Page 1

9 400 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

od 1. 5. 2014

Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 17. 4. 2014

Bánovce nad Bebravou

Vyčistime si mesto sami

Príloha

str. 2 Bánovská Zelená hliadka zorganizovala 5. apríla v lokalite Pažiť brigádu Vyčistime si mesto sami zameranú na zber odpadkov na vytvorenej čiernej skládke.

vo vnútri Raz mesačne vám pomôžeme nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. Poradíme vám, za kým treba ísť so svojím problémom.

ZDRAVIE

Trend vybojoval 14 nominácií

01

2014/

Prečo musíme trpieť

Bolí ma hlava

str. 15 Na Majstrovstvách Slovenska v karate štýlovej organizácie Shito ryu v Nových Zámkoch sa karatisti Trendu v silnej konkurencii nestratili a vybojovali 14 nominácií.

Čím vyspelejší, tým viac alergií

Príčiny alergií

Oslava výročia bola sprevádzaná bohatým kultúrnym programom.

OSLAVA VÝROČIA OSLOBODENIA Čas uteká stále vpred. Ubiehajú hodiny, dni, týždne, mesiace, roky. Na určité okamihy zabúdame, no na viaceré s radosťou a úctou spomíname. Takouto udalosťou bolo aj oslobodenie nášho mesta, o ktoré sa postarali vojská sovietskej a rumunskej armády. Tohtoročná spomienková slávnosť sa uskutočnila v piatok 4. apríla. Krátko pred 15. hodinou sa Bánovčania zhro-

maždili pred budovou Domu kultúry na Farskej ulici, aby sa v sprievode DH Boboťanka vybrali na Námestie Ľudovíta Štúra pred budovu mestského úradu. Po zaznení štátnej hymny a mestskej znelky predniesla žiačka ZUŠ Dezidera Kardoša Jasmína Jakalová báseň s tematikou druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Svoj slávnostný príhovor predniesla aj moderátorka podujatia Blanka Kodajová a slovo dala aj primátorovi Mariánovi

Chovancovi. Z pozvaných hostí sa slova zhostil aj predseda oblastnej organizácie SZPB Ján Holička. Následne dva krojované páry z FS Drienovec za sprievodu dychovej hudby položili k spomienkovým tabuliam na stenu mestského úradu pamätné vence.

Pripomenutie pre mladých

Podobným spôsobom si občania nášho mesta uctili aj obete bojov na Cibislávke a Salašteku. Je veľ-

mi dobré pripomenúť si takúto významnú udalosť, pretože aj vďaka nej dodnes existuje náš slovenský národ. Práve takéto slávnosti sú výborným zdrojom informácií pre mladých ľudí, ktorí o týchto udalostiach vedia väčšinou iba povrchné informácie a v dnešných časoch sa o nich iným spôsobom dozvedia len veľmi ťažko. Text a foto: Marek Kasala


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

BÁNOVČAN UKRADOL PLATOBNÚ KARTU

KRÁTKE SPRÁVY

2

Z prečinu neoprávneného vyrobenia, použitia elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty a prečinu krádeže obvinil vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bánovciach nad Bebravou 36-ročného muža z Bánoviec nad Bebravou. Obvinený muž odcudzil platobnú kartu 21-ročnej žene z Bánoviec nad Bebravou, pričom v období od júla do októbra 2013 opakovane vykonal výbery peňazí z bankomatov a platil kartou v obchodoch. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Pavol Kudlička. Poškodenej žene obvinený spôsobil škodu v celkovej sume približne 494 eur.

HORELI PIVNIČNÉ PRIESTORY Hasiči z Bánoviec nad Bebravou zasahovali 2. apríla pri požiari, ku ktorému došlo v pivničných priestoroch obytného domu na ulici K nemocnici. Pri požiari sa nikto nezranil. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík. „Hasiči na mieste udalosti vykonali prieskum prostredníctvom termovíznej kamery za účelom vyhľadania ohniska požiaru a zistenia možnej prítomnosti osôb v postihnutom priestore. Prehľadali pivničné priestory, v ktorých nebola nájdená žiadna osoba, pričom bolo zistené, že ide o požiar rôzneho uskladneného odpadu a molitanovej postele,“ priblížil zásah Petrík.

PROJEKT NEBUĎ OTROK DROG MÁ VÍŤAZOV V kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR odovzdala 31. marca ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Jaroslav Rezník ceny najlepším v projekte Nebuď otrok drog, ktorý spoločne zorganizovali TASR a rezort zdravotníctva. Kvalita súťažných prác bola na vysokej, takmer profesionálnej úrovni. Ocenenia vo forme nových diktafónov putovali aj do Bánoviec nad Bebravou. Novými majiteľkami sú Mária Škultétyová (Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou) a Roumy Hlobenová (Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou).

LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK Bánovská Zelená hliadka zorganizovala v sobotu 5. apríla 2014 v lokalite Pažiť jarnú brigádu Vyčistime si mesto sami zameranú na zber odpadkov nachádzajúcich sa na vytvorenej čiernej skládke. V polovici marca založil občiansky aktivista Tomáš Hulák v meste malú dobrovoľnícku iniciatívu Zelená hliadka, ktorej hlavným cieľom bolo vyhľadávanie, zmapovanie a následne postupné vyčistenie čiernych skládok nachádzajúcich sa na území mesta. Prostredníctvom online informačných kanálov začal mobilizovať dobrovoľníkov na prvú brigádu. „Do rokovania som vstúpil aj s primátorom mesta za účelom zapožičania potrebného pracovného náradia (lopaty, hrable), pracovných rukavíc, vriec a odvozu vyzbieraného odpadu,“ povedal občiansky aktivista.

Nazbierali 10 vriec odpadkov

V sobotu popoludní začali dobrovoľníci zbierať odpadky v blízkosti termálneho kúpaliska Pažiť. Za dve hodiny nazbierali 10 vriec odpadkov, ktoré po víkende odviezli zamestnanci mesta na zberné miesto. „Od občanov mesta som dostal ďalší tip na čiernu skládku nachádzajúcu sa pri vodárni. Mesto mi ponúklo aj techniku,

Dobrovoľníci zbierali odpadky v blízkosti termálneho kúpaliska.

ale rozhodol som sa skládku zlikvidovať spoločnými silami z radov dobrovoľníkov,“ dodal Tomáš Hulák. Osobná angažovanosť občianskeho aktivistu v prospech mesta privoláva stále viac dobrovoľníkov, aktivizuje aj samosprávu.

Ľudia by sa mali angažovať v prospech svojho životného prostredia. Problém čiernych skládok

Členovia Zelenej hliadky by boli radi, keby sa postupne pridali aj úradníci z mestského

ROZŠÍRENIE STAROSTLIVOSTI Nemocnica Bánovce rozšírila jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia. Vedenie nemocnice sa neustále snaží rozširovať škálu poskytovanej zdravotnej starostlivosti predovšetkým v oblastiach, ktoré sú nedostatkové v regióne. Doteraz toto zdravotnícke zariadenie poskytovalo jednodňovú starostlivosť v chirurgii, ortopédii, traumatológii a urológii, plastickej a estetickej chirurgii.

úradu a poslanci mesta. „Rozoslal som e-maily aj poslancom mestského zastupiteľstva, v ktorom ich žiadam o osobné angažovanie sa na ďalšej brigáde. Uvidím ako zareagujú,“ povedal na záver člen bánovskej Zelenej hliadky. V duchu hesla Vyčistime si mesto sami chcú dobrovoľníci poukázať na problém čiernych skládok v našom meste a zároveň motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia.

Dôležitá je aj prevencia

Dôležité je čierne skládky ohlasovať, aby mohli byť nájdení ich pôvodcovia a následne boli čierne skládky odstránené. No ešte dôležitejšie je vzniku čiernych skládok predchádzať. Predchádzať vzniku čiernych skládok sa dá vytvorením pohodlného systému zberu komunálnych odpadov v obci. Platí nepísané pravidlo: čím je systém zberu odpadov pohodlnejší, tým je výskyt čiernych skládok nižší. Systém nakladania s komunálnymi odpadmi by mala mať obec zrozumiteľne popísaný vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Aj my, ako občania, môžeme veci zmeniť. Najlepšie tým, že začneme od seba a budeme pozitívnym príkladom.

(TASR) Za dve hodiny nazbierali aktivisti 10 vriec odpadkov.

Text a foto: Stanislav Vavro


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NA VÝROČNEJ SCHÔDZI BILANCOVALI Výmena preukazov

V stredu 2. apríla sa v ZŠ Gorazdova konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (ZO SZZP). Na začiatku stretnutia si všetci prítomní minútou ticha uctili zosnulých členov organizácie. Súčasťou týchto stretnutí býva aj zaujímavý kultúrny program, o ktorý sa aj tentokrát už tradične postarali žiaci miestneho školského klubu detí. Po ukončení programu predniesol predseda organizácie Jozef Kocúr správu o jej činnosti za uplynulý rok. Za všetky aktivity možno spomenúť napríklad návštevy divadelných predstavení, tradičnú fašiangovú zábavu či organizovanie stretnutí členov pri rôznych príležitostiach v roku. Taktiež všetkých prítomných oboznámil s plánmi a návrhmi, ktoré sa bude snažiť organizácia naplniť v tomto roku. Malo by ísť spravidla o podobné podujatia ako v roku uplynu-

O kultúrny program sa postarali žiaci miestneho školského klubu detí.

lom a, samozrejme, aj o poskytovanie poradenských služieb svojim členom. Taktiež bola prednesená kontrolná správa, správa revíznej komisie a správa o hospodáre-

ní za uplynulý rok. Prítomní členovia organizácie odhlasovali aj personálne zmeny vo výbore a v revíznej komisii. Nakoľko Mária Cibulková z rodinných dôvodov odstúpi-

la z funkcie podpredsedníčky výboru, novým predsedom sa stal Milan Grešo, ktorého v doterajšej funkcii podpredsedu revíznej komisie nahradila Janka Melasová.

V diskusii sa slova ujala aj vedúca úseku sociálnych vecí Iveta Duchoňová, ktorá prítomným upresnila niektoré záležitosti spojené s vybavením nového preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a hlavne pripomenula, že nakoľko mnoho občanov si nestihlo tieto preukazy vymeniť do konca januára, ich vydávanie bolo predĺžené. Vystúpil aj predseda Okresnej rady SZZP Jozef Januška. Ten prítomných oboznámil predovšetkým s aktivitami plánovanými na rok 2014. Ide napríklad o organizovanie rekondičných pobytov v Turčianskych a Trenčianskych Tepliciach či zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok. Podal zopár informácií aj o pripravovanom jubilejnom desiatom ročníku Dňa SZZP, ktorý by sa mal konať v sobotu 6. septembra v prírodnom areáli kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach. Text a foto: Marek Kasala

BUĎME PRIPRAVENÍ A PREDCHÁDZAJME RIZIKÁM Obec Uhrovec v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Modrá (ČR) začala v októbri 2013 realizovať cezhraničný projekt: Buďme pripravení a predchádzajme rizikám – spoločná príprava Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obcí Uhrovec a Modrá na mimoriadne situácie. Hlavným cieľom je vybudovanie, resp. vylepšenie protipovodňového varovného systému v obci Uhrovec a Modrá. Vytvorenie funkčného a moderného protipovodňového varovného systému zvýši bezpečnosť občanov nielen v obciach Uhrovec a Modrá, ale aj v ostatných obciach ležiacich na dolnom toku Radiše a Modranského potoka. Informácie o zvýšenom stave vodnej hladiny budú totiž automatizovaným systémom zasielané aj na mobilné telefóny ostatných starostov mikroregiónu Uhrovská dolina a mikroregiónu Buchlov.

ktorá zabezpečí cezhraničný prenos skúseností z oblasti protipožiarnej ochrany a odstraňovania mimoriadnych situácií medzi členmi oboch zborov. Špecifickým cieľom projektu je upevnenie spolupráce DHZ obce Uhrovec a obce Modrá. V rámci projektu bola zrekonštruovaná schátralá budova požiarnej zbrojnice (bola odovzdaná do užívania v roku 1974), ktorá bude slúžiť na bežnú prácu, stretávanie a tréningy členov DHZ, avšak v prípade mimoriadnych situácií bude slúžiť aj na núdzové ubytovanie pre občanov, ktorí to budú potrebovať.

Upevnenie spolupráce

Realizáciou projektu sa zároveň nadviaže spolupráca medzi spolkami dobrovoľných hasičov z obcí Uhrovec a Modrá,

Odborné semináre

Pre mládež sa v rámci projektu zorganizujú dva odborné semináre, na ktorých

V rámci projektu bola zrekonštruovaná schátralá budova požiarnej zbrojnice.

budú účastníci oboznámení o ochrane pred požiarmi a využití hasičskej techniky, výstroji a výzbroji, možnosti zúčastniť sa vedomostných súťaží a súťaží zručnosti.

Na záver dostanú ocenenie Úspešný hasič. V rámci projektu sa uskutoční odborná príprava členov DHZ Uhrovec a Modrá, ktorá bude zahŕňať vzdelávanie v oblasti

požiarnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Text a foto: Stanislav Vavro


naše novinky

SPEKTRUM

DODRŽIAVATE VEĽKONOČNÉ ZVYKY?

ANKETA

4

Je tu najväčší kresťanský sviatok – Veľká noc. Aj preto sme sa okoloidúcich pýtali, či dodržujú niektoré z veľkonočných zvykov.

POĽOVNÍCKA UDALOSŤ ROKA

Marta, dôchodkyňa: Veľkonočné sviatky sú najväčší kresťanský sviatok, preto sa snažím celý život dodržiavať pôst a nikdy som nezabudla ani na svätú spoveď. Kedysi nás mládenci hádzali do potoka, dnes ma už len syn trochu poleje voňavkou.

Katarína, materská dovolenka: Som z kresťanskej rodiny, a preto dodržiavame štyridsaťdňový pôst. A môj manžel ma pravidelne na Veľkonočný pondelok poriadne vyoblieva a vyšibe.

Hostí privítal predseda okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bánovce nad Bebravou Ľubomír Rídeky.

Ivan, automechanik: U nás v rodine dodržiavame pôst na Veľký piatok a v pondelok chodíme so synom okúpať a vyšibať rodinu a známych.

Beáta, učiteľka: Cez veľkonočné sviatky sa snažím dodržiavať pôst, ale zvyky na Veľkonočný pondelok nemám príliš v obľube. Ak je to možné, snažím sa tráviť čas radšej výletmi.

Okresnú chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí pripravila počas víkendu 5. – 6. apríla 2014 okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Bánovce nad Bebravou a poľovnícke združenie Bukovina II. Ľudové tance folklórneho súboru Bukovina zo Kšinnej a vôňa poľovníckeho gulášu dotvárali otváraciu slávnostnú atmosféru výstavného dňa. Po tanečnom vystúpení privítal všetkých poľovníkov, hostí a návštevníkov, ktorí nedisponujú „právom poľovníctva“, predseda okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bánovce nad Bebravou Ľubomír Rídeky: „Stretávame sa tu na pôde obce Kšinná, aby sme prezentovali výsledky našej poľovníckej práce za rok 2013.“

Významný deň Ivana Punová

CESTÁRI CEZ ZIMU UŠETRILI Správa ciest (SC) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ušetrila vďaka miernej zime na údržbe ciest okolo 1,5 milióna eur. Informoval o tom riaditeľ SC TSK Stanislav Lališ. „Zima bola oveľa priaznivejšia ako predchádzajúca, takže sme na zimnej údržbe ušetrili okolo 1,5 milióna eur. Na druhej strane je treba povedať,

Vystavené trofeje zveri ulovenej v uplynulej sezóne hodnotila komisia v zložení Igor Žatko, Jozef Sednička, Peter Vedej a Jozef Krč. Z 371 trofejí bolo ocenených zlatou medailou

sedem, striebro získalo deväť a bronz 30. Združenie obhospodaruje poľovný revír o výmere 3 072 ha, na ktorom členovia každoročne odpracujú okolo 3 000 brigádnických hodín. Senníky a krmelce zásobujú poľovníci 16 tonami objemového krmiva a 18 až 20 tonami jadrového krmiva. Na svoju činnosť využívajú aj priestory poľovníckej chaty Chladnáč a poľovnícky dom v Kšinnej, kde počas dvojdňovej výstavy varili guláš. „V novodobej histórii okresu je to po prvýkrát a veľmi si cením, že výstavu otvárame práve tu. Je tu priestor aj na prezentáciu obce a domáceho folklóru,“ povedal na záver slávnostného príhovoru predseda združenia Juraj Hajšo.

že ušetrené financie použijeme na zaplatenie posypových materiálov, ktoré máme na sklade,“ doplnil Lališ s tým, že šetrenie sa tak prejaví až koncom roka, keď nebude treba nakupovať posypové materiály na budúci rok. Posypové materiály sa podľa Lališa použijú na budúci rok, dvojročné skladovanie sa na ich kvalite negatívne neprejaví. TASR

Počas výstavy si mohla verejnosť prezrieť aj vystavené jelenie trofeje.

Po skončení uvítacej poľovníckej fanfáry poslanci NR SR Ľubomír Želiezka a Magda Košútová prestrihli pásku a slávnostne otvorili výstavné priestory kultúrneho domu. Zvedavé pohľady poľovníkov a verejnosti sa od tejto chvíle upierali na cenné trofeje. Na výstavných paneloch bola odprezentovaná aj chovateľská práca viac ako 600 poľovníkov z okresu Bánovce nad Bebravou.

Nechýbal kvalitný guláš

Hlavnou poľovnou zverou v tomto revíri je jelenia, diviačia a srnčia. V nižšie položených častiach revíru žije i muflonia a danielia zver, ale tá sa neloví, keďže ju neevidujú domáci poľovníci vo svojich kmeňových stavoch. Zo šeliem sú to líška, jazvec, rys i medveď. Návštevníci výstavy si pochutili aj na kvalitnom poľovníckom guláši a pečených špecialitách z diviny. „Chutný guláš musí byť postavený na kvalitnom základe. Do každého kotla dávame 16 kg diviny,“ prízvukoval počas varenia hlavný gulášmajster Miloslav Sečanský. Chovateľská výstava trofejí potvrdila, že už nie je iba čisto poľovníckou udalosťou roka. Svojou úrovňou, významom a charakterom si získava trvalé miesto v kultúrno-spoločenskom kalendári podujatí organizovaných v našom okrese. Text a foto: Stanislav Vavro


číslo 6/2014

SPEKTRUM

5

ÚTOK ROZZÚRENÉHO MEDVEĎA Rozzúrená medvedica zaútočila počas tretej marcovej nedele na poľovníka z Uhrovca počas prechádzky v lokalite Lahňov (v blízkosti ovocných sadov nad rybníkom) medzi obcami Miezgovce a Brezolupy. V minulosti sa skúsený poľovník Marián Janeček stretol s medveďom už viackrát, avšak tentokrát to bolo iné. Zažil priamy očný kontakt s útočiacou šelmou. Poľovník Marián Janeček so svojím záchrancom Maxom.

Príbeh sa odohral pri jarku zarastenom húštinou, ku ktorému kráčal poľovník s batohom naplneným soľou. „Nad rybníkom vo vzdialenosti asi 300 metrov som v jarku začul veľký lomoz. Spočiatku som si myslel, že je to jeleň. Po chvíli, keď som sa priblížil na vzdialenosť asi 40-50 m, sa na mňa vyrútila z vysokej trávy rozzúrená šelma s vycerenými zubami a zaklopenými ušami. V tej chvíli som vedel, že je zle. Bol to medveď. Stuhol som ako svieca,“ opisoval nepríjemnú udalosť vystrašený poľovník, „medveď sa ku mne bleskurýchlo dostal na nebezpečnú, takmer kontaktnú, vzdialenosť asi 3 metrov. Našťastie, v tomto okamihu

stálo pri mne šťastie a na agresívnu šelmu zaútočil v pravý čas môj poľovný pes Maxo.“

Medvedica chránila pestúna

Medveď, ktorý sa sústredil na súboj so Štajerským duričom, umožnil duchaprítomnému poľovníkovi zobrať nohy na plecia a vyštverať sa na posed nachádzajúci sa asi 200 metrov od incidentu. „Len čo som sa dostal na posed, zavolal som kolegovi. Ten mi nezdvíhal mobil, tak som zavolal otcovi. Medzitým sa otec vybral za mnou a o chvíľu sa ozval aj priateľ Igor,“ opisoval pokračujúci príbeh šťastlivec.

Prichádzajúci kolega na mieste zazrel z auta dvojročného medveďa vážiaceho asi 50 kg. V tej chvíli bolo jasné, že agresívnou a útočnou šelmou bola medvedica, ktorá si chránila medveďa – pestúna. Príbeh mladého poľovníka, ktorý sa nakoniec skončil šťastne, mohol mať okrem nepríjemnej zápletky aj iný koniec. Marián Janeček sa v ten deň vybral do lesa bez loveckej pušky. Tentokrát, vďaka výborne vycvičenému „štvornohému hrdinovi“ špecializujúcemu sa na diviačiu zver, to našťastie dopadlo dobre. Text a foto: Stanislav Vavro

OSLAVA HODINY ZEME Krátko po 20. hodine sa Námestie Ľudovíta Štúra začalo zapĺňať občanmi nášho mesta. Oproti minulému roku ich bolo omnoho viac, pretože poveternostná situácia bola tentokrát veľmi priaznivá.

Hodina bez prúdu

Už od začiatku k tomuto podujatiu patrí i symbolická šesťdesiatka. Ide v podstate o ukladanie zapálených sviečok do tvaru šesťdesiatky, čo predstavuje počet minút bez elektrickej ener-

gie venovaných našej planéte. Nemožno však zabudnúť ani na pestrý kultúrny program. Tento rok v ňom ako prvá vystúpila mladá talentovaná bánovská speváčka Romana Hlobeňová so svojou kapelou. Podujatie oficiálne otvoril primátor Marián Chovanec a za organizátorov z radov mládežníckeho parlamentu vystúpil jeho člen Ondrej Kubala. Program spestrila aj ohňová šou a v závere sa návštevníci dočkali aj neplánovaného ohňostroja.

Nebuďme ľahostajní

Vypnutím svetelných zdrojov a elektrospotrebičov na jednu hodinu sa určite neudejú žiadne veľké zázraky. Ide však predovšetkým o to, aby sa ľudia aspoň na chvíľu pozastavili a zamysleli nad tým, čo je pre naše životné prostredie prospešné. Pokiaľ sa človek tejto akcie zúčastní naživo, alebo sa na symbolických 60 minút pozastaví aspoň v teple svojho domova, dáva tým najavo, že si všíma veci okolo seba a na budúcnosti našej „modrej planéty“ mu naozaj záleží. Marek Kasala

NBN 2389/14

K poslednej marcovej sobote už niekoľko rokov patrí Hodina Zeme. Ide o najväčšiu celosvetovú akciu, princíp ktorej spočíva vo vypnutí elektrickej energie na jednu hodinu. Bánovce nad Bebravou sa do nej zapojili už po štvrtýkrát.

COB-14-904 SME kaviaren Nase Noviny 80x274mm.indd 2

9.4.2014 15:57


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: ŠANCA PRE MLADÝCH V posledných rokoch, presnejšie od takzvaného samozrútenia pravicovej vlády v našej krajine prevláda "blbá" nálada z nesplnených politických sľubov veľkej časti politického spektra.

7iWRQiODGDRE\YDWHĐVWYDY\~VĢXMHGRSUHIHUHQFLtSROLWLFNêFKVtONWRUpQHPDM~MDVQp SROLWLFNpSURJUDP\]DPHULDYDM~VDQDSROLWLFNpãNDQGiO\ DYWRPKRUãRPSUtSDGHFHONRPQHSRNU\WHãtULDP\ãOLHQN\SUDYLFRYpKRH[WUpPL]PX 9WRPWRYãHREHFQRPSROLWLFNRPFKDRVHVPHSULVW~SLOLNRVWDWQêPGYRPYRĐEiP NWRUpY\~VWLOLGRQt]NHMYROHEQHM~þDVWLDNYRĐEHSROLWLFNpKRH[WUpPL]PXYMHGQRP ]9Ò&9SUH]LGHQWVNêFK YRĐEiFKVDDQWLSROLWLNDSUHMDYLODYWRPåH]DSUH]LGHQWDEROD]YROHQiRVREQRVĢNWRU~Y]DKUDQLþtGHPRNUDWLFNp PpGLDR]QDþLOLDNRPLOLDUGiUDEH]SROLWLFNHMVN~VHQRVWL 9SRGVWDWHLGHRWRåHREþDQ dal jasne najavo, nielen praYHMDOHDMĐDYHMþDVWLSROLWLFNpKRVSHNWUDåHSROLWLNDDNR MHYV~þDVQRVWLSUH]HQWRYDQi QHVSĎĖDMHKRRþDNiYDQLD7R YãHWNRY\WYiUDSRGPLHQN\ pre zásadnú rekonštrukciu ]DYHGHQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ PRåQRVĢY]QLNXSROLWLFNêFK VWUiQVH[WUpPLVWLFNêPLWHQGHQFLDPLDOHDMSULHQLNPODGêFKĐXGtGRSROLWLN\'RWHUD] WXQHERODSUtKRGQHMãLDFKYtĐD SUHYVWXSPODGêFKGRSROLWLN\DNRMHYV~þDVQRVWL0{åH VDSUHMDYLĢ]YêãHQRXSRGSRURX]DYHGHQêFKVWUiQSUHPODG~JHQHUiFLXSROLWLNRYDOHER ]DNODGDQtPSROLWLFNêFKVWUiQ PODGêPLĐXćPL7iGUXKi FHVWDQLHMHĐDKNi3ROLWLNDMH WRWLåSRVWDYHQiSUHGRYãHWNêPQDĐXGVNHMVN~VHQRVWL DVN~VHQRVWLPODGêFKĐXGt V~VN~VHQRVĢDPLPODGêFK =DORåLĢVDPRVWDWQpSROLWLFNp

VWUDQ\NWRUpVWDYDM~QDJHQHUDþQRPSUtVWXSHRDNêVDQDSUtNODGVQDåtYQRYRY]QLNDM~cej strane poslanec Radoslav Procházka s konzervatívnou RULHQWiFLRXDOHER7RPiã+XGHFYVWUDQH7,3VREþLDQVNROLEHUiOQ\PLSRVWRMPLMHPLPRULDGQHQiURþQp 9QDãHMNUDMLQHREþDQLDYWRPWRURNXSUtGXNYRĐEiPHãWH GYDNUiW9RYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXQHRþDNiYDPåLDGQHUDGLNiOQH]PHQ\DSRVODQHFNêFKPLHVW YHXURSDUDODPHQWHREVDGLD SUHGRYãHWNêP QRPLQDQWL VWUiQVMDVQRXSURHXUySVNRX orientáciou. .RPSOLNRYDQHMãLHEXG~SROLWLFNpSRVXQ\SULNRPXQiOQ\FKYRĐEiFKGRPLHVWQ\FK VDPSRVSUiYSULPiWRURYDVWDURVWRY PLHVW D REFt 7DP SUHGSRNODGiPåHREþDQLD EXG~PDVRYêPVS{VRERP HãWHUD]Y\VWUtKDĢVWUDQtFNH SROLWLFNpHOLW\2þDNiYDP åHVDGRVDPRVSUiY\GRVWDQH GRWHUD]QHYtGDQêSRþHWQH]iYLVOêFKNDQGLGiWRY.DåGê REþDQNWRUêVDSUHMDYRYDO VSRORþHQVN\YRYHUHMQRPåLYRWHDDNWtYQHPiYREFLãDQFXGRVWDĢVDGRRUJiQRYVDPRVSUiY\PLHVWDREFt 3RWêFKWRYRĐEiFKMHPRåQpYQDVOHGXM~FLFKPHVLDFRFKRþDNiYDĢYêUD]QpSRVXQ\QDQDãHMSROLWLFNHMVFpQH 6WUDQ\VD]DþQ~SULSUDYRYDĢ QD]iVDGQêSROLWLFNê]iSDV DGHĐEXSROLWLFNHMPRFLYQDVWiYDM~FLFKSDUODPHQWQêFK YRĐEiFKYURNX9HUtP åHPHG]LQHEXGHPHP{FĢ]DUDGLĢDMVSRPtQDQpÄPODGp³ VWUDQ\NWRUpQDSULHNSURNODPRYDQHMVOXãQRVWLDWROHUDQFLL YLFKSROLWLNHQHSRGĐDKQ~WODNXU{]Q\FKSROLWLFNêFKH[WUpPLVWRYNHćQDUD]LDQDQDãX politickú realitu. $NRYWêFKWRYRĐEiFKREVWRMtQDVWiYDM~FDPODGiJHQHUiFLDXNiåHþDV$NVDYãDN PODGtQHSUHVDGLDEXGHWRYêUD]QêQH~VSHFKGHPRNUDWLFNêFKWHQGHQFLtYQDãHMNUDMLQH (jah)

=ĐDYD.DWDUtQD0DFKiþNRYi5DGRVODY3URFKiG]NDD.DWDUtQD&VpIDOYD\RYi)RWR7$65'XãDQ+HLQ

PREDSTAVIL PRÍPRAVNÝ VÝBOR NOVEJ STRANY Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka SUHGVWDYLĢSUL]DþLDWNX]ELHUDQLDSRGSLVRYSRWUHEQêFKQDUH-

JLVWUiFLXVWUDQ\7RE\PDOLVOiYQRVWQHRGãWDUWRYDĢYWêåGQL SRYHĐNRQRþQêFKVYLDWNRFK v Prešove. 0DFKiþNRYi]G{UD]QLODåH]DWLDĐQHS{VRELODYåLDGQHMSRlitickej strane. V novej strane vidí šancu a novú nádej SUH6ORYHQVNRÄďXGLDV~DSDWLFNtVNODPDQtD]QHFKXWHQt 3UHMDYXMHVDQHG{YHUDYRþLSROLWLNRPQHFKXĢPHQLĢYHFL 3ULFKiG]DPHDE\VPHXNi]DOL åHVDWRGiURELĢDMLQDN³SRGRWNOD9VWUDQHFKFHY\XåLĢ QDMPlVYRMHVN~VHQRVWL]SRVWXSULPiWRUN\DOHDMSRVODQN\-

QH7UHQþLDQVNHKRVDPRVSUiYneho kraja. 3URFKi]ND SR]QDPHQDO åHSULHVWRUDãDQFXFKFHGDĢ QRYHMJHQHUiFLLĐXGtNWRUtVL VYRMXDXWRULWXDX]QDQLHY\EXdovali vlastnou prácou. MaFKiþNRYiSRGĐDQHKRUHSUH]HQWXMHVFKRSQRVĢQH]iYLVOpKR þORYHNDSUHVDGLĢVDYUHJLyQH poctivou a aktívnou prácou. Ä&VpIDOYD\RYiMH]DVHSURWRW\SRPWRKRDNRFKFHPHDE\Y\]HUDORQDãHRGERUQp]i]HPLH³ podotkol Procházka. TASR

ROZHODNUTIE O PREDSEDOVI PADNE PO VEĽKEJ NOCI Nový predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) by mal byť známy po jeho zasadnutí v termíne po Veľkej noci. Informoval o tom po zasadnutí Rady KDH v Bojniciach líder strany Ján Figeľ. .UHVĢDQVNtGHPRNUDWLSRGĐD )LJHĐDXURELOLQD]DVDGQXWt ERGNX]DSURFHVRPKRGQRWHQLDSUH]LGHQWVNêFKYROLHE DSRYDåXM~WR]DSUHMDYHWLN\ zodpovednosti a aj politickej NXOW~U\Ä6DPRWQêYêVOHGRN YROLHE]SRKĐDGX.UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKRKQXWLD nášho kandidáta Pavla HruãRYVNpKREROKRGQRWHQêDNR QH~VSHFK-HWRYêVOHGRNQHSULPHUDQêSRWHQFLiOXKQXWLD DSUHWRDMGLVNXVLDNWRUiEROD rozsiahla a konštruktívna, sa

]DPHULDYDQDYLDFHUpREODVWL NWRUpFKFHPH]OHSãLĢ]PHQLĢ SULEOtåLĢREþDQRP7DNDE\ HXURYRĐE\DOHERNRPXQiOQH YRĐE\þLćDOãLHUR]KRGQXWLD KQXWLDEROLSRGSRUHQpREþDQPLSUHWRåHLFKSRYDåXMHPH]DVSUiYQHR]GUDYQp SRWUHEQp³Y\KOiVLO -iQ)LJHĐ)RWR7$65 1RYêSUHGVHGDSRVODQHFNpKRNOXEX.'+E\PDOE\Ģ QiVWLþOHQRYLD3RVODQFLE\ ]QiP\ Då SR 9HĐNHM QRFL PDOLURNRYDĢDMRQDVOHGX]G{YRGXåHQD]DVDGQX- M~FHMVFK{G]LNOXEX Wt5DG\Y%RMQLFLDFKQHEROLSUtWRPQtYãHWFLMHKRWULTASR


Ä?Ă­slo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

ROBERT FICO: HROZBA -(9(Ä?0,9<62.Ă&#x2C6;

VIAC AKO TRI STOVKY KANDIDà TOV Do måjových eurovolieb kandiduje spolu 333 kandidåtov.

V sĂşvislosti so situĂĄciou na Ukrajine stojĂ­ pred Slovenskom niekoÄžko bezpeÄ?nostnĂ˝ch rizĂ­k, ktorĂ˝m musĂ­ maximĂĄlne efektĂ­vne Ä?eliĹĽ. Na tlaÄ?ovej konferencii to uviedol premiĂŠr Robert Fico. Ă&#x201E;,QIRUPiFLHNWRUpPiPHNGLVSR]tFLLSRWYUG]XM~ĂĽHKUR]ED YQ~WRUQpKRYRMHQVNpKRNRQĂ&#x20AC;LNWXYXUĂžLWHMĂžDVWL8NUDMLQ\ MHYHÄ?PLY\VRNi5RYQDNRV~ LQIRUPiFLHR~SOQHMSROLWLFNHM GHVWDELOL]iFLLWRKWRĂŁWiWXÂłY\PHQRYDOVWĂŞPĂĽHMHSRWUHEQĂŞQHXVWiO\PRQLWRULQJVLWXiFLH6ORYHQVNRPiV8NUDMLQRX WDNPHUNPVFKHQJHQVNĂŞFK KUDQtFWDNĂĽHFHOpPXVFKHQJHQVNpPXSULHVWRUXJDUDQWXMHXUĂžLW~PLHUXEH]SHĂžQRVWL 1DVSRORĂžQHMKUDQLFL]DWLDÄ?QLH MHUHJLVWURYDQĂŞĂĽLDGQ\]YOiĂŁWQ\SRK\ED6ORYHQVNRQHHYLGXMHDQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSROLWLFNĂŞD]\OĂžLREĂžLDQVWYR 3RGÄ?D)LFDVORYHQVNpVSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\SUDFXM~QDSOQp REUiWN\%H]SHĂžQRVWQiUDGD ĹĄtĂĄtu je v stave pohotovosWLSULĂžRPQHY\O~ĂžLOĂĽHE\MX YNUiWNRPĂžDVHPRKRO]YRODĢ $NRSRNUDĂžRYDO6ORYHQVNX YSUtSDGH]DYHGHQLDHNRQRPLFNĂŞFKVDQNFLtYRĂžL5XVNXKUR]LDYiĂĽQHKRVSRGiUVNHĂŁNRG\ (XUySVND~QLDXĂĽQLHNRÄ?NRNUiW GHNODURYDODĂĽHYSUtSDGHÄ&#x2021;DOĹĄieho poruĹĄenia teritoriĂĄlnej FHOLVWYRVWL8NUDMLQ\]RVWUD-

7

(XURYRÄ?E\VDQD6ORYHQVNX XVNXWRĂžQLDPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNĂŞFKVWUiQ9ROLĢVLEXGHPHHXURSRVODQFRY KandidujĂş: NOVA, KonzervaWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND2EĂžLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNp KQXWLH 6PHUÂą6' 6ORYHQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDĂŁDVWUDQD 0DJQLÂżFDW6ORYDNLD  'HPRNUDWLFNiREĂžLDQVNDVWUDQD VWDWRĂžQĂŞFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DÄ&#x2021;DUVNi NUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNiDOLDQFLD 6WUDQD7,3  Ä?XGRYiVWUDQD1DĂŁH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi

VWUDQD 1RYĂŞSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQskĂĄ slovenskĂĄ nĂĄrodnĂĄ strana 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR 6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQĂŞFK 9='25ÂąVWUDQDSUiFH 2E\ĂžDMQtÄ?XGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYRDVSUDYRGOLYRVĢ  6ORERGDD6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND  .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ă&#x2019;69,7 6WUDQD REĂžLDQVNHMÄ?DYLFH 6ORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi ~QLD'HPRNUDWLFNi VWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD.UHVĢDQVNiÄ?XGRYiVWUDQD 6WUDQDPDÄ&#x2021;DUVNHMNRPXQLW\  TASR

5REHUW)LFR)RWR7$65

Q\0RVNY\EXGH~QLDQ~WHQi XYDOLĢQD5XVNRHNRQRPLFNpVDQNFLH Ă&#x201E;9HUtPHĂĽHNWDNHMWRVLWXiFLL neprĂ­de a uprednostnia sa dipORPDWLFNpULHĂŁHQLDQDWRDE\VD VLWXiFLDQD8NUDMLQHXSRNRMLODÂł SR]QDPHQDO)LFR =iURYHÄ&#x2013;SRWYUGLOSULSUDYHQRVĢYOiG\SRNLDÄ?VLWRVL-

WXiFLD Y\üLDGD SUHGORüLĢ QDPLPRULDGQXVFK{G]X1iURGQHMUDG\65EDOtÞHNEH]SHÞQRVWQêFKRSDWUHQt$NR príklad uviedol preruťenie GRGiYRN QiKUDGQêFK GLHlov pre slovenskú vojenskú techniku. TASR

SLOVENSKO LĂ KA TURISTOV PRIAMO V PEKINGU Slovensko mĂĄ zĂĄujem o Ä?Ă­nskych turistov. ZĂĄstupcovia Ministerstva dopravy, vĂ˝stavby a regionĂĄlneho rozvoja SR, ako aj Slovenskej agentĂşry pre cestovnĂ˝ ruch prezentovali krĂĄsy Slovenska na veÄžtrhu China Outbound Travel & Tourism Market, ktorĂ˝ je urÄ?enĂ˝ vĂ˝hradne pre zĂĄstupcov touroperĂĄtorov a odbornĂ˝ch mĂŠdiĂ­.

(Ă&#x2019;SDUODPHQW)RWR7$65

HOSPODĂ RILI S PREBYTKOM RozpoÄ?tovĂŠ hospodĂĄrenie samosprĂĄv skonÄ?ilo v roku 2013 s prebytkom 121,7 miliĂłna eur v metodike ESA 95, Ä?o takmer zodpovedĂĄ výťke plĂĄnovanĂŠho prebytku v sume 136,1 miliĂłna eur. Na rokovanĂ­ PredsednĂ­ctva a Rady ZMOS v Žiline o tom informoval predseda ZdruĹženia miest a obcĂ­ Slovenska (ZMOS) Jozef DvonÄ?.

3ULD]QLYĂŞYĂŞVOHGRNUR]SRĂžWRYpKRKRVSRGiUHQLDGRVLDKOL REFHSRGÄ?DKRYRUN\QH=026 0DUW\%XMÄ&#x2013;iNRYHMQDSULHN Ă&#x201E;,EDMHGQRSHUFHQWR]DKUDQLĂž- QĂŞFKĂŁWDWLVWtNURĂžQHY\FHVWXMH $ĂĽSHUFHQWĂ˝tÄ&#x2013;DQRYSUHIH- prepadu ich rozhodujĂşceho QĂŞFKQiYĂŁWHYQtNRYNQiPSULĂŁOR GR]DKUDQLĂžLDDĂĽPLOLyQRY UXMHWRWLĂĽGRYROHQN\YPHVWiFK SUtMPXÂąYĂŞQRVXGDQH]SUtM]Ă˝tQ\ĂžRXUĂžLWHFKFHPHYEX- Ă˝tÄ&#x2013;DQRY 23 percent zasa trĂĄvi svoje PRYI\]LFNĂŞFKRV{E6NXWRĂžG~FQRVWL]PHQLĢ6ORYHQVNRMH Ă˝tQVN\PQRYLQiURPDWRXUR- YRÄ?QRQDRNUXĂĽQĂŞFKFHVWiFK QĂŞYĂŞQRV]WRKWRSUtMPXERO NUiVQDNUDMLQDNWRUiPiĂžtQ- SHUiWRPVDSUH]HQWRYDOSUH- 9UiPFLSRE\WRYYPHVWiFKSUH- RSURWLVFKYiOHQpPXUR]SRĂžVN\PWXULVWRPĂžRSRQ~NQXĢÂł GRYĂŁHWNĂŞPUHJLyQKODYQpKR YDĂĽXMH]iEDYDKLVWyULDDXPH- WXQDURNQLĂĽĂŁtRPLSRYHGDOSULDPRY3HNLQJXĂŁWiW- PHVWD D PRĂĽQRVWL UHNUHiFLH nie, kultĂşrne akcie a nĂĄkupy. OLyQRYHXU Q\WDMRPQtNPLQLVWHUVWYD)UDQ- YR9\VRNĂŞFK7DWUiFK5HĂ&#x20AC;HN+RYRUN\Ä&#x2013;D=026GRSOQLWLĂŁHN3DONR3RGÄ?DPHG]LQiURG- WXMHWR]iXMP\ĂžtQVN\FKWXULVWRY PN ODĂĽHYGLVNXVLLVDĂžOHQR-

via Rady ZMOS vyjadrovaOLNSUREOpPRPÂżQDQFRYDQLD VDPRVSUiY Ă&#x201E;3RXND]RYDOL QDG{VOHGN\ĂŁHWUHQLDYSRGREHSR]DVWDYHQĂŞFKLQYHVWLĂžQĂŞFKDNFLtSRXND]RYDOLQDSUHSDGYĂŞQRVX]GDQH QDYUKRYDOLULHĂŁHQLDÂąQDMPl QiYUDWNSHUFHQWSRGLHOXQDGDQLDFKÂłGRGDODKRYRUN\Ä&#x2013;D=026 TASR


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N:7925Ă&#x2039;0(6/8â1Ă&#x2019; $72/(5$171Ă&#x2019;32/,7,.8 RGPQRKĂŞFKĂ&#x201E;]DVO~ĂĽLOĂŞFKÂł SROLWLNRYQLHMHP{MYVWXS do politiky, respektĂ­ve kandiGDW~UDGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXPRWLYRYDQiSHQLD]PL

ByĹĽ Ä?lenom nejakej politickej strany na Slovensku je dnes skĂ´r hendikep ako vĹĄeobecne uznĂĄvanĂĄ skutoÄ?nosĹĽ. A ak sa nieÄ?o takĂŠ tĂ˝ka mladĂŠho Ä?loveka, je to priam podozrivĂŠ. Ale poÄ?as rozhovoru s Michalom BubĂĄnom, 33-roÄ?nĂ˝m kandidĂĄtom na europoslanca, Ä?lenom novozaloĹženej strany, som niÄ? podozrivĂŠ nepostrehol. Iba ak to, Ĺže je podozrivo rozhÄžadenĂ˝, odhodlanĂ˝, energickĂ˝ a zanietenĂ˝. A Şe chce s partiou mladĂ˝ch ÄžudĂ­ zmeniĹĽ Slovensko!

]Ste mladĂ˝ Ä?lovek, preÄ?o ste sa rozhodli vstĂşpiĹĽ do politiky? 2GSRYHÄ&#x2021;MHMHGQRGXFKi1HPRKROVRPVDQHĂžLQQHSR]HUDĢNDPVDQDĂŁDNUDMLQDXEHUi1D6ORYHQVNXPL]iOHĂĽt MHNUiVQHPiPNQHPXYU~FQ\Y]ĢDK$OHPRPHQWiOQHWX QHYLGtPSUtOLĂŁYHÄ?DSR]LWtY SUHNYDOLWXĂĽLYRWD+ODYQH PODGtÄ?XGLDRS~ãĢDM~6ORYHQsko, nevidia tu perspektĂ­vu, nevidia tu uplatnenie. Na saPRWQRPIDNWHĂĽHPODGtÄ?XGLD FKF~tVĢGR]DKUDQLĂžLDQLHMH

G{VOHGNXSROLWLND.HÄ&#x2021;QiP SUHNiĂĽDĂžRVDGHMHQD6ORYHQVNXSRÄ&#x2021;PHWR]PHQLĢ =WRKWRG{YRGXVPH]DORĂĽLOLSROLWLFN~VWUDQX7,3DE\ VPH7925,/,,1Ă&#x2019;32/,7,.8&KFHPHQLHĂžR]PHQLĢ Y\XĂĽLĢVYRMHSR]QDWN\VN~VHQRVWLMD]\NRYpYHGRPRVWLVYRMXG\QDPLFNRVĢPODGRVĢHQHUJLX9ĂŁHWNRYORĂĽLĢ GRSR]LWtYQHM]PHQ\ &KFHP PODGĂŞP Ä?XÄ&#x2021;RP RGNi]DĢĂĽH]iOHĂĽtKODYQH QDQLFKOHERLGHRLFKEXG~FQRVĢ2LFK]RGSRYHGQRVĢ ]DVYRMLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFK Ă&#x201E;3ROLWLNMHWHQĂžR URGLĂžRY0XVtPHVDDNWtYQHMĂŁLH]DSiMDĢGRSROLWLN\DE\ ]DVWXSXMHREĂžDQRY VPHSULQLHVOLĂŁDQFXSUHEXG~FQRVĢ6ORYHQVNDSUHQDĂŁX QLHWHQĂžRYOiGQHÂł EXG~FQRVĢ&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGĂĽLĢQD6ORYHQVNXDDE\WX]RVWDOLPOD0LFKDO%XEiQ GtSHUVSHNWtYQLÄ?XGLDDE\ QLĂž]Op-HWRY\QLNDM~FDSUt- VPHW~WRNUDMLQXSRVXQXOL OHĂĽLWRVĢSUDFRYDĢYNWRURP- Ä&#x2021;DOHM9LHPĂĽHQDWRPiPH NRÄ?YHNĂŁWiWH(Ă&#x2019;]tVNDYDĢ VPHYHÄ?PLSUDFRYLWĂŞDĂŁLNRYQRYpSR]QDWN\VN~VHQRVWL QĂŞQiURGOHQVDPXVtPHSRY]GHODQLHQDXĂžLĢVDMD]\N\ VWDUDĢVDPLRVHED ]DURELĢVL äLDÄ?QHJDWtYQHQDWRPMH ĂĽHQHPDM~PRWLYiFLXYUiWLĢVD$NYĂŁHWFLPODGtÄ?XGLDRVWDQ~ĂĽLĢY]DKUDQLĂžt WDN SHUVSHNWtYD XĂĽ WHUD] QHUDGRVWQiEXGHHĂŁWHKRUĂŁLD(ĂŁWHYlÞãtRGOLYPR]JRYHNRQRPLFNĂŞ~SDGRN QHXGUĂĽDWHÄ?QĂŞVRFLiOQ\V\VWpP7RWRPDPRWLYRYDORSUH vstup do politiky.

]Politika nie je prĂĄve to, Ä?o u nĂĄs obÄ?anov zaujĂ­ma, nehovoriac o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och. 0\VOtP VL ĂĽH SUiYH PODGĂŞPÄ?XÄ&#x2021;RPE\PDOR]iOHĂĽDĢQDEXG~FQRVWL2QLE\VD PDOL]DXMtPDĢRVYRMXEXG~FQRVĢDWR]QDPHQi]DXMtPDĢ VDRYHFLYHUHMQpVSUiYXYHFt YHUHMQĂŞFKĂžRMHYNRQHĂžQRP

0LFKDO%XEiQOtGHUNDQGLGiWN\VWUDQ\7,3GRHXURYROLHE

]AkĂŠ je vaĹĄe povolanie? 9\ĂŁWXGRYDOVRPPHG]LQiURGQĂŞSRGQLNRYĂŞPDQDĂĽPHQW Y5DN~VNXDS{VRELOVRP WDPĂŁW\ULURN\YREODVWLÂżQDQFLtDDXGLWX0RPHQWiOQHSUDFXMHPXĂĽVLHGP\URN SUHQDGQiURGQ~ÂżUPXVRVtG-

=Ä?DYD0DUWLQ6FKZDQW]HU-DQD9RORĂŁLQRYi0LFKDO%XEiQD7RPiĂŁ+XGHF

ORPYR9LHGQL-HWRYHÄ?Ni UHDOLWQiÂżUPDNWRUiYODVWQt PQRKRQHKQXWHÄ?QRVWtSRFHOHM (XUySH.RPSOH[QHULDGLP LQYHVWLĂžQpSURMHNW\YKRGQRWiFKVWRYLHNPLOLyQRYHXU 3RVOHGQĂŞURNDSROVRPSUDcoval v Moskve. Na rozdiel

]Kandidujete za europoslanca. Ä˝udia vo vĹĄeobecnosti nevedia, Ä?o europoslanci v parlamente robia a uĹž vĂ´bec nevedia, Ä?o robia pre Slovensko. Ako by ste to chceli zmeniĹĽ? Ä?XGLD X QiV PDM~ UHODWtYQHQt]NXYHGRPRVĢRGLDQtQLHOHQYHXURSDUODPHQWH DOHRYĂŁHWNĂŞFKLQĂŁWLW~FLiFK Y(Ă&#x2019;DY%UXVHOL6PHPODGĂŞPĂžOHQRP(Ă&#x2019;VPHWDPOHQ GHVDĢURNRYDWiLQIRUPRYDQRVĢGRVLDKODYUFKROSUiYH SUHGGHVLDWLPLURNPLNHÄ&#x2021; VPHGR(Ă&#x2019;YVWXSRYDOL-HGHQ ]ERGRYQiĂŁKRSURJUDPXMH SUiYH]YĂŞĂŁHQLHLQIRUPRYDQRVWLRGLDQtY%UXVHOLDE\ VLÄ?XGLDOHSĂŁLHXYHGRPRYDOL G{OHĂĽLWRVĢ(Ă&#x2019;DYSOĂŞYDQLH rozhodnutĂ­ a diania v BruseOLQDLFKNDĂĽGRGHQQĂŞĂĽLYRW 3DUDGR[QHGYDNUiWSRVHEH VPHPDOLQD6ORYHQVNXQDMQLĂĽĂŁLX~ĂžDVĢYHXURYRÄ?EiFK Y FHOHM (Ă&#x2019; SULĂžRP SRGÄ?D SULHVNXPRYYHUHMQHMPLHQky sĂş SlovĂĄci jeden z najSURHXUySVNHMĂŁtFKQiURGRY 3UtĂžLQRXMHLVWHDM QH LQIRUPRYDQRVĢĂžRFKFHPH]PHQLĢ$OHEXGHWRGOKĂŞSURFHV ]Nie je ambĂ­cia byĹĽ poslancom europarlamentu bliŞťia skĂ´r starĹĄĂ­m a skĂşsenejĹĄĂ­m politikom? 1HP\VOtPVLWR0QRKtVWDUĂŁt SROLWLFL]DĂžtQDOLVSROLWLNRXDM YPODGĂŁRPYHNXDSULWRPQHPDOLWRÄ?NRSUDFRYQĂŞFKVN~senostĂ­ ako ja, ani kontakW\VR]DKUDQLĂžtPQHYHGHOL plynulo ĹĄtyri cudzie jazyky, QHĂĽLOLYWHM(XUySHWDNQDSOno ako naĹĄa generĂĄcia. Ja sa QHERMtPWRKRĂĽHVRPQHVN~VHQĂŞSROLWLNQDRSDNP\VOtPVLĂĽHMHWRPRMDYĂŞKRGD DĂĽHMHWRYĂŞKRGDDMSUH6ORvensko. Nakoniec aj pre EuUySXNHÄ&#x2021;WDPS{MGXPODGt ĂŁLNRYQtÄ?XGLDNWRUtV~]SUD-


číslo 6/2014

ROZHOVOR

9

[HQHåLYLOLVDYPLQXORVWL NWRUpV~]P\VOXSOQpDNYDlen politikou, ale inou prá- OLWQp7UHEDRGVWUiQLĢSUtFRXDUR]XPHM~NDåGRGHQ- OLãQ~UHJXOiFLXDE\URNUDFLX QpPXåLYRWXĐXGt

]Ste nováčik na politickej scéne. Ako dostávate svoje myšlienky k občanom? 0iPHYUiPFLQDãLFK¿QDQþQêFKPRåQRVWtELOERDUGRY~NDPSDĖDWDNWLHåURDG show, teda putovanie po sloYHQVNêFKPHVWiFK0DOVRP VYRMSUYêSROLWLFNêUR]KRYRU YUiGLXQDåLYRSUHGWLVtF SRVOXFKiþPLþRSUHPĖDQHERORY{EHFMHGQRGXFKp+RGLQXDSROVRPRGSRYHGDO QDåLYRQDRWi]N\SRVOXFKiþRYVQDåLOVDSUH]HQWRYDĢ P\ãOLHQN\VOXãQRVWLQDSULHN WRPXåHVRPGRVWDOU{]QH DQLHYåG\V\PSDWLFNpRWi]N\,EDDNRSHUOLþNXXYHGLHP åHSUHGRPQRXWDPEROLYODVWne všetci prezidentskí kandiGiWLYUiWDQHSiQD.ĖDåND .LVNX)LFDWDNåHWREROD SUHPĖDGRVĢYêUD]QiVN~ãND RKĖRP9HUtPåHQDãHPODGpP\ãOLHQN\XS~WDOLSRVOXFKiþRY]Y\NQXWêFKQDUHþL ÄVWDUêFK³SROLWLNRY

]Na čo by ste sa v prípade úspešnej kandidatúry v europarlamente zamerali? 0\VOtPVLåHPRMRXYêKRGRXMHåHVRPãWXGRYDOPHG]LQiURGQêSRGQLNRYêPDQDåPHQWPiP]DPHUDQLH QD¿QDQFLHDHQHUJHWLNXWDNåHWLHWRREODVWLV~PLEOt]NH 3RWRPVRPS{VRELOYREODVWLGDQt~þWRYQtFWYDDDXGLWX QHVN{UYREODVWLSURMHNWRYpKRPDQDåPHQWXDWRKODYQH YREODVWLUHWDLOXWHGDPDORREFKRGX&KFHOE\VRPSRGSRULĢPODGêFKĐXGt]YêãLĢ ¿QDQþQpSURVWULHGN\QDSRGSRUXY]GHOiYDQLDDYêPHQQêFKãWXGLMQêFKSRE\WRY7LH SRPiKDM~NEXGRYDQLXHXUySVNHMLGHQWLW\DNWRPX åHPiPHY(XUySHNVHEH EOt]NR3RGSRUtPSURJUDP\ ]DPHUDQpQD]DPHVWQDQRVĢ ]DPHUDOE\VRPVDQDSRGSRUXPDOêFKDVWUHGQêFKSRGQLNRY3UiYHWLHWRWLåY\WYiUDM~Y(ÒYlþãLQXSUDFRYQêFK PLHVWDV~SLOLHURPPQRKêFK HNRQRPtN%RORE\WUHEDSUHKRGQRWLĢVPHURYDQLH(XUySVNHM~QLHD]HIHNWtYQLĢMXDE\ VPHY\WYRULOLþRQDMMHGQRGXFKãLHSURVWUHGLHDE\VPH SULMtPDOLOHQWDNpVPHUQLFH

]Ste členom novej strany TIP. Nechceli ste radšej vstúpiť do nejakej už existujúcej? 8UþLWHQLH1DãDVWUDQDY]QLkala postupne z iniciatívy PODGêFKĐXGtNWRUtVD]DþDOLVWUHWiYDĢSUiYHYG{VOHGNX VNODPDQLD]SROLWLFNpKRYêvoja na Slovensku pred predþDVQêPLYRĐEDPL8YHGRPLOLVPHVLåHþDNDĢQLHþR RGV~þDVQêFKSROLWLNRYDNHMNRĐYHNVWUDQ\MHVWUDWDþDVX DDNFKFHPH]PHQ\PXVtPHWRVN~VLĢVDPL5R]KRGQXWLH]DORåLĢSROLWLFN~VWUDQX 7,3D7925,ġ,1Ò32/,7,.8SULãORYOHWHPLQXOpKR URNXDYHĐPLPRWLYXM~FLERO SUHQiVPRPHQWNHćVDQiP SRGDULORY\]ELHUDĢYSULHEHKXYHĐPLNUiWNHKRREGRELD (53 dní) vyše 13-tisíc podpiVRYSRWUHEQêFKQD]DORåHQLH VWUDQ\7RQiPXNi]DORåHMH WXãDQFDQD~VSHFKåHĐXGLD VLXYHGRPXM~SRWUHEX]PHQ\IDQGLDKODYQHPODGêPĐXćRPDE\RQLEROLWêPKODYQêPPRWRURP]PHQ\ 8VWDQRYXM~FL VQHP ERO 18. januára tohto roku v Banskej Bystrici. Sto ustanovuM~FLFK þOHQRY MH ] FHOpKR 6ORYHQVNDPiPHWDNNRQWDNWVRYãHWNêPLUHJLyQPL DUR]XPLHPHSRWUHEiPĐXGt YQLFK1LHDNRV~þDVQtSROL-

0LFKDO%XEiQYSOQRPQDVDGHQt

WLFLNWRUtY%UDWLVODYHþDVWRNUiW]DE~GDM~]NWRUpKRUHJLyQXSULãOLNRKRYODVWQH PDM~]DVWXSRYDĢ&KFHPH SUHEXGLĢ KODYQH PODGêFK ĐXGtþDVWRDSDWLFNêFKDQHG{YHUþLYêFKYRþLRNROLXSROLWLNHDNQDãHMNUDMLQH$E\VL XYHGRPLOLåHSUiYHRQLP{åX D PXVLD PHQLĢ D ]PHQLĢ 6ORYHQVNR

GRHXURSDUODPHQWXNDåGpPX åHGiPHNGLVSR]tFLLYãHWNêFKPLHVWQDQDãHMNDQGLGiWNH6SUDYLOLVPHSULPiUN\FH]RQOLQHV\VWpPQD]YDOL VPHKR(XURNDVWLQJDWDPVD PRKROSULKOiVLĢNDåGêNWRVD VWRWRåĖXMHVKRGQRWDPLVWUDQ\±NWRUpV~VOXãQRVĢWROHUDQFLDNRPSURPLVďXGLD PRKOLKODVRYDĢ]DVYRMLFK kandidátov. Trinásti „vyvo]Po vzniku strany prišiel OHQt³Y]LãOL]NDQGLGiWRY Eurokasting. 9þDVHX]DYUHWLDKODVRYD5R]KRGOLVPHVDåH SUYp QLDEROLOHQãW\ULDNDQGLGiWL YRĐE\ GR NWRUêFK S{MGH- þOHQPLVWUDQ\7,37R]QDPHEXG~HXURSDUODPHQWQp PHQiåHVPHGDOLGHYLDWLP DåHGiPHãDQFXNDQGLGRYDĢ QH]iYLVOêPĐXćRP]FHOpKR6ORYHQVND KODYQHPODGêP±V~WDPãWXGHQWLUDper, kúzelník, univerzitná SURIHVRUND SULHVWRUDWtWR V~WHUD]NDQGLGiWPLQDNDQdidátskej listine strany TIP, YlþãLQD]QLFKDNRREþLDQVNL nezávislí kandidáti.

]Priblížte nám váš obyčajný deň.

0LFKDO%XEiQ

3RYHGDOE\VRPåHRE\þDMQê GHĖDQLQHPiPNDåGêGHĖMH YQLHþRPLQê2GIHEUXiUDVRPVL]REUDOYSUiFLãW\UL PHVLDFHQHSODWHQpYRĐQRDE\ VRPVDPRKROYHQRYDĢNDPSDQLGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX 6RP]DWRVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLYHĐPLYćDþQê.RQFRPPLQXOpKRURNXVRPWRWLå~VSHãQHXNRQþLOSURMHNW YêVWDYE\REFKRGQpKRFHQWUD DYUiWLOVD]0RVNY\7êP]DþDOD]PHQDYPRMRPS{VREHQt 2GIHEUXiUDFKRGtPSRFHORP 6ORYHQVNXYUiPFLURDGVKRZ VWUDQ\7,3QDNWRUHMVDVQDåtPHNDåGêGHĖYLQRPPHVWH

QDKODYQRPQiPHVWtSULDPR VWUHWiYDĢVREþDQPL0iPH QiãVWDQVYêUD]QêPLIDUEDPLDE\VPHXS~WDOLY\MDGULOLåHVPHPODGtDG\QDPLFNt .RPELQiFLXWêFKWRIDULHE]DWLDĐQDSROLWLFNHMVFpQHQD6OR-

Ä&KFHPDE\PRMH GHWLPDOLG{YRGåLĢ QD6ORYHQVNX³ 0LFKDO%XEiQ YHQVNXQHPiQLNWR&KFHPH E\ĢQLHOHQSDSLHURYtELOERDUGRYtþLWHOHYt]QLSROLWLFLDOH FKFHPHE\ĢSUHGRYãHWNêP PHG]LĐXćPL'LVNXWXMHPH VREþDQPLDE\VPHLPSUHGVWDYLOLP\ãOLHQNXåHVDQDãOL WDNtPODGtRSWLPLVWLQDGãHQFLNWRUêP]iOHåtQDEXG~FQRVti tejto krajiny. Viacerí z nás åLOL Y ]DKUDQLþt DOH YUiWLOLVDVSlĢGRPRYQD6ORYHQVNRFKFHPHWXQLHþR]PHQLĢ NOHSãLHPXDtVĢLQêPPODGêP DPODGR]PêãĐDM~FLPĐXćRP SUtNODGRP 0iPHVLOQ~]iNODGĖXSRFHORP6ORYHQVNXDYNDåGRP NUDMLDPHVWHVDWêFKWRVWUHWQXWtVREþDQPL]~þDVWĖXM~QLHOHQ kandidáti na europoslancov, DOHDMQDãLPLHVWQLþOHQRYLD DSUHGVHGDDOHERSRGSUHGVHGRYLDVWUDQ\6PHPODGtDG\QDPLFNtDGiYDPHGRWRKRQDMPlVYRMþDVDHQHUJLX7DNWR SULDPRVĐXćPLYLFKUHJLyQH FKFHPH 7925,ġ ,1Ò 32/,7,.8 (jah)


10

naše novinky

ROZHOVOR

M. ŠEFČOVIČ: %8'Ò&126ġ6/29(16.$ -(-('12=1$ý1(9(85Ï36.(- ÚNII ]Ako ste sa stali európskym komisárom, bolo ťažké “dostať sa” k tejto práci?

URY'RVWDOVRPQDVWDURVĢPHG]LLQãWLWXFLRQiOQHY]ĢDK\DDGPLQLVWUDWtYX=iURYHĖPLERO SULGHOHQêSRVWYLFHSUH]LGHQ0RMD S{YRGQi NDULpUD MH WDþLåHSRGSUHGVHGX(XUySRGURNXVSlWiVGLSORPD- VNHMNRPLVLH FLRX=DþtQDOVRPDNRþHVNRVORYHQVNêGLSORPDWDSRUR]GHOH- ]Aké najdôležitejšie QtýHVNRVORYHQVNDVRP]DþDO úlohy plníte ako SUDFRYDĢQDYWHGDMãRP0LQLV- podpredseda EK WHUVWYH]DKUDQLþQêFKYHFt65 pre medziinštitucionálne .HćERORMDVQpåHQDãRXFLH- vzťahy a administratívu? ĐRYRXVWDQLFRXEXGH(ÒGRSO- 8å]Qi]YXPRMHMIXQNFLHY\QLOVRPVLY]GHODQLHDXURELO SOêYDåHPiPQDVWDURVWLY]ĢD3K']HXUySVNHKRSUiYDþR K\(XUySVNHMNRPLVLHVRVWDWYWRPþDVHQD6ORYHQVNXãWX- QêPLHXUySVN\PLLQãWLW~FLDPL GRYDOPiORNWR7~WRVN~VHQRVĢ (XUySVN\SDUODPHQW5DGD VRPQiVOHGQHY\XåLOYUiP- (Ò VQiURGQêPLSDUODPHQWFLS{VREHQLDQDU{]Q\FKSR- PLDGRP{MKRSRUWIyOLDSDWUt VWRFKQD0=9D(=65þLXå DM]RGSRYHGQRVĢ]DSUDFRYDNRSROLWLFNêULDGLWHĐDOHERJH- no-právne predpisy pracovQHUiOQ\ULDGLWHĐSUHHXUySVNH QtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt ]iOHåLWRVWL'OKãtþDVVRPS{- 2NUHPWRKRPLQLPiOQHUD] VRELODNR]iVWXSFDYHĐY\VODQFD PHVDþQH]DVWXSXMHP(XUySSUL(XUySVN\FKVSRORþHQVWYiFK VNXNRPLVLXQD5DGHSUHYãH3RQiYUDWH]SRVWXYHĐY\VODQ- REHFQp]iOHåLWRVWLQDNWRUHM FDY,]UDHOLVRPQHVN{UWLHWR VSROXVPLQLVWUDPL]DKUDQLþSR]QDWN\Y\XåLOYSR]tFLLVWi- QêFKYHFt(ÒSULSUDYXMHOHKRSUHGVWDYLWHĐD65SUL(Ò PHHXUySVNHVXPPLW\DURNX9URNXVRPSRRGFKR- MHPHRRWi]NDFKNWRUpPDM~ GH-iQD)LJHĐDQD]Y\ãQ~þDVĢ NĐ~þRYêYê]QDPSUH6ORYHQPDQGiWXSUHY]DOSRVWNRPLViUD VNRDNRSUtSUDYDHXUySVNHKR SUHNXOW~UXY]GHODQLHPOiGHå UR]SRþWXNGHVDQiPSRGDULDãSRUW1HVN{UVRPEROQDSR- ORQDURN\±Y\QH]tFLXHXUySVNHKRNRPLViUDUH- JRFLRYDĢSUH65PLOLDUG\ QRPLQRYDQêVORYHQVNRXYOiGRX HXUQDćDOãtUR]YRMVORYHQVNêFK QDćDOãLHIXQNþQpREGRELH(. UHJLyQRYDPLHVWFLHVWåHOH]3ULWêFKWR]PHQiFKGRFKiG]D QtFãN{OSRGSRUXYHG\DYêDMN]PHQiPSRUWIyOLtNRPLVi- VNXPXUR]YRMVORYHQVNpKRSRĐ-

0DURãâHIþRYLþSRGSUHGVHGD(XUySVNHMNRPLVLH

(XURYRĐE\V~QDMG{OHåLWHMãLHSUHPODG~JHQHUiFLX

QRKRVSRGiUVWYDDLQpREODVWL 1DMYlþãRXYê]YRXSUHV~þDVQ~(.ERODRGSRYHćQDEH]precedentnú hospodársku NUt]XSRþDVNWRUHMVPHPXVHOLSULMDĢYLDFHUpRSDWUHQLD QD]iFKUDQXVSRORþQHMHXUySVNHMPHQ\HXUR2NUHPWRKR VDQiPSRGDULORSULMDĢRSDWUHQLDYćDNDNWRUêPPDM~ VORYHQVNtREþDQLDFKUiQHQpVYRMHYNODG\YEDQNiFK DNWRUp]DPHG]LOLRGFKRGX YHĐNêFK]DKUDQLþQêFKIDEUtN]R6ORYHQVNDDWêPDM KURPDGQpPXSUHS~ãĢDQLX pracovníkov. 'QHVP{åHPHV~ĐDYRXVNRQãWDWRYDĢåHVXYHGHQêPLQiVWUDKDPLVPHVDY\VSRULDGDOL DHXUR]yQDSRVWDYHQiQDQRYêFK]iNODGRFKSRVWXSQHSUHkonáva recesiu. +RVSRGiUVNDNUt]DERODVSRMHQiDMVWODNRPQDãHWUHQLH YDGPLQLVWUDWtYH1DUHãWULNtívne opatrenia na národnej ~URYQLVRPUHDJRYDOSULMDWtPUHIRUP\DGPLQLVWUDWtYQHKR UR]SRþWX D ~SUDYRX pracovno-právnych predpiVRYSUHYãHWNêFKSUDFRYQtNRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLt7R VDYSUD[LSUHMDYLORSUHGĎåHQtPWêåGHQQHMSUDFRYQHMGRE\ QDKRGtQ]YêãHQtPG{FKRGNRYpKRYHNXQDURNRY D FHONRYêP ]QtåHQtP FHONRYpKRSRþWX]DPHVWQDQFRYHXUySVN\FKLQãWLW~FLtR SHUFHQW7iWR]PHQDSULQHVLH GRURNX~VSRUXYRYêãNHPLOLDUG\HXU

9HĐPLGREUHYLHPDNRFLWOLYR ĐXGLDQD6ORYHQVNXYQtPDM~ SUiFXORELVWRYĆDOãRXDNWLYLWRXV~YLVLDFRXVPRMtPSRUWIyOLRPYXSO\QXOêFKURNRFKEROR ]DYHGHQLHGRSUD[HQDMUR]VLDKOHMãtUHJLVWHUORELVWRYYNWRURP MHYV~þDVQRVWL]DUHJLVWURYDQêFKYLDFQHåWLVtFSRGQLNDWHĐVNêFKPLPRYOiGQ\FK UHJLRQiOQ\FKD]iXMPRYêFK VXEMHNWRYD]GUXåHQtSUHNWRUpSUDFXMHYLDFQHåWLVtFMHGQRWOLYFRY±ORELVWRY

]Čo by ste odkázali Slovákom v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu? 9SUYRPUDGHE\VRPFKFHO VORYHQVNêPREþDQRPRGNi]DĢ DSRSURVLĢLFKDE\PiMDSULãOLNYROHEQêPXUQiP7LHåE\ VRPLFKFKFHOY\]YDĢDE\VYRMtPUR]KRGQXWtPSULVSHOLNYtĢD]VWYXSURHXUySVN\FKSROLWLFNêFKVWUiQDNR60(56' (ÒVDGQHVQDFKiG]DQDG{OHåLWHMNULåRYDWNHDUR]KRGXMHVD RWRPþLYQDGFKiG]DM~FRPREGREtRVWDQHRWYRUHQiVORERGQi VROLGiUQDDWROHUDQWQiEH]KUDQLþQêFKNRQWURODVMHGQRWQRX HXUySVNRXPHQRX±DOHERþL YMHMYQ~WUL]YtĢD]LDHXURVNHSWLFNpVLO\NWRUpPiPHDMQD6ORYHQVNXDNWRUpFKF~YUiWLĢVSlĢ EDULpU\KUDQLFHREPHG]LĢPRåQRVWLãW~GLDDSUiFHY]DKUDQLþt D]DUDGLĢ6ORYiNRYPHG]LREþDQRYNDWHJyULH %XG~FQRVĢ6ORYHQVNDMHMHG-

QR]QDþQHVSlWiV(XUySVNRX ~QLRX9lþãLQDVORYHQVNHMOHJLVODWtY\Pi]iNODGYHXUySskej právnej úprave, 85 percent VORYHQVNpKRH[SRUWXVPHUXMHQDHXUySVNHWUK\DSHUcent investícií na Slovensku SRFKiG]D]HXUySVN\FKIRQGRY3ODWtPHHXURPNWRUpMH SRYDåRYDQp]DGUXK~QDMG{OHåLWHMãLXVYHWRY~PHQX2NUHP WRKRYćDNDHQRUPQHMLQYHVWtcii, ktorá na Slovensko pricháG]D XåGUXKêNUiW YSRGREHHXUySVN\FKIRQGRYQDURN\ ±YRYêãNHPLOLDUG\ HXU6ORYHQVNREXGHPDĢYQDGFKiG]DM~FLFKURNRFKPRåQRVĢ DNWtYQHSUDFRYDĢQDSRVLOQHQt svojho hospodárskeho postaveQLDD]OHSãHQtåLYRWQHM~URYQH VORYHQVNêFKREþDQRY=DWLDĐ þRSRUHYRO~FLLVPHVD]KĐDGLVNDåLYRWQHM~URYQHSRURYQiYDOLV8NUDMLQRXGQHVP{åHPH VNRQãWDWRYDĢåHVPHSUHGEHKOL VYRMLFKVHYHUQêFKDMXåQêFKVXVHGRYGREHKOLýHVN~UHSXEOLNX D]UHJLyQXVDQDMþDVWHMãLHSRURYQiYDPHV5DN~VNRP 1DWRDE\VPHYWRPWRWUHQGH~VSHãQHSRNUDþRYDOLMHWUHEDDE\QDãXNUDMLQXY(XUySVNRPSDUODPHQWHUHSUH]HQWRYDOL NRPSHWHQWQtDVSRĐDKOLYt]iVWXSFRYLDVSRGSRURXREþDQRY DVRVLOQêPGHPRNUDWLFNêP PDQGiWRP7tEXG~WRWLåERMRYDĢQLHOHQRVORYHQVNp]iXMP\ DOHDMRPRGHUQ~(XUySXDMHM PLHVWRYJOREDOL]RYDQRPVYHWH (kj)


číslo 6/2014

INZERCIA

AJ VY SA ZAPOJTE DO ZMENY HĽADÁME ČLENOV DO ODBORNÝCH TÍMOV A REGIONÁLNYCH ŠTRUKTÚR STRANY

Sme nová stredo-pravá liberálna politická strana. Máme radi Slovensko a jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná. Zasadzujeme sa za generačnú výmenu politikov a veríme v potenciál šikovných mladých Slovákov. V súčasnosti budujeme regionálne štruktúry a radi privítame ďalších členov, ktorí sa zapoja do odborných tímov strany. Sme presvedčení, že na Slovensku sú mladí ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie, dobré jazykové schopnosti, a, hlavne, majú skvelé myšlienky. Hľadáme ľudí z rôznych oblastí, ktorí súhlasia s našimi hodnotami a chcú sa podieľať na podpore smerovania Slovenska k modernej Európe.

NEVÁHAJTE, ZAPOJTE SA! NZA 2828/14

KEĎ NIE MY, TAK KTO? KEĎ NIE TERAZ, TAK KEDY? Kontakt: tel.: 0908 057 597 e-mail: clenstvo@strana-tip.sk www.strana-tip.sk/strana/clenstvo

Tvoríme inú politiku

11


12

naše novinky

SPEKTRUM

KNIŽNICA OTVORILA DVERE DOKORÁN mohli vybrať a požičať svoju prvú knihu. Je veľmi potešiteľné, že ich záujem o čítanie bol naozaj veľký.

Mestská knižnica Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou v mesiaci knihy, marci, pravidelne organizuje veľké množstvo kultúrno-spoločenských podujatí. Už niekoľko rokov k nim patrí aj deň otvorených dverí.

Poradili si s hádankami

Ten tohtoročný sa konal presne na Deň učiteľov, teda v piatok 28. marca. Počas celého dňa si mohli návštevníci nielen prezrieť knižničné priestory, ale zároveň sa úplne bezplatne zapísať medzi čitateľov. V tomto čase však býva knižnica ústretová aj k svojim dlhodobým čitateľom v podobe amnestie listových upomienok.

Kráľ z krajiny Čítankovo

Hoci prehliadku knižnice a jednotlivé knižničné služby mohli návštevníci využívať počas celého dňa, v predpoludňajších hodinách sa uskutočnili aj dve špeciálne podujatia. Hneď ráno prebiehala slávnostná imatrikulácia čitateľov, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého ročníka zo Základnej školy Komen-

Žiaci prvého ročníka zo ZŠ Komenského prejavili veľký záujem o čítanie.

ského. Pri tejto príležitosti ich prišiel pozdraviť i kráľ z krajiny Čítankovo, ktorý si spomedzi nich vybral aj svoje dve pážatá. Následne sa pustil do pasovania prítomných prvákov do cechu čita-

Návštevníci sa mohli bezplatne zapísať medzi čitateľov.

teľov, každému zdarma odovzdal čitateľský preukaz a on sám preukázal i svoje recitačné schopnosti. Následne deti zložili slávnostný sľub a začali sa rozhliadať po oddelení detskej literatúry, aby si

Krátko pred jedenástou hodinou do knižnice zavítali aj klienti DSS Archa, ktorí dlhoročne patria k pravidelným návštevníkom tohto kultúrneho stánku. Pre nich si pracovníčky pripravili zase pásmo hádaniek a hlavolamov. V pripravenej osemsmerovke museli nájsť celkovo dvanásť ukrytých rozprávkových bytostí, známych z rozprávok starších i tých modernejších. Poradili si aj s hlavolamom, ktorý pozostával z dvoch obrázkov líšiacich sa v desiatich detailoch. Záver stretnutia strávili prezeraním kníh a neformálnymi rozhovormi. Každý z nich dostal za odmenu aj drobnú sladkosť. Okrem týchto podujatí prebiehala v knižnici aj burza starých a nepotrebných kníh, medzi ktorými si každý zo záujemcov určite našiel niečo pre seba.

MATIČIARI PO ROKU BILANCOVALI Vlasť, otčina či domovina. Týmito termínmi sa zvykne označovať krajina, v ktorej žijeme a na ktorú by sme mali byť právom hrdí. Za týmito slovami sa totiž skrýva čosi viac než akési hranice vymedzujúce štátne územie. Aj v našom meste žijú občania, ktoré si tieto skutočnosti uvedomujú a sú združení v miestnej organizácii Matice slovenskej. V nedeľu 6. apríla sa v hornej sále MsKS zišli na svojej tradičnej výročnej členskej schôdzi. Jednou z úloh Matice slovenskej je podporovať slovenskú kultúru, tradície a folklór, čo sa odrazilo práve v kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiaci zo ZŠ Komenského. Pracovnú časť stretnutia začali členovia svojou hymnou, teda piesňou Kto za pravdu horí.

Plány do tohto roka

V oficiálnejšej časti mal hlavné slovo predseda organizácie Miloš Zaťko, ktorý okrem

zhodnotenia uplynulého roka predniesol plány činnosti organizácie do toho nadchádzajúceho. Výbor Matice slovenskej sa doposiaľ schádzal vždy jedenkrát v mesiaci, čo zostáva aj naďalej nezmenené. Rovnako nezmenená zostáva aktualizácia matičnej vývesky, ktorá bude aj naďalej prebiehať s mesačnou periodicitou. „Matica“ každoročne organizuje aj poznávací zájazd na niektoré zo zaujímavých miest našej vlasti. Na schôdzi padlo viacero návrhov na ten tohtoročný, o realizácii sa však bude rozhodovať podľa počtu záujemcov. Medzi návrhmi boli napr. Cyrilometodské slávnosti v Bojnej, folklórny festival na Myjave

či návšteva Štátnej mincovne v Kremnici. Združenie organizuje aj zájazd do Bratislavy spojený s návštevou národných slávností na Devíne, ktorý sa uskutoční v sobotu 3. mája. Predseda podal informácie aj o výbornej spolupráci s Domom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom a s Výborom Matice slovenskej v Martine, ako i s ďalšími jej orgánmi. Záverečná časť patrila diskusii, v ktorej mohli prítomní vyjadriť svoje názory na otázky spojené s národnou hrdosťou a významnými osobnosťami nášho národa. Prebehla aj voľba nových členov výboru organizácie. Na záver si spoločne zaspievali štátnu hymnu Slovenskej republiky. Text a foto: Marek Kasala

Kultúrny program predviedli deti zo ZŠ Komenského.

Text a foto: Marek Kasala


Ä?Ă­slo 6/2014

KR�ŽOVKA

13

ADRENALĂ?NOVĂ&#x2030; SCHODY

2 4

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

1

NĂĄpoveÄ?: ALAMOS, BULA, DURAL, ILOVIK, OJAMA.

3

6FKRG\V~YHÄ?PLG{OHĂĽLWRXV~ĂžDVĢRXPHVWVNHMĂžLREHFQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\1RNHÄ&#x2021;QHPDM~Ă&#x201E;VYRMKRVSUiYFXÂł NWRUĂŞE\LFKXGUĂĽLDYDOQLHOHQĂĽHĂŁSDWLDRNROLHDOHP{ĂĽX VDÄ?DKNRVWDĢQHEH]SHĂžQĂŞPL9QLHNWRUĂŞFKSUtSDGRFKVD WDNP{ĂĽHFKRGHQLHSRVFKRGRFKSUHPHQLĢQDQHEH]SHĂžQĂŞDGUHQDOtQRYĂŞĂŁSRUW 7H[WDIRWR VVD

OÄ&#x152;NĂ? PACIENT Parkovanie limuzĂ­ny na mieste pre invalidov, veÄžkĂ˝ dŞíp priamo na prechode, mesiace odstavenĂ˝ polovrak zaberajĂşci parkovacie miesto pred panelĂĄkom. NabudĂşce odfotografujte (priestupok, auto), napĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3RĂžHWiXWQHXVWiOHSULE~GD$VQLPLDMSUREOpP\VSDUNRYDQtP7DNWRSDUNXMHMHGHQQiGHMQĂŞĂ&#x201E;SDFLHQWÂłRĂžQHMDPEXODQFLH0DMLWHÄ?GRPXPi]QHKRXUĂžLWHUDGRVĢ 7H[WDIRWR PKD


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

A. KUZMINOVĂ :6205$'$ä( 62002+/$%<ÄĄ9*5Ă?16.8 Anastasia KuzminovĂĄ sa po týŞdni vrĂĄtila z GrĂłnska. Absolvovala ĂşspeĹĄnĂş premiĂŠru na najnĂĄroÄ?nejĹĄom lyĹžiarskom beĹžeckom maratĂłne na svete. Na trojdĹ&#x2C6;ovĂ˝ch pretekoch Arctic Circle Race na 160 km dlhej trati dobehla v Ĺženskej kategĂłrii do cieÄža na skvelom druhom mieste.

]PreÄ?o ste sa rozhodli na zĂĄver sezĂłny vyskúťaĹĽ takĂ˝to nĂĄroÄ?nĂ˝ maratĂłn? V poslednĂ˝ch ĹĄiestich rokoch sme v tomto termĂ­ne chodili QD.DPĂžDWNXNGHYĂŁDNQHEROLWUDWHXSUDYHQp3ULĂŁODSRQXND]~ĂžDVWQLĢVDQDPDUDWyQH 9HÄ?DVRPRWRPWRSRGXMDWt SRĂžXODWDNĂĽHVRPVLWRFKFHODY\VN~ĂŁDĢ9GQHĂŁQHMGREH ĂĽLMHPHSRKRGOQĂŞĂĽLYRWDMD VRPVLFKFHODY\VN~ĂŁDĢĢDĂĽNpSRGPLHQN\9UiWLODVRPVD YODVWQHGRVYRMLFKGHWVNĂŞFK ĂžLDVNHÄ&#x2021;VPHVURGLĂžPLYHÄ?D FHVWRYDOLDVSiYDOLYVWDQRFK

1HYLHPĂžLVDHĂŁWHGRVWDQHP GR*UyQVND$NE\VDPLWR SRGDULORXUĂžLWHE\VRPQLHNWRUpYHFLXURELODLQDN

]Museli ste siahnuĹĽ na dno svojich sĂ­l?

3UL]QiPVDĂĽHVRPSUHGSUHWHNPLPDODREDY\ĂžLY\GUĂĽtP3UYĂŞGHÄ&#x2013;VRPSRFLĢR- ]Boli tieto preteky YDOD NUt]X SR WULGVWLDWLFK ideĂĄlne pre uvoÄžnenie? NLORPHWURFK'UXKĂŞDMWUHWt 'RWHUD]VPHVD]DPHULDYDOLOHQQDELDWORQäLYRWLĂŁLHO YWĂŞFKLVWĂŞFKNRÄ?DMDFK5R]KRGOLVPHVDSUH]PHQXDEROR WRVSUiYQHUR]KRGQXWLH

]Nemali domĂĄci obavy, Ĺže by ste zdolali ich ĹĄportovkyĹ&#x2C6;u?

]Ä&#x152;o bolo najĹĽaŞťie a Ä?o najkrajĹĄie? Ä?XGLDY*UyQVNXVDQLNDP QHSRQiKÄ?DM~QHPDM~ĂĽLDGQ\VWUHV9ĂŞQLPRĂžQpQDWRPWRSRGXMDWtERORĂĽHWUDĢEROD GOKiNPDP{ĂĽHQDÄ&#x2013;X QDVW~SLĢLEDĂŁSRUWRYFRY 1DMĢDĂĽĂŁLHERORSULVS{VRELĢ VDH[WUpPQHM]LPH9(XUySHERORPD[LPiOQHPtQXVVHGHPDY*UyQVNXPtQXVWULGVDĢ

]SkonÄ?ili ste na druhom mieste. IĹĄli by ste aj o rok, aby ste si toto umiestnenie vylepĹĄili?

&KĂŞEDODSUHGVDOHQQDVWUHOQLFLVRPVLYĂĽG\PRKODQD FKYtÄ?XY\GĂŞFKQXĢ1HPDOD VRPDQLSXĂŁNX1DFKUEiWH VRPPDODUXNVDNNWRUĂŞPDO SULEOLĂĽQHWDN~KPRWQRVĢDNR ]EUDÄ&#x2013;0DOLVPHYĂŁDNNGLVSR]tFLLREĂžHUVWYRYDFLHVWDQLFH

GHÄ&#x2013;VDWR]OHSĂŁRYDORD~QDYDVDREMDYLODQHVN{U.HÄ&#x2021;ĂĽH GUXKĂŞDWUHWtGHÄ&#x2013;ERORQiGKHUQpVOQHĂžQpSRĂžDVLHQHP\VOHODVRPQDEROHVĢ3UHWHN\ VRPVLY\FKXWQiYDOD

]Nechýbala våm strelnica?

2GQRYLQiURYVRPGRVWDOD RWi]NXĂĽHNHÄ&#x2021;ĂĽHVRPRO\PSLMVNiYtĢD]NDĂžLVRPVLSULĂŁODSRYtĢD]VWYR3RYHGDOD VRPLPĂĽHYtĢD]VWYRQHERORQDSUYRPPLHVWH,ĂŁORPL QDMPlRWRĂžLVDPLSRGDUt WLHWRQiURĂžQpSUHWHN\]YOiGQXĢ%RODWRSUHPÄ&#x2013;DVN~ĂŁND

]Aj ste si nieÄ?o kĂşpili na pamiatku? %ROD VRP PLOR SUHNYDSHQi OHER Y\EDYHQRVĢ EROD QDY\VRNHM~URYQL2EFKRG\UHĂŁWDXUiFLHSRĂŁWDDSRG 7HUD]NHÄ&#x2021;VRPVDYUiWLODGRPRYYLGtPDNRUĂŞFKOREHĂĽt XQiVĂĽLYRWÄ?XGLDY*UyQVNX V~YLDFVSlWtVSUtURGRX-H WDPPLPRULDGQHĂžLVWRDÄ?XGLDVLSUtURGXFKUiQLD

]Splnil sa vĂĄm sen?

.UVWQtURGLÞLD$QDVWDVLD.X]PLQRYiD$GDPäDPSD)RWR7$650LFKDO6YtWRN

$QDVWDVLD.X]PLQRYi)RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

2URGLQQĂŞFK]iOHĂĽLWRVWLDFK ,QpĂŁSRUW\YHÄ?PLQHVOHGXMHP MHGQRGXFKRQHPiPĂžDV2EĂžDVVDGRVWDQHPQDLQWHUQHW tak si pozriem vĂ˝sledky SveWRYpKRSRKiUD

GHPGR6ORYHQVNpKRUDMD 0iPYĂŞKRGXYWRPĂĽHPRML VYRNURYFLFKRGLHYDM~SR6ORYHQVNXDSRWRPQiVLQIRUPXM~RVYRMLFK]iĂĽLWNRFK

]Kto doma upratuje? ]Ä&#x152;o vĂĄm robĂ­ najväÄ?ĹĄiu radosĹĽ v Şivote?

8SUDWRYDQLHPiQDVWDURVWL YlÞãLQRXVYRNUD9ĂĽG\SUt7DNDNRSUHNDĂĽG~PDPX GHXSUDWDĢSRQDĂŁRPRGFKRGHWL-DPiPV\QĂžHND-HOL- GHDMSUtFKRGH6DPR]UHMPH VHMDNWRUĂŞMHSUHPÄ&#x2013;DQDM- ĂĽHNHÄ&#x2021;VRPGOKĂŁLHGRPDWDN YlÞãRXUDGRVĢRX XSUDWXMHPMD

]Na akom mieste mĂĄte vyloĹženĂŠ medaily?

]Zo slovenskĂ˝ch jedĂĄl ste skúťali pripraviĹĽ 9REĂŞYDĂžNHPiPHVNOHQH- haluĹĄky. NauÄ?ili ste Q~VNULÄ&#x2013;XWDNĂĽHNHÄ&#x2021;SUtGH sa variĹĽ aj Ä?alĹĄie QiYĂŁWHYDKQHÄ&#x2021;LFKPiQD slovenskĂŠ jedlĂĄ?

6RPUDGDĂĽHVRPPRKODE\Ģ RĂžLDFK Y*UyQVNX7iWRNUDMLQDPL GRĂĽLYRWDGDODYHÄ?PLYHÄ?D ]Ako sa vĂĄm pĂĄÄ?i

6N~ĂŁDODVRPNDSXVWQLFX1DMOHSĂŁLHPLYĂŁDNLGHERUĂŁĂž

v Banskej Bystrici?

]Pokrstili ste oficiĂĄlnu pamätnicu XXII. zimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch hier. Ä&#x152;o ĹželĂĄte tejto knihe?

]Aký je våť najbliŞťí program?

0LOXMHP%DQVN~%\VWULFX

9WRPWRPHVLDFLDEVROYXMHP PQRĂĽVWYRVSRORĂžHQVNĂŞFKDNFLt 6DPR]UHMPHEXGHPP\VOLHĢ DMQDÄ&#x2021;DOĂŁLXVH]yQXEXGHPVL SULSUDYRYDĢWUpQLQJRYpSOiQ\

]Kam najradĹĄej chodievate vo voÄžnom Ä?ase?

]OÂ Ä?om sa doma bavĂ­te okrem biatlonu?

.QLKHĂĽHOiPDE\NDĂĽGĂŞNWR MXEXGHGUĂĽDĢYUXNiFKPDO 3RĂžDV]LP\VDFKRGLHYDPH UDGRVĢDSUtMHPQHVLVSRPtO\ĂĽRYDĢDYOHWHVDYHQXMH- QDOQD=2+ PHWXULVWLNH1D6ORYHQVNX MHYHÄ?DSHNQĂŞFKPLHVWNGH VRPHĂŁWHQHEROD8UĂžLWHS{M MY


číslo 6/2014

ŠPORT

15

KARATISTI VYBOJOVALI 14 NOMINÁCIÍ Posledný marcový víkend prebehli v stolnotenisovej hale v Nových Zámkoch Majstrovstvá Slovenska v karate štýlovej organizácie Shito ryu. Karatisti nebojovali len o majstrovské tituly, ale aj o miestenky na majstrovstvá Európy (ME), ktoré sa budú konať rovnako v Nových Zámkoch budúci mesiac. Karatisti z Trendu vybojovali 14 nominácií za tri zlaté, štyri bronzové a sedem strieborných medailí. Prvé zlato a zároveň nomináciu na ME vybojovala Barbora Španková medzi kadetkami, keď dokázala vo finále poraziť tradičnú medailistku Langovú z Kumade Topoľčany. V kumite sa Španková nedokázala presadiť v konkurencii a skončila tesne za medailovými priečkami. V tej istej kategórii chlapcov bol rovnako úspešný Roman Múdry, keď vo finále zdolal domáceho pretekára Urgeho. S Urgem prehral druhý zástupca Bánoviec v tejto kategórii Milana Hagara, ktorý nakoniec skončil tretí. Posledné zlato pre Trend vybojovala vo finálovom zápase kumite

starších žiačok do 45 kg Michaela Václavíková.

Tvrdé súboje

Finále bolo priateľské, keďže sa v ňom stretla s klubovou kolegyňou Natáliou Adamusovou. V kata Adamusová

Karatisti sa už sústreďujú na ďalšie súťaže. skončila tesne za medailovým umiestnením. Dve strieborné medaily vybojoval skúsený Benedikt Jánošík. Vo finále oboch disciplín nedokázal prekonať Daniela Bagitu z Kolárova. Dve medaily bron-

zového lesku si domov odniesla Soňa Niková. Získala ich v kata a v kumite starších žiačok. Na domáceho reprezentanta Damiana Miklovicsa nestačili obaja zástupcovia v kategórii kata mladších žiakov. Bronzového Tadeáša Trnovského porazil o postup do finále, strieborného Adama Godára vo finále. V kata mladších dorastencov vybojoval Milan Hagara bronz. Medailu rovnakého lesku si domov z kumite mladších žiakov odniesol Tadeáš Trnovský. Tadeáš sa v zápase o postup do finále snažil bodovať na súpera, no takticky veľmi skúsený Michal Zaťko z ŠŠK Prievidza mu vždy našiel medzeru v útoku.

Skúsený Benedikt Jánošík (vľavo) si vybojoval dve strieborné medaily.

Príprava na ďalšie boje

„Teraz sa sústredíme na posledné kolo Slovenského pohára detí, ktoré bude v Trstenej, a na Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v Partizánskom a Majstrovstvá Slovenska družstiev v Košiciach. Potom sa opäť vrátime do Nových Zámkov na Majstrovstvá Európy. Väčšina našich pretekárov

získala nomináciu na tento štýlový šampionát a sú plní očakávaní. Budú si môcť zmerať sily napríklad s pretekármi Ruska, Rumunska, Čiernej Hory či Chorvátska,“ dopĺňa tréner Karate klubu Trend Bánovce nad Bebravou Peter Bežák. Text a foto: (dč)

PRETEKY RÁDIOM RIADENÝCH AUTÍČOK V Prahe sa uskutočnili posledný marcový víkend medzinárodné preteky rádiom riadených autíčok International KYOSHO Mini – Z Masters 2014, na ktorých sa zúčastnil Bánovčan Marián Kováč zastupujúci Slovenskú republiku. Pred dvomi rokmi sa v Centre voľného času pod vedením vedúceho klubu Viliama Šándrika (63) stretávali nadšenci rádiom riadených autíčok, s ktorými jazdili na okruhoch prerobenej autodráhy. V súčasnosti sa tomuto koníčku na súťažnej úrovni venuje iba Marián Kováč (30). Od toho času chodí pravidelne na Púchovský pohár, OPEN CUP Nové Mesto nad Váhom a Slovensko-Moravský pohár v Zubři pri Vsetíne.

Preteky rádiom riadených autíčok sa uskutočnili posledný marcový víkend v Prahe.

Spočiatku sa nedarilo

„Na základe dobrých výsledkov na rôznych súťažných pretekoch som prijal výzvu zúčastniť sa aj na súťaži s medzinárodnou účasťou. Po príchode do Prahy

sme mali možnosť oboznámiť sa s traťou v Michnovom paláci Tyršovho domu. Ako naschvál, vôbec sa mi nedarilo. Vôbec som nebol zvyknutý na parametre postavenej trate a, navyše, prejavila

sa aj neskúsenosť z takýchto súťaži,“ spomínal pretekár.

Spokojný s umiestnením

V sobotu doobeda po registrácii pilotov, otváracom ceremoniáli a jednej voľnej jazde

sa začali na autodráhe preteky s účasťou pilotov z Nemecka, Čiech, Japonska, USA a Slovenska. Každý účastník mohol pretekať v troch kategóriách – pilot z Bánoviec nad Bebravou si vybral kategóriu Standart, Expert open a Formula 1. V nedeľných finálových pretekoch skončil v kategórii Formula 1 (7. miesto), v kategórii Epert open v B finále (1. miesto) a v kategórii Standart v C fi nále (6. miesto). „Aj napriek tomu, že išlo o môj prvý medzinárodný debut, s celkovým umiestnením som spokojný. Preteky boli zorganizované na veľmi dobrej organizačnej úrovni, pod ktorú sa podpísal Čestmír Řanda a Alan Treter,“ povedal na záver Marián Kováč. Text a foto: Stanislav Vavro

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Bánovce nad Bebravou, náklad 9 400 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NZA 2830/14

16

Nbn 06 2014 web  
Nbn 06 2014 web  
Advertisement