Page 1

4 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 10/2014 Dátum vydania: 5. 6. 2014

Bytča

Posledné pohreby

Zober loptu, nie drogy

Prvá podnikateľka

Streetbalom proti rakovine

str. 2 Samospráva mesta hľadá všetky možnosti na rozšírenie počtu hrobových miest. Do úvahy prichádza viacero alternatív.

str. 3 Koncom mája sa na Základnej škole Ul. mieru uskutočnil futbalový zápas žiakov v rámci projektu Zober loptu, nie drogy.

str. 5 Dcéra palatína Turzu Anna vďaka svojím aktivitám v chove rýb a obchodnému talentu ďaleko predbehla svoju dobu.

str. 14 Boj proti rakovine odohralo až 60 tímov. Prvý zo štyroch turnajov s charitatívnym presahom priniesol aj športovú kvalitu.

Najstaršej Bytčianke prišli zablahoželať aj primátor mesta Miroslav Minárčik (vľavo) a mestský poslanec Július Lovás.

NAJSTARŠIA BYTČIANKA OSLAVOVALA Narodila sa ešte za rakúsko-uhorskej monarchie, prežila dve svetové vojny a niekoľko štátnych útvarov, a pritom sa ani nemusela pohnúť z bytčianskeho regiónu. Reč je o pani Anne Michálkovej zo Pšurnovíc, ktorá v nedeľu

18. mája 2014 oslávila krásnych 99 rokov. Pani Michálková je čulá, ener-

gická dáma a je najstaršou občiankou mesta Bytča. K slávnostnej atmosfére oslavy narodenín v kruhu rodiny sa pripojili hostia, ktorí jej tiež prišli popriať veľa zdravia, spokojnosti a radosti – primátor mesta

pán Miroslav Minárčik a poslanec mestskej časti Pšurnovice pán Július Lovás. K blahoželaniu sa srdečne pridáva aj naša redakcia. Text a foto: www.bytca.sk


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DETI ZAÚČAL FOTOGRAF

KRÁTKE SPRÁVY

2

Dvanásť detí zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči absolvovalo pod vedením českého fotografa Ondřeja Pýchu netradičnú školu fotografovania. Český fotograf chlapcom a dievčatám najskôr vysvetlil teoretické základy a potom ich učil fotografovať priamo v teréne. Práci s hendikepovanými deťmi sa venuje už tretí rok. Riaditeľka Špeciálnej ZŠ internátnej Anna Ďurajková zdôraznila, že možnosť zapojiť sa do projektu školy fotografovania privítali.

NARODILO SA MENEJ DETÍ V Žilinskom kraji sa v roku 2013 narodilo 6 953 detí, čo je o 255 menej ako v roku 2012. Zomrelo 6 555 ľudí, čo je o 86 viac ako rok predtým. Na 1 000 mužov pripadalo 1 036 žien, pričom menej žien ako mužov žilo iba v okrese Námestovo, kde na 1 000 mužov pripadalo 982 žien. Celkový prírastok obyvateľov v Žilinskom kraji v roku 2013 dosiahol 299 osôb (0,43 promile na 1 000 obyvateľov). Celkový prírastok obyvateľov zaznamenali okresy Námestovo (6,69 promile), Žilina (3,16 promile), Bytča (1,99 promile), Dolný Kubín (0,78 promile) a Tvrdošín (0,75 promile). Celkový úbytok obyvateľov bol najvyšší v okresoch Turčianske Teplice (-3,82 promile) a Ružomberok (-3,80 promile).

CINTORÍN ČAKAJÚ Samospráva mesta Bytča hľadá všetky možnosti na rozšírenie počtu hrobových miest. Radnica priznáva, že situácia na bytčianskom cintoríne je kritická. Uvažuje sa o pochovávaní v Hliníku nad Váhom, no aj o výstavbe nového cintorína. Cintorín v Bytči je blízko k úplnému naplneniu. V súčasnosti je zaplnených 2 992 hrobových miest a podľa odhadov prednostky Mestského úradu Alžbety Kramarovej na ďalšie pochovávanie už zostáva len niekoľko desiatok. „Kritická situácia sa javí hlavne v samotnom meste Bytča, kde v súčasnom ob-

dobí máme voľných približne 50 hrobových miest. Je veľmi ťažké odhadnúť, v akom čase sa nám tieto miesta zaplnia, pretože sú k dispozícii ešte hrobové miesta, aj keď v minimálnom rozsahu, ktoré majú občania dopredu zaplatené.“

Problémom je plynové potrubie

Nádej na aspoň čiastočné zlepšenie situácie sa spájala so severovýchodnou časťou areálu pri kruhovom objazde. Primátor dostal od zastupiteľstva odporúčanie rokovať so Slovenskou správou ciest o odkúpení časti pozemku. No táto možnosť sa ukázala ako neuskutočniteľná. „V tejto časti územia by to bolo veľmi kompliko-

ČIERNY PASAŽIER DOCESTOVAL Až dvadsať jázd na čierno absolvoval istý mladý muž z Bytče, ktorý dochádzal do okresného mesta Žilina za prácou. Doplatil nielen na kontrolu, ale aj na to, že ignoroval výzvy na zaplatenie pokuty. Dvadsať čiernych jázd sa dostalo až pred exekútora. Ten ich neriešil ako jeden prípad, ale každý nezaplatený lístok riešil samostatným exekučným konaním. Pokuta mladého muža za jazdy načierno sa tak vyšplhala do závratných výšok. Už to nie je ani o centoch, ani o desiatkach či stovkách eur, ale o desaťtisícoch eur.

OCHRANA PRED KLIEŠŤAMI Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky s tematikou Ako sa chrániť pred kliešt'om a ochoreniami prenášanými kliešťami. V letákoch je možné nájsť užitočné informácie, ako sú: čo je to kliešť, jeho vývoj, najčastejší výskyt až po informácie, ako sa pred kliešťom chrániť, ako ho správne odstrániť a aké sú príznaky najčastejších ochorení prenášaných kliešťami - lymská borelióza a kliešt'ová encefalitída. TASR, ŽSK, (jen)

Autor deťom pútavo porozprával nielen o svojich štúdiách v Španielsku.

DETI PRIVÍTALI BRATA Mestská knižnica Bytča v spolupráci s mestom Bytča pripravila v utorok 20. mája 2014 besedu so spisovateľom a prekladateľom Romanom Bratom. Deti privítali spisovateľa na Základnej škole na Ulici mieru a veľkej účasti sa autor tešil aj na Základnej škole Eliáša Lániho. Deti sa aktívne zapájali do besedy, pri ktorej Roman Brat predstavil svoju tvorbu. Veľkú

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

obľubu u čitateľov vzbudili najmä knižky Tvrdohlavý baran, Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody a Ako naštvať Rimana. Autor deťom pútavo porozprával o svojich štúdiách v Španielsku. Stretnutie bolo veľmi zaují-

mavé nielen pre deti, ale aj pre samotného spisovateľa, ktorý bol v Bytči prvýkrát. Žiaci mali priestor spýtať sa autora množstvo otázok a po skončení besedy si mohli zakúpiť niektoré z jeho knižiek, ktoré autor vlastnoručne podpísal. Text a foto: www.bytca.sk


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

POSLEDNÉ POHREBY vané, pretože sa tam nachádza plynové potrubie a jeho prekládka by bola finančne náročná. Preto sa v tomto období o tejto možnosti neuvažuje,“ priznala Alžbeta Kramarová a dodala, že rozšírenie cintorína je možné len smerom k autobusovému nástupišťu. Technické služby mesta Bytča už použili 5 500 eur ušetrených na zimnej údržbe ciest na vyvezenie prebytočnej hliny a zrevitalizovanie priestoru pri autobusovom areáli. Takto vzniklo niekoľko desiatok miest.

Ďalšie možnosti

Podľa predpokladov sa na cintoríne bude pochovávať už iba dva až tri roky.

Prednostka priznáva, že ďalšie miesta na pochovávanie by mohli získať na plochách, kde už sú hrobové miesta,

a to rušením miest, o ktoré sa nikto nestará, alebo ktoré nie sú zaplatené. „Áno, máme aj takéto hrobové miesta, i keď ich nie je veľa. Naše mesto sa nebráni začatiu tohto procesu, avšak tento je značne komplikovaný a jeho trvanie predstavuje rozsah až tri roky. Je však potrebné sa s touto otázkou začať reálne zaoberať. V minulosti mesto Bytča tento proces už vykonávalo.“

V hre je aj nový cintorín

Prednostka predpokladá, že pochovávanie na mestskom cintoríne sa do dvoch až troch rokov uzavrie. V ďalších rokoch sa smútočné obrady s veľkou pravdepodobnosťou presunú do Hli-

níka na Váhom, kde je dnes zaplnených 1 075 hrobových miest. Poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči Július Kozák na februárovom zasadnutí upozornil, že tamojší cintorín je blízko ochranného pásma vodného zdroja, preto ani tam nie je možné ďalšie rozširovanie. V hre je tak aj výstavba nového cintorína. „Z dlhodobého pohľadu, ak sa obyvatelia budú držať klasického spôsobu pochovávania a nebudú priaznivo naklonení kremácii, bude potrebné v rozsahu piatich až ôsmich rokov nový priestor cintorína zodpovedne stanoviť,“ uzatvára Alžbeta Kramarová. Text a foto: Branislav Koscelník

DETI SI ZASÚŤAŽILI  ZOBRALI LOPTU, NIE DROGY Dňa 29. mája 2014 sa na Základnej škole Ul. mieru v Bytči uskutočnil futbalový zápas víťazov 11. ročníka majstrovstiev okresu v malom futbale za školský rok 2013/2014, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenská asociácia športu na školách. Jej účastníkmi boli Základná škola Martinská 20 na Martinskej ulici v Žiline a Základná škola s MŠ zo Štiavnika. Súťažili o postup a kvalifi káciu do krajského kola. Po zápase, ktorý sa odohrával za zlých poveternostných podmienok, sa víťazmi stalo družstvo žiakov Základnej školy s MŠ zo Štiavnika

s tesným víťazstvom 3:2, napriek bojovému zápalu žiakov z druhej súperiacej školy, ktorej zástupcovia odchádzali z tohto stretnutia trochu smutní. „Jeden vždy musí byť víťazom a nie je dôleži-

Deti aktívne využili svoj voľný čas.

té vyhrať, ale zúčastniť sa,“ okomentoval prehru svojho mužstva jeden z účastníkov zápasu.

Poporujú žiakov

„Sme radi, že ruka v ruke s projektom Zober loptu, nie drogy organizujeme športové aktivity a posilňujeme u žiakov prevenciu a odolnosť voči závislostiam rôzneho druhu. Poskytujeme žiakom pozitívne športové vzory a vedieme ich k aktívnemu využívaniu ich voľného času,“ to sú už slová uči-

teľa ZŠ na Martinskej ulici Mgr. Jána Kolníka, ktorý žiakov na súťaži sprevádzal. „V našej škole sa okrem futbalu zameriavame hlavne na volejbal, basketbal, vybíjanú a florbal. To, že sme na dnešnom stretnutí nevyhrali, nám určite neuberie na chuti zúčastniť sa tejto akcie aj v budúcom školskom roku. Sme radi, že naši žiaci sa dostali až na túto úroveň a budeme ich podporovať, aby v budúcom školskom roku podali ešte lepší výkon,“ dodal.

Celosvetovo obľúbený šport

Futbal – táto loptová hra je považovaná za najpopulárnejší šport na svete. Podľa prieskumu Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA sa jej venuje najmenej 240 miliónov ľudí na svete vo viac ako 220 krajinách sveta. Dôvodom tejto popularity sú pravdepodobne jednoduché pravidlá a minimálna náročnosť na vybavenie. Text a foto: Viega Gunišová


naše novinky

SPEKTRUM

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

ANKETA

4

Nachádzame sa v období, keď sa maturity na Slovensku pomaličky dostávajú do záverečnej fázy. Stredoškoláci získajú osvedčenie svojich znalostí, ktoré ich oprávňuje rozhodnúť sa, ako v živote budú pokračovať ďalej. Niektorí sa rozhodnú vstúpiť do pracovného kolotoča, niektorí sa rozhodnú odísť za skúsenosťami do zahraničia a mnohí nastúpia na vysokoškolské štúdium. Erika Po maturite už neplánujem ďalej študovať vysokú školu, pretože ma to nebaví. Prípadne si plánujem urobiť len dva roky na hasičskej škole v Martine, a potom si budem hľadať prácu.

Iveta Po škole by som chcela začať pracovať. Pretože si chcem zarobiť nejaké peniaze, a potom prípadne ďalej študovať. Alebo, ak sa mi bude dariť v práci, tak sa budem venovať iba tomu.

Mária Plánujem ísť študovať psychológiu na Trnavskú univerzitu. Bavil by ma ten odbor. Popritom sa ale budem venovať práci, ktorú robím aj teraz. Privyrábam si v jednej kaviarni v Žiline. Budem neustále v kontakte s novými ľuďmi, čo ma teší, pretože prácu s ľuďmi milujem. Možno aj preto sa chcem uberať týmto smerom. Daniel Po strednej chcem ísť na vysokú školu ekonomického zamerania. Chcel by som študovať marketing. Plánujem ísť študovať do Ostravy s dvoma kamarátmi. Vysokoškolské vzdelanie je podľa mňa dnes veľmi potrebné.

Kristína V prvom rade si chcem po škole užívať leto a zaslúžený oddych. Potom budem už len čakať, či ma prijmú na vysokú školu. Chcela by som ísť študovať na stavebnú fakultu v Žiline.

7H[WDIRWR6WDQLVODYD/DX¿NRYi

Neďaleko kaplnky sa nachádzal liečivý prameň, ktorý podľa tradície vracal chorým zdravie. Foto: Obec Petrovice

ZAUJÍMAVOSTI OKRESU:

BARBORKINA KAPLNKA V doline potoka Petrovička pod malebným pohorím Javorníkov neďaleko Bytče v nadmorskej výške 371 metrov ležia Petrovice. Vznik a rozvoj Petrovíc je úzko spätý s dejinami Bytčianskeho panstva. Každodenný život Petrovičanov poznačili nákladné protiturecké vojny, ako i spory medzi domácimi feudálnymi pánmi. V druhej polovici 16. storočia prešli Petrovice do vlastníctva vtedy najbohatšej feudálnej rodiny na severozápadnom Slovensku – Turzovcov. K panstvu Turzovcov, o ktorých bolo známe, že sú silní luteráni, možno datovať aj vzburu petrovických katolíkov – farníkov.

Zvláštny význam kaplnky

Podľa zachovaných správ a ľudových povestí už na začiatku 15. storočia stála v obci kaplnka, zasvätená svätej Barbore. Neďaleko nej sa nachádzal liečivý prameň,

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

ktorý podľa tradície vracal chorým zdravie. V časoch reformácie, keď Bytčianske panstvo konvertovalo na luteránsku vieru, mala kaplnka zvláštny význam. Vtedajší pán Bytčianskeho panstva Turzo nútil ku konvertovaniu aj svojich poddaných. Mnohí z nich sa jeho nátlaku podvolili. Petrovičania sa však naďalej hlásili k rímskokatolíckemu vierovyznaniu a vykonávali svoje pobožnosti v spomínanej kaplnke. Potajomky k nim dochádzali aj podanní z iných obcí. Palatín Turzo sa o tom dozvedel. Rozkázal vojakom, aby išli do Petrovíc a zborili kaplnku. Svätostánok však nezostal dlho ležať v ruinách.

Dievča, ktorá dala kaplnke meno

Na jeho mieste už v roku 1612 vyrástol nový drevený kostol. Slúžil Petrovičanom vyše dvesto rokov. V roku 1844 sa obec dočkala nového, murovaného kostola. Prvou pokrstenou v ňom bola

Mária Gablasová, rodená Motyčíková. Ku kaplnke sa viaže aj miestna povesť. Podľa nej dal bytčiansky kastelán uväzniť v temniciach pod zámkom dievča z Petrovíc. Barborku. Práve ona dala kaplnke neskôr meno. Kastelán ju obvinil z bosoráctva. Ako dôvod uviedol, že nechcela konvertovať na luteránsku vieru. Dal Barborke na výber: alebo sa zriekne katolíckej viery, alebo zahynie v plameňoch. Neposlúchla ho a chcela pred strašným osudom ujsť. Kastelán ju prenasledoval. Keď vbehla do petrovickej kaplnky, zavrel za ňou dvere a kaplnku podpálil. Jeden z Petrovičanov chcel dievča zachrániť, no nepodarilo sa mu to. Hoci ju vytrhol z plameňov, už nedýchala. Po jej pohrebe sa Petrovičania rozhodlii, že na mieste, kde umrela, postavia novú kaplnku s jej menom. Domáci ju až doteraz volajú Barborkina kaplnka. (kug)


číslo 10/2014

TÉMA

5

NEMALI SME LEN BÁTORYČKU, ALE AJ ANNU TURZOVÚ

Na prvý pohľad sa zdá, že Anna sa celkom stratila v tieni svojho otca. Ale keby v dobách, keď žila, existovalo ocenenie – najlepšia podnikateľka Uhorského kráľovstva – ona by si ho iste zaslúžila.

Čo prezrádzajú archívne záznamy

Jej otec žil v dobách, keď Rakúsko-Uhorsko muselo čeliť osmanskej invázii. Bol viackrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola Žofia Forgáčová, druhou dcéra kráľovského radcu Alžbeta Coborová. Mal s ňou jedného syna a päť dcér. Najmilšou z nich mu bola Anna. Aspoň tak to tvrdí záznam v Turzovskej

rodinnej biblii. Strávila s otcom veľa chvíľ v zámockej knižnici, kde mal palatín na tú dobu bohatú zbierku významných spisov a kníh. Vyrástla z nej vzdelaná a rozhľadená mladá dáma. Vydala sa za Jána Súňoga. V manželstve ale nemala šťastie. Nevydávala sa z lásky. Vieme to opäť z archívu v Bytčianskom renesančnom kaštieli. Ján Súňog bol majiteľom Budatínskeho zámku a do jeho panstva patrila aj Divina. A tú v roku 1609 prepadli „bytčianski násilníci“. Palatín Turzo sa mu však za škodu odmenil skutočne kráľovsky: sľúbil mu ruku svojej dcéry. Svadba sa konala v Bytčianskom sobášnom paláci v roku 1622.

Prvá slovenská podnikateľka

Anna doniesla svojmu manželovi bohaté veno: niekoľko dedín a poddanských obcí, medzi ktoré patrila aj maličká obec pri Žiline – Bánová. Tu sa až dodnes traduje rozprávanie o grófke Anne, krásnej, ale nešťastnej dáme, ktorá sa zaľúbila do miestneho rybára. Aký bol príbeh ich lásky? Zrejme napínavý. Vzdelaná grófka, nešťastná v nanútenom manželstve a mladý rybár. Mohli sa vô-

bec stretnúť? Veď bola medzi nimi nepreniknuteľná priepasť spoločenského postavenia! Ako sa vôbec Anna k svojmu „rybárovi“ dostala? Tento rébus má ľahké riešenie. Veď Bánová, ktorú priniesla ako veno svojmu manželovi, bola rybárska obec. Anna však svoje veno zveľadila. Nasadila do rybníkov nové druhy rýb, zaviedla modernejší spôsob chovu. Navyše bola zdatnou obchodníčkou. Konzervovala ryby podľa zvykov tých čias: sušila ich a údila. Potom ich nakladala nasolené do sudov a predávala na bližších aj vzdialenejších trhoch. Ryby grófky Anny patrili k vychýreným delikatesám. Samozrejme, že takúto rozsiahlu obchodnú činnosť nemohla viesť sama. Musela mať na to svoj tím ľudí – medzi nimi zrejme aj mladého rybára z Bánovej. Anna umrela v roku 1641. Hoci sa jej osudu zatiaľ nevenoval žiaden spisovateľ, tak ako napríklad Alžbete Bátoryovej, a nevytvoril z nej „osudovú ženu“, bola to pozoruhodná bytosť, ktorá ďaleko predbehla svoju dobu a ako žena uspela v podnikateľskej sfére, kde dovtedy dominovali iba muži.

Obdivovaná alebo preklínaná?

Grófka Anna pravdepodobne odišla ticho v kruhu svojich najbližších ako uznávaná a obdivovaná žena, ktorá počas svojho krátkeho života veľa dosiahla. Tak veľa, že sa o nej v kraji, kde žila, až dodnes rozpráva. Je tu však aj iná alternatíva jej smrti, plná drámy a tragédie, ktorú by sme u dcéry palatína Juraja Turzu vôbec nečakali. Túto alternatívu znovu potvrdzujú miestne povesti z Bánovej a Budatínskeho zámku, ktorý sa po sobáši s rytierom Jánom Súňogom stal na istý čas domovom grófky Anny. Niečo naznačuje aj trojuholník mladý milenec, nešťastná žena a žiarlivý manžel. Ale to je zas iný príbeh, o ktorom si povieme nabudúce. Istý čas žila grófka aj za múrmi Budatínskeho zámku.

Renesančný kaštieľ v Bytči skrýva nevšedný príbeh grófky Anny, prvej slovenskej podnikateľky.

Text a foto: (kug)

2SHUiWRUYêURE\äLOLQDDRNROLH $XWRPRELORYêSULHP\VHO Výhodné mzdové podmienky 'RSUDYDGRSUiFH]DEH]SHþHQi Práca v 3-zmennej prevádzke

NZA 3422/14

Pri otázke, na ktorú ženskú postavu zo slovenských dejín sa najviac pamätáme, asi väčšina Slovákov odpovie: krvavú grófku Alžbetu Bátoryovú. A s troškou hanby treba dodať, že mnohí o ďalších významných ženských postavách z dávnej slovenskej minulosti nevedia nič. Pritom priamo v Bytči žila jedna z najpozoruhodnejších žien 17. storočia – dcéra palatína Juraja Turzu.


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu?

Predminulú sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia.

MICHAL HORSKÝ:

2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQD YV~þDVQRVWL.'+PiSHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\ 2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW6WUDQ\ 129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD 

D0RVW+tG SHUFHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPXYêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWHÒþDVĢ ERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD.'+ ,YDQâWHIDQHF (GXDUG.XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG6XOtN 6D6 3iO&Vi-

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

N\ 60. D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'62.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSULVþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLDSUHEHKOD SRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDN DNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQH PLPRULDGQHRNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³SRWYUGLOD ãpINDâWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD%HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSãtYêVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEãt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLþRY 7$65 0DURãâHIþRYLþ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n svojich strĂĄn. 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHUX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRYiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PRONRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

Z KUPOVANIA HLASOV V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel.

WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKR Y\MDGUHQLD ĂžLQLOD RNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞ PiMDVQiYUKRPQDGRKRGX RYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW$NRGRGDO 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO YWURFKSUtSDGRFKSUHELHKDGRNWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?- ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX SOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLDDYMHGQRP NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH SUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞ LQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKRGÄ&#x2013;D SROtFLDQH]D]QDPHQDODYV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3ĂĽLDGQ\ WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO3ROtFLD YWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDNQHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQDKODVRYDQLH

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MINISTRI SI VYMIEŇALI 086Ë0(=02'(51,=29$ġ SKÚSENOSTI $=0(1,ġ1$â8$50È'8 Skúsenosti s aplikáciou nového českého občianskeho zákonníka, s prípravou zákona o štátnom zastupiteľstve, elektronizácia justície či skúsenosti Slovenska ohľadne elektronického monitorovania odsúdených osôb boli v Prahe témou rokovaní českej ministerky spravodlivosti Heleny Válkovej so slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom.

Napriek tomu, že NATO vysoko hodnotí príspevok Slovenska v jeho misiách, SR musí podľa prezidenta Ivana Gašparoviča do budúcna zmeniť a zmodernizovať svoju armádu.

7pPRXUR]KRYRURYEROLDMVN~VHQRVWL6ORYHQVNDVUHNRGL¿NiFLRXSURFHVQpKRSUiYDÄ6RP UiGåHVLP{åHPHVUH]RUWQêPLNROHJDPLY]iMRPQHY\PHQLĢVN~VHQRVWL]QDãHMVWUDQ\ RGRY]GiPHVN~VHQRVWL]SURFHVXUHNRGL¿NiFLHREþLDQVNHKRV~GQHKRSRULDGNXD]þHVNHM VWUDQ\P{åHPHþHUSDĢVN~VHQRVWLQDSUtNODG]Xå~þLQQpKR QRYpKRREþLDQVNHKR]iNRQQtND³SRYHGDOPLQLVWHU%RUHF 3RGĐDQHKRMHHOHNWURQLFNiMXVWtFLDYPRGHUQHMGREHQHY\KQXWQRXSRWUHERXÄ6ORYHQVNRFKFH GRFLHOLĢDE\RNUHPSDSLHURYHM ]ELHUN\]iNRQRYERODSODWQêP ]GURMRPLQIRUPiFLtDMHOHNWUR-

Ä8NUDMLQVNiNUt]DMHGQR]QDþQH XND]XMHåHDMNHćVPHþOHQPLDOLDQFLHNGHPiPH]DEH]SHþHQ~NROHNWtYQXRFKUDQX QHP{åHPHVHGLHĢDþDNDĢåH QiPQLHNWRSRP{åH0XVtPHPDĢWDNY\EXGRYDQpVYRMHR]EURMHQpVLO\VDPR]UHMPHDNRV~þDVĢDOLDQFLHNWRUp EXG~VFKRSQp6ORYHQVNRVDPp XEUiQLĢ³]G{UD]QLOYQDãRP UR]KRYRUH 6ORYHQVNRVLGOKRGRERQHSOQt VYRM]iYl]RNDNRþOHQVNêãWiW 1$72NWRUêPiY\GiYDĢQD REUDQXGYHSHUFHQWi+'37HQWRIDNWNULWL]RYDOSRþDVQHGiYQHKRUR]KRYRUXVSUH]LGHQWRP

QLFNi]ELHUND0XVtPHDOHQDSUtNODGY\ULHãLĢDNR]DEH]SHþLĢHOHNWURQLFNpGRNXPHQW\ DE\QHGRãORNXMPH(OHNWURQLFNêV~GQ\VSLVXPRåQtåH YãHWFL~þDVWQtFLV~GQHKRNRQDQLDEXG~PDĢSUtVWXSNXVSLVXKRGtQGHQQHVHGHPGQt YWêåGQLVSLV\QHEXG~PXVLHĢ SXWRYDĢI\]LFN\]RV~GXQDV~G DFHOpNRQDQLHVDWDNXUêFKOL³ NRQãWDWRYDO%RUHF =URNRYDQLDPLQLVWURYY\SO\QXOD SRWUHEDYêPHQ\VN~VHQRVWt]SUtSUDY\YHĐNêFKSUiYQ\FKNyGH[RYDMYREODVWL]QLåRYDQLDUL]LNDRSDNRYDQLDWUHVWQHMþLQQRVWL

3UH]LGHQW6ORYHQVND,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65

DMãpIDOLDQFLH$QGHUV)RJK5DV PXVVHQ*DãSDURYLþY\VYHWOLO5DVPXVVHQRYLåH6ORYHQVNRPXVHOR]DSUHGFKiG]DM~FH REGRELHGRY\EDYLĢVYRMHSROLFDMQpD]iFKUDQiUVNH]ORåN\ Ä0LQLVWHUVWYRYQ~WUDMH]WRKWRSRKĐDGXXVSRNRMHQpDWHUD] VDP{åHPHV~VWUHGLĢQDREUDQX³GHNODURYDOSUH]LGHQWSRGĐDNWRUpKRWR5DVPXVVHQSULMDOVSRFKRSHQtP

1DMY\ããt~VWDYQêþLQLWHĐFHONRP QHV~KODVtVWYUGHQtPåH6ORYHQVNRREUDQX]DQHGEDORVN{U VDQDWRSR]HUiWDNåHPRKOR YWHMWRREODVWLXURELĢYLDF3ULSRPHQXOåHY]KĐDGRPQDHNRQRPLFN~NUt]XVD65VSUiYDOD UDFLRQiOQHWDNDE\~SOQHQH]QtåLODVRFLiOQHSRVWDYHQLHVYRMLFKREþDQRY 7$65 NUiWHQp

7$65

KANDIDÁTI NA POST ŠÉFA OSN

0LQLVWHUVSUDYRGOLYRVWL7RPiã%RUHF)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

-iQ.XELã YĐDYR D0LURVODY/DMþiN

Medzi vážnymi uchádzačmi o post nového generálneho tajomníka OSN sú aj dvaja slovenskí diplomati, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a niekdajší šéf rezortu Ján Kubiš. Informoval o tom britský týždenník Economist.

0DQGiWV~þDVQpKRãpIDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH-XKRNyUHMþDQD3DQ.LPXQDY\SUãt YURNX3RGĐDQRYtQ(FR=iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR QRPLVWYlþãLQDSR]RURYDWHQêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ ĐRYRþDNiYDåH3DQ.LPXVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR QRYQiVWXSFDY]tGH]QLHNWRUHM PiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD ]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQ ãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- 2NUHP.XELãDD/DMþiNDVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLVWL- PHG]LSRWHQFLiOQ\PLNDQGLYHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- Q\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPtQX GiWPLQDQRYpKRJHQHUiOQHKR PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- GQtSUHGYRĐEDPL WDMRPQtNDVSRPtQDM~DMEêYDWDQRYHPEUD'R~YDK\ OêVORYLQVNêSUH]LGHQW'DQLSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND 7$65 OR7UNDãpIND81(6&2

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

EXOKDUVNiSROLWLþND,ULQD%RNRYRYi-iQ.XELãV~þDVQê RVRELWQêSUHGVWDYLWHĐJHQHUiOQHKRWDMRPQtND261SUH $IJDQLVWDQDãpI$VLVWHQþQHMPLVLH6SRMHQêFKQiURGRY Y$IJDQLVWDQH 81$0$ SUL]QDOåHSUtSDGQ~NDQGLGDW~UXQDIXQNFLXãpID261]YDåXMHÄ5R]PêãĐDPRWDNHMWR PRåQRVWLDNE\VDPLSRGDULOR]DLVWLĢVLSRGSRUXYOiG\ UiGE\VRPDE\VDRPQHXYDåRYDOR DNRRNDQGLGiWRYL QD

WHQWRSRVW³FLWRYDO(FRQRPLVW ~U\YRN].XELãRYKRHPDLOX âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH0LURVODY/DMþiNSRGĐDEULWVNêFK QRYtQVYRM]iXMHPRW~WRSUHVWtåQXSR]tFLXQHSRWYUGLODOH DQLQHSRSUHO*HQHUiOQHKRWDMRPQtNDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH Y\PHQ~YDQDSlĢURNRY9DOQp]KURPDåGHQLH261'HMH VDWDNSRSUHGFKiG]DM~FRPRGSRU~þDQt%H]SHþQRVWQHMUDG\ 261WDNåHSlĢVWiO\FKþOHQRY UDG\PiYWHMWRRWi]NHSUDNWLFN\SUiYRYHWD9V~ODGHVQHStVDQêPLSUDYLGODPLJHQHUiOQ\ WDMRPQtNQHSRFKiG]D]RåLDGQHM]WêFKWRSLDWLFKPRFQRVWt 'RGUåLDYDVDWLHåWUDGtFLDURWiFLHSRVWXPHG]LMHGQRWOLYêPL NRQWLQHQWPL3RVOHGQtãW\ULD JHQHUiOQLWDMRPQtFLSRFKiG]DOL]3HUX(J\SWD*KDQ\ D-XåQHM.yUH\3R]RURYDWHOLD SUHGSRNODGDM~åHWHQWRUD]E\ SRVWãpID261PRKRORSlĢREVDGLĢXFKiG]Dþ](XUyS\DWR ]iVWXSFDQLHNWRUHM]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQXYLHGRO WêåGHQQtN(FRQRPLVW

7$65


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

9

2%&($0(67ÈÒ63(â1( 1$3/1,/,0(025$1'80 Mestá a obce vykázali za rok 2013 prebytok hospodárenia v sume 121,8 milióna eur, čo pri zohľadnení určitého výpadku plánovaných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb znamená úspešné naplnenie cieľov Memoranda o spolupráci medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

5REHUW)LFR)RWR7$65

9~YRGHVQHPX=026WR Y\KOiVLOSUHPLpU5REHUW)LFR 6PHU6' VWêPåHGREUpYêVOHGN\NRQVROLGiFLHYQDMEOLåãRPþDVHXPRåQLDYOiGHSULSUDYLĢSUHREþDQRYEDOtþHN SR]LWtYQ\FKRSDWUHQtÄ$NWtYQ\PVS{VRERPVWHVD]~þDVWQLOL QDGREUêFKYêVOHGNRFKNWRUp 6ORYHQVNiUHSXEOLNDGRVLDKOD³NRQãWDWRYDO5REHUW)LFR VWêPåHNRQãWUXNWtYQ\GLDOyJPHG]LYOiGRXD=026VL PLPRULDGQHYiåL3ULSRPHQXO åH6ORYHQVNRGRVLDKOR]DURN ]QtåHQLHGH¿FLWXãWiWQHKRUR]SRþWXQDSHUFHQWD +'3DERORY\UDGHQp]SURFHG~U\QDGPHUQpKRGH¿FLWX $NWXiOQHVLSUHWRQD¿QDQþQêFKWUKRFKSRåLþLDYD]DKLVWRULFN\QDMQLåãLH~URN\ Ä+RVSRGiUVN\UDVWYURNX PiSUHGVWDYRYDĢSHUFHQWD DQDEXG~FLURNE\WRPDOE\Ģ ãWYUWêQDMYlþãtUDVWY(Ò³SR-

YHGDOSUHPLpU7LHWRþtVODVD SRGĐDQHKRSRGDUtGRVLDKQXĢ OHQYSUtSDGHåH(ÒQHSULVW~SLNQDMSUtVQHMãLHPXYDULDQWX VDQNFLtYRþL5XVNXNWRUpE\ VORYHQVN~HNRQRPLNXYêUD]QHSRãNRGLOL

Nezamestnanosť sa znižuje =DYHĐNêSUREOpPSRYDåXMH SUHGVHGDYOiG\QH]DPHVWQDQRVĢ NWRU~VDYãDNSRGĐDMHKRVORY GDUtSRPDO\]QLåRYDĢÄ'QHV MHQDMQLåãLDPLHUDQH]DPHVWQDQRVWLRGMDQXiUD³SR]QDPHQDO5REHUW)LFR =G{UD]QLO åH NRQVROLGDþQê ~VSHFKQHPiSULQLHVĢSR]LWtYD OHQPHG]LQiURGQêP¿QDQþQêP WUKRPDOHDMPHVWiPDREFLDP DNRDMREþDQRPSUHNWRUêFK YWRPWR]P\VOHYOiGDSULSUDYXMHSR]LWtYQ\EDOtþHNRSDWUHQt Ä1HERODWRPRMDYOiGDNWRUi ]QtåLODSRGLHOPLHVWDREFtQDGD-

QLDFKI\]LFNêFKRV{E³SRYHGDO SUHPLpUVWêPåHMHKRNDELQHW XåWHQWRSRGLHOþLDVWRþQH]YêãLOÄ6PHSULSUDYHQtSULMDĢUR]KRGQXWLDNWRUp]DEH]SHþLDDE\ NMDQXiUXERO]QRYX SHUFHQWD³GRGDO3RGĐDSUHGVHGXYOiG\MHSULSUDYHQiDMQRYHOD]iNRQDRPLHVWQ\FKGDQLDFK

Proti korupcii 3UHPLpUY\]YDOVWDURVWRYDSULPiWRURYDE\QHPOþDOLDNVD VWUHWQ~VSUtSDGPLSRGR]UHQt]QHHWLFNpKRNRQDQLDDOHER NOLHQWHOL]PXDNRUXSFLH'RGDO åHYWDNRPWRSUtSDGHVDP{åX REUiWLĢDMQDMHKR~UDGÄ$NVD QLHNWR]YiVVWUHWQHVDNWLYLWRX NWRU~EXGHSRYDåRYDĢ]DQHHWLFN~QHPRUiOQXQHEXćWHWLFKR 3RNLDĐQH]DþQHPHVSROXSUDFRYDĢVWiOHWREXGHOHQQD~URYQL FKêURYDNOHELHW³GRGDO 7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- ,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHU- YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 YHUJD]HWDSO KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK UR]KRGQH– M~ODY/DX.UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD V hre už len štyria RO\PSLiGXYURNXVSROX GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX kandidáti VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL M~OD QD ]DVDGQXWt YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP 029Y.XDOD/XPSXU GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SHNODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$ONpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKR NWRUê Y\NRQiYD WUHVW RGĖDWLD VORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLD P{åHV~GSUHUDGLĢGRYêNRQX WUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQD GREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQURN³XYiG]D VDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQêRGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWX GRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtPUHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢ Počty odsúdených QDNRQWUROXWRKRþLRGV~GHQê QDGRPiFHYl]HQLHGRGUåLDa obvinených 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- YDXUþHQpSUDYLGOi6\VWpP YHQVNêFK Yl]QLFLDFK YLDF GRNWRUpKREXGHPRåQp]DSRDNR  RGV~GHQêFK MLĢRV{EE\PDOIXQJRDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU YDĢRGMDQXiUD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP? 6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK -HWRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHM JHQHUDĂžQHM YĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROL WLFNHMVFpQH ]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

ovplyvnilo vĂĄĹĄ volebnĂ˝ vĂ˝sledok? 6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je? 1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK ]Ako strana ste VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- boli prvou medzi NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;.

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRNYHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKSRYDĂĽXMHPH]D~VSHFK SUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiV WRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

1DĂŁRX KODYQRX VQDKRX MH GRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\YVORYHQVNHMSROLWLNH DXVSLHĢYRYRÄ?EiFKGR15 65YURNX6PHHĂŁWHOHQ QD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGH QiURĂžQi7HQWRURNQDMHVHÄ&#x2013; QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FKREHFQĂŞFK DPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY NWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYD]AkĂş skĂşsenosĹĽ ĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PLG{OHĂĽLste zĂ­skali zo svojej Wp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWR premiĂŠrovej ĂşÄ?asti FKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁtYĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNR- ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD PXQLNiFLDVREĂžDQPLSUi- ]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VNX3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFK VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]i- Ä?XGt]DSULPiWRURYVWDURVWRY XMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžD- SRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD Q\FK]DVWXSLWHÄ?VWLHY V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ ]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUt- plĂĄny pre najbliŞťie GXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDN- obdobie? WtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUDNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL ODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžDMQDÄ&#x2021;DOHM Qp3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢ ]PokraÄ?ujete v snahe VGHĢPLS{MGHPHVSROXQD o zmenu v politike na SiUGQtQDFKDOXSXQDĂžHUSlovensku Ä?alej, alebo SDĢHQHUJLXGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH

sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

MDK


12

naše novinky

TÉMA

BYTČANIA SI SO ŽIDMI ROZUMELI Židovská komunita v Bytči dnes už takmer neexistuje. Niekoľko jednotlivcov, ktorí zostali žiť v meste, je len pripomienkou na bohatý spoločenský a duchovný život Židov v tomto regióne. V dvadsiatych rokoch minulého storočia tvorila židovská obec v Hliníku nad Váhom dokonca až 40 percent z celkového počtu obyvateľov obce. Práve v tomto období sa začali mnohí hlinícki Židia sťahovať do Veľkej Bytče. Najstaršie zmienky o židovských rodinách v Bytči pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Keď sa mladý etnológ Tomáš Truchlík pustil do odhaľovania vzťahov židovskej a nežidovskej komunity v Bytči, natrafil na niekoľko zaujímavostí. Jednou z nich je pôvod tunajšieho židovského obyvateľstva. V Bytčianskej kotline sa usadzovali Židia pochádzajúci z Moravy a okrem aškenázskych patrili niektorí do sefardskej vetvy. Sefardskí Židia pochádzajú zo Španielska, odkiaľ boli v roku 1492 vyhnaní.

Dobré vzťahy

„Ďalšou zaujímavosťou bola prítomnosť takzvanej „pozitívnej“ arizácie. Počas druhej svetovej vojny arizovala Ganslerov obchod rodina Balalovcov a Gondžárovcov, pričom v tomto obchode skrývali pôvodných majiteľov, čiže Ganslerovcov, spolu s ďalšími židovskými rodinami,“ odhaľuje svoje zistenia

Tomáš Truchlík. Podčiarkuje pritom dobré vzťahy, ktoré medzi sebou pestovali Židia a nežidovská komunita. A to aj napriek tomu, že sa na krátky čas objavili krádeže zo strany väčšinového obyvateľstva. Bolo krátko po prvej svetovej vojne, ľudia hladovali a domy bohatých Židov najmä v okolitých obciach sa stávali korisťou rabovania. Časom sa tieto vzťahy upokojili a rabovačky sa skončili.

Najkrajšia Židovka

Svoje „zlaté obdobie“ zažívala židovská komunita medzi dvoma svetovými vojnami. Vtedy boli plnoprávnymi občanmi Československej republiky, mali vlastné spolky a organizácie. Čerstvý absolvent etnológie predpokladá, že v tomto období sa medzi Židmi a nežidovským obyvateľstvom rozdiely nerobili. Ani vtedajší obyvatelia Bytče sa nerozdeľovali podľa rasovej príslušnosti. „Dokonca

Unikátna bytčianska synagóga.

V Bytčianskej kotline sa usadzovali Židia pochádzajúci z Moravy.

vieme, že v tridsiatych rokoch 20. storočia bola za najkrajšiu Bytčianku považovaná Židovka Dora Salnerová. Navyše mnohým aktivitám, ktorým sa Židia venovali, sa venovali spoločne s nežidovskými spoluobčanmi. Taktiež je zaznamenaných 27 zmiešaných manželstiev medzi Židmi a katolíkmi,“ potvrdzuje faktami svoje tvrdenia o bezproblémovom spolužití Tomáš Truchlík. Židia sa spolu s majoritou angažovali v spolkoch i v ochotníckom divadle. „V meste fungovali aj čisto židovské spolky, ako napríklad Ahvat Zion či Židovský dobročinný spolok. Okrem toho sa mnohí Židia aktívne zapájali v rôznych športových odvetviach, ako napríklad futbal, plávanie, turizmus a šach.“

Komunita tu už nežije

O prítomnosti Židov v Bytči svedčia aj torzá židovského cintorína. Foto: Jozef Feiler

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

No prišla druhá svetová vojna, ktorá výrazne preriedila rady Židov v Bytči takmer na nulu. „Po druhej svetovej vojne sa do Bytče vrátila len časť Židov. Išlo prevažne o tých, ktorí sa skrývali, prípadne o tých, ktorí ešte pred vojnou odišli do zahraničia. Z koncentračných tá-

borov sa vrátilo len niekoľko Židov. Následne niektorí členovia komunity odchádzajú do sveta, najčastejšie do Izraela, Britského kráľovstva a do Spojených štátov amerických,“ ozrejmuje etnológ a dodáva, že v roku 1946 sa vyformovala ozbrojená organizácia, ktorá aktívne, aj streľbou, napádala židovských spoluobčanov. Išlo o neveľkú skupinu xenofóbne naladených obyvateľov. „Po dvoch mesiacoch bola skupina zlikvidovaná zásahom Československej armády.“ V období socializmu sa vzťahy upokojili a opäť boli bezkonfliktné. „V súčasnosti v meste neexistuje žiadna komunita, respektíve sa nedá hovoriť o komunite, keďže tu žije len zopár potomkov niekdajšej komunity. Niektorí z nich sú členmi náboženskej obce v Žiline, prípadne nie sú v žiadnej náboženskej organizácii, ale komunita ako taká v Bytči nefunguje,“ uzatvára absolvent Katedry etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštatnína Filozofa v Nitre Tomáš Truchlík. Text a foto: Branislav Koscelník


číslo 10/2014

KRÍŽOVKA

13

AKO OBOHATIŤ SVOJ ŠATNÍK?

1

2

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

Nákup oblečenia mnohým z nás odčerpá nemálo peňazí z mesačného rozpočtu. Niektorí vynachádzavejší občania však prišli na spôsob, ako ušetriť. Svoj šatník si „obohatia“ výberom oblečenia z kontajnerov na šatstvo.

3

Nápoveď: ATA, NEA, NEM, OSAKA, TANA.

4

Text a foto: (šev)

RISKUJÚ POKUTU Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Niektorí vodiči radšej riskujú pokutu a zaparkujú auto na zelenej ploche. Často si neuvedomujú, že môžu trávnik úplne zničiť. Text a foto: (and)


14

naše novinky

ŠPORT

STREETBALLOM PROTI RAKOVINE UŽ PIATY RAZ V sobotu 17. mája sa zišlo podporiť športom boj proti rakovine až 60 tímov na prvom zo štyroch turnajov série Streetball proti rakovine. Počasie organizátorom neprialo, a tak museli akciu presunúť pod strechu zimného štadióna. Už desať rokov sa organizátori podujatia pomocou série turnajov snažia prepojiť myšlienky rozvoja streetballu s podporou boja proti rakovine. Za uplynulý čas sa súťaž zaradila medzi najväčšie streetballové podujatia v rámci Slovenska. Celá séria sa odohrá v štyroch kolách postupne v Žiline, Rosine, Kysuckom Novom Meste a Krásne nad Kysucou. Najlepšie 4 družstvá v každej kategórie sa kvalifikujú na veľké finále InHelp Final 4, ktoré sa uskutoční v 9. augusta opäť v Žiline.

Organizácia sa zlepšuje

Už zápasy v základných skupinách naznačovali, že diváci si budú môcť pozrieť kvalitný streetball, ktorý predvádzali hráči z celého Slovenska. Až 62 tímov sa predstavilo v šiestich kategóriách, kde diváci mali možnosť okrem tradičných, mužských tímov, ženských tímov, prípadne mixov, sledovať aj dve mládežnícke kategórie

do 18 a do 14 rokov. Špeciálnou kategóriou bola kategória VIP, v ktorej triumfovali hráči tímu TOMCHLAD v zložení Marián Tomka, Jaroslav Weis, Miroslav Futo a Igor Várnai. „Na žilinskom turnaji SPR 2014 som sa zúčastnil už štvrtýkrát a po každom jednom roku je vidno, ako sa jeho organizácia zlepšuje. Počet zúčastnených tímov hovorí za všetko. Síce s mojím tímom RadRadom sme v mužskej kategórii veľmi neoslnili, myslím si, že až na jeden zápas sa Kysučania hanbiť za nás nemusia. V kategórii VIP sa nám za tím SPR2014 (tím organizátorov turnajov série SPR) podarilo umiestniť na krásnom treťom mieste, za čo sa chcem mojim spoluhráčom, a hlavne spoluhráčke Simonke, poďakovať za skvelú hru,“ hodnotí svoje pôsobenie Radoslav Puraš.

Zápas ako „remeň“

V najpočetnejšie obsadenej kategórii mužov sa nakoniec z víťazstva tešili hráči tímu „Dano a jeho homoši“, ktorí

Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

vo finále porazili Uprising. Tretie miesto si odniesli hráči tímu Bad Boyz. Streetbal-

Popri turnaji mali hráči možnosť predviesť svoje schopnosti v dvoch

nosti v dvoch sprievodných kategóriách. V súťaži v streľbe trojbodových košov TOMCHLAD 3pt shootout si spomedzi 41 súťažiacich pripísal pre svoj tím 10 bodov Adrián Beňadik. TOMCHLAD Free Throws Contest, súťaž v streľbe trestných hodov, ovládol Michal Vilčinský. „Zorganizovať takýto

sprievodných kategóriách. listom z MILF Hunters sa tento rok ušla štvrtá pozícia. „Zápas ako remeň, napínavý až do poslednej sekundy, so správnou dávkou agresivity a súťaživosti, proste paráda,“ tešil sa z finálového zápasu hlavnej kategórie Puraš, člen usporiadateľského tímu. V súťaži zmiešaných tímov sa presadila trojica s názvom Rolling Stones v zložení Viliam Poništ, Juraj Pecár a Simona Stalmašeková. Tá triumfovala aj v kategórii žien spoločne so Soňou Stránskou, Gabrielou Tupou a Marianou Cagáňovou za Dobrý ročník jako.

Kvalitný turnaj Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Popri turnaji mali hráči možnosť predviesť svoje schop-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

gigantický a zároveň kvalitný turnaj stojí veľa organizátorského úsilia a času, preto Romanovi Jantošíkovi ako hlavnému organizátorovi patrí jedno veľké ďakujem. Teším sa na ďalší turnaj série SPR 7. júna v Rosine,“ zakončil Rado Puraš. Linda Kmeťová


Ä?Ă­slo 10/2014

Ĺ PORT

15

1$-&(11(-âĂ&#x2039;6.$/39.$5,e5( SlovenskĂĄ tenistka Anna KarolĂ­na SchmiedlovĂĄ sa v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v ParĂ­Ĺži postarala o veÄžkĂŠ prekvapenie. Po vĂ˝bornom bojovnom vĂ˝kone vyradila bĂ˝valĂş svetovĂş jednotku a nasadenĂş dvadsaĹĽdeviatku AmeriÄ?anku Venus WilliamsovĂş v troch setoch 2:6, 6:3, 6:4.

NSR 3427/14

Zverenka trĂŠnera Milana Martinca zĂ­skala na centrĂĄlnom dvorci Philippa Chatriera najcennejĹĄĂ­ skalp v kariĂŠre a po prvĂ˝ raz postĂşpila do 3. kola na niektorom z podujatĂ­ YHÄ?NHMĂŁWYRUN\9GXHOLRSRVWXSGRRVHPÂżQiOHSRGÄ?DKOD Ĺ panielke Garbine Muguruzovej Blancovej v dvoch setoch 9~YRGH]iSDVXVLREH KUiĂžN\VXYHUpQQHY\KUiYDOL svoje podania. Od stavu 2:2 YĂŁDN9HQXV:LOOLDPVRYi]tVNDODĂŁW\ULJHP\YUDGHDSUYĂŞ

VtFHQHY\XĂĽLODGYDPHĂžEDO\QRYGHVLDWRPJHPHSUHPHQLODSRYtĢD]QRPEHNKHQdovom krose pri vlastnom VHUYLVHYSRUDGtWUHWLXPRĂĽQRVĢ6ORYHQNDNWRUiYURNX SRVW~SLODY3DUtĂĽLGRÂżQiOHMXQLRUVNHMGYRMKU\Pi YRIUDQF~]VNHMPHWURSROHXĂĽ istĂş prĂŠmiu 72-tisĂ­c eur a 130 ERGRYGRVYHWRYpKRUHEUtĂžND :7$6FKPLHGORYiSRQHĂžDNDQRPWULXPIHQDG9HQXV :LOOLDPVRYRXQHVNUĂŞYDODGRjatie: â&#x20AC;&#x17E;Je to moje najcennejĹĄie YtĢD]VWYRYGRWHUDMĂŁHMNDULpUH VWiOHWRPXQHP{ĂĽHPXYHULĢ 1D]DĂžLDWNX]iSDVXVRPPDOD ]9HQXVUHĂŁSHNW-HWRYHÄ?Ni Anna KarolĂ­na SchmiedlovĂĄ. Foto: TASR/AP ĂŁDPSLyQNDQDY\ĂŁHQDWXUQDML Y0LDPLVRPVÄ&#x2013;RXSUHKUDOD VHWVDVWDOMHMNRULVĢRX$PH- lentovanĂĄ Slovenka vĹĄak po- Q~WHQĂŞFKFKĂŞE1D]DĂžLDWNX Postupne som sa vĹĄak dostala ULĂžDQNDNYDOLWQHUHWXUQRYD- WRPXKUDODĂŁW\ULJHP\YUDGH tretieho dejstva si po dvoch GRVSUiYQHKRU\WPXD]DĂžDOD la, bola razantnejĹĄia pri dl- a set zĂ­skala vo svoj prospech. EUHMNRFKY\EXGRYDODQiVNRN SUHGYiG]DĢNYDOLWQĂŞWHQLVÂł 9HQXV:LOOLDPVRYiVH- SRYHGDODYtĢD]NDWXUQDMD(0hĂ˝ch vĂ˝menĂĄch od zĂĄkladnej ĂžLDU\1D]DĂžLDWNXGUXKpKR Koncovka patrila demnĂĄsobnĂĄ grandslamovĂĄ 3,5(6ORYDN2SHQYSUYRP dejstva sa starĹĄia zo sestier Schmiedlovej ĹĄampiĂłnka, sĂ­ce nĂĄsledne znĂ­- interview priamo na kurte. :LOOLDPVRYĂŞFKSRUĂŞFKORP SchmiedlovĂĄ pridala na agre- ĂĽLODQDQRNRQFRYNDSDWbrejku ujala vedenia 2:1. Ta- VLYLWHURELODPLQLPXPQHY\- rila Schmiedlovej. Za stavu MY7$65


16

naše novinky

ŠPORT

ALBÁNSKY CYKLOVÝLET PLAVCOV Netradičná spoločnosť

Žilinskí seniorskí plavci sa tak ako každý rok vybrali prvý májový týždeň naberať kondíciu na tréningový cyklovýlet. Sedem žilinských plavcov doplnení banskobystrickými kolegami sa po minuloročnom okolí Mostaru v Bosne a Hercegovine tento rok rozhodlo pre hornatejší terén. Počas piatich dní naplnených šliapaním po okolitých kopcoch prešli naši plaveckí zást upcov ia 370 k m. Bicyklovanie bolo doplnené príjemným posedením a chlapským humorom. Aj tak hodnotí výlet po Albánsku jeden z členov PSK. Svoju cestu začala skupina v mestečku Plav, odkiaľ bolo v pláne prejsť približne 60 km. „Prvý deň bol najhorší. Namiesto 60 km sme prešli 100 km, pretože autá, ktoré nám mali doviezť veci, sa k nám nemali ako dostať. Neviedla tam

Žilinskí seniorskí plavci sa vybrali naberať kondíciu na cyklovýlet. Foto: archív Jána Kotmana

totiž cesta,“ popisuje začiatok cyklotýždňa jeden z členov plaveckej cyklistickej výpravy. „Museli sme teda pokračovať ďalej na planinu a potom až do Koplika,“ spomína na prvý problém. Plaveckí seniori si tak neplánovane predĺžili úvodný výšľap na rovnú stovku kilometrov. Ďalšie dni už prebiehali podľa plánu,

a tak mali možnosť pozrieť si napríklad kláštor, v ktorom vyrastala Agnes Gonxhe Bojaxhiu, známa aj ako Matka Tereza. Z Koplika sa výprava presunula smerom do mesta Skadar, vzdialeného necelých 20 km, a odtiaľ sa pokračovalo do cieľového Sutomore. „Náročnosť pre nás nebola nejaká zničujúca,

priemerne sme denne najazdili okolo 70 km a nastúpali sme vraj okolo 7 000 výškových metrov. Počasie bolo veľmi vhodné na bicyklovanie, bolo skôr chladnejšie. Ale jeden deň na nás niekto poslal z oblohy doslova vodovod. Dvakrát premočení v jeden deň,“ hodnotí Albánsko Ján Kotman, jeden z plavcov PSK.

O zábavnú historku sa pri bicyklovaní postaral túlavý pes, ktorý sa ku skupinke šestnástich slovenských cyklistov pripojil na čiernohorských hraniciach a utekal s nimi až 70 km. „Nakoniec sme ho stratili až pri zjazde, kde sme išli dole rýchlosťou okolo 60 km za hodinu. To už nemal šancu,“ spomínajú na túto spoločnosť Žilinčania. Za jedenásť rokov, počas ktorých sa Plavecký seniorský klub Žilina postupne zúčastnil na cyklovýletoch vo Francúzsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku, Taliansku, Ukrajine, Čiernej Hore, Česku, Srbsku a Bosne a Hercegovine, sa Albánsko zaradilo medzi ten najnáročnejší. „Kondícia sa rozhodne posilnila, a to v každej oblasti chlapskej činnosti,“ uzatvára tohtoročné bicyklovanie Kotman. Linda Kmeťová

ČO ČAKÁ JURAJA SAGANA? Juraj Sagan je od roku 2010 členom tímu Cannondale. V tejto sezóne asi nebude štartovať ani na jednom z najprestížnejších cyklistických podujatí (Giro d´Italia, Tour de France, Vuelta Espaňa), ale v prípade priaznivých okolností by sa mohol predstaviť na slovenských cestách. Juraj je starší z cyklistických bratov. Od známejšieho Petra je starší približne o trinásť mesiacov. Obaja začínali v žilinskom cyklistickom klube a neskôr sa presunuli do Dukly Trenčín. Juraj tak urobil v roku 2007. O tri roky neskôr sa ich cesty rozdelili, keď starší brat zamieril do francúzskeho tímu Albert

Bigot. Od roku 2010 sú obaja spolu v talianskom Cannondale. K Jurajovým úlohám v tíme patrí napríklad udržiavanie tempa v pelotóne, sťahovanie únikov či pomoc ostatným pretekárom v ťažkých úsekoch na trati.

Príde na Slovensko?

Kalendár Juraja Sagana pre najbližšie dni zatiaľ nie je známy. Jeho nomináciu na niektoré z pretekov počas júna až augusta zverejní vedenie tímu zrejme iba krátko pred samotným podujatím. Do úvahy pripadajú jednodňové klasiky vo Francúzsku či Španielsku a menšie etapové preteky. V minulom roku štartoval na pretekoch Okolo Rakúska a Okolo Utahu v Spojených štátoch.

Keďže Juraj Sagan zrejme nepôjde na Tour de France, oveľa reálnejšia je jeho účasť na podujatí Okolo Poľska. To je zaradené do najvyššej triedy World Tourm, rovnako ako Tour de France či Giro d´Italia a má za sebou už sedemdesiat ročníkov. V auguste sa pritom po prvý raz v histórii dostane aj na Slovensko. Pelotón sa k nám presunie počas piatej etapy, ktorá je na programe 7. augusta 2014. Cyklisti začnú deň v Zakopanom na poľskej strane Vysokých Tatier a na naše cesty sa dostanú cez niekdajší hraničný priechod Suchá Hora. Trasa ďalej povedie cez Oravice, Liptov až na Štrbské pleso. Nominácia Juraja Sagana by pre Cannondale mohla byť zaují-

Juraj Sagan (vľavo). Foto: TASR: František Iván

mavá hlavne z toho dôvodu, že slovenský jazdec by medzi športovou verejnosťou zvýšil záujem o podujatie. Preteky Okolo Poľska sa však

časovo prekrývajú s podujatím v USA, kde Juraj štartoval minulý rok. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Bytča, náklad 4 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

info@14news.eu

Nby 10 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you