Page 1

10 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem v okrese

Ročník: I. číslo 5/2014 Dátum vydania: 25. 3. 2014

n a š e

Banská Štiavnica

Moderné vyučovanie

Banskoštiavnický Dejiny poklad baníctva

Beh trate mládeže

str. 2 Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského zavádza nový systém vzdelávania. Pri procese výučby využíva moderné technológie.

str. 4 Drevené reliéfy a sochy, originálne prvky výtvarnej výzdoby Kalvárie možno obdivovať na výstave „Kalvária v azyle“ na Starom zámku.

str. 15 Tradičná športová udalosť sa uskutoční 6. júna. Zmení sa miesto štartu, štartovať sa bude priamo zo železničnej stanice.

str. 12 Slovenské banské múzeum, ktoré dokumentuje dejiny baníctva, ponúka sedem expozícií. Nachádza sa tu niekoľko jedinečných exponátov.

28 % 24 % Andrej Kiska a Robert Fico sa stretnú v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 29. marca. Foto: TASR/Martin Baumann

O POST PREZIDENTA ZABOJUJÚ FICO A KISKA Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého v rámci celého Slovenska volilo 28 percent ľudí (531 919 hlasov). V druhom kole, ktoré sa uskutoční 29. marca, sa stretne s Andrejom Kiskom. Tomu hlas odovzdalo 24 percent voličov (455 996 hlasov). Volebná účasť bola 43,4 percenta. O priazeň voličov sa uchádzalo štrnásť kandidátov. Po Ficovi a Kiskovi obsadil tretie, nepostupové miesto, podľa oficiálnych výsledkov Radoslav Procházka (21,24 percenta, 403 548 hlasov). Nasleduje Milan Kňažko (12,86 percenta, 244 401

hlasov), Gyula Bárdos (5,1 percenta, 97 035 hlasov), Pavol Hrušovský (3,33 percenta, 63 298 hlasov), Helena Mezenská (2,37 percenta, 45 180 hlasov). Ani jedno percento hlasov nezískali Ján Jurišta (0,64 percenta), Ján Čarnogurský (0,64 percen-

ta), Viliam Fischer (0,5 percenta), Jozef Behýl (0,48 percenta), Milan Melník (0,4 percenta), Jozef Šimko (0,24 percenta) a Stanislav Martinčko (0,13 percenta). V meste Banská Štiavnica získal najvyššiu priazeň voličov Robert Fico (31,01 percenta, 1 007 hlasov). Radoslava Procházku volilo 23,96 percenta voličov, čo je 778 hlasov. Ako tretí v poradí skončil v Banskej Štiavnici Andrej Kiska (21,34 percenta, 693 hlasov). Nad jedno percento hla-

sov získali ešte Milan Kňažko (13,55 percenta, 440 hlasov), Helena Mezenská (3,48 percenta, 113 hlasov) a Pavol Hrušovský (2,95 percenta, 96 hlasov). Volebná účasť Banskoštiavničanov bola nižšia, ako bol celoslovenský priemer. Z 8 304 oprávnených voličov odovzdalo obálky 3 265, čo predstavuje 39,31 percenta. (red)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

OBYVATEĽOV UBÚDA

KRÁTKE SPRÁVY

2

Banská Štiavnica má menej obyvateľov. 9 971 – taký bol počet obyvateľov v evidencii mesta ku koncu roka 2013. V zložení obyvateľstva prevažuje staršia generácia. Výška počtu obyvateľov ovplyvňuje aj výšku objemu peňazí, ktoré dostane mesto z podielových daní. Zatiaľ pokles obyvateľov neovplyvnil výšku tejto sumy. Zastaviť dlhodobý negatívny trend úbytku obyvateľov má nová bytová politika mesta. O nové nájomné byty sa môžu uchádzať aj ľudia z iných miest.

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA MODERNIZUJE VYUČOVANIE

VÝSTAVA O VODE A ENERGII Svetový deň vody, ktorý sa každoročne 22. marca oslavuje na celom svete, sa v roku 2014 zameriava na prepojenie vody a výroby energie. Mottom pre tento rok je „Bez energie nie je voda a bez vody nie je žiadna energia.“ Svetový deň vody si pripomenuli aj v Slovenskom banskom múzeu (SBM) v Banskej Štiavnici. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravilo múzeum 21. marca pre širokú verejnosť prehliadku výstavy „Krotenie živlov alebo energie v službách človeka“ za symbolické vstupné. Okrem toho sa počas celého dňa konalo aj sprievodné podujatie Voda - živel určené najmä pre deti. Ako informovala Petra Páchniková zo SBM, výstava prezentuje pohľad na rôzne aspekty vlastnosti vody a ich využitia človekom. Voda, ktorá je najvzácnejšou a najbežnejšou kvapalinou, mala totiž pre toto banícke mesto špecifický význam. Bola nielen zdrojom sily pre banské stroje, ale zároveň živlom, ktorý v podzemí bránil práci baníkov. Výstava vznikla pri príležitosti narodenia Jozefa Karola Hella a ponúka informácie o jeho vynálezoch. Hell a jeho pokračovatelia zachránili baníctvo v lokalite Banskej Štiavnice na ďalších 250 rokov. Verejnosť si môže výstavu prezrieť vo výstavných priestoroch Berggerichtu na Námestí sv. Trojice až do 20. augusta.

PREVÁDZKOVATELIA KÍN DISKUTOVALI O tom, ako získať a efektívne si udržať divákov, diskutovali slovenskí prevádzkovatelia kín na seminári Moje kino 18. a 19. marca v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici. „Podujatie organizovalo mesto s podporou Audiovizuálneho fondu a Združenia pracovníkov a prevádzkovateľov kín, ktoré len pred mesiacom začalo svoju novú éru,“ povedal Rastislav Marko z banskoštiavnického Mestského úradu. Akcii dominovali marketingové témy, prišli aj hostia z iných odvetví, či z českých kín. Zaujala prednáška predsedníčky českej Asociácie prevádzkovateľov kín Magdy Sokolovej, ktorá predstavila ich prácu.Praktické príklady predviedli úspešné malé kiná zo Semil a Turnova. „Medzi slovenskými zástupcami zaujal Michal Klembara s projektom Noc v kine, ale aj iní prednášatelia. V závere podujatia predstavili organizátori víziu nového portálu, ktorý má slúžiť odbornej verejnosti pre výmenu skúseností a ďalšiu komunikáciu,“ dodal Marko. (lk), TASR

Študenti Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského používajú pri vyučovaní tablety. Foto: archív SKŠ

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici zavádza nový systém vzdelávania. Je vôbec prvou katolíckou školou, ktorá pri procese výučby využíva moderné technológie. Cesta do školy s ťažkou taškou — takáto situácia je pre žiakov Katolíckej spojenej školy už nepredstaviteľná. Študentom totiž boli poskytnuté tablety, ktoré majú k dispozícii nielen pri vyučovaní, ale aj doma. Za používanie počas celého štúdia zaplatí žiak 60 eur. Prvý poplatok uhradí pri nástupe do školy, druhý pri úspešnom ukončení maturitnou skúškou. Tieto mechanické učebné pomôcky študentom ostávajú aj po skončení školy. Investované peniaze pokrývajú výdavky spojené s prípadnou opravou tabletu alebo sú spojené so sťahovaním aplikácií, ktoré majú skvalitniť moderné vyučovanie.

Spokojní študenti

Študenti si prácu s atraktívnymi zariadeniami po-

chvaľujú. Učebnice, ktoré sú stálou súčasťou vyučovania, majú uschované doma pre prípad núdze. Tretiak Marek Garai chodí do triedy, ktorá si ako prvá mohla vyskúšať funkcie tabletov. „Všetko je na jednom mieste, pohodlnejšie je niesť iPad namiesto niekoľkých učebníc. Je to praktické je to, napríklad, aj pri čakaní u doktora.“

Motivácia žiakov učiť sa je lepšia a učenie efektívnejšie. Materiály pre všetky predmety okrem slovenského jazyka, ktorý je vyučovaný klasickou metódou, majú žiaci spolu s poznámkami uložené v iPadoch. „Uľahčuje komunikáciu s učiteľmi, ktorým môžem poslať fotografiu látky, ktorej nerozumiem a oni mi ju dokážu prostredníctvom iPadu vysvetliť. Pri prednášaní novej látky sa dokážem bez problémov prepojiť na data-

projektor a za niekoľko sekúnd sa moja práca zobrazí na tabuli,“ povedala Anežka Kašiarová, študentka 1. G.

Efektívne učenie

Atraktívne poňatie predmetov, ktoré by možno pre niekoho mohli byť nezaujímavé, zaručujú zvýšenie pozornosti nielen zo strany žiakov, ale aj pedagógov. „Motivácia žiakov učiť sa je lepšia a učenie efektívnejšie,“ tvrdí riaditeľ školy Karol Palášthy. Využívanie tabletu a práca s ním otvára študentom obzory jednak v informatike, ktorá je jednou z najdôležitejších predpokladov pri prijatí na vysokú školu, ale aj v cudzích jazykoch, ktoré žiaci aktívne využívajú pri práci s aplikáciami aj pri iných predmetoch. Projekt sa pomalým tempom začal vyvíjať od školského roku 2012/2013. Škola chce v budúcnosti v projekte pokračovať, rozvíjať ho a prinášať tak svojim žiakom novinky zo sveta technológií. Alena Bartková


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

3

(85Ă?36.$.20,6,$5($*8-(1$ 9ĂŠ52.<35('6('8%%6.29/$-.((Ă&#x2019; SlovĂĄ predsedu BanskobystrickĂŠho samosprĂĄvneho kraja Mariana Kotlebu o vlajke EurĂłpskej Ăşnie, ktorĂş pri prĂ­leĹžitosti vĂ˝roÄ?ia vzniku vojnovĂŠho SlovenskĂŠho ĹĄtĂĄtu nechal odstrĂĄniĹĽ z prieÄ?elia krajskĂŠho Ăşradu na NĂĄmestĂ­ SNP spolu s vlajkou BBSK, vyvolali reakciu EurĂłpskej komisie. .RWOHEDYQHGHÄ?X QD VWUHWQXWtDVLĂžOHQRYDSULD]QLYFRYÄ?XGRYHMVWUDQ\1DĂŁH 6ORYHQVNRQD6YlWRSOXNRYRP QiPHVWtY1LWUHGRVORYDSRYHGDOĂ&#x201E;$QL+LWOHUVLQHGRYRÄ?RYDOWRĂžRGQHV(XUySVND ~QLD1HPHFNiYODMNDYLDOD OHQQDYHÄ?Y\VODQHFWYH1HPHFNDY%UDWLVODYHDQDĂĽLDGQ\FKLQĂŞFK~UDGRFKYNUDMLQH 3UHWRVPHREQRYLOLYODMNRY~ YĂŞ]GREXQDĂ&#x2019;UDGH%DQVNRE\VWULFNpKRVDPRVSUiYQHKR NUDMDRGVWUiQLOLVPHRNXSDĂžQ~HXUySVNXYODMNXDQDKUDGLOLMXVORYHQVNRX7LHWRRNXSDĂžQpPRGUpKDQGU\E\QiP XĂĽQHPDOLSULSRPtQDĢĂĽHVPH QDĂžLVWRVWUDWLOLVYRMXQiURGQ~ DĂŁWiWQXQH]iYLVORVĢÂł9HG~FL

WODĂžRYpKRDSROLWLFNpKRRGGHOHQLD=DVW~SHQLD(XUySVNHM NRPLVLHQD6ORYHQVNX$QGUHM.UiOLNYUHDNFLLXYLHGROĂ&#x201E;(XUySVNDNRPLVLDSUL YLDFHUĂŞFKSUtOHĂĽLWRVWLDFKSRXNi]DODQDQHEH]SHĂžHQVWYR QiUDVWXSRSXOL]PX[HQRIyELHDSRGQHFRYDQLDSURWLHXUySVN\FKQiODGÂł (XUySVNDNRPLVLDXSR]RUÄ&#x2013;XMHĂĽHDMQDÄ&#x2021;DOHMEXGHVWiĢ YSUYHMOtQLLWĂŞFKNWRUtSRGSRUXM~]iNODGQpHXUySVNH SUiYDVORERG\DKRGQRW\ Ă&#x201E;3UHGPiMRYĂŞPLYRÄ?EDPL GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX E\VDGHPRNUDWLFNpSROLWLFNpVLO\YĂžOHQVNĂŞFKĂŁWiWRFK PDOLVSRMLĢY]iXMPHHXUySVNHKRSURMHNWXDKRGQ{WQD

1D~UDGH%%6.XĂĽQHYHMHYODMND(XUySVNHM~QLH

NWRUĂŞFKMHVSRORĂžHQVWYRHXUySVN\FKĂŁWiWRY]DORĂĽHQp (XUySVND~QLDMHGHPRNUDWLFNĂŞPSURMHNWRPVFLHÄ?RPSUHGFKiG]DĢH[WUpPL]PXNWRUĂŞ YPLQXORVWLYLHGRONKU{]DP

YRMQRYĂŞFKNRQĂ&#x20AC;LNWRYDXWUSHQLXPLOLyQRYÄ?XGtÂłGRGDO .UiOLN0DULDQ.RWOHEDWLHĂĽ Y\KOiVLOĂĽH1LWUXVLMHKRVWUDQDY\EUDODDNRPLHVWRRVOiY Y]QLNX6ORYHQVNpKRĂŁWiWX]R

PDUFDSUHMHMKLVWyULXD]DVO~ĂĽLVLDE\ERODKODYQĂŞPPHVWRP6ORYHQVNDDVtGORPSUH]LGHQWD 7H[WDIRWR%\VWULFRYLQ\VN

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVueâ&#x201E;˘ umoĹžĹ&#x2C6;uje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVueâ&#x201E;˘ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹ&#x2C6; mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2198/14

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ mĂĄ schopnosĹĽ zaznamenĂĄvaĹĽ statickĂŠ obrĂĄzky, video vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­ ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVueâ&#x201E;˘ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹ&#x2C6;uje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹ&#x2C6;, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


naše novinky

SPEKTRUM

SPOMÍNATE SI NA SVOJ HO PRVÉHO UČITEĽA?

KALVÁRIA, NAJKRAJŠÍ POKLAD BANSKEJ ŠTIAVNICE

ANKETA

Deň učiteľov, ktorý si pripomíname 28. marca, sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, pre ktorých je práca poslaním. Za svoju náročnú a zodpovednú prácu, znalosti a trpezlivosť si zaslúžia úctu a poďakovanie. Nás zaujímalo, ako si ľudia spomínajú na svojho prvého učiteľa.

Drevené reliéfy a sochy, originálne prvky výtvarnej výzdoby Kalvárie, možno obdivovať na výstave „Kalvária v azyle“ na Starom zámku v Banskej Štiavnici.

Anna Určite. Bol to Pán učiteľ, bolo to ešte pred druhou svetovou vojnou. Bol to dobrý a pozorný učiteľ, ako prváčikov nás odprevádzal zo školy domov. Ja som bývala najďalej, preto ma sprevádzal najdlhšie. Poslúchali sme ho na slovo.

Kalvária je komplexom skladajúcim sa z 25 objektov. Architektonický komplex tvorí 17 zastavení, tri kostoly: Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol, zastavenie Žalár (Ecce homo) a Svätý hrob, jediný objekt postavený na opačnej, východnej strane kopca.

Osobitá liturgická koncepcia

Patrícia Pani učiteľka bola veľmi dobrá. Nezabudla som na ňu. Vraví sa, že na prvú učiteľku sa nezabúda. Je to pravda, pekné spomienky sa nestrácajú.

Zuzana Vždy sa pri spomienke na prvú pani učiteľku usmejem. Bola na nás veľmi dobrá. A mala s nami veľkú trpezlivosť.

Pohľad na Stredný a Horný kostol.

Výstava klenotu Banskej Štiavnice – Kalvárie začala pred 270 rokmi. Základný kameň najimpozantnejšej barokovej kalvárie v strednej Európe bol položený v roku 1744. O vzniku najkrajšej dominanty Banskej Štiavnice sa zachovala pekná legenda. Kalvária bola vybudovaná na tzv. Ostrom vrchu (Scharffenbergu). Iniciátor výstavby, jezuitský mních František Perger, sa rozhodol, že na tomto mieste vybuduje kalváriu. Narazil však na nečakanú prekážku. Ostrý vrch vlastnil najpoprednejší štiavnický protestant, bohatý ťažiar Leopold Ondrej Fritz z Friedenliebu.

Žaneta Mali sme pani učiteľku, bola veľmi dobrá. Aj vďaka jej prístupu môj prvý rok v škole ubehol rýchlo a bez väčších problémov. Vždy, keď si zaspomínam na školské časy, spomeniem si najmä na prvý ročník, vďaka skvelej učiteľke.

Text a foto: Ľudmila Kirschnerová

Veľké prekvapenie

NBA 2195/14

4

Fritza nečakaná návšteva jezuitského mnícha Pergera prekvapila a ešte väčšie bolo jeho prekvapenie, keď sa dozvedel o zámere Pergerovej návštevy, ktorým bolo odkúpenie Scharffenbergu. Pá-

ter Perger uspel až pri tretej návšteve majiteľa pozemkov, kedy Fritzovi prezradil svoj úmysel, že na kopci plánuje vybudovať Kalváriu. Fritz vraj po chvíli rozmýšľania podal pátrovi ruku a povedal, že na takýto cieľ Scharffenberg nepredá, ale daruje katolíckej cirkvi, nech jej patrí „kým bude slúžiť na úctu k Bohu“. Legendu o Fritzovi z Friedenliebu a pátrovi Pergerovi uzatvárajú tieto slová: „Protestant dal základ a jezuita začal na ňom stavať najkrajší poklad mesta Banská Štiavnica.“ Prvou stavbou komplexu bol Horný kostol. Všetky práce prebiehali pod priamym vedením Františka Pergera (1700 – 1771). O sedem rokov od začatia prác, 14. septembra 1751, bol celý komplex dokončený a slávnostne vysvätený. V tomto roku prišiel na Kalváriu aj vzácny hosť – cisár František Lotrinský.

Štiavnická Kalvária je však osobitá aj svojou liturgickou koncepciou. Nekopíruje totiž tradičný model štrnástich zastavení krížovej cesty, ale stelesňuje scenár, ktorý je kombináciou výjavov zo života Ježiša a Panny Márie. Krásu architektúry dopĺňajú diela významných barokových umelcov – Dionýza Stanettiho, ktorému je pripisované autorstvo drevených reliéfov z kaplniek Kalvárie a drevené sochy z Horného kostola a Antona Schmidta, ktorý je autorom maliarskych prác v interiéroch stavieb. Komplex bol vybudovaný z darov bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Donátorov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. Žiaľ od 80-tych rokov 20. storočia až do začiatku 21. storočia zlodeji a vandali poškodzovali túto významnú pamiatku.

Rekonštrukcie pokračujú

Preto boli na jar 2004 originálne prvky výtvarnej výzdoby Kalvárie (drevené reliéfy a sochy) premiestnené do bezpečia, na Starý zámok v Banskej Štiavnici. Dodnes ich možno obdivovať na výstave „Kalvária v azyle“. V rokoch 2007 až 2013 prebiehala komplexná rekonštrukcia a reštaurovanie Dolného kostola. Ďalšie rekonštrukčné práce sú naplánované až do roku 2020. Text a foto: Ľudmila Kirschnerová


Ä?Ă­slo 5/2014

SPEKTRUM

5

â&#x20AC;&#x17E;NĂ CKOâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; DUCHOVNĂ&#x2030; DEDIÄ&#x152;STVO Ĺ TIAVNICKĂ&#x2030;HO REGIĂ&#x201C;NU V sĂşÄ?asnosti sa Ä?asto hovorĂ­ a pĂ­ĹĄe nielen o hmotnĂ˝ch historickĂ˝ch pamiatkach, ale aj nehmotnom kultĂşrnom dediÄ?stve. TradiÄ?nĂĄ banĂ­cka postaviÄ?ka NĂĄcka je cennĂ˝m duchovnĂ˝m dediÄ?stvom BanskoĹĄtiavnickĂŠho regiĂłnu. NĂĄcka si vytvorili banĂ­ci zo svojho prostredia, spomedzi seba. PrvĂŠ vtipy o NĂĄckovi vznikli pri ĹĽaĹžkej a nebezpeÄ?nej banĂ­ckej prĂĄci. NĂĄcko je banĂ­k, dobromyseÄžnĂ˝, tvrdohlavĂ˝, vynachĂĄdzavĂ˝, dobrĂ˝ kamarĂĄt. NĂĄcko hovorĂ­ svoje vtipy, Ĺžarty, prĂ­hody a huncĂştstva ĹĄtiavnickĂ˝m tvrdĂ˝m nĂĄreÄ?Ă­m.

Špåsy a huncútstva

NaprĂ­klad ako tento: Francko s NĂĄckom sa mocĂş po meste a straĹĄne ich trĂĄpi vĂ˝plata vo vrecku. ObzerajĂş sa po krÄ?me, keÄ? tu Francko zbadĂĄ tabuÄžu znĂĄmej obuvnĂ­ckej firmy a nahlas Ä?Ă­ta: TIP â&#x20AC;&#x201C; TOP. â&#x20AC;&#x17E;To je ono!â&#x20AC;&#x153; zakriÄ?Ă­ NĂĄco. â&#x20AC;&#x17E;Istotne betĂĄri aka-

demici obrĂĄtili tabulu naopak. NoĹže to preÄ?Ă­taj odzadu! â&#x20AC;&#x17E;POT â&#x20AC;&#x201C; PITâ&#x20AC;&#x153; slabikuje Francko. â&#x20AC;&#x17E;Tu mĂĄĹĄ! Ä&#x152;ierno na bielom. Ty ideme.â&#x20AC;&#x153; VelĂ­ NĂĄco. BanĂ­ci mali zmysel pre humor a vravelo sa: â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? si nĂĄĹĄ haviar nebude mĂ´cĹĽ z nikoho a niÄ?oho spraviĹĽ posmech, urobĂ­ si ho zo seba.â&#x20AC;&#x153; Hesla sa aj drĹžali a vytvorili tipy plnĂŠ bezprostrednej radosti zo Ĺživota. Vtipy boli zozbieranĂŠ a publikovanĂŠ v knihe â&#x20AC;&#x17E;NĂĄckove ĹĄpĂĄsy a huncĂştstvaâ&#x20AC;&#x153;.

NĂĄcko bude putovaĹĽ

O spopularizovanie postavy NĂĄcka sa zaslúŞil Jozef VĂĄĹĄĂĄry (otec hereÄ?iek Milky a Magdy VĂĄĹĄĂĄryovĂ˝ch), ktorĂ˝ takmer celĂŠ dve desaĹĽroÄ?ia

Socha NĂĄcka tzv. â&#x20AC;&#x17E;TrotuĂĄrâ&#x20AC;&#x153;- zdobĂ­ frekventovanĂş Ä?asĹĽ v centre Banskej Ĺ tiavnice.

verejne vystupoval v Ăşlohe NĂĄcka. Po Ĺ&#x2C6;om sa tejto Ăşlo-

hy zhostil Jozef Osvald. NajbliŞťie Nåcko poputuje ťtiav-

nickĂ˝mi ulicami 11. aprĂ­la, kedy sa uskutoÄ?nĂ­ uĹž 10. roÄ?nĂ­k akcie nazvanej NĂĄckova Ĺ tiavnica. Od oktĂłbra 2013 zdobĂ­ socha NĂĄcka tzv. â&#x20AC;&#x17E;TrotuĂĄrâ&#x20AC;&#x153;-frekventovanĂş Ä?asĹĽ v centre Banskej Ĺ tiavnice. Sochu z liateho bronzu, vysokĂş 160 centimetrov, vytvoril akademickĂ˝ sochĂĄr Anton GĂĄbrik. IniciĂĄtorom vytvorenia sochy bol BanskoĹĄtiavnicko-hodruĹĄskĂ˝ banskĂ˝ spolok. Vytvorenie sochy bolo financovanĂŠ z verejnej zbierky a rozpoÄ?tu mesta BanskĂĄ Ĺ tiavnica. NĂĄklady na realizĂĄciu sochy dosiahli 15 400 eur. Turisti sa pri soche vtipkĂĄra NĂĄcka radi pristavia a odfotia. HĂĄdam aj vÄ?aka nemu sa pri spomienke na BanskĂş Ĺ tiavnicu usmejĂş. Text a foto: Ä˝udmila KirschnerovĂĄ

MLADĂ? Ä˝UDIA BERĂ&#x161; EURĂ&#x201C;PSKU Ă&#x161;NIU VĂ Ĺ˝NE NovĂĄ politickĂĄ strana TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) otvorila svoju volebnĂş kandidĂĄtku do europarlamentu pre kaĹždĂŠho. Strana predstavila 13 kandidĂĄtov, ktorĂ­ zĂ­skali najviac hlasov od obÄ?anov a stĂĄvajĂş sa tak oficiĂĄlnymi kandidĂĄtmi strany TIP do volieb EurĂłpskeho parlamentu, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 24. 5. 2014. Do Eurokastingu sa prihlĂĄsilo viac ako 200 kandidĂĄtov. VäÄ?ĹĄina z nich mĂĄ menej ako 30 rokov. Ă&#x201E;6PHSUHVYHGĂžHQtĂĽHQD6ORYHQVNXV~PODGtÄ?XGLDNWRrĂ­ majĂş kvalitnĂŠ vzdelanie, vynikajĂşce jazykovĂŠ schopnosti a hlavne majĂş skvelĂŠ P\ĂŁOLHQN\(XURNDVWLQJXNi]DOĂĽHQDĂŁHXYDĂĽRYDQLHEROR sprĂĄvne. Medzi zĂĄujemcami R~ĂžDVĢYRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXMHYHÄ?D PODGĂŞFKÄ?XGtNWRUĂŞP]iOHĂĽtQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ&#x2013; FKF~DE\ERORV~ĂžDVĢRXPRGHUQHM(XUyS\$MQDSULHN WRPXĂĽHPODGĂŞFKÄ?XGtOiND naberanie skĂşsenostĂ­ v zaKUDQLĂžtFKF~E\ĢQD6ORYHQVNRKUGtFKF~VDYUiWLĢDWX Ä&#x2021;DOHMĂĽLĢDSUDFRYDĢÂłSRYHdal TomĂĄĹĄ Hudec, predseda VWUDQ\7,3Ă&#x201E;9HUtPĂĽHPODGt6ORYiFLPDM~SRGVWDWQĂŞ

KODVNWRUĂŞPiUR]KRGRYDĢ RÄ&#x2021;DOĂŁRPVPHURYDQt(XUySVNHM~QLHDWHGDDM6ORYHQVND 1HPiPĂĽLDGQHSRFK\EQRVti o ich uplatnenĂ­ v ĹĄtruktĂşUDFK(XUySVNHKRSDUODPHQWXÂłGRGDO (XURNDVWLQJEROPDUFD uzavretĂ˝ a do hlasovania VD]DSRMLORYLDFDNRWLVtF nĂĄvĹĄtevnĂ­kov strĂĄnky. TrinĂĄsti zĂĄujemcovia o kreslo Y(XUySVNRPSDUODPHQWH ktorĂ­ zĂ­skali v online primĂĄrkach strany najviac hlasov, sĂş RÂżFLiOQ\PLNDQGLGiWPLVWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySskeho parlamentu. 1. Michal BubĂĄn, 33 rokov, SURMHNWRYĂŞ PDQDĂĽpU %UDWLVODYD KODVRY

1DMYLDFKODVRY]tVNDOURĂžQĂŞPDQDĂĽpU0LFKDO%XEiQ6WDOVDWDNOtGURP VWUDQ\7,3YRYRÄ?EiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX

2. Ivana AugustinskĂĄ, URNRYOHNWRUND .RĂŁLFH KODVRY

3. Aneta Budi, 33 rokov, SURMHNWRYiPDQDĂĽpUND KoĹĄice-okolie KODVRY

4. Juraj TileschURNRY

 SURMHNWRYĂŞPDQDĂĽpU 7UHQĂžtQ KODVRY

5. NatĂĄlia CintulovĂĄ, URNRYDNWLYLVWND =HOHQHĂž KODVRY

6. Mgr. Oliver DomarackĂ˝, URNRYVSHYiN %UDWLVODYD KODVRY

7. Adriana HornĂ­kovĂĄ, URNRYY\VRNRĂŁNROVNi XĂžLWHÄ?ND%UDWLVODYD KODVRY

8. JĂĄn HurbanURNRY PDQDĂĽpU6HQLFD KODVRY

9. DuĹĄan BarlĂ­kURNRY administratĂ­va, od konca januĂĄra nezamestnanĂ˝, 'XQDMVNi6WUHGD KODVRY

10. Gezim Gashi,URNRY administratĂ­vny pracov QtN/XĂžHQHF KODVRY

'UDKRVODY7NiĂž, URNRYDUWLVW'LYLDN\ QDG1LWULFRX KODVRY

12. Dana Ĺ trassovĂĄ, URNRYĂŁWXGHQWND8QL verzity KomenskĂŠho v Bratislave, LiptovskĂ˝ 0LNXOiĂŁ KODVRY

13. TomĂĄĹĄ Pinka,URNRY ĹĄtudent, KoĹĄice KODVRY

%OLĂĽĂŁLHLQIRUPiFLHR(XURFDVWLQJX www.strana-tip.sk/eurovolby


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MÁTE ZÁUJEM ZAPOJIŤ SA DO ODBORNÝCH TÍMOV PRI TVORBE PROGRAMU STREDO-PRAVEJ LIBERÁLNEJ STRANY TIP?

Naším zámerom je už od začiatku sa vyvarovať uzavretosti našej strany v úzkom okruhu jej členov a sympatizantov. Myslíme si totiž, že to vedie k nedostatočnému celospoločenskému nadhľadu a deformácii videnia danej problematiky nielen pri riešení odborných tém. Preto chceme spolupracovať s čo najširším kolektívom odborníkov. Z vlastných skúseností vieme, že bez politickej aktivity nie je možné vyriešiť väčšinu problémov, preto sa obraciame na všetkých ľudí v tejto krajine: Ak vám záleží na tom, aby sa veci konečne zmenili k lepšiemu, ale nechcete sa osobne politicky prezentovať, príďte k nám. Dvere Strany TIP sú vám vždy otvorené. Hľadáme práve vás, ak ste odborníkom alebo máte prax v niektorom z nasledujúcich okruhov: financie, hospodárstvo, kultúra, obrana, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, práca, sociálne veci a rodina, spravodlivosť, školstvo, veda, výskum a šport, vnútro, výstavba a regionálny rozvoj, zahraničné veci, zdravotníctvo, životné prostredie. Získate jedinečnú šancu ovplyvniť budúcnosť našej krajiny ako sympatizant alebo člen strany. Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo. Chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti.

Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov. Hlavné ciele strany TIP vychádzajú z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa do odborných skupín Strany TIP, kontaktujte nás:

odbornik@strana-tip.sk 0908 057 597 www.strana-tip.sk,

Strana TIP

NBB 2197/14

6


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

7

.DQGLGiWNWRUĂŞ]tVNDOQDMY\ĂŁĂŁtSRĂžHWKODVRYYREYRGH

Â&#x201E; Gyula Bardos Â&#x201E; Robert Fico

Pavol HruĹĄovskĂ˝

Helena MezenskĂĄ

JĂĄn JuriĹĄta

-iQýDUQRJXUVNê

Viliam Fischer

Jozef Behýl

Milan MelnĂ­k

Jozef Ĺ imko

6WDQLVODY0DUWLQĂžNR

21,24 % 12,86 %

Gyula BĂĄrdos

24 %

0LODQ.Ä&#x2013;DĂĽNR

28 %

Triumf v ťiestich krajoch

Radoslav ProchĂĄzka

(46,02 percenta), Stropkov (44,03 percenta) a Vranov Robert Fico v prvom kole QDG7RSÄ?RX SHUFHQprezidentskĂ˝ch volieb cel- ta). Najmenej hlasov zĂ­skovo vyhral v ĹĄiestich kra- kal premiĂŠr vo volebnĂ˝ch joch. NajlepĹĄie si viedol vo REYRGRFK 'XQDMVNi 6WUHvolebnĂ˝ch obvodoch Svid- GD SHUFHQWD .RPiUQtN SHUFHQWD Ă˝DGFD no (9,78 percenta), Senec SHUFHQWD 7RSRÄ?ĂžDQ\ (15,18 percenta), Bratisla-

Andrej Kiska

VĂ˝sledky prvĂŠho kola prezidentskĂ˝ch volieb posunuli do finĂĄlovĂŠho sĂşboja Roberta Fica a Andreja Kisku. DruhĂŠ kolo volieb sa uskutoÄ?nĂ­ v sobotu 29. marca. V prvom kole bol medzi vĂ­ĹĽaznĂ˝m Ficom a druhĂ˝m Kiskom ĹĄtvorpercentnĂ˝ rozdiel, vĹĄetko je teda otvorenĂŠ.

Robert Fico

%2-235(=,'(176.ĂŠ3$/Ă&#x2C6;&=9('Ă&#x2019; 52%(57),&2$$1'5(-.,6.$

5,1 %

3,33 %

2,37 %

0,64 %

0,64 %

0,5 %

0,48 %

0,4 %

0,24 %

0,13 %

Výsledky prvÊho kola prezidentských volieb v percentåch

YD SHUFHQWD DâDÄ?D Vyhral v dvoch krajoch (18,82 percenta). Andrej Kiska vyhral v prvom kole volieb v dvoch krajoch. Ä?XGLDKRQDMYLDFYROLOLYREvodoch Poprad (39,53 percenWD .HĂĽPDURN SHUFHQta), Senec (30,14 percenta), Senica (29,80 percenta) a Malacky (28,99 percenta). Najmenej ho volili v obvodoch 9UDQRYQDG7RSÄ?RX percenta), SvidnĂ­k (15,83 perFHQWD Ă˝DGFD SHUFHQWD %iQRYFHQDG%HEUDYRX SHUFHQWD D+XPHQQp (18,16 percenta).

Â&#x201E; Andrej Kiska Â&#x201E;0LODQ.Ä&#x2013;DĂĽNR

Â&#x201E; Radoslav ProchĂĄzka Â&#x2020; VojenskĂŠ obvody

ĂĽHSUHGGUXKĂŞPNRORPQHEXG~PHQLĢVYRMXWDNWLNX 3RGÄ?D)LFDE\EXG~FLPSUH]LGHQWRPPDOE\ĢVN~VHQĂŞ SROLWLNNWRUĂŞSUHVQHYLHĂžR KRYRUtDĂ&#x201E;QHVWULHÄ?DÂłOHQWDN SRGÄ?DWRKRDNpPXGHQQtNXGiYDUR]KRYRU\DURYQDNRNWRUĂŞYLHRĂžRPMHVYHW D Pi GREUp NRQWDNW\ VR ]DKUDQLĂžtP .LVND]G{UD]QLOĂĽHPitVĢ RĂžORYHNDNWRUĂŞPiUHiOQH VN~VHQRVWL]REODVWLHNRQRPLN\VRFLiOQHKRĂžL]GUDYRWQpKRV\VWpPXDNWRUĂŞRULHĂŁHQLDFKYPLQXORVWLQLHOHQ NebudĂş meniĹĽ taktiku UR]SUiYDODOHDMVNXWRĂžQH 2EDMDNDQGLGiWLSRWYUGLOL QLHĂžRGRNi]DO]UHDOL]RYDĢ

PROFILY PREZIDENTSKĂ?CH KANDIDĂ TOV Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v ToSRÄ?ĂžDQRFK9URNXY\ĂŁWXGRYDO SUiYRQD3UiYQLFNHMIDNXOWH8QLYHU]LW\.RPHQVNpKR 8. Y%UDWLVODYH $EVROYRYDOSRVWJUDGXiOQHĂŁW~GLXP Âą QDĂ&#x2019;VWDYHĂŁWiWXDSUiva Slovenskej akadĂŠmie vied (SAV) YREODVWL7UHVWQpSUiYRD]tVNDOWLWXO NDQGLGiWDYLHG &6F 9URNX ho habilitovali na docenta.

Andrej Kiska 3UDFRYDOQD3UiYQLFNRPLQĂŁWLW~WH0Lnisterstva spravodlivosti SR. V rokoch 1994 â&#x20AC;&#x201C; 2000 pĂ´sobil ako agent SUH]DVWXSRYDQLH65YNRQDQtSUHG (XUySVN\PV~GRPSUHÄ?XGVNpSUiYDD(XUySVNRXNRPLVLRXSUHÄ?XGVNpSUiYD 3RURNX]DĂžDOS{VRELĢY6WUDQH GHPRNUDWLFNHMÄ?DYLFH 6'Ä? YURNRFK 1996 â&#x20AC;&#x201C; 1999 bol jej podpredsedom. 'Ä&#x2013;DRNWyEUDSUHGVWDYLOQRYĂŞ SROLWLFNĂŞVXEMHNWVQi]YRP6PHU1D XVWDQRYXM~FRPVQHPHGHFHPEUD Y6WXSDYHERO]YROHQĂŞ]DMHKR SUHGVHGX 9URNX]DVDGRO5REHUW)LFR do poslaneckĂ˝ch lavĂ­c slovenskĂŠho SDUODPHQWX3RSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKYM~QLKR SUH]LGHQWY\PHQRYDO]DSUHGVHGX YOiG\657ĂŞPMHDMYV~ĂžDVQRVWL SRWRPDNRYSUHGĂžDVQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKPDUFD 6PHU6']YtĢD]LOVR]LVNRPSHU centa hlasov.

FKXĢRXSRGQLNDĢ=DORĂĽLOVYRMXSUY~ VSRORĂžQRVĢNWRUiVD]DREHUDODGRYR]RPYHÄ?NRREFKRGRPDPDORREFKRdom so ĹĄperkami a priĹĄiel o vĹĄetky VYRMH~VSRU\ 2GURNXSRVWXSQHVSROX]DNODGDOVSOiWNRYpVSRORĂžQRVWL7DWUDFUHGLW7ULDQJHODQHVN{UDM4XDWURNWRUpYLHGRODVSUDYRYDOVSROXVEUDWRP 9URNXN~SLODWLHWRVSRORĂžQRVWL9Ă&#x2019;%EDQNDD]O~ĂžLODLFKSRG Qi]RY&RQVXPHU)LQDQFH+ROGLQJ NGH$QGUHM.LVNDS{VRELOGRURNX DNRĂžOHQSUHGVWDYHQVWYDWHMWR VSRORĂžQRVWL 1DURGLOVDIHEUXiUDY3RS 1H]LVNRY~RUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QUDGH9\ĂŁWXGRYDO(OHNWURWHFKQLFN~ MHO]DORĂĽLO$QGUHM.LVNDYURNX IDNXOWX6ORYHQVNHMY\VRNHMĂŁNRO\ VSULDWHÄ?RP3{VRELOYQHMDNRSUHGWHFKQLFNHM 69â7GQHV678 Y%UD- VHGDVSUiYQHMUDG\GRPiMD WLVODYH3RXNRQĂžHQtĂŁW~GLDSUDFRYDO NHÄ&#x2021;VDIXQNFLHY]GDO9URNX DNRSURMHNWDQWYVSRORĂžQRVWL1DIWR- ]DORĂĽLORUJDQL]iFLX'REUĂŞ$QMHODM SURMHNWY3RSUDGH9URNXRGL- YĂ˝HVNHMUHSXEOLNH ĂŁLHOVN~ĂŁDĢãĢDVWLHGR86$VSOiQRP QDWUYDORVDWDPXVDGLĢ3RURNXDSRO VDYĂŁDNYUiWLOQD6ORYHQVNRVYHÄ?NRX 6WUDQXSULSUDYLO EE 7$65


8

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

359e.2/235(=,'(176.ĂŠ&+ Je po prvom kole prezidentskĂ˝ch volieb. ZnĂĄmi sĂş vĂ­ĹĽazi (zatiaÄž dvaja), znĂĄmi sĂş porazenĂ­. VerĂ­me, Ĺže kampaĹ&#x2C6; pred druhĂ˝m kolom bude nekonfliktnĂĄ, kandidĂĄti ponĂşknu len pozitĂ­vne momenty a pomĂ´Ĺžu tak voliÄ?om sprĂĄvne sa rozhodnúż. SkĂşsenosti s pĂ´sobenĂ­m kandidĂĄtov vo verejnom Ĺživote budĂş urÄ?ite nezanedbateÄžnĂ˝m faktorom pri tomto rozhodovanĂ­. ObÄ?ania vedia, Ä?o je dobrĂŠ pre nich, prezidentskĂ˝ kandidĂĄt by mal vedieĹĽ, Ä?o je dobrĂŠ pre Slovensko. Dali sme priestor renomovanĂ˝m politickĂ˝m komentĂĄtorom (nie glosĂĄtorom!), aby nĂĄm priblĂ­Ĺžili svoj pohÄžad na predvolebnĂŠ, volebnĂŠ i povolebnĂŠ dianie na Slovensku. Na otĂĄzky odpovedali politolĂłg Michal HorskĂ˝ a Martin Slosiarik z agentĂşry Focus. 9LDQRFDPLSULĂžRPW]YDQWLSROLWLFNtNDQGLGiWL.LVND V3URFKi]NRPELOERDUGDPL QHĂŁHWULOLXĂĽRGOHWD6WUDQ\Ä?XMICHAL HORSKĂ? GRYHMSODWIRUP\YLDFDNRURN SROLWROyJ NRPXQLNRYDOLVQRYLQiUPL DQHEROLVFKRSQp]KRGQ~ĢVD QDMHGLQRPPHQHNDQGLGiWD Ako hodnotĂ­te vĂ˝sledky 1. kola volieb? .HÄ&#x2021;VDQDÄ&#x2013;RPGRKRGOLGYH M. HorskĂ˝:9ROHEQiNDPSDÄ&#x2013; strany (KDH a Most-HĂ­d), priERODXPLHUQHQiQHY\ERĂžRYD- pojilo sa aj SDKĂ&#x161;-DS, ktoOD]R]DYHGHQHMSROLWLFNHMNXO- UpYĂŁDNWHVQHSUHGYRÄ?EDPL W~U\RYHÄ?DSRNRMQHMĂŁLDQHĂĽ ~VWDPLVYRMKRSUHGVHGXĂĽH predoĹĄlĂŠ prezidentskĂŠ kam- SUHIHUXMHĂŁW\URFKNDQGLGiSDQH3UHNYDSHQtPEROWRWiO- WRYW~WRGRKRGX]UXĂŁLOR6WRny prepad stranĂ­ckej politiky, Mt]D]PLHQNXĂĽHDMÄ&#x2021;DOĂŁLH

]MHGQRFRYDOSUDYLFX1DMYlÞãtPSUHSDGiNRPMHXPLHVWQHQLH3DYOD+UXãRYVNpKRNWRUê nevídaným spôsobom stratil DMW]YüHOH]Q~]iVREX GYDGVDĢURÞQ~SRGSRUXYHUQêFKYROLÞRY.'+

ODXSODWQLĢDMORJLNXSULNWRUHMFKF~YLGLHĢ5REHUWD)LFD QDÄ&#x2021;DOHMQDSUHPLpUVNRPSRste a nie na prezidentskom DMHRWi]QHĂžLLPWRYĂžDVH SUHGNRORPGRNiĂĽHY\VYHWOLĢDSUHVYHGĂžLĢLFKRRSDNX 'UXKĂŞPQDMYlÞãtPSUHNYDM. Slosiarik:=SRKÄ?DGXSXE- penĂ­m volieb je vysokĂ˝ zisk OLNRYDQĂŞFKYĂŞVNXPRYYH- 5DGRVODYD3URFKi]NXRSURWL rejnej mienky, ktorĂŠ merali SXEOLNRYDQĂŞPSULHVNXPRP SUHIHUHQFLHYROLĂžRYYSUHG- V tomto prĂ­pade by som to SRVOHGQRPWĂŞĂĽGQLYROHEQHM SULStVDODNRVDPRWQpPX]iNDPSDQHGRĂŁORN]DXMtPD- YHUX NDPSDQH WDN DM Y\YĂŞPSRVXQRPNWRUpVDSRG- GDUHQĂŞPGLVNXVLiPDOHDM Ä?DP{MKRQi]RUXGDM~SULStVDĢ VFKRSQRVWLNDQGLGiWDRVORYLĢ QHUR]KRGQXWĂŞFKYROLĂžRYUHVS YROLĂžRYNWRUtYiKDOLPHG]L 53URFKi]NRP$.LVNRP D0.Ä&#x2013;DĂĽNRP$VDPR]UHMPHYWRPWRNRQWH[WHQHPRĂĽQR]DEXGQ~ĢDQLQDDQWLNDPSDÄ&#x2013;YRĂžL$QGUHMRYL.LVNRYL NWRUiPRKOD]QHLVWLĢSUiYH W~ĂžDVĢYROLĂžRYNWRUtYiKDOL NRPXGDM~VYRMKODV $VLWUHWtPQDMYlÞãtPSUHNYDSHQtPMHYHÄ?PLQt]N\]LVN YSUtSDGHNDQGLGiWDÄ?XGRYHM SODWIRUP\NWRUĂŞVD]Ä&#x2021;DOHND DQLQHSULEOtĂĽLOSUHIHUHQFLiP MHGQRWOLYĂŞFKVWUiQNWRUpMX WYRULD -H ]MDYQp ĂĽH ]iYHU NDPSDQH3DYOD+UXĂŁRYVNpKRQHSUHVYHGĂžLOGRVWDWRĂžQH DQLYROLĂžRYYODVWQHMVWUDQ\ .'+DE\PXYSUHYDĂĽQHM miere dali svoj hlas.

PrezidentskĂ˝ palĂĄc.

SRĂžQ~FSUtSUDYRXNDPSDQH DĂĽSRMHMY\YUFKROHQLH1D rozdiel od predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch kampanĂ­, kde sa NDQGLGiWLY\PHG]RYDOLSRGÄ?DSUtVOXĂŁQRVWLNQHMDNpPXSROLWLFNpPXWiERUXNKRGQRWiP Ä?DYLFHĂžLSUDYLFHVDWHQWRUD] NDQGLGiWLGHOLOLQDWĂŞFKNWRUtKiMLOLSRQRYHPEURYĂŞSROLtickĂ˝ systĂŠm ako celok, a na WĂŞFKNWRUtNDĂĽGĂŞ]LQHMVWUDQ\ WHQV\VWpPQDSiGDOLGHĂŁWUXovali, rozkladali. Ako a ktoUiVWUDQDVDQDWRPSRGLHÄ?DOD" )DNWRPMHĂĽHVWUDQD6PHU6' PRĂĽQRSULQHVNRURQRPLQRYDODVYRMKRNDQGLGiWDDĂĽSUHG

politickĂŠ strany, naprĂ­klad 6D6QRPLQRYDOLNDQGLGiWD NWRUĂŞSRFHOĂŞĂžDVNDPSDQHQHPDOYSULHVNXPRFKYLDFDNR SHUFHQWRDOHVO~ĂĽLPXNX FWLĂĽHRGVW~SLO=SRVODQHFNpKRNOXEX2Ä?$12NWRUĂŞ QLHMHDQLVWUDQDDQLKQXWLH Y]LĂŁODNDQGLGiWNDQDSUH]LGHQWD+HOHQD0H]HQVNiDOH nenaĹĄiel sa ani jeden poslaQHFNWRUĂŞE\MXSRGSRULO-H SRYĂŁLPQXWLDKRGQpĂĽHGRQHGiYQDW]YLQWHJUiWRUSUDYLFH QRYRY]QLNQXWiPLPRSDUODPHQWQiVWUDQD129$QHGHÂżQRYDODMDVQHVYRMKRNDQGLGiWD NWRUĂŞE\YGXFKXMHMSURJUDPX

SUiYHDNWLYLWiPDY\VW~SHQLDPNDQGLGiWRYYSRVOHGQĂŞFKGÄ&#x2013;RFKNDPSDQH9SUYRPUDGHYROHEQiNDPSDÄ&#x2013; Roberta Fica nebola dostaWRĂžQHPRELOL]XM~FDDMHKR SULPiUQ\YROLĂžVNĂŞHOHNWRUiWNWRUĂŞSUHGVWDYXM~YROLĂžL60(5XRVWDOVSRORYLFH GRPD0RĂĽQR]DWĂŞPKÄ?DGDĢ YLDFHURY\VYHWOHQtĂ˝DVĢYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\PRKODVLWXi FLXY\KRGQRWLĢWDNĂĽH5REHUW )LFREROIDYRULWRPNRODYROLHEDSUtGXKRSRGSRULĢDĂĽ YNROHÂąWtWRYROLĂžLV~SRWHQFLiORPNDQGLGiWDĂ˝DVĢ YROLĂžRY60(56'DOHPRK-

PreÄ?o boli prĂĄve tĂ­to dvaja kandidĂĄti ĂşspeĹĄnĂ­?

M. HorskĂ˝: V naĹĄej krajine strany, ktorĂŠ vznikali po SiGH%HUOtQVNHKRP~UXV~ XĂĽRSRWUHERYDQpQHSULFKiG]D YQLFKNXJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQHQLHV~VFKRSQpJHQHURYDĢ novĂŠ myĹĄlienky, do svojich UDGRYQHS~ãĢDM~QRYpWYiUH =WĂŞFKWRVWUiQÄ?XGLDXWHNDM~ v naĹĄom parlamente je celĂ˝ rad Ă&#x201E;EOXGQĂŞFKÂłSRVODQFRYNWRUtVD vzdali svojej stranĂ­ckej prĂ­sOXĂŁQRVWL 6$6.'+6'.Ă&#x2019;'6 DOHQLĂžQRYpQHSULE~GD 3UHWRVDDYHU]LDREĂžDQDYRĂžL WĂŞPWRVWUDQiPSUHWDYLODGR

MARTIN SLOSIARIK SROLWROyJDJHQW~U\)2&86

WRKRĂĽHQDSROLWLFNHMVFpQHV~ SULD]QLYFLÄ?DYLFRYpKR6PHUX6'DSURWLQHPXXĂĽQLHMHDOWHUQDWtYDSUDYLFRYHMRSR]LĂžQHM strany, ale alternatĂ­va antipolitiky. Nepolitickej politiky, NWRU~WDN]G{UD]Ä&#x2013;XM~0LODQ .Ä&#x2013;DĂĽNR5DGRVODY3URFKi]ka a Andrej Kiska. M. Slosiarik: V prĂ­pade RoEHUWD)LFDLGHRSUHGVHGXVWUDQ\60(56'NWRUiYSRVOHGQĂŞFKSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK zĂ­skala viac ako 1,1 mil. hlaVRY-HWRREURYVNĂŞSRWHQFLiO SUHRVORYHQLHYROLĂžRY$NR XND]XM~YĂŞVOHGN\DMQDSULHN WRPXĂĽHVDQHSRGDULOR]PRELOL]RYDĢYlÞãLQXWRKWRHOHNWRUiWXWDNNYDQWLWDWtYQHWRVWiOHSRVWDĂžRYDORQDSUYpPLHVWR -HGQR]QDĂžQHWHGDLGHRNDQGLGiWDVYĂŞUD]QĂŞPVWUDQtFN\P ]i]HPtP 7RVDDOHY{EHFQHGiSRYHGDĢRMHKRV~SHURYLYNROH â&#x20AC;&#x201C; Andrejovi Kiskovi. TenWRNDQGLGiWQHPiSROLWLFN~ DQLVWUDQtFNXPLQXORVĢDQDSULHNWRPXGRNi]DORVORYLĢ YLDFDNRWLVtFYROLĂžRY3UH ~VSHFKWDNpKRWRW\SXNDQGLGiWDVDQD6ORYHQVNXY\WYRULOLSRGPLHQN\SRSiGHYOiG\ QDMHVHÄ&#x2013;YURNX$.LVNDY\XĂĽtYDNUt]XQDRSDĂžQHM VWUDQHSROLWLFNpKRVSHNWUDQHĂĽ RSHUXMHMHKRQDMYĂŞ]QDPQHMĂŁtV~SHU5)LFR9ĂŞ]QDPQi ĂžDVĢEĂŞYDOĂŞFKYROLĂžRYVWUHGRSUDYĂŞFKVWUiQ DOHQLHOHQ WĂŞFK NWRUtGQHVQHPDM~Yl]EXNĂĽLDGQHMSROLWLFNHMVWUDQHVLQDĂŁORVYRMKRNDQGLGiWDSUiYHY$.LVNRYLNWRUĂŞ SUHQLFK]RVREÄ&#x2013;XMHRGS~WDQRVĢRGWUDGLĂžQĂŞFKVWUDQtFN\FKĂŁWUXNW~U2NUHPWRKWR zdroja jeho podpory to bola DMQHVFKRSQRVĢFHQWULVWLFNR-


číslo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

9

92/,(%0È'92&+9Ëġ$=29 SUDYLFRYêFKVWUiQ QHPiPQD P\VOLOHQVWUDQ\ďXGRYHMSODWIRUP\ ]KRGQ~ĢVDQDMHGQRP VLOQRPNDQGLGiWRYLþRY\WYRrilo priestor na to, aby oslovil DMYROLþRY6'.Ò'60RVW+tGDOHDM6D6þL2ďD12

REþDQUR]KRGQXWêSUHNRQNUpWQHKRNDQGLGiWDUHVSHNWtYHMHPXQHMDNêNDQGLGiWV\PSDWLFNêHãWHWRQH]QDPHQiåH SUtGHWRKWRNDQGLGiWDSRGSRULĢDMYSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKLQDNSRYHGDQpåHSUtGH KODVRYDĢDMQRKDPL8ND]XAké bolo najväčšie MHVDåH~þDVĢSRG~URYĖRX prekvapenie v prvom VDVWiYDDNRXVLVRFLiOkole volieb? QRXNRQãWDQWRXYSUtSDGHSUHM. Horský:8UþLWHWREROQH- zidentských volieb – ak poþDNDQHYHĐNêSUHSDGRSR]Lþ- PLQLHPHSUYpSULDPHYRĐE\ QêFKSROLWLFNêFKVWUiQWRWiOQ\ prezidenta, ktoré predsa len rozvrat tohto spektra. Men- EROLãSHFL¿FNpVYRMRXQRYRVãtPSUHNYDSHQtPERODMIDNW ĢRXWDNY]RVWiYDM~FLFKNRåHREDMDNDQGLGiWLSRVW~SL- OiFK SOXVNROiVSROX VD OLGRGUXKpKRNRODVKLVWRULF- ~þDVĢDåYãW\URFKSUtSDGRFK N\QDMPHQãtPSRþWRPKOD- GRVWDODSRG~URYHĖ=Gi sov. Prekvapilo tretie miesto, VDåHREþDQLDSUH]LGHQWVNêP QRHãWH]iYDåQHMãLDMHRNRO- YRĐEiPUHVSSUH]LGHQWVNpQRVĢåH5DGRVODY3URFKi]ND PX~UDGXSUHGVDOHQSULSLVXM~ YHGRPêVLWRWiOQHKRUR]NOD- PHQãLXPLHUXG{OHåLWRVWLQHå GXSDUODPHQWQêFKSUDYLFR- YRĐEiPGR1565 YêFKVWUiQDLFKSROLWLFNpKR GHEDNOXYSUYRPNROHSUH- Prezident z vládnej ]LGHQWVNêFKYROLHEDYL]XMH strany alebo človek bez ]DORåHQLHQRYHMVWUHGRSUDYHM politickej minulosti. Čo VWUDQ\KRFLHãWHSUHGQHGiY- je lepšia alternatíva pre QRPWRSRSLHUDO7iWRVWUDQD Slovensko? P{åHYê]QDPQêPVS{VRERP M. Horský: Predovšetkým ]DPLHãDĢNDUW\YQDVWiYDM~- MHIDORãQpWYUGHQLHþDVWLSROLFLFKSDUODPHQWQêFKYRĐEiFK tického spektra, ktoré hovorí

YSUH]LGHQWVNêFKYRĐEiFKE\ ]QDPHQDORPRåQê]iURGRN WRWDOLW\DOHYêVOHGN\EXG~cich parlamentných volieb. 3RNLDĐRSR]LþQpDDQWLSROLWLFNpVLO\QH]DEUiQLDGHPRkratickým spôsobom strane 6PHU6'DE\]tVNDOD~VWDYQ~ YlþãLQXWDNSUiYHWLHWRVWUDQ\P{åXVYRMRXQHVFKRSQRVĢRXSRP{FĢY]QLNXSRGPLHQRNQDPRåQ~X]XUSiFLXPRFL Robert Fico v Prezidentskom SDOiFLE\WDNPDOSRGVWDWQH PHQãtYSO\YQDPRåQêY]QLN WRWDOLW\DNRNWRUêNRĐYHNOtGHU RSR]LþQHMVWUDQ\ M. Slosiarik: Pri odpovedi na W~WRRWi]NXQHSRXåLMHPSROLWRORJLFN~RSWLNXDOHNHćåH VDSULPiUQHYHQXMHPDQDOê]HVSUiYDQLDDQi]RURYYROLþRYWDN]YROtPWHQWRSRKĐDG $WXMH]UHMPpåHYROLþSROLWLFNHMVWUDQ\NWRUiYNUDMLQH YOiGQHPiEOLåãLHNQi]RUX åHSUHEH]SUREOpPRYpIXQJRYDQLHãWiWXEXGHQDMOHSãLH NHćVWUDQDNWRUiPiYNUDMLQHYêNRQQ~PRF]tVNDDMSRVW SUH]LGHQWDSUHWRåHVDWêPUHGXNXMHSULHVWRUQDSUtSDGQp QHY\KQXWQpQHJRFLiFLHDOH QDSUDMREãWUXNFLH9ROLþNWRUêYWêFKWRYRĐEiFKSRGSRULO QLHNWRUpKR]LQêFKNDQGLGiWRY SRGVWDWQHþDVWHMãLH]G{UD]ĖXMHQHY\KQXWQRVĢY]iMRPQêFK NUtåRYêFKNRQWUROQêFKPHFKDQL]PRYYãWiWHþtPVDUHGXNXMHSULHVWRUSUHQHNRQWURORYDQpEXMQHQLHPRFL

Aké kroky by mal urobiť víťaz, aby bol prezidentom všetkých občanov Slovenska?

Volí Andrej Kiska.

M. Slosiarik:2NUHPXåY\ããLH spomínaných rozdielov oproWLYêVNXPRPYHUHMQHMPLHQN\WRåHVDYPpGLiFKUR]REHUDODDMUHODWtYQHQt]ND~þDVĢ NWRUiYWRPWRSUtSDGHLãODQD~NRUIDYRULWDYROLHE 2SlĢVDSRWYUGLORåHDNMHDM

M. Horský: Domnievam sa, åHWLHWRNURN\YHĐPLSUHVQH pomenovali len dvaja kandiGiWL5REHUW)LFRD3DYRO+UXãRYVNê5HDOL]RYDĢLFKYãDN EXGHP{FĢ PRåQR OHQSUYê ]QLFK5REHUW)LFRP{åHQDSOQLĢIXQNFLXSUH]LGHQWDWêP åHVDEXGHXVLORYDĢRDNWtYQXDXWRULWXQDGRPiFHMDM]DKUDQLþQHMSROLWLFNHMVFpQH7R YãDNVNXWRþQHP{åHGRND]RRWRPåHDNE\6PHU6'PDO YDĢOHQFKODSNWRUêYLHRþRP IXQNFLXSUH]LGHQWDQDVWDOD MHSROLWLND1LHþORYHNNWRUê E\WRWDOLWD1LHMHWRWDN9Hć WRDQLQHWXãtDGRNRQFDWRDM DMYV~þDVQRVWLPiPHSUH]L- YHUHMQHGHNODUXMH denta, ktorý verejne deklaUXMHVYRMHV\PSDWLHDSRVWRM M. Slosiarik: Mal by si vyN6PHUX6'7UHEDSRYHGDĢ WYRULĢLPLGåQDGVWUDQtFNRVWL åHQLHYtĢD]VWYR5REHUWD)LFD vo svojich vyjadreniach a roz-

KRGQXWLDFKþRPXDOHQHVPLH EUiQLĢYWRPDE\]DXMtPDO MDVQpSROLWLFNpSRVWRMHDNHć MHSRWUHEQpWDNMHKRKODVPi E\ĢSRþXĢ6QDKDRSROLWLFN~ URYQRYiKXPXQHVPLHEUiQLĢYVFKRSQRVWLMHGQR]QDþQHSRPHQRYDĢDRGV~GLĢU{]QHIRUP\QHSUiYRVWt0iE\Ģ

Bolo niečo v programe prezidentských kandidátov, čo vás zvlášť upútalo?

M. Slosiarik: Viacero kandiGiWRYSULVW~SLORNXNDPSDQL]G{UD]ĖRYDQtPQHY\KQXWQRVWLE\ĢDNWtYQ\SUH]LGHQW SULþRPVDYêUD]QHY\PH-

5REHUW)LFRSULYRĐEiFK

QLHOHQSUiYQRXDOHDMPRUiOQRXDXWRULWRX=iXMHPRREþDQDPXVtSRYêãLĢQDG]iXMP\VWUDQtFN\FKFHQWUiOþLXå ]ĐDYDDOHERVSUDYD-HWRYãDN YHĐPL]ORåLWpSUHWRåHGYDMD SRVWXSXM~FLNDQGLGiWLSUHGVD OHQSULPiUQHRVORYXM~YROLþRY ]RSDþQêFKVWUiQSROLWLFNpKR VSHNWUD7DNåHXåYWRPWRUR]GHOHQtMHLPSOLFLWQHSUtWRPQi LVWiPLHUDSRGR]ULHYDYRVWL

Aký bude ďalší osud strany Smer-SD a vlády po prípadnom víťazstve Roberta Fica? M. Horský:$NVLXYHGRPtPH YDNRPNDWDVWURIiOQRPVWDYH MHSUDYiþDVĢSROLWLFNpKRVSHNWUDERORE\WUDJpGLRXNUDMLQ\ NHE\VDLFKFHVWRXIUDJPHQWiFLHY\GDODDMĐDYLFD7tP]DNODGDWHĐRYVWUDQ\6PHU6'XUþLWHWDNêWRVFpQDUQHSULSXVWt $MNHćULDGLĢWDNêNRORVDNR MHVWUDQDDYOiGDVD]+UDGX SULDPRQHGi'iVDRYSO\YĖRYDĢOHQY\VRNRXPLHURXDXWRULW\DNE\SUH]LGHQW~UD5Rberta Fica bola mimoriadne ~VSHãQi

G]RYDOLYRþLV~þDVQpPXSUH]LGHQWRYL,*DãSDURYLþRYL V niektorých prípadoch však NDQGLGiWLKRYRULOLRDNWLYLWiFKSUH]LGHQWDNWRUpVtFH NHG\VLPDODOH~VWDYQpQRYHO\]URNXDPX LFKRGREUDOL,GHRPRåQRVĢ ]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\þLSRåDGRYDĢVSUiY\RG MHMþOHQRY6ORYHQVNêSUH]LGHQWGLVSRQRYDOSUiYRPRFRX]~þDVWĖRYDĢVD]DVDGQXWtYOiG\GRURNXDYãDN ~VWDYQiQRYHODPXW~WRSUiYRPRF]UXãLODSUHGRYãHWNêP DNRUHDNFLXQDNRPSOLNRYDQêY]ĢDKPHG]LSUH]LGHQWRP.RYiþRPDSUHPLpURP 0HþLDURP SUHG YRĐEDPL YURNX'UXKi]PHQRYDQêFKSUiYRPRFtEROD QiVOHGQH~VWDYQRXQRYHORX ]URNXSUH]LGHQWRYLREPHG]HQiQDSUtSDG\NHćSUH]LGHQWWLHWRVSUiY\RGþOHQRY YOiG\SRWUHEXMHSUHYêNRQ VYRMLFK~ORK

'YRMVWUDQXSULSUDYLO MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

52=+2'1(21292035(=,'(1729, 9<ââ,$92/(%1ÈÒý$6ġ"

Čaká nás druhé, rozhodujúce kolo. Kto sa nasťahuje na ďalších 5 rokov do Prezidentského paláca? Bude to očakávaná osobnosť alebo sa dočkáme prekvapenia? Naši prominentní politickí komentátori netipujú, ale na naše otázky odpovedali.

]RVWUDQ\QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRY0XVtVDWDNSRYHGLDF VSRĐDKQ~ĢSULPiUQHQDYROLþRYVWUDQ\60(56'9êVOHGN\NRODYROLHEXND]XM~åHQHPDOiþDVĢĐXGtNWRUt SUHGGYRPDURNPLGDOLPDQGiW 60(5XRVWDODPLQXO~VRERWXGRPD$WiWRVNXSLQDSUHGVWDYXMHUH]HUYRiUKODVRYSUH 5)LFD2SlĢþtPYLDF]WRKWRUH]HUYRiUX5)LFRSUHVYHGþtWêPUDVWLHMHKRãDQFDVWDĢ sa prezidentom. Okrem toho VD5REHUW)LFREXGHVQDåLĢ GHPRELOL]RYDĢYNDPSDQLDM SRWHQFLiOQ\FKYROLþRY$.LVNXDWRSRXND]RYDQtPQDMHKR SROLWLFN~QHVN~VHQRVĢDOHER SRGQLNDWHĐVN~PLQXORVĢ

Bude voličská účasť v druhom kole vyššia?

M. Horský:-HGQêP]NĐ~þRY NPRåQpPX~VSHFKX5REHUWD )LFDYGUXKRPNROHYROLHEMH YUiWLĢNXUQiPPD[LPiOQ\SRþHWYROLþRYĐDYLFHSRVOHGQêFK Kto má lepšie šance stať URNRY.HE\VDSRþHWYROLþRY sa prezidentom? zvýšil len o 10 percent, tak by M. Horský: Bezprostredne po PDOVNRURPLOLyQKODVRYDREkonci prvého kola sa na prvý URYVN~ãDQFXVWDĢVDSUH]LGHQSRKĐDG]GiåH]D5REHUWRP tom. Hlavne o tom by malo )LFRPVWRMt]KUXEDSHUFHQW E\ĢGUXKpNRORYROHEQHMNDPYROLþRYDYãHWFLRVWDWQtWHRreticky okolo 70 percent, by PDORVWiĢ]D.LVNRP)DNWRP YãDNMHåHYROLþVNi]iNODGĖD ]Y\ãQêFKGYDQiVWLFKNDQGLGiWRYMHWDNiU{]QRURGiåH MHQHUHiOQHDE\VD]KRGOL QDMHGQRPNDQGLGiWRYLQDSULHNDNêPNRĐYHNRGSRU~þDQLDP1DY\ãHQHMGHRYROLþRYNWRUtV~]Y\NQXWtQD XUþLW~VWUDQtFNXRULHQWiFLX DOHV~WRYROLþLDSROLWLFNêFK RVREQRVWt7LHãDQFHV~SUHto celkom vyrovnané. M. Slosiarik:9êVNXP\XND]XM~åHYROLþLQH~VSHãQêFK SUDYLFRYêFKNDQGLGiWRYPDM~ EOLåãLHN$.LVNRYL$NVSRþttame ich hlasy, dostaneme sa QDþtVORWLVtFYROLþRY7RWR SUHGVWDYXMHRNUHPYODVWQêFK YROLþRY$.LVNXNWRUtKRSRGporili v prvom kole (456-tisíc YROLþRY ]iNODGQ~VNXSLQX NWRU~VD$.LVNDEXGHVQDåLĢYGUXKRPNROHSUHVYHGþLĢ 2GWRKR]iYLVtMHKR~VSHFK1D GUXKHMVWUDQH5)LFRQHP{åH SRþtWDĢVYêUD]QRXSRGSRURX

,OXVWUDþQpIRWR7$65

SDQHSUHWRåHRMHKRRGERUQHM spôsobilosti niet pochýb. M. Slosiarik:6N{UQHåRGSRYLHPQDW~WRRWi]NX]RSDNXMPHVLIDNW\]SRVOHGQHMSULDPHMYRĐE\SUH]LGHQWD9URNX EROD~þDVĢYNROHREGREQiDNRPLQXO~VRERWX'RVLDKOD'RGUXKpKR NRODSRVW~SLO,*DãSDURYLþ D,5DGLþRYi,*DãSDURYLþ NDQGLGRYDOVSRGSRURXVWUDQ\60(56']DWLDĐþR,5DGLþRYiVDXFKiG]DODRKODV\ VWUHGRSUDYHMþDVWLSROLWLFNpKR VSHNWUD,ãORWHGDMHGQR]QDþQH R]iSDVGYRFKNDQGLGiWRYNWRUtPDOL]DVHERXYêUD]Q~VWUDQtFNXSRGSRUX$WRVDSUHPLHWORDMYR]YêãHQHM~þDVWL YNROHNHćGRVLDKOD V tomto smere sa domnieYDPåHVLWXiFLDYURNX MHYþRPVLSRGREQiDYþRPVLUR]GLHOQDRGSUHGFKiG]DM~FLFKYROLHE=iNODGQêUR]GLHO MHYWRPåHGRGUXKpKRNROD SRVW~SLOMHGHQVWUDQtFN\NDQGLGiWDGUXKêNDQGLGiWNWRUê MHYSROLWLNHQRYiþLNRPMHREþLDQVN\PNDQGLGiWRPDSUR¿OXMHVDDNRYêUD]QêQHVWUDQtN2EGREDWHMWRVLWXiFLHMHDOH

,OXVWUDþQpIRWR7$65

YWRPåHRSlĢRSURWLVHEHVWRMtNDQGLGiWVWUDQ\60(56' DDMNHćMH$.LVNDQHVWUDQtFN\PNDQGLGiWRPWDNYãHWN\ relevantné stredo-pravé straQ\VDUR]KRGOLåHKRYNROH podporia. Tým bol vyslaný MDVQêVLJQiOYROLþRYL.HćåH5)LFRSRWUHEXMHYSUYRP UDGHSULWLDKQXĢNYRĐEiPYROLþRYVYRMHMVWUDQ\D$.LVND VDEXGHVQDåLĢ]tVNDĢYROLþRY QH~VSHãQêFKNDQGLGiWRYWDN VWUDWpJLDMDVQHYHOtN]YêãHQLX YROHEQHM~þDVWL7UHEDYãDN SRþtWDĢVWêPåHþDVĢYROLþRY]SUYpKRNRODNYRĐEiP GRGUXKpKRNRODQHSUtGHWD-

NåHXYLGtPHþL~þDVĢRSlWRYQHSUHVLDKQHDNRWRPX ERORYURNX

Kto má lepšie predpoklady byť prezidentom?

M. Horský: Je nepochybné, åHWHQNWRSUDFXMHGHVDĢURþLD YãSLþNRYHMSROLWLNHQDGRPiFLFKL]DKUDQLþQêFKIyUDFK PiXUþLWHYlþãLHSUHGSRNODG\QHåRVREQRVĢNWRUiSULVHEDSUH]HQWiFLLDNRSR]LWtYXP XYiG]DåHVSROLWLNRXQHPDOD YåLYRWHQLþVSRORþQp (jah)


Ä?Ă­slo 5/2014

SPRAVODAJSTVO

32'Ä?$),&$.,6.29( ),50<9<8äĂ&#x2039;9$/, &+8'2%8 Firmy prezidentskĂŠho kandidĂĄta Andreja Kisku nerieĹĄili problĂŠm chudoby, ale vyuŞívali ho. SpoloÄ?nosti, ktorĂŠ vlastnil, alebo bol Ä?lenom ich sprĂĄvnych Ä?i dozornĂ˝ch rĂĄd, dostali v minulosti od Slovenskej obchodnej inĹĄpekcie (SOI) pokuty vo výťke 880 000 slovenskĂ˝ch korĂşn a neskĂ´r 150 000 eur za nekorektnĂ˝ prĂ­stup k zĂĄkaznĂ­kom. Na minulotýŞdĹ&#x2C6;ovej tlaÄ?ovej konferencii to vyhlĂĄsil prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Smeru-SD Robert Fico. Ă&#x201E;2QFKXGREHQHSRPRKRORQ MXY\XĂĽLO]QHXĂĽLOD]DURELO QDQHMÂłY\KOiVLO5REHUW)LFR .LVNDSRGÄ?DQHKRQDPDUJR VSRORĂžQRVWLNWRU~ViP]DORĂĽLOSRYHGDOĂĽHYQHMLGHRSRVN\WRYDQLHS{ĂĽLĂžLHNÄ?XÄ&#x2021;RP XNWRUĂŞFKVLVSRORĂžQRVĢQH]LVĢXMHĂžLV~VFKRSQtS{ĂĽLĂžN\ VSOiFDĢ$E\EROLWLHWRÂżUP\ QDSULHNWRPX]LVNRYpPDM~

FICO: KISKA MĂ BLĂ?ZKO K SCIENTOLĂ&#x201C;GII PrezidentskĂ˝ kandidĂĄt Smeru-SD, premiĂŠr Robert Fico trvĂĄ na svojich tvrdeniach, podÄža ktorĂ˝ch mĂĄ jeho konkurent v boji o prezidentskĂŠ kreslo Andrej Kiska blĂ­zko k sekte scientolĂłgov.

5REHUW)LFRQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)RWR7$65

SRGÄ?D)LFDY\WYRUHQĂŞ~ĂžLQQĂŞV\VWpPY\PiKDQLDSRKÄ?DGiYRNSURVWUHGQtFWYRP H[HN~WRURY2NUHPWRKREROL ]POXYQpSRGPLHQN\SRGÄ?D QHKRĂžDVWRIRUPXORYDQpWDN ĂĽHEROLMHGQRVWUDQQHYĂŞKRGQpSUHÂżUPXDQHYĂŞKRGQpSUH ]iND]QtND

HraniÄ?nĂŠ praktiky 6SRORĂžQRVWLSRGÄ?D5REHUta Fica vo viacerĂ˝ch prĂ­paGRFKQDSUtNODGQHLQIRUPRYDOL]iND]QtNDRFHONRYHM

SHUFHQWXiOQHMURĂžQHMYĂŞĂŁNH QiNODGRYQDS{ĂĽLĂžNXYMHGnom opisovanom prĂ­pade PDOLSUHVLDKQXĢDĂĽSHUcent. V tomto obdobĂ­ podÄ?DQHKR$QGUHM.LVNDVHGHO YGR]RUQHMUDGHVSRORĂžQRVWL 62,YWHG\SRGÄ?D)LFDNRQĂŁWDWRYDODĂĽHSUDNWLN\VSRORĂžQRVWLKUDQLĂžLDV~ĂĽHURX =iURYHÄ&#x2013;XSR]RUQLOĂĽH62, na tieto pochybenia priĹĄla SULQiKRGQĂŞFKNRQWUROiFK TASR

Ă&#x201E;3iQ .LVND P{ĂĽH SRGDĢ WUHVWQp R]QiPHQLH QHEXGHP PDĢ SUREOpP KR Y\YUiWLĢ 3iQ .LVND NODPDO celĂŠ Slovensko v priamom SUHQRVH Ä?XGt ] WHMWR VHNW\SR]QiVWUHWiYDVDVQLPL DVSROXSUDFXMHÂłY\KOiVLOQD WODĂžRYHMNRQIHUHQFLL)LFR 'RGDO ĂĽH VHNWD VFLHQWROyJRYQLHMHQD6ORYHQVNX UHJLVWURYDQi Ă&#x201E;0iSUHGRYĂŁHWNĂŞPPRFHQVNpDPEtFLHÂłSRYHGDO)LFR VWĂŞPĂĽHY]DKUDQLĂžtMHVFLHQWRORJLFNiFLUNHYNWRU~]DORĂĽLO5RQ+XEEDUGĂžDVWRSRYDĂĽRYDQi]DEH]SHĂžQRVWQp UL]LNRDDMQD6ORYHQVNXXĂĽ YLDFHURÂżULHPSULĂŁORREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\SUHWR ĂĽHVD]LVWLOLLFKNRQWDNW\QD W~WRVHNWXĂ&#x201E;.HÄ&#x2021;VRPSRYHGDOĂĽHSiQ.LVNDPiEOt]NR NVHNWHVFLHQWROyJRYRĂžDNiYDOVRPQHMDNpY\KOiVHQLH$OHRQYĂŁHWNRSRSUHOÂł XSR]RUQLO )LFR QD .LVNRYHY\MDGUHQLDSRGÄ?DNWR-

UĂŞFKRVREQHQLNG\ĂĽLDGQHKR VFLHQWROyJDQHVWUHWRO3ULWRP YĂŁDNSRGÄ?D)LFD.LVNDSUHXNi]DWHÄ?QHSR]QiÄ?XGtEOt]N\FKWHMWRVHNWHDYPLQXORVWLVQLPLVSROXSUDFRYDO =iURYHÄ&#x2013;GRGDOĂĽHDNREĂžDQ 6ORYHQVNHMUHSXEOLN\FKFH S{VRELĢYVHNWHPXVtSRĂžtWDĢVWĂŞPĂĽH]EH]SHĂžQRVWnĂ˝ch dĂ´vodov naprĂ­klad neEXGHPDĢSUtVWXSNWDMQĂŞP PDWHULiORP Ă&#x201E;$NMHQDSRMHQLHQDVHNWX VFLHQWROyJRYEH]SHĂžQRVWQĂŞP UL]LNRPYLQĂŞFKNUDMLQiFK DNQD6ORYHQVNXWDNLVWRQLHNWRUpÂżUP\DLQGLYLGXiOQH RVRE\SULĂŁOLREH]SHĂžQRVWQpSUHYLHUN\DNRP{ĂĽHE\Ģ niekto prezident, kto sa doVWiYDNQDMWDMQHMĂŁtPGRNXmentom, kto je vrchnĂ˝m veOLWHÄ?RPR]EURMHQĂŞFKVtODNWR PiWDNpWRSULDPHSUHSRMHQLDQDVHNWXVFLHQWROyJRYQD 6ORYHQVNX"ÂłRSĂŞWDOVD)LFR

ANDREJ KISKA PODAL KISKA: NIE SOM SCIENTOLĂ&#x201C;G TRESTNĂ&#x2030; OZNĂ MENIE NA ROBERTA FICA PrezidentskĂ˝ kandidĂĄt Andrej Kiska podal trestnĂŠ oznĂĄmenie na svojho sĂşpera v druhom kole volieb Roberta Fica za jeho niektorĂŠ vĂ˝roky, ktorĂŠ odzneli v televĂ­znych debatĂĄch pred prvĂ˝m kolom volieb.

NBB 2067/14

Ă&#x201E;%RORWRWUHVWQpR]QiPHQLH SUHSRGR]UHQLH]RVSiFKDQLDWUHVWQpKRĂžLQXRKRYiUDQLD DNULYpKRREYLQHQLDÂłXYLHGRO.LVNDQDWODĂžRYHMEHVHGHĂ&#x201E;1LHMHPRĂĽQpDE\SUHPLpUQDĂŁHMUHSXEOLN\OHQWDN XUiĂĽDOÄ?XGtWHMWRNUDMLQ\ÂłGRdal Kiska. Ă&#x201E;$QWLNDPSDÄ&#x2013;]DĂžDODRĂžDNiYDOVRPĂĽHWUDGLĂžQtSROLWLFL SRXĂĽLM~ĂŁSLQDYpKU\3RĂžtWDO som s tĂ˝m a som pripraveQĂŞERMRYDĢDYĂĽLDGQRPSUtSDGHPDWRY~VLOtSRP{FĢ ]PHQLĢ6ORYHQVNRQHRGUD-

GtÂł]G{UD]QLO.LVND9SUtSDGHĂĽHE\Y\KUDOFKFHYUiWLĢ G{YHUXYSUH]LGHQWVNĂŞ~UDG Ă&#x201E;%XGHPVWiĢQDVWUDQHÄ?XGt a chcem, aby bol prezident VNXWRĂžQHSURWLYiKRXWHMWRYOiGHÂłSRGĂžLDUNRO Ă&#x201E;.DĂĽGĂŞNDQGLGiWERMXMHVYRMLPL]EUDÄ&#x2013;DPLQHEXGHPWRNRPHQWRYDĢÂłUHDJRYDOQDWODĂžRYHMNRQIHUHQFLLQD.LVNRYH Y\MDGUHQLDRWUHVWQRPR]QimenĂ­ Robert Fico. TASR

11

TASR

YODVWQtNDĂŁNRO\PDQDĂĽPHQWX5RQD+XEEDUGD/DGLVODYD3DYOtNDSR]QiDNRRVREXRGPLHWDDOHSUHSRMHQLH QDVFLHQWROyJLXĂ&#x201E;1LNG\VRP VDRWRQH]DXMtPDO1HQHFKDMPHVDYWLDKQXĢGRSUHPLpURYĂŞFKKLHUÂł]RSDNRYDO.LVND 1DRWi]NXĂžLSRGÄ?DQHKRQLH V~VFLHQWROyJRYLDEH]SHĂžQRVWQpUL]LNRSRYHGDOĂĽHQHYLH ĂžRWRVFLHQWROyJLDMH 3RNLDÄ?LGHRMHKRSUHGQiĂŁNX YĂŁNROH]DNODGDWHÄ?DVFLHQWR$QGUHM.LVND)RWR7$65 OyJLH5RQD+XEEDUGDSRYHNie som scientolĂłg, bezpeÄ?nostnĂŠ riziko pre Slovensko GDOĂĽHĂ&#x201E;QDĂĽLDGQHMWDNHMWR predstavuje premiĂŠr a prezidentskĂ˝ kandidĂĄt Robert Fico. ĂŁNROHQHSUHGQiĂŁDOÂł'RGDOĂĽH V reakcii na premiĂŠrove vyjadrenia to vyhlĂĄsil Andrej Kiska, NVWRYNiPVYRMLFKSUHGQiĂŁRN ktorĂ˝ sa necĂ­ti byĹĽ bezpeÄ?nostnĂ˝m rizikom pre Slovensko. VDXĂĽY\MDGURYDOÄ?XGtNWRUĂŞP SUHGQiĂŁDOVLQLNG\QHOXVWURĂ&#x201E;%H]SHĂžQRVWQp UL]LNR SUH ND'RGDOĂĽH]YiĂĽLÄ&#x2021;DOĂŁLH YDOĂ&#x201E;$SRSLHUDPWLHWREOXGQDĂŁXNUDMLQXMHSUHPLpUOHER WUHVWQpR]QiPHQLHQD)LFD nĂŠ obvinenia premiĂŠra zo spoQHYLHULHĂŁLĢSUREOpP\Ä?XGt MHQLDVDNRXNRÄ?YHNVHNWRXÂł Y\KOiVLO.LVND 1HVSRNRMQRVĢWXQDUDVWiDWR Popiera obvinenia MHUL]LNRÂłSRYHGDOQDWODĂžR- 3RSLHUDDNpNRÄ?YHN)LFRYHREYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YLQHQLDWYUGtĂĽHVFLHQWROyJLD SUH]LGHQWVNĂŞNDQGLGiW.LV- KRQH]DXMtPD3RWYUGLOĂĽH TASR


12

naše novinky

KULTÚRA

JEDINÉ MÚZEUM SVOJHO DRUHU DOKUMENTUJE DEJINY BANÍCTVA Banská Štiavnica – najstaršie a najslávnejšie banícke mesto na Slovensku, v minulosti nazývané aj „strieborné mesto“ pre svoje bohatstvo strieborných rúd. Sláva Banskej Štiavnice sa zrodila z nerastného bohatstva rúd drahých a farebných kovov, ktoré sa tu ťažili viac ako tisíc rokov. V oblasti baníctva sa k nášmu mestu viaže viacero európskych, ale i svetových prvenstiev. Jedným z takýchto prvenstiev bolo aj zriadenie Slovenského banského múzea. Múzeum vzniklo v roku 1964 zlúčením Mestského múzea a Štátneho banského múzea Dionýza Štúra. Jediné múzeum svojho druhu sa zameriava na dokumentáciu dejín baníctva na Slovensku, svojim návštevníkom ponúka komplexný obraz o ťažbe drahých kovov, banskej vede a technike. Slovenské banské múzeum ponúka sedem expozícií. Najrozsiahlejšou expozíciou, ktorá zobrazuje baníctvo, proces ťažby a ostatné veci s tým súvisiace, je budova Kammerhofu, ktorá bola v 16. stor. sídlom Banskej komory. Neskôr slúžila ako sídlo Hlavného komorskogrófskeho úradu. Jednotlivé časti expozície sú prezentované od najstarších archeologických nálezov až po 20. stor. a podávajú komplexný pohľad na históriu baníctva na Slovensku, banícku

vedu, techniku a vzdelávanie na Banskej akadémii, ktorá bola 1. vysokou školou svojho druhu v Európe. Medzi najznámejšie exponáty patria banské meračské zariadenia, fáracké plášte, modely vodočerpacích strojov a iné.

Minerály z celého sveta

Ďalšou expozíciou Slovenského banského múzea je Berggericht – bývalé sídlo Banského úradu. V tejto mineralogickej expozícii sa nachádza viac ako 400 druhov minerálov nielen zo Slovenska, ale i z celého sveta, niektoré majú dokonca na Slovensku miesto svojho prvého popisu na svete. Súčasťou expozície je aj malá stredoveká štôlňa Michal zo 16. stor. Najnovšie sprístupnenou štôlňou v Banskej Štiavnici je štôlňa Glanzenberg, ktorá slúžila pôvodne ako dedičná odvodňovacia šachta. V 18. a 19. stor. do nej fárali významné cisárske návštevy,

Časť nádvoria Starého zámku, pôvodného farského kostola. Foto: archív TASR/Ján Valko

na počesť ktorých boli na stenách zabudované pamätné tabule. Keďže sa nad štôlňou

nachádzala zástavba, ktorá aj dnes tvorí centrum mesta, kvôli stabilite budov sa udržiavala v dobrom technickom stave, a preto sa zachovala až dodnes.

Jedinečné exponáty

Budova Kammerhofu bola v 16. stor. sídlom Banskej komory. Foto: Miroslava Palová

Vývoj rudného baníctva, ukážky baníckych pracovísk, ťažobných zariadení od stredoveku až do konca 20. stor. predstavuje tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia – Banské múzeum v prírode. V múzeu sa nachádza niekoľko jedinečných exponátov, ako napr. motor od banského výťahu, vodnostĺpcový ťažný stroj a mnohé iné. Geologický vývoj na Slovensku znázorňuje Geologická expozícia, ktorá je súčasťou múzea. Priamo v historickom centre mesta na Námestí Svätej Trojice sa nachádza Ga-

léria Jozefa Kollára. Ponúka cennú kolekciu výtvarných diel, ktoré vznikli v Banskej Štiavnici, ale i v iných baníckych mestách. V galérii nájdete portréty komorských grófov – prezidentov banskej komory, diela barokových majstrov, ale aj diela Jozefa Kollára, ktorý stvárňoval svoju rodnú krajinu. K nemenej významným expozíciám Slovenského banského múzea patria aj Starý a Nový zámok, ktoré tvoria významnú dominantu mesta Banská Štiavnica. Banská Štiavnica oplýva skutočne vzácnym kultúrnym a prírodným bohatstvom. Snažme sa preto zachovať jej historickú podstatu, aby aj budúce generácie mohli spoznať významné prvenstvá nášho mesta. Miroslava Palová


číslo 5/2014

ZDRAVIE

13

=È8-(0235(9(1&,82%/,ý,(. 1$6/29(16.85é&+/267Ò3$ PLýDVWRVDWLHåVWiYDåHLNHć VDSULEHåQHMNRQWUROH]DFK\WLDQHMDNpQH]URYQDORVWLVREOLþNDPLĐXGLDQDRGSRU~þDQp SRGUREQHMãLHQHIURORJLFNpY\ãHWUHQLHXåQHSUtGX6YRMHSRþLDWRþQpSUREOpP\MHGQRGXFKR QHULHãLDOHERQHSRFLĢXM~åLDGQHĢDåNRVWL.OHNiURYLVDYUDFDM~DåYWHG\NHćLFKREOLþN\ XåVNXWRþQHRFKRUHM~D]QtåLVD LFKIXQNFLD-HPQRKRSDFLHQWRYNWRUtE\QDGLDOê]XQLNG\ QHPXVHOLGRFKiG]DĢNHE\VD RVYRMHREOLþN\]DXMtPDOLVN{U DSRGVW~SLOLOLHþEX³GRGiYD 08'U0RQLND$OD[LQRYi

Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku mohli zdarma a bez objednania dať urobiť test. 7RKWRURþQRXWpPRX6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN 6'2 EROR LFKFKURQLFNp]O\KDQLHďXGLD VWêPWRW\SRP]O\KDQLDWRWLå WYRULDDåYãHWNêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY0HG]L OHNiUPLVDPXKRYRUtÄWLFKp QHEH]SHþHQVWYR³±SULFKiG]D WRWLåEH]YDURYDQLD1HVWLKOL VWHWRKWRURþQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLD"1HYDGtREMHGQDMWHVD NVYRMPXSUDNWLFNpPXOHNiURYL DYUiPFLFHONRYHMSUHKOLDGN\ VLQHFKDMWHY\ãHWULĢDMREOLþN\

Telom pretečie až 150 litrov vody

Každý šiesty nemal výsledky v poriadku 3RþHWREOLþNRYêFKRFKRUHQtQD6ORYHQVNXWDNLVWRDNR QD FHORP VYHWH PHG]LURþQH VW~SD R  .DåGêFK URNRYVDLFKSRþHW]GYRMQiVREt/LHþEXQDKUiG]DM~FXIXQNFLXREOLþLHNSRGVWXSXMH NDåGRURþQH SR FHORP VYHWH SRGĐD ~GDMRY :+2 PLOLyQD SDFLHQWRY $YãDNGREUiVSUiYDMHåHHãWH UêFKOHMãtPWHPSRPUDVWLHQD 6ORYHQVNX L ]iXMHP R SUHYHQFLX9URNXQDYãWtYLORSRþDV6'2GLDO\]DþQp D QHIURORJLFNp DPEXODQFLH % %UDXQ $YLWXP Y 65 ĐXGt]NWRUêFKEROR RGRVODQêFKQDćDOãLHY\ãHWUHQLD9PLQXORPURNXVD]iXMHP ]GYRMQiVRELO$MWRKWRURNX SULãORQDSUHYHQWtYQHWHVW\YLDF QHåWLVtFĐXGtDQDSRGUREQp Y\ãHWUHQLHERORRGRVODQêFK ]QLFKWHGDNDåGêãLHVW\ QHPDOYêVOHGN\YSRULDGNX Ä+RFLXQLHNWRUêFKLãORLED REDQiOQHSUREOpP\Y\åDGXM~FHOHQNUiWNHOLHþHQLHXQHPDOpKRSHUFHQWD]QLFKEROL QDWRĐNR]iYDåQpåHVDQHY\KQXWQHPXVHOR]DþDĢVRNDP-

$PEDViGRURP6YHWRYpKRGĖDREOLþLHNQD6ORYHQVNXMHKHUHF0DUWLQ0ĖDKRQþiN$MRQSRGVW~SLOSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH QDGLDO\]DþQRPVWUHGLVNX%%UDXQ$YLWXPY%UDWLVODYH

åLWRXDG{VOHGQRXOLHþERX6DPRWQpSUHYHQWtYQHY\ãHWUHQLH VDUREtQD]iNODGHPHUDQLDDQWURSRPRWRULFNêFKSDUDPHWURY KPRWQRVĢYêãND%0, ]LVWHQLDUL]LNRYêFKIDNWRURY FXNURYNDY\VRNêNUYQêWODN REH]LWDIDMþHQLH DJHQHWLFNHM GLVSR]tFLHRGEHURPPDOpKR PQRåVWYDNUYL]SUVWDDPDOpKRPQRåVWYDþHUVWYpKRPRþX 9ćDNDPRGHUQêPWHFKQROyJLiPVDYêVOHGRNGR]YLHWHSUDNWLFN\LKQHć³SRYHGDOYHG~FL OHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND%%UDXQ$YLWXP%UDWLVODYD08'UďXERPtU3RODãþtQ 1DMYLDFĐXGtSULãORGRDPEXODQFLHY%UDWLVODYH

VSRVWXSQRXVWUDWRXIXQNFLH REOLþLHN&KURQLFNi]QtåHQi IXQNFLDREOLþLHNþDVWRRNUHP ćDOãtFKRFKRUHQtV~YLVtWLHå VYHNRPSDFLHQWRY6SRORþQH VRVWDUQXWtPRUJDQL]PXWRWLå NOHViLþLQQRVĢREOLþLHND]QLåRYDQLHLFKIXQNFLHMHSUHWRSULURG]HQêVWDY3UHYDKX SUREOpPRYVREOLþNDPLXVHQLRURYSRWYUG]XMHDMãWDWLVWLND 9URNXSULEXGORQD6ORYHQVNXQRYêFKGLDO\]RYDQêFKSDFLHQWRY=WRKRSRþWXPDORY\ãHURNRY 6WDURVWOLYRVĢRGLDO\]RYDQêFK VHQLRURYSUHWRY\åDGXMHLQGLYLGXiOQ\SUtVWXSDYåG\WUHEDSR]RUQRVĢ]DPHUDĢQDSULPiUQ\VS~ãĢDþĢDåNRVWtÄ9HN Chronické zlyhávanie YãDNYRWi]NHGLDOê]\QHKUi ~ORKX1DGLDOê]XQiPþDVWR obličiek ÒVWUHGQRXWpPRXWRKWRURþQt- GRFKiG]DM~LY\ãHURþQt NDERORFKURQLFNp]O\KiYDQLH SDFLHQWL'QHãQiPHGLFtQD REOLþLHNXVHQLRURYWHGDGOKR- QDR]DMGRNiåHQLHOHQSUHGĎåLĢ GRERVDY\YtMDM~FDFKRURED åLYRWDOHSRP{FĢĐXćRPDE\

PRKOLE\ĢGRSRVOHGQHMFKYtOHDNWtYQLDXåtYDĢVLåLYRW³ KRYRUt08'U0RQLND$OD[LQRYiYHG~FDQHIURORJLþND GLDO\]DþQêFKFHQWLHU%%UDXQ $YLWXPQD6ORYHQVNX

Najlepšia prevencia 6SUiYQDIXQNFLDREOLþLHNMHSUH ]GUDYLHþORYHNDQHSRVWUiGDWHĐQi1DMOHSãRXSUHYHQFLRXV~ SUHWRSUDYLGHOQpSUHYHQWtYQH SUHKOLDGN\NWRUpYãHWN\SUtSDGQp]DþtQDM~FHĢDåNRVWLEH]SHþQHRGKDOLD$DNRXND]XM~ DMYêVOHGN\YêVNXPXVSRORþQRVWL%%UDXQNWRUêVDNRQDO SRþDVPLQXORURþQpKR6YHWRYpKRGĖDREOLþLHN6ORYiFLSUHYHQFLLG{YHUXM~9RVWDWQêFK SLDWLFKURNRFKWRWLåSUHYHQWtYQXSUHKOLDGNXDEVROYRYDORRSêWDQêFK6ORYiNRY ÄďXGLDWRPXþRLFKQHEROt ]Y\NQ~YHQRYDĢOHQPDO~SR]RUQRVĢ$WDNMHWRDMVREOLþND-

3DFLHQWLVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNVDVWUHWiYDM~ VLFKPLQLPiOQRXþLGRNRQFDQXORYRXIXQNFLRXDSUHWRV~]iYLVOtRGGLDOê]\NWRUi þLQQRVĢSRVWLKQXWpKRRUJiQX QDKUDGt3RþDVGLDOê]\VDWHOR SDFLHQWDGRVWiYDGRNRQWDNWXVREURYVNêPPQRåVWYRP YRG\1DMHGQRRãHWUHQLHVD VSRWUHEXMHDVLDåOLWURYãSHFLiOQHMW]YXOWUDþLVWHM YRG\NWRUiMHYćDNDRVPy]H]EDYHQiYãHWNêFKQHþLVW{WFKOyUXLyQRYPLQHUiORY DPLNURRUJDQL]PRYNWRUpVD LQDNYSUtURGQHMYRGHY\VN\WXM~7R]QDPHQiåH]DMHGHQ URNGLDOê]\SDFLHQWVSRWUHEXMH WDNPHUFHO~NDPLyQRY~FLVWHUQXYRG\ Ä+RYRUtVDåHYRGDMHåLYRW $YSUtSDGHXOWUDþLVWHMYRG\ DGLDOê]\WRSODWtGYRMQiVREQHďXGLDVFKURQLFNêP]O\KiYDQtPREOLþLHNV~RGGLDOê]\åLYRWQH]iYLVOt.YDOLWD YRG\MHYê]QDPQêPIDNWRURP RYSO\YĖXM~FLPNYDOLWXKHPRGLDOê]\SUHWRV~SUHĖXVWDQRYHQp]iNRQQpNYDOLWDWtYQHOLPLW\DYHĐPLSUtVQHDREãtUQH RGSRU~þDQLD9ćDNDXOWUDþLVWHM YRGHVD]QLåXMHV\VWpPRYi]iSDORYiRGSRYHćSRþDVGLDOê]\ D]OHSãXMHVDLRGSRYHćQDOLHN\NWRUpVWLPXOXM~NUYRWYRUEX3DFLHQWLVDFtWLD]GUDYRWQHOHSãLH³Y\VYHWĐXMH08'U ďXERPtU3RODãþtQYHG~FLOHNiUGLDO\]DþQpKRVWUHGLVND% %UDXQ$YLWXP%UDWLVODYDNWRUpGLVSRQXMHSUtVWURMRPQDSUtSUDYXXOWUDþLVWHMYRG\


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

1$â,3$5$/<03,21,&, %2/,9586.2062Ă˝,Ă&#x2019;63(â1Ă&#x2039; NĂĄdych nostalgie sprevĂĄdza kaĹždĂŠ lĂşÄ?enie. Aj s dejiskom XI. ZimnĂ˝ch paralympijskĂ˝ch hier. Na zĂĄvereÄ?nom ceremoniĂĄli ich prezident IPC Sir Phillip Craven oznaÄ?il za najlepĹĄie v histĂłrii zimnĂ˝ch paralympiĂĄd. Boli veÄžkorysĂŠ, ĹžiÄ?livĂŠ, dobre organizovanĂŠ, boli horĂşce aj zimnĂŠ a v duchu sloganu aj "yours", teda kaĹždĂŠho, kto ich preŞíval naplno... Pre Slovensko boli aj ĂşspeĹĄnĂŠ. 'R]DĂžLDWNX]iYHUHĂžQpKRFHUHPRQLiOXRVWiYDORHĂŁWHMHGHQiVĢPLQ~WNHÄ&#x2021;VDQiPVSROX VĂžDVĢRXIUDQF~]VNHMYĂŞSUDY\ SRGDULORUR]KĂŞEDĢPH[LFNĂŞPLYOQDPLFHOĂŞRO\PSLMVNĂŞ ĂŁWDGLyQ1HYtGDQHDĂĽGR]DĂžLDWNXRÂżFLiOQHKRSURJUDPX %RORQiVYLGLHĢSRĂžXĢDMQiV PDOLUDGL1DR]DM1DNDĂĽGRP NURNXVDGREURYRÄ?QtFLIDQ~ĂŁLNRYLDDOHDMĂŁSRUWRYFLFKFHOLVQDĂŁLPLSDUDO\PSLRQLNPL IRWRJUDIRYDĢĂ&#x2019;VSHFKYĂŞSUDY\VSRĂžtYDDMYPHGDLORYHMELODQFLLÂą]ODWpVWULHERUQp DEURQ]RYpDOHDMYVLOHVSRORĂžQpKRWtPXĂ&#x201E;3RĂžtWDOLVPH VWĂŞPĂĽHSULDPQHXYHULWHÄ?Qi ĂĽDWYDPHGDLORYĂŞFKXPLHVWQHQt]9DQFRXYHUXVDQHGi]RSDNRYDĢQRVRPUiGĂĽHYĂŁHWFL VDVQDĂĽLOLSRGiYDĢPD[LPiOQHYĂŞNRQ\DĂĽHQDĂŁDĂ&#x192;PLVLDÂľ EROD~VSHĂŁQiÂłQDĂžUWROSUYĂŞ UiPHFKRGQRWHQLDYHG~FLYĂŞ-

SUDY\6DPXHO5RãNRâLHVWH PLHVWR6ORYHQVNDY]iYHUHÞQHMPHGDLORYHMELODQFLLNUDMtQMH~üDVQp3ULÞRPYUiPFL ]MD]GRYpKRO\üRYDQLDVNRQÞLODQDãDYêSUDYDGRNRQFD ãWYUWi]D5XVNRP1HPHFNRPD)UDQF~]VNRP

FarkaĹĄovĂĄ najĂşspeĹĄnejĹĄia 'YH]ODWpDMHGHQEURQ]SRVXQXOL]UDNRYR]QHYĂŞKRGQHQ~ +HQULHWX )DUNDĂŁRY~ V QDYiG]DĂžNRX 1DWiOLRX âXEUWRYRX GRSR]tFLHQDM~VSHĂŁQHMĂŁHMĂžOHQN\YĂŞSUDY\ DV~ĂžDVQHDMQDSUY~SULHĂžNX YKLVWRULFNRPSUHKÄ?DGHQDM~VSHĂŁQHMĂŁtFKSDUDO\PSLRQLNRY6ORYHQVND'YHPHGDLO\ ]ODWRDVWULHEUR]tVNDO-DNXE .UDNR VQDYiG]DĂžRP0DUWLQRP0RW\NRP DRÄ&#x2021;DOĂŁLH GYDPHGDLORYp]iSLV\VDSULĂžLQLOL0DUWLQ+DUDXV VQDYiG]DĂžRP0DURĂŁRP+XGtNRP 

+HQULHWD)DUNDĂŁRYi YÄ?DYR VDVWDODQDM~VSHĂŁQHMĂŁRXĂžOHQNRXYĂŞSUDY\)RWR5RPDQ%HQLFNĂŞ

Âą]tVNDOLVWULHEURY]MD]GH D3HWUD6PDUĂĽRYiNWRUiY\bojovala bronz v slalome. 2VRELWQHVLYĂŁDN]DVO~ĂĽLD X]QDQLHDM0UDWLQ)UDQFH NWRUĂŞVNRQĂžLOĂŁWYUWĂŞYQDMSRĂžHWQHMĂŁLHREVDGHQHM]MD]GiUVNHMGLVFLSOtQHQD=3+ D0DUHN.XEDĂžNDNWRUĂŞDNR MHGLQĂŞ]FHONRPQHYLGLDFLFK

GRNi]DOGRNRQĂžLĢQLHNWRU~]R V~ĢDĂĽtDYREURYVNRPVODORPH REVDGLOQHXYHULWHÄ?Qp{VPH PLHVWR1DĂ&#x201E;VWDUpNROHQiÂł VDY\WLDKRODM5DGRPtU'XGiĂŁQDMPlĂŁWYUWĂŞPPLHVWRP YVXSHUNRPELQiFLL&HONRYR]D]QDPHQDODQDĂŁDYĂŞSUDYDWULĂŁWYUWpPLHVWD2NUHP )UDQFHKRD'XGiĂŁDDM.UDNRY]MD]GH

VydarenĂĄ premiĂŠra

5DGRVĢ-DNXED.UDND)RWR5RPDQ%HQLFNê

2VRELWQRXNDSLWRORXYUiPFLSR]LWtYMHGUXĂĽVWYRQDĂŁLFK FXUOHURYNWRUpY\KUDORQDSDUDO\PSLMVNRPWXUQDMLĂŁW\ULYtĢD]VWYiDVNRQĂžLORSULVYRMHM SUHPLpUHQD=3+QDQHĂžDNDQRPĂŁLHVWRPPLHVWHĂ&#x201E;3RSRVOHGQRPVWUHWQXWtV5XVNRP VPHPDOLYĂŁHWFLVO]\YRĂžLDFK DOHXĂĽWRSUHEROHORDVRGVWXSRPĂžDVXVLXYHGRPXMHPHĂžR VPHYODVWQHGRVLDKOLÂłSUL]QDO WUpQHUFXUOHURY)UDQWLĂŁHN3LWRÄ&#x2013;iN0DUHN+ODYLQDNWRUĂŞSUHĂĽtYDOSUHPLpUXYQRYHM V~ĢDĂĽLYVQRZERDUGFURVVHVL QLHVROQD]iYHUKLHUQDFKUEWH VORYHQVN~YODMNXVSRGSLVPL

YĂŁHWNĂŞFKVXVHGRY]SDQHOiND Y3ULHYLG]LNGHEĂŞYDÂąNUiVQ\ V\PEROKUGRVWLQDVYRMXNUDMLQXDOHDMVSROXSDWULĂžQRVWL Ä?XGtNWRUtYQtPDM~SDUDO\PSLMVNĂŞĂŁSRUWĂžRUD]VLOQHMĂŁLH 9ĂŞQLPRĂžQRVĢÄ?XGtNWRUtVD QHY]GiYDM~DQDRSDNGRNiĂĽX LQĂŁSLURYDĢDMRVWDWQĂŞFKQDGFKODDMGLYiNRYYHPRWtYQRP DS{VRELYRP]iYHUHKLHU3UL QiYUDWHGRKRUVNHMSDUDO\PSLMVNHMGHGLQ\KXVWRVQHĂĽLOR DYtWDODQiVERKDWiELHORVNY~FDSHULQD'UXKĂŞGLHO]LPQĂŞFKSDUDO\PSLMVNĂŞFKKLHU E\VDPRKRO]DĂžDĢRNDPĂĽLWH 1LHNWRUpPRPHQW\E\DMQDĂŁL ĂŁSRUWRYFLQHVSRUQHUDGLYUiWLOL VSlĢDOHSDWUtLPKOERNiSRNORQD]DYĂŞNRQ\NWRUpSUHGYLHGOLDYĂŞVOHGN\NWRUpGRVLDKOL%RGDME\ELODQFLDQDĂŁHM QHYHÄ?NHMSDUDO\PSLMVNHMYĂŞSUDY\ERODDMRĂŁW\ULURN\WDNi ~VSHĂŁQiDNRY6RĂžLĂ&#x201E;6SDVLEDÂł RUJDQL]iWRURPDYÄ&#x2021;DNDQDĂŁLP SDUDO\PSLRQLNRP

6WDQRâÞHSiQ

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ Mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky BanskĂĄ Ĺ tiavnica, nĂĄklad 10 600 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu


číslo 5/2014

ŠPORT

15

MALÝ BEH TRATE MLÁDEŽE OSLÁVI OKRÚHLE JUBILEUM

MbTM 2013 - pred štartom kategórie mladších žiačok. Foto: archív Bohuslava Melicherčíka

V piatok 6. júna sa uskutoční v Banskej Štiavnici tradičná športová udalosť, ktorá je už takmer neodmysliteľne spätá so spoločensko – športovým koloritom v meste. O jubilejnom 30. ročníku populárneho behu sme sa pozhovárali s Bohuslavom Melicherčíkom, hlavným organizátorom a zakladateľom podujatia.

Pripravíte pri príležitosti okrúhleho výročia pre účastníkov tohto detského behu niečo špeciálne? V najbližších dňoch mám stretnutie s pani primátorkou, kde by sme mali doladiť podstatné detaily tohtoročných pretekov. Vlani dostal každý závodník sladkú odmenu, pričom tí najlepší, ktorí sa umiestnili na stupni víťazov, obdržali vecné ceny, ako aj pamätné medaily. Uvidíme, čo vymyslíme tento rok. Dôležitou zmenou je nepochybne aj miesto štartu. Oproti minulému roku sa nebude štartovať na futbalovom štadióne, ale priamo zo železničnej stanice.

Zažili ste počas tých troch dekád aj nejaké kuriózne či vtipné príhody v rámci pretekov? Samozrejme, za ten čas sme zažili všeličo. Napríklad, jeden ročník bola trať úplne pod vodou a muselo sa behať okolo cesty. Našťastie, za ten čas sme zažili viac

vtipných a úsmevných situácií ako úrazov, zranení a podobných nepríjemností.

Čo je hlavnou myšlienkou, respektíve odkazom tohto behu? Leitmotívom je zachovanie myšlienky železničnej Trate mládeže, presnejšie jej výstavba koncom 40-tych rokov tisíckami mládežníckych brigád. Čiže ide o akúsi kultúrno-historickú spomienku so športovým podtónom. Aj preto na akcii partnersky participuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

organizujete tento rok aj „veľký“ beh pre seniorské kategórie, ktorý je aj domácim šampionátom v cestnom behu. Naposledy sa však uskutočnil v roku 2007. Prečo tá 7-ročná odmlka? Bohužiaľ, od roku 2007, ktorý bol v poradí 27. ročníkom, sme nenašli dostatok finančných prostriedkov na uskutočnenie 28. edície cestného behu Trate mládeže. Sme

radi, že tohto roku to vyšlo, keďže ide o jeden z najobľúbenejších a najkrajších cestných behov na Slovensku.

Vráťme sa na záver predsa len k Malému behu. Je zorganizovanie takéhoto podujatia finančne náročné? Kto pokrýva náklady spojené s organizáciou tejto športovej akcie?

ne zaisťuje celú akciu. Ministerstvo dopravy je akýmsi hlavným podporovateľom a pod jeho záštitou sa beh koná. Samozrejme, máme aj nejakých drobných sponzorov, respektíve partnerov. Každý jeden subjekt je dôležitý a vďaka nim môžeme usporiadavať toto športové podujatie pre našu mládež.

Mesto Banská Štiavnica je garantom podujatia a finanč-

Predstavili sa v minulosti na behu aj nejakí vrcholoví bežci či športovci? Určite. Spomeniem napríklad úspešného biatlonistu Mateja Lepeňa. Druhým takým účastníkom je Lukáš Muha, ktorý sa koncom marca zúčastní v Izraeli školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu.

Okrem Malého behu Trate mládeže

CbTm 2007 – tesne po štarte v Hronskej Breznici. Foto: archív Bohuslava Melicherčíka

Martin Rendek


NBA 2199/14

16

INZERCIA

naše novinky


Nbs 05 2014 web  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you