&#x2021;DOĹĄieho poruĹĄenia teritoriĂĄlnej FHOLVWYRVWL8NUDMLQ\]RVWUD-

7

(XURYRÄ?E\VDQD6ORYHQVNX XVNXWRĂžQLDPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNĂŞFKVWUiQ9ROLĢVLEXGHPHHXURSRVODQFRY KandidujĂş: NOVA, KonzervaWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND2EĂžLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNp KQXWLH 6PHUÂą6' 6ORYHQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDĂŁDVWUDQD 0DJQLÂżFDW6ORYDNLD  'HPRNUDWLFNiREĂžLDQVNDVWUDQD VWDWRĂžQĂŞFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DÄ&#x2021;DUVNi NUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNiDOLDQFLD 6WUDQD7,3  Ä?XGRYiVWUDQD1DĂŁH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi

VWUDQD 1RYĂŞSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQskĂĄ slovenskĂĄ nĂĄrodnĂĄ strana 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR 6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQĂŞFK 9='25ÂąVWUDQDSUiFH 2E\ĂžDMQtÄ?XGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYRDVSUDYRGOLYRVĢ  6ORERGDD6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND  .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ă&#x2019;69,7 6WUDQD REĂžLDQVNHMÄ?DYLFH 6ORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi ~QLD'HPRNUDWLFNi VWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD.UHVĢDQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 6WUDQDPDÄ&#x2021;DUVNHMNRPXQLW\  TASR

5REHUW)LFR)RWR7$65

Q\0RVNY\EXGH~QLDQ~WHQi XYDOLĢQD5XVNRHNRQRPLFNpVDQNFLH Ă&#x201E;9HUtPHĂĽHNWDNHMWRVLWXiFLL neprĂ­de a uprednostnia sa dipORPDWLFNpULHĂŁHQLDQDWRDE\VD VLWXiFLDQD8NUDMLQHXSRNRMLODÂł SR]QDPHQDO)LFR =iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOSULSUDYHQRVĢYOiG\SRNLDÄ?VLWRVL-

WXiFLD Y\üLDGD SUHGORüLĢ QDPLPRULDGQXVFK{G]X1iURGQHMUDG\65EDOtÞHNEH]SHÞQRVWQêFKRSDWUHQt$NR príklad uviedol preruťenie GRGiYRN QiKUDGQêFK GLHlov pre slovenskú vojenskú techniku. TASR

SLOVENSKO LĂ KA TURISTOV PRIAMO V PEKINGU Slovensko mĂĄ zĂĄujem o Ä?Ă­nskych turistov. ZĂĄstupcovia Ministerstva dopravy, vĂ˝stavby a regionĂĄlneho rozvoja SR, ako aj Slovenskej agentĂşry pre cestovnĂ˝ ruch prezentovali krĂĄsy Slovenska na veÄžtrhu China Outbound Travel & Tourism Market, ktorĂ˝ je urÄ?enĂ˝ vĂ˝hradne pre zĂĄstupcov touroperĂĄtorov a odbornĂ˝ch mĂŠdiĂ­.

(Ă&#x2019;SDUODPHQW)RWR7$65

HOSPODĂ RILI S PREBYTKOM RozpoÄ?tovĂŠ hospodĂĄrenie samosprĂĄv skonÄ?ilo v roku 2013 s prebytkom 121,7 miliĂłna eur v metodike ESA 95, Ä?o takmer zodpovedĂĄ výťke plĂĄnovanĂŠho prebytku v sume 136,1 miliĂłna eur. Na rokovanĂ­ PredsednĂ­ctva a Rady ZMOS v Žiline o tom informoval predseda ZdruĹženia miest a obcĂ­ Slovenska (ZMOS) Jozef DvonÄ?.

3ULD]QLYĂŞYĂŞVOHGRNUR]SRĂžWRYpKRKRVSRGiUHQLDGRVLDKOL REFHSRGÄ?DKRYRUN\QH=026 0DUW\%XMÄ&#x2013;iNRYHMQDSULHN Ă&#x201E;,EDMHGQRSHUFHQWR]DKUDQLĂž- QĂŞFKĂŁWDWLVWtNURĂžQHY\FHVWXMH $ĂĽSHUFHQWĂ˝tÄ&#x2013;DQRYSUHIH- prepadu ich rozhodujĂşceho QĂŞFKQiYĂŁWHYQtNRYNQiPSULĂŁOR GR]DKUDQLĂžLDDĂĽPLOLyQRY UXMHWRWLĂĽGRYROHQN\YPHVWiFK SUtMPXÂąYĂŞQRVXGDQH]SUtM]Ă˝tQ\ĂžRXUĂžLWHFKFHPHYEX- Ă˝tÄ&#x2013;DQRY 23 percent zasa trĂĄvi svoje PRYI\]LFNĂŞFKRV{E6NXWRĂžG~FQRVWL]PHQLĢ6ORYHQVNRMH Ă˝tQVN\PQRYLQiURPDWRXUR- YRÄ?QRQDRNUXĂĽQĂŞFKFHVWiFK QĂŞYĂŞQRV]WRKWRSUtMPXERO NUiVQDNUDMLQDNWRUiPiĂžtQ- SHUiWRPVDSUH]HQWRYDOSUH- 9UiPFLSRE\WRYYPHVWiFKSUH- RSURWLVFKYiOHQpPXUR]SRĂžVN\PWXULVWRPĂžRSRQ~NQXĢÂł GRYĂŁHWNĂŞPUHJLyQKODYQpKR YDĂĽXMH]iEDYDKLVWyULDDXPH- WXQDURNQLĂĽĂŁtRPLSRYHGDOSULDPRY3HNLQJXĂŁWiW- PHVWD D PRĂĽQRVWL UHNUHiFLH nie, kultĂşrne akcie a nĂĄkupy. OLyQRYHXU Q\WDMRPQtNPLQLVWHUVWYD)UDQ- YR9\VRNĂŞFK7DWUiFK5HĂ&#x20AC;HN+RYRUN\Ä&#x2013;D=026GRSOQLWLĂŁHN3DONR3RGÄ?DPHG]LQiURG- WXMHWR]iXMP\ĂžtQVN\FKWXULVWRY PN ODĂĽHYGLVNXVLLVDĂžOHQR-

via Rady ZMOS vyjadrovaOLNSUREOpPRPÂżQDQFRYDQLD VDPRVSUiY Ă&#x201E;3RXND]RYDOL QDG{VOHGN\ĂŁHWUHQLDYSRGREHSR]DVWDYHQĂŞFKLQYHVWLĂžQĂŞFKDNFLtSRXND]RYDOLQDSUHSDGYĂŞQRVX]GDQH QDYUKRYDOLULHĂŁHQLDÂąQDMPl QiYUDWNSHUFHQWSRGLHOXQDGDQLDFKÂłGRGDODKRYRUN\Ä&#x2013;D=026 TASR


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N:7925Ă&#x2039;0(6/8â1Ă&#x2019; $72/(5$171Ă&#x2019;32/,7,.8 RGPQRKĂŞFKĂ&#x201E;]DVO~ĂĽLOĂŞFKÂł SROLWLNRYQLHMHP{MYVWXS do politiky, respektĂ­ve kandiGDW~UDGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXPRWLYRYDQiSHQLD]PL

ByĹĽ Ä?lenom nejakej politickej strany na Slovensku je dnes skĂ´r hendikep ako vĹĄeobecne uznĂĄvanĂĄ skutoÄ?nosĹĽ. A ak sa nieÄ?o takĂŠ tĂ˝ka mladĂŠho Ä?loveka, je to priam podozrivĂŠ. Ale poÄ?as rozhovoru s Michalom BubĂĄnom, 33-roÄ?nĂ˝m kandidĂĄtom na europoslanca, Ä?lenom novozaloĹženej strany, som niÄ? podozrivĂŠ nepostrehol. Iba ak to, Ĺže je podozrivo rozhÄžadenĂ˝, odhodlanĂ˝, energickĂ˝ a zanietenĂ˝. A Şe chce s partiou mladĂ˝ch ÄžudĂ­ zmeniĹĽ Slovensko!

]Ste mladĂ˝ Ä?lovek, preÄ?o ste sa rozhodli vstĂşpiĹĽ do politiky? 2GSRYHÄ&#x2021;MHMHGQRGXFKi1HPRKROVRPVDQHĂžLQQHSR]HUDĢNDPVDQDĂŁDNUDMLQDXEHUi1D6ORYHQVNXPL]iOHĂĽt MHNUiVQHPiPNQHPXYU~FQ\Y]ĢDK$OHPRPHQWiOQHWX QHYLGtPSUtOLĂŁYHÄ?DSR]LWtY SUHNYDOLWXĂĽLYRWD+ODYQH PODGtÄ?XGLDRS~ãĢDM~6ORYHQsko, nevidia tu perspektĂ­vu, nevidia tu uplatnenie. Na saPRWQRPIDNWHĂĽHPODGtÄ?XGLD FKF~tVĢGR]DKUDQLĂžLDQLHMH

Ă&#x201E;3ROLWLNMHWHQĂžR ]DVWXSXMHREĂžDQRY QLHWHQĂžRYOiGQHÂł 0LFKDO%XEiQ QLĂž]Op-HWRY\QLNDM~FDSUtOHĂĽLWRVĢSUDFRYDĢYNWRURPNRÄ?YHNĂŁWiWH(Ă&#x2019;]tVNDYDĢ QRYpSR]QDWN\VN~VHQRVWL Y]GHODQLHQDXĂžLĢVDMD]\N\ ]DURELĢVL äLDÄ?QHJDWtYQHQDWRPMH ĂĽHQHPDM~PRWLYiFLXYUiWLĢVD$NYĂŁHWFLPODGtÄ?XGLDRVWDQ~ĂĽLĢY]DKUDQLĂžt WDN SHUVSHNWtYD XĂĽ WHUD] QHUDGRVWQiEXGHHĂŁWHKRUĂŁLD(ĂŁWHYlÞãtRGOLYPR]JRYHNRQRPLFNĂŞ~SDGRN QHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞVRFLiOQ\V\VWpP7RWRPDPRWLYRYDORSUH vstup do politiky.

G{VOHGNXSROLWLND.HÄ&#x2021;QiP SUHNiĂĽDĂžRVDGHMHQD6ORYHQVNXSRÄ&#x2021;PHWR]PHQLĢ =WRKWRG{YRGXVPH]DORĂĽLOLSROLWLFN~VWUDQX7,3DE\ VPH7925,/,,1Ă&#x2019;32/,7,.8&KFHPHQLHĂžR]PHQLĢ Y\XĂĽLĢVYRMHSR]QDWN\VN~VHQRVWLMD]\NRYpYHGRPRVWLVYRMXG\QDPLFNRVĢPODGRVĢHQHUJLX9ĂŁHWNRYORĂĽLĢ GRSR]LWtYQHM]PHQ\ &KFHP PODGĂŞP Ä?XÄ&#x2021;RP RGNi]DĢĂĽH]iOHĂĽtKODYQH QDQLFKOHERLGHRLFKEXG~FQRVĢ2LFK]RGSRYHGQRVĢ ]DVYRMLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFK URGLĂžRY0XVtPHVDDNWtYQHMĂŁLH]DSiMDĢGRSROLWLN\DE\ VPHSULQLHVOLĂŁDQFXSUHEXG~FQRVĢ6ORYHQVNDSUHQDĂŁX EXG~FQRVĢ&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGĂĽLĢQD6ORYHQVNXDDE\WX]RVWDOLPODGtSHUVSHNWtYQLÄ?XGLDDE\ VPHW~WRNUDMLQXSRVXQXOL Ä&#x2021;DOHM9LHPĂĽHQDWRPiPH VPHYHÄ?PLSUDFRYLWĂŞDĂŁLNRYQĂŞQiURGOHQVDPXVtPHSRVWDUDĢVDPLRVHED

]Kandidujete za europoslanca. Ä˝udia vo vĹĄeobecnosti nevedia, Ä?o europoslanci v parlamente robia a uĹž vĂ´bec nevedia, Ä?o robia pre Slovensko. Ako by ste to chceli zmeniĹĽ?

0LFKDO%XEiQOtGHUNDQGLGiWN\VWUDQ\7,3GRHXURYROLHE

]AkĂŠ je vaĹĄe povolanie? 9\ĂŁWXGRYDOVRPPHG]LQiURGQĂŞSRGQLNRYĂŞPDQDĂĽPHQW Y5DN~VNXDS{VRELOVRP WDPĂŁW\ULURN\YREODVWLÂżQDQFLtDDXGLWX0RPHQWiOQHSUDFXMHPXĂĽVLHGP\URN SUHQDGQiURGQ~ÂżUPXVRVtG-

]Nie je ambícia byż poslancom europarlamentu bliŞťia skôr starťím a skúsenejťím politikom?

]Politika nie je prĂĄve to, Ä?o u nĂĄs obÄ?anov zaujĂ­ma, nehovoriac o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och. 0\VOtP VL ĂĽH SUiYH PODGĂŞPÄ?XÄ&#x2021;RPE\PDOR]iOHĂĽDĢQDEXG~FQRVWL2QLE\VD PDOL]DXMtPDĢRVYRMXEXG~FQRVĢDWR]QDPHQi]DXMtPDĢ VDRYHFLYHUHMQpVSUiYXYHFt YHUHMQĂŞFKĂžRMHYNRQHĂžQRP

ORPYR9LHGQL-HWRYHÄ?Ni UHDOLWQiÂżUPDNWRUiYODVWQt PQRKRQHKQXWHÄ?QRVWtSRFHOHM (XUySH.RPSOH[QHULDGLP LQYHVWLĂžQpSURMHNW\YKRGQRWiFKVWRYLHNPLOLyQRYHXU 3RVOHGQĂŞURNDSROVRPSUDcoval v Moskve. Na rozdiel

Ä?XGLD X QiV PDM~ UHODWtYQHQt]NXYHGRPRVĢRGLDQtQLHOHQYHXURSDUODPHQWH DOHRYĂŁHWNĂŞFKLQĂŁWLW~FLiFK Y(Ă&#x2019;DY%UXVHOL6PHPODGĂŞPĂžOHQRP(Ă&#x2019;VPHWDPOHQ GHVDĢURNRYDWiLQIRUPRYDQRVĢGRVLDKODYUFKROSUiYH SUHGGHVLDWLPLURNPLNHÄ&#x2021; VPHGR(Ă&#x2019;YVWXSRYDOL-HGHQ ]ERGRYQiĂŁKRSURJUDPXMH SUiYH]YĂŞĂŁHQLHLQIRUPRYDQRVWLRGLDQtY%UXVHOLDE\ VLÄ?XGLDOHSĂŁLHXYHGRPRYDOL G{OHĂĽLWRVĢ(Ă&#x2019;DYSOĂŞYDQLH rozhodnutĂ­ a diania v BruseOLQDLFKNDĂĽGRGHQQĂŞĂĽLYRW 3DUDGR[QHGYDNUiWSRVHEH VPHPDOLQD6ORYHQVNXQDMQLĂĽĂŁLX~ĂžDVĢYHXURYRÄ?EiFK Y FHOHM (Ă&#x2019; SULĂžRP SRGÄ?D SULHVNXPRYYHUHMQHMPLHQky sĂş SlovĂĄci jeden z najSURHXUySVNHMĂŁtFKQiURGRY 3UtĂžLQRXMHLVWHDM QH LQIRUPRYDQRVĢĂžRFKFHPH]PHQLĢ$OHEXGHWRGOKĂŞSURFHV

=Ä?DYD0DUWLQ6FKZDQW]HU-DQD9RORĂŁLQRYi0LFKDO%XEiQD7RPiĂŁ+XGHF

1HP\VOtPVLWR0QRKtVWDUĂŁt SROLWLFL]DĂžtQDOLVSROLWLNRXDM YPODGĂŁRPYHNXDSULWRPQHPDOLWRÄ?NRSUDFRYQĂŞFKVN~senostĂ­ ako ja, ani kontakW\VR]DKUDQLĂžtPQHYHGHOL plynulo ĹĄtyri cudzie jazyky, QHĂĽLOLYWHM(XUySHWDNQDSOno ako naĹĄa generĂĄcia. Ja sa QHERMtPWRKRĂĽHVRPQHVN~VHQĂŞSROLWLNQDRSDNP\VOtPVLĂĽHMHWRPRMDYĂŞKRGD DĂĽHMHWRYĂŞKRGDDMSUH6ORvensko. Nakoniec aj pre EuUySXNHÄ&#x2021;WDPS{MGXPODGt ĂŁLNRYQtÄ?XGLDNWRUtV~]SUD-


číslo 7/2014

ROZHOVOR

9

[HQHåLYLOLVDYPLQXORVWL NWRUpV~]P\VOXSOQpDNYDlen politikou, ale inou prá- OLWQp7UHEDRGVWUiQLĢSUtFRXDUR]XPHM~NDåGRGHQ- OLãQ~UHJXOiFLXDE\URNUDFLX QpPXåLYRWXĐXGt

]Ste nováčik na politickej scéne. Ako dostávate svoje myšlienky k občanom? 0iPHYUiPFLQDãLFK¿QDQþQêFKPRåQRVWtELOERDUGRY~NDPSDĖDWDNWLHåURDG show, teda putovanie po sloYHQVNêFKPHVWiFK0DOVRP VYRMSUYêSROLWLFNêUR]KRYRU YUiGLXQDåLYRSUHGWLVtF SRVOXFKiþPLþRSUHPĖDQHERORY{EHFMHGQRGXFKp+RGLQXDSROVRPRGSRYHGDO QDåLYRQDRWi]N\SRVOXFKiþRYVQDåLOVDSUH]HQWRYDĢ P\ãOLHQN\VOXãQRVWLQDSULHN WRPXåHVRPGRVWDOU{]QH DQLHYåG\V\PSDWLFNpRWi]N\,EDDNRSHUOLþNXXYHGLHP åHSUHGRPQRXWDPEROLYODVWne všetci prezidentskí kandiGiWLYUiWDQHSiQD.ĖDåND .LVNX)LFDWDNåHWREROD SUHPĖDGRVĢYêUD]QiVN~ãND RKĖRP9HUtPåHQDãHPODGpP\ãOLHQN\XS~WDOLSRVOXFKiþRY]Y\NQXWêFKQDUHþL ÄVWDUêFK³SROLWLNRY

]Na čo by ste sa v prípade úspešnej kandidatúry v europarlamente zamerali? 0\VOtPVLåHPRMRXYêKRGRXMHåHVRPãWXGRYDOPHG]LQiURGQêSRGQLNRYêPDQDåPHQWPiP]DPHUDQLH QD¿QDQFLHDHQHUJHWLNXWDNåHWLHWRREODVWLV~PLEOt]NH 3RWRPVRPS{VRELOYREODVWLGDQt~þWRYQtFWYDDDXGLWX QHVN{UYREODVWLSURMHNWRYpKRPDQDåPHQWXDWRKODYQH YREODVWLUHWDLOXWHGDPDORREFKRGX&KFHOE\VRPSRGSRULĢPODGêFKĐXGt]YêãLĢ ¿QDQþQpSURVWULHGN\QDSRGSRUXY]GHOiYDQLDDYêPHQQêFKãWXGLMQêFKSRE\WRY7LH SRPiKDM~NEXGRYDQLXHXUySVNHMLGHQWLW\DNWRPX åHPiPHY(XUySHNVHEH EOt]NR3RGSRUtPSURJUDP\ ]DPHUDQpQD]DPHVWQDQRVĢ ]DPHUDOE\VRPVDQDSRGSRUXPDOêFKDVWUHGQêFKSRGQLNRY3UiYHWLHWRWLåY\WYiUDM~Y(ÒYlþãLQXSUDFRYQêFK PLHVWDV~SLOLHURPPQRKêFK HNRQRPtN%RORE\WUHEDSUHKRGQRWLĢVPHURYDQLH(XUySVNHM~QLHD]HIHNWtYQLĢMXDE\ VPHY\WYRULOLþRQDMMHGQRGXFKãLHSURVWUHGLHDE\VPH SULMtPDOLOHQWDNpVPHUQLFH

]Ste členom novej strany TIP. Nechceli ste radšej vstúpiť do nejakej už existujúcej? 8UþLWHQLH1DãDVWUDQDY]QLkala postupne z iniciatívy PODGêFKĐXGtNWRUtVD]DþDOLVWUHWiYDĢSUiYHYG{VOHGNX VNODPDQLD]SROLWLFNpKRYêvoja na Slovensku pred predþDVQêPLYRĐEDPL8YHGRPLOLVPHVLåHþDNDĢQLHþR RGV~þDVQêFKSROLWLNRYDNHMNRĐYHNVWUDQ\MHVWUDWDþDVX DDNFKFHPH]PHQ\PXVtPHWRVN~VLĢVDPL5R]KRGQXWLH]DORåLĢSROLWLFN~VWUDQX 7,3D7925,ġ,1Ò32/,7,.8SULãORYOHWHPLQXOpKR URNXDYHĐPLPRWLYXM~FLERO SUHQiVPRPHQWNHćVDQiP SRGDULORY\]ELHUDĢYSULHEHKXYHĐPLNUiWNHKRREGRELD (53 dní) vyše 13-tisíc podpiVRYSRWUHEQêFKQD]DORåHQLH VWUDQ\7RQiPXNi]DORåHMH WXãDQFDQD~VSHFKåHĐXGLD VLXYHGRPXM~SRWUHEX]PHQ\IDQGLDKODYQHPODGêPĐXćRPDE\RQLEROLWêPKODYQêPPRWRURP]PHQ\ 8VWDQRYXM~FL VQHP ERO 18. januára tohto roku v Banskej Bystrici. Sto ustanovuM~FLFK þOHQRY MH ] FHOpKR 6ORYHQVNDPiPHWDNNRQWDNWVRYãHWNêPLUHJLyQPL DUR]XPLHPHSRWUHEiPĐXGt YQLFK1LHDNRV~þDVQtSROL-

0LFKDO%XEiQYSOQRPQDVDGHQt

WLFLNWRUtY%UDWLVODYHþDVWRNUiW]DE~GDM~]NWRUpKRUHJLyQXSULãOLNRKRYODVWQH PDM~]DVWXSRYDĢ&KFHPH SUHEXGLĢ KODYQH PODGêFK ĐXGtþDVWRDSDWLFNêFKDQHG{YHUþLYêFKYRþLRNROLXSROLWLNHDNQDãHMNUDMLQH$E\VL XYHGRPLOLåHSUiYHRQLP{åX D PXVLD PHQLĢ D ]PHQLĢ 6ORYHQVNR

GRHXURSDUODPHQWXNDåGpPX åHGiPHNGLVSR]tFLLYãHWNêFKPLHVWQDQDãHMNDQGLGiWNH6SUDYLOLVPHSULPiUN\FH]RQOLQHV\VWpPQD]YDOL VPHKR(XURNDVWLQJDWDPVD PRKROSULKOiVLĢNDåGêNWRVD VWRWRåĖXMHVKRGQRWDPLVWUDQ\±NWRUpV~VOXãQRVĢWROHUDQFLDNRPSURPLVďXGLD PRKOLKODVRYDĢ]DVYRMLFK kandidátov. Trinásti „vyvo]Po vzniku strany prišiel OHQt³Y]LãOL]NDQGLGiWRY Eurokasting. 9þDVHX]DYUHWLDKODVRYD5R]KRGOLVPHVDåH SUYp QLDEROLOHQãW\ULDNDQGLGiWL YRĐE\ GR NWRUêFK S{MGH- þOHQPLVWUDQ\7,37R]QDPHEXG~HXURSDUODPHQWQp PHQiåHVPHGDOLGHYLDWLP DåHGiPHãDQFXNDQGLGRYDĢ QH]iYLVOêPĐXćRP]FHOpKR6ORYHQVND KODYQHPODGêP±V~WDPãWXGHQWLUDper, kúzelník, univerzitná SURIHVRUND SULHVWRUDWtWR V~WHUD]NDQGLGiWPLQDNDQdidátskej listine strany TIP, YlþãLQD]QLFKDNRREþLDQVNL nezávislí kandidáti.

]Priblížte nám váš obyčajný deň.

0LFKDO%XEiQ

3RYHGDOE\VRPåHRE\þDMQê GHĖDQLQHPiPNDåGêGHĖMH YQLHþRPLQê2GIHEUXiUDVRPVL]REUDOYSUiFLãW\UL PHVLDFHQHSODWHQpYRĐQRDE\ VRPVDPRKROYHQRYDĢNDPSDQLGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX 6RP]DWRVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLYHĐPLYćDþQê.RQFRPPLQXOpKRURNXVRPWRWLå~VSHãQHXNRQþLOSURMHNW YêVWDYE\REFKRGQpKRFHQWUD DYUiWLOVD]0RVNY\7êP]DþDOD]PHQDYPRMRPS{VREHQt 2GIHEUXiUDFKRGtPSRFHORP 6ORYHQVNXYUiPFLURDGVKRZ VWUDQ\7,3QDNWRUHMVDVQDåtPHNDåGêGHĖYLQRPPHVWH

QDKODYQRPQiPHVWtSULDPR VWUHWiYDĢVREþDQPL0iPH QiãVWDQVYêUD]QêPLIDUEDPLDE\VPHXS~WDOLY\MDGULOLåHVPHPODGtDG\QDPLFNt .RPELQiFLXWêFKWRIDULHE]DWLDĐQDSROLWLFNHMVFpQHQD6OR-

Ä&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢ QD6ORYHQVNX³ 0LFKDO%XEiQ YHQVNXQHPiQLNWR&KFHPH E\ĢQLHOHQSDSLHURYtELOERDUGRYtþLWHOHYt]QLSROLWLFLDOH FKFHPHE\ĢSUHGRYãHWNêP PHG]LĐXćPL'LVNXWXMHPH VREþDQPLDE\VPHLPSUHGVWDYLOLP\ãOLHQNXåHVDQDãOL WDNtPODGtRSWLPLVWLQDGãHQFLNWRUêP]iOHåtQDEXG~FQRVti tejto krajiny. Viacerí z nás åLOL Y ]DKUDQLþt DOH YUiWLOLVDVSlĢGRPRYQD6ORYHQVNRFKFHPHWXQLHþR]PHQLĢ NOHSãLHPXDtVĢLQêPPODGêP DPODGR]PêãĐDM~FLPĐXćRP SUtNODGRP 0iPHVLOQ~]iNODGĖXSRFHORP6ORYHQVNXDYNDåGRP NUDMLDPHVWHVDWêFKWRVWUHWQXWtVREþDQPL]~þDVWĖXM~QLHOHQ kandidáti na europoslancov, DOHDMQDãLPLHVWQLþOHQRYLD DSUHGVHGDDOHERSRGSUHGVHGRYLDVWUDQ\6PHPODGtDG\QDPLFNtDGiYDPHGRWRKRQDMPlVYRMþDVDHQHUJLX7DNWR SULDPRVĐXćPLYLFKUHJLyQH FKFHPH 7925,ġ ,1Ò 32/,7,.8 (jah)


10

naše novinky

ROZHOVOR

M. ŠEFČOVIČ: %8'Ò&126ġ6/29(16.$ -(-('12=1$ý1(9(85Ï36.(- ÚNII ]Ako ste sa stali európskym komisárom, bolo ťažké “dostať sa” k tejto práci?

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQãWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHĖPLERO SULGHOHQêSRVWYLFHSUH]LGHQ0RMD S{YRGQi NDULpUD MH WDþLåHSRGSUHGVHGX(XUySRGURNXVSlWiVGLSORPD- VNHMNRPLVLH FLRX=DþtQDOVRPDNRþHVNRVORYHQVNêGLSORPDWDSRUR]GHOH- ]Aké najdôležitejšie QtýHVNRVORYHQVNDVRP]DþDO úlohy plníte ako SUDFRYDĢQDYWHGDMãRP0LQLV- podpredseda EK WHUVWYH]DKUDQLþQêFKYHFt65 pre medziinštitucionálne .HćERORMDVQpåHQDãRXFLH- vzťahy a administratívu? ĐRYRXVWDQLFRXEXGH(ÒGRSO- 8å]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\QLOVRPVLY]GHODQLHDXURELO SOêYDåHPiPQDVWDURVWLY]ĢD3K']HXUySVNHKRSUiYDþR K\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWYWRPþDVHQD6ORYHQVNXãWX- QêPLHXUySVN\PLLQãWLW~FLDPL GRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ (XUySVN\SDUODPHQW5DGD VRPQiVOHGQHY\XåLOYUiP- (Ò VQiURGQêPLSDUODPHQWFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSR- PLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt VWRFKQD0=9D(=65þLXå DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYDNRSROLWLFNêULDGLWHĐDOHERJH- no-právne predpisy pracovQHUiOQ\ULDGLWHĐSUHHXUySVNH QtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt ]iOHåLWRVWL'OKãtþDVVRPS{- 2NUHPWRKRPLQLPiOQHUD] VRELODNR]iVWXSFDYHĐY\VODQFD PHVDþQH]DVWXSXMHP(XUySSUL(XUySVN\FKVSRORþHQVWYiFK VNXNRPLVLXQD5DGHSUHYãH3RQiYUDWH]SRVWXYHĐY\VODQ- REHFQp]iOHåLWRVWLQDNWRUHM FDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLþSR]QDWN\Y\XåLOYSR]tFLLVWi- QêFKYHFt(ÒSULSUDYXMHOHKRSUHGVWDYLWHĐD65SUL(Ò PHHXUySVNHVXPPLW\DURNX9URNXVRPSRRGFKR- MHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ GH-iQD)LJHĐDQD]Y\ãQ~þDVĢ NĐ~þRYêYê]QDPSUH6ORYHQPDQGiWXSUHY]DOSRVWNRPLViUD VNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHå UR]SRþWXNGHVDQiPSRGDULDãSRUW1HVN{UVRPEROQDSR- ORQDURN\±Y\QH]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUH- JRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ QRPLQRYDQêVORYHQVNRXYOiGRX HXUQDćDOãtUR]YRMVORYHQVNêFK QDćDOãLHIXQNþQpREGRELH(. UHJLyQRYDPLHVWFLHVWåHOH]3ULWêFKWR]PHQiFKGRFKiG]D QtFãN{OSRGSRUXYHG\DYêDMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi- VNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRĐ-

0DURãâHIþRYLþSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRĐE\V~QDMG{OHåLWHMãLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlþãRXYê]YRXSUHV~þDVQ~(.ERODRGSRYHćQDEH]precedentnú hospodársku NUt]XSRþDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORþQHMHXUySVNHMPHQ\HXUR2NUHPWRKR VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYćDNDNWRUêPPDM~ VORYHQVNtREþDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHĐNêFK]DKUDQLþQêFKIDEUtN]R6ORYHQVNDDWêPDM KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovníkov. 'QHVP{åHPHV~ĐDYRXVNRQãWDWRYDĢåHVXYHGHQêPLQiVWUDKDPLVPHVDY\VSRULDGDOL DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRYêFK]iNODGRFKSRVWXSQHSUHkonáva recesiu. +RVSRGiUVNDNUt]DERODVSRMHQiDMVWODNRPQDãHWUHQLH YDGPLQLVWUDWtYH1DUHãWULNtívne opatrenia na národnej ~URYQLVRPUHDJRYDOSULMDWtPUHIRUP\DGPLQLVWUDWtYQHKR UR]SRþWX D ~SUDYRX pracovno-právnych predpiVRYSUHYãHWNêFKSUDFRYQtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGĎåHQtPWêåGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YêãHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYêP ]QtåHQtP FHONRYpKRSRþWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLtR SHUFHQW7iWR]PHQDSULQHVLH GRURNX~VSRUXYRYêãNHPLOLDUG\HXU

9HĐPLGREUHYLHPDNRFLWOLYR ĐXGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYĆDOãRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyOLRPYXSO\QXOêFKURNRFKEROR ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKOHMãtUHJLVWHUORELVWRYYNWRURP MHYV~þDVQRVWL]DUHJLVWURYDQêFKYLDFQHåWLVtFSRGQLNDWHĐVNêFKPLPRYOiGQ\FK UHJLRQiOQ\FKD]iXMPRYêFK VXEMHNWRYD]GUXåHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHåWLVtFMHGQRWOLYFRY±ORELVWRY

]Čo by ste odkázali Slovákom v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNêPREþDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULãOLNYROHEQêPXUQiP7LHåE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRMtPUR]KRGQXWtPSULVSHOLNYtĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNêFKVWUiQDNR60(56' (ÒVDGQHVQDFKiG]DQDG{OHåLWHMNULåRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPþLYQDGFKiG]DM~FRPREGREtRVWDQHRWYRUHQiVORERGQi VROLGiUQDDWROHUDQWQiEH]KUDQLþQêFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRX±DOHERþL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRåQRVWLãW~GLDDSUiFHY]DKUDQLþt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREþDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDþQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lþãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySskej právnej úprave, 85 percent VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investícií na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDåRYDQp]DGUXK~QDMG{OHåLWHMãLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYćDNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorá na Slovensko pricháG]D XåGUXKêNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ±YRYêãNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRåQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodárskeho postaveQLDD]OHSãHQtåLYRWQHM~URYQH VORYHQVNêFKREþDQRY=DWLDĐ þRSRUHYRO~FLLVPHVD]KĐDGLVNDåLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{åHPH VNRQãWDWRYDĢåHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQêFKDMXåQêFKVXVHGRYGREHKOLýHVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMþDVWHMãLHSRURYQiYDPHV5DN~VNRP 1DWRDE\VPHYWRPWRWUHQGH~VSHãQHSRNUDþRYDOLMHWUHEDDE\QDãXNUDMLQXY(XUySVNRPSDUODPHQWHUHSUH]HQWRYDOL NRPSHWHQWQtDVSRĐDKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREþDQRY DVRVLOQêPGHPRNUDWLFNêP PDQGiWRP7tEXG~WRWLåERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM PLHVWRYJOREDOL]RYDQRPVYHWH (kj)


číslo 7/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NZA 2828/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


12

naše novinky

KULTÚRA

KINO OŽIJE ZREJME NA JESEŇ Mesto Dolný Kubín chce po takmer dvoch rokoch od zavretia kina obnoviť jeho prevádzku. Mestské kultúrne stredisko (MsKS), ktoré bolo do roku 2012 prevádzkovateľom kina, zareagovalo na tohtoročnú výzvu z Audiovizuálneho fondu na poskytnutie dotácie digitalizácie kina. MsKS pripravuje projekt, ktorý chce stihnúť predložiť do 19. mája. Ešte predtým ho však musia schváliť mestskí poslanci na aprílovom zastupiteľstve.

Čiastočne sa má zrekonštruovať aj strecha a kúrenie v premietacej miestnosti. Mesto sa rozhodlo pre digitalizáciu kina technológiou 2D, ktorá bude spolu s novým ozvučením stáť 102 942 eur. Od Audiovizuálneho fondu očakáva maximálnu dotáciu vo výške 37 074 eur a plánuje ho požiadať aj o pôžičku v celkovej sume 55 574 eur. S úrokovou sadzbou 1% ju treba splatiť do troch rokov. „Zatiaľ sú to veľké plány. Všetko sa bude odvíjať od toho, či žiadosť bude schválená a v akej výške. Ak by

sme boli úspešní, kino Choč začne premietať už tento rok v novembri,“ konštatuje riaditeľka MsKS Jana Greššová. Podľa nej bude otázne, či Audiovizuálny fond podporí projekt najvyššou dotáciou a pôžičkou. Ak projekt uspeje, nasledovať bude verejné obstarávanie na dodávateľa digitálnej projekcie a ozvučenia.

Nutné sú opravy

Okrem novej premietacej techniky sa počíta aj s najnutnejšími opravami budovy bývalej synagógy. Mesto chce investovať viac ako 62 000 eur. Čiastočne sa má zrekonštruovať strecha a upraviť aj kúrenie v premietacej sále. Zlý technický stav budovy a nedostatok finančných prostriedkov na opravu, ale aj digitalizáciu kina Choč, boli hlavnými príčinami, kvôli ktorým jeho činnosť pred dvoma rokmi skončila. Samospráva v tom čase navrhovala presťahovanie kina do priestorov MsKS, prenájom budovy a o jej ďalšom využití rokovala aj so Židovskou náboženskou obcou.

Väčšina je za

Tesne pred zrušením kina zaujímal kultúrnych pracovníkov mesta názor ľudí. V ankete, ktorej sa zúčastnilo 2 695 respondentov, bola väčšina za zachovanie premietania. Len štrnásť ľudí sa vyjadrilo za zrušenie. Výsledky anke-

Ak projekt MsKS schvália poslanci a Audiovizuálny fond, premietať v kine Choč by sa malo už v novembri.

ty sú dôvodom, prečo dolnokubínsky magistrát a MsKS bojujú za obnovenie kina. „Už dva roky presviedčame mestských poslancov na ekonomických a kultúrnych komisiách o potrebe kina v meste. Bola by škoda, ak by budova bývalej synagógy s bohatou históriou chátrala a nebola využitá,“ myslí si Greššová. Podobný názor majú aj niektorí Dolnokubínčania. Miloš Diežka víta myšlienku digitalizácie kina, no je aj za väčšiu variabilitu vo využívaní jeho budovy. „Mohli by sa v nej konať prednášky či stretnutia občanov. Vhodné je aj multifunkčné pódium, ktoré sa dá

poskladať a sála by mohla slúžiť na koncerty,“ myslí si. Aj Michal Antal vidí v digitalizácii vhodnú investíciu. „Osobne som bol v kine naposledy pred troma rokmi. Ak by sa kino v našom meste znovu spustilo, tešilo by sa obľube. Už len z toho dôvodu, že ľudia nebudú musieť chodiť do okolitých kín v Trstenej či Ružomberku.“ Medzi obyvateľmi sa však nájdu aj skeptické ohlasy, ktoré poukazujú na nízku návštevnosť kina Choč. V prvom štvrťroku 2012 sa mala podľa údajov mestského úradu pohybovať v priemere okolo 16 divákov na jedno predstavenie. „Ak bude návštevnosť rovna-

ká, nemá to zmysel. Do tejto problematiky ale bližšie nevidím,“ tvrdí Roman Ďaďo. Podľa riaditeľky MsKS by bolo 3D kino pre divákov atraktívnejšie a z hľadiska finančnej návratnosti lepšie aj pre mesto. „Momentálne žiadame o dotáciu na 2D kino. Projekcia na 3D kino sa dá dokúpiť aj neskôr,“ konštatuje. Už tradične má patriť priestor aj filmovému klubu. Fungovať by mohol v novej forme a šancu by dostali aj mladí ľudia. Do priestorov kina sa má premiestniť expozícia židovskej kultúry z kultúrneho strediska. Text a foto: (jogr)

SMUTNÁ RANNÁ ELEKTRIČKA Tvorbu súčasného slovenského maliara a sochára Juraja Čuteka (1957) predstavuje výstava, ktorá je inštalovaná v Oravskej galérii (OG) v Dolnom Kubíne. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 15. júna. ,,J. Čutek vyštudoval Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe. Patrí k najosobitejším slovenským výtvarníkom svojej generácie. Jeho originálna výtvarná poetika prináša príjemné návraty do sveta, kde vládne fantázia

pripomínajúca nadšenie vynálezcov z 19. storočia. Zároveň je tu prítomná suverénna znalosť spracovania večného a zároveň tvárneho materiálu, ktorým je drevo,“ uviedol kurátor výstavy Ľudovít Petránsky. „J. Čutek čoraz častejšie vstupuje aj do plochy a práve maliarsku a sochársku tvorbu z ostatných desiatich rokov predstavuje autor na svojej samostatnej výstave v našej galérii s názvom Smutná ranná električka,“ uviedla riaditeľka OG Eva Ľuptáková. Podľa slov kurátora výstavy Ľ. Petranského

vo výtvarnom svete J. Čuteka sa môže stať všetko. Jeho optika totiž otvára dvere nezaťaženému svetu detských očí a zároveň dospelým dovoľuje snívať svoje tajné sny. Raz je to rozmaľovaná panoráma postavičiek, inokedy sólo pre jedného herca. Je to príjemná hra, za ktorou je však veľa príprav. „Sochár využíva náhodu, ale zároveň vie, že tá prichádza k pripraveným. J. Čutek je pripravený na stretnutie so svojim divákom,“ podotkol Ľ. Petranský. Text a foto: (šu)

Je to príjemná hra, za ktorou je však veľa príprav. Na snímke J. Čutek


Ä?Ă­slo 7/2014

KR�ŽOVKA

13

ADRENALĂ?NOVĂ&#x2030; SCHODY

2 4

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

1

NĂĄpoveÄ?: ALAMOS, BULA, DURAL, ILOVIK, OJAMA.

3

6FKRG\V~YHÄ?PLG{OHĂĽLWRXV~ĂžDVĢRXPHVWVNHMĂžLREHFQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\1RNHÄ&#x2021;QHPDM~Ă&#x201E;VYRMKRVSUiYFXÂł NWRUĂŞE\LFKXGUĂĽLDYDOQLHOHQĂĽHĂŁSDWLDRNROLHDOHP{ĂĽX VDÄ?DKNRVWDĢQHEH]SHĂžQĂŞPL9QLHNWRUĂŞFKSUtSDGRFKVD WDNP{ĂĽHFKRGHQLHSRVFKRGRFKSUHPHQLĢQDQHEH]SHĂžQĂŞDGUHQDOtQRYĂŞĂŁSRUW 7H[WDIRWR VVD

OÄ&#x152;NĂ? PACIENT Parkovanie limuzĂ­ny na mieste pre invalidov, veÄžkĂ˝ dŞíp priamo na prechode, mesiace odstavenĂ˝ polovrak zaberajĂşci parkovacie miesto pred panelĂĄkom. NabudĂşce odfotografujte (priestupok, auto), napĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3RĂžHWiXWQHXVWiOHSULE~GD$VQLPLDMSUREOpP\VSDUNRYDQtP7DNWRSDUNXMHMHGHQQiGHMQĂŞĂ&#x201E;SDFLHQWÂłRĂžQHMDPEXODQFLH0DMLWHÄ?GRPXPi]QHKRXUĂžLWHUDGRVĢ 7H[WDIRWR PKD


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

A. KUZMINOVĂ :6205$'$ä( 62002+/$%<ÄĄ9*5Ă?16.8 Anastasia KuzminovĂĄ sa po týŞdni vrĂĄtila z GrĂłnska. Absolvovala ĂşspeĹĄnĂş premiĂŠru na najnĂĄroÄ?nejĹĄom lyĹžiarskom beĹžeckom maratĂłne na svete. Na trojdĹ&#x2C6;ovĂ˝ch pretekoch Arctic Circle Race na 160 km dlhej trati dobehla v Ĺženskej kategĂłrii do cieÄža na skvelom druhom mieste.

]PreÄ?o ste sa rozhodli na zĂĄver sezĂłny vyskúťaĹĽ takĂ˝to nĂĄroÄ?nĂ˝ maratĂłn? V poslednĂ˝ch ĹĄiestich rokoch sme v tomto termĂ­ne chodili QD.DPĂžDWNXNGHYĂŁDNQHEROLWUDWHXSUDYHQp3ULĂŁODSRQXND]~ĂžDVWQLĢVDQDPDUDWyQH 9HÄ?DVRPRWRPWRSRGXMDWt SRĂžXODWDNĂĽHVRPVLWRFKFHODY\VN~ĂŁDĢ9GQHĂŁQHMGREH ĂĽLMHPHSRKRGOQĂŞĂĽLYRWDMD VRPVLFKFHODY\VN~ĂŁDĢĢDĂĽNpSRGPLHQN\9UiWLODVRPVD YODVWQHGRVYRMLFKGHWVNĂŞFK ĂžLDVNHÄ&#x2021;VPHVURGLĂžPLYHÄ?D FHVWRYDOLDVSiYDOLYVWDQRFK

1HYLHPĂžLVDHĂŁWHGRVWDQHP GR*UyQVND$NE\VDPLWR SRGDULORXUĂžLWHE\VRPQLHNWRUpYHFLXURELODLQDN

]Museli ste siahnuĹĽ na dno svojich sĂ­l?

3UL]QiPVDĂĽHVRPSUHGSUHWHNPLPDODREDY\ĂžLY\GUĂĽtP3UYĂŞGHÄ&#x2013;VRPSRFLĢR- ]Boli tieto preteky YDOD NUt]X SR WULGVWLDWLFK ideĂĄlne pre uvoÄžnenie? NLORPHWURFK'UXKĂŞDMWUHWt 'RWHUD]VPHVD]DPHULDYDOLOHQQDELDWORQäLYRWLĂŁLHO YWĂŞFKLVWĂŞFKNRÄ?DMDFK5R]KRGOLVPHVDSUH]PHQXDEROR WRVSUiYQHUR]KRGQXWLH

]Nemali domĂĄci obavy, Ĺže by ste zdolali ich ĹĄportovkyĹ&#x2C6;u?

]Ä&#x152;o bolo najĹĽaŞťie a Ä?o najkrajĹĄie? Ä?XGLDY*UyQVNXVDQLNDP QHSRQiKÄ?DM~QHPDM~ĂĽLDGQ\VWUHV9ĂŞQLPRĂžQpQDWRPWRSRGXMDWtERORĂĽHWUDĢEROD GOKiNPDP{ĂĽHQDÄ&#x2013;X QDVW~SLĢLEDĂŁSRUWRYFRY 1DMĢDĂĽĂŁLHERORSULVS{VRELĢ VDH[WUpPQHM]LPH9(XUySHERORPD[LPiOQHPtQXVVHGHPDY*UyQVNXPtQXVWULGVDĢ

]SkonÄ?ili ste na druhom mieste. IĹĄli by ste aj o rok, aby ste si toto umiestnenie vylepĹĄili?

&KĂŞEDODSUHGVDOHQQDVWUHOQLFLVRPVLYĂĽG\PRKODQD FKYtÄ?XY\GĂŞFKQXĢ1HPDOD VRPDQLSXĂŁNX1DFKUEiWH VRPPDODUXNVDNNWRUĂŞPDO SULEOLĂĽQHWDN~KPRWQRVĢDNR ]EUDÄ&#x2013;0DOLVPHYĂŁDNNGLVSR]tFLLREĂžHUVWYRYDFLHVWDQLFH

GHÄ&#x2013;VDWR]OHSĂŁRYDORD~QDYDVDREMDYLODQHVN{U.HÄ&#x2021;ĂĽH GUXKĂŞDWUHWtGHÄ&#x2013;ERORQiGKHUQpVOQHĂžQpSRĂžDVLHQHP\VOHODVRPQDEROHVĢ3UHWHN\ VRPVLY\FKXWQiYDOD

]Nechýbala våm strelnica?

2GQRYLQiURYVRPGRVWDOD RWi]NXĂĽHNHÄ&#x2021;ĂĽHVRPRO\PSLMVNiYtĢD]NDĂžLVRPVLSULĂŁODSRYtĢD]VWYR3RYHGDOD VRPLPĂĽHYtĢD]VWYRQHERORQDSUYRPPLHVWH,ĂŁORPL QDMPlRWRĂžLVDPLSRGDUt WLHWRQiURĂžQpSUHWHN\]YOiGQXĢ%RODWRSUHPÄ&#x2013;DVN~ĂŁND

]Aj ste si nieÄ?o kĂşpili na pamiatku? %ROD VRP PLOR SUHNYDSHQi OHER Y\EDYHQRVĢ EROD QDY\VRNHM~URYQL2EFKRG\UHĂŁWDXUiFLHSRĂŁWDDSRG 7HUD]NHÄ&#x2021;VRPVDYUiWLODGRPRYYLGtPDNRUĂŞFKOREHĂĽt XQiVĂĽLYRWÄ?XGLDY*UyQVNX V~YLDFVSlWtVSUtURGRX-H WDPPLPRULDGQHĂžLVWRDÄ?XGLDVLSUtURGXFKUiQLD

]Splnil sa vĂĄm sen?

.UVWQtURGLÞLD$QDVWDVLD.X]PLQRYiD$GDPäDPSD)RWR7$650LFKDO6YtWRN

$QDVWDVLD.X]PLQRYi)RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

2URGLQQĂŞFK]iOHĂĽLWRVWLDFK ,QpĂŁSRUW\YHÄ?PLQHVOHGXMHP MHGQRGXFKRQHPiPĂžDV2EĂžDVVDGRVWDQHPQDLQWHUQHW tak si pozriem vĂ˝sledky SveWRYpKRSRKiUD

GHPGR6ORYHQVNpKRUDMD 0iPYĂŞKRGXYWRPĂĽHPRML VYRNURYFLFKRGLHYDM~SR6ORYHQVNXDSRWRPQiVLQIRUPXM~RVYRMLFK]iĂĽLWNRFK

]Kto doma upratuje? ]Ä&#x152;o vĂĄm robĂ­ najväÄ?ĹĄiu radosĹĽ v Şivote?

8SUDWRYDQLHPiQDVWDURVWL YlÞãLQRXVYRNUD9ĂĽG\SUt7DNDNRSUHNDĂĽG~PDPX GHXSUDWDĢSRQDĂŁRPRGFKRGHWL-DPiPV\QĂžHND-HOL- GHDMSUtFKRGH6DPR]UHMPH VHMDNWRUĂŞMHSUHPÄ&#x2013;DQDM- ĂĽHNHÄ&#x2021;VRPGOKĂŁLHGRPDWDN YlÞãRXUDGRVĢRX XSUDWXMHPMD

]Na akom mieste mĂĄte vyloĹženĂŠ medaily?

]Zo slovenskĂ˝ch jedĂĄl ste skúťali pripraviĹĽ 9REĂŞYDĂžNHPiPHVNOHQH- haluĹĄky. NauÄ?ili ste Q~VNULÄ&#x2013;XWDNĂĽHNHÄ&#x2021;SUtGH sa variĹĽ aj Ä?alĹĄie QiYĂŁWHYDKQHÄ&#x2021;LFKPiQD slovenskĂŠ jedlĂĄ?

6RPUDGDĂĽHVRPPRKODE\Ģ RĂžLDFK Y*UyQVNX7iWRNUDMLQDPL GRĂĽLYRWDGDODYHÄ?PLYHÄ?D ]Ako sa vĂĄm pĂĄÄ?i

6N~ĂŁDODVRPNDSXVWQLFX1DMOHSĂŁLHPLYĂŁDNLGHERUĂŁĂž

v Banskej Bystrici?

]Pokrstili ste oficiĂĄlnu pamätnicu XXII. zimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch hier. Ä&#x152;o ĹželĂĄte tejto knihe?

]Aký je våť najbliŞťí program?

0LOXMHP%DQVN~%\VWULFX

9WRPWRPHVLDFLDEVROYXMHP PQRĂĽVWYRVSRORĂžHQVNĂŞFKDNFLt 6DPR]UHMPHEXGHPP\VOLHĢ DMQDÄ&#x2021;DOĂŁLXVH]yQXEXGHPVL SULSUDYRYDĢWUpQLQJRYpSOiQ\

]Kam najradĹĄej chodievate vo voÄžnom Ä?ase?

]OÂ Ä?om sa doma bavĂ­te okrem biatlonu?

.QLKHĂĽHOiPDE\NDĂĽGĂŞNWR MXEXGHGUĂĽDĢYUXNiFKPDO 3RĂžDV]LP\VDFKRGLHYDPH UDGRVĢDSUtMHPQHVLVSRPtO\ĂĽRYDĢDYOHWHVDYHQXMH- QDOQD=2+ PHWXULVWLNH1D6ORYHQVNX MHYHÄ?DSHNQĂŞFKPLHVWNGH VRPHĂŁWHQHEROD8UĂžLWHS{M MY


číslo 7/2014

ŠPORT

15

MLADÉ PLAVKYNE BODOVALI Prvý aprílový víkend patril ďalšiemu ročníku už tradičných pretekov v plávaní O pohár mesta Handlová.

ŠKP Dolný Kubín. Foto: Miroslav Drab

SLOVENSKÝ POHÁR VO VODNOM SLALOME Prvý slnečný aprílový víkend patril Slovenskému poháru vo vodnom slalome, ktorý sa tento rok konal v areáli Gäcel – Dolný Kubín. Okrem 1. a 2. kola sa oslavoval aj prvý Medzinárodný deň športu. V sobotu štartovala kvalifikácia 1. kola Slovenského pohára už o 10 hodine ráno a na poobedie bolo naplánované finále. Nedeľa zase patrila 2. kolu

a vyhlasovaniu samotných výsledkov. Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode sa tešil veľkej účasti. Na štart sa postavilo 140 súťažiacich. Na podujatie dokonca zavítala aj vzácna návšteva. O slalom na Slovensku prejavil záujem aj futbalista Dušan Tittel, ktorý prisľúbil pomoc pri budovaní dolnokubínskej tréningovej trate. Čo sa týka samotnej súťaže, najlepšie sa z domácich

V kategórií C žiakov sa v krytej plavárni zišlo vyše 150 plavcov z rôznych klubov Slovenska. Nechýbalo ani zastúpenie z Dolného Kubína v podaní piatich mladých dievčat. Kubínska plavecká posádka vycestovala do Handlovej v zložení Kristína Foltínová, Nina Hodoňová, Šárka Majdová, Zuzana Katreniaková a Kristí-

na Krivdová. Vďaka poctivému tréningu a vytrvalosti sa podarilo dievčatám vybojovať až päť medailí. Vynikajúce prvé miesto získala Nina Hodoňová a to hneď v troch kategóriách. Okrem zlata si domov priniesla aj strieborné medaily v kategórií voľný spôsob na 200m a v štafete 4x50m. Nezaostávali za ňou ani ostatné plavkyne. Mladým pretekárkam v plávaní sa podarilo pokoriť minuloročný úspech, kedy získali tri ocenenia. (mj)

pretekárov umiestnil Ľubomír Janček v kategórií K1. Na druhú priečku sa postavil Matúš Hujsa z ŠKPBA a posledné miesto patrilo tiež domácemu pretekárovi z Dolného Kubína Jánovi Jančekovi. Zo žien patrilo prvé miesto Bratislavčanke Viktórií Orokockovej. V skupine C2 obsadili prvé tri miesta pretkári z klubu Liptovský Mikuláš. (mj)

V kategórii žiakov sa v krytej plavárni zišlo vyše 150 plavcov. Foto: TASR

RÉWAY ZAŽIJE SENIORSKÚ REPREZENTAČNÚ PREMIÉRU Jeden z najväčších hokejových talentov pod Tatrami Martin Réway zažije debut v najcennejšom drese v seniorskej kategórii.

Martin Réway. Foto: TASR/ Martin Baumann

Stále ešte len 19-ročný útočník sa pripojil k výberu Vladimíra Vůjtka v utorok 15. apríla pred odchodom na prípravný dvojzápas vo Francúzsku. Réway zaujal najmä na tohtoročnom svetovom šampionáte do 20 rokov, keď v piatich dueloch dosiahol bilanciu 4 gólov + 6 asistencií. Za-

ujímavosťou je, že na Slovensko prišiel tento mladý talent až vo veku 14 rokov. Dovtedy žil v Prahe, kde sa aj narodil. Prvým slovenským klubom pre Réwaya sa stal v roku 2009 práve MHK Dolný Kubín. Na Orave nádejný tínedžer výrazne prevyšoval konkurenciu, pričom za pozornosť stojí predovšetkým úctyhodná bilancia 70 bodov v len 25 zápasoch dorastneckej ligy. Na svoju dolnokubínsku éru spomína Réway dodnes s radosťou. Obzvlášť na spoluprácu s tré-

nerom Holazom ml. Ďalšími pôsobiskom čerstvého reprezentanta sa po Dolnom Kubíne stal neďaleký MHK Martin, odkiaľ neskôr putoval do Sparty Praha. V roku 2013 ho zo 114. miesta draftoval jeho obľúbený klub Montreal Canadiens. V drese najslávnejšieho celku NHL však zatiaľ mladý Slovák nenastúpil. Momentálne háji farby tímu Gatineau Olympiques v junioskej lige QMJHL. (mr)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Dolný Kubín, náklad 9 900 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NZA 2830/14

16

Ndk 07 2014 web  
Ndk 07 2014 web  
Advertisement