Page 1

4 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 1/2014 Dátum vydania: 23. 1. 2014

Bytča

Furmanská súťaž

Pozor na chrípku

William Fašiangy, ako ich (ne)poznáte podpísal zmluvu

str. 2 Chovatelia koní z  Bytče si aj tento rok prišli na svoje a zručnosti v ovládaní konských záprahov si zmerali na Furmanskej súťaži.

str. 2 Chorobnosť v  skupine akútnych respiračných ochorení stúpla v Žilinskom kraji v porovnaní s prechádzajúcim týždňom o 3,7 percenta.

str. 6 Obdobie medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou sa spája s rôznymi tradíciami, zvykmi a je synonymom zábavy a neviazanosti pred veľkým pôstom.

str. 14 Futbalový útočník William Alves de Oliveira bude pokračovať vo svojej kariére naďalej na Slovensku. Podpísal zmluvu na tri roky.

Foto: Zuzana Labajová

MODERNÉ NOVINY PRE MODERNÉ MESTO Milí čitatelia! Informácie vládnu svetom, aj tým slovenským. Televízia, rozhlas, noviny, internet – médiá všetkých druhov chrlia jednu správu za druhou. Nie je jednoduché sa v nich orientovať, vybrať si tie skutočne hodnotné. Správy v médiách majú krátky život. Sú ich tisíce, nemôžeme všetky počuť, vidieť, prečítať. Preto sa

z nich musíme naučiť vyberať tie, ktoré nás obohatia, potešia. Žiaľ, často nám médiá podsúvajú informácie bez hodnoty, nedozvieme sa nič o tom, čo sa deje v našom meste, v našom vlastnom regióne. Rozhodli sme sa preto aj vo Vašom okrese ponúknuť alternatívu ku všetkým spomínaným nosičom správ. Do rúk sa Vám dostávajú Naše Novinky Bytča, prvé číslo dvojtýždenníka, ktorý je určený obyvateľom mesta.

Práve v januári k devätnástim členom našej rodiny regionálnych periodík pribudlo ďalších devätnásť! A medzi nimi je aj Vaše okresné mesto. Každý druhý týždeň budeme prinášať správy z diania vo Vašom okolí, z kultúrnych udalostí i zo športu, predstavíme čitateľom významné osobnosti mesta a regiónu, podnikateľské aktivity. Spektrum správ a zaujímavostí prinesie rady, nápady či užitočné informá-

cie týkajúce sa všetkých občanov. Samozrejme, nebude chýbať niečo na pobavenie, krížovka či súťaž. Naše Novinky budú predovšetkým Vašimi novinkami, pretože Vy ste tí, pre ktorých noviny tvoríme, Vy ste tí, o kom noviny budú. Naše Novinky Bytča do Vašich schránok bezplatne doručí Slovenská pošta. Príjemné čítanie želá redakcia


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

KRÁTKE SPRÁVY

2

Mesto Bytča upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31. januára 2014. Podľa zákona priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je daňovník povinný podať, ak v roku 2013 nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu, byt) kúpou, darovaním, dedením. Podať daňové priznanie do 31. 1. 2014 je povinný aj ten daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti, t.j. predal, prípadne daroval pozemok, stavbu alebo byt, ktorý v r. 2013 vlastnil. V prípade zániku vlastníctva k nehnuteľnosti daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

DAŇ ZA PSA Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník je povinný správcovi dane podať aj čiastkové priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku (nadobudnutia psa do vlastníctva) alebo zániku (v prípade darovania, úhynu, utratenia psa) zániku daňovej povinnosti. V dôsledku zmeny legislatívy došlo s platnosťou od 1. 1. 2013 k zrušeniu oslobodenia od dane za psa pre držiteľov preukazu ZŤP.

KONCERTY ŽIAKOV ZUŠ Talentovaní žiaci zo Základnej umeleckej školy predvedú svoje talenty na špeciálnych vystúpeniach aj v novom roku. Novoročný koncert v sále Základnej umeleckej školy sa uskutoční vo štvrtok 30. januára. Žiaci tanečného odboru chystajú aj individuálne vystúpenia počas plesovej sezóny. Škola pre žiakov výtvarného odboru navyše plánuje aj zimný tábor.

POLÍCIA BUDE NA CESTÁCH Polícia v Žilinskom kraji na základe nepriaznivého vývoja dopravnej nehodovosti vykonáva zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Policajti sa zamerajú na dodržiavanie rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy a posvietia si aj na alkohol a návykové látky. Policajti budú kontrolovať aj chodcov. Tí majú od januára novú povinnosť. Na krajnici či okraji vozovky sú povinní za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev už nielen mimo obce, ale aj v nej. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od 1. januára 2014. Jej ignorovanie môže znamenať pokutu do 50 eur. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali disciplinovane a ohľaduplne. Vyzýva, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné predpisy, pretože svojím zodpovedným prístupom môžeme spoločne zvýšiť bezpečnosť na cestách. (mesto Bytča, Stanislava Laufíková)

CHOROBNOSŤ V ŽILINSKOM KRAJI STÚPLA O 3,7 PERCENTA Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) stúpla v 3. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s prechádzajúcim týždňom o 3,7 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1459,8 chorých na 100 000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline. Chorobnosť podľa nej stúpla najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (+25,6 percenta) a v okrese Turčianske Teplice (+30,3 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do 5 ro-

kov (3977,8 na 100 000 obyvateľov). „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,2 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal pľúc,“ uviedla Košecká. RÚVZ zaevidoval aj 645 hlásení o chrípke po-

dobných ochoreniach, čo predstavuje chorobnosť 143,8 chorých na 100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 6,5 percenta. Vzostup chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (+21,8 percenta) a v okrese Bytča (+44,4 percenta). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine do 5 rokov (345,22 na 100 000 obyvateľov). TASR

NOVÝ ROK OTVORIL FOLKLÓRNY FESTIVAL JAVORNÍCKE OZVENY 2014 Obec Hvozdnica v okrese Bytča privítala nový kalendárny rok v poradí už 8. ročníkom folklórneho festivalu Javornícke ozveny 2014, ktorý pripravila v rámci cezhraničného projektu pod názvom Přes Javorník chodník v spolupráci s partnermi z českých Veľkých Karlovíc. „Hoci sa tohtoročné Javornícke ozveny uskutočnili v nezvyčajnom období, určite to neubralo nič z dobrej povesti tohto

podujatia, práve naopak. Milovníci folklóru sa mohli potešiť vianočnými tradíciami, keďže ústrednou témou boli podoby dávnych Vianoc,“ vyzdvihla Soňa Jamečná zo spoluorganizátorského Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Pestrý festivalový program otvorila vernisáž výstavy betlehemov ľudovoumeleckých tvorcov z horného Považia. „Pásmo vianočných kolied uviedla v tamojšom kostole symbolicky prastarou piesňou 90-ročná teta Veronika

Palková. Po nej vystúpili členovia viacerých folklórnych skupín,“ pokračovala Jamečná. „Následne sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde na ďalšie bohaté pásmo vianočných zvykov nadviazala ochutnávka tradičných vianočných jedál, kapustnice či koláčov z kuchýň vychýrených hvozdnických gazdiniek. Ľudová zábava pri muzike trvala až do skorých ranných hodín,“ dodala. TASR

FURMANSKÁ SÚŤAŽ OPÄŤ PRILÁKALA DIVÁKOV Chovatelia koní si aj tento rok prišli na svoje a zručnosti v ovládaní konských záprahov si zmerali na Furmanskej súťaži. Súťaž sa uskutočnila 5. januára v Bytči pri kaplnke. Súťaž pripravili chovatelia koní z Bytče-Pšurnovice v spolupráci s primátorom mesta Bytča Miroslavom Minárčikom. Účasť na súťaži bola medzinárodná, pretože okrem slovenských chovateľov koní mohli prítomní

diváci vidieť aj ich kolegov z Česka a Poľska. Súťaž mala tri disciplíny. Prvá sa odohrala vo farmárskom slalome, nasledovala ovládateľnosť v klade a záverečnou úlohou súťažiacich bol „ťažký ťah“, v ktorej zapriahli až štyri spílené kmene stromov. Celkové víťazstvo získal domáci furman Patrik Játy, Pšurnovice, s koňmi Macekom a Litvorom, ktorý už v prvých disciplínach získal značný bodový náskok pred ostatnými. Na dru-

hom mieste skončil Ľubomír Chromec z Turčianskych Kľačian a tretí bol Milan Ševčík z Vitanovej. „Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto krásnej tradičnej Furmanskej súťaže, najmä pánu Jozefovi Játymu a poslancovi MsZ pánu Lovásovi. A taktiež všetkým návštevníkom za účasť a podporu,“ povedal v závere primátor mesta Miroslav Minárčik. mesto Bytča


číslo 1/2014

SPEKTRUM

3

POZNÁTE PÔVOD A TAJOMSTVO BYTČIANSKEHO ZÁMKU? namenty a maľby na stenách. V tomto paláci sídlia viaceré úrady. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, katastrálny úrad. V priestoroch sa nachádza krásny, ba až rozprávkový svadobný palác. Ľudia ho priam vyhľadávajú k sobášom, oslavám a podujatiam. Súčasťou svadobného paláca je fotografická miestnosť, kde si svadobčania dávajú robiť krásne umelecké fotografie.

Bytčiansky zámok možno bez premýšľania označiť za jednu z dominánt Bytče. Poznáme všek jeho pôvod? Začiatkom sedemnásteho storočia dal tento zámok postaviť veľmi bohatý a vplyvný šľachtic Juraj Thurzo. Narodil sa na Lietavskom hrade kúsok od Žiliny. Mal osemnásť rokov, keď sa prvý raz oženil so Žofiou Forgáčovou. Z tohto manželstva mal dve deti, kronika však neudáva, či to boli dve dcéry, alebo syn a dcéra. Juraj sa nikdy nenasťahoval do tohto zámku. Zomrel, žiaľ, ešte pred jeho dokončením.

Pôsobenie Alžbety Bátoryovej v paláci

Alžbeta bola šľachtičná, ktorá pochádzala z jedného najvýznamnejšieho uhorského rodu. Vydávala sa veľmi mladá, bola vraj veľmi zlá a zákerná vládkyňa. Túžila byť stále krásna, pôvabná a mladá, pre-

Umelecké školy

Foto: autorka

to dávala zabiť mladé dievčatá, ktoré boli ešte panny a kúpala sa v ich krvi, krv jej mala vraj prinavrátiť krásu a stálu mladosť. Za jej vlády zomrelo veľmi veľa mladých a nevin-

ných dievčat. Nakoniec bola odsúdená na trest smrti.

Rekonštrukcia paláca

Po vymretí všetkých šľachticov z rodu Thurzovcov nemal

zámok dlho žiadneho majiteľa. V roku 1950 ho prevzal štát do svojho vlastníctva. Palác prešiel veľkou rekonštrukciou. Niektoré pamiatky sa však zanechali. Napríklad niektoré or-

V priestoroch sídli umelecká škola pre nadané deti. Deti si môžu vybrať z rôznych odborov ako hudobná výchova, výtvarná, tanečná a iné. Súčasťou Bytčianskeho zámku je krásne prostredie. Nachádza sa tu studňa, krásny park a nádherná zeleň. Svadobný palác patrí medzi najstaršie a najkrajšie pamiatky mesta Bytča. Toto miesto pôsobí rozprávkovo, ba až magicky.

FOTOGRAF RUDOLF KMEŤ VYSTAVUJE NA PÔDE ÚRADU ŽSK Fotografie najstaršieho slovenského fotografa, 101-ročného Rudolfa Kmeťa, môžu do konca januára vidieť návštevníci Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline. „Žilinský kraj – to nie je len prírodné a kultúrne bohatstvo. Tvoria ho predovšetkým ľudia, ktorí každý svojou mierou prispievajú k jeho rozvoju. Je pre nás veľkou cťou, že máme príležitosť predstaviť výstavu pána Kmeťa v priestoroch Úradu ŽSK. Tento človek významne ovplyvnil rozvoj fotografie na našom území. Jeho zábery zachytávajú bežné, ale i nevšedné momenty očami umelca, ale najmä veľkého človeka. Výstavou chceme vzdať hold jeho celoživotnému dielu a rovnako

tak predstaviť verejnosti najkrajšie zábery, ktorým mnohé roky pridali na kráse,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Rudolf Kmeť sa narodil 19. júla 1912 v Bobrovčeku v okrese Liptovský Mikuláš. „V 40-tych rokoch bol pracovníkom n. p. Tatrasvit vo Svite. V roku 1949 spoluzaložil a do roku 1951 viedol fotografický krúžok pri ZK ROH n. p. Tatrasvit. Delegovali ho na celoštátne a celoslovenské porady o novej organizácii fotografov amatérov po zániku Fotozboru KSTL a Československého fotografického zväzu,“ informovala hovorkyňa ŽSK Hana Danová. Doplnila, že v roku 1952 sa R. Kmeť presťahoval do Liptovského Mikuláša, kde založil a viedol fotoskupinu pri Závodoch 1. mája. „V roku

1953 založil a istý čas aj viedol fotografický krúžok pri Dome osvety a koncom roka pripravil celoslovenskú výstavu amatérskej fotografie. V tom istom roku sa stal profesionálnym fotografom vo Fotoslužbe Liptovský Mikuláš. Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov bol výraznou postavou fotografie podtatranského regiónu. Počas nezvyčajného života prešiel mnohými profesiami, ale jeho skutočnou vášňou zostala práve fotografia,“ dodala hovorkyňa ŽSK. Výstava v priestoroch foyer Úradu ŽSK je pre verejnosť prístupná do 31. januára 2014 a návštevníci si ju môžu pozrieť každý pracovný deň od 9. do 18. hodiny. TASR

Ilustračná foto: archív TASR

Zuzana Labajová


4

naše novinky

SPEKTRUM

ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE V ŠKOLÁCH V ŽSK PODPORÍ NÚCEM 167 POČÍTAČMI Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pomôže 38 základným a stredným školám v Žilinskom samosprávnom kraji skvalitniť technické podmienky pre elektronické testovanie žiakov. Do 12 stredných a 26 základných škôl, zapojených do národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, dodá 299 počítačov. TASR o tom informovala PR manažérka národného projektu Mária Grebeňová-Laczová. Najviac počítačov podľa nej dostanú Gymnázium Jozefa Cígera Hronského vo Vrútkach a Súkromné gymnázium na Oravskej ulici v Žiline (11), Základná škola s materskou školou na Gorkého ulici v Martine a Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska v Žiline (po 10). Školy získajú od NÚCEM počítače bezodplatným prevodom do svojho majetku so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zriaďovateľa školy.Prideleniu počítačov predchádzal v roku 2013 rozsiahly prieskum pripravenosti škôl na elektronické testovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi NÚCEM a školou v národnom projekte. „Pri prideľovaní počítačov pre konkrétne školy je rozhodujúci princíp

efektívnosti realizácie elektronického testovania podľa potrieb národného projektu,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. „Počítače sme v prvom rade doplnili do 162 certifikačných základných a stredných škôl. Na certifikačných školách, ktorých plánujeme v rámci celého Slovenska vybudovať asi 500, sa bude realizovať on-line Maturita alebo on-line Testovanie 9. Potrebujeme, aby každá z certifikačných škôl mala minimálne 21 kvalitných testovacích staníc,“ spresnila riaditeľka Romana Kanovská. Doplnila, že certifikačné základné a stredné školy sú tie, ktoré zvládnu organizáciu elektronického testovania vo veľkom a aj z hľadiska počtu žiakov sú vyhovujúce pre pedagogický

Ilustračná foto: archív TASR

výskum v projekte, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality škôl. Hlavným cieľom projektu je okrem vzniku databázy 30 000 pôvodných úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov vytvorenie

podmienok, aby sa do tejto modernej formy overovania vedomostí žiakov potupne zapojili všetky školy na Slovensku. Ďalšou významnou okolnosťou, ktorá podporuje tento zámer, je, že medzinárodné testova-

nie PISA 2015 bude na školách výlučne elektronické. Do národného projektu sa už zapojilo takmer 1660 plno organizovaných škôl na Slovensku. TASR

ROK 2014 BUDE VENOVANÝ PIATIM OSOBNOSTIAM Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pokračuje v začatej tradícii a rok 2014 bude v každom z piatich regiónov ŽSK venovaný konkrétnej osobnosti. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Hana Danová. Na hornom Považí bude podľa nej celý tento rok venovaný významnému slovenskému maliarovi a grafikovi, rodákovi zo Svederníka, Vincentovi Hložníkovi pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia. „Kultúrne a spoločenské podujatia v Liptove sa budú niesť v znamení osláv 220. výročia narodenia Gašpara Fejérpataky Belopotockého, ktorý sa preslávil ako knihár, vydavateľ, kníhkupec, zakladateľ prvého slovenského ochotníckeho divadla a prvej verejnej knižnice na Slovensku. Na Orave bude budúci rok venovaný Márii Medveckej, učiteľke, maliarke a národnej umelkyni, pri príležitosti 100.

výročia jej narodenia. Presne pred 100 rokmi sa vo Vrútkach narodila slovenská spisovateľka a dramatička Hana Zelinová, ktorú si budú nasledujúcich dvanásť mesiacov pripomínať podujatiami v Turci. Rok Pavla Hrtúsa Jurinu bude vyhlásený na Kysuciach. Tento popredný kysucký spisovateľ, predstaviteľ lyrických prozaikov by sa v roku 2014 dožil 95. narodenín,“ povedala Danová.

Spomienky na dejateľov

Pripomenula, že od roku 2011 si každý región Žilinského kraja pripomína rôznymi podujatiami historických dejateľov, tvorcov i osobnosti spoločenského života, ktoré

životom a prácou šírili osvetu medzi ľuďmi a zaslúžili sa o kultúrno-spoločenský rozvoj. „Rok 2013 sa v celom ŽSK niesol v duchu osláv 1150. výročia príchodu solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda, na naše územie. ŽSK nezabudol na význam ich odkazu a pri tejto príležitosti pripravil vo svojich inštitúciách množstvo podujatí orientovaných na posolstvo vierozvestcov,“ uviedla hovorkyňa ŽSK.

Dve významné slovenské ženy

„Žilinský kraj ukrýva nesmierne bohatstvo nielen vo svojej prírode, histórií a tradíciách. Sú to tiež významné osobnosti a ľudský potenciál, ktorým sa môže náš kraj popýšiť. Teší ma, že i v roku 2014 môžeme po-

Na hornom Považí bude celý tento rok venovaný významnému slovenskému maliarovi a grafikovi Vincentovi Hložníkovi pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia. Umelec na archívnej snímke z 23. októbra 1994. Foto: archív TASR

kračovať v tradícii vyhlásenia Roku osobností a týmto spôsobom vzdať hold dôležitým dejateľom, ktorí sa narodili či pôsobili v niektorom z našich piatich regiónov. A o to viac som rád, že vôbec po prvý-

krát budeme mať v dvoch regiónoch venovaný rok dvom významným slovenským ženám,“ dodal predseda ŽSK Juraj Blanár. TASR, (jka)


číslo 1/2014

KULTÚRA

5

FEJTÓN: O VIANOČNÝCH PONOŽKÁCH I POĽSKEJ SOLI Poriadna zima a sneh sa k nám tento rok nejako nedostavil. Vianoce sú za nami, tak čo nás už po ňom. Aspoň mám nohy v suchu. Nemusím sa brodiť ničím kašovitým a hnedým, v blízkosti pohostinstiev býva prímes žltej. Minuloročná zimná obuv, do ktorej som konečne po rokoch investoval nemalú časť výplaty ako-tak slúži. Nevadí, že už pred rokom v januári, po dvojmesačnom nosení, sa prelomila a začala odliepať podrážka. Toľké peniaze a vydržia rovnako, ako tie od vietnamského veľkoobchodníka. Asertívne a s vlhkým pocitom na chodidlách sa rozhodnem pre reklamáciu, ale až keď skončí zima. Mesiac alebo dva ešte vydržím, ale v apríli nech si ma neželajú. V auguste už je moja reklamácia vybavená, topánky vyzerajú ako nové. Odložím ich do skrine so spokojnosťou v duši a vierou v korektné jednanie so slovenským spotrebiteľom. Celú jeseň sa teším, že tento rok ušetrím čosi viac na vianočné darčeky, veď nové topánky mi kupovať predsa netreba. Znovuzrodené čižmy absolvujú pár romantických prechádzok zasneženým mestom, nado mnou teplé svetlá vianočnej výzdoby a dole znepokojivý pocit. Nenachádzam sa však v reklame na dámske potreby, ale v mojich „ako nových“ topánkach. Doma ma vlhké ostrovčeky po hranách chodidla a naprieč celou ľavou pätou uistia, že zákazník hrá vždy „prím“. Ponož-

ky vymením a ide sa ďalej, veď ich po Vianociach mám viac než dosť. Ja osobne som zlomil rekord a uplynulé Vianoce som utŕžil až pätnásť párov. Snehu nepribúda a nejako si človek zvykne. Slovák si vždy zvykol. Nie je to až také zlé, len na to netreba myslieť a radšej dúfam v to, že tento krehký stav mi neskazí sneženie. Príde apríl a podám reklamáciu, ešte jednu predsa stíham. Nakoniec aj to globálne otepľovanie je na niečo dobré. Cestári sú spokojní, že s prehľadom zvládajú tohtoročnú sezónu.

Vždy sú v pohotovosti a v ten pravý čas na mieste. Všetky cesty sú prejazdné, žiadne zdržania či kolízie zapríčinené neudržiavanou vozovkou nehrozia. O všetko sa starajú a tento rok im služba verejnosti naozaj vychádza. Na chodníkoch nehrozí úraz a samospráva môže dokonca profitovať. Nepotrebnú posypovú soľ možno so ziskom posunúť napr. podnikateľom do susedného Poľska. Tam našu, cestármi krvopotne ušetrenú soľ krásne zabalia do takých sympatických kilogramových balení. Tie budú jednoduchšie na distribúciu a celý náklad sa zhodou okolností opäť navráti do krajiny pôvodu, so ziskom očivišťe – samozrejme. Soľ nad zlato ako z poľskej rozprávky.Samospráva vie, že netreba zaháľať, lebo jar sa blíži a cesty je potrebné dať po náročnej zime do poriadku. Aktivační pracovníci mesta krásne metličkami pozmetajú tú trošičku štrku, ktorým sa posýpali cesty počas tých pár zasnežených dní, čo sme tu tento rok mali. Štrk

Ilustračná foto: archív TASR

by mohli zametať už priamo do výtlkov na cestách, predíde sa opotrebeniu už aj tak nákladných lopát a fúrikov. Následne už len stačí štrk zaliať smolou a uviesť vozovky do bezchybného stavu – aspoň na týždeň. Životné filozofie radia, užívať si maličkosti, tak si užime ten kratučký týždeň pohodovej jazdy po našich cestách, kto-

rý istotne príde. Potom budeme už len chvíľočku kľučkovať, ničiť tlmiče a nadávať, ale len kým nepríde nasledujúca zima a Ježiško nám opäť prinesie nové ponožky a trošku štrku na ďalšiu etapu renovácie ciest. Juj, už teraz sa teším. Miroslav Štoffa

KYJEVČANIA PREDSTAVUJÚ UKRAJINU NA FOTOGRAFIÁCH Viac ako sedemdesiat fotografií od šestnástich neprofesionálnych kyjevských fotografov je v týchto dňoch k videniu vo výstavnej miestnosti Makovického domu. Výstava ukazuje umelecký pohľad fotografov z Fotoklubu 9x12 na Ukrajinu. Obrazy predstavujú históriu nášho východného suseda cez fotografie hradov a pravoslávnych chrámov, no i najaktuálnejšiu prítomnosť – decembrové protesty v uliciach miest proti odklonu Ukrajiny od Európskej únie a integ-

Výstava bude návštevníkom k dispozícii do konca januára. Foto: autor

rácie so západným svetom. Na fotografiách sa objavujú miestni obyvatelia s reme-

selným kumštom, pri práci, aj zábave na folklórnych podujatiach. „Zaujal ma protiklad

honosných cirkevných stavieb oproti jednoduchej realite ukrajinského človeka. Slovensko-ukrajinské pohraničie som navštívila niekoľko krát a ten kontrast ma vždy prekvapí aj v skutočnosti“, opísala svoje pocity návštevníčka výstavy. Podľa manažérky kultúry Krajského kultúrneho strediska v Žiline Anny Lovritšovej je výstava kyjevských autorov z Fotoklubu 9x12 výsledkom dlhodobej spolupráce so žilinským fotoklubom Obzor. „Spolupráca trvá už niekoľko rokov, spočíva v spoločných stretnutiach na výstavách, súťažiach a fo-

toplenéroch v rôznych krajinách Európy. Týchto fotografov spája láska k fotografii a túžba neustále sa vzdelávať a posúvať ďalej v tejto oblasti. Sú to neprofesionálni fotografovia-amatéri. V minulom roku mnohí z nich navštívili Žilinu, zúčastnili sa na medzinárodnom fotoplenéri Východ-Západ v Žilinskom kraji.“ Pohľad na ukrajinské reálie bude k dispozícii v Makovického dome až do konca januára. Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Branislav Koscelník


6

naše novinky

TÉMA

)$â,$1*<$.2,&+ 1( 32=1È7( Možno ste vedeli, že pojem „fašiangy“ neoznačuje len samotnú slávnosť, keď ľudia v pestrofarebných maskách od výmyslu sveta prechádzajú mestom, spievajú fašiangové piesne, zabávajú sa a napokon pochovajú basu, ale je to aj pomenovanie obdobia medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou.

QHVPHOLSUDFRYDĢPRKOLVD OHQ]DEiYDĢDWDQFRYDĢ5LDGHQLHREFHSUHEUDOLÄIDãLDQJRYQtFL³VSRORþHQVNêSRULDGRNEROULWXiOQH]UXãHQê DĐXGLDVD]DEiYDOLQDSDURGL]RYDQêFKR¿FLiOQ\FK REUDGRFKSRYRODQLDFKþL ĐXćRFK1DFKYtĐXWDNY]QLNROÄVYHWQDRSDN³NGHPXåL EROLåHQDPLåHQ\PXåPL FKXGREQtERKDWêPLDOHER PODGtVWDUêPL7LHWRSULQFtS\IDãLDQJRYVDQDPQRKêFKPLHVWDFK]DFKRYiYDM~GRWHUD] 2EGRELHIDãLDQJRYMHYNDåGHMNUDMLQHFKDUDNWHULVWLFNp LQêPV~ERURPWUDGtFLt]Y\NRYD]iEDY\QLHNWRUpYãDN SUHNUDþXM~KUDQLFHFKiSDQLD1DSUtNODGMHGQêP]WUDGLþQêFK]Y\NRYSRþDVUXVNHM PDVOHQLFHMHSlVWQê]iSDV PXåRY7HQNRQþtDåSUHOLDWtPNUYLNWRUiSRNURSt ]HP0XåVNiNUYVDVWiYD REHĢRXåHQVNpPXERåVWYX 0DWNH=HPLDE\WiQDRSOiWNXPDODVLOXURGLĢ~URGX

)DãLDQJRYpPDVN\,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD

Jedlo, pitie

1LHNWRUtPRåQRYHGLDDMWR åHWHQWRWHUPtQVPHSUHEUDOL ]QHPHFNpKR)DVFKDQJ þRS{YRGQH]QDPHQDORYêþDSDQiSRMSUHGS{VWRP DMNHćYVXVHGQêFKVORYDQVNêFKNUDMLQiFK SUHYOiGDM~R]QDþHQLDDNRPDVRSXVW ýHVNiUHSXEOLND PLĊVRSXVW 3RĐVNR þLPDVQLFMD 8NUDMLQD DOHERPDVOHQLFD 5XVNR  0QRKpYãDNRIDãLDQJRFKXUþLWHQHYLHWH7DNDNRVDStãH YP~GU\FKNQLKiFKWRWRREGRELHVDY\]QDþRYDOR DVWiOH Y\]QDþXMH YHVHORVĢRXKRMQêPMHGHQtPDOHDMXYRĐQHQêPLPUDYPL]YêãHQRXDNWLYLWRXGLHYþDWVFLHĐRPY\GDĢ VDDQDGPHUQêPSLWtPDONRKROXďXGRYpSRYHU\WRWLåKRYRULDåHNWRVDQDIDãLDQJ\SRULDGQHQHQDMHEXGHKODGRYDĢ FHOêURN

Pohanské korene

3UHOtQDOLVDWXNXOW\VOQND~URG\SORGQRVWLDOHDMPĚWY\FK SUHGNRY6WêPV~YLVtDMNDUQHYDONWRUêYãDNVNRVWêPDPL QHPi]HW\PRORJLFNpKRKĐDGLVNDQLþVSRORþQp,GHSUDYGHSRGREQHRVSRMHQLHVORYFDUQH YDOHþRYODWLQþLQH]QDPHQi UR]O~þNDVPlVRPDOHERFDUQLYDOþRE\VDGDORSUHORåLĢ DNRQDGREXGQXWLHVLO\]PlVD 0DVN\ NWRUp VD Y\XåtYDOL DQDPQRKêFKPLHVWDFK6ORYHQVNDVWiOHY\XåtYDM~V~ PHGYHćWXURĖNR]DN{Ė 0DVNDNWRUiVDMHGQRGXFKR QD]êYDOD6ODPD]Qi]RUĖRYDODKRMQRVĢ~URG\QDMPlRELOLD7XURĖSRFKiG]DRGVORYD WXUþLåHEêN6\PEROL]RYDO PXåVN~SORGQRVĢDVLOXäHQVNêSURWLSyOVURYQDNRXIXQNFLRXDNRWXURĖMHNR]DýDVWR LGHRGUHYHQ~KODYXVRWYiUDFRXSDSXĐRX$QDSRNRQGREUH]QiPDPDVNDNRĖDNWRUi V\PEROL]XMHãĢDVWLH$NYãDN RVRE\SRGPDVNRXQHEROLGRVWDWRþQH]RKUDWpQHGDORVD YLFKSUtSDGHKRYRULĢRYHĐNRPãĢDVWt

.HE\VPHQDKOLDGOLGRGiYQHM PLQXORVWLDSiWUDOLSRSUDSRþLDWNRFKIDãLDQJRYGRVWDOLE\ VPHVDDåGRþLDV5tPVNHMUtãH 3UiYHYWRPWRREGREt]DþDOL ĐXGLDVOiYLĢVYLDWN\QDSRþHVĢ XPLHUDM~FHKRD]PĚWY\FKYVWi- Zvyky vtedy a teraz YDM~FHKRERåVWYD~URG\YLQR- .UHVĢDQVN~WYiUIDãLDQJ\QDGREUDQLDD]iEDY\±'LRQê]D EXGOLDåSRVWXSQRXFKULVWLDQL]i-

FLRXQD~]HPtEêYDOHM5tPVNHM UtãHNHćVD]SRKDQVNêFKVYLDWNRYXFWLHYDQLDERKD'LRQê]D VWDORQDEHUDQLHVtOSUHGSUtFKRGRP9HĐNpKRS{VWXSRþDVNWRUpKRMHWUDGLþQHQHåLDGXFHMHVĢPlVRY\EHUDQp MHGOiD]DEiYDĢVD1DMPl YVORYDQVNêFKNXOW~UDFKVD ]DFKRYDOL SUHGNUHVĢDQVNp REUDG\VFLHĐRPRGSUHYDGLĢ ]LPX]DEH]SHþLĢVLKRMQRVĢ DSORGQRVĢYQRYRPURNX

,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD

3R]LWtYQ\PDVSHNWRPGiYQ\FKIDãLDQJRYERORQDSUtNODGGRþDVQp]UXãHQLHVSRORþHQVNHM KLHUDUFKL]iFLH NHćVDRWURFL]DEiYDOLVSROXVRVORERGQêPL%XMDUp KRGRYDQLHDÄEOi]QLYpGQL³ NWRUpR]QDþXM~Y\YUFKROHQLH IDãLDQJRYHM]iEDY\SUHWUYDOLDåGRWHUD]=iEDYDYPHVWiFKVDOtãLODRGWHMQDGHGLQiFKNGHYOiGORQLHNRĐNR WUDGLþQêFKSULQFtSRYĐXGLD

1DREFK{G]NDFKVDIDãLDQJRYQtNRP SRQ~NDOL KODYQH PlVRYp YêUREN\ D VDPR]UHMPHDONRKRO2NUHP WRKRVLYãDNPRKOLY\VO~åLĢ NROiþHYDMtþNDDOHERãLãN\ IiQN\ SDPS~FK\ NWRUp YPLQXORVWLSOQLOLIXQNFLX W]Y REUDGRYpKR SHþLYD RNU~KO\WYDUV\PEROL]RYDO VSRMLWRVĢVERåVWYRP6OQND 

3DXOtQD3UDãLORYi


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

7

ZUBÁRI ŽIADAJÚ PRÍSNEJŠIE PREVERENIE KOLEGOV Z UKRAJINY

DOPRAVNÁ AKCIA POLÍCIA VYUŽÍVA OBJEKTÍVNU ZODPOVEDNOSŤ Pri celoslovenskej dopravnej akcii, ktorá prebieha v týchto dňoch, policajti využívajú takzvanú objektívnu zodpovednosť. V praxi to znamená, že ak vodič prekročí maximálnu povolenú rýchlosť a zachytí to polícia, pokutu zašle poštou na adresu majiteľa vozidla. Objektívna zodpovednosť bola do legislatívy zavedená ešte v júli 2012, policajti však doposiaľ nemajú systém, ktorý by fungoval automaticky, keď zaznamená priestupok. „Po zadokumentovaní priestupku policajti overia identitu majiteľa alebo držiteľa vozidla v policajných evidenciách, manuálne vyhotovia platobný rozkaz aj s fotodokumentáciou o spáchaní priestupku a odošlú priestup-

covi,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová. Policajti používajú to, čo majú. „Využívame technické prostriedky, ktoré máme k dispozícii, čiže radary v autách, videokamery i prenosné radary. Zameriavame sa najmä na nebezpečné a rizikové úseky s hustou premávkou, kde nie je možné z hľadiska bezpečnosti zastavovať vodičov porušujúcich zákon,“ povedala hovorkyňa.

Celoslovenskú akciu vyhlásilo Prezídium Policajného zboru od 14. januára až do odvolania. „Hovorcovia jednotlivých krajských riaditeľstiev o nej verejnosť informujú deň vopred,“ uviedla Baloghová. V jednotlivých krajoch totiž prebiehajú kontroly podľa vlastnej bezpečnostnej analýzy. Cieľom kontrol je znížiť počet dopravných nehôd s následkami na zdraví a životoch. Prezídium očakáva prvé výsledky celoslovenskej akcie v priebehu budúceho týždňa. Text a foto: TASR

Slovenskí zubári žiadajú, aby štát prísnejšie preveroval ich kolegov z Ukrajiny a ďalších krajín mimo EÚ, ktorí chcú pôsobiť na Slovensku. Podľa Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) v SR momentálne pôsobí 33 zubárov z Ukrajiny, v susednom Česku je ich 112. Členka prezídia komory Neda Markovská hovorí, že žiadostí od ukrajinských lekárov začalo pribúdať na Slovensku práve po tom, ako preverovanie vzdelania a schopností sprísnili Česi. „Chceme vedieť, či dokážu správne a bezpečne ošetriť pacienta, či vedia legislatívu a jazyk. Nikto ich odtiaľto nevyháňa, ale chceme to vedieť,“ povedala na tlačovej konferencii. Momentálne podľa nej doklady uchádzača z krajín mimo EÚ posudzujú úradníci na ministerstve školstva. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) s návrhom sprísniť uznávanie vzdelania u lekárov prichádzajúcich z krajín mimo EÚ nesúhlasí. Tvrdí, že ide o zákonný postup uznávania kvalifi kácií

v kompetencii ministerstva školstva. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Martiny Lidinskej sa dá tlak zo strany zubárov vnímať aj ako obava zo straty doterajších pacientov – zákazníkov. MZ podľa nej nezaznamenalo žiadne podnety od občanov, v ktorých by sa sťažovali na nedostatočnú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany ukrajinských zubných lekárov. Naopak, na ministerstvo prišlo niekoľko e-mailov od pacientov, ktorí práve prístup zahraničných lekárov vyzdvihovali a s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou boli spokojní. TASR

REKONŠTRUKCIA ŠTÁTNEJ OPERY V BANSKEJ BYSTRICI Ministerstvo kultúry plánuje dokončiť rekonštrukciu Štátnej opery v Banskej Bystrici. Ako potvrdil šéf rezortu kultúry Marek Maďarič, práce sa možno začnú na budúci rok.

Momentálne má ministerstvo zdroje na vypracovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie, pričom hľadá jej zhotoviteľa. Jej predpokladaná hodnota je 432 995

Štátna opera v Banskej Bystrici čaká na rekonštrukciu. Foto: Michaela Ivaničová

eur. Ako Maďarič pripomenul, v minulosti sa zrenovovala časť Štátnej opery, ktorá bola v havarijnom stave. Na komplexné práce neboli zdroje. „Preto sa na druhú časť musí projekt inovovať, a potom, ak budú aj finančné prostriedky, spustiť obstarávanie samotnej rekonštrukcie,“ priblížil. Štátna opera na základe vyhláseného verejného obstarávania v roku 2003 uzatvorila zmluvu na vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie na jej dostavbu. Tá pochádza z roku 2005. Z dôvodu nedostatku peňazí sa prestavba nezačala. Čiastočné stavebné úpravy v rokoch 2008 až 2010 iba odstránili existujúci havarijný stav. „Z dôvodu, že časť objektov

Minister kultúry Marek Maďarič.

sa znovu dostáva do havarijného stavu, je urýchlene potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude potrebná pre výber dodávateľa stavebných prác,“ upozorňuje ministerstvo. Nové časti projektovej dokumentácie budú zamerané

na zvyšné priestory v areáli historickej budovy tejto národnej kultúrnej pamiatky a objektov v areáli skladov a výrobných dielní na Jegorovovej ulici, ktoré neboli súčasťou pôvodnej dokumentácie z roku 2005. Text a foto: TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

NOVOROČNÉ STRETNUTIE S DIPLOMATMI MICHAL HORSKÝ:

KAMPAŇ Od momentu zoficiálnenia 15 kandidátov na prezidenta sa reálne rozbieha volebná kampaň. Hneď v jej počiatkoch ponúkam občanovi tri momenty na zamyslenie. Prvým je rozdelenie kandidátov na zhruba dve polovice. Prvá celkom zreteľne predstavuje kandidátov, ktorí majú snahu skutočne sa stať hlavou štátu. Tá druhá polovica úplne beznádejne demonštruje, že o funkcii prezidenta, o jeho ústavnom postavení, nemá najmenšie tušenie. Sú to osobnosti, ktoré sa rozhodli kandidovať z rôznych dôvodov. Nemyslím si, že sami veria, že postúpia do druhého kola alebo dokonca, že zvládnu funkciu prezidenta. Ďalší zaujímavý moment je tak trochu úsmevný. V zásade celá skupina prezidentských kandidátov nebojuje o to, aby predstavila občanom vlastný program, ale o to, kto z nich sa stane rivalom Roberta Fica v druhom kole. Bude to stačiť? Občan zvažuje kto a ako prezentuje svoju budúcu úlohu prezidenta a nie, kto sa stane antificovským vyzývateľom. Tretí moment súvisí s tzv. antipolitikou. Ústrednými témami kampane niektorých prezidentských kandidátov sa stáva podivná prezentácia toho, že budúcim prezidentom by mali byť práve preto, že s vrcholovou politikou nemajú žiadne skúsenosti. Hľadať a voliť niekoho s takouto sebaponukou na vážnu funkciu prvého občana štátu je vážnym omylom takto uvažujúcich kandidátov. A myslím, že občania to patrične „ocenia“.

Proeurópskosť Slovenska vyzdvihol vo svojom príhovore prezident Ivan Gašparovič počas novoročného stretnutia (15. 1.) s predstaviteľmi diplomatického zboru akreditovanými v SR. Ako však podotkol, treba sa viac venovať problémom občanov, zrozumiteľnejšie a presvedčivejšie im vysvetľovať európske rozhodnutia. „Iba tak nedáme priestor posilňovaniu populistických a extrémistických zoskupení, ktorých vplyv sa vo viacerých krajinách nebezpečne šíri. Aj my na Slovensku si uvedomujeme tieto riziká a nesmieme ich podceňovať už v prvých náznakoch,“ zdôraznil prezident. Slovensko podľa neho nastupuje do náročného volebného roka, počas ktorého si občania zvolia novú hlavu štátu, europoslancov, ako aj primátorov, starostov a mestských poslancov. V tejto súvislosti vyslovil želanie, aby sa v centre kampaní objavovali

Ivan Gašparovič a apoštolský nuncius Svätej stolice v SR Mario Giordana.

témy hospodárskeho a sociálneho rastu, zápasu s nezamestnanosťou či duchovnej obnovy spoločnosti. „Nie zástupné témy, ktoré vnášajú do myslí ľudí zmätok, nenávisť, depresiu a prehlbovanie polarizácie spoločnosti,“ podčiarkol Gašparovič.

Apoštolský nuncius Svätej stolice v SR Mario Giordana sa v mene pozvaných hostí poďakoval prezidentovi a ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi za ich aktívnu spoluprácu a za ich neustálu pomoc pri výkone diplomatickej

misie veľvyslancov. „Robili ste ju ľahšou,“ poznamenal. Rovnako vyzdvihol otvorený dialóg a úctu, ktorú najvyšší ústavný činiteľ SR preukazoval voči ich práci počas oboch funkčných období. Text a foto: TASR

TASR: STARONOVÝ GENERÁLNY RIADITEĽ

Sebastian Kurz a Miroslav Lajčák.

EURÓPA MLADNE Na pozvanie podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka pricestoval vo štvrtok 16. januára 2014 na oficiálnu návštevu Slovenska nový rakúsky spol-

kový minister pre európske a medzinárodné záležitosti Sebastian Kurz. Hlavným cieľom návštevy bolo potvrdenie dynamicky sa rozvíjajúceho partnerstva a vzťahy medzi oboma krajinami. Práve Bratislava bola jednou

z prvých zahraničných ciest najmladšieho európskeho ministra (27 r.), ktorý sa stal šéfom rakúskej diplomacie len v decembri. Text a foto: TASR

Správna rada TASR v polovici januára do funkcie generálneho riaditeľa opätovne zvolila terajšieho šéfa agentúry Jaroslava Rezníka. Súčasnému riaditeľovi končí mandát 29. apríla. Správna rada preto 2. decembra 2013 rozbehla výberové konanie, do ktorého sa ako jediný kandidát prihlásil J. Rezník. TASR


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

9

TRADÍCIA TROCH SVÄTOPLUKOVÝCH PRÚTOV Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády. Vo svojom príhovore na začiatku stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a športového života to vyhlásil predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico. „Všetci si uvedomujeme, že najmä stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená,“ deklaroval. Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a reprezentovať ho v zahraničí. „V prípade môjho zvolenia ponúknem

parlamentu aj vláde spoluprácu v zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,“ avizoval. Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa učiť počas výkonu mandátu. „Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné

Robert Fico, Ladislav Petráš a Róbert Vittek.

zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej kariéry politika a právnika,“ dodal. Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, boli minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS-u a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident

Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák. Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

Stretnutia sa zúčastnili aj zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová. Text a foto: TASR

PREDSEDOM NOVEJ STRANY TIP SA STAL TOMÁŠ HUDEC Nová politická strana TIP - Tvoríme inú politiku si 18. januára na ustanovujúcom sneme v Banskej Bystrici zvolila vedúcich predstaviteľov a rozhodla o svojom ďalšom smerovaní. Účastníci snemu schválili stredopravé liberálne programové smerovanie strany a vyjadrili sa k voľbám, ktoré sa budú tento rok konať na Slovensku. Stovka zakladajúcich členov strany na sneme volila predsedu, troch podpredsedov, členov Republikovej rady, členov poradného a rozhodcovského orgánu. Predsedom strany sa stal Tomáš Hudec (35), za podpredsedov boli zvolení Ivana Augustinská (26), Martin Schwantzer (36) a Jana Vološinová (41). „Sme mladí ľudia, náš vekový priemer je do 40 rokov a hlavne nikoho z nás neťaží žiadna aktívna predchádzajúca dlho-

dobá politická minulosť. Dá sa povedať, že sme generácia, ktorá práve dorastá, ktorá tu bude naďalej žiť a mala by sa angažovať a mať záujem o veci verejné,“ uviedol novozvolený predseda strany Tomáš Hudec. Účastníci snemu schválili aj základné programové tézy strany. Ich súčasťou je aj návrh na zriadenie inštitútu registrovaných partnerstiev po vzore mnohých štátov Európskej únie a vo svete. Strana tento bod vníma ako

Sprava predseda strany Tomáš Hudec a podpredsedovia Jana Vološinová, Ivana Augustinská a Martin Schwantzer. Foto: TASR/Dušan Hein

odstránenie diskriminácie ľudí s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Pred marcovými prezidentskými voľbami strana nepodporí žiadneho z aktuálnych kandi-

dátov. Túto voľbu však nechajú na slobodnom rozhodnutí každého člena a sympatizanta strany. Pre voľby do Európskeho parlamentu sa strana TIP rozhodla

otvoriť svoju kandidátku všetkým mladým a mlado zmýšľajúcim ľuďom. „Rozhodli sme sa postaviť kandidátku inak ako štandardné strany. Chceme zorganizovať online ‚primárky‘, nazvali sme ich eurokasting, na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto súhlasí s hodnotami a programovým smerovaním strany. Kandidátka bude pozostávať z 13 členov, ktorí získajú najviac hlasov,“ povedala podpredsedníčka strany Ivana Augustinská. Strana sa zúčastní na komunálnych voľbách. Jej prioritou je však účasť na voľbách do Národnej rady SR v roku 2016. TASR, (mi)


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ MUSÍTE PODAŤ DO KONCA JANUÁRA PRINÁŠAME VÁM PREHĽAD POVINNOSTÍ A ZMIEN V DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, PLATNÝCH OD 1. JANUÁRA 2014 Do dane z nehnuteľností spadá daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Vyrubí ju mesto alebo obec, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Povinnosť podať priznanie má ten, kto v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť – kúpil, vydražil, zdedil, či dostaval stavbu. Týka sa teda fyzických a právnických osôb, ktorým nehnuteľnosť pribudla alebo oproti vlaňajšku nastala zmena. Priznať daň z nehnuteľností je potrebné do 31. januára 2014.

Mail nepostačí

Platenie dane z nehnuteľností sa týka aj tých, ktorí nehnuteľnosť vlastnia dlhšie ako od vlani. Podať priznanie môžete niekoľkými spôsobmi – odnesiete osobne na príslušný úrad, pošlete poštou alebo e-mailom. Ak použijete mail, nezabudnite, že priznanie do určeného termínu treba poslať aj poštou. V opačnom prípade bude neplatné a vás neminie pokuta. Na zreteli treba mať aj to, že vo väčších mestách sa nehnuteľnosti rozdeľujú podľa pásiem

a sadzby pre daný rok väčšinou uverejňuje mesto či obec na svojej internetovej stránke.

Upravené sadzby

Novinkou je, že oproti vlaňajšku sa sadzba dane z nehnuteľností zvýšila v priemere o 0,48% v 79 okresných mestách Slovenska a mestských častiach Bratislavy. Sadzby daní z nehnuteľností na rok 2014 upravilo len 15 miest, z ktorých 13 miest sadzby zvýšilo a dve mestá sadzby znížili. Väčšími sadzbami sa môžu „pochváliť“ naprí-

Novinkou je, že oproti vlaňajšku sa sadzba dane z nehnuteľností zvýšila v priemere o 0,48%. klad Stropkov, Malacky, Zvolen i Liptovský Mikuláš. Naopak, miernejšie daňové zaťaženie majú občania v Novom Meste nad Váhom a Senci. Vyplýva to z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska.

Jednoduchší postup

Ďalšou novinkou v podaní priznania k dani z nehnuteľností patrí zavedenie spoločného tlačiva pre štyri miestne dane, čo výrazne zjednoduší podávanie priznania. Na jednom tlačive

teda môžete priznať daň za byt či dom, ale aj stavbu a pozemok. A čo je podstatné, daň nemusíte pracne vypočítavať sami. Urobí to za vás príslušný úrad. Povinnosťou daňovníka je len správne vyplniť tlačivo a doručiť ho na úrad. Nezabudnite na podstatné prílohy, ako sú napríklad list vlastníctva či kúpna zmluva, ktoré sú pre výpočet dane rozhodujúce. Daň zaplatíte, až keď vám správca pošle rozhodnutie o vyrubenej dani. Urobiť tak musí do 15. mája. Od doručenia rozhodnutia potom máte 15 dní na zaplatenie dane z bytu, domu, stavby, pozemku a za psa. Rovnaký počet dní máte aj na odvolanie. Ak vám vyrubili vyššiu daň, informujte sa, či môžete požiadať o splátkový kalendár. (yz), foto: TASR

Kto musí platiť daň z nehnuteľností fyzická osoba (občan, podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá vlastní, spravuje, má v prenájme alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Ako si vypočítať daň Daň vypočíta správca dane, teda mestský či obecný úrad. Ak si ju ale chcete vypočítať sami, ide o súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a sadzby dane pre danú kategóriu. Pamätajte, že do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak, pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava. Ak ste vlastníkom viacpodlažného domu, za každé podlažie zaplatíte príplatok.


Ä?Ă­slo 1/2014

TĂ&#x2030;MA

11

6Ă&#x2019;Ă˝$6ÄĄ283/(629(-6(=Ă?1< BĂ?VALI ARISTOKRATICKĂ&#x2030; %Ă&#x2C6;/<,328/,Ă˝1e=Ă&#x2C6;%$9< YRPREGREtDOHDMSULLQĂŞFK UR]OLĂžQĂŞFKSUtOHĂĽLWRVWLDFK pri korunovĂĄciĂĄch, zĂĄsnubĂĄch a podobne.

3OHVMHYüG\Yê]QDPQRXVSRORÞHQVNRXXGDORVĢRX,OXVWUDÞQpIRWR7$65

Ples mal uĹž v minulosti vĂ˝znamnĂŠ funkcie. Jednak Ä?loveka uvĂĄdzal do spoloÄ?nosti a jednak spoloÄ?enstvo, ktorĂŠ ho organizovalo, dĂĄvalo prostrednĂ­ctvom plesu o sebe vedieĹĽ. Bola to takĂĄ reflexia a zĂĄroveĹ&#x2C6; snaha vyjadriĹĽ sa k tomu, Ä?o sa aktuĂĄlne dialo. SĂşÄ?asĹĽou toho vĹĄetkĂŠho bola, samozrejme, etiketa, ale aj rĂ´zne ÄžudovĂŠ zvyky. Viac nĂĄm o tom porozprĂĄval nĂĄrodopisec Juraj Zajonc z EtnografickĂŠho Ăşstavu Slovenskej akadĂŠmie vied.

]AkĂ˝ je rozdiel medzi bĂĄlom a plesom? Len v pĂ´vode slov. BĂĄl je nĂĄzov vychĂĄdzajĂşci z romĂĄnskeKRVORYDEDODUHĂžR]QDPHQi WDQFRYDĢDSOHVMHRGYRGHnĂ˝ od staroslovanskĂŠho sloYDSOHVFĂžLĂĽHWDQHĂžQtN3OHV ĂžLEiOWRERODVSRORĂžHQVNi]ibava s tancom, na ktorĂş sa posielali pozvĂĄnky. Od 17. storoĂžLDVDDNRR]QDĂžHQLHWDNĂŞFKWR zĂĄbav objavuje aj slovo reGXWD9Ă˝HFKiFKVDSRXĂĽtYDO LQi]RYĂŁLEÄ&#x153;LQN\NWRUĂŞSRWRP preĹĄiel aj na Slovensko, v podobe ĹĄibrinky. Tento sa poXĂĽtYDOKODYQHQD]iSDGQRP 6ORYHQVNX1i]RYĂŁLEÄ&#x153;LQN\

]A Ä?o faĹĄiangovĂŠ zvyky, tie sa kedy zaÄ?ali dodrĹžiavaĹĽ? Zvyky spojenĂŠ s faĹĄiangami, NWRUpV~ĂĽLYpDMGQHVPDM~S{YRGQDMPlYVWUHGRYHNX)DĂŁLDQJ\V~RG7URFKNUiÄ?RYGR 3RSROFRYHM VWUHG\ NWRUi MH GQtSUHG9HÄ?NRXQRFRX-H to teda obdobie medzi dvomi YHÄ?NĂŞPLFLUNHYQĂŞPLVYLDWNDPL D]SRKÄ?DGXĂžORYHNDPLQXOĂŞFK VWRURĂžtWREROĂžDVYĂŞUD]QHM]PHQ\YHÄ?NpKRXYRÄ?QHQLDD]iEDY Ä?XGLDPDOLDMLQĂŞVS{VREVWUDYRYDQLDOHERYHGHOLĂĽHLFK ĂžDNiGÄ&#x2013;RYĂŞS{VW6ORYRNDUneval, ktorĂŠ vzniklo s karnevaORYRXWUDGtFLRXY7DOLDQVNXWR VDPRQDSRYHGiSUHWRĂĽHYRÄ?QHKRPRĂĽQRSUHORĂĽLĢDNRPDsopust, teda vzdanie sa mäsa. )DĂŁLDQJRYp]Y\N\NWRUpV~RG VWRURĂžLD]QiPHDM]~]HPLD Slovenska, v sebe spĂĄjajĂş prvN\NDUQHYDOXDSOHVRY3RNLDÄ? YVWRURĂžtVDYPHVWiFKSRXOLĂžQpNDUQHYDORYp]iEDY\XĂĽ QHNRQDOLQDMPlSUHĂžDVWp]iND]\QDGHGLQiFKLFKWUDGtFLD ĂĽLMHDMGQHV+ODYQĂŞPLIDĂŁLDQgovĂ˝mi podujatiami miest boli a sĂş bĂĄly a plesy.

BĂ˝vali, ale to nebol spĂ´VRE]iEDY\Y\VRNHMĂŁÄ?DFKW\7RXĂĽEROD]iEDYDLQĂŞFK VNXStQRE\YDWHÄ?RYPHVWD(ĂŁWH Y  VWRURĂžt PDOD SRGREX SRXOLĂžQpKRVSULHYRGXYPDVNiFKVWDQFRP.HÄ&#x2021;VDSR]ULHWHQDSUtNODGQDREUD]\+LHURQ\PD%RVFKDDOHERÄ&#x2021;DOĂŁtFK stredovekĂ˝ch maliarov, nĂĄjdete tam vĂ˝javy z faĹĄiangovĂ˝ch sprievodov, ktorĂŠ bĂ˝vali v mestĂĄch. Na dedinĂĄch zostali takĂŠ zvyky dodnes. V mestĂĄch tĂĄto podoba faĹĄiangovej zĂĄbavy zanikla a zĂĄbavy s tancom v uzatvorenom priestore, teda bĂĄly alebo plesy, sa poVWXSQHVWDOLV~ĂžDVĢRXVYLDWNRvania vĹĄetkĂ˝ch vrstiev mestVNpKRRE\YDWHÄ?VWYD

]VrĂĄĹĽme sa eĹĄte k pouliÄ?nĂ˝m sprievodom. Boli nieÄ?Ă­m vĂ˝nimoÄ?nĂŠ? 0DOLGRVĢYHÄ?NĂŞYĂŞ]QDPSUH VSRORĂžHQVWYRPHVWDĂžLGHGLQ\3RĂžDVVSULHYRGXVDÄ?XGLD PRKOLVSUiYDĢDNRFKFHOL]PHQRXRGHYXPRKOL]PHQLĢVYRMX LGHQWLWX0RKOLQDSUtNODGSDURGRYDĢRVRE\VWRMDFHYVSRORĂžQRVWLQDGQLPLEH]WRKR DE\EROL]DWRSRWUHVWDQt%ROR WRREGRELHNHG\Ä?XGLDPRKOL SUH]HQWRYDĢYHFLNWRUpVDLP QHSiĂžLOLYVSRORĂžQRVWL6WĂŞP V~YLVtDMY]QLNPQRKĂŞFKIDĂŁLDQJRYĂŞFKĂžLNDUQHYDORYĂŞFK masiek. Niekto sa mohol pre]OLHFĢ]DNUiÄ?DDOHERULFKWiUD DY\NULĂžDĢĂžRVDPXQHSiĂžLOR

YPDVNiFKSRXOLFLDFKQDĂžR GR]HUDODFLViUVNRNUiÄ?RYVNi SROtFLD3ODWLOLDMU{]QHSUtND]\ĂžDVWRQHStVDQpDWĂŞNDM~FH VDREOLHNDQLDĂĽLHQ]UR]OLĂžQĂŞFK VSRORĂžHQVNĂŞFKYUVWLHY

]V 19. storoÄ?Ă­ nastali urÄ?itĂŠ spoloÄ?enskĂŠ zmeny. ZaÄ?ali vznikaĹĽ rĂ´zne profesionĂĄlne i zĂĄujmovĂŠ spolky. Odrazili sa tieto skutoÄ?nosti aj na organizovanĂ­ plesov? 9\WYRULODVDVSRORĂžQRVĢNWRUi]DĂžDODÄ?XGtVWDYDĢQDMHGQX ~URYHÄ&#x2013;DWDNVDYHÄ?PLUR]ĂŁtrila aj ĹĄkĂĄla organizĂĄtorov pleVRY9Ä&#x2021;DNDVSRONRPYVW~SLOL do YHUHMQpKRVSRORĂžHQVNpKR ĂĽLYRWDLQRYpVNXSLQ\RE\YDWHÄ?RY3R]iPRĂĽQHMĂŁtFKPHãĢDQRFKDMUHPHVHOQtFLĂĽHQ\ URERWQtFLĂĽLGLDĂžRVDRGUiĂĽDORDMYQiUDVWHSRĂžWXSOHsov a bĂĄlov. V druhej polovici VWRURĂžLDEROLSOHV\SURVWULHGNRPSUH]HQWiFLHDXSHYÄ&#x2013;RYDQLDPHĂŁWLDQVWYDDSRĂžHWLFK RUJDQL]iWRURYQDUDVWDO3OHV\ EiO\D]iEDY\EROLG{OHĂĽLWĂŞPL situĂĄciami, v ktorĂ˝ch jednotliYpVNXSLQ\RE\YDWHÄ?RYPHVWD SUH]HQWRYDOLVYRMHVSRORĂžHQVNp postavenie a nĂĄzory.

]Boli plesy aj v minulosti zameranĂŠ tematicky tak, ako je to zvykom dnes? ]Bratislava sa v 16. storoÄ?Ă­ Ă˝DVWRWREROLPDĂŁNDUQpSOHV\ Y]QLNROYVWRURĂžtDR]QDĂžR- stala korunovaÄ?nĂ˝m ktorĂŠ reagovali na aktuĂĄlnu val zĂĄbavy organizovanĂŠ spol- mestom. BĂ˝vali tu uĹž vtedy situĂĄciu, ktorĂĄ bola vo svete. NRP6RNRO3UYĂŞUD]VDREMDYLO plesy? 9ĂĽG\VDXUĂžLODWHPDWLNDSOHVX v roku 1865 v sĂşvislosti so zĂĄ- Ă&#x2C6;QRSUHWRĂĽHVDVHPSUHVtGOLDERORVSRORĂžHQVN\ĂĽLDGDQpDE\ EDYRXĂžOHQRY6RNRODY3UDKH ODY\VRNiXKRUVNiĂŁÄ?DFKWDDSUL ]PoÄ?as zĂĄbav v mestĂĄch MXKRVWLDGRGUĂĽDOL'RNRQFDDM YĂŁHWNĂŞFKYĂŞ]QDPQĂŞFKSUtOHĂĽL- a  na plesoch sa urÄ?ite v BratislavskĂ˝ch novinĂĄch boli ]DĂĄ sa urÄ?iĹĽ presnĂ˝ WRVWLDFKĂžLXĂĽSULNRUXQRYiFLL museli dodrĹžiavaĹĽ aj rĂ´zne ponuky na to, kde a akĂŠ masky termĂ­n, kedy sa zaÄ?alo rĂ´znych rodinnĂ˝ch oslavĂĄch pravidlĂĄ a nariadenia. V~NGLVSR]tFLLDNWRLFKY\hovoriĹĽ o plesovej sezĂłne, YNUiÄ?RYVNHMURGLQHLYSURV- 6DPR]UHMPH ĂĽH SODWLOD KRWRYXMH3OHVRYRXVH]yQRX kedy a kde vlastne vznikla? WUHGtĂŁÄ?DFKW\NWRUiĂĽLODY%UD- a dodnes existuje plesovĂĄ eti- ĂĽLORFHOpPHVWR0DORWRDMXU3UHGRYĂŁHWNĂŞP LGH R GYRU- tislave a mala tu palĂĄce, sa ko- NHWDNWRUiXUĂžXMHDNRVDVSUi- ĂžLWĂŞHNRQRPLFNĂŞHIHNWSUHskĂŠ bĂĄly a plesy najvyĹĄĹĄej QDOLSOHV\$WRQLHOHQYĂžDVH YDĢQDSOHVHĂžLEiOH)DĂŁLDQJR- WRĂĽHVDSUHQDMDODViODQLHNWR ĂŁÄ?DFKW\ NWRUp PDM~ S{YRG IDĂŁLDQJRY3DWULOLPHG]LQHDM vĂŠ zĂĄbavy v mestĂĄch najmä od PXVHOXĂŁLĢPDVN\QLHNWR]DYVWRURĂžtYR)UDQF~]- plesy v maskĂĄch, ktorĂŠ vĹĄak VWRURĂžLDUHJXORYDOLQDULD- EH]SHĂžRYDOYĂŞ]GREXDSRGREVNX3RVWXSQHVD]SDQRYQtF- boli viazanĂŠ prĂĄve na faĹĄiangy. GHQLDNWRUp]YlÞãDSULND]RYD- ne. V novinĂĄch bol uverejnenĂ˝ N\FKGYRURYD]SDQVNĂŞFKVtOLD]DND]RYDOLDNRVDÄ?XGLD plesovĂ˝ program na celĂş pleGLHO)UDQF~]VNDUR]ĂŁtULOLGR ]Ale bĂ˝vali aj faĹĄiangovĂŠ PDM~VSUiYDĢREOLHNDĢ9URNX VRY~VH]yQX Ä&#x2021;DOĂŁtFKNUDMtQ(XUyS\1HNR- zĂĄbavy mimo ĹĄÄžachtickĂ˝ch EROY3UHĂŁSĤUVN\FKQRYLnĂĄch vydanĂ˝ zĂĄkaz chodenia TASR nali sa vĹĄak len vo faĹĄiango- palĂĄcov.


12

naše novinky

PORADŇA

NIE JE ČAJ AKO ČAJ Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. V zimnom období je vhodným doplnkom pitného režimu a náhradou za minerálne vody. Kým donedávna bol výber čajov obmedzený na čierny čaj, v súčasnosti konzumenti od čaju očakávajú viac ako len tmavú tekutinu na zahriatie.

Kto si uvaril prvý hrnček?

Dejiny čaju sa začali písať pred viac ako štyri a pol tisíc rokmi. Z čínskej mytológie sa dozvedáme, ako istý vzdelaný vládca sedel pod stromom, kým jeho sluha varil vodu. Vtom mu do nej padol lístok, no namiesto toho, aby vývar vylial, sa vládca rozhodol, že ho ochutná. Tým stromom bol divý čajovník. Vďaka tejto náhode môžeme dnes vychutnávať rôzne druhy čaju.

Čajom proti chorobám

Tento nápoj, či už horúci, alebo chladený, je nielen výborný na osvieženie, ale zároveň dodáva telu mnoho potrebných živín ako vápnik, zinok, kyselina listová či vitamíny B1, B2 a B6. Pri jeho pití zohráva istú úlohu aj pohodlie, ktoré v tom čase prežívame. Je dôležité si pri čaji oddýchnuť. Takéto pozastavenie pri šálke horúceho nápoja vám pomôže zahnať každodenný zhon a stres, a rovnako tým pomô-

Príprava čaju je obradom. Foto: TASR/Henrich Mišovič

žete svojmu telu. V posledných rokoch sa stále viac dostáva do popredia zelený čaj. Sú jeho účinky naozaj také vynikajúce, alebo je to len módny trend? „Čaj nepodlieha trendom. Čaj nie je o trendoch, ale o zdraví a prevencii. Zelený čaj je úžasný nápoj niekoľko storočí a jeho účinky sú známe. Východná, v tomto smere vyspelejšia kultúra, to pochopila hneď. Žiaľ, naša spoločnosť sa prebúdza až teraz,“ myslí si Radim Vilhan, prevádzkovateľ čajovne. Trendom v súčasnosti sú ovocné čaje

a zelený čaj s príchuťou. Považuje aj predajca čajov zelený čaj s príchuťou za vhodný? „V našich sypaných čajoch je základ vždy rovnaký, napríklad v zelenom čaji je to väčšinou Ceylon Sencha, avšak nie všetci ľudia majú radi trpkú chuť zeleného čaju. Preto existujú rôzne variácie zelených čajov s prímesou ovocia a bylín. Nehovoríme však o chemickej aróme, ale o reálnej bylinke a reálnom ovocí, ktoré je tam aj vidieť, že sa tam nachádza. Tým dostane čistý zelený čaj nový nádych, novú chuť a je konzumova-

teľnejší pre širšiu skupinu milovníkov čajov,“ vysvetľuje Vilhan. Zároveň dodáva, že za skutočný čaj považuje len sypaný čaj, kde je možné rozlíšiť jeho zloženie. Od „sáčkového“ čaju sa dištancuje.

Obľúbené druhy

Ešte pred päťdesiatimi rokmi bol na vrchole slávy čierny „ruský“ čaj, dnes ľudia žiadajú od čaju aj iné vlastnosti ako chuť. „Čo zákazníci najviac žiadajú je relatívne. Záleží to na ročnom období a na probléme, aký chce zákazník riešiť.

Pred letom sa najviac predáva čaj PuErh, ktorý má najvýraznejšie účinky pri odbúravaní tukov, znižovaní cholesterolu a detoxikácii organizmu. Celoročne sú to však ovocné čaje, zelené čaje a Rooibos. Do popredia sa už tlačí Lapacho a Vilcacora pre ich skutočne skvostné účinky na organizmus. Ľudia sa prebúdzajú a začínajú chápať, že chodiť po lekárňach a jesť pilulku za pilulkou nie je vždy najsprávnejším riešením,“ dodáva Vilhan. (mha)

VYLIEČTE SA BEZ CHÉMIE Ak začnete kýchať, kašľať, alebo vás škriabe v hrdle, nemusíte hneď utekať do lekárne. Vírusy či baktérie možno poraziť aj bez chémie – pomôžu babské recepty. Neveríte? Tu je zopár tipov: Pamätajte, že pri prechladnutí sa treba zahriať predovšetkým zvnútra. Ako? Pomôže čaj z ďumbiera lekárskeho, alebo zázvoru, ako ho s obľubou voláme, a doň karamel. Ďumbier spôsobuje tzv. vazodilatačný efekt v organizme, čo znamená, že sa nám prekrvia ruky i nohy. Teplo sa nám rozleje po celom tele a minimalizuje sa

množenie vírusov a baktérií. Nezabudnite však, že ďumbier treba variť na miernom ohni aspoň 15 minút, nestačí ho len zaliať horúcou vodou. Keď ho osladíte karamelom, cukor nebude organizmus prekysľovať, pretože sa správa ako zásaditá zložka. Ak sa vám žiada citrón, dajte si ho. Ale len tak pre chuť, pretože pôsobí sťahujúco.

Prišli ste uzimení a potrebujete sa rýchlo zohriať? Ak nemáte horúčku, pripravte si horúci kúpeľ so soľou. Srdce by však ponorené vo vode nemalo byť. Keď sa kúpať nechcete, dajte si do horúcej vody so soľou alebo švédskymi kvapkami nohy. Na štvrťhodinu a príjemné teplo vás zohreje. Soľ vám pomôže ľahšie zdolať nádchu a nemusíte siahať hneď po nosných kvapkách. Stačí, ak si slanou vodou budete preplachovať

nos. Naberte si ju do dlane a vdýchnite tak, aby sa vám dostala i do úst. Hlieny uvoľní suché teplo, ale aj naparovanie nad harmančekom. A čo na boľavé hrdlo? Pomôže tvaroh. Dajte z neho niekoľko lyžíc do papierovej utierky, rozložte ho tak, aby ste vytvorili obdĺžnik asi päť krát pätnásť centimetrov. Zabaľte ho, priložte na hrdlo, najlepšie na noc, a obviažte šálom či šatkou. Ak sa vám

do tvarohu nechce, namočte vreckovku do studenej vody, poriadne vyžmýkajte, dajte na hrdlo a rovnako previažte šatkou alebo šálom. Ak vás studená voda strasie, nerezignujte. Hrdlo sa najprv ochladí, ale potom sa prehreje, pretože sa rozšíria cievy a bolesť začne postupne ustupovať. Možno tento spôsob poznáte ako Priessnitzov obklad. Aj tak sa mu hovorí a treba ho viackrát opakovať. (mim)


KRĂ?Ĺ˝OVKA KRĂ?Ĺ˝OVKĂ RSKY Ä&#x152;ASOPIS

NĂĄĹĄ opernĂ˝ spevĂĄk

Rybie vajĂ­Ä?ko

Bod, po anglicky

Vlialo sa

Spojka

PlytkĂĄ nĂĄdoba

DomĂĄcke meno Petra

PRE POUÄ&#x152;ENIE A ZĂ BAVU

DĂŠmonicky zvodnĂĄ Ĺžena

Pipette (skr.)

HorĂ­ bez plameĹ&#x2C6;a

Akým spôsobom

Nie je

3 AutonĂłmna oblasĹĽ

Ženy

- A Ĺže vraj sa doktorom nedĂĄvajĂş Ăşplatky...

Pracie prostriedk ObuvnĂ­cky Liehovina klinÄ?ek z ryĹže VĂĄnok (bĂĄsn.)

V dĹžude DĂĄmsky porĂĄĹžka klobĂşk na plnĂ˝ bez okraja bod

HorĂşÄ?ava

4

OznaÄ?enie vozidiel diaÄžkovej dopravy

ZahuÄ?Ă­, zadunĂ­ Opojil alkoholom

VĂĄĹžnejĹĄie poranenie, trauma

Slovko Ăşcty v Ă zii

HimalĂĄj. medvedĂ­k

RuskĂĄ rieka

Bil, ĹĄibal (expr.)

Arbiter (hist.) UnavĂ­m

Opätok, po Ä?esky ŤaĹžkĂ˝, namĂĄhavĂ˝ nĂĄvrat

LiehovĂ˝ nĂĄpoj

Poodmetaj TamtĂ­

Druh a radca Mohameda

EtĂĄn, po Ä?esky

ZenovĂ˝ budhizmus Post scriptum

KujnĂ˝ nerast

Jazdenie

Zakrývali

DivĂ˝ osol

Zmluva Budova

OdoĹĄlem

1

CestovnĂ˝ doklad Nezvalil na zem

SnĂ­va

PapagĂĄj LovkyĹ&#x2C6;a ustrĂ­c

ArabskĂŠ muĹžskĂŠ meno

Ä˝udovĂŠ zhromaĹždenie v st. GrĂŠcku BÄžaÄ?alo (nĂĄr.)

Kypri pluhom!

Dom. meno KornĂŠlie

Ťahanie

Alebo (poet.)

Borovica, sosna SeverskĂ˝ kopytnĂ­k

VýbeŞok, predhorie

ObchodnĂ˝ dom

RuskĂ˝ sĂşhlas

PridĂĄva

!

499 v RĂ­me

BiblickĂ˝ vrch

Mesto na LapaĹĽ, PovaŞí po Ä?esky

NĂĄpoveÄ?: AGORA, ANABĂ ZA, ANAS, KAP, OBERMAN, POINT, TEKS.

Arab News Agency

13

PRANOSTIKY PODÄ˝A ASTRONĂ&#x201C;MA Je pravdivĂĄ TrojkrĂĄÄžovĂĄ pranostika zo slovenskĂ˝ch ÄžudovĂ˝ch pranostĂ­k z hÄžadiska astronĂłmie, ktorĂĄ hovorĂ­ o dĺŞke dĹ&#x2C6;a? 1D%RĂĽLHQDURGHQLHREOĂŁLH SUHYDOHQLH1D1RYĂŞURNRNXUDFtNURNQD7ULNUiOHRNURN GiOHQD+URPQLFHRKRGLQXYtFH 1DRWi]NXRGSRYHGDODVWURQyP0JU-R]HI.ULĂŁWRIRYLĂž ULDGLWHÄ?+YH]GiUQHDSODQHWiULD05âWHIiQLND+ORKRYHFĂ&#x201E;7LHWRSUDQRVWLN\V~ SUDYGLYpDY\FKiG]DM~]SR]RURYDQtLRE\ĂžDMQĂŞFKÄ?XGt .DĂĽGRURĂžQHGHFHPEUDQD-

StarogermĂĄni

Zvieracia papuÄža

Abvolt

- AkĂŠ Ăşplatky?...

2

.UtĂĽRYNXGRGDODUHGDNFLDĂžDVRSLVX5(/$;

Ä?Ă­slo 1/2014

VWiYD]LPQĂŞVOQRYUDW SUH]DXMtPDYRVĢWHQWRURNWR EXGHGHFHPEUDDOHLED PLQ~W\SRSROQRFL D]DĂžtQDVD]Y\ĂŁRYDĢYĂŞĂŁNDVOQND QDREORKHĂžtPVDSUHGOĂĽXMHMHKRVYLWDWĂŞPVD]DĂžtQD SUHGOĂĽRYDĢGHQQpVYHWOR$E\ WRERORYĂŁHWNĂŞP]UR]XPLWHÄ?QpWLHWRSUDQRVWLN\VDRSLHUDOLRFLUNHYQpVYLDWN\3UYp WULQHKRYRULDNRQNUpWQ\~GDM DOH]DVWURQRPLFNpKRKÄ?DGLVNDVDRG%RĂĽLHKRQDURGHQLD GR7URFKNUiÄ?RYGHÄ&#x2013;SUHGÄ&#x17D;ĂĽL RPLQ~WQD+URPQLFHMHWR Y\MDGUHQpĂžDVRYĂŞP~GDMRPÂł )UDQWLĂŁHN,YiQ

JANUĂ ROVĂ&#x2030; PRANOSTIKY

 Na Troch krĂĄÄžov mnoho hviezd â&#x20AC;&#x201C; mnoho zemiakov.  Na poÄ?iatku roka, keÄ? sĂş mokrĂŠ Ä?asy, od hnevu si vinĂĄr bude ĹĄklbaĹĽ vlasy.  Beda tomu roku, v ktorom v januĂĄri trĂĄva rastie.  V januĂĄri mrĂĄz â&#x20AC;&#x201C; teĹĄĂ­ nĂĄs, v januĂĄri voda â&#x20AC;&#x201C; to je veÄ?nĂĄ ĹĄkoda.  JanuĂĄr dobrĂ˝ je, keÄ? chotĂĄr biely je.  V januĂĄri sneh a blato, vo februĂĄri mnoho mrazov zato.  KeÄ? vÄ?ely v januĂĄri vyletujĂş, to nedobrĂ˝ rok ohlasujĂş. ,OXVWUDĂžQpIRWR7$650LFKDO6YtWRN


14

naše novinky

ŠPORT

%5$=Ë/ý$1:,//,$032'3Ë6$/ 62ä,/,128752-52ý1Ò=0/898 Futbalový útočník William Alves de Oliveira bude pokračovať vo svojej kariére naďalej na Slovensku. Brazílsky legionár podpísal s corgoňligovým klubom MŠK Žilina zmluvu na tri roky. William Alves de Oliveira VDXåREMDYLOSRG'XEĖRP NGHVD]R]QDPXMHVSURVWUHGtPãHVĢQiVREQpKRVORYHQVNpKR PDMVWUD Ä0DOL VPH ]iXMHPRWRKWRKUiþDMHW\SRORJLFN\YKRGQêSUHQiãWtP =S{VREHQLDY&RUJRĖOLJH YLHPHRMHKRSUHGQRVWLDFK MHWRVLOQêKUiþDRþDNiYDPH RGQHKRWYUG~SUiFXSUHNROHNWtYDKODYQHJyO\NWRUêPL SRP{åHPXåVWYX³SRYHGDO SUHR¿FLiOQ\NOXERYêSRUWiOãSRUWRYêPDQDåpU0â. äLOLQD.DURO%HODQtN 'YDGVDĢGYDURþQê-XKRDPHULþDQ]DþtQDOIXWEDORY~NDULpUXYVOiYQRPNOXEH)&%RWDIRJR1D6ORYHQVNXRGRKUDO YQDMY\ããHMV~ĢDåLVWUHWQXWtYGUHVH$67UHQþtQDVWUHOLOJyORY=DXMtPDYRVĢRXMH åHVDYUDFLDSRGWUpQHUVN~ WDNWRYNX$GULiQD*XĐXNWRUêKRSR]QiSUiYH]SUHGFKiG]DM~FHKRS{VRELVND Ä0\VPHSRþtWDOLVWêPåH VDFKFHPHSRVLOQLĢQDSR]tFLLKURWRYpKR~WRþQtNDDWRWR

William Alves de Oliveira. Foto: TASR

ERO]DXMtPDYêKUiþ6RPUiG åHNOXEY\YLQXOYHĐNp~VLOLHDGRNi]DOWRKWRIXWEDOLVWXSULWLDKQXĢGRäLOLQ\2þDNiYDQLDQDMHKRYêNRQ\EXG~ YHĐNpSUHWRåHQDSUHGFKiG]DM~FRPS{VRELVNXXNi]DOYHĐNêSRWHQFLiO9HUtPåHWHQWRSRWHQFLiOXQiVUR]YLQLH %XGHG{OHåLWpDNRKRSULMPH NROHNWtYP\PXSULSUDYtPH WDNpSURVWUHGLHDE\EROSUtQRVRPDSRPRKROPXåVWYX 3ULSRMtVDNWtPXDEXGHWUpQRYDĢVNROHNWtYRPQDSOQR³ Y\VYHWOLO SUHG SUtFKRGRP 2OLYHLUDKODYQêNRXþ*XĐD )\]LFN\ GREUH VWDYDQê FPY\VRNê~WRþQtNE\ PDO E\Ģ VWUHOHFNêP HVRP åOWR]HOHQêFKYMDUQHMþDVWLÄ9UDFLDPVDQD6ORYHQVNRDWHãtPVDQDS{VREHQLH YWRPWRNOXEH6NOXERPVPH VDGRKRGOLQDSRGPLHQNDFK WDNåHRGWHUD]VRPKUiþRP äLOLQ\³SRYHGDOSRSRGSLVH ]POXY\:LOOLDP

ŽILINČAN MARTIN DÚBRAVKA POCESTUJE NA SKÚŠKU DO SPARTY PRAHA Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa zapojil do prípravy českého vicemajstra AC Sparta Praha. '~EUDYNDNWRUêSUHGSiU GĖDPLRVOiYLOQDURGHQLQ\QHRGãWDUWRYDOSUtSUDYX QD]DþLDWNXMDQXiUDVRäLOLQþDQPL3ULSUDYRYDOVDLQGLYLGXiOQHDRGEXG~FHKRWêåGĖDVDSULSRMtNWtPX6SDUW\ 3UDKDÄ'~EUDYNRYLVDVQDåtPHQiMVĢNOXEWDNDNRVPH WRKRYRULOLXåQD]DþLDWNXSUt-

SUDY\3RQDãLFKY]iMRPQêFK UR]KRYRURFKVR6SDUWRXSUHMDYLOYHG~FLWtPþHVNHM*DPEULQXVOLJ\]iXMHPDSUHWRVD '~EUDYNDSUHGVWDYtRGSRQGHONDYWRPWRNOXEHQDVN~ã NH³XYLHGROQDNOXERYRP ZHEH ãSRUWRYê ULDGLWHĐ .DURO%HODQtN6SDUWDVL]UDGRYFRUJRĖOLJLVWRYY\KOLDGOD DMćDOãLHKREUDQNiUDNHćSR]YDODQDWHVW\PDFHGyQVNHKRJyOPDQDYVOXåEiFK0). .RãLFH'DUND7R¿ORVNpKR '~EUDYNDKUiYDYRVYRMRP WtPHSRG'XEĖRPRGVYRMLFKURNRYRGURNX

0HVWRNGHVDQDURGLOãSRUWRYRÄRSXVWt³SRSUYêNUiW+UiYDOQDSRVWHKODYQpKREUDQNiUDDSUHERMRYDOVDVWêPRP 0â.äLOLQDYURNXGR /LJ\PDMVWURY8()$YURNX SRWRPDNRSRUD]LOL$&6SDUWX3UDKXV~þWRP YêVOHGNRYGRPDDYRQNX 1HVN{UKRVORYHQVNêIXWEDORYêWUpQHU9ODGLPtU:HLVVVWSRYRODOGRVHQLRUVNHM UHSUH]HQWiFLH

7$65

5DG\6SDUW\3UDKDSRVLOQtURþQê0DUWLQ'~EUDYND)RWR7$65

7$65


číslo 1/2014

ŠPORT

15

ä,/,16.é5(*,Ï16$&+<67È =25*$1,=29$ġ2/<03,È'8 Len máločo v posledných mesiacoch vyvolalo také vášne a diskusie ako spoločná poľsko-slovenská snaha o zorganizovanie olympiády v roku 2022. Dnes už Krakov ako možné hostiteľské mesto XXIV. zimných olympijských hier a XIII. zimných paralympijských hier oficiálne podalo kandidatúru. Slovensko i žilinská župa sa začali na sviatok športu postupne pripravovať. Ä.Hć QiP PHVWR .UDNRY GDORQiYUKQDVSRORþQpXVSRULDGDQLHRO\PSLMVNêFKKLHU YURNXYHĐPLQiVWRSRWHãLOR1DãXVSROX~þDVĢQDRUJDQL]iFLLKLHUSOQHSRGSRUXMH ãSRUWRYpKQXWLHQD6ORYHQVNXURYQDNRDNRQDãDYOiGD 'RPQLHYDPVDWLHååHWiWR P\ãOLHQNDVDVWUHWQHVSR]LWtYQ\PRKODVRPDMXRE\YDWHĐRYUHJLyQXNGHVDV~ĢDåH XVNXWRþQLD8UREtPHYãHWNRSUHWRDE\VPHSRGSRULOL ~VLOLH.UDNRYDYVQDKHXVSRULDGDĢWRWRSRGXMDWLH³FLWXMH SRĐVNiYHU]LDSRUWiOX(XURVSRUWVORYiSUH]LGHQWD6ORYHQVNpKRRO\PSLMVNpKRYêERUX)UDQWLãND&KPHOiUDSUL

R¿FLiOQRPSRGDQtSULKOiãN\ .UDNRYD0HG]LQiURGQpKR RO\PSLMVNpKRYêERUX6ORYHQVNRGDORNGLVSR]tFLLXå WUHWLHPXQiãPXSRNXVX]RUJDQL]RYDĢQDMSUHVWtåQHMãLH ãSRUWRYpKU\O\åLDUVNHFHQWUXPY-DVQHMNGHE\VDYSUtSDGH~VSHFKXSURMHNWXPDOL NRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt8åSUHGYêVOHGQêP RUWLHĐRPVD]DþDOLSUtSUDY\ QLHOHQ]DGLSORPDWLFNêPVWRORPDOHDMQDPLHVWDFKNWRUp E\RO\PSLRQLNRYPRKOLSULYtWDĢÄ$UHiOY-DVQHMMHWDNPHU SULSUDYHQêDSRãSHFL¿FNêFK ~SUDYiFKEXGHVFKRSQêV~ĢDåHY]MD]GRYêFKGLVFLSOtQDFK RUJDQL]RYDĢ7UDWHYO\åLDU-

VNRPVWUHGLVNX-DVQiMHYãDN SRWUHEQpGREXGRYDĢRMHGQX ]MD]GRY~WUDĢ),6,,VR]DVQHåRYDQtPNWRUiERODQDYUKRYDQiXåSULNDQGLGDW~UH QDRO\PSLiGX3RSUDG±7DWU\2O\PSLMVNiGHGLQDEXGHXPLHVWQHQiYDUHiOL$NDGpPLHR]EURMHQêFK VtOJHQHUiOD05âWHIiQLNDY/LSWRYVNRP0LNXOiãL NWRUêEXGHSRWUHEQpXSUDYLĢ DUHNRQãWUXRYDĢSUHSRWUHE\SULEOLåQHãSRUWRYFRY DåþOHQRYUHDOL]DþQêFKWtPRYDþOHQRYUR]KRGFRYDþOHQRYWHFKQLFNpKR SHUVRQiOX³XYLHGODYV~YLVORVWLVQDMEOLåãtPLSOiQPL KRYRUN\ĖDäLOLQVNpKRVDPRVSUiYQHKRNUDMD+DQD'DQRYiäXSDQ-XUDM%ODQiUMH SUHGVHGRP6ORYHQVNpKRSUtSUDYQpKRYêERUXNWRUêMH VSROXVSRĐVNRXVWUDQRX]RGSRYHGQê]DþLQQRVWLV~YLVLDFHVSUtSUDYRXNDQGLGDW~U\ 3URMHNWVFHQWURPY0DOR-

SRĐVNXEXGHERMRYDĢR]RUJDQL]RYDQLHYUFKROQpKR]LPQpKRãSRUWRYpKRSRGXMDWLD VSROXVND]DãVNêPPHVWRP $OPDW\XNUDMLQVNêPďYRYRPþtQVN\P3HNLQJRP QyUVN\P2VORDãYpGVN\P âWRNKROPRP1iODG\RE\YDWHĐRY Qt]NRWDWUDQVNpKR UHJLyQXV~GQHVQDNORQHQp P\ãOLHQNH]RUJDQL]RYDQLD RO\PSLiG\QD/LSWRYH7HOHIRQLFNêSULHVNXPDJHQW~U\)RFXVYGĖRFKGHFHPEUDXNi]DOåH SHUFHQWRSêWDQêFK]PHVWD /LSWRYVNê0LNXOiãDRNROLWêFKREFtVLP\VOtåHSUtSDGQpXVNXWRþQHQLHV~ĢDåt Y]MD]GRYRPO\åRYDQtYVWUHGLVNX-DVQi±1t]NH7DWU\ E\SULQLHVORSUHUHJLyQYLDF YêKRGDNRQHYêKRG9LDF DNRWULãWYUWLQ\RSêWDQêFK  V~KODVLDVWêPDE\ VD Y -DVQHM NRQDOL V~ĢDåH Y]MD]GRYRPO\åRYDQtSULþRPVNRQDQtPWêFKWRV~ĢDåt

ÄUR]KRGQHV~KODVt³RSêWDQêFKDÄVN{UV~KODVt³ RSêWDQêFK1DRSDNSURWLV~ĢDåLDPY]MD]GRYRPO\åRYDQt YUiPFL=2+MHFHONRYRUHVSRQGHQWRY 9V~þDVQRVWLSUHELHKDM~SUiFHQDSUtSUDYHSRGNODGRYSUH 0HG]LQiURGQêRO\PSLMVNê YêERU'RPDUFD PXVt.UDNRYSUHGORåLĢSULKOiãNXVJDUDQFLDPL9M~OL VDQDMVN{UGR]YLHPH WURFKQDM~VSHãQHMãtFKIDYRULWRYQDRUJDQL]iWRUDKLHU M~ODSDGQHGH¿QLWtYQD YRĐEDKRVĢXM~FHKRPHVWDSUH =LPQpRO\PSLMVNpKU\YURNX 9SUtSDGH~VSHFKXQDãHMNDQGLGDW~U\E\LãORRKLVWRULFNêSUHFHGHQV9QRYRGREêFKRO\PSLMVNêFKKUiFK GRSRVLDĐ QHEROD ~VSHãQi åLDGQDVSRORþQiNDQGLGDW~UDGYRFKNUDMtQ

%UDQLVODY.RVFHOQtN

NA DOMÁCOM TURNAJI ŽILINČANIA ŠIESTI Vodné pólo na Slovensku sa začína v posledných rokoch stavať na nohy, a inak to nie ani v Žiline. Veľkú zásluhu na tom má terajší tréner mládeže Rastislav Zibolen, ktorý sa v roku 2002 rozhodol založiť žilinský vodnopólový klub. „V súčasnosti náš klub navštevuje do 60 členov, od detí až po dospelých, v štyroch kategóriach,“ vraví. 1HGiYQRVDSUiYHSUHPOiGHå XVNXWRþQLOYäLOLQHPHG]LQiURGQêWXUQDM1HUHXV&XS YVSROXSUiFLVPHVWRP äLOLQD&HQWURPRGERUQpKR Y]GHOiYDQLDD0HVWVNRXNU\WRXSODYiUĖRXXUþHQêSUHURþQtNQDURGHQLDDPODGãt äLOLQVNtYRGQtSyOLVWLVL]PHUDOLVLO\VWURPDVORYHQVNêPL WtPDPLGYRPLSURWLYQtNPL ]ýHVND5XPXQPL8NUDMLQFDPL3ROLDNPLD/LWRYþDQPL YNDWHJyULLPODGãtFKåLDNRY 6ORYHQVNRXNi]DORVYRMXGUDYRVĢDSUHVQRVĢSUL]DNRQþRYDQtNHćVLSRWURFKGĖRFK ERMRYYRYRGH]ODW~PHGDLOX GRPRYRGQLHVOLYRGQtSyOLVWL ]9U~WRN1DGUXKRPPLHVWH

VNRQþLOL.~SHOH3LHãĢDQ\,QGLYLGXiOQHRFHQHQLDVDXãOL DMGYRPVORYHQVNêPKUiþRP 1DMOHSãtEUDQNiU0DWHM%DþtN Y\FK\WDOSLHãĢDQFRPVWULHEURVWUHOFRPWXUQDMDVDV JyOPLVWDOKUiþ39.9U~WN\(ULN.ROiĜ=DQDMOHSãLHKRKUiþDWXUQDMDERO]YROHQê 9GRY\WþHQNRNWRUêKUDO]D XNUDMLQVN~2GHVX

Domáci šiesti äLOLQVNt .3â 1HUHXV VD XPLHVWQLOL QD YêERUQRP ãLHVWRPPLHVWH7UpQHUPODGãtFKåLDNRY0LURVODY.UHM]O ]KRGQRWLOS{VREHQLHåLOLQVNêFKYRGQRSyOLVWRYVORYDPLÄ&KODSFLVLSUHãOLYHĐ-

NRXãNRORXNHćåHRGRKUDOL ]iSDV\VNYDOLWQêPLV~SHUPLDPRKOLVDSRURYQDĢVR ]DKUDQLþQêPLHXUySVN\PL WtPDPL³9VNXSLQHVD1HUHXViFL XPLHVWQLOL QD WUHĢRPPLHVWHþRLFKSRVXQXORGRERMRYRSLDWHDåVLHGPH PLHVWR7DPVDQDMQiURþQHMãtPV~SHURPXNi]DOE\ĢSUHãRYVNêV~SHUVNWRUêPVDåLOLQVNtYRGQRSyOLVWLVWUHWiYDM~ DMYOLJHÄ3UHãRYþDQLDV~ MHGQRGXFKROHSãt7tFKODSFLVSROXWUpQXM~GOKãLHDMH WRYLGQR1DSULHNWRPXQDãL RGRKUDOLGREUp]iSDV\V5XPXQPLD3ROLDNPL³NRQãWDWRYDO.UHM]O=RäLOLQþDQRY E\UiGY\]GYLKQROEUDQNiUD 0DUWLQD%LHONXNWRUêWtP SRGUåDOYNDåGRP]iSDVHDM QDSULHNWRPXåHMHYPHG]L VSROXKUiþPLQDMPODGãt

/LQGD.PHĢRYi

9RGQRSyOLVWL.3â1HUHXVäLOLQDVWUpQHURP0LURVODYRP.UHM]ORP)RWRDUFKtY/.

Výsledky turnaja: KPŠ Nereus Žilina - Kometa Brno WTS Bytom - KPŠ Nereus Žilina Odesa - KPŠ Nereus Žilina Slavia Prešov - KPŠ Nereus Žilina KPŠ Nereus Žilina - CSM Cluj

9:14 3:12 13:8 17:4 10:2

Poradie turnaja: 1. PVK Vrútky 2. Kúp.Piešťany 3. Kometa Brno 4. Odesa 5. Slavia Prešov 6. KPŠ Nereus Žilina 7. CSM Cluj 8. Kaunas 9. WTS Bytom 10. Stepp Praha

(SVK) (SVK) (ČR) (UKR) (SVK) (SVK) (ROM) (LIT) (POĽ) (ČR)


16

naĹĄe novinky y

Ĺ PORT

1â&2&(1,/21$-/(3âĂ&#x2039;&+ â325729&2952.$

NårodnÊ ťportovÊ centrum (NŠC) minulý pondelok ocenilo vyťe ťtyridsaż najúspeťnejťích ťportovcov a trÊnerov za rok 2013. V ťportovej hale Mladosż im ceny odovzdali medzi inými aj ťtåtny tajomník ťkolstva, vedy, výskumu a ťportu SR Štefan Chudoba a prezident SlovenskÊho olympijskÊho výboru Frantiťek Chmelår.

Medzi ocenenĂ˝mi nechĂ˝baOLYLDFHUtDGHSWLQD~ĂžDVĢQD IHEUXiURYĂŞFKRO\PSLMVNĂŞFK KUiFKY6RĂžL&HQ\YNDWHJyULLVHQLRURYVLSUHY]DOLQDSUtNODGYRGQiVODORPiUND-DQD 'XNiWRYiNDUDWLVWND-DQD 9RMWLNHYLĂžRYiDWOpWL-R]HI 5HSĂžtND0DUFHO/RPQLFNĂŞ ĂžLWULDWORQLVWD5LFKDUG9DUJDĂ&#x201E;9XSO\QXORPURNXVRP VDVQDĂĽLOĂžRQDMYLDFVDSULEOtĂĽLĢNVYHWRYHMĂŁSLĂžNH6SUDYLOVRPYĂŁDNSiUFKĂŞENWRUp VDSRWRPRGUD]LOLYRYUFKROQHMSUtSUDYHQDÂżQiOH06 Y/RQGĂŞQH1RSRGDOVRP DMQLHNRÄ?NRGREUĂŞFKYĂŞNRQRYDVRPVSRNRMQĂŞĂĽHSRVWXSXMHPGRSUHGX9WRPWR

URNX]DÞtQDPYVHULiOL06Xü YDSUtOLY$XFNODQGH%XGHP VDVQDüLĢDE\VRPGRSDGRO YFHONRYRPUHEUtÞNXOHSãLH DNRPLQXOêURNDDE\VRP GRVLDKROQHMDNpWRSWRS XPLHVWQHQLD³XYLHGRO9DUJD

Objav roka 2EMDYRPURNDVDVWDODWULDWORQLVWND,YDQD.XULDĂžNRYi NWRUiVLYXSO\QXORPURNXY\bojovala titul na ME v duatORQH Y KRODQGVNRP +RUVW DDQGH0DDVDPLHVWRQD MXQLRUVNRPVYHWRYRPĂŁDPSLRQiWHY2WWDZHĂ&#x201E;8SO\QXOi VH]yQDERODYHÄ?PLY\GDUHQi VWiOHVRPVD]OHSĂŁRYDOD7RWR ERODYODVWQHPRMDSRVOHGQi VH]yQDYMXQLRUVNHMNDWHJyULLDY\ĂŁODPLSRGÄ?DSOiQRY 7HUD]VRPXĂĽPHG]LVHQLRUPLĂžREXGHSUHPÄ&#x2013;DYHÄ?NĂŞ VNRNDOHP\VOtPVLĂĽHPiP ĂŁDQFX]DUDGLĢVDPHG]LSURIHVLRQiORYÂłSRYHGDOD.XULDĂžNRYi2FHQHQLDRGRY]GDOL ĂŁSRUWRYFRPDLFKWUpQHURP RNUHP&KXGREXD&KPHOiUD DMULDGLWHÄ?1iURGQpKRĂŁSRUWRYpKRFHQWUD%RULVĂ˝DYDMGD DJHQHUiOQ\ULDGLWHÄ?VHNFLH ĂŁWiWQHMVWDURVWOLYRVWLRĂŁSRUW

DPOiGHü0â99Dâ65/DGLVODYýDPEDO

DobrĂŠ pozĂ­cie &KXGREDYRVYRMRPSUtKRYRUHRNUHPLQpKRSRYHGDO Ă&#x201E;9HÄ?PLVLĂĽHOiPDE\VD6ORYHQVNXSRGDULORDMYURNX ]DXMDĢQDĂŁSRUWRYRP QHELGREUpSR]tFLH6tFHVPH PDOLĂžNiNUDMLQDDOHYĂĽG\VPH vo viacerĂ˝ch odvetviach patULOLNĂŁSLĂžNH7HQWRURNQiV ĂžDNDM~]LPQpRO\PSLMVNpKU\ Y6RĂžL2O\PSLiGDMHUD]]D ĂŁW\ULURN\DSUHYHÄ?DĂŁSRUWRYFRYMHWRĂĽLYRWQiĂŁDQFD&KFHO E\VRPDE\QDĂŁLUHSUH]HQWDQWLNWRPXDMWDNSULVWXSRYDOLDY\XĂĽLOLMXÂł 7$65 EE

2FHQHQĂŞ WULDWORQLVWD 5LFKDUG 9DUJD YÄ?DYR MHKR WUpQHU .ULVWLiQ &XSiN )RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

Za ĂşspeĹĄnĂş reprezentĂĄciu NĹ C v kategĂłrii akademikov a juniorov sĂş ocenenĂ­ ĹĄportovci a ich trĂŠneri v ťtyroch kategĂłriĂĄch: 1. KandidĂĄti ĂşÄ?asti na ZOH 2014 v SoÄ?i (cena: Ä?estnĂŠ uznanie pre ĹĄportovca i trĂŠnera): Jana GantnerovĂĄ - zjazdovĂŠ lyĹžovanie, trĂŠner - Juraj Gantner Barbara KantorovĂĄ - zjazdovĂŠ lyĹžovanie, manaŞÊr - DuĹĄan Kantor Barbora LukĂĄÄ?ovĂĄ - zjazdovĂŠ lyĹžovanie, trĂŠner - BohumĂ­r Zeman Alena ProchĂĄzkovĂĄ - beĹžeckĂŠ lyĹžovanie, trĂŠner - JĂĄn ValuĹĄka Klaudia MedlovĂĄ - snowbording, trĂŠner - Marek HliniÄ?an PaulĂ­na FialkovĂĄ - biatlon, trĂŠnerka - Anna MurĂ­novĂĄ TerĂŠzia PoliakovĂĄ - biatlon, trĂŠnerka - Anna MurĂ­novĂĄ TomĂĄĹĄ Hasilla - biatlon, trĂŠner - Pavol Kobela Monika SimanÄ?Ă­kovĂĄ - krasokorÄ?uÄžovanie, trĂŠner - VladimĂ­r Dvojnikov Jozef PetrulĂĄk, MariĂĄn ZemanĂ­k - dvojsedadlovĂŠ sane, trĂŠner - Ä˝ubomĂ­r Mick 2. Skokan roka: Ivana KuriaÄ?kovĂĄ - triatlon 3. Juniori (ocenenĂ˝ ĹĄportovec a ocenenĂ˝ trĂŠner): Denis MyĹĄĂĄk - rĂ˝chlostnĂĄ kanoistika, trĂŠner - Ä˝ubomĂ­r Hagara Dorota BalciarovĂĄ - karate, trĂŠner - Peter BaÄ?ura Dominika TatĂĄrovĂĄ - karate, trĂŠner - Jozef Poliak 4. Seniori (ocenenĂ˝ ĹĄportovec a ocenenĂ˝ trĂŠner): Jana DukĂĄtovĂĄ - vodnĂ˝ slalom, trĂŠner - RĂłbert OrokockĂ˝ Peter Csonka - vodnĂ˝ slalom Jana VojtikeviÄ?ovĂĄ - karate, trĂŠner - JĂĄn Longa Lenka MatejovĂĄ - zĂĄpasenie, trĂŠner - Andrej FaĹĄĂĄnek Jozef RepÄ?Ă­k - atletika, trĂŠner - Marcel LopuchovskĂ˝ Marcel LomnickĂ˝ - atletika Barbara KantorovĂĄ - lyĹžovanie Jana GantnerovĂĄ - lyĹžovanie, trĂŠner - Juraj Gantner Ivana KuriaÄ?kovĂĄ - triatlon, trĂŠner - MĂĄria KuriaÄ?kovĂĄ Richard Varga - triatlon, trĂŠner - KristiĂĄn CupĂĄk

9tĢD]NDYNDWHJyULLVNRNDQURND,YDQD.XULDÞNRYi)RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;ĄRegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky BytÄ?a, nĂĄklad 4 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu

Nby 01 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you