Page 1

4 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 3. 4. 2014

Bytča

Vzniknú nové parkoviská

Ambulancie sa nezrušia

Zabudnuté nálezisko

Chýba športová hala

str. 3 Radnica hľadá ďalšie plochy na rozširovanie parkovísk. Zlá situácia je najmä na  sídliskách a v okolí autobusového nástupišťa.

str. 3 Prevádzkovateľ poliklinky plánuje premiestniť ambulancie do nových priestorov. Žiadne odborné ambulancie sa však rušiť nebudú.

str. 4 Archeologické nálezisko v lokalite Starovec neďaleko Bytče dokumentuje jedno z prvých osídlení slovanskou kultúrou v širšom regióne.

str. 15 Hádzanárka Darina Šichmanová dosiahla napriek svojmu mladému veku výrazné úspechy. V meste jej najviac chýba športová hala.

ANDREJ KISKA VÍŤAZOM PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo 59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia (ÚVK).

Voľby Slovensko Žilinský kraj Okres Bytča Bytča

Účasť 50,48 % 52,72 % 49,58 % 50,31 %

A. Kiska 59,38 % 51,6 % 40,02 % 46,79 %

R. Fico 40,61 % 48,4 % 59,97 % 53,20 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

V absolútnych číslach volilo A. Kisku na Slovensku 1 307 065 a R. Fica 893 841 obyvateľov. Volebná účasť dosiahla 50,48 percenta. Voliči vho-

dili do urny 2 223 812 hlasovacích lístkov. Platných bolo 98,96 percenta (2 200 906), neplatných bolo 23 806 hla-

sovacích lístkov. Vyššia volebná účasť bola v mestách, pričom najvyššia účasť bola vo volebnom obvode Senec, kde do-

siahla 60,88 percenta. Naopak, najnižšia volebná účasť bola vo volebnom obvode Trebišov 38,78 percenta. „Z pohľadu ministerstva vnútra voľby prebehli pokojne a nerušene. Priebeh voľby nebol ničím narušený,“ uviedla zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. (red), TASR, foto: TASR


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

PRIMÁTOR POĎAKOVAL PEDAGÓGOM

KRÁTKE SPRÁVY

2

Dňa 28. marca sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutočnil slávnostný koncert spojený s oceňovaním pedagógov materských a základných škôl a školských zariadení pôsobiacich na území nášho mesta. Za náročnú, zodpovednú a záslužnú prácu pri vzdelávaní mladej generácie poďakoval všetkým učiteľom vo svojom príhovore primátor mesta Miroslav Minárčik. Uviedol, že sa na každého pedagóga pozerá s určitým rešpektom, s dávkou úcty, no hlavne s obdivom. Primátor pedagogickým pracovníkom poďakoval aj za ich rôznorodé aktivity a zároveň i do ďalšej budúcnosti zaželal veľa tvorivých síl, trpezlivosti pri vzdelávaní mládeže, veľa pochopenia a lásky pri starostlivosti škôlkárov. Na návrh riaditeľov jednotlivých škôl, udelil primátor plaketu J.A.Komenského siedmim pedagogickým zamestnancom.

ZMENY V CESTOVNOM PORIADKU

Turistický potenciál má najmä krásny renesančný kaštieľ. Foto: TASR

Železničná spoločnost informuje o zmenách v cestovnom poriadku vlakovej dopravy z dôvodu výlukových prác na trati Vrútky – Varín od 1. apríla do 26. augusta 2014, ktorá bude mať za následok aj podstatnú zmenu železničnej dopravy, nakoľko na tomto úseku budú vlaky premávať len po jednej koľaji. Vzhľadom na rozsah týchto výluk železničná spoločnosť odporúča cestujúcej verejnosti informovať sa o týchto zmenách na železničných staniciach a zastávkach, kde sú tieto informácie publikované okrem iného aj formou vývesiek.

CHRÍPKA NEUSTUPUJE Aj v minulom týždni zaznamenal Úrad verejného zdravotníctva mierny nárast chrípky a jej podobných ochorení. Spolu potrápili 4 721 ľudí, čo je o 138 viac ako predchádzajúci týždeň. Najviac chorých bolo opäť v Žilinskom a Nitrianskom kraji a najmenej v Košickom. Podľa hlavného hygienika SR Ivana Rovného šlo najčastejšie o deti do päť rokov. Zatvoriť museli celkom 12 materských škôl, sedem základných a jednu strednú školu. Na akútne respiračné ochorenia, medzi ktoré sa chrípka zarátava, ochorelo v minulom týždni celkom 46 216 ľudí, čo je o 0,4 percenta viac ako pred dvomi týždňami. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 001 ľudí, u polovice z tohto množstva predstavovala komplikáciu sinusitída.

POLÍCIA REALIZOVALA DOPRAVNÝ PRIESKUM

O BYTČU SA TURISTI NEZAUJÍMAJÚ Počet návštevníkov ubytovaných v okrese Bytča z roka na rok klesá. V roku 2013 využilo tunajšie ubytovacie zariadenia len 785 návštevníkov. Znamená to, že za jeden deň sa v celom okrese ubytovali len približne dvaja turisti. Cestovný ruch v Žilinskom kraji sa postupne zotavuje z hlbokého prepadu spôsobeného celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou i zavedením eura. Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil údaje, podľa ktorých v roku 2013 zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali 819 016 návštevníkov. Viac ako tretinu tvorili zahraniční hostia. Je to už piaty rok za sebou, čo sa návštevnosť regiónu postupne zvyšuje a presiahla aj predkrízovú úroveň, keď sa v roku 2008 na severnom Slovensku ubytovalo vyše 767-tisíc hostí.

Bytča je posledná

Za prítomnosti príslušníkov policajného zboru sa realizoval dňa 1. apríla dopravný prieskum formou ankety smerovania vozidiel, a to nepretržite, od 6.00 do 10.00 hod. a od 14.00 do 18.00 hod. na vybraných stanovištiach. V rámci mesta Bytča sa tento prieskum realizoval na stanovišti Cesta II/507, začiatok zástavby Žilina – Považský Chlmec. Anketa bola formou jednoduchého dotazníka s maximálne šiestimi otázkami. Dopravný prieskum bol potrebný z dôvodu získania možnosti financovať stavby rýchlostných ciest z eurofondov a realizoval sa vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky. TASR

Z hľadiska okresov najväčšiu pozornosť turistov púta okres Liptovský Mikuláš, na úplnom chvoste je okres Bytča. Počet návštevníkov ubytovaných v hoteloch, penziónoch a ubytovacích zariadeniach v Bytči a okolí klesol v porovnaní s rokom 2012 o 21,5 percenta. Ide o najväčší pokles spomedzi všetkých okresov Žilinského kraja. Poklesol aj počet zahraničných turistov, celkovo o 12,8 percenta, keď sa ich v okrese ubytovalo celkovo 360. Hlavu v smútku musia

mať aj tunajší hotelieri. Vyťaženosť ubytovacích zariadení je mimoriadne nízka – len 4,5 percenta, opäť najnižšia v celom kraji. Priemerný hosť strávil v zariadeniach cestovného ruchu v Bytčianskom okrese 1,9 nocí, čo je najmenej v porovnaní so všetkými okresmi Žilinského kraja. V roku 2012 sa tu zdržal ešte 2,1 noci.

Najpočetnejší boli Česi

Správa o cestovnom ruchu za minulý rok v Žilinskom kraji uvádza, že na území kraja poskytovalo služby 882 ubytovacích zariadení. Ich kapacita bola 12 442 izieb s 34 690 lôžkami. Oproti roku 2012 počet ubyto-

vaných návštevníkov v Žilinskom kraji vzrástol o 62 395, to je o 8,2 %. Zahraniční návštevníci tvorili 35,5 % z celkového počtu návštevníkov kraja a medziročne zaznamenali prírastok o 11,9 %. Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky s 15,5-percentným podielom na celkovom počte návštevníkov kraja. Druhí v poradí boli Poliaci s podielom 7,9 %. Ďalšími v poradí boli návštevníci z Ukrajiny, ktorí mali zastúpenie 2,1 %. Nemci sa podieľali 1,4 %, Rusi 1,3 %, Maďari 0,9 % a Litovčania 0,7 %. Branislav Koscelník

Návštevníci mesta by nemali obísť Bytčiansky zámok. Foto: Ján Lacika


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

VZNIKNÚ NOVÉ PARKOVISKÁ V posledných štyroch rokoch vzniklo v Bytči osemdesiat parkovacích miest. Radnica sa pustila do hľadania ďalších plôch vhodných na rozširovanie parkovísk. Zlá situácia je najmä v okolí autobusového nástupišťa a na sídlisku Úvažie.

najproblematickejšie miesta primátor a dodáva, že uvažuje sa aj s opravou a vyznačením parkovacích miest na Okružnej ulici a vytvorením parkovacích miest pri novovybudovanom trhovisku mesta.

Bytčianski mestskí poslanci by mali na aprílovom mestskom zastupiteľstve rozhodovať o návrhoch investičných akcií, ktoré mesto uskutoční v priebehu tohto roka. Primátor Bytče Miroslav Minárčik nás informoval, že v súčasnosti sa mesto zaoberá prípravou koncepcie regulácie a rozvoja statickej dopravy na území mesta. Tá by mala prehodnotiť doterajšie parkovacie miesta, mala by určiť plochy vhodné pre výstavbu parkovacích miest i miesta, kde parkovanie nie je žiaduce.

Najviac miest pre parkovanie áut vzniklo v poslednom období na Ulici 1. mája. Výstavba v tejto lokalite sa stretla s kritikou občianskeho združenia Za slušnejšiu Bytču. Jeho členovia namietali, že samospráva bez záujmu o názor obyvateľov tejto časti mesta dala zničiť zelený trávnatý pás, ktorý oddeľoval sídlisko od frekventovanej hlavnej cesty.

Výstavba si vyslúžila kritiku

Najväčšia potreba parkovísk je pri autobusovom nástupišti. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Snaha o rovnováhu medzi zeleňou a zástavbou

Parkoviská mohli vzniknúť aj bez toho, aby zabrali zeleň. Primátor mesta Miroslav Minárčik odkázal, že je to vec názoru, na ktorý má každý právo. „Na jednej strane je potreba ochrany životného prostredia a na strane druhej potreba výstavby a údržby miestnych komunikácií. Mesto sa snaží o udržanie rovnováhy týchto potrieb a nové parkoviská boli zriadené najmä s využitím plôch jestvujúcich mestských komunikácií a nie na úkor zelene.“

Problematické miesta

„Najvypuklejšia potreba nových parkovacích miest je na sídlisku Úvažie a pri autobusovom nástupišti, kde sa zhoršila situácia po montáži časovacích rámp na parkovisku pri obchodnom centre. Ide o takzvané záchytné parkovanie pre automobily prichádzajúce z okolitých obcí, ktoré začali využívať okolité ulice, čo značne komplikuje praktický život obyvateľov v tejto časti mesta,“ naznačuje

V posledných štyroch rokoch vzniklo v Bytči 80 parkovacích miest. Ilustračné foto: TASR

Branislav Koscelník

POLIKLINIKA MENÍ PRIESTORY Občanov Bytče čaká v najbližšom čase veľká zmena. Ich lekári sa premiestnia do nových priestorov, v ktorých by mali mať vyhovujúcejšie podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť prevádzkujúca Polikliniku v Bytči neplánuje zrušiť žiadnu z odborných ambulancií. „Pripravované priestory sú nové, vhodnejšie pre umiestnenie ambulancií a budú výhodnejšie pre pacientov aj zdravotnícke zariadenie,“ konštatovala Zdenka Pavlíková, konateľka spoločnosti. Podľa slov Z. Pavlíkovej

sa žiadne ambulancie rušiť nebudú. „Prevádzkujúca spoločnosť neruší žiadne ambulancie a veľmi sa divím takýmto dezinformáciám,“ dodala. Vyjadrila sa aj k spôsobu, akým bude sťahovanie lekárov oznámené pacientom a zároveň občanom Bytče či okolitých obcí: „Pacienti budú včas informovaní lekárom a občania mesta Bytča

budú informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu.“ Zdravie pacientov nebude ohrozené. „Nechápem, prečo by malo byť ohrozené zdravie občanov z dôvodu presťahovania ambulancií, keď zdravotná starostlivosť bude zachovaná v plnom rozsahu,“ konštatoval pani Pavlíková. Podľa najnovších informácií by sa mali lekári presťahovať do budovy, ktorá v minulých rokoch patrila odevnej spoločnosti. Beáta Magátová

Ambulancie sa premiestnia do nových, vhodnejších priestorov. Ilustračné foto: TASR


naše novinky

SPEKTRUM

AKO STE SA VYROVNÁVALI SO STRESOM POČAS MATURITY?

ANKETA

4

Stres, nervozita, potenie rúk, neistota či rôzne tráviace ťažkosti. S týmito pocitmi sa v tretí marcový týždeň museli popasovať študenti stredných škôl či gymnázií vo všetkých kútoch Slovenska. Od 18. 3. do 21. 3. 2014 sa konali písomné maturity a pre študentov tieto dni znamenali vstup do  sveta dospelých. Maturantov z gymnázia v Bytči sme sa spýtali: „Ako ste sa vyrovnávali so stresom počas maturity vy?“ Kristína, 17 rokov:  Pri slovenskom jazyku som nepociťovala stres vôbec. Horšie to bolo s angličtinou, ale behom pár minút stres opadol. Možno aj vďaka podpore profesorov, ktorí mali dozor.

Nikoleta, 17 rokov: Musím priznať, že som stres nemala vôbec. Prišiel skôr až po maturitách. Na tom, že som ho nemala, sa určite podieľala obrovská podpora od matky a priateľov. Pomohol mi tiež náramok pohody a vedomie, že určite nie som až taká blbá, aby som nezmaturovala.

Derivačný kanál. Foto: Jozef Feiler

STAROSLOVANSKÉ SÍDLISKO V SRDCI RYBÁRSKEHO RAJA Jednu z okrajových štvrtí okresného mesta Bytča tvorí bývalá obec Mikšová. Dnes je z nej prímestská časť. Pred rokmi v jej lokalite vybudovali elektráreň, ktorá zmenila charakter pôvodne agrárneho kraja.

Henrieta, 18 rokov: Mne veľmi pomohlo to, že asi hodinu pred maturitnou skúškou som sa so spolužiakmi rozprávala o všetkom, len nie o maturite. Za tú hodinu by som sa toho veľa aj tak nenaučila, zahnalo to stres a na skúšku som išla dobre naladená.

Simona, 18 rokov: S maturitným stresom mi dosť pomohli moji najbližší priatelia a hlavne rodina. Všetci mi navodzovali pokojnú a uvoľňujúcu atmosféru a hlavne mi dodávali povzbudenie a motiváciu na úspešné zvládnutie testov.

V 19. storočí patrila Mikšová do správy Esterházyovskeho panstva, ktoré sídlilo na Bytčianskom zámku. Preslávila sa chovom plemenných býkov. Gróf Esterházy zrejme patril ku zdatným obchodníkom, pretože dokázal svoje býky predávať na trhoch celej Európy. Chov v Mikšovskom majeri nebol zameraný na kvantitu, skôr na kvalitu. V pamäti Mikšovčanov zostala spomienka na „grófové“ býky aj vtedy, keď majer zoštátnili a stal sa súčasťou miestneho roľníckeho družstva.

Revír vzácnych druhov

Monika, 18 rokov: Pred maturitou a ani počas nej som stres nemala. Sama som sa čudovala tomu, aká som s tým vyrovnaná. Myslím, že to bolo najmä vďaka podpore mojich blízkych i učiteľov.

Beáta Magátová

Vďaka priehradám, ktoré tu vznikli pri budovaní elektrárne, sa v okolí Mikšovej nachádza jeden z najbohatších rybárskych revírov. Kým na dolnú priehradu majú Mikšovčania trpké spomienky (zostal pod ňou pochovaný ich obľúbený kostolík), z hornej priehrady nad Beňovom si urobili rybársky raj. Do Beňovského rybárskeho revíru patrí aj rieka Váh, či skôr jej mŕtve rameno. Vďaka svojej polohe, ktorá je trochu bokom od hlavného cestného a železničného ťahu, sa mohol stať tento revír domo-

Archeologická

20. storočia

bytka, lovom rýb a poľnohospodárstvom. Archeologické nálezy zo Starovca ukázali aj ďalší zaujímavý fakt. Na spôsobe pochovávania dokázali príchod kresťanstva na územie bytčianskej kotliny.

viedla rozsiahle

Zabudnuté nálezisko

obec tu na začiatku

výskumy. vom vzácnych vodných živočíšnych druhov.

Staršie ako Veľká Morava

To najvzácnejšie sa však skrýva na priesečníku oboch priehrad a mŕtveho ramena rieky Váh. Je to archeologické nálezisko v lokalite Starovec. Kedysi tu bolo veľké staroslovanské sídlisko, ktoré dokumentuje jedno z prvých osídlení slovanskou kultúrou v rámci žilinskej doliny. Archeologická obec tu na začiatku 20. storočia viedla rozsiahle výskumy. Na ich základe možno tvrdiť, že Starovec patril k ranným sídliskám pochádzajúcim z predveľkomoravských čias. Jeho prvé osídlenie sa stráca v hĺbkach 7. storočia. Slovania, čo tu bývali, sa živili chovom do-

Časť nálezísk, datovaná do starších čias, totiž poukazuje na pochovávanie v žiarových mohylových hroboch. Mŕtvych spaľovali predkresťanské kultúry, ktoré verili v prírodné živly. Podľa ich viery oheň očisťoval a oslobodzoval dušu z mŕtveho tela. Inak je to s hrobmi z neskorších čias, kde sa nenachádzajú zvyšky spálených tiel. Dokazujú vplyv náboženstva, ktoré sľubovalo „zmŕtvychvstanie“, pre ktoré bolo treba zachovať telo neporušené. Takéto náboženstvo priniesli medzi Slovanov vierozvestci Cyril a Metod. Prvá a druhá svetová vojna prerušila systematickú archeologickú prácu v lokalite Starovca. Po komunistickom prevrate sa na nálezisko zabudlo. Snáď čaká na svoje znovuobjavenie. (kug)


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

5

PREDNÁŠKY PRIBLÍŽIA ŽIVOT HENDIKEPOVANÝCH ĽUDÍ Študenti z piatich regiónov Žilinského kraja sa dozvedia viac o živote hendikepovaných ľudí. Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s občianskym združením Parasport24 – klub hendikepovaných športovcov Slovenska organizuje pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy prednášky „Ako vnímať hendikep“. Prednáška je určená pre stredoškolákov s cieľom čo najlepšou formou im priblížiť život hendikepovaných ľudí, aby začal byť vnímaný ako život každého bežného človeka. Podobný projekt sa zatiaľ nerealizoval nikde na Slovensku a účinkujúci v priebehu prednášky prostredníctvom vtipu spolu s kultúrnym programom zoznámili študentov zo Žilinského kraja s hendikepom takým, aký naozaj je. Séria prednášok odštartovala 25. marca na Strednej

Prednáška učí vnímať život hendikepovaných ako plnohodnotný. Foto: TASR

priemyselnej škole stavebnej v Žiline a skončila 27. marca na gymnáziu v Námestove. „Po úspešnej minuloročnej spolupráci s občianskym združením Parasport24 – klu-

bom hendikepovaných športovcov Slovenska na podujatí Cez Slovensko na bicykli za 4 dni sme sa rozhodli pokračovať v nej aj v tomto roku. Verím, že prednášky boli

pre našich študentov zaujímavé a podnetné a pomôžu im lepšie pochopiť život hendikepovaných, ktorí sú hrdinami v každodennom živote. O ich vytrvalosti a odhodlaní

svedčí aj sedem medailí z nedávnych zimných paraolympijských hier v Soči,“ dodal predseda ŽSK Juraj Blanár. ŽSK

ŽUPA INVESTUJE DO ZDRAVOTNÍCTVA Žilinský samosprávny kraj si ako jeden z mála krajov napriek nelichotivej situácii v zdravotníctve ponechal miestne zdravotnícke zariadenia vo vlastných rukách a snaží sa o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnej miere a kvalite. Aj v tomto roku čakajú zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja investície do nových prístrojov. Župa je dnes zriaďovateľom štyroch nemocníc v kraji a všetky tieto zariadenia sa snažia o vyrovnané hospodárenie.

Výdavky najmä na modernizáciu

V investíciách chcú pokračovať aj naďalej. Keďže poskytovanie zdravotnej starostlivos-

Ilustračné foto: TASR/Štefan Puškáš

ti je financované zdravotnými poisťovňami a nie samosprávnym krajom, župa poskytuje zdravotníckym zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky len na kapitálové výdavky. „Kapitálové výdavky boli po-

užité najmä na modernizáciu prístrojovej techniky, rekonštrukciu a digitalizáciu RTG oddelení či vytvorenie nového mamologického centra, ktoré vzniká v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne,“ povedal župan J. Blanár.

Plány na tento rok

V schválenom rozpočte na rok 2014 je pre župné zdravotnícke zariadenia odsúhlasená čiastka 791-tisíc eur na obnovu prístrojovej techniky, ktorá vychádza z požiadaviek jednotlivých zariadení. V Kysuckej nemocni-

ci v Čadci sa bude pokračovať v zatepľovaní budovy a znižovaní jej energetickej náročnosti a tiež sa počíta s nákupom kolonoskopu, monitora vitálnych funkcií, operačného stola a defibrilátorov. Na nový CT prístroj sa môžu tešiť v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne. Významnou investíciou pre Hornooravskú nemocnicu v Trstenej bude kúpa kardiomonitora na novorodenecké oddelenie, sterilizátora na chirurgické oddelenie a biochemického analyzátora na oddelenie klinickej biochémie. Bez investícii neostane ani Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši, v ktorej bude zriadené nová jednotka intenzívnej starostlivosti na neurologickom oddelení. ŽSK


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

675$1$7,30È0('26ġ 32/,7,&.(-35(79È5.< Strana TIP musí konštatovať, že sme na Slovensku zaregistrovali zasa jeden účelový zlepenec, veľkolepo prezentovaný ako „historické ústavodarné politické partnerstvo“. 9VNXWRþQRVWLVD.'+YUKORGRUR]WLDKQXWHMYROHEQHM QiUXþHYOiGQXFHKR6PHUX DMHRFKRWQpNRODERURYDĢQD þRPNRĐYHNOHQDE\]DEUiQLORFKURQLFNpPXNRODSVXVYRMLFKLGHRORJLFNRPRFHQVNêFK DPEtFLt7RYãHWNRVDGHMH YþDVHNHćPRGHUQêVYHW XåNUiþD~SOQHQLHNDPLQDP D]iVDGQHRGPLHWDDN~NRĐYHNGLVNULPLQiFLX=DUHJLVWURYDQtPWDNpKRWRLQWtPQHKR Ä~VWDYRGDUQpKR SDUWQHUVWYD³GRVDKXMHQD6ORYHQVNXSROLWLFNiSUHWYiUNDVYRM YUFKRO %XGHWUSNpSR]RURYDĢDNR WtWR Ä~VWDYRGDUQt SDUWQHUL³EXG~]DNDåG~FHQXSRNU\WHFN\SULSUDYRYDĢćDOãLX GLVNULPLQiFLXPHQãLQRYêFK VNXStQSRG]iYRMRP]GDQOLYR

~SULPQpKRSRYêãHQLD]iNRQDQDHãWHY\ããt]iNRQ -HSUHWRQDãRXSRYLQQRVĢRX SRXNi]DĢQDYãHWN\]iYDåQp VNXWRþQRVWLNWRUpWiWR~þHORYiGRKRGD6PHUXD.'+ SULQiãD $NVWULNWQêPPRGHORPURGLQ\SRGĐD~VWDYQpKR]iNRQDVDVWDQH]Yl]RNPXåD D åHQ\ NWR SRWRP RFKUiQLVORERGQpPDWN\YGRY\ DYGRYFRYUR]YHGHQpSiU\ SUtSDGQHSiU\NWRUpFKF~ VSROXåLĢDMEH]VYDGREQpKR ]Yl]NX"%XG~YãHWFLWtWRþOHQRYLDDNHMVLÄQHWUDGLþQHMURGLQ\³XåPHQHMSUiYQLSUHG ~VWDYQêP]iNRQRPDNR]RVREiãHQêPXåLåHQD"7HQWR ~VWDYQê]iNRQRURGLQHSRVWDYt]Yl]RNPXåDDåHQ\Y\VRNRQDSLHGHVWiOQDGYãHWN\ WLHWRPRåQRVWLNWRUpEHåQH åLYRWSULQiãDDGRJPDWLFN\ ]DWYiUDRþLQDGH[LVWHQFLRX DMPLQRULWQêFKY]ĢDKRYNWRUpPHG]LQDPLH[LVWXM~6WUNDĢKODYXGRSLHVNXDWYiULĢ VDGRQHNRQHþQDåHQD6ORYHQVNXQHH[LVWXM~DMKRPRVH[XiOQHSiU\DWDNWLHåGHWL

Y\UDVWDM~FHYWRPWRSURVWUHGtMHSUHMDYRPYUFKROQHMDURJDQFLHSROLWLFNHMPRFL 9WHMWRFKYtOLE\VPHVLYãHWFLPDOLSRORåLĢRWi]NXþLQD 6ORYHQVNXQDR]DMHãWHQHGR]UHOþDVQD]PHQ\YWHMWR REODVWLWDNDNRWRVREURYVNRXVHEDLVWRWRXSUH]HQWXM~ OtGULWDNPHUYãHWNêFKSROLWLFNêFKVWUiQ"7HQWRSUHP\VOHQêNRPSORWMHMDVQRXYê]YRX SUHþR]DþDĢNRQHþQHLQLFLRYDĢWDNpSUiYQH]PHQ\DE\ ~URYHĖ]iNRQRYDMSUHPLQRULWQpVNXSLQ\QD6ORYHQVNX GRVLDKODSULQDMPHQãRPGQR HXUySVNHKRSULHPHUX6WUDQD7,3XUþLWHQHKRGOiURELĢ]RGVWUiQHQLDGLVNULPLQiFLHWêFKWRVNXStQåLDGHQ PHJDERGVYRMKRSROLWLFNpKR SURJUDPXDOHMHGQR]QDþQH VDVWDYLD]DY\ULHãHQLHWRKWRSUREOpPXPLQLPiOQHQD OHJLVODWtYQHM~URYQLýHVNHM UHSXEOLN\ $QHWD%GL NDQGLGiWNDVWUDQ\7,3QD HXURSRVODQFDDYHG~FDRGERUQHM VNXSLQ\SUHRWi]N\PHQãtQD/*%7,

Aneta Büdi

KAŽDÝ PREZIDENT BY UKAZUJE SA, ŽE A. KISKA MAL BYŤ LEPŠÍ AKO NEBUDE LEN PODPISOVAČOM JEHO PREDCHODCA VLÁDNYCH NÁVRHOV 3R Y\NRQDQt YROHEQpKR DNWXYRYROHEQRPRNUVNX YSULHVWRURFK8QLYHU]LW\YHWHULQiUQHKROHNiUVWYDDIDUPiFLHWRXYLHGROEêYDOêSUH]LGHQW655XGROI6FKXVWHU Ä.DåGêSUH]LGHQWPiVYRMXHWDSXYNWRUHMQDVWXSXMH9åG\V~LQpSRGPLHQN\ 0\VPHERMRYDOLRYVWXSGR (XUySVNHM~QLHD1$72WHUD]MHLQiHNRQRPLFNiDPHG]LQiURGQiVLWXiFLD³GRGDO 6FKXVWHU3UH]LGHQWE\YãDN SRGĐDQHKRPDOE\ĢSULSUDYHQêQDYêNRQIXQNFLHDE\ VDQHPXVHOXþLĢDOHDE\PRKRORGSUYpKRGĖDQDSOQR]DþDĢSUDFRYDĢ 7H[WDIRWR7$65

Slušný a presvedčivý príbeh vie poraziť sociálnu demagógiu. To je odkaz, ktorý podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára priniesli výsledky prezidentských volieb a víťazstvo Andreja Kisku.

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster.

6OXãQêDSUHVYHGþLYêSUtEHK YLHSRUD]LĢVRFLiOQXGHPDJyJLX7RMHRGND]NWRUêSRGĐDSUHGVHGXVWUDQ\0RVW+tG %pOX%XJiUDSULQLHVOLYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHEDYtĢD]VWYR$QGUHMD.LVNX Ä'UXKêPRGND]RPYROLHE MH WR åH REþDQLD RGPLHWOL NRQFHQWUiFLXPRFLYUXNiFK MHGQHMVWUDQ\³XYLHGRO%XJiU QDGQHãQRPEUt¿QJXQDNWRURPVSRGSUHGVHGRPVWUDQ\ /iV]OyP6RO\PRVRPKRGQRWLOLGUXKpNRORSUH]LGHQWVNêFKYROLHE%XJiUY\]GYL-

KRODMY\ããLXYROHEQ~~þDVĢ Ä8Ni]DOR VD åH DN MH REþDQYFHQWUH]iXMPXSUHMDYt Y\ããLXDNWLYLWXSULYRĐEiFK³ VNRQãWDWRYDOSUHGVHGD0RVWX+tG9RVREH$QGUHMD.LVNXYLGt%XJiUþORYHNDNWRUêEXGHY\XåtYDĢVYRMPDQGiW YSURVSHFKSRVLOQHQLDGHPRNUDFLHÄ'{OHåLWpMHDMWRåHWR QHEXGHOHQSRGSLVRYDþYOiGQ\FKQiYUKRY³GRGDO %pOD%XJiUVDY\MDGULOWLHå NYê]YDPQDGHPLVLXSUHGVHGXYOiG\5REHUWD)LFDVNWRUêP SULãOD QHSDUODPHQWQi

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

129$%XJiUWRR]QDþLO]D SRPêOHQp³1HFKFHPH)LFRYX GHPLVLXY\YRODORE\WRQHLVWRWXNWRU~6ORYHQVNRQHSRWUHEXMH³SRYHGDO%XJiU 7H[WDIRWR7$65


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

7

129ĂŠ035(=,'(172065 6$67$1($1'5(-.,6.$ VĂ­ĹĽazom druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb sa stal Andrej Kiska, ktorĂŠho volilo 59,38 percenta ÄžudĂ­. Jeho protikandidĂĄt Robert Fico zĂ­skal podporu 40,61 percenta voliÄ?ov. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta SR zloĹženĂ­m sÄžubu. SkladaĹĽ ho bude 15. jĂşna, keÄ? sa skonÄ?Ă­ funkÄ?nĂŠ obdobie sĂşÄ?asnej hlave ĹĄtĂĄtu Ivanovi GaĹĄparoviÄ?ovi.

Profil Andreja Kisku 9tĢD]SUH]LGHQWVNĂŞFKYROLHE VDQDURGLOIHEUXiUD Y3RSUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\WHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UDWLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDODNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWRSURMHNWY3RSUDGH 9URNXRGLĂŁLHOVN~ĂŁDĢ ãĢDVWLHGR86$VSOiQRPQDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNX DSROVDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRXFKXĢRXSRGQLNDĢ =DORĂĽLOVYRMXSUY~VSRORĂžQRVĢ NWRUiVD]DREHUDODGRYR]RP YHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRGRPVRĂŁSHUNDPLDSULĂŁLHO

RYĂŁHWN\VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL 7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{U DM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP9URNX N~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL 9Ă&#x2019;%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJNGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNXDNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWRVSRORĂžQRVWL 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNXVSULDWHÄ?RP &KDULWDWtYQDRUJDQL]iFLD'REUĂŞ$QMHOSRPiKDSUDYLGHOQĂŞPLPHVDĂžQĂŞPLÂżQDQĂžQĂŞPL SUtVSHYNDPLURGLQiPVGHĢ-

Â&#x201E; Robert Fico Â&#x201E; Andrej Kiska

KandidĂĄt, ktorĂ˝ zĂ­skal QDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

PLNWRUpVDYLQRX]iYDĂĽQpKR ĂĽLYRWRKUR]XM~FHKRRFKRUHQLD GRVWDOLGRĢDĂĽNHMÂżQDQĂžQHMVLWXiFLH3{VRELOYQHMDNRSUHGVHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD NHÄ&#x2021;VDIXQNFLHY]GDO 2GM~QDKRQDWRPWRSRV WHQDKUDGLODPDQĂĽHOND0DUWL-

QD.LVNRYi9URNX]DORüLORUJDQL]iFLX'REUê$QMHO DMYýHVNHMUHSXEOLNH .LVNDMHDXWRURPSXEOLNiFLt 9H]PLüLYRWGRVYRMLFKU~N D&HVWDPDQDüpUD]SHNODDOHER$NRURELĢFKDULWX~VSHãQH DVRVUGFRP

9URNX]tVNDORGSUHGSODWLWHÄ?RYWĂŞĂĽGHQQtND7UHQG RFHQHQLH0DQDĂĽpUURNDDMH GUĂĽLWHÄ?RPRFHQHQLD.ULĂŁWiÄ?RYpNUtGOR]DURNYNDWHJyULLÂżODQWURSLD 7$65 EE

BUDE STà Ť ZA KAĹ˝DĂ?M SLUĹ NĂ?M Ä&#x152;LOVEKOM Ako prezident vrĂĄtim dĂ´veru v prezidentskĂ˝ Ăşrad. Do tohto boja som vchĂĄdzal kvĂ´li ÄžuÄ?om naĹĄej krajiny a svoj sÄžub splnĂ­m. Budem stĂĄĹĽ za ÄžuÄ?mi, za kaĹždĂ˝m sluĹĄnĂ˝m Ä?lovekom naĹĄej krajiny. Na svojej prvej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil novozvolenĂ˝ prezident SR Andrej Kiska. Andrej Kiska v centre pozornosti mĂŠdiĂ­. Foto TASR

NAJVIAC HLASOV ZĂ?SKAL V JUĹ˝NĂ?CH OBVODOCH 6HQHF  %UDWLVODYD 1DRSDNQDMPHQHMÄ?XGtKRYROLORYRYROHEQĂŞFKREYRGRFKQD .\VXFLDFKDQDYĂŞFKRGH6ORYHQVND.RQNUpWQHLGHRREYRG\Ă˝DGFD 6YLGQtN 9UDQRYQDG 7RSÄ?RX D6WURS1DMYLDF YROLĂžRY KODVR- NRY  YDOR ]D .LVNX YR YROHE- Ă˝RVDWĂŞNDREFtQDMYLDFYROLQĂŞFK REYRGRFK 'XQDMVNi OL.LVNXRE\YDWHOLDREFH9U6WUHGD .RPiUQR ERYiQDG9iKRP  BudĂşci slovenskĂ˝ prezident Andrej Kiska zĂ­skal najviac hlasov v obvodoch juĹžnĂŠho Slovenska. VyplĂ˝va to z oficiĂĄlnych vĂ˝sledkov druhĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb, ktorĂŠ sa konalo v sobotu 29. marca.

YREYRGH.RPiUQRYREFL 3UĂŁD YREYRGH/XĂžHQHFDYREFL+RUQp0ĂŞWR YREYRGH'XQDMVNi 6WUHGD1DMPHQHMREĂžDQRY KODVRYDOR]D.LVNXYREFL 2QGDYND YREYRGH%DUGHMRYY1RYHM6HGOLFL YREYRGH+XPHQQpDYREFL3RSURĂž  YREYRGH5LPDYVNi6RERWD 7$65

Ă&#x201E;6Ä?XEXMHPĂĽHWRĂžRWDNYHÄ?PLSRWUHEXMHPHVDSRN~VLP QDSOQLĢ3RÄ?XGĂŁWLĢQDĂŁXSROLWLNXDSRN~VLPVDYUiWLĢG{YHUX YVOXĂŁQpVORYR$NRSUH]LGHQW VSUDYtPYĂŁHWNRSUHWRDE\VD SROLWLNDVWDODÄ?XGVNHMĂŁLDÂłDYL]RYDO.LVND]iURYHÄ&#x2013;SRÄ&#x2021;DNRYDOYĂŁHWNĂŞPYROLĂžRPĂĽHSULĂŁOL NXUQiPDGDOLPXDNRSUH]LGHQWRYLVLOQĂŞPDQGiWĂ&#x201E;9Ä&#x2021;DND QLPEXGHP]DFKYtÄ?XQRYĂŞP SUH]LGHQWRP6ORYHQVNDÂłY\KOiVLO]DE~UOLYpKRSRWOHVNX SULD]QLYFRY .LVNDGHNODURYDOĂĽHWRĂžR VÄ?~ELODMVSOQtĂ&#x201E;6Ä?~ELOVRP ĂĽHEXGHPSUH]LGHQWRPYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRYDĂĽHEXGHPÄ?XGt VSiMDĢDPRWLYRYDĢ6ORYHQVNR

MHNUDMLQD~ĂĽDVQĂŞFKÄ?XGtDMH OHQQDQiVDNRWRYĂŁHWNRĂžR WXPiPHY\XĂĽLMHPHSUHWR DE\VPHPRKOLE\ĢS\ĂŁQtQD QDĂŁXNUDMLQXDE\PODGtÄ?XGLD WXFKFHOLĂĽLĢDDE\VPHVDWX FtWLOLGREUHÂłSRYHGDO 9ĂŞVOHGRNVYRMKRV~SHUD5REHUWD)LFD 6PHU6' QHNRPHQWRYDO1DRWi]NXĂžLQHXYDĂĽXMHRVWLDKQXWtWUHVWQpKR R]QiPHQLDNWRUpQD)LFD]D MHKRYĂŞURN\SRGDORGYHWLOĂĽH WHUD]VDWĂŞPQH]DREHUi=iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOĂĽHMHKRSUYi ]DKUDQLĂžQiFHVWDDNRQRYHM KODY\ĂŁWiWXSRYHGLHGRĂ˝HVNHMUHSXEOLN\ 7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

35('92/(%1e6ď8%<=$ý1( Volebná kampaň bola miestami ostrá, no nevybočila zo štandardu doterajších volebných kampaní. Treba osobitne zdôrazniť, že voľby boli slobodné, férové a výsledok je spravodlivý. A, samozrejme, viac ako prekvapujúci. Odborníci i občania predpokladali tesný výsledok. Ukázalo sa však, že ani politické strany, ani politológovia neboli schopní presne predpovedať nálady občanov našej krajiny. Skutočným prekvapením bolo, že miliardár a politický nováčik zvíťazil s tak veľkým rozdielom nad politickým matadorom a skúseným politikom. Politológovia Michal Horský a Martin Slosiarik nám priblížili ich pohľad na výsledky prezidentských volieb aj možné povolebné scenáre.

MICHAL HORSKÝ politológ

]Čo rozhodlo o víťazstve Andreja Kisku? M. Horský:8åGiYQHMãLH PLQLPiOQHRGVDPR]U~WHQLDYOiG\,YHW\5DGLþRYHMMH YãHREHFQH]QiPHåHSUDYi þDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDMH Y~SOQêFKUXLQiFK6WUDQ\VD ãWLHSLDSRVODQFLRGFKiG]DM~]SRVODQHFNêFKNOXERY 7HQWRVWDYY\YROiYDXREþDQRYQHJDWtYQHHPyFLHQLHOHQNWêPWRVWUDQiPDOHDM NSROLWLNHDNRWDNHM3UHWR MHIHQRPpQW]YDQWLSROLWLN\QD6ORYHQVNXPLPRULDGQHVLOQê'UXKRXSUtþLQRX NWRU~QLHNWRUtSROLWLFNtNR-

PHQWiWRUL]G{UD]ĖXM~MHåH LãORRDNpVLUHIHUHQGXPR5REHUWRYL)LFRYL$]YtĢD]LOE\ KRFLNWROHQPXVtE\ĢÄDQWL¿FR³.HćåH5REHUW)LFRGRVWDOYLDFKODVRYDNRYSRVOHGQêFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK SUHIHUHQþQêFKQHKRYRULDYêVOHGN\SUH]LGHQWVNêFKYROLHE RWRPåHE\VWUDQD6PHU6' DMHMOtGHUVWUiFDOLG{YHUXĐXGt ĐDYLFRYpKRVWUHGXDOHSRGĐD PĖDKRYRULDRWRPåHĐXGLD SUHVWiYDM~YHULĢSROLWLNH-H PRåQpåHMHGHQ]NDQGLGiWRYVLPDOVN{UXYHGRPLĢåH NHćRQRVREQHYWHOHYt]Q\FK GHEDWiFKKRGtW]YÄYROHEQp EODWR³QDVYRMKRV~SHUDQHP{åHWDNXURELĢEH]WRKRåH E\ViPVHEHQH]DãSLQLOUXN\ 0RåQRYWHMNDPSDQLPRKOR E\ĢWURFKXPHQHMVFLHQWROyJLHWURFKXPHQHM~åHUQtFWYDKRFLGRGQHVQHYLHPH DNRWRMHQDR]DM$OHREþDQLDE\RFHQLOLYHĐNRU\VHMãt

DXPLHUQHQHMãtWyQQDVWUDQH 5REHUWD)LFD$QGUHM.LVND E\EROPRåQRHãWH~VSHãQHMãtDNE\QDSOQLOKHVORPHQHM EêYDYLDFYV~YLVORVWLVMHKR Y\VW~SHQLDPLYHOHNWURQLFNêFKPpGLiFK

QêFKYROLþRYNWRUtV~YHĐPL NULWLFN\QDODGHQtYRY]ĢDKXNWUDGLþQêPSROLWLFNêP VWUDQiP 9 V~þWH PX KODV\ WêFKWR GYRFKWiERURY]DEH]SHþLOL FHONRYpYtĢD]VWYR

MARTIN SLOSIARIK politológ agentúry FOCUS

Neúspešný prezidentský kandidát Robert Fico. Foto: TASR/Štefan Petráš

5REHUW)LFRVPDQåHONRXDVRV\QRP)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

M. Slosiarik:$NVDQDWRSR]ULHPH]KĐDGLVNDSRþWRY WDNWUHQGEROGRYê]QDPQHM PLHU\XUþHQêYêVOHGNDPL SUYpKRNROD9ĖRPVDXNi]DORåH]LVN5)LFDEROSUtOLãQt]N\ FFDWLVtFKODVRY DSRWHQFLiOQDRVORYHQLH ćDOãtFKYROLþRY]DSUHGSRNODGXåHFHONRYiYROHEQi ~þDVĢEXGHUiVĢEROREPHG]HQê KRYRULORVDRSRWHQFLiOLFFDPLOKODVRY 3UH$.LVNXERORG{OHåLWp XGUåDĢVLYROLþRY]SUYpKR NRODDVDPR]UHMPHRVORYLĢ þRQDMYLDFYROLþRYQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY9êVOHGN\ XND]XM~åHWRWRVDPXSRGDULOR'RNi]DOQDVYRMXVWUDQX]tVNDĢYlþãLQXHOHNWRUiWXQH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY NWRUtVNRQþLOL]DQtP 3UHFHONRYpYtĢD]VWYR$.LVNXERORG{OHåLWpWRåHGRNi]DOKODV\þHUSDĢWDNRG YROLþRYV~þDVQêFKRSR]LþQêFKVWUiQDNRDMWRåH]tVNDO QDVYRMXVWUDQXW]YSURWHVW-

]Aký vývoj odhadujete vo vzťahoch prezident – premiér – parlament? M. Horský:KRGtQSRYRĐEiFKMHPLPRULDGQHDNWXiOQDRWi]NDDNêPVS{VRERP ]DUHDJXMH5REHUW)LFRDVWUDQD6PHU6'QDW~WRYROHEQ~ SRUiåNXDDNêPVPHURPSRYHGLHSUH]LGHQWVNê~UDGYtĢD]YROLHE$QGUHM.LVNDSUHWRåH]DWLDĐQHPiPHåLDGQH LQGtFLHQD]iNODGHNWRUêFK E\VPHWRGRNi]DOLSUHGSRYHGDĢRNUHPWRKRåHEXGH Ä]DVWiYDĢNDåGpKRþHVWQpKR REþDQD³3UL5REHUWRYL)LFRYLMHDNWXiOQDRWi]NDþL PiYOiGDSRNUDþRYDĢćDOHM YWRPWR]ORåHQt2]êYDM~VD DMKODV\þLQHY\XåLMHQDVOHGXM~FHREGRELHNWRPXDE\ VDSULSUDYLOQDSUHGþDVQpYRĐE\-HĢDåNpSUHGYtGDĢćDOãLHNURN\SUHPLpUDDOHWUHED VLXYHGRPLĢåHMHWRSROLWLN NWRUêQLHUD]XWUSHOSROLWLFN~SRUiåNXDYåG\GRNi]DO YVWDĢ]PRELOL]RYDĢVDD]tV-

NDĢYRYHUHMQRVWLQRY~SRGSRUXQRY~VLOXDQRYêFKYROLþRY3UHWRVLQHP\VOtPåH E\Y]GDOSR]tFLXMDVQHMYOiGQHMYlþãLQ\WêPVN{UåHMH LEDYSRORYLFLVYRMKRYOiGQXWLD.HćåH5REHUW)LFRQHPi YSDUODPHQWH~þLQQ~RSR]tFLXSUDYLFRYpVWUDQ\VDYLDF ãWLHSLDDNRVSiMDM~MHPRåQpSUHGSRNODGDĢåHY]ĢDK\ V3UH]LGHQWVNêPSDOiFRPQHSRYHG~YåG\OHQNXNRQVHQ]XDOHDMNLVWHMULYDOLWHNWRUiP{åHE\ĢSUHĖKRGREUêP YêFKRGLVNRPYEXG~FLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK M. Slosiarik:'QHVMHĢDåNp RGKDGRYDĢDNêY]ĢDKVLY\EXGXMHSUH]LGHQWDSUHPLpU WHMWRNUDMLQ\ýLWREXGHY]ĢDK SOQêY]iMRPQêFKNRQÀLNWRYDRVRþRYDQLDNWRUêQiV YUiWLGRPLQXORVWLSUHGURN DOHERVDEXGHWiWRUHOiFLDPHG]LGYRPDQDMY\ããtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLUR]YtMDĢNRQãWUXNWtYQH9ROLþL


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

9

3/1,ġ32/,7,&.é129Èý,. ]Bola účasť voličov v druhom kole prekvapením?

E\VLDNLVWHåHODOLWRGUXKp 9HćSUiYHSUHWRVLYlþãLQD ]QLFKY\EUDOD]DSUH]LGHQWD þORYHNDNWRUêQHPiåLDGQX SROLWLFN~PLQXORVĢ8URELOL WRSUiYHSUHWRåHRþDNiYDM~åHSROLWLFN\YHĐPLUR]GHOHQiNUDMLQDQiMGHYQHVWUDQtFNRPSUH]LGHQWRYL]iUXNX åHSUREOpP\VDEXG~ULHãLĢ YHFQHDQLHOHQSRGĐDWRKR NWRPiREOHþHQpDNpVWUDQtFNHWULþNRýLV~WLHWRQiGHMH YNODGDQpGRQRYpKRSUH]LGHQWDUHiOQHUHVSHNWtYHþL LFKGRNiåHQDSOQLĢVDXNiåHþRVNRURSRLQDXJXUiFLL

]Na riešenie akých problémov by sa mal podľa vás nový prezident prioritne zamerať?

M. Slosiarik:1LHSUHPĖD XUþLWHQLH9RYãHREHFQRVWL VDRþDNiYDORåH~þDVĢGRVLDKQH~URYHĖ2Wi]NRXERORþLGRNiåHW~WRKUDQLFXQHMDN]iVDGQHSUHNURþLĢ 'RYHĐNHMPLHU\VDYWêFKWR YRĐEiFK]RSDNRYDOD]KĐDGLVNDYROHEQHM~þDVWLVLWXiFLD]URNX0\VOtPåH WDNêWRY]RUHFVSUiYDQLDYROLþRYVDGiRþDNiYDĢYVLWXiFLiFKNHćVDYROLþLUR]KRGXM~PHG]LNDQGLGiWPLNWRUt Y]iVDGHUHSUH]HQWXM~GYD RGOLãQpSRKĐDG\þLSUtVWXS\ 9tĢD]Qê$QGUHM.LVND)RWR7$650LFKDO6YtWRN

]Boli tieto voľby aj M. Horský:%XG~FLSUH]L- o spokojnosti občanov GHQW$QGUHM.LVNDPXVtRG s vládou Roberta Fica? ]iNODGX SUHKRGQRWLĢ GYDQiVĢ ERGRY VYRMKR YROHEQpKRSURJUDPXSUH]LGHQWD ]NWRUêFKQDMPHQHMGHVDĢMH YRIXQNFLLSUH]LGHQWDQHSRXåLWHĐQêFK3ULURG]HQHPXVt VDXVLORYDĢE\ĢSUH]LGHQWRP YãHWNêFKREþDQRY]iURYHĖ DOHEXGHSUHQHKRYHĐPLĢDåNpVSiMDĢNRQVROLGRYDQpSROLWLFNpVLO\VRVLODPLNWRUpV~ Y~SOQRPUR]NODGHDOHEROHQ SUHGVWLHUDM~åHV~SROLWLFNRX VLORX$WêFKMHYQDãRPSDUODPHQWHVWiOHYLDF M. Slosiarik: $N E\ PDO $ .LVND NRQDĢ Y ]KRGH VWêPþRKRYRULOSRþDVSUH]LGHQWVNHMNDPSDQHWDNE\ WR PDO E\Ģ SUH]LGHQW SUH NWRUpKREXGHYHĐPLG{OHåLWiÄGUREQiSUiFDVĐXGRP³ 0DOE\SRGVWDWQHYLDFFHVWRYDĢSR6ORYHQVNXVWUHWiYDĢVDVEHåQêPLĐXćPL]DXMtPDĢVDRLFKNDåGRGHQQp SUREOpP\DRYSO\YĖRYDĢUR]KRGQXWLD]iNRQRGDUQHMDYêNRQQHM]ORåN\PRFLSUiYH FH]ãSHFL¿FN~RSWLNXEHåQêFKĐXGt0LQLVWHUVWYiYR VYRMLFKDQDOê]DFKþDVWRNUiW SUDFXM~VĐXćPLDNRVþtVODPLD]R]UHWHĐDVDVWUiFDM~ĐXGLDVLFKåLYRWQêPLSUtEHKPLDRVXGPL0RåQRSUiYH $.LVNDNWRUê DNRViPKRYRUt ]DåLO]O\KiYDQLHVRFLiOQHKRV\VWpPXEXGHFLWOLYHMãLH YQtPDĢU{]QHQH]DPêãĐDQpG{VOHGN\UR]KRGQXWtQD FHQWUiOQHM~URYQLULDGHQLD ãWiWX

M. Horský:3UHGRYãHWNêP RSR]LþQiþDVĢQDãHMSROLWLFNHMVFpQ\E\UDGDGHNODURYDODåHWULSlWLQ\]~þDVWQHQêFK YROLþRYQHV~KODVLOLVSROLWLNRXYOiG\DOHQ]Y\ãQpGYH SlWLQ\iQRSULþRPSRORYLFD REþDQRYVDQHY\MDGULODY{EHF-HWRSUtOLãMHGQRGXFKp DSO\WNpKRGQRWHQLHýDVĢ ĐXGtPRKODtVĢNXUQiPDNR SURWHVWQêYROLþSURWLYOiGH YHĐNiYlþãLQDWHMYLDFDNR PLOLyQRYHMPDV\YãDNGiYDODQDMDYRVYRMXQHVSRNRMQRVĢVSROLWLNRXDNRWDNRX -HP\OQpGRPQLHYDĢVDåH NHćMHMHGQDþDVĢSROLWLFNpKR VSHNWUD QDSUtNODGĐDYLFRYi NRQVROLGRYDQiWDNMHQiP MHGQRþRUREtþDVĢGUXKi 1DRSDN6ORYHQVNRSRWUHEXMHUHSUH]HQWDWtYQHSROLWLFNp VWUDQ\NWRUpEXG~DOWHUQDWtYRXVWUDQH5REHUWD)LFDDQLH QH]iYLVOpDPRUIQpRVREQRVWLRNWRUêFKXå]DKUDQLþQi WODþVWLKODQDStVDĢåHQD6ORYHQVNXDNRYMHGLQHMHXUySVNHMNUDMLQHVWRMtQDþHOHSROLWLFNêDPDWpUVPLOLDUGRYêP NRQWRPNWRUêQHPiWXãHQLH RþRPMHSROLWLFNiVFpQD

D]YlþãLĢVYRMHÄ]iVOXK\³ QDMHKRYtĢD]VWYH3UH]LGHQW QHPi]DVHERXåLDGQXSROLWLFN~VLOXþRERORYRYROHEQHMNDPSDQLMHKRYHĐNp SOXV$OHYEHåQRPSROLWLFNRPåLYRWHWREXGHVN{UPtQXVD~ORKDQHVPLHUQHQiURþQi3UHWRåHXåOHQQiMVĢ G{YHU\KRGQêFKSRUDGFRY Y\WYRULĢWtPSUH]LGHQWVNpKR~UDGXDPQRåVWYRćDOãtFK YHFtMHQDGVLO\MHGQRWOLYFD WêPYLDFQHN~VHQpKRSROLWLND3RWUHEXMHPDĢY]ĢDK\ VSROLWLFNêPLHOLWDPLYQDMãLUãRPVORYD]P\VOH0{åH YãDNGRLVWHMPLHU\SRGQLHWLĢPODGêFKĐXGtDE\RåLYLOLQDãHSROLWLFNpVSHNWUXP

3UHGRYãHWNêPWêPDE\DNWtYQHYVWXSRYDOLGRSROLWLFNpKRåLYRWDGRH[LVWXM~FLFK VWUiQDOHERY\WYiUDOLQRYp SROLWLFNpVXEMHNW\NWRUpQHEXG~SRWHPNLQRY\PLGHGLQDPLåLYRULDFLFKVWUiQDOH EXG~]DORåHQpQDVSRORþQHM ¿OR]R¿LLGHiFKDþOHQVNHM ]iNODGQL 1DVWDOþDVNHćE\VDPODGt ĐXGLDPDOLYêUD]QHMãLHSUHMDYLĢQLHOHQ~þDVĢRXYRYRĐEiFKDOHDMYREþLDQVN\FK ]GUXåHQLDFK þL Y SROLWLFNêFK VWUDQiFK DE\ SORG\ SROLWLFNHMSUiFHPRKOL]ELHUDĢYSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK DRYSO\YĖRYDĢWDNVPHURYDQLH6ORYHQVND

M. Horský:2EDMDSUHGRãOt SUH]LGHQWL5XGROI6FKXVWHU DM,YDQ*DãSDURYLþRGYLHGOLYHĐNêNXVGREUHMSUiFHSUL ]DKUDQLþQRSROLWLFNHMUHSHUH]HQWiFLLQDãHMNUDMLQ\9]DKUDQLþtY\WYRULOLSR]LWtYQ\ LPLGå6ORYHQVNDDYWRPWR RKĐDGH LP SDWUt DEVROXWyULXPýRVDWêNDYQ~WURSROLWLFNêFKLQLFLDWtYSUHGFKRGFRY$QGUHMD.LVNXQHEROL YåG\QDMãĢDVWQHMãLH7DPMH SUHQRYpKRSUH]LGHQWDYHĐNi ãDQFDåHLFKP{åHQLHOHQGRVWLKQ~ĢDOHDMSUHGVWLKQ~Ģ

]Robert Fico používal v súvislosti s Andrejom Kiskom často slovo EXPERIMENT. Znamená to, že slovenskí voliči sa zvolením A. Kisku za prezidenta rozhodli experimentovať? M. Slosiarik:6DPR]UHMPH WUHEDRGOLãRYDĢWRþRVDSRYLHYNDPSDQLSUHGSUH]LGHQWVNêPLYRĐEDPLNHćVD MHGQRWOLYtNDQGLGiWLSRWUHEXM~MHGQR]QDþQHYRþLVHEH Y\PHG]LĢ$OHGRLVWHMPLHU\MHWRSUH6ORYHQVNRH[SHULPHQW±H[SHULPHQWYWRP åHGRWHUD]VPHQHPDOLSUH]LGHQWDNWRUêE\QHPDOSROLWLFN~PLQXORVĢDQHS{VRELOGOKRURþQHYSROLWLNHQD DNHMNRĐYHN~URYQL7iWRVLWXiFLDMHSUH6ORYHQVNR~SOQpQyYXPDYãHWFLRþDNiYDPHDNRVDQRYêSUH]LGHQW ]KRVWtVYRMHM~ORK\

]Akým spôsobom môže prezident ovplyvniť stredopravú politickú scénu? M. Horský:%XGHWRPDĢQHVPLHUQHĢDåNpSUHWRåH]DYHGHQpSDUODPHQWQpRSR]LþQp SROLWLFNpVWUDQ\VDRGSUYpKRGĖDSRYRĐEiFKEXG~VQDåLĢÄY\EUDĢ³VLVYRMSRGLHO

]Bude Andrej Kiska lepším prezidentom ako bol doterajší?

Andrej Kiska s otcom a dcérou. Foto: TASR/Oliver Ondráš

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

R. FICO: PÁN KISKA, /Ë'5,(Ò*5$78/29$/, BLAHOŽELÁM .,6.29,.=92/(1,8

Premiér Robert Fico zablahoželal svojmu protikandidátovi v prezidentských voľbách Andrejovi Kiskovi k víťazstvu.

Lídri Európskej únie gratulovali Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v sobotňajších prezidentských voľbách na Slovensku.

Ä3iQ.LVNDEODKRåHOiP³RGNi]DO)LFRQDNUiWNRPEUt¿QJXEH]PRåQRVWLRWi]RN)LFR SRćDNRYDOYãHWNêPSRGSRURYDWHĐRPDDYL]RYDOåHVL Y\EHULHSiUGQtQDDQDOê]X Ä$SRWUHEXMHPVLGROLHþLĢ QRKX³SR]QDPHQDO 7$65

3UHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH -RVp0DQXHO%DUURVRDSUHGVHGD(XUySVNHMUDG\+HUPDQ 9DQ5RPSX\Y\MDGULOLYRY\KOiVHQLDFKYPHQH(ÒSUHVYHGþHQLHåHQRYêSUH]LGHQW SULVSHMHNULHãHQLXYê]LHYNWRUêPþHOt6ORYHQVNiUHSXEOLNDLNVSRORþQêPHXUySVN\P FLHĐRP Ä0QRKpYê]Y\SUHGNWRUêPLGQHVVWRMD6ORYHQVNRD(Ò PRåQRQDMOHSãLH]YOiGQXĢSR-

Robert Fico. Foto TASR

PROTIVÁHA VLÁDE?

PRFRXVSROXSUiFHPHG]LHXUySVN\PLSDUWQHUPL6SROLHKDPVDQDYDãXDNWtYQX~þDVĢ QDRER]QDPRYDQtYDãLFKREþDQRYVMHGLQHþQêPHXUySVN\PSURMHNWRPDSRVLOĖRYDQt~ORK\(XUySVNHM~QLHDNR VLOQpKRKUiþDQDVYHWRYHMVFpQHDSULRFKUDQHMHMREþDQRY³ XYLHGRO%DUURVR 9DQ 5RPSX\ Y\MDGULO WLHå YćDNXGRWHUDMãLHPXVORYHQVNpPXSUH]LGHQWRYL,YDQRYL *DãSDURYLþRYL]DMHKRGHVDĢURþQpS{VREHQLHYRIXQNFLL KODY\ãWiWXSRþDVNWRUpKRNUDMLQDYVW~SLODGR(ÒDSULMDOD]D VYRMXPHQXHXUR 3RĐVNêSUH]LGHQW%URQLVODZ .RPRURZVNLURYQDNR]DJUD-

WXORYDO.LVNRYLYWHOHIRQiWH YNWRURPKRYRULOLWLHåRXNUDMLQVNHMNUt]HXYLHGROYHG~FL SRĐVNHMSUH]LGHQWVNHMNDQFHOiULH-DURPLU6RNRORZVNLSUH WODþRY~DJHQW~UX3$3 .RPRURZVNLSR]YDO.LVNX QDQiYãWHYX3RĐVNDYQRYHM IXQNFLL6~þDVQHY\MDGULOQiGHMåHSUH]LGHQWLEXG~SRNUDþRYDĢYVSROXSUiFLQDELODWHUiOQHM~URYQLYR9\ãHKUDGVNHM ãWYRUNHY(ÒL1$722EDMD VDSRGĐD6RNRORZVNpKR]KRGOLåHYRVYHWOHXNUDMLQVNHMNUt]\PiVSROXSUiFD3RĐVNDD6ORYHQVNDDNRVXVHGRY8NUDMLQ\ PLPRULDGQ\Yê]QDP 7$65

Smer-SD čaká, ako sa víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska zachová a akým obsahom naplní pojem protiváha vláde. V RTVS to povedal podpredseda Smeru, minister kultúry a šéf predvolebnej kampane Roberta Fica (Smer-SD) Marek Maďarič. ÄýLVDVWDQHQDR]DMSUH]LGHQWRPYãHWNêFKĐXGtDþLEXGH SULVWXSRYDĢDMNSROLWLFNHMVFpQHREMHNWtYQHDOHERþLVDQiKRGRXQHVWDQHQHMDNêPRSR]LþQêPSUH]LGHQWRP³SRYHGDO 0DćDULþ'RGDOåH6PHUFKFH ÄãWDQGDUGQp³Y]ĢDK\PHG]L YOiGRXDSUH]LGHQWRP 1DRWi]NXDNpEROLFK\E\ YNDPSDQL)LFDXYLHGROåH UL]LNRPERODXåVDPRWQiNDQGLGDW~UD]SR]tFLHSUHPLpUD VþtPVDSRGĐD0DćDULþDQH-

YHGHOLPQRKtYROLþLY\URYQDĢÄ1DGUXKHMVWUDQHVPH þHOLOLVSRORþHQVNpPXIHQRPpQXNHG\VLYHĐNiþDVĢYHUHMQRVWLåHODODPDĢQDSR]tFLL SUH]LGHQWDQHSROLWLND³SRNUDþRYDO0DćDULþ7UHWtPIDNWRURPSRGĐDQHKRERORÄY\EDYRYDQLHVL~þWRY³V)LFRP]R VWUDQ\RSR]tFLHD.LVNDVDVWDO ÄDJUHJiWRPWRKWRRSR]LþQpKR QD]HUDQLD³XYLHGRO0DćDULþ 7$65

GAŠPAROVIČ BLAHOŽELAL KISKOVI Súčasný prezident SR Ivan Gašparovič zablahoželal svojmu nástupcovi Andrejovi Kiskovi k víťazstvu v prezidentských voľbách.

$QGUHM.LVNDSULMDOSRVYRMRPYtĢD]VWYHPQRåVWYRJUDWXOiFLt)RWR7$65

ZAUJÍMAVOSTI Z PREZIDENTSKÝCH VOLIEB Porovnanie v krajoch

Najnižšia účasť

5yEHUW)LFRY\KUDOGUXKp NRORSUH]LGHQVWNêFKYROLHE OHQYMHGQRPNUDML±Y7UHQþLDQVNRP9RVWDWQêFK]tVNDO YLDFKODVRY$QGUHM.LVND

9RĐE\QDMPHQHMY]UXFKXVS{V{ELOLQDNRãLFNRPVtGOLVNX /XQtN,;9ROLĢWXSULãOROHQ SHUFHQWD]RSUiYQHQêFK YROLþRY

Absolútny triumf

Výrazný posun

9%UDWLVODYVNRPD7UQDY- 9tĢD]YROLHE]tVNDOYSRURYVNRP NUDML Y\KUDO $QGUHM QDQtVSUYêPNRORPRWL.LVNDYRYãHWNêFKRNUHVRFK VtFKODVRYYLDF5yEHUW)LFR Vyrovnané voľby VLSROHSãLORWLVtFKODVRY Ä'~IDPåHQRYiKODYDãWi9WULQiVWLFKREFLDFKQD6OR- Neplatné lístky YHQVNXGRVWDOLREDMDNDQGL- $åYROLþRYRGRY]GDWXEXGHVYRMXIXQNFLXY\NRGiWLURYQDNêSRþHWKODVRY QiYDĢVSRFLWRP]RGSRYHG- ,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65 ORYGUXKRPNROHSUH]LGHQWQRVWL]DSRNRMQ~EXG~FQRVĢ Najvyššia účasť VNêFKYROLHEQHSODWQêKODVR6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DMHMRE- SRGĐDQHKRSRWUHEXMHVWDELOQ~ 1DMY\ããRXYROHEQRX~þDVĢRX YDFtOtVWRN þDQRYDåHSULVSHMHN]DFKRYD- SROLWLFN~NOtPXD]DFKRYDQLH VDP{åHSêãLĢREHFâDUERY Počet komisií YRNUHVH6YLGQtN.YROHE- a okrskov QLXNRQWLQXLW\Y]DKUDQLþQHM VRFLiOQHKR]PLHUX SROLWLNHãWiWX³XYLHGRO*DãSDQêPXUQiPSULãORSHU- 9RNUHVRFKERORRNUHVURYLþ6ORYHQVNRYV~þDVQRVWL 7$65 FHQWYROLþRY QêFK YROHEQêFK NRPLVLt

NWRUp RGRY]GDOL ]iSLVQLFHDFHONRYêSRþHWYROHEQêFKRNUVNRYERO3UH VSUDFRYDQLHYêVOHGNRYYROLHEERORSRXåLWêFKSRþtWDþRYWODþLDUQtDYVDPRWQ~YROHEQ~QRFSUDFRYDOR SULEOLåQHĐXGtQDVSUDFRYDQtYêVOHGNRY

Najvyššia podpora Fica 3RUD]HQpPX NDQGLGiWRYL QD SUH]LGHQWD GDOL QDMYLDF KODVRY YROLþL Y ýDGFL YR6YLGQtNX DYR9UDQRYHQDG 7RSĐRX 

EE


NBA 2587/14

číslo 6/2014

INZERCIA

11


12

naše novinky

TÉMA

VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE V REGIÓNE oblepovania textilnou priadzou, zdobenia voskom, vyškrabávania, obháčkovávania a iné. Jednou z tých, ktoré sa tejto pretrvávajúcej tradícii venujú, je aj ľudová umelkyňa bez diplomu, pani Jana Meňhartová. Keby sme nazreli do jej dielne, zistili by sme, že dokáže svojimi zručnými rukami vykúzliť prenádherné veľkonočné dekorácie. Vajíčka upečené z perníka dokáže vyzdobiť precíznym, až neskutočne jemným vzorom. Slúži jej ku cti, že si zručnosť potrebnú k výkonu tohto druhu umenia nenecháva pre seba a že zaúča doň aj našu mladú generáciu. Neraz prijala pozvanie do školy medzi žiakov, aby mladých záujemcov zasvätila poznaním tajomstva ich výzdoby.

Korbáč upletený z vŕbového prútia a studená voda, ktorá pramení z bystriny, ukrývali v sebe odjakživa symboliku zdravia v mysliach našich predkov, ktorí šľahali svoje telo vŕbovými prútmi a umývali sa v studenej vode, aby podporili jeho prekrvenie. Tento odkaz našich predkov pretrváva aj v mysliach súčasníkov, a to v oslave veľkonočných sviatkov, keď muži šibú ženy korbáčmi a polievajú vodou na Veľkú noc preto, aby boli zdravé a krásne. Táto veľkonočná tradícia sa zachováva aj v našom regióne, a to nielen na dedinách, ale aj v mestách. Odmenou chlapom a chlapcom za vyšibanie a poliatie na Veľkonočný pondelok je vajíčko, ktoré ukrýva v sebe zárodok nového života, symbol plodnosti.

Symbol z pohanských čias

Tradícia veľkonočných vajíčok nie je známa len u nás, ale aj v okolitých krajinách, ako v Poľsku, Rumunsku, Bulharsku či Rusku. Máloktorí z nás však vedia, že tento symbol má pôvod ešte v pohanských zvy-

Veľkonočné vajíčka počas sviatkov nájdu miesto v nejednej rodine.

koch a že najstaršie maľované vajce pochádza z 3. tisícročia p. n. l. Prebraté kresťanstvom ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, sa zachovalo v oslave sviatkov jari do dnešných čias. Najprv chlapi dostávali od žien surové, nevyzdobené vajíčka, neskôr techniky ich zdobenia prešli od tej najjednoduchšej, ktorá spočíva vo farbení rôz-

Umenie našich predkov pretrváva aj v našich súčasníkoch. nymi prírodninami, ako cibuľou na hnedo, zelenou trávou,

petržlenom alebo čučoriedkami na modro až k rôznym precíznym technikám vyžadujúcim nesmiernu trpezlivosť a zručnosť.

Tradícia v našom regióne

Aj v našom regióne máme veľa šikovných žien, ktoré ovládajú nielen techniku maľovania, ale aj batikovania, drôtovania,

Trvácnosť umenia

Umenie našich predkov pretrváva aj v našich súčasníkoch. Je to bohatstvo nášho ľudu. Nemali by sme zabúdať na podporu projektov, spojených s ich odkazmi na poznávanie tradícií nášho národa a mali by sme pamätať na to, že čím dlhšie budú medzi nami žiť, tým bude náš život bohatší a krajší. Text a foto: Viera Gunišová

PREDVIEDLI ZVYKY A OBYČAJE NAŠICH PREDKOV Napriek rýchlemu spôsobu života sa aj dnes nájdu ľudia, ktorí tradičné zvyky zachovávajú, a tak udržiavajú pre nasledovné generácie. Aj vďaka nim sme mohli na našej škole uskutočniť tematický deň s názvom Morena, Morena – zvyky a tradície našich predkov v speve, remeslách a odievaní. Cieľom podujatia bolo predstaviť žiakom celoročné zvyky a obyčaje, predviesť im niektoré tradičné remeslá, viesť ich

Podujatie predstavilo žiakom celoročné zvyky a obyčaje.

k udržiavaniu tradície v odievaní a pestovať lásku k ľudovej piesni. Ochotní remeselníci žiakov oboznámili so svojou prácou. Techniku nitkovania predviedol pán Smatana zo Súľova, výrobu sviečok z vosku a pletenie košíkov a rôznych výrobkov z prútia pán Augustín z Kotešovej, výrobu a zdobenie perníkov pani Miháliková z Bytče. Žiakov zaujalo i vystúpenie zmiešanej speváckej skupiny z Dlhého Poľa. Za sprievodu harmoník zaspievali niekoľ-

ko ľudových piesní, priblížili veľkonočné zvyky, predviedli drotárske remeslo a sprievodným slovom predstavili túto známu drotársku dedinu. Na záver zaujímavého a netradičného dopoludnia sa uskutočnila módna prehliadka žiakov v rázovitých či dobových odevoch. V hanbe nezostali ani učitelia našej školy, ktorí svojím oblečením dotvorili atmosféru krásneho dňa. A že to bol naozaj deň plný tradícií, je vidieť aj na fotografii. Text a foto: Mesto Bytča


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 6/2014

2 4

13

PRANOSTIKY

1

Nápoveď: ALIT, ATE, KYTA, OPOLE.

3

$NMHDSUtOSHNQêPiMEXGHUXåRYê $NMHYDSUtOLNUiVQHþLVWHEXGHPiMQHSUtMHPQêLVWH $NSUãtQD9HĐNRQRþQ~QHGHĐXEXGHPiORNUPX  DVXFKpOHWR $Ni.YHWQi QHGHĐD WDNi9HĐNi QRF $SUtOYGDåGLPiMYNYHWH $SUtO]LPQêGDåGLYê~URGDQiVQDYãWtYL $SUtORYiDPiMRYiYRGDY\SLMHYtQR $SUtORYpVXFKRDPiMRYRPRNURKRVSRGiUVêSNX  ]DV\SHDåSRRNQR $SUtORYêVQHKSROHKQRMtGiåćSRåHKQiYD %~UN\DPUD]\VDYDSUtOLVWULHGDM~ ýRVLGXEHQ]D]HOHQtNYHWHQPXWRVSiOLþRVL NYHWHQ]D]HOHQtþHUYHĖPXWRKiML 'REUêDSUtO]OêPiM 'XEHĖKRMQêYRGRXUXMHĖSLYRP -HOL]HOHQêþWYUWHNEtOêWDNMHOpWRWHSOp .HćMHYEUH]QXYHĐDYHWURYDYGXEQXYHĐDGDåćRY QDVOHGXMHSHNQêPiM .HćQD9HĐNêSLDWRNQLHMHPUi]EêYDPQRKRKUtERY 1D9HĐN~QRFQDMHPVDPRFQD'XFKDGRSROEUX FKDDQD7URMtþNXOHQWURãtþNX 7HSOêGiåćYDSUtOLY]iFQHMãtQDGPDQQXVĐXEXMH  åHĖGREU~MHVHĖSRåHKQDQ~ =DþLDWNRP DSUtOD RSLĐXM VXFKp NRQiUH EXG~ GREULHOHNYiUH


14

naše novinky

ŠPORT

HOKEJISTI SI SPLNILI POVINNOSŤ ke až šesť. „Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme nakoniec skončili v baráži. Brankárov sa v klube vystriedalo mnoho. Pre baráž boli v našom kádri štyria,“ doplnil Imre Valášek. Proti Bardejovu nastúpili prví dvaja z nich, obaja odchovanci českého hokeja.

V hokejovej baráži o extraligu sa stretli dva tímy s rôznymi hokejovými príbehmi. Bardejov vstupoval do boja v lepšej psychickej pozícii. Počas sezóny väčšinu zápasov vyhral, mal veľkú motiváciu a ak by v sérii uspel, dosiahol by najlepší výsledok v histórii klubu. Pre žilinských hokejistov bola séria, naopak, povinnou jazdou. V klube si nič iné ako úspech nepripúšťali. Dobrú východiskovú pozíciu si desiaty tím extraligy vytvoril už počas prvých dvoch zápasov na domácom ľade. Vyhral 3:1 a 4:3. V Bardejove sa následne zrodili výsledky 4:3 po predĺžení a 1:2. Žilinčania tak extraligovú príslušnosť potvrdili v piatom zápase po výhre 6:2.

Rozhodla kvalita súťaže

V prospech MsHK hovorili najmä výkony jednotlivcov vo vypätých situáciách. „Našou výhodou bolo hlavne to, že sme mali za sebou nároč-

Dvakrát proti Bardejovu

O extraligu sa nebojovalo v rukavičkách. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

nejšiu súťaž ako náš súper. Kým v extralige nie je ani jeden zápas ľahký, Bardejov nastupoval počas sezóny aj proti súperom, ktorí fungovali na amatérskej úrovni a hrali napríklad iba s dvomi päťkami. My sme z päťdesiatich štyroch zápasov základnej čas-

ti neodohrali ani jedno ľahké kolo. Na baráž sme tak boli pripravení kvalitnejšie a aj sila a zloženie kádra hovorili v náš prospech. Uvedomovali sme si však, že baráž býva hlavne z pohľadu psychiky veľmi náročná,“ podotkol generálny manažér MsHK Imre Valášek.

Pri pohľade na sezónu ako celok však musia hokejisti tento ročník hodnotiť ako sklamanie. Pod horšie výsledky sa podpísali napríklad dve zmeny na trénerskom poste či časté zasahovanie do hráčskeho kádra. Napríklad brankárov bolo za celú sezónu na súpis-

V pozoruhodnej situácii sa ocitla dvojica útočníkov Jakub Linet a Anton Čavrk, ktorí proti Bardejovu nastúpili na dve série po sebe a v drese dvoch rôznych klubov. Najskôr na základe striedavého štartu pomáhali vo finále prvej ligy Michalovciam (s Bardejovom prehrali 1:4 na zápasy), aby sa následne vrátili do svojho materského klubu. Štatút striedavého štartu mohla využiť aj trojica Ivan Fedor, Jaroslav Kmiť a Martin Drotár. Hráči Michaloviec, ktorí mohli v baráži pomôcť Žiline, nakoniec zostali iba v zálohe. (jk)

SAGAN NA DRUHEJ POZÍCII Pre jarnú časť cyklistickej sezóny si Peter Sagan stanovil cieľ vyhrať niektorú z prestížnych klasík. Za sebou má prvé tri jednodňové podujatia: Miláno – San Remo, E3 Harelbeke a Gent – Wavelgem. Miláno – San Remo sú pre Sagana nešťastnými pretekmi. Ešte nikdy v nich nezvíťazil, hoci bol k tomu blízko. Pred rokom v záverečnom finiši prehral s Nemcom Geraldom Ciolekom a tentoraz doplatil na neprehľadnú situáciu v poslednom kilometri etapy. Po roku opäť myslel na víťazstvo, no zároveň podotkol, že jarné klasiky sú vždy nevyspytateľné a vyhrať môže aj pretekár, s ktorým sa pôvodne

nepočítalo. V San Reme sa tieto predpoklady naplnili, keď v záverečnom špurte zvíťazil Nór Alexander Kristoff. Sagan v závere doplatil na horšiu pozíciu v pelotóne, keď sa pred neho dostalo viacero jazdcov a pri pokuse o záverečný špurt ho zablokoval Čech Zdeněk Štybar. Sagan už vedel, že nemôže zvíťaziť a v posledných metroch zvesil nohy. Nakoniec ho klasifikovali na desiatom mieste. Po pretekoch Miláno – San Remo sa Sagan presunul do Belgicka. V krátkom čase ho tu čakali dve prestížne klasiky. Na podujatí E3 Harelbeke bol pred rokom druhý, tentoraz celkom jednoznačne triumfoval. Od hlavného poľa sa oddelila štvorica jazdcov vrátane Sagana. Žilinský cyklista ako favo-

rit záverečného špurtu potvrdil svoju pozíciu a s rozdielom dvoch dĺžok bicykla zvíťazil. „Pre mňa je to dôležitá výhra, pretože mi pomohla zabudnúť na preteky Miláno – San Remo. Na trati som mal pritom problémy s bicyklom, ale môj kolega z tímu Oscar Gatto sa obetoval a požičal mi svoj. Práve on tak má veľký podiel na výhre,“ povedal v televíznom rozhovore krátko po príjazde do cieľa Sagan. Následne na pretekoch Gent – Wavelgem obhajoval víťazstvo z minulej sezóny. V jednej z najstarších klasík v kalendári, ktorá už napísala svoj 76. súťažný ročník, skončil nakoniec tretí. V záverečnom špurte ho zdolali Nemec John Degenkolb a Francúz Arnaud Démare.

Peter Sagan. Foto: TASR/ Kamran Jebreili

Aj táto pozícia však slovenskému cyklistovi priniesla dôležité body do svetového rebríčka. V poradí UCI sa Sagan nachádza na druhom mieste za Španielom Albertom Contadorom.

V priebežnom rebríčku, ktorý hodnotí najlepších cyklistov za celú sezónu, má Sagan 143 bodov. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Bytča, náklad 4 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 6/2014

ŠPORT

15

DARINA ŠICHMANOVÁ: V BYTČI NÁM CHÝBA ŠPORTOVÁ HALA V aktuálnom čísle si predstavíme športovkyňu, ktorá napriek svojmu mladému veku už stihla v hádzanej zaznamenať niekoľko výrazných úspechov. Hovoríme o Darine Šichmanovej, ktorá nám prezradila čo-to o svojom doterajšom pôsobení a načrtla svoje budúce plány.

Ako ste sa dostali k hádzanej a aký je váš post? K hádzanej som sa dostala vďaka svojej kamarátke a zároveň aj spoluhráčke Alici Kostelnej, ktorá je moja spoluhráčka, či už v klube, alebo aj v reprezentačnom družstve junioriek Slovenska. Môj post je ľavé krídlo a ľavá spojka.

V ktorom klube pôsobíte a ako sa vám darí v tejto sezóne? Už deviaty rok pôsobím v domácom klube v Bytči. Hráme prvú dorasteneckú ligu a z desiatich družstiev sme momentálne na druhom mieste. Darí sa nám a môžem povedať, že už niekoľko rokov patríme medzi najlepšie tímy tejto súťaže.

Aký je váš kolektív a aké máte ambície? Kolektív sme dobrý, rozumieme si vo všetkom a navzájom si pomáhame. Keďže je nás menej, dopĺňajú nás mladšie dorastenky, ktoré medzi nás dobre zapadli. Sila kolektívu je veľmi podstatná, veď vzájomná symbióza z tréningov

Je smutné, že sme jediné družstvo v súťaži, ktoré nemá vlastnú halu. a zápasov je jednou z podmienok na dosiahnutie víťazstva. Naše ambície sú každú sezónu rovnaké – bojovať o čo najvyššie umiestnenie.

Poviete nám niečo viac o svojom tréningovom procese? Trénujeme trikrát do týždňa v športovej hale v Predmieri, nakoľko v Bytči nemáme športovú halu. Je to časovo náročnejšie kvôli škole a učeniu, pretože musíme dochádzať. Ale keďže nás tento šport baví a napĺňa, o to viac si vychutnávame čas strávený na palubovke a pracujeme na sebe usilovnejšie.

Absolvovali ste už nejaké sústredenia,

prípadne zahraničné zápasy? S klubom chodievame na prípravné zápasy a turnaje väčšinou do Čiech a s reprezentáciou po celej Európe. Sústredeniami sa dajú u nás chápať turnaje, pretože sa tam konfrontujeme s hráčkami z iných miest a klubov, čo nám pomáha pri nadobúdaní nových skúseností a lepšom zohratí sa na zápasoch. Samozrejme, že počas voľného času tam trénujeme, ale najefektívnejšie sú pre každého zápasy.

Je hala, v ktorej pôsobíte, na dostatočnej kvalitatívnej úrovni? Hala je dobrá, za tie roky sme si na ňu zvykli ako na svoju, ale je smutné, že sme jediné družstvo v súťaži, ktoré nemá vlastnú. Chápem, že finančné prostriedky sú tou najväčšou prekážkou, ale rada by som si zahrala v Bytči vo vlastnej hale.

Aká je podpora fanúšikov na vašich zápasoch? Fanúšikov máme dobrých, väčšinou sú to rodičia a ľudia,

Darina Šichmanová hrá na poste ľaveho krídla a ľavej spojky. Foto: archív DŠ

ktorých baví tento šport. Vedia nám vytvoriť dobrú atmosféru a povzbudiť nás, keď sa nedarí, a naopak podporiť a doviesť nás k víťazstvu. Bez fanúšikov by žiaden šport nebol tým, čím je. Aj preto si ich podporu naozaj veľmi vážime.

Máte nejaký zápas, ktorý pokladáte za svoj pamätný? Pamätný zápas bude asi domáci s Michalovcami pred dvomi rokmi, keď sme po výhre o jeden gól získali titul majstra Slovenska v mladšom doraste. Bol to neskutočný pocit, ktorý mi v pamäti ostane snáď navždy.

Ako je to so zraneniami v tomto športe, postretlo aj vás nejaké?

Ambíciou Dariny Šichmanovej je dostať sa do niektorého ženského tímu WHIL. Foto: archív DŠ

Zranenia sú tu časté, je to tvrdý šport. Často sa počas zápasu dostávame do kontaktu a keďže sa hrá na palubovke, aj nešťastný pád môže spôsobiť vyradenie na dlhšiu dobu. Mňa osobne v zimnej časti tejto sezóny vyradilo zranenie po natrhnutí šľachy v kolene na tri mesiace.

Aké sú vaše doterajšie úspechy a ciele do budúcnosti? Za svoj najväčší úspech pokladám dvojnásobnú účasť na majstrovstvách Európy kadetiek v Čechách a junioriek v Dánsku, tretie miesto so ženami Partizánskeho, kde som v minulej sezóne hosťovala počas play-off, ako aj dva domáce tituly v starších žiačkach a mladších dorastenkách. Ak mi to zdravie dovolí, mojou ambíciou je dostať sa do niektorého ženského tímu WHIL.

Kto najviac ovplyvnil vašu kariéru? V prvom rade by som chcela vyjadriť svoju vďaku všetkým ľuďom, ktorí robia okolo hádzanej v Bytči a starajú sa o nás. Taktiež by som chcela poďakovať všetkým trénerom a trénerkám, ktorí ma po hádzanárskej stránke vychovali. Či už na klubovej, alebo reprezentačnej úrovni. A, samozrejme, taktiež ďakujem rodine a kamarátom za podporu. Matej Brath


INZERCIA

naše novinky

NBB 2588/14

16

Nby 06 2014 web  
Nby 06 2014 web  
Advertisement